IBM Planning Analytics Edellinen päivitys: TM1 Turbo Integrator

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IBM Planning Analytics Edellinen päivitys: TM1 Turbo Integrator"

Transkriptio

1 IBM Planning Analytics Edellinen päiitys: TM1 Turbo Integrator

2 Huomautus Ennen näiden tietojen ja niihin liittyän tuotteen käyttöä tutustu kohdassa Huomioon otettaaa siulla 105 oleiin tietoihin. Tuotetietoja Tämä asiakirja koskee IBM Planning Analytics -ohjelman ersiota sekä mahdollisesti ohjelman myöhempiä julkaisuersioita. Lisensoitua aineistoa IBM:n omaisuutta. Copyright IBM Corporation 2007, 2017.

3 Sisältö Johdanto ii Luku 1. Turbo Integrator -ohjelman perusteet Turbo Integrator -ohjelmalla käytettäissä oleat tietolähteet Merkkijonojen pituusrajoitus Turbo Integrator -ohjelmassa Tuontiasetukset Turbo Integrator -funktiot Prosessit ja työt Toimintojen järjestys Turbo Integrator -prosessissa Turbo Integrator -prosesseja koskeia huomautuksia Samanaikaiset yhteydet samaan IBM-palelimeen Valenimet Turbo Integrator -funktioissa Omien työtilojen ja hiekkalaatikoiden käyttö Turbo Integrator -prosessien yhteydessä Turbo Integrator -prosessin suoritus manuaalisesti käyttämällä omaa työtilaa tai hiekkalaatikkoa Turbo Integrator -funktioiden käyttö hiekkalaatikoiden yhteydessä Luku 2. Tekstitiedoston tuonti Ulottuuuden luonti tekstitiedostosta Tietolähteen määritys Muuttujien yksilöinti tietolähteessä Muuttujien astaauusmääritys Turbo Integrator -prosessin tallennus ja suoritus Kuution luonti tekstitiedostosta Kuutiotietolähteen määritys Kuutiomuuttujien määritys Kuutiomuuttujien astaauusmääritys Kuution elementtimuuttujien ja ulottuuuksien älisten astaauuksien määritys Kuution tietomuuttujien astaauusmääritys Yhdistämismuuttujien astaauusmääritys Kuutioprosessin tallennus ja suoritus Luku 3. Tuonti ODBC-lähteestä Unicode ja DNS ODBC-tietolähteen määritys Turbo Integrator -prosessin luonti MDX-käskystä MDX Turbo Integrator -prosessin muodostus Luku 4. Tuonti TM1-näkymästä tai -osajoukosta TM1-kuutionäkymän käyttö tietolähteenä Kuutioprosessin luonti TM1-osajoukon käyttö tietolähteenä Ulottuuuden osajoukon määritys tietolähteeksi Ulottuuuden muuttujien määritys Ulottuuusmuuttujien astaauusmääritys Ulottuuuden tallennus ja toteutus Luku 5. Tuonti MSAS-paleluista OLAP -tietolähteiden OLE DB -tietokanta ODBO-toimittajan nimi ODBO-sijainti ODBO-tietolähde ODBC-luettelo Yhteysmerkkijonot: MSAS s. TM Yhteyden muodostus OLAP-tietolähteen OLE DB -tietokantaan, kun käytössä on CAM-todennus Copyright IBM Corp. 2007, 2017 iii

4 MAS-kuution tuonti Yhteyden muodostus Analysis Serices -paleluihin Turbo Integrator -soelluksen aulla Kuution määritys ODBC-kuution lataus -älilehden aulla Kuution ulottuuudet -älilehden käyttö MAS-prosessin tallennus ja toteutus MAS-ulottuuuden tuonti MAS-yhteysparametrien määritys ODBO-ulottuuuden lataus -älilehden käyttö Ulottuuuden MAS-prosessin tallennus ja ajo TM1-sanomaloki Luku 6. Tietojen tuonti IBM Cognos TM1 Package Connector -ohjelman aulla Yhteyden muodostus Cognos BI -palelimeen Yhteyden muodostus julkaistuihin paketteihin - Paketti- ja Ulottuuus-asetus Yhden ulottuuuden tuonti Yhteyden muodostus julkaistuihin paketteihin - Mukautettu kysely -asetus Turbo Integrator -prosessin tallennus, suoritus ja muokkaus TM1-pakettiliitin tietolähteenä Tulosten näkeminen Luku 7. Edistyneiden toimintosarjojen muokkaus Joukkolataustilan käyttö Joukkolataustilan käytössä huomioon otettaia seikkoja Turbo Integrator -prosessin komennot joukkolataustilaa arten TM1 C API -funktiot joukkolataustilaa arten Toimintosarjojen muokkaus Prosessin suoritus pyydettäessä TM1RunTI-työkalun käyttö TM1RunTI-syntaksi TM1RunTI-kokoonpanotiedosto TM1RuntTI-apuohjelman paluukoodit ja irhesanomat Muita TM1RunTI-apuohjelmaan liittyiä seikkoja Turbo Integrator -prosessien järjestäminen sarjaan synchronized()-funktion aulla synchronized() Pääkäyttäjä määrittää Turbo Integrator -suojauksen Luku 8. Prosessin ajoitus suoritettaaksi automaattisesti töiden aulla Työn muokkaus Työn aktiointi Työn poisto käytöstä Työn poisto Työn suoritus pyydettäessä ChoreCommit-ominaisuuden käyttö Työn ajo palelimen aloituksen yhteydessä Luku 9. Jaa-laajennusten tuki Turbo Integrator -ohjelmassa Jaa-laajennusten käyttöönotto ja kokoonpanon määritys TM1-palelimen määritys tukemaan Jaaa Jaa-laajennusten hakemistojen luonti Jaaextensions.policy-tiedoston luonti Eclipse Jaa EE IDE -tuotteen määritys kokoonpanoon Jaa-laajennusten Turbo Integrator -funktiot ExecuteJaaN ExecuteJaaS Tuki matriiseille funktioissa, jotka hyäksyät aihtuan määrän parametreja Turbo Integrator -funktiot, joita ei tueta Jaa-laajennuksissa Jaa-laajennusten ianmääritys Jaa-koodin ianmääritys Eclipse-ohjelmalla Virheen tietojen ja muiden tietojen kirjoitus TM1-palelimen lokitiedostoon TM1- ja Cognos Command Center -ohjelmien integrointi JaaTI-luokan aulla i TM1 Turbo Integrator

5 Liite A. Turbo Integrator -opetusohjelma Opetusohjelman tietohakemiston asetus Turbo Integrator -ohjelman yleiskuaus Turbo Integrator -prosessin luonti Ulottuuuksien luonti Turbo Integrator -ohjelman aulla Kuution luonti ja tietojen käsittely Lisäkomentosarjat Esitoimien, metatietojen, tietojen ja jälkitoimien muokkaus Osajoukkojen luonti Määritteiden luonti Liite B. Turbo Integrator -ohjelmiston aratut sanat Sääntöfunktioiden nimet Prosessifunktioiden nimet Epäsuorien muuttujien nimet Turbo Integrator -aainsanat Huomioon otettaaa Hakemisto Sisältö

6 i TM1 Turbo Integrator

7 Johdanto Tämä asiakirja on tarkoitettu käytettääksi IBM Cognos TM1 -ohjelman kanssa. Tässä oppaassa kuataan tietojen ja metatietojen tuonti erilaisista Business Analytics -lähteistä IBM Cognos TM1 Turbo Integrator -ohjelman aulla. Business Analytics sisältää ohjelmistoratkaisuja yrityksen kaupallisen, operatiiisen, asiakaspaleluun liittyän ja organisaatioon liittyän suorituskyyn jatkuaa hallintaa ja alontaa arten. Tietojen etsintä Tuotteiden oppaat sekä kaikki käännetyt oppaat oat haettaissa IBM Knowledge Center -siustosta ( Mallien astuuapauslauseke Sample Outdoors Company, Great Outdoors Company, GO Sales, kaikki Sample Outdoors- tai Great Outdoors -nimen muunnelmat ja Planning-malli edustaat kuitteellisia yritystoimintoja, joissa mallitietoja käytetään mallisoellusten kehittämisessä IBM:ää ja IBM:n asiakkaita arten. Nämä kuitteelliset asiakirjat sisältäät mallitietoja myynnistä, tuotealikoimasta sekä talous- ja henkilöstöhallinnosta. Samankaltaisuus todellisten nimien, osoitteiden, yhteystietojen tai tapahtuma-arojen kanssa on sattumanaraista. Muut mallitiedostot saattaat sisältää manuaalisesti tai tietokoneella luotua kuitteellista tietoa, akateemisista tai julkisista lähteistä muunnettua faktatietoa tai tietoa, jota on käytetty tekijänoikeuden haltijan lualla mallitietona mallisoellusten kehityksessä. Mainitut tuotenimet oiat olla omistajiensa taaramerkkejä. Luaton kopiointi on kielletty. Helppokäyttötoiminnot Helppokäyttötoimintojen aulla ammaiset, kuten liikuntarajoitteiset tai näköammaiset, oiat käyttää tietoteknisiä tuotteita. Tämä tuote ei tue tällä hetkellä helppokäyttötoimintoja, joiden aulla ammaiset, kuten liikuntarajoitteiset tai näköammaiset, oiat käyttää tätä tuotetta. Tuleaisuutta koskea lause Tässä ohjeessa on kuattu tuotteen nykyinen toiminta. Ohjeissa saattaa olla iittauksia kohteisiin, jotka eiät ole käytettäissä tällä hetkellä. Näiden ominaisuuksien saatauudesta tuleaisuudessa ei ole takuita. Tällaiset iitteet eiät ole sitoumus, lupaus tai laillinen eloite toimittaa materiaalia, koodia tai toimintoja. Ominaisuuksien tai toimintojen kehitys, julkaisu ja ajoitus oat yksinomaan IBM:n harkinnassa. Suojauksessa huomioon otettaaa Lisätietoja IBM Planning Analytics -ohjelman suojauksessa huomioitaista asioista on Planning Analytics Installation and Configuration -oppaassa. Tietoja käyttäjä- ja ryhmätodennuksen hallinnasta on TM1-käyttöoppaan luussa Käyttäjien ja ryhmien hallinta. Copyright IBM Corp. 2007, 2017 ii

8 iii TM1 Turbo Integrator

9 Luku 1. Turbo Integrator -ohjelman perusteet Tässä osassa on perustietoja tietojen tuonnista IBM Cognos TM1 -kuutioon Turbo Integrator -ohjelman aulla. Turbo Integrator -ohjelman aulla oit suunnitella prosessin, joka tunnistaa lähteen tietorakenteen ja muuntaa sen TM1-ohjelmistolle sopiaan muotoon. Kun TI-prosessi on suunniteltu, oit suorittaa sen uudelleen tai ajoittaa sen käytettääksi tuotaessa tietoja dynaamisesta lähteestä. Seuraaissa osissa kuataan tietojen tuonti erilaisista lähteistä. Tutustu ennen Turbo Integrator -ohjelman käyttöä tämän luun tietoihin, jotka koskeat kaikenlaisia lähteitä. Turbo Integrator -ohjelmalla käytettäissä oleat tietolähteet TM1 Turbo Integrator -ohjelmalla oit tuoda tietoja seuraaista tietolähteistä. Pilkuin erotellut tekstitiedostot, myös ASCII-tiedostot. Relaatiotietokantojen taulukot, jotka oat käytettäissä ODBC-tietolähteen kautta. Muut kuutiot ja näkymät. Microsoft Analysis Serices. SAP RFC:n kautta. IBM Cognos -paketit. Lisätietoja kustakin lähteen tyypistä on tämän oppaan muissa osioissa. Merkkijonojen pituusrajoitus Turbo Integrator -ohjelmassa Tuontiasetukset Turbo Integrator pystyy käsittelemään merkkijonotietoja, joiden koko on enintään yksitauista merkkiä kerralla. Tämä rajoitus on oimassa, kun TI-prosessi esimerkiksi määrittää muuttujalle aron tai tuo yksittäisiä tietotietueita. Jos arossa tai tietueessa on yli yksitauista merkkiä, ohjelma katkaisee sen. Tämä rajoitus on oimassa, kun TI-prosessi esimerkiksi määrittää muuttujalle aron tai tuo yksittäisiä tietotietueita. Jos arossa tai tietueessa on yli yksitauista merkkiä, ohjelma katkaisee sen. Jos esimerkiksi tuot tietoriejä tekstitiedostosta, kunkin tekstiriin enimmäispituus on merkkiä. Jos tuot tietoja pilkuin erotellusta tiedostosta, tiedoston kunkin tietueen enimmäispituus on merkkiä. Kun tuot tietoja Turbo Integrator -ohjelmalla, käytettäissä oat seuraaat aihtoehdot. Luo kuutio ja täytä se lähteestä tuoduilla tiedoilla. Luo kuutio uudelleen. Tällöin aiemmin luotu kuutio poistetaan ja luodaan uudelleen, jolloin oit muuttaa sekä tietoja että metatietoja tuonnin aikana. Päiitä aiemmin luotua kuutiota säilyttäen sen rakenne. Tällöin oit tuoda tietoja aiemmin luotuun kuutiorakenteeseen. Copyright IBM Corp. 2007,

10 Luo ulottuuus lähteestä tuoduista tiedoista. Päiitä ulottuuus tuoduista tiedoista. Turbo Integrator -funktiot Prosessit ja työt Voit toteuttaa Turbo Integrator -ohjelmalla minkä tahansa yhdistelmän näistä toiminnoista. Turbo Integrator sisältää joukon funktioita, joiden aulla oit käsitellä kuutioita, näkymiä, ulottuuuksia, elementtejä ja muita TM1-objekteja tietojen tuonnin yhteydessä. Näiden Turbo Integrator -funktioiden lisäksi oit sisällyttää Turbo Integrator -prosessiin kaikki TM1-ohjelmiston akiosääntöfunktiot STET-funktiota lukuun ottamatta. Turbo Integrator -funktiot on kuattu IBM Cognos TM1 -iiteoppaan kohdassa TM1 Turbo Integrator -funktiot. Turbo Integrator -ohjelmalla tuodaan tietoja määrittämällä prosessi. Prosessi on TM2-objekti, joka koostuu seuraaista osista. Tietolähteen kuaus. Joukko muuttujia, jotka astaaat tietolähteen kutakin saraketta. Joukko astaauuksia, jotka määrittäät muuttujien ja tietorakenteiden äliset suhteet TM1-tietokannassa. Esitoimet, jotka koostuat ennen tietolähteen käsittelyä suoritettaista toiminnoista. Metatietojen käsittelyn toimintosarja, joka koostuu kuutioiden, ulottuuuksien ja muiden metatietorakenteiden päiitys- ja luontitoiminnoista. Tietojenkäsittelyn toimintosarja, joka koostuu IBM-tietokannan tietojen päiitysja muuntotoiminnoista. Jälkitoimet, jotka suoritetaan tietolähteen käsittelyn jälkeen. Joukko parametreja, joiden aulla prosessille oidaan määrittää yleiset asetukset niin, että prosessia oidaan käyttää monissa tilanteissa. Työt oat TM1-prosessien joukolle tarkoitettuja säilöobjekteja. Töiden aulla oit suorittaa prosessit tietyssä järjestyksessä ja ajoittaa prosesseja suoritettaiksi tiettyyn aikaan. Lisätietoja on ohjeaiheessa Luku 8, Prosessin ajoitus suoritettaaksi automaattisesti töiden aulla, siulla 57. Toimintojen järjestys Turbo Integrator -prosessissa Turbo Integrator -prosessi sisältää useita toimintosarjoja, jotka oat esitoimia, metatietoja, tietoja ja jälkitoimia arten. Nämä toimintosarjat näkyät Lisäasetukset-älilehden aliälilehtinä Turbo Integrator -muokkaustoiminnossa. Kun määrität tietolähteen, muuttujat ja tietotoiminnot prosessia arten, TM1 luo komentosarjat, jotka suoritetaan Turbo Integrator -prosessin suorituksen yhteydessä. Nämä komentosarjat näkyät asianmukaisen toimintosarjan aliälilehdessä Tur- 2 TM1 Turbo Integrator

11 bo Integrator -muokkaustoiminnossa. Voit myös luoda omia komentosarjoja mihin tahansa toimintosarjan aliälilehteen käyttämällä Turbo Integrator -ohjelman funktioita ja sääntöfunktioita. Kun suoritat Turbo Integrator -prosessin, toimintosarjat suoritetaan seuraaassa järjestyksessä: 1. Esitoimet suoritetaan ennen Turbo Integrator -prosessin tietolähteen aausta. 2. Jos prosessin tietolähde on Ei mitään, Turbo Integrator suorittaa jälkitoimet heti esitoimien käsittelyn päätyttyä. Huomautus: Kun prosessin tietolähde on Ei mitään, järjestelmä ohittaa metatieto- ja tietotoimet. Tällöin prosessin kaikki komentosarjat on luotaa joko esitoimissa tai jälkitoimissa. 3. Jos tietolähde on jokin muu kuin Ei mitään, Turbo Integrator aaa prosessin tietolähteen. 4. Kaikki metatietojen käsittelyn toimintosarjan riit suoritetaan järjestyksessä tietolähteen ensimmäisessä tietueessa. Tämän jälkeen kaikki riit suoritetaan järjestyksessä tietolähteen toisessa tietueessa ja niin edelleen, kunnes kaikki tietueet on käsitelty. 5. Kaikki tietojen käsittelyn toimintosarjan riit suoritetaan järjestyksessä tietolähteen ensimmäisessä tietueessa. Tämän jälkeen kaikki riit suoritetaan järjestyksessä tietolähteen toisessa tietueessa ja niin edelleen, kunnes kaikki tietueet on käsitelty. 6. Turbo Integrator sulkee tietolähteen, kun tietojen käsittelyn toimintosarja on päättynyt. 7. Ohjelma suorittaa jälkitoimet. 8. TM1 sulkee Turbo Integrator -prosessin. Turbo Integrator -prosesseja koskeia huomautuksia Ota seuraaat seikat huomioon, kun luot ja muokkaat Turbo Integrator -prosesseja. Turbo Integrator kääntää uuden tai muokatun ulottuuuden ain silloin, kun ulottuuuden luonti- tai muokkaustoimintosarja päättyy. Jos kyseessä on uusi ulottuuus, sitä ei oi käyttää (Turbo Integrator -ohjelmalla tai muulla taalla), ennen kuin ulottuuuden luontitoimintosarja on käsitellyt tietolähteen kaikki tietueet. Jos kyseessä on muokattu ulottuuus, sen uusia elementtejä ei oi käyttää, ennen kuin ulottuuuden muokkaustoimintosarja on saanut käsittelyn almiiksi. Turbo Integrator -ohjelmaa ja sääntöfunktioita (funktiota STET lukuun ottamatta) oi käyttää prosessin missä tahansa toimintosarjassa. Tietyssä toimintosarjassa käytettäiin funktioihin ei myöskään liity mitään rajoituksia. Kaikki funktiot toimiat kaikissa Turbo Integrator -toimintosarjoissa. Lisätietoja erilaisten operaattoreiden (kuten loogisten ja aritmeettisten operaattoreiden) käytöstä TI-prosesseissa ja -säännöissä on IBM Cognos TM1 Rules -oppaan sääntöjen johdannon kohdassa Formulas. Turbo Integrator -prosessissa tyhjäarot muuntuat nolliksi numeeristen arojen osalta ja NULL-arot muuntuat tyhjiksi merkkijonoiksi merkkijonon arojen osalta. Jos yrität lisätä yhdistetyn elementin aiemmin luodun N-tason elementin alapuolelle, N-tason elementti muuttuu yhdistetyksi elementiksi ja kaikki alkuperäisen N-tason elementin tiedot poistetaan. Luku 1. Turbo Integrator -ohjelman perusteet 3

12 Sinun on kuitenkin luotaa funktioille looginen järjestys, jotta prosessi tuottaa toiotun lopputuloksen. Jos esimerkiksi haluat muodostaa prosessin, joka lisää ulottuuuteen uusia elementtejä ja päiittää uusien elementtien tietoarot, armista, että prosessi lisää uudet elementit ja kääntää ulottuuuden ennen uusien elementtien tietoarojen päiitystä. Useimmiten uudet elementit lisätään metatietojen käsittelyn toimintosarjassa käyttämällä funktiota DimensionElementInsert, ja arot päiitetään sitten tietojen käsittelyn toimintosarjassa käyttämällä funktiota CellPutN. Jos yrität muodostaa edellä oleassa esimerkissä prosessin, jossa uudet elementit lisätään ja astaaat tietoarot päiitetään tietojen käsittelyn toimintosarjassa, prosessi epäonnistuu. Virhe johtuu siitä, että muokatut ulottuuudet käännetään ain toimintosarjan päätyttyä, kuten edellä todettiin. Uusia elementtejä ei ole, ennen kuin ulottuuus käännetään. Turbo Integrator ei oi päiittää olemattomien elementtien tietoaroja, joten prosessi epäonnistuu. Samanaikaiset yhteydet samaan IBM-palelimeen Älä toteuta Turbo Integrator -prosessissa toimintoja, jotka luoat uuden yhteyden (kirjautuat) samaan TM1-palelimeen, jossa prosessi on jo käynnissä. Tämä oi aiheuttaa lukkiutumatilanteen, jossa kaksi sisäänkirjausta tai säiettä saaat aikaan palelimen pysähtymisen tai toimintahäiriön. Vältä esimerkiksi seuraaanlaisia skenaarioita: Älä käynnistä TI-prosessin aulla ODBO MDX -kyselyä (TM1 OLE DB MD -toimittajan kautta) samaan palelimeen. Tässä skenaariossa sekä prosessi että kysely oiat odottaa toinen toisensa päättymistä. Älä käytä TI-funktiota ExecuteCommand kutsuessasi TI-prosessia suorittamaan ja odottamaan (Wait-argumentin arona on 1) ulkoista ohjelmaa, joka kirjautuu takaisin samaan palelimeen. Tähän sisältyät kaikki mukautetut soellukset ja IBM Cognos -soellukset, kuten TM1 ETLDAP -apuohjelma, jotka oiat muodostaa yhteyden takaisin samaan palelimeen. Ota huomioon, että käytettäessä funktiota ExecuteCommand niin, että Wait-argumentin arona on 1, palelimen toiminta oi pysähtyä aikka ulkoinen ohjelma ei kirjautuisi takaisin samaan palelimeen. Jos ulkoisessa ohjelmassa ilmenee irhe ja se pysähtyy, TI-prosessi jää odottamaan ulkoisen ohjelman suorituksen päättymistä. Valenimet Turbo Integrator -funktioissa Valenimeä oidaan käyttää astaaan elementin ensisijaisen nimen asemesta säännöissä ja Turbo Integrator -funktioissa. Omien työtilojen ja hiekkalaatikoiden käyttö Turbo Integrator -prosessien yhteydessä Tässä osassa kuataan omien työtilojen ja hiekkalaatikoiden käyttöä Turbo Integrator -prosessien ja -funktioiden yhteydessä. Turbo Integrator -prosessin suoritus manuaalisesti käyttämällä omaa työtilaa tai hiekkalaatikkoa Voit suorittaa prosessin manuaalisesti palelimen selausnäkymässä aktiiisena olean hiekkalaatikon aulla alitsemalla kyseisen prosessin Käytä aktiiista hiekkalaatikkoa -ominaisuuden. 4 TM1 Turbo Integrator

13 Aktiiinen hiekkalaatikko määräytyy sen mukaan, mikä hiekkalaatikko on alittuna Cube Viewer -ohjelmassa. Omissa työtiloissa ainoa käytettäissä olea hiekkalaatikko on [Oletus]. Huomautus: Töitä ja niiden sisältämiä prosesseja ei oi suorittaa omassa työtilassa tai hiekkalaatikossa. Kun prosessi suoritetaan osana työtä, se oidaan suorittaa ain perustiedoissa. 1. Aaa Cube Viewer -näkymä palelimen selausnäkymässä. 2. Valitse käytettäissä oleien hiekkalaatikoiden luettelosta hiekkalaatikko, jota haluat käyttää prosessin yhteydessä. 3. Napsauta prosessia hiiren kakkospainikkeella rakenne-esitysruudussa ja ota asetus käyttöön alitsemalla Käytä aktiiista hiekkalaatikkoa. 4. Napsauta prosessia hiiren kakkospainikkeella ja alitse Suorita. Tulokset Järjestelmä suorittaa prosessin käyttäen aktiiisena oleaa hiekkalaatikkoa. Turbo Integrator -funktioiden käyttö hiekkalaatikoiden yhteydessä Seuraaien Turbo Integrator -funktioiden aulla Turbo Integrator -prosessi oi aihtaa tietoja omien työtilojen ja hiekkalaatikoiden kanssa. GetUseActieSandboxProperty SetUseActieSandboxProperty SererActieSandboxGet SererActieSandboxSet. Nämä funktiot muistuttaat Käytä aktiiista hiekkalaatikkoa -ominaisuutta, joka on käytettäissä palelimen selausnäkymän liittymässä. Lisätietoja on IBM Cognos TM1 -iiteoppaan Turbo Integrator -hiekkalaatikkofunktioita käsitteleässä osassa. Luku 1. Turbo Integrator -ohjelman perusteet 5

14 6 TM1 Turbo Integrator

15 Luku 2. Tekstitiedoston tuonti Tässä osassa kuataan pilkuin eroteltujen tekstitietojen (kuten ASCII-tietojen) tuontia IBM Cognos TM1 Turbo Integrator -ohjelmalla. Jokainen TM1-prosessi on yksilöllinen ja tuonti muuntyyppisistä tietolähteistä aihtelee hieman, joten tässä osassa kuataan useimmille prosesseille yhteiset aiheet. Toimintosarjoissa ja esimerkeissä käytetään tiedostoa NewEngland.cma, joka asentuu osana TM1-ohjelmaan sisältyiä mallitietoja. Ulottuuuden luonti tekstitiedostosta Voit luoda tietolähteessä oleien elementtien nimiluettelosta ulottuuuden käyttämällä Turbo Integrator -ohjelmaa. Tämä on nopein tapa luoda ulottuuus, joka sisältää satoja tai tuhansia elementtejä. Luotaessa ulottuuutta Turbo Integrator -ohjelmalla määritetään prosessi, joka tallentuu objektiksi TM1-palelimeen. Muut käyttäjät oiat käyttää tätä prosessia, ja se oidaan suorittaa pyydettäessä tai tietyin äliajoin. Voit luoda ulottuuuden Turbo Integrator -ohjelmalla seuraaasti: 1. Määritä tietolähde TM1 -ohjelmistoa arten. Lisätietoja on aiheessa Tietolähteen määritys. 2. Määritä muuttujat, joita TM1 käsittelee. Lisätietoja on aiheessa Muuttujien yksilöinti tietolähteessä siulla Määritä muuttujien ja tietolajien astaauudet. Lisätietoja on aiheessa Muuttujien astaauusmääritys siulla Tallenna prosessi ja aja se. Lisätietoja on aiheessa Turbo Integrator -prosessin tallennus ja suoritus siulla 13. Tietolähteen määritys Turbo Integrator -ohjelmaa käytettäessä on ensin määritettää tietolähde, josta halutaan lukea tietoja. Tässä esimerkissä määritetään tämän Turbo Integrator -prosessin tietolähteeksi ASCII-tiedosto NewEngland.cma. 1. Napsauta palelimen selausnäkymän asemmanpuoleisessa ruudussa oleaa Prosessit-aihtoehtoa hiiren kakkospainikkeella ja alitse aihtoehdot Prosessit ja Luo uusi prosessi. 2. Valitse Tietolähde-älilehdestä Teksti. Turbo Integrator -ikkuna tulee näkyiin. 3. Valitse Selaa. Valitse syöttötiedosto -alintaikkuna tulee näkyiin. 4. Siirry NewEngland.cma-tiedoston kohdalle, alitse se ja alitse sitten Aaa. NewEngland.cma-tiedosto on käytettäissä joko mallitietohakemistossa PData tai mallitietohakemistossa SData. Jos olet hyäksynyt TM1-ohjelmiston oletusasennushakemiston, tiedoston täydellinen polku on C:\Program Files\Cognos\TM1\Custom\TM1Data\SData\NewEngland.cma tai C:\Program Files\Cognos\TM1\Custom\TM1Data\PData\NewEngland.cma. Copyright IBM Corp. 2007,

16 Järjestelmä saattaa antaa sanoman, jonka mukaan tiedostosijainnin määrityksessä on käytettää yleistä nimeämistapaa (Uniersal Naming Conention, UNC). Jos aiot suorittaa prosessin yhdenmukaisesti ASCII-tiedostoa käyttäen, käytä yleistä nimeämistapaa ja armistu seuraaista seikoista: Jos käytössä on Microsoft Windows TM1 -palelin, ASCII-tiedoston on oltaa jaetussa Windows-hakemistossa niin, että palelin oi käyttää sitä. Jos käytössä on UNIX-käyttöjärjestelmässä ajettaa TM1-palelin, tiedoston on oltaa jaetussa erkkohakemistossa, joka on sekä TM1 Windows -työaseman että TM1 UNIX -palelimen käytettäissä. Huomautus: Jos käytössä on UNIX-käyttöjärjestelmässä ajettaa TM1-palelin, syötelähteen tiedostonimessä ei oi olla isoja kirjaimia eikä älilyöntejä. 5. Napsauta aroitusruudun OK-painiketta. 6. Täydennä Turbo Integrator -alintaikkuna seuraaasti: NewEngland.cma on erotinmerkein eroteltu lähde, jossa erottimena käytetään pilkkua ja lainausmerkkeinä taallisia lainausmerkkejä. Otsikkotietueita ei käytetä, desimaalierottimena käytetään pistettä ja tuhaterottimena käytetään pilkkua. Voit määrittää lähteen antamalla seuraaat asetukset: Valitse Erottimen tyyppi -kohdasta Erottelu. Valitse Erotin-kohdasta Pilkku. Valitse Lainausmerkki-kohdasta ". Jätä Otsikkotietueiden määrä -kenttä tyhjäksi. Valitse Desimaalierotin-kohdasta.. Valitse Tuhaterotin-kohdasta,. 7. Napsauta Esikatselu-painiketta. Turbo Integrator tuo ikkunan alareunaan näkyiin näytteen lähdetiedoista. Kiinteän pituisten tietueiden käyttö Turbo Integrator oi myös tuoda tietoja tekstitiedostoista, joissa on kiinteän leyiset kentät. Jos haluat määrittää, että tietolähteessä on kiinteän leyiset kentät, määritä ensin tietojen lähdetiedoston sijainti, alitse erotintyypiksi Kiinteä leeys ja alitse sitten Aseta kentän leeys. Lähdetietojen ensimmäiset kolme tietuetta tuleat näkyiin Tietojen esikatselu -alintaikkunaan. Jos haluat, että kenttien leeydet perustuat tietolähteen tietueiden sisältöön, toimi seuraaasti: 1. Napsauta sarakeotsikkoa 1. Sarakeotsikkoon tulee näkyiin katkaisuiia, joka ulottuu kolmen tietueen läpi. 2. Napsauta katkaisuiiaa ja edä se kohtaan, joka erottaa ensimmäisen ja toisen sarakkeen toisistaan. Näkyiin tulee uusi sarakeotsikko (2). 3. Napsauta sarakeotsikkoa 2 ja edä uusi katkaisuiia kohtaan, joka erottaa toisen ja kolmannen sarakkeen toisistaan. 4. Määritä katkaisuiiat tekstilähteen kaikille jäljellä oleille sarakkeille. 5. Palaa Turbo Integrator -ikkunaan napsauttamalla OK-painiketta. 8 TM1 Turbo Integrator

