TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2014"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Kauppakamari kehittää toiminta-alueensa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä sekä hoitaa huolellisesti ja moitteettomasti sille annetut julkiset tehtävät: tilintarkastuslaissa säädetyt tehtävät ja ulkomaankaupan asiakirjojen myöntämiset ja vahvistamiset. Tämän kauppakamarilaissa annetun mission Tampereen kauppakamari toteuttaa: edistämällä toiminta-alueensa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, yrittäjyyttä, tervettä kilpailua, kansainvälistymistä ja markkinataloutta valvomalla toiminta-alueensa elinkeinoelämän yhteisiä etuja sekä edistää elinkeinoelämän ja viranomaisten välistä yhteistoimintaa tekemällä edellä mainittuja asioita tukevia aloitteita ja antamalla viranomaisille lausuntoja elinkeinoelämää koskevissa asioissa harjoittamalla yritystoiminnan edistämiseksi tiedotus-, julkaisu-, neuvonta-, koulutus- ja tutkimustoimintaa Toiminnan organisointi vuonna 2014 Tampereen kauppakamarin toiminta jakaantuu vuonna 2014: Edunvalvonta ja kansainväliset asiat Jäsenpalvelut ja Team Tampere Viranomaistehtävät Hallinto ja talous Viestintä Jäsenhuolto, jäsenhankinta ja aluetoiminta 1. Edunvalvonta Edunvalvonnan tehtävä on valvoa ja edistää pirkanmaalaisen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Toimintaa ohjaavat kauppakamareiden yhteinen strategia sekä vuosittain tehtävä Tampereen kauppakamarin vaikuttamissuunnitelma, jossa määritellään keskeiset edunvalvontakohteet. Edunvalvonnan toiminnallisen kokonaisuuden kauppakamarissa muodostavat toimitusjohtaja, edunvalvontatiimi sekä luottamushenkilöt. Operatiivinen vastuu suunnittelusta ja toteutuksesta on edunvalvontatiimillä. Tampereen kauppakamari on luottamushenkilöiden kautta laajasti edustettuna erilaisissa toimielimissä, joissa tehdään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin vaikuttavia päätöksiä. Kansallisissa ja kansainvälisissä edunvalvonta-asioissa kauppakamari tekee aktiivista yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Technopolis Yliopistonrinne II, Kalevantie 2 B, 6. krs, Tampere, Puhelin (03) , Y-tunnus: Nordea: FI NDEAFIHH, Danske Bank: FI DABAFIHH

2 1.1. Valiokunnat Vuonna 2014 jatkavat samat valiokunnat jotka toimivat vuonna 2013: aluesuunnittelu- ja liikennevaliokunta finanssivaliokunta ICT-valiokunta kaupan valiokunta koulutusvaliokunta laki- ja verovaliokunta matkailu- ja kongressivaliokunta palveluvaliokunta teollisuusvaliokunta tilintarkastusvaliokunta (yhteinen Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin kanssa) uuden liiketoiminnan valiokunta Valiokuntien kokoonpanot on julkaistu vuosikertomuksessa ja verkkosivuilla. Lisäksi puheenjohtaja nimeää vuosittain vaalivaliokunnan valmistelemaan luottamushenkilövalintoja Kyselyt ja selvitykset Kauppakamarin selvitykset ja pikakyselyt ajankohtaisten edunvalvontakohteiden tueksi Pirkanmaan talouskatsaus 2014, ilmestyy syksyllä, yhteistyökumppaneina Pirkanmaan ELYkeskus, Pirkanmaan liitto ja Tredea Oy Vaikuttamissuunnitelma 2014, julkistetaan Vaikuttamisfoorumissa tammikuussa Kesätyöpaikkakysely keväällä, pyritään tekemään yhdessä muiden kamarien kanssa Pirkanmaan yritysbarometri jäsenille huhti-toukokuun ja loka-marraskuun vaihteessa ICT-barometri toteutetaan touko-kesäkuussa yhteistyökauppakamareiden kanssa Fokus Attidyd, lukiolaisten asennekartoitus yhdessä pohjoismaisten kamarien kanssa 1.3. Kansainvälisyyden edistäminen Kauppakamari tekee yhteistyötä mm. ELY-keskuksen, Finpron, suurlähetystöjen ja eri maiden kauppakamarien tai kauppayhdistysten kanssa yritysten kansainvälistymisessä mm. järjestämällä maa- ja aluekohtaisia informaatiotilaisuuksia ja tapaamisia. Kauppakamari toimii aktiivisesti kauppakamareiden verkostoissa kuten Chambers Round Table ja Pohjoismainen kauppakamari -forum ja vahvistaa jatkuvasti suhteitaan Venäjän lähialueiden kamareihin. Lisäksi olemme Keskuskauppakamarin kautta mukana useissa kansainvälisissä yhteistyöelimissä kuten Finncham, Baltic Sea Chambers of Commerce Association, Eurochambres, ICC ja World Chambers Federation eli WCF. 2. Palvelutoiminta 2.1. Koulutus Tampereen kauppakamari kehittää edelleen ja järjestää HHJ koulutusta sekä ajankohtaisten lyhytkoulutusten laadukasta tarjontaa. Vuonna 2014 kehitetään uusia koulutustuotteita vastaamaan yritysten nykyisiä tarpeita. Jatketaan yhteistyötä Helsingin seudun kauppakamarin ja Suomalais-venäläisen kauppakamarin kanssa tarjoamalla joitakin niiden koulutustuotteita täydentämään omaa tarjontaa. Maksullisten koulutusten ohella järjestetään yhteistyökumppanien kanssa maksuttomia koulutustilaisuuksia kuten kauppakamariaamiaisia ja seminaareja.

3 Kauppakamari on arvostettu kouluttaja alueellaan. Kauppakamari toimii osallisena myös osaamisen kehittämisen verkosto Tampere Business Campus ry:ssä, koordinoi ja kehittää HHJtoimintaa yhdessä Hallituspartnerit ry:n kanssa ja jakaa stipendejä kahdesta hallinnoimastaan omakatteisesta rahastosta pääasiassa korkeakouluopiskelijoiden opiskeluun ulkomailla Team Tampere Team Tampere kasvu ohjelmaan haku ensi vuodelle alkaa Kuluvan vuoden aikana mukaan tulleista yrityksistä verkostovaiheeseen vuonna 2014 on tulossa 15 yritystä (23 yrityksestä). Tavoitteena on saada tammikuussa aloittavaan uuteen hakuun 30 yritystä ( v oli 32 yritystä). Team tampere järjestää vuonna KasvuCampiä, kaksi jatkocampiä nykyisille yrityksille ja yhteisen Kasvu -Forum seminaarin joulukuussa. Uudeksi projektipäälliköksi tulee Henna-Riika Ruotsalainen äitiyslomalle siirtyvän Anna Lehtisalon tilanne. 3. Viranomaistehtävät 3.1. Tilintarkastus 3.2. Asiakirjat Kauppakamarin viranomaistehtäviä ovat HTM-tilintarkastajien hyväksyminen ja valvonta. Tehtävät hoidetaan ohjeiden ja määräysten edellyttämällä tavalla ja yhteistyössä Keskuskauppakamarin kanssa. Tampereen ja Etelä-Pohjanmaan kauppakamarien yhteisen tilintarkastusvaliokunnan toiminta on yksi vastuualueistamme. Tampereen kauppakamari myöntää ja vahvistaa sille annetun tehtävän mukaisia ulkomaankaupan asiakirjoja sekä antaa ammattipätevyystodistuksia. Vuonna 2014 pyritään nostamaan sähköistenpalveluiden osuus yli 95% kaikista myönnetyistä ulkomaankaupan asiakirjoista. Tehtävät hoidetaan ohjeiden ja määräysten edellyttämällä tavalla ja yhteistyössä Keskuskauppakamarin kanssa. 4. Talous ja hallinto 4.1. Talous Tampereen kauppakamarin vakavaraisuus, maksuvalmius ja tulos ovat Kauppakamariryhmän asettamien mittareiden edellyttämällä tasolla. Toiminnan tuotot ja kulut muodostuvat tasapainoisesti jäsenmaksuista, viranomaistoiminnasta ja maksullisista palveluista. Kauppakamarin ja sen omakatteisten rahastojen varainhoito on järjestetty asianmukaisella tavalla. Taloushallinto on osin ulkoistettu Controlway Oy:lle Hallinto, henkilöstö ja toimitilat Sääntömääräisten kokousten järjestämisestä ja IT-asioista vastaa ensisijaisesti hallinto- ja taloustiimi. Henkilökuntaa koulutetaan tarpeen mukaan. Kauppakamarin henkilöstömäärä on kaksitoista henkeä. Anna Lehtisalo on äitiyslomalla. Nykyiset toimitilat palvelevat hyvin ja Technopoliksen aulapalveluja pyritään hyödyntämään paremmin.

