Raskaudenaikainen alkoholinkäyttö ja sen vaikutukset lapseen: FASD-perustietoa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raskaudenaikainen alkoholinkäyttö ja sen vaikutukset lapseen: FASD-perustietoa"

Transkriptio

1 Raskaudenaikainen alkoholinkäyttö ja sen vaikutukset lapseen: FASD-perustietoa PsL Heikki Seppälä Tutkimus- ja kehittämiskeskus Kehitysvammaliitto 2013

2 Tästä on kysymys Äidin raskaudenaikainen alkoholinkäyttö altistaa sikiön pysyville keskushermoston ja muiden elinten vaurioille Alkoholi aiheuttaa kaikista päihteistä eniten sikiövaurioita Alkoholivaurion riski kohdistuu tuhansiin lapsiin vuosittain Asiantuntija-arvion mukaan sikiöaikaisen alkoholialtistuksen eri tavoin vaurioittamia lapsia syntyy maassamme vuosittain (Autti-Rämö, 2011) Ns. turvarajaa ei pystytä määrittelemään Ainoa turvallinen neuvo on, että odottavat äidit pidättäytyvät alkoholista kokonaan

3 Alkoholi on sikiölle myrkky Alkoholi (etanoli) läpäisee istukan ja sikiön verenkiertoon toistuvasti joutuessaan aiheuttaa pysyviä, kehityksellisiä elinvaurioita Keskushermostoon Sydämeen, munuaisiin, aistinelimiin, luustoon Vaikutusmekanismi on osittain epäselvä, mutta etanoli häiritsee solujen jakautumista, kasvua, erikoistumista ja kypsyvien solujen migraatiota Vaikutusten laajuus ja tyyppi on Annosriippuvainen: mitä suurempia toistuvia kerta-annoksia, sitä suurempi ja pahempi sikiövaurion riski Aikariippuvainen: vaurioita voi syntyä missä raskauden vaiheessa tahansa, mutta aivojen kehityksen tietyt vaiheet ovat erityisen herkkiä etanolin vaikutuksille

4 Alkoholialtistuksen aiheuttamaan sikiövaurion riskiin vaikuttavat myös Äidin ravitsemus, tupakointi ja muut terveystottumukset Geneettiset tekijät (näitä tosin tunnetaan huonosti) Muut samanaikaiset sikiölle haitalliset altistukset, mm. päihteiden (ja/tai lääkkeiden sekakäyttö) Sikiöaikainen alkoholialtistus on suurin yksittäinen pysyvän keskushermostovaurion aiheuttaja Se on myös ainoa vaurioista, joka olisi täysin ennalta ehkäistävissä! Siksi siitä on puhuttava

5 Alkoholialtistuksen seuraus: FASD Sikiöaikaisen alkoholialtistuksen aiheuttamien oireiden kirjo: FASD (fetal alcohol spectrum disorders) FASD kattaa neljä oireyhtymää: FAS (fetaalialkoholioireyhtymä) PFAS (osittainen FAS) ARND (alkoholialtistuksen aiheuttama keskushermoston vaurio) ARBD (alkoholin aiheuttama epämuodostuma) Osa FAS-diagnoosin ehdot täyttävistä on myös kehitysvammaisia FAS-oireyhtymä tunnetaan parhaiten, mutta on vain jäävuoren huippu

6 FASD on kuin jäävuori: vain osa näkyy päällepäin FAS / PFAS: pienikasvuisuus, tyypillisiä kasvonpiirteitä ja kehityksellisiä ongelmia ARBD: esim. silmien, sydämen, munuaisten, luuston rakennepoikkeamia ARND: keskushermoston vaurio, joka ilmenee oppimisen, tarkkaavuuden ja käyttäytymisen hallinnan vaikeuksina HUOM: keskushermostovaurio on todennäköisesti kaikilla

7 Left, Child with FAS. Short palpebral fissures, a smooth philtrum, and a thin upper lip are evident. Hoyme H E et al. Pediatrics 2005;115: by American Academy of Pediatrics

8 Vauriot ovat elinikäisiä Sikiöaikaisen alkoholialtistuksen vaikutukset koko elämänkulkuun ovat suuria Vauvana nämä lapset ovat monin tavoin vaikeahoitoisia Leikki-iässä heillä on usein keskittymisen ja itsehillinnän vaikeuksia, kavereiden kanssa vaikeuksia Koulussa monitahoisia oppimisen ja kaverisuhteiden vaikeuksia Nuoruusiässä ja nuorina aikuisina vaikeuksia selviytyä ammatillisista opinnoista ja työllistyä sekä hallita omaa elämäänsä (mm. raha-asiat) Traumaattiset kokemukset kasautuvat, riski mielenterveyden häiriöihin (masennus!) on suuri Toisaalta heillä on paljon vahvuuksia, joiden turvin elämästä voi selviytyä

9 Kaksinkertaisesti vammautuneita? Jos äidin alkoholin käyttö jatkuu lapsen syntymän jälkeen, on kovin mahdollista, että lapsi syntyy vaurioittaviin olosuhteisiin kaksinkertainen vammautuminen: Neurologisen vaurion lisäksi kiintymyssuhteen vaurioituminen, hoidon ja huolenpidon puutteet Ts. lapsella voi olla sekä oppimis- ja tarkkaavuusongelmina ilmenevä neurologinen vamma että vaurioituneista kiintymyssuhteista johtuva psykososiaalinen vamma Monilla käyttäytymisessä ilmenevillä oireilla voi olla kaksinkertainen selitys Ohjauksessa ja kuntoutuksessa joudutaan toimimaan kahdella rintamalla yhtäaikaa HUOM: näiden lisäksi ilmenevät mahdolliset fyysiset ongelmat voivat lisätä vaikeuskerrointa (aistit, sydän, munuaiset, luusto)

10 Alkoholialtistuksen aiheuttamista vaikeuksista eri ikävaiheissa

11 Alkoholin aiheuttamat keskushermostovauriot Etanolin vaikutuksille erityisen herkät aivoalueet: Aivokurkiainen ( tiedonkulku aivopuoliskojen välillä) Neokorteksi ( sensoriset ja motoriset toiminnot, kielelliset toiminnot ja järkeily, toiminnan ohjelmointi) Hippocampus ( muisti + oppiminen) Pikkuaivot ( motoristen toimintojen koordinointi) Kehityksessä korostuvat informaation vastaanottamisen ja käsittelyn ongelmat sekä motorisen toiminnan säätelyn vaikeudet Skaala laaja - kehitysvammaisista melko älykkäisiin Epätasainen suoritusprofiili, kouluiässä sekä oppimis- että usein myös psykososiaalisia pulmia

12 Alkoholivaurioiden ilmeneminen vauvaiässä Ks. O Connor & Paley 2009 Havaittuja piirteitä: tärisevä, sätkyilevä (jitteriness) helposti ärtyvä autonomisen hermoston epävakaus (autonomic instability) hypotonia vaikeus sopeutua tilanteisiin ja olosuhteisiin alhainen vireys nukkumisessa ilmenevät vaikeudet

13 Oppimisvaikeudet ja käyttäytymisen säätelyn ongelmat Selvimmin havaittavissa leikki-iästä lähtien, mutta myös koulu- ja aikuisiässä (ts. nämä ongelmat ovat elinikäisiä) Motorisen koordinaation ongelmat ovat tavallisia Tilan ja liikkeen hahmottamisen vaikeudet Hienosäätö puuttuu Näkö pitää tarkistaa huolellisesti mahdollisimman varhain, näkövammat ovat myös tavallisia Oppimisvaikeudet: Havaitsemisen, ymmärtämisen ja muistamisen vaikeuksia Suoriutumisen taso vaihtelee hetkestä toiseen, riippuen mm. mielialasta, stressistä tai jaksamisesta Ilmaisukyky voi olla hyvä, mutta ymmärtämisessä vaikeuksia Lyhytaikainen muisti kapea menee helposti lukkoon

14 Motorisen toiminnan ja tarkkaavuuden säätelyn ongelmat Päälle päin näkyviä ilmenemismuotoja: tarkkaamattomuus, impulsiivisuus, ylikorostuneet reaktiot Ärsykkeiden ylikuormitus toiminnan hajoaminen, erilaiset paniikkireaktiot, käyttäytymisen kaoottisuus Toiminnanohjauksen ongelmat (kyky suunnitella, toteuttaa ja arvioida omaa toimintaa) tavallisia FASD-lasten ja -nuorten erityisongelma on vaikeus ehkäistä omia toimintayllykkeitä ja pysäyttää jo käyntiin päässyt käyttäytyminen (inhibitio) - lähtee helposti ja hallitsemattomasti käymään kierroksilla, ei osaa pysähtyä

15 Käyttäytyminen Neurologisten ja tunne-elämän vaurioiden yhteisvaikutus on otettava tässä huomioon sekoittuvat toisiinsa ja pahentavat toinen toistensa vaikutusta Vaikeus säädellä ympäristöstä tulevia ärsykkeitä Käy sosiaalisissa tilanteissa ylikierroksilla Ylireagoi tilanteisiin, nopeita mielialan muutoksia Keskittymisen ja jaksamisen ongelmat väsyy äkkiä Tavarat eivät pysy hallinnassa Vaikeus ymmärtää syy- ja seuraussuhteita, eritoten sosiaalisissa tilanteissa Ei ymmärrä pieniä vihjeitä, tarvitsee selvät ohjeet Keskeyttää, puhuu päälle, vetää huomion itseensä Ei silmää erottaa, kehen voi luottaa ja kehen ei

16 Kuntoutusta alkoholialtistuksen aiheuttamiin vaurioihin? Tyypillistä FASD-lapsen tai nuoren kuntoutusta ei ole Oireyhtymien kirjo on moninainen kuntoutus määräytyy lapsen/nuoren yksilöllisten ominaisuuksien ja tarpeiden mukaan Useimmilla ei ole FAS(D)-diagnoosia, jokin diagnoosi kuitenkin tarvitaan, jotta saadaan Kela mukaan Tarkkaavuushäiriö on mahdollinen diagnoosi (F90), samoin monimuotoinen kehityshäiriö (F83) Diagnoosinimike ei ole ratkaisevaa, vaan se, että lapsen kehitys ja kuntoutustarpeet arvioidaan huolellisesti ja hän saa oireidensa mukaista apua.

17 Ensisijaisena tavoitteena on saada iänmukaiset perusasiat sujumaan mahdollisimman normaalisti Eri ikäkausina tarvitaan erilaisia kuntouttavia toimenpiteitä Varhaiskuntoutus, erilaiset terapiat, strukturoitu toiminta päivähoidossa Opetuksen erityisjärjestelyt koulussa (HOJKS, pienryhmä) Perheen tukeminen, sopeutumisvalmennuskurssit Valmentava ja kuntouttava opetus peruskoulun jälkeen, ammatillinen erityisopetus, tuettu työllistäminen Tuettu asuminen, apu elämänhallintaan aikuisiässä Käytännön avustaminen toimii ja usein myös riittää, mutta sitä täytyy olla tarpeeksi ja tarpeeksi pitkään Tämän tueksi voidaan ottaa erilaisia terapioita

18 Mutta tämän kaiken voi ehkäistä ennakolta

19 Alkoholinkäytön puheeksi ottaminen Hedelmällisyysikäisistä naisista 90% käyttää alkoholia Naisten alkoholin käyttö on aikaistunut ja yleistynyt Alkoholi on arkipäiväistynyt Huom: tunnistetaanko edes kaikkea alkoholia alkoholiksi? ( enhän minä juo alkoholia, ainoastaan siideriä ja olutta ) Tietoisuus omasta alkoholinkäytöstä voi olla hämärtynyt Miten ottaa puheeksi? Millaista alkoholinkäyttösi oli aikaisemmin, ennen raskautta? Miten se on muuttunut? Onko muuttunut riittävästi? On annettava tietoa alkoholista ja sen vaikutuksista Onko odottava äiti huolissaan siitä, mitä ehti tapahtua ennen kuin hän tiesi olevansa raskaana?

20 Tarvitaan myös konkreettisia neuvoja raittiina pysymiseen Ks. Autti-Rämö 2011: Australiassa tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että naiset kokivat tiedottamisessa tärkeäksi mm. sen, että heille neuvottiin, miten torjua tarjottu alkoholijuoma, jos ei halunnut vielä kertoa muille olevansa raskaana! Kaikki runsas/tiheä alkoholin käyttö ei vielä ole alkoholiongelmaa miten suhtautua ns. harmaan vyöhykkeen tapauksiin? Ovat työ- ja menettelytavat mitä tahansa, tietoa pitää antaa! Sitä on nykyisin myös saatavilla

21 Vaarla, Suvi (toim.) Alkoholin vaurioittamat. Raskaudenaikaisen alkoholinkäytön vaikutukset lapsen elämään. Kehitysvammaliitto (www.opike.fi)

22

23 Lyhytelokuva Alkoholin synnyttämät

ALAVUDEN KAUPUNGISSA. Työntekijän käsikirja

ALAVUDEN KAUPUNGISSA. Työntekijän käsikirja ALAVUDEN KAUPUNKI KEHITYSVAMMAISEN JA KEHITYSVIIVEISEN LAPSEN KUNTOUTUS- JA PALVELUKETJU ALAVUDEN KAUPUNGISSA Työntekijän käsikirja Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö

Lisätiedot

Työntekijän käsikirja

Työntekijän käsikirja KEHITYSVAMMAISEN JA KEHITYSVIIVEISEN LAPSEN KUNTOUTUS- JA PALVELUKETJU JÄMSÄSSÄ V. 2009 Työntekijän käsikirja Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö -hanke Armi

Lisätiedot

Leena Sippola ja Sanna Ylä-Autio. Kirjallisuuskatsaukseen pohjautuva kuvaus raskaudenaikaisesta alkoholin käytöstä ja sen haitoista terveyteen

Leena Sippola ja Sanna Ylä-Autio. Kirjallisuuskatsaukseen pohjautuva kuvaus raskaudenaikaisesta alkoholin käytöstä ja sen haitoista terveyteen Leena Sippola ja Sanna Ylä-Autio Kirjallisuuskatsaukseen pohjautuva kuvaus raskaudenaikaisesta alkoholin käytöstä ja sen haitoista terveyteen Opinnäytetyö Syksy 2010 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Seinäjoki

Lisätiedot

KORKKI KIINNI, PILLERIT PURKKIIN? Tietoa alkoholin ja huumeiden käytön vaikutuksista vauvaan raskausaikana

KORKKI KIINNI, PILLERIT PURKKIIN? Tietoa alkoholin ja huumeiden käytön vaikutuksista vauvaan raskausaikana KORKKI KIINNI, PILLERIT PURKKIIN? Tietoa alkoholin ja huumeiden käytön vaikutuksista vauvaan raskausaikana Heini Elonheimo Riikka Järvinen Nina Kettunen Opinnäytetyö Huhtikuu 2007 Sosiaali- ja terveysala

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma / sairaanhoitaja

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma / sairaanhoitaja KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma / sairaanhoitaja Jarna Kytö & Marjo Lalu RASKAANA OLEVIEN PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVIEN ÄITIEN JA HEIDÄN LAS- TENSA TURVALLISUUS SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS

Lisätiedot

TEORIATIETOA AUTISMISTA JA AUTISMIN KIRJOSTA

TEORIATIETOA AUTISMISTA JA AUTISMIN KIRJOSTA TEORIATIETOA AUTISMISTA JA AUTISMIN KIRJOSTA Osa kehittämistehtävästä RAUTU RY WORLD WIDE WEBBIIN Satakunnan ammattikorkeakoulu Merja Suista-Virtanen Sosiaali- ja terveysala Pori Erikoistumisopinnot Autismin

Lisätiedot

Kehitysvammaoireyhtymät ja käyttäytymisfenotyyppi

Kehitysvammaoireyhtymät ja käyttäytymisfenotyyppi TIETEESSÄ TERHI KOSKENTAUSTA LT, psykiatrian erikoislääkäri, kehitysvammalääketieteen erityispätevyys, ylilääkäri Eteva kuntayhtymä Kehitysvammaoireyhtymät ja käyttäytymisfenotyyppi Käyttäytymisfenotyypillä

Lisätiedot

Verkossa julkaistujen mielipidekirjoitusten näkökulmat raskaana olevien päihteiden käyttäjien pakkohoitoon

Verkossa julkaistujen mielipidekirjoitusten näkökulmat raskaana olevien päihteiden käyttäjien pakkohoitoon Verkossa julkaistujen mielipidekirjoitusten näkökulmat raskaana olevien päihteiden käyttäjien pakkohoitoon TIINA OKSANEN Tampereen yliopisto Yhteiskunta ja kulttuuritieteiden yksikkö Sosiaalityön pro gradu

Lisätiedot

JUHO HONKASILTA YKSILÖPATOLOGIASTA YHTEISÖPATOLOGIAAN AD/HD -OPPILAS PERUSKOULUPOLULLA

JUHO HONKASILTA YKSILÖPATOLOGIASTA YHTEISÖPATOLOGIAAN AD/HD -OPPILAS PERUSKOULUPOLULLA JUHO HONKASILTA YKSILÖPATOLOGIASTA YHTEISÖPATOLOGIAAN AD/HD -OPPILAS PERUSKOULUPOLULLA Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kevätlukukausi 2011 Kasvatustieteiden laitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Saija Lehto, Heidi Salmela. Alkoholistiperheen lapsen selviytyminen ja aikuisuus. Kirjallisuuskatsaus

Saija Lehto, Heidi Salmela. Alkoholistiperheen lapsen selviytyminen ja aikuisuus. Kirjallisuuskatsaus Saija Lehto, Heidi Salmela Alkoholistiperheen lapsen selviytyminen ja aikuisuus Kirjallisuuskatsaus Opinnäytetyö Syksy 2013 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Hoitotyön koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Aikuisiän ADHD - mistä on kyse?

Aikuisiän ADHD - mistä on kyse? Aikuisiän ADHD - mistä on kyse? Viime vuosina on todettu, että tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriö koskettaa myös aikuisia. Tämä on osoitettu esimerkiksi pitkäaikaistutkimuksilla, joissa ADHD-lapsia seurattiin

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliiton julkaisusarja 2/2012. CdLS. Cornelia de Lange -oireyhtymä. Virpi Hongisto, Anu Kuusisto. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Kehitysvammaisten Tukiliiton julkaisusarja 2/2012. CdLS. Cornelia de Lange -oireyhtymä. Virpi Hongisto, Anu Kuusisto. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Kehitysvammaisten Tukiliiton julkaisusarja 2/2012 CdLS Cornelia de Lange -oireyhtymä Virpi Hongisto, Anu Kuusisto Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Kiitossanat Tämä opas on syntynyt yhteistyössä viiden perheen

Lisätiedot

Alkoholi ja ihmisen elämänkaari

Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Johdanto Julkaisija: Alko Oy Tekstit: Alko sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Leena Sokolowski, Alko Oy Kuvitus: Kimi Issakainen

Lisätiedot

Uusi Avustajan ABC. Opas vaikeavammaisten ihmisten henkilökohtaisille avustajille. Helsingin Invalidien Yhdistys ry

Uusi Avustajan ABC. Opas vaikeavammaisten ihmisten henkilökohtaisille avustajille. Helsingin Invalidien Yhdistys ry Uusi Avustajan ABC Opas vaikeavammaisten ihmisten henkilökohtaisille avustajille Helsingin Invalidien Yhdistys ry Kirjoittajat: Kuvaaja: Kuvat: Ulkoasu/taitto: Kustantaja: Oppaan on kirjoittanut pääosin

Lisätiedot

Päihdeäiti synnytysosastolla Tutkimus hoidon toteuttamisesta ja kehittämisestä Mikkelin keskussairaalassa

Päihdeäiti synnytysosastolla Tutkimus hoidon toteuttamisesta ja kehittämisestä Mikkelin keskussairaalassa Heinonen Satu, Jäppinen Reeta, Tervo Suvi Päihdeäiti synnytysosastolla Tutkimus hoidon toteuttamisesta ja kehittämisestä Mikkelin keskussairaalassa Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Helmikuu 2008

Lisätiedot

OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU

OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Nuorten oireilu ja varhainen puuttuminen ammatillisessa koulutuksessa Hiivala Jussi Huhtaniska Reijo Jokinen Ari Jäntti Pekka Kaksonen Jouni

Lisätiedot

Mitä terveydenhuoltohenkilöston tulisi tietää ADHD:sta ja Aspergerin oireyhtymästä?

Mitä terveydenhuoltohenkilöston tulisi tietää ADHD:sta ja Aspergerin oireyhtymästä? Mitä terveydenhuoltohenkilöston tulisi tietää ADHD:sta ja Aspergerin oireyhtymästä? Opiskeluterveydenhuollon koulutuspäivä 11.2.2009 Kimmo Kuusela Psykiatri/YTHS ADHD ja Aspergerin oireyhtymä Neuropsykiatrisia

Lisätiedot

Psykiatrinen osaaminen vammaispalveluissa

Psykiatrinen osaaminen vammaispalveluissa Psykiatrinen osaaminen vammaispalveluissa Terhi Koskentausta LT, psykiatrian erikoislääkäri, kehitysvammalääketieteen erityispätevyys ylilääkäri Eteva kuntayhtymä Seinäjoki 14.5.09 Eteva kuntayhtymä Muodostunut

Lisätiedot

välineitä työja yksilövalmennukseen

välineitä työja yksilövalmennukseen välineitä työja yksilövalmennukseen Toimittaneet: Karoliina Koskinen Marja Hautaluoma Työryhmä: Karoliina Koskinen Anssi Rautiainen Mervi Sirviö Kustantaja: Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Raha-automaattiyhdistys

Lisätiedot

NuOrteN. mielenterveyshäiriöt. Opas nuorten parissa työskenteleville aikuisille OPAS

NuOrteN. mielenterveyshäiriöt. Opas nuorten parissa työskenteleville aikuisille OPAS OPAS NuOrteN mielenterveyshäiriöt Opas nuorten parissa työskenteleville aikuisille Mauri Marttunen Taina Huurre Thea Strandholm Riitta Viialainen (toim.) 25 Nuorten mielenterveyshäiriöt Opas nuorten parissa

Lisätiedot

MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖIDEN TUNNISTAMINEN

MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖIDEN TUNNISTAMINEN MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖIDEN TUNNISTAMINEN Masennus ja masentuneen vanhemman tukeminen perhetyössä 24.11.2011 1 Mielialahäiriössä keskeistä on mielialan tai mielenvireen pitempään kestänyt muutos Muutos

Lisätiedot

RATSASTUSTERAPIA KEHITYSVAMMAISEN LAPSEN KUNTOUTUKSESSA

RATSASTUSTERAPIA KEHITYSVAMMAISEN LAPSEN KUNTOUTUKSESSA 0 RATSASTUSTERAPIA KEHITYSVAMMAISEN LAPSEN KUNTOUTUKSESSA Marika Kaski Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö 1 OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/ PORIN YKSIKKÖ

Lisätiedot

NÄYTTÖ -MAHDOLLISUUS ERILAISELLE OPPIJALLE. Opas ammatilliseen peruskoulutuksen opettajalle työpaikkaohjaajalle opiskelijalle

NÄYTTÖ -MAHDOLLISUUS ERILAISELLE OPPIJALLE. Opas ammatilliseen peruskoulutuksen opettajalle työpaikkaohjaajalle opiskelijalle 1 NÄYTTÖ -MAHDOLLISUUS ERILAISELLE OPPIJALLE Opas ammatilliseen peruskoulutuksen opettajalle työpaikkaohjaajalle opiskelijalle Mikkelin ammattiopisto 2005 2 Lukijalle Erilainen oppija!? Poikkeavuus määrittyy

Lisätiedot

Autismikäsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2011

Autismikäsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2011 Autismikäsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2011 Eteva kuntayhtymä Johtoryhmä 8.6.2011 Autismikäsikirja 1.0 Leena Alho-Näveri, Toni Ikonen, Marjatta Karjala, Susanna Kortelainen, Tarja Ruotsalainen, Katja

Lisätiedot

Satu Palolahti. ALKOHOLIN ONGELMAKÄYTÖN EHKÄISYÄ ETSIMÄSSÄ Ehkäisevä päihdetyö kokonaisvaltaisessa viitekehyksessä 9.3.2004

Satu Palolahti. ALKOHOLIN ONGELMAKÄYTÖN EHKÄISYÄ ETSIMÄSSÄ Ehkäisevä päihdetyö kokonaisvaltaisessa viitekehyksessä 9.3.2004 1 Satu Palolahti ALKOHOLIN ONGELMAKÄYTÖN EHKÄISYÄ ETSIMÄSSÄ Ehkäisevä päihdetyö kokonaisvaltaisessa viitekehyksessä 9.3.2004 2 Siis kauneutta on. Rakkautta on. Iloa on. Kaikki maailman kurjuudesta kärsivät,

Lisätiedot

Avainasiaa aivovammasta

Avainasiaa aivovammasta Avainasiaa aivovammasta OPAS VAMMAUTUNEILLE JA LÄHEISILLE www.aivovammaliitto.fi Sisällys 3 Lukijalle 4 MIKÄ ON AIVOVAMMA? 6 Aivovamman vaikeusasteet 9 Tajuttomuus ja muistiaukko 10 Aivovamman alkuoireet

Lisätiedot

LASTEN NEUROKOGNITIIVISET HÄIRIÖT JA OPPIMISVAIKEUDET

LASTEN NEUROKOGNITIIVISET HÄIRIÖT JA OPPIMISVAIKEUDET LASTEN NEUROKOGNITIIVISET HÄIRIÖT JA OPPIMISVAIKEUDET Niilo Mäki Instituutti Jyväskylä Isot aivot Otsalohko Päälaenlohko Takaraivolohko Ohimolohko Pikkuaivot Liitemateriaalia Niilo Mäki Instituutin oppimisvaikeuksia

Lisätiedot

Hannele Friman, Sami Määttä, Elisa Salmi TOIMIVIA TAPOJA. motivaation ylläpitoon. Opettajan vinkkikirja

Hannele Friman, Sami Määttä, Elisa Salmi TOIMIVIA TAPOJA. motivaation ylläpitoon. Opettajan vinkkikirja Hannele Friman, Sami Määttä, Elisa Salmi TOIMIVIA TAPOJA motivaation ylläpitoon Opettajan vinkkikirja TOIMIVIA TAPOJA motivaation ylläpitoon Opettajan vinkkikirja Sisältö JOHDANTO...4 1. KUINKA NIIN JA

Lisätiedot

ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA

ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA Johanna Sinkkonen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

Neurofibromatoosi tyyppi 1 (NF1) Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö

Neurofibromatoosi tyyppi 1 (NF1) Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö Neurofibromatoosi tyyppi 1 (NF1) Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö Invalidiliiton julkaisuja O.52., 2012 ISBN 978-952-5548-47-1 ISSN 1457-1471 Painopaikka: 2 Vammaspaino 2012 Neurofibromatoosi tyyppi

Lisätiedot