> >

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "> 18 21.9 2007 > 19 20.9 2007"

Transkriptio

1 Nordiskt världsarvsmöte Pohjoismainen maailmanperintökokous > Kvarkenkonferens Merenkurkun konferenssi > Vasa, Finland Vaasa, Suomi Kvarken en tillgång för regionen Merenkurkku alueen voimavara Inbjudan och program Kutsu ja ohjelma

2 Kvarkens skärgård i Finland och Höga Kusten i Sverige utgör ett gemensamt världsnaturarv. För att uppmärksamma detta och Kvarken regionens unika natur i ett bredare perspektiv, arrangerar Kvarkenrådet årets Kvarkenkonferens i samverkan med det årligen återkommande Nordiska världsarvsmötet. Frågor som behandlas på konferensen är: Hur ska vi värna om våra världsarv och samtidigt göra den tillgänglig för turister? Har världsarven en regional betydelse? Vilka är våra visioner för fram tiden och hur ska vi implementera dem? Suomen Merenkurkun saaristo ja Ruotsin Korkea rannikko muodostavat yhteisen maailmanluonnon perintöalueen. Tämän ja Merenkurkun alueen ainutlaatuisen luonnon huomioimiseksi laajemmassa mitta kaavassa Merenkurkun neuvosto järjestää tämänkertaisen Merenkurkun konferenssin yhdessä vuosittain järjes tettävän Pohjoismaisen maailmanperintökokouksen kanssa. Konferenssissa käsitellään mm. seuraavia kysymyksiä: Miten voimme huolehtia maailmanperinnöstämme ja tuoda sen samalla matkailijoiden ulottuville? Onko maailmanperinnöllä alueellista merkitystä? Millaisia tulevaisuudenvisiomme ovat ja miten ne voidaan toteuttaa? Tisdag 18 september Exkursioner Förhandsanmälan krävs senast 10 augusti Tidsresa till år 1907 på Stundars museum Under tidsresans gång lever vi som man gjorde år 1907 i Solf. Vi får ta del av olika sysslor såsom mat lagning, repslöjd, träslöjd, ullarbete, pärtspikning m.m. Vi äter en gemensam måltid och deltar i ett möte tillsammans med boställsarrendatorn på Lindmans boställe i Söderfjärden, Karl Schogster. Stundars i Korsholm är ett stort museum och ett levande kulturcentrum. Mera information: Pris: 20 /pers inkl. mat och kaffe.. Besök på Terranova naturcentrum och exkursion till Söderfjärdens Natura 2000 område Terranova Kvarkens naturcentrum Terranova, det nya landet, skildrar landhöjningen, Kvarkens natur och naturskyddsområden samt ger information om områdets möjligheter till naturaktiviteter och naturturism. Terranova Kvarkens naturcentrum finns i samband med Österbottens museum. Söderfjärden är en gammal meteoritkrater på ca 2000 ha som varit en havsvik vid 1900-talets början. Idag är det odlingsmark som hålls torr med hjälp av pumpning. Söderfjärden är speciellt känd för de tusentals tranor som samlas där under höstflyttningen. Mera information: Pris: 20 /pers inkl. mat och kaffe Tiistai 18. syyskuuta Tutustumisretket Ilmoittautuminen viimeistään 10. elokuuta Aikamatka vuoteen 1907 Stundarsin museossa Elämme aikamatkalla niin kuin Sulvalla vuonna 1907 elettiin. Saamme ottaa osaa erilaisiin tehtäviin, esim. ruuanlaittoon, köydenpunontaan, puu töihin, villatöihin, päreiden naulaamiseen jne. Syömme yhteisen aterian ja osallistumme kokouk seen Söderfjärdenissä sijaitsevan Lindmanin puustellin vuokralaisen, Karl Schogsterin, kanssa. Mustasaaressa sijaitseva Stundars on suuri museo ja elävä kulttuurikeskus. Lisätietoa: Hinta: 20 /henk, sis. ruoka ja kahvi.. Vierailu Terranovan luontokeskuksessa ja opintoretki Söderfjärdenin Natura alueelle Terranova Merenkurkun luontokeskus Terranova, uusi maa, kuvaa maankohoamista, Merenkurkun luontoa ja luonnonsuojelualueita sekä antaa tietoa alueen luontoharrastus- ja luontomatkailutarjonnasta. Terranova Merenkurkun luontokeskus toimii Pohjanmaan museon yhteydessä. Söderfjärden on vanha, n hehtaarin suuruinen meteoriittikraateri, joka oli 1900-luvun alussa veden peittämä merenlahti. Nykyään se on viljelysmaata, jota pidetään kuivana pump - pauksen avulla. Söderfjärden tunnetaan erityisesti tuhansista kurjista, jotka kerääntyvät sinne syysmuuton aikana. Lisätietoa: Hinta: 20 /henk, sis. ruoka ja kahvi. Konferensmiddag på Strampen. Förhandsanmälan.. Konferenssipäivällinen Ravintola Strampenissa. Etukäteisilmoittautuminen.

3 = Nordiskt världsarvsmöte, sessionerna 1 4. = Kvarkenkonferensen, sessionerna 2 3. Onsdag 19 september.. Registrering, Hotel Rantasipi, Tropiclandia.. Session 1 social hållbarhet Moderator: Christina Knookala, Kvarkenrådet.. Öppning av Nordiska världsarvs mötet. Kommundirektör Rurik Ahlberg, Korsholm... Exempel från världsarven Sveaborg och Höga Kusten. Heikki Lahdenmäki, Sveaborg och Hans-Erik Näslund, Docksta bordtennisklubb... Kaffe.. Lokalt engagemang i Världsarvet Höga Kusten. Ulf Breitholtz, Kramfors kommun... Lunch.. Lokalförankring i världsarvet Illusat Isfjord. Kirsten Strandgard, Illusat Isfjord... Rapport från UNESCO:s världsarvskommitémöte i Nya Zeeland. Siri Kloster, Miljøverndepartementet, Norge. = Pohjoismainen maailmanperintökokous, istunnot 1 4. = Merenkurkun konferenssi, istunnot 2 3. Keskiviikko 19. syyskuuta.. Ilmoittautuminen, Hotelli Rantasipi, Tropiclandia.. Istunto 1 sosiaalinen kestävyys Puheenjohtaja: Christina Knookala, Merenkurkun neuvosto.. Pohjoismaisen maailmanperintökokouksen avaaminen. Rurik Ahlberg, Mustasaaren kunnanjohtaja.. Suomenlinna ja Korkea Rannikko. Heikki Lahdenmäki, Suomenlinna ja Hans-Erik Näslund, Dockstan pöytä tenniskerho... Kahvi.. Paikallisten osallistuminen maailmanperintöalueen kehittämiseen. Ulf Breitholtz, Kramforsin kunta... Lounas.. Paikallinen sitoutuminen maailmanperintöön Illusat Isfjordissa. Kirsten Strandgard, Illusat Isfjord... Raportti UNESCOn maailmanperintökomitean kokouksesta Uudesta Seelannista. Siri Kloster, Norjan ympäristöministeriö... Kaffe och registrering.. Session 2 världsarv en resurs för samhällsutveckling? Moderator: Christina Knookala, Kvarkenrådet.. Öppning av Kvarkenkonferensen: kommunalråd Lennart Holmlund, Umeå.. Höga Kusten/Kvarkens skärgård ett gränsregionalt världsarv. Anna Carlemalm, världsarvskoordinator, Västernorrlands länsstyrelse och Susanna Ollqvist, specialplanerare,.. Paus.. Europeiska Unionens miljöpolitik.. Nordiska Ministerrådets förhållande till världsarv. Mottagning på Vasa Stad, buffe. Förhandsanmälan Torsdag 20 september.. Session 3 företagare och profilering ekologiskt och socialt hållbart Moderator: Anita Storm, Kvarkenrådet.. Upplevelseturism som en hållbar näring på världsnaturarvområdet, Kim Kurenmaa, Away Tourism, Vasa... Uppföljning av besökare och hur an - passa mängden till social och ekologisk bärkraft, Håkan Strotz, Urnatur, Sverige... Kaffe.. Kahvi ja ilmoittautuminen.. Istunto 2 maailmanperintö yhteiskunta kehityksen resurssi? Puheenjohtaja: Christina Knookala, Merenkurkun neuvosto.. Merenkurkun konferenssin avaaminen: Kunnallisneuvos Lennart Holmlund, Uumaja.. Korkea Rannikko/Merenkurkun saaristo raja-alueellinen maailmanperintö. Anna Carlemalm, maailmanperintökoordinaattori, Västernorrlannin lääninhallitus ja Susanna Ollqvist, erikoissuunnittelija, Metsähallitus.. Tauko.. Euroopan Unionin ympäristö politiikka.. Pohjoismaiden ministerineuvoston suhde maailmanperintöön. Vaasan kaupungin vastaanotto, buffet. Etukäteisilmoittautuminen Torstai 20. syyskuuta.. Istunto 3 yrittäjät ja profiloituminen ekologinen ja sosiaalinen kestävyys Puheenjohtaja: Anita Storm, Merenkurkun neuvosto.. Elämysmatkailu kestävänä elinkeinona maailmanluonnonperintöalueella. Kim Kurenmaa, Away Tourism, Vaasa... Kävijöiden seuranta ja miten määrä sovitetaan sosiaaliseen ja ekologiseen kantavuuteen, Håkan Strotz, Urnatur... Kahvi.. Upplevelseturism på Världsarvet Höga Kusten. Tero Seppälä och Johan Ramström från High Coast Center. Agne Säterberg och Maria Blomster, AGMA Forntid & Äventyr... Avslutning av Kvarkenkonferensen. Stadsdirektör Markku Lumio, Vasa... Lunch.. Elämysmatkailua Korkealla Rannikolla. Tero Seppälä ja Johan Ramström, High Coast Center. Agne Säterberg ja Maria Blomster, AGMA Forntid & Äventyr... Merenkurkun konferenssin päätös. Kaupunginjohtaja Markku Lumio, Vaasa... Lounas

4 .. Session 4 framtida visioner Förhandsanmälan. Varje världsarv förbereder en kort presentation om de olika temana i workshoparna. Workshop : Naturarvens tillgänglighet var går gränsen för exploatering? Ordförande Bengt Schibbye, Schibbye Landskap Ab. Workshop : Finansieringsmöjligheter i olika Interregprogram t.ex. Botnia-Atlantica, MittNorden, Central Baltic. Workshop : Slitage och besökaruppföljning i de nordiska världsarven, ordförande Tuija Warén, Workshop : Skyltning och entréer i de nordiska världsarven, ordförande Johan Uebel, Västernorrlands länsstyrelse. Workshop : Världsarvens förvaltningsplaner, ordförande Susanna Ollqvist,.. Presentation av resultaten från workshopen och sammanfattning av konferensen. Anita Storm, Kvarkenrådet och Susanna Ollqvist,. Avfärd till Björköby, beläget i världsarvets hjärta. Grillfest och guidad rundvandring på Björköby. Förhandsanmälan. Björköby är en skärgårdsby där de traditionella skärgårdsnäringarna fortfarande idkas. Det är även ett nationellt värdefullt kulturlandskap. Områdets De Geer-moräner är de mest representativa i Kvarken, och ses bäst kring Björköbys fiskehamn, Svedjehamn... Istunto 4 tulevaisuudenvisiot Etukäteisilmoittautuminen. Jokainen maailmanperintö valmistelee lyhyen esityksen pajojen eri teemoista. Paja : Luonnonperinnön saavutettavuus missä kulkee riistokäytön raja? Puheenjohtaja Bengt Schibbye, Schibbye Landskap Ab. Paja : Eri Interreg-ohjelmien rahoitusmahdollisuudet, esim. Botnia-Atlantica, MittNorden, Central Baltic. Paja : Kuluminen ja kävijöiden seuranta pohjoismaisissa maailmanperinnöissä, puheenjohtaja Tuija Warén, Metsähallitus. Paja : Kyltit ja sisäänkäynnit pohjoismaisissa maailmanperinnöissä, puheenjohtaja Johan Uebel, Västernorrlannin lääninhallitus. Paja : Maailmanperintöjen hallinnointisuunnitelmat, puheenjohtaja Susanna Ollqvist, Metsähallitus... Konferenssin yhteenveto ja pajojen tulosten esittely. Anita Storm, Merenkurkun neuvosto ja Susanna Ollqvist, Metsähallitus. Lähtö Björköbyhyn, joka sijaitsee maailmanperintöalueen sydämessä. Grillijuhla ja opastettu kiertokävely Björköbyssä. Etukäteisilmoittautuminen. Björköby on saaristolaiskylä, jossa harjoitetaan edelleen perinteisiä saaristolaisammatteja. Se on myös kansallisesti arvokas kulttuurimaisema. Alueen De Geer-moreenikentät ovat Merenkurkussa tyypillisimpiä ja niitä näkee parhaiten Björköbyn kalasataman, Svedjehamnin, ympäristössä. Fredag 21 september Exkursioner i världsnaturarvet Kvarkens skärgård. Förhandsanmälan krävs senast 10 augusti Guidad kryssning till Valsörarna, väderreservation 10 m/s, minst 12 deltagare krävs. Ögruppen Valsörarna ligger i ytterskärgården mitt i Kvarken, ca 15 km nordväst om Björkö. Valsörarna har en mångsidig natur med bl.a. våtmarker, björkskog, steniga stränder och skyddade vikar. Valsörarnas landmärke är den rödmålade järnfyren (36 m hög), som konstruerades år 1886 i Paris av samma firma som även byggde Eiffeltornet. Valsörarna omfattar hektar vatten och 600 hektar land och är ett privatägt naturskyddsområde. Mera information: Pris: 60 /pers inkl. mat och kaffe.. Guidad vandring på Björköby vandringsled 12 km, minst 12 deltagare krävs Bekanta dig med landhöjningsskärgården utanför Björkö. Vandringen är mångsidig och omfattar allt från lummiga innerskärgårdsvikar och flador till karga och vegetationsfattiga utskär. Landhöjningshastigheten är nu 8 8,5 mm per år i Kvarken. Med denna hastighet förändras det flacka kust- och skärgårdslandskapet märkbart under en mansålder. Bryggor och båthus hamnar på torra land, farleder grundas upp, vikar snörs av från havet och nya grynnor växer fram. Mera information: Pris: 30 /pers inkl. mat och kaffe Perjantai 21. syyskuuta Tutustumisretket Merenkurkun saariston maailmanluonnonperintöalueelle. Etukäteisilmoittautuminen viimeistään 10. elokuuta Opastettu risteily Valassaarille, säävaraus 10 m/s, vaaditaan väh. 12 osallistujaa Valassaarten saariryhmä sijaitsee ulkosaaristossa keskellä Merenkurkkua, n. 15 km Björköstä luoteeseen. Valassaarten luonto on monipuolinen ja siellä on mm. kosteikkoja, koivikkoja, ki visiä rantoja ja suojaisia merenlahtia. Valassaarten maamerkkinä on punaiseksi maalattu rautamajakka (korkeus 36 m), jonka suunnitteli v Pariisissa sama firma, joka rakensi myös Eiffel-tornin. Valassaaret kattaa hehtaarin vesialueen ja 600 hehtaaria maata ja se on yksi - tyisten omistamaa luonnonsuojelualuetta. Lisätietoa: Hinta: 60 /henk, sis. ruoka ja kahvi.. Opastettu kiertokävely Björköbyn vaellusreitillä 12 km, vaaditaan väh. 12 osallistujaa Tutustu maankohoamissaaristoon Björkön edustalla. Vaellusreitti on monipuolinen ja vaihtelee vehmaista sisäsaariston lahdekkeista ja poukamista karuihin ja vähäkasvuisiin ulkosaariin. Maankohoamisnopeus on Merenkurkussa nykyään 8 8,5 mm vuodessa. Tällä vauhdilla laakea rannikko- ja saaristomaisema muuttuu huomattavasti yhden ihmisiän aikana. Laiturit ja venevajat jäävät kuivalle maalle, reitit madaltuvat, lahdet kuroutuvat sisäjärviksi ja uusia kareja nousee esiin. Lisätietoa: Hinta: 30 /henk, sis. ruoka ja kahvi Närmare upplysningar Tarkempia tietoja Kvarkenrådet i Vasa, Sandögatan 6, Vasa Maria Hällund, tel , fax , Maria Snickars, tel , fax , Merenkurkun neuvoston Vaasan toimisto, Hietasaarenkatu 6, Vaasa Maria Hällund, puh , faksi , Maria Snickars, puh , faksi ,

5 Praktiska frågor > Sista anmälningsdag för Världsarvsmötet > Sista anmälningsdag för Kvarkenkonferensen > Konferensavgiften för Nordisk världsarvskonferens är 200 / sek. I konferensavgiften ingår kvällsprogrammen ( ) samt lunch och kaffe , mötesmaterial, och Art City -pass (www.artcityvaasa.fi), som berättigar till inträde i 10 museer. > Konferensavgiften för Kvarkenkonferensen är 135 / sek (utan resor). I konferensavgiften ingår programmet från ons 19.9 kl till tors 20.9 kl. 13. > Konferensavgiften för Kvarkenkonferensen är 180 / sek inkl resor + programmet som ovan. Resor: Ons 19.9 kl avfärd med färja från Umeå till Vasa och retur tors 20.9 kl med flyg (Jonair) från Vasa till Umeå. > Betalas in på kontonummer senast iban kontonummer fi och bic-kod helsfihh. Konferensavgiften betalas inte tillbaka vid avbokning. > I konferensavgiften ingår inte exkursionerna 18 och 21 september (märkta med blått). Käytännön tietoa > Viimeinen ilmoittautumispäivä Maailmanperintökokoukseen > Viimeinen ilmoittautumispäivä Merenkurkun konferenssiin > Pohjoismaisen maailmanperintökonferenssin maksu on 200. Konferenssimaksuun sisältyy iltaohjelmat ( ), lounas ja kahvi sekä kokousmateriaali ja Art City -passi (www.artcityvaasa.fi), joka oikeuttaa sisäänpääsyyn 10 museoon. > Merenkurkun konferenssin maksu on 135 (ilman matkoja). Konferenssimaksuun sisältyy ohjelma ke klo to klo 13. > Merenkurkun konferenssin maksu on 180 mukaan lukien matkat + yllä oleva ohjelma. Matkat: Keskiviikko klo 8.00 lähtö laivalla Uumajasta Vaasaan ja paluu torstaina klo lentäen (Jonair) Vaasasta Uumajaan. > Maksetaan tilille viimeistään iban tilinumero fi ja bic-koodi helsfihh. Konferenssimaksua ei palauteta peruutuksen yhteydessä. > Tutustumisretket 18. ja 21. syyskuuta (merkitty sinisellä) eivät sisälly konferenssimaksuun. Övernattning Hotel Rantasipi Tropiclandia, tel , Vid bokning nämn Kvarken Singelrum 80. Dubbelrum 108. Övernattningen ingår inte i konferensavgiften och betalas direkt till hotellet. Majoitus Hotel Rantasipi Tropiclandia, puh , sipi.fi. Varattaessa mainitse Kvarken hengen huone hengen huone 108. Majoitus ei sisälly konferenssimaksuun, ja se maksetaan suoraan hotellille. Anmälningsblankett och aktuell information finns på > Ilmoittautumislomake ja ajan kohtaiset tiedot osoitteessa >

Julkinen tiedote Offentligt meddelande. Yhteinen maailmanperintömme Vårt gemensamma världsarv

Julkinen tiedote Offentligt meddelande. Yhteinen maailmanperintömme Vårt gemensamma världsarv Julkinen tiedote Offentligt meddelande Yhteinen maailmanperintömme Vårt gemensamma världsarv Sisällys Esipuhe 2 Maailmanperintöalue ja luonnonsuojelu 4 Merenkurkun saaristo ja Korkea Rannikko yksi maailmanperintökohde

Lisätiedot

Kryssningar & utfärder

Kryssningar & utfärder Risteilyt & retket Kryssningar & utfärder Cruises & Tours Merenkurkun saaristoon till Kvarkens skärgård to the Kvarken Archipelago KESÄ SOMMAREN SUMMER 2013 www.pohjanmaanmatkailu.fi www.osterbottensturism.fi

Lisätiedot

Kapsäkki. Karl Hedman. Vuoriteollisuudesta. Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan. 2014 juhlavuosi jubileumsår

Kapsäkki. Karl Hedman. Vuoriteollisuudesta. Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan. 2014 juhlavuosi jubileumsår 2013 Pohjanmaan museolehti - Österbottens museitidning Kapsäkki Karl Hedman 2014 juhlavuosi jubileumsår Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan Vuoriteollisuudesta Österbottens museitidning 2013 Sisältö Innehåll

Lisätiedot

www - sivut www - sidorna velkaneuvonta skuldrådgivning sosiaaliasiamies socialonbudsmannen palvelubussi servicebussen jätehuolto avfallshantering

www - sivut www - sidorna velkaneuvonta skuldrådgivning sosiaaliasiamies socialonbudsmannen palvelubussi servicebussen jätehuolto avfallshantering V A A S A N K A U P U N G I N T I E D O T U S L E H T I 1 / 2 0 0 1 V A S A S T A D S I N F O R M A T I O N S T I D N I N G www - sivut www - sidorna velkaneuvonta skuldrådgivning sosiaaliasiamies socialonbudsmannen

Lisätiedot

PYHÄ YRJÄNÄ S:t GÖRAN

PYHÄ YRJÄNÄ S:t GÖRAN PYHÄ YRJÄNÄ S:t GÖRAN Julkaisija: Suomen Pyhän Yrjänän Partiokillat S:t Görans Scoutgillen i Finland ry. Kansainvälisen kiltajärjestön jäsen / medlem av den internationella gilleorganisationen International

Lisätiedot

www.asuntomessut.fi/kokkola www.visitkokkola.fi

www.asuntomessut.fi/kokkola www.visitkokkola.fi KARLEBY FINLAND www.asuntomessut.fi/kokkola www.visitkokkola.fi Kaikki tiet vievät Kokkolaan Kokkola sijaitsee keskellä Suomea Pohjanlahden rannikolla. Täällä kohtaavat valtatiet 8, 13 ja 28 ja täällä

Lisätiedot

Pohjola-Norden. Iloinen Perhetapahtuma Turussa Familjejippo i Åbo. Alueen vanhat rakennukset tarjosivat. De gamla byggnaderna på området

Pohjola-Norden. Iloinen Perhetapahtuma Turussa Familjejippo i Åbo. Alueen vanhat rakennukset tarjosivat. De gamla byggnaderna på området Varsinais-Suomen ja Satakunnan piiri 1 Pohjola-Norden Varsinais-Suomen ja Satakunnan piiri Distriktet för Egentliga Finland och Satakunda Juni 2011 Kesäkuu 2011 Iloinen Perhetapahtuma Turussa Familjejippo

Lisätiedot

Keskipohjola -komitea Mittnordenkommittén

Keskipohjola -komitea Mittnordenkommittén Keskipohjola -komitea Mittnordenkommittén Vuosikertomus/Årsberättelse 2005 Sisältö PUHEENJOHTAJAKAUDEN VAIHTUESSA (Martti Ahokas)...3 KESKIPOHJOLAN ALUE...4 KESKIPOHJOLAN VUOSIKERTOMUS 2005...4 TYÖRYHMIEN

Lisätiedot

Kapsäkki. Helene Schjerfbeck 150. Vähänkyrön pappila ja sen ensimmäiset asukkaat. Designvuosi - Designåret 2012

Kapsäkki. Helene Schjerfbeck 150. Vähänkyrön pappila ja sen ensimmäiset asukkaat. Designvuosi - Designåret 2012 2012 Pohjanmaan museolehti - Österbottens museitidning Kapsäkki Helene Schjerfbeck 150 Designvuosi - Designåret 2012 Vähänkyrön pappila ja sen ensimmäiset asukkaat Österbottens museitidning 2012 Sisältö

Lisätiedot

PELLINGE. Till din tjänst PELLINKI. Palveluksessasi

PELLINGE. Till din tjänst PELLINKI. Palveluksessasi PELLINGE Till din tjänst PELLINKI Palveluksessasi 2012 2013 Hätänumero Nödnumret Emergency number Meripelastus Sjöräddning Maritime Rescue T Myrkytystietokeskus Giftinformationscentralen Poison Information

Lisätiedot

Vahva, energinen Pohjanmaa. Starkt och energiskt Österbotten. Sammanfattning av Österbottens landskapsprogram 2007-2010

Vahva, energinen Pohjanmaa. Starkt och energiskt Österbotten. Sammanfattning av Österbottens landskapsprogram 2007-2010 Kuvat/Bilder: Österbottens förbund / Pohjanmaan liitto, Staden Jakobstad / Pietarsaaren kaupunki, Vaasa Parks, Technobotnia, Mellersta Österbottens yrkeshögskola / Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

FORUM2/2008. s. 3. s. 22. s. 8. Tavarat liikkuvat monilla tavoin Varor transporteras på många sätt

FORUM2/2008. s. 3. s. 22. s. 8. Tavarat liikkuvat monilla tavoin Varor transporteras på många sätt FORUM2/2008 VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING s. 3 Tavarat liikkuvat monilla tavoin Varor transporteras på många sätt s. 22 Tapahtumistaan seutu

Lisätiedot

Pohjola-Norden. tarinasta saa helposti luotua omanlaisen

Pohjola-Norden. tarinasta saa helposti luotua omanlaisen Varsinais-Suomen ja Satakunnan piiri 1 Pohjola-Norden Varsinais-Suomen ja Satakunnan piiri Distriktet för Egentliga Finland och Satakunda Juni 2013 Kesäkuu 2013 Pohjolan ruokaperinteet kunniaan Vuoden

Lisätiedot

Vaasan Auto- ja Moottorimuseo Vasa Bil- och Motormuseum. Liisantie. Liisantie 1, SSepänkylä

Vaasan Auto- ja Moottorimuseo Vasa Bil- och Motormuseum. Liisantie. Liisantie 1, SSepänkylä Maxmovägen 241, Maksamaa stu Tule ja tuturhi-veneisiin 06-345 0146 / 046-9041970 K uisiin Te orkealaat VAASA MOOTTORITEHTAIDEN KAUPUNKI VASA MOTORFABRIKERNAS STAD 2.6.-31.8.2014 ÄLÄ OSTA TAKKAA KYSYMÄTTÄ

Lisätiedot

*******************************************************************************************************

******************************************************************************************************* MITTNORDENKOMMITTÉNS ÅRSBERÄTTELSE 2006 KESKIPOHJOLA-KOMITEAN VUOSIKERTOMUS INNEHÅLL OM MITTNORDEN FRÅN ORDFÖRANDEN Björn Sandal MITTNORDENKOMMITTÉNS ÅRSBERÄTTELSE 2006 - kommitténs verksamhet - beredningsgruppen

Lisätiedot

Valtakunnalliset kotiseutupäivät ESPOO 6. 9.8.2015

Valtakunnalliset kotiseutupäivät ESPOO 6. 9.8.2015 Valtakunnalliset kotiseutupäivät ESPOO 6. 9.8.2015 SISÄLTÖ Tervehdykset s. 3 6 Tasavallan presidentin tervehdys... 3 Espoon kaupungin tervehdys... 4 Suomen Kotiseutuliiton tervehdys... 5 Espoon Kaupunginosayhdistysten

Lisätiedot

Sarfsalö Serviceblad. Sarvisalon Palvelulehti

Sarfsalö Serviceblad. Sarvisalon Palvelulehti Sarfsalö Serviceblad 2013 2014 Sarvisalon Palvelulehti 1 Arbetsgruppen för servicebladet/palvelulehden työryhmä/the staff for this "Servicebladet" publication: Lay-out/Taitto/Layout: Benita Suomi ordförande/puheenjohtaja,

Lisätiedot

Kapsäkki. Martti Lehtinen. Elias Muukka. Suomen vapauden temppelin toteutus Finlands frihetstempel förverkligades. Haastattelussa: kivitohtori

Kapsäkki. Martti Lehtinen. Elias Muukka. Suomen vapauden temppelin toteutus Finlands frihetstempel förverkligades. Haastattelussa: kivitohtori 1 2010 Pohjanmaan museon tiedotuslehti - Österbottens museums informationblad Kapsäkki Haastattelussa: kivitohtori Martti Lehtinen Österbottens museums informationsblad 1 2010 Taiteilija Konstnär Elias

Lisätiedot

Den XVIII nordiska hals- och muncancerkongressen i Tammerfors 7.-8.8.2008

Den XVIII nordiska hals- och muncancerkongressen i Tammerfors 7.-8.8.2008 1 2008 XVIII Pohjoismainen kurkku- ja suusyöpäkongressi Tampereella 7.-8.8.2008 Den XVIII nordiska hals- och muncancerkongressen i Tammerfors 7.-8.8.2008 NUMERO 1 2008 ISSN 0786-3268 Sisällysluettelo Kurkku-

Lisätiedot

KOKKOLA.fi 150 000 KESÄVIERASTA SOMMARGÄSTER NERISTANIN HENKI RATIAN AITA SUOJELEE ASUKASTA 2 / 2011

KOKKOLA.fi 150 000 KESÄVIERASTA SOMMARGÄSTER NERISTANIN HENKI RATIAN AITA SUOJELEE ASUKASTA 2 / 2011 KOKKOLA.fi 2 / 2011 150 000 KESÄVIERASTA SOMMARGÄSTER NERISTANIN HENKI RATIAN AITA SUOJELEE ASUKASTA 2 14 21 4 tässä numerossa. 1 Pääkirjoitus / Ledare 2 Kokkola vuoden kaupunki 4 KesäKokkolan kulttuuri

Lisätiedot

POHJOLA-NORDEN. Muutatko toiseen Pohjoismaahan? Lue vinkit s. 24-25. Vuoden teema - Årets tema 1808-1809 s. 4, 11, 12, 14 & 62

POHJOLA-NORDEN. Muutatko toiseen Pohjoismaahan? Lue vinkit s. 24-25. Vuoden teema - Årets tema 1808-1809 s. 4, 11, 12, 14 & 62 POHJOLA-NORDEN -LEHTI / TIDNINGEN 1 / 2008 + Muutatko toiseen Pohjoismaahan? Lue vinkit s. 24-25 Vuoden teema - Årets tema 1808-1809 s. 4, 11, 12, 14 & 62 Nordens fyrar - Island från havet s. 40 Kulttuurikevät

Lisätiedot

ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2011

ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2011 ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2011 www.foregangarna.fi INNEHÅLL Verksamhetsledarens årsöversikt... 3 Resurscentret Föregångarna... 4 Uppdrag, syfte och målsättning... 4 Värdegrund... 4 Organisation... 4

Lisätiedot

pyhä YRJÄNÄ S:T GÖRAN 1/2011

pyhä YRJÄNÄ S:T GÖRAN 1/2011 pyhä YRJÄNÄ S:T GÖRAN 1/2011 Hallitus / Styrelsen 2011-2012 Suomen Pyhän Yrjänän Partiokillat 60 vuotta S:t Görans Scoutgillen i Finland 60 år Kerran partiolainen Aina partiolainen En gång scout Alltid

Lisätiedot

IA - Itella Posten Ab Itella Green. No 13 2 / 2014

IA - Itella Posten Ab Itella Green. No 13 2 / 2014 IA - Itella Posten Ab Itella Green No 13 2 / 2014 - Ärligt österbottniskt - Rehtiä pohjalaista - Matriket Österbotten - Ruokamaa Pohjanmaa - Vad är Pop-Up Österbotten - Mikä on Pop-Up Pohjanmaa - Närmat,

Lisätiedot

Aitoa yhteistoimintaa! 3

Aitoa yhteistoimintaa! 3 2015 VIIKKO VECKA 3 SEUDUN KEHITTÄJÄ REGIONENS UTVECKLARE Aitoa yhteistoimintaa! 3 Uhkailu on liian monen opettajan arkea 6-7 Tykkää meistä! Gilla oss! Mahtavia Tarjouksia! Kaikki pipot ja käsineet / Alla

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2012

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2012 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2012 8 20 22 Lämmin ja yhteisöllinen Purola Värme och gemenskap i Bobäck Vaasa mukaan designpääkaupunkivuoteen Vasa medverkar i designhuvudstadsåret

Lisätiedot

Robotti tuli kouluun. Teknologian pitäisi olla jatkuvasti läsnä oppilaiden arjessa, sanoo Mäntymäen koulun rehtori Jarmo Ranta.

Robotti tuli kouluun. Teknologian pitäisi olla jatkuvasti läsnä oppilaiden arjessa, sanoo Mäntymäen koulun rehtori Jarmo Ranta. Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 2/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla ANTTI KIRVES Robotti tuli kouluun. Teknologian pitäisi

Lisätiedot

Grönlanti tulevaisuuden öljymahti? POHJOLA-NORDEN. Storlien klassisk turistort Nordisk träff i Tavastehus 6 8 augusti

Grönlanti tulevaisuuden öljymahti? POHJOLA-NORDEN. Storlien klassisk turistort Nordisk träff i Tavastehus 6 8 augusti POHJOLA-NORDEN -LEHTI / TIDNINGEN 2/2010 + Storlien klassisk turistort Nordisk träff i Tavastehus 6 8 augusti Meänmaa-hanke kurkottaa yli rajojen Kesän kulttuuritapahtumat Grönlanti tulevaisuuden öljymahti?

Lisätiedot

Utmaningar. Haasteita LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2013

Utmaningar. Haasteita LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2013 LEDARE PÄÄKIRJOITUS Utmaningar Vi har i skrivande stund levt i år 2013 i dryga fem månader. Året innebar att vi har fått nya förtroendevalda i olika organ i allt från stadsfullmäktige till olika direktioner.

Lisätiedot

KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA

KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA Fontana är Klubbhus Fontanas egen medlemstidning. Klubbhuset ligger i Karis. Klubbhus Fontana är avsett för personer som har eller har haft psykisk ohälsa. Syftet med

Lisätiedot