Sisäilmatalo Kärki Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisäilmatalo Kärki Oy"

Transkriptio

1 Sisäilmatalo Kärki Oy Avaimet terveelliseen sisäilmaan Sisäilmatalo Kärki Oy Jukka-Pekka Kärki Rakennusterveysasiantuntija, toimitusjohtaja S i s ä i l m a t a l o K ä r k i O y Rekkatie 3, Joensuu Joensuu Kuopio Lahti 1

2 Palvelumme Yksittäisten ongelmien ratkomisen sijaan keskitymme sisäilman laadun kokonaisvaltaiseen varmistamiseen kiinteistön elinkaaren ajan. Palveluitamme ovat mm. sisäilman laadunvarmistukset, P1, Insta 800 puhtaudenhallinta- ja kosteudenhallintakonsultointi kosteus- ja homevaurioselvitykset sisäilmaselvitykset ennakoivat sisäilmatarkastukset radonmittaukset ja selvitykset sekä seuranta sisäilma- ja oirekyselyt ilmanvaihdon kuntotutkimukset asbesti- ja haitta-ainekartoitukset konsultointi- ja valvontapalvelut koulutus- ja neuvontapalvelut Sisäilmakorjausmenetelmät Suomessa 2

3 Rakennusten kosteus- ja homeongelmat, toimenpide-ehdotukset Kosteusvaurioiden keskeisimmät rakennustekniset aiheuttajat tunnetaan, mutta niitä ei osata vieläkään estää ennakolta tai korjata oikein. Ongelman ilmaannuttua terveydellisiin haittoihin ei puututa riittävän tehokkaasti, toimintamalleja ja työkaluja ei ole riittävästi ja ongelmat kasvavat jopa työyhteisoja halvaannuttaviksi kriiseiksi. Yksittäisten asukkaiden ongelmat eivät ole vähäisempiä vaan edellyttävät myös pikaista apua ja ongelmiin puuttumista. Riittämätön tieto kosteus- ja homevaurioiden terveydellisestä merkityksestä, oireiden aiheuttajista ja sairauksien syntymekanismeista vaikeuttavat merkittävästi potilaiden tutkimista ja hoitoa. (Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2012) Rakennusten sisäilmaongelmien korjaaminen Rakenteiden uusiminen ja vaihtaminen Tiivistys Alipaineistus, ylipaineistus Erilaiset desinfioinnit Muut ennaltaehkäiset toimenpiteet 3

4 Tekniset menetelmät sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyssä Voidaanko teknisillä korjaustoimenpiteillä tai olosuhdemuutoksilla vaikuttaa tilojen käyttäjien oireilun vähentämiseen tai jopa poistamiseen? Millaisia toimenpiteitä on tehty ja onko ne toimivia? Tiivistys, kevyt korjaustoimenpide, pitkäaikaisuus? Alipaineistus, muutos vallitseviin olosuhteisiin? Erilaiset desinfioinnit, tehokkuus/myrkyllisyys? Kapselointi, väliaikainen korjaustoimenpide vai lopullinen Ilmanpuhdistin, ratkaisu kaikkeen? Lopullinen vai haitan vähentäminen? Ilmavuotojen kulkeutumisen vähentäminen Rakenteiden tiivistämisen lisäksi pyritään vähentämään/pienentämään paine-eroa vaipparakenteen yli. Rakennus voidaan ylipaineistaa lisäämällä tuloilmaa ja/tai pienentämällä poistoilmaa. Rakenneosia voidaan alipaineistaa erillisillä alipaineratkaisuilla mm. putkikanaalit, ryömintätilat, maanvaraiset alapohjat, kellariseinät yms. 4

5 Tiivistäminen, homevaurioituneiden rakenteiden puhdistusohje, Hometalkoot Sellaisen vaurioituneen materiaalin osalta, jota ei voi poistaa tai puhdistaa, joudutaan turvautumaan rakenteellisiin erityistoimiin kuten tiivistys, kapselointi tai tuulettuvat rakenteet. Aina varmistettava, että jätettävän rakenteen epäpuhtaudet eivät pääse missään olosuhteissa kulkeutumaan sisäilmaan. Vaurioituneen materiaalin jättäminen rakenteisiin voi vaikuttaa rakennuksen arvon kehittymiseen. Ratkaisuvaihtoehdot perusteluineen, kuten terveyselinkaarikustannusvaikutuksineen, on esiteltävä rakennuksen omistajalle, joka tekee lopullisen päätöksen korjaustavasta. Hajujen poisto rakenteista Mekaanisesta pintakerroksen poistamisesta ja pinnan huolellisesta puhdistamisesta huolimatta rakenteeseen voi jäädä hajuja. Paksumpi pintakerroksen poistaminen yleensä vähentää hajuja. Hajujen poistumista rakenteista voidaan tehostaa lämmityksellä ja tilan tuuletuksella. Rakennusmateriaaliin sitoutuneiden kaasumaisten yhdisteiden poistuminen materiaalista on kuitenkin hidasta. Tehostetun lämmityksen ja tuuletuksen aikajakso on yleensä noin 2-3 viikkoa, jonka jälkeen arvioidaan, tarvitaanko muita lisätoimia. Hajujen poistumista voidaan tehostaa erityistapauksissa myös desinfiointikäsittelyillä. Näihin liittyy kuitenkin samat ongelmat kuin kemikaalien käyttöön yleensä. 5

6 Epäpuhtauksien siirtymisen estäminen sisäilmaan Rakenteellisilla ratkaisuilla, kuten rakenteiden tiivistämisellä, tuetaan puhdistustoimia niin, että mahdollisten epäpuhtausjäämien kulkeutuminen puhdistetuista rakenteista sisäilmaan estetään. Rakenteiden puhdistaminen, esim. 6

7 Tiivistys Rakenteissa olevien epäpuhtauksien siirtymisen/kulkeutumisen ilmavirtausten mukana sisäilmaan. Pitkäaikaiskokemukset vähäisiä. Epäonnistumiset leimanneet korjaustoimenpiteitä. Taustalla suunnittelu ja työvirheet. Kehittynyt (luovuttu massoista vedeneristekangas yms.) Edelleen vaatii hyvää suunnittelua, toteutuksen valvontaa ja huolellista työn suorittamista. Tarvitaan lisäkouluttamista tekijöille ns. kädestä pitäen. Tiivistystyöt tulee käydä läpi yhdessä tekijän kanssa, jotta laatu paranee. Tiivistyskorjaukset Lattian ja seinän rajakohdat tiivistetään höyrynsulun päälle vedeneristeellä ja vahvistusnauhalla. Kuvat: Ardex Oy Karmitiivistys tehdään sementtipohjaisella ja kutistumattomalla vedeneristeellä ja vahvistusnauhalla 7

8 Vuotoilmareittien paikantaminen ja tiivistyskorjausten tarkastaminen Merkkisavu Pieni merkkisavu, Cräger Merkkikaasu Dräger X-AM 7000, anturina Smart KAT Ex Tilan alipainestaminen Tyypillisesti Pa Onnistuneita korjauksia 8

9 Kuva Tiiveyskoe merkkisavun ja alipaineen avulla. Nurkan kohta tilassa 126 jossa ilmavuotoa. Kuva Tiivistys 126 huonetilassa on tehty suunnitelman mukaisesti. 9

10 Erilaiset desinfioinnit Myrkytetään homevauriorakenteita, mutta voidaanko ennaltaehkäistä sisäilmaongelmia? EU-komissio päätös (EC/1849/2006, 2011/391/EU ja 2012/78/EU), jotka rajoittavat kationisen, polymeerisen guanidiiniyhdisteen biosidistä käyttöä. Tunnetaan lyhenteellä PHMG. Näillä päätöksillä kyseisiä yhdisteitä sisältävien valmisteiden markkinoille saattaminen ja käyttö, on tullut kielletyksi mm. kaikenlaisissa desinfiointikäytöissä. 10

11 Ilmanpuhdistimet Voidaanko hyödyntää sisäilmahaitan turvallisesti sisäilmahaitan ilmaantuessa? Tutkimustietoja, Sterimat Ilmanpuhdistimet Case Sterimat, Sterimat ilmanpuhdistimen UV-C säteilykammion vaikutus mikrobien tuhoamiseen huoneilmasta. Timo Tikkanen, Jukka Mero. Aducate Reports and Books 12/2011 Tehtyjen laboratoriokokeiden, kenttäkokeiden ja oirepaiväkirjatutkimuksen pohjalta voidaan todeta Sterimat ilmanpuhdistimen tuhoavan elinkykyisiä homesieniä ja bakteereita siinä määrin, että mikrobivaurioituneissa tiloissa oleskelevien henkilöiden oireet helpottuvat. puhdistin toimii ensiapuna mutta ei poista mikrobivaurioituneiden rakenteiden korjaustarvetta 11

12 Lattioiden VOC-korjaukset, tulokset, kapselointi Epoksipohjustinkäsittelyllä lattiasta emitoituvien yhdisteiden pienenivät merkittävästi. FLEC-menetelmällä otettujen näytteiden tuloksessa 2-etyyli-1-heksanolia ei havaittu ja 1-butanolin pitoisuus oli pieni. Desinfiointikäsittelyllä lattian TVOC-emissiokokonaisuuspitoisuudet hieman kasvoivat tai pysyivät samoina. 2-etyyli-1-heksanolia ja 1- butanolin pitoisuudet laskivat hieman mutta eivät merkittävästi. Lämmitys-tuuletuskäsittelyllä lattian TVOCemissiokokonaisuuspitoisuudet hieman kasvoivat (hiilivetyseokset nostivat pitoisuutta). 2-etyyli-1-heksanolia ja 1-butanolin pitoisuudet olivat keskimäärin samansuuntaisia ennen ja jälkeen käsittely. Lähde: Harri Anttila, ISS Proko, koekorjaustutkimus 2009 VOC-korjaukset VOC-pinnoituskorjaukset, tuotteita mm. Uzin PE460 Basf Masterseal 255 Ardex EP 2000 Tuloksien perusteella em. tuotteita voidaan käyttää alustan rakenteiden sisältämien haitta-aineiden hallinnassa. Tulokset osoittavat, että pinnoite sulkee hyvin koko VOC-kiehumispistealueen yhdisteitä ja tästä syystä tuotetta voidaan käyttää myös betonirakenteisiin imeytyneiden pinnoitteiden ja päällysteiden hajoamistuotteiden hallintaan. (Haitta-aineiden läpäisevyystutkimukset Vahanen Oy, 2009, 2010 ja 2011) 12

13 Tulevaisuus Hometalkoiden kehityshanke mm. Hyvät tiivistyskorjaustavat osana onnistunutta sisäilmakorjausta. Tavoitteena on muodostaa eri alojen vaikutusvaltaisten huippuosaajien kanssa yhtenen mielipide tiivistyskorjausten käytöstä osana onnistunutta sisäilmakorjausta. Yhteinen mielipide tiivistyskorjausten tarkoituksesta, käytettävistä tiivistyskorjausmenetelmistä ja toteutukseen liittyvästä laadunvarmistuksesta ja tutkimustavoista kootaan ohjeeksi. 13

14 Kiitos Jukka-Pekka Kärki Rakennusterveysasiantuntija, toimitusjohtaja S i s ä i l m a t a l o K ä r k i O y Rekkatie 3, Joensuu

HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUSMATERIAALIN PUHDISTUSOHJE RAKENNEOSILLE, JOITA EI VOI POISTAA

HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUSMATERIAALIN PUHDISTUSOHJE RAKENNEOSILLE, JOITA EI VOI POISTAA HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUSMATERIAALIN PUHDISTUSOHJE RAKENNEOSILLE, JOITA EI VOI POISTAA Syyskuu 2013 Sisällys 1 Johdanto...3 2 Yleistä homevaurion korjaamisesta...4 3 Rakennusmateriaalien Yleiset puhdistusohjeet...5

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE ILOMANTSIN KUNNAN TYÖPAIKKOJEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOEPÄILYISSÄ SEKÄ SISÄILMAONGELMISSA

TOIMINTAOHJE ILOMANTSIN KUNNAN TYÖPAIKKOJEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOEPÄILYISSÄ SEKÄ SISÄILMAONGELMISSA Ilomantsin kunta 31.8.2010 1 (1) Kunnan kiinteistöjen käyttäjille TOIMINTAOHJE ILOMANTSIN KUNNAN TYÖPAIKKOJEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOEPÄILYISSÄ SEKÄ SISÄILMAONGELMISSA Ilomantsin kunta, Soihtulantie 7,

Lisätiedot

TILAAJAN OHJE SISÄILMAONGELMAN RATKAISEMISEEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ

TILAAJAN OHJE SISÄILMAONGELMAN RATKAISEMISEEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ Ympäristöhallinnon kuvapankki. TILAAJAN OHJE SISÄILMAONGELMAN RATKAISEMISEEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ Lokakuu 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Helsingin kaupunki, Kosteus- ja hometalkoot, Senaatti-kiinteistöt,

Lisätiedot

1980-luvun pientalojen rakenneratkaisut

1980-luvun pientalojen rakenneratkaisut Minna Laurinen 1980-luvun pientalojen rakenneratkaisut Niiden yleisimmät ongelmakohdat ja korjausehdotukset Aducate Reports and Books 10/2011 Aducate Centre for Training and Development MINNA LAURINEN

Lisätiedot

Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka

Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka Teknillinen korkeakoulu, Hengitysliitto Heli ry ja Kuopion yliopisto ovat

Lisätiedot

Sisäilmaopas. Miten rakennusten sisäilmaongelmia selvitetään ja sisäilman laatua parannetaan? www.allergia.com

Sisäilmaopas. Miten rakennusten sisäilmaongelmia selvitetään ja sisäilman laatua parannetaan? www.allergia.com ALLERGIA- JA ASTMALIITTO ALLERGI- OCH ASTMAFÖRBUNDET Miten rakennusten sisäilmaongelmia selvitetään ja sisäilman laatua parannetaan? www.allergia.com Sisältö tässä oppaassa Sisäilma - ihmisen tärkein ympäristö...4

Lisätiedot

Mikrobi- ja hajuvaurioituneen arkistomateriaalin puhdistamisen onnistumisen arviointi

Mikrobi- ja hajuvaurioituneen arkistomateriaalin puhdistamisen onnistumisen arviointi Mikko Kallinen Mikrobi- ja hajuvaurioituneen arkistomateriaalin puhdistamisen onnistumisen arviointi Aducate Reports and Books 4/2010 Aducate Centre for Training and Development MIKKO KALLINEN Mikrobi-

Lisätiedot

Ohje siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen kosteus- ja homevauriokorjausten jälkeen

Ohje siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen kosteus- ja homevauriokorjausten jälkeen Ohje siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen kosteus- ja homevauriokorjausten jälkeen 2 Sisällys/Sivu 1. Yleistä tietoa homepölystä ja homeen hajusta... 3 2. Pölyn leviämisen estäminen kosteus- ja homevaurioiden

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN

SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN OSA 1 Kiinteistön omistajan opas sisäilmaongelmaisten koulurakennusten kunnon tutkimiseen ja korjaushankkeisiin Vesa Asikainen (toim.) Opetushallitus ja

Lisätiedot

Kohti terveitä taloja ja kannattavaa kiinteistönpitoa

Kohti terveitä taloja ja kannattavaa kiinteistönpitoa PÄÄTTÄJÄN HOMEOPAS Kohti terveitä taloja ja kannattavaa kiinteistönpitoa Yhteistyössä: Sisältö Johdanto... 3. 1 Toimitilaohjelma kannattavan kiinteistönpidon perusta... 4. 2 Ennakoiva kiinteistönpito vähemmän

Lisätiedot

Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen 8. seminaari

Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen 8. seminaari Helmi Kokotti Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen 8. seminaari 7.5.2010 Aducate Reports and Books 11/2010 Aducate Centre for Training and Development HELMI KOKOTTI Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen

Lisätiedot

Rakenteiden ilmatiiviyden tarkastelu merkkiainetutkimuksin

Rakenteiden ilmatiiviyden tarkastelu merkkiainetutkimuksin Sivu 1 / 22 Rakenteiden ilmatiiviyden tarkastelu merkkiainetutkimuksin Tässä ohjeessa esitetään ohjeita rakennusten rakenteiden ilmatiiviyden tarkastamisesta merkkiainetutkimuksilla. Ohjeiden mukaisia

Lisätiedot

Ammattitaitoista pölyn, mikrobien ja hajujen hallintaa tarvitaan vahinkokorjauksissa

Ammattitaitoista pölyn, mikrobien ja hajujen hallintaa tarvitaan vahinkokorjauksissa Aaro Seppälä A.Seppälä Total Quality Oy 2013-05-06 1 Sisäilma puhuttaa Ammattitaitoista pölyn, mikrobien ja hajujen hallintaa tarvitaan vahinkokorjauksissa Julkisuudessa on käyty keskustelua biosidien

Lisätiedot

SISÄILMASTOSEMINAARI 2012

SISÄILMASTOSEMINAARI 2012 Sisäilmastoseminaari 2012 1 SISÄILMASTOSEMINAARI 2012 14.3.2012 Toimittajat Jorma Säteri Helka Backman 2 Sisäilmayhdistys raportti 30 Sisäilmayhdistys ry Puheenjohtaja dipl.ins. Risto Aurola Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Betonirakenteiden VOC-emissiot ja niiden vähentäminen rakennetta lämmittämällä

Betonirakenteiden VOC-emissiot ja niiden vähentäminen rakennetta lämmittämällä Kai Kylliäinen Betonirakenteiden VOC-emissiot ja niiden vähentäminen rakennetta lämmittämällä Aducate Reports and Books 7/2010 Aducate Centre for Training and Development KAI KYLLIÄINEN Betonirakenteiden

Lisätiedot

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004 Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Kuopio 2004 1 Julkaisija: Julkaisun sarjan nimi ja tunnus

Lisätiedot

Kosteus- ja homevauriot

Kosteus- ja homevauriot Eero Palomäki, arkkitehti Tutkimusinsinööri, Tampereen aluetyöterveyslaitos eero.palomaki@occuphealth.fi 1 rakennuksissa 1.1 Kosteusvaurioiden yleisyys Jokainen rakennus tarvitsee seurantaa, huoltoa ja

Lisätiedot

Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS

Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS 1 Tutkimuksia ja selvityksiä 6/ 2007 Research Reports 6/2007 Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS Kuopio 2007 ISBN 978-951-27-0723-2 ISBN 978-951-27-0649-5 (PDF) ISSN 0789-4317 2.

Lisätiedot

Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot

Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot Opas ongelmien selvittämiseen Kansanterveyslaitoksen julkaisuja

Lisätiedot

Pientalojen mikrobivauriot

Pientalojen mikrobivauriot Tampereen teknillinen yliopisto Tampere University of Technology Pientalojen mikrobivauriot Lähtökohtana asukkaiden kokemat terveyshaitat Hengitysliiton julkaisuja 19/2006 Hengitysliitto Heli ry Juhani

Lisätiedot

1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ. Ylläpitävät työt suojausten ylläpito

1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ. Ylläpitävät työt suojausten ylläpito 1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät 82-0239 Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö Marraskuu 2000 1 (12) Korvaa kortin 82-0088 KOSTEUS- JA MIKROBIVAURIOITUNEIDEN RAKENTEIDEN PURKU Rivning

Lisätiedot

Sisäilmaongelmien ratkaisu kouluissa ja päiväkodeissa. Educa 2014 24.1.2014 Ylitarkastaja Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö

Sisäilmaongelmien ratkaisu kouluissa ja päiväkodeissa. Educa 2014 24.1.2014 Ylitarkastaja Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö Sisäilmaongelmien ratkaisu kouluissa ja päiväkodeissa Educa 2014 24.1.2014 Ylitarkastaja Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö Nykytilanne Rakennuskannassa korjausvelkaa 30-50 miljardia euroa (Roti

Lisätiedot

Jälleenrakennuskauden pientalon korjausopas

Jälleenrakennuskauden pientalon korjausopas Jussi Karjalainen, Tommi Riippa Jälleenrakennuskauden pientalon korjausopas Aducate Reports and Books 15/2010 Aducate Centre for Training and Development JUSSI KARJALAINEN TOMMI RIIPPA Jälleenrakennuskauden

Lisätiedot

KOSTEUS- JA HOMEONGELMAT. Ylitarkastaja, Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö

KOSTEUS- JA HOMEONGELMAT. Ylitarkastaja, Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö KOSTEUS- JA HOMEONGELMAT Ylitarkastaja, Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö Kosteus- ja homeongelmat määrä ja merkitys syyt tutkiminen korjausfilosofia työkaluja 2 2.10.2014 Määrä ja merkitys Nykytilanne

Lisätiedot

KORJAUSHANKKEEN RAKENNUTTAMINEN- SISÄILMAONGELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN KOR- JAUSHANKKEESSA

KORJAUSHANKKEEN RAKENNUTTAMINEN- SISÄILMAONGELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN KOR- JAUSHANKKEESSA KORJAUSHANKKEEN RAKENNUTTAMINEN- SISÄILMAONGELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN KOR- JAUSHANKKEESSA Raps 36 Tutkielma/raportti Leena Jormanainen Lappeenranta 13.10.2014 Aalto University Professional Development

Lisätiedot

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004 Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Kuopio 2004 1 Julkaisija: Julkaisun sarjan nimi ja tunnus

Lisätiedot

Harkkomuuratun sisäpuolelta eristetyn kellariseinän kuntotutkimus ja korjaus

Harkkomuuratun sisäpuolelta eristetyn kellariseinän kuntotutkimus ja korjaus Harkkomuuratun sisäpuolelta eristetyn kellariseinän kuntotutkimus ja korjaus Tiina Kolari Opinnäytetyö 30.5.2012 Kuopiossa Ammattikorkeakoulututkinto SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN MENETTELYTAPAOHJE SISÄILMA-ASIOISSA

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN MENETTELYTAPAOHJE SISÄILMA-ASIOISSA KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN MENETTELYTAPAOHJE SISÄILMA-ASIOISSA KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sisäilmatyöryhmä Kesäkuu 2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. OHJEIDEN TAUSTA JA TARKOITUS... 3 2. SISÄILMASTO...

Lisätiedot

Ilmanvaihtojärjestelmien puhtaus ja puhdistus toimistorakennuksessa

Ilmanvaihtojärjestelmien puhtaus ja puhdistus toimistorakennuksessa Marko Angelvuo Ilmanvaihtojärjestelmien puhtaus ja puhdistus toimistorakennuksessa Aducate Reports and Books 4/2011 Aducate Centre for Training and Development MARKO ANGELVUO Ilmanvaihtojärjestelmien puhtaus

Lisätiedot

Kartanonkosken koulun tekniset

Kartanonkosken koulun tekniset Kartanonkosken koulun tekniset selvitykset Infotilaisuudet koulun henkilökunnalle ja oppilaiden huoltajille Pekka Wallenius, tilakeskusjohtaja Osittainen kuntotutkimus Tekijä: Sisäilmatalo Kärki Oy Ajankohta:

Lisätiedot