TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 9.2.2006 70. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen Isotalo Seppo jäsen Kari Kirsti jäsen Knuts Lars-Runar jäsen Lahti Uolevi jäsen von Schöneman Arja jäsen, poistui 16.45, 83 jälk. Winter Leena jäsen Jussila Sakari varajäsen Korhonen Pentti Pispanen Reino kv:n pj kv:n vpj Hirvonen Martti kirkkoherra, saapui Järvensivu Jukka kirkkoherra Lehikoinen Jouni kirkkoherra Mäntylä Heikki kirkkoherra Rinne Heimo kirkkoherra, saapui Sepponen Eero kirkkoherra Vahtola Pirjo kirkkoherra, saapui Fager Mia Hurme Hannu Kaisti Aapo Kallio Hannu Kosola Seppo Laukkanen Osku lakimies, sihteeri yhteisten työmuotojen johtaja talous- ja suunnittelujohtaja hallintojohtaja kiinteistöjohtaja tiedotuspäällikkö Poissa Seppänen Teija jäsen Viitanen Kauko kirkkoherra 69 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kn toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 71 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kn toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 72 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kn valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lars-Runar Knuts ja Uolevi Lahti 73 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin kiertokirje nro 2364 Kiertokirje sisältää seuraavat aiheet: 1. Valtakirja Turun arkkihiippakunnan piispan virkaan 2. Lääninrovasti 3. Lakimiesasessorin virkavapaus ja viransijainen 4. Tuomiokapitulin pappisjäsenten varajäsenet 5. Kurinpitoasiamies 6. Vuoden 2005 Yhteisvastuukeräyksen hiippakunnallisen osuuden jakaminen 7. Lainmuutoksia ym. Kiertokirje on nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. 2. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän väkiluku Keskusrekisterin johtajan esittämä väkilukutilasto kuuluu seuraavasti: Liite 1 73.

3 Pöytäkirjoja S johtoryhmän pöytäkirjat :t 8 15 S hallintojohtajan päätöspöytäkirjat :t 4 7 S talousjohtajan päätöspöytäkirja S lakimiehen päätöspöytäkirjat :t S hautaustoimen päällikön päätöspöytäkirjat :t S koulutustoimikunnan pöytäkirja nro 1/ S kuvataidetoimikunnan pöytäkirja nro 1/ S lähetystyön toimikunnan pöytäkirja nro 1/ S Pyhän Marian ystävyysseurakuntatoimikunnan pöytäkirja nro 1/ S sielunhoitotyön johtokunnan pöytäkirja nro 5/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. Pöytäkirjat ovat nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Kn merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. Hallintojohtajan esittelemät asiat 74 YHTEISEN LÄHETYSTYÖN TOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005 Liite Kn merkitsee toimintakertomuksen tietoonsa saatetuksi. Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin.

4 SIELUNHOITOTYÖN JOHTOKUNNAN ALAISTEN TYÖMUOTOJEN TOIMINTAKERTOMUKSET VUODELTA 2005 Sielunhoitotyön johtokunta on hyväksynyt Palvelevan puhelimen, perheasiain neuvottelukeskuksen, retriittityön, sairaalasielunhoidon ja työnohjauksen toimintakertomukset vuodelta Toimintakertomukset kuuluvat seuraavasti: Liitteet Kn merkitsee Palvelevan puhelimen, perheasiain neuvottelukeskuksen, retriittityön, sairaalasielunhoidon ja työnohjauksen toimintakertomukset vuodelta 2005 tietoonsa saatetuiksi. Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 76 TALOUSPÄÄLLIKKÖ IRMA HOKAN OSALLISTUMINEN LASKENTATOIMEN KEHITTÄMIS- TYÖRYHMÄN TYÖSKENTELYYN VUOSINA Talouspäällikkö Irma Hokka on esittänyt kirkkoneuvostolle seuraavaa: Kirkkohallituksen virastokollegio on valinnut minut Laskentatoimen kehittämistyöryhmän jäseneksi vuosiksi Työryhmän tehtävänä on valmistella kirjanpitoasioiden neuvottelukunnalle seurakuntien laskentatoimeen liittyviä asioita. Työryhmä kokoontuu noin 10 kertaa vuodessa kirkkohallituksen tiloissa Helsingissä ja kokoukset kestävät yleensä koko päivän. Tällä hetkellä tiedossa olevat kokouspäivät ovat ja Pyydän saada osallistua Laskentatoimen kehittämistyöryhmän kokouksiin työaikana. Kn oikeuttaa talouspäällikkö Irma Hokan osallistumaan työaikana Kirkkohallituksen asettaman Laskentatoimen kehittämistyöryhmän työskentelyyn Helsingissä vuosina Ilmoitus Irma Hokalle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutos oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 77

5 TURUN JA KAARINAN N EDUSTAJIEN RAPORTTI MATKASTA PIETARIIN Yhteisen kirkkoneuvoston oikeuttamina kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pentti Korhonen, tuomiorovasti Rauno Heikola, hallintojohtaja Hannu Kallio, talousja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti, talouspäällikkö Irma Hokka, kielenkääntäjä Paula Montin ja arkkipiispan kansliasihteeri Timo Rosqvist kävivät neuvottelumatkalla Pietarin Pyhän Marian seurakunnassa Matkasta laadittu raportti kuuluu seuraavasti: Liite Kn merkitsee matkaraportin saaduksi. Raportti päätettiin lähettää tiedoksi Pyhän Marian ystävyysseurakuntatoimikunnalle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 78 [...] HOITOVAPAAN SIJAISUUS Kirkkoneuvosto on myöntänyt [...] palkatonta virkavapautta väliseksi ajaksi. Keskusrekisterinjohtaja Jouko Räty esittää, että Eeva-Liisa Forsström palkattaisiin [...] sijaiseksi R18 palkkaluokan mukaisella palkalla. Eeva-Liisa Forsström on hoitanut kyseistä seurakuntasihteerin sijaisuutta myös [...] edellisen vapaan aikana, joten hän on perehtynyt Maarian seurakunnan toimintaan ja on seurakunnan toivoma sijainen. Kn päättää palkata Eeva-Liisa Forsströmin hoitamaan [...] viransijaisuutta väliseksi ajaksi R18 palkkaluokan mukaisin palkkaeduin. Ilmoitus Eeva-Liisa Forsströmille, keskusrekisterin johtajalle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 79 [...] VUOROTTELUVAPAA-ANOMUS [...] on vuorotteluvapaa-anomuksessaan esittänyt kirkkoneuvostolle seuraavaa: Anon vuorotteluvapaata ajalle [...]

