Tervetuloa uskotuksi mieheksi/edunvalvojaksi. (Välkommen som god man/förvaltare) Tietoja uskotun miehen ja edunvalvojan tehtävistä ym.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tervetuloa uskotuksi mieheksi/edunvalvojaksi. (Välkommen som god man/förvaltare) Tietoja uskotun miehen ja edunvalvojan tehtävistä ym."

Transkriptio

1 Tervetuloa uskotuksi mieheksi/edunvalvojaksi (Välkommen som god man/förvaltare) Tietoja uskotun miehen ja edunvalvojan tehtävistä ym.

2 2 / Yliholhouslautakunnan Sisältö Tervetuloa 3 Uskottuna miehenä tai edunvalvojana toimiminen 3 Ensimmäiset tehtäväsi 4 Muut tehtäväsi ja velvollisuutesi 9 Milloin vaaditaan yliholhouslautakunnan lupa? 11 Toimenpiteet asunnosta luopumisen yhteydessä 12 Toimenpiteet päämiehen kuoleman yhteydessä 12 Palkkiomääräykset 13 Yliholhouslautakunta valvoo toimintaa 13 Yhteystiedot 14 Merkintöjä varten 15

3 Yliholhouslautakunnan / 3 Tervetuloa uskotuksi mieheksi / edunvalvojaksi Tämä tiedotusaineisto sisältää tietoja uskotuksi mieheksi tai edunvalvojaksi ryhtyville. Yliholhouslautakunta toivottaa sinut tervetulleeksi tehtävääsi ja oheistaa päätöksen/rekisteriotteen, josta tehtävään määräämisesi ja tehtäviesi laajuus käyvät ilmi. On tärkeää, että paneudut tehtäviesi sisältöön. Uskottuna miehenä tai edunvalvojana toimiminen Uskottu mies ja edunvalvoja määrätään tehtäväänsä vanhempainkaaren määräysten nojalla. Uskottua miestä tai edunvalvojaa tarvitsevat henkilöt, jotka eivät itse kykene valvomaan oikeuksiaan tai huolehtimaan omaisuudestaan tai omasta itsestään. He saattavat esimerkiksi sairauden, psyykkisten ongelmien, heikentyneen terveydentilan tai vastaavan syyn vuoksi tarvita apua raha-asioistaan huolehtimiseen, oikeuksiensa valvomiseen, itsestään huolehtimiseen jne. Sitä, jolle uskottu mies tai edunvalvoja on määrätty, kutsutaan jatkossa päämieheksi. Uskotun miehen ja edunvalvojan tehtävissä on ratkaiseva ero. Uskottu mies on ainoastaan päämiehensä avustaja, ja päämies säilyttää siis oikeustoimikelpoisuutensa. Uskotun miehen on näin ollen hankittava päämiehensä suostumus kaikille laajemmille oikeustoimille, jotka eivät koske päivittäistä taloudenpitoa. Ellei päämies kykene antamaan suostumustaan, uskotulla miehellä on tehtävänsä puitteissa oikeus ryhtyä oikeustoimiin, jos hän tekee sen päämiehensä parasta ajatellen. Edunvalvojalla on toimeksiantonsa puitteissa oikeus ryhtyä oikeustoimiin päämiehensä laskuun itsenäisesti ilman tämän suostumusta. Päätöksen uskotun miehen tai edunvalvojan määräämisestä tai toimeksiannon kumoamisesta tekee käräjäoikeus. Uskotun miehen ja edunvalvojan vaihtumisen yhteydessä päätöksen tekee yliholhouslautakunta. Yliholhouslautakunta on oma viranomaisensa, ja sen toimintaa valvoo lääninhallitus.

4 4 / Yliholhouslautakunnan Ensimmäiset tehtäväsi Heti saatuasi päätöksen, josta käy ilmi, että sinut on määrätty uskotuksi mieheksi tai edunvalvojaksi, sinun tulee käydä lävitse seuraava muistilista ja miettiä, mihin toimenpiteisiin sinun tulee ryhtyä. Muista, että jos päämiehesi terveydentila sen sallii, sinun on hankittava hänen suostumuksensa sellaisiin toimenpiteisiin, jotka eivät sisälly päivittäiseen taloudenpitoon. Omaiset: Pyri ottamaan selvää päämiehesi lähimmistä omaisista. Laadi luettelo, johon merkitset heidän nimensä, osoitteensa, puhelinnumeronsa ja muut yhteystietonsa. Ellet voi pyytää tietoja päämieheltäsi itseltään, voit tiedustella asiaa hoitohenkilökunnalta tai päämiehesi naapureilta. Muut läheiset: Jos päämiehelläsi on muita läheisiä henkilöitä, merkitse myös heidän tietonsa edellä mainittuun kohtaan. Pankki: Saadaksesi käsityksen päämiehesi taloudellisesta tilanteesta, sinun tulee viipymättä selvittää, miten päämiehesi varallisuus on sijoitettu. Muistuta myös pankkia siitä, että päämiehesi tilit tulee sulkea sitä tiliä lukuunottamatta, jota tarvitset voidaksesi huolehtia hänen juoksevista menoistaan. Pankkilokero: : Jos päämiehelläsi on pankkilokero, kysy häneltä saatko tarkistaa sen sisällön. Pankkilokero tulee tällöin inventoida yhdessä pankin virkamiehen kanssa ja teidän tulee yhdessä laatia luettelo pankkilokeron sisällöstä. Jos pankkilokerossa on käteisvaroja, ne on sijoitettava päämiehesi pankkitilille. Jos pankkilokerossa on testamentti, et saa avata sitä, jos se on sinetöity. Arvopaperit: Ks. edellä olevaa. Pankkien lisäksi on ehkä aiheellista tarkistaa mahdolliset arvopaperit arvopaperikeskuksesta (Värdepapperscentralen, VPC). Kiinteistöt: Tarkista maanmittauslaitoksen (lantmäteriet) kiinteistörekisteristä tai verovirastolta omistaako päämiehesi kiinteistöä. Tiedon mahdollisen kiinteistön viimeisimmästä verotusarvosta saat verovirastolta. Velat: Sen lisäksi, että sinun tulee tarkistaa päämiehesi mahdolliset velat pankeista ja muista luottolaitoksista, sinun on ehkä myös syytä tarkistaa mahdolliset velat kruununvoudin virastosta. Muu varallisuus: Mahdollinen muu arvo-omaisuus on otettava mukaan omaisuusluetteloon (ks. alla). Omaisuuden arvoa ei kuitenkaan tarvitse arvioida, vaan riittää, että ilmoitat varallisuuden olemassaolosta. Valtakirjat: Jos saat tietää, että päämiehesi on antanut jonkinlaisen omaisuudenhallintaa koskevan

