LotusLive. LotusLive Hallintaopas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LotusLive. LotusLive Hallintaopas"

Transkriptio

1 LotusLie LotusLie Hallintaopas

2

3 LotusLie LotusLie Hallintaopas

4 Huomautus Ennen näiden tietojen ja niihin liittyän tuotteen käyttöä tutustu julkaisuun Huomioon otettaaa siulla 85. Huomautus Tämä painos koskee myös LotusLie-ohjelman kaikkia seuraaia ersioita ja muutostasoja, kunnes uusissa painoksissa toisin ilmoitetaan. Copyright IBM Corporation 2010, 2012.

5 LotusLie-ohjelmiston hallinta LotusLie yhdistää sosiaalisen erkostoitumisen ja online-yhteistyön joukkoon erkossa käytettäissä oleia työkaluja. IBM:n asiakaspaleluedustajat oiat auttaa alitsemaan yrityksellesi parhaiten soeltuat sähköposti- ja yhteistyöpalelut. Postipalelut sisältäät LotusLie Notes- ja LotusLie inotes -palelut. Yhteistyöpalelut sisältäät LotusLie Engage-, LotusLie Connections-, LotusLie Meetings- ja LotusLie Eents -soellukset. Kun mietit tarittaien tilausten määrää, ota huomioon organisaatiossa oleien käyttäjien määrä. Kun mietit, mitä paleluja taritaan, ota huomioon nykyiset iestintäpalelut, mahdolliset erkko- ja suojausrajoitteet, käytettäät tietolähteet sekä mahdolliset soellusten integrointitarpeet. Saat lisätietoja tarjotuista paleluista siirtymällä LotusLie-paleluihin ja napsauttamalla Palelut-kohtaa. Aiheeseen liittyiä tietoja: LotusLie Engage- ja LotusLie Connections -ohjelmien käytön aloitus LotusLie-ohjelman järjestelmäaatimukset Tarkista LotusLie-ohjelman järjestelmäaatimukset. LotusLie Engage- ja LotusLie Connections -ohjelmien järjestelmäaatimukset LotusLie Meetings- ja LotusLie Eents -ohjelmien järjestelmäaatimukset LotusLie inotes -ohjelman järjestelmäaatimukset LotusLie Notes -ohjelman järjestelmäaatimukset LotusLie-ohjelman mukautus organisaatiosi tarpeisiin Pääkäyttäjät oiat muuttaa LotusLie-liittymän ulkoasua ja käyttötapaa. Voit suunnitella organisaation siun, määrittää oletusärimallin, lisätä kenttiä käyttäjäprofiileihin ja päiittää henkilökohtaiset asetukset. Organisaation siun suunnittelu Voit luoda organisaatiotasi kuaaan julkisen siun. Siu oi sisältää yhteystietoja, tiedostoja sekä lyhyen kuauksen. Tietoja tästä tehtäästä Tämä toiminto on käytettäissä LotusLie Engage- ja LotusLie Connections -soelluksissa. Näiden asetusten muutto edellyttää, että olet kirjautunut järjestelmään pääkäyttäjän käyttäjätiedoilla. Toimintaohjeet 1. Siirry organisaatiosiulle napsauttamalla organisaation nimeä siirtymispalkissa. 2. Napsauta Muokkaa tietoja -aihtoehtoa. Copyright IBM Corp. 2010,

6 a. Lisää tai muokkaa organisaatiosi yleisiä tietoja. Voit esimerkiksi lisätä organisaatiosi nimen alla näkyän otsikon, organisaation lyhyen kuauksen, yhteystiedot sekä organisaation Web-siuston osoitteen. b. Koraa oletuskua siirretyllä mukautetulla kualla napsauttamalla Muutapainiketta. 3. Muuta LotusLien ulkoasua ja käyttötapaa organisaatiossasi alitsemalla Mukauta organisaation teema -aihtoehto. Valitse Muuta-aihtoehto muokattaien kohteiden kohdalla. Muuta ärimallia alitsemalla oletusteema. Voit myös alita sateenkaariasetuksen ja määrittää ärejä yksittäisille elementeille. Voit myös lisätä logon siirtymispalkkiin tai piilottaa kuan. Nämä muutokset aikuttaat LotusLie-palelun ulkoasuun ja käyttötapaan kaikilla käyttäjillä. Aiheeseen liittyiä tehtäiä: Logon lisäys siirtymispalkkiin Voit mukauttaa siustoa lisäämällä organisaation logon siirtymispalkkiin. Siirtymispalkin logoon tehdyt muutokset eiät aikuta kirjautumissiulla näkyään kuaan. Tuotemerkin ilmeen mukautus siulla 6 Toimittajana oit mukauttaa tietoja, jotka tuleat näkyiin, kun asiakkaat käyttäät LotusLieä. Kun lisäät asiakkaalle näkyiin näyttöihin omia tuotemerkkejä, siusto liitetään LotusLien asemesta omaan organisaatioosi. Logon lisäys siirtymispalkkiin Voit mukauttaa siustoa lisäämällä organisaation logon siirtymispalkkiin. Siirtymispalkin logoon tehdyt muutokset eiät aikuta kirjautumissiulla näkyään kuaan. Tietoja tästä tehtäästä Voit yhdistää organisaation tuotemerkkiin lisäämällä siirtymispalkkiin mukautetun logon. Logoa oidaan mukauttaa päiittämällä organisaation teema. Pääset muuttamaan logoa Organisaation asetukset -aihtoehdon aulla tai muokkaamalla organisaation siua. Toimintaohjeet 1. Napsauta Hallinta > Organisaation hallinta. 2. Napsauta Teema-aihtoehtoa. 3. Napsauta Logo-osan Muuta-aihtoehtoa ja siirrä uusi logo. 4. Varmista, ettei logoa ole piilotettu, asettamalla Näytä logo -asetuksen aroksi Näytä. Aiheeseen liittyiä tehtäiä: Organisaation siun suunnittelu siulla 1 Voit luoda organisaatiotasi kuaaan julkisen siun. Siu oi sisältää yhteystietoja, tiedostoja sekä lyhyen kuauksen. Käyttäjäprofiilien päiitys Voit lisätä käyttäjäprofiiliin mukautettuja kenttiä, joihin oi sisällyttää organisaation kannalta tärkeitä tietoja. Oletusasetuksen mukaan käyttäjäprofiili sisältää kentät nimelle ja muille yhteystiedoille. Toimintaohjeet 1. Napsauta Hallinta > Organisaation hallinta. 2. Napsauta Profiilin mukautus -aihtoehtoa. 3. Napsauta Lisää-painiketta. Kirjoita kentän nimi ja alitse yksityisyysasetus. 2 LotusLie: LotusLie Hallintaopas

7 Yksityisyysasetus määrittää, kuka näkee kyseisen käyttäjäprofiilien kentän. Julkinen näkyyys: tämä mukautettu kenttä on kaikkien sellaisten käyttäjien nähtäissä, jotka näkeät käyttäjän profiilin. LotusLie-käyttäjät: tämä mukautettu kenttä on ain rekisteröityjen Lotus- Lie-käyttäjien nähtäissä. Saman organisaation käyttäjät: ain käyttäjän organisaatioon kuuluat jäsenet näkeät tämän mukautetun kentän. Verkoston yhteystiedot: ain käyttäjän organisaatioon ja erkostoon kuuluat jäsenet näkeät tämän mukautetun kentän. Tulokset Järjestelmä lisää mukautetut kentät käyttäjäprofiileihin alinnaisina kenttinä. Henkilökohtaisten tietojen asetus Voit tarkastella ja päiittää henkilökohtaisia asetuksiasi, kuten nimeä, käyttötasoa, salasanaa ja paikalliskuausta. Tietoja tästä tehtäästä Voit muokata ain niitä aihtoehtoja, joiden ieressä on Muuta-linkki. Toimintaohjeet 1. Napsauta nimeäsi siirtymispalkissa. 2. Napsauta Oman tilin asetukset -aihtoehtoa. 3. Päiitä nimi, salasana, kieliasetus tai aikayöhyke napsauttamalla Muuta-painiketta. Organisaatiotiedotteiden luonti Voit lähettää käyttäjille iestejä, jotka sisältäät tärkeitä tietoja. Kaikki organisaation käyttäjät näkeät tiedotteet Oma aloitusnäkymä -näytössä. Tiedotteet poikkeaat tuen lähettämistä järjestelmätiedotteista, jotka sisältäät tietoja esimerkiksi LotusLien tuleista ylläpitotoimista. Tietoja tästä tehtäästä Voit näyttää käyttäjille kerralla enintään kolme tiedotetta ja luoda sekä tallentaa enintään kahdeksan tiedotetta. Toimintaohjeet 1. Napsauta Hallinta > Organisaation hallinta. 2. Laajenna osa, jolla on organisaatiosi nimi, ja napsauta Tiedotteet-aihtoehtoa. 3. Napsauta Lisää tiedote -painiketta ja täytä tiedotteen tiedot. Otsikko: Kirjoita tiedotteen otsikko. Voit käyttää enintään 128 SBCS-merkkiä. Sanomateksti: Kirjoita tiedotteen sisältö. Voit käyttää enintään SBCSmerkkiä. URL-osoite: Tämä kenttä on alinnainen. Kirjoita Web-osoite, joka näkyy tiedotteessa. URL-kuaus: Tämä kenttä on alinnainen. Kirjoita Web-osoitteen kuaus tiedotteeseen. LotusLie-ohjelmiston hallinta 3

