Tiedon ja tiedon käytön merkitys työelämän arjessa tänään ja huomenna

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiedon ja tiedon käytön merkitys työelämän arjessa tänään ja huomenna"

Transkriptio

1 Tiedosta hyvinvointia LT, VTM, Yksikön päällikkö STY Päivi Hämäläinen 1 Tiedon ja tiedon käytön merkitys työelämän arjessa tänään ja huomenna Päivi Hämäläinen Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, STAKES Stakestieto Sosiaali- ja terveysalantietoyhteiskuntayksikkö

2 Tiedosta hyvinvointia LT, VTM, Yksikön päällikkö STY Päivi Hämäläinen 2 Stakesin tehtävä Stakes on sosiaali- ja terveysministeriön alainen sektoritutkimuslaitos, joka tukee ministeriötä hallinnonalan strategian toimeenpanossa. ydintoimintoja ovat tutkimus, kehittäminen ja tietotuotanto sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan ja kehityksen arviointi kotimaisen ja kansainvälisen osaamisen ja tiedon jalostaminen ja välittäminen tilastojen ja rekistereiden ylläpito sosiaali- ja terveyspolitiikkaan vaikuttaminen Tietotyötä kaikki siis

3 Tiedosta hyvinvointia LT, VTM, Yksikön päällikkö STY Päivi Hämäläinen 3 Evidence based policy - hallinnonalan päätöksentekijät (valtio/kunnat) tarvitsevat päätöstensä tueksi mahdollisimman luetettavaa tietoa siitä, mitä mahdollisia vaikutuksia erilaisilla päätöksillä on /saattaisi olla. esimerkkejä: - lainsäädännön valmistelu, lain vaikutusten arviointi - sosiaalipoliittiset ratkaisut vaikkapa päivähoitomaksut, lääkkeen hinta, - vertailutieto benchmarking, kuten hoidon hinta tai leikkausjonot trendi Tiedon hankintatapoja survey ym. tutkimukset systemaattiset kirjallisuuskatsaukset tilastotiedon analyysit

4 Tiedosta hyvinvointia LT, VTM, Yksikön päällikkö STY Päivi Hämäläinen 4 Ajantasainen tieto työntekijän työpöydällä Verkossa olevat tietokoneet ovat työkaluna yhä useammilla sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöillä. Verkkoon voidaan rakentaa käsikirjamainen työkalupakki. Tämä kuitenkin vaatii jatkuvan ylläpitotiimin, joten on paljon haastavampaa kuin kirjan julkaiseminen soster- alalla mukana on vastuullinen turvallisuusvaatimus väärä tieto voi aiheuttaa vahingon

5 Tiedosta hyvinvointia LT, VTM, Yksikön päällikkö STY Päivi Hämäläinen 5 Esimerkkejä: www. terveysportti.fi (ylläpitää Duodecim) -lääkärin käsikirja, käypä hoito suositukset, Pharmaca Fennica lääketieto, kotimainen ja pubmed tietokannat jne (lähes jokaisen lääkärin käytössä), myös sairaanhoitajan käsikirja jne. (ylläpitää Stakes) - sosiaalialan ammattilaisten käytössä, uusia lastensuojelun käsikirja ja sähköiset konsultointipalvelut (valmistelee Kansanterveyslaitos) kansalaisten terveyden edistämisen käsikirja Kansalaisten käyttöliittymä Terveysporttiin - Oli vuonna 2007 Sitran rahoittamana maksutta käytössä, huima suosio Tulevaisuuden suuntana on, että ammattitieto (ja kansalaistieto) on tarjolla työpöydälle jatkuvasti päivittyvässä muodossa;

