4/1996 ~~NNUSRATKAJSUJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4/1996 ~~NNUSRATKAJSUJA"

Transkriptio

1 4/996 NNUSRATKAJSUJA

2 V AKOLAN RAKENNUSRATKAISUJA sarjassa julkaistaan ehdotuksia käytäntöön soveltuviksi rakennusratkaisuiksi Esitetyt piirustukset ja muu informaatio ovat tarkoitetut suunnittelun apuvälineiksi Ne perustuvat yleensä tutkimus ja testaustuloksiin, koerakennuskokemuksiin tai kirjallisuudessa esitettyihin ratkaisumalleihin Ehdotukset ovat yleisluonteisia joten niiden soveltaminen edellyttää tapauskohtaista suunnittelua Vastuu lopullisesta mitoituksesta ja rakenneratkaisuista on aina suunnittelijalla ;,,;Tf_ ","< t,:: :, " k,, Jstitut of,griculturat:flgi, < ; r; "v::,, /</\:;;!_ :"\: :: ;,,: : ::fr : :,",!! ;::;i: : AadrQs :,?; :, j :re,iephohe i Vakolå:ntie 55, +358,224 FIN:o:woo vn f " ;tteld:lo& : FINI)!;Np :, 58:9 2? ISSN

3 JOHDANTO V AKOLAn koerakentamistoiminnan tarkoituksena on tuottaa nopeasti tietoa käytännön tarpeisiin Hinnaltaan edullisia kylmiä karjasuojia kehitettäessä rakennuksen rungon kustannukset oli jo saatu minimoitua, mutta suunnittelun edetessä todettiin perustuskustannusten olevan vielä liian suuret verrattuna rakennusrungon kustannuksiin Perustusten osalta on nyt pyritty kehittelemään perinteisten perustamistapojen rinnalle kylmiin karjasuojiin soveltuvia edullisempia ja kevyempiä perustamisratkaisuja Keveydestä huolimatta näillä perustamistavoilla saavutetaan rakennukselle riittävä käyttöikä sekä helppo huollettavuus Näitä rakenteita on tarvittaessa yksinkertaista korjata ja vaihtaa Rakenteille sallitaan myös pieni eläminen Koerakennuskohteeseen kehitettiin painekyllästetystä puusta ja betonista kevyt perustus (C), joka ei vaadi lainkaan syvyyskaivuja,vaan pintamaan poiston jälkeen koko perustus voidaan toteuttaa noin 5 mm vahvalle sorapatjalle Perinteiset perustamistavat (A ja B) olisivat aiheuttaneet, paitsi normaalit teräsbetoniperustuskustannukset, myös mittavat maansiirtotyöt kaivuineen ja täyttöineen Tässä esitetyissä, koerakennuskohteeseen laadituissa eri perustamistaparatkaisujen vertailuissa selviävät perinteisten ja kevyiden perustusratkaisujen kustannuserot Koerakennuskohteen pohjaratkaisu, johon perustamistapojen hintavertailu on tehty ll» i t =A=F=lF=F==F=F,_ llr=!b:b==j=:bob:::bd:dbkb L "" PERUSTAMISTAVAT A B C l Perustaminen roudattomaan syvyyteen betonilla tai harkoilla tai molemmilla Routaeristetty matalaperustus betonilla tai harkoilla tai molemmilla Kevytperustus betonista ja painekyllästetystä puusta,,

4 2 A PERUSTAMINEN ROUDATTOMAAN SYVYYTEEN Rakennuksen maa ja pohjarakenteet pintamaan poisto salaojat kaivut, täytöt Perustukset ja alapohjarakenteet betoniseinäanturat betonipilarianturat betoniperuspilarit betoniperusmuurit perusmuurit kevytsoraharkosta maavarainen teräsbetonilaatta YHTEENSÄ Kevytsoraharkkoperusmuuri ja betoniantura Betonipilariperustus mk mk 7 2 mk 945 mk/jm 74 rnk/kpl IQ;;,;t!drHUOP AK A ST A SLAMMAUS +6oot G) () : C> <> _ _ _! "_ f, " r rj L, +6 i

5 VARTTI P6, VARTTI P6 Ml NER I Tl 38, K 6, 75x2 K 3 SEINA + f RAKO 5 22 c,i!k x 75 "<:ll l v trunkotolpat 5x 2KPL +2 5 K3 _l UMPISEINA t Pl LARI, K PILAR I, K UNKOTOLPAT + NSKA P 5 (/ ""i 85, ( 7 5 x2 PA IN EKYLLÄSTETTY ALAJUOKSU 5x RAPPAUS TAI RUH 2 SLAMMAUS Q +6 () \ RAPPAUS TAI, Q _j_, G) PA NE KYLLÄSTETTY ALAJUOKSU 5x RUOKI N T TIIVI STETTY :::r,,l / +6oo + REHU[SH LAATTATERÄS 5x6 L5 HUOPAKAI S TA SORA UMPISE INÄ < TIIVISTETTY SORA " "5 SLAMMAUS RUH 2 () Nl SKAPUOM lj 6 L Q PAINEKYLLÄSTETTY + t h ALAJUOKSU 5 x HU PA KA STA ;,;;;n=:=;\t 75x2 6, +5+ A 25 a rf c===::/== ==; == 2 :L_ t + ++ «Ot ======[t A>/NERÄS h:t HUOPAKAI STA t 2 KPL, K 3 2DOO NISKAPUOMI,, + 6 RAKO SEINÄ

6 3 B ROUTAERISTETTY MATALAPERUSTUS RakeiUluksen maa ja pohjarakenteet pintamaan poisto salaojat kaivut, täytöt 7 52 mk Perustukset ja alapohjarakenteet betoniseinäanturat betonipilarianturat betoniperuspilarit betoniperusmuurit perusmuurit kevytsoraharkosta maavarainen teräsbetonilaatta routaeristyslevyt YHTEENSÄ Kevytsoraharkkoperusmuuri ja betonianturaroutaeristeet Betonipilariperustus, routaeristeet mk 75 9 mk 55 mk/jm 487 mk/kpl Å 8 SLAMMAU S <l6oo+ [) J a rl, +6

7 VARTTI P6, VA,RTTI 38> K 6, 7\,2 tl* L 2 K 3 7 >2 /) f++ S E INA 38 x K 6 75>2 K 3 RAKO UMPISEINÄ P6 MINERITI 22 \ cr t!l 2 RUNKOTOLPPA,J5,K 35 +PILARI, K 35 t P ILARI, K Q t frunkoto LPA:f 5 r j" tt LAATTATERÄS >6 LJOO ALAJUOKSU SOx LAATTATERAS 5>6 LIOO,c H UOPAKA IITA UMP ISEINÄ SEINA r+rc ""T PAINEKYLLÄSTETTY f f 2 NISKAPUOMI BIO 8 l RUNKOTOLPPA 38 K6 RAKO RAPPAUS TA I SLAMMAUS R UH 2 t t "f PAINEKYLLÄSTETTY ttn ALAJUOKSU 5(> HUOPAKAISTA 7\ 2, LAATTAHRAS 56 LIOO PAINEKYLLÄSTETTY ALAJUOKSU 5 HUOPAKA ST A 4 RUDKINT 5 ;oo """" H NISKAPUOM 2 8 Ml " " i + w t u 4 +6oo+ G) \) t, 24 ", TIIVISTETTY SORA, Ml + 6 ( 4> +soo+ B

8 4 C KEVYTPERUSTUS PAINEKYLLÄSTETYST Ä PUUSTA JA BETONISTA Rakennuksen maa ja pohjarakenteet pintamaan poisto salaojat soratäyttö 94 mk Perustukset ja alapohjarakenteet 2 (){)()mk betonianturat k 26 tukiraudat (laattateräkset) painekyllästetty sokkelikehikko " perustuspilari maavarainen betonilaatta (raudoitusta vain liikuntasaumakohdissa) :maavarainen teräsbetonilaatta YHTEENSÄ Painekyllästetty sokkelikehikko, tukiraudat, betonianturat Painekyllästetty peruspilari 394 mk 62 mk/jm 2 mk/kpl HUOPAKAISfÅ PA INEKYLLÄ STETTY J jo,j $ TOLPPA 25 OG o: Q>o " ":,, q :)O;"e ei;,!q) ij C> <:>,, C; b,, :

9 VARTTI 38x, K 6 P6 VARTTI P6 3Bx,K6 75x2, K x 2 RAKOSE NA t+ 2 V UMPI S"EI NÄ 5 )) /) 5 RUNKOTOLPPA 38 4 RUNKOTOLPPA 22x 75 / 7 / 5x 2KPL, K 3 RAKOSE NÄ t RUNKOTOLPAT ] t P I L AR, K PILARI, K x, 2KPL,K3 ALAJUOKSU NISKAPUOMII, x 2 rtfain EKYLLÄ STETTY ALAJUOKSU 5x 4 RUOK INTA PÖYTÄ 25 Tll VISTHTY SORA, G,?5 _l j j_, L_ J!,_, o ; L _J PAINEKYLLÄSTETTY ALAJUOKSU 5x 75 PAINEKYLLÄSTETTY TOLPPA TTY LSOO RE H U E S T E fitt LAATTATERAS Sx6! " : " : Q, " HIEKKA,, SORA TIIVISTETTY, L j_, L J 2 _sz UMPISEI NA 85 LAATTATERÄS 5x6 L 5 + NISKAPUOMI rltr PA INEKYLL ASTE TTY + RUNKOTOLPAT "> $ 8 //"" 2 K 3 / zk c h l

10 5 TOTEUTETUN PEUSTUSRA TKAISUN C TYÖV AlliEITA Kuva Pintamaa poistettu ja 5 mm:n sorapatja levitetty sekä painekyllästetyt perustuspilarit kairattu paikoilleen Kuva 2 Painekyllästettyjä sokkelihirsiä asetettu paikoilleen Kuva 3 Tukirautojen kiinnirysbetonimonttu kaivettu sorapatjaan Kuva 4 Lattialaatta valettu, sokkelihirsien pituusjatkos, kiinnirysraudat pultattu paikoilleen Kuva 5 Perustukset ja laattavalui valmiit, runko rakenteilla

11 6 KIRJALLISUUTTA ANON Rakentajan kalenteri, osa Rakennusmestarien keskusliitto, Rakennustietosäätiö VALTANEN, E 995 Koneenrakentajan taulukkokirja Teknolit OY Talonrakennuksen routasuojalisohjeet VTT geotekniikan laboratorio Rakentajain Kustannus OY Routavauriot ja routasuojaus, suunnitteluohjeita ja esimerkkejä RIL Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL r y JARLE, PO 995 Rakenteiden yksikkökustannuksia MRO E2, Maa ja metsätalousministeriö

12 V AKOLAn tutkimusselostuksia 46 Käyttökokemuksia 8luvulla rakennetuista kalustovajoista, varastokuivureista ja pihatoista Lannoitteenlevityksen tasaisuus Jauhatuksen tilantarve ja pölyhaittojen vähentäminen Maatalouskoneiden tietokanta Lannanpoistolaitteiden toiminta ja kestävyys Pienten pihatoiden ilmanvaihdon erityisvaatimukset Tuotantorakennusten suunnittelu ja rakentaminen käytännössä Hellävarainen perunankorjuu Syyskyntää korvaavien muokkausmenetelmien vaikutus kevätvehnän satoon Pitkäaikaisen äurattoman viljelyn vaikutukset hiesusaven rakenteeseen ja vilj avuuteen Ei julkaisua 56 Kasteiden pintojen kosteudentuotanto navetoissa Kylmäilmakuivurin mitoitus ja käyttö Leikkuupuimurin kulkukyky vaikeissa olosuhteissa Lietelantajärjestelmien toimivuus 99 6 Heinän varastokuivaus 99 6 Viljankuiva\}ksen pölyhaitat Säilärehun siirto ja käsittely talvella Naudanlihan tuotantomenetelmät ja rakennukset Kiedotun pyöröpaalisäilörehun valmistustekniikka ja laatu Hellävarainen perunan kauppakunnostus Naudanlihan tuotantomenetelmät ja rakennukset II Betonitja muovit navetan lattiamateriaaleina Lannankäsittelyn taloudellisuuden ja lannan ravinteiden hyväksikäytön parantaminen The effect of ground profile and plough gauge wheel on ploughing work with a mounted plough Järeän sahatavaran mekaaniset ominaisuudet Varattu 72 Varattu 73 Lannan levitys kasvustoon 996 Osa 2 Lietelannan levitysmahdollisuudet kasvavaan viljanoraaseen 74 Kylmäkasvattamoiden kuivikepohjien toimivat vaihtoehdot 996 V AKOLAn rakennusratkaisuja 994 Kylmä osakuivikepohjainen emolehmäkasvattamo 2/995 Rehtijärven keinokosteikko 3/995 Puurakenteiset ruokintaaidat ja parrenerottimet 4/996 Perustamistapojen hintavertailu Koerakennuskohde: kylmäpihatto lypsylehmille ja mulleille V AKOLAn tiedotteita 44/89 Pohjoismaiset lypsykone ja laiteohjeet 45/89 Säilärehun korjuu pyöröpaalaimella 45 S/89 Rundbalsensilering 46/9 Kevytsora lietesäiliön katteena 47/9 Lietelannan kompostointi 48/9 TUrvallinen ja nopea työkoneiden kytkentä 49/9 Betonit ja muovit navetan lattiamateriaaleina 5/9 Pölyn ja roskien talteenotto lämminilmakuivaamossa 592 Viherkesannon perustaminen ja hoito 52/92 Kaasut ja pöly eläinsuojien ilmanvaihdossa 53/93 Lannoitteenlevittimien levitystasaisuus 54/93 Maaseudun koerakentamisen ohjelmointi 55/93 Pyöröpaalisäilörehun korjuu, varastointi ja laatu 56/93 Maaseuturakentamisen ideakilpailu 57/93 Syyskylvöjen varmentaminen 58/93 Maatilan ja maatilamatkailun jätehuolto 59/93 Maatilamyymälätoiminta vanhassa maatilan asuinrakennuksessa 6/93 Tyhjien maatilarakennusten uusi käyttö 6/94 Lietelannan varastointi ja levitys 62/94 Tuotantorakennusten alapohjia ja pihaalueiden päällysrakenteita 63/94 Turvallinen puunpiikanta 64/94 ltkupintatuloilmalaitteen vaikutus eläinsuojassa 65/94 Oksainen hake pienpolttimissa 66/94 Pako ja savukaasujen analysointi 67/94 Käyttökokemuksia jyräkylvölannoittimista 67S/94 Brukserfarenheter av vältkombisåmaskiner 68/94 Käsikäyttöisten liekittimien käyttöominaisuuksia 69/95 Renkaiden vaikutus traktorin vetokykyyn ja maan tiivistymiseen, 7/95 Hakkeen kuivaus imuilmalla 795 Klapikattiloiden käyttöominaisuudet

13 Vihdin Painorasterr Oy 996

Vt-ALK Tiedote 59/93

Vt-ALK Tiedote 59/93 Vt-ALK Tiedote 59/93. 41111i#11011111Vii,igUlmo=b,,,go II 1/(1 \ %11N041,~4 '4" liallidir - ---- ---,:---=----- Raimo Huotelin Maatilamyymälätoiminta vanhassa maatilan asuinrakennuksessa MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

Kevytrakenteinen lammashalli Suomen ilmastossa

Kevytrakenteinen lammashalli Suomen ilmastossa Maa- ja elintarviketalous 142 Kevytrakenteinen lammashalli Suomen ilmastossa Tapani Kivinen ja Eeva Mustonen Teknologia Maa- ja elintarviketalous numero 142 48 s. Kevytrakenteinen lammashalli Suomen ilmastossa

Lisätiedot

TUOTANTORAKENNUSTEN SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN KÄYTÄNNÖ S SÄ

TUOTANTORAKENNUSTEN SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN KÄYTÄNNÖ S SÄ PPA 1 03400 VIHTI 913-46 211 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY VAKOLAN TUTKIMUSSELOSTUS N:O 52 M. PUUMALA - J. MANNI -II. SARIN

Lisätiedot

Pientalojen perustusten ja tuulettuvan alapohjan korjaus

Pientalojen perustusten ja tuulettuvan alapohjan korjaus Juha Rajahalme Pientalojen perustusten ja tuulettuvan alapohjan korjaus Kosteustekninen toiminta Opinnäytetyöt, rakennusterveys 2012 JUHA RAJAHALME Pientalojen perustusten ja tuulettuvan alapohjan korjaus

Lisätiedot

VAKOLAn tiedote 69/95

VAKOLAn tiedote 69/95 Maatalouden tutkimuskeskus VAKOLAn tiedote 69/95 Esa Elonen Laura Alakukku Pauli Koskinen Renkaiden vaikutus traktorin vetokykyyn ja maan tiivistymiseen MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Agricultural Research

Lisätiedot

Jälleenrakennuskauden pientalon korjausopas

Jälleenrakennuskauden pientalon korjausopas Jussi Karjalainen, Tommi Riippa Jälleenrakennuskauden pientalon korjausopas Aducate Reports and Books 15/2010 Aducate Centre for Training and Development JUSSI KARJALAINEN TOMMI RIIPPA Jälleenrakennuskauden

Lisätiedot

Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS

Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS 1 Tutkimuksia ja selvityksiä 6/ 2007 Research Reports 6/2007 Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS Kuopio 2007 ISBN 978-951-27-0723-2 ISBN 978-951-27-0649-5 (PDF) ISSN 0789-4317 2.

Lisätiedot

THE ART OF INSULATION. Eristä oikein PERUSTUSTEN JA ALAPOHJIEN ERISTYSOPAS. Oppaan avulla eristät uusien energia tehokkuusvaatimusten mukaisesti.

THE ART OF INSULATION. Eristä oikein PERUSTUSTEN JA ALAPOHJIEN ERISTYSOPAS. Oppaan avulla eristät uusien energia tehokkuusvaatimusten mukaisesti. THE ART OF INSULATION Eristä oikein PERUSTUSTEN JA ALAPOHJIEN ERISTYSOPAS Oppaan avulla eristät uusien energia tehokkuusvaatimusten mukaisesti. Mitä EPS on? matala energia eriste EPS eli paisutettu polystyreeni

Lisätiedot

Tallirakentaminen ja tekniikan hyödyntäminen

Tallirakentaminen ja tekniikan hyödyntäminen Tallirakentaminen ja tekniikan hyödyntäminen Opas 2/4 Suvi Louhelainen ja Terhi Thuneberg (toim.) Hevosyritys huippukuntoon (2010 2013) Tallirakentaminen ja tekniikan hyödyntäminen Opas 2/4 Suvi Louhelainen

Lisätiedot

1980-luvun pientalojen rakenneratkaisut

1980-luvun pientalojen rakenneratkaisut Minna Laurinen 1980-luvun pientalojen rakenneratkaisut Niiden yleisimmät ongelmakohdat ja korjausehdotukset Aducate Reports and Books 10/2011 Aducate Centre for Training and Development MINNA LAURINEN

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma/korjausrakentaminen ja rakennusrestaurointi

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma/korjausrakentaminen ja rakennusrestaurointi KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma/korjausrakentaminen ja rakennusrestaurointi Aaro-Matti Pakkanen MAANVARAISTEN ALAPOHJIEN VAURIOMEKANISMIT Opinnäytetyö 2011 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

PIHATON SUUNNITTELU. Katri Kiikka 2002 Oulun seudun ammattikorkeakoulu

PIHATON SUUNNITTELU. Katri Kiikka 2002 Oulun seudun ammattikorkeakoulu PIHATON SUUNNITTELU Katri Kiikka 2002 Oulun seudun ammattikorkeakoulu PIHATON SUUNNITTELU Katri Kiikka Opinnäytetyö 24.4.2002 Rakennetun ympäristön ja hyvinvoinnin koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Leca. -harkkorakenteet. Suunnitteluohje, RakMk B5 mukainen. www.e-weber.fi

Leca. -harkkorakenteet. Suunnitteluohje, RakMk B5 mukainen. www.e-weber.fi Leca -harkkorakenteet Suunnitteluohje, RakMk B5 mukainen PERUSTUKSET Leca Lex harkkorakenteet ULKOSEINÄT Leca Term ja Leca Design -rakenteet 4-14 / 20.12.2013 korvaa esitteen 4-14/1.5.2013 www.e-weber.fi

Lisätiedot

EPS-eristeiden asennusohjeet. Routa- ja lattiaeristeet

EPS-eristeiden asennusohjeet. Routa- ja lattiaeristeet EPS-eristeiden asennusohjeet Routa- ja lattiaeristeet EPS-lämmöneristeet EPS-eristeet ovat polystyreenistä valmistettuja lämmöneristeitä, joita käytetään laajalti rakentamisessa. Hyvän lämmöneristyskykynsä,

Lisätiedot

MTT:n selvityksiä 72. Jaloittelutarhat. -rakenteet ja varusteet. Maarit Puumala. Teknologia

MTT:n selvityksiä 72. Jaloittelutarhat. -rakenteet ja varusteet. Maarit Puumala. Teknologia MTT:n selvityksiä 72 Jaloittelutarhat -rakenteet ja varusteet Maarit Puumala Teknologia MTT:n selvityksiä 72 17 s., 7 liitettä Jaloittelutarhat -rakenteet ja varusteet Maarit Puumala Maa- ja elintarviketalouden

Lisätiedot

PIENTEN PIHATOIDEN ILMANVAIHD ON ERITYISVAATIMUKSET

PIENTEN PIHATOIDEN ILMANVAIHD ON ERITYISVAATIMUKSET PPA 1 03400 VIHTI 90-224 6211 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY VAKOLAN TUTKIMUSSELOSTUS NRO 51 P. KAPUINEN - J. KARHUNEN PIENTEN

Lisätiedot

Harkkokäsikirja Kevytsoraharkot ja betoniharkot

Harkkokäsikirja Kevytsoraharkot ja betoniharkot Harkkokäsikirja Kevytsoraharkot ja betoniharkot Tekijät Julkaisija Kustantaja DI Tuomas Palolahti,, Mittaviiva Oy DI, KM Tarja Mäki, Mittaviiva Oy DI Timo Tikanoja Rakennusteollisuus RT ry, liite 1 rak.ins.

Lisätiedot

70-luvun pientalon korjausopas

70-luvun pientalon korjausopas Tapani Moilanen 70-luvun pientalon korjausopas Aducate Reports and Books 13/2011 Aducate Centre for Training and Development TAPANI MOILANEN 70-luvun pientalon korjausopas Aducate Reports and Books 13/2011

Lisätiedot

LAMPOLAN SUUNNITTELU

LAMPOLAN SUUNNITTELU LAMPOLAN SUUNNITTELU Opinnäytetyö Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Mustiala 3.4.2007 Merja Löytönen OPINNÄYTETYÖ Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Mustialantie 105 31310 Mustiala Työn nimi Lampolan

Lisätiedot

Joonas Tastula OMAKOTITALON RAKENTAMINEN KAPPALETAVARASTA JA SEN VERTAILU ELEMENTTITALOPAKETTIIN

Joonas Tastula OMAKOTITALON RAKENTAMINEN KAPPALETAVARASTA JA SEN VERTAILU ELEMENTTITALOPAKETTIIN Joonas Tastula OMAKOTITALON RAKENTAMINEN KAPPALETAVARASTA JA SEN VERTAILU ELEMENTTITALOPAKETTIIN OMAKOTITALON RAKENTAMINEN KAPPALETAVARASTA JA SEN VERTAILU ELEMENTTITALOPAKETTIIN Joonas Tastula Opinnäytetyö

Lisätiedot

Asuntojen radonkorjaaminen

Asuntojen radonkorjaaminen / MAALISKUU 2012 A Asuntojen radonkorjaaminen Hannu Arvela, Olli Holmgren, Heikki Reisbacka Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority / MAALISKUU 2012 Asuntojen

Lisätiedot

Maatilojen energiaohjelman valmistelu Taustatiedot

Maatilojen energiaohjelman valmistelu Taustatiedot Maatilojen energiaohjelman valmistelu Taustatiedot Raportti 2.2.2007 Bionova Engineering Motiva Oy Raportti: Copyright Bionova Engineering 2007 Kannen kuva: Näkymä lypsykarjatilalle Savossa. Bionova Engineering

Lisätiedot

Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen 8. seminaari

Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen 8. seminaari Helmi Kokotti Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen 8. seminaari 7.5.2010 Aducate Reports and Books 11/2010 Aducate Centre for Training and Development HELMI KOKOTTI Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen

Lisätiedot

NAVETAN ILMANVAIHDON TOIMIVUUDEN ARVIOINTI

NAVETAN ILMANVAIHDON TOIMIVUUDEN ARVIOINTI NAVETAN ILMANVAIHDON TOIMIVUUDEN ARVIOINTI Sirpa Lunki Anne Ruotonen Opinnäytetyö 5.5.2004 Luonnonvara-alan koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu Lunki, Sirpa & Ruotonen, Anne. Navetan ilmanvaihdon

Lisätiedot

Tulevaisuuden koti perustuu teräkseen

Tulevaisuuden koti perustuu teräkseen RR-teräsperustus Tulevaisuuden koti perustuu teräkseen RR-teräsperustus Talon perustaminen on nyt entistä helpompaa ja nopeampaa. Rakentajalle tämä merkitsee kustannussäästöjä ja lisävarmuutta. Rautaruukin

Lisätiedot

Puuhallin rakenteet. Esisuunnittelu ja valintaperusteet

Puuhallin rakenteet. Esisuunnittelu ja valintaperusteet Puuhallin rakenteet Esisuunnittelu ja valintaperusteet PUUHALLIN RAKENTEET Esisuunnittelu ja valintaperusteet Puuhallin rakenteet Esisuunnittelu ja valintaperusteet Pdf-painos helmikuu 2009 Teksti Asko

Lisätiedot

Pienrakentajan BETONIOPAS

Pienrakentajan BETONIOPAS Pienrakentajan BETONIOPAS Pienrakentajan betoniopas Tekijät: Ohjaajat: Julkaisija: Kustantaja: Tuomas Palolahti, Mittaviiva Oy Seppo Petrow, Rakennustuoteteollisuus RTT ry Petri Mannonen, Rakennustuoteteollisuus

Lisätiedot

Luonnollinen HYBRIDI- ILMANVAIHTO. Terveellinen rakentaminen ja ekologinen asuminen. EKOKYLÄ tänään, eilen, huomenna

Luonnollinen HYBRIDI- ILMANVAIHTO. Terveellinen rakentaminen ja ekologinen asuminen. EKOKYLÄ tänään, eilen, huomenna Terveellinen rakentaminen ja ekologinen asuminen ISSN 1795-0481 2/2006 Hinta 6,00 EKOKYLÄ tänään, eilen, huomenna VILLA MARJALA nousee jo harjakorkeuteen 1 Luonnollinen HYBRIDI- ILMANVAIHTO PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / Rakennetekniikka. Mikko Ahlgren ERI AIKAKAUSIEN TYYPILLISET HOMEVAURIOT

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / Rakennetekniikka. Mikko Ahlgren ERI AIKAKAUSIEN TYYPILLISET HOMEVAURIOT KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / Rakennetekniikka Mikko Ahlgren ERI AIKAKAUSIEN TYYPILLISET HOMEVAURIOT Opinnäytetyö 2011 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Maatilan talouskeskuksen toiminnallinen ja maisemallinen suunnittelu

Maatilan talouskeskuksen toiminnallinen ja maisemallinen suunnittelu MTT:n selvityksiä 87 Maatilan talouskeskuksen toiminnallinen ja maisemallinen suunnittelu Tapani Kivinen Teknologia MTT:n selvityksiä 87 67 s Maatilan talouskeskuksen toiminnallinen ja maiselmallinen suunnittelu

Lisätiedot