17 Muuttujien yksilöinti tietolähteessä Kun olet määrittänyt tietolähteen, Turbo Integrator liittää lähteen kuhunkin sarakkeeseen muuttujan. Nämä muuttujat on yksilöitää lajin ja sisällön mukaan. Seuraaat tekstitiedot kuaaat tätä prosessia: Taulukko 1. Mallitekstitiedot Sarake 1 Sarake 2 Sarake 3 Sarake 4 Sarake 5 Sarake 6 New England Massachusetts Boston Supermart Feb New England Massachusetts Springfield Supermart Feb New England Massachusetts Worcester Supermart Feb New England Connecticut Hartford Supermart Feb New England Connecticut New Haen Supermart Feb New England Connecticut Greenwich Supermart Feb Ensimmäiset kolme saraketta luoat hierarkian sijaintiulottuuudelle, jonka muodostat lähdetekstitiedostosta: New England -alue on hierarkiassa ylimpänä. Valtiot Massachusetts ja Connecticut oat yhden tason erran New England -alueen alapuolella. Kolmas sarake, joka sisältää esimerkiksi kaupunkien Boston ja Hartford nimet, on tarkoitettu hierarkian alimman tason yksinkertaisille elementeille. Jäljellä oleia sarakkeita ei käytetä sijaintiulottuuuden luonnissa. Seuraaassa on Turbo Integrator -ikkunan Muuttujat-älilehti tämän tietorakenteen osalta: Taulukko 2. Muuttujat-älilehti Muuttujan nimi Muuttujan tyyppi Malliaro V1 Merkkijono New England V1 Merkkijono New England Massachusetts Merkkijono Massachusetts Boston Merkkijono Boston SuperMart Merkkijono SuperMart Feb Merkkijono Feb V6 Numeerinen Turbo Integrator liittää kuhunkin sarakkeeseen muuttujan nimen ja määrittää muuttujan tyypin kunkin sarakkeen malliaron perusteella. Muuttujien oletusnimiä (kuten nimiä V1 ja Massachusetts) oi muuttaa. Muuttujille kannattaa antaa nimiä, joilla on merkitys. Tämä helpottaa Turbo Integrator -komentosarjojen lukua ja ianmääritystä. Luku 2. Tekstitiedoston tuonti 9

18 Jos haluat muokata muuttujan nimeä, napsauta Muuttujan nimi -sarakkeessa oleaa nimeä ja kirjoita uusi nimi. Tässä harjoituksessa ensimmäisten kolmen muuttujan nimiä muokattiin seuraaasti: Malliaro New England Massachusetts Boston Muuttujan nimi Alue Osaaltio Kaupunki Muuttujan nimen ensimmäisen merkin on oltaa kirjain, ja nimi oi sisältää ain seuraaat merkit: Merkki Isot kirjaimet Pienet kirjaimet Kuaus A - Z a - z Desimaalien määrä 0-9 Piste. Alaiia _ Dollarin merkki $ Muuttujan tyyppi -kenttä yksilöi sarakkeen sisällön. Näissä tiedoissa esimerkiksi ensimmäinen sarake sisältää merkkijonon New England. Turbo Integrator määrittää muuttujan oikeaksi tyypiksi merkkijonon. Huomautus: Muuttujan tyyppi -kenttien arot määritetään yleensä oikein ASCIItietojen osalta, mutta ei ODBC-tietolähteestä noudettujen tietojen osalta. Sisältö-kenttään oidaan määrittää jokin seuraaista asetuksista: Vaihtoehto Ohita Elementti Yhdistelmä Tiedot Kuaus Ohita sarakkeen sisältö tietolähteen käsittelyn aikana. Sarake sisältää yksinkertaisia elementtejä luotaaa ulottuuutta arten. Sarake sisältää yhdistettyjä elementtejä luotaaa ulottuuutta arten. Sarake sisältää tietoaroja. Tässä esimerkissä ei huomioida tietoaroja sisältäää saraketta. Tietoaroja sisältäiä sarakkeita ei tuoda ulottuuuden luonnin yhteydessä. 10 TM1 Turbo Integrator

19 Vaihtoehto Kuaus Määrite Sarake sisältää elementin määritteitä luotaaa ulottuuutta arten. Muu Sarake sisältää tietoja, jotka eiät kuulu mihinkään edellisistä neljästä luokasta. Yleensä tätä asetusta käytetään sarakkeille, joiden sisältämät tiedot käsitellään mukautetuilla muuttujilla ja kaaoilla. Tämän esimerkin tekstitiedot sisältäät elementtejä ja yhdistelmiä sijaintiulottuuutta arten: Se ei sisällä määritteitä. Se sisältää tietoaroja, mutta niillä ei ole merkitystä sijaintiulottuuuden luonnissa, kuten ei myöskään muiden ulottuuuksien elementeillä. Voit määrittää sijaintiulottuuuden muuttujat seuraaasti: 1. Valitse Turbo Integrator -ikkunan Muuttujat-älilehti. 2. Määritä muuttujien Alue, Osaaltio ja Paikkakunta Sisältö-kentän aro seuraaasti: Muuttuja Alue Osaaltio Kaupunki Sisältö Yhdistelmä Yhdistelmä Elementti Muuttuja Alue on nyt määritetty yhdistelmäksi. Muuttuja Osaaltio on myös määritetty yhdistelmäksi. Muuttuja Paikkakunta on määritetty lehtitason elementiksi (ei yhdistämistä). Muuttujien astaauusmääritys Kun olet yksilöinyt muuttujat tietolähteessä, määritä muuttujien astaauudet elementteihin ja yhdistelmiin. Aloita muuttujien astaauusmääritys napsauttamalla Turbo Integrator -ikkunan Vastaauudet-älilehteä. Vastaauudet-älilehdessä on useita lisäälilehtiä. Kuutio-älilehti on aina käytettäissä. Kaikki muut älilehdet oat käytettäissä sen mukaan, millainen sisältö sarakkeeseen määritetään Muuttujat-älilehdessä. Jos esimerkiksi määrität, että sarake sisältää elementtejä, Ulottuuus-ällehti tulee käyttöön. Jos määrität, että sarake sisältää yhdistelmiä, Yhdistelmät-älilehti tulee käyttöön, ja niin edelleen. Kuution astaauusmäärityksen poisto käytöstä Älä toteuta kuutiotoimintoja, kun luot ulottuuutta. Voit estää kuution astaauusmäärityksen seuraaasti. Luku 2. Tekstitiedoston tuonti 11

20 1. Valitse Kuutio-älilehti. 2. Valitse Kuutiotoiminto-ruudusta Ei toimia. Ulottuuuksien astaauusmääritys Jos määrität, että jotkin tietolähteen sarakkeet sisältäät elementtejä, elementtien ja luotaan ulottuuuden älille on määritettää astaauus. 1. Valitse Ulottuuudet-älilehti. 2. Kirjoita Ulottuuus-kenttään Sijainti. Jos useilla elementeillä on astaauus samaan ulottuuuteen, kirjoita ulottuuuden nimi kutakin elementtiä arten. Kun kirjoitat uuden ulottuuuden nimen Ulottuuus-sarakkeeseen, Toimintosarakkeen oletusaroksi tulee Luo. Jos kirjoitat aiemmin luodun ulottuuuden nimen, oit luoda ulottuuuden uudelleen tai päiittää sen. Jos alitset Luo uudelleen -toiminnon, aiemmin luodun ulottuuuden elementit korautuat tietolähteen tiedoilla. Jos alitset Päiitä-toiminnon, tietolähteen sisältämät uudet elementit päiittyät ulottuuuteen. 3. Valitse kullekin elementille laji asianmukaisesta Elementtityyppi-alikosta. Elementtityyppi osoittaa elementtimuuttujan yksilöimien tietojen lajin. TM1-ohjelmistossa tämä asetus on lähes aina Numeerinen. 4. Valitse Elementtijärjestys-aihtoehto. Elementtijärjestyksen mukaan määräytyy, miten elementit lisätään ulottuuuteen käsittelyn aikana. Tämän esimerkin tiedot sisältäät yhden numeerisen elementin, jolla on astaauus uuteen sijaintiulottuuuteen. Valmis Ulottuuudet-älilehti tulee näkyiin seuraaasti. Tietojen astaauusmäärityksen poisto käytöstä Älä määritä tietojen astaauuksia, kun luot ulottuuutta. Esimerkki Koska olet määrittänyt Kuutioastaauudet-älilehdessä Ei toimia -aihtoehdon Kuution astaauusmäärityksen poisto käytöstä siulla 11, Tiedot-älilehti ei ole enää käytettäissä. Yhdistelmien astaauusmääritys Jos määrität, että jotkin tietolähteen sarakkeet sisältäät yhdistelmiä, yhdistelmien ja luotaan ulottuuuden älille on määritettää astaauus. 1. Valitse Yhdistelmät-älilehti. Välilehdessä näkyät yhdistelmiksi määritetyt muuttujat Alue ja Osaaltio. Voit määrittää ulottuuuden yhdistämishierarkian antamalla kunkin yhdistämismuuttujan alimuuttujan. 2. Yhdistämismuuttujan Alue älitön alimuuttuja on Osaaltio. Napsauta oikean kulmasulkeen painiketta Alue-yhdistelmän Alimuuttuja-kentässä, alitse Osaaltio ja napsauta OK-painiketta. 12 TM1 Turbo Integrator

21 3. Yhdistämismuuttujan Osaaltio älitön alimuuttuja on Paikkakunta. Napsauta oikean kulmasulkeen painiketta Osaaltio-yhdistelmän Alimuuttuja-kentässä, alitse Paikkakunta ja napsauta OK-painiketta. 4. Napsauta kunkin yhdistelmän Komponenttien järjestys-painiketta. Komponentin elementtien järjestäminen -alintaikkuna tulee näkyiin. 5. Valitse Automaattinen, Nimi ja Nousea. Huomautus: Kun määrität useita yhdistelmiä samaan ulottuuuteen, kaikille yhdistelmille on määritettää samat komponenttielementtien järjestysasetukset. Jos määrität kahdelle saman ulottuuuden yhdistelmälle erilaiset komponenttielementtien järjestysasetukset, Turbo Integrator palauttaa lajittelutietojen ristiriitairheen, kun yrität tallentaa ja suorittaa prosessin. Turbo Integrator -prosessin tallennus ja suoritus Kun olet määrittänyt tietolähteen ja muuttujat, järjestelmä kääntää ja tallentaa Turbo Integrator -prosessin. Voit luoda ulottuuuden suorittamalla almiin prosessin. 1. Valitse Turbo Integrator -alikkoriiltä Tiedosto ja Tallenna. Tallenna prosessi nimellä -alintaikkuna tulee näkyiin. 2. Anna prosessille nimi ja alitse Tallenna. Jos TM1 haaitsee irheen käännöksen ja tallennuksen aikana, irheen laatu käy ilmi irhesanomasta. Turbo Integrator -ikkuna pysyy aktiiisena, joten oit korjata mahdolliset irheet heti. TM1 tallentaa prosessin palelinobjektiksi palelimen selausnäkymän Prosessitkohtaan. Prosessi on nyt käytettäissä suoritusta tai muokkausta arten. Voit suorittaa prosessin ja luoda ulottuuuden alitsemalla Turbo Integrator -alikkoriiltä aihtoehdot Tiedosto ja Suorita. Voit myös suorittaa prosessin suoraan palelimen selausnäkymästä alitsemalla prosessin ja alitsemalla sitten aihtoehdot Prosessi ja Suorita prosessi. Jos prosessin suoritus onnistuu, TM1 antaa ahistussanoman. Jos TM1 ei oi suorittaa prosessia, näkyiin tulee alintaikkuna, joka sisältää suorituksen aikana ilmenneet irheet. Kun tiedosto NewEngland.cma on käsitelty, järjestelmä luo uuden sijaintiulottuuuden. Kuution luonti tekstitiedostosta Turbo Integrator oi myös luoda kokonaisen kuution tekstitiedostosta. Tämä toimintosarja myös muodostaa ulottuuuksia ja elementtejä sekä käsittelee tietoja. Kuution muodostustoimintosarja muistuttaa ulottuuuden muodostusprosessia: 1. Määritä tietolähde TM1 -ohjelmistoa arten. Lisätietoja on aiheessa Kuutiotietolähteen määritys siulla Määritä muuttujat, joita TM1 käsittelee. Lisätietoja on aiheessa Kuutiomuuttujien määritys siulla Määritä eri muuttujien ja eri tietolajien astaauudet tuloskuutiossa. Katso lisätietoja ohjeaiheista Kuution elementtimuuttujien ja ulottuuuksien älisten astaauuksien määritys siulla 15, Kuution tietomuuttujien astaauusmääritys siulla 15, Kuutiomuuttujien astaauusmääritys siulla 15 ja Yhdistämismuuttujien astaauusmääritys siulla 16. Luku 2. Tekstitiedoston tuonti 13

22 4. Tallenna prosessi ja aja se. Lisätietoja on aiheessa Kuutioprosessin tallennus ja suoritus siulla 16. TM1 sisältää mallitietohakemiston TI_data. TI_data-hakemistossa on tiedosto nimeltä import_cube.cs. Tässä esimerkissä kuataan kuution muodostus tiedostosta import_cube.cs. Kuutiotietolähteen määritys Luotaessa kuutiota tekstitiedostosta on ensin määritettää tietolähde. 1. Napsauta palelimen selausnäkymän asemmanpuoleisessa ruudussa hiiren kakkospainikkeella Prosessit-kuaketta ja alitse Luo uusi prosessi. 2. Napsauta Turbo Integrator -ikkunan Tietolähde-älilehteä. 3. Valitse tietolähteen tyypiksi Teksti. 4. Napsauta Tietolähteen nimi -kentän ieressä oleaa Selaa-painiketta ja alitse TI_data-hakemistossa olea tiedosto import_cube.cs. Jos olet hyäksynyt oletusasennushakemiston, hakemiston TI_data täydellinen polku on C:\Program Files\Cognos\TM1\Custom\TM1Data\TI_Data 5. Määritä erotintyypiksi Erottelu ja alitse erottimeksi Pilkku. Ohita Lainausmerkki- ja Otsikkotietueiden määrä -kentät tässä esimerkissä. 6. Varmista, että desimaalierottimeksi on määritetty piste (.) ja tuhaterottimeksi pilkku (,). 7. Tuo tietolähteen ensimmäiset tietueet näkyiin alitsemalla Esikatselu. Kussakin import_cube.cs-tiedoston tietueessa on kuusi kenttää. Ensimmäiset iisi kenttää sisältäät tietoja, jotka tuodaan TM1-ohjelmistoon elementtien niminä. Kuudes sarake sisältää kuutiotietoja. Muuttujan nimi Muuttujan tyyppi Malliaro Sisältö V1 Merkkijono Todellinen Ohita Massachusetts Merkkijono Argentina Ohita V3 Merkkijono S Series 1.8 L Sedan Ohita Yksiköt Merkkijono Yksiköt Ohita Jan Merkkijono Jan Ohita V6 Numeerinen Ohita Kuutiomuuttujien määritys Kun olet määrittänyt tietolähteen Turbo Integrator -ohjelmaa arten, määritä lähteen kunkin kentän sisältö. 1. Valitse Muuttujat-älilehti. Turbo Integrator määrittää kullekin muuttujalle oletusaron. 14 TM1 Turbo Integrator

23 2. Valitse kullekin muuttujalle tyyppi siihen liittyästä Muuttujan tyyppi -alikosta. Tässä esimerkissä Muuttujan tyyppi -kenttiä ei taritse muuttaa. TM1 määrittää kunkin muuttujan tyypin oikein. 3. Valitse kullekin muuttujalle sisältötyyppi siihen liittyästä Sisältö-alikosta. Tässä esimerkissä kaikki muuttujat muuttujaa V6 lukuun ottamatta on määritettää elementeiksi. V6 on määritettää tiedoksi. Kuutiomuuttujien astaauusmääritys Olet määrittänyt muuttujia tietoja, elementtejä ja yhdistelmiä arten. Nyt sinun on määritettää muuttujien astaauudet ja annettaa uuden kuution luontikäskyt. 1. Valitse Vastaauudet-älilehti. 2. Valitse Kuutio-älilehti. 3. Valitse Kuutiotoiminto-kohdassa Luo. 4. Kirjoita Kuution nimi -kenttään import_cube. 5. Valitse Tietotoiminto-kohdassa Tallenna arot. 6. Älä alitse Ota käyttöön kuutioiden lokikirjaus -asetusta. Kun otat käyttöön kuution kirjauksen, TM1 kirjaa käsittelyn aikana kuution tietoihin tehdyt muutokset. Luot uuden kuution, joten muutoksia ei taritse kirjata. Kuution elementtimuuttujien ja ulottuuuksien älisten astaauuksien määritys Määritä kaikista elementtityypin muuttujista astaauudet asianmukaisiin ulottuuuksiin. 1. Valitse Ulottuuudet-älilehti. 2. Määritä Ulottuuudet-älilehden arot seuraaan taulukon mukaisesti. Elementtimuuttuja Malliaro Ulottuuus Järjestys kuutiossa Todellinen Todellinen actsbud2 1 Argentina Argentina region2 2 V3 S Series 1.8 L Sedan model2 3 Yksiköt Yksiköt measures 4 Jan Jan month Määritä kaikkien elementtimuuttujien toiminnoksi Luo ja elementtityypiksi Numeerinen. Kuution tietomuuttujien astaauusmääritys Tässä esimerkissä on ain yksi tietomuuttuja V6. Tälle tietomuuttujalle ei taritse määrittää astaauutta. Turbo Integrator määrittää astaauuden. Tiedot-älilehti ei ole edes käytössä tässä esimerkissä. Turbo Integrator lisää tiedot kuutioon luotujen ulottuuuksien leikkauskohdassa. Jos Muuttujat-älilehdessä olisi ähintään kaksi tiedoiksi määritettyä muuttujaa, olisi määritettää, missä kohdassa tiedot lisätään kuutioon. Luku 2. Tekstitiedoston tuonti 15

24 Yksityiskohtainen esimerkki tietoarojen ja kuution astaauusmäärityksestä on kohdassa Turbo Integrator -opetusohjelma. Yhdistämismuuttujien astaauusmääritys Tämän esimerkin muuttujia ei ole määritetty yhdistelmiksi Muuttujat-älilehdessä. Yhdistelmät-älilehti ei ole käytössä tässä esimerkissä. Yksityiskohtainen esimerkki yhdistelmien ja kuution astaauusmäärityksestä on kohdassa Turbo Integrator -opetusohjelma. Kuutioprosessin tallennus ja suoritus Prosessi on tallennettaa ja nimettää, ennen kuin sen oi ajaa. 1. Napsauta Suorita-painiketta. Voit tallentaa ja suorittaa prosessin seuraaasti: TM1 pyytää nimeämään ja tallentamaan prosessin. 2. Tallenna prosessi nimellä create_newcube. Muutaman sekunnin kuluttua näytössä pitäisi näkyä ahistus siitä, että prosessin toteutus onnistui. 3. Aaa palelimen selausnäkymä. Kuution import_cube pitäisi olla näkyissä luotuna ja täytettynä, ja kaikkien tarittaien ulottuuuksien pitäisi olla luotuina. 16 TM1 Turbo Integrator

25 Luku 3. Tuonti ODBC-lähteestä Unicode ja DNS ODBC-tietolähteen määritys Turbo Integrator -soelluksen aulla oit luoda kuutioita ja ulottuuuksia relaatiotietokannan taulukoiden tiedoista. Tämä edellyttää, että tietokoneeseen on asennettu seuraaat ohjelmistot: relaatiotietokannan työasemaohjelma (samassa tietokoneessa, jossa Turbo Integrator ajetaan) relaatiotietokannassa käytössä olea ODBC-tietolähde (tietolähteitä muodostetaan Windows-tietolähteet-ohjauspaneelin aulla). Kun olet määrittänyt ODBC-tietolähteen, kuution tai ulottuuuden luonnin aiheet relaatiotiedoista oat samat kuin kuution tai ulottuuuden luonnin aiheet tekstitiedostosta. Kattaa, aihe aiheelta eteneä opetusohjelma objektien luonnista Turbo Integrator -soelluksessa ODBC-lähteen aulla on aiheessa Turbo Integrator -opetusohjelma. Huomautus: TM1 taritsee DataDirect-ajureita Oracle ODBC -lähteiden käyttöön Solaris- tai AIX-käyttöympäristössä. Kyseisiä ajureita ei toimiteta TM1-ohjelman mukana, aan ne on hankittaa erikseen. Kun määrität DNS-tiedot Unicode-tietojen tuontiin Oracle-tietokannasta ersion 11g työaseman ja ODBC-ajurin aulla, armista, että määrität Soellus-älilehden asetuksen Ota käyttöön sulkeat kohdistimet. TI-prosessit saattaat epäonnistua, jos kyseistä asetusta ei ole määritetty. SqlFreeStmt-funktion SQL_CLOSE-alinta ei ole täysin tuettu Oracle 11g ODBC -ajurissa. Voit määrittää ODBC-tietolähteen seuraaasti. 1. Aaa palelimen selausnäkymä. 2. Napsauta sen palelimen alapuolella oleaa Prosessit-kuaketta hiiren kakkospainikkeella, johon haluat luoda prosessin, ja alitse sitten Luo uusi prosessi -aihtoehto. Turbo Integrator -ikkuna tulee näkyiin. 3. Valitse Tietolähteen laji -kentästä ylimmäinen ODBC-aihtoehto. ODBC-lähteen määrityksen edellyttämät kentät näkyät Turbo Integrator -soelluksessa. 4. Napsauta Selaa-painiketta ja alitse ODBC-tietolähteen nimi. Vain siihen tietokoneeseen määritetyt tietolähteet oat käytettäissä, joissa TM1-palelin on ajossa. 5. Jos kyseisen lähteen käyttö on pakollista, anna kohdetietokannan kelollinen käyttäjätunnus ja salasana Käyttäjätunnus- jasalasana-kenttiin. 6. Anna Kysely-kenttään SQL-kysely, jonka aulla tiedot poimitaan lähteestä. SQL-kyselyn syntaksi ja muoto aihtelee käytettään tietokannan lajin mukaan. Copyright IBM Corp. 2007,

26 Jos käytössä on esimerkiksi Microsoft Access -tietokanta, oit ajaa Microsoft Access -ohjelman, aata tietokannan, käyttää SQL-näkymää ja kopioida SQL-käskyn sitten tähän Kysely-ikkunaan. Huomautus: Jos kysely iittaa taulukon nimeen, joka sisältää älilyöntejä, nimi on kirjoitettaa lainausmerkkien sisään. 7. Napsauta Esikatselu-painiketta. Jos kysely on kelollinen ja yhteys on määritetty oikein, kohdetietokannan ensimmäiset kymmenen tietuetta tuleat näkyiin Turbo Integrator -ikkunaan. Lisätietoja ODBC-muuttujien määritysaiheista on aiheessa Tietolähteen muuttujien määritys. Lisätietoja ODBC-astaauuskäskyjen määrityksestä on aiheessa Muuttujien astaauusmääritykset. Lisätietoja Turbo Integrator -prosessin tallennuksesta ja toteutuksesta on aiheessa Turbo Integrator -prosessin tallennus ja toteutus. Turbo Integrator -prosessin luonti MDX-käskystä Tässä osassa kuataan, miten ODBO-tietolähteestä poimitaan tietoja MDX-käskyn aulla ja miten kyseiset tiedot tuodaan TM1-soellukseen. MDX-käskyn luonti onnistuu parhaiten toisen apuohjelman aulla. Tämän jälkeen toimiaa MDX-käskyä oi käyttää perustana, kun tietoja tuodaan TM1-soellukseen. Tietoja tuotaessa on tärkeää käyttää aluksi MDX-käskyä, jossa sarakkeiden määrä on rajoitettu. Jotkin MDX-käskyt luoat suuria määriä sarakkeita. Tällaiset kyselyt oat epäkäytännöllisiä tuonnin aloituskohtana. Sarakkeiden määrää oi rajoittaa sijoittamalla sarakkeisiin ain mittarit, joista olet kiinnostunut. MDX Turbo Integrator -prosessin muodostus Kun olet määrittänyt MDX-käskyn, joka palauttaa hyödyllisiä tietoja, oit muodostaa Turbo Integrator -prosessin. Aloita noudattamalla seuraaia aiheita: 1. Napsauta palelimen selausnäkymässä oleaa Prosessit-kohtaa ja alitse aihtoehto Luo uusi prosessi. Turbo Integrator -ikkuna aautuu. 2. Valitse Tietolähteen laji -kentän ODBO-aihtoehto ja alitse sitten aihtoehto MDX-kysely. 3. Anna tarittaat yhteysparametrit Turbo Integrator -ikkunan Yhteys-älilehteen. Yhteysparametrit aihteleat toimittajan mukaan. 4. Napsauta Muodosta yhteys -painiketta. Jos yhteyden muodostus onnistuu, Muodosta yhteys -painike näkyy harmaana ja oit siirtyä MDX-kysely-älilehteen. 5. Valitse MDX-kysely-älilehti. 6. Kirjoita MDX-kysely tähän älilehteen. Voit myös leikata toimian MDX-kyselyn toisesta soelluksesta ja liittää sen tähän älilehteen. 18 TM1 Turbo Integrator

27 7. Valitse Muuttujat-älilehti. Turbo Integrator luo muuttujan kutakin MDX-käskyn luomaa saraketta kohden. Järjestelmä määrittää riiotsikoita sisältäät sarakkeet taallisesti astaamaan ulottuuuselementtejä. Järjestelmä määrittää tietoelementtejä sisältäät sarakkeet astaamaan tietoja. 8. Lisätietoja muuttujien määrityksestä astaamaan TM1-rakenteita on aiheessa Muuttujien astaauusmääritykset. Kun olet muodostanut yhteyden ODBOtietolähteeseen ja määrittänyt MDX-käskyn, Turbo Integrator -prosessin oi tehdä almiiksi samalla taalla kuin ODBC-tietojen tuonnin. Luku 3. Tuonti ODBC-lähteestä 19

28 20 TM1 Turbo Integrator

29 Luku 4. Tuonti TM1-näkymästä tai -osajoukosta IBM Cognos TM1 Turbo Integrator -ohjelman aulla oidaan purkaa tietoja kuutionäkymästä ja luoda uusia objekteja näistä tiedoista. Muodostusprosessin aiheet, joilla TM1-näkymä otetaan käyttöön, oat samanlaiset kuin muidenkin tietolähteiden muodostuksessa tarittaat aiheet. Poikkeuksena on kuitenkin se, että tiedoista luodaan ensin näkymä, joka on suunniteltu erityisesti tietojen tuontia arten. Kaikkien TM1-kuutionäkymien tuonti ei onnistu. Kun Turbo Integrator -ohjelman tiettyjen sisäisten parametrien aulla luodaan näkymä, tuonti onnistuu aina. TM1-kuutionäkymän käyttö tietolähteenä Kuutionäkymän oi määrittää tietolähteeksi. Määritä tietolähde noudattamalla kohdan Kuutioprosessin luonti ohjeita ja tekemällä sitten toimet, jotka on kuattu kohdassa Tekstitiedoston luonti. Voit luoda kuutionäkymän myös MDX-lauseiden aulla käyttämällä MDX-pohjaista näkymää Turbo Integrator -tietolähteenä. Seuraaassa näkyy MDX-pohjaiseen näkymään käytettää sarakejärjestys: member1, member1_prop1, member1_prop2,..., member1_propn, member2, member2_prop1,..., membern_propn, cell_prop1, cell_prop2,..., cell_propn, cell_alue Huomautus: Määritelmässä käytetään esitysmuotoa _prop iittaamaan MDXulottuuuteen tai solun ominaisuuksiin, joita nimenomaisesti pyydetään MDX-kyselymerkkijonossa. Turbo Integrator -funktiot ViewCreateByMDX, ViewMDXSet ja ViewMDXGet oat käytettäissä MDX-näkymien kanssa. Lisätietoja näistä funktioista on TM1-iiteoppaassa. Kuutioprosessin luonti Voi luoda prosessin, joka käyttää kuutionäkymää tietolähteenä. 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella palelimen selausnäkymästä Prosessitaihtoehtoa ja alitse Luo uusi prosessi. 2. Napsauta TM1 -aihtoehtoa ja alitse Kuutionäkymä Tietolähteen tyyppi -ruudusta. Turbo Integrator -ohjelmassa näkyy Tietolähteen nimi -kenttä. 3. Napsauta Selaa-painiketta, jotta oit alita näkymän käytettäissä oleien näkymien luettelosta. Selaa palelimen kuutionäkymiä -alintaikkuna aautuu. 4. Valitse kuutio, joka sisältää tuotaat tiedot. 5. Jos tietolähteenä käytettää näkymä on jo luotu, alitse se. Jos sellaista näkymää ei ole luotu, napsauta Luo näkymä -aihtoehtoa. Näkymän ote -ikkuna aautuu, ja oit luoda näkymän. Kun olet luonut näkymän, alitse se Selaa palelimen kuutionäkymiä -alintaikkunasta. 6. Napsauta OK-painiketta. Valittu näkymä näkyy nyt Turbo Integrator -prosessin tietolähteenä. Copyright IBM Corp. 2007,

30 Jatka kohdassa Tekstitiedoston tuonti kuattuja toimia, joilla oit päättää TM1- näkymän tuonnin. TM1-osajoukon käyttö tietolähteenä 22 TM1 Turbo Integrator Turbo Integrator -ohjelman aulla oidaan ottaa tietoja TM1-ulottuuuden osajoukosta ja siirtää nämä tiedot toiseen TM1-objektiin. Seuraaassa esimerkissä Regionulottuuuden Europe-yhdistelmästä otetaan tietoja, joiden aulla luodaan uusi Region_Europe-niminen ulottuuus. Kun ulottuuuden osajoukosta otetaan tietoja, kohdeobjektina on tyypillisesti toinen ulottuuus. Ulottuuuden osajoukosta otetuista tiedoista ei oi muodostaa kuutiota. Tietoja otetaan TM1-osajoukosta samoin kuin muissakin Turbo Integrator -prosesseissa. Aloita tutustumalla kohtaan Ulottuuuden osajoukon määritys tietolähteeksi. Ulottuuuden osajoukon määritys tietolähteeksi Ulottuuuden osajoukkoa tietolähteenä käyttää prosessi luodaan seuraaasti. 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella palelimen selausnäkymästä Prosessitaihtoehtoa ja alitse Luo uusi prosessi. 2. Napsauta TM1 -aihtoehtoa ja alitse Tietolähteen tyyppi -ruudusta Ulottuuuden osajoukko. Turbo Integrator -ohjelmassa näkyy yksi kenttä, joka on määritettää kuutionäkymän lähteeksi. 3. Napsauta Selaa-painiketta, jotta oit alita osajoukon käytettäissä oleien osajoukkojen luettelosta. Selaa palelimen osajoukkoja -alintaikkuna aautuu. 4. Valitse ulottuuus, joka sisältää tuotaat elementit. 5. Valitse tietolähteenä käytettää osajoukko ja napsauta OK-painiketta. 6. Napsauta Esikatselu-painiketta. Valitun ulottuuuden osajoukon elementit näkyät esikatselunäytössä. Ulottuuuden muuttujien määritys Tässä esimerkissä osajoukon tietolähteestä otetut elementit lisätään aliobjekteiksi Koko Eurooppa -nimiseen ylätason yhdistelmään. Uusi yhdistelmä muodostetaan seuraaasti: Ennen aloitusta Lisätietoja muuttujien tunnistuksesta ja määrityksestä Turbo Integrator -ohjelmassa on kohdassa Kuutiomuuttujien määritys". 1. Napsauta Uusi muuttuja -painiketta. V2-muuttuja näkyy Muuttujat-älilehdessä. 2. Napsauta Kaaa-painiketta. Prosessin muuttujan kaaa -alintaikkuna aautuu. 3. Muuta kaaaa seuraaasti:

31 V2= All Europe ; 4. Napsauta OK-painiketta. 5. Muuta V2-muuttujan Muuttujan tyyppi -kentän aroksi Merkkijono. 6. Muuta V2-muuttujan Sisällön asetus -kentän aroksi Yhdistäminen. Seuraaassa kohdassa osajoukon tietolähteestä tuodut elementit lisätään Koko Eurooppa -yhdistelmään. Ulottuuusmuuttujien astaauusmääritys Tässä esimerkissä luodaan uusi Eurooppa-niminen ulottuuus alitsemalla älilehdet Kuutio, Ulottuuudet ja Yhdistelmät. Euroopalla on yksi yhdistelmä, jonka nimi on Koko Eurooppa. Kohdassa "Muuttujien astaauusmääritys" on lisätietoja siitä, miten tuotujen tietojen astaauus TM1-objektien kanssa määritetään. Kuutio-älilehden asetus Aseta seuraaat Kuutio-älilehden aihtoehdot: Toiminnon tyyppi Kuutiotoiminto Tietotoiminto Asetus Ei toimia Tallenna arot Ulottuuudet-älilehden asetus Ulottuuudet-älilehden aulla oidaan määrittää saapuien tietojen ja TM1-ulottuuuksien äliset astaauudet. Tässä esimerkissä luodaan ain yksi ulottuuus, jonka nimi on Eurooppa. Aseta seuraaat Ulottuuus-älilehden aihtoehdot: Asetuksen nimi Elementtimuuttuja Ulottuuus Toiminto Elementtityyppi Asetus Eurooppa Alue Luo Numeerinen Yhdistelmät-älilehden asetus Aiemmin luomasi Koko Eurooppa -muuttujan pitäisi näkyä Yhdistelmät-älilehdessä. Huomaa, että kaaassa määritetyllä arolla on malliaro. Koska prosessi sisältää ain kaksi muuttujaa, TM1 tunnistaa aluemuuttujan oikein V2-muuttujan aliobjektiksi. Yhdistelmät-älilehden asetusta ei taritse muuttaa. Ulottuuuden tallennus ja toteutus Kun prosessi on tallennettu ja toteutettu, TM1 luo uuden Europe-nimisen ulottuuuden. Se sisältää yhden All Europe -nimisen yhdistelmän, jossa jokaisella Euroopan alueella on oma lehtielementti. Lisätietoja Turbo Integrator -prosessin tallennuksesta ja toteutuksesta on kohdassa "Turbo Integrator -prosessin tallennus ja toteutus". Luku 4. Tuonti TM1-näkymästä tai -osajoukosta 23

32 24 TM1 Turbo Integrator

33 Luku 5. Tuonti MSAS-paleluista IBM Cognos TM1 Turbo Integrator -soelluksen aulla oit tuoda tietoja mistä tahansa OLAP (ODBO) -tietolähteen OLE DB -tietokannasta, myös Microsoft Analysis Serices -paleluista. Tässä osassa on ohjeita, joita noudattamalla oit tuoda kuutioita ja ulottuuuksia Turbo Integrator -soelluksen aulla Microsoft Analysis Serices -paleluista. OLAP -tietolähteiden OLE DB -tietokanta OLAP-tietolähteiden OLE DB -tietokanta määritetään seuraaien parametrien aulla: ODBO-toimittajan nimi ODBO-sijainti ODBO-tietolähde ODBO-luettelo ODBO-toimittajan nimi Nimi on ODBO-toimittajan määrittämä nimi, joka yksilöi toimittajan moniulotteisen tietokantapalelimen. Esimerkiksi TM1 käyttää nimeä TM1 OLE DB MD Proider ja Microsoft Analysis Serices nimeä Microsoft OLE DB Proider for OLAP Serices 8.0. Turbo Integrator näyttää luettelossa ain palelimeen asennetut ODBO-toimittajat. ODBO-sijainti Sijaintikentässä näkyy sen sijainnin nimi, johon pääkäyttäjä määrittää tietyn OBDOtoimittajapalelun ilmentymän. Kentän tarkka tulkinta aihtelee toimittajan mukaan. ODBO-tietolähde Pääkäyttäjä määrittää tämän nimen tietyssä sijainnissa olealle luettelojoukolle. Microsoft Analysis Serices -paleluissa tämä on rekisteröidyn palelimen nimi. ODBC-luettelo Pääkäyttäjä määrittää tämän nimen tietylle tietokantakokoelmalle (kuutioille, ulottuuuksille ja muille objekteille). Microsoft Analysis Serices -paleluissa kyseessä on tietokannan nimi. Yhteysmerkkijonot: MSAS s. TM1 TM1 OLE DB for OLAP Proider -tietokantaa on muutettu niin, että ohjelmoijat oiat muodostaa yhteysmerkkijonoja aiempaa joustaammin. Muutosten ansiosta TM1-yhteysmerkkijonot oat yhteensopiia MSAS-yhteysmerkkijonojen kanssa. TM1>-soelluksen aiemmissa ersioissa sisäänkirjaus TM1 OLE DB Proider -toimittajan aulla edellytti seuraaat kentät: Copyright IBM Corp. 2007,

34 Kenttä Sijainti Esimerkkiasetus OmaPalelin TM1-hallintapalelimen pääkoneen nimi. Tietolähde Sdata TM1-palelimen nimi. Käyttäjätunnus Admin TM1-käyttäjätunnus. Salasana Apple TM1-käyttäjän salasana. Voit käyttää edellä kuattuja parametreja tai oit kirjautua TM1-soellukseen seuraaassa taulukossa näkyien parametrien aulla. Kyseisten parametrien aulla oi muodostaa yhteyden myös Turbo Integrator -soelluksesta Microsoft Analysis Serices -paleluihin. Kenttä Tietolähde Esimerkkiasetus OmaPalelin TM1-hallintapalelimen pääkoneen nimi. Luettelo Sdata TM1-palelimen nimi. Käyttäjätunnus Admin TM1-käyttäjätunnus. Salasana Apple TM1-käyttäjän salasana. 26 TM1 Turbo Integrator Yhteyden muodostus OLAP-tietolähteen OLE DB -tietokantaan, kun käytössä on CAM-todennus Jos TM1-palelin on määritetty käyttämään Cognos Access Manager (CAM) -todennusta, ODBO-tietolähdeyhteyttä muodostettaessa on määritettää palelimen käyttämä CAM-nimitila ja -tunnus. Voit määrittää CAM-nimitilan Turbo Integrator -ohjelman Yhteys-älilehden Yhteyden lisäparametrit -osassa. CAM-nimitilan tunnus on määritettää seuraaassa muodossa: Proider String="CAMNamespace=<CAM Namespace ID>" <CAM namespace ID> -tunnuksen on oltaa CAM-nimitilan sisäinen tunnus, ei nimitilan kuaaa nimi.

35 Esimerkiksi seuraaassa taulukossa näkyy CAM-nimitilan tunnus, NTLM_NAMES- PACE, sisällytettynä Yhteyden lisäparametrit -ominaisuuden aroon. Aro IBM Cognos TM1 OLE DB MD Proider localhost Planning Sample ODBO-luettelo Ominaisuus ODBO-toimittaja ODBO-sijainti ODBO-tietolähde ODBOkäyttäjätunnus ODBOsalasana (CAM-käyttäjätunnus TM1-lähdepalelimessa) CAM-käyttäjätunnuksen_salasana Yhteyden lisäparametrit Proider String="CAMNamespace=NTLM_NAMESPACE";InitialCatalog=empty MAS-kuution tuonti Tämä toimintosarja sisältää ohjeet yksinkertaisen kuution tuontiin Microsoft Analysis Serices -paleluista TM1-soellukseen. Voit tuoda kuution TM1-soellukseen Microsoft Analysis Serices -paleluista seuraaasti: 1. Muodosta yhteys MAS-tietolähteeseen. Lisätietoja on aiheessa Yhteyden muodostus Analysis Serices -paleluihin Turbo Integrator -soelluksen aulla. 2. Määritä, minkä kuution haluat tuoda. Lisätietoja on aiheessa Kuution määritys ODBC-kuution lataus -älilehden aulla siulla Määritä ulottuuudet. Lisätietoja on aiheessa Kuution ulottuuudet -älilehden käyttö siulla Tallenna prosessi ja aja se. Lisätietoja on aiheessa MAS-prosessin tallennus ja toteutus siulla 30. Yhteyden muodostus Analysis Serices -paleluihin Turbo Integrator -soelluksen aulla Turbo Integrator -soelluksen aulla oit luoda prosessin, joka muodostaa yhteyden Microsoft Analysis Serices -paleluihin. 1. Aja Architect ja kirjaudu sisään kelollisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. 2. Napsauta Prosessit-kohtaa hiiren kakkospainikkeella ja alitse aihtoehto Luo uusi prosessi. Turbo Integrator -alintaikkuna aautuu. 3. Valitse ensin aihtoehto ODBO ja sitten aihtoehto Kuutio. Luku 5. Tuonti MSAS-paleluista 27

36 Valintaikkunassa oat näkyissä asetukset, joiden aulla oit luoda ODBO-yhteysmerkkijonon. 4. Anna yhteysparametrit alintaikkunaan seuraaasti: Kenttä Aro ODBO-toimittaja Valitse aihtoehto Microsoft OLE DB Proider for OLAP Serices. ODBO-sijainti Jätä tämä parametri tyhjäksi. ODBO-tietolähde Anna sen palelimen koneen nimi, jossa Analysis Serices on ajossa. ODBO-luettelo Anna Analysis Serices -tietokannan nimi. Jos esimerkiksi haluat tuoda tietoja Microsoft-esimerkkitietokannasta, kirjoita tähän kenttään FoodMart ODBO-käyttäjätunnus Anna kelollinen Analysis Serices -tietokannan käyttäjätunnus. ODBO-salasana Kirjoita annetun Analysis Serices -tietokannan käyttäjätunnuksen kelollinen salasana. Yhteyden lisäparametrit Osa ODBO-palelimista edellyttää lisäparametreja yhteyden muodostuksessa. Anna kyseiset parametrit tähän kenttään puolipistein eroteltuina. 5. Napsauta Muodosta yhteys -painiketta. Jos yhteyden muodostus onnistuu, Muodosta yhteys -painike näkyy harmaana ja oit siirtyä ODBO-kuution lataus -älilehteen. Kuution määritys ODBC-kuution lataus -älilehden aulla ODBO-kuution lataus -älilehden aulla oit määrittää, minkä kuution haluat tuoda Analysis Serices -paleluista. Voit määrittää älilehdessä myös muita tietoja. Täytä älilehti noudattamalla seuraaia aiheita. 1. Valitse ODBO-kuution lataus -älilehti. 2. Valitse kuution toiminto. Seuraaassa taulukossa on aihtoehtojen kuaukset: Vaihtoehto Kuaus Luo kuutio Kopioi tiedot ja metatiedot ODBO-tietolähteestä ja luo uuden kuution TM1-soellukseen. Käytä tätä aihtoehtoa ain, jos mitään tuotaista kuutioista ja ulottuuuksista ei ole palelimessa. Luo kuutio uudelleen Poistaa aiemmin luodun kuution ja muodostaa sen uudelleen ODBO-tietolähteen tietojen ja metatietojen aulla. Käytä tätä aihtoehtoa ain, jos tuotaat kuutiot ja ulottuuudet oat jo järjestelmässä ja haluat korata ne uusilla rakenteilla ja tiedoilla. 28 TM1 Turbo Integrator

37 Vaihtoehto Päiitä kuutio Ei toimia Kuaus Kopioi aiemmin luodun ODBO-kuution tiedot ja lisää ne (toiseen) aiemmin luotuun kuutioon. Tämä aihtoehto ei muuta palelimessa oleien kuutioiden ja ulottuuuksien rakennetta. Näytön oletusaro. Prosessit, jotka määrittäät Ei toimia -asetuksen, eiät aikuta kuution tietoihin tai metatietoihin. Tämän aihtoehdon aulla oit testata prosesseja ja tehdä niille ianmäärityksen tai määrittää omia mukautettuja toimintoja. Valitse tässä esimerkissä aihtoehto Luo kuutio. 3. Napsauta Valitse ODBO-kuutio kohteesta -painiketta ja alitse TM1-soellukseen tuotaa Analysis Serices -kuutio. 4. Napsauta hiiren painiketta Valitse TM1-kuutio, johon tiedot ladataan -kentässä. Anna kuutiolle yksilöllinen nimi. 5. Valitse Tallenna arot -aihtoehto Tietojen toiminto -näytöstä. Tämä aihtoehto kirjoittaa ODBO-kuution solujen arot kuutioon. Valitsemalla Kerrytä arot -aihtoehdon oit yhdistää arot, kun niitä tuodaan. Kuution ulottuuudet -älilehden käyttö Kuution ulottuuudet -älilehden aulla oit käsitellä tuotuja ulottuuuksia, kun järjestelmä tuo ne TM1-soellukseen. Järjestelmä tuo oletusaron mukaan kaikki ODBO-kuution ulottuuudet. Järjestelmä luo ulottuuudet TM1-soellukseen nimellä nimi_. Kun järjestelmä tuo esimerkiksi Analysis Serices -palelujen [customer]-ulottuuuden, astaaan TM1- ulottuuuden nimeksi tulee Customer_. Valintaikkunassa on käytettäissä seuraaat aihtoehdot: Voit määrittää ODBO-ulottuuuden astaamaan aiemmin luotua ulottuuutta. Voit tehdä tämän napsauttamalla mitä tahansa TM1-ulottuuus -sarakkeen ulottuuutta ja alitsemalla toisen ulottuuuden. Voit myös tuoda ODBO-ulottuuuden elementit uuteen ulottuuuteen. Napsauta hiiren painikkeella TM1-ulottuuus-sarakkeen alla oleaa astaaaa solua ja kirjoita uuden ulottuuuden nimi. Voit esimerkiksi korata customer_-ulottuuuden ulottuuudella MyCustomerDim. Kullekin tuotaalle ulottuuudelle on alittaa TM1-ulottuuuden toiminto. Valitse jokin seuraaista aihtoehdoista: Vaihtoehto Luo Vain suodatus MDX Ei toimia Kuaus Tuo ulottuuuden tiedot ODBO-kuutiosta ja luo uuden ulottuuuden, joka sisältää koko tuodun ulottuuuden elementtijoukon. Tämä toiminto on oletustoiminto. Tuo ulottuuuden tiedot ODBO-kuutiosta ja luo uuden ulottuuuden, joka sisältää rajoitetun elementtijoukon. Älä tuo ulottuuutta ODBO-tietolähteestä. Luku 5. Tuonti MSAS-paleluista 29

38 MAS-prosessin tallennus ja toteutus Kun olet tehnyt haluamasi muutokset Kuution ulottuuudet -älilehteen, tallenna MAS-ulottuuuden tuonti ja toteuta prosessi napsauttamalla -kuaketta. Tallenna prosessi nimellä -alintaikkuna aautuu. Kirjoita uuden prosessin nimi. Anna prosessille nimi, joka liittyy tuotaiin tietoihin. Anna tässä esimerkissä nimeksi ODBO_myynti_tuonti. TM1 tuo tiedot ja luo uuden kuution. Näkyiin tulee alintaikkuna, jossa näkyät tuonnin edistymistiedot. Tässä osassa on ohjeet ulottuuuden tuontiin Microsoft Analysis Serices -paleluista TM1-soellukseen. Seuraaa taulukko kuaa ulottuuutta muodossa, jossa se näkyy Analysis Serices -paleluissa. Kua 1. Malliulottuuus TM1 edellyttää, että kaikilla ulottuuuden elementeillä on yksilölliset nimet. TM1 edellyttää myös, että kaikilla elementtien alenimillä on yksilölliset nimet. TM1 armistaa elementtien nimien yksilöllisyyden käyttämällä kunkin tuodun ulottuuuden yhdistelmän ja elementin nimessä kaikkia kyseisen kohteen pääobjekteja hakasulkeissa pistein eroteltuna. Kun osajoukon alenimet on tuotu TM1-soellukseen, järjestelmä täyttää alenimet Analysis Serices -paleluiden elementtien nimillä. MAS-tietojen tuonti toteutetaan samalla taalla kuin muutkin tuontiprosessit. MAS-yhteysparametrien määritys Analysis Serices -ulottuuuden tuonti TM1-soellukseen aloitetaan muodostamalla yhteys Analysis Serices -paleluihin ja alitsemalla ODBO-ulottuuus-aihtoehto. Noudata seuraaia aiheita. 30 TM1 Turbo Integrator

39 1. Aja Architect ja kirjaudu sisään kelollisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. 2. Napsauta Prosessit-kohtaa hiiren kakkospainikkeella ja alitse aihtoehto Luo uusi prosessi. Turbo Integrator -alintaikkuna aautuu. 3. Valitse ensin aihtoehto ODBO ja sitten aihtoehto Ulottuuus. 4. Anna yhteysparametrit alintaikkunaan seuraaasti: Kenttä Aro ODBO-toimittaja Valitse aihtoehto Microsoft OLE DB Proider for OLAP Serices. ODBO-sijainti Jätä tämä parametri tyhjäksi. ODBO-tietolähde Anna sen palelimen koneen nimi, jossa Analysis Serices on ajossa. ODBO-luettelo Anna Analysis Serices -tietokannan nimi. Jos esimerkiksi haluat tuoda tietoja Microsoft-esimerkkitietokannasta, anna nimeksi FoodMart ODBO-käyttäjätunnus Anna kelollinen Analysis Serices -tietokannan käyttäjätunnus. ODBO-salasana Kirjoita annetun Analysis Serices -tietokannan käyttäjän kelollinen salasana. Yhteyden lisäparametrit Jätä tämä kenttä tyhjäksi. 5. Napsauta Muodosta yhteys -painiketta. Muodosta yhteys -painike näkyy harmaana, jos yhteyden muodostus on onnistunut. ODBO-ulottuuuden lataus -älilehden käyttö Kun Analysis Serices -yhteys on muodostettu, on määritettää ulottuuuden latausprosessin lähde- ja kohdeulottuuuksia koskeat tiedot. Noudata seuraaia aiheita. 1. Valitse ODBO-ulottuuuden lataus -älilehti. 2. Valitse aihtoehto TM1-ulottuuuden toiminto. Valitse jokin seuraaista aihtoehdoista: Vaihtoehto Kuaus Luo ulottuuus Kopioi ulottuuuden ODBO-tietolähteestä ja luo uuden ulottuuuden. Luo ulottuuus uudelleen Poistaa aiemmin luodun ulottuuuden ja muodostaa sen uudelleen ODBO-tietolähteen tietojen aulla. Luku 5. Tuonti MSAS-paleluista 31

40 Vaihtoehto Päiitä ulottuuus Ei toimia Kuaus Päiitä ulottuuus -toimintoa toteutettaessa järjestelmä olettaa, että TM1-soelluksessa on almiina ulottuuus, johon käyttäjä haluaa lisätä elementtejä tai josta käyttäjä haluaa poistaa elementtejä. Jos elementit oat ODBO-tietolähteessä, mutta niitä ei ole TM1-soelluksessa, järjestelmä lisää elementit ulottuuuteen. Jos elementit oat TM1-soelluksessa, mutta niitä ei ole ODBO-tietolähteessä, tuonti ei aikuta kyseisiin elementteihin. Järjestelmä ei tee muutoksia paikallisen ulottuuuden elementteihin. Jos elementit oat sekä ODBO-tietolähteessä että paikallisessa ulottuuudessa, järjestelmä tuo ODBO-tietolähteen elementit ja luo ne paikalliseen ulottuuuteen (nimet oat muodossa <elementin_nimi>_1). Huomaa, että tällöin ulottuuuden koko kasaa. Näytön oletusaro. Prosessi ei aikuta ulottuuuteen. 3. Napsauta Ulottuuuden sisältää ODBO-kuutio -luetteloa ja alitse Analysis Serices -paleluista tuotaa ulottuuuden sisältää kuutio. 4. Napsauta Kuution ulottuuudet -luetteloa ja alitse tuotaa ulottuuus. 5. Jos päiität ulottuuuden tai luot sen uudelleen, napsauta Ladattaa TM1-ulottuuus -luetteloa ja alitse ulottuuus luettelosta. Jos luot uuden ulottuuuden, kirjoita sen nimi Ladattaa TM1-ulottuuus -kenttään. Ulottuuuden MAS-prosessin tallennus ja ajo Kun olet tehnyt haluamasi muutokset ODBO-ulottuuuden lataus -älilehteen, tallenna ja toteuta prosessi napsauttamalla toteutuskuaketta. Tallenna prosessi nimellä -alintaikkuna aautuu. Kirjoita uuden prosessin nimi ja napsauta sitten Tallenna-painiketta. Tuonti alkaa, ja TM1-soelluksessa aautuu alintaikkuna, jossa näkyy tuonnin tila. TM1-sanomaloki Kun prosessi on almis, TM1-sanomalokiin on oinut kirjautua ähäisiä irheitä. Jos irheitä on kirjautunut, TM1 näyttää käyttäjälle sanomaruudun. Voit tarkistaa palelimen sanomalokin napsauttamalla palelimen selausnäkymän TM1 Serer -kohtaa hiiren kakkospainikkeella ja alitsemalla aihtoehdon Näytä sanomaloki. Voit tarkastella irheen tietoja kaksoisnapsauttamalla irhettä sanomalokissa. 32 TM1 Turbo Integrator

41 Luku 6. Tietojen tuonti IBM Cognos TM1 Package Connector -ohjelman aulla IBM Cognos TM1 Package Connector -ohjelman käyttöä tuetaan tällä hetkellä IBM Cognos Business Intelligence -pakettien sekä relaatio- ja ODBC-tietolähteiden kanssa. Lisätietoja tuetuista ohjelmista saat Supported Hardware and Software -linkistä ( Kun tuot paketteja TM1 Package Connector -ohjelmalla, tee seuraaat toimet: Luo paketti Framework Manager -ohjelmassa. Luo TM1 Package Connector -ohjelmaa käyttää Turbo Integrator -prosessi. Tässä aiheessa kuataan TM1 Package Connector -ohjelman käyttö, ja siinä on myös paketin luontia Framework Manager -ohjelmassa koskeat ohjeet. IBM Cognos TM1 Package Connector ei toimi yhdessä TM1 Perspecties- tai TM1 Architect -ohjelman 64-bittisen ersion kanssa. IBM Cognos Package Connector on alinnainen, TM1-pääasennusleystä erillään olealle CD-leylle tallennettu komponentti. Lisätietoja IBM Cognos TM1 Package Connector -ohjelman asennuksesta ja kokoonpanon määrityksestä on Planning Analytics Installation and Configuration -oppaan aiheessa Installing the IBM Cognos TM1 Package Connector. Yhteyden muodostus Cognos BI -palelimeen Kun komponentit on asennettu ja määritetty, muodosta yhteys seuraaasti. 1. Aja TM1. 2. Napsauta TM1-palelimen selausnäkymän asemmanpuoleisessa ruudussa hiiren kakkospainikkeella Prosessit-ryhmää ja alitse Luo uusi prosessi. Turbo Integrator -ikkuna tulee näkyiin. 3. Valitse Tietolähteen tyyppi -alintaikkunassa IBM Cognos -paketti -aihtoehto. 4. Oletusaron mukaan Paketti-aihtoehto on alittuna. Muistutus: Paketti ja ulottuuus Paketti ja ulottuuus -asetuksella oi yksinkertaisesti tuoda tietoja ulottuuusmalliin perustuista lähteistä, eikä sen mukautus ole helppoa. Voit aihtoehtoisesti alita Ulottuuus-aihtoehdon, jos haluat ain tuoda hierarkiat yhdestä paketin ulottuuudesta. Mukautettu kysely Mukautettu kysely -asetus toimii DMR-lähteiden ja muiden kuin DMRlähteiden kanssa. Se lisää joustauutta kyselyn kohteiden alintaan ja tekee taallisten Turbo Integrator -ohjelman ohjelmointiominaisuuksien käytöstä aoimempaa. Copyright IBM Corp. 2007,

42 34 TM1 Turbo Integrator Lisätietoja on kohdassa Yhteyden muodostus julkaistuihin paketteihin. 5. Anna yhteyden tiedot: Jos IBM Cognos BI -palelin sallii anonyymin sisäänkirjautumisen, oit napsauttaa Kirjaudu sisään -painiketta. Kirjoita muussa tapauksessa sisäänkirjaustiedot tähän: Todennusnimitila Kaikki käytettäissä oleat todennusnimitilat näkyät aattaassa luettelossa. Käyttäjätunnus ja Salasana Määritä alitun todennusnimitilan käyttäjän käyttäjätunnus ja salasana. Kirjautumistunnukset Voit hallita Turbo Integrator -prosessiin liittyiä kirjautumistunnustietoja. Painike aktioituu, kun olet kirjautunut sisään BI-palelimeen. BI-palelimeen sisäänkirjautuminen -niminen kirjautumistunnus luodaan automaattisesti, kun todentaudut ensimmäisen kerran BI-palelimeen. Jos päiität Yhteys-älilehden altuustiedot ensimmäisen kirjautumisen jälkeen, muutokset eiät päiity tähän kirjautumistunnukseen. Kirjautumistunnuksen muutokset on tehtää Kirjautumistunnusten hallinta -alintaikkunassa. Voit lisätä, muokata ja poistaa kirjautumistunnuksia. Jos kuitenkin lisäät altuustietoja Yhteys-älilehdessä, napsautat sisäänkirjautumista ja muokkaat kirjautumistunnusta Kirjautumistunnus-siulla, Yhteys-älilehden altuustiedot eiät päiity. Kirjautumistunnuksen poisto oi estää Turbo Integrator -prosessin ajon, kun anonyymi sisäänkirjaus on poistettu käytöstä. Kun käsittelet ulottuuuksia ja mittoja, järjestelmä saattaa luoda tietolähteen kirjautumistunnuksia. Niitä oi hallita myös Kirjautumistunnukset-ikkunan kautta. Kirjaudu sisään/ulos Kirjaudu BI-palelimeen alitsemalla Kirjaudu sisään. Kun olet kirjautunut sisään, alittaissa on Kirjaudu ulos -aihtoehto, jonka aulla oit kirjautua ulos BI-palelimesta. Yhteyden muodostus julkaistuihin paketteihin - Paketti- ja Ulottuuus-asetus Kun olet muodostanut yhteyden BI-palelimeen, siirry Paketti-älilehdelle ja alitse käsiteltää paketti. Jos et tuo mittoja, siirry paketin alinnan jälkeen Ulottuuus-älilehdelle. 1. Valitse jokin käytettäissä oleista paketeista napsauttamalla Selaa-painiketta. Vain ulottuuuksia sisältäät paketit oat alittaissa. Kun alitset paketin Selaa metatietoja -ikkunasta, Valitse paketti -kenttä täyttyy automaattisesti. Muokkaa-painike on käytettäissä sitten, kun paketti on alittu. 2. Valitse aihtoehto Valitse latauskohteena käytettää TM1-kuutio. Jos luot kuutiota, kirjoita kuution nimi. Jos luot aiemmin luotua kuutiota uudelleen tai päiität sitä, alitse kuutio luettelosta. 3. Määritä suoritettaat tuontitoimet. Määritä tämän tuonnin edellyttämät Kuutiotoiminto- ja Tietotoiminnot-alinnat samaan tapaan kuin minkä tahansa muun tietolähteen kohdalla. Lisätietoja näistä alinnoista on aiheessa Muuttujien astaauusmääritykset.

43 4. Voit määrittää paketin ulottuuudet napsauttamalla Ulottuuus-älilehteä. 5. Määritä hierarkia- ja määriterakenne niiden alintaikkunoiden aulla, jotka aautuat, kun napsautat Valitse hierarkiat- tai Valitse määritteet -painiketta. Pidä mielessä seuraaat asiat, kun käsittelet hierarkioita ja määritteitä: Oletushierarkia Jos määrität TM1-ulottuuuden alitsematta ensin hierarkioita, TM1 alitsee automaattisesti ensimmäisen hierarkian oletushierarkiaksi. Voit muuttaa alintaa poistamalla alintaruutujen alintoja tai alitsemalla alintaruutuja. Valinta ennen astaauusmääritystä Voit myös alita hierarkiat ja kaikki alikohteet, kuten suodattimet, ennen kuin määrität astaauuden ulottuuuteen. Kun täytät ulottuuuden ennalta alittujen hierarkioiden ulottuuuteen, kaikki alinnat otetaan käyttöön automaattisesti. Jos poistat minkä tahansa sellaisen ulottuuuden alinnan, jonka astaauus on määritetty, poistamalla ulottuuuden nimen kentästä, kaikki astaaien ulottuuuksien ennalta alitut hierarkiat tyhjennetään automaattisesti. Nimi ja iite Hierarkiassa näkyät hierarkian nimi ja hierarkian iite, joiden aulla tietty hierarkia oidaan tunnistaa selkeästi. Hierarkian nimi oi toistua, mutta hierarkian iite on yksilöllinen. Suodattimet Jos suodatin on määritetty paketissa ja hierarkia on alittu, Valitse suodattimet -painike tulee näkyiin, jotta oit alita käytettäät suodattimet. Varmista, että suodatin on käyttökelpoinen alitussa hierarkiassa, muuten kyselyn suoritus oi epäonnistua. Useita tasoja hierarkiassa IBM Cognos -ohjelmassa käyttäjät oiat määrittää hierarkiaan useita tasoja. Jos hierarkiaan on määritetty useita tasoja, määritteiden nimet oiat toistua eri tasoilla. Esimerkiksi Kaupunki-ulottuuus oi sisältää hierarkiat Kaupunki, Maantiede, Maantiede-linkki jne. Kukin hierarkia oi määrittää useita tasoja. Käytössäsi oi olla esimerkiksi ulottuuudet tason nimi, tason numero, hierarkian yksilöllinen nimi jne., jotka oat samat eri tasoilla ja eri hierarkioissa. TM1 suorittaa määritteiden yhdistämisen kahden tekijän perusteella: määritteen ulkoisen nimen ja määritteen roolien mukaan. Käsittelyjärjestys on määritteen ulkoinen nimi ja sen jälkeen määritteen rooli. Jos jotkin määritteet sisältäät saman määritteen ulkoisen nimen, määritteet yhdistetään. Jos määrite ei sisällä ulkoista nimeä, määritteen roolien allekirjoitus (jossa kaikki roolit muodostaat roolin allekirjoituksen) tulkitaan yhdistelmän tekijäksi. Tässä yhteydessä muodostamisella tarkoitetaan sitä, että kohteet, joilla on identtiset roolit, ryhmitellään yhteen TM1-määritteeseen Kun määrität määriteastaauutta, kaikki määritteet, joiden ulkoinen nimi tai roolin allekirjoitus astaa määriteastaauutta, alitaan tuonnin aikana. Voit määrittää useita määriteastaauuksia. 6. Valitse määritteet Määritä ulottuuusmääritteen ja TM1-määritteen älinen astaauus seuraaasti: Luku 6. Tietojen tuonti IBM Cognos TM1 Package Connector -ohjelman aulla 35

44 Voit määrittää määritteen ja uuden määritteen älisen astaauuden kirjoittamalla uuden määritteen nimen astaaaan TM1-määrite-kenttään ja alitsemalla sitten määritetyypin. Uusi määrite luodaan, kun suoritat Turbo Integrator -prosessin. Jos haluat määrittää astaauuden määritteen ja aiemmin luodun määritteen älille, napsauta astaaaa TM1-määrite -kenttää, alitse määrite ja alitse sitten Määritetyyppi. Määritetyyppi Teksti Numeerinen Valenimi Kuaus Määritteet tunnistetaan merkkijonoaron perusteella. Määritteet tunnistetaan numeroaron perusteella. Tunnistaa määritteet, jotka oat niiden ulottuuuksien aihtoehtoisia nimiä, joihin määritteet liittyät. Tämän määritteen aulla oit tuoda näkyiin ulottuuudet niiden aihtoehtoisten nimien perusteella TM1-käyttöliittymässä. Ulottuuuden alenimen on oltaa yksilöllinen kaikkiin muihin ulottuuuksien alenimiin tai todellisiin ulottuuuksien nimiin errattuna. Määritä nyt mittojen ja ulottuuuden äliset astaauudet. Mitat näkyät Ulottuuus-älilehden iimeisellä riillä. Mitat on alittaa napsauttamalla Valitse mitat -aihtoehtoa. Turbo Integrator ei alitse mittoja ennalta, koska oletusaroja ei ole. 7. Napsauta Valitse mitat -aihtoehtoa. Valitse mitat -alintaikkuna aautuu. Huomautus: Paketissa oi olla useita mittaulottuuuksia. Mitan nimi sisältää paketin mittaulottuuuden nimen. 8. Valitse kaikki TM1-ohjelmaan tuotaat mitat. 9. Valitse mittakyselyssä käytettäät suodattimet alitsemalla Suodattimet. Varmista, että suodatin on käyttökelpoinen alitussa hierarkiassa, muuten kyselyn suoritus oi epäonnistua. 10. Napsauta OK-painiketta. 11. Määritä mittojen ja ulottuuuden äliset astaauudet. Jos mitta astaa aiemmin luotua ulottuuutta, napsauta TM1-ulottuuus -saraketta ja alitse mittaa astaaa ulottuuus. Jos haluat luoda uuden ulottuuuden mitan perusteella, kirjoita ulottuuuden nimi TM1-ulottuuus-sarakkeeseen. 12. Valitse TM1-ulottuuustoiminto mittoja arten. 13. Ulottuuusasetukset Ulottuuusasetukset-älilehdellä oit määrittää ylätason yhdistelmän mitä tahansa määritettyä ulottuuutta arten. 14. Kehotteen muokkaus Voit aata Cognos-kehotteen muokkausikkunan kehotteen arojen määritystä ja muuttoa arten napsauttamalla Kehotteet-painiketta. Jos paketissa on pakollisia kehotteita, niiden arot on määritettää, ennen kuin Turbo Integrator -prosessi ajaa kyselyn. Muussa tapauksessa prosessin suoritus epäonnistuu. Voit määrittää arot tai aroalueet käyttöliittymän aulla napsauttamalla Kehotteet-painiketta. Määritä kehotteen aro napsauttamalla Aro-sarakkeen alla oleaa solua. 36 TM1 Turbo Integrator

45 Voit myös käyttää seuraaia Turbo Integrator -prosesseja tai -ohjelmointirajapintoja. Jos tiedät kehotteiden nimet, oit kutsua suoraan funktiota CGAddPromptValues älittämällä muuttujille kehotteen nimen ja arot. Nämä funktiot on kirjoitettaa Turbo Integrator -pääohjelman esitoimiin. Näiden funktioiden aulla oit noutaa Turbo Integrator -ohjelmassa määritettyjä kehotteita. Jos haluat määrittää ne pohjana oleassa Turbo Integrator -prosessissa, Kehotteet-ikkuna on aattaa Turbo Integrator -ohjelmassa. Valitse Kehotteet, edä kaikki kehotteet kaikista määritetyistä kyselyistä ja määritä kehotteet käytettäissä oleiksi napsauttamalla OK-painiketta. Jos kehotteisiin tehdään muutoksia, kehotteet on määritettää käytettäiksi OK-painiketta napsauttamalla. Turbo Integrator -prosessin ohjelmointirajapinta CGPromptSize() Kuaus palauttaa määritettäien kehotteiden kokonaismäärän CGPromptGetNextMember(int index) palauttaa indeksin mukaisen kehotteen (0- (CGPromptSize()-1)) CGAddPromptValues(promptName, alue 1, alue 2...) Esimerkki määrittää kehotteen arot määritetyn kehotteen nimen perusteella count=cgpromptsize(); while(i<count); prmptname=cgpromptgetnextmember(i); CGAddPromptValues(prmptname, , ); i=i+1; end; 15. Kun järjestelmässä on ulottuuuksia, hierarkioita ja mittoja, joiden astaauudet on määritetty, oit testata kyselyä alitsemalla Testaa kyselyjä. Testaa kyselyjä -asetus käynnistää kyselyn suorituksen ennen Turbo Integrator -prosessin ajoa. Sen aulla oi testata ennakkoon, toimiatko kyselyt oikein, ja määrittää puuttuat kehotteen arot tai sisäänkirjaustiedot. 16. Sisällytä nimitila Ulottuuus-luetteloon alitsemalla Näytä nimitila -alintaruutu. 17. Täytä tarittaessa Lisäasetukset- ja Ajoitus-älilehdet. Lisätietoja on aiheessa Edistyneiden toimintosarjojen ja töiden muokkaus. Package Connector luo myös Turbo Integrator -prosessin kutakin ulottuuutta arten. Näin oit joustaasti lisätä omia Turbo Integrator -komentosarjalauseita tarpeen mukaan. 18. Tallenna ja toteuta Turbo Integrator -prosessi. Katso Turbo Integrator -prosessin tallennus ja suoritus. Useita hierarkioita IBM Cognos TM1 Package Connector sisältää ain yhden hierarkian ulottuuutta kohti mittakyselyä määritettäessä. Jos alitset ulottuuutta arten useamman kuin yhden hierarkian ja sisällytät mitat Turbo Integrator -prosessiin, TM1 Package Connector julkaisee useita mittakyselyjä ja koraa kunkin hierarkian uorollaan. Tämä toimintatapa soeltuu tilanteisiin, joissa kunkin hierarkian lehtitason jäsenet oat erillisiä. Luku 6. Tietojen tuonti IBM Cognos TM1 Package Connector -ohjelman aulla 37

46 Jos lehtitason jäsenet oat samat hierarkioissa, luo Turbo Integrator -prosessi, joka alitsee ain yhden hierarkian ulottuuutta kohti sekä halutut mitat. Luo erillinen prosessi, joka yhdistää useat hierarkiarakenteet samaan ulottuuuteen. Yhden ulottuuuden tuonti Voit määrittää yhden ulottuuuden nopeasti käyttämällä Tietolähde-älilehden aattaaa Ulottuuus-aihtoehtoa. Aaa Ulottuuus-älilehti suoraan alitsemalla aattaasta IBM Cognos Package -luettelosta Ulottuuus-aihtoehto ja määritä suoritettaat toimet ja hierarkioiden määritykseen liittyät toimet. 1. Etsi paketti. Valitse jokin käytettäissä oleista paketeista napsauttamalla Selaa-painiketta. 2. Määritä Latauslähteenä käytettää ulottuuus.. Aattaassa luettelossa on lueteltu alitussa paketissa käytettäissä oleat ulottuuudet. 3. Määritä TM1-ulottuuus, johon ladataan: Aattaassa luettelossa on lueteltu käytettäissä oleat ulottuuudet, jos päiität aiemmin luotua ulottuuutta. 4. Valitse TM1-ulottuuustoiminto samaan tapaan kuin minkä tahansa muun tietolähteen kohdalla. Lisätietoja on aiheessa Ulottuuuksien astaauusmääritykset. 5. Määritä Ylätason yhdistelmä: Jos haluat luoda ylätason yhdistelmän ulottuuutta arten, kirjoita ylätason yhdistelmän nimi tähän. Tulosulottuuus sisältää määrittämäsi nimisen yhdistelmä. Jos kirjoitat Ylätason yhdistelmä -kenttään esimerkiksi Yhteensä, ulottuuus sisältää Yhteensä-nimisen ylätason yhdistelmän, jonka aliobjekteina oat kaikki tuodut elementit. 6. Kun järjestelmässä on ulottuuuksia, hierarkioita ja mittoja, joiden astaauudet on määritetty, oit testata kyselyä alitsemalla Testaa kyselyjä. Testaa kyselyjä -asetus käynnistää kyselyn suorituksen ennen Turbo Integrator -prosessin ajoa. Sen aulla oi testata ennakkoon, toimiatko kyselyt oikein, ja määrittää puuttuat kehotteen arot tai sisäänkirjaustiedot. Yhteyden muodostus julkaistuihin paketteihin - Mukautettu kysely -asetus 38 TM1 Turbo Integrator IBM Cognos TM1 Package Connector -ohjelman Mukautettu kysely -asetuksen aulla oit muodostaa yhteyden erilaisiin ulottuuusmalliin perustuiin lähteisiin mukautetun kyselyn luontia arten. Mukautettu kysely on ainoa tapa muodostaa yhteys muuhun kuin ulottuuusmalliin perustuaan lähteeseen. Tietoja tästä tehtäästä Kun olet muodostanut yhteyden IBM Cognos Business Intelligence (BI) -palelimeen, määritä lähdepaketti, jota haluat käsitellä, sekä ne lähdepaketin kentät, jotka haluat tuoda IBM Cognos TM1 -ohjelmaan tässä prosessissa. 1. Valitse jokin käytettäissä oleista paketeista napsauttamalla Selaa-painiketta.

47 Kun alitset paketin Selaa metatietoja -ikkunasta, Valitse paketti -kenttä täyttyy automaattisesti. Muokkaa-jaMuokkaa kyselyä -painike on käytettäissä sitten, kun paketti on alittu. Muokkaa-painike näyttää tietoja tietolähteestä, ja sen aulla oit luoda mukautetun kirjautumistunnuksen, jos sisältöaraston kirjautumistunnus edellyttää salasanaa. 2. Napsauta Muokkaa kyselyä -painiketta. Lähdepaketissa käytettäissä oleat kentät näkyät. 3. Valitse poimintaan tarittaat kentät ja alitse Lisää-aihtoehto. 4. Valitse Kyselyn asetukset -aihtoehto: Esikatselu Tuo näkyiin sarakemuotoisen luettelon. MDX näyttää muunnossa käytettään koodin. Vastine Linkittää lähdepaketin tai -raportin kyselyalkion kyselyn sarakkeeseen. Asetusta taritaan ain, jos lähdettä on muutettu ja kyselyalkio on siirretty tai nimetty uudelleen. Vastine-asetuksen aulla oi määrittää sarakkeiden ja kyselyalkioiden astaauudet uudelleen, kun olet siirtänyt kohteen tai nimennyt sen uudelleen. Automaattinen yhteeneto Oletusaron mukaan asetus on alittuna. Kysely luo SQL-käskyn riien kaksoiskappaleiden yhdistämistä arten. Relaatiopakettiin perustuien kyselyiden osalta oidaan myös pienentää Cognos TM1 Package Connector -ohjelman lähdetiedoista noutamien riien määrää ottamalla Automaattinen yhteeneto -asetus käyttöön ja näin parantaa kuutioiden muodostuksen toimintaa entisestään. Jos lähdetietoja käytetään samalla tarkkuudella kuin pohjana oleaa taulukkoa, tätä aihtoehtoa ei kannata alita. Jos lähdetiedot eiät ole yhdistettyjä, tämä aihtoehto pitäisi alita. Jotta tämä asetus olisi oimassa, armista, että kyselylle on asetettu oikea tunnus ja tosiotietojen käyttömääritteet. Nämä asetukset on määritettää lähteessä, joko Cognos Framework Manager -ohjelmassa tai raportissa. Tarkista SQL-tiedostosta, että oikeat ryhmittely- ja summafunktiot oat käytössä. Älä laske keskiaroa Automaattinen yhteeneto -asetuksen aulla, aikka sen käyttö onkin taallisesti suositeltaaa. Nolla-arojen piilotus Oletusaron mukaan tämä asetus on määritetty käyttämään hallintaobjektin asetusta määritetyssä paketissa. Voit ohittaa tämän asetuksen alitsemalla joko aihtoehdon Kyllä (tyhjäarojen piilotus) tai Ei (ei piilotusta). 5. Tarkista napsauttamalla Tarkista-painiketta, että alituista tiedoista oi luoda kelollisen kyselyn. 6. Ota Kehotteet- jaesikatselu-painike käyttöön napsauttamalla OK-painiketta. Kehotteet Napsauttamalla Kehotteet-painiketta oit asettaa kehotteiden aroja. Esikatselu Napsauttamalla Esikatselu-painiketta saat näkyiin luotaan MDX:n ja oit halutessasi tarkastella tietoja esikatselussa. 7. Napsauta Muuttujat-älilehteä. Tästä kohdasta eteenpäin toimet oat samat kuin muissa Turbo Integrator -ohjelman prosesseissa. Lisätietoja on aiheessa Muuttujien yksilöinti tietolähteessä siulla 9. Luku 6. Tietojen tuonti IBM Cognos TM1 Package Connector -ohjelman aulla 39

48 Turbo Integrator -prosessin tallennus, suoritus ja muokkaus TM1-pakettiliitin tietolähteenä Tulosten näkeminen Voit muokata prosessia sekä tallentaa ja suorittaa sen. Tietoja tästä tehtäästä Kun luot Turbo Integrator -prosessin käyttämällä TM1-pakettiliitintä tietolähteenä, Turbo Integrator tallentaa Business Intelligence -ohjelmiston todennusnimitilan salauksella suojatun salasanan. Kun muokkaat Turbo Integrator -prosessia, joka käyttää TM1-pakettiliitintä tietolähteenä, sinun on annettaa Business Intelligence -palelimen käyttöön tarittaat altuustiedot uudelleen. Luo Turbo Integrator -prosessi seuraaien aiheiden aulla. 1. Napsauta Suorita-painiketta. TM1 pyytää nimeämään ja tallentamaan prosessin. 2. Tallenna prosessi. Näet sen jälkeen ahistuksen, joka kertoo, että prosessin suoritus on onnistunut. 3. Aaa palelimen selausnäkymä. Näet, että määrittämäsi kuutio on luotu ja täytetty ja että kaikki pakolliset ulottuuudet on luotu. Jos muokkaat Turbo Integrator -prosessia, sinun on annettaa Business Intelligence -palelimen käyttöön tarittaat IBM Cognos BI -altuustiedot uudelleen. Jos olet luomassa prosessia, aaa tm1s.cfg-tiedosto ja lisää seuraaa kokoonpanoparametri: EnableTIDatasourcePasswordAccess=T. Seuraaat toimet on tehtää, kun määrität TM1-ohjelmaan tuotaan paketin tuontiprosessin ja uuden kuution luontiprosessin. Kutakin kuutioon sisällytettäää ulottuuutta kohti TM1 luo prosessin ulottuuuden tuontia ja astaaan ulottuuuden luontia arten. TM1 luo pääprosessin, joka suorittaa edellä kuatut ulottuuuden luontiprosessit, luo kuution ja tuo tietoarot. Hierarkiatason aaimeksi määritettyä kyselyalkiota käytetään elementin nimenä. 40 TM1 Turbo Integrator

49 Luku 7. Edistyneiden toimintosarjojen muokkaus Joukkolataustilan käyttö Tässä osassa kuataan IBM Cognos TM1 Turbo Integrator -ohjelmiston prosessien hallinta. Joukkolataustilan aulla TM1-ohjelma oi toimia erityisessä optimoidussa yhden käyttäjän tai yhden työn/prosessin tilassa. Tämä tila oi optimoida erillisten tehtäien tehokkuuden, kun odotettaissa on ähän tai ei lainkaan muuta toimintaa. Seuraaassa on esimerkkejä joukkolataustilan käytöstä: Pääkäyttäjä, jonka on tehtää ylläpitotoimia manuaalisesti. Suurten tietomäärien lataus yöaikaan. TM1 toimii yleensä usean käyttäjän tilassa, jossa useat käyttäjät, työt ja prosessit oiat käyttää tietoja samanaikaisesti. Joukkolataustilassa TM1-palelin estää samanaikaisen toiminnan estämällä tilapäisesti muita käyttäjiä, töitä ja prosesseja ja poistaa usean käyttäjän ympäristössä tarittaan tilan. Joukkolataustila ei kirjaa käyttäjiä ulos, aan estää heidän uoroaikutuksensa TM1-ohjelman kanssa. Kun joukkolataustila on almis, aiemmin sisään kirjautuneet käyttäjät aktioituat uudelleen ja käyttäjien uoroaikutus TM1-ohjelman kanssa jatkuu. Voit ottaa joukkolataustilan käyttöön suoraan TI-prosessissa tai TM1-ohjelmointirajapinnan aulla. Kummassakin tilanteessa joukkolataustilaan siirrytään ja siitä poistutaan komennoilla. Joukkolataustilan käytössä huomioon otettaia seikkoja Ota seuraaat seikat huomioon, kun käytät joukkolataustilaa. Joukkolataustila ei tuo peruskäyttäjien näkyiin aroitussanomaa. Joukkolataustilan käyttö on suunniteltaa ja järjestettää tämän mukaan. Vain yksi käyttäjä tai prosessi oi olla aktiiisena joukkolataustilassa. Palelimeen ei oi muodostaa uusia yhteyksiä, kun se toimii joukkolataustilassa. TI-prosessi ei oi käynnistää komennon ExecuteCommand aulla komentoriiohjelmaa, joka yrittää kirjautua takaisin samaan TM1-palelimeen. Sisäänkirjausyritys epäonnistuu. Ajoitetut työt, jotka on ajoitettu suoritettaiksi joukkolataustilan ollessa käytössä, poistetaan käytöstä, eikä niitä suoriteta. Joukkolataustilan aloitus Kun palelin siirtyy joukkolataustilaan, muiden säikeiden käsittely keskeytyy. Käyttäjäsäikeet ja käynnissä oleat työt keskeytyät. Vain joukkolataustilan aloittanut säie pysyy aktiiisena. Kaikkien ajoitettujen töiden paitsi joukkolataustilan aloittaneen työn aktiointi poistetaan. Myös kaikki järjestelmäkohtaiset säikeet ja TM1 Top -yhteydet keskeytyät. Joukkolataustilan lopetus Kun joukkolataustila on poissa käytöstä, kaikki järjestelmä- ja käyttäjäsäikeet jatkuat ja käyttäjät oiat kirjautua sisään. Copyright IBM Corp. 2007,

50 Jos mukautetut soellukset ottaat joukkolataustilan käyttöön TM1-ohjelmointirajapinnan aulla, niiden on myös kutsuttaa tarittaaa TM1-ohjelmointirajapinnan funktiota, jotta ne oiat poistua joukkolataustilasta. Jos työasemayhteys kuitenkin katkeaa (ilmenee erkkohäiriö tai työasema kirjautuu ulos, siinä ilmenee käyttöhäiriö tai se katkaisee yhteyden), palelin poistuu joukkolataustilasta automaattisesti. Jos TI-prosessi tai -työ on käynnissä joukkolataustilassa ja prosessi päättyy onnistuneesti tai irhein, palelin poistuu joukkolataustilasta myös automaattisesti. Kun palelin palaa normaaliin usean käyttäjän tilaan, käytöstä poistetut työt aktioituat ja palaaat normaaliin aikatauluunsa. Jos työt oli ajoitettu suoritettaiksi, mutta joukkolataustila esti niiden suorituksen, töitä ei suoriteta heti, aan aikataulun mukaisesti. Ajoitettujen töiden käynnistysaikaa on ehkä muutettaa, jotta ne eiät lukkiudu joukkolataustilaa käytettäessä. Turbo Integrator -prosessin komennot joukkolataustilaa arten Voit ottaa joukkolataustilan käyttöön joko TI-prosessin esitoimissa tai jälkitoimissa. Tehokkuussyistä on suositeltaaa ottaa joukkolataustila käyttöön ensimmäisessä tai melkein ensimmäisessä prosessin esitoimiosan lauseessa. Kun olet ottanut joukkolataustilan käyttöön prosessissa, se oidaan poistaa käytöstä ain jälkitoimiosan iimeisellä riillä. Jos yrität poistaa joukkolataustilan käytöstä jossakin toisessa kohdassa prosessia, prosessin käännös ei onnistu. Jos tila on käytössä yhdessä TI-prosessissa, se pysyy käytössä, kunnes se poistetaan erikseen käytöstä tai työ päättyy. Tällöin oit ottaa tilan käyttöön työn sisältämässä prosessissa ja suorittaa sitten joukon TI-prosesseja ennen tilan käytöstäpoistoa. Voit myös siirtyä joukkolataustilaan ja pois siitä toistuasti käyttäen tilaa ain työn tärkeisiin osiin. Voit ottaa joukkolataustilan käyttöön ja poistaa sen käytöstä TI-prosessissa käyttämällä seuraaia TI-komentoja. EnableBulkLoadMode() DisableBulkLoadMode() - tätä funktiota oidaan käyttää joukkolataustilassa ain TIprosessin jälkitoimiosan iimeisellä riillä. TM1 C API -funktiot joukkolataustilaa arten Voit ottaa joukkolataustilan käyttöön ja poistaa sen käytöstä seuraaien TM1 C API -funktioiden aulla. TM1SererEnableBulkLoadMode Toimintosarjojen muokkaus TM1SererDisableBulkLoadMode Lisätietoja on IBM Cognos TM1 API -oppaassa. Kun olet määrittänyt tietolähteen, yksilöinyt kaikki muuttujat ja määrittänyt kaikki astaauusmääritysohjeet, Turbo Integrator luo neljä toimintosarjaa, jotka perustuat Turbo Integrator -älilehdissä alitsemiisi asetuksiin. Nämä toimintosarjat näkyät Lisäasetukset-älilehdessä aliälilehtinä. Toimintosarjat oat seuraaat: 42 TM1 Turbo Integrator

51 Välilehti Kuaus Esitoimet Joukko lauseita, jotka suoritetaan ennen tietolähteen käsittelyä. Metatiedot Joukko lauseita, jotka päiittäät tai luoat kuutioita, ulottuuuksia ja muita metatietorakenteita käsittelyn aikana. Tiedot Joukko lauseita, jotka käsitteleät tietolähteen kunkin tietueen aroja. Jälkitoimet Joukko lauseita, jotka suoritetaan tietolähteen käsittelyn jälkeen. Voit sisällyttää näihin toimintosarjoihin Turbo Integrator -funktioita ja TM1-sääntöfunktioita, jotka laajentaat Turbo Integrator -ohjelman käyttömahdollisuuksia. Voit esimerkiksi sisällyttää tietojen käsittelyn toimintosarjaan lauseita, joiden perusteella prosessi ohittaa nolla-aroja sisältäät tietueet tai kirjoittaa tuodut tietueet ulkoiseen tiedostoon. Täydellinen luettelo kaikista käytettäissä oleista Turbo Integrator - ja TM1-sääntöfunktioista on IBM Cognos TM1 -iiteoppaassa. Kun muokkaat toimintosarjoja, ota huomioon, että kukin toimintosarja on tarkoitettu suorittamaan tietynlaisia toimintoja tietyssä aiheessa prosessia. On siis luotaa toimintoja tai lauseita, jotka sopiat tiettyyn toimintosarjaan. Huomautus: Kun prosessin tietolähde on EI MITÄÄN, järjestelmä ohittaa tietojen ja metatietojen käsittelyn toimintosarjat prosessin suorituksen aikana. Tiedot- ja Metatiedot-aliälilehdissä oleia funktioita ja lauseita ei suoriteta, mutta TM1 ei anna irheilmoitusta eikä aroitusta siitä, että osaa prosessista ei ole suoritettu. Voit muokata toimintosarjaa seuraaasti: 1. Valitse Lisäasetukset-älilehti. 2. Napsauta muokattaan toimintosarjan aliälilehteä. 3. Kirjoita lauseet tekstiruutuun joko ennen tätä riiä: #****GENERATED STATEMENTS START**** tai tämän riin jälkeen: #****GENERATED STATEMENTS FINISH**** Prosessin suoritus pyydettäessä Tärkeää: Voit lisätä käyttäjän luomia lauseita joko luotujen lauseiden edelle tai niiden perään, mutta et Turbo Integrator -ohjelman luomien lauseiden sisään. Voit suorittaa prosessin pyydettäessä alitsemalla prosessin palelimen selausnäkymässä ja alitsemalla sitten Prosessi ja Suorita prosessi. Voit myös suorittaa prosessin Turbo Integrator -ohjelmasta alitsemalla Tiedosto ja Suorita. Luku 7. Edistyneiden toimintosarjojen muokkaus 43

52 TM1RunTI-työkalun käyttö TM1RunTI on komentoriiliittymän työkalu, jolla oidaan aloittaa IBM Cognos TM1 Turbo Integrator (TI) -prosessi mistä tahansa soelluksesta, joka oi antaa käyttöjärjestelmän komentoja. Tästä apuohjelmasta on erityisen paljon hyötyä soellustilanteissa, joissa Turbo Integrator -prosessit ja -työt on ryhmiteltää sen armistamiseksi, että rinnakkain ajettaiksi sopiat prosessit tai työt ajetaan rinnakkain. Apuohjelmasta on hyötyä myös siinä mielessä, että rinnakkain ajettaiksi sopimattomat prosessit ja työt järjestetään oikeaan järjestykseen. Ota huomioon, että TM1RunTI ei pääty (palaa) ennen Turbo Integrator -ohjelman päättymistä. Tämän ansiosta kutsuista oidaan muodostaa sarja, jos kutsua prosessi tai työ odottaa TM1RunTI-apuohjelman päättymistä. TM1RunTI-ohjelmatiedosto (tm1runti.exe) löytyy TM1-palelimen asennuksen binhakemistosta. Jos olet hyäksynyt oletusasennussijainnin, tm1runti.exe on hakemistossa C:\Program Files\IBM\cognos\tm1\bin. Asynkroniset kutsut ja TM1 Toteutuskomentoon liittyy kaksi parametria. Toinen kuaa sitä, taritaanko synkroninen ai asynkroninen kutsu. Cognos TM1 -työkalut tulisi kutsua ain asynkronisesti (parametri 0), jotta ältetään palelimen lukkiutumat, jos järjestelmä odottaa Turbo Integrator -prosessin tai -työn pitämää lukitusta ja prosessi tai työ odottaa apuohjelmaa. Sama pätee kaikkiin ExecuteCommand-komennon kutsumiin ohjelmatiedostoihin, jos ne kirjautuat Cognos TM1 -ohjelmistoon. Huomautus: Älä koskaan käytä synkronista kutsua, jos työkalu kirjautuu Cognos TM1 -ohjelmistoon. TM1RunTI-syntaksi Seuraaassa kuataan TM1RunTI-syntaksi. tm1runti -? or tm1runti -help or tm1runt1 [<cmd_parm>...] [<ti_parm>...] where <cmd_parm> is one of: -i <filespec> -process <string> -chore <string> -connect <string> <connect_parm>... where <ti_parm> is: <parm_name> = <parm_alue> where <connect_parm> is one of: -adminhost <string> -serer <string> -user <string> -securitymode -retryattempts -retryinteral <password_parm> -AdminSrSSLCertAuthority <filespec> -AdminSrSSLCertID <id> 44 TM1 Turbo Integrator

53 -AdminSrSSLCertReList <filespec> -AdminSrSSLExportKeyId <id> -ExportAdminSrSSLCert <T F> -CAMNamespace <string> where <password_parm> is one of: -pwd <string> -passwordfile <filespec> -passwordkeyfile <filespec> Parametrit Parametrit oiat olla kokoonpanotiedostossa, tai ne oidaan älittää komentoriin aulla. Komentoriin parametrit oat etusijalla kokoonpanotiedostossa oleiin parametreihin nähden. Näin oidaan määrittää pysyät oletusarot melko staattisille parametreille (kuten hallinnan pääkoneelle ja palelimelle) ja kirjoittaa komentoriille ain sellaiset parametrit, joilla halutaan ohittaa oletusarot tai joille ei ole helppo määrittää oletusaroja (esimerkiksi käyttäjänimi tai Turbo Integrator -prosessin nimi). Parametrien muoto on erilainen, kun ne älitetään komentoriin kautta. Vaikka kaikki parametrit älitetään muodossa "-parametrin_nimi aro", järjestelmä tulkitsee muodossa "parametrin_nimi=aro" älitettäät parametrit Turbo Integrator -prosessin parametreiksi. Käytettäissä on neljänlajisia parametreja: Komentoparametrit Nämä parametrit määrittäät käytettään kokoonpanotiedoston, käytettään yhteysparametriryhmän, ajettaan Turbo Integrator -prosessin tai ajettaan Turbo Integrator -työn. Vain yksi komentoparametri tulisi alita kerrallaan. Jos komentoriillä on sekä parametri -process että parametri -chore, TM1RunTI ajaa Turbo Integrator -prosessin ja ohittaa parametrin -chore. Yhteysparametrit Nämä parametrit määrittäät palelimen nimen, käyttäjätunnuksen sekä muut tiedot, joita yhteyden muodostus Cognos TM1 -palelimeen edellyttää. Salasanaparametrit Tällainen parametri oi olla käyttäjätunnus sekä pelkkää tekstiä olea salasana tai tiedoston nimi, joka sisältää salauksella suojatun salasanan sekä salauksen purkuun käytettään aaintiedoston. Turbo Integrator -parametrit Välitetään nimettyyn Turbo Integrator -ohjelmaan. Komentoriillä määritettyjen parametrien tulee alkaa ajatusiialla (-) tai inoiialla (/). Parametrin aro erotetaan parametrin nimestä älilyönnillä, ja aro oidaan määrittää sellaisenaan tai lainausmerkkeihin (jos arossa on merkkijonon sisäisiä älejä). Esimerkki: tm1runti serer MyTM1Serer username John pwd "my secret" ti_parm1=yes ti_parm2="my alue" Luku 7. Edistyneiden toimintosarjojen muokkaus 45

54 TM1RunTI-apuohjelman parametrit Kuaus Parametri i connect process chore help Aro/pakollinen/oletusaro Kokoonpanotiedostojen polku Merkkijono / ei / ei ole Tämän parametrin aulla oidaan määrittää se kokoonpanotiedoston osa, joka sisältää palelinyhteyden muodostukseen käytettäät parametrit, kuten käyttäjän, salasanan ja CAM-nimitilan. Merkkijono / ei / ei ole Kutsuttaan Turbo Integrator -prosessin nimi. Merkkijono / ei / ei ole Kutsuttaan Turbo Integrator -työn nimi. Merkkijono / ei / ei ole Tämä parametri näyttää ohjetekstin komentoikkunassa (stdout). Ei soellettaissa/ei/ei soellusta? Tämä parametri näyttää komentoriin parametrien yhteenedon komentoikkunassa (stdout). Ei soellettaissa/ei/ei soellusta Yhteysparametrit Yhteysparametrit oat yhteiset kaikille TM1-työkaluille. Ne oidaan määrittää omaan osaansa, jolloin niitä on helppo käyttää uudelleen, mikä ähentää useiden kopioiden ylläpitoon liittyää aiaa ja riskiä. Parametri adminhost seer user AdminSrSSLCertAuthority AdminSrSSLCertID Aro/pakollinen/ oletusaro Merkkijono / ei / ei ole Merkkijono / ei / ei ole Merkkijono / ei / ei ole Merkkijono / ei / ei ole Merkkijono / ei / ei ole: API-oletusaro on tm1adminserer Kuaus Cognos TM1 -hallinnan pääkone Cognos TM1 -palelimen nimi Cognos TM1- tai CAM-nimi Sen armenteen myöntäjän tiedoston täydellinen polku, joka on myöntänyt Cognos TM1 -hallintapalelimen armenteen Sen osapuolen nimi, jolle järjestelmä toimittaa Cognos TM1 -hallintapalelimen armenteen. Huomautus: Tämän parametrin aron tulisi olla sama kuin Tm1admsr.ini-tiedostossa olean SSLCertificateID-parametrin aro. 46 TM1 Turbo Integrator

55 Parametri AdminSrSSLCertReList Aro/pakollinen/ oletusaro Merkkijono / ei / ei ole Kuaus Sen armenteen myöntäjän toimittaman armenteiden kumoustiedoston täydellinen polku, joka on alun perin toimittanut Cognos TM1 -hallintapalelimen armenteen. Varmenteen kumoustiedosto on luotu ain, jos armenne on eätty. ExportAdminSrSSLCert Totuusaro/ei/F Määrittää, haluatko, että järjestelmä ie ajon aikana Microsoft Windows -armennearannosta sen armenteen myöntäjän armenteen, joka on alun perin toimittanut Cognos TM1- hallintapalelimen armenteen. Jos tämä asetus on alittuna, myös kohtaan AdminSrSSLEx-portKeyID on määritettää aro tässä kuatulla taalla. Tietoja asianmukaisesta TM1Serer-kokoonpanosta on IBM Planning Analytics Installation and Configuration -oppaassa. AdminSrSSLExportKeyId Merkkijono / ei / ei ole Tunnuksen aain, jonka aulla järjestelmä ie sen armenteen myöntäjän armenteen, joka on alun perin toimittanut Cognos TM1 -hallintapalelimen armenteen armennearannosta. CAMNamespace Merkkijono / ei / ei ole Tämä parametri on pakollinen ain, jos armennearannon yhteydessä on otettu käyttöön asetus ExportAdminSrSSLCert=T. Tietoja asianmukaisesta TM1Serer-kokoonpanosta on IBM Planning Analytics Installation and Configuration -oppaassa. CAM-nimitilan tunnus. Huomautus: Tämä ei ole CAMnimitilan nimi. Tätä aroa taritaan ain, jos Cognos TM1 -palelin tekee todennuksen CAM-ohjelman aulla. Turbo Integrator -parametrit Turbo Integrator -prosessi määrittää nämä parametrit, ja niiden on oltaa oikeaa laji (numeroita tai merkkijonoja). Luku 7. Edistyneiden toimintosarjojen muokkaus 47

56 Kuaus Parametri <ti_parm> Aro/pakollinen/oletusaro Anna merkkijono- tai numeroaro <alue> parametrille <ti_parm>, jonka on oltaa ajettaan Turbo Integrator -ohjelman hyäksymä kelollinen parametrin nimi. <aro> /ei / ei mitään Salasanaparametrit Salasanat oidaan toimittaa seläkielisenä tekstinä (ei suositeltaaa) käyttämällä pwd-parametria tai käyttämällä salasanatiedosto-parametrin aulla toimitettaaa salattua tiedostoa. Parametri Aro/pakollinen/ oletusaro Kuaus pwd Merkkijono / ei / ei ole Cognos TM1- tai CAM-salasana passwordfile Merkkijono / ei / ei ole Sen tiedoston täydellinen polku, joka sisältää määritetyn käyttäjän salauksella suojatun salasanan. Jos polkua ei määritetä, järjestelmä käyttää Cognos TM1 -palelimen hakemistoa. Kun tämä asetus on käytössä, asetusta -pwd ei oi käyttää. passwordkeyfile Merkkijono / ei / ei ole Jos passwordfile asetetaan, myös aaintiedoston koko polku on määritettää, jotta salasanan salauksen oi purkaa. Salasanatiedoston ja aaintiedoston oi luoda TM1Crypt-työkalulla. Lisätietoja on IBM Planning Analytics Installation and Configuration -oppaassa. TM1RunTI-kokoonpanotiedosto TM1RunTI-apuohjelmaa oi käyttää kokoonpanotiedoston kanssa tai ilman sitä. Jos kokoonpanotiedosto on määritetty, apuohjelma lukee ensin sen parametrit. Komentoriillä määritetyt parametrit oat etusijalla kokoonpanotiedostosta noudettuihin parametreihin nähden. Lukiessaan kokoonpanotiedostoa TM1RunTI noutaa ensin parametrit tiedoston [TM1RunTI]-osasta. Jos yhteysparametri on käytössä, apuohjelma noutaa parametrin arot [Connect <nimi>]-osasta. Nämä arot oat etusijalla osasta [TM1RunTI] luettuihin aroihin nähden. Komentoriillä oidaan antaa myös parametri -connect, joka ohittaa kaikki kokoonpanotiedostossa oleat yhteysparametrit. Kokoonpanotiedosto sisältää seuraaat osat: 1. yksi TM1RunTI-osa 2. ähintään yksi osa, joka määrittää, mitkä Turbo Integrator -prosessit oidaan ajaa 3. ähintään nolla osaa, joka määrittää yhteysparametrit. 48 TM1 Turbo Integrator

57 Kaikkien merkintöjen tulee alkaa sarakkeesta 1. Järjestelmä tulkitsee ruutumerkillä (#) alkaat riit kommenteiksi. Osien nimet on kirjoitettaa hakasulkuihin [ ]. Jos osan nimi toistuu, järjestelmä käyttää ain ensimmäistä osaa. Osan sisältämien parametrien tulee täyttää seuraaat ehdot: Parametrien älissä ei saa olla tyhjiä riejä. Parametrit oiat olla missä tahansa järjestyksessä. Parametrit tulee määrittää muodossa aainsana=aro. Jos parametrien arot sisältäät tyhjämerkkejä, arot on kirjoitettaa lainausmerkkeihin ("). Yhteysosat Jotta eri palelinympäristöjen, kuten kehitys-, testaus- ja tuotantoympäristöjen, ylläpito olisi mahdollisimman helppoa, kunkin ympäristön yhteysparametrit oidaan määrittää erillisiin osiin. Kukin osa nimetään käyttämällä etuliitettä "Connect -", jonka jälkeen kirjoitetaan käyttäjän määrittämä nimi. Esimerkki: [Connect Production] [Connect Test] [Connect Deelopment] Prosessiosat Kokoonpanotiedostossa oi olla useita prosessiosia. Kukin osa nimetään jonkin palelinprosessin mukaan. Kukin Turbo Integrator -prosessin osa määrittää Turbo Integrator -prosessin parametrit ja niiden oletusarot. Jos tiedostossa on useita prosessiosia, joilla on sama nimi, järjestelmä käyttää ain ensimmäistä niistä. Esimerkki kokoonpanotiedostosta Tässä esimerkissä esitetään [TM1RunTI]-osa sekä yhden Turbo Integrator -prosessin osa ("my_ti_process"). Parametrit ja niiden oletusarot, jotka oidaan ohittaa komentoriille kirjoitettailla parametreilla, määritetään kunkin osan otsikon alapuolella. [TM1RunTI] process=my_ti_process connect=production [Process - my_ti_process] num1="alue1" stringx="alue2" stringy="alue3" [Connect Production] adminhost= serer=mytm1serer user="mytm1adminserer" pwdfile="c:\tm1_admin_area\passwords\tm1_password.txt" Luku 7. Edistyneiden toimintosarjojen muokkaus 49

58 AdminSrSSLCertAuthority=.\ssl\applixca.pem AdminSrSSLCertID=tm1adminserer AdminSrSSLCertReList= CAMNamespace=LOCAL_NTLM Käsittelysäännöt Järjestelmä käsittelee kokoonpanoparametrit ja komentoriiparametrit seuraaasti: 1. Jos -i niin määrittää, järjestelmä aaa kokoonpanotiedoston ja käsittelee ensin [TM1RunTI]-osassa määritetyt yhteysasetukset. 2. Sitten järjestelmä käsittelee muut [TM1RunTI]-osan parametrit, jotka oiat ohittaa yhteysparametrin määrittämät arot. 3. Seuraaaksi järjestelmä käsittelee komentoriin parametrin -connect, jos se on määritetty. Se lataa liittyän kokoonpanotiedoston [Connect- <yhteyden_nimi>]- osan arot, jotka oat etusijalla aiemmissa aiheissa ladattuihin aroihin nähden. 4. Järjestelmä käsittelee loput komentoriin parametrit. Oletetaan esimerkiksi, että tallennat edellisen esimerkin kokoonpanotiedoston nimellä tm1tools.config ja ajat sitten apuohjelman seuraaasti: tm1runti i ".\tm1tools.config" passwordkeyfile c:\keystore\prodkey.dat connect prodsystem Koska parametri -i on annettu, työkalu tekee seuraaat toimet: 1. Työkalu aaa config-tiedoston ja lataa [tm1runti]-osan. 2. Nähdessään yhteysparametrin [tm1runti]-osassa työkalu lataa parametrin arot osasta [Connect - testsystem]. 3. Työkalu käsittelee komentoriin parametrit: a. Nähdessään yhteysparametrin työkalu lataa parametrit osasta [Connect - prodsystem]. b. Työkalu koraa parametrin passwordkeyfile aron. Kokoonpanotiedoston nimi ja sijainti Komentoriin parametrin -i aulla oidaan määrittää kokoonpanotiedoston nimi. Tästä on hyötyä erityisesti silloin, jos ympäristö tukee useita Cognos TM1-palelimia, sillä kussakin palelimessa oidaan käyttää eri kokoonpanotiedostoa ja eri palelimissa ajettaille samannimisille prosesseille oidaan määrittää eri parametrit. TM1RuntTI-apuohjelman paluukoodit ja irhesanomat Seuraaat irhesanomat oat käytössä TM1RunTI-apuohjelmassa. Paluukoodit ja irhesanomat Paluukoodi Sanoma: Kuaus 0 Ei mitään: Ohjelma on päättynyt irheittä. 1 Salasanaa ei ole määritetty: Salasanaa ei ole määritetty argumenttina tai salasanatiedostona. Lyhyt ohjeteksti: Tarittaia parametreja ei ole annettu (käyttäjä, palelin, prosessi). Lyhyt ohjeteksti lähetetään komentoikkunaan (stdout). Vastaa alintaa -? 50 TM1 Turbo Integrator

59 Virheellinen parametrien määrä kohteessa <n>: Haaittuja parametreja on enemmän kuin ohjelma niitä enimmillään tukee (alkaen parametrista <n>). 2 Palelinyhteys epäonnistui: Ohjelma ei pystynyt muodostamaan yhteyttä Cognos TM1 -palelimeen. 3 Kutsua prosessi <TI-nimi> on päättynyt, mutta on ilmennyt ähäisiä irheitä: Turbo Integrator -prosessi on päättynyt, mutta siinä on ilmennyt ähäisiä irheitä. 4 Kutsua prosessi <TI-nimi> on päättynyt, mutta järjestelmä on palauttanut sanomia: Turbo Integrator -prosessi on päättynyt, mutta sanomia on palautettu. 5 On ilmennyt irhe noudettaessa salasanaa: Ohjelma ei pystynyt noutamaan salasanaa salasanatiedostosta. Jokin luettelon muista irhesanomista oi näkyä stderr-ikkunassa ennen tätä sanomaa, jolloin ongelmasta saa tarkempia tietoja. Aaintiedoston <tiedoston_nimi> luku on palauttanut NULL-aaimen (tyhjän aaimen). Salasanatiedoston <tiedoston_nimi> luku on palauttanut NULL-salasanan. Virhe noudettaessa tiedoston <tiedoston_nimi> tilaa. Virhe aattaessa tiedostoa <tiedoston_nimi>. Tietojen araus aaimelle ei onnistunut. Virhe luettaessa aaintiedostoa <tiedoston_nimi>. 6 TI-prosessia: <TI_nimi> ei löydy palelimelta: <palelimen_nimi>: TIprosessia ei löydy määritetyltä palelimelta. 7 TI-prosessi: <TI_nimi>-parametria ei oi lukea: Parametritietojen luku Turbo Integrator -prosessista ei onnistu. 8 TI-prosessi: <TI_nimi> ei lukuoikeuksia: Määritetyllä käyttäjällä ei ole lukuoikeuksia Turbo Integrator -prosessiin. 9 kutsua prosessi: <TI_nimi> on kutsunut ProcessQuit-funktion.: Turbo Integrator -prosessi on kutsunut ProcessQuit-funktion. 10 kutsua prosessi: <TI_nimi> on keskeytetty.: Turbo Integrator -prosessi on keskeytetty. 11 TI-prosessi: <TI_nimi> numeerisen parametrin <parametrin_nimi>=<parametrin_aro> luku ei onnistunut: Muu kuin numeerinen aro älitettiin numeeriseen Turbo Integrator -parametriin. 99 Muu TI-prosessin irhe: Turbo Integrator -prosessi on päättynyt, mutta sen aikana on ilmennyt määrittämätön irhe. Järjestelmä palauttaa myös TM1API-funktion irheet. Ne näkyät muodossa (TM1API-irhe) <xxx>, missä <xxx> on TM1API-funktion määrittämä aro. Suoritustilat ja irheenkäsittelyn rajoitukset TM1RunTI-apuohjelma oidaan ajaa itsenäisenä ohjelmatiedostona käyttöjärjestelmän eräajokomentotiedostosta tai Cognos TM1 Turbo Integrator -prosessista. TM1RunTI on helpointa ajaa Turbo Integrator -ohjelmasta suoraan käyttämällä ExecuteCommand()-kutsua. Esimerkki: ExecuteCommand("tm1runti i myconfig.config -connect prodserer process update") Luku 7. Edistyneiden toimintosarjojen muokkaus 51

60 Määrittämällä yhteysparametrit ja muut melko staattiset parametrit kokoonpanotiedostoon oidaan yksinkertaistaa kutsuan Turbo Integrator -prosessin TM1RunTIapuohjelmaan älittämää parametriluetteloa sekä ähentää ylläpitotaretta keskittämällä yhteyden tiedot. TM1RunTI-apuohjelman ajoon suoraan Turbo Integrator -prosessista ExecuteCommand()-kutsun aulla liittyy tärkeä rajoitus. TM1RunTI palauttaa epäonnistuessaan irhekoodin, mutta ExecuteCommand() ei palauta irhekoodia eikä Turbo Integrator -ohjelmassa ole muuta tapaa käyttää paluukoodia kutsun jälkeen. Toinen rajoite on se, että prosessilla on sama nykyinen asema ja hakemisto kuin kutsualla prosessilla (palelimella), toisin sanoen tietokantahakemisto. Tämä kuataan kohdassa Turbo Integrator -funktiot siulla 2. Voit käsitellä irheet ajamalla TM1RunTI-apuohjelman eräajokomentotiedostosta nimeltä ExecuteCommand siten, että CMD.EXE oi saada irhepaluukoodin ERROR- LEVEL-muuttujan kautta ja että irhesanomat oidaan kirjata tai keskeyttää ohjaamalla stderr uudelleen. Soelluskehittäjällä on sitten käytettäissään monia irheenkäsittelytapoja, kuten seuraaat: Virheen tietojen kirjoitus tietokantaan. Virheen tietojen kirjoitus tiedostoon ja lataus Cognos TM1 -kuutioon myöhemmän Turbo Integrator -prosessin yhteydessä. Kuutiota oidaan sitten käyttää esimerkiksi raportointiin tai ilmoituksiin. Huomautus: Versiossa ja anhemmissa ersioissa tämä saattaa aiheuttaa lukitusristiriitoja. Virheen tietojen kirjoitus tiedostoon tai tiedostoihin ja kyseisen tiedoston tai tiedostojen olemassaolon testaus käyttämällä kutsuassa Turbo Integrator -prosessissa Turbo Integrator -prosessifunktiota FileExists(). Prosessi oi ryhtyä ehdollisiin toimiin sen pohjalta, mitä tiedostoja eräajokomentotiedosto on luonut. Muita TM1RunTI-apuohjelmaan liittyiä seikkoja Seuraaassa kuataan joitakin muita seikkoja, jotka on otettaa huomioon TM1RunTI-apuohjelmaa käytettäessä. Salasanasuojaus Tämän apuohjelman komentoriillä ei kannata käyttää salasanoja tuotantoympäristössä. Sen sijaan, että salasana annetaan komentoriillä, se tulisi älittää ohjelmaan käyttämällä passwordfile-parametria, joka määrittää salauksella suojatun salasanan sisältään tiedoston. Salasanan salauksen purku edellyttää aaintiedostoa, joka annetaan passwordkeyfile-parametrilla. Nämä tiedostot oidaan tallentaa työkalua ajaan käyttäjän käytettäissä oleaan sijaintiin, mutta ne on syytä suojata käyttöjärjestelmän suojauksella, jotta muut käyttäjät eiät oi käyttää niitä. Salasanan ja aaimen yhdistelmän oi luoda käyttämällä Cognos TM1-akioasennuksen mukana toimitettaaa TM1Crypt-työkalua. Lisätietoja on IBM Planning Analytics Installation and Configuration -oppaassa. Ympäristön siirrettäyys TM1RunTI-ohjelmatiedoston nimi (tm1runti.exe) kirjoitetaan pienillä kirjaimilla, jotta käyttöympäristö oidaan siirtää ja jotta tiedosto on yhdenmukainen tm1top-työkalun ja muiden Cognos TM1 -palelintyökalujen kanssa. 52 TM1 Turbo Integrator

61 Turbo Integrator -prosessien järjestäminen sarjaan synchronized()- funktion aulla IBM Cognos TM1 Turbo Integrator (TI) -ohjelmiston synchronized()-funktiota oidaan käyttää Turbo Integrator -komentosarjassa pakottamaan määritetyn Turbo Integrator -prosessien joukon suoritus sarjassa. Cognos TM1 -soellusten laatijat määrittäät Turbo Integrator (TI) -prosesseja, jotka ajetaan käyttäjän toimien tuloksena tai eräajoprosesseina. Turbo Integrator -prosesseja oidaan ajaa rinnan, ellei tätä ole nimenomaisesti estetty. Joissakin soelluksissa Turbo Integrator -prosessit tulisi järjestää sarjaan, jotta järjestelmän tehokkuutta oitaisiin parantaa. Ennen kuin tämä uusi funktio otettiin käyttöön, soelluskehittäjät käyttiät erilaisia tekniikoita armistaakseen Turbo Integrator -prosessien järjestämisen sarjaan. Yksi näistä tekniikoista on objektien lukitusten käyttö prosessien sarjaanjärjestämisen pakottamiseen. Yleensä kuutioon kirjoitetaan tila-aro, joka kutsuu kuution lukituksen, kun kuutio almistautuu yksinomaiseen käyttötilaan. Rinnakkaisuoroaikutuksen käyttöönotto oi kuitenkin johtaa tämän menetelmän epäonnistumiseen. Yleensä tietojen kirjoitusohjelmat oat ristiriidassa keskenään. Tällöin kuution ajettaa Turbo Integrator -prosessi joko pystyy luomaan lukituksen ja ajamaan loppuun asti tai joutuu odottamaan, kunnes lukitus on käytettäissä. Rinnakkaisuoroaikutustilassa monen ersion samanaikaisuuden alonnan ansiosta useat kirjoitusohjelmat oiat suorittaa kirjoituksen heti. Koska tämä tekniikka ei enää ole käytettäissä, kun rinnakkaisuoroaikutus on käytössä, synchronized()-funktiota oidaan käyttää kutsumaan sarjaan järjestäminen nimenomaan Turbo Integrator -prosessikoodissa. Lisätietoja funktion käytöstä on IBM TM1 -iiteoppaan Turbo Integrator -funktiot -luun osassa Prosessien ohjaus Turbo Integrator -funktioilla. synchronized() IBM Cognos TM1 Turbo Integrator (TI) -ohjelmiston synchronized()-funktiota oidaan käyttää Turbo Integrator -komentosarjassa pakottamaan määritetyn Turbo Integrator -prosessien joukon suoritus sarjassa. Synchronized()-funktio käyttää seuraaaa syntaksia. synchronized(string) Parametrit Synchronized()-funktiolla on yksi pakollinen parametri, joka on käyttäjän määrittämä lukitusobjektin nimi. Tätä lukitusobjektin nimeä oidaan käyttää useissa Turbo Integrator -prosesseissa, jolloin se järjestää prosessit sarjaan suoritettaiksi ryhmänä. lockname Aro=Merkkijono Pakollinen?=Kyllä Oletusaro-ei mitään Käyttäjän määrittämä synkronoinnissa käytettään lukitusobjektin nimi. Järjestelmä ei erottele isoja ja pieniä kirjaimia nimessä ja jättää merkkijonon sisäiset älit huomiotta. Nimissä oi olla enintään merkkiä. Luku 7. Edistyneiden toimintosarjojen muokkaus 53

62 Merkitysoppi Turbo Integrator -prosessi oi tehdä rajattoman määrän synchronized()-kutsuja ja käyttää rajatonta määrää lukitusobjekteja. Järjestäminen sarjaan tulee oimaan, kun synchronized() kutsutaan, ja pysyy oimassa funktion sisältään tapahtuman päättymiseen asti. Jos esimerkiksi synchronized() kutsutaan päätyön (Cm) aliprosessista (Ps) tai pääprosessista (Pm), järjestelmä apauttaa lukitusobjektin, kun Pm tai Cm on almis. Poikkeuksen muodostaa se, että SaeDataAll (SDA) lopettaa tapahtuman ennenaikaisesti kesken prosessia. Tämä koskee myös lukitusobjekteja. Synchronized()-kutsun oi sijoittaa mihin Turbo Integrator -komentosarjan kohtaan tahansa, mutta sarjaan järjestäminen aikuttaa koko Turbo Integrator -prosessiin, kun järjestelmä haaitsee kutsun. Otetaan esimerkiksi Turbo Integrator -prosessi, jossa synchronized()-kutsu on sijoitettu komentosarjan keskiaiheille ja kutsua edeltää toiminto O1. Kaksi tämän Turbo Integrator -prosessin ilmentymää oi alkaa samanaikaisesti. Toisen ilmentymän ajo, myös synchronized()-kutsu, saattaa päättyä, ennen kuin toinen ilmentymä pääsee synchronized()-kutsuun. Käyttäjän näkökulmasta näyttää tällöin siltä, että prosessit on ajettu samanaikaisesti. Jos sen sijaan toinen prosessi pääsee synchronized()-kutsuun asti ennen ensimmäisen prosessin päättymistä, se kumoaa kaikki tekemänsä työt (O1) ja odottaa ensimmäisen prosessin päättymistä. Käyttäjän näkökulmasta näyttää tällöin siltä, että prosessit on ajettu peräkkäin. Jotta ältetään tällainen sekaannus ja optimoidaan synchronized()-funktion käyttö, synchronized()-kutsu kannattaa määrittää Turbo Integrator -prosessin ensimmäiseksi käskyksi. Esimerkki Oletetaan, että Turbo Integrator -prosessin P on päiitettää kaksi kuutiota, Cube_1 ja Cube_2. Myös muiden Turbo Integrator -prosessien on ehkä päiitettää Cube_1 tai Cube_2. Jotta kaikki kuution Cube_1 tai Cube_2 päiittäät Turbo Integrator -prosessit oidaan ajaa yksi kerrallaan, P oi kutsua synchronized()-funktion seuraaasti: scube_1= Cube_1 ; scube_2= Cube_2 ; se1= Elm1 ; se2= Elm2 ; se4= Units ; se5= Price ; Synchronized( scube_1 ); Synchronized( scube_2 ); CellPutn( 111, scube_1, se1, se2 ); CellPutn( 9.99, scube_2, se4, se5 ); #... Myös muiden Turbo Integrator -prosessien, jotka päiittäät kuution Cube_1 tai Cube_2, on kutsuttaa synchronized( scube_1 ) tai synchronized( scube_2 ) samalla taalla. 54 TM1 Turbo Integrator

63 Tässä esimerkissä kahden lukitusobjektin nimeksi alittiin kuutioiden nimet. Lukitusobjektin nimen ei kuitenkaan taritse olla sama kuin muiden Cognos TM1 -objektien (esimerkiksi kuutioiden, ulottuuuksien tai osajoukkojen) nimi. Lukitusobjektien ylläpito ja nimeäminen Cognos TM1 hallitsee lukitusobjekteja sisäisesti. Käyttäjän ei taritse niitä erikseen luoda tai poistaa. Riittää, kun lukitusobjektin nimi määritetään synchronized()-kutsuun. Lukitusobjektien nimissä kirjainkoolla tai älilyönneillä ei ole merkitystä. Jos esimerkiksi lukitusobjektin nimi on "Abc Def", siihen oidaan iitata käyttämällä aikkapa nimeä "ABCDEF" tai "ab cd ef". Sellaisen Turbo Integrator -prosessin suoritus, jossa on synchronized( 'Abc Def ) -kutsu, järjestyy siis sarjaan sellaisen prosessin suorituksen kanssa, jossa on kutsu funktioon synchronized( 'ABCDEF ). Lukitusobjektien nimissä oi olla enintään merkkiä. Suoritusjärjestys Turbo Integrator -prosessien ryhmää, joka sisältää synchronized()-kutsuja samaan lukitusobjektiin, ei oi suorittaa samanaikaisesti. Kutsuilla ei kuitenkaan ole aikutusta niiden todelliseen suoritusjärjestykseen. Kunhan prosesseja ei suoriteta samanaikaisesti, niiden suoritusjärjestys määräytyy monien muiden tekijöiden, kuten soellusten suunnittelun ja käyttöjärjestelmätason ajoituksen, mukaan. Jos suoritusjärjestys on tärkeä (esimerkiksi jos yksi Turbo Integrator -prosessi on riippuainen toisen prosessin tekemistä päiityksistä), soelluskehittäjän tulee armistaa haluttu suoritusjärjestys muilla taoilla. MaximumTIObjectLocks-kokoonpanoparametri MaximumTILockObjects-parametri rajoittaa lukittujen objektien luettelon kokoa. Lisätietoja on IBM Planning Analytics Installation and Configuration -oppaassa. Pääkäyttäjä määrittää Turbo Integrator -suojauksen Turbo Integrator -prosessin luonut pääkäyttäjä määrittää sen suojausaltuudet. Turbo Integrator -prosessin oi luoda ain pääkäyttäjä, jolla on prosessin luontiin tarittaat pääkäyttäjän altuudet. Pääkäyttäjä oi määrittää prosessille käyttöoikeuksia. Turbo Integrator -prosessilla on kyseiset oikeudet riippumatta prosessia ajaille käyttäjille määritetyistä oikeuksista. Muilla kuin pääkäyttäjillä on oltaa Turbo Integrator -prosessien lukuoikeus, jotta he oisiat tarkastella prosessia liittymässä ja suorittaa prosessin. Itse Turbo Integrator -prosessi kuitenkin säilyttää pääkäyttäjän määrittämät oikeudet. Kuitellaan esimerkiksi käyttäjää ja pääkäyttäjää seuraaassa tilanteessa: Käyttäjällä K1 on ain lukuoikeus kuutioon kuutio_1. Pääkäyttäjä luo Turbo Integrator -prosessin, joka suorittaa kuutiossa kuutio_1 CellPutN-toiminnon, joka edellyttää kirjoitusoikeuksia kuutioon. Pääkäyttäjä myöntää käyttäjälle K1 Turbo Integrator -prosessin lukuoikeuden. K1 oi suorittaa tämän Turbo Integrator -prosessin, ja se suorittaa CellPutN-toiminnon, aikka käyttäjällä on kuutioon kuutio_1 ain lukuoikeudet. Sama tilanne syntyy, jos käyttäjällä K1 ei ole mitään oikeuksia kuutioon kuutio_1. Luku 7. Edistyneiden toimintosarjojen muokkaus 55

64 Käyttäjä, jolla on Turbo Integrator -prosessiin ain lukuoikeudet, oi ain tarkastella prosessia ja suorittaa sen. Käyttäjä ei oi muokata prosessia eikä muuttaa lähetettäää aroa tai tietojen tallennussijaintia. Edellä koskeat ehdot oat oimassa myös silloin, kun käyttäjä suorittaa Turbo Integrator -prosessin työstä käsin. Estääkseen käyttäjää K1 käyttämästä tätä Turbo Integrator -prosessia IBM Cognos TM1 -pääkäyttäjän tulisi eätä käyttäjältä K1 Turbo Integrator -prosessin lukuoikeus. 56 TM1 Turbo Integrator

65 Luku 8. Prosessin ajoitus suoritettaaksi automaattisesti töiden aulla Voit suorittaa prosesseja pyydettäessä ja luoda työn, joka suorittaa prosesseja tietyin äliajoin. Nämä kaksi suoritusmenetelmää eiät sulje toisiaan pois. Voit suorittaa minkä tahansa prosessin pyydettäessä milloin tahansa, aikka prosessi olisi ajoitettu suoritettaaksi automaattisesti työnä. Työ on TM1-objekti, joka suorittaa ähintään yhden prosessin käyttäjän määrittämin äliajoin. Työ koostuu seuraaista: Suoritettaien prosessien luettelo. Työn ensimmäisen suorituksen aloituspäiämäärä ja -kellonaika. Työn myöhempi suoritustiheys. Kun työt on määritetty, niitä oi aktioida tai niiden aktioinnin oi poistaa tarpeen mukaan. Työn toimintojen käyttöoikeudet määräytyät käyttäjäryhmän suojausaltuuksien mukaan. Töiden luonti palelimeen edellyttää, että olet ADMIN- tai DataAdminryhmän jäsen. Käyttäjillä on oltaa työn lukuoikeudet, jotta he oiat tarkastella työtä palelimen selausnäkymässä ja suorittaa työn manuaalisesti. Voit ajoittaa prosessin suoritettaaksi automaattisesti työnä Turbo Integrator -ohjelmasta. 1. Valitse Turbo Integrator -ikkunan Aikataulu-älilehti. 2. Valitse Ajoita tämä prosessi työnä nimeltä -asetus. 3. Anna prosessille nimi iereisessä kentässä. Oletusaron mukaan Turbo Integrator antaa työlle prosessin nimen. 4. Valitse kalenterista alkupäiämäärä työn ensimmäistä suoritusta arten. 5. Määritä aloituskellonaika työn ensimmäistä suoritusta arten. 6. Määritä Työn suoritustiheys -ruudun kenttiin työn suoritusäli. 7. Valitse Työn ajoaika -asetus. Paikallisen palelimen aika - Ajaa paikallisen palelimen ajan mukaisesti, myös kesäaikana. UTC-aika - Ajaa aina UTC-ajan mukaisesti, huolimatta paikallisesta kesäajasta. 8. Tallenna prosessi ja ajoitustiedot alitsemalla Tiedosto ja Tallenna. Kun ajoitat prosessin Turbo Integrator -ohjelmasta, työ aktioituu automaattisesti ja se suoritetaan määritettynä aloitusaikana. Voit myös luoda prosessille (tai prosessikokoelmalle) työn suoraan palelimen selausnäkymästä. 9. Valitse palelimen selausnäkymässä sen palelimen alapuolella olea Työtkuake, johon haluat luoda työn. 10. Valitse Työt ja Luo uusi työ. Ohjattu työn määritystoiminto tulee näkyiin. 11. Valitse Käytettäissä-luettelosta prosessi, jolle haluat luoda työn. Copyright IBM Corp. 2007,

66 Työn muokkaus Työn aktiointi Työn poisto käytöstä Työn poisto 12. Napsauta oikeaa nuolikuaketta. 13. Valitse Seuraaa. 14. Valitse kalenterista alkupäiämäärä työn ensimmäistä suoritusta arten. 15. Määritä aloituskellonaika työn ensimmäistä suoritusta arten. 16. Määritä Työn suoritustiheys -ruudun kenttiin työn suoritusäli. 17. Valitse Työn ajoaika -asetus. Paikallisen palelimen aika - Ajaa paikallisen palelimen ajan mukaisesti, myös kesäaikana. UTC-aika - Ajaa aina UTC-ajan mukaisesti, huolimatta paikallisesta kesäajasta. 18. Täytä Työn aikataulu on aktiiinen -ruutu. 19. Valitse Valmis. Tallenna työ nimellä -alintaikkuna tulee näkyiin. 20. Anna työlle nimi ja alitse Tallenna. Voit aata työn seuraaasti muokattaaksi ohjatussa työn määritystoiminnossa. 1. Valitse työ palelimen selausnäkymän asemmanpuoleisesta ruudusta. 2. Valitse Työ ja Muokkaa työtä. Voit aktioida käytöstä poistetun työn seuraaasti. 1. Valitse työ palelimen selausnäkymän asemmanpuoleisesta ruudusta. 2. Vaihda asetus Työ > Aktioi käyttöön. Voit keskeyttää tietyin äliajoin suoritettaan työn seuraaasti. 1. Valitse työ palelimen selausnäkymän asemmanpuoleisesta ruudusta. 2. Vaihda asetus Työ > Aktioi pois käytöstä. Voit poistaa työn käytöstä seuraaasti. 1. Valitse työ palelimen selausnäkymän asemmanpuoleisesta ruudusta. 2. Valitse Työ ja Poista. Huomautus: Aktiiista työtä ei oi poistaa. Työn aktiointi on poistettaa, ennen kuin sen oi poistaa. 58 TM1 Turbo Integrator

67 Työn suoritus pyydettäessä Voit suorittaa työn pyydettäessä seuraaasti. 1. Valitse työ palelimen selausnäkymän asemmanpuoleisesta ruudusta. 2. Valitse Työ ja Suorita. ChoreCommit-ominaisuuden käyttö ChoreCommit on työn ominaisuus, jonka aulla oit määrittää, ahistetaanko työn prosessit yhtenä tapahtumana ai useina tapahtumina. Työ suorittaa sarjan Turbo Integrator -prosesseja yhtenä ahistustapahtumana. Ensimmäisen prosessin luomat lukitukset säilyät, kunnes iimeinen prosessi päättyy. Tällöin lukitukset oiat säilyä hyin pitkään. ChoreCommit-ominaisuuden ansiosta työ oidaan tarittaessa suorittaa siten, että kukin Turbo Integrator -prosessi ahistetaan tapahtumana prosessin päätyttyä. Lukitukset säilyät tämän uoksi ain yhden prosessin ajan sen sijaan, että ne säilyisiät koko työn ajan. Työn ominaisuus Työtä määritettäessä siihen oidaan liittää seuraaat tilat: Yhden ahistustila Kaikki prosessit ahistetaan yhtenä tapahtumana. Tämä on periytyä oletustila. Useiden ahistustila Kaikki tarittaat prosessit ahistetaan niiden käsittelyn yhteydessä. Tätä ominaisuutta oidaan muuttaa ain silloin, kun työ ei ole aktiiinen. Työn ajo palelimen aloituksen yhteydessä Voit määrittää työn aloitustyöksi, joka käsitellään palelimen aloituksen yhteydessä. Jos haluat, että työ ajetaan palelimen aloituksen yhteydessä, määritä StartupChores-kokoonpanoparametrin aulla luettelo ennen palelimen aloitusta ajettaista töistä. Työ on joukko tehtäiä, jotka oidaan suorittaa järjestyksessä. Tehtäät oat yleensä Turbo Integrator -prosesseja. Lisätietoja parametrista on IBM Planning Analytics Installation and Configuration -oppaassa. Aloitustöiden aulla oidaan määrittää palelin toimimaan ennen käsittelyä. Aloitustyöt ajetaan ennen käyttäjien sisäänkirjausta ja muiden töiden käsittelyä. Aloitustyöt ajetaan ennen sisäänkirjauksia, joten käyttäjä ei oi aloa aloitustehtäiä TM1Top-apuohjelmalla. Aloitustyötä ei siis oi peruuttaa millään muulla taalla kuin lopettamalla palelinprosessin. Luku 8. Prosessin ajoitus suoritettaaksi automaattisesti töiden aulla 59

68 60 TM1 Turbo Integrator

69 Luku 9. Jaa-laajennusten tuki Turbo Integrator -ohjelmassa Voit käyttää Jaaa komentosarjakielenä, jolla luot ja ajat Turbo Integrator -prosesseja. Useimmat Turbo Integrator -funktiot oat tuettuja Jaassa, ja niitä oi käyttää samoin kuin mitä tahansa muuta Jaa-metodia. Voit luoda Turbo Integrator -prosesseja Jaa-kielellä ja laajentaa IBM Cognos TM1 -ohjelman ominaisuuksia Jaakirjastojen aulla. Jaa-laajennukset eiät ole tuettuja TM1-sääntöjen muokkausohjelmassa. Jaa-laajennusten käyttöönotto ja kokoonpanon määritys Jos haluat ottaa Jaa-laajennukset käyttöön ja määrittää ne kokoonpanoon IBM Cognos TM1 -ohjelmassa, seuraaat toimet on tehtää. TM1-palelimen määritys tukemaan Jaaa Voit ottaa Jaa-tuen käyttöön Turbo Integrator -ohjelmassa määrittämällä jm.dlltiedoston (Jaa-näennäiskoneen.dll-tiedoston) sijainnin tm1s.cfg-tiedostossa. Jos ajossa on tm1s.exe-ohjelman 64-bittinen ersio, jm.dll-tiedoston 64-bittinen ersio on määritettää. Tm1s.exe-ohjelman 32-bittinen ersio edellyttää 32-bittistä jm.dlltiedoston ersiota. 1. Aaa tekstinmuokkausohjelmassa sen TM1-palelimen tm1s.cfg-tiedosto, jossa haluat ottaa Jaa-tuen käyttöön. Tm1s.cfg-tiedosto on TM1-palelimen tietohakemistossa. Voit IBM Cognos Configuration -työkalun aulla ahistaa palelimesi tm1s.cfg-tiedoston sijainnin. 2. Lisää rii JaaJVMPath=<full_path_to_jm.dll> tm1s.cfg-tiedostoon. (UNIXkäyttöjärjestelmässä polku on astaaasti jm.dll, esimerkiksi libjm.so). 3. Tallenna tm1s.cfg-tiedosto. JaaJVMPath on dynaaminen kokoonpanoparametri eikä edellytä TM1-palelimen uudelleenkäynnistystä. Jaa-laajennusten hakemistojen luonti On luotaa hakemistot, joihin Jaa-laajennukset tallennetaan. Tietoja tästä tehtäästä On useita erityisiä hakemistoja, joista TM1 etsii laajennuksia, ja jokainen hakemisto on tarkoitettu tietyn laajennusluokan tallennukseen. Käyttämäsi toteutuksen mukaan joudut ehkä luomaan jonkin näiden hakemistojen yhdistelmistä. 1. Jos haluat tallentaa IBM:n hyäksymiä laajennuksia, luo hakemiston <tm1_install_dir>\bin64 alihakemisto \jaaextensions\ibm. 64-bittisen TM1- asennuksen oletusasennushakemisto on C:\Program Files\IBM\cognos\tm1_64, joten täydellinen hakemistopolku hakemistolle, johon IBM:n hyäksymät laajennukset on tallennettu, on C:\Program Files\IBM\cognos\tm1_64\bin64\ jaaextensions\ibm. Copyright IBM Corp. 2007,

70 2. Jos haluat tallentaa asennuskohtaisia käyttäjälaajennuksia, luo hakemiston <tm1_install_dir>\bin64 alihakemisto \jaaextensions\user. 3. Jos haluat tallentaa mallikohtaisia käyttäjälaajennuksia, luo TM1-palelimen tietohakemiston alihakemisto }jaaextensions\ibm. 4. Jos haluat tallentaa käyttäjäkohtaisia käyttäjälaajennuksia, luo TM1-palelimen tietohakemiston alihakemisto }jaaextensions\user. 5. Kun olet luonut tarittaat alihakemistot, käynnistä TM1-palelin uudelleen. Jaaextensions.policy-tiedoston luonti Tiedosto jaaextensions.policy, jonka pitää sijaita <tm1_install_dir>\configuration-hakemistossa, sallii Jaa-laajennusten suorittaa tiettyjä määritettyjä luokkia. 1. Luo <tm1_install_dir>\configuration-hakemistoon tekstitiedosto, jonka nimi on jaaextensions.policy. 2. Voit sallia kaikkien luokkien suorituksen Jaa-laajennuksista lisäämällä seuraaat lauseet: grant { permission jaa.security.allpermission; }; 3. Tallenna jaaextensions.policy-tiedosto. Eclipse Jaa EE IDE -tuotteen määritys kokoonpanoon Määritä Eclipse Jaa EE IDE -ympäristö IBM Cognos TM1 Jaa -laajennuksille noudattamalla seuraaia ohjeita. Tietoja tästä tehtäästä Tämä toimintosarja ja sen alakohdat ohjaaat Eclipse-tuotteen määrityksessä kokoonpanoon ja sellaisten yksinkertaisten komentosarjaesimerkkien luonnissa, jotka kuaaat Jaa-laajennusten käyttöä TM1-ohjelmassa. Voit luoda omat mukautetut komentosarjat muokkaamalla esimerkkejä. 1. Aloita Eclipse. 2. Valitse Työympäristö-aihtoehto. 3. Aaa Jaa-perspektiii alitsemalla aihtoehdot Ikkuna > Aaa perspektiii > Jaa. 4. Luo uusi Jaa-projekti alitsemalla aihtoehdot Tiedosto > Jaa-projekti. 5. Kirjoita Projektin nimi. 6. Valitse Valmis. 7. Napsauta uutta projektia hiiren kakkospainikkeella ja alitse Ominaisuudet. 8. Valitse Ominaisuudet-ikkunassa aihtoehto Jaa-koontipolku. 9. Napsauta Kirjastot-älilehteä. 10. Valitse Lisää ulkoisia JAR-tiedostoja -aihtoehto. 11. Lisää jaatiapi.jar TM1-asennushakemistosta. 12. Tallenna ominaisuudet napsauttamalla OK-painiketta. 13. Napsauta uutta projektia hiiren kakkospainikkeella ja alitse aihtoehdot Uusi > Tiedosto. 14. Anna tiedoston nimeksi extension.xml. 15. Valitse Valmis. 16. Napsauta Lähde-älilehteä ja anna sitten seuraaa XML-koodi: 62 TM1 Turbo Integrator

71 <extension> <id>my.extension</id> <name>my Extension</name> <ersion> </ersion> <scripts-package>my.scripts</scripts-package> </extension> Tämä XML-tiedosto kertoo Jaa-laajennusten koodille, että kyseessä on laajennus, ja sen, mistä seuraaia kohteita oi etsiä: id - Laajennuksen yksilöllinen tunnus. Jokaisella laajennuksella on oltaa eri tunnus. name - Laajennuksen näyttönimi, ehkä lyhyt kuaus. ersion - Laajennuksen ersion numero. Jaa-laajennukset lataaat aina laajennuksen uusimman ersion, jos useita samannimisiä laajennuksia on käytettäissä. scripts-package - Kertoo Jaa-laajennusten perusosalle, mistä Jaa-laajennusten Turbo Integrator -komentosarjoja pitää etsiä. 17. Laajenna uusi projekti Eclipsessä. 18. Napsauta SRC-kansiota hiiren kakkospainikkeella ja alitse aihtoehdot Uusi > Paketti. 19. Määritä uudelle paketille nimi my.scripts ja alitse sitten Valmis. 20. Napsauta Paketti-ruudussa uutta my.scripts-pakettia hiiren kakkospainikkeella ja alitse sitten aihtoehdot Uusi > Luokka. 21. Viimeistele Uusi Jaa-luokka -alintaikkuna seuraaasti: Luku 9. Jaa-laajennusten tuki Turbo Integrator -ohjelmassa 63

72 64 TM1 Turbo Integrator Kua 2. Uusi Jaa-luokka -alintaikkuna 22. Valitse Valmis. 23. Kirjoita MyTestTI.jaa-luokkaan seuraaa koodi: package my.scripts; import com.ibm.cognos.tm1.jaati.tm1userthread; import com.ibm.cognos.tm1.jaati.ti.tifunctions; public class MyTestTI { public static double MyTestTI(String[] args) { TIFunctions ti = TM1UserThread.getTIFunctions(); if (args.length < 1) { throw new IllegalArgumentException(); } String dim = args[0]; if (ti.dimensionexists(dim)) { ti.dimensiondeleteallelements(dim); } else { ti.dimensioncreate(dim); } return 0; } }

73 Tämä komentosarja ottaa yksittäisen parametrin, ulottuuuden nimen. Jos ulottuuus on jo järjestelmässä, komentosarja poistaa kaikki elementit. Muussa tapauksessa se luo uuden ulottuuuden kyseisellä nimellä. Komentosarja on yksinkertainen, mutta se on hyödyllinen esimerkki. Ant-koontitiedoston luonti Kun kirjoitat luokan, se on käännettää JAR-tiedostoksi oikeassa sijainnissa. Helpoin tapa tehdä se on luoda Ant-koontitiedosto. 1. Napsauta MyExtension-projektia hiiren kakkospainikkeella ja alitse sitten aihtoehdot Uusi > Tiedosto. 2. Määritä MyExtension ylätason kansioksi ja anna buildjar.xml kohtaan Tiedoston nimi. Valitse sitten Valmis. 3. Kirjoita seuraaa koodi uuteen buildjar.xml-tiedostoon: <project name="myextension" default="createjar"> <property name="projecthome" location="." /> <property name="targetdir" location="c:/tm1/models/plansamp/}jaaextensions/user" /> <target name="createjar"> <jar destfile="${targetdir}/myextension.jar" basedir="${projecthome}/bin"> <manifest> <attribute name="class-path" alue="."/> </manifest> <fileset file="${projecthome}/extension.xml"/> </jar> </target> </project> Määritä ominaisuuden targetdir sijainti }EmbeddedJaa -kansion täydelliseen hakemistopolkuun TM1-palelimen tietohakemistossa. Nyt oit asentaa Eclipsen niin, että joka kerta, kun muutat tiedostoa projektissa, Eclipse muodostaa JAR-tiedoston automaattisesti uudelleen. 4. Napsauta MyExtension-projektia hiiren kakkospainikkeella ja alitse Ominaisuudet-aihtoehto. Napsauta sitten Koontitoiminnot-luokkaa. 5. Napsauta MyExtension-ikkunan Ominaisuudet-kohdan Uusi-aihtoehtoa. 6. Valitse Ant-koontitoiminto-aihtoehto ja napsauta sitten OK-painiketta. 7. Valitse Muokkaa kokoonpanoa -ikkunassa kohdasta Koontiedosto aihtoehto Selaa työtilaa ja selaa sitten Ant-koontiedostoon. 8. Valitse buildjar.xml-tiedosto ja napsauta OK-painiketta. 9. Napsauta Muokkaa kokoonpanoa -ikkunan Kohteet-älilehteä. 10. Valitse Automaattinen koonti -kentän ieressä olea Aseta kohteet -aihtoehto. 11. Valitse ainoa käytettäissä olea kohde (createjar) ja napsauta OK-painiketta. 12. Napsauta OK-painiketta kaikissa seuraaissa kehotteissa ja alintaikkunoissa. Järjestelmä muodostaa JAR-tiedoston heti ja se muodostaa tiedoston automaattisesti uudelleen joka kerta, kun muutat jotakin lähdetiedostoa. Luo liittymäobjektiprosessi, joka ajaa Jaa-laajennusten komentosarjat Turbo Integrator -ohjelmassa Kun olet määrittänyt Eclipsen, sinun on luotaa liittymäobjektiprosessi, joka ajaa Turbo Integrator -komentosarjan Architect-ohjelmasta. 1. Aloita IBM Cognos TM1 Architect -ohjelma ja kirjaudu palelimeen, joka on määritetty ajamaan Jaa-laajennukset. Luku 9. Jaa-laajennusten tuki Turbo Integrator -ohjelmassa 65

74 2. Luo Turbo Integrator -prosessi. 3. Anna seuraaa lause uuden prosessin Esitoimet-älilehteen: ExecuteJaaN( my.scripts.mytestti, Hello ); 4. Tallenna ja suorita prosessi. Tulokset Tässä esimerkissä luodaan uusi ulottuuus, jonka nimi on Hello. Ensimmäinen parametri ExecuteJaaN-funktioon on aiemmin luomasi Jaa-laajennusten luokan tarkennettu nimi. Loput ExecuteJaaN-funktioon älitetyistä parametreista älitetään Jaa-laajennuksen argumentteina. Jaa-laajennusten Turbo Integrator -funktiot ExecuteJaaN- ja ExecuteJaaS-funktioiden aulla oit suorittaa Jaa-komentosarjoja Turbo Integrator -prosessista. ExecuteJaaN ExecuteJaaN ajaa Jaa Turbo Integrator -prosessin, joka palauttaa numeron. Jos haluat ajaa Jaa Turbo Integrator -prosessin, joka palauttaa merkkijonon, käytä ExecuteJaaS-funktiota. Tämä on TM1 Turbo Integrator -funktio, jota oi käyttää ain TM1 Turbo Integrator -prosesseissa. Syntaksi ExecuteJaaN( JaaTIClass, [ OptionalParameter1, OptionalParameter2,...] ) Argumentti JaaTIClass (Jaa TI -luokka) OptionalParameters (alinnaiset parametrit) Kuaus Sen Jaa Turbo Integrator -luokan tarkennettu nimi, jonka haluat ajaa. Valinnaiset parametrit, jotka älitetään itse Jaa Turbo Integrator -prosessiin. Voit älittää niin monta parametria kuin haluat tai jättää ne kokonaan älittämättä. Vain merkkijonoja oi älittää parametreina, ei lukuja. Voit älittää Turbo Integrator -funktion StringToNumber aulla numeroita Jaa Turbo Integrator -komentosarjoihin. Lisätietoja on TM1-iiteoppaan aiheessa StringToNumber. Jaa Turbo Integrator -luokan, joka palauttaa numeron ja jota oi kutsua ExecuteJaaN-funktiosta, on käytettää seuraaaa kaaaa: package com.example; import public class MyTestTI { public static double MyTestTI (String [] args) [ 66 TM1 Turbo Integrator

75 ... return...; } } Esimerkki ExecuteJaaN( com.example.mytestti, First, Second, Third ); ExecuteJaaS ExecuteJaaS ajaa Jaa Turbo Integrator -prosessin, joka palauttaa merkkijonon. Jos haluat suorittaa Jaa Turbo Integrator -prosessin, joka palauttaa numeron, käytä ExecuteJaaN-funktiota. Tämä on TM1 Turbo Integrator -funktio, jota oi käyttää ain TM1 Turbo Integrator -prosesseissa. Syntaksi ExecuteJaaS( JaaTIClass, [ OptionalParameter1, OptionalParameter2,...] ) Argumentti JaaTIClass (Jaa TI -luokka) OptionalParameters (alinnaiset parametrit) Kuaus Sen Jaa Turbo Integrator -luokan tarkennettu nimi, jonka haluat ajaa. Valinnaiset parametrit, jotka älitetään itse Jaa Turbo Integrator -prosessiin. Voit älittää niin monta parametria kuin haluat tai jättää ne kokonaan älittämättä. Vain merkkijonoja oi älittää parametreina, ei lukuja. Voit älittää Turbo Integrator -funktion StringToNumber aulla numeroita Jaa Turbo Integrator -komentosarjoihin. Lisätietoja on TM1-iiteoppaan aiheessa StringToNumber. Jaa Turbo Integrator -luokan, joka palauttaa merkkijonon ja jota oi kutsua ExecuteJaaS-funktiosta, on käytettää seuraaaa kaaaa. package com.example; import public class MyTestTI { public static String MyTestTI (String [] args) [... return...; } } Esimerkki ExecuteJaaS( com.example.mytestti, First, Second, Third ); Luku 9. Jaa-laajennusten tuki Turbo Integrator -ohjelmassa 67

76 Tuki matriiseille funktioissa, jotka hyäksyät aihtuan määrän parametreja Turbo Integrator -ohjelman Jaa-laajennuksissa on yksi etu taallisiin Turbo Integrator -komentosarjoihin errattuna: Jaa-laajennukset tukeat aihtuan parametrimäärän älitystä matriisina. Useat Turbo Integrator -funktiot tukeat aihtuaa parametrimäärää, kuten CubeCreate-, CellGetN-, CellGetS-, CellPutN- ja CellPutS-funktiot. Esimerkiksi CubeCreate-funktio ottaa yhden parametrin uuden kuution nimen luonnille ja aihtuan määrän parametreja kuution muodostaille ulottuuuksille. Ulottuuuden parametrit oi älittää suoraan, kuten tässä esimerkissä: ti.cubecreate("sales", "Months", "Regions", "Versions", "Sales Metrics"); Tai oit älittää arojen matriisin funktioon, kuten tässä esimerkissä: String[] dims = new String[] {"Months", "Regions", "Versions", "Sales Metrics"}; ti.cubecreate("sales", dims); Koska oit älittää arojen matriisin, oit älittää minkä tahansa määrän parametreja. Sinun ei taritse päättää komentosarjaa kirjoittaessasi, kuinka monta parametria funktion täytyy ottaa. Kun ajat komentosarjan, oit luoda minkä tahansa kokoisen matriisin ja älittää sen funktioon (kuten funktioon CubeCreate), joka hyäksyy aihtuan määrän parametreja, ja funktio toimii odotetusti. Tätä ominaisuutta kuaa Jaa Turbo Integrator -komentosarjan esimerkki. Siinä luodaan uusi kuutio, jossa on sama ulotteisuus kuin aiemmin määritetyssä kuutiossa. Tämä komentosarja toimii aiemmin määritetyn kuution koosta riippumatta. 68 TM1 Turbo Integrator

77 Kua 3. Jaa Turbo Integrator -komentosarjan esimerkki Tämä esimerkki noutaa aiemmin määritetyn kuution ulottuuudet luettelona, muuntaa luettelon matriisiksi ja älittää matriisin CubeCreate-funktioon. Turbo Integrator -funktiot, joita ei tueta Jaa-laajennuksissa Seuraaia Turbo Integrator -funktioita ei tueta Jaa-laajennuksissa. Muut kuin tämän luettelon Turbo Integrator -funktiot oat tuettuja. ASCIIDelete ASCIIOutput SetInputCharacterSet (syötemerkistön määritys) SetOutputCharacterSet (tulostusmerkistön määritys) SetOutputEscapeDoubleQuote TextOutputFormatDate NewDateFormatter ParseDate DimensionTopElementName ODBCCLose ODBCOpen ODBCOPENx ODBCOutput SetODBCUnicodeInterface Luku 9. Jaa-laajennusten tuki Turbo Integrator -ohjelmassa 69

78 ProcessError ExecuteCommand ExecuteProcess GetProcessErrorFileDirectory GetProcessErrorFileName GetProcessName ItemReject ItemSkip ProcessBreak ProcessQuit Synchronized GetUseActieSandboxProperty SererActieSandboxGet SererActieSandboxSet. SetUseActieSandboxProperty SererSandboxExists SererSandboxGet SererSandboxListCountGet CellSecurityCubeCreate CellSecurityCubeDestroy PublishView DataSourceSAPUsingRoleAuths DataSourceSAPUsingTexts Jaa-laajennusten ianmääritys Voit tehdä IBM Cognos TM1 -ohjelman Jaa-laajennuksen ianmäärityksen kirjoittamalla irheet ja poikkeukset TM1-lokitiedostoon ja tehdä Jaa-koodin etäianmäärityksen Eclipsen aulla. Jaa-koodin ianmääritys Eclipse-ohjelmalla Voit toteuttaa Jaa-koodin etäianmäärityksen Eclipse-ohjelman aulla. Mahdollisuus tehdä prosessien ianmääritys asianmukaisella ianmääritystyökalulla on suuri etu Jaa-laajennuksissa taallisiin Turbo Integrator -komentosarjoihin errattuna. 1. Aaa sen TM1-palelimen Tm1s.cfg-tiedosto, jossa Jaa-laajennukset oat käytössä. 2. Lisää seuraaa parametri tiedostoon: JaaJVMArgs=-Xrunjdwp:transport=dt_socket,serer=y,suspend=n,address= Tallenna Tm1s.cfg-tiedosto. 4. Käynnistä TM1-palelin uudelleen. 5. Valitse Eclipsessä aihtoehdot Aja > Vianmäärityskokoonpanot. 6. Selaa asemman ruudun rakenteessa alaspäin. Luo uusi profiili paikantamalla ja kaksoisnapsauttamalla Jaa-etäsoellus -aihtoehtoa. 7. Muuta Portin oletusaro aroksi Se astaa aroa address parametrissa JaaJVMArgs, jonka loit aiheessa Aloita etäianmääritysistunto alitsemalla Vianmääritys-aihtoehto. 70 TM1 Turbo Integrator

79 9. Voit lisätä keskeytyskohdan koodiin tekemällä jonkin seuraaista aihtoehdoista: Kaksoisnapsauta sen riin reunusta, jolle haluat lisätä keskeytyskohdan. Vie kohdistin sille riille, jolle haluat keskeytyskohdan, ja paina näppäinyhdistelmää Ctrl+Vaihto+B. 10. Aja liittymäobjektin Turbo Integrator -prosessi uudelleen Jaa-laajennusten kanssa. Suoritus katkeaa keskeytyskohdassa ja oit käydä läpi koodin. Virheen tietojen ja muiden tietojen kirjoitus TM1-palelimen lokitiedostoon TM1-ohjelman Jaa-laajennuksiin sisältyy ominaisuus, jonka aulla oit kirjoittaa tm1serer.log-tiedostoon Jaa-komentosarjoista. Silloin oit tallentaa komentosarjoihin liittyiä tietoja ja tapahtumia. Seuraaassa on esimerkki komentosarjasta, joka kirjoittaa ilmoitussanoman TM1- palelimen lokitiedostoon: Kua 4. Jaa-laajennuksen ianmäärityskomentosarja Luokassa Logger on useita metodeja, joita oi käyttää kirjoitukseen eri lokitasoilla: debug - lause, joka näkyy ain silloin, kun ianmääritys nimenomaisesti yritetään toteuttaa info - lokimerkintä, joka sisältää hyödyllisiä (mutta ei älttämättömiä) tietoja warn - lokimerkintä, jossa kuaillaan muu kuin akaa ongelma error - lokimerkintä, jossa kuaillaan jokin huomattaa irhe fatal - lokimerkintä, jossa kuaillaan akaa irhe Kutakin näistä funktioista oidaan käyttää kuten esimerkissä ja ottaa merkkijono, joka on kirjoitettu lokitiedostoon. Funktiot oiat lisäksi hyäksyä sekä merkkijonon että poikkeuksen, jolloin myös poikkeuksen pinojäljitys kirjataan lokiin. TM1- ja Cognos Command Center -ohjelmien integrointi JaaTI-luokan aulla Yhdistämällä CCC REST API:n ja TM1-toimintopainikkeet TM1-käyttäjä oi ajaa CCC-prosessin napsauttamalla toimintopainiketta. Luku 9. Jaa-laajennusten tuki Turbo Integrator -ohjelmassa 71

80 Tietoja tästä tehtäästä Toimintosarja on seuraaa: TM1-toimintopainike aloittaa TI-prosessin TI-prosessi tekee JaaTI-kutsun CCC TM1-liittymäobjektiin CCC TM1 -liittymäobjekti tekee HTTPS REST -pyynnön CCC-palelimeen. CCC TM1 -liittymäobjekti on hajautettu.jar-tiedostoksi, joka sisältää seuraaat JaaTI-luokat: StartProcessAsync(apiEndpoint, username, password, ecosystem, enironment, process, parameters) Huomautus: Jotta Async-pyyntö toimisi, pyyntöjonon pituudeksi on määritettää luku, joka on suurempi kuin nolla (0) alitsemalla aihtoehdot Työkalut > Järjestelmän kokoonpano > Tapahtumien kuuntelutoiminto. Tämä määrittää annetun prosessin samanaikaisten pyyntöjen enimmäismäärän. StartProcess(apiEndpoint, username, password, ecosystem, enironment, process, parameters) Näiden toimintojen argumentit oat seuraaat: apiendpoint: Merkkijono, Esimerkki: localhost:9004 username: Merkkijono, todennettaa käyttäjätunnus password: Merkkijono, todennettaa salasana ecosystem: Merkkijono, ekojärjestelmän nimi enironment: Merkkijono, ympäristön nimi process: Merkkijono, prosessin nimi parameters: Valinnainen merkkijono, joka sisältää prosessin parametrien nimi=aro-parit. Useat parit erotellaan toisistaan älein, ja älejä sisältäät arot on kirjoitettaa lainausmerkkeihin. Esimerkki: param=aro toinen_param="toinen aro". Näiden toimintojen paluuaro on: 0 (epätosi) = onnistui 1 (tosi) = ilmeni irhe 1. Määritä TM1:ssä TM1-palelin tukemaan Jaaa: a. CVMuokkaa tm1s.cfg-tiedostoa. b. Lisää rii: JaaJVMPath=full_path_to_jm.dll. Jm.dll on taallisesti hakemistossa tm1-asennushakemisto\bin64\jre\7.0\bin\default\jm.dll 2. Luo Jaa-laajennusten hakemistot (asennuskohtaisille laajennuksille): Luo hakemisto tm1-asennushakemisto\bin64\jaaextensions\käyttäjä. 3. Luo jaaextensions.policy-tiedosto: a. Muokkaa hakemistossa tm1-asennushakemisto\kokoonpanohakemisto oleaa tekstitiedostoa jaaextensions.policy. b. Voit sallia kaikkien luokkien suorituksen Jaa-laajennuksista lisäämällä seuraaat lauseet: grant { permission jaa.security.allpermission; } c. Tallenna jaaextensions.policy-tiedosto. 4. Kopioi Cognos Command Center -ohjelmiston Jaa-laajennukset Turbo Integrator -jar-tiedostoa arten Jaa-laajennusten hakemistoon, joka luotiin aiheessa 2: 72 TM1 Turbo Integrator

81 a. Kopioi.jar-tiedosto hakemistosta CCC INSTALLDIR\TM1wrapper hakemistoon tm1-asennushakemisto\bin64\jaaextensions\käyttäjä. b. Lisää CCC REST API -armenne TM1 Jaa JRE -armenteisiin. Voit tehdä tämän hakemistossa tm1-asennushakemisto\bin64\jre\bin olealla keytoolapuohjelmalla. Esimerkki: tm1-asennushakemisto\bin64\jre\7.0\bin\ keytool.exe -importcert -alias CCCRESTAPI -file ccc_rest_api_certificate.cer -keystore "tm1-asennushakemisto\bin64\ jaa\jre\lib\security\cacerts" -storepass changeit. c. Käynnistä TM1-palelin uudelleen. 5. Luo TM1 Turbo Integrator -prosessi, joka kutsuu Cognos Command Center -liittymäobjektin: a. Aloita IBM Cognos TM1 Architect -ohjelma ja kirjaudu palelimeen, joka on määritetty ajamaan Jaa-laajennukset. b. Luo uusi Turbo Integrator -prosessi. c. Anna seuraaa lause uuden prosessin Esitoimet-älilehteen: ExecuteJaaN( com.ibm.cognos.pmccsrtm1wrapper.startprocess, api-endpoint, user, password, Ecosystem, Enironment, Process, parameters ), Siinä api-endpoint on CCC API:n URL-osoite, esimerkiksi user on prosessia ajaan CCC-käyttäjän nimi, password on käyttäjän salasana, ecosystem on ekojärjestelmän nimi, enironment on ekojärjestelmässä olean ympäristön nimi, process on ekojärjestelmässä olean prosessin nimi ja parameters on alinnainen merkkijono, joka sisältää prosessin parametrien nimi=aro-parit. Useat parit erotellaan toisistaan älein, ja älejä sisältäät arot on kirjoitettaa lainausmerkkeihin. Esimerkki: param=aro toinen_param="toinen aro". Paluuaro on nolla (0) eli toiminto onnistui. Epäonnistumisen yhteydessä palautetaan muu aro kuin nolla. d. Tallenna ja suorita prosessi. 6. Määritä TM1-toimintopainike ajamaan aiheessa 5 luotu TM1 Turbo Integrator -prosessi noudattamalla ohjeaiheessa Prosessin ajon määritys toimintopainikkeeseen osoitteessa ( SS9RXT_10.3.0/com.ibm.swg.ba.cognos.tm1_dg_dlpr doc/ t_configurethebuttontorunaprocess_n50131.html %23ConfiguretheButtontoRunaProcess_N50131) annettuja ohjeita. Luku 9. Jaa-laajennusten tuki Turbo Integrator -ohjelmassa 73

82 74 TM1 Turbo Integrator

83 Liite A. Turbo Integrator -opetusohjelma Tässä opetusohjelmassa opetetaan käyttämään IBM Cognos TM1 Turbo Integrator -ohjelman edistyneitä ominaisuuksia. Tämä opetusohjelma on suunniteltu käyttäjille, jotka astaaat TM1-ohjelman käyttöönotosta ja kehittäät ohjelman käyttöstrategioita organisaatiossa. Harjaantunut käyttäjä tai soelluskehittäjä astaa tyypillisesti tietojen tuontiprosessien, kuutioiden ja ulottuuuksien luonnista, ylläpidosta ja kehityksestä. Ennen tämän opetusohjelman käsittelyä käyttäjän on ymmärrettää hyin TM1-ohjelman käsitteet ja hallittaa TM1-ohjelman toiminnot. Opetusohjelmassa opetetaan, miten Turbo Integrator -ohjelmalla luodaan ulottuuuksia ja kuutioita sekä tuodaan rakenteettomia tiedostoja ODBC-tietolähteitä. Siinä opetetaan myös, miten Turbo Integrator -ohjelman tehoa lisätään käyttämällä edistyksellisiä komentosarjaominaisuuksia. Tässä opetusohjelmassa annetaan myös Turbo Integrator -ohjelman ianmääritysohjeita. Opetusohjelman tietohakemiston asetus Tässä opetusohjelmassa käytetään TM1-ohjelman mukana toimitettuja mallitietoja. Ennen tämän opetusohjelman käyttöä paikallisen palelimen tietohakemistoon on määritettää, mistä mallitietoja haetaan. Tietohakemisto asetetaan seuraaasti: 1. Napsauta palelimen selausnäkymän asemmassa ruudussa oleaa TM1 -painiketta ja alitse Tiedosto, Asetukset. Asetukset-alintaikkuna aautuu. 2. Napsauta paikallisen palelimen tietohakemiston Selaa-painiketta ja siirry Turbo Integrator -ohjelman mallitietohakemistoon. TI_data-niminen mallitietohakemisto sijaitsee hakemistossa <asennushakemisto>\samples\tm1\ti_data\. Esimerkki: C:\Program Files\IBM\ Cognos\TM1_64\samples\tm1\TI_Data\. 3. Aseta tietohakemisto ja käynnistä paikallinen palelin napsauttamalla Asetukset-alintaikkunassa OK-painiketta. Turbo Integrator -ohjelman yleiskuaus TM1 Turbo Integrator -ohjelman aulla oidaan luoda prosesseja, jotka automatisoiat tietojen tuonnin, metatietojen hallinnan ja muut tehtäät. Prosessi on objekti, johon kuuluat: Tietolähteen kuaus. Tietolähteen kutakin saraketta astaaien muuttujien joukko. Joukko astaauuksia, jotka määrittäät muuttujien ja tietorakenteiden äliset suhteet TM1-tietokannassa. Esitoimet, jotka oat ennen tietolähteen käsittelyä toteutettaia toimia. Copyright IBM Corp. 2007,

84 Metatietotoimet, jotka koostuat kuutioiden, ulottuuuksien ja muiden metatietorakenteiden päiitykseen tai luontiin tarkoitetuista toiminnoista. Tietotoimet, jotka koostuat tietolähteen kunkin tietueen käsittelyyn tarkoitetuista toiminnoista. Jälkitoimet, jotka oat tietolähteen käsittelyn jälkeen toteutettaia toimia. Joukko parametreja, joiden aulla prosessille oidaan määrittää yleiset asetukset niin, että prosessia oidaan käyttää monissa tilanteissa. Turbo Integrator -ohjelmalla oidaan tuoda tietoja ODBC-lähteistä, ASCII-tiedostoista, SAP-pohjaisista tiedoista, moniulotteisista OLAP-lähteistä, TM1-kuutionäkymistä ja TM1-ulottuuuden osajoukoista. Turbo Integrator -ohjelmaan sisältyy täydellinen sarja toimintoja, joilla oidaan tehostaa prosessia. Näillä toiminnoilla oidaan luoda komentosarjoja, jotka ieät tietoja ASCII-tiedostoihin ja ODBC-lähteisiin tai jotka hallitseat käsittelyä ehtolausekkeiden aulla. Näiden Turbo Integrator -funktioiden lisäksi prosessimääritykseen oidaan liittää kaikkia TM1-akiosääntöjä, paitsi STET- ja UNDEFVALS-funktioita. Turbo Integrator -ohjelman käyttöoikeuksia hallitaan käyttäjäryhmien aulla. Käyttäjän on oltaa pääkäyttäjäryhmän jäsen, jotta hän oi käyttää kaikkia Turbo Integrator -ohjelman ominaisuuksia ja määrittää TM1-erkkopalelimen prosesseja. Turbo Integrator -toimintojen luonnin apuna ei ole liittymää. Toimintoja on käytettää suoraan Lisäasetukset-älilehden aliälilehtien aulla. Turbo Integrator -funktioiden merkkijonoargumentit on merkittää puolilainausmerkkeihin. Turbo Integrator -ikkunassa jokaisen funktion loppu on merkittää puolipisteellä (;). Turbo Integrator -prosessin luonti Prosessin luontiin sisältyy iisi aihetta. Kukin aihe toteutetaan määrittämällä asetuksia tai muokkaamalla aroja Turbo Integrator -ikkunan yksittäisessä älilehdessä. Prosessin luontiin sisältyät aiheet: 1. Tietolähteen määritys 2. Muuttujien määritys 3. Tietojen astaauuksien määritys 4. Lisäkomentosarjojen muokkaus 5. Valmiin prosessin ajoitus Prosessi luodaan täyttämällä Turbo Integrator -ikkunan kaikki älilehdet peräkkäisjärjestyksessä. Turbo Integrator -ohjelmassa oi siirtyä seuraaaan älilehteen asta, kun nykyisen älilehden kaikki tarittaat tiedot on annettu. Ulottuuuksien luonti Turbo Integrator -ohjelman aulla TM1 Turbo Integrator -ohjelmalla oidaan luoda elementtiluettelo ulottuuudelle, joka oi olla peräisin monesta tietolähteestä, mukaan lukien ODBC- ja ASCII-tiedostot. Näin oidaan luoda nopeimmin pitkä elementtiluettelo, kuten tuhat nimeä asiakasulottuuuden mukana. 76 TM1 Turbo Integrator

85 ASCII-mallitiedosto Tässä on erotinmerkkejä sisältää ASCII-tiedosto (example.cma), jonka aulla muodostetaan ulottuuus ja tuodaan tietoja. "New England", "Massachusetts", "Boston", "SuperMart", "Feb", "New England", "Massachusetts", "Springfield", "SuperMart", "Feb", "New England", "Massachusetts", "Worcester", "SuperMart", "Feb", Tämän lähdetiedoston kussakin tietueessa on kuusi kenttää, joista kolmea käytetään Example-ulottuuuden luontiin. Ensimmäisestä kahdesta kentästä tulee yhdistettyjä elementtejä. Kolmannesta kentästä tulee numeerinen elementti. Järjestelmä ohittaa muut kentät. Ulottuuuden muokkausohjelmassa Example-ulottuuudella on seuraaa rakenne: New England Massachusetts Boston Springfield Worcester Boston-, Springfield- ja Worcester-kenttien numeeriset arot yhdistetään Massachusetts-summakenttään, joka yhdistetään New England -summakenttään. Ulottuuuden luonti ASCII-tiedostosta Ulottuuus luodaan example.cma-mallitiedoston aulla seuraaasti. 1. Valitse palelimen selausnäkymän asemmasta ruudusta paikallisen palelimen alapuolella olea aihtoehto Prosessit. 2. Valitse Prosessi, Luo uusi prosessi. Turbo Integrator -ikkuna tulee näkyiin. 3. Valitse Tietolähteen tyyppi -aihtoehdon aroksi Teksti. 4. Napsauta Tietolähteen nimi -aihtoehdon kohdalla Selaa-painiketta ja alitse TI_data-hakemistosta example.cma. 5. Jätä Palelin-kentän Tietolähteen nimi -aihtoehto määrittämättä. 6. Aseta Erottimen tyyppi -kentän aroksi Erottelu ja Erotin-kentän aroksi Pilkku. 7. Siuuta Lainausmerkki- ja Otsikkotietueiden määrä -kentät, koska syöttötiedostossa ei ole lainausmerkkejä eikä otsikkotietueita. Desimaalierottimen on oltaa piste (.) ja tuhaterottimen pilkku (,). 8. Napsauttamalla Esikatselu-painiketta oit tarkastella example.cma-lähdetiedoston tietueita. Näiden tietueiden aulla oit tutkia tietolähteen tietueiden rakennetta. Muuttujien määritys: Kun lähdetiedot on ladattu Turbo Integrator -ohjelmaan, on määritettää lähteen kunkin kentän sisältö. TM1 määrittää lähteen kullekin kentälle muuttujan. 1. Napsauta Muuttujat-älilehteä, niin saat esiin seuraaat tiedot, joissa tietolähteen kullakin muuttujalla on oma rii. Liite A. Turbo Integrator -opetusohjelma 77

86 Muuttujan nimi Muuttujan tyyppi Malliaro Sisältö V1 Merkkijono New England Ohita Massachusetts Merkkijono Massachusetts Ohita Boston Merkkijono Boston Ohita Supermart Merkkijono Supermart Ohita Feb Merkkijono Feb Ohita V6 Numeerinen Ohita Ruudukon ensimmäisessä sarakkeessa määritetään muuttujan nimi tietolähteen kullekin kentälle. Jos haluat määrittää omia muuttujia, napsauta haluamaasi solua ja kirjoita uuden muuttujan nimi. Toisessa sarakkeessa määritetään kunkin muuttujan tyyppi. Tämä määrittää lähdekentän tietojen tyypin. Voit muuttaa tyyppiä alitsemalla aattaasta luettelosta tyypin. Kolmas sarake on malliarosarake, jossa luetellaan tietolähteen ensimmäisen tietueen sisältö. Yllä oleassa kuassa example.cma-tiedoston ensimmäisen tietueen ensimmäisen kentän sisältö on New England. Sisältösarake määrittää kunkin muuttujan tietotyypin (Elementti, Yhdistelmä, Tiedot, Määrite, Muu tai Ohita). Esimerkissä ensimmäiset kolme muuttujaa määrittäät aluehierarkian yhdistelmät ja elementit. 2. Valitse Sisältö-sarakkeessa V1-muuttujan kohdalla Yhdistäminen aattaasta luettelosta. 3. Käsittele Massachusetts-muuttujaa samalla taalla. 4. Valitse Boston-muuttujan kohdalla Elementti. 5. Valitse muiden muuttujien kohdalla Ohita, koska niitä ei käytetä ulottuuuden luontiin. Muuttujan nimi Muuttujan tyyppi Malliaro Sisältö V1 Merkkijono New England Yhdistelmä Massachusetts Merkkijono Massachusetts Yhdistelmä Boston Merkkijono Boston Elementti Supermart Merkkijono Supermart Ohita Feb Merkkijono Feb Ohita V6 Numeerinen Ohita 78 TM1 Turbo Integrator Muuttujien astaauusmääritys: Kun olet määrittänyt tietolähteen muuttujat, määritä niiden ja TM1-objektien astaauudet.

87 1. Napsauta Vastaauudet-älilehteä ja napsauta sitten Kuutio-aliälilehteä. 2. Jos et luo kuutiota, alitse Kuutiotoiminto-ruudusta Ei toimintoa. 3. Tietotoiminto-aihtoehdolla ei ole merkitystä, koska et luo tai päiitä kuutiota. Voit ohittaa tämän ruudun. 4. Kuution kirjaus -aihtoehdolla ei ole merkitystä, koska et käsittele tietoaroja. Jätä tämä aihtoehto alitsematta. 5. Napsauta Ulottuuudet-aliälilehteä. Tässä ruudukossa on rii kullekin muuttujalle, jonka sisältötyypiksi määritit Elementti. Määritä elementtityyppi ja määritä ulottuuus, johon elementti kuuluu. 6. Luot uuden ulottuuuden, joten kirjoita Boston-muuttajan kohdalle Ulottuuus-sarakkeeseen Esimerkki. 7. Valitse aattaasta Toiminto-luettelosta Luo. 8. Valitse aattaasta Elementtityyppi-luettelosta Numeerinen. Olet nyt määrittänyt, että Boston-muuttuja astaa uuden Example-nimisen ulottuuuden numeerista elementtiä. Nyt oit määrittää yhdistämisiksi määritettyjen muuttujien astaauuden. 9. Napsauta Yhdistelmät-aliälilehteä. TM1 määrittää irheettä molemmat yhdistämismuuttujat uuden Example-ulottuuuden jäseniksi. Riittää, kun määrität kunkin yhdistelmä alimuuttujan. 10. Valitse V1-yhdistämismuuttujan kohdalla Massachusetts alimuuttujaksi. 11. Valitse Massachusetts-yhdistämismuuttujan kohdalla Boston alimuuttujaksi. 12. Älä muuta kummankaan yhdistämismuuttujan painoa. Yhdistämismuuttuja Ulottuuus Alimuuttuja Painotus Malliaro Komponenttijärjestys V1 Esimerkki Mass New England Syötteen mukaan Mass. Esimerkki Boston Massachusetts Syötteen mukaan Kaikki astaauusmääritykset oat almiita. Jos haluat, oit napsauttaa Lisäasetukset-älilehteä ja tarkastella sitten eri aliälilehtiä napsauttamalla Turbo Integrator -ohjelman luomia komentosarjoja, jotka luoat uuden Example-ulottuuuden. Voit myös lisätä yhdistelmiä ja elementtejä. Turbo Integrator -komentosarjoja tarkastellaan lähemmin tämän opetusohjelman jäljempänä oleissa osissa. Prosessin tallennus ja toteutus: Voit tallentaa ja suorittaa prosessin seuraaasti. 1. Napsauta Aja-painiketta. TM1 kehottaa tallentamaan prosessin. 2. Tallenna prosessi nimellä luo_example_dimension. Tallennettaalle prosessille kannattaa antaa kuaaa nimi. Liite A. Turbo Integrator -opetusohjelma 79

88 Muutaman sekunnin kuluttua näytössä pitäisi näkyä sanomaruutu, jossa ahistetaan, että prosessin toteutus onnistui. 3. Sulje Turbo Integrator -ikkuna. 4. Aaa palelimen selausnäkymä. 5. Napsauta uutta Example-ulottuuutta hiiren kakkospainikkeella ja alitse Muokkaa ulottuuuden rakennetta. Example-ulottuuus aautuu ulottuuuden muokkausohjelmassa. 6. Lajittele ulottuuuden jäsenet hierarkiatasoittain alitsemalla. Example-ulottuuuden luonti onnistui. New England on yhdistetty elementti. Siihen sisältyy yhdistetty elementti Massachusetts, johon puolestaan sisältyät numeeriset elementit Boston, Springfield ja Worcester. Ulottuuuden luonti ODBC-lähteestä Opetusohjelman tässä osassa opetetaan luomaan ulottuuus ODBC-tietolähteestä, mikä muistuttaa hyin paljon ulottuuuden luontia ASCII-tiedostosta. Tietolähteen määritys: Ennen kuin jatkat opetusohjelmassa opetetulla taalla, lisää Microsoft Access -tietokanta ODBC-tietolähteeksi, jotta se on Turbo Integrator -ohjelman käytettäissä. 1. Aaa Windowsin ODBC-tietolähteen hallinta -alintaikkuna. Tämä alintaikkuna aataan eri taalla Windowsin eri ersioissa. Lisätietoja on Windowsin käytönaikaisessa ohjeessa. 2. Kun olet DSN-älilehdessä, napsauta Lisää-painiketta. Luo uusi tietolähde -alintaikkuna aautuu. 3. Valitse Microsoft Access -ohjainja napsauta Lopeta-painiketta. ODBC Microsoft Accessin asennus -alintaikkuna aautuu. 4. Kirjoita Tietolähteen nimi -kenttään NewDB. 5. Napsauta Valitse-painiketta. Valitse tietokanta -alintaikkuna aautuu. 6. Siirry TI_-tietohakemistoon ja alitse NewDB.mdb. 7. Poistu Valitse tietokanta -alintaikkunasta napsauttamalla OK-painiketta. 8. Poistu ODBC-tietolähteen järjestelmänaloja -alintaikkunasta napsauttamalla OK-painiketta. Uusi NewDB Access -tietokanta on nyt käytettäissä ODBC-lähteenä. Kysely tietolähteestä: Tietolähteestä tehdään kysely seuraaasti. 1. Kun olet palelimen selausnäkymässä, napsauta hiiren kakkospainikkeella Prosessit-kuaketta ja alitse Luo uusi prosessi. Turbo Integrator -ikkuna tulee näkyiin. 2. Valitse Tietolähteen tyyppi -aihtoehdon aroksi ODBC. 3. Napsauta Tietolähteen nimi -kentän ieressä oleaa Selaa-painiketta. 4. ODBC-tietolähteet -alintaikkuna aautuu. 80 TM1 Turbo Integrator

89 5. Valitse NewDB ja napsauta OK-painiketta. NewDB.mdb sisältää yhden taulukon, jonka nimi on ACCOUNT. Siinä on 27 kenttää. Valitset tietoja kuudesta kentästä kirjoittamalla SQL-kyselyn. Kaikissa ODBC-kyselyissä täytyy käyttää pohjana olean tietokannan hallintajärjestelmän SQL-kyselykielen muunnosta. MS Access -kyselyn syntaksi poikkeaa esimerkiksi Informix-kyselyn ja SQL-palelinohjelman kyselyn syntaksista. Voit armistaa, että syntaksi on oikea, kun ensin luot kyselyn käyttämällä pohjana olean tietokannan hallintajärjestelmän kyselytoimintoa ja kopioit kyselyn sekä liität sen Turbo Integrator -ohjelman Kysely-kenttään. 6. Kun Kysely-kenttä aautuu, kirjoita siihen seuraaa lause täsmälleen samassa muodossa: SELECT [ACCOUNT_ID], [PARENT_ID], [NAME], [TYPE], [SALESREP], [SALESTEAM] FROM ACCOUNT; 7. Napsauttamalla Esikatselu-painiketta oit tarkastella kymmentä ensimmäistä tietuetta, jotka kysely on palauttanut. Parametrin käyttö SQL-kyselykielessä: Voit luoda Tietolähde-kentässä käytettään parametrin ja kutsua sitten sitä kyselyn osana. Esimerkiksi seuraaassa SQL-käskyssä SELECT * FROM customer WHERE last_name = Smith oit korata aron Smith parametrilla plastname, jolloin SQL-käskystä tulee seuraaa: SELECT * FROM customer WHERE last_name =?plastname? Ota parametrin luonnissa huomioon seuraaat seikat: TI-prosessi on luotaa aluksi käyttämällä ODBC-lähdettä. Tämä täyttää Muuttujat-älilehden. Tällöin oit korata Tietolähde-älilehden kyselytekstiruudun aron käyttämällä muuttujaa DATASOURCEQUERY. Palautetun joukon sarakkeiden määrän on astattaa TI-kehittämisajankohdan aikaista sarakkeiden määrää. Myös sarakkeiden tietotyyppien on astattaa toisiaan. Parametrin ympärille on tärkeää merkitä puolilainausmerkit, kun kyse on merkkijonoparametrista. Älä liitä puolilainausmerkkejä numeeristen parametrien ympärille. Numeerista parametria käyttää kysely oisi olla esimerkiksi seuraaa: SELECT * FROM customer WHERE last_name =?pquantity? Voit luoda parametrin käyttämällä Lisäasetukset-älilehteä Turbo Integrator -prosessin alintaikkunassa, jossa koraat PO-oletusparametrin haluamallasi parametrilla, esimerkiksi parametrilla plastname. Muuttujien määritys: Kun lähdetiedoista tehdään kysely, on määritettää kyselyn tulosten kunkin kentän sisältö. 1. Napsauta Muuttujat-älilehteä. Liite A. Turbo Integrator -opetusohjelma 81

90 Huomaa, että Muuttujan nimi -sarakkeeseen on täytetty oikeat sarakkeiden nimet tietokannasta. 2. Muuta Sisältö-sarakkeen alinnat näiden alintojen mukaisiksi. Muuttujan nimi ACCOUNT_ID PARENT_ID NAME TYPE SALESREP SALESTEAM Sisältö Ohita Ohita Elementti Yhdistelmä Yhdistelmä Yhdistelmä Nyt olet almis määrittämään muuttujien astaauudet. Muuttujien astaauusmääritys: Muuttujien astaauusmäärityksiä arten tulee ensin määrittää elementtien astaauudet ulottuuuksiin ja sitten yhdistämismuuttujien astaauusmääritykset. 1. Määritä elementtien ulottuuusastaauudet. a. Napsauta Vastaauudet-älilehteä ja napsauta sitten Ulottuuudet-aliälilehteä. Ruudukossa näkyy yksittäinen muuttuja, jonka määritit elementiksi. b. Kirjoita Ulottuuus-sarakkeeseen DB. c. Valitse aattaasta Toiminto-alikosta Luo. d. Valitse aattaasta Elementtityyppi-alikosta Numeerinen. 2. Määritä yhdistämismuuttujien astaauudet. a. Napsauta Yhdistelmät-aliälilehteä. TM1 määrittää irheettä kunkin yhdistämismuuttujan astaauusmääritykseksi, joka on yhteydessä tietokantaulottuuuteen. b. Määritä kunkin yhdistämismuuttujan alimuuttuja. Yhdistämismuuttuja TYPE SALESREP SALESTEAM Alimuuttuja SALESREP NAME TYPE Prosessin tallennus ja toteutus: Voit tallentaa ja suorittaa prosessin seuraaasti. 1. Napsauta Aja-painiketta. TM1 pyytää tallentamaan prosessin. 2. Tallenna prosessi nimellä create_db_dimension. 82 TM1 Turbo Integrator

91 Muutaman sekunnin kuluttua näytössä pitäisi näkyä ahistus siitä, että prosessin toteutus onnistui. 3. Sulje Turbo Integrator -ikkuna. 4. Aaa palelimen selausnäkymä. 5. Kaksoisnapsauta uutta tietokantaulottuuutta. Tietokantaulottuuus aautuu osajoukon muokkausohjelmssa. 6. Valitse muokkausohjelman alikkoriiltä Muokkaa, Lajittele, Hierarkia osajoukon. Tällöin näet ulottuuuden elementit ja yhdistelmät. Tietokantaulottuuus sisältää neljä hierarkiatasoa ja yli 40 elementtiä. Kuution luonti ja tietojen käsittely Seuraaassa esimerkissä näkyy, miten TM1 Turbo Integrator -ohjelmalla luodaan kuutio, ulottuuuksia ja elementtejä sekä käsitellään samalla tietoja. Tietolähteen määritys Tietolähde määritetään toteuttamalla seuraaat aiheet. 1. Napsauta palelimen selausnäkymän asemmanpuoleisessa ruudussa hiiren kakkospainikkeella Prosessit-kuaketta ja alitse Luo uusi prosessi. Turbo Integrator -ikkuna tulee näkyiin. 2. Napsauta Turbo Integrator -ikkunan Tietolähde-älilehteä. 3. Määritä Tietolähteen tyyppi -kenttään Teksti; Erottimen tyyppi -kenttään Erottelu ja Erotin-kenttään Pilkku. Ohita Lainausmerkki- ja Otsikkotietueiden määrä -kentät. 4. Varmista, että desimaalierottimeksi on määritetty piste (.) ja tuhaterottimeksi pilkku (,). 5. Napsauta Tietolähteen nimi -kentän kohdalla Selaa-painiketta ja alitse TI_data-hakemistosta tiedosto newcube.cs. 6. Napsauttamalla Esikatselu-painiketta oit tarkastella tietolähteen kymmentä ensimmäistä tietuetta. Tiedoston newcube.cs kukin tietue sisältää 20 kenttää. Voit tarkastella kaikkia kenttiä ierittämällä näyttöruudukkoa. Muuttujien määritys Kun lähdetiedot on ladattu Turbo Integrator -ohjelmaan, on määritettää lähteen kunkin kentän sisältö. 1. Napsauta Muuttujat-älilehteä. Toiset muuttujat on nimetty Vn-nimeämiskäytännön mukaan, toiset puolestaan lähdetiedoston ensimmäisen tietueen nimen mukaan. 2. Voit helpottaa muokkausprosessia nimeämällä kaikki muuttujat Vn-nimeämiskäytännön mukaan. Anna ensimmäisen muuttujan nimeksi V1, toisen muuttujan nimeksi V2 ja niin edelleen. Kun olet almis, Muuttujat-älilehden pitäisi näyttää seuraaalta: Liite A. Turbo Integrator -opetusohjelma 83

92 3. Valitse kunkin muuttujan tyyppi aattaasta Muuttujan tyyppi -luettelosta. Muuttujien V1, V2 ja V19 tyyppi on Numeerinen. Kaikkien muiden muuttujien tyyppi on Merkkijono. 4. Valitse kunkin muuttujan sisältötyyppi aattaasta Sisältö-luettelosta. Seuraaan taulukon aulla oit määrittää kunkin muuttujan sisältötyypin. Muuttujan nimi Sisältö Muuttujan nimi Sisältö V1 Tiedot V11 Yhdistelmä V2 Tiedot V12 Yhdistelmä V3 Tiedot V13 Yhdistelmä V4 Elementti V14 Elementti V5 Yhdistelmä V15 Yhdistelmä V6 Yhdistelmä V16 Yhdistelmä V7 Yhdistelmä V17 Elementti V8 Yhdistelmä V18 Elementti V9 Yhdistelmä V19 Elementti V10 Elementti V20 Elementti 84 TM1 Turbo Integrator

LotusLive. LotusLive Engage ja LotusLive Connections. Käyttöopas

LotusLive. LotusLive Engage ja LotusLive Connections. Käyttöopas LotusLie LotusLie Engage ja LotusLie Connections Käyttöopas LotusLie LotusLie Engage ja LotusLie Connections Käyttöopas Huomautus Ennen näiden tietojen ja niihin liittyän tuotteen käyttöä tutustu julkaisuun

Lisätiedot

ThinkVantage System Migration Assistant 5.0. Käyttöopas

ThinkVantage System Migration Assistant 5.0. Käyttöopas ThinkVantage System Migration Assistant 5.0 Käyttöopas ThinkVantage System Migration Assistant 5.0 Käyttöopas Huomautus: Ennen tämän julkaisun ja siinä kuattujen tuotteiden käyttöä lue yleiset tiedot

Lisätiedot

Tämän julkaisun uusin versio on saatavissa osoitteessa http://www.ibm.com/pc/support. Tietoja ohjelmistosta

Tämän julkaisun uusin versio on saatavissa osoitteessa http://www.ibm.com/pc/support. Tietoja ohjelmistosta Tämän julkaisun uusin ersio on saataissa osoitteessa http://www.ibm.com/pc/support Tietoja ohjelmistosta Tämän julkaisun uusin ersio on saataissa osoitteessa http://www.ibm.com/pc/support Tietoja ohjelmistosta

Lisätiedot

OLAP Spreadsheet Add-in for 1-2-3 Käyttöopas

OLAP Spreadsheet Add-in for 1-2-3 Käyttöopas IBM DB2 OLAP Serer and Starter Kit OLAP Spreadsheet Add-in for 1-2-3 Käyttöopas Versio 7 SB11-9150-00 IBM DB2 OLAP Serer and Starter Kit OLAP Spreadsheet Add-in for 1-2-3 Käyttöopas Versio 7 SB11-9150-00

Lisätiedot

OLAP, asennus- ja käyttöopas

OLAP, asennus- ja käyttöopas IBM DB2 OLAP Serer and Starter Kit OLAP, asennus- ja käyttöopas Versio 7 SB11-9149-00 IBM DB2 OLAP Serer and Starter Kit OLAP, asennus- ja käyttöopas Versio 7 SB11-9149-00 Huomautus Lue ennen tämän julkaisun

Lisätiedot

IBM Cognos TM1 Versio Operations Console -ohjelman käyttöopas

IBM Cognos TM1 Versio Operations Console -ohjelman käyttöopas IBM Cognos TM1 Versio 10.1.0 Operations Console -ohjelman käyttöopas Huomautus Ennen näiden tietojen ja niihin liittyän tuotteen käyttöä tutustu kohdassa Huomioon otettaaa siulla 23 oleiin tietoihin. Tuotetietoja

Lisätiedot

LotusLive. LotusLive Hallintaopas

LotusLive. LotusLive Hallintaopas LotusLie LotusLie Hallintaopas LotusLie LotusLie Hallintaopas Huomautus Ennen näiden tietojen ja niihin liittyän tuotteen käyttöä tutustu julkaisuun Huomioon otettaaa siulla 85. Huomautus Tämä painos

Lisätiedot

Asennusopas Linux-, UNIX- ja Windows-ympäristöihin

Asennusopas Linux-, UNIX- ja Windows-ympäristöihin IBM DB2 Information Integrator -ohjelmisto Asennusopas Linux-, UNIX- ja Windows-ympäristöihin Versio 8.2 GB11-9182-01 IBM DB2 Information Integrator -ohjelmisto Asennusopas Linux-, UNIX- ja Windows-ympäristöihin

Lisätiedot

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset - Avaa Työkalut valikko ja valitse Tilien asetukset - Valitse vasemman reunan lokerosta Lähtevän postin palvelin (SM - Valitse listasta palvelin, jonka

Lisätiedot

Ohjelmisto on tietokanta pohjainen tiedostojärjestelmä, joka sisältää virtuaalisen hakemisto rakenteen.

Ohjelmisto on tietokanta pohjainen tiedostojärjestelmä, joka sisältää virtuaalisen hakemisto rakenteen. 1 / 50 1. Etusivu Ohjelmisto on tietokanta pohjainen tiedostojärjestelmä, joka sisältää virtuaalisen hakemisto rakenteen. Virtuaali hakemistoihin voi tuoda tiedostoja tietokoneelta tai luoda niitä tällä

Lisätiedot

Ryhmäkirjeen hyödyntäminen

Ryhmäkirjeen hyödyntäminen Ryhmäkirjeen hyödyntäminen hannele.rajaniemi@jyu.fi konkkola@cc.jyu.fi Sisältö Joukkokirje-toiminnon (Wordin ja Excelin yhteiskäytön) periaatteet Excel tietolähteenä tutuksi (valmis harjoitustiedosto)

Lisätiedot

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Joukkokirje, osoitetarrat Työvälineohjelmistot 1(5)

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Joukkokirje, osoitetarrat Työvälineohjelmistot 1(5) Työvälineohjelmistot 1(5) Yhdistäminen Yhdistämistoiminnolla voidaan tehdä esimerkiksi joukkokirjeitä, osoitetarroja, kirjekuoria, jne. Siinä yhdistetään kaksi tiedostoa: Pääasiakirja Tietolähde Pääasiakirjassa

Lisätiedot

IBM Rapid Restore Ultra 3.01 Käyttöönotto-opas, versio 1.1

IBM Rapid Restore Ultra 3.01 Käyttöönotto-opas, versio 1.1 IBM Rapid Restore Ultra 3.01 Käyttöönotto-opas, ersio 1.1 Kolmas painos (marraskuu 2003) Copyright International Business Machines Corporation 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Esipuhe Tämä opas on tarkoitettu

Lisätiedot

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Yhdistäminen Yhdistämistoiminnolla voidaan tehdä esimerkiksi joukkokirjeitä, osoitetarroja, kirjekuoria, jne. Siinä yhdistetään kaksi tiedostoa: Pääasiakirja Tietolähde Pääasiakirjassa

Lisätiedot

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 Julkaisutiedot McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 McAfee epolicy Orchestrator -ohjelmiston kanssa käytettäväksi Sisällys Tietoja tästä julkaisusta Uudet toiminnot Parannukset Ratkaistut

Lisätiedot

Visma Business AddOn Tositteiden tuonti. Käsikirja

Visma Business AddOn Tositteiden tuonti. Käsikirja Visma Business AddOn Tositteiden tuonti Käsikirja Oppaan päiväys: 10.2.2012. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin

Lisätiedot

Käyttöopas ja käsikirja

Käyttöopas ja käsikirja IBM DB2 Cube Views Käyttöopas ja käsikirja Versio 8.2 SB11-9181-01 IBM DB2 Cube Views Käyttöopas ja käsikirja Versio 8.2 SB11-9181-01 Huomautus Huomautus: Lue ennen tämän julkaisun ja siinä kuatun ohjelman

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

DB2 Universal Database Express Edition -ohjelmiston aloitusopas

DB2 Universal Database Express Edition -ohjelmiston aloitusopas IBM DB2 Uniersal Database DB2 Uniersal Database Express Edition -ohjelmiston aloitusopas Versio 8.2 GB11-9184-01 IBM DB2 Uniersal Database DB2 Uniersal Database Express Edition -ohjelmiston aloitusopas

Lisätiedot

1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo

1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo 1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo 1. Avaa uusi työkirja 2. Tallenna työkirja nimellä perusfunktiot. 3. Kirjoita seuraava taulukko 4. Muista taulukon kirjoitusjärjestys - Ensin kirjoitetaan

Lisätiedot

Valintanauhan komennot Valintanauhan kussakin välilehdessä on ryhmiä ja kussakin ryhmässä on toisiinsa liittyviä komentoja.

Valintanauhan komennot Valintanauhan kussakin välilehdessä on ryhmiä ja kussakin ryhmässä on toisiinsa liittyviä komentoja. Pikaopas Microsoft Excel 2013 näyttää erilaiselta kuin aiemmat versiot. Tämän oppaan avulla pääset alkuun nopeasti ja saat yleiskuvan uusista ominaisuuksista. Komentojen lisääminen pikatyökaluriville Pidä

Lisätiedot

DB2-työasemaohjelmistojen aloitusopas

DB2-työasemaohjelmistojen aloitusopas IBM DB2 Uniersal Database DB2-työasemaohjelmistojen aloitusopas Versio 8.2 GB11-9192-01 IBM DB2 Uniersal Database DB2-työasemaohjelmistojen aloitusopas Versio 8.2 GB11-9192-01 Lue ennen tämän julkaisun

Lisätiedot

IDL - proseduurit. ATK tähtitieteessä. IDL - proseduurit

IDL - proseduurit. ATK tähtitieteessä. IDL - proseduurit IDL - proseduurit 25. huhtikuuta 2017 Viimeksi käsiteltiin IDL:n interaktiivista käyttöä, mutta tämä on hyvin kömpelöä monimutkaisempia asioita tehtäessä. IDL:llä on mahdollista tehdä ns. proseduuri-tiedostoja,

Lisätiedot

Sonera Yrityssähköposti. Outlook 2013 lataus ja asennus

Sonera Yrityssähköposti. Outlook 2013 lataus ja asennus Sonera Yrityssähköposti. Outlook 2013 lataus ja asennus Sisältö 1/14 Sonera Yrityssähköpostin käyttöönotto Outlook 2013 -sovelluksella SISÄLLYS Outlook 2013 asennuspaketin lataus... 2 Outlook 2013 asennus...

Lisätiedot

ATK tähtitieteessä. Osa 3 - IDL proseduurit ja rakenteet. 18. syyskuuta 2014

ATK tähtitieteessä. Osa 3 - IDL proseduurit ja rakenteet. 18. syyskuuta 2014 18. syyskuuta 2014 IDL - proseduurit Viimeksi käsiteltiin IDL:n interaktiivista käyttöä, mutta tämä on hyvin kömpelöä monimutkaisempia asioita tehtäessä. IDL:llä on mahdollista tehdä ns. proseduuri-tiedostoja,

Lisätiedot

Host On-Demand: Suunnittelu, asennus ja kokoonpanon määritys

Host On-Demand: Suunnittelu, asennus ja kokoonpanon määritys IBM Rational Host On-Demand, ersio 11.0 Host On-Demand: Suunnittelu, asennus ja kokoonpanon määritys SC23-8014-00 IBM Rational Host On-Demand, ersio 11.0 Host On-Demand: Suunnittelu, asennus ja kokoonpanon

Lisätiedot

IBM Rescue and Recovery with Rapid Restore -ohjelman mukautus- ja käyttöönotto-oppaan versio 1.5

IBM Rescue and Recovery with Rapid Restore -ohjelman mukautus- ja käyttöönotto-oppaan versio 1.5 IBM Rescue and Recoery with Rapid Restore -ohjelman mukautus- ja käyttöönotto-oppaan ersio 1.5 Ensimmäinen painos (toukokuu 2004) Copyright International Business Machines Corporation 2004. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

GroupWise Calendar Publishing Host User

GroupWise Calendar Publishing Host User GroupWise 8 Calendar Publishing Host User 8 17. lokakuu 2008 Novell GroupWise Calendar Publishing Host User PIKAKÄYNNISTYS www.novell.com YLEISTÄ Novell GroupWise Calendar Publishing Host User on Web-pohjainen

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Koordinaattieditori

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Koordinaattieditori Testitapaukset - Koordinaattieditori Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Testattava järjestelmä...4 3. Toiminnallisuuden testitapaukset...5 3.1 Uuden projektin avaaminen...5 3.2 vaa olemassaoleva projekti...6

Lisätiedot

Brother ScanViewerin opas ios- / OS X -järjestelmille

Brother ScanViewerin opas ios- / OS X -järjestelmille Brother ScanViewerin opas ios- / OS X -järjestelmille Versio 0 FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa vinkkimerkintää: VINKKI Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa voi toimia

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle 2 Sisällys 1 Palvelunhallinta... 3 1.1 Käyttäjäryhmän luominen... 3 2 Tehtävienhallinta- perustiedot... 4 2.1 Yhtiön perustiedot... 4 2.2 Tehtävä-/

Lisätiedot

Ajokorttimoduuli Moduuli 2. - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta. Harjoitus 1

Ajokorttimoduuli Moduuli 2. - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta. Harjoitus 1 Ajokorttimoduuli Moduuli 2 - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta Harjoitus 1 Tämän harjoituksen avulla opit alustamaan levykkeesi (voit käyttää levykkeen sijasta myös USBmuistitikkua). Harjoitus tehdään Resurssienhallinnassa.

Lisätiedot

HP OfficeJet 200 Mobile Printer series. Bluetooth-asennusopas

HP OfficeJet 200 Mobile Printer series. Bluetooth-asennusopas HP OfficeJet 200 Mobile Printer series Bluetooth-asennusopas Tekijänoikeustiedot Copyright 2017 HP Development Company, L.P 1. versio, 4/2017 HP Companyn ilmoitukset Tämän asiakirjan sisältämiä tietoja

Lisätiedot

Pikaohje formaatin valmistamiseen

Pikaohje formaatin valmistamiseen Pikaohje formaatin valmistamiseen Esko Otava Oy ver.1.0 Pääikkunasta (tulostusikkunasta) valitaan Cards-Show cards manager Paina Add 2 Paina New Kortinsuunnitteluikkuna on jaettu kolmeen osaan: Vasemmalla

Lisätiedot

Kopioi cd-levyt kiintolevylle, niin fyysiset levyt joutavat eläkkeelle.

Kopioi cd-levyt kiintolevylle, niin fyysiset levyt joutavat eläkkeelle. TEE KONEESTA CD-VARASTO: Kopioi cd-levyt kiintolevylle, niin fyysiset levyt joutavat eläkkeelle. Siirrä cd-levysi TIETOJA Kopioi cd-levyt kiintolevylle levykuviksi, niin pääset sisältöön nopeasti käsiksi

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Liite Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla

Lisätiedot

ThinkCentre. Laitteiston osien poisto- ja vaihto-opas Tyypit 8424, 8425, 8428 Tyypit 8171, 8172, 8173

ThinkCentre. Laitteiston osien poisto- ja vaihto-opas Tyypit 8424, 8425, 8428 Tyypit 8171, 8172, 8173 ThinkCentre Laitteiston osien poisto- ja aihto-opas Tyypit 8424, 8425, 8428 Tyypit 8171, 8172, 8173 ThinkCentre Laitteiston osien poisto- ja aihto-opas Tyypit 8424, 8425, 8428 Tyypit 8171, 8172, 8173

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Written by Administrator Monday, 05 September 2011 15:14 - Last Updated Thursday, 23 February 2012 13:36

Written by Administrator Monday, 05 September 2011 15:14 - Last Updated Thursday, 23 February 2012 13:36 !!!!! Relaatiotietokannat ovat vallanneet markkinat tietokantojen osalta. Flat file on jäänyt siinä kehityksessä jalkoihin. Mutta sillä on kuitenkin tiettyjä etuja, joten ei se ole täysin kuollut. Flat

Lisätiedot

Muuttujien määrittely

Muuttujien määrittely Tarja Heikkilä Muuttujien määrittely Määrittele muuttujat SPSS-ohjelmaan lomakkeen kysymyksistä. Harjoitusta varten lomakkeeseen on muokattu kysymyksiä kahdesta opiskelijoiden tekemästä Joupiskan rinneravintolaa

Lisätiedot

VERKKOKÄYTTÄJÄN OPAS. Tulostuslokin tallennus verkkoon. Versio 0 FIN

VERKKOKÄYTTÄJÄN OPAS. Tulostuslokin tallennus verkkoon. Versio 0 FIN VERKKOKÄYTTÄJÄN OPAS Tulostuslokin tallennus verkkoon Versio 0 FIN Oppaassa käytetyt kuvakkeet Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta: Vinkki kertoo, miten toimia tietyissä tilanteissa, tai

Lisätiedot

Nero 7:n Windows Vista TM -tuki

Nero 7:n Windows Vista TM -tuki Nero 7:n Windows Vista TM -tuki Nero AG Sivu 1 Tietoja tekijänoikeudesta ja tavaramerkistä Tämä opaskirjanen ja sen sisältö on Nero AG:n omaisuutta ja suojattu tekijänoikeudella. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

ATI REMOTE WONDER Asennusopas

ATI REMOTE WONDER Asennusopas ATI REMOTE WONDER Asennusopas i Vastuuvapautuslauseke Vaikka tämän asiakirjan laatimisessa on pyritty äärimmäiseen huolellisuuteen, ATI Technologies Inc. ei vastaa ATI-laitteen tai - ohjelmiston, muun

Lisätiedot

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Versio 2008.1 15.10.2008 ohje 15.10.2008 Asennus, käyttöönotto ja päätoiminnot Ohjelmiston tarkoitus Ohjelmiston tarkoitus on yhdistää Peltotuki

Lisätiedot

Pikaopas. Microsoft Word 2013 näyttää erilaiselta aiempiin versioihin verrattuna, joten laadimme tämän oppaan avuksi uusien ominaisuuksien opetteluun.

Pikaopas. Microsoft Word 2013 näyttää erilaiselta aiempiin versioihin verrattuna, joten laadimme tämän oppaan avuksi uusien ominaisuuksien opetteluun. Pikaopas Microsoft Word 2013 näyttää erilaiselta aiempiin versioihin verrattuna, joten laadimme tämän oppaan avuksi uusien ominaisuuksien opetteluun. Pikatyökalurivi Nämä komennot ovat aina näkyvissä.

Lisätiedot

Drive Letter Access. Pikaopas

Drive Letter Access. Pikaopas Drive Letter Access Pikaopas elokuu 2002 Sisällys Luku 1: Johdanto.......................................................5 Drive Letter Access -ohjelman asentaminen......................................

Lisätiedot

Visma Business AddOn Tilauksen synkronointi. Käsikirja

Visma Business AddOn Tilauksen synkronointi. Käsikirja Visma Business AddOn Tilauksen synkronointi Käsikirja Oppaan päiväys: 10.4.2013. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin

Lisätiedot

VIDA ADMIN PIKAOPAS SISÄLTÖ

VIDA ADMIN PIKAOPAS SISÄLTÖ SISÄLTÖ 1 VIDA ADMIN... 3 1.1 Tarkastusluettelo... 3 1.2 Lisää käyttäjä... 3 1.3 Rekisteröi VIDA All-in-one... 4 1.4 Aktivoi tilaus sekä liitä käyttäjät ja tietokoneet tilaukseen... 4 1.5 Käyttäjätunnus

Lisätiedot

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n asennus ja päivitys Päivitä BIOS, sovellukset ja ohjaimet ja suorita Windows Update Valitse asennustyyppi Asenna Windows 8.1 Käy Samsungin päivitystukisivust

Lisätiedot

HELIA 1 (11) Outi Virkki Tiedonhallinta 4.11.2000

HELIA 1 (11) Outi Virkki Tiedonhallinta 4.11.2000 HELIA 1 (11) Access 1 ACCESS...2 Yleistä...2 Access-tietokanta...3 Perusobjektit...3 Taulu...5 Kysely...7 Lomake...9 Raportti...10 Makro...11 Moduli...11 HELIA 2 (11) ACCESS Yleistä Relaatiotietokantatyyppinen

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

Copyright 1999-2012 Basware Corporation. All rights reserved. Pikaopas toimittajille Supplier Portal (Toukokuu 2013)

Copyright 1999-2012 Basware Corporation. All rights reserved. Pikaopas toimittajille Supplier Portal (Toukokuu 2013) Copyright 1999-2012 Basware Corporation. All rights reserved. Pikaopas toimittajille Supplier Portal (Toukokuu 2013) 1 Rekisteröityminen ja sisäänkirjautuminen Sinun täytyy kirjautua Supplier Portal -sovellukseen,

Lisätiedot

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ Windows XP-käyttöjärjestelmän asetuksilla sekä Word-asetuksilla voit vaikuttaa tietokoneen näytön ulkoasuun, selkeyteen ja helppokäyttöisyyteen.. 1) ASETUKSET

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Näitä tietoja voidaan muuttaa ilman etukäteisilmoitusta. HP-tuotteiden ja - palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden

Lisätiedot

CAMI Havaintotaidot -harjoitusohjelman asennus- ja käyttöönotto-ohje ei verkkoasennus

CAMI Havaintotaidot -harjoitusohjelman asennus- ja käyttöönotto-ohje ei verkkoasennus CAMI Havaintotaidot -ohjelmiston asennus 1 CognAid Oy CAMI Havaintotaidot -harjoitusohjelman asennus- ja käyttöönotto-ohje ei verkkoasennus CAMI Havaintotaidot -harjoitusohjelma toimii kaikissa ajanmukaisissa

Lisätiedot

Messenger. Novell 1.0 NOVELL MESSENGERIN OHJEET. www.novell.com PIKAOPAS

Messenger. Novell 1.0 NOVELL MESSENGERIN OHJEET. www.novell.com PIKAOPAS Novell Messenger 1.0 PIKAOPAS www.novell.com Novell Messenger on Novell edirectory TM -pohjainen, eri käyttöympäristöissä toimiva yritysten pikaviestituote. Messenger-järjestelmän käyttöympäristöksi soveltuu

Lisätiedot

Automaster tai MBS. 2. ODBC - ajurin asennus (jos ei ole jo asennettu)

Automaster tai MBS. 2. ODBC - ajurin asennus (jos ei ole jo asennettu) 1 GHTransaction-ohjelman asennusohje Copyright Grey-Hen Oy. All rights reserved. Sisältö: 1. Johdanto 2. ODBC - ajurin asennus 3. GH Transaction ohjelman asennus Automaster tai MBS 1. Johdanto GHTransaction

Lisätiedot

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta.

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta. Tilimuunnosohje 1 (5) Tilimuunnosajo Tilimuunnosajo täytyy tehdä jos halutaan vaihtaa yritykselle tilikartta ja säilyttää tilien tapahtumat. Tilikartan vaihtoa varten perustetaan uusi yritys, jonne muunnosajossa

Lisätiedot

VIDA CONFIGURATION VIDA ALL-IN-ONE

VIDA CONFIGURATION VIDA ALL-IN-ONE VIDA ALL-IN-ONE SISÄLTÖ 1 VIDA CONFIGURATION... 3 1.1 Sijainti... 3 1.2 Välityspalvelimen asetukset... 4 1.2.1 Automaattinen konfiguraatio... 4 1.2.2 Välityspalvelin... 4 1.2.3 NTLM-todennus... 4 1.3 Apuvälineet...

Lisätiedot

CLOUDBACKUP TSM varmistusohjelmiston asennus

CLOUDBACKUP TSM varmistusohjelmiston asennus Luottamuksellinen JAVERDEL OY CLOUDBACKUP TSM varmistusohjelmiston asennus Copyright 2 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1 ASENNUSOHJE WINDOWS KÄYTTÖJÄRJESTELMÄLLÄ VARUSTETTUIHIN LAITTEISIIN... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2

Lisätiedot

MicroStation V8i-käyttöympäristö

MicroStation V8i-käyttöympäristö MicroStation V8i-käyttöympäristö Liite 2 Pääkäyttäjän ohjeet Juha Orre Tekniikan koulutusalan opinnäytetyö Kone- ja tuotantotekniikka Insinööri (AMK) KEMI 2013 SISÄLLYS Liite 2 2(14) SISÄLLYS... 2 1 KÄYTTÖOHJEET...

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Järjestelmän varmuuskopioiminen ja palauttaminen Käyttöopas

Järjestelmän varmuuskopioiminen ja palauttaminen Käyttöopas Järjestelmän varmuuskopioiminen ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto

Sähköpostitilin käyttöönotto Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 1.0 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi Sivu 1 / 16 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.2 Tietojen

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot

Lisätiedot

Visma Business AddOn Tuotetarrat. Käsikirja

Visma Business AddOn Tuotetarrat. Käsikirja Visma Business AddOn Tuotetarrat Käsikirja Oppaan päiväys: 30.8.2012. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä

Lisätiedot

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta:

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta: Novell Filr -työpöytäsovellus lueminut Huhtikuu 2015 1 Tuotteen yleiskatsaus Novell Filr -työpöytäsovelluksella voit synkronoida Novell Filr -tiedostoja tietokoneesi tiedostojärjestelmän kanssa ja muokata

Lisätiedot

Pedacode Pikaopas. Java-kehitysympäristön pystyttäminen

Pedacode Pikaopas. Java-kehitysympäristön pystyttäminen Pedacode Pikaopas Java-kehitysympäristön pystyttäminen Pikaoppaan sisältö Pikaoppaassa kuvataan, miten Windowstyöasemalle asennetaan Java-ohjelmoinnissa tarvittavat työkalut, minkälaisia konfigurointeja

Lisätiedot

Visma Econet -ohjelmat ActiveX on epävakaa -virheilmoituksen korjausohjeet

Visma Econet -ohjelmat ActiveX on epävakaa -virheilmoituksen korjausohjeet 1 Visma Econet -ohjelmat ActiveX on epävakaa -virheilmoituksen korjausohjeet Microsoft on julkaissut Office-paketteihin tietoturvapäivitykset. Seuraavat päivitykset aiheuttavat Visma Econet -ohjelmissa

Lisätiedot

NAVITA BUDJETTIJÄRJESTELMÄN ENSIASENNUS PALVELIMELLE

NAVITA BUDJETTIJÄRJESTELMÄN ENSIASENNUS PALVELIMELLE NAVITA BUDJETTIJÄRJESTELMÄN ENSIASENNUS PALVELIMELLE Ennen palvelinohjelman asennusta perustetaan tarvittavat kansiot. Oikeustasoista share- tai security-tason oikeudet riittävät; molempien oikeustasojen

Lisätiedot

Tobii Communicator 4. Alkutoimet

Tobii Communicator 4. Alkutoimet Tobii Communicator 4 Alkutoimet TERVETULOA TOBII COMMUNICATOR 4 -OHJELMAAN Tobii Communicator 4:n avulla liikuntarajoitteiset tai kommunikaatiokyvyiltään rajoittuneet henkilöt voivat käyttää tietokonetta

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatko Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. KSAO Liiketalous 1

Tekstinkäsittelyn jatko Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Lomakkeet Lomake on asiakirja, joka sisältää täyttämistä ohjaavia tietoja tai merkintöjä. Wordin lomakekenttä-toiminnolla luodaan näytöllä täytettäviä lomakkeita tai tulostettavia lomakepohjia.

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla Sivu 1/6 Yhteysopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008

Lisätiedot

PDF-tiedostojen teon pikaohje

PDF-tiedostojen teon pikaohje 1 PDF-tiedostojen teon pikaohje 1. Aluksi Tässä pikaohjeessa käydään lyhyesti läpi PDF-muotoisten tiedostojen teko Adobe Acrobat 5.0 ohjelmalla. Ohje opastaa painoon optimoidun PDF-tallenteen teon. Pikaohje

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

ThinkCentre. Laitteiston osien poisto- ja vaihto-opas Tyypit 8143, 8144, 8146 Tyypit 8422, 8423, 8427

ThinkCentre. Laitteiston osien poisto- ja vaihto-opas Tyypit 8143, 8144, 8146 Tyypit 8422, 8423, 8427 ThinkCentre Laitteiston osien poisto- ja aihto-opas Tyypit 8143, 8144, 8146 Tyypit 8422, 8423, 8427 ThinkCentre Laitteiston osien poisto- ja aihto-opas Tyypit 8143, 8144, 8146 Tyypit 8422, 8423, 8427

Lisätiedot

Visma Business Visma AddOn Tilitoimistoaineisto. Käsikirja

Visma Business Visma AddOn Tilitoimistoaineisto. Käsikirja Visma Business Visma AddOn Tilitoimistoaineisto Käsikirja Oppaan päiväys: 9.3.2015. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sisällysluettelo VIP Laajennettu raportointi... 3 Luo raportti Laajennetun raportoinnin työkaluilla... 4 Avaa Laajennettu raportointi... 4 Valitse

Lisätiedot

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola 26.8.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. Omat asetukset kuntoon (kaikkien tehtävä aluksi) sivut 3-5 2. Tärkeiden sivujen tilaaminen omiin linkkeihin sivut

Lisätiedot

Pikaopas. ThinkCentre

Pikaopas. ThinkCentre ThinkCentre Pikaopas Sisältö - Tärkeät turaohjeet - Takuutiedot ja muuta huomioon otettaaa - Tietokoneen asennus - Ohjelmien elytys - Vianmääritys ja häiriöiden poisto - IBM-ohjeiden ja -tukipalelujen

Lisätiedot

Basware Supplier Portal

Basware Supplier Portal Basware Supplier Portal Pikaohje Toimittajille (Toukokuu 2011) Prosessin yleiskatsaus Basware Supplier Portal on tarkoitettu toimittajaorganisaatioille (joita kutsutaan jäljempänä toimittajiksi). Järjestelmän

Lisätiedot

Haaga-Helia/IltaTiko ict2tcd005: Ohjelmiston suunnittelutaito 1/7 Anne Benson. Tällä opintojaksolla käytämme VS:n kolmen kokonaisuuden luomiseen:

Haaga-Helia/IltaTiko ict2tcd005: Ohjelmiston suunnittelutaito 1/7 Anne Benson. Tällä opintojaksolla käytämme VS:n kolmen kokonaisuuden luomiseen: Haaga-Helia/IltaTiko ict2tcd005: Ohjelmiston suunnittelutaito 1/7 Microsoft SQL käyttö Yleistä VisualStudiosta Tällä opintojaksolla käytämme VS:n kolmen kokonaisuuden luomiseen: - sovellushallintaan -

Lisätiedot

FrontPage 2000 - Näkymät

FrontPage 2000 - Näkymät FrontPage 2000 - Näkymät FrontPagessa on kuusi erilaista näkymää sivustoon. Sivunäkymä Tässä näkymässä luodaan sivut eli näkymä vastaa paljolti Wordin tekstinkäsittelyohjelman näkymää. Tässä on myös muokattava

Lisätiedot

Visma Business AddOn Factoring-laskuaineisto. Käyttäjän käsikirja

Visma Business AddOn Factoring-laskuaineisto. Käyttäjän käsikirja Visma Business AddOn Factoring-laskuaineisto Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 09.06.2011 Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin

Lisätiedot

WEIKKA. Asennus opas. Hannu-Matti Lemettinen HML Productions 2009-2011

WEIKKA. Asennus opas. Hannu-Matti Lemettinen HML Productions 2009-2011 WEIKKA Asennus opas Hannu-Matti Lemettinen WEIKKA OHJELMAN ASENNUS Weikka ohjelman asennuksessa tarvitaan kaksi tiedostoa. Setup.exe sekä Weikka.msi tiedostot. Asennus käynnistetään suorittamalla (kaksoisnapsautus)

Lisätiedot

Pikakäyttöohje Päivitys I OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN SISÄLLYS

Pikakäyttöohje Päivitys I OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN SISÄLLYS Pikakäyttöohje Päivitys 14.11.2011 SISÄLLYS I. Ohjelman käynnistäminen II. Harjoiteltavan osa-alueen ja tehtäväsovelluksen valinta III. Tehtäväsovellusten käyttö Mallisuoritus ja tehtävän suoritusohje

Lisätiedot

Maha Eurosystem jarrulaskentaohjelman asennusohje versio 7.20.026

Maha Eurosystem jarrulaskentaohjelman asennusohje versio 7.20.026 2012 Tecalemit Oy Seppo Koskivuori Maha Eurosystem jarrulaskentaohjelman asennusohje versio 7.20.026 Vaatimukset: - tietokone (PC), jossa vapaa USB portti - käyttöjärjestelmä Windows XP, Vista tai Windows

Lisätiedot

Oppilaan pikaopas. Project 2013 käyttöliittymä ja näkymät

Oppilaan pikaopas. Project 2013 käyttöliittymä ja näkymät 1 Oppilaan pikaopas Project 2013 käyttöliittymä ja näkymät Kun avaat Project 2013 -ohjelman, näet ensimmäisenä pelkistetyn näkymän. Uusi Project 2013 voi auttaa projektinhallinnassa kuten esim. projektitietojen

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2009 1 / 28 Puhelinluettelo, koodi def lue_puhelinnumerot(): print "Anna lisattavat nimet ja numerot." print

Lisätiedot

Käyttöohje webrekkaselvitys-tietojärjestelmä

Käyttöohje webrekkaselvitys-tietojärjestelmä Käyttöohje webrekkaselvitys-tietojärjestelmä Kirjautumissivu: rekkaselvitys.helsinginsatama.fi Rekkaselvityksen webkäyttöliittymällä rekisteröityneet asiakkaat tekevät ilmoituksia itse verkossa suoraan

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla tietokoneeseen ja suorita asennusohjelma uudelleen.

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla tietokoneeseen ja suorita asennusohjelma uudelleen. Sivu 1/7 Kytkentäopas Tulostimen asentaminen paikallisesti (Windows) Huomautus: Kun asennat paikallisesti liitettyä tulostinta eikä Ohjelmisto ja käyttöoppaat -CD-levy ei tue käyttöjärjestelmää, käytä

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot