FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI"

Transkriptio

1 FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Päärakennus, valmistunut v Navettarakennus, valmistunut luvun alkupuolella Terhi Markkula, Hanna Tuovinen, Vahanen Oy

2 Tutkimukset kohteissa Tavoitteena oli selvittää Finnsbackan päiväkodin tiloissa (päärakennus ja navettarakennus) havaittujen sisäilmahaittojen syitä sekä esittää sisäilma- ja rakennetekniset kiireellisesti tehtävät ja tulevan peruskorjauksen yhteydessä tehtävät toimenpiteet, joilla sisäilman laatua saadaan parannettua. Kohteen kenttätutkimukset tehtiin , sekä välisenä aikana. Sisäilman hiilidioksidipitoisuutta, lämpötilaa ja kosteuspitoisuutta sekä paine-eroja seurattiin jatkuvatoimisesti välisenä aikana. Tutkimuksen tulokset toimivat korjaussuunnittelun lähtötietoina. Vahanen

3 Mitä tutkittiin ja miksi tutkittiin Tutkimusmenetelmät: aistinvaraiset tarkastelut, rakennekosteusmittaukset, tiiveystarkastelut, paine-eromittaukset, rakenteiden avaukset, materiaalinäytteiden mikrobianalyysit, sisäilman ja betonilattioiden haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC-yhdisteet) ja ammoniakkiyhdisteiden määritys ja sisäilman lämpötilan sekä kosteuden mittaukset. Päärakennuksessa mitattiin sisäilman mikrobit. Painopiste oli rakennusten sisäpuolisissa tutkimuksissa. Lisäksi tutkittiin aistinvaraisesti yläpohja ja vesikatto, julkisivut ja rakennusten vierusta. Kun tunnetaan vaurion laajuus ja on selvitetty vaurioiden aiheuttajat, niin puutteet voidaan korjata. Vahanen

4 Yleistä rakenteiden vaurioista ja ilmavuodoista Rakenteissa on tyypillisesti epäpuhtauksia, jotka ovat peräisin ulkoilmasta ja säävaihteluista. Näiden lisäksi vesivuodoista ja kosteusteknisesti toimimattomista rakenneratkaisuista voi aiheutua rakenteisiin tavanomaisesta poikkeavaa mikrobikasvua. Rakenteiden tavanomaisista epäpuhtauksista ei ole haittaa rakennuksen käyttäjille, kun rakenteessa olevat epäpuhtaudet eivät pääse huoneilmaan. Epäpuhtauksia Ilmatiiviin sisäkuoren rakenteen toimintatavan periaate Vahanen 2014

5 Tutkimukset päärakennuksessa, rakenneavauskohdat Vahanen

6 Tutkimukset päärakennuksessa, ulkoseinät Ulkoseinärakenne on pääosin kunnossa. Ongelmat ovat lähinnä seinien alaosissa ja paikallisesti vesivuotokohdissa. Rakenteita tarkastettiin rakenneavauksista. Avauksista otettiin materiaalinäytteitä mikrobianalyysiin ja paikoin todettiin mikrobikasvua materiaalissa. Lattiapinta Alajuoksupuu Vedeneriste Vahanen 2014

7 Tutkimukset päärakennuksessa, väliseinät Kantavien väliseinien alajuoksupuu ja kipsilevyn alaosat ulottuvat betonilaatan alle. Rakenne pääosin kunnossa. Lattiapinta Keittiön viereisessä väliseinän alaosassa kosteusvaurio (mikrobikasvua). Alajuoksupuu Vedeneriste kipsilevyn alareuna Aiheutunut vanhasta vesivuodosta EPS betonilaatan alapinta Vahanen

8 Tutkimukset päärakennuksessa, lattiarakenteet (alapohja) Lattiarakenteessa ei havaittu kohonneita kosteuspitoisuuksia. Alapohja on maanvarainen betonilaatta, jonka alla on lämmöneriste. Tiloissa on paikoin havaittu lattiapinnan halkeilua ja paikoittaista painumista, johtuen todennäköisesti alapohjan alla olevan täyttömaan painumisesta. Lattian liittymissä ja läpivienneissä ilmavuotopaikkoja Ilmavuotoa Vahanen 2014

9 Tutkimukset päärakennuksessa, kattorakenteet (yläpohja) Rakennuksessa on ollut paljon vesivuotoja. Vesikattovuotojen riskipaikkoja ovat mm. rikkonainen aluskate, epätiiviit läpiviennit ja vesikatteen saumakohdat. Vesikate on ikääntynyt ja peruskorjaustarpeessa. Vahanen 2014

10 Tutkimukset päärakennuksessa, ilmanvaihto Seitsemässä tilassa kymmenestä mitatut ilmamäärät olivat vajaat suunnitelmien mukaisiin ilmamääriin nähden ilmanvaihdon tehostamiselle on tarvetta Ylipaine Alipaine Käytön aikana ilma virtaa sisältä ulospäin Yöllä ja viikonloppuna ilma virtaa ulkoa sisälle päin Hetkellisiä viitearvon ylityksiä käytön aikana, jolloin ilma voi tuntua raskaalta ja tunkkaiselta ppm Neuvotteluhuoneessa 126 ja 127 CO2- pitoisuudet olivat tätä korkeammat. Vahanen

11 Sisäilmamittaukset päärakennuksessa Päärakennuksen sisäilmasta mitattiin sisäilman mikrobipitoisuutta, haihtuvia VOC-yhdisteitä sekä otettiin pölynäytteitä. Sisäilman mikrobinäytteissä ei havaittu tavanomaisesta poikkeavaa. Sisäilmassa ei todettu myöskään normaalista poikkeavia haihtuvia VOC-yhdisteitä Pölynäytteissä todettiin pölyn koostuvan tavanomaisesta huonepölystä. Pölyissä ei havaittu kuituja. Vahanen

12 Tutkimukset navettarakennuksessa, ulkoseinät Navettarakennuksen ulkoseinän kevyessä rakenneavauksessa ei havaittu vaurioita Ikkunoiden kunnossa ja vesitiiveydessä havaittiin puutteita ja niiden uusiminen on ajankohtainen peruskorjauksen yhteydessä. Vahanen 2014

13 Tutkimukset navettarakennuksessa, väliseinät Kevyet levyrakenteiset väliseinät lähtevät betonisen lattian pintalaatan päältä ja rakenneavauksen perusteella rakenne on kunnossa. Kantavan kivirakenteisen väliseinän osalla todettiin kohonnutta kosteuspitoisuutta seinän alaosassa. Kantava väliseinä ulottuu betonilaatan alle omalle perustukselle eikä vanhan alapohjan alapuolella ole lämmöneristettä. Eteinen Keittiö Vahanen

14 Tutkimukset navettarakennuksessa, lattiarakenteet (alapohja) Navettarakennuksessa havaittiin kahdenlaista alapohjarakennetta: toisessa betonilaatan alapuolella oli lämmöneriste ja toisessa ei. Lämmöneristetyllä alueella alapohjarakenteessa ei havaittu kohonneita kosteuspitoisuuksia. Eteisessä kosteusmittausten perusteella lattia on märkä, josta on seurannut lattian muovimaton vaurio. Lämmöneristetty Ei lämmöneristettä Korjauksia tehty asentamalla perusmuurilevyt ja salaojat ulkopuolelle ja sisäpuolelle lattialämmitys Ei lämmöneristettä Vahanen 2014

15 Emissiomittaukset, navettarakennus Lattian muovimatoissa havaittiin värjäytymiä kuivilla sekä märillä alueilla. Tilojen aiemmasta käyttötarkoituksesta (navetta ja moottoripyöräkerho) sekä havaituista muovimaton värjäytymisistä kuivillakin alueilla johtuen tehtiin alapohjarakenteen emissiomittaukset. Emissiomittauksella ei havaittu ammoniakkiyhdisteitä, mutta mittauksella havaittiin alapohjarakenteesta runsaasti öljyhiilivetyjen ja PAH-yhdisteiden emissioita betonista vaikuttaa sisäilman laatuun ja lattiassa on korjaustarve! Värjäytymiä Vahanen

16 Tutkimukset päärakennuksessa, kattorakenteet (yläpohja) Navettarakennuksen ullakko on suuri hyvin tuulettuva tila. Tila on kuitenkin päässyt rapistumaan. Yläpohjarakenteissa on paljon lahoa ja vesikaton läpiviennit ovat osittain epätiiviit. Ullakon ja sisätilan välillä yläpohja on betonirakenteinen Vahanen 2014

17 Tutkimukset navettarakennuksessa, ilmanvaihto Ilma virtaa sisältä ulospäin Ylipaine Alipaine 2000 ppm Viitearvon ylityksiä käytön aikana, jolloin ilma voi tuntua raskaalta ja tunkkaiselta ppm Ilmanvaihdon tehostamiselle on tarvetta Vahanen 2014

18 Navettarakennuksen sisäilma Navettarakennuksen sisäilmasta mitattiin sisäilman haihtuvat VOCyhdisteet, ammoniakkipitoisuus sekä otettiin pölynäytteitä. Sisäilman VOC-yhdisteissä havaittiin pieniä pitoisuuksia vastaavia yhdisteitä kuin betonipinnan emissiomittauksessa (öljyt ja PAH) Sisäilmassa ei havaittu ammoniakkia. Pölynäytteissä todettiin pölyn koostuvan tavanomaisesta huonepölystä. Pölyissä ei havaittu kuituja. Vahanen

19 Haitta-aineet Rakennuksien valmistumisvuodet huomioiden, niiden materiaaleissa on käytetty haitta-aineita mm. vesikate sisältää asbestia. Haitta-aineiden selvittämiseksi kattavammin on suositeltu tehtäväksi haitta-ainetutkimus. Näitä tietoja tarvitaan mm. rakennuksen purkutöiden yhteydessä. Päärakennuksen osalta haitta-ainetutkimusta tarvitaan korjaussuunnittelun lähtötiedoksi purkutyön ja jätteenkäsittelyn kannalta. Navettarakennuksen alapohjan sisältämät emissiot voivat vaikuttaa sisäilman laatuun heikentävästi ja näihin tiloihin suositeltiin kiireellisesti alapohjan haitta-ainetutkimusta rakenteisiin imeytyneiden öljyjen ja PAH-yhdisteiden laajuuden selvittämiseksi, jotta korjaukset voidaan tehdä mahdollisimman pian. Vahanen

20 Tilojen sisäilman laadun parantamisen korjausperiaatteet Rakenteiden kunnon ja kestävyyden varmistaminen Vaurioituneiden materiaalien poisto ja rakenteiden toteutuksen muutokset Poistetaan havaitut selvät kosteus- ja mikrobivauriot ja muut epäpuhtaudet Muutetaan rakenteiden toteutusta kosteusteknisesti toimivamammaksi (esim. navettarakennuksen lattia) Rakennuksen sisäkuoren ilmatiiviyden varmistaminen Tiivistäminen Tiivistämisellä tarkoitetaan korjausmenetelmää, jossa pyritään estämään epäpuhtauksien pääsy rakenteista ilmavirtausten mukana sisäilmaan Tiivistäminen edellyttää rakenteiden toteutuksen muuttamista osittain Käyttötilojen painesuhteiden hallinta Ilmanvaihto Ilmanvaihdon tehostaminen ja IV:n tasapainotuksen varmistaminen Vahanen

21 Yhteenveto suositelluista kiireellisistä korjaustoimenpiteistä Rakennusten korjaustoimenpiteiden laajuuksien takia rakennusten peruskorjaus on ajankohtainen. Ennen sitä molempiin rakennuksiin suositeltiin kiireellisesti tehtäviä korjaustoimenpiteitä sisäilman laadun parantamiseksi mm. seuraavia toimenpiteitä: Päärakennuksen ja navettarakennuksen osalta on selvitettävä pian ilmanvaihdon säätömahdollisuudet tehostaminen, tasapainon varmistaminen, jatkuva käyttö Navettarakennuksen lattiaan imeytyneiden öljyjen ja PAH-yhdisteiden laajuuden selvitys lattian korjaukset Vesikattokorjaukset ja ullakkotilat molemmissa rakennuksissa Päärakennuksen keittiön kattolevyn ja väliseinän uusiminen vaurioalueelta Korjaustoimenpiteiden jälkeen tiloihin suositeltiin tehtäväksi kattavat suursiivoukset homepölysiivouksen periaatteita noudattaen Vahanen 2014

22 Yhteenveto suositelluista tutkimustarpeista Tarvittavia lisäselvityksiä peruskorjauksen hankesuunnittelua varten: Kattava haitta-ainetutkimus (navettarakennuksen lattia kiireellinen!) Putkistojen kuntotutkimus Maaperän painuman selvitys (varmistetaan miten maanvaraisen betonilaatan täyttökerros on tiivistetty)

23 Yhteenveto suositelluista toimenpiteistä Tulevan peruskorjauksen yhteydessä tehtäviä korjauksia: Ulkoseinien kattavat korjaukset (sisäverhouslevyt, höyrynsulku, paikalliset vesivuotoalueiden materiaalit ja ulkopuoliset korjaukset) Päärakennuksen väliseinien alaosien toteutuksen korjaus Lattian ilmatiiveyden parantaminen ja paikalliset painumakorjaukset Katon akustointilevyjen poistaminen Lattiapäällysteet Piha-alueen pintavesipoistojen tehostaminen Ikkunakorjaukset/uusimiset Ilmanvaihdon uusiminen Vesi- ja viemärijärjestelmien korjaukset Vahanen

24 Tiivistetysti Molemmissa rakennuksissa havaittiin puutteita ja vaurioita, jotka selittävät ihmisten kokemukset sisäilman laadun puutteista. Nyt kun puutteet ja vauriot tiedetään, ne voidaan poistaa ja korjata! Ennen korjaustoimenpiteisiin ryhtymistä, tulee korjauksista laatia suunnitelmat siten, että vauriot saadaan poistettua ja rakenteista saadaan kosteusteknisesti toimivampia. Korjauslaajuudet ovat sen verran suuret, että kattavat korjaukset edellyttävät peruskorjaamista. Pienemmillä korjauksilla voidaan parantaa sisäilman laatua nykyisestä. Korjaustöiden aikana voidaan tehdä laadunvarmistuskokeita, joiden avulla voidaan varmistaa korjausten onnistuminen. Vahanen 2014

25 KIITOS! Vahanen

TUTKIMUSSELOSTUS KOTKAN KESKUSKOULU, PÄÄRAKENNUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 20.12.2013

TUTKIMUSSELOSTUS KOTKAN KESKUSKOULU, PÄÄRAKENNUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 20.12.2013 TUTKIMUSSELOSTUS KOTKAN KESKUSKOULU, PÄÄRAKENNUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS TUTKIMUSSELOSTUS 2 (37) Tiivistelmä Yksi merkittävä sisäilmanlaadun epäpuhtauslähde on tutkimuksen perusteella

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS SJÖKULLAN OPPIMISKESKUS VANHAN KOLURAKENNUKSEN KUNTOTUTKIMUS SUUNNITTELUA VARTEN 14.11.2013

TUTKIMUSSELOSTUS SJÖKULLAN OPPIMISKESKUS VANHAN KOLURAKENNUKSEN KUNTOTUTKIMUS SUUNNITTELUA VARTEN 14.11.2013 TUTKIMUSSELOSTUS SJÖKULLAN OPPIMISKESKUS VANHAN KOLURAKENNUKSEN KUNTOTUTKIMUS SUUNNITTELUA VARTEN Tutkimusselostus 2 (29) Vanhan kolurakennuksen kuntotutkimus Suunnittelua varten Sisällys 1 Kohdetiedot...

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS VOISALMEN KOULU, LAPPEENRANTA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOSELVITYS 11.9.2014

TUTKIMUSSELOSTUS VOISALMEN KOULU, LAPPEENRANTA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOSELVITYS 11.9.2014 TUTKIMUSSELOSTUS VOISALMEN KOULU, LAPPEENRANTA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOSELVITYS Tutkimusselostus 2 (43) TIIVISTELMÄ Kuntoselvityksen tarkoituksena oli selvittää n rakennusten tämän hetkinen kunto ja korjaustarpeet.

Lisätiedot

Kuntotutkimus. Kalmarin Kyläkoulu Kalmarintie 117 43270 Kalmari. Hanke nro: 9124 / 07.04.2015. A-rakennus. B-rakennus

Kuntotutkimus. Kalmarin Kyläkoulu Kalmarintie 117 43270 Kalmari. Hanke nro: 9124 / 07.04.2015. A-rakennus. B-rakennus A-rakennus B-rakennus Kalmarintie 117 43270 Kalmari Hanke nro: 9124 / 07.04.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Korjausrakentaminen PÄIVÄYS PROJEKTI Kiinteistön rakennetekninen kuntotutkimus TILAAJA Helsingin Kaupungin rakennusvirasto KOHDE Puistolan ala-aste (alakoulu),, 00760 Helsinki

Lisätiedot

TAMMIJÄRVEN KOULU, VANHA OSA KUNTOARVIO

TAMMIJÄRVEN KOULU, VANHA OSA KUNTOARVIO Vastaanottaja Luhangan kunta Asiakirjatyyppi Kuntoarvioraportti Päivämäärä 28.08.2014 Viite 1510012871 TAMMIJÄRVEN KOULU, VANHA OSA KUNTOARVIO VANHA OSA KUNTOARVIO 1. Perustiedot 3 2. ASIAKIRJATARKASTELUN

Lisätiedot

PIISPANRISTIN KOULUN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

PIISPANRISTIN KOULUN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 1 (33) TUTKIMUSSELOSTUS NRO 1355 PIISPANRISTIN KOULUN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Tampere 2004 2 (33) (33 sivua + 28 liitesivua) Tilaaja Kaarinan kaupunki, Tilakeskus Tilakeskuksen päällikkö Tapani Mellanen

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI 18.5.2015 SISÄILMASTON JA RAKENTEIDEN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS METSOLA KORKEAKOULUNKATU 6, HÄMEENLINNA

TUTKIMUSRAPORTTI 18.5.2015 SISÄILMASTON JA RAKENTEIDEN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS METSOLA KORKEAKOULUNKATU 6, HÄMEENLINNA TUTKIUSRAPORTTI 18.5.2015 SISÄILASTON JA RAKENTEIDEN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIUS ETSOLA KORKEAKOULUNKATU 6, HÄEENLINNA Yhteenveto ja toimenpide-ehdotukset Koulurakennus etsola on rakennettu vuonna 1972

Lisätiedot

RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI. Ruunumyllyntie 33 13210 Hämeenlinna PROJEKTI: 305669/ 150

RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI. Ruunumyllyntie 33 13210 Hämeenlinna PROJEKTI: 305669/ 150 RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI Ruunumyllyntie 33 13210 Hämeenlinna PROJEKTI: 305669/ 150 RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 11.9.2014 RUUNUMYLLYN PÄIVÄKOTI RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS TIIVISTELMÄ Tämä raportti on

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS. Niemenkartanon koulu Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 17.4.2015. www.ideastructura.com

TUTKIMUSSELOSTUS. Niemenkartanon koulu Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 17.4.2015. www.ideastructura.com Kuva IdeaStructura IdeaStructura Oy Kutomotie 16 003 Helsinki Satamatie 330 / PL 17 67101 Kokkola etunimi.sukunimi@ideastructura.com Y-tunnus 2424612-8 2/34 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistiedot... 3 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KESKUSTAN KOULUN KUNTOTUTKIMUS

KANKAANPÄÄN KESKUSTAN KOULUN KUNTOTUTKIMUS RAKENNUSTEKNIIKAN LAITOS TUTKIMUSSELOSTUS TRT/2102/2012 KANKAANPÄÄN KESKUSTAN KOULUN KUNTOTUTKIMUS 20.12.2011 1 (17) (17 sivua + 5 liitesivua) Tilaaja Kankaanpään kaupunki Marja Vaajasaari Kuninkaanlähteenkatu

Lisätiedot

Esiselvitys Korjaustarvearvio. Limingan nuorisotalo Alapääntie 5 91900 Liminka

Esiselvitys Korjaustarvearvio. Limingan nuorisotalo Alapääntie 5 91900 Liminka Esiselvitys Korjaustarvearvio Limingan nuorisotalo Alapääntie 5 91900 Liminka Hanke 8671/2014 Inspecta Sörnäistenkatu 2 00580 Helsinki Puh. 010 521 600 Fax. 010 521 6002 asiakaspalvelu@inspecta.com Y-tunnus:

Lisätiedot

Kuntotarkastus. Rukkitie 15, 01260 Vantaa. Tarkastuspäivä 23.8.2010

Kuntotarkastus. Rukkitie 15, 01260 Vantaa. Tarkastuspäivä 23.8.2010 Kuntotarkastus Tarkastuspäivä 23.8.20 RS 3 Kuntotarkastus 2 1. YHTEENVETO Tarkastuksen kohteena oli Vantaalla sijaitseva vuonna 1953 rakennettu omakotitalo. Talossa on 1 ½ kerrosta ja lisäksi kellarikerros.

Lisätiedot

Sastamalan Tukipalvelu Oy:n toimitilat

Sastamalan Tukipalvelu Oy:n toimitilat Sastamalan Tukipalvelu Oy:n toimitilat Keikustie 3, 32740 Sastamala Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus 10.6.2014 Työnro 31 7088.10 Ins. Saija Korpi Rkm. Timo Ekola 2 (15) Sastamalan Tukipalvelu

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Ahveniston koulu, rakennus E Rakennetekninen kuntotutkimus. Projekti 306611

Tutkimusraportti. Ahveniston koulu, rakennus E Rakennetekninen kuntotutkimus. Projekti 306611 Tutkimusraportti Ahveniston koulu, rakennus E Projekti 306611 30.3.2014 Sisältö Sisältö... 2 1 Tutkimuskohde ja lähtötiedot... 4 1.1 Yleistiedot... 4 1.2 Tehtävä ja työn rajaus... 4 1.3 Tutkimuksen luotettavuus...

Lisätiedot

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS ASB-Consult Oy Ab ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KUNTOTARKASTAJA 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA KOHDE Omakotitalo MAAKUNNANTIE 5 38100 KARKKU Kohteen pinta-ala: --- m² (ei tarkemitattu)

Lisätiedot

Rakennustekninen kuntoarvio

Rakennustekninen kuntoarvio KUNTOARVIO 16.5.2009 Rakennustekninen kuntoarvio Terveysasema Ruukki Tilaaja: Raahen seudun terveydenhuollon kuntayhtymä Tekniset palvelut Rantakatu 4 PL 25 92101 Raahe KUNTOARVIO 1 (18) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Ruununmyllyn ala-aste Rakennetekninen kuntotutkimus. Projekti 306373

Tutkimusraportti. Ruununmyllyn ala-aste Rakennetekninen kuntotutkimus. Projekti 306373 Tutkimusraportti Ruununmyllyn ala-aste Projekti 306373 16.12.2014 Sisältö Sisältö... 2 1. Tutkimuskohde ja lähtötiedot... 4 1.1. Yleistiedot... 4 1.2. Tehtävä ja työn rajaus... 5 1.3. Tutkimuksen luotettavuus...

Lisätiedot

Kuntotutkimus Ala- ja yläpohjarakenteet

Kuntotutkimus Ala- ja yläpohjarakenteet Ala- ja yläpohjarakenteet Rahikaisentie 5a 43440 PYLKÖNMÄKI Hanke nro: 8705 / 22.1.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

MAHDOLLISUUDET SISÄILMAOIREIDEN POISTAMISEEN HUONEKOHTAI- SEN ILMANPUHDISTIMEN AVULLA ERI AIKAKAUDEN RAKENNUKSISSA

MAHDOLLISUUDET SISÄILMAOIREIDEN POISTAMISEEN HUONEKOHTAI- SEN ILMANPUHDISTIMEN AVULLA ERI AIKAKAUDEN RAKENNUKSISSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikka Mari Hyvönen MAHDOLLISUUDET SISÄILMAOIREIDEN POISTAMISEEN HUONEKOHTAI- SEN ILMANPUHDISTIMEN AVULLA ERI AIKAKAUDEN RAKENNUKSISSA

Lisätiedot

Kuntoarvio. Kalmarin kyläkoulu Kalmarintie 117 43270 Kalmari. Hanke nro: 9124 / 07.04.2015

Kuntoarvio. Kalmarin kyläkoulu Kalmarintie 117 43270 Kalmari. Hanke nro: 9124 / 07.04.2015 Kalmarin kyläkoulu Kalmarintie 117 43270 Kalmari Hanke nro: 9124 / 07.04.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

Kankaanpään koulukeskus / Pohjanlinnan koulun kosteus- ja sisäilmaongelmien selvitys ja korjausperiaatteiden

Kankaanpään koulukeskus / Pohjanlinnan koulun kosteus- ja sisäilmaongelmien selvitys ja korjausperiaatteiden TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-08246-08 30.9.2008 Kankaanpään koulukeskus / Pohjanlinnan koulun kosteus- ja sisäilmaongelmien selvitys ja korjausperiaatteiden esitys Tilaaja: Kankaanpään kaupunki Tekninen

Lisätiedot

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 2011 Vähäheikkiläntie 56 B FI-20810 TURKU p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi KUNTOTUTKIMUS Cygnaeuksen

Lisätiedot

Kuntotarkastus RS 3. Lounakuja 2, 04300 Tuusula. Tarkastuspäivä 9.7.2014. Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.racx.fi Y-tunnus: 0905045-0

Kuntotarkastus RS 3. Lounakuja 2, 04300 Tuusula. Tarkastuspäivä 9.7.2014. Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.racx.fi Y-tunnus: 0905045-0 Kuntotarkastus RS 3 Lounakuja 2, 04300 Tuusula Kuntotarkastus RS-3 2 1. YHTEENVETO Tarkastuksen kohteena oli 1900-luvun alussa rakennettu ja 60-luvulla laajettu koulurakennus Tuusulassa. Käytössä olleiden

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 1/51 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 1990-2010 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu 1 Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 3.1.2011

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 3.1.2011 KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 3.1.2011 BJÖRKBODAN KOULU, KEMIÖNSAARI Talo ja tarkastus Oy Horninkatu 11 B, 24100 Salo 050 561 2356 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Osoite Björkbodan koulurakennus, Kemiönsaari

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUS JA MIKROBIKARTOITUS 15.4.2014

SISÄILMAMITTAUS JA MIKROBIKARTOITUS 15.4.2014 Rakenteiden kuntotutkimukset Sisäilmatutkimukset Korjaus- ja rakennesuunnittelu SISÄILMAMITTAUS JA MIKROBIKARTOITUS Rödskogs skola www.suunnittelutoimisto-alinikula.f info@suunnittelutoimisto-alinikula.f

Lisätiedot

Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen 8. seminaari

Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen 8. seminaari Helmi Kokotti Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen 8. seminaari 7.5.2010 Aducate Reports and Books 11/2010 Aducate Centre for Training and Development HELMI KOKOTTI Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen

Lisätiedot

Sisäilman kuntoon vaikuttavien asioiden tarkastaminen. Katajan koulu. Ylivieskan kaupunki Kyöstintie 4 84100 Ylivieska

Sisäilman kuntoon vaikuttavien asioiden tarkastaminen. Katajan koulu. Ylivieskan kaupunki Kyöstintie 4 84100 Ylivieska TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS- 076-14 27.12.2014 Sisäilman kuntoon vaikuttavien asioiden tarkastaminen Katajan koulu Tilaaja: Ylivieskan kaupunki Kyöstintie 4 84100 Ylivieska TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS- 076-14

Lisätiedot

Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä. Östermalmintie 47 A, 02550 Evitskog 2 1. YHTEENVETO

Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä. Östermalmintie 47 A, 02550 Evitskog 2 1. YHTEENVETO KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPAN YHTEYDESSÄ ÖSTERMALMINTIE 47 A 02550 EVITSKOG 6.8.2014 31.8.2015 2 1. YHTEENVETO Tarkastuksen kohteena oli vuonna 1986 valmistunut 1 kerroksinen omakotitalo. Rakennus sijaitsee

Lisätiedot