KORJAUSTYÖSELOSTUS VAIHE 1 MAANRAKENNUSTYÖT JA ULKOPUOLISET BETONIKORJAUKSET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KORJAUSTYÖSELOSTUS VAIHE 1 MAANRAKENNUSTYÖT JA ULKOPUOLISET BETONIKORJAUKSET 10.6.2015"

Transkriptio

1 VAIHE 1 MAANRAKENNUSTYÖT JA ULKOPUOLISET BETONIKORJAUKSET HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTOTALO JA SEURAKUNTATALO PAROLANTIE PAROLA

2 PAROLANTIE /20 SISÄLLYSLUETTELO 1. RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT Kohdetiedot ja rakennuttaja Arkkitehti-, rakenne- ja lvi-suunnittelu Kiinteistön yleistiedot Virastotalo Seurakuntatalo RAKENNUSTYÖN YLEISKUVAUS Korjaushankkeen luonne Kohteeseen tutustuminen ennen tarjouksen antamista Hankekohtaiset asiakirjat ja ohjeet sekä urakoitsijan velvollisuudet Kiinteistön käyttö urakan aikana TYÖMAATEKNIIKKA Työmaan hallinto Työnaikaiset rakennukset ja asennukset Työmaatekniset aputyöt ja huolto Suojaus Siivous Jätteiden lajittelu Käyttöaineet ja energia Telineet ja sääsuojat Työkoneet, työkalut ja tarvikkeet Talvilisätyöt Lumi- ja jäätyöt Lämpösuojaus Lämmitys ja kuivaus Lisävalaistus LAADUNVARMISTUS Yleistä Mittaukset Urakkaan kuuluvat laadunvarmistuskokeet Mallityökorjaukset ja katselmukset Rakennuttajan laadunvarmistus Työmaapäiväkirja Työturvallisuus SOKKELIT, VIERUSTÄYTÖT JA SALAOJAT Korjaustyön laajuus Purku- ja kaivuutyöt Pintamateriaalit Kaivuutyöt Kaivumaiden kuljetus Vanhat salaojat ja tarkastuskaivot Purettavat rakennusosat Hiilikuilu ja siihen liittyvän vanhan polttoainevaraston seinän rakennus Perusmuurin korjaus ja vedeneristys Seurakuntatalon tukimuurit Salaojat Routasuojaus Ulkopuolinen täyttö ja tiivistys Rakennusalueen pintarakenteet... 16

3 PAROLANTIE /20 6. SEURAKUNTATALON TUKIMUURIEN SEKÄ KAIKKIEN ULKOPORTAIDEN BETONIKORJAUKSET Rapautuneen betonin poisto Betonipintojen puhdistus Raudoituksen paljastus Betoniterästen puhdistus ja käsittely Alustan kostutus Tartunta- ja paikkauslaastin levitys Tasoituslaastin levitys Laastipintojen jälkihoito Suojapinnoitus Portaiden yläpinnat Korjauksessa käytettävät materiaalit Tämä korjaustyöselostus liitetään sopimuksiin. Liitteet: RAK -suunnitelmat

4 PAROLANTIE /20 1. RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 1.1 Kohdetiedot ja rakennuttaja Kohde Hattulan seurakunta / virasto- ja seurakuntatalo Parolantie Parola Tilaaja Yhteyshenkilö Hattulan seurakunta Parolantie Parola Leena Nieminen puh Arkkitehti-, rakenne- ja lvi-suunnittelu Arkkitehtisuunnittelu Arkkitehtisuunnittelu Mikko Uotila Oy Jumpurintie URJALA Yhteyshenkilö: Mikko Uotila puh: Rakennesuunnittelu Insinööritoimisto TähtiRanta Oy Vanajantie 10 B Hämeenlinna Yhteyshenkilö: Petri Hulkkonen puh: Lvi-suunnittelu Granlund Hämeenlinna Vanajantie 10 A, E-porras Hämeenlinna Yhteyshenkilö: Voitto Pursiainen puh:

5 PAROLANTIE / Kiinteistön yleistiedot Virastotalo rakennusvuosi: 1930-luvulla rakennuksia: 1 kpl kerroksia: 2 kpl + osakellari + käyttöullakko bruttoala / -tilavuus: n. 400 m 2 / 1400 m Seurakuntatalo rakennusvuosi: 1967 rakennuksia: 1 kpl kerroksia: 2 kpl bruttoala / -tilavuus: n. 980 m 2 / 3400 m 3 2. RAKENNUSTYÖN YLEISKUVAUS 2.1 Korjaushankkeen luonne Kohderakennuksiin tehdään useammassa vaiheessa sekä sisä- että ulkopuolisia korjaustöitä. Korjaushankkeen ensimmäinen vaihe käsittää virasto- ja seurakuntatalon sokkeleiden, ulkoportaiden ja tukimuurien korjaamisen sekä vedeneristeiden, salaojien ja vierustäyttöjen uusimisen sekä tarvittavalta laajuudelta pihan pintarakenteiden uusimisen ja pinnan muotoilun. Tämä korjaustyöselostus siihen liittyvine rakennesuunnitelmineen käsittään vaiheen 1 korjaukset. Rakennesuunnitelmien lisäksi kohteeseen on laadittu arkkitehti- ja lvisuunnitelmat selostuksineen. Korjaustyö sisältää seuraavat päätyövaiheet: Virasto- ja seurakuntatalo: sokkeleiden korjaus ja vedeneristys, ulkopuolisten betoniportaiden korjaus salaojien ja vierustäyttöjen uusiminen sekä maan pinnan muotoilu rakennuksen vierustoilla hiililuukun purku + uusi seinärakenne syntyneen aukon tilalle (vain seurakuntatalo) tukimuurien betonikorjaukset + pinnoitukset (vain seurakuntatalo) kahden tukimuurin purkaminen (vain seurakuntatalo) 2.2 Kohteeseen tutustuminen ennen tarjouksen antamista Urakoitsijan tulee tutustua kohteeseen ennen tarjouksen antamista. 2.3 Hankekohtaiset asiakirjat ja ohjeet sekä urakoitsijan velvollisuudet Korjaushankkeessa noudatetaan seuraavia asiakirjoja ja ohjeita: urakkasopimus liitteineen tämä korjaustyöselostus liitteineen arkkitehti- ja lvi-suunnitelmat

6 PAROLANTIE /20 rakennuttajan antamat väri- ja materiaalimääritykset sekä muut määräykset ja ohjeet lait, asetukset, valtioneuvoston ja sen ministeriöiden päätökset sekä niihin rinnastettavat julkisoikeudelliset säädökset, kunnallista rakentamista koskevat paikalliset määräykset ja ohjeet rakennustöistä annetut normit ja standardit sekä rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 98 (RT ) Urakoitsijan tulee urakkasopimuksen puitteissa noudattaa suunnittelijoiden ja muiden asiantuntijoiden, työnvalvojien, tarvikkeiden valmistajien ja toimittajien sekä muiden urakoitsijoiden antamia piirustuksia ja täydentäviä ohjeita. Rakennustöissä noudatetaan yleisesti käytettyjä määräyksiä ja ohjeita, kuten Suomen rakentamismääräyskokoelmaa, Ratu- ja RT-kortistoa, RIL-ohjeita, RYL 2000:a ja MaalausRYL:ä. Edellä mainitut ohjeet ja asiakirjat ovat voimassa koko rakennustyössä ilman eri viittausta. Urakoitsija on velvollinen heti suunnitelmat saatuaan tarkastamaan ne ja vertaamaan niitä muihin kysymykseen tuleviin piirustuksiin ja muihin asiakirjoihin sekä asianomaisiin kohtiin työmaalla ja ilmoittamaan viipymättä valvojalle havaitsemistaan ristiriitaisuuksista. Mahdolliset ristiriitaisuudet on pyrittävä selvittämään niin hyvissä ajoin, etteivät ne voi aiheuttaa välillisiäkään haittoja tai kustannuksia. Rakennuttaja toimittaa urakoitsijan käytettäväksi aloituskokouksessa sovittavan määrän kopioita laadituttamistaan suunnitelmista. Rakennustyössä käytettäväksi määrättyjä rakennustarvikkeita ja rakennusosia koskevat niiden valmistajien piirustukset, selitykset ja ohjeet, jotka ovat tarvikkeiden käytön edellytyksenä. Urakoitsijan tulee hankkia nämä ohjeet ajoissa työmaalle rakennuttajan edustajien ja tarpeen mukaan muiden urakoitsijoiden käyttöön. Kaikki asiakirjoissa käytettävät materiaalit kuuluvat urakkaan sekä myös tarvikkeet, joita ei ole mainittu, mutta ovat välttämättömiä urakan toteutuksen ja hyvän lopputuloksen kannalta. 2.4 Kiinteistön käyttö urakan aikana Urakoitsijan on otettava huomioon, että kiinteistö on normaalissa käytössä korjausurakan aikana. Urakoitsijan tulee nimetä yhteyshenkilö, joka huolehtii tiedottamisesta ja yhteydenpidosta kiinteistön käyttäjiin. 3. TYÖMAATEKNIIKKA Urakoitsijan tulee käyttää ammattitaitoista työnjohtoa ja työntekijöitä. Vastuunalainen työnjohtaja tulee esittää viranomaisten ja rakennuttajan hyväksyttäväksi. Urakoitsijan on kaikissa urakkaa koskevissa toimissaan noudatettava voimassa olevia työturvallisuusmääräyksiä. Urakoitsijan on suunniteltava ja toteutettava urakkasuorituksensa huomioiden kiinteistöjen käyttäjien turvallisuus. Tilaajalla tai hänen nimeämällä valvojalla on oikeus keskeyttää työmaan työt välittömästi, mikäli urakoitsija laiminlyö lakien tai työturvallisuusmääräysten noudattamisen. Erityistä ammattitaitoa vaativat työt tulee antaa alan hallitsevien, luotettavien erikoisliikkeiden tehtäväksi. Pääurakoitsijan on varmistauduttava ja valvottava, että aliurakoitsijat ja hankkijat noudattavat rakennustarvikkeiden laadusta annettuja ohjeita. Kaikilla työmaalla liikkuvilla työntekijöillä tulee olla määräysten mukaiset henkilökortit.

7 PAROLANTIE /20 Työt suoritetaan asiakirjojen mukaisesti. Mikäli urakoitsija haluaa käyttää asiakirjoissa esitetystä tavasta poikkeavaa työtapaa, tulee hänen esittää ne rakennuttajalle sekä saatava muutokselle rakennuttajan suostumus. Vastuu esitetystä työtavasta poikkeamisesta jää silti sen esittäjälle. Urakoitsijan tulee oma-aloitteisesti osoittaa rakennuttajalle eri työvaiheiden suoritus ja tarvikkeiden laatu siten, että rakennuttajalla on selvä käsitys ja varmuus myös peittyvien suoritusten asiakirjojenmukaisuudesta. Kun jokin työvaihe jää toisen työvaiheen peittämäksi, on suoritetusta työstä pyydettävä katselmus rakennuttajalta ja vasta, kun katselmus on suoritettu ja lupa suorituksen jatkamiselle annettu saadaan työtä jatkaa. Töitä suoritettaessa on huomioitava sää- ja muut työskentelyolosuhteet, jotka voivat vaikuttaa töiden suorittamiseen. Urakoitsija vastaa kaikista työmaan työnaikaisista suojauksista ja laatii tarvittaessa erityisen suojaussuunnitelman, joka voidaan hyväksyttää tilaajalla. 3.1 Työmaan hallinto Urakkaohjelman mukaisesti. 3.2 Työnaikaiset rakennukset ja asennukset Urakoitsija ja tilaaja sopivat erikseen mahdollisten työnaikaisten työmaaparakkien ja materiaalien sijoituksesta ja laajuudesta tontilla. Urakoitsija huolehtii työn ajaksi irrotettavien materiaalien säilytyksestä. Kaikki työnaikaiset rakennukset, pihajärjestelyt, nostopaikat, varastointipaikat ym. tulee tehdä ennen rakennustöiden aloitusta. Urakoitsija on velvollinen varmistamaan, ettei työnaikaisia rakenteita tai nostopaikkoja sijoiteta kaivojen välittömään läheisyyteen. 3.3 Työmaatekniset aputyöt ja huolto Suojaus Ennen urakan aloittamista pidetään aloituskatselmus, jossa kirjataan säästettävien rakenteiden ja ympäristön kunto. Jos rakenteet tai ympäristö vaurioituvat töiden aikana, urakoitsija on velvollinen korjaamaan vauriot alkuperäistä vastaavaan kuntoon. Korjauskustannuksista vastaa urakoitsija. Urakoitsija huolehtii tarvittavista viranomaisluvista kaikissa työvaiheissa mm. puhallustöiden ja suojausten osalta. Urakoitsija huolehtii suojauksista ja rakennuksen ilmanvaihdon hallinnasta siten, ettei töissä syntyvä pöly, vesi tai korjausmateriaaleista haihtuvat aineet pääse sisätiloihin/urakka-alueen ulkopuolelle Siivous Urakoitsija huolehtii työmaan yleisestä siisteydestä. Urakoitsija siivoaa kaikki rakennustyöstä syntyvät roskat ja jätteet piha-alueelta ja kuljettaa ne jätteenkäsittelylaitokselle. Työmaan siisteyttä seurataan TR-mittauksin: 10 % TR-mittausten havainnoista tulee liittyä työmaan siisteyteen. Rakennuttajalle ei saa jäädä mitään siivoustöitä eikä siivouksesta aiheutuvia kustannuksia urakan lopuksi. Ajotiet ja urakoitsijan käytössä oleva alue on rakennustyön ajan pidettävä siistinä. Työn jälkeen urakoitsijan käyttämät alueet on urakoitsijan kunnostettava entiseen kuntoon.

8 PAROLANTIE / Jätteiden lajittelu Ennen rakennustyön aloittamista urakoitsijan tulee laatia työmaalle jätehuolto-ohje, josta selviää myös eri jätteiden vastaanottajat. Jätehuollosta ja järjestelyistä on sovittava aliurakoitsijoiden ja kuljetusliikkeiden kanssa etukäteen. Työmaalta purettavat materiaalit kerätään toisistaan erilleen ja lajitellaan keräysastioihin, jotka on merkattu asianmukaisesti. Keräysastioihin asennetaan selkeät opasteet. Seuraavat jätelajit eritellään työmaalla ja kuljetetaan jätteenkäsittelylaitokselle: maa- ja kiviaines asfaltti betonijäte metallijätteet kyllästämätön puutavarajäte sekajäte ongelmajätteet (varastoidaan lukittavaan säilytysastiaan tms.) kierrätyskelpoinen pahvi 3.4 Käyttöaineet ja energia Urakkaohjelman mukaisesti. 3.5 Telineet ja sääsuojat Betonikorjausten olosuhdehallinnasta on huolehdittava betoninormien mukaisesti jokaisessa työvaiheessa. Ympäröivät säilytettävät rakenteet on suojattava korjaustöiden ajaksi. Urakoitsija vastaa kustannuksellaan puutteellisista suojauksista aiheutuvista vaurioista. Töiden ajoittuessa kylmälle ajanjaksolle (lämpötila < 5 C) on tarvittaessa järjestettävä lämmitys. Lämmityksestä tulee tiedottaa pelastusviranomaiselle. Urakoitsija huolehtii tarvittavista viranomaisluvista kaikissa työvaiheissa mm. telineiden, puhallustyön ja suojausten osalta. Kaiteiden, portaiden, telineiden, katosten ja seinäkiinnitysten on täytettävä viranomaismääräykset. 3.6 Työkoneet, työkalut ja tarvikkeet Kaikki korjaustyöselostuksessa mainitut aineet, tarvikkeet ja työt kuuluvat pääurakkaan, ellei toisin ole mainittu. Noudatetaan vastaavissa tapauksissa noudatettua hyvää rakennustapaa. Korjaustöissä käytettävät materiaalit on esitetty tässä korjaustyöselostuksessa. Korjauksissa käytetään saman materiaalitoimittajan tuotteita peräkkäisissä työvaiheissa yhteensopivuusongelmien välttämiseksi. Jos korjauksessa joudutaan käyttämään muita kuin työselityksessä mainittuja tuotteita, on urakoitsijan esitettävä materiaalien yhteensopivuudesta ja testituloksista dokumentti tilaajan ja suunnittelijan hyväksyttäväksi. Urakoitsijan on edellytettävä, että materiaalitoimittaja tutustuu työkohteeseen ja varmistaa tuotteensa, urakoitsijan käyttämän laitteiston ja työmenetelmät.

9 PAROLANTIE /20 Kaikista käytettävistä materiaaleista on työmaalla oltava suomenkielinen käyttöohje sekä käyttöturvallisuustiedote. Urakoitsijan on huolehdittava, että työntekijät saavat käyttötiedotteiden ja työturvallisuusohjeiden sisältämät tiedot. Kaikki käytettävät materiaalit on tilattava ajoissa työmaalle. Kaikki vaaditut mallit on tehtävä riittävän ajoissa, jotta mahdollisia muutoksia mallikatselmuksen johdosta voidaan tehdä. Materiaalien varastoinnissa, sekoituksessa ja levityksessä on noudatettava käytettävän materiaalitoimittajan kirjallisia ohjeita. Mikäli ohjeet ovat ristiriidassa korjaustyöselostuksen kanssa, urakoitsijan on reklamoitava asiasta. 3.7 Talvilisätyöt Lumi- ja jäätyöt Urakoitsija huolehtii ja vastaa työmaan lumitöistä, jään poistosta ja jään sulatuksesta. Normaalit piha-alueen kulkuväylien lumi- ja hiekoitustyöt teettää tilaaja Lämpösuojaus Sääolosuhteiden niin vaatiessa urakoitsija huolehtii korjattavana olevien rakenteiden lämpösuojauksesta ja niiden kustannuksista työn aikana Lämmitys ja kuivaus Urakoitsija huolehtii tarvittavasta rakennusaikaisesta lämmityksestä ja kuivauksesta ja niiden kuluista työn aikana. Lämmitys vaaditaan, kun työtä ei voida tehdä työselostuksen mukaisissa olosuhteissa. Lämmityksestä tulee tiedottaa paikallista pelastusviranomaista Lisävalaistus Tarvittavien mahdollisten lisävalaistusten hankkimisesta ja kustannuksista huolehtii urakoitsija. Valaistukseen tarvittavan sähkön kustannuksista huolehtii tilaaja. 4. LAADUNVARMISTUS 4.1 Yleistä Kaikista tässä kohdassa esitetyistä laadunvarmistuskokeista ja laadunvarmistuksen tehtävistä aiheutuvista kustannuksista vastaa urakoitsija. Laadunvarmistuskokeet tehdään valvojan osoittamista kohdista. Noudatetaan MaalausRYL, RYL-2000, RT-kortistoa ja Suomen rakentamismääräyksiä. Urakoitsija hankkii tarvittaessa kaikki em. lait, asetukset, määräykset, normit, RT-kortit ym. vastaavat julkaisut työmaalle. Kaikissa työvaiheissa noudatetaan materiaalivalmistajan antamia ohjeita. 4.2 Mittaukset Pääurakoitsija tekee kustannuksellaan kaikki tarvittavat tarke-, sijainti- ja paikalleen mittaukset. Urakoitsija tekee yksikköhintaisten töiden mittauksen ja laatii mittauksista pöytäkirjan. Urakkalaskennassa on otettava huomioon, että kohteen julkisivuja ei ole tarkemitattu ja anturoiden korkoasemat ovat vanhojen suunnitelmien mukaisessa tarkkuudessa ja siten suunnitelmissa esitetyt mitat voivat poiketa todellisuudesta.

10 PAROLANTIE /20 Urakoitsija on velvollinen tarkastamaan suunnitelmissa ja asiakirjoissa ilmoitetut mitat ja määrät sekä vastaamaan niiden oikeellisuudesta ja kustannusvaikutuksista. 4.3 Urakkaan kuuluvat laadunvarmistuskokeet Seurakuntatalon tukimuurien betonikorjauksissa tehdään standardin SFS 5445 tai SFS 5446 mukaisesti tehtyjä vetokokeita ja tartuntavetolujuuskokeita tehdään seuraavasti: alustabetonille 3 kpl tartuntavetolujuus 1,5 N/mm2 paikkauslaasteille 3 kpl tartuntavetolujuus 0,7 N/mm2 tasoituslaasteille 3 kpl tartuntavetolujuus 0,7 N/mm2 oikaisulaasteille 3 kpl tartuntavetolujuus 0,7 N/mm2 suojapinnoitteille 3 kpl tartuntavetolujuus 0,7 N/mm2 suojapinnoitteiden kuivakerrospaksuus 3 kpl 150 μm Jokaisesta kokeesta 1 kpl sisältyy mallityön laadunvarmistukseen. 4.4 Mallityökorjaukset ja katselmukset Urakoitsija tekee seuraavista työvaiheista mallityön ja niihin liittyvät laadunvarmistuskokeet ennen varsinaisen korjaustyön käynnistämistä: Betonikorjaukset: Sokkelit terästen paljastus piikkaamalla työvaihekatselmus betonipintojen puhdistus työvaihekatselmus raudoituksen puhdistus työvaihekatselmus raudoituksen suojaus työvaihekatselmus laastipaikkaus työvaihekatselmus pinnoitukset mallikatselmus ja laadunvarmistuskokeet sokkelin puhdistus työvaihekatselmus sokkelin kolojen paikkaus työvaihekatselmus sokkelin vedeneristys työvaihekatselmus salaojaputket tarkastuskaivoineen työvaihekatselmus routasuojaus työvaihekatselmus hiilikuilun seinän paikkaus työvaihekatselmus Mallipinnat tehdään tämän korjaustyöselostuksen ja valmistajan ohjeiden mukaisesti. Mallikorjaukset ja varsinainen korjaus tehdään samanlaisissa olosuhteissa ja vastaavilla työmenetelmillä. Rakennuttajan hyväksymiä mallityökorjauksia ja -pintaa käytetään vertailukohtana pintoja tarkasteltaessa. Urakoitsijan on huomioitava laadunvarmistuskokeisiin tarvittavat odotusajat. Urakoitsijan on ilmoitettava tilaajalle riittävän ajoissa tulevista työvaihekatselmuksista.

11 PAROLANTIE / Rakennuttajan laadunvarmistus Rakennuttaja voi teettää kustannuksellaan korjaustyöhön liittyviä laadunvarmistuskokeita. Laadunvarmistuskokeiden jälkien paikkaus kuuluu urakoitsijalle. Urakoitsija huolehtii korjattujen pintojen jälkihoidosta ja siitä, että tuoreilla pinnoilla ei ole pölyä tai muita epäpuhtauksia. Urakoitsija vastaa kaikista jälkihoidon tai suojauksen puutteen aiheuttamista vaurioista ja korjauksista. 4.6 Työmaapäiväkirja Urakoitsija pitää työmaapäiväkirjaa. Noudatetaan YSE ja betonikorjaustöiden pöytäkirjaa (by 405 tai vastaava), jota käytetään korjausten ajan. Työmaapäiväkirjaan on merkattava seuraavat asiat: työolosuhteet (lämpötila, ilman suhteellinen kosteus, auringonpaiste ja tuuli) kahdesti työpäivän aikana sääsuojien kunto kahdesti työpäivän aikana käsiteltävät rakenteet ja rakenneosat materiaalimenekki ja käsitellyt pinta-alat rakenneosittain tehdyt laadunvalvontakokeet, näytteenottopaikat ja niiden tulokset. Kaikissa pintakäsittelytöissä alustat ja käsittelyt tarkastetaan valvojan ja urakoitsijan kanssa ennen seuraavia käsittelyjä. Tarkastukset eivät vaikuta urakoitsijan vastuuseen lopullisesta laadusta. Urakoitsija vastaa laadunvarmistuksen järjestämisestä ja toteuttamisesta, laadunvarmistuskokeista, näytteenottokohtien paikkauksesta ja näistä aiheutuvista kustannuksista. Rakennuttaja voi teettää kustannuksellaan laadunvarmistuskokeita. Jälkien paikkaus kuuluu urakoitsijalle. Urakoitsijan tulee seurata toteutuvien käsittelyjen laatua ja verrata sitä hyväksyttyihin malleihin. 4.7 Työturvallisuus Urakoitsijan tulee huomioida ja vastata kaikista työmaata koskevista viranomaismääräyksistä ja tehdä tarvittavat viranomaisilmoitukset. Urakoitsijan tulee ottaa huomioon valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuudesta koskien myös kunnossapito- ja korjausrakentamista. Urakoitsija nimeää työhön vastuuhenkilön ja tekee tarvittaessa ilmoituksen työsuojelupiiriin. Urakoitsija vastaa asetusten mukaisista suojaus- ja turvatoimista. Urakoitsijan tulee käyttää ammattitaitoista työnjohtoa ja työntekijöitä. Vastuunalainen työnjohtaja tulee esittää rakennuttajan hyväksyttäväksi. Urakoitsijan on kaikissa urakkaa koskevissa toimissa noudatettava voimassa olevia työturvallisuusmääräyksiä. Urakkaan kuuluvana rakennetaan sisäänkäynteihin rakennusaikaiset turvallisuusmääräysten mukaiset kulkusillat siten, että kulku sisäänkäyntien kautta on mahdollinen ja turvallinen koko urakkasuorituksen ajan. Korjaustöissä tulee asettaa erityistä huomiota putoamissuojauksille. Rakennustyössä on huomioitava, että rakennukset ovat normaalissa käytössä töiden ajan.

12 PAROLANTIE /20 5. SOKKELIT, VIERUSTÄYTÖT JA SALAOJAT 5.1 Korjaustyön laajuus Sekä virastotalon että seurakuntatalon vierustäytöt ja salaojat uusitaan sekä sokkelit vedeneristetään. Kyseenomaiset korjaustyöt sisältävät seuraavat päätyövaiheet: kaivuualueella olevien putkien, kaivojen ja johtojen sekä niiden korkeusasemien selvittäminen vanhojen öljysäiliöiden purku kahden tukimuurin ja ulkoportaiden purku (esitetty ARK-suunnitelmissa) hiililuukun purku ja seinän rakentaminen vanhaan aukkoon (seurakuntatalo) olevan kasviston ja säilyvien rakenteiden suojaukset ja purku kaivuualueen pintamaiden, laatoitusten, asfalttien yms. poistaminen ja varastointi tai kuljetus jätteenkäsittelylaitokseen kaivuutyöt tarvittavaan syvyyteen ja leveyteen koko urakka-alueella urakanaikaisten kulkureittien ja putoamissuojausten teot säilytettävien ulkoportaiden ja luiskien yms. työnaikainen tuenta vanhojen, rakennuksen ulkopuolisten salaojien ja tarkastuskaivojen purkaminen ja uusiminen sokkelin kosteuseristys suunnitelmien mukaisesti routaeristystyöt maakerrosten täyttö- ja tiivistystyöt, suodatinkankaiden ja mahdollisten routasuojausten asennukset pintamaiden, laatoitusten ja asfaltin asennukset (ARK-suun. mukaan) pintamaiden muotoilu rakennuksen ympärillä (ARK-suun. mukaan) nurmialueiden ja pintarakenteiden uusinta tarvittavin osin (ARK-suun. mukaan) tarvittavat LVI-työt ja liitokset (LVI-suun. mukaan) lisäksi näitä tukevat rakennustyöt Urakkatarjouksen yhteydessä urakoitsija antaa yksikköhintaisen lisätyöhinnan purku- ja kaivuutöistä ( /m³ tai /m²), sokkelin puhdistuksesta ja vedeneristyksestä ( /m²), täyttötöistä ja pintamateriaalien asennuksista ( /m³ tai /m²). Hintojen tulee sisältää kaikki työhön tarvittavat materiaalit, koneet, työvoiman ja siirrot/kuljetukset. Ylittymät /alittumat laskutetaan tai hyvitetään todellisten määrien mukaan. 5.2 Purku- ja kaivuutyöt Pintamateriaalit Ennen purku- ja irrotustöihin ryhtymistä on suoritettava katselmus rakennuttajan kanssa, jossa varmistetaan yhteisesti ne laitteet, kalusteet ja rakennusosat, kasvit yms. jotka jäävät paikoilleen tai jotka on kokonaisurakoitsijan toimesta irrotettava osittain tai täysin siten, etteivät ne vaurioidu ja jotka on kuljetettava rakennuttajan osoittamaan varastoon.

13 PAROLANTIE /20 Tarpeelliset suojaustoimet suoritetaan ennen purkutöihin ryhtymistä ja niitä täydennetään työn edistymisen mukaan. Purkaminen on suoritettava siten, etteivät paikoilleen jäävät rakennusosat tai varusteet vaurioidu. Erityistä huomiota on kiinnitettävä alueella liikkuvien ihmisten turvallisuuteen. Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan kaikista tarvittavista, asianmukaisesti tehdyistä kulkuteistä koko urakan ajan. Urakka-alueella oleva kasvillisuus, asfaltti, pihakivet ja pihan rakenteet, aidat yms. poistetaan salaojitusviemäröinti ja routasuojasuojaustöiden vaatimilta osin. Aloituskokouksessa säästettäväksi sovittavat kasvit istutetaan tontille väliaikaisesti tilaajan osoittamaan paikkaan. Työskentelyalueen läheisyydessä olevat puut ja pensaat tulee suojata työn ajaksi tarkoituksenmukaisella tavalla (RIL kuvat 2 ja 3). Urakoitsijan tulee välttää tarpeetonta ajoa nurmialueella. Urakoitsija kuljettaa kaikki purkujätteet, joita ei voida käyttää täytöissä (ylijäämämaa, asfaltti, betonijätteet, yms.) kaatopaikalle omalla kustannuksellaan. Mahdolliset sähkö- ja urakkaan kuulumattomat putkivedot tulee selvittää ennen kaivuutöiden aloitusta. Urakoitsija on velvollinen korvaamaan kaikki työstä aiheutuneet vauriot Kaivuutyöt Noudatetaan MaaRYL2000 Kaivantojen tuenta sekä MaaRYL2000 Työnaikainen kuivana pito. Työn lähtötilanne selvitetään kaivuutyön yhteydessä. Kaivuutöillä selvitetään olemassa olevien rakenteiden/rakennekerrosten määrät ja sijainnit, olemassa olevan talotekniikan sijainnit ja syvyydet, korot yms. Maankaivu suoritetaan koko rakennusalueella niin, että työt voidaan tehdä suunnitelmien mukaan. Urakoitsija huolehtii kaivantojen kuivana pidosta, tuennasta, aitauksesta ja siitä, että maapohja salaojien perustamistasossa ja sen alapuolella pysyy kuivana ja sulana. Jos maaperän laatu ja rakenne tai vesiolosuhteet poikkeavat asiakirjoissa ilmoitetusta, ilmoitetaan tästä viipymättä rakennuttajalle ja suunnittelijoille. Kaivutyö ulotetaan rakennesuunnitelmissa esitetylle tasolle. Kaivutöiden edetessä tarkistetaan virastotalon anturan kunto ja stabiliteetti silmämääräisesti ennen kuin kaivua ulotetaan anturan yläpinnan alapuolelle. Virastotalon kaivuutöissä on huomioitava, ettei kaivua uloteta anturan alapinnan alapuolelle 500 mm säteellä anturan ulkoreunasta. Urakoitsijan tulee selvittää ennen kaivutöiden aloitusta työskentelyalueella olevat kaapeli- ja putkilinjat vanhoista piirustuksista sekä kunnan arkistoista. Urakoitsija hankkii tarvittavat lisäpiirustukset ja sijaintitiedot ennen töiden aloittamista. Maanalaisten kaapelien ja putkien osalta on kaivutöissä noudatettava erityistä varovaisuutta. Korjaustöissä vaurioituneiden kaapelien ja putkien korjaus kuuluu urakoitsijan kustannettavaksi. Kaivannot tuetaan tarvittaessa. Tukemattoman maaluiskan suurin sallittu kaltevuus tehdään RIL Talonrakennuksen maarakenteet taulukoiden 4 tai 5 mukaisesti. Kaivutöissä urakoitsija vastaa kaivualueiden turvallisuudesta. Kaivannot on aidattava määräysten ja ohjeiden mukaisesti siten, ettei kaivantoon putoamisen vaaraa ole. Kaivannoissa on huomioitava riittävät työ- ja täyttövarat. Kaivannon perusmaa muotoillaan viettäväksi salaojiin min. 1:20. Mikäli maa- tai ympäröivät rakenteet painuvat tai vaurioituvat, tulee urakoitsijan kustannuksellaan saattaa rakenteet alkuasetelmaa vastaaviksi. Kaivutöissä tulee ottaa huomioon salaoja- ja sadevesiputkien vaatima minimikaato. Suositeltava kaato salaojilla on 1:100.

14 PAROLANTIE / Kaivumaiden kuljetus Kaivumassat kuljetetaan pääsääntöisesti maankaatopaikalle. Täyttötarkoituksiin kelpaavia kaivumassoja voidaan sijoittaa tilaajan ja valvojan luvalla alueen täyttöihin. Maamassojen välivarastoinnista tontille sovitaan erikseen tilaajan kanssa. Mahdollisen saastuneen maaperän käsittelykustannuksista vastaa tilaaja Vanhat salaojat ja tarkastuskaivot Olemassa olevat, rakennuksen ulkopuoliset salaojat puretaan (seurakuntatalo). Samoin puretaan olemassa olevat mahdolliset tarkastuskaivot Purettavat rakennusosat Purettavat rakennusosat on esitetty arkkitehdin asemapiirroksessa. Purettavia rakennusosia ovat vanhat öljysäiliöt, kaksi tukimuuria (seurakuntatalo) ja yksi maanvarainen pihaporras (seurakuntatalo) sekä vanha hiilikuilu (seurakuntatalo). 5.3 Hiilikuilu ja siihen liittyvän vanhan polttoainevaraston seinän rakennus Seurakuntatalon vanhan polttoainevaraston hiililuukku ja -kuilu puretaan. Vanhojen suunnitelmien mukaan luukun kuilun betoniseinien mitat ovat 1,2 m x 2,1 m, seinävahvuus noin 200 mm. Kuilusta on olemassa oleva aukko polttoainevarastoon, aukko noin 1,8 m x 2,1 m. Aukon ovi karmeineen ja kaikkine puuosineen puretaan. Aukko valetaan umpeen rakennesuunnitelmien mukaan. Betonipintaan hitsataan bitumikermi ja kermin päälle asennetaan EPS-eristelevyt rakennesuunnitelmien mukaan. 5.4 Perusmuurin korjaus ja vedeneristys Perusmuurin- sekä anturan pinnalta poistetaan irtonainen hiekka sekä muut ainekset ja epäpuhtaudet. Kaikki sokkelien betonipinnat puhdistetaan märkähiekkapuhalluksella ja pestään lietteestä. Paikalliset teräksen korroosiovaurioituneet kohdat, joissa on lohkeamia, avataan, teräkset ruostesuojataan. Perusmuurissa olevat läpiviennit, kolot ja halkeamat paikataan sementtipohjaisella korjausmassalla. Läpivientien tiivistyksen varmistamiseksi käytetään läpivienneissä ulkokäyttöön maanvastaisiin rakenteisiin soveltuvaa elastista massaa. Kaikki puhalletut pinnat tasoitetaan ennen vedeneristystöitä. Sokkelin juureen tehdään laastiviiste rakennesuunnitelmien osoittamaan paikkaan. Perusmuuria vasten asennetaan kosteudeneristeeksi ensiksi kylmäbitumiliuossively esim. BIL 20/85, bitumikermi esim. Kerabit 4100 UT. Bitumikermi asennetaan ja kiinnitetään valmistajan ohjeiden mukaan. Perusmuuri routaeristetään suunnitelmien mukaisesti pystysuuntaisilla eristelevyillä. Sokkelin vierustäyttö tehdään RIL Rakennuspohjan ja tonttialueen kuivatus- julkaisun lajite 1 mukaisella maa-aineksella. Pystysalaoja tulee erottaa muista täytöistä N2-luokan suodatinkankaalla. Pystysalaojan tulee liittyä salaojakerrokseen. Sokkelien maanpäällisten osien pinnoitus arkkitehtisuunnitelmien mukaan. 5.5 Seurakuntatalon tukimuurit Seurakuntatalon tukimuurien vierustat kaivetaan auki kuten rakennuksen sokkeleissa. Tukimuurien betonikorjaukset tehdään kappaleen 6 mukaan. Korjattuun ja tasoitettuun tukimuuriin tehdään laastiviiste anturan ja muurin rajapintaan ja maanpinnan alle jäävään osaan asennetaan patolevy + yläreunalista. Vierustäyttö tehdään RIL Rakennuspohjan ja tonttialueen kuivatus- julkaisun lajite 1 mukaisella maa-aineksella vähintään 200 mm leveydellä.

15 PAROLANTIE /20 Tukimuurien yläpinnat pellitetään. Pellitystä varten yläpintaan kiinnitetään betoniruuvein muotoon sahattu kestopuu, johon pelti kiinnitetään käyttäen tiivisteellisiä katekiinnikkeitä. Suojapeltinä käytetään sinkittyä (275 g/m 2 ) ja PVDF -pinnoitettua 0,6 mm vahvaa teräspeltiä, värisävy ARK-suunnitelmien mukaan. Tukimuureihin liittyvien puuosien korjaukset/uusimiset tehdään ARK-suunnitelmien mukaan. 5.6 Salaojat Salaojitustyössä noudatetaan RakMK C2 Kosteus, RIL 126 Rakennusten ja tonttialueiden kuivatus sekä MaaRYL 2000 Alueen täyttö- ja pohjarakenteet ohjeita ja määräyksiä sekä käytetään materiaaleja, jotka täyttävät niitä koskevien normien laatumääräykset. Tarkastuskaivojen ja salaojien sijoittelu on esitetty liitteenä olevissa suunnitelmissa. Salaojaputkistojen tarkastuskaivojen tarkat sijainnit määritetään työmaan aloituskokouksessa, perusvesikaivojen sekä sadevesitarkastuskaivon sijainnit LVI-suunnitelmien mukaan. Salaojissa käytettävät tarvikkeet ja materiaalit ovat: Salaojat PEH- tuplasalaojaputket ø 110/95, esim. Veto-tupla tai vastaava Tarkastuskaivot rumpuputket ø315 mm, tarkastuskaivot varustetaan pohjalla 200 mm sakkapesällä ja kaivojen yläpäät muovi- tai teräskansilla. Salaojaputkien ympärystäytöksi asennetaan pesty sepeli, raekoko #6 16 mm (salaojasora lajite RIL 1a). Ei saa sisältää hienoainesta. Salaojituskerros on erotettava suodatinkankaalla KL 2 alla ja ympärillä olevista hienorakenteisista maalajeista. Salaojaputken kaivannonkoon tulee olla sellainen, että putken sivuille jää tilaa 100 mm ja yläpuolelle 200 mm. Salaojaputkien kaltevuus tulee 0,5-1 %. Salaojitetun kaivannon osalta ennen täyttötöitä järjestetään katselmus, jossa tarkastetaan salaojituksen korot ja kaadot. Urakoitsija tekee todellisista koroista tarkepiirustuksen, jonka hän luovuttaa rakennuttajalle viimeistään loppukatselmuksessa. Ennen rakennustöiden loppukatselmusta suoritetaan kaivojen tarkastus ja tarvittaessa puhdistus. Kaivojen kannet liikennealueilla asetetaan 20 mm ympäröivää pinnoitetta alempana ja muualla 10 mm ympäröivää maanpintaa ylempänä. 5.7 Routasuojaus Maahan asennetaan routaeristeet seuraavasti (pystysuuntaisen eristeen lisäksi): Maan pinnan ja anturan alapinnan etäisyys: routaeristeen vahvuus seinän vieressä/nurkissa: -0,5 0,7 m : 100 mm/ 150 mm -0,7 1,0 m: 70 mm/ 100 mm -1,0 1,75 m: 50 mm/ 50 mm -yli 1,75 m: ei eristystä Routaeristeet asennetaan 1500 mm leveydelle ja nurkissa 1500 mm matkalle. Portaiden, tukimuurien ym. kylmien rakenteiden eristevahvuudet (1700 mm leveydellä) on esitetty rakennesuunnitelmissa. Putkikaivannoissa routaeristettä käytetään aina, jos peitesyvyys on alle 1500 mm.

16 PAROLANTIE /20 Routasuojauslevyjen alustaksi tasoitetaan vähintään 200 mm routimatonta soraa, joka tasataan rakennuksesta poispäin viettäväksi kaltevuudessa 1:20. Routaeristeiden päälle tulee noin 50 mm tasaavaa soraa tai hiekkaa, jonka päälle asennetaan pe-kalvo tai vettä pidättävä rakennekerros. 5.8 Ulkopuolinen täyttö ja tiivistys Noudatetaan MaaRYL 2000 Alueen täyttö- ja pohjarakenteet. Täyttökerrosten tiivistys suoritetaan maatöiden työselityksen RIL 132 taulukon 6 mukaisesti. Salaojakaivantojen täyttöihin tulee käyttää routimattomia täyttömateriaaleja. Salaojakaivannot täytetään salaojasoralla lajite 1a (RIL kuva 3.6). Salaojaputken kaivannonkoon tulee olla sellainen, että putken sivuille ja alle jää tilaa 100 mm ja yläpuolelle 200 mm. Salaojituskerros on erotettava suodatinkankaalla KL 2 alla ja ympärillä olevista hienorakenteisista maalajeista. Täyttötyöt tehdään kerroksittain. Kukin kerros tehdään rakeisuudeltaan ja tiivistyvyydeltään samantyyppisestä materiaalista rakennesuunnitelmien mukaan. Täytön tiiviys vähintään 92 %. Salaojatäytöissä ja tiivistyksissä tulee noudattaa erityistä huolellisuutta siten, että salaojaputkiin ei synny virtausta haittaavia painaumia ja putkilinjat pysyvät suorina sekä korot suunnitelman mukaisina. Rakenteita ja työsuorituksia ei saa peittää ennen kuin ne on tarkastettu ja töiden valvoja on antanut luvan kaivannon täyttämiseen. 5.9 Rakennusalueen pintarakenteet Rakennuksen viereinen maanpinta/täytöt/pintarakenne tulee laskea niin että se on 300 mm rakennuksien ulkoseinän ulkoverhouksen alareunasta. Maanpinta muotoillaan arkkitehtisuunnitelmien mukaan huomioiden, että maanpinta on kalteva 1:20 rakennuksesta poispäin viettäväksi vähintään kolmen metrin matkalta koko urakka-alueella. Rakennuksen viereiset pinnat ja pihan pintarakenteet tehdään arkkitehtisuunnitelmien mukaan. Mikäli vierustoja ei muuten päällystetä, tehdään rakennuksen vierustoihin noin 300 mm leveä ja 150 mm syvä sepelikaista. Sepelikaistan ja maa-aineksen rajaan asennetaan esim. kestopuurima tai vastaava ja maakerrosten väliin suodatinkangas. 6. SEURAKUNTATALON TUKIMUURIEN SEKÄ KAIKKIEN ULKOPORTAIDEN BETONIKOR- JAUKSET Seurakuntatalon tukimuurit sekä kummankin rakennuksen kaikki säilytettävät ulkoportaat korjataan betonikorjausmenetelmin ja pinnoitteet uusitaan. Korjaustöissä noudatetaan tätä työselostusta, materiaalivalmistajan ohjeita, BY Betonirakenteiden korjausohjeet julkaisua ja By Betonipinnat julkaisua sekä BY 50 Betoninormit 2004 julkaisua 6.1 Rapautuneen betonin poisto Rapautunut betoni poistetaan mekaanisesti piikkaamalla. Urakoitsija koputtelee vasaralla betonipinnat läpi ja merkitsee liidulla rapautunee alueet. Piikkausraja varmistetaan betonin vetolujuuskokeilla, kimmovasaralla tai koputtelemalla. Vetolujuuskokeiden määrät on esitetty tässä korjaustyöselostuksessa. Vetokokeet tehdään valvojan määrittämistä paikoista

17 PAROLANTIE / Betonipintojen puhdistus Betonipinnat puhdistetaan märkähiekkapuhalluksella. Märkähiekkapuhalluksen jälkeen pinnat on välittömästi painevesipestävä (60 150bar). Jos vesipesun jälkeen tehdään pölyäviä töitä, on pinnat vesipestävä uudelleen. Puhdistetun pinnan on täytettävä seuraavat vaatimukset: vanhan betonialustan vetolujuus on oltava vähintään 1,5 N/mm2 maalinpoistoaste 100 % betonipinnan tulee olla puhdas ja pölytön, eikä siinä saa olla tartuntaa heikentäviä aineita betonipinnassa ei saa olla rapautumaa tai muita heikkouksia betonipinnassa ei saa olla tartuntaa heikentävää sementtiliimakerrosta betonipinnan karheuden tulee soveltua seuraavalle käsittelylle 6.2 Raudoituksen paljastus Ennen raudoitteiden esiin piikkausta piikattavat teräkset merkataan betonipinnoille. Raudoitus piikataan esiin kaikissa niissä kohdissa, missä rakenteen pinnalla näkyy halkeamia ja merkkejä korroosiosta. Betonipinnassa esiintyvät halkeamat ja lohkeamat avataan. Vaurioitunutta betonia poistetaan ja halkeamat avataan niin syvältä kunnes ruosteeton betoniteräs paljastuu. Piikkaus ulotetaan vähintään 100 mm ruosteettomaan tankoon. Teräksen ympäriltä poistetaan betonia teräksen halkaisijan verran, kuitenkin vähintään 15 mm, jotta teräksen kaikille pinnoille (ml. taustapinta) voidaan levittää korroosiosuoja-ainetta. Betonipinnoilla esiintyvät tarpeettomat teräkset, puu- ja teräsosat poistetaan. Piikattavien teräksien ja paikkausten määränä käytetään urakkalaskennassa: 30 jm (tukimuurit) 20 jm (portaat) Ylittymä-/alittumamäärät hyvitetään tai laskutetaan. Tätä varten urakoitsijan on annettava urakkatarjouksen yhteydessä yksikköhintainen ( /jm) lisätyöhinta terästen piikkaamisesta ja paikkauksista. 6.3 Betoniterästen puhdistus ja käsittely Paljastetut teräkset puhdistetaan ruosteesta koneellisesti teräsharjauksella vähintään puhtausasteeseen St 2 (huolellinen teräsharjaus) tai käytettävän materiaalin materiaalitoimittajan kirjallisen ohjeiden mukaiseen puhdistusasteeseen. Teräkset suojataan heti puhdistuksen jälkeen sementtipohjaisella korroosionestolaastilla. Korroosionestolaasti levitetään kahteen kertaan, myös terästen takapinnalle. 6.4 Alustan kostutus Betonikorjausta edeltävänä päivänä korjattava betonipinta kastellaan huolellisesti. Lämpimissä ja kuivissa kesäolosuhteissa ja tuulisella säällä on pintaa aina kostutettava vielä sumuttamalla ennen korjauksiin ryhtymistä. Kasteltu pinta voidaan myös suojata muovilla. Korjauksiin ryhdyttäessä betonipinnan tulee olla mattakostea.

18 PAROLANTIE / Tartunta- ja paikkauslaastin levitys Paikattaviin kohtiin levitetään tartuntalaasti. Tartuntalaasti levitetään harjaten ja hierotaan huolellisesti esikasteltuun alustaan siten, että kaikki pienet kolot yms. täyttyvät ja laasti peittää koko paikattavan alueen. Täyttö-/paikkauskerros tehdään tartuntakerroksen päälle sen riittävästi jäykistyttyä, mutta ennen kuin tartuntakerros on ehtinyt kuivua pinnasta (märkää märälle menetelmä). Täyttökerroksella paikkauskohdat ja puhdistuksessa paljastuneet epätasaisuudet täytetään ympäröivän pinnan tasoon. Paikkauskohdat eivät saa erottua maalauskerroksen alta. Jos tartuntakerros ehtii kuivua, ei saada aikaan riittävää tartuntaa. Kuivunut tartuntakerros on poistettava tai tehtävä uusi tartuntakerros. Paikkausten on täytettävä seuraavat vaatimukset: paikkojen tulee olla ympäröivän pinnan kanssa samassa tasossa paikkojen pintastruktuuri tulee vastata ympäröivän pinnan struktuuria paikoissa ei saa esiintyä halkeamia paikkauksissa ei saa olla koloja, suuria huokosia, onkaloita yms. alustan, tartuntalaasti- ja paikkauslaastikerrosten välisten tartuntalujuuksien sekä laastien lujuuksien on oltava 7 vrk:n kuluttua vähintään 0,7 N/mm Tasoituslaastin levitys Tasoituslaasti levitetään kauttaaltaan kaikkiin märkähiekkapuhallettuihin pintoihin täyttölaastin levityksen jälkeisenä päivänä. Tasoituslaasti levitetään kahtena kerroksena. Ensimmäinen tasoituslaastikerros levitetään pintaan ruiskulla tai lastalla ja levitetään alustaan harjalla tai lastalla painaen. Toinen tasoituslaastikerros ruiskutetaan. Molemmat tasoituslaastikerrokset jälkihoidetaan. Laastien käytössä noudatetaan materiaalivalmistajan ohjeita. Tasoituslaastin useammassa vaiheessa tehtyjä levityksiä ei korvata. Tasoituslaastin on täytettävä seuraavat vaatimukset: valmiin tasoituslaastikerroksen kokonaispaksuus on vähintään 3-5 mm laastissa ei saa esiintyä näkyviä halkeamia laastissa ei saa olla koloja, suuria huokosia, onkaloita yms. tasoituslaastipinnan on oltava tasainen eikä siinä saa näkyä paikkauskohtia alustan ja laastikerrosten välisten tartuntalujuuksien sekä laastien lujuuksien on oltava 7 vrk:n kuluttua vähintään 0,7 N/mm Laastipintojen jälkihoito Laastipaikat jälkihoidetaan normaaleissa olosuhteissa telinehuputuksella ja vesisumutuksella. Jos korjauskohdat eivät ole suojattuja, suojataan laastipaikat muovilla. Paikkauskohtia ja pintojen tasoituslaastikerrosta on kasteltava vähintään 3 4 vrk ajan, myös viikonloppuisin. Kastelu aloitetaan silloin kun laastipinnat alkavat kuivua ja vaaleta.

19 PAROLANTIE / Suojapinnoitus Kaikki korjatut pinnat, pois lukien portaiden yläpinnat, maalataan kauttaaltaan karbonatisoitumista hidastavalla ja vettä hylkivällä suojapinnoitteella. Pinnoissa olevat betoni-, tasoiteym. tahrat ja purseet poistetaan ennen maalaustyön aloittamista. Pinnoitettavalle alustalle asetettavat vaatimukset ovat seuraavat: pinnan tulee olla puhdas ja pölytön, eikä siinä saa olla tartuntaa heikentäviä epäpuhtauksia betonipinnassa ei saa olla rapautumaa tai muita heikkouksia pinnan on oltava tasalaatuinen, ehjä ja riittävän karhea tulevalle pintakäsittelylle alustan suhteellinen kosteus pinnassa oltava < 85 % vanhan betonialustan vetolujuus on oltava vähintään 1,5 N/mm2 Pinnoitustyö tehdään seuraavasti: ylimaalaus tehdään kahteen kertaan 1. käsittely noin 5 % ohennettuna vedellä ja 2. käsittely ohentamattomana kaikissa kuivumisajoissa, sekoitussuhteissa ja sekoitusajoissa on noudatettava materiaalitoimittajan ohjeita Värisävyt arkkitehtisuunnitelmien mukaan. 6.9 Portaiden yläpinnat Portaiden yläpintojen käsittely tehdään arkkitehtisuunnitelmien mukaan Korjauksessa käytettävät materiaalit Kuvaus Sto Finexter Oy Korroosiosuoja Sto Crete TK Tartuntalaasti Sto Crete TH P Paikkauslaasti Sto Crete GM 1 Tasoituslaasti Sto Crete TF Suojapinnoite Sto Cryl V200 Urakoitsija voi esittää myös vaihtoehtoisten tuotteiden käyttöä. Käytettävä tuoteryhmä tulee hyväksyttää tilaajalla. Työssä noudatetaan materiaalivalmistajan ohjeita. Esikäsittelyssä, paikkauksessa ja pinnoituksessa käytetään saman valmistajan/toimittajan tuotteita.

20 PAROLANTIE /20 Hämeenlinnassa INSINÖÖRITOIMISTO TÄHTIRANTA OY Petri Hulkkonen, DI Tarkastanut: Joni Pirhonen, RI

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 HATTULAN SEURAKUNTA LVI SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1 1.1 RAKENNUSKOHDE 1 1.3 SUUNNITTELIJAT 1 1.4 HANKINNAN

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Tarjolla maansiirto-, sokkelineristys- ja putkitusurakka kokeneelle ja ammattitaitoiselle maansiirtourakoitsijalle Itä-Helsingissä.

Tarjolla maansiirto-, sokkelineristys- ja putkitusurakka kokeneelle ja ammattitaitoiselle maansiirtourakoitsijalle Itä-Helsingissä. MAANSIIRTOURAKKA Tarjolla maansiirto-, sokkelineristys- ja putkitusurakka kokeneelle ja ammattitaitoiselle maansiirtourakoitsijalle Itä-Helsingissä. Urakka koostuu seuraavista tehtävistä: 1. Pihan raivaus-

Lisätiedot

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja,

Lisätiedot

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S INKOON PALVELUTALO KOTIPOLKU 7 10210 INKOO AUTOKATOKSEN RAKENTAMINEN YLÄPIHAN ASFALTOINTI R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S Tmi Nalle Grönberg RAKENNUSSELOSTUS INKOON PALVELUTALO 2 / 5 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan 1 Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan Infrasuunnittelu Tampere 11.9.2015 2 (7) 0 YLEISTÄ 01 Tilaaja Urjalan kunta Tampereentie

Lisätiedot

Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki

Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki 1 Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki Sisällysluettelo Hankkeen yleistiedot... 2 Laatutavoitteet... 3 Kosteusriskit... 4 Kuivumisajat... 5 Olosuhdehallinta... 6 Eritysohjeet... 7 Valvonta ja mittaus...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

Työn nro. PL 120 30101 Forssa puh. 03 4243 100 www.foamit.fi. Päiväys. Lattianpäällyste huoneselostuksen mukaan

Työn nro. PL 120 30101 Forssa puh. 03 4243 100 www.foamit.fi. Päiväys. Lattianpäällyste huoneselostuksen mukaan MAANVARAINEN ALAPOHJA puh 03 4243 100 wwwfoamitfi AP 101 X Lattianpäällyste huoneselostuksen mukaan Tasoite tarvittaessa rakennusselostuksen mukaan 60 mm Teräsbetonilaatta, raudoitus betoniteräsverkolla

Lisätiedot

Pesutilakunnostus (täytetään myös pesutilailmoituskortti, liite 2) Muu muutostyö / korjaus lyhyesti (tarkemmin liitteissä):

Pesutilakunnostus (täytetään myös pesutilailmoituskortti, liite 2) Muu muutostyö / korjaus lyhyesti (tarkemmin liitteissä): HUONEISTON MUUTOSTYÖ TAI PESUTILAKUNNOSTUS RAKENNUSSUUNNITELMA JA OSAKKEEN OMISTAJAN SITOUMUS Päiväys / 20 Taloyhtiö Osoite Huoneisto Osakkeenomistaja Puhelin Sähköposti KORJAUSHANKKEEN SISÄLTÖ: Pesutilakunnostus

Lisätiedot

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6 1. K & H Korroosiosuoja- ja tartuntalaasti Korroosiosuojaus ja tartuntalaasti samassa, raekoko < 0,5 mm Soveltuu myös tiesuolan vaikutuksille alttiisiin

Lisätiedot

2232 Rakennuksen täytöt

2232 Rakennuksen täytöt 1 22321 Rakennuksen ulkopuoliset täytöt Rakennuksen ulkopuolinen täyttö sisältää rakennuskaivannon täytöt rakennuksen sokkeli- /anturalinjan ulkopuolella. 22321.1 Rakennuksen ulkopuolisten täyttöjen materiaalit

Lisätiedot

Vetonit-korjauslaastit

Vetonit-korjauslaastit Vetonit-korjauslaastit Työohjeet 6-42 1.10.2005 Korvaa esitteen 3-33.01/1.12.2002 Toimivat, yhteensopivat tuotteet, oikeat työmenetelmät ja -vaiheet ovat ensiarvoisen tärkeitä, jotta betonirakenteiden

Lisätiedot

Ohje Lisätarkistuksia tehdään tarvittaessa työn aikana. Rakeisuuskäyrät liitetään kelpoisuusasiakirjaan.

Ohje Lisätarkistuksia tehdään tarvittaessa työn aikana. Rakeisuuskäyrät liitetään kelpoisuusasiakirjaan. 1 Tässä luvussa käsitellään johtokaivantojen eli johtojen, kaapeleiden, salaojien, putkien ja kaivojen alkutäyttöjä. Tässä luvussa alkutäytöllä tarkoitetaan myös rumpujen ympärystäyttöjä. 22332.1 Alkutäyttöjen

Lisätiedot

23.5.2012. Yksikköhintojen sisällössä noudatetaan soveltuvin osin InfraRYLin määrämittausperusteita.

23.5.2012. Yksikköhintojen sisällössä noudatetaan soveltuvin osin InfraRYLin määrämittausperusteita. YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (5) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan Nurmijärven Syrjälän koulun lähiliikuntaalueen rakennusurakan lisä- ja muutostyöt tämän yksikköhintaluettelon

Lisätiedot

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT TURUN LVI-TEKNIIKKA OY VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT Hovineito ja Hovipoika 2 TYÖSELITYS - ULKOPUOLISET VIEMÄRIT 1. YLEISTÄ 1.1 Työn laajuus Tässä työselityksessä

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU Turun kaupunki TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/5 Tilaaja: Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

1/6 TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.7.2015. Hattulan seurakunta Parolantie 47 13720 Parola. Hanke: Virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1

1/6 TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.7.2015. Hattulan seurakunta Parolantie 47 13720 Parola. Hanke: Virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 1/6 TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.7.2015 Hattulan seurakunta Parolantie 47 13720 Parola Hanke: Virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 Turvallisuusasiakirja laadittu suunnittelua varten 2/6 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

TYÖSELOSTUS. Ähtärin kaupunki MOKSUNNIEMEN LP-ALUE

TYÖSELOSTUS. Ähtärin kaupunki MOKSUNNIEMEN LP-ALUE TYÖSELOSTUS 7693 Ähtärin kaupunki MOKSUNNIEMEN LP-ALUE 7.8.2017 MOKSUNNIEMEN LP-ALUE 7693 SISÄLLYSLUETTELO 1. ESITYÖT... 3 1.1. Yleiset työselitykset... 3 1.2. Asetuksia ja määräyksiä... 3 2. KUIVATUSTYÖT...

Lisätiedot

PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN 20.1.2006 1 ESITYÖT. 1.1 Pintarakenteet

PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN 20.1.2006 1 ESITYÖT. 1.1 Pintarakenteet PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 1 ESITYÖT 1.1 Pintarakenteet Ennen betonikorjaus- tai pinnoitustöiden aloittamista on tilaajan edustajan kanssa käytävä läpi korjattavalla tai pinnoitettavalla alueella olevat

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 YLEISTÄ Nämä asiakirjat piirustuksineen ja liitteineen sisältävät rakennusluvan. Rakennettaessa on noudatettava hyväksyttyjä piirustuksia.

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

suunnitelmien tarkastus ja arkistointi sekä töiden valvonta 2.12.2014 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri

suunnitelmien tarkastus ja arkistointi sekä töiden valvonta 2.12.2014 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri Osakasmuutosten valvonta asuntoosakeyhtiössä: toimijoiden pätevyys, suunnitelmien tarkastus ja arkistointi sekä töiden valvonta 2.12.2014 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri Oikeus ja velvollisuus 1.7.2010

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS Leskinen Petri vs. Tekninen johtaja, Tekniset palvelut Laitilantie 5, 91600 Utajärvi 050 387 1973

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

TYÖSELITYS. AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi. KORJAUSTYÖSELITYS Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen

TYÖSELITYS. AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi. KORJAUSTYÖSELITYS Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen TYÖSELITYS AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi KORJAUSTYÖSELITYS Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen 19.12.2013 TYÖSELITYS 2 RAKENNUSHANKE Rakennushanke käsittää As Oy Rovaniemen

Lisätiedot

KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI. TARKASTUSRAPORTTI Pintavesien kallistukset 15.6.2011. Koskenniska 2, 01360 Vantaa

KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI. TARKASTUSRAPORTTI Pintavesien kallistukset 15.6.2011. Koskenniska 2, 01360 Vantaa TARKASTUSRAPORTTI Pintavesien kallistukset KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI Koskenniska 2, 01360 Vantaa 15.6.2011 Korjausrakentaminen ja Koskimyllyn päiväkoti, Vantaan kaupunki TARKASTUSRAPORTTI 3.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Piha-alueiden kuivatus ja salaojat

Piha-alueiden kuivatus ja salaojat Piha-alueiden kuivatus ja salaojat Tommi Riippa Tiimi- ja laatupäällikkö, RTA FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy 3.10.2017 Page 1 HUOM! Aineisto ei ole tarkoitettu pihan kuivatuksen ja salaoja-asennusten

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta HEINIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta HEINIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta HEINIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi URAKKAOHJELMA Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen Urakkaohjelma 2 RAKENNUSHANKE Rakennushanke käsittää As Oy Rovaniemen Tuohitie 4. Salaoja-

Lisätiedot

Bergströmin kiinteistö Oulaisten kaupunki

Bergströmin kiinteistö Oulaisten kaupunki 1 RAKENNUSSELOSTUS Bergströmin kiinteistö Oulaisten kaupunki Vesikaton saneeraus 2012 Arkjatek Oy Hannu Yppärilä 2 SISÄLLYSLUETTELO 01.1 RAKENNUSHANKE 01 YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET 01.2 Rakennustarvikkeet

Lisätiedot

KUUKAUSITIEDOTE MAALISKUU 2015

KUUKAUSITIEDOTE MAALISKUU 2015 18.3.2015 Sivu 1/8 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84 13101 Hämeenlinna Hanke: Tuomelan koulun peruskorjaus KUUKAUSITIEDOTE MAALISKUU 2015 Tällä tiedotteella pyrimme kuvaamaan

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.5.2017 TURVALLISUUSASIAKIRJA KYYHKYSENKATU 10 IMATRA Purku-urakka Laatija:Wise Group Finland Oy, Riitta Honkalammi Sivu 2/7 SISÄLLYSLUETTELO 0 Yleistä 3 0.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 0.2 Päätoteuttajan

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA. Krista Niemi 27.2.2013

RAKENNUSVALVONTA. Krista Niemi 27.2.2013 Krista Niemi 27.2.2013 Kosteudenhallinnalla tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joilla pyritään estämään haitallisen kosteuden kertyminen rakennukseen Kosteudenhallinnan tavoitteena on Estää kosteusvaurioiden

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

KASAVUOREN KOULU Kasavuorentie Kauniainen

KASAVUOREN KOULU Kasavuorentie Kauniainen Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen LIIKUNTASALIN LATTIAN KORJAUS Rakennusselostus 16.2.2017 Vain urakkalaskentaa varten Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Rakennuskohde ja sijainti... 3 1.2 Tilaaja... 3

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE 1. HALLINTOJÄRJESTELYT 1.1. Yleistä 1.2. Informointivelvollisuudet 1.3. Asioiden kirjaaminen 1.4. Työaikataulu 1.5. Piirustusaikataulu Työmaan

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakennuslupapäätös Rakennuslupapäätöksen tekee rakennustarkastaja. Rakennuslupapäätös annetaan ns. julkipanon jälkeen ( 14 vrk oikaisuvaatimusaika

Lisätiedot

StoCretec BETONIRAKENTEIDEN KORJAUS- JA PINNOITUSOHJEET

StoCretec BETONIRAKENTEIDEN KORJAUS- JA PINNOITUSOHJEET StoCretec BETONIRAKENTEIDEN KORJAUS- JA PINNOITUSOHJEET TYÖOHJE Sivu 1. TUOTTEET 2 2. ALUSTAN ESIKÄSITTELYT 2 3. BETONITERÄSTEN PUHDISTUS JA KÄSITTELYT 2 4. ALUSTAN ESIKASTELU 3 5. VALUKORJAUKSET 3 6.

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖASIAT 3.1 Yleistä Työturvallisuuteen liittyvät asiat ja työsuojeluorganisaatio on esitettävä työmaan

Lisätiedot

NAVETTA HAMK, MUSTIALA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO

NAVETTA HAMK, MUSTIALA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO NAVETTA HAMK, MUSTIALA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO Tilaaja: HAMK, Tuomas Salonen Tekijä: Tähtiranta Infra Oy projektinumero 4013 12.2.2014 Tähtiranta Infra Oy Vanajantie 10 13110 HÄMEENLINNA Hämeen Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Varia Vantaa Tennistie 1 01370 VANTAA. Pintakallistusselvitys

Varia Vantaa Tennistie 1 01370 VANTAA. Pintakallistusselvitys Pintakallistusselvitys Varia Vantaa Tennistie 1 01370 VANTAA Pintakallistusselvitys 2 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Varia Vantaa Rivitalorakennus Tennistie 1 01370 VANTAA Tilaaja Tekijä Vantaan tilakeskus

Lisätiedot

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta.

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta. KAUKOLÄMPÖ-, KAUKOJÄÄHDYTYS- 1(5) JA KAASUJOHDOT YLEINEN OHJE 3 115-1 Luotu 16.12.2013 Korvaa ohjeen 10.02.2012 Voimassa toistaiseksi 1 Yleistä Sähkölaitoksen sijaintikartoilla on esitettynä maahan asennettuja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3 Mäntyharjun päiväkoti Turvallisuusasiakirja 1 / 5 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Päätoteuttaja... 2 1.3 Urakoitsijat... 2 1.4 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu...

Lisätiedot

AUTOHALLI / KELLARI PERUSTAMISTAPALAUSUNTO

AUTOHALLI / KELLARI PERUSTAMISTAPALAUSUNTO AUTOHALLI / KELLARI PERUSTAMISTAPALAUSUNTO Tilaaja: Kiinteistö Oy Federleynkatu 37 Tekijä: Tähtiranta Infra Oy projektinumero 5711 4.12.2014 Tähtiranta Infra Oy Vanajantie 10 B 13110 HÄMEENLINNA Kiinteistö

Lisätiedot

RENOFIX RT 300 LAATTALAASTI VESIERISTYSTÄ VAATIVIIN KOHTEISIIN TEKNISET TIEDOT

RENOFIX RT 300 LAATTALAASTI VESIERISTYSTÄ VAATIVIIN KOHTEISIIN TEKNISET TIEDOT JOULUKUU 2011 Korvaa T 300-esitteen ENOFIX T 300 LAATTALAASTI VESIEISTYSTÄ VAATIVIIN KOHTEISIIN enofix T 300 on kaksikomponenttinen (T 300 K + T 300 P) laattalaasti, joka kovetuttuaan muodostaa elastisen

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS KAUKAAN VIRKAILIJAKERHO

RAKENNUSTAPASELOSTUS KAUKAAN VIRKAILIJAKERHO RAKENNUSTAPASELOSTUS KAUKAAN VIRKAILIJAKERHO RAKENNUSTAPASELOSTUS YLEISTIEDOT PAIKKATIEDOT Rakennuskohteen nimi Kaukaan Virkailijakerho Osoite Kaukaankatu 28 Rakennuspaikkaa koskevat tiedot (tontti, kaavoitus,

Lisätiedot

POHJATUTKIMUSRAPORTTI KAUPPAKESKUS PALETTI VAASANTIE 2 43700 KYYJÄRVI

POHJATUTKIMUSRAPORTTI KAUPPAKESKUS PALETTI VAASANTIE 2 43700 KYYJÄRVI POHJATUTKIMUSRAPORTTI KAUPPAKESKUS PALETTI VAASANTIE 2 43700 KYYJÄRVI 18.06.2014 Sisällysluettelo: 1. Projektin kuvaus 2. Alueen kuvaus 3. Maaperän kuvaus 4. Perustaminen 5. Kuivatus 6. Routasuojaus Liitteet

Lisätiedot

OMAKOTITALON POHJATYÖT. Maaperä ratkaisee mitä pohjatöitä tontilla pitää tehdä

OMAKOTITALON POHJATYÖT. Maaperä ratkaisee mitä pohjatöitä tontilla pitää tehdä Ennen omakotitalon paikka valittiin sen mu kaan, missä pohjatöiden tekeminen oli mahdollisimman helppoa. Nykyisin rakennuspaikan valintaa ohjaavat kaavamääräykset, tontin sijainti ja hinta. OMAKOTITALON

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS 12.9.2017 Sisällys 2(5) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 SUUNNITTELIJAT... 3 KATSELMUKSET... 3 URAKKAMUOTO JA URAKOITSIJAN VELVOLLISUUDET... 3 TILAAJAN VELVOLLISUUDET... 3 SOPIMUSASIAKIRJAT...

Lisätiedot

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 22.2.2017 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT 0 RAKENNUSKOHTEEN TIEDOT 0.1 Rakennuskohde ja -paikka Kihniön kunta, Kihniön yhtenäiskoulu

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 31.1.2013 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja/päätoteuttajan tehtävät

Lisätiedot

MRL 153 :n mukainen rakennushankkeeseen ryhtyvän ilmoitus loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto

MRL 153 :n mukainen rakennushankkeeseen ryhtyvän ilmoitus loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto RAKENNUSVALVONTA Rakennuspaikan osoite MRL 153 :n mukainen rakennushankkeeseen ryhtyvän ilmoitus loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto Kiinteistötunnus Rakennuslupatunnus loppukatselmus

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 20.5.2013 Järvenpään kaupunki työ nro 5582 Eltel Networks Oy työ nro JK-U382 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä

Lisätiedot

RAKENTAMISEN JOHTAMINEN 1. HALLINNOLLISET ASIAT. 1.1 Vastuullisten ja valtuuksien ilmoittaminen. 1.2 Rakennuspaikka ja sen rakennusaikainen käyttö

RAKENTAMISEN JOHTAMINEN 1. HALLINNOLLISET ASIAT. 1.1 Vastuullisten ja valtuuksien ilmoittaminen. 1.2 Rakennuspaikka ja sen rakennusaikainen käyttö 19.11.2002 Sivu 1/5 1. HALLINNOLLISET ASIAT 1.1 Vastuullisten ja valtuuksien ilmoittaminen Tilaaja ilmoittaa kirjallisesti urakkaneuvotteluissa tai viimeistään ensimmäisessä työmaakokouksessa tilaajan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Riihipellontie 5 talot A - B - C, 7 talot A - B - C ja 8 talot A - B - C SAARIJÄRVI ULKO-OVIEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA

TARJOUSPYYNTÖ. Riihipellontie 5 talot A - B - C, 7 talot A - B - C ja 8 talot A - B - C SAARIJÄRVI ULKO-OVIEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ ULKO-OVIEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16-10660 (viittauksissa on käytetty lyhennettä YSE). Riihipellontie

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA BERNERIN HALLIN VESIKATTEEN UUSIMINEN TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Laatija: Osmo Jauhiainen 1 (4) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusasiakirja on

Lisätiedot

MÄNTYMÄEN KOULU MÄNTYMÄENTIE 2, KAUNIAINEN

MÄNTYMÄEN KOULU MÄNTYMÄENTIE 2, KAUNIAINEN MÄNTYMÄEN KOULU MÄNTYMÄENTIE 2, 02700 KAUNIAINEN PURKUSELOSTUS KUSTANNUSLASKENTAA VARTEN 27.2.2017 Asiakirja nro 3558.01-102 PONTEK OY MÄNTYMÄEN KOULU 2 (5) 0 RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 0.1 Rakennushanke

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KIRKKO. VESIKATON MAALAUSTÖIDEN T Y Ö S E L I T Y S 16.1.2009 Päivitetty 10.3.2014 / Jouni Kotilahti

PUNKALAITUMEN KIRKKO. VESIKATON MAALAUSTÖIDEN T Y Ö S E L I T Y S 16.1.2009 Päivitetty 10.3.2014 / Jouni Kotilahti PUNKALAITUMEN KIRKKO VESIKATON MAALAUSTÖIDEN T Y Ö S E L I T Y S 16.1.2009 Päivitetty 10.3.2014 / Jouni Kotilahti Asiantuntijamestarit Oy Alppikatu 13 B 18, 00530 Helsinki, p. 09-726 0077, f. 09-726 000

Lisätiedot

Avo-ojan ja maakaivannon tekeminen (rummut, avo-ojat, salaojat) Rumpu M 315 L= 8 m. Rumpu M315 L=10 m

Avo-ojan ja maakaivannon tekeminen (rummut, avo-ojat, salaojat) Rumpu M 315 L= 8 m. Rumpu M315 L=10 m 1(5) Liite Koukkuniemen alueen katujen ja vesihuollon rakentamisen urakkatarjoukseen. YKSIKKÖHINTALUETTELO, TÄYTETÄÄN KAIKKI KOHDAT Kokonaishintaurakkaan sisältymättömien töiden varalta ilmoitetaan seuraavat

Lisätiedot

Työselostus ja laatuvaatimukset. Staran pienlouhintatyöt ajalla HEL

Työselostus ja laatuvaatimukset. Staran pienlouhintatyöt ajalla HEL Työselostus ja laatuvaatimukset Staran pienlouhintatyöt ajalla 1.1. 31.12.2017 HEL 2016-011768 TYÖSELOSTUS JA 2(5) 1. TYÖN SUORITUS Urakka käsittää kallion porauksen ja irrotuksen. Porattaessa on käytettävä

Lisätiedot

VESIKATTOKORJAUS 2012

VESIKATTOKORJAUS 2012 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI VESIKATTOKORJAUS 2012 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 14.03.2012 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie

Lisätiedot

MRL 153 :n mukainen ilmoitus 1 (5) loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto

MRL 153 :n mukainen ilmoitus 1 (5) loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto MRL 153 :n mukainen ilmoitus 1 (5) Lupatunnus Osoite Postinumero Postitoimipaikka Osa 1. Ilmoitus Ilmoitus loppukatselmusta varten: Olemme yhdessä todenneet, että: Rakennustyö on valmis ja MRL153 2 momentin

Lisätiedot

Aiheita. Mihin kvv-työnjohtajaa työmaalla tarvitaan? Kvv-työnjohtaja Asennusten valvonta / jätevesijärjestelmät

Aiheita. Mihin kvv-työnjohtajaa työmaalla tarvitaan? Kvv-työnjohtaja Asennusten valvonta / jätevesijärjestelmät Mihin kvv-työnjohtajaa työmaalla tarvitaan? Vesa Arvonen 20.11.2009 Aiheita Kvv-työnjohtaja Asennusten valvonta / jätevesijärjestelmät Uudiskohteet Saneeraukset Laitepuhdistamot Maaperäkäsittely 1 Kiinteistön

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA KAJAANIN KAUPUNKI Ympäristötekninen toimiala Tilakeskus TURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖKOHDE: Menninkäisen päiväkodin liikennejärjestelyt TURVALLISUUSASIAKIRJA: Menninkäisen päiväkodin liikennejärjestelyt, KAJAANI

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT PERHON KUNNAN PIHOJEN JA TEIDEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT 1(4) URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT PERHON KUNNAN RAKENNUSURAKOISSA JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ

Lisätiedot

As Oy Juhannusrinne. Parolantie 3 02120 ESPOO

As Oy Juhannusrinne. Parolantie 3 02120 ESPOO As Oy Juhannusrinne Parolantie 3 02120 ESPOO LAUSUNTO PAROLANTIE 3, 02120 ESPOO 2 HUONEISTOJEN PÄÄTYJEN TARKASTUS AVATUILTA KOHDILTA Kohde: Tilaaja: As Oy Juhannusrinne Parolantie 3 02120 ESPOO As Oy Juhannusrinne

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: HIRVIKOSKEN KOULUN PURKU Hirvikoskentie 225 32200 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015 Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue 1.3

Lisätiedot

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 30.6.2015 Sivu 1/8 Tilaaja: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230, 13101

Lisätiedot

TARKASTUSASIAKIRJAN YHTEENVETO

TARKASTUSASIAKIRJAN YHTEENVETO TARKASTUSASIAKIRJAN YHTEENVETO Tälle lomakkeelle merkitään hankkeen kiinteistö- ja lupatiedot, aloituskokouksessa sovitut rakennusvaiheiden tarkastusten vastuuhenkilöiden tarkastusmerkinnät huomautuksineen,

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI 1 Yleistä Järvi-Suomen Energian (jäljempänä JSE) toimialueella on JSE:n hallinnoimia maahan asennettuja 110 kv maakaapeleita, keskijännite-

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) 24.5.2012

YKSIKKÖHINTALUETTELO YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) 24.5.2012 YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan Nurmijärven Kirkonkylän liikuntapuiston maanrakennusurakan lisä- ja muutostyöt tämän yksikköhintaluettelon

Lisätiedot

Oulaistenkosken silta, Oulainen

Oulaistenkosken silta, Oulainen Oulaistenkosken silta, Oulainen Suunnitelma n:o R15/7883 Määrä- ja yksikköhintaluettelo Teräsbetoninen jatkuva ontelopalkkisilta (Bjop) Jännemitta 22,0+27,50+22,0 m Hyödyllinen leveys 14,10 m Vinous 0

Lisätiedot

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa Tarkastusraportti Sivu: 1 (15) Asiakas Vahinkopaikan osoite Yhteyshenkilö Läsnäolijat Pelkosenniemen kunta Koulutie 9 98500 Pelkosenniemi Jarkko Vuorela (Yhteyshenkilö) p. 0407044508 jarkko.vuorela@pelkosenniemi.

Lisätiedot

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN C-SIIVEN POHJOISPÄÄ

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN C-SIIVEN POHJOISPÄÄ HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN C-SIIVEN POHJOISPÄÄ 01 YLEISET VAATIMUKSET JA OHJEET 01.0 YLEISTÄ Yleiset suoritusmääräykset määräytyvät yleisten sopimusehtojen sekä urakkaohjelman mukaan.

Lisätiedot

R A K E N N U S S E L O S T U S

R A K E N N U S S E L O S T U S LAAJALAHDEN KOULUN OPETTAJA-ASUNTOLA KAUKOLANTIE 15-19 02140 ESPOO HANKENRO 7011 VESIKATTEEN UUSIMINEN R A K E N N U S S E L O S T U S Insinööritoimisto Pontek Oy RAKENNUSSELOSTUS LAAJALAHDEN KOULUN OPETTAJA-ASUNTOLA

Lisätiedot

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 16.1.2015 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jesse Lindholm A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

09. BETONIPINTOJEN KORJAUSTUOTTEET

09. BETONIPINTOJEN KORJAUSTUOTTEET Tulostettu 25.6.2016 1 / 32 09. BETONIPINTOJEN KORJAUSTUOTTEET Tartuntalaasti TL 2 Valumaton täyttölaasti VTL 5 Korjauslaasti KL 1,2 7 Korjauslaasti KL 3,0 10 Korrogard R 3,0 mm 13 Korjauslaasti KL 40

Lisätiedot

Tekninen tietolehti StoPox 452 EP

Tekninen tietolehti StoPox 452 EP EP-pohjuste Ominaista Käyttö Ominaisuudet Ulkonäkö Erikoisominaisuuksia/ huomautuksia sisä- ja ulkokäyttöön lattiapinnoilla kapillaari- ja huokostäyttöön sementtiperustaisilla alustoilla pohjusteena kosteilla

Lisätiedot

SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS

SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS Vastaanottaja Senaatti-kiinteistöt Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 26.2.2010 Viite 82127893 SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ 5731-360-3 24.3.2016 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue ja turvallisuus 1.3 Muut ohjeet

Lisätiedot

(1A) Rakennuksen ulkonurkkien puutteellinen routasuojaus

(1A) Rakennuksen ulkonurkkien puutteellinen routasuojaus 04.03.2001 (1A) Rakennuksen ulkonurkkien puutteellinen routasuojaus Kattovesien ohjaus seinänvierustalle Puutteellinen ulkonurkan routasuojaus Riittämätön pinnankallistus Toimimaton salaojitus Virheellinen

Lisätiedot

MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU

MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU JA TEKNISET VAATIMUKSET FinnBuild 7.10.2006 Atte Stambej ESITYKSEN SISÄLTÖ Kylpyhuoneen korjaushanke Sopimukset Voimassa olevat määräykset 1 KORJAUS- TARVE SUUN- NITTELU

Lisätiedot

VARMAA AINESTA. Maarakennustietoutta pienrakentajalle

VARMAA AINESTA. Maarakennustietoutta pienrakentajalle 1 VARMAA AINESTA Maarakennustietoutta pienrakentajalle 2 Napapiirin Kuljetus Oy tuottaa kuljetus- ja työkonepalveluja koko Lapin alueella Palveluumme luottavat -omakoti- ja loma-asuntorakentajat -talorakennusliikkeet

Lisätiedot

Rakentamismääräyskokoelma

Rakentamismääräyskokoelma Rakentamismääräyskokoelma Osa B1 Kantavat rakenteet Määräykset ja ohjeet 2010 Huom! Esitys perustuu B1-ehdotuksen 22.11.2010 olevaan versioon. Muutokset ovat hyvin mahdollisia. B-sarjan uudistustyön periaatteet

Lisätiedot

MUOVIPUTKIEN ASENNUS

MUOVIPUTKIEN ASENNUS MUOVIPUTKIEN ASENNUS Putkijaoston julkaisu no 36 TASKUOPAS Tässä taskuoppaassa esitetyt asennusohjeet noudattavat Suomen Rakennusinsinöörien liitto ry:n julkaisussa RIL 77-2005 Maahan ja veteen asennettavat

Lisätiedot

Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET

Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET Laitesiirtojen suunnitelmat Osa R7-20 Siirrettävät vesihuolto- ja kaukolämpöverkostot TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS JA LAATU- VAATIMUKSET VAIN URAKKALASKENTAAN 1.4.2014 Destia Oy,

Lisätiedot

192-0200-9701 1 (5) Jouni Räsänen, RI (09) 887 9265 jor@ako.fi. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä

192-0200-9701 1 (5) Jouni Räsänen, RI (09) 887 9265 jor@ako.fi. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä 1 (5) K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.nro KUNTOSELVITYS Rakennuskohde RAPORTTI Asiakirjan sisältö SIMONKYLÄN KOULU Koivukyläntie 52

Lisätiedot

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA RATAVALLINTIE 16 00720 HELSINKI VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 30.01.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170

Lisätiedot

Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus

Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HANGON KAUPUNKI Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sami Heikkilä, Juhani Pirinen Sisällysluettelo 1 Korjaustapaehdotus rakenneosittain...

Lisätiedot