KEHITYSVAMMA-ALAN TUKI- JA OSAAMISKESKUS EDUNVALVONTAILTA VARSINAIS-SUOMEN OIKEUSAPUTOIMISTO JOHTAVA YLEINEN EDUNVALVOJA LASSE FAGER

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEHITYSVAMMA-ALAN TUKI- JA OSAAMISKESKUS EDUNVALVONTAILTA 10.3.2015 VARSINAIS-SUOMEN OIKEUSAPUTOIMISTO JOHTAVA YLEINEN EDUNVALVOJA LASSE FAGER"

Transkriptio

1 KEHITYSVAMMA-ALAN TUKI- JA OSAAMISKESKUS EDUNVALVONTAILTA VARSINAIS-SUOMEN OIKEUSAPUTOIMISTO JOHTAVA YLEINEN EDUNVALVOJA LASSE FAGER

2 Varsinais-Suomen oikeusaputoimisto Turku ja V-S yhdistyivät Julkinen oikeusapu ja yleinen edunvalvonta Kummassakin yli 30 virkaa Viisi toimipaikkaa (Turussa 3, Salo, Loimaa) Toimialue Turku ympäristökuntineen: Aura, Kaarina, Kemiönsaari, Koski Tl, Lieto, Loimaa, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Oripää, Paimio, Parainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Salo, Sauvo, Somero, Turku 1+10 edunvalvojaa ja, n. 20 sihteeriä sekä ostopalvelut Edunvalvonnassa n päämiestä Päämiesmäärä edelleen kasvussa (2014 yli 400) Tänä vuonna saatiin kaksi uutta virkaa

3 KYSYMYS Miksi tarvitaan käräjäoikeuden päätös edunvalvojaa määrätessä. Eikö maistraatin päätös riitä ja on myös halvempi veronmaksajille? VASTAUS 12 tarkoitetuissa tapauksissa edellytyksenä edunvalvojan määräämiselle on, että se, jonka etua olisi valvottava, 1 kykenee ymmärtämään asian merkityksen ja että 2 hän pyytää 3 tiettyä henkilöä määrättäväksi edunvalvojakseen.

4 Miksi yleinen edunvalvoja ei anna tietoja valvottavan tilanteesta (samat kun maistraatillekin) esim. edunvalvottavan lapsille? 92 Edunvalvoja, holhoustoimen edunvalvontapalvelun tuottajan palveluksessa oleva henkilö, luottamushenkilö ja holhoustoimen tehtävässä käytetty asiantuntija eivät ilman asianomaisen suostumusta saa ilmaista holhoustoimeen liittyvän tehtävän perusteella tietoon saamaansa asiaa, joka yksityisen taloudellisen edun tai yksityisyyden suojaamiseksi on pidettävä salassa. Päämiehen suostumus Päämiehen etu

5 Voiko edunvalvoja käyttää kaikki valvottavan rahat verukkeella valvottavan etu on...? 37 Edunvalvojan on hoidettava päämiehensä omaisuutta sillä tavoin, että omaisuus ja sen tuotto voidaan käyttää päämiehen hyödyksi ja tyydyttämään hänen henkilökohtaisia tarpeitaan. Tässä tehtävässään edunvalvojan tulee tunnollisesti pitää huolta päämiehen oikeuksista ja edistää hänen parastaan.

6 Meillä on verkkopankkioikeudet alaikäisen tyttäremme pankkitilille. Pankista sanottiin, että kun hän täyttää 18 vuotta, oikeudet otetaan meiltä pois. Hän ei myöskään saisi itse verkkopankkioikeuksia, koska hänen pitää ymmärtää, mitä allekirjoittaa. Tyttäremme on hyvätasoinen autisti, mutta vaikeasti puhevammainen. Hän ei myöskään osaa vielä lukea eikä kirjoittaa. Miten voimme varmistaa, että saamme hoitaa hänen pankkiasioitaan verkkopankin kautta vastakin? Pankilla oikeus päättää peruspankkipalveluihin kuulumattomista palveluista Osa pankeista ei anna verkkopankkitunnuksia, osa antaa>pankin vaihto Keskustelu FKL:n kanssa käynnissä, muutoksia saattaa olla tulossa

7 Kun tyttäremme täyttää 18 vuotta, pitänee meidän ilmoittautua/anoa hänen edunvalvojikseen. Miten tämä hoidetaan? Olen ymmärtänyt, että voi olla jollekin edunvalvojana pelkästään raha-asioissa, tai aivan kaikessa, onko näin? 29 Edunvalvojalla on kelpoisuus edustaa päämiestään tämän omaisuutta ja taloudellisia asioita koskevissa oikeustoimissa, jollei tuomioistuin ole tehtävää antaessaan toisin määrännyt tai jollei toisin ole säädetty. Jos tuomioistuin on niin määrännyt, edunvalvojalla on oikeus edustaa päämiestään myös sellaisessa tämän henkilöä koskevassa asiassa, jonka merkitystä päämies ei kykene ymmärtämään. Edunvalvojalla ei tämän määräyksen nojalla ole kuitenkaan edustusvaltaa asiassa, josta on toisin säädetty. Edunvalvojalla ei ole kelpoisuutta päämiehensä puolesta antaa suostumusta avioliittoon tai lapseksiottamiseen, tunnustaa isyyttä, hyväksyä isyyden tunnustamista, tehdä tai peruuttaa testamenttia eikä edustaa päämiestään muussa sellaisessa asiassa, joka on näihin rinnastuvin tavoin henkilökohtainen.

8 Oletetaan, että tyttäremme joutuu aikuisena asumaan laitoksessa tai asumispalveluasunnossa. Mitä tapahtuu, kun hän perii meiltä esim. omakotitalon? Voiko kaupunki/kunta omia sen? Meillä on myös toinen lapsi, joka perii puolet. Kunta tai kaupunki ei voi omia taloa. Maksut määräytyvät tulojen perusteella ja tuloihin voi kuulua omaisuuden tuotto, mutta ei itse omaisuus. Asiakasmaksuja voidaan joissakin tapauksissa periä varallisuuden perusteella, mutta näissäkään tapauksissa kunta ei voi omia taloa. Testamentilla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten omaisuus jaetaan perillisten kesken.

9 Voiko jompikumpi vanhempi tai sisar toimia edunvalvojana? Jos, edellyttääkö tämä jotakin ennakkoselvityksiä tms? Pitääkö/Kannattaako edunvalvoja ottaa heti, kun keh.vammainen täyttää 18.v, vaikka asuu kotona? 5 Edunvalvojaksi voidaan määrätä tehtävään sopiva henkilö, joka antaa tähän suostumuksensa. Sopivuutta arvioitaessa on muun ohella otettava huomioon edunvalvojaksi esitetyn taito ja kokemus sekä tehtävän laatu ja laajuus. 8 Tuomioistuin voi määrätä edunvalvojan täysi-ikäiselle, joka sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi on kykenemätön valvomaan etuaan taikka huolehtimaan itseään tai varallisuuttaan koskevista asioista, jotka vaativat hoitoa eivätkä tule asianmukaisesti hoidetuiksi muulla tavoin.

10 Miten edunvalvojaa haetaan? Maksaako, kuinka paljon maksaa edunvalvoja asianomaiselle? Hakemus tai ilmoitus maistraatille Liitteeksi selvitys edunvalvonnan tarpeesta, lääkärinlausunto, suostumukset. Maistraatin hakemusmaksu 149 Edunvalvojan vuosipalkkio määräytyy varojen ja tulojen mukaan, perusmaksu on / vuosi, lisämaksuja toimenpiteiden ja varallisuuden perusteella Maistraatin tilintarkastuspalkkio /vuosi

11 "Down-nuorimiehemme on nyt 20-vuotias ja hänellä ei ole edunvalvojaa. Poikamme ei osaa lukea muuta kuin visuaalisesti oppimaansa. Hän kirjoittaa oman nimensä ja autettaessa sanoja. Olemme Peimarin asiakkaita ja siellä on tehty kuntoutussuunnitelmat vuodesta 2005 alkaen, jolloin muutimme Loimaalle. Ennen kuin poikamme täytti 16 v., olin jo aktiivisesti hyvissä ajoin yhteydessä Salon maistraattiin. Kerroin tilanteemme, että minä äitinä hoidan kaikki asiat. Kysyin, pitäisikö pojallamme olla edunvalvoja. Sain silloin vastaukseksi, että kun on noin aktiivinen äiti, joka hoitaa asiat, niin ei suositella suuren vaivan vuoksi. Emme siis ole tehneet mitään. Täysi-ikäisyys toki toi erilaisia ongelmia muun muassa pankkiasioissa Kelan etuuksien vuoksi. Pojallamme on nyt ollut 2 vuotta verkkopankkitunnukset, joita minä käytän, pankin kanssa on tehty sopimukset. Välillä olemme saaneet vinkkejä, että edunvalvonta-asialle olisi tehtävä jotakin. Nyt tulee eteen tilanne, että poikamme saattaa löytää itselleen oikeanlaisen kodin ja siis saattaa muuttaa lähiaikoina toiseen kuntaan ensin kokeilemaan ja mahdollisesti sitten myös saattaa muuttaa pois vanhempien luota. Mitä nyt pitäisi tehdä?"

12 8 asioista, jotka vaativat hoitoa eivätkä tule asianmukaisesti hoidetuiksi muulla tavoin. Jos asiat edelleen hoituvat, ei tarvitse tehdä mitään. Jos asioiden hoito pitkän välimatkan tai muun syyn vuoksi vaikeutuu, voi olla syytä harkita edunvalvojan hakemista. Pelkästään muutto ei välttämättä aiheuta edunvalvonnan tarvetta.

13 Kysymykseni liittyisi testamentin tekoon - onko se edunvalvoja joka kysyy päämieheltä hänen toiveistaan testamentin suhteen (jonkun todistajan läsnä ollessa?), missä vaiheessa testamentti kannattaa tehdä (päämiehellä sairauksia, oma vanhempi laitoksessa), voiko päämiehelle ehdottaa testamentattavia kohteita? 29 Edunvalvojalla ei ole kelpoisuutta päämiehensä puolesta antaa suostumusta avioliittoon tai lapseksiottamiseen, tunnustaa isyyttä, hyväksyä isyyden tunnustamista, tehdä tai peruuttaa testamenttia eikä edustaa päämiestään muussa sellaisessa asiassa, joka on näihin rinnastuvin tavoin henkilökohtainen. Lähtökohta testamenttia tehtäessä on aina oma tahto. (Yleinen) edunvalvoja ei milloinkaan kehota päämiestä tekemään testamenttia eikä kysy päämiehen toiveista testamentin suhteen eikä varsinkaan ehdota testamentattavia kohteita. Jos päämies oma-aloitteisesti haluaa tehdä testamentin, voi edunvalvoja avustaa päämiestä testamentin tekemiseen liittyvissä asioissa. Yleensä on hyvä hankkia lääkärinlausunto, jossa lääkäri ottaa kantaa päämiehen kykyyn ymmärtää testamentin merkitys.

14 Voiko vanhempi huolehtia täysi-ikäisen kehitysvammaisen lapsensa rahaasioista ilman, että on maistraatin valtuuttama edunvalvoja? Jos asiat tulevat muulla tavoin asianmukaisesti hoidetuiksi, ei edunvalvojaa määrätä. Mitä hoitaja voi tehdä, jos asiakkaan vanhempi, joka huolehtii asiakkaan raha-asioista, ei anna tarpeeksi käyttörahaa asiakkaan menoihin? Eikö asiakkaan eläke ole tarkoitettu vain ja ainoastaan asiakkaan elämiseen ja menoihin? Onko vanhemmalla oikeus päättää asiakkaan puolesta mitä tämä tarvitsee ja mitä ei? Jos asiat eivät tule asianmukaisesti hoidetuiksi, edunvalvonta saattaa olla tarpeen. Ilmoitus asiasta maistraattiin riittää. Maistraatti selvittää ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin.

15 Kehitysvammainen jolla ei ole lähiomaisia, ehkä serkkuja voi löytyä joiden kanssa ei ole koskaan ollut tekemisissä... Kuka perii asiakkaan tämän kuoltua? Jos ei ole testamenttia, perintö menee valtiolle. Valtio saa vuosittain tiedon n. 500 perillisittä kuolleesta henkilöstä ja heistä n. 70 %:lla on testamentti. Valtion oikeutta valvoo Valtiokonttori, jolle myös testamentit annetaan tiedoksi.

Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen

Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen Vanhemman tehtävät lapsensa edunvalvojana Mitä edunvalvonta tarkoittaa ja kuka on lapsen edunvalvoja? Kuka valvoo edunvalvojan toimintaa? Miten lapsen omaisuutta

Lisätiedot

Ehdotus menettelytavoista edunvalvonnan tarpeen arvioimisessa

Ehdotus menettelytavoista edunvalvonnan tarpeen arvioimisessa Ehdotus menettelytavoista edunvalvonnan tarpeen arvioimisessa 1 Lukijalle Tämä ehdotus on tarkoitettu niiden tahojen käyttöön, jotka käytännön työssä joutuvat pohtimaan, kuinka heidän täysi-ikäisen asiakkaansa

Lisätiedot

USKOTTU MIES EDUNVALVOJA HOLHOOJA

USKOTTU MIES EDUNVALVOJA HOLHOOJA USKOTTU MIES EDUNVALVOJA HOLHOOJA Boråsin yliholhouslautakunnan käsikirja SISÄLLYSLUETTELO Yliholhooja 2 Yliholhoojan suorittama valvonta 2 Uskottu mies 2 Uskotun miehen tarve 3 Hakemus/ilmoitus 3 Uskotun

Lisätiedot

Holhoustoimen kehittämistyöryhmän kannanotot (päivitetty 23.1.2015)

Holhoustoimen kehittämistyöryhmän kannanotot (päivitetty 23.1.2015) Holhoustoimen kehittämistyöryhmän kannanotot (päivitetty 23.1.2015) Sisältö 1. Yleistä kannanotoista 2. Hakemisto 3. Kannanotot 1 Yleistä kannanotoista Tällä sivulla julkaistaan oikeusministeriön asettaman

Lisätiedot

oikeusopas selkokielellä Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa Muistisairaan ihmisen oikeudet

oikeusopas selkokielellä Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa Muistisairaan ihmisen oikeudet Muistisairaan ihmisen oikeudet Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas selkokielellä Anna Mäki-Petäjä-Leinonen ja Henna Nikumaa Toim. Inkeri Vyyryläinen Sisältö Johdanto 1 Ihmisoikeudet Muistisairaan

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja

Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja Päivitetty 3.7.2013 Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja 1. Yleistä 2. Asiasanahakemisto 2.1. Asiasanat 2.2. Asiasanat ja otsikot 3. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuja aikajärjestyksessä

Lisätiedot

Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille

Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 29.11.2013 Auri Koskinen ja Hanna

Lisätiedot

Miten tuen muistisairaan ihmisen itsemääräämisoikeutta ja oikeudellista toimintakykyä?

Miten tuen muistisairaan ihmisen itsemääräämisoikeutta ja oikeudellista toimintakykyä? Miten tuen muistisairaan ihmisen itsemääräämisoikeutta ja oikeudellista toimintakykyä? Porvoo 6.2.2015 Projektijohtaja Henna Nikumaa Suomen muistiasiantuntijat ry Sosionomi (YAMK), tohtorikoulutettava

Lisätiedot

Edunvalvojan tehtävä

Edunvalvojan tehtävä Edunvalvojan tehtävä Sisältö Edunvalvojan tärkeimmät tehtävät... 3 Edunvalvojan oikeus palkkioon... 5 Edunvalvonnan tarpeen uudelleen arviointi... 5 Edunvalvojan tehtävän päättyminen... 6 Holhousviranomainen...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Tehtävien vastaukset luku 3 Oikeustoimet ja vahingonkorvaus

Tehtävien vastaukset luku 3 Oikeustoimet ja vahingonkorvaus Tehtävien vastaukset luku 3 Oikeustoimet ja vahingonkorvaus 1. Vastaus a) vapaamuotoinen kaksipuolinen oikeustoimi eli sopimus, tarkemmin ilmaistuna kauppa b) määrämuotoinen kaksipuolinen oikeustoimi c)

Lisätiedot

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 1 Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, edunvalvonta-asiamies, Alzheimer-keskusliitto ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Alzheimer-keskusliitto (toim.) DEMENTOITUVAN

Lisätiedot

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013 Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013 14.1.2013 Yleistä perimyksestä Kuolemantapauksen jälkeen perittävän omaisuus siirtyy uudelle omistajalle joko perintöoikeuden tai testamentin nojalla. Mikäli

Lisätiedot

Pankkisalaisuusohjeet 2009

Pankkisalaisuusohjeet 2009 Pankkisalaisuusohjeet 2009 i Sisältö Sivu 1 PANKKISALAISUUDEN PERIAATE JA SEN KEHITTYMINEN 1 2 PANKKISALAISUUDEN JA PANKIN LIIKESALAISUUDEN ERO 1 3 SALASSAPITOVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVAT YHTEISÖT 2

Lisätiedot

Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys. Käytännön OIKEUSOPAS. väkivaltarikoksen uhrille. Toimittanut Jaana Koivukangas

Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys. Käytännön OIKEUSOPAS. väkivaltarikoksen uhrille. Toimittanut Jaana Koivukangas Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys Käytännön OIKEUSOPAS väkivaltarikoksen uhrille Toimittanut Jaana Koivukangas Käytännön OIKEUSOPAS väkivaltarikoksen uhrille Toimittanut Jaana Koivukangas Julkaisijat:

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, erityisasiantuntija, Muistiliitto ry ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Muistiliitto ry (toim.) SISÄLTÖ: I Ihmisoikeudet 1. Muistisairaan

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

Leskiopas ~ opas nuorena leskeytyneelle

Leskiopas ~ opas nuorena leskeytyneelle Leskiopas ~ opas nuorena leskeytyneelle Satu Kemppainen ja Suomen nuoret lesket ry, 2010 Opasta on päivitetty 2011 ja 2012 Taitto: Jyrki Pitkänen 3. painos, Kopijyvä Oy, Jyväskylä, 2012. Opas on ladattavissa

Lisätiedot

1 (109) PÄIVITETTY 6.11.2009. (((äää PPP

1 (109) PÄIVITETTY 6.11.2009. (((äää PPP 1 (109) PÄIVITETTY 6.11.2009 P (((äää PPP 2 (109) SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...7 2. LAPSEN HUOLTO JA ASUMINEN...9 2.1. Yleistä...9 2.2. Lähihuoltajuus ja lapsen asuminen...9 2.2.1. Vanhemman puuttuva

Lisätiedot

Hei, Toivomme, että tästä oppaasta on hyötyä, antaa vastauksia kysymyksiin ja näin ollen edesauttaa sinua itsenäistymisessä.

Hei, Toivomme, että tästä oppaasta on hyötyä, antaa vastauksia kysymyksiin ja näin ollen edesauttaa sinua itsenäistymisessä. Itsenäistyvän opas Hei, edessäsi avautuu itsenäistyvän opas. Tämän oppaan tarkoituksena on tarjota tietoa itsenäistymisestä ja omilleen asettumisesta selkeytetysti nuorten kielellä. Oppaan sisältö on koottu

Lisätiedot

Itsenäis opas ty vän

Itsenäis opas ty vän Itsenäistyvän opas Toimitus: Heidi Åkerblom, projektikoordinaattori, Vantaan nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kehittämishanke (2011-13), Vantaan nuorten tieto- ja neuvontapalvelu Jeesi Anniina Lehtoranta,

Lisätiedot

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen. Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen. Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula 2 Esipuhe Perustuslain 19 mukaan jokaisella, joka ei kykene

Lisätiedot

PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL 2012. Antti Kolehmainen

PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL 2012. Antti Kolehmainen PERHE- JA PERINTÖTÖOIKEUS KL 2012 Antti Kolehmainen Perhe- ja perintöoikeus 1. Parisuhdeoikeus 2. Perintöoikeus 3. Edunvalvontaoikeus 4. Lapsioikeus KURSSIN TAVOITTEET 1. Puolisoiden ja parisuhdekumppaneiden

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Hyvinkään kaupunki Sosiaali ja terveyslautakunta 26.6.2015. Toimeentulotuen myöntämisohje 1.8.2015 alkaen

Hyvinkään kaupunki Sosiaali ja terveyslautakunta 26.6.2015. Toimeentulotuen myöntämisohje 1.8.2015 alkaen Hyvinkään kaupunki Sosiaali ja terveyslautakunta 26.6.2015 Toimeentulotuen myöntämisohje 1.8.2015 alkaen 2 Esipuhe Perustuslain 19 mukaan jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää

Lisätiedot

Potilasasiakirjojen tietosuojaohje

Potilasasiakirjojen tietosuojaohje Kauniaisten kaupunki sosiaali- ja terveystoimi Potilasasiakirjojen tietosuojaohje Ehdotus sosiaali- ja terveyslautakunnalle 21.4.2015 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 POTILASASIAKIRJOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia taloudellisesta tuesta (sosiaaliavustuksesta)

Kysymyksiä ja vastauksia taloudellisesta tuesta (sosiaaliavustuksesta) Frågor och svar om ekonomiskt bistånd översättning till finska Artikelnummer 2006-114-3 Kysymyksiä ja vastauksia taloudellisesta tuesta (sosiaaliavustuksesta) Lyhyitä vastauksia yleisimpiin kysymyksiin

Lisätiedot

KUOLINPESÄN OSAKKAAN ASEMA JA VELVOLLISUUDET

KUOLINPESÄN OSAKKAAN ASEMA JA VELVOLLISUUDET Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusala Yritysten ja taloushallinnon juridiikka Iira Ojanen KUOLINPESÄN OSAKKAAN ASEMA JA VELVOLLISUUDET Opinnäytetyö 2012 Tiivistelmä

Lisätiedot

Mietitkö eroa tai oletko jo eronnut?

Mietitkö eroa tai oletko jo eronnut? Mietitkö eroa tai oletko jo eronnut? Sisällys Sivu Avioeron hakeminen Avoliitosta eroaminen Ero väkivaltaisesta suhteesta Auttajatahot Käräjäoikeus Oikeusaputoimisto Porvoon turvakoti Kela Lastenvalvoja

Lisätiedot

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje 2013 Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje 2013 Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje 2013 Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula Ohjeet käsitelty Järvenpään sosiaali- ja terveyslautakunnassa 12.12.2012 92

Lisätiedot