TUOTANTOELÄINTEN TERVEYDENHUOLTO TILAKÄYNNILLÄ TARKASTETTAVAT ASIAT. Jenni Jokio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUOTANTOELÄINTEN TERVEYDENHUOLTO TILAKÄYNNILLÄ TARKASTETTAVAT ASIAT. Jenni Jokio 1.9.2011 1"

Transkriptio

1 TUOTANTOELÄINTEN TERVEYDENHUOLTO TILAKÄYNNILLÄ TARKASTETTAVAT ASIAT Jenni Jokio

2 TILAKÄYNNIN TARKOITUS Eläinlääkäri käy tilalla kerran vuodessa ja käy navetassa läpi tilakäyntilomakkeen Tässä esityksessä kerrotaan kohdittain, mitä asioita navetassa katsotaan eläinten kohdalla Esimerkkitilat tässä esityksessä ovat: Tila 1 = Maitotila Keski-Suomesta, lypsyrobotti ja 67 lypsylehmää, yhteensä eläimiä 117kpl. Tila 2 = Lihanautatila Keski-Suomesta, kolmivaihekasvatus ja 260 lihanautaa tällä hetkellä. Lämmin kasvattamo. Jenni Jokio

3 Eläinten ravitsemustila ELÄINTEN RUOKINTA - Tarkastellaan, ovatko eläimet hyvin ravittuja vai onko ruokinnassa jonkinlaisia puutteita. Eläinlääkäri arvioi silmämääräisesti eläinten kunnon. Veden saatavuus ja virtauksen riittävyys - Silmämääräinen arvio tai kellon kanssa tehtävä mittaus. Riittävä virtaus on lypsylehmillä 10l/min (Laitinen 2004) ja sonneilla 4-6l/min (Ahola n.d.). Tila 1 Lehmillä useita juoma-altaita, nuorkarjalla juomakupit Tila 2 Puolella sonneista juomakupit, puolella juomanipat. Tarkoitus vaihtaa koko navettaan juomakupit, joissa virtaus parempi. Jenni Jokio

4 ELÄINTEN RUOKINTA Maitojuoman määrä ja antotapa - Tarkastetaan, paljonko juottovasikat (2vk-2kk) saavat päivässä maitojuomaa ja millä tavalla sitä annetaan. Ehdoton minimimäärä on 6l/päivä ja suositeltava määrä 7-10l/päivä. Sopivia juottovälineitä ovat tuttisangot ja tuttipullot. Muita, työtä helpottavia menetelmiä ryhmäkarsinoissa ovat hapanjuotto, jossa juoma tulee yhdestä astiasta yhdelle tai useammalle tutille tai juottoautomaatti, jossa on yksi tai useampia tutteja. Juoma-astioiden puhtaudesta tulee pitää huolta. (Kemppi 2011). Jenni Jokio

5 ELÄINTEN RUOKINTA Maitojuoman määrä ja antotapa esimerkkitiloilla Tila 1 Maitojuomaa annetaan 10l päivässä, 2l annoksina. Maitojuoma annetaan juomaautomaatista, jossa vasikat käyvät itse juomassa. Juomaautomaatti pesee itse itsensä pesuaineella kerran päivässä. Muuten itse pestään tutteja ja letkuja. Tila 2 Maitojuomaa annetaan 8l päivässä, 2l annoksina. Maitojuoma annetaan juomaautomaatista, jossa vasikat käyvät itse juomassa kahdelta tutilta. Juoma-automaatti ei pese itseään pesuaineella, joten sekoitin pestään päivittäin pesuaineella ja tutit pestään kuumalla vedellä ja letkut huuhdellaan vedellä. Jenni Jokio

6 Eläinten puhtaus/kuivuus ELÄINTEN OLOSUHTEET - Eläimistä näkee, kuinka paljon niitä kuivitetaan. Lehmien parsien puhtaus on erityisen tärkeää lypsyhygienian ja utareterveyden vuoksi. Kuivikkeiden tulee olla kuivia ja puhtaita. Ritiläpohjaisissa sonnikasvattamoissa eläimiin kertyneet lantapanssarit kertovat siitä, että eläimiä ei ole karsinassa sopivaa määrää, jotta lanta menisi ritilöiden läpi. Sorkkaterveys pysyy hyvänä puhtaalla ja kuivalla alustalla. Jenni Jokio

7 ELÄINTEN OLOSUHTEET Eläinten puhtaus/kuivuus esimerkkitiloilla Tila 1 Lehmien kuivitukseen kiinnitetään erityistä huomiota. Kuivituksessa käytetään puhdasta ja kuivaa purua jotka vaihdetaan kaksi kertaa päivässä. Vasikoilla on käytössään pahnapohjainen karsina. Nuorkarja kuivitetaan purulla myös. Tila 2 Sonnit ovat ritiläpohjaisissa karsinoissa ja pysyvät puhtaina niissä. Maidolta vieroitetut, 2kk -> ikäiset vasikat ovat makuuparrellisissa karsinoissa jotka kuivitetaan turpeella kaksi kertaa päivässä. Käytössä on myös kuivadesinfiointiaine, joka imee kosteutta. Juottovasikoiden juottamossa on pahnakuivikkeinen makuuosasto ja ruokintaosastolla on kumimatto ja ritilä. Kumimattoa kuivitetaan turpeella ja käytetään kuivadesinfiointiainetta. Jenni Jokio

8 Ilman laatu ja lämpötila ELÄINTEN OLOSUHTEET - Jo navettaan astuessa huomaa, toimiiko ilmanvaihto vai ei. Ilma on raskasta hengittää, jos siinä on liikaa kaasuja. Navetan sisälämpötila saa olla lehmillä huomattavasti alhaisempi kuin ihmisillä. Sopiva lämpötila on C (Kivinen, Ahokas, Poikalainen, Teye, Hautala, Tamminen, Veermäe & Pajumägi 2008). Lämpötilan noustessa 22 C ja yli, alkavat lehmät kärsiä lämpöstressistä. Tila 1 Uusi (2008) navetta, jossa ilmanvaihto toimii ja lämpötila pysyy talvellakin kohdallaan. Tila 2 Navetan vanha osa valmistunut v. -99 ja uusi osa v Vanhassa osassa ei ole tarpeeksi tuloilmaluukkuja (tästä myös annettu huomautus yhdellä tilakäynnillä), joten kesäisin ovi on auki koko ajan. Muuten ilmanvaihto toimii koko navetassa. Jenni Jokio

9 Kokonaistila/eläin - Tarkastetaan, täyttyykö tilavaatimukset jokaisen eläimen kohdalla. Vasikoiden kohdalla vaatimukset ovat seuraavat ryhmäkarsinassa: Vasikan paino kg Alle 150 1, ,7 Yli 220 1,8 ELÄINTEN OLOSUHTEET Karsinakoko m2 (Tavoitteena terve ja hyvinvoiva nauta 2003) Jenni Jokio

10 Kokonaistila/eläin - Nuorkarjalla ja täyskasvuisilla naudoilla tilaa tulee olla ryhmäkarsinassa vähintään: Lihanauta ikä (kk) ELÄINTEN OLOSUHTEET Muu nauta ikä (kk) Naudan keskimääräinen paino /eläin (kg) Rakolattia karsina (m2/eläin) ,8 2, ,0 3, ,3 3,5 Yli 15 Yli 20 Yli 500 2,5 4,0 (Tavoitteena terve ja hyvinvoiva nauta 2003) Kiinteäpohjai nen karsina (m2/eläin) Jenni Jokio

11 Kokonaistila/eläin ELÄINTEN OLOSUHTEET - Parsinavetta, jossa on lietelantajärjestelmä, tulee tilaa olla nautaa kohti vähintään: Naudan ikä (kk) Naudan keskimääräinen paino/eläin (kg) Parren pituus (m) Parren leveys (m) ,0-1,2 0,7-0, ,2-1,3 0,8-0, ,3-1,4 0,9-1,0 Hieho ,4-1,7 1,0-1,2 Lehmä ,65-1,8 1,2-1,3 (Tavoitteena terve ja hyvinvoiva nauta 2003) Jenni Jokio

12 ELÄINTEN OLOSUHTEET Kokonaistila/eläin - Parsinavetassa, jossa on jokin muu kuin lietelantajärjestelmä, tulee tilaa olla nautaa kohti: (Tavoitteena terve ja hyvinvoiva nauta 2003) Naudan ikä (kk) Naudan keskimääräinen paino/eläin (kg) Lyhyt parsi Parren pituus (m) Parren leveys (m) Pitkä parsi Parren pituus (m) Parren leveys (m) ,0-1,2 0,7-0,8 1,2-1,5 0,7-0, ,2-1,5 0,8-0,9 1,5-1,8 0,8-0, ,5-1,7 0,9-1,0 1,8-2,0 0,9-1,0 Hieho ,65-1,8 1,0-1,2 1,8-2,1 1,0-1,2 Lehmä ,65-1,8 1,2-1,3 2,0-2,2 1,2-1,3 Jenni Jokio

13 Kokonaistila/eläin - Pihaton makuuparsissa tulee tilaa olla eläintä kohti vähintään: Naudan ikä (kk) ELÄINTEN OLOSUHTEET Naudan keskimääräinen paino/eläin (kg) Makuuparren pituus (m) (Tavoitteena terve ja hyvinvoiva nauta 2003) Makuuparren leveys (m) ,7-1,9 0,8-0, ,9-2,0 0,9-1, ,0-2,1 1,0-1,2 Yli ,1-2,4 1,2-1,3 Jenni Jokio

14 ELÄINTEN OLOSUHTEET Kokonaistila/eläin esimerkkitiloilla Tila 1 Pihatossa on jokaiselle lehmälle omat makuuparret, joihin ne mahtuvat hyvin makuulle. Myös nuorkarjalla on samanlaiset makuuparret. Tila 2 Tilalla pidetään eläimiä väljästi karsinoissa. Juottamosta tullessa ryhmä jaetaan kahteen karsinaan, toisessa on n. 20 eläintä ja toisessa <10 eläintä. Jenni Jokio

15 ELÄINTEN OLOSUHTEET Makuutila/eläin, eläimet mahtuvat kokonaan/yhtä aikaa makuulle - Tarkastellaan, mahtuvatko pihatoissa eläimet yhtä aikaa makuulle ja voivatko ne maata kokonaan. Sonnikasvattamoissa sonnien tulee mahtua yhtäaikaisesti makuulle karsinoissaan. Yleensäkin eläimillä pitää olla tilaa maata ja kääntyillä. Makuualueen mukavuus - Mukavuutta määrittää parressa parsimatot ja kuivikkeet. Parsimattojen tulee olla sellaista materiaalia, että naudan on miellyttävä siihen laskeutua makuulle satuttamatta polviaan. Kuiviketta tulee olla riittävästi senkin vuoksi, ettei naudan tarvitse liukastua noustessaan ylös. Jenni Jokio

16 Makuutila/eläin esimerkkitiloilla Tila 1 Jokaisella lehmällä ja hieholla on oma makuuparsi, joten kaikki mahtuvat hyvin makuulle yhtä aikaa. ELÄINTEN OLOSUHTEET Makuualueen mukavuus esimerkkitiloilla Tila 1 Lehmillä on parsimatot ja runsaasti kuivikkeita, jotka pitävät makuualueen puhtaana. Tila 2 Eläimet ovat väljästi karsinoissaan ja mahtuvat hyvin yhtä aikaa makuulle. Tila 2 Vasikoiden makuualue on pehmeä ja lämmin pahnojen ansioista. 2kk> vasikoilla on makuuparret, joissa on parsimatot ja kuiviketta. Sonneille on suunnitelmissa laittaa ritilöiden päälle kumiritilät, jotka lisäisivät makuualueen mukavuutta. Jenni Jokio

17 ELÄINTEN OLOSUHTEET Liikkumista rajoittavat rakenteet - Näitä rakenteita ovat esimerkiksi parressa niskapuomi, joka on väärällä kohdalla. Tällöin lehmä aina noustessaan ja laskeutuessaan joutuu varomaan lyömästä päätään siihen. Myös liian ahdas parsi leveyssuunnassa aiheuttaa ahtautta, jos parrenerottajat eivät mahdollista normaalia liikkumista. Jenni Jokio

18 Liukkaus ELÄINTEN OLOSUHTEET Liukkautta ehkäistään pihatoissa asentamalla kumimatot tai kumiritilät eläinten kulkureiteille. Vasikkakarsinoissa tulee kiinnittää erityistä huomiota lattiamateriaaleihin, sillä vasikat leikkiessään juoksevat paljon. Ritiläpohjaisissa karsinoissa liukkautta ehkäistään asentamalla ritilöiden päälle kumiritilät. Tila 1 Pihattoon on joka paikkaan laitettu kumimattoja betonin sijaan, että eläimet eivät liukastuisi missään. Tila 2 Vasikoiden juottamossa on turvallista juosta ja leikkiä pahnojen päällä. Kumimattoa kuivitetaan, jottei se olisi niin liukas. Sonnit saattavat liukastella välillä ritilöiden päällä, ennen kun niiden päälle asennetaan kumiritilät. Jenni Jokio

19 Jaloittelu/laidunnus ELÄINTEN OLOSUHTEET - Jos eläimet pääsevät jaloittelutarhaan tai laiduntamaan, tulee huomioida kulkureitit laitumelle ja tehdä niistä naudoille turvallisia. Tarhoissa ja laitumilla naudoilla pitää olla myös mahdollisuus päästä suojaan sääilmiöiden takia (sade, ukkonen, lumisade). Aitojen tulee olla myös turvallisia ja tehty naudoille sopivasta materiaalista ja niitä on pidettävä hyvässä kunnossa. Piikkilankaa ei suositella käytettäväksi. (Tavoitteena terve ja hyvinvoiva nauta 2003). Tila 1 Lehmät ja hiehot laiduntavat kesällä. Niillä on sähkölangasta aitaukset, joita tarkastetaan säännöllisesti niiden turvallisuuden vuoksi. Tila 2 Tilalla ulkoilevat pienet juottovasikat tai 2kk> vasikat tarhassa kesäisin. Tarha on valmistettu tukevasta puusta ja siinä on hiekkapohja. Vasikat pääsevät sisälle karsinaan halutessaan. Jenni Jokio

20 ELÄINTEN TERVEYS Yleiskunto ja terveydentila - Eläinlääkäri katsoo silmämääräisesti arvioiden eläinten yleiskunnon ja terveydentilan. Jos hän huomaa jotain poikkeavaa, tutkii hän tilanteen tarkemmin ja miettii tilallisten kanssa yhdessä, mistä esimerkiksi ontuminen saattaa johtua. Kummallakaan tilalla ei ole ollut huomautettavaa eläinten yleiskunnosta tai terveydentilasta. Jenni Jokio

21 ELÄINTEN TERVEYS Eläinryhmän tasaisuus/eläinten ryhmittely - Eläinlääkäri katsoo jokaisen eläinryhmän kohdalla, koostuuko ryhmä suunnilleen samankokoisista eläimistä. Myös yksi nupo sarvellisten nautojen joukossa on huomionarvoinen asia silloin, jos nupo jää selvästi ilman ravintoa muiden viedessä kaiken tilan ruokintapöydältä. Nautoja tulisi pyrkiä pitämään samana ryhmänä koko niiden eliniän ajan, ettei niiden muodostama hierarkia kärsisi. Tila 2 Eläimet siirtyvät juottamosta kahteen karsinaan. Ne liikkuvat aina samoissa ryhmissä karsinasta toiseen, joten niissä on samankokoisia eläimiä. Tilalla vasikat nupoutetaan. Jenni Jokio

22 Karvapeitteen kunto ELÄINTEN TERVEYS - Silmämääräisesti arvioiden katsotaan mm. onko karvapeitteessä karvattomia kohtia, onko karva kiilloton tai muuten huonokuntoinen. Tästä voidaan tehdä päätelmiä ruokinnan suhteen (hivenaine- ja vitamiinipuutokset voivat aiheuttaa karvanlähtöä). Myös loisia voidaan epäillä, jos eläimellä on esimerkiksi karvattomia kohtia ja jos karvattomuutta esiintyy monella eläimellä. Jenni Jokio

23 ELÄINTEN TERVEYS Utareterveys - Utareterveyttä voidaan tarkastella automaattilypsyä harjoittavilla tiloilla lypsyrobotin avulla. Robotti mittaa jokaisella lypsykerralla solumäärät. Meijerissä mitataan tilakohtaiset maidon solumäärät ja tämä on nähtävissä raporttina tietyllä, valitulla aikavälillä. Muuten utareterveydestä täytyy pitää huolta hyvällä lypsyhygienialla ja kunnollisilla, puhtailla kuivikkeilla. Lypsykoneen kunnosta täytyy huolehtia, huoltaa sitä ja vaihtaa nännikumit säännöllisesti, ettei lehmälle tule niiden takia utareongelmia. Tila 1 Tilalla on lypsyrobotti, joten se tarkkailee utareterveyttä lehmäkohtaisesti jatkuvasti ja jokaisella navettakäynnillä nämä tiedot katsotaan tietokoneelta. Lehmiä kuivitetaan tarkasti, sillä tilalla on kerran ollut märkien purujen takia klebsiella- bakteeri, jonka takia jouduttiin tekemään muutamia poistoja. Jenni Jokio

24 Sorkkaterveys, ontuminen ELÄINTEN TERVEYS - Nautojen kävelyä ja seisomista voidaan tarkkailla ja tehdä päätelmiä sorkkaterveydestä. Jos nauta ei pidä jalkaa kauan maassa vaan tepastelee, voi sillä olla jokin sorkkasairaus. Myös yhden jalan pitäminen ylhäällä voi olla merkki jostain jalkaviasta, esimerkiksi niveltulehduksesta, joka usein näkyy myös turvotuksena nivelen kohdalla. Sorkkaterveyttä voidaan edesauttaa puhtailla olosuhteilla ja lypsykarjapihatoissa voidaan laittaa lehmien kulkureiteille sorkkakylpyjä. Tila 1 Tilalla ei ole esiintynyt sorkkaongelmia. Lehmien olosuhteet ovat puhtaat, mikä edesauttaa sorkkaterveyttä. Tila 2 Tilalla on joskus esiintynyt niveltulehduksia johtuen äkillisistä ruokinnan muutoksista tai sarvellisten sonnien riehumisesta. Ongelma on poistunut nupoutuksen ansiosta. Jenni Jokio

25 Iho- ja nivelvaurioita ELÄINTEN TERVEYS - Tarkastetaan eläinten iho niiltä kohdin, joihin esimerkiksi liian ahtaat parsirakenteet saattaisivat aiheuttaa kolhuja. Myös jalat katsotaan ja kintereet, sillä eläin on saattanut kolhia ne johonkin. Navetassa voi olla korkeuseroja, jolloin naudat lyövät herkästi jalkansa esimerkiksi parren reunoihin. Nivelet katsotaan, ettei niissä ole turvotusta tai kulumaa. Jenni Jokio

26 Nupoutus ELÄINTEN TERVEYS - Nykyisin suositellaan nupoutuksen tehtävän nukutuksessa. Vasikka nukutetaan, sarvenaiheet puudutetaan ja annetaan vielä pitkäkestoinen kipulääke, joka edesauttaa toipumista. Työ on miellyttävämpi myös tehdä, kun eläin ei riehu kivun vuoksi ympäriinsä. Tilalla on hyvä olla nupoutusta varten oma kolvi ja myös puukko liian pitkien sarvenaiheiden lyhentämiseksi. Myös eriväriset merkkaustussit helpottavat työn tekemistä. Molemmilla tiloilla vasikat nupoutetaan. Vasikat toipuvat nupoutuksesta nopeasti kipulääkkeen ansiosta eikä kummallakaan tilalla ole esiintynyt tämän takia ongelmia. Tila 2:lla sonnien ruhjeet ovat vähentyneet ja niitä on muutenkin helpompi käsitellä. Jenni Jokio

27 Eläinryhmän käyttäytyminen keskenään - Eläimiä tarkkailemalla nähdään, onko ryhmässä selvästi joku sellainen, joka ei pääse esimerkiksi ruoka-paikalle toisten syrjinnän takia. Tässä tapauksessa voidaan harkita eläimen siirtoa yksityiseen karsinaan, jossa se pääsee paremmin syömään. Eläinten suhde ihmiseen ELÄINTEN KÄYTTÄYTYMINEN - Heti navettaan tultaessa nähdään, miten eläimiä on kohdeltu. Välttelevätkö ne ihmisiä vai uskaltavatko ne tulla lähelle haistelemaan? Molemmilla tiloilla eläimiä käsitellään pienestä pitäen mahdollisimman paljon, jotta ne tottuisivat ihmisiin. Jenni Jokio

28 Häiriökäyttäytyminen ELÄINTEN KÄYTTÄYTYMINEN - Naudoilla voi esiintyä häiriökäyttäytymistä, kuten esimerkiksi kielen pyörittelyä. Kielen pyörittely johtuu usein siitä, että nauta ei ole saanut vasikkana imeä tarpeeksi. Jos tätä esiintyy kasvattamossa paljon, voi olla, että muut ovat oppineet tavan yhdeltä yksilöltä. Muu häiriökäyttäytyminen on vasikoilla toisten napojen imeminen. Tämä johtuu siitä, että vasikka ei ole saanut imeä tarpeeksi. Imemistarvetta voidaan yrittää tyydyttää karsinaan asennettavilla huvituteilla. Tila 2 Välityksestä tulee välillä sellaisia vasikoita, jotka imevät toisten napoja. Seiniin on asennettu huvitutteja, joiden on tarkoitus auttaa imemistarpeen tyydyttämisessä. Jenni Jokio

29 ELÄINTEN KÄYTTÄYTYMINEN Eläinten käsittely ja käsittelytilat - Tarkastetaan, onko tilalla olemassa tarvittavat ja oikeanlaiset käsittelytilat. Jos esimerkiksi eläintä täytyy lääkitä, täytyy osoittaa, että miten eläin otetaan lääkityksen aikana kiinni jotta lääkitys on mahdollista tehdä. Käsittelytilat on hyvä olla sellaiset, että niissä on eläintä helppo hoitaa. Näin eläinten hoitaminen on miellyttävämpää ja se tulee myös helpommin tehtyä. Jenni Jokio

30 LÄHTEET Ahola, S. n.d. Eläinten hyvinvointi lihanautojen ryhmäkasvattamoissa. Tietopaketti eläinten hyvinvointiin liittyvistä asioista lihanautakasvattamoissa. Viitattu Tutkimus- ja kehitystyö, Maitoa ja naudanlihaa Keski-Suomesta, Materiaalit. Kemppi, H. Sen näkee heti, että on syöneen näköinen. Maito ja Me 2/2011. Viitattu Katse vasikkaan, Sen näkee heti, että on syöneen näköinen. Kivinen, T., Ahokas, J., Poikalainen, V., Teye, F., Hautala, M., Tamminen, P., Veermäe, I. & Pajumägi, A Kylmäpihattojen toimivuus Suomessa ja Virossa. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen selvityksiä. Viitattu Julkaisut, Mtt:n selvityksiä, Kivinen T. ym. Kylmäpihattojen toimivuus Suomessa ja Virossa Jenni Jokio

31 LÄHTEET Laitinen, K. Parsinavetta paremmaksi. Maito ja Me 2/2004. Viitattu Arkisto, Numero 2/2004 teema: rakentaminen, Parsinavetta paremmaksi. Tavoitteena terve ja hyvinvoiva nauta Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Eviran esitteet. Julkaisut, Eläimet, Esitteet, Tavoitteena terve ja hyvinvoiva nauta. Kuvat: Jenni Jokio Jenni Jokio

Mukava olo. Lihanautakasvattamon rakenneratkaisut

Mukava olo. Lihanautakasvattamon rakenneratkaisut Mukava olo Lihanautakasvattamon rakenneratkaisut Tilavaatimukset Karsinaratkaisut lämmin- ja kylmäkasvattamoissa Ryhmittelyn merkitys Tautivastustus Eläinten siirrot Tilavaatimukset Ritiläpalkki Kiinteäpohjainen

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Tilalla Vasikoita (<6kk) Lypsylehmiä Emolehmiä Muita yht. kpl. nautoja

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Tilalla Vasikoita (<6kk) Lypsylehmiä Emolehmiä Muita yht. kpl. nautoja Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS VASIKKA JA NAUTA YLI 6 KK Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys vasikoiden suojelua

Lisätiedot

TARKASTUSOSA VASIKAT (NAUTA ALLE 6 KK)

TARKASTUSOSA VASIKAT (NAUTA ALLE 6 KK) Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS VASIKAT JA NAUDAT YLI 6 KK Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys vasikoiden suojelua

Lisätiedot

Vinkkejä laadukkaaseen hiehonkasvatukseen I. Jeanne Wormuth

Vinkkejä laadukkaaseen hiehonkasvatukseen I. Jeanne Wormuth Vinkkejä laadukkaaseen hiehonkasvatukseen I Jeanne Wormuth CY Heifer Farm Yleistä Jeannen taustaa Agway aloitti hiehojen kasvatustoiminnan joulukuussa 1998 Tilat 4000 hiehon sopimuskasvatukseen CY Farms

Lisätiedot

Uudet tutkimustulokset nautojen hyvinvoinnista

Uudet tutkimustulokset nautojen hyvinvoinnista Uudet tutkimustulokset nautojen hyvinvoinnista dosentti Laura Hänninen Eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskus & Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto Eläinten hyvinvointi osana maatalouden tulevaisuutta

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointikorvaus. Naudat 2015 9.4.2015 1

Eläinten hyvinvointikorvaus. Naudat 2015 9.4.2015 1 Eläinten hyvinvointikorvaus Naudat 2015 9.4.2015 1 Yleistä sitoumuksesta Sitoumus tehdään 1.5.2015 31.12.2016 väliseksi ajaksi Seuraava mahdollisuus hakea sitoumusta 11/2016, koskien vuotta 2017 (vuonna

Lisätiedot

LANTAKOLA MAKUUPARSIEN PUHDISTAMISEEN

LANTAKOLA MAKUUPARSIEN PUHDISTAMISEEN LANTAKOLA MAKUUPARSIEN PUHDISTAMISEEN Aution maatila Tilavierailu 02/2012 Anne-Mari Malvisto ja Mika Turunen 16.5.2012 Oikeudet muutoksiin pidätetään. Kilpailukykyä maidontuotantoon Hyvien käytänteiden

Lisätiedot

AMS. ö Automatic Milking System - odotukset ja edellytykset. Jyväskylä 12.01.2011 Sirpa Helin Osk Maitosuomi

AMS. ö Automatic Milking System - odotukset ja edellytykset. Jyväskylä 12.01.2011 Sirpa Helin Osk Maitosuomi AMS ö Automatic Milking System - odotukset ja edellytykset Jyväskylä 12.01.2011 Sirpa Helin Osk Maitosuomi Odotukset edellyttävät TOIMIVAA AUTOMAATTILYPSYÄ Mitä ams-lypsy vaatii toimiakseen hyvin Lypsäjältä

Lisätiedot

ELÄINTENHYVINVOINTIKORVAUS NAUDOILLE V S ELY-keskus. Lähde: Mavi, MMM

ELÄINTENHYVINVOINTIKORVAUS NAUDOILLE V S ELY-keskus. Lähde: Mavi, MMM ELÄINTENHYVINVOINTIKORVAUS NAUDOILLE 2015-2016 V S ELY-keskus. Lähde: Mavi, MMM Uutta eläinten hyvinvointikorvauksessa 2015 Kaikki vanhat sitoumukset (naudat, siat) päättyvät 30.04.2015 terveydenhuoltoon

Lisätiedot

Kokemuksia ja hyviä käytäntöjä neuvonnasta

Kokemuksia ja hyviä käytäntöjä neuvonnasta Kokemuksia ja hyviä käytäntöjä neuvonnasta Tiina Soisalo, ProAgria Etelä-Pohjanmaa Täydennyskoulutus neuvojille eläinten hyvinvoinnista 2.5.2016 Laki, asetus, täydentävät ehdot, EHK, tuettu rakentaminen,

Lisätiedot

LIITE A NAUTOJEN HYVINVOINNIN VALVONTA

LIITE A NAUTOJEN HYVINVOINNIN VALVONTA LIITE A NAUTOJEN HYVINVOINNIN VALVONTA VASIKAT (NAUTA ALLE 6 KK) 1. Pitopaikan yleiset vaatimukset 1.1. Eläinten pitopaikan rakenteet ja laitteet on suunniteltava, rakennettava ja huollettava siten, että

Lisätiedot

Maitoa mahan täydeltä. Vasikan ruokinta juottokaudella ja vieroituksen jälkeen

Maitoa mahan täydeltä. Vasikan ruokinta juottokaudella ja vieroituksen jälkeen Maitoa mahan täydeltä Vasikan ruokinta juottokaudella ja vieroituksen jälkeen Mahojen toiminta ja kehittyminen Juotto Juottomenetelmät Juottovirheet Imemisongelmat Juoksutusmahaongelmat juottokaudella

Lisätiedot

Naseva terveydenhuoltokäynnin ohjeet eläinlääkärille

Naseva terveydenhuoltokäynnin ohjeet eläinlääkärille Naseva terveydenhuoltokäynnin ohjeet eläinlääkärille Yleistä: Alla olevat ohjeet ovat esimerkinomaisia ja annetut raja-arvot ovat suuntaa antavia. Niiden tarkka laskeminen ei ole yleensä tarpeellista eikä

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Eläinten lukumäärä Eläimiä yhteensä

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Eläinten lukumäärä Eläimiä yhteensä Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS NAUTA YLI 6 KK Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n

Lisätiedot

Kokemuksia luomutuotannosta Muuruveden koulutilalla. Pentikäinen Marjo Karjanhoitaja Savon ammatti- ja aikuisopisto, Muuruvesi 10082010

Kokemuksia luomutuotannosta Muuruveden koulutilalla. Pentikäinen Marjo Karjanhoitaja Savon ammatti- ja aikuisopisto, Muuruvesi 10082010 Kokemuksia luomutuotannosta Muuruveden koulutilalla Pentikäinen Marjo Karjanhoitaja Savon ammatti- ja aikuisopisto, Muuruvesi 10082010 Luomumaitoa Muuruvedeltä 2 10.8.2010 M.Pentikäinen Luomumaitoa Muuruvedeltä

Lisätiedot

Tartu sorkkaan Ajotulehduksen hoito ELT Heli Simojoki Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto, HY

Tartu sorkkaan Ajotulehduksen hoito ELT Heli Simojoki Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto, HY Tartu sorkkaan Ajotulehduksen hoito ELT Heli Simojoki Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto, HY Kun ajotulehdus iskee Pysähdytään rauhassa suunnittelemaan Sovitaan yhdessä mitä tehdään Eläinlääkäriltä

Lisätiedot

Suomalaisen nuorkarjan ongelmakohtia ja käytännön ratkaisuja

Suomalaisen nuorkarjan ongelmakohtia ja käytännön ratkaisuja Suomalaisen nuorkarjan ongelmakohtia ja käytännön ratkaisuja Valion navettaseminaari 8.2.2011 Kaija Laitinen Osuuskunta Tuottajain Maito Nuorkarjatiloissa on useimmiten parannettavaa Nuorkarjatiloissa

Lisätiedot

Mukava parsi kutsuu levolle - maatessa maitoa tulee

Mukava parsi kutsuu levolle - maatessa maitoa tulee Mukava parsi kutsuu levolle - maatessa maitoa tulee Hyvät eläinten olosuhteet lisäävät terveyttä ja maitoa! Lehmän vuorokausi: Lypsyllä max 3-4 h/vrk Makuulla 14 h/vrk pari tuntia sikeää unta märehtii,

Lisätiedot

Jaloittelutarhat Naudan näkökulma

Jaloittelutarhat Naudan näkökulma Jaloittelutarhat Naudan näkökulma Tampere 2.2.2012 ELL Ulla Eerola Tuotantoeläinsairauksien erikoiseläinlääkäri Mitä enemmän eläin voi vaikuttaa omaan oloonsa omalla käyttäytymisellään, sitä suuremmat

Lisätiedot

Osa II. Hyvinvointi- ja hoitotilat. Kuinka suunnitella ja käyttää niitä? Mitä voi saavuttaa?

Osa II. Hyvinvointi- ja hoitotilat. Kuinka suunnitella ja käyttää niitä? Mitä voi saavuttaa? Osa II Hyvinvointi- ja hoitotilat Kuinka suunnitella ja käyttää niitä? Mitä voi saavuttaa? Hyvinvointi- ja hoitotilat Ennen poikimista Poikimisen aikana Poikimisen jälkeen Hyvinvointi Hyvinvointi- ja hoitotilat

Lisätiedot

VASIKKAHUOLTOTILA PARSINAVETASSA

VASIKKAHUOLTOTILA PARSINAVETASSA VASIKKAHUOLTOTILA PARSINAVETASSA Tiina ja Jyrki Heinonen Tilavierailu 03/2012 Anne-Mari Malvisto ja Mika Turunen 10.5.2012 Oikeudet muutoksiin pidätetään. Kilpailukykyä maidontuotantoon Hyvien käytänteiden

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointikorvaus

Eläinten hyvinvointikorvaus Eläinten hyvinvointikorvaus 2017 19.1.2017 1 Ei perusehtoja tai lisäehtoja, toimenpiteet samanarvoisia 1-vuotinen sitoumus Noudatettava kaikissa rakennuksissa (myös eri tiloilla) Korvaus maksetaan eläinryhmäkohtaisesti

Lisätiedot

Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon

Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon Lujatekoinen ja varmatoiminen Tehokkuutta ja helppoutta vasikanjuottoon hapanjuottovaunulla VAPAARUOKKIJA RehuPiika Laitteella voidaan tehdä jopa kolmen

Lisätiedot

Maarit Kärki MTT InnoNauta. Emolehmätuotannon rakennukset

Maarit Kärki MTT InnoNauta. Emolehmätuotannon rakennukset Maarit Kärki MTT InnoNauta Emolehmätuotannon rakennukset Emorakennus mieluiten kylmäpihatto Osakuvikepihatto jossa lantakäytävä ja makuualue erikseen, makuualueen muotoilu joko vinopohja, syvä kuivikepohja

Lisätiedot

9. Utareterveysongelmat isoilla tiloilla Laura Kulkas Valio Oy Ongelmien luonne Ison karjan hallinta vaatii hyvin suunnitellun ja toimivan systematiikan! Pienemmissä karjoissa voi selvitä vähäläisellä

Lisätiedot

Uudet nautarakennusmallit parhaat käytännöt

Uudet nautarakennusmallit parhaat käytännöt Uudet nautarakennusmallit parhaat käytännöt Tuottavat, hyvinvoivat eläimet kustannustehokkaasti Lämmin, tilava juottamo toimii miellyttävänä kasvuympäristönä ja takaa tuottavat, hyvinvoivat eläimet., rakennussuunnittelija

Lisätiedot

1. Jos hevosten pito on ammattimaista tai muuten laajamittaista, onko toiminnasta tehty kirjallinen ilmoitus lääninhallitukselle?

1. Jos hevosten pito on ammattimaista tai muuten laajamittaista, onko toiminnasta tehty kirjallinen ilmoitus lääninhallitukselle? Hyvinvointi, turvallisuus ja ympäristöasioista huolehtiminen on oleellinen osa hevosalan yrittäjän arkea. Hevostilan ja sen ympäristön vastuullinen hoitaminen luo hyvinvointia ja turvallisuutta paitsi

Lisätiedot

Tankit täyteen Hämeessä, Nupit Kaakkoon ja Lehmänmaitoa Uudeltamaalta hankkeiden opintomatka 3. 4.11.2009

Tankit täyteen Hämeessä, Nupit Kaakkoon ja Lehmänmaitoa Uudeltamaalta hankkeiden opintomatka 3. 4.11.2009 Tankit täyteen Hämeessä, Nupit Kaakkoon ja Lehmänmaitoa Uudeltamaalta hankkeiden opintomatka 3. 4.11.2009 Retkellä tutustuimme sekä parsinavetoihin että pihattoihin. Kohteet olivat myös hyvin eri kokoisia

Lisätiedot

KESTILÄN NAVETASSA TOTEUTUU LEHMÄN KUUSI VAPAUTTA

KESTILÄN NAVETASSA TOTEUTUU LEHMÄN KUUSI VAPAUTTA KESTILÄN NAVETASSA TOTEUTUU LEHMÄN KUUSI VAPAUTTA 01.09.2014 Tämä lehmän hyvinvointia uudessa navetassa käsittelevä kirjoitus on osa YmpäristoAgro-hanketta. Artikkelissa kerrotaan hyvistä rakennusratkaisuista,

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointikorvaus (EHK) Naudat, siat, lampaat, vuohet ja siipikarja

Eläinten hyvinvointikorvaus (EHK) Naudat, siat, lampaat, vuohet ja siipikarja Eläinten hyvinvointikorvaus (EHK) Naudat, siat, lampaat, vuohet ja siipikarja 9.4.2015 Tavoitteet Eläinten hyvinvoinnin kohentaminen Lajinmukaisemman hoidon edistäminen Tietoisuus eläinten hyvinvointiin

Lisätiedot

LIHAKARJAN RUOKINTAOPAS

LIHAKARJAN RUOKINTAOPAS V a s i k a s t a p i h v i k s i LIHAKARJAN RUOKINTAOPAS TEHOKKAAT REHUT, TERVEET ELÄIMET. Rehuraisio Tehokas ruokinta parantaa kannattavuutta Tehokas ruokinta lyhentää lihanaudan kasvatusaikaa ja eläimet

Lisätiedot

Vasikoiden hyvinvointi Keski-Suomessa eläinsuojelusta ja vasikan elosta ja kuolosta

Vasikoiden hyvinvointi Keski-Suomessa eläinsuojelusta ja vasikan elosta ja kuolosta Vasikoiden hyvinvointi Keski-Suomessa eläinsuojelusta ja vasikan elosta ja kuolosta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Läänineläinlääkäri Taina Kingelin Jyväskylä 29.11.2011 Lihavasikka teemapäivä

Lisätiedot

Poikiminen. Emolehmien kevät-seminaari 26.01.2011 Laukaa. Eläinlääkäri Teppo Heinola

Poikiminen. Emolehmien kevät-seminaari 26.01.2011 Laukaa. Eläinlääkäri Teppo Heinola Poikiminen Emolehmien kevät-seminaari 26.01.2011 Laukaa Eläinlääkäri Teppo Heinola Poikiminen Naudan synnytysteiden anatomiaa Normaali synnytys Vaikeutunut synnytys Synnytysapu Vastasyntyneen ja emän hoito

Lisätiedot

Kotieläinrakennukset, Lihanautarakennukset C 1.2.2

Kotieläinrakennukset, Lihanautarakennukset C 1.2.2 Maa- ja metsätalousministeriön rakentamismääräykset ja -ohjeet Liite 3 MMM:n asetukseen tuettavaa rakentamista koskevista rakentamismääräyksistä ja suosituksista (0/01) MMM-RMO Kotieläinrakennukset, Liharakennukset

Lisätiedot

ELÄINSUOJELUN VAATIMUKSET HEVOSTEN PIDOLLE 17.9.2011

ELÄINSUOJELUN VAATIMUKSET HEVOSTEN PIDOLLE 17.9.2011 ELÄINSUOJELUN VAATIMUKSET HEVOSTEN PIDOLLE 17.9.2011 Eläinten hyvinvointi Käyttäytymistarpeiden toteuttaminen liikkuminen, laumakäyttäytyminen lisääntymiskäyttäytyminen syömiskäyttäytyminen Muiden tarpeiden

Lisätiedot

EU:n PALKKIOT JA ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS NAUDOILLE. Varsinais-Suomen ELY-keskus.Lähde: Mavi, MMM

EU:n PALKKIOT JA ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS NAUDOILLE. Varsinais-Suomen ELY-keskus.Lähde: Mavi, MMM EU:n PALKKIOT JA ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS NAUDOILLE Varsinais-Suomen ELY-keskus.Lähde: Mavi, MMM Tukikelpoisuusikä LYPSYLEHMÄT EMOLEHMÄT EMOLEHMÄHIEHOT SAARISTOHIEHOT SONNIT JA HÄRÄT TEURASHIEHOT lypsylehmä,

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Pulttipistooli + verenlasku Muu, mikä

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Pulttipistooli + verenlasku Muu, mikä Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS VASIKKA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLTOKÄYNTI. Naseva ja Sikava

TERVEYDENHUOLTOKÄYNTI. Naseva ja Sikava TERVEYDENHUOLTOKÄYNTI Naseva ja Sikava TERVEYDENHUOLTOKÄYNTI Terveydenhuoltokäynti EI ole tukitarkastus EIKÄ viranomaisen valvontakäynti, vaan elinkeinon oma laatutyön työkalu. Eläinlääkärin rooli terveydenhuoltotyössä

Lisätiedot

EHT-tuen valvonta Minna Venäläinen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, maaseutu ja energia 12.4.2012 1

EHT-tuen valvonta Minna Venäläinen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, maaseutu ja energia 12.4.2012 1 EHT-tuen valvonta 1 Mitä valvonnassa tapahtuu? Navetassa, eläinmäärän tarkastaminen Kaikkien nautojen korvamerkit katsotaan -> jos merkittömiä, laajennetaan valvonta täydentävien ehtojen merkinnän ja rekisteröinnin

Lisätiedot

Villi vai kesy. Naudan ja vasikan luonnollinen käyttäytyminen

Villi vai kesy. Naudan ja vasikan luonnollinen käyttäytyminen Villi vai kesy Naudan ja vasikan luonnollinen käyttäytyminen Naudan käyttäytyminen Nauta on alun perin tasangolla elänyt saaliseläin Kesyyntymisestä ja jalostuksesta huolimatta lajille tyypilliset käyttäytymismallit

Lisätiedot

Erilaisia nuorkarja- ja umpilehmätiloja

Erilaisia nuorkarja- ja umpilehmätiloja Erilaisia nuorkarja- ja umpilehmätiloja Valion navettaseminaari 9.2.2017 Arto Karila talouden ja johtamisen erityisasiantuntija ProAgria Etelä-Savo VOIT KIRJOITTAA TÄHN TÄRKEÄN ASIAN HANKKEESTA Valion

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointiseminaari 30.9. 1.10.2014 Tampere. 1.10.2014 Sari Niemi, Valvontaosasto, Mavi

Eläinten hyvinvointiseminaari 30.9. 1.10.2014 Tampere. 1.10.2014 Sari Niemi, Valvontaosasto, Mavi Eläinten hyvinvointiseminaari 30.9. 1.10.2014 Tampere 1 Eläinten hyvinvoinnin tuen toimenpiteet 2008-2013 Valvonnan tuloksia 2 SIAT Tuen maksun perusteena oleva eläinmäärä Sikojen hylkäyssyyt valvonnassa

Lisätiedot

Loppukasvattamot. Kuivikkeen käyttö lihakarjakasvattamoissa

Loppukasvattamot. Kuivikkeen käyttö lihakarjakasvattamoissa Nautaparlamentti 24.-25.7.2014 Härmän kylpylä, Kauhava Kuivikkeen käyttö lihakarjakasvattamoissa Reetta Palva, TTS Työtehoseura Loppukasvattamot Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta esitti vuonna

Lisätiedot

EU:n NAUTAPALKKIOT JA ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS NAUDOILLE

EU:n NAUTAPALKKIOT JA ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS NAUDOILLE EU:n NAUTAPALKKIOT JA ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS NAUDOILLE Kotieläintuki-info 24.1.2017 Lieto Varsinais-Suomen ELY-keskus Henna Ekman.Lähde: Mavi, MMM, Evira Eläinten hyvinvointikorvaus 2015-2016 Hyvinvointikorvausta

Lisätiedot

Nautatilojen tukiehtojen valvonnassa huomioitavat asiat, eläinten hyvinvointikorvaus

Nautatilojen tukiehtojen valvonnassa huomioitavat asiat, eläinten hyvinvointikorvaus Nautatilojen tukiehtojen valvonnassa huomioitavat asiat, eläinten hyvinvointikorvaus Arja Nuutinen Tukihakukoulutus 2015 9.4.2015 Pohjois-Savon ELY -keskus, Maatalouden tukihallinto- ja valvontaryhmä 1

Lisätiedot

ELÄINSUOJELUN VAATIMUKSET JA SUOSITUKSET HEVOSTEN HYVINVOINNILLE. Valvontaeläinlääkäri (Oulun seutu) Maria Pohjolainen

ELÄINSUOJELUN VAATIMUKSET JA SUOSITUKSET HEVOSTEN HYVINVOINNILLE. Valvontaeläinlääkäri (Oulun seutu) Maria Pohjolainen ELÄINSUOJELUN VAATIMUKSET JA SUOSITUKSET HEVOSTEN HYVINVOINNILLE Valvontaeläinlääkäri (Oulun seutu) Maria Pohjolainen Eläinten hyvinvointi Käyttäytymistarpeiden toteuttaminen liikkuminen, laumakäyttäytyminen

Lisätiedot

ELÄINTEN HYVINVOINTI LIHANAUTOJEN RYHMÄKASVATTAMOISSA. Sini Ahola, agrologiopiskelija 1

ELÄINTEN HYVINVOINTI LIHANAUTOJEN RYHMÄKASVATTAMOISSA. Sini Ahola, agrologiopiskelija 1 ELÄINTEN HYVINVOINTI LIHANAUTOJEN RYHMÄKASVATTAMOISSA 1 Naudan pitopaikan on oltava riittävän tilava, suojaava, valoisa, puhdas ja turvallinen sekä mahdollisimman hyvin naudan luontaiset tarpeet huomioon

Lisätiedot

Etälantala MTY Veljekset Herrala Isokankaantie Vimpeli

Etälantala MTY Veljekset Herrala Isokankaantie Vimpeli 23 000 LIITE 1 35 000 A A B B C C 13 000 D D E E F F H H G G 14 000 VANHA VANHA PIHATTO VAAKASIILO KATETUT VAAKASIILOT VAAKASIILOT KATETUT VAAKASIILOT VIRTSAKAIVO KONEHALLI VASIKKA- KASVATTAMON VASIKKA-

Lisätiedot

Tavoitteena terve ja hyvinvoiva nauta

Tavoitteena terve ja hyvinvoiva nauta Tavoitteena terve ja hyvinvoiva nauta Sisällys Tavoitteena terve ja hyvinvoiva nauta 3 Eläinsuojelulain merkitys tuottajalle 3 Eläinsuojeluvalvonta 3 Naudan pitopaikka 4 Yleiset vaatimukset 4 Pitopaikan

Lisätiedot

8. Ympäristöperäisten utaretulehdusbakteerien aiheuttamien ongelmien hallinta. Laura Kulkas Valio Oy

8. Ympäristöperäisten utaretulehdusbakteerien aiheuttamien ongelmien hallinta. Laura Kulkas Valio Oy 8. Ympäristöperäisten utaretulehdusbakteerien aiheuttamien ongelmien hallinta Laura Kulkas Valio Oy Ympäristöperäiset utaretulehdusbakteerit Streptococcus uberis (Streptococcus dysgalactiae) Escherichia

Lisätiedot

KARSINARATKAISUJA VALION VASIKKAOPPAASEEN 2011. Sisällysluettelo. Ari Vatanen, Kaija Laitinen, ja Tomi Silvast

KARSINARATKAISUJA VALION VASIKKAOPPAASEEN 2011. Sisällysluettelo. Ari Vatanen, Kaija Laitinen, ja Tomi Silvast VALION VASIKKAOPPAASEEN 2011 KARSINARATKAISUJA Ari Vatanen, Kaija Laitinen, ja Tomi Silvast Sisällysluettelo 1. Avaus, Heikki Kemppi 2. Vasikkatilan vaatimukset ja hyvät toimintatavat 3. Kuivikkeet 4.

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLTO TILATASOLLA

TERVEYDENHUOLTO TILATASOLLA TERVEYDENHUOLTO TILATASOLLA Laukaa 25.01.10 Kannonkoski 11.02.10 Keuruu 25.02.10 Marja-Liisa Vihavainen Mitä terveydenhuolto on? eläinten terveyden ja hyvinvoinnin kehittämistä tuotannon kehittämistä elintarvikkeiden

Lisätiedot

ESITIEDOT: VASIKKAKASVATTAMOT

ESITIEDOT: VASIKKAKASVATTAMOT ETU-Nautatautiryhmä 2.9.2011 Laatija ELL Mira J. Tenhunen Laadukas Tuotantoketju-hanke ESITIEDOT: VASIKKAKASVATTAMOT 1. TIETOJA TILASTA 1.1. TILAN TUOTANTOMUOTO/-MUODOT 1.2. ELÄINMÄÄRÄT JA RYHMÄT 1.3.

Lisätiedot

EU-eläinpalkkiot ja kansalliset kotieläintuet. EU-avustajat, Rauno Tammi

EU-eläinpalkkiot ja kansalliset kotieläintuet. EU-avustajat, Rauno Tammi EU-eläinpalkkiot ja kansalliset kotieläintuet EU-avustajat, 21.3.2016 Rauno Tammi Eläinpalkkioiden rekisteriilmoitukset Rekisteröintisäädökset osana tukiehtoja Ilmoitusajat EIVÄT ole muuttuneet Nauta,

Lisätiedot

Särkyä sorkissa. Tarttuvat sorkkatulehdukset lihanaudoilla

Särkyä sorkissa. Tarttuvat sorkkatulehdukset lihanaudoilla Särkyä sorkissa Tarttuvat sorkkatulehdukset lihanaudoilla Sorkkavälin ajotulehdus Kantasyöpymä Sorkkavälin ihotulehdus Sorkka-alueen ihotulehdus Ennaltaehkäisy Tarttuvat sorkkasairaudet ternikasvattamossa

Lisätiedot

Alkuperäiseen versioon tehdyt lisäykset merkitty punaisella ja kursiivilla ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUKSEN SITOUMUSEHDOT 2015-2016

Alkuperäiseen versioon tehdyt lisäykset merkitty punaisella ja kursiivilla ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUKSEN SITOUMUSEHDOT 2015-2016 Alkuperäiseen versioon tehdyt lisäykset merkitty punaisella ja kursiivilla ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUKSEN SITOUMUSEHDOT 2015-2016 Sitoumuksen antamisen edellytykset Vuonna 2015 annettu sitoumus tehdään

Lisätiedot

Vasikkalan ilmanvaihto Mustiala Jouni Pitkäranta, Arkkitehti SAFA

Vasikkalan ilmanvaihto Mustiala Jouni Pitkäranta, Arkkitehti SAFA Vasikkalan ilmanvaihto Mustiala 14.10.2014 Jouni Pitkäranta, Arkkitehti SAFA Vasikkaosaston sijoituksesta yleensä: Ei samaan tilaan lehmien kanssa Navetan tautipaine, kosteus ja lämpötilaolosuhteet Ei

Lisätiedot

Rakennusinvestointi: -tuottavat lehmät vai susi jo syntyissään?

Rakennusinvestointi: -tuottavat lehmät vai susi jo syntyissään? Rakennusinvestointi: -tuottavat lehmät vai susi jo syntyissään? Terveydenhuoltoeläinlääkäri Virpi Kurkela ProAgria Oulu Navettainvestoinnin Tavoite Toimiva, tuottava tila Vähemmän työtä/eläin Enemmän laadukasta

Lisätiedot

Mukava olo. Ternikasvattamon vasikkatilat

Mukava olo. Ternikasvattamon vasikkatilat Mukava olo Ternikasvattamon vasikkatilat Tilantarve Ryhmäkarsinat Osastointi Sairas vasikka Rakenteelliset ratkaisut vasikan hyvinvoinnin kannalta Ryhmäkasvatus Laumaeläin Virikkeellisyys, liikunta ja

Lisätiedot

Iben Alber Christiansen Advisor in Building Design for Dairy Cows. Specialist member of

Iben Alber Christiansen Advisor in Building Design for Dairy Cows. Specialist member of Taloudellisuus hyvinvointia rakennettaessa Mikä on tärkeintä? Kuinka optimoida navettasuunnittelu lehmän hyvinvointi ja luontainen käyttäytyminen huomioiden? Iben Alber Christiansen Advisor in Building

Lisätiedot

Schauer Karjatalous tuotteet

Schauer Karjatalous tuotteet Schauer Karjatalous tuotteet Askeleen edellä olevat ratkaisut karjallesi AINA ASKELEEN EDELLÄ Makuuparret Pihattoihin Tarjoaa erinomaisen ja eläinystävällisen ympäristön. Komfort makuuparsi maksimaalinen

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointikorvaus eli EHK Tiina Soisalo ProAgria Etelä-Pohjanmaa

Eläinten hyvinvointikorvaus eli EHK Tiina Soisalo ProAgria Etelä-Pohjanmaa Eläinten hyvinvointikorvaus eli EHK 1.1. 31.12.2018 Tiina Soisalo ProAgria Etelä-Pohjanmaa 040 5025590 EHK tilamäärät Eläinten hyvinvointikorvauksen tavoitteet Eläinten hyvinvoinnin kohentuminen Tuotantoeläinten

Lisätiedot

COOPERSECT Spot on TEHOKAS SUOJA ULKOLOISIA JA KÄRPÄSIÄ VASTAAN LAIDUNTAVILLE NAUDOILLE JA LAMPAILLE

COOPERSECT Spot on TEHOKAS SUOJA ULKOLOISIA JA KÄRPÄSIÄ VASTAAN LAIDUNTAVILLE NAUDOILLE JA LAMPAILLE COOPERSECT Spot on TEHOKAS SUOJA ULKOLOISIA JA KÄRPÄSIÄ VASTAAN LAIDUNTAVILLE NAUDOILLE JA LAMPAILLE Ulkoloisten tehokas torjunta Parantaa eläinten kasvua Parantaa eläinten hyvinvointia Poistaa stressiä

Lisätiedot

Aloittelevalle ylämaankarjan kasvattajalle

Aloittelevalle ylämaankarjan kasvattajalle Aloittelevalle ylämaankarjan kasvattajalle Ylämaankarjan suosio on jatkuvasti nousussa. Ylämaankarjan lempeä luonne ja sympaattinen ulkomuoto ovat toki sen valtteja, mutta sen hoito on ei ole pelkästään

Lisätiedot

Kuinka pidämme vasikat terveinä?

Kuinka pidämme vasikat terveinä? Kuinka pidämme vasikat terveinä? Laatupäällikkö, eläinlääkäri, ELT Tuomas Herva, AtriaNauta 2016-04-07 1 Järkevä poikimakierto Oma sonni tuntematon poikimisaika ei ummessa: ternimaidon laatu kärsii puutteellinen

Lisätiedot

Tavoitteena terve ja hyvinvoiva nauta

Tavoitteena terve ja hyvinvoiva nauta Tavoitteena terve ja hyvinvoiva nauta 32006 Tavoitteena terve ja hyvinvoiva nauta Maa- ja metsätalousministeriö 3/2006 Julkaisun nimi: Tavoitteena terve ja hyvinvoiva nauta Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

LANTARITILÖIDEN KONEELLINEN PUHDISTAMINEN PARSINAVETASSA

LANTARITILÖIDEN KONEELLINEN PUHDISTAMINEN PARSINAVETASSA LANTARITILÖIDEN KONEELLINEN PUHDISTAMINEN PARSINAVETASSA Paula Kouhia Tilavierailu 11/2011 Anne-Mari Malvisto ja Mika Turunen 9.11.2011 Oikeudet muutoksiin pidätetään. Kilpailukykyä maidontuotantoon Hyvien

Lisätiedot

Laiduntavat naudat keräävät ruohoa. Ruokintapaikka lehmän mittojen mukaan

Laiduntavat naudat keräävät ruohoa. Ruokintapaikka lehmän mittojen mukaan Ruokintapöydän esteiden pitää antaa eläimille mahdollisuus syödä mahdollisimman runsaasti, estää toisten eläinten häirintä ja rehun haaskaaminen. Esteet eivät saa myöskään vahingoittaa eläintä. Viistoista

Lisätiedot

NELITIELYPSIMET. Jani Rantanen ja Riitta Tarhonen. Tilavierailu 04/2012. Anne-Mari Malvisto ja Mika Turunen 3.9.2012. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

NELITIELYPSIMET. Jani Rantanen ja Riitta Tarhonen. Tilavierailu 04/2012. Anne-Mari Malvisto ja Mika Turunen 3.9.2012. Oikeudet muutoksiin pidätetään. NELITIELYPSIMET Jani Rantanen ja Riitta Tarhonen Tilavierailu 04/2012 Anne-Mari Malvisto ja Mika Turunen 3.9.2012 Oikeudet muutoksiin pidätetään. Kilpailukykyä maidontuotantoon Hyvien käytänteiden dokumentointi

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI. Hyvinvoiva lapsi. Hygienia ja infektioiden torjunta perhepäivähoidossa

ROVANIEMEN KAUPUNKI. Hyvinvoiva lapsi. Hygienia ja infektioiden torjunta perhepäivähoidossa ROVANIEMEN KAUPUNKI Hyvinvoiva lapsi Hygienia ja infektioiden torjunta perhepäivähoidossa Varhaiskasvatuspalvelut 2015 Työryhmä: Ahlsved Matias, tartuntataudeista vastaava hoitaja, Rovaniemen kaupunki

Lisätiedot

Terveydenhuoltokäynti uudistui

Terveydenhuoltokäynti uudistui Terveydenhuoltokäynti uudistui Terveydenhuoltokäynti uudistui Mitä tapahtui: Terveydenhuoltokäynnin sisältö uudistettiin Uusi terveydenhuoltokäyntilomake Ohjeet tilakäyntilomakkeen täyttämiseen Raportit

Lisätiedot

TALLITARKASTUS Sivu 1 / 5

TALLITARKASTUS Sivu 1 / 5 TALLITARKASTUS Sivu 1 / 5 Tarkastuspäivämäärä Tarkastuksen tekijän nimi Tarkastuksen tekijän asema Virkaeläinlääkäri Hevosjalostusliiton tj. Yksityinen eläinlääkäri Valmentaja (omavalvonta) Valmentaja

Lisätiedot

MITEN PAREMMAT OLOT NAVETASSA VOIVAT EDISTÄÄ UTARETERVEYTTÄ?

MITEN PAREMMAT OLOT NAVETASSA VOIVAT EDISTÄÄ UTARETERVEYTTÄ? MITEN PAREMMAT OLOT NAVETASSA VOIVAT EDISTÄÄ UTARETERVEYTTÄ? Pohjolan Maidon neuvonta 2010 Maidontuotannon ja hyvän utareterveyden tavoitteet Mukava mennä navettaan!!! Kaikki lypsetty maito erottelematta

Lisätiedot

La Buvette -juomatuotteet

La Buvette -juomatuotteet La Buvette -juomatuotteet Pelma 2015 Pelma Oy, puh. 020 755 1220, fax 020 755 1221, www.pelma.fi, tilaukset@pelma.fi 5838560781 22-31 Laidunallas Prebac 200R 160x46x44 cm, suorakaide Ei sisällä uimuria

Lisätiedot

Lihanautojen tuotanto-olosuhteet ja ympäristövaikutukset

Lihanautojen tuotanto-olosuhteet ja ympäristövaikutukset Lihanautojen tuotanto-olosuhteet ja ympäristövaikutukset MAAT203 Kotieläintuotanto Helsingin yliopisto, 6.11.2015 Arto Huuskonen, Luke / Vihreä teknologia 1 Arto Huuskonen 2.11.2015 SISÄLTÖ Katsaus kasvattamotyyppeihin:

Lisätiedot

Perhon yksikkö/ Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto

Perhon yksikkö/ Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto 1 VASIKKA, NUORKARJA SISÄLTÖ 1.a Vastasyntynyt vasikka poikimisen apu... 2 1.b Vastapoikinut lehmä... 3 2. Ensimmäinen juotto ternimaidon antaminen... 5 3. Vastasyntyneet vasikat navan puhdistus... 7 4.

Lisätiedot

MaitoManagement 2020

MaitoManagement 2020 MaitoManagement 2020 Hiehoprosessin tehostaminen Tavoitteena on tuottaa maitoa taloudellisesti ja tehokkaasti tilakokonaisuus huomioiden. Maidontuotannon tehokkuutta seurataan mm. seuraavilla mittareilla:

Lisätiedot

Mycoplasma bovis hiljainen ja tappava. Eläinlääkäri Taina Haarahiltunen Yksityispraktikko, Nurmijärvi

Mycoplasma bovis hiljainen ja tappava. Eläinlääkäri Taina Haarahiltunen Yksityispraktikko, Nurmijärvi Mycoplasma bovis hiljainen ja tappava Eläinlääkäri Taina Haarahiltunen Yksityispraktikko, Nurmijärvi Mycoplasma bovis Soluseinätön bakteeri Beetalaktaamiantibiootit (mm. penisilliini) eivät tehoa Herkkiä

Lisätiedot

Perhepäivähoidon hygieniaohjeet

Perhepäivähoidon hygieniaohjeet Perhepäivähoidon hygieniaohjeet Hygienia ja puhtaus Hygienia on aikuisen ja lasten henkilökohtaista hygieniaa sekä työympäristön-, lelujen ja elintarvikkeiden puhtautta. Hygienian tehostaminen päivähoidossa

Lisätiedot

Lähtökohtana työtehokkuus Navettarastit , Kunnonpaikka 4dBarn Oy Marjo Posio

Lähtökohtana työtehokkuus Navettarastit , Kunnonpaikka 4dBarn Oy Marjo Posio Lähtökohtana työtehokkuus Navettarastit 3.3.2017, Kunnonpaikka 4dBarn Oy Marjo Posio Esityksen sisältö: Testaa nopeutesi! Esittely Marjo Posio Robottinavettatutkimuksen taustaa Pihatossa tehdyt havainnot

Lisätiedot

Atria Suomen keskeisimmät yhtiöt

Atria Suomen keskeisimmät yhtiöt Atrian kuulumisia Atria Suomen keskeisimmät yhtiöt Atria Suomi Oy Kehittää, tuottaa ja markkinoi suomalaisia tuoreruoka-alan tuotteita ja niihin liittyviä palveluja. Liikevaihdolla mitaten Suomen suurin

Lisätiedot

EU-eläinpalkkiot ja kansalliset kotieläintuet

EU-eläinpalkkiot ja kansalliset kotieläintuet EU-eläinpalkkiot ja kansalliset kotieläintuet Eläinpalkkioiden rekisteriilmoitukset Rekisteröintisäädökset osana tukiehtoja Ilmoitusajat EIVÄT ole muuttuneet Nauta, lammas, vuohi -> 7 vrk tapahtumasta

Lisätiedot

Automatisointi säästää työtunteja hevostallilla

Automatisointi säästää työtunteja hevostallilla Liite 9.6.2008 65. vuosikerta Numero 2 Sivut 8 9 Automatisointi säästää työtunteja hevostallilla Hanna Lensu, Maaseudun Tulevaisuus Keijo Viertoman ja Tiina Tuomisen tilan 30 vuotta vanhan mullinavetan

Lisätiedot

MAITOTILAN LAATUARVIOINTILOMAKE

MAITOTILAN LAATUARVIOINTILOMAKE Versio 15.3.2007 1/5 MAITOTILAN LAATUARVIOINTILOMAKE Tuottajan nimi/nimet Tuottajanumero Arvioinnin tarkoitus Laatusopimusarviointi Valio-maitotilaopastearviointi (Huom. kohdat 1-18 koskevat tilakohtaista

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointikorvaus

Eläinten hyvinvointikorvaus 02.04.2015 Materiaalin tekohetkellä lainsäädäntöä ei ole hyväksytty muutokset mahdollisia Eläinten hyvinvointikorvaus Tuki-infot 2015 Anna-Leena Vierimaa Luomutuotannon asiantuntija ProAgria Oulu/ Mikä

Lisätiedot

Riittävästi vettä, enemmän maitoa

Riittävästi vettä, enemmän maitoa Riittävästi vettä, enemmän maitoa DeLaval juomakupit ja -altaat Maidosta noin 90 % on vettä, joten ei ole kovin yllättävää, että veden saannilla on merkittävä vaikutus maidontuotantoon. Yhtälö on yksinkertainen:

Lisätiedot

MaitoManagement 2020 VASIKOIDEN ALKUKASVATUS KANADALAISILLA KÄRKITILOILLA

MaitoManagement 2020 VASIKOIDEN ALKUKASVATUS KANADALAISILLA KÄRKITILOILLA MaitoManagement 2020 VASIKOIDEN ALKUKASVATUS KANADALAISILLA KÄRKITILOILLA Opintomatkani Kanadaan marraskuussa 2008 suuntautui Ontarion alueelle. Kiersimme kaikkiaan 12 maitotilalla hakemassa oppia, kuinka

Lisätiedot

Eläinten viikon tieto- ja tehtäväpaketti yläkouluille ja lukioille

Eläinten viikon tieto- ja tehtäväpaketti yläkouluille ja lukioille Eläinten viikon tieto- ja tehtäväpaketti yläkouluille ja lukioille ALKUSANAT Ihminen käyttää eläimiä monenlaisiin tarkoituksiin. Suurin osa ihmisen käyttöönsä valjastamista eläimistä on tuotantoeläimen

Lisätiedot

Erja Tuunainen. Asiantuntijaeläinlääkäri Eläintautien Torjuntayhdistys ry ETT / Naseva

Erja Tuunainen. Asiantuntijaeläinlääkäri Eläintautien Torjuntayhdistys ry ETT / Naseva Erja Tuunainen Asiantuntijaeläinlääkäri Eläintautien Torjuntayhdistys ry ETT / Naseva Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry 2 vuotta Nautojen terveydenhuollon seurantajärjestelmä Naseva on perustettu 25

Lisätiedot

Lypsykoneen testauspöytäkirjan tulkinta

Lypsykoneen testauspöytäkirjan tulkinta 1(4) 15.11.2010 Maitokoneet Lypsykoneen testauspöytäkirjan tulkinta MTT Maitokoneet-yksikön suunnittelema testauspöytäkirja perustuu ISO-standardeihin 3918, 5707 ja 6690 sekä pohjoismaisiin suosituksiin

Lisätiedot

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin valvonta

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin valvonta Sivu/sivut 1 / 67 Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin valvonta Tämä ohje on tarkoitettu niille aluehallintovirastojen (AVI) läänineläinlääkäreille, jotka tekevät täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kuivitus osaksi kannattavaa lypsykarjataloutta

Kuivitus osaksi kannattavaa lypsykarjataloutta Kuivitus osaksi kannattavaa lypsykarjataloutta Sakari Alasuutari, TTS Valion navettaseminaari, 24.1.2013 Sakari Alasuutari 22.1.2013 1 Kuivitus osaksi kannattavaa lypsykarjataloutta MMM:n rahoittama hanke

Lisätiedot

`Nautojen ja hevosten paikkamäärä eri eläinsuojarakennuksissa (tuleva tilanne) Liite 7.1 Haudat ja hevoset

`Nautojen ja hevosten paikkamäärä eri eläinsuojarakennuksissa (tuleva tilanne) Liite 7.1 Haudat ja hevoset `Nautojen ja hevosten paikkamäärä eri eläinsuojarakennuksissa (tuleva tilanne) Liite 7.1 Haudat ja hevoset Eläinsuoja (nimeä rakennus) Eläinsuoja (nimeä rakennus) Eläinsuoja (nimeä rakennus) Eläinsuoja

Lisätiedot

Tarttuvat sorkkasairaudet. Ennaltaehkäisy ja saneeraus ELT, Minna Kujala

Tarttuvat sorkkasairaudet. Ennaltaehkäisy ja saneeraus ELT, Minna Kujala Tarttuvat sorkkasairaudet Ennaltaehkäisy ja saneeraus ELT, Minna Kujala .. Yleisiä Altistavia tekijöitä: likaisuus, kosteus, korkea ammoniakkipitoisuus, palkkien tai lattian märkyys, Huono ilmanvaihto

Lisätiedot

Parsi- ja asemalypsy

Parsi- ja asemalypsy Toimenpiteet ennen lypsyä Parsi- ja asemalypsy Tarkastukset/ Hälytykset: -Tilasäiliön -Pesujen onnistuminen - Pesutulokset havainnointi Lämpötilat Havainnot pesutulos lehmät Lypsyn valmistelu Lypsypaikan

Lisätiedot

Valio Oy. E-luokka 1/2011

Valio Oy. E-luokka 1/2011 Valio Oy E-luokka 1/2011 Valio Oy II-luokka 1/2011 Valio Oy E-luokka 2010, Maitosuomi Maidon laatu TILASÄILIÖMAITO E-luokka I-luokka II-luokka tammikuu 2011 94,61 5,30 0,09 tammikuu 2011, tilojen lkm 1421

Lisätiedot

Lihanautatilan ja emolehmätilan omavalvontakuvaus

Lihanautatilan ja emolehmätilan omavalvontakuvaus Lihanautatilan ja emolehmätilan omavalvontakuvaus Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkutuotannolle elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi asetettavista vaatimuksista 134/2006 edellyttää alkutuotannon

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointi. Tarvaala 22.02.2011 Marja-Liisa Vihavainen

Eläinten hyvinvointi. Tarvaala 22.02.2011 Marja-Liisa Vihavainen Eläinten hyvinvointi Tarvaala 22.02.2011 Marja-Liisa Vihavainen Mitä hyvinvointi on? Onko hyvinvointi on katsojan mielessä? lapsuuden kesät - lehmät laitumella, possut tarhassa eläimen pitkä ikä eläintä

Lisätiedot

Lypsyn eläinliikennekokemuksia osa 2: Automaattilypsy

Lypsyn eläinliikennekokemuksia osa 2: Automaattilypsy Lypsyn eläinliikennekokemuksia osa 2: Automaattilypsy Valion navettaseminaari 8.2.2011 Vantaa MTT Maitokoneet Esa Manninen ja Kaj Nyman Kuvat: Esa Manninen ja Kaj Nyman, jos ei muuta mainita AMS tilasto

Lisätiedot

VASIKOIDEN JA NUORKARJAN OSASTO PIHA- TON YHTEYDESSÄ OLEVAAN ENTISEEN PARSINAVETTAAN

VASIKOIDEN JA NUORKARJAN OSASTO PIHA- TON YHTEYDESSÄ OLEVAAN ENTISEEN PARSINAVETTAAN VASIKOIDEN JA NUORKARJAN OSASTO PIHA- TON YHTEYDESSÄ OLEVAAN ENTISEEN PARSINAVETTAAN Seija ja Heikki Kangasaho Tilavierailu 02/2012 Anne-Mari Malvisto ja Mika Turunen 4.9.2012 Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Lisätiedot