UE6 Luterilainen uskomme

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UE6 Luterilainen uskomme"

Transkriptio

1 UE6 Luterilainen uskomme Huomaathan, että tämä aihealue liittyy opetussuunnitelman mukaan kurssiin UE3. Tässä luterilainen oppi käydään lävitse perinteistä tarkemmin omana kurssina. 1. Mitä dogmatiikka on? 2. Ilmoitus 3. Jumalasta 4. Jeesuksesta Kristuksesta 5. Pyhästä Hengestä 6. Viimeiset tapahtumat I MITÄ DOGMATIIKKA ON? Dogmatiikka (= uskonoppi) on teologian haara, joka käsittelee kristillisen uskon oppisisältöä Dogmi on kirkon yleisesti hyväksymä oppilauselma (esim. "Jeesus on Jumala Jumalasta") Tehtävä vastata kysymykseen ihmisen pelastumisesta Etsii vastauksensa Raamatusta (Jumalan ilmoituksesta) Esittää kristillisen uskon yhtenäisesti ja systemaattisesti Keskeinen käsite: USKO 1) Usko on totenapitämistä (usko, joka uskotaan) ts. tieto 2) Usko on luottamusta (usko, jolla uskotaan) ts. toiminta/asenne - järki ja tieto eivät ole uskon vastakohtia Uskonoppi ammennetaan: 1) Raamatusta, 2) traditiosta, 3) järjestä ja 4) kokemuksesta II ILMOITUS Ilmoituksessa transendenttinen "salattu Jumala" paljastaa itsensä ihmisille historiassa

2 Yleinen ilmoitus: - uskonnollinen kaipaus, yksilön ja yhteisön - historia, Jumalan "jäljet" luonnossa - aavistuksia Jumalasta (syy yleisuskonnollisuudelle) Erityinen ilmoitus: - Raamattu ja erityisesti Jeesus Kristus - Jumala paljastaa itsensä (syy kristinuskolle) Ekskurssi 1. Erilaisia tulkintamalleja kristinuskon ja muiden uskontojen suhteesta toisiinsa: 1) Integratiivinen tulkinta: uskonnot johtavat samaan päämäärään, kuvaavat opissa, kultissa jne. samaa asiaa 2) Evolutiivinen tulkinta: uskontojen kehittyminen kohti parempaa Jumalan tuntemista 3) Illuminatiivinen tulkinta: muissa uskonnoissa on välähdyksenomaisia totuuden sirpaleita 4) Polaarinen tulkinta: kristinusko ja muut uskonnot vastakohtia toisilleen Raamattu on sekä inhimillinen että jumalallinen - inhimillinen puoli: vanh. maailmankuva, ristiriidat, virheet jne. - jumalallinen puoli: luotettava sanoma Jumalan tahdosta ja pelastuksesta Raamatun kaksi painotusta: 1) laki (käskyt, säännöt - heijastelee Jumalan pyhyyttä) 2) evankeliumi (Jumalan armo ihmistä kohtaan - Jumalan rakkautta) Raamattu on uskon ja elämän korkein ohje Tunnustus on kirkon koottu ja kokoava ilmaus uskosta Herraan (esim. apostolinen uskont.) - Raamattu on tunnustuksen yläpuolella ns. ohjaava ohje (norma normans), kun taas kirkon traditio on ohjattu ohje (norma normata) III JUMALASTA Kristityt uskovat Jumalan olemassaoloon ilmoituksen perusteella - Jumalatodistukset ja ateismin kritiikki ks. kurssi UE1 Vain Raamatusta saamme tietoa Jumalan olemuksesta - transendenttisyyden ongelma: vain Jumala itse voi kertoa meille, millainen hän on Jumala on kaikkivaltias, kaikkitietävä, kaikkialla läsnä, kaikesta riippumaton, totuus, vanhurskas, muuttumaton, pyhä, armollinen, rakastava ja persoonallinen Minä Jumala on kaiken luoja ja ylläpitäjä - creatio ex nihilo = tyhjästä luominen - creatio continua = jatkuva luominen - jatkuva luominen ei sulje pois myöskään evoluutiota - tiede ei ole pystynyt selittämään kaikkeuden ja elämän syntyä Ekskurssi 2. Evoluutioteorian (ns. makroevoluutio) ongelmia - Evoluution vastustajat, fundamentalistikristityt esittävät seuraavanlaisia ongelmia: - Fossiililöytöjen "puuttuvat renkaat"