8 Vanhentuminen: Tämä kenttä on alinnainen. Oletusasetuksen mukaan tiedotteet eiät anhene. Voit asettaa anhentumispäiän alitsemalla aihtoehdon Vanhentuu alittuna päiänä ja kirjoittamalla päiämäärän sekä kellonajan. Päiämäärä ja kellonaika asetetaan paikallisen aikayöhykkeen mukaisesti. 4. Voit tallentaa tiedotteen sitä lähettämättä napsauttamalla Tallenna-aihtoehtoa. Voit tallentaa tiedotteen ja lähettää sen kaikille käyttäjille alitsemalla Tallenna ja ota käyttöön -aihtoehdon. Tulokset Voit ottaa tallennetun tiedotteen käyttöön napsauttamalla sen ieressä oleaa nuolta ja alitsemalla Ota käyttöön -aihtoehdon. Tiedotetta oi myös muokata tai sen oi poistaa käytöstä tai poistaa tässä alikossa. Aiheeseen liittyiä tehtäiä: Järjestelmätiedotteiden tilaaminen käyttäjille Tuki luo järjestelmätiedotteita ja lähettää niissä tietoja esimerkiksi LotusLien tuleista ylläpitotoimista. Tiedotteet poikkeaat niistä, joita pääkäyttäjät oiat lähettää käyttäjille. Oletusaron mukaan järjestelmätiedotteet tuleat näkyiin, kun käyttäjä on kirjautunut sisään. Lisäksi pääkäyttäjät oiat älittää järjestelmätiedotteita yksittäisten käyttäjien sähköpostitileille. Järjestelmätiedotteiden tilaaminen käyttäjille Tuki luo järjestelmätiedotteita ja lähettää niissä tietoja esimerkiksi LotusLien tuleista ylläpitotoimista. Tiedotteet poikkeaat niistä, joita pääkäyttäjät oiat lähettää käyttäjille. Oletusaron mukaan järjestelmätiedotteet tuleat näkyiin, kun käyttäjä on kirjautunut sisään. Lisäksi pääkäyttäjät oiat älittää järjestelmätiedotteita yksittäisten käyttäjien sähköpostitileille. Tietoja tästä tehtäästä Kun käyttäjille tilataan LotusLie-järjestelmätiedotteet sähköpostiiesteinä, pääkäyttäjät oiat armistaa, että järjestelmätiedotteet tuleat luetuiksi, aikka käyttäjä ei olisi kirjautuneena LotusLieen. Toimintaohjeet 1. Napsauta Hallinta > Organisaation hallinta. 2. Napsauta Käyttäjätilit-aihtoehtoa. 3. Napsauta sen käyttäjän ieressä oleaa nuolta, jolle haluat tilata järjestelmätiedotteet. 4. Valitse Tilaa tiedotteet -aihtoehto. Seuraaat toimet Jos haluat lopettaa sähköpostiiestien lähetyksen käyttäjälle, joka on tilannut järjestelmätiedotteet, alitse aihtoehdot Hallinta > Organisaation hallinta > Käyttäjätilit, napsauta haluamasi käyttäjän ieressä oleaa nuolta ja alitse Peruuta tiedotteiden tilaus -aihtoehto. 4 LotusLie: LotusLie Hallintaopas

9 Aiheeseen liittyiä tehtäiä: Organisaatiotiedotteiden luonti siulla 3 Voit lähettää käyttäjille iestejä, jotka sisältäät tärkeitä tietoja. Kaikki organisaation käyttäjät näkeät tiedotteet Oma aloitusnäkymä -näytössä. Tiedotteet poikkeaat tuen lähettämistä järjestelmätiedotteista, jotka sisältäät tietoja esimerkiksi LotusLien tuleista ylläpitotoimista. Sisäisten soellusten käyttö Voit myöntää organisaation sisäisille soelluksille pääsyn LotusLieen. Sisäinen soellus on mikä tahansa organisaation käyttämä soellus, joka ei oletusasetuksen mukaan ole käytettäissä LotusLie-palelussa. Näiden soellusten rekisteröinti LotusLieen tuo ne organisaation käyttäjien käyttöön. Tietoja tästä tehtäästä Jotta LotusLieä ja sisäistä soellusta oi käyttää, soellus on ensin rekisteröitää LotusLieen. Käyttäjät käyttäät rekisteröityä soellusta taalliseen tapaan, mutta soellus oi nyt olla yhteydessä LotusLie-paleluun. Käyttäjä oi esimerkiksi iedä soellukseen tiedoston, joka oidaan sitten asettaa käytettääksi LotusLie-palelusta. Soelluksen rekisteröinti tehdään käyttämällä OAuth-yhteyskäytäntöä, jossa on aain- ja salaisuuspareja. Järjestelmä tukee OAuth 1.0- ja OAuth 2.0 -yhteyskäytäntöä. OAuth 2.0 -yhteyskäytännössä on uusia ominaisuuksia, kuten mahdollisuus mukauttaa aikaa, jona soellus oi käyttää LotusLie-palelua. Kun soelluksen käyttöoikeus umpeutuu, käyttäjiä pyydetään myöntämään soellukselle käyttöoikeus heidän LotusLie-tiliinsä. OAuth 1.0-yhteyskäytäntöä käytettäessä soelluksen käyttöoikeus kestää muutaman tunnin. OAuth 2.0 -yhteyskäytäntöä käytettäessä oit halutessasi myöntää sisäiselle soellukselle käyttöoikeuden enintään 90 päiäksi. Voit alita OAuth 2.0 -tuen käyttöön sisäiselle soellukselle sen rekisteröinnin yhteydessä. Toimintaohjeet 1. Napsauta Hallinta > Organisaation hallinta. 2. Napsauta Sisäiset soellukset -aihtoehtoa. 3. Napsauta Rekisteröi soellus -aihtoehtoa. Oletusasetuksen mukaan OAuth 1.0a -yhteyskäytäntö on käytössä. Kirjoita soelluksen nimi ja kuaus, kun järjestelmä niin kehottaa tekemään. Voit muuttaa soelluksen nimeä ja kuausta milloin tahansa napsauttamalla soelluksen ieressä oleaa alikkoa ja alitsemalla aihtoehto Muokkaa ominaisuuksia. Soelluksen nimessä saa olla enintään 50 merkkiä ja soelluksen kuauksessa enintään merkkiä. Ota OAuth 2.0 -yhteyskäytäntö käyttöön alitsemalla OAuth-laji-aihtoehto. Kun otat OAuth 2.0 -yhteyskäytännön käyttöön, oit alita käyttöoikeuden keston ja määrittää astakutsun URL-osoitteen. Käyttöoikeudelle myönnetty kesto määrittää, kuinka pitkän ajan kuluttua sisäisen soelluksen Lotus- Lie-palelun käyttöoikeus anhenee. LotusLie käyttää Vastakutsun URLosoite -tietoa salassa pidettäien tietojen lähetykseen palelimeesi. Näiden tietojen lähetys HTTPS-yhteyskäytännön kautta on suositeltaaa, sillä silloin ältetään mahdollinen tietojen sieppaus. Sekä HTTP- että HTTPS-yhteyskäytäntö oat tuettuja. Käyttäjä palaa tähän URL-osoitteeseen sen jälkeen, kun hän on hyäksynyt tai estänyt soelluksen käytön. LotusLie-ohjelmiston hallinta 5

10 Rekisteröinnin yhteydessä järjestelmä määrittää soellukselle aaimen ja salaisuuden. Rekisteröidyt soellukset näkyät Sisäiset soellukset -kohdassa. Seuraaat toimet Kun soellus on rekisteröity, sen aain- ja salaisuuspari on ehkä palautettaa. Nämä arot on palautettaa esimerkiksi silloin, kun niiden epäillään aarantuneen. Voit palauttaa aaimen ja salaisuuden napsauttamalla soelluksen alikkoa ja alitsemalla aihtoehdon Palauta altuustiedot. Muista päiittää soellus uusilla altuustiedoilla. Voit tarkastella soellukselle määritettyä OAuth-aain- ja -salaisuusparia napsauttamalla soelluksen alikkoa ja alitsemalla aihtoehdon Näytä altuustiedot. Voit eätä soelluksen pääsyn LotusLie-paleluihin napsauttamalla soelluksen alikkoa ja alitsemalla aihtoehdon Poista. Tuotemerkin ilmeen mukautus Toimittajana oit mukauttaa tietoja, jotka tuleat näkyiin, kun asiakkaat käyttäät LotusLieä. Kun lisäät asiakkaalle näkyiin näyttöihin omia tuotemerkkejä, siusto liitetään LotusLien asemesta omaan organisaatioosi. Voit mukauttaa tietoja, jotka asiakkaat näkeät kirjautuessaan omiin organisaatioihinsa, palauttaessaan salasanojaan tai tarkastellessaan Oma aloitusnäkymä -siua. Nämä muutokset tuoat tuotemerkin asiakkaiden näkyille ja aikuttaat myös omaan organisaatioosi. Voit mukauttaa seuraaia tuotemerkkitietoja: Kirjautumislogo Siirrä logo, joka tulee näkyiin kirjautumissiulle ja salasanan palautussiulle. Kirjautumislogo on kua, jonka käyttäjä näkee kirjautuessaan asiakkaalle kuuluaan organisaatioon. Organisaatioosi kirjautuat käyttäjät saattaat myös nähdä tämän kuan. Tämä logo ei näy siirtymispalkissa. Jos siirrät uuden kuan, se koraa nykyisen kuan. Jos haluat säilyttää kopion nykyisestä kuasta, lataa se ennen uuden kuan siirtoa. Voit päiittää kirjautumislogon siirtymällä kohtaan Hallinta > Organisaation hallinta > Järjestelmän asetukset > Teema. Organisaation tiedot Mukauta tietoja, jotka asiakkaat näkeät organisaatiostasi. Tässä määritetty organisaation nimi näkyy siulla, jonka kautta asiakkaat kirjautuat omaan organisaatioonsa. Tässä näkyät organisaatiotiedot tuleat näkyiin myös silloin, kun asiakkaillesi lähetetään sähköpostiiestejä. Esimerkki: Sähköpostiiesti, joka lähetetään, kun organisaatioosi lisätään käyttäjä, sisältää LotusLie-tietojen asemesta oman organisaatiosi tiedot. Voit päiittää organisaation tiedot alitsemalla aihtoehdot Hallinta > Organisaation hallinta ja napsauttamalla organisaation nimen kohdalla Tuotemerkin tunnus -aihtoehtoa. Kohdassa Tuotemerkin tunnus > Organisaation tietojen muuttaminen määritetyt tiedot eiät aikuta siirtymispalkissa näkyään organisaation nimeen. Jos haluat muokata organisaation nimeä, joka näkyy siirtymispalkissa ja kaikkialla organisaatiossa, alitse aihtoehdot Hallinta > Organisaation hallinta > Organisaation tilin asetukset. 6 LotusLie: LotusLie Hallintaopas

11 Linkit Käyttäjätilien määritys Muokkaa linkkejä, jotka näkyät asiakkaallesi kuuluassa organisaatiossa. Näiden linkkien aulla oit ohjata asiakkaallesi kuuluaan organisaatioon kirjautuneet käyttäjät omiin tietoihisi. Nämä linkit näkyät Oma aloitusnäkymä -näytön alatunnisteessa. Voit päiittää organisaation linkit siirtymällä kohtaan Hallinta > Organisaation hallinta ja napsauttamalla organisaation nimen alapuolella oleaa Tuotemerkin tunnus -aihtoehtoa. Tukitiedot Muokkaa linkkejä, jotka näkyät omassa organisaatiossasi ja asiakkaallesi kuuluassa organisaatiossa. Näiden linkkien aulla oit ohjata asiakkaallesi kuuluaan organisaatioon kirjautuneet käyttäjät omiin tukitietoihisi. Tuen URL-osoite on Ohje-alikossa. Tukipalelun sähköpostiosoite URL-osoite näkyy Oma aloitusnäkymä -näytön alatunnisteessa. Voit päiittää tukitiedot siirtymällä kohtaan Hallinta > Organisaation hallinta ja napsauttamalla organisaation nimen alapuolella oleaa Tuotemerkin tunnus -aihtoehtoa. Jos asiakas määrittää organisaatiolleen tuen sähköpostiosoitteen kohdassa Hallinta > Organisaation hallinta > Järjestelmän asetukset > Suojaus, kyseinen URL-osoite ohittaa tässä määritetyn URL-osoitteen. Aiheeseen liittyiä tehtäiä: Organisaation siun suunnittelu siulla 1 Voit luoda organisaatiotasi kuaaan julkisen siun. Siu oi sisältää yhteystietoja, tiedostoja sekä lyhyen kuauksen. Käyttäjälle on luotaa tili, jotta hän oi käyttää LotusLieä. Vain pääkäyttäjät oiat lisätä käyttäjätilejä. Kullekin käyttäjätilille määritetään ähintään yksi rooli, joka määrittää, mitä tietoja käyttäjä oi tarkastella ja mitä toimia hän oi tehdä. On useita rooleja, joita oi määrittää käyttäjätilille. Käyttäjä oi tarkastella organisaation siua, lisätä tiedostoja ja käyttää henkilökohtaisia asetuksia. Hän ei oi käyttää organisaation asetuksia, muokata järjestelmäasetuksia, kuten suojaus- tai profiiliasetuksia, eikä muokata organisaation teemoja tai logoja. Soelluskehittäjän käyttöoikeudet riittäät organisaation sisäisten soellusten integrointiin LotusLie-palelujen kanssa, mutta hänellä ei ole käyttöoikeuksia muille pääkäyttäjän alueille. Hän ei oi käyttää organisaation asetuksia, muokata järjestelmäasetuksia, kuten suojaus- tai profiiliasetuksia, eikä muokata organisaation teemoja tai logoja. Anna käyttäjälle tämä rooli, kun haluat hänen käyttään Sisäiset soellukset -aihtoehtoa mukautettujen soellusten rekisteröintiin OAuth-yhteyskäytännön aulla. Soelluskehittäjä ei oi tilata palelua, ellei hänelle ole määritetty myös käyttäjän roolia. Apupääkäyttäjillä on riittäät altuudet käyttäjien sähköpostin ja yhteistyötilausten salasanojen palautukseen. He oiat myös lähettää odottaia kutsuja uudelleen käyttäjille. Apupääkäyttäjä ei oi tilata palelua, ellei hänelle ole määritetty myös käyttäjän roolia. Älä alitse samalle käyttäjälle sekä Pääkäyttäjä- että Apupääkäyttäjä-roolia. Pääkäyttäjä oi käyttää kaikkia organisaation asetuksia, kuten yhteystietoja ja kuausta, järjestelmän asetuksia (esimerkiksi suojausasetuksia), tiedostojen yh- LotusLie-ohjelmiston hallinta 7

12 teiskäyttösääntöjä sekä organisaation teemaa. He oiat myös lisätä tai poistaa käyttäjiä, hallita käyttäjärooleja, määrittää pääkäyttäjän tai apupääkäyttäjän altuuksia muille käyttäjille, määrittää integroituja soelluksia käyttäjien käyttöön sekä hallita palelutilauksia. Pääkäyttäjät oiat palauttaa niiden käyttäjien salasanat, joilla on postitilauksia, mutta eiät niiden, joilla on yhteistyötilauksia. Pääkäyttäjä ei oi tilata palelua, ellei hänelle ole määritetty myös käyttäjän roolia. Älä alitse samalle käyttäjälle sekä Pääkäyttäjä- että Apupääkäyttäjä-roolia. Käyttäjien lisäys Käyttäjien lisäys edellyttää pääkäyttäjän altuuksia. Jos haluat lisätä kerralla useita käyttäjiä, ota yhteys IBM:n asiakaspaleluedustajaan. Ennen aloitusta Ennen kuin lisäät käyttäjän, päätä, mitä rooleja haluat määrittää hänelle, mihin tilauksiin haluat antaa hänelle käyttöoikeuden ja mikä hänen sähköpostiosoitteensa on. LotusLie-tilaukset luokitellaan joko yhteistyö- tai postipaleluiksi. Yhteistyöpalelut sisältäät LotusLie Engage-, LotusLie Connections-, LotusLie Meetings- ja LotusLie Eents -soellukset. Postipalelut sisältäät LotusLie inotes- ja LotusLie Notes -palelun. Tilin luonnin yhteydessä alittujen palelujen mukaan käyttäjälle oidaan ilmoittaa uudesta tilistä mahdollisesti useilla taoilla. Pääkäyttäjien sellaisille käyttäjille antamasta sähköpostiosoitteesta, joille on määritetty yhteistyöpalelu, tulee käyttäjän tilin tunnus. Nämä käyttäjät saaat kutsusähköpostin tähän osoitteeseen. Kun pääkäyttäjä määrittää tilin LotusLie Notes -käyttäjälle, hänen on annettaa tilapäinen salasana, jota uusi käyttäjä käyttää kirjautuessaan sisään. Pääkäyttäjän on ilmoitettaa tämä tilapäinen salasana LotusLie Notes -käyttäjälle. Määrittäessään tiliä LotusLie inotes -käyttäjälle pääkäyttäjä oi luoda tilapäisen sisäänkirjautumissalasanan tai liittää käyttäjätilin LotusLie-palelun ulkopuoliseen aihtoehtoiseen sähköpostiosoitteeseen. Kutsusähköpostin oi lähettää ulkoiseen sähköpostiosoitteeseen. Toimintaohjeet Voit lisätä käyttäjän alitsemalla aihtoehdot Hallinta > Organisaation hallinta > Käyttäjätilit > Lisää käyttäjätili ja antamalla tarittaat tiedot kuhunkin osaan. 1. Määritä käyttäjän tiedot ja roolit sekä lisää mukautettua sisältöä sähköpostikutsuun Perustiedot-kohdassa. Käyttäjä-rooli on alittaa, jotta tämä käyttäjä oi tilata palelun. Jos haluat antaa käyttäjälle mahdollisuuden palauttaa muiden salasanoja tai lähettää uudelleen odottaia tai anhentuneita kutsuja, alitse Apupääkäyttäjä-aihtoehto. Voit myöntää tälle käyttäjälle pääkäyttäjän altuudet alitsemalla Pääkäyttäjä-aihtoehdon. Jos käyttäjän on rekisteröitää sisäisiä soelluksia, alitse Soelluskehittäjä-aihtoehto. 2. Tilaukset-kohdassa oit alita käyttäjän käytettäissä oleat palelut ja arata lisämuistia tiedostoille tai sähköpostille. Valitse käyttäjään liitettää tilaus. Jos organisaatio on hankkinut lisätallennustilaa, oit arata tietyn määrän tallennustilaa lisättäälle käyttäjälle. Tiedostojen kiintiö -asetuksen aulla oit määrittää, kuinka monta gigataua tiedostoja käyttäjä oi enintään siirtää. Sähköpostin kiintiö -asetuksen aulla oit määrittää, kuinka monta gigataua muistitilaa käyttäjällä on enintään käytettäissään sähköpostin tallennusta arten. Ylimääräinen tallennustila on määritettää kokonaislukuina, joita oat esimerkiksi 1 ja 2. Älä käytä murtolukuja äläkä desimaaleja. 8 LotusLie: LotusLie Hallintaopas

13 Luodessaan postipalelujen käyttäjätiliä pääkäyttäjä oi määrittää lisäasetuksia. Ensimmäisen sisäänkirjautumisen asetus: Pääkäyttäjien on luotaa LotusLie Notes -käyttäjille tilapäinen salasana, jota käytetään ensimmäiseen sisäänkirjautumiseen. LotusLie inotes -käyttäjien osalta pääkäyttäjä oi luoda ensimmäisen sisäänkirjautumisen salasanan tai antaa aihtoehtoisen sähköpostiosoitteen, johon kutsu lähetetään. Vain LotusLie Notes: pääkäyttäjä oi määrittää käytettään täsmennetyn nimen. Nämä kentät oat alinnaisia, ja jos ne jätetään tyhjiksi, LotusLie Notes yrittää määrittää ne. 3. Integroidut soellukset -aihtoehdon aulla oit lisätä käyttäjätiliin integroituja kolmansien osapuolten soelluksia. Ennen kuin integroitu soellus näkyy käyttäjätilin aihtoehtona, se on otettaa käyttöön Integroidut kolmannen osapuolen soellukset -kohdassa. 4. Määritä käyttäjätilin tiedot Tilin tunnus -kohdassa. Tähän määritettäää sähköpostiosoitetta käytetään käyttäjän kirjautumistunnuksena. Järjestelmä tallentaa osoitteen pienillä kirjaimilla kirjoitettuna. Sähköpostiosoitteessa saa olla enintään 64 merkkiä sekä erkkotunnus. Osoitteen ensimmäisen merkin on oltaa kirjain, numero tai alaiia, mutta osoite oi sisältää myös pisteen tai äliiian. Se ei kuitenkaan oi sisältää kahta peräkkäistä pistettä eikä päättyä pisteeseen. Jos käyttäjällä on yhteistyötilauksia, sähköpostikutsu lähetetään kohdassa Tilin tunnus -määritettyyn osoitteeseen. Järjestelmä ei lähetä sähköpostia postitilauskäyttäjille, jotka on luotu käyttämällä tilapäistä salasanaa. Sen sijaan LotusLie Notes- ja LotusLie inotes -käyttäjät kirjautuat järjestelmään käyttämällä pääkäyttäjän luomaa aloitussalasanaa ja muuttaat salasanan, kun ohjelma kehottaa tekemään niin. LotusLie inotes -käyttäjät oidaan luoda käyttämällä LotusLie-palelun ulkopuolista aihtoehtoista sähköpostiosoitetta. Tulokset Kun käyttäjä on luotu, tili on odotustilassa, kunnes kyseinen käyttäjä kirjautuu sisään tai iimeistelee rekisteröinnin. Kun käyttäjätili on luotu, kyseinen käyttäjä saa kutsusähköpostin, joka sisältää linkin tilin rekisteröintisiulle. Tämä ei kuitenkaan koske tilapäisellä salasanalla lisättyjä käyttäjiä. Käyttäjän on napsautettaa linkkiä ja tehtää rekisteröinti loppuun kirjoittamalla maa-, aikayöhyke- ja ilmoitusasetustiedot. Järjestelmä saattaa myös kehottaa luomaan salasanan. Kun tämä rekisteröityminen on lähetetty, uusi käyttäjä oi kirjautua LotusLie-paleluun ja aloittaa sen käytön. Jos organisaatio on poistanut asiakkaiden sähköpostitodennuksen käytöstä, uudet käyttäjät eiät saa sähköpostikutsuja. Pääkäyttäjä oi lähettää kutsut uudelleen odottaalle tilille napsauttamalla käyttäjän nimen ieressä oleaa nuolta ja alitsemalla aihtoehdon Lähetä kutsu uudelleen. Voit lähettää kaikki anhentuneet kutsut uudelleen alitsemalla aihtoehdon Lähetä kaikki anhentuneet kutsut uudelleen. Seuraaat toimet Kun käyttäjä on lisätty, hänen kutsunsa siirtyy odotustilaan. Odottaat kutsut oat kutsuja, joita ei ielä ole käytetty LotusLie-rekisteröitymiseen ja jotka eiät ielä ole anhentuneet. Odottaa kutsu anhentuu noin 28 päiän kuluttua. Kun odotta- LotusLie-ohjelmiston hallinta 9

14 a kutsu on anhentunut, sitä ei oi käyttää LotusLie-rekisteröitymiseen, ennen kuin pääkäyttäjä tai apupääkäyttäjä lähettää sen uudelleen. Voit tarkistaa kutsun tilan milloin tahansa siirtymällä Käyttäjätilit-kohtaan. Aiheeseen liittyiä tehtäiä: Tietoja rooleista siulla 15 Saat tietoja käyttäjätileille käytettäissä oleista rooleista. Kun tunnet eri roolit, sinun on helpompi alita käyttäjille oikeat roolit. Tilausten hallinta siulla 17 Pääkäyttäjä oi aloittaa ilmaisia kokeilutilauksia, tehdä uusia tilauksia tai päiittää nykyiset kokeilutilaukset täysiksi tilauksiksi ostamalla ne. Kokeilutilaukset eiät ehkä ole käytettäissä organisaatiossasi. Käyttäjien hallinta siulla 12 Pääkäyttäjä oi poistaa käyttäjätilin kokonaan tai tilapäisesti tai muokata sitä napsauttamalla kyseisen käyttäjän nimen ieressä oleaa nuolta. Pääkäyttäjä oi myös hallita käyttäjätilejä lähettämällä odottaia kutsuja uudelleen tai tarkastelemalla käyttäjäraportteja. Integroitujen kolmansien osapuolten soellusten käyttöönotto Voit parantaa käyttäjien tuottauutta lisäämällä IBM:n yhteistyökumppaneiden integroituja ratkaisuja. Nämä piliperustaiset tuotteet auttaat työryhmää toimimaan tehokkaammin. Toimintaohjeet 1. Napsauta Hallinta > Organisaation hallinta. 2. Tuo tuetut kolmannen osapuolen soellukset näkyiin napsauttamalla Integroidut kolmannen osapuolen soellukset -aihtoehtoa. 3. Aseta haluamasi soellus käyttäjien käytettäiksi alitsemalla Ota käyttöön -aihtoehto. Integroidut soellukset oat oletusasetuksen mukaan poissa käytöstä. Pääkäyttäjä oi ottaa integroidun soelluksen käyttöön yksittäisellä käyttäjätilillä tai kaikilla käyttäjätileillä alitsemalla Ota käyttöön -aihtoehdon. Jos pääkäyttäjä alitsee Ota käyttöön kaikille nykyisille käyttäjille -aihtoehdon soelluksen kuauksessa, soellus on organisaation ja kaikkien sen nykyisten käyttäjien käytettäissä. Voit mukauttaa sitä, kuinka kauan soellus oi käyttää LotusLieä, määrittämällä Käyttöoikeudelle myönnetty kesto -asetuksen. Käyttöoikeudelle myönnetty kesto määrittää, kuinka pitkän ajan kuluttua integroidun soelluksen käyttöoikeus LotusLie-paleluihin anhenee. Kun soelluksen käyttöoikeus umpeutuu, käyttäjiä pyydetään myöntämään soellukselle käyttöoikeus heidän LotusLie-tiliinsä. 4. Määritä soellus käyttäjän käyttöön. Ennen kuin käyttäjä oi käyttää integroitua soellusta, pääkäyttäjän on otettaa kyseinen soellus käyttöön tarittaaa käyttäjätiliä arten. a. Valitse aihtoehdot Hallinta > Organisaation hallinta > Käyttäjätilit. b. Valitse käyttäjätili, joka taritsee lisätyn soelluksen käyttöoikeudet. Kun olet alinnut tilin, oit muokata käyttäjää. c. Valitse Integroidut soellukset -osasta Muokkaa-aihtoehto ja alitse haluamasi soellus. 10 LotusLie: LotusLie Hallintaopas

15 Seuraaat toimet Aina, kun integroitu soellus otetaan käyttöön käyttäjätilillä, kyseinen käyttäjä saa siitä ilmoitussähköpostin. Soellus saattaa edellyttää lisämäärityksiä, ennen kuin se on käytettäissä. Lisätietoja on integroitujen kolmannen osapuolen soellusten ohjeissa. Voit palauttaa integroitujen soellusten LotusLie-käyttöoikeudet. Jos käytät soellusta altuuksien palautuksen jälkeen, järjestelmä pyytää lupaa, jotta kyseinen soellus oi käyttää LotusLie-sisältöäsi. Salasanaaatimukset Kunkin käyttäjän on luotaa salasana ensimmäisen sisäänkirjauksen yhteydessä. Järjestelmä kehottaa uusia LotusLie Notes- tai LotusLie inotes -käyttäjiä, joiden tilit luotiin käyttämällä tilapäistä salasanaa, luomaan salasanan ensimmäisen sisäänkirjautumisen yhteydessä. Tämän salasanan tulee täyttää määritetyt pituutta ja merkkejä koskeat aatimukset. Kaikkien salasanojen tulee noudattaa seuraaia sääntöjä: Salasanan ähimmäispituus on kahdeksan merkkiä. Salasanan tulee sisältää ähintään yksi muu kuin aakkosmerkki ja ähintään neljä aakkosmerkkiä. Salasana ei saa sisältää kolmea tai useampaa samaa merkkiä peräkkäin, eikä se saa sisältää älilyöntejä. Salasana ei saa olla sama kuin jokin kahdeksasta edellisestä salasanasta. Salasana ei saa sisältää nimeäsi eikä sähköpostiosoitettasi. LotusLie-käyttäjät, joiden tilit on luotu käyttämällä ulkopuolista sähköpostiosoiteta, oiat palauttaa salasanansa napsauttamalla Unohditko salasanasi? -linkkiä. Käyttäjät, jotka oat tilanneet yhteistyöpalelun, ja käyttäjät, joiden tilille on määritetty aihtoehtoinen ulkoinen sähköpostiosoite, oiat käyttää ulkoisia sähköpostiosoitteita. Koska LotusLie Notes -käyttäjätilit luodaan käyttämällä tilapäistä salasanaa eikä ulkoista sähköpostiosoitetta, ain pääkäyttäjä tai apupääkäyttäjä oi palauttaa niiden salasanat. Myös salasanaaihtoehdon aulla luotujen LotusLie inotes -käyttäjätilien salasanojen palautus edellyttää pääkäyttäjän tai apupääkäyttäjän toimia. LotusLie inotes -käyttäjät, jotka on luotu käyttämällä aihtoehtoista ulkoista sähköpostiosoitetta, oiat napsauttaa Unohditko salasanasi? -aihtoehtoa. Käyttäjät, jotka kirjautuat sisään napsauttamalla Käytä oman organisaation sisäänkirjausta -aihtoehtoa, käyttäät yhdistelmätunnusta ja oiat palauttaa salasanansa ain noudattamalla organisaationsa prosessia. Pääkäyttäjät oiat ottaa salasanojen anhentumisen käyttöön määrittämällä suojausasetukset kohdassa Järjestelmän asetukset > Suojaus. Kun käyttäjä kirjautuu järjestelmään käyttämällä anhentunutta salasanaa, järjestelmä kehottaa palauttamaan salasanan. LotusLie-ohjelmiston hallinta 11

