NetVista. Käyttöopas A60, tyyppi 6838 A60i, tyyppi 6848

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NetVista. Käyttöopas A60, tyyppi 6838 A60i, tyyppi 6848"

Transkriptio

1 NetVista Käyttöopas A60, tyyppi 6838 A60i, tyyppi 6848

2

3 NetVista Käyttöopas A60, tyyppi 6838 A60i, tyyppi 6848

4 Huomautus Ennen tämän julkaisun ja siinä kuattujen tuotteiden käyttöä lue kohdat Turaohjeet siulla ja Liite E. Huomioon otettaaa ja taaramerkkitietoja siulla 45. Ensimmäinen painos (lokakuu 2000) Tämä julkaisu on käännös englanninkielisestä ohjekirjasta NetVista User Guide A60 Type 6838 and A60i Type 6848, 06P8666, jonka on julkaissut International Business Machines Corporation, USA. Julkaisun tiedot tarkistetaan säännöllisin äliajoin ja tarpeelliset muutokset tehdään julkaisun uusiin painoksiin. Julkaisun tilauspyynnöt tai kysymykset, jotka koskeat IBM:n tuotteiden teknisiä tietoja, on osoitettaa IBM-jälleenmyyjälle tai IBM:n myyntineuottelijalle. Copyright International Business Machines Corporation Kaikki oikeudet pidätetään.

5 Sisältö Turaohjeet Litiumparistoon liittyä huomautus Modeemiin liittyiä turaohjeita i Laserturaohjeet i Tietoja tästä julkaisusta ii Tämän julkaisun rakenne ii Tietolähteitä iii Luku 1. Esittely Tietokoneen tunnistetiedot Ominaisuudet Tekniset tiedot Saataana oleat lisäarusteet Tarittaat työkalut Staattiselle sähkölle herkkien laitteiden käsittely.. 6 Luku 2. Ulkoisten lisäarusteiden asennus Tietokoneen etuleyssä oleien astakkeiden paikannus Tietokoneen takaosassa oleien porttien paikannus 10 Tehokas näyttösoitin Tehokas äänikortti ADSL-modeemi Home PNA Network -soitin Laiteajurien hankinta Luku 3. Lisäarusteiden asennus Keskusyksikön kannen poisto Osien sijainti Lisäarusteiden asennus emoleyyn Emoleyn käsittely Emoleyn osien sijainti Muistin asennus Soittimien asennus Sisäisten asemien asennus Asemien tekniset tiedot Virta- ja liitäntäkaapelit Sisäisten asemien asennus asemapaikkoihin 1, 2 ja Sisäisten asemien asennus asemapaikkoihin 4, 5, 6 ja U:n muotoisen turapultin asennus Kannen, johtojen ja kaapelien kiinnitys takaisin paikoilleen Luku 4. Tietokoneen kokoonpanon päiitys Lisäarusteen asennuksen tarkistus PCI-soitinkortin kokoonpanon määritys Aloituskokoonpanon määritys Kadonneen tai unohtuneen tunnussanan poisto (CMOS-muistin tyhjennys) Liite A. Pariston aihto Liite B. Järjestelmäohjelmien päiitys 37 Järjestelmäohjelmat Tietokoneen elytys automaattisten käynnistystestien tai BIOSin päiityksen häiriöistä.37 Liite C. Järjestelmän osoitealueet Järjestelmämuistin osoitealueet Siirrännän osoitealueet DMA-siirrännänosoitealueet Liite D. Keskeytyspyyntö- ja DMA-kanaien määritykset Liite E. Huomioon otettaaa ja taaramerkkitietoja Taaramerkit Hakemisto Copyright IBM Corp iii

6 i Käyttöopas

7 Turaohjeet VAARA Sähkö-, puhelin- ja tietokonekaapeleissa oi esiintyä aarallisia jännitteitä. Noudata seuraaia ohjeita sähköiskun älttämiseksi: Älä kytke kaapeleita tietokoneeseen tai irrota niitä siitä äläkä tee asennus- tai huoltotoimia tai kokoonpanon muutoksia ukonilman aikana. Kytke kaikki erkkojohdot oikein maadoitettuihin pistorasioihin. Kytke kaikki tähän tuotteeseen liitettäät laitteet säännösten mukaisiin pistorasioihin. Mikäli mahdollista, käytä ain yhtä kättä liitäntäkaapelien kytkemiseen tai irrottamiseen. Älä koskaan kytke irtaa mihinkään laitteeseen, jos epäilet tai haaitset kosteus-, palo- tai rakenneaurioita. Irrota tietokoneeseen kytketyt erkkojohdot, tietoliikennejärjestelmät, tietoerkkolaitteet ja modeemit, ennen kuin aaat laitteen kansia, ellei asennus- ja kokoonpano-ohjeissa ole muunlaista ohjetta. Kytke ja irrota kaapelit seuraaassa taulukossa kuatulla taalla, kun asennat, siirrät tai aaat tämän tuotteen tai siihen liitettyjen laitteiden kansia. Kytke näin: 1. Katkaise irta kaikista laitteista. 2. Kytke ensin kaikki kaapelit laitteisiin. 3. Kytke liitäntäkaapelit niiden astakkeisiin. 4. Kytke erkkojohdot pistorasioihin. 5. Kytke irta laitteeseen. Irrota näin: 1. Katkaise irta kaikista laitteista. 2. Irrota ensin erkkojohdot pistorasioista. 3. Irrota liitäntäkaapelit astakkeista. 4. Irrota kaapelit kaikista laitteista. Litiumparistoon liittyä huomautus Varoitus: Pariston ääränlainen käsittely oi aiheuttaa tulipalo- tai räjähdysaaran tai paloammoja. Pariston saa aihtaa ain IBM:n suosittelemaan paristoon (IBM:n osanumero 33F8354) tai astaaaan almistajan suosittelemaan paristoon. Paristo sisältää litiumia ja oi räjähtää, jos paristoa ei käytetä, käsitellä tai häitetä oikein. Varoitus: Estä paristoa joutumasta kosketuksiin eden kanssa. Älä kuumenna paristoa yli 100 C:n lämpötilaan. Älä yritä korjata paristoa tai purkaa sitä osiin. Häitä paristo ongelmajätteistä säädettyjen lakien sekä iranomaisten määräysten mukaisesti. Copyright IBM Corp. 2000

8 Modeemiin liittyiä turaohjeita Laserturaohjeet Seuraaien turaohjeiden noudattaminen puhelinlaitteita käytettäessä ähentää tulipalon, sähköiskun tai ruumiinamman aaraa. Älä asenna puhelinlaitteita tai puhelinkaapeleita ukonilman aikana. Älä asenna puhelinpistorasioita kosteisiin tiloihin, jos asennettaaa pistorasiaa ei ole erityisesti suunniteltu käytettääksi kosteissa tiloissa. Älä koske eristämättömiin puhelinkaapeleihin tai -liittimiin, ellei puhelinkaapelia ole irrotettu erkkoliittymästä. Noudata aroaisuutta asentaessasi puhelinkaapeleita tai kytkiessäsi niitä uudelleen. Vältä muun kuin langattoman puhelimen käyttöä ukonilman aikana. Salamointi saattaa aiheuttaa sähköiskuaaran. Älä ilmoita kaasuuodosta puhelimitse uodon läheisyydessä. Joihinkin IBM NetVista -konemalleihin on asennettu tehtaalla CD- tai DVD-asema. Sen oi hankkia myös lisäarusteena. CD- ja DVD-asemat oat lasertuotteita. CDja DVD-asema on luokiteltu Yhdysalloissa luokan 1 laserlaitteeksi, joka täyttää Yhdysaltain Department of Health and Human Serices (DHHS) -iranomaisten määräyksen 21 CFR Subchapter J aatimukset. Nämä asemat täyttäät myös standardeissa IEC 825 ja CENELEC EN luokan 1 laserlaitteille asetetut aatimukset. Jos järjestelmään on asennettu CD- tai DVD-asema, noudata seuraaia ohjeita: Varoitus: Muiden kuin tässä julkaisussa mainittujen säätöjen tai toimien teko oi altistaa aaralliselle säteilylle. CD- tai DVD-aseman aaaminen saattaa altistaa aaralliselle lasersäteilylle. Aseman sisällä ei ole huollettaia osia. Älä aaa aseman koteloa. Joissakin CD- ja DVD-asemissa saattaa olla luokan 3A tai 3B laserlähde. Noudata seuraaaa turaohjetta. VAARA Varo! Aatessasi asemaa olet alttiina lasersäteilylle. Älä katso suoraan säteeseen paljaalla silmällä tai optisella älineellä. Säteeseen katsominen oi ahingoittaa silmiäsi. i Käyttöopas

9 Tietoja tästä julkaisusta Tämän julkaisun rakenne Tämä julkaisu sisältää ohjeet useimpien lisäarusteiden asennuksesta NetVista-tietokoneeseen. Julkaisu sisältää myös katsauksen tietokoneen ominaisuuksiin, astakkeiden sijaintiin ja kokoonpanoasetusten päiitykseen. Julkaisu sisältää seuraaat luut ja liitteet: Luku 1. Esittely sisältää tietokoneen määritysten ja tietokoneeseen saataina oleien lisäarusteiden esittelyn. Luku 2. Ulkoisten lisäarusteiden asennus sisältää tietoja, jotka helpottaat tietokoneen astakkeiden löytämistä, sekä ulkoisten lisäarusteiden asennusohjeita. Luku 3. Lisäarusteiden asennus sisältää ohjeet tietokoneen kannen poistoon sekä kiintoleyjen, muistin ja soittimien asennukseen. Luku 4. Tietokoneen kokoonpanon päiitys sisältää tietokoneen kokoonpanon päiitysohjeet, laiteajurien asennusohjeet ja kadotettujen ja unohdettujen tunnussanojen poisto-ohjeet. Liite A. Pariston aihto sisältää ohjeita, jotka auttaat pariston aihdossa. Liite B. Järjestelmäohjelmien päiitys sisältää järjestelmäohjelmien päiitysohjeita. Liite C. Järjestelmän osoitealueet sisältää ohjelmoijille suunnattuja tietoja tietokoneen osoitealueista. Liite D. Keskeytyspyyntö- ja DMA-kanaien määritykset sisältää tietoja keskeytysten ja DMA (Direct Memory Access) -kanaien määrityksistä. Liite E. Huomioon otettaaa ja taaramerkkitietoja sisältää taaramerkkitietoja ja muuta huomioon otettaaa. Copyright IBM Corp ii

10 Tietolähteitä Saat lisätietoja tietokoneestasi napsauttamalla tietokoneen työpöydällä sijaitseaa Access IBM -kuaketta. Internet-yhteyden aulla saat käyttöösi uusimmat tietokoneen käyttöä koskeat oppaat WWW-siuilta. Siut oat osoitteessa Kirjoita koneen tyyppi- ja mallinumero siustossa oleaan Quick Path -kenttään ja napsauta Go-painiketta. iii Käyttöopas

11 Luku 1. Esittely Lisäarusteiden aulla oit helposti lisätä NetVista-tietokoneeseen uusia ominaisuuksia. Tämä julkaisu sisältää ulkoisten ja sisäisten lisälaitteiden asennusohjeita. Kun asennat lisäarusteita, tutustu seuraaien ohjeiden lisäksi myös lisäarusteen mukana toimitettuihin ohjeisiin. Tämä luku sisältää lyhyen johdannon tietokoneeseen saataina oleista lisäarusteista ja lisätoiminnoista. Luku sisältää myös tärkeitä tietoja tarittaista työkaluista, sähköturallisuudesta ja staattiselle sähkölle herkistä laitteista. Tärkeää Ennen kuin asennat lisäarusteen, lue kohta Turaohjeet siulla. Kohta sisältää ohjeita turallisista työskentelytaoista. Tietokoneen tunnistetiedot Access IBM -ohjelmassa on yleisiä tietoja tietokoneen käytöstä, toiminnasta ja hoidosta. Ohjelma sisältää myös tietoja, jotka auttaat ongelmien ratkaisussa ja korjauspaleluiden tai teknisen tuen hankinnassa. Lisäarusteiden onnistunut asennus edellyttää tietokoneen mallin tunnistamista. Tietokone on helpointa tunnistaa tyyppi- ja mallinumeron perusteella. Niistä käy ilmi useita tietokoneen ominaisuuksia, kuten suorittimen tyyppi ja asemapaikkojen määrä. Numero on tietokoneen etupuolella oleassa pienessä tarrassa. Tyyppi- ja mallinumero oi olla esimerkiksi 6838-xxx. Copyright IBM Corp

12 Ominaisuudet Tässä luussa on yleiskatsaus tietokoneen ominaisuuksiin ja toimintoihin, esiasennettuun ohjelmistoon sekä teknisiin tietoihin. Kaikissa malleissa ei ole kaikkia tässä kuattuja ominaisuuksia ja toimintoja. Suoritin Intel Pentium 4 -suoritin, jossa on 256 kilotaua sisäistä L2-älimuistia ja joka tukee MMX-tekniikkaa Muisti RIMM (Rambus In-line Memory Module) -muistimoduulien tuki 2,5 oltin synkronista, 184-nastaista, puskuroimatonta, 133 MHz:n nopeudella toimiaa pariteetitonta Rambus RDRAM (Dynamic Random Access) -muistia 64, 128, 256 ja 512 megataun RIMM-muistimoduulit (kun saataana) Enintään 2 gigataua muistia RIMM-muistimoduulien enimmäiskorkeus 38,1 mm 512 kilotaun flash-muisti järjestelmäohjelmia arten Sisäiset asemat 3,5 tuuman 1,44 megataun leykeasema Sisäinen kiintoleyasema EIDE-liittymää käyttää CD-asema tai DVD-asema (ain joissakin malleissa) Näytönohjain Dynaaminen näyttömuistitekniikka Tehokas AGP (Accelerated Graphics Port) -soitin Äänialijärjestelmä 16-bittinen Sound Blaster Pro -yhteensopia äänialijärjestelmä Verkkoyhteydet Lähierkkokäynnistystä (Wake on LAN) tukea 10/100 Mbps -nopeuksinen Ethernet-soitin (joissakin malleissa) Modeemi (joissakin malleissa) Järjestelmänhallintaominaisuudet Etäalkulataus (RPL, Remote Program Load) ja DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) -yhteyskäytäntö Lähierkkokäynnistys (Wake on LAN, edellyttää lähierkkokäynnistystä tukeaa erkkosoitinta) Käynnistys soittosignaalista (BIOS-asetusohjelmassa tämän toiminnon nimi on Sarjaportin soitonilmaisin, jos käytössä on ulkoinen modeemi, ja Modeemin soitonilmaisin, jos käytössä on sisäinen modeemi) Ajastettu käynnistys (Wake on Alarm) Etähallinta (erkon älityksellä tehtää BIOSin ja automaattisten käynnistystestien (POST) päiitys) Automaattinen irrankytkentä Järjestelmänhallinta-BIOS (SM BIOS) ja järjestelmänhallintaohjelmat Automaattisten käynnistystestien (POST) tulosten tallennus 2 Käyttöopas

13 Siirräntäominaisuudet 25-nastainen ECP (Extended Capabilities Port)- tai EPP (Extended Parallel Port) -portti Kaksi 9-nastaista sarjaporttia Neljä 4-nastaista USB-porttia Hiiriastake Näppäimistön astake Ethernet-astake Näyttimen astake (AGP-soittimessa) Kolme ääniastaketta (linja sisään, linja ulos sekä mikrofoni) Laajennusominaisuudet Seitsemän asemapaikkaa Viisi PCI-laajennuspaikkaa Yksi AGP-laajennuspaikka Virtalähde 350 W:n irtalähde, jossa on jännitteen alintakytkin Automaattinen sähköirran taajuuden alinta (50/60 Hz) Virransyötön hallintaohjelman (APM, Adanced Power Management) tuki ACPI (Adanced Configuration and Power Interface) -liittymän tuki Suojausominaisuudet Käynnistystunnussana ja pääkäyttäjän tunnussana Valmius U:n muotoisen pultin ja lukollisen aijerin asennukseen Aloitusjärjestyksen hallinta Käynnistys ilman leykeasemaa, näppäimistöä tai hiirtä Valomaton käynnistys Leyke- ja kiintoleyaseman siirräntätoiminnon hallinta Sarja- ja rinnakkaisportin siirräntätoiminnon hallinta Laitekohtainen suojausprofiili Tietokoneeseen esiasennettu ohjelmisto Tietokoneessa saattaa olla esiasennettuja ohjelmia. Näitä oat käyttöjärjestelmä, sisäisiä toimintoja tukeat laiteajurit ja muut tukiohjelmat. Käyttöjärjestelmät (tuetut) Microsoft Windows Millennium Edition (Me) Microsoft Windows 2000 Professional Käyttöjärjestelmät (yhteensopiuus testattu) 1 Microsoft Windows 95 Microsoft Windows 98 Second Edition Microsoft Windows NT Tämän julkaisun almistumishetkeen mennessä IBM on testannut tässä lueteltujen käyttöjärjestelmien yhteensopiuuden. IBM saattaa todeta myös muiden käyttöjärjestelmien olean yhteensopiia tietokoneen kanssa tämän julkaisun almistumisen jälkeen. IBM oi muuttaa tämän luettelon tietoja (tehdä korjauksia ja lisäyksiä). Tutustumalla käyttöjärjestelmän almistajan WWW-siustoon oit selittää, onko käyttöjärjestelmän yhteensopiuus testattu. Luku 1. Esittely 3

14 Microsoft Windows NT Workstation 4.0 DOS 2000 DOS, ersio 7.0 IBM OS/2 Warp Connect 3.0 IBM OS/2 Warp 4.0 IBM OS/2 LAN Serer 3.0 ja 4.0 Linux: Red Hat, Caldera, SuSE ja Turbo Linux Tekniset tiedot Tässä jaksossa kuataan NetVista-tietokoneen fyysiset ominaisuudet. Tietokoneessa on iisi 32-bittistä PCI-laajennuspaikkaa, yksi AGP-laajennuspaikka ja seitsemän asemapaikkaa. Huomautus: Tämä tietokone on luokan A tai B digitaalinen laite. Lisätietoja luokituksesta on Pikaoppaassa. 4 Käyttöopas

15 Mitat Korkeus: 165 mm Leeys: 445 mm Syyys: 499 mm Paino Vähimmäiskokoonpano (toimitettaessa): 14,0 kg Enimmäiskokoonpano: 17,3 kg Käyttöympäristö Ilman lämpötila: Järjestelmä käytössä: C Virta katkaistuna: C Enimmäiskäyttökorkeus: m merenpinnasta Huomautus: Enimmäiskäyttökorkeus, metriä merenpinnasta, on suurin korkeus, jossa ilmoitetut ilman lämpötilarajat pitäät paikkansa. Korkeammalla ilman enimmäislämpötilat oat ilmoitettua matalammat. Ilmankosteus: Järjestelmä käytössä: 8 80 % Virta katkaistuna: 8 80 % Käyttöjännite Käyttöjännite: Matala jännitealue: Vähimmäisjännite: 90 V:n aihtoirta Enimmäisjännite: 137 V:n aihtoirta Sähköirran taajuus: Hz Jännitekytkimen asetus: 115 V ac Korkea jännitealue: Vähimmäisjännite: 180 V:n aihtoirta Enimmäisjännite: 265 V:n aihtoirta Sähköirran taajuus: Hz Jännitekytkimen asetus: 230 V ac Käyttöteho (likimääräinen): Vähimmäiskokoonpano (toimitettaessa): 0,08 kva Enimmäiskokoonpano: 0,3 kva Lämmöntuotto (likimääräinen): Vähimmäiskokoonpano: 75 W Enimmäiskokoonpano: 275 W Jäähdytysilma Tietokoneen läpi irtaa minuutissa korkeintaan noin 0,34 kuutiometriä ilmaa. Akustiset meluarot Keskimääräiset äänenpaineen tasot: Käyttäjän kohdalla: Virta kytkettynä: 38 dba Käytössä: 43 dba Metrin etäisyydellä tietokoneesta: Virta kytkettynä: 33 dba Käytössä: 37 dba Enimmäismelutasot: Virta kytkettynä: 48dB Käytössä: 51dB Huomautus: Nämä arot on mitattu akustiikaltaan alotuissa koeoloissa ANSI S ja ISO standardin määritysten mukaisesti, ja ne on ilmoitettu ISO standardin aatimusten mukaisesti. Todelliset äänenpaineen tasot saattaat olla ilmoitettuja korkeampia äänen heijastusten ja muiden äänilähteiden aikutuksesta. Ilmoitetut melutasot oat enimmäisaroja. Suurin osa tietokoneista toimii näitä tasoja hiljaisemmin. Huomautus: Tehonkulutus ja lämmöntuotto aihteleat lisäarusteiden ja niiden määrän sekä käytettään irransäästötilan mukaan. Luku 1. Esittely 5

16 Saataana oleat lisäarusteet Tarittaat työkalut Seuraaassa luetellaan joitakin saataana oleia järjestelmän lisäarusteita: Ulkoiset lisäarusteet Rinnakkaisporttiin liitettäät laitteet, kuten kirjoittimet ja ulkoiset asemat Sarjaporttiin liitettäät laitteet, kuten ulkoiset modeemit ja digitaalikamerat Äänilaitteet, kuten äänijärjestelmän ulkoiset kaiuttimet USB-laitteet, kuten kirjoittimet ja kuanlukijat U:n muotoinen turapultti Näytin Sisäiset lisäarusteet Järjestelmämuisti: RIMM, (Rambus In-line Memory Module) -moduulit Soittimet - PCI (Peripheral Component Interconnect) -soittimet - AGP (Accelerated Graphics Port) -näyttösoittimet Sisäiset asemat - CD- tai DVD-asema - Kiintoleyasema - Leykeasemat ja muut irtotaltioasemat Uusimmat tiedot saataana oleista lisäarusteista saat seuraaista WWW-osoitteista: Saat lisätietoja myös IBM-jälleenmyyjältä tai -myyntineuottelijalta. Joidenkin lisäarusteiden asennukseen taritaan suorakärkinen ruuitaltta. Jotkin lisäarusteet edellyttäät myös muiden työkalujen käyttöä. Lisätietoja on lisäarusteen mukana toimitetuissa julkaisuissa. Staattiselle sähkölle herkkien laitteiden käsittely Staattisesta sähköstä ei ole aaraa ihmiselle, mutta se saattaa ioittaa tietokoneen osia ja lisäarusteita. Kun asennat uuden lisäarusteen järjestelmään, älä aaa arusteen staattiselta sähköltä suojaaaa pakkausta, ennen kuin ohjeissa tähän kehotetaan. Kun käsittelet lisäarusteita ja muita tietokoneen osia, noudata seuraaia ohjeita aurioiden älttämiseksi: Vältä tarpeettomia liikkeitä. Liikkuminen kerää staattista sähköarausta ympärillesi. Käsittele osia aina aroaisesti. Pitele soitinkortteja ja muistimoduuleja aina reunoista. Älä koske paljaisiin irtapiireihin tai liittimiin. Älä anna muiden henkilöiden koskea tietokoneen osiin. Kun asennat järjestelmään uuden lisäarusteen, kosketa arusteen staattiselta sähköltä suojaaalla pakkauksella soitinkorttipaikan metallista kantta tai 6 Käyttöopas

17 tietokoneen maalaamatonta metallipintaa ähintään kahden sekunnin ajan. Tämä pienentää pakkauksen ja kehosi staattista arausta. Mikäli mahdollista, poista lisäaruste pakkauksestaan ja asenna se suoraan tietokoneeseen laskematta sitä älillä käsistäsi. Jos tämä ei onnistu, aseta lisäarusteen staattiselta sähköltä suojaaa pakkaus tasaiselle pinnalle ja lisäaruste pakkauksen päälle. Älä aseta lisäarustetta keskusyksikön kannen tai muun metallipinnan päälle. Luku 1. Esittely 7

18 8 Käyttöopas

19 Luku 2. Ulkoisten lisäarusteiden asennus Tässä luussa esitellään tietokoneen ulkoiset astakkeet, joihin oit liittää ulkoisia lisäarusteita, kuten ulkoiset kaiuttimet tai kuanlukijan. Joitakin ulkoisia lisäarusteita arten on asennettaa myös ohjelmistoa. Kun asennat ulkoista lisäarustetta, paikanna käytettää astake tämän luun ohjeiden aulla ja asenna laite ja mahdolliset ohjelmat tai ajurit lisäarusteen mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti. Tärkeää Ennen kuin asennat lisäarusteen, lue kohta Turaohjeet siulla. Kohta sisältää ohjeita turallisista työskentelytaoista. Tietokoneen etuleyssä oleien astakkeiden paikannus Seuraaassa kuassa näkyy tietokoneen etuleyssä oleien astakkeiden sijainti. 1 CD-aseman kuulokeastake 2 Etuleyn USB-portti 1 3 Etuleyn USB-portti 2 Copyright IBM Corp

20 Tietokoneen takaosassa oleien porttien paikannus Seuraaassa kuassa näkyy tietokoneen takaosassa oleien porttien sijainti. Tietokoneessasi ei älttämättä ole kaikkia kuassa esitettyjä portteja Virtalähteen astake 2 Hiiren astake 3 Näppäimistön astake 4 USB-astake 3 5 USB-astake 4 6 Sarjaportti 1 7 Rinnakkaisportti 8 Sarjaportti 2 9 Merkkialot 10 Ethernet-astake 11 Mikrofoniastake 12 Linja ulos -astake 13 Linja sisään -astake 14 AGP-astake 15 PCI-korttipaikat Huomautus: Tietokoneen takaosan astakkeet on merkitty eriärisin symbolein. Ne opastaat kaapelien kytkennässä. 10 Käyttöopas

21 Vastake Hiiriastake Näppäimistöastake USB-portit Sarjaporttiastakkeet Rinnakkaisportti Ethernet-astake Mikrofoniastake Linja ulos -astake Linja sisään -astake Kuaus Tähän astakkeeseen oidaan liittää hiiri tai jokin muu paikannuslaite, joka käyttää taallista hiiren astaketta. Tähän astakkeeseen oidaan liittää näppäimistö, joka käyttää taallista näppäimistön astaketta. Näihin portteihin oidaan liittää USB (Uniersal Serial Bus) -äylää käyttäiä laitteita, esimerkiksi USB-kuanlukija tai USB-kirjoitin. Jos käytössä on enemmän kuin neljä USB-laitetta, oit hankkia USB-keskittimen, jonka aulla tietokoneeseen oidaan liittää useita USB-laitteita. Näihin portteihin oidaan liittää ulkoinen modeemi, sarjaporttia käyttää kirjoitin tai jokin muu 9-nastaista sarjaporttia käyttää laite. Tähän porttiin oidaan liittää rinnakkaisporttia käyttää kirjoitin tai kuanlukija tai jokin muu laite, joka käyttää 25-nastaista rinnakkaisporttia. Tähän astakkeeseen oidaan liittää Ethernet-astakkeeseen soeltua Ethernet-kaapeli. Huomautus: Jos haluat tietokoneen täyttään FCC Class A- tai Class B -määritysten aatimukset, käytä luokan 5 Ethernet-kaapelia. Tähän astakkeeseen oidaan liittää mikrofoni, jolloin oidaan käyttää puheentunnistusohjelmia tai äänittää kiintoleyyn puhetta tai muita ääniä. Tämän astakkeen kautta oidaan lähettää ääntä ulkoisiin laitteisiin, kuten aktiiistereokaiuttimiin, kuulokkeisiin, multimedianäppäimistöihin, stereolaitteiston linja sisään -astakkeeseen tai muihin ulkoisiin äänityslaitteisiin. Huomautus: Tietokoneen sisäinen kaiutin on poissa käytöstä, kun linja ulos -astakkeeseen on kytketty erilliset kaiuttimet. Tämän astakkeen aulla astaanotetaan ääntä ulkoisista äänilaitteista, kuten stereolaitteista. Kun ulkoinen äänilaite kytketään tietokoneeseen, kaapeli kytketään kulkemaan laitteen linja ulos -astakkeesta tietokoneen linja sisään -astakkeeseen. Tehokas näyttösoitin Joissakin tietokonemalleissa on asennettuna tehokas AGP-näyttösoitin. Vastake 1 S-ideoastake 2 Digital ideo interface (DVI) -astake 3 Näyttimen muunnin Kuaus Tähän astakkeeseen oidaan liittää teleisiolaite, jossa on S-ideoastake. S-ideokaapeli (taritaan teleisiolaitteen liittämiseen soittimeen) on hankittaa erikseen. Tähän astakkeeseen oidaan liittää digitaalinen näytin. Vastake mahdollistaa Display Power Management Signaling (DPMS) -standardin käytön. Tämän muuntimen aulla AGP-soittimen DVI-liittimeen oidaan kytkeä SVGA-näytin. Luku 2. Ulkoisten lisäarusteiden asennus 11

22 Tehokas äänikortti Jos tämä äänikortti on almiiksi asennettuna, emoleyn MIDI- ja paikannussauaportti, linja ulos -astake, linja sisään -astake ja mikrofoniastake oat poissa käytöstä. Jos paikassa on jokin muu soitinkortti kuin äänikortti, astakkeet eiät poistu käytöstä. Tietokoneen sisäinen kaiutin on myös poissa käytöstä normaalin käytön aikana. Äänitoimintoja oidaan käyttää ain ulkoisten kaiuttimien tai kuulokkeiden aulla. Seuraaassa kuassa esitetään joidenkin mallien mukana toimitetun tehokkaan äänikortin astakkeet. Vastake 1 MIDI- ja paikannussauaastake 2 Linja ulos -astake 3 Mikrofoniastake 4 Linja sisään -astake Kuaus Tähän astakkeeseen oidaan liittää paikannussaua, peliohjain tai MIDI (musical instrument digital interface) -laite, kuten MIDI-koskettimisto. Tämän astakkeen kautta oidaan lähettää ääntä ulkoisiin laitteisiin, kuten aktiiistereokaiuttimiin, kuulokkeisiin, multimedianäppäimistöihin, stereolaitteiston linja sisään -astakkeeseen tai muihin ulkoisiin äänityslaitteisiin. Tähän astakkeeseen oidaan liittää mikrofoni, jolloin oidaan käyttää puheentunnistusohjelmia tai äänittää puhetta tai muita ääniä. Tämän astakkeen aulla astaanotetaan ääntä ulkoisista äänilaitteista, kuten stereolaitteista. Kun ulkoinen äänilaite kytketään tietokoneeseen, kaapeli kytketään kulkemaan laitteen linja ulos -astakkeesta tietokoneen linja sisään -astakkeeseen. ADSL-modeemi Joissakin tietokonemalleissa on ADSL (asymmetric digital subscriber line) -tekniikkaa käyttää modeemi, jonka tiedonsiirtonopeus on suuri. ADSL-modeemin käyttö edellyttää, että rakennuksessa on oikeantyyppiset puhelinlinjat ja käyttäjällä ADSL-paleluntarjoajalta hankittu palelun käyttöoikeus. ADSL-modeemi käyttää kodin tai toimiston puhelinkaapeloinnin mukaan puhelinpistorasian nastoja 2 ja 5 tai 3 ja 4. Tutustu ADSL-modeemin takaosassa oleaan kaaioon ja aseta sen ieressä olea alintakytkin kaaiossa kuatun kaapeloinnin mukaiseen asentoon. Jos et tiedä, kumpi kaapelointimalli on käytössä, ota yhteys ADSL-paleluntarjoajaan. Home PNA Network -soitin Joissakin tietokonemalleissa on Home Phoneline Network Alliance -erkkosoitin, jossa on V.90-yhteyskäytäntöä tukea modeemi. Modeemitoimintojen käytön lisäksi soitin mahdollistaa kodin puhelinkaapelien älityksellä toimian kotierkon käytön. Home PNA Network -soittimen käyttö edellyttää, että tietokoneessa on asennettuna Software Selections -CD-tietoleyssä olea Intel AnyPoint -ohjelmisto. Kussakin PNA-kotierkon tietokoneessa on oltaa PNA-erkkokortti sekä Intel AnyPoint -ohjelmisto. Lisätietoja kortin ja ohjelmiston käytöstä on AnyPoint-julkaisuissa, jotka toimitetaan ain Home PNA Network -kortilla arustettujen mallien mukana. 12 Käyttöopas

23 Laiteajurien hankinta Tietokoneet liitetään PNA-kotierkkoon liittämällä ne puhelinpistorasioihin. Jos yhdessä huoneessa on useampia tietokoneita kuin puhelinpistorasioita, kiinnitä puhelinpistorasiaan haaroitin. Todelliset tiedonsiirtonopeudet saattaat aihdella monista syistä, esimerkiksi kotierkon kokoonpanon mukaan, ja ne oat usein tiedonsiirron enimmäisnopeutta pienempiä. Jotkin Internet-paleluntarjoajat eiät tarjoa Internetin yhteiskäyttöpaleluja tai eloittaat näistä paleluista lisämaksuja. Internet-paleluntarjoajan kanssa solmittu palelusopimus saattaa edellyttää, että asiakas hankkii useita Internet-liittymän käyttöoikeuksia. Saat lisätietoja Internet-palelusopimuksestasi. Voit hankkia muiden käyttöjärjestelmien kuin esiasennetun käyttöjärjestelmän laiteajurit WWW-osoitteesta Laiteajurien asennusohjeet oat ajurien mukana toimitetuissa README-tiedostoissa. Luku 2. Ulkoisten lisäarusteiden asennus 13

24 14 Käyttöopas

25 Luku 3. Lisäarusteiden asennus Voit helposti laajentaa tietokoneen ominaisuuksia lisäämällä muistia, asemia tai soitinkortteja. Kun asennat lisäarustetta, tutustu seuraaien ohjeiden lisäksi myös lisäarusteen mukana toimitettuihin ohjeisiin. Keskusyksikön kannen poisto Tärkeää: Lue kohdassa Turaohjeet siulla ja Staattiselle sähkölle herkkien laitteiden käsittely siulla 6 oleat ohjeet, ennen kuin poistat keskusyksikön kannen. Voit poistaa kannen seuraaasti: 1. Tee käyttöjärjestelmän lopputoimet, poista asemista kaikki tallennusälineet (leykkeet, CD-leyt ja nauhat) ja katkaise sitten irta keskusyksiköstä ja siihen liitetyistä laitteista. 2. Irrota erkkojohdot pistorasioista. 3. Irrota tietokoneeseen liitetyt kaapelit ja johdot. Näitä oat kaikki keskusyksikköön liitetyt kaapelit ja johdot (erkkojohdot, siirräntäkaapelit ja muut kaapelit). 4. Paina kannen aaussalpaa ulospäin ja liu uta kantta tietokoneen takaosaa kohti. Copyright IBM Corp

26 Osien sijainti Seuraaa kua auttaa paikantamaan tietokoneen osat. 1 CD- tai DVD-asema 2 Leykeasema 3 Virtakytkin 4 Alempi asemapaikkakehikko 5 Emoley 6 AGP-paikka 7 PCI-korttipaikka 8 Jäähdytysley 9 Tuuletin 10 Virtalähde Lisäarusteiden asennus emoleyyn Tässä jaksossa on ohjeita lisäarusteiden, esimerkiksi järjestelmämuistin ja soittimien, asennuksesta emoleyyn. Emoleyn käsittely Keskusyksikön kansi on poistettaa, jotta emoleyyn pääsee käsiksi. Lisätietoja kannen poistosta on kohdassa Keskusyksikön kannen poisto siulla 15. Myös joitakin soittimia on ehkä poistettaa, ennen kuin emoleyn osia oi käsitellä. Lisätietoja soittimista on kohdassa Soittimien asennus siulla 19. Kun irrotat kaapeleita, merkitse muistiin, mihin astakkeisiin ne on liitetty, jotta osaat kytkeä ne oikein takaisin. Emoleyn osien sijainti Emoley on tietokoneen pääpiirikortti. Se toteuttaa tietokoneen perustoiminnot ja tukee useita esiasennettuja tai käyttäjän asentamia laitteita. 16 Käyttöopas

27 Seuraaassa kuassa esitetään emoleyn osien sijainti. Huomautus: Keskusyksikön kannen sisäpuolella oleassa tarrassa on myös kaaio emoleystä ja muita lisätietoja. 1 Tuulettimen astake 2 Suoritin 3 RIMM-muistiastake 1 4 RIMM-muistiastake 2 5 RIMM-muistiastake 3 6 RIMM-muistiastake 4 7 Virtalähteen astakkeet 8 Leykeaseman astake 9 Ensisijaisen IDE-laitteen astake 10 Toissijaisen IDE-laitteen astake 11 Etummainen USB-astake 12 Etuleyn astake 13 Paristo 14 CMOS-muistin tyhjennyksen ja palautuksen hyppyjohdin (Clear CMOS/Recoery Jumper) 15 Lähierkkokäynnistyksen (Wake on LAN) astake 16 PCI-korttipaikka 17 PCI-korttipaikka 18 PCI-korttipaikka 19 PCI-korttipaikka 20 Kaiuttimen astake 21 CD-aseman ääniastake 22 PCI-korttipaikka 23 AGP-korttipaikka Muistin asennus Tietokoneessa on neljä astaketta, joihin sopiat RIMM (Rambus Inline Memory Module) -muistimoduulit. Järjestelmämuistin enimmäismäärä on 2 gigataua. Tietokoneeseen esiasennetut RIMM-muistimoduulit oat tyypiltään RDRAM (Rambus Dynamic Random Access Memory) -muistia, ja niissä on käytössä ECC (Error Checking and Correction) -irheenkorjaus. Kun asennat tai koraat RIMM-muistimoduuleja, ota huomioon seuraaat seikat: Luku 3. Lisäarusteiden asennus 17

28 Rambus-muistin käsittelyssä käytetään kahta kanaaa (A ja B). RIMM-astakkeet 1 ja 3 muodostaat kanaan A ja RIMM-astakkeet 2 ja 4 kanaan B. Kanaissa on oltaa saman erran muistia. Kukin RIMM-astake tukee enintään 512 megataua muistia. Kussakin RIMM-astakkeessa, jossa ei ole muistimoduulia, on oltaa RIMM-korausmoduuli (moduuli, joka muistuttaa ulkoasultaan RIMM-muistimoduulia mutta ei sisällä muistia.) Korausmoduulit armistaat, että RIMM-astakkeet oat yhteydessä toisiinsa, aikka kaikissa astakkeissa ei olisikaan muistimoduulia. Jos haluat käyttää ECC-irheenkorjausta, asenna ain sellaisia RIMM-muistimoduuleja, jotka tukeat ECC-irheenkorjausta. Jos tietokoneessa on sekä ECC-irheenkorjausta tukeia että sitä tukemattomia muistimoduuleja, ECC-irheenkorjaus ei ole käytössä. RIMM-astakkeisiin ei oi asentaa DIMM (Dual Inline Memory Module) -muistimoduuleja. Käytä ain tyypin PC600 tai PC800 RIMM-muistimoduuleja. Huomautus: Jos käytät tietokoneessa sekä tyypin PC600 että tyypin PC800 RIMM-muistimoduuleja, muisti toimii hitaamman RIMM-muistimoduulin nopeudella. RIMM-muistimoduulin tai RIMM-korausmoduulin poisto Voit poistaa RIMM-muistimoduulin tai RIMM-korausmoduulin seuraaasti: 1. Tietokoneen sisällä oleien RIMM-muistimoduulien astakkeiden sijainti on esitetty kohdassa Emoleyn osien sijainti siulla Paina emoleyssä olean RIMM-muistimoduuliastakkeen molemmissa päissä oleia pidikkeitä ulospäin, kunnes moduuli apautuu. Nosta RIMM-muistimoduuli tai korausmoduuli pois astakkeesta. Huomautus: Paina pidikkeitä aroasti, sillä muutoin RIMM-muistimoduuli tai korausmoduuli saattaa apautua astakkeesta hallitsemattomasti. 3. Säilytä RIMM-muistimoduulia tai korausmoduulia staattiselta sähköltä suojaaassa pakkauksessa. Älä häitä poistettua osaa. Saatat tarita sitä myöhemmin, jos muutat muistikokoonpanoa. RIMM-muistimoduulin tai -korausmoduulin asennus Voit asentaa RIMM-muistimoduulin tai korausmoduulin seuraaasti: 1. Kosketa muistimoduulin staattiselta sähköltä suojaaalla pakkauksella tietokoneen maalaamatonta metallipintaa ja poista RIMM-muistimoduuli tai -korausmoduuli sitten pakkauksestaan. 18 Käyttöopas

29 2. Jos pidikkeet eiät ole aoinna, aaa ne. 3. Aseta RIMM-muistimoduuli tai -korausmoduuli astakkeen päälle siten, että moduulin alareunassa oleat loet osuat kohdakkain tyhjän astakkeen ulkonemien kanssa. 4. Paina moduulia suoraan alaspäin astakkeeseen, kunnes pidikkeet sulkeutuat tiukasti moduulin päitä asten. Jatkotoimet: Jos haluat asentaa tai poistaa muita lisäarusteita, siirry kyseistä lisäarustetta käsitteleään kohtaan. Voit päättää asennuksen tekemällä kohdassa Kannen, johtojen ja kaapelien kiinnitys takaisin paikoilleen siulla 29 kuatut toimet. Soittimien asennus Tässä jaksossa on tietoja ja ohjeita soittimien asennuksesta ja poistosta. Soitinkorttipaikat Tietokoneessa on iisi paikkaa PCI-soitinkorteille ja yksi paikka AGP-näyttösoitinkortille. Asennettaan soittimen enimmäispituus on 330 mm. Soittimien asennus Voit asentaa soittimen seuraaasti: 1. Aaa keskusyksikön kansi. Lisätietoja on kohdassa Keskusyksikön kannen poisto siulla 15. Luku 3. Lisäarusteiden asennus 19

30 2. Irrota soitinpaikan kannen salpa ja poista soittimelle tarkoitetun soitinpaikan kansi. 3. Poista soitinkortti staattiselta sähköltä suojaaasta pakkauksesta. 4. Asenna soitinkortti sille arattuun soitinpaikkaan. 5. Aseta soitinpaikan kannen salpa paikalleen. 20 Käyttöopas

31 Huomautus: Jos asennat lähierkkokäynnistystä (Wake on LAN) tukean erkkosoittimen, liitä soittimen mukana toimitettaa lähierkkokäynnistyksen kaapeli emoleyssä oleaan lähierkkokäynnistyksen astakkeeseen. Lisätietoja on kohdassa Emoleyn osien sijainti siulla 16. Jatkotoimet Jos haluat asentaa tai poistaa muita lisäarusteita, siirry kyseistä lisäarustetta käsitteleään kohtaan. Voit päättää asennuksen tekemällä kohdassa Kannen, johtojen ja kaapelien kiinnitys takaisin paikoilleen siulla 29 kuatut toimet. Sisäisten asemien asennus Tässä jaksossa on tietoja ja ohjeita sisäisten asemien asennuksesta ja poistosta. Sisäiset asemat oat laitteita, joihin tietokone tallentaa tietoja ja joista se lukee tietoja. Lisäämällä tietokoneeseen asemia oit laajentaa tallennustilan määrää ja käyttää monenlaisia tallennusälineitä. Voit lisätä tietokoneeseen seuraaanlaisia asemia: Kiintoleyaseman Nauha-asemia CD- tai DVD-asemia Irtotaltioasemia. Sisäiset asemat asennetaan asemapaikkoihin. Tässä julkaisussa näitä paikkoja kutsutaan nimellä asemapaikka 1, asemapaikka 2 ja niin edelleen. Asemaa asennettaessa on tärkeää selittää, minkätyyppisiä ja -kokoisia asemia asemapaikkoihin oidaan asentaa. Tämän lisäksi on tärkeää, että kaapelit kytketään asennettuun asemaan oikein. Asemien tekniset tiedot Tietokoneeseen on esiasennettu seuraaat asemat: CD- tai DVD-asema asemapaikassa 1 (joissakin malleissa) 3,5 tuuman kiintoleyasema asemapaikassa 3 3,5 tuuman leykeasema asemapaikassa 4. Jos tietokoneen asemapaikat 1 ja 2 oat tyhjiä, niiden paikalla on staattiselta sähköltä suojaaa ley ja peiteley. Luku 3. Lisäarusteiden asennus 21

32 Asemapaikkojen sijainti on esitetty seuraaassa kuassa. Seuraaassa taulukossa on tietoja kuhunkin asemapaikkaan sopiista asemista ja niiden enimmäiskorkeudesta. 1 Asemapaikka 1 - enimmäiskorkeus: 41,3 mm 2 Asemapaikka 2 - enimmäiskorkeus: 41,3 mm 3 Asemapaikka 3 - enimmäiskorkeus: 25,4 mm 4 Asemapaikka 4 - enimmäiskorkeus: 25,4 mm 5 Asemapaikka 5 - enimmäiskorkeus: 25,4 mm 6 Asemapaikka 6 - enimmäiskorkeus: 25,4 mm 7 Asemapaikka 7 - enimmäiskorkeus: 25,4 mm CD-asema (akiona joissakin malleissa) 5,25 tuuman kiintoleyasema 5,25 tuuman kiintoleyasema 3,5 tuuman kiintoleyasema (edellyttää lisäarusteena hankittaaa asemakehystä) CD-asema DVD-asema 3,5 tuuman leykeasema (esiasennettu akioaruste) Kiintoleyasema 3,5 tuuman irtotaltioasema Kiintoleyasema Kiintoleyasema Kiintoleyasema Huomautuksia: 1. Tähän tietokoneeseen sopiien asemien enimmäiskorkeus on 41,3 mm. 2. Irtotaltioasemat (nauha-asemat tai CD-asemat) oidaan asentaa apaana oleaan paikkaan 1 tai 2. Virta- ja liitäntäkaapelit Tietokoneen IDE-asemat on kytketty irtalähteeseen ja emoleyyn kaapeleilla. Tietokoneessa on seuraaat kaapelit: 22 Käyttöopas

33 Nelijohtimisilla irtakaapeleilla liitetään useimmat asemat irtalähteeseen. Näiden kaapelien päässä on muoinen liitin, jonka koko aihtelee sen mukaan, mihin asemaan se on tarkoitettu liitettääksi. Jotkin irtakaapelit liitetään emoleyyn. Litteillä liitäntäkaapeleilla liitetään IDE-asemat ja leykeasemat emoleyyn. Näitä kaapeleita kutsutaan myös nauhakaapeleiksi. Tietokoneessa on kahdenlaisia liitäntäkaapeleita: Leeässä liitäntäkaapelissa on kaksi tai kolme liitintä. - Jos kaapelissa on kolme liitintä, yksi niistä on liitetty asemaan, yksi on aralla ja yksi on liitetty emoleyn ensisijaiseen tai toissijaiseen IDE-astakkeeseen. - Jos kaapelissa on kaksi liitintä, toinen niistä on liitetty kiintoleyasemaan ja toinen emoleyn ensisijaiseen tai toissijaiseen IDE-astakkeeseen. Huomautus: Jos haluat lisätä uuden aseman, mutta tietokoneessa ei ole esiasennettuna CD- tai DVD-asemaa, taritset kolmiliittimisen liitäntäkaapelin. Jos haluat korata anhan liitäntäkaapelin tai lisätä tietokoneeseen toisen kiintoleyaseman, taritset 80-nastaisen ATA 100 -liitäntäkaapelin. Sen liittimet on merkitty äritunnuksin. Sininen liitin kytketään emoleyyn. Musta liitin kytketään ensisijaiseen laitteeseen eli päälaitteeseen. Harmaa keskiliitin kytketään toissijaiseen laitteeseen eli siulaitteeseen. Jos tietokoneessa on esiasennettuna CD- tai DVD-asema, se on liitetty tietokoneeseen ATA 100 -liitäntäkaapelilla. Jos haluat asentaa toisen kiintoleyaseman, CD- tai DVD-asema on määritettää toissijaiseksi laitteeksi asemassa olealla kytkimellä tai hyppyjohtimella ja kytkettää liitäntäkaapelin harmaaseen, keskimmäiseen liittimeen. Kapeassa liitäntäkaapelissa on kaksi liitintä, ja sillä liitetään leykeasema emoleyyn. Huomautus: Voit paikantaa emoleyn astakkeiden sijainnin kohdassa Emoleyn osien sijainti siulla 16 olean kuan aulla. Seuraaat seikat on otettaa huomioon kytkettäessä irta- ja liitäntäkaapeleita sisäisiin asemiin: Tietokoneeseen esiasennettujen asemien irta- ja liitäntäkaapelit on almiiksi kytketty. Jos aihdat asemia, merkitse kuhunkin asemaan liitettäät kaapelit muistiin. Kun asennat asemaa, armista, että liitäntäkaapelin päässä olea liitin on aina kytketty asemaan. Varmista myös, että toisessa päässä olea liitin on kytketty emoleyyn. Tämä ähentää tietokoneen sähkömagneettisen säteilyn aiheuttamia häiriöitä. Jos kaksi IDE-laitetta on liitetty samaan kaapeliin, toinen on määritettää päälaitteeksi (master) ja toinen siulaitteeksi (slae). Muutoin tietokone ei ehkä tunnista kaikkia IDE-laitteita. Valinta pää- tai siulaitteeksi tehdään kussakin IDE-laitteessa olealla kytkimellä tai hyppyjohtimella. Jos kaksi IDE-laitetta on kytketty samaan kaapeliin ja ain toinen niistä on kiintoleyasema, se on määritettää päälaitteeksi. Jos kaapeliin on liitetty ain yksi IDE-laite, se on määritettää päälaitteeksi. Lisätietoja asemien, kaapelien ja muiden lisäarusteiden alinnasta on siulla 6. Luku 3. Lisäarusteiden asennus 23

34 Sisäisten asemien asennus asemapaikkoihin 1, 2 ja 3 Voit asentaa sisäisen aseman paikkaan 1, 2 tai 3 seuraaasti: 1. Poista keskusyksikön kansi (lisätietoja on kohdassa Keskusyksikön kannen poisto siulla 15). Huomautus: Jos tietokoneessa on CD- tai DVD-asema, asemaan liitetyt irta- ja liitäntäkaapelit on ehkä irrotettaa. 2. Työnnä suorakärkinen ruuitaltta johonkin haluamassasi asemapaikassa olean, staattiselta sähköltä suojaaan leyn koloista. Käännä ley aroasti irti asemapaikasta. 24 Käyttöopas

35 3. Asenna asema asemapaikkaan. Kohdista ruuien reiät asemapaikan reikiin ja kiinnitä asema kahdella ruuilla. 4. Jos asentamasi asema on irtotaltioasema, asenna tietokoneen mukana toimitettu asianmukainen kehys asemapaikkaan. 5. Kytke irta- ja liitäntäkaapelit asemaan. Jatkotoimet Jos haluat asentaa tai poistaa muita lisäarusteita, siirry kyseistä lisäarustetta käsitteleään kohtaan. Voit päättää asennuksen tekemällä kohdassa Kannen, johtojen ja kaapelien kiinnitys takaisin paikoilleen siulla 29 kuatut toimet. Sisäisten asemien asennus asemapaikkoihin 4, 5, 6 ja 7 Voit asentaa sisäisen aseman paikkaan 4, 5, 6 tai 7 seuraaasti: 1. Poista keskusyksikön kansi (lisätietoja on kohdassa Keskusyksikön kannen poisto siulla 15). Huomautus: Jos tietokoneessa on CD- tai DVD-asema, asemaan liitetyt irta- ja liitäntäkaapelit on ehkä irrotettaa. Luku 3. Lisäarusteiden asennus 25

36 2. Poista tukipalkki etämällä sitä ulospäin keskusyksiköstä seuraaassa kuassa esitetyllä taalla. 3. Vedä ja käännä alempaa asemapaikkatelinettä ulospäin keskusyksiköstä. 26 Käyttöopas

37 4. Kiinnitä asennettaaan asemaan kiinnityskiskot ja työnnä asema kiinnityskiskojen aulla asemapaikkaan. 5. Käännä aseman kehikko takaisin paikalleen. Luku 3. Lisäarusteiden asennus 27

38 6. Kytke irta- ja liitäntäkaapelit asemaan. Jatkotoimet Jos haluat asentaa tai poistaa muita lisäarusteita, siirry kyseistä lisäarustetta käsitteleään kohtaan. Voit päättää asennuksen tekemällä kohdassa Kannen, johtojen ja kaapelien kiinnitys takaisin paikoilleen siulla 29 kuatut toimet. U:n muotoisen turapultin asennus Voit aikeuttaa tietokoneen laitteiden arastamista kiinnittämällä tietokoneeseen U:n muotoisen pultin ja aijerin. Kun olet asentanut aijerin, tarkista, ettei se ole sotkeutunut muihin tietokoneeseen liitettyihin kaapeleihin. Voit asentaa U:n muotoisen turapultin seuraaasti: 1. Poista keskusyksikön kansi (lisätietoja on kohdassa Keskusyksikön kannen poisto siulla 15). 2. Poista kaksi metallista reiänsuojusta ruuitaltalla. 3. Työnnä U-pultti takaleyn läpi ja kiristä sitten mutterit sopian kokoisella kiintoaaimella tai jakoaaimella. 4. Aseta kansi takaisin paikalleen. Lisätietoja on kohdassa Kannen, johtojen ja kaapelien kiinnitys takaisin paikoilleen siulla Vie aijeri U:n muotoisen pultin läpi ja sellaisen esineen ympäri, joka ei ole osa rakennuksen kantaia rakennelmia tai kiinnitetty niihin pysyästi mutta josta aijeria ei kuitenkaan oi irrottaa. Kiinnitä sitten aijerin päät toisiinsa lukolla. 28 Käyttöopas

39 1 U:n muotoinen pultti 2 Pultin reiät 3 Mutterit Jatkotoimet: Jos haluat asentaa tai poistaa muita lisäarusteita, siirry kyseistä lisäarustetta käsitteleään kohtaan. Kannen, johtojen ja kaapelien kiinnitys takaisin paikoilleen Lisäarusteiden asennuksen tai poiston jälkeen kaikki asennuksen ajaksi irrotetut osat on asennettaa takaisin ja irrotetut kaapelit ja johdot (kuten erkkojohto ja puhelinkaapelit) on kytkettää takaisin paikoilleen. Joidenkin lisäarusteiden asennuksen jälkeen BIOS-asetusohjelman tiedot on päiitettää. Voit kiinnittää kannen, johdot ja kaapelit takaisin paikoilleen seuraaasti: 1. Varmista, että kaikki asennusta arten irrotetut osat on asennettu oikein takaisin eikä tietokoneen sisään ole jäänyt työkaluja tai irtonaisia ruueja. 2. Siirrä siuun kaapelit, jotka saattaat estää kannen kiinnityksen. Luku 3. Lisäarusteiden asennus 29

40 3. Aseta kansi kohdalleen ja liu uta sitä tietokoneen etuleyä kohti. Varmista, että kansi on kohdistettu keskusyksikössä oleiin kielekkeisiin. 4. Sulje kannen aaussalpa, jotta kansi pysyy tiukasti kiinni. 5. Kytke ulkoiset kaapelit ja johdot tietokoneeseen. Luku 2. Ulkoisten lisäarusteiden asennus siulla 9 ja Pikaopas sisältäät lisätietoja. 6. Luku 4. Tietokoneen kokoonpanon päiitys siulla 31 sisältää lisätietoja kokoonpanon päiityksestä. 30 Käyttöopas

41 Luku 4. Tietokoneen kokoonpanon päiitys Tässä jaksossa on laiteajurien asennukseen, kokoonpanoasetusten päiitykseen ja kadonneiden tai unohtuneiden tunnussanojen poistoon liittyiä ohjeita. Laiteajurien asennus saattaa olla tarpeen uuden lisäarusteen asennuksen jälkeen. Lisätietoja BIOS-asetusohjelman käytöstä on Access IBM -ohjelmassa. Lisäarusteen lisäyksen jälkeen tietokoneen kokoonpanoasetuksia on päiitettää. Useimmiten järjestelmä tekee tämän automaattisesti. Kun tietokone käynnistetään lisäarusteen asennuksen jälkeen, joissakin tapauksissa kuaruutuun tulee seuraaankaltainen sanoma: Käynnistystestien (POST) irhe(itä) Järjestelmässä on ilmennyt seuraaa(t) irhe(et) käytön aloituksen yhteydessä: 162 On ilmennyt muutos kokoonpanossa Valitse jokin seuraaista: Jatko Asetusohjelman lopetus Jos tämä sanoma tulee näkyiin, alitse aihtoehto Jatko ja paina Enter-näppäintä. BIOS-asetusohjelma alkaa automaattisesti. Toimi sen pääalikossa seuraaasti: 1. Valitse Asetusohjelman lopetus -aihtoehto ja paina Enter-näppäintä. 2. Valitse Tallennus ja lopetus -aihtoehto ja paina Enter-näppäintä. Tietokone käynnistyy uudelleen. Useimmiten Windows haaitsee uuden laitteen, päiittää sen kokoonpanoasetukset ja pyytää asentamaan mahdollisesti tarittaan laiteajurin. Ennen kuin aloitat uuden lisäarusteen asennuksen, lue aina lisäarusteen mukana toimitetut julkaisut ja toimi niissä mahdollisesti oleien asennusohjeiden mukaisesti. Laiteajurien asennustaat aihteleat. Joidenkin lisäarusteiden käyttö edellyttää myös muiden ohjelmien asennusta. Lisäarusteen asennuksen tarkistus Toimimalla seuraaien ohjeiden mukaisesti oit armistaa, että uuden soitinkortin tai aseman asennus ja kokoonpanoasetusten määritys on onnistunut: 1. Napsauta Windowsin työpöydällä oleaa Oma tietokone -kuaketta hiiren kakkospainikkeella ja alitse kohoalikosta Ominaisuudet-aihtoehto. 2. Napsauta Ominaisuudet: Järjestelmä -ikkunan Laitehallinta-älilehteä. Huomautus: Jos käytössä on Windows 2000, napsauta ensin Ominaisuudet: Järjestelmä -ikkunan Laitteisto-älilehteä ja sitten Laitehallinta-älilehteä. 3. Napsauta Näytä laitteet tyypin mukaan -alintanappia. 4. Saat asennetun laitteen tyyppiä astaaien laitteiden luettelon näkyiin napsauttamalla asianmukaisen laitetyypin ieressä oleaa plusmerkkiä. Copyright IBM Corp

42 Jos yhdenkään laitteen kuakkeen päällä ei näy X-merkkiä tai ympyrän sisällä oleaa huutomerkkiä, kaikki laitteet toimiat oikein. Jos laitteen kuakkeen päällä on X-merkki, laite on poissa käytöstä. Jos laitteen kuakkeen päällä on ympyrän sisällä olea huutomerkki, kyseessä on resurssiristiriita. Napsauta molemmissa tapauksissa Ominaisuudetpainiketta, niin saat kuaruutuun lisätietoja ongelman syystä. Jos asennettu laite ei näy luettelossa, laite on saatettu asentaa äärin tietokoneeseen. Varmista, että laite on asennettu ohjeiden mukaisesti, että kaikki kaapelit ja liittimet oat tukeasti paikoillaan ja että hyppyjohtimet ja kytkimet oat oikeissa asennoissa. Jos laite löytyy Muut laitteet -luettelosta, tarittaa laiteajuri joko puuttuu tai se on asennettu äärin. Tämä saattaa johtua myös siitä, että käyttöjärjestelmää ei ole aloitettu uudelleen laiteajurin asennuksen jälkeen. Käynnistä tietokone uudelleen ja tarkista laitteen tila. Jos laite on edelleen Muut laitteet -luettelossa, asenna laiteajuri uudelleen toimimalla laitteen mukana toimitettujen julkaisujen ohjeiden mukaisesti. Huomautus: Lisätietoja on käyttöjärjestelmän käyttöoppaassa. PCI-soitinkortin kokoonpanon määritys Voit määrittää soitinkortin kokoonpanon seuraaien tietojen ja soittimen mukana toimitettujen ohjeiden mukaan. PCI-soitinkortit eiät yleensä edellytä kokoonpanoasetusten manuaalista määritystä. Tietokoneen laitteisto ja käyttöjärjestelmä antaat tarittaat järjestelmäresurssit asennettujen laitteiden käyttöön siten, ettei resurssiristiriitoja yleensä ilmene. Aloituskokoonpanon määritys Kun tietokoneeseen kytketään irta, tietokone hakee käyttöjärjestelmää eri asemista. Hakujärjestystä kutsutaan aloitusjärjestykseksi. Kun tietokoneeseen lisätään uusia laitteita, aloitusjärjestystä on ehkä muutettaa. Voit määrittää aloituslaitteet BIOS-asetusohjelman aulla. Lisätietoja on Access IBM -ohjelmassa. Kadonneen tai unohtuneen tunnussanan poisto (CMOS-muistin tyhjennys) Tämä jakso koskee kadonneita tai unohtuneita tunnussanoja. Access IBM -ohjelma sisältää lisätietoja kadonneista ja unohdetuista tunnussanoista. Voit poistaa unohtuneen tunnussanan seuraaasti: 1. Katkaise irta keskusyksiköstä ja kaikista siihen kytketyistä laitteista. 2. Irrota erkkojohto pistorasiasta. 3. Aaa keskusyksikön kansi. Lisätietoja on kohdassa Keskusyksikön kannen poisto siulla Paikanna CMOS-muistin hyppyjohdin (CMOS Jumper) tietokoneen sisällä olean kaaion aulla. 5. Siirrä hyppyjohdin normaaliasennosta (nastat 1 ja 2) huoltoasentoon tai kokoonpanon määritysasentoon (nastat 2 ja 3). 32 Käyttöopas

43 6. Aseta kansi takaisin paikalleen ja kytke erkkojohto pistorasiaan. Lisätietoja on kohdassa Kannen, johtojen ja kaapelien kiinnitys takaisin paikoilleen siulla Kun käynnistät tietokoneen uudelleen, kuaruutuun tulee BIOS-asetusohjelman ikkuna. 8. Voit poistaa CMOS-asetukset käytöstä huoltoikkunassa. 9. Paina Esc-näppäintä. 10. Valitse Asetusohjelman lopetus -aihtoehto. 11. Valitse aihtoehtotallennus ja lopetus. 12. Noudata kuaruutuun tuleia ohjeita. Huomautus: Jos haluat palauttaa hyppyjohtimen asetukset alkuperäisiksi, tietokoneen kansi on ensin poistettaa. Luku 4. Tietokoneen kokoonpanon päiitys 33

44 34 Käyttöopas

45 Liite A. Pariston aihto Tietokoneessa on erityinen muisti, joka säilyttää päiämäärän, kellonajan ja esimerkiksi rinnakkaisporttien asetukset (kokoonpanon). Muisti saa taritsemansa irran paristosta, kun tietokoneesta on katkaistu irta. Paristo ei edellytä latausta tai huoltoa, mutta paristosta loppuu jossakin aiheessa irta. Jos näin käy, päiämäärä, kellonaika ja kokoonpanoasetukset (esimerkiksi tunnussanat) katoaat. Kun tietokoneeseen kytketään irta, kuaruutuun tulee irhesanoma. Lisätietoja pariston aihdosta ja häityksestä on kohdassa Litiumparistoon liittyä huomautus siulla. Voit aihtaa pariston seuraaasti: 1. Katkaise irta keskusyksiköstä ja kaikista siihen kytketyistä laitteista. 2. Irrota erkkojohto pistorasiasta ja poista keskusyksikön kansi. Lisätietoja on kohdassa Keskusyksikön kannen poisto siulla Paikanna paristo. Katso tietokoneen sisällä oleaa kaaiota tai tutustu kohdassa Emoleyn osien sijainti siulla 16 oleiin tietoihin 4. Poista mahdolliset soittimet, jotka oat pariston edessä. Lisätietoja on kohdassa Soittimien asennus siulla Poista anha paristo. 6. Asenna uusi paristo. 7. Asenna pariston aihdon yhteydessä mahdollisesti poistetut soittimet uudelleen paikoilleen. Lisätietoja on kohdassa Soittimien asennus siulla Pane kansi takaisin paikalleen ja kytke erkkojohto pistorasiaan. Lisätietoja on kohdassa Kannen, johtojen ja kaapelien kiinnitys takaisin paikoilleen siulla 29. Huomautus: Kun tietokoneeseen kytketään irta pariston aihdon jälkeen, kuaruutuun saattaa tulla irhesanoma. Tämä on normaalia. 9. Kytke irta keskusyksikköön ja kaikkiin siihen liitettyihin laitteisiin. 10. Aseta päiämäärä, kellonaika ja mahdolliset tunnussanat BIOSasetusohjelmassa. Copyright IBM Corp

ThinkCentre. Laitteiston osien poisto- ja vaihto-opas Tyypit 8143, 8144, 8146 Tyypit 8422, 8423, 8427

ThinkCentre. Laitteiston osien poisto- ja vaihto-opas Tyypit 8143, 8144, 8146 Tyypit 8422, 8423, 8427 ThinkCentre Laitteiston osien poisto- ja aihto-opas Tyypit 8143, 8144, 8146 Tyypit 8422, 8423, 8427 ThinkCentre Laitteiston osien poisto- ja aihto-opas Tyypit 8143, 8144, 8146 Tyypit 8422, 8423, 8427

Lisätiedot

ThinkCentre. Laitteiston osien poisto- ja vaihto-opas Tyypit 8424, 8425, 8428 Tyypit 8171, 8172, 8173

ThinkCentre. Laitteiston osien poisto- ja vaihto-opas Tyypit 8424, 8425, 8428 Tyypit 8171, 8172, 8173 ThinkCentre Laitteiston osien poisto- ja aihto-opas Tyypit 8424, 8425, 8428 Tyypit 8171, 8172, 8173 ThinkCentre Laitteiston osien poisto- ja aihto-opas Tyypit 8424, 8425, 8428 Tyypit 8171, 8172, 8173

Lisätiedot

ThinkCentre. Käyttöopas tyypit 8086, 8087, 8088 tyypit 8089, 8090

ThinkCentre. Käyttöopas tyypit 8086, 8087, 8088 tyypit 8089, 8090 ThinkCentre Käyttöopas tyypit 8086, 8087, 8088 tyypit 8089, 8090 ThinkCentre Käyttöopas tyypit 8086, 8087, 8088 tyypit 8089, 8090 Huomautus Ennen tämän julkaisun ja siinä kuattujen tuotteiden käyttöä

Lisätiedot

NetVista IBM. Käyttöopas A60 tyyppi 6833 A60i tyyppi 6832

NetVista IBM. Käyttöopas A60 tyyppi 6833 A60i tyyppi 6832 NetVista IBM Käyttöopas A60 tyyppi 6833 A60i tyyppi 6832 NetVista IBM Käyttöopas A60 tyyppi 6833 A60i tyyppi 6832 Huomautus Ennen tämän julkaisun ja siinä kuvattujen tuotteiden käyttöä lue kohdat Turvaohjeet

Lisätiedot

Käyttöopas Tyypit 6339, 6341, 6342, 6346, 6347 ja 6348 Tyypit 2256 ja 2257

Käyttöopas Tyypit 6339, 6341, 6342, 6346, 6347 ja 6348 Tyypit 2256 ja 2257 Käyttöopas Tyypit 6339, 6341, 6342, 6346, 6347 ja 6348 Tyypit 2256 ja 2257 Käyttöopas Tyypit 6339, 6341, 6342, 6346, 6347 ja 6348 Tyypit 2256 ja 2257 Huomautus Ennen tämän julkaisun ja siinä kuvattujen

Lisätiedot

ThinkCentre Laitteiston osien asennus- ja vaihto-opas

ThinkCentre Laitteiston osien asennus- ja vaihto-opas ThinkCentre Laitteiston osien asennus- ja vaihto-opas Huomautus Ennen tämän julkaisun ja siinä kuvatun tuotteen käyttöä lue huolellisesti tämän tuotteen Turvaohjeet ja takuutiedot -julkaisu ja tämän julkaisun

Lisätiedot

Tämän julkaisun uusin versio on saatavissa osoitteessa http://www.ibm.com/pc/support. Tietoja ohjelmistosta

Tämän julkaisun uusin versio on saatavissa osoitteessa http://www.ibm.com/pc/support. Tietoja ohjelmistosta Tämän julkaisun uusin ersio on saataissa osoitteessa http://www.ibm.com/pc/support Tietoja ohjelmistosta Tämän julkaisun uusin ersio on saataissa osoitteessa http://www.ibm.com/pc/support Tietoja ohjelmistosta

Lisätiedot

Laitteiston osien poisto- ja vaihto-opas Tyypit 8141, 8142 ja 8145 Tyypit 8420, 8421 ja 8426

Laitteiston osien poisto- ja vaihto-opas Tyypit 8141, 8142 ja 8145 Tyypit 8420, 8421 ja 8426 ThinkCentre Laitteiston osien poisto- ja vaihto-opas Tyypit 8141, 8142 ja 8145 Tyypit 8420, 8421 ja 8426 ThinkCentre ThinkCentre Laitteiston osien poisto- ja vaihto-opas Tyypit 8141, 8142 ja 8145 Tyypit

Lisätiedot

Laitteiston osien vaihto-opas Tyypit 8129, 8132, 8133 Tyypit 8134, 8135, 8136

Laitteiston osien vaihto-opas Tyypit 8129, 8132, 8133 Tyypit 8134, 8135, 8136 ThinkCentre Laitteiston osien vaihto-opas Tyypit 8129, 8132, 8133 Tyypit 8134, 8135, 8136 ThinkCentre ThinkCentre Laitteiston osien vaihto-opas Tyypit 8129, 8132, 8133 Tyypit 8134, 8135, 8136 Ensimmäinen

Lisätiedot

ThinkCentre-tietokoneen laitteiston osien asennus- ja vaihto-opas

ThinkCentre-tietokoneen laitteiston osien asennus- ja vaihto-opas ThinkCentre-tietokoneen laitteiston osien asennus- ja vaihto-opas Konetyypit 9120, 9127, 9129, 9134, 9136, 9139, 9141, 9143, 9156, 9158, 9171, 9191 ThinkCentre-tietokoneen laitteiston osien asennus- ja

Lisätiedot

Lenovo 3000 J Series

Lenovo 3000 J Series Lenovo 3000 J Series Ensimmäinen painos (heinäkuu 2006) Copyright Lenovo 2005, 2006. Portions Copyright International Business Machines Corporation 2005. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältö Esittely...............

Lisätiedot

Käyttöopas Tyypit 8104, 8105, 8106, 8107, 8108, 8109 Tyypit 8117, 8118, 8119, 8120, 8121

Käyttöopas Tyypit 8104, 8105, 8106, 8107, 8108, 8109 Tyypit 8117, 8118, 8119, 8120, 8121 Käyttöopas Tyypit 8104, 8105, 8106, 8107, 8108, 8109 Tyypit 8117, 8118, 8119, 8120, 8121 Käyttöopas Tyypit 8104, 8105, 8106, 8107, 8108, 8109 Tyypit 8117, 8118, 8119, 8120, 8121 Huomautus Ennen tämän

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Näitä tietoja voidaan muuttaa ilman etukäteisilmoitusta. HP-tuotteiden ja - palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION ELITE M9000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION ELITE M9000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Pikaopas. ThinkCentre

Pikaopas. ThinkCentre ThinkCentre Pikaopas Sisältö - Tärkeät turaohjeet - Takuutiedot ja muuta huomioon otettaaa - Tietokoneen asennus - Ohjelmien elytys - Vianmääritys ja häiriöiden poisto - IBM-ohjeiden ja -tukipalelujen

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

Lenovo 3000 J Series

Lenovo 3000 J Series Lenovo 3000 J Series Ensimmäinen painos (heinäkuu 2006) Copyright Lenovo 2005, 2006. Portions Copyright International Business Machines Corporation 2005. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältö Esittely...............

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

2. Joissakin malleissa levykeasema sisältyy pakkaukseen.

2. Joissakin malleissa levykeasema sisältyy pakkaukseen. Osanumero: 92P1485 Tarkista, että IBM ThinkPad T Series -tietokoneen pakkauksessa on tässä mainitut osat. Jos jokin osa puuttuu tai on vahingoittunut, ota yhteys tuotteen myyjään. h Tietokone h Akku h

Lisätiedot

ThinkCentre Käyttöopas

ThinkCentre Käyttöopas ThinkCentre Käyttöopas Huomautus Ennen tämän julkaisun ja siinä kuvatun tuotteen käyttöä lue tämän tuotteen Turvaohjeet ja takuutiedot -julkaisu ja tämän julkaisun kohta Liite B, Huomioon otettavaa, sivulla

Lisätiedot

Laitteiston osien vaihto-opas Tyypit 8290, 8291, 8292, 8463, 8464 Tyypit 8465, 8469, 8472, 8708, 8709 Tyypit 8712, 8713, 8719, 8771, 8772 Tyypit

Laitteiston osien vaihto-opas Tyypit 8290, 8291, 8292, 8463, 8464 Tyypit 8465, 8469, 8472, 8708, 8709 Tyypit 8712, 8713, 8719, 8771, 8772 Tyypit Laitteiston osien vaihto-opas Tyypit 8290, 8291, 8292, 8463, 8464 Tyypit 8465, 8469, 8472, 8708, 8709 Tyypit 8712, 8713, 8719, 8771, 8772 Tyypit 8776, 8777, 8817, 9214 Tyypit 9215, 9216 Laitteiston osien

Lisätiedot

ThinkCentre. Käyttöopas Tyypit2296,8191,8198,8199,8316ja 8434

ThinkCentre. Käyttöopas Tyypit2296,8191,8198,8199,8316ja 8434 ThinkCentre Käyttöopas Tyypit2296,8191,8198,8199,8316ja 8434 ThinkCentre Käyttöopas Tyypit2296,8191,8198,8199,8316ja 8434 Huomautus Ennen tämän julkaisun ja siinä kuvattujen tuotteiden käyttöä lue kohdat

Lisätiedot

ThinkCentre. Käyttöopas Tyypit 9212 ja 9213

ThinkCentre. Käyttöopas Tyypit 9212 ja 9213 ThinkCentre Käyttöopas Tyypit 9212 ja 9213 ThinkCentre Käyttöopas Tyypit 9212 ja 9213 Huomautus Ennen tämän julkaisun ja siinä kuvattujen tuotteiden käyttöä lue kohdat Tärkeät turvaohjeet sivulla v ja

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

h Kaksi h Verkkojohto h Julkaisut: h Verkkolaite h Puhelinkaapeli v Asennusopas Huomautuksia: 1. Joidenkin mallien pakkauksiin voi

h Kaksi h Verkkojohto h Julkaisut: h Verkkolaite h Puhelinkaapeli v Asennusopas Huomautuksia: 1. Joidenkin mallien pakkauksiin voi Olet ostanut IBM ThinkPad G40 Series -tietokoneen. Tarkista, että tietokoneen pakkauksessa on tässä mainitut osat. Jos jokin osa puuttuu tai on vahingoittunut, ota yhteys tuotteen myyjään. h Tietokone

Lisätiedot

Käyttöopas Tyypit 8141, 8142, 8145 Tyypit 8420, 8421, 8426

Käyttöopas Tyypit 8141, 8142, 8145 Tyypit 8420, 8421, 8426 ThinkCentre Käyttöopas Tyypit 8141, 8142, 8145 Tyypit 8420, 8421, 8426 ThinkCentre ThinkCentre Käyttöopas Tyypit 8141, 8142, 8145 Tyypit 8420, 8421, 8426 Huomautus Ennen tämän julkaisun ja siinä kuattujen

Lisätiedot

Lenovo 3000 J Series

Lenovo 3000 J Series Lenovo 3000 J Series Huomautus Ennen tämän julkaisun ja siinä kuvattujen tuotteiden käyttöä lue kohdat Tärkeät turvaohjeet sivulla v ja Liite D, Huomioon otettavaa, sivulla 41. Toinen painos (helmikuu

Lisätiedot

ThinkCentre. Käyttöopas Tyypit 8185, 8186, 8187, 8188, 8189 Tyypit 8190, 8192, 8193, 8194, 8195 Tyypit 8196, 8197, 8432, 8433

ThinkCentre. Käyttöopas Tyypit 8185, 8186, 8187, 8188, 8189 Tyypit 8190, 8192, 8193, 8194, 8195 Tyypit 8196, 8197, 8432, 8433 ThinkCentre Käyttöopas Tyypit 8185, 8186, 8187, 8188, 8189 Tyypit 8190, 8192, 8193, 8194, 8195 Tyypit 8196, 8197, 8432, 8433 ThinkCentre Käyttöopas Tyypit 8185, 8186, 8187, 8188, 8189 Tyypit 8190, 8192,

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

ThinkCentre Laitteiston osien asennus- ja vaihto-opas

ThinkCentre Laitteiston osien asennus- ja vaihto-opas ThinkCentre Laitteiston osien asennus- ja vaihto-opas Konetyypit 6417, 6418, 6449, 6453 ThinkCentre Laitteiston osien asennus- ja vaihto-opas Huomautus Ennen tämän julkaisun ja siinä kuvatun tuotteen

Lisätiedot

Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje

Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje 9234594 2. painos Nokia, Nokia Connecting People ja Pop-Port ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Copyright 2005 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto

Lisätiedot

Olet ostanut IBM ThinkPad X Series -tietokoneen. Tarkista, että tietokoneen pakkauksessa on tässä mainitut osat.

Olet ostanut IBM ThinkPad X Series -tietokoneen. Tarkista, että tietokoneen pakkauksessa on tässä mainitut osat. Osanumero: 92P1926 Olet ostanut IBM ThinkPad X Series -tietokoneen. Tarkista, että tietokoneen pakkauksessa on tässä mainitut osat. Jos jokin osa puuttuu tai on vahingoittunut, ota yhteys tuotteen myyjään.

Lisätiedot

h Akku h Tietokone h Verkkojohto

h Akku h Tietokone h Verkkojohto Olet ostanut IBM ThinkPad R Series -tietokoneen. Tarkista, että tietokoneen pakkauksessa on tässä mainitut osat. Jos jokin osa puuttuu tai on vahingoittunut, ota yhteys tuotteen myyjään. h Tietokone h

Lisätiedot

Laitteiston osien vaihto-opas Tyypit 8104, 8105, 8106 ja 8107 Tyypit 8108, 8109, 8117 ja 8118 Tyypit 8119, 8120 ja 8121

Laitteiston osien vaihto-opas Tyypit 8104, 8105, 8106 ja 8107 Tyypit 8108, 8109, 8117 ja 8118 Tyypit 8119, 8120 ja 8121 Laitteiston osien vaihto-opas Tyypit 8104, 8105, 8106 ja 8107 Tyypit 8108, 8109, 8117 ja 8118 Tyypit 8119, 8120 ja 8121 Laitteiston osien vaihto-opas Tyypit 8104, 8105, 8106 ja 8107 Tyypit 8108, 8109,

Lisätiedot

Käyttöopas Tyypit 8288, 8297, 8326 Tyypit 8329, 8342, 8380

Käyttöopas Tyypit 8288, 8297, 8326 Tyypit 8329, 8342, 8380 Käyttöopas Tyypit 8288, 8297, 8326 Tyypit 8329, 8342, 8380 Käyttöopas Tyypit 8288, 8297, 8326 Tyypit 8329, 8342, 8380 Huomautus Ennen tämän julkaisun ja siinä kuvattujen tuotteiden käyttöä lue kohdat

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION W5000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/848464

Käyttöoppaasi. HP PAVILION W5000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/848464 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION W5000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION W5000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 393521-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 405768-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

PC 300PL -tietokone Käyttöopas Tyypit 6584 ja 6594 IBM

PC 300PL -tietokone Käyttöopas Tyypit 6584 ja 6594 IBM PC 300PL -tietokone Käyttöopas Tyypit 6584 ja 6594 IBM PC 300PL -tietokone Käyttöopas Tyypit 6584 ja 6594 IBM Huomautus Ennen tämän julkaisun ja siinä kuvattujen tuotteiden käyttöä lue liitteessä A "Takuuja

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU006V2 Sweex 2-porttinen PCI-sarjakortti Johdanto Älä altista PU006V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU006V2-korttia erittäin

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU013-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU013-korttia

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 408724-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Käyttöohje WALKMAN on Sony Corporationin kuulokestereotuotteisiin liittyvä rekisteröity tavaramerkki. on Sony Corporationin tavaramerkki. NW- E55/75 2004 Sony

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Asennusopas

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Asennusopas DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061 fi Asennusopas DiBos 8, SCSI Upgrade Kit Sisällysluettelo fi 3 Sisällysluettelo 1 Johdanto 4 2 Turvallisuusohjeita 4 3 Upgrade Kit DBEK061 4 4 DiBos-videotallentimen

Lisätiedot

Käyttöopas Tyypit 6790, 6791, 6792, 6793, 6794 ja 6795 Tyypit 6823, 6825

Käyttöopas Tyypit 6790, 6791, 6792, 6793, 6794 ja 6795 Tyypit 6823, 6825 Käyttöopas Tyypit 6790, 6791, 6792, 6793, 6794 ja 6795 Tyypit 6823, 6825 Käyttöopas Tyypit 6790, 6791, 6792, 6793, 6794 ja 6795 Tyypit 6823, 6825 Huomautus Ennen tämän julkaisun ja siinä kuvattujen tuotteiden

Lisätiedot

ThinkVantage System Migration Assistant 5.0. Käyttöopas

ThinkVantage System Migration Assistant 5.0. Käyttöopas ThinkVantage System Migration Assistant 5.0 Käyttöopas ThinkVantage System Migration Assistant 5.0 Käyttöopas Huomautus: Ennen tämän julkaisun ja siinä kuattujen tuotteiden käyttöä lue yleiset tiedot

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

ThinkCentre. Käyttöopas Types 8183, 8184, 8320, 8416 Types 8417, 8418, 8419, 8429

ThinkCentre. Käyttöopas Types 8183, 8184, 8320, 8416 Types 8417, 8418, 8419, 8429 ThinkCentre Käyttöopas Types 8183, 8184, 8320, 8416 Types 8417, 8418, 8419, 8429 ThinkCentre Käyttöopas Types 8183, 8184, 8320, 8416 Types 8417, 8418, 8419, 8429 Huomautus Ennen tämän julkaisun ja siinä

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION T200 http://fi.yourpdfguides.com/dref/850656

Käyttöoppaasi. HP PAVILION T200 http://fi.yourpdfguides.com/dref/850656 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 404159-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi Tämä opas sisältää: Turvallisuusohjeet sivulla 17. Asennuksen vianmääritys sivulla 18. Lisätietojen löytäminen sivulla 22. Turvallisuusohjeet Käytä vain tämän tuotteen mukana toimitettua tai valmistajan

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU007V2 Sweex 1 portin rinnakkainen & 2 portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU007V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Käyttöopas Tyypit 8012, 8794, 8798, 8802 Tyypit 8806, 8811, 8816

Käyttöopas Tyypit 8012, 8794, 8798, 8802 Tyypit 8806, 8811, 8816 Käyttöopas Tyypit 8012, 8794, 8798, 8802 Tyypit 8806, 8811, 8816 Käyttöopas Tyypit 8012, 8794, 8798, 8802 Tyypit 8806, 8811, 8816 Huomautus Ennen tämän julkaisun ja siinä kuvattujen tuotteiden käyttöä

Lisätiedot

ThinkCentre. Laitteiston osien vaihto-opas Tyypit 9212 ja 9213

ThinkCentre. Laitteiston osien vaihto-opas Tyypit 9212 ja 9213 ThinkCentre Laitteiston osien vaihto-opas Tyypit 9212 ja 9213 ThinkCentre Laitteiston osien vaihto-opas Tyypit 9212 ja 9213 Ensimmäinen painos (helmikuu 2005) Copyright International Business Machines

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Huomautus Toinen painos (marraskuu 2006) Copyright Lenovo 2006. Portions Copyright International Business Machines Corporation 2005.

Huomautus Toinen painos (marraskuu 2006) Copyright Lenovo 2006. Portions Copyright International Business Machines Corporation 2005. Käyttöopas Tyypit 8700, 8701, 8705, 8717 Tyypit 8973, 8975, 8979, 8983 Tyypit 8985, 8991, 8995, 9265 Tyypit 9269, 9277, 9279, 9283 Tyypit 9287, 9379, 9383, 9387 Tyypit 9389, 9631, 9635, 9637 Tyypit 9646,

Lisätiedot

ThinkPad R50 Series Käyttö ja vianmääritys

ThinkPad R50 Series Käyttö ja vianmääritys ThinkPad R50 Series Käyttö ja ianmääritys ThinkPad R50 Series Käyttö ja ianmääritys Huomautus Ennen tämän julkaisun ja siinä kuattujen tuotteiden käyttöä lue Liite A, Turaohjeet, siulla 45, Liite B, Langattomia

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 396849-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-100 9210123/1

Nokia autosarja CK-100 9210123/1 Nokia autosarja CK-100 9210123/1 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Personal Computer -tietokone. Käyttöopas. PC 300PL tyypit 6862 ja 6892 PC 300GL tyypit 6275 ja 6285

Personal Computer -tietokone. Käyttöopas. PC 300PL tyypit 6862 ja 6892 PC 300GL tyypit 6275 ja 6285 Personal Computer -tietokone Käyttöopas PC 300PL tyypit 6862 ja 6892 PC 300GL tyypit 6275 ja 6285 Personal Computer -tietokone Käyttöopas PC 300PL tyypit 6862 ja 6892 PC 300GL tyypit 6275 ja 6285 IBM

Lisätiedot

Lenovo 3000 J Series

Lenovo 3000 J Series Lenovo 3000 J Series Huomautus Ennen tämän julkaisun ja siinä kuvattujen tuotteiden käyttöä lue kohdat Tärkeät turvaohjeet sivulla v ja Liite B, Huomioon otettavaa, sivulla 65. Toinen painos (elokuu 2006)

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

IBM. Käyttöopas PC 300PL (tyyppi 6565) PC 300GL (tyypit 6563, 6564, 6574)

IBM. Käyttöopas PC 300PL (tyyppi 6565) PC 300GL (tyypit 6563, 6564, 6574) IBM Käyttöopas PC 300PL (tyyppi 6565) PC 300GL (tyypit 6563, 6564, 6574) IBM Käyttöopas PC 300PL (tyyppi 6565) PC 300GL (tyypit 6563, 6564, 6574) Huomautus Ennen tämän julkaisun ja siinä kuvattujen tuotteiden

Lisätiedot

Muistin ja valinnaisten lisäkorttien asennus

Muistin ja valinnaisten lisäkorttien asennus Näiden ohjeiden avulla voit poistaa muisti- tai valinnaisia lisäkortteja. Katso alla olevasta kuvasta, missä on poistettavan kortin liitin. Kiintolevyn liitin 1 Lisäkortin liitin Laiteohjelmakortin liitin

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 419435-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

IBM. PC-tietokoneen käyttöopas PC 300PL - tyyppi 6565 PC 300GL - tyypit 6563, 6564 ja 6574

IBM. PC-tietokoneen käyttöopas PC 300PL - tyyppi 6565 PC 300GL - tyypit 6563, 6564 ja 6574 IBM PC-tietokoneen käyttöopas PC 300PL - tyyppi 6565 PC 300GL - tyypit 6563, 6564 ja 6574 IBM PC-tietokoneen käyttöopas PC 300PL - tyyppi 6565 PC 300GL - tyypit 6563, 6564 ja 6574 Huomautus Ennen tämän

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Kytkentäopas. Windows-ohjeet paikallisesti liitettyä tulostinta varten. Ennen Windows-tulostinohjelmiston asentamista

Kytkentäopas. Windows-ohjeet paikallisesti liitettyä tulostinta varten. Ennen Windows-tulostinohjelmiston asentamista Sivu 1/5 Kytkentäopas Windows-ohjeet paikallisesti liitettyä tulostinta varten Ennen Windows-tulostinohjelmiston asentamista Paikallinen tulostin on tulostin, joka on liitetty tietokoneeseen USB- tai rinnakkaiskaapelilla.

Lisätiedot

NetVista IBM Pikaopas

NetVista IBM Pikaopas NetVista Pikaopas Sisältö: - Turvaohjeet, takuutiedot ja muuta huomioon otettavaa - Tietokoneen asennus - Ohjelmien elvytys - Vianmääritys ja häiriöiden poisto - IBM-ohjeiden ja -tukipalvelujen saanti

Lisätiedot

Lenovo 3000 Laitteiston osien asennus- ja vaihto-opas. Konetyypit: 9686, 9687, 9688, 9689, 9690, 9691

Lenovo 3000 Laitteiston osien asennus- ja vaihto-opas. Konetyypit: 9686, 9687, 9688, 9689, 9690, 9691 Lenovo 3000 Laitteiston osien asennus- ja vaihto-opas Konetyypit: 9686, 9687, 9688, 9689, 9690, 9691 Lenovo 3000 Huomautus Ennen tämän julkaisun ja siinä kuvatun tuotteen käyttöä lue huolellisesti tämän

Lisätiedot

Emolevyn kannen poistaminen

Emolevyn kannen poistaminen Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://fi.yourpdfguides.com/dref/863340

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://fi.yourpdfguides.com/dref/863340 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC käyttöoppaasta

Lisätiedot

Käyttöopas Tyypit 8009, 8791, 8795, 8799 Tyypit 8803, 8807, 8812

Käyttöopas Tyypit 8009, 8791, 8795, 8799 Tyypit 8803, 8807, 8812 Käyttöopas Tyypit 8009, 8791, 8795, 8799 Tyypit 8803, 8807, 8812 Käyttöopas Tyypit 8009, 8791, 8795, 8799 Tyypit 8803, 8807, 8812 Huomautus Ennen tämän julkaisun ja siinä kuvattujen tuotteiden käyttöä

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

VIP X1600 XFM4 VIP-X1600-XFM4A/VIP-X1600-XFM4B. Pika-asennusopas

VIP X1600 XFM4 VIP-X1600-XFM4A/VIP-X1600-XFM4B. Pika-asennusopas VIP X1600 XFM4 VIP-X1600-XFM4A/VIP-X1600-XFM4B fi Pika-asennusopas VIP X1600 XFM4 Yleisiä tietoja fi 2 1 Yleisiä tietoja Nämä ohjeet (Pika-asennusopas) liittyvät lähetinmoduuleihin VIP X1600 XFM4A ja VIP

Lisätiedot

I J. D: Luku/kirjoitus-merkkivalo E: Aukko: SMC, SM-RAM F: Aukko: CF I, CF II, MD G: Aukko: SD, Mini SD, MMC, RS-MMC

I J. D: Luku/kirjoitus-merkkivalo E: Aukko: SMC, SM-RAM F: Aukko: CF I, CF II, MD G: Aukko: SD, Mini SD, MMC, RS-MMC Tuotetiedot A B C D E F G H I J A: Kuuloke/kaiutinliitäntä B: Mikrofoniliitäntä C: Virtavalo D: Luku/kirjoitus-merkkivalo E: Aukko: SMC, SM-RAM F: Aukko: CF I, CF II, MD G: Aukko: SD, Mini SD, MMC, RS-MMC

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 430246-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Käyttöopas AE6000. Wireless Dual Band -USB-minisovitin AC580

Käyttöopas AE6000. Wireless Dual Band -USB-minisovitin AC580 Käyttöopas AE6000 Wireless Dual Band -USB-minisovitin AC580 a Sisällys Tuotteen yleiskatsaus Ominaisuudet 1 Asennus Asennus 2 Langattoman verkon määrittäminen Wi-Fi-asetusten automaattinen määritys 3 Langattoman

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

mobile PhoneTools Käyttöopas

mobile PhoneTools Käyttöopas mobile PhoneTools Käyttöopas Sisältö Vaatimukset...2 Ennen asennusta...3 Asentaminen - mobile PhoneTools...4 Matkapuhelimen asennus ja määritys...5 Online-rekisteröinti...7 Asennuksen poistaminen - mobile

Lisätiedot

Modeemi ja lähiverkko

Modeemi ja lähiverkko Modeemi ja lähiverkko Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut

Lisätiedot

MultiBoot. Käyttöopas

MultiBoot. Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & reititin ja palomuuri. Pikaohje

TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & reititin ja palomuuri. Pikaohje TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & reititin ja palomuuri Pikaohje Pikaohje Myyntipaketin sisältö 1. TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & palomuuri 2. AC-DC sähköverkkomuuntaja 3. RJ-11 puhelinjohto ja suomalainen

Lisätiedot

Lenovo 3000 J Series

Lenovo 3000 J Series Lenovo 3000 J Series Huomautus Ennen tämän julkaisun ja siinä kuvattujen tuotteiden käyttöä lue kohdat Tärkeät turvaohjeet sivulla v ja Liite B, Huomioon otettavaa, sivulla 71. Toinen painos (elokuu 2006)

Lisätiedot

OTOsuite. Asennusopas. Suomi

OTOsuite. Asennusopas. Suomi OTOsuite Asennusopas Suomi Asiakirjassa kuvataan OTOsuite-ohjelman asentaminen DVD:ltä, muistitikulta tai pakatusta tiedostosta. Järjestelmävaatimukset 1,5 GHz:n suoritin tai parempi (suositus 2 GHz) 2

Lisätiedot

Modeemi ja lähiverkko

Modeemi ja lähiverkko Modeemi ja lähiverkko Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut

Lisätiedot