Tervetuloa uskotuksi mieheksi/edunvalvojaksi. (Välkommen som god man/förvaltare) Tietoja uskotun miehen ja edunvalvojan tehtävistä ym.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tervetuloa uskotuksi mieheksi/edunvalvojaksi. (Välkommen som god man/förvaltare) Tietoja uskotun miehen ja edunvalvojan tehtävistä ym."

Transkriptio

1 Tervetuloa uskotuksi mieheksi/edunvalvojaksi (Välkommen som god man/förvaltare) Tietoja uskotun miehen ja edunvalvojan tehtävistä ym.

2 2 / Yliholhouslautakunnan Sisältö Tervetuloa 3 Uskottuna miehenä tai edunvalvojana toimiminen 3 Ensimmäiset tehtäväsi 4 Muut tehtäväsi ja velvollisuutesi 9 Milloin vaaditaan yliholhouslautakunnan lupa? 11 Toimenpiteet asunnosta luopumisen yhteydessä 12 Toimenpiteet päämiehen kuoleman yhteydessä 12 Palkkiomääräykset 13 Yliholhouslautakunta valvoo toimintaa 13 Yhteystiedot 14 Merkintöjä varten 15

3 Yliholhouslautakunnan / 3 Tervetuloa uskotuksi mieheksi / edunvalvojaksi Tämä tiedotusaineisto sisältää tietoja uskotuksi mieheksi tai edunvalvojaksi ryhtyville. Yliholhouslautakunta toivottaa sinut tervetulleeksi tehtävääsi ja oheistaa päätöksen/rekisteriotteen, josta tehtävään määräämisesi ja tehtäviesi laajuus käyvät ilmi. On tärkeää, että paneudut tehtäviesi sisältöön. Uskottuna miehenä tai edunvalvojana toimiminen Uskottu mies ja edunvalvoja määrätään tehtäväänsä vanhempainkaaren määräysten nojalla. Uskottua miestä tai edunvalvojaa tarvitsevat henkilöt, jotka eivät itse kykene valvomaan oikeuksiaan tai huolehtimaan omaisuudestaan tai omasta itsestään. He saattavat esimerkiksi sairauden, psyykkisten ongelmien, heikentyneen terveydentilan tai vastaavan syyn vuoksi tarvita apua raha-asioistaan huolehtimiseen, oikeuksiensa valvomiseen, itsestään huolehtimiseen jne. Sitä, jolle uskottu mies tai edunvalvoja on määrätty, kutsutaan jatkossa päämieheksi. Uskotun miehen ja edunvalvojan tehtävissä on ratkaiseva ero. Uskottu mies on ainoastaan päämiehensä avustaja, ja päämies säilyttää siis oikeustoimikelpoisuutensa. Uskotun miehen on näin ollen hankittava päämiehensä suostumus kaikille laajemmille oikeustoimille, jotka eivät koske päivittäistä taloudenpitoa. Ellei päämies kykene antamaan suostumustaan, uskotulla miehellä on tehtävänsä puitteissa oikeus ryhtyä oikeustoimiin, jos hän tekee sen päämiehensä parasta ajatellen. Edunvalvojalla on toimeksiantonsa puitteissa oikeus ryhtyä oikeustoimiin päämiehensä laskuun itsenäisesti ilman tämän suostumusta. Päätöksen uskotun miehen tai edunvalvojan määräämisestä tai toimeksiannon kumoamisesta tekee käräjäoikeus. Uskotun miehen ja edunvalvojan vaihtumisen yhteydessä päätöksen tekee yliholhouslautakunta. Yliholhouslautakunta on oma viranomaisensa, ja sen toimintaa valvoo lääninhallitus.

4 4 / Yliholhouslautakunnan Ensimmäiset tehtäväsi Heti saatuasi päätöksen, josta käy ilmi, että sinut on määrätty uskotuksi mieheksi tai edunvalvojaksi, sinun tulee käydä lävitse seuraava muistilista ja miettiä, mihin toimenpiteisiin sinun tulee ryhtyä. Muista, että jos päämiehesi terveydentila sen sallii, sinun on hankittava hänen suostumuksensa sellaisiin toimenpiteisiin, jotka eivät sisälly päivittäiseen taloudenpitoon. Omaiset: Pyri ottamaan selvää päämiehesi lähimmistä omaisista. Laadi luettelo, johon merkitset heidän nimensä, osoitteensa, puhelinnumeronsa ja muut yhteystietonsa. Ellet voi pyytää tietoja päämieheltäsi itseltään, voit tiedustella asiaa hoitohenkilökunnalta tai päämiehesi naapureilta. Muut läheiset: Jos päämiehelläsi on muita läheisiä henkilöitä, merkitse myös heidän tietonsa edellä mainittuun kohtaan. Pankki: Saadaksesi käsityksen päämiehesi taloudellisesta tilanteesta, sinun tulee viipymättä selvittää, miten päämiehesi varallisuus on sijoitettu. Muistuta myös pankkia siitä, että päämiehesi tilit tulee sulkea sitä tiliä lukuunottamatta, jota tarvitset voidaksesi huolehtia hänen juoksevista menoistaan. Pankkilokero: : Jos päämiehelläsi on pankkilokero, kysy häneltä saatko tarkistaa sen sisällön. Pankkilokero tulee tällöin inventoida yhdessä pankin virkamiehen kanssa ja teidän tulee yhdessä laatia luettelo pankkilokeron sisällöstä. Jos pankkilokerossa on käteisvaroja, ne on sijoitettava päämiehesi pankkitilille. Jos pankkilokerossa on testamentti, et saa avata sitä, jos se on sinetöity. Arvopaperit: Ks. edellä olevaa. Pankkien lisäksi on ehkä aiheellista tarkistaa mahdolliset arvopaperit arvopaperikeskuksesta (Värdepapperscentralen, VPC). Kiinteistöt: Tarkista maanmittauslaitoksen (lantmäteriet) kiinteistörekisteristä tai verovirastolta omistaako päämiehesi kiinteistöä. Tiedon mahdollisen kiinteistön viimeisimmästä verotusarvosta saat verovirastolta. Velat: Sen lisäksi, että sinun tulee tarkistaa päämiehesi mahdolliset velat pankeista ja muista luottolaitoksista, sinun on ehkä myös syytä tarkistaa mahdolliset velat kruununvoudin virastosta. Muu varallisuus: Mahdollinen muu arvo-omaisuus on otettava mukaan omaisuusluetteloon (ks. alla). Omaisuuden arvoa ei kuitenkaan tarvitse arvioida, vaan riittää, että ilmoitat varallisuuden olemassaolosta. Valtakirjat: Jos saat tietää, että päämiehesi on antanut jonkinlaisen omaisuudenhallintaa koskevan