16 Aiheeseen liittyiä tehtäiä: Salasanojen anhentumisen määritys siulla 17 Oletusasetuksen mukaan salasanat eiät anhene. Ottamalla käyttöön salasanan anhentumisajan oit armistaa, että salasanoja aihdetaan säännöllisesti. Pääkäyttäjät oiat määrittää salasanan anhentumisajan kaikille käyttäjille. Salasanojen palautus ja kutsujen uudelleenlähetys Käyttäjä, jolla on Apupääkäyttäjä-rooli, oi palauttaa käyttäjien salasanoja tai lähettää anhentuneita ja odottaia kutsuja uudelleen. Käyttäjien hallinta Tietoja tästä tehtäästä Apupääkäyttäjä oi auttaa organisaation käyttäjien hallinnassa palauttamalla salasanoja ja lähettämällä kutsuja uudelleen pääkäyttäjän puolesta. Uudelleenlähetettää sähköpostikutsu sisältää linkin, jota napsauttamalla käyttäjien on iimeisteltää LotusLie-rekisteröintinsä. Kun rekisteröinti on almis, käyttäjä oi kirjautua sisään. Toimintaohjeet Palauta käyttäjien salasanat. 1. Napsauta Hallinta-aihtoehtoa. 2. Valitse sen käyttäjän ieressä olea nuoli, jonka salasana on muutettaa. Voit myös napsauttaa käyttäjän nimeä. 3. Valitse Palauta salasana -aihtoehto. Palauta salasana täyttämällä kehotteiden kentät. 4. Ilmoita käyttäjälle salasanan muuttumisesta. Järjestelmä ei ilmoita käyttäjälle automaattisesti, että salasana on palautettu. Muista ilmoittaa muutoksesta käyttäjälle ja toimittaa hänelle tarittaessa uusi salasana. Lähetä odottaat tai anhentuneet kutsut uudelleen. 1. Aloita käyttäjätilien käyttö napsauttamalla Hallinta-aihtoehtoa. 2. Voit lähettää kaikki anhentuneet kutsut uudelleen alitsemalla aihtoehdon Lähetä kaikki anhentuneet kutsut uudelleen. Voit myös lähettää anhentuneen tai odottaan kutsun uudelleen yksittäiselle käyttäjälle napsauttamalla hänen nimeään tai nimen ieressä oleaa nuolta. Pääkäyttäjä oi poistaa käyttäjätilin kokonaan tai tilapäisesti tai muokata sitä napsauttamalla kyseisen käyttäjän nimen ieressä oleaa nuolta. Pääkäyttäjä oi myös hallita käyttäjätilejä lähettämällä odottaia kutsuja uudelleen tai tarkastelemalla käyttäjäraportteja. Aiheeseen liittyiä tehtäiä: Käyttäjien lisäys siulla 8 Käyttäjien lisäys edellyttää pääkäyttäjän altuuksia. Jos haluat lisätä kerralla useita käyttäjiä, ota yhteys IBM:n asiakaspaleluedustajaan. Kutsujen uudelleenlähetys Pääkäyttäjä tai apupääkäyttäjä oi lähettää anhentuneet tai odottaat kutsusähköpostit uudelleen kaikille odottaille käyttäjätileille tai yksittäisille tileille. Sähköpostikutsu sisältää linkin, jota napsauttamalla käyttäjien on iimeisteltää LotusLierekisteröintinsä. Kun rekisteröinti on almis, käyttäjä oi kirjautua sisään. 12 LotusLie: LotusLie Hallintaopas

17 Tietoja tästä tehtäästä Odottaat kutsut oat anhentumattomia kutsuja, joita ei ole käytetty LotusLierekisteröitymiseen. Odottaa kutsu anhentuu noin 28 päiän kuluttua. Kun odottaa kutsu on anhentunut, sitä ei oi käyttää LotusLie-rekisteröitymiseen, ennen kuin pääkäyttäjä tai apupääkäyttäjä lähettää sen uudelleen. Vain pääkäyttäjät oiat käsitellä Hallinta > Organisaation hallinta -osaa. Toimintaohjeet 1. Jos olet pääkäyttäjä, alitse aihtoehdot Hallinta > Organisaation hallinta. Jos olet apupääkäyttäjä, alitse Hallinta-aihtoehto. 2. Napsauta Käyttäjätilit-aihtoehtoa. 3. Lähetä kutsusähköposti uudelleen. Voit lisätä kutsusähköpostiin mukautettua sisältöä. Lähetä kutsusähköposti uudelleen kaikille anhentuneille tileille alitsemalla aihtoehto Lähetä kaikki anhentuneet kutsut uudelleen. Lähetä odottaa kutsusähköposti uudelleen yksittäiselle käyttäjätilille napsauttamalla odottaan käyttäjätilin ieressä oleaa nuolta ja alitsemalla aihtoehto Lähetä kutsu uudelleen. Käyttäjätilien muokkaus, esto ja poisto Pääkäyttäjä oi poistaa käyttäjätilin kokonaan tai tilapäisesti tai muokata sitä napsauttamalla kyseisen käyttäjän nimen ieressä oleaa nuolta. Toimintaohjeet 1. Napsauta Hallinta > Organisaation hallinta. 2. Napsauta Käyttäjätilit-aihtoehtoa. 3. Napsauta muokattaan käyttäjätilin ieressä oleaa nuolta. Tässä oit poistaa tai estää käyttäjätilin tai muokata sitä. Kun poistat käyttäjätilin, oit halutessasi lähettää kyseisen käyttäjän tiedostot toiselle tilille kirjoittamalla astaanottaan käyttäjän sähköpostiosoitteen Tekijä-kenttään. Tulokset Nämä muutokset eiät tule oimaan, ennen kuin poistettu käyttäjä kirjautuu ulos. Sisäänkirjaussalasanojen palautus Käyttäjä oi palauttaa salasanansa kerran uorokaudessa. Pääkäyttäjä tai apupääkäyttäjä oi palauttaa kenen tahansa käyttäjän salasanan milloin tahansa. Tietoja tästä tehtäästä LotusLie-käyttäjät, joiden tilit on luotu käyttämällä ulkopuolista sähköpostiosoiteta, oiat palauttaa salasanansa napsauttamalla Unohditko salasanasi? -linkkiä. Käyttäjät, jotka oat tilanneet yhteistyöpalelun, ja käyttäjät, joiden tilille on määritetty aihtoehtoinen ulkoinen sähköpostiosoite, oiat käyttää ulkoisia sähköpostiosoitteita. Koska LotusLie Notes -käyttäjätilit luodaan käyttämällä tilapäistä salasanaa eikä ulkoista sähköpostiosoitetta, ain pääkäyttäjä tai apupääkäyttäjä oi palauttaa niiden salasanat. Myös salasanaaihtoehdon aulla luotujen LotusLie inotes -käyttäjätilien salasanojen palautus edellyttää pääkäyttäjän tai apupääkäyttäjän toimia. LotusLie inotes -käyttäjät, jotka on luotu käyttämällä aihtoehtoista ulkoista sähköpostiosoitetta, oiat napsauttaa Unohditko salasanasi? -aihtoeh- LotusLie-ohjelmiston hallinta 13

18 toa. Käyttäjät, jotka kirjautuat sisään napsauttamalla Käytä oman organisaation sisäänkirjausta -aihtoehtoa, käyttäät yhdistelmätunnusta ja oiat palauttaa salasanansa ain noudattamalla organisaationsa prosessia. Voit palauttaa käyttäjän salasanan seuraaasti: Toimintaohjeet 1. Napsauta Hallinta > Organisaation hallinta. 2. Napsauta Käyttäjätilit-aihtoehtoa. 3. Valitse sen käyttäjän ieressä olea nuoli, jonka salasana on muutettaa. 4. Valitse Palauta salasana -aihtoehto ja kirjoita uusi salasana. Tämä on tilapäinen salasana, jonka käyttäjä kirjoittaa, kun hän seuraaan kerran kirjautuu sisään. Ensimmäisen sisäänkirjautumisen yhteydessä järjestelmä kehottaa käyttäjää luomaan uuden salasanan. Jos palautat sellaisen käyttäjän salasanan, jolla on postitilaus, oit palauttaa hänen salasanansa myös muokkaamalla hänen käyttäjätiliään. Napsauta käyttäjän nimeä Käyttäjätilit-kohdassa ja kirjoita uusi salasana kohtaan Tilaukset > Posti. 5. Ilmoita käyttäjälle salasanan muuttumisesta. Järjestelmä ei ilmoita käyttäjälle automaattisesti, että salasana on palautettu. Muista ilmoittaa muutoksesta käyttäjälle ja toimittaa hänelle tarittaessa uusi salasana. Seuraaat toimet Pääkäyttäjät oiat ottaa salasanojen anhentumisen käyttöön määrittämällä suojausasetukset kohdassa Järjestelmän asetukset > Suojaus. Kun käyttäjä kirjautuu järjestelmään käyttämällä anhentunutta salasanaa, järjestelmä kehottaa palauttamaan salasanan. Henkilöiden piilotus organisaation puhelinluettelosta Oletusasetuksen mukaan käyttäjät lisätään organisaation puhelinluetteloon, kun heidän tilinsä aktioidaan. Pääkäyttäjät oiat estää käyttäjän näkymisen organisaation siun Henkilöt-osassa. Toimintaohjeet 1. Napsauta Henkilöt-aihtoehtoa ja alitse organisaatiosi luettelosta. Pääset käyttämään tätä siua myös napsauttamalla Hakemiston hallinta -aihtoehtoa organisaatiosi siulla. 2. Valitse piilotettaien käyttäjien nimet. 3. Napsauta Piilota organisaation siulla -aihtoehtoa. Tulokset Voit tuoda piilotetun käyttäjän näkyiin organisaation puhelinluetteloon alitsemalla käyttäjän ja napsauttamalla Näytä yrityksen siulla -aihtoehtoa. Sisäänkirjautumiseen liittyien ongelmien ianmääritys Ratkaisuja yleisiin ongelmiin, joita ilmenee ensimmäisen sisäänkirjauksen tai salasanan palautuksen yhteydessä. 14 LotusLie: LotusLie Hallintaopas

19 Taulukko 1. Sisäänkirjautumiseen liittyien ongelmien ianmääritys Ongelma Mahdolliset ratkaisut Käyttäjä ei saa rekisteröinnin ahistussähköpostia sen jälkeen, kun uusi tili on luotu paleluun. Käyttäjä saa irheellisestä sanakkeesta ilmoittaan irhesanoman yrittäessään ahistaa rekisteröintiä käyttämällä ahistussähköpostissa oleaa linkkiä. Käyttäjä yrittää palauttaa salasanansa sisäänkirjausnäytössä mutta ei astaanota sähköpostia, joka sisältää salasanan palautuksen edellyttämät lisätiedot. Tarkista, että kohtaan Käyttäjätilit > Tilin tunnus kirjoitettu sähköpostiosoite on oikea. Tarkista, ettei ahistussähköposti ole jäänyt sähköpostiohjelman roskapostisuodattimeen. Yleensä osoitteen lisäys yhteysluetteloon estää irheellisen suodatuksen. Ota yhteys asiakastukeen osoitteeseen Yritä kopioida ja liittää koko URL-osoite ahistussähköpostista uuteen Webselainikkunaan. Sanake on oimassa 28 päiää. Jos käyttäjä ei hyäksy kutsua tämän ajan kuluessa, on otettaa yhteys asiakaspaleluun osoitteeseen Varmista, ettei palautetun salasanan sisältää iesti ole jäänyt käyttäjän sähköpostiohjelman roskapostisuodattimeen. Jos sähköpostiiestiä ei edelleenkään ole toimitettu, ota yhteys asiakastukeen osoitteeseen Organisaatiotilin määritys Voit määrittää salasanojen ja IP-osoitealueiden suojausasetukset. Voit myös rajoittaa tiedostojen yhteiskäyttöominaisuuksia ja tarkastella noudettujen tiedostojen historiatietoja. Istunto on oimassa enintään 18 tuntia. 18 tunnin kuluttua käyttäjien on kirjauduttaa sisään uudelleen ennen organisaation käyttöä. Voit estää tietojen katoamisen anhentuneen istunnon uoksi tallentamalla tiedot ennen poistumista. Tietoja rooleista Saat tietoja käyttäjätileille käytettäissä oleista rooleista. Kun tunnet eri roolit, sinun on helpompi alita käyttäjille oikeat roolit. Käyttäjä oi tarkastella organisaation siua, lisätä tiedostoja ja käyttää henkilökohtaisia asetuksia. Hän ei oi käyttää organisaation asetuksia, muokata järjestelmäasetuksia, kuten suojaus- tai profiiliasetuksia, eikä muokata organisaation teemoja tai logoja. Apupääkäyttäjillä on riittäät altuudet käyttäjien sähköpostin ja yhteistyötilausten salasanojen palautukseen. He oiat myös lähettää odottaia kutsuja uudelleen käyttäjille. Apupääkäyttäjä ei oi tilata palelua, ellei hänelle ole määritetty myös käyttäjän roolia. Älä alitse samalle käyttäjälle sekä Pääkäyttäjä- että Apupääkäyttäjä-roolia. Soelluskehittäjän käyttöoikeudet riittäät organisaation sisäisten soellusten integrointiin LotusLie-palelujen kanssa, mutta hänellä ei ole käyttöoikeuksia LotusLie-ohjelmiston hallinta 15

20 muille pääkäyttäjän alueille. Hän ei oi käyttää organisaation asetuksia, muokata järjestelmäasetuksia, kuten suojaus- tai profiiliasetuksia, eikä muokata organisaation teemoja tai logoja. Anna käyttäjälle tämä rooli, kun haluat hänen käyttään Sisäiset soellukset -aihtoehtoa mukautettujen soellusten rekisteröintiin OAuth-yhteyskäytännön aulla. Soelluskehittäjä ei oi tilata palelua, ellei hänelle ole määritetty myös käyttäjän roolia. Pääkäyttäjä oi käyttää kaikkia organisaation asetuksia, kuten yhteystietoja ja kuausta, järjestelmän asetuksia (esimerkiksi suojausasetuksia), tiedostojen yhteiskäyttösääntöjä sekä organisaation teemaa. He oiat myös lisätä tai poistaa käyttäjiä, hallita käyttäjärooleja, määrittää pääkäyttäjän tai apupääkäyttäjän altuuksia muille käyttäjille, määrittää integroituja soelluksia käyttäjien käyttöön sekä hallita palelutilauksia. Pääkäyttäjät oiat palauttaa niiden käyttäjien salasanat, joilla on postitilauksia, mutta eiät niiden, joilla on yhteistyötilauksia. Pääkäyttäjä ei oi tilata palelua, ellei hänelle ole määritetty myös käyttäjän roolia. Älä alitse samalle käyttäjälle sekä Pääkäyttäjä- että Apupääkäyttäjä-roolia. IP-osoitealueen rajoitus Pääkäyttäjä oi armistaa, että käyttäjät kirjautuat järjestelmään käyttämällä hyäksyttyä erkkoyhteyttä, määrittämällä hyäksytyn IP-osoitealueen. Tietoja tästä tehtäästä Rajoittamalla niitä IP-osoitteita, joilla on LotusLie-palelujen käyttöoikeus, suojaat organisaatiosi käyttäjien LotusLie-altuustietojen arkauksia ja tietojen urkintaa astaan. Jos IP-alueet rajoittuat erkostoosi, päästäkseen käyttämään arastettuja altuustietoja hyökkääjän on tehtää todennus LotusLieen erkostosi sisältä. Jos yrityksesi käyttää SMTP-, POP- tai imap-yhteyskäytäntöjä, rajoitukset eiät ole käytössä. Toimintaohjeet 1. Napsauta Hallinta > Organisaation hallinta 2. Napsauta Suojaus-aihtoehtoa. 3. Siirry IP-osoitealueen ensimmäiseen ja iimeiseen osoitteeseen napsauttamalla IP-osoitealueet-osassa oleaa Lisää alue -aihtoehtoa. Sinun on määritettää IPosoite, johon olet kirjautuneena. Tulokset IP-osoitteiden rajoitusten käyttöönotto saattaa estää mobiilikäyttäjiä käyttämästä LotusLie-palelua. Esimerkiksi Blackberryn käyttäjien on tehtää todennus BES (Blackberry Enterprise Serer) -palelimen kautta, joka todentaa sekä mobiililaitteen että käyttäjän. Koska todennetun käyttäjän IP-osoite on BES-palelimen IPosoite, IP-osoitteen rajoitukset oiat estää LotusLie-käytön sen mukaan, mikä alue on määritetty. Käytä mobiililaitteen VPN-työkaluja liikenteen reititykseen LotusLie-paleluihin erkon aulla. Seuraaat toimet Voit käyttää IP-osoitteen rajoituksia toissijaisena todennustapana LotusLie-palelussa yhdessä SAML-kertakirjaustodenuksen kanssa. 16 LotusLie: LotusLie Hallintaopas

Luo uusi palvelu valitsemalla Asetukset ja Palvelut.

Luo uusi palvelu valitsemalla Asetukset ja Palvelut. Käyttöopas Luo uusi palvelu valitsemalla Asetukset ja Palvelut. 2 3 4 1 Lisää uusi palvelu: 1. Aloita seuraavasti: Valitse Asetukset ja sen jälkeen palvelut. Valitse luo uusi palvelu. 2. Nimi ja palvelun

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0 Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 2.0 Sivu 1 / 10 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.1 Tietojen

Lisätiedot

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen 1 OHJEET 1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen verkkopalveluun 2 1.2 Rekisteröityminen 2 1.2 Tunnistautuminen 3 1.2.1 Tunnistautuminen henkilökortilla 3 1.2.2 Mobiilivarmenteella tunnistautuminen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen EU Login EU Login kirjautuminen EU Login järjestelmä mahdollistaa keskitetyn pääsyn useisiin eri Euroopan Komission verkkosovelluksiin yhdellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. EU login varmistaa identiteettisi

Lisätiedot

Orio Portaali Käyttäjäopas v1.0

Orio Portaali Käyttäjäopas v1.0 Orion Orio Portaali Käyttäjäopas v1.0 SISÄLLYS Liity asiakkaaksi 02 Kirjautuminen 03 Tuotehaku 03 Ostoskori 05 Normaalin tilauksen tekeminen 06 Tilaushistoria 08 Asiakaspalvelu ja yleistä tietoa 09 orio.com

Lisätiedot

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Osallistujat Lukija Tuloehdot Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Kuvaus Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Osallistujat Lukija Tuloehdot Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Kuvaus Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Osallistujat Lukija Tuloehdot Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Kuvaus Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja heidän juttujensa otsikot. Poikkeukset - Lopputulos Käyttäjä

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset Sisällysluettelo: 1. Sisällysluettelo s. 1 2. Kulta2-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 2-3 3. Kirjautuminen

Lisätiedot

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 2015 Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 1 Sisällysluettelo 1. Sivustolle rekisteröityminen... 2 2. Yrityksen lisääminen... 3 2.1. Yritystiedot...

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

Asiointipalvelu. Asiakkaan sisäänkirjautumisohje

Asiointipalvelu. Asiakkaan sisäänkirjautumisohje Asiointipalvelu Asiakkaan sisäänkirjautumisohje sivu 1/7 Asiointipalvelu Asiakkaan sisäänkirjautumisohje 1 Yleiskuvaus... 3 2 Asiointipalvelun pääsivu... 4 2.1 Kieli... 4 2.2 Rekisteröityminen palveluun...

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi!

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! HK Shop on HKSCAN FINLANDin reaaliaikainen tilausjärjestelmä, missä voit mm. tutkia tuotetietoja ja -valikoimaa, tehdä tilauksia, saada tilaushetken tuotesaatavuustiedon

Lisätiedot

Edico Lite ja S Käyttöohje istunnon pitäjälle ja kutsutulle

Edico Lite ja S Käyttöohje istunnon pitäjälle ja kutsutulle Edico Lite ja S Käyttöohje istunnon pitäjälle ja kutsutulle Sisältö: sivu Käyttäjäroolit Edico-istunnoissa 1 Istuntoon kutsutun kirjautuminen 1 Edico Lite, istunnon avausnäkymä 2 Edico S, istunnon avausnäkymä

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Lukija: pääsivu Lukija Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja heidän juttujensa otsikot. - Lopputulos Käyttäjä voi valita kirjoittajan jutut tai kirjoittajan jutun 1

Lisätiedot

Online-jako painos

Online-jako painos Online-jako 3.1 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta.

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta. Sanasto Sanasto -työkalulla voi laatia sanakirjan tapaisen sanaston, jonka hakusanoja (käsitteitä ja niiden määritelmiä) voidaan selata ja opettajan niin halutessa myös kommentoida. Sekä opettaja että

Lisätiedot

Aloita valitsemalla aineistosiirron tapa, Classic tai Light.

Aloita valitsemalla aineistosiirron tapa, Classic tai Light. BUSINESS ONLINE, AINEISTOSIIRTO CLASSIC AINEISTON LÄHETYS Voimassa 30.6.2016 Aineistosiirtopalvelulla lähetät ja vastaanotat maksuliikeaineistot eräsiirtona, joka tehostaa yrityksesi maksuliikkeen prosesseja.

Lisätiedot

IBM Rapid Restore Ultra 3.01 Käyttöönotto-opas, versio 1.1

IBM Rapid Restore Ultra 3.01 Käyttöönotto-opas, versio 1.1 IBM Rapid Restore Ultra 3.01 Käyttöönotto-opas, ersio 1.1 Kolmas painos (marraskuu 2003) Copyright International Business Machines Corporation 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Esipuhe Tämä opas on tarkoitettu

Lisätiedot

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus kirjautuminen palveluun: https://asiointi.rauma.fi/epermit/fi/reservation Tämän ohjeen alussa kerrotaan miten luodaan käyttäjätunnus palveluun ja link itetään

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

GroupWise Calendar Publishing Host User

GroupWise Calendar Publishing Host User GroupWise 8 Calendar Publishing Host User 8 17. lokakuu 2008 Novell GroupWise Calendar Publishing Host User PIKAKÄYNNISTYS www.novell.com YLEISTÄ Novell GroupWise Calendar Publishing Host User on Web-pohjainen

Lisätiedot

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN 1. Kulta2 -järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 1-3 2. Järjestelmään kirjautuminen olemassa olevalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla s. 4-5 3. Hakemuksen

Lisätiedot

TalentCentralin käyttöasetukset

TalentCentralin käyttöasetukset TalentCentralin käyttöasetukset Sisällys: TalentCentralin käyttöasetukset Käyttäjäroolit Ohjeita TalentCentral-alustan organisointiin Käyttäjän luominen ja hallinta Käyttäjäryhmän luominen Projektin tunnisteiden

Lisätiedot

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Ohje 1 (10) Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Suojatun viestin vastaanottaminen... 1 3 Suojatun viestin lukeminen... 2 4 Vastaanotetun

Lisätiedot

2. Liikennöitsijä saa omaan sähköpostiinsa käyttäjätunnuksen ja salasanan palveluun kirjautumista varten.

2. Liikennöitsijä saa omaan sähköpostiinsa käyttäjätunnuksen ja salasanan palveluun kirjautumista varten. LabkoNet 20.08.2013 LabkoNet järjestelmä Käyttöön tuleva järjestelmä pohjautuu vuodesta 2003 käytössä olleeseen LabkoNet palveluun Nykyistä LabkoNet sivustoa laajennetaan liikennöitsijöiden omalla sivustolla

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

Oodin hops: Ryhmätyökalu

Oodin hops: Ryhmätyökalu 1 Oodin hops: Ryhmätyökalu Tämä ohje neuvoo, miten hyödynnät Oodin hopsin Ryhmätyökalu-toimintoa. Ryhmätyökalun avulla voi luoda hops-ohjausryhmiä, asettaa niille ohjaajat sekä lisätä niihin opiskelijoita.

Lisätiedot

Kaukoputken käyttöohje. Opastus ja tuki

Kaukoputken käyttöohje. Opastus ja tuki Kaukoputken käyttöohje http://kaukoputki.kaukokiito.fi Opastus ja tuki Sähköiset palvelut 010 510 1700 sahkoisetpalvelut@kaukokiito.fi Versio 2.0/11.3.2016/VV Rekisteröityminen Aloita rekisteröityminen

Lisätiedot

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus kirjautuminen palveluun: https://asiointi.rauma.fi/epermit/fi/reservation Tämän ohjeen alussa kerrotaan miten luodaan käyttäjätunnus palveluun ja linkitetään

Lisätiedot

Oppimateriaalin lisääminen

Oppimateriaalin lisääminen Helsingin yliopisto 1 Oppimateriaalin lisääminen Tässä ohjeessa käsitellään oppimateriaalilinkin lisäämistä sekä opintokohteelle, että opetustapahtumalle. WebOodiin on mahdollista syöttää oppikirjojen

Lisätiedot

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Nettiposti Nettiposti käyttöohje Tässä käyttöohjeessa kuvataan selainkäyttöisen Nettiposti sähköpostiohjelman toiminnot. Käyttöohje

Lisätiedot

Ylläpito toimittaa sinulla sähköpostiisi käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tässä esimerkissä

Ylläpito toimittaa sinulla sähköpostiisi käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tässä esimerkissä Sivustolle santaskyla.net kirjautuminen Sisällysluettelo Sisällys Sivustolle santaskyla.net kirjautuminen... 1 Sisällysluettelo... 1 Käyttöoikeus... 1 Kirjautunut käyttäjä... 3 Artikkelin kommentointi...

Lisätiedot

OHJE 1: Uudet oppilaat

OHJE 1: Uudet oppilaat 1 OHJE 1: Uudet oppilaat HUOM! Jos Sinulla on jo Peda.net-tunnukset suomalaisen koulusi kautta, Sinun ei tarvitse rekisteröityä uudelleen. Kirjaudu sisään Omaan tilaasi ja aloita ohjeiden luku sivulta

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

HUOLTAJAN OHJE TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN HUOLTAJAKSI ILMOITTAUTUMINEN REKISTERÖITYMINEN

HUOLTAJAN OHJE TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN HUOLTAJAKSI ILMOITTAUTUMINEN REKISTERÖITYMINEN 3.2.2016 vj Oikeudet: huoltaja HUOLTAJAN OHJE Tämä ohje on tarkoitettu partiolaisen huoltajalle. Ohjeesta selviää kuinka huoltaja voi toimia huollettavansa partiojäsenyyteen liittyvissä asioissa. Huoltajalla,

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

Wilman käyttöohje huoltajille

Wilman käyttöohje huoltajille Wilman käyttöohje huoltajille Sisällysluettelo: Sisään kirjautuminen... 1 Oma etusivu... 2 Pikaviestit... 3 Tiedotteet... 5 Suoritukset... 6 Poissaolot... 6 Palaute... 8 Opettajat... 9 Salasanan vaihto...

Lisätiedot

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje Palvelupyyntöjärjestelmä Asiakkaan ohje Festum Software Oy Palvelupyyntöjärjestelmä asiakkaan ohje 2 ( 8 ) Sisällysluettelo 1. Palvelupyyntöjärjestelmä osana asiakastukea... 3 2. Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN OHJEET - YRITYKSEN REKISTERÖINTI. sivu 1. Sisällysluettelo

TYÖNANTAJAN OHJEET - YRITYKSEN REKISTERÖINTI. sivu 1. Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Rekisteröinnin aloitus 3. Yrityksen rekisteröinti 4. Työsuhde-etujen valinta ja käyttöönoton määrittely 5. Käyttöönotettavien etujen määrittely (seteliasetukset) 5.1. Jatkuva

Lisätiedot

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Sisällysluettelo Julkaisujärjestelmä hallinta... 3 Joomla-järjestelmän ylävalikolla on seuraavia:... 3 Valikot... 4 Kategoriat ja artikkelit... 5 Lisäosat ja moduulien

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

Moodle-alueen muokkaaminen

Moodle-alueen muokkaaminen Moodle-alueen muokkaaminen Alla oleva kuva esittää Moodle-aluetta sellaisena kuin se sinulle toimitetaan tilattuasi alueen Opetusteknologiapalveluista: - Etusivun näkymä koostuu sivun keskellä olevista

Lisätiedot

Open Badge osaamismerkin vastaanottaminen

Open Badge osaamismerkin vastaanottaminen Open Badge osaamismerkin vastaanottaminen 2 Open Badge -osaamismerkit Open badge on Mozilla.org:n kehittämä osaamismerkkijärjestelmä, joka on Mozillan osalta vielä betavaiheessa; tuotantovaiheeseen siirrytään

Lisätiedot

Ohjeet vanhan venepaikan uudelleen varaamiseen

Ohjeet vanhan venepaikan uudelleen varaamiseen 26.1.2017 Ohjeet vanhan venepaikan uudelleen varaamiseen Voit varata vanhan venepaikkasi uudestaan seuraavalle kaudelle kaupungin uudessa sähköisessä varauspalvelussa seuraamalla tätä ohjetta. Nämä toimenpiteet

Lisätiedot

SILMAT-INTRANET -OHJE

SILMAT-INTRANET -OHJE SILMAT-INTRANET -OHJE Sisällysluettelo 1 Intranet... 3 2 Etusivu... 3 3 Ohjelmat... 3 3.1 Kalenteri... 4 3.1.1 Tapahtuman lisääminen... 4 3.1.2 Tapahtuman muokkaaminen... 4 3.2 Kehyskysely... 5 3.3 Kirjastot...

Lisätiedot

Lähettäjä ja vastaanottaja

Lähettäjä ja vastaanottaja Lähettäjä ja vastaanottaja UNIFAUN WWW.UNIFAUN.COM 6. HEINÄKUUTA 2016 Sisällysluettelo 1 Lähettäjä... 3 1.1 Uusi Lähettäjä (ja vastaanottaja)... 3 1.2 Etsi tallennettuja lähettäjiä... 4 1.3 Näytä ja kopioi

Lisätiedot

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI...

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI... OHJE HUOLTAJALLE 2 / 22 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Ohjeistus hankkeen sivujen tekemiseen julkaisujärjestelmällä

Ohjeistus hankkeen sivujen tekemiseen julkaisujärjestelmällä Ohjeistus hankkeen sivujen tekemiseen julkaisujärjestelmällä Viestintäpalvelut 9.6.2015 1 Sivupohjan tekeminen Ennen kuin alat tekemään hankkeen sivuja, tilaa Viestintäpalveluilta hankesivupohja ja ilmoita

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Online-jako painos

Online-jako painos Online-jako 3.1 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

TAVOITTEISTA TULOKSIIN OSALLISTUJAN KÄYTTÖOPAS

TAVOITTEISTA TULOKSIIN OSALLISTUJAN KÄYTTÖOPAS TAVOITTEISTA TULOKSIIN OSALLISTUJAN KÄYTTÖOPAS Toukokuu 2007 Tavoitteesta tuloksiin ohjelman aloittaminen Aloita Tavoitteista tuloksiin ohjelma kirjoittamalla LMI:n webbiosoite http://www.lmi-inc.com/feedback/fin

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi LIELAHDEN KIRJASTO TIETOTORI Teivaankatu 1, Lielahtikeskus 33400 Tampere

Lisätiedot

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla?

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? Rekisteröitymällä saat käyttöösi koulusi hankkimat sähköiset opetus- ja oppimateriaalit. Pääset

Lisätiedot

Kommenttiseinä -palvelun käyttöopas

Kommenttiseinä -palvelun käyttöopas Kommenttiseinä -palvelun käyttöopas 15.6.2015 Sisältö Yleisesittely... 3 1. Kommenttiseinä-palvelun käyttäminen... 4 1.1. Kommenttiseinään kirjautuminen... 5 1.2. Kommenttiseinä... 6 1.3. Kommenttiseinälle

Lisätiedot

Tuotetta koskeva ilmoitus

Tuotetta koskeva ilmoitus Suojaus Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Tiedostojen jakaminen Office 365:n OneDrivessa

Tiedostojen jakaminen Office 365:n OneDrivessa Tiedostojen jakaminen Office 365:n OneDrivessa OneDriven kautta voit jakaa tiedostoja ja kansioita helposti. Tiedostoja ja kansioita voi jakaa kaikille organisaation jäsenille ja ryhmille joko tarkastelu-

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Hyvä tietää ennen kuin aloitat

Hyvä tietää ennen kuin aloitat Tämä on hakijan ohje Suomen Akatemian verkkoasioinnin käyttöön. Järjestelmän käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Hyvä tietää ennen kuin aloitat Järjestelmän tukemat selainohjelmat ja niiden versiot: Tuetut

Lisätiedot

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun.

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun. 1(7) KORTINHALTIJAN HALLINTA Kortinhaltijan nimetty sivu sisältää kortinhaltijan henkilö-, korttitili-, kortti- ja maksutiedot. Sivulle pääsee hakemalla kortinhaltijan tietoja ja avaamalla hakutuloksesta

Lisätiedot

Google-työkalut: Dokumenttien jakaminen ja kommentointi

Google-työkalut: Dokumenttien jakaminen ja kommentointi Google-työkalut: Dokumenttien jakaminen ja kommentointi Dokumenttien jakaminen Google työkaluilla luodut dokumentit on jaettavissa muille käyttäjille Jaa painikkeella, joka sijaitsee työkalujen oikeassa

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Kotisivut helposti! www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Näin Kotisivukone toimii Kun olet kirjautunut sisään kotisivuillesi, tulet helppokäyttöiseen ylläpitotilaan ja voit heti aloittaa kotisivujen

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU

TYÖSSÄOPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU TYÖSSÄOPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU Työpaikkakouluttajan ohje Kun työssäoppimisen arviointi ja koulutuskorvauksen haku ovat ajankohtaisia, saat asiasta ilmoituksen sähköpostiisi. Käy tällöin

Lisätiedot

Tämä ohje on tehty MPY:n laajakaista-asiakkaiden käytössä olevien sähköpostipalveluiden hallintatyökalu Omahallinta-sivustoa varten.

Tämä ohje on tehty MPY:n laajakaista-asiakkaiden käytössä olevien sähköpostipalveluiden hallintatyökalu Omahallinta-sivustoa varten. SÄHKÖPOSTIPALVELUN OMAHALLINTA-OHJE Tämä ohje on tehty MPY:n laajakaista-asiakkaiden käytössä olevien sähköpostipalveluiden hallintatyökalu Omahallinta-sivustoa varten. Sisällysluettelo 1 Omahallintaan

Lisätiedot

DIPLOMITYÖN, PRO GRADU TUTKIELMAN, KANDIDAATIN TYÖN TAI LISENSIAATINTUTKIMUKSEN TALLENTAMINEN LUTPUBIIN (DORIA-PALVELIMELLE)

DIPLOMITYÖN, PRO GRADU TUTKIELMAN, KANDIDAATIN TYÖN TAI LISENSIAATINTUTKIMUKSEN TALLENTAMINEN LUTPUBIIN (DORIA-PALVELIMELLE) DIPLOMITYÖN, PRO GRADU TUTKIELMAN, KANDIDAATIN TYÖN TAI LISENSIAATINTUTKIMUKSEN TALLENTAMINEN LUTPUBIIN (DORIA-PALVELIMELLE) Ole hyvä ja lue nämä 15-sivuiset tallennusohjeet huolellisesti läpi. Huomaa,

Lisätiedot

Ohje Tutkintopalveluun rekisteröitymiseen. Osaamispalvelut

Ohje Tutkintopalveluun rekisteröitymiseen. Osaamispalvelut Ohje Tutkintopalveluun rekisteröitymiseen Osaamispalvelut 1.2.2008 2 (9) Ohje tutkinnon suorittajan rekisteröitymiseen Tutkintopalveluun TIEKEn tutkintoja hallinnoidaan Tutkintopalvelussa, jonka osoite

Lisätiedot

Zimbran käyttöohje

Zimbran käyttöohje Zimbran käyttöohje ZIMBRAN KÄYTTÖOHJE 2 Sisältö 1 ZIMBRA LYHYESTI... 3 2 EDELLEENLÄHETYKSEN KYTKENTÄ... 3 3 LOMAVASTAAJA... 4 4 POSTIN SUODATTIMET... 5 5 ALLEKIRJOITUKSET... 6 6 OSOITEKIRJAN HALLINTA...

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje InnoGIS- hankkeen aikana kehitetylle pilottiversiolle Dokumentti sisältää pilottiversiona toimivan kyselyn laatimiseen ja vastaamiseen liittyvän ohjeistuksen.

Lisätiedot

- Jalkapalloa jokaiselle -

- Jalkapalloa jokaiselle - Kauden vaihto Ohjeita ylläpitäjille Arto Kalliola - Jalkapalloa jokaiselle - KAUDEN VAIHTAMINEN JOPOX-JÄRJESTELMÄSSÄ Yleistä Kun toimintakausi lähestyy loppuaan, luodaan Jopox-järjestelmään seuraavaa kautta

Lisätiedot

1 www.enterpay.fi/laskuyritykselle SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKÄ ON LASKU YRITYKSELLE?... 3 2 KIRJAUTUMINEN PALVELUUN... 3 3 KÄYTTÄJIEN HALLINNOINTI: KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN... 6 4 MYYNNIN SIIRTO LASKUTUKSEEN...

Lisätiedot

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015 Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 Oppilaat saavat vuoden 2016 alusta käyttöönsä oppilaitoksen sähköpostin ja muita palveluita Microsoftin Office365:sta. Oppilaiden sähköposti on muotoa

Lisätiedot

DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti

DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti 30.10.2013 Luottamuksellinen MS Outlook, Standard postitilin asennus 1/6 Käynnistä Outlook 2010. Seuraava näyttö avautuu Valitse Next (Seuraava). 2 MS Outlook,

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Ryhmät. Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto/ Tietohallinto 2014

Ryhmät. Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto/ Tietohallinto 2014 1 Ryhmät Moodlessa voi jakaa opiskelijoita pienempiin alaryhmiin, joilla toimitaan esim. keskustelualueella tai työskennellään wikissä. Ryhmätoiminto on hyödyllinen, jos kurssilla on paljon osallistujia

Lisätiedot

Hakusuosikit UNIFAUN

Hakusuosikit UNIFAUN Hakusuosikit UNIFAUN WWW.UNIFAUN.COM 8. ELOKUUTA 2016 Sisällysluettelo 1 Hakusuosikit... 3 1.1 Käsitteitä... 3 1.2 Symboleita ja painikkeita... 4 1.3 Luo Hakusuosikki... 4 1.3.1 Päivämäärä... 5 1.4 Jaa

Lisätiedot

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto Sisäänkirjaus Uloskirjaus Yritystieto Kustannusarvio PartSmart Siirrä PartSmart tiedosto Näytä PartSmart ostoslistat Lataa PartSmartHinnasto Tuotteet Lisävarusteet SNOW ATV PWC Öljytuotteet Öljyt, Snow

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro

Lisätiedot

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Sisällysluettelo 3 Sisällys Luku 1:Asennus...5 Asentaminen...6 Aktivointi...7 Luku 2:Luottamuksellisten tietojen suojaaminen...9 Anti-Theftin

Lisätiedot

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE 2007 Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S SISÄLLYS 1 Projektorin käyttö... 3 2 Projektien julkinen haku ja selailu... 4 2.1 Hakuvaihtoehdot... 4 2.2 Tarkennettu haku... 5 3 Rekisteröityminen

Lisätiedot

Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D. Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö. Työn valvoja: Olli Hämäläinen

Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D. Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö. Työn valvoja: Olli Hämäläinen Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö Työn valvoja: Olli Hämäläinen Asko Ikävalko LOPPURAPORTTI 1(11) Ratkaisun kuvaus Käytetyt tiedostot Tietuerakenteet Onnistuin

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

Lionsverkkokauppa.fi tilaaminen

Lionsverkkokauppa.fi tilaaminen Lionsverkkokauppa.fi tilaaminen Lions Clubs International MD 107 Finland Lionsverkkokauppa.fi Verkkokaupassa myynnissä kortit, arpojen lisätilaukset, tarvikemyynnin tuotteet, Monta tapaa tehdä hyvää tuotteet

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

Discendum Oy

Discendum Oy 1 CV+ ansioluettelon luominen ja muokkaus CV+ - Yleistä 3 CV+ -ansioluettelon luominen 5 Tietojen muokkaaminen Perustoiminnot 7 CV+ sisältöjen otsikoiden muokkaus 8 Koulutus- ja työkokemustiedot Todistuksen

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

TIEDON LASKUN LÄHETTÄJÄN WEB-SOVELLUS. Käyttäjän ohje, Kotkan kaupunki

TIEDON LASKUN LÄHETTÄJÄN WEB-SOVELLUS. Käyttäjän ohje, Kotkan kaupunki TIEDON LASKUN LÄHETTÄJÄN WEB-SOVELLUS Käyttäjän ohje, Kotkan kaupunki Anu Husu 19.4.2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Rekisteröityminen laskun lähettäjän web-sovelluksen käyttäjäksi... 3 3 Sisäänkirjautuminen

Lisätiedot

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Tässä dokumentissa käydään läpi lukuvuoden aloituksessa tarvittavat toimenpiteet uuden ViLLEopintopolkukurssin aloittamiseksi. Huomaa, ettet voi suoraan käyttää viime

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN OHJEET - YRITYKSEN REKISTERÖINTI. sivu 1

TYÖNANTAJAN OHJEET - YRITYKSEN REKISTERÖINTI. sivu 1 1. Yleistä 2. Rekisteröinnin aloitus 3. Yrityksen rekisteröinti 4. Työsuhde-etujen valinta ja jakotavan määrittely 5. Käyttöönotettavien etujen määrittely (seteliasetukset) 5.1. Automaattinen jako 5.2.

Lisätiedot