HALLITUKSEN KOKOUS 10/2014. Kokousaika , klo Kuntatalo, Helsinki. Asiat Asialista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HALLITUKSEN KOKOUS 10/2014. Kokousaika 2.6.2014, klo 18.00 18.08. Kuntatalo, Helsinki. Asiat 73-74. Asialista"

Transkriptio

1 HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 10/2014 Kokousaika , klo Paikka Kuntatalo, Helsinki Asiat Asialista H 73 Hämeenkyrön monitoimihanke; palveluntuottajan valitseminen ja urakkatarjouksen hyväksyminen H 74 Q1 / 2014 neljännesvuosiraportti...223

2 HÄMEENKYRÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 210 Hallitus 10/2014 KOKOUSAIKA , klo KOKOUSPAIKKA Kuntatalo, Helsinki SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET pj Jouni Ovaska vj Pasi Eloranta I vpj Päivi Leskinen vj Harri Isomuotia II vpj Rauno Mäki vj Erkki Rikala j Päivi Hiltunen vj Raija Mäensivu j Maria Härkki-Santala vj Susanna Palomäki j Heimo Nordfors vj Anna-Kaisa Immonen j Maarit Lepistö este vj Jukka Juvonen este j Esa Järvenpää este vj Jarmo Järvinen j Vilho Ponkiniemi vj Raija Westergård MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kirsi Parhankangas Kauno Perkiömäki Mauri Lepola VIRANHALTIJAT Antero Alenius Tiina Paloranta valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapj valtuuston II varapj. kunnanjohtaja, esittelijä talousjohtaja, ptk-pitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Hallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Jarmo Järvisen ja Vilho Ponkiniemen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Jouni Ovaska Pöytäkirjanpitäjä Tiina Paloranta PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastusaika , klo mennessä. PÖYTÄKIRJA ON KOKOUKSEN KULUN MUKAINEN Jarmo Järvinen Vilho Ponkiniemi PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ , klo kunnantalossa, arkistosihteerin työhuoneessa. Hallintopalvelusihteeri Erja-Riitta Myllymäki

3 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 211 Hallitus H H H H 10 HÄMEENKYRÖN MONITOIMIHANKE; PALVELUNTUOTTAJAN VALITSEMINEN JA URAKKATARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN TARJOUSPYYNTÖ; HÄMEENKYRÖN MONITOIMIHANKE TARJOUSPYYNNÖN VALMISTELU; HÄMEENKYRÖN MONITOIMIHANKE HÄMEENKYRÖN MONITOIMIKESKUS Hallitus , 10 Valtuusto on hyväksynyt hallituksen ehdotuksen Kirkonkylän monitoimikeskuksen investoinnin kilpailuttamisesta elinkaarimallin mukaisena ja teknisen lautakunnan esittämin hanketiedoin. Kilpailutuksen jälkeen valtuusto tulee päättämään investoinnin toteuttamisesta ja ylläpitojaksoa koskevan palvelusopimuksen hyväksymisestä siten, että rakentaminen käynnistyy kesällä Julkiset hankinnat Hilma-palvelussa on julkaistu hankintailmoitus Hämeenkyrön monitoimikeskuksen elinkaarihankinnasta. Osallistumishakemukset oli jätettävä klo mennessä. Hankintailmoituksessa oli todettu kohteesta mm. seuraavaa: Hanke toteutetaan kilpailullista neuvottelumenettelyä käyttäen elinkaarihankintaa, jonka mukaisella toteutustavalla liitetään suunnittelu, toteutus ja kiinteistön ylläpitovastuu kokonaisuudeksi, jossa kiinteistön rakentaja osallistuu jo kohteen ratkaisujen innovointiin ja rakennuksen lopulliseen suunnitteluun sekä vastaa rakentamisen jälkeen tilojen käytettävyydestä ja kunnosta sopimuskauden ajan, eli toimii ns. palveluntuottajana. Vastaavasti kiinteistön käyttäjät saavat laadukkaat ja turvalliset tilapalvelut ja kunta kiinteistön omistajana toteuttaa investoinnin riskittömimmällä tavalla. Ylläpitojakson pituudella ja palvelusopimuksen sisällöllä hallitaan se millaisiksi muodostuvat käyttökustannusten vuosittainen suuruusluokka ja elinkaaren aikana toteutuvat PTS-toimenpiteet (pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelma, jolla kiinteistön kunto pidetään käyttöaikana käyttöasteen vaatimalla tasolla). Kohteesta on laadittu hankesuunnitelma ja arkkitehdin toimesta luonnossuunnitelmat, jotka toimivat elinkaari-kilpailutuksen ohjeellisina lähtötietoina. Hankkeeseen sisältyy rakentamisen ohella vuoden pituinen, Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

4 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 212 Hallitus tarjouspyynnössä tarkemmin yksilöitävä palvelusopimus sekä optiona enintään viiden vuoden sopimusajan jatko. Palveluihin voi sisältyä ainakin suunnittelu, rakentaminen sekä ylläpito ja mahdollisesti muita hakemuslomakkeessa mainittuja toimintoja. Tavoitteena on, että tilojen rakennustyöt voidaan aloittaa mennessä ja, että kohde voidaan ottaa käyttöön lukien, mutta viimeistään vuoden 2016 loppuun mennessä. Hankinnan arvo ylittää EU-kynnysarvon. Hankkeen laajuus on alustava arvio, joka voi muuttua. Hankkeen suuruusluokkaa kuvaa se, että Hämeenkyrön monitoimikeskukseen on luonnosvaiheessa luonnosteltu tilaa noin 6700 h-m² ja kirjaston tilaa noin 600 h-m². Yhteensä tilaa on luonnosteltu hankesuunnitteluvaiheessa noin 7300 h-m². Sopimusrakenne ja sopimuskokonaisuuden laajuus tarkentuu menettelyn kuluessa siten, että ehdokas voi suunnitellut toiminnot säilyttäen tarjota edellä esitettyä pienempääkin rakennusta. Tarkennus kohtaan II.1.9. Kirjasto. Mahdollisuus tarjota optiona peruskorjattavan osan tilalle uudisrakennuksena rakennettava toiminnallisesti ja taloudellisesti vastaava ratkaisu. Määräaikaan mennessä osallistumishakemuksensa jättivät Lemminkäinen PPP Oy, Lujatalo Oy ja YIT Rakennus Oy/Caverion Suomi Oy. Rakennuttamistoimikunta käsittelee osallistumishakemukset ja tekee ehdotuksensa kunnanhallitukselle. Toimikunnan päätösehdotus: Rakennuttamistoimikunta ehdottaa, että kunnanhallitus valitsee monitoimikeskusta koskevaan kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn seuraavat palveluntuottajat: Lemminkäinen PPP Oy/Lemminkäinen talotekniikka Oy/Lemminkäinen Talo Oy, Lujatalo Oy sekä YIT Rakennus Oy:n ja Caverion Suomi Oy:n muodostama taloudellisten toimijoiden ryhmittymä (konsortio). Esitys: HALLITUS hyväksyy rakennuttamistoimikunnan ehdotuksen ja oikeuttaa sen - käymään kilpailullisen neuvottelumenettelyn seuraavien yritysten kanssa: Lemminkäinen PPP Oy/Lemminkäinen talotekniikka Oy/Lemminkäinen Talo Oy, Lujatalo Oy sekä Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