5 Yliholhouslautakunnan / 5 valtakirjan, sinun tulee auttaa häntä peruuttamaan se. Ellei se ole mahdollista päämiehesi terveydentilan vuoksi, sinun on siirrettävä kyseinen varallisuus toiseen pankkiin. Jos päämiehesi vastustaa sitä tai jos kyseessä on yleisvaltakirja, joka on voimassa kaikissa pankeissa, ota välittömästi yhteys yliholhouslautakuntaan. Budjetti: Tehtävään astuessasi sinun tulee laatia päämiehellesi jonkinlainen budjetti. Mutkikkaammissa tapauksissa voit pyytää apua kunnan talous- ja velkaneuvojalta. Kotivakuutus: Tarkista, onko päämiehelläsi kotivakuutus. Ellei hänellä ole kotivakuutusta, ota kantaa siihen tarvitseeko hän vakuutuksen. Posti: Mieti, onko sinun syytä ilmoittaa oma osoitteesi päämiehesi ns. erityiseksi postiosoitteeksi. Vakuutuskassa: Sinun tulee huolehtia siitä, että päämiehesi saa ne avustukset, joihin hänellä saattaa olla oikeus. Tarkista ensimmäiseksi onko hänellä oikeus saada asuntoavustusta. Kunta: Onko sinun syytä hakea päämiehellesi sosiaalipalvelulain tai LSS-lain (laki eräille toimintarajoitteisille annettavasta tuesta ja palvelusta) mukaisia etuuksia? Kruununvouti: Onko sinun syytä hakea päämiehellesi velkajärjestelyä? Ota aluksi yhteys kunnan talous- ja velkaneuvojaan. Muut viranomaiset: Mieti, tuleeko sinun ottaa yhteys muihin viranomaisiin päämiehesi tilanteen johdosta. Vuokraisäntä: Jos päämiehesi asuu vuokra-asunnossa, ilmoita hänen vuokraisännälleen, että olet nykyisin hänen uskottu miehensä. Hoitohenkilökunta: Jos päämiehesi asuu asumismuodossa, jossa on hoitohenkilökuntaa tai vastaavaa, tee aloite kokouksesta, jossa sinä ja henkilökunta voitte esittäytyä toisillenne ja keskustella käytännön asioista, kuten päämiehesi juoksevista menoista Päämies: Jos se on mahdollista ja sopivaa, mieti, voitko keskustella päämiehesi kanssa seuraavista asioista: Mitä uskotun miehen tehtävään sisältyy? Mitä päämiehesi voi odottaa sinulta? Tässä yhteydessä voi olla hyvä selittää hänelle, ettei uskotun miehen tehtävään sisälly mitään sosiaalipalvelun tms. tehtäväpiiriin kuuluvia tehtäviä. Mitkä säännöt säätelevät uskotun miehen toimintaa? Voit esimerkiksi kertoa, että olet tilitysvelvollinen yliholhouslautakunnalle. Paljonko uskotun miehen apu maksaa? Normaalitapauksessa uskotulle miehelle maksetaan kruunun vuosipalkkio. Lisäksi maksetaan korvaus uskotun miehen kuluista, joiden vakion mukaan voidaan laskea olevan 2 %

6 6 / Yliholhouslautakunnan hintaperusmäärästä. Jos päämiehelläsi on varallisuutta, jonka määrä on suurempi kuin kaksinkertainen hintaperusmäärään verrattuna tai jos hänen tulonsa ovat suuremmat kuin 2,65 kertaa hintaperusmäärä, hän joutuu normaalisti itse maksamaan uskotun miehen koko palkkion tai osan siitä. Muissa tapauksissa kunta maksaa uskotun miehen palkkion. Mitä apua päämiehesi tarvitsee? On tärkeää pyrkiä sopeuttamaan panostukset päämiehen avuntarpeen mukaan. Millä tavoin sinun tulee informoida päämiestäsi? Sopeuta informaatio sen mukaan, missä määrin päämiehesi kykenee ymmärtämään ja on kiinnostunut toimenpiteistäsi uskottuna miehenä. Minkä avun päämiehesi asettaa etusijalle? Kysy häneltä mikä on tärkeää hänelle, ja haluaako hän esimerkiksi säästää tai käyttää enemmän rahaa elinkustannuksiinsa. Lähtökohdaksi on luonnollisestikin aina otettava päämiehen taloudelliset edellytykset. Onko päämiehelläsi meneillään olevia juridisia kiistoja? Onko päämiehesi jakamattoman kuolinpesän osakas? Onko päämiehelläsi meneillään olevia kiinteistökauppoja? Mitä avustuksia päämiehesi saa? Mitä maksuja päämiehesi maksaa? Onko päämiehesi asumisen osalta aihetta muutoksiin? Millainen sosiaalinen verkosto päämiehelläsi on? Missä, miten ja missä yhteyksissä sinä ja päämiehesi tapaatte toisianne jatkossa? Luettelo Ensimmäisenä tehtävänäsi on laatia yliholhouslautakunnalle luettelo päämiehesi omaisuudesta. Sen jälkeen sinun tulee toimittaa vuosittain tilitys päämiehesi tuloista ja menoista kuluneen kalenterivuoden aikana. Omaisuusluettelo on tällöin tärkeä apuväline tarkistettaessa, että tulot ja menot on tilitetty oikein. Luettelo on toimitettava yliholhouslautakunnalle kahden kuukauden kuluessa siitä, kun sinut määrättiin uskotuksi mieheksi. Ellet jostain syystä ehdi toimittaa sitä kyseiseen ajankohtaan mennessä, sinun on otettava yhteys yliholhouslautakuntaan. Luettelo täytetään näin Päämies (Huvudman) Päämiehen nimi, henkilönumero, osoite, kotipuhelinnumero ja oleskeluosoite, esimerkiksi sairaskoti, ryhmäasunto, sairaala jne. Uskottu mies (God man) Tähän merkitset nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ym. Ilmoita sekä kotinumerosi että mahdollinen työnumero. On tärkeää, että saamme sinuun tarvittaessa yhteyden. Ilmoita mielellään myös mahdollinen kännykkänumero ja/tai sähköpostiosoite.

