TEM:stä totta. työ- ja elinkeinoministeriön sisäisen viestinnän vuosikertomus 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEM:stä totta. työ- ja elinkeinoministeriön sisäisen viestinnän vuosikertomus 2008"

Transkriptio

1 TEM:stä totta työ- ja elinkeinoministeriön sisäisen viestinnän vuosikertomus 2008 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 48/2009

2

3 JENNI HAKALA TIINA KAIRISTOLA SANNA LAATIKAINEN KATJA KECKMAN TEM:stä totta työ- ja elinkeinoministeriön sisäisen viestinnän vuosikertomus 2008 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 48/2009

4 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 48/2009 Arbets- och näringsministeriets publikationer Koncernen 48/2009 MEE Publications Concern 48/2009 Tekijät Författare Authors Jenni Hakala Tiina Kairistola Sanna Laatikainen Katja Keckman Julkaisuaika Publiceringstid Date Syyskuu 2009 Toimeksiantaja(t) Uppdragsgivare Commissioned by Työ- ja elinkeinoministeriö Arbets- och näringsministeriet Ministry of Employment and the Economy Toimielimen asettamispäivä Organets tillsättningsdatum Date of appointment Julkaisun nimi Titel Title TEM:stä totta työ- ja elinkeinoministeriön sisäisen viestinnän vuosikertomus 2008 Tiivistelmä Referat Abstract Työ- ja elinkeinoministeriön aloittaessa toimintaansa vuoden 2008 alussa, sisäisen viestinnän suunnitteluun ja toteutukseen kiinnitettiin organisaatiossa erityistä huomiota. Sisäistä viestintää päätettiin toteuttaa erityisen suunnitelmallisesti, tavoitteellisesti ja aktiivisesti. Henkilöstölle tarjottiin monipuolisia ja hyödyllisiä artikkelisisältöjä ennalta määriteltyjen aihealueiden tiimoilta. Aiheille ja sisällöille oli yhteistä, että niiden avulla pyrittiin edistämään ja vahvistamaan työyhteisön rakentumista. Työyhteisön sisäiseen viestintään tavoiteltiin epävirallista, jopa hauskaa otetta. Sisäiselle viestinnälle asetettiin alusta pitäen selkeät tavoitteet. Viestimällä pyrittiin muun muassa luomaan uuteen yhteisöön avointa sisäisen viestinnän kulttuuria, edistämään strategisten tavoitteiden ja arvojen tuntemusta, tutustuttamaan henkilöstöä toisiinsa, jakamaan työntekijöille työnteon kannalta tarpeellisia tietoja ja uutisia sekä edistämään työhyvinvointia. Sisäisen viestinnän päätavoitteena oli edistää yhtenäisen työkulttuurin käyttöönottoa ja omaksumista uudessa ministeriössä. Vuosi 2008 nimettiin yhteisön rakentamisen teemavuodeksi. Yli 600-henkisen, kolmesta eri työkulttuurista tulevan työntekijäjoukon viestintäkanavina otettiin tammikuussa 2008 käyttöön sähköinen intranet Virkku sekä painettu, neljästi vuodessa ilmestyvä henkilöstölehti item, jonka ensimmäinen numero ilmestyi huhtikuussa Sisäisestä viestinnästä vuonna 2008 hahmottuu kuva siitä, millainen TEM on työyhteisönä. Sisäisen viestinnän toteutuman perusteella vaikuttaa siltä, että TEM:llä on ihmiskasvot ja että TEM:ssä tehdään oikeita töitä. TEM:llä tuntuu olevan vahva perusta, TEM myös huolehtii henkilöstöstä ja TEM:ssä osataan pitää hauskaa. Organisaatiosta, joka tammikuun 2008 alussa oli olemassa vasta paperilla, on henkilöstönsä kautta muodostunut hahmotettava työyhteisö. Vuosi uuden yhteisön ja toimintakulttuurin rakentamisessa on kuitenkin lyhyt aika. Sisäisen viestinnän vuosikertomuksessa TEM:stä totta työ- ja elinkeinoministeriön sisäisen viestinnän vuosikertomus 2008 kerrotaan pääkohdittain ja lukuisin esimerkein vuoden 2008 sisäisen viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta. Työ- ja elinkeinoministeriön yhdyshenkilö: Viestintäyksikkö/Jenni Hakala, puh Asiasanat Nyckelord Key words sisäinen viestintä, organisaatiomuutos, yhteisön rakentaminen ISSN Kokonaissivumäärä Sidoantal Pages 68 Julkaisija Utgivare Published by Työ- ja elinkeinoministeriö Arbets- och näringsministeriet Ministry of Employment and the Economy ISBN Kieli Språk Language Suomi, finska, finnish Vain sähköinen julkaisu Endast som elektronisk publikation Published in electronic format only

5 Esipuhe Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tarina alkoi Uuden ministeriön ensimmäinen toimintavuosi oli monella tapaa erityinen. Joulun ja vuodenvaihteen lomilta palailevat työtekijät tulivat ikään kuin uuteen työpaikkaan KTM ja TM oli lakkautettu, SM:stä aluekehittämistehtävät siirretty uuteen organisaatioon. Monen yksikön viikkopalaverissa istui tammikuisena maanantaina sen verran outoa porukkaa, että piti ottaa alkuun esittelykierros! Tiedettiin, että vuoden ensimmäinen neljännes toisi tullessaan lisää muutoksia. Niitä odotellessa töitä tehtiin ja epävarmuutta siedettiin. Asetelmaa ehkä helpotti se, että kaikki olivat samassa veneessä: yhdessä käytiin läpi odottelu ja yleinen epätietoisuus, sijoittumisprosessi ja muutot. Sen jälkeen edessä olivat uusiin tehtäviin opettelu, organisaation vakiintuminen, Aleksanterinkadun tulipalon seuraukset sekä työntäyteinen loppuvuosi. Sisäisen viestinnän tarve oli muutostilanteessa suuri. Uudistuksen kokonaisvaltaisuus ja henkilöstöä koskevien prosessien laajuus aiheuttivat valtavan tiedontarpeen. Työyhteisön odottavan, mutta pääosin optimistisen ja positiivisen ilmapiirin ylläpitäminen koettiin tärkeäksi. Niinpä sisäisen viestinnän suunnitteluun kiinnitettiin erityistä huomiota. Viestinnälle asetettiin selkeät tavoitteet ja viestintään päätettiin ottaa aktiivinen ote. Uudella ministeriöllä oli heti tammikuun alusta käytössä intranet, joka sai nimikilpailun tuloksena nimen Virkku. Henkilöstölehden ensimmäinen numero item 1/2008 ilmestyi sekin jo huhtikuussa. Yhdessä nämä sisäiset viestikanavat muodostivat toisiaan täydentävän kokonaisuuden. Vuoden mittaan Virkussa ja itemissä julkaistuista sisällöistä alkoi muodostua kuva siitä, millainen työpaikka TEM on, mitä ministeriössä puuhataan, millaista väkeä me TEM:läiset olemme ja millainen työilmapiiri ministeriössä vallitsee. Virkku ja item ovat olleet mukana ministeriön arjessa ja juhlassa. Olemme niiden sivuilla kertoneet ja lukeneet itsestämme ja toisistamme. Toiminnan dokumentoinnin kautta on samalla luotu pohjaa TEM:n sisäisen viestinnän kulttuurille ja henkilöstön keskinäiselle vuoropuhelulle. Työn lomassa ja ohella olemme ehtineet pitää myös hauskaa. Olemme osanneet juhlia ja lisäksi käyttää huumoria ja itseironiaa tehokeinoina. Helsingissä 1. kesäkuuta 2009 jenni hakala Viestintäyksikkö Työ- ja elinkeinoministeriö

6 Sisältö Esipuhe... 5 Sisältö... 6 Johdanto Tavoitteellista, suunnitelmallista, aktiivista ja hauskaa Tavoitteet Sisältösuunnitelma Sekä määrää että laatua Hauskaa on ollut Vaikutelmia TEM:stä TEM:llä on ihmiskasvot Henkilöesittelyt Uudet kasvot Yksikköesittelyt Harrastuksia TEM:ssä tehdään oikeita töitä Osastoteemat Päällikkökirjoitukset Hankkeet ja projektit Media-analyysit TEM:llä on vahva perusta TEM-konserni Strategiset tavoitteet Arvot TEM huolehtii henkilöstöstä Toiminnan käynnistyminen Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja hyvinvointi TEM:ssä osataan pitää hauskaa Tsemppi Muuta viihteellistä aineistoa Pohdintoja... 65

7 Johdanto TEM:n aloittaessa toimintaansa vuoden 2008 alussa, sisäisen viestinnän suunnitteluun ja toteutukseen kiinnitettiin organisaatiossa erityistä huomiota. Sisäistä viestintää päätettiin toteuttaa erityisen suunnitelmallisesti, tavoitteellisesti ja aktiivisesti. Henkilöstölle tarjottiin monipuolisia ja hyödyllisiä artikkelisisältöjä ennalta määriteltyjen aihealueiden tiimoilta. Aiheille ja sisällöille oli yhteistä, että niiden avulla pyrittiin edistämään ja vahvistamaan työyhteisön rakentumista. Työyhteisön sisäiseen viestintään tavoiteltiin epävirallista, jopa hauskaa otetta. Sisäiselle viestinnälle asetettiin alusta pitäen selkeät tavoitteet. Viestimällä pyrittiin muun muassa luomaan uuteen yhteisöön avointa sisäisen viestinnän kulttuuria, edistämään strategisten tavoitteiden ja arvojen tuntemusta, tutustuttamaan henkilöstöä toisiinsa, jakamaan työntekijöille työnteon kannalta tarpeellisia tietoja ja uutisia sekä edistämään työhyvinvointia. Sisäisen viestinnän päätavoitteena oli edistää yhtenäisen työkulttuurin käyttöönottoa ja omaksumista uudessa ministeriössä. Vuosi 2008 nimettiin yhteisön rakentamisen teemavuodeksi. Yli 600-henkisen, kolmesta eri työkulttuurista tulevan työntekijäjoukon viestintäkanavina otettiin tammikuussa 2008 käyttöön sähköinen intranet Virkku sekä painettu, neljästi vuodessa ilmestyvä henkilöstölehti item, jonka ensimmäinen numero ilmestyi huhtikuussa Sisäisestä viestinnästä vuonna 2008 hahmottuu kuva siitä, millainen TEM on työyhteisönä. Sisäisen viestinnän toteutuman perusteella vaikuttaa siltä, että TEM:llä on ihmiskasvot ja että TEM:ssä tehdään oikeita töitä. TEM:llä tuntuu olevan vahva perusta, TEM myös huolehtii henkilöstöstä ja TEM:ssä osataan pitää hauskaa. Organisaatiosta, joka tammikuun 2008 alussa oli olemassa vasta paperilla, on henkilöstönsä kautta muodostunut hahmotettava työyhteisö. Vuosi uuden yhteisön ja toimintakulttuurin rakentamisessa on kuitenkin lyhyt aika. Sisäisen viestinnän vuosikertomuksessa TEM:stä totta työ- ja elinkeinoministeriön sisäisen viestinnän vuosikertomus 2008 kerrotaan viestintäyksikön sisäisen viestinnän toimista uuden organisaation alkumetreillä vuonna Kertomus etenee viestinnän suunnittelusta luvussa 1 viestinnän toteutukseen, jota valaistaan luvun 2 lukuisin esimerkein. Luvun 3 pohdintaosio kokoaa yhteen keskeisimmät huomiot sisäisen viestinnän vuodesta

8 1 Tavoitteellista, suunnitelmallista, aktiivista ja hauskaa Sisäinen viestintä on parhaimmillaan tavoitteellista, suunnitelmallista ja aktiivista. Jos se lisäksi voi olla hauskaa, aina parempi. TEM:n viestintäyksikössä laadittiin heti alkuvuodesta yksityiskohtainen sisäisen viestinnän suunnitelma vuodelle Suunnitelma esiteltiin virkamiesjohdolle kesäkuussa 2008, jolloin sisäisen viestinnän toteutus oli jo täydessä vauhdissa. 1.1 Tavoitteet Sisäiselle viestinnälle asetettiin selkeät tavoitteet. Vuoden 2008 aikana pyrittiin luomaan uuteen yhteisöön avointa sisäisen viestinnän kulttuuria, välittämään positiivista työnantajakuvaa, edistämään organisaation strategisten tavoitteiden ja arvojen tuntemusta, tutustuttamaan henkilöstöä toisiinsa ja organisaation tehtäväkenttään, jakamaan ministeriön työntekijöille työnteon kannalta tarpeellisia tietoja ja uutisia sekä edistämään työhyvinvointia. Sisäisen viestinnän päätavoitteena oli toisin sanoen edistää yhtenäisen työkulttuurin käyttöönottoa ja omaksumista uudessa ministeriössä. Vuosi 2008 nimettiin yhteisön rakentamisen teemavuodeksi. 1.2 Sisältösuunnitelma Sisäisessä viestinnässä päätettiin keskittyä sisältöihin, jotka parhaiten palvelisivat asetettuja tavoitteita. Artikkelien tuli edistää ja vahvistaa yhteisön rakentumista. Sisällöt jaettiin viiteen aihealueeseen. Pyrkimyksenä oli tuottaa artikkelisisältöjä valittujen aihealueiden tiimoilta tasapuolisesti niin, ettei yksi aihepiiri korostu toisten kustannuksella. Sisäiseen viestintään tavoiteltiin moniäänisyyttä, monipuolisuutta ja epävirallistakin otetta. Kuva 1. Sisältösuunnitelma, aihealueet Työ ja työntekijät Substanssi Arvot, strategiset tavoitteet, organisaatio Henkilöstön asiat Viihde 8

9 Työ ja työntekijät -aiheiset artikkelit käsittelivät TEM:n työtehtäviä ja työntekijöitä sekä ryhmien ja yksiköiden toimenkuvia. Jutuissa esiteltiin mm. johtohenkilöitä, työntekijöiden harrastuksia ja uusia työntekijöitä. Substanssiartikkeleilla tarkoitettiin juttuja TEM:n hankkeista, palvelutuotteista, projekteista sekä ajankohtaisten politiikka-alueiden esittelyjä, taustoja, hallinnonalan ja TEM-konsernin asioita. Arvot, strategiset tavoitteet ja organisaatio -aiheiset artikkelit keskittyivät ministeriön strategiatyön, konserniohjauksen, johtamismallien, organisaation tilan sekä sen kehittämisen instrumenttien esittelyyn. Henkilöstön asiat olivat mm. henkilöstön kehittämiseen ja koulutukseen liittyviä uutisia, palkkausjärjestelmää, työterveyspalveluja, lomia, jne. koskevaa informaatiota sekä sisäisten ohjeiden, työkalujen, laitteiden, tukipalveluiden ja uusien työmenetelmien esittelyjä. Viihdesisällöillä tarkoitettiin artikkeleita henkilöstön virkistäytymisestä. Kisat, tapahtumat, henkilöstötilaisuudet, juhlat, kuulumiset ja tarinat dokumentoitiin. Uuden organisaation alkuvaihe ja syvällinen muutostilanne luonnollisesti vaikuttivat siihen, että juuri nämä viisi aihealuetta valittiin keskeisiksi. Aihealueiden kokonaisuuden kautta toivottiin voitavan vähitellen muodostaa hahmo siitä, millainen työpaikka TEM on: mitä ministeriössä puuhataan, millaista väkeä me TEM:läiset olemme sekä millainen työilmapiiri ministeriössä vallitsee. 1.3 Sekä määrää että laatua Sisäisen viestinnän kanavat luotiin uudelle, yli 600 henkiselle, kolmesta eri työkulttuurista tulevalle työntekijäjoukolle. Henkilöstön viestintäkanaviksi otettiin sähköinen intranet Virkku sekä painettu, neljästi vuodessa ilmestyvä henkilöstölehti item. Kanavat valjastettiin aktiiviseen käyttöön suunniteltujen sisältöjen välittäjiksi: intranet oli käytössä heti tammikuussa, henkilöstölehden ensimmäinen numero ilmestyi sekin jo huhtikuussa Kanavien keskinäinen suhde määrittyi julkaisutiheyden perustella. Intranetin pääuutisena julkaistiin joka päivä uusi uutinen. Henkilöstölehden artikkelit olivat astetta perusteellisempia luotauksia organisaation riveihin. Joka aamuinen Virkkuuutinen herätteli virkamieskunnan arkipäivään viidesti viikossa. Vuoden aikana uutisia julkaistiin noin 200. Nelivärisenä tyylikkäälle paperille painettu, runsaasti kuvitettu, 32-sivuinen item-lehti ilmestyi neljästi, ja sai voittopuolisen ilahtunutta palautetta. Intranetin ja lehden sivuilla henkilöstölle tarjottiin sekä määrää että laatua. Henkilöresursseja sisäisen viestinnän toteutukseen käytettiin vuonna 2008 seuraavasti: Tiina Kairistola toimi item-lehden päätoimittajana alkaen (31.3. saakka päätoimittajana toimi Johanna Leinonen). Lehdelle perustettiin eri osastojen ja yksiköiden edustajista koostuva toimitusneuvosto. Toimitusneuvoston jäseninä päätoimittajan ohella toimivat Riitta Elo, Anne Hokkanen, Kaisa-Leena 9

10 Lintilä, Hannu Lipponen, Heidi Nummela, Antti Riivari ja Mikko Salmenoja. Lehden toimituksesta ja taitosta vastasi viestintätoimisto Porkka&Kuutsa. Virkun etusivun uutis- ja ajankohtaisosiosta puolestaan vastasi Jenni Hakala. Koko intranetin päätoimittajan tehtävää hoiti Iiris Tiensuu tietopalvelusta. Viestintäyksikön tiedottajat, Caroline Haga, Jenni Hakala, Anja Kolehmainen, Georg Mecklin, Mikko Myller ja Mauri Vieru sekä päälliköt Johanna Leinonen, Tiina Kairistola ja Mervi Liukkonen ja avustaja Vivi Markkanen tuottivat sisältöjä kumpaiseenkin sisäiseen kanavaan. Yksikössä huhti syyskuussa 2008 työskennelleet korkeakouluharjoittelijat Jutta Smolander, Katja Keckman ja Sanna Laatikainen antoivat merkittävän panoksen sisäisen viestinnän toteutukseen ja tämän vuosikertomuksen valmisteluun. 1.4 Hauskaa on ollut Yhteisön rakentaminen sisäisen viestinnän keinoin vaati panostuksia, mutta se oli myös yllättävän kivaa. Henkilöstö oli ilolla mukana. Sisäiseen viestintään liittyvää palautetta ja kehittämisideoita saatiin vuoden aikana runsaasti. Myös henkilöstölehden toimitusneuvosto otti tehtävänsä vakavasti: ideat henkilöstölehden jutuiksi virtasivat vapaasti, mikä mahdollisti monet luovat ratkaisut. Myös ministeriön johto ja hallinto ottivat sisäisen viestinnän haasteen innolla vastaan. Muutosprosessin tuoksinassa viestittiin usein silloinkin, kun kaikkiin kysymyksiin ei vielä ollut vastauksia. Tietoa ei pantattu, pimitetty tai viivytetty. Kaikki ministeriön esimiehet olivat aktiivisia; esimiehen aloitteellisuus ja vetovastuu omasta työntekijäjoukostaan muutostilanteessa korostuivat myös sisäisessä viestinnässä. Ministeriössä osattiin työn ohella myös virkistäytyä. Virkistystoimikunta Tsempin järjestämissä tapahtumissa viihdyttiin. Vuoden mittaan kokoonnuttiin mm. kesäjuhlien ja pikkujoulujen sekä moninaisten kulttuuri- ja urheilutapahtumien merkeissä. Kutsut Tsempin tilaisuuksiin esitettiin intranet Virkussa ja tilaisuuksista koostettu kuvareportaasi oli jälkikäteen kaikkien luettavissa Virkusta ja itemistä. 10

11 2 Vaikutelmia TEM:stä Sisäisen viestinnän sisällöistä intranet Virkussa ja henkilöstölehti itemissä saa TEM:stä omanlaisensa kokonaisvaikutelman. Vuoden 2008 sisäisen viestinnän toteutuman myötä hahmottuu mielikuva siitä, millainen TEM on työyhteisönä. Organisaatiosta, joka tammikuun 2008 alussa oli olemassa vasta paperilla, on tullut totta se on määrittynyt henkilöstönsä kautta tietynlaiseksi. Ennalta suunniteltiin, mihin aihealueisiin sisäisessä viestinnässä keskityttäisiin. Myös yksittäisiä artikkeleita ja näkökulmia suunniteltiin ennalta. Lopullisen äänen ja sävyn sisäiselle viestinnälle antoivat kuitenkin artikkeleissa esiintyvät TEM:läiset. Henkilöstön keskinäiseen vuoropuheluun eli yksittäisten virkamiesten sanoihin ja painotuksiin perustuu tunne hengestä, joka TEM:ssä sen ensimmäisen toimintavuoden päätteeksi pääsääntöisesti vallitsee. Ohessa tarkastellaan aihealueittain, millaista mielikuvaa TEM:stä suunnitelmallisesti luotiin ja millaisiksi sisällöt viidessä painopisteeksi valitussa aihealueessa haastateltujen henkilöiden kautta muotoutuivat. Sisäisen viestinnän vuoden 2008 toteutuman perusteella vaikuttaa siltä, että TEM:llä on ihmiskasvot ja, että TEM:ssä tehdään oikeita töitä. TEM:llä tuntuu olevan vahva perusta, TEM myös huolehtii henkilöstöstä ja TEM:ssä osataan pitää hauskaa. 2.1 TEM:llä on ihmiskasvot Sisäisen viestinnän suunnitelmassa ensimmäinen viidestä painopistealueesta oli työ ja työntekijät. Sillä tarkoitettiin artikkeleita TEM:n työtehtävistä ja työntekijöiden, ryhmien ja yksiköiden toimenkuvista sekä johdon, uusien kasvojen ja ihmiset tittelien takana -esittelyjä. Henkilöstön esittelyt eri muodoissaan olivat sisäisen viestinnän kenties suosituinta antia. Uteliaisuus uusia, tuntemattomia kollegoja tai toisaalta ennestään tuttujen kollegojen uusia työtehtäviä kohtaan oli suuri. Sisäisissä kanavissa saattoi tutustua uusiin kollegoihin. Toisaalta uusien tehtävien myötä moni ennestään tuttu työntekijäkin uudistui, kun hänet esiteltiin uudesta näkökulmasta. Onnistuipa joku uudessa organisaatiossa luomaan omasta persoonastaan jopa brändin! TEM:n töitä ja työntekijöitä esiteltiin useassa sarjassa, monella eri palstalla: Henkilöesittelyjä edustivat Virkun henkilöesittelyt sekä itemin harrastuksia-, virkamiesja jossain määrin myös peukaloruuvi-palstat. Tämän lisäksi Virkussa julkaistiin esittelyjä otsikolla: Uudet kasvot ja Yksikköesittelyt. 11

12 2.1.1 Henkilöesittelyt Virkussa ilmestyi henkilöhaastatteluita, joissa esiteltiin yksittäisiä TEM:n työntekijöitä. Tällainen oli esimerkiksi TEM:n autonkuljettajista kertova juttu (TEM:n autonkuljettajat palveluksessanne!, Virkku 21.5.), suunnittelija Maija Kokkolan haastattelu (Maija Kokkola, Yhdyshenkilö isolla y:llä, Virkku 26.5.) ja siviilipalvelusmies Mikko Luntialan esittely (Viestintäyksikön jokapaikanhöylä: sivari Mikko Luntiala, Virkku 19.5.). Kuva 2. Virkku, etusivun uutinen Haastatteluissa kerrottiin, mitä haastateltavien työtehtäviin kuuluu ja mikä on heidän työhistoriansa. Myös henkilöiden vapaa-ajan viettotavoista kirjoitettiin. Esimerkiksi Maija Kokkolasta kirjoitettiin: Yhdyshenkilötehtävien lisäksi Maijalla on toki varsinainen tehtävänkuvakin. Avustan EU:n työllisyys-, sosiaali-, terveys- ja kuluttaja-asiain sekä kilpailukykyneuvostoihin liittyvissä tehtävissä ja valmistelen työministerin ulkomaanmatkoja ja -vierailuja, Maija kertoo. Näiden lisäksi tehtäviini kuuluu joukko muita avustavia tehtäviä yksikön toiminnan tueksi, hän jatkaa. Maijan hyvähermoisuus ja aktiivinen asenne ovat monipuolisen työuran tulosta. Maija on työskennellyt työministeriössä vuodesta Sitä ennen tein pitkän uran pankkimaailmassa ja lyhyen visiitin työvoimatoimistoon, Maija kertoo. (Maija Kokkola, Yhdyshenkilö isolla y:llä, Virkku 26.5.) 12

13 Kuva 3. Virkku, etusivun uutinen Mikko Luntialasta puolestaan kerrottiin: TEM:ssä Mikon työtehtäviin kuuluvat muun muassa päivittäiseen mediaseurantaan osallistuminen, viestinnän avustavat työt sekä valokuvaus. Kaiken kaikkiaan työt ovat olleet hyvinkin sekalaisia ja monipuolisia: Mikko hoitelee joustavasti erilaisia hommia yksikön tarpeiden mukaan. Vapaa-aikanaan Mikko yhdistää viestinnän toiseen mielenkiinnon kohteeseensa eli musiikkiin. Metalli saa miehen sydämen sykkimään, ja aikaa kuluukin keikoilla käydessä ja musiikkilehden parissa puuhastellessa. (Viestintäyksikön jokapaikanhöylä: sivari Mikko Luntiala, Virkku 19.5.) 13

14 Kuva 4. Virkku, etusivun uutinen Myös henkilöstölehti itemin jokaisessa numerossa julkaistiin henkilöesittelyjä osasto- ja asiateeman yhteydessä sekä erillisessä Virkamies-sarjassa. Lehdessä esiteltiin mm. mökkivirkamies Jorma Leppänen (Mökkikausi kuumimmillaan, item 2/2008), kaivosvirkamies Pekka Suomela (Kaivosylitarkastaja tuntee alan koko kentän, item 3/2008) ja maahanmuuttovirkamies Olli Sorainen (One Man Band, item 4/2008). Vaikka haastatteluissa keskityttiin substanssiin, tuotiin asiat vahvasti esiin henkilön kautta. Lehden kesäkuun numerossa mökkivirkamies Jorma Leppänen esiteltiin näin: Suomen virallinen mökkivirkamies puolestaan löytyy TEM:stä. Hän on alueiden kehittämisyksikön neuvotteleva virkamies ja Saaristoasiain neuvottelukunnan pääsihteeri Jorma Leppänen. Jorma vastaa käytännössä saaristo-, rannikkoja vesistöalueiden kehittämisestä. [ ] Työleiri mökillä ja kotitalolla karaisee ja kehittää. Kannattaa harkita myös osallistumista hienoihin kesätapahtumiin, tutustumista paikallisiin ihmisiin ja hyvän kirjan lukemista, päättää maan virallinen mökkiääni. (Mökkikausi kuumimmillaan, item 2/2008) 14

15 Kuva 5. item 2/2008, s Henkilön esittelyyn asiakysymysten ohella keskityttiin jonkin verran myös itemin Peukaloruuvi-sarjassa, jossa haastateltiin Mikko Salmenojaa (item 1/2008) Kalle J. Korhosta (item 2/2008), Katariina Poskipartaa (item 3/2008) ja Markku Wallinia (item 4/2008). Esiteltiinpä itemissä myös Heikki Aurasmaa ensimmäinen TEM:iin ministeriön ulkopuolelta nimitetty virkamies (Ensimmäinen puhdas TEM:läinen, item 2/2008). Aurasmaan esittelyssä kerrottiin: Muutos sopii minulle, tai pitäisikö sanoa, että minä sovin muutokselle, Aurasmaa naurahtaa ja listaa toimineensa kymmenessä vakituisessa työssä, joissa on ollut kyse muutoksesta. Olipa se sitten kuntamuutos, uuden liiketoiminnan kehittäminen tai yrityksen kansainvälistyminen. [ ] Kysymykseen siitä, mitä elämä olisi ilman muutosta, Aurasmaan vastaus tulee kuin pyssyn suusta. Kuolema, hän virnistää. (Ensimmäinen puhdas TEM:läinen, item 2/2008) 15

16 Kuva 6. item 2/2008, s Brändi nimeltä T. Oivo Mainioksi esimerkiksi henkilökohtaisesta brändinhallinnasta uuden organisaation rakennusvaiheessa nousi työllisyys- ja yrittäjyysosaston (TYO) osastopäällikkö, ylijohtaja Tuija Oivo. Ylijohtaja Oivo esitteli itsensä tammikuisessa henkilöstötilaisuudessa varsin mieleenpainuvasti: Nimeni on Tuija Oivo, T. Oivo, kansainvälisissä yhteyksissä Mrs. Hope. Hän oli tämän jälkeen muillakin sisäisen viestinnän foorumeilla esillä useasti. Huhtikuussa ilmestyneessä ensimmäisessä item-lehdessä ylijohtaja Oivoa luonnehdittiin seuraavasti: Varautunut hiljaisuus ja varovainen toisten vilkuilu sulaa nauruun ja halauksiin vajaassa tunnissa, kun tarinankertoja, jääkiekkoilija ja karjalainen kyläkauppiaan tytär, Tuija Oivo eli Mrs. Hope laittaa itsensä likoon osastopäällikkönä. Ja edellyttää samaa joukkueensa jäseniltä, kultakin uudella pelipaikallaan. Kolmessa tunnissa osaston yhteinen TEM-suunta, -missio ja -pelisäännöt ovat saaneet hahmon. Suussa ei enää maistu paperi tai byrokratia... Koskettaminen ja halaus tekevät hyvää ihmiselle. Minä tykkään halata. Mutta minulle saa myös sanoa, jos ei halua tulla halatuksi. Silloin kunnioitan toivettasi. Mutta sano se nopeasti, sillä olen nopea halaamaan. Ettei jouduttaisi lakitupaan (Osastopäällikkö Tuija Oivo antaa siivet, item 1/2008) TEM:läiset oppivat siis heti kättelyssä tuntemaan kollega Oivon suorapuheisena, hersyvänä, itsensä peliin pistävänä, inhimillisenä ja innostavana persoonana. Ja 16

17 jatkoa oli tulossa. Luovaan, rajoja rikkovaan tyyliinsä osastopäällikkö kirjoitti Virkkuun häneltä pyydetyn TYO-osaston substanssijutun päiväkirjamuodossa. Jutun ingressissä kirjoitettiin: Oletko koskaan miettinyt millaista olisi toimia viikon ajan osastopäällikkönä TEM:ssä? Lue osastopäällikkö Tuija Oivon päiväkirja niin tiedät! Viikon 38 aikana Tuija mm. tulos- ja tuottavuuskeskustelee, pohtii TE-keskuskentän kehittämistä ja osaston EU-asioita, tapaa erilaisia sidosryhmiä ja osallistuu poikkihallinnollisiin työryhmiin TEM:n edustajana. Tuija rientää tuulispäänä eri toimipisteiden välillä kaiken aikaa ideoita ja synergioita työstäen. Ajatukset kiteytyvät joskus vielä kotisaunan lauteilla juoksulenkin jälkeen. Työviikon päätteeksi motivoitunut osastopäällikkömmekin saattaa huoahtaa: Ihanaa, että on perjantai! (Viikko 38 TYO:lla osastopäällikkö T. Oivon päiväkirjamerkintöjä, Virkku 1.10.) Kuva 7. Virkku, etusivun uutinen Henkilöstölehti itemin TYO:n osastoteemanumerossa 3/2008 ylijohtajan ajatuksia siteerattiin tällä tavoin: Työllisyys- ja yrittäjyysosaston ylijohtaja Tuija Oivo on osastostaan ylpeä, eikä arastele sanoa sitä. Hän kehuu porukkaansa useaan otteeseen ja kiittää sitä intoa ja alttiutta, jolla uuden rakentamiseen on lähdetty. Osastomme sloganissa toivoa yrityksille ja työvoimalle kiteytyy meidän olemassaolomme tarkoitus. [ ] 17

18 Ministeriössä tehtävän strategiatyön ja tuotepolitiikan on oltava sellaista, että se tuottaa hyviä tuloksia asiakkaalle. Ei tässä voi ajatella niin, että tää on mun rantatontti, johon kukaan ei tule, Oivo vertaa. Vieläkin on ravistelun ja pöllyttämisen varaa siinä, miten asioita hoidetaan. (Ravistelua ja pöllytystä Oivon johdatus työllisyys- ja yrittäjyyskysymyksiin, item 3/2008) Kuva 8. item 3/2008, s Brändi nimeltä T. Oivo oli syntynyt! Uudet kasvot Uudet kasvot -haastatteluja kirjoitettiin vuoden mittaan TEM:n riveihin liittyvistä uusista henkilöistä. Osa uudet kasvot -jutuista kirjoitettiin kysymys-vastaus -muotoon, toiset perinteisen haastattelun muotoon. Esimerkiksi jutuissa Eeva Kalli aloitti Pekkarisen erityisavustajana (Virkku 18.3.) sekä Uudet kasvot: EU-koordinaattori Maria Kekki (Virkku 10.4.) esitettiin haastateltaville sarja kysymyksiä, kuten Mikä on aiempi työ- ja henkilöhistoriasi?, Kerro perheestäsi, Mitä harrastat? ja Missä olet hyvä?. Sen sijaan jutut Uusi kasvo esikuntaan: Heidi Nummela suunnistustaitonen juristi (Virkku 9.1.) ja Uudet kasvot: Verkkopäätoimittaja Miia Lahti (Virkku 18.6.) olivat haastattelumuodossa. Toteutustavasta riippumatta haastatteluissa kerrottiin uuden työntekijän opintoja työtaustasta sekä harrastuksista. Esimerkiksi Heidi Nummelan haastattelusta ilmeni, että hän on koulutukseltaan varatuomari ja työskennellyt ennen kansliapäällikön esikuntaa työministeriön hallinto-osastolla. Eeva Kallin haastattelussa tuli 18

19 ilmi, että hän on koulutukseltaan hallintotieteiden maisteri ja työskennellyt aiemmin Maaseudun Sivistysliitossa. Uudet kasvot -sarjassa talon ulkopuolelta tullut henkilö otettiin yhteisön jäseneksi esittelemällä hänet muille TEM:läisille. Kuva 9. Virkku, etusivun uutinen Kuva 10. Virkku, etusivun uutinen

20 Kuva 11. Virkku, etusivun uutinen Yksikköesittelyt Yksikköesittelyt-juttusarja alkoi viestintäyksikön esittelyllä. Juttusarjan tarkoituksena oli esitellä vuoronperään kaikki ministeriön liki 50 eri toimintayksikköä. Yksikköesittelyt käynnistettiin vasta henkilöstön lopullisen sijoittumisprosessin jälkeen, kaikkien löydettyä työtehtävänsä uudessa organisaatiossa. Artikkeleissa esiteltiin aina jonkin toimintayksikön tehtävät, työntekijät ja joskus muutama yksikön henkilö muita syvällisemmin. Esimerkiksi EU- ja kv-asioiden yksikön esittelyjutussa EU- ja kv-asioiden koordinaatioyksikkö esittäytyy: Erilaisuus yhdistää meitä! (Virkku, 26.5.) kaikki yksikön henkilöt esiteltiin. Myös jutussa SKY parempia lakeja (Virkku 29.9.) kerrottiin määrämittaisesti jokaisesta ryhmän viidestä työntekijästä, kun taas työelämän laatu -ryhmän yhdeksästä työntekijästä vain Pirjo Harjunen, Antti Närhinen ja Maija- Leena Uimonen esiteltiin muita syvällisemmin (TYL tekee töitä tulevaisuuden haasteiden parissa, Virkku 11.8.). Kaikissa jutuissa mainittiin aina kaikki ryhmään kuuluvat ja heidän vastuualueensa. 20

21 Kuva 12. Virkku, etusivun uutinen Kuva 13. Virkku, etusivun uutinen

22 Kuva 14. Virkku, etusivun uutinen Esitellyiksi tulivat varsinaisten toimintayksiköiden lisäksi mm. ministeriön johdon sihteerit (Ministeriön työmyyrät: Johdon sihteeristö, Virkku 2.6.), aulavahdit (Aulavahdit, ministeriömme käyntikortit, Virkku 9.6.) ja siviilipalvelusmiehet (Esittelyssä ministeriön siviilipalvelusmiehet, Virkku 4.8.). Kuva 15. Virkku, etusivun uutinen

23 Kuva 16. Virkku, etusivun uutinen Yksikköesittelyissä henkilöstön jäseniä pyrittiin tutustuttamaan toisiinsa ja samalla ministeriön toimialaan ja tukitehtäviin. Substanssiin ei näissä jutuissa juuri keskitytty vaan ääneen pääsivät työntekijät Harrastuksia Henkilöstölehti itemissä ilmestyi Harrastuksia-niminen artikkelisarja. Sarjassa julkaistiin kaikkiaan neljä artikkelia yksi lehden joka numerossa. Näissä henkilöhaastatteluissa painopiste oli työntekijöiden vapaa-ajassa. Haastatteluihin pyrittiin löytämään TEM:n työntekijöitä, joilla oli erityisen kiinnostavia harrastuksia. Haastateltavat kertoivat, mistä harrastus on saanut alkunsa ja mikä siinä heitä viehättää. He jakoivat muille TEM:läisille mukavia muistoja harrastuksensa parista. Jutuissa esiteltiin Jukka Lumenko ja purjehdusharrastus (Tyyntä ja myrskyä, item 1/2008), Mika Lindgren, harrastuksenaan teatteri ja näytteleminen (Maagista vuorovaikutusta, item 2/2008), triathlonisti Petra Stenfors (Intohimona urheilu, item 3/2008) sekä Sirkka Vilkamo, joka harrastaa taidegrafiikkaa (Kaunista tekemistä käsillä, item 4/2008). Jukka Lumenkon harrastuksesta kerrottiin itemin syysnumerossa seuraavaa: Jukka Lumenko vetää sisäisen tarkastuksen yksikköä [ ] Vapaa-ajalla Jukka on vannoutunut purjehtija. Turussa vietetty lapsuus ja isän veneilyharrastus veivät Jukan jo nuorena merelle ja kauniiseen länsisaaristoon. Meri, luonto ja veneet ovat kiehtoneet häntä niistä päivistä saakka. Opiskelun myötä paikkakunta muuttui Helsingiksi ja alustyyppi kanootiksi. 23

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Sanna Lepola tuli Esko Seppäsen parlamenttiavustajaksi kymmenen vuotta sitten. Niinä vuosina europarlamentti on muuttunut paljon.

Sanna Lepola tuli Esko Seppäsen parlamenttiavustajaksi kymmenen vuotta sitten. Niinä vuosina europarlamentti on muuttunut paljon. Sanna Lepola: GUE/NGL-ryhmä on konfederaalinen Sanna Lepola tuli Esko Seppäsen parlamenttiavustajaksi kymmenen vuotta sitten. Niinä vuosina europarlamentti on muuttunut paljon. Sanna omasta puolestaan

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

lehtipajaan! Oppilaan aineisto

lehtipajaan! Oppilaan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Oppilaan aineisto OSA 1: Tietoa sanomalehdestä Mikä on lehtipaja? Tässä lehtipajassa opit tekemään uutisia Luokkanne on Aamulehti junior -lehden toimitus it Saat oman ammatin ja

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Wikittelyä ja viestintää. Case Eläketurvakeskus. Tietopäivät 3.6.2009. Sannamari Ollikkala verkkopalvelusuunnittelija, Eläketurvakeskus

Wikittelyä ja viestintää. Case Eläketurvakeskus. Tietopäivät 3.6.2009. Sannamari Ollikkala verkkopalvelusuunnittelija, Eläketurvakeskus Wikittelyä ja viestintää Intranet tietojohtamisen välineenä Case Eläketurvakeskus Tietopäivät 3.6.2009 Sannamari Ollikkala verkkopalvelusuunnittelija, Eläketurvakeskus Eläketurvakeskus Eläketurvakeskus

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Opin ovi klinikka 8.4.2014, Helsinki, Lintsi Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Leminen, TEM neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

Työmarkkinoiden ja Työelämän kehitysnäkymiä

Työmarkkinoiden ja Työelämän kehitysnäkymiä Työmarkkinoiden ja Työelämän kehitysnäkymiä Lauri Ihalainen Valtio Expo 7.5.2013 Kehittämisstrategian lähtökohdat TULEVAI- SUUDEN TYÖPAIKAT INNOVOINTI JA TUOTTA- VUUS VISIO Suomen työelämä EUROOPAN PARAS

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5. HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 1 TÄNÄÄN KÄYMME LÄPI 1. Taustaa henkilöstökyselylle

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS Keskustelutilaisuus kestävän kehityksen edistämisestä korkeakouluissa 4.11.2013 Ilkka Turunen Neuvotteleva virkamies Kestävä kehitys valtioneuvoston strategioissa

Lisätiedot

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9. Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.2016 Esityksen sisältö Pari sanaa Eläketurvakeskuksesta Strategiatyö vaihe

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYY tekee Turun yliopistosta parhaan mahdollisen paikan opiskella, opiskelijoista hyvinvoivia ja opiskeluajasta ikimuistoisen. VISIO Ihanteiden TYY on opiskelijoiden avoin ja

Lisätiedot

Sari Kuusela. Organisaatioelämää. Kulttuurin voima ja vaikutus

Sari Kuusela. Organisaatioelämää. Kulttuurin voima ja vaikutus Sari Kuusela Organisaatioelämää voima ja vaikutus Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja Sari Kuusela Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Janne Harju Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen,

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

Maarit Pedak

Maarit Pedak Osallistava sisäinen viestintä Lahden kaupungissa Kuntamarkkinat 15.9.2011 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Maarit Pedak KTM ja VTM, tutkija maarit.pedak@helsinki.fi 9/19/2011 1 OSVI: Osallistava

Lisätiedot

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen Asettamispäätös VM035:00/2012 16.5.2012 Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen 1 Asettaminen 2 Toimikausi 3 Tausta Valtiovarainministeriö on tänään

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 4/2016 PUHEENJOHTAJALTA. Hienoa on ollut kokea, miten hyvällä vireellä ja fiiliksellä yrittäjät ovat olleet liikkeellä!

JÄSENTIEDOTE 4/2016 PUHEENJOHTAJALTA. Hienoa on ollut kokea, miten hyvällä vireellä ja fiiliksellä yrittäjät ovat olleet liikkeellä! Raastuvankatu 12-14 D 65100 VAASA info@vaasanyrittajat.com 15.12.2016 PUHEENJOHTAJALTA Sinulle jäsenyrittäjämme, haluan puheenjohtajana tuoda vuoden viimeisen tervehdyksen. Ensinnäkin kiitän saamastani

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueilla tapahtuu, Etelä-Savo (2013) 19.2.Työhyvinvoinnin peruskäsitteet ja siitä saatu hyöty

Lisätiedot

RAUMAN TARINA alkaa! Johdatus strategiatyöhön eli Rauman tulevaisuuden tarinaan

RAUMAN TARINA alkaa! Johdatus strategiatyöhön eli Rauman tulevaisuuden tarinaan RAUMAN TARINA alkaa! Johdatus strategiatyöhön eli Rauman tulevaisuuden tarinaan Koko kaupunki mukaan Rauman tulevaisuuden tarinaan Tavoitteena Kehittää Raumaa asukkaiden, yritysten, yhteisöjen ja kaupunkiorganisaation

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Pääset kyselyyn alla olevan linkin kautta ja kyselyn vastausaika päättyy

Pääset kyselyyn alla olevan linkin kautta ja kyselyn vastausaika päättyy Liite 4. Kysely työnantajan edustajalle Kelan työhönkuntoutuksen (TK2) kehittämishankkeesta Hyvä vastaanottaja, Yrityksenne on mukana Kelan työikäisten kuntoutuksen kehittämishankkeessa (TK2-hanke). Hankkeen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016

Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016 Oheismateriaali / sivltk 19.1.2016 7 Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016 Sivistysjohtaja Matti Hursti 1.12.2015, päivitetty 12.1.2016 Lähtökohta KeSuun: Toimintaympäristön

Lisätiedot

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Toimijat Kansanmusiikin ja - tanssin alan toimijat voidaan jakaa kolmeen suurempaan kategoriaan, yksityiset toimijat,

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi luukku, monialainen tieto ja tuki 2. nuorten työmahdollisuuksien

Lisätiedot

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Rauhala on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Yrityksen perustiedot Omistajat: Ismo ja Miika Takkunen Ismo vastaa tilanjohtaminen

Lisätiedot

Miten strategiatyö vaikuttaa Allianssin toimintaan? Strategiatyön kulku ja roolit sekä strategian menestyksellinen toteutus.

Miten strategiatyö vaikuttaa Allianssin toimintaan? Strategiatyön kulku ja roolit sekä strategian menestyksellinen toteutus. Miten strategiatyö vaikuttaa Allianssin toimintaan? Strategiatyön kulku ja roolit sekä strategian menestyksellinen toteutus. Mitä strategia tarkoittaa? Kuka tarvitsee strategiaa? Strategiatyön tavoitteet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Ydinenergia-alan tutkimusstrategia (YES)

Ydinenergia-alan tutkimusstrategia (YES) Ydinenergia-alan tutkimusstrategia (YES) 27.5.2014 Fortum Keilaniemi Jorma Aurela Sisältö YES-työn taustaa Strategiatyöryhmän esittely Strategiatyön esittely YES-työn taustaa TEM asetti tammikuussa 2013

Lisätiedot

Rohkee, mutta sopii sulle

Rohkee, mutta sopii sulle Rohkee, mutta sopii sulle Johanna Holmberg Markkinointijohtaja Tredea Oy 23.10.2012 Tredean seutumarkkinointi Tredean seutumarkkinoinnin tehtävä on seudun kansainvälisen tunnettuuden kasvattaminen ja vetovoimisuuden

Lisätiedot

Kansliapäällikön puheenvuoro

Kansliapäällikön puheenvuoro Edessä oli pitkä urakka, mutta päätös oli tehty, ja sehän on aina hyvä juttu. Kansliapäällikön puheenvuoro Haastava tulevaisuus mistä yhteinen suunta? Valtiovarainministeriön ja Tampereen johtamiskorkeakoulun

Lisätiedot

KATSAUS HYVINKÄÄN STRATEGIAN = HYVINKÄÄN PELIKIRJAN VALMISTELUUN Hyvinkään kaupunki Kaupunkistrategian valmisteluryhmä 4/2016

KATSAUS HYVINKÄÄN STRATEGIAN = HYVINKÄÄN PELIKIRJAN VALMISTELUUN Hyvinkään kaupunki Kaupunkistrategian valmisteluryhmä 4/2016 KATSAUS HYVINKÄÄN STRATEGIAN = HYVINKÄÄN PELIKIRJAN VALMISTELUUN Hyvinkään kaupunki Kaupunkistrategian valmisteluryhmä 4/2016 STRATEGIAJOHTAMISEN JUURET Strategiajohtamisen juuret ovat kaukana historiassa.

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Kim Polamo T:mi Tarinapakki

Kim Polamo T:mi Tarinapakki Kim Polamo T:mi Tarinapakki Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Tässä esitteessä on konkreettisia esimerkkejä työnohjaus -formaatin vaikutuksista. Haluan antaa oikeaa tietoa päätösten

Lisätiedot

Työttömien nuorten kiinnittyminen terveyttä edistäviin aktivointitoimiin. Seppo Soine-Rajanummi 15.12.2015 1

Työttömien nuorten kiinnittyminen terveyttä edistäviin aktivointitoimiin. Seppo Soine-Rajanummi 15.12.2015 1 Työttömien nuorten kiinnittyminen terveyttä edistäviin aktivointitoimiin Seppo Soine-Rajanummi 9.12.2015 Seppo Soine-Rajanummi 15.12.2015 1 Tavoitteena terveyserojen kaventaminen Työttömillä on tutkimusten

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi Esimiehen opas kehityskeskusteluihin Irma Meretniemi Talentum Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Irma Meretniemi Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Lapine Oy Taitto: Anni Palotie ISBN

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Henkilöstösuunnitelmamme toukokuussa 2014. Aiempi Henkilöstösuunnitelmaa

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

Annika Lindblom, pääsihteeri. Kestävän kehityksen toimikunta

Annika Lindblom, pääsihteeri. Kestävän kehityksen toimikunta Annika Lindblom, pääsihteeri Kestävän kehityksen toimikunta Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen päivitys KIITOS OSALLISTUMISESTA! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Yhteiskuntasitoumuksen päivitys:

Lisätiedot

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Kysely Lähetettiin aluekehittämisen keskeisille toimijoille heinäkuussa: Ministeriöt, ELYkeskukset, Maakuntien liitot, Tekes, eri sidosryhmät ja

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN 2007 2013 SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ESITYSLISTA Aika 7. 8.6.2012 7.6. klo 12 16.30, lounas klo 11 8.6. klo 9, aamukahvia

Lisätiedot

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Satu Hekkala Johdanto Tämä artikkeli kertoo Oulun Diakoniaopiston opinto-ohjaussuunnitelman kehittämistyöstä ja esittelee lyhyesti opinto-ohjaussuunnitelman

Lisätiedot

Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke

Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke Toivotamme hyvää kesää ja kiitämme yhteistyöstä tästä on kiva jatkaa. Eri puolella Kaakkois-Suomea pilotoitiin luovia osallistavia ryhmätoimintoja

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 1 (5) 17.10.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriölle LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti pyydettynä

Lisätiedot

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Hannu Raitio Riistapäivät 2013 Lahti 23.1.2013 Tutkimuslaitosuudistuksen taustaa Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteiskunnallinen merkitys on kaikkialla

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat klo kh. 3.1.

Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat klo kh. 3.1. Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat 12.9. klo 13.00-13.45 kh. 3.1. Markus Pauni: Avaus (3 min) Kari Prättälä: Kuntajakoselvitykset kuntauudistuksessa (10 min) Markus Pauni:

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

Odotukset maakuntauudistukselta

Odotukset maakuntauudistukselta Odotukset maakuntauudistukselta Kommenttipuheenvuoro Oulu 11.11.2016 Sote- ja Maakuntauudistus Maakunnille kootaan sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi myös muita tehtäviä: työ- ja elinkeinopalvelut sekä

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkistrategia 2014-

Jyväskylän kaupunkistrategia 2014- Jyväskylän kaupunkistrategia 2014- Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Kaupungin johtoryhmä 29.1.2014 Talpo 17.2.2014 Kaupungin johtoryhmä 13.3.2014 Yhteistyötoimikunta 14.3.2014 Kaupunginhallitus 17.3.2014

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO Kokousaika Keskiviikko 24.4. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo, pieni sali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KOKOUKSEN AVAUS VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Toimintatapojen uudistamisen kärkihankkeet: digitalisaatio,

Toimintatapojen uudistamisen kärkihankkeet: digitalisaatio, Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner Toimintatapojen uudistamisen kärkihankkeet: digitalisaatio, normit ja kokeilut 1.9.2015 STRATEGINEN PAINOPISTEALUE:

Lisätiedot

JOHTAMINEN ULKOASIAINHALLINNOSSA

JOHTAMINEN ULKOASIAINHALLINNOSSA JOHTAMINEN ULKOASIAINHALLINNOSSA Apulaisosastopäällikkö Klaus Korhonen ulkoasiainministeriö, itäosasto Helsingin yliopisto 2.10.2008 2 Mun kolme pointtia - eli miksi ja miten teemme tätä työtä Suomen etu

Lisätiedot

Metsäalan rakennemuutos ja toimintaedellytykset. 28.4.2009 Joensuu. Metsäalan strateginen ohjelma MSO Juha Ojala

Metsäalan rakennemuutos ja toimintaedellytykset. 28.4.2009 Joensuu. Metsäalan strateginen ohjelma MSO Juha Ojala Metsäalan rakennemuutos ja toimintaedellytykset 28.4.2009 Joensuu Metsäalan strateginen ohjelma MSO Juha Ojala Metsäsektori Suomessa + Klusteri työllistää suoraan ja välillisesti n. 200 000 työntekijää

Lisätiedot

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät UUSIMAA Teema ja strategiset alueet Yhdessä 2017 Suomen 100 vuotta Suomi nyt Suomi tulevaisuudessa Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät 2 Monimuotoinen kokonaisuus 3 Hae mukaan Ehdotus juhlavuoden ohjelmaksi.

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5. 1 JOHDANTO Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä 27.1.2017 (c) Kari I. Mattila 1 STRATEGISEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto 1 2013 Uudenmaan TE-toimisto/ Marina Misukka Perusohjeita työnhakuun - Kaiken perusta on oma aktiivisuutesi. Kyse on Sinun työnhaustasi,

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Uudistuva esiopetus ja. näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen

Uudistuva esiopetus ja. näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen Uudistuva esiopetus ja näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen Opetusneuvos Arja-Sisko Holappa OPETUSHALLITUS 25.9.2013 1 Kirjoittamaan voi oppia sitten kun hampaat putoaa Esiopetus uudistuu Esiopetuksen

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Tarinan strategia 2020

Tarinan strategia 2020 Tarinan strategia 2020 Suomen golfin strategia Visio Parasta vapaa aikaa Missio Golf yhdistää terveysvaikutukset ja yhdessä luonnossa liikkumisen Strateginen tahtotila Golfyhteisöjen toimintatapoja uudistamalla

Lisätiedot

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Hämeen Ammattikorkeakoulu KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Sijoittuminen työelämään Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka toimivat kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntija - ja

Lisätiedot

CAF arvioinnin arviointi Vantaalla

CAF arvioinnin arviointi Vantaalla CAF arvioinnin arviointi Vantaalla - Mitä hyötyä arvioinnista on ollut? Laatua yhteistyöllä aluekierros 24.10.2012 Eija Säilä Taloussuunnittelu/strategia Vastauksien koonti Kysely lähetettiin neljälle

Lisätiedot

Maailman Suurin Vanhempainilta

Maailman Suurin Vanhempainilta Maailman Suurin Vanhempainilta Maailma muuttuu nopeasti, samoin suomalainen koulu. Maailman Suurimman Vanhempainillan tavoitteena on kertoa innostavalla tavalla kaikesta siitä hienosta, mitä suomalaisissa

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta UUSIX Työkaluja INWORK hankkeesta Anna-Maija Nisula Tutkijatohtori, projekti päällikkö Lappeenrannan yliopiston kauppakorkeakoulu Technology Business Research Center (TBRC) anna-maija.nisula@lut.fi INWORK

Lisätiedot

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Pilotoinnin perehdyttämispäivä 17.12.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan

Lisätiedot