> >

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "> 18 21.9 2007 > 19 20.9 2007"

Transkriptio

1 Nordiskt världsarvsmöte Pohjoismainen maailmanperintökokous > Kvarkenkonferens Merenkurkun konferenssi > Vasa, Finland Vaasa, Suomi Kvarken en tillgång för regionen Merenkurkku alueen voimavara Inbjudan och program Kutsu ja ohjelma

2 Kvarkens skärgård i Finland och Höga Kusten i Sverige utgör ett gemensamt världsnaturarv. För att uppmärksamma detta och Kvarken regionens unika natur i ett bredare perspektiv, arrangerar Kvarkenrådet årets Kvarkenkonferens i samverkan med det årligen återkommande Nordiska världsarvsmötet. Frågor som behandlas på konferensen är: Hur ska vi värna om våra världsarv och samtidigt göra den tillgänglig för turister? Har världsarven en regional betydelse? Vilka är våra visioner för fram tiden och hur ska vi implementera dem? Suomen Merenkurkun saaristo ja Ruotsin Korkea rannikko muodostavat yhteisen maailmanluonnon perintöalueen. Tämän ja Merenkurkun alueen ainutlaatuisen luonnon huomioimiseksi laajemmassa mitta kaavassa Merenkurkun neuvosto järjestää tämänkertaisen Merenkurkun konferenssin yhdessä vuosittain järjes tettävän Pohjoismaisen maailmanperintökokouksen kanssa. Konferenssissa käsitellään mm. seuraavia kysymyksiä: Miten voimme huolehtia maailmanperinnöstämme ja tuoda sen samalla matkailijoiden ulottuville? Onko maailmanperinnöllä alueellista merkitystä? Millaisia tulevaisuudenvisiomme ovat ja miten ne voidaan toteuttaa? Tisdag 18 september Exkursioner Förhandsanmälan krävs senast 10 augusti Tidsresa till år 1907 på Stundars museum Under tidsresans gång lever vi som man gjorde år 1907 i Solf. Vi får ta del av olika sysslor såsom mat lagning, repslöjd, träslöjd, ullarbete, pärtspikning m.m. Vi äter en gemensam måltid och deltar i ett möte tillsammans med boställsarrendatorn på Lindmans boställe i Söderfjärden, Karl Schogster. Stundars i Korsholm är ett stort museum och ett levande kulturcentrum. Mera information: Pris: 20 /pers inkl. mat och kaffe.. Besök på Terranova naturcentrum och exkursion till Söderfjärdens Natura 2000 område Terranova Kvarkens naturcentrum Terranova, det nya landet, skildrar landhöjningen, Kvarkens natur och naturskyddsområden samt ger information om områdets möjligheter till naturaktiviteter och naturturism. Terranova Kvarkens naturcentrum finns i samband med Österbottens museum. Söderfjärden är en gammal meteoritkrater på ca 2000 ha som varit en havsvik vid 1900-talets början. Idag är det odlingsmark som hålls torr med hjälp av pumpning. Söderfjärden är speciellt känd för de tusentals tranor som samlas där under höstflyttningen. Mera information: Pris: 20 /pers inkl. mat och kaffe Tiistai 18. syyskuuta Tutustumisretket Ilmoittautuminen viimeistään 10. elokuuta Aikamatka vuoteen 1907 Stundarsin museossa Elämme aikamatkalla niin kuin Sulvalla vuonna 1907 elettiin. Saamme ottaa osaa erilaisiin tehtäviin, esim. ruuanlaittoon, köydenpunontaan, puu töihin, villatöihin, päreiden naulaamiseen jne. Syömme yhteisen aterian ja osallistumme kokouk seen Söderfjärdenissä sijaitsevan Lindmanin puustellin vuokralaisen, Karl Schogsterin, kanssa. Mustasaaressa sijaitseva Stundars on suuri museo ja elävä kulttuurikeskus. Lisätietoa: Hinta: 20 /henk, sis. ruoka ja kahvi.. Vierailu Terranovan luontokeskuksessa ja opintoretki Söderfjärdenin Natura alueelle Terranova Merenkurkun luontokeskus Terranova, uusi maa, kuvaa maankohoamista, Merenkurkun luontoa ja luonnonsuojelualueita sekä antaa tietoa alueen luontoharrastus- ja luontomatkailutarjonnasta. Terranova Merenkurkun luontokeskus toimii Pohjanmaan museon yhteydessä. Söderfjärden on vanha, n hehtaarin suuruinen meteoriittikraateri, joka oli 1900-luvun alussa veden peittämä merenlahti. Nykyään se on viljelysmaata, jota pidetään kuivana pump - pauksen avulla. Söderfjärden tunnetaan erityisesti tuhansista kurjista, jotka kerääntyvät sinne syysmuuton aikana. Lisätietoa: Hinta: 20 /henk, sis. ruoka ja kahvi. Konferensmiddag på Strampen. Förhandsanmälan.. Konferenssipäivällinen Ravintola Strampenissa. Etukäteisilmoittautuminen.

3 = Nordiskt världsarvsmöte, sessionerna 1 4. = Kvarkenkonferensen, sessionerna 2 3. Onsdag 19 september.. Registrering, Hotel Rantasipi, Tropiclandia.. Session 1 social hållbarhet Moderator: Christina Knookala, Kvarkenrådet.. Öppning av Nordiska världsarvs mötet. Kommundirektör Rurik Ahlberg, Korsholm... Exempel från världsarven Sveaborg och Höga Kusten. Heikki Lahdenmäki, Sveaborg och Hans-Erik Näslund, Docksta bordtennisklubb... Kaffe.. Lokalt engagemang i Världsarvet Höga Kusten. Ulf Breitholtz, Kramfors kommun... Lunch.. Lokalförankring i världsarvet Illusat Isfjord. Kirsten Strandgard, Illusat Isfjord... Rapport från UNESCO:s världsarvskommitémöte i Nya Zeeland. Siri Kloster, Miljøverndepartementet, Norge. = Pohjoismainen maailmanperintökokous, istunnot 1 4. = Merenkurkun konferenssi, istunnot 2 3. Keskiviikko 19. syyskuuta.. Ilmoittautuminen, Hotelli Rantasipi, Tropiclandia.. Istunto 1 sosiaalinen kestävyys Puheenjohtaja: Christina Knookala, Merenkurkun neuvosto.. Pohjoismaisen maailmanperintökokouksen avaaminen. Rurik Ahlberg, Mustasaaren kunnanjohtaja.. Suomenlinna ja Korkea Rannikko. Heikki Lahdenmäki, Suomenlinna ja Hans-Erik Näslund, Dockstan pöytä tenniskerho... Kahvi.. Paikallisten osallistuminen maailmanperintöalueen kehittämiseen. Ulf Breitholtz, Kramforsin kunta... Lounas.. Paikallinen sitoutuminen maailmanperintöön Illusat Isfjordissa. Kirsten Strandgard, Illusat Isfjord... Raportti UNESCOn maailmanperintökomitean kokouksesta Uudesta Seelannista. Siri Kloster, Norjan ympäristöministeriö... Kaffe och registrering.. Session 2 världsarv en resurs för samhällsutveckling? Moderator: Christina Knookala, Kvarkenrådet.. Öppning av Kvarkenkonferensen: kommunalråd Lennart Holmlund, Umeå.. Höga Kusten/Kvarkens skärgård ett gränsregionalt världsarv. Anna Carlemalm, världsarvskoordinator, Västernorrlands länsstyrelse och Susanna Ollqvist, specialplanerare,.. Paus.. Europeiska Unionens miljöpolitik.. Nordiska Ministerrådets förhållande till världsarv. Mottagning på Vasa Stad, buffe. Förhandsanmälan Torsdag 20 september.. Session 3 företagare och profilering ekologiskt och socialt hållbart Moderator: Anita Storm, Kvarkenrådet.. Upplevelseturism som en hållbar näring på världsnaturarvområdet, Kim Kurenmaa, Away Tourism, Vasa... Uppföljning av besökare och hur an - passa mängden till social och ekologisk bärkraft, Håkan Strotz, Urnatur, Sverige... Kaffe.. Kahvi ja ilmoittautuminen.. Istunto 2 maailmanperintö yhteiskunta kehityksen resurssi? Puheenjohtaja: Christina Knookala, Merenkurkun neuvosto.. Merenkurkun konferenssin avaaminen: Kunnallisneuvos Lennart Holmlund, Uumaja.. Korkea Rannikko/Merenkurkun saaristo raja-alueellinen maailmanperintö. Anna Carlemalm, maailmanperintökoordinaattori, Västernorrlannin lääninhallitus ja Susanna Ollqvist, erikoissuunnittelija, Metsähallitus.. Tauko.. Euroopan Unionin ympäristö politiikka.. Pohjoismaiden ministerineuvoston suhde maailmanperintöön. Vaasan kaupungin vastaanotto, buffet. Etukäteisilmoittautuminen Torstai 20. syyskuuta.. Istunto 3 yrittäjät ja profiloituminen ekologinen ja sosiaalinen kestävyys Puheenjohtaja: Anita Storm, Merenkurkun neuvosto.. Elämysmatkailu kestävänä elinkeinona maailmanluonnonperintöalueella. Kim Kurenmaa, Away Tourism, Vaasa... Kävijöiden seuranta ja miten määrä sovitetaan sosiaaliseen ja ekologiseen kantavuuteen, Håkan Strotz, Urnatur... Kahvi.. Upplevelseturism på Världsarvet Höga Kusten. Tero Seppälä och Johan Ramström från High Coast Center. Agne Säterberg och Maria Blomster, AGMA Forntid & Äventyr... Avslutning av Kvarkenkonferensen. Stadsdirektör Markku Lumio, Vasa... Lunch.. Elämysmatkailua Korkealla Rannikolla. Tero Seppälä ja Johan Ramström, High Coast Center. Agne Säterberg ja Maria Blomster, AGMA Forntid & Äventyr... Merenkurkun konferenssin päätös. Kaupunginjohtaja Markku Lumio, Vaasa... Lounas

4 .. Session 4 framtida visioner Förhandsanmälan. Varje världsarv förbereder en kort presentation om de olika temana i workshoparna. Workshop : Naturarvens tillgänglighet var går gränsen för exploatering? Ordförande Bengt Schibbye, Schibbye Landskap Ab. Workshop : Finansieringsmöjligheter i olika Interregprogram t.ex. Botnia-Atlantica, MittNorden, Central Baltic. Workshop : Slitage och besökaruppföljning i de nordiska världsarven, ordförande Tuija Warén, Workshop : Skyltning och entréer i de nordiska världsarven, ordförande Johan Uebel, Västernorrlands länsstyrelse. Workshop : Världsarvens förvaltningsplaner, ordförande Susanna Ollqvist,.. Presentation av resultaten från workshopen och sammanfattning av konferensen. Anita Storm, Kvarkenrådet och Susanna Ollqvist,. Avfärd till Björköby, beläget i världsarvets hjärta. Grillfest och guidad rundvandring på Björköby. Förhandsanmälan. Björköby är en skärgårdsby där de traditionella skärgårdsnäringarna fortfarande idkas. Det är även ett nationellt värdefullt kulturlandskap. Områdets De Geer-moräner är de mest representativa i Kvarken, och ses bäst kring Björköbys fiskehamn, Svedjehamn... Istunto 4 tulevaisuudenvisiot Etukäteisilmoittautuminen. Jokainen maailmanperintö valmistelee lyhyen esityksen pajojen eri teemoista. Paja : Luonnonperinnön saavutettavuus missä kulkee riistokäytön raja? Puheenjohtaja Bengt Schibbye, Schibbye Landskap Ab. Paja : Eri Interreg-ohjelmien rahoitusmahdollisuudet, esim. Botnia-Atlantica, MittNorden, Central Baltic. Paja : Kuluminen ja kävijöiden seuranta pohjoismaisissa maailmanperinnöissä, puheenjohtaja Tuija Warén, Metsähallitus. Paja : Kyltit ja sisäänkäynnit pohjoismaisissa maailmanperinnöissä, puheenjohtaja Johan Uebel, Västernorrlannin lääninhallitus. Paja : Maailmanperintöjen hallinnointisuunnitelmat, puheenjohtaja Susanna Ollqvist, Metsähallitus... Konferenssin yhteenveto ja pajojen tulosten esittely. Anita Storm, Merenkurkun neuvosto ja Susanna Ollqvist, Metsähallitus. Lähtö Björköbyhyn, joka sijaitsee maailmanperintöalueen sydämessä. Grillijuhla ja opastettu kiertokävely Björköbyssä. Etukäteisilmoittautuminen. Björköby on saaristolaiskylä, jossa harjoitetaan edelleen perinteisiä saaristolaisammatteja. Se on myös kansallisesti arvokas kulttuurimaisema. Alueen De Geer-moreenikentät ovat Merenkurkussa tyypillisimpiä ja niitä näkee parhaiten Björköbyn kalasataman, Svedjehamnin, ympäristössä. Fredag 21 september Exkursioner i världsnaturarvet Kvarkens skärgård. Förhandsanmälan krävs senast 10 augusti Guidad kryssning till Valsörarna, väderreservation 10 m/s, minst 12 deltagare krävs. Ögruppen Valsörarna ligger i ytterskärgården mitt i Kvarken, ca 15 km nordväst om Björkö. Valsörarna har en mångsidig natur med bl.a. våtmarker, björkskog, steniga stränder och skyddade vikar. Valsörarnas landmärke är den rödmålade järnfyren (36 m hög), som konstruerades år 1886 i Paris av samma firma som även byggde Eiffeltornet. Valsörarna omfattar hektar vatten och 600 hektar land och är ett privatägt naturskyddsområde. Mera information: Pris: 60 /pers inkl. mat och kaffe.. Guidad vandring på Björköby vandringsled 12 km, minst 12 deltagare krävs Bekanta dig med landhöjningsskärgården utanför Björkö. Vandringen är mångsidig och omfattar allt från lummiga innerskärgårdsvikar och flador till karga och vegetationsfattiga utskär. Landhöjningshastigheten är nu 8 8,5 mm per år i Kvarken. Med denna hastighet förändras det flacka kust- och skärgårdslandskapet märkbart under en mansålder. Bryggor och båthus hamnar på torra land, farleder grundas upp, vikar snörs av från havet och nya grynnor växer fram. Mera information: Pris: 30 /pers inkl. mat och kaffe Perjantai 21. syyskuuta Tutustumisretket Merenkurkun saariston maailmanluonnonperintöalueelle. Etukäteisilmoittautuminen viimeistään 10. elokuuta Opastettu risteily Valassaarille, säävaraus 10 m/s, vaaditaan väh. 12 osallistujaa Valassaarten saariryhmä sijaitsee ulkosaaristossa keskellä Merenkurkkua, n. 15 km Björköstä luoteeseen. Valassaarten luonto on monipuolinen ja siellä on mm. kosteikkoja, koivikkoja, ki visiä rantoja ja suojaisia merenlahtia. Valassaarten maamerkkinä on punaiseksi maalattu rautamajakka (korkeus 36 m), jonka suunnitteli v Pariisissa sama firma, joka rakensi myös Eiffel-tornin. Valassaaret kattaa hehtaarin vesialueen ja 600 hehtaaria maata ja se on yksi - tyisten omistamaa luonnonsuojelualuetta. Lisätietoa: Hinta: 60 /henk, sis. ruoka ja kahvi.. Opastettu kiertokävely Björköbyn vaellusreitillä 12 km, vaaditaan väh. 12 osallistujaa Tutustu maankohoamissaaristoon Björkön edustalla. Vaellusreitti on monipuolinen ja vaihtelee vehmaista sisäsaariston lahdekkeista ja poukamista karuihin ja vähäkasvuisiin ulkosaariin. Maankohoamisnopeus on Merenkurkussa nykyään 8 8,5 mm vuodessa. Tällä vauhdilla laakea rannikko- ja saaristomaisema muuttuu huomattavasti yhden ihmisiän aikana. Laiturit ja venevajat jäävät kuivalle maalle, reitit madaltuvat, lahdet kuroutuvat sisäjärviksi ja uusia kareja nousee esiin. Lisätietoa: Hinta: 30 /henk, sis. ruoka ja kahvi Närmare upplysningar Tarkempia tietoja Kvarkenrådet i Vasa, Sandögatan 6, Vasa Maria Hällund, tel , fax , Maria Snickars, tel , fax , Merenkurkun neuvoston Vaasan toimisto, Hietasaarenkatu 6, Vaasa Maria Hällund, puh , faksi , Maria Snickars, puh , faksi ,

5 Praktiska frågor > Sista anmälningsdag för Världsarvsmötet > Sista anmälningsdag för Kvarkenkonferensen > Konferensavgiften för Nordisk världsarvskonferens är 200 / sek. I konferensavgiften ingår kvällsprogrammen ( ) samt lunch och kaffe , mötesmaterial, och Art City -pass (www.artcityvaasa.fi), som berättigar till inträde i 10 museer. > Konferensavgiften för Kvarkenkonferensen är 135 / sek (utan resor). I konferensavgiften ingår programmet från ons 19.9 kl till tors 20.9 kl. 13. > Konferensavgiften för Kvarkenkonferensen är 180 / sek inkl resor + programmet som ovan. Resor: Ons 19.9 kl avfärd med färja från Umeå till Vasa och retur tors 20.9 kl med flyg (Jonair) från Vasa till Umeå. > Betalas in på kontonummer senast iban kontonummer fi och bic-kod helsfihh. Konferensavgiften betalas inte tillbaka vid avbokning. > I konferensavgiften ingår inte exkursionerna 18 och 21 september (märkta med blått). Käytännön tietoa > Viimeinen ilmoittautumispäivä Maailmanperintökokoukseen > Viimeinen ilmoittautumispäivä Merenkurkun konferenssiin > Pohjoismaisen maailmanperintökonferenssin maksu on 200. Konferenssimaksuun sisältyy iltaohjelmat ( ), lounas ja kahvi sekä kokousmateriaali ja Art City -passi (www.artcityvaasa.fi), joka oikeuttaa sisäänpääsyyn 10 museoon. > Merenkurkun konferenssin maksu on 135 (ilman matkoja). Konferenssimaksuun sisältyy ohjelma ke klo to klo 13. > Merenkurkun konferenssin maksu on 180 mukaan lukien matkat + yllä oleva ohjelma. Matkat: Keskiviikko klo 8.00 lähtö laivalla Uumajasta Vaasaan ja paluu torstaina klo lentäen (Jonair) Vaasasta Uumajaan. > Maksetaan tilille viimeistään iban tilinumero fi ja bic-koodi helsfihh. Konferenssimaksua ei palauteta peruutuksen yhteydessä. > Tutustumisretket 18. ja 21. syyskuuta (merkitty sinisellä) eivät sisälly konferenssimaksuun. Övernattning Hotel Rantasipi Tropiclandia, tel , Vid bokning nämn Kvarken Singelrum 80. Dubbelrum 108. Övernattningen ingår inte i konferensavgiften och betalas direkt till hotellet. Majoitus Hotel Rantasipi Tropiclandia, puh , sipi.fi. Varattaessa mainitse Kvarken hengen huone hengen huone 108. Majoitus ei sisälly konferenssimaksuun, ja se maksetaan suoraan hotellille. Anmälningsblankett och aktuell information finns på > Ilmoittautumislomake ja ajan kohtaiset tiedot osoitteessa >

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI

TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI I år ordnar FF Jaro tillsammans med LokaTapiola för 14:e gången sin ALL STARS fotbollsturnering. Sammanlagt 65 lag och ca 750 spelare deltar. Åldersklasserna

Lisätiedot

KORKEA RANNIKKO MERENKURKUN SAARISTO

KORKEA RANNIKKO MERENKURKUN SAARISTO Ihminen ja meri Märarygghålet, Björkö, Merenkurkun saaristo, 1949. Maailmanperintö yhteistyössä 63 N Jatkuvaa sopeutumista Märarygghålet, Björkö, Merenkurkun saaristo, 2008. Maailmanperintö yhteistyössä

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

26-27/10 2009 Folkets Hus, Pajala

26-27/10 2009 Folkets Hus, Pajala Tervetuloa konferenshiin Välkommen till konferensen 26-27/10 2009 Folkets Hus, Pajala. Meänkielen konferensi 2009, Folkets Hus, Pajala Maanantai 26/10 Måndag 26/10 13.00 Aukaseminen Laulu Kirkon Minioorit

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan?

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Lotta Haldin luontoympäristöyksikkö/ naturmiljöenheten AVAJAISTILAISUUS / INVIGNING perjantaina/fredag 9.10. klo/kl. 9 11.30 Vaasan

Lisätiedot

11.-13.11. http://littfest.vaasa.fi/ Teema Tema Minä Jag. Monika Fagerholm. Taiteellinen johtaja Konstnärlig ledare. Miika Nousiainen.

11.-13.11. http://littfest.vaasa.fi/ Teema Tema Minä Jag. Monika Fagerholm. Taiteellinen johtaja Konstnärlig ledare. Miika Nousiainen. Teema Tema Minä Jag Antti Nylén Kaj Korkea-aho 11.-13.11 2011 Miika Nousiainen Märta Tikkanen Maija Vilkkumaa Karl Ove Knausgård Leena Lehtolainen Monika Fagerholm Taiteellinen johtaja Konstnärlig ledare

Lisätiedot

OMRÅDESEFFEKTIVITET OCH EXPLOATERINGSTALET ALUETEHOKKUUS JA TEHOKKUUSLUKU. k-m² eª = m². m²-vy

OMRÅDESEFFEKTIVITET OCH EXPLOATERINGSTALET ALUETEHOKKUUS JA TEHOKKUUSLUKU. k-m² eª = m². m²-vy ALUETEHOKKUUS JA TEHOKKUUSLUKU OMRÅDESEFFEKTIVITET OCH EXPLOATERINGSTALET Aluetehokkuusluku (eª) ilmaisee rakennusten kokonaispinta-alan suhteessa maa-alueen pinta-alaan. Tehokkuusluku kuvaa siten kaavoitetun

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 03.09.2014 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 537/02/02/00/2014

Lisätiedot

Yhdistyksen kevätkokous

Yhdistyksen kevätkokous Keski-Pohjanmaan Epilepsiayhdistys ry Mellersta Österbottens Epilepsiförening rf. Jäsenkirje 1/2016 Medlemsbrev 1/2016 Hyvä yhdistyksen jäsen! Olet joskus ehkä ajatellut, että olisipa kivaa osallistua

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS Marraskuu 2012 Lisätiedot: Olli Peltola puh +358 50 312 8727 Pohjanmaan työllisyyskatsaus

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 820/2013 vp Työosuuskunnassa työskentelevän työttömyysturva Eduskunnan puhemiehelle Työosuuskunta on liiketoimintaa harjoittava yritys ja työorganisaatio, joka on perustettu muodostamaan

Lisätiedot

MAANANTAI UUNISSA PAAHDETTUA LOHTA, SITRUUNAVOIKASTIKETTA JA PINAATTI-PERUNASOSETTA, G

MAANANTAI UUNISSA PAAHDETTUA LOHTA, SITRUUNAVOIKASTIKETTA JA PINAATTI-PERUNASOSETTA, G 1 AMARILLON LOUNAS BUFFET MAANANTAI UUNISSA PAAHDETTUA LOHTA, SITRUUNAVOIKASTIKETTA JA PINAATTI-PERUNASOSETTA, G AMARILLON KINKKUKIUSAUS, G JA L TIISTAI PORSAAN ULKOFILETTÄ, TUMMA VALKOSIPULIKASTIKE JA

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

Nordisk Forbund. Nordisk Forbund TNS

Nordisk Forbund. Nordisk Forbund TNS Contents 1 Resultater 3 2 Usikkerhed og basestørrelser 7 2 1 Resultater Metode Feltperiode: Uge 12 og 13 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere i hhv. Sverige og Finland på 18 eller derover. Metode:

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: heinäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juli 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: heinäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juli 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: heinäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juli 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS heinäkuu 2012 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 3128568 ja Olli Peltola puh +358 50 312

Lisätiedot

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Elina Väistö Sito Parhaan ympäristön tekijät Sitossa laadittu kuluneen vuoden aikana Utarbetad vid Sito under det gångna året Sähköautojen

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

Demokratiapäivä Rinnakkaissessio klo KUNTAVAALIT TULEVAT - OLETKO VALMIS?

Demokratiapäivä Rinnakkaissessio klo KUNTAVAALIT TULEVAT - OLETKO VALMIS? Demokratiapäivä 18.10.2016 Rinnakkaissessio klo 13.30 15.30 KUNTAVAALIT TULEVAT - OLETKO VALMIS? 1 Kuntavaalit tulevat oletko valmis? Demokratiapäivä 16.10.2016 klo 13.30-15.30 Session avaus - Marianne

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Busseista myydään ainoastaan kertalippuja käteisellä

Busseista myydään ainoastaan kertalippuja käteisellä MATKALIPUT Bussikorttien (5 e) myynti ja lataus: Vaasan Paikallisliikenne Oy, Hovioikeudenpuistikko 11 Auki: arkisin 11.00-16.00 Studio Ticket, Rewell Center, www.studioticket.fi Bussikorttien latauspisteet:

Lisätiedot

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt Tornionjoen vesiparlamentti 30.5.2007 - Kattilakoski Pekka Räinä Yhteistyö vesienhoidon suunnittelussa Samarbete i vattenvårdsplaneringen!

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015

MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015 MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015 VisitKimitoön.fi VisitKemiönsaari.fi VisitKimitoon.fi Facebook.com/VisitKimitoon Instagram.com/VisitKimitoon Tagboard.com/Visitkimitoon Weibo.com/Kimitoon

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 159/2012 vp Aikuisen ADHD-potilaan metyylifenidaattilääkityksen korvaaminen Eduskunnan puhemiehelle ADHD aiheuttaa keskittymishäiriötä, se myös hankaloittaa ja vaikeuttaa ihmiselämän

Lisätiedot

Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke

Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke Erilaisia toimintoja Sanasto Opintomatkoja Yhteinen maastoretki (kunnostusojitus) Yleisellä tasolla Seuraava vaihe työharjoittelu (käytännön

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Syyskuu 2013 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 312 8568 ja Olli Peltola tfn +358 50

Lisätiedot

Henkilökohtainen / Personlig *Obligatorisk

Henkilökohtainen / Personlig *Obligatorisk Henkilökohtainen / Personlig *Obligatorisk Osallisuja / Deltagare 1. Yhdistys / Förening * 2. Ryhmä / Grupp 3. Etunimi / Förnamn * 4. Sukunimi / Efternamn * 5. Puhelinnumero /Telefonnummer * 6. Sähköposti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 576/2008 vp Jättiputken hävittäminen luonnosta Eduskunnan puhemiehelle Etelä-Suomeen on levinnyt iholle palovammoja muistuttavat, kivuliaat rakkulat jättäviä jättiputkia. Arvion mukaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Seminaarin ryhmätöiden yhteenveto

Seminaarin ryhmätöiden yhteenveto Seminaarin ryhmätöiden yhteenveto Vaasan tulevaisuuden saaristo -seminaari järjestettiin Vaasassa 10.5.2012. Seminaariin osallistui noin 60 henkilöä. Työryhmiä oli yhteensä 7 ja niissä oli noin 7-9 osallistujaa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 41 31.01.2012 7 15.01.2013 Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle Saariston ja rannikon osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä jätetyistä

Lisätiedot

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Jokamieskentän rakentaminen ja harjoitusalueiden perusparannus Hanke 2014

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Julkaisija VALTIONEUVOSTON KANSLIA Julkaisun laji Julkaisu

Lisätiedot

Tornionjoen vha: Rannikkovesien tila ja toimenpiteet Kustvatten i Torneälvens vattendistrikt: Tillstånd och åtgärder

Tornionjoen vha: Rannikkovesien tila ja toimenpiteet Kustvatten i Torneälvens vattendistrikt: Tillstånd och åtgärder Tornionjoen vha: Rannikkovesien tila ja toimenpiteet Kustvatten i Torneälvens vattendistrikt: Tillstånd och åtgärder Eira Luokkanen ja Annukka Puro- Tahvanainen, Sara Elfvendahl Pello 22.5.2008 1 Luokittelu

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvlk/socialoch hälsovårdsutsk Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 21 03.03.2014 73 11.03.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä / Utlåtande

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 496/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 496/2009 rd Publicering av platsannonser också i svenska dagstidningar Till riksdagens talman Enligt språklagen är en tvåspråkig myndighet skyldig

Lisätiedot

Planläggning och landskapsreformen Kaavoitus ja maakuntauudistus

Planläggning och landskapsreformen Kaavoitus ja maakuntauudistus www.obotnia.fi/landskapsplanen Planläggning och landskapsreformen Kaavoitus ja maakuntauudistus Landskapsreformens grundstenar Maakuntauudistuksen peruspalikat Landskapsförbunden, NTM-centralerna och regionförvaltningsverken

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Vaasan seudun rakennemalli Strukturmodell för Vasaregionen

Vaasan seudun rakennemalli Strukturmodell för Vasaregionen Vaasan seudun rakennemalli Strukturmodell för Vasaregionen Markku Järvelä 30.1.2014 Millainen seutu tänään? Hurudan är regionen idag? Yhdyskuntarakenne 2012 Samhällsstruktur 2012 Asukkaita / invånare 112

Lisätiedot

Invånarantal Asukasluku (31.12.2011) 9 412

Invånarantal Asukasluku (31.12.2011) 9 412 Invånarantal Asukasluku (31.12.2011) 9 412 5,8 7,9 Svenska Ruotsi Finska Suomi Övriga Muut 26,5 13,6 59,9 0 14 år 15 64 år 65 år 86,3 Språkfördelning % Kielijakauma Åldersstruktur % Väestörakenne arbetsplatser

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 220/2009 vp Perhepäivähoitajien palkkaus Eduskunnan puhemiehelle Perhepäivähoitaja on lapsia omassa kodissaan, ryhmäperhepäivähoidossa tai lapsen kotona hoitava henkilö. Perhepäivähoidossa

Lisätiedot

Ilmastokyselyn tulokset

Ilmastokyselyn tulokset Ilmastokyselyn tulokset Huomioita Kyselyn tuloksia tulkittaessa on huomioitava, että koululaiset on pakotettu vastaamaan kyselyyn koulussa. Kaupunginosavertailuissa on mukana ainoastaan ne kaupunginosat,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 816/2006 vp Yrittäjän sosiaaliturva EU-maissa Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin alueella työskentelevä yrittäjä (KK-Communication Ltd FI1839803-7 Lappeenranta Finland) ei kuulu

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR PAIKALLISILLE KULTTUURIJÄRJESTÖILLE MYÖNNETTÄVIEN YLEISAVUSTUSTEN TOIMINNALLISET MITTARIT Hyväksytty sivistyslautakunnassa 2.2. 2005 sivut: 1-4 FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

SIPOON YLEISKAAVA 2025 PRESENTATION 11.6.2007

SIPOON YLEISKAAVA 2025 PRESENTATION 11.6.2007 SIPOON YLEISKAAVA 2025 GENERALPLAN FÖR SIBBO 2025 ESITTELY 11.6.2007 PRESENTATION 11.6.2007 YLEISKAAVOITUS JA KUNTASTRATEGIA GENERALPLANERINGEN OCH KOMMUNSTRATEGIN yleiskaava kaavoitusohjelmassa generalplanen

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA,YLEISÖTILAISUUDET RÄDDNINGSPLAN, PUBLIKTILLSTÄLLNINGAR

PELASTUSSUUNNITELMA,YLEISÖTILAISUUDET RÄDDNINGSPLAN, PUBLIKTILLSTÄLLNINGAR PELASTUSSUUNNITELMA,YLEISÖTILAISUUDET RÄDDNINGSPLAN, PUBLIKTILLSTÄLLNINGAR Tilaisuuden nimi / Tillställningens namn Kansallinen esprint -suunnistuskilpailu ja Huippuliigan 1. osakilpailu Pelastuslaissa

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen valmistelu Pohjanmaalla

Maakuntauudistuksen valmistelu Pohjanmaalla ÖSTERBOTTENS FÖRBUND POHJANMAAN LIITTO BEREDNING AV LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN Maakuntauudistuksen valmistelu Pohjanmaalla www.obotnia.fi facebook.com/obotnia Fas 1: Förberedelser Vaihe 1: Esivalmistelu

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

Saaristolainen elämäntapa ilmastonmuutoksen uhat (ja mahdollisuudet) Porvoo 4.6.2013 Esko Kuusisto SYKE

Saaristolainen elämäntapa ilmastonmuutoksen uhat (ja mahdollisuudet) Porvoo 4.6.2013 Esko Kuusisto SYKE Saaristolainen elämäntapa ilmastonmuutoksen uhat (ja mahdollisuudet) Porvoo Esko Kuusisto SYKE Helsinki, Mechelininkatu, helmikuu 2013 1 HAAPASAARI 2 Konsekvenser av klimatförändring antas bli mycket starka

Lisätiedot

Henkilökohtainen / Personlig *Pakollinen

Henkilökohtainen / Personlig *Pakollinen Henkilökohtainen / Personlig *Pakollinen Osallistuja / Deltagare 1. Yhdistys / Förening * 2. Ryhmä / Grupp 3. Etunimi / Förnamn * 4. Sukunimi / Efternamn * 5. Puhelinnumero /Telefonnummer * 6. Sähköposti

Lisätiedot

8 29.01.2014 42 11.02.2014

8 29.01.2014 42 11.02.2014 Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 8 29.01.2014 42 11.02.2014 Tontinvaraushakemus asumisoikeus- ja vuokra-asuntojen rakentamista varten/avain Yhtiöt / Ansökan om

Lisätiedot

Kun valitset Vista System saat mitä haluat - sen takaa suuri kansainvälinen kokemus

Kun valitset Vista System saat mitä haluat - sen takaa suuri kansainvälinen kokemus We do it your wayfinding We do it your Wayfinding Upplev Vista Kun valitset Vista System saat mitä haluat - sen takaa suuri kansainvälinen kokemus MCFT - Modular Curved Frame Technology: Modern, nutida

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Maaliskuu 2013 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 312 8568 ja Olli Peltola tfn +358 50

Lisätiedot

Hejsan! Hej! Mitt namn är Emil. Jag bor i Jakobstad. Hur gammal är du? Jag är 13 år gammal.

Hejsan! Hej! Mitt namn är Emil. Jag bor i Jakobstad. Hur gammal är du? Jag är 13 år gammal. 8 Hejsan! pasi Hej, vad heter du? Morjens, jag heter Pasi. 5 Jesse Jesse Hej, vem är du? Tjena! Jag är Jesse. Var bor du? Jag bor i Stockholm. emil emil Hej! Mitt namn är Emil. Jag bor i Jakobstad. Hur

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 Tiedotustilaisuus Aika Torstai 16. toukokuuta 2013 klo 18 20 Paikka Kaupunginjohtotoimisto, Köpmansgatan 20, Informationssalen Läsnä 27 henkilöä Antti Yliselä, suunnittelupäällikkö

Lisätiedot

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter.

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter. Kevas inköp 2015 Sida 1(349) KEVAS INKÖP 2015 Materialet omfattar Kevas inköp 2015. Det har uppdaterats 4.4.2016. Uppgifterna omfattar Kevas alla inköp och anskaffningar med undantag för löner och motsvarande

Lisätiedot

Österbottens landskapsplan 2040 Pohjanmaan maakuntakaava 2040

Österbottens landskapsplan 2040 Pohjanmaan maakuntakaava 2040 www.obotnia.fi/landskapsplanen Österbottens landskapsplan 2040 Pohjanmaan maakuntakaava 2040 Planläggningssystemet Kaavoitusjärjestelmä Planeringssystemet i Österbotten Suunnittelujärjestelmä Pohjanmaalla

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

Jaro E11 Föräldramöte Vanhempainkokous 20.01.2011

Jaro E11 Föräldramöte Vanhempainkokous 20.01.2011 Jaro E11 Föräldramöte Vanhempainkokous 20.01.2011 Agenda 1. Tränare mm. 2011 Valmentajat jne. 2011 2. Säsongen 2010 Kausi 2010 Sammanfattning 3. Säsongen 2011 Kausi 2011 Yhteenveto 3.1. Spelare Pelaajat

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

9 TOIMENPIDEOHJELMA ENSISIJAISUUS VASTUUTAHO TYÖRYHMÄ SIVUNUMERO AIKATAULU RAHOITUS. III = Alhainen. II =Korkea. I = Heti

9 TOIMENPIDEOHJELMA ENSISIJAISUUS VASTUUTAHO TYÖRYHMÄ SIVUNUMERO AIKATAULU RAHOITUS. III = Alhainen. II =Korkea. I = Heti 9 TOIMENPIDEOHJELMA Seuraavassa on yhteenveto suunnitelman toimenpiteistä. Yhteenveto sisältää aikataulun, rahoitustilanteen, toimenpiteen ensisijaisuuden ja vastuullisen tahon. Toimenpidetekstejä on osittain

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 262/2013 vp Eläinten teurastustavasta kertovan tuotemerkinnän käyttöönotto Eduskunnan puhemiehelle Valtioneuvosto käsittelee 4.4. eläinsuojelulain muutosta, jolla pannaan täytäntöön

Lisätiedot

Kevas inköp 2013 Sida 1(379)

Kevas inköp 2013 Sida 1(379) Kevas inköp 2013 Sida 1(379) KEVAS INKÖP 2013 Materialet omfattar Kevas inköp 2013. Uppgifterna omfattar Kevas alla inköp och anskaffningar med undantag för löner och motsvarande personalposter samt uppgifter

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1094/2013 vp Eläkeläisten kireä verotus Eduskunnan puhemiehelle Kun henkilö jää eläkkeelle, hänen tulotasonsa puolittuu, kun sitä verrataan henkilön työelämästä saamaan palkkaan. Eläkeläisten

Lisätiedot

KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN

KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN FCG Planeko Oy Hangon kaupunki / Hangö stad KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN 0104-C9376 22.9.2009 LUONNOS / UTKAST FCG Planeko Oy Kantakaupungin yleiskaava I SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleiskaava-alue/

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 622/2013 vp Suomalaisen sukututkimuksen asema EU:n tietosuoja-asetuksessa Eduskunnan puhemiehelle Euroopan komissio on esittänyt uutta asetusta henkilötietojen käsittelyyn. Uudella

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

SOVITTELUPALVELUN VISIO, TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT SEKÄ SOVITTELIJOIDEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN - LAIVASEMINAARI

SOVITTELUPALVELUN VISIO, TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT SEKÄ SOVITTELIJOIDEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN - LAIVASEMINAARI Etelä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue KUTSU 29.5.2013 PK723B Jakelussa mainituille SOVITTELUPALVELUN VISIO, TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT SEKÄ SOVITTELIJOIDEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 777/2008 vp Kelan maksamat matkakorvaukset oman auton käytöstä Eduskunnan puhemiehelle Kela korvaa sairauden ja kuntoutuksen vuoksi tehtyjen matkojen kuluja. Kelan toimistosta voi hakea

Lisätiedot

Ansökningsblankett för uthyrning av inomhusutrymmen för idrott och motion

Ansökningsblankett för uthyrning av inomhusutrymmen för idrott och motion DALSBRUKS MOTIONSHALL (BRUKSHALLEN) Ansökningsblankett för uthyrning av inomhusutrymmen för idrott och motion Sökande Ansvarig övervakare Önskar hyra /Förening/Lag Adress Hela salen för ca personer 2/3

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2013 vp Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen tukitoimet Eduskunnan puhemiehelle Hallitus nimesi lähes päivälleen vuosi sitten Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen alueeksi.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 590/2013 vp Poliisimiesten sivutyöluvat ja poliisijohdon palkkataso Eduskunnan puhemiehelle Lähes peräkkäisinä päivinä uutisoitiin ensin poliisimiesten sivutöistä ja niiden laillisuudesta

Lisätiedot

KESÄLIIKENNE - SOMMARTRAFIKEN

KESÄLIIKENNE - SOMMARTRAFIKEN KESÄLIIKENNE - SOMMARTRAFIKEN Kesäkuussa 2014 bussit liikennöivät viime kesän aikataulujen mukaan. Heinäkuun alussa bussivuorojen määrä vähenee. Bussit liikennöivät 1.7. - 10.8.2014 alla olevien aikataulujen

Lisätiedot

KITÖN VESIOSUUSKUNTA KITÖ VATTENANDELSLAG 1. VAIHEEN VESIHUOLLON RAKENTAMISSUUNNITELMA BYGGPLAN FÖR VATTENSERVICE SKEDE 1.

KITÖN VESIOSUUSKUNTA KITÖ VATTENANDELSLAG 1. VAIHEEN VESIHUOLLON RAKENTAMISSUUNNITELMA BYGGPLAN FÖR VATTENSERVICE SKEDE 1. KITÖN VESIOSUUSKUNTA KITÖ VATTENANDELSLAG 1. VAIHEEN VESIHUOLLON RAKENTAMISSUUNNITELMA BYGGPLAN FÖR VATTENSERVICE SKEDE 1. SKT Suomi Oy 2012 SKT Suomi Oy / SKT Group 35 vuoden kokemus paineviemärijärjestelmistä

Lisätiedot

Adjektiivin vertailu

Adjektiivin vertailu Adjektiivin vertailu Adjektiivin vertailu Adjektiivilla on kolme vertailumuotoa: Positiivi Komparatiivi Superlatiivi fin finare finast hieno hienompi hienoin 1. Säännöllinen vertailu: -are ja -ast Positiivi

Lisätiedot