TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 9.2.2006 70. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen Isotalo Seppo jäsen Kari Kirsti jäsen Knuts Lars-Runar jäsen Lahti Uolevi jäsen von Schöneman Arja jäsen, poistui 16.45, 83 jälk. Winter Leena jäsen Jussila Sakari varajäsen Korhonen Pentti Pispanen Reino kv:n pj kv:n vpj Hirvonen Martti kirkkoherra, saapui Järvensivu Jukka kirkkoherra Lehikoinen Jouni kirkkoherra Mäntylä Heikki kirkkoherra Rinne Heimo kirkkoherra, saapui Sepponen Eero kirkkoherra Vahtola Pirjo kirkkoherra, saapui Fager Mia Hurme Hannu Kaisti Aapo Kallio Hannu Kosola Seppo Laukkanen Osku lakimies, sihteeri yhteisten työmuotojen johtaja talous- ja suunnittelujohtaja hallintojohtaja kiinteistöjohtaja tiedotuspäällikkö Poissa Seppänen Teija jäsen Viitanen Kauko kirkkoherra 69 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kn toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 71 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kn toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 72 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kn valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lars-Runar Knuts ja Uolevi Lahti 73 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin kiertokirje nro 2364 Kiertokirje sisältää seuraavat aiheet: 1. Valtakirja Turun arkkihiippakunnan piispan virkaan 2. Lääninrovasti 3. Lakimiesasessorin virkavapaus ja viransijainen 4. Tuomiokapitulin pappisjäsenten varajäsenet 5. Kurinpitoasiamies 6. Vuoden 2005 Yhteisvastuukeräyksen hiippakunnallisen osuuden jakaminen 7. Lainmuutoksia ym. Kiertokirje on nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. 2. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän väkiluku Keskusrekisterin johtajan esittämä väkilukutilasto kuuluu seuraavasti: Liite 1 73.

3 Pöytäkirjoja S johtoryhmän pöytäkirjat :t 8 15 S hallintojohtajan päätöspöytäkirjat :t 4 7 S talousjohtajan päätöspöytäkirja S lakimiehen päätöspöytäkirjat :t S hautaustoimen päällikön päätöspöytäkirjat :t S koulutustoimikunnan pöytäkirja nro 1/ S kuvataidetoimikunnan pöytäkirja nro 1/ S lähetystyön toimikunnan pöytäkirja nro 1/ S Pyhän Marian ystävyysseurakuntatoimikunnan pöytäkirja nro 1/ S sielunhoitotyön johtokunnan pöytäkirja nro 5/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. Pöytäkirjat ovat nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Kn merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. Hallintojohtajan esittelemät asiat 74 YHTEISEN LÄHETYSTYÖN TOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005 Liite Kn merkitsee toimintakertomuksen tietoonsa saatetuksi. Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin.

4 SIELUNHOITOTYÖN JOHTOKUNNAN ALAISTEN TYÖMUOTOJEN TOIMINTAKERTOMUKSET VUODELTA 2005 Sielunhoitotyön johtokunta on hyväksynyt Palvelevan puhelimen, perheasiain neuvottelukeskuksen, retriittityön, sairaalasielunhoidon ja työnohjauksen toimintakertomukset vuodelta Toimintakertomukset kuuluvat seuraavasti: Liitteet Kn merkitsee Palvelevan puhelimen, perheasiain neuvottelukeskuksen, retriittityön, sairaalasielunhoidon ja työnohjauksen toimintakertomukset vuodelta 2005 tietoonsa saatetuiksi. Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 76 TALOUSPÄÄLLIKKÖ IRMA HOKAN OSALLISTUMINEN LASKENTATOIMEN KEHITTÄMIS- TYÖRYHMÄN TYÖSKENTELYYN VUOSINA Talouspäällikkö Irma Hokka on esittänyt kirkkoneuvostolle seuraavaa: Kirkkohallituksen virastokollegio on valinnut minut Laskentatoimen kehittämistyöryhmän jäseneksi vuosiksi Työryhmän tehtävänä on valmistella kirjanpitoasioiden neuvottelukunnalle seurakuntien laskentatoimeen liittyviä asioita. Työryhmä kokoontuu noin 10 kertaa vuodessa kirkkohallituksen tiloissa Helsingissä ja kokoukset kestävät yleensä koko päivän. Tällä hetkellä tiedossa olevat kokouspäivät ovat ja Pyydän saada osallistua Laskentatoimen kehittämistyöryhmän kokouksiin työaikana. Kn oikeuttaa talouspäällikkö Irma Hokan osallistumaan työaikana Kirkkohallituksen asettaman Laskentatoimen kehittämistyöryhmän työskentelyyn Helsingissä vuosina Ilmoitus Irma Hokalle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutos oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 77