6 Diakoniajohtaja Hannu Suihkonen puoltaa anomusta. Vuorotteluvapaa on kalenteripäivän vapaajakso, jonka aikana työntekijän palvelussuhde on lepotilassa. Tältä ajalta työntekijälle maksetaan vuorottelukorvausta. Työnantajan tulee palkata vuorotteluvapaan ajaksi työvoimatoimistosta työttömänä työnhakijana oleva henkilö. Vuorotteluvapaasta sopivat työnantaja ja työntekijä. Vuorottelusopimus, jossa työnantaja sitoutuu palkkaamaan työvoimatoimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön, tehdään kirjallisesti. Työtöntä ei tarvitse palkata samoihin tehtäviin, joita vapaalle siirtyvä on hoitanut. Vuorotteluvapaan aikana henkilö ei voi olla töissä. Kn päättää myöntää [...] palkatonta virkavapautta ajalle vuorotteluvapaata varten. Samalla hallintojohtaja oikeutetaan seurakuntayhtymän puolesta allekirjoittamaan tarvittavat hakemukset. Ilmoitus [...], diakoniajohtajalle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 80 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 1/2006 Yleiskirje sisältää ohjeita seurakuntien taloutta koskevien tietojen toimittamisesta Kirkkohallitukselle. Kirkkohallitus kokoaa vuosittain kaikilta seurakuntatalouksilta taloustiedot, joiden pohjalta laadittujen taloustilastojen on tarkoitus välittää tietoa seurakuntien taloudesta kirkon eri sidosryhmille. Taloustilastot palvelevat myös seurakuntien toiminnan ja talouden suunnittelua, johtamista, valvontaa ja analysointia. Tiedot annetaan lomakkeilla A7- Seurakuntien talous, A8 - Hautainhoitorahasto, hautasija- ja hautamaksut sekä hautaaminen ja A9 - Metsätalous- ja maankäyttö. Lomakkeet ovat KIRKKO-verkossa osoitteessa Kn merkitsee Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 1/2006 saaduksi. Ilmoitus toimenpiteitä varten kiinteistötoimistolle ja taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin.

7 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 2/2006 Yleiskirjeen aiheena on marraskuussa 2006 pidettävät seurakuntavaalit. Yleiskirjeen liitteenä on vuoden 2006 seurakuntavaalien aikataulu, joka kuuluu seuraavasti: Liite Lisäksi yleiskirjeessä on ohjeita äänestyslippujen ja muiden vaaliasiakirjojen tilaamisesta. Yleiskirje kokonaisuudessaan on nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Kn merkitsee Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 2/2006 saaduksi. Ilmoitus toimenpiteitä varten keskusvaalitoimikunnalle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 82 KIRKON TYÖMARKKINALAITOKSEN YLEISKIRJE A1/2006 Yleiskirje sisältää seuraavat aiheet: 1. Ryhmähenkivakuutussopimus Laki eräiden työnantajien vapauttamisesta työnantajan sosiaaliturvamaksusta 3. Työnantajien ja palkansaajien sosiaalivakuutusmaksut Työnantajan matalapalkkatuki 5. Tasa-arvosuunnittelun opas 6. Luottamusmieskurssit 7. Kirkon sopimusvaltuuskunnan yleiskirjeet 2005" Yleiskirje on nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Ryhmähenkivakuutussopimus 2006 Työmarkkinajärjestöjen tekemän sopimuksen mukaan ryhmähenkivakuutuksen perussummia ja lapsikorotusta ei ole muutettu viime vuodesta. Suurin perussumma on edelleen euroa ja lapsikorotus euroa. Laki eräiden työnantajien vapauttamisesta työnantajan sosiaaliturvamaksusta

8 Vuodesta 2003 voimassa ollutta kokeilulakia eräiden työnantajien vapauttamisesta työnantajan sosiaaliturvamaksusta on jatkettu vuoden 2009 loppuun ja laajennettu koskemaan laissa mainituilla alueilla olevia kaikkia työnantajia, myös seurakuntia. Turku ja Kaarina eivät kuulu laissa mainittuihin alueisiin. Työnantajien ja palkansaajien sosiaalivakuutusmaksut 2006 Seurakuntien ja työntekijöiden sosiaaliturva- ja eläkemaksut vuodelle ovat seuraavat: Työnantaja Työntekijä Sosiaaliturvamaksu 4,008 % - Työttömyysvakuutusmaksu 0,7-2,95 % 0,58 % Tapaturmavakuutusmaksu 1,1 % (keskimäärin) - Ryhmähenkivakuutusmaksu 0,08 % (keskimäärin) - KiEL-maksu 27,0 % (noin) 4,3-5,4 % LEL-maksu 18 % (keskimäärin) 4,3-5,4 % TaEL-maksu 15,8 % 4,3-5,4 % Tarkemmin asiaa on selostettu kirkkoverkon intranetissä osoitteessa Työnantajan matalapalkkatuki Väliaikainen työnantajan matalapalkkatukea koskeva laki on voimassa Lain mukaan työnantaja on oikeutettu matalapalkkatukeen, jos 1) työntekijä on lain tarkoittama kokoaikainen työntekijä eli työntekijä, jonka työaika on kalenterikuukauden aikana ollut vähintään 140 tuntia, 2) työntekijälle on kalenterikuukauden aikana maksettu palkkaa yli 900 euroa ja alle euroa, 3) työntekijä on viimeistään palkanmaksukuukauden aikana täyttänyt 54 vuotta. Tasa-arvosuunnittelun opas Sosiaali- ja terveysministeriö on painattanut työmarkkinajärjestöjen ja ministeriön yhteisesti hyväksymän oppaan ohjeeksi tasa-arvosuunnitelman laatimiseen seurakunnissa. Luottamusmieskurssit Kohta sisältää luettelon Kirkon työmarkkinalaitoksen hyväksymistä kirkon luottamusmiessopimuksen mukaisista luottamusmieskursseista. Kirkon sopimusvaltuuskunnan yleiskirjeet vuonna 2005 Yleiskirjeen liitteenä on lähetetty luettelo Kirkon sopimusvaltuuskunnan yleiskirjeistä vuonna Kn merkitsee saaduksi Kirkon markkinajärjestön yleiskirjeen A1/2006.

