LUKIJALLE. TONTIN, RAKENNUSPAIKAN, jonka ehdoilla myös suunnittelu tulee tehdä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUKIJALLE. TONTIN, RAKENNUSPAIKAN, jonka ehdoilla myös suunnittelu tulee tehdä."

Transkriptio

1 LAIHIAN KUNTA RAKENTAJAN OPAS 1 LUKIJALLE Olet päättänyt rakentaa perheellesi oman kodin. Rakentamiseen tarvitset runsaan määrän tietoa ja taitoa, kärsivällisyyttä, pitkäjänteisyyttä ja ties mitä. Suureen urakkaan lähtijät eivät ole useinkaan rakennusalan ammattilaisia tai edes tietoisia asiaan liittyvistä tiedon- / taidontarpeista. Auttaaksemme Sinua hyvän lopputuloksen aikaansaamisessa, päätimme koota opaskirjasen tarpeitasi varten. Pyrimme tässä oppaassa lyhyesti ja seikkaperäisesti antamaan sinulle muistilistan, josta ilmenee, mitä tarvitset, mistä mitäkin tietoa saat tai haet ja mitä kaikkea sinun tulee hoitaa. Hyvästä oppaastakaan ei aina löydy tarvitsemaasi tietoa, siksi olemme palveluksessasi. Yhteystietomme selviävät seuraavalta sivulta. Käy ja / tai soita! RYHTYESSÄSI RAKENTAMAAN UUTTA KOTIA TARVIT- SET: TONTIN, RAKENNUSPAIKAN, jonka ehdoilla myös suunnittelu tulee tehdä. Katso tonttiasiat sivulta 3 SUUNNITTELU Suunnittelun tärkeyttä ei voida vähätellä, sillä se on kaiken A ja O. Katso suunnittelu sivulta 5 RAKENNUSLUPA Kun asiakirjat valmiit, niin tulee hakea rakennuslupa. Katso rakennuslupa-asiat sivulta 6 KUNNALLISTEKNIIKKA JA JÄTEHUOLTO tulee huomioida suunnittelussa. Katso kunnallistekniikka ja jätehuoltoasiat sivulta 8 TOTEUTUS Huomioi myös sähkö- ja teleasiat. Katso sähkö- ja tele asiat sivulta 10 TYÖNJOHTAJA Katso vastaava ja kvv / iv -työnjohtaja sivulta 7

2 LAIHIAN KUNTA RAKENTAJAN OPAS 2 OTA MEIHIN YHTEYTTÄ, VASTAAMME MIELELLÄMME Mikko Kivelä rakennustarkastaja puh rakentamisen neuvonta, ohjaus ja valvonta rakennus- ja toimenpideluvat maisematyöluvat purkamisluvat ja purkuilmoitukset rakentamisen ilmoitukset maa-ainesoton valvonta ympäristöasiat vesikäymäläluvat rakennus- ja ympäristölautakunnan esittelijä KUNNALLISTEKNIIKKA Jim Vaskivuori vesihuoltoinsinööri puh vesi- ja viemärilaitoksen uudisrakentaminen ja kunnossapito vesi- ja viemäriliittymissopimusten valmistelu katujen suunnittelu ja rakentaminen Marita Talvitie toimistosihteeri puh tonttivaraukset lupahakemukset ja rakennusrekisteri laskutus neuvonta em. asioissa TIEASIAT JA JÄTEHUOLTO Jukka Koivumäki katuinsinööri puh katujen ja teiden kunnossapito jätehuolto Anna Annila maanmittausinsinööri puh maa-alueiden / tonttien hankkiminen kaavoitus-, kartoitus- ja mittaus rakennuksen paikan ja korkeusaseman maastoonmerkintä maanmittaustoimitus- ja kartta-asiat poikkeamislupa ja suunnittelutarve -lausunnot PALOTURVALLISUUS Ville Isomöttönen palomestari puh Mikko Ahola palotarkastaja puh rakentamisen ohjaukseen liittyvät tehtävät

3 LAIHIAN KUNTA RAKENTAJAN OPAS 3 TONTIN HANKINTA Kun olet päättänyt minkä tontin haluat, voit varata tontin tai voit myös ostaa sen suoraan ilman varausta. Varaussopimusasioissa ota yhteyttä Marita Talvitie, puh Kaupantekovaiheessa ota yhteyttä Satu Tuurihalme, puh TONTIN VARAAMINEN Voit varata haluamasi tontin tekemällä siitä kunnan kanssa kirjallisen varaussopimuksen. Varaussopimus on voimassa kuusi kuukautta. Omakotitontin varausmaksu on 50,- ja rivitalotontin 200,-. Maksettu varausmaksu hyvitetään kauppahinnassa. Jos et syystä tai toisesta osta varaamaasi tonttia, jää varausmaksu kunnalle. Samalla maksulla voit myös vaihtaa tonttivarauksen kohdetta. Varaussopimukset tekee Marita Talvitie teknisellä osastolla. Tonttivaraukselle voi myös perustellusta syystä hakea jatkoaikaa yhden kerran korkeintaan puoleksi vuodeksi. TONTIN OSTAMINEN Tontti saadaan omaksi tekemällä siitä kiinteistökauppa kunnan kanssa. Kaupasta ja allekirjoittamisen ajankohdasta sovitaan toimistosihteeri Satu Tuurihalmeen kanssa. Kunta laatii kauppakirjan, johon merkitään kaupan kaikki ehdot. Tonttien myyntihinnat on kunnanvaltuusto vahvistanut etukäteen alueittain. Alle 35-vuotiaat saavat vahvistetusta hinnasta 20 % alennuksen, elleivät ole aikaisemmin ostaneet Laihian kunnalta tonttia. Kauppakirjan allekirjoitustilaisuudessa ovat yhtä aikaa läsnä ostaja / ostajat sekä kunnan edustajat ja kaupanvahvistaja. Poissaolevaa ostajaa voi allekirjoitustilaisuudessa edustaa yksilöidyllä valtakirjalla. Ostajien tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä kaupantekotilaisuudessa. Rakennuslupaa on haettava kolmen (3) vuoden kuluessa kaupantekohetkestä. Laskuasioissa voit ottaa yhteyttä puh LAINHUUDATUS Tonttikaupan tekemisen jälkeen on ostajan haettava tonttiinsa lainhuuto, jolla tarkoitetaan omistusoikeuden kirjaamista Maanmittauslaitoksen ylläpitämään lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Lainhuutoa voi hakea sähköisesti Maanmittauslaitoksen asiointipalvelussa tai jättää hakemus Maanmittauslaitokselle / Vaasan palvelupiste, Wolffintie 35 (PL 3300) Vaasa. Hakemuksen voi jättää itse tai antaa sen pankin tms. hoidettavaksi korvausta vastaan. Lainhuutotodistus on osoitus tontin omistusoikeudesta. Lainhuutoa on haettava kuuden (6) kuukauden kuluessa kaupan tekemisestä. Mikäli lainhuutoa ei haeta määräajassa, seuraa varainsiirtoveron korotus. Varainsiirtovero on suoritettava Verohallinnolle ennen lainhuudon hakemista. Lainhuuto on edellytyksenä mm. kiinteistön käyttämiselle lainan vakuutena. Lainhuutoa ja kiinnityksiä voi hakea yhtä aikaa. Tonttikaupan yhteydessä saat kaupanvahvistajalta mm. lainhuutohakemuslomakkeen ja ohjeet lainhuudon hakemista varten. Kaupanvahvistaja toimittaa Maanmittauslaitokselle alkuperäistä vastaavan kauppakirjan. Lainhuudatuksen hinta määräytyy maanmittauslaitoksen voimassaolevan taksan mukaisesti. Tarkempia ohjeita saa osoitteesta Tontti kannatta ostaa hyvissä ajoin (n. 1/2 v.) ennen rakentamista. Näin sinulla on aikaa hoitaa lainhuudatus ja kiinnitysasiat kuntoon ennen ryskätöiden alkamista. Rakennuslupaa ei voida myöntää ennen kuin tonttikauppa on tehty ja kauppahinta maksettu. KAUPPAHINNAN MAKSAMINEN Kaupan tekemisen jälkeen kunnasta lähetetään tontista lasku. Laskussa on eritelty tontin kauppahinta, rajamerkki- ja mittauskulut sekä vähennetty varausmaksu.

4 LAIHIAN KUNTA RAKENTAJAN OPAS 4 LOHKOMINEN Yleensä myytävä tontti on määräala, joka vasta lohkomistoimituksessa muodostetaan itsenäiseksi kiinteistöksi. Tontin nurkkapisteet on kunnan toimesta merkitty maastoon kunnan myymien tonttien osalta. Lohkomista ei tarvitse itse hakea, vaan se tulee vireille automaattisesti sen jälkeen kun olet hakenut ja saanut lainhuudon. Lohkomistoimituksen suorittaa valtion viranomainen eli Maanmittauslaitos. Lohkomisesta ilmoitetaan sinulle kirjeitse etukäteen. Lohkomisessa merkitään / tarkastetaan tontin rajat rajapyykeillä ja annetaan tontille sinun valitsema nimi. Toimitus voidaan suorittaa, vaikka et pääsisikään itse paikan päälle. Kun toimitus on merkitty tilana kiinteistörekisteriin lähettää maanmittauslaitos omistajalle toimituskirjan ja kartan, josta näkyy tontin rajat, pinta-ala, kiinteistötunnus jne. Lohkomisen hinta määräytyy maanmittauslaitoksen voimassaolevan taksan mukaisesti ja maanmittauslaitos laskuttaa sen toimituksen jälkeen. Hinta määräytyy lohkottavan alueen pinta-alan mukaan. Toisinaan tontti on jo valmiiksi lohkottu tilaksi. Tällöin kaupan kohteena on valmis itsenäinen tila johon haetaan lainhuuto em. tavalla ja lohkomista ei enää tarvita. RAKENNUKSEN PAIKAN MERKITSEMINEN Maanmittausinsinööri puh Rakennustarkastaja puh Rakennusluvan myöntämisen jälkeen, ennen rakentamisen aloittamista rakentaja tilaa tekniseltä osastolta (maanmittausinsinööriltä) rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitsemisen tontille. Rakennuksen paikka merkitään maastoon rakennuslupapäätöksellä hyväksytyssä asemapiirroksessa osoitettuun kohtaan. Ennen merkitsemisen tilaamista rakentaja voi suorittaa tontilla rakennuksen paikan raivauksen (pintamaiden, kivien, puiden jne. poiston). Kunnan toimesta maastoon merkitään muutaman päivän toimitusajalla rakennettavan rakennuksen sokkelin korkeus ja nurkkapisteet, jotka tulee linjata rakentajan tekemille linjapukeille ennen kaivu- / täyttötöiden jatkamista. Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen laskutetaan rakennuslupamaksun yhteydessä. Mahdollisesta uusintamerkinnästä peritään lisämaksu. Rakentaja varaa tontille kymmenkunta n. 1,5 m pituista rimaa / seivästä, joilla merkintä suoritetaan. Rakentajan olisi suotavaa olla paikalla, kun merkintä suoritetaan. Ennen merkinnän tilaamista tontin kulmapisteet / rajapyykit on syytä etsiä ja merkitä puuseipäillä. Kaivu- ja täyttötöiden aikana on varottava rajapyykkien hävittämistä. Rajapyykkien takaisinlaitto maksaa rakentajalle satoja euroja, koska se täytyy tehdä maanmittaustoimituksena valtion viranomaisen toimesta. Sijaintikatselmuksen suorittaminen tilataan rakennustarkastajalta.

5 LAIHIAN KUNTA RAKENTAJAN OPAS 5 RAKENNUSLUPA JA RAKENNUSTAR- KASTUS Rakennustarkastajan tehtäviin kuuluu rakennuslupakäsittelyt, katselmusten suorittaminen, rakentamisen yleinen ohjaus ja neuvonta sekä lautakunnan esittelijänä ja sihteerinä toimiminen. Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan mitä laissa tai sen nojalla säädetään ja määrätään. Rakennustarkastaja suorittaa rakennustyömaalla lupapäätöksessä määrätyt katselmukset. Katselmukset tilataan n. 2 3 päivää etukäteen rakennustarkastajalta. Katselmukset tilaa rakennuttaja tai kohteeseen hyväksytty vastaava työnjohtaja. Rakentamisneuvontaa annetaan toimistossa sekä paikan päällä käymällä. Rakennustarkastajan tapaamisesta on hyvä sopia etukäteen ja varmistaa, että hän on paikalla. Rakennustarkastajan toimistohuone on virastotalon sisäpihalla I-kerroksessa teknisellä osastolla. SUUNNITTELIJA Valitse aina ammattitaitoinen suunnittelija. Maankäyttö- ja rakennuslaissa määritellään suunnittelijalle tietty koulutustaso ja pätevyys. Suunnittelijan kelpoisuus tulee arvioida viimeistään rakennusluvan yhteydessä. Tämän hakemuksen voi myös tehdä etukäteen. Suunnittelijan kanssa tulee olla yhteistyössä koko rakennusprojektin ajan. Hyvältä suunnittelijalta saat kullan arvoista tietoa. Omakotitalon suunnitelmia tekevät - arkkitehdit - rakennusinsinöörit - rakennusmestarit Myös valmistalopaketeilla tulee olla pääsuunnittelija. SUUNNITTELU Suunnittelutyö on tärkeää aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja siihen kannattaa varata riittävästi aikaa. Käykää suunnitelmia lävitse suunnittelijan kanssa yhteistuumin. Suunnitelmia tulee käydä luonnosvaiheessa esittelemässä rakennustarkastajalle pääsuunnittelijan kanssa. Käytä ammattitaitoista suunnittelijaa! Suunnittelusta kannattaa maksaa, sillä hyvällä suunnittelulla voi säästää kustannuksia. Turhat neliöt maksavat aina. Hyvällä suunnittelulla ja ammattitaitoisella työllä vältetään rakennusvirheitä ja työ tulee kerralla hyvin tehdyksi. Kannattaa muistaa sanonta Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Asemakaava-alueella suunnittelija saa kunnasta hyvät lähtötiedot suunnittelulle. Suunnittele talo tontille eikä päinvastoin Suunnittelussa tulee ottaa huomioon mm. kaavamääräykset ilmansuunnat katu ja sille liittyminen maasto (korkeussuhteet, kaltevuus jne.) kasvillisuus ympäristö ja naapurirakennukset mahdolliset rakentamistapaohjeet Suunnittelulle alkulähtö on tontti Tutki suunnittelijan kanssa rakennuspaikka ja selvitä maaperä. Maaperän kantavuuden selvittämiseksi kannattaa tehdä pohjatutkimus. Pääpiirustusten, jotka vaaditaan rakennuslupaan, lisäksi on tehtävä mitoitetut työpiirustukset rakennepiirustukset LVI-piirustus sähköpiirustus Pyydä suunnittelijalta myös piirustukset mittakaavassa 1:50. Leikkaus- ja detaljikuvat 1:10. Suunnitelmia on hyvä tarkentaa mahdollisilla muutoksilla.

6 LAIHIAN KUNTA RAKENTAJAN OPAS 6 RAKENNUSLUPAMENETTELY Luvan hakemisessa tarvittavat asiakirjat: 1. Rakennuslupahakemus 2. Rakennushankeilmoitus RH (jokaisesta rakennuksesta oma RH-lomake) 3. Selvitys siitä, että hakija hallitsee rakennuspaikkaa (lainhuutotodistus, jäljennös kauppakirjasta, vuokrasopimus tms.) 4. Karttaote (voi pyytää kunnasta) Mistä saat lupahakemuskaavakkeet Lupahakemuskaavakkeet ja hakemukseen liittyvät ohjeet saat kunnanviraston tekniseltä osastolta. Lomakkeet ovat sähköisinä ja tulostettavissa / Rakentajat / Lupamenettely Mihin jätät lupahakemuksen Rakennuslupa- tai toimenpidelupahakemus jätetään kunnan tekniselle osastolle rakennusvalvontaan. Rakennusluvan käsittely Rakennusluvat käsittelee ja myöntää pääsääntöisesti rakennustarkastaja viranhaltijapäätöksellä. Vain suurimmat kohteet viedään lautakuntakäsittelyyn. Rakennustarkastaja toimii rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisena. Rakennustarkastaja käsittelee lupa-asioita viikoittain. Rakennuslupapäätös pyritään antamaan noin kahden viikon kuluessa siitä, kun kaikki rakennuslupa-asiakirjat liitteineen ovat kunnossa, ellei hakemus mene lautakuntakäsittelyyn. Kevät- ja kesäaikaan lupakäsittely saattaa ruuhkautua. Kun toimitat lupahakemusasiakirjat hyvissä ajoin ennen rakentamisen aloittamista, pääset rakentamaan aikataulusi mukaan. Lautakunta pitää kokouksia pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Lupapäätös Hyväksytty rakennuslupapäätös lähetetään postitse. Lasku lähetetään myöhemmin erikseen. Rakennuslupapäätöksessä on mainittu pyydettävät katselmukset sekä mahdolliset lupaehdot. Päätöksen mukana palautetaan yksi lupapiirustussarja, mihin tehdään mahdolliset vähäiset korjausmerkinnät. Annettu rakennuslupapäätös tulee käydä huolella läpi. 5. Asemapiirros 4 kpl Tulee olla 1:500 tai 1:200 mittakaavassa. Asemapiirroksessa tulee olla mitoitukset, tontin toiminnot, rajanaapurien nimet, pihasuunnitelmaa, viemäröinti, liittymät ja muut tarvittavat toiminnot. (Suomen rakentamistapamääräykset) 6. Pääpiirustukset 3 kpl Pohjapiirustus 1:50 tai 1:100 Julkisivut 1:50 tai 1:100 Leikkaus 1:20 tai 1:10 Hormikuva (vaaka- ja pystyleikkaus) 1:20 tai 1:50 U-arvo selvitys tai tasauslaskelma Suunnitelmissa tulee olla mitoitukset, ainemerkinnät, huonemerkinnät, julkisivun värimerkinnät ja julkisivumateriaalimerkinnät. Rakennushankkeen huoneistoala, kerrosala, rakennusala ja tilavuustiedot. (Suomen Rakentamismääräykset) 7. Tieliittymälupa (ei asemakaava-alueella) (Väylävirasto ELY-keskus) 8. Jätevesijärjestelmän toimenpidelupahakemus (Rakennettaessa jätevesijärjestelmää rakennuspaikalle, jonne ei ole kunnallista viemäriä.) Liitteenä tulee olla järjestelmän periaateselvitys ja mitoitustiedot, maaperäselvitys, rakennustapaselostus, suunnittelija, erillinen selvitys jätevesijärjestelmästä ja asemapiirustus, johon osoitettu viemäröinti. 9. Selvitys vesijohtoon liittymisestä (ellei kunnallinen vesijohto) 10. Vastaava työnjohtajahakemus 11. Vastaava kvv- ja iv- työnjohtajahakemus 12. Suunnittelijan kelpoisuuden arviointi 13. Naapurien kuuleminen (kaikkien rajanaapurien kuuleminen, myös tie- tai muun alueen toiselta puolelta) 14. Selvitys rakentamispaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista sekä terveellisyydestä 15. Energiaselvitys ja energiatodistus Rakentamistoimenpiteet mihin tarvitaan rakennuslupa tai mihin toimenpidelupa tai ilmoitusmenettely, saat selville ottamalla yhteyttä rakennustarkastajaan.

7 LAIHIAN KUNTA RAKENTAJAN OPAS 7 Kunnan rakennusjärjestyksessä on selvitetty rakentamiseen sekä lupamenettelyyn liittyviä asioita. TOIMENPIDELUPAMENETTELY 1. Lupahakemus 2. Tarvittaessa RH-ilmoitus 3. Selvitys siitä, että hakija hallitsee kiinteistöä 4. Suunnitelmat ja asemapiirros 3 kpl Pohjapiirustus 1:50 tai 1:100 Pohjapiirustuksessa merkittävä muutettu kohta, nykytilanne ja uusi tilanne, muutettavan tilan pinta-ala ja tilavuus. Julkisivut tarvittaessa Julkisivusta tulee olla piirustus silloin, kun julkisivu muuttuu olennaisesti. Leikkauskuva tarvittaessa 5. Jätevesijärjestelmän toimenpidelupahakemus (Rakennettaessa jätevesijärjestelmää rakennuspaikalle, jonne ei ole kunnallista viemäriä.) Liitteenä tulee olla järjestelmän periaateselvitys ja mitoitustiedot, maaperäselvitys, rakennustapaselostus, suunnittelija, erillinen selvitys jätevesijärjestelmästä ja asemapiirustus, johon osoitettu viemäröinti. TIEDOTTAMINEN RAKENTAMISESTA Rakentajan on tiedotettava rakentamisen aloittamisesta rakennuspaikalle asetettavalla kyltillä samaan aikaan kun rakennuslupahakemus on jätetty viranomaiselle. ALOITUSKOKOUS Rakennusluvassa on määrätty aloituskokouksen pitämisestä. Kokouksen tulee rakentajan kutsua kokoon ja siihen tulee osallistua rakennustarkastajan lisäksi rakentaja, suunnittelija ja vastaava työnjohtaja. Aloituskokous tulee pitää ennen rakennustöiden aloittamista. Aloituskokous on pidettävä omakotitalo- ja sitä suuremmissa rakennuskohteissa. KATSELMUKSET Rakennuslupapäätöksessä on mainittu ne katselmukset, jotka tulee pyytää suoritettavaksi. Katselmukset tekee rakennustarkastaja ja ne tulee pyytää 2-3 päivää ennen katselmusajankohtaa. Katselmukset pyritään tekemään 3 päivän kuluessa. Katselmukset tehdään aina rakentajan pyynnöstä. Katselmukset merkitään luvan seurantakorttiin. Katselmukset tulee tilata rakennustarkastajalta puh Jos rahoituspankki vaatii valmiusasteselvitystä, toimitamme katselmuspöytäkirjan pankkiin suoraan, jos rakentaja niin haluaa. Katselmuksissa tulee vastaava työnjohtaja olla paikalla. Hormikatselmus Hormikatselmuksen suorittaa rakennustarkastaja. Hormikatselmus tilataan etukäteen rakennustarkastajalta, puh VASTAAVA TYÖNJOHTAJA Vastaava työnjohtaja tulee olla pääsääntöisesti kaikissa rakennuskohteissa. Vastaavan työnjohtajan tulee olla tehtävään pätevä henkilö. Omakotitalon ja sitä suuremman rakennuskohteen vastaavan työnjohtajan pätevyysvaatimukset täyttää vähintään teknillisen koulun rakennuslinjan käynyt henkilö. Vastaava työnjohtaja on rakentajalle erittäin tärkeä henkilö. Hyvä työnjohtaja maksaa itsensä takaisin hyvillä ja arvokkailla neuvoillaan. Työnjohtajaa voi käyttää myös hankinnoissa ja materiaalien valinnoissa suunnittelijan ohella. Vastaavan työnjohtajan tehtävistä on määritelty erikseen tarkemmat ohjeet. Vastaava työnjohtaja on rakentajaa varten oleva asiantuntija ja vastaa rakennustyön johtamisesta ja työstä. Vastaavan työnjohtajan tulee pitää työmaapäiväkirjaa. KVV- JA IV-TYÖNJOHTAJA Rakennuskohde, johon tehdään vesi- ja viemäritöitä, tulee olla erillinen vastaava kvv- työnjohtaja. Jos tehdään ilmastointitöitä, tulee olla vastaava ivtyönjohtaja. Työnjohtajien pätevyydet on määritelty erikseen. Omakotitalolla voi olla kvv- / iv- työnjohtajana LVIteknikko tai - insinööri tai useamman vuoden vesi- ja viemäritöitä / ilmastointitöitä tehnyt ammattiasentaja.

8 LAIHIAN KUNTA RAKENTAJAN OPAS 8 KUNNALLISTEKNIIKKA Vesihuoltoinsinööri Jim Vaskivuori puh VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMI- NEN Kiinteistön liittämiseksi vesi- ja viemäriverkostoon tulee rakentajan ennen rakennuslupahakemuksen jättämistä tiedustella asiaa vesihuoltoinsinööriltä. Kun liittämistyö tulee ajankohtaiseksi, sovitaan vesihuoltoinsinöörin kanssa TIELIITTYMÄT TONTILLE Kaduilla ja kunnan hoidossa olevilla yksityisteillä tieliittymät tontille saa tehdä ilman erillistä hakemusta. Ohjeet liittymän teosta ja sijoituksesta antaa rakennustarkastaja puh tai katuinsinööri puh Liittymissä rumpuputken koko tulee olla vähintään 300 mm tai tarpeen vaatiessa suurempikin. Yleisillä teillä tieliittymälupa on haettava Etelä- Pohjanmaan Ely-keskukselta. Tonttiliittymä saa olla enintään 8,0 metriä leveä. liittämistyön ajankohdasta vesijohdon, jätevesiviemärin ja salaojan päätekohdista ym. liittämistyöhön liittyvät asiat. Liittymistä laaditaan liittymissopimukset, jotka lähetetään liittyjälle allekirjoitettavaksi rakennusluvan myöntämisen jälkeen perustuen myönnettyyn rakennuslupaan. Liittymismaksut laskutetaan kun kiinteistö on liitetty verkostoon. Vesi- ja viemärijohto liitetään kunnan toimesta kunnan verkostoihin. Liittymiskohta on tontin rajalla, josta eteenpäin liittyjä huolehtii tonttijohtojen rakentamisesta materiaaleineen. Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistojen rakentamisessa noudatetaan RakMk D1:n määräyksiä ja ohjeita. VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN LIITTYMISMAKSUT Omakotitalo: vesi jätevesi - alle 100 m m yli 200 m Tarkemmat tiedot kunnan kotisivuilla Palvelut / Vesihuolto / Taksat Liittymismaksut sisältävät ALV 24 %. JÄTEHUOLTO Katuinsinööri Jukka Koivumäki puh Liittyminen järjestettyyn jätteenkuljetukseen: Kaikkien kiinteistöjen on liityttävä järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Laihialla on ns. sopimusperusteinen jätteenkuljetus, jolloin kiinteistöt voivat itse kilpailuttaa jätteenkuljetuksensa ao. luvan omaavan yrittäjän kanssa. Lajitteluvelvoite: Jätteen haltija on velvollinen huolehtimaan jätteiden lajittelusta kiinteistöllään. Rakennustoiminnan aikana on rakennusjäte lajiteltava rakennuspaikalla kuljetusta varten annettujen purkamis- ja peruskorjausjätteitä koskevan selvityksen mukaan useampaan jätejakeeseen. Tarkemmat ohjeet löytyvät kotisivulta / asuminen / jätehuolto.

9 LAIHIAN KUNTA RAKENTAJAN OPAS 9 Sähköliittymisasioissa ota yhteyttä Vaasan Sähköverkko Oy:öön, joka vastaa alueen sähköliittymistä. Sähkönkäyttösopimuksen voit kilpailuttaa haluamallasi tavalla. Puhelin-, laajakaista ym. asioissa ota yhteyttä yrityksiin, joiden palveluihin ao. liittymät kuuluvat.

LUKIJALLE. TONTIN, RAKENNUSPAIKAN, jonka ehdoilla myös suunnittelu tulee tehdä.

LUKIJALLE. TONTIN, RAKENNUSPAIKAN, jonka ehdoilla myös suunnittelu tulee tehdä. LAIHIAN KUNTA RAKENTAJAN OPAS 1 LUKIJALLE Olet päättänyt rakentaa perheellesi oman kodin. Rakentamiseen tarvitset runsaan määrän tietoa ja taitoa, kärsivällisyyttä, pitkäjänteisyyttä ja ties mitä. Suureen

Lisätiedot

LUKIJALLE. TONTIN, RAKENNUSPAIKAN, jonka ehdoilla myös suunnittelu tulee tehdä.

LUKIJALLE. TONTIN, RAKENNUSPAIKAN, jonka ehdoilla myös suunnittelu tulee tehdä. LAIHIAN KUNTA RAKENTAJAN OPAS 1 LUKIJALLE Olet päättänyt rakentaa perheellesi oman kodin. Rakentamiseen tarvitset runsaan määrän tietoa ja taitoa, kärsivällisyyttä, pitkäjänteisyyttä ja ties mitä. Suureen

Lisätiedot

OHJEITA KUNNAN PIENTALORAKENTAJILLE

OHJEITA KUNNAN PIENTALORAKENTAJILLE OHJEITA KUNNAN PIENTALORAKENTAJILLE Oma koti kullan kallis! Mustasaaren kunnan puhelinvaihde 327 7111 Keskustie 4, 65610 MUSTASAARI TONTIN HANKINTA KUNNAN TONTIT Kunnan tontteja voidaan ostaa. Ensin on

Lisätiedot

OHJEITA KUNNAN PIENTALORAKENTAJILLE

OHJEITA KUNNAN PIENTALORAKENTAJILLE OHJEITA KUNNAN PIENTALORAKENTAJILLE Oma koti kullan kallis! Mustasaaren kunnan puhelinvaihde 327 7111 Keskustie 4, 65610 MUSTASAARI TONTIN HANKINTA KUNNAN TONTIT Kunnan tontteja voidaan ostaa. Ensin on

Lisätiedot

LUVANHAKUOHJEITA RAKENTAJALLE/ RAKENNUSLUPA JA TOIMENPIDELUPA

LUVANHAKUOHJEITA RAKENTAJALLE/ RAKENNUSLUPA JA TOIMENPIDELUPA 1 LUVANHAKUOHJEITA RAKENTAJALLE/ RAKENNUSLUPA JA TOIMENPIDELUPA Rakennuslupaa haetaan ensisijaisesti Lupapiste-palvelun kautta. Ohjeet löytyvät rakennusvalvonnan nettisivuilta. Tämä ohje on tarkoitettu

Lisätiedot

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennuslupa Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennuslupa Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Rakennuslupa Rakennusvalvonta Juha Vulkko Mihin lupa tarvitaan Rakennuksen rakentaminen, laajentaminen, korjaus ja muutostyöt sekä kaupunkikuvaan tai -ympäristöön vaikuttavat toimenpiteet

Lisätiedot

www.mustasaari.fi Ohjeita Mustasaaren kunnan pientalorakentajille

www.mustasaari.fi Ohjeita Mustasaaren kunnan pientalorakentajille www.mustasaari.fi Ohjeita Mustasaaren kunnan pientalorakentajille Mustasaaren kunta Rakennusvalvonta Keskustie 4 65610 Mustasaari Puh. 327 7111 (vaihde) www.mustasaari.fi/rakentaminen Mustasaaressa lokakuussa

Lisätiedot

Luvanhakuohjeita rakentajalle/rakennuslupa ja toimenpidelupa

Luvanhakuohjeita rakentajalle/rakennuslupa ja toimenpidelupa Luvanhakuohjeita rakentajalle/rakennuslupa ja toimenpidelupa Rakennusluvan voi jättää myös sähköisesti Lupapiste-palvelun lautta. Ohjeet löytyvät rakennusvalvonnan nettisivuilta. 1. HAKEMUSASIAKIRJOJEN

Lisätiedot

Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus

Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus Rakennuslautakunta 53 03.06.2014 Rakennuslautakunta 59 01.07.2014 Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus 187/10.03.00.04.00/2014 RAKLA 53 Valmistelija/lisätiedot: Rakennustarkastaja

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomainen

Rakennusvalvontaviranomainen Rakennusvalvonta Rakennusvalvontaviranomainen TOIMINTA JA SEN PERUSTEET Rakennusvalvontaviranomaisen toiminta perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/1999, luettavissa mm. osoitteessa www.finlex.fi).

Lisätiedot

Rakennuslupa Päätöspäivämäärä Asemakaava AO k-m 2

Rakennuslupa Päätöspäivämäärä Asemakaava AO k-m 2 PÄÄTÖS 1 (4) Rakennuslupa 2012-33 Päätöspäivämäärä 20.02.2012 Pykälä 64 AO Rakennuspaikka 405-54-4 7-6 Pinta-ala 1351.0 Karhunhaankatu 3 53500 LAPPEENRANTA Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0.

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0. Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennuspaikka 235-4-45-9 Pinta-ala 1559.0 Eteläinen Heikelintie 4 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus

Lisätiedot

Tervetuloa! 14.1.2016

Tervetuloa! 14.1.2016 Tervetuloa! 14.1.2016 Viranomaisvalvonta rakentamisessa Maankäyttö- ja rakennuslaki 124 Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia,

Lisätiedot

Rakennuslupahakemus nro kiinteistölle , As Oy Lappeenrannan Uusi Kahilanniemi

Rakennuslupahakemus nro kiinteistölle , As Oy Lappeenrannan Uusi Kahilanniemi Rakennuslautakunta 30 02.05.2017 Rakennuslupahakemus nro 2017-340 kiinteistölle 405-7-31-2, As Oy Lappeenrannan Uusi Kahilanniemi 24/10.03.00.04.00/2017 RAKLA 30 Valmistelija/lisätiedot: rakennustarkastaja

Lisätiedot

Yhdellä lomakkeella voidaan hakea kaikki samalle rakennuspaikalle samaan aikaan haettavat luvat.

Yhdellä lomakkeella voidaan hakea kaikki samalle rakennuspaikalle samaan aikaan haettavat luvat. 1 R A K E N N U S L U V A N H A K E M I N E N SAVONLINNAN KAUPUNGISSA Lupaa rakentamiseen, purkamiseen ja toimenpiteeseen haetaan rakennusvalvonnasta saatavalla hakulomakkeella. Lomake on saatavilla myös

Lisätiedot

MYLLYMÄEN KOULURAKENNUKSEN LAAJENNUS PÄIVÄKODILLA JA VIIDELLÄ OPETUSTILALLA, JÄTE- JA VARASTORAKENNUS JA KOLME PIHARAKENNUSTA

MYLLYMÄEN KOULURAKENNUKSEN LAAJENNUS PÄIVÄKODILLA JA VIIDELLÄ OPETUSTILALLA, JÄTE- JA VARASTORAKENNUS JA KOLME PIHARAKENNUSTA Rakennuslautakunta 105 02.12.2014 Rakennuslupahakemus nro 2014-810 / Myllymäen koulurakennuksen laajennus päiväkodilla ja viidellä opetustilalla, jäte- ja varastorakennus ja kolme piharakennusta 187/10.03.00.04.00/2014

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-28 Sirkka Lamberg. Asuminen. 502.0 k-m 2. 0.

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-28 Sirkka Lamberg. Asuminen. 502.0 k-m 2. 0. Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennuspaikka 235-1-300-3 Pinta-ala 1254.0 Fasaaninpolku 8 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus Lisärakennusoikeus

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA KUN RYHDYT RAKENTAMAAN: 1. Tontin hankinta ja rakennusoikeuden varmistus Lappajärven kunnan omistamia tontteja voi tiedustella kunnan Teknisestä toimistosta. Tontteja on kaupan myös avoimilla markkinoilla.

Lisätiedot

MYYTÄVÄT TONTIT SÄKYLÄSSÄ

MYYTÄVÄT TONTIT SÄKYLÄSSÄ MYYTÄVÄT TONTIT SÄKYLÄSSÄ Asuinrakentamiseen kaavoitettujen tonttien esittelyt ja varaukset sekä hajaasutusalueen tonttien esittely Säkylän kunnan tekninen osasto, Rantatie 268 - tekninen johtaja Tarmo

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN TEHTÄVÄT JA PALVELUT

RAKENNUSVALVONNAN TEHTÄVÄT JA PALVELUT Rakennusvalvonta RAKENNUSVALVONNAN TEHTÄVÄT JA PALVELUT Rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa, joka edistää, opastaa ja valvoo laadukkaan rakennetun ympäristön, rakennuskannan sekä hyvän ympäristökuvan

Lisätiedot

Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakennuslupapäätös Rakennuslupapäätöksen tekee rakennustarkastaja. Rakennuslupapäätös annetaan ns. julkipanon jälkeen ( 14 vrk oikaisuvaatimusaika

Lisätiedot

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo 6.6.2016 alkaen Toimialajohtaja alueen päällikkö tekninen johtaja rakennustarkastaja 2 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 15 Hyväksyy rakennusjärjestyksen MRL 21 Määrää

Lisätiedot

Rakennuslupahakemus nro 2015-36 / 36-huoneistoinen asuinkerrostalo

Rakennuslupahakemus nro 2015-36 / 36-huoneistoinen asuinkerrostalo Rakennuslautakunta 15 03.03.2015 Rakennuslupahakemus nro 2015-36 / 36-huoneistoinen asuinkerrostalo 23/10.03.00.04.00/2015 RAKLA 15 Valmistelija/lisätiedot: rakennustarkastaja Päivi Salminen, puh. 040

Lisätiedot

1. RAKENNUSLUPA RAKENNUSLUVAN HAKUOHJEET

1. RAKENNUSLUPA RAKENNUSLUVAN HAKUOHJEET 1. RAKENNUSLUPA RAKENNUSLUPA HAETTAVA rakennuksen rakentamiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan

Lisätiedot

1. RAKENNUSLUPA RAKENNUSLUVAN HAKUOHJEET

1. RAKENNUSLUPA RAKENNUSLUVAN HAKUOHJEET 1. RAKENNUSLUPA RAKENNUSLUPA HAETTAVA rakennuksen rakentamiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 YLEISTÄ Nämä asiakirjat piirustuksineen ja liitteineen sisältävät rakennusluvan. Rakennettaessa on noudatettava hyväksyttyjä piirustuksia.

Lisätiedot

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan Lupanumero 2013-0001 Päätöspäivä 13.02.2013 10 Hakija Rantanen Mika Juhani Muuntajantie 3 28760 PORI Rantanen Johanna Katriina Muuntajantie 3 28760 PORI Rakennuspaikka Kiinteistötunnus 608-402-0001-0346

Lisätiedot

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m²

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m² Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 09.06.2015 Rakennuslupa 15-64-A, Dåvits 410-1-81 / Oikaisuvaatimus 15-12-OIK 490/10.03.00.02/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 Asia Rakennuslupa Hakemus on

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 40 23.04.2015 PAIMION KAUPUNGIN (VÄHÄNIITUNTIE 1) RAKENNUSLUPAHAKEMUS YMPLTK 40. Paimion kaupunki PL 50 21531 PAIMIO

Ympäristölautakunta 40 23.04.2015 PAIMION KAUPUNGIN (VÄHÄNIITUNTIE 1) RAKENNUSLUPAHAKEMUS YMPLTK 40. Paimion kaupunki PL 50 21531 PAIMIO Ympäristölautakunta 40 23.04.2015 PAIMION KAUPUNGIN (VÄHÄNIITUNTIE 1) RAKENNUSLUPAHAKEMUS YMPLTK 40 Hakija Paimion kaupunki PL 50 21531 PAIMIO Rakennuspaikka Kiinteistötunnus Kaupunginosa/kylä Tilan nimi

Lisätiedot

Lupanumero Päätöspäivä

Lupanumero Päätöspäivä 1 / 5 HAKIJA Joutsenhanhi / Sisco Vuokra-Asunnot Oy Linnavuorentie 28 C, 00950 HELSINKI RAKENNUSPAIKKA Kiinteistötunnus 68-0-527-0001 Kaupunginosa KAUPUNGINOSA Kortteli 527 Tontti 1 Kiinteistön pinta-ala

Lisätiedot

Tietoa rakennustyön valvonnasta

Tietoa rakennustyön valvonnasta Rakennusvalvonta on maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvaa viranomaistoimintaa, joka neuvonnan, ohjauksen, lupakäsittelyn ja valvonnan avulla edistää hyvää ja ympäristöön sopivaa rakentamista sekä valvoo

Lisätiedot

OHJEITA LUVANHAKIJALLE

OHJEITA LUVANHAKIJALLE OHJEITA LUVANHAKIJALLE RAKENTAMISEN LUVANVARAISUUS Rakentamisen luvanvaraisuus määräytyy maankäyttö- ja rakennuslain sekä kunnan rakennusjärjestyksen perusteella. Lupamuotoja ovat rakennuslupa, toimenpidelupa

Lisätiedot

LUPA NRO 2012-448 / UPM-KYMMENE OYJ:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS

LUPA NRO 2012-448 / UPM-KYMMENE OYJ:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS Rakennuslautakunta 35 03.07.2012 LUPA NRO 2012-448 / UPM-KYMMENE OYJ:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS RAKLA 35 Rakennuslupa nro 2012-448 Rakennuspaikka: 405-32-1-8 Pinta-ala 2210456.0 Puuportintie 186 53200 LAPPEENRANTA

Lisätiedot

Tonttihakemukset tulee palauttaa hakuajan puitteissa os. Sodankylän kunta, Tekninen osasto, PL 60, 99601 SODANKYLÄ.

Tonttihakemukset tulee palauttaa hakuajan puitteissa os. Sodankylän kunta, Tekninen osasto, PL 60, 99601 SODANKYLÄ. SODANKYLÄ KUULUTTAA HAETTAVAKSI TONTTEJA Sodankylän kunta vuokraa yhdeksän uutta pientalotonttia Savikankaalta. Tontit on rakennettava kahden vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoituksesta alkaen.

Lisätiedot

Kortteli 509 Tontti 11. Rivitalot. Tontin pinta-ala 2133,00 m² Rakennuspaikan. 400,00 m² kokonaiskerrosala

Kortteli 509 Tontti 11. Rivitalot. Tontin pinta-ala 2133,00 m² Rakennuspaikan. 400,00 m² kokonaiskerrosala Sivu 1 Hakija KAUTTO JANNE/PERUSTETTAVAN YHTIÖN LUKUUN Rinnekuja 3 AS 4 44120 ÄÄNEKOSKI Rakennuspaikka Kiinteistötunnus Kaupunginosa/kylä 992-005-0509-0011 Tilan nimi RN:o Kortteli 509 Tontti 11 Rakentamistoimenpide

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA, MAKSUTAKSA

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA, MAKSUTAKSA ympa 8.11.2011 92 ympa liite 1 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA, MAKSUTAKSA Voimaantulo 1.1.2012 1 Yleistä Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

Lupa / Kiinteistö Oy Spa Lofts 2 / Holiday Club Resorts Oy:n rakennuslupahakemus, 32-asuntoinen huoneistohotelli ja syväkeräyssäiliöt

Lupa / Kiinteistö Oy Spa Lofts 2 / Holiday Club Resorts Oy:n rakennuslupahakemus, 32-asuntoinen huoneistohotelli ja syväkeräyssäiliöt Rakennuslautakunta 92 04.11.2014 Lupa 2014-771 / Kiinteistö Oy Spa Lofts 2 / Holiday Club Resorts Oy:n rakennuslupahakemus, 32-asuntoinen huoneistohotelli ja syväkeräyssäiliöt 187/10.03.00.04.00/2014 RAKLA

Lisätiedot

Muut rakennukset: rakennusluvatrakennustakohti 170,00. Tuulivoimala: Rakennuslupatuulivoimalayksikköäkohti 660,00

Muut rakennukset: rakennusluvatrakennustakohti 170,00. Tuulivoimala: Rakennuslupatuulivoimalayksikköäkohti 660,00 LIPERINKUNNANRAKENNUSLUPAMAKSUTAKSA1.1.2018ALKAEN Elinympäristölautakunnan03.10.2017hyväksymä 1 YLEISTÄ Maankäytö-jarakennuslain145 :nmukaanluvanhakijataitoimenpiteensuoritajaon velvolinensuoritamaanviranomaistehtävistäkunnalemaksun,jonkaperusteetmäärätään

Lisätiedot

Lupatunnus R Sivu 1. MKN-Urakointi Oy perustettavan yhtiön lukuun Anna Liljankatu 4 B, TAMPERE

Lupatunnus R Sivu 1. MKN-Urakointi Oy perustettavan yhtiön lukuun Anna Liljankatu 4 B, TAMPERE Lupatunnus 17-0115-R 14.03.2017 30 Sivu 1 ASIA Rakennuslupa, MRL 125.1 RAKENNUSPAIKKA Vuores, 837-327-7601-0002 Palkkionmaankatu 3, 33870 TAMPERE Pinta-ala 8706 m² Rakentamismääräykset A Asuinrakennusten

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (6) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden tekemät rakennuslupapäätökset Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

Lupa nro 2013-196 / Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Villimiehen Vitonen Oy:n rakennuslupahakemus

Lupa nro 2013-196 / Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Villimiehen Vitonen Oy:n rakennuslupahakemus Rakennuslautakunta 42 14.05.2013 Lupa nro 2013-196 / Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Villimiehen Vitonen Oy:n rakennuslupahakemus RAKLA 42 Valmistelija/lisätiedot: Rakennustarkastaja Päivi Salminen,

Lisätiedot

OHJEITA RAKENNUS- TAI TOIMENPIDELUVAN HAKIJALLE

OHJEITA RAKENNUS- TAI TOIMENPIDELUVAN HAKIJALLE 1.9.2013 1(6) Rakennusvalvonta Karstuntie 4, 08100 Lohja PL 71, 08101 Lohja rakennusvalvonta@lohja.fi fax(019) 369 4406 OHJEITA RAKENNUS- TAI TOIMENPIDELUVAN HAKIJALLE OHJEITA RAKENNUS- TAI TOIMENPIDELUVAN

Lisätiedot

Haetaan poikkeusta rakennusoikeuden vähäiselle ylitykselle (12 m 2 )

Haetaan poikkeusta rakennusoikeuden vähäiselle ylitykselle (12 m 2 ) Ympäristölautakunta 105 25.08.2015 AS OY JOUSITARHAN RAKENNUSLUPAHAKEMUS YMPLTK 105 Hakija As Oy Jousitarha C/Co Lemminkäinen Talo Oy Rauhankatu 11 A 20100 TURKU Rakennuspaikka: Kiinteistötunnus 577-493-0002-0044

Lisätiedot

AK-VIII. 2980.0 k-m 2. Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2 Myllymäenkatu 21 53100 LAPPEENRANTA

AK-VIII. 2980.0 k-m 2. Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2 Myllymäenkatu 21 53100 LAPPEENRANTA Rakennuslautakunta 10 05.02.2013 Lupa nro 2012-497 / Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2:n rakennuslupahakemus RAKLA 10 Rakennuslupa nro 2012-497 Rakennuspaikka: 405-4-64-2 Pinta-ala 0.0 Laivastokatu

Lisätiedot

Lupanumero 2015-7 Päätöspäivä 21.4.2015 41

Lupanumero 2015-7 Päätöspäivä 21.4.2015 41 / 8 Lupanumero 205-7 Päätöspäivä 2.4.205 4 HAKIJA As Oy Porvoon Stenbockinkatu 2 c/o Sisco Asunnot Oy Linnavuorentie 28 C, 00950 HELSINKI RAKENNUSPAIKKA Kiinteistötunnus Kaupunginosa 638-026-2406-000 KAUPUNGINOSA

Lisätiedot

PIRKANMAAN LAATUHALLIT OY, PUOLILÄMMIN HALLI, RAKENNUSLUPA NRO 15-77-R

PIRKANMAAN LAATUHALLIT OY, PUOLILÄMMIN HALLI, RAKENNUSLUPA NRO 15-77-R Kaavoitus- ja rakennusjaosto 85 25.06.2015 PIRKANMAAN LAATUHALLIT OY, PUOLILÄMMIN HALLI, RAKENNUSLUPA NRO 15-77-R KAAVRAKJ 25.06.2015 85 ASIA Rakennuslupa nro 15-137-R RAKENNUSPAIKKA Herrala, 418-406-0002-0232

Lisätiedot

Ymp.ltk. 13.12.2011 Liite 10 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET

Ymp.ltk. 13.12.2011 Liite 10 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1 Ymp.ltk. 13.12.2011 Liite 10 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 2 1 YLEISTÄ Rakennuttaja tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan rakennustyön toteuttamiseksi tarpeellisista

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA

ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA Ympäristölautakunta 4.3.2014 16 Sisällys 1 Yleistä... 2 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta (MRL 125

Lisätiedot

Rakentajan opas

Rakentajan opas www.aanekoski.fi Rakentajan opas Unelmiesi koti Äänekoskella? Äänekoski on nopeasti kehittyvä ja hyvässä vireessä oleva kaupunki, joka ei ole menettänyt kosketustaan luontoon. Neljän taajaman alueelle

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖS 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa Rakennuslupa Päätöspäivämäärä

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖS 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa Rakennuslupa Päätöspäivämäärä Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖS 1 (5) Rakennuslautakunta Rakennuslupa 2016-61 Päätöspäivämäärä 28.09.2016 62 Sirkka Lamberg Rakennuspaikka 235-4-49-32 Pinta-ala 650.0 Palokunnantie 1 02700 KAUNIAINEN Kaava

Lisätiedot

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko Huolehtimisvelvollisuus rakentamisessa MRL 119 Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (7) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (7) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (7) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 21.4.2015 Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden 21.4 2015 tekemät rakennuslupapäätökset 23 24 Päätökset

Lisätiedot

OHJEITA RAKENNUSPAIKAN HALTIJALLE KEMPELEESSÄ

OHJEITA RAKENNUSPAIKAN HALTIJALLE KEMPELEESSÄ OHJEITA RAKENNUSPAIKAN HALTIJALLE KEMPELEESSÄ 1. Ole yhteydessä kunnan rakennusvalvontaan ja tilaa aika ennakkoneuvotteluun yhdessä pääsuunnittelijan kanssa rakennuspaikan suunnittelun lähtötietojen selvittämiseksi

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 2082m2

Tontin pinta-ala: 2082m2 Rakennuslautakunta 23 20.05.2015 Rakennuslupahakemus R2-2015 (6. kaupunginosan korttelin 82 tontti 5, Alppitie 10A, olohuoneen ja eteistilan laajennus ja muutos sekä terassin laajennus, lupaa haetaan jo

Lisätiedot

Lupatunnus R Sivu 1. HAKIJA Master Kodit Oy perustettavan yhtiön lukuun, Hietalantie 7, LEHMO

Lupatunnus R Sivu 1. HAKIJA Master Kodit Oy perustettavan yhtiön lukuun, Hietalantie 7, LEHMO Lupatunnus 17-0143-R 24.05.2017 53 Sivu 1 HAKIJA Master Kodit Oy perustettavan yhtiön lukuun, Hietalantie 7, 80710 LEHMO RAKENNUSPAIKKA 753-423-0004-0131-M-0601 Karttakuja 1, 04130 SIPOO Kaavatilanne N

Lisätiedot

LUPA NRO 2012-534 / KIINTEISTÖ OY RAUHAN KLINIKKA C/O HOLIDAY CLUB RESORTS OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS

LUPA NRO 2012-534 / KIINTEISTÖ OY RAUHAN KLINIKKA C/O HOLIDAY CLUB RESORTS OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS Rakennuslautakunta 42 15.08.2012 LUPA NRO 2012-534 / KIINTEISTÖ OY RAUHAN KLINIKKA C/O HOLIDAY CLUB RESORTS OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS RAKLA 42 Rakennuslupa nro 2012-534 Rakennuspaikka: 405-563-11-37 Pinta-ala

Lisätiedot

Mannisenmäki rakentajainfo

Mannisenmäki rakentajainfo Mannisenmäki rakentajainfo 7.9.2016 Tilaisuuden esittelijät Tontin ostoon liittyvät asiat Ulla Nyqvist, maankäyttöinsinööri Palvelupiste Hannikainen Anne Heikkinen, asiakaspalvelupäällikkö Alueen asemakaava

Lisätiedot

PIENTALOHANKKEEN ARKKITEHTI- JA PÄÄSUUNNITTELU

PIENTALOHANKKEEN ARKKITEHTI- JA PÄÄSUUNNITTELU PIENTALOHANKKEEN ARKKITEHTI- JA PÄÄSUUNNITTELU SUUNNITTELUN OSAPUOLET RAKENNUTTAJA PÄÄSUUNNITTELIJA / ARKKITEHTI RAKENNESUUNNITTELIJA LVI-SUUNNITTELIJA SÄHKÖSUUNNITTELIJA Lisäksi esim. - sisustussuunnittelija

Lisätiedot

KIINTEISTÖNKAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖNKAUPPAKIRJA KIINTEISTÖNKAUPPAKIRJA 1 Tontin myynti perustuu kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen x.x.2019 x. SOPIJAOSAPUOLET Myyjä: Kauniaisten kaupunki (Y-tunnus 0203026-2) Kauniaistentie 10 02700 Kauniainen

Lisätiedot

ESISOPIMUS KIINTEISTÖN KAUPASTA

ESISOPIMUS KIINTEISTÖN KAUPASTA 15.5.2017, ver 1 Sivu 1 / 7 ESISOPIMUS KIINTEISTÖN KAUPASTA SOPIMUKSEN OSAPUOLET (Kapulin yritysalue / kortteli 2313) y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös:

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle: OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN KHALL 7 Vuonna 2015 asetetaan myyntiin tai vuokrattavaksi Juliuksentien asemakaavan muutos-alueelta kuusi omakotitonttia ja Hanhijoen asemakaavan muutosalueelta,

Lisätiedot

15:69. Tontin pinta-ala ,00 m² Sallittu kerrosala 20132,00 m² Käytetty kerrosala 1650,00 m² Rakennuspaikan. 1748,56 m² kokonaiskerrosala

15:69. Tontin pinta-ala ,00 m² Sallittu kerrosala 20132,00 m² Käytetty kerrosala 1650,00 m² Rakennuspaikan. 1748,56 m² kokonaiskerrosala Rakennuslupa Lupanumero 2012-0043 Päätöspäivä 26.09.2012 38 Sivu 1 Hakija Valkamaa Jouko Antero Karikorventie 135 Rakennuspaikka Kiinteistötunnus 608-406-0015-0069 Kaupunginosa/kylä Pomarkku Tilan nimi

Lisätiedot

Rakennuslupahakemus nro kiinteistölle , Lappeenrannan kaupunki

Rakennuslupahakemus nro kiinteistölle , Lappeenrannan kaupunki Rakennuslautakunta 41 30.05.2017 Rakennuslupahakemus nro 2017-506 kiinteistölle 405-6-15-1, Lappeenrannan kaupunki 24/10.03.00.04.00/2017 RAKLA 41 Valmistelija/lisätiedot: rakennustarkastaja Päivi Salminen,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Alueellinen rakennusvalvonta. Lupatunnus RM Sivu 1

Kuopion kaupunki Alueellinen rakennusvalvonta. Lupatunnus RM Sivu 1 Kuopion kaupunki Alueellinen rakennusvalvonta 8097/2018 Viite ympäristö- ja rakennuslautakunta 21.2.2019 Päätös Lupatunnus 18-0482-RM 09.07.2018 649 Sivu 1 Kuopion Tennisseura Ry c/o Elkamer Ab / Pertti

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA, MAKSUTAKSA

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA, MAKSUTAKSA ympa 11.3.2015 14 ympa liite 2 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA, MAKSUTAKSA Voimaantulo 1.5.2015 1 Yleistä Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Rakennusvalvonta Päätösote RAKENNUSLUPA. Lupatunnus A Sivu 1

Mikkelin kaupunki Rakennusvalvonta Päätösote RAKENNUSLUPA. Lupatunnus A Sivu 1 Lupatunnus 15-0338-A 28.05.2015 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Jouni Riihelä PL 33 50101 MIKKELI Rakennuspaikka Sairila, 491-419-0001-0344 Metsä-Sairilantie 18, 50800 Mikkeli Kiinteistön nimi METSÄ-SAIRILA Pinta-ala

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI MYY HINTATARJOUSKILPAILULLA. Hietasmäen ja Vuorentaustan alueilta kolme omakotitalo / paritalotonttia

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI MYY HINTATARJOUSKILPAILULLA. Hietasmäen ja Vuorentaustan alueilta kolme omakotitalo / paritalotonttia YLÖJÄRVEN KAUPUNKI MYY HINTATARJOUSKILPAILULLA Hietasmäen ja Vuorentaustan alueilta kolme omakotitalo / paritalotonttia Hakuaika 28.4. 9.5.2014 2 Ylöjärven kaupunki luovuttaa omakotitalo / paritalotontteja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 4021/ /2018

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 4021/ /2018 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2018 1 (1) 47 Asianro 4021/10.03.00.00/2018 Oikaisuvaatimus / 297-34-163-34 / Katajalehdonkatu 8 / Rakennustarkastajan rakennuslupapäätös 23.4.2018 272, D 18-254-R Rakennustarkastaja

Lisätiedot

Purkamislupa Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/eeva Pehkonen

Purkamislupa Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/eeva Pehkonen Purkamislupa 1 Rakennuksen tai sen osan purkamiseen vaaditaan aina purkamislupa asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jos yleiskaavassa niin määrätään.

Lisätiedot

RAKENNUSLUPIEN HAKEMINEN USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

RAKENNUSLUPIEN HAKEMINEN USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET RAKENNUSLUPIEN HAKEMINEN USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET 1. Rakennusluvan hakeminen 2. Toimenpiteet, jotka eivät vaadi rakennuslupaa 3. Muita usein kysyttyjä kysymyksiä 1. Rakennusluvan hakeminen Mikä on lupahakemuksen

Lisätiedot

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet MRL MRA RakMk LAKI ASETUS MÄÄRÄYS OHJE SELOSTUS 1.1.2000 MRL & MRA 1.5.2000 RakMk A1 2000 Rakennustyön valvonta, määräykset ja ohjeet 1.5.2000 RakMk A4

Lisätiedot

Kunnan osa ja kaava-alue Kortteli Tontti /rak.paikka. Kylä Tila Rek.nro. Rakennuksen pohja-ala m 2

Kunnan osa ja kaava-alue Kortteli Tontti /rak.paikka. Kylä Tila Rek.nro. Rakennuksen pohja-ala m 2 Rakennusvalvonta Hallintokatu 4, 44100 ÄÄNEKOSKI puh.0400 649495, 0400 649503, 040 7549690 tai 0400 115162 PURKAMISILMOITUS PURKAMISLUPAHAKEMUS JA VIRANHALTIJAN HAKIJA Nimi Osoite Sähköpostiosoite Puhelin

Lisätiedot

Määräaikainen tonttihaku ajalla klo mennessä

Määräaikainen tonttihaku ajalla klo mennessä R O V A N I E M I Paikkatieto- ja Tonttipalvelut päivitys 26.9.2019 HAETTAVANA OLEVAT TONTIT yht. 47 kpl Määräaikainen tonttihaku ajalla 30.9. - 11.10.2019 klo 15.00 mennessä Asuntotontteja on haettavana

Lisätiedot

Päätösehdotus Päätöspäivämäärä Valmistelija:Perttu Nieminen

Päätösehdotus Päätöspäivämäärä Valmistelija:Perttu Nieminen 1 Turun kaupunki Rakennusvalvonta Puolalankatu 5, PL 355, 20101 TURKU Päätösehdotus Päätöspäivämäärä Valmistelija:Perttu Nieminen Rakennuslupa 2018-592 Rakennuspaikka 853-75-67-8 Pinta-ala 1896.0 Pryssinkatu

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT LUPA- JA VALVONTAMAKSU (MRL 145 ) 1 Yleistä Luvan haltija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastusja valvontatehtävistä sekä muista

Lisätiedot

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 79 10.03.2014 Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) 3390/11.111/2014 KHALL 79 Hakija Nimi Eeva ja Paavo Runtti Osoite Lodentie

Lisätiedot

001 KAUPUNGINOSA Tilan nimi Kortteli 9903 Tontti Rakennustunnus Osoite Kirkkankankaantie 9

001 KAUPUNGINOSA Tilan nimi Kortteli 9903 Tontti Rakennustunnus Osoite Kirkkankankaantie 9 Sivu 1 Hakija Telia Finland Oyj Toivonen Jari PL 320 00051 Rakennuspaikka Kiinteistötunnus 020-001-9903-0000 Kaupunginosa/kylä 001 KAUPUNGINOSA Tilan nimi Kortteli 9903 Tontti 0000 Rakentamistoimenpide

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 7.11.2005 2005 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 Yleistä Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä

Lisätiedot

Rakennuslupahakemus nro kiinteistölle , Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 5

Rakennuslupahakemus nro kiinteistölle , Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 5 Rakennuslautakunta 27 02.05.2017 Rakennuslupahakemus nro 2017-186 kiinteistölle 405-4-63-5, Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 5 24/10.03.00.04.00/2017 RAKLA 27 Valmistelija/lisätiedot: rakennustarkastaja

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin. Myytävät omakotitontit 2008

Karkkilan kaupungin. Myytävät omakotitontit 2008 Karkkilan kaupungin Myytävät omakotitontit 2008 Karkkilan kaupungin vaihde Puhelin (09) 22 5051 Mittaus- ja kiinteistötoimi Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Tapio Jokela puh. 044 553 3421 tapio.jokela@karkkila.fi

Lisätiedot

päättää oman toimialansa osalta valtionavustusten sekä muiden avustusten hakemisesta sekä tilityksistä

päättää oman toimialansa osalta valtionavustusten sekä muiden avustusten hakemisesta sekä tilityksistä Ympäristölautakunnan määräys ratkaisuvallan siirtämisestä Ympäristölautakunta siirtää ratkaisuvaltaansa 1.1.2015 alkaen seuraavasti: Muutettu ympäristölautakunnan kokouksessa 3.11.2016 77, tulee voimaan

Lisätiedot

Rakentamisessa, kiinteistön muodostuksessa ja maankäytön suunnittelussa käytetään termejä, jotka puhekielessä aiheuttavat helposti sekaannusta

Rakentamisessa, kiinteistön muodostuksessa ja maankäytön suunnittelussa käytetään termejä, jotka puhekielessä aiheuttavat helposti sekaannusta Päivitys 7.8.2012 Rakentamisessa, kiinteistön muodostuksessa ja maankäytön suunnittelussa käytetään termejä, jotka puhekielessä aiheuttavat helposti sekaannusta Rakennuskaava, asemakaava, asemakuva, asemapiirros?

Lisätiedot

Kantakaupunkiyksikön päällikkö on tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 8

Kantakaupunkiyksikön päällikkö on tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 8 05/2017 KANTAKAUPUNKIYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 09.02.2017 1 (6) Kantakaupunkiyksikön päällikkö on 09.02.2017 tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 8 Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

Pientalotyömaan vastuuhenkilöt. Tapani Hoppu

Pientalotyömaan vastuuhenkilöt. Tapani Hoppu Pientalotyömaan vastuuhenkilöt Tapani Hoppu Pientalotyömaan ammattilaiset SUUNNITTELUVAIHE Pääsuunnittelija Rakennussuunnittelija Rakennesuunnittelija Pohjarakennesuunnittelija Talotekninen suunnittelijat

Lisätiedot

Nousiaisten kunta, Y- 0135821-5 (jäljempänä Myyjä ) Tiuraniemi Jarkko Antero, ( ) Koivuranta Aliisa Ida Katariina, ( )

Nousiaisten kunta, Y- 0135821-5 (jäljempänä Myyjä ) Tiuraniemi Jarkko Antero, ( ) Koivuranta Aliisa Ida Katariina, ( ) 1/5 KAUPPAKIRJA MYYJÄ Nousiaisten kunta, Y- 0135821-5 (jäljempänä Myyjä ) OSTAJA Tiuraniemi Jarkko Antero, ( ) Koivuranta Aliisa Ida Katariina, ( ) (jäljempänä Ostaja ) KAUPAN KOHDE Nousiaisten kunnassa

Lisätiedot

Kiviaineksen ottaminen rakentamisen yhteydessä. Tapaus Masku

Kiviaineksen ottaminen rakentamisen yhteydessä. Tapaus Masku Kiviaineksen ottaminen rakentamisen yhteydessä Tapaus Masku Varsinais-Suomen ELY-keskus, johtava lakimies Pauli Rajala 11.11.2016 Säännöstaustaa Maa-aineslaki ei koske rakentamisen yhteydessä irrotettujen

Lisätiedot

Omakotitalon rakentajanopas

Omakotitalon rakentajanopas opas Omakotitalon rakentajanopas Muistathan, että rakennuslupa tulee hakea vuoden kuluessa kunnan tontin varaamisesta, ja rakentaminen tulee aloittaa kolmen vuoden kuluessa luvan myöntämisestä. Asiantuntijat

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 Yleistä... 2 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien

Lisätiedot

JÄTEVESISUUNNITELMA OHJEET Kiinteistöille, jotka eivät voi liittyä vesihuoltolaitoksen tai vesihuolto-osuuskunnan viemäriin

JÄTEVESISUUNNITELMA OHJEET Kiinteistöille, jotka eivät voi liittyä vesihuoltolaitoksen tai vesihuolto-osuuskunnan viemäriin JÄTEVESI 1(5) JÄTEVESISUUNNITELMA OHJEET Kiinteistöille, jotka eivät voi liittyä vesihuoltolaitoksen tai vesihuolto-osuuskunnan viemäriin Miksi suunnitelma - Kiinteistön jätevesijärjestelmän muutos vaatii

Lisätiedot

Lupatunnus 15-0030-RL 29.01.2015 Sivu 1

Lupatunnus 15-0030-RL 29.01.2015 Sivu 1 Lupatunnus 15-0030-RL 29.01.2015 Sivu 1 LUPA-ASIA Rakennuslupa RAKENNUSPAIKKA GUNNARLA, 444-013-0661-0001 Kaakelikatu 1, 08150 LOHJA Pinta-ala 7015 m² Asemakaava Asemakaava 332 Sallittu kerrosala 3400

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (5) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden tekemät rakennuslupapäätökset: 3 Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

Lupatunnus R Sivu 1. ASIA Rakennuslupa, MRL ja aloittamisoikeus 144

Lupatunnus R Sivu 1. ASIA Rakennuslupa, MRL ja aloittamisoikeus 144 Lupatunnus 17-0108-R 14.03.2017 29 Sivu 1 ASIA Rakennuslupa, MRL 125.1 ja aloittamisoikeus 144 RAKENNUSPAIKKA Vuores, 837-327-7644-0002 Takamaanrinne 9, 33870 TAMPERE Pinta-ala 5325 m² Rakentamismääräykset

Lisätiedot

Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut

Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut Ympäristöosaston taksat ja maksut Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut Rakennuttaja tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan rakennustyön toteuttamiseksi ja rakennuksen paikan ja

Lisätiedot

Rakennuslupahakemus nro kiinteistölle , Asunto Oy Lappeenrannan Kivitasku

Rakennuslupahakemus nro kiinteistölle , Asunto Oy Lappeenrannan Kivitasku Rakennuslautakunta 39 30.05.2017 Rakennuslupahakemus nro 2017-469 kiinteistölle 405-8-10-1, Asunto Oy Lappeenrannan Kivitasku 24/10.03.00.04.00/2017 RAKLA 39 Valmistelija/lisätiedot: rakennustarkastaja

Lisätiedot

KIINTEISTÖNKAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖNKAUPPAKIRJA KIINTEISTÖNKAUPPAKIRJA 1 Tontin myynti perustuu kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen x.x.2018 x. SOPIJAOSAPUOLET Myyjä: Kauniaisten kaupunki (Y-tunnus 0203026-2) Kauniaistentie 10 02700 Kauniainen

Lisätiedot

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi.

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi. RAKENNUSVALVONTA 2015 RANTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOIITUKSEN MUUT- TAMINEN VAKITUISEKSI ASUNNOKSI I YLEISTÄ Vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi tulisi ensisijaisesti

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI MYY HINTATARJOUSKILPAILULLA. Vihattulan Kuuratien alueelta viisi omakotitalotonttia. Hakuaika 9. 27.3.2015 kello 15.

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI MYY HINTATARJOUSKILPAILULLA. Vihattulan Kuuratien alueelta viisi omakotitalotonttia. Hakuaika 9. 27.3.2015 kello 15. YLÖJÄRVEN KAUPUNKI MYY HINTATARJOUSKILPAILULLA Vihattulan Kuuratien alueelta viisi omakotitalotonttia Hakuaika 9. 27.3.2015 kello 15.00 2 Ylöjärven kaupunki asettaa haettavaksi omakotitalotontteja Vihattulan

Lisätiedot

Kaavanmukainen käyttötarkoitus AK Asuinkerrostalojen korttelialue Kaavanmukainen rakennusoikeus k-m 2

Kaavanmukainen käyttötarkoitus AK Asuinkerrostalojen korttelialue Kaavanmukainen rakennusoikeus k-m 2 Rakennuslautakunta 84 06.09.2016 Rakennuslupahakemus nro 2016-689 tontille 405-1-5-1 24/10.03.00.04.00/2016 RAKLA 84 Valmistelija/lisätiedot: Rakennustarkastaja Päivi Salminen, puh. 040 596 3883 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Lupa nro 2014-98 / As Oy Lappeenrannan Koulukatu 13 rakennuslupahakemus

Lupa nro 2014-98 / As Oy Lappeenrannan Koulukatu 13 rakennuslupahakemus Rakennuslautakunta 45 06.05.2014 Lupa nro 2014-98 / As Oy Lappeenrannan Koulukatu 13 rakennuslupahakemus RAKLA 45 Valmistelija / lisätiedot: Rakennustarkastaja Päivi Salminen, puh. 040 596 3883 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Rakentajan info. Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä. RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti

Rakentajan info. Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä. RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti Rakentajan info Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti 12.9.2016 Suunnittelun lähtökohtia Rakennus tulee suunnitella aina paikkaansa Maasto-olosuhteet,

Lisätiedot