Asennusopas Linux-, UNIX- ja Windows-ympäristöihin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asennusopas Linux-, UNIX- ja Windows-ympäristöihin"

Transkriptio

1 IBM DB2 Information Integrator -ohjelmisto Asennusopas Linux-, UNIX- ja Windows-ympäristöihin Versio 8.2 GB

2

3 IBM DB2 Information Integrator -ohjelmisto Asennusopas Linux-, UNIX- ja Windows-ympäristöihin Versio 8.2 GB

4 Before using this information and the product it supports, be sure to read the general information under Huomioon otettaaa siulla 105. This document contains proprietary information of IBM. It is proided under a license agreement and copyright law protects it. The information contained in this publication does not include any product warranties, and any statements proided in this manual should not be interpreted as such. You can order IBM publications online or through your local IBM representatie: To order publications online, go to the IBM Publications Center at To find your local IBM representatie, go to the IBM Directory of Worldwide Contacts at When you send information to IBM, you grant IBM a nonexclusie right to use or distribute the information in any way it beliees appropriate without incurring any obligation to you. Copyright International Business Machines Corporation 2003, Kaikki oikeudet pidätetään.

5 Sisältö Tietoja tästä julkaisusta Merkintätaat Julkaisun käyttäjät Internetissä käytettäissä oleat tiedot Luku 1. DB2 Information Integrator - Yleiskuaus DB2 Information Integrator -ohjelmisto Hajautetut järjestelmät - Yleiskuaus Hajautetut järjestelmät Hajautetun järjestelmän palelin Tietolähde - kuaus Hajautettu tietokanta Metatietojen hallinta DB2 Information Integrator -ohjelmistossa DB2 Information Integrator -ohjelmiston tuotteet ja osat DB2 Uniersal Database -ohjelmisto DB2 Information Integrator Nonrelational Wrappers -osa DB2 Information Integrator Relational Wrappers -osa Käyttäjän määrittämät biotieteiden funktiot - Yleiskuaus Käyttäjän määrittämät KEGG-funktiot - Yleiskuaus Q-toisinnus DB2 Net Search Extender -lisäosa (DB2 Information Integrator -ohjelmisto) XML-metatietojen rekisteri DB2 Information Integrator -ohjelmiston laitokset..12 DB2 Information Integrator -ohjelmiston lisätuotteet ja -osat Luku 2. DB2 Information Integrator -ohjelmiston asennuksen suunnittelu. 15 DB2 Information Integrator -ohjelmiston asennus - Yleiskuaus DB2 Information Integrator ohjelmiston asennusta käsitteleät julkaisut DB2 Information Integrator -ohjelmiston asennustilanteet Siirto Puhdas asennus DB2 Uniersal Database -ohjelmiston ersio 8.2 on asennettuna DB2 Uniersal Database -ohjelmiston ersio 8.2 ja korjauspaketti 8 tai uudempi korjauspaketti on asennettuna DB2 Uniersal Database -ohjelmiston ersio tai uudempi ersio on asennettuna DB2 Uniersal Database -ohjelmistosta on asennettuna laitos tai ersio, joka ei ole tuettu.. 28 DB2 Information Integrator -ohjelmiston asennusaatimukset DB2 Information Integrator -ohjelmiston laitteistoaatimukset DB2 Information Integrator -ohjelmiston ohjelmistoaatimukset DB2 Information Integrator -ohjelmiston tukemat käyttöjärjestelmät (32-bittiset) DB2 Information Integrator -ohjelmiston tukemat käyttöjärjestelmät (64-bittiset) Tuetut tietolähteet DB2-ohjelmiston XML-metatietojen rekisterin tuetut WWW-selaimet DB2 Information Integrator -ohjelmiston asennuksen suunnittelulomake Luku 3. DB2 Information Integrator -ohjelmiston asennus DB2 Information Integrator Relational Wrappers -osan asennuksen edellytykset DB2 Information Integrator -ohjelmiston ympäristömuuttujat DB2 Information Integrator -ohjelmiston asennus (Windows) DB2 Information Integrator -ohjelmiston asennus (Windows) Microsoft SQL Serer Client -ajurin ersion 2000 ahistus ja rekisteröinti (Windows) DB2 Opastuksen asennus ohjatun DB2-ohjelmiston asennuksen (Windows) aulla. 53 DB2 Information Integrator -ohjelmiston asennus (UNIX) Oraclen genclntsh-komentotiedoston ja libclntsh-tiedoston luonti ennen DB2 Information Integrator -ohjelmiston asennusta (HP-UX, Linux, Solaris) DataDirect Technologies Connect ODBC -ajurin asennus (UNIX) DB2 Information Integrator -ohjelmiston asennus (UNIX) Oraclen genclntsh-komentotiedoston ja libclntsh-tiedoston luonti DB2 Information Integrator -ohjelmiston asennuksen jälkeen (HP-UX, Linux, Solaris) DB2 Opastuksen asennus ohjatun DB2-ohjelmiston asennuksen (UNIX) aulla.. 61 Relaatiotietolähteen liittymäobjektien, muun kuin relaatiotietolähteen liittymäobjektien sekä käyttäjän määrittämien funktioiden lisäys DB2 Information Integrator -järjestelmään Siirtyminen jonkin muun DB2 Information Integrator -ohjelmiston laitoksen käyttöön DB2 Information Integrator -ohjelmiston korjauspakettien asennus Tietokoneeseen tai sisäerkon palelimeen asennetun DB2 Opastuksen päiitys Copyright IBM Corp. 2003, 2004 iii

6 Luku 4. Wrapper Deelopment Kit -lisäosan asennus Wrapper Deelopment Kit -lisäosa C++-malliliittymäobjekti Jaa-malliliittymäobjekti Työkalut ja mallit, joiden aulla liittymäobjekteja oidaan lisätä DB2:n ohjaustoimintoihin Wrapper Deelopment Kit -lisäosan asennus...69 Liittymäobjektin kehitystyökalujen lisäys järjestelmään, jossa DB2 Uniersal Database -ohjelmisto on asennettuna (Windows) Liittymäobjektin kehitystyökalujen lisäys järjestelmään, jossa DB2 Uniersal Database -ohjelmisto on asennettuna (UNIX) Luku 5. XML-metatietojen rekisterin asennus Yleistietoja XML-metatietojen rekisterin asennuksesta DB2-ohjelmiston soelluspalelimen asennus...3 XML-metatietojen rekisterin asennus deployxmr-komennon syntaksi Luku 6. Vianmääritys DB2 Information Integrator -tuotteen lisenssiaaimen rekisteröinti Virheiden kirjauksen käyttöönotto DB2 Information Integrator -ohjelmiston ohjatussa asennustoiminnossa Virheiden kirjaus XML-metatietojen rekisteriin...82 Luku. DB2 Information Integrator -tuotteiden ja niiden osien asennuksen poisto DB2 Information Integrator -ohjelmiston asennuksen poisto DB2 Information Integrator- ja DB2-ohjelmiston lisenssiaainten poisto Relaatiotietolähteen liittymäobjektien, muun kuin relaatiotietolähteen liittymäobjektien sekä käyttäjän määrittämien biotieteiden funktioiden poisto (Windows) Liittymäobjektien, käyttäjän määrittämien funktioiden sekä Wrapper Deelopment Kit -lisäosan poisto (UNIX) Wrapper Deelopment Kit -lisäosan poisto (Windows) XML-metatietojen rekisterin poisto undeployxmr-komennon syntaksi DB2-ohjelmiston soelluspalelimen asennuksen poisto DB2 Web Serices -soelluksen asennuksen poisto soelluspalelimesta Liite. Tekniset julkaisut DB2 Information Integrator documentation Accessing DB2 Information Integrator documentation Documentation about replication function on z/os Documentation about eent publishing function for DB2 Uniersal Database on z/os Documentation about eent publishing function for IMS and VSAM on z/os Documentation about eent publishing and replication function on Linux, UNIX, Windows. 95 Documentation about federated function on z/os Documentation about federated function on Linux, UNIX, Windows Documentation about enterprise search function on Linux, UNIX, Windows Release notes and installation requirements...9 DB2 Information Integrator -ohjelmistoa täydentäiä tuotteita käsitteleät julkaisut IBM WebSphere -julkaisut IBM Lotus Extended Search -julkaisut Helppokäyttötoiminnot Näppäimistön käyttö Näppäimistön käyttö Siirtyminen näppäimistön aulla Näppäimistön kohdealue Helppokäyttönäyttö Fonttien asetukset Väririippumattomuus Yhteensopiuus muiden helppokäyttötekniikoiden kanssa Helppokäyttöjulkaisu Hakemisto Huomioon otettaaa Taaramerkkitietoja Contacting IBM Product information Comments on the documentation i DB2 Information Integrator -ohjelmiston asennusopas

7 Tietoja tästä julkaisusta Tämä julkaisu sisältää DB2 Information Integrator -ohjelmiston asennuksessa tarittaat tiedot. DB2 Information Integrator -ohjelmiston ohjatun asennustoiminnon aulla oit asentaa seuraaat osat: DB2 Uniersal Database Enterprise Serer Edition, ersio 8.2 Q-toisinnus Relaatiotietolähteen liittymäobjektit sisältää Relational Wrappers -osa, jonka aiempi nimi on DB2 Relational Connect Muun kuin relaatiotietolähteen liittymäobjektit sisältää Nonrelational Wrappers -osa, jonka aiempi nimi on DB2 Life Sciences Data Connect. Käyttäjän määrittämät biotieteiden funktiot oat muun kuin relaatiotietolähteen liittymäobjektien asennettaissa olea osa. Käyttäjän määrittämät KEGG-funktiot asentuat yhdessä käyttäjän määrittämien biotieteiden funktioiden kanssa. DB2 Information Integrator -ohjelmiston ohjattu asennustoiminto myös rekisteröi DB2 Information Integrator -lisenssin DB2-ohjelmiston lisenssien hallintaohjelmaan ja ottaa Q-toisinnuksen käyttöön. Merkintätaat Tässä oppaassa käytetään seuraaia merkintätapoja: Version numeron iimeinen numero ilmaisee DB2 Information Integrator- tai DB2 Uniersal Database -ohjelmiston laitoksen tason. Tässä tapauksessa ersiomerkintä tarkoittaa, että kyseessä on DB2 Uniersal Database Enterprise Serer Edition -ohjelmiston ersio 8.1 ja korjauspaketti 2. Kun oppaassa ilmoitetaan polku, joka on sama UNIX- ja Windowsympäristöissä, käytetään ain yhtä merkintätapaa. Jos esimerkiksi tiedosto sijaitsee UNIX- ja Windows-järjestelmän polussa \sqllib\bin, polun merkintätaassa käytetään kenoiioja (\), aikka UNIX-järjestelmässä niiden tilalla on käytettää kauttaiioja (/). Julkaisun käyttäjät Lue tämä julkaisu, jos astaat DB2 Information Integrator -ohjelmiston asennuksesta. Asennus edellyttää tietokantojen, työasemaohjelmien ja palelinohjelmien muodostamien kokonaisuuksien sekä yhteyksien ja erkkojen tuntemusta. Internetissä käytettäissä oleat tiedot Lisätietoja IBM Information Integrator -ohjelmiston toiminnoista on seuraailla WWW-siuilla: DB2 Information Integration -toiminnot DB2 Information Integrator -tuotteen tukisiusto Copyright IBM Corp. 2003, 2004

8 IBM Life Sciences -WWW-siusto i DB2 Information Integrator -ohjelmiston asennusopas

9 Luku 1. DB2 Information Integrator - Yleiskuaus Tässä luussa kuataan DB2 Information Integrator -ohjelmiston yleisiä ominaisuuksia. DB2 Information Integrator -ohjelmisto DB2 Information Integrator -ohjelmisto yhdistää erilajiset tiedot muotoon, jonka aulla yrityksen kaikkia tietoja oidaan käyttää käteästi. DB2 Information Integrator -ohjelmiston aulla oidaan käyttää perinteisissä muodoissa oleia tietoja ja uusia tietolähteitä käyttää rakenteeltaan määritettyjä, osittain määritettyjä ja määrittämättömiä tietoja noutaa, päiittää, muuntaa ja toisintaa erilaisissa hajautetuissa lähteissä oleia tietoja. Aiheeseen liittyiä käsitteitä: DB2 Net Search Extender -lisäosa (DB2 Information Integrator -ohjelmisto) siulla 11 DB2 Information Integrator Nonrelational Wrappers -osa siulla 6 DB2 Information Integrator -ohjelmiston laitokset siulla 12 DB2 Uniersal Database -ohjelmisto siulla 5 DB2 Information Integrator Relational Wrappers -osa siulla Käyttäjän määrittämät KEGG-funktiot - Yleiskuaus siulla 8 Käyttäjän määrittämät biotieteiden funktiot - Yleiskuaus siulla 8 Aiheeseen liittyiä tehtäiä: XML-metatietojen rekisterin poisto siulla 8 Hajautetut järjestelmät - Yleiskuaus Relaatiotietolähteen liittymäobjekteja tai muun kuin relaatiotietolähteen liittymäobjekteja asennettaessa tulee määrittää hajautettu järjestelmä. Tässä jaksossa kuataan hajautettuja järjestelmiä. Hajautetut järjestelmät DB2-ohjelmiston aulla toteutettu hajautettu järjestelmä on tietokannan hallintajärjestelmän erikoistapaus. Hajautettu järjestelmä koostuu hajautetun järjestelmän palelimena toimiasta DB2-ilmentymästä, hajautettuna tietokantana toimiasta tietokannasta, ähintään yhdestä tietolähteestä ja työasemista (käyttäjistä ja soelluksista), jotka käyttäät tietokantaa ja tietolähteitä. Hajautetussa järjestelmässä oidaan lähettää hajautettuja pyyntöjä useaan tietolähteeseen yhden SQL-käskyn aulla. Tällainen SQL-käsky oi olla esimerkiksi liitostuskäsky, jonka tuloksena saadaan yhdistettyä tietoja eri tietolähteistä, kuten DB2 Uniersal Database -ohjelmiston ja Oracle-ohjelmiston taulukosta ja XML-tunnistein arustetusta tiedostosta. Seuraaassa kuassa näkyät hajautetun järjestelmän osat ja esimerkki käytettäissä oleista tietolähteistä. Copyright IBM Corp. 2003,

10 DB2 family DB2 Uniersal Database Sybase VSAM IMS Software AG Adabas DB2 Information Integrator Classic Federation Integroitu SQL-näkymä DB2 Information Integrator O SQL, SQL/XML DB Hajautettu palelin C Liittymäobjektit ja funktiot Informix Microsoft SQL Serer CA-Datacom Oracle CA-IDMS Teradata ODBC Hajautetun DB2-järjestelmän teho perustuu kykyyn Biologiset tiedot ja algoritmit Kua 1. Hajautetun järjestelmän osat. liittää yhteen tietoja paikallisista taulukoista ja etätietolähteistä ikään kuin kaikki tiedot olisiat tallennettuina paikalliseen hajautettuun tietokantaan päiittää relaatiotietolähteissä oleat tiedot ikään kuin tiedot olisiat tallennettuina hajautettuun tietokantaan toisintaa tiedot relaatiotietolähteisiin ja relaatiotietolähteistä XML Teksti XML Excel WebSphere MQ IBM Extended Search (WWW, sähköposti...) hyödyntää tietolähteen omia käsittelyominaisuuksia lähettämällä pyyntöjä tietolähteisiin käsiteltäiksi korata tietolähteen käyttämän SQL-kyselykielen puutteita käsittelemällä hajautetun pyynnön osia hajautetun järjestelmän palelimessa. Hajautetun järjestelmän palelin Hajautetun järjestelmän DB2-palelinta kutsutaan hajautetun järjestelmän palelimeksi. Hajautetun järjestelmän palelimiksi oidaan määrittää haluttu määrä DB2-ilmentymiä (joko järjestelmässä jo oleia DB2-ilmentymiä tai uusia ilmentymiä, jotka on tarkoitettu nimenomaan hajautettua järjestelmää arten). Hajautettua järjestelmää ohjaaaa DB2-ilmentymää kutsutaan palelimeksi, koska se astaa peruskäyttäjien ja työasemasoellusten pyyntöihin. Hajautetun järjestelmän palelin lähettää usein osia astaanottamastaan pyynnöstä tietolähteiden käsiteltääksi. Pushdown-toiminto tarkoittaa työntötoimintoa, jonka käsittely tapahtuu etäkäsittelynä. Hajautettua järjestelmää ohjaaaa DB2-ilmentymää 2 DB2 Information Integrator -ohjelmiston asennusopas

11 kutsutaan hajautetun järjestelmän palelimeksi, aikka se pushdown-toiminnossa toimii työaseman roolissa (työntää pyyntöjä tietolähteisiin). Muiden soelluspalelimien taoin hajautetun järjestelmän palelin on tietokannan hallintaohjelman ilmentymä. Soellusprosessit muodostaat yhteyden hajautetun järjestelmän palelimen tietokantaan ja lähettäät siihen pyyntöjä. Erona muihin soelluspalelimiin on seuraaat kaksi tärkeää seikkaa: Hajautetun järjestelmän palelin määritetään ottamaan astaan pyyntöjä, jotka on tarkoitettu käsiteltäiksi (osittain tai kokonaan) tietolähteissä. Hajautetun järjestelmän palelin hajauttaa tällaiset pyynnöt tietolähteisiin. Muiden soelluspalelimien taoin hajautetun järjestelmän palelin käyttää DRDA oer TCP/IP -yhteyskäytäntöjä iestiessään muiden DB2-perheen ilmentymien kanssa. Muista soelluspalelimista poiketen hajautetun järjestelmän palelin käyttää kuitenkin tietolähteen omaa työasemaohjelmaa käyttäessään tietolähdettä. Hajautetun järjestelmän palelin käyttää esimerkiksi Sybase-tietolähteitä käyttäessään Sybase Open Client -työasemaohjelmaa ja Microsoft SQL Serer -tietolähteitä käyttäessään Microsoft SQL Serer ODBC Drier -ajuria. Aiheeseen liittyiä käsitteitä: Tietolähde - kuaus siulla 3 Tietolähde - kuaus Hajautetussa järjestelmässä tietolähde oi olla relaatiotietokannan hallintajärjestelmän ilmentymä (esimerkiksi Oracle tai Sybase) tai muu tietolähde (esimerkiksi BLAST-hakualgoritmi tai XML-tunnistein arustettu tiedosto). Joidenkin tietolähteiden älityksellä oidaan käsitellä muita tietolähteitä. Esimerkiksi Extended Search -tietolähteen aulla oidaan käyttää seuraaia tietolähteitä: Lotus Notes -tietokannat, Microsoft Access, Microsoft Index Serer, WWW-hakuohjelmat ja LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) -hakemistot. Menetelmä tai yhteyskäytäntö, jota tietolähteen käsittelyssä käytetään, määräytyy tietolähteen lajin mukaan. Esimerkiksi DB2 for z/os and OS/390 -ohjelmiston tietolähteitä käytetään DRDA-yhteyskäytännön älityksellä ja Documentumtietolähteitä Documentum Client API/Library -liittymän älityksellä. Tietolähteet oat puoli-itsenäisiä. Hajautetun järjestelmän palelin oi lähettää kyselyjä esimerkiksi Oracle-tietolähteisiin, joita Oracle-soellukset käyttäät samaan aikaan. Hajautettu DB2-järjestelmä ei estä tai rajoita kyseisten tietolähteiden käyttöä eheys- ja lukitusrajoitteiden asettamia käyttörajoitteita lukuun ottamatta. Aiheeseen liittyiä käsitteitä: Hajautettu tietokanta siulla 3 Aiheeseen liittyiä tietoja: Tuetut tietolähteet siulla 40 Hajautettu tietokanta Peruskäyttäjille ja työasemasoelluksille tietolähteet näkyät yhtenä DB2-ohjelmiston tietokantana. Tätä käyttäjä- ja soellusliittymää kutsutaan hajautetuksi tietokannaksi, jota hajautetun järjestelmän palelin ohjaa. Hajautettu Luku 1. DB2 Information Integrator - Yleiskuaus 3

12 tietokanta sisältää järjestelmien kuausluettelon, jossa on kutakin tietolähdettä ja sen ominaisuuksia kuaaa merkintä. Hajautetun järjestelmän palelin tutkii hajautetun tietokannan järjestelmien kuausluettelon tiedot ja tietolähteen liittymäobjektin selittäessään SQL-käskyjen parhaan mahdollisen käsittelytaan. Hajautettu järjestelmä käsittelee SQL-käskyt ikään kuin tietolähteet olisiat taallisia relaatiotaulukkoja tai -näkymiä hajautetussa tietokannassa. Tästä seuraa seuraaaa: Hajautettu järjestelmä pystyy yhdistämään relaatiotietokannan tietoja muissa muodoissa oleiin tietoihin, aikka tietolähteet käyttäisiät eri SQL-murteita tai eiät tukisi SQL-kyselykieltä lainkaan. Hajautetun tietokannan ominaisuudet oat oletusaroina, jos hajautetun tietokannan ja tietolähteiden ominaisuudet poikkeaat toisistaan: Jos hajautetun järjestelmän palelin ja tietolähde käyttäät esimerkiksi eri koodisiua, tietolähteestä hajautetun järjestelmän käyttäjälle palautuat merkkitiedot muuntuat hajautetun tietokannan käyttämän koodisiun mukaisiksi. Jos hajautetun järjestelmän palelin ja tietolähde käyttäät eri lajittelujärjestystä, kaikki merkkitietojen lajittelutoiminnot tapahtuat hajautetun järjestelmän palelimessa, eiät tietolähteessä. Aiheeseen liittyiä käsitteitä: The SQL Compiler julkaisussa Federated Systems Guide The federated database system catalog julkaisussa Federated Systems Guide Metatietojen hallinta DB2 Information Integrator -ohjelmistossa Tietojen yhdistäminen on ain osa tietojen integrointiratkaisua. Soellusten, jotka yhdistäät useiden lähteiden tietoja, on pystyttää selittämään, mitkä tiedot oat käytettäissä, miten ne liittyät toisiinsa ja miten ne olisi paras yhdistää. Yhdistettäät tiedot oiat olla peräisin useista lähteistä. Niitä oidaan myös hallita erillisillä autonomisilla järjestelmillä, joilla on erilaiset muodot (esimerkiksi heterogeeninen relaatiotietolähde, XML-järjestelmä, osittain rakenteinen tai rakenteeton) ja erilaiset ajonaikaiset ominaisuudet (kuten tietojen koko, luotettauus, suorituskyky sekä tapahtumiin liittyät aatimukset). Metatietojen aulla oit astata esimerkiksi seuraaiin kysymyksiin: Tulisiko tiedot hajauttaa, toisintaa ai tallentaa älimuistiin? Miten useat lähteet oidaan muuntaa siten, että saadaan integroitu näkymä? Kuka käyttää tietoja? Mitkä oat suorituskyyn pullonkaulat? Hajautetut, heterogeeniset yritysjärjestelmät oat dynaamisia. Tämänhetkinen strategia ei ehkä soellu huomenna, koska suunnitelmat muuttuat, järjestelmät eiät ole käytettäissä tai järjestelmän kuormituksessa on äkillisiä huippuja. Metatiedot sisältäät tiedot, joita taritset oidaksesi astata näihin kysymyksiin ja mukauttaa järjestelmäsi helposti muuttuan ympäristön mukaan. DB2 Information Integrator -ohjelmiston metatietoperustainen rakenne mahdollistaa tehokkaan ja toimian yritystietojen yhdistämisympäristön. Toiminnalliset metatiedot sisältäät järjestelmän kuaustietokannat, joissa kuataan muun muassa taulukoita, sarakkeita, tietolajeja ja hakemistoja, sekä muita yrityksen tietoja kuaaia metatietoja. 4 DB2 Information Integrator -ohjelmiston asennusopas

13 DB2 Information Integrator -ohjelmisto perustuu DB2 Uniersal Database -ohjelmistoon, jota se laajentaa yhdistettyjen tietojen metatiedoilla. DB2 Information Integrator käyttää DB2-kuaustietokantoja esimerkiksi seuraaien metatietojen tallennukseen: DB2 Information Integrator -ilmentymän yhteen liittämät tietolähteet millainen astaauus DB2 Information Integrator -ilmentymän käyttäjien ja lähteen käyttäjien älillä on miten lähteen tiedot astaaat kutsumanimiä miten fyysiset rakenteet astaaat tietolajeja lähdetietojen tilastolliset ominaisuudet. Lisäksi DB2 Information Integrator -ohjelmisto tallentaa toisinnuksen metatiedot luettelotaulukoihin. Tällaiset taulukot ohjaaat ja edistäät muutostietojen seurantaa sekä tietojen muuntoa ja siirtoa yrityksessä. Koska DB2 Information Integrator -ohjelmisto on laadittu osaksi DB2 Uniersal Database -ympäristöä, kaikki DB2 Uniersal Database -ohjelmiston hallitsemat metatiedot ja relaatiotietojen työkalut oat myös käytettäissä. Esimerkiksi DB2 Uniersal Database -työkalujen, kuten Query Patroller -ohjelman ja alontatoimintojen, aulla oidaan hallita hajautettujen palelinten käyttöä ja seurata niiden toimintakuntoa. Analyysityökalujen, kuten Visual Explain -ohjelman, aulla oidaan haainnollistaa useiden lähteiden tietoja yhdistään kyselyn hakusuunnitelmia. Soelluskehitystyökalujen, kuten DB2:n kehitystoimintojen ja WebSphere Studio -ohjelman aulla yhdistettyjä tietoja oidaan käyttää. DB2 Information Integrator -ohjelmisto sisältää XML-metatietojen rekisterin. XML-metatietojen rekisteriä oi käyttää XML-metatietoasiakirjojen, kuten skeemojen, asiakirjalajin määritysten (DTD), tyylisiujen ja WSDL-asiakirjojen rekisteröinnissä. Tällaiset asiakirjat oiat olla yhteiskäytössä koko yrityksessä. Rekisteri on keskitetty paikka, jossa oidaan kohdistaa metatietoihin hakuja, hallita asiakirjojen käyttöä, seurata ersioita, luoda metatieto-objekteja yhdessä muiden käyttäjien kanssa sekä seurata rekisteröityjen asiakirjojen metatietoja. DB2 Information Integrator -ohjelmistossa on työkaluja, jotka oat älttämättömiä metatietojen tehokkaassa yhdistämisessä ja hallinnassa koko yrityksessä. Vahan metatietojen hallintarakenteen ansiosta oit etsiä, käyttää ja yhteiskäyttää eri tietolähteiden tietoja tehokkaasti. DB2 Information Integrator -ohjelmiston tuotteet ja osat DB2 Information Integrator -ohjelmisto sisältää seuraaat tuotteet ja osat. DB2 Uniersal Database -ohjelmisto DB2 Uniersal Database Enterprise Serer Edition on DB2 Uniersal Database -ohjelmiston useita samanaikaisia käyttäjiä tukea ersio, jonka aulla oit luoda ja hallita osioimattomia tai osioituja tietokantaympäristöjä. Osioiduilla tietokantajärjestelmillä oit hallita suuria määriä tietoja, ja ne auttaat myös parantamaan suorituskykyä, käytettäyyttä ja toimintojen siirron tukea. Toimintojen siirto on tietokannan kyky siirtyä ensisijaiseksi tietokannaksi automaattisesti, jos toisessa tietokannassa ilmenee irhe. DB2 Uniersal Database Enterprise Serer -ohjelmisto asentuu Windows-järjestelmään DB2 Information Integrator -ohjelmiston asennuksen Luku 1. DB2 Information Integrator - Yleiskuaus 5

14 yhteydessä, jos järjestelmässä ei ole asennettuna DB2 Uniersal Database -ohjelmistoa. UNIX-järjestelmässä DB2 Uniersal Database Enterprise Serer -ohjelmisto asentuu DB2 Information Integrator -ohjelmiston asennuksen yhteydessä, jos järjestelmässä ei ole asennettuna DB2 Uniersal Database -ohjelmistoa tai jos DB2 Uniersal Database -ohjelmistosta on asennettuna ersio tai anhempi ersio. DB2 Uniersal Database Enterprise Serer Edition -ohjelmiston lisäksi seuraaat DB2 Uniersal Database -ohjelmiston laitokset oat tuettuja käytettäiksi yhdessä DB2 Information Integrator -ohjelmiston kanssa: DB2 Uniersal Database Connect Enterprise Edition DB2 Uniersal Database Personal Edition DB2 Uniersal Database Workgroup Serer Edition DB2 Uniersal Database Express Edition. DB2 Uniersal Database -ohjelmiston laitos, joka asennetaan käytettääksi yhdessä DB2 Information Integrator -ohjelmiston kanssa, aihtelee sen mukaan, mitä tuotteita ja osia halutaan käyttää. Aiheeseen liittyiä käsitteitä: DB2 Net Search Extender -lisäosa (DB2 Information Integrator -ohjelmisto) siulla 11 DB2 Information Integrator Nonrelational Wrappers -osa siulla 6 DB2 Information Integrator -ohjelmisto siulla 1 DB2 Information Integrator Relational Wrappers -osa siulla Aiheeseen liittyiä tietoja: DB2 Information Integrator -ohjelmiston laitteistoaatimukset siulla 29 DB2 Information Integrator -ohjelmiston tukemat käyttöjärjestelmät (32-bittiset) siulla 33 DB2 Information Integrator -ohjelmiston ohjelmistoaatimukset siulla 32 DB2 Information Integrator -ohjelmiston tukemat käyttöjärjestelmät (64-bittiset) siulla 38 DB2 Information Integrator Nonrelational Wrappers -osa DB2 Information Integrator -ohjelmisto sisältää muun kuin relaatiotietolähteen liittymäobjekteja Nonrelational Wrappers -osassa, jonka aiempi nimi on DB2 Life Sciences Data Connect. Muun kuin relaatiotietolähteen liittymäobjektien aulla hajautettu järjestelmä oi yhdistää koko yrityksen muut kuin relaatiokantamuotoiset tiedot. Muun kuin relaatiotietolähteen liittymäobjektien aulla DB2-ohjelmiston hajautettu järjestelmä yhdistää muita kuin relaatiomuotoisia tietoja sisältäissä hajautetuissa tietolähteissä oleat tiedot. Tällaisia tietolähteitä oat esimerkiksi taulukkorakenteiset tiedostot ja XML-tiedostot sekä erilaiset eri tieteenalojen, kuten genetiikan, kemian ja biologian, tutkimustietoja sisältäät tiedostot. Seuraaassa taulukossa esitetään liittymäobjekteihin ja käyttäjän määrittämiin funktioihin liittyät osat, jotka oidaan asentaa DB2 Information Integrator Nonrelational Wrappers -osan mukana: 6 DB2 Information Integrator -ohjelmiston asennusopas

15 Taulukko 1. Liittymäobjekteihin ja käyttäjän määrittämiin funktioihin liittyät osat. Asennettaissa olean osan nimi Kuaus Sisältyät liittymäobjektit Tieteelliset tietolähteet Tieteelliset tietolähteet on kehitetty pelkästään biotiedealan teollisuuden käyttöön. Ne oiat sisältää esimerkiksi genomiikkaan, proteomiikkaan, bioinformatiikkaan ja kemian informatiikkaan liittyiä tietoja. Rakenteiset Rakenteiset tiedostotietolähteet sisältäät tiedostotietolähteet muita kuin relaatiotietoja, jotka on tallennettu rakenteeltaan määritettyihin tiedostoihin. Soelluksen tietolähteet Käyttäjän määrittämät biotieteiden funktiot Aiheeseen liittyiä käsitteitä: Soelluksen tietolähteet käyttäät pohjana oleia muita kuin relaatiotietoja soelluksen aulla. Tiedot oiat olla akiomuodossa tai muussa kuin akiomuodossa. Käyttäjän määrittämät biotieteiden funktiot oat Life Sciences -ohjelman yleisimmin käytetyt perusfunktiot, joiden aulla yksinkertaisten toimintojen toteutus yhdessä tietolähteessä on nopeaa ja helppoa. KEGG (Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes) on joukko genomiikkatietoja sisältäiä tietokantoja. Käyttäjän määrittämät KEGG-funktiot oat DB2 Information Integrator -ohjelmiston mukana toimitettuja funktioita, joiden aulla oidaan käyttää KEGG-tietokantojen genomiikkatietoja. BLAST, HMMER DB2 Information Integrator Relational Wrappers -osa siulla BLAST- ja HMMER-liittymäobjektien demoniohjelmat sisältyät liittymäobjekteihin. Taulukkorakenteiset tiedostot, Excel, XML BioRS, Documentum, Entrez, Extended Search, WebSphere Business Integration, Web Serices Käyttäjän määrittämät biotieteiden funktiot ja käyttäjän määrittämät KEGG-funktiot. Aiheeseen liittyiä tehtäiä: DB2 Information Integrator -ohjelmiston asennus (Windows) siulla 50 DB2 Information Integrator -ohjelmiston asennus (UNIX) siulla 5 DB2 Information Integrator Relational Wrappers -osa DB2 Information Integrator -ohjelmisto sisältää relaatiotietolähteen liittymäobjekteja Relational Wrappers -osassa, jonka aiempi nimi on DB2 Relational Connect -ohjelma. Relaatiotietolähteen liittymäobjektien aulla hajautettu järjestelmä oi yhdistää koko yrityksen relaatiotietolähteiden tiedot. Relaatiotietolähteen liittymäobjektit oat DB2 Information Integrator -ohjelmiston objekteja, joita käytetään DB2 Uniersal Database for Linux-, DB2 Uniersal Database for UNIX-, DB2 Uniersal Database for Windows- ja DB2 Uniersal Database Enterprise Serer Edition -ohjelmistossa. Relaatiotietolähteen liittymäobjektit on tarkoitettu käytettäiksi muissa kuin IBM-relaatiotietokannoissa. Relaatiotietolähteen liittymäobjektit oat pakollisia DB2 Uniersal Database Luku 1. DB2 Information Integrator - Yleiskuaus

16 -ohjelmiston ersiossa 8, jos halutaan käyttää Oracle-, Sybase-, Microsoft SQL Serer-, ODBC- ja Teradata-tietolähteisiin tallennettuja tietoja. IBM-tietokantoihin (DB2 Uniersal Database- ja Informix-tietolähteisiin) tallennettujen tietojen käyttöominaisuudet sisältyät DB2 Uniersal Database for Linux-, DB2 Uniersal Database for UNIX- ja DB2 Uniersal Database for Windows -ohjelmistoon. Aiheeseen liittyiä käsitteitä: DB2 Information Integrator Nonrelational Wrappers -osa siulla 6 Aiheeseen liittyiä tehtäiä: DB2 Information Integrator -ohjelmiston asennus (Windows) siulla 50 DB2 Information Integrator -ohjelmiston asennus (UNIX) siulla 5 Käyttäjän määrittämät biotieteiden funktiot - Yleiskuaus Käyttäjän määrittämät biotieteiden funktiot sisältäät algoritmeja, joita oi käyttää tietojen analysointiin. Käyttäjän määrittämät biotieteiden funktiot kuaaat aminohappoja ja nukleotideja yksikirjaimisilla akiokoodeilla sekä IUPAC-IUB-koodeilla. Käyttäjän määrittämät biotieteiden funktiot asentuat muun kuin relaatiotietolähteen liittymäobjektien Life Sciences -osan asennuksen yhteydessä. Kun käyttäjän määrittämät biotieteiden funktiot on asennettu, ne on rekisteröitää. Jotta ältetään nimitilojen äliset ristiriidat, kaikki käyttäjän määrittämät biotieteiden funktiot rekisteröidään DB2LS-skeemaan. Aiheeseen liittyiä käsitteitä: DB2 Information Integrator Nonrelational Wrappers -osa siulla 6 DB2 Information Integrator Relational Wrappers -osa siulla Aiheeseen liittyiä tehtäiä: Registering life sciences user-defined functions julkaisussa IBM DB2 Information Integrator Data Source Configuration Guide Disabling the life sciences user-defined functions julkaisussa IBM DB2 Information Integrator Data Source Configuration Guide Aiheeseen liittyiä tietoja: Life sciences user-defined function library files julkaisussa IBM DB2 Information Integrator Data Source Configuration Guide Life sciences user-defined functions by functional category julkaisussa IBM DB2 Information Integrator Data Source Configuration Guide Käyttäjän määrittämät KEGG-funktiot - Yleiskuaus KEGG (Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes) on joukko genomiikkatietoja sisältäiä tietokantoja. Käyttäjän määrittämät KEGG-funktiot oat DB2 Information Integrator -ohjelmiston mukana toimitettuja funktioita, joiden aulla oidaan käyttää KEGG-tietokantojen genomiikkatietoja. 8 DB2 Information Integrator -ohjelmiston asennusopas

17 Pathway-tietokanta ja Sequence Similarity Database (SSDB) -tietokanta oat ainoat KEGG-tietokannat, joita DB2 Information Integrator -ohjelmisto oi käyttää KEGG-WWW-paleluliittymän älityksellä. Pathway-tietokanta sisältää tietoja molekyylien älisestä uoroaikutuksesta biologisissa prosesseissa, esimerkiksi metaboliaan, säätelyjärjestelmiin ja molekyyleihin liittyistä reiteistä. SSDB-tietokannassa on tietoja proteiinia koodaaista geeneistä kokonaisissa genomikomplekseissa. Käyttäjän määrittämät KEGG-funktiot käyttäät näitä tietokantoja KEGG-API-funktion aulla. Monet KEGG-menetelmät palauttaat luettelon aroja, kuten geenejä tai reittejä. Jotkin menetelmät taritseat aroluettelon myös syötteeksi. Jotta monimutkaisten, useita menetelmiä käyttäien toimintojen luonti olisi mahdollisimman helppoa, useimmat käyttäjän määrittämät KEGG-funktiot oat käytettäissä sekä taulukkoettä skalaarimuodossa. Taulukkofunktiot palauttaat yksittäisiä aroja sisältään taulukon. Skalaarifunktiot palauttaat aroja rajoitetun pituisessa luettelossa. Käyttäjän määrittämät KEGG-funktiot asentuat muun kuin relaatiotietolähteen liittymäobjektien Life Sciences -osan asennuksen yhteydessä. Kun käyttäjän määrittämät KEGG-funktiot on asennettu, ne on rekisteröitää. Jotta ältetään nimitilojen äliset ristiriidat, kaikki käyttäjän määrittämät KEGG-funktiot rekisteröidään DB2LS-skeemaan. Aiheeseen liittyiä tehtäiä: Registering the KEGG user-defined functions julkaisussa IBM DB2 Information Integrator Data Source Configuration Guide Disabling the KEGG user-defined functions julkaisussa IBM DB2 Information Integrator Data Source Configuration Guide Aiheeseen liittyiä tietoja: Function arguments for the KEGG user-defined functions julkaisussa IBM DB2 Information Integrator Data Source Configuration Guide KEGG user-defined functions by functional category julkaisussa IBM DB2 Information Integrator Data Source Configuration Guide Q-toisinnus Q-toisinnus on toisinnusratkaisu, jolla on suuri kapasiteetti ja pieni saantiiipymä. Se siirtää tapahtumia lähde- ja kohdetietokantojen tai -alijärjestelmien älillä WebSphere MQ -sanomajonojen aulla. Muutosten Q-seurantaohjelma lukee määritettyyn lähdetaulukkoon tehdyt muutokset DB2-ohjelmiston elytyslokista. Sitten se lähettää tapahtumat sanomina jonoihin, joista muutosten Q-päiitysohjelma lukee ne ja päiittää ne kohteisiin. Tällaisesta toisinnuksesta on muun muassa seuraaat hyödyt: Pieni saantiiipymä Muutosten Q-seurantaohjelma lähettää muutokset heti, kun ne on ahistettu lähteessä ja luettu lokista. Hyä suorituskyky Muutosten Q-seurantaohjelma pysyy ajan tasalla lähteen tietojen muuttuessa nopeasti, ja monisäikeinen muutosten Q-päiitysohjelma pystyy toimimaan samalla nopeudella kuin tietoliikennekanaa. Luku 1. DB2 Information Integrator - Yleiskuaus 9

18 Vain ähän erkkoliikennettä Lähetettäät sanomat oat tiiiissä muodossa, ja tietojen lähetysasetukset oidaan määrittää siten, että tietoja lähetetään mahdollisimman ähän. Asynkronisuus Sanomajonojen ansiosta muutosten Q-päiitysohjelma oi astaanottaa tapahtumia muodostamatta yhteyttä lähdetietokantaan tai alijärjestelmään. Jos jompikumpi toisinnusohjelmista pysähtyy, sanomat jääät jonoihin odottamaan käsittelyä sitten, kun ohjelma on taas almis. Koska sanomat oat pysyiä, lähde ja kohde oat synkronoituja myös järjestelmä- tai laitehäiriön ilmetessä. Q-toisinnuksessa oi käyttää useita erilaisia kokoonpanoja. Voit toisintaa muutokset etäpalelinten älillä tai yhden palelimen sisällä. Voit toisintaa muutokset yhteen suuntaan tai moneen suuntaan. Toisinnus moneen suuntaan oi olla kaksisuuntaista toisinnusta (tästä on hyötyä ara- ja armistuskopiojärjestelmien hallinnassa) tai ertaisyhteystoisinnusta (tästä on hyötyä synkronoitaessa tuotantojärjestelmien tietoja). Q-toisinnuksen käyttöä arten luodaan seuraaanlaisia objekteja: toisinnusjonoastaauuksia, joissa yksilöidään tietojen lähetyksessä ja astaanotossa käytettäät WebSphere MQ -jonot Q-tilauksia, joissa yksilöidään muun muassa toisinnettaat tai julkaistaat riit ja sarakkeet sekä kohdetaulukoiden latausasetukset. Seuraaissa jaksoissa on lyhyt yleiskuaus Q-toisinnuksen kolmesta lajista: Yksisuuntainen toisinnus Kaksisuuntainen toisinnus Vertaisyhteystoisinnus siulla 11 Yksisuuntainen toisinnus Yksisuuntainen toisinnus on kokoonpano, jolla on seuraaat ominaisuudet: Lähdetaulukkoon tehdyt muutokset toisintuat kohdetaulukkoon WebSphere MQ -jonojen älityksellä tai älittyät tallennettuun toimintosarjaan syöteparametreina tietojen käsittelyä arten. Kohdetaulukkoon tehtäät muutokset eiät toisinnu lähdetaulukkoon. Kohdetaulukko on yleensä ain luku -muotoinen, tai se on ain muutosten Q-päiitysohjelman päiitettäissä. Kaksisuuntainen toisinnus Kaksisuuntainen toisinnus on kokoonpano, jolla on seuraaat ominaisuudet: Toisinnus tapahtuu kahden palelimen taulukoiden älillä. Yhteen taulukon kopioon tehtäät muutokset toisintuat taulukon toiseen kopioon, ja toiseen kopioon tehtäät muutokset toisintuat takaisin ensimmäiseen kopioon. Palelimeen tehtäät päiitykset toisintuat toiseen palelimeen. Minkä tahansa palelimen soellukset oiat päiittää taulukoiden samat riit samaan aikaan. Palelimet eiät käytännössä kuitenkaan oi päiittää samoja toisinnettujen taulukoiden tietoja samanaikaisesti. Joko yksi palelin kerrallaan päiittää saman riin tai yksi palelin päiittää ain tietyt tietosarakkeet, kun toinen palelin päiittää muut sarakkeet. Voit alita, mitä taulukon kopiota käytetään ristiriitatilanteessa. 10 DB2 Information Integrator -ohjelmiston asennusopas

19 Vertaisyhteystoisinnus Vertaisyhteystoisinnus (monen päätaulukon toisinnus) on kokoonpano, jolla on seuraaat ominaisuudet: Toisinnus tapahtuu ähintään kahden palelimen taulukoiden älillä. Yhteen palelimeen tehdyt päiitykset toisintuat kaikkiin muihin ertaisyhteyskokoonpanoon sisältyiin palelimiin. Minkä tahansa palelimen soellukset oiat päiittää taulukoiden samat riit ja sarakkeet samaan aikaan. Kaikki palelimet oat samanaroisia tietojen omistuksen suhteen. Mikään palelimista ei ole tietojen pääomistaja tai tietolähteen omistaja. Aiheeseen liittyiä käsitteitä: Bidirectional replication julkaisussa IBM DB2 Information Integrator Replication and Eent Publishing Guide and Reference Peer-to-peer replication julkaisussa IBM DB2 Information Integrator Replication and Eent Publishing Guide and Reference Q Apply program julkaisussa IBM DB2 Information Integrator Replication and Eent Publishing Guide and Reference Q Capture program julkaisussa IBM DB2 Information Integrator Replication and Eent Publishing Guide and Reference Introduction to Q replication Oeriew julkaisussa IBM DB2 Information Integrator Replication and Eent Publishing Guide and Reference Q subscriptions julkaisussa IBM DB2 Information Integrator Replication and Eent Publishing Guide and Reference Replication queue maps julkaisussa IBM DB2 Information Integrator Replication and Eent Publishing Guide and Reference Unidirectional replication julkaisussa IBM DB2 Information Integrator Replication and Eent Publishing Guide and Reference DB2 Net Search Extender -lisäosa (DB2 Information Integrator -ohjelmisto) DB2 Net Search Extender -lisäosan aulla oidaan kohdistaa SQL-kieleen perustuia hakuja kaikkiin yrityksen tekstiä sisältäiin asiakirjoihin. DB2 Net Search Extender -lisäosa toteuttaa haut nopeasti ja tehokkaasti, sillä se ei käy asiakirjoja läpi peräkkäin, aan käyttää apuna tekstihakemistoja. DB2 Net Search Extender -lisäosa päiittää tekstihakemistot ajonaikaisesti ja tallentaa ne muistiin. Kun tekstihakemistot oat muistissa, niitä oidaan käyttää ilman kalliita fyysisiä lukutoimintoja. Aiheeseen liittyiä käsitteitä: DB2 Uniersal Database -ohjelmisto siulla 5 XML-metatietojen rekisteri XML-metatietojen rekisteri on rekisteri, joka sisältää XML-metatietoasiakirjoja, kuten skeemoja, asiakirjalajin määrityksiä (DTD), tyylisiuja ja WSDL-asiakirjoja. XML-metatietojen rekisteriä oidaan käyttää yrityksessä tai tietyllä osastolla, tai siitä oidaan tehdä julkinen. Kun rekisteröit asiakirjoja, määrität keskitetyn paikan, jossa oidaan kohdistaa metatietoihin hakuja, hallita asiakirjojen käyttöä, seurata ersioita, luoda metatieto-objekteja yhdessä muiden käyttäjien kanssa sekä seurata rekisteröityjen asiakirjojen metatietoja. Luku 1. DB2 Information Integrator - Yleiskuaus 11