7 Yliholhouslautakunnan / 7 Tehtävään määräämisen päivämäärä (Förordnandedag) Päivämäärä, jona sinut määrättiin tehtävääsi, käy ilmi saamastasi rekisteriotteesta. Sinun tulee tilittää päämiehesi varat ja velat juuri sinä päivänä. Ei siis riitä, että tarkistat tiedot pankin tai vastaavan viimeisimmästä vuositositteesta. Usein on tarpeen pyytää pankilta erityinen tiliote. Tämä koskee myös mahdollisia osakekursseja ym. Varallisuus (Tillgångar) Tässä kohdassa ilmoitat päämiehesi käteisvarat, pankkivarat, osakkeet, obligaatiot, kiinteistöt, asumisoikeushuoneistot jne. Kaikki arvo-omaisuus on ilmoitettava. Alla on ohjeita siitä, miten erityyppinen omaisuus ilmoitetaan. Käteisvarat (Kontanter) Käteisvarat tulee sijoittaa päämiehesi tilille hänen nimiinsä. Sinun tulee vain poikkeustapauksissa ottaa päämiehesi käteisvaroja säilytettäväksi. Voit tehdä sen esimerkiksi, jos joudut maksamaan jonkin laskun käteisellä tai antamaan rahaa päämiehellesi, kotipalvelulle, laitoksen henkilökunnalle tai vastaavalle. Jos sinulla on päämiehesi käteisvaroja kotonasi, ne on pidettävä erillään omista varoistasi. Pankkitalletukset (Bankmedel) Ilmoita pankin nimi, tilien numerot ja tilien saldot sinä päivänä, kun sinut määrättiin tehtävääsi. Summat on ilmoitettava ilman mahdollista korkokertymää, eli korko ilmoitetaan tuloksi vasta seuraavassa vuositilityksessä. Sinun ei tarvitse ilmoittaa summia äyrien tarkkuudella, vaan voit pyöristää ne lähimpään kruunumäärään. Saldo on näytettävä toteen oheistamalla pankin tiliote. Siitä on käytävä selkeästi ilmi, että kyseessä on sulkutili. On hyvä muistuttaa pankkia tällaisen merkinnän tarpeesta. Päämiehesi pankkitilien tulee pääsääntöisesti olla sulkutilejä. Hänellä tulee kuitenkin olla yksi tili, joka ei ole maksukiellossa, esimerkiksi käyttötili tai henkilötili juoksevia menoja varten. Tällä tilillä ei muuten kuin poikkeustapauksessa tule olla enempää rahaa kuin kruunua. Pankkitilien tulee olla päämiehesi nimissä. Et missään tapauksessa saa sijoittaa useamman päämiehen varoja yhdelle ja samalle tilille etkä myöskään päämiehesi varoja omalle tilillesi. Sinun tulee huolehtia siitä, että päämiehesi saa mahdollisimman hyvän koron tileillään oleville rahoille. Jos henkilötilillä tai vastaavalla on suurempia rahasummia, ne tulee sijoittaa korkeakorkoisemmalle tilille. Arvopaperit (Värdepapper) Osakkeet tulee tilittää sen päivän osakekurssin mukaan, jona sinut määrättiin tehtävääsi. Osakkeista tulee siis ilmoittaa niiden kurssiarvo, ei veroilmoitusarvoa. Ilmoita montako osaketta kutakin lajia päämiehelläsi on.

8 8 / Yliholhouslautakunnan Rahasto-osuuksien määrä tulee ilmoittaa sen päivän mukaan, jona sinut määrättiin tehtävääsi. Sama koskee myös optioita, merkintäoikeuksia ja muita rahoitusinstrumentteja. Obligaatiot on ilmoitettava nimellisarvoon ja myös niiden antaja, korkokanta ja julkaisemisvuosi on ilmoitettava. Kiinteistöt (Fastigheter) Kiinteistöistä on ilmoitettava niiden verotusarvo. Päämiehen omistusoikeus kiinteistöön on näytettävä toteen esittämällä lainhuudatuspöytäkirja. Mukaan on myös hyvä liittää tuore rasitustodistus kiinteistöä rasittavista kiinnityksistä. Asumisoikeushuoneisto (Bostadsrätt) Asumisoikeushuoneiston osalta on ilmoitettava omistusosuus, yhdistyksen nimi ja huoneiston tunnus. Omistusoikeus on näytettävä toteen liittämällä mukaan asumisoikeusyhdistyksen laatima todistus. Asunnon panttausten tulee käydä ilmi todistuksesta. Irtaimisto (Lösöre) Irtaimistoa ei normaalisti tarvitse eritellä. Kalliit taide-esineet, kokoelmat yms. tulee kuitenkin ilmoittaa. Velat (Skulder) Velat on ilmoitettava kunkin velkojan osalta erikseen. Jos useampi velkoja hakee velkoja yhden ja saman perintäyrityksen kautta, on jokainen velkoja ilmoitettava erikseen. Vuositilitys (Årsräkning) Sinun on vuosittain toimitettava tilitys ennen maaliskuun 1. päivää. Ensimmäinen vuositilitys käsittää yleensä ajanjakson tehtävään määräämisen päivämäärästä saman vuoden joulukuun 31. päivään. Sinulle lähetetään tarkoitukseen käytettävät lomakkeet vuodenvaihteen jälkeen. Muista ottaa kopio luettelosta omaan käyttöösi. Sitä tulee käyttää lähtöarvona ensimmäistä vuositilitystä laatiessasi. Palkkio (Arvode) Samalla kun yliholhouslautakunta tarkistaa vuositilityksesi, se vahvistaa myös palkkiosi. Edellytyksenä on, että olet pyytänyt tehtävästäsi palkkiota tilitykseen käytettävällä lomakkeella. Pääsäännön mukaan päämiehesi maksaa palkkiosi. Edellytyksenä on, että hänellä on joko varallisuutta, jonka määrä on vähintään kaksinkertainen hintaperusmäärään verrattuna tai tuloja, joiden määrä vuoden aikana on suurempi kuin 2,65 kertaa hintaperusmäärä.

9 Yliholhouslautakunnan / 9 Muut tehtäväsi ja velvollisuutesi Tehtäväsi uskottuna miehenä tai edunvalvojana käyvät ilmi sinulle lähetetystä rekisteriotteesta. Tehtäviin sisältyy pääsääntöisesti: Päämiehesi oikeuksien valvonta Päämiehesi omaisuuden hoito Päämiehesi henkilöstä huolehtiminen Uskotun miehen ja edunvalvojan tehtävät riippuvat olosuhteista kussakin yksittäistapauksessa. Yleisenä suuntaviivana on, että uskotun miehen ja edunvalvojan on huolella täytettävä velvollisuutensa ja toimittava aina päämiehensä parhaaksi. Voi olla vaikea erottaa toisistaan tehtävät, jotka liittyvät oikeuksien valvontaan, omaisuuden hoitoon ja päämiehen henkilöstä huolehtimiseen, mutta seuraavassa on joitakin esimerkkejä eri tehtäviin liittyvistä toimenpiteistä. Oikeuksien valvonta Tämä tehtävä koostuu kahdesta osasta. 1. Päämiehen edun valvonta erityisten oikeustoimien yhteydessä. Esimerkkejä oikeustoimista: Päämiehen oikeuksien valvonta kuolinpesässä Päämiehen edustaminen asunnon irtisanomisen, myynnin tai siitä luopumisen yhteydessä Päämiehen oikeuksien valvonta neuvoteltaessa osamaksusopimuksista ja vastaavista velkojien kanssa Velkajärjestelyn hakeminen Päämiehen oikeuksien valvonta vuokralautakunnassa 2. Yleinen oikeuksien valvonta alueilla, joilla päämiehen etua on syytä valvoa, kuten: Tuen ja palvelujen hakeminen LSS-lain (laki eräille toimintarajoitteisille annettavasta tuesta ja palvelusta) piiriin kuuluvissa asioissa. Kysymykseen voi tulla esimerkiksi yhteyshenkilön hankkiminen, saattajapalvelun hakeminen jne Asuntoavustuksen hakeminen ja ilmoitus vuosittaisista vuokran muutoksista oikeansuuruisen asuntoavustuksen saamiseksi Päätöksistä valittaminen Omaisuuden hoito Tehtävään sisältyy kaiken päämiehelle kuuluvan omaisuuden hoito. Omaisuuden hoidolla tarkoitetaan päämiehen taloudellisista asioista huolehtimista, eläkkeestä ja avustuksista huolehtimista, laskujen maksamista, taskurahojen luovuttamista, pääoman hallintaa, arvopapereista ja kiinteistöistä huolehtimista ym. Tärkeintä omaisuuden hoidon osalta on vanhempainkaaren 12 luvun 4 :n mukaan, että: Päämiehen varoja käytetään kohtuullisessa määrin tämän elantoon ja koulutukseen ja muutenkin tämän hyödyksi

10 10 / Yliholhouslautakunnan Päämiehen varat sijoitetaan siten, että niiden säilyminen turvataan riittävässä määrin ja että niille saadaan kohtuullinen tuotto Päämies on antanut suostumuksensa kaikille toimenpiteille Sinun on toimitettava vuositilitys Olet tilitysvelvollinen yliholhouslautakunnalle päämiehesi raha-asioista huolehtimisesta. Tähän velvollisuuteen sisältyy luettelon toimittaminen päämiehen varallisuudesta sekä vuosittainen tilitys. Vuositilityksen yhteydessä on toimitettava yhteenveto päämiehen kuluneen vuoden tuloista ja menoista sekä varallisuudesta ja veloista vuoden alkaessa ja sen päättyessä. Yliholhouslautakunta lähettää vuodenvaihteessa lomakkeet ja ohjeet vuositilityksen ja selonteon laatimisesta. Olet velvollinen toimittamaan asiakirjat tilitysvuotta seuraavan vuoden maaliskuun 1. päivään mennessä. Henkilöstä huolehtiminen Henkilöstä huolehtimista kutsutaan myös henkilökohtaiseksi huolenpidoksi. Kyseessä on tärkeä tehtävä, jonka sisältöä ei voida määritellä yleisesti, vaan se on vahvistettava tapauskohtaisesti. Henkilöstä huolehtiminen ei merkitse, että uskotun miehen tai edunvalvojan tarvitsisi itse hoitaa päämiestään ja huolehtia tästä. Hänen tulee sen sijaan huolehtia seuraavista tehtävistä: Toimia yhdyssiteenä päämiehensä ja tämän sosiaalisen ympäristön ja asumis- ja hoitoympäristön sisäisten ja ulkopuolisten toimijoiden välillä sekä asianomaisten toimijoiden välillä. Käydä säännöllisesti tapaamassa päämiestään ja pitää yhteyttä esimerkiksi hoitohenkilökuntaan ja kotipalveluun huolehtiakseen hyvästä asumisympäristöstä, hoidosta ja huolenpidosta sekä mahdollisimman hyvästä elämisen laadustat. Tehdä aloitteita esimerkiksi yhteyshenkilön tai vierailukäyntien järjestämiseksi päämiehelle jonkin vapaaehtoisjärjestön, kuten Punaisen Ristin välityksellä. Tarkkailla, päämiehensä sosiaalisten kontaktien, vapaa-ajantoiminnan, päivittäisen toiminnan, virkistyksen ym. tarvetta ja tehdä tarkoitukseen sopivia aloitteita. Sulkutilit pankeissa Päämiehen rahojen tulee pääsääntöisesti olla sulkutileillä, joihin uskottu mies tai edunvalvoja ei saa koskea. Vanhempainkaaren 14 luvun 8 :n mukaan pankkitileillä olevia varoja on lupa nostaa vain yliholhouslautakunnan suostumuksella. Tämän tulee käydä ilmi pankin vuosittaisesta saldotositteesta. Pääsäännöstä on seuraavat poikkeukset: Vuosittaisen koron saa nostaa ilman suostumusta Yliholhouslautakunnan suostumusta ei vaadita sellaisiin nostoihin, joita tarvitaan päämiehen toimeentuloon tai tämän omaisuuden hoitoa varten. Näitä tarkoituksia varten on kuitenkin laadittava erityinen ehto pankissa. Tarkoitukseen käytettävät varat voidaan

11 Yliholhouslautakunnan / 11 sijoittaa käyttötilille, jolle päämiehen eläke tai palkka maksetaan automaattisesti. Huom! Älä koskaan sekoita päämiehesi varoja ja omiasi Milloin vaaditaan yliholhouslautakunnan lupa? Olet voimassaolevan lainsäädännön mukaan velvollinen hankkimaan yliholhouslautakunnan suostumuksen seuraaviin toimenpiteisiin: Sulkutililtä tehtävät nostot Osakkeiden vaihtovelkakirjojen ja tuotto-obligaatioiden osto Sijoitukset vakuutuksiin Kiinteän omaisuuden tai vuokratontin ostaminen, myyminen tai kiinnittäminen Asumisoikeushuoneiston ostaminen, myyminen tai panttaus Asuinhuoneiston vuokrasopimuksen irtisanominen Päämiehen omaisuuden lainaaminen muille Yritystoiminnan harjoittaminen VP-tilille (arvopaperitilille) talletetun tai rekisteröidyn arvopaperin myynti Päämiehelle menevä perintö. Tärkeille toimenpiteille uskotun miehen tai edunvalvojan on hankittava päämiehen suostumus, jos vain mahdollista. Et saa luovuttaa päämiehesi omaisuutta muille. Yliholhouslautakunta ei voi antaa lupaa lahjan antamiselle. Ennen kuin tärkeämmälle hallinnolliselle toimenpiteelle voidaan antaa suostumus, yliholhouslautakunnan on annettava päämiehelle ja tämän läheisille mahdollisuus antaa lausunto asiassa, jos se on mahdollista ilman huomattavaa ajanhukkaa. Uudelleensijoitukset, joille ei vaadita suostumusta Päämiehen varallisuus tulee pääsääntöisesti sijoittaa siten, että sijoitus on riittävän turvallinen ja antaa kohtuullisen tuoton. Varoja voidaan ilman yliholhouslautakunnan suostumusta sijoittaa seuraaviin: Valtion tai kunnan antamaan tai takaamat velkasitoumukset Hypoteekkilaitosten tai pankkien velkasitoumukset (obligaatiot). Kyseeseen voivat tulla myös ulkomaiset pankit/luottolaitokset Osuudet arvopaperirahastoissa tai ulkomaisissa rahastoyrityksissä Ns. jokamiehensäästäminen Lainat, joiden vakuutena on sellainen panttioikeus kiinteään omaisuuteen, joka ei ylitä 60 % viimeisimmästä verotusarvosta.

12 12 / Yliholhouslautakunnan Toimenpiteet asunnosta luopumisen yhteydessä Päämiehen asunnosta tai kiinteistöstä luopumiseen vaaditaan yliholhouslautakunnan lupa. Sopimuksen irtisanomisen tai asunnon tai kiinteistön myynnin lisäksi uskotun miehen tai edunvalvojan on ryhdyttävä eräisiin muihinkin toimenpiteisiin. Lisätietoja saa yliholhouslautakunnalta. Toimenpiteet päämiehen kuoleman yhteydessä Päämiehen kuollessa sinun tulee uskottuna miehenä tai edunvalvojana noudattaa seuraavia määräyksiä: Sinun tulee ilmoittaa yliholhouslautakunnalle päämiehen kuolemasta ja kuolinpesän edustajasta. Tehtävä päättyy päämiehen kuolinpäivänä. Tehtävään ei sisälly minkäänlaista velvollisuutta järjestää hautaus tai perunkirjoitus ym. Mahdolliset kuolinpäivän jälkeiset toimenpiteet tehdään kuolinpesän toimeksiannosta. Sinun tulee laatia lopputilitys, joka alkaa joko tammikuun ensimmäisestä päivästä tai siitä päivästä, jona sinut on määrätty tehtävääsi sekä päättyy päämiehesi kuolinpäivänä. Lopputilitys ja saldo- ja vuositiedot on toimitettava yliholhouslautakunnalle pikimmiten ja viimeistään kuukauden kuluessa. Yliholhouslautakunnan tarkistettua lopputilityksen se lähetetään kuolinpesän edustajalle yhdessä laatimasi luettelon ja kaikkien vuositilitysten kanssa. Tehtäväsi päätyttyä sinun on viipymättä luovutettava kuolinpesälle hallinnassasi ollut varallisuus. Kuolinpesän osakkaiden on voimassaolevan lainsäädännön mukaan saatava mahdollisuus tarkistaa hallussasi olevat tilitykset ja tositteet. Mahdollisten kiistojen yhteydessä yliholhouslautakunta päättää tällaisen tarkistuksen ajankohdasta ja paikasta. Tilitykset ja tositteet on luovutettava kuolinpesälle sen jälkeen, kun uskottu mies tai edunvalvoja on vapautettu vastuustaan, eli normaalitapauksessa kolmen vuoden kuluttua siitä, kun kuolinpesä on vastaanottanut yliholhouslautakunnan lähettämät tilitysasiakirjat. Jos kuolinpesä haluaa vaatia korvausta sen johdosta, että se katsoo sinun tahallasi tai huolimattomuuttasi aiheuttaneen päämiehellesi vahinkoa, on kanne nostettava kolmen vuoden kuluessa edellä mainittujen tilitysasiakirjojen vastaanottamisesta. Muussa tapauksessa asia vanhenee, ellet ole syyllistynyt rikolliseen menettelyyn.

13 Yliholhouslautakunnan / 13 Palkkiomääräykset Vanhempainkaaren määräysten mukaan uskotulla miehellä ja edunvalvojalla on oikeus kohtuulliseen palkkioon tehtävästään sekä korvaukseen tehtävästä aiheutuneista kuluista. Palkkiota ja kulukorvausta koskevan päätöksen tekee yliholhouslautakunta. Yliholhouslautakunta käyttää palkkion suuruutta arvioidessaan apunaan vuositilitystä, josta hallinnon laajuus ja vaikeusaste käy ilmi. Sinun tulee lisäksi toimittaa uskotun miehen tai edunvalvojan ominaisuudessa tilitys, jossa teet selkoa kuluneen vuoden panostuksista muun muassa päämiehesi henkilökohtaiseen huolenpitoon. Toimeksiantosi sanamuoto on ratkaisevan tärkeä yliholhouslautakunnan tehdessä päätöstään. Jos tehtävään sisältyy sekä raha-asioista huolehtiminen että henkilökohtainen huolenpito, maksetaan näistä molemmista pyynnöstä palkkio. Ellei muuhun ole erityisiä syitä, maksetaan palkkio ja korvaus päämiehen varoista, jos tämän tulot ovat suuremmat kuin 2,65 kertaa hintaperusmäärä tai jos päämiehellä on varallisuutta, jonka määrä on yli kaksinkertainen hintaperusmäärään verrattuna. Ellei päämies maksa palkkiota tai korvausta, sen maksaa kunta. Eskilstunassa ja Strängnäsissä sovelletaan pääsääntöisesti Ruotsin kuntien ja maakäräjien laatimia suuntaviivoja. Palkkio perustuu tiettyyn prosenttimäärään perusmäärästä. Yliholhouslautakunta valvoo toimintaa Jokaisessa kunnassa on yliholhooja tai yliholhouslautakunta. Useammalla kunnalla voi myös olla yhteinen yliholhouslautakunta. Yliholhouslautakunnan tehtävänä on valvoa voimassaolevan lainsäädännön, ennen kaikkea vanhempainkaaren, tuella holhoustointa ja uskottujen miesten ja edunvalvojien toimintaa sekä myöntää lupia erilaisiin oikeustoimiin ja muihin toimenpiteisiin. Lääninhallitus valvoo yliholhoojan toimintaa. Yliholhouslautakunnan päätöksistä voi valittaa Eskilstunan käräjäoikeuteen kolmen viikon kuluessa.

14 14 / Yliholhouslautakunnan Yhteystiedot Olet tervetullut ottamaan yhteyttä yliholhouslautakuntaan, jos haluat esittää kysymyksiä, joihin ei ole vastausta Puhelinaika Maanantai torstai klo Puhelinnumero Sähköpostiosoite tässä tiedotusaineistossa tai jos tarvitset muuta tukea ja apua. Käyntiosoite Värjan Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna Postiosoite Eskilstuna kommun Överförmyndarkontoret Eskilstuna

15 Merkintöjä varten Yliholhouslautakunnan / 15

16 16 / Yliholhouslautakunnan Yliholhoojan toimisto Yliholhoojan toimisto Värjan Alva Myrdals gata Eskilstuna

USKOTTU MIES EDUNVALVOJA HOLHOOJA

USKOTTU MIES EDUNVALVOJA HOLHOOJA USKOTTU MIES EDUNVALVOJA HOLHOOJA Boråsin yliholhouslautakunnan käsikirja SISÄLLYSLUETTELO Yliholhooja 2 Yliholhoojan suorittama valvonta 2 Uskottu mies 2 Uskotun miehen tarve 3 Hakemus/ilmoitus 3 Uskotun

Lisätiedot

Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen

Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen Vanhemman tehtävät lapsensa edunvalvojana Mitä edunvalvonta tarkoittaa ja kuka on lapsen edunvalvoja? Kuka valvoo edunvalvojan toimintaa? Miten lapsen omaisuutta

Lisätiedot

Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille

Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 29.11.2013 Auri Koskinen ja Hanna

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Katja Härkönen KUOLINPESÄN EDUSTAMINEN LAIN JA KÄYTÄNNÖN NÄKÖKULMASTA

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Katja Härkönen KUOLINPESÄN EDUSTAMINEN LAIN JA KÄYTÄNNÖN NÄKÖKULMASTA KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Katja Härkönen KUOLINPESÄN EDUSTAMINEN LAIN JA KÄYTÄNNÖN NÄKÖKULMASTA Opinnäytetyö Toukokuu 2013 OPINNÄYTETYÖ Toukokuu 2013 Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Oikeutesi hoitoon ja hoivaan ohjeita vanhuksille. uusittu 2013

Oikeutesi hoitoon ja hoivaan ohjeita vanhuksille. uusittu 2013 Oikeutesi hoitoon ja hoivaan ohjeita vanhuksille uusittu 2013 Sisältö Kuka voi saada apua? 03 Mihin voi saada apua? 05 Kenen puoleen tulee kääntyä? 10 Potilasturva ja osallisuus 12 Mitä hoito maksaa? 16

Lisätiedot

Nordnet Bank AB:n tilisopimuksen Yleiset ehdot (fin 2008:1)

Nordnet Bank AB:n tilisopimuksen Yleiset ehdot (fin 2008:1) Nordnet Bank AB:n tilisopimuksen Yleiset ehdot (fin 2008:1) MÄÄRITELMÄT Tilisopimuksessa sekä näissä Yleisissä ehdoissa pidetään a) arvopapereina toisaalta rahoitusinstrumentit arvopaperimarkkinalaissa

Lisätiedot

oikeusopas selkokielellä Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa Muistisairaan ihmisen oikeudet

oikeusopas selkokielellä Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa Muistisairaan ihmisen oikeudet Muistisairaan ihmisen oikeudet Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas selkokielellä Anna Mäki-Petäjä-Leinonen ja Henna Nikumaa Toim. Inkeri Vyyryläinen Sisältö Johdanto 1 Ihmisoikeudet Muistisairaan

Lisätiedot

Asiakassopimus. Asiakassopimus sijoitusyhtiö DEGIROn palveluista

Asiakassopimus. Asiakassopimus sijoitusyhtiö DEGIROn palveluista Asiakassopimus Asiakassopimus sijoitusyhtiö DEGIROn palveluista Johdanto Sijoitusyhtiö DEGIRO tarjoaa Asiakkailleen erilaisia sijoituspalveluja ja joitakin niihin liittyviä tytäryhtiöidensä palveluja.

Lisätiedot

NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO

NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO Sisällysluettelo 1. Alkusanat s. 5 2. Yleistä vuokrasopimuksen ehdoista s. 6 3. Asunnon

Lisätiedot

3. Hallinto-oikeuksien ratkaisuja hallinto-oikeuksittain aikajärjestyksessä

3. Hallinto-oikeuksien ratkaisuja hallinto-oikeuksittain aikajärjestyksessä 21.05.2013 HALLINTO-OIKEUKSIEN EDUNVALVONTAA KOSKEVIA RATKAISUJA 1. Yleistä 2. Asiasanahakemisto 2.1. Asiasanat 2.2 Asiasanat ja otsikot 3. Hallinto-oikeuksien ratkaisuja hallinto-oikeuksittain aikajärjestyksessä

Lisätiedot

Holhoustoimen kehittämistyöryhmän kannanotot (päivitetty 23.1.2015)

Holhoustoimen kehittämistyöryhmän kannanotot (päivitetty 23.1.2015) Holhoustoimen kehittämistyöryhmän kannanotot (päivitetty 23.1.2015) Sisältö 1. Yleistä kannanotoista 2. Hakemisto 3. Kannanotot 1 Yleistä kannanotoista Tällä sivulla julkaistaan oikeusministeriön asettaman

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia taloudellisesta tuesta (sosiaaliavustuksesta)

Kysymyksiä ja vastauksia taloudellisesta tuesta (sosiaaliavustuksesta) Frågor och svar om ekonomiskt bistånd översättning till finska Artikelnummer 2006-114-3 Kysymyksiä ja vastauksia taloudellisesta tuesta (sosiaaliavustuksesta) Lyhyitä vastauksia yleisimpiin kysymyksiin

Lisätiedot

Sijoituspalvelun sopimusehdot. Privanet

Sijoituspalvelun sopimusehdot. Privanet 1 Privanet Sijoituspalvelun sopimusehdot Toukokuu 2014 Privanet Pankkiiriliike Oy Y- tunnus: 1624821-1 P. +358 (0)9 687 717 23 F. +358 (0)9 687 717 45 2 Sisältö 1. Sopimusehtojen tarkoitus ja soveltamisala...

Lisätiedot

Leskiopas ~ opas nuorena leskeytyneelle

Leskiopas ~ opas nuorena leskeytyneelle Leskiopas ~ opas nuorena leskeytyneelle Satu Kemppainen ja Suomen nuoret lesket ry, 2010 Opasta on päivitetty 2011 ja 2012 Taitto: Jyrki Pitkänen 3. painos, Kopijyvä Oy, Jyväskylä, 2012. Opas on ladattavissa

Lisätiedot

Edunvalvontapalkkion periminen

Edunvalvontapalkkion periminen OIKEUSMINISTERIÖ, OIKEUSHALLINTO-OSASTO, OIKEUSAPU- JA ULOSOTTOYKSIKKÖ YLEISEN EDUNVALVONNAN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ OM 7/33/2014 Edunvalvontapalkkion periminen Yleisen edunvalvonnan kehittämistyöryhmän suositus

