Sisällysluettelo. Autovakuutuksen tuoteseloste Liittyy A-Vakuutuksen autovakuutuksen vakuutusehtoihin Voimassa alkaen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. Autovakuutuksen tuoteseloste Liittyy A-Vakuutuksen autovakuutuksen vakuutusehtoihin 1.6.2004. Voimassa 1.6.2004 alkaen."

Transkriptio

1 AUTOVAKUUTUS Tuoteseloste

2 Sisällysluettelo Autovakuutuksen tuoteseloste Liittyy A-Vakuutuksen autovakuutuksen vakuutusehtoihin Voimassa alkaen. Autovakuutus... 3 Autovakuutuksen tarkoitus... 3 Vakuutusmuodot... 3 Superkasko... 3 Isokasko... 3 LadyKasko... 3 Osakasko... 3 Minikasko... 3 Vakuutuksen voimassaoloalue... 3 Vakuutuksen kohde... 3 Vakuutuskelvottomat kohteet... 4 Korvattavat vahingot ja niihin liittyvät rajoitukset... 4 Vaunuvahinkovakuutus... 4 Hirvivahinkovakuutus... 4 Ilkivaltavakuutus... 5 Palovakuutus... 5 Varkausvakuutus... 5 Autopalveluvakuutus... 5 Oikeusturvavakuutus... 5 Moottoriajoneuvon vastuuvakuutus ulkomailla... 5 LadyKaskoon liittyvä palvelukortti... 6 Erikseen sovittavat maksulliset lisäturvavakuutukset... 6 Keskeytysvakuutus... 6 Lasivakuutus... 6 Osamaksu-, leasing- tai autokiinnitysvakuutus... 6 Petosvakuutus... 6 Hinauspalveluvakuutus... 7 Konerikkokeskeytysvakuutus... 7 Vahingot, joita esinevakuutuksesta ei korvata... 7 Arvioimis- ja korvaussäännökset... 7 Korvauksen laajuus... 7 Korjaus... 8 Lunastus käyvästä arvosta... 8 Uusarvolunastus... 8 Korvauksen suoritustapa... 8 Suojeluohjeet... 8 Tahallaan tai alkoholin vaikutuksen alaisena aiheutettuja vahinkoja ei korvata... 9 Samastaminen... 9 Olosuhteiden muutos (vaaran lisääntyminen)... 9 Vakuutetun velvollisuudet vakuutustapahtuman yhteydessä... 9 Vahingon torjuminen ja rajoittaminen... 9 Vahingon selvittely vahinkopaikalla... 9 Ilmoitukset viranomaisille Vahinkotarkastus ja vahinkoilmoitus Vakuutusmaksu Omavastuu Seisonta-aika Maksualennus (bonus) Ikäalennus Vahinkorekisteri Henkilötietojen käsittely Muutokset... 10

3 Autovakuutus Tässä tuoteselosteessa kerrotaan A-Vakuutuksen vapaaehtoisen autovakuutuksen keskeisin sisältö ja olennaiset rajoitukset. Yksityiskohtaiset tiedot saa A-Vakuutuksen autovakuutusehdoista ja A-Vakuutuksen yleisistä sopimusehdoista, joita saa kaikista A- Vakuutuksen konttoreista ja asiamiehiltä. Vakuutussopimuksen pohjana ovat vakuutusehdot, joiden perusteella myös ratkaistaan vahinkojen korvaaminen. Autovakuutuksen tarkoitus Vakuutuksen päätarkoituksena on antaa turvaa oman ajoneuvon vaurioitumisen varalle. Kun ajoneuvolle otettu lakisääteinen liikennevakuutus korvaa henkilövahinkoja ja ulkopuolisille aiheutuneita omaisuusvahinkoja, korvaa vapaaehtoinen autovakuutus oman ajoneuvon korjauskustannukset tai ajoneuvon tuhoutumisen. Autovakuutuksen eri osista korvataan myös eräitä muita kuin suoranaisia esinevahinkoja, esim. autopalveluvakuutuksesta hinauskustannuksia ja oikeusturvavakuutuksesta asianajokuluja. Vakuutuksesta korvataan myös sattuneen tai välittömästi uhkaavan korvattavan vahingon rajoittamisesta tai torjumisesta aiheutuneita kohtuullisia kustannuksia. Autovakuutusta ei myönnetä: - kilpailu-, harjoitus- tai kokeilukäytössä oleville ajoneuvoille - ajoneuvoille, joissa on vakiovarusteista huomattavasti poikkeavia erikoisvarusteita kuten esimerkiksi vakiosta poikkeava tehokkaampi moottori - ajoneuvolle, jota käytetään pääasiassa ulkomailla - ilman kuljettajaa vuokratuille ajoneuvoille, ellei siitä ole sovittu ja tehty merkintää vakuutuskirjaan Vakuutusmuodot Autovakuutuksen voi valita useammasta eri vakuutusyhdistelmästä, jotka poikkeavat toisistaan korvauspiirin laajuudessa ja vakuutusmaksussa. Superkasko on yksityiskäyttöisten henkilöautojen vakuutus, joka sisältää vaunuvahinko-, hirvivahinko-, ilkivalta-, palo-, varkaus-, autopalvelu- ja oikeusturvavakuutuksen. Superkasko sisältää lisäksi keskeytysturvan, jonka päiväkorvaus on 35 euroa. Keskeytysturvan omavastuu on 1 päivä. Keskeytysturvasta korvataan lunastustapauksessa enintään 14 vuorokauden ja korjattavasta tai anastetusta ajoneuvosta enintään 30 vuorokauden menetetyt käyttöpäivät. Korvauksesta vähennetään omavastuuaika. Keskeytysturvan korvaussäännökset sekä korvausvastuun rajoitukset noudattavat keskeytysvakuutukseen sovellettavia korvaussäännöksiä sekä korvausvastuun rajoituksia, joista enemmän jäljempänä kohdassa Keskeytysvakuutus. Isokasko on kaikkien ajoneuvojen vakuutus, joka sisältää vaunuvahinko-, hirvivahinko-, ilkivalta-, palo-, varkaus- ja oikeusturvavakuutuksen. LadyKasko on yksityiskäyttöisten henkilöautojen vakuutus, joka sisältää vaunuvahinko-, hirvivahinko-, ilkivalta-, palo-, varkausja oikeusturvavakuutuksen. LadyKasko voidaan myöntää vain yksityiskäyttöiselle henkilöautolle, jonka pääasiallinen käyttäjä on nainen, joka on rekisteröity auton omistajaksi tai haltijaksi. Lisäksi auton liikennevakuutus on oltava A-Vakuutuksessa. LadyKaskoon liittyy lisäksi erityisehdon mukainen palveluelementti. Muilta osin LadyKasko vastaa vakuutusmuodoltaan Isokaskoa, joten LadyKaskon osalta noudatetaan tuoteselosteessa ja vakuutusehdoissa mainittuja Isokaskon määräyksiä. Osakasko on kaikkien ajoneuvojen vakuutus, joka sisältää hirvivahinko-, palo-, varkaus- ja oikeusturvavakuutuksen. Minikasko on kaikkien ajoneuvojen vakuutus, joka sisältää palo-, varkaus- ja oikeusturvavakuutuksen. Henkilö-, paketti-, matkailuautoilla ja ambulansseilla sekä moottoripyörillä Isokasko ja Osakasko sisältävät lisäksi autopalveluvakuutuksen. Myös Superkasko sisältää autopalveluvakuutuksen. Mikäli ajoneuvon ensimmäisen rekisteriin merkityn käyttöönottovuoden ja vakuutuksen alkamisvuoden erotus on yli 15, uutena alkavaan vakuutukseen ei sisälly autopalveluvakuutusta. Niillä ajoneuvoilla, joiden vakuutusyhdistelmään autopalveluvakuutus on sisältynyt, autopalveluvakuutus päättyy sen vakuutuskauden alusta, jolloin käyttöönottovuoden ja uudistuvan vakuutuskauden erotus on yli 15. Päättymisestä tehdään merkintä vakuutuskirjaan. Super- ja Isokaskoon liittyy moottoriajoneuvon vastuuvakuutus ulkomaita varten. Vakuutuksen voimassaoloalue Vakuutus on voimassa kaikkialla Euroopassa ja sen ulkopuolisissa vihreän kortin -sopimusmaissa, paitsi - yksityiskäyttöisten henkilöautojen ja moottoripyörien varkausvakuutus, joka ei ole voimassa Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Venäjällä, Valko-Venäjällä eikä Ukrainassa ellei siitä ja voimassaoloalueen erityisehdoista ole erikseen sovittu. Rajoitus ei kuitenkaan koske matkailuautoja. Yksityiskäyttöisten henkilöautojen ja moottoripyörien Osa- ja Minikaskon varkausvakuutuksen voimassaoloaluetta ei voi laajentaa. - Osakaskoon liittyvä autopalveluvakuutus on voimassa vain Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa sekä näiden maiden välisessä kuljetuksessa. - Moottoriajoneuvoneuvojen vastuuvakuutus ei ole voimassa Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Venäjällä, Valko-Venäjällä eikä Ukrainassa. Super- ja Isokasko Vakuutuksen kohde Vakuutuksen kohteena on - vakuutuskirjassa mainittu moottoriajoneuvo, - moottoriajoneuvon ohjehintaan sisältyvät varusteet ja kiinteästi asennetut lisälaitteet myöhemmin mainituin rajoituksin, - sellaiset varusteet, jotka on valmistettu ainoastaan ajoneu- 3

4 vossa käytettäviksi myöhemmin mainituin rajoituksin, - toinen erilainen (kesä- tai talvi-) rengaskerta vanteineen sekä - moottoripyörää, mopoa ja moottorikelkkaa käytettäessä myös kypärä ja kypäräpuhelin. Osa- ja Minikasko Vakuutuksen kohteena on - vakuutuskirjassa mainittu moottoriajoneuvo, - ajoneuvon uushankintahintaan sisältyvät vakiovarusteet myöhemmin mainituin rajoituksin, - radio- ja soitinlaitteet myöhemmin mainituin rajoituksin, - liikenneturvallisuusvarusteet, - varkaudenestolaitteet, - vetokoukku, - toinen erilainen ( kesä- tai talvi -) rengaskerta vanteineen. Super- ja Isokaskoa ei myönnetä henkilö- ja pakettiautolle, matkailuperävaunulle eikä moottoripyörälle, jonka ensimmäisen rekisteriin merkityn käyttöönottovuoden ja vakuutuksen alkamisvuoden erotus on yli 15 (Osa- ja Minikaskossa 20), ellei siitä ole sovittu erikseen. Autoissa, matkailuperävaunuissa, moottorityökoneissa ja traktoreissa radio- ja soitinlaitteet ovat vakuutuksen kohteena vain, jos ne ovat kiinteästi asennettu ajoneuvoon tai ajoneuvossa olevaan asennustelineeseen ja lisäksi kytkettyinä ajoneuvon virtapiiriin tai antenniin. Radio- ja soitinlaitteista enimmäiskorvaus Super- ja Isokaskossa on 2600 euroa ja Osa- ja Minikaskossa 700 euroa. Puhelimista vakuutuksen kohteena ovat vain sellaiset, jotka ovat kiinteästi ajoneuvoon asennettuja ja lisäksi kytkettyinä joko ajoneuvon virtapiiriin tai antenniin. Raskaan kaluston (kuorma- ja linja-autojen, erikoisautojen, moottorityökoneiden, traktoreiden ja vastaavien) osalta vakuutuksen kohteena ovat ne lisälaitteet ja -varusteet, jotka on sovittu vakuutuksen kohteiksi vakuutussopimuksessa ja otettu huomioon vakuutusmaksua määrättäessä. Vakuutuskelvottomat kohteet Vakuutuskelvottomia kohteita kaikissa ajoneuvoryhmissä ovat: - matkapuhelimet lukuun ottamatta puhelimeen liittyvää hands free -laitetta, - ATK- ja telekopiolaitteet, jollei niistä ole erikseen sovittu vakuutussopimuksessa, - kilpailukäyttöön tarkoitetut varusteet ja rakenteet, - helmiäishohto-, koriste- ja muut erikoismaalaukset tai -teippaukset alkuperäismaalauksia ja yrityksen omaan toimintaan liittyviä tarroja ja logoja lukuun ottamatta, - turvallisuus- tai viranomaismääräysten vastaiset tai vastaisesti asennetut laitteet, - äänitteet ja kuvanauhat, puhelimien vara-akut, - kuormauspeitteet, sidontaliinat ja vastaavat kuorman kiinnittämisvälineet, - muut kuin ajoneuvon vakiovarusteisiin kuuluvat työkalut, - ajovarusteet, - vara- ja kaksoiskappaleet sellaisille ajoneuvon osille ja lisälaitteille, joita tavanomaisesti on yksi. Tällöin vakuutukseen sisältyy se osa tai laite, joka on ajoneuvoon asennettuna. Radio- ja soitinlaitteet sekä puhelimet eivät ole vakuutuksen kohteena moottoripyörässä ja kelkassa, mopossa sekä mönkijässä. Vakiovarusteet ja edellä määritellyt lisävarusteet ovat palo- ja varkausvakuutuksen kohteena myös ollessaan ajoneuvosta irrotettuina ja säilytettyinä ajoneuvosta erillään olevassa säilytyssuojassa. Säilytyssuojan tulee olla lukittu ja katettu tila tai paikka, johon ilman avaimia ei voi murtautumatta päästä. Yhteistallin tai muun tilan, johon useilla henkilöillä on avaimia, voidaan varkausvahingoissa katsoa olleen lukittu säilytyssuoja vain siinä tapauksessa, että sinne on päästy murtautumalla. Yhteistallissa, muussa tilassa tai avoimessa autokatoksessa ajoneuvon varusteet ovat vakuutuksen kohteena niiden ollessa lukittuna rakenteeseen ja siten, ettei niitä voi murtamatta irrottaa, esim. renkaat pitää olla kettingillä kiinni kiinteässä rakenteessa. Korvattavat vahingot ja niihin liittyvät rajoitukset Vaunuvahinkovakuutus Vaunuvahinkovakuutuksesta korvataan vahinko, joka on välittömästi aiheutunut yhteentörmäyksestä esim. toiseen ajoneuvoon tai törmäyksestä puuhun, tieltä suistumisesta, ajoneuvon kaatumisesta, tien sortumisesta tai muusta vakuutettua ajoneuvoa sen ulkopuolelta äkillisesti vahingoittavasta syystä. Vakuutuksesta korvataan kuorma- ja erikoisautoille kuormaus- ja kuorman purkamistilanteessa lavalle, rungolle sekä nosto- ja purkulaitteistolle aiheutunut äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko. Vaunuvahinkovakuutuksesta ei mm. korvata vahinkoa, joka syntyy ajoneuvon osalle tai laitteelle itselleen sen rakenne-, valmistus- tai aineviasta, kulumisesta, puutteellisesta kunnossapidosta taikka taitamattomasta tai varomattomasta käsittelystä tai kilpailutoiminnasta. Vaunuvahinkovakuutus ei myöskään korvaa esim. moottoririkkoa, ruostumisvaurioita tai kuorman liikkeellelähtöä äkkijarrutustilanteessa tai mutkassa. Vaunuvahinkovakuutuksen omavastuun voi valita monesta eri vaihtoehdosta. Pienimmät (yleensä 200 euroa) vaihtoehdot ovat useimmiten bonusoikeudellisia, mikä parhaimmillaan merkitsee 70 % alennusta perusmaksusta. Bonusoikeus voi siis merkitä todella tuntuvaa etua. Suurimmat omavastuut on tarkoitettu lähinnä yrityksille, luvanvaraiselle liikenteelle ja raskaalle kuljetuskalustolle. Hirvivahinkovakuutus Hirvivahinkovakuutuksesta korvataan vahinko, joka on välittömästi aiheutunut yhteentörmäyksestä hirvieläimen kanssa. Sen sijaan törmäystä koiraan, hevoseen tai muuhun eläimeen ei korvata hirvivahinkovakuutuksesta, kuten ei myöskään törmäystä esim. puuhun, jos hirveä joudutaan väistämään. Nämä vahingot korvataan vaunuvahinkovakuutuksesta, jos ajoneuvolle on sellainen otettu. Hirvivahinkovakuutuksen omavastuu on 200 euroa. 4

5 Ilkivaltavakuutus Ilkivaltavakuutuksesta korvataan tahallisesta vahingonteosta vakuutuksen kohteelle aiheutunut vahinko. Siten esim. ohikulkijan avaimellaan tahallaan tekemä naarmu auton kylkeen korvataan ilkivaltavakuutuksesta. Vakuutuksesta ei korvata toisella ajoneuvolla aiheutettua vahinkoa eikä vahinkoa, jota ei voida ajan ja paikan suhteen määritellä. Niinpä toisen ajoneuvon parkkipaikalla aiheuttamaa lommoa ei korvata ilkivaltavakuutuksesta. Jos ilkivaltavahinko on aiheutunut vakuutuksen kohteelle sitä luvattomasti käytettäessä, käyttövarkauden yhteydessä tai näiden jälkeen, vahinko korvataan vain, mikäli tapaus korvattaisiin varkausvakuutuksesta. Lukitsematonta ajoneuvoa luvattomasti käytettäessä sille aiheutettua ilkivaltavahinkoa ei korvata tästä vakuutuksesta. Pysäköitynä olleen lukitsemattoman ajoneuvon sisätilassa aiheutettua vahinkoa ei myöskään korvata. Ilkivaltavakuutuksen omavastuu on 200 euroa. Palovakuutus Palovakuutuksesta korvataan vahinko, joka on aiheutunut irtipäässeestä tulesta tai vakuutuksen kohteen sähkölaitteessa tapahtuneesta oikosulusta. Kuitenkaan ei korvata generaattorissa, sähkömoottorissa, akussa tai muussa sähkölaitteessa esim. radio- ja soitinlaitteessa, puhelimessa, ajoneuvon ohjausyksikössä tapahtuneesta oikosulusta niille itselleen aiheutunutta vahinkoa. Esim. käynnistinmoottorin tai muun sähkömoottorin liian pitkästä käymisestä aiheutunutta ylikuumenemisvauriota, joka on aiheutunut esim. virtalukon tai solenoidin mekaanisesta kulumisesta, ei korvata palovakuutuksesta eikä mistään muustakaan autovakuutukseen kuuluvasta osasta. Jos palovahinko on aiheutunut vakuutuskohteelle sitä luvattomasti käytettäessä, käyttövarkauden yhteydessä tai näiden jälkeen, vahinko korvataan vain, mikäli tapaus korvattaisiin varkausvakuutuksesta. Palovakuutuksen omavastuu on 200 euroa. Varkausvakuutus Varkausvakuutus antaa turvan lukitun (sen koritila on suljettu ja lukittu) ajoneuvon varkauden, luvattoman käyttöönoton, käyttövarkauden tai niiden yrityksen varalle. Lukitsemattoman ajoneuvon anastusta ei varkausvakuutuksesta korvata. Varkausvakuutuksen omavastuu on 200 euroa. Hyväksytty murtohälytin voi poistaa omavastuun eräistä Suomessa tapahtuvista varkausvahingoista. Varkausvakuutuksen omavastuuta ei vähennetä, kun ajoneuvon sisällä olevaan omaisuuteen kohdistuu Suomessa varkausvahinko, jos ajoneuvoon on ollut asennettuna ja toimintakuntoon kytkettynä Vakuutusyhtiöiden autokorjaustoimikunnan (VAT) hyväksymä murtohälytin, esimerkiksi sähköinen tai mekaaninen ajonestolaite ei tällöin poista omavastuuta. Hyväksytyistä hälyttimistä saa tiedon Vakesin Internetsivuilta ja A-Vakuutuksen konttoreista. Ilkivaltavahingoissa omavastuu vähennetään. Yksityiskäyttöisten henkilöautojen ja moottoripyörien Super- ja Isokaskon varkausvakuutus ei ole voimassa Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Ukrainassa, Valko-Venäjällä, Venäjällä eikä Virossa, ellei siitä ja voimassaoloalueen erityisehdoista ole erikseen sovittu. A-Vakuutuksen konttoreista saa lisätietoja myöntämisen edellytyksistä. Mikäli voimassaolosta on sovittu, tällöin omavastuu on jokaisessa varkaustapauksessa 20 % vahingon määrästä, kuitenkin vähintään 600 euroa. Autopalveluvakuutus Autopalveluvakuutuksesta korvataan eräitä jo aloitetun matkan keskeytymisestä aiheutuneita ylimääräisiä kuluja, kuten hinauskustannukset lähimpään korjaamoon, jos ajoneuvoon on tullut sellainen vika, ettei matkaa enää voida sillä jatkaa. Muita matkan keskeytymisestä aiheutuneita välttämättömiä ylimääräisiä kuluja, kuten matkan jatkamista muulla kulkuneuvolla tai yöpymiskuluja korvataan enintään 200 euroa. Autopalveluvakuutuksesta ei korvata esim. vahinkoa, joka aiheutuu polttoaineen loppumisesta, rengasvauriosta, avaimen katkeamisesta tai jäämisestä sisälle ajoneuvoon tai siitä, ettei ajoneuvoa ilmastollisen olosuhteen vuoksi saada käynnistetyksi. Jos ajoneuvo ei käynnisty kotipihalla, ei autopalveluvakuutuksesta makseta korvausta. Autopalveluvakuutuksessa ei ole omavastuuta. Oikeusturvavakuutus Vakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainitun ajoneuvon omistajan, haltijan ja kuljettajan välttämättömät ja kohtuulliset asianajokulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä kyseiseen ajoneuvoon liittyvissä käräjäoikeudessa käsiteltävissä riita-, rikos- ja hakemusasioissa Suomessa, tai vastaavassa ulkomaisessa tuomioistuimessa vakuutusehdoissa mainituin rajoituksin. Esimerkiksi vakuutuksesta korvataan kuljettajan asianajajan palkkio, jos virallinen syyttäjä vaatii kuljettajalle rangaistusta käräjäoikeudessa liikenneturvallisuuden vaarantamisesta väistämisvelvollisuuden laiminlyönnin johdosta. Oikeusturvavakuutuksesta ei korvata vakuutetun maksettavaksi tuomittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja. Oikeusturvavakuutus ei korvaa vakuutetun kuluja esimerkiksi seuraavissa asioissa - elinkeino- tai ansiotoimintaan liittyviä asioita, - jos kyse on liikennelupa-asiasta tai liikenteen luvattomasta harjoittamisesta, - jos syyte koskee rattijuopumusta, törkeää rattijuopumusta, liikennepakoa tieliikenteessä tai kulkuneuvon luovuttamista juopuneelle, - jos syyte koskee törkeää liikenneturvallisuuden vaarantamista, ylinopeuteen perustuvaa liikenneturvallisuuden vaarantamista tai liikennerikkomusta, - jos kyse on kulkuneuvon kuljettamista oikeudetta Oikeusturvavakuutuksen omavastuu on 15 % kustannuksista, kuitenkin vähintään 200 euroa. Korvauksen enimmäismäärä on euroa. Moottoriajoneuvon vastuuvakuutus ulkomailla Vakuutus korvaa moottoriajoneuvon liikenteessä käyttämisestä ulkomailla toiselle aiheutetun henkilö- tai esinevahingon, josta ajoneuvon kuljettaja on korvausvastuussa. Vakuutuksesta ei korvata niitä vahinkoja, jotka korvataan lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta tai asianomaiseen maahan laajennetusta suomalaisesta liikennevakuutuksesta. Vakuutuksesta ei korvata ajoneu- 5

6 von omistajan, haltijan tai kuljettajan hallussa tai käsiteltävänä olevalle omaisuudelle aiheutunutta vahinkoa. Vastuuvakuutuksen omavastuu on 100 euroa. LadyKaskoon liittyvä palvelukortti LadyKaskon erikoispalvelun tarkoituksena on auttaa vakuutuksenottajaa vakuutusehdoissa mainituissa tilanteissa (mm. polttoaineen loppuminen tai vaikkapa rengasvaurio ), joissa auton käyttö on estynyt. Erikoispalvelun tarjoaa suomalainen taksi ja vakuutuksenottaja maksaa palvelun saamallaan Suomen Taksiliiton kertakortilla (jäljempänä LadyKaskokortti). Vakuutuksenottaja on velvollinen viipymättä ilmoittamaan A-Vakuutukselle palvelutapahtumasta ja LadyKaskokortin käytöstä kortin liitteenä olevalla palveluilmoituksella. LadyKaskokortin käyttörajoituksia ovat mm. se, että LadyKaskokortti on vakuutuksenottajan henkilökohtainen etu eikä sitä saa luovuttaa toiselle sekä mm. että LadyKaskokorttia ei saa käyttää maksuvälineenä tilanteessa, jolloin vakuutuksenottaja ei itse voi tai halua ajaa autoaan esimerkiksi väsymyksen, alkoholinkäytön tai muun vastaavan syyn vuoksi. LadyKaskokortilla voidaan maksaa vakuutusehdoissa mainittu taksin tarjoama palvelu enintään 25 euroon saakka. Erikseen sovittavat maksulliset lisäturvavakuutukset - ovat keskeytysvakuutus, lasivakuutus, osamaksu-, leasingtai autokiinnitysvakuutus, petosvakuutus, hinauspalveluvakuutus ja konerikkokeskeytysvakuutus. Keskeytysvakuutus Keskeytysvakuutuksesta korvataan perusvakuutuksista korvattavien vaunuvahinko-, hirvivahinko-, ilkivalta-, palo- tai varkaustapahtumien johdosta menetetyt käyttöpäivät edellyttäen, että myös esinevahingosta suoritetaan tai suoritettaisiin omavastuuosuuden ylittävältä osalta korvaus. Korvausta ei suoriteta esim. puutteellisesti suoritetun työn uudelleenkorjausajalta, korjaamon tilaamien tai maahantuojan toimittamien väärien osien odotusajalta eikä valtakunnallisesta työtaistelusta. Vaurioituneesta, mutta kuitenkin ajokelpoisesta ajoneuvosta ei suoriteta korvausta pelkästä korjaamolla seisomisesta, vaan jos tarvittavan varaosan odotus pidentäisi korjausaikaa, on ajoneuvo korjattava väliaikaisesti. Muutoinkin on pidettävä huolta siitä, että korjaustyö suoritetaan joutuisasti. Keskeytysvakuutus voidaan myöntää jatkuvaksi tai vähintään vuodeksi merkityn Super - tai Isokaskon lisävakuutuksena. Korvauksena maksetaan etukäteen sovittu päiväkorvaus valittavista vaihtoehdoista. Keskeytysvakuutuksen omavastuu on yleisimmin 1 päivä, eräillä ajoneuvoilla on valittavissa myös 0, 1, 3 ja 5 päivän vaihtoehdot. Keskeytysvakuutuksesta korvataan lunastustapauksessa enintään 14 vuorokauden ja korjattavasta tai anastetusta ajoneuvosta enintään 40 vuorokauden menetetyt käyttöpäivät (Superkaskon Keskeytysturvassa 30 päivää). Korvauksesta vähennetään omavastuuaika. Ajokelvottoman ajoneuvon korjaukseen pääsyn sekä ehdoissa mainittujen varaosien odotusajalta korvataan enintään 7 päivältä keskeytysvakuutuskorvausta. Päiväkohtaista korvausta ei suoriteta siltä osin kuin vakuutuksenottajalla on samalta ajalta oikeus saada vastaavaa korvausta liikenne-, vastuu- tai muusta vakuutuksesta. Lasivakuutus Lasivakuutuksesta korvataan ajoneuvon ikkunalasiin suoranaisesti kohdistuneesta iskusta lasille aiheutunut vahinko, jonka johdosta lasi liikenneturvallisuuden vaatimukset huomioon ottaen on uusittava. Tyypillinen lasivakuutuksesta korvattava vahinko syntyy vastaantulevan ajoneuvon pyörästä singonneesta kivestä. Lasivakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut yhteentörmäyksestä, tieltä suistumisesta tai ajoneuvon kaatumisesta. Korvausta ei myöskään suoriteta lämpötilaeroista tai kuoppaisella tiellä ajamisesta syntyneestä lasin halkeamisesta. Lasivakuutus voidaan myöntää Super- ja Isokaskon yhteydessä voimassaolevaksi yhtä pitkäksi ajaksi kuin perusvakuutus. Lasivakuutuksen omavastuu on 200 euroa. Mikäli lasi korjataan, ei omavastuuta vähennetä. Osamaksu-, leasing- tai autokiinnitysvakuutus Osamaksu-, leasing- tai autokiinnitysvakuutuksesta korvataan ajoneuvon vahingoittumisesta myyjälle, vuokralleantajalle, pantinhaltijan tai autokiinnityksen haltijalle aiheutunut vahinko vakuutusehdoissa mainituin rajoituksin, jos vahinkoa ei korvata muusta vakuutuksesta. Korvattavia tapahtumia ovat esim. lukitsemattoman ajoneuvon varkaus tai veden aiheuttama vahinko, jos ajoneuvoa on kuljetettu veden peittämällä tiellä. Vakuutuksesta korvataan myös korvaukseen oikeutetuille vaunuvahinko- ja hirvivahinkovakuutuksen mukainen vahinko, jos vahinko on tapahtunut käytettäessä ajoneuvoa liikenteessä ennalta ilmoitettuna seisonta-aikana. Vakuutus on voimassa enintään niin kauan kuin vakuutuksen perusosakin ja päättyy aina osamaksuerien tullessa loppuun maksetuksi, leasing-sopimuksen lakatessa tai autokiinnitystä vastaan myönnetyn lainan tullessa loppuun maksetuksi. Vakuutukseen sovelletaan ehtojen mukaista omavastuuta sekä enimmäiskorvausmäärää. Petosvakuutus Petosvakuutuksesta korvataan petoksesta tai kavalluksesta johtuva vakuutuksen kohteen menettämisestä vakuutuksenottajalle aiheutunut vahinko, kun autoa ei ole palautettu sovittuna ajankohtana tai alkuperäisen leasingsopimuksen päättyessä ja ajoneuvoa ei ole löytynyt siihen mennessä, kun yli 30 vuorokautta on kulunut siitä, kun A-Vakuutukselle on toimitettu jäljennös poliisiviranomaiselle auton palauttamatta jättämisestä tehdystä ilmoituksesta. Vakuutus ei ole lainkaan voimassa, jos vuokralleottajan henkilöllisyydestä ei ole huolellisesti varmistuttu ja ellei ennakkomaksua ole maksettu luottokortilla tai suomalaisella pankkikortilla. Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainittu yleisön käyttöön maksusta ilman kuljettajaa luovutettu tai liisattu henkilö- tai pakettiauto, matkailuauto- tai perävaunu, jota on sovittu käytettävän vain Suomessa. Vakuutus on voimassa vain Suomessa. Leasingtapauksissa omavastuu on 10 % vahingon määrästä, vuokraustapauksissa yleensä 20 %, mitä voidaan pienentää laseihin tehtävillä turvamerkinnöillä. 6

7 Hinauspalveluvakuutus Hinauspalveluvakuutus on lähinnä raskaiden moottoriajoneuvojen lisäturvavakuutus, jonka tarkoituksena on antaa turvaa moottoriajoneuvon rikkoutumisen tai vaurioitumisen takia tehtävän hinauksen sekä ehdoissa mainittujen muiden kulujen varalta. Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjalla mainittu moottoriajoneuvo sekä siihen vahinkohetkellä kytketty perävaunu. Vakuutus on voimassa kaikkialla Euroopassa. Hinauspalveluvakuutuksesta korvataan eräitä matkan keskeytymisestä aiheutuneita ylimääräisiä kuluja, kuten ajokelvottoman moottoriajoneuvon hinaaminen lähimpään korjaamoon, jos ajoneuvoon on tullut sellainen vika tai vaurio, ettei matkaa enää voida sillä jatkaa. Hinauspalveluvakuutuksesta korvataan myös mm. tielle juuttuneen moottoriajoneuvon hinauskuluja. Hinauspalveluvakuutuksen maksimikorvaus ajoneuvon osalta on euroa, johon voi sisältyä perävaunun kustannuksia enintään 500 euroa. Ajoneuvon kuljettajalle korvataan, mikäli ajoneuvo rikkoutuu tai anastetaan, matkan keskeytymisen johdosta aiheutuneita ylimääräisiä matka- ja yöpymiskustannuksia vahingon sattuessa Suomessa enintään 200 euroa ja vahingon sattuessa muualla kuin Suomessa enintään euroa. Hinauspalveluvakuutuksesta ei korvata esim. vahinkoa, joka aiheutuu polttoaineen loppumisesta, rengasvauriosta, avainten katoamisesta, katkeamisesta tai niiden jäämisestä lukittuun autoon. Hinauspalveluvakuutuksesta ei myöskään korvata mm. matkustajan kustannuksia, ajoneuvossa ja/tai siihen kytketyssä perävaunussa olevan tavaran lastaus-, purkaus- tai kuljetuskustannuksia, ansionmenetystä, toiminnan keskeytymisestä aiheutuneita kustannuksia tai mm. niitä kustannuksia, kuten yöpymis- tai matkakuluja, jotka olisivat aiheutuneet ilman vakuutustapahtumaakin. Suomessa sattuneissa vahingoissa ei ole omavastuuta. Ulkomailla tapahtuneissa vahingoissa kaikkien korvattavien kustannusten määrästä vähennetään 350 euron omavastuu. Konerikkokeskeytysvakuutus Konerikkokeskeytysvakuutuksen tarkoitus on korvata luvanvaraisessa liikenteessä erikseen nimetyille ajoneuvoryhmille ajamista estävä moottorin, vaihteiston tai voimansiirtojärjestelmän äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta rikkoutumisesta aiheutuneita menetettyjä käyttöpäiviä. Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainittu ajoneuvo ja menetettyjä käyttöpäiviä korvataan enintään vakuutuskirjaan merkitty määrä. Vakuutus voidaan myöntää Suomesta ostettuihin ja ensirekisteröityihin alle 3 vuotta vanhoihin ajoneuvoihin ja voimassaolo edellyttää, että määräaikaishuollot on tehty valmistajan ja maahantuojan ohjeiden mukaan. Omavastuuaika on 1 päivä ja päiväkorvausvaihtoehtoina on valittavina joko 90 tai 180 euroa. Korvauksen edellytyksenä on se, että ajoneuvon voimassaoleva takuu kattaa rikkoutuneet osat ja niiden korjauskustannukset ja mikäli takuu ei ole voimassa, määräytyy korvaus vakuutusehtojen mukaan. Konerikkokeskeytysvakuutuksesta ei korvata mm. normaalista kulumisesta, puutteellisesta kunnossapidosta, varomattomassa käsittelyssä aiheutuneita menetettyjä käyttöpäiviä, määräaikaistai muusta syystä tehtyjen huoltojen takia aiheutuneita ajoneuvon menetettyjä käyttöpäiviä, vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet vedestä, jos ajoneuvoa kuljetetaan veden peittämällä tiellä tai alueella, vakuutuksenottajan huolimattomuudesta tai muusta hänen menettelystään tai laiminlyönnistään aiheutunutta menetettyjen käyttöpäivien lisääntymistä eikä sitä lisäaikaa, joka aiheutuu valtakunnallisesta työtaistelusta tai puutteellisesti suoritetun työn uudelleenkorjauksesta eikä muista ehdoissa mainituista rajoituksista. Vahingot, joita esinevakuutuksesta ei korvata Autovakuutuksesta (ml. keskeytysvakuutuksesta) ei korvata vahinkoja, jotka aiheutuvat - ajoneuvon osalle tai laitteelle itselleen sen rakenne-, valmistus- tai aineviasta, kulumisesta, puutteellisesta kunnossapidosta tai taitamattomasta tai varomattomasta käsittelystä, - puutteellisesta öljyn tai jäähdytysnesteen kierrosta ajoneuvon moottorille ja sen lisälaitteille, vaihteistolle, voimansiirtolaitteistolle tai jäähdytysjärjestelmälle, - vedestä, jos ajoneuvoa kuljetetaan veden peittämällä tiellä tai alueella, - muun ajoneuvon kuin moottorikelkan uppoamisesta jäihin muualla kuin tieviranomaisten turvallisuusmääräykset täyttävällä ja yleiseen käyttöön avatulla talvitiellä, - kuormasta tai ajoneuvossa olleesta ihmisestä tai eläimestä, ellei vahinko ole perusvakuutuksista korvattavien tapahtumien välitön seuraus, - ajoneuvon tai sen osan liian kovasta rasituksesta taikka ylikuormittamisesta, - osallistuttaessa kilpailuun, kilpailun harjoitteluun tai ajoharjoitteluun tai ajettaessa muuten moottoriradalla tai yleiseltä liikenteeltä suljetulla alueella tai tieosuudella. Korvausta maksetaan kuitenkin osallistuttaessa liikenneopettajan antamaan ajoharjoitteluun talviajon tai pimeänajonkurssilla sekä autokoulun, Suomen moottoripyöräkouluttajat ry:n, tai Liikenneturvan ennakoivan ajon kouluttajakurssin (EAK) suorittaneen kouluttajan antamaan ajo-opetukseen, - renkaalle sen räjähtämisestä, - ajoneuvon käyttämisestä johtuneesta kulumisesta eikä myöskään kulutetusta tai anastetusta polttoaineesta, - ydinvahingosta, sodasta, kapinasta, ammuksesta, miinasta tai muusta senkaltaisesta syystä tai jos ajoneuvo on otettu takavarikkoon tai muusta syystä viranomaisen haltuun, - pakkasesta, sateesta, ruostumisesta, syöpymisestä tai hitaasti tapahtuvasta kostumisesta. Arvioimis- ja korvaussäännökset Korvauksen laajuus Autovakuutuksesta korvataan vakuutustapahtumasta aiheutunut suoranainen esinevahinko sekä ajokelvottomaksi vaurioituneen ajoneuvon hinauskustannukset lähimpään korjaamoon. Autovakuutuksesta ei korvata mm. arvonalentumista, korjauksen yhteydessä tehtyjä muutos- tai parannustöitä, vahinkoon liittymätöntä pesua eikä polttoainetta. 7

8 Korjaus Autovakuutuksesta korvataan ajoneuvon kohtuulliset korjauskulut. Korjauskulut eivät ole kohtuulliset, jos ajoneuvon arvo vaurioituneena yhdessä arvioitujen korjauskulujen kanssa ylittää ajoneuvolla ennen vahinkoa olleen käyvän arvon. Käypänä arvona pidetään sitä käteishintaa, mikä vahinkohetken markkinatilanteessa on moottoriajoneuvosta tai sen osasta yleisesti saatavissa pidettäessä sitä myytävänä tarkoituksenmukaisella tavalla. Ajoneuvon käypää arvoa määriteltäessä otetaan huomioon ajoneuvon ja sen merkin päivän markkinahinnat, ajoneuvon yksilöllinen kunto, varusteet, käyttöönottoaika, vuosimalli, käyttötapa, ajetut kilometrit sekä muut hintaan vaikuttavat tekijät. Korjaukseen tulee käyttää kunnoltaan ja iältään vastaavia käyttökelpoisia osia, jos niitä on saatavissa eikä niiden hankinta viivästytä korjausta. A-Vakuutus ei ole velvollinen korvaamaan uusilla sellaisia vahingoittuneita osia, jotka korjaamalla voidaan saattaa tarkoituksensa täyttävään kuntoon. Jos korjaamisen yhteydessä kuluneita, ruostuneita tai syöpyneitä osia on niiden vahingoittumisen takia uusittu tai suoritettu sellaisia maalaus-, verhoilu- tai muita töitä, joiden johdosta ajoneuvon kunnon voidaan katsoa olennaisesti parantuneen, tämä otetaan huomioon korvausta laskettaessa ja alennetaan korvausta vastaavasti. Lunastus käyvästä arvosta Jos vahingon määräksi arvioidaan yli 50 % vakuutuskohteen käyvästä arvosta, A-Vakuutuksella on oikeus lunastaa vakuutuksen kohde käyvästä arvosta. Uusarvolunastus Superkasko Yksityiskäyttöön rekisteröidyn henkilöauton vahingon määrä Superkaskovakuutuksessa on kuitenkin uuden samanlaisen auton käteismyyntihinta vahinkohetkellä tai silloin, kun sitä viimeksi on ollut myynnissä, jos - auto on yhden autoliikkeen enintään kuuden kuukauden omistus- ja hallintaoikeusaikaa lukuun ottamatta ollut vain vakuutuksenottajan omistuksessa tai hallinnassa ja autovakuutettuna siitä asti, kun se ilmoitettiin tai olisi ollut ilmoitettava ensimmäisen kerran rekisteröitäväksi, - auton ensirekisteröintipäivästä on kulunut enintään kaksi vuotta, - autolla ajettu enintään kilometriä ja - vakuutusyhtiön arvioima korjauskustannusten määrä on yli 30 % uuden samanlaisen ajoneuvon käteismyyntihinnasta. Isokasko ja Osakasko Henkilöauton, pakettiauton, matkailuauton, moottoripyörän ja matkailuperävaunun vahingon määrä Iso- ja Osakaskovakuutuksessa on kuitenkin uuden samanlaisen ajoneuvon käteismyyntihinta vahinkohetkellä tai silloin, kun sitä viimeksi on ollut myynnissä, jos - ajoneuvo on yhden autoliikkeen enintään kuuden kuukauden omistus- ja hallintaoikeusaikaa lukuun ottamatta ollut vain vakuutuksenottajan omistuksessa tai hallinnassa ja autovakuutettuna siitä asti, kun se ilmoitettiin tai olisi ollut ilmoitettava ensimmäisen kerran rekisteröitäväksi, - ajoneuvon ensirekisteröintipäivästä on kulunut enintään yksi vuosi, - ajoneuvolla ajettu enintään kilometriä ja - vakuutusyhtiön arvioima korjauskustannusten määrä on yli 50 % uuden samanlaisen ajoneuvon käteismyyntihinnasta. Muuttotavarana Suomeen tuotuihin ajoneuvoihin, joissa on myynti- ja käyttörajoitus, ei sovelleta uusarvolunastusehtoa. Korvauksen suoritustapa Vakuutusyhtiö täyttää korvausvelvollisuutensa vahingon määrän ja korjausmahdollisuuden mukaan joko - maksamalla korjauskustannukset tositteiden mukaan tai maksamalla kohtuullisia korjauskustannuksia vastaavan määrän rahana, - maksamalla vakuutuksen kohteella ennen vahinkoa olleen käyvän arvon ja sillä korjaamattomana olevan arvon erotuksen rahana, - lunastamalla vakuutuksen kohteen edellä mainitussa tapauksessa uusarvosta ja muutoin käyvästä arvosta ennen vahinkoa, tai - hankkimalla tilalle samanlaisen tai samanarvoisen ajoneuvon tai sen osan. Lunastamalla korvattavan ajoneuvon tai sen osan omistusoikeus siirtyy vakuutusyhtiölle. Lunastuskorvauksessa vähennetään alennetun tai palautetun autoveron määrästä se osa, mikä siitä olisi pantu maksuun, jos ajoneuvo olisi myyty vakuutustapahtuman sattumispäivänä. Vakuutusyhtiö sitoutuu maksamaan korvauksesta vähennetyn autoveron myöhemmin mahdollisesti maksuun pantavan osan. Uusarvolunastuskorvauksesta vähennetään palautetun tai alennetun autoveron määrä kokonaisuudessaan. Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä tai vakuutusmaksuperusteeksi ilmoitettu uushankintahinta tai käypä arvo eivät ole todistuksena käyvästä arvosta vahinkohetkellä. Suojeluohjeet * Ajoneuvon kuljettajalla tulee olla viranomaisen antama asianmukainen ajo-oikeus tai ikään perustuva oikeus kuljettaa ajoneuvoa. * Ajoneuvoa ei saa luovuttaa toisen henkilön kuljetettavaksi varmistautumatta hänen henkilöllisyydestään ja siitä, että hänellä on asianmukainen ajokortti (vrt. Tieliikennelaki 65 ). * Ajoneuvon kunnon ja valvonnan tulee olla sitä koskevien säännösten ja määräysten mukainen. - Esimerkiksi renkaiden ja jarrujen on oltava säännösten mukaiset - Ajoneuvon lukituslaitteiden tulee olla suojaustehtävänsä täyttävässä kunnossa, - Kesken matkan vioittunut tai vaurioitunut ajoneuvo on ensi 8

9 tilassa siirrettävä turvallisen säilytyspaikkaan, - Ilmoitettuna seisonta-aikana tai ajoneuvon ollessa muutoin pidemmän aikaa poissa käytöstä, sen tulee olla viikoittaisen silmälläpidon alaisena, - Jos ajoneuvon sijaintipaikka on normaalien silmälläpitomahdollisuuksien ulkopuolella, on ajoneuvon säilymistä kuitenkin valvottava joko itse käymällä toteamassa tilanne tai se muulla tavalla vähintään kerran kuukaudessa varmistamalla. * Vahingon estämiseksi ajoneuvon tai sen säilytyssuojan avaimia ei saa säilyttää näkyvillä tai sellaisessa lukitsemattomassa paikassa, jossa sivullinen ennalta tietää tai voi tietää avainten olevan. Ajoneuvon avaimia ei myöskään saa säilyttää ajoneuvossa tai ajoneuvon säilytyssuojassa niiden lukituksesta riippumatta. * Ajoneuvon säilytyssuojaa ei saa käyttää minkäänlaista paloturvallisuutta vaarantavaan tarkoitukseen eikä siellä saa käyttää avotulta tai tupakoida. * Ajoneuvon moottoritilan, polttoainesäiliön tai muun osan valaisemiseen saa käyttää ainoastaan sähkövalaisinta. * Moottorin, voimansiirtolaitteiden tai muiden osien lämmittämiseen tai ajoneuvon lämmitykseen saa vakiovarusteiden lisäksi käyttää ainoastaan ajoneuvokäyttöön hyväksyttyä laitetta. Peitteen asettaminen konepellin ja moottorin väliseen tilaan ei ole sallittua. * Hyväksyttyjä lämmityslaitteita ovat - verkkovirralla toimivista laitteista nimenomaan ajoneuvo käyttöön tarkoitetut laitteet (ajoneuvojen sisätilalämmittimissä on suojatut hehkulangat ja yleensä teksti Auton sisätilalämmitin ), - Teknillisen tarkastuskeskuksen ajoneuvokäyttöön hyväksymät ja hyväksytyn asennusliikkeen asentamat nestekaasun käyttölaitteet ja -laitteistot, - muista laitteista ne, jotka Vakuutusyhtiön Autokorjaustoimikunta on hyväksynyt. * Sisätilan lämmitin on sijoitettava paloturvalliseen paikkaan, esimerkiksi jalkatilaan, riittävälle etäisyydelle verhoilusta, istuimista ja muista syttyvistä materiaaleista. * Korjattaessa ajoneuvoa hitsaamalla, leikkaamalla tai hiomalla verhoilu ja muut syttyvät rakenteet on purettava ja puhdistettava riittävän laajalta alueelta sekä järjestettävä korjauspaikalle tarvittava vartiointi, myös jälkivartiointi, ja alkusammutuskalusto ja tarvittava vartiointi, mukaan lukien jälkivartiointi. Jos vakuutuksenottaja tai häneen samastettu laiminlyö noudattaa turvallisuusmääräyksiä, voi siitä seurata korvauksen vähentäminen tai epääminen. Tahallaan tai alkoholin vaikutuksen alaisena aiheutettuja vahinkoja ei korvata Korvausta voidaan vähentää tai evätä kokonaan, jos vakuutettu tai häneen samastettu henkilö aiheuttaa vakuutustapahtuman - tahallisesti, - törkeällä huolimattomuudella tai törkeällä liikenteen vaarantamisella, - nautittuaan alkoholia, muuta huumaavaa ainetta tai molempia niin, että hänen kykynsä virheettömiin suorituksiin on huonontunut, - käyttäessään vakuutuksen kohdetta rikolliseen tarkoitukseen. Samastaminen Suojeluohjeen noudattamisen, vakuutustapahtuman aiheuttamisen ja vahingon torjumis- ja rajoittamisvelvollisuuden osalta vakuutettuun samastetaan se, - joka vakuutetun suostumuksella on vastuussa vakuutetusta ajoneuvosta, - joka omistaa vakuutetun omaisuuden yhdessä vakuutetun kanssa ja käyttää sitä yhdessä hänen kanssaan, - joka asuu vakuutetun kanssa yhteisessä taloudessa ja käyttää vakuutettua omaisuutta yhdessä hänen kanssaan. Vakuutettuun samastetaan myös se, jonka tehtävänä vakuutuksenottajaan olevan työ- tai virkasuhteen perusteella on huolehtia suojeluohjeiden noudattamisesta. Olosuhteiden muutos (vaaran lisääntyminen) Jos A-Vakuutukselle vakuutussopimusta päätettäessä ilmoitetuissa olosuhteissa tai vakuutuskirjaan merkityssä asiantilassa on tapahtunut vahingonvaaraa olennaisesti lisäävä muutos, on vakuutuksenottajan ilmoitettava tästä A-Vakuutukselle. Ilmoitus on tehtävä mm, jos - ajoneuvo poistetaan rekisteristä, - ajoneuvon käyttötarkoitus muuttuu, - ajoneuvon rakennetta olennaisesti muutetaan esim. asentamalla siihen tehokkaampi moottori tai vahvistamalla alkuperäistä korirakennetta turvakaarilla tms., - ajoneuvoa ryhdytään käyttämään kilpailu-, harjoitus- tai kokeilutarkoituksiin, - ajoneuvon kotipaikkakunta muuttuu tai ajoneuvoa käytetään pääasiassa ulkomailla. Vakuutetun velvollisuudet vakuutustapahtuman yhteydessä Vahingon torjuminen ja rajoittaminen Vakuutustapahtuman sattuessa tai välittömästi uhatessa vakuutetun ja häneen samastettavan tulee kykynsä mukaan huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta. Jos vakuutuksenottaja tai häneen samastettu laiminlyö velvollisuutensa, voi siitä seurata korvauksen väheneminen tai epääminen. Vahingon selvittely vahinkopaikalla Tieliikenteestä annettujen säännösten mukaisesti vahinkoon osallisten tulee pysähtyä ja antaa apua loukkaantuneille ja muutoinkin osallistuttava toimenpiteisiin, joihin onnettomuus antaa aihetta. Osallisten tulee myötävaikuttaa vahingon todellisen syyn ja aiheuttajan selville saamiseen eivätkä he saa poistua vahinkopaikalta ennen aikojaan. Esim. vahingon aiheuttajan ja mahdollisten todistajien nimet, osoitteet ja rekisteritunnus on syytä merkitä muistiin. 9

10 Ilmoitukset viranomaisille Palo-, varkaus- ja ilkivaltavahingosta sekä yhteentörmäyksestä hirvieläimen kanssa on vakuutuksenottajan heti ilmoitettava vahinkopaikkakunnan poliisiviranomaiselle. Vahinkotarkastus ja vahinkoilmoitus A-Vakuutukselle on varattava tilaisuus tarkastaa vaurioitunut ajoneuvo ennen kuin sitä ryhdytään korjaamaan. A-Vakuutuksella on oikeus määrätä korjaamo, jossa vaurioiden korjaus suoritetaan. Vakuutuksenottaja on velvollinen viipymättä kirjallisesti ilmoittamaan vakuutustapahtumasta A-Vakuutukselle. Vakuutusmaksu Vakuutusmaksun suuruus määräytyy erillisen A-Vakuutuksen autovakuutustariffin mukaan. Maksuun vaikuttavat mm. - Vakuutuksen laajuus - Vakuutuksenottajan/haltijan ikä tai Y-tunnus (yksityisessä liikenteessä olevat henkilö- ja pakettiautot sekä moottoripyörät) - Sukupuoli (yksityisessä liikenteessä olevat henkilö- ja pakettiautot sekä moottoripyörät) - Ajoneuvon merkki ja sylinteritilavuus (yksityis-, vuokraustai luvanvaraisessa käytössä olevat henkilöautot) - Maksualue - Vakuutuskauden pituus - Omavastuun suuruus - Bonus Vakuutuskaudelta veloitettava minimimaksu veroineen on aina erikseen vahvistetun yhtiökohtaisen minimimaksun suuruinen. Jatkuvan autovakuutuksen maksun A-Vakuutus voi periä ulosottotoimin ilman tuomiota tai päätöstä. Määräaikaisen vakuutuksen maksun A-Vakuutus saa periä ulosottotoimin vasta käräjäoikeuden päätöksen jälkeen. Jos maksua ei ole maksettu eräpäivänä, A-Vakuutuksella on oikeus irtisanoa määräaikainen vakuutus. Vakuutusmaksu voidaan suorittaa 1, 2, 3 tai 4 erässä. Omavastuu Vaunuvahinkovakuutuksen omavastuu vaikuttaa vakuutusmaksuun siten, että mitä korkeampi omavastuu, sitä pienempi maksu. Valittavana on ajoneuvosta ja sen käytöstä riippuen lukuisia vaihtoehtoja 200 eurosta aina euroon asti. Seisonta-aika Tilapäistä liikenteestä poissaoloa osoittavan yhtiölle etukäteen tehdyn kirjallisen ilmoituksen perusteella Super- ja Isokaskon maksuista annetaan maksuvapautusta, joka lasketaan 1/360 osina näiden vakuutusten ja Minikaskon välisestä maksuerosta. Maksuvapautuksen edellytyksenä on, että liikenteestä poissaolo yhtäjaksoisesti on vähintään 30 päivää. Ilmoitettuna liikenteestä poissaoloaikana vakuutus on voimassa ainoastaan ilkivalta-, palo- ja varkausvakuutuksena. Maksuvapautusta ei anneta lasivakuutuksen, hinauspalveluvakuutuksen, keskeytysvakuutuksen, konerikkokeskeytysvakuutuksen, osamaksu-, leasingtai autokiinnitysvakuutuksen eikä petosvakuutuksen maksuista minkään vakuutusyhdistelmän yhteydessä. Maksualennus (bonus) Bonusoikeuksin myönnetyn autovakuutuksen maksusta annetaan maksualennusta vahingottomien kausien perusteella 10 % vuodessa aina 70 %:iin asti Super- ja Isokaskossa. Ajoneuvon tulee olla liikenteessä vähintään 180 päivää vuodessa, moottoripyörillä 90 päivää vuodessa ansaitakseen bonuksen. Bonusoikeudellisesta vaunuvahinkovakuutuksesta maksettu korvaus pienentää bonusta 20 %, mutta 10 % bonusluokassa kuitenkin vain 10 % ja siis nostaa seuraavan vakuutuskauden maksua. Bonusoikeutta ei ole mm. moottorikelkoilla, traktoreilla, mönkijöillä, mopoilla, perävaunuilla, vuokrattavilla henkilö- ja pakettiautoilla eikä auto- tai mobilenostureilla. Lisäksi yksityiskäyttöisen henkilöauton voimassa oleva autovakuutuksen bonus voidaan antaa myös autovakuutuksen osalta samaan kotitalouteen hankittavaan toiseen yksityiskäyttöiseen henkilöautoon. Ikäalennus Super- ja Isokaskon maksuista annetaan 15 %:n alennus niistä vakuutuksista, joiden vakuutuskauden alkamisvuoden ja ajoneuvon rekisteriin merkityn ensimmäisen käyttöönottovuoden erotus on vähintään viisi. Linja-autoille tätä alennusta ei myönnetä. Kuorma-autoilla ja raskailla perävaunuilla on oma ikäalennuskäytäntö. Vahinkorekisteri Vakuutusyhtiöillä on yhteinen vahinkovakuutuksia koskeva tietojärjestelmä, josta voidaan korvauskäsittelyn yhteydessä tarkistaa eri yhtiöille ilmoitettuja vahinkoja. Järjestelmän tarkoituksena on torjua vakuutusyhtiöihin kohdistuvaa rikollisuutta. Henkilötietojen käsittely A-Vakuutus käsittelee asiakkaiden henkilötietoja henkilötietolain ja vakuutuslainsäädännön säännösten mukaisesti ja muutoinkin huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. A-Vakuutuksessa käytettävien henkilörekisterien sisältöön voi tutustua toimipaikoissamme. Muutokset Vakuutuksenottaja voi muuttaa vakuutusturvaansa tai irtisanoa vakuutuksen milloin tahansa vakuutuskauden aikana. Irtisanominen on suoritettava kirjallisesti. Jos A-Vakuutus muuttaa ehtoja tai maksuja, ilmoitetaan muutoksista kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä. Jos vakuutusturvaa supistavat tai maksua korottavat muutokset ovat 10

11 suuria, A-Vakuutus irtisanoo kuluttajan tai kuluttajaan rinnastettavan elinkeinonharjoittajan vakuutuksen kauden päättyessä varatakseen asiakkaalleen harkintamahdollisuuden siitä, haluaako hän uudistaa vakuutusturvansa muuttuneilla ehdoilla tai maksuilla. Tästäkin syystä on tärkeää tutustua autovakuutusehtoihin, A-Vakuutuksen yleisiin sopimusehtoihin ja asiakastiedotteisiin huolellisesti. 11

12 TAVARALIIKENNE JA LOGISTIIKKA HENKILÖLIIKENNE MAARAKENNUS- JA KONEYRITTÄMINEN

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA 1 Asiakastunnus 109024153 Woltman Group Oy Paciuksenkaari 16 B 64 00270 HELSINKI VAKUUTUSSOPIMUS 16-522-521-2 Vakuutuskirja muodostuu seuraavista osista: 1 YLEISTÄ 1 YLEISTÄ 2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

Fenniakaskon vakuutusehdot

Fenniakaskon vakuutusehdot Fenniakaskon vakuutusehdot Voimassa 12.9.2013 alkaen SISÄLLYS 1. FENNIAKASKON SISÄLTÖ... 3 2. VOIMASSAOLOALUE... 4 3. ESINEOSAN VAKUUTUSTEN KOHTEET... 4 3.1 Henkilö- ja pakettiauto, moottoripyörä, mopo,

Lisätiedot

VAKUUTUKSET AJONEUVOLLESI

VAKUUTUKSET AJONEUVOLLESI Autoturvan autovakuutusehdot 1.1.2014 VAKUUTUKSET AJONEUVOLLESI SISÄLLYSLUETTELO AUTOTURVAN AUTOVAKUUTUSEHDOT... 2 1 VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ JA TARKOITUS... 2 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE... 2 3 SUOJELUOHJEET...

Lisätiedot

VAKUUTUSKIRJA Autoturva Asiakastunnus Anttolainen Tuomo. Matintie D KORIA.

VAKUUTUSKIRJA Autoturva Asiakastunnus Anttolainen Tuomo. Matintie D KORIA. Anttolainen Tuomo Matintie 13-15 D 45610 KORIA VAKUUTUSKIRJA Asiakastunnus 57250970 1 Hyvä asiakkaamme -sopimuksenne sisältö on muuttunut, minkä vuoksi lähetämme teille korjatut asiakirjat. Tämä vakuutuskirja

Lisätiedot

Työkonevakuutus. sisällysluettelo. Vakuutusehdot Voimassa 1.9.2008 alkaen tk yr 08. 21.1 Vaaran lisääntyminen...6 21.2 Vahingonvaaran vähentyminen...

Työkonevakuutus. sisällysluettelo. Vakuutusehdot Voimassa 1.9.2008 alkaen tk yr 08. 21.1 Vaaran lisääntyminen...6 21.2 Vahingonvaaran vähentyminen... Työkonevakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.9.2008 alkaen tk yr 08 sisällysluettelo 10 VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ...2 11 VAKUUTUKSEN TARKOITUS...2 12 VAKUUTUKSEN KOHDE...2 13 VOIMASSAOLOALUE...2 14 KORVATTAVAT VAKUUTUSTAPAHTUMAT...2

Lisätiedot

Toyota Liikennevakuutus Toyota Kaskovakuutus

Toyota Liikennevakuutus Toyota Kaskovakuutus Tuoteseloste Toyota Liikennevakuutus Toyota Kaskovakuutus Yksityiskäyttöiset henkilö- ja pakettiautot Voimassa 1.1.2010 alkaen Sisältö 1. Miksi ajoneuvo pitää vakuuttaa? 3 2. Toyota Liikennevakuutus 3

Lisätiedot

AUTOVAKUUTUS Vakuutusehdot 31 H

AUTOVAKUUTUS Vakuutusehdot 31 H AUTOVAKUUTUS Vakuutusehdot 31 H Voimassa 1.1.2013 alkaen Sisällysluettelo: 10. Vakuutuksen sisältö 20. Esinevakuutus 21. Vakuutuksen tarkoitus 22. Vakuutuksen kohde 22.6 Arviointitaulukko 23. Vakuutuksen

Lisätiedot

Valitse PARAS TURVA AJONEUVOLLESI

Valitse PARAS TURVA AJONEUVOLLESI Valitse PARAS TURVA AJONEUVOLLESI Vakuutusopas Moottorikelkan, mönkijän, mopon, mopoauton, traktorin, matkailuja kevytperävaunun vakuutukset voimassa 21.5.2016 alkaen VAKUUTUSASIAT OMILLA SIVUILLASI Kattavaa

Lisätiedot

LIIKENNEVAKUUTETTAVIEN AJONEUVOJEN SEISONTA-AJAN KORVAUKSET

LIIKENNEVAKUUTETTAVIEN AJONEUVOJEN SEISONTA-AJAN KORVAUKSET LIIKENNEVAKUUTETTAVIEN AJONEUVOJEN SEISONTA-AJAN KORVAUKSET 1.1.2016 KORVAUKSEN MAKSAMINEN JA TAULUKON KÄYTTÖ KORVATTAVA VAHINKO Moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutuneen liikennevahingon

Lisätiedot

Parasta turvaa MOOTTORIPYÖRÄLLESI. Opas moottoripyörävakuutuksen valintaan voimassa 21.5.2016 alkaen

Parasta turvaa MOOTTORIPYÖRÄLLESI. Opas moottoripyörävakuutuksen valintaan voimassa 21.5.2016 alkaen Parasta turvaa MOOTTORIPYÖRÄLLESI Opas moottoripyörävakuutuksen valintaan voimassa 21.5.2016 alkaen VAKUUTUSASIAT OMILLA SIVUILLASI osoitteessa if.fi Valitse sinulle sopivin KASKOVAKUUTUS Kaskon turvataso

Lisätiedot

Yritysajoneuvojen ryhmävakuutus

Yritysajoneuvojen ryhmävakuutus Yritysajoneuvojen ryhmävakuutus 1) Liikennevakuutus 2) Fenniakasko Tuote esite voimassa 1.11.2010 alkaen Yritysajoneuvojen ryhmävakuutus Sisältö Yritysajoneuvojen ryhmävakuutus...3 Liikennevakutus on lakisääteinen...3

Lisätiedot

Fennian ajoneuvovakuutukset

Fennian ajoneuvovakuutukset Fennian ajoneuvovakuutukset Tuote-esite voimassa 15.2.2016 alkaen LIIKENNEVAKUUTUS FENNIAKASKO Fennian ajoneuvovakuutukset Fennian ajoneuvovakuutukset Sisältö Liikennevakuutus 3 ikä on moottoriajoneuvo

Lisätiedot

Valitse PARAS TURVA AJONEUVOLLESI

Valitse PARAS TURVA AJONEUVOLLESI Valitse PARAS TURVA AJONEUVOLLESI Vakuutusopas Moottorikelkan, mönkijän, mopon, mopoauton, traktorin, matkailuja kevytperävaunun vakuutukset voimassa 1.1.2017 alkaen VAKUUTUSASIAT OMILLA SIVUILLASI osoitteessa

Lisätiedot

Parasta turvaa AUTOLLESI. Vakuutusopas ajoneuvovakuutuksen valintaan voimassa 21.5.2016 alkaen

Parasta turvaa AUTOLLESI. Vakuutusopas ajoneuvovakuutuksen valintaan voimassa 21.5.2016 alkaen Parasta turvaa AUTOLLESI Vakuutusopas ajoneuvovakuutuksen valintaan voimassa 21.5.2016 alkaen VAKUUTUSASIAT OMILLA SIVUILLASI osoitteessa if.fi Valitse sinulle sopivin KASKOVAKUUTUS Kaskon turvataso kannattaa

Lisätiedot

VENE- JA VENEVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT

VENE- JA VENEVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT Alk 1 VENE- JA VENEVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2008 VAKUUTUSEHDON SOVELTAMINEN Vakuutussopimukseen sisältyvät vakuutusturvat on mainittu vakuutuskirjassa. Vakuutuskirjassa mainittuihin venevakuutusturviin

Lisätiedot

AINUTLAATUINEN BMW VAKUUTUS. ANTAA TURVAA AUTOLLESI JA KAIKILLE AUTOSSA MUKANA OLEVILLE. Vakuutusopas voimassa 20.2.2016 alkaen.

AINUTLAATUINEN BMW VAKUUTUS. ANTAA TURVAA AUTOLLESI JA KAIKILLE AUTOSSA MUKANA OLEVILLE. Vakuutusopas voimassa 20.2.2016 alkaen. BMW Vakuutus www.bmwvakuutus.fi Vakuutusopas voimassa 20.2.2016 alkaen AINUTLAATUINEN BMW VAKUUTUS. ANTAA TURVAA AUTOLLESI JA KAIKILLE AUTOSSA MUKANA OLEVILLE VALITSE SINULLE SOPIVIN KASKOVAKUUTUS Kaskon

Lisätiedot

Vuokranantajalla ei ole velvollisuutta maksaa hyvitystä, jos vuokralainen palauttaa laitteen ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä.

Vuokranantajalla ei ole velvollisuutta maksaa hyvitystä, jos vuokralainen palauttaa laitteen ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä. 1(5) Rek.nro DGS-283 Vuokra-aika Vuokra-aika alkaa vuokrauksen kohteena olevan kylpytynnyrin/perävaunun luovutushetkellä ja kestää siihen saakka, kunnes vuokralainen on palauttanut sen vuokranantajalle.

Lisätiedot

Kattavaa turvaa autollesi

Kattavaa turvaa autollesi Vakuutusopas voimassa 1.1.2016 alkaen Kattavaa turvaa autollesi KATTAVA ja kaikille VAIHTO+ autossa VAKUUTUS Antaa mukana turvaa oleville. autollesi ja kaikille autossa mukana oleville. Helposti ja edullisesti

Lisätiedot

AINUTLAATUINEN NISSAN VAKUUTUS ANTAA TURVAA AUTOLLESI JA KAIKILLE AUTOSSA MUKANA OLEVILLE

AINUTLAATUINEN NISSAN VAKUUTUS ANTAA TURVAA AUTOLLESI JA KAIKILLE AUTOSSA MUKANA OLEVILLE AINUTLAATUINEN NISSAN VAKUUTUS ANTAA TURVAA AUTOLLESI JA KAIKILLE AUTOSSA MUKANA OLEVILLE Vakuutusopas voimassa 16.5.2015 alkaen VAKUUTUSOPAS VOIMASSA 20.2.2016 ALKAEN VALITSE SINULLE SOPIVIN KASKOVAKUUTUS

Lisätiedot

Fennian harraste- ja museoajoneuvokaskon

Fennian harraste- ja museoajoneuvokaskon Fennian harraste- ja museoajoneuvokaskon vakuutusehdot Voimassa 18.5.2013 alkaen SISÄLLYS 1. HARRASTE- JA MUSEOAJONEUVO- KASKON SISÄLTÖ... 2 2. VOIMASSAOLOALUE... 2 3. ESINEOSAN VAKUUTUSTEN KOHTEET...

Lisätiedot

MOOTTORIAJONEUVOERITYISEHTO 306: AUTOLIIKKEEN VAPAA- EHTOINEN TURVA

MOOTTORIAJONEUVOERITYISEHTO 306: AUTOLIIKKEEN VAPAA- EHTOINEN TURVA Moa 1 MOOTTORIAJONEUVOERITYISEHTO 306: AUTOLIIKKEEN VAPAA- EHTOINEN TURVA 1.1.2014 306.1 MYÖNTÄMISPERUSTEET Yritykselle, jonka kaupparekisteriin ilmoitettuun toimintaan kuuluu ajoneuvokauppa (= moottoriajoneuvot

Lisätiedot

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00 Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset if.fi 010 19 15 00 vakuutussuositus ohjelmistoyrittäjät ry:n jäsenille Oheista taulukkoa voidaan käyttää apuna vakuutusratkaisua suunniteltaessa. Siinä olevat turvalaajuudet

Lisätiedot

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan.

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan. Asiakastunnus 57250970 1 Anttolainen Tuomo Matintie 13-15 D 45610 KORIA Vakuutuksenottaja Anttolainen Tuomo (100883-231S) Vakuutuskausi Vakuutusmaksu Sopimusehdot 08.06.2016-07.06.2017. Sopimus on jatkuva.

Lisätiedot

Liikennevakuutuksen vakuutusehdot

Liikennevakuutuksen vakuutusehdot Liikennevakuutuksen vakuutusehdot Voimassa 1.11.2010 alkaen Sisältö 1. VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMINEN---------------------------------------------------------------------------------- 1 2. VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE-----------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen Autolla ulkomaille Voimassa 1.6.2015 alkaen Liikenteessä vahinko voi yllättää huolellisenkin matkalaisen Tästä oppaasta on apua, jos joudut ulkomailla liikenneonnettomuuteen. Opas sisältää toimintaohjeita

Lisätiedot

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekunnat Yksityiset tiet ovat yksityisten kiinteistönomistajien

Lisätiedot

Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen.

Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. TMH 0.2 Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. Sisällysluettelo 1 Korvattavat vahingot, vakuutetut ja voimassaoloalue 1.1 Korvattavat vahingot 1.2 Vakuutetut

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE

VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE 1 Voimassa 1.5.2016 alkaen. SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 4 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 4 3 LIIKENNEVAKUUTUS- SOPIMUKSEN VOIMASSA- OLOAIKA 4 3.1 Vakuutuskausi

Lisätiedot

Vastuuvakuutus VA 04. 319 Huolto- ja korjausliike. 321 Käsiteltävänä ja huolehdittavana oleva omaisuus. 320 Autohuoltamo ja -korjaamo

Vastuuvakuutus VA 04. 319 Huolto- ja korjausliike. 321 Käsiteltävänä ja huolehdittavana oleva omaisuus. 320 Autohuoltamo ja -korjaamo Vastuuvakuutus VA 04 Erityisehdot 319-396. Voimassa 1.1.2016 133 380 1 04.16 319 Huolto- ja korjausliike 3.2.2 ja 3.2.3 vakuutuksesta korvataan myös vahinko, joka aiheutetaan huollettavaksi tai korjattavaksi

Lisätiedot

Fennian ajoneuvovakuutukset

Fennian ajoneuvovakuutukset Fennian ajoneuvovakuutukset Tuote-esite voimassa 18.5.2013 alkaen Liikennevakuutus FENNIAN HARRASTE- JA USEOAJONEUVOKASKO 1 Fennian ajoneuvovakuutukset Sisältö Liikennevakuutus ikä on moottoriajoneuvo

Lisätiedot

Fenniakaskon vakuutusehdot

Fenniakaskon vakuutusehdot Fenniakaskon vakuutusehdot Voimassa 1.1.2017 alkaen SISÄLLYS 1. FENNIAKASKON SISÄLTÖ... 3 2. VOIMASSAOLOALUE... 4 3. ESINEOSAN VAKUUTUSTEN KOHTEET... 4 3.1 Henkilö- ja pakettiauto, moottoripyörä, mopo,

Lisätiedot

TYÖKONE-EXTRA VAKUUTUSEHDOT

TYÖKONE-EXTRA VAKUUTUSEHDOT TYÖKONE-EXTRA VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.1.2002 alkaen SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ...2 A ESINEVAKUUTUS...2 1 Vakuutuksen tarkoitus...2 2 Vakuutuksen voimassaoloalue...2 3 Vakuutuksen kohde...2 4

Lisätiedot

Venevakuutusehdot EHTO VEN 400.10, voimassa 1.1.2015 alkaen

Venevakuutusehdot EHTO VEN 400.10, voimassa 1.1.2015 alkaen Venevakuutusehdot EHTO VEN 400.10, voimassa 1.1.2015 alkaen Venevakuutuksen sisältö muodostuu vakuutuskirjasta, näistä vakuutusehdoista ja yleisistä sopimusehdoista. SISÄLTÖ Vakuutusehdoissa käytettyjä

Lisätiedot

mittaturvan venevakuutukset

mittaturvan venevakuutukset mittaturvan venevakuutukset Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 131 1 9.11 SISÄLLYSLUETTELO mittaturvan venevakuutukset...3 10 Yleistä...3 11 vakuutuksen kohde...3 12 vakuutuksien voimassaolo...3

Lisätiedot

VAKUUTUS VERTAANSA VAILLA

VAKUUTUS VERTAANSA VAILLA VAKUUTUS VERTAANSA VAILLA Turvaa autollesi ja kaikille autossa mukana oleville. Vakuutusopas voimassa 20.2.2016 alkaen MetroAuto Vakuutus on vertaansa vailla oleva vakuutuskokonaisuus, mitä et muualta

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 7 VAKUUTUSMAKSU 6

SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 7 VAKUUTUSMAKSU 6 VAKUUTUSEHDOT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 4 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 6 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 4 7 VAKUUTUSMAKSU 6 3 LIIKENNEVAKUUTUSSOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA

Lisätiedot

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2016 alkaen Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 2 Vakuutuksen ottajat ja vakuutetut 2 3 Vakuutuskausi 2 4 Tuomioistuimet ja

Lisätiedot

Vakuutusehto YT407 Kiinteistön oikeusturvavakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen.

Vakuutusehto YT407 Kiinteistön oikeusturvavakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. TMH 0.2 Vakuutusehto YT407 Kiinteistön oikeusturvavakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 Vakuutetut 3 Vakuutuksen voimassaoloalue ja tuomioistuimet 4 Korvattavat

Lisätiedot

VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE

VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE 1/5 VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE Alla olevissa taulukoissa on esitetty asiat, jotka on otettava huomioon käytäessä läpi apteekkien riskejä ja mietittäessä oikeaa vakuutusturvaa yritykselle. Suositus käsittää

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2010

YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2010 Yl 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Eräiden vakuutussopimuksessa käytettyjen termien merkitys 2. Sopimuksen tekeminen ja voimassa pitäminen 3. Vakuutussopimuksen lakkaaminen 4. Vakuutusmaksun

Lisätiedot

Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle. if.fi

Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle. if.fi Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle if.fi Alla olevissa taulukoissa on esitetty asiat, jotka on otettava huomioon käytäessä läpi lääkäripalveluyrityksen riskejä ja mietittäessä oikeaa vakuutusturvaa

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 3.11.1 Korvaamisen rajoitukset vastuuturvassa. 3.11.2 Korvausvaatimuksen käsittely vastuuturvassa. 2.

SISÄLLYSLUETTELO. 3.11.1 Korvaamisen rajoitukset vastuuturvassa. 3.11.2 Korvausvaatimuksen käsittely vastuuturvassa. 2. VAKUUTUSEHDOT 1 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ AJONEUVOVAKUUTUKSISTA 4 1 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO 5 3.11.1 Korvaamisen rajoitukset vastuuturvassa 3.11.2 Korvausvaatimuksen käsittely vastuuturvassa 11 12 2 VAKUUTUKSEN

Lisätiedot

Autovakuutus AU YR Yleistä. Vakuutusehdot Vakuutuksen tarkoitus Autopalveluvakuutus. 10.

Autovakuutus AU YR Yleistä. Vakuutusehdot Vakuutuksen tarkoitus Autopalveluvakuutus. 10. Autovakuutus AU YR 15 Vakuutusehdot 1.1.2016 133 369 1 04.16 Sisällysluettelo 10 Yleistä...1 20 Vakuutuksen kohde...2 21 Vakuutuksen voimassaoloalue...3 22 Korvattavat vahingot ja niihin liittyvät rajoitukset...3

Lisätiedot

Kustantajan vastuuvakuutus. Vakuutusehto VA40. Voimassa alkaen

Kustantajan vastuuvakuutus. Vakuutusehto VA40. Voimassa alkaen Kustantajan vastuuvakuutus Vakuutusehto VA40 Voimassa 1.10.2010 alkaen Sisällysluettelo 1. Korvattavat vahingot 4 2. Vastuuvakuutuksen korvausrajoitukset 4 2.1 Samaan intressipiiriin kuuluvalle aiheutettu

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy 29.10.2016 OP Vakuutus Liiton kautta sovitut ryhmäsopimukset: Ryhmätapaturmavakuutus Hälytysosastot Nuoriso-osastot Muut osastot

Lisätiedot

Parasta TURVAA HEVOSELLESI. Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Parasta TURVAA HEVOSELLESI. Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Parasta TURVAA HEVOSELLESI Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF HEVOSVAKUUTUS Sisällys Perusasioita, jotka on hyvä tietää... 3 Vakuutuksen sisältö............................................

Lisätiedot

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille. Voimassa 1.1.2016 alkaen

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille. Voimassa 1.1.2016 alkaen Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille Voimassa 1.1.2016 alkaen 2016 Fennialla on tyytyväisimmät yritysasiakkaat liity sinäkin joukkoon! Fennia-konserni on vakuutusten ja niihin liittyvien palveluiden

Lisätiedot

KASKOVAKUUTUSEHDOT EHTO AUT 640.19, voimassa 1.1.2016

KASKOVAKUUTUSEHDOT EHTO AUT 640.19, voimassa 1.1.2016 EHTO AUT 640.19, voimassa 1.1.2016 Kaskovakuutuksen sisältö muodostuu vakuutuskirjasta, näistä vakuutusehdoista ja yleisistä sopimusehdoista. ERÄITÄ KASKOVAKUUTUKSEN YLEISIÄ SÄÄNTÖJÄ... 1 1 VAKUUTUKSEN

Lisätiedot

MOOTTORIAJONEUVON VAKUUTUSTURVAEHTO 211: OIKEUSTUR- VA 1.1.2007

MOOTTORIAJONEUVON VAKUUTUSTURVAEHTO 211: OIKEUSTUR- VA 1.1.2007 Moo 1 MOOTTORIAJONEUVON VAKUUTUSTURVAEHTO 211: OIKEUSTUR- VA 1.1.2007 211.0 VAKUUTETUT, VAHINKOTAPAHTUMA JA VOIMASSAOLOAIKA Vakuutetut Vakuutettuja ovat vakuutuskirjassa mainitun ajoneuvon omistaja haltija

Lisätiedot

ANTAA TURVAA AUTOLLESI JA KAIKILLE AUTOSSA MUKANA OLEVILLE

ANTAA TURVAA AUTOLLESI JA KAIKILLE AUTOSSA MUKANA OLEVILLE Vakuutusopas voimassa 1.1.2017 alkaen AINUTLAATUINEN OPEL VAKUUTUS ANTAA TURVAA AUTOLLESI JA KAIKILLE AUTOSSA MUKANA OLEVILLE Saat parasta turvaa autollesi, itsellesi ja kaikille autossa mukana oleville.

Lisätiedot

AINUTLAATUINEN NISSAN VAKUUTUS ANTAA TURVAA AUTOLLESI JA KAIKILLE AUTOSSA MUKANA OLEVILLE

AINUTLAATUINEN NISSAN VAKUUTUS ANTAA TURVAA AUTOLLESI JA KAIKILLE AUTOSSA MUKANA OLEVILLE AINUTLAATUINEN NISSAN VAKUUTUS ANTAA TURVAA AUTOLLESI JA KAIKILLE AUTOSSA MUKANA OLEVILLE Vakuutusopas voimassa 16.5.2015 alkaen VAKUUTUSOPAS VOIMASSA 1.1.2017 ALKAEN VALITSE SINULLE SOPIVIN KASKOVAKUUTUS

Lisätiedot

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2012 alkaen. Pohjolan kiinteistövakuutukset

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2012 alkaen. Pohjolan kiinteistövakuutukset TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2012 alkaen. Pohjolan kiinteistövakuutukset Kiinteistön rakennukset ovat arvokasta omaisuutta, josta taloyhtiön hallitus ja yrityksen johto ovat vastuussa. Onneksi voitte vakuuttaa

Lisätiedot

VAKUUTUKSET HARRASTE- JA MUSEOAJONEUVOLLESI

VAKUUTUKSET HARRASTE- JA MUSEOAJONEUVOLLESI Autoturvan harraste- ja museoajoneuvojen autovakuutusehdot 1.7.2014 VAKUUTUKSET HARRASTE- JA MUSEOAJONEUVOLLESI SISÄLLYSLUETTELO AUTOTURVAN HARRASTE- JA MUSEOAJONEUVOJEN AUTOVAKUUTUSEHDOT... 2 1 VAKUUTUKSEN

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat. Kiinteistövakuuttamisen tietoisku. Kiinteistövakuutustuotteet. Vakuutuksen korvauspiiristä. Vakuutuksien suojeluohjeista

Käsiteltävät asiat. Kiinteistövakuuttamisen tietoisku. Kiinteistövakuutustuotteet. Vakuutuksen korvauspiiristä. Vakuutuksien suojeluohjeista Kiinteistövakuuttamisen tietoisku Helsingin pelastusliitto ja Kiinteistöliitto Uusimaa Asukasturvallisuusilta 26.4.2016 OP Vakuutus Oy / Jarmo Vähä Pietilä OP Vakuutus Oy Käsiteltävät asiat Kiinteistövakuutustuotteet

Lisätiedot

AUTOVAKUUTUSEHDOT. Vakuutusehdot AU YR 15 SISÄLLYSLUETTELO

AUTOVAKUUTUSEHDOT. Vakuutusehdot AU YR 15 SISÄLLYSLUETTELO Vakuutusehdot 1.1.2015 AU YR 15 AUTOVAKUUTUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO AUTOVAKUUTUSEHDOT... 2 10 Yleistä... 2 20 Vakuutuksen kohde... 2 21 Vakuutuksen voimassaoloalue... 2 22 Korvattavat vahingot ja niihin

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT AJONEUVO

VAKUUTUSEHDOT AJONEUVO VAKUUTUSEHDOT AJONEUVO 1 Voimassa 1.5.2016 alkaen. SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ AJONEUVOVAKUUTUKSISTA 4 1 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO 5 2 VAKUUTUKSEN KOHDE 5 2.1 Rajoitukset 5 3 VAKUUTUSTURVAT 6 3.1 Kolariturva

Lisätiedot

Vakuutukset ajoneuvollesi

Vakuutukset ajoneuvollesi Autoturvan autovakuutusehdot 1.1.2017 Vakuutukset ajoneuvollesi Sisällysluettelo Autoturvan autovakuutusehdot... 1 1 Vakuutuksen sisältö ja tarkoitus... 1 2 Vakuutuksen voimassaoloalue... 1 3 Suojeluohjeet...

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

Lisätiedot

VENEVAKUUTUS Vakuutusehdot

VENEVAKUUTUS Vakuutusehdot VENEVAKUUTUS Vakuutusehdot Voimassa 1.3.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTUSEHDOISSA KÄYTETTYJEN KÄSITTEIDEN MÄÄRITELMÄT ESINEVAKUUTUS 1 Vakuutuksen sisältö 2 Vakuutuksen tarkoitus 3 Vakuutuksen kohde

Lisätiedot

Työkonevakuutus TK YR 16 TYÖKONEVAKUUTUSEHDOT. 10 Vakuutuksen sisältö. 11 Vakuutuksen tarkoitus. 12 Vakuutuksen kohde. Vakuutusehdot 1.1.

Työkonevakuutus TK YR 16 TYÖKONEVAKUUTUSEHDOT. 10 Vakuutuksen sisältö. 11 Vakuutuksen tarkoitus. 12 Vakuutuksen kohde. Vakuutusehdot 1.1. Työkonevakuutus TK YR 16 Vakuutusehdot 1.1.2016 Tutustu erityisesti vakuutuksen rajoitusehtoihin. 330 692 f 04.16 Sisällysluettelo TYÖKONEVAKUUTUSEHDOT... 1 10 Vakuutuksen sisältö... 1 11 Vakuutuksen tarkoitus...

Lisätiedot

400 YKSITYISHENKILÖN VASTUUVAKUUTUS Voimassa alkaen

400 YKSITYISHENKILÖN VASTUUVAKUUTUS Voimassa alkaen 1 400 YKSITYISHENKILÖN VASTUUVAKUUTUS Voimassa 1.7.2014 alkaen Sisältyy vakuutussopimukseen kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan. 400.1 Vakuutuksen tarkoitus 400.2 Vakuutetut Yksityishenkilön

Lisätiedot

Fenniaturvan venevakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.7. 2014 alkaen

Fenniaturvan venevakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.7. 2014 alkaen Fenniaturvan venevakuutukset Tuote-esite voimassa 1.7. 2014 alkaen Sisältö Fenniaturvan venevakuutukset 3 Venevakuutuksilla vakuutettava omaisuus 3 Venevakuutusten voimassaoloalue 4 Veneen palo- ja varkausvakuutus

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE

AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Hallitus 31.3.2011 LIITE 7 AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Hallitus hyväksynyt x.x.2011 1 / 5 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Ajoneuvojen

Lisätiedot

hinta 1 viikko km, 100km/pv kawa zzr kk km, 100km/pv kawa zzr 600

hinta 1 viikko km, 100km/pv kawa zzr kk km, 100km/pv kawa zzr 600 FinnishBikes oy,n moottori/polku-pyörä ja VÄLINEIDEN VUOKRAUS- JA PALVELUIDEN TOIMITUSEHDOT (yksityishenkilöt) 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Phoenix Transportation co. (FinnishBikes

Lisätiedot

Fennian ajoneuvovakuutukset

Fennian ajoneuvovakuutukset Fennian ajoneuvovakuutukset Liikennevakuutus Fenniakasko Tuote-esite voimassa 1.1.2017 alkaen Fennian ajoneuvovakuutukset Sisältö Liikennevakuutus 3 ikä on moottoriajoneuvo 3 itä liikennevakuutus korvaa

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (1257/1992)

Lisätiedot

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-lämpöpumput Takuu antaa lisäturvaa Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-osat. Laatua kautta linjan Meille Boschilla laatu on pääosassa

Lisätiedot

VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 251: ICT-YRITYKSEN VASTUUVAKUUTUS

VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 251: ICT-YRITYKSEN VASTUUVAKUUTUS Vit 1 VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 251: ICT-YRITYKSEN VASTUUVAKUUTUS 1.1.2014 251.1 KORVATTAVAT VAHINGOT Vakuutusmäärä 251.2 RAJOITUKSET Vakuutusturva korvaa toiselle aiheutuneen henkilö-, esine- ja taloudellisen

Lisätiedot

TUOTESELOSTE AJONEUVO

TUOTESELOSTE AJONEUVO TUOTESELOSTE AJONEUVO 1 Voimassa 1.5.2016 alkaen. 2 SISÄLLYSLUETTELO Ajoneuvovakuutus 5 Liikennevakuutus 6 Bonus alentaa vakuutusmaksua 7 Jos et käytä ajoneuvoasi 8 Liikennevakuutuksen korvaukset 8 Kasko

Lisätiedot

Venevakuutus. Tuoteseloste Vakuutusehdot

Venevakuutus. Tuoteseloste Vakuutusehdot Venevakuutus Tuoteseloste Vakuutusehdot VENEVAKUUTUS Tuoteseloste ja vakuutusehdot voimassa 1.1.2016 alkaen. Vakuutuspalvelumme ovat aina mukanasi vahinkoapu.op.fi Vahingon sattuessa saat todella helposti

Lisätiedot

INFRA ry:n jäsenyritysten vastuuvakuutukset

INFRA ry:n jäsenyritysten vastuuvakuutukset INFRA ry:n jäsenyritysten vastuuvakuutukset Voimassa 1.10.2012 alkaen Tämän oppaan tarkoitus on antaa tietoa INFRA ry:n jäsenyrityksille tyypillisistä vastuuvahinkoriskeistä ja niihin varautumisesta vastuuvakuutuksilla.

Lisätiedot

HUOLENPITOA HALLITUKSESTA ASIAKASETU 2

HUOLENPITOA HALLITUKSESTA ASIAKASETU 2 HUOLENPITOA HALLITUKSESTA ASIAKASETU 2 Vuosimaksu 145 / yhden vakuutuspaikan yhtiö *) Vastuuvakuutuksen vakuutusmäärä korottuu 200 000 :lla Tukea vahingon rajaamis- ja puolustautumiskustannuksiin Hallitus

Lisätiedot

VAKUUTUSOPAS VOIMASSA ALKAEN. Renault Vakuutus. Autovakuutus, jota et joudu miettimään.

VAKUUTUSOPAS VOIMASSA ALKAEN. Renault Vakuutus. Autovakuutus, jota et joudu miettimään. VAKUUTUSOPAS VOIMASSA 1.1.2017 ALKAEN Renault Vakuutus. Autovakuutus, jota et joudu miettimään. 2 Sinä voit nauttia ajamisen vapaudesta. Me huolehdimme vakuutuksistasi. Parasta palvelua Renaultillesi.

Lisätiedot

Työkone-Extra A ESINEVAKUUTUS VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ. 4 Korvattavat vakuutustapahtumat ja niihin liittyvät rajoitukset. 1 Vakuutuksen tarkoitus

Työkone-Extra A ESINEVAKUUTUS VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ. 4 Korvattavat vakuutustapahtumat ja niihin liittyvät rajoitukset. 1 Vakuutuksen tarkoitus Työkone-Extra Vakuutusehdot voimassa 1.1.2011 alkaen 133 234 1 04.16 VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ Työkone-extra sisältää aina seuraavat vakuutukset: A ESINEVAKUUTUS B ÖLJYVAHINKOVAKUUTUS C KRIISIAPUVAKUUTUS Vakuutukseen

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde)

Lisätiedot

YTK-yhdistys ry:n. oikeudenkäyntikuluvakuutus. Sisällysluettelo. Vakuutusehdot Voimassa alkaen

YTK-yhdistys ry:n. oikeudenkäyntikuluvakuutus. Sisällysluettelo. Vakuutusehdot Voimassa alkaen Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2014 alkaen YTK-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 2 Vakuutuksen ottajat ja vakuutetut 2 3 Vakuutuskausi 2 4 Tuomioistuimet ja

Lisätiedot

Autovakuutus Vakuutusehdot 31 H

Autovakuutus Vakuutusehdot 31 H Autovakuutus Vakuutusehdot 31 H Voimassa 1.1.2013 alkaen Sisällysluettelo: 10. Vakuutuksen sisältö 20. Esinevakuutus 21. Vakuutuksen tarkoitus 22. Vakuutuksen kohde 22.6 Arviointitaulukko 23. Vakuutuksen

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

OMAISUUSVAKUUTUS Vakuutusehdot. Aktia Private Banking- ja Aktia Platinum kortinhaltija

OMAISUUSVAKUUTUS Vakuutusehdot. Aktia Private Banking- ja Aktia Platinum kortinhaltija OMAISUUSVAKUUTUS Vakuutusehdot Aktia Private Banking- ja Aktia Platinum kortinhaltija Voimassa 15.11.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO OMAISUUSVAKUUTUS 1. Vakuutuksen tarkoitus 2. Vakuutuksenottaja ja vakuutetut

Lisätiedot

Vakuutukset ajoneuvollesi. TUOTESELOSTE Voimassa alkaen.

Vakuutukset ajoneuvollesi. TUOTESELOSTE Voimassa alkaen. Vakuutukset ajoneuvollesi TUOTESELOSTE Voimassa 1.7.2013 alkaen. Pohjolan Autoturva liikennevakuutus ja kasko ajoneuvollesi Tuoteseloste voimassa alkaen 1.7.2013. Sisällys Liikennevakuutus korvaa toiselle

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Voimassa alkaen (02.06)

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Voimassa alkaen (02.06) YL YLEISET SOPIMUSEHDOT Voimassa 1.1.2001 alkaen. 1 103 222 1 5.01 (02.06) 10.000 SISÄLLYSLUETTELO YL YLEISET SOPIMUSEHDOT... 3 YL 1 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET... 3 YL 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUS-

Lisätiedot

Vakuutuksenottaja (ryhmävakuutuksen ottaja) on se, joka on tehnyt Fennian kanssa vakuutussopimuksen.

Vakuutuksenottaja (ryhmävakuutuksen ottaja) on se, joka on tehnyt Fennian kanssa vakuutussopimuksen. RY1 R1 YLEISET SOPIMUSEHDOT Voimassa 1.7.2014 alkaen VAKUUTUSSOPIMUSLAKI JA RYHMÄVAKUUTUS (3 ja 4 ) Vakuutussopimuslain (543/94) mukaan ryhmävakuutuksiin sovelletaan osaa lain säännöksistä. Nämä säännökset

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014 Yleiset sopimusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/94). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. Vakuutussopimuksen yleiset

Lisätiedot

Renault Vakuutus autovakuutusehdot

Renault Vakuutus autovakuutusehdot Renault Vakuutus autovakuutusehdot EHTO AUR 642.4, voimassa 20.2.2016 alkaen Renault Vakuutus Autovakuutuksen sisältö muodostuu vakuutuskirjasta ja näistä vakuutusehdoista. 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Vakuutuksen

Lisätiedot

Tuoteseloste voimassa 1.1.2015 alkaen.

Tuoteseloste voimassa 1.1.2015 alkaen. Venevakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2015 alkaen. Vakuutukset verkossa Verkkopalvelussamme voit ostaa vakuutuksia hakea korvausta tehdä muutoksia vakuutuksiisi lukea ja säilyttää vakuutusasiakirjasi.

Lisätiedot

Vakuutukset ajoneuvollesi. Tuoteseloste

Vakuutukset ajoneuvollesi. Tuoteseloste Vakuutukset ajoneuvollesi Tuoteseloste Autoturva liikennevakuutus ja kasko ajoneuvollesi Tuoteseloste voimassa 1.1.2017 alkaen. Vakuutuspalvelumme ovat aina mukanasi vahinkoapu.op.fi Vahingon sattuessa

Lisätiedot

Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset

Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset 12.4.2012 Työntekijöitä koskevat Lakisääteinen tapaturmavakuutus Työntekijäin ryhmähenkivakuutus Työttömyysvakuutus Seurakuntalaisia koskevat Vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT

AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yksityistalouksille Voimassa 24.10.2005 alkaen 103 148 1 10.08(11.10) 50 000 SISÄLLYSLUETTELO KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT...3 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS...3

Lisätiedot

Vakuutuksen kohteena oleva omaisuus Rakennukset ja rakennelmat (mm. vedenottamot ja pumppaamot) Koneet ja laitteet edellisissä

Vakuutuksen kohteena oleva omaisuus Rakennukset ja rakennelmat (mm. vedenottamot ja pumppaamot) Koneet ja laitteet edellisissä Vesiosuuskunnat 20. ja 21.3.2014 Esinevakuutukset Vakuutuksen kohteena oleva omaisuus Rakennukset ja rakennelmat (mm. vedenottamot ja pumppaamot) Koneet ja laitteet edellisissä o pumput, venttiilit, mittarit,

Lisätiedot

Hyvä asiakkaamme. Sisältö. Olet hankkinut uuden ajoneuvon osamaksurahoituksella.

Hyvä asiakkaamme. Sisältö. Olet hankkinut uuden ajoneuvon osamaksurahoituksella. Hyvä asiakkaamme Olet hankkinut uuden ajoneuvon osamaksurahoituksella. Tervetuloa asiakkaaksemme! Olemme keränneet sinulle osamaksusopimukseesi ja osamaksulla hankitun ajoneuvon käyttöön liittyviä hyödyllisiä

Lisätiedot

Vihti, Somero ja Salo KASVINVILJELYILTA SSO MAATALOUS ETELÄ

Vihti, Somero ja Salo KASVINVILJELYILTA SSO MAATALOUS ETELÄ ETELÄ SSO MAATALOUS KASVINVILJELYILTA Vihti, Somero ja Salo TÄTÄ LÄHITAPIOLAN ON UUSI LIIKENNEVAKUUTUS LÄHITAPIOLA LÄHITAPIOLAN UUSI LIIKENNEVAKUUTUS PALKITSEE VAHINGOTTOMUUDESTA Jatkossa liikennevakuutuksen

Lisätiedot

Voimassa 1.5.2016 alkaen.

Voimassa 1.5.2016 alkaen. TUOTESELOSTE 1 Voimassa 1.5.2016 alkaen. 2 SISÄLLYSLUETTELO Ajoneuvovakuutus 5 Liikennevakuutus 6 Bonus alentaa vakuutusmaksua 7 Jos et käytä ajoneuvoasi 8 Liikennevakuutuksen korvaukset 8 POP Kasko 9

Lisätiedot

Folksam. Folksam Vahinkovakuutus Oy LIIKENNEVAKUUTUSEHDOT 21G. Voimassa alkaen

Folksam. Folksam Vahinkovakuutus Oy LIIKENNEVAKUUTUSEHDOT 21G. Voimassa alkaen Folksam Folksam Vahinkovakuutus Oy LIIKENNEVAKUUTUSEHDOT 21G Voimassa 1.1.2017 alkaen SISÄLTÖ 1. Vakuutusehtojen soveltamisala 2. Vakuutuksen voimassaoloalue 3. Vakuutuksen sisältö 4. Vakuutussopimus 5.

Lisätiedot

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta Vakuutusoikeus Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat Käsittää sekä yksityisoikeuteen, että julkisoikeuteen kuuluvia säännöksiä. Vakuutussopimuslaki (543/1994) ja erityislait esim. laki oikeusturvavakuutusten

Lisätiedot