Asennusopas Linux-, UNIX- ja Windows-ympäristöihin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asennusopas Linux-, UNIX- ja Windows-ympäristöihin"

Transkriptio

1 IBM DB2 Information Integrator -ohjelmisto Asennusopas Linux-, UNIX- ja Windows-ympäristöihin Versio 8.2 GB

2

3 IBM DB2 Information Integrator -ohjelmisto Asennusopas Linux-, UNIX- ja Windows-ympäristöihin Versio 8.2 GB

4 Before using this information and the product it supports, be sure to read the general information under Huomioon otettaaa siulla 105. This document contains proprietary information of IBM. It is proided under a license agreement and copyright law protects it. The information contained in this publication does not include any product warranties, and any statements proided in this manual should not be interpreted as such. You can order IBM publications online or through your local IBM representatie: To order publications online, go to the IBM Publications Center at To find your local IBM representatie, go to the IBM Directory of Worldwide Contacts at When you send information to IBM, you grant IBM a nonexclusie right to use or distribute the information in any way it beliees appropriate without incurring any obligation to you. Copyright International Business Machines Corporation 2003, Kaikki oikeudet pidätetään.

5 Sisältö Tietoja tästä julkaisusta Merkintätaat Julkaisun käyttäjät Internetissä käytettäissä oleat tiedot Luku 1. DB2 Information Integrator - Yleiskuaus DB2 Information Integrator -ohjelmisto Hajautetut järjestelmät - Yleiskuaus Hajautetut järjestelmät Hajautetun järjestelmän palelin Tietolähde - kuaus Hajautettu tietokanta Metatietojen hallinta DB2 Information Integrator -ohjelmistossa DB2 Information Integrator -ohjelmiston tuotteet ja osat DB2 Uniersal Database -ohjelmisto DB2 Information Integrator Nonrelational Wrappers -osa DB2 Information Integrator Relational Wrappers -osa Käyttäjän määrittämät biotieteiden funktiot - Yleiskuaus Käyttäjän määrittämät KEGG-funktiot - Yleiskuaus Q-toisinnus DB2 Net Search Extender -lisäosa (DB2 Information Integrator -ohjelmisto) XML-metatietojen rekisteri DB2 Information Integrator -ohjelmiston laitokset..12 DB2 Information Integrator -ohjelmiston lisätuotteet ja -osat Luku 2. DB2 Information Integrator -ohjelmiston asennuksen suunnittelu. 15 DB2 Information Integrator -ohjelmiston asennus - Yleiskuaus DB2 Information Integrator ohjelmiston asennusta käsitteleät julkaisut DB2 Information Integrator -ohjelmiston asennustilanteet Siirto Puhdas asennus DB2 Uniersal Database -ohjelmiston ersio 8.2 on asennettuna DB2 Uniersal Database -ohjelmiston ersio 8.2 ja korjauspaketti 8 tai uudempi korjauspaketti on asennettuna DB2 Uniersal Database -ohjelmiston ersio tai uudempi ersio on asennettuna DB2 Uniersal Database -ohjelmistosta on asennettuna laitos tai ersio, joka ei ole tuettu.. 28 DB2 Information Integrator -ohjelmiston asennusaatimukset DB2 Information Integrator -ohjelmiston laitteistoaatimukset DB2 Information Integrator -ohjelmiston ohjelmistoaatimukset DB2 Information Integrator -ohjelmiston tukemat käyttöjärjestelmät (32-bittiset) DB2 Information Integrator -ohjelmiston tukemat käyttöjärjestelmät (64-bittiset) Tuetut tietolähteet DB2-ohjelmiston XML-metatietojen rekisterin tuetut WWW-selaimet DB2 Information Integrator -ohjelmiston asennuksen suunnittelulomake Luku 3. DB2 Information Integrator -ohjelmiston asennus DB2 Information Integrator Relational Wrappers -osan asennuksen edellytykset DB2 Information Integrator -ohjelmiston ympäristömuuttujat DB2 Information Integrator -ohjelmiston asennus (Windows) DB2 Information Integrator -ohjelmiston asennus (Windows) Microsoft SQL Serer Client -ajurin ersion 2000 ahistus ja rekisteröinti (Windows) DB2 Opastuksen asennus ohjatun DB2-ohjelmiston asennuksen (Windows) aulla. 53 DB2 Information Integrator -ohjelmiston asennus (UNIX) Oraclen genclntsh-komentotiedoston ja libclntsh-tiedoston luonti ennen DB2 Information Integrator -ohjelmiston asennusta (HP-UX, Linux, Solaris) DataDirect Technologies Connect ODBC -ajurin asennus (UNIX) DB2 Information Integrator -ohjelmiston asennus (UNIX) Oraclen genclntsh-komentotiedoston ja libclntsh-tiedoston luonti DB2 Information Integrator -ohjelmiston asennuksen jälkeen (HP-UX, Linux, Solaris) DB2 Opastuksen asennus ohjatun DB2-ohjelmiston asennuksen (UNIX) aulla.. 61 Relaatiotietolähteen liittymäobjektien, muun kuin relaatiotietolähteen liittymäobjektien sekä käyttäjän määrittämien funktioiden lisäys DB2 Information Integrator -järjestelmään Siirtyminen jonkin muun DB2 Information Integrator -ohjelmiston laitoksen käyttöön DB2 Information Integrator -ohjelmiston korjauspakettien asennus Tietokoneeseen tai sisäerkon palelimeen asennetun DB2 Opastuksen päiitys Copyright IBM Corp. 2003, 2004 iii

6 Luku 4. Wrapper Deelopment Kit -lisäosan asennus Wrapper Deelopment Kit -lisäosa C++-malliliittymäobjekti Jaa-malliliittymäobjekti Työkalut ja mallit, joiden aulla liittymäobjekteja oidaan lisätä DB2:n ohjaustoimintoihin Wrapper Deelopment Kit -lisäosan asennus...69 Liittymäobjektin kehitystyökalujen lisäys järjestelmään, jossa DB2 Uniersal Database -ohjelmisto on asennettuna (Windows) Liittymäobjektin kehitystyökalujen lisäys järjestelmään, jossa DB2 Uniersal Database -ohjelmisto on asennettuna (UNIX) Luku 5. XML-metatietojen rekisterin asennus Yleistietoja XML-metatietojen rekisterin asennuksesta DB2-ohjelmiston soelluspalelimen asennus...3 XML-metatietojen rekisterin asennus deployxmr-komennon syntaksi Luku 6. Vianmääritys DB2 Information Integrator -tuotteen lisenssiaaimen rekisteröinti Virheiden kirjauksen käyttöönotto DB2 Information Integrator -ohjelmiston ohjatussa asennustoiminnossa Virheiden kirjaus XML-metatietojen rekisteriin...82 Luku. DB2 Information Integrator -tuotteiden ja niiden osien asennuksen poisto DB2 Information Integrator -ohjelmiston asennuksen poisto DB2 Information Integrator- ja DB2-ohjelmiston lisenssiaainten poisto Relaatiotietolähteen liittymäobjektien, muun kuin relaatiotietolähteen liittymäobjektien sekä käyttäjän määrittämien biotieteiden funktioiden poisto (Windows) Liittymäobjektien, käyttäjän määrittämien funktioiden sekä Wrapper Deelopment Kit -lisäosan poisto (UNIX) Wrapper Deelopment Kit -lisäosan poisto (Windows) XML-metatietojen rekisterin poisto undeployxmr-komennon syntaksi DB2-ohjelmiston soelluspalelimen asennuksen poisto DB2 Web Serices -soelluksen asennuksen poisto soelluspalelimesta Liite. Tekniset julkaisut DB2 Information Integrator documentation Accessing DB2 Information Integrator documentation Documentation about replication function on z/os Documentation about eent publishing function for DB2 Uniersal Database on z/os Documentation about eent publishing function for IMS and VSAM on z/os Documentation about eent publishing and replication function on Linux, UNIX, Windows. 95 Documentation about federated function on z/os Documentation about federated function on Linux, UNIX, Windows Documentation about enterprise search function on Linux, UNIX, Windows Release notes and installation requirements...9 DB2 Information Integrator -ohjelmistoa täydentäiä tuotteita käsitteleät julkaisut IBM WebSphere -julkaisut IBM Lotus Extended Search -julkaisut Helppokäyttötoiminnot Näppäimistön käyttö Näppäimistön käyttö Siirtyminen näppäimistön aulla Näppäimistön kohdealue Helppokäyttönäyttö Fonttien asetukset Väririippumattomuus Yhteensopiuus muiden helppokäyttötekniikoiden kanssa Helppokäyttöjulkaisu Hakemisto Huomioon otettaaa Taaramerkkitietoja Contacting IBM Product information Comments on the documentation i DB2 Information Integrator -ohjelmiston asennusopas

7 Tietoja tästä julkaisusta Tämä julkaisu sisältää DB2 Information Integrator -ohjelmiston asennuksessa tarittaat tiedot. DB2 Information Integrator -ohjelmiston ohjatun asennustoiminnon aulla oit asentaa seuraaat osat: DB2 Uniersal Database Enterprise Serer Edition, ersio 8.2 Q-toisinnus Relaatiotietolähteen liittymäobjektit sisältää Relational Wrappers -osa, jonka aiempi nimi on DB2 Relational Connect Muun kuin relaatiotietolähteen liittymäobjektit sisältää Nonrelational Wrappers -osa, jonka aiempi nimi on DB2 Life Sciences Data Connect. Käyttäjän määrittämät biotieteiden funktiot oat muun kuin relaatiotietolähteen liittymäobjektien asennettaissa olea osa. Käyttäjän määrittämät KEGG-funktiot asentuat yhdessä käyttäjän määrittämien biotieteiden funktioiden kanssa. DB2 Information Integrator -ohjelmiston ohjattu asennustoiminto myös rekisteröi DB2 Information Integrator -lisenssin DB2-ohjelmiston lisenssien hallintaohjelmaan ja ottaa Q-toisinnuksen käyttöön. Merkintätaat Tässä oppaassa käytetään seuraaia merkintätapoja: Version numeron iimeinen numero ilmaisee DB2 Information Integrator- tai DB2 Uniersal Database -ohjelmiston laitoksen tason. Tässä tapauksessa ersiomerkintä tarkoittaa, että kyseessä on DB2 Uniersal Database Enterprise Serer Edition -ohjelmiston ersio 8.1 ja korjauspaketti 2. Kun oppaassa ilmoitetaan polku, joka on sama UNIX- ja Windowsympäristöissä, käytetään ain yhtä merkintätapaa. Jos esimerkiksi tiedosto sijaitsee UNIX- ja Windows-järjestelmän polussa \sqllib\bin, polun merkintätaassa käytetään kenoiioja (\), aikka UNIX-järjestelmässä niiden tilalla on käytettää kauttaiioja (/). Julkaisun käyttäjät Lue tämä julkaisu, jos astaat DB2 Information Integrator -ohjelmiston asennuksesta. Asennus edellyttää tietokantojen, työasemaohjelmien ja palelinohjelmien muodostamien kokonaisuuksien sekä yhteyksien ja erkkojen tuntemusta. Internetissä käytettäissä oleat tiedot Lisätietoja IBM Information Integrator -ohjelmiston toiminnoista on seuraailla WWW-siuilla: DB2 Information Integration -toiminnot DB2 Information Integrator -tuotteen tukisiusto Copyright IBM Corp. 2003, 2004

8 IBM Life Sciences -WWW-siusto i DB2 Information Integrator -ohjelmiston asennusopas

9 Luku 1. DB2 Information Integrator - Yleiskuaus Tässä luussa kuataan DB2 Information Integrator -ohjelmiston yleisiä ominaisuuksia. DB2 Information Integrator -ohjelmisto DB2 Information Integrator -ohjelmisto yhdistää erilajiset tiedot muotoon, jonka aulla yrityksen kaikkia tietoja oidaan käyttää käteästi. DB2 Information Integrator -ohjelmiston aulla oidaan käyttää perinteisissä muodoissa oleia tietoja ja uusia tietolähteitä käyttää rakenteeltaan määritettyjä, osittain määritettyjä ja määrittämättömiä tietoja noutaa, päiittää, muuntaa ja toisintaa erilaisissa hajautetuissa lähteissä oleia tietoja. Aiheeseen liittyiä käsitteitä: DB2 Net Search Extender -lisäosa (DB2 Information Integrator -ohjelmisto) siulla 11 DB2 Information Integrator Nonrelational Wrappers -osa siulla 6 DB2 Information Integrator -ohjelmiston laitokset siulla 12 DB2 Uniersal Database -ohjelmisto siulla 5 DB2 Information Integrator Relational Wrappers -osa siulla Käyttäjän määrittämät KEGG-funktiot - Yleiskuaus siulla 8 Käyttäjän määrittämät biotieteiden funktiot - Yleiskuaus siulla 8 Aiheeseen liittyiä tehtäiä: XML-metatietojen rekisterin poisto siulla 8 Hajautetut järjestelmät - Yleiskuaus Relaatiotietolähteen liittymäobjekteja tai muun kuin relaatiotietolähteen liittymäobjekteja asennettaessa tulee määrittää hajautettu järjestelmä. Tässä jaksossa kuataan hajautettuja järjestelmiä. Hajautetut järjestelmät DB2-ohjelmiston aulla toteutettu hajautettu järjestelmä on tietokannan hallintajärjestelmän erikoistapaus. Hajautettu järjestelmä koostuu hajautetun järjestelmän palelimena toimiasta DB2-ilmentymästä, hajautettuna tietokantana toimiasta tietokannasta, ähintään yhdestä tietolähteestä ja työasemista (käyttäjistä ja soelluksista), jotka käyttäät tietokantaa ja tietolähteitä. Hajautetussa järjestelmässä oidaan lähettää hajautettuja pyyntöjä useaan tietolähteeseen yhden SQL-käskyn aulla. Tällainen SQL-käsky oi olla esimerkiksi liitostuskäsky, jonka tuloksena saadaan yhdistettyä tietoja eri tietolähteistä, kuten DB2 Uniersal Database -ohjelmiston ja Oracle-ohjelmiston taulukosta ja XML-tunnistein arustetusta tiedostosta. Seuraaassa kuassa näkyät hajautetun järjestelmän osat ja esimerkki käytettäissä oleista tietolähteistä. Copyright IBM Corp. 2003,

10 DB2 family DB2 Uniersal Database Sybase VSAM IMS Software AG Adabas DB2 Information Integrator Classic Federation Integroitu SQL-näkymä DB2 Information Integrator O SQL, SQL/XML DB Hajautettu palelin C Liittymäobjektit ja funktiot Informix Microsoft SQL Serer CA-Datacom Oracle CA-IDMS Teradata ODBC Hajautetun DB2-järjestelmän teho perustuu kykyyn Biologiset tiedot ja algoritmit Kua 1. Hajautetun järjestelmän osat. liittää yhteen tietoja paikallisista taulukoista ja etätietolähteistä ikään kuin kaikki tiedot olisiat tallennettuina paikalliseen hajautettuun tietokantaan päiittää relaatiotietolähteissä oleat tiedot ikään kuin tiedot olisiat tallennettuina hajautettuun tietokantaan toisintaa tiedot relaatiotietolähteisiin ja relaatiotietolähteistä XML Teksti XML Excel WebSphere MQ IBM Extended Search (WWW, sähköposti...) hyödyntää tietolähteen omia käsittelyominaisuuksia lähettämällä pyyntöjä tietolähteisiin käsiteltäiksi korata tietolähteen käyttämän SQL-kyselykielen puutteita käsittelemällä hajautetun pyynnön osia hajautetun järjestelmän palelimessa. Hajautetun järjestelmän palelin Hajautetun järjestelmän DB2-palelinta kutsutaan hajautetun järjestelmän palelimeksi. Hajautetun järjestelmän palelimiksi oidaan määrittää haluttu määrä DB2-ilmentymiä (joko järjestelmässä jo oleia DB2-ilmentymiä tai uusia ilmentymiä, jotka on tarkoitettu nimenomaan hajautettua järjestelmää arten). Hajautettua järjestelmää ohjaaaa DB2-ilmentymää kutsutaan palelimeksi, koska se astaa peruskäyttäjien ja työasemasoellusten pyyntöihin. Hajautetun järjestelmän palelin lähettää usein osia astaanottamastaan pyynnöstä tietolähteiden käsiteltääksi. Pushdown-toiminto tarkoittaa työntötoimintoa, jonka käsittely tapahtuu etäkäsittelynä. Hajautettua järjestelmää ohjaaaa DB2-ilmentymää 2 DB2 Information Integrator -ohjelmiston asennusopas

11 kutsutaan hajautetun järjestelmän palelimeksi, aikka se pushdown-toiminnossa toimii työaseman roolissa (työntää pyyntöjä tietolähteisiin). Muiden soelluspalelimien taoin hajautetun järjestelmän palelin on tietokannan hallintaohjelman ilmentymä. Soellusprosessit muodostaat yhteyden hajautetun järjestelmän palelimen tietokantaan ja lähettäät siihen pyyntöjä. Erona muihin soelluspalelimiin on seuraaat kaksi tärkeää seikkaa: Hajautetun järjestelmän palelin määritetään ottamaan astaan pyyntöjä, jotka on tarkoitettu käsiteltäiksi (osittain tai kokonaan) tietolähteissä. Hajautetun järjestelmän palelin hajauttaa tällaiset pyynnöt tietolähteisiin. Muiden soelluspalelimien taoin hajautetun järjestelmän palelin käyttää DRDA oer TCP/IP -yhteyskäytäntöjä iestiessään muiden DB2-perheen ilmentymien kanssa. Muista soelluspalelimista poiketen hajautetun järjestelmän palelin käyttää kuitenkin tietolähteen omaa työasemaohjelmaa käyttäessään tietolähdettä. Hajautetun järjestelmän palelin käyttää esimerkiksi Sybase-tietolähteitä käyttäessään Sybase Open Client -työasemaohjelmaa ja Microsoft SQL Serer -tietolähteitä käyttäessään Microsoft SQL Serer ODBC Drier -ajuria. Aiheeseen liittyiä käsitteitä: Tietolähde - kuaus siulla 3 Tietolähde - kuaus Hajautetussa järjestelmässä tietolähde oi olla relaatiotietokannan hallintajärjestelmän ilmentymä (esimerkiksi Oracle tai Sybase) tai muu tietolähde (esimerkiksi BLAST-hakualgoritmi tai XML-tunnistein arustettu tiedosto). Joidenkin tietolähteiden älityksellä oidaan käsitellä muita tietolähteitä. Esimerkiksi Extended Search -tietolähteen aulla oidaan käyttää seuraaia tietolähteitä: Lotus Notes -tietokannat, Microsoft Access, Microsoft Index Serer, WWW-hakuohjelmat ja LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) -hakemistot. Menetelmä tai yhteyskäytäntö, jota tietolähteen käsittelyssä käytetään, määräytyy tietolähteen lajin mukaan. Esimerkiksi DB2 for z/os and OS/390 -ohjelmiston tietolähteitä käytetään DRDA-yhteyskäytännön älityksellä ja Documentumtietolähteitä Documentum Client API/Library -liittymän älityksellä. Tietolähteet oat puoli-itsenäisiä. Hajautetun järjestelmän palelin oi lähettää kyselyjä esimerkiksi Oracle-tietolähteisiin, joita Oracle-soellukset käyttäät samaan aikaan. Hajautettu DB2-järjestelmä ei estä tai rajoita kyseisten tietolähteiden käyttöä eheys- ja lukitusrajoitteiden asettamia käyttörajoitteita lukuun ottamatta. Aiheeseen liittyiä käsitteitä: Hajautettu tietokanta siulla 3 Aiheeseen liittyiä tietoja: Tuetut tietolähteet siulla 40 Hajautettu tietokanta Peruskäyttäjille ja työasemasoelluksille tietolähteet näkyät yhtenä DB2-ohjelmiston tietokantana. Tätä käyttäjä- ja soellusliittymää kutsutaan hajautetuksi tietokannaksi, jota hajautetun järjestelmän palelin ohjaa. Hajautettu Luku 1. DB2 Information Integrator - Yleiskuaus 3

12 tietokanta sisältää järjestelmien kuausluettelon, jossa on kutakin tietolähdettä ja sen ominaisuuksia kuaaa merkintä. Hajautetun järjestelmän palelin tutkii hajautetun tietokannan järjestelmien kuausluettelon tiedot ja tietolähteen liittymäobjektin selittäessään SQL-käskyjen parhaan mahdollisen käsittelytaan. Hajautettu järjestelmä käsittelee SQL-käskyt ikään kuin tietolähteet olisiat taallisia relaatiotaulukkoja tai -näkymiä hajautetussa tietokannassa. Tästä seuraa seuraaaa: Hajautettu järjestelmä pystyy yhdistämään relaatiotietokannan tietoja muissa muodoissa oleiin tietoihin, aikka tietolähteet käyttäisiät eri SQL-murteita tai eiät tukisi SQL-kyselykieltä lainkaan. Hajautetun tietokannan ominaisuudet oat oletusaroina, jos hajautetun tietokannan ja tietolähteiden ominaisuudet poikkeaat toisistaan: Jos hajautetun järjestelmän palelin ja tietolähde käyttäät esimerkiksi eri koodisiua, tietolähteestä hajautetun järjestelmän käyttäjälle palautuat merkkitiedot muuntuat hajautetun tietokannan käyttämän koodisiun mukaisiksi. Jos hajautetun järjestelmän palelin ja tietolähde käyttäät eri lajittelujärjestystä, kaikki merkkitietojen lajittelutoiminnot tapahtuat hajautetun järjestelmän palelimessa, eiät tietolähteessä. Aiheeseen liittyiä käsitteitä: The SQL Compiler julkaisussa Federated Systems Guide The federated database system catalog julkaisussa Federated Systems Guide Metatietojen hallinta DB2 Information Integrator -ohjelmistossa Tietojen yhdistäminen on ain osa tietojen integrointiratkaisua. Soellusten, jotka yhdistäät useiden lähteiden tietoja, on pystyttää selittämään, mitkä tiedot oat käytettäissä, miten ne liittyät toisiinsa ja miten ne olisi paras yhdistää. Yhdistettäät tiedot oiat olla peräisin useista lähteistä. Niitä oidaan myös hallita erillisillä autonomisilla järjestelmillä, joilla on erilaiset muodot (esimerkiksi heterogeeninen relaatiotietolähde, XML-järjestelmä, osittain rakenteinen tai rakenteeton) ja erilaiset ajonaikaiset ominaisuudet (kuten tietojen koko, luotettauus, suorituskyky sekä tapahtumiin liittyät aatimukset). Metatietojen aulla oit astata esimerkiksi seuraaiin kysymyksiin: Tulisiko tiedot hajauttaa, toisintaa ai tallentaa älimuistiin? Miten useat lähteet oidaan muuntaa siten, että saadaan integroitu näkymä? Kuka käyttää tietoja? Mitkä oat suorituskyyn pullonkaulat? Hajautetut, heterogeeniset yritysjärjestelmät oat dynaamisia. Tämänhetkinen strategia ei ehkä soellu huomenna, koska suunnitelmat muuttuat, järjestelmät eiät ole käytettäissä tai järjestelmän kuormituksessa on äkillisiä huippuja. Metatiedot sisältäät tiedot, joita taritset oidaksesi astata näihin kysymyksiin ja mukauttaa järjestelmäsi helposti muuttuan ympäristön mukaan. DB2 Information Integrator -ohjelmiston metatietoperustainen rakenne mahdollistaa tehokkaan ja toimian yritystietojen yhdistämisympäristön. Toiminnalliset metatiedot sisältäät järjestelmän kuaustietokannat, joissa kuataan muun muassa taulukoita, sarakkeita, tietolajeja ja hakemistoja, sekä muita yrityksen tietoja kuaaia metatietoja. 4 DB2 Information Integrator -ohjelmiston asennusopas

13 DB2 Information Integrator -ohjelmisto perustuu DB2 Uniersal Database -ohjelmistoon, jota se laajentaa yhdistettyjen tietojen metatiedoilla. DB2 Information Integrator käyttää DB2-kuaustietokantoja esimerkiksi seuraaien metatietojen tallennukseen: DB2 Information Integrator -ilmentymän yhteen liittämät tietolähteet millainen astaauus DB2 Information Integrator -ilmentymän käyttäjien ja lähteen käyttäjien älillä on miten lähteen tiedot astaaat kutsumanimiä miten fyysiset rakenteet astaaat tietolajeja lähdetietojen tilastolliset ominaisuudet. Lisäksi DB2 Information Integrator -ohjelmisto tallentaa toisinnuksen metatiedot luettelotaulukoihin. Tällaiset taulukot ohjaaat ja edistäät muutostietojen seurantaa sekä tietojen muuntoa ja siirtoa yrityksessä. Koska DB2 Information Integrator -ohjelmisto on laadittu osaksi DB2 Uniersal Database -ympäristöä, kaikki DB2 Uniersal Database -ohjelmiston hallitsemat metatiedot ja relaatiotietojen työkalut oat myös käytettäissä. Esimerkiksi DB2 Uniersal Database -työkalujen, kuten Query Patroller -ohjelman ja alontatoimintojen, aulla oidaan hallita hajautettujen palelinten käyttöä ja seurata niiden toimintakuntoa. Analyysityökalujen, kuten Visual Explain -ohjelman, aulla oidaan haainnollistaa useiden lähteiden tietoja yhdistään kyselyn hakusuunnitelmia. Soelluskehitystyökalujen, kuten DB2:n kehitystoimintojen ja WebSphere Studio -ohjelman aulla yhdistettyjä tietoja oidaan käyttää. DB2 Information Integrator -ohjelmisto sisältää XML-metatietojen rekisterin. XML-metatietojen rekisteriä oi käyttää XML-metatietoasiakirjojen, kuten skeemojen, asiakirjalajin määritysten (DTD), tyylisiujen ja WSDL-asiakirjojen rekisteröinnissä. Tällaiset asiakirjat oiat olla yhteiskäytössä koko yrityksessä. Rekisteri on keskitetty paikka, jossa oidaan kohdistaa metatietoihin hakuja, hallita asiakirjojen käyttöä, seurata ersioita, luoda metatieto-objekteja yhdessä muiden käyttäjien kanssa sekä seurata rekisteröityjen asiakirjojen metatietoja. DB2 Information Integrator -ohjelmistossa on työkaluja, jotka oat älttämättömiä metatietojen tehokkaassa yhdistämisessä ja hallinnassa koko yrityksessä. Vahan metatietojen hallintarakenteen ansiosta oit etsiä, käyttää ja yhteiskäyttää eri tietolähteiden tietoja tehokkaasti. DB2 Information Integrator -ohjelmiston tuotteet ja osat DB2 Information Integrator -ohjelmisto sisältää seuraaat tuotteet ja osat. DB2 Uniersal Database -ohjelmisto DB2 Uniersal Database Enterprise Serer Edition on DB2 Uniersal Database -ohjelmiston useita samanaikaisia käyttäjiä tukea ersio, jonka aulla oit luoda ja hallita osioimattomia tai osioituja tietokantaympäristöjä. Osioiduilla tietokantajärjestelmillä oit hallita suuria määriä tietoja, ja ne auttaat myös parantamaan suorituskykyä, käytettäyyttä ja toimintojen siirron tukea. Toimintojen siirto on tietokannan kyky siirtyä ensisijaiseksi tietokannaksi automaattisesti, jos toisessa tietokannassa ilmenee irhe. DB2 Uniersal Database Enterprise Serer -ohjelmisto asentuu Windows-järjestelmään DB2 Information Integrator -ohjelmiston asennuksen Luku 1. DB2 Information Integrator - Yleiskuaus 5

14 yhteydessä, jos järjestelmässä ei ole asennettuna DB2 Uniersal Database -ohjelmistoa. UNIX-järjestelmässä DB2 Uniersal Database Enterprise Serer -ohjelmisto asentuu DB2 Information Integrator -ohjelmiston asennuksen yhteydessä, jos järjestelmässä ei ole asennettuna DB2 Uniersal Database -ohjelmistoa tai jos DB2 Uniersal Database -ohjelmistosta on asennettuna ersio tai anhempi ersio. DB2 Uniersal Database Enterprise Serer Edition -ohjelmiston lisäksi seuraaat DB2 Uniersal Database -ohjelmiston laitokset oat tuettuja käytettäiksi yhdessä DB2 Information Integrator -ohjelmiston kanssa: DB2 Uniersal Database Connect Enterprise Edition DB2 Uniersal Database Personal Edition DB2 Uniersal Database Workgroup Serer Edition DB2 Uniersal Database Express Edition. DB2 Uniersal Database -ohjelmiston laitos, joka asennetaan käytettääksi yhdessä DB2 Information Integrator -ohjelmiston kanssa, aihtelee sen mukaan, mitä tuotteita ja osia halutaan käyttää. Aiheeseen liittyiä käsitteitä: DB2 Net Search Extender -lisäosa (DB2 Information Integrator -ohjelmisto) siulla 11 DB2 Information Integrator Nonrelational Wrappers -osa siulla 6 DB2 Information Integrator -ohjelmisto siulla 1 DB2 Information Integrator Relational Wrappers -osa siulla Aiheeseen liittyiä tietoja: DB2 Information Integrator -ohjelmiston laitteistoaatimukset siulla 29 DB2 Information Integrator -ohjelmiston tukemat käyttöjärjestelmät (32-bittiset) siulla 33 DB2 Information Integrator -ohjelmiston ohjelmistoaatimukset siulla 32 DB2 Information Integrator -ohjelmiston tukemat käyttöjärjestelmät (64-bittiset) siulla 38 DB2 Information Integrator Nonrelational Wrappers -osa DB2 Information Integrator -ohjelmisto sisältää muun kuin relaatiotietolähteen liittymäobjekteja Nonrelational Wrappers -osassa, jonka aiempi nimi on DB2 Life Sciences Data Connect. Muun kuin relaatiotietolähteen liittymäobjektien aulla hajautettu järjestelmä oi yhdistää koko yrityksen muut kuin relaatiokantamuotoiset tiedot. Muun kuin relaatiotietolähteen liittymäobjektien aulla DB2-ohjelmiston hajautettu järjestelmä yhdistää muita kuin relaatiomuotoisia tietoja sisältäissä hajautetuissa tietolähteissä oleat tiedot. Tällaisia tietolähteitä oat esimerkiksi taulukkorakenteiset tiedostot ja XML-tiedostot sekä erilaiset eri tieteenalojen, kuten genetiikan, kemian ja biologian, tutkimustietoja sisältäät tiedostot. Seuraaassa taulukossa esitetään liittymäobjekteihin ja käyttäjän määrittämiin funktioihin liittyät osat, jotka oidaan asentaa DB2 Information Integrator Nonrelational Wrappers -osan mukana: 6 DB2 Information Integrator -ohjelmiston asennusopas

15 Taulukko 1. Liittymäobjekteihin ja käyttäjän määrittämiin funktioihin liittyät osat. Asennettaissa olean osan nimi Kuaus Sisältyät liittymäobjektit Tieteelliset tietolähteet Tieteelliset tietolähteet on kehitetty pelkästään biotiedealan teollisuuden käyttöön. Ne oiat sisältää esimerkiksi genomiikkaan, proteomiikkaan, bioinformatiikkaan ja kemian informatiikkaan liittyiä tietoja. Rakenteiset Rakenteiset tiedostotietolähteet sisältäät tiedostotietolähteet muita kuin relaatiotietoja, jotka on tallennettu rakenteeltaan määritettyihin tiedostoihin. Soelluksen tietolähteet Käyttäjän määrittämät biotieteiden funktiot Aiheeseen liittyiä käsitteitä: Soelluksen tietolähteet käyttäät pohjana oleia muita kuin relaatiotietoja soelluksen aulla. Tiedot oiat olla akiomuodossa tai muussa kuin akiomuodossa. Käyttäjän määrittämät biotieteiden funktiot oat Life Sciences -ohjelman yleisimmin käytetyt perusfunktiot, joiden aulla yksinkertaisten toimintojen toteutus yhdessä tietolähteessä on nopeaa ja helppoa. KEGG (Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes) on joukko genomiikkatietoja sisältäiä tietokantoja. Käyttäjän määrittämät KEGG-funktiot oat DB2 Information Integrator -ohjelmiston mukana toimitettuja funktioita, joiden aulla oidaan käyttää KEGG-tietokantojen genomiikkatietoja. BLAST, HMMER DB2 Information Integrator Relational Wrappers -osa siulla BLAST- ja HMMER-liittymäobjektien demoniohjelmat sisältyät liittymäobjekteihin. Taulukkorakenteiset tiedostot, Excel, XML BioRS, Documentum, Entrez, Extended Search, WebSphere Business Integration, Web Serices Käyttäjän määrittämät biotieteiden funktiot ja käyttäjän määrittämät KEGG-funktiot. Aiheeseen liittyiä tehtäiä: DB2 Information Integrator -ohjelmiston asennus (Windows) siulla 50 DB2 Information Integrator -ohjelmiston asennus (UNIX) siulla 5 DB2 Information Integrator Relational Wrappers -osa DB2 Information Integrator -ohjelmisto sisältää relaatiotietolähteen liittymäobjekteja Relational Wrappers -osassa, jonka aiempi nimi on DB2 Relational Connect -ohjelma. Relaatiotietolähteen liittymäobjektien aulla hajautettu järjestelmä oi yhdistää koko yrityksen relaatiotietolähteiden tiedot. Relaatiotietolähteen liittymäobjektit oat DB2 Information Integrator -ohjelmiston objekteja, joita käytetään DB2 Uniersal Database for Linux-, DB2 Uniersal Database for UNIX-, DB2 Uniersal Database for Windows- ja DB2 Uniersal Database Enterprise Serer Edition -ohjelmistossa. Relaatiotietolähteen liittymäobjektit on tarkoitettu käytettäiksi muissa kuin IBM-relaatiotietokannoissa. Relaatiotietolähteen liittymäobjektit oat pakollisia DB2 Uniersal Database Luku 1. DB2 Information Integrator - Yleiskuaus

16 -ohjelmiston ersiossa 8, jos halutaan käyttää Oracle-, Sybase-, Microsoft SQL Serer-, ODBC- ja Teradata-tietolähteisiin tallennettuja tietoja. IBM-tietokantoihin (DB2 Uniersal Database- ja Informix-tietolähteisiin) tallennettujen tietojen käyttöominaisuudet sisältyät DB2 Uniersal Database for Linux-, DB2 Uniersal Database for UNIX- ja DB2 Uniersal Database for Windows -ohjelmistoon. Aiheeseen liittyiä käsitteitä: DB2 Information Integrator Nonrelational Wrappers -osa siulla 6 Aiheeseen liittyiä tehtäiä: DB2 Information Integrator -ohjelmiston asennus (Windows) siulla 50 DB2 Information Integrator -ohjelmiston asennus (UNIX) siulla 5 Käyttäjän määrittämät biotieteiden funktiot - Yleiskuaus Käyttäjän määrittämät biotieteiden funktiot sisältäät algoritmeja, joita oi käyttää tietojen analysointiin. Käyttäjän määrittämät biotieteiden funktiot kuaaat aminohappoja ja nukleotideja yksikirjaimisilla akiokoodeilla sekä IUPAC-IUB-koodeilla. Käyttäjän määrittämät biotieteiden funktiot asentuat muun kuin relaatiotietolähteen liittymäobjektien Life Sciences -osan asennuksen yhteydessä. Kun käyttäjän määrittämät biotieteiden funktiot on asennettu, ne on rekisteröitää. Jotta ältetään nimitilojen äliset ristiriidat, kaikki käyttäjän määrittämät biotieteiden funktiot rekisteröidään DB2LS-skeemaan. Aiheeseen liittyiä käsitteitä: DB2 Information Integrator Nonrelational Wrappers -osa siulla 6 DB2 Information Integrator Relational Wrappers -osa siulla Aiheeseen liittyiä tehtäiä: Registering life sciences user-defined functions julkaisussa IBM DB2 Information Integrator Data Source Configuration Guide Disabling the life sciences user-defined functions julkaisussa IBM DB2 Information Integrator Data Source Configuration Guide Aiheeseen liittyiä tietoja: Life sciences user-defined function library files julkaisussa IBM DB2 Information Integrator Data Source Configuration Guide Life sciences user-defined functions by functional category julkaisussa IBM DB2 Information Integrator Data Source Configuration Guide Käyttäjän määrittämät KEGG-funktiot - Yleiskuaus KEGG (Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes) on joukko genomiikkatietoja sisältäiä tietokantoja. Käyttäjän määrittämät KEGG-funktiot oat DB2 Information Integrator -ohjelmiston mukana toimitettuja funktioita, joiden aulla oidaan käyttää KEGG-tietokantojen genomiikkatietoja. 8 DB2 Information Integrator -ohjelmiston asennusopas

17 Pathway-tietokanta ja Sequence Similarity Database (SSDB) -tietokanta oat ainoat KEGG-tietokannat, joita DB2 Information Integrator -ohjelmisto oi käyttää KEGG-WWW-paleluliittymän älityksellä. Pathway-tietokanta sisältää tietoja molekyylien älisestä uoroaikutuksesta biologisissa prosesseissa, esimerkiksi metaboliaan, säätelyjärjestelmiin ja molekyyleihin liittyistä reiteistä. SSDB-tietokannassa on tietoja proteiinia koodaaista geeneistä kokonaisissa genomikomplekseissa. Käyttäjän määrittämät KEGG-funktiot käyttäät näitä tietokantoja KEGG-API-funktion aulla. Monet KEGG-menetelmät palauttaat luettelon aroja, kuten geenejä tai reittejä. Jotkin menetelmät taritseat aroluettelon myös syötteeksi. Jotta monimutkaisten, useita menetelmiä käyttäien toimintojen luonti olisi mahdollisimman helppoa, useimmat käyttäjän määrittämät KEGG-funktiot oat käytettäissä sekä taulukkoettä skalaarimuodossa. Taulukkofunktiot palauttaat yksittäisiä aroja sisältään taulukon. Skalaarifunktiot palauttaat aroja rajoitetun pituisessa luettelossa. Käyttäjän määrittämät KEGG-funktiot asentuat muun kuin relaatiotietolähteen liittymäobjektien Life Sciences -osan asennuksen yhteydessä. Kun käyttäjän määrittämät KEGG-funktiot on asennettu, ne on rekisteröitää. Jotta ältetään nimitilojen äliset ristiriidat, kaikki käyttäjän määrittämät KEGG-funktiot rekisteröidään DB2LS-skeemaan. Aiheeseen liittyiä tehtäiä: Registering the KEGG user-defined functions julkaisussa IBM DB2 Information Integrator Data Source Configuration Guide Disabling the KEGG user-defined functions julkaisussa IBM DB2 Information Integrator Data Source Configuration Guide Aiheeseen liittyiä tietoja: Function arguments for the KEGG user-defined functions julkaisussa IBM DB2 Information Integrator Data Source Configuration Guide KEGG user-defined functions by functional category julkaisussa IBM DB2 Information Integrator Data Source Configuration Guide Q-toisinnus Q-toisinnus on toisinnusratkaisu, jolla on suuri kapasiteetti ja pieni saantiiipymä. Se siirtää tapahtumia lähde- ja kohdetietokantojen tai -alijärjestelmien älillä WebSphere MQ -sanomajonojen aulla. Muutosten Q-seurantaohjelma lukee määritettyyn lähdetaulukkoon tehdyt muutokset DB2-ohjelmiston elytyslokista. Sitten se lähettää tapahtumat sanomina jonoihin, joista muutosten Q-päiitysohjelma lukee ne ja päiittää ne kohteisiin. Tällaisesta toisinnuksesta on muun muassa seuraaat hyödyt: Pieni saantiiipymä Muutosten Q-seurantaohjelma lähettää muutokset heti, kun ne on ahistettu lähteessä ja luettu lokista. Hyä suorituskyky Muutosten Q-seurantaohjelma pysyy ajan tasalla lähteen tietojen muuttuessa nopeasti, ja monisäikeinen muutosten Q-päiitysohjelma pystyy toimimaan samalla nopeudella kuin tietoliikennekanaa. Luku 1. DB2 Information Integrator - Yleiskuaus 9

18 Vain ähän erkkoliikennettä Lähetettäät sanomat oat tiiiissä muodossa, ja tietojen lähetysasetukset oidaan määrittää siten, että tietoja lähetetään mahdollisimman ähän. Asynkronisuus Sanomajonojen ansiosta muutosten Q-päiitysohjelma oi astaanottaa tapahtumia muodostamatta yhteyttä lähdetietokantaan tai alijärjestelmään. Jos jompikumpi toisinnusohjelmista pysähtyy, sanomat jääät jonoihin odottamaan käsittelyä sitten, kun ohjelma on taas almis. Koska sanomat oat pysyiä, lähde ja kohde oat synkronoituja myös järjestelmä- tai laitehäiriön ilmetessä. Q-toisinnuksessa oi käyttää useita erilaisia kokoonpanoja. Voit toisintaa muutokset etäpalelinten älillä tai yhden palelimen sisällä. Voit toisintaa muutokset yhteen suuntaan tai moneen suuntaan. Toisinnus moneen suuntaan oi olla kaksisuuntaista toisinnusta (tästä on hyötyä ara- ja armistuskopiojärjestelmien hallinnassa) tai ertaisyhteystoisinnusta (tästä on hyötyä synkronoitaessa tuotantojärjestelmien tietoja). Q-toisinnuksen käyttöä arten luodaan seuraaanlaisia objekteja: toisinnusjonoastaauuksia, joissa yksilöidään tietojen lähetyksessä ja astaanotossa käytettäät WebSphere MQ -jonot Q-tilauksia, joissa yksilöidään muun muassa toisinnettaat tai julkaistaat riit ja sarakkeet sekä kohdetaulukoiden latausasetukset. Seuraaissa jaksoissa on lyhyt yleiskuaus Q-toisinnuksen kolmesta lajista: Yksisuuntainen toisinnus Kaksisuuntainen toisinnus Vertaisyhteystoisinnus siulla 11 Yksisuuntainen toisinnus Yksisuuntainen toisinnus on kokoonpano, jolla on seuraaat ominaisuudet: Lähdetaulukkoon tehdyt muutokset toisintuat kohdetaulukkoon WebSphere MQ -jonojen älityksellä tai älittyät tallennettuun toimintosarjaan syöteparametreina tietojen käsittelyä arten. Kohdetaulukkoon tehtäät muutokset eiät toisinnu lähdetaulukkoon. Kohdetaulukko on yleensä ain luku -muotoinen, tai se on ain muutosten Q-päiitysohjelman päiitettäissä. Kaksisuuntainen toisinnus Kaksisuuntainen toisinnus on kokoonpano, jolla on seuraaat ominaisuudet: Toisinnus tapahtuu kahden palelimen taulukoiden älillä. Yhteen taulukon kopioon tehtäät muutokset toisintuat taulukon toiseen kopioon, ja toiseen kopioon tehtäät muutokset toisintuat takaisin ensimmäiseen kopioon. Palelimeen tehtäät päiitykset toisintuat toiseen palelimeen. Minkä tahansa palelimen soellukset oiat päiittää taulukoiden samat riit samaan aikaan. Palelimet eiät käytännössä kuitenkaan oi päiittää samoja toisinnettujen taulukoiden tietoja samanaikaisesti. Joko yksi palelin kerrallaan päiittää saman riin tai yksi palelin päiittää ain tietyt tietosarakkeet, kun toinen palelin päiittää muut sarakkeet. Voit alita, mitä taulukon kopiota käytetään ristiriitatilanteessa. 10 DB2 Information Integrator -ohjelmiston asennusopas

19 Vertaisyhteystoisinnus Vertaisyhteystoisinnus (monen päätaulukon toisinnus) on kokoonpano, jolla on seuraaat ominaisuudet: Toisinnus tapahtuu ähintään kahden palelimen taulukoiden älillä. Yhteen palelimeen tehdyt päiitykset toisintuat kaikkiin muihin ertaisyhteyskokoonpanoon sisältyiin palelimiin. Minkä tahansa palelimen soellukset oiat päiittää taulukoiden samat riit ja sarakkeet samaan aikaan. Kaikki palelimet oat samanaroisia tietojen omistuksen suhteen. Mikään palelimista ei ole tietojen pääomistaja tai tietolähteen omistaja. Aiheeseen liittyiä käsitteitä: Bidirectional replication julkaisussa IBM DB2 Information Integrator Replication and Eent Publishing Guide and Reference Peer-to-peer replication julkaisussa IBM DB2 Information Integrator Replication and Eent Publishing Guide and Reference Q Apply program julkaisussa IBM DB2 Information Integrator Replication and Eent Publishing Guide and Reference Q Capture program julkaisussa IBM DB2 Information Integrator Replication and Eent Publishing Guide and Reference Introduction to Q replication Oeriew julkaisussa IBM DB2 Information Integrator Replication and Eent Publishing Guide and Reference Q subscriptions julkaisussa IBM DB2 Information Integrator Replication and Eent Publishing Guide and Reference Replication queue maps julkaisussa IBM DB2 Information Integrator Replication and Eent Publishing Guide and Reference Unidirectional replication julkaisussa IBM DB2 Information Integrator Replication and Eent Publishing Guide and Reference DB2 Net Search Extender -lisäosa (DB2 Information Integrator -ohjelmisto) DB2 Net Search Extender -lisäosan aulla oidaan kohdistaa SQL-kieleen perustuia hakuja kaikkiin yrityksen tekstiä sisältäiin asiakirjoihin. DB2 Net Search Extender -lisäosa toteuttaa haut nopeasti ja tehokkaasti, sillä se ei käy asiakirjoja läpi peräkkäin, aan käyttää apuna tekstihakemistoja. DB2 Net Search Extender -lisäosa päiittää tekstihakemistot ajonaikaisesti ja tallentaa ne muistiin. Kun tekstihakemistot oat muistissa, niitä oidaan käyttää ilman kalliita fyysisiä lukutoimintoja. Aiheeseen liittyiä käsitteitä: DB2 Uniersal Database -ohjelmisto siulla 5 XML-metatietojen rekisteri XML-metatietojen rekisteri on rekisteri, joka sisältää XML-metatietoasiakirjoja, kuten skeemoja, asiakirjalajin määrityksiä (DTD), tyylisiuja ja WSDL-asiakirjoja. XML-metatietojen rekisteriä oidaan käyttää yrityksessä tai tietyllä osastolla, tai siitä oidaan tehdä julkinen. Kun rekisteröit asiakirjoja, määrität keskitetyn paikan, jossa oidaan kohdistaa metatietoihin hakuja, hallita asiakirjojen käyttöä, seurata ersioita, luoda metatieto-objekteja yhdessä muiden käyttäjien kanssa sekä seurata rekisteröityjen asiakirjojen metatietoja. Luku 1. DB2 Information Integrator - Yleiskuaus 11

20 XML-metatietojen rekisterissä objekteja käsitellään WWW-liittymän aulla. Asiakirjojen ja niiden metatietojen sisältö tallentuu DB2 Uniersal Database -ohjelmistoon. Kullakin rekisterillä on oma tietokantansa, joka luodaan XML-metatietojen rekisterin asennuksen yhteydessä. Aiheeseen liittyiä käsitteitä: XML-metatietojen rekisterin asiakirjojen lataustyökalu julkaisussa DB2 XML Metadata Registry Help XML-metatietojen rekisterin rekisteriobjektit ja liiketoimintaobjektit julkaisussa DB2 XML Metadata Registry Help XML-metatietojen rekisterin käyttöliittymä julkaisussa DB2 XML Metadata Registry Help Aiheeseen liittyiä tehtäiä: XML-metatietojen rekisterin asennus siulla 6 DB2 Information Integrator -ohjelmiston laitokset DB2 Information Integrator -ohjelmisto on saataana seuraaina laitoksina: Eent Publisher Replication Standard Adanced Adanced Edition Unlimited Deeloper. Lisenssisopimukset määräytyät laitoksen mukaan. DB2 Uniersal Database -ohjelmiston yksittäiset ominaisuudet saattaat edellyttää lisälisenssien hankkimista. Lue kaikkien asennettaien DB2 Information Integrator -tuotteiden ja -osien lisenssisopimukset. Ne tuleat kuaruutuun asennuksen aikana. Kunkin DB2 Information Integrator -ohjelmiston laitoksen sisältämät tuotteet ja osat esitetään seuraaassa taulukossa. Taulukko 2. DB2 Information Integrator -ohjelmiston laitokset sekä niiden sisältämät tuotteet ja osat. DB2 Information Integrator -ohjelmiston osat DB2 Uniersal Database Enterprise Serer Edition Eent Publisher Edition ja Replication Edition Standard Edition Adanced Edition Adanced Edition Unlimited Deeloper Edition U U U U U Q-toisinnus U U U U U Muun kuin relaatiotietolähteen Ei sisälly U U U U liittymäobjektit Relaatiotietolähteen liittymäobjektit U U U U U DB2 Net Search Extender -lisäosa Ei sisälly U U U U 12 DB2 Information Integrator -ohjelmiston asennusopas

DB2-työasemaohjelmistojen aloitusopas

DB2-työasemaohjelmistojen aloitusopas IBM DB2 Uniersal Database DB2-työasemaohjelmistojen aloitusopas Versio 8.2 GB11-9192-01 IBM DB2 Uniersal Database DB2-työasemaohjelmistojen aloitusopas Versio 8.2 GB11-9192-01 Lue ennen tämän julkaisun

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

IBM DB2 Universal Database for Windows. Käyttöopas GB11-9146-00

IBM DB2 Universal Database for Windows. Käyttöopas GB11-9146-00 IBM DB2 Universal Database for Windows Käyttöopas Versio 7 GB11-9146-00 IBM DB2 Universal Database for Windows Käyttöopas Versio 7 GB11-9146-00 Lue ennen tämän julkaisun ja siinä kuvatun ohjelman käyttöä

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

Office 2013 ja SQL Server 2012 SP1 uudet BI toiminnallisuudet Marko Somppi/Invenco Oy

Office 2013 ja SQL Server 2012 SP1 uudet BI toiminnallisuudet Marko Somppi/Invenco Oy t Office 2013 ja SQL Server 2012 SP1 uudet BI toiminnallisuudet Marko Somppi/Invenco Oy Agenda 1. Office Excel 2013 2. SharePoint 2013 3. SQL Server 2012 SP1 4. SharePoint 2013 BI-arkkitehtuuri 5. Kunta-analyysi

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla Sivu 1/6 Yhteysopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1 Toukokuu 2012 1 (8) Aditro versio 6.1.2 SP1 Päivitysohje Toukokuu 2012 2 (8) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Application Pool Identity...

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU007V2 Sweex 1 portin rinnakkainen & 2 portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU007V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation FinFamily Asennus / Installation 1 Sisällys / Contents FinFamily Asennus / Installation... 1 1. Asennus ja tietojen tuonti / Installation and importing data... 4 1.1. Asenna Java / Install Java... 4 1.2.

Lisätiedot

Uutta Remote Support Platform 3.1 -versiossa

Uutta Remote Support Platform 3.1 -versiossa What's New Asiakirjaversio: 1.0 2014-05-09 Asiakirjaversiot Seuraavassa taulukossa esitellään asiakirjan tärkeimmät muutokset. Versio Pvm Kuvaus 1.0 2014-05-09 Ensimmäinen versio 2 All rights reserved.

Lisätiedot

Sovellusarkkitehtuurit

Sovellusarkkitehtuurit HELIA TiKo-05 1 (9) Sovellusarkkitehtuurit ODBC (Open Database Connectivity)... 2 JDBC (Java Database Connectivity)... 5 Middleware... 6 Middleware luokittelu... 7 Tietokanta -middleware... 8 Tapahtumamonitorit

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU013-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU013-korttia

Lisätiedot

Konesali ilman rajoja Kongressi A 5.3.2013

Konesali ilman rajoja Kongressi A 5.3.2013 Konesali ilman rajoja Kongressi A 5.3.2013 t SC Orchestrator 2012 SP1 Harri Puupponen 5.3.2013 t 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Sisältö Yleistä Arkkitehtuuri Uudet ominaisuudet Demoja

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

Navistools Standard. Navistools

Navistools Standard. Navistools Navistools Standard Navistools on Naviswork pohjainen Asset management sovellus, jota käytetään laitoksen, infrakohteen tai rakennuksen elinkaarenaikasen tiedonhallintaan, suunnittelusta työmaavaiheen

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU006V2 Sweex 2-porttinen PCI-sarjakortti Johdanto Älä altista PU006V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU006V2-korttia erittäin

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

Action Request System

Action Request System Action Request System Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 25.10.2000 Action Request System (ARS) Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SHARP MX-M260

Käyttöoppaasi. SHARP MX-M260 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle SHARP MX-M260. Löydät kysymyksiisi vastaukset SHARP MX-M260 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0)

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0) TW-LTE 4G/3G USB-modeemi (USB 2.0) Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps/50 Mbps LTE: 1800/2100/2600 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/2100 MHz Pikaohje (Finnish) CE Käyttöönotto- ohje SIM- kortin

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP -SARJA. Pikaopas

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP -SARJA. Pikaopas LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP -SARJA Pikaopas Kopioitavan kuvan pienentäminen tai suurentaminen 1. Valitse aloitusnäytössä Kopioi -painike. 2. Kosketa Pienennä/suurenna-painiketta. 3. Valitse jokin valmiista

Lisätiedot

GroupWise Calendar Publishing Host User

GroupWise Calendar Publishing Host User GroupWise 8 Calendar Publishing Host User 8 17. lokakuu 2008 Novell GroupWise Calendar Publishing Host User PIKAKÄYNNISTYS www.novell.com YLEISTÄ Novell GroupWise Calendar Publishing Host User on Web-pohjainen

Lisätiedot

IBM Rapid Restore Ultra 3.01 Käyttöönotto-opas, versio 1.1

IBM Rapid Restore Ultra 3.01 Käyttöönotto-opas, versio 1.1 IBM Rapid Restore Ultra 3.01 Käyttöönotto-opas, ersio 1.1 Kolmas painos (marraskuu 2003) Copyright International Business Machines Corporation 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Esipuhe Tämä opas on tarkoitettu

Lisätiedot

1 Tivax Professional 4.5

1 Tivax Professional 4.5 Tivax Professional 4.5 1 1 Tivax Professional 4.5 1.1 Tivax ohjelman asentaminen TivaxProfessional versio 4.5 asennetaan joko CD:ltä tai lataamalla asennustiedosto Internetistä. Asennus CD:ltä: Asennusohjelma

Lisätiedot

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET.

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. Pekka Ollikainen Open Source Microsoft CodePlex bio Verkkosivustovastaava Suomen Sarjakuvaseura

Lisätiedot

Adobe Digital Editions -ohjeet

Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions on Adoben e-kirjojen lukemiseen tarkoitettu kevyt erillinen lukuohjelma, joka on ollut käytössä Adobe Reader -ohjelman 8-versiosta alkaen. Ohjelman

Lisätiedot

Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa

Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa Osa II OUGF / 12.5.2004 c Sisält ltö Mitä uutta? Yleistä lisensoinnista Lisensointiin liittyviä ongelmia Hankinnassa muistettavia asioita

Lisätiedot

Microsoft SQL Server -tietokannan hallinta. Jouni Huotari

Microsoft SQL Server -tietokannan hallinta. Jouni Huotari Microsoft SQL Server -tietokannan hallinta Jouni Huotari 13.2.2008 Tavoite Saada käsitys SQL Serverin (v. 2005) ominaisuuksista + eri vaihtoehtojen hyvistä ja mahdollisista huonoista puolista Oppia luomaan

Lisätiedot

Ver. 2. Ohjelmisto-opas. PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish

Ver. 2. Ohjelmisto-opas. PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish Ver. 2 Ohjelmisto-opas Copyright c PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish Johdanto...3 Tämän ohjelmisto-oppaan käyttäminen...3 Järjestelmävaatimukset...4 Varoitukset...6 Asentaminen/poistaminen...6

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Sisältö Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ohjelmistopohjaisen lisenssin käyttö

Ohjelmistopohjaisen lisenssin käyttö 24.11.15 rev. 2 Ohjelmistopohjaisen lisenssin käyttö Yleistä Mastercam on käyttänyt aina suojauspalikkaan sidottuja lisenssejä. Ne ovat suhteellisen helppokäyttöisiä ja lisenssin siirtämiseen ei tarvita

Lisätiedot

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty )

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty ) Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty 22.2.2012) Organisaation / tietokoneen asennuksista vastaavalle. Sisältö 1. Järjestelmävaatimukset 2. Ohjelmiston asennus 3. Ohjelmiston käyttöohjeet 4. Ohjelmiston

Lisätiedot

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0 56K ESP-2 MODEM Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu modeemin 56K ESP-2 Modem käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tai käytössä ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen Näissä ohjeissa käydään läpi Microsoftin MS-DOS 6.22 -käyttöjärjestelmän asennus Microsoftin Virtual PC 2007 -virtuaalikoneeseen. Asennusta varten sinulla on oltava Virtual PC 2007 asennettuna tietokoneellasi

Lisätiedot

Norton AntiVirus Online -käyttöopas

Norton AntiVirus Online -käyttöopas Käyttöopas Norton AntiVirus Online -käyttöopas Tässä oppaassa kuvailtu ohjelmisto on varustettu lisenssisopimuksella, ja sitä voidaan käyttää ainoastaan sopimusehtojen mukaisesti. Käyttöoppaan versio 15,0

Lisätiedot

DNA Mokkula E180 - korjaus päivityksen yhteydessä syntyneeseen ongelmaan

DNA Mokkula E180 - korjaus päivityksen yhteydessä syntyneeseen ongelmaan DNA Mokkula E180 - korjaus päivityksen yhteydessä syntyneeseen ongelmaan Tätä ohjetta tai sen osaa ei saa kopioida tai välittää missään muodossa ilman DNA Oy:n kirjallista suostumusta. Tavaramerkit ja

Lisätiedot

Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut. Asiakirjan osanumero:

Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut. Asiakirjan osanumero: Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut Asiakirjan osanumero: 410173-351 Tammikuu 2006 Sisällysluettelo 1 Client Management -hallintaratkaisut Kokoonpanon määrittäminen ja käyttöönotto........

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500

TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500 TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Sight Fighter Vibration Feedback - ja Predator QZ 500 - tuotteiden

Lisätiedot

Interfacing Product Data Management System

Interfacing Product Data Management System Interfacing Product Data Management System Tekijä: Työn valvoja: Mats Kuivalainen Timo Korhonen Esitelmän sisältö Työn suorituspaikka - Ideal Product Data Oy Käsitteitä Työn tavoitteet Työn tulokset 1/5

Lisätiedot

Bluetooth-paritus. Käyttöopas

Bluetooth-paritus. Käyttöopas Bluetooth-paritus Käyttöopas Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Bluetooth on

Lisätiedot

Lähetysohjain. Pääkäyttäjän opas

Lähetysohjain. Pääkäyttäjän opas Lähetysohjain Pääkäyttäjän opas Tammikuu 2013 www.lexmark.com Yleistä 2 Yleistä Lähetysohjaimen avulla saat helposti tietyn tulostinmallin tulostinohjaimen. Sovellus lähettää sähköpostiisi asennusohjeet

Lisätiedot

1 KÄYNNISTÄ MD-3100 USB ADSL MODEM. Tuotetiedot

1 KÄYNNISTÄ MD-3100 USB ADSL MODEM. Tuotetiedot Tuotetiedot A B C D A. Virtavalo (palaa: USB-yhteys ja tietokone ovat käytössä / ei pala: ei yhteyttä tai tietokoneeseen ei tule virtaa. B. ADSL LINK -merkkivalo (vilkkuu: ADSL-linjaa haetaan / palaa yhtäjaksoisesti:

Lisätiedot

DB2-palvelinohjelmistojen aloitusopas

DB2-palvelinohjelmistojen aloitusopas IBM DB2 Uniersal Database DB2-palelinohjelmistojen aloitusopas Versio 8.2 GB11-9172-01 IBM DB2 Uniersal Database DB2-palelinohjelmistojen aloitusopas Versio 8.2 GB11-9172-01 Lue ennen tämän julkaisun

Lisätiedot

Lab A1.FARM_Hyper-V.v3

Lab A1.FARM_Hyper-V.v3 Lab A1.FARM_Hyper-V Installing SharePoint Server 2013 SharePoint Server 2013 -asennus Scenario To install and configure SharePoint 2013 on a single server (Server 2012, AD and SQL Server), you will follow

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT I.TBPA8. Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olean kiertopumpun aulla armistetaan jäätymisahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei ole jäätymishalkeamissuojaa.

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla tietokoneeseen ja suorita asennusohjelma uudelleen.

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla tietokoneeseen ja suorita asennusohjelma uudelleen. Sivu 1/6 Yhteysopas Tulostimen asentaminen paikallisesti (Windows) Huomautus: Jos Software and Doumentation ei tue käyttöjärjestelmää, tulostin on lisättävä Ohjattu tulostimen lisääminen - toiminnon avulla.

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Asetusten avulla voit säätää tietokoneen suojaustasoja. Suojaustila ilmoittaa tietokoneen senhetkisen tietoturvan ja suojauksen tason.

Asetusten avulla voit säätää tietokoneen suojaustasoja. Suojaustila ilmoittaa tietokoneen senhetkisen tietoturvan ja suojauksen tason. Pikaopas ESET Cybersecurity suojaa tietokonetta haitalliselta koodilta huippuluokan ominaisuuksilla. Palkitussa NOD32-virustentorjuntajärjestelmässä ensimmäisen kerran esiteltyyn ThreatSense -tarkistusohjelmaan

Lisätiedot

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9354501 Issue 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650:N ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Tekstinkäsittelystä. H4: Tekstinkäsittelyn perusharjoitus. Toimisto ohjelmista

Tekstinkäsittelystä. H4: Tekstinkäsittelyn perusharjoitus. Toimisto ohjelmista Tekstinkäsittelystä Toimisto ohjelmista OpenOffice vs. LibreOffice ODF (Open Document Format for Office Applications) LibreOfficen + ohjepaketti + kielityökalujen asennus Word 2003 vs. Word 2007 vs. Word

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Versio A FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

Metsänpoika - metsästysseurojen karttaohjelma

Metsänpoika - metsästysseurojen karttaohjelma Metsänpoika - metsästysseurojen karttaohjelma Esittelyversion asentaminen: Jos asennus on toimitettu CD:llä, niin aseta levyke CD-asemaan, avaa levy ja valitse käsky "Asenna". Jos lataat ohjelman netistä,

Lisätiedot

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Päiväys Tekijä 22.03.02 Ville Vaittinen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tärkeimmät lyhenteet... 3 2. Konfiguraationhallinnan tärkeimmät välineet... 4 2.1

Lisätiedot

WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas

WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas Tarkoitus: WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas Näiden ohjeiden avulla voidaan tarvittaessa muokata tulostimen verkkoasetuksia koneen käyttöpaneelista. Lisää tietoja on koneen käyttöoppaissa. Huom: Verkonvalvojan

Lisätiedot

Vapaat ohjelmat matkalla

Vapaat ohjelmat matkalla Vapaat ohjelmat matkalla Arto Teräs Finnish Linux User Group FLUG ry Teemailta Helsinki, 24.5.2010 Kalvo 1(14) Tietotekniikka (loma)matkalla Eihän lomalla tarvitse koskea tietokoneisiin.

Lisätiedot

C++ Ohjelmoijan käsikirja. Johdanto

C++ Ohjelmoijan käsikirja. Johdanto Johdanto C++ Ohjelmoijan käsikirja Johdanto Tervetuloa Inside C++-kirjan pariin. Tämä on opaskirja standardi C++:n käyttöön. Käsittelemme kirjassa kaikki syntaksin, kieliopin, olio-ohjelmoinnin ja standardikirjastojen

Lisätiedot

Uutta Remote Support Platform 3.0 -versiossa

Uutta Remote Support Platform 3.0 -versiossa Uutta Remote Support Platform for SAP Business One Asiakirjaversio: 1.0 2012-10-08 Kaikki maat Typografiset merkintätavat Kirjasintyyli Esimerkki Näytöstä lainatut sanat tai merkit. Näitä ovat kenttien

Lisätiedot

SCS Data Manager. Julkaisutiedot. Versio 3.00

SCS Data Manager. Julkaisutiedot. Versio 3.00 SCS Data Manager Julkaisutiedot Versio 3.00 Yrityksen hallinto Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 935 Stewart Drive Sunnyvale, California 94085 U.S.A. Puhelin: +1-408-481-8000

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Kuluttajapalvelun rakentaminen. Omegawave Mikko Heilimo

Kuluttajapalvelun rakentaminen. Omegawave Mikko Heilimo t Kuluttajapalvelun rakentaminen Omegawave Mikko Heilimo Agenda Omegawave lyhyesti Régis Laurent Director of Operations, Global Knowledge Competencies include: Gold Learning Silver System Management Mitä

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto 1 Visma L7 päivitysaineiston nouto Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka Visma L7 -järjestelmän master-ympäristö päivitetään etäpäivitysohjelman avulla. 1.1 Etäpäivitysohjelman asennus/päivitys Saat etäpäivitysohjelman

Lisätiedot

Käyttöopas ja käsikirja

Käyttöopas ja käsikirja IBM DB2 Cube Views Käyttöopas ja käsikirja Versio 8.2 SB11-9181-01 IBM DB2 Cube Views Käyttöopas ja käsikirja Versio 8.2 SB11-9181-01 Huomautus Huomautus: Lue ennen tämän julkaisun ja siinä kuatun ohjelman

Lisätiedot

QuarkXPress 9.5.4 -lueminut-tiedosto

QuarkXPress 9.5.4 -lueminut-tiedosto QuarkXPress 9.5.4 -lueminut-tiedosto SISÄLTÖ Sisältö QuarkXPress 9.5.4 -lueminut-tiedosto...4 Järjestelmävaatimukset...5 Järjestelmävaatimukset: Mac OS X...5 Järjestelmävaatimukset: Windows...5 Asentaminen:

Lisätiedot

eshop lisenssiopas Ohjelmistolisenssiopas 2013

eshop lisenssiopas Ohjelmistolisenssiopas 2013 Atean eshop on markkinoiden edistynein hankintajärjestelmä, joka tukee ja nopeuttaa yritysten it-hankintaprosessia. Lisenssiasiakkaille eshop tarjoaa ohjelmisto-omaisuuden hallintatyökalut. eshop lisenssiopas

Lisätiedot

Skannaaminen RightFaxiin. Pääkäyttäjän opas

Skannaaminen RightFaxiin. Pääkäyttäjän opas Skannaaminen RightFaxiin Pääkäyttäjän opas Toukokuu 2016 www.lexmark.com Sisällys 2 Sisällys Yleiskuvaus...3 Käyttöönottovalmiuden tarkistusluettelo...4 Sovelluksen asetusten määrittäminen...5 Sovelluksen

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

USB-siirto-ohjelman ja ajurin asentaminen

USB-siirto-ohjelman ja ajurin asentaminen 1 (8) USB-siirto-ohjelman ja ajurin asentaminen Ladattuasi Handan CV-7700 PVR laitteen USB-siirto-ohjelman Welhon internet- sivuilta, asenna ohjelma alla olevien ohjeiden mukaan. Siirto-ohjelman asennus

Lisätiedot

Tietokantajärjestelmien tulevaisuuden haasteet. Jan Lindström

Tietokantajärjestelmien tulevaisuuden haasteet. Jan Lindström Tietokantajärjestelmien tulevaisuuden haasteet Jan Lindström 1 Lähteet: "One Size Fits All": An Idea Whose Time Has Come and Gone,Michael Stonebraker (EECS Dept., M.I.T. and StreamBase Systems, Inc.),

Lisätiedot

Tekniset vaatimukset Tikon 6.4.1

Tekniset vaatimukset Tikon 6.4.1 Marraskuu 2014 1 (22) Tekniset vaatimukset Marraskuu 2014 2 (22) 1 Ohjelmapalvelin... 6 1.1 Ohjelmat... 6 1.1.1 Tuetut käyttöjärjestelmät... 6 1.1.2 Muut tarvittavat ohjelmat... 6 1.2 Palvelin (Suositus

Lisätiedot

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server.

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. PIKA-ALOITUSOPAS Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. Fiscal Media Manager -ohjelmalla tehdään kalenteri,

Lisätiedot

ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto. Ohje /

ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto. Ohje / ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto Ohje / 9.10.2015 2 (10) Sisältö 1. ArcGIS Pro:n lataaminen, asennuspaketin purkaminen ja asentaminen... 3 ArcGIS Pro:n lataaminen My Esri -palvelusta... 3 Asennuspaketin

Lisätiedot

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Asennusopas

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Asennusopas DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061 fi Asennusopas DiBos 8, SCSI Upgrade Kit Sisällysluettelo fi 3 Sisällysluettelo 1 Johdanto 4 2 Turvallisuusohjeita 4 3 Upgrade Kit DBEK061 4 4 DiBos-videotallentimen

Lisätiedot

SOA SIG SOA Tuotetoimittajan näkökulma

SOA SIG SOA Tuotetoimittajan näkökulma SOA SIG SOA Tuotetoimittajan näkökulma 12.11.2007 Kimmo Kaskikallio IT Architect Sisältö IBM SOA Palveluiden elinkaarimalli IBM Tuotteet elinkaarimallin tukena Palvelukeskeinen arkkitehtuuri (SOA) Eri

Lisätiedot

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 1 INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 HUOM: Tämä ohje on tarkoitettu yksittäisen koneen päivittämiseen, mikäli InterBase on asennettu serverille ota yhteys DL Software Tukeen. HUOM: Mikäli koneessasi on

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Windows Vista /Windows 7 - asennusopas

Windows Vista /Windows 7 - asennusopas Windows Vista / 7 - asennusopas Laite on asetettava käyttövalmiiksi ja sen ohjain on asennettava ennen laitteen käyttöä. Ohjeet löydät pika-asennusoppaasta sekä tästä Windows Vista / 7 -asennusoppaasta.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöopas. Android C-Penille

Asennus- ja käyttöopas. Android C-Penille Asennus- ja käyttöopas Android C-Penille TÄRKEÄ HUOMAUTUS: C-Pen 3.5 sisältää litium-ioni-akun. Tätä akkutyyppiä EI saa säilyttää lataamattomana pitkään. Jos C-Pen 3.5 -kynää ei käytetä pitempään aikaan,

Lisätiedot

Open Journal Systems digitoitujen aineistojen tallennusalustana ANTTI-JUSSI NYGÅRD SUUNNITTELIJA, TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA

Open Journal Systems digitoitujen aineistojen tallennusalustana ANTTI-JUSSI NYGÅRD SUUNNITTELIJA, TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA Open Journal Systems digitoitujen aineistojen tallennusalustana ANTTI-JUSSI NYGÅRD SUUNNITTELIJA, TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA OJS digitoitujen aineistojen julkaisualustana Mikä Open Journal Systems

Lisätiedot

www.solita.fi solita@solita.fi

www.solita.fi solita@solita.fi www.solita.fi solita@solita.fi JAVA-SOVELLUSTEN RAKENTAMINEN INTEGROITUUN YMPÄRISTÖÖN Jarno Peltoniemi Solita Oy 10.5.2005 Aiheet Johdanto Portaalit, portletit Oracle Portal Java-sovelluksen rakentaminen

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Käyttäjän opas. Versio 1.0

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Käyttäjän opas. Versio 1.0 Voodoo Dragon Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard & Mouse -tuotteiden käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä

Lisätiedot