Juhlat ja tapahtumat, illanvietot JA SUUSSA SULAVAT HETKET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Juhlat ja tapahtumat, illanvietot JA SUUSSA SULAVAT HETKET"

Transkriptio

1 Juhlat tapahtumat, illanvietot JA SUUSSA SULAVAT HETKET

2 KOKIN TERVEISET Minkälainen Minkälainen mies mies seisoo seisoo nimen nimen Pekka Pekka Laine Laine takana? takana? Mitkä Mitkä perusarvot? perusarvot? Olen Olen ollut ollut ravintola-alalla ravintola-alalla jo jo vuotta. vuotta. Kaikki Kaikki on on oikeastaan oikeastaan lähtenyt lähtenyt Ruoka Ruoka valmistetaan valmistetaan aina aina ruokaan. laadukkaista laadukkaista raaka-aineista, raaka-aineista, tuotuoperheestäni perheestäni rakkaudestamme rakkaudestamme ruokaan. Pienestä Pienestä pitäen pitäen olen olen kokiksi kokiksi reuteen reuteen sesonkiherkkuihin sesonkiherkkuihin satsataan. satsataan. Lisäksi Lisäksi kasvoilla ruoat ruoat halunnut. halunnut. Hyvän Hyvän aterian aterian jälkeinen jälkeinen tyytyväisyys tyytyväisyys kasvoilla momoalusta alusta loppuun loppuun valmistamiamme. valmistamiamme. Lähiruoka Lähiruoka on on nynytivoi tivoi työtäni työtäni vielä vielä tänäkin tänäkin päivänä. päivänä. me me pyrimme pyrimme kyaikaa, kyaikaa, panostamalla panostamalla varmistamme kuuntelemaan kuuntelemaan toiveita toiveita luomaan luomaanvarmistamme toiveiden toiveiden pohlta pohlta asiakasiaktuoreuden tuoreuden kaan kaan näköisiä näköisiä kokonaisuuksia. kokonaisuuksia. Olipa Olipa kyseessä kyseessä sitten sitten hyvä hyvä lounas lounas tai tai ikiikimuistoiset muistoiset juhlat, juhlat, ne ne järjestyvät järjestyvät meillä. meillä. Maku Maku keittiöstä? keittiöstä? Tekemämme Tekemämme ruoka ruoka periaatteita periaatteita noudatetaan? noudatetaan? suomalaisista suomalaisista herkuista. herkuista. Ruoan Ruoan pitää pitää olla olla aitoa, aitoa, sellaista, josjos- Ruoka Ruoka valmistetaan valmistetaan aina aina laadukkaista laadukkaista raaka-aineista, raaka-aineista,sellaista, tuoreuteen tuoreuteen sa sa laadun laadun voi voi maistaa. maistaa. Usein Usein tarjoamme tarjoamme myös myös tuoretta tuoretta kalaa. kalaa. sesonkiherkkuihin sesonkiherkkuihin satsataan. satsataan. Lisäksi Lisäksi ruoat ruoat alusta alusta loppuun loppuun Olemme Olemme avoimia avoimia toiveille toiveille toteutamme toteutamme kaikki kaikki ahahvalmistamiamme. valmistamiamme. Lähiruoka Lähiruoka on on nykyaikaa, nykyaikaa, panostamalla panostamalla dolliset dolliset ruokaunelmat. ruokaunelmat. Tietenkin Tietenkin opastamme opastamme neuvomme neuvomme varmistamme varmistamme tuoreuden tuoreuden MAKUNAUTINTOJA JA VIIHTYISÄÄ VAPAA-AIKAA valinnoissa, valinnoissa, mutta mutta sillä sillä periaatteella, periaatteella, että että asiakas asiakas saa saa haluteshalutessaan saan itse itse suunnitella suunnitella juhliensa juhliensa Maku Maku keittiöstä? keittiöstä? Tekemämme Tekemämme ruoka suomasuoma näkyy näkyyruoka laisista laisista herkuista. herkuista. Ruoan Ruoan pitää pitää olla olla aitoa, aitoa, sellaista, sellaista, jossa jossa laadun laadun voi voi maismais-perusarvot -Perusarvot eli eli laadukkaista laadukkaista raaka-aineista raaka-aineista itse itse valmistetut valmistetut taa. taa. Usein Usein tarjoamme tarjoamme myös myös tuoretta tuoretta kalaa. kalaa. Olemme Olemme avoimia avoimia ruoat ruoat kuuluvat kuuluvat hyvän hyvän ravintolan ravintolan tunnusmerkkeihin. tunnusmerkkeihin. Tässä Tässä toiveille toiveille toteutamme toteutamme kaikki kaikki mahdolliset mahdolliset ruokaunelmat. ruokaunelmat. Tietenkin Tietenkin meillä meillä ei ei tingitä. tingitä. Itse Itse tehty tehty ruoka ruoka on on katoavaa katoavaa kansanperinkansanperinopastamme opastamme neuvomme neuvomme valinnoissa, valinnoissa, mutta mutta sillä sillä periaatteella, periaatteella, että että asiasinettä nettä einesten einesten puolivalmistettujen puolivalmistettujen kiireisessä kiireisessä akas akas saa saa halutessaan halutessaan itse itse suunnitella juhliensa juhliensa nykymaailmassa. nykymaailmassa. Me Mesuunnitella haluamme haluamme panostaa panostaa laadukkaisiin laadukkaisiin ruoruo- jo vuosien an vuosiksi eteenpäin Kupittaalla Kupittaalla on on runsaasti runsaasti ihmisiä ihmisiä silloin silloin kun kun ravintoloitsi ravintoloitsi herra herra Wahlström Wahlström tarjoaa tarjoaa iltaisin iltaisin musiikkia. musiikkia. Tällöin Tällöin käykäyvät vät sinne sinne monet monet asukkaat asukkaat kaupungin kaupungin piinasta piinasta asettuvat asettuvat punssilasin punssilasin tai tai hienon hienon teekupin teekupin ääääreen. reen. Muistettava Muistettava on on vain, vain, että että mukana mukana on on oltava oltava rahaa rahaa sekä sekä tuotava tuotava tuoli, tuoli, koska koska istumapaikkoistumapaikko on on tällöin tällöin vaikea vaikea saada. saada. Tällöin Tällöin ei ei unohda unohda iloista iloista iltaa iltaa Kupittaalla Kupittaalla koskaan. koskaan. (Åbo (Åbo Underrättelser Underrättelser v. v. 1859) 1859) kakokemuksiin kakokemuksiin uskomme, uskomme, että että asiakkaat asiakkaat arvostavat arvostavat tarjoatarjoa- näkyy näkyy maamme maamme laatua. laatua. -Perusarvot -Perusarvot eli eli laadukkaista laadukkaista raaka-aineista raaka-aineista itse itse valmistetut valmistetut ruoat ruoat kuulukuuluvat vat hyvän hyvän ravintolan ravintolan tunnusmerkkeihin. tunnusmerkkeihin. Tässä Tässä meillä meillä ei ei tingitä. tingitä. Itse Itse tehtehty ty ruoka ruoka on on katoavaa katoavaa kansanperinnettä kansanperinnettä einesten einesten puolivalmistettujen puolivalmistettujen kiireisessä kiireisessä nykymaailmassa. nykymaailmassa. Me Me haluamme haluamme panostaa panostaa laaduklaadukkaisiin kaisiin ruokakokemuksiin ruokakokemuksiin uskomme, uskomme, että että asiakkaat asiakkaat arvostavat arvostavat tarjotarjoamaamme amaamme laatua. laatua. T urun urun puistossa puistossa maauimalan maauimalan kupeessa, kupeessa, vanhan vanhan kylkylpyläalueen pyläalueen sydämessä sydämessä komeileva komeileva Paviljonki Paviljonki tkaa tkaa ihmisten ihmisten hemmottelua hemmottelua kestitsemistä kestitsemistä historiallisia historiallisia perinteitä perinteitä kunkunnioittaen. nioittaen. Jo Jo 1800-luvun 1800-luvun lopulla lopulla paikalla paikalla siinnut siinnut Ravintola Ravintola Kupittaa Kupittaa oli oli suosittu suosittu juhlapäivällisten juhlapäivällisten pitopaikka pitopaikka perinteikäs perinteikäs ravintola. ravintola. Viihtyisä Viihtyisä alue alue on on rauhallinen rauhallinen keidas keidas kaupungin kaupungin kiireiden kiireiden keskellä. keskellä. Perille Perille pääset pääset helposti helposti julkisilla, julkisilla, kävellen kävellen tai tai omalla omalla kulkuneuvolla. kulkuneuvolla. Etäisyydet Etäisyydet hyvät hyvät lyhyet. lyhyet. A Au urraajo jokki i ttuu kkaa eenn mmee ä ä HH aattuu ääkk ititkk nnpp e e n n ii ItItää KUPITTAAN KUPITTAAN PAVILJONKI PAVILJONKI u tu nkkaat an maaa nm deen ud Uu U Lämpiminä vuodenaikoina virkistystä, kylmän keskelle lämpöä. keskeinen keskeinen siinti siinti puistossa puistossa hyvien hyvien kulkuyhteyksien kulkuyhteyksien varrella varrella johjohdattaa dattaa isommatkin isommatkin seurueet seurueet vaivatvaivatta ta hyvän hyvän ruoan ruoan iloisen iloisen palvelun palvelun pariin. pariin. yliopistollinen yliopistollinen keskusssairaala keskusssairaala tuomiokirkko tuomiokirkko tiiee lttaat vaal inn v nggi lssiin Heel H K upittaan upittaan läheisyydessä läheisyydessä on on esiintyjille esiintyjille puitteet puitteet tarjoava tarjoava musiikmusiikkiestradi kiestradi nykyään nykyään tuolitkin tuolitkin löytyvät löytyvät paikan paikan päältä. päältä. MEILLE MEILLE ON ON HELPPO HELPPO TULLA! TULLA! tuu kaat ennk äiisse nkkä miin mm em LLe N ykyinen ykyinen Paviljonki Paviljonki on on anmukainen anmukainen ravintola, ravintola, jonka jonka henkilökunta henkilökunta luottaa luottaa hyvän hyvän ruoan ruoan asiakaslähtöisen asiakaslähtöisen palvelun palvelun tuottamaan tuottamaan onnistuneeseen onnistuneeseen ruokailukokemukseen. ruokailukokemukseen. Herkullinen Herkullinen àà la la carte carte -lista -lista monipuoliset monipuoliset lounaat lounaat tehdään tehdään tuoreista tuoreista aineksista aineksista aidosta aidosta lähiruolähiruoasta, asta, ammattitaidolla ammattitaidolla valittu valittu viinilista viinilista viimeistelee viimeistelee makuelämyksen. makuelämyksen. Yliopistonmäki Yliopistonmäki Rautatieasema Rautatieasema

