Kilpauintitoiminnan opas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kilpauintitoiminnan opas"

Transkriptio

1 1 Uimaseura Kangasalan Kuohu (UKK) Kilpauintitoiminnan opas Uimareille ja heidän vanhemmilleen, valmentajille sekä muille seuran toimintaan osallistuville

2 2 Prologi Suomen kunniakkaan ja menestyksekkään uintiurheilun syntysanat lausuttiin vuonna 1906 jolloin Suomen Uimaliitto ry perustettiin. Suomen Uimaliiton missio on uimataidon edistäminen. Tarkoituksena on, että harrastajat saavat siitä elinikäisen pääoman ja halvan henkivakuutuksen meidän tuhansien järvien maassamme. Yhtä tärkeänä osana uimaliiton toimintaa on taata kilpaileville uintiurheilijoille mahdollisuus saavuttaa myös kansainvälistä menestystä. Uimaseura Kangasalan Kuohu (UKK) on maaliskuussa 2009 perustettu kilpauintiin keskittynyt seura. UKK:n Lähtökohtana seuran perustamisesta lähtien on ollut lisätä kangasalalaisten - lasten, nuorten ja aikuisten - hyvinvointia liikunnan, erityisesti kilpauinnin keinoin: uinti osaksi etenkin nuorten monipuolista liikuntaa urheilullinen elämäntapa, myös isompana! seura tarjoaa polun / radan edetä huipputasolle kilpauimarina Kilpauintitoiminnan oppaan tarkoituksena on avata näitä toimintamme kulmakiviä ja kertoa tarkemmin seuramme jokapäiväisestä toiminnasta ja toimijoista. Antoisia lukuhetkiä - uintiterveisin Panu Hagström puheenjohtaja Tämä opas on apuväline seuran nostamiseksi uudelle huippu- uinnin tasolle. Tämä on pohja kilpauimareille, jota pystymme yhdessä muokkaamaan vuosien varrella lopulliseen muotoonsa. Tämän oppaan tarkoituksena on tehostaa ja yhdistää seuramme toimintoja. Tämä on tarkoitettu johtokunnalle, valmentajille, vanhemmille ja tietysti kilpauimareille. Tärkeimpinä tavoitteina on tiedotuksen parantaminen sekä yhteisten sääntöjen laatiminen niin, että pystymme mahdollisimman hyvin kohtelemaan kaikkia uimareita tasapuolisesti. Olemme uinnin erikoisseura, joten meillä on vastuu niin uintitaidon, kuin kilpauinninkin kehittämisessä kunnassamme. Toiveena on myös saada uimareiden vanhempia aktivoitumaan seuran toimintaan mukaan. Uimaseura Kangasalan Kuohussa on tätä kirjoittaessa noin 320 uimaria kilparyhmistä harrasteryhmiin, joten haastetta löytyy, nyt ja tulevaisuudessa. Olemme kasvava seura, joka vankalla osaamisella ja tasokkaiden uimareiden ansiosta olemme nousseet valtakunnallisesti varteenotettavien uimaseurojen rinnalle. Johtokunnan puolesta, Terveisin, Pia Nyman-Aro seuratyöntekijä

3 3 SISÄLLYSLUETTELO 1 SEURAN ESITTELY ORGANISAATIO Johtokunta Valmennus- ja kilpailujaosto Valmentajat Vastuuvalmentajat Apuvalmentajat Viestintä- ja markkinointi Tiedottaja Kilpailusihteeri (valitaan omiin kisoihin tapauskohtaisesti) Varustevastaava KILPAUINTIRYHMIEN TOIMINTA Valmennustoiminta Leiritoiminta Kilpauintiryhmät, niiden ikärakenne ja siirtymävaiheet Poissaolot Myöhästyminen Paikallaolo harjoituksissa KILPAILUTOIMINTA Kilpailukäytännöt Kilpailulisenssi Kilpailuihin ilmoittautuminen Yhteiskuljetus Ruokailut ja majoitus JÄRJESTYS- JA KÄYTTÄYTYMISSÄÄNNÖT PÄIHDESÄÄNNÖT Anti-doping OHJEET PULMATILANTEISIIN MAKSUKÄYTÄNNÖT Jäsenmaksu Harjoitusmaksut Perhealennus Kilpailulisenssi Muut kulut YHTEYSTIETOJA LOPUKSI... 16

4 4 1 SEURAN ESITTELY Uimaseura Kangasalan Kuohu ry on kilpauintiseura, joka aloitti toimintansa 2009 Kangasalan uimahallissa. Lähtökohtana on lisätä seuran jäsenten hyvinvointia kilpauinnin ja siihen liittyvän harjoittelun myötä. Seuran tavoitteena ovat seuraavat asiat: uinti osaksi etenkin nuorten monipuolista liikuntaa urheilullinen elämäntapa seura tarjoaa mahdollisuuden edetä huipputasolle kilpauimarina Seuran toimintaa rahoitetaan kausimaksuilla, omilla kilpailuilla, talkoilla ja yhteistyökumppaneiden tuen avulla. 2 ORGANISAATIO Tässä oppaassa määritelty vastuutaho voi tarvittaessa delegoida yksittäisen tehtävän jonkun muun hoidettavaksi, mutta on kuitenkin vastuussa siitä, että kyseinen tehtävä tulee hoidetuksi. 2.1 Johtokunta Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksessa valittava johtokunta. Johtokunnan toimikausi on vuosikokousten välinen aika ja henkilöiden toimikausi kestää kaksi vuotta. Johtokunnan jäsenten yhteystiedot löytyvät kohdasta 9. Johtokunta määrittelee tarvittavat jaostot ja toimikunnat seuran toiminnan sujumiseksi. 2.2 Valmennus- ja kilpailujaosto Valmennus- ja kilpailujaosto on johtokunnan alaisuudessa toimiva valmennus- ja kilpailutoiminnasta vastaava elin, jonka tekemiin päätöksiin on johtokunnalla oikeus tehdä tarvittaessa muutoksia. Uimaseura Kangasalan Kuohun johtokunta valitsee valmennus- ja kilpailujaostoon kalenterivuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja tarvittavan määrän jäseniä. Jaostoon kuuluu vähintään kaikkien lisenssiuimariryhmien vastuuvalmentajat. Johtokunta nimeää Valmennus- ja kilpailujaoston puheenjohtajan, joka toimii samalla yhteyshenkilönä jaoksen ja johtokunnan välillä. Valmennus- ja kilpailujaoston puheenjohtajalla on oikeus olla valmentajapalavereissa sekä tarvittaessa itse kutsua valmentajapalaveri koolle.

5 5 Valmennus- ja kilpailujaostolla on oikeus pyytää valmentajilta raportteja toiminnastaan. Valmennus- ja kilpailujaosto laatii vuosittain esitykset johtokunnan hyväksyttäväksi: - yhdistykselle Pitkän, Keskipitkän ja Lyhyen Tähtäimen Suunnitelmat - kilpailutoiminnan ja budjetin - valmentajien koulutussuunnitelman ja - budjetin - toimitsijoiden koulutussuunnitelman ja budjetin - tarvittavat ratatila suunnitelmat ja leirivaraukset Valmennus- ja kilpailujaosto seuraa suunnitelmien toteumista sekä täydentää ja muuttaa niitä tarvittaessa kauden aikana Valmennus- ja kilpailujaos esittää johtokunnalle tarpeet valmentajien määrästä, palkkauksesta ja erottamisesta. Valmennusjaosto vastaa: - kilpailujen järjestämisestä yhteistyössä muiden jaosten kanssa - leiritystoiminnasta ja sen suunnittelusta - valmentajien kouluttamisten toteutuksesta - toimitsijoiden kouluttamisesta - harjoitusvuorojen käytöstä - apuvalmentajien listaamisesta - masters toiminnasta - ryhmissä harjoittelevien lisenssiuimareiden listoista - jaosto päättää ryhmäsiirroista ylös ja alaspäin yhteistyössä vastuuvalmentajan kanssa - ryhmästä erottamisesta - muista seuroista tuleviin uimareihin täytyy hakea hyväksyntä johtokunnalta - tarvittavista rankaisutoiminnoista kurinpitotapauksissa, jotka kohdistuvat uimariin, valmentajaan tai toimitsijaan sekä raportoi niistä johtokunnalle. Kurinpitotapauksissa valmennusjaosto ensin kuulee kaikkia osapuolia. Rangaistuksia voidaan myös yhdistää ja ne tehdään aina kirjallisena. Rangaistukset: - varoitus - määräaikainen harjoituskielto - määräaikainen kilpailukielto - määräaikainen toimitsija / valmentaja kielto - esitys yhdistyksestä erottamisesta johtokunnalla 2.3 Valmentajat Valmentajat allekirjoittavat valmentajasopimukset, joilla hyväksyvät seuran pelisäännöt. Yhteystiedot löytyvät kohdasta 9.

6 2.3.1 Vastuuvalmentajat Vastuuvalmentajan tehtävänä on - vastata käytännön valmentamisesta - päättää ryhmän kokoonpanosta, esittää ryhmäsiirrot (ei voi erottaa ryhmästä, ilman valmennusjaoston hyväksyntää) - tilata harjoituskortit - tehdä ryhmän kausisuunnitelma, vastata harjoitusohjelmien laatimisesta - seurata ja ylläpitää läsnäolotilastoa - seurata ryhmänsä tuloskehitystä ja ennätyksiä - suunnitella kilpailukalenteri- ja kisabudjetti yhteistyössä valmennusjaoksen ja muiden valmentajien kanssa - hoitaa ryhmänsä ilmoittautumiset kilpailuihin - ilmoittaa ryhmänsä kisoihin ja leireihin liittyvät tiedot kilpailusihteerille ja rahastohoitajalle - käydä ryhmänsä mukana kilpailuissa - hoitaa ryhmänsä tiedottamisen ja vanhempainillat - vastata Octoon liittyvistä asioista - vastata viestien järjestyksestä ja viennistä Octoon yhdessä muiden valmentajien kanssa - oppilaitokseen tai urheiluakatemiaan yhteydenpito - huolehtia anti-doping tietoisuudesta - vastuuvalmentajalla on oikeus kutsua koolle valmentajapalaveri ja ilmoittaa sen ajankohdasta valmennusjaoksen puheenjohtajalle Apuvalmentajat - toimivat yhteistyössä vastuuvalmentajien kanssa - toimia vastuuvalmentajan sijaisena tämän ollessa estynyt 2.4 Viestintä- ja markkinointi Johtokunta valitsee viestintään kalenterivuodeksi kerrallaan vastuuhenkilöt. Viestintävastuut: - www sivujen ylläpidosta ja ajantasaisuudesta - sosiaalisen median ylläpidosta - seuran sisäisestä tiedottamisesta - lehdistöön tai muihin viestintäkanaviin lähetetyistä jutuista omasta julkaisutoiminnasta (lehdet, mainokset, kisojen lähtölistat jne julkaisut) - mainosten hankinnan organisoinnista - julkaisujen jakelun organisoinnista Seuran virallinen tiedotuskanava on seuran Internet-sivusto Sosiaalisessa mediassa tiedotuskanavana toimii seuran Facebook-sivusto. Ryhmän vastuuvalmentaja tiedottaa uimareilleen sekä heidän vanhemmille sähköpostitse, whatsapp tai tekstiviestein. Seura tiedottaa myös uimahallin ilmoitustaululla sekä sähköpostitse.

7 Tiedottaja Tiedottajan tehtävänä on: - vastata seuran sisäisestä tiedottamisesta (vastuuvalmentajien ja johtokunnan kanssa) - vastata tarpeellistenet tiedotteidenet ja lehtijuttujen laadinnasta - laittaa seuran sivuille tulokset - seuraa ja päivittää seuraennätyksiä Kilpailusihteeri (valitaan omiin kisoihin tapauskohtaisesti) Johtokunta valitsee kilpailusihteerin omiin kisoihin tapauskohtaisesti. Valmennusjaosto määrittelee järjestettävät allaskisat ennen kisoja (time trial) 2 kuukautta ja kansalliset 6kk. Kilpailusihteerin tehtävänä on: - järjestää seuran omien kisojen tulospalvelun - organisoida kisoihin tuomarit ja muut toimitsijat - lähettää kilpailukutsut muihin seuroihin Hallin käytöstä sovitaan tarvittaessa yhdessä seuran halliyhteyshenkilön kanssa Varustevastaava Varustevastaavan tehtävänä on: - vastata seuran varustehankinnoista (vastuuvalmentajien ja johtokunnan kanssa) - organisoida seuravaatteiden tilaukset ja toimitukset säännöllisesti - varustehankintoihin liittyvä sponsoreiden hankinta 3 KILPAUINTIRYHMIEN TOIMINTA 3.1 Valmennustoiminta Jokaisen seuran kilpauimarin tulee kuulua johonkin valmennusryhmään. Seurassamme toimii useita eritasoisia kilpauintiryhmiä, jotka elävät vuosittain uimareiden tason ja ratavuorotilanteen mukaan. Vastuuvalmentaja vastaa ryhmän kokoonpanosta sekä kausisuunnitelmasta. Ryhmäkohtaiset asiat tulee aina ensisijaisesti hoitaa vastuuvalmentajan kautta. Jos ryhmän tai valmentajan toiminnassa on ongelmia, toivomme että uimari/vanhempi ottaa suoraan yhteyttä valmennusjaoksen puheenjohtajaan kirjallisesti, jolloin asia käsitellään ja viedään tarvittaessa johtokunnan käsittelyyn. Näin valmentajille sekä uimareille suodaan mahdollisimman hyvä harjoittelurauha. Valmentajien ja valmennusjaoksen yhteystiedot ovat tässä oppaassa (kohta 9.) sekä löytyvät seuran Internet-sivustolta. Uimaseura Kangasalan Kuohussa toteutetaan valmennuksen tasojärjestelmää, jossa uimarin ura etenee asteittain ryhmissä eteenpäin kohti I- ryhmää. Näin ollen valmentajat pysyvät paikoillaan valmentaen pääsääntöisesti aina samantasoisia uimareita. Kaikkien uimareiden kohdalla pyritään varmistamaan elämän eri

8 osa-alueiden mutkaton yhteensovittaminen ja luomaan tasapaino opiskelun ja harjoittelun välille. Ryhmien valmentajat määrittelevät jokaiselle uimarille tasonsa mukaisen harjoitusryhmän. Seuran tavoitteena on luoda puitteet ja antaa työkalut jokaiselle huipulle tähtäävälle lapselle ja nuorelle uimarille. Seura pyrkii edistämään kilpauintia ja takaamaan uimareille laadukkaan ja johdonmukaisen, huipulle tähtäävää harjoitteluympäristön Leiritoiminta Osana valmennusta Uimaseura Kangasalan Kuohu järjestää uimareilleen eritasoisia leirejä. Vastuuvalmentajat tiedottavat uimareilleen leireistä. Uimarit vastaavat leirin kustannuksista itse. Valmentajat tiedottavat suunnitelluista leireistä ja sen kustannuksista hyvissä ajoin ja pyytävät sitovan ilmoittautumisen tiettyyn päivämäärään mennessä. 3.3 Kilpauintiryhmät, niiden ikärakenne ja siirtymävaiheet Uimarit allekirjoittavat uimarisopimukset, joilla hyväksyvät seuran pelisäännöt. 1. I- ryhmä 2. II- ryhmä 3. III- ryhmä 4. IV- ryhmä 5. V- ryhmä Ryhmien ikärakenne ja siirtymävaiheet Uimarin urapolku on suunniteltu siten, että kukin ryhmä on ikä- ja tasorakenteeltaan mahdollisimman tasainen.. Eteneminen tapahtuu ikärakennetta, mukaillen, jolloin harjoittelun määrä ja teho kasvaa ikäryhmän mukaisesti.. Kilparyhmä V Tytöt 8-9 vuotiaat ja pojat 9-10-vuotiaat harjoituksia 3 kerta/viikko Ryhmän koko max 16 uimaria (2 rataa käytössä) Valmentajat yhdessä päättävät lopullisista ryhmäsiirroista Siirtyminen kilparyhmä IV vaatii motivaatiota ja valmiutta harjoitella ajallisesti ja määrällisesti enemmän sekä henkisiä valmiuksia kovatehoisempaan harjoitteluun Siirtyvän uimarin tulee olla tasoltaan vähintään seuraavan ryhmän keskitasoa, jolloin varmistetaan uimarin motivaatio ja jaksaminen Kilparyhmä IV Tytöt 9-10-vuotiaat ja pojat vuotiaat harjoituksia 4 kerta/viikko Nuorin Rollo-ikäluokka. Ryhmäkoko max 16 uimaria (2 rataa käytössä) Valmentajat yhdessä päättävät lopullisista ryhmäsiirroista Siirtyminen kilparyhmä III vaatii motivaatiota, valmiutta harjoitella ajallisesti ja määrällisesti enemmän sekä tavoitteellisuutta.

9 Siirtyvän uimarin tulee olla tasoltaan vähintään seuraavan ryhmän keskitasoa, jolloin varmistetaan uimarin motivaatio ja jaksaminen Kilparyhmä III Tytöt vuotiaat ja pojat vuotiaat harjoituksia 5 kerta/viikko Rollo ikäiset Ryhmä koko max 14 uimaria (2 rataa käytössä) Valmentajat yhdessä päättävät lopullisista ryhmä siirroista Siirtyminen II vaatii motivaatiota, tavoitteellisuutta, valmiutta harjoitella ajallisesti ja määrällisesti enemmän, sekä vastuunottamista omasta harjoittelusta. Kilparyhmä II Tytöt vuotiaat ja pojat vuotiaat harjoituksia 6 kerta/viikko Rollo ja IKM ikäiset Ryhmä koko max 12 uimari (2 rataa käytössä) Valmentajat yhdessä päättävät lopullisista ryhmäsiirroista Kilparyhmä I NSM ja SM ikäiset uimarit, alkuvaiheessa myös IKM-ikäiset/-tasoiset harjoituksia 7 kerta/viikko Ryhmä koko max 8-10 uimaria Valmentajat yhdessä päättävät lopullisista ryhmäsiirroista Poissaolot Jos uimari tietää olevansa poissa harjoituksista sairauden tai muun menon takia, tulee siitä ilmoittaa vastuuvalmentajalle joko puhelimitse tai sähköpostitse. Jos sairaus/vamma johtuu uintiharjoittelusta tai vaikuttaa uintiharjoitteluun, kannattaa hoitavalta lääkäriltä pyytää kirjallinen selvitys vamman/sairauden tyypistä/jatkotoimenpiteistä/vaikutuksista harjoitteluun. Tällöin vamman/sairauden uusiutumisriski pienenee oleellisesti. 3.5 Myöhästyminen Jatkuva/tahallinen myöhästely tai yli 20 min myöhästyminen harjoituksista katsotaan poissaoloksi. Harjoituksiin myöhässä tuleminen häiritsee sekä muiden uimareiden harjoitusta että koko harjoituksen sujuvaa läpivientiä, koska valmentaja joutuu ohjaamaan erikseen osan harjoituksesta myöhästyneille. 3.6 Paikallaolo harjoituksissa Seuramme johtokunta on asettanut kilpauintiseurana ja ratavuorotilanteesta johtuen ryhmäkohtaiset ja yksilölliset paikallaolovelvoitteet, joihin uimarin tulee sitoutua. Läsnäolo tarkastetaan tietyn väliajoin ja jos uimari ei ole saavuttanut sovittua tasoa, arvioidaan tilanne yhdessä uimarin ja hänen huoltajansa sekä ryhmän vastuuvalmentajan kanssa mahdollisine toimenpiteineen. Taso perustuu kykyymme seurana tuottaa hyviä kilpauimareita sekä ylläpitää ryhmässä mahdollisimman korkea harjoitteluilmapiiri. Jos uimari ei täytä ryhmän vaatimuksia arvioidaan hänen kykynsä/mahdollisuutensa kehittyä

10 10 uimarina ja valitaan sen mukaisesti hänelle sopiva ryhmä. Sairaana ei saa osallistua harjoituksiin ja uimarin sairastuessa asiasta tuleekin ilmoittaa vastuuvalmentajalle. 4 KILPAILUTOIMINTA 4.1 Kilpailukäytännöt Seuramme on kilpauintiseura, ja kilparyhmässä harjoittelevan uimarin tulee kilpailla. Kilpailukalenterissa on määritelty kunkin ryhmän kisat. Valmentajan tavoite on valmentaa uimareista hyviä uimareita ja kannustaa uimaria parhaaseen tulokseen. Sekä uimarin että valmentajan paras ja helpoin tapa mitata harjoittelun laatua ja tasoa, on itse kilpailut. Tästä valmentajat näkevät mihin pitää seuraavissa harjoituksissa tähdätä ja panostaa. Kauden aikana on kansallisia ja kansainvälisiä kilpailuja missä mittaamme tasoamme. Myös arvokilpailut kuuluvat kausisuunnitelmaan jokaisella uimarilla Kilpailulisenssi Kunkin kilpailevan uimarin on lunastettava pakollinen Suomen Uimaliiton kilpailulisenssi, joka on voimassa yhden kauden kerrallaan( ). Lisenssi on lunastettava viimeistään 14 päivää ennen ensimmäisiä kilpailuja. Ilman lisenssiä ei voi kilpailla. Lisenssi sitouttaa kilpaurheilijat noudattamaan Suomen Uimaliiton, ADT:n ja WADA:n sääntöjä. Seuran johtokunta edellyttää, että kaikilla isossa altaassa harjoittelevilla kilparyhmiin kuuluvilla uimareilla on oltava lisenssi maksettuna. Kilpailulisenssin hankkii jokainen uimari vuosittain kuluvalle kilpailukaudelle itse. Lisätietoja lisenssiasiasta saa Suomen Uimaliiton kotisivuilta: Kilpailuihin ilmoittautuminen Osallistumisesta tulee aina sopia vastuuvalmentajan kanssa. Oletusarvona on että uimari osallistuu kilpailuihin ja mahdollisesta esteestä ilmoitetaan annettuun päivämäärään mennessä, mikäli kyseessä ei ole sairastapaus. Sairastapauksesta ilmoitetaan heti kun sairaus ilmenee. Kisat, joihin uimari osallistuu, ovat nähtävissä seuran kisakalenterissa. Seura maksaa kilpailujen ilmoittautumismaksut niiden kilpailujen osalta jotka ovat kilpailu/kausisuunnitelmassa ja mitkä johtokunta on hyväksynyt. Osallistumismaksu voidaan periä tarvittaessa uimarin huoltajilta takaisin, jos hän ilman pätevää syytä ei osallistu sovittuun kilpailuun. Rollo-, IKM-, ja NSM/SM- sekä GP- kilpailuissa peruutus on tehtävä kirjallisesti. Kilpailupaikalla tehtävät peruutukset on toimitettava kirjallisena viimeistään tuntia (1h) ennen kilpailujakson alkua. Vuonna 2015 voimassa olevat peruutusmaksut:

11 Rollo- uinneissa peruuttamattomasta poisjäännistä laskutetaan yhdeksänkertainen ilmoittautumismaksu (63e) Ikäkausimestaruusuinneissa peruuttamattomasta poisjäännistä laskutetaan yhdeksänkertainen ilmoittautumismaksu (63e) NSM/SM- kilpailuissa peruuttamattomasta poisjäännistä laskutetaan yhdeksänkertainen ilmoittautumismaksu (99e) GP- kilpailuissa peruuttamattomasta poisjäännistä laskutetaan yhdeksänkertainen ilmoittautumismaksu (117 ) Yhteiskuljetus Kaikille ulkopaikkakunnille (yli 75 km) suuntautuville kilpailumatkoille, joille uimareita on lähdössä yli 20 hlöä, pyritään järjestämään seuran puolesta yhteiskuljetus (ja mahdollisesti ruokailu). Toivomme kaikkien uimareiden kulkevan yhteiskuljetuksella, niihin kisoihin mihin se on järjestetty. Näin luomme hyvää yhteishenkeä jo kisamatkalla ja opimme tuntemaan toisemme paremmin. Mikäli uimari on ilmoittautunut kuljetukseen ja kuitenkin menee tapahtumaan omalla kyydillä, laskutetaan häneltä silti kilpailukohtainen maksuosuus. Jos kilpailuihin/leirille on kyytien ja/tai majoituksen takia sitova ilmoittautuminen ja tiettyyn päivään mennessä, tulee uimarin ilmoittaa vastuuvalmentajalleen tähän päivämäärään mennessä osallistumisestaan tapahtumaan. Myöhästyneet ilmoittautumiset käsitellään tapauskohtaisesti paikkatilanteen mukaan, kuitenkin sillä olettamuksella, että uimari ei pääse tapahtumaan jälki-ilmoittautuneena. Ilmoittautumisen yhteydessä voidaan kerätä ns. varausmaksu, jota ei palauteta vaikka uimarin matka peruuntuu, ellei peruutus tapahdu (painavan henkilökohtaisen syyn perusteella). Jos sitovasti tapahtumaan ilmoittautunut uimari jää tapahtumasta pois ilman terveydellistä syytä, laskutetaan hänen osuutensa matkan hinnasta täysimääräisenä, vaikka seura vastaisi osasta muiden uimareiden kustannuksista Ruokailut ja majoitus Arvokilpailuihin ja yli päivän kestäviin kisoihin seura varaa hotellihuoneet ja ruokailut uimareille ja valmentajille. Mikäli seuran kiintiössä on vapaita huoneita tarjolla, voidaan ilmoittautumisjärjestyksessä huoneita varata myös vanhemmille. Huoneet ja ruokailut pyritään varaamaan niin että se laskutetaan jälkikäteen toteutuneiden yöpymisten perusteella. Hotellit varataan niistä ketjuista joihin seuralla on laskutussopimus. Ruokailut varataan kaikille uimareille jotka kisoihin osallistuvat, myös iltapala pyritään varaamaan kaikille yhteisesti. Niihin kisoihin mihin seura on varannut yhteiskuljetuksen, tulee uimarin saapua järjestetyllä kyydillä kisapaikalle. Mikäli linja-autossa on tilaa, voidaan ilmoittautumisjärjestyksessä varata paikka myös vanhemmille. Uimareiden ruokailut, majoituskustannukset, matkakustannukset ja leirit, kustantaa uimari itse. Arvokisojen osalta seura tukee uimaria majoitus/ruokailukuluissa matkustussäännön mukaan.

12 12 5 JÄRJESTYS- JA KÄYTTÄYTYMISSÄÄNNÖT Seurassamme toimii aktiivisesti useita harjoitusryhmiä, joissa mukana toimivia (uimari, valmentaja, huoltaja) koskevat samat käyttäytymissäännöt kaikissa seuran toimintaan liittyvissä tapahtumissa (harjoitukset, kilpailut, leirit, sekä muu seuran järjestämä toiminta). Uimahalleissa pätevät uimahallien yleiset järjestyssäännöt, joita on noudatettava. Sääntöjen noudattamista valvoo uimahallin henkilökunta. Jos sääntöjä rikotaan, voidaan rikkojaa huomauttaa tai vakavissa tapauksissa antaa porttikielto uimahallin toimesta. Harjoitusten/kilpailuiden/leirien aikana valmentajat vastaavat ohjauksesta. Valmentajaa pitää tänä aikana kuunnella ja myös totella. Myös valmentajan tulee huomioida kaikkia uimareita tasapuolisesti. Jos uimari häiriköi tai käyttäytyy asiattomasti, voi valmentaja määrätä uimarin ylös altaasta harjoituksen ajaksi. Näin takaamme muille harjoittelurauhan altaassa. Mikäli uimari toistuvista huomautuksista huolimatta jättää noudattamatta sääntöjä, on valmentajalla oikeus lähettää uimari kesken harjoitusten kotiin. Toistuvista kotiin lähetyksistä valmentaja ottaa yhteyttä uimarin vanhempiin ja jatko mietitään yhdessä, käyttäen tarvittaessa valmennusjaoston apua. Seuran jäsenten tulee käyttäytyä harjoituksissa sekä kilpailu- ja harjoitusmatkojen aikana siten, ettei hän menettelyllään tai epäurheilijamaisella tai muulla epäasiallisella käyttäytymisellään aiheuta vahinkoa tai huonoa mainetta seuralleen, liitolleen, lajilleen tai urheilulle yleensä. Lisäksi urheilijan tulee noudattaa seuran kilpailutoimintaa ohjaavia sääntöjä ja niihin liittyviä kurinpitomääräyksiä. Uimareiden, valmentajien sekä huoltajien tulee noudattaa lajin kansainvälisen ja kansallisen liiton anti-doping sääntöjä. Mikäli seuramme edustaja käyttäytyy epäasiallisesti tai rikkoo yleistä järjestystä koskevia määräyksiä ja ohjeita, voidaan hänet kotiuttaa omalla tai huoltajansa kustannuksella leiriltä tai kisamatkalta. Mahdollisista vahingonkorvauksista vastaa vahingonaiheuttaja tai hänen huoltajansa. Uimarin ja valmentajan osalta asiat käsitellään ensin valmennusjaoksessa ja muiden osalta suoraan johtokunnassa. 6 PÄIHDESÄÄNNÖT Tupakka- ja alkoholituotteiden nauttiminen tai niiden vaikutuksen alaisena oleminen harjoitus-, kilpailu- ja leiritilanteissa on ehdottomasti kielletty. Myös em. aineiden tuonti uimahallin tiloihin on kiellettyä kaikkien seuran tilaisuuksien aikana (harjoitukset, kilpailut, leirit/tekniikkapäivät, tms.). Huumausaineiden käyttö on ehdottomasti kielletty. Käyttö johtaa välittömästi tapauskohtaisesti määritettäviin sanktioihin vaikka käyttö tapahtuisi vapaa-ajalla. Valmentaja(t) ja huoltaja(t) ovat "työsuhteessa" leireillä ja heillä on "työaika" jolloin ei saa nauttia alkoholia tai olla alkoholin vaikutuksen alaisena. Työaika käsittää ajan, jolloin valmentaja, huoltaja ja urheilija toimivat yhdessä.

13 Anti-doping Lisenssin lunastaneen uimarin ja urheilijan sekä hänen valmentajan ja huoltajan tulee noudattaa Antidoping toimikunnan ohjeita ja määräyksiä. Ne löytyvät seuraavilta sivuilta: Suomen Antidopingtoimikunta Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa Kun lääkäri määrää lääkkeitä sairauden hoitamiseen, on uimarin huomattava mainita lisenssistä. Määrättyjen lääkkeiden nimi sekä niiden ottamisen ajankohta on syytä laittaa ylös harjoituspäiväkirjaan ja /tai kalenteriin, josta ne on tarvittaessa helppo löytää. Urheilija on aina itse vastuussa itsestään mahdollisissa doping tapauksissa. On huomioitava, että doping säännöt on koskevat nykyisin niin valmentajia kuin huoltajiakin. 7 OHJEET PULMATILANTEISIIN Mahdolliset ongelmatilanteet pyritään ratkaisemaan ryhmien sisällä. Valmennusjaos auttaa tarvittaessa. Mikäli ongelma vaatii jatkokäsittelyä, niin se hoidetaan johtokunnan kanssa. 8 MAKSUKÄYTÄNNÖT 8.1 Jäsenmaksu Seuran jäsenmaksu veloitetaan syksyisin ja se oikeuttaa osallistumaan seuran järjestämään toimintaan. 8.2 Harjoitusmaksut Seuran johtokunta päättää harjoitusmaksun suuruudesta. Harjoitusmaksut laskutetaan kaksi kertaa vuodessa tasasuuruisin erin; syyskausi hallikauden alettua, kevätkausi helmikuun alussa. Harjoitusmaksut sisältävät: - ohjatut harjoitukset ja harjoituskortin, joka oikeuttaa uimahallin sisäänpääsyyn oman ryhmän harjoitusaikoina - Kilpailujen starttimaksut - Arvokisojen osalta seuran tuen majoitus-/ruokailukuluissa uimarille matkustussäännön mukaan 8.3 Perhealennus Kalleimmasta kausimaksusta maksetaan täysi hinta, seuraavat perheenjäsenet saavat 10% alennuksen kustakin kausimaksusta.

14 14 Leirimaksuista ei saa perhealennusta. 8.4 Kilpailulisenssi Kilpailevan uimarin on lunastettava Suomen Uimaliiton pakollinen kilpailulisenssi. Lisenssin hinnan määrittelee Uimaliitto. 8.5 Muut kulut Uimari vastaa itse muista kuluista, kuten esim. tarvittavien varusteiden hankinnasta, leirimaksuista, kisamatkoista ja ruokailuista ellei matkustussäännössä tai tapauskohtaisesti muuta määritellä.

15 15 9 YHTEYSTIETOJA Johtokunnan yhteystiedot Panu Hagström Janne Haavisto Annikka Paavola Anne Mauno Anni Kuusela Puheenjohtaja Avustukset, tuet, erill.selvitykset Toimii johtokunnan puhemiehenä ja seuratyöntekijän esimiehenä. Toimii seuran nimenkirjoittajana. Laatii budjettiesityksen yhdessä rahastonhoitajan kanssa Varapuheenjohtaja Toimii puheenjohtajan sijaisena Jäsenrekisteri-järjestelmä Nettivastaava, tekninen tuki Rahastonhoitaja Kirjanpidon hallinta, maksuliikenne muut erill.tehtävät Sihteeri Toimii johtokunnan sihteerinä ja tiedottajana muut erill. tehtävät Jäsen Muut erilliset tehtävät Heidi Rantala Jäsen Palkitsemistoimikunta (pj) Varustemyynti ja -tilaukset Tommi Penttilä Jäsen Uimahallin yhteyshenkilö Hallivuorot Heikki Nurmi Antero "Kapo" Hammar Jäsen Omien kilpailujen koordinointi Tuomarikoulutusten koordinointi Muut erill. tehtävät varajäsen Omien kilpailujen koordinointi Hanna Hinkka varajäsen Nettivastaava Varustemyynti ja -tilaukset

16 16 Valmennuksen yhteystiedot Ryhmä Vastuuvalmentaja Apuvalmentajat I II III IV V Petri Tiitola Kari Aro Kalle Lintula Antero Kapo Hammar Antero Kapo Hammar Muut valmentajat Pia Nyman-Aro Pia Nyman-Aro Elina Arvonen Heikki Nurmi Jussi Rauhala Akseli Sipola Lassi Kuusela Heidi Rantala Annika Saksala Pia Nyman-Aro 10 LOPUKSI Uimaseura Kangasalan Kuohu tarvitsee vanhempien apua toimitsijatehtäviin mm. omissa kilpailuissa. Seuramme opastaa kaikkiin mahdollisiin seuratehtäviin ja järjestää tarpeen vaatiessa toimitsijakursseja vanhemmille. Jos siis olet kiinnostunut toimitsijatehtävistä, ota yhteys puheenjohtajaan. Olemalla pienellä panoksella mukana seuramme toiminnassa tuet seuramme uimareiden matkaa kohti menestystä. Tämä kirja on laadittu käyttäen yleisesti käytössä olevaa tekstinkäsittelyohjelmaa. Näin sitä on helppo muokata ja tuoda muutosehdotukset johtokunnan käsiteltäväksi. Tämän pelikirjan päivittämisestä vastaa seuran johtokunta.. Annat vaan kaikkesi, se riittää. Enempää ei voi kukaan sinulta vaatia. Liitteet (seuran www-sivuilla): Valmentajasopimus Uimarisopimus

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

Toimintalinjauksen hyväksyi seuran johtokunta 29.4.2008.

Toimintalinjauksen hyväksyi seuran johtokunta 29.4.2008. Keravan Uimarit ry Seuran toimintalinja Keravan Uimaseuran toimintalinja perustuu Nuori Suomi ry:n Urheiluseuran Toimintalinja-ohjeeseen. Seuran toimintalinjan työsti työryhmä, johon kuuluivat puheenjohtaja

Lisätiedot

Ilkka Haipus Ilkka.haipus@ihsc.fi Uimarin polku

Ilkka Haipus Ilkka.haipus@ihsc.fi Uimarin polku Ilkka Haipus Ilkka.haipus@ihsc.fi Uimarin polku Kempeleen Pyrintö - Uinti 0 Kempeleen Pyrinnön Uinnin pääkohderyhmiä ovat 4 15-vuotiaat lapset sekä aikuisiän Mastersuimarit (lukioiästä eteenpäin). 0 Uintitoiminta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 YLEISTÄ Seinäjoen Uimarit -58 ry toiminta ja harrastajamäärä ovat vakiintuneet viimeisten parin vuoden aikana. Jäsen määrä tällä hetkellä on 350 henkilöä, koostuen seuran

Lisätiedot

Syksy 2014 TERVETULOA!

Syksy 2014 TERVETULOA! Syksy 2014 TERVETULOA! Yleiskatsaus seuran toimintaan Junioritoiminnan esittely ja toimintatavat Vanhempien toimintamahdollisuudet Ajankohtaiset asiat Yleisurheilua ajassa perinteitä kunnioittaen Vuonna

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 YLEISTÄ Seinäjoen Uimarit -58 ry toiminta ja harrastajamäärät ovat vakiintuneet viimeisten parin vuoden aikana. Jäsen määrä tällä hetkellä on 245 (350) henkilöä, koostuen

Lisätiedot

!!! !!! pelisääntökirja! Päivitetty 12.1.2015 /TaTU:n hallitus

!!! !!! pelisääntökirja! Päivitetty 12.1.2015 /TaTU:n hallitus TaTU:n pelisääntökirja Päivitetty 12.1.2015 /TaTU:n hallitus Alkusanat TaTU:n missiona on olla kilpauintiseura, johon halutaan liittyä ja joka turvaa yksilölle mahdollisuuden kehittyä ja osallistua. Kilpauintiseurana

Lisätiedot

MuurY P07 Futis. Vanhempainkokous 8.4. 2015

MuurY P07 Futis. Vanhempainkokous 8.4. 2015 MuurY P07 Futis Vanhempainkokous 8.4. 2015 Agenda Urheilun säännöt Joukkueentoimihenkilöt Harjoitukset ja pelit Budjetti Urheilun Pelisäännöt kaudelle 2015 MuurY P07 Futis joukkueen säännöt Nämä säännöt

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 SISÄLTÖ 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset... 3 1.1.4 Seuran toimisto... 3

Lisätiedot

!!! !!! pelisääntökirja! Päivitetty 20.8.2015 /TaTU:n hallitus

!!! !!! pelisääntökirja! Päivitetty 20.8.2015 /TaTU:n hallitus TaTU:n pelisääntökirja Päivitetty 20.8.2015 /TaTU:n hallitus Alkusanat TaTU:n missiona on olla kilpauintiseura, johon halutaan liittyä ja joka turvaa yksilölle mahdollisuuden kehittyä ja osallistua. Kilpauintiseurana

Lisätiedot

RAUMAN UIMASEURAN KILPAUIMARIT Tiedote syksy 2014

RAUMAN UIMASEURAN KILPAUIMARIT Tiedote syksy 2014 RAUMAN UIMASEURAN KILPAUIMARIT Tiedote syksy 2014 YLEISTÄ: Valmennus ja ohjaus seurassa Rauman Uimaseuran uintiryhmät on jaettu uimaopetus-, harraste- ja kilpauintiryhmiin. Ryhmien määrä ja tasot vaihtelevat

Lisätiedot

KUOPION UIMASEURA RY

KUOPION UIMASEURA RY Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 KUOPION UIMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.9.2007-31.8.2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 28.11.2007 Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 2 TOIMINNAN TAVOITTEET Seuran

Lisätiedot

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940 TOIMINNAN KÄIKIRJA 1940 JALKAPALLOA VUODETA 1940 IÄLLYLUETTELO 1 JOHDANTO 2 JÄNTEVÄN ARVOT JA TAVOITTEET 3 ORGANIAATIO MALLI 3.1 EURAN JOHTOKUNTA 4 JÄNTEVÄ JA VIETINTÄ 4.1 IÄINEN JA ULKOINEN VIETINTÄ 4.2

Lisätiedot

Seuran toimintalinjat

Seuran toimintalinjat Seuran toimintalinjat Toiminnan yleiskuvaus Tuusulan Uimaseura ry on uintiurheiluseura, joka pääosin vapaaehtoisvoimin kehittää Tuusulalaisten uintitaitoja ja luo heille mahdollisuuksia uintiurheilun harrastamiseen

Lisätiedot

SML:N ANTIDOPINGOHJELMA

SML:N ANTIDOPINGOHJELMA SML:N ANTIDOPINGOHJELMA Sisällysluettelo: ANTIDOPINGOHJELMA 1 SML:N ANTIDOPINGTYÖN ARVOPERUSTA 2 ANTIDOPINGTYÖ JA -VALVONTA 3 DOPINGRIKKOMUKSET (LÄHDE ADT) 4 TAVOITTEET 5 TOIMENPITEET 5.1 Säännöt, ohjeistukset

Lisätiedot

Salon Uimarit toimintalinja 2015

Salon Uimarit toimintalinja 2015 Salon Uimarit toimintalinja 2015 Toiminnan yleiskuvaus Salon Uimarit ry on Salolainen uinti- ja vesiliikunnan erikoisseura. Seuramme tarjoaa Salon alueen lapsille, nuorille, aikuisille ja erityisryhmille

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 0.08.013 1 (5) PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Kiimingin Kiekko-Pojat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja). SOPIMUSKAUSI Tämä

Lisätiedot

Nurmijärven uimaseurojen yhdistyminen

Nurmijärven uimaseurojen yhdistyminen 1 Nurmijärven uimaseurojen yhdistyminen 1.1.2015 Swimming Team Nurmijärvi Kevään aikaansaannoksia Seurojen yhdistämistoimikunta on käynyt neuvotteluja vuoden 2014 alusta lähtien Timo Koivuniemi, Mauri

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1 Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset...

Lisätiedot

Vaajakosken Kuohu ry. Painijaosto. Toimintasuunnitelma 2015

Vaajakosken Kuohu ry. Painijaosto. Toimintasuunnitelma 2015 1 Vaajakosken Kuohu ry Painijaosto Toimintasuunnitelma 2015 2 sivu Sisällysluettelo 2 1.0 Johdanto 3 1.1 Painijaoston jäsenet 2015, esitys johtokunnalle 3 2.0 Toiminta 4 2.1 Harrastustoiminta ryhmittäin

Lisätiedot

Syksy 2013 TERVETULOA!

Syksy 2013 TERVETULOA! Syksy 2013 TERVETULOA! Avaus Yleiskatsaus seuran toimintaan Junioritoiminnan esittely ja toimintatavat Vanhempien toimintamahdollisuudet Ajankohtaiset asiat Yleisurheilun erikoisseura Sinettiseura Kaksi

Lisätiedot

Suomen Uimaliiton antidopingohjelma

Suomen Uimaliiton antidopingohjelma 18.6.2015 Suomen Uimaliiton antidopingohjelma Termit ADT WADA FINA LEN IPC Uintiurheilu Suomen Antidopingtoimikunta ry Maailman antidopingtoimisto Kansainvälinen uimaliitto Euroopan uimaliitto Kansainvälinen

Lisätiedot

Sodankylän Ampujat ry

Sodankylän Ampujat ry Sodankylän Ampujat ry T O I M I N T A L I N J A T O I M I N T A L I N J A 1 Sisällysluettelo 1. LAATU.. 2 2. TOIMINNAN MAHDOLLISTAMINEN.... 2 3. TIEDOTTAMINEN 2 4. MÄÄRÄ.. 3 5. TOIMINNAN TARKOITUS.. 3

Lisätiedot

Infopaketti kaudelle 2015-2016 30.6.2015 Sivu 1 / 6

Infopaketti kaudelle 2015-2016 30.6.2015 Sivu 1 / 6 Infopaketti kaudelle 2015-2016 30.6.2015 Sivu 1 / 6 Hei, Tervetuloa mukaan taitoluistelun pariin kaudelle 2015-2016. Tässä tiedotteessa tietoa luisteluryhmistä, valmennuksesta, ilmoittautumisesta ja seuran

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Haukiputaan Ahmat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä 2. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja) 2.

Lisätiedot

Lohi aapinen päivitetty 5.10.2011 SEURATOIMINNAN AAPINEN

Lohi aapinen päivitetty 5.10.2011 SEURATOIMINNAN AAPINEN SEURATOIMINNAN AAPINEN 1 Sisällysluettelo sivu 2 Seura organisaatio sivu 3 Toimistotyöntekijän tehtävät sivu 4-5 Kilpailusihteerin toimenkuva sivu 6 Valmennusjaosto ja sen tehtävät sivu 7 Kilpailumatkat

Lisätiedot

Swimming Jyväskylä ry

Swimming Jyväskylä ry Swimming Jyväskylä ry TOIMINTA- LINJA 2 Sisällysluettelo: Sisällysluettelo:... 2 1 Seuran historia lyhyesti... 3 2 Visio ja arvot... 3 3 Toiminnan tavoitteet... 4 4 Seurayhteisö... 4 4.1 Joukkueenjohtaja...

Lisätiedot

ROLLOT 2014 KOTKASSA ROLLO-INFO 1

ROLLOT 2014 KOTKASSA ROLLO-INFO 1 ROLLOT 2014 KOTKASSA ROLLO-INFO 1 ROLLO-UINNIT 13. - 15.6.2014 ROLLO-LEIRI 13. - 18.6.2014 SEURATIEDOTE TOIMITETAAN SEURAN ROLLO-YHTEYSHENKILÖLLE Sivu 1 / 7 ROLLO-LEIRIN YHTEYSTIEDOT ja ROLLO-KISOJEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

TIEDOTE 1 ROLLO-UINNIT 10.-12.6.2016 ROLLO-LEIRI 13.-15.6.2016. Suomen Uimaliitto

TIEDOTE 1 ROLLO-UINNIT 10.-12.6.2016 ROLLO-LEIRI 13.-15.6.2016. Suomen Uimaliitto TIEDOTE 1 ROLLO-UINNIT 10.-12.6.2016 ROLLO-LEIRI 13.-15.6.2016 Suomen Uimaliitto 2 Tervehdys Tampereelta! Tätä kirjoittaessani joulukuun alkupuolella vesisateen ropistessa ikkunaan täällä Mansessa nääs

Lisätiedot

1) seuratkaa LRL:n nettisivuilta/ http://www.lrl.fi/kilpailutoiminta/kilpailukalenteri/ 1.1 Kilpailukalenterista kilpailut, mihin olemme menossa 1.

1) seuratkaa LRL:n nettisivuilta/ http://www.lrl.fi/kilpailutoiminta/kilpailukalenteri/ 1.1 Kilpailukalenterista kilpailut, mihin olemme menossa 1. 2014-2015 1) seuratkaa LRL:n nettisivuilta/ http://www.lrl.fi/kilpailutoiminta/kilpailukalenteri/ 1.1 Kilpailukalenterista kilpailut, mihin olemme menossa 1.2 Tutustu kilpailukutsuun, joka löytyy klikkaamalla

Lisätiedot

JOUKKUETOIMINNAN VUOSIKELLO

JOUKKUETOIMINNAN VUOSIKELLO JOUKKUETOIMINNAN VUOSIKELLO LOKAKUU Vanhempainilta 1. Toimintasuunnitelma joukkueelle Budjetti Taitokisailmoittautumiset Hallitalkoot SYYSKUU Talviliigan maksujen eräpäivä Vuoden palkittavat Seuran taitokisat

Lisätiedot

RAUMAN UIMASEURAN HARRASTEUIMARIT Tiedote syksy 2015

RAUMAN UIMASEURAN HARRASTEUIMARIT Tiedote syksy 2015 RAUMAN UIMASEURAN HARRASTEUIMARIT Tiedote syksy 2015 YLEISTÄ: Valmennus ja ohjaus seurassa Rauman Uimaseuran uintiryhmät on jaettu uimaopetus-, harraste- ja kilpauintiryhmiin. Ryhmien määrä ja tasot vaihtelevat

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJA-OPAS

JOUKKUEENJOHTAJA-OPAS SUOMEN JÄÄPALLOLIITTO ry SJPL Kristina Koskela kilpailu@finbandy.fi puhelin 020 7964 322 JOUKKUEENJOHTAJA-OPAS 2010 Tämä joukkueenjohtajaopas antaa joukkueenjohtajalle perustietoa seuratoiminnasta sekä

Lisätiedot

Simmiksen vanhempainilta. 23.9.2013 Mäkelänrinteen lukion auditorio

Simmiksen vanhempainilta. 23.9.2013 Mäkelänrinteen lukion auditorio Simmiksen vanhempainilta 23.9.2013 Mäkelänrinteen lukion auditorio Asialista 1. Hallitus ja ajankohtaiset asiat 2. Päävalmentajan puheenvuoro 3. Nuorten valmennuspäällikkö Helena Toivaisen puheenvuoro

Lisätiedot

Johtokunta 22.10.2014

Johtokunta 22.10.2014 JOENSUUN UIMASEURA RY. Toimintasuunnitelma Vuodelle 2015 Johtokunta 22.10.2014 Yleistä Joensuun Uimaseura ry on perinteikäs, 107 vuotta aktiivisesti vesiliikunnan edistämiseksi toiminut itäsuomalainen

Lisätiedot

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015 INFOTILAISUUS 1. ELITE YHTEISTYÖ 2. MIKÄ ELITE ON? 3. ELITE TIIMI 4. ELITE VALMENNUS 5. ELITE TOIMINTA 6. URHEILIJASOPIMUS 6. HAKU ELITEEN TOIMINTA ON VASTA ALUILLAAN ENSIMMÄINEN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Tapanilan Erä ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 1(6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Vuosi 2012 tulee olemaan taloudellisesti haasteellinen toimintavuosi. Oletettavaa on, että Helsingin Kaupungin

Lisätiedot

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 -

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 - Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015-1 Yleiset sinettiseurakriteerit Seuralla on kirjallinen toimintalinja seuran toimintaperiaatteista ja -tavoista. Seura pitää huolta

Lisätiedot

Hallitus huolehtii valmentajien valinnasta ja palkkaamisesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan johdolla.

Hallitus huolehtii valmentajien valinnasta ja palkkaamisesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan johdolla. hallitus 9.12.2014 EsJt:n muodostelmaluistelun pelisäännöt Muodostelmaluistelun tavoitteet EsJt:n muodostelmaluistelun tavoitteena on tarjota luistelijoita kehittävää, laadukasta, pitkäjänteistä, määrätietoista

Lisätiedot

Joukkueenjohtaja. Hoitaa varuste- ja muut hankinnat yhdessä ennalta sovitun varustevastaavan kanssa

Joukkueenjohtaja. Hoitaa varuste- ja muut hankinnat yhdessä ennalta sovitun varustevastaavan kanssa Joukkueenjohtaja Vanhempien ehdottama ja seuran hyväksymä Järjestää kauden aikana vähintään kaksi vanhempainiltaa: 1. Kauden alussa laaditaan budjetti yhdessä rahastonhoitajan kanssa, hyväksytetään se

Lisätiedot

Seuratoiminta Supertarkassa Uimahallissa. Suomen Uimaliiton Seurafoorumi 2014 Panu Hagström, PJ, UKK

Seuratoiminta Supertarkassa Uimahallissa. Suomen Uimaliiton Seurafoorumi 2014 Panu Hagström, PJ, UKK Seuratoiminta Supertarkassa Uimahallissa Suomen Uimaliiton Seurafoorumi 2014 Panu Hagström, PJ, UKK UIMAHALLI KUOHU, KANGASALA Halli: Avattu maaliskuussa 2009, 100% Kangasalan Kunnan omistama Kävijöitä:

Lisätiedot

UIMASEUROJEN YHDISTYMISHANKE

UIMASEUROJEN YHDISTYMISHANKE UIMASEUROJEN YHDISTYMISHANKE YLEISTÄ SYNTYESSÄÄN UUSI SEURA OLISI SUOMEN KOLMEN SUURIMMAN UINTIURHEILUSEURAN JOUKOSSA Lisenssiuimarit (320 350), budjetti (n. 900 000) YHDISTYMISEN PERUSTEET Allastilan

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN UINTIKLUBI RY TOIMINTAKERTOMUS 1 (8)

JÄRVENPÄÄN UINTIKLUBI RY TOIMINTAKERTOMUS 1 (8) JÄRVENPÄÄN UINTIKLUBI RY TOIMINTAKERTOMUS 1 (8) TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 YLEISTÄ Vuosi 2013 oli Järvenpään Uintiklubi ry:n 25 toimintavuosi Seuran toiminnan painopisteet ovat toimintavuonna 2013

Lisätiedot

2.1 joka rikkoo liiton voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton sääntöjen nojalla on annettu ja annetaan;

2.1 joka rikkoo liiton voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton sääntöjen nojalla on annettu ja annetaan; Esitys liittokokoukselle 9.4.2016 Suomen Sulkapalloliiton kurinpitosäännöt 1 Soveltamisalaan kuuluvat henkilöt ja yhteisöt: Suomen Sulkapalloliiton (jatkossa liiton) kurinpitosääntöjen alaisia ovat: 1.1

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 01.06.2014 31.05.2015 1(4) TURUN SULKA R.Y.

TOIMINTAKERTOMUS 01.06.2014 31.05.2015 1(4) TURUN SULKA R.Y. TOIMINTAKERTOMUS 01.06.2014 31.05.2015 1(4) TURUN SULKA R.Y. 1. JOHDANTO HALLINTO Johtokunnan jäsenet kaudella 2014 2015: Puheenjohtaja Joona Knuuti (Petri Hannula osan kautta) Ulkoiset yhteydet, yleinen

Lisätiedot

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE 01.04.2009 LAIHIAN LUJA LENTOPALLOJAOSTO TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE Tämän kirjan omistaa : Joukkueeni : Valmentaja : Valmentaja puhelinnumero: Joukkueen

Lisätiedot

Someron Esan uintijaosto. Päivitetty tammikuussa 2013

Someron Esan uintijaosto. Päivitetty tammikuussa 2013 Someron Esan uintijaosto toimintaohje Päivitetty tammikuussa 2013 Sisällysluettelo Someron Esan uintijaosto Seuran strategia Seuran visiot Eettiset linjaukset Käytännön tomintatavat Seuran toimintamuodot

Lisätiedot

JOUKKUEIDEN ORGANISAATIO- JA TOIMINTAOHJE

JOUKKUEIDEN ORGANISAATIO- JA TOIMINTAOHJE JOUKKUEIDEN ORGANISAATIO- JA TOIMINTAOHJE Limingan Kiekon joukkueet toimihenkilöineen kuuluvat Limingan Kiekko Ry:n alaisuuteen. Yhdistyksen päättävä elin on seuran kevät- ja syyskokous. Näiden välissä

Lisätiedot

KUKA KERTOISI MINULLE?

KUKA KERTOISI MINULLE? KUKA KERTOISI MINULLE? JÄSENET... 3 Uudet jäsenet... 3 Jäsenyysasiat... 3 Jäsenmaksut... 3 Jäsentunnukset Jäsenhuone... 3 Jäsentunnukset Nimenhuuto... 3 TAPAHTUMIIN ILMOITTAUTUMINEN... 3 Ryhmät... 3 Aktiivipäivät

Lisätiedot

Bemarileiri Kuortaneen urheiluopistolla 16.-19.1.2016

Bemarileiri Kuortaneen urheiluopistolla 16.-19.1.2016 6.1.2016 1 / 5 Bemarileiri Kuortaneen urheiluopistolla 16.-19.1.2016 Hei voimistelijat, valmentajat ja seurat tutustukaa alla oleviin linkkeihin! - 2015-2016 Bemaritoiminta (13v ja vanhemmat) http://voimistelu.fi/fi/kilpavoimistelu/naisten-telinevoimistelu/valmennus/valmennusringit/bemarit

Lisätiedot

Minit ja Uimataidottomat minit Tikkurila toimintakaudella 2015 2016

Minit ja Uimataidottomat minit Tikkurila toimintakaudella 2015 2016 Minit ja Uimataidottomat minit Tikkurila toimintakaudella 2015 2016 Minien ryhmät on tarkoitettu 4-6-vuotiaille lapsille. Harjoituksiin sisältyy aina kuivaharjoittelua, jossa verrytellään, jumpataan ja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2007

TOIMINTASUUNNITELMA 2007 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Oulunsalo Pesäpallojaosto 28.11.2006 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Yleistä Pesäpallojaoston yleisenä tavoitteena on lisätä pesäpalloilun harrastuneisuutta Oulunsalossa ja tarjota melenkiintoista

Lisätiedot

SUOMEN BELGIANPAIMENKOIRAYHDISTYS ry

SUOMEN BELGIANPAIMENKOIRAYHDISTYS ry 1/3 SUOMEN BELGIANPAIMENKOIRAYHDISTYS ry EDUSTUSJOUKKUESOPIMUS Koiranohjaaja ja koira Ohjaajan nimi: Ohjaajan osoite: Ohjaajan puhelinnumero: Ohjaajan sähköpostiosoite: Koiran nimi: Koiran rekisterinumero:

Lisätiedot

Suomen Käsipalloliiton toimintaa suuntaavat arvot rakentuvat Valon kanssa laaditun Reilun Pelin ihanteisiin ja tavoitteisiin.

Suomen Käsipalloliiton toimintaa suuntaavat arvot rakentuvat Valon kanssa laaditun Reilun Pelin ihanteisiin ja tavoitteisiin. Antidopingohjelma 2015 SUOMEN KÄSIPALLOLIITTO 1. Ohjelman arvoperusta Suomen Käsipalloliiton toimintaa suuntaavat arvot rakentuvat Valon kanssa laaditun Reilun Pelin ihanteisiin ja tavoitteisiin. Käsipalloliiton

Lisätiedot

Suuntaviivoja leirimatkojen järjestämiseksi ESPOON TELINETAITURIT RY

Suuntaviivoja leirimatkojen järjestämiseksi ESPOON TELINETAITURIT RY Suuntaviivoja leirimatkojen järjestämiseksi ESPOON TELINETAITURIT RY Nykytila EsTT:ssä Pelisäännöt ja ohjeistus puuttuvat Valmentajat ja lajit päättävät itse missä ja kuka leireilee Ei raameja kustannuksille

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Porvoon Miekkailijat Borgå Fäktare PM-BF Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Sisällysluettelo 1 Harjoitustoiminta... 3 1.1 Kevätkausi... 3 1.2 Syyskausi... 3 2 Kilpailutoiminta ja siihen liittyvät

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

SEURATIEDOTE 4/2012 6.6.2012

SEURATIEDOTE 4/2012 6.6.2012 SEURATIEDOTE 4/2012 6.6.2012 Myönnetyt Seuratuet 2012 Seuratoiminnan kehittämistuen saajat 2012 on valittu. Tukea haettiin 1359:llä hakemuksella yhteensä 8,6 miljoonaa euroa. Tukea oli jaossa 1 140 000.

Lisätiedot

Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Hyväksytty syyskokouksessa 21.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. TÄRKEIMMÄT TAVOITTEET 2016... 2 3. NUORISO- JA HARRASTETOIMINTA... 2

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 04.11.2013

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 04.11.2013 HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1.Yleistä Vuoden 2014 tärkeimpinä toiminnallisina asioina on saada eri jaokset toimimaan itsenäisesti, kultahippufinaalin onnistunut

Lisätiedot

JoenVoLi telinevoimistelujaosto Palautekysely vanhemmille keväällä 2011 (vastauksia 40)

JoenVoLi telinevoimistelujaosto Palautekysely vanhemmille keväällä 2011 (vastauksia 40) JoenVoLi telinevoimistelujaosto Palautekysely vanhemmille keväällä 2011 (vastauksia 40) Mikä toiminnassa on onnistunut? (yhteenveto) - innostuneisuus, monipuolisuus - pienet tai pienehköt ryhmät -

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 09.11.2015

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 09.11.2015 HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2016_ 1.Yleistä Vuoden 2016 tärkeimpinä toiminnallisina asioina on saada eri jaokset toimimaan itsenäisesti, järjestää hyviä kilpailuja,

Lisätiedot

PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 8.11.2012

PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 8.11.2012 PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 LUISTELUJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 Yleistä Hallinto Talous Luistelujaoston päälajit ovat pikaluistelu ja Short track eli kaukalopikaluistelu.

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 1 (6) Toimintasuunnitelma kaudelle 1.5.2009 30.4.2010 Seurassa toimii kauden aikana juniorijoukkueita kahdessatoissa eri ikäluokassa G- junioreista A-junioreihin.

Lisätiedot

Vanhempainilta 20.5.2015 Käräjäsali, Nurmijärvi. SB-Pro pojat 1999 & 2000 Kausi 2015-2016

Vanhempainilta 20.5.2015 Käräjäsali, Nurmijärvi. SB-Pro pojat 1999 & 2000 Kausi 2015-2016 Vanhempainilta 20.5.2015 Käräjäsali, Nurmijärvi SB-Pro pojat 1999 & 2000 Kausi 2015-2016 SB-Pro, pojat -99 ja -00 Vanhempainilta 20.5.2015, Nurmijärvi, Poliisilaitos, Käräjäsali, Klo 18:30 20:30 Agenda:

Lisätiedot

Mitä kuuluu uimaseurojen ja uimahallien yhteistyölle? Havaintoja Uimaliiton olosuhdekyselystä. Uimahallifoorumi 2.10.2014

Mitä kuuluu uimaseurojen ja uimahallien yhteistyölle? Havaintoja Uimaliiton olosuhdekyselystä. Uimahallifoorumi 2.10.2014 Mitä kuuluu uimaseurojen ja uimahallien yhteistyölle? Havaintoja Uimaliiton olosuhdekyselystä Uimahallifoorumi 2.10.2014 Suomen Uimaliitto tänään 130 jäsenseuraa, joissa jäseniä noin 45 000 Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Kriteerit jakautuvat peruskriteereihin ja laatukriteereihin. Peruskriteerit luovat seuran tavoite- ja tahtotilan, jotka toteutuvat laatukriteerien toimenpiteiden

Lisätiedot

ESF Kevätturnee 2014 Opti harjoitus- ja kilpailukiertue Stenungsundiin ja Gardalle

ESF Kevätturnee 2014 Opti harjoitus- ja kilpailukiertue Stenungsundiin ja Gardalle ESF Kevätturnee 2014 Opti harjoitus- ja kilpailukiertue Stenungsundiin ja Gardalle Kevätturneen tavoite on optimistijollapurjehtijoiden harjoitus- ja kilpailukauden aloittaminen ennen kevään kotimaisia

Lisätiedot

Tuusulan Palloseuran T08-09 vanhempainilta 1.10.2015

Tuusulan Palloseuran T08-09 vanhempainilta 1.10.2015 Tuusulan Palloseuran T08-09 vanhempainilta 1.10.2015 Tuusulan Palloseuran organisaatio Jäsenet Vuosikokoukset Luottamushenkilöt Johtokunta PJ + 6-8 jäsentä Toimisto Toiminnanjohtaja Hilu Pelander 1.11.15

Lisätiedot

Kilparyhmät - Syksy 2015 TERVETULOA!

Kilparyhmät - Syksy 2015 TERVETULOA! Kilparyhmät - Syksy 2015 TERVETULOA! Harjoitteleminen Leirit Valmennuksen kehittämisryhmä Kilpailut ja tapahtumat Vanhempaintoiminta Ajankohtaiset asiat Monipuolisuus ja perusliikkumistaidot harjoittelun

Lisätiedot

KEVÄÄN VANHEMPAINILTA KESKIVIIKKONA 12.1. KLO 19:30 ALKAEN TUULIMÄESSÄ KILPAPOIKIEN YHTEISTIEDOTE 21.12.2010

KEVÄÄN VANHEMPAINILTA KESKIVIIKKONA 12.1. KLO 19:30 ALKAEN TUULIMÄESSÄ KILPAPOIKIEN YHTEISTIEDOTE 21.12.2010 KEVÄÄN VANHEMPAINILTA KESKIVIIKKONA 12.1. KLO 19:30 ALKAEN TUULIMÄESSÄ KILPAPOIKIEN YHTEISTIEDOTE 21.12.2010 Telinevoimistelu lajina Miesten telinevoimistelu (MTV) on kansainvälisen voimisteluliiton (FIG)

Lisätiedot

FC Reipas P08 vanhempainilta

FC Reipas P08 vanhempainilta FC Reipas P08 vanhempainilta Aiheet Joukkueen säännöt Toimintasuunnitelma Joukkueen varainkäyttöarvio ja varojen käytön pelisäännöt Toimintamaksut yms. Joukkueen varainhankinta Toimihenkilöiden valinta

Lisätiedot

Suomen Melonta- ja Soutuliitto Ratajaosto

Suomen Melonta- ja Soutuliitto Ratajaosto Sivu 1(6) MELONNAN SUOMEN CUP SÄÄNNÖT 2015 Säännöt hyväksytty: n kokous Laatija / tiedustelut: Harri Sairiala 1 YLEISTÄ Näissä säännöissä määrätään Suomen melonta- ja soutuliiton alaisissa rata- ja maratonmelontakilpailuissa

Lisätiedot

INVICTUS TAEKWONDOURHEILIJOIDEN SEURAAVA ASKEL

INVICTUS TAEKWONDOURHEILIJOIDEN SEURAAVA ASKEL INVICTUS TAEKWONDOURHEILIJOIDEN SEURAAVA ASKEL Esitys Taekwondourheilijoiden kevätpäivässä 3/6/13 INVICTUS 2 TU11:n IDEA Taekwondourheilijat 2011 ry on taekwondoseura, joka tarjoaa huippuluokan taekwondo-opetusta

Lisätiedot

ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016

ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016 Toivalan Urheilijat ry ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016 PVM: 10.1.2016 1. Joukkueen toimihenkilöt: Valmentajat: Suvi Kankkunen Puh. 050 381 2105, kankkunens@gmail.com Erika Hyttinen Puh.

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

TOIMINTALINJA Pöytyän Urheilijat, hiihtojaosto 11.9.2009

TOIMINTALINJA Pöytyän Urheilijat, hiihtojaosto 11.9.2009 TOIMINTALINJA Pöytyän Urheilijat, hiihtojaosto 11.9.2009 Hiihtojaoston toiminnan keskeisimmät osatekijät Toiminta on perhekeskeistä, koko perheen harrastus. Pyrimme toiminnassa siihen, että kaikilla olisi

Lisätiedot

Ratsastusseura Kopse Ry 31.5.2015 Toimintalinja 2015. Ratsastusseura Kopse Ry Toimintalinja

Ratsastusseura Kopse Ry 31.5.2015 Toimintalinja 2015. Ratsastusseura Kopse Ry Toimintalinja Ratsastusseura Kopse Ry Toimintalinja 1 Johdanto Seuramme valittiin Suomen Ratsastajainliiton seurakehittämisvalmennukseen syksyllä 2014. Tämän seurauksena teimme toimintalinjan luomaan selkeyttä seuran

Lisätiedot

SWIMMING JYVÄSKYLÄ TOIMINTASUUNNITELMA

SWIMMING JYVÄSKYLÄ TOIMINTASUUNNITELMA SWIMMING JYVÄSKYLÄ TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. NYKYTILANNE Swimming Jyväskylä on vuonna 2000 perustettu uimaseura, joka tarjoaa monipuolista toimintaa kaikille ikäryhmille. Seurassa on tällä hetkellä jäseniä

Lisätiedot

Yhdistys on perustettu tammikuun 30. päivänä 1995 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Yhdistys on perustettu tammikuun 30. päivänä 1995 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. YLIOPISTON TAIDO TOIMINTASÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Yliopiston Taido. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki Etelä-Suomen läänissä. Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

3 Keskusjärjestön kielinä ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi.

3 Keskusjärjestön kielinä ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n säännöt Hyväksytty STTK:n liittokokouksessa 5.-6.11.2009 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 1 Yhdistyksen nimi on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry ruotsiksi Tjänstemannacentralorganisationen

Lisätiedot

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta.

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. SÄÄNTÖMUUTOSMUISTIO 23.09.2009 Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. Muistiossa on kirjattuna ensin nykyinen sääntökohta ja sen perään esitetty muutos perusteluineen.

Lisätiedot

Osallistujat: Paavo Salonen (puheenjohtaja), Juha Karttunen, Marika Laaksonen, Reijo Lahtonen, Pekka Mukula, Anu Takala ja Carla Urbano.

Osallistujat: Paavo Salonen (puheenjohtaja), Juha Karttunen, Marika Laaksonen, Reijo Lahtonen, Pekka Mukula, Anu Takala ja Carla Urbano. PÖYTÄKIRJA: PUUVENEJAOSTON KOKOUS Aika: 17.10.2015 klo 18.00 22.30 Paikka: Hotelli Gustavelund, Tuusula Osallistujat: Paavo Salonen (puheenjohtaja), Juha Karttunen, Marika Laaksonen, Reijo Lahtonen, Pekka

Lisätiedot

Tervetuloa Avioparikurssille 5.-7.8.2016. Hartolan Kuningaskuntaan, Ekon historialliseen kartanoon ja Linna-hotelliin!

Tervetuloa Avioparikurssille 5.-7.8.2016. Hartolan Kuningaskuntaan, Ekon historialliseen kartanoon ja Linna-hotelliin! Tervetuloa Avioparikurssille 5.-7.8.2016 Hartolan Kuningaskuntaan, Ekon historialliseen kartanoon ja Linna-hotelliin! Parempi avioliitto ry järjestää Avioparikurssin Itä-Hämeen opistossa Tainionvirran

Lisätiedot

Sisältö. Funky Team ry

Sisältö. Funky Team ry Seurakäsikirja Sisältö Sisältö... 2 Perustiedot... 3 Hallinto... 3 Hallituksen työnjako... 3 Hallituksen palkkiot... 3 Seuran toimijat... 3 Toiminnanjohtaja... 3 Viestintä... 3 Yhteistyösopimukset ja media...

Lisätiedot

Lisenssimaksut aikuisilta 30 / pelaaja ja junioreilta 5 / pelaaja (vuonna 1996 tai myöhemmin syntyneet).

Lisenssimaksut aikuisilta 30 / pelaaja ja junioreilta 5 / pelaaja (vuonna 1996 tai myöhemmin syntyneet). TOIMINTASUUNNITELMA 1 Hallinto Vuoden toimintaa johtaa syksyn 2012 liittokokouksessa valittu kuusijäseninen hallitus sekä puheenjohtaja. Liiton keskeisen toiminnan jäsentämisen kautta hahmottuu erilaisia

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 Imatran Tennis Ry http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Vuosi 2010 tuo tullessaan tennisharrastajille merkittävän

Lisätiedot

Joukkueenjohtajana PEPissä

Joukkueenjohtajana PEPissä Joukkueenjohtajana PEPissä (Jalkapallo 2013) Kari Alho Sisältö PEP organisaatio Työntekijät + vapaaehtoiset Missio, Visio, Arvot Joukkueenjohtajien tehtävät (jalkapallo) Tukiryhmän (vanhempien) tapaamiset

Lisätiedot

OULUN UINNIN TOIMINTALINJA

OULUN UINNIN TOIMINTALINJA OULUN UINNIN TOIMINTALINJA Oulun Uinti haluaa edistää kaikkien ikäryhmien hyvinvointia ja elämäniloa liikunnan ja urheilun avulla. Tavoitteemme on edistää eettisesti kestävää seuratoimintaa sekä tarjota

Lisätiedot

Urheilijakoulutus. Antti Kolsi Etelä-kymenlaakson urheiluakatemian pro-ryhmä Yleisurheilija

Urheilijakoulutus. Antti Kolsi Etelä-kymenlaakson urheiluakatemian pro-ryhmä Yleisurheilija Urheilijakoulutus Antti Kolsi Etelä-kymenlaakson urheiluakatemian pro-ryhmä Yleisurheilija Urheilijan polku Ekamissa 2015-2016 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistolla on Opetushallituksen myöntämä erityistehtävä

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

Seurakysely toimintavuodelta 2014

Seurakysely toimintavuodelta 2014 16.1.2015 9.18 Seurakysely toimintavuodelta 2014 Taustatiedot Seura Valitse vaihtoehto... Seuramme tiedot antoi Etunimi Sukunimi Sähköpostiosoite Matkapuhelin Vastaajan asema seurassa Puheenjohtaja Päätoiminen/osa-aikainen

Lisätiedot

SU 13.12. Suurpujottelu klo 09.00 Joukkueenjohtajien kokous klo 09.30 Rataan tutustuminen klo 10.15 SP 1. kierros

SU 13.12. Suurpujottelu klo 09.00 Joukkueenjohtajien kokous klo 09.30 Rataan tutustuminen klo 10.15 SP 1. kierros Kilpailukutsu PS ALPPI CUP 2015/2016 12.-13.12.2015 PYHÄ 30.-31.1.2016 SALLA LA 12.12. Alueleiri klo 11.00 leiriohjelma alkaa treeniklinikka (myös pujottelusukset mukaan) aikuisille radanmerkkauskoulutus

Lisätiedot

MP-TAITO, JUNIORI JA NUORISO TRIAL- LEIRI RAASEPORIN KISAKESKUKSESSA 27.-31.7.2015

MP-TAITO, JUNIORI JA NUORISO TRIAL- LEIRI RAASEPORIN KISAKESKUKSESSA 27.-31.7.2015 MP-TAITO, JUNIORI JA NUORISO TRIAL- LEIRI RAASEPORIN KISAKESKUKSESSA 27.-31.7.2015 MPT moottorikerho järjestää trial- urheiluleirin lajin juniori ja nuoriso harrastajille Raaseporissa, Kisakeskuksen urheiluopistolla.

Lisätiedot

Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016

Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016 Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016 1. KIHUn rooli suomalaisessa huippu-urheilussa Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHUn

Lisätiedot

PIHLAVAN VPK RY:N SÄÄNNÖT

PIHLAVAN VPK RY:N SÄÄNNÖT PIHLAVAN VPK RY:N SÄÄNNÖT PIHLAVAN VPK RY Pihlavan VPK Ry:n säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Pihlavan VPK ry. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä palokunnaksi. Palokunnan toiminta-alueena

Lisätiedot