5 TURUN JA KAARINAN N EDUSTAJIEN RAPORTTI MATKASTA PIETARIIN Yhteisen kirkkoneuvoston oikeuttamina kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pentti Korhonen, tuomiorovasti Rauno Heikola, hallintojohtaja Hannu Kallio, talousja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti, talouspäällikkö Irma Hokka, kielenkääntäjä Paula Montin ja arkkipiispan kansliasihteeri Timo Rosqvist kävivät neuvottelumatkalla Pietarin Pyhän Marian seurakunnassa Matkasta laadittu raportti kuuluu seuraavasti: Liite Kn merkitsee matkaraportin saaduksi. Raportti päätettiin lähettää tiedoksi Pyhän Marian ystävyysseurakuntatoimikunnalle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 78 [...] HOITOVAPAAN SIJAISUUS Kirkkoneuvosto on myöntänyt [...] palkatonta virkavapautta väliseksi ajaksi. Keskusrekisterinjohtaja Jouko Räty esittää, että Eeva-Liisa Forsström palkattaisiin [...] sijaiseksi R18 palkkaluokan mukaisella palkalla. Eeva-Liisa Forsström on hoitanut kyseistä seurakuntasihteerin sijaisuutta myös [...] edellisen vapaan aikana, joten hän on perehtynyt Maarian seurakunnan toimintaan ja on seurakunnan toivoma sijainen. Kn päättää palkata Eeva-Liisa Forsströmin hoitamaan [...] viransijaisuutta väliseksi ajaksi R18 palkkaluokan mukaisin palkkaeduin. Ilmoitus Eeva-Liisa Forsströmille, keskusrekisterin johtajalle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 79 [...] VUOROTTELUVAPAA-ANOMUS [...] on vuorotteluvapaa-anomuksessaan esittänyt kirkkoneuvostolle seuraavaa: Anon vuorotteluvapaata ajalle [...]

6 Diakoniajohtaja Hannu Suihkonen puoltaa anomusta. Vuorotteluvapaa on kalenteripäivän vapaajakso, jonka aikana työntekijän palvelussuhde on lepotilassa. Tältä ajalta työntekijälle maksetaan vuorottelukorvausta. Työnantajan tulee palkata vuorotteluvapaan ajaksi työvoimatoimistosta työttömänä työnhakijana oleva henkilö. Vuorotteluvapaasta sopivat työnantaja ja työntekijä. Vuorottelusopimus, jossa työnantaja sitoutuu palkkaamaan työvoimatoimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön, tehdään kirjallisesti. Työtöntä ei tarvitse palkata samoihin tehtäviin, joita vapaalle siirtyvä on hoitanut. Vuorotteluvapaan aikana henkilö ei voi olla töissä. Kn päättää myöntää [...] palkatonta virkavapautta ajalle vuorotteluvapaata varten. Samalla hallintojohtaja oikeutetaan seurakuntayhtymän puolesta allekirjoittamaan tarvittavat hakemukset. Ilmoitus [...], diakoniajohtajalle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 80 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 1/2006 Yleiskirje sisältää ohjeita seurakuntien taloutta koskevien tietojen toimittamisesta Kirkkohallitukselle. Kirkkohallitus kokoaa vuosittain kaikilta seurakuntatalouksilta taloustiedot, joiden pohjalta laadittujen taloustilastojen on tarkoitus välittää tietoa seurakuntien taloudesta kirkon eri sidosryhmille. Taloustilastot palvelevat myös seurakuntien toiminnan ja talouden suunnittelua, johtamista, valvontaa ja analysointia. Tiedot annetaan lomakkeilla A7- Seurakuntien talous, A8 - Hautainhoitorahasto, hautasija- ja hautamaksut sekä hautaaminen ja A9 - Metsätalous- ja maankäyttö. Lomakkeet ovat KIRKKO-verkossa osoitteessa Kn merkitsee Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 1/2006 saaduksi. Ilmoitus toimenpiteitä varten kiinteistötoimistolle ja taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin.

7 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 2/2006 Yleiskirjeen aiheena on marraskuussa 2006 pidettävät seurakuntavaalit. Yleiskirjeen liitteenä on vuoden 2006 seurakuntavaalien aikataulu, joka kuuluu seuraavasti: Liite Lisäksi yleiskirjeessä on ohjeita äänestyslippujen ja muiden vaaliasiakirjojen tilaamisesta. Yleiskirje kokonaisuudessaan on nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Kn merkitsee Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 2/2006 saaduksi. Ilmoitus toimenpiteitä varten keskusvaalitoimikunnalle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 82 KIRKON TYÖMARKKINALAITOKSEN YLEISKIRJE A1/2006 Yleiskirje sisältää seuraavat aiheet: 1. Ryhmähenkivakuutussopimus Laki eräiden työnantajien vapauttamisesta työnantajan sosiaaliturvamaksusta 3. Työnantajien ja palkansaajien sosiaalivakuutusmaksut Työnantajan matalapalkkatuki 5. Tasa-arvosuunnittelun opas 6. Luottamusmieskurssit 7. Kirkon sopimusvaltuuskunnan yleiskirjeet 2005" Yleiskirje on nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Ryhmähenkivakuutussopimus 2006 Työmarkkinajärjestöjen tekemän sopimuksen mukaan ryhmähenkivakuutuksen perussummia ja lapsikorotusta ei ole muutettu viime vuodesta. Suurin perussumma on edelleen euroa ja lapsikorotus euroa. Laki eräiden työnantajien vapauttamisesta työnantajan sosiaaliturvamaksusta

