2013 Konservointi T. Sonninen Oy The Decorative: Conservation and the Applied Arts - 24 th IIC Congress in Vienna 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2013 Konservointi T. Sonninen Oy The Decorative: Conservation and the Applied Arts - 24 th IIC Congress in Vienna 2012"

Transkriptio

1 The Decorative: Conservation and the Applied Arts - 24 th IIC Congress in Vienna 2012 Kuva 1. Näkymä historiallisen Albertinan museon tasanteelta Valtion oopperatalolle. Kuva Tuulikki Kilpinen. Luennot IIC:n 24. kongressi pidettiin Itävallassa. Kongressipaikkana oli kaupungin keskustassa sijaitseva Wienin yliopistokampus. Alue on entinen keskussairaala-alue, joka peruskorjattiin ja laajennettiin 1990-luvun lopulla yliopiston ja yritysten käyttöön. Jo pelkästään kongressipaikka tarjosi paljon katseltavaa ja mietittävää, ja mikä voisikaan olla parempi sijoituspaikka IIC:n kongressille ja kulttuurialan opiskelijoille kuin alue, jossa on historialliset rakennukset ja upeat sisäpihat. Alueen suunnitteli keisarillisen hovin arkkitehti Joseph Gerl ( ) ja sairaala otettiin käyttöön Itse kongressi pidettiin uudisrakennuksessa, jonne oli mahdollista sijoittaa raskasta rakennustekniikkaa vaativat luentosalit. Kongressin avauspuheet pitivät opetusministeri Claudia Scmiedel, kongressin paikallisen järjestäjän edustaja rehtori Gerald Basta, University of Applied Arts Vienna ja IIC:n puheenjohtaja Jerry Podany. Kukin puhuja vuorollaan korosti ammattikuntamme keskeistä ja vaativaa osaa kulttuuriperinnön vaalimisessa ja tällaisten kongressien tärkeyttä asiantuntijoiden yhteensaattamisessa ja tiedonvälittäjänä. Kongressin teemana oli The Decorative: Conservation and the Applied Arts. Ornamentit ja koristetaide ovat aina olleet osa ihmiskunnan historiaa ja olennainen osa ihmisyyttä. Luennoissa tarkasteltiin aihetta eri materiaalien ja asiayhteyksien kautta. Korkeatasoiset esitelmät ja posterit käsittelivät teemaa laaja-alaisesti aina yksittäisten esineiden konservoinnista teoreettisempien näkökulmien, konservoinnin filosofian, etiikan ja arvottamisen kautta. Eettinen ja filosofinen puoli painottui esitelmissä, jotka käsittelivät romanialaisen kirkon hiipunutta kattomaalausta, Tutankhamonin hautaholvin seinämaalauksien biologista sienikasvustoa ja historiallisten rakennusten henkiin herättämistä. Esitelmöitsijät toivat esille problematiikan kuinka toimia ja millaisilla argumenteilla. Esitelmissä painotettiin vanhan materiaalin ja siinä tapahtuneiden muutosten hyväksyminen. Konservoinnissa ja restauroinnissa tulisi kyseenalaistaa se kuinka paljon voimme kajota johonkin, ilman että esineen historiallinen arvo katoaa. Ja olisi tarkasteltava missä vaiheessa vaurion poisto ja restaurointi tuhoaa tai häivyttää alkuperäisen materiaalin. 1

2 Kuva 2. Yliopistokampuksen luentosali. Eräs IIC:n kongressien suurimmista anneista on esitelmien laaja-alaisuus ja erittäin korkea taso. Kuulijana saa tietoa sen lisäksi, että omaa erikoisalaa käsitellään uusista näkökulmista, myös mitä alalla kaiken kaikkiaan on tällä hetkellä meneillään. Osa esitelmistä oli jaettu kahteen osaan, jolloin materiaalitutkijat esittivät materiaalitutkimukset ja konservaattorit esittelivät konservointityöt ja dokumentointiin liittyvät asiat. Kahtia jako oli mielekästä, koska silloin asiaan perehtymätönkin sai runsaasti taustatietoa niin materiaaleista kuin tieto-taidon yhdistämisestä varsinaisessa konservointityössä. Rakennusten parissa työskentelevänä konservaattorina oli ilahduttavaa kuunnella esitelmiä ja vierailla kohteissa, joissa täydellisen ja usein varsin rankkojen restaurointien sijaan etsittiin ja esiteltiin uudenlaisia näkökulmia säilyttämiselle. Konservaattori voi olla pelkkä tilanteen tarkkailija ja dokumentoija, eli ei aina tarvita toimenpiteitä vain siksi että on tehtävä jotain tai jokin näyttää vanhalta. Kongressin tiedot ja esitelmät ovat ladattavissa IIC:n kotisivuilta iiconservation.org/. Conservators talk to conservators ekskursiot ja dialogi-keskustelu Kuva 3. Luentosarjan jälkeen pidetty keskustelutilaisuus, jolloin yleisöllä oli mahdollisuus esittää luennoitsijoille kysymyksiä. Ekskursiot suuntautuivat Wienin keskustan kohteisiin ja hieman kauemmas Klosterneuburgin luostariin. Tutustumiskäynnit oli jaettu kahteen osaan, jolloin kaikilla osallistujilla oli aamupäivällä mahdollisuus tutustua lähialueen kohteisiin; museoiden ja konservointikoulun työtiloihin, vanhaan hylättyyn juutalaiseen hautausmaahan ja kuuluisaan wieniläiseen arkkitehtuuriin. Iltapäivällä matkattiin hieman etäämmälle keskiajalla perustettuun Klosterneuburgin luostariin. Luostari on edelleen toiminnassa ja siellä suoritetaan mittavia korjaustöitä. Meneillään oleva julkisivuvärityksen palauttaminen vanhimpaan asuun oli mielenkiintoinen, koska se muutti täysin käsitykseni eri rakennusosien rytmittämisestä värin avulla. Hieman modernimpana vaihtoehtona luostarille oli halukkaille järjestetty mahdollisuus tutustua luostarin lähistöllä sijaitsevaan yksityiseen nykytaiteenmuseoon Essl Museum in Klosterneuburg. Oppaina ekskursioilla toimivat paikalliset konservaattorit ja tutkijat, mm. mielenkiintoisen tittelin omaava lääninkonservaattori. Illalla ekskursioiden päätyttyä oli tarjolla pientä syötävää ja luostarissa valmistettuja viinejä sekä IIC:n kongresseihin liittyvä dialogikeskustelu Not your grandmother s chair. Dialogi-keskustelulle pitämässään alustuksessa Jerry Podany toi esille uusien materiaalien konservoinnin ja säilyttämisen ongelmia. Millaisen haasteen uudet materiaalit ja erilaiset materiaalikokeilut antavat konservaattoreille ja mitä ongelmia nämä materiaalit tuovatkaan mukanaan. Kuinka säilyttää vahasta tehty maljakko, paperista taiteltu tuoli, lumpuista tehty pöytä ja interaktiivinen seinävaate sähköisine sensoreineen? Millaisia säilyttämiseen liittyviä haasteita kohdataan kun esineet ja materiaali ovat teollisuuden jätettä, eläviä organismeja, eksoottisia hybridimateriaaleja, äänimaailmaa, valoa ja kaikenlaisia aistiärsykkeitä. Keskusteluun osallistui seitsemän alalla työskentelevää vaikuttajaa: konservaattoreita, kirjailijoita, taiteilijoita ja nykytaiteen kuraattoreita. Suomalaisena minua kiinnosti erityisesti Tim Bechtholdin alustus, jossa hän kertoi Matti Suuroisen suunnitteleman Futuro-talon (1968) konservoinnista ja materiaalitutkimuksista Münchenin kansainvälisen designmuseon kokoelmissa. Itse Futuro on jo suurikokoinen muovinen säilytettävä esine, jonka si- 2

3 sällä on lisää säilytettäviä muovisia elementtejä ja esineitä. Keskustelu harhautui ehkä liiaksi miettimään itse (taide)teoksia taidehistoriallisesta näkökulmasta ja taideteoksina sen sijaan, että olisi keskusteltu niistä ongelmista, joita konservaattorit kohtaavat uusien materiaalien mukanaan tuomassa problematiikassa. Keskusteltiin suunnittelijan ja taiteilijan käyttämistä materiaaleista ja taiteilijan tarkoitusperistä. Kysymyksiä herätti myös se saako taiteilija puuttua konservointiin ja onko hänellä enää oikeutta muuttaa tai muokata teosta kun se on siirtynyt ateljeesta uudelle omistajalle? tarkoittamaan asuun, eli suunnittelijan/taiteilijan intention säilyttämistä ei esineen säilyttämistä. Dr. Friederike Waentigin mukaan meillä on designesineitä, jotka konservoidaan ja säilytetään raunioina. On paljon esineitä, joita ei voida restauroida tai konservoida ja ne säilytetään ainoastaan dokumentoimalla. Toisaalta on esineitä, jotka restauroidaan täysin niin ulkomuodon kuin toimintakunnon osalta, joten mitään yhtä totuutta ei ole olemassa. Konservointi ei ole koskaan yksiselitteistä eikä konservointia ei voi yleistää yhdeksi menettelysäännöksi tai ohjeeksi. Palkittu slovakialaissyntyinen taiteilija ja suunnittelija Tomás Gabzdil Libertínyn näkemys esim. Kreikan Akropoliksesta oli - miksi se on edelleen vuosia jatkuneiden konservointitöiden jälkeen huonokuntoinen raunio? Eikö ollutkaan tarkoitus palauttaa sen alkuperäistä loistoa? Korjataanhan tuolikin istuttavaan kuntoon niin miksei rauniota. Libertíny kertoi käyttävänsä mehiläisvahaa, koska se säilyy ja näin ollen siitä valmistetut esineetkin säilyvät hyväkuntoisina vuosisatoja. Hän karttaa tarkoituksellisesti teollisia materiaaleja juuri siitä syystä, etteivät ne säily. Hänelle konservointi tarkoittaa esineen palauttamista suunnittelijan Kuvat 4. ja 5. Vierailu Otto Wagnerin ( ] suunnittelemassa Österreichische Postsparkasse -rakennuksessa palautti mieleen mistä suomalaiset 1900-luvun alun arkkitehdit saivat vaikutteensa. Kierros rakennuksessa oli mielenkiintoinen. Otto Wagner käytti rakennuksessa aikoinaan hyvin edistyksellisiä materiaaleja kuten alumiinia. Julkisivujen vuoraus marmorilaatoilla toi uudenlaisen modernin muotokielen rakennukseen. Valitettavasti julkisivujen marmoripinta vaurioitui aiemmin tehdyn liian rankan puhdistustyön yhteydessä. Rakennuksen korjaustöiden vastaava suunnittelija Robert Neumayr (Hoppe Architekten) esitteli kohteen ja linjaukset, joita suunnittelussa noudatettiin, eli millaisia haasteita hän kohtasi työssään. Museonjohtaja Monica Wenzl-Bachmayer Museum Postsparkassesta kertoi kuinka paljon erilaisia arkisto- ja materiaalitutkimuksia sekä selvityksiä rakennuksessa suoritettiin alkaen rakennusmateriaaleista, väreistä, tapeteista, koristemaalaustekniikoista sisustustekstiileihin ja huonekaluihin. Suunnittelijoille aiheutti paljon päänvaivaa raskaan nykytekniikan vieminen rakennuksen kerroksista ja tiloista toisiin rikkomatta alkuperäisiä rakenteita. Wagnerin käyttämät rakennustekniikat olivat ongelmallisia, ja suunnittelussa jouduttiin tekemään muutoksia lisäämällä uutta ilman että vanha tuhoutui tai julkisivuille tuli ylimääräisiä vanhasta poikkeavia rakenteita. 3

4 Kuvat 6 ja luvun arkkitehtuurikierrokseen sisältyi kuuluisa Otto Wagnerin suunnittelema jugendtyylinen Das Majolikahaus ( ). Kuvissa rakennuksen pääfasadi ja pääporrashuone. Itävallassa rakennussuojelulaki on hyvin samankaltainen kuin meillä. Laki turvaa lähinnä julkisivut harvemmin sisätiloja ja sisätiloissakin vain porrashuoneet. Itävallassa oli 1980 tai -90 luvulla varsin mielenkiintoinen vaihe, jolloin lakiuudistuksen yhteydessä voimassa olevaa rakennussuojelulakia ei ollut lainkaan. Käytännössä se tarkoitti sitä, että kuka tahansa olisi voinut purkaa rakennustaiteellisesti merkittävän rakennuksen ilman seuraamuksia ehkä maine olisi hieman mustunut, mutta mitään muuta siitä ei olisi seurannut. Kuva 8. Klosterneuburgin luostarin pääfasadi ja kuvat 9. ja 10. sisäpihan puoleisten rakennusten fasadit, joista oikeanpuoleinen vielä 1980-luvun asussaan tiukasti jäsenneltynä tavan mukaisesti ja oikealla laajojen tutkimusten ja pitkien keskustelujen jälkeen alkuperäiseen klassistiseen asuun palautettu pelkistetyllä muotokielellä jäsenneltynä fasadi. Pani miettimään omiakin väritutkimuksia uudelleen ja kuinka herkästi yleinen olettamus voi johtaa täysin virheelliseen lopputulokseen. Luostarin alla on noin laaja pari kilometriä pitkä luolaverkosto, jossa nyt toimii luostarin viinipanimo. 4

5 Kuvassa 11. Klosterneuburgin luostarin johtaja toivottaa meidät tervetulleiksi luostariin. Kuva 12. Lääninkonservaattori (keskellä) oppaamme Stefanie Winkelbauer hänen oikealla puolellaan ja luostarin rakennustoimikunnan toimihenkilöt ja luostarin opas kertovat meille rakennuksen historiasta ja restauroinnista. Luostarin rakennustyöt keskeytyivät 1600-luvulla eikä sisätiloista puuttuvia rappauksia tai koristeita ole vielä nykyäänkään täydennetty vaan tilat ovat edelleen keskenjääneessä asussaan kuva 13 alla vasemmalla. Iltavastaanotot Avajaisvastaanotto pidettiin illalla Kunsthistoriche Museumin upeissa tiloissa. Museossa oli mahdollisuus päästä katsomaan lähietäisyydeltä Gustav Klimtin maalaamia seinämaalauksia rakennuksen pääportaassa. Wienin pormestarin isännöimä juhlaillallinen pidettiin Wienin kaupungintalon vaakunasalissa, jossa tunnelma oli lämmin ja illan päätteeksi halukkaat saivat tanssia orkesterin tahdissa. Jäähyväisvastaanotto pidettiin Wienin taideteollisuusmuseon tiloissa, jossa kerrottiin seuraavan kongressin pitopaikka ja aihe. IIC:n vuoden 2012 Forbes Prize ja Keck Award palkinnot Kongressin Forbes Prize avausesitelmän piti professori Dr Manfred Koller,. Hänet palkittiin ansiokkaasta ammattiurastaan ja aktiivisesta toiminnastaan konservoinnin hyväksi. Hän on 22. Forbes Prize palkinnon saaja. Palkinto on suurin IIC:n myöntämä kunnianosoitus konservointialalla ansioituneelle henkilölle. Manfred Koller tuli alalle jo 5 Kuva 14. Essl Museumin hohdokas taidevarasto. Kuva Tuulikki Kilpinen luvulla ja on toiminut siitä alkaen niin opettajana, tutkijana kuin erittäin aktiivisena kirjoittajana. Hänen kirjallinen tuotantonsa on mittava yhteensä 580 julkaisua. Joskus aikoinaan hän kertoi syyn aktiiviselle kirjoittamiselleen olevan oma tietämättömyys Jotta tietäisi asioista on otettava selvää, pantava se paperille luettavaksi ja arvioitavaksi. Hänen erikoisalaansa ovat maalaukset, alttarimaalaukset, seinä- ja kattomaalaukset, polykromiveistokset ja väri- ja materiaalitutkimukset. Esitelmässään Manfred Koller pohti eri aikakausien tuomaa lisää kaupunkikuvan historialliseen kerroksellisuuteen ja nykyaikaisen täysin holtittoman täydennysrakentamisen liian poikkeavaa ja hallitsevaa vaikutusta historialliseen miljööseen. Esimerkit olivat raflaavia, mutta tavallista nykypäivän täydennysrakentamista, jossa taloudelliset näkökulmat ovat suunnitelmien lähtökohtana. Saimme myöhemmin kongressin aikana tutustua hänen tutkimuksiinsa. Klosterneuburgin luostarin julkisivujen väritutkimukset ovat hänen tekemiään. Keck Awardin sai Ateenan Akropolis-museo, Kreikasta. Palkinto myönnettiin museon museokävijöilleen tarjoamasta mahdollisuudesta seura-

6 ta Erekhtheionin temppelin karyatidi veistosten dokumentointi- ja laserpuhdistustöitä. Veistosten laserpuhdistus-projekti on suoritettu yhteistyössä laserteknologiayritysten IESL-FORTH ja CSI kanssa. Akropolis-museo esitteli museossa kävijöille in situ konservointityöt vaiheittain. Projektia varten suunniteltiin erityinen lava, josta pystyi seuraamaan kameran välityksellä töiden edistymistä. Yksi palkinnon perusteista oli konservoinnin esitteleminen yleisölle, tässä tapauksessa museossa kävijöille. Tapaamiset ja muut aiheet Kuten aiemmissa IIC:n kongresseissa Wienissä järjestettiin useita tapaamisia. IIC:n apurahan saajat pitivät oman tapaamisen, jossa apurahan saajat eri puolilta maapalloa kokoontuivat esittäytymään ja tutustumaan toisiinsa. Muita tapaamisia olivat ensimmäisen kerran järjestetty Fellow-jäsenten tapaaminen yhdessä seniorijäsenten kanssa. IIC:n alueellisten ryhmien tapaaminen (RGM), jossa eri aluejärjestöjen edustajat kertoivat omien yhdistystensä toiminnasta ja tulevaisuudesta. Ehkä tärkein ja mieleenpainuvin RGM:n esitelmistä oli Japanin konservaattoriliiton Dr Takeshi Ishizakin esitelmä maanjäristyksen ja sitä seuranneen tsunamin aiheuttamista tuhoista. Takeshi Ishizakin esittämä kuvamateriaali puhui omasta puolestaan. Karu todellisuus avautui meille kaikille tilaisuudessa läsnä olleille. Esitelmän jälkeen oli suuri hiljaisuus - mitä tehdä tai kuinka toimia kun kaikki on veden valtaamaa, esineet ja rakennukset ovat rikkoutuneet ja läpimärkiä tai ehjiä ja kuivia, mutta radioaktiivista. Italian edustaja esitteli erittäin aktiivisen italialaisen liiton toimintaa ja heidän järjestämäänsä laserpuhdistuskurssia ja muita heidän esitelmätilaisuuksiaan. Uudet alueelliset ryhmät kuten Kroatia ovat äärimmäisen innokkaita ja järjestävät myös runsaasti erilaisia seminaaritilaisuuksia, koulutuspäiviä ja työ- ja materiaalinäytöksiä jäsenilleen. Kreikkalaiset taas valtion nykyisen taloudellisen tilanteen ja kulttuurialan työttömyyden vuoksi ovat todella kovilla. Osalla jäsenistä ei ole varaa maksaa edes vajaan parin kymmenen euron jäsenmaksua, joten liitto on kehitellyt erilaisia ilmaisia tapahtumia ja pyrkinyt ylläpitämään aktiviteettejä jäsenilleen ja onnistunut siinä. Itse kerroin lyhyesti PKL:n toiminnasta, mistä maista PKL muodostuu, liittoneuvostosta ja Seinäjoen konservointikoulun mahdollisesta lakkauttamisesta. Lisäksi kerroin yleensä kulttuurialaan kohdistuvista säästötoimista kuten Museoviraston budjettileikkaukset ja niiden aiheuttamien säästötoimien vaikutus konservaattoreiden työllistymiseen. Hieman iloisempana asiana kerroin liittomme 50-vuotispäivistä. Kongressin yhteydessä oli myyntinäyttely, jossa oli esillä materiaalitutkimuksiin ja kuvantamisiin liittyviä laitteistoja ja tietokoneohjelmia, materiaaleja ja alaan liittyvää kirjallisuutta ja alan toimijoita. Luennot, vanhojen ja uusien tuttavien tapaamiset olivatkin varsin ilahduttavia. Mukaan tarttui uusia ajatuksia siitä kuinka konservointi voidaan tuoda lähemmäksi kaikkia ihmisiä ja keinoksi esitellä kulttuuriperintöämme ja siihen liittyvää historiaa nimenomaan konservoinnin eli säilyttämisen avulla. Mukavaa oli myös tavata suuri joukko juuri alalle valmistuneita intoa täynnä olevia nuoria konservaattoreita. Esitelmistä välittyi kuinka tärkeää konservointialalla on erikoistuminen materiaaleittain, joka näyttää olevan vähän joka puolella uhattuna säästöjen takia. Materiaaleihin liittyy niin paljon tieto-taitoa, ettei yksinkertaisesti voi olla sellaista teppotietävää, joka hallitsee sen kaiken. Samalla korostui opetuksen ja siihen liittyvän ohjatun konservointityön tärkeys- internetistä tai You Tube:sta kun ei vielä ole siihen. Seuraava kongressi järjestetään Hong Kongissa 2014 aiheena An Unbroken History Conserving Oriental Works of Art and Heritage. Kongressin epävirallista antia Kahvipöytäkeskusteluja käytiin siitä kuinka E.C.C.O.:n ohjeistusten mukainen vaatimustaso konservointialan koulutuksesta ja alalla työskentelevien pätevyydestä tulisi toteutumaan. Ruotsalaista kollegaa huoletti vastaavatko maisterintutkinnon suorittaneen konservaattorin tietotaidot todellisia konservointityömaiden haasteita ja antaako tutkinto johtamiseen vaadittavia taitoja. Eli kuinka jo konservointialan opetuksessa tulisi huomioida projektien johtaminen ja riittävät perustiedot, joita voi jatko-opinnoissa ja opintojen jälkeen työelämässä aktiivisesti täydentää. Keskusteluja käytiin siitä ovatko opetus ja työelämä liian etäällä toisistaan, jotta valmistumisen jälkeen voi todella aloittaa työskentelyn ja missä vaiheessa on riittävä tieto-taito oma-aloitteiseen itsenäiseen työskentelyyn. Konservaattorit käsittelevät arvokkaita materiaaleja ja esineitä, jotka eivät ole harjoittelukohteita ja toimenpiteitä koskevat päätökset on tehtävä suurella harkinnalla ja mielellään ryhmässä, jota edustavat eri alojen asiantuntijat. Pöydässä olijat olivat yhtä mieltä siitä, että asia on vaikea ja vaatii kaikilta osapuolilta paljon yhteistyötä. Vertaillessamme eri maiden konservointikoulutusta oli niissäkin selkeitä maakohtaisia eroja. Osalla oli akateemiset BA-, MA- tutkinnot (HuK ja FM) tai 6

7 väitöstutkimus konservoinnista. Kerroin että Suomessa on mahdollista suorittaa käytännönläheisempi ammattikorkeakoulututkinto ja jatkona sille ylempi ammattikorkeakoulututkinto (BCA ja MCA tutkinnot), mutta näistä tutkinnoista ei voi jatkaa väitöstutkimukseen. Osan koulutus tuntui hyvinkin tiukalta, jossa viime rutistuksia tehtiin itkien yökausia ja osa taas kertoi, ettei paineita ollut lainkaan. Pohtimista riitti siitäkin kuka valvoo tai tarkastaa onko jonkun työt todella olleet itsenäisesti suoritettuja kokopäiväisiä konservointitöitä eikä esim. jotain sivuavaa käsityöalan työtä. Tai vastaako työn laatu sille annettuja kriteereitä ja kuinka suoritetuista töistä muodostuu 5 10 vuotta aktiivista työkokemusta. Miten työkokemus lasketaan, jos on tehnyt vain viikon mittaisia pätkätöitä silloin tällöin jne. Eli ongelmia riitti ja riittää pohdittavaksi. Tarvetta tälle keskustelulle on ja sen avulla varmasti voidaan parantaa asemaamme, jos alalle saadaan yhtenäiset riittävän selkeät ja toimivat ohjeistukset. Kuva 15. Iloiset kongressivieraat konservaattorit Tuulikki Kilpinen ja Elene Shishkova. News in Conservation ottaa mielellään vastaan artikkeleita liittyen konservointiin. Ehkä yksi aihe voisi olla 50-vuotias konservaattoriliittomme. IIC on vastikään saanut uusia jäsenjärjestöjä, joilla on paljon uutta edessään. Ehkä jo pitkään toimineella yhdistyksellä voisi olla jotain annettavaa heille. Onnen toivotukseni 50-vuotiaalle Pohjoismaisen konservaattoriliiton Suomen osasto ry:lle. Tiina Sonninen Kuvat Tiina Sonninen ellei toisin mainita. 7

Jyväskylä Valon kaupunki 22.9.2012

Jyväskylä Valon kaupunki 22.9.2012 Jyväskylä Valon kaupunki 22.9.2012 Alvar Aallon jalanjäljillä Lähdimme Kirstin kanssa kahden tutustumaan junakyydillä Jyväskylän elämään, maisemiin ja ihmisiin. Jyväskylä on minulle nuoruudestani tuttu

Lisätiedot

Etkot & Jatkot. Art Pro

Etkot & Jatkot. Art Pro Etkot & Jatkot Art Pro Sisällys 1. Tervetuloa Kiasmaan 2. Taidetestaajien Kiasma-käynti 3. Etkot ja jatkot 4. Tutustu Kiasmaan 5. Yhteystiedot 1. Tervetuloa Kiasmaan Art Pro-käynnillä taidetestaajat tutustuvat

Lisätiedot

Anu Laurila Museovirasto

Anu Laurila Museovirasto Anu Laurila Museovirasto 21.09.2011 Vähän rakennussuojelusta Vähän historiallisten rakennusten paloturvallisuudesta Turvallisuustekniikan asentamisen periaatteista Esimerkkejä Suomen perustuslain mukaan:

Lisätiedot

Pimeän Kuva kaunokirjallisuutta lääketieteen opetuksessa. Tampere 9.5.2007

Pimeän Kuva kaunokirjallisuutta lääketieteen opetuksessa. Tampere 9.5.2007 Pimeän Kuva kaunokirjallisuutta lääketieteen opetuksessa Irma Virjo Yleislääketieteen professori Tampereen yliopisto, Lääketieteen laitos Hanna-Mari Alanen Ylilääkäri, Hatanpään puistosairaala, psykogeriatria

Lisätiedot

Jyväskylän Taiteilijaseura ry

Jyväskylän Taiteilijaseura ry TILATEOS YRITYKSEN VALMISTAMISTA TUOTTEISTA Valmistetaan yritykselle tilataideteos, jossa käytetään materiaalina yrityksen valmistamia tuotteita. Teoksen lähtökohtana ovat tilaajan toiveet. Teos voi olla

Lisätiedot

Säilyneisyys ja arvottaminen

Säilyneisyys ja arvottaminen RAAHE 5. kaupunginosan korttelin 17 rakennushistoriallinen selvitys ja arvottaminen 20.11.2007 FG Suunnittelukeskus Oy Raahen 5. kaupunginosan korttelin 17 rakennushistoriallinen selvitys 1 Säilyneisyyden

Lisätiedot

Arvoisa juhlayleisö, Mitä tämä voi olla käytännössä?

Arvoisa juhlayleisö, Mitä tämä voi olla käytännössä? 1 Opetusministeri Sari Sarkomaa Historiallisen sanomalehtikirjaston esittelytilaisuus Kansalliskirjastossa (juhlapuhe ja Historiallisen Sanomalehtikirjaston avaus) Aika: 20.11.2007. Tilaisuus alkaa klo

Lisätiedot

Raportti TESP 2013 kurssista Sendaissa Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelma Olli Törmänen, olli.tormanen@aalto.fi, 07.10.

Raportti TESP 2013 kurssista Sendaissa Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelma Olli Törmänen, olli.tormanen@aalto.fi, 07.10. Raportti TESP 2013 kurssista Sendaissa Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelma Olli Törmänen, olli.tormanen@aalto.fi, 07.10.2013 Osallistuin Tohokun yliopiston järjestämälle TESP-kurssille (Tohoku

Lisätiedot

ARVOTTAMINEN OSANA KULTTUURIPERINNÖN HOITOA JA SUOJELUA!

ARVOTTAMINEN OSANA KULTTUURIPERINNÖN HOITOA JA SUOJELUA! ARVOTTAMINEN OSANA KULTTUURIPERINNÖN HOITOA JA SUOJELUA! Korjausrakentamisen seminaari 1, rakennusvalvonta, Oulu 2013! Helena Hirviniemi" arkkitehti, Arkkitehtitoimisto Helena Hirviniemi" tutkija, Oulun

Lisätiedot

Matkakertomus, World Future Energy Summit messut 15.1.-17.1.2013, Abu Dhabi

Matkakertomus, World Future Energy Summit messut 15.1.-17.1.2013, Abu Dhabi Matkakertomus, World Future Energy Summit messut 15.1.-17.1.2013, Abu Dhabi Matkalla ENY projektipäällikkö Jonna Haapamäki-Syrjälä, IS-Technics Oy Raimo Keskitalo sekä Dubaissa toimistoa pitävä Exigo Finland

Lisätiedot

AALTO-passi. Oma nimi:

AALTO-passi. Oma nimi: AALTO-passi Oma nimi: Kiertele Aalto-keskuksessa ulkona ja niissä sisätiloissa, jotka ovat avoinna. Etsi kuvista näkyvät kohdat. Kun löydät kohteen ja keksit vastauksen kysymyksiin, piirrä rasti kuvan

Lisätiedot

Mikä on Elävä arkisto?

Mikä on Elävä arkisto? Mikä on Elävä arkisto? 1 YLEn Elävä arkisto Kaikki hankkeet, joilla tähdätään tekijänoikeusviidakon yksinkertaistamiseen, ovat tervetulleita Suunta, jolla sopimista helpotetaan, on oikea Sopimuslisenssin

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava

Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava 23.03.2010 Kaupungintalo on osa valtakunnallisesti merkittävää Jyväskylän Kirkkopuiston ja hallintokeskuksen

Lisätiedot

Koripallomuseosta Koripalloperinnekeskus

Koripallomuseosta Koripalloperinnekeskus Koripallomuseosta Koripalloperinnekeskus Jari Toivonen, Projektipäällikkö Koripallomuseo-projekti käynnistyi Kotkassa vuonna 2008 tavoitteena luoda pysyvä, valtakunnallinen, koripalloon liittyvä erikoismuseo.

Lisätiedot

KAUPUNGINTALON peruskorjaus ja entisöinti TYÖMAA- ja SUUNNITTELUTILANNE 25.5.2011 ARK-KANTONEN OY

KAUPUNGINTALON peruskorjaus ja entisöinti TYÖMAA- ja SUUNNITTELUTILANNE 25.5.2011 ARK-KANTONEN OY KAUPUNGINTALON peruskorjaus ja entisöinti TYÖMAA- ja SUUNNITTELUTILANNE 25.5.2011 ARK-KANTONEN OY RAKENNUSURAKOITSIJAN VALINTA ON KÄYNNISSÄ. LVISA-URAKAT OVAT LASKENNASSA. RAKENNUSLUPA ODOTTAA KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma

POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma Jakson päämääränä on kranssin suunnitteleminen ja valmistaminen pehmeitä ja kovia materiaaleja yhdistäen. Jakso on suunnattu

Lisätiedot

Tikkurilan Judokat Ry. Kotikisojen järjestämisen opas

Tikkurilan Judokat Ry. Kotikisojen järjestämisen opas Kotikisojen järjestämisen opas 2 Kilpailun järjestämisen perusteet... 3 Kilpailukutsut... 3 Ottelupaikan järjestäminen... 3 Yksi vai kaksi ottelualuetta?... 3 Toimitsijapöydät... 3 Punnitus... 4 ATK-ohjelma

Lisätiedot

1900-LUVUN RAKENNUSPERINNÖN SUOJELUN PERIAATTEITA, MADRIDIN ASIAKIRJA 2011

1900-LUVUN RAKENNUSPERINNÖN SUOJELUN PERIAATTEITA, MADRIDIN ASIAKIRJA 2011 1900-LUVUN RAKENNUSPERINNÖN SUOJELUN PERIAATTEITA, MADRIDIN ASIAKIRJA 2011 ONKO MODERNILLA VÄLIÄ? Seminaari Oulu 8.5.2014 Yliarkkitehti Sirkkaliisa Jetsonen ICOMOS ICOMOS on kansainvälinen asiantuntijajärjestö,

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2017 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Veera Heinonen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Teknisen työn didaktiikka/aihepiirisuunnittelu Tiina Pyhälahti Syksy 1996 Ohjaaja: Ossi Autio

Teknisen työn didaktiikka/aihepiirisuunnittelu Tiina Pyhälahti Syksy 1996 Ohjaaja: Ossi Autio Teknisen työn didaktiikka/aihepiirisuunnittelu Tiina Pyhälahti Syksy 1996 Ohjaaja: Ossi Autio 1.JOHDANTO Aihepiirin tavoitteena on valmistaa esine, joka liittyy ilmaan ja entämiseen ja jossa on jokin pienen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI LAUSUNTO 153 1 KAUPUNGINMUSEO KESKI-UUDENMAAN MAAKUNTAMUSEO Sanna Granbacka 18.12.2009

HELSINGIN KAUPUNKI LAUSUNTO 153 1 KAUPUNGINMUSEO KESKI-UUDENMAAN MAAKUNTAMUSEO Sanna Granbacka 18.12.2009 HELSINGIN KAUPUNKI LAUSUNTO 153 1 Rakennusvalvontaviraston lausuntopyyntö 4.12.2009, 8-3385-09-E LAIVASTOKATU 4 (8/147/4), ULLAKKORAKENTAMIS- JA HISSI- SUUNNITELMAT Museo 2009-277 Kaupunginmuseo on tutustunut

Lisätiedot

Virtuaalipoluilla edistämään nuorten informaatio- ja medialukutaitoja

Virtuaalipoluilla edistämään nuorten informaatio- ja medialukutaitoja Virtuaalipoluilla edistämään nuorten informaatio- ja medialukutaitoja Maija Saraste Suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin kirjastotapaaminen Saransk 7.10.2011 1 Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Hämeenlinna

Lisätiedot

YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA

YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA HANKEIDEA Hyväntekeväisyysilta, joka järjestetään jonkin paikallisen järjestön (esim. Lions clubin) kanssa Illan tuotto lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen Illan aikana

Lisätiedot

Henkilöstön pätevyyden varmistaminen muutostilanteissa. Tuula Pirhonen Laatupäällikkö, tutkija Evira Tutkimus- ja laboratorio-osasto

Henkilöstön pätevyyden varmistaminen muutostilanteissa. Tuula Pirhonen Laatupäällikkö, tutkija Evira Tutkimus- ja laboratorio-osasto Henkilöstön pätevyyden varmistaminen muutostilanteissa Tuula Pirhonen Laatupäällikkö, tutkija Evira Tutkimus- ja laboratorio-osasto Henkilöstömuutokset < Työntekijä Henkilö jää pois niin että tiedetään

Lisätiedot

Onks tääl tämmöstäki ollu?

Onks tääl tämmöstäki ollu? Onks tääl tämmöstäki ollu? Liedon kulttuuriympäristön dokumentointihanke Nautelankosken museo Kulttuuriympäristö on ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta syntynyt kokonaisuus Dokumentointihanke tallettaa

Lisätiedot

Näkökulmia koulutuksen sisältöihin ja koulutuksen arviointiin Vesa Suominen Kirjastoseuran vuosikokousseminaari pe 26.10.2012

Näkökulmia koulutuksen sisältöihin ja koulutuksen arviointiin Vesa Suominen Kirjastoseuran vuosikokousseminaari pe 26.10.2012 Näkökulmia koulutuksen sisältöihin ja koulutuksen arviointiin Vesa Suominen Kirjastoseuran vuosikokousseminaari pe 26.10.2012 1) Taustaa 2) Itse arvioinnista Kehitystarpeita Kaikilla sidosryhmillä (opetuksen

Lisätiedot

Esitutkimus. Asiakastyöpajat

Esitutkimus. Asiakastyöpajat Suomen käsityön museo selvitti syksyllä 2013 nuorten aikuisten museoissa käymättömyyden syitä ja kehitti palvelumuotoilukoulutuksen avulla omaa toimintaansa vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan. Lopputuloksena

Lisätiedot

Opiskelun aloitusvuosi:

Opiskelun aloitusvuosi: Kurssi: Steroidien kemia - KEMS3 (Kevät 9) Vastaamalla kurssista esitettyihin kysymyksiin, mielipiteesi kurssista ja sen hyödyllisyydestä välittyvät kurssin järjestäjille. Palautetta tullaan käyttämään

Lisätiedot

RAKENNUSPERINTÖPÄIVÄT 2013 KUHMOISISSA

RAKENNUSPERINTÖPÄIVÄT 2013 KUHMOISISSA RAKENNUSPERINTÖPÄIVÄT 2013 KUHMOISISSA Kuhmoisten rakennusperintöpäivät lauantaina 7.9. ja sunnuntaina 8.9.2013 kuuluu Euroopan rakennusperintöpäiviin. Koko Euroopan Unionin alueella järjestetään aina

Lisätiedot

Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät

Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät Pidetty maanantaina 17.9.2007 Helsingissä Osallistujat: JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Merja LAUNIS Urheilutyönantajat ry Esko RANTO Jalkapallon

Lisätiedot

Asia: Poikkeamishakemus koskien kiinteistöä RN:o ja sillä sijaitsevaa entistä Ul. Pyhäjärven kunnantaloa, Karkkila

Asia: Poikkeamishakemus koskien kiinteistöä RN:o ja sillä sijaitsevaa entistä Ul. Pyhäjärven kunnantaloa, Karkkila Karkkilan kaupunki Sivistystoimiala Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue Museotoimi Karkkilan kaupunki Tekninen toimiala Maankäytön ja ympäristön palvelualue Viite: Lausuntopyyntönne 18.12.2015 Asia: Poikkeamishakemus

Lisätiedot

ERIKOISTUMISOHJELMAT TAIDEYLIOPISTO. Mist Kuva: Wilma Hurskainen

ERIKOISTUMISOHJELMAT TAIDEYLIOPISTO. Mist Kuva: Wilma Hurskainen ERIKOISTUMISOHJELMAT TAIDEYLIOPISTO Mist Kuva: Wilma Hurskainen Erikoistumisohjelmat Syvennä erityisosaamistasi ja laajenna uramahdollisuuksiasi! Taiteilija-kehittäjäksi organisaatioon taiteelliset interventiot

Lisätiedot

Töölön kirjasto. Kuva Teuvo Kanerva, MFA. RTS_4_16.indd

Töölön kirjasto. Kuva Teuvo Kanerva, MFA. RTS_4_16.indd R A K E N N U S T A I T E E N S E U R A K u t s u S Y Y S K O K O U K S E E N Töölön kirjasto. Kuva Teuvo Kanerva, MFA J Ä S E N T I E D O T E 4 : 2 0 1 6 RTS_4_16.indd 1 15.11.2016 16.22 R A K E N N U

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

Renkajärven valokuvauskilpailu 2011 jälleen upeita kuvia!

Renkajärven valokuvauskilpailu 2011 jälleen upeita kuvia! Renkajärven valokuvauskilpailu 2011 jälleen upeita kuvia! Suojeluyhdistyksen valokuvauskilpailu järjestettiin nyt kolmannen kerran. Kilpailuaika oli 13.2.-5.6.2011. Yhdistyksen hallitus oli antanut kilpailun

Lisätiedot

Retki Panssariprikaatiin 10.5.2011

Retki Panssariprikaatiin 10.5.2011 Retki Panssariprikaatiin 10.5.2011 Retkellä oli mukana 12 senioria ja heidän seuralaistaan. Matkaan lähdettiin Tokeen bussilla Vanhalta kirkolta kello 11.00. Panssariprikaatin portilla meitä oli vastassa

Lisätiedot

ARKKITEHTITOIMISTO TÄHTI-SET OY TILA TERVEYDEN. Markus Aaltonen, arkkitehti SAFA

ARKKITEHTITOIMISTO TÄHTI-SET OY TILA TERVEYDEN. Markus Aaltonen, arkkitehti SAFA ARKKITEHTITOIMISTO TÄHTI-SET OY TILA TERVEYDEN EDISTÄJÄNÄ Markus Aaltonen, arkkitehti SAFA Arkkitehtitoimisto i i t Tähti-Set t Oy ARKKITEHTITOIMISTO TÄHTI-SET OY Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy perustettu

Lisätiedot

Tradenomit työmarkkinoilla

Tradenomit työmarkkinoilla Tradenomit työmarkkinoilla Uudistu ja uudista 2011 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus-, työvoima- ja elinkeinopolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Minkälaista osaamista tarvitaan? Yleinen osaaminen korostuu

Lisätiedot

Kylmäniemen kalasataman rakennushistorian inventointi / Esko Puijola

Kylmäniemen kalasataman rakennushistorian inventointi / Esko Puijola Kylmäniemen kalasataman rakennushistorian inventointi 18.10.2011 / Esko Puijola Kalasataman nykyinen rakennuskanta vv verkkovaja 14 km kalamaja 2 pääasiallinen runkorakenne rakentamisvuodet harmaa hirsi

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

PRIDE-KOTITEHTÄVÄT. Seuraavat kysymykset auttavat sinua tunnistamaan omia kokemuksiasi ja tiedostamaan niiden vaikutuksia.

PRIDE-KOTITEHTÄVÄT. Seuraavat kysymykset auttavat sinua tunnistamaan omia kokemuksiasi ja tiedostamaan niiden vaikutuksia. Kotitehtävä 4 / Sivu 1 Nimi: PRIDE-kotitehtävä NELJÄS TAPAAMINEN Lapselle mahdollisuus selviytyä menetyksistä PRIDE-valmennuksen neljännessä tapaamisessa puhuimme siitä, miten vaikeat kokemukset voivat

Lisätiedot

PÄÄSY. kevät 2011. työpajoja tapahtumia

PÄÄSY. kevät 2011. työpajoja tapahtumia AINA VAPAA PÄÄSY kevät 2011 työpajoja tapahtumia höyrykonemuseo Metallin hohto Kierros Werstaan Höyrykonemuseossa, jossa 110-vuotias Sulzer-höyrykone edelleen lepää alkuperäisellä paikallaan. Kierroksen

Lisätiedot

Hyvät ystävät! Hukkuuko Helsinki? -tilaisuudessa Malmilla 10.1.2006

Hyvät ystävät! Hukkuuko Helsinki? -tilaisuudessa Malmilla 10.1.2006 Hyvät ystävät! Hukkuuko Helsinki? -tilaisuudessa Malmilla 10.1.2006 keskusteltiin ilmastonmuutoksesta. Tutkija Kimmo Ruosteenoja, ympäristöjohtaja Pekka Kansanen ja kansanedustaja Tarja Cronberg alustivat.

Lisätiedot

Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä

Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä Työhyvinvointikyselyn tulosten käsittely ja hyvinvointisuunnitelman laatiminen työyksikön hyvinvointipajassa Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä Lapin sairaanhoitopiirin työhyvinvointisyke

Lisätiedot

Taide-elämyksiä Berliinissä

Taide-elämyksiä Berliinissä Taide-elämyksiä Berliinissä Pääsin käymään kesäkuussa 2015 Berliinin taidemuseossa Gemäldegalleriessa historian opettaja Veli- Matti Ojalaisen opastamana. Taidemuseosta löytyy maailman suurin kokoelma

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Senioripoliisit

Etelä-Pohjanmaan Senioripoliisit Toukokuun kuukausitapaaminen Aika: 14.5.2013 Paikka: Vaasan ABC Läsnä: 28 iloista senioripoliisia. Todella aurinkoisen kevätsään vallitessa nuo 28 senioria kokoontuivat yhteiseen kuukausitapaamiseen. Tällä

Lisätiedot

VÄINÖLÄNNIEMI AL-39 III VI IV III III III. saa-2. p sr sr dB p saa-2. 35dB. ap (1-35-1) 35dB. sr-30. saa-2 saa-2.

VÄINÖLÄNNIEMI AL-39 III VI IV III III III. saa-2. p sr sr dB p saa-2. 35dB. ap (1-35-1) 35dB. sr-30. saa-2 saa-2. 990:0M50 S 4 S4 6 3 9 S0 3 4 5 7 36 5 83.4 84.3 84.3 84.8 87.9 88.5 83.5 Satamakatu Koljonniemenkatu Minna Canthin katu 50 0 0 40 30 0 500 76500 yap/50 ap/00pm rto- ap/sr- saa- (--) (--) p sr-5 4500 ap

Lisätiedot

Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020

Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020 Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020 Nuorteniltapaketti - Kirkon rakentajat Tämä ohjelmamateriaali on tarkoitettu toteutettavaksi nuortenillassa, nuorten leirillä tai isoskoulutuksessa. Ohjelman voi

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

Matkaraportti liittyen CIMAM konferenssiin Rio de Janeirossa

Matkaraportti liittyen CIMAM konferenssiin Rio de Janeirossa Matkaraportti liittyen CIMAM konferenssiin Rio de Janeirossa Osallistuin CIMAMin konferenssiin 12.-14.8.2013 Rio de Janeirossa sekä sen yhteydessä järjestettyyn postkonferenssiin 15.-16.8. Postkonferenssi

Lisätiedot

Tuulivoiman maisemavaikutukset

Tuulivoiman maisemavaikutukset Kuvasovite raportista Etelä-Pohjanmaan tuulivoimaselvitys, FCG, E-P:n liitto, YM. http://www.epliitto.fi/upload/files/etelapohjanmaan_tuulivoimaselvitys.pdf Tuulivoiman maisemavaikutukset Tietoa ja havainnollistusta

Lisätiedot

EMMAUS HELSINGIN PEREHDYTTÄMISPROSESSI. Perehdyttämisen tavoite PEREHDYTTÄMISEN OSA-ALUEET

EMMAUS HELSINGIN PEREHDYTTÄMISPROSESSI. Perehdyttämisen tavoite PEREHDYTTÄMISEN OSA-ALUEET 1 11.11.2010/HeA EMMAUS HELSINGIN PEREHDYTTÄMISPROSESSI Perehdyttämisen tavoite Perehdyttämisen tuloksena meillä on uusi, sitoutunut vapaaehtoinen, joka tuntee Emmauksen periaatteet ja Emmaus Helsingin

Lisätiedot

Flooran päivä Meilahden kampuksella

Flooran päivä Meilahden kampuksella Flooran päivä Meilahden kampuksella Tänä vuonna oli Meilahden kampuksen vuoro järjestää yliopiston perinteinen Flooran päivän henkilökuntajuhla 13.5. Kampuksella päivää vietettiin aamusta lähtien ja Biomedicumissa

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

OPO-koulutuspäivä - Asiaa valintaperusteista

OPO-koulutuspäivä - Asiaa valintaperusteista OPO-koulutuspäivä - Asiaa valintaperusteista Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden 29.9.2011 Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden YKY Vuoden 2011 alusta toimintansa aloittaneessa yksikössä oppiaineita vanhoista

Lisätiedot

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Luomun koordinaatiohanke käynnistyi 20.8.2015 Helsingissä järjestetyllä kick off -työpajalla, johon osallistui noin 40 henkilöä. Työpajan rahoitti Manner-Suomen

Lisätiedot

Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen kehittämisessä ja koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa

Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen kehittämisessä ja koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan alan yliopistojen toteuttavat yhdessä palautekyselyn vastavalmistuneille diplomi-insinööreille ja arkkitehdeille Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Studia Generalia syksy 2011 AINEEN ARVOITUS. Tervetuloa!

Studia Generalia syksy 2011 AINEEN ARVOITUS. Tervetuloa! Studia Generalia syksy 2011 AINEEN ARVOITUS Tervetuloa! 10.11.2011 1 Onko koko todellisuus ainetta? 10.11.2011 2 Todellisuus on se, mikä on totta. Että jos vaikka uskoo, että mörköjä on olemassa, niin

Lisätiedot

Eritrea kirjaston kulmasta

Eritrea kirjaston kulmasta Eritrea kirjaston kulmasta Posted on 9.12.2014 by helehilt 1 Suomen ulkoministeriö suuntaa kohdennetun hankehaun Suomen ja Eritrean välisille korkeakoulujen kehittämishankkeille. Koska Suomen ja Eritrean

Lisätiedot

Oulu ennen ja nyt. Pohjois-Pohjanmaan museo Oppimateriaalia kouluille / AK

Oulu ennen ja nyt. Pohjois-Pohjanmaan museo Oppimateriaalia kouluille / AK 1 Pohjois-Pohjanmaan museo Oppimateriaalia kouluille / AK Oulu ennen ja nyt Tätä materiaalia voi käyttää apuna esimerkiksi historian tai kuvataiteiden opinnoissa. Tehtävät sopivat niin yläasteelle kuin

Lisätiedot

Tervetuloa Lapinlahden kirkkoon! Kirkon suunnitteli arkkitehti Frans Anatolius Sjöström vuonna 1877.

Tervetuloa Lapinlahden kirkkoon! Kirkon suunnitteli arkkitehti Frans Anatolius Sjöström vuonna 1877. LAPINLAHDEN KIRKKO Tervetuloa Lapinlahden kirkkoon! Kirkon suunnitteli arkkitehti Frans Anatolius Sjöström vuonna 1877. Kirkkoa rakennettiin vuosina 1877-1880. Kirkon rakennusmestarina toimi Johannes Store

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Terveiset kasvimatkalta Kumpulasta!

Terveiset kasvimatkalta Kumpulasta! Terveiset kasvimatkalta Kumpulasta! Lauantaina 4.8 kello 16.00 aloitimme opastetun kierroksen Kumpulan kasvitieteellisessä puutarhassa ja kuuden maissa kävelimme Kumpulan siirtolapuutarhassa. Kokoonnuimme

Lisätiedot

Työpajat. Kirjastoverkkopäivät Puheenjohtaja: Heli Kautonen. KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut

Työpajat. Kirjastoverkkopäivät Puheenjohtaja: Heli Kautonen. KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Työpajat Kirjastoverkkopäivät 2014 23.10.2014 Puheenjohtaja: Heli Kautonen Työpajat 23.10.2014 klo 12.45 16.00 1. Kahden kerroksen väkeä: FinELib aineistot Finnassa Tila: Sali 9, 3. krs 2. Finton hyödyntäminen

Lisätiedot

Kokemuksia Unesco-projektista

Kokemuksia Unesco-projektista Kokemuksia Unesco-projektista Puheviestinnän harjoitusten tavoitteet Kuuden oppitunnin mittaisen jakson aikana asetin tavoitteiksi seuraavia oppimis- ja kasvatustavoitteita: Oppilas oppii esittämään omia

Lisätiedot

Aaltoa kulttuurimatkaillen. Seinäjoen kaupunki Kulttuuritoimi PL 215 60101 SEINÄJOKI

Aaltoa kulttuurimatkaillen. Seinäjoen kaupunki Kulttuuritoimi PL 215 60101 SEINÄJOKI Aaltoa kulttuurimatkaillen Seinäjoen kaupunki Kulttuuritoimi PL 215 60101 SEINÄJOKI Alvar Aalto Seinäjoella Seinäjoki on Etelä-Pohjanmaan maakunnan keskus ja yksi Suomen voimakkaimmin kasvavista kaupunkikeskuksista.

Lisätiedot

TU-A Itsensä tunteminen ja johtaminen Tervetuloa kurssille!

TU-A Itsensä tunteminen ja johtaminen Tervetuloa kurssille! TU-A1140 - Itsensä tunteminen ja johtaminen Tervetuloa kurssille! Kurssin avaus 7.1. 2016 Eerikki Mäki eerikki.maki@aalto.fi Opiskelijapalautetta vuoden 2015 kurssista Kurssi poikkesi todella paljon verrattuna

Lisätiedot

Yleisö hallintojohtaja Timo Rajalan hyvää esitystä kuuntelemassa.(lisää kuvia tekstin jälkeen.)

Yleisö hallintojohtaja Timo Rajalan hyvää esitystä kuuntelemassa.(lisää kuvia tekstin jälkeen.) Kevätretki Poliisiammattikorkeakoululle 23.3.2010 Pirkanmaan Maanpuolustusyhdistyksellä ja TAMRUn senioreilla oli yhteinen kevätretki Poliisiammattikorkeakoululle Hervantaan 23.3.2010. Runsaan vierasjoukon

Lisätiedot

Aineeton perintö kulttuurisena voimavarana Outi Tuomi - Nikula, Turun yliopisto outi.tuomi-nikula@utu.fi

Aineeton perintö kulttuurisena voimavarana Outi Tuomi - Nikula, Turun yliopisto outi.tuomi-nikula@utu.fi Aineeton perintö kulttuurisena voimavarana Outi Tuomi - Nikula, Turun yliopisto outi.tuomi-nikula@utu.fi KESTÄVÄ KULTTUURI- SEMINAARI HELSINGISSÄ 27.1.2011 Tämä talo on minun eikä kuitenkaan minun Ne jotka

Lisätiedot

Työelämätaitoja lukiolaisille

Työelämätaitoja lukiolaisille Opintopolku lukiolaisesta akateemiseksi asiantuntijaksi Työelämätaitoja lukiolaisille Leena Viitanen Mirja Väänänen ZestMarkin laatima lista työelämässä tarvittavista taidoista yritysten työnhakuilmoitusten

Lisätiedot

Sukuseuran matka Pietariin 13 16.5.2010

Sukuseuran matka Pietariin 13 16.5.2010 Sukuseuran matka Pietariin 13 16.5.2010 Ohessa olemme pyrkineet heijastamaan joitakin tapahtumia ja tunnelmia sukuseuran matkasta. Lyhyellä matkakertomuksellamme tahdomme jakaa hauskan ja antoisan matkamme

Lisätiedot

Vaasan seudun viestinnän tavoitteet

Vaasan seudun viestinnän tavoitteet Vaasan seudun viestinnän tavoitteet 202020 Vakioidaan Vaasan seudun imago Suomen seutujen kuuden kärkeen Luodaan kansallisesti vahva kuva Vaasan seudusta erityisesti tekniikan alan osaajien työllistäjänä.

Lisätiedot

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa.

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. K O O D E E Kangasalan Kristillisdemokraattien tiedotuslehti 3/2012 Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. Sisällys: Puheenjohtajan mietteitä.. 3 Vierailu

Lisätiedot

Forssan Rotaryklubi & Sepänhaan Rotaryklubi, Forssa KENIA HANKE

Forssan Rotaryklubi & Sepänhaan Rotaryklubi, Forssa KENIA HANKE Forssan Rotaryklubi & Sepänhaan Rotaryklubi, Forssa KENIA HANKE Hankeidea Onko kaikilla maailman lapsilla samat mahdollisuudet oppimiseen? oli kysymys, joka nousi esille, kun Forssan rotaryklubin tuleva

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja hallittu muutos hanke. Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen metsänomistajain liitot

Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja hallittu muutos hanke. Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen metsänomistajain liitot Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja hallittu muutos hanke Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen metsänomistajain liitot Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja Tavoitteet: hallittu muutos -hanke 1. Toimihenkilöiden

Lisätiedot

OSUUSLIIKE SALLAN KESKUSTOIMIPAIKAN KIINTEISTÖ

OSUUSLIIKE SALLAN KESKUSTOIMIPAIKAN KIINTEISTÖ OSUUSLIIKE SALLAN KESKUSTOIMIPAIKAN KIINTEISTÖ Rakennushistoriaselvitys 10.10.2013 Arkkitehtitoimisto Pia Krogius Sisällys 1. JOHDANTO 4 Kohde 4 Tehtävä 4 Perustiedot 6 2. TAUSTAA 7 Osuusliike Salla 7

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

MONSTERIN JÄLJILLÄ. ohje lapsiryhmien omatoimikierrokselle

MONSTERIN JÄLJILLÄ. ohje lapsiryhmien omatoimikierrokselle MONSTERIN JÄLJILLÄ ohje lapsiryhmien omatoimikierrokselle Kiasmassa asuu ujo monsteri, joka rakastaa taidetta. Se on merkannut Kiasman neljännen kerroksen Face to Face-näyttelyyn (13.3.2015-7.2.2016) viisi

Lisätiedot

LEIKIN VOIMA 16.1.2015. Milla Salonen, lastentarhanopettaja Jokiuoman päiväkoti, Vantaa Vesiheinät esiopetusryhmä

LEIKIN VOIMA 16.1.2015. Milla Salonen, lastentarhanopettaja Jokiuoman päiväkoti, Vantaa Vesiheinät esiopetusryhmä LEIKIN VOIMA 16.1.2015 Milla Salonen, lastentarhanopettaja Jokiuoman päiväkoti, Vantaa Vesiheinät esiopetusryhmä Leikkiagenttien matkat - Ryhmä on mukana Vantaan leikkipilotti- hankkeessa mukana Leikkiagentteina

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

TERVETULOA. tutustumaan kiehtovaan

TERVETULOA. tutustumaan kiehtovaan Pentti KOSKENRANTA, toimitusjohtaja,ikihirsi Oy TERVETULOA tutustumaan kiehtovaan IKIHIRSI talojen maailmaan. Jo yli 30 vuoden perinteillä valmistamme Lapissa yksilöllisiä ja laadukkaita hirsitaloja vaativien

Lisätiedot

Jenna Rinta-Könnö, vaatetus15

Jenna Rinta-Könnö, vaatetus15 Jenna Rinta-Könnö, vaatetus15 Työssäoppipaikka, Fade Out Label Fade Out Label on v. 2015 perustettu yritys, joka valmistaa vanhoista kierrätetyistä farkuista unisex-mallisia vaatteita. Koko tuotanto tapahtuu

Lisätiedot

ADHD-LASTEN TUKEMINEN LUOKKAHUONEESSA

ADHD-LASTEN TUKEMINEN LUOKKAHUONEESSA ADHD-LASTEN TUKEMINEN LUOKKAHUONEESSA Tässä luvussa annetaan neuvoja parhaista tavoista tukea ADHD-lasta luokkahuoneessa. Lukuun on sisällytetty myös metodologiaan liittyviä ehdotuksia, joiden avulla voidaan

Lisätiedot

JÄLJET. Aika, esineet, muisti

JÄLJET. Aika, esineet, muisti JÄLJET Aika, esineet, muisti JÄLJET - Aika, esineet, muisti Mitä jälkiä lääninmuseo on kerännyt tai jättänyt keräämättä? Mitä jälkiä olemme esitelleet ja mitä emme? Mitä jälkiä meidän pitäisi kerätä tänään

Lisätiedot

KIT -uutiskirje 2/2014. Täysi tohina päällä. Tutkimuksessa on saatu ensimmäisiä tuloksia

KIT -uutiskirje 2/2014. Täysi tohina päällä. Tutkimuksessa on saatu ensimmäisiä tuloksia 1/5 KIT -uutiskirje 2/2014 Täysi tohina päällä Kehitysvammaiset ihmiset töihin (KIT) projektissa kevät on ollut touhua täynnä: Tutkimuksessa on kerätty aineistoa ja saatu ensimmäisiä tuloksia. Työvalmentajarengas

Lisätiedot

EP Senioripoliisit. Tapaaminen ti

EP Senioripoliisit. Tapaaminen ti EP Senioripoliisit Tapaaminen ti 19.9.2017 Kesä, jonka odottelu ei ole vielä päättynyt, on taas kerran kääntynyt syksyyn ja syyskauden ensimmäinen tapaaminen oli ajankohtainen tiistaina 19.9.2017 Årisbergin

Lisätiedot

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros).

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros). LAPIN YLIOPISTO 1 Tuula Tolppi 341 3236 keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin

Lisätiedot

SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä. Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo

SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä. Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo Muutosjohtamisen ensimmäinen kurssi (2010) Tekijänä ja opettajana professori Marjaana Seppänen Lapin yliopistosta Osa

Lisätiedot

Hanna palkintomatkalla Brysselissä - Juvenes Translatores EU-käännöskilpailun voitto Lyseoon!

Hanna palkintomatkalla Brysselissä - Juvenes Translatores EU-käännöskilpailun voitto Lyseoon! Hanna palkintomatkalla Brysselissä - Juvenes Translatores EU-käännöskilpailun voitto Lyseoon! Jo vuodesta 2007 lähtien Euroopan Unionin Komissio on järjestänyt EU-maiden 17-vuotiaille lukiolaisille käännöskilpailun,

Lisätiedot

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Rakentamistapaohjeet 15.5.2008 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 RAKENTAMISTA KOSKEVAT OHJEET KAAVASSA... 2 3 KAAVIOKUVA... 4 4 ALUEEN RAKENTAMISTA

Lisätiedot

Piiroisen COMPOS malliston tuolit Nykytaiteen museo Kiasman kahvilaan, Café Kiasmaan

Piiroisen COMPOS malliston tuolit Nykytaiteen museo Kiasman kahvilaan, Café Kiasmaan LEHDISTÖTIEDOTE Julkaisuvapaa 1(5) Piiroisen COMPOS malliston tuolit Nykytaiteen museo Kiasman kahvilaan, Café Kiasmaan Samuli Naamangan ekologinen COMPOS mallisto vakuutti materiaalin innovatiivisuudella

Lisätiedot

Otetta opintoihin -ryhmämalli. Jaana O. Liimatainen. 28.9., 5.10 ja 12.10.2010. Historiaa

Otetta opintoihin -ryhmämalli. Jaana O. Liimatainen. 28.9., 5.10 ja 12.10.2010. Historiaa Otetta opintoihin -ryhmämalli Jaana O. Liimatainen 28.9., 5.10 ja 12.10.2010 Historiaa lähtöisin Lapin yliopistosta opintopsykologit Markku Gullsten ja Sirpaliisa Euramaa jälkimmäinen toi tullessaan Oulun

Lisätiedot

Kolikon tie Koululaistehtävät

Kolikon tie Koululaistehtävät Kolikon tie Koululaistehtävät I Tehtävät ennen Heureka-vierailua Rahojen ja Suomen Rahapajan historia 1. Ota selvää missä ja milloin raha otettiin ensimmäisen kerran käyttöön. 2. Minkälaisia ensimmäiset

Lisätiedot

Kissaihmisten oma kahvila!

Kissaihmisten oma kahvila! Kissaihmisten oma kahvila! Teksti ja kuvat: Annika Pitkänen Jo ulkopuolelta voi huomata, ettei tamperelainen Purnauskis ole mikä tahansa kahvila. Ikkunalaudalla istuu kissa katselemassa uteliaana ohikulkevia

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

On siinä omanlaistansa tunnelmaa, kun ympärillä on 100-vuotista historiaa.

On siinä omanlaistansa tunnelmaa, kun ympärillä on 100-vuotista historiaa. On siinä omanlaistansa tunnelmaa, kun ympärillä on 100-vuotista historiaa. www.acravintolat.fi ARTS & CRAFTS RESTAURANTS OY:N ASIAKKAAT VOIVAT NAUTTIA NYKYAJAN MUKAVUUKSISTA MENNEEN AJAN HENGESSÄ. www.acravintolat.fi

Lisätiedot

SOUKKA-VISIO TÄYDENNYSRAKENTAMINEN SOUKASSA

SOUKKA-VISIO TÄYDENNYSRAKENTAMINEN SOUKASSA SOUKKA-VISIO TÄYDENNYSRAKENTAMINEN SOUKASSA ILLAN AIKATAULU 17:00 17:30 Ovet auki ja kahvit tarjolla Yhteiset alustukset Hankkeen ja hankkeen tavoitteiden yleisesittely (Espoon kaupunki) Yleistä täydennysrakentamisesta

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

AINEISTOKOKEEN KYSYMYKSET Vastaa aineistokokeen tekstien ja muistiinpanojesi perusteella seuraaviin tehtäviin (1 2). Vastaa täydellisillä suomen kielen virkkeillä. Vastausaikaa on 55 minuuttia (klo 13.55

Lisätiedot