6 Tiedosta hyvinvointia LT, VTM, Yksikön päällikkö STY Päivi Hämäläinen 6 Tietokoneet, internetyhteydet ja ATK-taidot ovat tietoteknologian käytön perusedellytyksiä myös terveydenhuollossa Hospitals sairaalat Health terveyskeskukset centres 0 Computers Internet taidot Skills tietokoneet Internet Tietokoneet; niiden sairaaloiden ja terveyskeskusten suhteelliset osuudet osuudet, joissa vähintään 80 %:lla potilaskertomuksia käsittelevästä henkilöstöstä on käytössään tietokone. Internet; niiden sairaaloiden ja terveyskeskusten suhteelliset osuudet, joissa vähintään 80 %:lla potilaskertomuksia käsittelevästä henkilöstöstä on käytössään internet. Taidot; niiden sairaaloiden ja terveyskeskusten suhteelliset osuudet, joissa vähintään 80 %:lla potilaskertomuksia käsittelevästä henkilöstöstä on atk-taidot FinnTelemedicum

7 Tiedosta hyvinvointia LT, VTM, Yksikön päällikkö STY Päivi Hämäläinen 7 Tieto osana kehittämistä/ suunnitelmallista muutosta Nykytilan kartoitus; missä ollaan, mikä on hyvin tai huonosti Mihin halutaan mennä Miten seurataan/mitataan muutosta Mihin on päädytty Miten tulostila eroaa lähtötilanteesta = kehittämisen vaikutukset Tavallisin syy sille, että kehittämistoiminnan merkitystä ei pystytä esittämään/arvioimaan on se, että nykytila on innostuksessa jätetty kartoittamatta (esim Maraget Tatcherin terveydenhuoltouudistus)

8 Tiedosta hyvinvointia LT, VTM, Yksikön päällikkö STY Päivi Hämäläinen 8 Kansallista kehittämistä seurataan indikaattorein Erilaisten kehittämistavotteiden ( ja poltiikkatavotteiden) toteutumisen seuraamiseksi luodaan mittareita, indikaattoreita Indikaattorin on kyettävä luotettavasti ilmaisemaan tarkasteltavaa ilmiötä, siksi niiden tekemine vaatii tutkimustyötä ja testausta Indikaattoreita käytetään ajalliseen, eri maiden ja eri alueiden vertailuun (hinkuyskäpotilaiden määrä mittaa rokotusohjelman toimivuutta, asunnottomien määrä sosiaalipalvelujen toimivuutta jne) Indikaattori ei koskaan ole koko totuus ; se vain kertoo että asiaa on syytä pohtia/tarkastella lähemmin. Indikaattorit ovat muotia

9 Tiedosta hyvinvointia LT, VTM, Yksikön päällikkö STY Päivi Hämäläinen 9 Tiedon käsittelyssä aletaan hyödyntää tietorakenteita Rakenteinen tieto: tieto on paloteltu määriteltyihin pieniin osiin, joita tietokone ymmärtää käsitellä sovituilla käsittelysäännöillä. Tiedon rakenteiden välille on tehty suhteet; voidaan rakentaa semanttisia verkkoja tietojärjestelmiä, joissa tietokoneet saadaan ymmärtämään asiayhteydet Tämän tyyppisiä sovelluksia on jo olemassa Google tyyppisissä hakupalveluissa, (Jos etsit tietoa Berliinistä; kone ymmärtää että saatat olla matkalla sinne ja tarjoaa muun tiedon ohessa hotellipalveluja) Rakenne-elementti: paikkakunnat Metatiedot; tietoon liitetyt tiedot (kuvailutiedot) siitä, mitä tieto on Berliini - paikka Hotelli sijaintipaikka

10 Tiedosta hyvinvointia LT, VTM, Yksikön päällikkö STY Päivi Hämäläinen 10 Esimerkkejä rakenteisen tiedon hyödyntämisestä terveyspalveluissa potilasturvallisuuteen (rakenteisuutta on viety sisään potilastietojärjestelmiin) Olet allerginen penisilliinille. Jos lääkäri kirjoittaa sinulle penisilliinireseptin järjestelmä varoittaa häntä kirjoitushetkellä Käytössäsi on lääke, joka ei sovi yhteen uuden lääkkeen kanssa; tulee varoitus yhteensopimattomuudesta. Laboratorioarvoillesi voidaan asettaa hälytysrajat, joiden ylitys laukaisee hoitotoimenpiteet Järjestelmä huomaa, jos jossain yksikössä on poikkeuksellisen paljon komplikaatioita jne

11 Tiedosta hyvinvointia LT, VTM, Yksikön päällikkö STY Päivi Hämäläinen 11 rakenteisuus osana toimivuutta Tieto, joka on rakenteistettu ja tietosisältö määritelty, voi rakenteina siirtyä tietojärjestelmäsovellutuksesta toiseen niin että tiedon sisältö ymmärrys säilyy. Terveydenhuolto: lähete - potilaskertomuslaboratoriosovellutus- hoitopalaute resepti todistus- tietovarasto

12 Tiedosta hyvinvointia LT, VTM, Yksikön päällikkö STY Päivi Hämäläinen 12 Tietovarasto Data warehouse Uudenaikaisessa tiedon käsittelyssä rakenteistettu tieto voidaan tilastotiedonkeruulla tai imuroimalla muista tietorakenteista kerätä tietovarastoihin, joissa olevaa tietoa voidaan käsitellä uusilla tavoilla yhdistellen Data mining menetelmillä voidaan rakenteistetuun tietomassaan porautua ja pomia sieltä erilaisia sisältöä eri tarkasteluja varten. Näitä menetelmiä käytetään yhä enemmän tavanomaisessa toiminnan seurannassa ja suunnittelussa management työkaluina Rakenteistetun tiedon käyttö on tulossa osaksi jokapäiväistä tiedon hyödyntämistä eri aloilla, joten sen periaatteiden ymmärtämisestä tulee normaaliosaamista "tee-se -itse" poimintaa tietomassasta

13 Tiedosta hyvinvointia LT, VTM, Yksikön päällikkö STY Päivi Hämäläinen 13 Terveydenhuollon tietojärjestelmäarkkitehtuuri Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä määrittelee velvoitteen yhteentoimivuudelle ja kansalliselle arkistoinnille. Eri tietojärjestelmien rakenteet on siten yhtenäistettävä ja yhtenäisiä rakenteita viedään järjestelmiin kansallisen koodistopalvelun avulla

14 Tiedosta hyvinvointia LT, VTM, Yksikön päällikkö STY Päivi Hämäläinen 14

15 Tiedosta hyvinvointia LT, VTM, Yksikön päällikkö STY Päivi Hämäläinen 15 Koodistopalvelun avulla tehdyt järjestelmät ovat vasta 1-2 asteen rakenteistetun tiedon käsittelyyn kykeneviä Seuraava aste terveydenhuollossa on SnomedCT-tyyppinen järjestelmä, jossa kaikkien tietoelementtien välille on rakennettu suhteet: syntyy ontologioita (jotka mahdollistavat automatisoidun käsitteellisen tiedon käsittelymenetelmät) Semanttiset verkot ja ontologisointi ovat käytössä myös muilla sektoreilla. VTT hanke FINONTO ja Semanttinen verkko 2 ovat kehittäneen menetelmiä yleisellä tasolla; esim museo.fi sovellus. Myös tervesuomi.fi rakentamisessa on hyödynnetty semanttisen verkon tekniikoita Semanttiset verkot ja ontologiat eivät synny itsestään. Tarvitaan ihmisiä tekemään tiedoille metatiedot ja suhteet

16 Tiedosta hyvinvointia LT, VTM, Yksikön päällikkö STY Päivi Hämäläinen 16 Tiedon ja tiedon käytön merkitys työelämän arjessa tänään ja huomenna Päätöksentekijät luottavat yleistietoon Työssä etsitään tietoa erilaisista lähteistä Työn kehittämistä tehdään innostus/innovaatio pohjalta Kaivataan mittareita laajamittaisten muutosten seurantaan Tehdään erillistilastoja, lomakkeita, kyselyjä Tietoa järjestetään "lähteiden merkitsemiseen" ja asiasanoitukseen perustuvilla tavoilla Päätöksentekijät edellyttävät jalostettua taustatietoa Työssä odotetaan avaimet käteen periaatteella laadukasta tietoa käyttöön Työn kehittämisessä otetaan käyttöön muutoksen seurannan ja arvioinnin menetelmät Hyödynnetään indikaattoreita Tietojärjestelmiin tallennettava tieto rakenteistetaan ja hyödynnetään suoraan eri tarkoituksiin Ontologiat ja semanttiset verkot tiedon hakemisessa ja hallinnassa

17 Tiedosta hyvinvointia LT, VTM, Yksikön päällikkö STY Päivi Hämäläinen 17 Kiitos! Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Opas ydintietojen, otsikoiden ja näkymien sekä erikoisala ja toimintokohtaisten rakenteisten tietojen toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Kumppaneiden logot lisatään 2 Potilasturvallisuutta taidolla ohjelmasuunnitelma Sisällys TIIVISTELMÄ... 4 JOHDANTO... 5 1. POTILASTURVALLISUUS JA SEN MERKITYS...

Lisätiedot

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Tapaustutkimus Käypä hoito -suositusten käytöstä ja terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksistä päätöksenteon tuesta Merja

Lisätiedot

Potilasturvallisuustutkimuksen päivät 2011

Potilasturvallisuustutkimuksen päivät 2011 Honkanen Virpi Härkönen Mikko Jylhä Virpi Saranto Kaija (toim.) Potilasturvallisuustutkimuksen päivät 2011 Virpi Honkanen, Mikko Härkönen, Virpi Jylhä, Kaija Saranto (toim.) Potilasturvallisuustutkimuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖKSENTEON TUKIJÄRJESTELMÄ TERVEYDENHUOLLON TIETOJÄRJESTELMÄKONTEKSTISSA

PÄÄTÖKSENTEON TUKIJÄRJESTELMÄ TERVEYDENHUOLLON TIETOJÄRJESTELMÄKONTEKSTISSA Merja Miettinen PÄÄTÖKSENTEON TUKIJÄRJESTELMÄ TERVEYDENHUOLLON TIETOJÄRJESTELMÄKONTEKSTISSA Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimi mainittava 1.0 Suomi lisenssillä. Nähdäksesi lisenssin vieraile

Lisätiedot

Informaatio- ja kommunikaatioteknologian käyttö Suomen terveydenhuollossa vuonna 2007

Informaatio- ja kommunikaatioteknologian käyttö Suomen terveydenhuollossa vuonna 2007 S T A K E S I N R A P O R T T E J A 3 7 / 2 0 0 8 ilkka winblad, jarmo reponen, päivi hämäläinen, maarit kangas Informaatio- ja kommunikaatioteknologian käyttö Suomen terveydenhuollossa vuonna 2007 Tilanne

Lisätiedot

SAINI TEKNISEN YMPÄRISTÖN NYKYTILA

SAINI TEKNISEN YMPÄRISTÖN NYKYTILA TEKNISEN YMPÄRISTÖN NYKYTILA Kansalaisen terveydenhuoltoa tukeva sähköinen asiointi ja interaktiiviset verkkopalvelut 23.11.2007 Sisällysluettelo 1 Dokumentin tarkoitus... 1 2 Arkkitehtuurista yleensä...

Lisätiedot

Vaaratapahtumien raportointimenettely

Vaaratapahtumien raportointimenettely OPAS Marina Kinnunen Timo Keistinen Kaarin Ruuhilehto Juhani Ojanen Vaaratapahtumien raportointimenettely 4 Asiantuntijat Liisa-Maria Voipio-Pulkki, Kuntaliitto Ritva Inkinen, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ

LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Sosiaali- ja terveysjohtamisen MBA -kehittämistyö Tampereen teknillinen yliopisto Tampereen yliopisto LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Kohti tiedolla johtamista Jaakko Herrala

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMISEN YHTEISTYÖ

TERVEYDEN EDISTÄMISEN YHTEISTYÖ Veikko Kujala Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2010 TERVEYDEN EDISTÄMISEN YHTEISTYÖ Pohjois-Pohjanmaan peruspalvelujen johdon näkemyksiä Kannen kuva: Päivi Hietapelto Taitto: Pohjolan Painotuote Oy

Lisätiedot

HoivaSuomi.fi-verkkopalvelun esiselvitys. Salivirta & Partners

HoivaSuomi.fi-verkkopalvelun esiselvitys. Salivirta & Partners HoivaSuomi.fi-verkkopalvelun esiselvitys Sisältö 1 TOIMEKSIANTO... 4 2 TAUSTAA JA TAVOITTEITA... 4 2.1 HYVINVOINTIALAN TYÖ- JA ELINKEINOPOLIITTISET KEHITTÄMISTAVOITTEET... 4 2.2 IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUSUOSITUKSIA...

Lisätiedot

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena. Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena. Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020 Sisällys Esipuhesivu...sivu 4 Tiivistelmä...sivu 5 Kohti tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuoltoa...sivu

Lisätiedot

20.9.2011 Esiselvitysraportti Palautepalvelut. THL / Market-Visio Oy SADe-ohjelma. Palautepalvelut. Esiselvitysraportti

20.9.2011 Esiselvitysraportti Palautepalvelut. THL / Market-Visio Oy SADe-ohjelma. Palautepalvelut. Esiselvitysraportti THL / Market-Visio Oy SADe-ohjelma 20.9.2011 Esiselvitysraportti Palautepalvelut Palautepalvelut Esiselvitysraportti 2(23) Versiohistoria versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä hyväksyjä 0.1 7.3.2011 Perusversio

Lisätiedot

VETOVOIMAINEN JA TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ TERVEYDENHUOLTO 2009-2011. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kehittämistehtävä

VETOVOIMAINEN JA TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ TERVEYDENHUOLTO 2009-2011. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kehittämistehtävä 1(29) Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kehittämistehtävä Tiedolla johtaminen ja sen rakenteet hoitotyön henkilöstövoimavarojen kohdentamisessa Hoitotyön henkilöstöresursoinnin pidemmän aikavälin

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen sähköinen arkistointi

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen sähköinen arkistointi Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen sähköinen arkistointi Vaatimukset ja toiminnallinen määrittely SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Suomen Kuntaliitto Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kansallinen paikkatietostrategia 2016. Paikkatiedon paikka

Kansallinen paikkatietostrategia 2016. Paikkatiedon paikka Kansallinen paikkatietostrategia 2016 Paikkatiedon paikka 2 Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 4/2014 Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö Paikkatietoverkosto ja Paikkatietoasiain neuvottelukunta

Lisätiedot

KANSALLINEN TERVEYSTILI

KANSALLINEN TERVEYSTILI KANSALLINEN TERVEYSTILI Näkökulmia käyttöönottoon ja toteutukseen 15.4.2015 Pekka Turunen, Taltioni Aki Siponen, Microsoft Perttu Rönkkö, Innofactor Sisällysluettelo 1. Taltioni osuuskunta ja terveystili...

Lisätiedot

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Kirjoittajat Eeva Ketola LT, Käypä hoito -päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim PL 713, 00101 Helsinki eeva.ketola@duodecim.fi

Lisätiedot

vaaroista raportointi ja siitä kertyvän tiedon hyödyntämisen kansalliset linjaukset

vaaroista raportointi ja siitä kertyvän tiedon hyödyntämisen kansalliset linjaukset Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2010:18 vaaroista raportointi ja siitä kertyvän tiedon hyödyntämisen kansalliset linjaukset raportointityövaliokunta 2006-2009 sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen Kehittämistyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 10/2005 Kuntien ja valtion tietohallinnon

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot

TOIMINTAKÄSIKIRJA TYÖTERVEYSHUOLLON LAADUNHALLINTAVÄLINEENÄ Case Diacor

TOIMINTAKÄSIKIRJA TYÖTERVEYSHUOLLON LAADUNHALLINTAVÄLINEENÄ Case Diacor TOIMINTAKÄSIKIRJA TYÖTERVEYSHUOLLON LAADUNHALLINTAVÄLINEENÄ Case Diacor Terveysalan kehittäminen ja johtaminen SYA506S6 Opinnäytetyö 12/2008 Tarja Lounasmeri 0603303 Koulutusohjelma Terveysalan kehittämisen

Lisätiedot

Terveydenhuollon tietojenkäsittely katsaus tieteenalaan ja sen tilanteeseen Suomessa

Terveydenhuollon tietojenkäsittely katsaus tieteenalaan ja sen tilanteeseen Suomessa Tietojenkäsittelytiede 30 Heinäkuu 2010 sivut 13 20 Toimittaja: Antti Valmari c kirjoittaja(t) Terveydenhuollon tietojenkäsittely katsaus tieteenalaan ja sen tilanteeseen Suomessa Pirkko Nykänen Tampereen

Lisätiedot

HL7 STANDARDIEN SOVELTUVUUS SOSIAALI HUOLTOON

HL7 STANDARDIEN SOVELTUVUUS SOSIAALI HUOLTOON Sosiaalialan tietoteknologiahanke HL7 STANDARDIEN SOVELTUVUUS SOSIAALI HUOLTOON Versio 1.0 Lokakuu 2007 Kuopion yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos Teppo Taskinen Timo Tiihonen Riikka Huttunen Riitta

Lisätiedot

ERITYISVASTUUALUETASOINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON YHTEISTYÖMALLI

ERITYISVASTUUALUETASOINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON YHTEISTYÖMALLI Työryhmän loppuraportti ERITYISVASTUUALUETASOINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON YHTEISTYÖMALLI TIETOHALLINTOYHTEISTYÖN JOHTAMINEN JA ORGANISOIN- TI OULUN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 4/2015 1(17) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai 18.5.2015 klo 12.30 16.00 Paikka THL Kokoushuone TEORIA 1 ja TEORIA 2, Mannerheimintie 166, Helsinki Virtuaalihuone 4 Puheenjohtaja

Lisätiedot

Opas vaaratilanneraportoinnin kehittämiseen ja arviointiin

Opas vaaratilanneraportoinnin kehittämiseen ja arviointiin Työsuojelujulkaisuja 84 Marinka Lanne, Mervi Murtonen, Minna Nissilä, Kaarin Ruuhilehto ja Kimmo Virolainen: Opas vaaratilanneraportoinnin kehittämiseen ja arviointiin Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISBN

Lisätiedot

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan.

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan. Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat sosiaalipalvelut kuva: morquefile.com Sosiaalihuollon kontekstia. Käsitemalli käsitemalli kuvaa koostuu sosiaalipalvelujen kahdesta eri esitystavasta, kokonaisuutta jotka

Lisätiedot

TILASTOTOIMEN SELVITYSHANKE. Tilastotoimen selvityshankkeen loppuraportti

TILASTOTOIMEN SELVITYSHANKE. Tilastotoimen selvityshankkeen loppuraportti TILASTOTOIMEN SELVITYSHANKE Tilastotoimen selvityshankkeen loppuraportti 4.11.2008 2 Sisällysluettelo 1. Esipuhe...4 2. Tiivistelmä...5 3. Selvityshenkilöiden ehdotukset...6 4. Johdanto...12 5. Toimeksianto

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien johtamisessa tarvittavat keskeiset tiedot

Sairaanhoitopiirien johtamisessa tarvittavat keskeiset tiedot Sairaanhoitopiirien johtamisessa tarvittavat keskeiset tiedot TYÖRYHMÄ Eva Salomaa Jaakko Herrala Jorma Lauharanta Aki Lindén Jukka Puolakka Päivi Hämäläinen Matti Mäkelä Heikki Punnonen Helsinki 2010

Lisätiedot