3 - Kehittymässä olevia lajeja ei varmuudella tunneta - Mutaatiot lähes 100 %:sti haitallisia - Elämän synty sattumalta mahdotonta (todennäköisyyslask.) - Ns. termodynamiikan 2. pääsääntö: luonnossa kaikki pyrkii kohti tasapainoa (ts. epäjärjestystä; entropia) - On järkevää uskoa Jumalaan, Älykkääseen Suunnittelijaan (ID), koska kaikki ihmisenkin tekemät/luomat laitteet ovat älykkään suunnittelijan tulosta. - Evoluutioteorian puolesta: 1) jako makro- ja mikroevoluutioon on mielivaltaista - evoluutiota tapahtuu koko ajan (emme esim. me ihmiset ole klooneja vanhemmistamme), ja jos on pientäkin evoluutiota, miksi ei voisi olla suurtakin evoluutiota. 2) Fossiilien syntytavan vuoksi, fossiileja on vähän. Tarpeeksi paljon kuitenkin teorian kehittelemiseen. 3) Jumala, Luoja tai Älykkään Suunnittelijan idea olettaa liikaa sellaista, jota ei voida mitenkään havainnoida ja todistaa. 4) Tarpeeksi aikaa ja tarpeeksi laaja avaruus mahdollistavat kemiallisen evoluution ja lisääntymiskelpoisen organismin kehittymisen. Jumala on kolmiyhteinen. - kolminaisuus termiä ei ole Raamatussa - Jumala on yksi, mutta kolme persoonaa (Isä, Poika ja Pyhä Henki) - Kolminaisuusajatus on sekä VT:ssa että UT:ssa (esim. triadiset formelit Matt.28:19, Ef.4:4-6, 2.Kor.13:13, 1.Kor.12:4-6) - opin muotoilijana toimi Tertullianus (s. n. 160) - nyk. esim. Jehovan todistajat ja mormonit kieltävät perinteisen kolminaisuusopin Ihminen on luotu Jumalan kuvaksi (kokonaisuus, vaikkakin sielu ja ruumis) - ihmisen omalaatuisuus muihin lajeihin nähden - jokainen ihminen on arvokas Syntiinlankeemuksessa ihminen menetti yhteyden Jumalaan > perisynti - henkinen (järki ja tahto) ja fyysinen (ruumis) elämä vääristyivät suhteessa Jumalaan - perisynnin mukaan Aadamin synti periytyy jokaisessa ihmisessä ja on turmellut ihmisen täysin > ihminen ei itse voi eikä tahdo etsiä Jumalaa ja pelastusta, siksi yksin Jumalan armo voi pelastaa ihmisen Synti on kapinaa Jumalaa vastaan Ihminen tekee syntiä (tekosynnit), koska on syntinen (perisynti) - ei niin, että ihmisestä tulee syntinen tekosyntiensä vuoksi (luterilainen vs. helluntail. syntikäsitys) Synnin palkka on kuolema > siksi tarvitaan sovitus Enkelit (lähettiläät) toimivat Jumalan ja ihmisen välillä - ovat näkymättömiä, persoonallisia, pyhiä, ihmishahmoisia, ylihistoriallisia, henkisiä ja ilmestyvät ihmisille Perkelettä pidetään langenneena enkeliruhtinaana, jonka puolella on osa enkeleistä - teodikean ongelma: pahuus Jumalan hyväksi luomassa maailmassa (Kuinka Jumala joka on hyvä ja kaikkivaltias sallii pahuuden?) IV JEESUKSESTA KRISTUKSESTA Jeesuksen historiallisuuden takeena sekä kristillinen että maallinen kirjallisuus

