TEM:stä totta. työ- ja elinkeinoministeriön sisäisen viestinnän vuosikertomus 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEM:stä totta. työ- ja elinkeinoministeriön sisäisen viestinnän vuosikertomus 2008"

Transkriptio

1 TEM:stä totta työ- ja elinkeinoministeriön sisäisen viestinnän vuosikertomus 2008 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 48/2009

2

3 JENNI HAKALA TIINA KAIRISTOLA SANNA LAATIKAINEN KATJA KECKMAN TEM:stä totta työ- ja elinkeinoministeriön sisäisen viestinnän vuosikertomus 2008 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 48/2009

4 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 48/2009 Arbets- och näringsministeriets publikationer Koncernen 48/2009 MEE Publications Concern 48/2009 Tekijät Författare Authors Jenni Hakala Tiina Kairistola Sanna Laatikainen Katja Keckman Julkaisuaika Publiceringstid Date Syyskuu 2009 Toimeksiantaja(t) Uppdragsgivare Commissioned by Työ- ja elinkeinoministeriö Arbets- och näringsministeriet Ministry of Employment and the Economy Toimielimen asettamispäivä Organets tillsättningsdatum Date of appointment Julkaisun nimi Titel Title TEM:stä totta työ- ja elinkeinoministeriön sisäisen viestinnän vuosikertomus 2008 Tiivistelmä Referat Abstract Työ- ja elinkeinoministeriön aloittaessa toimintaansa vuoden 2008 alussa, sisäisen viestinnän suunnitteluun ja toteutukseen kiinnitettiin organisaatiossa erityistä huomiota. Sisäistä viestintää päätettiin toteuttaa erityisen suunnitelmallisesti, tavoitteellisesti ja aktiivisesti. Henkilöstölle tarjottiin monipuolisia ja hyödyllisiä artikkelisisältöjä ennalta määriteltyjen aihealueiden tiimoilta. Aiheille ja sisällöille oli yhteistä, että niiden avulla pyrittiin edistämään ja vahvistamaan työyhteisön rakentumista. Työyhteisön sisäiseen viestintään tavoiteltiin epävirallista, jopa hauskaa otetta. Sisäiselle viestinnälle asetettiin alusta pitäen selkeät tavoitteet. Viestimällä pyrittiin muun muassa luomaan uuteen yhteisöön avointa sisäisen viestinnän kulttuuria, edistämään strategisten tavoitteiden ja arvojen tuntemusta, tutustuttamaan henkilöstöä toisiinsa, jakamaan työntekijöille työnteon kannalta tarpeellisia tietoja ja uutisia sekä edistämään työhyvinvointia. Sisäisen viestinnän päätavoitteena oli edistää yhtenäisen työkulttuurin käyttöönottoa ja omaksumista uudessa ministeriössä. Vuosi 2008 nimettiin yhteisön rakentamisen teemavuodeksi. Yli 600-henkisen, kolmesta eri työkulttuurista tulevan työntekijäjoukon viestintäkanavina otettiin tammikuussa 2008 käyttöön sähköinen intranet Virkku sekä painettu, neljästi vuodessa ilmestyvä henkilöstölehti item, jonka ensimmäinen numero ilmestyi huhtikuussa Sisäisestä viestinnästä vuonna 2008 hahmottuu kuva siitä, millainen TEM on työyhteisönä. Sisäisen viestinnän toteutuman perusteella vaikuttaa siltä, että TEM:llä on ihmiskasvot ja että TEM:ssä tehdään oikeita töitä. TEM:llä tuntuu olevan vahva perusta, TEM myös huolehtii henkilöstöstä ja TEM:ssä osataan pitää hauskaa. Organisaatiosta, joka tammikuun 2008 alussa oli olemassa vasta paperilla, on henkilöstönsä kautta muodostunut hahmotettava työyhteisö. Vuosi uuden yhteisön ja toimintakulttuurin rakentamisessa on kuitenkin lyhyt aika. Sisäisen viestinnän vuosikertomuksessa TEM:stä totta työ- ja elinkeinoministeriön sisäisen viestinnän vuosikertomus 2008 kerrotaan pääkohdittain ja lukuisin esimerkein vuoden 2008 sisäisen viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta. Työ- ja elinkeinoministeriön yhdyshenkilö: Viestintäyksikkö/Jenni Hakala, puh Asiasanat Nyckelord Key words sisäinen viestintä, organisaatiomuutos, yhteisön rakentaminen ISSN Kokonaissivumäärä Sidoantal Pages 68 Julkaisija Utgivare Published by Työ- ja elinkeinoministeriö Arbets- och näringsministeriet Ministry of Employment and the Economy ISBN Kieli Språk Language Suomi, finska, finnish Vain sähköinen julkaisu Endast som elektronisk publikation Published in electronic format only

5 Esipuhe Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tarina alkoi Uuden ministeriön ensimmäinen toimintavuosi oli monella tapaa erityinen. Joulun ja vuodenvaihteen lomilta palailevat työtekijät tulivat ikään kuin uuteen työpaikkaan KTM ja TM oli lakkautettu, SM:stä aluekehittämistehtävät siirretty uuteen organisaatioon. Monen yksikön viikkopalaverissa istui tammikuisena maanantaina sen verran outoa porukkaa, että piti ottaa alkuun esittelykierros! Tiedettiin, että vuoden ensimmäinen neljännes toisi tullessaan lisää muutoksia. Niitä odotellessa töitä tehtiin ja epävarmuutta siedettiin. Asetelmaa ehkä helpotti se, että kaikki olivat samassa veneessä: yhdessä käytiin läpi odottelu ja yleinen epätietoisuus, sijoittumisprosessi ja muutot. Sen jälkeen edessä olivat uusiin tehtäviin opettelu, organisaation vakiintuminen, Aleksanterinkadun tulipalon seuraukset sekä työntäyteinen loppuvuosi. Sisäisen viestinnän tarve oli muutostilanteessa suuri. Uudistuksen kokonaisvaltaisuus ja henkilöstöä koskevien prosessien laajuus aiheuttivat valtavan tiedontarpeen. Työyhteisön odottavan, mutta pääosin optimistisen ja positiivisen ilmapiirin ylläpitäminen koettiin tärkeäksi. Niinpä sisäisen viestinnän suunnitteluun kiinnitettiin erityistä huomiota. Viestinnälle asetettiin selkeät tavoitteet ja viestintään päätettiin ottaa aktiivinen ote. Uudella ministeriöllä oli heti tammikuun alusta käytössä intranet, joka sai nimikilpailun tuloksena nimen Virkku. Henkilöstölehden ensimmäinen numero item 1/2008 ilmestyi sekin jo huhtikuussa. Yhdessä nämä sisäiset viestikanavat muodostivat toisiaan täydentävän kokonaisuuden. Vuoden mittaan Virkussa ja itemissä julkaistuista sisällöistä alkoi muodostua kuva siitä, millainen työpaikka TEM on, mitä ministeriössä puuhataan, millaista väkeä me TEM:läiset olemme ja millainen työilmapiiri ministeriössä vallitsee. Virkku ja item ovat olleet mukana ministeriön arjessa ja juhlassa. Olemme niiden sivuilla kertoneet ja lukeneet itsestämme ja toisistamme. Toiminnan dokumentoinnin kautta on samalla luotu pohjaa TEM:n sisäisen viestinnän kulttuurille ja henkilöstön keskinäiselle vuoropuhelulle. Työn lomassa ja ohella olemme ehtineet pitää myös hauskaa. Olemme osanneet juhlia ja lisäksi käyttää huumoria ja itseironiaa tehokeinoina. Helsingissä 1. kesäkuuta 2009 jenni hakala Viestintäyksikkö Työ- ja elinkeinoministeriö

6 Sisältö Esipuhe... 5 Sisältö... 6 Johdanto Tavoitteellista, suunnitelmallista, aktiivista ja hauskaa Tavoitteet Sisältösuunnitelma Sekä määrää että laatua Hauskaa on ollut Vaikutelmia TEM:stä TEM:llä on ihmiskasvot Henkilöesittelyt Uudet kasvot Yksikköesittelyt Harrastuksia TEM:ssä tehdään oikeita töitä Osastoteemat Päällikkökirjoitukset Hankkeet ja projektit Media-analyysit TEM:llä on vahva perusta TEM-konserni Strategiset tavoitteet Arvot TEM huolehtii henkilöstöstä Toiminnan käynnistyminen Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja hyvinvointi TEM:ssä osataan pitää hauskaa Tsemppi Muuta viihteellistä aineistoa Pohdintoja... 65

7 Johdanto TEM:n aloittaessa toimintaansa vuoden 2008 alussa, sisäisen viestinnän suunnitteluun ja toteutukseen kiinnitettiin organisaatiossa erityistä huomiota. Sisäistä viestintää päätettiin toteuttaa erityisen suunnitelmallisesti, tavoitteellisesti ja aktiivisesti. Henkilöstölle tarjottiin monipuolisia ja hyödyllisiä artikkelisisältöjä ennalta määriteltyjen aihealueiden tiimoilta. Aiheille ja sisällöille oli yhteistä, että niiden avulla pyrittiin edistämään ja vahvistamaan työyhteisön rakentumista. Työyhteisön sisäiseen viestintään tavoiteltiin epävirallista, jopa hauskaa otetta. Sisäiselle viestinnälle asetettiin alusta pitäen selkeät tavoitteet. Viestimällä pyrittiin muun muassa luomaan uuteen yhteisöön avointa sisäisen viestinnän kulttuuria, edistämään strategisten tavoitteiden ja arvojen tuntemusta, tutustuttamaan henkilöstöä toisiinsa, jakamaan työntekijöille työnteon kannalta tarpeellisia tietoja ja uutisia sekä edistämään työhyvinvointia. Sisäisen viestinnän päätavoitteena oli edistää yhtenäisen työkulttuurin käyttöönottoa ja omaksumista uudessa ministeriössä. Vuosi 2008 nimettiin yhteisön rakentamisen teemavuodeksi. Yli 600-henkisen, kolmesta eri työkulttuurista tulevan työntekijäjoukon viestintäkanavina otettiin tammikuussa 2008 käyttöön sähköinen intranet Virkku sekä painettu, neljästi vuodessa ilmestyvä henkilöstölehti item, jonka ensimmäinen numero ilmestyi huhtikuussa Sisäisestä viestinnästä vuonna 2008 hahmottuu kuva siitä, millainen TEM on työyhteisönä. Sisäisen viestinnän toteutuman perusteella vaikuttaa siltä, että TEM:llä on ihmiskasvot ja että TEM:ssä tehdään oikeita töitä. TEM:llä tuntuu olevan vahva perusta, TEM myös huolehtii henkilöstöstä ja TEM:ssä osataan pitää hauskaa. Organisaatiosta, joka tammikuun 2008 alussa oli olemassa vasta paperilla, on henkilöstönsä kautta muodostunut hahmotettava työyhteisö. Vuosi uuden yhteisön ja toimintakulttuurin rakentamisessa on kuitenkin lyhyt aika. Sisäisen viestinnän vuosikertomuksessa TEM:stä totta työ- ja elinkeinoministeriön sisäisen viestinnän vuosikertomus 2008 kerrotaan viestintäyksikön sisäisen viestinnän toimista uuden organisaation alkumetreillä vuonna Kertomus etenee viestinnän suunnittelusta luvussa 1 viestinnän toteutukseen, jota valaistaan luvun 2 lukuisin esimerkein. Luvun 3 pohdintaosio kokoaa yhteen keskeisimmät huomiot sisäisen viestinnän vuodesta

8 1 Tavoitteellista, suunnitelmallista, aktiivista ja hauskaa Sisäinen viestintä on parhaimmillaan tavoitteellista, suunnitelmallista ja aktiivista. Jos se lisäksi voi olla hauskaa, aina parempi. TEM:n viestintäyksikössä laadittiin heti alkuvuodesta yksityiskohtainen sisäisen viestinnän suunnitelma vuodelle Suunnitelma esiteltiin virkamiesjohdolle kesäkuussa 2008, jolloin sisäisen viestinnän toteutus oli jo täydessä vauhdissa. 1.1 Tavoitteet Sisäiselle viestinnälle asetettiin selkeät tavoitteet. Vuoden 2008 aikana pyrittiin luomaan uuteen yhteisöön avointa sisäisen viestinnän kulttuuria, välittämään positiivista työnantajakuvaa, edistämään organisaation strategisten tavoitteiden ja arvojen tuntemusta, tutustuttamaan henkilöstöä toisiinsa ja organisaation tehtäväkenttään, jakamaan ministeriön työntekijöille työnteon kannalta tarpeellisia tietoja ja uutisia sekä edistämään työhyvinvointia. Sisäisen viestinnän päätavoitteena oli toisin sanoen edistää yhtenäisen työkulttuurin käyttöönottoa ja omaksumista uudessa ministeriössä. Vuosi 2008 nimettiin yhteisön rakentamisen teemavuodeksi. 1.2 Sisältösuunnitelma Sisäisessä viestinnässä päätettiin keskittyä sisältöihin, jotka parhaiten palvelisivat asetettuja tavoitteita. Artikkelien tuli edistää ja vahvistaa yhteisön rakentumista. Sisällöt jaettiin viiteen aihealueeseen. Pyrkimyksenä oli tuottaa artikkelisisältöjä valittujen aihealueiden tiimoilta tasapuolisesti niin, ettei yksi aihepiiri korostu toisten kustannuksella. Sisäiseen viestintään tavoiteltiin moniäänisyyttä, monipuolisuutta ja epävirallistakin otetta. Kuva 1. Sisältösuunnitelma, aihealueet Työ ja työntekijät Substanssi Arvot, strategiset tavoitteet, organisaatio Henkilöstön asiat Viihde 8

9 Työ ja työntekijät -aiheiset artikkelit käsittelivät TEM:n työtehtäviä ja työntekijöitä sekä ryhmien ja yksiköiden toimenkuvia. Jutuissa esiteltiin mm. johtohenkilöitä, työntekijöiden harrastuksia ja uusia työntekijöitä. Substanssiartikkeleilla tarkoitettiin juttuja TEM:n hankkeista, palvelutuotteista, projekteista sekä ajankohtaisten politiikka-alueiden esittelyjä, taustoja, hallinnonalan ja TEM-konsernin asioita. Arvot, strategiset tavoitteet ja organisaatio -aiheiset artikkelit keskittyivät ministeriön strategiatyön, konserniohjauksen, johtamismallien, organisaation tilan sekä sen kehittämisen instrumenttien esittelyyn. Henkilöstön asiat olivat mm. henkilöstön kehittämiseen ja koulutukseen liittyviä uutisia, palkkausjärjestelmää, työterveyspalveluja, lomia, jne. koskevaa informaatiota sekä sisäisten ohjeiden, työkalujen, laitteiden, tukipalveluiden ja uusien työmenetelmien esittelyjä. Viihdesisällöillä tarkoitettiin artikkeleita henkilöstön virkistäytymisestä. Kisat, tapahtumat, henkilöstötilaisuudet, juhlat, kuulumiset ja tarinat dokumentoitiin. Uuden organisaation alkuvaihe ja syvällinen muutostilanne luonnollisesti vaikuttivat siihen, että juuri nämä viisi aihealuetta valittiin keskeisiksi. Aihealueiden kokonaisuuden kautta toivottiin voitavan vähitellen muodostaa hahmo siitä, millainen työpaikka TEM on: mitä ministeriössä puuhataan, millaista väkeä me TEM:läiset olemme sekä millainen työilmapiiri ministeriössä vallitsee. 1.3 Sekä määrää että laatua Sisäisen viestinnän kanavat luotiin uudelle, yli 600 henkiselle, kolmesta eri työkulttuurista tulevalle työntekijäjoukolle. Henkilöstön viestintäkanaviksi otettiin sähköinen intranet Virkku sekä painettu, neljästi vuodessa ilmestyvä henkilöstölehti item. Kanavat valjastettiin aktiiviseen käyttöön suunniteltujen sisältöjen välittäjiksi: intranet oli käytössä heti tammikuussa, henkilöstölehden ensimmäinen numero ilmestyi sekin jo huhtikuussa Kanavien keskinäinen suhde määrittyi julkaisutiheyden perustella. Intranetin pääuutisena julkaistiin joka päivä uusi uutinen. Henkilöstölehden artikkelit olivat astetta perusteellisempia luotauksia organisaation riveihin. Joka aamuinen Virkkuuutinen herätteli virkamieskunnan arkipäivään viidesti viikossa. Vuoden aikana uutisia julkaistiin noin 200. Nelivärisenä tyylikkäälle paperille painettu, runsaasti kuvitettu, 32-sivuinen item-lehti ilmestyi neljästi, ja sai voittopuolisen ilahtunutta palautetta. Intranetin ja lehden sivuilla henkilöstölle tarjottiin sekä määrää että laatua. Henkilöresursseja sisäisen viestinnän toteutukseen käytettiin vuonna 2008 seuraavasti: Tiina Kairistola toimi item-lehden päätoimittajana alkaen (31.3. saakka päätoimittajana toimi Johanna Leinonen). Lehdelle perustettiin eri osastojen ja yksiköiden edustajista koostuva toimitusneuvosto. Toimitusneuvoston jäseninä päätoimittajan ohella toimivat Riitta Elo, Anne Hokkanen, Kaisa-Leena 9

10 Lintilä, Hannu Lipponen, Heidi Nummela, Antti Riivari ja Mikko Salmenoja. Lehden toimituksesta ja taitosta vastasi viestintätoimisto Porkka&Kuutsa. Virkun etusivun uutis- ja ajankohtaisosiosta puolestaan vastasi Jenni Hakala. Koko intranetin päätoimittajan tehtävää hoiti Iiris Tiensuu tietopalvelusta. Viestintäyksikön tiedottajat, Caroline Haga, Jenni Hakala, Anja Kolehmainen, Georg Mecklin, Mikko Myller ja Mauri Vieru sekä päälliköt Johanna Leinonen, Tiina Kairistola ja Mervi Liukkonen ja avustaja Vivi Markkanen tuottivat sisältöjä kumpaiseenkin sisäiseen kanavaan. Yksikössä huhti syyskuussa 2008 työskennelleet korkeakouluharjoittelijat Jutta Smolander, Katja Keckman ja Sanna Laatikainen antoivat merkittävän panoksen sisäisen viestinnän toteutukseen ja tämän vuosikertomuksen valmisteluun. 1.4 Hauskaa on ollut Yhteisön rakentaminen sisäisen viestinnän keinoin vaati panostuksia, mutta se oli myös yllättävän kivaa. Henkilöstö oli ilolla mukana. Sisäiseen viestintään liittyvää palautetta ja kehittämisideoita saatiin vuoden aikana runsaasti. Myös henkilöstölehden toimitusneuvosto otti tehtävänsä vakavasti: ideat henkilöstölehden jutuiksi virtasivat vapaasti, mikä mahdollisti monet luovat ratkaisut. Myös ministeriön johto ja hallinto ottivat sisäisen viestinnän haasteen innolla vastaan. Muutosprosessin tuoksinassa viestittiin usein silloinkin, kun kaikkiin kysymyksiin ei vielä ollut vastauksia. Tietoa ei pantattu, pimitetty tai viivytetty. Kaikki ministeriön esimiehet olivat aktiivisia; esimiehen aloitteellisuus ja vetovastuu omasta työntekijäjoukostaan muutostilanteessa korostuivat myös sisäisessä viestinnässä. Ministeriössä osattiin työn ohella myös virkistäytyä. Virkistystoimikunta Tsempin järjestämissä tapahtumissa viihdyttiin. Vuoden mittaan kokoonnuttiin mm. kesäjuhlien ja pikkujoulujen sekä moninaisten kulttuuri- ja urheilutapahtumien merkeissä. Kutsut Tsempin tilaisuuksiin esitettiin intranet Virkussa ja tilaisuuksista koostettu kuvareportaasi oli jälkikäteen kaikkien luettavissa Virkusta ja itemistä. 10

11 2 Vaikutelmia TEM:stä Sisäisen viestinnän sisällöistä intranet Virkussa ja henkilöstölehti itemissä saa TEM:stä omanlaisensa kokonaisvaikutelman. Vuoden 2008 sisäisen viestinnän toteutuman myötä hahmottuu mielikuva siitä, millainen TEM on työyhteisönä. Organisaatiosta, joka tammikuun 2008 alussa oli olemassa vasta paperilla, on tullut totta se on määrittynyt henkilöstönsä kautta tietynlaiseksi. Ennalta suunniteltiin, mihin aihealueisiin sisäisessä viestinnässä keskityttäisiin. Myös yksittäisiä artikkeleita ja näkökulmia suunniteltiin ennalta. Lopullisen äänen ja sävyn sisäiselle viestinnälle antoivat kuitenkin artikkeleissa esiintyvät TEM:läiset. Henkilöstön keskinäiseen vuoropuheluun eli yksittäisten virkamiesten sanoihin ja painotuksiin perustuu tunne hengestä, joka TEM:ssä sen ensimmäisen toimintavuoden päätteeksi pääsääntöisesti vallitsee. Ohessa tarkastellaan aihealueittain, millaista mielikuvaa TEM:stä suunnitelmallisesti luotiin ja millaisiksi sisällöt viidessä painopisteeksi valitussa aihealueessa haastateltujen henkilöiden kautta muotoutuivat. Sisäisen viestinnän vuoden 2008 toteutuman perusteella vaikuttaa siltä, että TEM:llä on ihmiskasvot ja, että TEM:ssä tehdään oikeita töitä. TEM:llä tuntuu olevan vahva perusta, TEM myös huolehtii henkilöstöstä ja TEM:ssä osataan pitää hauskaa. 2.1 TEM:llä on ihmiskasvot Sisäisen viestinnän suunnitelmassa ensimmäinen viidestä painopistealueesta oli työ ja työntekijät. Sillä tarkoitettiin artikkeleita TEM:n työtehtävistä ja työntekijöiden, ryhmien ja yksiköiden toimenkuvista sekä johdon, uusien kasvojen ja ihmiset tittelien takana -esittelyjä. Henkilöstön esittelyt eri muodoissaan olivat sisäisen viestinnän kenties suosituinta antia. Uteliaisuus uusia, tuntemattomia kollegoja tai toisaalta ennestään tuttujen kollegojen uusia työtehtäviä kohtaan oli suuri. Sisäisissä kanavissa saattoi tutustua uusiin kollegoihin. Toisaalta uusien tehtävien myötä moni ennestään tuttu työntekijäkin uudistui, kun hänet esiteltiin uudesta näkökulmasta. Onnistuipa joku uudessa organisaatiossa luomaan omasta persoonastaan jopa brändin! TEM:n töitä ja työntekijöitä esiteltiin useassa sarjassa, monella eri palstalla: Henkilöesittelyjä edustivat Virkun henkilöesittelyt sekä itemin harrastuksia-, virkamiesja jossain määrin myös peukaloruuvi-palstat. Tämän lisäksi Virkussa julkaistiin esittelyjä otsikolla: Uudet kasvot ja Yksikköesittelyt. 11

12 2.1.1 Henkilöesittelyt Virkussa ilmestyi henkilöhaastatteluita, joissa esiteltiin yksittäisiä TEM:n työntekijöitä. Tällainen oli esimerkiksi TEM:n autonkuljettajista kertova juttu (TEM:n autonkuljettajat palveluksessanne!, Virkku 21.5.), suunnittelija Maija Kokkolan haastattelu (Maija Kokkola, Yhdyshenkilö isolla y:llä, Virkku 26.5.) ja siviilipalvelusmies Mikko Luntialan esittely (Viestintäyksikön jokapaikanhöylä: sivari Mikko Luntiala, Virkku 19.5.). Kuva 2. Virkku, etusivun uutinen Haastatteluissa kerrottiin, mitä haastateltavien työtehtäviin kuuluu ja mikä on heidän työhistoriansa. Myös henkilöiden vapaa-ajan viettotavoista kirjoitettiin. Esimerkiksi Maija Kokkolasta kirjoitettiin: Yhdyshenkilötehtävien lisäksi Maijalla on toki varsinainen tehtävänkuvakin. Avustan EU:n työllisyys-, sosiaali-, terveys- ja kuluttaja-asiain sekä kilpailukykyneuvostoihin liittyvissä tehtävissä ja valmistelen työministerin ulkomaanmatkoja ja -vierailuja, Maija kertoo. Näiden lisäksi tehtäviini kuuluu joukko muita avustavia tehtäviä yksikön toiminnan tueksi, hän jatkaa. Maijan hyvähermoisuus ja aktiivinen asenne ovat monipuolisen työuran tulosta. Maija on työskennellyt työministeriössä vuodesta Sitä ennen tein pitkän uran pankkimaailmassa ja lyhyen visiitin työvoimatoimistoon, Maija kertoo. (Maija Kokkola, Yhdyshenkilö isolla y:llä, Virkku 26.5.) 12

13 Kuva 3. Virkku, etusivun uutinen Mikko Luntialasta puolestaan kerrottiin: TEM:ssä Mikon työtehtäviin kuuluvat muun muassa päivittäiseen mediaseurantaan osallistuminen, viestinnän avustavat työt sekä valokuvaus. Kaiken kaikkiaan työt ovat olleet hyvinkin sekalaisia ja monipuolisia: Mikko hoitelee joustavasti erilaisia hommia yksikön tarpeiden mukaan. Vapaa-aikanaan Mikko yhdistää viestinnän toiseen mielenkiinnon kohteeseensa eli musiikkiin. Metalli saa miehen sydämen sykkimään, ja aikaa kuluukin keikoilla käydessä ja musiikkilehden parissa puuhastellessa. (Viestintäyksikön jokapaikanhöylä: sivari Mikko Luntiala, Virkku 19.5.) 13

14 Kuva 4. Virkku, etusivun uutinen Myös henkilöstölehti itemin jokaisessa numerossa julkaistiin henkilöesittelyjä osasto- ja asiateeman yhteydessä sekä erillisessä Virkamies-sarjassa. Lehdessä esiteltiin mm. mökkivirkamies Jorma Leppänen (Mökkikausi kuumimmillaan, item 2/2008), kaivosvirkamies Pekka Suomela (Kaivosylitarkastaja tuntee alan koko kentän, item 3/2008) ja maahanmuuttovirkamies Olli Sorainen (One Man Band, item 4/2008). Vaikka haastatteluissa keskityttiin substanssiin, tuotiin asiat vahvasti esiin henkilön kautta. Lehden kesäkuun numerossa mökkivirkamies Jorma Leppänen esiteltiin näin: Suomen virallinen mökkivirkamies puolestaan löytyy TEM:stä. Hän on alueiden kehittämisyksikön neuvotteleva virkamies ja Saaristoasiain neuvottelukunnan pääsihteeri Jorma Leppänen. Jorma vastaa käytännössä saaristo-, rannikkoja vesistöalueiden kehittämisestä. [ ] Työleiri mökillä ja kotitalolla karaisee ja kehittää. Kannattaa harkita myös osallistumista hienoihin kesätapahtumiin, tutustumista paikallisiin ihmisiin ja hyvän kirjan lukemista, päättää maan virallinen mökkiääni. (Mökkikausi kuumimmillaan, item 2/2008) 14

15 Kuva 5. item 2/2008, s Henkilön esittelyyn asiakysymysten ohella keskityttiin jonkin verran myös itemin Peukaloruuvi-sarjassa, jossa haastateltiin Mikko Salmenojaa (item 1/2008) Kalle J. Korhosta (item 2/2008), Katariina Poskipartaa (item 3/2008) ja Markku Wallinia (item 4/2008). Esiteltiinpä itemissä myös Heikki Aurasmaa ensimmäinen TEM:iin ministeriön ulkopuolelta nimitetty virkamies (Ensimmäinen puhdas TEM:läinen, item 2/2008). Aurasmaan esittelyssä kerrottiin: Muutos sopii minulle, tai pitäisikö sanoa, että minä sovin muutokselle, Aurasmaa naurahtaa ja listaa toimineensa kymmenessä vakituisessa työssä, joissa on ollut kyse muutoksesta. Olipa se sitten kuntamuutos, uuden liiketoiminnan kehittäminen tai yrityksen kansainvälistyminen. [ ] Kysymykseen siitä, mitä elämä olisi ilman muutosta, Aurasmaan vastaus tulee kuin pyssyn suusta. Kuolema, hän virnistää. (Ensimmäinen puhdas TEM:läinen, item 2/2008) 15

16 Kuva 6. item 2/2008, s Brändi nimeltä T. Oivo Mainioksi esimerkiksi henkilökohtaisesta brändinhallinnasta uuden organisaation rakennusvaiheessa nousi työllisyys- ja yrittäjyysosaston (TYO) osastopäällikkö, ylijohtaja Tuija Oivo. Ylijohtaja Oivo esitteli itsensä tammikuisessa henkilöstötilaisuudessa varsin mieleenpainuvasti: Nimeni on Tuija Oivo, T. Oivo, kansainvälisissä yhteyksissä Mrs. Hope. Hän oli tämän jälkeen muillakin sisäisen viestinnän foorumeilla esillä useasti. Huhtikuussa ilmestyneessä ensimmäisessä item-lehdessä ylijohtaja Oivoa luonnehdittiin seuraavasti: Varautunut hiljaisuus ja varovainen toisten vilkuilu sulaa nauruun ja halauksiin vajaassa tunnissa, kun tarinankertoja, jääkiekkoilija ja karjalainen kyläkauppiaan tytär, Tuija Oivo eli Mrs. Hope laittaa itsensä likoon osastopäällikkönä. Ja edellyttää samaa joukkueensa jäseniltä, kultakin uudella pelipaikallaan. Kolmessa tunnissa osaston yhteinen TEM-suunta, -missio ja -pelisäännöt ovat saaneet hahmon. Suussa ei enää maistu paperi tai byrokratia... Koskettaminen ja halaus tekevät hyvää ihmiselle. Minä tykkään halata. Mutta minulle saa myös sanoa, jos ei halua tulla halatuksi. Silloin kunnioitan toivettasi. Mutta sano se nopeasti, sillä olen nopea halaamaan. Ettei jouduttaisi lakitupaan (Osastopäällikkö Tuija Oivo antaa siivet, item 1/2008) TEM:läiset oppivat siis heti kättelyssä tuntemaan kollega Oivon suorapuheisena, hersyvänä, itsensä peliin pistävänä, inhimillisenä ja innostavana persoonana. Ja 16

17 jatkoa oli tulossa. Luovaan, rajoja rikkovaan tyyliinsä osastopäällikkö kirjoitti Virkkuun häneltä pyydetyn TYO-osaston substanssijutun päiväkirjamuodossa. Jutun ingressissä kirjoitettiin: Oletko koskaan miettinyt millaista olisi toimia viikon ajan osastopäällikkönä TEM:ssä? Lue osastopäällikkö Tuija Oivon päiväkirja niin tiedät! Viikon 38 aikana Tuija mm. tulos- ja tuottavuuskeskustelee, pohtii TE-keskuskentän kehittämistä ja osaston EU-asioita, tapaa erilaisia sidosryhmiä ja osallistuu poikkihallinnollisiin työryhmiin TEM:n edustajana. Tuija rientää tuulispäänä eri toimipisteiden välillä kaiken aikaa ideoita ja synergioita työstäen. Ajatukset kiteytyvät joskus vielä kotisaunan lauteilla juoksulenkin jälkeen. Työviikon päätteeksi motivoitunut osastopäällikkömmekin saattaa huoahtaa: Ihanaa, että on perjantai! (Viikko 38 TYO:lla osastopäällikkö T. Oivon päiväkirjamerkintöjä, Virkku 1.10.) Kuva 7. Virkku, etusivun uutinen Henkilöstölehti itemin TYO:n osastoteemanumerossa 3/2008 ylijohtajan ajatuksia siteerattiin tällä tavoin: Työllisyys- ja yrittäjyysosaston ylijohtaja Tuija Oivo on osastostaan ylpeä, eikä arastele sanoa sitä. Hän kehuu porukkaansa useaan otteeseen ja kiittää sitä intoa ja alttiutta, jolla uuden rakentamiseen on lähdetty. Osastomme sloganissa toivoa yrityksille ja työvoimalle kiteytyy meidän olemassaolomme tarkoitus. [ ] 17

18 Ministeriössä tehtävän strategiatyön ja tuotepolitiikan on oltava sellaista, että se tuottaa hyviä tuloksia asiakkaalle. Ei tässä voi ajatella niin, että tää on mun rantatontti, johon kukaan ei tule, Oivo vertaa. Vieläkin on ravistelun ja pöllyttämisen varaa siinä, miten asioita hoidetaan. (Ravistelua ja pöllytystä Oivon johdatus työllisyys- ja yrittäjyyskysymyksiin, item 3/2008) Kuva 8. item 3/2008, s Brändi nimeltä T. Oivo oli syntynyt! Uudet kasvot Uudet kasvot -haastatteluja kirjoitettiin vuoden mittaan TEM:n riveihin liittyvistä uusista henkilöistä. Osa uudet kasvot -jutuista kirjoitettiin kysymys-vastaus -muotoon, toiset perinteisen haastattelun muotoon. Esimerkiksi jutuissa Eeva Kalli aloitti Pekkarisen erityisavustajana (Virkku 18.3.) sekä Uudet kasvot: EU-koordinaattori Maria Kekki (Virkku 10.4.) esitettiin haastateltaville sarja kysymyksiä, kuten Mikä on aiempi työ- ja henkilöhistoriasi?, Kerro perheestäsi, Mitä harrastat? ja Missä olet hyvä?. Sen sijaan jutut Uusi kasvo esikuntaan: Heidi Nummela suunnistustaitonen juristi (Virkku 9.1.) ja Uudet kasvot: Verkkopäätoimittaja Miia Lahti (Virkku 18.6.) olivat haastattelumuodossa. Toteutustavasta riippumatta haastatteluissa kerrottiin uuden työntekijän opintoja työtaustasta sekä harrastuksista. Esimerkiksi Heidi Nummelan haastattelusta ilmeni, että hän on koulutukseltaan varatuomari ja työskennellyt ennen kansliapäällikön esikuntaa työministeriön hallinto-osastolla. Eeva Kallin haastattelussa tuli 18

19 ilmi, että hän on koulutukseltaan hallintotieteiden maisteri ja työskennellyt aiemmin Maaseudun Sivistysliitossa. Uudet kasvot -sarjassa talon ulkopuolelta tullut henkilö otettiin yhteisön jäseneksi esittelemällä hänet muille TEM:läisille. Kuva 9. Virkku, etusivun uutinen Kuva 10. Virkku, etusivun uutinen

20 Kuva 11. Virkku, etusivun uutinen Yksikköesittelyt Yksikköesittelyt-juttusarja alkoi viestintäyksikön esittelyllä. Juttusarjan tarkoituksena oli esitellä vuoronperään kaikki ministeriön liki 50 eri toimintayksikköä. Yksikköesittelyt käynnistettiin vasta henkilöstön lopullisen sijoittumisprosessin jälkeen, kaikkien löydettyä työtehtävänsä uudessa organisaatiossa. Artikkeleissa esiteltiin aina jonkin toimintayksikön tehtävät, työntekijät ja joskus muutama yksikön henkilö muita syvällisemmin. Esimerkiksi EU- ja kv-asioiden yksikön esittelyjutussa EU- ja kv-asioiden koordinaatioyksikkö esittäytyy: Erilaisuus yhdistää meitä! (Virkku, 26.5.) kaikki yksikön henkilöt esiteltiin. Myös jutussa SKY parempia lakeja (Virkku 29.9.) kerrottiin määrämittaisesti jokaisesta ryhmän viidestä työntekijästä, kun taas työelämän laatu -ryhmän yhdeksästä työntekijästä vain Pirjo Harjunen, Antti Närhinen ja Maija- Leena Uimonen esiteltiin muita syvällisemmin (TYL tekee töitä tulevaisuuden haasteiden parissa, Virkku 11.8.). Kaikissa jutuissa mainittiin aina kaikki ryhmään kuuluvat ja heidän vastuualueensa. 20

21 Kuva 12. Virkku, etusivun uutinen Kuva 13. Virkku, etusivun uutinen

22 Kuva 14. Virkku, etusivun uutinen Esitellyiksi tulivat varsinaisten toimintayksiköiden lisäksi mm. ministeriön johdon sihteerit (Ministeriön työmyyrät: Johdon sihteeristö, Virkku 2.6.), aulavahdit (Aulavahdit, ministeriömme käyntikortit, Virkku 9.6.) ja siviilipalvelusmiehet (Esittelyssä ministeriön siviilipalvelusmiehet, Virkku 4.8.). Kuva 15. Virkku, etusivun uutinen

23 Kuva 16. Virkku, etusivun uutinen Yksikköesittelyissä henkilöstön jäseniä pyrittiin tutustuttamaan toisiinsa ja samalla ministeriön toimialaan ja tukitehtäviin. Substanssiin ei näissä jutuissa juuri keskitytty vaan ääneen pääsivät työntekijät Harrastuksia Henkilöstölehti itemissä ilmestyi Harrastuksia-niminen artikkelisarja. Sarjassa julkaistiin kaikkiaan neljä artikkelia yksi lehden joka numerossa. Näissä henkilöhaastatteluissa painopiste oli työntekijöiden vapaa-ajassa. Haastatteluihin pyrittiin löytämään TEM:n työntekijöitä, joilla oli erityisen kiinnostavia harrastuksia. Haastateltavat kertoivat, mistä harrastus on saanut alkunsa ja mikä siinä heitä viehättää. He jakoivat muille TEM:läisille mukavia muistoja harrastuksensa parista. Jutuissa esiteltiin Jukka Lumenko ja purjehdusharrastus (Tyyntä ja myrskyä, item 1/2008), Mika Lindgren, harrastuksenaan teatteri ja näytteleminen (Maagista vuorovaikutusta, item 2/2008), triathlonisti Petra Stenfors (Intohimona urheilu, item 3/2008) sekä Sirkka Vilkamo, joka harrastaa taidegrafiikkaa (Kaunista tekemistä käsillä, item 4/2008). Jukka Lumenkon harrastuksesta kerrottiin itemin syysnumerossa seuraavaa: Jukka Lumenko vetää sisäisen tarkastuksen yksikköä [ ] Vapaa-ajalla Jukka on vannoutunut purjehtija. Turussa vietetty lapsuus ja isän veneilyharrastus veivät Jukan jo nuorena merelle ja kauniiseen länsisaaristoon. Meri, luonto ja veneet ovat kiehtoneet häntä niistä päivistä saakka. Opiskelun myötä paikkakunta muuttui Helsingiksi ja alustyyppi kanootiksi. 23

Korkeakoulutetut arvostavat elämän tasapainoa

Korkeakoulutetut arvostavat elämän tasapainoa Korkeakoulutetut arvostavat elämän tasapainoa Pääkirjoitus Hyvän kierre Kuva Mikko Haiko Hyvä työnantajamaine ja liiketoimintastrategiaa tukeva työntekijäbrändi ovat kiristyvän kilpailun työmarkkinoilla

Lisätiedot

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s.

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s. amicase Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Tehokas Spar Akatemia s.10 Noste auttaa jaksamaan s.14 Johtaminen vaatii oppimista s.16 amicase 1 2005 Sisältö 4 Jet vahvistaa

Lisätiedot

Globalisaatio suosii yrittäjyyttä

Globalisaatio suosii yrittäjyyttä TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 2 /2008 Maria Puhakka: Kauppiaaksi kasvanut Jussi Järventaus: Globalisaatio suosii yrittäjyyttä P ÄÄKIRJOITUS Yliopistot ja yrittäjyys Anne Kovalainen Yrittäjyys

Lisätiedot

Oikeilla neuvoilla oikeaan paikkaan. Suosituksia ja hyviä käytäntöjä maahanmuuttajien neuvonnan kehittämiseen

Oikeilla neuvoilla oikeaan paikkaan. Suosituksia ja hyviä käytäntöjä maahanmuuttajien neuvonnan kehittämiseen Oikeilla neuvoilla oikeaan paikkaan Suosituksia ja hyviä käytäntöjä maahanmuuttajien neuvonnan kehittämiseen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 5/2014 hannu-pekka huttunen kirsi

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN MUUTOSVALMIUS JA ODOTUKSET

MIKKELIN KAUPUNGIN MUUTOSVALMIUS JA ODOTUKSET Eveliina Palmari MIKKELIN KAUPUNGIN MUUTOSVALMIUS JA ODOTUKSET Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 18.5.2009 Tekijä(t) Eveliina Palmari Nimeke

Lisätiedot

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Riitta Makkonen & Pilvi Purmonen (toim.) YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

REKRYTOINTI MURROKSESSA HAUS-JOKOSTA TIETOA OMAAN TYÖHÖN JULKISSEKTORI HOUKUTTELEE. Mauri Ylä-Kotola: YLIOPISTOUUDISTUKSEN ESIKUVAT ELINKEINOELÄMÄSTä

REKRYTOINTI MURROKSESSA HAUS-JOKOSTA TIETOA OMAAN TYÖHÖN JULKISSEKTORI HOUKUTTELEE. Mauri Ylä-Kotola: YLIOPISTOUUDISTUKSEN ESIKUVAT ELINKEINOELÄMÄSTä haus kehittämiskeskus oy:n asiakaslehti 3-2008 www.haus.fi REKRYTOINTI MURROKSESSA HAUS-JOKOSTA TIETOA OMAAN TYÖHÖN JULKISSEKTORI HOUKUTTELEE Mauri Ylä-Kotola: YLIOPISTOUUDISTUKSEN ESIKUVAT ELINKEINOELÄMÄSTä

Lisätiedot

URA. Sivistyksen airuet Ammatti-identiteettinä yhteiskunnan rakentaminen. Valtiotieteilijä on nyt. 13 Irtisanotun oikeudet 28 9 askelta omaan lomaan

URA. Sivistyksen airuet Ammatti-identiteettinä yhteiskunnan rakentaminen. Valtiotieteilijä on nyt. 13 Irtisanotun oikeudet 28 9 askelta omaan lomaan Valtiotieteilijä on nyt URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 2-2012 EDUNVALVONTA Eri-ikäiset työyhteisön voimavarana VALOKEILASSA Ilman viestintää ei voi vaikuttaa LANSEERAUS Liitolle uusi nimi

Lisätiedot

Sparraajan. Askelmerkkejä luovien alojen liiketoiminnan kehittämiseen. Toimittanut Jussi Förbom

Sparraajan. Askelmerkkejä luovien alojen liiketoiminnan kehittämiseen. Toimittanut Jussi Förbom Sparraajan käsikirja Askelmerkkejä luovien alojen liiketoiminnan kehittämiseen Toimittanut Jussi Förbom Luovan Suomen julkaisuja 7 Luova Suomi / Diges ry 2012 Sparraajan käsikirja Askelmerkkejä luovien

Lisätiedot

Toimipisteestä palvelupisteeksi. Tavoitteena säällinen elämä. Oi kuusipuu

Toimipisteestä palvelupisteeksi. Tavoitteena säällinen elämä. Oi kuusipuu Maanmittauslaitoksen henkilöstölehti 5 / 2013 Toimipisteestä palvelupisteeksi Tavoitteena säällinen elämä Oi kuusipuu maanmittarin vermeet Osa 5: Lakikirja Teksti ja kuva: Jussi Tossavainen Kaikki hyvä

Lisätiedot

Tuija Brax: Demokratiaa tutkittava säännöllisesti. Kuntien johtajat muutospaineessa. Kuorivatko muskeliyliopistot kerman päältä?

Tuija Brax: Demokratiaa tutkittava säännöllisesti. Kuntien johtajat muutospaineessa. Kuorivatko muskeliyliopistot kerman päältä? lahjus ja asiakas s.2 työn ulkopuolella s.16 sanojen takana s.18 HAUS KEHITTÄMISKESKUS OY:n ASIAKASLEHTI 2 Kuntien johtajat muutospaineessa Kuorivatko muskeliyliopistot kerman päältä? säätieteilijöiden

Lisätiedot

MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia

MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia Päivi Kantonen Pro gradu -tutkielma Yhteisöviestintä Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Kesäkuu 2011 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinohallinnon

Työ- ja elinkeinohallinnon Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen ohjelman toteuttamiseksi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 66/2009 Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen

Lisätiedot

Matkailututkimuksen kehittäminen Suomessa. Perusselvitys matkailututkimuksen tilanteesta, sisällöstä ja kehitystarpeesta

Matkailututkimuksen kehittäminen Suomessa. Perusselvitys matkailututkimuksen tilanteesta, sisällöstä ja kehitystarpeesta Matkailututkimuksen kehittäminen Suomessa Perusselvitys matkailututkimuksen tilanteesta, sisällöstä ja kehitystarpeesta Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 5/2009 Malla Paajanen - Mikko

Lisätiedot

Laulain. Hallintotehtävät osana esimiestyötä. Esimerkin voimalla

Laulain. Hallintotehtävät osana esimiestyötä. Esimerkin voimalla Maanmittauslaitoksen henkilöstölehti 1 / 2013 Laulain työtästee! Hallintotehtävät osana esimiestyötä Esimerkin voimalla maanmittarin vermeet OSA 1: VRS-RTK GPS Teksti Jussi Tossavainen Nyt tsekataan maanmittarin

Lisätiedot

Arvot jalkautuvat Lapin TE-keskuksessa Väestörekisterikeskus: Paras julkishallinnon työpaikka

Arvot jalkautuvat Lapin TE-keskuksessa Väestörekisterikeskus: Paras julkishallinnon työpaikka 2/2006 Nytt från SAMV Palvelukeskuksilla tuottavuutta puolustushallintoon Arvot jalkautuvat Lapin TE-keskuksessa Väestörekisterikeskus: Paras julkishallinnon työpaikka Valtion työmarkkinalaitos JULKAISIJA

Lisätiedot

Tietoa. 14 Työehtosopimusneuvottelut. 18 Bisnesenkeleitä, Accenture Services Oy:n luottamusmies: Työnantaja ymmärtää, että meistä on myös hyötyä.

Tietoa. 14 Työehtosopimusneuvottelut. 18 Bisnesenkeleitä, Accenture Services Oy:n luottamusmies: Työnantaja ymmärtää, että meistä on myös hyötyä. TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 1 : 2013 Tietoa. 18 Bisnesenkeleitä, onko heitä? Suomalaisten kasvuyritysten taustalta saattaa löytyä yllättäviä tekijöitä. 14 Työehtosopimusneuvottelut käynnistyvät

Lisätiedot

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus?

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Käytännön kokemuksia ja oppeja uuden sukupolven keskiöstä Veera Lehtismäki Tampere 2011 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Y-SUKUPOLVEN MÄÄRITELMIÄ 6 3. Suomen Telecenter

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

Porin kaupungin henkilöstölehti 1/2006

Porin kaupungin henkilöstölehti 1/2006 Porin kaupungin henkilöstölehti 1/2006 15 kysymystä Pori 2012 strategiasta s. 4 Kaupunginjohtajat vastaavat Lähiesimieskoulutus s. 6 Erityisasiantuntija Kristiina Strandman luennoi ikäjohtamisesta Suomen

Lisätiedot

TEEMA: Kunnallisvaalit 2012

TEEMA: Kunnallisvaalit 2012 TEEMA: Kunnallisvaalit 2012 3 2012 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n teemat kunnallisvaaleissa 2 TEEMA 3 2012 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto a3 2012 JHL:n teemat kunnallisvaaleissa

Lisätiedot

uusivaltion työelämän kehittämislehti No 03 2013 Sinä olet ihminen ROHKEUTTA JA ELINVOIMAA PELIIN!

uusivaltion työelämän kehittämislehti No 03 2013 Sinä olet ihminen ROHKEUTTA JA ELINVOIMAA PELIIN! uusivaltion työelämän kehittämislehti No 03 2013 Sinä olet ihminen ROHKEUTTA JA ELINVOIMAA PELIIN! 03 UUSI-KAIKU 03 Pääkirjoitus 04 Valtio on hyvä työpaikka 8 Ajankohtaista 11 Ministeri Paula Risikko Nyt

Lisätiedot

muotoilijan Tuote hahmottuu ensin mielessä Tukeeko yliopistouudistus innovointia? Design rakentaa kilpailukykyä Jorma turunen tuula teeri

muotoilijan Tuote hahmottuu ensin mielessä Tukeeko yliopistouudistus innovointia? Design rakentaa kilpailukykyä Jorma turunen tuula teeri Mestari-kisällikoulutus auttaa työelämään s. 8 SPEKtri-hanke helpottaa yritysjärjestelyjä s. 42 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 2 2012 20 35 Design rakentaa kilpailukykyä 12 Tukeeko yliopistouudistus

Lisätiedot

JOHTAMISEN HAASTEET MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ

JOHTAMISEN HAASTEET MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ Sanomalehtiyliopisto kevät 2010 JOHTAMISEN HAASTEET MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ 1 JULKAISU No 32 Avoin yliopisto 2 JOHTAMISEN HAASTEET MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ 3 Sanomalehtiyliopisto kevät 2010 4 Julkaisija

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintäopas

Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas 2011 1 Urheiluseuran viestintäopas Sisältö Osa 1: Opas sisäiseen viestintään Alkuperäinen opas: Sisäisellä viestinnällä vireäksi. (2006). Tekijät:

Lisätiedot

Mitä tapahtuu huomenna?

Mitä tapahtuu huomenna? Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Väitekirja 1 Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Sisällysluettelo Esipuhe 5 Mistä oikein on kyse? 6 Mitä sanovat yritykset? 14 Mitä sanovat lobattavat? 16

Lisätiedot

Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen. Selvitysmiehen raportti

Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen. Selvitysmiehen raportti Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen Selvitysmiehen raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 29/2010 vesa puttonen Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän

Lisätiedot