Lisätiedot

Yhdistyksen talous. Yhdistyksen talous

Yhdistyksen talous. Yhdistyksen talous Yhdistyksen talous Tämän vihkosen tarkoituksena ei ole pelotella ketään asettumasta ehdolle yhdistysten luottamustehtäviin. Monet karttavat joutumasta luottamushenkilöksi, koska pelkäävät sekä vastuuta

Lisätiedot

GOSPEL POWER RY PROJEKTIOPAS

GOSPEL POWER RY PROJEKTIOPAS GOSPEL POWER RY PROJEKTIOPAS 1 Sisällysluettelo 1. Tervetuloa!...3 2. Yhdistyksen säännöt...4 2.1 Yhdistyksen säännöt...4 2.2 Yhdistyksen toimintaan liittyviä otteita yhdistyslaista...6 3. Hallitus...7

Lisätiedot

2007 Hannu Mikkonen 18.3.2007. Yhtiön juridinen. perustaminen. 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)(

2007 Hannu Mikkonen 18.3.2007. Yhtiön juridinen. perustaminen. 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)( Yhtiön juridinen perustaminen 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)( Sisällysluettelo...1 Yhtiön juridinen perustaminen...3 Yksityinen elinkeinonharjoittaja eli ns. toiminimi...4 Ammatinharjoittaja...4

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja

Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja Päivitetty 3.7.2013 Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja 1. Yleistä 2. Asiasanahakemisto 2.1. Asiasanat 2.2. Asiasanat ja otsikot 3. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuja aikajärjestyksessä

Lisätiedot

Kuluttajana Ruotsissa. Finska

Kuluttajana Ruotsissa. Finska Kuluttajana Ruotsissa Finska Kuluttajana Ruotsissa Tutustu tähän oppaaseen, kun haluat saada lisätietoja Ruotsin kuluttajalaeista. Olemme koonneet oppaaseen tärkeitä tietoja ja hyviä neuvoja. Neuvoja ja

Lisätiedot

Taaleritehtaan yleiset ehdot

Taaleritehtaan yleiset ehdot Taaleritehtaan yleiset ehdot SISÄLLYSLUETTELO 1. Määritelmät 1.1 Yleiset määritelmät 1.2 Omaisuusluokkien ja -lajien määritelmät 2. Taaleritehtaan yleiset sopimusehdot 2.1 Yleisten ehtojen soveltaminen

Lisätiedot

OSTO- JA JÄSENEHDOT 1. OSAPUOLET

OSTO- JA JÄSENEHDOT 1. OSAPUOLET OSTO- JA JÄSENEHDOT 1. OSAPUOLET 1.1 Olette ostanut Pisteenne Myyjältä, ja Ostosopimuksenne on tehty Myyjän kanssa. Tiedot Myyjästä on annettu Ostosopimuksessa. Hankintanne on myös näiden Osto- ja jäsenehtojen

Lisätiedot

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta Talous TIETOPAKETTI LIPPUKUNNILLE 1. TALO U DENHOITO Termi talous viittaa sellaiseen ihmisten ja organisaatioiden väliseen asiointiin, jossa välineenä on raha tai muu maksuväline. Tässä tietopaketissa

Lisätiedot

Itikka osuuskunnan säännöt

Itikka osuuskunnan säännöt Itikka osuuskunnan säännöt Merkitty kaupparekisteriin 03.08.2011 Itikka osuuskunnan säännöt Merkitty kaupparekisteriin 03.08.2011 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Itikka osuuskunta ja

Lisätiedot

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 1 Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, edunvalvonta-asiamies, Alzheimer-keskusliitto ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Alzheimer-keskusliitto (toim.) DEMENTOITUVAN

Lisätiedot

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6.

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6. Sisällys 1. Yrittäjäksi ryhtyminen... 3 2. Yritysmuodon valinta... 4 2.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja... 4 2.2 Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö... 4 2.3 Osakeyhtiö... 5 3. Rahoitus... 7 3.1 Vakuudet...

Lisätiedot

SISÄLLYS HYVÄ VÄLITYSTAPA...

SISÄLLYS HYVÄ VÄLITYSTAPA... 1 SISÄLLYS HYVÄ VÄLITYSTAPA... 4 1.1 YLEISTÄ VÄLITYSLIIKETOIMINNAN HARJOITTAMISESTA... 5 1.2 VÄLITYSLIIKETOIMINNAN VALVONTA... 5 1.3 ASIAKASVARAT... 5 1.4 RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMINEN...

Lisätiedot

Kuolinpesän pankkiasiat

Kuolinpesän pankkiasiat Kuolinpesän pankkiasiat Ohjeita pesän asioita hoitavalle Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK Y-tunnus 1730744-7 Puh. 010 546 0000 www.danskebank.fi

Lisätiedot

Eläkesäästäminen 2011

Eläkesäästäminen 2011 Eläkesäästäminen Eläkesäästäminen 2011 Tässä oppaassa käsitellään verotuettua eläkesäästämistä. Oppaan tarkoituksena on antaa eläkesäästämisestä kiinnostuneille yksityishenkilöille yleistä tietoa pitkäaikaissäästämissopimuksista

Lisätiedot

Kiitos osoittamastanne luottamuksesta yritystämme kohtaan ja tervetuloa SEB Gyllenbergin asiakkaaksi!

Kiitos osoittamastanne luottamuksesta yritystämme kohtaan ja tervetuloa SEB Gyllenbergin asiakkaaksi! = = = = = = = = = SEB GYLLENBERGIN ASIAKASSOPIMUS Kiitos osoittamastanne luottamuksesta yritystämme kohtaan ja tervetuloa SEB Gyllenbergin asiakkaaksi! Ohessa Teille SEB Gyllenbergin asiakassopimus allekirjoitettavaksi.

Lisätiedot