2013 Konservointi T. Sonninen Oy The Decorative: Conservation and the Applied Arts - 24 th IIC Congress in Vienna 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2013 Konservointi T. Sonninen Oy The Decorative: Conservation and the Applied Arts - 24 th IIC Congress in Vienna 2012"

Transkriptio

1 The Decorative: Conservation and the Applied Arts - 24 th IIC Congress in Vienna 2012 Kuva 1. Näkymä historiallisen Albertinan museon tasanteelta Valtion oopperatalolle. Kuva Tuulikki Kilpinen. Luennot IIC:n 24. kongressi pidettiin Itävallassa. Kongressipaikkana oli kaupungin keskustassa sijaitseva Wienin yliopistokampus. Alue on entinen keskussairaala-alue, joka peruskorjattiin ja laajennettiin 1990-luvun lopulla yliopiston ja yritysten käyttöön. Jo pelkästään kongressipaikka tarjosi paljon katseltavaa ja mietittävää, ja mikä voisikaan olla parempi sijoituspaikka IIC:n kongressille ja kulttuurialan opiskelijoille kuin alue, jossa on historialliset rakennukset ja upeat sisäpihat. Alueen suunnitteli keisarillisen hovin arkkitehti Joseph Gerl ( ) ja sairaala otettiin käyttöön Itse kongressi pidettiin uudisrakennuksessa, jonne oli mahdollista sijoittaa raskasta rakennustekniikkaa vaativat luentosalit. Kongressin avauspuheet pitivät opetusministeri Claudia Scmiedel, kongressin paikallisen järjestäjän edustaja rehtori Gerald Basta, University of Applied Arts Vienna ja IIC:n puheenjohtaja Jerry Podany. Kukin puhuja vuorollaan korosti ammattikuntamme keskeistä ja vaativaa osaa kulttuuriperinnön vaalimisessa ja tällaisten kongressien tärkeyttä asiantuntijoiden yhteensaattamisessa ja tiedonvälittäjänä. Kongressin teemana oli The Decorative: Conservation and the Applied Arts. Ornamentit ja koristetaide ovat aina olleet osa ihmiskunnan historiaa ja olennainen osa ihmisyyttä. Luennoissa tarkasteltiin aihetta eri materiaalien ja asiayhteyksien kautta. Korkeatasoiset esitelmät ja posterit käsittelivät teemaa laaja-alaisesti aina yksittäisten esineiden konservoinnista teoreettisempien näkökulmien, konservoinnin filosofian, etiikan ja arvottamisen kautta. Eettinen ja filosofinen puoli painottui esitelmissä, jotka käsittelivät romanialaisen kirkon hiipunutta kattomaalausta, Tutankhamonin hautaholvin seinämaalauksien biologista sienikasvustoa ja historiallisten rakennusten henkiin herättämistä. Esitelmöitsijät toivat esille problematiikan kuinka toimia ja millaisilla argumenteilla. Esitelmissä painotettiin vanhan materiaalin ja siinä tapahtuneiden muutosten hyväksyminen. Konservoinnissa ja restauroinnissa tulisi kyseenalaistaa se kuinka paljon voimme kajota johonkin, ilman että esineen historiallinen arvo katoaa. Ja olisi tarkasteltava missä vaiheessa vaurion poisto ja restaurointi tuhoaa tai häivyttää alkuperäisen materiaalin. 1

2 Kuva 2. Yliopistokampuksen luentosali. Eräs IIC:n kongressien suurimmista anneista on esitelmien laaja-alaisuus ja erittäin korkea taso. Kuulijana saa tietoa sen lisäksi, että omaa erikoisalaa käsitellään uusista näkökulmista, myös mitä alalla kaiken kaikkiaan on tällä hetkellä meneillään. Osa esitelmistä oli jaettu kahteen osaan, jolloin materiaalitutkijat esittivät materiaalitutkimukset ja konservaattorit esittelivät konservointityöt ja dokumentointiin liittyvät asiat. Kahtia jako oli mielekästä, koska silloin asiaan perehtymätönkin sai runsaasti taustatietoa niin materiaaleista kuin tieto-taidon yhdistämisestä varsinaisessa konservointityössä. Rakennusten parissa työskentelevänä konservaattorina oli ilahduttavaa kuunnella esitelmiä ja vierailla kohteissa, joissa täydellisen ja usein varsin rankkojen restaurointien sijaan etsittiin ja esiteltiin uudenlaisia näkökulmia säilyttämiselle. Konservaattori voi olla pelkkä tilanteen tarkkailija ja dokumentoija, eli ei aina tarvita toimenpiteitä vain siksi että on tehtävä jotain tai jokin näyttää vanhalta. Kongressin tiedot ja esitelmät ovat ladattavissa IIC:n kotisivuilta iiconservation.org/. Conservators talk to conservators ekskursiot ja dialogi-keskustelu Kuva 3. Luentosarjan jälkeen pidetty keskustelutilaisuus, jolloin yleisöllä oli mahdollisuus esittää luennoitsijoille kysymyksiä. Ekskursiot suuntautuivat Wienin keskustan kohteisiin ja hieman kauemmas Klosterneuburgin luostariin. Tutustumiskäynnit oli jaettu kahteen osaan, jolloin kaikilla osallistujilla oli aamupäivällä mahdollisuus tutustua lähialueen kohteisiin; museoiden ja konservointikoulun työtiloihin, vanhaan hylättyyn juutalaiseen hautausmaahan ja kuuluisaan wieniläiseen arkkitehtuuriin. Iltapäivällä matkattiin hieman etäämmälle keskiajalla perustettuun Klosterneuburgin luostariin. Luostari on edelleen toiminnassa ja siellä suoritetaan mittavia korjaustöitä. Meneillään oleva julkisivuvärityksen palauttaminen vanhimpaan asuun oli mielenkiintoinen, koska se muutti täysin käsitykseni eri rakennusosien rytmittämisestä värin avulla. Hieman modernimpana vaihtoehtona luostarille oli halukkaille järjestetty mahdollisuus tutustua luostarin lähistöllä sijaitsevaan yksityiseen nykytaiteenmuseoon Essl Museum in Klosterneuburg. Oppaina ekskursioilla toimivat paikalliset konservaattorit ja tutkijat, mm. mielenkiintoisen tittelin omaava lääninkonservaattori. Illalla ekskursioiden päätyttyä oli tarjolla pientä syötävää ja luostarissa valmistettuja viinejä sekä IIC:n kongresseihin liittyvä dialogikeskustelu Not your grandmother s chair. Dialogi-keskustelulle pitämässään alustuksessa Jerry Podany toi esille uusien materiaalien konservoinnin ja säilyttämisen ongelmia. Millaisen haasteen uudet materiaalit ja erilaiset materiaalikokeilut antavat konservaattoreille ja mitä ongelmia nämä materiaalit tuovatkaan mukanaan. Kuinka säilyttää vahasta tehty maljakko, paperista taiteltu tuoli, lumpuista tehty pöytä ja interaktiivinen seinävaate sähköisine sensoreineen? Millaisia säilyttämiseen liittyviä haasteita kohdataan kun esineet ja materiaali ovat teollisuuden jätettä, eläviä organismeja, eksoottisia hybridimateriaaleja, äänimaailmaa, valoa ja kaikenlaisia aistiärsykkeitä. Keskusteluun osallistui seitsemän alalla työskentelevää vaikuttajaa: konservaattoreita, kirjailijoita, taiteilijoita ja nykytaiteen kuraattoreita. Suomalaisena minua kiinnosti erityisesti Tim Bechtholdin alustus, jossa hän kertoi Matti Suuroisen suunnitteleman Futuro-talon (1968) konservoinnista ja materiaalitutkimuksista Münchenin kansainvälisen designmuseon kokoelmissa. Itse Futuro on jo suurikokoinen muovinen säilytettävä esine, jonka si- 2

3 sällä on lisää säilytettäviä muovisia elementtejä ja esineitä. Keskustelu harhautui ehkä liiaksi miettimään itse (taide)teoksia taidehistoriallisesta näkökulmasta ja taideteoksina sen sijaan, että olisi keskusteltu niistä ongelmista, joita konservaattorit kohtaavat uusien materiaalien mukanaan tuomassa problematiikassa. Keskusteltiin suunnittelijan ja taiteilijan käyttämistä materiaaleista ja taiteilijan tarkoitusperistä. Kysymyksiä herätti myös se saako taiteilija puuttua konservointiin ja onko hänellä enää oikeutta muuttaa tai muokata teosta kun se on siirtynyt ateljeesta uudelle omistajalle? tarkoittamaan asuun, eli suunnittelijan/taiteilijan intention säilyttämistä ei esineen säilyttämistä. Dr. Friederike Waentigin mukaan meillä on designesineitä, jotka konservoidaan ja säilytetään raunioina. On paljon esineitä, joita ei voida restauroida tai konservoida ja ne säilytetään ainoastaan dokumentoimalla. Toisaalta on esineitä, jotka restauroidaan täysin niin ulkomuodon kuin toimintakunnon osalta, joten mitään yhtä totuutta ei ole olemassa. Konservointi ei ole koskaan yksiselitteistä eikä konservointia ei voi yleistää yhdeksi menettelysäännöksi tai ohjeeksi. Palkittu slovakialaissyntyinen taiteilija ja suunnittelija Tomás Gabzdil Libertínyn näkemys esim. Kreikan Akropoliksesta oli - miksi se on edelleen vuosia jatkuneiden konservointitöiden jälkeen huonokuntoinen raunio? Eikö ollutkaan tarkoitus palauttaa sen alkuperäistä loistoa? Korjataanhan tuolikin istuttavaan kuntoon niin miksei rauniota. Libertíny kertoi käyttävänsä mehiläisvahaa, koska se säilyy ja näin ollen siitä valmistetut esineetkin säilyvät hyväkuntoisina vuosisatoja. Hän karttaa tarkoituksellisesti teollisia materiaaleja juuri siitä syystä, etteivät ne säily. Hänelle konservointi tarkoittaa esineen palauttamista suunnittelijan Kuvat 4. ja 5. Vierailu Otto Wagnerin ( ] suunnittelemassa Österreichische Postsparkasse -rakennuksessa palautti mieleen mistä suomalaiset 1900-luvun alun arkkitehdit saivat vaikutteensa. Kierros rakennuksessa oli mielenkiintoinen. Otto Wagner käytti rakennuksessa aikoinaan hyvin edistyksellisiä materiaaleja kuten alumiinia. Julkisivujen vuoraus marmorilaatoilla toi uudenlaisen modernin muotokielen rakennukseen. Valitettavasti julkisivujen marmoripinta vaurioitui aiemmin tehdyn liian rankan puhdistustyön yhteydessä. Rakennuksen korjaustöiden vastaava suunnittelija Robert Neumayr (Hoppe Architekten) esitteli kohteen ja linjaukset, joita suunnittelussa noudatettiin, eli millaisia haasteita hän kohtasi työssään. Museonjohtaja Monica Wenzl-Bachmayer Museum Postsparkassesta kertoi kuinka paljon erilaisia arkisto- ja materiaalitutkimuksia sekä selvityksiä rakennuksessa suoritettiin alkaen rakennusmateriaaleista, väreistä, tapeteista, koristemaalaustekniikoista sisustustekstiileihin ja huonekaluihin. Suunnittelijoille aiheutti paljon päänvaivaa raskaan nykytekniikan vieminen rakennuksen kerroksista ja tiloista toisiin rikkomatta alkuperäisiä rakenteita. Wagnerin käyttämät rakennustekniikat olivat ongelmallisia, ja suunnittelussa jouduttiin tekemään muutoksia lisäämällä uutta ilman että vanha tuhoutui tai julkisivuille tuli ylimääräisiä vanhasta poikkeavia rakenteita. 3

4 Kuvat 6 ja luvun arkkitehtuurikierrokseen sisältyi kuuluisa Otto Wagnerin suunnittelema jugendtyylinen Das Majolikahaus ( ). Kuvissa rakennuksen pääfasadi ja pääporrashuone. Itävallassa rakennussuojelulaki on hyvin samankaltainen kuin meillä. Laki turvaa lähinnä julkisivut harvemmin sisätiloja ja sisätiloissakin vain porrashuoneet. Itävallassa oli 1980 tai -90 luvulla varsin mielenkiintoinen vaihe, jolloin lakiuudistuksen yhteydessä voimassa olevaa rakennussuojelulakia ei ollut lainkaan. Käytännössä se tarkoitti sitä, että kuka tahansa olisi voinut purkaa rakennustaiteellisesti merkittävän rakennuksen ilman seuraamuksia ehkä maine olisi hieman mustunut, mutta mitään muuta siitä ei olisi seurannut. Kuva 8. Klosterneuburgin luostarin pääfasadi ja kuvat 9. ja 10. sisäpihan puoleisten rakennusten fasadit, joista oikeanpuoleinen vielä 1980-luvun asussaan tiukasti jäsenneltynä tavan mukaisesti ja oikealla laajojen tutkimusten ja pitkien keskustelujen jälkeen alkuperäiseen klassistiseen asuun palautettu pelkistetyllä muotokielellä jäsenneltynä fasadi. Pani miettimään omiakin väritutkimuksia uudelleen ja kuinka herkästi yleinen olettamus voi johtaa täysin virheelliseen lopputulokseen. Luostarin alla on noin laaja pari kilometriä pitkä luolaverkosto, jossa nyt toimii luostarin viinipanimo. 4

5 Kuvassa 11. Klosterneuburgin luostarin johtaja toivottaa meidät tervetulleiksi luostariin. Kuva 12. Lääninkonservaattori (keskellä) oppaamme Stefanie Winkelbauer hänen oikealla puolellaan ja luostarin rakennustoimikunnan toimihenkilöt ja luostarin opas kertovat meille rakennuksen historiasta ja restauroinnista. Luostarin rakennustyöt keskeytyivät 1600-luvulla eikä sisätiloista puuttuvia rappauksia tai koristeita ole vielä nykyäänkään täydennetty vaan tilat ovat edelleen keskenjääneessä asussaan kuva 13 alla vasemmalla. Iltavastaanotot Avajaisvastaanotto pidettiin illalla Kunsthistoriche Museumin upeissa tiloissa. Museossa oli mahdollisuus päästä katsomaan lähietäisyydeltä Gustav Klimtin maalaamia seinämaalauksia rakennuksen pääportaassa. Wienin pormestarin isännöimä juhlaillallinen pidettiin Wienin kaupungintalon vaakunasalissa, jossa tunnelma oli lämmin ja illan päätteeksi halukkaat saivat tanssia orkesterin tahdissa. Jäähyväisvastaanotto pidettiin Wienin taideteollisuusmuseon tiloissa, jossa kerrottiin seuraavan kongressin pitopaikka ja aihe. IIC:n vuoden 2012 Forbes Prize ja Keck Award palkinnot Kongressin Forbes Prize avausesitelmän piti professori Dr Manfred Koller,. Hänet palkittiin ansiokkaasta ammattiurastaan ja aktiivisesta toiminnastaan konservoinnin hyväksi. Hän on 22. Forbes Prize palkinnon saaja. Palkinto on suurin IIC:n myöntämä kunnianosoitus konservointialalla ansioituneelle henkilölle. Manfred Koller tuli alalle jo 5 Kuva 14. Essl Museumin hohdokas taidevarasto. Kuva Tuulikki Kilpinen luvulla ja on toiminut siitä alkaen niin opettajana, tutkijana kuin erittäin aktiivisena kirjoittajana. Hänen kirjallinen tuotantonsa on mittava yhteensä 580 julkaisua. Joskus aikoinaan hän kertoi syyn aktiiviselle kirjoittamiselleen olevan oma tietämättömyys Jotta tietäisi asioista on otettava selvää, pantava se paperille luettavaksi ja arvioitavaksi. Hänen erikoisalaansa ovat maalaukset, alttarimaalaukset, seinä- ja kattomaalaukset, polykromiveistokset ja väri- ja materiaalitutkimukset. Esitelmässään Manfred Koller pohti eri aikakausien tuomaa lisää kaupunkikuvan historialliseen kerroksellisuuteen ja nykyaikaisen täysin holtittoman täydennysrakentamisen liian poikkeavaa ja hallitsevaa vaikutusta historialliseen miljööseen. Esimerkit olivat raflaavia, mutta tavallista nykypäivän täydennysrakentamista, jossa taloudelliset näkökulmat ovat suunnitelmien lähtökohtana. Saimme myöhemmin kongressin aikana tutustua hänen tutkimuksiinsa. Klosterneuburgin luostarin julkisivujen väritutkimukset ovat hänen tekemiään. Keck Awardin sai Ateenan Akropolis-museo, Kreikasta. Palkinto myönnettiin museon museokävijöilleen tarjoamasta mahdollisuudesta seura-

6 ta Erekhtheionin temppelin karyatidi veistosten dokumentointi- ja laserpuhdistustöitä. Veistosten laserpuhdistus-projekti on suoritettu yhteistyössä laserteknologiayritysten IESL-FORTH ja CSI kanssa. Akropolis-museo esitteli museossa kävijöille in situ konservointityöt vaiheittain. Projektia varten suunniteltiin erityinen lava, josta pystyi seuraamaan kameran välityksellä töiden edistymistä. Yksi palkinnon perusteista oli konservoinnin esitteleminen yleisölle, tässä tapauksessa museossa kävijöille. Tapaamiset ja muut aiheet Kuten aiemmissa IIC:n kongresseissa Wienissä järjestettiin useita tapaamisia. IIC:n apurahan saajat pitivät oman tapaamisen, jossa apurahan saajat eri puolilta maapalloa kokoontuivat esittäytymään ja tutustumaan toisiinsa. Muita tapaamisia olivat ensimmäisen kerran järjestetty Fellow-jäsenten tapaaminen yhdessä seniorijäsenten kanssa. IIC:n alueellisten ryhmien tapaaminen (RGM), jossa eri aluejärjestöjen edustajat kertoivat omien yhdistystensä toiminnasta ja tulevaisuudesta. Ehkä tärkein ja mieleenpainuvin RGM:n esitelmistä oli Japanin konservaattoriliiton Dr Takeshi Ishizakin esitelmä maanjäristyksen ja sitä seuranneen tsunamin aiheuttamista tuhoista. Takeshi Ishizakin esittämä kuvamateriaali puhui omasta puolestaan. Karu todellisuus avautui meille kaikille tilaisuudessa läsnä olleille. Esitelmän jälkeen oli suuri hiljaisuus - mitä tehdä tai kuinka toimia kun kaikki on veden valtaamaa, esineet ja rakennukset ovat rikkoutuneet ja läpimärkiä tai ehjiä ja kuivia, mutta radioaktiivista. Italian edustaja esitteli erittäin aktiivisen italialaisen liiton toimintaa ja heidän järjestämäänsä laserpuhdistuskurssia ja muita heidän esitelmätilaisuuksiaan. Uudet alueelliset ryhmät kuten Kroatia ovat äärimmäisen innokkaita ja järjestävät myös runsaasti erilaisia seminaaritilaisuuksia, koulutuspäiviä ja työ- ja materiaalinäytöksiä jäsenilleen. Kreikkalaiset taas valtion nykyisen taloudellisen tilanteen ja kulttuurialan työttömyyden vuoksi ovat todella kovilla. Osalla jäsenistä ei ole varaa maksaa edes vajaan parin kymmenen euron jäsenmaksua, joten liitto on kehitellyt erilaisia ilmaisia tapahtumia ja pyrkinyt ylläpitämään aktiviteettejä jäsenilleen ja onnistunut siinä. Itse kerroin lyhyesti PKL:n toiminnasta, mistä maista PKL muodostuu, liittoneuvostosta ja Seinäjoen konservointikoulun mahdollisesta lakkauttamisesta. Lisäksi kerroin yleensä kulttuurialaan kohdistuvista säästötoimista kuten Museoviraston budjettileikkaukset ja niiden aiheuttamien säästötoimien vaikutus konservaattoreiden työllistymiseen. Hieman iloisempana asiana kerroin liittomme 50-vuotispäivistä. Kongressin yhteydessä oli myyntinäyttely, jossa oli esillä materiaalitutkimuksiin ja kuvantamisiin liittyviä laitteistoja ja tietokoneohjelmia, materiaaleja ja alaan liittyvää kirjallisuutta ja alan toimijoita. Luennot, vanhojen ja uusien tuttavien tapaamiset olivatkin varsin ilahduttavia. Mukaan tarttui uusia ajatuksia siitä kuinka konservointi voidaan tuoda lähemmäksi kaikkia ihmisiä ja keinoksi esitellä kulttuuriperintöämme ja siihen liittyvää historiaa nimenomaan konservoinnin eli säilyttämisen avulla. Mukavaa oli myös tavata suuri joukko juuri alalle valmistuneita intoa täynnä olevia nuoria konservaattoreita. Esitelmistä välittyi kuinka tärkeää konservointialalla on erikoistuminen materiaaleittain, joka näyttää olevan vähän joka puolella uhattuna säästöjen takia. Materiaaleihin liittyy niin paljon tieto-taitoa, ettei yksinkertaisesti voi olla sellaista teppotietävää, joka hallitsee sen kaiken. Samalla korostui opetuksen ja siihen liittyvän ohjatun konservointityön tärkeys- internetistä tai You Tube:sta kun ei vielä ole siihen. Seuraava kongressi järjestetään Hong Kongissa 2014 aiheena An Unbroken History Conserving Oriental Works of Art and Heritage. Kongressin epävirallista antia Kahvipöytäkeskusteluja käytiin siitä kuinka E.C.C.O.:n ohjeistusten mukainen vaatimustaso konservointialan koulutuksesta ja alalla työskentelevien pätevyydestä tulisi toteutumaan. Ruotsalaista kollegaa huoletti vastaavatko maisterintutkinnon suorittaneen konservaattorin tietotaidot todellisia konservointityömaiden haasteita ja antaako tutkinto johtamiseen vaadittavia taitoja. Eli kuinka jo konservointialan opetuksessa tulisi huomioida projektien johtaminen ja riittävät perustiedot, joita voi jatko-opinnoissa ja opintojen jälkeen työelämässä aktiivisesti täydentää. Keskusteluja käytiin siitä ovatko opetus ja työelämä liian etäällä toisistaan, jotta valmistumisen jälkeen voi todella aloittaa työskentelyn ja missä vaiheessa on riittävä tieto-taito oma-aloitteiseen itsenäiseen työskentelyyn. Konservaattorit käsittelevät arvokkaita materiaaleja ja esineitä, jotka eivät ole harjoittelukohteita ja toimenpiteitä koskevat päätökset on tehtävä suurella harkinnalla ja mielellään ryhmässä, jota edustavat eri alojen asiantuntijat. Pöydässä olijat olivat yhtä mieltä siitä, että asia on vaikea ja vaatii kaikilta osapuolilta paljon yhteistyötä. Vertaillessamme eri maiden konservointikoulutusta oli niissäkin selkeitä maakohtaisia eroja. Osalla oli akateemiset BA-, MA- tutkinnot (HuK ja FM) tai 6

7 väitöstutkimus konservoinnista. Kerroin että Suomessa on mahdollista suorittaa käytännönläheisempi ammattikorkeakoulututkinto ja jatkona sille ylempi ammattikorkeakoulututkinto (BCA ja MCA tutkinnot), mutta näistä tutkinnoista ei voi jatkaa väitöstutkimukseen. Osan koulutus tuntui hyvinkin tiukalta, jossa viime rutistuksia tehtiin itkien yökausia ja osa taas kertoi, ettei paineita ollut lainkaan. Pohtimista riitti siitäkin kuka valvoo tai tarkastaa onko jonkun työt todella olleet itsenäisesti suoritettuja kokopäiväisiä konservointitöitä eikä esim. jotain sivuavaa käsityöalan työtä. Tai vastaako työn laatu sille annettuja kriteereitä ja kuinka suoritetuista töistä muodostuu 5 10 vuotta aktiivista työkokemusta. Miten työkokemus lasketaan, jos on tehnyt vain viikon mittaisia pätkätöitä silloin tällöin jne. Eli ongelmia riitti ja riittää pohdittavaksi. Tarvetta tälle keskustelulle on ja sen avulla varmasti voidaan parantaa asemaamme, jos alalle saadaan yhtenäiset riittävän selkeät ja toimivat ohjeistukset. Kuva 15. Iloiset kongressivieraat konservaattorit Tuulikki Kilpinen ja Elene Shishkova. News in Conservation ottaa mielellään vastaan artikkeleita liittyen konservointiin. Ehkä yksi aihe voisi olla 50-vuotias konservaattoriliittomme. IIC on vastikään saanut uusia jäsenjärjestöjä, joilla on paljon uutta edessään. Ehkä jo pitkään toimineella yhdistyksellä voisi olla jotain annettavaa heille. Onnen toivotukseni 50-vuotiaalle Pohjoismaisen konservaattoriliiton Suomen osasto ry:lle. Tiina Sonninen Kuvat Tiina Sonninen ellei toisin mainita. 7

Jyväskylä Valon kaupunki 22.9.2012

Jyväskylä Valon kaupunki 22.9.2012 Jyväskylä Valon kaupunki 22.9.2012 Alvar Aallon jalanjäljillä Lähdimme Kirstin kanssa kahden tutustumaan junakyydillä Jyväskylän elämään, maisemiin ja ihmisiin. Jyväskylä on minulle nuoruudestani tuttu

Lisätiedot

ARVOTTAMINEN OSANA KULTTUURIPERINNÖN HOITOA JA SUOJELUA!

ARVOTTAMINEN OSANA KULTTUURIPERINNÖN HOITOA JA SUOJELUA! ARVOTTAMINEN OSANA KULTTUURIPERINNÖN HOITOA JA SUOJELUA! Korjausrakentamisen seminaari 1, rakennusvalvonta, Oulu 2013! Helena Hirviniemi" arkkitehti, Arkkitehtitoimisto Helena Hirviniemi" tutkija, Oulun

Lisätiedot

Matkakertomus, World Future Energy Summit messut 15.1.-17.1.2013, Abu Dhabi

Matkakertomus, World Future Energy Summit messut 15.1.-17.1.2013, Abu Dhabi Matkakertomus, World Future Energy Summit messut 15.1.-17.1.2013, Abu Dhabi Matkalla ENY projektipäällikkö Jonna Haapamäki-Syrjälä, IS-Technics Oy Raimo Keskitalo sekä Dubaissa toimistoa pitävä Exigo Finland

Lisätiedot

Arvoisa juhlayleisö, Mitä tämä voi olla käytännössä?

Arvoisa juhlayleisö, Mitä tämä voi olla käytännössä? 1 Opetusministeri Sari Sarkomaa Historiallisen sanomalehtikirjaston esittelytilaisuus Kansalliskirjastossa (juhlapuhe ja Historiallisen Sanomalehtikirjaston avaus) Aika: 20.11.2007. Tilaisuus alkaa klo

Lisätiedot

1900-LUVUN RAKENNUSPERINNÖN SUOJELUN PERIAATTEITA, MADRIDIN ASIAKIRJA 2011

1900-LUVUN RAKENNUSPERINNÖN SUOJELUN PERIAATTEITA, MADRIDIN ASIAKIRJA 2011 1900-LUVUN RAKENNUSPERINNÖN SUOJELUN PERIAATTEITA, MADRIDIN ASIAKIRJA 2011 ONKO MODERNILLA VÄLIÄ? Seminaari Oulu 8.5.2014 Yliarkkitehti Sirkkaliisa Jetsonen ICOMOS ICOMOS on kansainvälinen asiantuntijajärjestö,

Lisätiedot

AALTO-passi. Oma nimi:

AALTO-passi. Oma nimi: AALTO-passi Oma nimi: Kiertele Aalto-keskuksessa ulkona ja niissä sisätiloissa, jotka ovat avoinna. Etsi kuvista näkyvät kohdat. Kun löydät kohteen ja keksit vastauksen kysymyksiin, piirrä rasti kuvan

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava

Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava 23.03.2010 Kaupungintalo on osa valtakunnallisesti merkittävää Jyväskylän Kirkkopuiston ja hallintokeskuksen

Lisätiedot

POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma

POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma Jakson päämääränä on kranssin suunnitteleminen ja valmistaminen pehmeitä ja kovia materiaaleja yhdistäen. Jakso on suunnattu

Lisätiedot

Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät

Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät Pidetty maanantaina 17.9.2007 Helsingissä Osallistujat: JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Merja LAUNIS Urheilutyönantajat ry Esko RANTO Jalkapallon

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Retki Panssariprikaatiin 10.5.2011

Retki Panssariprikaatiin 10.5.2011 Retki Panssariprikaatiin 10.5.2011 Retkellä oli mukana 12 senioria ja heidän seuralaistaan. Matkaan lähdettiin Tokeen bussilla Vanhalta kirkolta kello 11.00. Panssariprikaatin portilla meitä oli vastassa

Lisätiedot

Asia: Poikkeamishakemus koskien kiinteistöä RN:o ja sillä sijaitsevaa entistä Ul. Pyhäjärven kunnantaloa, Karkkila

Asia: Poikkeamishakemus koskien kiinteistöä RN:o ja sillä sijaitsevaa entistä Ul. Pyhäjärven kunnantaloa, Karkkila Karkkilan kaupunki Sivistystoimiala Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue Museotoimi Karkkilan kaupunki Tekninen toimiala Maankäytön ja ympäristön palvelualue Viite: Lausuntopyyntönne 18.12.2015 Asia: Poikkeamishakemus

Lisätiedot

Koripallomuseosta Koripalloperinnekeskus

Koripallomuseosta Koripalloperinnekeskus Koripallomuseosta Koripalloperinnekeskus Jari Toivonen, Projektipäällikkö Koripallomuseo-projekti käynnistyi Kotkassa vuonna 2008 tavoitteena luoda pysyvä, valtakunnallinen, koripalloon liittyvä erikoismuseo.

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen kehittämisessä ja koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa

Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen kehittämisessä ja koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan alan yliopistojen toteuttavat yhdessä palautekyselyn vastavalmistuneille diplomi-insinööreille ja arkkitehdeille Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen

Lisätiedot

Työelämää ja opintoja iltapäivä Tampere Palaute puhuu seuranta aineistojen hyödyntäminen laitoksilla Leena Ahrio Reeta Eloranta

Työelämää ja opintoja iltapäivä Tampere Palaute puhuu seuranta aineistojen hyödyntäminen laitoksilla Leena Ahrio Reeta Eloranta Työelämää ja opintoja iltapäivä Tampere 28.8.2007 Palaute puhuu seuranta aineistojen hyödyntäminen laitoksilla Leena Ahrio Reeta Eloranta Tavoitteena on luoda kuva opiskelijoilta ja valmistuneilta kerätystä

Lisätiedot

KIT -uutiskirje 2/2014. Täysi tohina päällä. Tutkimuksessa on saatu ensimmäisiä tuloksia

KIT -uutiskirje 2/2014. Täysi tohina päällä. Tutkimuksessa on saatu ensimmäisiä tuloksia 1/5 KIT -uutiskirje 2/2014 Täysi tohina päällä Kehitysvammaiset ihmiset töihin (KIT) projektissa kevät on ollut touhua täynnä: Tutkimuksessa on kerätty aineistoa ja saatu ensimmäisiä tuloksia. Työvalmentajarengas

Lisätiedot

SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä. Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo

SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä. Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo Muutosjohtamisen ensimmäinen kurssi (2010) Tekijänä ja opettajana professori Marjaana Seppänen Lapin yliopistosta Osa

Lisätiedot

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros).

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros). LAPIN YLIOPISTO 1 Tuula Tolppi 341 3236 keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

Kylmäniemen kalasataman rakennushistorian inventointi / Esko Puijola

Kylmäniemen kalasataman rakennushistorian inventointi / Esko Puijola Kylmäniemen kalasataman rakennushistorian inventointi 18.10.2011 / Esko Puijola Kalasataman nykyinen rakennuskanta vv verkkovaja 14 km kalamaja 2 pääasiallinen runkorakenne rakentamisvuodet harmaa hirsi

Lisätiedot

ADHD-LASTEN TUKEMINEN LUOKKAHUONEESSA

ADHD-LASTEN TUKEMINEN LUOKKAHUONEESSA ADHD-LASTEN TUKEMINEN LUOKKAHUONEESSA Tässä luvussa annetaan neuvoja parhaista tavoista tukea ADHD-lasta luokkahuoneessa. Lukuun on sisällytetty myös metodologiaan liittyviä ehdotuksia, joiden avulla voidaan

Lisätiedot

YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA

YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA HANKEIDEA Hyväntekeväisyysilta, joka järjestetään jonkin paikallisen järjestön (esim. Lions clubin) kanssa Illan tuotto lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen Illan aikana

Lisätiedot

Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020

Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020 Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020 Nuorteniltapaketti - Kirkon rakentajat Tämä ohjelmamateriaali on tarkoitettu toteutettavaksi nuortenillassa, nuorten leirillä tai isoskoulutuksessa. Ohjelman voi

Lisätiedot

Museoviraston kuvakokoelmien digitointiprojekti Priorisointikysymyksiä eli arvovalintoja ja haja-ajatuksia

Museoviraston kuvakokoelmien digitointiprojekti Priorisointikysymyksiä eli arvovalintoja ja haja-ajatuksia Museoviraston kuvakokoelmien digitointiprojekti Priorisointikysymyksiä eli arvovalintoja ja haja-ajatuksia Valtakunnalliset kuva-arkistopäivät 5.11.2013 Intendentti Hannu Häkkinen Museoviraston kuvakokoelmat

Lisätiedot

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa.

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. K O O D E E Kangasalan Kristillisdemokraattien tiedotuslehti 3/2012 Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. Sisällys: Puheenjohtajan mietteitä.. 3 Vierailu

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

AINEISTOKOKEEN KYSYMYKSET Vastaa aineistokokeen tekstien ja muistiinpanojesi perusteella seuraaviin tehtäviin (1 2). Vastaa täydellisillä suomen kielen virkkeillä. Vastausaikaa on 55 minuuttia (klo 13.55

Lisätiedot

Venäjän Kontupohjan ja Petroskoin vierailu ja kirjastoseminaari 12.-16.5.

Venäjän Kontupohjan ja Petroskoin vierailu ja kirjastoseminaari 12.-16.5. 2013 Venäjän Kontupohjan ja Petroskoin vierailu ja kirjastoseminaari 12.-16.5. Liisa BenHenia, Eija Kämäräinen, Pirkko Lindberg, Raija Seppänen, Ari Koistinen, Jarkko Oinonen AVI ELY 10.6.2013 Lähiyhteistyön

Lisätiedot

Laadunhallinta yliopistossa. Mikko Mäntysaari

Laadunhallinta yliopistossa. Mikko Mäntysaari Laadunhallinta yliopistossa Mikko Mäntysaari Luennon sisällöstä Luento on pidetty 28.10.2008 Jyväskylän yliopiston sosiaalityön yksikön kehittämispäivänä. Teemana on laadunhallinnan kehittäminen yliopistossa.

Lisätiedot

Teksti: Pekka Kneckt, Kuvat: Kari Niva ja Eero Aula

Teksti: Pekka Kneckt, Kuvat: Kari Niva ja Eero Aula Juhla-,kokous- ja muistelumamatka Lappiin Teksti: Pekka Kneckt, Kuvat: Kari Niva ja Eero Aula Kukonlaulun aikaan syyskuun 19.päivänä aloitimme LaaksojenAutoteknillisen yhdistyksen matkan Rovaniemen suuntaan.

Lisätiedot

Oulu ennen ja nyt. Pohjois-Pohjanmaan museo Oppimateriaalia kouluille / AK

Oulu ennen ja nyt. Pohjois-Pohjanmaan museo Oppimateriaalia kouluille / AK 1 Pohjois-Pohjanmaan museo Oppimateriaalia kouluille / AK Oulu ennen ja nyt Tätä materiaalia voi käyttää apuna esimerkiksi historian tai kuvataiteiden opinnoissa. Tehtävät sopivat niin yläasteelle kuin

Lisätiedot

TU-A Itsensä tunteminen ja johtaminen Tervetuloa kurssille!

TU-A Itsensä tunteminen ja johtaminen Tervetuloa kurssille! TU-A1140 - Itsensä tunteminen ja johtaminen Tervetuloa kurssille! Kurssin avaus 7.1. 2016 Eerikki Mäki eerikki.maki@aalto.fi Opiskelijapalautetta vuoden 2015 kurssista Kurssi poikkesi todella paljon verrattuna

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. HALLINTO Hallituksen jäsenet ja vastuuhenkilöt: Liisa Korpela, puheenjohtaja, tiedotusvastaava, edustukset sidosryhmiin, yhteydet. yhteistyökumppaneihin

Lisätiedot

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Rakentamistapaohjeet 15.5.2008 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 RAKENTAMISTA KOSKEVAT OHJEET KAAVASSA... 2 3 KAAVIOKUVA... 4 4 ALUEEN RAKENTAMISTA

Lisätiedot

Kiinan kielen ja kulttuurin opetus 7.3.2012

Kiinan kielen ja kulttuurin opetus 7.3.2012 Kaikki menevät Kiinaan! Kiinan kielen ja kulttuurin opetus 7.3.2012 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Esityksen kulku Mistä kaikki alkoi Mitä lukioiden Kiina- verkostossa saatiin aikaan Kiinan tarve

Lisätiedot

Portfolio / Santtu Rantanen

Portfolio / Santtu Rantanen Portfolio / Santtu Rantanen 2 Santtu Rantanen Muotoilija Puuseppä Luovahulluus@gmail.com Luovahulluus.googlepages.com +358 40 7262 262 Pohjoinen Liipolankatu 13 A15 15500 Lahti 4 Ennen muotolijaksi ryhtymistä

Lisätiedot

Stora Enso Effex an Eye for Wood

Stora Enso Effex an Eye for Wood EnsoEffex Stora g tu p l Stora Enso Effex an Eye for Wood Stora Enso Effex an Eye for Wood Lähtökohtana luonnonmukaisuus Effex toistaa luonnon muotokieltä. Effex on: Aitoa puuta Luonnon inspiroima Luonnollinen

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

18. IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC 13) Heinäkuuta 2013, Split Kroatia. Matkakertomus. Jari Kellokoski

18. IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC 13) Heinäkuuta 2013, Split Kroatia. Matkakertomus. Jari Kellokoski 18. IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC 13) 7 10. Heinäkuuta 2013, Split Kroatia Matkakertomus Jari Kellokoski Jyväskylän yliopisto, Tietotekniikan osasto Yleistä Järjestyksessään kahdeksastoista

Lisätiedot

Toteutus Kurssilla keskustellaan, tehdään harjoituksia ja ryhmätöitä, tavataan erimaalaisia ihmisiä ja tehdään vierailuja.

Toteutus Kurssilla keskustellaan, tehdään harjoituksia ja ryhmätöitä, tavataan erimaalaisia ihmisiä ja tehdään vierailuja. Kuvaukset 1 (5) Kulttuurien tuntemus Kun kulttuurit kohtaavat, 1 ov (YV13KT2) oppii viestimään eri maista tulevien ihmisten kanssa oppii ymmärtämään, mistä kulttuuri- viestintäerot johtuvat kuinka eri

Lisätiedot

Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011

Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011 Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011 Antti Yli-Tainio Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Tervetuliaissanat Arvoisa rehtori, hyvät opiskelijatoverit ja henkilökunnan edustajat, Haluan toivottaa

Lisätiedot

Kuvia Lahdesta. Heikki Helin 1

Kuvia Lahdesta. Heikki Helin 1 Kuvia Lahdesta Heikki Helin 1 Taustaa Netistä löytyvässä sanakirjassa graffiti määritellään seuraavasti: töherrys (seinässä tms.); seinään (luvatta) tehty maalaus, piirros tai kirjoitus Alkujaan italian

Lisätiedot

Lähihoitajan palkkaus ja työn vaativuus. Johtaja Jukka Maarianvaara, edunvalvontayksikkö Tehyn lähihoitajapäivät 29.10.2010

Lähihoitajan palkkaus ja työn vaativuus. Johtaja Jukka Maarianvaara, edunvalvontayksikkö Tehyn lähihoitajapäivät 29.10.2010 Lähihoitajan palkkaus ja työn vaativuus Johtaja Jukka Maarianvaara, edunvalvontayksikkö Tehyn lähihoitajapäivät 29.10.2010 Palkkaus perustuu työn vaativuuteen Tehyläisiin sovelletaan kunta-alalla kunnallista

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous Aika: 28.11.2009 klo 9.00 Paikka: Läsnä: Luontokapinetti Kopan koulu Jorma Kaarto (Viikkolehti), Päivi Erävesi, Ulla Helmisaari, Jari Helmisaari, Arimo Helmisaari, Timo Hämäläinen,

Lisätiedot

OPO-koulutuspäivä - Asiaa valintaperusteista

OPO-koulutuspäivä - Asiaa valintaperusteista OPO-koulutuspäivä - Asiaa valintaperusteista Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden 29.9.2011 Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden YKY Vuoden 2011 alusta toimintansa aloittaneessa yksikössä oppiaineita vanhoista

Lisätiedot

Tervetuloa Lapinlahden kirkkoon! Kirkon suunnitteli arkkitehti Frans Anatolius Sjöström vuonna 1877.

Tervetuloa Lapinlahden kirkkoon! Kirkon suunnitteli arkkitehti Frans Anatolius Sjöström vuonna 1877. LAPINLAHDEN KIRKKO Tervetuloa Lapinlahden kirkkoon! Kirkon suunnitteli arkkitehti Frans Anatolius Sjöström vuonna 1877. Kirkkoa rakennettiin vuosina 1877-1880. Kirkon rakennusmestarina toimi Johannes Store

Lisätiedot

Esitutkimus. Asiakastyöpajat

Esitutkimus. Asiakastyöpajat Suomen käsityön museo selvitti syksyllä 2013 nuorten aikuisten museoissa käymättömyyden syitä ja kehitti palvelumuotoilukoulutuksen avulla omaa toimintaansa vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan. Lopputuloksena

Lisätiedot

Faron sopimuksen suositukset

Faron sopimuksen suositukset Faron sopimuksen suositukset Kohti kestävää kulttuuriperintötyötä Tässä tekstissä kerrotaan, mitä Faron sopimus tarkoittaa Suomelle. Sopimuksen hyötyjä ovat esimerkiksi: - Kaikki ihmiset voivat vaikuttaa

Lisätiedot

USKONTOTIETEEN HOPS. Humanistinen tiedekunta

USKONTOTIETEEN HOPS. Humanistinen tiedekunta USKONTOTIETEEN HOPS Humanistinen tiedekunta ORIENTOIVIEN OPINTOJEN HOPS (2 op) Jakson aikana opiskelija hankkii valmiudet opintojensa aloittamiseen ja tutkintonsa suunnitteluun sekä tutustuu opiskeluympäristöönsä

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Varhaiskasvatusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Varhaiskasvatusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (5) 39 Päivähoitoyksikkö Franzenian päiväkodinjohtajan virkaan valinta HEL 2015-003621 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Hangon asemakaavaluonnos

Hangon asemakaavaluonnos Hangon asemakaavaluonnos Työpaja 24.4. Hangossa, tulosten yhteenveto WSP / Mari Siikonen, Teemu Holopainen ja Anri Lindén 28.5.2012 1. Työpajan kuvaus ja aineisto 2. Yhteenveto tuloksista Asemakaavaluonnos

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika 23.9.2009 klo 16.00. Paikka Kokoustila Kataja, Järjestökatu 10

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika 23.9.2009 klo 16.00. Paikka Kokoustila Kataja, Järjestökatu 10 EETANET RY. PÖYTÄKIRJA 1/2009 1(8) Pöytäkirja kertoo yhdistyksen jäsenille ja viranomaisille, mitä kokous on päättänyt ja mitä pitäisi tehdä. auttaa seuraamaan päätösten toteuttamista. antaa tietoja siitä,

Lisätiedot

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn PÄÄTTÖTYÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO Mikä on päättötyö... 1 Päättötyö ja päättötodistus... 2 Milloin päättötyön voi suorittaa... 3 Miten päättötyö suoritetaan... 4 Portfolio... 5 Näitä asioita voisit portfoliossasi

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016 23.3.2016 Keväinen tervehdys kaikille MUAn jäsenille! Kevät keikkuen tulevi ja niin myös Mua-yhdistyksen keväinen jäsenkirje. Tässä kirjeessä on tietoa

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 1 ( 5) Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 Eduskunta Sosiaali- ja terveysvaliokunta Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkoston lausunto hallituksen esitykseen (HE 354/2014 vp) laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

Domus Litonii Aleksanterinkatu 50 E 6, Helsinki Väri tutkimus 10.10.2002 /Elisa Heikkilä

Domus Litonii Aleksanterinkatu 50 E 6, Helsinki Väri tutkimus 10.10.2002 /Elisa Heikkilä Domus Litonii Aleksanterinkatu 50 E 6, Helsinki Väri tutkimus 10.10.2002 /Elisa Heikkilä Huoneisto Aleksanterinkatu 50 E 6 liitetään tulevan remontin yhteydessä huoneistoon A 9, johon se alunperin ennen

Lisätiedot

Miten kosteus- ja homevauriokorjauksia luvitetaan ja miten haitta-aineisiin suhtaudutaan

Miten kosteus- ja homevauriokorjauksia luvitetaan ja miten haitta-aineisiin suhtaudutaan Miten kosteus- ja homevauriokorjauksia luvitetaan ja miten haitta-aineisiin suhtaudutaan - Helsingin malli - Mervi Abell Lupa-arkkitehti Vaikutus terveellisyyteen ja turvallisuuteen? haitallisten aineiden

Lisätiedot

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Sunny Beach on upea rantalomakohde Mustanmeren rannikolla Bulgariassa. Kohde sijaitsee 30 kilometrin päässä Burgasista pohjoiseen. Sunny Beachin

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kokoelmapolitiikka on voimassa 29.8.2011 alkaen. 1. KOKOELMAPOLITIIKAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Kokoelmapolitiikan yhtenä tarkoituksena on olla apuna kirjaston

Lisätiedot

Palkat nousivat NIUKASTI

Palkat nousivat NIUKASTI Palkat nousivat NIUKASTI Teksti Henna Laasonen Diplomi-insinöörien keskipalkka toistaiseksi voimassaolevissa työsuhteissa joulukuussa 2011 nousi 5 015 euroon. Mediaanipalkka oli 4 500 euroa kuukaudessa.

Lisätiedot

URALLA ETENEMINEN KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNASSA

URALLA ETENEMINEN KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNASSA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Hyväksytty kasvatustieteiden johtokunnan kokouksessa 3.12.2014 Tekniset korjaukset 20.1.2017 URALLA ETENEMINEN KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNASSA Tampereen yliopistossa on tavoitteena

Lisätiedot

Muistio E-P Senioripoliisien helmikuun tapaamisesta Kauhavan Lentosotakoululla alkaen klo 10.00

Muistio E-P Senioripoliisien helmikuun tapaamisesta Kauhavan Lentosotakoululla alkaen klo 10.00 Muistio E-P Senioripoliisien helmikuun tapaamisesta Kauhavan Lentosotakoululla 16.2.2010 alkaen klo 10.00 Erittäin sumuisena helmikuun kolmannen tiistain aamupäivänä ajeli runsaslukuinen senioripoliisijoukko

Lisätiedot

Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtori ja kaikki muutkin LUMA-ystävät!

Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtori ja kaikki muutkin LUMA-ystävät! PUHE 10.12.2012/Maija Aksela Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtori ja kaikki muutkin LUMA-ystävät! Tänään on meille suuri päivä. Sydämellinen KIITOS yliopistolle tästä hienosta tunnustuksesta omasta sekä

Lisätiedot

Pasi Kovalainen Kulttuuriperintötyön johtaja Kalevan toimitalo Lekatie - arvot ja suojelutavoitteet

Pasi Kovalainen Kulttuuriperintötyön johtaja Kalevan toimitalo Lekatie - arvot ja suojelutavoitteet Pasi Kovalainen Kulttuuriperintötyön johtaja Kalevan toimitalo Lekatie - arvot ja suojelutavoitteet Hankkeelle perustettiin suunnitteluryhmä kesällä 2010 Samaan aikaan kohteesta tehdystä rakennushistoriaselvityksestä

Lisätiedot

HUIPUT KEHIIN palautelomake

HUIPUT KEHIIN palautelomake HUIPUT KEHIIN palautelomake 1. Organisaatio Skills Finland ry SAMPO Saimaan ammattiopisto Sampo Vaasan Ammattiopisto Winnova Hyria koulutus Oy WinNova EteläKarjalan koulutuskuntayhtymä Linnan Vartijat

Lisätiedot

Elämä ja työ -kansanopistopäivät 8.8.2012 klo15.00

Elämä ja työ -kansanopistopäivät 8.8.2012 klo15.00 METALLITYÖVÄEN LIITTO RY Puhe 1 (5) Arvoisa ministeri, hyvät kansanopistopäiville osallistujat! Syyskuun alussa tulee kuluneeksi 35 vuotta tämän Murikkaopiston toiminnan käynnistämisestä. Päätös opiston

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA P8315SJ Yhteisöpedagogi ylempi Opiskelijan nimi: OPINTOJEN ETENEMINEN OPINTOJAKSOITTAIN YDINOSAAMISEN OPINTOJAKSOT, 30 op Nuorisokasvatuksen muuttuvat toimintaympäristöt

Lisätiedot

Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU?

Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU? Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU? Graafinen suunnittelu pähkinänkuoressa: Graafinen suunnittelu on universaalia. Se on kaikkialla ympärillämme, sisällä ja ulkona. Se selittää, koristelee,

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Elämä turvalliseksi. seksuaaliterveyden edistämisen teemapäivä Myllypuron 8-luokan oppilaille

Elämä turvalliseksi. seksuaaliterveyden edistämisen teemapäivä Myllypuron 8-luokan oppilaille Elämä turvalliseksi seksuaaliterveyden edistämisen teemapäivä Myllypuron 8-luokan oppilaille Innovaatioprojektin toteuttajina toimivat jouluna 2014 valmistuvat Metropolia Ammattikorkeakoulun terveydenhoitajaopiskelijat.

Lisätiedot

OPISKELIJAN AJANKÄYTÖN HALLINTA?

OPISKELIJAN AJANKÄYTÖN HALLINTA? OPISKELIJAN AJANKÄYTÖN HALLINTA? Suvi Jutila ja Miia Wennström W5W 2 -projekti Kuva Jukka Savilampi OPINTOJEN ETENEMINEN KATSOTAAN PALJONKO AIKAA OPISKELUUN MENEE Ajankäytön seuranta Olli opiskelija AJANKÄYTÖN

Lisätiedot

11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015

11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015 11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015 TEM/1808/03.01.01/2015 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE SÄHKÖTURVALLISUUS- LAIKSI JA ASETUKSIKSI LAUSUNTO Sähköturvallisuuslainsäädännön uudistuksella on osataan

Lisätiedot

OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN HENKILÖKOHTAISEN TYÖSTÄ SUORIUTUMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ

OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN HENKILÖKOHTAISEN TYÖSTÄ SUORIUTUMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ LIITE 3 OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN HENKILÖKOHTAISEN TYÖSTÄ SUORIUTUMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ Henkilökohtaisen palkanosan määräytymisjärjestelmällä tarkoitetaan niitä kriteerejä ja menettelytapoja,

Lisätiedot

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

JÄLJET. Aika, esineet, muisti

JÄLJET. Aika, esineet, muisti JÄLJET Aika, esineet, muisti JÄLJET - Aika, esineet, muisti Mitä jälkiä lääninmuseo on kerännyt tai jättänyt keräämättä? Mitä jälkiä olemme esitelleet ja mitä emme? Mitä jälkiä meidän pitäisi kerätä tänään

Lisätiedot

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Tarkastettiin ja hyväksyttiin 2.3.2011 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Tarkastettiin ja hyväksyttiin 2.3.2011 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja. 1(5) Kronos r.y. PÖYTÄKIRJA Hallituksen kokous 5/2011 Aika: 29.3.2011 kello 18 Paikka: Läsnä: Lingva, Uusi ylioppilastalo Mari Kyllönen (pj), Anna Hyödynmaa, Jenni Jussila, Tero Juutilainen, Aino Kuhmonen,

Lisätiedot

Professori Seppo Kellomäki Metsätieteiden osasto. Metsätieteellisen koulutuksen vastaus haasteisiin

Professori Seppo Kellomäki Metsätieteiden osasto. Metsätieteellisen koulutuksen vastaus haasteisiin Professori Seppo Kellomäki Metsätieteiden osasto Metsätieteellisen koulutuksen vastaus haasteisiin Metsätieteet yliopistoissa Yliopiston tehtävät Tutkimus, uuden tiedon tuottaminen Opetus, uuden tiedon

Lisätiedot

Laatutyö ja opetuksen kehittäminen

Laatutyö ja opetuksen kehittäminen Laatutyö ja opetuksen kehittäminen Kauko Hämäläinen Johtaja, professori Tievie-koulutus 26.10.2006 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Esityksen tavoitteet Esitellä, miltä yliopisto-opetus näyttää arviointien

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet 15 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin urheiluopisto Tanssijantyö musiikkiteatterissa - josta Näyttö- 5 työssäopp. jaos 24.2.2015

Lisätiedot

9.-luokkalaisen kulttuurikansio

9.-luokkalaisen kulttuurikansio 9.-luokkalaisen kulttuurikansio Kokoa kulttuurikansioon puolen vuoden ajan kulttuurielämyksiäsi. Kulttuurikansio palautetaan opettajalle 31.3. 2009. Liimaa pääsyliput kansioon! Pakolliset sivut Huom! -

Lisätiedot

Kajaanin Planeetan jäsenlehti Nro 2/201 0

Kajaanin Planeetan jäsenlehti Nro 2/201 0 Kaanin Planeetan jäsenlehti Nro 2/201 0 Tähtitieteellinen yhdistys Kaanin Planeetta ry Julkaisi: Kaanin Planeetta ry Päätoimitta: Jari J.S. Heikkinen Ilmestyminen: Kolme numeroa vuodessa (huhtikuu, elokuu,

Lisätiedot

Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari

Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari Arvoisat Lieksan kuudenteen kulttuuriseminaariin osallistujat, Minulla on miellyttävä kunnia pitää puheenvuoro Lieksan kaupungin puolesta tässä Digittääkö

Lisätiedot

Etiikka työyhteisön näkökulmasta. ProEt Oy Annu Haho, TtT, Tutkija ja kouluttaja www.proet.fi, toimisto@proet.fi p. 0400 592 262

Etiikka työyhteisön näkökulmasta. ProEt Oy Annu Haho, TtT, Tutkija ja kouluttaja www.proet.fi, toimisto@proet.fi p. 0400 592 262 Etiikka työyhteisön näkökulmasta ProEt Oy Annu Haho, TtT, Tutkija ja kouluttaja www.proet.fi, toimisto@proet.fi p. 0400 592 262 Tapausesimerkki 1. Osastonhoitaja suunnittelee työvuorolistaa. Saara ja Tuula

Lisätiedot

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan?

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Ritva Jakku-Sihvonen projektinjohtaja, Vokke-projekti, Helsingin yliopisto Maisterin tutkinto voimassa olevan asetuksen mukaan Pääaineen hyvä tuntemus, sivuaineiden

Lisätiedot

Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA. Veszprém, Unkari. Aika 18.3. 12.4.

Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA. Veszprém, Unkari. Aika 18.3. 12.4. 1 Mervi Matinlauri Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö RAPORTTI 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA Paikka Veszprém, Unkari Aika 18.3. 12.4.2007 1. Taustatyö ja kohteen kuvaus Tavoitteenani

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin

Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin Hyvinvointia yhteistuumin seminaari 1.12.2005 Professori Tampereen yliopiston Porin yksikkö 12/7/2005 1 Tampereen yliopiston Porin

Lisätiedot

YLÄNE KAPPELNIITTU rautakautisen ja historiallisen ajan muinaisjäännösalueen pohjoisosan kartoitus 2004

YLÄNE KAPPELNIITTU rautakautisen ja historiallisen ajan muinaisjäännösalueen pohjoisosan kartoitus 2004 YLÄNE KAPPELNIITTU rautakautisen ja historiallisen ajan muinaisjäännösalueen pohjoisosan kartoitus 2004 Päivi Kankkunen ja Sirkku Pihlman Museovirasto - arkeologian osasto - koekaivausryhmä 1 '' 1 Yläne

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen kulttuuriympäristön vaalimisessa muiden toimijoiden kanssa: yhteistyösopimuksen toteuttaminen nykytasolla

Lisätiedot

POP- Paremman Oppimisen Puolesta

POP- Paremman Oppimisen Puolesta POP- Paremman Oppimisen Puolesta PedaForum 20.8.2013 Elina Lehkonen Elsa Mannila Jukka Parviainen Sisältö POP esittely Ryhmätehtävä: Vuorovaikutuksellisen opetuksen kehittäminen Palauteryhmät ja POP Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Finnan käyttäjäkysely 2015

Finnan käyttäjäkysely 2015 Finnan käyttäjäkysely 2015 Anne Luotonen Finnan konsortioryhmä 17.2.2016 Kyselyn toteuttaminen Kysely auki 3 viikkoa marras-joulukuussa 2015 kaikissa Finna-näkymissä Vastauksia yhteensä 12 159 kpl, mikä

Lisätiedot

Sibelius-Akatemian tohtorintutkintojen tarkastustilaisuuksissa noudatettavat ohjeet

Sibelius-Akatemian tohtorintutkintojen tarkastustilaisuuksissa noudatettavat ohjeet Hyväksytty Sibelius-Akatemian Akateemisen neuvoston kokouksessa 5.6.2012 Sibelius-Akatemian tohtorintutkintojen tarkastustilaisuuksissa noudatettavat ohjeet 1a. Taiteilijakoulutus Taiteilijakoulutuksen

Lisätiedot

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon Suomen lippu Suomessa on laki, miten saat liputtaa. Lipussa on valkoinen pohja ja sininen risti. Se on kansallislippu. Jokainen suomalainen saa liputtaa. Jos lipussa on keskellä vaakuna, se on valtionlippu.

Lisätiedot