Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu klo 9.00

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2009 6.5.2009 klo 9.00"

Transkriptio

1 CRAMON OSAVUOSIKATSAUS MARKKINAT HEIKENTYIVÄT EDELLEEN, SÄÄSTÖTOIMENPITEET AIHEUTTIVAT KUSTANNUKSIA Liikevaihto 106,9 (126,8) milj. euroa, laskua 15,7 %, paikallisissa valuutoissa laskua 6,7 % EBITA-liikevoitto 1,5 (17,4) milj. euroa, laskua 91,5 %; EBITA-marginaali 1,4 (13,7) % Liikevoitto (EBIT) -0,2 (16,2) milj. euroa Osakekohtainen tulos: laimentamaton -0,22 (0,26) ja laimennettu -0,22 (0,26) euroa Määrätietoinen sopeutuminen muuttuneeseen markkinatilanteeseen jatkuu Hybridilainan onnistunut liikkeeseenlasku huhtikuussa, pääomarakenne vahvistui Liikevaihto ja EBITA-marginaali laskevat vuoden 2008 tasosta. Konsernin rahavirran investointien jälkeen arvioidaan pysyvän positiivisena KESKEISET TUNNUSLUVUT (1.000 euroa) 1-3/09 1-3/08 Muutos % 1-12/08 Liikevaihto, e , Liikevoitto ennen yritys hankinnoista aiheutuneita , aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) Liikevoitto (EBIT) *) Tulos ennen veroja (EBT) *) Katsauskauden tulos *) Tulos/osake (EPS) ennen yrityshankinnoista -0,18 0,29 *) 1,84 aiheutuneita aineettomien hyödykkeiden poistoja, laimennettu, e Tulos/osake (EPS), laimentamaton, e -0,22 0,26 *) 1,59 Tulos/osake(EPS), laimennettu, e -0,22 0,26 *) 1,59 Oma pääoma/osake, e 10,10 11,16-9,5 10,42 Oman pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % 10,4 17,7 14,9 Omavaraisuusaste, % 32,2 35,9 32,4 Nettovelkaantumisaste (gearing), % 155,6 126,5 149,3 Korolliset nettovelat , Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin , % liikevaihdosta 11,3 46,1 34,7 Henkilöstö keskimäärin , *) Muutos yli 100 prosenttia. YHTEENVETO ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN TULOKSESTA Cramo-konsernin liikevaihto tammi-maalikuussa 2009 oli 106,9 (126,8) miljoonaa euroa. Edellisen vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna liikevaihto pieneni 15,7 prosenttia. Liikevaihtoa pienensi heikko kysyntä. Myös useat eurooppalaiset valuutat heikentyivät; paikallisissa valuutoissa liikevaihdon muutos oli - 6,7 prosenttia. Huolimatta liikevaihdon laskusta Cramo uskoo kasvattaneensa markkinaosuuttaan useimmilla markkina-alueillaan. Vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen EBITA-liikevoitto pysyi positiivisena ja oli 1,5 (17,4) miljoonaa euroa. EBITA-marginaali oli 1,4 (13,7) prosenttia liikevaihdosta. Tulokseen vaikuttivat heikko kysyntä ja kiristynyt hintakilpailu. Konserni toteutti voimakkaita korjaustoimenpiteitä ja uudelleenorganisointikulut olivat 1,5 miljoonaa euroa. Luottotappiot ja luottotappiovaraukset olivat 1,6 (0,7) miljoonaa euroa. Rakentamisen taantuman jatkuminen kaikilla markkinoilla vaikutti negatiivisesti liiketoimintaan. Liikevaihto pieneni voimakkaimmin Keski- ja Itä-Euroopassa. Myös Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa liikevaihto supistui. Norjassa Cramo onnistui hyödyntämään laajennettua toimipisteverkostoaan ja liikevaihto kasvoi 11,8 prosenttia (paikallisvaluutassa). Konsernin EBITA-liikevoitto pysyi positiivisena. Tähän vaikuttivat siirtokelpoisten tilojen tuotealue sekä liiketoiminnot Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa. Siirtokelpoisten tilojen pitkät sopimukset tasaavat rakentamisen suhdannevaihteluita Cramon toiminnassa. Kannattavuus 1 (17)

2 Tanskassa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa oli alkuvuonna epätyydyttävä. Taloudellisen taantuman vaikutukset ovat olleet odotettua voimakkaampia erityisesti Keski- ja Itä-Euroopassa. Konserni jatkoi sopeutustoimiaan suunnitellusti: henkilöstö vähenee yli 20 prosenttia vuonna 2009, muita säästötoimenpiteitä jatketaan ja vuokrauskaluston käyttöä tehostetaan edelleen. Säästötoimenpiteiden vaikutus näkyy täysimääräisesti vasta vuoden 2009 toisella puoliskolla. NÄKYMÄT VUODELLE 2009 Taloudellisen toimintaympäristön odotetaan edelleen heikkenevän vuonna Konserni arvioi rakentamisen vähenevän kaikilla Cramon markkina-alueilla. Siirtokelpoisten tilojen kysyntä jatkuu tasaisempana kone- ja laitevuokraukseen verrattuna. Cramo toimii rakennuskoneiden vuokraajana, muun teollisuuden kone- ja laitevuokraajana sekä siirtokelpoisten tilojen vuokraajana. Nämä liiketoiminta-alueet jakaantuvat edelleen julkiseen ja yksityiseen sektoriin. Rakentaminen jakaantuu asuinrakentamiseen, toimitila- ja liikerakentamiseen, maa- ja vesirakentamiseen sekä korjausrakentamiseen. Rakennusteollisuuden yleisestä taantumasta huolimatta korjausrakentamisen odotetaan kasvavan. Julkisten investointien odotetaan kasvavan erityisesti maa- ja vesirakentamisessa sekä korjausrakentamisessa. Johtuen pitkäaikaisista vuokrasopimuksista, siirtokelpoisten tilojen liiketoimintaan taantuma vaikuttaa suhteellisesti vähemmän. Konserni jatkaa määrätietoista kulujen sopeuttamista turvatakseen kannattavuutensa ja rahavirtansa kaikissa tilanteissa. Säästötoimenpiteillä tavoitellaan yli 30 miljoonan euron kulusäästöjä vuonna Viime vuosina toteutettujen investointien ansiosta konsernilla on nykyaikainen ja kilpailukykyinen kalusto eikä uusille merkittäville investoinneille ole kuluvana vuonna tarvetta. Konsernin bruttoinvestoinnit vuonna 2009 ovat arviolta miljoonaa euroa ja kohdistuvat pääasiassa siirtokelpoisten tilojen hankintaan. Kysyntävaihtelut ja säästöohjelmien kertaluontoisten kulujen ajoitukset lisäävät vuosineljännesten tulosten volatiliteettia vuonna Ensimmäinen vuosineljännes on vuokrausliiketoiminnassa tyypillisesti vuoden heikoin. Mikäli valuuttakurssit pysyvät vuoden 2009 alun tasolla, tällä on negatiivinen vaikutus konsernin lukuihin. Liikevaihto ja EBITA-marginaali laskevat vuoden 2008 tasosta. Konsernin rahavirran investointien jälkeen arvioidaan pysyvän positiivisena. LIIKEVAIHTO JA TULOS Cramo Oyj on palveluyritys, joka tarjoaa kone- ja laitevuokrauspalveluja sekä vuokraa ja myy siirtokelpoisia tiloja. Kone- ja laitevuokraus koostuu rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta sekä vuokraukseen liittyvistä palveluista. Liitännäisiä palveluja ovat muun muassa työmaa- ja asennuspalvelut. Cramo Oyj on alansa johtavia palveluntarjoajia Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa. Yhtiöllä on toimintaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Tsekin tasavallassa, Slovakiassa ja Venäjällä. Cramo-konsernin liikevaihto tammi-maalikuussa 2009 oli 106,9 (126,8) miljoonaa euroa. Edellisen vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna liikevaihto pieneni 15,7 prosenttia. Liikevaihto pieneni voimakkaimmin Keski- ja Itä-Euroopassa. Myös Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa liikevaihto supistui selvästi. Norjassa Cramo onnistui hyödyntämään vuonna 2008 laajennettua toimipisteverkostoaan ja liikevaihto kasvoi paikallisissa valuutoissa 11,8 prosenttia. Liikevaihtoa pienensi heikon kysyntätilanteen lisäksi useiden eurooppalaisten valuuttojen, erityisesti Ruotsin kruunun, heikentyminen suhteessa euroon. Liikevaihdon muutos paikallisissa valuutoissa oli -6,7 prosenttia. Huolimatta liikevaihdon selkeästä laskusta Cramo uskoo kasvattaneensa markkinaosuuttaan useimmilla markkina-alueillaan. Sekä uusien asuin- että liike- ja toimistorakennusten aloitukset ovat vähentyneet merkittävästi kaikilla markkinoilla. Korjausrakentaminen sekä maa- ja vesirakentaminen ovat jatkuneet lähes ennallaan. Muun teollisuuden ja julkisen sektorin hankinnoissa päätöksentekoajat ovat pidentyneet. 2 (17)

3 Vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen EBITA-liikevoitto oli 1,5 (17,4) miljoonaa euroa, missä on laskua 91,5 prosenttia. EBITA-marginaali oli 1,4 (13,7) prosenttia liikevaihdosta. Heikentynyt markkinatilanne on laskenut vuokrauskaluston käyttöasteita lähes kaikilla markkinoilla. Hintakilpailu on kiristynyt ja on erityisen voimakasta Keski- ja Itä-Euroopassa. Myös uudelleenorganisointikulut sekä luottotappiot ja -varaukset heikensivät tulosta. Uudelleenorganisointikulut olivat 1,5 miljoonaa euroa ja luottotappiot ja luottotappiovaraukset 1,6 (0,7) miljoonaa euroa. Liikevoitto (EBIT) oli -0,2 (16,2) miljoonaa euroa eli -0,2 (12,8) prosenttia liikevaihdosta. Voitto ennen veroja oli -6,2 (11,3) miljoonaa euroa ja katsauskauden tulos 6,7 (8,0) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli - 0,22 (0,26) euroa. Laimennettu osakekohtainen tulos oli -0,22 (0,26) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto (rullaava 12 kuukautta) oli 9,5 (13,2) prosenttia ja oman pääoman tuotto (rullaava 12 kuukautta) 10,4 (17,7) prosenttia. INVESTOINNIT JA POISTOT Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin olivat 12,1 (58,4) miljoonaa euroa ja kohdistuivat pääasiassa siirtokelpoisten tilojen hankintaan. Vuokrauskalustoon ei suunnitelmien mukaisesti investoitu merkittävästi. Aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja ohjelmistoihin kohdistuneet poistot olivat 21,8 (18,7) miljoonaa euroa. Yrityshankinnoista aiheutuneet aineettomien hyödykkeiden poistot olivat 1,7 (1,2) miljoonaa euroa. Liikearvon yhteismäärä katsauskauden lopussa oli 148,2 (152,8) miljoonaa euroa. RAHOITUS JA TASE Liiketoiminnan rahavirta oli positiivinen 7,2 (16,4) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirtaa pienensi vuoden 2009 veroennakoiden ja vuoden 2007 ja 2008 verovelkojen maksut, yhteensä 11,5 miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli 11,9 (-84,5) miljoonaa euroa, josta 2,3 miljoonaa euroa liittyi yrityskauppoihin. Investointitasoa laskettiin alkuvuonna suunnitelmien mukaisesti, ja suurin osa investoinneista kohdistui siirtokelpoisten tilojen tuotealueelle. Rahoituksen rahavirta oli 8,0 (64,5) miljoonaa euroa. Katsauskauden lopussa yhtiön likvidit rahavarat olivat 11,5 (14,9) miljoonaa euroa. Nettomuutos käteisvaroissa oli 3,3 (-3,6) miljoonaa euroa. Konsernin rahavirta investointien jälkeen oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 4,7 miljoonaa euroa negatiivinen, mikä johtui lähinnä veromaksujen vaikutuksesta liiketoiminnan rahavirrassa. Koko vuoden rahavirran investointien jälkeen odotetaan olevan positiivinen. Rahavirtamääräiset kalustomyynnit olivat 3,6 miljoonaa euroa ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja kaluston myyntivoitto 0,8 miljoonaa euroa. Lisäksi konserni esittää taseessa uutena eränä myytävänä oleviksi luokiteltuja omaisuuseriä yhteensä 3,6 miljoonaa euroa. Kalustomyynnit ovat Cramolle, konsernin sisäisten siirtojen lisäksi, merkittävä keino sopeuttaa kaluston määrä markkinatilannetta vastaavaksi. Cramo-konsernin korollinen vieras pääoma katsauskauden lopussa oli 493,2 (447,9) miljoonaa euroa. Pitkäaikaisista lainoista on suojattu koronvaihtosopimuksilla noin 120,8 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisista lainoista 115,2 miljoonaan euroon sovelletaan suojauslaskentaa. Lyhytaikaisista lainoista 142,6 miljoonaa euroa on lainoja, jotka on nostettu lyhytaikaisina pitkäaikaisista rahoituslimiiteistä. Cramo-konsernilla oli käyttämättömiä rahoituslimiittejä (pois lukien leasing-limiitit) yhteensä 90,7 miljoonaa euroa, joista pitkäaikaisia rahoituslimiittejä oli 52,3 miljoonaa euroa ja lyhytaikaisia rahoituslimiittejä 38,4 miljoonaa euroa. Konsernin korollinen nettovelka oli 481,8 (433,0) miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste oli 155,6 (126,5) prosenttia. Konserni odottaa korollisten nettovelkojen määrän vähentyvän vuoden 2009 aikana, ja sen seurauksena nettovelkaantumisaste pienenee. Konserni sopi suuruudeltaan 50 miljoonan euron oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan (hybridilaina) liikkeellelaskusta. Hybridilaina luetaan osaksi konsernin IFRS-raportoinnissa osaksi omaa pääomaa. Cramo on sopinut samassa yhteydessä vuonna 2013 erääntyvän syndikoidun lainansa 3 (17)

4 kovenanttiehtojen muuttamisesta. Hybridilainan vaikutukset näkyvät vuoden 2009 toisen neljänneksen luvuissa. Taseen loppusumma oli 972,3 (961,4) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 32,2 (35,9) prosenttia. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden määrä taseesta oli 568,1 (526,7) miljoonaa euroa. Nettokäyttöpääoma oli 43,2 (37,9) miljoonaa euroa. Vaihto-omaisuuden arvo oli 15,2 (18,3) miljoonaa euroa. KONSERNIRAKENNE Cramo-konserniin kuuluivat katsauskauden päättyessä liiketoimintaa harjoittavina yhtiöinä emoyhtiö Cramo Oyj ja sen täysin omistamat tytäryhtiöt Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Tsekin tasavallassa ja Kaliningradissa Venäjällä sekä Cramo JV Oy:n omistama yhtiö Moskovassa Venäjällä, Cramo Instant Oy:n tytäryhtiöt Suomessa sekä Suomen Tähtivuokraus Oy:n tytäryhtiöt Puolassa ja Pietarissa Venäjällä. Slovakian liiketoimintayksikkö on osa Tsekin tasavallan yhtiötä. Lisäksi Cramo Oyj omistaa rahoitusyhtiön Belgiassa. Kone- ja laitevuokrausta tarjosi katsauskauden lopussa 292 (272) vuokrauspalvelupisteen verkosto. TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Cramon päätavoite vuonna 2009 on saavuttaa paras mahdollinen kannattavuus heikkenevillä markkinoilla sekä positiivinen rahavirta investointien jälkeen. Kysyntätilanteen heikkenemisestä huolimatta tavoitteena on edelleen markkina-aseman vahvistaminen ja liiketoiminnan laajentaminen kysynnän mukaisesti. Kannattavuuden ja positiivisen rahavirran turvaaminen edellyttävät kulurakenteen sopeuttamista muuttuneeseen markkinatilanteeseen. Sopeutustoimiin sisältyy myös kalustomyynnit, kalustosiirrot maiden välillä ja uusia toimipisteitä hyödyntäen sekä käyttökohteiden laajentaminen rakentamisesta vapautuneelle vuokrauskalustolle. Cramo on yhdistänyt siirtokelpoisten tilojen ja kone- ja laitevuokrauksen liiketoiminnat kunkin maajohdon alaisuuteen alkaen. Tavoitteena on lisätä liiketoimintojen keskinäisiä synergiaetuja ja laajentaa siirtokelpoisten tilojen tarjontaa myös Keski- ja Itä-Eurooppaan. Cramo vahvisti markkina-asemaansa tammikuussa Ruotsissa, kun Cramo Oyj:n kokonaan omistama ruotsalainen tytäryhtiö Cramo Sverige AB osti Tukholman alueella toimivan Lidingö Hyrcenterin vuokraustoiminnot. Kauppaan sisältyy vuokrauskalusto, toimipisteen vuokrasopimus sekä kaksi työntekijää. Ensimmäisen vuoden liikevaihdon odotetaan saavuttavan 0,7 miljoonaa euroa. Uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton valmistelua jatkettiin. Järjestelmä otetaan käyttöön Ruotsissa ja Suomessa vuoden 2009 aikana ja muualla konsernissa vaiheittain sen jälkeen. Cramon tavoitteena on olla asiakkaiden näkökulmasta ensisijainen vuokrausratkaisujen tarjoaja. Tavoitteena on olla kullakin markkina-alueella toimialan kahden suurimman toimijan joukossa sekä toimialan yksi kannattavimmista yrityksistä. HENKILÖSTÖ JA MUUTOKSET JOHDOSSA Konsernin palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin (2.303) henkeä. Katsauskauden lopun henkilöstömäärä oli (2.335). Henkilöstö jakaantui katsauskauden lopussa seuraavasti: Suomi 27,0, Ruotsi 29,7, Norja 7,7, Tanska 5,5 sekä Keski- ja Itä-Eurooppa 30,0 prosenttia 4 (17)

5 Heikentyneen markkinatilanteen seurauksena henkilöstön määrää on edelleen vähennetty irtisanomisilla ja toistaiseksi voimassa olevilla lomautuksilla. Henkilöstöä vähennetään vuonna 2009 yli 20 prosenttia verrattuna elokuun 2008 tilanteeseen, jolloin henkilöstömäärä oli suurin. Vuoden alussa aloitettiin johdon kehittämisohjelma Cramo Akatemia, joka keskittyy strategian toteuttamiseen sekä taloushallintoon ja johtamistaitoihin. Jaksolla jatkettiin myös johdon myynti- ja johtamistaitojen valmennusohjelmaa Keski- ja Itä-Euroopassa. Kalustohallinnasta vastaavana johtajana ja konsernin johtoryhmän jäsenenä aloitti Martin Holmgren, joka on aiemmin toiminut tuoteryhmäpäällikkönä Cramo-konsernin kalustohallintayksikössä. Kalustohallinnasta vastannut Mats Stenholm jatkaa konsernissa neuvonantajana kunnes siirtyy eläkkeelle loppuvuonna LIIKETOIMINTA SEGMENTEITTÄIN Cramo-konsernin liiketoiminta jakaantuu viiteen maantieteelliseen segmenttiin, jotka ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska sekä Keski- ja Itä-Eurooppa. Segmenttitietojen lisäksi Cramo raportoi siirtokelpoisten tilojen tilauskannan. Vertailuvuonna 2008 liiketoiminta oli jaettu kahteen segmenttiin: kone- ja laitevuokraukseen sekä siirtokelpoisten tilojen liiketoimintaan. Kone- ja laitevuokrausliiketoiminta oli jaettu maantieteellisiin segmentteihin, joista Norja ja Tanska raportoitiin yhtenä segmenttinä. Cramo-konsernin liikevaihdosta 23,3 (27,7) miljoonaa euroa eli 21,6 (21,2) prosenttia kertyi Suomen markkinoilta, 50,1 (62,7) miljoonaa euroa eli 46,4 (48,0) prosenttia Ruotsista, 15,8 (15,6) miljoonaa euroa eli 14,6 (12,0) prosenttia Norjasta, 8,5 (10,5) miljoonaa euroa eli 7,9 (8,0) prosenttia Tanskasta ja 10,4 (14,2) euroa eli 9,6 (10,8) prosenttia Keski- ja Itä-Euroopasta. Suomi Cramo-konsernin liikevaihto Suomessa oli katsauskaudella 23,3 (27,7) miljoonaa euroa. Liikevaihto pieneni 16,1 prosenttia. EBITA-liikevoitto oli 0,9 (3,7) miljoonaa euroa eli 4,0 (13,4) prosenttia liikevaihdosta. Tulos sisältää 0,5 miljoonaa euroa uudelleenorganisointikuluja. Rakennusteollisuudessa on aloitettu alkuvuonna uusia hankkeita vähemmän kuin mitä käynnissä olleita hankkeita valmistuu. Lisääntynyt kilpailu kone- ja laitevuokrauspalveluiden tarjonnasta on kiristänyt hintakilpailua joillakin tuotealueilla selvästi. Korjausrakentaminen on jatkunut ennallaan. Cramo on saanut tarkastelujaksolla myös uusia asiakkaita teollisuuden kunnossapitohankkeista. Julkisen sektorin korjausrakentamisen sekä tie- ja vesirakentamisen elvytyshankkeiden odotetaan hieman piristävän yleistä kysyntää toisella vuosineljänneksellä. Cramo on jatkanut kone- ja laitevuokrauspalveluissa vuoden 2008 lopussa aloitettuja toimenpiteitä henkilöstön vähentämiseksi. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä aloitettiin koko siirtokelpoisten tilojen henkilöstöä koskevat YT-neuvottelut henkilöstön vähentämiseksi irtisanomisilla ja lomautuksilla. Kone- ja laitevuokrauskalustoa on sopeutettu kysyntään myymällä vanhaa kalustoa. Rakennusteollisuus RT arvioi huhtikuussa 2009 rakentamisen vähenevän Suomessa kolmetoista prosenttia vuonna Uusien asuntojen rakentamisen ja liike- ja toimistorakentamisen arvioidaan supistuvan voimakkaasti. Myös maa- ja vesirakentaminen vähenee hieman. RT:n arvion mukaan korjausrakentaminen, joka edustaa noin 40 prosenttia kaikesta asuinrakentamisesta, lisääntyy 3,0 prosenttia. Euroconstruct arvioi joulukuussa 2008 Suomen rakennusmarkkinoiden supistuvan vuonna 2009 lähes 10 prosenttia. Uusien asuntojen aloitukset vähenevät lähes 16 prosenttia, liike- ja toimistorakentaminen 23 prosenttia ja maa- ja vesirakentaminen neljä prosenttia. Korjausrakentamisen arvioidaan lisääntyvän pari prosenttia. Ruotsi 5 (17)

6 Ruotsin liikevaihto oli 50,1 (62,7) miljoonaa euroa. Liikevaihto pieneni 20,1 prosenttia. Paikallisessa valuutassa liikevaihdon muutos oli 6,7 prosenttia. EBITA-liikevoitto oli 7,3 (13,1) miljoonaa euroa eli 14,6 (20,9) prosenttia liikevaihdosta. Liikevaihdon ja tuloksen euromääräistä kehitystä edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna heikensi Ruotsin kruunun selkeä heikkeneminen suhteessa euroon. Rakentamisen ja konevuokrauksen markkinatilanne on Ruotsissa selkeästi heikentynyt ja kilpailu lisääntynyt. Muun muassa pitkien sopimusten ansiosta Cramo on kuitenkin pystynyt pitämään hintatason kohtuullisena. Vuoden 2008 lopulla aloitettuja henkilöstökulujen leikkauksia on lisätty. Kone- ja laitekantaa on sopeutettu heikentyneeseen markkinatilanteeseen kalustoa myymällä. Cramo laajensi katsauskaudella toimintaansa Tukholmassa ostamalla Värtanin satama-alueella sijaitsevan Lidingö Hyrcenterin vuokraustoiminnot. Alueelle on tulossa merkittävää rakentamista lähivuosina, sillä satamatoiminnot on päätetty siirtää pois Värtanista ja entistä satama-aluetta kehitetään asumiseen ja toimistotarkoitukseen. Ruotsin Rakennusteollisuus (Sveriges Byggindustrier) arvioi helmikuussa 2009 rakentamisen supistuvan vuonna 2009 viisi prosenttia. Asuntorakentamisen arvioidaan supistuvan 24 prosenttia ja uusia asuinrakennuksia aloitetaan noin puolet siitä mitä edellisenä vuonna. Korjausrakentamisen odotetaan kuitenkin kasvavan selvästi. Liike- ja toimistorakentamisen arvioidaan kasvavan kolme prosenttia. Maa- ja vesirakentamisen arvioidaan lisääntyvän noin 10 prosenttia julkisen sektorin ja energiayhtiöiden investointien ansiosta. Euroconstruct arvioi joulukuussa 2008 Ruotsin rakennusmarkkinoiden kasvavan 0,2 prosenttia vuonna Asuinrakentaminen supistuu yli 18 prosenttia. Liike- ja toimistorakentaminen vähenee kahdeksan prosenttia. Rakentamisen kokonaismarkkina pysyy arvion mukaan lievässä kasvussa maa- ja vesirakentamisen ansiosta, joka kasvaa noin 12 prosenttia. Norja Norjan liikevaihto oli 15,8 (15,6) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 0,8 prosenttia. Paikallisessa valuutassa liikevaihdon kasvu oli 11,8 prosenttia. EBITA-liikevoitto oli 1,2 (0,9) miljoonaa euroa eli 7,6 (5,6) prosenttia liikevaihdosta. Norjassa Cramo on pystynyt hyödyntämään vuonna 2008 laajennettua toimipisteverkostoaan ja on kasvattanut edelleen markkinaosuuttaan. Alkuvuoden kehitys oli yhtiön odotuksia parempi. Myös siirtokelpoisten tilojen tuotealueella kysyntä on jatkunut hyvänä. Siirtokelpoisten tilojen avulla Cramo on laajentanut asiakaskuntaansa julkiselle sektorille ja teollisuuteen. Cramo jatkaa toimenpiteitä Norjan toimintojen kannattavuuden kehittämiseksi vuoden 2009 aikana. Toimenpiteet sisältävät logistiikan, kuljetusten sekä huolto- ja kunnossapitoverkoston uudelleen organisointia. Cramon tavoitteena on olla johtava vuokrauspalveluiden tarjoaja myös Norjassa. Euroconstructin joulukuussa 2008 julkistaman arvion mukaan rakentaminen supistuu Norjassa lähes kahdeksan prosenttia vuonna Uusien asuntojen aloitukset vähenevät 27 prosenttia ja liike- ja toimistorakentamisen 15 prosenttia, mutta maa- ja vesirakentaminen kasvaa lähes kuusi prosenttia. Tanska Tanskan liikevaihto oli 8,5 (10,5) miljoonaa euroa. Liikevaihto pieneni 18,5 prosenttia. EBITA-liiketulos oli - 1,7 (-0,2) miljoonaa euroa. Tulos sisältää 0,7 miljoonaa euroa uudelleenorganisointikuluja. Markkinatilanne on jatkunut Tanskassa heikkona ja voimakas kilpailu on laskenut hintoja selvästi. Tämä näkyy myös Cramon liikevaihdossa ja tuloksessa. Hintataso näyttää kuitenkin vakiintuneen. Tavoitteensa mukaisesti Cramo on onnistunut Tanskassa kasvattamaan markkinaosuuttaan sekä teollisuuden että julkisen sektorin vuokrauspalveluiden tarjoajana. Siirtokelpoisten tilojen alueella kehitys on 6 (17)

7 ollut myönteistä, ja ensimmäisellä vuosineljänneksellä tehtiin kaksi merkittävää asiakassopimusta. Sopimus Gentoften sairaalan kanssa vahvisti Cramon asemaa suurimpana tilavuokraajana Tanskan sairaalasektorilla. Toinen uusi asiakas on maailman johtaviin tuulivoimayhtiöihin kuuluva Vestas. Toimenpiteet kulujen karsimiseksi ja toiminnan tehostamiseksi jatkuvat, ja joitakin toimipisteitä on alkuvuonna suljettu osana toiminnan uudelleenorganisointia. Sopeutustoimien tavoitteena on parantaa tulosta kuluvan vuoden toisella vuosipuoliskolla. Euroconstructin joulukuussa 2008 julkistaman arvion mukaan rakentaminen supistuu Tanskassa noin viisi prosenttia vuonna Uusien asuntojen rakentaminen vähenee 30 prosenttia ja liike- ja toimistorakentaminen noin kolme prosenttia. Maa- ja vesirakentamisen arvioidaan kasvavan kymmenen prosenttia. Myös korjausrakentamisen arvioidaan Tanskassa hieman lisääntyvän. Keski- ja Itä-Eurooppa Keski- ja Itä-Euroopan liikevaihto tammi-maalikuussa oli 10,4 (14,2) miljoonaa euroa. Liikevaihto supistui 26,8 prosenttia, paikallisvaluutoissa muutos oli 15,4 prosenttia. EBITA-liiketulos oli -4,9 (1,5) miljoonaa euroa eli -47,4 (10,4) prosenttia liikevaihdosta. Tulos sisältää 0,3 miljoonaa euroa uudelleenorganisointikuluja. Taloudellisen taantuman vaikutukset ovat olleet Keski- ja Itä-Euroopassa odotettua voimakkaampia. Kysyntä supistui erityisesti Baltian maissa ja Venäjällä. Myös Puolassa, Tsekissä ja Slovakiassa taantuma on vähentänyt kysyntää odotettua enemmän. Esimerkiksi Tsekissä useat autoteollisuuden investointihankkeet peruuntuivat tai päättyivät, joissa Cramo on ollut merkittävä nostinkaluston toimittaja. Uudisrakentamisen selkeä vähentyminen ja kiristynyt kilpailu ovat puolestaan laskeneet hintatasoa, mikä näkyy myös Cramon liikevaihdossa ja tuloksessa. Tämän lisäksi normaalia kylmempi talvi hidasti rakentamisen käynnistymistä Keski- ja Itä-Euroopassa. Cramo on jatkanut toimintansa määrätietoista sopeuttamista heikentyviin markkinoihin tehostamalla edelleen toimipisteverkon rakennetta, jatkamalla kulujen ja henkilöstömäärän karsimista sekä tehostamalla vuokrauskaluston optimointia markkinoiden välillä. Voimakkaimmin nämä toimet ovat kohdistuneet Baltian maiden liiketoimintaan, jossa henkilöstömäärää on päätetty vähentää yli kolmanneksella. Merkittävä osa näistä henkilöstövähennyksistä on saatu päätökseen vuoden 2009 ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun mennessä. Myös toimipisteverkostoa on karsittu ja toimintoja uudelleenorganisoitu Baltian maissa. Kiinteitä kustannuksia karsitaan myös muilla Keski- ja Itä-Euroopan markkinoilla. Käynnissä olevien sopeutustoimenpiteiden uskotaan parantavan tulosta kuluvan vuoden toisella vuosipuoliskolla. Kehittyvien markkinoiden reagointi taloudelliseen taantumaan ja siitä toipumiseen saattaa poiketa kehittyneiden teollisuusmaiden sopeutumisesta. Taantuman vaikutukset ovat tähän saakka olleet erityisen voimakkaita Baltian maissa ja Venäjällä. Pitkän aikavälin näkymät vuokraustoiminnalle koko Keski- ja Itä- Euroopan markkinoilla ovat edelleen hyvät. Euroconstructin joulukuussa julkistaman tutkimuksen mukaan rakentaminen supistuu Virossa vuonna 2009 kymmenen prosenttia. Latviassa vastaava arvio on -10 ja Liettuassa -5 prosenttia. Puolassa, missä erityisesti tie- ja vesirakentaminen on EU:n tukemana edelleen voimakasta, rakentaminen kasvaa Euroconstructin mukaan kahdeksan prosenttia. Tsekin tasavallassa rakentamisen arvioidaan kasvavan 3,6 ja Slovakiassa 2,2 prosenttia. Venäjän viimeaikaisesta markkinakehityksestä on vaikea saada ajantasaisia arvioita. Yleisten arvioiden mukaan rakentamisen arvioidaan supistuvan Venäjällä vuonna OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA Cramo Oyj:n osakepääoma oli ,09 euroa ja osakkeiden lukumäärä kappaletta. Osakkeiden lukumäärässä tai osakepääomassa ei tapahtunut katsauskaudella muutoksia. VOIMASSAOLEVAT OPTIO-OHJELMAT 7 (17)

8 Ylimääräinen yhtiökokous päätti optio-ohjelmasta, jossa optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään kappaletta ja jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään yhtiön uutta osaketta. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on optio-oikeuksilla 2006A , optio-oikeuksilla 2006B ja optio-oikeuksilla 2006C Merkintähinta optio-oikeudella 2006A on 14,51 euroa eli Cramo Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Merkintähinta optio-oikeudella 2006B on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi eli 26,47 euroa, ja optio-oikeudella 2006C osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi eli 5,56 euroa. Merkintähinnasta vähennetään vuosittain jaettu osinko. Varsinainen yhtiökokous päätti optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille. Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Merkintähinta perustuu osakkeen markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä lokakuussa Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on Näitä optioita ei ole vielä jaettu. HALLITUKSEN VOIMASSAOLEVAT VALTUUDET Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä sekä näiden osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaata omaa pääomaa käyttämällä. Hallitus voi käyttää valtuutusta myös osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen omia osakkeita koskevien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamiseen. Hallituksella on myös valtuudet jakaa vuoden 2006 optio-oikeuksia korkeintaan kappaletta sekä vuoden 2009 optio-oikeuksia kappaletta. MUUTOKSET OMISTAJAKUNNASSA Cramo Oyj sai arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan seuraavien yhtiöiden ja yksityishenkilöiden yhteenlaskettu osuus Cramo Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä ylitti yhden kahdeskymmenesosan: K.Hartwall Invest Oy Ab, Hartwall Capital Oy Ab, Pallas Capital Oy Ab, Antonia Hartwall, Emma Hartwall ja Axel Hartwall. Näiden yhteenlaskettu osuus oli tuolloin osaketta eli 6,25 prosenttia Cramo Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä. Cramo Oyj sai arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan seuraavien yhtiöiden ja yksityishenkilöiden yhteenlaskettu osuus Cramo Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä ylitti yhden kymmenesosan: K.Hartwall Invest Oy Ab, Hartwall Capital Oy Ab, Pinewood Invest OÜ, Christel Hartwall, Pallas Capital Oy Ab, Antonia Hartwall, Emma Hartwall ja Axel Hartwall. Näiden yhteenlaskettu osuus oli tuolloin osaketta eli 13,91 prosenttia Cramo Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä. Cramo Oyj sai arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Highfields Capital Management LP:n hallinnoimien rahastojen Highfields Capital I LP, Highfields Capital II LP ja Highfields Capital III LP:n yhteenlaskettu osuus Cramo Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä alitti yhden kahdeskymmenesosan (1/20). Mainittujen tahojen yhteenlaskettu osuus oli tuolloin osaketta ja 3,76 prosenttia osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä. Cramo Oyj sai arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan UBS AG:n osuus Cramo Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä alitti viisi prosenttia USB AG:n omistusosuus oli tuolloin osaketta eli 1,02 prosenttia Cramo Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä. OLENNAISET RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Cramon liiketoiminnan merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät maailmanlaajuisen talouskehityksen lisäksi kunkin maan suhdanne- ja talouskehitykseen, korkotason ja valuuttakurssien vaihteluihin, rahoituksen saatavuuteen, luottotappioriskeihin sekä konsernin yritysostojen onnistumiseen. Liiketoiminnan riskitekijät ovat kasvaneet taloudellisen taantuman seurauksena. Voimistuneita riskejä ovat rahoituksen saatavuus, 8 (17)

OSAVUOSIKATSAUS Q1/2010 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q1/2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2010 HAASTAVA ENSIMMÄINEN VUOSINELJÄNNES Liikevaihto 101,1 (106,9) milj. euroa,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q2/2011 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q2/2011 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2011 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2011 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011 VAHVA LIIKEVAIHDON KASVU, PAREMPI KANNATTAVUUS, LISÄÄNTYNYT MARKKINOIDEN

Lisätiedot

2008 Tilinpäätöstiedote 11.2.2009 klo 9.00

2008 Tilinpäätöstiedote 11.2.2009 klo 9.00 CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2008 HYVÄ SUORITUS HAASTAVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ Liikevaihto 579,8 (496,4) milj. euroa, kasvua 16,8 %; kasvu paikallisissa valuutoissa 19,5 % EBITA-liikevoitto 102,2

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2010 VAHVISTUNEET MARKKINAT, KANNATTAVUUS PARANI Liikevaihto 345,7 (331,3) milj.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1-12/2010 CRAMO OYJ

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1-12/2010 CRAMO OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1-12/2010 CRAMO OYJ TILINPÄÄTÖS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 MARKKINAT VAHVISTUIVAT, KANNATTAVUUS NOUSUUN TOISELLA VUOSI- PUOLISKOLLA

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 TULOS ALKOI PARANTUA VUOSINELJÄNNEKSEN LOPUSSA

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 TULOS ALKOI PARANTUA VUOSINELJÄNNEKSEN LOPUSSA OSAVUOSIKATSAUS /2014 / CRAMO OYJ / FOR A GREAT DAY AT WORK CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 TULOS ALKOI PARANTUA VUOSINELJÄNNEKSEN LOPUSSA 1-3/2014 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot edellisvuoteen

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 OSAVUOSIKATSAUS /2013 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 VAIKEA VUOSINELJÄNNES, KUSTANNUSLEIKKAUSTEN VAIKUTUKSET TOTEUTUMASSA 1-3/2013 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 KANNATTAVUUS PARANI TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ 1-6/2013 (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): Liikevaihto 308,6 (321,4) milj. euroa; muutos -4,0 %. Liikevaihdon muutos

Lisätiedot

2006 Tilinpäätöstiedote 28.2.2007 klo 09.32

2006 Tilinpäätöstiedote 28.2.2007 klo 09.32 CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006 CRAMON VAHVA TULOSKUNTO JATKUI KOKO VUODEN - Liikevaihto 402,4 (77,0) milj. euroa, kasvua edellisvuoden pro forma -liikevaihtoon (334,3 milj. euroa) verrattuna

Lisätiedot

YHTEENVETO VUODEN 2012 TULOKSESTA

YHTEENVETO VUODEN 2012 TULOKSESTA CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 VAHVA KASSAVIRTA, TULOSTAVOITTEET SAAVUTETTIIN 1-12/2012 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): - Liikevaihto 688,4 (679,9) milj. euroa;

Lisätiedot

LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI, KANNATTAVUUS PARANI KAIKILLA MARKKINOILLA

LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI, KANNATTAVUUS PARANI KAIKILLA MARKKINOILLA OSAVUOSIKATSAUS /2015 / CRAMO OYJ / MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2015 LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI, KANNATTAVUUS PARANI KAIKILLA MARKKINOILLA 4-6/2015 keskeiset tapahtumat (suluissa

Lisätiedot

Voitto ennen veroja oli 16,3 miljoonaa euroa (13,0). Voitto verojen jälkeen oli 11,9 miljoonaa euroa (9,2).

Voitto ennen veroja oli 16,3 miljoonaa euroa (13,0). Voitto verojen jälkeen oli 11,9 miljoonaa euroa (9,2). 06.03.2006 10:00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE - liikevaihto 77,0 miljoonaa euroa (71,4 miljoonaa euroa) - tulos rahoituserien jälkeen 16,3 miljoonaa euroa (13,0 miljoonaa euroa) - tulos/osake 0,81 euroa (0,63 euroa)

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto - Liikevaihto 30,8 miljoonaa euroa, laskua 2,6 prosenttia - Liikevoitto 3,7 miljoonaa euroa, laskua 13,1 prosenttia - Kannattavuus (EBIT-%)

Lisätiedot

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto Tammi-syyskuu - Liikevaihto 87,1 miljoonaa euroa, laskua 3,6 prosenttia - Liikevoitto 11,5 miljoonaa euroa, kasvua 9,7 prosenttia - Kannattavuus

Lisätiedot

KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI

KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI Ramirent-konsernin tilinpäätöstiedote 2006 KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI Liikevaihto kasvoi 28,0 % ollen 497,9 (389,0) Me. Liikevoitto ennen poistoja (EBITDA) kasvoi 60,2 %

Lisätiedot

VUOSI- KERTOMUS 2006 CRAMO OYJ

VUOSI- KERTOMUS 2006 CRAMO OYJ VUOSI- KERTOMUS 2006 CRAMO OYJ SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Tietoja osakkeenomistajille 2 Vuosi 2006 lyhyesti 3 Cramo lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö 8 Liiketoiminta

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 1 LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 Liikevaihto 146,4 miljoonaa euroa (147,3 milj. e) Liikevoitto 10,0 miljoonaa euroa (22,8 milj. e) Operatiivisen toiminnan liikevoitto 11,2 miljoonaa

Lisätiedot

MEUR 10-12/10 10-12/09 2010 2009

MEUR 10-12/10 10-12/09 2010 2009 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010 AFFECTO OYJ -- TILINPÄÄTÖSTIEDOTE -- 17.2.2011 klo 10.10 AFFECTO OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT MEUR 10-12/10 10-12/09 2010 2009 Liikevaihto 36,0

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi kannattavuutta

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi kannattavuutta Osavuosikatsaus Q2 Tammi-kesäkuu 2011 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 11.8.2011 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi

Lisätiedot

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 Liikevaihto kasvoi 68,7 % edellisestä vuodesta (1-12/2011) ollen 928,2 milj. euroa (550,2 milj. euroa).

Lisätiedot

Vuosikertomus 2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ

Vuosikertomus 2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ Vuosikertomus 2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ 2 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille 4 Konserni lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Hallituksen toimintakertomus 52. toimintavuodesta 8 Konsernitilinpäätös

Lisätiedot

MEUR 1-3/15 1-3/14 2014 viim. 12kk

MEUR 1-3/15 1-3/14 2014 viim. 12kk 1 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015 AFFECTO OYJ -- OSAVUOSIKATSAUS -- 29.4.2015 klo 11.00 Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1-3/2015 Konsernin keskeiset tunnusluvut MEUR 1-3/15 1-3/14 2014 viim. 12kk Liikevaihto 29,1

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi Osavuosikatsaus Q1 Tammi maaliskuu 2012 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 26.4.2012 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia

Lisätiedot

Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 4.3.2015 klo 10.00

Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 4.3.2015 klo 10.00 Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 4.3.2015 klo 10.00 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2014-31.1.2015 (3 kk) -- Liikevaihto kasvoi 13 % ja oli 39,6 milj. euroa (35,1 milj. euroa). -- Liikevoitto pysyi

Lisätiedot

AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 MEUR 1-3/10 1-3/09 2009

AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 MEUR 1-3/10 1-3/09 2009 1 OSAVUOSIKATSAUS Q1/2010 AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 AFFECTO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT MEUR 1-3/10 1-3/09 2009 Liikevaihto 25,7 27,5 103,0 Segmenttien

Lisätiedot

MEUR 4-6/14 4-6/13 1-6/14 1-6/13 2013 viim. 12kk

MEUR 4-6/14 4-6/13 1-6/14 1-6/13 2013 viim. 12kk 1 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2014 AFFECTO OYJ -- OSAVUOSIKATSAUS -- 4.8.2014 klo 11.00 Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1-6/2014 Konsernin keskeiset tunnusluvut MEUR 4-6/14 4-6/13 1-6/14 1-6/13 2013 viim. 12kk Liikevaihto

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013

NURMINEN LOGISTICS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 Julkaistu: 2014-02-20 12:00:02 CET Nurminen Logistics Oyj Tilinpäätöstiedote NURMINEN LOGISTICS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 Vuosi 2013 oli vaikea, sekä liikevaihto että tulos heikkenivät selvästi Nurminen

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2011 Kasvu jatkui ja kannattavuus parani selvästi kolmannella neljänneksellä

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2011 Kasvu jatkui ja kannattavuus parani selvästi kolmannella neljänneksellä Osavuosikatsaus Q3 Tammi-syyskuu 2011 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 27.10.2011 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2011 Kasvu jatkui ja kannattavuus parani selvästi kolmannella

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13)

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13) EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5. klo 16.30 1 (13) Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus Q1 lyhyesti - Liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa, kasvua 20,7 prosenttia edellisvuodesta (Q1/: 17,8 miljoonaa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- KATSAUS. ennätystasolla

TILINPÄÄTÖS- KATSAUS. ennätystasolla TILINPÄÄTÖS- KATSAUS KANNATTAvuus PArani, liikevaihto ennätystasolla 2 TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2012 RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE, 1.1. 31.12.2012: KANNATTAVUUS PARANI, LIIKE- VAIHTO ENNÄTYSTASOLLA

Lisätiedot