2013 Konservointi T. Sonninen Oy The Decorative: Conservation and the Applied Arts - 24 th IIC Congress in Vienna 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2013 Konservointi T. Sonninen Oy The Decorative: Conservation and the Applied Arts - 24 th IIC Congress in Vienna 2012"

Transkriptio

1 The Decorative: Conservation and the Applied Arts - 24 th IIC Congress in Vienna 2012 Kuva 1. Näkymä historiallisen Albertinan museon tasanteelta Valtion oopperatalolle. Kuva Tuulikki Kilpinen. Luennot IIC:n 24. kongressi pidettiin Itävallassa. Kongressipaikkana oli kaupungin keskustassa sijaitseva Wienin yliopistokampus. Alue on entinen keskussairaala-alue, joka peruskorjattiin ja laajennettiin 1990-luvun lopulla yliopiston ja yritysten käyttöön. Jo pelkästään kongressipaikka tarjosi paljon katseltavaa ja mietittävää, ja mikä voisikaan olla parempi sijoituspaikka IIC:n kongressille ja kulttuurialan opiskelijoille kuin alue, jossa on historialliset rakennukset ja upeat sisäpihat. Alueen suunnitteli keisarillisen hovin arkkitehti Joseph Gerl ( ) ja sairaala otettiin käyttöön Itse kongressi pidettiin uudisrakennuksessa, jonne oli mahdollista sijoittaa raskasta rakennustekniikkaa vaativat luentosalit. Kongressin avauspuheet pitivät opetusministeri Claudia Scmiedel, kongressin paikallisen järjestäjän edustaja rehtori Gerald Basta, University of Applied Arts Vienna ja IIC:n puheenjohtaja Jerry Podany. Kukin puhuja vuorollaan korosti ammattikuntamme keskeistä ja vaativaa osaa kulttuuriperinnön vaalimisessa ja tällaisten kongressien tärkeyttä asiantuntijoiden yhteensaattamisessa ja tiedonvälittäjänä. Kongressin teemana oli The Decorative: Conservation and the Applied Arts. Ornamentit ja koristetaide ovat aina olleet osa ihmiskunnan historiaa ja olennainen osa ihmisyyttä. Luennoissa tarkasteltiin aihetta eri materiaalien ja asiayhteyksien kautta. Korkeatasoiset esitelmät ja posterit käsittelivät teemaa laaja-alaisesti aina yksittäisten esineiden konservoinnista teoreettisempien näkökulmien, konservoinnin filosofian, etiikan ja arvottamisen kautta. Eettinen ja filosofinen puoli painottui esitelmissä, jotka käsittelivät romanialaisen kirkon hiipunutta kattomaalausta, Tutankhamonin hautaholvin seinämaalauksien biologista sienikasvustoa ja historiallisten rakennusten henkiin herättämistä. Esitelmöitsijät toivat esille problematiikan kuinka toimia ja millaisilla argumenteilla. Esitelmissä painotettiin vanhan materiaalin ja siinä tapahtuneiden muutosten hyväksyminen. Konservoinnissa ja restauroinnissa tulisi kyseenalaistaa se kuinka paljon voimme kajota johonkin, ilman että esineen historiallinen arvo katoaa. Ja olisi tarkasteltava missä vaiheessa vaurion poisto ja restaurointi tuhoaa tai häivyttää alkuperäisen materiaalin. 1

2 Kuva 2. Yliopistokampuksen luentosali. Eräs IIC:n kongressien suurimmista anneista on esitelmien laaja-alaisuus ja erittäin korkea taso. Kuulijana saa tietoa sen lisäksi, että omaa erikoisalaa käsitellään uusista näkökulmista, myös mitä alalla kaiken kaikkiaan on tällä hetkellä meneillään. Osa esitelmistä oli jaettu kahteen osaan, jolloin materiaalitutkijat esittivät materiaalitutkimukset ja konservaattorit esittelivät konservointityöt ja dokumentointiin liittyvät asiat. Kahtia jako oli mielekästä, koska silloin asiaan perehtymätönkin sai runsaasti taustatietoa niin materiaaleista kuin tieto-taidon yhdistämisestä varsinaisessa konservointityössä. Rakennusten parissa työskentelevänä konservaattorina oli ilahduttavaa kuunnella esitelmiä ja vierailla kohteissa, joissa täydellisen ja usein varsin rankkojen restaurointien sijaan etsittiin ja esiteltiin uudenlaisia näkökulmia säilyttämiselle. Konservaattori voi olla pelkkä tilanteen tarkkailija ja dokumentoija, eli ei aina tarvita toimenpiteitä vain siksi että on tehtävä jotain tai jokin näyttää vanhalta. Kongressin tiedot ja esitelmät ovat ladattavissa IIC:n kotisivuilta iiconservation.org/. Conservators talk to conservators ekskursiot ja dialogi-keskustelu Kuva 3. Luentosarjan jälkeen pidetty keskustelutilaisuus, jolloin yleisöllä oli mahdollisuus esittää luennoitsijoille kysymyksiä. Ekskursiot suuntautuivat Wienin keskustan kohteisiin ja hieman kauemmas Klosterneuburgin luostariin. Tutustumiskäynnit oli jaettu kahteen osaan, jolloin kaikilla osallistujilla oli aamupäivällä mahdollisuus tutustua lähialueen kohteisiin; museoiden ja konservointikoulun työtiloihin, vanhaan hylättyyn juutalaiseen hautausmaahan ja kuuluisaan wieniläiseen arkkitehtuuriin. Iltapäivällä matkattiin hieman etäämmälle keskiajalla perustettuun Klosterneuburgin luostariin. Luostari on edelleen toiminnassa ja siellä suoritetaan mittavia korjaustöitä. Meneillään oleva julkisivuvärityksen palauttaminen vanhimpaan asuun oli mielenkiintoinen, koska se muutti täysin käsitykseni eri rakennusosien rytmittämisestä värin avulla. Hieman modernimpana vaihtoehtona luostarille oli halukkaille järjestetty mahdollisuus tutustua luostarin lähistöllä sijaitsevaan yksityiseen nykytaiteenmuseoon Essl Museum in Klosterneuburg. Oppaina ekskursioilla toimivat paikalliset konservaattorit ja tutkijat, mm. mielenkiintoisen tittelin omaava lääninkonservaattori. Illalla ekskursioiden päätyttyä oli tarjolla pientä syötävää ja luostarissa valmistettuja viinejä sekä IIC:n kongresseihin liittyvä dialogikeskustelu Not your grandmother s chair. Dialogi-keskustelulle pitämässään alustuksessa Jerry Podany toi esille uusien materiaalien konservoinnin ja säilyttämisen ongelmia. Millaisen haasteen uudet materiaalit ja erilaiset materiaalikokeilut antavat konservaattoreille ja mitä ongelmia nämä materiaalit tuovatkaan mukanaan. Kuinka säilyttää vahasta tehty maljakko, paperista taiteltu tuoli, lumpuista tehty pöytä ja interaktiivinen seinävaate sähköisine sensoreineen? Millaisia säilyttämiseen liittyviä haasteita kohdataan kun esineet ja materiaali ovat teollisuuden jätettä, eläviä organismeja, eksoottisia hybridimateriaaleja, äänimaailmaa, valoa ja kaikenlaisia aistiärsykkeitä. Keskusteluun osallistui seitsemän alalla työskentelevää vaikuttajaa: konservaattoreita, kirjailijoita, taiteilijoita ja nykytaiteen kuraattoreita. Suomalaisena minua kiinnosti erityisesti Tim Bechtholdin alustus, jossa hän kertoi Matti Suuroisen suunnitteleman Futuro-talon (1968) konservoinnista ja materiaalitutkimuksista Münchenin kansainvälisen designmuseon kokoelmissa. Itse Futuro on jo suurikokoinen muovinen säilytettävä esine, jonka si- 2