5 Yliholhouslautakunnan / 5 valtakirjan, sinun tulee auttaa häntä peruuttamaan se. Ellei se ole mahdollista päämiehesi terveydentilan vuoksi, sinun on siirrettävä kyseinen varallisuus toiseen pankkiin. Jos päämiehesi vastustaa sitä tai jos kyseessä on yleisvaltakirja, joka on voimassa kaikissa pankeissa, ota välittömästi yhteys yliholhouslautakuntaan. Budjetti: Tehtävään astuessasi sinun tulee laatia päämiehellesi jonkinlainen budjetti. Mutkikkaammissa tapauksissa voit pyytää apua kunnan talous- ja velkaneuvojalta. Kotivakuutus: Tarkista, onko päämiehelläsi kotivakuutus. Ellei hänellä ole kotivakuutusta, ota kantaa siihen tarvitseeko hän vakuutuksen. Posti: Mieti, onko sinun syytä ilmoittaa oma osoitteesi päämiehesi ns. erityiseksi postiosoitteeksi. Vakuutuskassa: Sinun tulee huolehtia siitä, että päämiehesi saa ne avustukset, joihin hänellä saattaa olla oikeus. Tarkista ensimmäiseksi onko hänellä oikeus saada asuntoavustusta. Kunta: Onko sinun syytä hakea päämiehellesi sosiaalipalvelulain tai LSS-lain (laki eräille toimintarajoitteisille annettavasta tuesta ja palvelusta) mukaisia etuuksia? Kruununvouti: Onko sinun syytä hakea päämiehellesi velkajärjestelyä? Ota aluksi yhteys kunnan talous- ja velkaneuvojaan. Muut viranomaiset: Mieti, tuleeko sinun ottaa yhteys muihin viranomaisiin päämiehesi tilanteen johdosta. Vuokraisäntä: Jos päämiehesi asuu vuokra-asunnossa, ilmoita hänen vuokraisännälleen, että olet nykyisin hänen uskottu miehensä. Hoitohenkilökunta: Jos päämiehesi asuu asumismuodossa, jossa on hoitohenkilökuntaa tai vastaavaa, tee aloite kokouksesta, jossa sinä ja henkilökunta voitte esittäytyä toisillenne ja keskustella käytännön asioista, kuten päämiehesi juoksevista menoista Päämies: Jos se on mahdollista ja sopivaa, mieti, voitko keskustella päämiehesi kanssa seuraavista asioista: Mitä uskotun miehen tehtävään sisältyy? Mitä päämiehesi voi odottaa sinulta? Tässä yhteydessä voi olla hyvä selittää hänelle, ettei uskotun miehen tehtävään sisälly mitään sosiaalipalvelun tms. tehtäväpiiriin kuuluvia tehtäviä. Mitkä säännöt säätelevät uskotun miehen toimintaa? Voit esimerkiksi kertoa, että olet tilitysvelvollinen yliholhouslautakunnalle. Paljonko uskotun miehen apu maksaa? Normaalitapauksessa uskotulle miehelle maksetaan kruunun vuosipalkkio. Lisäksi maksetaan korvaus uskotun miehen kuluista, joiden vakion mukaan voidaan laskea olevan 2 %

6 6 / Yliholhouslautakunnan hintaperusmäärästä. Jos päämiehelläsi on varallisuutta, jonka määrä on suurempi kuin kaksinkertainen hintaperusmäärään verrattuna tai jos hänen tulonsa ovat suuremmat kuin 2,65 kertaa hintaperusmäärä, hän joutuu normaalisti itse maksamaan uskotun miehen koko palkkion tai osan siitä. Muissa tapauksissa kunta maksaa uskotun miehen palkkion. Mitä apua päämiehesi tarvitsee? On tärkeää pyrkiä sopeuttamaan panostukset päämiehen avuntarpeen mukaan. Millä tavoin sinun tulee informoida päämiestäsi? Sopeuta informaatio sen mukaan, missä määrin päämiehesi kykenee ymmärtämään ja on kiinnostunut toimenpiteistäsi uskottuna miehenä. Minkä avun päämiehesi asettaa etusijalle? Kysy häneltä mikä on tärkeää hänelle, ja haluaako hän esimerkiksi säästää tai käyttää enemmän rahaa elinkustannuksiinsa. Lähtökohdaksi on luonnollisestikin aina otettava päämiehen taloudelliset edellytykset. Onko päämiehelläsi meneillään olevia juridisia kiistoja? Onko päämiehesi jakamattoman kuolinpesän osakas? Onko päämiehelläsi meneillään olevia kiinteistökauppoja? Mitä avustuksia päämiehesi saa? Mitä maksuja päämiehesi maksaa? Onko päämiehesi asumisen osalta aihetta muutoksiin? Millainen sosiaalinen verkosto päämiehelläsi on? Missä, miten ja missä yhteyksissä sinä ja päämiehesi tapaatte toisianne jatkossa? Luettelo Ensimmäisenä tehtävänäsi on laatia yliholhouslautakunnalle luettelo päämiehesi omaisuudesta. Sen jälkeen sinun tulee toimittaa vuosittain tilitys päämiehesi tuloista ja menoista kuluneen kalenterivuoden aikana. Omaisuusluettelo on tällöin tärkeä apuväline tarkistettaessa, että tulot ja menot on tilitetty oikein. Luettelo on toimitettava yliholhouslautakunnalle kahden kuukauden kuluessa siitä, kun sinut määrättiin uskotuksi mieheksi. Ellet jostain syystä ehdi toimittaa sitä kyseiseen ajankohtaan mennessä, sinun on otettava yhteys yliholhouslautakuntaan. Luettelo täytetään näin Päämies (Huvudman) Päämiehen nimi, henkilönumero, osoite, kotipuhelinnumero ja oleskeluosoite, esimerkiksi sairaskoti, ryhmäasunto, sairaala jne. Uskottu mies (God man) Tähän merkitset nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ym. Ilmoita sekä kotinumerosi että mahdollinen työnumero. On tärkeää, että saamme sinuun tarvittaessa yhteyden. Ilmoita mielellään myös mahdollinen kännykkänumero ja/tai sähköpostiosoite.

7 Yliholhouslautakunnan / 7 Tehtävään määräämisen päivämäärä (Förordnandedag) Päivämäärä, jona sinut määrättiin tehtävääsi, käy ilmi saamastasi rekisteriotteesta. Sinun tulee tilittää päämiehesi varat ja velat juuri sinä päivänä. Ei siis riitä, että tarkistat tiedot pankin tai vastaavan viimeisimmästä vuositositteesta. Usein on tarpeen pyytää pankilta erityinen tiliote. Tämä koskee myös mahdollisia osakekursseja ym. Varallisuus (Tillgångar) Tässä kohdassa ilmoitat päämiehesi käteisvarat, pankkivarat, osakkeet, obligaatiot, kiinteistöt, asumisoikeushuoneistot jne. Kaikki arvo-omaisuus on ilmoitettava. Alla on ohjeita siitä, miten erityyppinen omaisuus ilmoitetaan. Käteisvarat (Kontanter) Käteisvarat tulee sijoittaa päämiehesi tilille hänen nimiinsä. Sinun tulee vain poikkeustapauksissa ottaa päämiehesi käteisvaroja säilytettäväksi. Voit tehdä sen esimerkiksi, jos joudut maksamaan jonkin laskun käteisellä tai antamaan rahaa päämiehellesi, kotipalvelulle, laitoksen henkilökunnalle tai vastaavalle. Jos sinulla on päämiehesi käteisvaroja kotonasi, ne on pidettävä erillään omista varoistasi. Pankkitalletukset (Bankmedel) Ilmoita pankin nimi, tilien numerot ja tilien saldot sinä päivänä, kun sinut määrättiin tehtävääsi. Summat on ilmoitettava ilman mahdollista korkokertymää, eli korko ilmoitetaan tuloksi vasta seuraavassa vuositilityksessä. Sinun ei tarvitse ilmoittaa summia äyrien tarkkuudella, vaan voit pyöristää ne lähimpään kruunumäärään. Saldo on näytettävä toteen oheistamalla pankin tiliote. Siitä on käytävä selkeästi ilmi, että kyseessä on sulkutili. On hyvä muistuttaa pankkia tällaisen merkinnän tarpeesta. Päämiehesi pankkitilien tulee pääsääntöisesti olla sulkutilejä. Hänellä tulee kuitenkin olla yksi tili, joka ei ole maksukiellossa, esimerkiksi käyttötili tai henkilötili juoksevia menoja varten. Tällä tilillä ei muuten kuin poikkeustapauksessa tule olla enempää rahaa kuin kruunua. Pankkitilien tulee olla päämiehesi nimissä. Et missään tapauksessa saa sijoittaa useamman päämiehen varoja yhdelle ja samalle tilille etkä myöskään päämiehesi varoja omalle tilillesi. Sinun tulee huolehtia siitä, että päämiehesi saa mahdollisimman hyvän koron tileillään oleville rahoille. Jos henkilötilillä tai vastaavalla on suurempia rahasummia, ne tulee sijoittaa korkeakorkoisemmalle tilille. Arvopaperit (Värdepapper) Osakkeet tulee tilittää sen päivän osakekurssin mukaan, jona sinut määrättiin tehtävääsi. Osakkeista tulee siis ilmoittaa niiden kurssiarvo, ei veroilmoitusarvoa. Ilmoita montako osaketta kutakin lajia päämiehelläsi on.

8 8 / Yliholhouslautakunnan Rahasto-osuuksien määrä tulee ilmoittaa sen päivän mukaan, jona sinut määrättiin tehtävääsi. Sama koskee myös optioita, merkintäoikeuksia ja muita rahoitusinstrumentteja. Obligaatiot on ilmoitettava nimellisarvoon ja myös niiden antaja, korkokanta ja julkaisemisvuosi on ilmoitettava. Kiinteistöt (Fastigheter) Kiinteistöistä on ilmoitettava niiden verotusarvo. Päämiehen omistusoikeus kiinteistöön on näytettävä toteen esittämällä lainhuudatuspöytäkirja. Mukaan on myös hyvä liittää tuore rasitustodistus kiinteistöä rasittavista kiinnityksistä. Asumisoikeushuoneisto (Bostadsrätt) Asumisoikeushuoneiston osalta on ilmoitettava omistusosuus, yhdistyksen nimi ja huoneiston tunnus. Omistusoikeus on näytettävä toteen liittämällä mukaan asumisoikeusyhdistyksen laatima todistus. Asunnon panttausten tulee käydä ilmi todistuksesta. Irtaimisto (Lösöre) Irtaimistoa ei normaalisti tarvitse eritellä. Kalliit taide-esineet, kokoelmat yms. tulee kuitenkin ilmoittaa. Velat (Skulder) Velat on ilmoitettava kunkin velkojan osalta erikseen. Jos useampi velkoja hakee velkoja yhden ja saman perintäyrityksen kautta, on jokainen velkoja ilmoitettava erikseen. Vuositilitys (Årsräkning) Sinun on vuosittain toimitettava tilitys ennen maaliskuun 1. päivää. Ensimmäinen vuositilitys käsittää yleensä ajanjakson tehtävään määräämisen päivämäärästä saman vuoden joulukuun 31. päivään. Sinulle lähetetään tarkoitukseen käytettävät lomakkeet vuodenvaihteen jälkeen. Muista ottaa kopio luettelosta omaan käyttöösi. Sitä tulee käyttää lähtöarvona ensimmäistä vuositilitystä laatiessasi. Palkkio (Arvode) Samalla kun yliholhouslautakunta tarkistaa vuositilityksesi, se vahvistaa myös palkkiosi. Edellytyksenä on, että olet pyytänyt tehtävästäsi palkkiota tilitykseen käytettävällä lomakkeella. Pääsäännön mukaan päämiehesi maksaa palkkiosi. Edellytyksenä on, että hänellä on joko varallisuutta, jonka määrä on vähintään kaksinkertainen hintaperusmäärään verrattuna tai tuloja, joiden määrä vuoden aikana on suurempi kuin 2,65 kertaa hintaperusmäärä.

9 Yliholhouslautakunnan / 9 Muut tehtäväsi ja velvollisuutesi Tehtäväsi uskottuna miehenä tai edunvalvojana käyvät ilmi sinulle lähetetystä rekisteriotteesta. Tehtäviin sisältyy pääsääntöisesti: Päämiehesi oikeuksien valvonta Päämiehesi omaisuuden hoito Päämiehesi henkilöstä huolehtiminen Uskotun miehen ja edunvalvojan tehtävät riippuvat olosuhteista kussakin yksittäistapauksessa. Yleisenä suuntaviivana on, että uskotun miehen ja edunvalvojan on huolella täytettävä velvollisuutensa ja toimittava aina päämiehensä parhaaksi. Voi olla vaikea erottaa toisistaan tehtävät, jotka liittyvät oikeuksien valvontaan, omaisuuden hoitoon ja päämiehen henkilöstä huolehtimiseen, mutta seuraavassa on joitakin esimerkkejä eri tehtäviin liittyvistä toimenpiteistä. Oikeuksien valvonta Tämä tehtävä koostuu kahdesta osasta. 1. Päämiehen edun valvonta erityisten oikeustoimien yhteydessä. Esimerkkejä oikeustoimista: Päämiehen oikeuksien valvonta kuolinpesässä Päämiehen edustaminen asunnon irtisanomisen, myynnin tai siitä luopumisen yhteydessä Päämiehen oikeuksien valvonta neuvoteltaessa osamaksusopimuksista ja vastaavista velkojien kanssa Velkajärjestelyn hakeminen Päämiehen oikeuksien valvonta vuokralautakunnassa 2. Yleinen oikeuksien valvonta alueilla, joilla päämiehen etua on syytä valvoa, kuten: Tuen ja palvelujen hakeminen LSS-lain (laki eräille toimintarajoitteisille annettavasta tuesta ja palvelusta) piiriin kuuluvissa asioissa. Kysymykseen voi tulla esimerkiksi yhteyshenkilön hankkiminen, saattajapalvelun hakeminen jne Asuntoavustuksen hakeminen ja ilmoitus vuosittaisista vuokran muutoksista oikeansuuruisen asuntoavustuksen saamiseksi Päätöksistä valittaminen Omaisuuden hoito Tehtävään sisältyy kaiken päämiehelle kuuluvan omaisuuden hoito. Omaisuuden hoidolla tarkoitetaan päämiehen taloudellisista asioista huolehtimista, eläkkeestä ja avustuksista huolehtimista, laskujen maksamista, taskurahojen luovuttamista, pääoman hallintaa, arvopapereista ja kiinteistöistä huolehtimista ym. Tärkeintä omaisuuden hoidon osalta on vanhempainkaaren 12 luvun 4 :n mukaan, että: Päämiehen varoja käytetään kohtuullisessa määrin tämän elantoon ja koulutukseen ja muutenkin tämän hyödyksi

10 10 / Yliholhouslautakunnan Päämiehen varat sijoitetaan siten, että niiden säilyminen turvataan riittävässä määrin ja että niille saadaan kohtuullinen tuotto Päämies on antanut suostumuksensa kaikille toimenpiteille Sinun on toimitettava vuositilitys Olet tilitysvelvollinen yliholhouslautakunnalle päämiehesi raha-asioista huolehtimisesta. Tähän velvollisuuteen sisältyy luettelon toimittaminen päämiehen varallisuudesta sekä vuosittainen tilitys. Vuositilityksen yhteydessä on toimitettava yhteenveto päämiehen kuluneen vuoden tuloista ja menoista sekä varallisuudesta ja veloista vuoden alkaessa ja sen päättyessä. Yliholhouslautakunta lähettää vuodenvaihteessa lomakkeet ja ohjeet vuositilityksen ja selonteon laatimisesta. Olet velvollinen toimittamaan asiakirjat tilitysvuotta seuraavan vuoden maaliskuun 1. päivään mennessä. Henkilöstä huolehtiminen Henkilöstä huolehtimista kutsutaan myös henkilökohtaiseksi huolenpidoksi. Kyseessä on tärkeä tehtävä, jonka sisältöä ei voida määritellä yleisesti, vaan se on vahvistettava tapauskohtaisesti. Henkilöstä huolehtiminen ei merkitse, että uskotun miehen tai edunvalvojan tarvitsisi itse hoitaa päämiestään ja huolehtia tästä. Hänen tulee sen sijaan huolehtia seuraavista tehtävistä: Toimia yhdyssiteenä päämiehensä ja tämän sosiaalisen ympäristön ja asumis- ja hoitoympäristön sisäisten ja ulkopuolisten toimijoiden välillä sekä asianomaisten toimijoiden välillä. Käydä säännöllisesti tapaamassa päämiestään ja pitää yhteyttä esimerkiksi hoitohenkilökuntaan ja kotipalveluun huolehtiakseen hyvästä asumisympäristöstä, hoidosta ja huolenpidosta sekä mahdollisimman hyvästä elämisen laadustat. Tehdä aloitteita esimerkiksi yhteyshenkilön tai vierailukäyntien järjestämiseksi päämiehelle jonkin vapaaehtoisjärjestön, kuten Punaisen Ristin välityksellä. Tarkkailla, päämiehensä sosiaalisten kontaktien, vapaa-ajantoiminnan, päivittäisen toiminnan, virkistyksen ym. tarvetta ja tehdä tarkoitukseen sopivia aloitteita. Sulkutilit pankeissa Päämiehen rahojen tulee pääsääntöisesti olla sulkutileillä, joihin uskottu mies tai edunvalvoja ei saa koskea. Vanhempainkaaren 14 luvun 8 :n mukaan pankkitileillä olevia varoja on lupa nostaa vain yliholhouslautakunnan suostumuksella. Tämän tulee käydä ilmi pankin vuosittaisesta saldotositteesta. Pääsäännöstä on seuraavat poikkeukset: Vuosittaisen koron saa nostaa ilman suostumusta Yliholhouslautakunnan suostumusta ei vaadita sellaisiin nostoihin, joita tarvitaan päämiehen toimeentuloon tai tämän omaisuuden hoitoa varten. Näitä tarkoituksia varten on kuitenkin laadittava erityinen ehto pankissa. Tarkoitukseen käytettävät varat voidaan

11 Yliholhouslautakunnan / 11 sijoittaa käyttötilille, jolle päämiehen eläke tai palkka maksetaan automaattisesti. Huom! Älä koskaan sekoita päämiehesi varoja ja omiasi Milloin vaaditaan yliholhouslautakunnan lupa? Olet voimassaolevan lainsäädännön mukaan velvollinen hankkimaan yliholhouslautakunnan suostumuksen seuraaviin toimenpiteisiin: Sulkutililtä tehtävät nostot Osakkeiden vaihtovelkakirjojen ja tuotto-obligaatioiden osto Sijoitukset vakuutuksiin Kiinteän omaisuuden tai vuokratontin ostaminen, myyminen tai kiinnittäminen Asumisoikeushuoneiston ostaminen, myyminen tai panttaus Asuinhuoneiston vuokrasopimuksen irtisanominen Päämiehen omaisuuden lainaaminen muille Yritystoiminnan harjoittaminen VP-tilille (arvopaperitilille) talletetun tai rekisteröidyn arvopaperin myynti Päämiehelle menevä perintö. Tärkeille toimenpiteille uskotun miehen tai edunvalvojan on hankittava päämiehen suostumus, jos vain mahdollista. Et saa luovuttaa päämiehesi omaisuutta muille. Yliholhouslautakunta ei voi antaa lupaa lahjan antamiselle. Ennen kuin tärkeämmälle hallinnolliselle toimenpiteelle voidaan antaa suostumus, yliholhouslautakunnan on annettava päämiehelle ja tämän läheisille mahdollisuus antaa lausunto asiassa, jos se on mahdollista ilman huomattavaa ajanhukkaa. Uudelleensijoitukset, joille ei vaadita suostumusta Päämiehen varallisuus tulee pääsääntöisesti sijoittaa siten, että sijoitus on riittävän turvallinen ja antaa kohtuullisen tuoton. Varoja voidaan ilman yliholhouslautakunnan suostumusta sijoittaa seuraaviin: Valtion tai kunnan antamaan tai takaamat velkasitoumukset Hypoteekkilaitosten tai pankkien velkasitoumukset (obligaatiot). Kyseeseen voivat tulla myös ulkomaiset pankit/luottolaitokset Osuudet arvopaperirahastoissa tai ulkomaisissa rahastoyrityksissä Ns. jokamiehensäästäminen Lainat, joiden vakuutena on sellainen panttioikeus kiinteään omaisuuteen, joka ei ylitä 60 % viimeisimmästä verotusarvosta.

12 12 / Yliholhouslautakunnan Toimenpiteet asunnosta luopumisen yhteydessä Päämiehen asunnosta tai kiinteistöstä luopumiseen vaaditaan yliholhouslautakunnan lupa. Sopimuksen irtisanomisen tai asunnon tai kiinteistön myynnin lisäksi uskotun miehen tai edunvalvojan on ryhdyttävä eräisiin muihinkin toimenpiteisiin. Lisätietoja saa yliholhouslautakunnalta. Toimenpiteet päämiehen kuoleman yhteydessä Päämiehen kuollessa sinun tulee uskottuna miehenä tai edunvalvojana noudattaa seuraavia määräyksiä: Sinun tulee ilmoittaa yliholhouslautakunnalle päämiehen kuolemasta ja kuolinpesän edustajasta. Tehtävä päättyy päämiehen kuolinpäivänä. Tehtävään ei sisälly minkäänlaista velvollisuutta järjestää hautaus tai perunkirjoitus ym. Mahdolliset kuolinpäivän jälkeiset toimenpiteet tehdään kuolinpesän toimeksiannosta. Sinun tulee laatia lopputilitys, joka alkaa joko tammikuun ensimmäisestä päivästä tai siitä päivästä, jona sinut on määrätty tehtävääsi sekä päättyy päämiehesi kuolinpäivänä. Lopputilitys ja saldo- ja vuositiedot on toimitettava yliholhouslautakunnalle pikimmiten ja viimeistään kuukauden kuluessa. Yliholhouslautakunnan tarkistettua lopputilityksen se lähetetään kuolinpesän edustajalle yhdessä laatimasi luettelon ja kaikkien vuositilitysten kanssa. Tehtäväsi päätyttyä sinun on viipymättä luovutettava kuolinpesälle hallinnassasi ollut varallisuus. Kuolinpesän osakkaiden on voimassaolevan lainsäädännön mukaan saatava mahdollisuus tarkistaa hallussasi olevat tilitykset ja tositteet. Mahdollisten kiistojen yhteydessä yliholhouslautakunta päättää tällaisen tarkistuksen ajankohdasta ja paikasta. Tilitykset ja tositteet on luovutettava kuolinpesälle sen jälkeen, kun uskottu mies tai edunvalvoja on vapautettu vastuustaan, eli normaalitapauksessa kolmen vuoden kuluttua siitä, kun kuolinpesä on vastaanottanut yliholhouslautakunnan lähettämät tilitysasiakirjat. Jos kuolinpesä haluaa vaatia korvausta sen johdosta, että se katsoo sinun tahallasi tai huolimattomuuttasi aiheuttaneen päämiehellesi vahinkoa, on kanne nostettava kolmen vuoden kuluessa edellä mainittujen tilitysasiakirjojen vastaanottamisesta. Muussa tapauksessa asia vanhenee, ellet ole syyllistynyt rikolliseen menettelyyn.

13 Yliholhouslautakunnan / 13 Palkkiomääräykset Vanhempainkaaren määräysten mukaan uskotulla miehellä ja edunvalvojalla on oikeus kohtuulliseen palkkioon tehtävästään sekä korvaukseen tehtävästä aiheutuneista kuluista. Palkkiota ja kulukorvausta koskevan päätöksen tekee yliholhouslautakunta. Yliholhouslautakunta käyttää palkkion suuruutta arvioidessaan apunaan vuositilitystä, josta hallinnon laajuus ja vaikeusaste käy ilmi. Sinun tulee lisäksi toimittaa uskotun miehen tai edunvalvojan ominaisuudessa tilitys, jossa teet selkoa kuluneen vuoden panostuksista muun muassa päämiehesi henkilökohtaiseen huolenpitoon. Toimeksiantosi sanamuoto on ratkaisevan tärkeä yliholhouslautakunnan tehdessä päätöstään. Jos tehtävään sisältyy sekä raha-asioista huolehtiminen että henkilökohtainen huolenpito, maksetaan näistä molemmista pyynnöstä palkkio. Ellei muuhun ole erityisiä syitä, maksetaan palkkio ja korvaus päämiehen varoista, jos tämän tulot ovat suuremmat kuin 2,65 kertaa hintaperusmäärä tai jos päämiehellä on varallisuutta, jonka määrä on yli kaksinkertainen hintaperusmäärään verrattuna. Ellei päämies maksa palkkiota tai korvausta, sen maksaa kunta. Eskilstunassa ja Strängnäsissä sovelletaan pääsääntöisesti Ruotsin kuntien ja maakäräjien laatimia suuntaviivoja. Palkkio perustuu tiettyyn prosenttimäärään perusmäärästä. Yliholhouslautakunta valvoo toimintaa Jokaisessa kunnassa on yliholhooja tai yliholhouslautakunta. Useammalla kunnalla voi myös olla yhteinen yliholhouslautakunta. Yliholhouslautakunnan tehtävänä on valvoa voimassaolevan lainsäädännön, ennen kaikkea vanhempainkaaren, tuella holhoustointa ja uskottujen miesten ja edunvalvojien toimintaa sekä myöntää lupia erilaisiin oikeustoimiin ja muihin toimenpiteisiin. Lääninhallitus valvoo yliholhoojan toimintaa. Yliholhouslautakunnan päätöksistä voi valittaa Eskilstunan käräjäoikeuteen kolmen viikon kuluessa.

14 14 / Yliholhouslautakunnan Yhteystiedot Olet tervetullut ottamaan yhteyttä yliholhouslautakuntaan, jos haluat esittää kysymyksiä, joihin ei ole vastausta Puhelinaika Maanantai torstai klo Puhelinnumero Sähköpostiosoite tässä tiedotusaineistossa tai jos tarvitset muuta tukea ja apua. Käyntiosoite Värjan Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna Postiosoite Eskilstuna kommun Överförmyndarkontoret Eskilstuna

15 Merkintöjä varten Yliholhouslautakunnan / 15

16 16 / Yliholhouslautakunnan Yliholhoojan toimisto Yliholhoojan toimisto Värjan Alva Myrdals gata Eskilstuna

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1367 1378 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Laki nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta... 3631 1368 Laki kansaneläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011 122/2011 Laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

EDUNALVONTAVALTUUTUS

EDUNALVONTAVALTUUTUS EDUNALVONTAVALTUUTUS Henkikirjoittaja Liisa Peltokurppa Kaakkois-Suomen maistraatti Kouvolan yksikkö Mikä on edunvalvontavaltuutus? Edunvalvontavaltuutuksen avulla henkilö voi etukäteen järjestää asioidensa

Lisätiedot

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperinvälittäjille MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA Rahoitustarkastus antaa arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 a :n 5 momentin nojalla arvopaperinvälittäjille tämän määräyksen asiakkaan

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutus Edunvalvontavaltuutus Suomen Senioriliike ry, Pirkanmaan osasto Lielahtikeskus, 6.9.2016 OTM, KTM Tuija Palo / Lakitoimisto Modus Oy Sisältö, edunvalvontavaltuutus Itsemääräämisoikeus Miten eroaa tavallisesta

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

Tässä teille helposti täytettävä perukirja

Tässä teille helposti täytettävä perukirja Tässä teille helposti täytettävä perukirja Lue perukirjan täyttöohjeet perukirjanetissa.fi -sivulta Voitte täyttää perukirjan tietokoneellanne tai tulostamisen jälkeen käsin. Kuolemantapauksen jälkeen

Lisätiedot

EDUNVALVONTAVALTUUTUS JA KÄYTÄNNÖN ESIMERKKEJÄ. HAY seminaari Sh muistineuvoja Jari Jokiluhta

EDUNVALVONTAVALTUUTUS JA KÄYTÄNNÖN ESIMERKKEJÄ. HAY seminaari Sh muistineuvoja Jari Jokiluhta EDUNVALVONTAVALTUUTUS JA KÄYTÄNNÖN ESIMERKKEJÄ HAY seminaari 21.9.2016 Sh muistineuvoja Jari Jokiluhta EDUNVALVONTAVALTUUTUS Siinä nimetään kuka hoitaa tulevaisuudessa omia asioita, jos niitä ei kykenen

Lisätiedot

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi:

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi: Oikeusapu Oikeudenkäynnissä ja muiden oikeudellisten asioiden hoitamisessa tarvitaan usein lainoppinutta avustajaa. Lähtökohta on, että asianosainen kustantaa itse tarvitsemansa oikeudellisen avun. Jollei

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 188. Kiertokirj e

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 188. Kiertokirj e POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1950 N:o 188 N: o 188. Kiertokirj e posti- ja lennätinlaitoksen palkannauttijoilta toimitettavista ennakkopidätyksistä sekä posti- ja lennätinlaitoksen

Lisätiedot

Lahjaveroilmoituksen antaa lahjansaaja. Pääsääntöisesti lahjaveroilmoitusta varten ei tarvita liitteitä eikä niitä voi verkkolomakkeella lähettää.

Lahjaveroilmoituksen antaa lahjansaaja. Pääsääntöisesti lahjaveroilmoitusta varten ei tarvita liitteitä eikä niitä voi verkkolomakkeella lähettää. Lahjaveroilmoitus -verkkolomake Täyttöohjeet Lomaketta täyttäessäsi etene järjestyksessä täyttäen kaikki pakolliset valkoiset kentät (*) sekä muut ilmoitettavat tiedot. Harmaisiin kenttiin et voi ilmoittaa

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS

ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS Vanhus- ja vammaispalvelut ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS Saapunut..20 Nimi Osoite Henkilötunnus Postinumero- ja toimipaikka Puhelin ja sähköposti Kotikunta Ammatti (myös entinen) Siviilisääty Naimaton Avio-

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE MERKINTÄLOMAKE Fourton Rahastoyhtiön rahastoja voitte merkitä kaksi kertaa kuukaudessa. Merkintäpäivät ovat jokaisen kuukauden 15. päivä ja viimeinen pankkipäivä. Jos 15. päivä ei ole pankkipäivä, merkintäpäivä

Lisätiedot

KUOLINPESÄN PANKKIASIAT. Oma Säästöpankki auttaa sinua vaikeinakin aikoina. Huolehdimme puolestasi, että lain edellyttämät asiakirjat ovat kunnossa.

KUOLINPESÄN PANKKIASIAT. Oma Säästöpankki auttaa sinua vaikeinakin aikoina. Huolehdimme puolestasi, että lain edellyttämät asiakirjat ovat kunnossa. KUOLINPESÄN PANKKIASIAT Oma Säästöpankki auttaa sinua vaikeinakin aikoina. Huolehdimme puolestasi, että lain edellyttämät asiakirjat ovat kunnossa. HOIDETTAVAT ASIAT ENNEN PERUNKIRJOITUSTA AUTAMME PANKKIASIOIDEN

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

Klicka här, skriv ev. Undertitel

Klicka här, skriv ev. Undertitel Klicka här, skriv ev. Undertitel Vanhempainraha on vanhemmille maksettava korvaus, jotta he voisivat töissä olon sijaan olla kotona lastensa kanssa. Tätä korvausta maksetaan yhteensä 480 päivältä lasta

Lisätiedot

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

REKISTERIOTTEEN TIEDOT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (2) Luontiajankohta: 19.06.2016 13:04:42 REKISTERIOTTEEN TIEDOT Toiminimi: Asunto

Lisätiedot

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus PÄÄTÖS PSAVI/2457/05.11.05/2013 2.6.2014 ASIA ILMOITTAJA Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus Xxxxxx Xxxxxxxx ILMOITUKSEN SISÄLTÖ Xxxxxx Xxxxxx poika Xxxxxx XXxxxx asui vuokralla

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

Ohjeet koskevat kaikkia niitä toimintayksiköitä, joissa potilas/asiakas tarvitsee huolehtimista raha-asioittensa hoitamisessa.

Ohjeet koskevat kaikkia niitä toimintayksiköitä, joissa potilas/asiakas tarvitsee huolehtimista raha-asioittensa hoitamisessa. 1 ASIAKKAAN OMIEN VAROJEN KÄSITTELY JA SÄILYTTÄMINEN HYVINVOINTIPALVELUISSA (Ohje) Yleistä Asiakkaiden omien varojen säilyttämiseen liittyvät ohjeet liittyvät sisäisen valvonnan organisointiin hyvinvointipalveluissa.

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Sotilasvammalain mukaiset. Asunnon muutostyöt

Sotilasvammalain mukaiset. Asunnon muutostyöt Sotilasvammalain mukaiset Asunnon muutostyöt sisällysluet telo 1 ESIPUHE 2 ASUNNON MUUTOSTYÖT 3 MITÄ MUUTOSTOITÄ KORVATAAN 4 KORVATTAVAT PERUSKORJAUSTYÖT 5 KUINKA KORVAUSTA HAETAAN? 6 KORVAUSMÄÄRÄT 7 KORVAUSTEN

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI Tietosuojaseloste -yhdistetty rekisteriseloste ja informaatioasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1.7.2014 1.Rekisterinpitäjä Nurmijärven kunta, sosiaalitoimi PL 7, 01901 Nurmijärvi 2. Rekisteriasioista

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006 ASIA HAKIJA Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo Iskalan pengerrysyhtiö

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU OUTOTEC OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Outotec Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 31.3.2014 kello 11.00 alkaen Finlandia-talolla, osoitteessa

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen Vesa Puisto Lakimies 3.5.2016 Taustaksi Asumisoikeusasuminen on eräänlainen omistus- ja vuokra-asumisen välimuoto Asumisoikeusasumista

Lisätiedot

Sosiaalisen luoton myöntämisen yleinen este on maksuvaran puuttuminen, mutta tämän ohella esteenä voi olla esimerkiksi se, että

Sosiaalisen luoton myöntämisen yleinen este on maksuvaran puuttuminen, mutta tämän ohella esteenä voi olla esimerkiksi se, että 2 mista. Perusteltuja syitä luoton myöntämiseen voivat olla esimerkiksi talouden hallintaan saattaminen, velkakierteen katkaiseminen, kodin hankinnat, kuntoutumisen tai työllistymisen edistäminen, asumisen

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Tiedot asuntoyhteisön ja osakkaan verotusta varten 2013, lomake 102. Veroinfo isännöitsijöille 15.1.2014 Kaisa Salonen, Verohallinto

Tiedot asuntoyhteisön ja osakkaan verotusta varten 2013, lomake 102. Veroinfo isännöitsijöille 15.1.2014 Kaisa Salonen, Verohallinto Tiedot asuntoyhteisön ja osakkaan verotusta varten 2013, lomake 102 Veroinfo isännöitsijöille Kaisa Salonen, Verohallinto 102-lomakkeen tarkoitus Verotusmenettelystä annetun lain 17 :ssä on säädetty asunto-osakeyhtiöiden

Lisätiedot

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry Onnistu ja menesty vuokranantajana ja asuntosijoittajana Tuorein tieto vuokramarkkinoista, lainsäädännöstä ja yleisistä käytännöistä Neuvontapalvelu, jossa

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN. 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN. 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTAPÄÄTTÄJÄSEMINAARI 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti VALTUUTETUN ESTEELLISYYS On rajoitetumpaa kuin muun luottamushenkilön esteellisyys Koskee vain valtuuston kokousta (kuntalaki 52 ) Jos

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 333 MUUTOSVAATIMUS PITKÄAIKAISHOITOMAKSUPÄÄTÖKSESTÄ Terke 2010-2498 Esityslistan asia TJA/19 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä mainitun

Lisätiedot

Päätös Nro 49/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/135/04.09/2010

Päätös Nro 49/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/135/04.09/2010 Päätös Nro 49/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/135/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.6.2011 ASIA HAKIJA Tieksin pengerrysyhtiö nimisen järjestely-yhtiön sääntöjen vahvistaminen Ilmajoen kunnassa

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto.

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. 1 Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry 1 NIMI, KOTIPIKK J KILI Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Liiton

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2009 klo 16.15

TECHNOPOLIS OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2009 klo 16.15 TECHNOPOLIS OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2009 klo 16.15 YHTIÖKOKOUSKUTSU Technopolis Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 26.3.2009 klo 13.00 osoitteessa Elektroniikkatie

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni.

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

Haluatko parempaa tuottoa rahoillesi?

Haluatko parempaa tuottoa rahoillesi? Sijoitusvakuutus Haluatko parempaa tuottoa rahoillesi? Mandatum Lifen Sijoitusvakuutus sopii hyvin sekä omasta että läheisten taloudellisesta turvasta huolehtimiseen, kertyneiden varojen pitkäaikaiseen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA Muutokset alleviivattu 1(5) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille Rahoituspainotteisen rahoitus- ja vakuutusryhmittymän emoyritykselle MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA Rahoitustarkastus

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra LUOVUTUKSENSAAJA Saimaan Tukipalvelut Oy, (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus 0162017-2

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ 2 Sisällys Johdanto... 3 1. Toiminta-avustus... 3 1.1. Hakukelpoisuus avustukseen... 3 1.2. Toiminta-avustuksen hakeminen... 4 1.3. Toiminta-avustusten

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5

KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5 KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5 1 Yhdistyksen nimi KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY 2 Kotipaikka Jyväskylä 3 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on herättää pelastuskoiratoimintaa Keski- Suomen

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Lainan nro: LAINAHAKEMUS. Saap...2016. A. R. Winterin rahaston lainahakemus. Lainan hakijat. Nimi: Henk.tunnus: S-posti:

Lainan nro: LAINAHAKEMUS. Saap...2016. A. R. Winterin rahaston lainahakemus. Lainan hakijat. Nimi: Henk.tunnus: S-posti: LAINAHAKEMUS Saap...2016 Lainan nro: A. R. Winterin rahaston lainahakemus Lainan hakijat Tiedot hakijasta: Tilan tai toimipaikan nimi: RNo tai y-tunnus: Toiminnan laatu: Lainan tarkoitus (käytä tarvittaessa

Lisätiedot

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Yhteyshenkilö puhelin Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx Osoite Postinumero

Lisätiedot

Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] takuukorvauksena [garantiersättning] [ i form av garantiersättning]

Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] takuukorvauksena [garantiersättning] [ i form av garantiersättning] Tietoa Vakuutuskassalta 1/1 2010 Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] takuukorvauksena [garantiersättning] [ i form av garantiersättning] Takuukorvauksena maksettava aktivointikorvaus takaa sinulle

Lisätiedot

Omaistuki Jällivaaran kunnassa. Valokuva: andreaslundgren.com

Omaistuki Jällivaaran kunnassa. Valokuva: andreaslundgren.com Omaistuki Jällivaaran kunnassa Valokuva: andreaslundgren.com Julkaisija: Jällivaaran kunnan sosiaalihallinto omaistuen kehittämistä koskevan projektin (2007 2008) puitteissa. Teksti: Ann-Louise Lundgren.

Lisätiedot

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7)

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) LIEKSAN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt

Lisätiedot

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB ("EFF") on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin.

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB (EFF) on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin. PÄÄOMALAINASOPIMUS Velallinen Super Rye Oy Y-tunnus 1234567-0 Velan määrä 2.000.000,00 euroa Velan numero 1010700 Sopimuksen päivämäärä 1.8.2012 1 OSAPUOLET JA JOHDANTO Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering

Lisätiedot

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat)

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Sidonnaisuuksien ilmoittaminen sidonnaisuuslomakkeella Valtion ylimmän virkamiesjohdon

Lisätiedot

EDUNVALVONTA JA HOITOTAHTO. Osa ennakoivaa hoitoa ja potilaan oikeusturvaa

EDUNVALVONTA JA HOITOTAHTO. Osa ennakoivaa hoitoa ja potilaan oikeusturvaa EDUNVALVONTA JA HOITOTAHTO Osa ennakoivaa hoitoa ja potilaan oikeusturvaa EDUNVALVONTAVALTUUTUS * Edunvalvonta on suositeltava keino varautua tulevaisuuteen Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi etukäteen

Lisätiedot

Päätös 19.12.2013 ... Maksetaan pankkitilille F16180001001261602 DABAFIHH ._...

Päätös 19.12.2013 ... Maksetaan pankkitilille F16180001001261602 DABAFIHH ._... Päätös OKM/359/522/2013 19.12.2013 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Sibeliuksenväylä 55 A 04400 Järvenpää Viite Hakemuksenne 28.11.2013 Asia Erityisavustuksen myöntäminen Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Kiinteistöasiamies..2016 297-

Kiinteistöasiamies..2016 297- Kiinteistöasiamies..2016 297- V U O K R A S O P I M U S (luonnos 7.1.2016) Kuopion kaupunki vuokraa kenelle ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion kaupungissa sijaitsevan kiinteistön

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus NUORTEN VILJELIJÖIDEN ALOITUSTUEN HAKEMINEN

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus NUORTEN VILJELIJÖIDEN ALOITUSTUEN HAKEMINEN Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus NUORTEN VILJELIJÖIDEN ALOITUSTUEN HAKEMINEN Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Heikki Mäntykoski 20.5.2015 1 E-P:N ELY:N MAATALOUSRAHOITUKSEN PARISSA TYÖSKENTELEVÄT HENKILÖT VALTAKUNNALLISEN

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 17 969 052,99 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen. YHTIÖKOKOUSKUTSU Norvestia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina klo 11.00 Diana-auditoriossa, Erottajankatu 5, 00130 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden

Lisätiedot

YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari

YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari Velkojan etujen tehokas valvonta Tarkista saatavan peruste, määrä ja korko Onko kyseessä saneerausvelka? Onko kyseessä

Lisätiedot

PÄÄTÖS OMAISUUDEN HALTUUNOTOSTA (Mielenterveyslaki 22 g )

PÄÄTÖS OMAISUUDEN HALTUUNOTOSTA (Mielenterveyslaki 22 g ) Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (5) (täytetään lomakkeen kielellä) PÄÄTÖS OMAISUUDEN HALTUUNOTOSTA (Mielenterveyslaki 22 g ) 1. Potilaan henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

3 Keskusjärjestön kielinä ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi.

3 Keskusjärjestön kielinä ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n säännöt Hyväksytty STTK:n liittokokouksessa 5.-6.11.2009 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 1 Yhdistyksen nimi on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry ruotsiksi Tjänstemannacentralorganisationen

Lisätiedot

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja.

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja. .. ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN ALAIKÄISET Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä. (Puh.

Lisätiedot

Mikä on Alajärven Osuuspankki?

Mikä on Alajärven Osuuspankki? ALAJÄRVEN OSUUSPANKIN TUOTTO-OSUUDEN MERKINTÄ Mikä on Alajärven Osuuspankki? Osuuspankin toiminimi on Alajärven Osuuspankki (jäljempänä "Osuuspankki" tai "Pankki"). Sen kotipaikka on Alajärvi. Pankin y-tunnus

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on

Lisätiedot

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus 1/5 Verohallinto Ylitarkastaja Janne Myllymäki PL 325 0052 VERO janne.myllymaki@vero.fi Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus Lausunnonantajasta

Lisätiedot

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna.

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 1 (6) RENGON SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on Kanta-Hämeen ja Riihimäen

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

t.6 s.102 Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta /481.

t.6 s.102 Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta /481. t.6 s.102 Lähtökohtana on olemassa oleva vuokrasopimus Mikäli alivuokralaisen ottaminen ei tuota omistajalle kohtuutonta hankaluutta, alivuokralaisen ottaminen on mahdollista. Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

Kiitos kuluneesta vuodesta ja yhteistyöstä.

Kiitos kuluneesta vuodesta ja yhteistyöstä. 1 (6) Tilitoimisto Anita Niiranen Ky ASIAKASTIEDOTE Riistakatu 5 A 74100 Iisalmi Puh. 017-818 611 16.1.2013 HYVÄT ASIAKKAAT! Hinnantarkistukset Kiitos kuluneesta vuodesta ja yhteistyöstä. Veroilmoituksien

Lisätiedot

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000 TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx LUOVUTUSSOPIMUS Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta ja Saimaan Kuitu Oy *** xx.6.2016 2 (7) 1 OSAPUOLET 1.1 Taipalsaaren kunta Y-tunnus: 0163320-5 Osoite: Kellomäentie 1 54920 TAIPALSAARI 1.2. Savitaipaleen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 20.10.2014 250 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 44 Kunnanhallitus 9.12.2014 307 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 60 Voimaantulo 1.1.2015 2 PALKKIOSÄÄNTÖ

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.5 Korkoriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kansaneläkelain, perhe-eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 163/1999

Lisätiedot

Yhteismetsän hallinto

Yhteismetsän hallinto LAAJENEVAT JA KEHITTYVÄT YHTEISMETSÄT Koulutusprojekti 2012-2014 PEREHDYTYSAINEISTO 1/2013 Yhteismetsän hallinto Perehdytysaineisto yhteismetsien avainhenkilöille 14.2.2014 Kemijärven, Kuusamon, Posion

Lisätiedot

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4.4.1. MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 9. TOUKOKUUTA 2016 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ,

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

HENKILÖTIEDOT 1/4 VUOKRA-ASUNTOHAKEMUS. Hakemus saapunut. / 2015. Hakemuksen vastaanottanut. Hakijan henkilötiedot

HENKILÖTIEDOT 1/4 VUOKRA-ASUNTOHAKEMUS. Hakemus saapunut. / 2015. Hakemuksen vastaanottanut. Hakijan henkilötiedot 1/4 Hakemus saapunut. / 2015 Hakemuksen vastaanottanut HENKILÖTIEDOT Hakijan henkilötiedot Sukunimi ja entiset nimet Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Kotikunta alkaen Nykyinen osoite Postinumero

Lisätiedot