Protokoll Nordlek Steinkjer, Norge juli 2012 Pöytäkirja Nordlek Steinkjer, Norja heinäkuu Öppnandet av mötet 1.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Protokoll Nordlek Steinkjer, Norge juli 2012 Pöytäkirja Nordlek Steinkjer, Norja heinäkuu 2012 1. Öppnandet av mötet 1."

Transkriptio

1 Protokoll Nordlek Steinkjer, Norge juli 2012 Pöytäkirja Nordlek Steinkjer, Norja heinäkuu Öppnandet av mötet 1. Kokouksen avaus Urban önskade välkommen Urban toivotti tervetulleeksi. 2. Upprop av ledamöter och konstaterandet av 2. Neuvoston jäsenien nimenhuuto sekä läsnäolonärvaro- och rösträtt että äänioikeuksien toteaminen Följande personer var på plats: Seuraavat henkilöt olivat läsnä: Peter Sand Christensen (avtalspart: Danske Gymnastik og Idrottsförening), Peter Sand Christensen (sopimusosapuoli: Danske Gymnastik og Lene Sand Christensen (observatör: Danske Gymnastik och Idrottsförening), Lene Sand Christensen (tarkkailija: Danske Idrottsförening) Niels Winberg Clausen (avtalspart: Landsföreningen Gymnastik och Idrottsförening) Niels Winberg Clausen Danske Folkedansere), Annette Jepsen (observatör: Landsföreningen (sopimusosapuoli: Landsföreningen Danske Folkedansere), Annette Danske Folkedansere), Anders Backman (avtalspart: Finlands Svenska Jepsen (tarkkailija: Landsföreningen Danske Folkedansere), Anders Spelmansförbund), Johnny Sved (avtalspart: Finlands Svenska Backman (sopimusosapuoli: Finlands Svenska Spelmansförbund), Folkdansring och Karjalainen Nuorisoliitto), Karja Nummelin.Sailakari Johnny Sved (sopimusosapuoli: Finlands Svenska Folkdansring sekä (observatör: Finlands Svenska Folkdansring), Elin (observatör:noregs Karjalainen Nuorisoliitto), Karja Nummelin.Sailakari (tarkkailija: Ungdomslag), Anne Marie Nerby (observatör: Noregs Ungdomslag), Egon Finlands Svenska Folkdansring), Elin (tarkkailija:noregs Agerskov (observatör: Landsföreningen Danske Folkedansere) Stinne Ungdomslag), Anne Marie Nerby (tarkkailija: Noregs Ungdomslag), (observatör: Noregs Ungdomslag), Gunn Inger Sture (avtalspart: Noregs Egon Agerskov (tarkkailija: Landsföreningen Danske Folkedansere) Ungdomslag), Gertrud Nygren (avtalspart: Svenska Folkdansringen), Stinne (tarkkailija: Noregs Ungdomslag), Gunn Inger Sture Henrika Ekman (observatör: Finalnds Svenska Folkdansring), Katarina (sopimusosapuoli: Noregs Ungdomslag), Gertrud Nygren Westerholm (styrelsen), Helen Eriksson (observatör: Svenska (sopimusosapuoli: Svenska Folkdansringen), Henrika Ekman Folkdansringen), Lonnie Stryg (observatör: Danske Gymnastik og (tarkkailija: Finalnds Svenska Folkdansring), Katarina Westerholm Idrottsföreninger), Rasmus Joensen (avtalspart: Slaid Ring), Bendt (hallitus), Helen Eriksson (tarkkailija: Svenska Folkdansringen), Pedersen (styrelse och avtalspart:thjöddansafélag Reykjavikur) Urban Lonnie Stryg (tarkkailija: Danske Gymnastik og Idrottsföreninger), Lind (styrelsen), Hanne Rasmussen (styrelsen). Rasmus Joensen (sopimusosapuoli: Slaid Ring), Bendt Pedersen (hallitus sekä sopimusosapuoli:thjöddansafélag Reykjavikur) Urban Lind (hallitus), Hanne Rasmussen (hallitus). 3. Godkännande av föredragningslistan 3. Esityslistan hyväksyminen Föredragningslistan godkändes med ändringen att punkt 12 b ströks bort. Esityslista hyväksyttiin sen jälkeen kun kohta 12 b otettiin pois listalta. 4. Val av protokolljusterare och rösträknare 4. Pöytäkirjan tarkastajien sekä ääntenlaskijoiden nimeäminen Peter Sand Christensen och Johnny Sved valdes till protokolljusterare och rösträknare Peter Sand Christen ja Johnny Sved valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi.

2 5. Styrelsens rapport - aktuellt 5. Hallituksen selonteko - ajankohtaista Urban Lind rapporterade. Styrelsen har 3 olika projekt som skall berättas om samt ett nytt, Den första är tolkningsprojektet vilket har som mål att underlätta förståelsen inom Norden. Tyvärr fick projektet inget bidrag men styrelsen kommer att jobba vidare med det och fortsätta att söka bidrag. Det andra projektet är Stämmoarrangörer i nätverket där målet är att se till att NORDLEK-stämmorna utvecklas på ett gemensamt sätt. Inte heller det här projektet tilldelades något bidrag. Ett möte med en del av arbetsgruppens medlemmar kommer ändå att hållas under stämman i Steinkjer där man kommer att diskutera en eventuell fortsättning. Det tredje projektet gäller Folkkulturkongressen i Sverige år 2012 med temat folklig dans på scen. Eftersom vi inte fått bidrag heller för det här kan kongressen inte förverkligas i år utan styrelsen arbetar med att möjliggöra projektet år 2013 istället. I Nordleks handlingsplan står det att styrelsen skall fortsätta jobba mot modell 3, alltså mot ett mera professionellt sekretariat. I planen stod att man först år 2014 skulle gå vidare med detta. Eftersom styrelsen har fått ett förslag som det är svårt att säga nej till tas saken upp nu. Stiftinga Hilmar Alexandersen har erbjudit sig att fungera som sekretariat för Nordlek. Stiftinga Hilmar Alexandersen är sekretariat och kraftcenter för folkmusik, jazz-musik och rockmusik i Tröndelags län och bl.a. arrangör av den årliga Hilmar Alexandersenfestivalen med flera tusen deltagare och praktisk arrangör för NORDLEK 2012 i Steinkjer. Stiftinga Hilmar Alexanders har diskuterat med både Steinkjer kommun och Tröndelags län som båda är positivt inställda till att ge en medfinansiering på 20 25%. Nordlek skall själv bidra med ca NOK det första året. I framtiden skall en del av finsieringen skötas med hjälp av projektbidrag. Om rådsmötet inte har några invändningar åtar styrelsen sig att jobba vidare med denna möjlighet Urban Lind antoi selonteon. Hallituksella on 3 hanketta josta kerrotaan sekä yksi uusi. Ensimmäinen on tulkkaushanke jonka päämäräänä on lisätä ymmärrystä Pihjoismaitten kesken. Valitettavasti hankkeelle ei saatu avustusta mutta hallitus jatkaa työtään ja tekee uusia anomuksia. Toinen hanke on Tapahtumajärjestäjien verkostoituminen jossa päämääränä on taata yhtenäinen kehitys NORDLEK-tapahtumalle. Tämäkään hanke ei saanut avustusta. Tapahtuman aikana Steinkjerissä pidetään kuitenkin kokous, osan työryhmään kuuluvien jäsenien kanssa, jossa keskustellaan hankkeen tulevaisuudesta. Kolmas hanke on Kansankulttuurikongressi Ruotsissa 2012 aiheena kansanomainen tanssi näyttämöllä. Koska siihenkään ei olla saatu avustuksia kongressia ei voida toteuttaa v mutta yritetään saada se aikaiseksi v Nordlekin toimintasuunnitelmassa on sanottu että hallituksen on jatkettava työtään mallia 3 kohti, siis kohti ammattimaisempaa sihteeristöä. Tarkoitus oli että vasta v olisi jatkettu tätä työtä. Hallitus on kuitenkin saanut tarjouksen josta on vaikea kieltäytyä. Säätiö nimeltä Stiftinga Hilmar Alexandersen on ehdottanut että se voisi toimia Nordlekin sihteeristönä. Stiftinga Hilmar Alexandersen on sihteeristö ja voimakeskus Tröndelagin läänissä kansanmusiikin, jazzsekä rockmusiikin ylläpitämiseksi. Se toimii m.m.vuotuisen Hilmar Alexandersen-festivaalin järjestäjänä jolla on monta tuhatta kävijää sekä myös käytännön järjestäjänä NORDLEK 2012-tapahtumassa. Säätiö on keskustellut asiasta sekä Steinkjerin kunnan että läänin kanssa ja molemmat suhtautuvat myönteisesti ajatukselle. Ne ovat luvanneet tulla mukaan 20-25% osuudella kustannuksiin. Nordlek itse täytyy kustantaa n NOK ensimmäisenä vuotena. Jatkossa osa

3 kustannuksista rahoitetaan hankerahoilla. Jos neuvosto hyväksyy ehdotuksen on hallitus valmis jatkamaan hankkeen toteuttamista. 6. Utskottens rapporter 6. Toimikuntien raportit Folkmusikutskottet Utskottet har valt Lonnie Stryg som ordföranden. Gunn Inger Sture har valts till viceordföranden och sekreterare. Utskottet samarbetar med Folkdans- och kulturutskottet inför Nordisk Mix under NORDLEK Utskottet har antagit flera projekt, bl.a. samla ihop alla Samspelslåtar från de olika NORDLEKstämmorna, Nordisk Glöd samt fortsättandet med Vuxna lär sig nätverk. Utskottet har sammanställt en verksamhetsplan för de kommande åren. Folkdans- och kulturutskottet Stig Eriksson har valts till viceordföranden. Gertrud Nygren har redogjort för projektet Det Gröna Bältet. Utskottet kommer att fortsätta att ge ut de nordiska samdanserna. Projektet har haft flera utmaningar, bl.a. har de finska upphovsrätten till musiken vållat problem. Materialet kommer att bli satt ut på nätet. Alla detaljer skall bara klara tills november 2012 så att man göra en bidragsansökan. Nordisk MIX har planlagts i samarbete med Folkmusikutskottet. Utskottet önskar hålla ett möte med NORDLEK 2015, Viborg, för att diskutera vilka bra saker man kunde hålla kvar till Viborg. Barn- och ungdomsutskottet Utskottet har påbörjat en beskrivning på vad NORDRING-kursen är. Arbetet fortsätter i november när det finns flera utskottsmedlemmar på plats. Utskottet har gjort en evaluering av BARNLEK Utskottet rekommenderar att man skulle anmäla sig till kommande stämmor på samma sätt som man gjorde till NORDLEK2012. Kan och Skall skall ytterligare revideras med de kommentarer som kommit fram. Styrelsens projket Stämmoarrangörer i nätverket bör också innefatta BARNLEKstämmor. Projekt såsom Nordic Dance önskar utskottet i fortsättningen vara en del av. Utskottet vill gärna hålla ett möte i november Kansanmusiikkitoimikunta Toimikunta on valinnut Lonnie Stryg puheenjohtajakseen. Gunn Inger Sture on valittu varapuheenjohtajaksi sekä sihteeriksi. Toimikunta tekee yhteistyötä Kansantanssi- ja kulttuuritoimikunnan kanssa Nordisk Mixiltoja ajatellen NORDLEK 2012-tapahtuman yhteydessä. Toimikunnalla on monta hanketta, m.m. koota yhteen kaikki yhteissoitot kaikista NORDLEKtapahtumista, Pohjolan Hehku sekä Aikuiset oppivat verkostoitumaan -hankkeen jatkamista. Toimikunta on laatinut toimintasuunnitelman tuleville vuosille. Kansantanssi- ja kulttuuritoimikunta Stig Eriksson on valittu puheenjohtajaksi. Gertrud Nygren on kertonut hankkeesta nimeltä Det gröna bältet (Vihreä vyö). Toimikunta jatkaa työtään julkaistaakseen pohjoismaisia yhteistansseja. Hankkeessa on ollut monta haastetta, m.m. Suomessa musiikin tekijänoikeudet ovat tuottaneet ongelmia. Aineisto tullaan julkaistamaan kotisivuilla. Kaikki yksityiskohdat on määrä olla selvillä marraskuuhun 2012 mennessä jolloin voidaan laatia hankeanomus. Nordisk MIX (Pohjoimainen miksaus) on suunniteltu yhdessä Kansanmusiikkitoimikunnan kanssa. Toimikunta toivoo että se voisi pitää kokouksen yhdessä NORDLEK 2015, Viborg, kanssa keskustellakseen mitkä osiot voisi olla hyvä pitää mukana seuraavassa tapahtumassa. Lapsi- ja nuorisotoimikunta Toimikunta on laatinut NORDRING-kurssista selonteon siitä, mikä kurssin tarkoitus on. Työtä jatketaan marraskuussa kun toimikunnan jäseniä on enemmän paikalla. Toimikunta on tehnyt arvioinnin BARNLEK 2011-tapahtumasta. Toimikunta suosittelee että ilmoittautumiset jatkossakin tehtäisiin samalla tavalla kun NORDLEK2012-tapahtumassa. Voidaan ja Täytyy tarkastellaan ja päivitetään niillä kommenteilla mitkä ovat nyt tulleet esille. Hallituksen

4 hankkeessa Tapahtumajärjestäjät verkostossa täytyy myös olla mukana osio BARNLEK-tapahtumien kehitys. Toimikunta toivoisi jatkossa saavansa olla osana hankkeissa kuten Nordic Dance. Toimikunta haluaa mielellään pitää kokouksen marraskuussa Verksamhetsberättelsen för år 2011 (bilaga 1 5 ) 7. Toimintakertomus v (liite 1-5) Verksamhetsberättelsen har blivit skickad som bilaga. Urban Lind bad om kommentarer. Henrika uppmärksammade alla på att det fanns ett fel i deltagarlistan angående BUFF-möten och att deltagarantalet under BARNLEK 2011 var högre än angivet. Verksamhetsberättelsen godkändes med dessa ändringar. Toimintakertomus on lähetetty liitteenä kaikille. Urban Lind pyysi kommentteja. Henrika huomautti että osallistujalistassa koskien Lapsi- ja nuorisotoimikunnan kokouksia oli tullut virhe, ja että osallistujien määrä BARNLEK 2011-tapahtumassa oli korkeampi kuin mitä kertomuksessa luki. Toimintakertomus hyväksyttiin näillä muutoksilla. 8. Bokslut och revisionsberättelse för år 2011 (bilaga 6) Bendt Pedersen redogjorde för det utsända bokslutet. Medlemsavgiften är mindre än vad man budgeterat (och alla har inte ens betalt). 8. Tilinpäätös ja tilintarkastajien kertomus v (liite 6) Bendt Pedersen selosti tilinpäätöstä. Jäsenmaksutulot ovat arvioitua pienemmät (ja kaikki eivät ole edes maksaneet) Urban Lind berättade att styrelsen och revisorerna har godkänt och underskrivit bokslutet och att revisionsberättelsen är underskriven av revisorerna. Originalet finns på Svenska Folkdansringens sekretariat (som nu har sommarstängt) Bokslutet blev godkänt under förutsättning att man visar upp det underskrivna bokslutet och revisionsberättelsen i ett senare skede. Urban Lind kertoi että hallitus ja tilintarkastajat ovat hyväksyneet ja allekirjoittaneet tilinpäätöksen ja että tilintarkastajat ovat allekirjoittaneet tilintarkastuskertomuksen. Alkuperäiset dokumentit ovat Svenska Folkdansring:n toimistolla (joka on nyt suljettu lomien ajaksi). Tilinpäätös hyväksyttiin ehdoilla että se sekä tilintarkastajien kertomus esitetään myöhemmässä vaiheessa. 9. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för år 9. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle v Styrelsen beviljades ansvarsfrihet under förutsättning att man kan uppvisa Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus edellyttäen että allekirjoitettu den underskrivna revisionsberättelsen. tilintarkastuskertomus voidaan esittää. 10 Verksamhetsplan för år 2013 och Toimintasuunnitelma v ja 2014 Urban Lind påpekade att verksamhetsplanen inte är helt aktuell nu då man Urban Lind huomautti ettei toimintasuunnitelma ole ihan ajan tasalla planerar att grunda ett fast sekretariat i Steinkjer, se styrelsens rapport vid koska nyt ollaan perustamassa kiinteää sihteeristöä Steinkjeriin, katso punkt 5. hallituksen raportti kohdassa 5. Övriga kommentarer gavs inte angående verksamhetsplanen så den godkändes. Muita kommentteja ei annetu joten toimintasuunnitelma v hyväksyttiin.

5 11 Budget för år 2013 och 2014 (bilaga 8) 11. Talousarvio v ja 2014 (liite 8) Budgeten är utsänd som bilaga.med hänvisning till planerna för ett fast Talousarvio on lähetety liittenä kaikille. Ottaen huomioon että nyt sekretariat i Steinkjer framlades ett nytt, reviderat förslag. För ett suunnitellaan kiinteän sihteeristön perustamista esitettiin uusi, eventuellt fast sekretariat har man budgeterat SEK för år tarkennetu talousarvio. Sihteeristöä varten on budjetoitu SEK Resultatet för år 2013 skulle då vara ett underskott på ,00 SEK. För v V talousarvio antaisi SEK alijäämää. V on år 2014 budgeteras likaså SEK. I gengäld räknar man med budjetoitu myös SEK. Vastineeksi arvioidaan että saadaan projektintäkter på SEK, vilket ger en total utgift på SEK för hanketuloja SEK edestä mikä antaisi kokonaiskustannuksena år 2014 gällande skeretariatet. Resultatet för år 2014 blir ett underskott på SEK siheeristöä ajatellen. V talousarvio näyttäisi SEK. alijäämää SEK. Med dessa ändringar blev budgeten godkänd. 12. Av styrelsen inlämnade frågor till Nordleks rådsmöte a) ansökan från Grönland om anslutning till Nordlek-avtalet En ansökan från Ilulissat Kalattuuat har skickats som bilaga. Styreslen gläder sig över att få en avtalspart från Grönland, och styrelsen föreslår att man ansluter föreningen. Niels Winberg Clausen påpekade att det endast gäller en lokal förening. Bendt Pedersen påpekade att också från Island är Thjöddansafélag Reykjavikur endast en lokal förening men ändå avtalspart. Rasmus Joensen, Färöarna, meddelade att man från Färöarna började som en lokal förening, vilken senare anslöts till en huvudorgansiation. Rådet beslöt att uppta Ilulissat Kalattuuat som avtalspart. b) Ansökan om anslutning till Nordlek-avtalet från Setlementtiliitto Punkten är inte aktuell då ingen officiell begäran har inkommit c) Beslut om nya stadgar för förbundet Nordlek (bilaga 9) Styrelsen fick vid det senaste rådsmötet som uppgift att göra nya stadgar och sända dem till alla för kommentarer och härefter skriva de slutgiltiga stadgarna för att kunna antas under det här rådsmötet. Styrelsen har önskat att övergången till förening skulle ske så smärtfritt och lätt som möjligt. Därför är stadgarna mycket lik den gamla avtalstexten. Tanken är att man i ett senare skede kan revidera stadgarna ifall det finns behov för det. Näillä muutoksilla hyväksyttiin talousarvio. 12. Hallituksen antamia kysymyksiä Nordlek:n neuvostolle a) Hakemus Grönlannista Nordlek-sopimukseen liittymisestä Ilulissat Kalattuuat on anonut liitymistä Nordlek-sopimukseen, tämä hakemus on lähetetty liitteenä. Hallitus on iloinen saadakseen sopimusosapuolen Grönlannista ja hallitus esittääkin että hakemus myönnetään. Niels Winberg Clausen huomautti että kysymyksessä on vain paikallinen yhdistys eikä mikään pääjärjestö. Bendt Pedersen vastasi tähän ettei Thjöddansafélag Reykjavikur Islannistakaan ole pääjärjestö vaan paikallinen yhdistys ja kuitenkin sopimusosapuoli. Rasmus Joensen, Fäärsaarert, kertoi että Fäärsaarestakin yhdistys joka liittyi alunperin oli paikallinen, mutta myöhemmin liitettiin pääjärjestöön. Neuvosto päätti liittää Ilulissat Kalattuuaat sopimusosapuoleksi. b) Setlementtiliitolta tullut anomus liittyä Nordlek-sopimukseen Kohta ei ole ajankohtainen koska mitään virallista hakemusta ei olla saatu. c) Päätös Nordlek-liiton uusien sääntöjen hyväksymisestä (liite 9) Hallitus sai edellisessä neuvoston kokouksessa tehtäväkseen laatia uudet säännöt ja lähettää ne kaikille kommentteja varten. Tämän jälkeen hallituksen tehtävä oli kirjoittaa säännöt puhtaaksi jotta ne voisivat tulla hyväksytyksi tämän kokouksen aikana.

6 Gertrud Nygren meddelade att eftersom de kommentarer som Svenska Folkdansringen givit har antagits är man nöjd med innehållet. Niels Winberg Clausen berättade att man från den danska sidan är nöjd med innehållet. Johnny Sved meddelade att det fortfarande finns enskilda saker i stadgarna som kan ge upphov till missförstånd, men att man är enig om att det viktigaste är nu att ändra Nordlek till en förening och att man senare kan skriva om stadgarna. Stadgarna blev härefter godkända. Hallituksen toiveena on ollut että muutos yhdistykseksi tapahtuisi niin kitkattomasti kuin mahdollista. Siksi säännöt muistuttavat hyvin paljon entistä sopimus-tekstiä. Ajatuksena on että myöhemmässä vaiheessa voidaan säännöt muuttaa jos tarve niin vaatii. Gertrud Nygren ilmoitti että koska ne asiat mistä Svenska Folkdansring oli huomauttanut oli huomioitu säännöissä on Ruotsi tyytyväinen sisältöön. Niels Winberg Clausen sanoi että tanskalaiset ovat tyytyväisiä sisältöön. d) Beslut om ombildandet av Nordlek till registrerad förening och uppsägandet av Nordlek-avtalet Till följd av att stadgarna blivit godkända är det gamla Nordlek-avtalet uppsagt och Förbundet Nordlek har grundats. e) Beslut om att tidigare gällande val och fullmakter beslutade enligt Nordlek-avtalet ska fortsätta gälla för den nybildade föreningen intill nästa ordinarie årsmötet (Viborg 2015) Godkändes men med den anmärkningen att nästa ordinarie rådsmötet hålls 2014 och inte Hanne Rasmussen påpekade att alla avtalsparter bör, enligt den gamla avtalstexten, säga upp sitt medlemskap medan medlemmarna i den nya föreningen inte mer är medlemmar ifall de inte betalar medlemsavgiften. Alla som har betalat sin medlemsavgift år 2012 är automatiskt godkända som medlemmar i Förbundet Nordlek. f) Policyförslag till fördelning av stämmornas överskott En bilaga har skickats ut. Innehållet gav inte upphov till några anmärkningar och policyförslaget godkändes därmed. Johnny Sved ilmoitti että vielä löytyy yksityiskohdissa asioita jotka voivat antaa aihetta väärinkäsityksiin mutta että ollaan yhtä mieltä siitä että tärkeintä on nyt muuttaa Nordlek yhdistykseksi ja että hienosäätöjä voidaan tehdä sääntöihin myöhemmin. Säännöt hyväksyttiin täten. d) Päätös muuttaa Nordlek rekisteröidyksi yhdistykseksi ja Nordleksopmuksen irtisanominen Koska uudet säännöt hyväksyttiin on Nordlek-sopimus irtisanottu ja sen myötä on Nordlek Liitto perustettu. e) Päätetään että aikaisemmat valinnat ja valtuudet Nordleksopimuksen mukaan ovat edelleen voimassa myös uudessa yhdistyksessä aina seuraavaan neuvoston kokoukseen saakka (Viborg 2015) Hyväksyttiin mutta sillä huomautuksella että seuraava varsinainen neuvoston kokous pidetään v eikä Hanne Rasmussen muistutti että kaikkien sopijaosapuolten on, vanhojen sopimussääntöjen mukaan, irtisanottava jäsenyyttään, kun

7 taas jäsenet uudessa yhdistyksessä eivät ole enää jäseniä mikäli eivät maksa jäsenmaksuaan. Kaikki jotka ovat maksaneet v jäsenmaksunsa hyväksytään automaattisesti jäseniksi Nordlek-liittoon. f) Ehdotus tapahtumien ylijäämän jakamisesta Liite asiasta on lähetetty ennen kokousta. Sisältö ei aiheuttanut keskustelua joten ehdotus hyväksyttiin. 13. Sopijaosapuolilta jätettyjä asioita Nordlekin neuvoston kokoukselle Kysymyksiä sopijaosapuolilta Nordlekneuvostolle ei ole tullut. 13 Av avtalsparterna inlämnade frågor till Nordleks rådsmöte Inga inlämnade frågor från avtalsparterna har inkommit. 14. Övriga ärenden 14. Muita asioita a) Presentation av ny hemsida a) Uusien kotisivujen esittely Urban Lind presenterade Nordleks nya hemsida Urban Lind esitteli uudet kotisivut 15 Information om kommande stämmor 15 Tietoa tulevista tapahtumista a) NORDLEK 2012, Steinjer, Norge Johan Einar Bjerkem önsakde välkommen till NORDLEK 2012 i Steinkjer. Johan Einar berättade om öppningsceremonin, där det kommer att uruppföras en komposition gjord enkom för stämman. I övrigt finns det många spännade programpunkter, t.ex. Nordic Dance och Nordisk Glöd, vilka båda är projekt för unga förmågor. b) GRÖNLEK 2013, Ilulissat, Grönland Egon Agerskov från arbetsgruppen Grönlek 2013 presenterade programmet för stämman. Rådet ombads ta ställning till 1) den nationella avgiften Niels Winberg Clausen och Johnny Sved var av den åsikten att avgiften skall vara den samma för alla länder och inte mindre än 200 DKK. Man beslöt att fastställa den nationella avgiften till 200 DKK. 2) Gemensam transpport/resa a) NORDLEK 2012, Steinkjer, Norja Johan Einar Bjerkem toivotti tervetulleiksi NORDLEK 2012, Steinkjeriin. Hän kertoi avajaisjuhlasta missä saadaan kuulla kantaesitys sävellyksestä jota on tehty varta vasten tätä tapahtumaa ajatellen. Muutenkin löytyy monta jännittävää ohjelmaosioita, m.m. Nordic Dance sekä Pohjolan Hehku, molemmat hankkeita joihin osallistuu lahjakkaita nuoria. b) GRÖNLEK 2013, Ilulissat, Gröönlanti Egon Agerskov, GRÖNLEK 2013 työryhmästä, esitteli tapahtumaa varten suunniteltua ohjelmaa. Neuvostoa pyydettiin ottamaan kantaa 1) kansalliseen maksuun Niels Winberg Clausen ja Johnny Sved olivat sitä mieltä että maksun tulisi olla sama kaikille maille eikä 200 DKK pienempi. Päätettiin että kansallinen maksu on 200 DKK. Arbetsgruppen ombads fortsätta med att utreda möjligheterna till gemensam transport så att man kan sedan kan ta ett beslut om saken. c) BARNLEK 2014, Island 2) Yhteinen kuljetus/matka Työryhmää pyydettiin jatkamaan selvittelyä mahdollisten

8 Datum är fastslaget till den 2:a veckan i juli 2014 (onsdag den 9 juli 2014 till lördag 12 juli 2014) Stämmo-området bliver Reykjavik. yhetiskuljetusten järjestämisestä jotta voitaisiin sen jälkeen päättää asiasta. d) NORDLEK 2015, Viborg, Danmark Niels Winberg Clausen presenterade stämmans logo. Man har utsett en stämmokommitté. Man kommer att sätta tyngdpunkten på familjer med barn. Viborg kommun är mycket ivrig och man är inställd på att stämman skall bli riktigt lyckad. c) BARNLEK 2014, Islanti Ajankohta on toinen viikko heinäkuussa 2014 (ke ) Tapahtuma-alue on Reykjavikissa. d) NORDLEK 2015, Viborg, Tanska Niels Winberg Clausen esitteli tapahtuman logoa. Tapahtumalle on asetettu komitea. Pääpaino tulee olemaan lapsiperheissä. Viborgin kunta on hyvin innoissaan ja ovat päättäneet että tapahtumasta tulee hyvin onnistunut. 16 Rådsmötet avslutas 16. Neuvoston kokouksen päättäminen Innan rådsmötet avslutades uppmärksammade Urban Lind alla på att Hanne Rasmussen har valt att avgå från styrelsen efter det här mötet. Urban Lind tackade Hanne Rasmussen för hennes tid i styrelsen. Danmark kommer att inom 3 månader meddela styrelsen vem den nya danska representanten i styrelsen kommer att vara. Den nytillträdda väljs som styrelsemedlem vid nästa ordinarie rådsmöte år Ennen kuin neuvoston kokous päätettiin huomautti Urban Lind kaikkia että Hanne Rasmussen on jättämässä hallituspaikkansa tämän kokouksen myötä. Urban Lind kiitti Hannea hänen ajastaan hallituksessa. Tanska tulee nimeämään 3 kuukauden sisällä uuden tanskalaisen edustajan hallitukseen. Uusi edustaja valitaan virallisesti hallitukseen seuraavassa varsinaisessa neuvoston kokouksessa v Mötet avslutades kl. 16 och Urban Lind tackade för god stämning och goda diskussioner. Sekreterare: Hanne Rasmussen Kokous päätettiin klo 16 ja Urban Lind kiitti kaikkia hyvästä hengestä ja keskusteluista. Sihteeri: Hanne Rasmussen

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Mötet ägde rum i klubbhuset den 3.4.2014 Kokous pidettiin kerhon tiloissa 3.4.2014 1 Öppnandet

Lisätiedot

KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA. Årsmöte 2.6.2011 Vuosikokous 2.6.2011

KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA. Årsmöte 2.6.2011 Vuosikokous 2.6.2011 KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA Årsmöte 2.6.2011 Vuosikokous 2.6.2011 1 Ärenden som skall behandlas vid ordinarie stämma (14 ) Osuuskunnan varsinainen kokous (14 ) 1. Väljes ordförande och sekreterare

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015 Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015 Aika Tid ti/tis 19.5.2015 klo/kl. 17.00 18.23 Paikka Plats Kauniaisten kirkko, Kavallintie 3 Grankulla kyrka, Kavallvägen

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Hörkkö öppnande mötet och hälsade mötesdeltagarna välkomna till Vianova.

Hörkkö öppnande mötet och hälsade mötesdeltagarna välkomna till Vianova. PROTOKOLL 1 (3) NVF Utformining av vägar och gator, finskt utskottsmöte Tid: Tisdagen den 15.1.2013 klo 9:30 12:15 Plats: Vianova, Vaislavägen 6, 02130 Esbo Närvarande: Tuomas Hörkkö, ordförande Maija

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mikaela Lindqvist avasi kokouksen klo 17.06.

Puheenjohtaja Mikaela Lindqvist avasi kokouksen klo 17.06. 1 VÄSTNYLÄNDSKA HUNDFÖRENINGEN RF. LÄNSIUUDENMAAN KOIRAYHDISTYS RY. HÖSTMÖTE Tid / Aika 23.11.2014 kl 17.00 Plats / Paikka: Ekenäs Uncan / Tammisaaren nuorisotalo Närvarande / Läsnä: Bilaga / Liite 1 1

Lisätiedot

KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA. Årsmöte 27.5.2012 Vuosikokous 27.5.2012

KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA. Årsmöte 27.5.2012 Vuosikokous 27.5.2012 KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA Årsmöte 27.5.2012 Vuosikokous 27.5.2012 1 KALLELSE TILL ORDINARIE ANDELSSTÄMMA Tid: 27.05. 2012, kl 14.00 Plats: Byarsborg, Spjutsund Ärenden: På den ordinarie

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

AIKA 29.09.2011 klo 9.30 TID 29.09.2011 kl. 9.30 PAIKKA VALTUUSTOSALI PLATS FULLMÄKTIGESALEN. 1 Kokouksen laillisuus ja 1 Sammanträdets laglighet och

AIKA 29.09.2011 klo 9.30 TID 29.09.2011 kl. 9.30 PAIKKA VALTUUSTOSALI PLATS FULLMÄKTIGESALEN. 1 Kokouksen laillisuus ja 1 Sammanträdets laglighet och HANGON KAUPUNKI ESITYSLISTA NUORTEN ÄÄNI HANGÖ STAD FÖREDRAGNINGSLISTA UNG RÖST AIKA 29.09.2011 klo 9.30 TID 29.09.2011 kl. 9.30 PAIKKA VALTUUSTOSALI PLATS FULLMÄKTIGESALEN ASAT ÄRENDEN 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 241 30.08.2011

Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 241 30.08.2011 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 241 30.08.2011 Kunnan ilmoitusten tiedoksisaattaminen vuosina 2011-2012/Selitys Helsingin hallinto-oikeudelle valtuuston päätöksestä jätetyn valituksen johdosta / Sättet

Lisätiedot

Syyskokous/Höstmöte 20/2015

Syyskokous/Höstmöte 20/2015 Syyskokous/Höstmöte 20/2015 Paikka/Plats: Tammipihan auditorio, Ekgårdens auditorium Aika/Tid: 26.11.2015 kello/klockan 18.00 Esityslista/ Föredragningslista 1 Kokouksen avaus/ Mötets öppnande Puheenjohtaja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 276/2003 vp Lasinkeräyksen järjestäminen ja kierrätys Eduskunnan puhemiehelle Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV on ilmoittanut lopettavansa jätelasin keräämisen toimialueellaan

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Jokamieskentän rakentaminen ja harjoitusalueiden perusparannus Hanke 2014

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Elina Väistö Sito Parhaan ympäristön tekijät Sitossa laadittu kuluneen vuoden aikana Utarbetad vid Sito under det gångna året Sähköautojen

Lisätiedot

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 25.3.2014. Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103)

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 25.3.2014. Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103) Esityslista 25.3.2014 Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103) Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 26.11.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio

Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Scuba do ry VUOSIKOKOUS 2012 Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Läsnä: Ari Immonen Petri Immonen Jussi Sila Annaleena Sila Veli-Matti Viitala

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

12 25.01.2010. Tulosalue, kustannuspaikka Hyväksyjä Varahenkilö. 4000 Rakennusvalvonta Rakennusvalvontapääll. Rakennusvalvontasiht.

12 25.01.2010. Tulosalue, kustannuspaikka Hyväksyjä Varahenkilö. 4000 Rakennusvalvonta Rakennusvalvontapääll. Rakennusvalvontasiht. Tekniikka- ja ympäristövlk/utsk. f tekn. och miljö 12 25.01.2010 Laskujen hyväksyminen 2010 / Godkännande av räkningar 2010 840/V1.14.141/2005 TEYMPVLK 12 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta / Utskottet

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1019/2013 vp Poliisin lupapalveluiden ajanvaraus Eduskunnan puhemiehelle Poliisin lupapalveluita varten pitää jatkossa varata aika Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitoksella.

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 Tiedotustilaisuus Aika Torstai 16. toukokuuta 2013 klo 18 20 Paikka Kaupunginjohtotoimisto, Köpmansgatan 20, Informationssalen Läsnä 27 henkilöä Antti Yliselä, suunnittelupäällikkö

Lisätiedot

Sisältö. Johdanto, Tausta. Laatija: Sosiaali- ja terveysministeriö. Vastauksen määräpäivä: 20.10.2015

Sisältö. Johdanto, Tausta. Laatija: Sosiaali- ja terveysministeriö. Vastauksen määräpäivä: 20.10.2015 Laatija: Sosiaali- ja terveysministeriö Vastauksen määräpäivä: 20.10.2015 Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain eräiden velvoitteiden voimassaolon jatkamisesta/ Lag om ändring av lagen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 03.09.2014 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 537/02/02/00/2014

Lisätiedot

8 23.01.2012. Kustannuspaikka, tulosalue Hyväksyjä Varahenkilö. 4000-4020 Talous ja hallinto Hallintosihteeri Tekninen johtaja

8 23.01.2012. Kustannuspaikka, tulosalue Hyväksyjä Varahenkilö. 4000-4020 Talous ja hallinto Hallintosihteeri Tekninen johtaja Tekniikka- ja ympäristövlk/ Utsk. f tekn. och miljö 8 23.01.2012 Laskujen hyväksyminen 2012 / Godkännande av räkningar 2012 44/02.02.02/2012 TEYMPVLK 8 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta / Utskottet för

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme Trevlig sommar! Hauskaa kesää! Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme KUNDINFORMATION ASIAKASTIEDOTE 4/2011 Snart

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

4. Val av protokolljusterare Peter Sand Christensen (DK) och Endre Kleiveland (N) valdes.

4. Val av protokolljusterare Peter Sand Christensen (DK) och Endre Kleiveland (N) valdes. 30-09-2009 Referat af rådsmøde i Nordlekrådet d. 30. juni 2009 Referat från Nordlekrådets rådsmöte den 30 juni 2009 Nordlekneuvoston neuvoston kokous 30 kesäkuuta 2009 1. Åbning af rådsmødet Nordlekrådets

Lisätiedot

JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET

JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET 2 TIDTABELL 2012 Förhandsutredning 2013 Tillsättandet av projektet 2014 Planering & organisering 2015 2017 2016 Utarbetandet av programmet för jubileumsåret

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 220/2009 vp Perhepäivähoitajien palkkaus Eduskunnan puhemiehelle Perhepäivähoitaja on lapsia omassa kodissaan, ryhmäperhepäivähoidossa tai lapsen kotona hoitava henkilö. Perhepäivähoidossa

Lisätiedot

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä Viranomaiskokous Haaparanta 19.-20.1.2012 Myndighetskonferens Haparanda Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä - Tausta ja sisältö Gränsälvsöverkommelsen mellan Finland och Sverige - Bakgrund och innehåll

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

Österbottens förbund Pohjanmaan liitto

Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Österbottens förbund Pohjanmaan liitto ERUF EAKR Niklas Ulfvens Finlands strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 TL 2.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous La 1.11.2014 klo 17:00 Kartano Koskenranta, Voikkaa Esityslista 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2 Läsnä olevien toteaminen, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Esityslistan

Lisätiedot

96 23.10.2013 344 05.11.2013 59 04.06.2014 191 17.06.2014 6 28.01.2015

96 23.10.2013 344 05.11.2013 59 04.06.2014 191 17.06.2014 6 28.01.2015 Maankäyttöjaosto/ Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ 96 23.10.2013 344 05.11.2013 59 04.06.2014 191 17.06.2014 6 28.01.2015 Pähkinälehdon

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi, kotipaikka sekä kieli

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi, kotipaikka sekä kieli YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka sekä kieli Tarkoitus ja toiminta Jäsenet 1 Yhdistyksen nimi on Suomen laivainsinöörien yhdistys - Finlands skeppsingenjörförening LARADI ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 874/2010 vp Poliisikoiratoiminnan keskittäminen Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella Eduskunnan puhemiehelle Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella on valmisteilla muutos, jossa poliisikoiratoiminta

Lisätiedot

SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR

SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR Sipoonkorpi-työryhmien mietinnöt 1993 ja 2004 Natura 2000 Ekologinen verkosto Itä-Uudellamaalla, Väre 2002 Ehdotus asetukseksi Sipoonkorven luonnonsuojelualueesta

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 Tietoisku 8/2013 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pieneni hieman 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA TUTKIMUSALUE North (Torne) Saami - 4000 (25 000) Lule Saami - 500 (1500)

Lisätiedot

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa.

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Välkomna till Österbottens förbunds bredbandsseminarium, som fått namnet Österbotten kör

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Öurintie 31, 66800 Oravainen. Kotipaikka Rekisteröimisvuosi Jäsenmäärä Jäsenmäärä Vöyriltä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Öurintie 31, 66800 Oravainen. Kotipaikka Rekisteröimisvuosi Jäsenmäärä Jäsenmäärä Vöyriltä. VÖYRIN KUNTA Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Öurintie 31, 66800 Oravainen AVUSTUSHAKEMUS YHDISTYKSILLE / RYHMILLE VUOSI: Jätetty: HAKIJA Yhdistys/Ryhmä: Osoite: Pankki ja tilin nro: Kotipaikka Rekisteröimisvuosi

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 KAUPAN ESIMIESVETERAANIT RY VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Aika 1.9.2015 kello 18.30 Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 Läsnä Liitteessä 6 mainitut 43 henkilöä 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 777/2004 vp Työntekijöiden työehtojen heikentyminen ISS:ssä Eduskunnan puhemiehelle Pietarsaaressa sijaitsevassa Snellmanin lihanjalostuslaitoksessa hoidettiin tuotantorakennusten siivoustyö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 399/2007 vp Kansainvälisen adoption rajoitukset Eduskunnan puhemiehelle Lapseksiottamisesta annettua lakia (153/1985) muutettiin vuonna 1996, jotta Suomessa voitiin saattaa voimaan

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 28.9.2015 PÖYTÄKIRJA

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 28.9.2015 PÖYTÄKIRJA F.C. Barcelona Fan Club Finland n:o 1426 www.fcbarcelonafinland.com PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 2015 1(3) YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 28.9.2015 PÖYTÄKIRJA 1 Kokouksen avaus Jari Pekkola toivotti jäsenet tervetulleeksi

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 95/2006 vp Saamenkieliset ylioppilaskirjoitukset Eduskunnan puhemiehelle Saamen kielen aseman parantamiseksi Suomessa tuli vuonna 1992 voimaan kielilaki. Vuonna 2004 tuli voimaan saamen

Lisätiedot

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Silva Malin Sjöholm Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Fakta Bygget skall vara klart 30.11 Naturen har fungerat som inspiration i processen. Silva- betyder skog på latin Färgskalan inne i

Lisätiedot

Aika: 18.10.2006, kello 18:00-21:22 Paikka: Lahdesjärven ABC Liikenneaseman kokoustilat, Tampere

Aika: 18.10.2006, kello 18:00-21:22 Paikka: Lahdesjärven ABC Liikenneaseman kokoustilat, Tampere Suomen Paaritaksit ry Perustamiskokous Aika: 18.10.2006, kello 18:00-21:22 Paikka: Lahdesjärven ABC Liikenneaseman kokoustilat, Tampere Läsnä: Tarmo Vuorinen, Tampere Markku Tuulinen, Pori Lauri Savolainen,

Lisätiedot

Hallituksen esitys liittokokouksen esityslistaksi

Hallituksen esitys liittokokouksen esityslistaksi SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 05 Sivu 1 / 6 Hallituksen esitys liittokokouksen esityslistaksi 01 Kokouksen avaaminen 02 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 03 Kokouksen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 663/2009 vp Avustukset valtakunnallisille kulttuuritapahtumille Eduskunnan puhemiehelle Opetusministeriö myöntää vuosittain tukea kulttuuritapahtumille. Avustusten tarkoituksena on

Lisätiedot

Aika: 11.1.2013 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio

Aika: 11.1.2013 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Scuba do ry VUOSIKOKOUS 2013 Aika: 11.1.2013 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Läsnä: Ari Immonen Petri Immonen Jussi Sila Annaleena Sila Tea Lassinaro Marjo

Lisätiedot

Käyttäjäopas Web Asennus Konfiguraattori

Käyttäjäopas Web Asennus Konfiguraattori Käyttäjäopas Web Asennus Konfiguraattori Yleiskatsaus... 2 Ilmoita projektisi yksityiskohdat... 2 Valitse lisäpalvelut... 3 Tallenna projekti... 4 Vahvista tilaus... 5 Käytettyjä lyhennyksiä... 6 Yhteenveto

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 528/2006 vp Talous- ja velkaneuvonnan valtionosuuden kohdentaminen Enon kunnalle Eduskunnan puhemiehelle Valtion talousarviossa on määräraha talous- ja velkaneuvontaan. Lääninhallitusten

Lisätiedot

Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors

Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Sverigefinskt familjeläger 1-3 augusti 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Tervetuloa Örebron läänin ensimmäiselle

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 19.3.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 19.3.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 19.3.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 19.9.2010 PÖYTÄKIRJA

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 19.9.2010 PÖYTÄKIRJA F.C. Barcelona Fan Club Finland n:o 1426 www.fcbarcelonafinland.com PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 2010 1(3) YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 19.9.2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokouksen avaus Jari Pekkola toivotti jäsenet tervetulleeksi

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

XIV Korsholmsstafetten

XIV Korsholmsstafetten XIV Korsholmsstafetten 19.5.2013 Huvudklasser Öppen klass: Laget får komponeras fritt. Damklass: Laget ska endast bestå av kvinnliga löpare. Varje lag skall bestå av 6 8 löpare. Två löpare från varje lag

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

POHJOLAN PARASTA RUOKAA

POHJOLAN PARASTA RUOKAA POHJOLAN PARASTA RUOKAA Pohjolan makuelämykset ovat nyt huudossa, ja ruokakilpailut ovat tulleet jäädäkseen. Niitä käydään televisiossa, lehdissä ja nyt myös merellä. Viking Line julkisti jokin aika sitten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2010 vp Maksuhäiriömerkintöjen vaikutus puhelin- ja nettiliittymien hankintaan Eduskunnan puhemiehelle Saunalahti ja DNA solmivat Internet-laajakaistasopimuksia melko edullisella

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2004 vp Asunto-osakeyhtiöiden hallitusten ja osakkeenomistajien ohjeistaminen Eduskunnan puhemiehelle Viime lokakuun alusta voimaan tullut järjestyslaki kumosi kaupunkien omat järjestyssäännöt.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1024/2004 vp Omakotitalojen saaminen energiansäästöavustusten piiriin Eduskunnan puhemiehelle Hyväksytyn ilmastostrategian mukaan Suomi sitoutuu vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta 11.04.2014 PÖYTÄKIRJA 1/2014

Kielellisten palvelujen toimikunta 11.04.2014 PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kielellisten palvelujen toimikunta 11.04.2014 PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjan tarkastajat 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 Idnet-verkoston

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2013 vp Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen tukitoimet Eduskunnan puhemiehelle Hallitus nimesi lähes päivälleen vuosi sitten Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen alueeksi.

Lisätiedot