3 sällä on lisää säilytettäviä muovisia elementtejä ja esineitä. Keskustelu harhautui ehkä liiaksi miettimään itse (taide)teoksia taidehistoriallisesta näkökulmasta ja taideteoksina sen sijaan, että olisi keskusteltu niistä ongelmista, joita konservaattorit kohtaavat uusien materiaalien mukanaan tuomassa problematiikassa. Keskusteltiin suunnittelijan ja taiteilijan käyttämistä materiaaleista ja taiteilijan tarkoitusperistä. Kysymyksiä herätti myös se saako taiteilija puuttua konservointiin ja onko hänellä enää oikeutta muuttaa tai muokata teosta kun se on siirtynyt ateljeesta uudelle omistajalle? tarkoittamaan asuun, eli suunnittelijan/taiteilijan intention säilyttämistä ei esineen säilyttämistä. Dr. Friederike Waentigin mukaan meillä on designesineitä, jotka konservoidaan ja säilytetään raunioina. On paljon esineitä, joita ei voida restauroida tai konservoida ja ne säilytetään ainoastaan dokumentoimalla. Toisaalta on esineitä, jotka restauroidaan täysin niin ulkomuodon kuin toimintakunnon osalta, joten mitään yhtä totuutta ei ole olemassa. Konservointi ei ole koskaan yksiselitteistä eikä konservointia ei voi yleistää yhdeksi menettelysäännöksi tai ohjeeksi. Palkittu slovakialaissyntyinen taiteilija ja suunnittelija Tomás Gabzdil Libertínyn näkemys esim. Kreikan Akropoliksesta oli - miksi se on edelleen vuosia jatkuneiden konservointitöiden jälkeen huonokuntoinen raunio? Eikö ollutkaan tarkoitus palauttaa sen alkuperäistä loistoa? Korjataanhan tuolikin istuttavaan kuntoon niin miksei rauniota. Libertíny kertoi käyttävänsä mehiläisvahaa, koska se säilyy ja näin ollen siitä valmistetut esineetkin säilyvät hyväkuntoisina vuosisatoja. Hän karttaa tarkoituksellisesti teollisia materiaaleja juuri siitä syystä, etteivät ne säily. Hänelle konservointi tarkoittaa esineen palauttamista suunnittelijan Kuvat 4. ja 5. Vierailu Otto Wagnerin ( ] suunnittelemassa Österreichische Postsparkasse -rakennuksessa palautti mieleen mistä suomalaiset 1900-luvun alun arkkitehdit saivat vaikutteensa. Kierros rakennuksessa oli mielenkiintoinen. Otto Wagner käytti rakennuksessa aikoinaan hyvin edistyksellisiä materiaaleja kuten alumiinia. Julkisivujen vuoraus marmorilaatoilla toi uudenlaisen modernin muotokielen rakennukseen. Valitettavasti julkisivujen marmoripinta vaurioitui aiemmin tehdyn liian rankan puhdistustyön yhteydessä. Rakennuksen korjaustöiden vastaava suunnittelija Robert Neumayr (Hoppe Architekten) esitteli kohteen ja linjaukset, joita suunnittelussa noudatettiin, eli millaisia haasteita hän kohtasi työssään. Museonjohtaja Monica Wenzl-Bachmayer Museum Postsparkassesta kertoi kuinka paljon erilaisia arkisto- ja materiaalitutkimuksia sekä selvityksiä rakennuksessa suoritettiin alkaen rakennusmateriaaleista, väreistä, tapeteista, koristemaalaustekniikoista sisustustekstiileihin ja huonekaluihin. Suunnittelijoille aiheutti paljon päänvaivaa raskaan nykytekniikan vieminen rakennuksen kerroksista ja tiloista toisiin rikkomatta alkuperäisiä rakenteita. Wagnerin käyttämät rakennustekniikat olivat ongelmallisia, ja suunnittelussa jouduttiin tekemään muutoksia lisäämällä uutta ilman että vanha tuhoutui tai julkisivuille tuli ylimääräisiä vanhasta poikkeavia rakenteita. 3

4 Kuvat 6 ja luvun arkkitehtuurikierrokseen sisältyi kuuluisa Otto Wagnerin suunnittelema jugendtyylinen Das Majolikahaus ( ). Kuvissa rakennuksen pääfasadi ja pääporrashuone. Itävallassa rakennussuojelulaki on hyvin samankaltainen kuin meillä. Laki turvaa lähinnä julkisivut harvemmin sisätiloja ja sisätiloissakin vain porrashuoneet. Itävallassa oli 1980 tai -90 luvulla varsin mielenkiintoinen vaihe, jolloin lakiuudistuksen yhteydessä voimassa olevaa rakennussuojelulakia ei ollut lainkaan. Käytännössä se tarkoitti sitä, että kuka tahansa olisi voinut purkaa rakennustaiteellisesti merkittävän rakennuksen ilman seuraamuksia ehkä maine olisi hieman mustunut, mutta mitään muuta siitä ei olisi seurannut. Kuva 8. Klosterneuburgin luostarin pääfasadi ja kuvat 9. ja 10. sisäpihan puoleisten rakennusten fasadit, joista oikeanpuoleinen vielä 1980-luvun asussaan tiukasti jäsenneltynä tavan mukaisesti ja oikealla laajojen tutkimusten ja pitkien keskustelujen jälkeen alkuperäiseen klassistiseen asuun palautettu pelkistetyllä muotokielellä jäsenneltynä fasadi. Pani miettimään omiakin väritutkimuksia uudelleen ja kuinka herkästi yleinen olettamus voi johtaa täysin virheelliseen lopputulokseen. Luostarin alla on noin laaja pari kilometriä pitkä luolaverkosto, jossa nyt toimii luostarin viinipanimo. 4

5 Kuvassa 11. Klosterneuburgin luostarin johtaja toivottaa meidät tervetulleiksi luostariin. Kuva 12. Lääninkonservaattori (keskellä) oppaamme Stefanie Winkelbauer hänen oikealla puolellaan ja luostarin rakennustoimikunnan toimihenkilöt ja luostarin opas kertovat meille rakennuksen historiasta ja restauroinnista. Luostarin rakennustyöt keskeytyivät 1600-luvulla eikä sisätiloista puuttuvia rappauksia tai koristeita ole vielä nykyäänkään täydennetty vaan tilat ovat edelleen keskenjääneessä asussaan kuva 13 alla vasemmalla. Iltavastaanotot Avajaisvastaanotto pidettiin illalla Kunsthistoriche Museumin upeissa tiloissa. Museossa oli mahdollisuus päästä katsomaan lähietäisyydeltä Gustav Klimtin maalaamia seinämaalauksia rakennuksen pääportaassa. Wienin pormestarin isännöimä juhlaillallinen pidettiin Wienin kaupungintalon vaakunasalissa, jossa tunnelma oli lämmin ja illan päätteeksi halukkaat saivat tanssia orkesterin tahdissa. Jäähyväisvastaanotto pidettiin Wienin taideteollisuusmuseon tiloissa, jossa kerrottiin seuraavan kongressin pitopaikka ja aihe. IIC:n vuoden 2012 Forbes Prize ja Keck Award palkinnot Kongressin Forbes Prize avausesitelmän piti professori Dr Manfred Koller,. Hänet palkittiin ansiokkaasta ammattiurastaan ja aktiivisesta toiminnastaan konservoinnin hyväksi. Hän on 22. Forbes Prize palkinnon saaja. Palkinto on suurin IIC:n myöntämä kunnianosoitus konservointialalla ansioituneelle henkilölle. Manfred Koller tuli alalle jo 5 Kuva 14. Essl Museumin hohdokas taidevarasto. Kuva Tuulikki Kilpinen luvulla ja on toiminut siitä alkaen niin opettajana, tutkijana kuin erittäin aktiivisena kirjoittajana. Hänen kirjallinen tuotantonsa on mittava yhteensä 580 julkaisua. Joskus aikoinaan hän kertoi syyn aktiiviselle kirjoittamiselleen olevan oma tietämättömyys Jotta tietäisi asioista on otettava selvää, pantava se paperille luettavaksi ja arvioitavaksi. Hänen erikoisalaansa ovat maalaukset, alttarimaalaukset, seinä- ja kattomaalaukset, polykromiveistokset ja väri- ja materiaalitutkimukset. Esitelmässään Manfred Koller pohti eri aikakausien tuomaa lisää kaupunkikuvan historialliseen kerroksellisuuteen ja nykyaikaisen täysin holtittoman täydennysrakentamisen liian poikkeavaa ja hallitsevaa vaikutusta historialliseen miljööseen. Esimerkit olivat raflaavia, mutta tavallista nykypäivän täydennysrakentamista, jossa taloudelliset näkökulmat ovat suunnitelmien lähtökohtana. Saimme myöhemmin kongressin aikana tutustua hänen tutkimuksiinsa. Klosterneuburgin luostarin julkisivujen väritutkimukset ovat hänen tekemiään. Keck Awardin sai Ateenan Akropolis-museo, Kreikasta. Palkinto myönnettiin museon museokävijöilleen tarjoamasta mahdollisuudesta seura-

6 ta Erekhtheionin temppelin karyatidi veistosten dokumentointi- ja laserpuhdistustöitä. Veistosten laserpuhdistus-projekti on suoritettu yhteistyössä laserteknologiayritysten IESL-FORTH ja CSI kanssa. Akropolis-museo esitteli museossa kävijöille in situ konservointityöt vaiheittain. Projektia varten suunniteltiin erityinen lava, josta pystyi seuraamaan kameran välityksellä töiden edistymistä. Yksi palkinnon perusteista oli konservoinnin esitteleminen yleisölle, tässä tapauksessa museossa kävijöille. Tapaamiset ja muut aiheet Kuten aiemmissa IIC:n kongresseissa Wienissä järjestettiin useita tapaamisia. IIC:n apurahan saajat pitivät oman tapaamisen, jossa apurahan saajat eri puolilta maapalloa kokoontuivat esittäytymään ja tutustumaan toisiinsa. Muita tapaamisia olivat ensimmäisen kerran järjestetty Fellow-jäsenten tapaaminen yhdessä seniorijäsenten kanssa. IIC:n alueellisten ryhmien tapaaminen (RGM), jossa eri aluejärjestöjen edustajat kertoivat omien yhdistystensä toiminnasta ja tulevaisuudesta. Ehkä tärkein ja mieleenpainuvin RGM:n esitelmistä oli Japanin konservaattoriliiton Dr Takeshi Ishizakin esitelmä maanjäristyksen ja sitä seuranneen tsunamin aiheuttamista tuhoista. Takeshi Ishizakin esittämä kuvamateriaali puhui omasta puolestaan. Karu todellisuus avautui meille kaikille tilaisuudessa läsnä olleille. Esitelmän jälkeen oli suuri hiljaisuus - mitä tehdä tai kuinka toimia kun kaikki on veden valtaamaa, esineet ja rakennukset ovat rikkoutuneet ja läpimärkiä tai ehjiä ja kuivia, mutta radioaktiivista. Italian edustaja esitteli erittäin aktiivisen italialaisen liiton toimintaa ja heidän järjestämäänsä laserpuhdistuskurssia ja muita heidän esitelmätilaisuuksiaan. Uudet alueelliset ryhmät kuten Kroatia ovat äärimmäisen innokkaita ja järjestävät myös runsaasti erilaisia seminaaritilaisuuksia, koulutuspäiviä ja työ- ja materiaalinäytöksiä jäsenilleen. Kreikkalaiset taas valtion nykyisen taloudellisen tilanteen ja kulttuurialan työttömyyden vuoksi ovat todella kovilla. Osalla jäsenistä ei ole varaa maksaa edes vajaan parin kymmenen euron jäsenmaksua, joten liitto on kehitellyt erilaisia ilmaisia tapahtumia ja pyrkinyt ylläpitämään aktiviteettejä jäsenilleen ja onnistunut siinä. Itse kerroin lyhyesti PKL:n toiminnasta, mistä maista PKL muodostuu, liittoneuvostosta ja Seinäjoen konservointikoulun mahdollisesta lakkauttamisesta. Lisäksi kerroin yleensä kulttuurialaan kohdistuvista säästötoimista kuten Museoviraston budjettileikkaukset ja niiden aiheuttamien säästötoimien vaikutus konservaattoreiden työllistymiseen. Hieman iloisempana asiana kerroin liittomme 50-vuotispäivistä. Kongressin yhteydessä oli myyntinäyttely, jossa oli esillä materiaalitutkimuksiin ja kuvantamisiin liittyviä laitteistoja ja tietokoneohjelmia, materiaaleja ja alaan liittyvää kirjallisuutta ja alan toimijoita. Luennot, vanhojen ja uusien tuttavien tapaamiset olivatkin varsin ilahduttavia. Mukaan tarttui uusia ajatuksia siitä kuinka konservointi voidaan tuoda lähemmäksi kaikkia ihmisiä ja keinoksi esitellä kulttuuriperintöämme ja siihen liittyvää historiaa nimenomaan konservoinnin eli säilyttämisen avulla. Mukavaa oli myös tavata suuri joukko juuri alalle valmistuneita intoa täynnä olevia nuoria konservaattoreita. Esitelmistä välittyi kuinka tärkeää konservointialalla on erikoistuminen materiaaleittain, joka näyttää olevan vähän joka puolella uhattuna säästöjen takia. Materiaaleihin liittyy niin paljon tieto-taitoa, ettei yksinkertaisesti voi olla sellaista teppotietävää, joka hallitsee sen kaiken. Samalla korostui opetuksen ja siihen liittyvän ohjatun konservointityön tärkeys- internetistä tai You Tube:sta kun ei vielä ole siihen. Seuraava kongressi järjestetään Hong Kongissa 2014 aiheena An Unbroken History Conserving Oriental Works of Art and Heritage. Kongressin epävirallista antia Kahvipöytäkeskusteluja käytiin siitä kuinka E.C.C.O.:n ohjeistusten mukainen vaatimustaso konservointialan koulutuksesta ja alalla työskentelevien pätevyydestä tulisi toteutumaan. Ruotsalaista kollegaa huoletti vastaavatko maisterintutkinnon suorittaneen konservaattorin tietotaidot todellisia konservointityömaiden haasteita ja antaako tutkinto johtamiseen vaadittavia taitoja. Eli kuinka jo konservointialan opetuksessa tulisi huomioida projektien johtaminen ja riittävät perustiedot, joita voi jatko-opinnoissa ja opintojen jälkeen työelämässä aktiivisesti täydentää. Keskusteluja käytiin siitä ovatko opetus ja työelämä liian etäällä toisistaan, jotta valmistumisen jälkeen voi todella aloittaa työskentelyn ja missä vaiheessa on riittävä tieto-taito oma-aloitteiseen itsenäiseen työskentelyyn. Konservaattorit käsittelevät arvokkaita materiaaleja ja esineitä, jotka eivät ole harjoittelukohteita ja toimenpiteitä koskevat päätökset on tehtävä suurella harkinnalla ja mielellään ryhmässä, jota edustavat eri alojen asiantuntijat. Pöydässä olijat olivat yhtä mieltä siitä, että asia on vaikea ja vaatii kaikilta osapuolilta paljon yhteistyötä. Vertaillessamme eri maiden konservointikoulutusta oli niissäkin selkeitä maakohtaisia eroja. Osalla oli akateemiset BA-, MA- tutkinnot (HuK ja FM) tai 6

7 väitöstutkimus konservoinnista. Kerroin että Suomessa on mahdollista suorittaa käytännönläheisempi ammattikorkeakoulututkinto ja jatkona sille ylempi ammattikorkeakoulututkinto (BCA ja MCA tutkinnot), mutta näistä tutkinnoista ei voi jatkaa väitöstutkimukseen. Osan koulutus tuntui hyvinkin tiukalta, jossa viime rutistuksia tehtiin itkien yökausia ja osa taas kertoi, ettei paineita ollut lainkaan. Pohtimista riitti siitäkin kuka valvoo tai tarkastaa onko jonkun työt todella olleet itsenäisesti suoritettuja kokopäiväisiä konservointitöitä eikä esim. jotain sivuavaa käsityöalan työtä. Tai vastaako työn laatu sille annettuja kriteereitä ja kuinka suoritetuista töistä muodostuu 5 10 vuotta aktiivista työkokemusta. Miten työkokemus lasketaan, jos on tehnyt vain viikon mittaisia pätkätöitä silloin tällöin jne. Eli ongelmia riitti ja riittää pohdittavaksi. Tarvetta tälle keskustelulle on ja sen avulla varmasti voidaan parantaa asemaamme, jos alalle saadaan yhtenäiset riittävän selkeät ja toimivat ohjeistukset. Kuva 15. Iloiset kongressivieraat konservaattorit Tuulikki Kilpinen ja Elene Shishkova. News in Conservation ottaa mielellään vastaan artikkeleita liittyen konservointiin. Ehkä yksi aihe voisi olla 50-vuotias konservaattoriliittomme. IIC on vastikään saanut uusia jäsenjärjestöjä, joilla on paljon uutta edessään. Ehkä jo pitkään toimineella yhdistyksellä voisi olla jotain annettavaa heille. Onnen toivotukseni 50-vuotiaalle Pohjoismaisen konservaattoriliiton Suomen osasto ry:lle. Tiina Sonninen Kuvat Tiina Sonninen ellei toisin mainita. 7

Jyväskylä Valon kaupunki 22.9.2012

Jyväskylä Valon kaupunki 22.9.2012 Jyväskylä Valon kaupunki 22.9.2012 Alvar Aallon jalanjäljillä Lähdimme Kirstin kanssa kahden tutustumaan junakyydillä Jyväskylän elämään, maisemiin ja ihmisiin. Jyväskylä on minulle nuoruudestani tuttu

Lisätiedot

Jyväskylän Taiteilijaseura ry

Jyväskylän Taiteilijaseura ry TILATEOS YRITYKSEN VALMISTAMISTA TUOTTEISTA Valmistetaan yritykselle tilataideteos, jossa käytetään materiaalina yrityksen valmistamia tuotteita. Teoksen lähtökohtana ovat tilaajan toiveet. Teos voi olla

Lisätiedot

Pimeän Kuva kaunokirjallisuutta lääketieteen opetuksessa. Tampere 9.5.2007

Pimeän Kuva kaunokirjallisuutta lääketieteen opetuksessa. Tampere 9.5.2007 Pimeän Kuva kaunokirjallisuutta lääketieteen opetuksessa Irma Virjo Yleislääketieteen professori Tampereen yliopisto, Lääketieteen laitos Hanna-Mari Alanen Ylilääkäri, Hatanpään puistosairaala, psykogeriatria

Lisätiedot

Raportti TESP 2013 kurssista Sendaissa Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelma Olli Törmänen, olli.tormanen@aalto.fi, 07.10.

Raportti TESP 2013 kurssista Sendaissa Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelma Olli Törmänen, olli.tormanen@aalto.fi, 07.10. Raportti TESP 2013 kurssista Sendaissa Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelma Olli Törmänen, olli.tormanen@aalto.fi, 07.10.2013 Osallistuin Tohokun yliopiston järjestämälle TESP-kurssille (Tohoku

Lisätiedot

Arvoisa juhlayleisö, Mitä tämä voi olla käytännössä?

Arvoisa juhlayleisö, Mitä tämä voi olla käytännössä? 1 Opetusministeri Sari Sarkomaa Historiallisen sanomalehtikirjaston esittelytilaisuus Kansalliskirjastossa (juhlapuhe ja Historiallisen Sanomalehtikirjaston avaus) Aika: 20.11.2007. Tilaisuus alkaa klo

Lisätiedot

Matkakertomus, World Future Energy Summit messut 15.1.-17.1.2013, Abu Dhabi

Matkakertomus, World Future Energy Summit messut 15.1.-17.1.2013, Abu Dhabi Matkakertomus, World Future Energy Summit messut 15.1.-17.1.2013, Abu Dhabi Matkalla ENY projektipäällikkö Jonna Haapamäki-Syrjälä, IS-Technics Oy Raimo Keskitalo sekä Dubaissa toimistoa pitävä Exigo Finland

Lisätiedot

Tikkurilan Judokat Ry. Kotikisojen järjestämisen opas

Tikkurilan Judokat Ry. Kotikisojen järjestämisen opas Kotikisojen järjestämisen opas 2 Kilpailun järjestämisen perusteet... 3 Kilpailukutsut... 3 Ottelupaikan järjestäminen... 3 Yksi vai kaksi ottelualuetta?... 3 Toimitsijapöydät... 3 Punnitus... 4 ATK-ohjelma

Lisätiedot

Koripallomuseosta Koripalloperinnekeskus

Koripallomuseosta Koripalloperinnekeskus Koripallomuseosta Koripalloperinnekeskus Jari Toivonen, Projektipäällikkö Koripallomuseo-projekti käynnistyi Kotkassa vuonna 2008 tavoitteena luoda pysyvä, valtakunnallinen, koripalloon liittyvä erikoismuseo.

Lisätiedot

Studia Generalia syksy 2011 AINEEN ARVOITUS. Tervetuloa!

Studia Generalia syksy 2011 AINEEN ARVOITUS. Tervetuloa! Studia Generalia syksy 2011 AINEEN ARVOITUS Tervetuloa! 10.11.2011 1 Onko koko todellisuus ainetta? 10.11.2011 2 Todellisuus on se, mikä on totta. Että jos vaikka uskoo, että mörköjä on olemassa, niin

Lisätiedot

Tradenomit työmarkkinoilla

Tradenomit työmarkkinoilla Tradenomit työmarkkinoilla Uudistu ja uudista 2011 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus-, työvoima- ja elinkeinopolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Minkälaista osaamista tarvitaan? Yleinen osaaminen korostuu

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI LAUSUNTO 153 1 KAUPUNGINMUSEO KESKI-UUDENMAAN MAAKUNTAMUSEO Sanna Granbacka 18.12.2009

HELSINGIN KAUPUNKI LAUSUNTO 153 1 KAUPUNGINMUSEO KESKI-UUDENMAAN MAAKUNTAMUSEO Sanna Granbacka 18.12.2009 HELSINGIN KAUPUNKI LAUSUNTO 153 1 Rakennusvalvontaviraston lausuntopyyntö 4.12.2009, 8-3385-09-E LAIVASTOKATU 4 (8/147/4), ULLAKKORAKENTAMIS- JA HISSI- SUUNNITELMAT Museo 2009-277 Kaupunginmuseo on tutustunut

Lisätiedot

ARKKITEHTITOIMISTO TÄHTI-SET OY TILA TERVEYDEN. Markus Aaltonen, arkkitehti SAFA

ARKKITEHTITOIMISTO TÄHTI-SET OY TILA TERVEYDEN. Markus Aaltonen, arkkitehti SAFA ARKKITEHTITOIMISTO TÄHTI-SET OY TILA TERVEYDEN EDISTÄJÄNÄ Markus Aaltonen, arkkitehti SAFA Arkkitehtitoimisto i i t Tähti-Set t Oy ARKKITEHTITOIMISTO TÄHTI-SET OY Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy perustettu

Lisätiedot

Mikä on Elävä arkisto?

Mikä on Elävä arkisto? Mikä on Elävä arkisto? 1 YLEn Elävä arkisto Kaikki hankkeet, joilla tähdätään tekijänoikeusviidakon yksinkertaistamiseen, ovat tervetulleita Suunta, jolla sopimista helpotetaan, on oikea Sopimuslisenssin

Lisätiedot

RAKENNUSPERINTÖPÄIVÄT 2013 KUHMOISISSA

RAKENNUSPERINTÖPÄIVÄT 2013 KUHMOISISSA RAKENNUSPERINTÖPÄIVÄT 2013 KUHMOISISSA Kuhmoisten rakennusperintöpäivät lauantaina 7.9. ja sunnuntaina 8.9.2013 kuuluu Euroopan rakennusperintöpäiviin. Koko Euroopan Unionin alueella järjestetään aina

Lisätiedot

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Luomun koordinaatiohanke käynnistyi 20.8.2015 Helsingissä järjestetyllä kick off -työpajalla, johon osallistui noin 40 henkilöä. Työpajan rahoitti Manner-Suomen

Lisätiedot

KAUPUNGINTALON peruskorjaus ja entisöinti TYÖMAA- ja SUUNNITTELUTILANNE 25.5.2011 ARK-KANTONEN OY

KAUPUNGINTALON peruskorjaus ja entisöinti TYÖMAA- ja SUUNNITTELUTILANNE 25.5.2011 ARK-KANTONEN OY KAUPUNGINTALON peruskorjaus ja entisöinti TYÖMAA- ja SUUNNITTELUTILANNE 25.5.2011 ARK-KANTONEN OY RAKENNUSURAKOITSIJAN VALINTA ON KÄYNNISSÄ. LVISA-URAKAT OVAT LASKENNASSA. RAKENNUSLUPA ODOTTAA KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät

Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät Pidetty maanantaina 17.9.2007 Helsingissä Osallistujat: JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Merja LAUNIS Urheilutyönantajat ry Esko RANTO Jalkapallon

Lisätiedot

Matkaraportti liittyen CIMAM konferenssiin Rio de Janeirossa

Matkaraportti liittyen CIMAM konferenssiin Rio de Janeirossa Matkaraportti liittyen CIMAM konferenssiin Rio de Janeirossa Osallistuin CIMAMin konferenssiin 12.-14.8.2013 Rio de Janeirossa sekä sen yhteydessä järjestettyyn postkonferenssiin 15.-16.8. Postkonferenssi

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

Teknisen työn didaktiikka/aihepiirisuunnittelu Tiina Pyhälahti Syksy 1996 Ohjaaja: Ossi Autio

Teknisen työn didaktiikka/aihepiirisuunnittelu Tiina Pyhälahti Syksy 1996 Ohjaaja: Ossi Autio Teknisen työn didaktiikka/aihepiirisuunnittelu Tiina Pyhälahti Syksy 1996 Ohjaaja: Ossi Autio 1.JOHDANTO Aihepiirin tavoitteena on valmistaa esine, joka liittyy ilmaan ja entämiseen ja jossa on jokin pienen

Lisätiedot

Sukuseuran matka Pietariin 13 16.5.2010

Sukuseuran matka Pietariin 13 16.5.2010 Sukuseuran matka Pietariin 13 16.5.2010 Ohessa olemme pyrkineet heijastamaan joitakin tapahtumia ja tunnelmia sukuseuran matkasta. Lyhyellä matkakertomuksellamme tahdomme jakaa hauskan ja antoisan matkamme

Lisätiedot

MONSTERIN JÄLJILLÄ. ohje lapsiryhmien omatoimikierrokselle

MONSTERIN JÄLJILLÄ. ohje lapsiryhmien omatoimikierrokselle MONSTERIN JÄLJILLÄ ohje lapsiryhmien omatoimikierrokselle Kiasmassa asuu ujo monsteri, joka rakastaa taidetta. Se on merkannut Kiasman neljännen kerroksen Face to Face-näyttelyyn (13.3.2015-7.2.2016) viisi

Lisätiedot

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros).

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros). LAPIN YLIOPISTO 1 Tuula Tolppi 341 3236 keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin

Lisätiedot

ERIKOISTUMISOHJELMAT TAIDEYLIOPISTO. Mist Kuva: Wilma Hurskainen

ERIKOISTUMISOHJELMAT TAIDEYLIOPISTO. Mist Kuva: Wilma Hurskainen ERIKOISTUMISOHJELMAT TAIDEYLIOPISTO Mist Kuva: Wilma Hurskainen Erikoistumisohjelmat Syvennä erityisosaamistasi ja laajenna uramahdollisuuksiasi! Taiteilija-kehittäjäksi organisaatioon taiteelliset interventiot

Lisätiedot

Otetta opintoihin -ryhmämalli. Jaana O. Liimatainen. 28.9., 5.10 ja 12.10.2010. Historiaa

Otetta opintoihin -ryhmämalli. Jaana O. Liimatainen. 28.9., 5.10 ja 12.10.2010. Historiaa Otetta opintoihin -ryhmämalli Jaana O. Liimatainen 28.9., 5.10 ja 12.10.2010 Historiaa lähtöisin Lapin yliopistosta opintopsykologit Markku Gullsten ja Sirpaliisa Euramaa jälkimmäinen toi tullessaan Oulun

Lisätiedot

Onks tääl tämmöstäki ollu?

Onks tääl tämmöstäki ollu? Onks tääl tämmöstäki ollu? Liedon kulttuuriympäristön dokumentointihanke Nautelankosken museo Kulttuuriympäristö on ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta syntynyt kokonaisuus Dokumentointihanke tallettaa

Lisätiedot

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 29.10.2013

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 29.10.2013 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Alueellisen yhteistyön edistäminen sekä ammatillisten että paikallismuseoiden parissa 2. Osallistava, vuorovaikutteinen tiedonvälitys kulttuuriperintöön

Lisätiedot

Tuulivoiman maisemavaikutukset

Tuulivoiman maisemavaikutukset Kuvasovite raportista Etelä-Pohjanmaan tuulivoimaselvitys, FCG, E-P:n liitto, YM. http://www.epliitto.fi/upload/files/etelapohjanmaan_tuulivoimaselvitys.pdf Tuulivoiman maisemavaikutukset Tietoa ja havainnollistusta

Lisätiedot

Terveiset kasvimatkalta Kumpulasta!

Terveiset kasvimatkalta Kumpulasta! Terveiset kasvimatkalta Kumpulasta! Lauantaina 4.8 kello 16.00 aloitimme opastetun kierroksen Kumpulan kasvitieteellisessä puutarhassa ja kuuden maissa kävelimme Kumpulan siirtolapuutarhassa. Kokoonnuimme

Lisätiedot

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa.

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. K O O D E E Kangasalan Kristillisdemokraattien tiedotuslehti 3/2012 Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. Sisällys: Puheenjohtajan mietteitä.. 3 Vierailu

Lisätiedot

Forssan Rotaryklubi & Sepänhaan Rotaryklubi, Forssa KENIA HANKE

Forssan Rotaryklubi & Sepänhaan Rotaryklubi, Forssa KENIA HANKE Forssan Rotaryklubi & Sepänhaan Rotaryklubi, Forssa KENIA HANKE Hankeidea Onko kaikilla maailman lapsilla samat mahdollisuudet oppimiseen? oli kysymys, joka nousi esille, kun Forssan rotaryklubin tuleva

Lisätiedot

Retki Panssariprikaatiin 10.5.2011

Retki Panssariprikaatiin 10.5.2011 Retki Panssariprikaatiin 10.5.2011 Retkellä oli mukana 12 senioria ja heidän seuralaistaan. Matkaan lähdettiin Tokeen bussilla Vanhalta kirkolta kello 11.00. Panssariprikaatin portilla meitä oli vastassa

Lisätiedot

OSUUSLIIKE SALLAN KESKUSTOIMIPAIKAN KIINTEISTÖ

OSUUSLIIKE SALLAN KESKUSTOIMIPAIKAN KIINTEISTÖ OSUUSLIIKE SALLAN KESKUSTOIMIPAIKAN KIINTEISTÖ Rakennushistoriaselvitys 10.10.2013 Arkkitehtitoimisto Pia Krogius Sisällys 1. JOHDANTO 4 Kohde 4 Tehtävä 4 Perustiedot 6 2. TAUSTAA 7 Osuusliike Salla 7

Lisätiedot

Virtuaalipoluilla edistämään nuorten informaatio- ja medialukutaitoja

Virtuaalipoluilla edistämään nuorten informaatio- ja medialukutaitoja Virtuaalipoluilla edistämään nuorten informaatio- ja medialukutaitoja Maija Saraste Suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin kirjastotapaaminen Saransk 7.10.2011 1 Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Hämeenlinna

Lisätiedot

ALVA - Adults Learning Visual

ALVA - Adults Learning Visual ALVA - Adults Learning Visual Arts Anne Keskitalo,Ylöjärven työväenopisto Taide ja luovuus aikuiskoulutuksessa. Grundtvig- ja Nordplus Aikuiskoulutus -ohjelmien tiedotustilaisuus, Helsingissä 10.11.2011

Lisätiedot

Henkilöstön pätevyyden varmistaminen muutostilanteissa. Tuula Pirhonen Laatupäällikkö, tutkija Evira Tutkimus- ja laboratorio-osasto

Henkilöstön pätevyyden varmistaminen muutostilanteissa. Tuula Pirhonen Laatupäällikkö, tutkija Evira Tutkimus- ja laboratorio-osasto Henkilöstön pätevyyden varmistaminen muutostilanteissa Tuula Pirhonen Laatupäällikkö, tutkija Evira Tutkimus- ja laboratorio-osasto Henkilöstömuutokset < Työntekijä Henkilö jää pois niin että tiedetään

Lisätiedot

Taide-elämyksiä Berliinissä

Taide-elämyksiä Berliinissä Taide-elämyksiä Berliinissä Pääsin käymään kesäkuussa 2015 Berliinin taidemuseossa Gemäldegalleriessa historian opettaja Veli- Matti Ojalaisen opastamana. Taidemuseosta löytyy maailman suurin kokoelma

Lisätiedot

TERVETULOA. tutustumaan kiehtovaan

TERVETULOA. tutustumaan kiehtovaan Pentti KOSKENRANTA, toimitusjohtaja,ikihirsi Oy TERVETULOA tutustumaan kiehtovaan IKIHIRSI talojen maailmaan. Jo yli 30 vuoden perinteillä valmistamme Lapissa yksilöllisiä ja laadukkaita hirsitaloja vaativien

Lisätiedot

Kiinan kielen ja kulttuurin opetus 7.3.2012

Kiinan kielen ja kulttuurin opetus 7.3.2012 Kaikki menevät Kiinaan! Kiinan kielen ja kulttuurin opetus 7.3.2012 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Esityksen kulku Mistä kaikki alkoi Mitä lukioiden Kiina- verkostossa saatiin aikaan Kiinan tarve

Lisätiedot

Palkat nousivat NIUKASTI

Palkat nousivat NIUKASTI Palkat nousivat NIUKASTI Teksti Henna Laasonen Diplomi-insinöörien keskipalkka toistaiseksi voimassaolevissa työsuhteissa joulukuussa 2011 nousi 5 015 euroon. Mediaanipalkka oli 4 500 euroa kuukaudessa.

Lisätiedot

Esitutkimus. Asiakastyöpajat

Esitutkimus. Asiakastyöpajat Suomen käsityön museo selvitti syksyllä 2013 nuorten aikuisten museoissa käymättömyyden syitä ja kehitti palvelumuotoilukoulutuksen avulla omaa toimintaansa vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan. Lopputuloksena

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. HALLINTO Hallituksen jäsenet ja vastuuhenkilöt: Liisa Korpela, puheenjohtaja, tiedotusvastaava, edustukset sidosryhmiin, yhteydet. yhteistyökumppaneihin

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJA KUVATAITEISTA KIINNOSTUNEILLE

JATKO-OPINTOJA KUVATAITEISTA KIINNOSTUNEILLE JATKO-OPINTOJA KUVATAITEISTA KIINNOSTUNEILLE Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa. Yliopistossa saa tutkinnonsuorittamisoikeuden alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon (noin 6

Lisätiedot

KIT -uutiskirje 2/2014. Täysi tohina päällä. Tutkimuksessa on saatu ensimmäisiä tuloksia

KIT -uutiskirje 2/2014. Täysi tohina päällä. Tutkimuksessa on saatu ensimmäisiä tuloksia 1/5 KIT -uutiskirje 2/2014 Täysi tohina päällä Kehitysvammaiset ihmiset töihin (KIT) projektissa kevät on ollut touhua täynnä: Tutkimuksessa on kerätty aineistoa ja saatu ensimmäisiä tuloksia. Työvalmentajarengas

Lisätiedot

Urajärven kartano ja kulttuuripuisto. Rakennusten kunnostus- ja konservointityöt 2009-2013

Urajärven kartano ja kulttuuripuisto. Rakennusten kunnostus- ja konservointityöt 2009-2013 Urajärven kartano ja kulttuuripuisto Rakennusten kunnostus- ja konservointityöt 2009-2013 Päärakennus, Keittiö Keittiö ennen restaurointia Seinältä löytyneitä fragmentteja vanhasta tapetoinnista Konservaattori

Lisätiedot

Venäjän Kontupohjan ja Petroskoin vierailu ja kirjastoseminaari 12.-16.5.

Venäjän Kontupohjan ja Petroskoin vierailu ja kirjastoseminaari 12.-16.5. 2013 Venäjän Kontupohjan ja Petroskoin vierailu ja kirjastoseminaari 12.-16.5. Liisa BenHenia, Eija Kämäräinen, Pirkko Lindberg, Raija Seppänen, Ari Koistinen, Jarkko Oinonen AVI ELY 10.6.2013 Lähiyhteistyön

Lisätiedot

Tavoitteet. Ari Jolkkonen:Turun ammattikorkeakoulun opinnäytetyökilpailu

Tavoitteet. Ari Jolkkonen:Turun ammattikorkeakoulun opinnäytetyökilpailu Tausta Turun ammattikorkeakoulun opinnäytetyökilpailun tarina alkoi valtakunnallisen opinnäytetyöprojektin kokouksessa kesäkuussa 2005 Oulussa syyskuussa 2005 Opinnot-projekti Turun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

UNESCOn maailmanperintösopimus 40 vuotta 1972-2012. Opetus- ja kulttuuriministeriö Kansainvälisten asiain sihteeristö unesco@minedu.

UNESCOn maailmanperintösopimus 40 vuotta 1972-2012. Opetus- ja kulttuuriministeriö Kansainvälisten asiain sihteeristö unesco@minedu. UNESCOn maailmanperintösopimus 40 vuotta 1972-2012 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kansainvälisten asiain sihteeristö unesco@minedu.fi UNESCO lyhyesti YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO

Lisätiedot

Piiroisen COMPOS malliston tuolit Nykytaiteen museo Kiasman kahvilaan, Café Kiasmaan

Piiroisen COMPOS malliston tuolit Nykytaiteen museo Kiasman kahvilaan, Café Kiasmaan LEHDISTÖTIEDOTE Julkaisuvapaa 1(5) Piiroisen COMPOS malliston tuolit Nykytaiteen museo Kiasman kahvilaan, Café Kiasmaan Samuli Naamangan ekologinen COMPOS mallisto vakuutti materiaalin innovatiivisuudella

Lisätiedot

KAISA-TALO HELSINGIN YLIOPISTON KESKUSTAKAMPUKSEN KIRJASTO

KAISA-TALO HELSINGIN YLIOPISTON KESKUSTAKAMPUKSEN KIRJASTO KAISA-TALO HELSINGIN YLIOPISTON KESKUSTAKAMPUKSEN KIRJASTO 14.12.2009 Kaisatalo hanke Visio Keskustakampuksen tiedekirjasto on opiskelijoiden ja tutkijoiden arvostama tutkimus-, opiskelu- ja työskentely-ympäristö,

Lisätiedot

YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA

YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA HANKEIDEA Hyväntekeväisyysilta, joka järjestetään jonkin paikallisen järjestön (esim. Lions clubin) kanssa Illan tuotto lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen Illan aikana

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGINMUSEO

VANTAAN KAUPUNGINMUSEO VANTAAN KAUPUNGINMUSEO Vanda stadsmuseum Vantaa City Museum Stadtmuseum Vantaa Vantaa Linnamuuseum 21.3.2005 Asematie 1:n ns. Kassan talon rakennushistoriallisesta arvosta Asema kaupunkirakenteessa Tikkurilan

Lisätiedot

Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011

Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011 Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011 Antti Yli-Tainio Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Tervetuliaissanat Arvoisa rehtori, hyvät opiskelijatoverit ja henkilökunnan edustajat, Haluan toivottaa

Lisätiedot

Oulu ennen ja nyt. Pohjois-Pohjanmaan museo Oppimateriaalia kouluille / AK

Oulu ennen ja nyt. Pohjois-Pohjanmaan museo Oppimateriaalia kouluille / AK 1 Pohjois-Pohjanmaan museo Oppimateriaalia kouluille / AK Oulu ennen ja nyt Tätä materiaalia voi käyttää apuna esimerkiksi historian tai kuvataiteiden opinnoissa. Tehtävät sopivat niin yläasteelle kuin

Lisätiedot

Lähihoitajan palkkaus ja työn vaativuus. Johtaja Jukka Maarianvaara, edunvalvontayksikkö Tehyn lähihoitajapäivät 29.10.2010

Lähihoitajan palkkaus ja työn vaativuus. Johtaja Jukka Maarianvaara, edunvalvontayksikkö Tehyn lähihoitajapäivät 29.10.2010 Lähihoitajan palkkaus ja työn vaativuus Johtaja Jukka Maarianvaara, edunvalvontayksikkö Tehyn lähihoitajapäivät 29.10.2010 Palkkaus perustuu työn vaativuuteen Tehyläisiin sovelletaan kunta-alalla kunnallista

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 13.2.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 13.2.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Aluetaidemuseon asiantuntijaroolin ja alueellisen yhteistyöverkoston vahvistaminen 2. Kiertonäyttelytoiminnan sekä verkkonäyttelyiden kehittäminen

Lisätiedot

Laadunhallinta yliopistossa. Mikko Mäntysaari

Laadunhallinta yliopistossa. Mikko Mäntysaari Laadunhallinta yliopistossa Mikko Mäntysaari Luennon sisällöstä Luento on pidetty 28.10.2008 Jyväskylän yliopiston sosiaalityön yksikön kehittämispäivänä. Teemana on laadunhallinnan kehittäminen yliopistossa.

Lisätiedot

Tunnelmanlähde. Geberit Monolith

Tunnelmanlähde. Geberit Monolith Tunnelmanlähde. Geberit Monolith Ihmisille, joilla on luonnetta. Ja niille, jotka nauttivat hyvistä asioista. Haluatko vahvan, raikkaan tunteen uuteen kylpyhuoneeseesi. Geberit Monolith saniteettimoduuleilla

Lisätiedot

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn PÄÄTTÖTYÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO Mikä on päättötyö... 1 Päättötyö ja päättötodistus... 2 Milloin päättötyön voi suorittaa... 3 Miten päättötyö suoritetaan... 4 Portfolio... 5 Näitä asioita voisit portfoliossasi

Lisätiedot

Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020

Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020 Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020 Nuorteniltapaketti - Kirkon rakentajat Tämä ohjelmamateriaali on tarkoitettu toteutettavaksi nuortenillassa, nuorten leirillä tai isoskoulutuksessa. Ohjelman voi

Lisätiedot

Teksti: Pekka Kneckt, Kuvat: Kari Niva ja Eero Aula

Teksti: Pekka Kneckt, Kuvat: Kari Niva ja Eero Aula Juhla-,kokous- ja muistelumamatka Lappiin Teksti: Pekka Kneckt, Kuvat: Kari Niva ja Eero Aula Kukonlaulun aikaan syyskuun 19.päivänä aloitimme LaaksojenAutoteknillisen yhdistyksen matkan Rovaniemen suuntaan.

Lisätiedot

Tervetuloa Lapinlahden kirkkoon! Kirkon suunnitteli arkkitehti Frans Anatolius Sjöström vuonna 1877.

Tervetuloa Lapinlahden kirkkoon! Kirkon suunnitteli arkkitehti Frans Anatolius Sjöström vuonna 1877. LAPINLAHDEN KIRKKO Tervetuloa Lapinlahden kirkkoon! Kirkon suunnitteli arkkitehti Frans Anatolius Sjöström vuonna 1877. Kirkkoa rakennettiin vuosina 1877-1880. Kirkon rakennusmestarina toimi Johannes Store

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN CIDESCO ry 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomessa kosmetologin ammatin edistämiseksi, valvoa alalla toimivien

Lisätiedot

E.C.C.O. European Confederation of Conservator-Restorers' Organisations

E.C.C.O. European Confederation of Conservator-Restorers' Organisations Esipuhe E.C.C.O. European Confederation of Conservator-Restorers' Organisations E.C.C.O. AMMATILLINEN OHJEISTO (I): AMMATTIALA Laatinut European Confederation of Conservator-Restorers' Organisations. Hyväksytty

Lisätiedot

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia)

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia) HOPS-PROSESSI Teatterikorkeakoulun perustutkintojen tutkintosäännön 12 :n mukaan opiskelija laatii opintojensa suunnittelun tueksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Opintosuunnitelma on tutkintokohtainen.

Lisätiedot

SANTALANTIEN RAKENNUSTAPAOHJEET 14.04.2015

SANTALANTIEN RAKENNUSTAPAOHJEET 14.04.2015 SANTALANTIEN RAKENNUSTAPAOHJEET 14.04.2015 2015-04-14.doc P:\1500-1599\1565\Santalantie\Selostus\1565-Santalantie rakennustapaohjeet 2 SANTALANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS RAKENNUSTAPAOHJEET:

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2013 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

TIETOHALLINTO OPPIMISPOLULLA. Viivi Seppänen & Teemu Pääkkönen KamIT tietohallinto, Kajaanin kaupunki

TIETOHALLINTO OPPIMISPOLULLA. Viivi Seppänen & Teemu Pääkkönen KamIT tietohallinto, Kajaanin kaupunki TIETOHALLINTO OPPIMISPOLULLA Viivi Seppänen & Teemu Pääkkönen KamIT tietohallinto, Kajaanin kaupunki STARTTI Alkuun tiedusteltiin miten yleisön organisaatioissa tehtäviä on jaettu. Tulokset: kenenvastuulla.pdf

Lisätiedot

Hangon asemakaavaluonnos

Hangon asemakaavaluonnos Hangon asemakaavaluonnos Työpaja 24.4. Hangossa, tulosten yhteenveto WSP / Mari Siikonen, Teemu Holopainen ja Anri Lindén 28.5.2012 1. Työpajan kuvaus ja aineisto 2. Yhteenveto tuloksista Asemakaavaluonnos

Lisätiedot

Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan Rakennusinsinöörit ja arkkitehdit RIA ry

Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan Rakennusinsinöörit ja arkkitehdit RIA ry ETELÄ-POHJANMAA 2015 TAMMIKUUN NUMEROSSA 3 Yhdistyksen toimintakalenteri & STTK tiedottaa 4 Puheenjohtajan palsta 5-6 Hallituksen vaihtokokous 7 Alkavat koulutukset ammattikorkeakoulussa insinööreille

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI LAUSUNTO 125 1 KAUPUNGINMUSEO KESKI-UUDENMAAN MAAKUNTAMUSEO Anne Mäkinen 12.10.2009

HELSINGIN KAUPUNKI LAUSUNTO 125 1 KAUPUNGINMUSEO KESKI-UUDENMAAN MAAKUNTAMUSEO Anne Mäkinen 12.10.2009 HELSINGIN KAUPUNKI LAUSUNTO 125 1 Pro-Olympiamaneesi ry:n aloite 15.4.2009 RUSKEASUON RATSASTUSHALLIN PALAUTTAMINEN ALKUPERÄI- SEEN ASUUNSA JA KÄYTTÖÖNSÄ Kaupunginmuseo on tutustunut Pro-Olympiamaneesi

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika 23.9.2009 klo 16.00. Paikka Kokoustila Kataja, Järjestökatu 10

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika 23.9.2009 klo 16.00. Paikka Kokoustila Kataja, Järjestökatu 10 EETANET RY. PÖYTÄKIRJA 1/2009 1(8) Pöytäkirja kertoo yhdistyksen jäsenille ja viranomaisille, mitä kokous on päättänyt ja mitä pitäisi tehdä. auttaa seuraamaan päätösten toteuttamista. antaa tietoja siitä,

Lisätiedot

PÄÄSY. kevät 2011. työpajoja tapahtumia

PÄÄSY. kevät 2011. työpajoja tapahtumia AINA VAPAA PÄÄSY kevät 2011 työpajoja tapahtumia höyrykonemuseo Metallin hohto Kierros Werstaan Höyrykonemuseossa, jossa 110-vuotias Sulzer-höyrykone edelleen lepää alkuperäisellä paikallaan. Kierroksen

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI Hankkeen nimi: Liikkuva 2012-2013 Hankkeen lyhyt yleiskuvaus ja tavoitteet Hankkeen päämääränä oli kannustaa 13-19-vuotiaita nuoria tekemään viisaita liikkumisvalintoja koulu- ja vapaa-ajanmatkoillaan.

Lisätiedot

Domus Litonii Aleksanterinkatu 50 E 6, Helsinki Väri tutkimus 10.10.2002 /Elisa Heikkilä

Domus Litonii Aleksanterinkatu 50 E 6, Helsinki Väri tutkimus 10.10.2002 /Elisa Heikkilä Domus Litonii Aleksanterinkatu 50 E 6, Helsinki Väri tutkimus 10.10.2002 /Elisa Heikkilä Huoneisto Aleksanterinkatu 50 E 6 liitetään tulevan remontin yhteydessä huoneistoon A 9, johon se alunperin ennen

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous Aika: 28.11.2009 klo 9.00 Paikka: Läsnä: Luontokapinetti Kopan koulu Jorma Kaarto (Viikkolehti), Päivi Erävesi, Ulla Helmisaari, Jari Helmisaari, Arimo Helmisaari, Timo Hämäläinen,

Lisätiedot

9.-luokkalaisen kulttuurikansio

9.-luokkalaisen kulttuurikansio 9.-luokkalaisen kulttuurikansio Kokoa kulttuurikansioon puolen vuoden ajan kulttuurielämyksiäsi. Kulttuurikansio palautetaan opettajalle 31.3. 2009. Liimaa pääsyliput kansioon! Pakolliset sivut Huom! -

Lisätiedot

Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä

Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä Työhyvinvointikyselyn tulosten käsittely ja hyvinvointisuunnitelman laatiminen työyksikön hyvinvointipajassa Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä Lapin sairaanhoitopiirin työhyvinvointisyke

Lisätiedot

Apurahatutkija toivottu vai torjuttu yliopistossa

Apurahatutkija toivottu vai torjuttu yliopistossa Apurahatutkija toivottu vai torjuttu yliopistossa Ritva Dammert 17.3.2014 Tieteentekijöiden liiton seminaari Helsingin yliopiston toimenpideohjelma 2013 2016 ja tohtorikoulutus Huippututkimuksen tunnistaminen

Lisätiedot

postin ympäristössä on kaksi tyyliltään ja mittakaavaltaan siihen sopivaa rakennusta, Veikkola ja SYP

postin ympäristössä on kaksi tyyliltään ja mittakaavaltaan siihen sopivaa rakennusta, Veikkola ja SYP 6. SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLLIETIELO MUSEOVIRASTO KOHDEINVENTOINTILOMAKE 1. Lääni 1. 1.or 1 on 3. Kohde 2. Kunta Var kaus F28yiosti 4. Kylä/Rekisterinumero 5. Kaup.osa/Kortteli/Talo 6. Kohdetyyppi

Lisätiedot

Téri Zambrano Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos Huonekalurestaurointi

Téri Zambrano Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos Huonekalurestaurointi Téri Zambrano Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos Huonekalurestaurointi Työssäoppiminen Meksikossa Foro Shakespeare 02.03.2015-25.05.2015 (teatteri) Museo Franz Mayer 13.07.2015-18.09.2015 Tein

Lisätiedot

OPPILASTIEDOTE 2012-2013 TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PÄÄTTÖTYÖ

OPPILASTIEDOTE 2012-2013 TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PÄÄTTÖTYÖ OPPILASTIEDOTE 2012-2013 TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PÄÄTTÖTYÖ PÄÄTTÖTYÖ Keväällä 2013 Vantaan Tanssiopistossa voi suorittaa syventävien opintojen päättötyön. Päättötyön voivat suorittaa

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen tulevaisuus työelämän kehittymisen näkökulmasta. Wiipurista Kotkaan 250 vuotta tekniikan ja merenkulun koulutusta 16.10.

Insinöörikoulutuksen tulevaisuus työelämän kehittymisen näkökulmasta. Wiipurista Kotkaan 250 vuotta tekniikan ja merenkulun koulutusta 16.10. Insinöörikoulutuksen tulevaisuus työelämän kehittymisen näkökulmasta Wiipurista Kotkaan 250 vuotta tekniikan ja merenkulun koulutusta 16.10.2008 2 Tutkintojen sisällöistä ja tavoitteista (A352/2003): Ammattikorkeakoulututkinnot

Lisätiedot

Näkökulmia koulutuksen sisältöihin ja koulutuksen arviointiin Vesa Suominen Kirjastoseuran vuosikokousseminaari pe 26.10.2012

Näkökulmia koulutuksen sisältöihin ja koulutuksen arviointiin Vesa Suominen Kirjastoseuran vuosikokousseminaari pe 26.10.2012 Näkökulmia koulutuksen sisältöihin ja koulutuksen arviointiin Vesa Suominen Kirjastoseuran vuosikokousseminaari pe 26.10.2012 1) Taustaa 2) Itse arvioinnista Kehitystarpeita Kaikilla sidosryhmillä (opetuksen

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Palaute Nyytin ja SPR:n Hengailuillasta 4.11.2011 Yhteenvetoraportti Osallistujia 31, joista 8 miestä. Palautteita 24 Sukupuoli Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Nainen 16 66,67% 2. Mies

Lisätiedot

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kokoelmapolitiikka on voimassa 29.8.2011 alkaen. 1. KOKOELMAPOLITIIKAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Kokoelmapolitiikan yhtenä tarkoituksena on olla apuna kirjaston

Lisätiedot

Hyvät ystävät! Hukkuuko Helsinki? -tilaisuudessa Malmilla 10.1.2006

Hyvät ystävät! Hukkuuko Helsinki? -tilaisuudessa Malmilla 10.1.2006 Hyvät ystävät! Hukkuuko Helsinki? -tilaisuudessa Malmilla 10.1.2006 keskusteltiin ilmastonmuutoksesta. Tutkija Kimmo Ruosteenoja, ympäristöjohtaja Pekka Kansanen ja kansanedustaja Tarja Cronberg alustivat.

Lisätiedot

Opiskelukykyä tukeva kurssi eläinlääketieteilijöille

Opiskelukykyä tukeva kurssi eläinlääketieteilijöille Opiskelukykyä tukeva kurssi eläinlääketieteilijöille Mirja Ruohoniemi, pedagoginen yliopistonlehtori, Eläinlääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto Riitta Salomäki, osastonhoitaja, YTHS Idea Eläinlääketieteellisen

Lisätiedot

Opinto-oikeus Taidehistorian opiskeluoikeus on kaikilla läsnä olevaksi ilmoittautuneilla yliopiston opiskelijoilla.

Opinto-oikeus Taidehistorian opiskeluoikeus on kaikilla läsnä olevaksi ilmoittautuneilla yliopiston opiskelijoilla. Taidehistoria Osoite: Taidehistoria, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto Puhelin: 029 448 3313 (opintotoimisto), 029 448 3334 (lehtori) Sähköposti: paivi.kynkaanniemi@oulu.fi (opintotoimisto), jorma.mikola@oulu.fi

Lisätiedot

KITISENRANNAN POJAT SAIVAT ELOKUVAOPPIA IRLANNISSA

KITISENRANNAN POJAT SAIVAT ELOKUVAOPPIA IRLANNISSA KITISENRANNAN POJAT SAIVAT ELOKUVAOPPIA IRLANNISSA Lähdimme vappuaamuna 1.5.jännittävälle elokuvamatkalle Irlantiin Kitisenrannan koulun pihalta. Mukana olivat Taneli Juntunen (9b), Joonas Tuovinen (9b),

Lisätiedot

Millaiset mahdollisuudet avautuvat KODUpeliohjelmoinnilla. Lehtori Jarkko Sievi 3.12.2012 Virtuaaliopetuksen päivät

Millaiset mahdollisuudet avautuvat KODUpeliohjelmoinnilla. Lehtori Jarkko Sievi 3.12.2012 Virtuaaliopetuksen päivät Millaiset mahdollisuudet avautuvat KODUpeliohjelmoinnilla Lehtori Jarkko Sievi 3.12.2012 Virtuaaliopetuksen päivät Työpajan sisältö Oppimisympäristönä peliohjelmointi hanke Hankkeen esittely Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot

SVM osallistuu Museoviraston vetämään hankkeeseen valokuvaaineistojen

SVM osallistuu Museoviraston vetämään hankkeeseen valokuvaaineistojen Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Museon kokoelmien tuominen verkkoon 2. Museon osallistuminen asiantuntijana Museoviraston vetämään Museo 2015 -hankkeeseen, jossa luodaan valtakunnallista

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Kokemuksia Unesco-projektista

Kokemuksia Unesco-projektista Kokemuksia Unesco-projektista Puheviestinnän harjoitusten tavoitteet Kuuden oppitunnin mittaisen jakson aikana asetin tavoitteiksi seuraavia oppimis- ja kasvatustavoitteita: Oppilas oppii esittämään omia

Lisätiedot

Laaja versio sisältää valintaperusteet

Laaja versio sisältää valintaperusteet KEVÄT 2013 Kotka ja Kouvola Vieraskielinen koulutus 7.1. 12.2.2013 Nuorten koulutus 4.3. 3.4.2013 Aikuiskoulutus 4.3. 3.4.2013 YAMK-tutkinnot 4.3. 3.4.2013 Laaja versio sisältää valintaperusteet Hei vaan,

Lisätiedot