20 XML-metatietojen rekisterissä objekteja käsitellään WWW-liittymän aulla. Asiakirjojen ja niiden metatietojen sisältö tallentuu DB2 Uniersal Database -ohjelmistoon. Kullakin rekisterillä on oma tietokantansa, joka luodaan XML-metatietojen rekisterin asennuksen yhteydessä. Aiheeseen liittyiä käsitteitä: XML-metatietojen rekisterin asiakirjojen lataustyökalu julkaisussa DB2 XML Metadata Registry Help XML-metatietojen rekisterin rekisteriobjektit ja liiketoimintaobjektit julkaisussa DB2 XML Metadata Registry Help XML-metatietojen rekisterin käyttöliittymä julkaisussa DB2 XML Metadata Registry Help Aiheeseen liittyiä tehtäiä: XML-metatietojen rekisterin asennus siulla 6 DB2 Information Integrator -ohjelmiston laitokset DB2 Information Integrator -ohjelmisto on saataana seuraaina laitoksina: Eent Publisher Replication Standard Adanced Adanced Edition Unlimited Deeloper. Lisenssisopimukset määräytyät laitoksen mukaan. DB2 Uniersal Database -ohjelmiston yksittäiset ominaisuudet saattaat edellyttää lisälisenssien hankkimista. Lue kaikkien asennettaien DB2 Information Integrator -tuotteiden ja -osien lisenssisopimukset. Ne tuleat kuaruutuun asennuksen aikana. Kunkin DB2 Information Integrator -ohjelmiston laitoksen sisältämät tuotteet ja osat esitetään seuraaassa taulukossa. Taulukko 2. DB2 Information Integrator -ohjelmiston laitokset sekä niiden sisältämät tuotteet ja osat. DB2 Information Integrator -ohjelmiston osat DB2 Uniersal Database Enterprise Serer Edition Eent Publisher Edition ja Replication Edition Standard Edition Adanced Edition Adanced Edition Unlimited Deeloper Edition U U U U U Q-toisinnus U U U U U Muun kuin relaatiotietolähteen Ei sisälly U U U U liittymäobjektit Relaatiotietolähteen liittymäobjektit U U U U U DB2 Net Search Extender -lisäosa Ei sisälly U U U U 12 DB2 Information Integrator -ohjelmiston asennusopas

Host On-Demand: Suunnittelu, asennus ja kokoonpanon määritys

Host On-Demand: Suunnittelu, asennus ja kokoonpanon määritys IBM Rational Host On-Demand, ersio 11.0 Host On-Demand: Suunnittelu, asennus ja kokoonpanon määritys SC23-8014-00 IBM Rational Host On-Demand, ersio 11.0 Host On-Demand: Suunnittelu, asennus ja kokoonpanon

Lisätiedot

opas Päivitetty: 14 lokakuuta 2005

opas Päivitetty: 14 lokakuuta 2005 käyttöönotto- ThinkVantage-tekniikoiden opas Päiitetty: 14 lokakuuta 2005 Sisältää tietoja seuraaista tuotteista: Rescue and Recoery, ersio 3.0 Client Security Solution, ersio 6.0 Fingerprint Software,

Lisätiedot

Portable40GBUSB2.0HardDrive -asema ja Rapid Restore -ohjelma. Käyttöopas

Portable40GBUSB2.0HardDrive -asema ja Rapid Restore -ohjelma. Käyttöopas Portable40GBUSB2.0HardDrie -asema ja Rapid Restore -ohjelma Käyttöopas Portable40GBUSB2.0HardDrie -asema ja Rapid Restore -ohjelma Käyttöopas Huomautus: Ennen tämän julkaisun ja siinä kuattujen tuotteiden

Lisätiedot

LotusLive. LotusLive Hallintaopas

LotusLive. LotusLive Hallintaopas LotusLie LotusLie Hallintaopas LotusLie LotusLie Hallintaopas Huomautus Ennen näiden tietojen ja niihin liittyän tuotteen käyttöä tutustu julkaisuun Huomioon otettaaa siulla 85. Huomautus Tämä painos

Lisätiedot

LotusLive. LotusLive Engage ja LotusLive Connections. Käyttöopas

LotusLive. LotusLive Engage ja LotusLive Connections. Käyttöopas LotusLie LotusLie Engage ja LotusLie Connections Käyttöopas LotusLie LotusLie Engage ja LotusLie Connections Käyttöopas Huomautus Ennen näiden tietojen ja niihin liittyän tuotteen käyttöä tutustu julkaisuun

Lisätiedot

Johtava ohjelmisto maailmassa tarra-, viivakoodi-, RFID- ja korttitulostukseen

Johtava ohjelmisto maailmassa tarra-, viivakoodi-, RFID- ja korttitulostukseen Johtava ohjelmisto maailmassa tarra-, viivakoodi-, RFID- ja korttitulostukseen BarTender Application Suiten käyttöönotto Yleiskatsaus, asennus ja peruskäyttö (suomenkielinen versio) Ver. 13.06. 20.1541

Lisätiedot

Tietoja ohjelmistosta

Tietoja ohjelmistosta Tietoja ohjelmistosta Tietoja ohjelmistosta Huomautus Ennen tämän julkaisun ja siinä kuvattujen tuotteiden käyttöä lue Liite. Lisenssisopimuksen tarkastelu sivulla 19 sekä kohdassa Huomioon otettavaa

Lisätiedot

IBM Personal Computer IBM. Tietoja ohjelmistosta Windows 98, sovellukset ja tukiohjelmat

IBM Personal Computer IBM. Tietoja ohjelmistosta Windows 98, sovellukset ja tukiohjelmat IBM Personal Computer IBM Tietoja ohjelmistosta Windows 98, sovellukset ja tukiohjelmat IBM Personal Computer IBM Tietoja ohjelmistosta Windows 98, sovellukset ja tukiohjelmat Huomautus Ennen tämän julkaisun

Lisätiedot

CA Clarity PPM. Julkaisutiedot - On Premise. Julkaisu 14.1.00

CA Clarity PPM. Julkaisutiedot - On Premise. Julkaisu 14.1.00 CA Clarity PPM Julkaisutiedot - On Premise Julkaisu 14.1.00 Tämä dokumentaatio, joka sisältää sulautettuja ohjejärjestelmiä ja sähköisesti jaettuja aineistoja (jäljempänä Dokumentaatio ), on vain informointitarkoituksiin,

Lisätiedot

CA Clarity PPM. Julkaisutiedot - On Premise. Julkaisu 14.2.00

CA Clarity PPM. Julkaisutiedot - On Premise. Julkaisu 14.2.00 CA Clarity PPM Julkaisutiedot - On Premise Julkaisu 14.2.00 Tämä dokumentaatio, joka sisältää sulautettuja ohjejärjestelmiä ja sähköisesti jaettuja aineistoja (jäljempänä Dokumentaatio ), on vain informointitarkoituksiin,

Lisätiedot

Portable 80 GB USB 2.0 Hard Drive -kiintolevyasema ja Rescue and Recovery -ohjelma - Käyttöopas

Portable 80 GB USB 2.0 Hard Drive -kiintolevyasema ja Rescue and Recovery -ohjelma - Käyttöopas Portable 80 GB USB 2.0 Hard Drive -kiintolevyasema ja Rescue and Recovery -ohjelma - Käyttöopas Portable 80 GB USB 2.0 Hard Drive -kiintolevyasema ja Rescue and Recovery -ohjelma - Käyttöopas Huomautus:

Lisätiedot

Luku 1. Aloitusopas. Copyright IBM Corp. 2002 1

Luku 1. Aloitusopas. Copyright IBM Corp. 2002 1 Luku 1. Aloitusopas Tämä aloitusopas on johdatus WebSphere Portal content publishing -ohjelman käyttöönottoon. Oppaan aiheet ovat: v WebSphere Portal -ohjelmiston Sisällön julkaisu -portaalin seuraavien

Lisätiedot

Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence ja sen tuomat uudistukset

Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence ja sen tuomat uudistukset Lauri Luoma Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence ja sen tuomat uudistukset Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tietoverkot Insinöörityö 16.12.2013 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä

Lisätiedot

HP JetDirect Print Servers. HP JetDirect -tulostuspalvelimet. 600N/400N/500X/300X Hallintaopas

HP JetDirect Print Servers. HP JetDirect -tulostuspalvelimet. 600N/400N/500X/300X Hallintaopas R HP JetDirect Print Servers HP JetDirect -tulostuspalvelimet 600N/400N/500X/300X Hallintaopas Hallintaopas HP JetDirect -tulostuspalvelimet (600N/400N/500X/300X) Copyright Hewlett-Packard Company 2000

Lisätiedot

Laitteiston asennus ja käyttö Ohjaustaulu

Laitteiston asennus ja käyttö Ohjaustaulu IBM-järjestelmät - iseries Laitteiston asennus ja käyttö Ohjaustaulu Versio 5, laitos 4 IBM-järjestelmät - iseries Laitteiston asennus ja käyttö Ohjaustaulu Versio 5, laitos 4 Huomautus Ennen tämän julkaisun

Lisätiedot

Tämä tuote saattaa vaatia U.S. Department of Commercen vientiluvan, ennen kuin sitä voidaan viedä Yhdysvalloista tai Kanadasta.

Tämä tuote saattaa vaatia U.S. Department of Commercen vientiluvan, ennen kuin sitä voidaan viedä Yhdysvalloista tai Kanadasta. Tekijänoikeudet Novell Inc. ei vastaa eikä anna lupauksia tämän dokumentaation sisällöstä tai käytöstä eikä myönnä sille minkäänlaisia nimenomaisia tai oletettuja takuita myyntikelpoisuudesta tai sen soveltuvuudesta

Lisätiedot

Henri Mäenpää DOMAIN-SUUNNITELMA

Henri Mäenpää DOMAIN-SUUNNITELMA Henri Mäenpää DOMAIN-SUUNNITELMA Tekniikka ja liikenne 2010 2 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Henri Mäenpää Opinnäytetyön nimi Domain-suunnitelma Vuosi 2010

Lisätiedot

Tietokantatuen lisääminen

Tietokantatuen lisääminen 291 L U K U 7 Tietokantatuen lisääminen Oppitunti 1: Tietokantayhteydet Visual C++:ssa 292 Oppitunti 2: MFC:n tietokantatuki 306 Oppitunti 3: ADO:n esittely 324 Laboratorio 7: Kyselyjen tekeminen tietokannasta

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://fi.yourpdfguides.com/dref/4680901

Käyttöoppaasi. TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://fi.yourpdfguides.com/dref/4680901 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Iiro Sammalkorpi Windows Active Directory, käyttöönotto ja hallinta

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Iiro Sammalkorpi Windows Active Directory, käyttöönotto ja hallinta SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Iiro Sammalkorpi Windows Active Directory, käyttöönotto ja hallinta Liiketalous, matkailu, tietojenkäsittely ja viestintä Pori Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma TK00 2005

Lisätiedot

SUURTEN OLIOIDEN TALLENNUS TIETOKANTAAN

SUURTEN OLIOIDEN TALLENNUS TIETOKANTAAN SUURTEN OLIOIDEN TALLENNUS TIETOKANTAAN Marja Pennanen 23.5.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Suuria olioita, joista puhutaan myös pitkinä bittijonoina tai

Lisätiedot

TIETOKANTOJEN HALLINTA IIO30200

TIETOKANTOJEN HALLINTA IIO30200 TIETOKANTOJEN HALLINTA IIO30200 SQL SERVER 2005 SELVITYSRAPORTTI: ARKKITEHTUURI JA SERVICE PACK 2 UUDET OMINAISUUDET CREATIVE COMMONS -LISENSOITU Holm Timo c5253[at]jamk.fi Kilpeläinen Mika c9780[at]jamk.fi

Lisätiedot

RELAATIOMALLISTEN TIETOKANNAN HALLINTAJÄRJESTELMIEN VERTAILUA JA VERTAILUN ONGELMIA

RELAATIOMALLISTEN TIETOKANNAN HALLINTAJÄRJESTELMIEN VERTAILUA JA VERTAILUN ONGELMIA RELAATIOMALLISTEN TIETOKANNAN HALLINTAJÄRJESTELMIEN VERTAILUA JA VERTAILUN ONGELMIA Sanna Hyvärinen Pro gradu -tutkielma Tietojenkäsittelytiede Kuopion yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos Maaliskuu

Lisätiedot

Norman Virus Control for Workstations. Versio 5.81. Käsikirja

Norman Virus Control for Workstations. Versio 5.81. Käsikirja Norman Virus Control for Workstations Versio 5.81 Käsikirja ii NVC for Workstations - Käsikirja Rajoitettu takuu Norman takaa, että oheisessa levykkeessä tai CD-levyssä ja ohjeissa ei ole valmistusvikoja.

Lisätiedot

M-Files 6.0:n uudet ominaisuudet ja parannukset

M-Files 6.0:n uudet ominaisuudet ja parannukset M-Files 6.0:n uudet ominaisuudet ja parannukset 14.9.2009 1/56 Sisältö 1. MERKITTÄVIMMÄT UUDET OMINAISUUDET JA PARANNUKSET...4 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET JA PÄIVITTÄMINEN VERSIOON 6.0...5 2.1 Järjestelmävaatimukset

Lisätiedot

HP Web Jetadmin -ohjekirja

HP Web Jetadmin -ohjekirja HP Web Jetadmin HP Web Jetadmin -ohjekirja Tekijänoikeustiedot 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän materiaalin kopioiminen, sovittaminen tai kääntäminen on kiellettyä, paitsi

Lisätiedot

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

STANDARD -OHJELMAN KÄYTTÖ

STANDARD -OHJELMAN KÄYTTÖ ADOBE ACROBAT 9 STANDARD -OHJELMAN KÄYTTÖ Tekijänoikeudet 2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Käyttö Adobe Acrobat 9 Standard Windowsissa If this guide is distributed with software that

Lisätiedot

VERKKOKÄYTTÄJÄN OPAS. Internet-faksi ja Windows - käyttöjärjestelmän Internet-tulostus

VERKKOKÄYTTÄJÄN OPAS. Internet-faksi ja Windows - käyttöjärjestelmän Internet-tulostus VERKKOKÄYTTÄJÄN OPAS Internet-faksi ja Windows - käyttöjärjestelmän Internet-tulostus Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com) tarjoaa ratkaisuja kaikkiin tulostustarpeisiin. Sieltä voit

Lisätiedot

TruVision Navigator 5.0:n päivityspaketti 3:n käyttöohje

TruVision Navigator 5.0:n päivityspaketti 3:n käyttöohje TruVision Navigator 5.0:n päivityspaketti 3:n käyttöohje P/N 1064107-FI VERSIO G PAINOS 31MAR15 Copyright Tavaramerkit ja patentit Valmistaja 2015 United Technologies Corporation Interlogix on osa UTC

Lisätiedot