TOIMINTAKERTOMUS 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2011"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lahden yliopistokeskus Toimintakertomus

2 Lahden yliopistokeskus Toimintakertomus 2011 Tunnusluvut 2011 lyhyesti Vuosibudjetti 12 M Päätoimista henkilökuntaa 179 Maisteri- ja DI-ohjelmia 4 Opiskelijoita 4994 Professuureja 14 Yksiköt vuonna 2011 Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Lahden keskus Helsingin yliopisto (HY) Avoin yliopisto, Lahden toimipiste Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Lahti Ympäristötieteiden laitos, Lahti Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT) Lahti School of Innovation Tampereen teknillinen yliopisto ( saakka) Korkeakoulujen yhteiskirjasto Lahden yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö Lahden yliopistokeskuksen tehtävänä on toiminta-alueensa sivistys- ja osaamistason kohottaminen sekä elinkeinoelämän palveleminen. Yliopistokeskus tekee valituilla tieteellisillä painopistealueilla monitieteistä, kansainvälisen tason tutkimusta ja antaa tutkimukseen perustuvaa opetusta sekä edistää elinikäistä oppimista. Yliopistokeskus toimii vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää toiminnan alueellista vaikuttavuutta. 2

3 TOIMINTAKERTOMUS 2011 SISÄLLYS Lahden kampus kohti tavoite ohjelmavuosia LAHDEN KAMPUS KOHTI TAVOITEOHJELMA- VUOSIA Ohjausryhmän puheenjohtajan katsaus... 4 Kaupunginjohtajan katsaus... 5 Tutkimus- ja kehittämistoiminta... 6 Opetus ja opetuksen tukipalvelut... 8 Voimavarat, henkilöstö ja hallinto Korkeakouluyhteistyö ja muu yhteiskunnallinen vuorovaikutus Tiivistelmä Lahden yliopistokeskukseen kuuluvien yksiköiden toiminnasta vuonna LIITE: Lahden yliopistokeskuksen tunnusluvut Lahti University Consortium in Brief Lahden yliopistokeskuksen yhteystiedot ja toimipisteet 2012 Contact information Lahden yliopistokeskuksen toimintakertomus 2011 Teksti ja toimitus: Lahden yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö Kannen kuvat (ylh.): Marianne Lehtonen, Maiju Saari ja Anne Antila. Taitto Markprint Oy, Lahti 2012 Lahden yliopistokeskus on Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston yhteinen verkosto-organisaatio. Vuoden 2011 lopussa yliopistot ja Lahden kaupunki allekirjoittivat uuden yhteistyösopimuksen toiminnasta Lahden yliopistokampuksella. Olennaisena tulevien vuosien tavoitteena on määritellä yhdessä entistä fokusoidumpi, yliopistojen strategioita ja alueen tavoitteita toteuttava tutkimus- ja opetusprofiili sekä rakentaa synergistä, monitieteistä tutkimusohjelmamallia. Lahden yliopistokampus onkin viime vuosina profiloitunut systemaattisesti valituille osaamisaloille (käytäntölähtöinen innovaatiotoiminta, muotoilu, ympäristö) ja kehittynyt erityisesti tutkimustoiminnan osalta. Tutkimuksen ja opetuksen infrastruktuuri- ja tukipalveluratkaisuissa (muun muassa korkeakoulujen yhteiskirjasto, laboratoriofasiliteetit) on Lahdessa tehty jo pitkään alueellista yhteistyötä. Myös tilojen käytössä pyritään mahdollisimman laajamittaiseen yhteiskäyttöön. Yhteistyön tiivistämisestä edelleen on sovittu uudessa yliopistokampussopimuksessa. Vuoden 2012 aikana tehdään Lahden kampukselle toiminnan ja talouden yhteen liittävä tavoiteohjelma vuosille

4 Ohjausryhmän puheenjohtajan katsaus Yliopistot valmistautuivat vuoden 2011 aikana tulevaan strategiakauteen Lahden yliopistokeskuksen tulevaisuutta visioitiin kampusajattelun avulla, tiiviissä yhteydessä yliopistojen strategiaprosesseihin. Tavoitteeksi asetettiin Lahden toimintojen integrointi entistä kiinteämmäksi osaksi yliopistojen muuta toimintaa. Allekirjoitimme Lahdessa uuden sopimuksen yliopistokeskusyhteistyöstä Lahden yliopistokampuksella. Sopimuksen mukaisesti yhteisenä tavoitteenamme on, että Lahteen rakentuu ja kiinnittyy entistä kansainvälisempi osaamiskeskittymä, jolla on vahva ja omaleimainen, muista kampuksista selkeästi erottuva sisältöprofiili. Mukana on kolme yliopistoa, joiden vahvuuksien ja yhteistyön perustalle toiminta rakentuu. Tarkoituksena on kehittää monitieteistä tutkimusohjelmamallia, joka kiinteyttää tutkijoiden, yliopistojen ja alueen yhteyttä. Mallin toteutuminen edellyttää riittävän isoja yhteisiä ohjelmia. Erityisen kiintoisia monitieteisiä tutkimusohjelmia ja koulutuskokonaisuuksia voimme olettaa syntyvän tieteiden välisille rajapinnoille, osaamisaloja yhdistämällä. Yliopistoille tässä voikin avautua mahdollisuus kokeilla uudenlaisia sovelluksia, joilla on vahva kytkentä ympäröivään yhteiskuntaan. löytää edelleen uusia yhteisiä ratkaisuja ja synergiaetuja. Erityisesti Niemen alueen innovaatiokeskittymä on kasvanut nopeasti ja tulevina vuosina se todennäköisesti vahvistuu entisestään, mikä osaltaan edesauttaa korkeatasoisen yliopistokampuksen rakentumista. Vuonna 2012 Helsinki on yhdessä Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Lahden kanssa maailman muotoilupääkaupunki. Myös yliopistot ovat aktiivisesti mukana vuoden toteuttamisessa. Monet muotoilupääkaupunkihankkeet ja -tapahtumat ovat omiaan tiivistämään yliopistojen ja Lahden kaupungin yhteistyötä. Ne tuovat yhteistyöhön uusia, piristäviä elementtejä ja kytkevät Lahden entistä kiinteämmäksi osaksi metropolialuetta. Lahden yliopistokeskuksen ohjausryhmän puolesta kiitän kaikkia kumppaneitamme hyvästä yhteistyöstä. Thomas Wilhelmsson Helsingin yliopiston rehtori Lahti on osa laajaa metropolialuetta ja sen innovaatioympäristöä. Siksi on luontevaa, että Lahden yliopistokampuksesta muodostuu myös kiinteä osa metropolialueen yliopistokampusten verkostoa. Kampus vahvistaa Lahden asemaa yhtenä Suomen elinvoimaisista suurista kaupunkiseuduista ja tukee alueen yritystoiminnan uudistamista ja uusien kasvualojen syntymistä. Yliopistokampus voi myös lisätä Lahden alueen kykyä houkutella korkeasti koulutettua väestöä. Lahdessa on viime vuosina tehty paljon infrastruktuuriin ja tukipalveluihin liittyvää kehittämistyötä, johon yliopistokeskus on osallistunut alueellisten kumppaneidensa kanssa. Esimerkkejä tästä ovat Osaamiskiinteistöt Oy, Korkeakoulujen yhteiskirjasto, Oppimiskeskus Fellmannia ja ympäristökampuksen laboratoriopalvelut. Tällä saralla on tärkeää 4