9 Ilmoitus taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 83 RUOTSALAISEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTASIHTEERIN VIRAN (50 %) TÄYTTÄMINEN Kirkkovaltuusto on perustanut seurakuntasihteerin (50 %) viran, jonka sijoituspaikka on Ruotsalaisen seurakunnan seurakuntatalo Aurelia. Hakijoista laadittu yhteenveto kuuluu seuraavasti: Liite Ruotsalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto on käsitellyt asiaa seuraavasti: Liite Tekstin käännös on seuraava: Yhteinen kirkkovaltuusto on myöntänyt osa-aikaisen (50%) seurakuntasihteerin viran Turun ruotsalaiselle seurakunnalle. Sihteerin työhuone tulee olemaan Aurelian kolmannessa kerroksessa. Seurakuntasihteerin työt voidaan yhdistää muihin tehtäviin, esim pyhäkoulusihteerin, lähetyssihteerin ja tiedotussihteerin tehtäviin, vastuualueena myös seurakunnan verkkosivun päivitys. Näin virkaan valittava voi tehdä kokopäivätyötä. Varsinainen seurakuntasihteeri (50 %) kuuluu muodollisesti Eerikinkatu 3:n seurakuntatoimiston henkilökuntaan, vaikka hän tulee fyysisesti oleman seurakuntatoimistossa Aurelian kolmannessa kerroksessa. Seurakuntatoimiston henkilöstön valitsee yhteinen kirkkoneuvosto ja näin siis myös osaaikaisen varsinaisen seurakuntasihteerin. Koska sihteeri kuitenkin muiden työtehtäviensä osalta kuuluu Turun ruotsalaisen seurakunnan henkilökuntaan ja palkataan tältä osin Ruotsalaisen seurakunnan talousarviovaroin, seurakuntaneuvosto valitsee sihteerin näihin tehtäviin. Puheenjohtaja on keskusrekisterin johtaja Jouko Rädyn kanssa sovitun mukaisesti toimittanut ilmoituksen seurakuntasihteerin virasta Åbo Underrättelserin perjantain numeroon ja Kyrkpressenin keskiviikon numeroon. Hakuaika päättyi Määräajan kuluessa seuraavat 11 henkilöä hakivat seurakuntasihteerin virkaa: valt.maist. Linda Ahlsund, yo-merkonomi Ann-Christine Angervo, fil.lis. Nina Berglund, yo-merkonomi Anita Broman-Tóth, tradenomi Janette Eriksson, Ulrika Grönvik jolla suorituksia matkailualan jatkokoulutuksesta, tra-

10 denomi Kristina Jensén, ulkomaankauppasihteeri Brita Kasvi, fil.yo Henrik Leino, valt.maist. Tua Långstedt ja merkonomi Nina Rytkönen (LIITE). Näistä Ahlsund, Angervo, Berglund, Broman-Tóth ja Eriksson kutsuttiin haastatteluun Aureliaan. Haastattelijoina olivat keskusrekisterin johtaja Jouko Räty ja seurakuntayhtymän henkilöstöpäällikkö Mia Fager sekä seurakuntaneuvoston jäsenet Ann-Sofi Hurme ja Marko Winter sekä seurakunnan kirkkoherra. Haastattelijaryhmä päätti yksimielisesti esittää valtiot.maist. Linda Ahlsundia kaikkein sopivimpana tehtävään. Ahlsundilla on muodollinen pätevyys, todistus hyvästä suomenkielen taidosta, kokemusta toimistotyöstä ja asiakaspalvelusta sekä seurakuntasihteerille sopivia henkilökohtaisia ominaisuuksia. Haastattelijat päättivät esittää varalle tradenomi Janette Erikssonia. Seurakuntaneuvosto päättää 1) valita työsopimussuhteisen sihteerin seurakuntatyön erilaisiin tehtäviin siten, että hänen palkkansa on 50 % pl R 19 a ja työaikansa 18 tuntia/viikko (50 % kokopäivätyöstä virastotyöajan mukaisesti). Valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. On muutoksenhakuoikeus. 2) ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle, että sama henkilö valitaan seurakuntasihteerin osa-aikaiseen virkaan (50 %). Ei muutoksenhakuoikeutta. Ilmoitus kaikille 11 hakijalle, seurakuntien lakimies Mia Fagerille, keskusrekisterin johtaja Jouko Rädylle sekä yhteiselle kirkkoneuvostolle. Seurakuntaneuvosto päätti 1) valita valt.maist. Linda Ahlsundin työsopimussuhteiseen sihteerin toimeen seurakuntatyön erilaisia tehtäviä varten siten, että hänen palkkansa on 50 % pl R 19 a ja työaikansa 18 tuntia/viikko (50 % kokopäivätyöstä virastotyöajan mukaisesti). Seurakuntaneuvosto katsoi, että Ahlsund on tehtävään sopivin. Työsopimussuhteen koeaika on 4 kuukautta. Valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Seurakuntaneuvosto katsoi, että myös tradenomi Janette Eriksson on sangen sopiva tehtävään ja valitsi hänet varalle. On muutoksenhakuoikeus. 2)ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle, että sama henkilö valitaan seurakuntasihteerin osa-aikaiseen virkaan (50 %). Ei muutoksenhakuoikeutta. Ilmoitus kaikille 11 hakijalle, seurakuntien lakimies Mia Fagerille, keskusrekisterin johtaja Jouko Rädylle sekä yhteiselle kirkkoneuvostolle.

11 Pykälä tarkastettiin välittömästi. Johtoryhmä puoltaa esitystä. Kn päättää 1) merkitä tiedoksi Ruotsalaisen seurakunnan seurakuntaneuvoston päätöksen valt. maist. Linda Ahlsundin valinnasta työsopimussuhteiseen sihteerin toimeen ja Janette Erissonin varalle valinnasta sekä 2) valita seurakuntasihteerin (50 %) R19a palkkaluokan virkaan valt.maist. Linda Ahlsundin neljän kuukauden koeajalla ja ehdolla, että hän ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Viran sijoituspaikka on Turun ruotsalaisen seurakunnan seurakuntatalo Aurelia. Varalle valitaan tradenomi Janette Eriksson. Ilmoitus Linda Ahlsundille, kirkkoherra Eero Sepposelle, henkilöstörekisterin hoitajalle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 84 ERITYISDIAKONIATYÖNTEKIJÄN VIRAN TÄYTTÄMINEN Kirkkovaltuusto perusti seurakuntayhtymän virkana erityisdiakoniatyöntekijän A06/H29 palkkaluokan viran. Virkaan valittavan tehtäviin kuuluu sinkkutyön lisäksi kirkon toiminnasta kiinnostumattoman aikuisväestön tavoittaminen erilaisiin kohderyhmiin suunnattujen projektien avulla. Viran sijoituspaikka on diakoniakeskus. Virka on ollut haettavana päättynein hakuajoin. Virkaa hakeneista on laadittu seuraava yhteenveto: Liite Viran kelpoisuusvaatimuksena on piispainkokouksen hyväksymä diakonian virkatutkinto sekä viran erityistehtävien hoitamisen edellyttämä työkokemus. Toimenkuvan mukaan sinkkutyöntekijän tehtävän kuuluu mm. vastuu työikäisten, yksin elävien yhteisöllisyyden vahvistaminen, toiminnan järjestäminen työikäisille yksin asuville, yhteisöllisten toimintamallien kehittäminen sekä osallistuminen yhdyskuntatyön ja yhteiskunnallisen työn kehittämiseen yhdessä työalansa muiden edustajien kanssa. Hakuilmoituksessa on painotettu yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta sekä perehtyneisyyttä yhteisöllisiin työmuotoihin.

