TEM:stä totta. työ- ja elinkeinoministeriön sisäisen viestinnän vuosikertomus 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEM:stä totta. työ- ja elinkeinoministeriön sisäisen viestinnän vuosikertomus 2008"

Transkriptio

1 TEM:stä totta työ- ja elinkeinoministeriön sisäisen viestinnän vuosikertomus 2008 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 48/2009

2

3 JENNI HAKALA TIINA KAIRISTOLA SANNA LAATIKAINEN KATJA KECKMAN TEM:stä totta työ- ja elinkeinoministeriön sisäisen viestinnän vuosikertomus 2008 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 48/2009

4 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 48/2009 Arbets- och näringsministeriets publikationer Koncernen 48/2009 MEE Publications Concern 48/2009 Tekijät Författare Authors Jenni Hakala Tiina Kairistola Sanna Laatikainen Katja Keckman Julkaisuaika Publiceringstid Date Syyskuu 2009 Toimeksiantaja(t) Uppdragsgivare Commissioned by Työ- ja elinkeinoministeriö Arbets- och näringsministeriet Ministry of Employment and the Economy Toimielimen asettamispäivä Organets tillsättningsdatum Date of appointment Julkaisun nimi Titel Title TEM:stä totta työ- ja elinkeinoministeriön sisäisen viestinnän vuosikertomus 2008 Tiivistelmä Referat Abstract Työ- ja elinkeinoministeriön aloittaessa toimintaansa vuoden 2008 alussa, sisäisen viestinnän suunnitteluun ja toteutukseen kiinnitettiin organisaatiossa erityistä huomiota. Sisäistä viestintää päätettiin toteuttaa erityisen suunnitelmallisesti, tavoitteellisesti ja aktiivisesti. Henkilöstölle tarjottiin monipuolisia ja hyödyllisiä artikkelisisältöjä ennalta määriteltyjen aihealueiden tiimoilta. Aiheille ja sisällöille oli yhteistä, että niiden avulla pyrittiin edistämään ja vahvistamaan työyhteisön rakentumista. Työyhteisön sisäiseen viestintään tavoiteltiin epävirallista, jopa hauskaa otetta. Sisäiselle viestinnälle asetettiin alusta pitäen selkeät tavoitteet. Viestimällä pyrittiin muun muassa luomaan uuteen yhteisöön avointa sisäisen viestinnän kulttuuria, edistämään strategisten tavoitteiden ja arvojen tuntemusta, tutustuttamaan henkilöstöä toisiinsa, jakamaan työntekijöille työnteon kannalta tarpeellisia tietoja ja uutisia sekä edistämään työhyvinvointia. Sisäisen viestinnän päätavoitteena oli edistää yhtenäisen työkulttuurin käyttöönottoa ja omaksumista uudessa ministeriössä. Vuosi 2008 nimettiin yhteisön rakentamisen teemavuodeksi. Yli 600-henkisen, kolmesta eri työkulttuurista tulevan työntekijäjoukon viestintäkanavina otettiin tammikuussa 2008 käyttöön sähköinen intranet Virkku sekä painettu, neljästi vuodessa ilmestyvä henkilöstölehti item, jonka ensimmäinen numero ilmestyi huhtikuussa Sisäisestä viestinnästä vuonna 2008 hahmottuu kuva siitä, millainen TEM on työyhteisönä. Sisäisen viestinnän toteutuman perusteella vaikuttaa siltä, että TEM:llä on ihmiskasvot ja että TEM:ssä tehdään oikeita töitä. TEM:llä tuntuu olevan vahva perusta, TEM myös huolehtii henkilöstöstä ja TEM:ssä osataan pitää hauskaa. Organisaatiosta, joka tammikuun 2008 alussa oli olemassa vasta paperilla, on henkilöstönsä kautta muodostunut hahmotettava työyhteisö. Vuosi uuden yhteisön ja toimintakulttuurin rakentamisessa on kuitenkin lyhyt aika. Sisäisen viestinnän vuosikertomuksessa TEM:stä totta työ- ja elinkeinoministeriön sisäisen viestinnän vuosikertomus 2008 kerrotaan pääkohdittain ja lukuisin esimerkein vuoden 2008 sisäisen viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta. Työ- ja elinkeinoministeriön yhdyshenkilö: Viestintäyksikkö/Jenni Hakala, puh Asiasanat Nyckelord Key words sisäinen viestintä, organisaatiomuutos, yhteisön rakentaminen ISSN Kokonaissivumäärä Sidoantal Pages 68 Julkaisija Utgivare Published by Työ- ja elinkeinoministeriö Arbets- och näringsministeriet Ministry of Employment and the Economy ISBN Kieli Språk Language Suomi, finska, finnish Vain sähköinen julkaisu Endast som elektronisk publikation Published in electronic format only

5 Esipuhe Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tarina alkoi Uuden ministeriön ensimmäinen toimintavuosi oli monella tapaa erityinen. Joulun ja vuodenvaihteen lomilta palailevat työtekijät tulivat ikään kuin uuteen työpaikkaan KTM ja TM oli lakkautettu, SM:stä aluekehittämistehtävät siirretty uuteen organisaatioon. Monen yksikön viikkopalaverissa istui tammikuisena maanantaina sen verran outoa porukkaa, että piti ottaa alkuun esittelykierros! Tiedettiin, että vuoden ensimmäinen neljännes toisi tullessaan lisää muutoksia. Niitä odotellessa töitä tehtiin ja epävarmuutta siedettiin. Asetelmaa ehkä helpotti se, että kaikki olivat samassa veneessä: yhdessä käytiin läpi odottelu ja yleinen epätietoisuus, sijoittumisprosessi ja muutot. Sen jälkeen edessä olivat uusiin tehtäviin opettelu, organisaation vakiintuminen, Aleksanterinkadun tulipalon seuraukset sekä työntäyteinen loppuvuosi. Sisäisen viestinnän tarve oli muutostilanteessa suuri. Uudistuksen kokonaisvaltaisuus ja henkilöstöä koskevien prosessien laajuus aiheuttivat valtavan tiedontarpeen. Työyhteisön odottavan, mutta pääosin optimistisen ja positiivisen ilmapiirin ylläpitäminen koettiin tärkeäksi. Niinpä sisäisen viestinnän suunnitteluun kiinnitettiin erityistä huomiota. Viestinnälle asetettiin selkeät tavoitteet ja viestintään päätettiin ottaa aktiivinen ote. Uudella ministeriöllä oli heti tammikuun alusta käytössä intranet, joka sai nimikilpailun tuloksena nimen Virkku. Henkilöstölehden ensimmäinen numero item 1/2008 ilmestyi sekin jo huhtikuussa. Yhdessä nämä sisäiset viestikanavat muodostivat toisiaan täydentävän kokonaisuuden. Vuoden mittaan Virkussa ja itemissä julkaistuista sisällöistä alkoi muodostua kuva siitä, millainen työpaikka TEM on, mitä ministeriössä puuhataan, millaista väkeä me TEM:läiset olemme ja millainen työilmapiiri ministeriössä vallitsee. Virkku ja item ovat olleet mukana ministeriön arjessa ja juhlassa. Olemme niiden sivuilla kertoneet ja lukeneet itsestämme ja toisistamme. Toiminnan dokumentoinnin kautta on samalla luotu pohjaa TEM:n sisäisen viestinnän kulttuurille ja henkilöstön keskinäiselle vuoropuhelulle. Työn lomassa ja ohella olemme ehtineet pitää myös hauskaa. Olemme osanneet juhlia ja lisäksi käyttää huumoria ja itseironiaa tehokeinoina. Helsingissä 1. kesäkuuta 2009 jenni hakala Viestintäyksikkö Työ- ja elinkeinoministeriö

6 Sisältö Esipuhe... 5 Sisältö... 6 Johdanto Tavoitteellista, suunnitelmallista, aktiivista ja hauskaa Tavoitteet Sisältösuunnitelma Sekä määrää että laatua Hauskaa on ollut Vaikutelmia TEM:stä TEM:llä on ihmiskasvot Henkilöesittelyt Uudet kasvot Yksikköesittelyt Harrastuksia TEM:ssä tehdään oikeita töitä Osastoteemat Päällikkökirjoitukset Hankkeet ja projektit Media-analyysit TEM:llä on vahva perusta TEM-konserni Strategiset tavoitteet Arvot TEM huolehtii henkilöstöstä Toiminnan käynnistyminen Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja hyvinvointi TEM:ssä osataan pitää hauskaa Tsemppi Muuta viihteellistä aineistoa Pohdintoja... 65

7 Johdanto TEM:n aloittaessa toimintaansa vuoden 2008 alussa, sisäisen viestinnän suunnitteluun ja toteutukseen kiinnitettiin organisaatiossa erityistä huomiota. Sisäistä viestintää päätettiin toteuttaa erityisen suunnitelmallisesti, tavoitteellisesti ja aktiivisesti. Henkilöstölle tarjottiin monipuolisia ja hyödyllisiä artikkelisisältöjä ennalta määriteltyjen aihealueiden tiimoilta. Aiheille ja sisällöille oli yhteistä, että niiden avulla pyrittiin edistämään ja vahvistamaan työyhteisön rakentumista. Työyhteisön sisäiseen viestintään tavoiteltiin epävirallista, jopa hauskaa otetta. Sisäiselle viestinnälle asetettiin alusta pitäen selkeät tavoitteet. Viestimällä pyrittiin muun muassa luomaan uuteen yhteisöön avointa sisäisen viestinnän kulttuuria, edistämään strategisten tavoitteiden ja arvojen tuntemusta, tutustuttamaan henkilöstöä toisiinsa, jakamaan työntekijöille työnteon kannalta tarpeellisia tietoja ja uutisia sekä edistämään työhyvinvointia. Sisäisen viestinnän päätavoitteena oli edistää yhtenäisen työkulttuurin käyttöönottoa ja omaksumista uudessa ministeriössä. Vuosi 2008 nimettiin yhteisön rakentamisen teemavuodeksi. Yli 600-henkisen, kolmesta eri työkulttuurista tulevan työntekijäjoukon viestintäkanavina otettiin tammikuussa 2008 käyttöön sähköinen intranet Virkku sekä painettu, neljästi vuodessa ilmestyvä henkilöstölehti item, jonka ensimmäinen numero ilmestyi huhtikuussa Sisäisestä viestinnästä vuonna 2008 hahmottuu kuva siitä, millainen TEM on työyhteisönä. Sisäisen viestinnän toteutuman perusteella vaikuttaa siltä, että TEM:llä on ihmiskasvot ja että TEM:ssä tehdään oikeita töitä. TEM:llä tuntuu olevan vahva perusta, TEM myös huolehtii henkilöstöstä ja TEM:ssä osataan pitää hauskaa. Organisaatiosta, joka tammikuun 2008 alussa oli olemassa vasta paperilla, on henkilöstönsä kautta muodostunut hahmotettava työyhteisö. Vuosi uuden yhteisön ja toimintakulttuurin rakentamisessa on kuitenkin lyhyt aika. Sisäisen viestinnän vuosikertomuksessa TEM:stä totta työ- ja elinkeinoministeriön sisäisen viestinnän vuosikertomus 2008 kerrotaan viestintäyksikön sisäisen viestinnän toimista uuden organisaation alkumetreillä vuonna Kertomus etenee viestinnän suunnittelusta luvussa 1 viestinnän toteutukseen, jota valaistaan luvun 2 lukuisin esimerkein. Luvun 3 pohdintaosio kokoaa yhteen keskeisimmät huomiot sisäisen viestinnän vuodesta

8 1 Tavoitteellista, suunnitelmallista, aktiivista ja hauskaa Sisäinen viestintä on parhaimmillaan tavoitteellista, suunnitelmallista ja aktiivista. Jos se lisäksi voi olla hauskaa, aina parempi. TEM:n viestintäyksikössä laadittiin heti alkuvuodesta yksityiskohtainen sisäisen viestinnän suunnitelma vuodelle Suunnitelma esiteltiin virkamiesjohdolle kesäkuussa 2008, jolloin sisäisen viestinnän toteutus oli jo täydessä vauhdissa. 1.1 Tavoitteet Sisäiselle viestinnälle asetettiin selkeät tavoitteet. Vuoden 2008 aikana pyrittiin luomaan uuteen yhteisöön avointa sisäisen viestinnän kulttuuria, välittämään positiivista työnantajakuvaa, edistämään organisaation strategisten tavoitteiden ja arvojen tuntemusta, tutustuttamaan henkilöstöä toisiinsa ja organisaation tehtäväkenttään, jakamaan ministeriön työntekijöille työnteon kannalta tarpeellisia tietoja ja uutisia sekä edistämään työhyvinvointia. Sisäisen viestinnän päätavoitteena oli toisin sanoen edistää yhtenäisen työkulttuurin käyttöönottoa ja omaksumista uudessa ministeriössä. Vuosi 2008 nimettiin yhteisön rakentamisen teemavuodeksi. 1.2 Sisältösuunnitelma Sisäisessä viestinnässä päätettiin keskittyä sisältöihin, jotka parhaiten palvelisivat asetettuja tavoitteita. Artikkelien tuli edistää ja vahvistaa yhteisön rakentumista. Sisällöt jaettiin viiteen aihealueeseen. Pyrkimyksenä oli tuottaa artikkelisisältöjä valittujen aihealueiden tiimoilta tasapuolisesti niin, ettei yksi aihepiiri korostu toisten kustannuksella. Sisäiseen viestintään tavoiteltiin moniäänisyyttä, monipuolisuutta ja epävirallistakin otetta. Kuva 1. Sisältösuunnitelma, aihealueet Työ ja työntekijät Substanssi Arvot, strategiset tavoitteet, organisaatio Henkilöstön asiat Viihde 8

9 Työ ja työntekijät -aiheiset artikkelit käsittelivät TEM:n työtehtäviä ja työntekijöitä sekä ryhmien ja yksiköiden toimenkuvia. Jutuissa esiteltiin mm. johtohenkilöitä, työntekijöiden harrastuksia ja uusia työntekijöitä. Substanssiartikkeleilla tarkoitettiin juttuja TEM:n hankkeista, palvelutuotteista, projekteista sekä ajankohtaisten politiikka-alueiden esittelyjä, taustoja, hallinnonalan ja TEM-konsernin asioita. Arvot, strategiset tavoitteet ja organisaatio -aiheiset artikkelit keskittyivät ministeriön strategiatyön, konserniohjauksen, johtamismallien, organisaation tilan sekä sen kehittämisen instrumenttien esittelyyn. Henkilöstön asiat olivat mm. henkilöstön kehittämiseen ja koulutukseen liittyviä uutisia, palkkausjärjestelmää, työterveyspalveluja, lomia, jne. koskevaa informaatiota sekä sisäisten ohjeiden, työkalujen, laitteiden, tukipalveluiden ja uusien työmenetelmien esittelyjä. Viihdesisällöillä tarkoitettiin artikkeleita henkilöstön virkistäytymisestä. Kisat, tapahtumat, henkilöstötilaisuudet, juhlat, kuulumiset ja tarinat dokumentoitiin. Uuden organisaation alkuvaihe ja syvällinen muutostilanne luonnollisesti vaikuttivat siihen, että juuri nämä viisi aihealuetta valittiin keskeisiksi. Aihealueiden kokonaisuuden kautta toivottiin voitavan vähitellen muodostaa hahmo siitä, millainen työpaikka TEM on: mitä ministeriössä puuhataan, millaista väkeä me TEM:läiset olemme sekä millainen työilmapiiri ministeriössä vallitsee. 1.3 Sekä määrää että laatua Sisäisen viestinnän kanavat luotiin uudelle, yli 600 henkiselle, kolmesta eri työkulttuurista tulevalle työntekijäjoukolle. Henkilöstön viestintäkanaviksi otettiin sähköinen intranet Virkku sekä painettu, neljästi vuodessa ilmestyvä henkilöstölehti item. Kanavat valjastettiin aktiiviseen käyttöön suunniteltujen sisältöjen välittäjiksi: intranet oli käytössä heti tammikuussa, henkilöstölehden ensimmäinen numero ilmestyi sekin jo huhtikuussa Kanavien keskinäinen suhde määrittyi julkaisutiheyden perustella. Intranetin pääuutisena julkaistiin joka päivä uusi uutinen. Henkilöstölehden artikkelit olivat astetta perusteellisempia luotauksia organisaation riveihin. Joka aamuinen Virkkuuutinen herätteli virkamieskunnan arkipäivään viidesti viikossa. Vuoden aikana uutisia julkaistiin noin 200. Nelivärisenä tyylikkäälle paperille painettu, runsaasti kuvitettu, 32-sivuinen item-lehti ilmestyi neljästi, ja sai voittopuolisen ilahtunutta palautetta. Intranetin ja lehden sivuilla henkilöstölle tarjottiin sekä määrää että laatua. Henkilöresursseja sisäisen viestinnän toteutukseen käytettiin vuonna 2008 seuraavasti: Tiina Kairistola toimi item-lehden päätoimittajana alkaen (31.3. saakka päätoimittajana toimi Johanna Leinonen). Lehdelle perustettiin eri osastojen ja yksiköiden edustajista koostuva toimitusneuvosto. Toimitusneuvoston jäseninä päätoimittajan ohella toimivat Riitta Elo, Anne Hokkanen, Kaisa-Leena 9

10 Lintilä, Hannu Lipponen, Heidi Nummela, Antti Riivari ja Mikko Salmenoja. Lehden toimituksesta ja taitosta vastasi viestintätoimisto Porkka&Kuutsa. Virkun etusivun uutis- ja ajankohtaisosiosta puolestaan vastasi Jenni Hakala. Koko intranetin päätoimittajan tehtävää hoiti Iiris Tiensuu tietopalvelusta. Viestintäyksikön tiedottajat, Caroline Haga, Jenni Hakala, Anja Kolehmainen, Georg Mecklin, Mikko Myller ja Mauri Vieru sekä päälliköt Johanna Leinonen, Tiina Kairistola ja Mervi Liukkonen ja avustaja Vivi Markkanen tuottivat sisältöjä kumpaiseenkin sisäiseen kanavaan. Yksikössä huhti syyskuussa 2008 työskennelleet korkeakouluharjoittelijat Jutta Smolander, Katja Keckman ja Sanna Laatikainen antoivat merkittävän panoksen sisäisen viestinnän toteutukseen ja tämän vuosikertomuksen valmisteluun. 1.4 Hauskaa on ollut Yhteisön rakentaminen sisäisen viestinnän keinoin vaati panostuksia, mutta se oli myös yllättävän kivaa. Henkilöstö oli ilolla mukana. Sisäiseen viestintään liittyvää palautetta ja kehittämisideoita saatiin vuoden aikana runsaasti. Myös henkilöstölehden toimitusneuvosto otti tehtävänsä vakavasti: ideat henkilöstölehden jutuiksi virtasivat vapaasti, mikä mahdollisti monet luovat ratkaisut. Myös ministeriön johto ja hallinto ottivat sisäisen viestinnän haasteen innolla vastaan. Muutosprosessin tuoksinassa viestittiin usein silloinkin, kun kaikkiin kysymyksiin ei vielä ollut vastauksia. Tietoa ei pantattu, pimitetty tai viivytetty. Kaikki ministeriön esimiehet olivat aktiivisia; esimiehen aloitteellisuus ja vetovastuu omasta työntekijäjoukostaan muutostilanteessa korostuivat myös sisäisessä viestinnässä. Ministeriössä osattiin työn ohella myös virkistäytyä. Virkistystoimikunta Tsempin järjestämissä tapahtumissa viihdyttiin. Vuoden mittaan kokoonnuttiin mm. kesäjuhlien ja pikkujoulujen sekä moninaisten kulttuuri- ja urheilutapahtumien merkeissä. Kutsut Tsempin tilaisuuksiin esitettiin intranet Virkussa ja tilaisuuksista koostettu kuvareportaasi oli jälkikäteen kaikkien luettavissa Virkusta ja itemistä. 10

11 2 Vaikutelmia TEM:stä Sisäisen viestinnän sisällöistä intranet Virkussa ja henkilöstölehti itemissä saa TEM:stä omanlaisensa kokonaisvaikutelman. Vuoden 2008 sisäisen viestinnän toteutuman myötä hahmottuu mielikuva siitä, millainen TEM on työyhteisönä. Organisaatiosta, joka tammikuun 2008 alussa oli olemassa vasta paperilla, on tullut totta se on määrittynyt henkilöstönsä kautta tietynlaiseksi. Ennalta suunniteltiin, mihin aihealueisiin sisäisessä viestinnässä keskityttäisiin. Myös yksittäisiä artikkeleita ja näkökulmia suunniteltiin ennalta. Lopullisen äänen ja sävyn sisäiselle viestinnälle antoivat kuitenkin artikkeleissa esiintyvät TEM:läiset. Henkilöstön keskinäiseen vuoropuheluun eli yksittäisten virkamiesten sanoihin ja painotuksiin perustuu tunne hengestä, joka TEM:ssä sen ensimmäisen toimintavuoden päätteeksi pääsääntöisesti vallitsee. Ohessa tarkastellaan aihealueittain, millaista mielikuvaa TEM:stä suunnitelmallisesti luotiin ja millaisiksi sisällöt viidessä painopisteeksi valitussa aihealueessa haastateltujen henkilöiden kautta muotoutuivat. Sisäisen viestinnän vuoden 2008 toteutuman perusteella vaikuttaa siltä, että TEM:llä on ihmiskasvot ja, että TEM:ssä tehdään oikeita töitä. TEM:llä tuntuu olevan vahva perusta, TEM myös huolehtii henkilöstöstä ja TEM:ssä osataan pitää hauskaa. 2.1 TEM:llä on ihmiskasvot Sisäisen viestinnän suunnitelmassa ensimmäinen viidestä painopistealueesta oli työ ja työntekijät. Sillä tarkoitettiin artikkeleita TEM:n työtehtävistä ja työntekijöiden, ryhmien ja yksiköiden toimenkuvista sekä johdon, uusien kasvojen ja ihmiset tittelien takana -esittelyjä. Henkilöstön esittelyt eri muodoissaan olivat sisäisen viestinnän kenties suosituinta antia. Uteliaisuus uusia, tuntemattomia kollegoja tai toisaalta ennestään tuttujen kollegojen uusia työtehtäviä kohtaan oli suuri. Sisäisissä kanavissa saattoi tutustua uusiin kollegoihin. Toisaalta uusien tehtävien myötä moni ennestään tuttu työntekijäkin uudistui, kun hänet esiteltiin uudesta näkökulmasta. Onnistuipa joku uudessa organisaatiossa luomaan omasta persoonastaan jopa brändin! TEM:n töitä ja työntekijöitä esiteltiin useassa sarjassa, monella eri palstalla: Henkilöesittelyjä edustivat Virkun henkilöesittelyt sekä itemin harrastuksia-, virkamiesja jossain määrin myös peukaloruuvi-palstat. Tämän lisäksi Virkussa julkaistiin esittelyjä otsikolla: Uudet kasvot ja Yksikköesittelyt. 11

12 2.1.1 Henkilöesittelyt Virkussa ilmestyi henkilöhaastatteluita, joissa esiteltiin yksittäisiä TEM:n työntekijöitä. Tällainen oli esimerkiksi TEM:n autonkuljettajista kertova juttu (TEM:n autonkuljettajat palveluksessanne!, Virkku 21.5.), suunnittelija Maija Kokkolan haastattelu (Maija Kokkola, Yhdyshenkilö isolla y:llä, Virkku 26.5.) ja siviilipalvelusmies Mikko Luntialan esittely (Viestintäyksikön jokapaikanhöylä: sivari Mikko Luntiala, Virkku 19.5.). Kuva 2. Virkku, etusivun uutinen Haastatteluissa kerrottiin, mitä haastateltavien työtehtäviin kuuluu ja mikä on heidän työhistoriansa. Myös henkilöiden vapaa-ajan viettotavoista kirjoitettiin. Esimerkiksi Maija Kokkolasta kirjoitettiin: Yhdyshenkilötehtävien lisäksi Maijalla on toki varsinainen tehtävänkuvakin. Avustan EU:n työllisyys-, sosiaali-, terveys- ja kuluttaja-asiain sekä kilpailukykyneuvostoihin liittyvissä tehtävissä ja valmistelen työministerin ulkomaanmatkoja ja -vierailuja, Maija kertoo. Näiden lisäksi tehtäviini kuuluu joukko muita avustavia tehtäviä yksikön toiminnan tueksi, hän jatkaa. Maijan hyvähermoisuus ja aktiivinen asenne ovat monipuolisen työuran tulosta. Maija on työskennellyt työministeriössä vuodesta Sitä ennen tein pitkän uran pankkimaailmassa ja lyhyen visiitin työvoimatoimistoon, Maija kertoo. (Maija Kokkola, Yhdyshenkilö isolla y:llä, Virkku 26.5.) 12

13 Kuva 3. Virkku, etusivun uutinen Mikko Luntialasta puolestaan kerrottiin: TEM:ssä Mikon työtehtäviin kuuluvat muun muassa päivittäiseen mediaseurantaan osallistuminen, viestinnän avustavat työt sekä valokuvaus. Kaiken kaikkiaan työt ovat olleet hyvinkin sekalaisia ja monipuolisia: Mikko hoitelee joustavasti erilaisia hommia yksikön tarpeiden mukaan. Vapaa-aikanaan Mikko yhdistää viestinnän toiseen mielenkiinnon kohteeseensa eli musiikkiin. Metalli saa miehen sydämen sykkimään, ja aikaa kuluukin keikoilla käydessä ja musiikkilehden parissa puuhastellessa. (Viestintäyksikön jokapaikanhöylä: sivari Mikko Luntiala, Virkku 19.5.) 13

14 Kuva 4. Virkku, etusivun uutinen Myös henkilöstölehti itemin jokaisessa numerossa julkaistiin henkilöesittelyjä osasto- ja asiateeman yhteydessä sekä erillisessä Virkamies-sarjassa. Lehdessä esiteltiin mm. mökkivirkamies Jorma Leppänen (Mökkikausi kuumimmillaan, item 2/2008), kaivosvirkamies Pekka Suomela (Kaivosylitarkastaja tuntee alan koko kentän, item 3/2008) ja maahanmuuttovirkamies Olli Sorainen (One Man Band, item 4/2008). Vaikka haastatteluissa keskityttiin substanssiin, tuotiin asiat vahvasti esiin henkilön kautta. Lehden kesäkuun numerossa mökkivirkamies Jorma Leppänen esiteltiin näin: Suomen virallinen mökkivirkamies puolestaan löytyy TEM:stä. Hän on alueiden kehittämisyksikön neuvotteleva virkamies ja Saaristoasiain neuvottelukunnan pääsihteeri Jorma Leppänen. Jorma vastaa käytännössä saaristo-, rannikkoja vesistöalueiden kehittämisestä. [ ] Työleiri mökillä ja kotitalolla karaisee ja kehittää. Kannattaa harkita myös osallistumista hienoihin kesätapahtumiin, tutustumista paikallisiin ihmisiin ja hyvän kirjan lukemista, päättää maan virallinen mökkiääni. (Mökkikausi kuumimmillaan, item 2/2008) 14

15 Kuva 5. item 2/2008, s Henkilön esittelyyn asiakysymysten ohella keskityttiin jonkin verran myös itemin Peukaloruuvi-sarjassa, jossa haastateltiin Mikko Salmenojaa (item 1/2008) Kalle J. Korhosta (item 2/2008), Katariina Poskipartaa (item 3/2008) ja Markku Wallinia (item 4/2008). Esiteltiinpä itemissä myös Heikki Aurasmaa ensimmäinen TEM:iin ministeriön ulkopuolelta nimitetty virkamies (Ensimmäinen puhdas TEM:läinen, item 2/2008). Aurasmaan esittelyssä kerrottiin: Muutos sopii minulle, tai pitäisikö sanoa, että minä sovin muutokselle, Aurasmaa naurahtaa ja listaa toimineensa kymmenessä vakituisessa työssä, joissa on ollut kyse muutoksesta. Olipa se sitten kuntamuutos, uuden liiketoiminnan kehittäminen tai yrityksen kansainvälistyminen. [ ] Kysymykseen siitä, mitä elämä olisi ilman muutosta, Aurasmaan vastaus tulee kuin pyssyn suusta. Kuolema, hän virnistää. (Ensimmäinen puhdas TEM:läinen, item 2/2008) 15

16 Kuva 6. item 2/2008, s Brändi nimeltä T. Oivo Mainioksi esimerkiksi henkilökohtaisesta brändinhallinnasta uuden organisaation rakennusvaiheessa nousi työllisyys- ja yrittäjyysosaston (TYO) osastopäällikkö, ylijohtaja Tuija Oivo. Ylijohtaja Oivo esitteli itsensä tammikuisessa henkilöstötilaisuudessa varsin mieleenpainuvasti: Nimeni on Tuija Oivo, T. Oivo, kansainvälisissä yhteyksissä Mrs. Hope. Hän oli tämän jälkeen muillakin sisäisen viestinnän foorumeilla esillä useasti. Huhtikuussa ilmestyneessä ensimmäisessä item-lehdessä ylijohtaja Oivoa luonnehdittiin seuraavasti: Varautunut hiljaisuus ja varovainen toisten vilkuilu sulaa nauruun ja halauksiin vajaassa tunnissa, kun tarinankertoja, jääkiekkoilija ja karjalainen kyläkauppiaan tytär, Tuija Oivo eli Mrs. Hope laittaa itsensä likoon osastopäällikkönä. Ja edellyttää samaa joukkueensa jäseniltä, kultakin uudella pelipaikallaan. Kolmessa tunnissa osaston yhteinen TEM-suunta, -missio ja -pelisäännöt ovat saaneet hahmon. Suussa ei enää maistu paperi tai byrokratia... Koskettaminen ja halaus tekevät hyvää ihmiselle. Minä tykkään halata. Mutta minulle saa myös sanoa, jos ei halua tulla halatuksi. Silloin kunnioitan toivettasi. Mutta sano se nopeasti, sillä olen nopea halaamaan. Ettei jouduttaisi lakitupaan (Osastopäällikkö Tuija Oivo antaa siivet, item 1/2008) TEM:läiset oppivat siis heti kättelyssä tuntemaan kollega Oivon suorapuheisena, hersyvänä, itsensä peliin pistävänä, inhimillisenä ja innostavana persoonana. Ja 16

17 jatkoa oli tulossa. Luovaan, rajoja rikkovaan tyyliinsä osastopäällikkö kirjoitti Virkkuun häneltä pyydetyn TYO-osaston substanssijutun päiväkirjamuodossa. Jutun ingressissä kirjoitettiin: Oletko koskaan miettinyt millaista olisi toimia viikon ajan osastopäällikkönä TEM:ssä? Lue osastopäällikkö Tuija Oivon päiväkirja niin tiedät! Viikon 38 aikana Tuija mm. tulos- ja tuottavuuskeskustelee, pohtii TE-keskuskentän kehittämistä ja osaston EU-asioita, tapaa erilaisia sidosryhmiä ja osallistuu poikkihallinnollisiin työryhmiin TEM:n edustajana. Tuija rientää tuulispäänä eri toimipisteiden välillä kaiken aikaa ideoita ja synergioita työstäen. Ajatukset kiteytyvät joskus vielä kotisaunan lauteilla juoksulenkin jälkeen. Työviikon päätteeksi motivoitunut osastopäällikkömmekin saattaa huoahtaa: Ihanaa, että on perjantai! (Viikko 38 TYO:lla osastopäällikkö T. Oivon päiväkirjamerkintöjä, Virkku 1.10.) Kuva 7. Virkku, etusivun uutinen Henkilöstölehti itemin TYO:n osastoteemanumerossa 3/2008 ylijohtajan ajatuksia siteerattiin tällä tavoin: Työllisyys- ja yrittäjyysosaston ylijohtaja Tuija Oivo on osastostaan ylpeä, eikä arastele sanoa sitä. Hän kehuu porukkaansa useaan otteeseen ja kiittää sitä intoa ja alttiutta, jolla uuden rakentamiseen on lähdetty. Osastomme sloganissa toivoa yrityksille ja työvoimalle kiteytyy meidän olemassaolomme tarkoitus. [ ] 17

18 Ministeriössä tehtävän strategiatyön ja tuotepolitiikan on oltava sellaista, että se tuottaa hyviä tuloksia asiakkaalle. Ei tässä voi ajatella niin, että tää on mun rantatontti, johon kukaan ei tule, Oivo vertaa. Vieläkin on ravistelun ja pöllyttämisen varaa siinä, miten asioita hoidetaan. (Ravistelua ja pöllytystä Oivon johdatus työllisyys- ja yrittäjyyskysymyksiin, item 3/2008) Kuva 8. item 3/2008, s Brändi nimeltä T. Oivo oli syntynyt! Uudet kasvot Uudet kasvot -haastatteluja kirjoitettiin vuoden mittaan TEM:n riveihin liittyvistä uusista henkilöistä. Osa uudet kasvot -jutuista kirjoitettiin kysymys-vastaus -muotoon, toiset perinteisen haastattelun muotoon. Esimerkiksi jutuissa Eeva Kalli aloitti Pekkarisen erityisavustajana (Virkku 18.3.) sekä Uudet kasvot: EU-koordinaattori Maria Kekki (Virkku 10.4.) esitettiin haastateltaville sarja kysymyksiä, kuten Mikä on aiempi työ- ja henkilöhistoriasi?, Kerro perheestäsi, Mitä harrastat? ja Missä olet hyvä?. Sen sijaan jutut Uusi kasvo esikuntaan: Heidi Nummela suunnistustaitonen juristi (Virkku 9.1.) ja Uudet kasvot: Verkkopäätoimittaja Miia Lahti (Virkku 18.6.) olivat haastattelumuodossa. Toteutustavasta riippumatta haastatteluissa kerrottiin uuden työntekijän opintoja työtaustasta sekä harrastuksista. Esimerkiksi Heidi Nummelan haastattelusta ilmeni, että hän on koulutukseltaan varatuomari ja työskennellyt ennen kansliapäällikön esikuntaa työministeriön hallinto-osastolla. Eeva Kallin haastattelussa tuli 18

19 ilmi, että hän on koulutukseltaan hallintotieteiden maisteri ja työskennellyt aiemmin Maaseudun Sivistysliitossa. Uudet kasvot -sarjassa talon ulkopuolelta tullut henkilö otettiin yhteisön jäseneksi esittelemällä hänet muille TEM:läisille. Kuva 9. Virkku, etusivun uutinen Kuva 10. Virkku, etusivun uutinen

20 Kuva 11. Virkku, etusivun uutinen Yksikköesittelyt Yksikköesittelyt-juttusarja alkoi viestintäyksikön esittelyllä. Juttusarjan tarkoituksena oli esitellä vuoronperään kaikki ministeriön liki 50 eri toimintayksikköä. Yksikköesittelyt käynnistettiin vasta henkilöstön lopullisen sijoittumisprosessin jälkeen, kaikkien löydettyä työtehtävänsä uudessa organisaatiossa. Artikkeleissa esiteltiin aina jonkin toimintayksikön tehtävät, työntekijät ja joskus muutama yksikön henkilö muita syvällisemmin. Esimerkiksi EU- ja kv-asioiden yksikön esittelyjutussa EU- ja kv-asioiden koordinaatioyksikkö esittäytyy: Erilaisuus yhdistää meitä! (Virkku, 26.5.) kaikki yksikön henkilöt esiteltiin. Myös jutussa SKY parempia lakeja (Virkku 29.9.) kerrottiin määrämittaisesti jokaisesta ryhmän viidestä työntekijästä, kun taas työelämän laatu -ryhmän yhdeksästä työntekijästä vain Pirjo Harjunen, Antti Närhinen ja Maija- Leena Uimonen esiteltiin muita syvällisemmin (TYL tekee töitä tulevaisuuden haasteiden parissa, Virkku 11.8.). Kaikissa jutuissa mainittiin aina kaikki ryhmään kuuluvat ja heidän vastuualueensa. 20

21 Kuva 12. Virkku, etusivun uutinen Kuva 13. Virkku, etusivun uutinen

22 Kuva 14. Virkku, etusivun uutinen Esitellyiksi tulivat varsinaisten toimintayksiköiden lisäksi mm. ministeriön johdon sihteerit (Ministeriön työmyyrät: Johdon sihteeristö, Virkku 2.6.), aulavahdit (Aulavahdit, ministeriömme käyntikortit, Virkku 9.6.) ja siviilipalvelusmiehet (Esittelyssä ministeriön siviilipalvelusmiehet, Virkku 4.8.). Kuva 15. Virkku, etusivun uutinen

23 Kuva 16. Virkku, etusivun uutinen Yksikköesittelyissä henkilöstön jäseniä pyrittiin tutustuttamaan toisiinsa ja samalla ministeriön toimialaan ja tukitehtäviin. Substanssiin ei näissä jutuissa juuri keskitytty vaan ääneen pääsivät työntekijät Harrastuksia Henkilöstölehti itemissä ilmestyi Harrastuksia-niminen artikkelisarja. Sarjassa julkaistiin kaikkiaan neljä artikkelia yksi lehden joka numerossa. Näissä henkilöhaastatteluissa painopiste oli työntekijöiden vapaa-ajassa. Haastatteluihin pyrittiin löytämään TEM:n työntekijöitä, joilla oli erityisen kiinnostavia harrastuksia. Haastateltavat kertoivat, mistä harrastus on saanut alkunsa ja mikä siinä heitä viehättää. He jakoivat muille TEM:läisille mukavia muistoja harrastuksensa parista. Jutuissa esiteltiin Jukka Lumenko ja purjehdusharrastus (Tyyntä ja myrskyä, item 1/2008), Mika Lindgren, harrastuksenaan teatteri ja näytteleminen (Maagista vuorovaikutusta, item 2/2008), triathlonisti Petra Stenfors (Intohimona urheilu, item 3/2008) sekä Sirkka Vilkamo, joka harrastaa taidegrafiikkaa (Kaunista tekemistä käsillä, item 4/2008). Jukka Lumenkon harrastuksesta kerrottiin itemin syysnumerossa seuraavaa: Jukka Lumenko vetää sisäisen tarkastuksen yksikköä [ ] Vapaa-ajalla Jukka on vannoutunut purjehtija. Turussa vietetty lapsuus ja isän veneilyharrastus veivät Jukan jo nuorena merelle ja kauniiseen länsisaaristoon. Meri, luonto ja veneet ovat kiehtoneet häntä niistä päivistä saakka. Opiskelun myötä paikkakunta muuttui Helsingiksi ja alustyyppi kanootiksi. 23

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

Rakennerahasto-ohjelmien haasteita syksyllä 2008

Rakennerahasto-ohjelmien haasteita syksyllä 2008 Rakennerahasto-ohjelmien haasteita syksyllä 2008 Aluekehitysjohtaja Jussi Yli-Lahti Alueiden kehittämisosasto Rakennerahastopolitiikkaryhmä haasteita Ohjelmien käynnistäminen kaikilta osiltaan Valitun

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Alustavia tuloksia HYVÄ hankkeen arvioinnista HYVÄ- hankkeen neuvottelukunta 18.2.2011, Toni Riipinen Arviointityön luonteesta Arviointityön

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

Lukijatutkimus 2015. Tutkimusraportti 11.8.2015 Focus Master Oy

Lukijatutkimus 2015. Tutkimusraportti 11.8.2015 Focus Master Oy Lukijatutkimus 05 Tutkimusraportti.8.05 Focus Master Oy Lukijaprofiili () työtehtävät % työnantaja % toimittaja 9 tuottaja / toimitussihteeri toimituksen esimies / päällikkötoimittaja freelancetoimittaja

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Käsitelty työvaliokunnassa 28.8.2007 ja ohjausryhmässä 17.9.2007 Laatijat: viestintäpäällikkö Helinä Mäenpää ja

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Viremittari osana Innokkaan kasvutarinaa Sonja Heiskanen, Henry Foorumi 9.11.2010, Hotel Crowne Plaza

Viremittari osana Innokkaan kasvutarinaa Sonja Heiskanen, Henry Foorumi 9.11.2010, Hotel Crowne Plaza Viremittari osana Innokkaan kasvutarinaa Sonja Heiskanen, Henry Foorumi 9.11.2010, Hotel Crowne Plaza Medical- brändien taustalla vuodesta 1994 Innokas Medical Oy 20 000 Perustettu Oulussa vuonna 1994

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Ääni toimitukselle. Toimituskyselyt kehitysideoiden kartoittajana

Ääni toimitukselle. Toimituskyselyt kehitysideoiden kartoittajana Ääni toimitukselle Toimituskyselyt kehitysideoiden kartoittajana TOIMI-hanke, päätösseminaari 6.11.2014 Aurora Airaskorpi Projektitutkija, Media Concepts Research Group @aairaskorpi auroraairaskorpi.com

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Osallistava sisäinen viestintä muutosta tukemassa. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Maarit Pedak, KTM ja VTM

Osallistava sisäinen viestintä muutosta tukemassa. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Maarit Pedak, KTM ja VTM OSVI Osallistava sisäinen viestintä muutosta tukemassa PAKETTI Johtoryhmän kokous Lahti 3.6.2010 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Maarit Pedak, KTM ja VTM OSVI - Osallistava sisäinen viestintä -

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies

Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Sanomalehti onnistuu, jos sen levikkialueen urheilu- ja liikuntaväki pitää paikallista urheilujulkisuutta tärkeänä ja haluaa osallistua sen tuottamiseen ja ylläpitää

Lisätiedot

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Kai Koivumäki 1 Osaamistalkoot Valtioneuvoston tulevaisuuskatsaukset pohjana seuraavalle hallitusohjelmalle: TEM Haasteista mahdollisuuksia > työllisyysaste

Lisätiedot

Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys. Pauliina Juhola / Katja Nieminen

Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys. Pauliina Juhola / Katja Nieminen Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys Pauliina Juhola / Katja Nieminen Kyselyn toteuttaminen Kohderyhmänä ekspertit (EuroSkills 2012, WorldSkills 2013) lajipäälliköt valmentajat lajivastaavat yhteensä

Lisätiedot

Viestinnän linjaukset

Viestinnän linjaukset Tehty 02/2013, päivitetty 9/2014 Viestinnän linjaukset Työelämä 2020 -hankkeen visio on, että Suomessa on Euroopan paras työelämä vuonna 2020. Hankkeen tehtävä on muodostaa yhteistyöverkostoja toimijoiden

Lisätiedot

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ.

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ. Henkilöstöosasto 6.10.2015 ESIMIESTYÖN VAATIVUUSLUOKITUS Yleistä Esimiestyön vaativuuden arviointi perustuu vahvistettuun toimenkuvaukseen. Esimies toimii usein myös itse asiantuntijana, jolloin toimenkuvaukseen

Lisätiedot

Työelämä 2020 -hanke. Hyvää huomenta Hyvää huomista Workshop 12.11.2014. Margita Klemetti hankejohtaja

Työelämä 2020 -hanke. Hyvää huomenta Hyvää huomista Workshop 12.11.2014. Margita Klemetti hankejohtaja Työelämä 2020 -hanke Hyvää huomenta Hyvää huomista Workshop 12.11.2014 Margita Klemetti hankejohtaja SUOMEN TYÖELÄMÄ EUROOPAN PARAS VUONNA 2020 Hallitusohjelma TYÖELÄMÄSTRATEGIA TULEVAISUUDEN TYÖPAIKALLA

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Työelämän kehittämisstrategian valmistelu

Työelämän kehittämisstrategian valmistelu Työelämän kehittämisstrategian valmistelu Pirjo Harjunen Tuottavuusasiantuntijoiden kutsuseminaari 15.12.2011 Sokos Hotel Presidentti, Helsinki Pirjo Harjunen 14.12.2011 1 Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman

Lisätiedot

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO Kokei le!?! A B C Avoimen hallinnon ja vuoropuhelun edistäjä LOGO Otakantaa.fi on oikeusministeriön kehittämä avoimen valmistelun vuorovaikutuskanava. Ota käyttöön päätöksenteon valmistelun ja johtamisen

Lisätiedot

Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011

Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011 Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011 Nuoret journalistit -tutkimus Nuoret journalistit -tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena ovat journalismin uudet sukupolvet. Millainen on tulevien

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1 Vastausprosentti % 9 8 75 74 67 Kuntaliitto 4, n=2 Kuntaliitto 8, n=198 Kuntaliitto 11, n=2 Työterveyslaitos 1 Parempi Työyhteisö -Avainluvut 19 Työyhteisön kehittämisedellytykset 18 Työryhmän kehittämisaktiivisuus

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012 TEM ja työelämän laatu Antti Närhinen Antti Närhinen 30.3.2012 1 Esitykseni TEM ja työelämän laatu eli TYLA kavereiden kesken Mitä tarkoittamme? Miten palvelemme? Hallitusohjelma

Lisätiedot

Nuoret ja työnantajamielikuva Marja Pylkkänen, Monster Oy marja.pylkkanen@monster.fi, Twitter: @MarjaPylkkanen

Nuoret ja työnantajamielikuva Marja Pylkkänen, Monster Oy marja.pylkkanen@monster.fi, Twitter: @MarjaPylkkanen Nuoret ja työnantajamielikuva Marja Pylkkänen, Monster Oy marja.pylkkanen@monster.fi, Twitter: @MarjaPylkkanen ESITYKSEN AGENDA Osa I: Kenestä oikein puhutaan Osa II: Työpaikkaa etsimässä, mielikuva rakentuu

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Klikkaa itsellesi virtuaalinen isyyspakkaus!

Klikkaa itsellesi virtuaalinen isyyspakkaus! Klikkaa itsellesi virtuaalinen isyyspakkaus! Onneksi olkoon odottava isä! Missä olit kun kuulit että sinusta tulee isä? Mitä toiveita / odotuksia / haaveita / pelkoja sinulla on lapseen liittyen? Millainen

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa

Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa (käyttöönotto osana hyvinvointiohjelmaa) TE-johdon ajakohtaisfoorumi 20.8.2014 Matti Hermunen Sisältö Mitä tapahtuu toimistoissa syksyllä 2014 => Miksi

Lisätiedot

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025 n kunta Viestintäpolitiikka 2025 Kunnanhallitus 25.6.2012 Viestinnän tavoitteet Viestinnän tavoitteena on omalta osaltaan tukea kuntastrategiassa 2025 määritellyn tahtotilamme saavuttamista ja arvojemme

Lisätiedot

Wikittelyä ja viestintää. Case Eläketurvakeskus. Tietopäivät 3.6.2009. Sannamari Ollikkala verkkopalvelusuunnittelija, Eläketurvakeskus

Wikittelyä ja viestintää. Case Eläketurvakeskus. Tietopäivät 3.6.2009. Sannamari Ollikkala verkkopalvelusuunnittelija, Eläketurvakeskus Wikittelyä ja viestintää Intranet tietojohtamisen välineenä Case Eläketurvakeskus Tietopäivät 3.6.2009 Sannamari Ollikkala verkkopalvelusuunnittelija, Eläketurvakeskus Eläketurvakeskus Eläketurvakeskus

Lisätiedot

Miksi johtavat ajatukset?

Miksi johtavat ajatukset? Miksi johtavat ajatukset? Johtavat ajatukset syntyvät aina sisältä päin. Ne ovat tärkeitä ennen kaikkea meille itsellemme. Tarkistamme ne joka vuosi yhdessä. Ne toimivat innostuksemme lähteenä ja niiden

Lisätiedot

lehtipajaan! Oppilaan aineisto

lehtipajaan! Oppilaan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Oppilaan aineisto OSA 1: Tietoa sanomalehdestä Mikä on lehtipaja? Tässä lehtipajassa opit tekemään uutisia Luokkanne on Aamulehti junior -lehden toimitus it Saat oman ammatin ja

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

MMM:n hallinnonalan energiapäivä

MMM:n hallinnonalan energiapäivä MMM:n hallinnonalan energiapäivä Energia-asioiden sijoittuminen TEK-/ELY-organisaatioon ja yhteistyö metsäkeskusten kanssa 5.6.2009 Osastopäällikkö Heimo Hanhilahti MMM Energia-asioiden hoito TE-keskuksissa

Lisätiedot

Työ tukee terveyttä. sivu 1

Työ tukee terveyttä. sivu 1 UUDENKAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- STRATEGIA 2010- Työ tukee terveyttä sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä henkilöstöstrategia on? 3 2. Mihin henkilöstöstrategia perustuu? 4 3. Miten toteutamme kaupungin strategiaa?

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

ESLUn viestinnän seuraseminaari 21.9.2013 Viking Grace. Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies

ESLUn viestinnän seuraseminaari 21.9.2013 Viking Grace. Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies ESLUn viestinnän seuraseminaari 21.9.2013 Viking Grace Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Sanomalehti onnistuu, jos sen levikkialueen urheilu- ja liikuntaväki pitää paikallista urheilujulkisuutta

Lisätiedot

PORVOON UUSI KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 OSALLISTAMINEN: TULEVAISUUSKYSELY JA VAIKUTTAJARAADIT KAUPUNKISTRATEGIAN RAKENTAJINA

PORVOON UUSI KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 OSALLISTAMINEN: TULEVAISUUSKYSELY JA VAIKUTTAJARAADIT KAUPUNKISTRATEGIAN RAKENTAJINA VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ AINO-MARJA KONTIO Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON UUSI KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 OSALLISTAMINEN: TULEVAISUUSKYSELY JA VAIKUTTAJARAADIT KAUPUNKISTRATEGIAN RAKENTAJINA

Lisätiedot

Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio. Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT

Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio. Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT Esityksen sisältö 1. Aineeton pääoma 2. Miksi vapaaehtoiskysely?

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

Esimies, tarvitsen sinua. Terveisin, Y-sukupolvi. Tohtorikoulutettava Susanna Kultalahti (KTM) Vaasan yliopisto, johtamisen laitos Minä ja Tiede 2014

Esimies, tarvitsen sinua. Terveisin, Y-sukupolvi. Tohtorikoulutettava Susanna Kultalahti (KTM) Vaasan yliopisto, johtamisen laitos Minä ja Tiede 2014 Esimies, tarvitsen sinua. Terveisin, Y-sukupolvi Tohtorikoulutettava Susanna Kultalahti (KTM) Vaasan yliopisto, johtamisen laitos Minä ja Tiede 2014 Mikä on sukupolvi? Eri asia kuin ikä Yhteiset muistot

Lisätiedot

PU:NC Participants United: New Citizens

PU:NC Participants United: New Citizens PU:NC Participants United: New Citizens 2013 PU:NC Participants United: New Citizens * Kolmas Loimaan teatterin (Suomi) & County Limerick Youth Theatren (Irlanti) yhteinen Youth in Action projekti * CIMOn

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen. työkirja. Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen. työkirja. Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen työkirja Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen työkirja on osa Yritteliäs ja hyvinvoiva

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN ASIAT UUDESSA ALUEHALLINNOSSA. Ylijohtaja Håkan Mattlin 14.10.2009

SIVISTYSTOIMEN ASIAT UUDESSA ALUEHALLINNOSSA. Ylijohtaja Håkan Mattlin 14.10.2009 SIVISTYSTOIMEN ASIAT UUDESSA ALUEHALLINNOSSA Ylijohtaja Håkan Mattlin 14.10.2009 Luonnoksia ELYjen rakenteesta ELY -kansliapäälliköt 7.10.2009 2 Poimintoja HE:stä: Keskuksen sisäiset toimintoprosessit

Lisätiedot

Kansainvälinen rekrytointi yritysesimerkki Kokkeja Filippiineiltä MAMU-Ennakointikamari 23.4.2015

Kansainvälinen rekrytointi yritysesimerkki Kokkeja Filippiineiltä MAMU-Ennakointikamari 23.4.2015 Kansainvälinen rekrytointi yritysesimerkki Kokkeja Filippiineiltä MAMU-Ennakointikamari 23.4.2015 Satu Vennala Henkilöstöresurssipäällikkö Ravintolatoimiala HOK-Elanto Liiketoiminta Oy Kokkeja Filippiineiltä,

Lisätiedot

Kun nuori tulee töihin

Kun nuori tulee töihin Kun nuori tulee töihin Tämän oppaan tarkoituksena on toimia käsikirjana pk-yrityksen työllistäessä nuoren henkilön. Mukaan on koottu muistilista työnantajalle perehdytyksen tueksi. Vastaavasti mukana on

Lisätiedot

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Yleistä tutkimuksesta 2 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Vates-säätiö antaa tänäkin vuonna useita lausuntoja eri lakien valmistelutyöhön. Tutustu annettuihin lausuntoihin

Vates-säätiö antaa tänäkin vuonna useita lausuntoja eri lakien valmistelutyöhön. Tutustu annettuihin lausuntoihin Sivu 1/5 Lue viesti selaimessa täältä www.vates.fi Uutiskirje 16.6.2014 Vahvaa vaikuttamistyötä Vates-säätiön edustajat ovat tavanneet talven ja kevään aikana kaikkien puolueiden edustajia pääsääntöisesti

Lisätiedot

Lahden nuorisopalveluiden Tyttöjen tila esittäytyy. Emmi Salo & Mervi Laaksonen

Lahden nuorisopalveluiden Tyttöjen tila esittäytyy. Emmi Salo & Mervi Laaksonen Lahden nuorisopalveluiden Tyttöjen tila esittäytyy Emmi Salo & Mervi Laaksonen Historiaa Tyttöjen tila sai alkunsa Tyttöprojekti Helmestä vuonna 2003, jossa koottiin tyttötyötä tekeviä tahoja yhteen ja

Lisätiedot

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteet T-Media Oy T-Media on vuonna 1997 perustettu työnantajakuvaan ja maineeseen erikoistunut tutkimus- ja viestintäyhtiö. T-Median missiona on auttaa asiakkaitaan luomaan sidosryhmilleen kestävää kilpailuetua

Lisätiedot

Ma Tänään tutustumme sanomalehteen ja sen eri osastoihin.

Ma Tänään tutustumme sanomalehteen ja sen eri osastoihin. Ma Tänään tutustumme sanomalehteen ja sen eri osastoihin. 3. 4. Mitä sanomalehteä luet? Etsi lehdestä seuraavat perustiedot: a) lehden nimi b) ilmestymisnumero c) irtonumeron hinta d) päätoimittaja e)

Lisätiedot

Nonprofit-organisaation markkinointi. Dosentti Pirjo Vuokko

Nonprofit-organisaation markkinointi. Dosentti Pirjo Vuokko Nonprofit-organisaation markkinointi Dosentti Pirjo Vuokko Markkinoinnin lähtökohdat Markkinoinnin lähtökohdat Peruskysymys: Mitä me haluamme olla ja kenelle? Miten tämä saavutetaan? Tärkeää: Kohderyhmälähtöisyys

Lisätiedot

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015 REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ Tero Lausala, 24.9.2015 TYÖN MUUTOS JA MURROS TYÖPAIKOISTA TYÖTEHTÄVIIN: MONIMUOTOISET TAVAT TEHDÄ TYÖTÄ TYÖN TARJONNAN JA KYSYNNÄN KOHTAANTO-ONGELMA

Lisätiedot

Videotuotanto SOK:lla. Tehokas nettivideo 5.2.2015

Videotuotanto SOK:lla. Tehokas nettivideo 5.2.2015 Videotuotanto SOK:lla Tehokas nettivideo 5.2.2015 Viestintä ja yhteiskuntasuhteet +asiakasvuorovaikutus ja asiakasymmärrys Kai Ovaskainen Strateginen viestintä ja vaikuttaminen Kai Ovaskainen Monikanavainen

Lisätiedot

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN Kainuun Etu Oy - yritysten kehittämistä vuodesta 2001 - Palvelualojen (B-to-B) esiselvitys 2009 Lehdistötilaisuus 30.12.2009 klo 10.00 Harri Mähönen, Suomen Osaamistalo

Lisätiedot

Energiatehokkuus ja TEM:n omat toimenpiteet

Energiatehokkuus ja TEM:n omat toimenpiteet Energiatehokkuus ja TEM:n omat toimenpiteet Energiansäästöviikon suunnitteluseminaari 8.5.2012 Ylitarkastaja Outi Kumpuvaara Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energiatehokkuus ja TEM:n omat toimenpiteet

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS Keskustelutilaisuus kestävän kehityksen edistämisestä korkeakouluissa 4.11.2013 Ilkka Turunen Neuvotteleva virkamies Kestävä kehitys valtioneuvoston strategioissa

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Kyselyn toteutus Työhyvinvointikorttikoulutuksia on toteutettu

Lisätiedot

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9. Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.2016 Esityksen sisältö Pari sanaa Eläketurvakeskuksesta Strategiatyö vaihe

Lisätiedot

lehtipajaan! Opettajan aineisto

lehtipajaan! Opettajan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Opettajan aineisto Opettajalle Ennen kuin ryhdyt lehtipajaan lue myös oppilaan aineisto Lehtipaja on tarkoitettu tt 3.-6.-luokkalaisille l ill Voit käyttää aineistoa myös 1.-2.-luokkalaisille,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5. HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 1 TÄNÄÄN KÄYMME LÄPI 1. Taustaa henkilöstökyselylle

Lisätiedot

Johdanto yrityksen viestintään. Päivi Maijanen-Kyläheiko

Johdanto yrityksen viestintään. Päivi Maijanen-Kyläheiko Johdanto yrityksen viestintään Päivi Maijanen-Kyläheiko Viestinnän strateginen merkitys! Mitä viestintä on? Viestintä on vuorovaikutusta, merkitysten välittämistä ja tulkitsemista. Merkitys syntyy vasta

Lisätiedot

Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelut & Valtion henkilöstöpalvelut tukenanne organisaatioiden muutostilanteissa

Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelut & Valtion henkilöstöpalvelut tukenanne organisaatioiden muutostilanteissa Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelut & Valtion henkilöstöpalvelut tukenanne organisaatioiden muutostilanteissa TORI-henkilöstöfoorumi 19.12.2012 Liisa Virolainen, Kaiku-työhyvivointipalvelut Riitta

Lisätiedot

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen Asettamispäätös VM035:00/2012 16.5.2012 Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen 1 Asettaminen 2 Toimikausi 3 Tausta Valtiovarainministeriö on tänään

Lisätiedot

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Ylitarkastaja Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

Julkisen sektorin energiatehokkuus TEM:n energiatehokkuussuunnitelma

Julkisen sektorin energiatehokkuus TEM:n energiatehokkuussuunnitelma Julkisen sektorin energiatehokkuus TEM:n energiatehokkuussuunnitelma Heikki Väisänen Energiaosasto 25.4.2013 TEM:n suunnitelman laatimisesta Taustalla valtioneuvoston periaatepäätöksen kirjaus ja sen taustalla

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 VISIO Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020. Kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä MISSIO Suomen Karateliitto on

Lisätiedot

Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 27.-28.11.2012 ELY-keskusten ja maakuntien liittojen tehtävät tulevaisuudessa

Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 27.-28.11.2012 ELY-keskusten ja maakuntien liittojen tehtävät tulevaisuudessa Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 27.-28.11.2012 ELY-keskusten ja maakuntien liittojen tehtävät tulevaisuudessa Leena Gunnar Ylijohtaja, KASELY 1 ELYjen toiminta-ajatus (ELY-laki) Elinkeino-,

Lisätiedot

Miten muutoksia johdetaan Itellassa

Miten muutoksia johdetaan Itellassa Miten muutoksia johdetaan Itellassa KaMu Mira Pakarinen Lisätietoja KaMu-mallista antaa: Hankejohtaja Mira Pakarinen mira.pakarinen@itella.com gsm 0400-288 232 Miksi malli? Toimintaympäristön muutosvauhti

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016. mikuntautajärviikäihmistenval 20.9.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016. mikuntautajärviikäihmistenval 20.9.2013 Utajärvivalmistelut oimkuntautajärviva lmistelutoiminkuntautajärviikä ihmistenvalmistelutoimikuntau tajärvivalmistelutoi TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016 mikuntautajärvival 20.9.2013 mistelutoimikuntautajärviikäih

Lisätiedot

Strategia, toimintasuunnitelmat ja johtaminen. Varpu Ylhäinen

Strategia, toimintasuunnitelmat ja johtaminen. Varpu Ylhäinen Strategia, toimintasuunnitelmat ja johtaminen Varpu Ylhäinen Lyhyt katsaus strategiaan ja strategiajohtamiseen Klubin toimintasuunnitelma 2013-2014 Johtaminen Fasilitointijohtaminen 6.11.2013 Varpu Ylhäinen

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana - egroupjr - Villihiiret - Karttaketut (aloittelijat) - Karttaketut - Karttaketut aloittelevat - Karttaketut

Lisätiedot

FARAX johtamisstrategian räätälöinti

FARAX johtamisstrategian räätälöinti FARAX johtamisstrategian räätälöinti Sisältö Taustaa Johtamisstrategian luominen ja instrumentin luominen Hyödyt ja referenssit Esimerkkejä matriiseista Prosessi Taustaa Esityksessä käydään läpi FaraxGroupin

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Eija Lehto, erityisasiantuntija IKÄTIETOISELLA JOHTAMISELLA KOHTI TYÖHYVINVOINTIA 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut Työhyvinvointi työntekijän omakohtainen kokemus, joka

Lisätiedot

MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI

MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI CASE: SOCIAL HERO & MICROSOFT JAANA VUORI MICROSOFT OY SATU YRJÄNEN SEK LOYAL OY PÄIVÄN SISÄLTÖ 1 2 3 4 5 6 Markkinoinnin ja ostokäyttäytymisen muutos Sisältöohjautuva

Lisätiedot

Verkkoviestintäkartoitus

Verkkoviestintäkartoitus Verkkoviestintäkartoitus 9.2.2015 Minna Helynen minna.helynen@tampere.fi http://www.tyollisyysportti.fi/seutunuotta https://www.facebook.com/seutunuotta @seutunuotta http://takuullatekemista.blogspot.fi/

Lisätiedot

NAISYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA. Ilmarisen ja Suomen Yrittäjänaisten kyselytutkimus 2014.

NAISYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA. Ilmarisen ja Suomen Yrittäjänaisten kyselytutkimus 2014. NAISYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA Ilmarisen ja Suomen Yrittäjänaisten kyselytutkimus 2014. TAUSTAA Ilmarinen ja Yrittäjänaiset selvittivät verkkokyselyllä naisyrittäjien arkea ja jaksamista Tulokset julkaistiin

Lisätiedot

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Luomun koordinaatiohanke käynnistyi 20.8.2015 Helsingissä järjestetyllä kick off -työpajalla, johon osallistui noin 40 henkilöä. Työpajan rahoitti Manner-Suomen

Lisätiedot

Käyttäjälähtöiset tilat Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun

Käyttäjälähtöiset tilat Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun Käyttäjälähtöiset tilat Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun Johanna Kosonen-Karvo 9.3.2012 Technopolis Vantaa 01-2012 DM# 917670 Kuka minä olen? Johanna Kosonen-Karvo Tuotantotalouden DI, TKK, 1997 Asiantuntija

Lisätiedot

Sari Kuusela. Organisaatioelämää. Kulttuurin voima ja vaikutus

Sari Kuusela. Organisaatioelämää. Kulttuurin voima ja vaikutus Sari Kuusela Organisaatioelämää voima ja vaikutus Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja Sari Kuusela Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Janne Harju Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen,

Lisätiedot

LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA

LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA - Luovaa taloutta edistävät julkiset toimet ja kehittämislinjaukset Rysä goes Luova Suomi, Mikkeli, 16.-17.10.2012 Tn Sakari Immonen TEM/Elinkeino- ja innovaatio-osasto

Lisätiedot

Jalkapalloseuran pitkäjänteinen kehittäminen

Jalkapalloseuran pitkäjänteinen kehittäminen Jalkapalloseuran pitkäjänteinen kehittäminen Ylöjärven Ilves ry Petri Puronaho SPL Tampereen piiri 19.2015 Seuratutoroinnin tavoite Tavoitteena on: Auttaa, tukea ja ohjata seuran pidemmän aikavälin suunnitelman

Lisätiedot

Liikenneviraston tutkimusja kehittämistoiminta 2010. 28.4.2010 EKOTULI + LINTU -seminaari

Liikenneviraston tutkimusja kehittämistoiminta 2010. 28.4.2010 EKOTULI + LINTU -seminaari Liikenneviraston tutkimusja kehittämistoiminta 2010 28.4.2010 EKOTULI + LINTU -seminaari Liikenneviraston t&k Tutkimus- ja kehittämistoiminnalla tarkoitetaan systemaattista toimintaa tiedon lisäämiseksi

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2009

Viestintäsuunnitelma 2009 Viestintäsuunnitelma 2009 maaliskuu 2009 1 Itämerihaaste Turun ja Helsingin kaupungit sitoutuivat julkisesti kesäkuussa 2007 toteuttamaan sellaisia käytännön toimenpiteitä, joilla ne voivat vaikuttaa vesien

Lisätiedot

Design yrityksen viestintäfunktiona

Design yrityksen viestintäfunktiona Design yrityksen viestintäfunktiona Hanna Päivärinta VTM Pro gradun esittely Tutkimuksen taustaa Design on ollut pitkään puhutteleva ilmiö Designia tuntuu olevan kaikkialla Helsinki World Design Capital

Lisätiedot