TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 9.2.2006 70. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen Isotalo Seppo jäsen Kari Kirsti jäsen Knuts Lars-Runar jäsen Lahti Uolevi jäsen von Schöneman Arja jäsen, poistui 16.45, 83 jälk. Winter Leena jäsen Jussila Sakari varajäsen Korhonen Pentti Pispanen Reino kv:n pj kv:n vpj Hirvonen Martti kirkkoherra, saapui Järvensivu Jukka kirkkoherra Lehikoinen Jouni kirkkoherra Mäntylä Heikki kirkkoherra Rinne Heimo kirkkoherra, saapui Sepponen Eero kirkkoherra Vahtola Pirjo kirkkoherra, saapui Fager Mia Hurme Hannu Kaisti Aapo Kallio Hannu Kosola Seppo Laukkanen Osku lakimies, sihteeri yhteisten työmuotojen johtaja talous- ja suunnittelujohtaja hallintojohtaja kiinteistöjohtaja tiedotuspäällikkö Poissa Seppänen Teija jäsen Viitanen Kauko kirkkoherra 69 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kn toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 71 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kn toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 72 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kn valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lars-Runar Knuts ja Uolevi Lahti 73 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin kiertokirje nro 2364 Kiertokirje sisältää seuraavat aiheet: 1. Valtakirja Turun arkkihiippakunnan piispan virkaan 2. Lääninrovasti 3. Lakimiesasessorin virkavapaus ja viransijainen 4. Tuomiokapitulin pappisjäsenten varajäsenet 5. Kurinpitoasiamies 6. Vuoden 2005 Yhteisvastuukeräyksen hiippakunnallisen osuuden jakaminen 7. Lainmuutoksia ym. Kiertokirje on nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. 2. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän väkiluku Keskusrekisterin johtajan esittämä väkilukutilasto kuuluu seuraavasti: Liite 1 73.

3 Pöytäkirjoja S johtoryhmän pöytäkirjat :t 8 15 S hallintojohtajan päätöspöytäkirjat :t 4 7 S talousjohtajan päätöspöytäkirja S lakimiehen päätöspöytäkirjat :t S hautaustoimen päällikön päätöspöytäkirjat :t S koulutustoimikunnan pöytäkirja nro 1/ S kuvataidetoimikunnan pöytäkirja nro 1/ S lähetystyön toimikunnan pöytäkirja nro 1/ S Pyhän Marian ystävyysseurakuntatoimikunnan pöytäkirja nro 1/ S sielunhoitotyön johtokunnan pöytäkirja nro 5/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. Pöytäkirjat ovat nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Kn merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. Hallintojohtajan esittelemät asiat 74 YHTEISEN LÄHETYSTYÖN TOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005 Liite Kn merkitsee toimintakertomuksen tietoonsa saatetuksi. Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin.

4 SIELUNHOITOTYÖN JOHTOKUNNAN ALAISTEN TYÖMUOTOJEN TOIMINTAKERTOMUKSET VUODELTA 2005 Sielunhoitotyön johtokunta on hyväksynyt Palvelevan puhelimen, perheasiain neuvottelukeskuksen, retriittityön, sairaalasielunhoidon ja työnohjauksen toimintakertomukset vuodelta Toimintakertomukset kuuluvat seuraavasti: Liitteet Kn merkitsee Palvelevan puhelimen, perheasiain neuvottelukeskuksen, retriittityön, sairaalasielunhoidon ja työnohjauksen toimintakertomukset vuodelta 2005 tietoonsa saatetuiksi. Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 76 TALOUSPÄÄLLIKKÖ IRMA HOKAN OSALLISTUMINEN LASKENTATOIMEN KEHITTÄMIS- TYÖRYHMÄN TYÖSKENTELYYN VUOSINA Talouspäällikkö Irma Hokka on esittänyt kirkkoneuvostolle seuraavaa: Kirkkohallituksen virastokollegio on valinnut minut Laskentatoimen kehittämistyöryhmän jäseneksi vuosiksi Työryhmän tehtävänä on valmistella kirjanpitoasioiden neuvottelukunnalle seurakuntien laskentatoimeen liittyviä asioita. Työryhmä kokoontuu noin 10 kertaa vuodessa kirkkohallituksen tiloissa Helsingissä ja kokoukset kestävät yleensä koko päivän. Tällä hetkellä tiedossa olevat kokouspäivät ovat ja Pyydän saada osallistua Laskentatoimen kehittämistyöryhmän kokouksiin työaikana. Kn oikeuttaa talouspäällikkö Irma Hokan osallistumaan työaikana Kirkkohallituksen asettaman Laskentatoimen kehittämistyöryhmän työskentelyyn Helsingissä vuosina Ilmoitus Irma Hokalle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutos oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 77

5 TURUN JA KAARINAN N EDUSTAJIEN RAPORTTI MATKASTA PIETARIIN Yhteisen kirkkoneuvoston oikeuttamina kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pentti Korhonen, tuomiorovasti Rauno Heikola, hallintojohtaja Hannu Kallio, talousja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti, talouspäällikkö Irma Hokka, kielenkääntäjä Paula Montin ja arkkipiispan kansliasihteeri Timo Rosqvist kävivät neuvottelumatkalla Pietarin Pyhän Marian seurakunnassa Matkasta laadittu raportti kuuluu seuraavasti: Liite Kn merkitsee matkaraportin saaduksi. Raportti päätettiin lähettää tiedoksi Pyhän Marian ystävyysseurakuntatoimikunnalle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 78 [...] HOITOVAPAAN SIJAISUUS Kirkkoneuvosto on myöntänyt [...] palkatonta virkavapautta väliseksi ajaksi. Keskusrekisterinjohtaja Jouko Räty esittää, että Eeva-Liisa Forsström palkattaisiin [...] sijaiseksi R18 palkkaluokan mukaisella palkalla. Eeva-Liisa Forsström on hoitanut kyseistä seurakuntasihteerin sijaisuutta myös [...] edellisen vapaan aikana, joten hän on perehtynyt Maarian seurakunnan toimintaan ja on seurakunnan toivoma sijainen. Kn päättää palkata Eeva-Liisa Forsströmin hoitamaan [...] viransijaisuutta väliseksi ajaksi R18 palkkaluokan mukaisin palkkaeduin. Ilmoitus Eeva-Liisa Forsströmille, keskusrekisterin johtajalle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 79 [...] VUOROTTELUVAPAA-ANOMUS [...] on vuorotteluvapaa-anomuksessaan esittänyt kirkkoneuvostolle seuraavaa: Anon vuorotteluvapaata ajalle [...]

6 Diakoniajohtaja Hannu Suihkonen puoltaa anomusta. Vuorotteluvapaa on kalenteripäivän vapaajakso, jonka aikana työntekijän palvelussuhde on lepotilassa. Tältä ajalta työntekijälle maksetaan vuorottelukorvausta. Työnantajan tulee palkata vuorotteluvapaan ajaksi työvoimatoimistosta työttömänä työnhakijana oleva henkilö. Vuorotteluvapaasta sopivat työnantaja ja työntekijä. Vuorottelusopimus, jossa työnantaja sitoutuu palkkaamaan työvoimatoimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön, tehdään kirjallisesti. Työtöntä ei tarvitse palkata samoihin tehtäviin, joita vapaalle siirtyvä on hoitanut. Vuorotteluvapaan aikana henkilö ei voi olla töissä. Kn päättää myöntää [...] palkatonta virkavapautta ajalle vuorotteluvapaata varten. Samalla hallintojohtaja oikeutetaan seurakuntayhtymän puolesta allekirjoittamaan tarvittavat hakemukset. Ilmoitus [...], diakoniajohtajalle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 80 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 1/2006 Yleiskirje sisältää ohjeita seurakuntien taloutta koskevien tietojen toimittamisesta Kirkkohallitukselle. Kirkkohallitus kokoaa vuosittain kaikilta seurakuntatalouksilta taloustiedot, joiden pohjalta laadittujen taloustilastojen on tarkoitus välittää tietoa seurakuntien taloudesta kirkon eri sidosryhmille. Taloustilastot palvelevat myös seurakuntien toiminnan ja talouden suunnittelua, johtamista, valvontaa ja analysointia. Tiedot annetaan lomakkeilla A7- Seurakuntien talous, A8 - Hautainhoitorahasto, hautasija- ja hautamaksut sekä hautaaminen ja A9 - Metsätalous- ja maankäyttö. Lomakkeet ovat KIRKKO-verkossa osoitteessa Kn merkitsee Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 1/2006 saaduksi. Ilmoitus toimenpiteitä varten kiinteistötoimistolle ja taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin.

7 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 2/2006 Yleiskirjeen aiheena on marraskuussa 2006 pidettävät seurakuntavaalit. Yleiskirjeen liitteenä on vuoden 2006 seurakuntavaalien aikataulu, joka kuuluu seuraavasti: Liite Lisäksi yleiskirjeessä on ohjeita äänestyslippujen ja muiden vaaliasiakirjojen tilaamisesta. Yleiskirje kokonaisuudessaan on nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Kn merkitsee Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 2/2006 saaduksi. Ilmoitus toimenpiteitä varten keskusvaalitoimikunnalle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 82 KIRKON TYÖMARKKINALAITOKSEN YLEISKIRJE A1/2006 Yleiskirje sisältää seuraavat aiheet: 1. Ryhmähenkivakuutussopimus Laki eräiden työnantajien vapauttamisesta työnantajan sosiaaliturvamaksusta 3. Työnantajien ja palkansaajien sosiaalivakuutusmaksut Työnantajan matalapalkkatuki 5. Tasa-arvosuunnittelun opas 6. Luottamusmieskurssit 7. Kirkon sopimusvaltuuskunnan yleiskirjeet 2005" Yleiskirje on nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Ryhmähenkivakuutussopimus 2006 Työmarkkinajärjestöjen tekemän sopimuksen mukaan ryhmähenkivakuutuksen perussummia ja lapsikorotusta ei ole muutettu viime vuodesta. Suurin perussumma on edelleen euroa ja lapsikorotus euroa. Laki eräiden työnantajien vapauttamisesta työnantajan sosiaaliturvamaksusta

8 Vuodesta 2003 voimassa ollutta kokeilulakia eräiden työnantajien vapauttamisesta työnantajan sosiaaliturvamaksusta on jatkettu vuoden 2009 loppuun ja laajennettu koskemaan laissa mainituilla alueilla olevia kaikkia työnantajia, myös seurakuntia. Turku ja Kaarina eivät kuulu laissa mainittuihin alueisiin. Työnantajien ja palkansaajien sosiaalivakuutusmaksut 2006 Seurakuntien ja työntekijöiden sosiaaliturva- ja eläkemaksut vuodelle ovat seuraavat: Työnantaja Työntekijä Sosiaaliturvamaksu 4,008 % - Työttömyysvakuutusmaksu 0,7-2,95 % 0,58 % Tapaturmavakuutusmaksu 1,1 % (keskimäärin) - Ryhmähenkivakuutusmaksu 0,08 % (keskimäärin) - KiEL-maksu 27,0 % (noin) 4,3-5,4 % LEL-maksu 18 % (keskimäärin) 4,3-5,4 % TaEL-maksu 15,8 % 4,3-5,4 % Tarkemmin asiaa on selostettu kirkkoverkon intranetissä osoitteessa Työnantajan matalapalkkatuki Väliaikainen työnantajan matalapalkkatukea koskeva laki on voimassa Lain mukaan työnantaja on oikeutettu matalapalkkatukeen, jos 1) työntekijä on lain tarkoittama kokoaikainen työntekijä eli työntekijä, jonka työaika on kalenterikuukauden aikana ollut vähintään 140 tuntia, 2) työntekijälle on kalenterikuukauden aikana maksettu palkkaa yli 900 euroa ja alle euroa, 3) työntekijä on viimeistään palkanmaksukuukauden aikana täyttänyt 54 vuotta. Tasa-arvosuunnittelun opas Sosiaali- ja terveysministeriö on painattanut työmarkkinajärjestöjen ja ministeriön yhteisesti hyväksymän oppaan ohjeeksi tasa-arvosuunnitelman laatimiseen seurakunnissa. Luottamusmieskurssit Kohta sisältää luettelon Kirkon työmarkkinalaitoksen hyväksymistä kirkon luottamusmiessopimuksen mukaisista luottamusmieskursseista. Kirkon sopimusvaltuuskunnan yleiskirjeet vuonna 2005 Yleiskirjeen liitteenä on lähetetty luettelo Kirkon sopimusvaltuuskunnan yleiskirjeistä vuonna Kn merkitsee saaduksi Kirkon markkinajärjestön yleiskirjeen A1/2006.

9 Ilmoitus taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 83 RUOTSALAISEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTASIHTEERIN VIRAN (50 %) TÄYTTÄMINEN Kirkkovaltuusto on perustanut seurakuntasihteerin (50 %) viran, jonka sijoituspaikka on Ruotsalaisen seurakunnan seurakuntatalo Aurelia. Hakijoista laadittu yhteenveto kuuluu seuraavasti: Liite Ruotsalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto on käsitellyt asiaa seuraavasti: Liite Tekstin käännös on seuraava: Yhteinen kirkkovaltuusto on myöntänyt osa-aikaisen (50%) seurakuntasihteerin viran Turun ruotsalaiselle seurakunnalle. Sihteerin työhuone tulee olemaan Aurelian kolmannessa kerroksessa. Seurakuntasihteerin työt voidaan yhdistää muihin tehtäviin, esim pyhäkoulusihteerin, lähetyssihteerin ja tiedotussihteerin tehtäviin, vastuualueena myös seurakunnan verkkosivun päivitys. Näin virkaan valittava voi tehdä kokopäivätyötä. Varsinainen seurakuntasihteeri (50 %) kuuluu muodollisesti Eerikinkatu 3:n seurakuntatoimiston henkilökuntaan, vaikka hän tulee fyysisesti oleman seurakuntatoimistossa Aurelian kolmannessa kerroksessa. Seurakuntatoimiston henkilöstön valitsee yhteinen kirkkoneuvosto ja näin siis myös osaaikaisen varsinaisen seurakuntasihteerin. Koska sihteeri kuitenkin muiden työtehtäviensä osalta kuuluu Turun ruotsalaisen seurakunnan henkilökuntaan ja palkataan tältä osin Ruotsalaisen seurakunnan talousarviovaroin, seurakuntaneuvosto valitsee sihteerin näihin tehtäviin. Puheenjohtaja on keskusrekisterin johtaja Jouko Rädyn kanssa sovitun mukaisesti toimittanut ilmoituksen seurakuntasihteerin virasta Åbo Underrättelserin perjantain numeroon ja Kyrkpressenin keskiviikon numeroon. Hakuaika päättyi Määräajan kuluessa seuraavat 11 henkilöä hakivat seurakuntasihteerin virkaa: valt.maist. Linda Ahlsund, yo-merkonomi Ann-Christine Angervo, fil.lis. Nina Berglund, yo-merkonomi Anita Broman-Tóth, tradenomi Janette Eriksson, Ulrika Grönvik jolla suorituksia matkailualan jatkokoulutuksesta, tra-

10 denomi Kristina Jensén, ulkomaankauppasihteeri Brita Kasvi, fil.yo Henrik Leino, valt.maist. Tua Långstedt ja merkonomi Nina Rytkönen (LIITE). Näistä Ahlsund, Angervo, Berglund, Broman-Tóth ja Eriksson kutsuttiin haastatteluun Aureliaan. Haastattelijoina olivat keskusrekisterin johtaja Jouko Räty ja seurakuntayhtymän henkilöstöpäällikkö Mia Fager sekä seurakuntaneuvoston jäsenet Ann-Sofi Hurme ja Marko Winter sekä seurakunnan kirkkoherra. Haastattelijaryhmä päätti yksimielisesti esittää valtiot.maist. Linda Ahlsundia kaikkein sopivimpana tehtävään. Ahlsundilla on muodollinen pätevyys, todistus hyvästä suomenkielen taidosta, kokemusta toimistotyöstä ja asiakaspalvelusta sekä seurakuntasihteerille sopivia henkilökohtaisia ominaisuuksia. Haastattelijat päättivät esittää varalle tradenomi Janette Erikssonia. Seurakuntaneuvosto päättää 1) valita työsopimussuhteisen sihteerin seurakuntatyön erilaisiin tehtäviin siten, että hänen palkkansa on 50 % pl R 19 a ja työaikansa 18 tuntia/viikko (50 % kokopäivätyöstä virastotyöajan mukaisesti). Valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. On muutoksenhakuoikeus. 2) ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle, että sama henkilö valitaan seurakuntasihteerin osa-aikaiseen virkaan (50 %). Ei muutoksenhakuoikeutta. Ilmoitus kaikille 11 hakijalle, seurakuntien lakimies Mia Fagerille, keskusrekisterin johtaja Jouko Rädylle sekä yhteiselle kirkkoneuvostolle. Seurakuntaneuvosto päätti 1) valita valt.maist. Linda Ahlsundin työsopimussuhteiseen sihteerin toimeen seurakuntatyön erilaisia tehtäviä varten siten, että hänen palkkansa on 50 % pl R 19 a ja työaikansa 18 tuntia/viikko (50 % kokopäivätyöstä virastotyöajan mukaisesti). Seurakuntaneuvosto katsoi, että Ahlsund on tehtävään sopivin. Työsopimussuhteen koeaika on 4 kuukautta. Valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Seurakuntaneuvosto katsoi, että myös tradenomi Janette Eriksson on sangen sopiva tehtävään ja valitsi hänet varalle. On muutoksenhakuoikeus. 2)ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle, että sama henkilö valitaan seurakuntasihteerin osa-aikaiseen virkaan (50 %). Ei muutoksenhakuoikeutta. Ilmoitus kaikille 11 hakijalle, seurakuntien lakimies Mia Fagerille, keskusrekisterin johtaja Jouko Rädylle sekä yhteiselle kirkkoneuvostolle.

11 Pykälä tarkastettiin välittömästi. Johtoryhmä puoltaa esitystä. Kn päättää 1) merkitä tiedoksi Ruotsalaisen seurakunnan seurakuntaneuvoston päätöksen valt. maist. Linda Ahlsundin valinnasta työsopimussuhteiseen sihteerin toimeen ja Janette Erissonin varalle valinnasta sekä 2) valita seurakuntasihteerin (50 %) R19a palkkaluokan virkaan valt.maist. Linda Ahlsundin neljän kuukauden koeajalla ja ehdolla, että hän ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Viran sijoituspaikka on Turun ruotsalaisen seurakunnan seurakuntatalo Aurelia. Varalle valitaan tradenomi Janette Eriksson. Ilmoitus Linda Ahlsundille, kirkkoherra Eero Sepposelle, henkilöstörekisterin hoitajalle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 84 ERITYISDIAKONIATYÖNTEKIJÄN VIRAN TÄYTTÄMINEN Kirkkovaltuusto perusti seurakuntayhtymän virkana erityisdiakoniatyöntekijän A06/H29 palkkaluokan viran. Virkaan valittavan tehtäviin kuuluu sinkkutyön lisäksi kirkon toiminnasta kiinnostumattoman aikuisväestön tavoittaminen erilaisiin kohderyhmiin suunnattujen projektien avulla. Viran sijoituspaikka on diakoniakeskus. Virka on ollut haettavana päättynein hakuajoin. Virkaa hakeneista on laadittu seuraava yhteenveto: Liite Viran kelpoisuusvaatimuksena on piispainkokouksen hyväksymä diakonian virkatutkinto sekä viran erityistehtävien hoitamisen edellyttämä työkokemus. Toimenkuvan mukaan sinkkutyöntekijän tehtävän kuuluu mm. vastuu työikäisten, yksin elävien yhteisöllisyyden vahvistaminen, toiminnan järjestäminen työikäisille yksin asuville, yhteisöllisten toimintamallien kehittäminen sekä osallistuminen yhdyskuntatyön ja yhteiskunnallisen työn kehittämiseen yhdessä työalansa muiden edustajien kanssa. Hakuilmoituksessa on painotettu yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta sekä perehtyneisyyttä yhteisöllisiin työmuotoihin.

12 Viran täyttöä on valmistellut työryhmä, johon ovat kuuluneet diakoniatyön johtokunnan puheenjohtaja Pirkko Mikkola, yhteiskuntavastuun työalavastaava Antti Aro, yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurme, hallintojohtaja Hannu Kallio ja diakoniajohtaja Hannu Suihkonen. Hakijoista kutsuttiin haastatteluun diakoni Hilkka-Helena Katainen, diakonissa Anneli Koskinen ja diakonissa Maria Westerlund. Haastattelussa kartoitettiin mm. hakijoiden kokemusta vapaaehtoistyön organisoinnista, kokemusta mielenterveyskuntoutujien kanssa tehtävästä työstä, yhteistyötaidoista ja verkostotyöskentelystä. Myös hakijoiden kokemusta uusien toimintojen kehittämisestä ja projektityöskentelystä sekä perehtyneisyyttä yhteisöllisiin työmuotoihin kartoitettiin. Kaikilla haastatelluilla on diakonian virkatutkinnon lisäksi toinen tutkinto sekä muita lisäopintoja. Hilkka-Helena Kataisella ja Maria Westerlundilla on molemmilla työkokemusta hiippakuntakonsulentin tehtävistä Ruotsin kirkossa. Tehtävään liittyvää yhdyskuntatyön työkokemusta ja alan koulutusta sekä eniten kokemusta yhteisöllisistä työmuodoista on Maria Westerlundilla. Hakijoiden työkokemuksen sekä haastattelussa saadun käsityksen perusteella valintatyöryhmä esitti yksimielisesti Maria Westerlundin valitsemista virkaan. Varalle ehdotettiin Hilkka-Helena Kataista. Diakoniatyön johtokunta on käsitellyt viran täyttöä kokouksessaan , 13, ja päättänyt esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle Maria Westerlundin valitsemista erityisdiakoniatyöntekijän H29 palkkaluokan virkaan kuuden kuukauden koeajalla ja ehdolla, että hän ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Johtoryhmä puoltaa esitystä. Kn päättää valita diakonissa Maria Westerlundin H29 palkkaluokan erityisdiakoniatyöntekijän virkaan kuuden kuukauden koeajalla ja ehdolla, että hän ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Ilmoitus Maria Westerlundille, diakoniajohtaja Hannu Suihkoselle, henkilöstörekisterin hoitajalle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 85 LAPSITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

13 Yhteinen kirkkovaltuusto perusti kasvatusasiain keskukseen lapsityön johtajan A.01/H37 - A.09/R28a palkkaluokan viran. Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa haki 6 henkilöä. Hakijoista on laadittu seuraava yhteenveto: Liite Valintaa on valmistellut kasvatusasiain johtokunnan asettama työryhmä, johon ovat kuuluneet Kari Kiesiläinen, Hannu Isolauri, Kaarina Halme, Marja Ruusu, Peter Gustavson ja Hannu Hurme. Haastatteluun kutsuttiin Elina Koivisto, Kaisa Rantala ja Mirkka Torppa. Haastattelun suorittivat Kari Kiesiläinen, Hannu Isolauri, Kaarina Halme, Marja Ruusu ja Hannu Hurme. Haastattelusta laadittu muistio kuuluu seuraavasti: Liite Hakijoiden työkokemuksen sekä haastatteluissa saamansa käsityksen perusteella valmistelutyöryhmä päätyi yksimielisesti esittämään lapsityön johtajan virkaan valittavaksi lapsityönohjaaja Kaisa Rantalan. Kasvatusasiain johtokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan , 6, ja päättänyt yksimielisesti valmistelutyöryhmän esitykseen yhtyen esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että lapsityön johtajan A.01/H37 - A.09/R28a palkkaluokan virkaan valitaan lapsityönohjaaja Kaisa Rantala. Samalla todettiin, ettei Rantalan tarvitse vanhana työntekijä esittää todistusta terveydentilastaan eikä rikoslain 6 :n mukaista rikosrekisteriotetta. Johtoryhmä puoltaa esitystä. Kn päättää valita kasvatusasiain keskuksen lapsityön johtajan virkaan lapsityönohjaaja Kaisa Rantalan A.09/R28a palkkaluokan mukaisin palkkaeduin. Vanhana työntekijänä hänen ei tarvitse esittää todistusta terveydentilastaan eikä rikoslain 6 :n mukaista rikosrekisteriotetta. Ilmoitus Kaisa Rantalalle, kasvatustoimen johtajalle, henkilöstörekisterin hoitajalle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 86 LAPSITYÖNOHJAAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

14 Kirkkovaltuusto perusti kasvatusasiain keskukseen lapsityönohjaajan A.06/H29 palkkaluokan viran. Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa haki 13 henkilöä. Hakijoista on laadittu seuraava yhteenveto: Liite Valintaa on valmistellut kasvatusasiain johtokunnan asettama työryhmä, johon ovat kuuluneet Kari Kiesiläinen, Hannu Isolauri, Kaarina Halme, Marja Ruusu, Peter Gustavson ja Hannu Hurme. Haastatteluun kutsuttiin Kristiina Kesälä, Maarit Luotonen, Tuulikki Palonen- Poikkeus, Anne Silomaa, Janita Suhonen ja Sanna Viberg. Haastattelun suorittivat Kari Kiesiläinen, Hannu Isolauri, Kaarina Halme, Kaisa Rantala ja Hannu Hurme. Haastattelusta laadittu muistio on liitteenä Hakijoiden työkokemuksen sekä haastatteluissa saamansa käsityksen perusteella valmistelutyöryhmä päätti yksimielisesti esittää lapsityönohjaajan virkaan valittavaksi kasvatustieteen kandidaatti Kristiina Kesälän. Kasvatusasiain johtokunta on päätöksellään yhtynyt valmistelutyöryhmän päätökseen ja päättänyt esittää kirkkoneuvostolle kasvatustieteen kandidaatti Kristiina Kesälän valitsemista lapsityönohjaajan A.06/H29 palkkaluokan virkaan. Vanhana työntekijänä Kesälän ei tarvitse esittää todistusta terveydentilastaan eikä rikoslain 6 :n mukaista rikosrekisteriotetta. Johtoryhmä puoltaa esitystä. Kn päättää valita kasvatusasiain keskuksen A.06/H29 palkkaluokan virkaan kasvatustieteen kandidaatti Kristiina Kesälän. Vanhana työntekijänä Kesälän ei tarvitse esittää todistusta terveydentilastaan eikä rikoslain 6 :n mukaista rikosrekisteriotetta. Ilmoitus Kristiina Kesälälle, kasvatustoimen johtajalle, henkilöstörekisterin hoitajalle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 87 LAPSITYÖNOHJAAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN Kirkkovaltuusto perusti kasvatusasiain keskukseen lapsityönohjaajan A.06/H29 palkkaluokan viran.

15 Lapsityönohjaajan viran hakijoista laadittu yhteenveto on esitetty edellä asian liitteenä Valintaa on valmistellut kasvatusasiain johtokunnan asettama työryhmä, johon ovat kuuluneet Kari Kiesiläinen, Hannu, Kaarina Halme, Marja Ruusu, Peter Gustavson ja Hannu Hurme. Haastatteluun kutsuttiin Kristiina Kesälä, Maarit Luotonen, Tuulikki Palonen- Poikkeus, Anne Silomaa, Janita Suhonen ja Sanna Viberg. Haastattelun suorittivat Kari Kiesiläinen, Hannu Isolauri, Kaarina Halme, Kaisa Rantala ja Hannu Hurme. Haastattelusta laadittu muistio on liitteenä Hakijoiden työkokemuksen sekä haastatteluissa saamansa käsityksen perusteella valmistelutyöryhmä päätti yksimielisesti esittää lapsityönohjaajan virkaan valittavaksi kasvatustieteen kandidaatti Sanna Vibergin. Kasvatusasiain johtokunta on päätöksellään yhtynyt valmistelutyöryhmän päätökseen ja päättänyt esittää kirkkoneuvostolle kasvatustieteen kandidaatti Sanna Vibergin valitsemista lapsityönohjaajan A.06/H29 palkkaluokan virkaan. Ennen viran vastaanottamista Vibergin tulee esittää hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan sekä rikoslain 6 :n mukainen rikosrekisteriote. Johtoryhmä puoltaa esitystä. Kn päättää valita kasvatusasiain keskuksen A.06/H29 palkkaluokan virkaan kasvatustieteen kandidaatti Sanna Vibergin ehdolla, että hän ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan ja rikoslain 6 :n mukaisen rikosrekisteriotteen. Ilmoitus Sanna Vibergille, kasvatustoimen johtajalle, henkilöstörekisterin hoitajalle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 88 KASVATUKSEN TEOLOGIN VIRAN TÄYTTÄMINEN Kirkkovaltuusto on perustanut kasvatusasiain keskukseen kasvatuksen teologin A.01/H37 palkkaluokan viran. Virkaa on hakuajan päättymiseen mennessä hakenut kuusi henkilöä. Hakijoista laadittu yhteenveto on liitteenä:

16 Liite Valintaa on valmistellut kasvatusasiain johtokunnan asettama työryhmä, johon ovat kuuluneet Kari Kiesiläinen, Hannu Isolauri, Kaarina Halme, Marja Ruusu, Peter Gustavson ja Hannu Hurme. Haastatteluun kutsuttiin Heikki Arikka, Vesa Koivisto ja Toni Pätsi. Haastattelun suorittivat Kari Kiesiläinen, Hannu Isolauri, Kaarina Halme, Marja Ruusu, Peter Gustavson ja Hannu Hurme. Haastatteluista laadittu muistio on liitteenä Hakijoiden työkokemuksen sekä haastatteluissa saamansa käsityksen perusteella valmistelutyöryhmä päätyi yksimielisesti esittämään kasvatuksen teologin A.01/H37 palkkaluokan virkaan valittavaksi teologian maisteri, pastori Heikki Arikan. Kasvatusasiain johtokunta on päätöksellään yhtynyt valmistelutyöryhmän päätökseen ja päättänyt esittää kirkkoneuvostolle teologian maisteri, pastori Heikki Arikan valitsemista kasvatuksen teologin A.01(H37 palkkaluokan virkaan. Ennen viran vastaanottamista Arikan tulee esittää hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan sekä rikoslain 6 :n mukainen rikosrekisteriote. Johtoryhmä puoltaa esitystä. Kn päättää valita kasvatusasiain keskuksen kasvatuksen teologin A.01/H37 palkkaluokan virkaan teologian maisteri, pastori Heikki Arikan ehdolla, että hän ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan sekä rikoslain 6 :n mukaisen rikosrekisteriotteen. Ilmoitus Heikki Arikalle, kasvatustoimen johtajalla, henkilöstörekisterin hoitajalle ja taloustoimistolle sekä Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille. hyväksyttiin. 89 NUORISOSIHTEERIN VIRAN TÄYTTÄMINEN Kasvatusasiain keskuksen nuorisosihteerin virka vapautui viran edellisen haltijan Erkki Rissasen erottua yhtymän palveluksesta Viran täyttöä on siirretty kasvatusasiain keskuksen organisaatiouudistuksen valmistumiseen asti. Kokouksessaan kirkkovaltuusto hyväksyi organisaatiomuutoksen vuoden 2006 virkapaketin yhteydessä, ja nuorisosihteerin virka on nyt ollut haettavana päättyvin hakuajoin.

17 Virkaa on hakenut viisi henkilöä. Hakijoista laadittu yhteenveto kuuluu seuraavasti: Liite Valintaa valmisteleva työryhmä, johon kuuluivat Kari Kiesiläinen, Hannu Isolauri, Kaarina Halme, Marja Ruusu, Peter Gustavson ja Hannu Hurme, arvioi hakemusten perusteella, että vain Timo Havukaisella ja Jani Käsmällä on riittävä koulutus ja kokemus viran hoitamiseen. Timo Havukaista ja Jani Käsmää haastattelivat Kari Kiesiläinen, Hannu Isolauri, Kaarina Halme, Marja Ruusu ja Hannu Hurme. Hakijoiden työkokemuksen ja haastatteluissa saamansa käsityksen perusteella valmistelutyöryhmä päätti yksimielisesti esittää nuorisosihteerin virkaan valittavaksi nuorisotyönohjaaja Jani Käsmän. Kasvatusasiain johtokunta on päätöksellään yhtynyt valmistelutyöryhmän esitykseen ja päättänyt esittää kirkkoneuvostolle nuorisosihteerin A.09/R24 palkkaluokan virkaan valittavaksi nuorisotyönohjaaja Jani Käsmän. Vanhana työntekijänä hänen ei tarvitse esittää lääkärintodistusta terveydentilastaan eikä rikoslain 6 :n mukaista rekisteriotetta. Johtoryhmä puoltaa esitystä. Kn päättää valita kasvatusasiain keskuksen nuorisosihteerin A.09/R24 palkkaluokan virkaan nuorisotyönohjaaja Jani Käsmän. Vanhana työntekijänä hänen ei tarvitse esittää lääkärintodistusta terveydentilastaan eikä rikoslain 6 :n mukaista rekisteriotetta. Ilmoitus Jani Käsmälle, kasvatustoimen johtajalle, henkilöstörekisterin hoitajalle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 90 OPPILAITOSTEOLOGIN VIRAN TÄYTTÄMINEN Kasvatusasiain keskuksen oppilaitosteologin virka vapautui viran edellisen haltijan Terhi Törmän erottua yhtymän palveluksesta Eron myöntäessään kirkkoneuvosto samalla päätti julistaa viran haettavaksi. Hakuajan päättymiseen mennessä virkaan tuli kuusi hakemusta. Hakijoista laadittu yhteenveto kuuluu seuraavasti:

18 Liite Viran täyttöä valmisteleva työryhmä, Kari Kiesiläinen, Hannu Isolauri, Kaarina Halme, Marja Ruusu, Peter Gustavson ja Hannu Hurme, päätti kutsua haastatteluun hakemusten perusteella tehtävään parhaiten sopivina Atte Airaksisen, Annina Kolehmaisen ja Liisi Kärkkäisen. Haastattelun suorittivat Kari Kiesiläinen, Hannu Isolauri, Kaarina Halme, Peter Gustavson ja Hannu Hurme. Haastattelusta laadittu muistio on liitteenä Hakijoiden työkokemuksen ja haastattelussa saamansa käsityksen perusteella valintatyöryhmä päätti yksimielisesti esittää oppilaitosteologin virkaan valittavaksi teologian maisteri, pastori Atte Airaksisen. Vanhana työntekijänä Airaksisen ei tarvitse esittää selvitystä terveydentilastaan eikä rikoslain 6 :n mukaista rikosrekisteriotetta. Kasvatusasiain johtokunta on päätöksellään yhtynyt valmistelutyöryhmän esitykseen ja päättänyt esittää kirkkoneuvostolle, että oppilaitosteologin A.01/H36 palkkaluokan virkaan valittaisiin teologian maisteri, pastori Atte Airaksinen. Johtoryhmä puoltaa esitystä. Kn päättää valita kasvatusasiain keskuksen oppilaitosteologin A.01/H36 palkkaluokan virkaan teologian maisteri, pastori Atte Airaksisen. Vanhana työntekijänä hänen ei tarvitse toimittaa todistusta terveydentilastaan eikä rikoslain 6 :n mukaista rikosrekisteriotetta. Ilmoitus Atte Airaksiselle, kasvatustoimen johtajalle, henkilöstörekisterin hoitajalle ja taloustoimistolle sekä Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille. hyväksyttiin. 91 SIELUNHOITOTYÖN JOHTOKUNNAN ESITYS JOHTAVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN KUULEMISES- TA KIRKKONEUVOSTOSSA Sielunhoitotyön johtokunta on otteellaan esittänyt kirkkoneuvostolle seuraavaa: Otettiin käsiteltäväksi Arja von Schönemanin esitys, että johtavia työntekijöitä voitaisiin kuulla yhteisessä kirkkoneuvostossa, kun heidän vastuualueensa asioita käsitellään.

19 Oikaisu: Ei oikaisumahdollisuutta. : Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että sielunhoitotyön johtokunnan alaisen työmuodon johtavaa työntekijää voitaisiin kuulla kirkkoneuvostossa silloin, kun käsiteltävänä on työmuodon tärkeä asia. Johtoryhmä esittää, että johtavia työntekijöitä voitaisiin kutsua kirkkoneuvoston kuultaviksi kirkkoneuvoston puheenjohtajan tai johtoryhmän kutsusta. Kn toteaa, että kirkkoneuvoston puheenjohtajan tai johtoryhmän kutsusta voidaan johtavia työntekijöitä oman vastuualueensa asioita käsiteltäessä kutsua kuultaviksi kirkkoneuvoston kokoukseen. Ilmoitus sielunhoitotyön johtokunnalle. hyväksyttiin. 92 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 1 Kokouksen laillisuus Ei toimenpiteitä. 2 Kokouksen päätösvaltaisuus Ei toimenpiteitä. 3 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen Ei toimenpiteitä. 4 Virve Välimäen aloite hautausmaiden muistopaikasta Aloite merkittiin käsitellyksi. Ei toimenpiteitä. 5 Poikluoman seurakuntakodin toteuttaminen Ilmoitus Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvostolle, kiinteistötoimistolle ja taloustoimistolle. 6 Verontasausrahaston ja pääomarahaston purkaminen taseessa Ilmoitus tilintarkastajille ja taloustoimistolle.

20 Ilmoitus Ei toimenpiteitä. 8 Muutoksenhaku Ei toimenpiteitä. Kn päättää hyväksyä kirkkovaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpanoehdotuksen edellä esitetyn mukaisena. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 93 [...] VIRKAVAPAUSANOMUS KUNTOUTUKSEEN OSALLISTUMISTA VARTEN [...] on kirkkoneuvostolle osoittamassaan anomuksessa pyytänyt palkallista virkavapautta Aslak-varhaiskuntoutukseen osallistumista varten. Kuntoutuspäivät ovat , ja Kyseessä on varhaiskuntoutus, joka on Kansaneläkelaitoksen järjestämää ja rahoittamaa. Kuntoutukseen hakeudutaan työterveyshuollon kautta. Kuntoutukseen pääsystä tekee esityksen Kelalle Kirkon keskusrahasto. Varhaiskuntoutuksen tavoitteena on työkyvyn pitkäaikainen parantaminen sekä työssä jaksamisen, työn hallinnan, oikeiden työmenetelmien ja terveiden liikunta- ja elämäntapojen omaksuminen. Kuntoutus on suunniteltu sellaisille työntekijäryhmille ja ammattialoille, joilla työstä johtuva fyysinen, henkinen ja sosiaalinen kuormitus on suuri ja johtaa helposti terveysongelmien kasautumiseen ja työkyvyn heikkenemiseen. Varhaiskuntoutus kohdistuu työssä oleviin henkilöihin, se suunnitellaan työpaikan, työterveyshuollon ja kuntoutuksen palveluntuottajan välisenä yhteistyönä. Kuntoutus toteutetaan useimmiten laitosmuotoisena kurssina, 2-3 jaksossa vuoden kuluessa. Virka- ja työehtosopimuksen 92 pykälän mukaan, jos viranhaltijalle / työntekijälle on myönnetty virkavapautta / työvapaata varhaiskuntoutusta varten, hänelle voidaan maksaa palkkaa tältä ajalta osaksi tai kokonaan yhteensä enintään 30 päivän ajalta kalenterivuodessa, kun kuntoutukseen on hakeuduttu Kirkkohallituksen tai Kelan kautta. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä tätä harkinnanvaraista mahdollisuutta palkan maksamiseen kuntoutuksen ajalta ei ole otettu käyttöön. Asiaa on käsitelty johtoryhmässä ja pyydetty työympäristötoimikunnan lausunto.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.11.2014 klo 16.39-19.34, tauko klo 18.50-19.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 136 KOKOUKSEN

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 4.5.2006 217 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 245-265 Aika torstai 4.5.2006 klo 16.00-17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari Isotalo

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 20.7.2005 361 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 356 373 Aika keskiviikko 20.7.2005 klo 16.00 16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 20.2.2017 klo 17.30 18.18 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto Aika 30.11.2015 klo 18:40-20:00 Paikka Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, 00910 Helsinki Saapuvilla olleet jäsenet Martti Häkkänen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.30 20.10 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka Marjut

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013 AIKA Torstaina 12.9.2013 klo 16.00 17.25 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

4/2010 Kirkkoneuvosto 1 (13) KOKOUSAIKA Maanantaina 22.03.2010 klo 18.00 20.25 (Kahvitus klo 17.45) KOKOUSPAIKKA Kokoushuone, kirkkoherranvirasto

4/2010 Kirkkoneuvosto 1 (13) KOKOUSAIKA Maanantaina 22.03.2010 klo 18.00 20.25 (Kahvitus klo 17.45) KOKOUSPAIKKA Kokoushuone, kirkkoherranvirasto NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 4/2010 Kirkkoneuvosto 1 (13) KOKOUSAIKA Maanantaina 22.03.2010 klo 18.00 20.25 (Kahvitus klo 17.45) KOKOUSPAIKKA Kokoushuone, kirkkoherranvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 5/2016 Kirkkoneuvosto 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 5/2016 Kirkkoneuvosto 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistai 12.04.2016, klo 17.45-19.00 Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 48 KOKOUKSEN AVAUS 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 1.11.2007 520 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 533 550 Aika torstai 1.11.2007 klo 16.00 16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari Isotalo

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 16.2.2016 1 Kokousaika Tiistai 16.2.2016, klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen Kari Kannisto Heli Suoranta Kirsti Syyrakki Sara

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 30.9.2004 42 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 30.9.2004 klo 18.00-18.53 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016 17.2.2016. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016 17.2.2016. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 1622016 1722016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 1622016 klo 1700-1855 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Kari Yliräisänen vt kirkkoherra, pj (poissa :t 23

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 17.2.2015 klo 17.00 19.40 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 2.3.2016 1 Kokousaika Keskiviikko 2.3.2016, klo 16.30 17.30 (virkaan liittyvät haastattelu klo 11.00 16.30) Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma 29.8.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2015 klo 17 18.05 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Haverinen

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 25.3.2015 klo 17.00 18.25 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 5/2014

SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 5/2014 SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 5/2014 Aika 27.5.2014 klo 18.30- Paikka Malmin kirkko Läsnä 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 Esityslistan

Lisätiedot

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki. Hietaranta Miikka jäsen Honkala Sanna-Mari jäsen

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki. Hietaranta Miikka jäsen Honkala Sanna-Mari jäsen 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 8 /2014 Aika: maanantai 3.11.2014 klo 18 18.55, 19.00 19.28 Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki Läsnä: Poutiainen Matti puheenjohtaja

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 4.1.2010 klo 17.00-17.27 Paikka Seurakuntakeskus KÄSITELTÄVÄT ASIAT KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 KV 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 30.3.2011 29 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011 KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Kaitila-Juntunen

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: ti 24.2.2015 klo 16 18.25 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja, 14-25 ajan,

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 20.31 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1(5) Kellolahdentie 8, 70460 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2016 p. 040 4848 379 SEURAKUNTANEUVOSTO 21.4.

KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1(5) Kellolahdentie 8, 70460 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2016 p. 040 4848 379 SEURAKUNTANEUVOSTO 21.4. KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1(5) Aika 19.4.2016 klo 16.30-17.05 (tarjoilu 16.00) Paikka Pyhän Johanneksen kirkon takkahuone, Kellolahdentie 8 Kokoonpano ja läsnäolo Mäkinen Aulikki

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 12/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 18.12.2013

KIRKKONEUVOSTO 12/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 18.12.2013 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 12/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 18.12.2013 sivu 105. Kirkkovaltuuston 11.12.2013 toimeenpanopäätökset... 2 106. Kirkkoherranviraston toimistosihteerin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 (5) AIKA keskiviikko klo 17.00-18.30 PAIKKA Aseman Pysäkki, kokoontumistila, Hannikaisenkatu 29 Käsiteltävät asiat 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 89 Työjärjestyksen hyväksyminen 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2016 Aika ja paikka Ke 3.2.2016 klo 18-19.51 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, kulmakamari (käynti Härmävaarantien puolelta),

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 10.4.2013 klo 16.00-19.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 60 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 61 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9)

Kirkkoneuvosto (9) Kirkkoneuvosto 11. 2.2015 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 11.2.2015 klo 16.30 17.30 Huom. kokouksen alkamisaika! Kokouksen jälkeen Iltakoulu aiheena: Seurakunnan hallinto ja kokousmenettely

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

Asialista Torstai klo _alkaen joululounaalla

Asialista Torstai klo _alkaen joululounaalla Asialista Penttiläntie 5, 54100 Joutseno P. 040 3126 700, 040 3126 701 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Torstai 17.12.2015 klo 11.30 _alkaen joululounaalla Paikka Joutsenon seurakuntakeskus, Penttiläntie

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8. Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8. Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/2014

PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/2014 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/2014 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 4.11.2014 klo 18:00-19.21 Läsnä: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo, poistui klo

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous 12.6.2013. Keskiviikko 12.6.2013 klo 17.00-17.50. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous 12.6.2013. Keskiviikko 12.6.2013 klo 17.00-17.50. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 12.6.2013 klo 17.00-17.50 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 91 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 92 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 (9) A S I A L U E T T E L O: 28. Kokouksen avaus 29. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30. Pöytäkirjan tarkastus 31. Ääntenlaskijat 32. Työjärjestys 33. Kirkkovaltuuston

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8.8.2012 N:o 7/2012 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 3.8.2012 Sivu 71

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8.8.2012 N:o 7/2012 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 3.8.2012 Sivu 71 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 3.8.2012 Sivu 71 Kokousaika Keskiviikko 8.8.2012 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari Mäkeläinen Tuomo

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 (10) A S I A L U E T T E L O: 135. Kokouksen avaus 136. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 137. Pöytäkirjantarkastajien valinta 138. Ääntenlaskijoiden valinta

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2015 PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 1/10

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2015 PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 1/10 Kirkkoneuvosto 1/10 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 10.09.2015 klo 18.00 Paikka Virastotalon kokoushuone LÄSNÄ Jäsenet: Torsti Äärelä.pj Leena Hafren. Jarmo Arvola Timo Isotalo Kirsti Numminen Taina

Lisätiedot

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Seurakuntaneuvosto 22.5.2014 sivu 1 (6) HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.5.2014 klo 18.00 Paikka Hakunilan kirkon kokoustila Hakunilantie 48, Vantaa Osallistujat: Jäsenet

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 KIRKKONEUVOSTO 27.11.2015. Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa)

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 KIRKKONEUVOSTO 27.11.2015. Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa) YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 Aika Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa) Paikka Läsnä Kirkko ja Maria Timo Määttä, puheenjohtaja Juhani Alaranta, poissa tilalla

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 19.55 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalon 3. krs kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula Paavola

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 5/2016 Seurakuntaneuvosto 4.5.2016 sivu 1 (7) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikko 4.5.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Aika: Torstai 13.10.2016 klo 18.00, Kahvi klo 17.30 Paikka: Seurakuntakodin kerhohuone Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Lea Honkanen Anita Kamppi Leena Koivula Tellervo Kuusiranta,varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen Kirkkoneuvoston kokous 4.11.2015, 8/2015 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikkona 4.11.2015 klo 18.00-19.08

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkoneuvosto Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Veisattiin virsi 484:1.

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkoneuvosto Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Veisattiin virsi 484:1. Kirkkoneuvosto 11.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.12. Veisattiin virsi 484:1. Kirkkoneuvosto 11.1.2017 2 4 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkojärjestyksen

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto.

Kirkkoneuvosto (8) Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto. Kirkkoneuvosto 7. 1.2015 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 7.1.2015 klo 17.30 18.05 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto. Läsnä Esa Mierlahti kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Alueneuvosto

PÖYTÄKIRJA. Alueneuvosto NRO: 3/2016 PÖYTÄKIRJA Alueneuvosto AIKA: 20.4.2016 klo 16.30 PAIKKA: PAIKALLA: Kirkonkranni, kokoustila 5 (3. krs.) Hautala Milla Hihnala Juhani Kankaanpää Arja Kivimäki Jari (poissa), paikalla varajäsen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus II-krs, Koulukatu 6.

Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus II-krs, Koulukatu 6. Kirkkoneuvosto 23.01.2013 sivu ( 1 / 10) KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2 2013 Aika: Keskiviikko 23.01.2013 klo 17.30-19.10 Kahvi on kokouksen alussa, klo 17.00 alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA 2.11.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 123 - Kokouksen avaus 124 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 125 -

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Kirkkoneuvosto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Kirkkoneuvosto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Aika tiistai 15.1.2013 klo 18.00 19.47 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

UURAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 54

UURAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 54 ESITYSLISTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kirkkoneuvosto 1.8.2012 Sivu 54 Kokousaika 1.8.2012 klo 17.30-19.30 Kokouspaikka Kirkkoherranvirasto, Multiantie 3, 41230 Uurainen Saapuvilla olleet jäsenet Heinola Antti,

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Hallintoelin Kokouspäivä 6.4.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Veikkolan seurakuntatalo 6.4. klo 17.30 19.50 Läsnäolevat jäsenet Posti, Timo pj Erkkilä, Pentti jäsen Haukijärvi, Eino jäsen Leinonen, Anja jäsen

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti 29.11.2016 klo 19.30 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 38 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.40 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Hannu Luostarinen Auli Pääkkönen Marjo Ruokolainen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti 7.4.2015 klo 18 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 11.2.2014 klo 17.30-18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen 12 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 17.3.2016 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja, poistui :n 32 käsittelyn ajaksi Ainasoja,

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/ ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 16.11.2011 klo 17.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari, puheenjohtaja Ahlfors Sirpa

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16.

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16. Seurakuntaneuvosto I/2016 Ke 20.1.2016 klo 18 Seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Niemelä Heikki puheenjohtaja x Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen x

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 18.3.2015 klo 17 17.40 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 Kokousaika 1.11.2011 klo 18.00 21.18 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä Juha Ilonen, puheenjohtaja (puheenjohtajana

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1 EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015 Kirkkovaltuusto 27.5.2015 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 27.5.2015 klo 18.30 19.35 PAIKKA Mannilan kesäkoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Paavilainen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 25/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 25/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.12.2006 559 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 656 678 Aika torstai 21.12.2006 klo 15.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

3 / 67 Länsi-Suomen aluehallintokeskuksen työsuojelutarkastuskertomus (Liite 3)

3 / 67 Länsi-Suomen aluehallintokeskuksen työsuojelutarkastuskertomus (Liite 3) JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5 / 2016 1 AIKA To 16.06.2016 klo 16.30 Kahvitarjoilu alkaen klo 16.00 PAIKKA Huhtasuon kirkko Nevakatu 6 Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2 / 61 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: Torstai 25.03.2010 klo 19.30 - (HUOM! AIKA) Paikka: Kokkolan seurakuntakeskuksen Jussintupa, Kustaa Aadolfinkatu 16 (2.krs, taloustoimiston

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.21 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 1 Ainali

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013 1 KOKOUSAIKA Maanantai 4.3.2013 17.00 KOKOUSPAIKKA Isopappila SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: pj Erkki Malmberg, khra (X) vj Heikki Uusitalo (Heimo Nordfors) (X) j Tarja Hätönen (X) j Liisa Kivimäki (X) j Eveliina

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Hilakari Laura, Langh-Lagerlöf Laura, Tähkämaa Sanna

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Hilakari Laura, Langh-Lagerlöf Laura, Tähkämaa Sanna PÖYTÄKIRJA 1/2016 II 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 18.40 - Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne Helsten Jorma Laura Hilakarin vara Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 26.10.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 26.10.2016 klo 16.30-17.50 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 11.11.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 16.11.2015-17.12.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista/ Pöytäkirja Aika. Torstai klo (kahvit alkaen klo 16.45)

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista/ Pöytäkirja Aika. Torstai klo (kahvit alkaen klo 16.45) Aika 7-2015 Torstai 25.6.2015 klo 17.00 (kahvit alkaen klo 16.45) Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Paikka Neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, 3. krs, Lappeenranta ASIALISTA 75 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 76 Aika: 27.8.2015 klo 19 20.50 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Marttila Raija Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 15. päivä helmikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 19 Kokouksen avaus 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA keskiviikkona 22. päivä kesäkuuta 2016 klo 18.00 alkaen tarjoilua klo 17.30 18.00 Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 42 Kokouksen avaus 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Seurakuntaneuvosto 28.11.2013 sivu 1 (6) HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 28.11.2013 klo 18.45 20.33 Viikkomessu kirkossa klo 18. Paikka Hakunilan kirkon kokoustila Hakunilantie

Lisätiedot