4 - UT, kirkkoisät ja varhaiskristilliset kirjat - Tacitus, Suetonius, Plinius Nuorempi ja Josefus Ekskurssi 3. Tulkintoja Jeesuksesta: 1. Jeesus-liike (1960-luvulla) - hippi, joka saarnasi pyhää huolettomuutta - "systeemin särkijä" 2. Vastarintaliikkeet - anarkisti ja poliittinen vallankumouksellinen 3. Liberaalijuutalaisuus - suuri juutalainen lainopettaja - "veli Jeesus" - onneton, ruoskittu juutalainen 4. Humanistinen ateismi - ihmisyyden opettaja ja esikuva - tulevaisuuteen suuntaaja ja käytäntöön soveltaja 5. Uusmarxilaisuus - vallankumouksellinen - kapitalismin ja rikkaiden vastustaja - puutyöläinen, joka pyrki luokattomaan ihanneyhteiskuntaan Jeesus täydellinen Jumala ja täydellinen ihminen - Jeesus on Jumala Jumalasta, syntynyt ei luotu - Jeesus ei ole pelkkä (1) väliolento Jumalan ja maailman välillä (areiolaisuus), (2) kasteessa adoptoitu poika, ihminen (adoptionismi), (3) tuonpuoleisen maailman emanaatio (virtaama), valon säteily (gnostilaisuus) Jeesuksessa Jumala astui maailmaan pelastaakseen ihmiskunnan (inkarnaatio = ruumiillistuminen) Jeesuksen kolme virkaa: 1) profeetallinen tehtävä: Jumalan tahdon ja pelastussuunnitelman ilmoittaminen 2) papillinen tehtävä: sovituskuolema ristillä 3) kuninkaallinen tehtävä: ylösnousemus ja taivaaseenastuminen - Ylösnousemuksen todisteina mm. tyhjä hauta, silminnäkijät, kristinuskon voimakas leviäminen Jerusalemissa, opetuslapsissa tapahtunut muutos Kristuksen sovituskuoleman ansiosta Jumala lukee taivaan foorumilta ihmisen synnin Kristuksen synniksi ja Kristuksen vanhurskauden ihmisen vanhurskaudeksi (ns. forenssinen vanhurskauttamisoppi) Ihminen pelastuu yksin armosta, uskon kautta, Kristuksen tähden Predestinaatio- eli ennaltamäärämisoppi korostaa Jumalaa pelastuksen ainoana syynä - kaksinkertainen predestinaatio: Jumala määrännyt sekä taivaaseen että helvettiin (Augustinus, Calvin) - yksinkertainen predestinaatio: Jumala määrää taivaaseen, mutta ihminen valitsee helvetin

5 V PYHÄSTÄ HENGESTÄ Persoonallinen Jumala, koska toimii kuin persoona (muistuttaa, murehtii, todistaa) ja on ikuinen ja kaikkivoipa Tehtävät: - synnyttää usko ja liittää siten Jumalan kansaan - ilmoittaa ja kirkastaa Jeesuksen pelastustyö - vaalia totuutta kaikessa - jakaa armolahjoja, kuten sairaiden parantaminen ja kielilläpuhuminen Helluntaina Pyhä Henki ilmoitettiin maailmassa - vrt. Jeesus ilmoitettiin inkarnaatiossa - helluntailainen opetus henkikasteesta eli Pyhän Hengen kasteesta korostaa kieli-ihmeen toistuvuutta jokaisen uskovan kohdalla merkkinä Hengen voiman saamisesta Armonvälineet: Sana ja sakramentit (kaste ja ehtoollinen) - Sana viittaa sanalliseen kieleen, evankeliumin julistukseen (Raamatussa, saarnoissa, sakramenteissa) - Sana ja sakramentit välittävät armoa Kaste liittää uuden liiton kansaan (seurakuntaan) Erilaisia tulkintoja: 1) kaste pelastaa > lapsikaste (lut, kat, ort) - katoliset: kaste pelastaa "ex opere operato" - luterilaiset: kasteen lupaukset otetaan vastaan uskossa 2) kaste merkki uskon kautta pelastumisesta > uskovien kaste (hellunt, baptistit) Kastaminen upottamalla tai valelemalla Lapsikasteen perusteluja: 1) alkuvuosisatoina käytössä (Origenes, Eirenaios, Tertullianus) 2) ympärileikkauksen korvaavana kuuluu myös lapsille 3) UT puhuu perhekuntien (mukana lapset) kasteesta 4) kaste ei edellytä ihmiseltä mitään, vaan on Jumalan teko, jonka ihminen ottaa vastaan Ehtoollinen on Raamatun mukaan: 1. Muistoateria - Jeesuksen ristinkuoleman muistoksi - julistaa syntien anteeksiantamusta 2. Yhteysateria - uskovien yhteyden ylläpito sekä toisiinsa että Jumalaan 3. Kiitosateria (eukaristia) - kiitokseksi pelastustyöstä Kirkko ja seurakunta - Seurakunta (kr. ekkleesia = ulos kutsutut) syntyi Pyhän Hengen vaikutuksesta helluntaina (Apt.2) - kirkko on yksi, pyhä ja yhteinen, apostolinen pyhien yhteisö - Kirkolle on ominaista: 1) tunnustus, 2) lainsäädäntö ja hallinto, 3) kristillinen toiminta - Tehtävä: evankeliumin julistaminen - Näkyvä kirkko = kirkkoihin kuuluvat ihmiset (< kaste liittää) - Näkymätön kirkko = todelliset kristityt (< usko liittää)

6 Ihmisen pelastuminen (Raamatun kirjaimellisen tulkinnan mukaan): - Pelastumisen este: synti, ero Jumalasta - Esteen poistaminen: Jumala palautti juridisesti suhteen Jeesuksen ristinkuolemassa > oikeus tulla Jumalan lapseksi - Tienä pelastukseen: usko - Uskoontulo: evankeliumin kuuleminen (Jumalan kutsu, etsivä armo) > vastaanottaminen (ihmisen uskonratkaisu) > uudestisyntyminen (Jumala ottaa lapsekseen, vanhurskauttaminen) - Seurauksena elämän muuttuminen Pyhän Hengen vaikutuksesta: "uusi elämä", jossa keskeistä usko, toivo ja rakkaus - Kasvu kristittynä: rukouksen, Raamatun tuntemisen ja seurakuntayhteyden kautta VI VIIMEISET TAPAHTUMAT Eskatologia = oppi viimeisistä tapahtumista Yksilön elämä: - kuolema (sekä fyysinen että hengellinen) on synnin seurausta - kuolemassa ihminen ei raukea tyhjiin, vaan ihmisen sielu on kuolematon (ns. annihilaatio eli hävittäminen, kuten Jehovan todistajat tai ateismi) - välitila eli tuonela, ajallisesti kuoleman ja ylösnousemuksen välissä (kr. haades, hepr. sheool) - tajuinen olotila, jossa koetaan joko rauhaa ja Jumalan läheisyyttä tai tuskaa ja lopullisen tuomion pelkoa - oppi kiirastulesta välitilassa jo Origeneen ajalta (katolinen oppi) Viimeisten aikojen keskus: Jeesuksen paluu (paruusia) > tämän maailman loppu, viimeinen tuomio ja ikuisuuden alku - kiliasmi eli oppi tuhatvuotisesta valtakunnasta perustuu Ilm.20:1-6 ns. dispensationalistiseen tulkintaan Viimeinen tuomio (Herran päivä), johon herätetään sekä "vanhurskaat" että "väärät" Tuomio on ehdottoman oikeudenmukainen (> teodikean ongelma) Määränpäänä ikuinen elämä (ajaton, rajaton tuonpuoleisuus Jumalan yhteydessä) tai ikuinen kadotus (helvetti, gehenna, ikuisuus ilman elämän antajaa) - apokatastis-oppi, jonka mukaan kaikki ihmiset lopulta pelastuisivat ei saa tukea Raamatusta, vaikka onkin yhdenmukainen Jumalan iankaikkisen armon periaatteen kanssa

Pyhän kristillisen opin ja uskon Evankeliskatolinen

Pyhän kristillisen opin ja uskon Evankeliskatolinen Pyhän kristillisen opin ja uskon Evankeliskatolinen selitys Muutosoikeudet pidätetään 1. painos Pelasta, Herra, sinun kansasi ja siunaa sinun perintöäsi (ps.28 9.) Anna kirkollesi voitto vihollisista ja

Lisätiedot

MARTTI LUTHER. Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan

MARTTI LUTHER. Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan 118 Luterilainen 6/2015 MARTTI LUTHER Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan Mooses ei ilmaise Jumalan Poikaa, vaan ilmaisee lain, synnin, pahan omantunnon, kuoleman, Jumalan vihan, tuomion ja helvetin;

Lisätiedot

Markku Särelä Pastori, teol. tri h.c. "Rauha teille!" Saarnakirja. osa 3. Pyhän Kolmiykseyden päivästä mikkelinpäivään

Markku Särelä Pastori, teol. tri h.c. Rauha teille! Saarnakirja. osa 3. Pyhän Kolmiykseyden päivästä mikkelinpäivään Markku Särelä Pastori, teol. tri h.c. "Rauha teille!" Saarnakirja osa 3 Pyhän Kolmiykseyden päivästä mikkelinpäivään Kansi: Kimmo Pälikkö Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko Rajakatu 7, 15100

Lisätiedot

UE1 Uskonnon luonne ja merkitys

UE1 Uskonnon luonne ja merkitys UE1 Uskonnon luonne ja merkitys 1. Johdatus uskonnolliseen ajatteluun 2. Raamattu - kristillisen maailmankatsomuksen perusta I. JOHDATUS USKONNOLLISEEN AJATTELUUN 1. Maailmankatsomuksen muotoutuminen Maailmankatsomus

Lisätiedot

Kristinuskoon pohjautuvat harhat: mormonit ja Jehovan todistajat Matti Liljeqvist STI 22.9.2010

Kristinuskoon pohjautuvat harhat: mormonit ja Jehovan todistajat Matti Liljeqvist STI 22.9.2010 Kristinuskoon pohjautuvat harhat: mormonit ja Jehovan todistajat Matti Liljeqvist STI 22.9.2010 Kun olemme tekemisissä eri tavoin uskovien kanssa, he mielellään etsivät yhteisiä piirteitä uskontojen välillä.

Lisätiedot

Tieto ja valhe uskon perusteena

Tieto ja valhe uskon perusteena Tieto ja valhe uskon perusteena Ihminen syntyy tyhjänä tauluna Ihmisen perimä eli genomi määrää pitkälti hänen ulkoisen olemuksensa. (DNA ja sen sisältämä geneettinen informaatio) Ihminen ei voi vaikuttaa

Lisätiedot

MARTTI LUTHER. Haanokin poisottaminen. 106 Luterilainen 4/2012

MARTTI LUTHER. Haanokin poisottaminen. 106 Luterilainen 4/2012 106 Luterilainen 4/2012 MARTTI LUTHER Haanokin poisottaminen Erityisesti merkillepantavat ja syvälle sydämeen painettavat ovat siis sanat siitä, että Haanok on viety täältä ja otettu vastaan, eikä tekijänä

Lisätiedot

Suomen Vineyardkirkon toiminnalla on neljä kulmakiveä, jotka määrittävät seurakuntien elämää: toiminnan painopisteet, arvot, DNA ja uskontunnustus.