5 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Sopimuksen yliopistokeskus yh teistyöstä allekirjoittivat (ku vassa oikealta) Lahden kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta, Helsingin yliopiston rehtori Thomas Wilhelmsson (ohjausryhmän puheenjohtaja), Aalto-yliopiston vararehtori Martti Raevaara ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston rehtori Ilkka Pöyhönen. Kaupunginjohtajan katsaus Viime vuosien aikana Lahti on kasvanut kokoisekseen kaupungiksi myös osaamisessa ja innovaatioissa. Nyt 2010-luvulla olemme kiistatta yksi Suomen suurista kasvukeskuksista ja innovaatiokeskittymistä. Lahden muuttovoitto on 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä noussut kymmenen suurimman kaupungin parhaitten joukkoon, ja erityisesti korkeastikoulutetun väestön kasvu on ollut nopeaa. Alueen merkitys kansallisessa innovaatiojärjestelmässä on erityisesti ympäristö- ja muotoiluosaamiseen suunnattujen panostusten johdosta kasvanut merkittävästi. Hallituksen viimeaikaisissa linjauksissa Lahti onkin yksi niistä suurista kasvukeskuksista, joihin suurkaupunkipolitiikka ja kansallinen innovaatiopolitiikka jatkossa painottuvat. Parhaillaan valmistellaan valtion ja suurten kaupunkiseutujen kesken ns. kasvusopimuksia, joissa sovittaisiin tärkeimmistä yhteisistä tavoitteista ja toimista, joilla näiden kaupunkiseutujen kilpailukykyä ja kasvua vahvistetaan. Tavoitteenamme on, että sopimuksessa todetaan Lahden asema kansainvälisen tason ympäristöön ja muotoiluun erikoistuneena osaamis- ja innovaatiokeskittymänä. Kasvusopimuksen syntyminen tukee osaltaan Lahden vahvaa roolia tulevassa kansallisessa kaupunkipolitiikassa ja muun muassa valmisteltaessa tulevia kansallisia ja alueellisia rahoitusohjelmia. Tässä työssä menestymiseen tarvitaan kaikkia mahdollisia voimia erityisesti yliopistoja ja ammattikorkeakouluja. Viime syksynä allekirjoitettu uusi sopimus yliopistojen yhteistyöstä Lahden yliopistokampuksella jatkaa sitä hyvää yhteistyötä, jota yliopistojen ja Lahden kaupungin välillä on toteutettu jo vuosikymmenten ajan. Samalla se on uusi vaihe lahtelaisessa yliopistotoiminnassa. Uudessa yliopistokampusmallissa Lahti mielletään olemukselliseksi osaksi metropolialueen kampuskokonaisuutta ei enää yliopistojen erilliseksi filiaaliksi, sivutoimipisteeksi. Tämä painotus on vahvasti mukana nyt allekirjoitetussa kampussopimuksessa: Lahti täydentää ja vahvistaa omilla profiilialueillaan metropolin osaamisympäristöä. Sopimus korostaa myös aiempaa enemmän sitä, että kyse on todella yliopistojen yhteisestä kampuksesta, jossa tutkimusohjelmat, opetus ja tukipalvelut rakennetaan mahdollisimman paljon yhteistyössä. Lahden alueen strategiset kärjet ympäristö, muotoilu ja käytäntölähtöinen innovaatiotoiminta muodostavat myös yliopistokampuksen kovan ytimen. Näitä painotuksia tukevaa toimintaa Lahti on jatkossakin valmis omalta osaltaan edistämään. Lahden kaupungin puolesta kiitän Lahden yliopistokeskusta hyvästä yhteistyöstä ja toivotan sille onnea uuteen vaiheeseensa. Jyrki Myllyvirta Lahden kaupunginjohtaja 5

6 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA Lahden yliopistokeskuksen tutkimus- ja kehittämistoiminta profiloitui selkeästi keskeisille painopistealueille. Aalto-yliopiston toimintamallin uudistaminen vaikutti siten, että ympäristöalan hankkeiden volyymi pieneni edellisvuoteen verrattuna. Muilla aloilla oli kuitenkin selkeää kasvua. Tutkimusjulkaisujen kokonaismäärä kasvoi yli 20 prosenttia. Tutkimustoiminta oli vuoden aikana entistä kansainvälisempää, mikä näkyi erityisesti tutkijoiden liikkuvuuden lisääntymisenä sekä vierailevien ulkomaisten professorien ja muiden asiantuntijoiden kasvavina määrinä. Yksiköiden tutkimustoimintaa tuodaan esille tiivistetyissä katsauksissa sivulta 16 alkaen ja yksikkökohtaiset tunnusluvut ilmenevät liitteestä. Päijät-Häme käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan huippualueeksi LUT Lahti School of Innovationin Päijät-Häme maailman johtavaksi käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan alueeksi -tutkimus- ja kehittämisprojekti ( ) on keskeinen työväline alueen elinkeino-, innovaatio- ja korkeakoulustrategioissa asetettujen, innovaatiojärjestelmän uudistamista koskevien tavoitteiden toteuttamisessa. Yleisenä päämääränä on jatkaa toimia, joiden avulla Päijät-Hämeeseen rakentuu tieteellisesti korkeatasoinen ja kansainvälisesti verkostoitunut innovaatio- ja korkea koulujärjestelmien tutkimus- ja kehittämiskokonaisuus. Se tukee vahvasti alueellisen innovaatioympäristön kehittämistä. Projekti muodostaa yhteishankkeen HY:n Palmenian toteuttaman Innovaatioita toiminnan rajapinnoilta tiedon ja osaamisen tuottamisen ja välittämisen foorumit Päijät-Hämeessä -projektin kanssa. Hankkeessa ryhdyttiin kehittämään työkaluja, jotka edistävät tutkimuksen ja käytännön rajapinnoilla tapahtuvien innovaatioiden syntymistä luomalla uudenlaisia tapoja tuottaa ja välittää tietoa ja osaamista. Uudet työkalut edistävät yliopistollisen tutkimustiedon ja osaamisen hyötykäyttöä; alueelle luodaan eri kohderyhmiä palvelevia toimintatapoja, joilla tieto Lahden yliopistokeskuksen tutkimushankkeiden painopisteet vuonna 2011 Hyvinvointi 14 % Liiketoiminta ja innovaatiot 35 % e Lahden yliopistokeskuksen kehittämishankkeiden painopisteet vuonna 2011 Muut 31 % Hyvinvointi 21 % Muut 6 % e Ympäristö 45 % Ympäristö 11 % Liiketoiminta ja innovaatiot 37 % muutetaan toiminnaksi. Projektissa on mukana kolme HY:n ainelaitosta ja kymmenkunta professoria. Palmenia ja LUT LSI käynnistivät syksyllä monitieteisen käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan teemaan liittyvän kansainvälisten seminaarien sarjan, jossa on asiantuntijoina myös ulkomaisia professoreita. Sarja aloitettiin Diffusion of Innovations challenges and successes workshopilla, ja se jatkui ympäristöestetiikkaan liittyvällä sessiolla Aesthetics preservation. 6

7 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Ympäristöalan yhteishankkeita HY ympäristöekologian osaston koordinoimana jatkettiin vuoden 2011 puolelle kahta laajaa EU-hanketta (EAKR-rahoitus). STORMWATER-hankkeessa (Taajaman hulevesihaasteiden ratkaisut ja liiketoimintamahdollisuudet) on ympäristöekologian osaston lisäksi mukana Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy, Kouvolan kaupunki, Lahti Aqua Oy, Aalto-yliopisto ja Hollolan kunta. YMLI hanketta (Uudet ympäristömittausmenetelmät liiketoimintamahdollisuutena) on lisäksi toteuttamassa Lahden ammattikorkeakoulu, Lammin biologinen asema (HY), Hämeen ammattikorkeakoulu, Suomen ympäristökeskus, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus ja Biotekniikan instituutti (HY). Muotoilu mukaan tutkimusprofiiliin Lahdessa on toiminut vuoden 2010 alusta alkaen kaksi Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun muotoilun laitoksen professoria yhteistyössä erityisesti Lahden ammattikorkeakoulun Muotoilu- ja taideinstituutin kanssa. Vuoden 2011 aikana sovittiin yhteistyön ulottamisesta yliopistolliseen tutkimukseen. Syyskaudella aloitettiin prosessi, jonka päämääränä on linkittää Aalto-yliopiston muotoilun uusien sovellusalueiden tutkimusta muihin Lahden yliopistokeskuksen tutkimusteemoihin. Yhteisissä työpajoissa hahmoteltiin ja ryhdyttiin valmistelemaan HY:n, LUT:n ja Aalto-yliopiston yhteistä, monitieteistä ohjelmaa, joka yhdistää käyttäjälähtöisesti innovaatiojohtamisen, muotoilun, viestinnän ja hyvinvoinnin näkökulmia. Kaupunkilaboratorio-hankkeen valmistelu Yhteistyössä Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston ympäristötieteiden laitoksen Lahden yksikön, Lahden ammattikorkeakoulun sekä Lahden tiede- ja yrityspuiston kanssa on valmisteltu Kestävän ympäristön kaupunkilaboratorio -projektia. Projektin tavoitteena on selvittää kaupunkien ja niiden ekosysteemien toimintaa, rakentamisen vaikutusta sekä luoda tietoinfrastruktuuria, jolla tuetaan tutkimusta ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaista kaupunkiympäristön suunnittelua. Tutkimus- ja kehittämistoiminta Tutkimusjulkaisujen kokonaismäärä Referee-tutkimusjulkaisut Tohtoritutkintojen määrä Tutkimushankkeiden volyymi 4,3 Me 4,2 Me 3,5 Me 3,5 Me 2,9 Me Kehittämishankkeiden volyymi 1,6 Me 2,5 Me 1,8 Me 1,8 Me 3,6 Me 7

8 OPETUS JA OPETUKSEN TUKIPALVELUT Opiskelijamääriä ja opintosuorituksia koskevat luvut eivät poikkea merkittävästi edellisvuoteen verrattuna; täydennyskoulutukseen osallistuneiden määrä lisääntyi kuitenkin 15 prosenttia. Yksikkökohtaiset tunnusluvut esitetään liitteessä. Vuoden 2011 aikana sovittiin alustavasti yhteisiin tutkimusteemoihin linkittyvien monitieteisten koulutuskokonaisuuksien valmistelusta. UrbanEnviro UrbanEnviro-hanke jatkui vuonna Projektissa ovat mukana Helsingin yliopiston Ympäristötieteiden laitos, Palmenia ja Avoin yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahti School of Innovation, Tampereen teknillisen yliopiston Materiaaliopin laitos sekä Lahden ammattikorkeakoulu. Hankkeen koordinoijana on Lahden yliopistokeskus. Kaikki osaprojektit - sisällön suunnittelu ja koordinointi, kv-opiskelijoiden tukipalveluiden kehittäminen sekä täydennyskoulutusmallin kehittäminen etenivät suunnitellusti. Englanninkielisiä kursseja järjestettiin projektissa 17 kpl vuonna 2011; Helsingin yliopiston MURE-maisteriohjelman (Master s Degree Programme in Multidisciplinary Studies on Urban Environmental Issues) kurssien lisäksi TTY ja LUT käynnistivät omat osuutensa kansainvälisestä koulutuskokonaisuudesta. Lisäksi Lahden yliopistokeskus järjesti kaksi kansainvälisen osaamisinfrastruktuurin kehittämiseen liittyvää henkilöstökoulutuskurssia. Vuonna 2011 avattiin yliopistokeskuksen ja Lahden ammattikorkeakoulun yhteinen verkkopalvelu mikä liittyy erityisesti kansainvälisten opiskelijoiden tukipalvelujen kehittämiseen. Tukipalveluiden kehittämisen merkeissä järjestettiin myös neljä International Cafeeta eli opiskelijoiden kohtaamistapahtumaa Fellmanniassa. Tutkintovaatimusten mukaisesti suoritetut opintopisteet Opetuksen tunnusluvut Opintopisteetön täydennyskoulutus tunteina (h) Valmistuneet maisterit ja diplomiinsinöörit Suortitetut tohtorintutkinnot * 1855* 22 HY Palmenia HY ymp.tiet LUT, Lahti * Sisältää opistoyhteistyössä suoritetut opintopisteet sekä arvion verkko-opinnoissa suoritetuista opintopisteistä Avoin yliopistoopetus Kokonaismäärä Opiskelijamäärät Perustutkinto-, maisteri- ja DI-ohjelmien opiskelijat Tohtori- ja lisensiaattiopiskelijat Täydennyskoulutus * 960* * 710* HY Palmenia HY ymp.tiet LUT, Lahti * Sisältää myös ikäihmisten yliopistossa opiskelleet 8