12 Viran täyttöä on valmistellut työryhmä, johon ovat kuuluneet diakoniatyön johtokunnan puheenjohtaja Pirkko Mikkola, yhteiskuntavastuun työalavastaava Antti Aro, yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurme, hallintojohtaja Hannu Kallio ja diakoniajohtaja Hannu Suihkonen. Hakijoista kutsuttiin haastatteluun diakoni Hilkka-Helena Katainen, diakonissa Anneli Koskinen ja diakonissa Maria Westerlund. Haastattelussa kartoitettiin mm. hakijoiden kokemusta vapaaehtoistyön organisoinnista, kokemusta mielenterveyskuntoutujien kanssa tehtävästä työstä, yhteistyötaidoista ja verkostotyöskentelystä. Myös hakijoiden kokemusta uusien toimintojen kehittämisestä ja projektityöskentelystä sekä perehtyneisyyttä yhteisöllisiin työmuotoihin kartoitettiin. Kaikilla haastatelluilla on diakonian virkatutkinnon lisäksi toinen tutkinto sekä muita lisäopintoja. Hilkka-Helena Kataisella ja Maria Westerlundilla on molemmilla työkokemusta hiippakuntakonsulentin tehtävistä Ruotsin kirkossa. Tehtävään liittyvää yhdyskuntatyön työkokemusta ja alan koulutusta sekä eniten kokemusta yhteisöllisistä työmuodoista on Maria Westerlundilla. Hakijoiden työkokemuksen sekä haastattelussa saadun käsityksen perusteella valintatyöryhmä esitti yksimielisesti Maria Westerlundin valitsemista virkaan. Varalle ehdotettiin Hilkka-Helena Kataista. Diakoniatyön johtokunta on käsitellyt viran täyttöä kokouksessaan , 13, ja päättänyt esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle Maria Westerlundin valitsemista erityisdiakoniatyöntekijän H29 palkkaluokan virkaan kuuden kuukauden koeajalla ja ehdolla, että hän ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Johtoryhmä puoltaa esitystä. Kn päättää valita diakonissa Maria Westerlundin H29 palkkaluokan erityisdiakoniatyöntekijän virkaan kuuden kuukauden koeajalla ja ehdolla, että hän ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Ilmoitus Maria Westerlundille, diakoniajohtaja Hannu Suihkoselle, henkilöstörekisterin hoitajalle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 85 LAPSITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

13 Yhteinen kirkkovaltuusto perusti kasvatusasiain keskukseen lapsityön johtajan A.01/H37 - A.09/R28a palkkaluokan viran. Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa haki 6 henkilöä. Hakijoista on laadittu seuraava yhteenveto: Liite Valintaa on valmistellut kasvatusasiain johtokunnan asettama työryhmä, johon ovat kuuluneet Kari Kiesiläinen, Hannu Isolauri, Kaarina Halme, Marja Ruusu, Peter Gustavson ja Hannu Hurme. Haastatteluun kutsuttiin Elina Koivisto, Kaisa Rantala ja Mirkka Torppa. Haastattelun suorittivat Kari Kiesiläinen, Hannu Isolauri, Kaarina Halme, Marja Ruusu ja Hannu Hurme. Haastattelusta laadittu muistio kuuluu seuraavasti: Liite Hakijoiden työkokemuksen sekä haastatteluissa saamansa käsityksen perusteella valmistelutyöryhmä päätyi yksimielisesti esittämään lapsityön johtajan virkaan valittavaksi lapsityönohjaaja Kaisa Rantalan. Kasvatusasiain johtokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan , 6, ja päättänyt yksimielisesti valmistelutyöryhmän esitykseen yhtyen esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että lapsityön johtajan A.01/H37 - A.09/R28a palkkaluokan virkaan valitaan lapsityönohjaaja Kaisa Rantala. Samalla todettiin, ettei Rantalan tarvitse vanhana työntekijä esittää todistusta terveydentilastaan eikä rikoslain 6 :n mukaista rikosrekisteriotetta. Johtoryhmä puoltaa esitystä. Kn päättää valita kasvatusasiain keskuksen lapsityön johtajan virkaan lapsityönohjaaja Kaisa Rantalan A.09/R28a palkkaluokan mukaisin palkkaeduin. Vanhana työntekijänä hänen ei tarvitse esittää todistusta terveydentilastaan eikä rikoslain 6 :n mukaista rikosrekisteriotetta. Ilmoitus Kaisa Rantalalle, kasvatustoimen johtajalle, henkilöstörekisterin hoitajalle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 86 LAPSITYÖNOHJAAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

14 Kirkkovaltuusto perusti kasvatusasiain keskukseen lapsityönohjaajan A.06/H29 palkkaluokan viran. Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa haki 13 henkilöä. Hakijoista on laadittu seuraava yhteenveto: Liite Valintaa on valmistellut kasvatusasiain johtokunnan asettama työryhmä, johon ovat kuuluneet Kari Kiesiläinen, Hannu Isolauri, Kaarina Halme, Marja Ruusu, Peter Gustavson ja Hannu Hurme. Haastatteluun kutsuttiin Kristiina Kesälä, Maarit Luotonen, Tuulikki Palonen- Poikkeus, Anne Silomaa, Janita Suhonen ja Sanna Viberg. Haastattelun suorittivat Kari Kiesiläinen, Hannu Isolauri, Kaarina Halme, Kaisa Rantala ja Hannu Hurme. Haastattelusta laadittu muistio on liitteenä Hakijoiden työkokemuksen sekä haastatteluissa saamansa käsityksen perusteella valmistelutyöryhmä päätti yksimielisesti esittää lapsityönohjaajan virkaan valittavaksi kasvatustieteen kandidaatti Kristiina Kesälän. Kasvatusasiain johtokunta on päätöksellään yhtynyt valmistelutyöryhmän päätökseen ja päättänyt esittää kirkkoneuvostolle kasvatustieteen kandidaatti Kristiina Kesälän valitsemista lapsityönohjaajan A.06/H29 palkkaluokan virkaan. Vanhana työntekijänä Kesälän ei tarvitse esittää todistusta terveydentilastaan eikä rikoslain 6 :n mukaista rikosrekisteriotetta. Johtoryhmä puoltaa esitystä. Kn päättää valita kasvatusasiain keskuksen A.06/H29 palkkaluokan virkaan kasvatustieteen kandidaatti Kristiina Kesälän. Vanhana työntekijänä Kesälän ei tarvitse esittää todistusta terveydentilastaan eikä rikoslain 6 :n mukaista rikosrekisteriotetta. Ilmoitus Kristiina Kesälälle, kasvatustoimen johtajalle, henkilöstörekisterin hoitajalle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 87 LAPSITYÖNOHJAAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN Kirkkovaltuusto perusti kasvatusasiain keskukseen lapsityönohjaajan A.06/H29 palkkaluokan viran.

15 Lapsityönohjaajan viran hakijoista laadittu yhteenveto on esitetty edellä asian liitteenä Valintaa on valmistellut kasvatusasiain johtokunnan asettama työryhmä, johon ovat kuuluneet Kari Kiesiläinen, Hannu, Kaarina Halme, Marja Ruusu, Peter Gustavson ja Hannu Hurme. Haastatteluun kutsuttiin Kristiina Kesälä, Maarit Luotonen, Tuulikki Palonen- Poikkeus, Anne Silomaa, Janita Suhonen ja Sanna Viberg. Haastattelun suorittivat Kari Kiesiläinen, Hannu Isolauri, Kaarina Halme, Kaisa Rantala ja Hannu Hurme. Haastattelusta laadittu muistio on liitteenä Hakijoiden työkokemuksen sekä haastatteluissa saamansa käsityksen perusteella valmistelutyöryhmä päätti yksimielisesti esittää lapsityönohjaajan virkaan valittavaksi kasvatustieteen kandidaatti Sanna Vibergin. Kasvatusasiain johtokunta on päätöksellään yhtynyt valmistelutyöryhmän päätökseen ja päättänyt esittää kirkkoneuvostolle kasvatustieteen kandidaatti Sanna Vibergin valitsemista lapsityönohjaajan A.06/H29 palkkaluokan virkaan. Ennen viran vastaanottamista Vibergin tulee esittää hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan sekä rikoslain 6 :n mukainen rikosrekisteriote. Johtoryhmä puoltaa esitystä. Kn päättää valita kasvatusasiain keskuksen A.06/H29 palkkaluokan virkaan kasvatustieteen kandidaatti Sanna Vibergin ehdolla, että hän ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan ja rikoslain 6 :n mukaisen rikosrekisteriotteen. Ilmoitus Sanna Vibergille, kasvatustoimen johtajalle, henkilöstörekisterin hoitajalle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 88 KASVATUKSEN TEOLOGIN VIRAN TÄYTTÄMINEN Kirkkovaltuusto on perustanut kasvatusasiain keskukseen kasvatuksen teologin A.01/H37 palkkaluokan viran. Virkaa on hakuajan päättymiseen mennessä hakenut kuusi henkilöä. Hakijoista laadittu yhteenveto on liitteenä:

16 Liite Valintaa on valmistellut kasvatusasiain johtokunnan asettama työryhmä, johon ovat kuuluneet Kari Kiesiläinen, Hannu Isolauri, Kaarina Halme, Marja Ruusu, Peter Gustavson ja Hannu Hurme. Haastatteluun kutsuttiin Heikki Arikka, Vesa Koivisto ja Toni Pätsi. Haastattelun suorittivat Kari Kiesiläinen, Hannu Isolauri, Kaarina Halme, Marja Ruusu, Peter Gustavson ja Hannu Hurme. Haastatteluista laadittu muistio on liitteenä Hakijoiden työkokemuksen sekä haastatteluissa saamansa käsityksen perusteella valmistelutyöryhmä päätyi yksimielisesti esittämään kasvatuksen teologin A.01/H37 palkkaluokan virkaan valittavaksi teologian maisteri, pastori Heikki Arikan. Kasvatusasiain johtokunta on päätöksellään yhtynyt valmistelutyöryhmän päätökseen ja päättänyt esittää kirkkoneuvostolle teologian maisteri, pastori Heikki Arikan valitsemista kasvatuksen teologin A.01(H37 palkkaluokan virkaan. Ennen viran vastaanottamista Arikan tulee esittää hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan sekä rikoslain 6 :n mukainen rikosrekisteriote. Johtoryhmä puoltaa esitystä. Kn päättää valita kasvatusasiain keskuksen kasvatuksen teologin A.01/H37 palkkaluokan virkaan teologian maisteri, pastori Heikki Arikan ehdolla, että hän ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan sekä rikoslain 6 :n mukaisen rikosrekisteriotteen. Ilmoitus Heikki Arikalle, kasvatustoimen johtajalla, henkilöstörekisterin hoitajalle ja taloustoimistolle sekä Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille. hyväksyttiin. 89 NUORISOSIHTEERIN VIRAN TÄYTTÄMINEN Kasvatusasiain keskuksen nuorisosihteerin virka vapautui viran edellisen haltijan Erkki Rissasen erottua yhtymän palveluksesta Viran täyttöä on siirretty kasvatusasiain keskuksen organisaatiouudistuksen valmistumiseen asti. Kokouksessaan kirkkovaltuusto hyväksyi organisaatiomuutoksen vuoden 2006 virkapaketin yhteydessä, ja nuorisosihteerin virka on nyt ollut haettavana päättyvin hakuajoin.

17 Virkaa on hakenut viisi henkilöä. Hakijoista laadittu yhteenveto kuuluu seuraavasti: Liite Valintaa valmisteleva työryhmä, johon kuuluivat Kari Kiesiläinen, Hannu Isolauri, Kaarina Halme, Marja Ruusu, Peter Gustavson ja Hannu Hurme, arvioi hakemusten perusteella, että vain Timo Havukaisella ja Jani Käsmällä on riittävä koulutus ja kokemus viran hoitamiseen. Timo Havukaista ja Jani Käsmää haastattelivat Kari Kiesiläinen, Hannu Isolauri, Kaarina Halme, Marja Ruusu ja Hannu Hurme. Hakijoiden työkokemuksen ja haastatteluissa saamansa käsityksen perusteella valmistelutyöryhmä päätti yksimielisesti esittää nuorisosihteerin virkaan valittavaksi nuorisotyönohjaaja Jani Käsmän. Kasvatusasiain johtokunta on päätöksellään yhtynyt valmistelutyöryhmän esitykseen ja päättänyt esittää kirkkoneuvostolle nuorisosihteerin A.09/R24 palkkaluokan virkaan valittavaksi nuorisotyönohjaaja Jani Käsmän. Vanhana työntekijänä hänen ei tarvitse esittää lääkärintodistusta terveydentilastaan eikä rikoslain 6 :n mukaista rekisteriotetta. Johtoryhmä puoltaa esitystä. Kn päättää valita kasvatusasiain keskuksen nuorisosihteerin A.09/R24 palkkaluokan virkaan nuorisotyönohjaaja Jani Käsmän. Vanhana työntekijänä hänen ei tarvitse esittää lääkärintodistusta terveydentilastaan eikä rikoslain 6 :n mukaista rekisteriotetta. Ilmoitus Jani Käsmälle, kasvatustoimen johtajalle, henkilöstörekisterin hoitajalle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 90 OPPILAITOSTEOLOGIN VIRAN TÄYTTÄMINEN Kasvatusasiain keskuksen oppilaitosteologin virka vapautui viran edellisen haltijan Terhi Törmän erottua yhtymän palveluksesta Eron myöntäessään kirkkoneuvosto samalla päätti julistaa viran haettavaksi. Hakuajan päättymiseen mennessä virkaan tuli kuusi hakemusta. Hakijoista laadittu yhteenveto kuuluu seuraavasti:

18 Liite Viran täyttöä valmisteleva työryhmä, Kari Kiesiläinen, Hannu Isolauri, Kaarina Halme, Marja Ruusu, Peter Gustavson ja Hannu Hurme, päätti kutsua haastatteluun hakemusten perusteella tehtävään parhaiten sopivina Atte Airaksisen, Annina Kolehmaisen ja Liisi Kärkkäisen. Haastattelun suorittivat Kari Kiesiläinen, Hannu Isolauri, Kaarina Halme, Peter Gustavson ja Hannu Hurme. Haastattelusta laadittu muistio on liitteenä Hakijoiden työkokemuksen ja haastattelussa saamansa käsityksen perusteella valintatyöryhmä päätti yksimielisesti esittää oppilaitosteologin virkaan valittavaksi teologian maisteri, pastori Atte Airaksisen. Vanhana työntekijänä Airaksisen ei tarvitse esittää selvitystä terveydentilastaan eikä rikoslain 6 :n mukaista rikosrekisteriotetta. Kasvatusasiain johtokunta on päätöksellään yhtynyt valmistelutyöryhmän esitykseen ja päättänyt esittää kirkkoneuvostolle, että oppilaitosteologin A.01/H36 palkkaluokan virkaan valittaisiin teologian maisteri, pastori Atte Airaksinen. Johtoryhmä puoltaa esitystä. Kn päättää valita kasvatusasiain keskuksen oppilaitosteologin A.01/H36 palkkaluokan virkaan teologian maisteri, pastori Atte Airaksisen. Vanhana työntekijänä hänen ei tarvitse toimittaa todistusta terveydentilastaan eikä rikoslain 6 :n mukaista rikosrekisteriotetta. Ilmoitus Atte Airaksiselle, kasvatustoimen johtajalle, henkilöstörekisterin hoitajalle ja taloustoimistolle sekä Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille. hyväksyttiin. 91 SIELUNHOITOTYÖN JOHTOKUNNAN ESITYS JOHTAVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN KUULEMISES- TA KIRKKONEUVOSTOSSA Sielunhoitotyön johtokunta on otteellaan esittänyt kirkkoneuvostolle seuraavaa: Otettiin käsiteltäväksi Arja von Schönemanin esitys, että johtavia työntekijöitä voitaisiin kuulla yhteisessä kirkkoneuvostossa, kun heidän vastuualueensa asioita käsitellään.

19 Oikaisu: Ei oikaisumahdollisuutta. : Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että sielunhoitotyön johtokunnan alaisen työmuodon johtavaa työntekijää voitaisiin kuulla kirkkoneuvostossa silloin, kun käsiteltävänä on työmuodon tärkeä asia. Johtoryhmä esittää, että johtavia työntekijöitä voitaisiin kutsua kirkkoneuvoston kuultaviksi kirkkoneuvoston puheenjohtajan tai johtoryhmän kutsusta. Kn toteaa, että kirkkoneuvoston puheenjohtajan tai johtoryhmän kutsusta voidaan johtavia työntekijöitä oman vastuualueensa asioita käsiteltäessä kutsua kuultaviksi kirkkoneuvoston kokoukseen. Ilmoitus sielunhoitotyön johtokunnalle. hyväksyttiin. 92 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 1 Kokouksen laillisuus Ei toimenpiteitä. 2 Kokouksen päätösvaltaisuus Ei toimenpiteitä. 3 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen Ei toimenpiteitä. 4 Virve Välimäen aloite hautausmaiden muistopaikasta Aloite merkittiin käsitellyksi. Ei toimenpiteitä. 5 Poikluoman seurakuntakodin toteuttaminen Ilmoitus Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvostolle, kiinteistötoimistolle ja taloustoimistolle. 6 Verontasausrahaston ja pääomarahaston purkaminen taseessa Ilmoitus tilintarkastajille ja taloustoimistolle.

20 Ilmoitus Ei toimenpiteitä. 8 Muutoksenhaku Ei toimenpiteitä. Kn päättää hyväksyä kirkkovaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpanoehdotuksen edellä esitetyn mukaisena. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 93 [...] VIRKAVAPAUSANOMUS KUNTOUTUKSEEN OSALLISTUMISTA VARTEN [...] on kirkkoneuvostolle osoittamassaan anomuksessa pyytänyt palkallista virkavapautta Aslak-varhaiskuntoutukseen osallistumista varten. Kuntoutuspäivät ovat , ja Kyseessä on varhaiskuntoutus, joka on Kansaneläkelaitoksen järjestämää ja rahoittamaa. Kuntoutukseen hakeudutaan työterveyshuollon kautta. Kuntoutukseen pääsystä tekee esityksen Kelalle Kirkon keskusrahasto. Varhaiskuntoutuksen tavoitteena on työkyvyn pitkäaikainen parantaminen sekä työssä jaksamisen, työn hallinnan, oikeiden työmenetelmien ja terveiden liikunta- ja elämäntapojen omaksuminen. Kuntoutus on suunniteltu sellaisille työntekijäryhmille ja ammattialoille, joilla työstä johtuva fyysinen, henkinen ja sosiaalinen kuormitus on suuri ja johtaa helposti terveysongelmien kasautumiseen ja työkyvyn heikkenemiseen. Varhaiskuntoutus kohdistuu työssä oleviin henkilöihin, se suunnitellaan työpaikan, työterveyshuollon ja kuntoutuksen palveluntuottajan välisenä yhteistyönä. Kuntoutus toteutetaan useimmiten laitosmuotoisena kurssina, 2-3 jaksossa vuoden kuluessa. Virka- ja työehtosopimuksen 92 pykälän mukaan, jos viranhaltijalle / työntekijälle on myönnetty virkavapautta / työvapaata varhaiskuntoutusta varten, hänelle voidaan maksaa palkkaa tältä ajalta osaksi tai kokonaan yhteensä enintään 30 päivän ajalta kalenterivuodessa, kun kuntoutukseen on hakeuduttu Kirkkohallituksen tai Kelan kautta. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä tätä harkinnanvaraista mahdollisuutta palkan maksamiseen kuntoutuksen ajalta ei ole otettu käyttöön. Asiaa on käsitelty johtoryhmässä ja pyydetty työympäristötoimikunnan lausunto.

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Aika Tiistai 16.5.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 4.5.2006 217 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 245-265 Aika torstai 4.5.2006 klo 16.00-17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari Isotalo

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo, Rauhan sali, Rauhankatu 14 Läsnä Jarmo Vainio Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.11.2014 klo 16.39-19.34, tauko klo 18.50-19.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 136 KOKOUKSEN

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.10.2005 459. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.10.2005 459. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.10.2005 459 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 463 472 Aika torstai 6.10.2005 klo 16.10 17.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 20.7.2005 361 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 356 373 Aika keskiviikko 20.7.2005 klo 16.00 16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 7.11.2011 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1, Helsinki Läsnä Poissa Häkkänen Martti, puh.johtaja

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) Kirkkoneuvosto 4/2011 10.5.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) Kirkkoneuvosto 4/2011 10.5.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) KOKOUSTIEDOT Aika 10.5.2011 klo 17-17.52 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Vähäsarja Vilho vs. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj.

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013 AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66 LAURITSALAN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 (6) Hallituskatu 15, PL 1018 53301 LAPPEENRANTA PUH. 05 6126401, 6126406 Aika Keskiviikkona 16.4.2008 klo 17.30 18.25 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Keskuskatu 1.

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 5.10.2006 415 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 497 518 Aika torstai 5.10.2006 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/ klo

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/2017 Aika ja paikka Ahlaisten seurakuntakoti 17.10.2017 klo 18.00-18.49 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, pj Gustafsson Tarja Grönblom

Lisätiedot

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9)

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9) Kirkkoneuvosto 1 (9) Aika: Keskiviikko 27.9.2017 kello 16.30-17.38 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Kaisa Rönkä puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Onni Hämäläinen Jukka Lemmetyinen Ville

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 150 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 13/2014 KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen Ellen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 4/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 4/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 4/2011 Kokousaika 24.3.2011 klo 18.00 20.17 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä Raila Degerholm Juha Gustafsson Harry Hänninen

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika keskiviikko 25.10.2017 klo 18-20.05 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

Muut osallistujat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Lähdekorpi, sihteeri

Muut osallistujat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Lähdekorpi, sihteeri Kirkkoneuvosto 9.8.2017 74 Kokousaika: Keskiviikko 9.8.2017 klo 18.00 20.45 N:o 08/2017 Paikka: Pappila, Huhdintie 9 Käsitellyt asiat: 80-89 Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja: Hannu Bogdanoff Jorma Kivilä

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo 3.krs kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Jarmo Vainio Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 8/2017

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 8/2017 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 8/2017 Aika ja paikka Reposaaren pappila 6.11.2017 klo 18.00-19.21 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, pj Gustafsson Tarja Grönblom Kirsi

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Aika Tiistai 30.5.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

Asialista Joutsenon seurakuntakeskus

Asialista Joutsenon seurakuntakeskus Asialista Penttiläntie 5, 54100 Joutseno P. 040 3126 700, 040 3126 701 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 17.8.2016 klo 18.00 18.54 Paikka Joutsenon seurakuntakeskus ASIALISTA 46 Kokouksen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 20.2.2017 klo 17.30 18.18 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3 Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 9/2012 Aika Paikka 11.12.2012 klo 16.30 Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 1.11.2007 520 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 533 550 Aika torstai 1.11.2007 klo 16.00 16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari Isotalo

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma 1.12.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto Aika 30.11.2015 klo 18:40-20:00 Paikka Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, 00910 Helsinki Saapuvilla olleet jäsenet Martti Häkkänen, puheenjohtaja

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 1.3.2012 klo 17-19.10 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Työympäristötoimikunta 11.6.2008 22. Paikka Huoltokeskuksen kahvio, Skarppakullantie 10

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Työympäristötoimikunta 11.6.2008 22. Paikka Huoltokeskuksen kahvio, Skarppakullantie 10 11.6.2008 22 TYÖYMPÄRISTÖTOIMIKUNNAN KOKOUS Paikka Huoltokeskuksen kahvio, Skarppakullantie 10 Aika 11.6.2008 klo 13.30 15.55. Läsnä Kaisti Aapo puheenjohtaja, työsuojelupäällikkö Kosola Seppo ta jäsen,

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.30 20.10 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka Marjut

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 16.6.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 22.6.2016-23.7.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013 AIKA Torstaina 12.9.2013 klo 16.00 17.25 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN Pöytäkirja SEURAKUNTA Nro 6/2017

HÄMEENLINNA-VANAJAN Pöytäkirja SEURAKUNTA Nro 6/2017 1 HÄMEENLINNA-VANAJAN Pöytäkirja 3.10.2017 SEURAKUNTA Nro 6/2017 DIAKONIATYÖN JOHTOKUNTA Kokousaika Tiistai 3.10.2017 klo 17.30 19.45 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo, 3. krs kokoushuone, Rauhankatu 14

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 21.6.2010 klo 18.00 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkoneuvosto Lehtonen Riitta jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkoneuvosto Lehtonen Riitta jäsen Aika 24.1.2017 klo 17.30 18.20 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Lehtonen Riitta jäsen Puusaari

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 36 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kuusiston kanttorila, Linnanrauniontie 157 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Andersson, Jari

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 7-2013. Aika Keskiviikko 4.12.2013 klo 17.00-19.00. Lappeen neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 7-2013. Aika Keskiviikko 4.12.2013 klo 17.00-19.00. Lappeen neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta. PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 4.12.2013 klo 17.00-19.00 Paikka Lappeen neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 30.9.2004 42 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 30.9.2004 klo 18.00-18.53 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kappelineuvosto 18.5.2015

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kappelineuvosto 18.5.2015 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA maanantai 18.5.2015 klo 18.00 20.25 PAIKKA Seurakuntakoti, Pappilankuja 3 läsnä/poissa OSALLISTUJAT Astola, Matti kappalainen, puheenjohtaja ( x ) Kaitainen, Markku kappelineuvoston

Lisätiedot

4/2010 Kirkkoneuvosto 1 (13) KOKOUSAIKA Maanantaina 22.03.2010 klo 18.00 20.25 (Kahvitus klo 17.45) KOKOUSPAIKKA Kokoushuone, kirkkoherranvirasto

4/2010 Kirkkoneuvosto 1 (13) KOKOUSAIKA Maanantaina 22.03.2010 klo 18.00 20.25 (Kahvitus klo 17.45) KOKOUSPAIKKA Kokoushuone, kirkkoherranvirasto NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 4/2010 Kirkkoneuvosto 1 (13) KOKOUSAIKA Maanantaina 22.03.2010 klo 18.00 20.25 (Kahvitus klo 17.45) KOKOUSPAIKKA Kokoushuone, kirkkoherranvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta. PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 24.2.2016 klo 17.30 18.20 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 14

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO. Paikka ja aika Keskustan srk-talo, klo

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO. Paikka ja aika Keskustan srk-talo, klo Hallintoelin Kokouspäivä 30.11.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan srk-talo, 30.11.2009 klo 17.30 19.10 paikalla poissa Posti, Timo pj x Erkkilä, Pentti jäsen x Harinen, Ari jäsen poissa Haukijärvi, Eino

Lisätiedot

Paikka Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C.

Paikka Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C. Aika Tiistai 6.6.2017 klo 17 Paikka Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C. Kokoonpano ja läsnäolo Ilpo Rannankari Liisa Karjalainen Iris Asikainen Markku Hyvärinen Merja Leppälä Matti Mänttäri

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23 Aika Torstai 19.1.2017 kello 16.00 16.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä Reijo

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Kirkkoneuvosto

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTO Kokous 3/2017 Aika Torstai 9.3.2017 klo 17.30 18.03 Paikka Mäntyharjun seurakuntakeskuksessa Läsnä Poissa Jäsenet Ann-Maarit Joenperä, puheenjohtaja Ari Hartonen Kristiina Häkkänen Panu

Lisätiedot

Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus II-krs, Koulukatu 6.

Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus II-krs, Koulukatu 6. Kirkkoneuvosto 03.01.2013 sivu ( 1 / 8) KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1 2013 Aika: Torstaina 03.01.2013 klo 17.30-18.30 Kahvi on kokouksen alussa, klo 17.00 alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone,

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN ESITYSLISTA 6/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Työympäristötoimikunta 19.11.2008 34

TURUN JA KAARINAN ESITYSLISTA 6/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Työympäristötoimikunta 19.11.2008 34 19.11.2008 34 TYÖYMPÄRISTÖTOIMIKUNNAN KOKOUS Paikka Toimitalon 6. kerroksen kokoushuone, Eerikinkatu 1 3 Aika 19.11.2008 klo 13.00 14.40 Läsnä Kaisti Aapo puheenjohtaja, työsuojelupäällikkö Kosola Seppo

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 5/2016 Kirkkoneuvosto 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 5/2016 Kirkkoneuvosto 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistai 12.04.2016, klo 17.45-19.00 Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 48 KOKOUKSEN AVAUS 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 24/2013. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 24/2013. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 24/2013 AIKA Perjantai 17.5.2013 klo 9 10.50 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 22.2.2017 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 16 - - Allekirjoitukset

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Aika: 9.2.2016 klo 19.00 19.30 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali.

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali. KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 16.00 18.05 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Ainali Päivi Kenttälä

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 13.3.2017 klo 17.30 18.07 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 9/2012

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 9/2012 Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 9/2012 Aika: Keskiviikko 31.10.2012 klo 18.00 20.05 Paikka: Seurakuntatalo, Keskisali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Läsnä: Jäsen Läsnä Poissa Varajäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 25/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 25/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.12.2006 559 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 656 678 Aika torstai 21.12.2006 klo 15.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 65 Kirkkoneuvosto 6/2010 21.10.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 65 Kirkkoneuvosto 6/2010 21.10.2010 65 63 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 21.10.2010 63 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tark: Seurakuntaneuvosto

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tark: Seurakuntaneuvosto 8 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 15.2.2017 klo 18.00. Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson, Jari jäsen Gustafsson, Irja

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) 173 Kokouksen avaus Puheenjohtaja käytti puheenvuoron, jossa hän mm. kertasi kuluneena vuonna käsiteltyjä asioita, ja avasi kokouksen. 174 Kokouksen

Lisätiedot

Kiuruveden seurakunta Esityslista/pöytäkirja 9/2017 Kirkkoneuvosto

Kiuruveden seurakunta Esityslista/pöytäkirja 9/2017 Kirkkoneuvosto Esityslista/pöytäkirja 9/2017 Kirkkoneuvosto Kokousaika Maanantai 28.8.2017 klo 16 17.18 Kokouspaikka Seurakuntatalon monitoimisali, Kirkkokatu 8 A 74700 Kiuruvesi Saapuvilla olleet jäsenet Häyrynen Mirita

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016 17.2.2016. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016 17.2.2016. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 1622016 1722016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 1622016 klo 1700-1855 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Kari Yliräisänen vt kirkkoherra, pj (poissa :t 23

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 16.2.2016 1 Kokousaika Tiistai 16.2.2016, klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen Kari Kannisto Heli Suoranta Kirsti Syyrakki Sara

Lisätiedot

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 3/2017 Kirkkovaltuusto 1 (6) Anu Johansson varajäsen

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 3/2017 Kirkkovaltuusto 1 (6) Anu Johansson varajäsen Kirkkovaltuusto 1 (6) Aika: Keskiviikko 11.10.2017, kello 18.00-18.42 Paikka: Helilän seurakuntatalo Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja, poistui klo 18.40, 50 :n käsittelyn

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 Kirkkoneuvosto 20.07.2011

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 Kirkkoneuvosto 20.07.2011 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.20 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari x Kantola Pentti x Varapj Kiljunen

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: ti 24.2.2015 klo 16 18.25 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja, 14-25 ajan,

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 5/2014

SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 5/2014 SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 5/2014 Aika 27.5.2014 klo 18.30- Paikka Malmin kirkko Läsnä 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 Esityslistan

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 28.5.2012 klo 17 19.10 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen Jukka

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.50 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. 73 Hartikainen

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/2007 Seurakuntaneuvosto 7.2.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/2007 Seurakuntaneuvosto 7.2.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 2/2007 Aika: Keskivikkona 7.2.2007 klo 18.00 19.15 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä KÄSITELTÄVÄT ASIAT 12 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, puheenjohtaja Lehtomäki Elina varapj., puheenjohtaja Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, puheenjohtaja Lehtomäki Elina varapj., puheenjohtaja Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 1/2017 Sivu 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 5.1.2017 klo 15.00-18.48 Paikka Myllykosken kirkon seurakuntasalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra,

Lisätiedot

Pöytäkirja Lappeen srk-sali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Pöytäkirja Lappeen srk-sali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 21.8.2017 klo 17.00 17.48 Paikka Lappeen srk-sali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 63 KOKOUKSEN

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 17.2.2015 klo 17.00 19.40 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

29. Kokouksen avaus Alkuvirren jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen klo

29. Kokouksen avaus Alkuvirren jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen klo - 1 - Aika Perjantai 16.9.2016 klo 17.00 Paikka Vampulan seurakuntatalo Läsnä Anne Palonen puheenjohtaja Aarne Heinonen jäsen Liisa Hosike jäsen Heikki Koivula jäsen Anni Rantala jäsen Jarmo Tuominen jäsen

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 2.3.2016 1 Kokousaika Keskiviikko 2.3.2016, klo 16.30 17.30 (virkaan liittyvät haastattelu klo 11.00 16.30) Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2015 klo 17 18.05 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Haverinen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8. Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8. Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Aika Tiistai 21.3.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 7/2017 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (8) 170 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.7.2017 klo 16 18.10 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 06/ 2014

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 06/ 2014 Kirkkoneuvosto Kokousaika: Tiistai 19.08.2014, klo 17.30 18.45 Kokouspaikka: Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 65 KOKOUKSEN AVAUS 66 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 67 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.4.2006 206. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.4.2006 206. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 20.4.2006 206 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 230-244 Aika torstai 20.4.2006 klo 16.00-17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

55 Pöytäkirjan tarkastaminen Puheenjohtajan esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Valittiin Marja Flinck ja Hans Salosensaari.

55 Pöytäkirjan tarkastaminen Puheenjohtajan esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Valittiin Marja Flinck ja Hans Salosensaari. 1 LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 5/2014 SEURAKUNTANEUVOSTO Liikastentie 28 28610 Pori AIKA: TI 30.9.2014 klo 18.00 Paikka: Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Jäsenet: Esa Anttila jäsen Marja Flinck jäsen Taina

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma 29.8.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 17.2.2015 18.2.2015. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 17.2.2015 18.2.2015. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 1722015 1822015 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 1722015 klo 1700-2035 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Kari Yliräisänen, vs kirkkoherra puheenjohtaja Terttu

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 26.4.2017 klo 17 18.10 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot