LotusLive. LotusLive Hallintaopas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LotusLive. LotusLive Hallintaopas"

Transkriptio

1 LotusLie LotusLie Hallintaopas

2

3 LotusLie LotusLie Hallintaopas

4 Huomautus Ennen näiden tietojen ja niihin liittyän tuotteen käyttöä tutustu julkaisuun Huomioon otettaaa siulla 85. Huomautus Tämä painos koskee myös LotusLie-ohjelman kaikkia seuraaia ersioita ja muutostasoja, kunnes uusissa painoksissa toisin ilmoitetaan. Copyright IBM Corporation 2010, 2012.

5 LotusLie-ohjelmiston hallinta LotusLie yhdistää sosiaalisen erkostoitumisen ja online-yhteistyön joukkoon erkossa käytettäissä oleia työkaluja. IBM:n asiakaspaleluedustajat oiat auttaa alitsemaan yrityksellesi parhaiten soeltuat sähköposti- ja yhteistyöpalelut. Postipalelut sisältäät LotusLie Notes- ja LotusLie inotes -palelut. Yhteistyöpalelut sisältäät LotusLie Engage-, LotusLie Connections-, LotusLie Meetings- ja LotusLie Eents -soellukset. Kun mietit tarittaien tilausten määrää, ota huomioon organisaatiossa oleien käyttäjien määrä. Kun mietit, mitä paleluja taritaan, ota huomioon nykyiset iestintäpalelut, mahdolliset erkko- ja suojausrajoitteet, käytettäät tietolähteet sekä mahdolliset soellusten integrointitarpeet. Saat lisätietoja tarjotuista paleluista siirtymällä LotusLie-paleluihin ja napsauttamalla Palelut-kohtaa. Aiheeseen liittyiä tietoja: LotusLie Engage- ja LotusLie Connections -ohjelmien käytön aloitus LotusLie-ohjelman järjestelmäaatimukset Tarkista LotusLie-ohjelman järjestelmäaatimukset. LotusLie Engage- ja LotusLie Connections -ohjelmien järjestelmäaatimukset LotusLie Meetings- ja LotusLie Eents -ohjelmien järjestelmäaatimukset LotusLie inotes -ohjelman järjestelmäaatimukset LotusLie Notes -ohjelman järjestelmäaatimukset LotusLie-ohjelman mukautus organisaatiosi tarpeisiin Pääkäyttäjät oiat muuttaa LotusLie-liittymän ulkoasua ja käyttötapaa. Voit suunnitella organisaation siun, määrittää oletusärimallin, lisätä kenttiä käyttäjäprofiileihin ja päiittää henkilökohtaiset asetukset. Organisaation siun suunnittelu Voit luoda organisaatiotasi kuaaan julkisen siun. Siu oi sisältää yhteystietoja, tiedostoja sekä lyhyen kuauksen. Tietoja tästä tehtäästä Tämä toiminto on käytettäissä LotusLie Engage- ja LotusLie Connections -soelluksissa. Näiden asetusten muutto edellyttää, että olet kirjautunut järjestelmään pääkäyttäjän käyttäjätiedoilla. Toimintaohjeet 1. Siirry organisaatiosiulle napsauttamalla organisaation nimeä siirtymispalkissa. 2. Napsauta Muokkaa tietoja -aihtoehtoa. Copyright IBM Corp. 2010,

6 a. Lisää tai muokkaa organisaatiosi yleisiä tietoja. Voit esimerkiksi lisätä organisaatiosi nimen alla näkyän otsikon, organisaation lyhyen kuauksen, yhteystiedot sekä organisaation Web-siuston osoitteen. b. Koraa oletuskua siirretyllä mukautetulla kualla napsauttamalla Muutapainiketta. 3. Muuta LotusLien ulkoasua ja käyttötapaa organisaatiossasi alitsemalla Mukauta organisaation teema -aihtoehto. Valitse Muuta-aihtoehto muokattaien kohteiden kohdalla. Muuta ärimallia alitsemalla oletusteema. Voit myös alita sateenkaariasetuksen ja määrittää ärejä yksittäisille elementeille. Voit myös lisätä logon siirtymispalkkiin tai piilottaa kuan. Nämä muutokset aikuttaat LotusLie-palelun ulkoasuun ja käyttötapaan kaikilla käyttäjillä. Aiheeseen liittyiä tehtäiä: Logon lisäys siirtymispalkkiin Voit mukauttaa siustoa lisäämällä organisaation logon siirtymispalkkiin. Siirtymispalkin logoon tehdyt muutokset eiät aikuta kirjautumissiulla näkyään kuaan. Tuotemerkin ilmeen mukautus siulla 6 Toimittajana oit mukauttaa tietoja, jotka tuleat näkyiin, kun asiakkaat käyttäät LotusLieä. Kun lisäät asiakkaalle näkyiin näyttöihin omia tuotemerkkejä, siusto liitetään LotusLien asemesta omaan organisaatioosi. Logon lisäys siirtymispalkkiin Voit mukauttaa siustoa lisäämällä organisaation logon siirtymispalkkiin. Siirtymispalkin logoon tehdyt muutokset eiät aikuta kirjautumissiulla näkyään kuaan. Tietoja tästä tehtäästä Voit yhdistää organisaation tuotemerkkiin lisäämällä siirtymispalkkiin mukautetun logon. Logoa oidaan mukauttaa päiittämällä organisaation teema. Pääset muuttamaan logoa Organisaation asetukset -aihtoehdon aulla tai muokkaamalla organisaation siua. Toimintaohjeet 1. Napsauta Hallinta > Organisaation hallinta. 2. Napsauta Teema-aihtoehtoa. 3. Napsauta Logo-osan Muuta-aihtoehtoa ja siirrä uusi logo. 4. Varmista, ettei logoa ole piilotettu, asettamalla Näytä logo -asetuksen aroksi Näytä. Aiheeseen liittyiä tehtäiä: Organisaation siun suunnittelu siulla 1 Voit luoda organisaatiotasi kuaaan julkisen siun. Siu oi sisältää yhteystietoja, tiedostoja sekä lyhyen kuauksen. Käyttäjäprofiilien päiitys Voit lisätä käyttäjäprofiiliin mukautettuja kenttiä, joihin oi sisällyttää organisaation kannalta tärkeitä tietoja. Oletusasetuksen mukaan käyttäjäprofiili sisältää kentät nimelle ja muille yhteystiedoille. Toimintaohjeet 1. Napsauta Hallinta > Organisaation hallinta. 2. Napsauta Profiilin mukautus -aihtoehtoa. 3. Napsauta Lisää-painiketta. Kirjoita kentän nimi ja alitse yksityisyysasetus. 2 LotusLie: LotusLie Hallintaopas

7 Yksityisyysasetus määrittää, kuka näkee kyseisen käyttäjäprofiilien kentän. Julkinen näkyyys: tämä mukautettu kenttä on kaikkien sellaisten käyttäjien nähtäissä, jotka näkeät käyttäjän profiilin. LotusLie-käyttäjät: tämä mukautettu kenttä on ain rekisteröityjen Lotus- Lie-käyttäjien nähtäissä. Saman organisaation käyttäjät: ain käyttäjän organisaatioon kuuluat jäsenet näkeät tämän mukautetun kentän. Verkoston yhteystiedot: ain käyttäjän organisaatioon ja erkostoon kuuluat jäsenet näkeät tämän mukautetun kentän. Tulokset Järjestelmä lisää mukautetut kentät käyttäjäprofiileihin alinnaisina kenttinä. Henkilökohtaisten tietojen asetus Voit tarkastella ja päiittää henkilökohtaisia asetuksiasi, kuten nimeä, käyttötasoa, salasanaa ja paikalliskuausta. Tietoja tästä tehtäästä Voit muokata ain niitä aihtoehtoja, joiden ieressä on Muuta-linkki. Toimintaohjeet 1. Napsauta nimeäsi siirtymispalkissa. 2. Napsauta Oman tilin asetukset -aihtoehtoa. 3. Päiitä nimi, salasana, kieliasetus tai aikayöhyke napsauttamalla Muuta-painiketta. Organisaatiotiedotteiden luonti Voit lähettää käyttäjille iestejä, jotka sisältäät tärkeitä tietoja. Kaikki organisaation käyttäjät näkeät tiedotteet Oma aloitusnäkymä -näytössä. Tiedotteet poikkeaat tuen lähettämistä järjestelmätiedotteista, jotka sisältäät tietoja esimerkiksi LotusLien tuleista ylläpitotoimista. Tietoja tästä tehtäästä Voit näyttää käyttäjille kerralla enintään kolme tiedotetta ja luoda sekä tallentaa enintään kahdeksan tiedotetta. Toimintaohjeet 1. Napsauta Hallinta > Organisaation hallinta. 2. Laajenna osa, jolla on organisaatiosi nimi, ja napsauta Tiedotteet-aihtoehtoa. 3. Napsauta Lisää tiedote -painiketta ja täytä tiedotteen tiedot. Otsikko: Kirjoita tiedotteen otsikko. Voit käyttää enintään 128 SBCS-merkkiä. Sanomateksti: Kirjoita tiedotteen sisältö. Voit käyttää enintään SBCSmerkkiä. URL-osoite: Tämä kenttä on alinnainen. Kirjoita Web-osoite, joka näkyy tiedotteessa. URL-kuaus: Tämä kenttä on alinnainen. Kirjoita Web-osoitteen kuaus tiedotteeseen. LotusLie-ohjelmiston hallinta 3

8 Vanhentuminen: Tämä kenttä on alinnainen. Oletusasetuksen mukaan tiedotteet eiät anhene. Voit asettaa anhentumispäiän alitsemalla aihtoehdon Vanhentuu alittuna päiänä ja kirjoittamalla päiämäärän sekä kellonajan. Päiämäärä ja kellonaika asetetaan paikallisen aikayöhykkeen mukaisesti. 4. Voit tallentaa tiedotteen sitä lähettämättä napsauttamalla Tallenna-aihtoehtoa. Voit tallentaa tiedotteen ja lähettää sen kaikille käyttäjille alitsemalla Tallenna ja ota käyttöön -aihtoehdon. Tulokset Voit ottaa tallennetun tiedotteen käyttöön napsauttamalla sen ieressä oleaa nuolta ja alitsemalla Ota käyttöön -aihtoehdon. Tiedotetta oi myös muokata tai sen oi poistaa käytöstä tai poistaa tässä alikossa. Aiheeseen liittyiä tehtäiä: Järjestelmätiedotteiden tilaaminen käyttäjille Tuki luo järjestelmätiedotteita ja lähettää niissä tietoja esimerkiksi LotusLien tuleista ylläpitotoimista. Tiedotteet poikkeaat niistä, joita pääkäyttäjät oiat lähettää käyttäjille. Oletusaron mukaan järjestelmätiedotteet tuleat näkyiin, kun käyttäjä on kirjautunut sisään. Lisäksi pääkäyttäjät oiat älittää järjestelmätiedotteita yksittäisten käyttäjien sähköpostitileille. Järjestelmätiedotteiden tilaaminen käyttäjille Tuki luo järjestelmätiedotteita ja lähettää niissä tietoja esimerkiksi LotusLien tuleista ylläpitotoimista. Tiedotteet poikkeaat niistä, joita pääkäyttäjät oiat lähettää käyttäjille. Oletusaron mukaan järjestelmätiedotteet tuleat näkyiin, kun käyttäjä on kirjautunut sisään. Lisäksi pääkäyttäjät oiat älittää järjestelmätiedotteita yksittäisten käyttäjien sähköpostitileille. Tietoja tästä tehtäästä Kun käyttäjille tilataan LotusLie-järjestelmätiedotteet sähköpostiiesteinä, pääkäyttäjät oiat armistaa, että järjestelmätiedotteet tuleat luetuiksi, aikka käyttäjä ei olisi kirjautuneena LotusLieen. Toimintaohjeet 1. Napsauta Hallinta > Organisaation hallinta. 2. Napsauta Käyttäjätilit-aihtoehtoa. 3. Napsauta sen käyttäjän ieressä oleaa nuolta, jolle haluat tilata järjestelmätiedotteet. 4. Valitse Tilaa tiedotteet -aihtoehto. Seuraaat toimet Jos haluat lopettaa sähköpostiiestien lähetyksen käyttäjälle, joka on tilannut järjestelmätiedotteet, alitse aihtoehdot Hallinta > Organisaation hallinta > Käyttäjätilit, napsauta haluamasi käyttäjän ieressä oleaa nuolta ja alitse Peruuta tiedotteiden tilaus -aihtoehto. 4 LotusLie: LotusLie Hallintaopas

9 Aiheeseen liittyiä tehtäiä: Organisaatiotiedotteiden luonti siulla 3 Voit lähettää käyttäjille iestejä, jotka sisältäät tärkeitä tietoja. Kaikki organisaation käyttäjät näkeät tiedotteet Oma aloitusnäkymä -näytössä. Tiedotteet poikkeaat tuen lähettämistä järjestelmätiedotteista, jotka sisältäät tietoja esimerkiksi LotusLien tuleista ylläpitotoimista. Sisäisten soellusten käyttö Voit myöntää organisaation sisäisille soelluksille pääsyn LotusLieen. Sisäinen soellus on mikä tahansa organisaation käyttämä soellus, joka ei oletusasetuksen mukaan ole käytettäissä LotusLie-palelussa. Näiden soellusten rekisteröinti LotusLieen tuo ne organisaation käyttäjien käyttöön. Tietoja tästä tehtäästä Jotta LotusLieä ja sisäistä soellusta oi käyttää, soellus on ensin rekisteröitää LotusLieen. Käyttäjät käyttäät rekisteröityä soellusta taalliseen tapaan, mutta soellus oi nyt olla yhteydessä LotusLie-paleluun. Käyttäjä oi esimerkiksi iedä soellukseen tiedoston, joka oidaan sitten asettaa käytettääksi LotusLie-palelusta. Soelluksen rekisteröinti tehdään käyttämällä OAuth-yhteyskäytäntöä, jossa on aain- ja salaisuuspareja. Järjestelmä tukee OAuth 1.0- ja OAuth 2.0 -yhteyskäytäntöä. OAuth 2.0 -yhteyskäytännössä on uusia ominaisuuksia, kuten mahdollisuus mukauttaa aikaa, jona soellus oi käyttää LotusLie-palelua. Kun soelluksen käyttöoikeus umpeutuu, käyttäjiä pyydetään myöntämään soellukselle käyttöoikeus heidän LotusLie-tiliinsä. OAuth 1.0-yhteyskäytäntöä käytettäessä soelluksen käyttöoikeus kestää muutaman tunnin. OAuth 2.0 -yhteyskäytäntöä käytettäessä oit halutessasi myöntää sisäiselle soellukselle käyttöoikeuden enintään 90 päiäksi. Voit alita OAuth 2.0 -tuen käyttöön sisäiselle soellukselle sen rekisteröinnin yhteydessä. Toimintaohjeet 1. Napsauta Hallinta > Organisaation hallinta. 2. Napsauta Sisäiset soellukset -aihtoehtoa. 3. Napsauta Rekisteröi soellus -aihtoehtoa. Oletusasetuksen mukaan OAuth 1.0a -yhteyskäytäntö on käytössä. Kirjoita soelluksen nimi ja kuaus, kun järjestelmä niin kehottaa tekemään. Voit muuttaa soelluksen nimeä ja kuausta milloin tahansa napsauttamalla soelluksen ieressä oleaa alikkoa ja alitsemalla aihtoehto Muokkaa ominaisuuksia. Soelluksen nimessä saa olla enintään 50 merkkiä ja soelluksen kuauksessa enintään merkkiä. Ota OAuth 2.0 -yhteyskäytäntö käyttöön alitsemalla OAuth-laji-aihtoehto. Kun otat OAuth 2.0 -yhteyskäytännön käyttöön, oit alita käyttöoikeuden keston ja määrittää astakutsun URL-osoitteen. Käyttöoikeudelle myönnetty kesto määrittää, kuinka pitkän ajan kuluttua sisäisen soelluksen Lotus- Lie-palelun käyttöoikeus anhenee. LotusLie käyttää Vastakutsun URLosoite -tietoa salassa pidettäien tietojen lähetykseen palelimeesi. Näiden tietojen lähetys HTTPS-yhteyskäytännön kautta on suositeltaaa, sillä silloin ältetään mahdollinen tietojen sieppaus. Sekä HTTP- että HTTPS-yhteyskäytäntö oat tuettuja. Käyttäjä palaa tähän URL-osoitteeseen sen jälkeen, kun hän on hyäksynyt tai estänyt soelluksen käytön. LotusLie-ohjelmiston hallinta 5

10 Rekisteröinnin yhteydessä järjestelmä määrittää soellukselle aaimen ja salaisuuden. Rekisteröidyt soellukset näkyät Sisäiset soellukset -kohdassa. Seuraaat toimet Kun soellus on rekisteröity, sen aain- ja salaisuuspari on ehkä palautettaa. Nämä arot on palautettaa esimerkiksi silloin, kun niiden epäillään aarantuneen. Voit palauttaa aaimen ja salaisuuden napsauttamalla soelluksen alikkoa ja alitsemalla aihtoehdon Palauta altuustiedot. Muista päiittää soellus uusilla altuustiedoilla. Voit tarkastella soellukselle määritettyä OAuth-aain- ja -salaisuusparia napsauttamalla soelluksen alikkoa ja alitsemalla aihtoehdon Näytä altuustiedot. Voit eätä soelluksen pääsyn LotusLie-paleluihin napsauttamalla soelluksen alikkoa ja alitsemalla aihtoehdon Poista. Tuotemerkin ilmeen mukautus Toimittajana oit mukauttaa tietoja, jotka tuleat näkyiin, kun asiakkaat käyttäät LotusLieä. Kun lisäät asiakkaalle näkyiin näyttöihin omia tuotemerkkejä, siusto liitetään LotusLien asemesta omaan organisaatioosi. Voit mukauttaa tietoja, jotka asiakkaat näkeät kirjautuessaan omiin organisaatioihinsa, palauttaessaan salasanojaan tai tarkastellessaan Oma aloitusnäkymä -siua. Nämä muutokset tuoat tuotemerkin asiakkaiden näkyille ja aikuttaat myös omaan organisaatioosi. Voit mukauttaa seuraaia tuotemerkkitietoja: Kirjautumislogo Siirrä logo, joka tulee näkyiin kirjautumissiulle ja salasanan palautussiulle. Kirjautumislogo on kua, jonka käyttäjä näkee kirjautuessaan asiakkaalle kuuluaan organisaatioon. Organisaatioosi kirjautuat käyttäjät saattaat myös nähdä tämän kuan. Tämä logo ei näy siirtymispalkissa. Jos siirrät uuden kuan, se koraa nykyisen kuan. Jos haluat säilyttää kopion nykyisestä kuasta, lataa se ennen uuden kuan siirtoa. Voit päiittää kirjautumislogon siirtymällä kohtaan Hallinta > Organisaation hallinta > Järjestelmän asetukset > Teema. Organisaation tiedot Mukauta tietoja, jotka asiakkaat näkeät organisaatiostasi. Tässä määritetty organisaation nimi näkyy siulla, jonka kautta asiakkaat kirjautuat omaan organisaatioonsa. Tässä näkyät organisaatiotiedot tuleat näkyiin myös silloin, kun asiakkaillesi lähetetään sähköpostiiestejä. Esimerkki: Sähköpostiiesti, joka lähetetään, kun organisaatioosi lisätään käyttäjä, sisältää LotusLie-tietojen asemesta oman organisaatiosi tiedot. Voit päiittää organisaation tiedot alitsemalla aihtoehdot Hallinta > Organisaation hallinta ja napsauttamalla organisaation nimen kohdalla Tuotemerkin tunnus -aihtoehtoa. Kohdassa Tuotemerkin tunnus > Organisaation tietojen muuttaminen määritetyt tiedot eiät aikuta siirtymispalkissa näkyään organisaation nimeen. Jos haluat muokata organisaation nimeä, joka näkyy siirtymispalkissa ja kaikkialla organisaatiossa, alitse aihtoehdot Hallinta > Organisaation hallinta > Organisaation tilin asetukset. 6 LotusLie: LotusLie Hallintaopas

11 Linkit Käyttäjätilien määritys Muokkaa linkkejä, jotka näkyät asiakkaallesi kuuluassa organisaatiossa. Näiden linkkien aulla oit ohjata asiakkaallesi kuuluaan organisaatioon kirjautuneet käyttäjät omiin tietoihisi. Nämä linkit näkyät Oma aloitusnäkymä -näytön alatunnisteessa. Voit päiittää organisaation linkit siirtymällä kohtaan Hallinta > Organisaation hallinta ja napsauttamalla organisaation nimen alapuolella oleaa Tuotemerkin tunnus -aihtoehtoa. Tukitiedot Muokkaa linkkejä, jotka näkyät omassa organisaatiossasi ja asiakkaallesi kuuluassa organisaatiossa. Näiden linkkien aulla oit ohjata asiakkaallesi kuuluaan organisaatioon kirjautuneet käyttäjät omiin tukitietoihisi. Tuen URL-osoite on Ohje-alikossa. Tukipalelun sähköpostiosoite URL-osoite näkyy Oma aloitusnäkymä -näytön alatunnisteessa. Voit päiittää tukitiedot siirtymällä kohtaan Hallinta > Organisaation hallinta ja napsauttamalla organisaation nimen alapuolella oleaa Tuotemerkin tunnus -aihtoehtoa. Jos asiakas määrittää organisaatiolleen tuen sähköpostiosoitteen kohdassa Hallinta > Organisaation hallinta > Järjestelmän asetukset > Suojaus, kyseinen URL-osoite ohittaa tässä määritetyn URL-osoitteen. Aiheeseen liittyiä tehtäiä: Organisaation siun suunnittelu siulla 1 Voit luoda organisaatiotasi kuaaan julkisen siun. Siu oi sisältää yhteystietoja, tiedostoja sekä lyhyen kuauksen. Käyttäjälle on luotaa tili, jotta hän oi käyttää LotusLieä. Vain pääkäyttäjät oiat lisätä käyttäjätilejä. Kullekin käyttäjätilille määritetään ähintään yksi rooli, joka määrittää, mitä tietoja käyttäjä oi tarkastella ja mitä toimia hän oi tehdä. On useita rooleja, joita oi määrittää käyttäjätilille. Käyttäjä oi tarkastella organisaation siua, lisätä tiedostoja ja käyttää henkilökohtaisia asetuksia. Hän ei oi käyttää organisaation asetuksia, muokata järjestelmäasetuksia, kuten suojaus- tai profiiliasetuksia, eikä muokata organisaation teemoja tai logoja. Soelluskehittäjän käyttöoikeudet riittäät organisaation sisäisten soellusten integrointiin LotusLie-palelujen kanssa, mutta hänellä ei ole käyttöoikeuksia muille pääkäyttäjän alueille. Hän ei oi käyttää organisaation asetuksia, muokata järjestelmäasetuksia, kuten suojaus- tai profiiliasetuksia, eikä muokata organisaation teemoja tai logoja. Anna käyttäjälle tämä rooli, kun haluat hänen käyttään Sisäiset soellukset -aihtoehtoa mukautettujen soellusten rekisteröintiin OAuth-yhteyskäytännön aulla. Soelluskehittäjä ei oi tilata palelua, ellei hänelle ole määritetty myös käyttäjän roolia. Apupääkäyttäjillä on riittäät altuudet käyttäjien sähköpostin ja yhteistyötilausten salasanojen palautukseen. He oiat myös lähettää odottaia kutsuja uudelleen käyttäjille. Apupääkäyttäjä ei oi tilata palelua, ellei hänelle ole määritetty myös käyttäjän roolia. Älä alitse samalle käyttäjälle sekä Pääkäyttäjä- että Apupääkäyttäjä-roolia. Pääkäyttäjä oi käyttää kaikkia organisaation asetuksia, kuten yhteystietoja ja kuausta, järjestelmän asetuksia (esimerkiksi suojausasetuksia), tiedostojen yh- LotusLie-ohjelmiston hallinta 7

12 teiskäyttösääntöjä sekä organisaation teemaa. He oiat myös lisätä tai poistaa käyttäjiä, hallita käyttäjärooleja, määrittää pääkäyttäjän tai apupääkäyttäjän altuuksia muille käyttäjille, määrittää integroituja soelluksia käyttäjien käyttöön sekä hallita palelutilauksia. Pääkäyttäjät oiat palauttaa niiden käyttäjien salasanat, joilla on postitilauksia, mutta eiät niiden, joilla on yhteistyötilauksia. Pääkäyttäjä ei oi tilata palelua, ellei hänelle ole määritetty myös käyttäjän roolia. Älä alitse samalle käyttäjälle sekä Pääkäyttäjä- että Apupääkäyttäjä-roolia. Käyttäjien lisäys Käyttäjien lisäys edellyttää pääkäyttäjän altuuksia. Jos haluat lisätä kerralla useita käyttäjiä, ota yhteys IBM:n asiakaspaleluedustajaan. Ennen aloitusta Ennen kuin lisäät käyttäjän, päätä, mitä rooleja haluat määrittää hänelle, mihin tilauksiin haluat antaa hänelle käyttöoikeuden ja mikä hänen sähköpostiosoitteensa on. LotusLie-tilaukset luokitellaan joko yhteistyö- tai postipaleluiksi. Yhteistyöpalelut sisältäät LotusLie Engage-, LotusLie Connections-, LotusLie Meetings- ja LotusLie Eents -soellukset. Postipalelut sisältäät LotusLie inotes- ja LotusLie Notes -palelun. Tilin luonnin yhteydessä alittujen palelujen mukaan käyttäjälle oidaan ilmoittaa uudesta tilistä mahdollisesti useilla taoilla. Pääkäyttäjien sellaisille käyttäjille antamasta sähköpostiosoitteesta, joille on määritetty yhteistyöpalelu, tulee käyttäjän tilin tunnus. Nämä käyttäjät saaat kutsusähköpostin tähän osoitteeseen. Kun pääkäyttäjä määrittää tilin LotusLie Notes -käyttäjälle, hänen on annettaa tilapäinen salasana, jota uusi käyttäjä käyttää kirjautuessaan sisään. Pääkäyttäjän on ilmoitettaa tämä tilapäinen salasana LotusLie Notes -käyttäjälle. Määrittäessään tiliä LotusLie inotes -käyttäjälle pääkäyttäjä oi luoda tilapäisen sisäänkirjautumissalasanan tai liittää käyttäjätilin LotusLie-palelun ulkopuoliseen aihtoehtoiseen sähköpostiosoitteeseen. Kutsusähköpostin oi lähettää ulkoiseen sähköpostiosoitteeseen. Toimintaohjeet Voit lisätä käyttäjän alitsemalla aihtoehdot Hallinta > Organisaation hallinta > Käyttäjätilit > Lisää käyttäjätili ja antamalla tarittaat tiedot kuhunkin osaan. 1. Määritä käyttäjän tiedot ja roolit sekä lisää mukautettua sisältöä sähköpostikutsuun Perustiedot-kohdassa. Käyttäjä-rooli on alittaa, jotta tämä käyttäjä oi tilata palelun. Jos haluat antaa käyttäjälle mahdollisuuden palauttaa muiden salasanoja tai lähettää uudelleen odottaia tai anhentuneita kutsuja, alitse Apupääkäyttäjä-aihtoehto. Voit myöntää tälle käyttäjälle pääkäyttäjän altuudet alitsemalla Pääkäyttäjä-aihtoehdon. Jos käyttäjän on rekisteröitää sisäisiä soelluksia, alitse Soelluskehittäjä-aihtoehto. 2. Tilaukset-kohdassa oit alita käyttäjän käytettäissä oleat palelut ja arata lisämuistia tiedostoille tai sähköpostille. Valitse käyttäjään liitettää tilaus. Jos organisaatio on hankkinut lisätallennustilaa, oit arata tietyn määrän tallennustilaa lisättäälle käyttäjälle. Tiedostojen kiintiö -asetuksen aulla oit määrittää, kuinka monta gigataua tiedostoja käyttäjä oi enintään siirtää. Sähköpostin kiintiö -asetuksen aulla oit määrittää, kuinka monta gigataua muistitilaa käyttäjällä on enintään käytettäissään sähköpostin tallennusta arten. Ylimääräinen tallennustila on määritettää kokonaislukuina, joita oat esimerkiksi 1 ja 2. Älä käytä murtolukuja äläkä desimaaleja. 8 LotusLie: LotusLie Hallintaopas

13 Luodessaan postipalelujen käyttäjätiliä pääkäyttäjä oi määrittää lisäasetuksia. Ensimmäisen sisäänkirjautumisen asetus: Pääkäyttäjien on luotaa LotusLie Notes -käyttäjille tilapäinen salasana, jota käytetään ensimmäiseen sisäänkirjautumiseen. LotusLie inotes -käyttäjien osalta pääkäyttäjä oi luoda ensimmäisen sisäänkirjautumisen salasanan tai antaa aihtoehtoisen sähköpostiosoitteen, johon kutsu lähetetään. Vain LotusLie Notes: pääkäyttäjä oi määrittää käytettään täsmennetyn nimen. Nämä kentät oat alinnaisia, ja jos ne jätetään tyhjiksi, LotusLie Notes yrittää määrittää ne. 3. Integroidut soellukset -aihtoehdon aulla oit lisätä käyttäjätiliin integroituja kolmansien osapuolten soelluksia. Ennen kuin integroitu soellus näkyy käyttäjätilin aihtoehtona, se on otettaa käyttöön Integroidut kolmannen osapuolen soellukset -kohdassa. 4. Määritä käyttäjätilin tiedot Tilin tunnus -kohdassa. Tähän määritettäää sähköpostiosoitetta käytetään käyttäjän kirjautumistunnuksena. Järjestelmä tallentaa osoitteen pienillä kirjaimilla kirjoitettuna. Sähköpostiosoitteessa saa olla enintään 64 merkkiä sekä erkkotunnus. Osoitteen ensimmäisen merkin on oltaa kirjain, numero tai alaiia, mutta osoite oi sisältää myös pisteen tai äliiian. Se ei kuitenkaan oi sisältää kahta peräkkäistä pistettä eikä päättyä pisteeseen. Jos käyttäjällä on yhteistyötilauksia, sähköpostikutsu lähetetään kohdassa Tilin tunnus -määritettyyn osoitteeseen. Järjestelmä ei lähetä sähköpostia postitilauskäyttäjille, jotka on luotu käyttämällä tilapäistä salasanaa. Sen sijaan LotusLie Notes- ja LotusLie inotes -käyttäjät kirjautuat järjestelmään käyttämällä pääkäyttäjän luomaa aloitussalasanaa ja muuttaat salasanan, kun ohjelma kehottaa tekemään niin. LotusLie inotes -käyttäjät oidaan luoda käyttämällä LotusLie-palelun ulkopuolista aihtoehtoista sähköpostiosoitetta. Tulokset Kun käyttäjä on luotu, tili on odotustilassa, kunnes kyseinen käyttäjä kirjautuu sisään tai iimeistelee rekisteröinnin. Kun käyttäjätili on luotu, kyseinen käyttäjä saa kutsusähköpostin, joka sisältää linkin tilin rekisteröintisiulle. Tämä ei kuitenkaan koske tilapäisellä salasanalla lisättyjä käyttäjiä. Käyttäjän on napsautettaa linkkiä ja tehtää rekisteröinti loppuun kirjoittamalla maa-, aikayöhyke- ja ilmoitusasetustiedot. Järjestelmä saattaa myös kehottaa luomaan salasanan. Kun tämä rekisteröityminen on lähetetty, uusi käyttäjä oi kirjautua LotusLie-paleluun ja aloittaa sen käytön. Jos organisaatio on poistanut asiakkaiden sähköpostitodennuksen käytöstä, uudet käyttäjät eiät saa sähköpostikutsuja. Pääkäyttäjä oi lähettää kutsut uudelleen odottaalle tilille napsauttamalla käyttäjän nimen ieressä oleaa nuolta ja alitsemalla aihtoehdon Lähetä kutsu uudelleen. Voit lähettää kaikki anhentuneet kutsut uudelleen alitsemalla aihtoehdon Lähetä kaikki anhentuneet kutsut uudelleen. Seuraaat toimet Kun käyttäjä on lisätty, hänen kutsunsa siirtyy odotustilaan. Odottaat kutsut oat kutsuja, joita ei ielä ole käytetty LotusLie-rekisteröitymiseen ja jotka eiät ielä ole anhentuneet. Odottaa kutsu anhentuu noin 28 päiän kuluttua. Kun odotta- LotusLie-ohjelmiston hallinta 9

14 a kutsu on anhentunut, sitä ei oi käyttää LotusLie-rekisteröitymiseen, ennen kuin pääkäyttäjä tai apupääkäyttäjä lähettää sen uudelleen. Voit tarkistaa kutsun tilan milloin tahansa siirtymällä Käyttäjätilit-kohtaan. Aiheeseen liittyiä tehtäiä: Tietoja rooleista siulla 15 Saat tietoja käyttäjätileille käytettäissä oleista rooleista. Kun tunnet eri roolit, sinun on helpompi alita käyttäjille oikeat roolit. Tilausten hallinta siulla 17 Pääkäyttäjä oi aloittaa ilmaisia kokeilutilauksia, tehdä uusia tilauksia tai päiittää nykyiset kokeilutilaukset täysiksi tilauksiksi ostamalla ne. Kokeilutilaukset eiät ehkä ole käytettäissä organisaatiossasi. Käyttäjien hallinta siulla 12 Pääkäyttäjä oi poistaa käyttäjätilin kokonaan tai tilapäisesti tai muokata sitä napsauttamalla kyseisen käyttäjän nimen ieressä oleaa nuolta. Pääkäyttäjä oi myös hallita käyttäjätilejä lähettämällä odottaia kutsuja uudelleen tai tarkastelemalla käyttäjäraportteja. Integroitujen kolmansien osapuolten soellusten käyttöönotto Voit parantaa käyttäjien tuottauutta lisäämällä IBM:n yhteistyökumppaneiden integroituja ratkaisuja. Nämä piliperustaiset tuotteet auttaat työryhmää toimimaan tehokkaammin. Toimintaohjeet 1. Napsauta Hallinta > Organisaation hallinta. 2. Tuo tuetut kolmannen osapuolen soellukset näkyiin napsauttamalla Integroidut kolmannen osapuolen soellukset -aihtoehtoa. 3. Aseta haluamasi soellus käyttäjien käytettäiksi alitsemalla Ota käyttöön -aihtoehto. Integroidut soellukset oat oletusasetuksen mukaan poissa käytöstä. Pääkäyttäjä oi ottaa integroidun soelluksen käyttöön yksittäisellä käyttäjätilillä tai kaikilla käyttäjätileillä alitsemalla Ota käyttöön -aihtoehdon. Jos pääkäyttäjä alitsee Ota käyttöön kaikille nykyisille käyttäjille -aihtoehdon soelluksen kuauksessa, soellus on organisaation ja kaikkien sen nykyisten käyttäjien käytettäissä. Voit mukauttaa sitä, kuinka kauan soellus oi käyttää LotusLieä, määrittämällä Käyttöoikeudelle myönnetty kesto -asetuksen. Käyttöoikeudelle myönnetty kesto määrittää, kuinka pitkän ajan kuluttua integroidun soelluksen käyttöoikeus LotusLie-paleluihin anhenee. Kun soelluksen käyttöoikeus umpeutuu, käyttäjiä pyydetään myöntämään soellukselle käyttöoikeus heidän LotusLie-tiliinsä. 4. Määritä soellus käyttäjän käyttöön. Ennen kuin käyttäjä oi käyttää integroitua soellusta, pääkäyttäjän on otettaa kyseinen soellus käyttöön tarittaaa käyttäjätiliä arten. a. Valitse aihtoehdot Hallinta > Organisaation hallinta > Käyttäjätilit. b. Valitse käyttäjätili, joka taritsee lisätyn soelluksen käyttöoikeudet. Kun olet alinnut tilin, oit muokata käyttäjää. c. Valitse Integroidut soellukset -osasta Muokkaa-aihtoehto ja alitse haluamasi soellus. 10 LotusLie: LotusLie Hallintaopas

15 Seuraaat toimet Aina, kun integroitu soellus otetaan käyttöön käyttäjätilillä, kyseinen käyttäjä saa siitä ilmoitussähköpostin. Soellus saattaa edellyttää lisämäärityksiä, ennen kuin se on käytettäissä. Lisätietoja on integroitujen kolmannen osapuolen soellusten ohjeissa. Voit palauttaa integroitujen soellusten LotusLie-käyttöoikeudet. Jos käytät soellusta altuuksien palautuksen jälkeen, järjestelmä pyytää lupaa, jotta kyseinen soellus oi käyttää LotusLie-sisältöäsi. Salasanaaatimukset Kunkin käyttäjän on luotaa salasana ensimmäisen sisäänkirjauksen yhteydessä. Järjestelmä kehottaa uusia LotusLie Notes- tai LotusLie inotes -käyttäjiä, joiden tilit luotiin käyttämällä tilapäistä salasanaa, luomaan salasanan ensimmäisen sisäänkirjautumisen yhteydessä. Tämän salasanan tulee täyttää määritetyt pituutta ja merkkejä koskeat aatimukset. Kaikkien salasanojen tulee noudattaa seuraaia sääntöjä: Salasanan ähimmäispituus on kahdeksan merkkiä. Salasanan tulee sisältää ähintään yksi muu kuin aakkosmerkki ja ähintään neljä aakkosmerkkiä. Salasana ei saa sisältää kolmea tai useampaa samaa merkkiä peräkkäin, eikä se saa sisältää älilyöntejä. Salasana ei saa olla sama kuin jokin kahdeksasta edellisestä salasanasta. Salasana ei saa sisältää nimeäsi eikä sähköpostiosoitettasi. LotusLie-käyttäjät, joiden tilit on luotu käyttämällä ulkopuolista sähköpostiosoiteta, oiat palauttaa salasanansa napsauttamalla Unohditko salasanasi? -linkkiä. Käyttäjät, jotka oat tilanneet yhteistyöpalelun, ja käyttäjät, joiden tilille on määritetty aihtoehtoinen ulkoinen sähköpostiosoite, oiat käyttää ulkoisia sähköpostiosoitteita. Koska LotusLie Notes -käyttäjätilit luodaan käyttämällä tilapäistä salasanaa eikä ulkoista sähköpostiosoitetta, ain pääkäyttäjä tai apupääkäyttäjä oi palauttaa niiden salasanat. Myös salasanaaihtoehdon aulla luotujen LotusLie inotes -käyttäjätilien salasanojen palautus edellyttää pääkäyttäjän tai apupääkäyttäjän toimia. LotusLie inotes -käyttäjät, jotka on luotu käyttämällä aihtoehtoista ulkoista sähköpostiosoitetta, oiat napsauttaa Unohditko salasanasi? -aihtoehtoa. Käyttäjät, jotka kirjautuat sisään napsauttamalla Käytä oman organisaation sisäänkirjausta -aihtoehtoa, käyttäät yhdistelmätunnusta ja oiat palauttaa salasanansa ain noudattamalla organisaationsa prosessia. Pääkäyttäjät oiat ottaa salasanojen anhentumisen käyttöön määrittämällä suojausasetukset kohdassa Järjestelmän asetukset > Suojaus. Kun käyttäjä kirjautuu järjestelmään käyttämällä anhentunutta salasanaa, järjestelmä kehottaa palauttamaan salasanan. LotusLie-ohjelmiston hallinta 11

LotusLive. LotusLive Engage ja LotusLive Connections. Käyttöopas

LotusLive. LotusLive Engage ja LotusLive Connections. Käyttöopas LotusLie LotusLie Engage ja LotusLie Connections Käyttöopas LotusLie LotusLie Engage ja LotusLie Connections Käyttöopas Huomautus Ennen näiden tietojen ja niihin liittyän tuotteen käyttöä tutustu julkaisuun

Lisätiedot

Host On-Demand: Suunnittelu, asennus ja kokoonpanon määritys

Host On-Demand: Suunnittelu, asennus ja kokoonpanon määritys IBM Rational Host On-Demand, ersio 11.0 Host On-Demand: Suunnittelu, asennus ja kokoonpanon määritys SC23-8014-00 IBM Rational Host On-Demand, ersio 11.0 Host On-Demand: Suunnittelu, asennus ja kokoonpanon

Lisätiedot

Portable40GBUSB2.0HardDrive -asema ja Rapid Restore -ohjelma. Käyttöopas

Portable40GBUSB2.0HardDrive -asema ja Rapid Restore -ohjelma. Käyttöopas Portable40GBUSB2.0HardDrie -asema ja Rapid Restore -ohjelma Käyttöopas Portable40GBUSB2.0HardDrie -asema ja Rapid Restore -ohjelma Käyttöopas Huomautus: Ennen tämän julkaisun ja siinä kuattujen tuotteiden

Lisätiedot

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

Nokia Lumia 610 -käyttöohje

Nokia Lumia 610 -käyttöohje Nokia Lumia 610 -käyttöohje 1.0. painos 2 Sisältö Sisältö Turvallisuus 4 Käytön aloitus 6 Näppäimet ja osat 6 Peruutus-, aloitus- ja hakunäppäin 7 Aseta SIM-kortti paikalleen 8 Lataa puhelin 10 Antennien

Lisätiedot

VPN-sovelluksen Käyttöohje. 9236260 1. painos

VPN-sovelluksen Käyttöohje. 9236260 1. painos VPN-sovelluksen Käyttöohje 9236260 1. painos Copyright 2004 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty

Lisätiedot

Automaation ohjaus- ja hallintapalvelu

Automaation ohjaus- ja hallintapalvelu Automaation ohjaus- ja hallintapalvelu Ounet on talotekniikan keskitetyn etähallinnan internet-palvelu. Se on tarkoitettu Ouman-automaatiolaitteiden etäkäyttöön niin tietokoneen kuin mobiililaitteenkin

Lisätiedot

Tietoja ohjelmistosta

Tietoja ohjelmistosta Tietoja ohjelmistosta Tietoja ohjelmistosta Huomautus Ennen tämän julkaisun ja siinä kuvattujen tuotteiden käyttöä lue Liite. Lisenssisopimuksen tarkastelu sivulla 19 sekä kohdassa Huomioon otettavaa

Lisätiedot

Visma Monipankki. Käyttäjän käsikirja

Visma Monipankki. Käyttäjän käsikirja Visma Monipankki Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 10.10.2011. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa

Lisätiedot

AR-C260 AR-C260M KÄYTTÖOPAS DIGITAALINEN VÄRIKOPIOKONE/KIRJOITIN (AR-C260) DIGITAALINEN VÄRI-MONITOIMIJÄRJESTELMÄ (AR-C260M) (verkkoskanneri) MALLI

AR-C260 AR-C260M KÄYTTÖOPAS DIGITAALINEN VÄRIKOPIOKONE/KIRJOITIN (AR-C260) DIGITAALINEN VÄRI-MONITOIMIJÄRJESTELMÄ (AR-C260M) (verkkoskanneri) MALLI MALLI AR-C60 AR-C60M DIGITAALINEN VÄRIKOPIONE/KIRJOITIN (AR-C60) DIGITAALINEN VÄRI-MONITOIMIJÄRJESTELMÄ (AR-C60M) KÄYTTÖOPAS (verkkoskanneri) SISÄLLYSLUETTELO Takuu Olemme pyrkineet parhaamme mukaan tekemään

Lisätiedot

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle 27.4. 2015 OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle Tämä ohje on niille kouluttajille, jotka aktivoivat koulutusten väli- ja päättöpalautteita ja tarvittaessa kommentoivat palautteita Jos oppilaitoksesi

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. NOKIA 6630 http://fi.yourpdfguides.com/dref/822856

Käyttöoppaasi. NOKIA 6630 http://fi.yourpdfguides.com/dref/822856 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Nokia 5330 Mobile TV Edition -käyttöohje

Nokia 5330 Mobile TV Edition -käyttöohje Nokia 5330 Mobile TV Edition -käyttöohje 2. painos 2 Sisältö Sisältö Turvallisuus 4 Alkuvalmistelut 5 Näppäimet ja osat 5 SIM-kortin ja akun asettaminen paikalleen 6 Muistikortin asettaminen paikalleen

Lisätiedot

Käyttöohje Nokia Lumia 625

Käyttöohje Nokia Lumia 625 Käyttöohje Nokia Lumia 625 4.0. painos FI Psst... Tämän oppaan lisäksi on vielä muutakin... Puhelimessa on käyttöohje, joka on aina mukanasi ja käytettävissä, kun sitä tarvitset. Löydä vastauksia kysymyksiin

Lisätiedot

Elisa Ring Käyttöohje. Salasana Vastaaja Valikko Hallinta

Elisa Ring Käyttöohje. Salasana Vastaaja Valikko Hallinta Elisa Ring Käyttöohje Salasana Vastaaja Valikko Hallinta Elisa Oyj Elisa Ring 2 (57) 1 Johdanto... 3 2 Elisa Ring salasanan hallinnointi... 4 2.1 Salasanan aktivointi (luonti)... 4 3 Elisa Ring vastaaja...

Lisätiedot

FACEBOOK-KURSSI Aloittelijoille

FACEBOOK-KURSSI Aloittelijoille FACEBOOK-KURSSI Aloittelijoille HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi FACEBOOK-KURSSI 1 Sisältö Rekisteröityminen... 2 Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä. Kurssin sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Internet... 4 2.1 Internetin peruskäyttö... 4

Lisätiedot

Langattomat ominaisuudet (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Langattomat ominaisuudet (vain tietyt mallit) Käyttöopas Langattomat ominaisuudet (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Bluetooth

Lisätiedot

Ohjeiden käyttäminen

Ohjeiden käyttäminen Ohjeiden käyttäminen Tietoja online-ohjeiden ominaisuuksista Ohjeiden käyttäminen: näkö- tai liikuntarajoitteiset Ohjedokumentaation avaaminen Miten-sivujen käyttäminen Tietoja online-ohjeiden ominaisuuksista

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 IVUT SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI TALKOISSA 5 NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 YLLÄPITOTILANÄKYMÄN TYÖKALUT 8 Valikkorivi 8 Palkki sivujen järjestyksen vaihtamiseen 8 SIVUJEN LUOMINEN

Lisätiedot

RIMin tietosuojakäytäntö

RIMin tietosuojakäytäntö RIMin tietosuojakäytäntö Research In Motion Limited ja sen konserniyhtiöt ( RIM ) ovat sitoutuneet noudattamaan käyttämäänsä pitkäaikaista henkilökohtaisten tietojen yksityisyyden ja tietoturvan ylläpitokäytäntöä;

Lisätiedot

Yleistä. En voi ladata ja asentaa Sharpdesk Mobilea laitteeseeni. 1-1

Yleistä. En voi ladata ja asentaa Sharpdesk Mobilea laitteeseeni. 1-1 Finnish Huomio: Käyttöympäristöstä riippumatta, tämän sovelluksen tukemista mobiililaitteista käytetään nimitystä "laite." Mallin nimeä/käyttöjärjestelmän nimeä käytetään vain silloin, kun kysymys koskee

Lisätiedot

Maarit Hynninen-Ojala. Moodle 2.3.2+ Opiskelijan opas

Maarit Hynninen-Ojala. Moodle 2.3.2+ Opiskelijan opas Moodle 2.3.2+ Opiskelijan opas Sisällys 1 Opiskelijana Moodlessa ohje 1 1.1 Kirjautuminen Moodleen 1 1.2 Etusivu 2 1.3 Navigointi 3 1.4 Minun Moodleni 4 1.5 Omat käyttäjätiedot 4 1.6 Omien käyttäjätietojen

Lisätiedot

Nokia 6111 -käyttöohje. FI 9241589 2. painos

Nokia 6111 -käyttöohje. FI 9241589 2. painos Nokia 6111 -käyttöohje FI 9241589 2. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että RM-82-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

Windows 7. Hannu Matikainen. Päivitetty 4.7.2014

Windows 7. Hannu Matikainen. Päivitetty 4.7.2014 Windows 7 Hannu Matikainen Päivitetty 4.7.2014 Sisältö WINDOWS-VERSIOT... 1 TYÖPÖYTÄ... 1 KUVAKKEET... 2 Kuvakkeiden ominaisuudet... 3 Pikakuvakkeet... 3 TEHTÄVÄPALKKI... 4 Tehtäväpalkin kuvakkeet... 5

Lisätiedot

Nokia 7360 -puhelimen käyttöohje. 9243658 1. painos

Nokia 7360 -puhelimen käyttöohje. 9243658 1. painos Nokia 7360 -puhelimen käyttöohje 9243658 1. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote RM-127 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Näin käytät DIABETESHOIDON HALLINTAOHJELMISTO

Näin käytät DIABETESHOIDON HALLINTAOHJELMISTO Näin käytät Carelink Personal -ohjelmisto on enemmän kuin verensokerimittarin ohjelmisto tai päiväkirja, ja se antaa sinulle ja hoidostasi vastaavalle lääkärille tärkeitä tietoja yksilöllisistä sokeriarvoistasi

Lisätiedot

Nokia 3230 -puhelimen käyttöopas. 9234634 1. painos / FI

Nokia 3230 -puhelimen käyttöopas. 9234634 1. painos / FI Nokia 3230 -puhelimen käyttöopas 9234634 1. painos / FI VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote RM-51 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä.

Lisätiedot

Firstbeat SPORTS. Tekninen käyttöohje - versio 4.0

Firstbeat SPORTS. Tekninen käyttöohje - versio 4.0 Firstbeat SPORTS Tekninen käyttöohje - versio 4.0 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 TEKNINEN KÄYTTÖOHJE... 4 1.1 OHJELMISTON OMINAISUUDET... 4 1.2 JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET... 4 1.3 FIRSTBEAT SPORTSIN KÄYTTÖ... 5 1.3.1

Lisätiedot

Pinnacle Studio. Elämäsi elokuvina. Versio 17. Mukaan lukien Pinnacle Studio Plus ja Pinnacle Studio Ultimate

Pinnacle Studio. Elämäsi elokuvina. Versio 17. Mukaan lukien Pinnacle Studio Plus ja Pinnacle Studio Ultimate Pinnacle Studio Versio 17 Mukaan lukien Pinnacle Studio Plus ja Pinnacle Studio Ultimate Elämäsi elokuvina Copyright 2013 Corel Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Kunnioita taiteilijoiden ja muiden

Lisätiedot