9 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Yleisöluennot ja Helsingin yliopiston Studia Generalia löysivät yleisön Korkeakoulujen yhteiskirjasto Lahden yliopistokeskukseen kuuluvien yliopistojen, Lahden ammattikorkeakoulun ja Lahden kaupungin sopimukseen perustuvan Korkeakoulujen yhteiskirjaston toiminta alkoi vuoden alussa. Toimintaa oli alkuvuoden myös entisen Lahden tiedekirjaston tiloissa, mutta Oppimiskeskus Fellmannian valmistumisen myötä valtaosa palveluista keskitettiin uuteen oppimiskeskukseen. Yhteiskirjastoon kuuluvan ympäristökirjaston palveluja ryhdyttiin kehittämään oppimiskeskuskonseptin mukaisesti. Yhteiskirjaston ohjausryhmä kokoontui kolme kertaa ja toiminnan kehittämisestä ja seurannasta vastaava operatiivinen yhteistyöryhmä viisi kertaa. Vuonna 2011 yliopistokeskus solmi lukioyhteistyötä koskevan sopimuksen Lahden kaupungin sivistystoimialan kanssa. Yhtenä uutena toimintamuotona koottiin yliopistokeskuksen asiantuntijoista verkosto, jonka osallistujat ovat tilattavissa lukioihin pitämään alustuksia tai tietoiskuja omasta tutkimusaiheestaan tai akateemisen maailman työelämästä. Muita yhteistyön muotoja ovat avoimen yliopiston kurssien tarjoaminen osaksi lukio-opetusta, lukiolaisten osallistuminen yliopistokursseille sekä opintoneuvonnan ja tiedotuksen tehostaminen. Keväällä 2011 järjestettiin hyvinvointia ja terveyttä käsitellyt yleisöluentosarja: Ihmisen varaosat Professori Kimmo Kontula, Helsingin yliopisto Päijät-Häme terveysliikunnan megamaakunta Tutkija Satu Parjanen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahti School of Innovation Syövän hoito tänään ja huomenna Professori Heikki Joensuu, Helsingin yliopisto Kolmas ikä - kun työ on takana mutta vanhuus edessä Professori Antti Karisto, Helsingin yliopisto Syksyllä 2011 välitettiin Lahden Fellmanniaan Helsingin yliopiston Studia Generalia luentosarja Aineen arvoitus reaaliaikaisesti. Etäluennot saavuttivat suuren suosion sekä vakioyleisön. Jokaisella syksyn luentokerralla oli paikalla isännöimässä ja asiantuntijoina Lahden yliopistokeskuksen edustajia. Ennen syksyn ensimmäistä Studia Generaliaa oli Fellmanniassa esiintymässä lahtelaistaustainen professori Kari Enqvist (kuva alla) aiheenaan Aine ja maailmankaikkeus. 9

10 VOIMAVARAT, HENKILÖSTÖ JA HALLINTO Lahden yliopistokeskuksen tulolähteet vuonna 2011 Toiminnan kokonaisvolyymi e e 17 % e 1 % e 28 % Yliopistot ja valtio Kunnat Suora EU-raha e 8 % e 8 % e 38 % Alueellinen EU-raha Maksupalvelu Muut Lahden yliopistokeskuksen kokonaisvolyymi oli yli 12 miljoonaa euroa vuonna Rahoituslähteinä olivat valtion ja yliopistojen (38 %) lisäksi kunnat (28 %), EU:n alueellinen ja suora rahoitus (17 % ja 1 %), maksullinen palvelutoiminta (8 %) sekä muut lähteet (8 %). Lahden kaupungin toiminta-avustus oli tärkeää perusrahoitusta, kaupungilta ja muilta kunnilta saatiin myös EU-hankkeiden kuntarahoitusta. Resurssien yksikkö- ja tulolähdekohtainen erittely ilmenee liitteessä. Lahden yliopistokeskuksessa työskenteli vuoden 2011 lopussa 179 henkilöä ja heistä noin 80 % asuu Päijät-Hämeessä. Päätoimisen henkilöstön lisäksi toiminnassa oli mukana runsaasti sivutoimisia yliopistojen asiantuntijoita muun muassa kouluttajina sekä erilaisissa tutkimus- ja kehittämistehtävissä. Kummiprofessuuri- ja kummilaitosyhteistyö lisäsi paikallista osaamis- ja tiedepohjaa kuluvan vuoden aikana kaikissa yliopistoyksiköissä. Henkilöstön, opiskelijoiden ja kummiverkostojen kansainvälistyminen on jatkunut vuoden 2011 aikana. Lahden yliopistokeskus on yliopistojen ja Lahden kaupungin yhteistyösopimukseen perustuva verkosto. Yliopistokeskuksen strategisesta johtamisesta vastaa ohjausryhmä (s. 15), johon kuuluvat mukana ole vien yliopistojen rehtorit ja Lahden kaupunginjohtaja. Ohjausryhmä kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Operatiivisesta johtamisesta vastaa johtoryhmä (s. 15), johon kuuluvat yliopistojen alueyksiköiden johtajat ja kolme Lahden kaupungin edustajaa. Johtoryhmä kokoontui vuonna 2011 seitsemän kertaa. Helsingin yliopisto oli edelleen vuonna 2011 Lahden yliopistokeskusta koordinoiva yliopisto ja yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö on hallinnollisesti Helsingin yliopiston alainen, yliopistokeskuksen yhteinen palveluyksikkö. Lahden yliopistokeskuksen viestintää toteutettiin yhteisen viestintästrategian mukaisesti tavoitteena yliopistokeskuksen näkyminen vahvana alueel- Päätoiminen henkilökunta Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Lahden keskus Helsingin yliopisto Avoin yliopisto, Lahden toimipiste Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Lahti Ympäristötieteiden laitos, Lahti LUT Lahti School of Innovation TTY Lahden yksikkö ( asti) Yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö Lahden tiedekirjasto ( asti)

11 TOIMINTAKERTOMUS 2011 lisena toimijana ja korkeatasoisena tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoiminnan keskittymänä. Yliopistokeskuksen toimintaa esiteltiin päättäjille, kuntalaisille, elinkeinoelämälle, medialle ja tutkijayhteisölle tekstein, esitelmin, tapahtumin ja näyttelyin. Koko maakuntaan elokuussa 2011 jaetun tiedotuslehden teemoina olivat yliopistokeskuksen kymmenvuotishistorian ja ajankohtaisten tutkimusaiheiden esittelyn rinnalla uusi oppimiskeskus Fellmannia sekä lukioyhteistyö. Lisäksi lehdessä kerrottiin entiseen tapaan ajankohtaisia kuulumisia ja tarjottiin koko alueen yliopistokoulutuskalenteri. Lahden yliopistokeskuksen verkkosivujen visuaalinen ilme ja rakenne uudistettiin kevään aikana. Lahden yliopistokeskuksen professorit 2011 Lahdessa toimii useita yliopistojen professoreita ja tutkimusryhmiä. Aalto-yliopisto Insinööritieteden korkeakoulu Lahden keskus Professori Juha Kaila (jätehuoltotekniikka) Professori Ari Jolma (ympäristösuunnittelun tietotekniikka) (Ympäristönsuojelutekniikan professuuri oli täyttämättä) Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Professori Pekka Aula (valtiotieteellinen tiedekunta, verkkoviestintä, osa-aikainen alkaen) Professori Janne Matikainen (osa-aikainen Aulan tilalla alkaen) Professori Antti Karisto (valtiotieteellinen tiedekunta, sosiaaligerontologia) Helsingin yliopisto Ympäristötieteiden laitos, Lahti Professori Timo Kairesalo (vesistöekologia) Professori Martin Romantschuk (ympäristöbiotekniikka) Professori Heikki Setälä (kaupunkiekosysteemitutkimus) Professori Rauni Strömmer (maaperäekologia) Lahden yliopistokeskus täytti keväällä 10 vuotta ja juhli kumppaneidensa kanssa Sibeliustalossa seminaarissa, jossa muisteltiin menneitä ja arveltiin tulevaisuutta. Illalla henkilöstö juhli kymmenotteluhengessä Myllysaaressa. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahti School of Innovation Professori Vesa Harmaakorpi (tuotantotalous, erityisesti innovaatiojärjestelmät) Professori Timo Pihkala (johtaminen ja organisaatiot, erityisesti yrittäjyys ja pk-yritysten johtaminen) Professori Hannu Rantanen (tuotantotalous, erityisesti teollisuustalous) Professori Tuomo Uotila (tulevaisuustiedon johtaminen, alkaen) Professori Helinä Melkas (palveluinnovaatiot, alkaen) Yliopistokeskuksen yksiköiden professoreiden lisäksi Lahdessa toimii kaksi Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun muotoilun laitoksen professoria. He tekevät työtään tiiviissä yhteistyössä Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluja taideinstituutin kanssa. Päijät-Hämeen alueen osaamis- ja tiedepohjaa vahvistaa yliopistokeskuksessa kehitetty kummiprofessuuri- ja kummilaitosjärjestelmä. Useat suomalaiset ja ulkomaiset professorit ja yliopistot osallistuvat sen kautta tutkimus- ja koulutusyhteistyöhön alueella. 11

12 KORKEAKOULUYHTEISTYÖ JA MUU YHTEISKUNNALLINEN VUOROVAIKUTUS Vuonna 2011 osallistuttiin useisiin alueellisiin foorumeihin, joilla edistettiin korkeakoulutoiminnan yhteistyötä sekä yliopistotoiminnan alueellista vaikuttavuutta. Yhteistyö alueen muiden korkeakoulutoimijoiden kanssa on jatkunut vakiintuneissa työryhmissä rakentavassa hengessä. Yhteistyössä on ollut mukana myös useita muita kotimaisia yliopistoja ja ammattikorkeakouluja sekä ulkomaisia yliopistoja. Alueella toimivien yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yksiköiden johtajien muodostamassa korkeakoulutyöryhmässä käsiteltiin muun muassa korkeakoulujen alueellista näkyvyyttä ja vaikuttavuutta, hankeyhteistyötä ja kansainvälistymisen haasteita sekä tila- ja tukipalveluasioita, erityisesti oppimiskeskus Fellmannian käyttöönottoa. Vakioaiheena olivat myös yhteiset tapahtumat ja viestintä. Paikallisesta yhteistyöstä ja yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta mainittakoon yliopistokeskuksen yksiköiden edustajat useissa alueen kehittämiseen tähtäävissä elimissä, kuten Osaamiskeskusohjelmassa, Hämeen Kauppakamarin koulutusvaliokunnassa, Peruspalvelukeskus Oivassa, Päijät-Hämeen hyvinvointiklusterissa jne. Vuonna 2011 kirjattiin tilastoihin yhteensä yli 500 T&K-asiakasta, edunsaajaa ja kumppania. Lukujen takana on tutkimusta, opinnäytetöitä, strategiaprosesseja sekä muita asian tuntijatehtäviä, työryhmiä ja neuvottelukuntia. Yliopistokeskus osallistui muun muassa seuraavien alueellisten työryhmien työskentelyyn: Lahden alueen kilpailukyky- ja elinkeinostrategian seurantaryhmä, Lahden kaupunginhallituksen korkeakoulupoliittinen toimikunta, Lahden kaupungin kansainvälisten asioiden tiimi ja Maakunnallisen aikuiskoulutuksen suunnittelu- ja kehittämisverkoston yhteistyöryhmä. Lisäksi yliopistokeskus osallistui Lahti kansallisessa innovaatiojärjestelmässä selvitystyön ohjausryhmään, jossa ryhdyttiin hahmottamaan Lahden roolia innovaatiokeskittymänä, josta on tavoitteena saada aikaan uuden hallitusohjelman mukainen kaupungin ja valtion välinen aiesopimus, jossa myös yliopistot ovat mukana. Oppimiskeskus Fellmannia Alueellisena yhteistyönä rakennettu Oppimiskeskus Fellmannia avasi ovensa elokuun 8. päivänä, avajaisviikkoa vietettiin mm. Taide lauantain avoimilla ovilla, opiskelijajuhlilla ja henkilöstötilaisuuksien merkeissä. Kutsuvierasavajaiset järjestettiin 7.9. ja opetus- ja kulttuuriministeriön tervehdyksen toi valtiosihteeri Tapio Kosunen. Ensimmäisen kuukauden aikana kävijöitä Fellmanniassa oli

13 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Oppimiskeskuksen käyttöönotto viestintä ja valmennus -hankkeen avulla tuettiin Fellmannian täysimääräistä käyttöönottoa viestintätoimien ja yhteisen henkilöstökoulutuksen avulla. Hankkeessa Helsingin yliopiston Avoin yliopisto teki selvitystyön opetusteknologian käytöstä Päijät-Hämeen koulutusorganisaatioissa. Yliopistokeskuksen ja Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymän yhteishanke sai Päijät-Hämeen liitosta maakunnallista kehittämismäärärahaa. Fellmanniassa konkretisoitui myös korkeakoulutoimijoiden Opin ovi -ohjauspalvelun yhteistyö. Vakiopäivystysaikojen ja ohjaajaringin yhteispelillä saatiin Fellmanniassa sijaitseva neuvontapiste aktiivisesti palvelemaan alueen aikuisopiskelijoita. Lahden yliopistokeskuksen yksiköillä oli vakiopäivystysaika torstai-iltapäivisin. Vuoden 2011 lopussa aloitettiin World Design Capital hankkeen Oppimiskeskus Fellmannian palvelumuotoilun kehittävä arviointi suunnittelu. Hankkeen avulla jatketaan toiminnan kehittämistä Fellmannian toiminta- ja tausta-ajatusten mukaisesti. Korkeakoulutusta.fi Korkeakouluopinnot Päijät-Hämeessä -verkkopalvelun ylläpitoa ja kehittämistä jatkettiin yhteistyössä Lahden ammattikorkeakoulun kanssa. Palvelu on vakiinnuttanut asemansa korkeakoulutuksen tietolähteenä alueella ja sillä oli vuoden 2011 aikana yli yksittäistä käyttäjää ja sivuja selattiin yli kertaa. Verkkopalvelun yhteistyön puitteissa järjestet tiin vuoden aikana myös useita infotilaisuuksia korkeakouluopintojen mahdollisuuksista alu eella yhdessä kaikkien korkeakoulutusta antavien toimijoiden kanssa (Kysy korkeakoulutuksesta ja Tarinoita sun tulevaisuudesta). Palvelu oli esillä myös Aikuis opiskelijan viikon tapahtumassa Elinikäisen oppimisen ja ohjauksen viikko, Tutkijoiden yössä sekä Lahden tiedepäivässä. Tutkijoiden yö Järjestyksessään kuudes Tutkijoiden yö toteutettiin Fellmanniassa teemalla Uuden ajan oppiminen. Tapahtuman tarkoituksena oli lähentää kansalaisia, yhteisöjä, yrityksiä, korkeakouluja ja tutkimustyötä toisiinsa. Toiminta- ja tietopisteissä kävijät saivat konkreettisen kuvan tutkijoiden tutkimusaiheista, -menetelmistä sekä tuloksista. Kävijät voivat esim. tallentaa paikallishistoriaa omien valokuvien avulla, tutustua ympäristöekologiaan ympäristökahvilassa tai mittauttaa kehonkoostumustaan. Koko perheelle oli tarjolla elämyksellistä ohjelmaa Pelle Pelottoman Tutkimuspajassa, jossa esiteltiin mm. katapultteja sekä tuuli- ja vesivoimaa, ja jossa sai osallistua Lahden seudun pyöräilyreittien suunnitteluun. Kävijöitä kirjattiin yli 500 ja ikähaitari vaihteli kirjaimellisesti vauvasta vaariin. 13

14 Yhdeksäs Lahden tiedepäivä Lahti Science Day Lahden tiedepäivä - Lahti Science Day järjestettiin uudessa oppimiskeskus Fellmanniassa marraskuun lopussa ja tapahtuma keräsi jälleen suuren kuulijajoukon, noin 300 osallistujaa. Avauspuheen pitivät professorit Vesa Harmaakorpi ja Heikki Setälä ja päivä päättyi Janne Matikaisen ja Harri Kuuselan keskusteluun uusista oppimismenetelmistä. Auditorion ohjelmaa pystyi seuraamaan myös nettiyhteyksillä. Tieteellisiä esityksiä oli yli 40 viidessä eri teemaryhmässä. Palmenia järjesti lisäksi englanninkielisen soveltavaan estetiikkaan liittyneen seminaarin Environmental Aesthetics, jossa pääpuhujana oli professori Glenn Parsons Kanadasta. Palkintoja Vuoden korkeakouluteko Fellmannialle Tiedon ja oppimisen kohtaamispaikka Fellmannia sai Lahden kaupungin myöntämän vuoden korkeakoulutekotunnustuksen Lahden Tiedepäivän yhteydessä. Uuden ajan oppimiskeskus on alueen yliopisto- ja ammattikorkeakouluyhteistyön konkreettinen ilmentymä, todetaan tunnustuksen perusteluissa. Fellmanniassa toimivat Lahden ammattikorkeakoulu ja Lahden yliopistokeskus sekä korkeakoulujen yhteiskirjasto, jota taloudellisesti ylläpitävät Lahden ammattikorkeakoulun ja Päijät-Hämeen koulutuskonsernin lisäksi Lahden kaupunki ja Lahden yliopistokeskus. kohtaamispaikka on lyhyessä ajassa valloittanut niin päijäthämäläisen suuren yleisön kuin opiskelijat ja tiede-elämän edustajat. Lisäksi perusteluissa korostettiin, että koko Fellmannian uudistus ja toimintafilosofia toteuttavat Lahden seudun kolmea kärkeä: muotoilua, ympäristövastuullisuutta ja käytäntölähtöistä innovaatiotoimintaa ja että tämä tiedon ja oppimisen 14

Keskiaukeamalla Päijät-Hämeen yliopistokoulutuskalenteri

Keskiaukeamalla Päijät-Hämeen yliopistokoulutuskalenteri www.lahdenyliopistokeskus.fi TIEDOTUSLEHTI 2012 Keskiaukeamalla Päijät-Hämeen yliopistokoulutuskalenteri IkiHyvä Päijät-Häme kymmenen vuotta maakunnan hyväksi Muotoilua ja mainetta Innovaatiomenetelmiä

Lisätiedot

20 08 1 VUOSIKERTOMUS

20 08 1 VUOSIKERTOMUS 1 2008VUOSIKERTOMUS 1 Rehtorin katsaus...1 2 Tutkimuksesta vastaavan vararehtorin katsaus...3 3 Opetuksesta vastaavan vararehtorin katsaus...5 4 Tiedekuntien katsaukset...7 Teknillinen tiedekunta...7

Lisätiedot

MIKKELIN YLIOPISTOKESKUS

MIKKELIN YLIOPISTOKESKUS MIKKELIN YLIOPISTOKESKUS Toimintakertomus 2011 Mikkelin yliopistokeskus 1 Toimintakertomus 2011 Sisältö Katsaus vuoteen 2011 5 Mikkelin yliopistokeskus 7 Yliopistokeskuksen painopistealat ja yksiköt 13

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU 2 0 0 3 AVAINTIETOJA HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUSTA Helsingin kauppakorkeakoulu (HKKK) on Suomen suurin kauppatieteellistä tutkimusta ja opetusta harjoittava yksikkö. Yliopistossa

Lisätiedot

HY Lahti tutkimus- ja opetusverkoston perustaminen sekä tukipalvelujen ja hallintotyön organisointi Lahdessa

HY Lahti tutkimus- ja opetusverkoston perustaminen sekä tukipalvelujen ja hallintotyön organisointi Lahdessa HY Lahti tutkimus- ja opetusverkoston perustaminen sekä tukipalvelujen ja hallintotyön organisointi Lahdessa Työryhmä jättää rehtorille ehdotuksensa 30.8.2013. Professori Timo Kairesalo (Ympäristötieteiden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 VAASA 2006 1 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 SISÄLLYS Sivu 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 3 2. TULOSANALYYSI VUODESTA 2005 5 2.1. Vaikuttavuus ja laadun hallinta 5 2.1.1.

Lisätiedot

Kohti Etelä-Savon yliopistollista koulutus-, tutkimus- ja asiantuntijakeskusta

Kohti Etelä-Savon yliopistollista koulutus-, tutkimus- ja asiantuntijakeskusta Kohti Etelä-Savon yliopistollista koulutus-, tutkimus- ja asiantuntijakeskusta Mikkelin yliopistokeskuksen ulkoisen arvioinnin raportti Ilkka Virtanen, Erkki Korpimäki ja Miia Mäntylä 24.8.2006 2 SISÄLTÖ

Lisätiedot

s i s ä l l y s 1 3 2 4 3 7 4 8 5 10 6 13 7 8 24 9

s i s ä l l y s 1 3 2 4 3 7 4 8 5 10 6 13 7 8 24 9 Vuosikertomus 2009 sisällys sisällys 1 Toiminta-ajatus, arvot ja tahtotila 3 2 Avaintiedot ja tunnusluvut 2009 4 3 Metropolian toiminta 2009 7 4 Osakeyhtiön hallituksen toimintakertomus 8 5 Tilinpäätös

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

SISÄLLYS Arviointiprosessi...4 Yliopistokeskuksen synty, kehittyminen ja nykytilanne. 4 ITSEARVIOINTIVASTAUKSET...6

SISÄLLYS Arviointiprosessi...4 Yliopistokeskuksen synty, kehittyminen ja nykytilanne. 4 ITSEARVIOINTIVASTAUKSET...6 1 SISÄLLYS Arviointiprosessi...4 Yliopistokeskuksen synty, kehittyminen ja nykytilanne. 4 ITSEARVIOINTIVASTAUKSET...6 1. Yliopistokeskuksen toimintaympäristö..6 1.1. Arvioikaa yliopistokeskuksenne toimintaa

Lisätiedot

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Oulun yliopiston EU-hankkeet Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Painetun elektroniikan ja biomateriaalien tutkimusympäristö HAKIJA: Oulun yliopisto, sähkö- ja tietotekniikan

Lisätiedot

Turun yliopisto. yhteiskunnallinen vaikuttaja. Tieteestä. hyvinvointia RAPORTTI TURUN YLIOPISTON YHTEISKUNNALLISESTA VUOROVAIKUTUKSESTA 2013

Turun yliopisto. yhteiskunnallinen vaikuttaja. Tieteestä. hyvinvointia RAPORTTI TURUN YLIOPISTON YHTEISKUNNALLISESTA VUOROVAIKUTUKSESTA 2013 Tieteestä hyvinvointia Turun yliopisto yhteiskunnallinen vaikuttaja RAPORTTI TURUN YLIOPISTON YHTEISKUNNALLISESTA VUOROVAIKUTUKSESTA 2013 Sisällysluettelo Vaikuttavaa tiedettä...3 Tutkimustoimintaa ja

Lisätiedot

Vuosikertomuksen kuvituksessa esiintyvät henkilöt ovat aitoja haagahelialaisia. Kuvasimme vuoden 2014 aikana noin 550 opiskelijaa ja henkilöstön

Vuosikertomuksen kuvituksessa esiintyvät henkilöt ovat aitoja haagahelialaisia. Kuvasimme vuoden 2014 aikana noin 550 opiskelijaa ja henkilöstön HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULUN VUOSIKERTOMUS 2014 Vuosikertomuksen kuvituksessa esiintyvät henkilöt ovat aitoja haagahelialaisia. Kuvasimme vuoden 2014 aikana noin 550 opiskelijaa ja henkilöstön jäsentä

Lisätiedot

Lisää yhteistyötä alueiden parhaaksi

Lisää yhteistyötä alueiden parhaaksi Elisabeth Helander Johanna Ahola Jussi Huttunen Markku Lahtinen Paavo Okko Heikki Suomalainen Ilkka Virtanen Karl Holm Kirsi Mustonen Lisää yhteistyötä alueiden parhaaksi Yliopistokeskusten arviointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Ylläpitäjän kotipaikka on Lahden kaupunki. (LIITE 1a, kuntayhtymän perussopimus). Kuntayhtymän 13 jäsenkuntaa ovat:

Ylläpitäjän kotipaikka on Lahden kaupunki. (LIITE 1a, kuntayhtymän perussopimus). Kuntayhtymän 13 jäsenkuntaa ovat: LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Lahden ammattikorkeakoulun ylläpitäjä on Päijät-Hämeen koulutuskonserni

Lisätiedot

Sisältö. Johdanto 5. Opetus 15. Voimavarat, tilat ja henkilöstö 18. Mikkelin yliopistokeskuksesta valmistui arviointiraportti 21

Sisältö. Johdanto 5. Opetus 15. Voimavarat, tilat ja henkilöstö 18. Mikkelin yliopistokeskuksesta valmistui arviointiraportti 21 Sisältö Johtoryhmän puheenjohtajan katsaus 3 Johdanto 5 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 7 Opetus 15 Voimavarat, tilat ja henkilöstö 18 Mikkelin yliopistokeskuksesta valmistui arviointiraportti 21 Korkeakoulu-

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu vuosikertomus 2008

Metropolia Ammattikorkeakoulu vuosikertomus 2008 Vuosikertomus 2008 Metropolia Ammattikorkeakoulu vuosikertomus 2008 Sisällys 1 Toiminta-ajatus, visio ja päämäärät 5 2 Avaintiedot ja tunnusluvut 2008 6 3 Metropolian toiminta 2008 8 4 Osakeyhtiön hallituksen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus 2013 Vaikutamme siihen, että jokaisella ihmisellä pääkaupunkiseudulla olisi tasa-arvoiset edellytykset hyvään elämään. SOCCAN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sisällys Socca pähkinänkuoressa... 2

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 Hyväksytty Jyväskylän yliopiston hallituksessa 2.2.2005 SISÄLLYS 1 Johdanto...5 2 Arvoperusta ja tehtävä...5 3 Strategiatyö...6 4 Koulutusalat...7

Lisätiedot

SOCCAN TOIMINTAKERTOMUS 2012 JA KATSAUS VUOTEEN 2013

SOCCAN TOIMINTAKERTOMUS 2012 JA KATSAUS VUOTEEN 2013 SOCCAN TOIMINTAKERTOMUS 2012 JA KATSAUS VUOTEEN 2013 1 SISÄLLYS Katsaus tulevaan ja yhteenvetoa menneestä... 4 Asiakasosallisuus... 8 Vaikuttaminen... 10 Suurkaupunkiongelmat... 12 Maahanmuuttajatyö...

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

Lahden Yliopistokampus

Lahden Yliopistokampus MONITIETEINEN KAUPUNKIKAMPUS MULTIDISCIPLINARY CITY CAMPUS 016 Senja Jouttimäki Lahden Yliopistokampuksen pääsihteeri 5 2 tieteelliseen asiantuntemukseen ja kytkeytyy samalla todellisiin kaupunkisuunnittelun

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN AIKUISKOULUTUS- JA OHJAUSPALVELUOPAS

PÄIJÄT-HÄMEEN AIKUISKOULUTUS- JA OHJAUSPALVELUOPAS PÄIJÄT-HÄMEEN AIKUISKOULUTUS- JA OHJAUSPALVELUOPAS Julkaisija Lahden ammattikorkeakoulu, PL 214, 15101 Lahti Paino Multiprint Oy Painosmäärä 1000 kpl Toimituskunta Sari Niemi, Pirjo Malin, Pirjo Savolainen,

Lisätiedot

Yliopistokeskusten rahoitusselvitys Selvitys yliopistokeskusten rahoituksesta sekä rahoituksen kehittämislinjoista

Yliopistokeskusten rahoitusselvitys Selvitys yliopistokeskusten rahoituksesta sekä rahoituksen kehittämislinjoista Arja Poranen Yliopistokeskusten rahoitusselvitys Selvitys yliopistokeskusten rahoituksesta sekä rahoituksen kehittämislinjoista Oulun yliopisto Kajaanin yliopistokeskus Kajaani 2006 Tiivistelmä Tiivistelmä

Lisätiedot

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Päivitys 2011 2 (24) Johdanto Koko Päijät Hämeen maakunnan kattava Kilpailukyky ja elinkeinostrategia 2009 2015 valmisteltiin laajassa rintamassa

Lisätiedot

cupore Kulttuuripoliittisesti relevantti tutkimus Suomessa Eeva-Liisa Jokela

cupore Kulttuuripoliittisesti relevantti tutkimus Suomessa Eeva-Liisa Jokela cupore Kulttuuripoliittisesti relevantti tutkimus Suomessa Eeva-Liisa Jokela Cuporen verkkojulkaisuja 10 / 2012 Cuporen verkkojulkaisuja 10 Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Kirjoittajat

Lisätiedot

Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu. Toimintakertomus

Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu. Toimintakertomus Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu 2007 Toimintakertomus Tekstit ja kaaviot Terttu Kauranen, Mervi Palonen, Tarja Turkkila Valokuvat Marleena Liikkanen, Ari Nakari, Mervi Palonen, Harri Uura, EKAMK arkisto

Lisätiedot

Vastuullinen ja vaikuttava

Vastuullinen ja vaikuttava Vastuullinen ja vaikuttava Tulokulmia korkeakoulujen yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2015:13 Vastuullinen ja vaikuttava Tulokulmia korkeakoulujen yhteiskunnalliseen

Lisätiedot

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys HEALTH CAPITAL Esiselvitys Life Science -alojen tutkimus, innovaatio- ja yrityskeskittymän kehittäminen Helsingissä ja Helsingin yliopistossa yhteistyössä keskeisten kumppaneiden kanssa Mikko Alkio 30.1.2015

Lisätiedot

-LEHTI 2008 2009 SISÄ- SIVUILLA. Yliopistokeskusta TARVITAAN! MASSASKANNERI muutti Pursialaan Sosiaalinen tilinpito kertoo NÄKYMÄTÖNTÄ TIETOA

-LEHTI 2008 2009 SISÄ- SIVUILLA. Yliopistokeskusta TARVITAAN! MASSASKANNERI muutti Pursialaan Sosiaalinen tilinpito kertoo NÄKYMÄTÖNTÄ TIETOA -LEHTI 2008 2009 SISÄ- SIVUILLA 4 5 7 Yliopistokeskusta TARVITAAN! MASSASKANNERI muutti Pursialaan Sosiaalinen tilinpito kertoo NÄKYMÄTÖNTÄ TIETOA Yliopistokeskukset arvioidaan Opetusministeriö on tilannut

Lisätiedot