Suomen Vineyardkirkon toiminnalla on neljä kulmakiveä, jotka määrittävät seurakuntien elämää: toiminnan painopisteet, arvot, DNA ja uskontunnustus. VINEYARDIN KULMAKIVET Suomen Vineyardkirkon toiminnalla on neljä kulmakiveä, jotka määrittävät seurakuntien elämää: toiminnan painopisteet, arvot, DNA ja uskontunnustus. Toiminnan painopisteet Painopisteet,

Lisätiedot

Tässä numerossa. 66 Perustalla 67 Pääkirjoitus 68 Artikkelit 100 Kirjoja 105 Meiltä ja muualta 111 Sanan selitystä

Tässä numerossa. 66 Perustalla 67 Pääkirjoitus 68 Artikkelit 100 Kirjoja 105 Meiltä ja muualta 111 Sanan selitystä Jeesus kysyi opetuslapsiltaan: Kuka minä teidän mielestänne olen? Simon Pietari vastasi: Sinä olet Messias, elävän Jumalan poika. Jeesus sanoi hänelle: Autuas olet sinä, Simon, Joonan poika. Tätä ei sinulle

Lisätiedot

On aika puhdas kirkko

On aika puhdas kirkko On aika puhdas kirkko Kun Jumala kutsui minut ministeriön Hän näytti, että visio tulevista asioista, että olisin paljastaa kolme suuret täplät Kristuksen ruumis. Hän sanoi tuolloin, "He ovat malleja."

Lisätiedot

Hänen pyhyytensä paavi Benedictus XVI:n kiertokirje. (Toivossa pelastetut)

Hänen pyhyytensä paavi Benedictus XVI:n kiertokirje. (Toivossa pelastetut) Spe salvi Hänen pyhyytensä paavi Benedictus XVI:n kiertokirje Spe salvi (Toivossa pelastetut) piispoille, papeille ja diakoneille, Jumalalle vihityille sekä kaikille Kristukseen uskoville kristillisestä

Lisätiedot

MINÄ OLEN SE JOKA PALVELEE

MINÄ OLEN SE JOKA PALVELEE Brown, Fond Madox, Christ Washing Peter s Feet (1852-56) [detail]. Tate Gallery, London, Great Britain/Art Resource. NY. MINÄ OLEN SE JOKA PALVELEE Pyhitys yksin armosta 1 Tämän vihkon ovat lahjoittaneet:

Lisätiedot

EVANKELIUMI JOHANNEKSEN MUKAAN

EVANKELIUMI JOHANNEKSEN MUKAAN Jorma Pihkala EVANKELIUMI JOHANNEKSEN MUKAAN JOHDANTO Vanhan kirkon yksimielisen perimätiedon mukaan neljäs evankeliumi on apostoli Johanneksen, Sebedeuksen pojan, apostoli Jaakobin veljen, laatima. Matt.4:21

Lisätiedot

Sukellus Roomalaiskirjeeseen. Uusia tuulia, Room 12-13 ja 15

Sukellus Roomalaiskirjeeseen. Uusia tuulia, Room 12-13 ja 15 Sukellus Roomalaiskirjeeseen Paavalin tärkeimmän kirjeen sanakäänteiden takaa löytyy paljon tuttua myös sinulle ja minulle. Tervetuloa roomalaisten saappaisiin pohtimaan uskoa, Jumalalle kelpaamista ja

Lisätiedot

The Holy See. menossa? Miksi on olemassa pahaa? Mitä tulee tämän elämän jälkeen? Nämä kysymykset

The Holy See. menossa? Miksi on olemassa pahaa? Mitä tulee tämän elämän jälkeen? Nämä kysymykset The Holy See Ioannes Paulus PP. II Fides et ratio Usko ja järki 1998.09.14 Kunnioitettavat veljet piispanvirassa, lähetän teille tervehdykseni ja apostolisen siunauksen! Usko ja järki (fides et ratio)

Lisätiedot

Kädenojennus. Hengen uudistus kirkossamme ry:n jäsenlehti 3/2010. TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Miikka Ruokanen: Uskontunnustus ja moderni maailmankuva

Kädenojennus. Hengen uudistus kirkossamme ry:n jäsenlehti 3/2010. TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Miikka Ruokanen: Uskontunnustus ja moderni maailmankuva Kädenojennus Hengen uudistus kirkossamme ry:n jäsenlehti 3/2010 TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Miikka Ruokanen: Uskontunnustus ja moderni maailmankuva Pekka ja Anna-Liisa Heikkilä: Toivon näköaloja Marko Huhtala:

Lisätiedot

N:o 10 Lokakuu 88. vuosikerta 2007 EVANKELISLUTERILAISTEN MAALLIKKOSAARNAAJIEN ÄÄNENKANNATTAJA. Näin sanoo Luther

N:o 10 Lokakuu 88. vuosikerta 2007 EVANKELISLUTERILAISTEN MAALLIKKOSAARNAAJIEN ÄÄNENKANNATTAJA. Näin sanoo Luther Ja te tulette olemaan minun todistajiani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa maan ääriin saakka. Apt:t. 1:8 N:o 10 Lokakuu 88. vuosikerta 2007 EVANKELISLUTERILAISTEN MAALLIKKOSAARNAAJIEN

Lisätiedot

HYVÄKSYTTY. Perustalla. Laki ja evankeliumi

HYVÄKSYTTY. Perustalla. Laki ja evankeliumi Kun Karitsa otti kirjan, ne neljä olentoa ja kaksikymmentäneljä vanhinta heittäytyivät hänen eteensä. He lauloivat uuden laulun: Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinut

Lisätiedot

Näkökulmia ruusuristiläisyyteen, hengentieteeseen ja tieteeseen

Näkökulmia ruusuristiläisyyteen, hengentieteeseen ja tieteeseen Artikkelikokoelma Näkökulmia ruusuristiläisyyteen, hengentieteeseen ja tieteeseen Antti Savinainen 2014 www.teosofia.net e-kirjat 1 artikkelikokoelma Sisällysluettelo Esipuhe...3 I Kuolema, jälleensyntyminen

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Nuoret Naiset 2015. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Nuoret Naiset 2015. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Nuoret Naiset 2015 Oppiaineistoa nuorille kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Nuoret Naiset 2015 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2014 Intellectual

Lisätiedot

ISÄN SYDÄN RAAMATTUKOULU - OSA 12 23.11.2011 Seppo Välimäki

ISÄN SYDÄN RAAMATTUKOULU - OSA 12 23.11.2011 Seppo Välimäki 111 ISÄN SYDÄN RAAMATTUKOULU - OSA 12 23.11.2011 Seppo Välimäki Jumalan usko siirtää meidät Jumalan auktoriteetin kosketukseen ja virtaan oma pelastus, vapautuminen, parantuminen, Pyhällä Hengellä täyttyminen,

Lisätiedot

PÄÄKIRJOITUS Suuri kaste Pyhä kaste on usein vaikea asia käsittää. Sanaan usko liitetään hyvin usein kokemus, ajattelumme tietoinen suunnanmuutos ja toiminnallinen uudelleen suuntautuminen. Mutta miten

Lisätiedot

Pyhäkön lamppu. Suomen Luther-säätiön tiedotuslehti 1/2007. Eikä Jumalan lamppu ollut vielä sammunut 1. Sam 3:3

Pyhäkön lamppu. Suomen Luther-säätiön tiedotuslehti 1/2007. Eikä Jumalan lamppu ollut vielä sammunut 1. Sam 3:3 Pyhäkön lamppu Suomen Luther-säätiön tiedotuslehti 1/2007 Eikä Jumalan lamppu ollut vielä sammunut 1. Sam 3:3 JPÄÄKIRJOITUS umalanpalvelusuudistus Jumalanpalvelus on kirkon tärkein toimintamuoto. Kirkko

Lisätiedot

KOSKA MEIDÄT TEMMATAAN? Sisältö. Teol. tri Petri Hiltunen Suomen teologinen instituutti 26.9.2007. 1. Luterilaisen eskatologian vaikeus