8 Vuodesta 2003 voimassa ollutta kokeilulakia eräiden työnantajien vapauttamisesta työnantajan sosiaaliturvamaksusta on jatkettu vuoden 2009 loppuun ja laajennettu koskemaan laissa mainituilla alueilla olevia kaikkia työnantajia, myös seurakuntia. Turku ja Kaarina eivät kuulu laissa mainittuihin alueisiin. Työnantajien ja palkansaajien sosiaalivakuutusmaksut 2006 Seurakuntien ja työntekijöiden sosiaaliturva- ja eläkemaksut vuodelle ovat seuraavat: Työnantaja Työntekijä Sosiaaliturvamaksu 4,008 % - Työttömyysvakuutusmaksu 0,7-2,95 % 0,58 % Tapaturmavakuutusmaksu 1,1 % (keskimäärin) - Ryhmähenkivakuutusmaksu 0,08 % (keskimäärin) - KiEL-maksu 27,0 % (noin) 4,3-5,4 % LEL-maksu 18 % (keskimäärin) 4,3-5,4 % TaEL-maksu 15,8 % 4,3-5,4 % Tarkemmin asiaa on selostettu kirkkoverkon intranetissä osoitteessa Työnantajan matalapalkkatuki Väliaikainen työnantajan matalapalkkatukea koskeva laki on voimassa Lain mukaan työnantaja on oikeutettu matalapalkkatukeen, jos 1) työntekijä on lain tarkoittama kokoaikainen työntekijä eli työntekijä, jonka työaika on kalenterikuukauden aikana ollut vähintään 140 tuntia, 2) työntekijälle on kalenterikuukauden aikana maksettu palkkaa yli 900 euroa ja alle euroa, 3) työntekijä on viimeistään palkanmaksukuukauden aikana täyttänyt 54 vuotta. Tasa-arvosuunnittelun opas Sosiaali- ja terveysministeriö on painattanut työmarkkinajärjestöjen ja ministeriön yhteisesti hyväksymän oppaan ohjeeksi tasa-arvosuunnitelman laatimiseen seurakunnissa. Luottamusmieskurssit Kohta sisältää luettelon Kirkon työmarkkinalaitoksen hyväksymistä kirkon luottamusmiessopimuksen mukaisista luottamusmieskursseista. Kirkon sopimusvaltuuskunnan yleiskirjeet vuonna 2005 Yleiskirjeen liitteenä on lähetetty luettelo Kirkon sopimusvaltuuskunnan yleiskirjeistä vuonna Kn merkitsee saaduksi Kirkon markkinajärjestön yleiskirjeen A1/2006.

9 Ilmoitus taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 83 RUOTSALAISEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTASIHTEERIN VIRAN (50 %) TÄYTTÄMINEN Kirkkovaltuusto on perustanut seurakuntasihteerin (50 %) viran, jonka sijoituspaikka on Ruotsalaisen seurakunnan seurakuntatalo Aurelia. Hakijoista laadittu yhteenveto kuuluu seuraavasti: Liite Ruotsalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto on käsitellyt asiaa seuraavasti: Liite Tekstin käännös on seuraava: Yhteinen kirkkovaltuusto on myöntänyt osa-aikaisen (50%) seurakuntasihteerin viran Turun ruotsalaiselle seurakunnalle. Sihteerin työhuone tulee olemaan Aurelian kolmannessa kerroksessa. Seurakuntasihteerin työt voidaan yhdistää muihin tehtäviin, esim pyhäkoulusihteerin, lähetyssihteerin ja tiedotussihteerin tehtäviin, vastuualueena myös seurakunnan verkkosivun päivitys. Näin virkaan valittava voi tehdä kokopäivätyötä. Varsinainen seurakuntasihteeri (50 %) kuuluu muodollisesti Eerikinkatu 3:n seurakuntatoimiston henkilökuntaan, vaikka hän tulee fyysisesti oleman seurakuntatoimistossa Aurelian kolmannessa kerroksessa. Seurakuntatoimiston henkilöstön valitsee yhteinen kirkkoneuvosto ja näin siis myös osaaikaisen varsinaisen seurakuntasihteerin. Koska sihteeri kuitenkin muiden työtehtäviensä osalta kuuluu Turun ruotsalaisen seurakunnan henkilökuntaan ja palkataan tältä osin Ruotsalaisen seurakunnan talousarviovaroin, seurakuntaneuvosto valitsee sihteerin näihin tehtäviin. Puheenjohtaja on keskusrekisterin johtaja Jouko Rädyn kanssa sovitun mukaisesti toimittanut ilmoituksen seurakuntasihteerin virasta Åbo Underrättelserin perjantain numeroon ja Kyrkpressenin keskiviikon numeroon. Hakuaika päättyi Määräajan kuluessa seuraavat 11 henkilöä hakivat seurakuntasihteerin virkaa: valt.maist. Linda Ahlsund, yo-merkonomi Ann-Christine Angervo, fil.lis. Nina Berglund, yo-merkonomi Anita Broman-Tóth, tradenomi Janette Eriksson, Ulrika Grönvik jolla suorituksia matkailualan jatkokoulutuksesta, tra-

10 denomi Kristina Jensén, ulkomaankauppasihteeri Brita Kasvi, fil.yo Henrik Leino, valt.maist. Tua Långstedt ja merkonomi Nina Rytkönen (LIITE). Näistä Ahlsund, Angervo, Berglund, Broman-Tóth ja Eriksson kutsuttiin haastatteluun Aureliaan. Haastattelijoina olivat keskusrekisterin johtaja Jouko Räty ja seurakuntayhtymän henkilöstöpäällikkö Mia Fager sekä seurakuntaneuvoston jäsenet Ann-Sofi Hurme ja Marko Winter sekä seurakunnan kirkkoherra. Haastattelijaryhmä päätti yksimielisesti esittää valtiot.maist. Linda Ahlsundia kaikkein sopivimpana tehtävään. Ahlsundilla on muodollinen pätevyys, todistus hyvästä suomenkielen taidosta, kokemusta toimistotyöstä ja asiakaspalvelusta sekä seurakuntasihteerille sopivia henkilökohtaisia ominaisuuksia. Haastattelijat päättivät esittää varalle tradenomi Janette Erikssonia. Seurakuntaneuvosto päättää 1) valita työsopimussuhteisen sihteerin seurakuntatyön erilaisiin tehtäviin siten, että hänen palkkansa on 50 % pl R 19 a ja työaikansa 18 tuntia/viikko (50 % kokopäivätyöstä virastotyöajan mukaisesti). Valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. On muutoksenhakuoikeus. 2) ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle, että sama henkilö valitaan seurakuntasihteerin osa-aikaiseen virkaan (50 %). Ei muutoksenhakuoikeutta. Ilmoitus kaikille 11 hakijalle, seurakuntien lakimies Mia Fagerille, keskusrekisterin johtaja Jouko Rädylle sekä yhteiselle kirkkoneuvostolle. Seurakuntaneuvosto päätti 1) valita valt.maist. Linda Ahlsundin työsopimussuhteiseen sihteerin toimeen seurakuntatyön erilaisia tehtäviä varten siten, että hänen palkkansa on 50 % pl R 19 a ja työaikansa 18 tuntia/viikko (50 % kokopäivätyöstä virastotyöajan mukaisesti). Seurakuntaneuvosto katsoi, että Ahlsund on tehtävään sopivin. Työsopimussuhteen koeaika on 4 kuukautta. Valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Seurakuntaneuvosto katsoi, että myös tradenomi Janette Eriksson on sangen sopiva tehtävään ja valitsi hänet varalle. On muutoksenhakuoikeus. 2)ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle, että sama henkilö valitaan seurakuntasihteerin osa-aikaiseen virkaan (50 %). Ei muutoksenhakuoikeutta. Ilmoitus kaikille 11 hakijalle, seurakuntien lakimies Mia Fagerille, keskusrekisterin johtaja Jouko Rädylle sekä yhteiselle kirkkoneuvostolle.

11 Pykälä tarkastettiin välittömästi. Johtoryhmä puoltaa esitystä. Kn päättää 1) merkitä tiedoksi Ruotsalaisen seurakunnan seurakuntaneuvoston päätöksen valt. maist. Linda Ahlsundin valinnasta työsopimussuhteiseen sihteerin toimeen ja Janette Erissonin varalle valinnasta sekä 2) valita seurakuntasihteerin (50 %) R19a palkkaluokan virkaan valt.maist. Linda Ahlsundin neljän kuukauden koeajalla ja ehdolla, että hän ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Viran sijoituspaikka on Turun ruotsalaisen seurakunnan seurakuntatalo Aurelia. Varalle valitaan tradenomi Janette Eriksson. Ilmoitus Linda Ahlsundille, kirkkoherra Eero Sepposelle, henkilöstörekisterin hoitajalle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 84 ERITYISDIAKONIATYÖNTEKIJÄN VIRAN TÄYTTÄMINEN Kirkkovaltuusto perusti seurakuntayhtymän virkana erityisdiakoniatyöntekijän A06/H29 palkkaluokan viran. Virkaan valittavan tehtäviin kuuluu sinkkutyön lisäksi kirkon toiminnasta kiinnostumattoman aikuisväestön tavoittaminen erilaisiin kohderyhmiin suunnattujen projektien avulla. Viran sijoituspaikka on diakoniakeskus. Virka on ollut haettavana päättynein hakuajoin. Virkaa hakeneista on laadittu seuraava yhteenveto: Liite Viran kelpoisuusvaatimuksena on piispainkokouksen hyväksymä diakonian virkatutkinto sekä viran erityistehtävien hoitamisen edellyttämä työkokemus. Toimenkuvan mukaan sinkkutyöntekijän tehtävän kuuluu mm. vastuu työikäisten, yksin elävien yhteisöllisyyden vahvistaminen, toiminnan järjestäminen työikäisille yksin asuville, yhteisöllisten toimintamallien kehittäminen sekä osallistuminen yhdyskuntatyön ja yhteiskunnallisen työn kehittämiseen yhdessä työalansa muiden edustajien kanssa. Hakuilmoituksessa on painotettu yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta sekä perehtyneisyyttä yhteisöllisiin työmuotoihin.

12 Viran täyttöä on valmistellut työryhmä, johon ovat kuuluneet diakoniatyön johtokunnan puheenjohtaja Pirkko Mikkola, yhteiskuntavastuun työalavastaava Antti Aro, yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurme, hallintojohtaja Hannu Kallio ja diakoniajohtaja Hannu Suihkonen. Hakijoista kutsuttiin haastatteluun diakoni Hilkka-Helena Katainen, diakonissa Anneli Koskinen ja diakonissa Maria Westerlund. Haastattelussa kartoitettiin mm. hakijoiden kokemusta vapaaehtoistyön organisoinnista, kokemusta mielenterveyskuntoutujien kanssa tehtävästä työstä, yhteistyötaidoista ja verkostotyöskentelystä. Myös hakijoiden kokemusta uusien toimintojen kehittämisestä ja projektityöskentelystä sekä perehtyneisyyttä yhteisöllisiin työmuotoihin kartoitettiin. Kaikilla haastatelluilla on diakonian virkatutkinnon lisäksi toinen tutkinto sekä muita lisäopintoja. Hilkka-Helena Kataisella ja Maria Westerlundilla on molemmilla työkokemusta hiippakuntakonsulentin tehtävistä Ruotsin kirkossa. Tehtävään liittyvää yhdyskuntatyön työkokemusta ja alan koulutusta sekä eniten kokemusta yhteisöllisistä työmuodoista on Maria Westerlundilla. Hakijoiden työkokemuksen sekä haastattelussa saadun käsityksen perusteella valintatyöryhmä esitti yksimielisesti Maria Westerlundin valitsemista virkaan. Varalle ehdotettiin Hilkka-Helena Kataista. Diakoniatyön johtokunta on käsitellyt viran täyttöä kokouksessaan , 13, ja päättänyt esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle Maria Westerlundin valitsemista erityisdiakoniatyöntekijän H29 palkkaluokan virkaan kuuden kuukauden koeajalla ja ehdolla, että hän ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Johtoryhmä puoltaa esitystä. Kn päättää valita diakonissa Maria Westerlundin H29 palkkaluokan erityisdiakoniatyöntekijän virkaan kuuden kuukauden koeajalla ja ehdolla, että hän ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Ilmoitus Maria Westerlundille, diakoniajohtaja Hannu Suihkoselle, henkilöstörekisterin hoitajalle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 85 LAPSITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

13 Yhteinen kirkkovaltuusto perusti kasvatusasiain keskukseen lapsityön johtajan A.01/H37 - A.09/R28a palkkaluokan viran. Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa haki 6 henkilöä. Hakijoista on laadittu seuraava yhteenveto: Liite Valintaa on valmistellut kasvatusasiain johtokunnan asettama työryhmä, johon ovat kuuluneet Kari Kiesiläinen, Hannu Isolauri, Kaarina Halme, Marja Ruusu, Peter Gustavson ja Hannu Hurme. Haastatteluun kutsuttiin Elina Koivisto, Kaisa Rantala ja Mirkka Torppa. Haastattelun suorittivat Kari Kiesiläinen, Hannu Isolauri, Kaarina Halme, Marja Ruusu ja Hannu Hurme. Haastattelusta laadittu muistio kuuluu seuraavasti: Liite Hakijoiden työkokemuksen sekä haastatteluissa saamansa käsityksen perusteella valmistelutyöryhmä päätyi yksimielisesti esittämään lapsityön johtajan virkaan valittavaksi lapsityönohjaaja Kaisa Rantalan. Kasvatusasiain johtokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan , 6, ja päättänyt yksimielisesti valmistelutyöryhmän esitykseen yhtyen esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että lapsityön johtajan A.01/H37 - A.09/R28a palkkaluokan virkaan valitaan lapsityönohjaaja Kaisa Rantala. Samalla todettiin, ettei Rantalan tarvitse vanhana työntekijä esittää todistusta terveydentilastaan eikä rikoslain 6 :n mukaista rikosrekisteriotetta. Johtoryhmä puoltaa esitystä. Kn päättää valita kasvatusasiain keskuksen lapsityön johtajan virkaan lapsityönohjaaja Kaisa Rantalan A.09/R28a palkkaluokan mukaisin palkkaeduin. Vanhana työntekijänä hänen ei tarvitse esittää todistusta terveydentilastaan eikä rikoslain 6 :n mukaista rikosrekisteriotetta. Ilmoitus Kaisa Rantalalle, kasvatustoimen johtajalle, henkilöstörekisterin hoitajalle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 86 LAPSITYÖNOHJAAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

14 Kirkkovaltuusto perusti kasvatusasiain keskukseen lapsityönohjaajan A.06/H29 palkkaluokan viran. Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa haki 13 henkilöä. Hakijoista on laadittu seuraava yhteenveto: Liite Valintaa on valmistellut kasvatusasiain johtokunnan asettama työryhmä, johon ovat kuuluneet Kari Kiesiläinen, Hannu Isolauri, Kaarina Halme, Marja Ruusu, Peter Gustavson ja Hannu Hurme. Haastatteluun kutsuttiin Kristiina Kesälä, Maarit Luotonen, Tuulikki Palonen- Poikkeus, Anne Silomaa, Janita Suhonen ja Sanna Viberg. Haastattelun suorittivat Kari Kiesiläinen, Hannu Isolauri, Kaarina Halme, Kaisa Rantala ja Hannu Hurme. Haastattelusta laadittu muistio on liitteenä Hakijoiden työkokemuksen sekä haastatteluissa saamansa käsityksen perusteella valmistelutyöryhmä päätti yksimielisesti esittää lapsityönohjaajan virkaan valittavaksi kasvatustieteen kandidaatti Kristiina Kesälän. Kasvatusasiain johtokunta on päätöksellään yhtynyt valmistelutyöryhmän päätökseen ja päättänyt esittää kirkkoneuvostolle kasvatustieteen kandidaatti Kristiina Kesälän valitsemista lapsityönohjaajan A.06/H29 palkkaluokan virkaan. Vanhana työntekijänä Kesälän ei tarvitse esittää todistusta terveydentilastaan eikä rikoslain 6 :n mukaista rikosrekisteriotetta. Johtoryhmä puoltaa esitystä. Kn päättää valita kasvatusasiain keskuksen A.06/H29 palkkaluokan virkaan kasvatustieteen kandidaatti Kristiina Kesälän. Vanhana työntekijänä Kesälän ei tarvitse esittää todistusta terveydentilastaan eikä rikoslain 6 :n mukaista rikosrekisteriotetta. Ilmoitus Kristiina Kesälälle, kasvatustoimen johtajalle, henkilöstörekisterin hoitajalle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 87 LAPSITYÖNOHJAAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN Kirkkovaltuusto perusti kasvatusasiain keskukseen lapsityönohjaajan A.06/H29 palkkaluokan viran.

15 Lapsityönohjaajan viran hakijoista laadittu yhteenveto on esitetty edellä asian liitteenä Valintaa on valmistellut kasvatusasiain johtokunnan asettama työryhmä, johon ovat kuuluneet Kari Kiesiläinen, Hannu, Kaarina Halme, Marja Ruusu, Peter Gustavson ja Hannu Hurme. Haastatteluun kutsuttiin Kristiina Kesälä, Maarit Luotonen, Tuulikki Palonen- Poikkeus, Anne Silomaa, Janita Suhonen ja Sanna Viberg. Haastattelun suorittivat Kari Kiesiläinen, Hannu Isolauri, Kaarina Halme, Kaisa Rantala ja Hannu Hurme. Haastattelusta laadittu muistio on liitteenä Hakijoiden työkokemuksen sekä haastatteluissa saamansa käsityksen perusteella valmistelutyöryhmä päätti yksimielisesti esittää lapsityönohjaajan virkaan valittavaksi kasvatustieteen kandidaatti Sanna Vibergin. Kasvatusasiain johtokunta on päätöksellään yhtynyt valmistelutyöryhmän päätökseen ja päättänyt esittää kirkkoneuvostolle kasvatustieteen kandidaatti Sanna Vibergin valitsemista lapsityönohjaajan A.06/H29 palkkaluokan virkaan. Ennen viran vastaanottamista Vibergin tulee esittää hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan sekä rikoslain 6 :n mukainen rikosrekisteriote. Johtoryhmä puoltaa esitystä. Kn päättää valita kasvatusasiain keskuksen A.06/H29 palkkaluokan virkaan kasvatustieteen kandidaatti Sanna Vibergin ehdolla, että hän ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan ja rikoslain 6 :n mukaisen rikosrekisteriotteen. Ilmoitus Sanna Vibergille, kasvatustoimen johtajalle, henkilöstörekisterin hoitajalle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 88 KASVATUKSEN TEOLOGIN VIRAN TÄYTTÄMINEN Kirkkovaltuusto on perustanut kasvatusasiain keskukseen kasvatuksen teologin A.01/H37 palkkaluokan viran. Virkaa on hakuajan päättymiseen mennessä hakenut kuusi henkilöä. Hakijoista laadittu yhteenveto on liitteenä:

16 Liite Valintaa on valmistellut kasvatusasiain johtokunnan asettama työryhmä, johon ovat kuuluneet Kari Kiesiläinen, Hannu Isolauri, Kaarina Halme, Marja Ruusu, Peter Gustavson ja Hannu Hurme. Haastatteluun kutsuttiin Heikki Arikka, Vesa Koivisto ja Toni Pätsi. Haastattelun suorittivat Kari Kiesiläinen, Hannu Isolauri, Kaarina Halme, Marja Ruusu, Peter Gustavson ja Hannu Hurme. Haastatteluista laadittu muistio on liitteenä Hakijoiden työkokemuksen sekä haastatteluissa saamansa käsityksen perusteella valmistelutyöryhmä päätyi yksimielisesti esittämään kasvatuksen teologin A.01/H37 palkkaluokan virkaan valittavaksi teologian maisteri, pastori Heikki Arikan. Kasvatusasiain johtokunta on päätöksellään yhtynyt valmistelutyöryhmän päätökseen ja päättänyt esittää kirkkoneuvostolle teologian maisteri, pastori Heikki Arikan valitsemista kasvatuksen teologin A.01(H37 palkkaluokan virkaan. Ennen viran vastaanottamista Arikan tulee esittää hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan sekä rikoslain 6 :n mukainen rikosrekisteriote. Johtoryhmä puoltaa esitystä. Kn päättää valita kasvatusasiain keskuksen kasvatuksen teologin A.01/H37 palkkaluokan virkaan teologian maisteri, pastori Heikki Arikan ehdolla, että hän ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan sekä rikoslain 6 :n mukaisen rikosrekisteriotteen. Ilmoitus Heikki Arikalle, kasvatustoimen johtajalla, henkilöstörekisterin hoitajalle ja taloustoimistolle sekä Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille. hyväksyttiin. 89 NUORISOSIHTEERIN VIRAN TÄYTTÄMINEN Kasvatusasiain keskuksen nuorisosihteerin virka vapautui viran edellisen haltijan Erkki Rissasen erottua yhtymän palveluksesta Viran täyttöä on siirretty kasvatusasiain keskuksen organisaatiouudistuksen valmistumiseen asti. Kokouksessaan kirkkovaltuusto hyväksyi organisaatiomuutoksen vuoden 2006 virkapaketin yhteydessä, ja nuorisosihteerin virka on nyt ollut haettavana päättyvin hakuajoin.

17 Virkaa on hakenut viisi henkilöä. Hakijoista laadittu yhteenveto kuuluu seuraavasti: Liite Valintaa valmisteleva työryhmä, johon kuuluivat Kari Kiesiläinen, Hannu Isolauri, Kaarina Halme, Marja Ruusu, Peter Gustavson ja Hannu Hurme, arvioi hakemusten perusteella, että vain Timo Havukaisella ja Jani Käsmällä on riittävä koulutus ja kokemus viran hoitamiseen. Timo Havukaista ja Jani Käsmää haastattelivat Kari Kiesiläinen, Hannu Isolauri, Kaarina Halme, Marja Ruusu ja Hannu Hurme. Hakijoiden työkokemuksen ja haastatteluissa saamansa käsityksen perusteella valmistelutyöryhmä päätti yksimielisesti esittää nuorisosihteerin virkaan valittavaksi nuorisotyönohjaaja Jani Käsmän. Kasvatusasiain johtokunta on päätöksellään yhtynyt valmistelutyöryhmän esitykseen ja päättänyt esittää kirkkoneuvostolle nuorisosihteerin A.09/R24 palkkaluokan virkaan valittavaksi nuorisotyönohjaaja Jani Käsmän. Vanhana työntekijänä hänen ei tarvitse esittää lääkärintodistusta terveydentilastaan eikä rikoslain 6 :n mukaista rekisteriotetta. Johtoryhmä puoltaa esitystä. Kn päättää valita kasvatusasiain keskuksen nuorisosihteerin A.09/R24 palkkaluokan virkaan nuorisotyönohjaaja Jani Käsmän. Vanhana työntekijänä hänen ei tarvitse esittää lääkärintodistusta terveydentilastaan eikä rikoslain 6 :n mukaista rekisteriotetta. Ilmoitus Jani Käsmälle, kasvatustoimen johtajalle, henkilöstörekisterin hoitajalle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 90 OPPILAITOSTEOLOGIN VIRAN TÄYTTÄMINEN Kasvatusasiain keskuksen oppilaitosteologin virka vapautui viran edellisen haltijan Terhi Törmän erottua yhtymän palveluksesta Eron myöntäessään kirkkoneuvosto samalla päätti julistaa viran haettavaksi. Hakuajan päättymiseen mennessä virkaan tuli kuusi hakemusta. Hakijoista laadittu yhteenveto kuuluu seuraavasti:

18 Liite Viran täyttöä valmisteleva työryhmä, Kari Kiesiläinen, Hannu Isolauri, Kaarina Halme, Marja Ruusu, Peter Gustavson ja Hannu Hurme, päätti kutsua haastatteluun hakemusten perusteella tehtävään parhaiten sopivina Atte Airaksisen, Annina Kolehmaisen ja Liisi Kärkkäisen. Haastattelun suorittivat Kari Kiesiläinen, Hannu Isolauri, Kaarina Halme, Peter Gustavson ja Hannu Hurme. Haastattelusta laadittu muistio on liitteenä Hakijoiden työkokemuksen ja haastattelussa saamansa käsityksen perusteella valintatyöryhmä päätti yksimielisesti esittää oppilaitosteologin virkaan valittavaksi teologian maisteri, pastori Atte Airaksisen. Vanhana työntekijänä Airaksisen ei tarvitse esittää selvitystä terveydentilastaan eikä rikoslain 6 :n mukaista rikosrekisteriotetta. Kasvatusasiain johtokunta on päätöksellään yhtynyt valmistelutyöryhmän esitykseen ja päättänyt esittää kirkkoneuvostolle, että oppilaitosteologin A.01/H36 palkkaluokan virkaan valittaisiin teologian maisteri, pastori Atte Airaksinen. Johtoryhmä puoltaa esitystä. Kn päättää valita kasvatusasiain keskuksen oppilaitosteologin A.01/H36 palkkaluokan virkaan teologian maisteri, pastori Atte Airaksisen. Vanhana työntekijänä hänen ei tarvitse toimittaa todistusta terveydentilastaan eikä rikoslain 6 :n mukaista rikosrekisteriotetta. Ilmoitus Atte Airaksiselle, kasvatustoimen johtajalle, henkilöstörekisterin hoitajalle ja taloustoimistolle sekä Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille. hyväksyttiin. 91 SIELUNHOITOTYÖN JOHTOKUNNAN ESITYS JOHTAVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN KUULEMISES- TA KIRKKONEUVOSTOSSA Sielunhoitotyön johtokunta on otteellaan esittänyt kirkkoneuvostolle seuraavaa: Otettiin käsiteltäväksi Arja von Schönemanin esitys, että johtavia työntekijöitä voitaisiin kuulla yhteisessä kirkkoneuvostossa, kun heidän vastuualueensa asioita käsitellään.

19 Oikaisu: Ei oikaisumahdollisuutta. : Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että sielunhoitotyön johtokunnan alaisen työmuodon johtavaa työntekijää voitaisiin kuulla kirkkoneuvostossa silloin, kun käsiteltävänä on työmuodon tärkeä asia. Johtoryhmä esittää, että johtavia työntekijöitä voitaisiin kutsua kirkkoneuvoston kuultaviksi kirkkoneuvoston puheenjohtajan tai johtoryhmän kutsusta. Kn toteaa, että kirkkoneuvoston puheenjohtajan tai johtoryhmän kutsusta voidaan johtavia työntekijöitä oman vastuualueensa asioita käsiteltäessä kutsua kuultaviksi kirkkoneuvoston kokoukseen. Ilmoitus sielunhoitotyön johtokunnalle. hyväksyttiin. 92 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 1 Kokouksen laillisuus Ei toimenpiteitä. 2 Kokouksen päätösvaltaisuus Ei toimenpiteitä. 3 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen Ei toimenpiteitä. 4 Virve Välimäen aloite hautausmaiden muistopaikasta Aloite merkittiin käsitellyksi. Ei toimenpiteitä. 5 Poikluoman seurakuntakodin toteuttaminen Ilmoitus Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvostolle, kiinteistötoimistolle ja taloustoimistolle. 6 Verontasausrahaston ja pääomarahaston purkaminen taseessa Ilmoitus tilintarkastajille ja taloustoimistolle.