4 5. Viestintä Kauppakamari panostaa tiedontuotantoon ja asiantuntijuuteen sekä luotettavuuteen liittyvään näkyvyyteen julkisuudessa. Lausunnot, kannanotot ja selvitysten tulokset sekä muut tiedottamisen arvoiset asiat viestitään aktiivisesti sekä monikanavaisesti. Henkilökuntaa ja luottamushenkilöitä rohkaistaan asiantuntijakirjoituksiin sekä omassa lehdessä että muissa medioissa. Kyselyistä ja selvityksistä painetaan vuosittaiset yhteenvedot. Selvityksiä tehdään myös yhteistyössä sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden kanssa Julkaisut Keskeisiä julkaisuja ja selvityksiä vuonna ovat: Tampereen kauppakamarilehti (7 numeroa), tarkastamaton osoitteellinen levikki noin Kustantaja Viestintätoimisto Tammisto, Knuutila & Tammisto Oy (joka on fuusioitunut Plenty sin kanssa 2013) Kamarin uutiset - sähköinen jäsentiedote sähköpostitse ja www-sivuilla ilmestyy 10 kertaa vuodessa. KV-uutiset, sähköinen tiedote kansainvälistymisestä sähköpostitse ja www-sivuilla 6 krt/v. Tampereen kauppakamarin vuosikirja ja kontaktit 2014, sisältäen vuosikertomuksen 2013 Pirkanmaan suurimmat yritykset henkilöstömäärien mukaan , julkaistaan keväällä Internet-sivut, joilla mm. tiedotteet, tapahtumat ja kaikki muu olennainen tieto toiminnasta. Tampereen kauppakamarilla on 485 seuraajaa Facebookissa ja 600 Twitterissä. 6. Jäsenhuolto, jäsenhankinta ja aluetoiminta 6.1. Jäsenhuolto ja jäsenhankinta Jäsenhankinnassa noudatetaan kauppakamareiden yhteisen strategian antamia suuntaviivoja. Jäsenhankinnasta vastaa ensisijaisesti yhteyspäällikkö tulosvastuullisesti, mutta se on osa kaikkien työnkuvaa. Potentiaalisia jäseniä kutsutaan aktiivisesti osallistumaan tiettyihin kauppakamarin tapahtumiin Alueellinen vaikuttavuus Valkeakosken kauppakamariosaston lisäksi alueellisia toimijoita ovat Nokian ja Virtain ykkösryhmät sekä Akaan ja Pälkäneen paikallistoimikunnat. Alueellista toimintaa pyritään tekemään kuntien ja paikallisten elinkeino- ja yrityspalveluiden kanssa vaikuttavuuden parantamiseksi ja päällekkäisyyksien välttämiseksi. Aluetoiminnasta vastaa ensisijaisesti yhteyspäällikkö ja toissijaisesti toimitusjohtaja. Projektit Määräaikaisia kehittämistoimia varten perustetaan tarpeen vaatiessa projekteja, joissa voi olla myös muita rahoittajia kauppakamarin ohella.

