Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu klo 9.00

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2009 6.5.2009 klo 9.00"

Transkriptio

1 CRAMON OSAVUOSIKATSAUS MARKKINAT HEIKENTYIVÄT EDELLEEN, SÄÄSTÖTOIMENPITEET AIHEUTTIVAT KUSTANNUKSIA Liikevaihto 106,9 (126,8) milj. euroa, laskua 15,7 %, paikallisissa valuutoissa laskua 6,7 % EBITA-liikevoitto 1,5 (17,4) milj. euroa, laskua 91,5 %; EBITA-marginaali 1,4 (13,7) % Liikevoitto (EBIT) -0,2 (16,2) milj. euroa Osakekohtainen tulos: laimentamaton -0,22 (0,26) ja laimennettu -0,22 (0,26) euroa Määrätietoinen sopeutuminen muuttuneeseen markkinatilanteeseen jatkuu Hybridilainan onnistunut liikkeeseenlasku huhtikuussa, pääomarakenne vahvistui Liikevaihto ja EBITA-marginaali laskevat vuoden 2008 tasosta. Konsernin rahavirran investointien jälkeen arvioidaan pysyvän positiivisena KESKEISET TUNNUSLUVUT (1.000 euroa) 1-3/09 1-3/08 Muutos % 1-12/08 Liikevaihto, e , Liikevoitto ennen yritys hankinnoista aiheutuneita , aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) Liikevoitto (EBIT) *) Tulos ennen veroja (EBT) *) Katsauskauden tulos *) Tulos/osake (EPS) ennen yrityshankinnoista -0,18 0,29 *) 1,84 aiheutuneita aineettomien hyödykkeiden poistoja, laimennettu, e Tulos/osake (EPS), laimentamaton, e -0,22 0,26 *) 1,59 Tulos/osake(EPS), laimennettu, e -0,22 0,26 *) 1,59 Oma pääoma/osake, e 10,10 11,16-9,5 10,42 Oman pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % 10,4 17,7 14,9 Omavaraisuusaste, % 32,2 35,9 32,4 Nettovelkaantumisaste (gearing), % 155,6 126,5 149,3 Korolliset nettovelat , Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin , % liikevaihdosta 11,3 46,1 34,7 Henkilöstö keskimäärin , *) Muutos yli 100 prosenttia. YHTEENVETO ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN TULOKSESTA Cramo-konsernin liikevaihto tammi-maalikuussa 2009 oli 106,9 (126,8) miljoonaa euroa. Edellisen vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna liikevaihto pieneni 15,7 prosenttia. Liikevaihtoa pienensi heikko kysyntä. Myös useat eurooppalaiset valuutat heikentyivät; paikallisissa valuutoissa liikevaihdon muutos oli - 6,7 prosenttia. Huolimatta liikevaihdon laskusta Cramo uskoo kasvattaneensa markkinaosuuttaan useimmilla markkina-alueillaan. Vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen EBITA-liikevoitto pysyi positiivisena ja oli 1,5 (17,4) miljoonaa euroa. EBITA-marginaali oli 1,4 (13,7) prosenttia liikevaihdosta. Tulokseen vaikuttivat heikko kysyntä ja kiristynyt hintakilpailu. Konserni toteutti voimakkaita korjaustoimenpiteitä ja uudelleenorganisointikulut olivat 1,5 miljoonaa euroa. Luottotappiot ja luottotappiovaraukset olivat 1,6 (0,7) miljoonaa euroa. Rakentamisen taantuman jatkuminen kaikilla markkinoilla vaikutti negatiivisesti liiketoimintaan. Liikevaihto pieneni voimakkaimmin Keski- ja Itä-Euroopassa. Myös Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa liikevaihto supistui. Norjassa Cramo onnistui hyödyntämään laajennettua toimipisteverkostoaan ja liikevaihto kasvoi 11,8 prosenttia (paikallisvaluutassa). Konsernin EBITA-liikevoitto pysyi positiivisena. Tähän vaikuttivat siirtokelpoisten tilojen tuotealue sekä liiketoiminnot Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa. Siirtokelpoisten tilojen pitkät sopimukset tasaavat rakentamisen suhdannevaihteluita Cramon toiminnassa. Kannattavuus 1 (17)

2 Tanskassa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa oli alkuvuonna epätyydyttävä. Taloudellisen taantuman vaikutukset ovat olleet odotettua voimakkaampia erityisesti Keski- ja Itä-Euroopassa. Konserni jatkoi sopeutustoimiaan suunnitellusti: henkilöstö vähenee yli 20 prosenttia vuonna 2009, muita säästötoimenpiteitä jatketaan ja vuokrauskaluston käyttöä tehostetaan edelleen. Säästötoimenpiteiden vaikutus näkyy täysimääräisesti vasta vuoden 2009 toisella puoliskolla. NÄKYMÄT VUODELLE 2009 Taloudellisen toimintaympäristön odotetaan edelleen heikkenevän vuonna Konserni arvioi rakentamisen vähenevän kaikilla Cramon markkina-alueilla. Siirtokelpoisten tilojen kysyntä jatkuu tasaisempana kone- ja laitevuokraukseen verrattuna. Cramo toimii rakennuskoneiden vuokraajana, muun teollisuuden kone- ja laitevuokraajana sekä siirtokelpoisten tilojen vuokraajana. Nämä liiketoiminta-alueet jakaantuvat edelleen julkiseen ja yksityiseen sektoriin. Rakentaminen jakaantuu asuinrakentamiseen, toimitila- ja liikerakentamiseen, maa- ja vesirakentamiseen sekä korjausrakentamiseen. Rakennusteollisuuden yleisestä taantumasta huolimatta korjausrakentamisen odotetaan kasvavan. Julkisten investointien odotetaan kasvavan erityisesti maa- ja vesirakentamisessa sekä korjausrakentamisessa. Johtuen pitkäaikaisista vuokrasopimuksista, siirtokelpoisten tilojen liiketoimintaan taantuma vaikuttaa suhteellisesti vähemmän. Konserni jatkaa määrätietoista kulujen sopeuttamista turvatakseen kannattavuutensa ja rahavirtansa kaikissa tilanteissa. Säästötoimenpiteillä tavoitellaan yli 30 miljoonan euron kulusäästöjä vuonna Viime vuosina toteutettujen investointien ansiosta konsernilla on nykyaikainen ja kilpailukykyinen kalusto eikä uusille merkittäville investoinneille ole kuluvana vuonna tarvetta. Konsernin bruttoinvestoinnit vuonna 2009 ovat arviolta miljoonaa euroa ja kohdistuvat pääasiassa siirtokelpoisten tilojen hankintaan. Kysyntävaihtelut ja säästöohjelmien kertaluontoisten kulujen ajoitukset lisäävät vuosineljännesten tulosten volatiliteettia vuonna Ensimmäinen vuosineljännes on vuokrausliiketoiminnassa tyypillisesti vuoden heikoin. Mikäli valuuttakurssit pysyvät vuoden 2009 alun tasolla, tällä on negatiivinen vaikutus konsernin lukuihin. Liikevaihto ja EBITA-marginaali laskevat vuoden 2008 tasosta. Konsernin rahavirran investointien jälkeen arvioidaan pysyvän positiivisena. LIIKEVAIHTO JA TULOS Cramo Oyj on palveluyritys, joka tarjoaa kone- ja laitevuokrauspalveluja sekä vuokraa ja myy siirtokelpoisia tiloja. Kone- ja laitevuokraus koostuu rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta sekä vuokraukseen liittyvistä palveluista. Liitännäisiä palveluja ovat muun muassa työmaa- ja asennuspalvelut. Cramo Oyj on alansa johtavia palveluntarjoajia Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa. Yhtiöllä on toimintaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Tsekin tasavallassa, Slovakiassa ja Venäjällä. Cramo-konsernin liikevaihto tammi-maalikuussa 2009 oli 106,9 (126,8) miljoonaa euroa. Edellisen vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna liikevaihto pieneni 15,7 prosenttia. Liikevaihto pieneni voimakkaimmin Keski- ja Itä-Euroopassa. Myös Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa liikevaihto supistui selvästi. Norjassa Cramo onnistui hyödyntämään vuonna 2008 laajennettua toimipisteverkostoaan ja liikevaihto kasvoi paikallisissa valuutoissa 11,8 prosenttia. Liikevaihtoa pienensi heikon kysyntätilanteen lisäksi useiden eurooppalaisten valuuttojen, erityisesti Ruotsin kruunun, heikentyminen suhteessa euroon. Liikevaihdon muutos paikallisissa valuutoissa oli -6,7 prosenttia. Huolimatta liikevaihdon selkeästä laskusta Cramo uskoo kasvattaneensa markkinaosuuttaan useimmilla markkina-alueillaan. Sekä uusien asuin- että liike- ja toimistorakennusten aloitukset ovat vähentyneet merkittävästi kaikilla markkinoilla. Korjausrakentaminen sekä maa- ja vesirakentaminen ovat jatkuneet lähes ennallaan. Muun teollisuuden ja julkisen sektorin hankinnoissa päätöksentekoajat ovat pidentyneet. 2 (17)

3 Vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen EBITA-liikevoitto oli 1,5 (17,4) miljoonaa euroa, missä on laskua 91,5 prosenttia. EBITA-marginaali oli 1,4 (13,7) prosenttia liikevaihdosta. Heikentynyt markkinatilanne on laskenut vuokrauskaluston käyttöasteita lähes kaikilla markkinoilla. Hintakilpailu on kiristynyt ja on erityisen voimakasta Keski- ja Itä-Euroopassa. Myös uudelleenorganisointikulut sekä luottotappiot ja -varaukset heikensivät tulosta. Uudelleenorganisointikulut olivat 1,5 miljoonaa euroa ja luottotappiot ja luottotappiovaraukset 1,6 (0,7) miljoonaa euroa. Liikevoitto (EBIT) oli -0,2 (16,2) miljoonaa euroa eli -0,2 (12,8) prosenttia liikevaihdosta. Voitto ennen veroja oli -6,2 (11,3) miljoonaa euroa ja katsauskauden tulos 6,7 (8,0) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli - 0,22 (0,26) euroa. Laimennettu osakekohtainen tulos oli -0,22 (0,26) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto (rullaava 12 kuukautta) oli 9,5 (13,2) prosenttia ja oman pääoman tuotto (rullaava 12 kuukautta) 10,4 (17,7) prosenttia. INVESTOINNIT JA POISTOT Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin olivat 12,1 (58,4) miljoonaa euroa ja kohdistuivat pääasiassa siirtokelpoisten tilojen hankintaan. Vuokrauskalustoon ei suunnitelmien mukaisesti investoitu merkittävästi. Aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja ohjelmistoihin kohdistuneet poistot olivat 21,8 (18,7) miljoonaa euroa. Yrityshankinnoista aiheutuneet aineettomien hyödykkeiden poistot olivat 1,7 (1,2) miljoonaa euroa. Liikearvon yhteismäärä katsauskauden lopussa oli 148,2 (152,8) miljoonaa euroa. RAHOITUS JA TASE Liiketoiminnan rahavirta oli positiivinen 7,2 (16,4) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirtaa pienensi vuoden 2009 veroennakoiden ja vuoden 2007 ja 2008 verovelkojen maksut, yhteensä 11,5 miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli 11,9 (-84,5) miljoonaa euroa, josta 2,3 miljoonaa euroa liittyi yrityskauppoihin. Investointitasoa laskettiin alkuvuonna suunnitelmien mukaisesti, ja suurin osa investoinneista kohdistui siirtokelpoisten tilojen tuotealueelle. Rahoituksen rahavirta oli 8,0 (64,5) miljoonaa euroa. Katsauskauden lopussa yhtiön likvidit rahavarat olivat 11,5 (14,9) miljoonaa euroa. Nettomuutos käteisvaroissa oli 3,3 (-3,6) miljoonaa euroa. Konsernin rahavirta investointien jälkeen oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 4,7 miljoonaa euroa negatiivinen, mikä johtui lähinnä veromaksujen vaikutuksesta liiketoiminnan rahavirrassa. Koko vuoden rahavirran investointien jälkeen odotetaan olevan positiivinen. Rahavirtamääräiset kalustomyynnit olivat 3,6 miljoonaa euroa ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja kaluston myyntivoitto 0,8 miljoonaa euroa. Lisäksi konserni esittää taseessa uutena eränä myytävänä oleviksi luokiteltuja omaisuuseriä yhteensä 3,6 miljoonaa euroa. Kalustomyynnit ovat Cramolle, konsernin sisäisten siirtojen lisäksi, merkittävä keino sopeuttaa kaluston määrä markkinatilannetta vastaavaksi. Cramo-konsernin korollinen vieras pääoma katsauskauden lopussa oli 493,2 (447,9) miljoonaa euroa. Pitkäaikaisista lainoista on suojattu koronvaihtosopimuksilla noin 120,8 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisista lainoista 115,2 miljoonaan euroon sovelletaan suojauslaskentaa. Lyhytaikaisista lainoista 142,6 miljoonaa euroa on lainoja, jotka on nostettu lyhytaikaisina pitkäaikaisista rahoituslimiiteistä. Cramo-konsernilla oli käyttämättömiä rahoituslimiittejä (pois lukien leasing-limiitit) yhteensä 90,7 miljoonaa euroa, joista pitkäaikaisia rahoituslimiittejä oli 52,3 miljoonaa euroa ja lyhytaikaisia rahoituslimiittejä 38,4 miljoonaa euroa. Konsernin korollinen nettovelka oli 481,8 (433,0) miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste oli 155,6 (126,5) prosenttia. Konserni odottaa korollisten nettovelkojen määrän vähentyvän vuoden 2009 aikana, ja sen seurauksena nettovelkaantumisaste pienenee. Konserni sopi suuruudeltaan 50 miljoonan euron oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan (hybridilaina) liikkeellelaskusta. Hybridilaina luetaan osaksi konsernin IFRS-raportoinnissa osaksi omaa pääomaa. Cramo on sopinut samassa yhteydessä vuonna 2013 erääntyvän syndikoidun lainansa 3 (17)

4 kovenanttiehtojen muuttamisesta. Hybridilainan vaikutukset näkyvät vuoden 2009 toisen neljänneksen luvuissa. Taseen loppusumma oli 972,3 (961,4) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 32,2 (35,9) prosenttia. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden määrä taseesta oli 568,1 (526,7) miljoonaa euroa. Nettokäyttöpääoma oli 43,2 (37,9) miljoonaa euroa. Vaihto-omaisuuden arvo oli 15,2 (18,3) miljoonaa euroa. KONSERNIRAKENNE Cramo-konserniin kuuluivat katsauskauden päättyessä liiketoimintaa harjoittavina yhtiöinä emoyhtiö Cramo Oyj ja sen täysin omistamat tytäryhtiöt Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Tsekin tasavallassa ja Kaliningradissa Venäjällä sekä Cramo JV Oy:n omistama yhtiö Moskovassa Venäjällä, Cramo Instant Oy:n tytäryhtiöt Suomessa sekä Suomen Tähtivuokraus Oy:n tytäryhtiöt Puolassa ja Pietarissa Venäjällä. Slovakian liiketoimintayksikkö on osa Tsekin tasavallan yhtiötä. Lisäksi Cramo Oyj omistaa rahoitusyhtiön Belgiassa. Kone- ja laitevuokrausta tarjosi katsauskauden lopussa 292 (272) vuokrauspalvelupisteen verkosto. TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Cramon päätavoite vuonna 2009 on saavuttaa paras mahdollinen kannattavuus heikkenevillä markkinoilla sekä positiivinen rahavirta investointien jälkeen. Kysyntätilanteen heikkenemisestä huolimatta tavoitteena on edelleen markkina-aseman vahvistaminen ja liiketoiminnan laajentaminen kysynnän mukaisesti. Kannattavuuden ja positiivisen rahavirran turvaaminen edellyttävät kulurakenteen sopeuttamista muuttuneeseen markkinatilanteeseen. Sopeutustoimiin sisältyy myös kalustomyynnit, kalustosiirrot maiden välillä ja uusia toimipisteitä hyödyntäen sekä käyttökohteiden laajentaminen rakentamisesta vapautuneelle vuokrauskalustolle. Cramo on yhdistänyt siirtokelpoisten tilojen ja kone- ja laitevuokrauksen liiketoiminnat kunkin maajohdon alaisuuteen alkaen. Tavoitteena on lisätä liiketoimintojen keskinäisiä synergiaetuja ja laajentaa siirtokelpoisten tilojen tarjontaa myös Keski- ja Itä-Eurooppaan. Cramo vahvisti markkina-asemaansa tammikuussa Ruotsissa, kun Cramo Oyj:n kokonaan omistama ruotsalainen tytäryhtiö Cramo Sverige AB osti Tukholman alueella toimivan Lidingö Hyrcenterin vuokraustoiminnot. Kauppaan sisältyy vuokrauskalusto, toimipisteen vuokrasopimus sekä kaksi työntekijää. Ensimmäisen vuoden liikevaihdon odotetaan saavuttavan 0,7 miljoonaa euroa. Uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton valmistelua jatkettiin. Järjestelmä otetaan käyttöön Ruotsissa ja Suomessa vuoden 2009 aikana ja muualla konsernissa vaiheittain sen jälkeen. Cramon tavoitteena on olla asiakkaiden näkökulmasta ensisijainen vuokrausratkaisujen tarjoaja. Tavoitteena on olla kullakin markkina-alueella toimialan kahden suurimman toimijan joukossa sekä toimialan yksi kannattavimmista yrityksistä. HENKILÖSTÖ JA MUUTOKSET JOHDOSSA Konsernin palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin (2.303) henkeä. Katsauskauden lopun henkilöstömäärä oli (2.335). Henkilöstö jakaantui katsauskauden lopussa seuraavasti: Suomi 27,0, Ruotsi 29,7, Norja 7,7, Tanska 5,5 sekä Keski- ja Itä-Eurooppa 30,0 prosenttia 4 (17)

5 Heikentyneen markkinatilanteen seurauksena henkilöstön määrää on edelleen vähennetty irtisanomisilla ja toistaiseksi voimassa olevilla lomautuksilla. Henkilöstöä vähennetään vuonna 2009 yli 20 prosenttia verrattuna elokuun 2008 tilanteeseen, jolloin henkilöstömäärä oli suurin. Vuoden alussa aloitettiin johdon kehittämisohjelma Cramo Akatemia, joka keskittyy strategian toteuttamiseen sekä taloushallintoon ja johtamistaitoihin. Jaksolla jatkettiin myös johdon myynti- ja johtamistaitojen valmennusohjelmaa Keski- ja Itä-Euroopassa. Kalustohallinnasta vastaavana johtajana ja konsernin johtoryhmän jäsenenä aloitti Martin Holmgren, joka on aiemmin toiminut tuoteryhmäpäällikkönä Cramo-konsernin kalustohallintayksikössä. Kalustohallinnasta vastannut Mats Stenholm jatkaa konsernissa neuvonantajana kunnes siirtyy eläkkeelle loppuvuonna LIIKETOIMINTA SEGMENTEITTÄIN Cramo-konsernin liiketoiminta jakaantuu viiteen maantieteelliseen segmenttiin, jotka ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska sekä Keski- ja Itä-Eurooppa. Segmenttitietojen lisäksi Cramo raportoi siirtokelpoisten tilojen tilauskannan. Vertailuvuonna 2008 liiketoiminta oli jaettu kahteen segmenttiin: kone- ja laitevuokraukseen sekä siirtokelpoisten tilojen liiketoimintaan. Kone- ja laitevuokrausliiketoiminta oli jaettu maantieteellisiin segmentteihin, joista Norja ja Tanska raportoitiin yhtenä segmenttinä. Cramo-konsernin liikevaihdosta 23,3 (27,7) miljoonaa euroa eli 21,6 (21,2) prosenttia kertyi Suomen markkinoilta, 50,1 (62,7) miljoonaa euroa eli 46,4 (48,0) prosenttia Ruotsista, 15,8 (15,6) miljoonaa euroa eli 14,6 (12,0) prosenttia Norjasta, 8,5 (10,5) miljoonaa euroa eli 7,9 (8,0) prosenttia Tanskasta ja 10,4 (14,2) euroa eli 9,6 (10,8) prosenttia Keski- ja Itä-Euroopasta. Suomi Cramo-konsernin liikevaihto Suomessa oli katsauskaudella 23,3 (27,7) miljoonaa euroa. Liikevaihto pieneni 16,1 prosenttia. EBITA-liikevoitto oli 0,9 (3,7) miljoonaa euroa eli 4,0 (13,4) prosenttia liikevaihdosta. Tulos sisältää 0,5 miljoonaa euroa uudelleenorganisointikuluja. Rakennusteollisuudessa on aloitettu alkuvuonna uusia hankkeita vähemmän kuin mitä käynnissä olleita hankkeita valmistuu. Lisääntynyt kilpailu kone- ja laitevuokrauspalveluiden tarjonnasta on kiristänyt hintakilpailua joillakin tuotealueilla selvästi. Korjausrakentaminen on jatkunut ennallaan. Cramo on saanut tarkastelujaksolla myös uusia asiakkaita teollisuuden kunnossapitohankkeista. Julkisen sektorin korjausrakentamisen sekä tie- ja vesirakentamisen elvytyshankkeiden odotetaan hieman piristävän yleistä kysyntää toisella vuosineljänneksellä. Cramo on jatkanut kone- ja laitevuokrauspalveluissa vuoden 2008 lopussa aloitettuja toimenpiteitä henkilöstön vähentämiseksi. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä aloitettiin koko siirtokelpoisten tilojen henkilöstöä koskevat YT-neuvottelut henkilöstön vähentämiseksi irtisanomisilla ja lomautuksilla. Kone- ja laitevuokrauskalustoa on sopeutettu kysyntään myymällä vanhaa kalustoa. Rakennusteollisuus RT arvioi huhtikuussa 2009 rakentamisen vähenevän Suomessa kolmetoista prosenttia vuonna Uusien asuntojen rakentamisen ja liike- ja toimistorakentamisen arvioidaan supistuvan voimakkaasti. Myös maa- ja vesirakentaminen vähenee hieman. RT:n arvion mukaan korjausrakentaminen, joka edustaa noin 40 prosenttia kaikesta asuinrakentamisesta, lisääntyy 3,0 prosenttia. Euroconstruct arvioi joulukuussa 2008 Suomen rakennusmarkkinoiden supistuvan vuonna 2009 lähes 10 prosenttia. Uusien asuntojen aloitukset vähenevät lähes 16 prosenttia, liike- ja toimistorakentaminen 23 prosenttia ja maa- ja vesirakentaminen neljä prosenttia. Korjausrakentamisen arvioidaan lisääntyvän pari prosenttia. Ruotsi 5 (17)

6 Ruotsin liikevaihto oli 50,1 (62,7) miljoonaa euroa. Liikevaihto pieneni 20,1 prosenttia. Paikallisessa valuutassa liikevaihdon muutos oli 6,7 prosenttia. EBITA-liikevoitto oli 7,3 (13,1) miljoonaa euroa eli 14,6 (20,9) prosenttia liikevaihdosta. Liikevaihdon ja tuloksen euromääräistä kehitystä edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna heikensi Ruotsin kruunun selkeä heikkeneminen suhteessa euroon. Rakentamisen ja konevuokrauksen markkinatilanne on Ruotsissa selkeästi heikentynyt ja kilpailu lisääntynyt. Muun muassa pitkien sopimusten ansiosta Cramo on kuitenkin pystynyt pitämään hintatason kohtuullisena. Vuoden 2008 lopulla aloitettuja henkilöstökulujen leikkauksia on lisätty. Kone- ja laitekantaa on sopeutettu heikentyneeseen markkinatilanteeseen kalustoa myymällä. Cramo laajensi katsauskaudella toimintaansa Tukholmassa ostamalla Värtanin satama-alueella sijaitsevan Lidingö Hyrcenterin vuokraustoiminnot. Alueelle on tulossa merkittävää rakentamista lähivuosina, sillä satamatoiminnot on päätetty siirtää pois Värtanista ja entistä satama-aluetta kehitetään asumiseen ja toimistotarkoitukseen. Ruotsin Rakennusteollisuus (Sveriges Byggindustrier) arvioi helmikuussa 2009 rakentamisen supistuvan vuonna 2009 viisi prosenttia. Asuntorakentamisen arvioidaan supistuvan 24 prosenttia ja uusia asuinrakennuksia aloitetaan noin puolet siitä mitä edellisenä vuonna. Korjausrakentamisen odotetaan kuitenkin kasvavan selvästi. Liike- ja toimistorakentamisen arvioidaan kasvavan kolme prosenttia. Maa- ja vesirakentamisen arvioidaan lisääntyvän noin 10 prosenttia julkisen sektorin ja energiayhtiöiden investointien ansiosta. Euroconstruct arvioi joulukuussa 2008 Ruotsin rakennusmarkkinoiden kasvavan 0,2 prosenttia vuonna Asuinrakentaminen supistuu yli 18 prosenttia. Liike- ja toimistorakentaminen vähenee kahdeksan prosenttia. Rakentamisen kokonaismarkkina pysyy arvion mukaan lievässä kasvussa maa- ja vesirakentamisen ansiosta, joka kasvaa noin 12 prosenttia. Norja Norjan liikevaihto oli 15,8 (15,6) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 0,8 prosenttia. Paikallisessa valuutassa liikevaihdon kasvu oli 11,8 prosenttia. EBITA-liikevoitto oli 1,2 (0,9) miljoonaa euroa eli 7,6 (5,6) prosenttia liikevaihdosta. Norjassa Cramo on pystynyt hyödyntämään vuonna 2008 laajennettua toimipisteverkostoaan ja on kasvattanut edelleen markkinaosuuttaan. Alkuvuoden kehitys oli yhtiön odotuksia parempi. Myös siirtokelpoisten tilojen tuotealueella kysyntä on jatkunut hyvänä. Siirtokelpoisten tilojen avulla Cramo on laajentanut asiakaskuntaansa julkiselle sektorille ja teollisuuteen. Cramo jatkaa toimenpiteitä Norjan toimintojen kannattavuuden kehittämiseksi vuoden 2009 aikana. Toimenpiteet sisältävät logistiikan, kuljetusten sekä huolto- ja kunnossapitoverkoston uudelleen organisointia. Cramon tavoitteena on olla johtava vuokrauspalveluiden tarjoaja myös Norjassa. Euroconstructin joulukuussa 2008 julkistaman arvion mukaan rakentaminen supistuu Norjassa lähes kahdeksan prosenttia vuonna Uusien asuntojen aloitukset vähenevät 27 prosenttia ja liike- ja toimistorakentamisen 15 prosenttia, mutta maa- ja vesirakentaminen kasvaa lähes kuusi prosenttia. Tanska Tanskan liikevaihto oli 8,5 (10,5) miljoonaa euroa. Liikevaihto pieneni 18,5 prosenttia. EBITA-liiketulos oli - 1,7 (-0,2) miljoonaa euroa. Tulos sisältää 0,7 miljoonaa euroa uudelleenorganisointikuluja. Markkinatilanne on jatkunut Tanskassa heikkona ja voimakas kilpailu on laskenut hintoja selvästi. Tämä näkyy myös Cramon liikevaihdossa ja tuloksessa. Hintataso näyttää kuitenkin vakiintuneen. Tavoitteensa mukaisesti Cramo on onnistunut Tanskassa kasvattamaan markkinaosuuttaan sekä teollisuuden että julkisen sektorin vuokrauspalveluiden tarjoajana. Siirtokelpoisten tilojen alueella kehitys on 6 (17)

7 ollut myönteistä, ja ensimmäisellä vuosineljänneksellä tehtiin kaksi merkittävää asiakassopimusta. Sopimus Gentoften sairaalan kanssa vahvisti Cramon asemaa suurimpana tilavuokraajana Tanskan sairaalasektorilla. Toinen uusi asiakas on maailman johtaviin tuulivoimayhtiöihin kuuluva Vestas. Toimenpiteet kulujen karsimiseksi ja toiminnan tehostamiseksi jatkuvat, ja joitakin toimipisteitä on alkuvuonna suljettu osana toiminnan uudelleenorganisointia. Sopeutustoimien tavoitteena on parantaa tulosta kuluvan vuoden toisella vuosipuoliskolla. Euroconstructin joulukuussa 2008 julkistaman arvion mukaan rakentaminen supistuu Tanskassa noin viisi prosenttia vuonna Uusien asuntojen rakentaminen vähenee 30 prosenttia ja liike- ja toimistorakentaminen noin kolme prosenttia. Maa- ja vesirakentamisen arvioidaan kasvavan kymmenen prosenttia. Myös korjausrakentamisen arvioidaan Tanskassa hieman lisääntyvän. Keski- ja Itä-Eurooppa Keski- ja Itä-Euroopan liikevaihto tammi-maalikuussa oli 10,4 (14,2) miljoonaa euroa. Liikevaihto supistui 26,8 prosenttia, paikallisvaluutoissa muutos oli 15,4 prosenttia. EBITA-liiketulos oli -4,9 (1,5) miljoonaa euroa eli -47,4 (10,4) prosenttia liikevaihdosta. Tulos sisältää 0,3 miljoonaa euroa uudelleenorganisointikuluja. Taloudellisen taantuman vaikutukset ovat olleet Keski- ja Itä-Euroopassa odotettua voimakkaampia. Kysyntä supistui erityisesti Baltian maissa ja Venäjällä. Myös Puolassa, Tsekissä ja Slovakiassa taantuma on vähentänyt kysyntää odotettua enemmän. Esimerkiksi Tsekissä useat autoteollisuuden investointihankkeet peruuntuivat tai päättyivät, joissa Cramo on ollut merkittävä nostinkaluston toimittaja. Uudisrakentamisen selkeä vähentyminen ja kiristynyt kilpailu ovat puolestaan laskeneet hintatasoa, mikä näkyy myös Cramon liikevaihdossa ja tuloksessa. Tämän lisäksi normaalia kylmempi talvi hidasti rakentamisen käynnistymistä Keski- ja Itä-Euroopassa. Cramo on jatkanut toimintansa määrätietoista sopeuttamista heikentyviin markkinoihin tehostamalla edelleen toimipisteverkon rakennetta, jatkamalla kulujen ja henkilöstömäärän karsimista sekä tehostamalla vuokrauskaluston optimointia markkinoiden välillä. Voimakkaimmin nämä toimet ovat kohdistuneet Baltian maiden liiketoimintaan, jossa henkilöstömäärää on päätetty vähentää yli kolmanneksella. Merkittävä osa näistä henkilöstövähennyksistä on saatu päätökseen vuoden 2009 ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun mennessä. Myös toimipisteverkostoa on karsittu ja toimintoja uudelleenorganisoitu Baltian maissa. Kiinteitä kustannuksia karsitaan myös muilla Keski- ja Itä-Euroopan markkinoilla. Käynnissä olevien sopeutustoimenpiteiden uskotaan parantavan tulosta kuluvan vuoden toisella vuosipuoliskolla. Kehittyvien markkinoiden reagointi taloudelliseen taantumaan ja siitä toipumiseen saattaa poiketa kehittyneiden teollisuusmaiden sopeutumisesta. Taantuman vaikutukset ovat tähän saakka olleet erityisen voimakkaita Baltian maissa ja Venäjällä. Pitkän aikavälin näkymät vuokraustoiminnalle koko Keski- ja Itä- Euroopan markkinoilla ovat edelleen hyvät. Euroconstructin joulukuussa julkistaman tutkimuksen mukaan rakentaminen supistuu Virossa vuonna 2009 kymmenen prosenttia. Latviassa vastaava arvio on -10 ja Liettuassa -5 prosenttia. Puolassa, missä erityisesti tie- ja vesirakentaminen on EU:n tukemana edelleen voimakasta, rakentaminen kasvaa Euroconstructin mukaan kahdeksan prosenttia. Tsekin tasavallassa rakentamisen arvioidaan kasvavan 3,6 ja Slovakiassa 2,2 prosenttia. Venäjän viimeaikaisesta markkinakehityksestä on vaikea saada ajantasaisia arvioita. Yleisten arvioiden mukaan rakentamisen arvioidaan supistuvan Venäjällä vuonna OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA Cramo Oyj:n osakepääoma oli ,09 euroa ja osakkeiden lukumäärä kappaletta. Osakkeiden lukumäärässä tai osakepääomassa ei tapahtunut katsauskaudella muutoksia. VOIMASSAOLEVAT OPTIO-OHJELMAT 7 (17)

8 Ylimääräinen yhtiökokous päätti optio-ohjelmasta, jossa optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään kappaletta ja jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään yhtiön uutta osaketta. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on optio-oikeuksilla 2006A , optio-oikeuksilla 2006B ja optio-oikeuksilla 2006C Merkintähinta optio-oikeudella 2006A on 14,51 euroa eli Cramo Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Merkintähinta optio-oikeudella 2006B on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi eli 26,47 euroa, ja optio-oikeudella 2006C osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi eli 5,56 euroa. Merkintähinnasta vähennetään vuosittain jaettu osinko. Varsinainen yhtiökokous päätti optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille. Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Merkintähinta perustuu osakkeen markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä lokakuussa Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on Näitä optioita ei ole vielä jaettu. HALLITUKSEN VOIMASSAOLEVAT VALTUUDET Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä sekä näiden osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaata omaa pääomaa käyttämällä. Hallitus voi käyttää valtuutusta myös osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen omia osakkeita koskevien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamiseen. Hallituksella on myös valtuudet jakaa vuoden 2006 optio-oikeuksia korkeintaan kappaletta sekä vuoden 2009 optio-oikeuksia kappaletta. MUUTOKSET OMISTAJAKUNNASSA Cramo Oyj sai arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan seuraavien yhtiöiden ja yksityishenkilöiden yhteenlaskettu osuus Cramo Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä ylitti yhden kahdeskymmenesosan: K.Hartwall Invest Oy Ab, Hartwall Capital Oy Ab, Pallas Capital Oy Ab, Antonia Hartwall, Emma Hartwall ja Axel Hartwall. Näiden yhteenlaskettu osuus oli tuolloin osaketta eli 6,25 prosenttia Cramo Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä. Cramo Oyj sai arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan seuraavien yhtiöiden ja yksityishenkilöiden yhteenlaskettu osuus Cramo Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä ylitti yhden kymmenesosan: K.Hartwall Invest Oy Ab, Hartwall Capital Oy Ab, Pinewood Invest OÜ, Christel Hartwall, Pallas Capital Oy Ab, Antonia Hartwall, Emma Hartwall ja Axel Hartwall. Näiden yhteenlaskettu osuus oli tuolloin osaketta eli 13,91 prosenttia Cramo Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä. Cramo Oyj sai arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Highfields Capital Management LP:n hallinnoimien rahastojen Highfields Capital I LP, Highfields Capital II LP ja Highfields Capital III LP:n yhteenlaskettu osuus Cramo Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä alitti yhden kahdeskymmenesosan (1/20). Mainittujen tahojen yhteenlaskettu osuus oli tuolloin osaketta ja 3,76 prosenttia osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä. Cramo Oyj sai arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan UBS AG:n osuus Cramo Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä alitti viisi prosenttia USB AG:n omistusosuus oli tuolloin osaketta eli 1,02 prosenttia Cramo Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä. OLENNAISET RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Cramon liiketoiminnan merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät maailmanlaajuisen talouskehityksen lisäksi kunkin maan suhdanne- ja talouskehitykseen, korkotason ja valuuttakurssien vaihteluihin, rahoituksen saatavuuteen, luottotappioriskeihin sekä konsernin yritysostojen onnistumiseen. Liiketoiminnan riskitekijät ovat kasvaneet taloudellisen taantuman seurauksena. Voimistuneita riskejä ovat rahoituksen saatavuus, 8 (17)

9 rahoituksen hinta sekä luottotappiot. Tämän lisäksi heikentynyt markkinatilanne lisää konsernin yrityskaupoista aiheutuneisiin tasearvoihin kohdistuvia arvonalentumisriskejä. Konsernin riskienhallintaan kiinnitetään muuttuneessa toimintaympäristössä entistä suurempaa huomiota. HALLITUKSEN UUSI VOITONJAKOEHDOTUS Hallitus päätti muuttaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tekemäänsä osinkoesitystä siten, että tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,20 (0,65) euroa osakkeelta. Hallituksen aiempi esitys oli 0,40 euroa osakkeelta. Yhtiökokous hyväksyi osingoksi hallituksen esittämän 0,20 euroa osakkeelta. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET OLENNAISET TAPAHTUMAT Varsinainen yhtiökokous Cramo Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2008 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osingoksi vahvistettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,20 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päätöksen mukaan hallituksen tulee kuluvan vuoden aikana erikseen arvioida lisäosingon maksamisen edellytyksiä ja tarvittaessa kutsua ylimääräinen yhtiökokous koolle päättämään asiasta. Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän (7). Hallitukseen valittiin uudelleen Stig Gustavson, Gunnar Glifberg, Eino Halonen, Hannu Krogerus, Esko Mäkelä ja Fredrik Cappelen sekä uutena jäsenenä Rakennustoimisto Lainio & Laivoranta Oy:n toimitusjohtaja Jari Lainio. Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi euroa vuodessa, varapuheenjohtajan palkkioksi euroa vuodessa ja muiden jäsenten palkkioksi euroa vuodessa. Lisäksi päätettiin, että 40 prosenttia vuosipalkkiosta käytetään siten, että sillä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin yhtiön osakkeita. Jos osakkeiden hankkimista ei voida toteuttaa yhtiöstä tai hallituksen jäsenestä johtuvan syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio rahana. Lisäksi päätettiin maksaa kaikille hallituksen jäsenille euron suuruinen kokouspalkkio kustakin hallituksen valiokunnan kokouksesta sekä kohtuulliset matkakustannukset laskun mukaan. Cramo Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan Erkka Talvinko. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Yhtiö ei voi yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa omistaa millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön rekisteröidyistä osakkeista. Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu suunnatusti. Osakkeiden hankinnat toteutetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Omien osakkeiden hankkimisesta maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä. Hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin ja enimmäishinta osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Hallitus päättää omien osakkeiden hankinnan tavasta ja muista ehdoista. Hankinnassa voidaan käyttää johdannaisia. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaata omaa pääomaa käyttämällä. Täten osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeita voidaan luovuttaa enintään kappaletta. Hallitus päättää omien osakkeiden luovutuksen ehdoista. Luovutus voi tapahtua suunnatusti edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy. Hallitus voi käyttää valtuutusta myös osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen omia osakkeita koskevien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamiseen. Valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään saakka. Yhtiökokous päätti optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille. Optiooikeuksien määrä on yhteensä enintään kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä 9 (17)

10 enintään yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Osakkeen merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta perustuu Cramo Oyj:n osakkeen markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä lokakuussa Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on Hallituksen järjestäytyminen Cramo Oyj:n hallitus järjestäytymiskokouksessaan valitsi puheenjohtajaksi Stig Gustavsonin ja varapuheenjohtajaksi Eino Halosen. Hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Tarkastusvaliokuntaan valittiin Eino Halonen (puheenjohtaja), Fredrik Cappelen, Jari Lainio ja Esko Mäkelä. Nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan valittiin Stig Gustavson (puheenjohtaja), Gunnar Glifberg, Hannu Krogerus sekä hallituksen ulkopuolisena jäsenenä Erik Hartwall. Hybridilainan liikkeeseenlasku ja syndikoidun lainan kovenanttiehtojen muutos Cramo Oyj tiedotti , että yhtiö on laskenut liikkeeseen 50 miljoonan euron suuruisen hybridilainan (oman pääoman ehtoinen joukkovelkakirjalaina) vahvistaakseen konsernin pääomarakennetta ja maksaakseen takaisin nykyisiä velkojaan. Lainan kuponkikorko on 12,0 % vuodessa. Lainalla ei ole eräpäivää, mutta yhtiöllä on oikeus lunastaa se takaisin neljän vuoden kuluttua. Laina on myyty kotimaisille sijoittajille. Lainan pääjärjestäjänä toimi Nordea Markets. Hybridilaina on muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa ja lainaa käsitellään konsernin IFRStilinpäätöksessä omana pääomana. Hybridilainan velkakirjanhaltijalla ei ole osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia, eikä se laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistuksia. Järjestelyn seurauksena Cramo-konsernin omavaraisuusaste paranee noin viidellä prosenttiyksiköllä noin prosenttiin verrattuna vuoden 2008 lopun 32,4 prosentin tasoon. Cramo tulee lyhentämään yhtiön korollisia velkoja koko hybridilainan määrällä. Järjestelyn lopullinen vaikutus näkyy vuoden 2009 toisen neljänneksen luvuissa. Cramo Oyj tiedotti hybridilainan liikkeeseenlaskun valmistelusta Samassa yhteydessä Cramo tiedotti sopineensa pitkäaikaisen, vuonna 2013 erääntyvän syndikoidun lainansa kovenanttiehtojen muuttamisesta. Syndikoidun lainan taloudellisia kovenanttiehtoja muutettiin siten, että bruttovelkojen suhde käyttökatteeseen sekä korkojen hoitokate kovenantit helpottuivat aiemmasta. Cramo toteutti rahoitusjärjestelyt vahvistaakseen konsernin pääomarakennetta ja parantaakseen rahoituksellista liikkumavaraansa taloudellisen taantuman aikana. Muutokset omistajakunnassa Cramo Oyj on saanut arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan seuraavien yhtiöiden ja yksityishenkilöiden yhteenlaskettu osuus Cramo Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä ylitti yhden kahdeskymmenesosan (1/20): K.Hartwall Invest Oy Ab, Hartwall Capital Oy Ab, Kusinkapital Ab, Pinewood Invest OÛ, Gustav Tallqvist, Christel Hartwall, Pallas Capital Oy Ab, Antonia Hartwall, Emma Hartwall ja Axel Hartwall. Näiden yhteenlaskettu osuus oli tuolloin kpl eli 15,30 prosenttia osakkeista ja äänimäärästä. Cramo Oyj sai arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan UBS AG:n osuus Cramo Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on ylittänyt viisi prosenttia. USB AG:n osuus Cramo Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä oli tuolloin kpl eli 6,03 prosenttia osakkeista ja äänimäärästä. 10 (17)

11 TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN TAULUKKO-OSA Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset, mukaisesti. Samoja laadintaperiaatteita ja taloudellisten tunnuslukujen määrittelyjä on noudatettu kuin Cramo Oyj:n tilinpäätöstiedotteessa. Yhtiö on ottanut käyttöön seuraavat standardit, standardien muutokset ja tulkinnat: IAS 1, Tilinpäätöksen esittäminen, IFRS 8, Operating Segments (toimintasegementti), IAS 23, Vieraan pääoman menot. IFRS 8, Operating Segments standardin soveltamisen vaikutuksista yhtiö on julkaissut erillisen tiedotteen. Muilla muutoksilla ei ole merkittävää vaikutusta Cramon taloudellisiin lukuihin. KONSERNITASE (1.000 e) Muutos % VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet , Liikearvo , Muut aineettomat hyödykkeet , Myytävissä olevat sijoitukset ,3 314 Saamiset , Laskennalliset verosaamiset *) PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ , LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus , Myyntisaamiset ja muut saamiset , Verosaamiset , Johdannaisinstrumentit , Rahavarat , LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ , Myytävänä oleviksi luokitellut *) 0 omaisuuserät VARAT YHTEENSÄ , OMA PÄÄOMA JA VELAT OMA PÄÄOMA Osakepääoma , Ylikurssirahasto , Arvonmuutosrahasto ,0 117 Suojausrahasto , Muuntoerot *) Kertyneet voittovarat , OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , PITKÄAIKAISET VELAT Varaukset ,3 186 Laskennalliset verovelat , Korolliset velat , Muut pitkäaikaiset velat , PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ , LYHYTAIKAISET VELAT Osto- ja muut velat , Korolliset velat , Johdannaisinstrumentit *) Verovelat , LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ , Myytävänä oleviksi luokiteltuihin 0 0 0,0 0 omaisuuseriin liittyvät velat VELAT YHTEENSÄ , OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ , *) Muutos yli 100 prosenttia. 11 (17)

12 KONSERNITULOSLASKELMA /09 1-3/08 Muutos % 1-12/08 (1.000 e) LIIKEVAIHTO , Liiketoiminnan muut tuotot , Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen ,4-770 muutos Valmistus omaan käyttöön , Materiaalit ja palvelut , Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut , Poistot ja arvonalentumiset , Yrityshankinnoista aiheutuneet aineettomien , hyödykkeiden poistot Liiketoiminnan muut kulut , LIIKEVOITTO *) % liikevaihdosta 0,2 12,8 15,8 Rahoituskulut (netto) , VOITTO ENNEN VEROJA *) % liikevaihdosta -5,8 8,9 11,0 Tuloverot , TILIKAUDEN VOITTO *) % liikevaihdosta -6,3 6,3 8,4 Laimentamaton osakekohtainen tulos, e -0,22 0,26 *) 1,59 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, e -0,22 0,26 *) 1,59 LAAJA TULOSLASKELMA 1-3/09 1-3/08 Muutos, % 1-12/ (1.000 e) TILIKAUDEN VOITTO *) Muut laajan tuloksen erät -Suojausrahaston muutos, verojen jälkeen Muuntoerojen vaikutus, verojen jälkeen *) Muut laajan tuloksen erät yhteensä *) TILIKAUDEN LAAJA TULOS *) *) Muutos yli 100 prosenttia 12 (17)

13 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1.000 e) Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Arvonmuutosrahasto Kertyneet voittovarat Yhteensä Laaja tulos Osakeperusteiset maksut Osingonjako 0 Oma pääoma Oma pääoma Laaja tulos Osakeperusteiset maksut Osingonjako 0 Oma pääoma (17)

14 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (1.000 e) 1-3/09 1-3/ /08 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Maksetut osingot Lainojen lisäys(+)/vähennys(-) Leasing-velkojen lisäys(+)/vähennys(-) RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT KAUDEN ALUSSA Muuntoero RAHAVARAT KAUDEN LOPUSSA VASTUUSITOUMUKSET e Omasta puolesta Kiinteistökiinnitykset Yrityskiinnitykset Pantit Muut vastuut JOHDANNAISSOPIMUKSET (1.000 e) NA MA NA MA NA MA NA = nimellisarvo MA = markkina-arvo Korkojohdannaiset Vaihtosopimukset Optiosopimukset Ostetut Asetetut Valuutanvaihtosopimukset Termiinit ja swapit (17)

15 TUNNUSLUKUJA Siirtokelpoisten tilojen tilauskanta yhteensä e Siirtokelpoisten tilojen vuokrauksen tilauskanta e Siirtokelpoisten tilojen myynnin tilauskanta e Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin e % liikevaihdosta 11,3 46,1 34,7 Henkilöstö keskimäärin , Tulos/osake. e laimentamaton -0,22 0,26 1,59 Tulos/osake. e laimennettu 1) -0,22 0,26 1,59 Oma pääoma/osake 2). e ,16 10,42 Omavaraisuusaste. % 32,2 35,9 32,4 Korolliset nettovelat e Nettovelkaantumisaste. % 155,6 126,5 149,3 Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä. kpl Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa. kpl Optio-oikeuksien laimennusvaikutuksella oikaistu osakemäärä. kpl ) Optiotodistusten oikeuttamien osakkeiden laimennusvaikutuksella oikaistuna 2) Rekisteröity osakemäärä kauden päättyessä SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT (1.000 e) Konsernin liiketoimintasegmentit jakautuvat maantieteellisesti ja ovat Suomi. Ruotsi. Norja. Tanska sekä Keski- ja Itä-Eurooppa. Liikevaihto segmenteittäin (1.000 e) 1-3/09 1-3/08 Muutos % 1-12/08 Suomi , Ruotsi , Norja , Tanska , Keski- ja Itä-Eurooppa , Segmenttien välinen liikevaihto , Liikevaihto yhteensä , Liikevoitto ennen yrityshankinnoista aiheutuneita 1-3/09 1-3/08 Muutos % 1-12/08 aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) segmenteittäin (1.000 e) Suomi , Ruotsi , Norja , Tanska *) Keski- ja Itä-Eurooppa *) Kohdistamattomat myyntivoitot ja muut tuotot Kohdistamattomat konsernitoiminnot , Eliminoinnit *) -781 Liikevoitto yhteensä , *) Muutos yli 100 prosenttia. Kohdistamattomat konsernitoiminnot sisältävät konsernijohdon ja konsernin talous- ja rahoitusyksikön kulut sekä muita konsernitason hankkeisiin liittyviä kuluja. Kohdistamattomat myyntivoitot ja muut tuotot sisältävät vuonna 2008 Suomen kiinteistöjen myyntivoiton 6,0 miljoonaa euroa sekä 4,1 miljoonan euron tuoton Cramo Rentakranin vähemmistöosuuden hankinnasta. 15 (17)

16 EBITA-% segmenteittäin mukaan 1-3/09 1-3/ /08 Suomi 4,0 13,4 20,9 Ruotsi 14,6 20,9 23,0 Norja 7,6 5,6 8,8 Tanska -20,5-1,5-6,5 Keski- ja Itä-Eurooppa -47,4 10,4 12,8 Konsernin EBITA-% 1,4 13,7 17,6 TALOUDELLISET 1-3/ /08 7-9/08 4-6/08 4/08-3/ /08 TUNNUSLUVUT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Liikevaihto EBITA-liikevoitto % liikevaihdosta 1, , SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 10 SUURINTA OSAKKEENOMISTAJAA Osakkeet % 1 Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi K.Hartwall Invest Oy Rakennusmestarien Säätiö Hartwall Capital Oy Ab Odin Finland Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Thominvest Oy Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Varma Rakennusmestarit ja Insinöörit Amk Rkl Laakkonen Mikko suurinta omistajaa yhteensä Hallintarekisteröidyt Muut Kaikki yhteensä LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA Jakson aikana ei ole ollut olennaisia liiketapahtumia lähipiirin kanssa. TIEDOTUSTILAISUUS Yhdistetty tiedotustilaisuus ja suora internetlähetys (webcast) järjestetään keskiviikkona klo ravintola Palace Gourmet'n Konferenssisalissa. osoitteessa Eteläranta 10. Helsinki. Tilaisuus on englanninkielinen. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä internetissä osoitteessa Internetlähetyksen tallennetta voi seurata osoitteessa iltapäivästä lähtien. TALOUDELLISTEN JULKAISUJEN AJANKOHDAT 2009 Vuoden 2009 aikana Cramo julkaisee vielä kaksi osavuosikatsausta. Tammi-kesäkuun osavuosikatsaus julkaistaan torstaina Tammi-syyskuun osavuosikatsaus julkaistaan tiistaina Tämän tiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. 16 (17)

17 CRAMO OYJ Vesa Koivula toimitusjohtaja. puh Martti Ala-Härkönen talous- ja rahoitusjohtaja. puh YLEISLAUSEKE Tietyt lausunnot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuuteen kohdistuvia ja perustuvat johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskiä ja epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen muutoksille. JAKELU NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet 17 (17)

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina klo 11.00 alkaen yhtiön auditoriossa, Hyvinkäällä. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2005

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.8.2005 klo 14.00 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:LLÄ HYVÄ ENSIMMÄINEN VUOSIPUOLISKO, TULOS KASVOI 32,5

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 Tammi - syyskuu - Vuoden 2005 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 244,8 milj. euroa (229,6 vastaavalla

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2016 Vakaa kehitys jatkui Elecsterillä YHTEENVETO Liikevaihto 10,2 MEUR (1-3/2015: 11,0 MEUR) Liikevoitto 0,8

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 26.10.2005

FINNLINES OYJ 26.10.2005 FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi Tulosta sivu Atria Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.7.2005 KLO 10.00 ATRIA YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Atria-konsernin liikevoitto katsauskaudelta oli 15,9 miljoonaa euroa (20,1 milj. euroa).

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6)

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6) NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 10.08.2012 Klo 9.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 Nordic Aluminium Oyj:n liikevaihto katsauskaudella oli 35,41 miljoonaa euroa (38,67 miljoonaa

Lisätiedot

ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS KLO 8:30

ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS KLO 8:30 ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 18.8.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Elecsterillä vahva vuosineljännes Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 21,8 MEUR (1-6/2015:

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

FINNLINES OYJ

FINNLINES OYJ 1(5) FINNLINES OYJ 29.10.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2003 Olennaiset tapahtumat Finnlines osti helmikuussa ropax (roro-passenger) aluksen Stena Ferries Limitediltä. Alus on rakennettu Espanjassa vuonna

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Tilintarkastamaton FINNFOREST

Tilintarkastamaton FINNFOREST Lyhennetty TULOSLASKELMA (milj.euroa ) 1-3 /05 % 1-3 /04 % 1-12 /04 % Liikevaihto 467,6 100,0 469,9 100,0 1 922,6 100,0 Liiketoiminnan muut tuotot 1,6 4,0 14,2 Liiketoiminnan kulut 452,2 450,0 1842,7 Poistot

Lisätiedot

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 MARIMEKKO OYJ Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 5.11.2008 LIIKETOIMINNAN KEHITYS 1-9/2008 Liikevaihto kasvoi ja tulos parani ennakoidun mukaisesti. Suomessa merkittävä osa kasvusta kertyi kertaluonteisista

Lisätiedot

Global Reports LLC. Done Solutions Oyj Pörssitiedote klo DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS)

Global Reports LLC. Done Solutions Oyj Pörssitiedote klo DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS) Done Solutions Oyj Pörssitiedote 9.8.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2006 oli 7,3 meur (5,8 meur 1-6/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

Myynti kpl 2007/2008

Myynti kpl 2007/2008 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2007 31.5.2008 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin tilikauden

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006

HONKARAKENNE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006 Julkaistu: 2007-02-22 08:00:30 CET Honkarakenne Oyj - Tilinpäätöstiedote HONKARAKENNE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006 HONKARAKENNE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006 Honkarakenne-konsernin

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 15.6.2016 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2016 Katsauskauden liikevaihto 5,35 M oli 8,0 % suurempi kuin v. 2015 vastaavan ajanjakson

Lisätiedot

Myynti kpl 2006/2007

Myynti kpl 2006/2007 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2006 31.5.2007 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Myynti 1.000 kpl 2008/2009

Myynti 1.000 kpl 2008/2009 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2008-28.2.2009 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 4.11.2004 klo 13.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004 - Kolmas vuosineljännes tyydyttävä - Liikevaihto 16,8 milj. euroa, laskua 1,0 % -

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 15.8.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Elecster etenee tavoitevauhdissaan Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 23,1 MEUR (1-6/2012:

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 10.5.2012 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Elecsterillä hyvä kannattavuus YHTEENVETO Liikevaihto 10,3 MEUR (1-3/2011: 12,8 MEUR) Liikevoitto 1,1

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2003 (9 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,3 % 86,09 (87,24) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,65 (8,27) milj. euroa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-maaliskuun liikevaihto oli 332,3 miljoonaa markkaa (2000: 328,3 Mmk). Liikevaihdon vähäinen kasvu oli ennakoitua. Elintarvikeryhmän liikevaihto

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus

Teleste Oyj Osavuosikatsaus Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 36,1 % ja oli 58,3 miljoonaa euroa Liiketulos lähes kaksinkertaistui edelliseen

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

WESTEND ICT -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2009 (IFRS)

WESTEND ICT -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2009 (IFRS) 1 Westend ICT Oyj Tilinpäätöstiedote 11.2.2010 klo 8:50 WESTEND ICT -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2009 (IFRS) - Liikevaihto 4,33 milj. euroa (3,84 milj. euroa) - Liiketulos 0,45 milj. euroa

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta 26.10.2015 TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS Tätä täydennystä ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 29.7.2011 klo 15:00

OSAVUOSIKATSAUS 29.7.2011 klo 15:00 INTERAVANTI OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2011 TAMMI KESÄKUU 2011 LYHYESTI - Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 3,7 milj. euroa (2,0). - Katsauskauden voitto ennen veroja oli 0,7 milj. euroa

Lisätiedot

Kansainvälisen toiminnan ja viennin liikevaihto oli 26,41 miljoonaa euroa (25,92), joka on 48,5 % liikevaihdosta (49 %).

Kansainvälisen toiminnan ja viennin liikevaihto oli 26,41 miljoonaa euroa (25,92), joka on 48,5 % liikevaihdosta (49 %). NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.10.2011 Klo 9.45 1(8) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2011 Nordic Aluminium Oyj:n liikevaihto katsauskaudella oli 54,42 miljoonaa euroa (53,12 miljoonaa

Lisätiedot

Liite 6 Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 24 186 082,73 euroa, josta tilikauden

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

KOLMAS VUOSINELJÄNNES: KASVU JATKUI ENNAKOIDUSTI ALKUVUOTTA MALTILLISEMPANA

KOLMAS VUOSINELJÄNNES: KASVU JATKUI ENNAKOIDUSTI ALKUVUOTTA MALTILLISEMPANA QT GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.10.2016 kello 08:00 QT GROUP OYJ JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS 1.1.2016 30.9.2016 Qt Group Oyj julkaisee kalenterivuoden kolmen ja yhdeksän kuukauden osalta johdon osavuotiset

Lisätiedot