5 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 213 Hallitus YIT Rakennus Oy:n ja Caverion Suomio Oy:n muodostama taloudellisten toimijoiden ryhmittymä (konsortio) - valmistelemaan tarjouspyynnön. Päätös: Ote:. neuvotteluun valitut. WSP HALLITUS hyväksyi esityksen yksimielisesti. TARJOUSPYYNNÖN VALMISTELU; HÄMEENKYRÖN MONITOIMIHANKE Hallitus , 36 Rakennustoimikunta käy parhaillaan WSP Finland Oy:n johdolla kilpailullista neuvottelumenettelyä osallistujien kanssa ja valmistelee tarjouspyyntöä. Hallitus päättää tarjouspyynnön sisällöstä Hanke-esittely Hämeenkyrön monitoimihankkeen etenemisestä valtuutetuille, varavaltuutetuille, tekniselle lautakunnalle, sivistyslautakunnalle sekä käyttäjille keskiviikkona klo Yhteiskoulun auditoriossa. Esitys: Päätös: HALLITUS käy ohjaavan keskustelun tarjouspyynnön valmistelusta. Kunnanjohtaja Alenius kuuli hallituksen valmisteluohjauksen. Keskustelua käytiin mm. autonlämmitystolpista, kirjastorakennuksesta ja rakennukseen mahdollisesti tulevasta taiteesta. Ote:. rakennuttamistoimikunta, toimikunnan sihteeri Jari Ihainen TARJOUSPYYNTÖ; HÄMEENKYRÖN MONITOIMIHANKE Hallitus , 53 Tekninen johtaja Satu Hyötylä: Monitoimihankkeen tarjouspyyntö on valmistunut. Tarjouspyyntö koostuu seuraavista asiakirjoista: - tarjouspyyntö Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

6 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 214 Hallitus palvelusopimusluonnos - liite 1: palvelukuvaus - liite 2: PTS-suunnitelmapohja - liite 3: KVR-urakkasopimuspohja - liite 4: maksumekanismi - liite 5: käytettävyysvaatimukset - liite 6: laadunohjaus- ja valvontajärjestelmäpohja - liite 7: käyttöaste- ja käyttöaikataulukko - liite 8: hankintarajat - liite 9: vastuunjakotaulukko - liite 10: keittiön toimintasuunnitelma - liite 11: hankesuunnitelma ja tilaohjelma - liite 12: maaperätutkimus - liite 13: hankintailmoitus Tarjouspyyntöasiakirjat ovat hallituksen kokouspiirin luettavissa sataman oheismateriaalikansiossa (oma kansio Monitoimihanke). Tarjouspyynnössä on nyt linjattu ja tarkennettu asioita, jotka oli alustavasti kirjattu hankesuunnitelmaan ja hankintailmoitukseen. Aikataulua on tarkennettu ja aikataulun mukainen tavoite rakentamiselle on se, että rakennus on valmis mennessä. Koulun osalta tavoitteena on saada koulutilat valmiiksi viimeistään Sopimussakot on määritelty sekä valmistumisajankohdan että välitavoitteen osalta. Ylläpitojakson pituudeksi on kirjattu 13 vuotta. Ylläpitojakso sisältää myös 5 vuoden option. Tarjousten arvioinnissa hinta arvioidaan osana tarjousta siten, että hintavertailu suoritetaan palvelusopimuksen 18 vuoden keston perusteella. Palvelun sisältöön kuuluu seuraavat toiminnot: - kiinteistön hallinto- ja isännöintipalvelut - kiinteistön hoito ja kunnossapito - ulkoalueiden hoito ja kunnossapito - energian käyttö ja käytön ohjaus - jätehuoltopalvelut - siivouspalvelut Rakennushanke on tarkoitus toteuttaa hankesuunnitelman liitteenä olevan tilaohjelman mukaisesti. Tilojen maksimikoko on brm2 ja minimi brm2. Tilojen kokoa suunniteltaessa on otettava Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

