käyttöohje bruksanvisning

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "käyttöohje bruksanvisning"

Transkriptio

1 käyttöohje bruksanvisning Pesukone Tvättmaskin Steam System EWF W EWF W

2 2 electrolux SISÄLLYS Turvallisuusohjeet 2 Laitteen kuvaus 4 Käyttöpaneeli 5 Ensimmäinen käyttökerta 7 Omat asetukset 7 Päivittäinen käyttö 8 Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä 11 Pesuohjelmat 12 Electrolux. Thinking of you. Lue lisää osoitteessa Hoito ja puhdistus 14 Käyttöhäiriöt 19 Tekniset tiedot 21 Kulutusarvot 22 Asennus 22 Sähköliitäntä 25 Ympäristönsuojelu 25 Oikeus muutoksiin pidätetään TURVALLISUUSOHJEET Tärkeää Lue huolellisesti ja säilytä tulevaa tarvetta varten. Hankkimasi laite vastaa kotitalouslaitteiden teollisuusstandardeja ja laiteturvallisuusmääräyksiä. Valmistajina katsomme kuitenkin velvollisuudeksemme antaa seuraavat turvallisuusohjeet. Säilytä käyttöohjekirja tallessa tulevaa tarvetta varten. Jos laite myydään tai luovutetaan uudelle omistajalle, tai jos vaihdat asuntoa ja jätät laitteen entiseen asuntoosi, luovuta käyttöohjekirja laitteen mukana, jotta uusi omistaja voi tutustua laitteen toimintaan ja siihen liittyviin varoituksiin. Ohjeet on EHDOTTOMASTI luettava huolellisesti ennen pesukoneen asentamista ja käyttöä. Tarkista laite kuljetusvaurioiden varalta ennen kuin käynnistät sen ensimmäisen kerran. Älä koskaan kytke vahingoittunutta laitetta verkkovirtaan. Jos laitteen osia on vaurioitunut, ota yhteys jälleenmyyjään. Jos hankit laitteen talvella ulkolämpötilan ollessa pakkasen puolella: Anna laitteen olla huoneenlämpötilassa 24 tuntia ennen kuin käytät sitä ensimmäisen kerran. Asennus Laite on painava ja sen siirtämisessä on noudatettava varovaisuutta. Tarkista pakkauksen purkamisen yhteydessä, ettei laite ole vaurioitunut. Jos et ole varma asiasta, älä käytä laitetta, vaan ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Poista kaikki kuljetustuet ja pakkausmateriaalit ennen laitteen käyttöä. Muussa tapauksessa laitteelle tai muulle omaisuudelle voi aiheutua vakavia vahinkoja. Lue käyttöohjeen aihetta käsittelevä kohta. Kun laite on asennettu paikalleen, tarkista ettei se ole vedenotto- ja tyhjennysletkun päällä ja tarkista myös, ettei kansilevy paina virtajohtoa seinää vasten. Jos laite sijoitetaan lattiamaton päälle, säädä jalkoja siten, että ilma pääsee kiertämään vapaasti laitteen alla. Tarkista aina asennuksen jälkeen, ettei letkuista ja niiden liitännöistä vuoda vettä. Jos laite asennetaan paikkaan, jossa on jäätymisen vaara, lue kohta Suojeltava jäätymiseltä. Kaikki laitteen asennukseen liittyvät putkiasennustyöt on annettava ammattitaitoisen putkimiehen tai muun asiantuntevan henkilön tehtäväksi. Kaikki laitteen asennuksessa tarvittavat sähkötyöt on annettava asiantuntevan sähköasentajan tehtäväksi. Yleiset turvallisuusohjeet Laitteen teknisten ominaisuuksien muuttaminen tai muiden muutosten tekeminen laitteeseen on kielletty turvallisuussyistä. Luukun lasi voi kuumentua korkean lämpötilan pesu- ja höyryohjelmissa. Älä koske lasiin! Varmista, että kotieläimet eivät pääse kiipeämään rumpuun. Tarkista rumpu ennen kuin aloitat koneen käytön. Kolikot, hakaneulat, hiuspinnit, naulat, ruuvit, kivet tai muut kovat ja terävät esineet voivat aiheuttaa vakavia vahinkoja, eikä niitä sen vuoksi saa joutua koneen sisälle.

3 electrolux 3 Annostele huuhteluaine ja pesuaine ohjeiden mukaisesti. Jos huuhtelu- tai pesuainetta käytetään liikaa, tekstiilit voivat vahingoittua. Noudata valmistajan annosteluohjeita. Pese pienet vaatekappaleet, esimerkiksi sukat, nauhat, pesunkestävät vyöt jne. pesupussissa tai tyynyliinan sisällä, sillä pienet vaatekappaleet voivat muuten joutua pesusäiliön ja sisemmän rummun väliin. Älä pese pesukoneessa valaanluita sisältäviä tekstiilejä tai saumaamattomia tai rispaantuneita vaatteita. Irrota virtajohto pistorasiasta ja sulje vesihana aina käytön jälkeen sekä ennen puhdistusta ja huoltoa. Älä missään tapauksessa yritä korjata laitetta omatoimisesti. Asiantuntemattoman henkilön suorittamat korjaukset voivat aiheuttaa henkilövahinkoja tai vakavia toimintahäiriöitä. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Vaadi aina alkuperäisten varaosien käyttöä. Käyttö Tämä kone on tarkoitettu kotitalouskäyttöön tavallisen pyykin pesemiseen ja höyrykäsittelyyn. Laitetta ei saa käyttää sen käyttötarkoituksesta poikkeavalla tavalla. Pese pesukoneessa vain konepesuun tarkoitettuja tekstiilejä. Noudata tekstiilien hoito-ohjemerkintöjä. Älä täytä konetta liian täyteen. Katso Pesuohjelma-taulukko. Tarkista ennen pesua, että kaikki taskut on tyhjennetty ja napit ja vetoketjut ovat kiinni. Älä pese koneessa rispaantuneita tai repeytyneitä vaatteita. Käsittele maali-, muste-, ruoste- ja ruohotahrat ennen pesua. Kaarituellisia rintaliivejä EI saa pestä pesukoneessa. Vaatteita, jotka ovat olleet kosketuksissa tulenarkojen petrolituotteiden kanssa, ei saa pestä pesukoneessa. Jos käytät haihtuvia puhdistusnesteitä, varmista, että neste on poistettu vaatekappaleesta ennen kuin asetat vaatteen koneeseen. Älä irrota verkkopistoketta johdosta vetämällä, vaan vedä aina pistokkeesta. Älä koskaan käynnistä laitetta, jos virtajohto on vahingoittunut, tai jos käyttöpaneeli, kansilevy tai jalusta on vaurioitunut siten, että laitteen sisäosiin voi koskea. Lapsilukko Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti tai sensorisesti rajoitteisten tai muulla tavalla taitamattomien tai kokemattomien henkilöiden (ei myöskään lasten) käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo ja opasta heitä laitteen käytössä. Lapsia on valvottava eikä heidän pidä antaa leikkiä laitteella. Pakkaustarvikkeet (esim. muovi, polystyreeni) saattavat olla vaarallisia lapsille aiheuttaen tukehtumisvaaran. Pidä ne poissa lasten ulottuvilta. Pidä kaikki pesuaineet turvallisessa paikassa poissa lasten ulottuvilta. Varmista, että lapset tai kotieläimet eivät pääse kiipeämään rumpuun. Koneessa on erityinen turvalaite, joka estää lasten ja kotieläinten jäämisen loukkuun rummun sisälle. Turvalaite aktivoidaan kääntämällä luukun sisäpuolella olevaa painiketta (painamatta) myötäpäivään siten, että ura on vaakasuunnassa. Käytä tarvittaessa kolikkoa apuna. Luukun voi taas sulkea, kun turvalaitteen lukitus vapautetaan kiertämällä painiketta vastapäivään siten, että ura on pystysuunnassa.

