LISÄYS ESITTEESEEN PÄIVÄTTY Ahola Transport: Muutoksia tarjouksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LISÄYS ESITTEESEEN PÄIVÄTTY 6.5.2015 Ahola Transport: Muutoksia tarjouksessa"

Transkriptio

1 LISÄYS ESITTEESEEN PÄIVÄTTY Ahola Transport: Muutoksia tarjouksessa Tarjottu arvopaperi Oyj Ahola Transport Abp:n meneillään olevassa annissa muuttu ruotsalaisesta talletustodistuksesta Yhtiön A- osakkeeseen. Merkintähinta, 1,15, ei muutu. Suunniteltu kaupankäynti Aktietorget-markkinapaikalla tullaan toteuttamaan samalla tavalla kuin aiemmin esitelty, tosin noteerattu arvopaperi tulee olemaan osake eikä talletustodistus. Näistä muutoksista johtuen pidennetään merkintäjaksoa, siten että tämä päättyy 30. kesäkuuta 2015, ja ohjeet merkitsijälle muuten tietyiltä osin. Esite, diaari FIVA 28/ /2015, jonka hallitus julkaisi 6. toukokuuta 2015 on siis edelleen voimassa. Tosin seuraavat osat esitteestä muuttuvat tai poistuvat ja seuraavat lisäykset tulevat voimaan: Yleisesti sana ruotsalainen talletustodistus tai talletustodistus tulee lukea joko A-osakkeena tai osakkeena. Esitteen etusivu muuttuu, uusi etusivu esitetään tämän esitelisäyksen sivulla 5. o Nordnet logo vaihdetaan Invesdor logolla o Merkintäjakso on päivitetty: 7. toukokuuta 30. Kesäkuuta Kappalle Ehdot ja ohjeet merkitsijälle muuttuu, uudistettu kappale esitetään tämän esitelisäyksen sivulla 3. Riskien kuvaus liittyen talletuslaitoksen vastapuoliriskistä poistuu. Meneillään oleva arvo-osuusjärjestelmään liittyminen: o Yhtiö on tehnyt tarvittavat päätökset liittyäkseen arvo-osuusjärjestelmään, antanut valtuutuksen hallitukselle päättää ilmoittamisajasta, aloittanut hakuprosessin sekä muuttanut yhtiöjärjestystä. Alustavan aikataulun (liittymiselle Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään järjestelmään) mukaan ilmoittamisaika on ja osakkeet viedään järjestelmään Liittyminen ruotsin arvo-osuusjärjestelmään odotetaan tapahtuvan vastaavassa aikataulussa. Osakkeet voidaan toimittaa sijoittajille heinä- ja elokuun vaihteessa. Lisäys Osakekauppaan liittyvät riskit kappaleeseen: o Meneillän oleva arvo-osuusjärjestelmään liittyminen: Yhtiö ei vielä ole liittynyt arvo-osuusjärjestelmiin, Euroclear Finland ja Euroclear Sweden:iin. Mikäli liittyminen viivästyy, on olemassa riski että ensimmäinen kaupankäyntipäivä on myöhemmin kuin suunniteltu tai mikäli Yhtiötä ei hyväksyta arvo-osuusjärjestelmiin on riski ettei Yhtiön suunniteltu noteeraus Aktietorget-markkinapaikalle ei toteudu Yhtiöjärjestykseen on lisätty osakkeen kuuluminen arvo-osuusjärjestelmään (Uusi yhtiöjärjestys esitetään kokonaisuudessaan tämän esitelisäyksen sivulla 4). Yhtiöjärjestykseen lisätään arvo-osuusjärjestelmään kuuluminen, muutetaan kutsua yhtiökokoukseen sekä lisätään oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Yhtiöjärjestystä ei vielä ole rekisteröity, uusi yhtiöjärjestys tulee siten voimaan vasta kun rekisteröinti on tapahtunut. Tämän odotetaan tapahtuvan viimeistään viikon 25 aikana. Mikäli rekisteröinti ei onnistu, annetaan lehdistötiedotteessa tietoa toimenpiteistä koskien yhtiöjärjestystä. o Arvo-osuusjärjestelmään kuuluminen (3 ): Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään hallituksen määritetyn imoittautumisajan jälkeen. Ilmoittautumisajan umpeudettua osakkeenomistaja ei voi käyttää osakkeen tuomia oikeuksia, mikäli oikeudet ei ole rekisteröity arvo-osuusjärjestelmään. o Kutsu yhtiökokoukseen (9 ): Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalle jonka osoite on yhtiön tiedossa aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään yhden (1) viikon ennen yhtiökokousta tai, arvo-osuusjärjestelmään liittymisen jälkeen, ennen arvo-osuusjärjestelmään tarkoitettua täsmäytyspäivää yhtiökokoukselle. o Oikeus osallistua yhtiökokoukseen (10 ): Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on ainoastaan osakkeenomistajalla joka on kahdeksan (8) päivää ennen yhtiökokousta (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) kirjattu osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voidaan ilmoittaa merkittäväksi tilapäisesti osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten, mikäli osakkeenomistaja omistuksensa perusteella on oikeus olla merkittynä osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Imoitus tilapäisestä merkinnästä osakasluetteloon on tehtävä viimeistään kokouskutsussa ilmoitetussa ajassa, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen. Euroclear Finland Oy (Y-tunnus ) ylläpitää yhtiön osakerekisteriä (Huomioi meneillään oleva arvo-osuusjärjestelmään liittyminen). Kaikki kuvaukset jotka koskevat Talletustodistusta tai Ruotsalaista talletustodistusta poistuvat, sekä kappale Talletusehdot Ahola Transportissa Nordnetin suomalaiset asiakkaat merkitsevät kuten muut sijoittajat täyttämällä merkintälomakkeen ja toimittamalla tämän Privanetille, tai seuraavan kohdan mukaisesti. Nordnet ei vastaanota merkintöja suomessa, eikä Nordnetillä ole minkäänlaista roolia tässä annissa. 1

2 Merkintä Invesdor Oy:n palvelun avulla nyt mahdollista. Uudessa Ehdot ja ohjeet merkitstijälle kappaleessa on tarkemmat ohjeet tästä. Alaviite sivulle 29 Osakepääoman kehitykseen, tarkemmin 2014 Split 1:10 o 1) Kaupparekisterissä A-sarjan osakkeiden määrä on Ne osaketta jotka käytettiin Attracs:in ja AT Special Transportin ostoon on rekisteröity kaupparekisteriin siten ettei split-päätös koskisi niitä. Tosin tarkoitus on ollut että split-päätös myös koskee näitä, ja split-päätös on muotoiltu uudelleen osakkaiden yksimielisellä päätöksellä ja rekisteröinnin korjaus odotetaan olevan valmis viikon 24 aikana Yhtiön lyhenne Aktietorget-markkinapaikalla tulee olemaan AHOLA A ja ISIN FI (aiemmin AHOLA SDB A ja ISIN SE ). Uusi arvioitu ensimmäinen kaupankäyntipäivä Aktietorget-markkinapaikalla on 18. elokuuta Kuten aiemmin ilmoitettu, on ruotsin annissa täyttynyt listausta edellyttävät vähimmäissijoittajamäärä. Tämän lisäksi on kerättävien pääomien kriteerit myös täyttyneet. Luodakseen samat edellytykset sekä suomalaisille että ruotsalaisille sijoittajille, on Ahola Transportin hallitus päättänyt myös pidentää ruotsin antia siten, että uusi päättymispäivä on 30. kesäkuuta Huomioi sijoittajien oikeus perua merkintänsä sekä ruotsalaisessa että suomalaisessa annissa. Tämän takia tulee ilmoitus yllä lukea varauksella peruutuksille. Asiakirjojen saatavuus Tämä lisäys esitteeseen päivätty sekä Finanssivalvonnan hyväksyntä on saatavilla Oyj Ahola Transport Abp:n pääkonttorissa osoitteessa Indolantie 33, Kokkola sekä Yhtiön kotisivuilla, antisivustolla privanet.fi/ahola sekä Invesdor Oy:n kotisivuilla Oikeus perua merkintä Sijoittajat jotka ovat jo toimittaneet merkintälomakkeen saavat oikeuden perua merkintänsä kolmen päivän kuluessa siitä päivästä jolloin tämä esitelisäys on julkaistu. Muussa tapauksessa merkintälomake on sitova, eikä vaadi sijoittajalta uusia toimenpiteitä. Mikäli sijoittaja haluaa käyttää oikeuttansa perua merkintänsä, tulee tämä tehdä kirjallisesti siihen merkintäpaikkaan, mihin merkintälomake alunperin jätettiin, viimeistään Yhteystiedot alla: Privanet Securities Ltd. Korkeavuorenkatu 47, Helsinki, Suomi Faksi: +358 (0) S-posti: 2

3 Ehdot ja ohjeet merkitsijälle Oyj Ahola Transport Abp:n ylimääräinen yhtiökokous teki päätöksen yleisölle suunnatusta annista jossa lasketaan liikkeelle enintään uutta A-sarjan osaketta ja kerätään yhtiöön korkeintaan 1,3M uutta pääomaa hintaan 1,15 EUR per osake. Arvopaperi ja merkintähinta Kyseinen arvopaperi on Oyj Ahola Transport Abp:n A-sarjan osake. Osakkeet merkitään 1,15 ERU per osake. Minimerkintä on 460 kpl. Osakkeen ISIN-koodi on FI Kaupankäynti osakkeilla Osakkeet eivät tällä hetkellä ole kaupankäynnin kohteena, mutta otetaan kaupankäynnin kohteeksi Aktietorget MTF:llä annin jälkeen. Suunniteltu ensimmäinen kaupankäyntipäivä on 18. elokuuta Lyhenne: AHOLA A. ISIN: FI Merkintäjakso Osakkeen merkintä tapahtuu 7. toukokuuta 2015 alkaen ja loppuu 30. kesäkuuta Hallituksella on oikeus pidentää merkintäaikaa. Merkintä Merkintä tapahtuu täyttämällä merkintälomake, joka voidaan ladata Yhtiön kotisivuilta, sekä Privanet Pankkiiriliike Oy:n kotisivuilta, Lomake toimitetaan: Privanet Securities Ltd. Korkeavuorenkatu 47, Helsinki, Suomi Faksi: +358 (0) S-posti: (skannattu merkintälomale) Merkintälomakkeen tulee olla Privanet Pankkiiriliikkeella viimeistään 30. Kesäkuuta Puutteellisesti tai virheellisesti täytetyt lomakkeet voidaan jättää huomioimatta. Ainoastaan yhden merkintälomakkeen lähettäminen on sallittua. Huomioikaa että lomake on sitova. Sijoittajat jotka ovat toimittaneet merkintälomakkeen ennen saavat oikeuden perua merkintänsä. Tarkemmat ohjeet esitetään esitelisäyksessä joka julkaistiin Mikäli merkintä on tai enemmän tulee lomakkeeseen liittää kopio voimassaolevasta henkilöllisyystodistuksesta. Mikäli kyseessä on juridinen henkilö tulee rekisteriote joka osoittaa nimenkirjoitusoikeudet lisätä. Erityiset ohjeet merkinnän tekoon Invesdor palvelun avulla Suomalaiset sijoittajat voivat tehdä merkinnät internetpalvelu Invesdorin avulla. Ne jotka haluavat tehdä merkinnän Invesdor palvelussa löytävät erityiset ohjeet sivulla. Emissiolaitos Eminova Fondkomission AB Barnhusgatan 16, Stockholm, Sverige, Telefon: +46 (0) Fax: +46 (0) Ilmoitus myöntämisestä ja maksusta Ilmoitus osakkeiden myöntämisestä tulee merkinnän laskun yhteydessä. Tämä maksetaan laskun ohjeiden mukaisesti. Lähettäminen arvioidaan tapahtuvan heinäkuun puolessa välissä Myönnetyt osakkeet maksetaan käteisellä ja laskun ohjeiden mukaisesti 5 pankkipäivän kuluessa myöntämisestä. Mitään viestiä ei lähetetä niille joille merkintää ei myönnetty. Ns Green shoe optioita ei ole. Osallistumisoikeus Henkilöt joiden kotipaikka on muu kuin Suomi eivät saa osallistua antiin. Myöntämisperusteet Oyj Ahola Transport Abp:n hallitus päättää osakkeiden myöntämisestä. Tavoite on että mahdollisimman monelle henkilölle myönnetään osakkeita. Ylimerkkinnän sattuessa voi osakkeiden myöntäminen tapahtua ainoastaan osittain tai ei ollenkaan, merkintäaikomuksesta poiketen. Allokointiperusteet ylimerkintätilanteessa ovat molemmille anneille samat, mikä tarkoittaa että liikkeesenlaskun tulot yhteensä, tilanteesta riippumatta, ei tule ylittämään 2,49 M. Tämän lisäksi, suomalaisille sijoittajille ei missään tapauksessa allokoida osakkeita yli 1,3 M arvosta, mikä vastaa täyteen merkittyä antia suomessa. Annin tuloksen julkistaminen Yhtiö julkistaa annin tuloksen lehdistötiedotteessa mahdollisimman nopeasti annin päätyttyä. Oikeus osinkoon Uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon tilikaudesta 2015 lähtien, edellyttäen että uudet osakkeet ovat rekisteröity ja kirjattu Euroclearin rekisteriin ennen täsmäytyspäivää. Sovellettava laki Osakeantiin ja osakkeisiin sovelletaan suomen lainsäädäntöä. Riitatilanne ratkaistaan Suomessa soveltuvassa tuomioistuimessa. 3

4 OYJ AHOLA TRANSPORT ABP:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi Yhtiön toiminimi on Oyj Ahola Transport Abp ja kotipaikka Kokkola. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toimiala on harjoittaa kotimaista ja kansainvälistä kuljetustoimintaa. Yhtiö voi käydä kauppaa ajoneuvojen, perävaunujen ja varaosien kanssa sekä välittää vakuutuksia. Toiminta käsittää lisäksi atk-pohjaisten logistiikkaratkaisujen kehitystä ja myyntiä. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita kiinteistöja ja osakkeita. 3 Osakkeiden kuuluminen arvoosuusjärjestelmään Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään hallituksen määritetyn imoittautumisajan jälkeen. Ilmoittautumisajan umpeudettua osakkeenomistaja ei voi käyttää osakkeen tuomia oikeuksia, mikäli oikeudet ei ole rekisteröity arvoosuusjärjestelmään. 4 Osakepääoma ja osakelaji Yhtiön osakepääoman on oltava vähintään euroa ja korkeintaan euroa, näissä rajoissa osakepääomaa voidaan pienentää tai suurentaa ilman muutosta yhtiöjärjestyksessä. Yhtiön osakepääoma jakautuu eri osakelajeihin seuraavasti: Yhtiöllä on yhteensä korkeintaan kuusitoista miljoonaa kuusisataaneljäkymmentätuhatta ( ) osaketta. A- osakkeiden määrä voi olla vähintään yksi (1) ja korkeintaan kuusitoista miljoonaa ( ). B-osakkeiden (etuoikeutettu osake) määrä voi olla vähintään nolla (0) ja korkeintaan kuusisataaneljäkymmentätuhatta ( ). Yhtiökokouksessa oikeuttaa jokainen A-osake kymmeneen (10) ääneen ja jokainen B-osake yhteen (1) ääneen. A-ja B-osakkeet eroavat toisistaan osinko-oikeudella. Edellyttäen, että yhtiöllä on jakokelpoisia varoja on B-osakkeet etuoikeutettuja osinkoon vastaavaan vähintään kahdeksan (8) prosentin tuottoa seitsemän (7) vuoden ajan, alkaen tilikaudesta jolloin B-osakkeet laskettiin liikeeseen ensimmäisen kerran ja oikeus osinkoon syntyi. Mikäli yhtiökokous päättää ylimääräisestä osingosta, on A- ja B-osakkeilla yhtäläiset oikeudet tähän osinkoon. 5 Hallitus Hallitus vastaa, että yhtiön hallinnointi ja toiminta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus koostuu vähintään kolmesta (3) ja korkeintaan viidestä jäsenestä. Hallituksen jäsenten toimikausi jarkuu toistaiseksi. 6 Toimitusjohtaja Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus. 7 Yhtiön edustus Yhtiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin tai kaksi (2) hallituksen jäsentä yhdessä. Tämän lisäksi hallitus voi antaa oikeuden yksittäiselle henkilölle edustaa yhtiötä tai prokuristina. 8 Tilintarkastaja Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö tai kaksi vakituista KHTtilintarkastajaa ja kaksi sijaista. Tilintarkastaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. 9 Kutsu yhtiökokoukseen Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalle jonka osoite on yhtiön tiedossa aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään yhden (1) viikon ennen yhtiökokousta tai, arvo-osuusjärjestelmään liittymisen jälkeen, ennen arvo-osuusjärjestelmään tarkoitettua täsmäytyspäivää yhtiökokoukselle. 10 Oikeus osallistua yhtiökokoukseen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on ainoastaan osakkeenomistajalla joka on kahdeksan (8) päivää ennen yhtiökokousta (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) kirjattu osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voidaan ilmoittaa merkittäväksi tilapäisesti osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten, mikäli osakkeenomistaja omistuksensa perusteella on oikeus olla merkittynä osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Imoitus tilapäisestä merkinnästä osakasluetteloon on tehtävä viimeistään kokouskutsussa ilmoitetussa ajassa, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen. 11 Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. esitettävä: 1. toimintakertomus sekä tilinpäätös sisältäen tuloslaskelman, taseen sekä tilinpäätöksen liitetiedostot 2. tilintarkastuskertomus, päätettävä 3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta; 4. toimenpiteistä johtuen taseen osoittamasta voitosta tai tappiosta; 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; 6. hallituksen jäsenten palkkioista ja matkoista aiheutuvien kustannusten korvausperusteista; 7. tarvittaessa, hallituksen jäsenten määrä; valittava 8. tarvittaessa, hallituksen jäsenet; 9. tarvittaessa, tilintarkastaja ja tilintarkastajan sijainen. 12 Tilikausi Yhtiön tilikausi on

5 5

Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle. Merkintäjakso: 7 22.

Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle. Merkintäjakso: 7 22. Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle Merkintäjakso: 7 22. toukokuuta 2015 Tärkeää tietoa HUOM! Tämä esite on epävirallinen käännös,

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Yhtiö tarjoaa enintään 2 873 563 Yhtiön uutta Osaketta ("Antiosakkeet") merkittäväksi ("Osakeanti"). Osakeanti koostuu:

OSAKEANNIN EHDOT. Yhtiö tarjoaa enintään 2 873 563 Yhtiön uutta Osaketta (Antiosakkeet) merkittäväksi (Osakeanti). Osakeanti koostuu: OSAKEANNIN EHDOT Osakeantivaltuutukset Yhtiön osakkeenomistajat valtuuttivat 29.9.2014 Yhtiön hallituksen päättämään enintään 10 000 000 uuden tai Yhtiön hallussa olevan osakkeen ("Osake") liikkeeseenlaskusta.

Lisätiedot

4 Yhtiöllä on osakkeita vähintään 1.000 (tuhat) ja enintään 50.000 (viisikymmentätuhatta) kappaletta.

4 Yhtiöllä on osakkeita vähintään 1.000 (tuhat) ja enintään 50.000 (viisikymmentätuhatta) kappaletta. Sivu: 1(6) Lainasto Oy:n YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Lainasto Oy ja kotipaikka Espoo. 2 Yhtiön toimiala on toimia sijoitus-, kehitys- ja rahoitusyhtiönä ja harjoittaa toimisto- ja hallinnollisten

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä lähinnä vuonna 2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti: poistetaan

Lisätiedot

CapMan Oyj:n yhtiöjärjestys

CapMan Oyj:n yhtiöjärjestys 1 of 5 CapMan Oyj:n yhtiöjärjestys CapMan Oyj:n yhtiöjärjestys on hyväksytty yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 14.3.2012. 1. Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on CapMan Oyj, ruotsiksi CapMan

Lisätiedot

JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA

JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA 14.4.2014 Jussi Capital Oy ( Jussi Capital tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: FIT Biotech Oy 15.06.2015 17:54:35 1(6) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 15.06.2015 Toiminimi: FIT Biotech Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 0984183-4 Voimassaoloaika,

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Osakeannin yleiskuvaus. Osallistumisoikeus ja merkinnän vähimmäismäärä

OSAKEANNIN EHDOT. Osakeannin yleiskuvaus. Osallistumisoikeus ja merkinnän vähimmäismäärä OSAKEANNIN EHDOT Osakeannin yleiskuvaus Taaleritehdas Oyj:n ( Yhtiö ) 12.2.2015 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään Osakeannista yhdessä tai useammassa erässä siten,

Lisätiedot

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 26.9.2013 Osakkeiden hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi (ns. Roal-osakkeet) Osakeanti enintään 10.000.000 osaketta (ns. Uudet Osakkeet) Efore Oyj

Lisätiedot

Sijoittajia kehotetaan tutustumaan tähän Listalleottoesitteeseen ja erityisesti Listalleottoesitteen kohtaan Riskitekijät huolellisesti.

Sijoittajia kehotetaan tutustumaan tähän Listalleottoesitteeseen ja erityisesti Listalleottoesitteen kohtaan Riskitekijät huolellisesti. LISTALLEOTTOESITE 17.6.2003 Iocore Oyj:n ( Iocore ja yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Iocore-konserni ) ja Solagem Oy:n ( Solagem ) hallitukset sekä eräät Solagemin osakkeenomistajat ovat 27.5.2003 päättäneet

Lisätiedot

OKO Osuuspankkien PÖRSSITIEDOTE 30.3.2006, klo 16.15 1 (6) Keskuspankki Oyj. OKOn varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

OKO Osuuspankkien PÖRSSITIEDOTE 30.3.2006, klo 16.15 1 (6) Keskuspankki Oyj. OKOn varsinaisen yhtiökokouksen päätökset OKO Osuuspankkien PÖRSSITIEDOTE 30.3.2006, klo 16.15 1 (6) Keskuspankki Oyj OKOn varsinaisen yhtiökokouksen päätökset OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous 30.3.2006 vahvisti vuoden

Lisätiedot

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen TELESTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.3.2010 KLO 09:00 TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Teleste Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina huhtikuun 9. päivänä 2010 kello

Lisätiedot

Jakautumisesite Tarjousesite 7.12.2004 KONE OYJ

Jakautumisesite Tarjousesite 7.12.2004 KONE OYJ Jakautumisesite Tarjousesite 7.12.2004 KONE OYJ Kone Oyj:n ( Yhtiö tai Jakautuva Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt 1.11.2004 jakautumissuunnitelman ( Jakautumissuunnitelma ), jonka mukaan Kone Oyj jakautuu

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Jäljempänä termillä merkintä tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan

Lisätiedot

FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNIN EHDOT

FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNIN EHDOT FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNIN EHDOT Yleiskuvaus Talenom Oyj ( Yhtiö ) tarjoaa suunnatussa osakeannissa ( Listautumisanti ) enintään 2 044 119 uutta Yhtiön osaketta ( Tarjottavat Osakkeet ) yksityishenkilöille

Lisätiedot

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN TARJOUSASIAKIRJA 9.12.2009 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj ( Yhtiö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/1989

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN Interavanti Oyj ( Yhtiö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/1989 muutoksineen, AML ) 6 luvun

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Finda Oy 01.03.2012 12:13:47 1(7) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 01.03.2012 Toiminimi: Finda Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1107347-5 Voimassaoloaika,

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006 Ruukki Group Oyj Osakeanti Vähintään 10.000.000 osaketta ja enintään 30.000.000 osaketta. Vähintään kuusikymmentäkaksi (62) senttiä osakkeelta ja enintään kahdeksankymmentä

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 2.3.2015

TARJOUSASIAKIRJA 2.3.2015 TARJOUSASIAKIRJA 2.3.2015 TREMOKO OY AB:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA IXONOS OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA JA IXONOS OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA IXONOS OYJ:N OSAKKEISIIN OIKEUTTAVISTA

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Jäljempänä termillä merkintä tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan

Lisätiedot

ROBIT OYJ JULKISTAA ESITTEENSÄ JA TIEDOTTAA ALUSTAVAN HINTAVÄLIN LISTAUTUMISANNIL- LENSA FIRST NORTH FINLAND -MARKKINAPAIKALLE

ROBIT OYJ JULKISTAA ESITTEENSÄ JA TIEDOTTAA ALUSTAVAN HINTAVÄLIN LISTAUTUMISANNIL- LENSA FIRST NORTH FINLAND -MARKKINAPAIKALLE ROBIT OYJ YHTIÖTIEDOTE 5.5.2015 klo 9.30 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI EPÄSUORASTI, YHDYSVALLOISSA, KANA- DASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, JAPANISSA

Lisätiedot

IXONOS OYJ:N OSAKEANTI

IXONOS OYJ:N OSAKEANTI IXONOS OYJ:N OSAKEANTI 19.11.2013-3.12.2013 Markkinointiesite. Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä osakeannista laadittu esite. Tässä markkinointiesitteessä esitetyt tiedot perustuvat Finanssivalvonnan

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

FINGRID OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

FINGRID OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS FINGRID OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS I YHTIÖN TOIMINIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALA 1 Yhtiön toiminimi on Fingrid Oyj. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 2 Yhtiön toimiala on harjoittaa sähkön suurvoimansiirtopalvelujen

Lisätiedot

SAMPO OYJ:n YhtiöJärJeStYS

SAMPO OYJ:n YhtiöJärJeStYS SAMPO OYJ:n Yhtiöjärjestys Business areas in 2011 Sampo Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi Yhtiön toiminimi on Sampo Oyj, ruotsiksi Sampo Abp ja englanniksi Sampo plc. 2 Yhtiön kotipaikka Yhtiön kotipaikka

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ. Osakeanti

TECHNOPOLIS OYJ. Osakeanti TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 28.4.2008 TECHNOPOLIS OYJ Osakeanti enintään 13.233.540 Osaketta Technopolis Oyj, joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Tecnotree Oyj, ruotsiksi Tecnotree Abp ja englanniksi Tecnotree Corporation. Yhtiön kotipaikka on Espoo.

Yhtiön toiminimi on Tecnotree Oyj, ruotsiksi Tecnotree Abp ja englanniksi Tecnotree Corporation. Yhtiön kotipaikka on Espoo. Yhtiöjärjestys päivältä 13.4.2010 Toiminimi: Tecnotree Oyj Yritys- ja yhteisötunnus 1651577-0 Kaupparekisterinumero 808.875 Voimassaoloaika 13.4.2010 TECNOTREE OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja

Lisätiedot

SANOMAWSOY OYJ:N OSAKESARJOJEN YHDISTÄMINEN JA SUUNNATTU OSAKEANTI A-OSAKKEIDEN OMISTAJILLE

SANOMAWSOY OYJ:N OSAKESARJOJEN YHDISTÄMINEN JA SUUNNATTU OSAKEANTI A-OSAKKEIDEN OMISTAJILLE 4.4.2006 SANOMAWSOY OYJ:N OSAKESARJOJEN YHDISTÄMINEN JA SUUNNATTU OSAKEANTI A-OSAKKEIDEN OMISTAJILLE Enintään 2 312 731 osaketta Merkintähinta 0,43 euroa osakkeelta SanomaWSOY Oyj:n 3.4.2006 pidetty varsinainen

Lisätiedot