20 Ilmoitus Ei toimenpiteitä. 8 Muutoksenhaku Ei toimenpiteitä. Kn päättää hyväksyä kirkkovaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpanoehdotuksen edellä esitetyn mukaisena. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 93 [...] VIRKAVAPAUSANOMUS KUNTOUTUKSEEN OSALLISTUMISTA VARTEN [...] on kirkkoneuvostolle osoittamassaan anomuksessa pyytänyt palkallista virkavapautta Aslak-varhaiskuntoutukseen osallistumista varten. Kuntoutuspäivät ovat , ja Kyseessä on varhaiskuntoutus, joka on Kansaneläkelaitoksen järjestämää ja rahoittamaa. Kuntoutukseen hakeudutaan työterveyshuollon kautta. Kuntoutukseen pääsystä tekee esityksen Kelalle Kirkon keskusrahasto. Varhaiskuntoutuksen tavoitteena on työkyvyn pitkäaikainen parantaminen sekä työssä jaksamisen, työn hallinnan, oikeiden työmenetelmien ja terveiden liikunta- ja elämäntapojen omaksuminen. Kuntoutus on suunniteltu sellaisille työntekijäryhmille ja ammattialoille, joilla työstä johtuva fyysinen, henkinen ja sosiaalinen kuormitus on suuri ja johtaa helposti terveysongelmien kasautumiseen ja työkyvyn heikkenemiseen. Varhaiskuntoutus kohdistuu työssä oleviin henkilöihin, se suunnitellaan työpaikan, työterveyshuollon ja kuntoutuksen palveluntuottajan välisenä yhteistyönä. Kuntoutus toteutetaan useimmiten laitosmuotoisena kurssina, 2-3 jaksossa vuoden kuluessa. Virka- ja työehtosopimuksen 92 pykälän mukaan, jos viranhaltijalle / työntekijälle on myönnetty virkavapautta / työvapaata varhaiskuntoutusta varten, hänelle voidaan maksaa palkkaa tältä ajalta osaksi tai kokonaan yhteensä enintään 30 päivän ajalta kalenterivuodessa, kun kuntoutukseen on hakeuduttu Kirkkohallituksen tai Kelan kautta. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä tätä harkinnanvaraista mahdollisuutta palkan maksamiseen kuntoutuksen ajalta ei ole otettu käyttöön. Asiaa on käsitelty johtoryhmässä ja pyydetty työympäristötoimikunnan lausunto.

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 5.10.2006 415 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 497 518 Aika torstai 5.10.2006 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.11.2005 542 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 536 562 Aika torstai 24.11.2005 klo 16.00 19.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.1.2007 31 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 34 59 Aika torstai 25.1.2007 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.3.2008 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 147 179 Aika torstai 27.3.2008 klo 16.00 17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.10.2005 502 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 488 514 Aika torstai 27.10.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.4.2005 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.4.2005 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 7.4.2005 187 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 194 Aika torstai 7.4.2005 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.4.2005 226 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 235 Aika torstai 21.4.2005 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 10.3.2005 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 123 149 Aika torstai 10.3.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.5.2010 262 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 270 294 Aika torstai 6.5.2010 klo 16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.6.2005 336. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.6.2005 336. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 16.6.2005 336 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 327 355 Aika torstai 16.6.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra 26.11.2009 614 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 621 662 Aika torstai 26.11.2009 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.9.2007 407 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 426 455 Aika torstai 6.9.2007 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.10.2010 494. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.10.2010 494. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 28.10.2010 494 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 531 558. Aika torstai 28.10.2010 klo15.00 15.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.3.2004 109. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.3.2004 109. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 4.3.2004 109 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 116 139 Aika torstai 4.3.2004 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 11.12.2013 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 23/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.12.2004 574. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 23/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.12.2004 574. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 16.12.2004 574 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 552 570. Aika torstai 16.12.2004 klo 15.30 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja :t 552 559 Alhonen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 23.3.2006 156 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 206 Aika torstai 23.3.2006 klo 16.00 17.55 Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.2.2004 87. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.2.2004 87. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 19.2.2004 87 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 91 115 Aika torstai 19.2.2004 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 8.2.2007 50. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 8.2.2007 50. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 8.2.2007 50 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 60 105 Aika torstai 8.2.2007 klo 16.00 17.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.12.2010 582. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.12.2010 582. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 15.12.2010 582 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 611 655. Aika torstai 15.12.2010 klo16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2007 243. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2007 243. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 19.4.2007 243 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 233 256 Aika torstai 19.4.2007 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 27.11.2014 klo 16.00 18.05. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.2.2011 81 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 93 119. Aika torstai 17.2.2011 klo16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 31.10.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika keskiviikko 22.6.2011 klo 18.00 19.45 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.3.2012 131 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 171 193 Aika torstai 29.3.2012 klo 14.00 14.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot