Protokoll Nordlek Steinkjer, Norge juli 2012 Pöytäkirja Nordlek Steinkjer, Norja heinäkuu Öppnandet av mötet 1.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Protokoll Nordlek Steinkjer, Norge juli 2012 Pöytäkirja Nordlek Steinkjer, Norja heinäkuu 2012 1. Öppnandet av mötet 1."

Transkriptio

1 Protokoll Nordlek Steinkjer, Norge juli 2012 Pöytäkirja Nordlek Steinkjer, Norja heinäkuu Öppnandet av mötet 1. Kokouksen avaus Urban önskade välkommen Urban toivotti tervetulleeksi. 2. Upprop av ledamöter och konstaterandet av 2. Neuvoston jäsenien nimenhuuto sekä läsnäolonärvaro- och rösträtt että äänioikeuksien toteaminen Följande personer var på plats: Seuraavat henkilöt olivat läsnä: Peter Sand Christensen (avtalspart: Danske Gymnastik og Idrottsförening), Peter Sand Christensen (sopimusosapuoli: Danske Gymnastik og Lene Sand Christensen (observatör: Danske Gymnastik och Idrottsförening), Lene Sand Christensen (tarkkailija: Danske Idrottsförening) Niels Winberg Clausen (avtalspart: Landsföreningen Gymnastik och Idrottsförening) Niels Winberg Clausen Danske Folkedansere), Annette Jepsen (observatör: Landsföreningen (sopimusosapuoli: Landsföreningen Danske Folkedansere), Annette Danske Folkedansere), Anders Backman (avtalspart: Finlands Svenska Jepsen (tarkkailija: Landsföreningen Danske Folkedansere), Anders Spelmansförbund), Johnny Sved (avtalspart: Finlands Svenska Backman (sopimusosapuoli: Finlands Svenska Spelmansförbund), Folkdansring och Karjalainen Nuorisoliitto), Karja Nummelin.Sailakari Johnny Sved (sopimusosapuoli: Finlands Svenska Folkdansring sekä (observatör: Finlands Svenska Folkdansring), Elin (observatör:noregs Karjalainen Nuorisoliitto), Karja Nummelin.Sailakari (tarkkailija: Ungdomslag), Anne Marie Nerby (observatör: Noregs Ungdomslag), Egon Finlands Svenska Folkdansring), Elin (tarkkailija:noregs Agerskov (observatör: Landsföreningen Danske Folkedansere) Stinne Ungdomslag), Anne Marie Nerby (tarkkailija: Noregs Ungdomslag), (observatör: Noregs Ungdomslag), Gunn Inger Sture (avtalspart: Noregs Egon Agerskov (tarkkailija: Landsföreningen Danske Folkedansere) Ungdomslag), Gertrud Nygren (avtalspart: Svenska Folkdansringen), Stinne (tarkkailija: Noregs Ungdomslag), Gunn Inger Sture Henrika Ekman (observatör: Finalnds Svenska Folkdansring), Katarina (sopimusosapuoli: Noregs Ungdomslag), Gertrud Nygren Westerholm (styrelsen), Helen Eriksson (observatör: Svenska (sopimusosapuoli: Svenska Folkdansringen), Henrika Ekman Folkdansringen), Lonnie Stryg (observatör: Danske Gymnastik og (tarkkailija: Finalnds Svenska Folkdansring), Katarina Westerholm Idrottsföreninger), Rasmus Joensen (avtalspart: Slaid Ring), Bendt (hallitus), Helen Eriksson (tarkkailija: Svenska Folkdansringen), Pedersen (styrelse och avtalspart:thjöddansafélag Reykjavikur) Urban Lonnie Stryg (tarkkailija: Danske Gymnastik og Idrottsföreninger), Lind (styrelsen), Hanne Rasmussen (styrelsen). Rasmus Joensen (sopimusosapuoli: Slaid Ring), Bendt Pedersen (hallitus sekä sopimusosapuoli:thjöddansafélag Reykjavikur) Urban Lind (hallitus), Hanne Rasmussen (hallitus). 3. Godkännande av föredragningslistan 3. Esityslistan hyväksyminen Föredragningslistan godkändes med ändringen att punkt 12 b ströks bort. Esityslista hyväksyttiin sen jälkeen kun kohta 12 b otettiin pois listalta. 4. Val av protokolljusterare och rösträknare 4. Pöytäkirjan tarkastajien sekä ääntenlaskijoiden nimeäminen Peter Sand Christensen och Johnny Sved valdes till protokolljusterare och rösträknare Peter Sand Christen ja Johnny Sved valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi.

2 5. Styrelsens rapport - aktuellt 5. Hallituksen selonteko - ajankohtaista Urban Lind rapporterade. Styrelsen har 3 olika projekt som skall berättas om samt ett nytt, Den första är tolkningsprojektet vilket har som mål att underlätta förståelsen inom Norden. Tyvärr fick projektet inget bidrag men styrelsen kommer att jobba vidare med det och fortsätta att söka bidrag. Det andra projektet är Stämmoarrangörer i nätverket där målet är att se till att NORDLEK-stämmorna utvecklas på ett gemensamt sätt. Inte heller det här projektet tilldelades något bidrag. Ett möte med en del av arbetsgruppens medlemmar kommer ändå att hållas under stämman i Steinkjer där man kommer att diskutera en eventuell fortsättning. Det tredje projektet gäller Folkkulturkongressen i Sverige år 2012 med temat folklig dans på scen. Eftersom vi inte fått bidrag heller för det här kan kongressen inte förverkligas i år utan styrelsen arbetar med att möjliggöra projektet år 2013 istället. I Nordleks handlingsplan står det att styrelsen skall fortsätta jobba mot modell 3, alltså mot ett mera professionellt sekretariat. I planen stod att man först år 2014 skulle gå vidare med detta. Eftersom styrelsen har fått ett förslag som det är svårt att säga nej till tas saken upp nu. Stiftinga Hilmar Alexandersen har erbjudit sig att fungera som sekretariat för Nordlek. Stiftinga Hilmar Alexandersen är sekretariat och kraftcenter för folkmusik, jazz-musik och rockmusik i Tröndelags län och bl.a. arrangör av den årliga Hilmar Alexandersenfestivalen med flera tusen deltagare och praktisk arrangör för NORDLEK 2012 i Steinkjer. Stiftinga Hilmar Alexanders har diskuterat med både Steinkjer kommun och Tröndelags län som båda är positivt inställda till att ge en medfinansiering på 20 25%. Nordlek skall själv bidra med ca NOK det första året. I framtiden skall en del av finsieringen skötas med hjälp av projektbidrag. Om rådsmötet inte har några invändningar åtar styrelsen sig att jobba vidare med denna möjlighet Urban Lind antoi selonteon. Hallituksella on 3 hanketta josta kerrotaan sekä yksi uusi. Ensimmäinen on tulkkaushanke jonka päämäräänä on lisätä ymmärrystä Pihjoismaitten kesken. Valitettavasti hankkeelle ei saatu avustusta mutta hallitus jatkaa työtään ja tekee uusia anomuksia. Toinen hanke on Tapahtumajärjestäjien verkostoituminen jossa päämääränä on taata yhtenäinen kehitys NORDLEK-tapahtumalle. Tämäkään hanke ei saanut avustusta. Tapahtuman aikana Steinkjerissä pidetään kuitenkin kokous, osan työryhmään kuuluvien jäsenien kanssa, jossa keskustellaan hankkeen tulevaisuudesta. Kolmas hanke on Kansankulttuurikongressi Ruotsissa 2012 aiheena kansanomainen tanssi näyttämöllä. Koska siihenkään ei olla saatu avustuksia kongressia ei voida toteuttaa v mutta yritetään saada se aikaiseksi v Nordlekin toimintasuunnitelmassa on sanottu että hallituksen on jatkettava työtään mallia 3 kohti, siis kohti ammattimaisempaa sihteeristöä. Tarkoitus oli että vasta v olisi jatkettu tätä työtä. Hallitus on kuitenkin saanut tarjouksen josta on vaikea kieltäytyä. Säätiö nimeltä Stiftinga Hilmar Alexandersen on ehdottanut että se voisi toimia Nordlekin sihteeristönä. Stiftinga Hilmar Alexandersen on sihteeristö ja voimakeskus Tröndelagin läänissä kansanmusiikin, jazzsekä rockmusiikin ylläpitämiseksi. Se toimii m.m.vuotuisen Hilmar Alexandersen-festivaalin järjestäjänä jolla on monta tuhatta kävijää sekä myös käytännön järjestäjänä NORDLEK 2012-tapahtumassa. Säätiö on keskustellut asiasta sekä Steinkjerin kunnan että läänin kanssa ja molemmat suhtautuvat myönteisesti ajatukselle. Ne ovat luvanneet tulla mukaan 20-25% osuudella kustannuksiin. Nordlek itse täytyy kustantaa n NOK ensimmäisenä vuotena. Jatkossa osa

3 kustannuksista rahoitetaan hankerahoilla. Jos neuvosto hyväksyy ehdotuksen on hallitus valmis jatkamaan hankkeen toteuttamista. 6. Utskottens rapporter 6. Toimikuntien raportit Folkmusikutskottet Utskottet har valt Lonnie Stryg som ordföranden. Gunn Inger Sture har valts till viceordföranden och sekreterare. Utskottet samarbetar med Folkdans- och kulturutskottet inför Nordisk Mix under NORDLEK Utskottet har antagit flera projekt, bl.a. samla ihop alla Samspelslåtar från de olika NORDLEKstämmorna, Nordisk Glöd samt fortsättandet med Vuxna lär sig nätverk. Utskottet har sammanställt en verksamhetsplan för de kommande åren. Folkdans- och kulturutskottet Stig Eriksson har valts till viceordföranden. Gertrud Nygren har redogjort för projektet Det Gröna Bältet. Utskottet kommer att fortsätta att ge ut de nordiska samdanserna. Projektet har haft flera utmaningar, bl.a. har de finska upphovsrätten till musiken vållat problem. Materialet kommer att bli satt ut på nätet. Alla detaljer skall bara klara tills november 2012 så att man göra en bidragsansökan. Nordisk MIX har planlagts i samarbete med Folkmusikutskottet. Utskottet önskar hålla ett möte med NORDLEK 2015, Viborg, för att diskutera vilka bra saker man kunde hålla kvar till Viborg. Barn- och ungdomsutskottet Utskottet har påbörjat en beskrivning på vad NORDRING-kursen är. Arbetet fortsätter i november när det finns flera utskottsmedlemmar på plats. Utskottet har gjort en evaluering av BARNLEK Utskottet rekommenderar att man skulle anmäla sig till kommande stämmor på samma sätt som man gjorde till NORDLEK2012. Kan och Skall skall ytterligare revideras med de kommentarer som kommit fram. Styrelsens projket Stämmoarrangörer i nätverket bör också innefatta BARNLEKstämmor. Projekt såsom Nordic Dance önskar utskottet i fortsättningen vara en del av. Utskottet vill gärna hålla ett möte i november Kansanmusiikkitoimikunta Toimikunta on valinnut Lonnie Stryg puheenjohtajakseen. Gunn Inger Sture on valittu varapuheenjohtajaksi sekä sihteeriksi. Toimikunta tekee yhteistyötä Kansantanssi- ja kulttuuritoimikunnan kanssa Nordisk Mixiltoja ajatellen NORDLEK 2012-tapahtuman yhteydessä. Toimikunnalla on monta hanketta, m.m. koota yhteen kaikki yhteissoitot kaikista NORDLEKtapahtumista, Pohjolan Hehku sekä Aikuiset oppivat verkostoitumaan -hankkeen jatkamista. Toimikunta on laatinut toimintasuunnitelman tuleville vuosille. Kansantanssi- ja kulttuuritoimikunta Stig Eriksson on valittu puheenjohtajaksi. Gertrud Nygren on kertonut hankkeesta nimeltä Det gröna bältet (Vihreä vyö). Toimikunta jatkaa työtään julkaistaakseen pohjoismaisia yhteistansseja. Hankkeessa on ollut monta haastetta, m.m. Suomessa musiikin tekijänoikeudet ovat tuottaneet ongelmia. Aineisto tullaan julkaistamaan kotisivuilla. Kaikki yksityiskohdat on määrä olla selvillä marraskuuhun 2012 mennessä jolloin voidaan laatia hankeanomus. Nordisk MIX (Pohjoimainen miksaus) on suunniteltu yhdessä Kansanmusiikkitoimikunnan kanssa. Toimikunta toivoo että se voisi pitää kokouksen yhdessä NORDLEK 2015, Viborg, kanssa keskustellakseen mitkä osiot voisi olla hyvä pitää mukana seuraavassa tapahtumassa. Lapsi- ja nuorisotoimikunta Toimikunta on laatinut NORDRING-kurssista selonteon siitä, mikä kurssin tarkoitus on. Työtä jatketaan marraskuussa kun toimikunnan jäseniä on enemmän paikalla. Toimikunta on tehnyt arvioinnin BARNLEK 2011-tapahtumasta. Toimikunta suosittelee että ilmoittautumiset jatkossakin tehtäisiin samalla tavalla kun NORDLEK2012-tapahtumassa. Voidaan ja Täytyy tarkastellaan ja päivitetään niillä kommenteilla mitkä ovat nyt tulleet esille. Hallituksen

4 hankkeessa Tapahtumajärjestäjät verkostossa täytyy myös olla mukana osio BARNLEK-tapahtumien kehitys. Toimikunta toivoisi jatkossa saavansa olla osana hankkeissa kuten Nordic Dance. Toimikunta haluaa mielellään pitää kokouksen marraskuussa Verksamhetsberättelsen för år 2011 (bilaga 1 5 ) 7. Toimintakertomus v (liite 1-5) Verksamhetsberättelsen har blivit skickad som bilaga. Urban Lind bad om kommentarer. Henrika uppmärksammade alla på att det fanns ett fel i deltagarlistan angående BUFF-möten och att deltagarantalet under BARNLEK 2011 var högre än angivet. Verksamhetsberättelsen godkändes med dessa ändringar. Toimintakertomus on lähetetty liitteenä kaikille. Urban Lind pyysi kommentteja. Henrika huomautti että osallistujalistassa koskien Lapsi- ja nuorisotoimikunnan kokouksia oli tullut virhe, ja että osallistujien määrä BARNLEK 2011-tapahtumassa oli korkeampi kuin mitä kertomuksessa luki. Toimintakertomus hyväksyttiin näillä muutoksilla. 8. Bokslut och revisionsberättelse för år 2011 (bilaga 6) Bendt Pedersen redogjorde för det utsända bokslutet. Medlemsavgiften är mindre än vad man budgeterat (och alla har inte ens betalt). 8. Tilinpäätös ja tilintarkastajien kertomus v (liite 6) Bendt Pedersen selosti tilinpäätöstä. Jäsenmaksutulot ovat arvioitua pienemmät (ja kaikki eivät ole edes maksaneet) Urban Lind berättade att styrelsen och revisorerna har godkänt och underskrivit bokslutet och att revisionsberättelsen är underskriven av revisorerna. Originalet finns på Svenska Folkdansringens sekretariat (som nu har sommarstängt) Bokslutet blev godkänt under förutsättning att man visar upp det underskrivna bokslutet och revisionsberättelsen i ett senare skede. Urban Lind kertoi että hallitus ja tilintarkastajat ovat hyväksyneet ja allekirjoittaneet tilinpäätöksen ja että tilintarkastajat ovat allekirjoittaneet tilintarkastuskertomuksen. Alkuperäiset dokumentit ovat Svenska Folkdansring:n toimistolla (joka on nyt suljettu lomien ajaksi). Tilinpäätös hyväksyttiin ehdoilla että se sekä tilintarkastajien kertomus esitetään myöhemmässä vaiheessa. 9. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för år 9. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle v Styrelsen beviljades ansvarsfrihet under förutsättning att man kan uppvisa Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus edellyttäen että allekirjoitettu den underskrivna revisionsberättelsen. tilintarkastuskertomus voidaan esittää. 10 Verksamhetsplan för år 2013 och Toimintasuunnitelma v ja 2014 Urban Lind påpekade att verksamhetsplanen inte är helt aktuell nu då man Urban Lind huomautti ettei toimintasuunnitelma ole ihan ajan tasalla planerar att grunda ett fast sekretariat i Steinkjer, se styrelsens rapport vid koska nyt ollaan perustamassa kiinteää sihteeristöä Steinkjeriin, katso punkt 5. hallituksen raportti kohdassa 5. Övriga kommentarer gavs inte angående verksamhetsplanen så den godkändes. Muita kommentteja ei annetu joten toimintasuunnitelma v hyväksyttiin.

5 11 Budget för år 2013 och 2014 (bilaga 8) 11. Talousarvio v ja 2014 (liite 8) Budgeten är utsänd som bilaga.med hänvisning till planerna för ett fast Talousarvio on lähetety liittenä kaikille. Ottaen huomioon että nyt sekretariat i Steinkjer framlades ett nytt, reviderat förslag. För ett suunnitellaan kiinteän sihteeristön perustamista esitettiin uusi, eventuellt fast sekretariat har man budgeterat SEK för år tarkennetu talousarvio. Sihteeristöä varten on budjetoitu SEK Resultatet för år 2013 skulle då vara ett underskott på ,00 SEK. För v V talousarvio antaisi SEK alijäämää. V on år 2014 budgeteras likaså SEK. I gengäld räknar man med budjetoitu myös SEK. Vastineeksi arvioidaan että saadaan projektintäkter på SEK, vilket ger en total utgift på SEK för hanketuloja SEK edestä mikä antaisi kokonaiskustannuksena år 2014 gällande skeretariatet. Resultatet för år 2014 blir ett underskott på SEK siheeristöä ajatellen. V talousarvio näyttäisi SEK. alijäämää SEK. Med dessa ändringar blev budgeten godkänd. 12. Av styrelsen inlämnade frågor till Nordleks rådsmöte a) ansökan från Grönland om anslutning till Nordlek-avtalet En ansökan från Ilulissat Kalattuuat har skickats som bilaga. Styreslen gläder sig över att få en avtalspart från Grönland, och styrelsen föreslår att man ansluter föreningen. Niels Winberg Clausen påpekade att det endast gäller en lokal förening. Bendt Pedersen påpekade att också från Island är Thjöddansafélag Reykjavikur endast en lokal förening men ändå avtalspart. Rasmus Joensen, Färöarna, meddelade att man från Färöarna började som en lokal förening, vilken senare anslöts till en huvudorgansiation. Rådet beslöt att uppta Ilulissat Kalattuuat som avtalspart. b) Ansökan om anslutning till Nordlek-avtalet från Setlementtiliitto Punkten är inte aktuell då ingen officiell begäran har inkommit c) Beslut om nya stadgar för förbundet Nordlek (bilaga 9) Styrelsen fick vid det senaste rådsmötet som uppgift att göra nya stadgar och sända dem till alla för kommentarer och härefter skriva de slutgiltiga stadgarna för att kunna antas under det här rådsmötet. Styrelsen har önskat att övergången till förening skulle ske så smärtfritt och lätt som möjligt. Därför är stadgarna mycket lik den gamla avtalstexten. Tanken är att man i ett senare skede kan revidera stadgarna ifall det finns behov för det. Näillä muutoksilla hyväksyttiin talousarvio. 12. Hallituksen antamia kysymyksiä Nordlek:n neuvostolle a) Hakemus Grönlannista Nordlek-sopimukseen liittymisestä Ilulissat Kalattuuat on anonut liitymistä Nordlek-sopimukseen, tämä hakemus on lähetetty liitteenä. Hallitus on iloinen saadakseen sopimusosapuolen Grönlannista ja hallitus esittääkin että hakemus myönnetään. Niels Winberg Clausen huomautti että kysymyksessä on vain paikallinen yhdistys eikä mikään pääjärjestö. Bendt Pedersen vastasi tähän ettei Thjöddansafélag Reykjavikur Islannistakaan ole pääjärjestö vaan paikallinen yhdistys ja kuitenkin sopimusosapuoli. Rasmus Joensen, Fäärsaarert, kertoi että Fäärsaarestakin yhdistys joka liittyi alunperin oli paikallinen, mutta myöhemmin liitettiin pääjärjestöön. Neuvosto päätti liittää Ilulissat Kalattuuaat sopimusosapuoleksi. b) Setlementtiliitolta tullut anomus liittyä Nordlek-sopimukseen Kohta ei ole ajankohtainen koska mitään virallista hakemusta ei olla saatu. c) Päätös Nordlek-liiton uusien sääntöjen hyväksymisestä (liite 9) Hallitus sai edellisessä neuvoston kokouksessa tehtäväkseen laatia uudet säännöt ja lähettää ne kaikille kommentteja varten. Tämän jälkeen hallituksen tehtävä oli kirjoittaa säännöt puhtaaksi jotta ne voisivat tulla hyväksytyksi tämän kokouksen aikana.

6 Gertrud Nygren meddelade att eftersom de kommentarer som Svenska Folkdansringen givit har antagits är man nöjd med innehållet. Niels Winberg Clausen berättade att man från den danska sidan är nöjd med innehållet. Johnny Sved meddelade att det fortfarande finns enskilda saker i stadgarna som kan ge upphov till missförstånd, men att man är enig om att det viktigaste är nu att ändra Nordlek till en förening och att man senare kan skriva om stadgarna. Stadgarna blev härefter godkända. Hallituksen toiveena on ollut että muutos yhdistykseksi tapahtuisi niin kitkattomasti kuin mahdollista. Siksi säännöt muistuttavat hyvin paljon entistä sopimus-tekstiä. Ajatuksena on että myöhemmässä vaiheessa voidaan säännöt muuttaa jos tarve niin vaatii. Gertrud Nygren ilmoitti että koska ne asiat mistä Svenska Folkdansring oli huomauttanut oli huomioitu säännöissä on Ruotsi tyytyväinen sisältöön. Niels Winberg Clausen sanoi että tanskalaiset ovat tyytyväisiä sisältöön. d) Beslut om ombildandet av Nordlek till registrerad förening och uppsägandet av Nordlek-avtalet Till följd av att stadgarna blivit godkända är det gamla Nordlek-avtalet uppsagt och Förbundet Nordlek har grundats. e) Beslut om att tidigare gällande val och fullmakter beslutade enligt Nordlek-avtalet ska fortsätta gälla för den nybildade föreningen intill nästa ordinarie årsmötet (Viborg 2015) Godkändes men med den anmärkningen att nästa ordinarie rådsmötet hålls 2014 och inte Hanne Rasmussen påpekade att alla avtalsparter bör, enligt den gamla avtalstexten, säga upp sitt medlemskap medan medlemmarna i den nya föreningen inte mer är medlemmar ifall de inte betalar medlemsavgiften. Alla som har betalat sin medlemsavgift år 2012 är automatiskt godkända som medlemmar i Förbundet Nordlek. f) Policyförslag till fördelning av stämmornas överskott En bilaga har skickats ut. Innehållet gav inte upphov till några anmärkningar och policyförslaget godkändes därmed. Johnny Sved ilmoitti että vielä löytyy yksityiskohdissa asioita jotka voivat antaa aihetta väärinkäsityksiin mutta että ollaan yhtä mieltä siitä että tärkeintä on nyt muuttaa Nordlek yhdistykseksi ja että hienosäätöjä voidaan tehdä sääntöihin myöhemmin. Säännöt hyväksyttiin täten. d) Päätös muuttaa Nordlek rekisteröidyksi yhdistykseksi ja Nordleksopmuksen irtisanominen Koska uudet säännöt hyväksyttiin on Nordlek-sopimus irtisanottu ja sen myötä on Nordlek Liitto perustettu. e) Päätetään että aikaisemmat valinnat ja valtuudet Nordleksopimuksen mukaan ovat edelleen voimassa myös uudessa yhdistyksessä aina seuraavaan neuvoston kokoukseen saakka (Viborg 2015) Hyväksyttiin mutta sillä huomautuksella että seuraava varsinainen neuvoston kokous pidetään v eikä Hanne Rasmussen muistutti että kaikkien sopijaosapuolten on, vanhojen sopimussääntöjen mukaan, irtisanottava jäsenyyttään, kun

7 taas jäsenet uudessa yhdistyksessä eivät ole enää jäseniä mikäli eivät maksa jäsenmaksuaan. Kaikki jotka ovat maksaneet v jäsenmaksunsa hyväksytään automaattisesti jäseniksi Nordlek-liittoon. f) Ehdotus tapahtumien ylijäämän jakamisesta Liite asiasta on lähetetty ennen kokousta. Sisältö ei aiheuttanut keskustelua joten ehdotus hyväksyttiin. 13. Sopijaosapuolilta jätettyjä asioita Nordlekin neuvoston kokoukselle Kysymyksiä sopijaosapuolilta Nordlekneuvostolle ei ole tullut. 13 Av avtalsparterna inlämnade frågor till Nordleks rådsmöte Inga inlämnade frågor från avtalsparterna har inkommit. 14. Övriga ärenden 14. Muita asioita a) Presentation av ny hemsida a) Uusien kotisivujen esittely Urban Lind presenterade Nordleks nya hemsida Urban Lind esitteli uudet kotisivut 15 Information om kommande stämmor 15 Tietoa tulevista tapahtumista a) NORDLEK 2012, Steinjer, Norge Johan Einar Bjerkem önsakde välkommen till NORDLEK 2012 i Steinkjer. Johan Einar berättade om öppningsceremonin, där det kommer att uruppföras en komposition gjord enkom för stämman. I övrigt finns det många spännade programpunkter, t.ex. Nordic Dance och Nordisk Glöd, vilka båda är projekt för unga förmågor. b) GRÖNLEK 2013, Ilulissat, Grönland Egon Agerskov från arbetsgruppen Grönlek 2013 presenterade programmet för stämman. Rådet ombads ta ställning till 1) den nationella avgiften Niels Winberg Clausen och Johnny Sved var av den åsikten att avgiften skall vara den samma för alla länder och inte mindre än 200 DKK. Man beslöt att fastställa den nationella avgiften till 200 DKK. 2) Gemensam transpport/resa a) NORDLEK 2012, Steinkjer, Norja Johan Einar Bjerkem toivotti tervetulleiksi NORDLEK 2012, Steinkjeriin. Hän kertoi avajaisjuhlasta missä saadaan kuulla kantaesitys sävellyksestä jota on tehty varta vasten tätä tapahtumaa ajatellen. Muutenkin löytyy monta jännittävää ohjelmaosioita, m.m. Nordic Dance sekä Pohjolan Hehku, molemmat hankkeita joihin osallistuu lahjakkaita nuoria. b) GRÖNLEK 2013, Ilulissat, Gröönlanti Egon Agerskov, GRÖNLEK 2013 työryhmästä, esitteli tapahtumaa varten suunniteltua ohjelmaa. Neuvostoa pyydettiin ottamaan kantaa 1) kansalliseen maksuun Niels Winberg Clausen ja Johnny Sved olivat sitä mieltä että maksun tulisi olla sama kaikille maille eikä 200 DKK pienempi. Päätettiin että kansallinen maksu on 200 DKK. Arbetsgruppen ombads fortsätta med att utreda möjligheterna till gemensam transport så att man kan sedan kan ta ett beslut om saken. c) BARNLEK 2014, Island 2) Yhteinen kuljetus/matka Työryhmää pyydettiin jatkamaan selvittelyä mahdollisten

8 Datum är fastslaget till den 2:a veckan i juli 2014 (onsdag den 9 juli 2014 till lördag 12 juli 2014) Stämmo-området bliver Reykjavik. yhetiskuljetusten järjestämisestä jotta voitaisiin sen jälkeen päättää asiasta. d) NORDLEK 2015, Viborg, Danmark Niels Winberg Clausen presenterade stämmans logo. Man har utsett en stämmokommitté. Man kommer att sätta tyngdpunkten på familjer med barn. Viborg kommun är mycket ivrig och man är inställd på att stämman skall bli riktigt lyckad. c) BARNLEK 2014, Islanti Ajankohta on toinen viikko heinäkuussa 2014 (ke ) Tapahtuma-alue on Reykjavikissa. d) NORDLEK 2015, Viborg, Tanska Niels Winberg Clausen esitteli tapahtuman logoa. Tapahtumalle on asetettu komitea. Pääpaino tulee olemaan lapsiperheissä. Viborgin kunta on hyvin innoissaan ja ovat päättäneet että tapahtumasta tulee hyvin onnistunut. 16 Rådsmötet avslutas 16. Neuvoston kokouksen päättäminen Innan rådsmötet avslutades uppmärksammade Urban Lind alla på att Hanne Rasmussen har valt att avgå från styrelsen efter det här mötet. Urban Lind tackade Hanne Rasmussen för hennes tid i styrelsen. Danmark kommer att inom 3 månader meddela styrelsen vem den nya danska representanten i styrelsen kommer att vara. Den nytillträdda väljs som styrelsemedlem vid nästa ordinarie rådsmöte år Ennen kuin neuvoston kokous päätettiin huomautti Urban Lind kaikkia että Hanne Rasmussen on jättämässä hallituspaikkansa tämän kokouksen myötä. Urban Lind kiitti Hannea hänen ajastaan hallituksessa. Tanska tulee nimeämään 3 kuukauden sisällä uuden tanskalaisen edustajan hallitukseen. Uusi edustaja valitaan virallisesti hallitukseen seuraavassa varsinaisessa neuvoston kokouksessa v Mötet avslutades kl. 16 och Urban Lind tackade för god stämning och goda diskussioner. Sekreterare: Hanne Rasmussen Kokous päätettiin klo 16 ja Urban Lind kiitti kaikkia hyvästä hengestä ja keskusteluista. Sihteeri: Hanne Rasmussen

Segelföreningen i Björneborg - BSF r.f.

Segelföreningen i Björneborg - BSF r.f. SEGELFÖRENINGEN I BJÖRNEBORG - BSF r.f. 2014 Segelföreningen i Björneborg - BSF r.f. grundad/perustettu 26.1.1856 Medlemsantal 1.1.2014 561 medlemmar Registrerade segelbåtar 34 motorbåtar 25 Jäsenmäärä

Lisätiedot

ISSN 0359-877. No 35 Maj 2013. För Levälä Släktförening Levälän Sukuseuran Jäsenlehti

ISSN 0359-877. No 35 Maj 2013. För Levälä Släktförening Levälän Sukuseuran Jäsenlehti För Levälä Släktförening Levälän Sukuseuran Jäsenlehti ISSN 0359-877 No 35 Maj 2013 Ansvarig utgivare: Jan-Erik Levlin Flygkaptensgränd 4F 00200 Helsingfors 09-679 439 040-5116049 jan-erik.levlin@iki.fi

Lisätiedot

LUOTSILIITON Ä ÄNENK ANNAT TAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET

LUOTSILIITON Ä ÄNENK ANNAT TAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET LUOTSILIITON Ä ÄNENK ANNAT TAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET KANNEN ALKUPERÄINEN KUVA: TOMMI SJÖBLOM Pääkirjoitus Uusia tuulia, karikoita luotsaus jatkuu We care how we carry Kuljetamme vuosittain yli 40 miljoonaa

Lisätiedot

RUOTSINSUOMALAISTEN KESKUSLIITTO SVERIGEFINSKA RIKSFÖRBUNDET. RSKL:n 28. VARSINAINEN LIITTOKOKOUS 3.-4.6.2011

RUOTSINSUOMALAISTEN KESKUSLIITTO SVERIGEFINSKA RIKSFÖRBUNDET. RSKL:n 28. VARSINAINEN LIITTOKOKOUS 3.-4.6.2011 RUOTSINSUOMALAISTEN KESKUSLIITTO SVERIGEFINSKA RIKSFÖRBUNDET PÖYTÄKIRJA RSKL:n 28. VARSINAINEN LIITTOKOKOUS 3.-4.6.2011 Aika: 3.-4.6.2011 klo 09.00 15.15 Paikka: MS Mariella reitillä Tukholma Helsinki

Lisätiedot

KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA

KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA Fontana är Klubbhus Fontanas egen medlemstidning. Klubbhuset ligger i Karis. Klubbhus Fontana är avsett för personer som har eller har haft psykisk ohälsa. Syftet med

Lisätiedot

Minnesanteckningar från samrådsmötet finskt förvaltningsområde 2012-08-21

Minnesanteckningar från samrådsmötet finskt förvaltningsområde 2012-08-21 ANTECKNING MUISTIINPANOT 1(8) Datum 2012-11-15 KS nr 2012.3399 Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Risto Hurskainen, Projektipäällikkö suomen kielen hallintoalue 0171-525 20 risto.hurskainen@habo.se

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE

KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE Vaasan Golf r.y. / Vasa Golf r.f. KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE Oy Kråklund Golf Ab:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 24.04.2014 klo 18.00 klubitalolla, Golfkentäntie 61, Vaasa Oy Kråklund Golf

Lisätiedot

Segelföreningen i Björneborg - BSF r.f.

Segelföreningen i Björneborg - BSF r.f. SEGELFÖRENINGEN I BJÖRNEBORG - BSF r.f. 2003 1 2 Segelföreningen i Björneborg - BSF r.f. grundad/perustettu 26.1.1856 Medlemsantal 1.1.2003 513 medlemmar Registrerade segelbåtar 57 motorbåtar 43 Jäsenmäärä

Lisätiedot

Andelslagets firma är Vessönet Anl Osk och dess hemort är Borgå. Andelslaget har parallellnamnet Vessonet

Andelslagets firma är Vessönet Anl Osk och dess hemort är Borgå. Andelslaget har parallellnamnet Vessonet VESSÖNET ANL OSK STADGAR 1 Firma och hemort Andelslagets firma är Vessönet Anl Osk och dess hemort är Borgå. Andelslaget har parallellnamnet Vessonet 2 Verksamhetsområde Andelslagets ändamål är att bygga,

Lisätiedot

Vaasan Golf r.y. / Vasa Golf r.f. JÄSENTIEDOTE/MEDLEMSINFO 2/14 16.07.2014. Vuosikirja Årsbok

Vaasan Golf r.y. / Vasa Golf r.f. JÄSENTIEDOTE/MEDLEMSINFO 2/14 16.07.2014. Vuosikirja Årsbok Fore! Vaasan Golf r.y. / Vasa Golf r.f. JÄSENTIEDOTE/MEDLEMSINFO 2/14 16.07.2014 Vuosikirja Årsbok Sisältö / Innehåll Puheenjohtajan tervehdys / Ordförandes hälsning (Maarit Lähteenmäki)... 4 Vuosikirjan

Lisätiedot

Våren har kommit till Jakobstad

Våren har kommit till Jakobstad 1 LEDARE, GÖRAN HONGA, stadsdirektör Tack för god budgetdisciplin Foto/kuva: Pirjo Salonen Våren har kommit till Jakobstad med kraft. Jag skriver denna ledare dagen efter första maj och nyss hemkommen

Lisätiedot

PYHÄ YRJÄNÄ S:t GÖRAN

PYHÄ YRJÄNÄ S:t GÖRAN PYHÄ YRJÄNÄ S:t GÖRAN Julkaisija: Suomen Pyhän Yrjänän Partiokillat S:t Görans Scoutgillen i Finland ry. Kansainvälisen kiltajärjestön jäsen / medlem av den internationella gilleorganisationen International

Lisätiedot

Keskipohjola -komitea Mittnordenkommittén

Keskipohjola -komitea Mittnordenkommittén Keskipohjola -komitea Mittnordenkommittén Vuosikertomus/Årsberättelse 2005 Sisältö PUHEENJOHTAJAKAUDEN VAIHTUESSA (Martti Ahokas)...3 KESKIPOHJOLAN ALUE...4 KESKIPOHJOLAN VUOSIKERTOMUS 2005...4 TYÖRYHMIEN

Lisätiedot

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart 3 15 Merikapteeni Sampsa Sihvola Mepan ruorissa s. 5 8 Sjökapten Sampsa Sihvola i SSB:s roder s. 9 11 J vuosikertomus 2014 J årsberättelse 2014 J vuosikertomus 2014 J årsberättelse

Lisätiedot

Potilas. Suomen. lehti. Lehti terveyspalvelujen käyttäjille. Lehti terveyspalvelujen käyttäjille. 2/2007 toukokuu

Potilas. Suomen. lehti. Lehti terveyspalvelujen käyttäjille. Lehti terveyspalvelujen käyttäjille. 2/2007 toukokuu Potilas lehti 2/2007 toukokuu Lehti terveyspalvelujen käyttäjille Lehti terveyspalvelujen käyttäjille 1 Potilas lehti Potilasliiton jäsenyhdistykset Aivolisäke-potilasyhdistys Sella ry Pj. Juha Kapustamäki

Lisätiedot

TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? KAKSI TAI USEAMPIA KIELIÄ? Råd till flerspråkiga familjer. Neuvoja monikielisille perheille

TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? KAKSI TAI USEAMPIA KIELIÄ? Råd till flerspråkiga familjer. Neuvoja monikielisille perheille TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? Råd till flerspråkiga familjer KAKSI TAI USEAMPIA KIELIÄ? Neuvoja monikielisille perheille KOULUVIRASTO ja RINKEBYN KIELENTUTKIMUSLAITOS SKOLVERKET och SPRÅKFORSKNINGSINSTITUTET

Lisätiedot

Pohjola-Norden. Iloinen Perhetapahtuma Turussa Familjejippo i Åbo. Alueen vanhat rakennukset tarjosivat. De gamla byggnaderna på området

Pohjola-Norden. Iloinen Perhetapahtuma Turussa Familjejippo i Åbo. Alueen vanhat rakennukset tarjosivat. De gamla byggnaderna på området Varsinais-Suomen ja Satakunnan piiri 1 Pohjola-Norden Varsinais-Suomen ja Satakunnan piiri Distriktet för Egentliga Finland och Satakunda Juni 2011 Kesäkuu 2011 Iloinen Perhetapahtuma Turussa Familjejippo

Lisätiedot

HANGON KUVATAITEILIJAT HANGÖ BILDKONSTNÄRER RY

HANGON KUVATAITEILIJAT HANGÖ BILDKONSTNÄRER RY Syyskuu / September HANGON KUVATAITEILIJAT HANGÖ BILDKONSTNÄRER RY Jäsentiedote / Medlemsbulletin 4/2010 Kuva Veijo Niemi Hangon Kuvataiteilijat Hangö Bildkonstnärer ry www.hankoart.net Astreantie 2 Astreavägen

Lisätiedot

RTU seilaa turvallisilla vesillä

RTU seilaa turvallisilla vesillä Rajaturvallisuusunioni ry 2/2014 RAJAVIESTI Gränssäkerhetsunionen rf www.rtu.fi RAJAMIESHENKI ENNEN JA NYT EDUSTAJAKOKOUS RTU seilaa turvallisilla vesillä VUODEN RAJAMIES JARI KRONQVIST 2 R AJAV I E S

Lisätiedot

Utmaningar. Haasteita LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2013

Utmaningar. Haasteita LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2013 LEDARE PÄÄKIRJOITUS Utmaningar Vi har i skrivande stund levt i år 2013 i dryga fem månader. Året innebar att vi har fått nya förtroendevalda i olika organ i allt från stadsfullmäktige till olika direktioner.

Lisätiedot

Kauniaisten paikallislehti. Julöppning. Ilotulitus!

Kauniaisten paikallislehti. Julöppning. Ilotulitus! Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 14/20.11. 10.12.2012 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Joulunavaus kaupungintalolla 16.00

Lisätiedot

LUOTSILIITON ÄÄNENKANNATTAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET

LUOTSILIITON ÄÄNENKANNATTAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET 2009 LUOTSILIITON ÄÄNENKANNATTAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET 3 KANNEN KUVA: PETER SILVENDOIN Pääkirjoitus Finnpilotin kurssi on käännettävä oikealle suunnalle TEKSTI ANTTI RAUTAVA Noin vuosi sitten alkanut

Lisätiedot

*******************************************************************************************************

******************************************************************************************************* MITTNORDENKOMMITTÉNS ÅRSBERÄTTELSE 2006 KESKIPOHJOLA-KOMITEAN VUOSIKERTOMUS INNEHÅLL OM MITTNORDEN FRÅN ORDFÖRANDEN Björn Sandal MITTNORDENKOMMITTÉNS ÅRSBERÄTTELSE 2006 - kommitténs verksamhet - beredningsgruppen

Lisätiedot

Kurkin Flow9 on uusi etu seuran jäsenille Lue lisää sivuilta 18-19

Kurkin Flow9 on uusi etu seuran jäsenille Lue lisää sivuilta 18-19 KURK GOLF KEVÄT 2014 Kurkin Flow9 on uusi etu seuran jäsenille Lue lisää sivuilta 18-19 Jäsenhankintakilpailu seuran jäsenille! Eniten uusia jäseniä tuonut saa 200 euron arvoisen lahjakortin Stockmannille

Lisätiedot

Mikael Jakobsson, Foto/Kuva: P. Salonen

Mikael Jakobsson, Foto/Kuva: P. Salonen LEDARE PÄÄKIRJOITUS Förändringar Regeringen Katainen I har en kommunreform som en av de viktigaste strategiska åtgärderna i sitt regeringsprogram. Behovet av en reform är uppenbar. Vi står infor stora

Lisätiedot

Lehti 1/2006. Yhteistyöstä voimaa. Kuljetus- ja huolinta-alan toimihenkilöt KHT ry 1/2006 KHT 1/2006 1

Lehti 1/2006. Yhteistyöstä voimaa. Kuljetus- ja huolinta-alan toimihenkilöt KHT ry 1/2006 KHT 1/2006 1 Lehti Kuljetus- ja huolinta-alan toimihenkilöt KHT ry 1/2006 1/2006 Yhteistyöstä voimaa KHT 1/2006 1 Lehti 1/2006 Pääkirjoitus www.kht.kaapeli.fi Julkaisija: Kuljetus- ja huolinta-alan toimihenkilöt KHT

Lisätiedot

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart 1 15 SAKARI LEHMUSKALLIO: Merimiespappi ojentaa käden merellä s. 14 17 SAKARI LEHMUSKALLIO: Sjömansprästen sträcker ut handen till havet s. 18 21 SuomenMerenkulku ILMESTYNYT

Lisätiedot

Kauniaisten paikallislehti

Kauniaisten paikallislehti Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 2/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla ANNIKA MANNSTRÖM Talous Ekonomi Mitä Kauniaisten pankit

Lisätiedot

Kauniaisten musiikkijuhlat yhdisti tieteen ja taiteen Konst och vetenskap på Grankulla musikfest

Kauniaisten musiikkijuhlat yhdisti tieteen ja taiteen Konst och vetenskap på Grankulla musikfest Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 13/9.11. 29.11.2010 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Kauniaisten musiikkijuhlat yhdisti

Lisätiedot

Ex Nunc. Justus RY/ RF 1/2012

Ex Nunc. Justus RY/ RF 1/2012 Ex Nunc Justus RY/ RF 1/2012 2 SISÄLLYS -INNEHÅLL INNEHÅLL Ex Nunc 1/12 Pääkirjoitus... 4 Puheenjohtajan palsta... 5 Vuoden fuksi 2011... 7 Hallituksen esittely... 8 Kysymyksiä ja kehitysideoita... 16

Lisätiedot