KORJAUSTYÖSELOSTUS VAIHE 1 MAANRAKENNUSTYÖT JA ULKOPUOLISET BETONIKORJAUKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KORJAUSTYÖSELOSTUS VAIHE 1 MAANRAKENNUSTYÖT JA ULKOPUOLISET BETONIKORJAUKSET 10.6.2015"

Transkriptio

1 VAIHE 1 MAANRAKENNUSTYÖT JA ULKOPUOLISET BETONIKORJAUKSET HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTOTALO JA SEURAKUNTATALO PAROLANTIE PAROLA

2 PAROLANTIE /20 SISÄLLYSLUETTELO 1. RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT Kohdetiedot ja rakennuttaja Arkkitehti-, rakenne- ja lvi-suunnittelu Kiinteistön yleistiedot Virastotalo Seurakuntatalo RAKENNUSTYÖN YLEISKUVAUS Korjaushankkeen luonne Kohteeseen tutustuminen ennen tarjouksen antamista Hankekohtaiset asiakirjat ja ohjeet sekä urakoitsijan velvollisuudet Kiinteistön käyttö urakan aikana TYÖMAATEKNIIKKA Työmaan hallinto Työnaikaiset rakennukset ja asennukset Työmaatekniset aputyöt ja huolto Suojaus Siivous Jätteiden lajittelu Käyttöaineet ja energia Telineet ja sääsuojat Työkoneet, työkalut ja tarvikkeet Talvilisätyöt Lumi- ja jäätyöt Lämpösuojaus Lämmitys ja kuivaus Lisävalaistus LAADUNVARMISTUS Yleistä Mittaukset Urakkaan kuuluvat laadunvarmistuskokeet Mallityökorjaukset ja katselmukset Rakennuttajan laadunvarmistus Työmaapäiväkirja Työturvallisuus SOKKELIT, VIERUSTÄYTÖT JA SALAOJAT Korjaustyön laajuus Purku- ja kaivuutyöt Pintamateriaalit Kaivuutyöt Kaivumaiden kuljetus Vanhat salaojat ja tarkastuskaivot Purettavat rakennusosat Hiilikuilu ja siihen liittyvän vanhan polttoainevaraston seinän rakennus Perusmuurin korjaus ja vedeneristys Seurakuntatalon tukimuurit Salaojat Routasuojaus Ulkopuolinen täyttö ja tiivistys Rakennusalueen pintarakenteet... 16

3 PAROLANTIE /20 6. SEURAKUNTATALON TUKIMUURIEN SEKÄ KAIKKIEN ULKOPORTAIDEN BETONIKORJAUKSET Rapautuneen betonin poisto Betonipintojen puhdistus Raudoituksen paljastus Betoniterästen puhdistus ja käsittely Alustan kostutus Tartunta- ja paikkauslaastin levitys Tasoituslaastin levitys Laastipintojen jälkihoito Suojapinnoitus Portaiden yläpinnat Korjauksessa käytettävät materiaalit Tämä korjaustyöselostus liitetään sopimuksiin. Liitteet: RAK -suunnitelmat

4 PAROLANTIE /20 1. RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 1.1 Kohdetiedot ja rakennuttaja Kohde Hattulan seurakunta / virasto- ja seurakuntatalo Parolantie Parola Tilaaja Yhteyshenkilö Hattulan seurakunta Parolantie Parola Leena Nieminen puh Arkkitehti-, rakenne- ja lvi-suunnittelu Arkkitehtisuunnittelu Arkkitehtisuunnittelu Mikko Uotila Oy Jumpurintie URJALA Yhteyshenkilö: Mikko Uotila puh: Rakennesuunnittelu Insinööritoimisto TähtiRanta Oy Vanajantie 10 B Hämeenlinna Yhteyshenkilö: Petri Hulkkonen puh: Lvi-suunnittelu Granlund Hämeenlinna Vanajantie 10 A, E-porras Hämeenlinna Yhteyshenkilö: Voitto Pursiainen puh:

5 PAROLANTIE / Kiinteistön yleistiedot Virastotalo rakennusvuosi: 1930-luvulla rakennuksia: 1 kpl kerroksia: 2 kpl + osakellari + käyttöullakko bruttoala / -tilavuus: n. 400 m 2 / 1400 m Seurakuntatalo rakennusvuosi: 1967 rakennuksia: 1 kpl kerroksia: 2 kpl bruttoala / -tilavuus: n. 980 m 2 / 3400 m 3 2. RAKENNUSTYÖN YLEISKUVAUS 2.1 Korjaushankkeen luonne Kohderakennuksiin tehdään useammassa vaiheessa sekä sisä- että ulkopuolisia korjaustöitä. Korjaushankkeen ensimmäinen vaihe käsittää virasto- ja seurakuntatalon sokkeleiden, ulkoportaiden ja tukimuurien korjaamisen sekä vedeneristeiden, salaojien ja vierustäyttöjen uusimisen sekä tarvittavalta laajuudelta pihan pintarakenteiden uusimisen ja pinnan muotoilun. Tämä korjaustyöselostus siihen liittyvine rakennesuunnitelmineen käsittään vaiheen 1 korjaukset. Rakennesuunnitelmien lisäksi kohteeseen on laadittu arkkitehti- ja lvisuunnitelmat selostuksineen. Korjaustyö sisältää seuraavat päätyövaiheet: Virasto- ja seurakuntatalo: sokkeleiden korjaus ja vedeneristys, ulkopuolisten betoniportaiden korjaus salaojien ja vierustäyttöjen uusiminen sekä maan pinnan muotoilu rakennuksen vierustoilla hiililuukun purku + uusi seinärakenne syntyneen aukon tilalle (vain seurakuntatalo) tukimuurien betonikorjaukset + pinnoitukset (vain seurakuntatalo) kahden tukimuurin purkaminen (vain seurakuntatalo) 2.2 Kohteeseen tutustuminen ennen tarjouksen antamista Urakoitsijan tulee tutustua kohteeseen ennen tarjouksen antamista. 2.3 Hankekohtaiset asiakirjat ja ohjeet sekä urakoitsijan velvollisuudet Korjaushankkeessa noudatetaan seuraavia asiakirjoja ja ohjeita: urakkasopimus liitteineen tämä korjaustyöselostus liitteineen arkkitehti- ja lvi-suunnitelmat

6 PAROLANTIE /20 rakennuttajan antamat väri- ja materiaalimääritykset sekä muut määräykset ja ohjeet lait, asetukset, valtioneuvoston ja sen ministeriöiden päätökset sekä niihin rinnastettavat julkisoikeudelliset säädökset, kunnallista rakentamista koskevat paikalliset määräykset ja ohjeet rakennustöistä annetut normit ja standardit sekä rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 98 (RT ) Urakoitsijan tulee urakkasopimuksen puitteissa noudattaa suunnittelijoiden ja muiden asiantuntijoiden, työnvalvojien, tarvikkeiden valmistajien ja toimittajien sekä muiden urakoitsijoiden antamia piirustuksia ja täydentäviä ohjeita. Rakennustöissä noudatetaan yleisesti käytettyjä määräyksiä ja ohjeita, kuten Suomen rakentamismääräyskokoelmaa, Ratu- ja RT-kortistoa, RIL-ohjeita, RYL 2000:a ja MaalausRYL:ä. Edellä mainitut ohjeet ja asiakirjat ovat voimassa koko rakennustyössä ilman eri viittausta. Urakoitsija on velvollinen heti suunnitelmat saatuaan tarkastamaan ne ja vertaamaan niitä muihin kysymykseen tuleviin piirustuksiin ja muihin asiakirjoihin sekä asianomaisiin kohtiin työmaalla ja ilmoittamaan viipymättä valvojalle havaitsemistaan ristiriitaisuuksista. Mahdolliset ristiriitaisuudet on pyrittävä selvittämään niin hyvissä ajoin, etteivät ne voi aiheuttaa välillisiäkään haittoja tai kustannuksia. Rakennuttaja toimittaa urakoitsijan käytettäväksi aloituskokouksessa sovittavan määrän kopioita laadituttamistaan suunnitelmista. Rakennustyössä käytettäväksi määrättyjä rakennustarvikkeita ja rakennusosia koskevat niiden valmistajien piirustukset, selitykset ja ohjeet, jotka ovat tarvikkeiden käytön edellytyksenä. Urakoitsijan tulee hankkia nämä ohjeet ajoissa työmaalle rakennuttajan edustajien ja tarpeen mukaan muiden urakoitsijoiden käyttöön. Kaikki asiakirjoissa käytettävät materiaalit kuuluvat urakkaan sekä myös tarvikkeet, joita ei ole mainittu, mutta ovat välttämättömiä urakan toteutuksen ja hyvän lopputuloksen kannalta. 2.4 Kiinteistön käyttö urakan aikana Urakoitsijan on otettava huomioon, että kiinteistö on normaalissa käytössä korjausurakan aikana. Urakoitsijan tulee nimetä yhteyshenkilö, joka huolehtii tiedottamisesta ja yhteydenpidosta kiinteistön käyttäjiin. 3. TYÖMAATEKNIIKKA Urakoitsijan tulee käyttää ammattitaitoista työnjohtoa ja työntekijöitä. Vastuunalainen työnjohtaja tulee esittää viranomaisten ja rakennuttajan hyväksyttäväksi. Urakoitsijan on kaikissa urakkaa koskevissa toimissaan noudatettava voimassa olevia työturvallisuusmääräyksiä. Urakoitsijan on suunniteltava ja toteutettava urakkasuorituksensa huomioiden kiinteistöjen käyttäjien turvallisuus. Tilaajalla tai hänen nimeämällä valvojalla on oikeus keskeyttää työmaan työt välittömästi, mikäli urakoitsija laiminlyö lakien tai työturvallisuusmääräysten noudattamisen. Erityistä ammattitaitoa vaativat työt tulee antaa alan hallitsevien, luotettavien erikoisliikkeiden tehtäväksi. Pääurakoitsijan on varmistauduttava ja valvottava, että aliurakoitsijat ja hankkijat noudattavat rakennustarvikkeiden laadusta annettuja ohjeita. Kaikilla työmaalla liikkuvilla työntekijöillä tulee olla määräysten mukaiset henkilökortit.

7 PAROLANTIE /20 Työt suoritetaan asiakirjojen mukaisesti. Mikäli urakoitsija haluaa käyttää asiakirjoissa esitetystä tavasta poikkeavaa työtapaa, tulee hänen esittää ne rakennuttajalle sekä saatava muutokselle rakennuttajan suostumus. Vastuu esitetystä työtavasta poikkeamisesta jää silti sen esittäjälle. Urakoitsijan tulee oma-aloitteisesti osoittaa rakennuttajalle eri työvaiheiden suoritus ja tarvikkeiden laatu siten, että rakennuttajalla on selvä käsitys ja varmuus myös peittyvien suoritusten asiakirjojenmukaisuudesta. Kun jokin työvaihe jää toisen työvaiheen peittämäksi, on suoritetusta työstä pyydettävä katselmus rakennuttajalta ja vasta, kun katselmus on suoritettu ja lupa suorituksen jatkamiselle annettu saadaan työtä jatkaa. Töitä suoritettaessa on huomioitava sää- ja muut työskentelyolosuhteet, jotka voivat vaikuttaa töiden suorittamiseen. Urakoitsija vastaa kaikista työmaan työnaikaisista suojauksista ja laatii tarvittaessa erityisen suojaussuunnitelman, joka voidaan hyväksyttää tilaajalla. 3.1 Työmaan hallinto Urakkaohjelman mukaisesti. 3.2 Työnaikaiset rakennukset ja asennukset Urakoitsija ja tilaaja sopivat erikseen mahdollisten työnaikaisten työmaaparakkien ja materiaalien sijoituksesta ja laajuudesta tontilla. Urakoitsija huolehtii työn ajaksi irrotettavien materiaalien säilytyksestä. Kaikki työnaikaiset rakennukset, pihajärjestelyt, nostopaikat, varastointipaikat ym. tulee tehdä ennen rakennustöiden aloitusta. Urakoitsija on velvollinen varmistamaan, ettei työnaikaisia rakenteita tai nostopaikkoja sijoiteta kaivojen välittömään läheisyyteen. 3.3 Työmaatekniset aputyöt ja huolto Suojaus Ennen urakan aloittamista pidetään aloituskatselmus, jossa kirjataan säästettävien rakenteiden ja ympäristön kunto. Jos rakenteet tai ympäristö vaurioituvat töiden aikana, urakoitsija on velvollinen korjaamaan vauriot alkuperäistä vastaavaan kuntoon. Korjauskustannuksista vastaa urakoitsija. Urakoitsija huolehtii tarvittavista viranomaisluvista kaikissa työvaiheissa mm. puhallustöiden ja suojausten osalta. Urakoitsija huolehtii suojauksista ja rakennuksen ilmanvaihdon hallinnasta siten, ettei töissä syntyvä pöly, vesi tai korjausmateriaaleista haihtuvat aineet pääse sisätiloihin/urakka-alueen ulkopuolelle Siivous Urakoitsija huolehtii työmaan yleisestä siisteydestä. Urakoitsija siivoaa kaikki rakennustyöstä syntyvät roskat ja jätteet piha-alueelta ja kuljettaa ne jätteenkäsittelylaitokselle. Työmaan siisteyttä seurataan TR-mittauksin: 10 % TR-mittausten havainnoista tulee liittyä työmaan siisteyteen. Rakennuttajalle ei saa jäädä mitään siivoustöitä eikä siivouksesta aiheutuvia kustannuksia urakan lopuksi. Ajotiet ja urakoitsijan käytössä oleva alue on rakennustyön ajan pidettävä siistinä. Työn jälkeen urakoitsijan käyttämät alueet on urakoitsijan kunnostettava entiseen kuntoon.

8 PAROLANTIE / Jätteiden lajittelu Ennen rakennustyön aloittamista urakoitsijan tulee laatia työmaalle jätehuolto-ohje, josta selviää myös eri jätteiden vastaanottajat. Jätehuollosta ja järjestelyistä on sovittava aliurakoitsijoiden ja kuljetusliikkeiden kanssa etukäteen. Työmaalta purettavat materiaalit kerätään toisistaan erilleen ja lajitellaan keräysastioihin, jotka on merkattu asianmukaisesti. Keräysastioihin asennetaan selkeät opasteet. Seuraavat jätelajit eritellään työmaalla ja kuljetetaan jätteenkäsittelylaitokselle: maa- ja kiviaines asfaltti betonijäte metallijätteet kyllästämätön puutavarajäte sekajäte ongelmajätteet (varastoidaan lukittavaan säilytysastiaan tms.) kierrätyskelpoinen pahvi 3.4 Käyttöaineet ja energia Urakkaohjelman mukaisesti. 3.5 Telineet ja sääsuojat Betonikorjausten olosuhdehallinnasta on huolehdittava betoninormien mukaisesti jokaisessa työvaiheessa. Ympäröivät säilytettävät rakenteet on suojattava korjaustöiden ajaksi. Urakoitsija vastaa kustannuksellaan puutteellisista suojauksista aiheutuvista vaurioista. Töiden ajoittuessa kylmälle ajanjaksolle (lämpötila < 5 C) on tarvittaessa järjestettävä lämmitys. Lämmityksestä tulee tiedottaa pelastusviranomaiselle. Urakoitsija huolehtii tarvittavista viranomaisluvista kaikissa työvaiheissa mm. telineiden, puhallustyön ja suojausten osalta. Kaiteiden, portaiden, telineiden, katosten ja seinäkiinnitysten on täytettävä viranomaismääräykset. 3.6 Työkoneet, työkalut ja tarvikkeet Kaikki korjaustyöselostuksessa mainitut aineet, tarvikkeet ja työt kuuluvat pääurakkaan, ellei toisin ole mainittu. Noudatetaan vastaavissa tapauksissa noudatettua hyvää rakennustapaa. Korjaustöissä käytettävät materiaalit on esitetty tässä korjaustyöselostuksessa. Korjauksissa käytetään saman materiaalitoimittajan tuotteita peräkkäisissä työvaiheissa yhteensopivuusongelmien välttämiseksi. Jos korjauksessa joudutaan käyttämään muita kuin työselityksessä mainittuja tuotteita, on urakoitsijan esitettävä materiaalien yhteensopivuudesta ja testituloksista dokumentti tilaajan ja suunnittelijan hyväksyttäväksi. Urakoitsijan on edellytettävä, että materiaalitoimittaja tutustuu työkohteeseen ja varmistaa tuotteensa, urakoitsijan käyttämän laitteiston ja työmenetelmät.

9 PAROLANTIE /20 Kaikista käytettävistä materiaaleista on työmaalla oltava suomenkielinen käyttöohje sekä käyttöturvallisuustiedote. Urakoitsijan on huolehdittava, että työntekijät saavat käyttötiedotteiden ja työturvallisuusohjeiden sisältämät tiedot. Kaikki käytettävät materiaalit on tilattava ajoissa työmaalle. Kaikki vaaditut mallit on tehtävä riittävän ajoissa, jotta mahdollisia muutoksia mallikatselmuksen johdosta voidaan tehdä. Materiaalien varastoinnissa, sekoituksessa ja levityksessä on noudatettava käytettävän materiaalitoimittajan kirjallisia ohjeita. Mikäli ohjeet ovat ristiriidassa korjaustyöselostuksen kanssa, urakoitsijan on reklamoitava asiasta. 3.7 Talvilisätyöt Lumi- ja jäätyöt Urakoitsija huolehtii ja vastaa työmaan lumitöistä, jään poistosta ja jään sulatuksesta. Normaalit piha-alueen kulkuväylien lumi- ja hiekoitustyöt teettää tilaaja Lämpösuojaus Sääolosuhteiden niin vaatiessa urakoitsija huolehtii korjattavana olevien rakenteiden lämpösuojauksesta ja niiden kustannuksista työn aikana Lämmitys ja kuivaus Urakoitsija huolehtii tarvittavasta rakennusaikaisesta lämmityksestä ja kuivauksesta ja niiden kuluista työn aikana. Lämmitys vaaditaan, kun työtä ei voida tehdä työselostuksen mukaisissa olosuhteissa. Lämmityksestä tulee tiedottaa paikallista pelastusviranomaista Lisävalaistus Tarvittavien mahdollisten lisävalaistusten hankkimisesta ja kustannuksista huolehtii urakoitsija. Valaistukseen tarvittavan sähkön kustannuksista huolehtii tilaaja. 4. LAADUNVARMISTUS 4.1 Yleistä Kaikista tässä kohdassa esitetyistä laadunvarmistuskokeista ja laadunvarmistuksen tehtävistä aiheutuvista kustannuksista vastaa urakoitsija. Laadunvarmistuskokeet tehdään valvojan osoittamista kohdista. Noudatetaan MaalausRYL, RYL-2000, RT-kortistoa ja Suomen rakentamismääräyksiä. Urakoitsija hankkii tarvittaessa kaikki em. lait, asetukset, määräykset, normit, RT-kortit ym. vastaavat julkaisut työmaalle. Kaikissa työvaiheissa noudatetaan materiaalivalmistajan antamia ohjeita. 4.2 Mittaukset Pääurakoitsija tekee kustannuksellaan kaikki tarvittavat tarke-, sijainti- ja paikalleen mittaukset. Urakoitsija tekee yksikköhintaisten töiden mittauksen ja laatii mittauksista pöytäkirjan. Urakkalaskennassa on otettava huomioon, että kohteen julkisivuja ei ole tarkemitattu ja anturoiden korkoasemat ovat vanhojen suunnitelmien mukaisessa tarkkuudessa ja siten suunnitelmissa esitetyt mitat voivat poiketa todellisuudesta.

10 PAROLANTIE /20 Urakoitsija on velvollinen tarkastamaan suunnitelmissa ja asiakirjoissa ilmoitetut mitat ja määrät sekä vastaamaan niiden oikeellisuudesta ja kustannusvaikutuksista. 4.3 Urakkaan kuuluvat laadunvarmistuskokeet Seurakuntatalon tukimuurien betonikorjauksissa tehdään standardin SFS 5445 tai SFS 5446 mukaisesti tehtyjä vetokokeita ja tartuntavetolujuuskokeita tehdään seuraavasti: alustabetonille 3 kpl tartuntavetolujuus 1,5 N/mm2 paikkauslaasteille 3 kpl tartuntavetolujuus 0,7 N/mm2 tasoituslaasteille 3 kpl tartuntavetolujuus 0,7 N/mm2 oikaisulaasteille 3 kpl tartuntavetolujuus 0,7 N/mm2 suojapinnoitteille 3 kpl tartuntavetolujuus 0,7 N/mm2 suojapinnoitteiden kuivakerrospaksuus 3 kpl 150 μm Jokaisesta kokeesta 1 kpl sisältyy mallityön laadunvarmistukseen. 4.4 Mallityökorjaukset ja katselmukset Urakoitsija tekee seuraavista työvaiheista mallityön ja niihin liittyvät laadunvarmistuskokeet ennen varsinaisen korjaustyön käynnistämistä: Betonikorjaukset: Sokkelit terästen paljastus piikkaamalla työvaihekatselmus betonipintojen puhdistus työvaihekatselmus raudoituksen puhdistus työvaihekatselmus raudoituksen suojaus työvaihekatselmus laastipaikkaus työvaihekatselmus pinnoitukset mallikatselmus ja laadunvarmistuskokeet sokkelin puhdistus työvaihekatselmus sokkelin kolojen paikkaus työvaihekatselmus sokkelin vedeneristys työvaihekatselmus salaojaputket tarkastuskaivoineen työvaihekatselmus routasuojaus työvaihekatselmus hiilikuilun seinän paikkaus työvaihekatselmus Mallipinnat tehdään tämän korjaustyöselostuksen ja valmistajan ohjeiden mukaisesti. Mallikorjaukset ja varsinainen korjaus tehdään samanlaisissa olosuhteissa ja vastaavilla työmenetelmillä. Rakennuttajan hyväksymiä mallityökorjauksia ja -pintaa käytetään vertailukohtana pintoja tarkasteltaessa. Urakoitsijan on huomioitava laadunvarmistuskokeisiin tarvittavat odotusajat. Urakoitsijan on ilmoitettava tilaajalle riittävän ajoissa tulevista työvaihekatselmuksista.

11 PAROLANTIE / Rakennuttajan laadunvarmistus Rakennuttaja voi teettää kustannuksellaan korjaustyöhön liittyviä laadunvarmistuskokeita. Laadunvarmistuskokeiden jälkien paikkaus kuuluu urakoitsijalle. Urakoitsija huolehtii korjattujen pintojen jälkihoidosta ja siitä, että tuoreilla pinnoilla ei ole pölyä tai muita epäpuhtauksia. Urakoitsija vastaa kaikista jälkihoidon tai suojauksen puutteen aiheuttamista vaurioista ja korjauksista. 4.6 Työmaapäiväkirja Urakoitsija pitää työmaapäiväkirjaa. Noudatetaan YSE ja betonikorjaustöiden pöytäkirjaa (by 405 tai vastaava), jota käytetään korjausten ajan. Työmaapäiväkirjaan on merkattava seuraavat asiat: työolosuhteet (lämpötila, ilman suhteellinen kosteus, auringonpaiste ja tuuli) kahdesti työpäivän aikana sääsuojien kunto kahdesti työpäivän aikana käsiteltävät rakenteet ja rakenneosat materiaalimenekki ja käsitellyt pinta-alat rakenneosittain tehdyt laadunvalvontakokeet, näytteenottopaikat ja niiden tulokset. Kaikissa pintakäsittelytöissä alustat ja käsittelyt tarkastetaan valvojan ja urakoitsijan kanssa ennen seuraavia käsittelyjä. Tarkastukset eivät vaikuta urakoitsijan vastuuseen lopullisesta laadusta. Urakoitsija vastaa laadunvarmistuksen järjestämisestä ja toteuttamisesta, laadunvarmistuskokeista, näytteenottokohtien paikkauksesta ja näistä aiheutuvista kustannuksista. Rakennuttaja voi teettää kustannuksellaan laadunvarmistuskokeita. Jälkien paikkaus kuuluu urakoitsijalle. Urakoitsijan tulee seurata toteutuvien käsittelyjen laatua ja verrata sitä hyväksyttyihin malleihin. 4.7 Työturvallisuus Urakoitsijan tulee huomioida ja vastata kaikista työmaata koskevista viranomaismääräyksistä ja tehdä tarvittavat viranomaisilmoitukset. Urakoitsijan tulee ottaa huomioon valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuudesta koskien myös kunnossapito- ja korjausrakentamista. Urakoitsija nimeää työhön vastuuhenkilön ja tekee tarvittaessa ilmoituksen työsuojelupiiriin. Urakoitsija vastaa asetusten mukaisista suojaus- ja turvatoimista. Urakoitsijan tulee käyttää ammattitaitoista työnjohtoa ja työntekijöitä. Vastuunalainen työnjohtaja tulee esittää rakennuttajan hyväksyttäväksi. Urakoitsijan on kaikissa urakkaa koskevissa toimissa noudatettava voimassa olevia työturvallisuusmääräyksiä. Urakkaan kuuluvana rakennetaan sisäänkäynteihin rakennusaikaiset turvallisuusmääräysten mukaiset kulkusillat siten, että kulku sisäänkäyntien kautta on mahdollinen ja turvallinen koko urakkasuorituksen ajan. Korjaustöissä tulee asettaa erityistä huomiota putoamissuojauksille. Rakennustyössä on huomioitava, että rakennukset ovat normaalissa käytössä töiden ajan.

12 PAROLANTIE /20 5. SOKKELIT, VIERUSTÄYTÖT JA SALAOJAT 5.1 Korjaustyön laajuus Sekä virastotalon että seurakuntatalon vierustäytöt ja salaojat uusitaan sekä sokkelit vedeneristetään. Kyseenomaiset korjaustyöt sisältävät seuraavat päätyövaiheet: kaivuualueella olevien putkien, kaivojen ja johtojen sekä niiden korkeusasemien selvittäminen vanhojen öljysäiliöiden purku kahden tukimuurin ja ulkoportaiden purku (esitetty ARK-suunnitelmissa) hiililuukun purku ja seinän rakentaminen vanhaan aukkoon (seurakuntatalo) olevan kasviston ja säilyvien rakenteiden suojaukset ja purku kaivuualueen pintamaiden, laatoitusten, asfalttien yms. poistaminen ja varastointi tai kuljetus jätteenkäsittelylaitokseen kaivuutyöt tarvittavaan syvyyteen ja leveyteen koko urakka-alueella urakanaikaisten kulkureittien ja putoamissuojausten teot säilytettävien ulkoportaiden ja luiskien yms. työnaikainen tuenta vanhojen, rakennuksen ulkopuolisten salaojien ja tarkastuskaivojen purkaminen ja uusiminen sokkelin kosteuseristys suunnitelmien mukaisesti routaeristystyöt maakerrosten täyttö- ja tiivistystyöt, suodatinkankaiden ja mahdollisten routasuojausten asennukset pintamaiden, laatoitusten ja asfaltin asennukset (ARK-suun. mukaan) pintamaiden muotoilu rakennuksen ympärillä (ARK-suun. mukaan) nurmialueiden ja pintarakenteiden uusinta tarvittavin osin (ARK-suun. mukaan) tarvittavat LVI-työt ja liitokset (LVI-suun. mukaan) lisäksi näitä tukevat rakennustyöt Urakkatarjouksen yhteydessä urakoitsija antaa yksikköhintaisen lisätyöhinnan purku- ja kaivuutöistä ( /m³ tai /m²), sokkelin puhdistuksesta ja vedeneristyksestä ( /m²), täyttötöistä ja pintamateriaalien asennuksista ( /m³ tai /m²). Hintojen tulee sisältää kaikki työhön tarvittavat materiaalit, koneet, työvoiman ja siirrot/kuljetukset. Ylittymät /alittumat laskutetaan tai hyvitetään todellisten määrien mukaan. 5.2 Purku- ja kaivuutyöt Pintamateriaalit Ennen purku- ja irrotustöihin ryhtymistä on suoritettava katselmus rakennuttajan kanssa, jossa varmistetaan yhteisesti ne laitteet, kalusteet ja rakennusosat, kasvit yms. jotka jäävät paikoilleen tai jotka on kokonaisurakoitsijan toimesta irrotettava osittain tai täysin siten, etteivät ne vaurioidu ja jotka on kuljetettava rakennuttajan osoittamaan varastoon.

13 PAROLANTIE /20 Tarpeelliset suojaustoimet suoritetaan ennen purkutöihin ryhtymistä ja niitä täydennetään työn edistymisen mukaan. Purkaminen on suoritettava siten, etteivät paikoilleen jäävät rakennusosat tai varusteet vaurioidu. Erityistä huomiota on kiinnitettävä alueella liikkuvien ihmisten turvallisuuteen. Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan kaikista tarvittavista, asianmukaisesti tehdyistä kulkuteistä koko urakan ajan. Urakka-alueella oleva kasvillisuus, asfaltti, pihakivet ja pihan rakenteet, aidat yms. poistetaan salaojitusviemäröinti ja routasuojasuojaustöiden vaatimilta osin. Aloituskokouksessa säästettäväksi sovittavat kasvit istutetaan tontille väliaikaisesti tilaajan osoittamaan paikkaan. Työskentelyalueen läheisyydessä olevat puut ja pensaat tulee suojata työn ajaksi tarkoituksenmukaisella tavalla (RIL kuvat 2 ja 3). Urakoitsijan tulee välttää tarpeetonta ajoa nurmialueella. Urakoitsija kuljettaa kaikki purkujätteet, joita ei voida käyttää täytöissä (ylijäämämaa, asfaltti, betonijätteet, yms.) kaatopaikalle omalla kustannuksellaan. Mahdolliset sähkö- ja urakkaan kuulumattomat putkivedot tulee selvittää ennen kaivuutöiden aloitusta. Urakoitsija on velvollinen korvaamaan kaikki työstä aiheutuneet vauriot Kaivuutyöt Noudatetaan MaaRYL2000 Kaivantojen tuenta sekä MaaRYL2000 Työnaikainen kuivana pito. Työn lähtötilanne selvitetään kaivuutyön yhteydessä. Kaivuutöillä selvitetään olemassa olevien rakenteiden/rakennekerrosten määrät ja sijainnit, olemassa olevan talotekniikan sijainnit ja syvyydet, korot yms. Maankaivu suoritetaan koko rakennusalueella niin, että työt voidaan tehdä suunnitelmien mukaan. Urakoitsija huolehtii kaivantojen kuivana pidosta, tuennasta, aitauksesta ja siitä, että maapohja salaojien perustamistasossa ja sen alapuolella pysyy kuivana ja sulana. Jos maaperän laatu ja rakenne tai vesiolosuhteet poikkeavat asiakirjoissa ilmoitetusta, ilmoitetaan tästä viipymättä rakennuttajalle ja suunnittelijoille. Kaivutyö ulotetaan rakennesuunnitelmissa esitetylle tasolle. Kaivutöiden edetessä tarkistetaan virastotalon anturan kunto ja stabiliteetti silmämääräisesti ennen kuin kaivua ulotetaan anturan yläpinnan alapuolelle. Virastotalon kaivuutöissä on huomioitava, ettei kaivua uloteta anturan alapinnan alapuolelle 500 mm säteellä anturan ulkoreunasta. Urakoitsijan tulee selvittää ennen kaivutöiden aloitusta työskentelyalueella olevat kaapeli- ja putkilinjat vanhoista piirustuksista sekä kunnan arkistoista. Urakoitsija hankkii tarvittavat lisäpiirustukset ja sijaintitiedot ennen töiden aloittamista. Maanalaisten kaapelien ja putkien osalta on kaivutöissä noudatettava erityistä varovaisuutta. Korjaustöissä vaurioituneiden kaapelien ja putkien korjaus kuuluu urakoitsijan kustannettavaksi. Kaivannot tuetaan tarvittaessa. Tukemattoman maaluiskan suurin sallittu kaltevuus tehdään RIL Talonrakennuksen maarakenteet taulukoiden 4 tai 5 mukaisesti. Kaivutöissä urakoitsija vastaa kaivualueiden turvallisuudesta. Kaivannot on aidattava määräysten ja ohjeiden mukaisesti siten, ettei kaivantoon putoamisen vaaraa ole. Kaivannoissa on huomioitava riittävät työ- ja täyttövarat. Kaivannon perusmaa muotoillaan viettäväksi salaojiin min. 1:20. Mikäli maa- tai ympäröivät rakenteet painuvat tai vaurioituvat, tulee urakoitsijan kustannuksellaan saattaa rakenteet alkuasetelmaa vastaaviksi. Kaivutöissä tulee ottaa huomioon salaoja- ja sadevesiputkien vaatima minimikaato. Suositeltava kaato salaojilla on 1:100.

14 PAROLANTIE / Kaivumaiden kuljetus Kaivumassat kuljetetaan pääsääntöisesti maankaatopaikalle. Täyttötarkoituksiin kelpaavia kaivumassoja voidaan sijoittaa tilaajan ja valvojan luvalla alueen täyttöihin. Maamassojen välivarastoinnista tontille sovitaan erikseen tilaajan kanssa. Mahdollisen saastuneen maaperän käsittelykustannuksista vastaa tilaaja Vanhat salaojat ja tarkastuskaivot Olemassa olevat, rakennuksen ulkopuoliset salaojat puretaan (seurakuntatalo). Samoin puretaan olemassa olevat mahdolliset tarkastuskaivot Purettavat rakennusosat Purettavat rakennusosat on esitetty arkkitehdin asemapiirroksessa. Purettavia rakennusosia ovat vanhat öljysäiliöt, kaksi tukimuuria (seurakuntatalo) ja yksi maanvarainen pihaporras (seurakuntatalo) sekä vanha hiilikuilu (seurakuntatalo). 5.3 Hiilikuilu ja siihen liittyvän vanhan polttoainevaraston seinän rakennus Seurakuntatalon vanhan polttoainevaraston hiililuukku ja -kuilu puretaan. Vanhojen suunnitelmien mukaan luukun kuilun betoniseinien mitat ovat 1,2 m x 2,1 m, seinävahvuus noin 200 mm. Kuilusta on olemassa oleva aukko polttoainevarastoon, aukko noin 1,8 m x 2,1 m. Aukon ovi karmeineen ja kaikkine puuosineen puretaan. Aukko valetaan umpeen rakennesuunnitelmien mukaan. Betonipintaan hitsataan bitumikermi ja kermin päälle asennetaan EPS-eristelevyt rakennesuunnitelmien mukaan. 5.4 Perusmuurin korjaus ja vedeneristys Perusmuurin- sekä anturan pinnalta poistetaan irtonainen hiekka sekä muut ainekset ja epäpuhtaudet. Kaikki sokkelien betonipinnat puhdistetaan märkähiekkapuhalluksella ja pestään lietteestä. Paikalliset teräksen korroosiovaurioituneet kohdat, joissa on lohkeamia, avataan, teräkset ruostesuojataan. Perusmuurissa olevat läpiviennit, kolot ja halkeamat paikataan sementtipohjaisella korjausmassalla. Läpivientien tiivistyksen varmistamiseksi käytetään läpivienneissä ulkokäyttöön maanvastaisiin rakenteisiin soveltuvaa elastista massaa. Kaikki puhalletut pinnat tasoitetaan ennen vedeneristystöitä. Sokkelin juureen tehdään laastiviiste rakennesuunnitelmien osoittamaan paikkaan. Perusmuuria vasten asennetaan kosteudeneristeeksi ensiksi kylmäbitumiliuossively esim. BIL 20/85, bitumikermi esim. Kerabit 4100 UT. Bitumikermi asennetaan ja kiinnitetään valmistajan ohjeiden mukaan. Perusmuuri routaeristetään suunnitelmien mukaisesti pystysuuntaisilla eristelevyillä. Sokkelin vierustäyttö tehdään RIL Rakennuspohjan ja tonttialueen kuivatus- julkaisun lajite 1 mukaisella maa-aineksella. Pystysalaoja tulee erottaa muista täytöistä N2-luokan suodatinkankaalla. Pystysalaojan tulee liittyä salaojakerrokseen. Sokkelien maanpäällisten osien pinnoitus arkkitehtisuunnitelmien mukaan. 5.5 Seurakuntatalon tukimuurit Seurakuntatalon tukimuurien vierustat kaivetaan auki kuten rakennuksen sokkeleissa. Tukimuurien betonikorjaukset tehdään kappaleen 6 mukaan. Korjattuun ja tasoitettuun tukimuuriin tehdään laastiviiste anturan ja muurin rajapintaan ja maanpinnan alle jäävään osaan asennetaan patolevy + yläreunalista. Vierustäyttö tehdään RIL Rakennuspohjan ja tonttialueen kuivatus- julkaisun lajite 1 mukaisella maa-aineksella vähintään 200 mm leveydellä.

15 PAROLANTIE /20 Tukimuurien yläpinnat pellitetään. Pellitystä varten yläpintaan kiinnitetään betoniruuvein muotoon sahattu kestopuu, johon pelti kiinnitetään käyttäen tiivisteellisiä katekiinnikkeitä. Suojapeltinä käytetään sinkittyä (275 g/m 2 ) ja PVDF -pinnoitettua 0,6 mm vahvaa teräspeltiä, värisävy ARK-suunnitelmien mukaan. Tukimuureihin liittyvien puuosien korjaukset/uusimiset tehdään ARK-suunnitelmien mukaan. 5.6 Salaojat Salaojitustyössä noudatetaan RakMK C2 Kosteus, RIL 126 Rakennusten ja tonttialueiden kuivatus sekä MaaRYL 2000 Alueen täyttö- ja pohjarakenteet ohjeita ja määräyksiä sekä käytetään materiaaleja, jotka täyttävät niitä koskevien normien laatumääräykset. Tarkastuskaivojen ja salaojien sijoittelu on esitetty liitteenä olevissa suunnitelmissa. Salaojaputkistojen tarkastuskaivojen tarkat sijainnit määritetään työmaan aloituskokouksessa, perusvesikaivojen sekä sadevesitarkastuskaivon sijainnit LVI-suunnitelmien mukaan. Salaojissa käytettävät tarvikkeet ja materiaalit ovat: Salaojat PEH- tuplasalaojaputket ø 110/95, esim. Veto-tupla tai vastaava Tarkastuskaivot rumpuputket ø315 mm, tarkastuskaivot varustetaan pohjalla 200 mm sakkapesällä ja kaivojen yläpäät muovi- tai teräskansilla. Salaojaputkien ympärystäytöksi asennetaan pesty sepeli, raekoko #6 16 mm (salaojasora lajite RIL 1a). Ei saa sisältää hienoainesta. Salaojituskerros on erotettava suodatinkankaalla KL 2 alla ja ympärillä olevista hienorakenteisista maalajeista. Salaojaputken kaivannonkoon tulee olla sellainen, että putken sivuille jää tilaa 100 mm ja yläpuolelle 200 mm. Salaojaputkien kaltevuus tulee 0,5-1 %. Salaojitetun kaivannon osalta ennen täyttötöitä järjestetään katselmus, jossa tarkastetaan salaojituksen korot ja kaadot. Urakoitsija tekee todellisista koroista tarkepiirustuksen, jonka hän luovuttaa rakennuttajalle viimeistään loppukatselmuksessa. Ennen rakennustöiden loppukatselmusta suoritetaan kaivojen tarkastus ja tarvittaessa puhdistus. Kaivojen kannet liikennealueilla asetetaan 20 mm ympäröivää pinnoitetta alempana ja muualla 10 mm ympäröivää maanpintaa ylempänä. 5.7 Routasuojaus Maahan asennetaan routaeristeet seuraavasti (pystysuuntaisen eristeen lisäksi): Maan pinnan ja anturan alapinnan etäisyys: routaeristeen vahvuus seinän vieressä/nurkissa: -0,5 0,7 m : 100 mm/ 150 mm -0,7 1,0 m: 70 mm/ 100 mm -1,0 1,75 m: 50 mm/ 50 mm -yli 1,75 m: ei eristystä Routaeristeet asennetaan 1500 mm leveydelle ja nurkissa 1500 mm matkalle. Portaiden, tukimuurien ym. kylmien rakenteiden eristevahvuudet (1700 mm leveydellä) on esitetty rakennesuunnitelmissa. Putkikaivannoissa routaeristettä käytetään aina, jos peitesyvyys on alle 1500 mm.

16 PAROLANTIE /20 Routasuojauslevyjen alustaksi tasoitetaan vähintään 200 mm routimatonta soraa, joka tasataan rakennuksesta poispäin viettäväksi kaltevuudessa 1:20. Routaeristeiden päälle tulee noin 50 mm tasaavaa soraa tai hiekkaa, jonka päälle asennetaan pe-kalvo tai vettä pidättävä rakennekerros. 5.8 Ulkopuolinen täyttö ja tiivistys Noudatetaan MaaRYL 2000 Alueen täyttö- ja pohjarakenteet. Täyttökerrosten tiivistys suoritetaan maatöiden työselityksen RIL 132 taulukon 6 mukaisesti. Salaojakaivantojen täyttöihin tulee käyttää routimattomia täyttömateriaaleja. Salaojakaivannot täytetään salaojasoralla lajite 1a (RIL kuva 3.6). Salaojaputken kaivannonkoon tulee olla sellainen, että putken sivuille ja alle jää tilaa 100 mm ja yläpuolelle 200 mm. Salaojituskerros on erotettava suodatinkankaalla KL 2 alla ja ympärillä olevista hienorakenteisista maalajeista. Täyttötyöt tehdään kerroksittain. Kukin kerros tehdään rakeisuudeltaan ja tiivistyvyydeltään samantyyppisestä materiaalista rakennesuunnitelmien mukaan. Täytön tiiviys vähintään 92 %. Salaojatäytöissä ja tiivistyksissä tulee noudattaa erityistä huolellisuutta siten, että salaojaputkiin ei synny virtausta haittaavia painaumia ja putkilinjat pysyvät suorina sekä korot suunnitelman mukaisina. Rakenteita ja työsuorituksia ei saa peittää ennen kuin ne on tarkastettu ja töiden valvoja on antanut luvan kaivannon täyttämiseen. 5.9 Rakennusalueen pintarakenteet Rakennuksen viereinen maanpinta/täytöt/pintarakenne tulee laskea niin että se on 300 mm rakennuksien ulkoseinän ulkoverhouksen alareunasta. Maanpinta muotoillaan arkkitehtisuunnitelmien mukaan huomioiden, että maanpinta on kalteva 1:20 rakennuksesta poispäin viettäväksi vähintään kolmen metrin matkalta koko urakka-alueella. Rakennuksen viereiset pinnat ja pihan pintarakenteet tehdään arkkitehtisuunnitelmien mukaan. Mikäli vierustoja ei muuten päällystetä, tehdään rakennuksen vierustoihin noin 300 mm leveä ja 150 mm syvä sepelikaista. Sepelikaistan ja maa-aineksen rajaan asennetaan esim. kestopuurima tai vastaava ja maakerrosten väliin suodatinkangas. 6. SEURAKUNTATALON TUKIMUURIEN SEKÄ KAIKKIEN ULKOPORTAIDEN BETONIKOR- JAUKSET Seurakuntatalon tukimuurit sekä kummankin rakennuksen kaikki säilytettävät ulkoportaat korjataan betonikorjausmenetelmin ja pinnoitteet uusitaan. Korjaustöissä noudatetaan tätä työselostusta, materiaalivalmistajan ohjeita, BY Betonirakenteiden korjausohjeet julkaisua ja By Betonipinnat julkaisua sekä BY 50 Betoninormit 2004 julkaisua 6.1 Rapautuneen betonin poisto Rapautunut betoni poistetaan mekaanisesti piikkaamalla. Urakoitsija koputtelee vasaralla betonipinnat läpi ja merkitsee liidulla rapautunee alueet. Piikkausraja varmistetaan betonin vetolujuuskokeilla, kimmovasaralla tai koputtelemalla. Vetolujuuskokeiden määrät on esitetty tässä korjaustyöselostuksessa. Vetokokeet tehdään valvojan määrittämistä paikoista

17 PAROLANTIE / Betonipintojen puhdistus Betonipinnat puhdistetaan märkähiekkapuhalluksella. Märkähiekkapuhalluksen jälkeen pinnat on välittömästi painevesipestävä (60 150bar). Jos vesipesun jälkeen tehdään pölyäviä töitä, on pinnat vesipestävä uudelleen. Puhdistetun pinnan on täytettävä seuraavat vaatimukset: vanhan betonialustan vetolujuus on oltava vähintään 1,5 N/mm2 maalinpoistoaste 100 % betonipinnan tulee olla puhdas ja pölytön, eikä siinä saa olla tartuntaa heikentäviä aineita betonipinnassa ei saa olla rapautumaa tai muita heikkouksia betonipinnassa ei saa olla tartuntaa heikentävää sementtiliimakerrosta betonipinnan karheuden tulee soveltua seuraavalle käsittelylle 6.2 Raudoituksen paljastus Ennen raudoitteiden esiin piikkausta piikattavat teräkset merkataan betonipinnoille. Raudoitus piikataan esiin kaikissa niissä kohdissa, missä rakenteen pinnalla näkyy halkeamia ja merkkejä korroosiosta. Betonipinnassa esiintyvät halkeamat ja lohkeamat avataan. Vaurioitunutta betonia poistetaan ja halkeamat avataan niin syvältä kunnes ruosteeton betoniteräs paljastuu. Piikkaus ulotetaan vähintään 100 mm ruosteettomaan tankoon. Teräksen ympäriltä poistetaan betonia teräksen halkaisijan verran, kuitenkin vähintään 15 mm, jotta teräksen kaikille pinnoille (ml. taustapinta) voidaan levittää korroosiosuoja-ainetta. Betonipinnoilla esiintyvät tarpeettomat teräkset, puu- ja teräsosat poistetaan. Piikattavien teräksien ja paikkausten määränä käytetään urakkalaskennassa: 30 jm (tukimuurit) 20 jm (portaat) Ylittymä-/alittumamäärät hyvitetään tai laskutetaan. Tätä varten urakoitsijan on annettava urakkatarjouksen yhteydessä yksikköhintainen ( /jm) lisätyöhinta terästen piikkaamisesta ja paikkauksista. 6.3 Betoniterästen puhdistus ja käsittely Paljastetut teräkset puhdistetaan ruosteesta koneellisesti teräsharjauksella vähintään puhtausasteeseen St 2 (huolellinen teräsharjaus) tai käytettävän materiaalin materiaalitoimittajan kirjallisen ohjeiden mukaiseen puhdistusasteeseen. Teräkset suojataan heti puhdistuksen jälkeen sementtipohjaisella korroosionestolaastilla. Korroosionestolaasti levitetään kahteen kertaan, myös terästen takapinnalle. 6.4 Alustan kostutus Betonikorjausta edeltävänä päivänä korjattava betonipinta kastellaan huolellisesti. Lämpimissä ja kuivissa kesäolosuhteissa ja tuulisella säällä on pintaa aina kostutettava vielä sumuttamalla ennen korjauksiin ryhtymistä. Kasteltu pinta voidaan myös suojata muovilla. Korjauksiin ryhdyttäessä betonipinnan tulee olla mattakostea.

18 PAROLANTIE / Tartunta- ja paikkauslaastin levitys Paikattaviin kohtiin levitetään tartuntalaasti. Tartuntalaasti levitetään harjaten ja hierotaan huolellisesti esikasteltuun alustaan siten, että kaikki pienet kolot yms. täyttyvät ja laasti peittää koko paikattavan alueen. Täyttö-/paikkauskerros tehdään tartuntakerroksen päälle sen riittävästi jäykistyttyä, mutta ennen kuin tartuntakerros on ehtinyt kuivua pinnasta (märkää märälle menetelmä). Täyttökerroksella paikkauskohdat ja puhdistuksessa paljastuneet epätasaisuudet täytetään ympäröivän pinnan tasoon. Paikkauskohdat eivät saa erottua maalauskerroksen alta. Jos tartuntakerros ehtii kuivua, ei saada aikaan riittävää tartuntaa. Kuivunut tartuntakerros on poistettava tai tehtävä uusi tartuntakerros. Paikkausten on täytettävä seuraavat vaatimukset: paikkojen tulee olla ympäröivän pinnan kanssa samassa tasossa paikkojen pintastruktuuri tulee vastata ympäröivän pinnan struktuuria paikoissa ei saa esiintyä halkeamia paikkauksissa ei saa olla koloja, suuria huokosia, onkaloita yms. alustan, tartuntalaasti- ja paikkauslaastikerrosten välisten tartuntalujuuksien sekä laastien lujuuksien on oltava 7 vrk:n kuluttua vähintään 0,7 N/mm Tasoituslaastin levitys Tasoituslaasti levitetään kauttaaltaan kaikkiin märkähiekkapuhallettuihin pintoihin täyttölaastin levityksen jälkeisenä päivänä. Tasoituslaasti levitetään kahtena kerroksena. Ensimmäinen tasoituslaastikerros levitetään pintaan ruiskulla tai lastalla ja levitetään alustaan harjalla tai lastalla painaen. Toinen tasoituslaastikerros ruiskutetaan. Molemmat tasoituslaastikerrokset jälkihoidetaan. Laastien käytössä noudatetaan materiaalivalmistajan ohjeita. Tasoituslaastin useammassa vaiheessa tehtyjä levityksiä ei korvata. Tasoituslaastin on täytettävä seuraavat vaatimukset: valmiin tasoituslaastikerroksen kokonaispaksuus on vähintään 3-5 mm laastissa ei saa esiintyä näkyviä halkeamia laastissa ei saa olla koloja, suuria huokosia, onkaloita yms. tasoituslaastipinnan on oltava tasainen eikä siinä saa näkyä paikkauskohtia alustan ja laastikerrosten välisten tartuntalujuuksien sekä laastien lujuuksien on oltava 7 vrk:n kuluttua vähintään 0,7 N/mm Laastipintojen jälkihoito Laastipaikat jälkihoidetaan normaaleissa olosuhteissa telinehuputuksella ja vesisumutuksella. Jos korjauskohdat eivät ole suojattuja, suojataan laastipaikat muovilla. Paikkauskohtia ja pintojen tasoituslaastikerrosta on kasteltava vähintään 3 4 vrk ajan, myös viikonloppuisin. Kastelu aloitetaan silloin kun laastipinnat alkavat kuivua ja vaaleta.

19 PAROLANTIE / Suojapinnoitus Kaikki korjatut pinnat, pois lukien portaiden yläpinnat, maalataan kauttaaltaan karbonatisoitumista hidastavalla ja vettä hylkivällä suojapinnoitteella. Pinnoissa olevat betoni-, tasoiteym. tahrat ja purseet poistetaan ennen maalaustyön aloittamista. Pinnoitettavalle alustalle asetettavat vaatimukset ovat seuraavat: pinnan tulee olla puhdas ja pölytön, eikä siinä saa olla tartuntaa heikentäviä epäpuhtauksia betonipinnassa ei saa olla rapautumaa tai muita heikkouksia pinnan on oltava tasalaatuinen, ehjä ja riittävän karhea tulevalle pintakäsittelylle alustan suhteellinen kosteus pinnassa oltava < 85 % vanhan betonialustan vetolujuus on oltava vähintään 1,5 N/mm2 Pinnoitustyö tehdään seuraavasti: ylimaalaus tehdään kahteen kertaan 1. käsittely noin 5 % ohennettuna vedellä ja 2. käsittely ohentamattomana kaikissa kuivumisajoissa, sekoitussuhteissa ja sekoitusajoissa on noudatettava materiaalitoimittajan ohjeita Värisävyt arkkitehtisuunnitelmien mukaan. 6.9 Portaiden yläpinnat Portaiden yläpintojen käsittely tehdään arkkitehtisuunnitelmien mukaan Korjauksessa käytettävät materiaalit Kuvaus Sto Finexter Oy Korroosiosuoja Sto Crete TK Tartuntalaasti Sto Crete TH P Paikkauslaasti Sto Crete GM 1 Tasoituslaasti Sto Crete TF Suojapinnoite Sto Cryl V200 Urakoitsija voi esittää myös vaihtoehtoisten tuotteiden käyttöä. Käytettävä tuoteryhmä tulee hyväksyttää tilaajalla. Työssä noudatetaan materiaalivalmistajan ohjeita. Esikäsittelyssä, paikkauksessa ja pinnoituksessa käytetään saman valmistajan/toimittajan tuotteita.

20 PAROLANTIE /20 Hämeenlinnassa INSINÖÖRITOIMISTO TÄHTIRANTA OY Petri Hulkkonen, DI Tarkastanut: Joni Pirhonen, RI

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S INKOON PALVELUTALO KOTIPOLKU 7 10210 INKOO AUTOKATOKSEN RAKENTAMINEN YLÄPIHAN ASFALTOINTI R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S Tmi Nalle Grönberg RAKENNUSSELOSTUS INKOON PALVELUTALO 2 / 5 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6 1. K & H Korroosiosuoja- ja tartuntalaasti Korroosiosuojaus ja tartuntalaasti samassa, raekoko < 0,5 mm Soveltuu myös tiesuolan vaikutuksille alttiisiin

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT TURUN LVI-TEKNIIKKA OY VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT Hovineito ja Hovipoika 2 TYÖSELITYS - ULKOPUOLISET VIEMÄRIT 1. YLEISTÄ 1.1 Työn laajuus Tässä työselityksessä

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN 20.1.2006 1 ESITYÖT. 1.1 Pintarakenteet

PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN 20.1.2006 1 ESITYÖT. 1.1 Pintarakenteet PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 1 ESITYÖT 1.1 Pintarakenteet Ennen betonikorjaus- tai pinnoitustöiden aloittamista on tilaajan edustajan kanssa käytävä läpi korjattavalla tai pinnoitettavalla alueella olevat

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta.

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta. KAUKOLÄMPÖ-, KAUKOJÄÄHDYTYS- 1(5) JA KAASUJOHDOT YLEINEN OHJE 3 115-1 Luotu 16.12.2013 Korvaa ohjeen 10.02.2012 Voimassa toistaiseksi 1 Yleistä Sähkölaitoksen sijaintikartoilla on esitettynä maahan asennettuja

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS Leskinen Petri vs. Tekninen johtaja, Tekniset palvelut Laitilantie 5, 91600 Utajärvi 050 387 1973

Lisätiedot

KASAVUOREN KOULU Kasavuorentie Kauniainen

KASAVUOREN KOULU Kasavuorentie Kauniainen Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen LIIKUNTASALIN LATTIAN KORJAUS Rakennusselostus 16.2.2017 Vain urakkalaskentaa varten Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Rakennuskohde ja sijainti... 3 1.2 Tilaaja... 3

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA BERNERIN HALLIN VESIKATTEEN UUSIMINEN TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Laatija: Osmo Jauhiainen 1 (4) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusasiakirja on

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 31.1.2013 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja/päätoteuttajan tehtävät

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA KAJAANIN KAUPUNKI Ympäristötekninen toimiala Tilakeskus TURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖKOHDE: Menninkäisen päiväkodin liikennejärjestelyt TURVALLISUUSASIAKIRJA: Menninkäisen päiväkodin liikennejärjestelyt, KAJAANI

Lisätiedot

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI 1 Yleistä Järvi-Suomen Energian (jäljempänä JSE) toimialueella on JSE:n hallinnoimia maahan asennettuja 110 kv maakaapeleita, keskijännite-

Lisätiedot

VESIKATTOKORJAUS 2012

VESIKATTOKORJAUS 2012 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI VESIKATTOKORJAUS 2012 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 14.03.2012 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ 5731-360-3 24.3.2016 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue ja turvallisuus 1.3 Muut ohjeet

Lisätiedot

Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan?

Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan? Monttumaanantai, 18.5.2015 Annina Peisa, Lemminkäinen Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan? Maansiirto 8/1983 Vastuu kaivantotyön turvallisuudesta kuuluu hankkeen kaikille osapuolille Rakennuttaja

Lisätiedot

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa Tarkastusraportti Sivu: 1 (15) Asiakas Vahinkopaikan osoite Yhteyshenkilö Läsnäolijat Pelkosenniemen kunta Koulutie 9 98500 Pelkosenniemi Jarkko Vuorela (Yhteyshenkilö) p. 0407044508 jarkko.vuorela@pelkosenniemi.

Lisätiedot

MUOVIPUTKIEN ASENNUS

MUOVIPUTKIEN ASENNUS MUOVIPUTKIEN ASENNUS Putkijaoston julkaisu no 36 TASKUOPAS Tässä taskuoppaassa esitetyt asennusohjeet noudattavat Suomen Rakennusinsinöörien liitto ry:n julkaisussa RIL 77-2005 Maahan ja veteen asennettavat

Lisätiedot

SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS

SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS Vastaanottaja Senaatti-kiinteistöt Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 26.2.2010 Viite 82127893 SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO

Lisätiedot

MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU

MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU JA TEKNISET VAATIMUKSET FinnBuild 7.10.2006 Atte Stambej ESITYKSEN SISÄLTÖ Kylpyhuoneen korjaushanke Sopimukset Voimassa olevat määräykset 1 KORJAUS- TARVE SUUN- NITTELU

Lisätiedot

Avo-ojan ja maakaivannon tekeminen (rummut, avo-ojat, salaojat) Rumpu M 315 L= 8 m. Rumpu M315 L=10 m

Avo-ojan ja maakaivannon tekeminen (rummut, avo-ojat, salaojat) Rumpu M 315 L= 8 m. Rumpu M315 L=10 m 1(5) Liite Koukkuniemen alueen katujen ja vesihuollon rakentamisen urakkatarjoukseen. YKSIKKÖHINTALUETTELO, TÄYTETÄÄN KAIKKI KOHDAT Kokonaishintaurakkaan sisältymättömien töiden varalta ilmoitetaan seuraavat

Lisätiedot

HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE

HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE Porvoon kaupunki HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE Turvallisuusasiakirja Vaahterakalliontie, Albert Edelfeltin rantatie, Hermanninsaarentie Sisällys 1. Yleistä 1 2. Rakennuskohde 1 3. Työssä esiintyvät vaaratekijät

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) 24.5.2012

YKSIKKÖHINTALUETTELO YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) 24.5.2012 YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan Nurmijärven Kirkonkylän liikuntapuiston maanrakennusurakan lisä- ja muutostyöt tämän yksikköhintaluettelon

Lisätiedot

R A K E N N U S S E L O S T U S

R A K E N N U S S E L O S T U S LAAJALAHDEN KOULUN OPETTAJA-ASUNTOLA KAUKOLANTIE 15-19 02140 ESPOO HANKENRO 7011 VESIKATTEEN UUSIMINEN R A K E N N U S S E L O S T U S Insinööritoimisto Pontek Oy RAKENNUSSELOSTUS LAAJALAHDEN KOULUN OPETTAJA-ASUNTOLA

Lisätiedot

Tervetuloa! 14.1.2016

Tervetuloa! 14.1.2016 Tervetuloa! 14.1.2016 Viranomaisvalvonta rakentamisessa Maankäyttö- ja rakennuslaki 124 Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia,

Lisätiedot

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 Isonkyrön kunta KYRÖÖNTIE Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 muutos 26.6.2015 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 4 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT...

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA RATAVALLINTIE 16 00720 HELSINKI VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 30.01.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170

Lisätiedot

Oulaistenkosken silta, Oulainen

Oulaistenkosken silta, Oulainen Oulaistenkosken silta, Oulainen Suunnitelma n:o R15/7883 Määrä- ja yksikköhintaluettelo Teräsbetoninen jatkuva ontelopalkkisilta (Bjop) Jännemitta 22,0+27,50+22,0 m Hyödyllinen leveys 14,10 m Vinous 0

Lisätiedot

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila Lisä- ja muutostyöt Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Lisä- ja muutostyöt Keskeisin riidanaihe rakennusurakassa Suorittamistarve aiheuttavat suunnitelmien muutokset virheelliset, ristiriitaiset tai puutteelliset

Lisätiedot

09. BETONIPINTOJEN KORJAUSTUOTTEET

09. BETONIPINTOJEN KORJAUSTUOTTEET Tulostettu 25.6.2016 1 / 32 09. BETONIPINTOJEN KORJAUSTUOTTEET Tartuntalaasti TL 2 Valumaton täyttölaasti VTL 5 Korjauslaasti KL 1,2 7 Korjauslaasti KL 3,0 10 Korrogard R 3,0 mm 13 Korjauslaasti KL 40

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus

Lisätiedot

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 Julkaisun tavoitteet ja yleiset periaatteet Pekka Laamanen 14.11.2012 1 RIL 107-2012 Julkaisu sisältää veden-

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä SILLAN MÄÄRÄLUETTELO (sisältäen kulmatukimuurin raudoitusluettelon) 10.6.2010 Hannikaisenkatu

Lisätiedot

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa.

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. Järjestelmän rakenne sisältäpäin on seuraava: 1. Sisäseinärakenne

Lisätiedot

8-80 / 1.11.2015. Weber Superflex D2. Vedeneristysjärjestelmä. www.e-weber.fi

8-80 / 1.11.2015. Weber Superflex D2. Vedeneristysjärjestelmä. www.e-weber.fi * because välitämme you care 8-80 / 1.11.2015 Weber Superflex D2 Vedeneristysjärjestelmä www.e-weber.fi 1 Hyvällä suunnittelulla ja huolellisella toteut uksella syntyy terve ja kes tävä märkätila Weberin

Lisätiedot

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE MAAKELLARI RATKAISEE SÄILYTYSONGELMASI Maakellari on ihanteellinen ratkaisu vihannesten, mehujen, säilöttyjen tuotteiden jne. pitkäaikaiseen varastointiin. Säilyvyyden takaavat maakellarin luontaiset ominaisuudet:

Lisätiedot

Multimäki II rakennettavuusselvitys

Multimäki II rakennettavuusselvitys Multimäki II rakennettavuusselvitys ERILLISLIITE 2 1 / 27 12.8.2014 1 (8) Multimäki II rakennettavuusselvitys TIE21218 Joensuun kaupunki SUUNNITTELUKOHDE Teemu Tapaninen 12.8.2014 Multimäki II rakennettavuusselvitys

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 29.7.2015 Sivu 1/9 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84 13101 Hämeenlinna Hanke: Tuomelan koulun peruskorjaus KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 Tällä tiedotteella pyrimme kuvaamaan rakennuskohteen

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU - TAI YLEISELLÄ ALUEELLA KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT. Sadevesiviemäri

LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU - TAI YLEISELLÄ ALUEELLA KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT. Sadevesiviemäri LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU TAI YLEISELLÄ ALUEELLA Luvan hakija Nimi ja osoite Luvan hakijan vastuuhenkilö KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT Puhelin Vastuuhenkilön sähköpostiosoite Kohteen tiedot Työkohteen

Lisätiedot

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Raportti 2014 1(6) Lpk Ågeli Kivalterinpolku 3 00640 Helsinki PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Taustatietoja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kerrostalo Honkapolku 2 Autiolahti SAARIJÄRVI IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA. Sivu 1 / 5

TARJOUSPYYNTÖ. Kerrostalo Honkapolku 2 Autiolahti SAARIJÄRVI IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA. Sivu 1 / 5 Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16 10660 (viittauksissa on käytetty lyhennettä YSE). Kerrostalo Honkapolku

Lisätiedot

Tarvasjoen paloasema TYÖTURVALLISUUSLIITE URAKKAOHJELMAAN. Liite urakkaohjelmaan SISÄLLYSLUETTELO

Tarvasjoen paloasema TYÖTURVALLISUUSLIITE URAKKAOHJELMAAN. Liite urakkaohjelmaan SISÄLLYSLUETTELO Liite urakkaohjelmaan Tarvasjoen paloasema TYÖTURVALLISUUSLIITE URAKKAOHJELMAAN SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 2 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus... 2 0.2 Päätoteuttaja... 2 0.3 Töiden yhteensovittaminen...

Lisätiedot

SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA HKR/KPO 2015-2016 TARJOUSHINTALOMAKKEET B 29.1.2015

SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA HKR/KPO 2015-2016 TARJOUSHINTALOMAKKEET B 29.1.2015 Urakan nimi: Siltojen ja taitorakenteiden ylläpitourakka HKR/KPO 2015-2016 SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA HKR/KPO 2015-2016 TARJOUSHINTALOMAKKEET B 29.1.2015 SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA

Lisätiedot

11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT

11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT Tulostettu 25.6.2016 1 / 7 11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT Kiviväri KS 2 Kiviväri S 5 Kiviväri KS 2 / 7 KIVIVÄRI KS Tuotekuvaus Fescon Kiviväri KS on kalkkisementtiperusteinen maali, jonka tartuntaominaisuuksia,

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Päätehtävät ja roolit Tilaaja päättää Isännöitsijä johtaa taloyhtiötä Projektijohtaja johtaa hanketta Valvoja valvoo

Lisätiedot

BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rappausohje

BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rappausohje BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Simolinintie 1 06100 PORVOO (019) 5244 922 www.laastikulma.fi 2 RAPPAUSOHJE BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rapattava alusta Betoniharkko

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA KUSTANNUSSELVITYS LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA 28.11.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Laskentaperusteet 4 Erillishinnat

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer + verkko, kuivumisaika

Lisätiedot

Maakaasu- ja kaukolämpölinjat

Maakaasu- ja kaukolämpölinjat Maakaasu- ja kaukolämpölinjat Ohjeet kaivutyömaille joilla sijaitsee Elenia Lämmön maakaasu- ja kaukolämpölinjoja 1 Kaasu- ja kaukolämpölinjat Simo Loisa Elenia Lämpö Oy Rakentaminen kaukolämpölinjan 2

Lisätiedot

Kaavamuutosvaiheen Työmaan ympäristösuunnitelma. Vanhatulli 16 tontit 3,4,5,7 ja 8. Kirkkokatu 49,53, Isokatu 54,56,58-60

Kaavamuutosvaiheen Työmaan ympäristösuunnitelma. Vanhatulli 16 tontit 3,4,5,7 ja 8. Kirkkokatu 49,53, Isokatu 54,56,58-60 Kaavamuutosvaiheen Työmaan ympäristösuunnitelma Vanhatulli 16 tontit 3,4,5,7 ja 8 Kirkkokatu 49,53, Isokatu 54,56,58-60 06.02.2012 2 1. YLEISTÄ Tämä työmaan ympäristösuunnitelma on tehty osaksi Vanhatulli

Lisätiedot

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA Valvojan rooli ja valvontatyö käytännössä Työmaavalvonnan tarkoituksena on varmistaa rakentamisen laatu saavutetaan haluttu lopputulos sopimuksen mukaisuus hyvän rakennustavan noudattaminen, jos sopimuksia

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer laatta saumoihin,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA MUSTIKKAHAAN HUOLTO OY Versio 2016 OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiölaki 5. luku 2, osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle,

Lisätiedot

MH-KIVI OY SIIKAKANKAAN SORA-ALUE RUOVESI SUUNNITELMA POHJAVEDEN SUOJAAMISEKSI TANKKAUS- JA MURSKAUSTOIMINTOJEN YHTEYDESSÄ

MH-KIVI OY SIIKAKANKAAN SORA-ALUE RUOVESI SUUNNITELMA POHJAVEDEN SUOJAAMISEKSI TANKKAUS- JA MURSKAUSTOIMINTOJEN YHTEYDESSÄ MH-KIVI OY SIIKAKANKAAN SORA-ALUE RUOVESI SUUNNITELMA POHJAVEDEN SUOJAAMISEKSI TANKKAUS- JA MURSKAUSTOIMINTOJEN YHTEYDESSÄ 15.1.2016 1 (5) YLEISTÄ Suunnitelma on laadittu MH-Kivi Oy:n tiloille 702-416-1-194

Lisätiedot

PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISTEN TYÖN VESIKATON UUSIMISTYÖ

PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISTEN TYÖN VESIKATON UUSIMISTYÖ PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISTEN TYÖN VESIKATON UUSIMISTYÖ RAKENNUSTAPASELOSTUS 26.5.2014 26.5.2014 2 Sisällysluettelo 01 YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET 01.1 RAKENNUSHANKE... 3 01.3 RAKENNUSVÄLINEET..

Lisätiedot

Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1

Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1 Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1 Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija), (Rakentaminen-sisäänosto), (Rakentaminen tuotanto), (-tarjous) ja (tuotanto) PINNAN TASAISUUSVAATIMUKSET Vastaako

Lisätiedot

LAY A-siipi, korjaukset YTHS

LAY A-siipi, korjaukset YTHS LAY A-siipi, korjaukset YTHS Katariina Laine, Vahanen Oy 1 Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa 29.10-1.11.2012

Lisätiedot

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus 9.12.2014 Yli-insinööri Jukka Bergman Asetus kantavista rakenteista ja asetus pohjarakenteista Esittäjän

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

Rakentamisen laadun prosessi

Rakentamisen laadun prosessi Rakentamisen laadun prosessi Työn suunnittelu Työmaan toimintasuunnitelma Työn toteutus Rakenne- tai työvaihekohtainen laaturaportti Urakkakohtainen laaturaportti Työnaikainen laadunvarmistus Poikkeamaraportti

Lisätiedot

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA URAKKAOHJELMAN LIITE Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos 1130/02.08.00/2013 Rakentaminen 04.06.2013 TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisällysluettelo

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

Uuden Kaivanto-ohjeen ohjeet ja suositukset

Uuden Kaivanto-ohjeen ohjeet ja suositukset Kaivantojen turvallisuus miniseminaari Uuden Kaivanto-ohjeen ohjeet ja suositukset Tommi Hakanen Esityksen sisältö 1. Miksi Kaivanto-ohjetta tarvitaan? 2. Uuden Kaivanto-ohjeen tausta 3. Työturvallisuus

Lisätiedot

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit - Mitä betoninormeihin (rakentamiskokoelmaan) jää jäljelle - Mitä suunnittelijan tulee tietää tuotestandardeista

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Liikuntajohtaja (.2015) Helsingin kaupungin liikuntavirasto

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Liikuntajohtaja (.2015) Helsingin kaupungin liikuntavirasto HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) VUOKRASOPIMUS TMI MERCARTON KANSSA LAUTTASAAREN UIMARANNAN KIOSKI- JA VARASTOTILOISTA Sopimuksen numero Kaupungin päätös HEL 2015-000717 Liikuntajohtaja (.2015) Vuokra-alueen

Lisätiedot

Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo

Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo 10.12.2014 Hanna Tuovinen, Vahanen Oy Miksi korjataan? Käyttäjät ovat ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta

Lisätiedot

KAIVU- JA LOUHINTATOIMENPITEIDEN SUORITTAMINEN SEKÄ KAADETTAVAT PUUT

KAIVU- JA LOUHINTATOIMENPITEIDEN SUORITTAMINEN SEKÄ KAADETTAVAT PUUT 1 (5) KAIVU- JA LOUHINTATOIMENPITEIDEN SUORITTAMINEN SEKÄ KAADETTAVAT PUUT 1. Yleistä Tällä ohjeella pyritään selventämään kaivettavien ja louhittavien massojen sekä kaadettavien puiden osalta vuokraehtoja

Lisätiedot

VESI- JA VIEMÄRIJOHTOJEN PERUSKORJAUKSEN (LINJASANEERAUS) LUPAPROSESSIKUVAUS

VESI- JA VIEMÄRIJOHTOJEN PERUSKORJAUKSEN (LINJASANEERAUS) LUPAPROSESSIKUVAUS HELSINGIN KAUPUNKI LUPAPROSESSIKUVAUS 1 (6) VESI- JA VIEMÄRIJOHTOJEN PERUSKORJAUKSEN (LINJASANEERAUS) LUPAPROSESSIKUVAUS HELSINGIN KAUPUNKI LUPAPROSESSIKUVAUS 2 (6) 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53

Lisätiedot

Urakkasopimuksen tulkinta

Urakkasopimuksen tulkinta Urakkasopimuksen tulkinta Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Rakentamisen lait ja määräykset Urakoinnin sopimussuhteisiin ei ole olemassa erityistä lakia yleiset sopimusoikeudelliset periaatteet sopimusvapaus

Lisätiedot

KANNEN PINTARAKENTEET 2.832 PÄÄLLYSTEEN HALKEAMAN SULKEMINEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE

KANNEN PINTARAKENTEET 2.832 PÄÄLLYSTEEN HALKEAMAN SULKEMINEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE KANNEN PINTARAKENTEET PÄÄLLYSTEEN HALKEAMAN SULKEMINEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 12/05 (korvaa ohjeen 11/92) 2.832 1 VAURIO Kuva 1. Avonaiset halkeamat muodostavat suuren

Lisätiedot

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA Liite 6 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella 2016 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.8.2016 2/7 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

OHJE v1.1 Julkinen MAANRAKENNUSTYÖT JA TELEOPERAATTOREIDEN TIETOLIIKENNELAITTEET

OHJE v1.1 Julkinen MAANRAKENNUSTYÖT JA TELEOPERAATTOREIDEN TIETOLIIKENNELAITTEET OHJE v1.1 Julkinen MAANRAKENNUSTYÖT JA TELEOPERAATTOREIDEN TIETOLIIKENNELAITTEET 2 1. YLEISTÄ Tämä ohje on teleoperaattoreiden (dna, Elisa, Finnet ja Sonera) yhteistyössä laatima ja sen tarkoituksena on

Lisätiedot

MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMIEN TARKASTUKSISTA, OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA JA MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGISSA.

MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMIEN TARKASTUKSISTA, OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA JA MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGISSA. MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMIEN TARKASTUKSISTA, OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA JA MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGISSA. 1 YLEISTÄ Maa-aineslain 23 :n (555/1981) ja MRL 145 :n

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

TURVALLISUUS INFO 2015

TURVALLISUUS INFO 2015 TURVALLISUUS INFO 2015 Betonin pumppaus Pumppaus on helppoa ja nopeaa. Pumppaus sitoo valuun yleensä vähemmän työvoimaa kuin muut menetelmät, myös työhön käytettävä aika lyhenee huomattavasti, joten pumppaus

Lisätiedot

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN As Oy Säästökenno SISÄLTÖ 1.... 3 2. ASENNUSPAIKKA... 3 3. KONDENSSI... 3 4. ÄÄNIARVOT... 4 5. LÄMPÖKUORMA... 4 6. LÄPIVIENNIT... 4 7. SÄHKÖTYÖT... 5 8. LAITTEISTON HUOLTO JA

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta TARKASTUSKÄYNTI 12.6.2014 Talo-C, huoneiston C 1 osalta 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTIETOA TARKASTUKOHTEESTA... 3 2. VAINNOT KOHTEESTA JA TOIMENPIDESUOSITUKSET... 4 2.1. Perustukset, alapohja ja rakennuksen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (6) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden tekemät rakennuslupapäätökset Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 30 Massan valmistus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy JOENSUUN KAUPUNKI MARJALAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS P13815

FCG Finnish Consulting Group Oy JOENSUUN KAUPUNKI MARJALAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS P13815 JOENSUUN KAUPUNKI MARJALAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS P13815 18.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 1 Rakennushankkeen kuvaus:... 1 Suunnittelijat, asiantuntijat:... 1 2.

Lisätiedot

Liv/ Meri osastopäällikkö , Työlautan ja asiakasveneiden säilytys. Helsingin kaupungin liikuntalautakunta Vuokralainen

Liv/ Meri osastopäällikkö , Työlautan ja asiakasveneiden säilytys. Helsingin kaupungin liikuntalautakunta Vuokralainen 1 (5) ALLMARINE OY:N KANSSA ISO-SARVASTOSSA SIJAITSEVASTA MAA-ALUEESTA Sopimuksen numero HEL 2016-011915 Kaupungin päätös Liv/ Meri osastopäällikkö, Vuokra-alueen käyttötarkoitus Työlautan ja asiakasveneiden

Lisätiedot

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ 110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ Tällä ohjeella määritetään ulkopuolisille toimijoille erilaisten kaavoitus- ja rakentamishankkeiden yhteydessä Turku Energia Sähköverkot Oy:n (TESV)

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen kokemukset Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä 1987-2016

Lisätiedot