4 4 electrolux LAITTEEN KUVAUS Uusi pyykinpesukoneesi pesee pyykin käyttäen mahdollisimman vähän vettä, energiaa ja pesuainetta. Uuden pesujärjestelmän ansiosta laite hyödyntää pesuaineen tehokkaasti käyttäen vähemmän vettä ja säästäen tällä tavoin energiaa. HÖYRYTYS-järjestelmä mahdollistaa ryppyjen ja tuoksujen poistamisen kuivista vaatteista käyttäen eri tekstiileille tarkoitettuja höyrytysohjelmia Pesuainelokerikko 2 Käyttöpaneeli 3 Luukun kahva Pesuainelokerikko Lokero esipesussa ja liotuksessa käytettävälle pesuaineelle tai tahrojen käsittelyvaiheessa (mikäli varusteena) käytettävälle tahranpoistoaineelle. Esipesun ja liotuksen vaatima pesuaine lisätään pesuohjelman alussa. Tahranpoistoaine lisätään tahrojen käsittelyvaiheen aikana. Pesujauheen tai nestemäisen pesuaineen lokero varsinaista pesua varten. Jos käytät nestemäistä pesuainetta, annostele pesuaine juuri ennen pesuohjelman käynnistämistä. Nestemäisten lisäaineiden lokero (huuhteluaine, tärkki). Noudata valmistajan suosittelemia annoksia äläkä ylitä pesuainelokerikon «MAX» -merkkiä. Huuhteluaineet ja tärkki tulee lisätä lokeroon ennen pesuohjelman käynnistämistä. 4 Arvokilpi 5 Tyhjennyspumppu 6 Säätöjalat

5 electrolux 5 Valitsimen tarra Ohjelmanvalitsimen tarrat toimitetaan käyttöohjekirjan mukana. Valitse suomenkielinen tarra. Pyyhi pöly käyttöpaneelista kuivalla liinalla. Irrota tarrasta taustapaperi ja kiinnitä tarra ohjelmanvalitsimen ympärille. KÄYTTÖPANEELI Laitteen käyttöpaneeli on esitetty alla olevassa kuvassa. Käyttöpaneelilla on ohjelmanvalitsin, painikkeet, merkkivalot ja näyttö. Seuraavilla sivuilla näihin viitataan kuvan numerointia vastaavilla numeroilla Ohjelmanvalitsin 2 Näyttö 3 LÄMPÖTILAN painike 4 LINKOUSNOPEUDEN alennuspainike 5 ESIPESU-painike 6 LISÄHUUHTELUN painike 7 AJASTIN-painike 8 KÄYNNISTÄ/TAUKO-painike 9 AJANHALLINNAN painikkeet Ohjelmanvalitsin Tällä valitsimella voit kytkeä/katkaista laitteen virran ja/tai valita pesuohjelman. Lämpötila Tällä painikkeella voit nostaa tai alentaa pesuveden lämpötilaa. Linkousnopeuden alennus Tällä painikkeella voit muuttaa valitun ohjelman linkousnopeutta. Esipesu Kun valitset tämän lisätoiminnon, pesuohjelmaan kuuluu esipesu ennen varsinaista pesua. Pesuohjelma kestää tällöin pitempään. Tämä lisätoiminto on suositeltava hyvin likaiselle pyykille.

6 6 electrolux Lisähuuhtelu Tämä pesukone säästää energiaa. Jos haluat huuhdella pyykin käyttäen enemmän vettä (lisähuuhtelu), valitse tämä lisätoiminto. Pesuohjelmaan kuuluu tällöin joitakin lisähuuhteluita. Tämä lisätoiminto on suositeltava henkilöille, joilla on pesuaineallergia, tai alueella, jossa vesi on hyvin pehmeää. Ajastin Pesuohjelma voidaan asettaa käynnistymään 30, 60 tai 90 minuutin, 2 tunnin ja sen Näyttö jälkeen tunti kerrallaan enintään 20 tunnin kuluttua. Käynnistä/Tauko Tällä painikkeella voit käynnistää tai keskeyttää valitun ohjelman. Aika Näillä painikkeilla voit muuttaa laitteen automaattisesti ehdottamaa ohjelman kestoaikaa Näytöstä nähdään seuraavat tiedot 2.1: Lämpötila 2.2: Lämpötilan symbolit, Kylmä. Pesuohjelman aikana näytössä näkyy liikkuva lämpötilan symboli, joka ilmaisee, että rummussa olevaa vettä kuumennetaan. 2.3: Linkousnopeus 2.4: Linkousnopeuden symbolit. Ei linkousta Rypistymisen esto Yöohjelma Linkouksen aikana spiraali liikkuu näytössä. Ei linkousta -toiminnossa pyykkiä ei lingota lainkaan, ja joidenkin ohjelmien huuhtelujen määrä lisääntyy. Rypistymisen esto Kun valitset tämän lisätoiminnon, viimeistä huuhteluvettä ei tyhjennetä koneesta pyykin rypistymisen estämiseksi. Kun ohjelma on päättynyt, näyttöön ilmestyy vilkkuva, symboli 2.8 näkyy edelleen, painikkeen 8 merkkivalo ei pala ja luukku on lukittu, mikä tarkoittaa sitä, että vesi on tyhjennettävä koneesta. Veden tyhjennysohjeet on selitetty kappaleessa "Ohjelman päättyessä". Yöohjelma Kun valitset tämän lisätoiminnon, kone ei tyhjennä viimeistä huuhteluvettä pyykin rypistymisen välttämiseksi. Koska linkousta ei suoriteta lainkaan ohjelman aikana, pesuohjelma on hyvin hiljainen ja sopii käytettäväksi edullisemman yösähkön aikana. Joissakin ohjelmissa huuhteluissa käytetään enemmän vettä. Kun ohjelma on päättynyt, näyttöön ilmestyy vilkkuva, symboli 2.8 näkyy edelleen, painikkeen 8 merkkivalo ei pala ja luukku on lukittu, mikä tarkoittaa sitä, että vesi on tyhjennettävä koneesta. Veden tyhjennysohjeet on selitetty kappaleessa "Ohjelman päättyessä". 2.5: Lisätoimintosymbolit : Lisähuuhtelu tai Helppo silitys. 2.6: Ajastimen kuvake Valittu ajastus ilmestyy muutamaksi sekunniksi näyttöön, kun vastaavaa painiketta painetaan, ja tämän jälkeen näyttöön tulee aiemmin valitun ohjelman kestoaika. Vastaava symboli palaa. Ajastimeen asetetun ajan näyttö vähenee aluksi tunti kerrallaan, ja kun jäljellä on yksi tunti, minuutin kerrallaan. 2.7: Lapsilukko (ks. kohta "Omat asetukset"). 2.8: Luukun lukituksen kuvake Kun painiketta 8 on painettu ja ohjelma on käynnistynyt, tämä symboli tulee näkyviin ja vain ohjelmavaiheen symboli palaa. Kun ohjelma on päättynyt, näyttöön tulee kolme vilkkuvaa nollaa ( ), ja tämä kuvake poistuu näkyvistä. 2.9: Valitun ohjelman kesto Kun ohjelma on valittu, sen kesto näkyy näytössä tunteina ja minuutteina (esimer-

7 toimintahäiriön esiintyessä Painamalla 5 ja 6 -painikkeita samanaikaisesti noin 6 sekuntia merkkiääni poistetaan käytöstä (paitsi jos laitteessa on toimintahäielectrolux 7 kiksi ). Järjestelmä laskee keston automaattisesti kullekin kuitutyypille suositellun maksimitäyttömäärän perusteella. Kun ohjelma on käynnistynyt, jäljellä oleva aika päivittyy näytössä minuutin välein. Ohjelman loppu Kun ohjelma on päättynyt, näyttöön tulee kolme vilkkuvaa nollaa ( ), kuvake 2.8 sammuu, ja luukku voidaan avata. Virheellinen lisätoiminto Jos valittuna on lisätoiminto, joka ei ole yhteensopiva asetetun pesuohjelman kanssa, näyttöön ilmestyy muutamaksi sekunniksi viesti Err ja painikkeessa 8 oleva punainen merkkivalo alkaa vilkkua. Häiriökoodit Häiriötilanteissa näkyviin voi tulla häiriökoodeja, esimerkiksi: (katso kappale "Käyttöhäiriöt"). Viiveaika 2.10: Likaisuusasteen kuvakkeet Tehokas Normaali Lyhyt Kevyt NÄYTÖN SYMBOLIT Ohjelmanvalitsin = Time Manager -ohjelmat = Huuhtelut = Tyhjennys = Linkous = Höyryohjelmat ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA OMAT ASETUKSET Äänimerkit Pesukone on varustettu äänimerkillä, joka kuuluu seuraavissa tilanteissa: pesuohjelman lopussa Pikapesu Pika Raikastus Tehoraikastus (ks. kohta "Ajanhallinnan lisätoiminnon valitseminen"). 2.11: Kellon kuvake Sen jälkeen kun ohjelma on käynnistynyt, näyttöön tulee ohjelman kestoaika ja kellon kuvake alkaa liikkua. 2.12: Pesuohjelman vaiheiden kuvakkeet Kun valitset pesuohjelman, ohjelman eri vaiheita vastaavat ohjelmavaiheiden symbolit näkyvät näytön yläosassa. Kun painiketta 8 on painettu, vain ohjelmavaiheen symboli palaa: Esipesu (tämä symboli syttyy, kun vastaava lisätoiminnon painike on valittu myös) Yksittäinen Huuhtelut Tyhjennys Linkous Lisätoiminnon painikkeet ja merkkivalot + / - = Lapsilukko = Time Manager-painikkeet Tarkista, että sähkö- ja vesiliitännät on tehty asennusohjeiden mukaisesti. Poista polystyreenisuojus tai muu suojamateriaali rummusta. Käynnistä ennen ensimmäistä pesukertaa valko-/kirjopesuohjelma korkeimmassa lämpötilassa ilman pyykkiä, jotta rumpuun ja putkistoon valmistuksen yhteydessä mahdollisesti jääneet aineet poistuvat. Annostele varsinaisen pesun lokeroon puolet pesuaineen määrästä ja käynnistä kone.

8 8 electrolux riö). Merkkiääni voidaan palauttaa käyttöön painamalla näitä kahta painiketta uudelleen. Lapsilukko Voit jättää pesukoneen ilman valvontaa tarvitsematta olla huolissasi siitä, että lapsille aiheutuisi vaaraa, tai että lapset voisivat aiheuttaa vahinkoa laitteelle. Lapsilukko on toiminnassa myös silloin, kun pesukone ei ole käynnissä. Lapsilukon voi kytkeä toimintaan kahdella eri tavalla: PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ Pyykin täyttäminen koneeseen Avaa luukku vetämällä luukun kahvasta varovasti ulospäin. Ravistele vaatteita ja työnnä ne rumpuun yksi kerrallaan. Sulje luukku. 1. Ennen painikkeen 8 painamista: pesukonetta ei voi käynnistää. 2. Painikkeen 8 painamisen jälkeen mitään muuta ohjelmaa eikä toimintoa voi enää valita. Tämä toiminto otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä painamalla samanaikaisesti painikkeita 6 ja 7 kuusi sekuntia, kunnes symboli tulee näkyviin tai poistuu näkyvistä. Pesuaineen ja huuhteluaineen annostelu Vedä pesuainelokerikko kokonaan auki. Annostele tarvittava määrä pesuainetta varsinaisen pesun lokeroon ja muihin lokeroihin, mikäli valittu ohjelma/lisätoiminto sitä vaatii (lue lisätietoja kohdasta Pesuainelokerikko). Annostele tarvittaessa huuhteluaine lokeroon, jossa on merkintä (älä ylitä lokeron MAX-merkintää). Sulje lokero varovasti.

9 electrolux 9 Pesuohjelman valitseminen ohjelmanvalitsimella (1) Käännä ohjelmanvalitsin haluamasi ohjelman kohdalle. Pesukone ehdottaa lämpötilaa ja valitsee automaattisesti valitsemaasi ohjelmaan kuuluvan maksimilinkousnopeuden. Voit muuttaa näitä arvoja vastaavilla painikkeilla. Painikkeen 8 vihreä merkkivalo alkaa vilkkua. Valitsinta voi kääntää joko myötä- tai vastapäivään. Asento on ohjelman nollaus/virran katkaiseminen koneesta. Ohjelman lopussa ohjelmanvalitsin on käännettävä asentoon, jolloin virta katkeaa koneesta. Huomio Jos käännät ohjelmanvalitsimen toisen ohjelman kohdalle ohjelman ollessa käynnissä, painikkeen 8 punainen merkkivalo vilkkuu kolme kertaa ja näytössä näkyy väärää valintaa ilmaiseva virheilmoitus Err. Virheellisesti valittu ohjelma ei käynnisty. Lämpötilan valitseminen painamalla painiketta 3 Kun valitset pesuohjelman, laite ehdottaa automaattisesti ohjelman oletusarvoista lämpötilaa. Voit nostaa tai alentaa lämpötilaa painamalla toistuvasti tätä painiketta, jos haluat pestä pyykin muussa lämpötilassa. Alenna tarvittaessa linkousnopeutta painikkeella 4. Kun ohjelma on valittu, kone ehdottaa automaattisesti ohjelmalle sallittua maksimilinkousnopeutta. Paina painiketta 4, jos haluat lingota pyykin toisella nopeudella. Valitse mahdolliset lisätoiminnot painikkeilla 4, 5 ja 6. Pesuohjelmasta riippuen voit yhdistää siihen erilaisia lisätoimintoja. Lisätoiminnot on valittava pesuohjelman valitsemisen jälkeen, ennen kuin painat painiketta 8. Kun näitä painikkeita painetaan, vastaavat symbolit tulevat näkyviin näyttöön. Kun painikkeita painetaan uudelleen, symbolit häviävät näkyvistä. Jos valitaan virheellinen lisätoiminto, painikkeen 8 integroitu merkkivalo vilkkuu kolme kertaa, ja Err -viesti näkyy näytössä muutaman sekunnin ajan. Pesuohjelmien ja lisätoimintojen yhteensopivuustiedot on esitetty kohdassa "Pesuohjelmat". Ajastetun pesuohjelman valitseminen painikkeella 7 Jos haluat asettaa ajastimen ennen ohjelman käynnistämistä, paina painiketta 7 toistuvasti, kunnes haluttu ajastinarvo näkyy näytössä. Symboli 2.6 tulee näkyviin näytön yläosaan. Valittu viiveaika (enintään 20 tuntia) näkyy näytössä muutaman sekunnin ajan, jonka jälkeen näkyviin tulee uudelleen valitun ohjelman kesto. Ajastus on valittava ohjelman asettamisen jälkeen ja ennen kuin painetaan painiketta 8. Voit peruuttaa ajastuksen tai muuttaa viiveaikaa milloin tahansa ennen kuin painat painiketta 8. Ajastuksen valitseminen: 1. Valitse pesuohjelma ja haluamasi lisätoiminnot. 2. Valitse ajastustoiminto painikkeella Paina painiketta 8 : Viiveajan laskenta käynnistyy. Ohjelma käynnistyy, kun valittu viiveaika on kulunut. Ajastetun käynnistyksen peruuttaminen, kun olet painanut painiketta 8 : 1. Aseta pesukone taukotilaan painikkeella Paina painiketta 7, kunnes symboli tulee näkyviin. 3. Paina painiketta 8 uudelleen ohjelman käynnistämiseksi. Tärkeää Valittua viiveaikaa voidaan muuttaa vasta sen jälkeen kun pesuohjelma on valittu uudelleen. Ajastinta ei voida valita TYHJENNYS -ohjelmalla. Ohjelman käynnistäminen painikkeella 8 Voit aloittaa valitun ohjelman painamalla painiketta 8, ja painikkeen vihreä merkkivalo 8 lakkaa vilkkumasta. Symboli 2.8 ilmestyy näyttöön. Se ilmaisee, että laite käynnistyy ja luukku on lukittu. Voit keskeyttää käynnissä olevan ohjelman painamalla painiketta 8 : vihreä merkkivalo alkaa vilkkua.

10 10 electrolux Voit käynnistää ohjelman uudelleen kohdasta, johon se on keskeytetty, painamalla painiketta 8 uudelleen. Jos olet valinnut ajastuksen, kone aloittaa viiveajan laskennan. Jos valitaan virheellinen lisätoiminto, painikkeen 8 merkkivalo vilkkuu kolmesti, ja viesti Err näkyy näytössä muutaman sekunnin ajan. Ajanhallinnan lisätoiminnon valitseminen painikkeella 9 Voit pidentää tai lyhentää pesuohjelmaa painamalla toistuvasti näitä painikkeita. Symboli 2.10 ilmaisee valitun likaisuusasteen ilmestymällä näyttöön. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain pesuohjelmilla Puuvilla, Tekokuidut ja Hienopesu. Tehokas Normaali Lyhyt Kevyt Pikapesu Pika 1) Likaisuusaste Symboli Kuitutyyppi Hyvin likainen pyykki Normaalilikainen pyykki Päivittäispyykki Vähän likainen pyykki Erittäin vähän likaantunut pyykki Vaatteet, joita on käytetty vain vähän aikaa Raikastus 1) 2) Vain raikastusta varten Tehoraikastus 1) 2) Vain muutaman tuotteen raikastusta varten 1) Pyykin määrää on suositeltavaa vähentää (katso "Pesuohjelmat" -taulukko). 2) Kun tämä vaihtoehto valintaan, kyseinen symboli tulee näkyviin hetkeksi ja katoaa sitten välittömästi. Lisätoiminnon tai käynnissä olevan ohjelman muuttaminen Joihinkin lisätoimintoihin voi tehdä muutoksia, ennen kuin ohjelmavaihe on alkanut. Ennen muutosten tekemistä kone on siirrettävä taukotilaan painamalla painiketta 8. (Jos haluat muuttaa Aika-toimintoa, käynnissä oleva ohjelma on peruutettava ja valinta on tehtävä uudelleen). Käynnissä olevan ohjelman muuttaminen on mahdollista vain nollaamalla ohjelma. Käännä ohjelmanvalitsin asentoon ja sen jälkeen uutta ohjelmaa vastaavaan asentoon. Käynnistä uusi ohjelma painamalla uudelleen painiketta 8. Vettä ei tyhjennetä koneesta. Ohjelman keskeyttäminen Voit keskeyttää käynnissä olevan ohjelman painikkeella 8. Painikkeen vihreä merkkivalo alkaa vilkkua. Käynnistä ohjelma uudelleen painamalla painiketta uudestaan. Pesuohjelman peruuttaminen Voit peruuttaa käynnissä olevan ohjelman kääntämällä ohjelmanvalitsimen asentoon. Sen jälkeen voit valita uuden ohjelman. Luukun avaaminen Kun ohjelma on käynnistynyt (tai ajastimen viiveen aikana), luukku on lukittu. Jos luukku on avattava, aseta laite ensin taukotilaan painamalla painiketta 8. Jos symboli 2.8 poistuu muutaman minuutin kuluttua näkyvistä, luukku voidaan avata. Jos symboli 2.8 ei sammu, kone on jo aloittanut veden kuumentamisen tai veden pinta on liian korkealla. Älä yritä avata luukkua väkisin. Jos luukkua ei voi avata, mutta sinun on välttämättä avattava se, pesukoneesta on katkaistava virta kääntämällä ohjelmanvalitsin asentoon. Luukun voi avata muutaman minuutin kuluttua (huomioi vedenpinnan taso ja lämpötila!). Luukun sulkemisen jälkeen ohjelma ja lisätoiminnot on valittava uudelleen painamalla painiketta 8. Ohjelman päättyessä Ohjelma päättyy automaattisesti. Kolme vilkkuvaa nollaa ( ) ilmestyy näyttöön, ja painikkeen 8 merkkivalo sammuu. Merkkiääniä kuuluu muutaman minuutin ajan. Jos valittuna on ohjelma tai lisätoiminto, jossa vesi jää rumpuun, symboli 2.8 pysyy näkyvissä ilmaisten, että vesi on tyhjennettävä koneesta ennen kuin luukun voi avata. Tyhjennä vesi pesukoneesta seuraavasti: 1. Käännä ohjelmanvalitsin asentoon. 2. Valitse tyhjennys- tai linkousohjelma. 3. Alenna tarvittaessa linkousnopeutta vastaavalla painikkeella. 4. Paina painiketta 8. Ohjelman lopussa symboli 2.8 sammuu, ja luukku voidaan avata. Käännä ohjelmanvalit-

11 electrolux 11 sin asentoon, jolloin virta katkeaa koneesta. Poista pyykki koneesta ja tarkista, että rumpu on tyhjä. Jos et pese toista koneellista, sulje vesihana. Jätä luukku auki, jotta rumpu tuulettuu. Valmiustila : energiansäästöjärjestelmä aktivoituu muutaman minuutin kuluttua ohjelman päättymisestä. Näytön kirkkaustaso HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA JA VINKKEJÄ Pyykin lajittelu Noudata tekstiilien hoito-ohjemerkintöjä ja valmistajan antamia pesuohjeita. Lajittele pyykki seuraavalla tavalla: valkoiset, värilliset, tekokuidut, hienopyykki, villavaatteet. Ennen koneen täyttämistä Älä koskaan pese valkoisia ja värillisiä vaatteita yhdessä. Valkoiset voivat menettää "valkoisuuttaan" pesussa. Uudet värilliset vaatteet voivat laskea väriä ensimmäisessä pesussa. Pese ne erillään ensimmäisen kerran. Sulje tyynyliinojen napit, vetoketjut, koukut ja nepparit. Sido kiinni vyöt tai pitkät nauhat. Poista itsepintaiset tahrat ennen pesua. Hankaa erittäin likaisia kohtia erikoispesuaineella tai puhdistustahnalla. Pese verhot erityisen varovasti. Poista koukut tai sido ne pussin tai verkon sisälle. Tahrojen poistaminen Itsepintaiset tahrat eivät välttämättä lähde pelkällä vedellä ja pesuaineella. Sen vuoksi ne on hyvä käsitellä ennen pesua. Veri: Käsittele tuoreet tahrat kylmällä vedellä. Liota kuivuneita tahroja yön yli erikoispesuaineessa ja hankaa vedellä ja saippualla. Öljypohjainen maali: Kostuta bensiinipohjaisella tahranpoistoaineella, levitä vaate pehmeän kankaan päälle ja sivele tahraa. Käsittele useita kertoja. Kuivuneet rasvatahrat: Kostuta tärpätillä, levitä vaate pehmeälle alustalle ja sivele tahraa sormenpäillä tai puuvillaliinalla. Ruoste: Kuumaan veteen liuotettu oksaalihappo tai ruosteenpoistoaine kylmänä. Ole varovainen vanhojen ruostetahrojen kanssa, sillä selluloosarakenne on jo vahingoittunut ja kankaaseen voi tulla reikiä. 1) Älä käytä asetonia keinosilkkiin. alenee. Kun painat jotain painiketta, laite siirtyy energiansäästötilasta normaaliin toimintaan. Hometahrat: Käsittele valkaisuaineella, huuhtele hyvin (vain valkoiset ja värinpitävät värilliset). Ruoho: Liota kevyesti ja käsittele valkaisuaineella (vain valkoiset ja värinpitävät värilliset). Kuulakärkikynä ja liima: Kostuta asetonilla, 1), levitä vaate pehmeän kankaan päälle ja sivele tahraa. Huulipuna: Kostuta asetonilla kuten edellä ja käsittele tahrat sen jälkeen denaturoidulla alkoholilla. Käsittele jäljelle jääneet läiskät valkaisuaineella. Punaviini: Liota pesuainevedessä, huuhtele ja käsittele etikka- tai sitruunahapolla. Huuhtele lopuksi. Käsittele jäljelle jääneet läiskät valkaisuaineella. Muste: Musteen tyypistä riippuen kostuta kangas ensin asetonilla 1) ja sen jälkeen etikkahapolla. Käsittele jäljelle jääneet läiskät valkoisissa tekstiileissä valkaisuaineella ja huuhtele lopuksi huolellisesti. Tervatahrat: Käsittele ensin tahranpoistoaineella, denaturoidulla alkoholilla tai bensiinillä ja hankaa sen jälkeen puhdistustahnalla. Pesuaineet ja lisäaineet Hyvä pesutulos riippuu myös pesuaineen valinnasta ja oikeasta annostelusta. Pesuaineiden oikealla annostelulla voidaan myös suojella ympäristöä. Vaikka pesuaineet ovat biologisesti hajoavia, ne sisältävät ainesosia, jotka suurina määrinä voivat häiritä luonnon tasapainoa. Pesuaineen valinta riippuu kuitutyypistä (arat kuidut, villa, puuvilla jne.), väristä, pesulämpötilasta ja likaisuusasteesta. Tässä pesukoneessa voidaan käyttää kaikkia normaaleja pesukoneille tarkoitettuja pesuaineita: jauhemaisia pesuaineita kaikille kuitutyypeille

12 12 electrolux jauhemaisia pesuaineita aroille kuiduille (enintään 60 C) ja villalle nestemäisiä pesuaineita, mieluiten alhaisen lämpötilan pesuohjelmissa (enintään 60 C) kaikille kuitutyypeille, tai villavaatteiden erikoispesuaineita. Pesu- ja lisäaineet annostellaan oikeaan lokeroon ennen pesuohjelman käynnistämistä. Jos käytät nestemäistä pesuainetta, valitse ilman esipesua oleva ohjelma. Pesukoneessa on kierrätysjärjestelmä, joka mahdollistaa pesuainetiivisteen optimaalisen käytön. Noudata tuotteen valmistajan annosteluohjeita. Älä annostele ainetta yli pesuainelokerikon MAX-merkinnän. Pesuaineen määrä Pesuaineen tyyppi ja määrä riippuu kuitutyypistä, täyttömäärästä, pyykin likaisuudesta ja veden kovuudesta. Noudata tuotteen valmistajan annosteluohjeita. Käytä vähemmän pesuainetta, jos: peset pienen määrän pyykkiä pyykki on vain vähän likaista pesussa muodostuu paljon vaahtoa. Veden kovuusaste Veden kovuus luokitellaan niin sanottujen kovuusasteiden mukaisesti. Paikkakuntasi vedenkovuustiedot ovat saatavilla vesiyhtiöstä tai paikalliselta viranomaiselta. Jos veden kovuus on keskitasoa tai korkea, suosittelemme vedenpehmennysaineen käyttämistä. Noudata aina valmistajan ohjeita. Jos vesi on kovuusasteeltaan pehmeä, säädä pesuaineen määrää. PESUOHJELMAT Ohjelma - Maksimi- ja minimilämpötila - Ohjelman kuvaus - Maksimilinkousnopeus - Suurin sallittu täyttömäärä - Pyykin tyyppi PUUVILLA 90 kylmä Varsinainen pesu - huuhtelut Linkous maksiminopeudella Maksimitäyttö 7 kg - Vajaa täyttö 3.5 kg Valkoinen ja värillinen puuvilla (normaalilikainen pyykki). SILIÄVÄT 60 kylmä Varsinainen pesu - huuhtelut Maksimilinkousnopeus 900 kierrosta/min Maksimitäyttö 3.5 kg - Vajaa täyttö 2 kg Tekokuidut tai sekoitekuidut: alusvaatteet, värilliset vaatteet, kutistumattomat paidat, puserot. HIENOPESU 40 kylmä Varsinainen pesu - huuhtelut Maksimilinkousnopeus 700 kierrosta/min Maksimitäyttö 3.5 kg - Vajaa täyttö 2 kg Arkalaatuiset tekstiilit: akryyli, viskoosi, polyesteri. HÖYRY-toiminto Höyry voi vähentää ryppyjä ja tuoksuja tekstiilityypistä riippuen. Maksimitäyttömäärä: 1 kg kuivaa pyykkiä. Höyryohjelman loputtua pyykit tuntuvat kosteilta, ne kannattaa siksi tuulettaa noin 10 minuutin ajan raikkaassa ilmassa kosteuden poistamiseksi. Pyykit tulee poistaa rummusta mahdollisimman nopeasti. Höyryohjelman jälkeen vaatteet voivat joka tapauksessa vaatia silitystä, mutta niiden silitys on helpompaa! Lisätoiminnot LINKOUS YÖOHJELMA RYPISTYMISEN ESTO EI LINKOUSTA ESIPESU 1) LISÄHUUHTELU TIME MANAGER 2) LINKOUS YÖOHJELMA RYPISTYMISEN ESTO EI LINKOUSTA ESIPESU 1) LISÄHUUHTELU TIME MANAGER 2) LINKOUS YÖOHJELMA RYPISTYMISEN ESTO EI LINKOUSTA ESIPESU 1) LISÄHUUHTELU TIME MANAGER 2) Pesuainelokero

13 electrolux 13 Ohjelma - Maksimi- ja minimilämpötila - Ohjelman kuvaus - Maksimilinkousnopeus - Suurin sallittu täyttömäärä - Pyykin tyyppi VILLA / KÄSINPESU 40 kylmä Varsinainen pesu - huuhtelut Maksimilinkousnopeus 1000 kierrosta/min Maksimitäyttö 2 kg Pesuohjelma konepestäville villavaatteille sekä käsinpestävälle villalle ja arkalaatuisille kuiduille, joissa on käsinpesumerkintä. Huomaa : Yksittäinen tai painava vaatekappale voi aiheuttaa epätasapainon. Jos kone ei suorita loppulinkousta, lisää koneeseen pyykkiä, levitä pyykki tasaisemmin rumpuun ja valitse linkousohjelma. HUUHTELU Huuhtelu - pitkä linkous Linkous maksiminopeudella Maksimitäyttö 7 kg Tätä ohjelmaa voidaan käyttää käsinpestyjen puuvillavaatteiden huuhteluun ja linkoamiseen. Valitse LISÄ- HUUHTELU huuhtelutoiminnon tehostamiseksi. Laite lisää ohjelmaan lisähuuhteluita. TYHJENNYS Veden tyhjennys Maksimitäyttö 7 kg Tarkoitettu veden tyhjentämiseksi viimeisen huuhtelun jälkeen ohjelmissa, joissa valintana vesi jää koneeseen. LINKOUS Tyhjennys ja pitkä linkous Linkous maksiminopeudella Maksimitäyttö 7 kg Erillinen linkous käsinpestyille vaatteille ja sellaisten ohjelmien jälkeen, missä vesi jää rumpuun pesuohjelman päätyttyä. Voit valita pyykille sopivan linkousnopeuden linkousnopeuden alennuspainikkeella. PUUVILLA SÄÄSTÖ Varsinainen pesu - huuhtelut Linkous maksiminopeudella Maksimitäyttö 7 kg Valkoinen ja värinpitävä puuvilla. Tämä pesuohjelma sopii vähän likaisille tai normaalilikaisille puuvillavaatteille. Lämpötila on alhaisempi ja pesuaika pitempi. Hyvä pesutulos energiaa säästäen. PEITOT Varsinainen pesu - huuhtelut Maksimilinkousnopeus 700 kierrosta/min Maksimitäyttö 2,5 kg Yhdelle pestävälle keinokuitupeitteelle. Lisätoiminnot LINKOUS YÖOHJELMA RYPISTYMISEN ESTO EI LINKOUSTA LINKOUS YÖOHJELMA RYPISTYMISEN ESTO EI LINKOUSTA LISÄHUUHTELU LINKOUS LINKOUS YÖOHJELMA RYPISTYMISEN ESTO EI LINKOUSTA ESIPESU 1) LISÄHUUHTELU LINKOUS Pesuainelokero

14 14 electrolux Ohjelma - Maksimi- ja minimilämpötila - Ohjelman kuvaus - Maksimilinkousnopeus - Suurin sallittu täyttömäärä - Pyykin tyyppi 5 PAITAA 30 Varsinainen pesu - huuhtelut Maksimilinkousnopeus 900 kierrosta/min Maksimitäyttö 1 kg Pesuohjelma vähän likaisille paidoille. O = OFF Käynnissä olevan pesuohjelman peruuttaminen ja virran katkaiseminen laitteesta. Lisätoiminnot LINKOUS EI LINKOUSTA LINKOUS RYPISTYMISEN ESTO EI LINKOUSTA ESIPESU 1) LISÄHUUHTELU Pesuainelokero 1) Jos käytät nestemäistä pesuainetta, valitse ilman ESIPESUA oleva ohjelma. 2) Jos valintana on SUPERPIKA-lisätoiminto, joka aktivoidaan painamalla painikkeita 9, maksimipyykkimäärää on suositeltavaa vähentää taulukon mukaisesti. Täysi koneellinen on mahdollinen, mutta pesutulos ei välttämättä ole yhtä hyvä. Jos valitset Raikastus- tai Tehoraikastus-lisätoiminnon, suosittelemme vähentämään täyttömäärää entisestään. HÖYRYOHJELMAT kuivalle pyykille 1) Ohjelman kuvaus PUUVILLA Tämä ohjelma vähentää ryppyjä ja taitoksia 1-4 puuvillapaidassa (100 % puuvillaa), pellavassa tai yhdessä parissa farkkuja. SILIÄVÄT Tämä ohjelma vähentää ryppyjä 1-5 tekokuitupaidassa tai 1 kg:ssa vaihtelevassa suhteessa olevia sekatekstiilejä ja jopa 1 kg:ssa tekstiilejä, jotka ovat 100 % tekokuitua. Ohjelma sopii myös silkki- ja villavaatteisiin. RAIKASTUS Tämä ohjelma poistaa tuoksut puuvillasta ja tekokuituvaatteista. Höyry ei poista eläinten tai ihmisten hajuja. 2) Kestoaika SILIÄVÄT + 60 kylmä Varsinainen pesu - huuhtelut Maksimilinkousnopeus 900 kierrosta/min Maksimitäyttö 1 kg Tällä lisätoiminnolla pyykki pestään hellävaraisesti ja lingotaan varovasti rypistymisen välttämiseksi. Näin silitys sujuu helpommin. Lisäksi ohjelmaan kuuluu lisähuuhteluita. Täyttömäärä 30 minuuttia korkeintaan 1 kg 20 minuuttia korkeintaan 1 kg 25 minuuttia korkeintaan 1 kg Älä käytä pesuainetta. Poista tahrat tarvittaessa pesemällä tai tahranpoistoaineella. Höyryohjelmat eivät suorita hygienisiä ohjelmavaiheita. 1) Kaikki käyttöön liittyvät tiedot ovat ainoastaan viitteellisiä. Silitystulokset voivat vaihdella valitusta ohjelmasta ja erityisesti tekstiilin lisäosista ja materiaalin ominaisuuksista riippuen. Tuloksia voidaan tarvittaessa parantaa eri ohjelmia ja höyrymääriä käyttämällä. 2) Höyryohjelma ei sovi seuraaviin vaatteisiin: vaatteet, joiden hoito-ohjemerkinnöissä ei ole mainintaa vaatteen sopivuudesta rumpukuivaukseen kaikki tekstiilit, joissa on runsaasti muovisia metalliosia, puuosia tai vastaavia osia. HOITO JA PUHDISTUS Varoitus! Kytke laite irti verkkovirrasta, ennen kuin aloitat mitään puhdistus- tai huoltotöitä. Kalkinpoisto Vesijohtovesi sisältää yleensä kalkkia. Pesukone on hyvä puhdistaa vedenpehmennysjauheella säännöllisin väliajoin. Suorita puh-

15 electrolux 15 distus erillään pyykinpesusta ja noudata pehmennysaineen valmistajan ohjeita. Tällä tavoin voit välttää kalkkikerääntymien muodostumisen. Jokaisen käyttökerran jälkeen Jätä luukku raolleen, jotta rumpu tuulettuu. Luukun auki pitäminen edistää myös luukun tiivisteen säilymistä hyväkuntoisena. Huoltopesu Kun pesukoneessa pestään pyykkiä alhaisen lämpötilan ohjelmilla, rummun sisälle voi kerääntyä jäämiä. Huoltopesu on suositeltavaa suorittaa säännöllisin väliajoin. Huoltopesun suorittaminen: Rummussa ei saa olla pyykkiä. Valitse korkeimman lämpötilan valko/kirjopesuohjelma. Käytä normaali määrä pesuainetta. Pesuaineen on oltava jauhemaista ja biologisesti hajoavaa. Ulkopintojen puhdistaminen Käytä laitteen ulkopintojen puhdistuksessa ainoastaan mietoa puhdistusainetta ja vettä ja kuivaa lopuksi huolellisesti. Tärkeää Älä käytä denaturoitua alkoholia, liuotinaineita tai vastaavia tuotteita laitteen ulkopintojen puhdistamiseen. Pesuainelokerikon puhdistaminen Pesuainelokerikko on puhdistettava säännöllisesti. Pesuaineen ja lisäaineiden lokerot on puhdistettava säännöllisesti. Irrota lokerikko painamalla salpaa alaspäin ja vedä lokerikko ulos. Huuhtele lokerikko juoksevan veden alla ja poista kaikki kerääntynyt pesujauhe. Lisäainelokeron yläosan voi irrottaa puhdistamisen helpottamiseksi. Pese kaikki osat vedellä. Puhdista pesukoneen sisällä oleva lokerikon tila harjalla.

16 16 electrolux Rumpu Rumpuun voi muodostua ruosteläiskiä vierasesineiden tai rautapitoisen veden vuoksi. Tärkeää Älä käytä rummun puhdistuksessa happoa sisältäviä kalkinpoistoaineita, klooria tai rautaa sisältäviä hankausaineita tai teräsvillaa. 1. Poista ruosteläiskät rummusta ruostumattomalle teräkselle tarkoitetulla puhdistusaineella. 2. Poista mahdolliset puhdistusaineen jäämät suorittamalla pesuohjelma ilman pyykkiä. Ohjelma: Lyhyt valko/kirjopesuohjelma maksimilämpötilassa, annostele noin 1/4-mitallinen pesuainetta. Luukun tiiviste Tarkista luukun tiiviste säännöllisesti ja poista kumitiivisteen sisälle mahdollisesti joutuneet pikkuesineet. Tyhjennyspumppu Pumppu on tarkistettava säännöllisin väliajoin ja aina, jos laite ei tyhjennä vettä ja/tai linkoa tyhjennyksen aikana laitteesta kuuluu epätavallista ääntä, joka voi aiheutua pumppuun joutuneista pikkuesineistä, kuten hakaneuloista tai kolikoista vedentyhjennyksessä on ilmennyt ongelma (lisätietoja on kappaleessa Käyttöhäiriöt). Varoitus! Ennen kuin avaat pumpun luukun, katkaise laitteen virta ja poista verkkopistoke pistorasiasta. Toimi seuraavasti: 1. Irrota pistoke pistorasiasta. 2. Odota tarvittaessa, että vesi on jäähtynyt. 3. Avaa pumpun luukku työntämällä uraan kolikko tai käyttöohjeen pussissa oleva työkalu (mallista riippuen) ja väännä luukku auki Aseta pumpun lähelle matalareunainen astia veden keräämistä varten. 2

17 electrolux Vedä hätätyhjennystulppa irti sihdin kannesta pihtien avulla. 8. Tarkista varovasti, että pumpun siipipyörä pyörii (se pyörii nykivästi). Jos se ei pyöri, ota yhteys huoltoliikkeeseen. 9. Aseta sihti pumppuun kunnolla paikalleen. Kierrä pumpun kansi tiukasti kiinni kääntämällä sitä myötäpäivään. 6. Kun vettä ei enää tule, kierrä pumpun kansi auki kääntämällä sitä pihdeillä vastapäivään ja ota sihti pois. Pidä aina lattiapyyhe lähettyvillä mahdollisen veden kuivaamiseksi, kun avaat kantta. Poista kaikki nukka sihdistä huuhtelemalla sitä hanan alla Poista kaikki vieraat aineet ja nukka pumpun siipipyörästä. 10. Aseta hätätyhjennystulppa takaisin sihdin kanteen ja kiinnitä se hyvin paikalleen.

18 18 electrolux 11. Sulje pumpun luukku. 4. Ruuvaa letku takaisin hanaan. 5. Kierrä letku irti koneesta. Pidä kuivausliina lähettyvillä, sillä letkusta voi tulla vettä. 6. Puhdista venttiilin sihti jäykällä harjalla tai kankaanpalalla. Varoitus! Kun ohjelma on käynnissä, pumpun sisällä voi olla kuumaa vettä valitusta ohjelmasta riippuen. Älä koskaan irrota pumpun kantta pesuohjelman aikana, vaan odota, kunnes ohjelma on päättynyt ja vesi on tyhjennetty. Kun kiinnität pumpun kannen takaisin paikalleen, varmista, että se on kunnolla kiinni, jotta koneen sisältä ei vuoda vettä eivätkä pikkulapset pysty irrottamaan sitä. Tulovesisihtien puhdistaminen Jos vedenotto kestää normaalia pitempään, tarkista, ettei vedenottoletkun sihti ole tukossa. 1. Sulje vesihana. 2. Ruuvaa vedenottoletku irti. 3. Puhdista sihti kovaharjaksisella harjalla. 7. Kierrä letku takaisin koneeseen ja tarkista, että liitäntä on tiivis. 8. Avaa vesihana. Hätätyhjennys Jos vesi ei poistu koneesta, tyhjennä kone seuraavalla tavalla: 1. Irrota pistoke pistorasiasta. 2. Sulje vesihana. 3. Odota tarvittaessa, että vesi on jäähtynyt. 4. Avaa pumpun luukku. 5. Laita astia lattialle. Irrota hätätyhjennystulppa sihdin kannesta. Veden pitäisi valua astiaan painovoiman avulla. Kun astia on täynnä, kiinnitä tulppa takaisin sihdin kanteen. Tyhjennä astia. Toista toimenpide, kunnes vettä ei enää tule.

19 electrolux Puhdista pumppu tarvittaessa edellä annettuja ohjeita noudattaen. 7. Kierrä pumppu kiinni ja sulje luukku. Suojeltava jäätymiseltä Jos kone on asennettu tilaan, jossa lämpötila voi laskea alle 0 C, toimi seuraavasti: 1. Irrota pistoke pistorasiasta. 2. Sulje vesihana. 3. Ruuvaa vedenottoletku irti. 4. Laita vedenottoletkun pää lattialla olevaan astiaan, avaa nukkasihdin hätätyhjennystulppa ja anna veden valua ulos. 5. Kiinnitä hätätyhjennystulppa takaisin sihdin kanteen ja ruuvaa vedenottoletku takaisin paikalleen. 6. Kun käytät konetta seuraavan kerran, varmista, että ympäristön lämpötila on yli 0 C. KÄYTTÖHÄIRIÖT Jotkin ongelmat voivat aiheutua yksinkertaisten huoltotoimenpiteiden tai tarkistusten laiminlyönnistä, ja ne voidaan poistaa helposti ilman huoltomiehen apua. Tarkista alla olevan taulukon kohdat ennen kuin soitat huoltoon. Koneen toiminnan aikana on mahdollista, että painikkeen 8 punainen merkkivalo vilkkuu, näytössä näkyy jokin seuraavista hälytyskoodeista, ja samanaikaisesti kuuluu Ongelma Pesuohjelma ei käynnisty: Kone ei ota vettä: merkkiääni 20 sekunnin välein ilmaisten, että kone ei toimi: : vedenottohäiriö. : vedenpoistohäiriö. : luukku auki. Kun ongelma on poistettu, käynnistä ohjelma uudelleen painikkeella 8. Jos ongelma ei tarkistuksista huolimatta poistu, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Mahdollinen syy / korjaustoimenpide Luukku ei ole kiinni. E40 Sulje luukku hyvin. Pistoke ei ole kunnolla kiinni pistorasiassa. Kiinnitä pistoke pistorasiaan. Pistorasiaan ei tule virtaa. Tarkista kodin sähköjärjestelmä. Päävirtasulake on palanut. Vaihda sulake. Ohjelmanvalitsin ei ole oikeassa asennossa ja painiketta 8 ei ole painettu. Käännä ohjelmanvalitsinta ja paina uudelleen painiketta 8. Ajastin on kytketty. Jos haluat pestä pyykin heti, peruuta ajastus. Lapsilukko on kytketty toimintaan. Kytke lapsilukko pois toiminnasta. Vesihana on kiinni. E10 Avaa vesihana. Vedenottoletku on litistynyt tai mutkalla. E10 Tarkista vedenottoletkun liitäntä. Vedenottoletkun sihti on tukossa. E10 Tarkista tulovesisihti. Luukku ei ole kunnolla kiinni. E40 Sulje luukku hyvin.

20 20 electrolux Ongelma Kone ei poista vettä ja/tai ei linkoa: Lattialla on vettä: Pesutulos ei ole tyydyttävä: Luukku ei aukea: Kone tärisee tai käyntiääni on kova: Linkous alkaa myöhään tai kone ei linkoa lainkaan: Mahdollinen syy / korjaustoimenpide Tyhjennysletku on litistynyt tai mutkalla. E20 Tarkista tyhjennysletkun liitäntä. Vedenpoiston sihti on tukossa. E20 Puhdista vedenpoiston sihti. On valittu lisätoiminto/ohjelma, jossa vesi jää rumpuun tai jossa ei ole lainkaan linkousvaiheita. Valitse tyhjennys- tai linkousohjelma. Pyykki ei ole jakautunut tasaisesti rumpuun. Levitä pyykki paremmin rummun sisään. Pesuainetta on käytetty liikaa tai pesuaine on sopimatonta (liian paljon vaahtoavaa). Vähennä pesuaineen määrää tai käytä toista pesuainetta. Tarkista, että vedenottoletkun liittimet eivät vuoda. Tätä ei ole aina helppo tarkistaa, koska vesi valuu letkun pintaa alaspäin. Tarkista, onko letku kostea. Tarkista vedenottoletkun liitäntä. Tyhjennysletku on vaurioitunut. Vaihda tilalle uusi. Hätätyhjennystulppaa ei ole asetettu sihtiin tai sihtiä ei ole kierretty kunnolla kiinni puhdistuksen jälkeen. Kiinnitä hätätyhjennystulppa takaisin paikalleen tai kierrä sihti kunnolla kiinni. Pesuainetta on käytetty liian vähän tai pesuaine on sopimatonta. Lisää pesuaineen määrää tai käytä toista pesuainetta. Pinttyneitä tahroja ei ole käsitelty ennen pesua. Käsittele vaikeat tahrat tahranpoistoaineella. Pesuohjelmalle ei ole valittu oikeaa lämpötilaa. Tarkista, onko lämpötila oikea. Liikaa pyykkiä. Vähennä pyykkiä. Ohjelma on edelleen käynnissä. Odota, että ohjelma päättyy. Luukun lukko on edelleen kiinni. Odota, kunnes symboli on sammunut. Rummussa on vettä. Valitse tyhjennys tai linkous ja tyhjennä vesi koneesta. Kuljetustukia ja pakkausmateriaaleja ei ole poistettu. Tarkista, että laite on asennettu oikein. Jalkoja ei ole säädetty. Tarkista, että laite on tasapainotettu kunnolla. Pyykki ei ole jakautunut tasaisesti rumpuun. Levitä pyykki paremmin rummun sisään. Rummussa on mahdollisesti vain vähän pyykkiä. Aseta koneeseen enemmän pyykkiä. Elektroninen epätasapainon tunnistusjärjestelmä estää linkouksen, koska pyykki ei ole jakautunut tasaisesti rumpuun. Kone yrittää levittää pyykkiä rummussa kääntämällä rumpua vastakkaiseen suuntaan. Kone voi tehdä näin useita kertoja ennen kuin epätasapaino korjautuu ja normaali linkous voi alkaa. Jos pyykki on vielä 10 minuutin kuluttua liian paljon epätasapainossa, kone ei linkoa lainkaan. Tässä tapauksessa pyykki on levitettävä käsin rummun sisällä ja linkous on valittava uudelleen. Levitä pyykki paremmin rummun sisään. Liian vähän pyykkiä. Lisää pyykkiä, levitä pyykkiä käsin rummun sisällä ja valitse linkousohjelma.

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ KÄYTTÖTARKOITUS ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÄ VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUJAKSOA PYYKIN VALMISTELU

Lisätiedot

Käyttöohje. Pesukone W 5821. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje. Pesukone W 5821. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 5821 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 09 493 860 Pidä huolta

Lisätiedot

Käyttöohje. Pesukone W 1713. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje. Pesukone W 1713. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 1713 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 09 654 400 Pidä huolta

Lisätiedot

Käyttöohje Pesukone W 506. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje Pesukone W 506. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 506 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 06 086 420 Pidä huolta

Lisätiedot

LM 95699 F FI SV. Käyttöohje 2 Bruksanvisning 30

LM 95699 F FI SV. Käyttöohje 2 Bruksanvisning 30 LM 95699 F FI SV Käyttöohje 2 Bruksanvisning 30 2 SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 5 4. KÄYTTÖPANEELI... 6 5. OHJELMAT...9 6. KULUTUSARVOT... 13 7. LISÄTOIMINNOT...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO PESU- JA LISÄAINEET JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN NUKKASIHDIN IRROTTAMINEN

Lisätiedot

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2 ADPF 1100 1) Turvallisuusohjeet...1 Arvoisa Asiakas, Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ja laita ne talteen myöhempää käyttöä varten. Luovuta käyttöohje mahdolliselle seuraavalle omistajalle. Tämän käyttöohjeen

Lisätiedot

Käyttöohjeet PESUKONE. Yhteenveto SIXL 125 S. Asennus, 2-3 Pakkauksen purkaminen ja vaaitus Vesi- ja sähköliitännät Tekniset tiedot

Käyttöohjeet PESUKONE. Yhteenveto SIXL 125 S. Asennus, 2-3 Pakkauksen purkaminen ja vaaitus Vesi- ja sähköliitännät Tekniset tiedot Käyttöohjeet PESUKONE Suomi, 1 SIXL 125 S Yhteenveto Asennus, 2-3 Pakkauksen purkaminen ja vaaitus Vesi- ja sähköliitännät Tekniset tiedot Pesukoneen kuvaus, 4-5 Itsepuhdistuva pesuainelokerikko Ohjauspaneeli

Lisätiedot

Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu

Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen koneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen. fi-fi M.-Nr. 09 722

Lisätiedot

Käyttöohjeet PYYKINPESUKONE

Käyttöohjeet PYYKINPESUKONE Käyttöohjeet PYYKINPESUKONE IWC123 Sisältö Asennus Pakkauksen purkaminen ja sijoittaminen 2 Vesi ja sähköliitannät 2 Ensimmäinen pesujakso 3 Tekniset tiedot 3 Pyykinpesukoneen kuvaus ja ohjelman käynnistys

Lisätiedot

(katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia)

(katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia) Viiteopas Kuvaus LUE TÄMÄ PIKAVIITEOPAS JA ASENNUSOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KONEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ! (katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia) TÄMÄN ASTIANPESUKONEEN KÄYTTÖPANEELI AKTIVOITUU

Lisätiedot

EWS 7146 EDU FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 25

EWS 7146 EDU FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 25 EWS 7146 EDU FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 25 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 5 4. KÄYTTÖPANEELI... 6 5.

Lisätiedot

EWF 1476 HDW EWF 1676 HDW... FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23

EWF 1476 HDW EWF 1676 HDW... FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23 EWF 1476 HDW EWF 1676 HDW...... FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23 2 www.electrolux.com SISÄLLYS 1. TURVALLISUUSTIEDOT................................................... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET..................................................

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BOSCH SHU43A52SK http://fi.yourpdfguides.com/dref/3565652

Käyttöoppaasi. BOSCH SHU43A52SK http://fi.yourpdfguides.com/dref/3565652 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

SISÄLTÖ PIKAOPAS KÄYTTÖOHJEET OHJELMATAULUKKO PYYKIN VALMISTELU OHJELMAN JA LISÄTOIMINTOJEN VALINTA OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN JA PÄÄTTÄMINEN

SISÄLTÖ PIKAOPAS KÄYTTÖOHJEET OHJELMATAULUKKO PYYKIN VALMISTELU OHJELMAN JA LISÄTOIMINTOJEN VALINTA OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN JA PÄÄTTÄMINEN SISÄLTÖ Lue käyttöohjeet PIKAOPAS OHJELMATAULUKKO PYYKIN VALMISTELU OHJELMAN JA LISÄTOIMINTOJEN VALINTA OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN JA PÄÄTTÄMINEN OHJELMAN MUUTTAMINEN OHJELMAN KESKEYTTÄMINEN PÄIVITTÄINEN

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ROSENLEW RTK201 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1078425

Käyttöoppaasi. ROSENLEW RTK201 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1078425 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QB512W http://fi.yourpdfguides.com/dref/834386

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QB512W http://fi.yourpdfguides.com/dref/834386 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Favorit 88030 I. Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

Favorit 88030 I. Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals Favorit 88030 I Käyttöohje Bruksanvisning Astianpesukone Diskmaskin 2 Sisällys Kiitos, että olet valinnut erään laadukkaista tuotteistamme. Lue nämä ohjeet huolellisesti varmistaaksesi laitteen ongelmattoman

Lisätiedot

Koneen käyttö. Lisätietoja (sekä vianmääritykseen ja huoltoon liittyvät ohjeet) löytyy kuivausrummun käyttöohjeesta.

Koneen käyttö. Lisätietoja (sekä vianmääritykseen ja huoltoon liittyvät ohjeet) löytyy kuivausrummun käyttöohjeesta. Koneen käyttö Lisätietoja (sekä vianmääritykseen ja huoltoon liittyvät ohjeet) löytyy kuivausrummun käyttöohjeesta. Lajittele pyykki hoito-ohjeen mukaan: Ei rumpukuivausta Sopii rumpukuivaukseen - alhaisella

Lisätiedot

Sisältö YLEISTÄ 2. 1. Asiakirjat 2 2. Yleistietoja 2 3. Varoituksia 3 TUNNE KONEESI 4. 1. Ohjaustaulu 4 2. Asennustiedot 4 ASENNUS 5

Sisältö YLEISTÄ 2. 1. Asiakirjat 2 2. Yleistietoja 2 3. Varoituksia 3 TUNNE KONEESI 4. 1. Ohjaustaulu 4 2. Asennustiedot 4 ASENNUS 5 Sisältö YLEISTÄ 2 1. Asiakirjat 2 2. Yleistietoja 2 3. Varoituksia 3 TUNNE KONEESI 4 1. Ohjaustaulu 4 2. Asennustiedot 4 ASENNUS 5 1. Sanasto 5 2. Pakkauksesta purkaminen 6 3. Paikalleen sijoittaminen

Lisätiedot

EWP 1274 TDW EWP 1474 TDW EWP 1674 TDW... DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 23

EWP 1274 TDW EWP 1474 TDW EWP 1674 TDW... DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 23 EWP 1274 TDW EWP 1474 TDW EWP 1674 TDW...... DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 23 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED.........................................................

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BOSCH WOR20151SN http://fi.yourpdfguides.com/dref/3654590

Käyttöoppaasi. BOSCH WOR20151SN http://fi.yourpdfguides.com/dref/3654590 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle BOSCH WOR20151SN. Löydät kysymyksiisi vastaukset BOSCH WOR20151SN käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus

Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus Käyt t öohj e FI CN( P) es/ esf / sl4013,4003,3913,3513,3503 Jää-/pakastekaapin kuvaus Käyttö- ja näyttötoiminnot Kuva A1 1. Virran kytkemis/sammuttamispainike, jääkaappi. 2. Tuuletinpainike*. 3. Lämpötilanvalitsin,

Lisätiedot

ENNEN ASTIANPESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTOA/LIITÄNNÄT

ENNEN ASTIANPESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTOA/LIITÄNNÄT KÄYTTÖOHJEET ENNEN ASTIANPESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTOA/LIITÄNNÄT VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA SUOLAN ANNOSTELU HUUHTELUKIRKASTEEN ANNOSTELU PESUAINEEN ANNOSTELU PUHDISTUS JA HUOLTO 92 ENNEN ASTIANPESUKONEEN

Lisätiedot

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE Käyttöohjeet FTXR8EVB FTXR4EVB FTXR50EVB SISÄLLYS LUE ENNEN KÄYTTÖÄ Turvaohjeet... Osien nimet...3 Toimenpiteet ennen käynnistystä...6 KÄYTTÖ JÄÄHDYTYS SARARA-KUIVAUS-käyttö...8

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet...

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Sisällysluettelo Johdanto... Käyttöohjeessa käytetyt symbolit... Suluissa olevat kirjaimet... Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Turvallisuus... Tärkeitä turvaohjeita... Oikea käyttö... 0 Käyttöohjeet...

Lisätiedot

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI)

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) JOHDANTO Arvoisa Asiakas, Kiitämme tuotteidemme valinnasta ja toivomme että ruohonleikkurisi vastaa odotuksiasi kaikilta osin. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

DEUTSCH KRUPS ENGLISH ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM. SERIE EA 82xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK. www.krups.

DEUTSCH KRUPS ENGLISH ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM. SERIE EA 82xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK. www.krups. KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA 82xx SVENSKA DANSK DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS NEDERLANDS www.krups.com NORSK ITALIANO SUOMI 13 14 12 11 10 15 16 17 18 9 19 8 7 20 21 22 23 1 2 3 4 5 6 KRUPS

Lisätiedot

FW 33L8143. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Pesukone Käyttöohje 25

FW 33L8143. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Pesukone Käyttöohje 25 FW 33L8143 DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 FI Pesukone Käyttöohje 25 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL... 6 5. PROGRAMTABEL...7

Lisätiedot