KOSKA MEIDÄT TEMMATAAN? Sisältö. Teol. tri Petri Hiltunen Suomen teologinen instituutti 26.9.2007. 1. Luterilaisen eskatologian vaikeus Teol. tri Petri Hiltunen Suomen teologinen instituutti 26.9.2007 KOSKA MEIDÄT TEMMATAAN? Sisältö 1. Luterilaisen eskatologian vaikeus 2. Dispensationalismi 3. Ylöstempausopin historia 4. Ylöstempausopin

Lisätiedot

Kuka on kristitty? ...ja Antiokiassa ruvettiin opetuslapsia ensiksi nimittämään kristityiksi. (Apostolien teot 11:26)

Kuka on kristitty? ...ja Antiokiassa ruvettiin opetuslapsia ensiksi nimittämään kristityiksi. (Apostolien teot 11:26) Kristityt Kotisivu http://kristityt.info Näiden sivujen levittäminen muuttamattomassa, täydellisissä muodossa henkilökohtaiseen käyttöön on sallittu. Jokainen muunmuotoinen käyttö tai julkaisu on mahdollista

Lisätiedot

RUUSU-RISTI JA KUOLEMA

RUUSU-RISTI JA KUOLEMA RUUSU-RISTI JA KUOLEMA Pekka Ervastin esitelmä 23.12.1928 Kuolemaa olemme koettaneet kuvata täällä useassa esitelmässä. Olemme koettaneet kuvata, mitä kuolema merkitsee sekä tavallisille kuolevaisille,

Lisätiedot

ENNUSTUKSET TOTEUTUVAT JOHANNEKSEN ILMESTYS SIVU 1

ENNUSTUKSET TOTEUTUVAT JOHANNEKSEN ILMESTYS SIVU 1 ENNUSTUKSET TOTEUTUVAT JOHANNEKSEN ILMESTYS SIVU 1 ENNUSTUKSET TOTEUTUVAT JOHANNEKSEN ILMESTYS SIVU 2 SUOSITTELEN TÄTÄ KIRJAA Kirjan kirjoittajan, Marko Lindin Jumalan Valtakunnan työtoverina, olen saanut

Lisätiedot

HERÄÄ, SINÄ JOKA NUKUT

HERÄÄ, SINÄ JOKA NUKUT HERÄÄ, SINÄ JOKA NUKUT Osmo Tiililän käsitys kasteessa saatavasta uskosta ja sen uudistumisesta Joensuun yliopisto, teologinen tiedekunta Läntisen teologian laitos Pro-gradu Kevät 2007 Systemaattinen teologia

Lisätiedot

5. SUNNUNTAI HELLUNTAISTA 4.7.2004 ARMAHTAKAA! LUUK. 6:36-42. TUKIT SILMILLÄ APOSTOLIEN PÄIVÄ 11.7.2004 HERRAN PALVELUKSESSA LUUK.

5. SUNNUNTAI HELLUNTAISTA 4.7.2004 ARMAHTAKAA! LUUK. 6:36-42. TUKIT SILMILLÄ APOSTOLIEN PÄIVÄ 11.7.2004 HERRAN PALVELUKSESSA LUUK. 5. SUNNUNTAI HELLUNTAISTA 4.7.2004 ARMAHTAKAA! LUUK. 6:36-42. TUKIT SILMILLÄ Vankilaevankelista Reijo Klinu Loikkanen sanoo olevansa kahdesti armahdettu. Istuessaan murhasta elinkautista tuomiotaan vankilassa

Lisätiedot

Raamatun käännösvirheitä ja puuttuvia jakeita

Raamatun käännösvirheitä ja puuttuvia jakeita Raamatun käännösvirheitä ja puuttuvia jakeita Sisällys Johdanto Yleistä tietoa Raamatusta ja ihmisen sekä Jumalan välisestä suhteesta Työkaluja Raamatun tutkimiseen Vanhan Testamentin käännösvirheistä

Lisätiedot