3 Portaat Keittiö Pylväät Sisennys Käynti terassille Tiski Terassi WC:t Sisäänkäynti KESKELLÄ LUONTOA KAUPUNGISSA Portaat Liuska Piirros ei ole mittakaavassa Tunnelmallinen Paviljonki sopeutuu osaksi kaunista puistoaluetta tyylikkääksi viimeistellyn puisen ulkoasunsa sulavien linjojensa puolesta. Suuret koko rakennuksen verhoavat ikkunat tu avaraan tilaan valoa luonnollista lämpöä. Paviljonki on sisältä tilava käytännöllinen. Onnistunut pohratkaisu antaa vapauksia monenlaisten juhlakattausten pöytäjärjestelyjen varalle. Komea tila on lisäksi helppo kaa erikokoisten seurueiden palvelukseen yksityisyydestä tinkimättä. Tyylikkään tilan voi halutessaan helposti koristella moniin juhlatilaisuuksiin, häistä pikkujouluihin. Suuret tilat mahdollistavat suuret juhlat sekä pienelle seurueelle yksityisen järjestelyn. katettu terassi antaa tilaisuuden nauttia ulkoilmasta. Persoonallinen terassi luo näyttävää lisätilaa antaa erilaisia atuksia juhlan kulkuun. Terassia koristavat lämpöä hehkuvat tulet, joten ulkoilmasta voi nauttia melkeinpä ympärivuotisesti. TIEDOT: saa varattua yksityiskäyttöön henkilömäärän ollessa vähintään 40. Paikan päällä juhlii kevyesti 140 henkeä, lisätilaa voidaan järjestää. Sisennykseen mahtuu bändi, buffet, tanssilava tai jotakin muuta. Tilan käyttö järjestetään toiveiden mukaisesti, bändi voi myös soittaa sivussa tanssilava jää tanssijoille, samaten buffet voidaan ruokailun jälkeen siirtää. Nykyaikaiset tilavat wc-tilat myös liikuntarajoitteisille. Äänentoistolaitteet kelpaavat paremmillekin yhtyeille, musiikki kaikaa tiloissa täydellisesti. Tarpeen tullen voimme myös auttaa tilaisuuteen sopivan yhtyeen tai muun esiintyjän löytämisessä Jokainen tilaisuus on onnistunut tilaisuus.

4 TILAISUUS KUPITTAAN PAVILJONGISSA? TOIMI NÄIN: Ota yhteyttä Paviljonkiin Kerro tilaisuuden ankohta osallistumäärä. Kerro mahdollisista erityisruokavalioista. henkilökunta auttaa tilaisuuteen sopivan menun suunnittelussa, mikä tarkoittaa hyvän ruoan lisäksi myös ruoanlaittoon liittyviä aikataulu. Asiakas väki käyvät läpi mitä tapahtuu milloinkin. Henkilökunta auttaa aikataulun suunnittelussa neuvoo miten aikaa kannattaa varata tilaisuutta suunnitella. Tilaisuudet kaikenlaisiin tarpeisiin KAIKENLAISILLE SEURUEILLE järjestät tilaisuuksia vuoden ympäri. Häät, syntymäpäivät tai yrityksen kevätjuhlat, kaikki onnistuvat. Voit halutessasi varata koko tai tarpeen mukaan järjestämme yksityisen tilan pienemmälle seurueelle. Pyydä tarjousta herkullisesta menusta! Ruokalistat suunnitellaan tilaisuuskohtaisesti asiakkaidemme toivomalla tavalla. Tietenkin autamme opastamme valinnoissa. Menun hintaan sisältyy tilavuokra, pöytäliinat, alkoholittomat ruokajuomat tarjoilupalkkiot. Mahdolliset lisäkulut syntyvät ainoastaan tilan koristelusta alkoholijuomista. Omia juomia ei yksityistilaisuuteenkaan saa tuoda. Huomioithan, että saa kokonaisuudessaan yksityiskäyttöön, kun seurueessa on vähintään henkilöön. Tällöin tilajärjestyksen voi halutessaan muuttaa täysin erilaiseksi. Pienemmällä juhlaseurueella koko tila saattaa tuntua liian suurelta. Pienemmille seurueille etaan yleensä oma yksityinen alue erityinen heille tarkoitettu palvelu. Ravintolapuoli on samalla auki, mutta se ei vie juhlalta huomiota tai intiimiyttä. tilat isot avarat, joissa jokaisen tarpeet huomioitu. Kaikki palvelut yhdessä tasossa kulkureiteillä on lisäksi liikuntarajoitteisille suunnitellut kulkuliuskat. Tilat lapsiystävälliset tarpeen tullessa muokattavissa erilaisten seurueiden käyttöön. Äänentoisto- esiintymismahdollisuudet huippuluokkaa. Musiikki-, teatteri- stand up -esitykset eivät tuota vaikeuksia. Yleisöryntäystä varten edustalla on 30 autopaikkaa lähialueelta löytyy lisää parkkitilaa. Mieti myös etukäteen haluatko tilaisuuteen koristelu, musiikkiyhtyeen tai jotakin muuta äänentoistolaitteistoa vaativaa. Kenties avoimen baarin tai alkoholijuomia. Kannattaa myös miettiä sopiiko tilaisuuteen buffet vai pöytiintarjoilu, tähän vaikuttaa myös osallistumäärä. Suurissa seurueissa buffet on paras ratkaisu, viini tarjoillaan buffetin kanssakin pöytiin. järjestetyt tilaisuudet perustuvat aina asiakaslähtöiseen palveluun. Tyytyväiset asiakkaat onnistuneet tilaisuudet laadun tae. Juhlat saavat tkua aamuyön puolelle, klo asti. Paviljonkiin tullaan viihtymään nauttimaan. Paviljonki on tyylikäs ravintola, laittamamme ruoka on maukasta aina. Häät, ristiäiset, syntymäpäivät, viralliset tilaisuudet, yrityksen pikkujoulut kevätjuhlat, ohksissamme hoituvat tilaisuudet kaikenlaiset! Nauti tärkeistä hetkistä. Me teemme niistä ikimuistoisia!

5 OTA YHTEYTTÄ ammattitaitoiseen henkilökuntaamme sovi tapaaminen kanssamme järjestäkäämme yhdessä juuri teidän näköisenne makuisenne juhlat!

KYYHKYLÄN KARTANO. Hetkiä, kaikille KOKOUKSET - JUHLAT - TILAISUUDET - MAJOITUS - RUOKA - 1 -

KYYHKYLÄN KARTANO. Hetkiä, kaikille KOKOUKSET - JUHLAT - TILAISUUDET - MAJOITUS - RUOKA - 1 - KYYHKYLÄN KARTANO KOKOUKSET - JUHLAT - TILAISUUDET - MAJOITUS - RUOKA Hetkiä, kaikille - 1 - www.kyyhkyla.fi SISÄLLYS SISÄLLYSLUETTELO 2 TOIMITUSJOHTAJAN TERVEHDYS 3 HISTORIA 4 KYYHKYLÄN KARTANO 6 RAVINTOLAT

Lisätiedot

5ASKELTA ONNISTUNEESEEN TAPAHTUMAAN

5ASKELTA ONNISTUNEESEEN TAPAHTUMAAN ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE Etäneuvottelu Säästöä ja teknistä laatua tapaamisiin Kongressi Pienenkin organisaation ulottuvilla Ylitä odotukset Järjestä ikimuistoinen

Lisätiedot

HAIKON kartano HOTELLI KONGRESSIKESKUS KYLPYLÄ VUOTTA UNOHDA ARKI NAUTI HAIKOSSA. Unohda arki Nauti Haikossa

HAIKON kartano HOTELLI KONGRESSIKESKUS KYLPYLÄ VUOTTA UNOHDA ARKI NAUTI HAIKOSSA. Unohda arki Nauti Haikossa HAIKON kartano HOTELLI KONGRESSIKESKUS KYLPYLÄ 40 VUOTTA UNOHDA ARKI NAUTI HAIKOSSA Unohda arki Nauti Haikossa TEE TEE KOKOUKSESTA ELÄMYS ANTAUDU HEMMOTELTAVAKSI HERKUTTELE HERROIKSI SUURET JUHLAT TYYLIKKÄÄSTI

Lisätiedot

Elämyksiä lasinpuhaltamisen parissa

Elämyksiä lasinpuhaltamisen parissa Soda Shop Design Lasinpuhallusstudio Myymälä Galleria Makasiini Aulangontie 1 Hämeenlinna 040 4509600 myynti@sodashopdesign.fi www.sodashopdesign.fi Elämyksiä lasinpuhaltamisen parissa Tarjoamme monenlaisia

Lisätiedot

Sisältö. Tervetuloa Hämeeseen! Hämeessä kesäkin tuntuu lämpimämmältä! Kesän rennoin loma. Uudistunut Aulanko kutsuu!

Sisältö. Tervetuloa Hämeeseen! Hämeessä kesäkin tuntuu lämpimämmältä! Kesän rennoin loma. Uudistunut Aulanko kutsuu! Sisältö Tervetuloa Hämeeseen! Hämeessä kesäkin tuntuu lämpimämmältä! Kesän rennoin loma Uudistunut Aulanko kutsuu! Uusi Aulangon kylpylä avataan maaliskuussa 2006 PuuhaHäme PuuhaHäme on nyt muhkeista muhkein

Lisätiedot

Kokoonnutaan. Kokous- ja ohjelmapalvelut

Kokoonnutaan. Kokous- ja ohjelmapalvelut 1 Kokoonnutaan Kokous- ja ohjelmapalvelut 2 kokouksiin, tapahtumiin ja tilaisuuksiin Kouvolassa on helppo järjestää tilaisuuksia, olipa vieraita tulossa viisi tai viisisataa tai sitäkin enemmän. Bisnesilmapiiri

Lisätiedot

Yritys- Laadukasta, kustannustehokasta, ja yrittäjävetoista. Keski-Pohjanmaan. Asiakkaan korttimaksu sellaisenaan tilille nopeasti.

Yritys- Laadukasta, kustannustehokasta, ja yrittäjävetoista. Keski-Pohjanmaan. Asiakkaan korttimaksu sellaisenaan tilille nopeasti. Keski-Pohjanmaan Yritys- maailma Marraskuu 3/2012 Hammaslääkäri Eija Jutila Joustavat vastaanottoajat Puh. 08-460 949 Kalajoentie 32, 85100 KALAJOKI KALAJOEN YRITYSPALVELUKESKUS Kalajoentie 5, puh. (08)

Lisätiedot

KOKOUSPALVELUT 2014. Merikokous myötätuulessa

KOKOUSPALVELUT 2014. Merikokous myötätuulessa OTA TALTEEN! KOKOUSPALVELUT 2014 2 Viihdettä, saaristoa ja työhyvinvointia 4 Yrittäjän kokouspalvelut Merikokous myötätuulessa On aika siirtää katseet arkeen ja työhön; juuri nyt tarvitaan tuoreita ideoita,

Lisätiedot

Yritys- Leivotko, sisustatko tai harrastatko nukkekoteja? Tarvikkeet löytyvät Pikkuruisesta Puodista.

Yritys- Leivotko, sisustatko tai harrastatko nukkekoteja? Tarvikkeet löytyvät Pikkuruisesta Puodista. Pohjois-Karjalan Yritys- maailma Marraskuu 3/2013 Kokemusta ja ammattitaitoa Joensuusta Torikatu 15, 80100 Joensuu puh. 0500 188 605, fax 013 318 013 toimisto@tiimi-perinta.fi www.tiimi-perinta.fi Leivotko,

Lisätiedot

Kokous & Ohjelma! Kokouspaikat, järjestelyt ja ohjelmat. Porvoo, Loviisa, Sipoo. Suosituimmat kokouspaikat ja ohjelmatuottajat. www.porvootours.

Kokous & Ohjelma! Kokouspaikat, järjestelyt ja ohjelmat. Porvoo, Loviisa, Sipoo. Suosituimmat kokouspaikat ja ohjelmatuottajat. www.porvootours. Kokous & Ohjelma! Kokouspaikat, järjestelyt ja ohjelmat 20 14 Porvoo, Loviisa, Sipoo Suosituimmat kokouspaikat ja ohjelmatuottajat. www.porvootours.fi Porvoo Toursin kumppanit Nybergs Varpet 4 Sannäsin

Lisätiedot

Unelmaristeilyt. Aitoa Berliiniä etsimässä

Unelmaristeilyt. Aitoa Berliiniä etsimässä CWT Kaleva Travelin asiakaslehti 3/11 Unelmaristeilyt Aitoa Berliiniä etsimässä CWT Kaleva Travelin kehitystyö jatkuu vahvana suomalaisasiakasta kuunnellen CWT Kaleva Travel Index kertoo lentomatkustuksen

Lisätiedot

IDEA JA IDEOINTI SUUNNITTELUVAIHE PROJEKTISUUNNITELMA

IDEA JA IDEOINTI SUUNNITTELUVAIHE PROJEKTISUUNNITELMA Kaisa Kekkonen: 2 IDEA JA IDEOINTI Ihan ensimmäinen vaihe tapahtuman tuottamisessa on ideointi. Kysy itseltäsi kysymys minkälaisen tapahtuman haluan järjestää? Eli siis onko tapahtuma esimerkiksi vaikkapa

Lisätiedot

PORVOO LOVIISA. Kokous & Ohjelma. Itä-Uudenmaan suosituimmat kokouspaikat ja ohjelmapalvelut Tervetuloa!

PORVOO LOVIISA. Kokous & Ohjelma. Itä-Uudenmaan suosituimmat kokouspaikat ja ohjelmapalvelut Tervetuloa! PORVOO LOVIISA Kokous & Ohjelma 20 13 Itä-Uudenmaan suosituimmat kokouspaikat ja ohjelmapalvelut Tervetuloa! Tule Porvoon ja Lov Porvoo Toursin kumppanit Nybergs Varpet 4 Haikon Kartano 4 Stor-Kroksnäs

Lisätiedot

Kulo ry:n seminaariopas

Kulo ry:n seminaariopas Kulo ry:n seminaariopas Kuinka suunnittelet ja toteutat seminaarin Perjantaina 25.10.2013 Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry. järjesti kolmannen vuotuisen seminaarinsa Jyväskylässä otsikolla Toiseus

Lisätiedot

2/2011. Lämpökäsitellystä männystä valmistettu rullattava, valmiiksi pintakäsitelty alusta.

2/2011. Lämpökäsitellystä männystä valmistettu rullattava, valmiiksi pintakäsitelty alusta. KURIKAN MIEDOSTA SOSIAALI- RAKENTAJAN KUNTATALOUS TIETO 1 Rakentajan KESTÄVÄT TERÄSOVET Yli 40 vuoden kokemuksella Valmistamme: Tieto Lehtiovet Pariovet Taitto-ovet Liukuovet Liukupalo-ovet Myös kaikki

Lisätiedot

Barista. Erätauolla maistuu erikoiskahvi s. 12. Autot ja kahvi ne yhteen sopii s. 8. Mikko Koivu saa kahvia tuliaisiksi s. 10

Barista. Erätauolla maistuu erikoiskahvi s. 12. Autot ja kahvi ne yhteen sopii s. 8. Mikko Koivu saa kahvia tuliaisiksi s. 10 Barista kahvin ammattilaisille 1 2013 Erätauolla maistuu erikoiskahvi s. 12 Autot ja kahvi ne yhteen sopii s. 8 Mikko Koivu saa kahvia tuliaisiksi s. 10 Pääkirjoitus Sisällys 3 Mikä nyt mahtaa olla kokouskahvitusten

Lisätiedot

TULE JA HAE LAHJAKORTTI PUKINKONTTIIN. Keski-Suomi Joulukuu 4/2010. Rauhaisaa Joulunaikaa kaikille! Soita ja kysy lisää!

TULE JA HAE LAHJAKORTTI PUKINKONTTIIN. Keski-Suomi Joulukuu 4/2010. Rauhaisaa Joulunaikaa kaikille! Soita ja kysy lisää! Yritys- maailma Keski-Suomi Joulukuu 4/2010 Toimitilat: myydään/vuokrataan Korpilahti 940 m 2 Jyväskylä, Aholaita 3 000 m 2 KREIKKALAINEN & ITALIALAINEN RAVINTOLA Eskonkorventie. Myytävänä kaksi erillistä

Lisätiedot

Barista. Tårgetin terassilla nautitaan kahvia! s. 8 EXTRA. Office. Onnenhetkiä toimistoon s. 12. Luomukahvi piristää Tampereella s.

Barista. Tårgetin terassilla nautitaan kahvia! s. 8 EXTRA. Office. Onnenhetkiä toimistoon s. 12. Luomukahvi piristää Tampereella s. Barista Office EXTRA KAHVIN AMMATTILAISILLE 2 2015 Tårgetin terassilla nautitaan kahvia! s. 8 Luomukahvi piristää Tampereella s. 3 Onnenhetkiä toimistoon s. 12 Pääkirjoitus Sisällys 6 Kilpailut uudistuvat:

Lisätiedot

ELÄMÄNLAATUA VIREÄSSÄ MANSIKKAKAUPUNGISSA

ELÄMÄNLAATUA VIREÄSSÄ MANSIKKAKAUPUNGISSA RAKENNUSMAAILMA KODIN KAIKKI KALUSTEET - keittiöt - kodinhoito- huoneet - komerot - wc-kalusteet - maksuton suunnittelu ja kotikäynti (mallikuvan tasoiset suunnitelmat maksutta) 1 Savon Seudun 1/2010 Messujakelu:

Lisätiedot

Tuhdit kevättarjoukset. Metos ja Mara yhteistyössä Vuoden Kokki 2013. OUTLET tarjoukset. semifinalistit. Kierroksella keittiöissä

Tuhdit kevättarjoukset. Metos ja Mara yhteistyössä Vuoden Kokki 2013. OUTLET tarjoukset. semifinalistit. Kierroksella keittiöissä Metos Oy Ab www.metos.com Ahjonkaarre 04220 Kerava U U T I S E T Puhelin 0204 3913 ISSN 1238-9056 1/2013 Kierroksella keittiöissä Ravinteli huber, Tampere Ravintola Puro, Helsinki Ravintola Revontuli,

Lisätiedot

ajatuksia kokousjärjestelijöiden ja ruokapalveluiden tarjoajien käyttöön Suomen EU-puheenjohtajakaudella

ajatuksia kokousjärjestelijöiden ja ruokapalveluiden tarjoajien käyttöön Suomen EU-puheenjohtajakaudella ajatuksia kokousjärjestelijöiden ja ruokapalveluiden tarjoajien käyttöön Suomen EU-puheenjohtajakaudella Kansallisen ruokakulttuurin tunteminen on oleellinen osa yleissivistystä. Kaikkien meidän suomalaisten

Lisätiedot

uuden talouden kivijalka

uuden talouden kivijalka Juveneksen kattaus sinulle 2013 PALVELUT uuden talouden kivijalka RAVINTOLA SAARNI on Ratinankaaren sydän NASTA VIEHÄTTÄÄ ASIAKASTA LOUNAALLA: LEENA VUORELA OSAAMINEN: KOKEMUSTA, KOULUTUSTA, KUMPPANUUTTA

Lisätiedot

Liminganlahden alueen kokouspalvelut L U M I J O K I

Liminganlahden alueen kokouspalvelut L U M I J O K I Liminganlahden alueen kokouspalvelut L U M I J O K I Liminganlahden luontokeskus Suomen paras lintuvesi Liminganlahti kutsuu tutustumaan lintujen maailmaan. Liminganlahden luontokeskuksessa voi järjestää

Lisätiedot

Saariselkä. Tinjan eko-hauretket hukkateille. Ota mukaasi! TAMMI- HELMI 2008

Saariselkä. Tinjan eko-hauretket hukkateille. Ota mukaasi! TAMMI- HELMI 2008 Ota mukaasi! TAMMI- HELMI 2008 Uusi striitti Iisakille Mikä on in Raid tuli vuotsoon Näe Inarin uusi ilme Uusi isäntä Kylpylään Tinjan eko-hauretket hukkateille 2 Tammikuu Pohjoisen tapahtumia 18.-20.

Lisätiedot

Kokous- ja ryhmämatkat 2013

Kokous- ja ryhmämatkat 2013 Kokous- ja ryhmämatkat 2013 Sisällys Kokous- ja koulutusmatkat Ryhmämyynti p. (03) 45 800 ma-pe klo 9-17 ryhmat@ikaalistenmatkatoimisto.fi www.ikaalistenmatkatoimisto.fi IKAALINEN Itsenäisyydenkatu 7 39500

Lisätiedot

ilmainen KaUPUnKiOPaS v i s i t p o r v o o. f i

ilmainen KaUPUnKiOPaS v i s i t p o r v o o. f i Porvoo ilmainen KAUPUNKIOPAS I 2013 visitporvoo.fi Sisältö Ruotsi Tervetuloa Porvooseen Nähtävyydet porvoossa Taiteen Kotikaupunki Ravintolat ja kahvilat 6-10 12-13 14-20 sivu sivu sivu Suomi Venäjä Porvoo

Lisätiedot

Lantula on Vuoden kylä. Suklaatilan herkkuja. Ahlman tuo maaseudun kaupunkiin. Kuivakäymälät DT-keskuksesta. Pirkanmaalla on Vihreä Sydän

Lantula on Vuoden kylä. Suklaatilan herkkuja. Ahlman tuo maaseudun kaupunkiin. Kuivakäymälät DT-keskuksesta. Pirkanmaalla on Vihreä Sydän Lantula on Vuoden kylä Suklaatilan herkkuja Ahlman tuo maaseudun kaupunkiin Kuivakäymälät DT-keskuksesta Sari ja Matti toivottavat tervetulleeksi Ystäväkylän toimintaan Pirkanmaalla on Vihreä Sydän Matka-Suni

Lisätiedot

Reilut kevättarjoukset. Kouluruokakilpailu. Vuoden Kokki. VuodenTarjoilija Gastro Helsinki 2014 HUOLTOLEASING. Vuoden Kokki - muistot talteen

Reilut kevättarjoukset. Kouluruokakilpailu. Vuoden Kokki. VuodenTarjoilija Gastro Helsinki 2014 HUOLTOLEASING. Vuoden Kokki - muistot talteen Metos Oy Ab www.metos.com Ahjonkaarre 04220 Kerava U U T I S E T Puhelin 0204 3913 ISSN 1238-9056 1/2014 HUOLTOLEASING Kierroksella keittiöissä Ravintola Manteli Aitio, Helsinki Messukeskus, Helsinki Ravintola

Lisätiedot

NO. 2 2013. Partylite Nordic. magazine. Syksy 2013. Täynnä väriä ja energiaa! WORLDWIDE

NO. 2 2013. Partylite Nordic. magazine. Syksy 2013. Täynnä väriä ja energiaa! WORLDWIDE NO. 2 2013 Partylite Nordic magazine Syksy 2013 Täynnä väriä ja energiaa! Panosta PÄÄLLIKÖITYMISEEN - Se kannattaa! TH www.partylite.fi A NNIVERSARY 1 WORLDWIDE DRAMAATTISTA TUNNELMAA TH A NNIVERSARY WORLDWIDE

Lisätiedot

Ravintolapäivän saldoa: Kalajärvi ja tarkemmin Kortesrinne oli mukana lauantaina 17.5. järjestetyssä maailmanlaajuisessa

Ravintolapäivän saldoa: Kalajärvi ja tarkemmin Kortesrinne oli mukana lauantaina 17.5. järjestetyssä maailmanlaajuisessa Kalajärven Sanomat J ulkais ija: Kalajär vi -Seur a r y Sähköposti: kalajarviseura -hallitus@yhdistysavain.f i Toimitus: Monica Jägermalm, Elina Leppänen, Jari Ka ponen, Viki Sirkiä, Pirkko Saaresto, Painos:

Lisätiedot