> >

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "> 18 21.9 2007 > 19 20.9 2007"

Transkriptio

1 Nordiskt världsarvsmöte Pohjoismainen maailmanperintökokous > Kvarkenkonferens Merenkurkun konferenssi > Vasa, Finland Vaasa, Suomi Kvarken en tillgång för regionen Merenkurkku alueen voimavara Inbjudan och program Kutsu ja ohjelma

2 Kvarkens skärgård i Finland och Höga Kusten i Sverige utgör ett gemensamt världsnaturarv. För att uppmärksamma detta och Kvarken regionens unika natur i ett bredare perspektiv, arrangerar Kvarkenrådet årets Kvarkenkonferens i samverkan med det årligen återkommande Nordiska världsarvsmötet. Frågor som behandlas på konferensen är: Hur ska vi värna om våra världsarv och samtidigt göra den tillgänglig för turister? Har världsarven en regional betydelse? Vilka är våra visioner för fram tiden och hur ska vi implementera dem? Suomen Merenkurkun saaristo ja Ruotsin Korkea rannikko muodostavat yhteisen maailmanluonnon perintöalueen. Tämän ja Merenkurkun alueen ainutlaatuisen luonnon huomioimiseksi laajemmassa mitta kaavassa Merenkurkun neuvosto järjestää tämänkertaisen Merenkurkun konferenssin yhdessä vuosittain järjes tettävän Pohjoismaisen maailmanperintökokouksen kanssa. Konferenssissa käsitellään mm. seuraavia kysymyksiä: Miten voimme huolehtia maailmanperinnöstämme ja tuoda sen samalla matkailijoiden ulottuville? Onko maailmanperinnöllä alueellista merkitystä? Millaisia tulevaisuudenvisiomme ovat ja miten ne voidaan toteuttaa? Tisdag 18 september Exkursioner Förhandsanmälan krävs senast 10 augusti Tidsresa till år 1907 på Stundars museum Under tidsresans gång lever vi som man gjorde år 1907 i Solf. Vi får ta del av olika sysslor såsom mat lagning, repslöjd, träslöjd, ullarbete, pärtspikning m.m. Vi äter en gemensam måltid och deltar i ett möte tillsammans med boställsarrendatorn på Lindmans boställe i Söderfjärden, Karl Schogster. Stundars i Korsholm är ett stort museum och ett levande kulturcentrum. Mera information: Pris: 20 /pers inkl. mat och kaffe.. Besök på Terranova naturcentrum och exkursion till Söderfjärdens Natura 2000 område Terranova Kvarkens naturcentrum Terranova, det nya landet, skildrar landhöjningen, Kvarkens natur och naturskyddsområden samt ger information om områdets möjligheter till naturaktiviteter och naturturism. Terranova Kvarkens naturcentrum finns i samband med Österbottens museum. Söderfjärden är en gammal meteoritkrater på ca 2000 ha som varit en havsvik vid 1900-talets början. Idag är det odlingsmark som hålls torr med hjälp av pumpning. Söderfjärden är speciellt känd för de tusentals tranor som samlas där under höstflyttningen. Mera information: Pris: 20 /pers inkl. mat och kaffe Tiistai 18. syyskuuta Tutustumisretket Ilmoittautuminen viimeistään 10. elokuuta Aikamatka vuoteen 1907 Stundarsin museossa Elämme aikamatkalla niin kuin Sulvalla vuonna 1907 elettiin. Saamme ottaa osaa erilaisiin tehtäviin, esim. ruuanlaittoon, köydenpunontaan, puu töihin, villatöihin, päreiden naulaamiseen jne. Syömme yhteisen aterian ja osallistumme kokouk seen Söderfjärdenissä sijaitsevan Lindmanin puustellin vuokralaisen, Karl Schogsterin, kanssa. Mustasaaressa sijaitseva Stundars on suuri museo ja elävä kulttuurikeskus. Lisätietoa: Hinta: 20 /henk, sis. ruoka ja kahvi.. Vierailu Terranovan luontokeskuksessa ja opintoretki Söderfjärdenin Natura alueelle Terranova Merenkurkun luontokeskus Terranova, uusi maa, kuvaa maankohoamista, Merenkurkun luontoa ja luonnonsuojelualueita sekä antaa tietoa alueen luontoharrastus- ja luontomatkailutarjonnasta. Terranova Merenkurkun luontokeskus toimii Pohjanmaan museon yhteydessä. Söderfjärden on vanha, n hehtaarin suuruinen meteoriittikraateri, joka oli 1900-luvun alussa veden peittämä merenlahti. Nykyään se on viljelysmaata, jota pidetään kuivana pump - pauksen avulla. Söderfjärden tunnetaan erityisesti tuhansista kurjista, jotka kerääntyvät sinne syysmuuton aikana. Lisätietoa: Hinta: 20 /henk, sis. ruoka ja kahvi. Konferensmiddag på Strampen. Förhandsanmälan.. Konferenssipäivällinen Ravintola Strampenissa. Etukäteisilmoittautuminen.

3 = Nordiskt världsarvsmöte, sessionerna 1 4. = Kvarkenkonferensen, sessionerna 2 3. Onsdag 19 september.. Registrering, Hotel Rantasipi, Tropiclandia.. Session 1 social hållbarhet Moderator: Christina Knookala, Kvarkenrådet.. Öppning av Nordiska världsarvs mötet. Kommundirektör Rurik Ahlberg, Korsholm... Exempel från världsarven Sveaborg och Höga Kusten. Heikki Lahdenmäki, Sveaborg och Hans-Erik Näslund, Docksta bordtennisklubb... Kaffe.. Lokalt engagemang i Världsarvet Höga Kusten. Ulf Breitholtz, Kramfors kommun... Lunch.. Lokalförankring i världsarvet Illusat Isfjord. Kirsten Strandgard, Illusat Isfjord... Rapport från UNESCO:s världsarvskommitémöte i Nya Zeeland. Siri Kloster, Miljøverndepartementet, Norge. = Pohjoismainen maailmanperintökokous, istunnot 1 4. = Merenkurkun konferenssi, istunnot 2 3. Keskiviikko 19. syyskuuta.. Ilmoittautuminen, Hotelli Rantasipi, Tropiclandia.. Istunto 1 sosiaalinen kestävyys Puheenjohtaja: Christina Knookala, Merenkurkun neuvosto.. Pohjoismaisen maailmanperintökokouksen avaaminen. Rurik Ahlberg, Mustasaaren kunnanjohtaja.. Suomenlinna ja Korkea Rannikko. Heikki Lahdenmäki, Suomenlinna ja Hans-Erik Näslund, Dockstan pöytä tenniskerho... Kahvi.. Paikallisten osallistuminen maailmanperintöalueen kehittämiseen. Ulf Breitholtz, Kramforsin kunta... Lounas.. Paikallinen sitoutuminen maailmanperintöön Illusat Isfjordissa. Kirsten Strandgard, Illusat Isfjord... Raportti UNESCOn maailmanperintökomitean kokouksesta Uudesta Seelannista. Siri Kloster, Norjan ympäristöministeriö... Kaffe och registrering.. Session 2 världsarv en resurs för samhällsutveckling? Moderator: Christina Knookala, Kvarkenrådet.. Öppning av Kvarkenkonferensen: kommunalråd Lennart Holmlund, Umeå.. Höga Kusten/Kvarkens skärgård ett gränsregionalt världsarv. Anna Carlemalm, världsarvskoordinator, Västernorrlands länsstyrelse och Susanna Ollqvist, specialplanerare,.. Paus.. Europeiska Unionens miljöpolitik.. Nordiska Ministerrådets förhållande till världsarv. Mottagning på Vasa Stad, buffe. Förhandsanmälan Torsdag 20 september.. Session 3 företagare och profilering ekologiskt och socialt hållbart Moderator: Anita Storm, Kvarkenrådet.. Upplevelseturism som en hållbar näring på världsnaturarvområdet, Kim Kurenmaa, Away Tourism, Vasa... Uppföljning av besökare och hur an - passa mängden till social och ekologisk bärkraft, Håkan Strotz, Urnatur, Sverige... Kaffe.. Kahvi ja ilmoittautuminen.. Istunto 2 maailmanperintö yhteiskunta kehityksen resurssi? Puheenjohtaja: Christina Knookala, Merenkurkun neuvosto.. Merenkurkun konferenssin avaaminen: Kunnallisneuvos Lennart Holmlund, Uumaja.. Korkea Rannikko/Merenkurkun saaristo raja-alueellinen maailmanperintö. Anna Carlemalm, maailmanperintökoordinaattori, Västernorrlannin lääninhallitus ja Susanna Ollqvist, erikoissuunnittelija, Metsähallitus.. Tauko.. Euroopan Unionin ympäristö politiikka.. Pohjoismaiden ministerineuvoston suhde maailmanperintöön. Vaasan kaupungin vastaanotto, buffet. Etukäteisilmoittautuminen Torstai 20. syyskuuta.. Istunto 3 yrittäjät ja profiloituminen ekologinen ja sosiaalinen kestävyys Puheenjohtaja: Anita Storm, Merenkurkun neuvosto.. Elämysmatkailu kestävänä elinkeinona maailmanluonnonperintöalueella. Kim Kurenmaa, Away Tourism, Vaasa... Kävijöiden seuranta ja miten määrä sovitetaan sosiaaliseen ja ekologiseen kantavuuteen, Håkan Strotz, Urnatur... Kahvi.. Upplevelseturism på Världsarvet Höga Kusten. Tero Seppälä och Johan Ramström från High Coast Center. Agne Säterberg och Maria Blomster, AGMA Forntid & Äventyr... Avslutning av Kvarkenkonferensen. Stadsdirektör Markku Lumio, Vasa... Lunch.. Elämysmatkailua Korkealla Rannikolla. Tero Seppälä ja Johan Ramström, High Coast Center. Agne Säterberg ja Maria Blomster, AGMA Forntid & Äventyr... Merenkurkun konferenssin päätös. Kaupunginjohtaja Markku Lumio, Vaasa... Lounas

4 .. Session 4 framtida visioner Förhandsanmälan. Varje världsarv förbereder en kort presentation om de olika temana i workshoparna. Workshop : Naturarvens tillgänglighet var går gränsen för exploatering? Ordförande Bengt Schibbye, Schibbye Landskap Ab. Workshop : Finansieringsmöjligheter i olika Interregprogram t.ex. Botnia-Atlantica, MittNorden, Central Baltic. Workshop : Slitage och besökaruppföljning i de nordiska världsarven, ordförande Tuija Warén, Workshop : Skyltning och entréer i de nordiska världsarven, ordförande Johan Uebel, Västernorrlands länsstyrelse. Workshop : Världsarvens förvaltningsplaner, ordförande Susanna Ollqvist,.. Presentation av resultaten från workshopen och sammanfattning av konferensen. Anita Storm, Kvarkenrådet och Susanna Ollqvist,. Avfärd till Björköby, beläget i världsarvets hjärta. Grillfest och guidad rundvandring på Björköby. Förhandsanmälan. Björköby är en skärgårdsby där de traditionella skärgårdsnäringarna fortfarande idkas. Det är även ett nationellt värdefullt kulturlandskap. Områdets De Geer-moräner är de mest representativa i Kvarken, och ses bäst kring Björköbys fiskehamn, Svedjehamn... Istunto 4 tulevaisuudenvisiot Etukäteisilmoittautuminen. Jokainen maailmanperintö valmistelee lyhyen esityksen pajojen eri teemoista. Paja : Luonnonperinnön saavutettavuus missä kulkee riistokäytön raja? Puheenjohtaja Bengt Schibbye, Schibbye Landskap Ab. Paja : Eri Interreg-ohjelmien rahoitusmahdollisuudet, esim. Botnia-Atlantica, MittNorden, Central Baltic. Paja : Kuluminen ja kävijöiden seuranta pohjoismaisissa maailmanperinnöissä, puheenjohtaja Tuija Warén, Metsähallitus. Paja : Kyltit ja sisäänkäynnit pohjoismaisissa maailmanperinnöissä, puheenjohtaja Johan Uebel, Västernorrlannin lääninhallitus. Paja : Maailmanperintöjen hallinnointisuunnitelmat, puheenjohtaja Susanna Ollqvist, Metsähallitus... Konferenssin yhteenveto ja pajojen tulosten esittely. Anita Storm, Merenkurkun neuvosto ja Susanna Ollqvist, Metsähallitus. Lähtö Björköbyhyn, joka sijaitsee maailmanperintöalueen sydämessä. Grillijuhla ja opastettu kiertokävely Björköbyssä. Etukäteisilmoittautuminen. Björköby on saaristolaiskylä, jossa harjoitetaan edelleen perinteisiä saaristolaisammatteja. Se on myös kansallisesti arvokas kulttuurimaisema. Alueen De Geer-moreenikentät ovat Merenkurkussa tyypillisimpiä ja niitä näkee parhaiten Björköbyn kalasataman, Svedjehamnin, ympäristössä. Fredag 21 september Exkursioner i världsnaturarvet Kvarkens skärgård. Förhandsanmälan krävs senast 10 augusti Guidad kryssning till Valsörarna, väderreservation 10 m/s, minst 12 deltagare krävs. Ögruppen Valsörarna ligger i ytterskärgården mitt i Kvarken, ca 15 km nordväst om Björkö. Valsörarna har en mångsidig natur med bl.a. våtmarker, björkskog, steniga stränder och skyddade vikar. Valsörarnas landmärke är den rödmålade järnfyren (36 m hög), som konstruerades år 1886 i Paris av samma firma som även byggde Eiffeltornet. Valsörarna omfattar hektar vatten och 600 hektar land och är ett privatägt naturskyddsområde. Mera information: Pris: 60 /pers inkl. mat och kaffe.. Guidad vandring på Björköby vandringsled 12 km, minst 12 deltagare krävs Bekanta dig med landhöjningsskärgården utanför Björkö. Vandringen är mångsidig och omfattar allt från lummiga innerskärgårdsvikar och flador till karga och vegetationsfattiga utskär. Landhöjningshastigheten är nu 8 8,5 mm per år i Kvarken. Med denna hastighet förändras det flacka kust- och skärgårdslandskapet märkbart under en mansålder. Bryggor och båthus hamnar på torra land, farleder grundas upp, vikar snörs av från havet och nya grynnor växer fram. Mera information: Pris: 30 /pers inkl. mat och kaffe Perjantai 21. syyskuuta Tutustumisretket Merenkurkun saariston maailmanluonnonperintöalueelle. Etukäteisilmoittautuminen viimeistään 10. elokuuta Opastettu risteily Valassaarille, säävaraus 10 m/s, vaaditaan väh. 12 osallistujaa Valassaarten saariryhmä sijaitsee ulkosaaristossa keskellä Merenkurkkua, n. 15 km Björköstä luoteeseen. Valassaarten luonto on monipuolinen ja siellä on mm. kosteikkoja, koivikkoja, ki visiä rantoja ja suojaisia merenlahtia. Valassaarten maamerkkinä on punaiseksi maalattu rautamajakka (korkeus 36 m), jonka suunnitteli v Pariisissa sama firma, joka rakensi myös Eiffel-tornin. Valassaaret kattaa hehtaarin vesialueen ja 600 hehtaaria maata ja se on yksi - tyisten omistamaa luonnonsuojelualuetta. Lisätietoa: Hinta: 60 /henk, sis. ruoka ja kahvi.. Opastettu kiertokävely Björköbyn vaellusreitillä 12 km, vaaditaan väh. 12 osallistujaa Tutustu maankohoamissaaristoon Björkön edustalla. Vaellusreitti on monipuolinen ja vaihtelee vehmaista sisäsaariston lahdekkeista ja poukamista karuihin ja vähäkasvuisiin ulkosaariin. Maankohoamisnopeus on Merenkurkussa nykyään 8 8,5 mm vuodessa. Tällä vauhdilla laakea rannikko- ja saaristomaisema muuttuu huomattavasti yhden ihmisiän aikana. Laiturit ja venevajat jäävät kuivalle maalle, reitit madaltuvat, lahdet kuroutuvat sisäjärviksi ja uusia kareja nousee esiin. Lisätietoa: Hinta: 30 /henk, sis. ruoka ja kahvi Närmare upplysningar Tarkempia tietoja Kvarkenrådet i Vasa, Sandögatan 6, Vasa Maria Hällund, tel , fax , Maria Snickars, tel , fax , Merenkurkun neuvoston Vaasan toimisto, Hietasaarenkatu 6, Vaasa Maria Hällund, puh , faksi , Maria Snickars, puh , faksi ,

5 Praktiska frågor > Sista anmälningsdag för Världsarvsmötet > Sista anmälningsdag för Kvarkenkonferensen > Konferensavgiften för Nordisk världsarvskonferens är 200 / sek. I konferensavgiften ingår kvällsprogrammen ( ) samt lunch och kaffe , mötesmaterial, och Art City -pass (www.artcityvaasa.fi), som berättigar till inträde i 10 museer. > Konferensavgiften för Kvarkenkonferensen är 135 / sek (utan resor). I konferensavgiften ingår programmet från ons 19.9 kl till tors 20.9 kl. 13. > Konferensavgiften för Kvarkenkonferensen är 180 / sek inkl resor + programmet som ovan. Resor: Ons 19.9 kl avfärd med färja från Umeå till Vasa och retur tors 20.9 kl med flyg (Jonair) från Vasa till Umeå. > Betalas in på kontonummer senast iban kontonummer fi och bic-kod helsfihh. Konferensavgiften betalas inte tillbaka vid avbokning. > I konferensavgiften ingår inte exkursionerna 18 och 21 september (märkta med blått). Käytännön tietoa > Viimeinen ilmoittautumispäivä Maailmanperintökokoukseen > Viimeinen ilmoittautumispäivä Merenkurkun konferenssiin > Pohjoismaisen maailmanperintökonferenssin maksu on 200. Konferenssimaksuun sisältyy iltaohjelmat ( ), lounas ja kahvi sekä kokousmateriaali ja Art City -passi (www.artcityvaasa.fi), joka oikeuttaa sisäänpääsyyn 10 museoon. > Merenkurkun konferenssin maksu on 135 (ilman matkoja). Konferenssimaksuun sisältyy ohjelma ke klo to klo 13. > Merenkurkun konferenssin maksu on 180 mukaan lukien matkat + yllä oleva ohjelma. Matkat: Keskiviikko klo 8.00 lähtö laivalla Uumajasta Vaasaan ja paluu torstaina klo lentäen (Jonair) Vaasasta Uumajaan. > Maksetaan tilille viimeistään iban tilinumero fi ja bic-koodi helsfihh. Konferenssimaksua ei palauteta peruutuksen yhteydessä. > Tutustumisretket 18. ja 21. syyskuuta (merkitty sinisellä) eivät sisälly konferenssimaksuun. Övernattning Hotel Rantasipi Tropiclandia, tel , Vid bokning nämn Kvarken Singelrum 80. Dubbelrum 108. Övernattningen ingår inte i konferensavgiften och betalas direkt till hotellet. Majoitus Hotel Rantasipi Tropiclandia, puh , sipi.fi. Varattaessa mainitse Kvarken hengen huone hengen huone 108. Majoitus ei sisälly konferenssimaksuun, ja se maksetaan suoraan hotellille. Anmälningsblankett och aktuell information finns på > Ilmoittautumislomake ja ajan kohtaiset tiedot osoitteessa >

MAAILMANPERINTÖPÄIVÄT 12.-15.8.2010

MAAILMANPERINTÖPÄIVÄT 12.-15.8.2010 MAAILMANPERINTÖPÄIVÄT 12.-15.8.2010 Tule mukaan juhlimaan Merenkurkun saaristoa, yhteistä maailmanperintöämme! Kaikki maailmanperintöpäivien tapahtumat ovat yleisölle avoimia. TERVETULOA! OHJELMA Torstai

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNKI TULEVAISUUDEN SAARISTO VASA STAD SKÄRGÅRDENS FRAMTID

VAASAN KAUPUNKI TULEVAISUUDEN SAARISTO VASA STAD SKÄRGÅRDENS FRAMTID VAASAN KAUPUNKI TULEVAISUUDEN SAARISTO VASA STAD SKÄRGÅRDENS FRAMTID PRELIMINÄRA ANALYSER AV UTGÅNGSPUNKTERNA FÖR ARBETET FRAMTIDENS SKÄRGÅRD ALUSTAVAT ANALYYSIT TULEVAISUUDEN SAARISTO TYÖN LÄHTÖKOHDISTA

Lisätiedot

XIV Korsholmsstafetten

XIV Korsholmsstafetten XIV Korsholmsstafetten 19.5.2013 Huvudklasser Öppen klass: Laget får komponeras fritt. Damklass: Laget ska endast bestå av kvinnliga löpare. Varje lag skall bestå av 6 8 löpare. Två löpare från varje lag

Lisätiedot

KORKEA RANNIKKO MERENKURKUN SAARISTO

KORKEA RANNIKKO MERENKURKUN SAARISTO Ihminen ja meri Märarygghålet, Björkö, Merenkurkun saaristo, 1949. Maailmanperintö yhteistyössä 63 N Jatkuvaa sopeutumista Märarygghålet, Björkö, Merenkurkun saaristo, 2008. Maailmanperintö yhteistyössä

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors

Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Sverigefinskt familjeläger 1-3 augusti 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Tervetuloa Örebron läänin ensimmäiselle

Lisätiedot

Bottenviken nu Luleå, Brändö Konferens & Fritidsby, 16-17 oktober 2007

Bottenviken nu Luleå, Brändö Konferens & Fritidsby, 16-17 oktober 2007 Bottenviken nu Luleå, Brändö Konferens & Fritidsby, 16-17 oktober 2007 DAG 1 Ordförande Ulf Bergelin, Länsstyrelsen I Norrbottens län 12:00 Lunch 13:00-13:10 Öppning av mötet Samarbetet kring Bottenviken

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

26-27/10 2009 Folkets Hus, Pajala

26-27/10 2009 Folkets Hus, Pajala Tervetuloa konferenshiin Välkommen till konferensen 26-27/10 2009 Folkets Hus, Pajala. Meänkielen konferensi 2009, Folkets Hus, Pajala Maanantai 26/10 Måndag 26/10 13.00 Aukaseminen Laulu Kirkon Minioorit

Lisätiedot

TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI

TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI I år ordnar FF Jaro tillsammans med LokaTapiola för 14:e gången sin ALL STARS fotbollsturnering. Sammanlagt 65 lag och ca 750 spelare deltar. Åldersklasserna

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet INVANDRARES SYSSELSÄTTNING OCH DELAKTIGHET FÖR VÄLFÄRDEN I ÖSTERBOTTEN -

Lisätiedot

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt Perspektiivi-2-heinä15 klo12 Monien mahdollisuuksien liiketilaa energisen alueen ytimessä Det nyaste företagscentret i energiska Runsor WAASA KIINTEISTÖ WASAPLAN OY JUHA KOIVUSALO, RA RUNSOR Toimisto-

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

Pohjanmaan liitto. Österbottens förbund www.obotnia.fi. Regional Council of Ostrobothnia

Pohjanmaan liitto. Österbottens förbund www.obotnia.fi. Regional Council of Ostrobothnia Österbotten i tillväxt Pohjanmaa kasvun uralla Olav Jern landskapsdirektör maakuntajohtaja Valtakunnallinen Geologian päivän seminaarin avaus 15.9.2012 Österbottens förbund Pohjanmaan liitto 28 v. maankohoamista

Lisätiedot

Carl H. Miapetra k-n. Björn W. Martin S.

Carl H. Miapetra k-n. Björn W. Martin S. Carl H. Anders R. Miapetra k-n. Björn W. Sixten K. Juha S. Martin S. Risto ej P. Elisabeth A. Michael S. Linda L. Antti R. Timo S. 24.11.14 13-19.30 Seminaari Nuoret & s ys työlli y Pohjoismaissa Seminariet

Lisätiedot

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan?

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Lotta Haldin luontoympäristöyksikkö/ naturmiljöenheten AVAJAISTILAISUUS / INVIGNING perjantaina/fredag 9.10. klo/kl. 9 11.30 Vaasan

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Utkast till landskapslag - Maakuntalakiluonnos Landskapets invånare och de som använder

Lisätiedot

11.-13.11. http://littfest.vaasa.fi/ Teema Tema Minä Jag. Monika Fagerholm. Taiteellinen johtaja Konstnärlig ledare. Miika Nousiainen.

11.-13.11. http://littfest.vaasa.fi/ Teema Tema Minä Jag. Monika Fagerholm. Taiteellinen johtaja Konstnärlig ledare. Miika Nousiainen. Teema Tema Minä Jag Antti Nylén Kaj Korkea-aho 11.-13.11 2011 Miika Nousiainen Märta Tikkanen Maija Vilkkumaa Karl Ove Knausgård Leena Lehtolainen Monika Fagerholm Taiteellinen johtaja Konstnärlig ledare

Lisätiedot

Kala tapahtuma Fiske evenemang

Kala tapahtuma Fiske evenemang 1 Kala tapahtuma Fiske evenemang 1. Kokkolan kalamarkkinat Karleby fiskmarknad Kalaa myydään Suntin rannalla / Fisk säljs vid Sundet (Utanför Idrottsgården) Ohjelmallinen tapahtuma /Evenemang med programinslag

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Carl H. kjell s. Miapetra k-n. Björn W. Martin S.

Carl H. kjell s. Miapetra k-n. Björn W. Martin S. Carl H. kjell s. Miapetra k-n. Björn W. Sixten K. Juha S. Martin S. Risto ej P. Elisabeth A. Michael S. Linda L. Antti R. Timo S. 24.11.14 13-19.30 Seminaari Nuoret & s ys työlli y Pohjoismaissa Seminariet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 03.09.2014 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 537/02/02/00/2014

Lisätiedot

SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR

SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR Sipoonkorpi-työryhmien mietinnöt 1993 ja 2004 Natura 2000 Ekologinen verkosto Itä-Uudellamaalla, Väre 2002 Ehdotus asetukseksi Sipoonkorven luonnonsuojelualueesta

Lisätiedot

MAATALOUSTUKI-INFOT 2013

MAATALOUSTUKI-INFOT 2013 Kuvat MMM / Mavi, kuvaajat Yrjö Tuunanen sekä Studio Tomi Aho MAATALOUSTUKI-INFOT 2013 Uudellamaalla järjestetään vuonna 2013 kymmenen maataloustuki-infoa. Infojen aiheina ovat tukiehtojen ja tukien hakemisen

Lisätiedot

OMRÅDESEFFEKTIVITET OCH EXPLOATERINGSTALET ALUETEHOKKUUS JA TEHOKKUUSLUKU. k-m² eª = m². m²-vy

OMRÅDESEFFEKTIVITET OCH EXPLOATERINGSTALET ALUETEHOKKUUS JA TEHOKKUUSLUKU. k-m² eª = m². m²-vy ALUETEHOKKUUS JA TEHOKKUUSLUKU OMRÅDESEFFEKTIVITET OCH EXPLOATERINGSTALET Aluetehokkuusluku (eª) ilmaisee rakennusten kokonaispinta-alan suhteessa maa-alueen pinta-alaan. Tehokkuusluku kuvaa siten kaavoitetun

Lisätiedot

Uutiskirje Merenkurkun saaristo

Uutiskirje Merenkurkun saaristo Uutiskirje Merenkurkun saaristo MAAILMANPERINNÖN YSTÄVÄT Numero 4, 15.9.2012 SVEDJEHAMN HOUKUTTELEE TURISTEJA Metsähallitus on pyörittänyt Svedjehamnissa jo toista kesää infotupaa, jonka työntekijät kertovat

Lisätiedot

Yhdistyksen kevätkokous

Yhdistyksen kevätkokous Keski-Pohjanmaan Epilepsiayhdistys ry Mellersta Österbottens Epilepsiförening rf. Jäsenkirje 1/2016 Medlemsbrev 1/2016 Hyvä yhdistyksen jäsen! Olet joskus ehkä ajatellut, että olisipa kivaa osallistua

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS Marraskuu 2012 Lisätiedot: Olli Peltola puh +358 50 312 8727 Pohjanmaan työllisyyskatsaus

Lisätiedot

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto 9.3.2015 Kundnöjdhetsenkäten har genomförts

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET

JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET 2 TIDTABELL 2012 Förhandsutredning 2013 Tillsättandet av projektet 2014 Planering & organisering 2015 2017 2016 Utarbetandet av programmet för jubileumsåret

Lisätiedot

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Medan vi lever Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Till läraren Filmen och övningarna är främst avsedda för eleverna på högstadiet, men övningarna kan också

Lisätiedot

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2015 City of Helsinki 3 Helsinki-Uusimaa 4 Österbotten 5 Varsinais-Suomi 6 2 I. Regional

Lisätiedot

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter.

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter. Kevas inköp 2012 Sida 1(400) KEVAS INKÖP 2012 Materialet omfattar Kevas inköp 2012. Uppgifterna omfattar Kevas alla inköp och anskaffningar med undantag för löner och motsvarande personalposter samt uppgifter

Lisätiedot

Nordisk Forbund. Nordisk Forbund TNS

Nordisk Forbund. Nordisk Forbund TNS Contents 1 Resultater 3 2 Usikkerhed og basestørrelser 7 2 1 Resultater Metode Feltperiode: Uge 12 og 13 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere i hhv. Sverige og Finland på 18 eller derover. Metode:

Lisätiedot

MAANANTAI UUNISSA PAAHDETTUA LOHTA, SITRUUNAVOIKASTIKETTA JA PINAATTI-PERUNASOSETTA, G

MAANANTAI UUNISSA PAAHDETTUA LOHTA, SITRUUNAVOIKASTIKETTA JA PINAATTI-PERUNASOSETTA, G 1 AMARILLON LOUNAS BUFFET MAANANTAI UUNISSA PAAHDETTUA LOHTA, SITRUUNAVOIKASTIKETTA JA PINAATTI-PERUNASOSETTA, G AMARILLON KINKKUKIUSAUS, G JA L TIISTAI PORSAAN ULKOFILETTÄ, TUMMA VALKOSIPULIKASTIKE JA

Lisätiedot

Demokratiapäivä Rinnakkaissessio klo KUNTAVAALIT TULEVAT - OLETKO VALMIS?

Demokratiapäivä Rinnakkaissessio klo KUNTAVAALIT TULEVAT - OLETKO VALMIS? Demokratiapäivä 18.10.2016 Rinnakkaissessio klo 13.30 15.30 KUNTAVAALIT TULEVAT - OLETKO VALMIS? 1 Kuntavaalit tulevat oletko valmis? Demokratiapäivä 16.10.2016 klo 13.30-15.30 Session avaus - Marianne

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

Keynote address Mr. Paavo Lipponen, Prime Minister of Finland

Keynote address Mr. Paavo Lipponen, Prime Minister of Finland FOURTH CONFERENCE OF PARLIAMENTARIANS OF THE ARCTIC REGION Rovaniemi Town Hall, Finland, August 27-29, 2000 Sunday, August 27 Arrival in Rovaniemi 16.00-18.30 Registration in the hotels 18.45 Departure

Lisätiedot

Kauppatori - Suomenlinna

Kauppatori - Suomenlinna 12.8.-15.9.2013 & 30.4.-15.6.2014 8 20 50 8 00 40 9 20 40 9 10 40 10-11 00 20 40 10-11 00 20 40 1 20 1 20 13-14 00 20 40 13-14 00 20 40 15 00 20 15 00 20 50 16-18 00 20 40 16 20 40 19 00 20 17-18 00 20

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Busseista myydään ainoastaan kertalippuja käteisellä

Busseista myydään ainoastaan kertalippuja käteisellä MATKALIPUT Bussikorttien (5 e) myynti ja lataus: Vaasan Paikallisliikenne Oy, Hovioikeudenpuistikko 11 Auki: arkisin 11.00-16.00 Studio Ticket, Rewell Center, www.studioticket.fi Bussikorttien latauspisteet:

Lisätiedot

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Elina Väistö Sito Parhaan ympäristön tekijät Sitossa laadittu kuluneen vuoden aikana Utarbetad vid Sito under det gångna året Sähköautojen

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 SE Firewire PC-card 32-4968 Introduktion CardBus (Firewire) håller en säker plats som högeffektiv

Lisätiedot

T A L V I T Y H Y T - S E M I N A A R I - Turvallisuutta - Terveyttä - Työkykyä -

T A L V I T Y H Y T - S E M I N A A R I - Turvallisuutta - Terveyttä - Työkykyä - 10.- 1 1. 2. 2 0 1 5 V A A S A T A L V I T Y H Y T - S E M I N A A R I - Turvallisuutta - Terveyttä - Työkykyä - Aika: ti 10.2. klo 8-16 ke 11.2. klo 8-14 Paikka: auditorio Levón, Tervahovi Wolffintie

Lisätiedot

MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015

MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015 MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015 VisitKimitoön.fi VisitKemiönsaari.fi VisitKimitoon.fi Facebook.com/VisitKimitoon Instagram.com/VisitKimitoon Tagboard.com/Visitkimitoon Weibo.com/Kimitoon

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

PVO Innopower Oy Kristiinankaupungin merituulivoimapuiston YVA ja uusi suunnitelma MKB och ny plan för en havsvindpark utanför

PVO Innopower Oy Kristiinankaupungin merituulivoimapuiston YVA ja uusi suunnitelma MKB och ny plan för en havsvindpark utanför PVO Innopower Oy Kristiinankaupungin merituulivoimapuiston YVA ja uusi suunnitelma MKB och ny plan för en havsvindpark utanför Kristinestad Matti Kautto, yksikön päällikkö YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN

Lisätiedot

9 TOIMENPIDEOHJELMA ENSISIJAISUUS VASTUUTAHO TYÖRYHMÄ SIVUNUMERO AIKATAULU RAHOITUS. III = Alhainen. II =Korkea. I = Heti

9 TOIMENPIDEOHJELMA ENSISIJAISUUS VASTUUTAHO TYÖRYHMÄ SIVUNUMERO AIKATAULU RAHOITUS. III = Alhainen. II =Korkea. I = Heti 9 TOIMENPIDEOHJELMA Seuraavassa on yhteenveto suunnitelman toimenpiteistä. Yhteenveto sisältää aikataulun, rahoitustilanteen, toimenpiteen ensisijaisuuden ja vastuullisen tahon. Toimenpidetekstejä on osittain

Lisätiedot

Suurpetoaiheinen mobiililuontopolku

Suurpetoaiheinen mobiililuontopolku Suurpetoaiheinen mobiililuontopolku Mobiililuontopolku sisältää 20 Suomen suurpetoihin liittyvää kysymystä. Vastaukset kysymyksiin löytyvät kussakin kysymyslapussa olevan QR-koodin takaa. Kysymyslaput

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: heinäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juli 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: heinäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juli 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: heinäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juli 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS heinäkuu 2012 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 3128568 ja Olli Peltola puh +358 50 312

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Syyskuu 2013 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 312 8568 ja Olli Peltola tfn +358 50

Lisätiedot

KORT OM ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSSTRATEGI

KORT OM ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSSTRATEGI KORT OM ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSSTRATEGI Lyhyesti Pohjanmaan hyvinvointistrategiasta www.obotnia.fi facebook.com/obotnia VI UTGÅR FRÅN TANKEN ATT... Perusoletus on, että...det finns en direkt koppling mellan

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem.

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem. Yllättävät ympäristökysymykset Överraskande frågor om omgivningen Miltä ympäristösi tuntuu, kuulostaa tai näyttää? Missä viihdyt, mitä jää mieleesi? Tulosta, leikkaa suikaleiksi, valitse parhaat ja pyydä

Lisätiedot

Henkilökohtainen / Personlig *Obligatorisk

Henkilökohtainen / Personlig *Obligatorisk Henkilökohtainen / Personlig *Obligatorisk Osallisuja / Deltagare 1. Yhdistys / Förening * 2. Ryhmä / Grupp 3. Etunimi / Förnamn * 4. Sukunimi / Efternamn * 5. Puhelinnumero /Telefonnummer * 6. Sähköposti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 820/2013 vp Työosuuskunnassa työskentelevän työttömyysturva Eduskunnan puhemiehelle Työosuuskunta on liiketoimintaa harjoittava yritys ja työorganisaatio, joka on perustettu muodostamaan

Lisätiedot

Kutsu Botnia-Atlantican vuosikonferenssi 2010

Kutsu Botnia-Atlantican vuosikonferenssi 2010 Inbjudan Botnia-Atlanticas årskonferens 2010 Kutsu Botnia-Atlantican vuosikonferenssi 2010 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto www.botnia-atlantica.eu

Lisätiedot

Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot FI lausuntopyyntö VV 1. TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyynnön käsittelypäivämäärä toimielimessä Toimielimen

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

VAASAN SATAMATIE YVA JA ALUSTAVA YLEISSUUNNITELMA VASA HAMNVÄG MKB OCH PRELIMINÄR ÖVERSIKTSPLAN WORKSHOP , SOLF SKOLA

VAASAN SATAMATIE YVA JA ALUSTAVA YLEISSUUNNITELMA VASA HAMNVÄG MKB OCH PRELIMINÄR ÖVERSIKTSPLAN WORKSHOP , SOLF SKOLA VAASAN SATAMATIE YVA JA ALUSTAVA YLEISSUUNNITELMA VASA HAMNVÄG MKB OCH PRELIMINÄR ÖVERSIKTSPLAN TYÖPAJA, SULVAN KOULU WORKSHOP, SOLF SKOLA TYÖPAJAN OHJELMA WORKSHOP PROGRAM 16.30 Kahvi 17.00 Tervetuloa;

Lisätiedot

Seminaarin ryhmätöiden yhteenveto

Seminaarin ryhmätöiden yhteenveto Seminaarin ryhmätöiden yhteenveto Vaasan tulevaisuuden saaristo -seminaari järjestettiin Vaasassa 10.5.2012. Seminaariin osallistui noin 60 henkilöä. Työryhmiä oli yhteensä 7 ja niissä oli noin 7-9 osallistujaa.

Lisätiedot

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt Tornionjoen vesiparlamentti 30.5.2007 - Kattilakoski Pekka Räinä Yhteistyö vesienhoidon suunnittelussa Samarbete i vattenvårdsplaneringen!

Lisätiedot

Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Regional Council of Ostrobothnia www.obotnia.fi

Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Regional Council of Ostrobothnia www.obotnia.fi Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Österbottens förbund Pohjanmaan liitto En samkommun för de 15 Pohjanmaan maakuntaan kommunerna i landskapet kuuluvien 15 kunnan Österbotten muodostama kuntayhtymä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 576/2008 vp Jättiputken hävittäminen luonnosta Eduskunnan puhemiehelle Etelä-Suomeen on levinnyt iholle palovammoja muistuttavat, kivuliaat rakkulat jättäviä jättiputkia. Arvion mukaan

Lisätiedot

TEMA VALET 2014 MÅL. Valet

TEMA VALET 2014 MÅL. Valet TEMA VALET 2014 MÅL Valet Du ska ha kunskap om hur ett riksdagsval går till. Du ska ha kunskap om Sveriges statsskick, riksdag och regering och deras olika uppdrag. Du ska ha kunskap om Sveriges partier

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

Tornionjoen vha: Rannikkovesien tila ja toimenpiteet Kustvatten i Torneälvens vattendistrikt: Tillstånd och åtgärder

Tornionjoen vha: Rannikkovesien tila ja toimenpiteet Kustvatten i Torneälvens vattendistrikt: Tillstånd och åtgärder Tornionjoen vha: Rannikkovesien tila ja toimenpiteet Kustvatten i Torneälvens vattendistrikt: Tillstånd och åtgärder Eira Luokkanen ja Annukka Puro- Tahvanainen, Sara Elfvendahl Pello 22.5.2008 1 Luokittelu

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE. Jakelukohdassa mainitut kunnat. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan

Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE. Jakelukohdassa mainitut kunnat. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE SaeP Anl. Jakelukohdassa mainitut kunnat Kåvit. Behand. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan Verohallinnossa toimivaan Verotuksen

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä Viranomaiskokous Haaparanta 19.-20.1.2012 Myndighetskonferens Haparanda Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä - Tausta ja sisältö Gränsälvsöverkommelsen mellan Finland och Sverige - Bakgrund och innehåll

Lisätiedot

Tutkintojen perusteet uutta osaamista ja joustavuutta. Examensgrunder ny kompetens och flexibilitet

Tutkintojen perusteet uutta osaamista ja joustavuutta. Examensgrunder ny kompetens och flexibilitet Tutkintojen perusteet uutta osaamista ja joustavuutta Examensgrunder ny kompetens och flexibilitet Keskeiset muutokset Centrala ändringar Muutokset tutkintorakenteessa (asetus) Muutokset ammatillisen perustutkinnon

Lisätiedot

Merenkurkun saariston maailmanperintöalueen hallinto- ja kehityssuunnitelma

Merenkurkun saariston maailmanperintöalueen hallinto- ja kehityssuunnitelma Merenkurkun saariston maailmanperintöalueen hallinto- ja kehityssuunnitelma Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 58 Susanna Ollqvist Metsähallitus PL 475 65101 Vaasa susanna.ollqvist@metsa.fi

Lisätiedot

1. Onko rakennussektori Teille strategisesti tärkeä liiketoimintaalue? Är byggnadsbranschen för Er ett strategiskt viktigt businessområde?

1. Onko rakennussektori Teille strategisesti tärkeä liiketoimintaalue? Är byggnadsbranschen för Er ett strategiskt viktigt businessområde? 7 kpl, TULEVAISUUDESSA 5 kpl ja 6 kpl 1. Onko rakennussektori Teille strategisesti tärkeä liiketoimintaalue? Är byggnadsbranschen för Er ett strategiskt viktigt businessområde? 28 % 33 % I framtiden kommer

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

Toimitusnumero/ Förrättningsnummer

Toimitusnumero/ Förrättningsnummer 1(5) Maanmittaustoimitus, kiinteistönmääritys (KML 283 ) Kohde 638-439-876-3 Vattenområde, 638-439-878-1 Venepaikka, 638-439-878-2 Hiekanottopaikka, 638-439-878-3 Båtstrand, 638-439-878-4 Båtplats,638-439-878-5

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvlk/socialoch hälsovårdsutsk Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 21 03.03.2014 73 11.03.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä / Utlåtande

Lisätiedot

Vaasan seudun rakennemalli Strukturmodell för Vasaregionen

Vaasan seudun rakennemalli Strukturmodell för Vasaregionen Vaasan seudun rakennemalli Strukturmodell för Vasaregionen Markku Järvelä 30.1.2014 Millainen seutu tänään? Hurudan är regionen idag? Yhdyskuntarakenne 2012 Samhällsstruktur 2012 Asukkaita / invånare 112

Lisätiedot

Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke

Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke Erilaisia toimintoja Sanasto Opintomatkoja Yhteinen maastoretki (kunnostusojitus) Yleisellä tasolla Seuraava vaihe työharjoittelu (käytännön

Lisätiedot

Nro Kuva Kuvateksti Kertojan käsikirjoitus, sisältö. maailmanperintö. yhteistyössä 63 N. Korkea Rannikko/ Merenkurkun saaristo

Nro Kuva Kuvateksti Kertojan käsikirjoitus, sisältö. maailmanperintö. yhteistyössä 63 N. Korkea Rannikko/ Merenkurkun saaristo Syventävä esitelmä Yhteinen maailmanperintö Kuvat: Dragos Alexandrescu, Patricia Rodas, jollei muuta mainita. Nro Kuva Kuvateksti Kertojan käsikirjoitus, sisältö 1 Maailmanperintö yhteistyössä 63 N Korkea

Lisätiedot

Pohjoismainen sinivihreä konferenssi Kööpenhaminassa 23-24. lokakuuta.

Pohjoismainen sinivihreä konferenssi Kööpenhaminassa 23-24. lokakuuta. Pohjoismainen sinivihreä konferenssi Kööpenhaminassa 23-24. lokakuuta. Jouko Hannonen Nordisk presidiet Velkommen til Nordisk blågrønn konferanse i København 23 og 24. oktober 2014. 23. okt. Seminar: LOD,

Lisätiedot

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Jokamieskentän rakentaminen ja harjoitusalueiden perusparannus Hanke 2014

Lisätiedot

TUE VIHREIDEN KAMPANJAA KYMPILLÄ. LÄHETÄ TEKSTIVIESTI TUE10 NUMEROON

TUE VIHREIDEN KAMPANJAA KYMPILLÄ. LÄHETÄ TEKSTIVIESTI TUE10 NUMEROON PUHTAAT JÄRVET PUHDAS ITÄMERI ROHKEA SUVAITSEE Remontoimme terveydenhuollon niin, että hoitoa saa sekä ruumiin että mielen sairauksiin. Investoimme ratoihin, jotta junat saadaan kulkemaan nopeammin, useammin

Lisätiedot

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Silva Malin Sjöholm Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Fakta Bygget skall vara klart 30.11 Naturen har fungerat som inspiration i processen. Silva- betyder skog på latin Färgskalan inne i

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY

KIRKKONUMMEN KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY Kirkkonummen kehitysvammaisten tuki ry UUTISKIRJE syksy 2016 KIRKKONUMMEN KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Uutiskirje

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 159/2012 vp Aikuisen ADHD-potilaan metyylifenidaattilääkityksen korvaaminen Eduskunnan puhemiehelle ADHD aiheuttaa keskittymishäiriötä, se myös hankaloittaa ja vaikeuttaa ihmiselämän

Lisätiedot

Österbottens förbund Pohjanmaan liitto

Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Österbottens förbund Pohjanmaan liitto ERUF EAKR Niklas Ulfvens Finlands strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 TL 2.

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Julkaisija VALTIONEUVOSTON KANSLIA Julkaisun laji Julkaisu

Lisätiedot

Hejsan! Hej! Mitt namn är Emil. Jag bor i Jakobstad. Hur gammal är du? Jag är 13 år gammal.

Hejsan! Hej! Mitt namn är Emil. Jag bor i Jakobstad. Hur gammal är du? Jag är 13 år gammal. 8 Hejsan! pasi Hej, vad heter du? Morjens, jag heter Pasi. 5 Jesse Jesse Hej, vem är du? Tjena! Jag är Jesse. Var bor du? Jag bor i Stockholm. emil emil Hej! Mitt namn är Emil. Jag bor i Jakobstad. Hur

Lisätiedot