5 Yhteistyökumppanit Tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat Pirkanmaan Yrittäjät, Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan liitto, Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy ja muut kunnalliset elinkeinoyhtiöt ja asiamiehet, Elinkeinoelämän keskusliitto, Teknologiateollisuus, Rakennusteollisuus, Hallituspartnerit ry, Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Poliisiammattikorkeakoulu, Sastamalan koulutuskuntayhtymä sekä lisäksi Tampereen kaupunki ja muut alueen kaupungit ja kunnat. Kauppakamari on vuoden 2014 lopulla edustettuna 34 eri toimielimessä. Näiden edustusten määrää ja henkilövalintoja muokataan tarpeen mukaan. Kauppakamarilla on edustajat Keskuskauppakamarin hallituksessa (1 edustaja), valtuuskunnassa (11 edustajaa) ja valiokunnissa ( 2 edustajaa)

Oulun kauppakamarin tehtävänä on edistää elinkeinoelämän yhteisiä toimintaedellytyksiä sekä tarjota koulutus- ja kehittämispalveluita.

Oulun kauppakamarin tehtävänä on edistää elinkeinoelämän yhteisiä toimintaedellytyksiä sekä tarjota koulutus- ja kehittämispalveluita. Oulun kauppakamari Toimintasuunnitelma 2015 1 (6) N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Oulun kauppakamarin tehtävänä on edistää elinkeinoelämän yhteisiä toimintaedellytyksiä sekä tarjota koulutus- ja kehittämispalveluita.

Lisätiedot

vaikuttamissuunnitelma Tampereen kauppakamarin Kasvuyrityksistä menestystä ja kansainvälisyydestä kasvua sivu 2

vaikuttamissuunnitelma Tampereen kauppakamarin Kasvuyrityksistä menestystä ja kansainvälisyydestä kasvua sivu 2 Kasvuyrityksistä menestystä ja kansainvälisyydestä kasvua sivu 2 Osaamistarpeet ja uudistuvat elinkeinot sivu 4 Liikenneväylät ja yhteydet Pietariin sivu 6 Tampere All Bright! & Valtakunnallinen painoarvo

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON KAUPPAKAMARI SÄÄNNÖT ja JOHTOSÄÄNNÖT

ETELÄ-SAVON KAUPPAKAMARI SÄÄNNÖT ja JOHTOSÄÄNNÖT ETELÄ-SAVON KAUPPAKAMARI-SÖDRA SAVOLAX HANDELSKAMMARE- SOUHT SAVO CHAMBER OF COMMERCE SÄÄNNÖT (1.1.2003 alkaen) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Etelä-Savon kauppakamari Södra Savolax handelskammare

Lisätiedot

Vuosikirja 2012 Vuosikertomus 2011 Jäsenet Yrityshakemisto

Vuosikirja 2012 Vuosikertomus 2011 Jäsenet Yrityshakemisto Vuosikirja 2012 Vuosikertomus 2011 Jäsenet Yrityshakemisto Kymenlaakson kauppakamari Kymenlaakson kauppakamari lyhyesti Perustamisvuosi 1929 Jäseniä vuoden 2011 lopussa 558 Luottamushenkilöt 2011 126 Valiokunnat

Lisätiedot

Vuosikirja 2009. vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto

Vuosikirja 2009. vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto Vuosikirja 2009 vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto 1 KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARIN TOIMITUSJOHTAJAT JA PUHEENJOHTAJAT Toimitusjohtajat 1929-1936 majuri Uljas Rauanheimo 1937-1967 fil.kand., hovioik.ausk.

Lisätiedot

Kauppakamarilaki ja kauppakamarin säännöt

Kauppakamarilaki ja kauppakamarin säännöt Kauppakamarilaki ja kauppakamarin säännöt SISÄLTÖ Kauppakamarilaki 1 Kymenlaakson kauppakamarin säännöt 5 Kouvolan seudun kauppakamariosaston säännöt 10 Arvo ja Kirsti Karjalaisen rahaston säännöt 12 KAUPPAKAMARILAKI

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1(8) TAUSTA Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry on vuonna 2007 perustettu toimintaryhmä, jonka tavoitteena on edistää maaseudun elinvoimaisuutta alueellaan. SILMU ry:n toiminta-alue

Lisätiedot

YLEISTÄ. Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Toimintasuunnitelma 2009

YLEISTÄ. Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Toimintasuunnitelma 2009 Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Toimintasuunnitelma 2009 YLEISTÄ Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toiminnasta vastaavat hallitus, edustajisto ja opiskelijakunnan palkkaamat työntekijät.

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n vuoden 2013 toimintakertomus

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n vuoden 2013 toimintakertomus Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n vuoden 2013 toimintakertomus Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 4 2 HALLINTO 4 2.1 LIITTOHALLITUS 5 2.1.1 Puheenjohtaja 5 2.1.2 Varapuheenjohtajat 5 2.1.3 Puheenjohtajisto

Lisätiedot

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1 Sisällys 1. Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n toiminnan tarkoitus ja strategiset painopistealueet..3 2. Painopistealueiden keskeiset toimenpiteet vuonna 2014.4

Lisätiedot

LUNDÉN ARCHITECTURE, ANUPAMA GARLA/JESUNG PARK VUOSIKERTOMUS 2012 2013 JÄSENET HAKEMISTOT

LUNDÉN ARCHITECTURE, ANUPAMA GARLA/JESUNG PARK VUOSIKERTOMUS 2012 2013 JÄSENET HAKEMISTOT 2014 LUNDÉN ARCHITECTURE, ANUPAMA GARLA/JESUNG PARK VUOSIKERTOMUS 2012 2013 JÄSENET HAKEMISTOT Yritysten yhteistyökumppanina Nordea on vahva toimija Ilmoitus NORDEA ON ELINKEINOELÄMÄN yhteistyökumppanina

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 YHDESSÄ TOIMIEN MUOTOILUOSAAMISESTA MENESTYSTEKIJÄ SUOMELLE Jäsenyyden edistäminen arvostettu asiantuntijuus Muotoilijoiden ammattimaisen työn kehittäminen muotoilusta kilpailukykyä Taiteilijoiden ammatin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi)

Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi) Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi) 1 Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi) Etelä-Karjalan Yrittäjät ry 2 Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi) Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi)

Lisätiedot

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN ELINKEINO- JA MATKAILUPALVELUT PALVELUSOPIMUS - Sopimus voimassa 1.1.2015 31.12.2015 2 PALVELUSOPIMUS ELINKEINO- JA MATKAILUPALVELUISTA PUITEOSA 1. Sopimusosapuolet

Lisätiedot

Voit tarjota henkilöstöllesi ajankohtaisimmat kauppakamarin koulutukset verotuksesta taloushallintoon ja johtamisesta

Voit tarjota henkilöstöllesi ajankohtaisimmat kauppakamarin koulutukset verotuksesta taloushallintoon ja johtamisesta Vuosikirja 2014 L I I T T Y Ä K A U P P A K A M A R I I N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPPAKAMARI VUOSIKIRJA 2015 2015 VUOSIKERTOMUS 2014 2014 JÄSENET HAKEMISTOT

TAMPEREEN KAUPPAKAMARI VUOSIKIRJA 2015 2015 VUOSIKERTOMUS 2014 2014 JÄSENET HAKEMISTOT TAMPEREEN KAUPPAKAMARI VUOSIKIRJA 2015 2015 LUNDEN LUNDEN ARCHITECTURE ARCHITECTURE OY, COBE OY, COBE VUOSIKERTOMUS 2014 2014 JÄSENET HAKEMISTOT Digitalisaatio tuo asiakkaiden käyttöön uusia palveluja.

Lisätiedot

Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015

Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015 Reserviläisliiton toimintasuunnitelma 2015 Luonnos 22.10.2014 2015 Helsinki, 6.10.2014 RESERVILÄISLIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. Juhlavuosi ja uusi strategia Vuonna 2007 hyväksytyssä, RES 2015 -strategiassa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Helsingin Vihreät ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 I Yleistä Helsingin Vihreät toimii puhtaamman, ekologisemman, avoimemman ja paremmin palvelevan Helsingin puolesta. Helsingin Vihreiden tärkeimpiä

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön sidosryhmätoiminta ja henkilöstötilaisuudet. Ohjelma vuosiksi 2005-2006. Hallinto

Sisäasiainministeriön sidosryhmätoiminta ja henkilöstötilaisuudet. Ohjelma vuosiksi 2005-2006. Hallinto Sisäasiainministeriön sidosryhmätoiminta ja henkilöstötilaisuudet Ohjelma vuosiksi 2005-2006 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 53/2004 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 10.12.2004

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliitto organisaationa

Suomen Ratsastajainliitto organisaationa Suomen Ratsastajainliitto organisaationa Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, Valo, Helsinki p. 09-2294 510 f. 09-149 6864 www.ratsastus.fi Suomen Ratsastajainliitto ry Työryhmässä: Laura Airaksinen,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. JÄSENISTÖ... 5 2.1 YHTEISÖJÄSENET... 5 2.2 KOTISEUTUKLUBI... 5 3. HALLINTO... 5 3.1 VUOSIKOKOUS... 5 3.2 VALTUUSTON VAALIN VALMISTELUVALIOKUNTA... 6

Lisätiedot

Hyvät kummit, kummiyritykset ja yhteistyökumppanit. n Vuosi 2013 on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin. Nyt kuluva TOIMINNAN- JOHTAJAN PALSTA

Hyvät kummit, kummiyritykset ja yhteistyökumppanit. n Vuosi 2013 on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin. Nyt kuluva TOIMINNAN- JOHTAJAN PALSTA Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Lehden nimi viittaa tamperelaisen kirjailijan Lauri Viidan tekstiin: Meidät on reivattu ristiin ja rastiin, kytketty, kätketty julkujen kastiin... Julkuja

Lisätiedot

Esitys TEAM-liiton perustamisesta

Esitys TEAM-liiton perustamisesta Esitys TEAM-liiton perustamisesta Projektihallitus 5.5.2008 2 TEAM liittoesitys Esitys TEAM-liiton perustamisesta Sisällys TOIMINNALLINEN LIITTO... 4 EDUNVALVONNAN KULMAKIVET... 6 Työehtosopimustoiminta...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Seutulautakunta 18.12.2014 Kuva: Raahen seutukunta/leena Harju 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisältö Sisältö Johdanto....5 Seutulautakunta...

Lisätiedot

Suomen Uimaliitto ry

Suomen Uimaliitto ry päivitys 7.10.2014 Suomen Uimaliitto ry Ohjesääntö 2015-2016 Sisällys 1. Yleistä 3 2. Suomen Uimaliiton yleinen ohjesääntö 4 3. Organisaatio 4 3.1. Liittohallitus 5 3.2.Työvaliokunta 6 3.3.Seuratoiminnan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry Sisällys 1. YLEISTÄ... 1-1 2. PAINOPISTEALUEET... 2-1 2.1 Toiminnan kehittäminen... 2-1 2.2 Positiivisen ensitiedon jakaminen... 2-2

Lisätiedot

Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi

Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi YLEINEN TOIMINTA 1. Yhdistyksen tavoite Finnsecurity ry edistää jäsentensä verkostoitumista, keskinäistä yhteistyötä, yhteishenkeä ja osaamista.

Lisätiedot

Sisällysluettelo Error! Bookmark not defined.

Sisällysluettelo Error! Bookmark not defined. 2012 Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 16.12.2011 1 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus...4 3. Hallinto- ja yhdistyspalvelut...5 4. Koulutustoiminta...6 Yleinen koulutustoiminta...6

Lisätiedot