7 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 215 Hallitus huomioon, että opetukseen käytettäviä tiloja ei saa tilaohjelman mukaisista neliöistä pienentää. Kirkonkylän päiväkoti siirtyy mennessä väistötiloihin. Kiinteistöllä oleva päiväkotirakennus on näin ollen rakennusaikaisesti palveluntuottajan käytössä. Suunnittelun tavoitteena on luoda loppukäyttäjille, koulun oppilaille ja päiväkodin lapsille, musiikkiopiston- ja vapaan sivistystyön opiskelijoille, virikkeellinen sekä terveellinen ja turvallinen oppimis- ja hoitoympäristö sekä kirjaston asiakkaille viihtyisä asiointi- ja ajanviettopaikka. Tarjouspyynnössä korostetaan tilaratkaisujen monikäyttöisyyttä, joustavuutta, innovatiivisuutta, turvallisuutta, energiatehokkuutta ja hyvää sisäilman laatua. Hankinnan sopimusrakenne muodostuu kahdesta sopimuksesta liitteineen sen johdosta, että sekä rakentaminen että elinkaaripalvelut hankitaan erillisin sopimuksin. Tilaaja solmii sopimuksen rakentamisesta rakennusliikkeen kanssa ja palvelusopimuksen palveluntuottajan kanssa. Palvelusopimuksessa sovitaan ns. maksumekanismista, joka käsittää määräykset muun muassa palvelumaksuista ja palvelutason puutteiden johdosta suoritettavista vähennyksistä. Vähennysten lisäksi tietyissä tilanteissa palveluntuottajaa hyvitetään onnistuneesta toiminnasta. Palvelutasoa mitataan käyttäjätyytyväisyystutkimusten avulla. Palveluiden saanti ja tilojen käytettävyys turvataan palvelusopimuksen mukaisilla vakuuksilla. Hankinnan ratkaisuperusteeksi on asetettu kokonaistaloudellinen edullisuus. Arviointiperusteiden hinnan ja laadun välinen suhde on hinta 60% - laatu 40%. Tarjouspyynnössä on mahdollistettu julkisiin tiloihin tulevan taiteen suunnittelumahdollisuus jo suunnitteluvaiheessa. Pisteytyksessä otetaan mahdollisuuden käyttömahdollisuus huomioon 5 % arvolla. Taidehankinta ei sisälly tarjouksen hintaan vaan mahdollisuuden käytöstä päättää tilaaja. Taidehankintojen mahdolliset tuottajat valitaan avoimella ilmoittautumismenettelyllä. Laadulliset pisteet painoarvioineen arvioidaan seuraavilla kriteereillä: - Innovatiivisuus, tilojen toiminnallisuus, monikäyttöisyys ja turvallisuusnäkökohtien huomioon ottaminen (alakohdat a-d) 45% - Palvelusuunnitelmakokonaisuuden arviointi 20% - Rakennuksen energiataloudelliset ansiot 15% Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

8 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 216 Hallitus Rakennuksen ja sen sijoittelun kaupunkikuvalliset ansiot ja sen soveltuvuus ympäristöön sekä sisätilojen luonne ja viihtyvyys 5% - Rakennuksen ja ulkoalueiden kunnossapitosuunnitelma 10% - Mahdollisuus taiteen käyttöön osana ratkaisuehdotusta 5% Arvioinnin tekee rakennuttamistoimikunta käyttäjiä kuultuaan. Tarjoukset pyydetään toimittamaan klo 12:00 mennessä Hämeenkyrön kunnan kirjaamoon. Tarjousten tulee olla voimassa saakka. Esitys: HALLITUS 1. hyväksyy tarjouspyynnön ja palvelusopimusluonnoksen sekä liitteet 1-13 ja käynnistää tarjouskilpailun selostusosassa kuvatulla tavalla 2. päättää jatkaa rakennuttamistoimikunnan toimeksiantoa niin, että toimikunta vastaa myös saatujen tarjousten vertailusta ja valintaehdotuksen valmistelusta yhteistyössä WSP Finland Oy:n kanssa 3. antaa rakennuttamistoimikunnalle oikeuden tehdä asiakirjoihin teknisluonteisia tarkistuksia 4. päättää esittää taiteilijoille avoimen kutsun ilmoittautua käytettäväksi monitoimikeskuksen taidehankinnoissa. Ilmoittautujan tulee voida osoittaa kotipaikka, juuret Hämeenkyrössä tai muu riittävä yhteys paikkakuntaan sekä riittävät taiteelliset ansiot ja kokemusta taiteen tuottamisesta julkisiin tiloihin. Kunta valitsee ilmoittautuneiden joukosta osallistujan/osallistujat monitoimikeskuksen taidehankintoihin. Ilmoittautumiset tulee tehdä klo mennessä. Päätös: Hallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti tällä lisäyksellä kohtaan 4: Kunta varaa itselleen oikeuden olla valitsematta ketään ilmoittautuneista osallistujista ja jättää käyttämättä taidehankinnan mahdollisuuden. Ote:. rakennustoimikunta (sihteeri Jari Ihainen) Pöytäkirjantarkastajien Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. nimikirjaimet Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

9 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 217 Hallitus HÄMEENKYRÖN MONITOIMIHANKE; PALVELUNTUOTTAJAN VALITSEMINEN JA URAK- KATARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN Hallitus , 73 Asian on valmistellut hallituksen valitsema rakennuttamistoimikunta. Hämeenkyrön monitoimikeskuksen suunnittelun ja rakentamisen sekä huollon ja ylläpidon hankinta on kilpailutettu elinkaarimallilla. Tarjouksia saatiin kolme, joista kokonaistaloudellisesti edullisimman jätti Lujatalo Oy. Tarjouksen rakentamisen ja ylläpidon käsittävä vertailuhinta koko palvelujaksolla on ,61 euroa (alv 0%). Kilpailullisen neuvottelumenettelyn kuvaus Kunnalle jätettyjen osallistumishakemusten mukaisesti kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn valittiin Lujatalo Oy:n muodostama yritysryhmä, Lemminkäinen Talo Oy sekä YIT Rakennus Oy:n ja Caverion Oy:n muodostama konsortio. Yritysten kanssa käytiin neljä neuvottelukierrosta, joiden aikana yrityksille varattiin mahdollisuus esittää lisäyksiä, täydennyksiä ja muutoksia esitettyyn tarjouspyyntöluonnokseen ja sen liiteasiakirjoihin, mitä mahdollisuutta yritykset myös runsaasti käyttivät. Suunnittelumääräyksissä mahdollistettiin kirjaston toteuttaminen joko peruskorjaamalla nykyinen kirjasto tai purkamalla se ja sijoittamalla kirjaston tilat uudisrakennukseen. Lisäksi päätettiin, että kansalaisopiston toimintaa varten ei suunnitella erillisiä tiloja, vaan ne sijoitetaan muiden tilojen yhteyteen. Hämeenkyrön kunnanhallitus teki päätöksen toteuttaa Hämeenkyrön monitoimikeskuksen tilahanke tarkistetun tilaohjelman mukaisesti siten, että uusien tilojen enimmäiskoko on brm2 ja vähimmäiskoko 9 400brm2. Muiden vaatimusten ohessa kunta edellyttää sitä, että tilaohjelman mukaan opetukseen käytettäviä tiloja ei saa pienentää tarkistetun tilaohjelman mukaisesta mitoituksesta. Hämeenkyrön kunnan hankinnalle asettamat keskeiset tavoitteet Monitoimikeskuksen rakennushankkeelle Hämeenkyrön kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus ovat asettaneet useita tavoitteita, jotka on tarkemmin yksilöity tarjouspyynnössä ja sen liitteissä. Kokonaisuuteen sisältyy myös ulkoalueiden ja rakennukselle johtavan liikenteen suunnittelu ja sen turvallinen toteuttaminen. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

10 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 218 Hallitus Valittu elinkaarimalli perustuu kunnan kannalta tarkoituksenmukaiseen riskienjakoon. Kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä palveluntuottajat ovat joutuneet kilpailemaan paitsi rakennuksen ja sen ulkoalueiden suunnittelusta myös rakentamisen hinnasta ja laadusta, energiankulutuksen tasosta, rakentamiseen valittujen ratkaisujen toimivuuden tasosta sekä rakennuksen käyttämiseen ja ylläpitämiseen liittyvien kustannusten määrästä. Osa kunnan keskeisistä tavoitteista kohdistuu hankkeen toteuttamisen aikatauluihin ja palveluverkon suunnitteluun ja sen käyttämisen taloudellisuuteen. Elinkaarimallin avulla voidaan olennaisesti helpottaa kunnan talouden ennustettavuutta ja varmistaa, että rakennuksen ja ulkoalueiden käytettävyys säilyy vaaditulla tasolla koko sopimusajan, joka on 13 vuotta ja jota voidaan option avulla jatkaa viidellä vuodella. Aikataulun mukainen tavoite rakentamiselle on saada koulutilat niiden käyttämiseen liittyvine tiloineen valmiiksi viimeistään mennessä, rakennus valmiiksi mennessä ja piha-alueiden lopputyöt on toteutettava mennessä. Koulutilojen ja rakennuksen valmistumiselle asetettujen määräaikojen noudattamisen tehosteeksi on asetettu uhkasakko. Yksityiskohtaiset määräykset sopimussakosta ja viivästyksen aiheuttaman vahingon korvaamisesta on sisällytetty palvelusopimukseen ja urakkasopimukseen. Hankintakokonaisuus muodostuu kahdesta osasta, suunnittelusta ja rakentamisesta sekä rakennuksen manageroinnista ja ylläpidosta. Valitulta palveluntuottajalta edellytetään kykyä pitää rakennus kohtuullisin kustannuksin hyvässä kunnossa ja kehittää palveluja hyvässä kumppanuushengessä yhdessä kunnan kanssa. Palvelujen tuottamisen keskeisenä päämääränä on välttää rakennuksessa ja sen käyttämisessä kosteudesta aiheutuvia sisäilma- ja muita rakennuksen käyttöön liittyviä ongelmia, mikä konkretisoituu tarjoukseen liitetyssä kosteudenhallintasuunnitelmassa. Hankintarajat ja elinkaaripalveluiden kokonaisuus Hankintarajoilla tarkoitetaan tässä hankintapäätöksessä määrittelyä, jonka perusteella jaetaan kunnan ja palveluntuottajan vastuu hankkeen sisältämien julkisten hankintojen toteuttamisesta. Palvelusopimuksen liitteisiin 8. ja 9. sisältyvät hankintarajat noudattavat pääsääntöisesti kiinteistöoikeuteen sisältyvää määrittelyä kiinteästä ja irtaimesta omaisuudesta siten, että palveluntuottaja hankkii ja vastaa kiinnittämisellä kiinteäksi omaisuudeksi muodostuvan ja kunta tilaajana irtaimen omaisuuden ja laitteiden hankkimisesta. Edellä mainittuun palvelusopimuksen liitteeseen 9. sisältyy taulukon sarake ylläpi- Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

11 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 219 Hallitus to/uusiminen, jossa on kuvattu laitteistojen, järjestelmien sekä koneiden käytön huollon ja kunnossapidon kustannusvastuun jakautuminen kunnan ja palveluntuottajan kesken. Suunnittelu- ja rakentamispalvelut toteutetaan ns. KVR -urakkana, jolla nykyisin kutsutaan SR -urakkaa, jossa Palveluntuottajalla on kokonaisvastuu palvelusopimuksen liitteen 3. mukaisesti. Elinkaarihankinnan managerointi ja ylläpito-osuus käsittää kiinteistön hallinto- ja isännöintipalvelut, kiinteistön ja ulkoalueiden hoidon ja kunnossapidon, energian käytön ja sen ohjauksen, osan jätehuoltopalveluista sekä siivouspalvelut. Hankinnan ratkaisu- ja arviointiperusteet sekä tarjousten laadullinen vertailu Tämän hankinnan ratkaisuperusteeksi on asetettu kokonaistaloudellinen edullisuus. Tarjouspyynnössä on yksilöity ominaisuudet ja tekijät, joiden perusteella tarjouksen kokonaistaloudellista edullisuutta arvioidaan. Näitä ominaisuuksia ja tekijöitä nimitetään arviointiperusteiksi. Arviointiperusteet ja niiden keskinäiset painoarvot yksityiskohtaisesti kuvaavat kunnan tavoitteita hankinnan toteuttamisessa. Hankinnan kokonaishinnan painoarvo on 60 prosenttia (150 pistettä) ja tarjouksen laadun osuus 40 prosenttia (100 pistettä) enimmäispistemäärästä, joka on 250 pistettä. Laadullisten arviointiperusteiden painoarvot, joiden mukaan tarjousten laadulliset osiot on pisteytetty (laadun arviointipöytäkirja liite 1.), ovat seuraavat: 1. Tarjouksen ja suunnitelmien sekä ratkaisuehdotusten innovatiivisuus, tilojen toiminnallisuus, monikäyttöisyys ja turvallisuusnäkökohtien huomioon ottaminen, joka jakaantuu alakohtiin a d seuraavasti: a. Suunnitelmien ja oppimisympäristön nykyaikaisuus ja innovatiivisuus (10%); b. Tilojen suunnitteluratkaisujen toiminnallisuus (sisältäen keittiösuunnitelman) ja ympäristön virikkeellisyys (10%); c. Tilojen monikäyttöisyys ja muunneltavuus (10%); d. Liikenteelle ja huoltoajolle sekä pysäköinnille varatut alueet ja ratkaisuehdotuksen esteettömyys ja muut turvallisuusnäkökohdat (15%). Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

12 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 220 Hallitus Palvelusuunnitelmakokonaisuuden, joka sisältää ehdotuksen laadunvarmistuksesta, sisältö (palvelujakson projektisuunnitelma) ja sen arviointi (20%); 3. Rakennuksen energiataloudelliset ansiot (15%); Energiatehokkuuden annetut lukuarvot on vertailtu ja pisteytetty. vertailussa on lisätty energiankulutuksen hinta perushintoineen vuosittaiseen vertailuun. Energian kokonaiskulutus on otettu huomioon erillisen maksutaulukon mukaan siten, että se on laskettu maksumekanismin kohdan 4.1 mukaan. laskentaa varten tilaaja on antanut tarjoajille ostoenergioiden yksikköhinnat, jotka ovat liitteessä 4. Tarjouksessaan palveluntuottaja esittää ratkaisunsa ostoenergian kustannuksiksi jaoteltuna sähkö- ja kaukolämpöenergiaan. Laskennassa käytetään tarjoajan toteutusratkaisussaan esittämän E -lukulaskennan tietoja energian kulutuksesta. Ostoenergian määrä lasketaan RakMK D3 E-lukulaskennan periaatteilla ilman energiamuotojen primäärikertoimia. Energiakustannukset lasketaan tilaajan tarjouspyynnössä antamilla sähkön ja kaukolämmön energian yksikköhinnoilla lisättynä käyttö- ja liittymistehomaksuilla sekä muilla kulutusliittymillä perittävillä perusmaksuilla. Liittymismaksuja ei tarjousvertailussa oteta huomioon. 4. Rakennuksen ja sen sijoittelun kaupunkikuvalliset ansiot ja sen soveltuvuus ympäristöön sekä sisätilojen luonne ja viihtyvyys (kunnan arkkitehti arvioi) 5%. 5. Rakennuksen ja ulkoalueiden kunnossapitosuunnitelma (10%). 6. Taiteilijan/taiteilijoiden taideteoksen laatimista ja sijoittamista koskevan ehdotuksen käyttö osana ratkaisuehdotusta (5%). Kullekin tarjoukselle annetut laatupisteet perustuivat edellä esitettyjen kohtien 1 6 arviointiin seuraavan taulukon sisältämän arviointiasteikon mukaisella pisteytyksellä ja asianomaisen arviointikohdan osoittamalla painoarvolla. hylätty ehdotus erittäin heikko huomattavasti alle odotusarvon 0 pistettä 1 piste 2 pistettä Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

13 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 221 Hallitus selvästi alle odotusarvon hieman alle odotusarvon odotusarvoa vastaava hieman odotusarvon ylittävä odotusarvon selvästi ylittävä odotusarvon huomattavasti ylittävä ehdotus erittäin hyvä ehdotus erinomainen ehdotus 3 pistettä 4 pistettä 5 pistettä 6 pistettä 7 pistettä 8 pistettä 9 pistettä 10 pistettä Rakennuksen tulevat käyttäjät ovat merkittävällä tavalla osallistuneet suunnitelmien arviointiin ja pisteytykseen. Laatuarvioinnin osioiden 1 6 pistemäärää painotettiin siten, että laatupisteiden kokonaisenimmäismäärä on 100 pistettä, joka vastasi 40 % kokonaispisteistä. Edellä esitettyä arviointiasteikkoa käyttäen erinomainen ehdotus arvioitiin 10 pisteen ja hylätty ehdotus 0 pisteen arvoiseksi. Laatupisteet skaalattiin siten, että eniten laatupisteitä saanut ehdotus sai laadun painoarvon mukaisen maksimipistemäärän, 100 pistettä. Muiden tarjoajien lopulliset skaalatut laatupisteet (L) = tarjoajan laatupisteet x 100 jaetaan korkeimman laatupistemäärän saaneen tarjoajan laatupisteillä. Rakennuttamistoimikunnan kokouspöytäkirja ja siinä todetut sanalliset perustelut sekä vertailutaulukot ovat liitteenä. Hinnan arviointi Laatuarvioinnin päätyttyä avattiin hintakuoret. Suunnittelu- ja rakentamiskustannusten sekä PTS- ja palvelumaksujen yhteenlaskettu hinta muodostaa lähtökohtaisesti arvioitavan hintakokonaisuuden, johon sisältyy myös optiokauden hinnan. Hintapisteiden enimmäismäärä on 150 pistettä ja se vastaa 60 % kokonaispisteistä. tarjousten nykyarvo laskettiin tarjouspyynnön ohjeen mukaisesti siten, että tarjoushintojen diskontattujen nykyhintojen alhaisimmalle tarjoukselle annettiin 60 prosenttia kokonaispisteistä eli 150 pistettä. Muiden tarjousten hinnat suhteutettiin alhaisimman tarjouksen hintaan ja osamäärä kerrottiin 150:llä, jolloin saatiin kahden muun tarjouksen hintapisteet. Tarjoushintataulukot ovat liitteenä olevan rakennuttamistoimikunnan pöytäkirjan liitteenä. Tarjousten kokonaistaloudellisuuden arviointi Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

14 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 222 Hallitus Tarjousten tarkastelussa ja arvioinnissa on päädytty siihen, että kaikkien tarjoajien tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaiset. Edellä kuvatulla tavalla lasketut laatu- ja hintapisteet laskettiin yhteen, jolloin tarjoajat saivat seuraavat kokonaispistemäärät Lemminkäinen talo Oy 209,80 pistettä, Lujatalo Oy 221,86 pistettä ja YIT Rakennus Oy:n ja Caverion Oy:n muodostama konsortio 218,51 pistettä. Korkeimman pistemäärän sai Lujatalo Oy:n tarjous. Esitys: HALLITUS esittää VALTUUSTOLLE, että se - hyväksyy Lujatalo Oy:n tarjouksen, jonka tarjousten vertailussa saama pistemäärä oli korkein, kokonaistaloudellisesti edullisimpana ja - valtuuttaa HALLITUKSEN hyväksymään hankintakokonaisuuden muodostavat sopimukset. - tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa. HALLITUS antaa - rakennuttamistoimikunnalle tehtäväksi neuvotella lopulliset sopimukset Lujatalo Oy:n ja sen kumppaneiden kanssa, - kunnanjohtajalle ja tekniselle johtajalle oikeuden allekirjoittaa kunnan puolesta lopulliset sopimukset vähäisin tarkennuksin. Päätös: HALLITUS hyväksyi esityksen yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

15 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 223 Hallitus H 74 Q1 / 2014 NELJÄNNESVUOSIRAPORTTI Hallitus , 74 Talousjohtaja Tiina Paloranta: Liite Vuoden ensimmäinen neljännesvuosikatsaus Q1 raportti on valmistunut toukokuun alussa. Raportin liitteeksi on laitettu muutama päivityssivu huhtikuun lopun taloustilanteesta, koska raportti menee valtuustolle tiedoksi kesäkuun kokoukseen, jolloin myös huhtikuun lopun tiedot ovat käytössä. Toukokuun lopun tilanne valmistuu kesäkuun lopussa. Seuraava raportti Q2 tehdään kesäkuun lopun tilanteesta. Esitys: Päätös: HALLITUS merkitsee tiedokseen saadun raportin ja antaa sen edelleen VALTUUSTOLLE tiedoksi HALLITUS hyväksyi esityksen yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

16 Hämeenkyrön kunta Hallitus MUUTOKSENHAKUKIELTO Kokouspäivä Pykälät 73 ja 74 Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisu-vaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 73 ja 74 HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät Valituskieltojen perusteet Muu peruste, mikä

17 1 (6) Hämeenkyrön kunta: Monitoimikeskuksen asiantuntijapalvelut TARJOUSTEN PISTEYTYS PÖYTÄKIRJA Aika: klo Paikka: Lync-kokous Läsnä: Antero Alenius, pj Hämeenkyrön kunta Pekka Hakala Hämeenkyrön kunta Jouni Ovaska Hämeenkyrön kunta Satu Hyötylä Hämeenkyrön kunta Tiina Paloranta Hämeenkyrön kunta Kauko Autio Hämeenkyrön kunta Jari Kaukonen WSP Finland Oy Kai Kalima WSP Finland Oy Joel Gustafsson, siht. WSP Finland Oy 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen Hämeenkyrön kunnan kunnanjohtaja Antero Alenius toivotti läsnäolijat tervetulleeksi ja avasi kokouksen. Puheenjohtaja esitteli viime kokouksen muistion. Kokouksen sihteerinä toimi Joel Gustafsson. 2. Tarkistetut hinnat Lujatalo Oy:n edustaja on todennut, että tarjoukseen sisällytetty hinta on pitänyt sisällään laskuvirheen, joka on korjattu ja toimitettu kunnalle (liite 1). Lemminkäisen ja YIT:n tarjoushintataulukot ovat liitteinä 3 ja Laadullisen arvioinnin perusteet Mall: Allmän - Stående dot ver 1.0 Työryhmä on tässä kokouksessa palauttanut mieleen arvosteluperusteet ja arvosteluasteikon, jotka ovat kirjattu tarjouspyyntöön, jonka jälkeen vertailutaulukkoon kirjattiin arviointipisteet ja niiden yhteenlasku tarkistettiin. 4. Laadullinen arviointi 1A) Suunnitelmien ja oppimisympäristön nykyaikaisuus ja innovatiivisuus Lemminkäinen Oy: 6 pistettä, hieman odotusarvon ylittävä. Sanalliset perustelut: Muotokieli on nykyaikainen ja innovatiivinen. Tilojen erottaminen modernia, eri toiminnot omissa kokonaisuuksissaan.

18 2 (6) Lujatalo Oy: 5 pistettä, odotusarvoa vastaava. Sanalliset perustelut: Opetustilat innovatiiviset ja nykyaikaiset, mutta rakennuskokonaisuus tiloiltaan perinteinen. YIT Oy: 8 pistettä, odotusarvon huomattavasti ylittävä hyvä ehdotus. Sanalliset perusteet: Ehdotus selvästi innovatiivisin ja nykyaikaisin. On suunniteltu käytettäväksi uusinta tekniikkaa. Sisälsi hyvän innovaatioiden listan ja maalämmön hyödyntämisen. 1B) Tilojen suunnitteluratkaisujen toiminnallisuus (sisältäen keittiösuunnitelman) ja ympäristön virikkeellisyys Lemminkäinen Oy: 6 pistettä, hieman odotusarvon ylittävä. Sanalliset perustelut: Pihan muodot ja välineet hyvät sekä kasvillisuuden hyväksikäyttäminen hyvää. Näyttävä julkisivu ja hyvä julkisivumateriaali. Lujatalo Oy: 7 pistettä, odotusarvon selvästi ylittävä. Sanalliset perustelut: Käyttäjien kommenttien puolesta paras ja toimivin tilakokonaisuus. Toimiva liikuntasali ja näyttämö. Päivähoidon tilat tarkoituksenmukaiset. YIT Oy: 5 pistettä, odotusarvoa vastaava. Sanalliset perusteet: Selkeä muoto, oppilashuolto ja hallinto eritetty, mutta piha tavanomainen. Käyttäjien kommentit kriittisiä toiminnallisuuden suhteen. 1C) Tilojen monikäyttöisyys ja muunneltavuus Lemminkäinen Oy: 7 pistettä, odotusarvon selvästi ylittävä. Sanalliset perustelut: Runkorakenne sallii muunneltavuuden rakenteellisesti. Siirtoseinien käyttö helppoa. Lujatalo Oy: 5 pistettä, odotusarvoa vastaava. Sanalliset perustelut: Opetustilat muunneltavissa, mutta muut tilat vaikeammin, koska rakennus on syvärunkoinen ja ns. kankea. YIT Oy: 9 pistettä, erittäin hyvä ehdotus. Sanalliset perusteet: Rakennus erittäin muunneltavissa, liikunta- ja lehtisalin sekä kirjaston yhdistäminen tapahtuma-aukioksi on helppoa. Lopputuloksena näyttävä yhdistetty tila.

19 3 (6) 1D) Liikenteelle ja huoltoajolle sekä pysäköinnille varatut alueet ja ratkaisuehdotuksen esteettömyys ja muut turvallisuusnäkökohdat Lemminkäinen Oy: 6 pistettä, hieman odotusarvon ylittävä. Sanalliset perustelut: Rakennuksen sisällä ei tasoeroja, liikenneratkaisut ovat hyvät. Rakenteen sisällä kulkevat vesijohdot ovat suojaputkessa. Lujatalo Oy: 6 pistettä, hieman odotusarvon ylittävä. Sanalliset perustelut: Iltakäyttö erotettu ja ohjattu hyvin. Suuret pysäköintialueet. YIT Oy: 8 pistettä, odotusarvon huomattavasti ylittävä hyvä ehdotus. Sanalliset perusteet: hyvin eriytetty huoltoliikenne ja hyvä hissiratkaisu. Rakenteen sisällä kulkevat vesijohdot ovat suojaputkessa. Erillinen onnistunut purkusuunnitelma ja talotekniikka yhdessä tilassa. Katto suunniteltu tehtäväksi elementeistä, jolloin rakenteen kastumisen vaara on minimoitu. 2. Palvelusuunnitelmakokonaisuuden, joka sisältää ehdotuksen laadunvarmistuksesta, sisältö (palvelujakson projektisuunnitelma) ja sen arviointi Lemminkäinen Oy: 8 pistettä, odotusarvon huomattavasti ylittävä hyvä ehdotus. Sanalliset perustelut: Erittäin kokenut ryhmä. Raportointi tilaajalle onnistunut. Toiminnan osalta hyvä kuvaus. Lujatalo Oy: 5 pistettä, odotusarvoa vastaava. Sanalliset perustelut: Yhteistyö tilaajan kanssa kuvattu riittämättömästi. YIT Oy: 9 pistettä, erittäin hyvä ehdotus. Sanalliset perusteet: Ohjausryhmä kytketty onnistuneesti yhteistyöryhmään. Laatuorganisaatio on kuvattu erikseen lisäksi ehdotus sisältää perehdyttämissuunnitelman. Ryhmä varsin kokenut. 3. Rakennuksen energiataloudelliset ansiot Lemminkäinen Oy: 10 pistettä, erinomainen ehdotus. Sanalliset perustelut: Laskennassa pisteytetty ainoastaan E-luku. Lujatalo Oy: 10 pistettä, erinomainen ehdotus.

20 4 (6) Sanalliset perustelut: Laskennassa pisteytetty ainoastaan E-luku. YIT Oy: 10 pistettä, erinomainen ehdotus. Sanalliset perusteet: Laskennassa pisteytetty ainoastaan E-luku. 4. Rakennuksen ja sen sijoittelun kaupunkikuvalliset ansiot ja sen soveltuvuus ympäristöön sekä sisätilojen luonne ja viihtyvyys (kunnanarkkitehdin lausunnon mukaan) Lemminkäinen Oy: 9 pistettä, erittäin hyvä ehdotus. Sanalliset perustelut: Rakennuksen arkkitehtuuri varmaa ja rauhallista ilman turhia kikkailuja. Muoto tyypillinen nykyaikainen kouluratkaisu, jossa toiminnot omissa siivissään. Erityisen hyvä pihasuunnitelma, kolmikon parhaat piha-alueet Liikenne ja huolto toimii hyvin, tosin saattoliikenne alueella voisi olla esim. vinoparkit näin isolla päiväkodilla 10 ap liian vähän? Kirjasto hyvin saavutettavissa, mutta ei korostuneessa asemassa vaan tasa-arvoinen muihin toimintoihin nähden. +materiaalivalinta erittäin hyvä. +Rakennuksen pääjulkisivu sijoitettu kaupunkikuvallisesti hyvin Kyrönsarventien varteen +urheilukentän sijainti +huolto tapahtuu yhden siiven kautta. +eri osat helppo rajata ja vaikka muuttaa/laajentaa, mahdollinen toteuttaa osissa. -rakennusta kokonaisuutena vaikeampi hahmottaa Lujatalo Oy: 2 pistettä, huomattavasti alle odotusarvon Sanalliset perustelut: Rakennuksen massoittelu ja hahmon muodon hakeminen sarvesta ei perusteltua. -Muotoa ei ole saatu ilmenemään pohjassa eikä muuallakaan arkkitehtuurissa. -Menneen ajan postmodernismia, epämääräisten muotojen kokoelma. -Ehdotuksessa valtavat pysäköintialueet, pienet suunnitellut piha-alueet. Silti huoltoväylä kulkee pääparkkipaikan läpi keskellä rakennusta ja tontin keskipistettä. -Pohjapiirros vaikealukuinen, heikot havainnekuvat. -Rakennus on syvärunkoinen ja kankea, kaikkea ei voi kalusteilla korvata. -Pääjulkisivu Kyrönsarventielle betoniseinää, jossa yksi iso ikkuna. Riippuu paljon taideteoksen laadusta miltä näyttää. YIT Oy: 7 pistettä, odotusarvon selvästi ylittävä. Sanalliset perusteet: +Arkkitehtonisesti selkeä hahmo, helppo hahmottaa ja orientoitua. Selkeä julkinen rakennus ja kaupunkikuvallisesti hieno lisä Kirkonkylälle, wow-arkkitehtuuria

Ennen kokousta juhlistamme Monitoimikeskuksen hankkeen alkamista. Paikalla ovat sivistysjohtaja Kati Halonen ja tekninen johtaja Satu Hyötylä.

Ennen kokousta juhlistamme Monitoimikeskuksen hankkeen alkamista. Paikalla ovat sivistysjohtaja Kati Halonen ja tekninen johtaja Satu Hyötylä. ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 13/2014 Kokousaika 8.9.2014, klo 17.25 19.37 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 96-99 Ennen kokousta juhlistamme Monitoimikeskuksen hankkeen alkamista. Paikalla ovat sivistysjohtaja

Lisätiedot

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 8/2014 Kokousaika 5.5.2014, klo 18.35 19.05 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 59-65 Asialista H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 H 60 H 61 H 62 KYRÖSKOSKENHARJUN

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA VALTUUSTON KOKOUS 2/2015 Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 5-10 Asialista V 5 Luottamushenkilö; valtuutettu Perkiömäki... 12 V

Lisätiedot

VALTUUSTON KOKOUS 3/2015. Kokousaika 15.6.2015, klo 15.00 18.05. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 11-22. Asialista

VALTUUSTON KOKOUS 3/2015. Kokousaika 15.6.2015, klo 15.00 18.05. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 11-22. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA VALTUUSTON KOKOUS 3/2015 Kokousaika 15.6.2015, klo 15.00 18.05 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 11-22 Asialista V 11 V 12 V 13 Hyvinvointikertomus; kuntalaisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 17/2014. Kokousaika 10.11.2014, klo 16.30 18.00. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 123-125. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 17/2014. Kokousaika 10.11.2014, klo 16.30 18.00. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 123-125. Asialista ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 17/2014 Kokousaika 10.11.2014, klo 16.30 18.00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 123-125 Asialista H 123 Kunnan pankkitilien käyttöoikeus...335 H 124 Hyvinvointikertomus;

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015. Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 31-37. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015. Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 31-37. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015 Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 31-37 Asialista H 31 Antolainojen takaisinmaksuehdot... 65 H 32 Edustajan

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 12-18 Asialista H 12 Haja-alueen viemäriverkoston suunnitelmat ja rakentaminen... 30 H 13

Lisätiedot

VALTUUSTON KYSELYTUNTI klo 17.30 valtuustosalissa.

VALTUUSTON KYSELYTUNTI klo 17.30 valtuustosalissa. HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA VALTUUSTON KOKOUS 1/2014 Kokousaika 17.2.2014, klo 18.00 - Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 1-5 VALTUUSTON KYSELYTUNTI klo 17.30 valtuustosalissa. Kyselytunnilla jatketaan

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 1.4.2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 1.4.2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 1.4.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 3/2014 Kokousaika 1.4.2014, kello 18.00 20.30 Paikka Tekninen toimisto Asiat :t 13-26 Asialista: 13 KUNTA-ALAN ENERGIAOHJELMAAN

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA 28.6.2013 1(5) TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI

LAUKAAN KUNTA 28.6.2013 1(5) TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI LAUKAAN KUNTA 28.6.2013 1(5) Tekninen osasto TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI Tilapalvelu TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖ TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖSUUNNITTELUSTA Laukaan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne sähkösuunnittelutehtävistä

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 105 Tekninen lautakunta 6/2013. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone

HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 105 Tekninen lautakunta 6/2013. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone PÖYTÄKIRJA 105 Tekninen lautakunta 6/2013 KOKOUSAIKA Tiistai 6.8.2013, klo 18.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET pj Pekka Hakala X vj Mikko Ahola

Lisätiedot

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille ESCO Hankinnat Säästöt Energiatehokkuus ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille 11/2012 Esipuhe Tässä raportissa käsitellään ESCO-hankinnan erityispiirteitä laajoissa, useita rakennuskohteita

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus AIKA 20.08.2013 09:00-11:50 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Tekninen lautakunta 1/2014. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone

HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Tekninen lautakunta 1/2014. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone PÖYTÄKIRJA 1 Tekninen lautakunta 1/2014 KOKOUSAIKA Tiistai 21.1.2014, klo 18.40 20.55 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone Talousjohtaja Tiina Paloranta ja it-asiantuntija Minna Peltola

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu 1 KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva Teknillinen korkeakoulu 2 Sisältö 1. Johdanto... 4 OSA I Operatiivisen kiinteistöjohtamisen hankintaprosessi...

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2015. Kokousaika 26.1.2015, klo 16.30 18.30. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 11-19. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2015. Kokousaika 26.1.2015, klo 16.30 18.30. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 11-19. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 2/2015 Kokousaika 26.1.2015, klo 16.30 18.30 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 11-19 Asialista H 11 Maanhankinta; Perämoisio-niminen tila Hämeenkyrön

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Liite 1/kh 30.5.2011 204 Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Lohjan kaupungin hankintatyöryhmä 24.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN HANKINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Mitä tarkoitetaan hankinnalla?...

Lisätiedot

1. PORVOON KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIEN ELINKAARITOTEUTUS

1. PORVOON KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIEN ELINKAARITOTEUTUS Hankekuvaus 1(10) 1. PORVOON KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIEN ELINKAARITOTEUTUS 1.1. Yleistä Porvoon kaupunki aikoo hankkia neljä päiväkotia; Omenatarhan, Ylä Haikkoon, Aurinkopellon ja Peiponpesän päiväkodit elinkaaritoteutuksella.

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013 AIKA Maanantai 10.6.2013 kello 16.00 21.03 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA liite 4, yh 27.10.2010 asia 13 167 1 (35) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Liittyen 1.6.2010 voimaan tulleisiin muutoksiin hankintalaissa (30.3.2007/348) Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa 27.10.2010

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 5/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Torstai 29.6.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 48 89 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ALUSTAVA LUONNOS JÄTKÄSAAREN BUNKKERIN TOTEUTUSKILPAILU. Alustava hankekuvaus

ALUSTAVA LUONNOS JÄTKÄSAAREN BUNKKERIN TOTEUTUSKILPAILU. Alustava hankekuvaus JÄTKÄSAAREN BUNKKERIN TOTEUTUSKILPAILU Alustava hankekuvaus xx.x.2014 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TOTEUTUSMENETTELY... 1 2 YLEISTÄ... 3 2.1 Jätkäsaaren alue ja sen rakentuminen... 3 2.2 Bunkkerin kiinteistö ja

Lisätiedot

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/15 1 Kirkkoneuvosto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/15 1 Kirkkoneuvosto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/15 1 Kokoustiedot Kokousaika maanantai 26.1.2015 klo 18:00 19:30 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät Muut Varsinaiset

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 SISÄLLYSLUETTELO 109 JUUPAJOEN KUNNAN OMAVELKAINEN TAKAUS JUUPAJOEN LÄMPÖ OY:N LAINALLE... 258 110 JUUPAJOEN KUNNAN HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTTAMINEN/HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN...

Lisätiedot

KH 133 Siuntion kunnan julkisten alueiden hoitourakoiden hankinta ajalle 1.9.2015-31.8.2018 (+ 1 optiovuosi)

KH 133 Siuntion kunnan julkisten alueiden hoitourakoiden hankinta ajalle 1.9.2015-31.8.2018 (+ 1 optiovuosi) nro 8/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 116 KH 117 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta KH 118 Kaavoitusohjelma vuosille 2015 2021 KH 119 KH 120 Maa-alueen vuokraaminen n Monitoimihalli Oy - Sjundeå Allaktivitetshall

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 1 MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 30.1.2015 Työryhmä: Hannu Seppälä Pekka Savolainen Soile Karhinen SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 1.1 Ohjeiden tarkoitus... 1 1.2

Lisätiedot

29 Talouden toteutuminen maaliskuu 2015 ja konsernin tuloslaskelma ja tase 31.12.2014

29 Talouden toteutuminen maaliskuu 2015 ja konsernin tuloslaskelma ja tase 31.12.2014 Mäntyharju Pöytäkirja 3/2015 1 (38) Aika 12.05.2015, klo 17:00-18:13 Paikka Mäntyharjun kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 28 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot