Tervetuloa uskotuksi mieheksi/edunvalvojaksi. (Välkommen som god man/förvaltare) Tietoja uskotun miehen ja edunvalvojan tehtävistä ym.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tervetuloa uskotuksi mieheksi/edunvalvojaksi. (Välkommen som god man/förvaltare) Tietoja uskotun miehen ja edunvalvojan tehtävistä ym."

Transkriptio

1 Tervetuloa uskotuksi mieheksi/edunvalvojaksi (Välkommen som god man/förvaltare) Tietoja uskotun miehen ja edunvalvojan tehtävistä ym.

2 2 / Yliholhouslautakunnan Sisältö Tervetuloa 3 Uskottuna miehenä tai edunvalvojana toimiminen 3 Ensimmäiset tehtäväsi 4 Muut tehtäväsi ja velvollisuutesi 9 Milloin vaaditaan yliholhouslautakunnan lupa? 11 Toimenpiteet asunnosta luopumisen yhteydessä 12 Toimenpiteet päämiehen kuoleman yhteydessä 12 Palkkiomääräykset 13 Yliholhouslautakunta valvoo toimintaa 13 Yhteystiedot 14 Merkintöjä varten 15

3 Yliholhouslautakunnan / 3 Tervetuloa uskotuksi mieheksi / edunvalvojaksi Tämä tiedotusaineisto sisältää tietoja uskotuksi mieheksi tai edunvalvojaksi ryhtyville. Yliholhouslautakunta toivottaa sinut tervetulleeksi tehtävääsi ja oheistaa päätöksen/rekisteriotteen, josta tehtävään määräämisesi ja tehtäviesi laajuus käyvät ilmi. On tärkeää, että paneudut tehtäviesi sisältöön. Uskottuna miehenä tai edunvalvojana toimiminen Uskottu mies ja edunvalvoja määrätään tehtäväänsä vanhempainkaaren määräysten nojalla. Uskottua miestä tai edunvalvojaa tarvitsevat henkilöt, jotka eivät itse kykene valvomaan oikeuksiaan tai huolehtimaan omaisuudestaan tai omasta itsestään. He saattavat esimerkiksi sairauden, psyykkisten ongelmien, heikentyneen terveydentilan tai vastaavan syyn vuoksi tarvita apua raha-asioistaan huolehtimiseen, oikeuksiensa valvomiseen, itsestään huolehtimiseen jne. Sitä, jolle uskottu mies tai edunvalvoja on määrätty, kutsutaan jatkossa päämieheksi. Uskotun miehen ja edunvalvojan tehtävissä on ratkaiseva ero. Uskottu mies on ainoastaan päämiehensä avustaja, ja päämies säilyttää siis oikeustoimikelpoisuutensa. Uskotun miehen on näin ollen hankittava päämiehensä suostumus kaikille laajemmille oikeustoimille, jotka eivät koske päivittäistä taloudenpitoa. Ellei päämies kykene antamaan suostumustaan, uskotulla miehellä on tehtävänsä puitteissa oikeus ryhtyä oikeustoimiin, jos hän tekee sen päämiehensä parasta ajatellen. Edunvalvojalla on toimeksiantonsa puitteissa oikeus ryhtyä oikeustoimiin päämiehensä laskuun itsenäisesti ilman tämän suostumusta. Päätöksen uskotun miehen tai edunvalvojan määräämisestä tai toimeksiannon kumoamisesta tekee käräjäoikeus. Uskotun miehen ja edunvalvojan vaihtumisen yhteydessä päätöksen tekee yliholhouslautakunta. Yliholhouslautakunta on oma viranomaisensa, ja sen toimintaa valvoo lääninhallitus.

4 4 / Yliholhouslautakunnan Ensimmäiset tehtäväsi Heti saatuasi päätöksen, josta käy ilmi, että sinut on määrätty uskotuksi mieheksi tai edunvalvojaksi, sinun tulee käydä lävitse seuraava muistilista ja miettiä, mihin toimenpiteisiin sinun tulee ryhtyä. Muista, että jos päämiehesi terveydentila sen sallii, sinun on hankittava hänen suostumuksensa sellaisiin toimenpiteisiin, jotka eivät sisälly päivittäiseen taloudenpitoon. Omaiset: Pyri ottamaan selvää päämiehesi lähimmistä omaisista. Laadi luettelo, johon merkitset heidän nimensä, osoitteensa, puhelinnumeronsa ja muut yhteystietonsa. Ellet voi pyytää tietoja päämieheltäsi itseltään, voit tiedustella asiaa hoitohenkilökunnalta tai päämiehesi naapureilta. Muut läheiset: Jos päämiehelläsi on muita läheisiä henkilöitä, merkitse myös heidän tietonsa edellä mainittuun kohtaan. Pankki: Saadaksesi käsityksen päämiehesi taloudellisesta tilanteesta, sinun tulee viipymättä selvittää, miten päämiehesi varallisuus on sijoitettu. Muistuta myös pankkia siitä, että päämiehesi tilit tulee sulkea sitä tiliä lukuunottamatta, jota tarvitset voidaksesi huolehtia hänen juoksevista menoistaan. Pankkilokero: : Jos päämiehelläsi on pankkilokero, kysy häneltä saatko tarkistaa sen sisällön. Pankkilokero tulee tällöin inventoida yhdessä pankin virkamiehen kanssa ja teidän tulee yhdessä laatia luettelo pankkilokeron sisällöstä. Jos pankkilokerossa on käteisvaroja, ne on sijoitettava päämiehesi pankkitilille. Jos pankkilokerossa on testamentti, et saa avata sitä, jos se on sinetöity. Arvopaperit: Ks. edellä olevaa. Pankkien lisäksi on ehkä aiheellista tarkistaa mahdolliset arvopaperit arvopaperikeskuksesta (Värdepapperscentralen, VPC). Kiinteistöt: Tarkista maanmittauslaitoksen (lantmäteriet) kiinteistörekisteristä tai verovirastolta omistaako päämiehesi kiinteistöä. Tiedon mahdollisen kiinteistön viimeisimmästä verotusarvosta saat verovirastolta. Velat: Sen lisäksi, että sinun tulee tarkistaa päämiehesi mahdolliset velat pankeista ja muista luottolaitoksista, sinun on ehkä myös syytä tarkistaa mahdolliset velat kruununvoudin virastosta. Muu varallisuus: Mahdollinen muu arvo-omaisuus on otettava mukaan omaisuusluetteloon (ks. alla). Omaisuuden arvoa ei kuitenkaan tarvitse arvioida, vaan riittää, että ilmoitat varallisuuden olemassaolosta. Valtakirjat: Jos saat tietää, että päämiehesi on antanut jonkinlaisen omaisuudenhallintaa koskevan

5 Yliholhouslautakunnan / 5 valtakirjan, sinun tulee auttaa häntä peruuttamaan se. Ellei se ole mahdollista päämiehesi terveydentilan vuoksi, sinun on siirrettävä kyseinen varallisuus toiseen pankkiin. Jos päämiehesi vastustaa sitä tai jos kyseessä on yleisvaltakirja, joka on voimassa kaikissa pankeissa, ota välittömästi yhteys yliholhouslautakuntaan. Budjetti: Tehtävään astuessasi sinun tulee laatia päämiehellesi jonkinlainen budjetti. Mutkikkaammissa tapauksissa voit pyytää apua kunnan talous- ja velkaneuvojalta. Kotivakuutus: Tarkista, onko päämiehelläsi kotivakuutus. Ellei hänellä ole kotivakuutusta, ota kantaa siihen tarvitseeko hän vakuutuksen. Posti: Mieti, onko sinun syytä ilmoittaa oma osoitteesi päämiehesi ns. erityiseksi postiosoitteeksi. Vakuutuskassa: Sinun tulee huolehtia siitä, että päämiehesi saa ne avustukset, joihin hänellä saattaa olla oikeus. Tarkista ensimmäiseksi onko hänellä oikeus saada asuntoavustusta. Kunta: Onko sinun syytä hakea päämiehellesi sosiaalipalvelulain tai LSS-lain (laki eräille toimintarajoitteisille annettavasta tuesta ja palvelusta) mukaisia etuuksia? Kruununvouti: Onko sinun syytä hakea päämiehellesi velkajärjestelyä? Ota aluksi yhteys kunnan talous- ja velkaneuvojaan. Muut viranomaiset: Mieti, tuleeko sinun ottaa yhteys muihin viranomaisiin päämiehesi tilanteen johdosta. Vuokraisäntä: Jos päämiehesi asuu vuokra-asunnossa, ilmoita hänen vuokraisännälleen, että olet nykyisin hänen uskottu miehensä. Hoitohenkilökunta: Jos päämiehesi asuu asumismuodossa, jossa on hoitohenkilökuntaa tai vastaavaa, tee aloite kokouksesta, jossa sinä ja henkilökunta voitte esittäytyä toisillenne ja keskustella käytännön asioista, kuten päämiehesi juoksevista menoista Päämies: Jos se on mahdollista ja sopivaa, mieti, voitko keskustella päämiehesi kanssa seuraavista asioista: Mitä uskotun miehen tehtävään sisältyy? Mitä päämiehesi voi odottaa sinulta? Tässä yhteydessä voi olla hyvä selittää hänelle, ettei uskotun miehen tehtävään sisälly mitään sosiaalipalvelun tms. tehtäväpiiriin kuuluvia tehtäviä. Mitkä säännöt säätelevät uskotun miehen toimintaa? Voit esimerkiksi kertoa, että olet tilitysvelvollinen yliholhouslautakunnalle. Paljonko uskotun miehen apu maksaa? Normaalitapauksessa uskotulle miehelle maksetaan kruunun vuosipalkkio. Lisäksi maksetaan korvaus uskotun miehen kuluista, joiden vakion mukaan voidaan laskea olevan 2 %

6 6 / Yliholhouslautakunnan hintaperusmäärästä. Jos päämiehelläsi on varallisuutta, jonka määrä on suurempi kuin kaksinkertainen hintaperusmäärään verrattuna tai jos hänen tulonsa ovat suuremmat kuin 2,65 kertaa hintaperusmäärä, hän joutuu normaalisti itse maksamaan uskotun miehen koko palkkion tai osan siitä. Muissa tapauksissa kunta maksaa uskotun miehen palkkion. Mitä apua päämiehesi tarvitsee? On tärkeää pyrkiä sopeuttamaan panostukset päämiehen avuntarpeen mukaan. Millä tavoin sinun tulee informoida päämiestäsi? Sopeuta informaatio sen mukaan, missä määrin päämiehesi kykenee ymmärtämään ja on kiinnostunut toimenpiteistäsi uskottuna miehenä. Minkä avun päämiehesi asettaa etusijalle? Kysy häneltä mikä on tärkeää hänelle, ja haluaako hän esimerkiksi säästää tai käyttää enemmän rahaa elinkustannuksiinsa. Lähtökohdaksi on luonnollisestikin aina otettava päämiehen taloudelliset edellytykset. Onko päämiehelläsi meneillään olevia juridisia kiistoja? Onko päämiehesi jakamattoman kuolinpesän osakas? Onko päämiehelläsi meneillään olevia kiinteistökauppoja? Mitä avustuksia päämiehesi saa? Mitä maksuja päämiehesi maksaa? Onko päämiehesi asumisen osalta aihetta muutoksiin? Millainen sosiaalinen verkosto päämiehelläsi on? Missä, miten ja missä yhteyksissä sinä ja päämiehesi tapaatte toisianne jatkossa? Luettelo Ensimmäisenä tehtävänäsi on laatia yliholhouslautakunnalle luettelo päämiehesi omaisuudesta. Sen jälkeen sinun tulee toimittaa vuosittain tilitys päämiehesi tuloista ja menoista kuluneen kalenterivuoden aikana. Omaisuusluettelo on tällöin tärkeä apuväline tarkistettaessa, että tulot ja menot on tilitetty oikein. Luettelo on toimitettava yliholhouslautakunnalle kahden kuukauden kuluessa siitä, kun sinut määrättiin uskotuksi mieheksi. Ellet jostain syystä ehdi toimittaa sitä kyseiseen ajankohtaan mennessä, sinun on otettava yhteys yliholhouslautakuntaan. Luettelo täytetään näin Päämies (Huvudman) Päämiehen nimi, henkilönumero, osoite, kotipuhelinnumero ja oleskeluosoite, esimerkiksi sairaskoti, ryhmäasunto, sairaala jne. Uskottu mies (God man) Tähän merkitset nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ym. Ilmoita sekä kotinumerosi että mahdollinen työnumero. On tärkeää, että saamme sinuun tarvittaessa yhteyden. Ilmoita mielellään myös mahdollinen kännykkänumero ja/tai sähköpostiosoite.

7 Yliholhouslautakunnan / 7 Tehtävään määräämisen päivämäärä (Förordnandedag) Päivämäärä, jona sinut määrättiin tehtävääsi, käy ilmi saamastasi rekisteriotteesta. Sinun tulee tilittää päämiehesi varat ja velat juuri sinä päivänä. Ei siis riitä, että tarkistat tiedot pankin tai vastaavan viimeisimmästä vuositositteesta. Usein on tarpeen pyytää pankilta erityinen tiliote. Tämä koskee myös mahdollisia osakekursseja ym. Varallisuus (Tillgångar) Tässä kohdassa ilmoitat päämiehesi käteisvarat, pankkivarat, osakkeet, obligaatiot, kiinteistöt, asumisoikeushuoneistot jne. Kaikki arvo-omaisuus on ilmoitettava. Alla on ohjeita siitä, miten erityyppinen omaisuus ilmoitetaan. Käteisvarat (Kontanter) Käteisvarat tulee sijoittaa päämiehesi tilille hänen nimiinsä. Sinun tulee vain poikkeustapauksissa ottaa päämiehesi käteisvaroja säilytettäväksi. Voit tehdä sen esimerkiksi, jos joudut maksamaan jonkin laskun käteisellä tai antamaan rahaa päämiehellesi, kotipalvelulle, laitoksen henkilökunnalle tai vastaavalle. Jos sinulla on päämiehesi käteisvaroja kotonasi, ne on pidettävä erillään omista varoistasi. Pankkitalletukset (Bankmedel) Ilmoita pankin nimi, tilien numerot ja tilien saldot sinä päivänä, kun sinut määrättiin tehtävääsi. Summat on ilmoitettava ilman mahdollista korkokertymää, eli korko ilmoitetaan tuloksi vasta seuraavassa vuositilityksessä. Sinun ei tarvitse ilmoittaa summia äyrien tarkkuudella, vaan voit pyöristää ne lähimpään kruunumäärään. Saldo on näytettävä toteen oheistamalla pankin tiliote. Siitä on käytävä selkeästi ilmi, että kyseessä on sulkutili. On hyvä muistuttaa pankkia tällaisen merkinnän tarpeesta. Päämiehesi pankkitilien tulee pääsääntöisesti olla sulkutilejä. Hänellä tulee kuitenkin olla yksi tili, joka ei ole maksukiellossa, esimerkiksi käyttötili tai henkilötili juoksevia menoja varten. Tällä tilillä ei muuten kuin poikkeustapauksessa tule olla enempää rahaa kuin kruunua. Pankkitilien tulee olla päämiehesi nimissä. Et missään tapauksessa saa sijoittaa useamman päämiehen varoja yhdelle ja samalle tilille etkä myöskään päämiehesi varoja omalle tilillesi. Sinun tulee huolehtia siitä, että päämiehesi saa mahdollisimman hyvän koron tileillään oleville rahoille. Jos henkilötilillä tai vastaavalla on suurempia rahasummia, ne tulee sijoittaa korkeakorkoisemmalle tilille. Arvopaperit (Värdepapper) Osakkeet tulee tilittää sen päivän osakekurssin mukaan, jona sinut määrättiin tehtävääsi. Osakkeista tulee siis ilmoittaa niiden kurssiarvo, ei veroilmoitusarvoa. Ilmoita montako osaketta kutakin lajia päämiehelläsi on.

8 8 / Yliholhouslautakunnan Rahasto-osuuksien määrä tulee ilmoittaa sen päivän mukaan, jona sinut määrättiin tehtävääsi. Sama koskee myös optioita, merkintäoikeuksia ja muita rahoitusinstrumentteja. Obligaatiot on ilmoitettava nimellisarvoon ja myös niiden antaja, korkokanta ja julkaisemisvuosi on ilmoitettava. Kiinteistöt (Fastigheter) Kiinteistöistä on ilmoitettava niiden verotusarvo. Päämiehen omistusoikeus kiinteistöön on näytettävä toteen esittämällä lainhuudatuspöytäkirja. Mukaan on myös hyvä liittää tuore rasitustodistus kiinteistöä rasittavista kiinnityksistä. Asumisoikeushuoneisto (Bostadsrätt) Asumisoikeushuoneiston osalta on ilmoitettava omistusosuus, yhdistyksen nimi ja huoneiston tunnus. Omistusoikeus on näytettävä toteen liittämällä mukaan asumisoikeusyhdistyksen laatima todistus. Asunnon panttausten tulee käydä ilmi todistuksesta. Irtaimisto (Lösöre) Irtaimistoa ei normaalisti tarvitse eritellä. Kalliit taide-esineet, kokoelmat yms. tulee kuitenkin ilmoittaa. Velat (Skulder) Velat on ilmoitettava kunkin velkojan osalta erikseen. Jos useampi velkoja hakee velkoja yhden ja saman perintäyrityksen kautta, on jokainen velkoja ilmoitettava erikseen. Vuositilitys (Årsräkning) Sinun on vuosittain toimitettava tilitys ennen maaliskuun 1. päivää. Ensimmäinen vuositilitys käsittää yleensä ajanjakson tehtävään määräämisen päivämäärästä saman vuoden joulukuun 31. päivään. Sinulle lähetetään tarkoitukseen käytettävät lomakkeet vuodenvaihteen jälkeen. Muista ottaa kopio luettelosta omaan käyttöösi. Sitä tulee käyttää lähtöarvona ensimmäistä vuositilitystä laatiessasi. Palkkio (Arvode) Samalla kun yliholhouslautakunta tarkistaa vuositilityksesi, se vahvistaa myös palkkiosi. Edellytyksenä on, että olet pyytänyt tehtävästäsi palkkiota tilitykseen käytettävällä lomakkeella. Pääsäännön mukaan päämiehesi maksaa palkkiosi. Edellytyksenä on, että hänellä on joko varallisuutta, jonka määrä on vähintään kaksinkertainen hintaperusmäärään verrattuna tai tuloja, joiden määrä vuoden aikana on suurempi kuin 2,65 kertaa hintaperusmäärä.

9 Yliholhouslautakunnan / 9 Muut tehtäväsi ja velvollisuutesi Tehtäväsi uskottuna miehenä tai edunvalvojana käyvät ilmi sinulle lähetetystä rekisteriotteesta. Tehtäviin sisältyy pääsääntöisesti: Päämiehesi oikeuksien valvonta Päämiehesi omaisuuden hoito Päämiehesi henkilöstä huolehtiminen Uskotun miehen ja edunvalvojan tehtävät riippuvat olosuhteista kussakin yksittäistapauksessa. Yleisenä suuntaviivana on, että uskotun miehen ja edunvalvojan on huolella täytettävä velvollisuutensa ja toimittava aina päämiehensä parhaaksi. Voi olla vaikea erottaa toisistaan tehtävät, jotka liittyvät oikeuksien valvontaan, omaisuuden hoitoon ja päämiehen henkilöstä huolehtimiseen, mutta seuraavassa on joitakin esimerkkejä eri tehtäviin liittyvistä toimenpiteistä. Oikeuksien valvonta Tämä tehtävä koostuu kahdesta osasta. 1. Päämiehen edun valvonta erityisten oikeustoimien yhteydessä. Esimerkkejä oikeustoimista: Päämiehen oikeuksien valvonta kuolinpesässä Päämiehen edustaminen asunnon irtisanomisen, myynnin tai siitä luopumisen yhteydessä Päämiehen oikeuksien valvonta neuvoteltaessa osamaksusopimuksista ja vastaavista velkojien kanssa Velkajärjestelyn hakeminen Päämiehen oikeuksien valvonta vuokralautakunnassa 2. Yleinen oikeuksien valvonta alueilla, joilla päämiehen etua on syytä valvoa, kuten: Tuen ja palvelujen hakeminen LSS-lain (laki eräille toimintarajoitteisille annettavasta tuesta ja palvelusta) piiriin kuuluvissa asioissa. Kysymykseen voi tulla esimerkiksi yhteyshenkilön hankkiminen, saattajapalvelun hakeminen jne Asuntoavustuksen hakeminen ja ilmoitus vuosittaisista vuokran muutoksista oikeansuuruisen asuntoavustuksen saamiseksi Päätöksistä valittaminen Omaisuuden hoito Tehtävään sisältyy kaiken päämiehelle kuuluvan omaisuuden hoito. Omaisuuden hoidolla tarkoitetaan päämiehen taloudellisista asioista huolehtimista, eläkkeestä ja avustuksista huolehtimista, laskujen maksamista, taskurahojen luovuttamista, pääoman hallintaa, arvopapereista ja kiinteistöistä huolehtimista ym. Tärkeintä omaisuuden hoidon osalta on vanhempainkaaren 12 luvun 4 :n mukaan, että: Päämiehen varoja käytetään kohtuullisessa määrin tämän elantoon ja koulutukseen ja muutenkin tämän hyödyksi

10 10 / Yliholhouslautakunnan Päämiehen varat sijoitetaan siten, että niiden säilyminen turvataan riittävässä määrin ja että niille saadaan kohtuullinen tuotto Päämies on antanut suostumuksensa kaikille toimenpiteille Sinun on toimitettava vuositilitys Olet tilitysvelvollinen yliholhouslautakunnalle päämiehesi raha-asioista huolehtimisesta. Tähän velvollisuuteen sisältyy luettelon toimittaminen päämiehen varallisuudesta sekä vuosittainen tilitys. Vuositilityksen yhteydessä on toimitettava yhteenveto päämiehen kuluneen vuoden tuloista ja menoista sekä varallisuudesta ja veloista vuoden alkaessa ja sen päättyessä. Yliholhouslautakunta lähettää vuodenvaihteessa lomakkeet ja ohjeet vuositilityksen ja selonteon laatimisesta. Olet velvollinen toimittamaan asiakirjat tilitysvuotta seuraavan vuoden maaliskuun 1. päivään mennessä. Henkilöstä huolehtiminen Henkilöstä huolehtimista kutsutaan myös henkilökohtaiseksi huolenpidoksi. Kyseessä on tärkeä tehtävä, jonka sisältöä ei voida määritellä yleisesti, vaan se on vahvistettava tapauskohtaisesti. Henkilöstä huolehtiminen ei merkitse, että uskotun miehen tai edunvalvojan tarvitsisi itse hoitaa päämiestään ja huolehtia tästä. Hänen tulee sen sijaan huolehtia seuraavista tehtävistä: Toimia yhdyssiteenä päämiehensä ja tämän sosiaalisen ympäristön ja asumis- ja hoitoympäristön sisäisten ja ulkopuolisten toimijoiden välillä sekä asianomaisten toimijoiden välillä. Käydä säännöllisesti tapaamassa päämiestään ja pitää yhteyttä esimerkiksi hoitohenkilökuntaan ja kotipalveluun huolehtiakseen hyvästä asumisympäristöstä, hoidosta ja huolenpidosta sekä mahdollisimman hyvästä elämisen laadustat. Tehdä aloitteita esimerkiksi yhteyshenkilön tai vierailukäyntien järjestämiseksi päämiehelle jonkin vapaaehtoisjärjestön, kuten Punaisen Ristin välityksellä. Tarkkailla, päämiehensä sosiaalisten kontaktien, vapaa-ajantoiminnan, päivittäisen toiminnan, virkistyksen ym. tarvetta ja tehdä tarkoitukseen sopivia aloitteita. Sulkutilit pankeissa Päämiehen rahojen tulee pääsääntöisesti olla sulkutileillä, joihin uskottu mies tai edunvalvoja ei saa koskea. Vanhempainkaaren 14 luvun 8 :n mukaan pankkitileillä olevia varoja on lupa nostaa vain yliholhouslautakunnan suostumuksella. Tämän tulee käydä ilmi pankin vuosittaisesta saldotositteesta. Pääsäännöstä on seuraavat poikkeukset: Vuosittaisen koron saa nostaa ilman suostumusta Yliholhouslautakunnan suostumusta ei vaadita sellaisiin nostoihin, joita tarvitaan päämiehen toimeentuloon tai tämän omaisuuden hoitoa varten. Näitä tarkoituksia varten on kuitenkin laadittava erityinen ehto pankissa. Tarkoitukseen käytettävät varat voidaan

11 Yliholhouslautakunnan / 11 sijoittaa käyttötilille, jolle päämiehen eläke tai palkka maksetaan automaattisesti. Huom! Älä koskaan sekoita päämiehesi varoja ja omiasi Milloin vaaditaan yliholhouslautakunnan lupa? Olet voimassaolevan lainsäädännön mukaan velvollinen hankkimaan yliholhouslautakunnan suostumuksen seuraaviin toimenpiteisiin: Sulkutililtä tehtävät nostot Osakkeiden vaihtovelkakirjojen ja tuotto-obligaatioiden osto Sijoitukset vakuutuksiin Kiinteän omaisuuden tai vuokratontin ostaminen, myyminen tai kiinnittäminen Asumisoikeushuoneiston ostaminen, myyminen tai panttaus Asuinhuoneiston vuokrasopimuksen irtisanominen Päämiehen omaisuuden lainaaminen muille Yritystoiminnan harjoittaminen VP-tilille (arvopaperitilille) talletetun tai rekisteröidyn arvopaperin myynti Päämiehelle menevä perintö. Tärkeille toimenpiteille uskotun miehen tai edunvalvojan on hankittava päämiehen suostumus, jos vain mahdollista. Et saa luovuttaa päämiehesi omaisuutta muille. Yliholhouslautakunta ei voi antaa lupaa lahjan antamiselle. Ennen kuin tärkeämmälle hallinnolliselle toimenpiteelle voidaan antaa suostumus, yliholhouslautakunnan on annettava päämiehelle ja tämän läheisille mahdollisuus antaa lausunto asiassa, jos se on mahdollista ilman huomattavaa ajanhukkaa. Uudelleensijoitukset, joille ei vaadita suostumusta Päämiehen varallisuus tulee pääsääntöisesti sijoittaa siten, että sijoitus on riittävän turvallinen ja antaa kohtuullisen tuoton. Varoja voidaan ilman yliholhouslautakunnan suostumusta sijoittaa seuraaviin: Valtion tai kunnan antamaan tai takaamat velkasitoumukset Hypoteekkilaitosten tai pankkien velkasitoumukset (obligaatiot). Kyseeseen voivat tulla myös ulkomaiset pankit/luottolaitokset Osuudet arvopaperirahastoissa tai ulkomaisissa rahastoyrityksissä Ns. jokamiehensäästäminen Lainat, joiden vakuutena on sellainen panttioikeus kiinteään omaisuuteen, joka ei ylitä 60 % viimeisimmästä verotusarvosta.

12 12 / Yliholhouslautakunnan Toimenpiteet asunnosta luopumisen yhteydessä Päämiehen asunnosta tai kiinteistöstä luopumiseen vaaditaan yliholhouslautakunnan lupa. Sopimuksen irtisanomisen tai asunnon tai kiinteistön myynnin lisäksi uskotun miehen tai edunvalvojan on ryhdyttävä eräisiin muihinkin toimenpiteisiin. Lisätietoja saa yliholhouslautakunnalta. Toimenpiteet päämiehen kuoleman yhteydessä Päämiehen kuollessa sinun tulee uskottuna miehenä tai edunvalvojana noudattaa seuraavia määräyksiä: Sinun tulee ilmoittaa yliholhouslautakunnalle päämiehen kuolemasta ja kuolinpesän edustajasta. Tehtävä päättyy päämiehen kuolinpäivänä. Tehtävään ei sisälly minkäänlaista velvollisuutta järjestää hautaus tai perunkirjoitus ym. Mahdolliset kuolinpäivän jälkeiset toimenpiteet tehdään kuolinpesän toimeksiannosta. Sinun tulee laatia lopputilitys, joka alkaa joko tammikuun ensimmäisestä päivästä tai siitä päivästä, jona sinut on määrätty tehtävääsi sekä päättyy päämiehesi kuolinpäivänä. Lopputilitys ja saldo- ja vuositiedot on toimitettava yliholhouslautakunnalle pikimmiten ja viimeistään kuukauden kuluessa. Yliholhouslautakunnan tarkistettua lopputilityksen se lähetetään kuolinpesän edustajalle yhdessä laatimasi luettelon ja kaikkien vuositilitysten kanssa. Tehtäväsi päätyttyä sinun on viipymättä luovutettava kuolinpesälle hallinnassasi ollut varallisuus. Kuolinpesän osakkaiden on voimassaolevan lainsäädännön mukaan saatava mahdollisuus tarkistaa hallussasi olevat tilitykset ja tositteet. Mahdollisten kiistojen yhteydessä yliholhouslautakunta päättää tällaisen tarkistuksen ajankohdasta ja paikasta. Tilitykset ja tositteet on luovutettava kuolinpesälle sen jälkeen, kun uskottu mies tai edunvalvoja on vapautettu vastuustaan, eli normaalitapauksessa kolmen vuoden kuluttua siitä, kun kuolinpesä on vastaanottanut yliholhouslautakunnan lähettämät tilitysasiakirjat. Jos kuolinpesä haluaa vaatia korvausta sen johdosta, että se katsoo sinun tahallasi tai huolimattomuuttasi aiheuttaneen päämiehellesi vahinkoa, on kanne nostettava kolmen vuoden kuluessa edellä mainittujen tilitysasiakirjojen vastaanottamisesta. Muussa tapauksessa asia vanhenee, ellet ole syyllistynyt rikolliseen menettelyyn.

13 Yliholhouslautakunnan / 13 Palkkiomääräykset Vanhempainkaaren määräysten mukaan uskotulla miehellä ja edunvalvojalla on oikeus kohtuulliseen palkkioon tehtävästään sekä korvaukseen tehtävästä aiheutuneista kuluista. Palkkiota ja kulukorvausta koskevan päätöksen tekee yliholhouslautakunta. Yliholhouslautakunta käyttää palkkion suuruutta arvioidessaan apunaan vuositilitystä, josta hallinnon laajuus ja vaikeusaste käy ilmi. Sinun tulee lisäksi toimittaa uskotun miehen tai edunvalvojan ominaisuudessa tilitys, jossa teet selkoa kuluneen vuoden panostuksista muun muassa päämiehesi henkilökohtaiseen huolenpitoon. Toimeksiantosi sanamuoto on ratkaisevan tärkeä yliholhouslautakunnan tehdessä päätöstään. Jos tehtävään sisältyy sekä raha-asioista huolehtiminen että henkilökohtainen huolenpito, maksetaan näistä molemmista pyynnöstä palkkio. Ellei muuhun ole erityisiä syitä, maksetaan palkkio ja korvaus päämiehen varoista, jos tämän tulot ovat suuremmat kuin 2,65 kertaa hintaperusmäärä tai jos päämiehellä on varallisuutta, jonka määrä on yli kaksinkertainen hintaperusmäärään verrattuna. Ellei päämies maksa palkkiota tai korvausta, sen maksaa kunta. Eskilstunassa ja Strängnäsissä sovelletaan pääsääntöisesti Ruotsin kuntien ja maakäräjien laatimia suuntaviivoja. Palkkio perustuu tiettyyn prosenttimäärään perusmäärästä. Yliholhouslautakunta valvoo toimintaa Jokaisessa kunnassa on yliholhooja tai yliholhouslautakunta. Useammalla kunnalla voi myös olla yhteinen yliholhouslautakunta. Yliholhouslautakunnan tehtävänä on valvoa voimassaolevan lainsäädännön, ennen kaikkea vanhempainkaaren, tuella holhoustointa ja uskottujen miesten ja edunvalvojien toimintaa sekä myöntää lupia erilaisiin oikeustoimiin ja muihin toimenpiteisiin. Lääninhallitus valvoo yliholhoojan toimintaa. Yliholhouslautakunnan päätöksistä voi valittaa Eskilstunan käräjäoikeuteen kolmen viikon kuluessa.

14 14 / Yliholhouslautakunnan Yhteystiedot Olet tervetullut ottamaan yhteyttä yliholhouslautakuntaan, jos haluat esittää kysymyksiä, joihin ei ole vastausta Puhelinaika Maanantai torstai klo Puhelinnumero Sähköpostiosoite tässä tiedotusaineistossa tai jos tarvitset muuta tukea ja apua. Käyntiosoite Värjan Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna Postiosoite Eskilstuna kommun Överförmyndarkontoret Eskilstuna

15 Merkintöjä varten Yliholhouslautakunnan / 15

16 16 / Yliholhouslautakunnan Yliholhoojan toimisto Yliholhoojan toimisto Värjan Alva Myrdals gata Eskilstuna

Edunvalvojan tehtävä

Edunvalvojan tehtävä Edunvalvojan tehtävä Sisältö Edunvalvojan tärkeimmät tehtävät... 3 Edunvalvojan oikeus palkkioon... 5 Edunvalvonnan tarpeen uudelleen arviointi... 5 Edunvalvojan tehtävän päättyminen... 6 Holhousviranomainen...

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

Edunvalvontavaltuutus - Kuka hoitaa asioitani, kun en enää itse siihen pysty?

Edunvalvontavaltuutus - Kuka hoitaa asioitani, kun en enää itse siihen pysty? Edunvalvontavaltuutus - Kuka hoitaa asioitani, kun en enää itse siihen pysty? Esimerkkinä Maija Mikkonen on hyvässä henkisessä ja fyysisessä kunnossa. Ikää hänellä on 65-vuotta. Maija haluaa kuitenkin

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA EDUNVALVONTAVALTUUTUKSESTA. Juha Auvinen,

AJANKOHTAISTA EDUNVALVONTAVALTUUTUKSESTA. Juha Auvinen, AJANKOHTAISTA EDUNVALVONTAVALTUUTUKSESTA Juha Auvinen, Mikä / miksi laki voimaan vuonna 2007 varautuminen omaan toimintakyvyttömyyteen voi itse määrätä vapaasti, kun vielä ymmärtää kuka hoitaa ja mitä

Lisätiedot

EDUNALVONTAVALTUUTUS JA EDUNVALVONTA

EDUNALVONTAVALTUUTUS JA EDUNVALVONTA EDUNALVONTAVALTUUTUS JA EDUNVALVONTA Henkikirjoittaja Liisa Peltokurppa Kaakkois-Suomen maistraatti Kouvolan yksikkö Mikä on edunvalvontavaltuutus? Edunvalvontavaltuutuksen avulla henkilö voi etukäteen

Lisätiedot

USKOTTU MIES EDUNVALVOJA HOLHOOJA

USKOTTU MIES EDUNVALVOJA HOLHOOJA USKOTTU MIES EDUNVALVOJA HOLHOOJA Boråsin yliholhouslautakunnan käsikirja SISÄLLYSLUETTELO Yliholhooja 2 Yliholhoojan suorittama valvonta 2 Uskottu mies 2 Uskotun miehen tarve 3 Hakemus/ilmoitus 3 Uskotun

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011 122/2011 Laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1367 1378 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Laki nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta... 3631 1368 Laki kansaneläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

EDUNALVONTAVALTUUTUS

EDUNALVONTAVALTUUTUS EDUNALVONTAVALTUUTUS Henkikirjoittaja Liisa Peltokurppa Kaakkois-Suomen maistraatti Kouvolan yksikkö Mikä on edunvalvontavaltuutus? Edunvalvontavaltuutuksen avulla henkilö voi etukäteen järjestää asioidensa

Lisätiedot

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperinvälittäjille MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA Rahoitustarkastus antaa arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 a :n 5 momentin nojalla arvopaperinvälittäjille tämän määräyksen asiakkaan

Lisätiedot

Ikääntymisen ennakointi ja varautuminen elämän ehtoopuoleen

Ikääntymisen ennakointi ja varautuminen elämän ehtoopuoleen Ikääntymisen ennakointi ja varautuminen elämän ehtoopuoleen Sisältö Hoitotahto Valtakirjavaltuutus Edunvalvonta Testamentti HOITOTAHTO Omasta hoidosta määrääminen etukäteen Suostuminen annettuun hoitoon

Lisätiedot

LSS Laki eräille toimintaesteisille annettavasta tuesta ja palvelusta

LSS Laki eräille toimintaesteisille annettavasta tuesta ja palvelusta 19.1.2010 Sosiaalihallinto Toimintatuen osasto HELPPOLUKUINEN LSS Laki eräille toimintaesteisille annettavasta tuesta ja palvelusta LSS:n tarkoituksena on: Auttaa toimintaesteisiä selviytymään asioista,

Lisätiedot

Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen

Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen Vanhemman tehtävät lapsensa edunvalvojana Mitä edunvalvonta tarkoittaa ja kuka on lapsen edunvalvoja? Kuka valvoo edunvalvojan toimintaa? Miten lapsen omaisuutta

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE. 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo

MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE. 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo Tekijänoikeus sekä ns. lähioikeudet ovat kestoltaan määräaikaisia. Eri oikeudet ovat voimassa seuraavasti:

Lisätiedot

MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE. 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo

MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE. 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo Tekijänoikeus sekä ns. lähioikeudet ovat kestoltaan määräaikaisia. Eri oikeudet ovat voimassa seuraavasti:

Lisätiedot

VANHUUSOIKEUDEN KURSSI Perhe- ja jäämistöoikeuden valinnaiset opinnot. Anna Mäki-Petäjä-Leinonen

VANHUUSOIKEUDEN KURSSI Perhe- ja jäämistöoikeuden valinnaiset opinnot. Anna Mäki-Petäjä-Leinonen VANHUUSOIKEUDEN KURSSI 15.-19.4.2013 Perhe- ja jäämistöoikeuden valinnaiset opinnot Anna Mäki-Petäjä-Leinonen Perheoikeuden dosentti Edunvalvonta Edunvalvojan määräämisen edellytykset milloin tarpeen?

Lisätiedot

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutus Edunvalvontavaltuutus Suomen Senioriliike ry, Pirkanmaan osasto Lielahtikeskus, 6.9.2016 OTM, KTM Tuija Palo / Lakitoimisto Modus Oy Sisältö, edunvalvontavaltuutus Itsemääräämisoikeus Miten eroaa tavallisesta

Lisätiedot

MUISTISAIRAAN EDUNVALVONTA. Anna Mäki Petäjä Leinonen. Perheoikeuden dosentti, tutkija, Helsingin yliopisto Vanhuusoikeuden dosentti, Lapin yliopisto

MUISTISAIRAAN EDUNVALVONTA. Anna Mäki Petäjä Leinonen. Perheoikeuden dosentti, tutkija, Helsingin yliopisto Vanhuusoikeuden dosentti, Lapin yliopisto MUISTISAIRAAN EDUNVALVONTA Anna Mäki Petäjä Leinonen Perheoikeuden dosentti, tutkija, Helsingin yliopisto Vanhuusoikeuden dosentti, Lapin yliopisto Muistisairaan edunvalvonta 1) Oman edunvalvonnan suunnittelu:

Lisätiedot

Tässä teille helposti täytettävä perukirja

Tässä teille helposti täytettävä perukirja Tässä teille helposti täytettävä perukirja Lue perukirjan täyttöohjeet perukirjanetissa.fi -sivulta Voitte täyttää perukirjan tietokoneellanne tai tulostamisen jälkeen käsin. Kuolemantapauksen jälkeen

Lisätiedot

Tarvitseeko sijoittaja suojaa?

Tarvitseeko sijoittaja suojaa? Tarvitseeko sijoittaja suojaa? Sijoitus-Invest 11. 12.11.2009 Raimo Husu Sijoittajan suojaaminen Suomessa Sijoittajien korvausrahaston (perustettu 1.9.1998) tarkoituksena on suojata ei-ammattimaisia piensijoittajia

Lisätiedot

Eskilstunan kunnan vanhustenja vammaistenhuoltomaksut

Eskilstunan kunnan vanhustenja vammaistenhuoltomaksut Eskilstunan kunnan vanhustenja vammaistenhuoltomaksut Voimassa alkaen 1.2.2009 Tämä esite on kunnallista hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville. Tässä informoimme palveluiden ja hoitotoimien maksuista. Jos

Lisätiedot

Pelastaako edunvalvonta?

Pelastaako edunvalvonta? Pelastaako edunvalvonta? PelL 42 seminaari Johanna Saukkonen Lounais Suomen maistraatti Esityksen sisältö Edunvalvontavaltuutus Mitä tarkoitetaan edunvalvonnalla Milloin edunvalvontaa tarvitaan Edunvalvonnan

Lisätiedot

Tietoa Borlängen kunnan vanhustenhuollosta

Tietoa Borlängen kunnan vanhustenhuollosta Tietoa Borlängen kunnan vanhustenhuollosta Borlänge kommun 781 81 Borlänge Tel: 0243-740 00 kommun@borlange.se www.borlange.se Kun tarvitset apua tai tukea Kun tarvitset apua arkiaskareisiin voit hakea

Lisätiedot

Lahjaveroilmoituksen antaa lahjansaaja. Pääsääntöisesti lahjaveroilmoitusta varten ei tarvita liitteitä eikä niitä voi verkkolomakkeella lähettää.

Lahjaveroilmoituksen antaa lahjansaaja. Pääsääntöisesti lahjaveroilmoitusta varten ei tarvita liitteitä eikä niitä voi verkkolomakkeella lähettää. Lahjaveroilmoitus -verkkolomake Täyttöohjeet Lomaketta täyttäessäsi etene järjestyksessä täyttäen kaikki pakolliset valkoiset kentät (*) sekä muut ilmoitettavat tiedot. Harmaisiin kenttiin et voi ilmoittaa

Lisätiedot

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutus Edunvalvontavaltuutus Vero2017- tapahtuma Helsinki 14. 15.3.2017, Marina Congress Center OTM Lakimies, tiiminvetäjä Virpi Kutila Mikä on edunvalvontavaltuutus? Yksityisoikeudellinen valtuutus, valtakirja,

Lisätiedot

15.1.2015. Myyntipaikkaan voi tulla tuntia ennen kauppahallin avautumista ja sieltä tulee poistua tunnin kuluessa kauppahallin sulkeutumisesta.

15.1.2015. Myyntipaikkaan voi tulla tuntia ennen kauppahallin avautumista ja sieltä tulee poistua tunnin kuluessa kauppahallin sulkeutumisesta. 1 (5) Hakemukset kauppiasyhdistykselle (puheenjohtajan tai edustajan hyväksymä hakemus): alle 1 kalenterikuukausi (1-4 viikkoa) - etusijalla Hakaniemen kauppahallin vuokralaiset (kauppiasyhdistys päättää

Lisätiedot

EDUNVALVONTAVALTUUTUS JA KÄYTÄNNÖN ESIMERKKEJÄ. HAY seminaari Sh muistineuvoja Jari Jokiluhta

EDUNVALVONTAVALTUUTUS JA KÄYTÄNNÖN ESIMERKKEJÄ. HAY seminaari Sh muistineuvoja Jari Jokiluhta EDUNVALVONTAVALTUUTUS JA KÄYTÄNNÖN ESIMERKKEJÄ HAY seminaari 21.9.2016 Sh muistineuvoja Jari Jokiluhta EDUNVALVONTAVALTUUTUS Siinä nimetään kuka hoitaa tulevaisuudessa omia asioita, jos niitä ei kykenen

Lisätiedot

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1 PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1. YLEINEN PÄÄTÖKSENTEKO 1 Osakaskunnan nimi Pyötsaaren maaosakaskunta 2 Kotipaikka Haminan Kaupunki 3 Yhteinen alue Haminan kaupungissa sijaitsevan Vepsun saaren ja

Lisätiedot

Korvauksen hakeminen ulkomailla

Korvauksen hakeminen ulkomailla Korvauksen hakeminen ulkomailla syntyneistä kustannuksista Sanna Kuorikoski 14.4.2011 Sisältö Korvaushakemus ja valtakirja Tilityksinä haettavat korvaukset ja tilityslomake Tilityksen tekeminen Hakuaika

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

HO Asteriholhoustiliho14.wtr

HO Asteriholhoustiliho14.wtr HO Asteriholhoustiliho14.wtr TULOT 10Korkotulot 11Osinkotulot 12Vuokratulot 13 Palkka ja eläketulot 14Kansaneläke 15Muut tulot 16Tulot omaisuudenmyynnistä MENOT 17Käyttövarat 18Elinkustannukset 19Verot

Lisätiedot

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti. Koulutuskierros KTP, syksy 2010 Iris Kantolinna / Reijo Jälkö

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti. Koulutuskierros KTP, syksy 2010 Iris Kantolinna / Reijo Jälkö Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti Koulutuskierros KTP, syksy 2010 Iris Kantolinna / Reijo Jälkö Pesän osakkaat Määräävät yhdessä kuolinpesän omaisuudesta

Lisätiedot

Uskonto 10, matikka 4?

Uskonto 10, matikka 4? Uskonto 10, matikka 4? - Kimpan hyvä taloudenhoito, tilinavaus ja kirjanpito Johanna Heinonen Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto ry Kimpan hyvä taloudenhallinta Kimpalle avataan tili, jonne osakkaat

Lisätiedot

Ruotsissa työskentelevien ja ulkomailla asuvien tuloverotus. Tietoja ruotsiksi, suomeksi, englanniksi, saksaksi, espanjaksi, puolaksi ja venäjäksi

Ruotsissa työskentelevien ja ulkomailla asuvien tuloverotus. Tietoja ruotsiksi, suomeksi, englanniksi, saksaksi, espanjaksi, puolaksi ja venäjäksi Skatteverket SKV 442, 5.painos Ruotsissa työskentelevien ja ulkomailla asuvien tuloverotus Tietoja ruotsiksi, suomeksi, englanniksi, saksaksi, espanjaksi, puolaksi ja venäjäksi Finska Ulkomailla asuvia

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Uusi asunto-osakeyhtiölaki Osakkeenomistajan remontit Pakkalan Sali 2. 9 2010 Pekka Luoto Uusien määräysten tavoitteita, miksi uudet määräykset ovat

Lisätiedot

KUOLINPESÄN PANKKIASIAT. Oma Säästöpankki auttaa sinua vaikeinakin aikoina. Huolehdimme puolestasi, että lain edellyttämät asiakirjat ovat kunnossa.

KUOLINPESÄN PANKKIASIAT. Oma Säästöpankki auttaa sinua vaikeinakin aikoina. Huolehdimme puolestasi, että lain edellyttämät asiakirjat ovat kunnossa. KUOLINPESÄN PANKKIASIAT Oma Säästöpankki auttaa sinua vaikeinakin aikoina. Huolehdimme puolestasi, että lain edellyttämät asiakirjat ovat kunnossa. HOIDETTAVAT ASIAT ENNEN PERUNKIRJOITUSTA AUTAMME PANKKIASIOIDEN

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 251/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 251/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 251/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi holhoustoimesta annetun lain ja holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetun lain 5 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut

Lisätiedot

SILVER AND GOLD MERKINTÄLOMAKE

SILVER AND GOLD MERKINTÄLOMAKE MERKINTÄLOMAKE Tervetuloa Zenito Silver and Gold -sijoitusrahaston osuudenomistajaksi Zenito Silver and Gold -sijoitusrahastoa voi merkitä jokaisena pankkipäivänä Suomessa. Voit merkitä Zenito Silver and

Lisätiedot

Uskonto 10, matikka 4?

Uskonto 10, matikka 4? Uskonto 10, matikka 4? - Kimpan hyvä taloudenhoito, tilinavaus ja kirjanpito Johanna Heinonen Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto ry Kimpan hyvä taloudenhallinta Kimpalle avataan tili, jonne osakkaat

Lisätiedot

Palauta hakemus liitteineen osoitteella: Lindorff Oy Back Office, Vapaaehtoiset velkajärjestelyt PL 20 20101 Turku. Postinumero ja postitoimipaikka

Palauta hakemus liitteineen osoitteella: Lindorff Oy Back Office, Vapaaehtoiset velkajärjestelyt PL 20 20101 Turku. Postinumero ja postitoimipaikka 1 / 5 Selvitämme mahdollisuudet Lindorffin olevien velkojen vapaaehtoiseen järjestelyyn hakemuksessa annettujen tietojen perusteella. Lähetämme hakemuksen saavuttua vastaanottoilmoituksen, jossa kerromme

Lisätiedot

Maatilojen laki- ja sopimuspäivä IsoValkeinen

Maatilojen laki- ja sopimuspäivä IsoValkeinen Maatilojen laki- ja sopimuspäivä 13.2.2017 IsoValkeinen Avioikeus - mikä se on? Avioehto -sopimus maatilan toiminnan jatkumisen tae myös erotilanteessa Testamentti - suunnittelun väline Edunvalvontavaltuutus

Lisätiedot

KEHITYSVAMMA-ALAN TUKI- JA OSAAMISKESKUS EDUNVALVONTAILTA 10.3.2015 VARSINAIS-SUOMEN OIKEUSAPUTOIMISTO JOHTAVA YLEINEN EDUNVALVOJA LASSE FAGER

KEHITYSVAMMA-ALAN TUKI- JA OSAAMISKESKUS EDUNVALVONTAILTA 10.3.2015 VARSINAIS-SUOMEN OIKEUSAPUTOIMISTO JOHTAVA YLEINEN EDUNVALVOJA LASSE FAGER KEHITYSVAMMA-ALAN TUKI- JA OSAAMISKESKUS EDUNVALVONTAILTA 10.3.2015 VARSINAIS-SUOMEN OIKEUSAPUTOIMISTO JOHTAVA YLEINEN EDUNVALVOJA LASSE FAGER Varsinais-Suomen oikeusaputoimisto Turku ja V-S yhdistyivät

Lisätiedot

Tietoa toimeentulotuesta

Tietoa toimeentulotuesta sosiaalipalvelu Tietoa toimeentulotuesta Information om försörjningsstöd Toimeentulotukihakemuksen käsittelyprosessi Jätä täytetty hakemus käsiteltäväksi Selvitys ja työsuunnitelma Laskukaava: Kulutusnormi

Lisätiedot

Pellon myynti. Marica Twerin/Maatalouslinja

Pellon myynti. Marica Twerin/Maatalouslinja Pellon myynti Marica Twerin/Maatalouslinja Muotovaatimukset / kauppa Kirjallisesti Osapuolten on allekirjoitettava kauppakirja ja kaupanvahvistajan vahvistettava kauppa kaikkien allekirjoittajien ollessa

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

Perusturvakeskus Liuhtarintie 10 62100 Lapua Hakemus saapunut..20

Perusturvakeskus Liuhtarintie 10 62100 Lapua Hakemus saapunut..20 LAPUAN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Perusturvakeskus Liuhtarintie 10 62100 Lapua Hakemus saapunut..20 Vakuutan, että antamani tiedot ovat totuudenmukaiset ja sitoudun ilmoittamaan toimeentulotukipäätöksen

Lisätiedot

Näytesivut. 100 ja 1 kysymystä putkiremontista

Näytesivut. 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 18 Asuminen on Suomessa kallista. Asunto-osakkeen ostaminen on monelle elämän suurin yksittäinen hankinta, ja oma koti on jokaiselle hyvin tärkeä. Lisäksi taloyhtiön korjaushankkeet ovat kalliita, erityisesti

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Hoito- ja hoivatoiminnan maksut Eskilstunan kunnassa

Hoito- ja hoivatoiminnan maksut Eskilstunan kunnassa Hoito- ja hoivatoiminnan maksut Eskilstunan kunnassa Voimassa 1. 2.2012 alkaen Tämän esitteen tiedot koskevat kaikkia kunnallisen hoidon ja hoivan tarpeessa olevia henkilöitä. Esite sisältää tietoja palvelusta

Lisätiedot

Edunvalvontavaltuutus Kuka saa hoitaa asioitani, mikäli oma toimintakyky heikkenee?

Edunvalvontavaltuutus Kuka saa hoitaa asioitani, mikäli oma toimintakyky heikkenee? Edunvalvontavaltuutus Kuka saa hoitaa asioitani, mikäli oma toimintakyky heikkenee? Lakipäivät avajaistapahtuma 9.10.2017 Sokos Hotel Presidentti Asiantuntija Jasmi Rekola Mikä on edunvalvontavaltuutus?

Lisätiedot

LVV-KOE 10.5.2008 ARVOSTELUPERUSTEET 1(5)

LVV-KOE 10.5.2008 ARVOSTELUPERUSTEET 1(5) LVV-KOE 10.5.2008 ARVOSTELUPERUSTEET 1(5) KYSYMYS 1 a) Asunto-osakeyhtiössä tapahtuvaan huoneiston hallintaanottoon sovelletaan asunto-osakeyhtiölain säännöksiä. Ko. lain 85 :n mukaisesti yhtiön on vuokrattava

Lisätiedot

GUMBÖLE GOLF OY OSAKEANTIESITE I/2014

GUMBÖLE GOLF OY OSAKEANTIESITE I/2014 1 GUMBÖLE GOLF OY OSAKEANTIESITE I/2014 (Yhtiökokouksen valtuutus ja hallituksen päätös 17.12.2013) Antipäätös O007, 4.2.2014 II D-lajin osake YLEISTÄ TAUSTAA Gumböle Golf Oy:n yhtiökokous teki 27.11.2013

Lisätiedot

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi:

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi: Oikeusapu Oikeudenkäynnissä ja muiden oikeudellisten asioiden hoitamisessa tarvitaan usein lainoppinutta avustajaa. Lähtökohta on, että asianosainen kustantaa itse tarvitsemansa oikeudellisen avun. Jollei

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 188. Kiertokirj e

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 188. Kiertokirj e POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1950 N:o 188 N: o 188. Kiertokirj e posti- ja lennätinlaitoksen palkannauttijoilta toimitettavista ennakkopidätyksistä sekä posti- ja lennätinlaitoksen

Lisätiedot

Varautuminen vanhuuteen tietoa sijaispäättäjästä, hoitotahdosta edunvalvontavaltuutuksesta, ja palvelusuunnitelmasta

Varautuminen vanhuuteen tietoa sijaispäättäjästä, hoitotahdosta edunvalvontavaltuutuksesta, ja palvelusuunnitelmasta Varautuminen vanhuuteen tietoa sijaispäättäjästä, hoitotahdosta edunvalvontavaltuutuksesta, ja palvelusuunnitelmasta. 1 Ikääntymisen ennakointi Vanhuuteen varautumisen keinot: Jos sairastun vakavasti enkä

Lisätiedot

Kotona Nimi Henkilötunnus asuvat lapset ja Nimi Henkilötunnus muut samassa Nimi Henkilötunnus taloudessa asuvat Nimi Henkilötunnus.

Kotona Nimi Henkilötunnus asuvat lapset ja Nimi Henkilötunnus muut samassa Nimi Henkilötunnus taloudessa asuvat Nimi Henkilötunnus. HAMINAN KAUPUNKI SOSIAALITYÖ TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Vastaanotettu Sibeliuskatu 36 B 49400 HAMINA Neuvonta p. 749 3031 Henkilö- Hakijan sukunimi ja etunimet Henkilötunnus tiedot ja asuminen Puolison sukunimi

Lisätiedot

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki 1 (5) LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS II Asiamies: Y-tunnus: Yhteystiedot: Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki Yhteystiedot: PL 111, Lauttasaarentie 8

Lisätiedot

MARTTAYHDISTYKSEN TOIMINTARYHMÄN OHJE

MARTTAYHDISTYKSEN TOIMINTARYHMÄN OHJE MARTTAYHDISTYKSEN TOIMINTARYHMÄN OHJE Tämän ohjeen tarkoituksena on säännöissä olevan lyhyen ohjeen lisäksi kertoa tarkemmin toimintaryhmästä, mikä se on, miten se toimii ja mitä se tarkoittaa yhdistyksen

Lisätiedot

Asianajotoimisto Ahtola Oy hinnasto (päivitetty 05.08.2011)

Asianajotoimisto Ahtola Oy hinnasto (päivitetty 05.08.2011) Asianajotoimisto Ahtola Oy hinnasto (päivitetty 05.08.2011) Perustuntiveloitus... 1 Toimenpidelaskutus... 2 Puhelut, neuvottelut ja kirjeenvaihto... 2 Asiakirjat... 2 Yhtiöiden perustaminen ja yhtiösopimusten

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON YLEISOHJEET JÄLKI-ILMOITUKSEN TEKE- MISESTÄ VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALEISSA

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON YLEISOHJEET JÄLKI-ILMOITUKSEN TEKE- MISESTÄ VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALEISSA Valtiontalouden tarkastusvirasto OHJE 1 (4) Dnro 394/40/2011 20.12.2011 Voimaantulo- ja voimassaoloaika: 1.1.2012 toistaiseksi. Sovelletaan 17.4.2011 pidettyjen eduskuntavaalien jälki-ilmoituksen tekemiseen

Lisätiedot

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN TULOT OMAT TULOT Osasto Nimike 4 TOIMIELINTEN JA UNIONIN MUIDEN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT 44 856 000 47 303 000 41 189 404,70 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Klicka här, skriv ev. Undertitel

Klicka här, skriv ev. Undertitel Klicka här, skriv ev. Undertitel Vanhempainraha on vanhemmille maksettava korvaus, jotta he voisivat töissä olon sijaan olla kotona lastensa kanssa. Tätä korvausta maksetaan yhteensä 480 päivältä lasta

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus PÄÄTÖS PSAVI/2457/05.11.05/2013 2.6.2014 ASIA ILMOITTAJA Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus Xxxxxx Xxxxxxxx ILMOITUKSEN SISÄLTÖ Xxxxxx Xxxxxx poika Xxxxxx XXxxxx asui vuokralla

Lisätiedot

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava.

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava. 30.1.2007 SUOMEN AKATEMIAN RAHOITUSPÄÄTÖSTEN YLEISET EHDOT Tuki tutkijakouluille ja valtakunnallisille tutkijankoulutuskursseille, tutkimusyhteistyön edistäminen, tuki tiedeakatemioille ja tiedepoliittisille

Lisätiedot

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU OUTOTEC OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Outotec Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 31.3.2014 kello 11.00 alkaen Finlandia-talolla, osoitteessa

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Ohjeet koskevat kaikkia niitä toimintayksiköitä, joissa potilas/asiakas tarvitsee huolehtimista raha-asioittensa hoitamisessa.

Ohjeet koskevat kaikkia niitä toimintayksiköitä, joissa potilas/asiakas tarvitsee huolehtimista raha-asioittensa hoitamisessa. 1 ASIAKKAAN OMIEN VAROJEN KÄSITTELY JA SÄILYTTÄMINEN HYVINVOINTIPALVELUISSA (Ohje) Yleistä Asiakkaiden omien varojen säilyttämiseen liittyvät ohjeet liittyvät sisäisen valvonnan organisointiin hyvinvointipalveluissa.

Lisätiedot

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto.

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto. YHTIÖJÄRJESTYS 2015 YHTIÖJÄRJESTYS 2 (7) 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö, ja sen kotipaikka Helsinki. Yhtiön toiminta käsittää Euroopan

Lisätiedot

ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS

ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS Vanhus- ja vammaispalvelut ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS Saapunut..20 Nimi Osoite Henkilötunnus Postinumero- ja toimipaikka Puhelin ja sähköposti Kotikunta Ammatti (myös entinen) Siviilisääty Naimaton Avio-

Lisätiedot

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

REKISTERIOTTEEN TIEDOT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (2) Luontiajankohta: 19.06.2016 13:04:42 REKISTERIOTTEEN TIEDOT Toiminimi: Asunto

Lisätiedot

Lähetä seuraavat asiakirjat meille

Lähetä seuraavat asiakirjat meille Tilinavauslomake Avausohjeet START Paljon kiitoksia Lynxin valinnasta! Nopean tilinavauksen mahdollistamiseksi pyydämme sinua ystävällisesti toimimaan alla olevien ohjeiden mukaisesti: 1 Täytä kaikki tiedot

Lisätiedot

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE MERKINTÄLOMAKE Fourton Rahastoyhtiön rahastoja voitte merkitä kaksi kertaa kuukaudessa. Merkintäpäivät ovat jokaisen kuukauden 15. päivä ja viimeinen pankkipäivä. Jos 15. päivä ei ole pankkipäivä, merkintäpäivä

Lisätiedot

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 1 momentin mukaista vapaaehtoista työtapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA 1 (7) SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Allekirjoittaneet Sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan toiminnan ja

Lisätiedot

KORVAUSHAKEMUS KUOLEMANTAPAUKSESSA/ LOMAKE 1 Edunsaajat hakevat korvauksen itse

KORVAUSHAKEMUS KUOLEMANTAPAUKSESSA/ LOMAKE 1 Edunsaajat hakevat korvauksen itse KUOLEMANTAPAUKSESSA/ LOMAKE 1 Edunsaajat hakevat korvauksen itse 1 (3) Sopimusta koskevat tiedot Vakuutuksenottaja Sopimusnumero - Vakuutuksenottajan henkilö- tai Y-tunnus Vakuutettu (edunjättäjä) Vakuutetun

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNKI 041 00 1 RAISION KAUPUNGIN Kaupunginvaltuuston 17.1.2005 muuttama, voimaantulo 21.1.2005 1 SOVELTAMISALA 2 KOKOUSPALKKIOT Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta,

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON MÄÄRÄYS

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON MÄÄRÄYS Valtiontalouden tarkastusvirasto MÄÄRÄYS 1 (3) Dnro 361/41/2010 10.12.2010 Valtiontalouden tarkastusviraston määräyskokoelma 2/2010 Voimaantulo- ja voimassaoloaika: 1.1.2011 toistaiseksi. tostiedot: -

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 333 MUUTOSVAATIMUS PITKÄAIKAISHOITOMAKSUPÄÄTÖKSESTÄ Terke 2010-2498 Esityslistan asia TJA/19 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä mainitun

Lisätiedot

kaukainen sukulainen (esim. serkku)

kaukainen sukulainen (esim. serkku) Valtiokonttori Perintöasiat Läheisen henkilön hakemus valtion perintönä saaman omaisuuden luovuttamiseksi Perinnönjättäjä Nimi Kuolinpäivä Kotikunta Hakija Koko nimi Syntymävuosi Osoite Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Sotilasvammalain mukaiset. Asunnon muutostyöt

Sotilasvammalain mukaiset. Asunnon muutostyöt Sotilasvammalain mukaiset Asunnon muutostyöt sisällysluet telo 1 ESIPUHE 2 ASUNNON MUUTOSTYÖT 3 MITÄ MUUTOSTOITÄ KORVATAAN 4 KORVATTAVAT PERUSKORJAUSTYÖT 5 KUINKA KORVAUSTA HAETAAN? 6 KORVAUSMÄÄRÄT 7 KORVAUSTEN

Lisätiedot

Sosiaalisen luoton myöntämisen yleinen este on maksuvaran puuttuminen, mutta tämän ohella esteenä voi olla esimerkiksi se, että

Sosiaalisen luoton myöntämisen yleinen este on maksuvaran puuttuminen, mutta tämän ohella esteenä voi olla esimerkiksi se, että 2 mista. Perusteltuja syitä luoton myöntämiseen voivat olla esimerkiksi talouden hallintaan saattaminen, velkakierteen katkaiseminen, kodin hankinnat, kuntoutumisen tai työllistymisen edistäminen, asumisen

Lisätiedot

TÄRKEÄÄ KESKUSTELUA. Viisi uutta arvotakuuta sinulle, joka saat kotiapua.

TÄRKEÄÄ KESKUSTELUA. Viisi uutta arvotakuuta sinulle, joka saat kotiapua. TÄRKEÄÄ KESKUSTELUA Viisi uutta arvotakuuta sinulle, joka saat kotiapua. Sinulla on oikeus arvokkaaseen elämään. Sosiaalipalvelulaissa on kansallinen arvopohja, joka kattaa vanhustenhuollon koko Ruotsissa.

Lisätiedot

Perhehoitolaki 263/2015

Perhehoitolaki 263/2015 Perhehoitolaki 263/2015 10.9.2015 Valtakunnalliset erityishuoltopäivät Maria Porko Keskeinen sisältö Perhehoitoa koskevat säännökset yhteen lakiin Perhehoitoa mahdollista antaa perhehoidossa olevan kotona

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 12.1.2012 2011/0204(COD) TARKISTUKSET 28-38 Lausuntoluonnos Elena Băsescu (PE475.906v01-00) eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri. Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri. Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1464743-8 Kaupparekisterinumero: 723.420 Voimassaoloaika: 01.12.1997

Lisätiedot

Yksinkertaistetusti perukirjan täyttö koostuu seuraavista eri vaiheista:

Yksinkertaistetusti perukirjan täyttö koostuu seuraavista eri vaiheista: Esimerkki perukirja Tämän perukirjan täyttö on esitetty perukirjanetissa.fi -sivustolla Tämän valmiiksi täytetyn perukirjan tarkoitus on näyttää teille miltä valmis perukirja näyttää. Tässä perukirjassa

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

Kuntoutus ja tietosuoja. Rolf Storsjö

Kuntoutus ja tietosuoja. Rolf Storsjö Kuntoutus ja tietosuoja Rolf Storsjö 3.12.2013 Henkilön suostumus Jos henkilö on kuntoutushakemuksessa suostunut tietojen luovuttamiseen lomakkeen mukaisesti, ei tarvitse tutkia pykäliä. Mahdollinen tuplavakuutus

Lisätiedot

Koeajotilaisuuden voi järjestää SML:n jäsenkerho

Koeajotilaisuuden voi järjestää SML:n jäsenkerho SML:n koeajoilmoitus ja vakuutus 2015 Tämä ohje on laadittu koeajotilaisuuksia varten, joissa jäsenkerho käyttää koeajoon osallistuville henkilöille kertaluontoisen tapaturmavakuutuksen koeajon aikana

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

92 euroa. 2 Lauta- ja johtokunnat, jaostot ja toimikunnat 73 euroa (63 euroa) RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

92 euroa. 2 Lauta- ja johtokunnat, jaostot ja toimikunnat 73 euroa (63 euroa) RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI 1 SOVELTAMISALA Kaupunginvaltuuston 26.11.2001 hyväksymä, voimaantulo 1.1.2002, kaupunginvaltuuston 17.1.2005 muuttama, voimaantulo 21.1.2005, kaupunginvaltuuston 14.1.2013

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro:

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VASTAANOTTOTILOJA KOSKEVA VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRALAINEN Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y-tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRAUKSEN KOHDE VUOKRASOPIMUKSEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006 ASIA HAKIJA Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo Iskalan pengerrysyhtiö

Lisätiedot