käyttöohje bruksanvisning

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "käyttöohje bruksanvisning"

Transkriptio

1 käyttöohje bruksanvisning Pesukone Tvättmaskin Steam System EWF W EWF W

2 2 electrolux SISÄLLYS Turvallisuusohjeet 2 Laitteen kuvaus 4 Käyttöpaneeli 5 Ensimmäinen käyttökerta 7 Omat asetukset 7 Päivittäinen käyttö 8 Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä 11 Pesuohjelmat 12 Electrolux. Thinking of you. Lue lisää osoitteessa Hoito ja puhdistus 14 Käyttöhäiriöt 19 Tekniset tiedot 21 Kulutusarvot 22 Asennus 22 Sähköliitäntä 25 Ympäristönsuojelu 25 Oikeus muutoksiin pidätetään TURVALLISUUSOHJEET Tärkeää Lue huolellisesti ja säilytä tulevaa tarvetta varten. Hankkimasi laite vastaa kotitalouslaitteiden teollisuusstandardeja ja laiteturvallisuusmääräyksiä. Valmistajina katsomme kuitenkin velvollisuudeksemme antaa seuraavat turvallisuusohjeet. Säilytä käyttöohjekirja tallessa tulevaa tarvetta varten. Jos laite myydään tai luovutetaan uudelle omistajalle, tai jos vaihdat asuntoa ja jätät laitteen entiseen asuntoosi, luovuta käyttöohjekirja laitteen mukana, jotta uusi omistaja voi tutustua laitteen toimintaan ja siihen liittyviin varoituksiin. Ohjeet on EHDOTTOMASTI luettava huolellisesti ennen pesukoneen asentamista ja käyttöä. Tarkista laite kuljetusvaurioiden varalta ennen kuin käynnistät sen ensimmäisen kerran. Älä koskaan kytke vahingoittunutta laitetta verkkovirtaan. Jos laitteen osia on vaurioitunut, ota yhteys jälleenmyyjään. Jos hankit laitteen talvella ulkolämpötilan ollessa pakkasen puolella: Anna laitteen olla huoneenlämpötilassa 24 tuntia ennen kuin käytät sitä ensimmäisen kerran. Asennus Laite on painava ja sen siirtämisessä on noudatettava varovaisuutta. Tarkista pakkauksen purkamisen yhteydessä, ettei laite ole vaurioitunut. Jos et ole varma asiasta, älä käytä laitetta, vaan ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Poista kaikki kuljetustuet ja pakkausmateriaalit ennen laitteen käyttöä. Muussa tapauksessa laitteelle tai muulle omaisuudelle voi aiheutua vakavia vahinkoja. Lue käyttöohjeen aihetta käsittelevä kohta. Kun laite on asennettu paikalleen, tarkista ettei se ole vedenotto- ja tyhjennysletkun päällä ja tarkista myös, ettei kansilevy paina virtajohtoa seinää vasten. Jos laite sijoitetaan lattiamaton päälle, säädä jalkoja siten, että ilma pääsee kiertämään vapaasti laitteen alla. Tarkista aina asennuksen jälkeen, ettei letkuista ja niiden liitännöistä vuoda vettä. Jos laite asennetaan paikkaan, jossa on jäätymisen vaara, lue kohta Suojeltava jäätymiseltä. Kaikki laitteen asennukseen liittyvät putkiasennustyöt on annettava ammattitaitoisen putkimiehen tai muun asiantuntevan henkilön tehtäväksi. Kaikki laitteen asennuksessa tarvittavat sähkötyöt on annettava asiantuntevan sähköasentajan tehtäväksi. Yleiset turvallisuusohjeet Laitteen teknisten ominaisuuksien muuttaminen tai muiden muutosten tekeminen laitteeseen on kielletty turvallisuussyistä. Luukun lasi voi kuumentua korkean lämpötilan pesu- ja höyryohjelmissa. Älä koske lasiin! Varmista, että kotieläimet eivät pääse kiipeämään rumpuun. Tarkista rumpu ennen kuin aloitat koneen käytön. Kolikot, hakaneulat, hiuspinnit, naulat, ruuvit, kivet tai muut kovat ja terävät esineet voivat aiheuttaa vakavia vahinkoja, eikä niitä sen vuoksi saa joutua koneen sisälle.

3 electrolux 3 Annostele huuhteluaine ja pesuaine ohjeiden mukaisesti. Jos huuhtelu- tai pesuainetta käytetään liikaa, tekstiilit voivat vahingoittua. Noudata valmistajan annosteluohjeita. Pese pienet vaatekappaleet, esimerkiksi sukat, nauhat, pesunkestävät vyöt jne. pesupussissa tai tyynyliinan sisällä, sillä pienet vaatekappaleet voivat muuten joutua pesusäiliön ja sisemmän rummun väliin. Älä pese pesukoneessa valaanluita sisältäviä tekstiilejä tai saumaamattomia tai rispaantuneita vaatteita. Irrota virtajohto pistorasiasta ja sulje vesihana aina käytön jälkeen sekä ennen puhdistusta ja huoltoa. Älä missään tapauksessa yritä korjata laitetta omatoimisesti. Asiantuntemattoman henkilön suorittamat korjaukset voivat aiheuttaa henkilövahinkoja tai vakavia toimintahäiriöitä. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Vaadi aina alkuperäisten varaosien käyttöä. Käyttö Tämä kone on tarkoitettu kotitalouskäyttöön tavallisen pyykin pesemiseen ja höyrykäsittelyyn. Laitetta ei saa käyttää sen käyttötarkoituksesta poikkeavalla tavalla. Pese pesukoneessa vain konepesuun tarkoitettuja tekstiilejä. Noudata tekstiilien hoito-ohjemerkintöjä. Älä täytä konetta liian täyteen. Katso Pesuohjelma-taulukko. Tarkista ennen pesua, että kaikki taskut on tyhjennetty ja napit ja vetoketjut ovat kiinni. Älä pese koneessa rispaantuneita tai repeytyneitä vaatteita. Käsittele maali-, muste-, ruoste- ja ruohotahrat ennen pesua. Kaarituellisia rintaliivejä EI saa pestä pesukoneessa. Vaatteita, jotka ovat olleet kosketuksissa tulenarkojen petrolituotteiden kanssa, ei saa pestä pesukoneessa. Jos käytät haihtuvia puhdistusnesteitä, varmista, että neste on poistettu vaatekappaleesta ennen kuin asetat vaatteen koneeseen. Älä irrota verkkopistoketta johdosta vetämällä, vaan vedä aina pistokkeesta. Älä koskaan käynnistä laitetta, jos virtajohto on vahingoittunut, tai jos käyttöpaneeli, kansilevy tai jalusta on vaurioitunut siten, että laitteen sisäosiin voi koskea. Lapsilukko Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti tai sensorisesti rajoitteisten tai muulla tavalla taitamattomien tai kokemattomien henkilöiden (ei myöskään lasten) käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo ja opasta heitä laitteen käytössä. Lapsia on valvottava eikä heidän pidä antaa leikkiä laitteella. Pakkaustarvikkeet (esim. muovi, polystyreeni) saattavat olla vaarallisia lapsille aiheuttaen tukehtumisvaaran. Pidä ne poissa lasten ulottuvilta. Pidä kaikki pesuaineet turvallisessa paikassa poissa lasten ulottuvilta. Varmista, että lapset tai kotieläimet eivät pääse kiipeämään rumpuun. Koneessa on erityinen turvalaite, joka estää lasten ja kotieläinten jäämisen loukkuun rummun sisälle. Turvalaite aktivoidaan kääntämällä luukun sisäpuolella olevaa painiketta (painamatta) myötäpäivään siten, että ura on vaakasuunnassa. Käytä tarvittaessa kolikkoa apuna. Luukun voi taas sulkea, kun turvalaitteen lukitus vapautetaan kiertämällä painiketta vastapäivään siten, että ura on pystysuunnassa.

4 4 electrolux LAITTEEN KUVAUS Uusi pyykinpesukoneesi pesee pyykin käyttäen mahdollisimman vähän vettä, energiaa ja pesuainetta. Uuden pesujärjestelmän ansiosta laite hyödyntää pesuaineen tehokkaasti käyttäen vähemmän vettä ja säästäen tällä tavoin energiaa. HÖYRYTYS-järjestelmä mahdollistaa ryppyjen ja tuoksujen poistamisen kuivista vaatteista käyttäen eri tekstiileille tarkoitettuja höyrytysohjelmia Pesuainelokerikko 2 Käyttöpaneeli 3 Luukun kahva Pesuainelokerikko Lokero esipesussa ja liotuksessa käytettävälle pesuaineelle tai tahrojen käsittelyvaiheessa (mikäli varusteena) käytettävälle tahranpoistoaineelle. Esipesun ja liotuksen vaatima pesuaine lisätään pesuohjelman alussa. Tahranpoistoaine lisätään tahrojen käsittelyvaiheen aikana. Pesujauheen tai nestemäisen pesuaineen lokero varsinaista pesua varten. Jos käytät nestemäistä pesuainetta, annostele pesuaine juuri ennen pesuohjelman käynnistämistä. Nestemäisten lisäaineiden lokero (huuhteluaine, tärkki). Noudata valmistajan suosittelemia annoksia äläkä ylitä pesuainelokerikon «MAX» -merkkiä. Huuhteluaineet ja tärkki tulee lisätä lokeroon ennen pesuohjelman käynnistämistä. 4 Arvokilpi 5 Tyhjennyspumppu 6 Säätöjalat

5 electrolux 5 Valitsimen tarra Ohjelmanvalitsimen tarrat toimitetaan käyttöohjekirjan mukana. Valitse suomenkielinen tarra. Pyyhi pöly käyttöpaneelista kuivalla liinalla. Irrota tarrasta taustapaperi ja kiinnitä tarra ohjelmanvalitsimen ympärille. KÄYTTÖPANEELI Laitteen käyttöpaneeli on esitetty alla olevassa kuvassa. Käyttöpaneelilla on ohjelmanvalitsin, painikkeet, merkkivalot ja näyttö. Seuraavilla sivuilla näihin viitataan kuvan numerointia vastaavilla numeroilla Ohjelmanvalitsin 2 Näyttö 3 LÄMPÖTILAN painike 4 LINKOUSNOPEUDEN alennuspainike 5 ESIPESU-painike 6 LISÄHUUHTELUN painike 7 AJASTIN-painike 8 KÄYNNISTÄ/TAUKO-painike 9 AJANHALLINNAN painikkeet Ohjelmanvalitsin Tällä valitsimella voit kytkeä/katkaista laitteen virran ja/tai valita pesuohjelman. Lämpötila Tällä painikkeella voit nostaa tai alentaa pesuveden lämpötilaa. Linkousnopeuden alennus Tällä painikkeella voit muuttaa valitun ohjelman linkousnopeutta. Esipesu Kun valitset tämän lisätoiminnon, pesuohjelmaan kuuluu esipesu ennen varsinaista pesua. Pesuohjelma kestää tällöin pitempään. Tämä lisätoiminto on suositeltava hyvin likaiselle pyykille.

6 6 electrolux Lisähuuhtelu Tämä pesukone säästää energiaa. Jos haluat huuhdella pyykin käyttäen enemmän vettä (lisähuuhtelu), valitse tämä lisätoiminto. Pesuohjelmaan kuuluu tällöin joitakin lisähuuhteluita. Tämä lisätoiminto on suositeltava henkilöille, joilla on pesuaineallergia, tai alueella, jossa vesi on hyvin pehmeää. Ajastin Pesuohjelma voidaan asettaa käynnistymään 30, 60 tai 90 minuutin, 2 tunnin ja sen Näyttö jälkeen tunti kerrallaan enintään 20 tunnin kuluttua. Käynnistä/Tauko Tällä painikkeella voit käynnistää tai keskeyttää valitun ohjelman. Aika Näillä painikkeilla voit muuttaa laitteen automaattisesti ehdottamaa ohjelman kestoaikaa Näytöstä nähdään seuraavat tiedot 2.1: Lämpötila 2.2: Lämpötilan symbolit, Kylmä. Pesuohjelman aikana näytössä näkyy liikkuva lämpötilan symboli, joka ilmaisee, että rummussa olevaa vettä kuumennetaan. 2.3: Linkousnopeus 2.4: Linkousnopeuden symbolit. Ei linkousta Rypistymisen esto Yöohjelma Linkouksen aikana spiraali liikkuu näytössä. Ei linkousta -toiminnossa pyykkiä ei lingota lainkaan, ja joidenkin ohjelmien huuhtelujen määrä lisääntyy. Rypistymisen esto Kun valitset tämän lisätoiminnon, viimeistä huuhteluvettä ei tyhjennetä koneesta pyykin rypistymisen estämiseksi. Kun ohjelma on päättynyt, näyttöön ilmestyy vilkkuva, symboli 2.8 näkyy edelleen, painikkeen 8 merkkivalo ei pala ja luukku on lukittu, mikä tarkoittaa sitä, että vesi on tyhjennettävä koneesta. Veden tyhjennysohjeet on selitetty kappaleessa "Ohjelman päättyessä". Yöohjelma Kun valitset tämän lisätoiminnon, kone ei tyhjennä viimeistä huuhteluvettä pyykin rypistymisen välttämiseksi. Koska linkousta ei suoriteta lainkaan ohjelman aikana, pesuohjelma on hyvin hiljainen ja sopii käytettäväksi edullisemman yösähkön aikana. Joissakin ohjelmissa huuhteluissa käytetään enemmän vettä. Kun ohjelma on päättynyt, näyttöön ilmestyy vilkkuva, symboli 2.8 näkyy edelleen, painikkeen 8 merkkivalo ei pala ja luukku on lukittu, mikä tarkoittaa sitä, että vesi on tyhjennettävä koneesta. Veden tyhjennysohjeet on selitetty kappaleessa "Ohjelman päättyessä". 2.5: Lisätoimintosymbolit : Lisähuuhtelu tai Helppo silitys. 2.6: Ajastimen kuvake Valittu ajastus ilmestyy muutamaksi sekunniksi näyttöön, kun vastaavaa painiketta painetaan, ja tämän jälkeen näyttöön tulee aiemmin valitun ohjelman kestoaika. Vastaava symboli palaa. Ajastimeen asetetun ajan näyttö vähenee aluksi tunti kerrallaan, ja kun jäljellä on yksi tunti, minuutin kerrallaan. 2.7: Lapsilukko (ks. kohta "Omat asetukset"). 2.8: Luukun lukituksen kuvake Kun painiketta 8 on painettu ja ohjelma on käynnistynyt, tämä symboli tulee näkyviin ja vain ohjelmavaiheen symboli palaa. Kun ohjelma on päättynyt, näyttöön tulee kolme vilkkuvaa nollaa ( ), ja tämä kuvake poistuu näkyvistä. 2.9: Valitun ohjelman kesto Kun ohjelma on valittu, sen kesto näkyy näytössä tunteina ja minuutteina (esimer-

7 toimintahäiriön esiintyessä Painamalla 5 ja 6 -painikkeita samanaikaisesti noin 6 sekuntia merkkiääni poistetaan käytöstä (paitsi jos laitteessa on toimintahäielectrolux 7 kiksi ). Järjestelmä laskee keston automaattisesti kullekin kuitutyypille suositellun maksimitäyttömäärän perusteella. Kun ohjelma on käynnistynyt, jäljellä oleva aika päivittyy näytössä minuutin välein. Ohjelman loppu Kun ohjelma on päättynyt, näyttöön tulee kolme vilkkuvaa nollaa ( ), kuvake 2.8 sammuu, ja luukku voidaan avata. Virheellinen lisätoiminto Jos valittuna on lisätoiminto, joka ei ole yhteensopiva asetetun pesuohjelman kanssa, näyttöön ilmestyy muutamaksi sekunniksi viesti Err ja painikkeessa 8 oleva punainen merkkivalo alkaa vilkkua. Häiriökoodit Häiriötilanteissa näkyviin voi tulla häiriökoodeja, esimerkiksi: (katso kappale "Käyttöhäiriöt"). Viiveaika 2.10: Likaisuusasteen kuvakkeet Tehokas Normaali Lyhyt Kevyt NÄYTÖN SYMBOLIT Ohjelmanvalitsin = Time Manager -ohjelmat = Huuhtelut = Tyhjennys = Linkous = Höyryohjelmat ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA OMAT ASETUKSET Äänimerkit Pesukone on varustettu äänimerkillä, joka kuuluu seuraavissa tilanteissa: pesuohjelman lopussa Pikapesu Pika Raikastus Tehoraikastus (ks. kohta "Ajanhallinnan lisätoiminnon valitseminen"). 2.11: Kellon kuvake Sen jälkeen kun ohjelma on käynnistynyt, näyttöön tulee ohjelman kestoaika ja kellon kuvake alkaa liikkua. 2.12: Pesuohjelman vaiheiden kuvakkeet Kun valitset pesuohjelman, ohjelman eri vaiheita vastaavat ohjelmavaiheiden symbolit näkyvät näytön yläosassa. Kun painiketta 8 on painettu, vain ohjelmavaiheen symboli palaa: Esipesu (tämä symboli syttyy, kun vastaava lisätoiminnon painike on valittu myös) Yksittäinen Huuhtelut Tyhjennys Linkous Lisätoiminnon painikkeet ja merkkivalot + / - = Lapsilukko = Time Manager-painikkeet Tarkista, että sähkö- ja vesiliitännät on tehty asennusohjeiden mukaisesti. Poista polystyreenisuojus tai muu suojamateriaali rummusta. Käynnistä ennen ensimmäistä pesukertaa valko-/kirjopesuohjelma korkeimmassa lämpötilassa ilman pyykkiä, jotta rumpuun ja putkistoon valmistuksen yhteydessä mahdollisesti jääneet aineet poistuvat. Annostele varsinaisen pesun lokeroon puolet pesuaineen määrästä ja käynnistä kone.

8 8 electrolux riö). Merkkiääni voidaan palauttaa käyttöön painamalla näitä kahta painiketta uudelleen. Lapsilukko Voit jättää pesukoneen ilman valvontaa tarvitsematta olla huolissasi siitä, että lapsille aiheutuisi vaaraa, tai että lapset voisivat aiheuttaa vahinkoa laitteelle. Lapsilukko on toiminnassa myös silloin, kun pesukone ei ole käynnissä. Lapsilukon voi kytkeä toimintaan kahdella eri tavalla: PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ Pyykin täyttäminen koneeseen Avaa luukku vetämällä luukun kahvasta varovasti ulospäin. Ravistele vaatteita ja työnnä ne rumpuun yksi kerrallaan. Sulje luukku. 1. Ennen painikkeen 8 painamista: pesukonetta ei voi käynnistää. 2. Painikkeen 8 painamisen jälkeen mitään muuta ohjelmaa eikä toimintoa voi enää valita. Tämä toiminto otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä painamalla samanaikaisesti painikkeita 6 ja 7 kuusi sekuntia, kunnes symboli tulee näkyviin tai poistuu näkyvistä. Pesuaineen ja huuhteluaineen annostelu Vedä pesuainelokerikko kokonaan auki. Annostele tarvittava määrä pesuainetta varsinaisen pesun lokeroon ja muihin lokeroihin, mikäli valittu ohjelma/lisätoiminto sitä vaatii (lue lisätietoja kohdasta Pesuainelokerikko). Annostele tarvittaessa huuhteluaine lokeroon, jossa on merkintä (älä ylitä lokeron MAX-merkintää). Sulje lokero varovasti.

9 electrolux 9 Pesuohjelman valitseminen ohjelmanvalitsimella (1) Käännä ohjelmanvalitsin haluamasi ohjelman kohdalle. Pesukone ehdottaa lämpötilaa ja valitsee automaattisesti valitsemaasi ohjelmaan kuuluvan maksimilinkousnopeuden. Voit muuttaa näitä arvoja vastaavilla painikkeilla. Painikkeen 8 vihreä merkkivalo alkaa vilkkua. Valitsinta voi kääntää joko myötä- tai vastapäivään. Asento on ohjelman nollaus/virran katkaiseminen koneesta. Ohjelman lopussa ohjelmanvalitsin on käännettävä asentoon, jolloin virta katkeaa koneesta. Huomio Jos käännät ohjelmanvalitsimen toisen ohjelman kohdalle ohjelman ollessa käynnissä, painikkeen 8 punainen merkkivalo vilkkuu kolme kertaa ja näytössä näkyy väärää valintaa ilmaiseva virheilmoitus Err. Virheellisesti valittu ohjelma ei käynnisty. Lämpötilan valitseminen painamalla painiketta 3 Kun valitset pesuohjelman, laite ehdottaa automaattisesti ohjelman oletusarvoista lämpötilaa. Voit nostaa tai alentaa lämpötilaa painamalla toistuvasti tätä painiketta, jos haluat pestä pyykin muussa lämpötilassa. Alenna tarvittaessa linkousnopeutta painikkeella 4. Kun ohjelma on valittu, kone ehdottaa automaattisesti ohjelmalle sallittua maksimilinkousnopeutta. Paina painiketta 4, jos haluat lingota pyykin toisella nopeudella. Valitse mahdolliset lisätoiminnot painikkeilla 4, 5 ja 6. Pesuohjelmasta riippuen voit yhdistää siihen erilaisia lisätoimintoja. Lisätoiminnot on valittava pesuohjelman valitsemisen jälkeen, ennen kuin painat painiketta 8. Kun näitä painikkeita painetaan, vastaavat symbolit tulevat näkyviin näyttöön. Kun painikkeita painetaan uudelleen, symbolit häviävät näkyvistä. Jos valitaan virheellinen lisätoiminto, painikkeen 8 integroitu merkkivalo vilkkuu kolme kertaa, ja Err -viesti näkyy näytössä muutaman sekunnin ajan. Pesuohjelmien ja lisätoimintojen yhteensopivuustiedot on esitetty kohdassa "Pesuohjelmat". Ajastetun pesuohjelman valitseminen painikkeella 7 Jos haluat asettaa ajastimen ennen ohjelman käynnistämistä, paina painiketta 7 toistuvasti, kunnes haluttu ajastinarvo näkyy näytössä. Symboli 2.6 tulee näkyviin näytön yläosaan. Valittu viiveaika (enintään 20 tuntia) näkyy näytössä muutaman sekunnin ajan, jonka jälkeen näkyviin tulee uudelleen valitun ohjelman kesto. Ajastus on valittava ohjelman asettamisen jälkeen ja ennen kuin painetaan painiketta 8. Voit peruuttaa ajastuksen tai muuttaa viiveaikaa milloin tahansa ennen kuin painat painiketta 8. Ajastuksen valitseminen: 1. Valitse pesuohjelma ja haluamasi lisätoiminnot. 2. Valitse ajastustoiminto painikkeella Paina painiketta 8 : Viiveajan laskenta käynnistyy. Ohjelma käynnistyy, kun valittu viiveaika on kulunut. Ajastetun käynnistyksen peruuttaminen, kun olet painanut painiketta 8 : 1. Aseta pesukone taukotilaan painikkeella Paina painiketta 7, kunnes symboli tulee näkyviin. 3. Paina painiketta 8 uudelleen ohjelman käynnistämiseksi. Tärkeää Valittua viiveaikaa voidaan muuttaa vasta sen jälkeen kun pesuohjelma on valittu uudelleen. Ajastinta ei voida valita TYHJENNYS -ohjelmalla. Ohjelman käynnistäminen painikkeella 8 Voit aloittaa valitun ohjelman painamalla painiketta 8, ja painikkeen vihreä merkkivalo 8 lakkaa vilkkumasta. Symboli 2.8 ilmestyy näyttöön. Se ilmaisee, että laite käynnistyy ja luukku on lukittu. Voit keskeyttää käynnissä olevan ohjelman painamalla painiketta 8 : vihreä merkkivalo alkaa vilkkua.

10 10 electrolux Voit käynnistää ohjelman uudelleen kohdasta, johon se on keskeytetty, painamalla painiketta 8 uudelleen. Jos olet valinnut ajastuksen, kone aloittaa viiveajan laskennan. Jos valitaan virheellinen lisätoiminto, painikkeen 8 merkkivalo vilkkuu kolmesti, ja viesti Err näkyy näytössä muutaman sekunnin ajan. Ajanhallinnan lisätoiminnon valitseminen painikkeella 9 Voit pidentää tai lyhentää pesuohjelmaa painamalla toistuvasti näitä painikkeita. Symboli 2.10 ilmaisee valitun likaisuusasteen ilmestymällä näyttöön. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain pesuohjelmilla Puuvilla, Tekokuidut ja Hienopesu. Tehokas Normaali Lyhyt Kevyt Pikapesu Pika 1) Likaisuusaste Symboli Kuitutyyppi Hyvin likainen pyykki Normaalilikainen pyykki Päivittäispyykki Vähän likainen pyykki Erittäin vähän likaantunut pyykki Vaatteet, joita on käytetty vain vähän aikaa Raikastus 1) 2) Vain raikastusta varten Tehoraikastus 1) 2) Vain muutaman tuotteen raikastusta varten 1) Pyykin määrää on suositeltavaa vähentää (katso "Pesuohjelmat" -taulukko). 2) Kun tämä vaihtoehto valintaan, kyseinen symboli tulee näkyviin hetkeksi ja katoaa sitten välittömästi. Lisätoiminnon tai käynnissä olevan ohjelman muuttaminen Joihinkin lisätoimintoihin voi tehdä muutoksia, ennen kuin ohjelmavaihe on alkanut. Ennen muutosten tekemistä kone on siirrettävä taukotilaan painamalla painiketta 8. (Jos haluat muuttaa Aika-toimintoa, käynnissä oleva ohjelma on peruutettava ja valinta on tehtävä uudelleen). Käynnissä olevan ohjelman muuttaminen on mahdollista vain nollaamalla ohjelma. Käännä ohjelmanvalitsin asentoon ja sen jälkeen uutta ohjelmaa vastaavaan asentoon. Käynnistä uusi ohjelma painamalla uudelleen painiketta 8. Vettä ei tyhjennetä koneesta. Ohjelman keskeyttäminen Voit keskeyttää käynnissä olevan ohjelman painikkeella 8. Painikkeen vihreä merkkivalo alkaa vilkkua. Käynnistä ohjelma uudelleen painamalla painiketta uudestaan. Pesuohjelman peruuttaminen Voit peruuttaa käynnissä olevan ohjelman kääntämällä ohjelmanvalitsimen asentoon. Sen jälkeen voit valita uuden ohjelman. Luukun avaaminen Kun ohjelma on käynnistynyt (tai ajastimen viiveen aikana), luukku on lukittu. Jos luukku on avattava, aseta laite ensin taukotilaan painamalla painiketta 8. Jos symboli 2.8 poistuu muutaman minuutin kuluttua näkyvistä, luukku voidaan avata. Jos symboli 2.8 ei sammu, kone on jo aloittanut veden kuumentamisen tai veden pinta on liian korkealla. Älä yritä avata luukkua väkisin. Jos luukkua ei voi avata, mutta sinun on välttämättä avattava se, pesukoneesta on katkaistava virta kääntämällä ohjelmanvalitsin asentoon. Luukun voi avata muutaman minuutin kuluttua (huomioi vedenpinnan taso ja lämpötila!). Luukun sulkemisen jälkeen ohjelma ja lisätoiminnot on valittava uudelleen painamalla painiketta 8. Ohjelman päättyessä Ohjelma päättyy automaattisesti. Kolme vilkkuvaa nollaa ( ) ilmestyy näyttöön, ja painikkeen 8 merkkivalo sammuu. Merkkiääniä kuuluu muutaman minuutin ajan. Jos valittuna on ohjelma tai lisätoiminto, jossa vesi jää rumpuun, symboli 2.8 pysyy näkyvissä ilmaisten, että vesi on tyhjennettävä koneesta ennen kuin luukun voi avata. Tyhjennä vesi pesukoneesta seuraavasti: 1. Käännä ohjelmanvalitsin asentoon. 2. Valitse tyhjennys- tai linkousohjelma. 3. Alenna tarvittaessa linkousnopeutta vastaavalla painikkeella. 4. Paina painiketta 8. Ohjelman lopussa symboli 2.8 sammuu, ja luukku voidaan avata. Käännä ohjelmanvalit-

11 electrolux 11 sin asentoon, jolloin virta katkeaa koneesta. Poista pyykki koneesta ja tarkista, että rumpu on tyhjä. Jos et pese toista koneellista, sulje vesihana. Jätä luukku auki, jotta rumpu tuulettuu. Valmiustila : energiansäästöjärjestelmä aktivoituu muutaman minuutin kuluttua ohjelman päättymisestä. Näytön kirkkaustaso HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA JA VINKKEJÄ Pyykin lajittelu Noudata tekstiilien hoito-ohjemerkintöjä ja valmistajan antamia pesuohjeita. Lajittele pyykki seuraavalla tavalla: valkoiset, värilliset, tekokuidut, hienopyykki, villavaatteet. Ennen koneen täyttämistä Älä koskaan pese valkoisia ja värillisiä vaatteita yhdessä. Valkoiset voivat menettää "valkoisuuttaan" pesussa. Uudet värilliset vaatteet voivat laskea väriä ensimmäisessä pesussa. Pese ne erillään ensimmäisen kerran. Sulje tyynyliinojen napit, vetoketjut, koukut ja nepparit. Sido kiinni vyöt tai pitkät nauhat. Poista itsepintaiset tahrat ennen pesua. Hankaa erittäin likaisia kohtia erikoispesuaineella tai puhdistustahnalla. Pese verhot erityisen varovasti. Poista koukut tai sido ne pussin tai verkon sisälle. Tahrojen poistaminen Itsepintaiset tahrat eivät välttämättä lähde pelkällä vedellä ja pesuaineella. Sen vuoksi ne on hyvä käsitellä ennen pesua. Veri: Käsittele tuoreet tahrat kylmällä vedellä. Liota kuivuneita tahroja yön yli erikoispesuaineessa ja hankaa vedellä ja saippualla. Öljypohjainen maali: Kostuta bensiinipohjaisella tahranpoistoaineella, levitä vaate pehmeän kankaan päälle ja sivele tahraa. Käsittele useita kertoja. Kuivuneet rasvatahrat: Kostuta tärpätillä, levitä vaate pehmeälle alustalle ja sivele tahraa sormenpäillä tai puuvillaliinalla. Ruoste: Kuumaan veteen liuotettu oksaalihappo tai ruosteenpoistoaine kylmänä. Ole varovainen vanhojen ruostetahrojen kanssa, sillä selluloosarakenne on jo vahingoittunut ja kankaaseen voi tulla reikiä. 1) Älä käytä asetonia keinosilkkiin. alenee. Kun painat jotain painiketta, laite siirtyy energiansäästötilasta normaaliin toimintaan. Hometahrat: Käsittele valkaisuaineella, huuhtele hyvin (vain valkoiset ja värinpitävät värilliset). Ruoho: Liota kevyesti ja käsittele valkaisuaineella (vain valkoiset ja värinpitävät värilliset). Kuulakärkikynä ja liima: Kostuta asetonilla, 1), levitä vaate pehmeän kankaan päälle ja sivele tahraa. Huulipuna: Kostuta asetonilla kuten edellä ja käsittele tahrat sen jälkeen denaturoidulla alkoholilla. Käsittele jäljelle jääneet läiskät valkaisuaineella. Punaviini: Liota pesuainevedessä, huuhtele ja käsittele etikka- tai sitruunahapolla. Huuhtele lopuksi. Käsittele jäljelle jääneet läiskät valkaisuaineella. Muste: Musteen tyypistä riippuen kostuta kangas ensin asetonilla 1) ja sen jälkeen etikkahapolla. Käsittele jäljelle jääneet läiskät valkoisissa tekstiileissä valkaisuaineella ja huuhtele lopuksi huolellisesti. Tervatahrat: Käsittele ensin tahranpoistoaineella, denaturoidulla alkoholilla tai bensiinillä ja hankaa sen jälkeen puhdistustahnalla. Pesuaineet ja lisäaineet Hyvä pesutulos riippuu myös pesuaineen valinnasta ja oikeasta annostelusta. Pesuaineiden oikealla annostelulla voidaan myös suojella ympäristöä. Vaikka pesuaineet ovat biologisesti hajoavia, ne sisältävät ainesosia, jotka suurina määrinä voivat häiritä luonnon tasapainoa. Pesuaineen valinta riippuu kuitutyypistä (arat kuidut, villa, puuvilla jne.), väristä, pesulämpötilasta ja likaisuusasteesta. Tässä pesukoneessa voidaan käyttää kaikkia normaaleja pesukoneille tarkoitettuja pesuaineita: jauhemaisia pesuaineita kaikille kuitutyypeille

12 12 electrolux jauhemaisia pesuaineita aroille kuiduille (enintään 60 C) ja villalle nestemäisiä pesuaineita, mieluiten alhaisen lämpötilan pesuohjelmissa (enintään 60 C) kaikille kuitutyypeille, tai villavaatteiden erikoispesuaineita. Pesu- ja lisäaineet annostellaan oikeaan lokeroon ennen pesuohjelman käynnistämistä. Jos käytät nestemäistä pesuainetta, valitse ilman esipesua oleva ohjelma. Pesukoneessa on kierrätysjärjestelmä, joka mahdollistaa pesuainetiivisteen optimaalisen käytön. Noudata tuotteen valmistajan annosteluohjeita. Älä annostele ainetta yli pesuainelokerikon MAX-merkinnän. Pesuaineen määrä Pesuaineen tyyppi ja määrä riippuu kuitutyypistä, täyttömäärästä, pyykin likaisuudesta ja veden kovuudesta. Noudata tuotteen valmistajan annosteluohjeita. Käytä vähemmän pesuainetta, jos: peset pienen määrän pyykkiä pyykki on vain vähän likaista pesussa muodostuu paljon vaahtoa. Veden kovuusaste Veden kovuus luokitellaan niin sanottujen kovuusasteiden mukaisesti. Paikkakuntasi vedenkovuustiedot ovat saatavilla vesiyhtiöstä tai paikalliselta viranomaiselta. Jos veden kovuus on keskitasoa tai korkea, suosittelemme vedenpehmennysaineen käyttämistä. Noudata aina valmistajan ohjeita. Jos vesi on kovuusasteeltaan pehmeä, säädä pesuaineen määrää. PESUOHJELMAT Ohjelma - Maksimi- ja minimilämpötila - Ohjelman kuvaus - Maksimilinkousnopeus - Suurin sallittu täyttömäärä - Pyykin tyyppi PUUVILLA 90 kylmä Varsinainen pesu - huuhtelut Linkous maksiminopeudella Maksimitäyttö 7 kg - Vajaa täyttö 3.5 kg Valkoinen ja värillinen puuvilla (normaalilikainen pyykki). SILIÄVÄT 60 kylmä Varsinainen pesu - huuhtelut Maksimilinkousnopeus 900 kierrosta/min Maksimitäyttö 3.5 kg - Vajaa täyttö 2 kg Tekokuidut tai sekoitekuidut: alusvaatteet, värilliset vaatteet, kutistumattomat paidat, puserot. HIENOPESU 40 kylmä Varsinainen pesu - huuhtelut Maksimilinkousnopeus 700 kierrosta/min Maksimitäyttö 3.5 kg - Vajaa täyttö 2 kg Arkalaatuiset tekstiilit: akryyli, viskoosi, polyesteri. HÖYRY-toiminto Höyry voi vähentää ryppyjä ja tuoksuja tekstiilityypistä riippuen. Maksimitäyttömäärä: 1 kg kuivaa pyykkiä. Höyryohjelman loputtua pyykit tuntuvat kosteilta, ne kannattaa siksi tuulettaa noin 10 minuutin ajan raikkaassa ilmassa kosteuden poistamiseksi. Pyykit tulee poistaa rummusta mahdollisimman nopeasti. Höyryohjelman jälkeen vaatteet voivat joka tapauksessa vaatia silitystä, mutta niiden silitys on helpompaa! Lisätoiminnot LINKOUS YÖOHJELMA RYPISTYMISEN ESTO EI LINKOUSTA ESIPESU 1) LISÄHUUHTELU TIME MANAGER 2) LINKOUS YÖOHJELMA RYPISTYMISEN ESTO EI LINKOUSTA ESIPESU 1) LISÄHUUHTELU TIME MANAGER 2) LINKOUS YÖOHJELMA RYPISTYMISEN ESTO EI LINKOUSTA ESIPESU 1) LISÄHUUHTELU TIME MANAGER 2) Pesuainelokero

13 electrolux 13 Ohjelma - Maksimi- ja minimilämpötila - Ohjelman kuvaus - Maksimilinkousnopeus - Suurin sallittu täyttömäärä - Pyykin tyyppi VILLA / KÄSINPESU 40 kylmä Varsinainen pesu - huuhtelut Maksimilinkousnopeus 1000 kierrosta/min Maksimitäyttö 2 kg Pesuohjelma konepestäville villavaatteille sekä käsinpestävälle villalle ja arkalaatuisille kuiduille, joissa on käsinpesumerkintä. Huomaa : Yksittäinen tai painava vaatekappale voi aiheuttaa epätasapainon. Jos kone ei suorita loppulinkousta, lisää koneeseen pyykkiä, levitä pyykki tasaisemmin rumpuun ja valitse linkousohjelma. HUUHTELU Huuhtelu - pitkä linkous Linkous maksiminopeudella Maksimitäyttö 7 kg Tätä ohjelmaa voidaan käyttää käsinpestyjen puuvillavaatteiden huuhteluun ja linkoamiseen. Valitse LISÄ- HUUHTELU huuhtelutoiminnon tehostamiseksi. Laite lisää ohjelmaan lisähuuhteluita. TYHJENNYS Veden tyhjennys Maksimitäyttö 7 kg Tarkoitettu veden tyhjentämiseksi viimeisen huuhtelun jälkeen ohjelmissa, joissa valintana vesi jää koneeseen. LINKOUS Tyhjennys ja pitkä linkous Linkous maksiminopeudella Maksimitäyttö 7 kg Erillinen linkous käsinpestyille vaatteille ja sellaisten ohjelmien jälkeen, missä vesi jää rumpuun pesuohjelman päätyttyä. Voit valita pyykille sopivan linkousnopeuden linkousnopeuden alennuspainikkeella. PUUVILLA SÄÄSTÖ Varsinainen pesu - huuhtelut Linkous maksiminopeudella Maksimitäyttö 7 kg Valkoinen ja värinpitävä puuvilla. Tämä pesuohjelma sopii vähän likaisille tai normaalilikaisille puuvillavaatteille. Lämpötila on alhaisempi ja pesuaika pitempi. Hyvä pesutulos energiaa säästäen. PEITOT Varsinainen pesu - huuhtelut Maksimilinkousnopeus 700 kierrosta/min Maksimitäyttö 2,5 kg Yhdelle pestävälle keinokuitupeitteelle. Lisätoiminnot LINKOUS YÖOHJELMA RYPISTYMISEN ESTO EI LINKOUSTA LINKOUS YÖOHJELMA RYPISTYMISEN ESTO EI LINKOUSTA LISÄHUUHTELU LINKOUS LINKOUS YÖOHJELMA RYPISTYMISEN ESTO EI LINKOUSTA ESIPESU 1) LISÄHUUHTELU LINKOUS Pesuainelokero

14 14 electrolux Ohjelma - Maksimi- ja minimilämpötila - Ohjelman kuvaus - Maksimilinkousnopeus - Suurin sallittu täyttömäärä - Pyykin tyyppi 5 PAITAA 30 Varsinainen pesu - huuhtelut Maksimilinkousnopeus 900 kierrosta/min Maksimitäyttö 1 kg Pesuohjelma vähän likaisille paidoille. O = OFF Käynnissä olevan pesuohjelman peruuttaminen ja virran katkaiseminen laitteesta. Lisätoiminnot LINKOUS EI LINKOUSTA LINKOUS RYPISTYMISEN ESTO EI LINKOUSTA ESIPESU 1) LISÄHUUHTELU Pesuainelokero 1) Jos käytät nestemäistä pesuainetta, valitse ilman ESIPESUA oleva ohjelma. 2) Jos valintana on SUPERPIKA-lisätoiminto, joka aktivoidaan painamalla painikkeita 9, maksimipyykkimäärää on suositeltavaa vähentää taulukon mukaisesti. Täysi koneellinen on mahdollinen, mutta pesutulos ei välttämättä ole yhtä hyvä. Jos valitset Raikastus- tai Tehoraikastus-lisätoiminnon, suosittelemme vähentämään täyttömäärää entisestään. HÖYRYOHJELMAT kuivalle pyykille 1) Ohjelman kuvaus PUUVILLA Tämä ohjelma vähentää ryppyjä ja taitoksia 1-4 puuvillapaidassa (100 % puuvillaa), pellavassa tai yhdessä parissa farkkuja. SILIÄVÄT Tämä ohjelma vähentää ryppyjä 1-5 tekokuitupaidassa tai 1 kg:ssa vaihtelevassa suhteessa olevia sekatekstiilejä ja jopa 1 kg:ssa tekstiilejä, jotka ovat 100 % tekokuitua. Ohjelma sopii myös silkki- ja villavaatteisiin. RAIKASTUS Tämä ohjelma poistaa tuoksut puuvillasta ja tekokuituvaatteista. Höyry ei poista eläinten tai ihmisten hajuja. 2) Kestoaika SILIÄVÄT + 60 kylmä Varsinainen pesu - huuhtelut Maksimilinkousnopeus 900 kierrosta/min Maksimitäyttö 1 kg Tällä lisätoiminnolla pyykki pestään hellävaraisesti ja lingotaan varovasti rypistymisen välttämiseksi. Näin silitys sujuu helpommin. Lisäksi ohjelmaan kuuluu lisähuuhteluita. Täyttömäärä 30 minuuttia korkeintaan 1 kg 20 minuuttia korkeintaan 1 kg 25 minuuttia korkeintaan 1 kg Älä käytä pesuainetta. Poista tahrat tarvittaessa pesemällä tai tahranpoistoaineella. Höyryohjelmat eivät suorita hygienisiä ohjelmavaiheita. 1) Kaikki käyttöön liittyvät tiedot ovat ainoastaan viitteellisiä. Silitystulokset voivat vaihdella valitusta ohjelmasta ja erityisesti tekstiilin lisäosista ja materiaalin ominaisuuksista riippuen. Tuloksia voidaan tarvittaessa parantaa eri ohjelmia ja höyrymääriä käyttämällä. 2) Höyryohjelma ei sovi seuraaviin vaatteisiin: vaatteet, joiden hoito-ohjemerkinnöissä ei ole mainintaa vaatteen sopivuudesta rumpukuivaukseen kaikki tekstiilit, joissa on runsaasti muovisia metalliosia, puuosia tai vastaavia osia. HOITO JA PUHDISTUS Varoitus! Kytke laite irti verkkovirrasta, ennen kuin aloitat mitään puhdistus- tai huoltotöitä. Kalkinpoisto Vesijohtovesi sisältää yleensä kalkkia. Pesukone on hyvä puhdistaa vedenpehmennysjauheella säännöllisin väliajoin. Suorita puh-

15 electrolux 15 distus erillään pyykinpesusta ja noudata pehmennysaineen valmistajan ohjeita. Tällä tavoin voit välttää kalkkikerääntymien muodostumisen. Jokaisen käyttökerran jälkeen Jätä luukku raolleen, jotta rumpu tuulettuu. Luukun auki pitäminen edistää myös luukun tiivisteen säilymistä hyväkuntoisena. Huoltopesu Kun pesukoneessa pestään pyykkiä alhaisen lämpötilan ohjelmilla, rummun sisälle voi kerääntyä jäämiä. Huoltopesu on suositeltavaa suorittaa säännöllisin väliajoin. Huoltopesun suorittaminen: Rummussa ei saa olla pyykkiä. Valitse korkeimman lämpötilan valko/kirjopesuohjelma. Käytä normaali määrä pesuainetta. Pesuaineen on oltava jauhemaista ja biologisesti hajoavaa. Ulkopintojen puhdistaminen Käytä laitteen ulkopintojen puhdistuksessa ainoastaan mietoa puhdistusainetta ja vettä ja kuivaa lopuksi huolellisesti. Tärkeää Älä käytä denaturoitua alkoholia, liuotinaineita tai vastaavia tuotteita laitteen ulkopintojen puhdistamiseen. Pesuainelokerikon puhdistaminen Pesuainelokerikko on puhdistettava säännöllisesti. Pesuaineen ja lisäaineiden lokerot on puhdistettava säännöllisesti. Irrota lokerikko painamalla salpaa alaspäin ja vedä lokerikko ulos. Huuhtele lokerikko juoksevan veden alla ja poista kaikki kerääntynyt pesujauhe. Lisäainelokeron yläosan voi irrottaa puhdistamisen helpottamiseksi. Pese kaikki osat vedellä. Puhdista pesukoneen sisällä oleva lokerikon tila harjalla.

16 16 electrolux Rumpu Rumpuun voi muodostua ruosteläiskiä vierasesineiden tai rautapitoisen veden vuoksi. Tärkeää Älä käytä rummun puhdistuksessa happoa sisältäviä kalkinpoistoaineita, klooria tai rautaa sisältäviä hankausaineita tai teräsvillaa. 1. Poista ruosteläiskät rummusta ruostumattomalle teräkselle tarkoitetulla puhdistusaineella. 2. Poista mahdolliset puhdistusaineen jäämät suorittamalla pesuohjelma ilman pyykkiä. Ohjelma: Lyhyt valko/kirjopesuohjelma maksimilämpötilassa, annostele noin 1/4-mitallinen pesuainetta. Luukun tiiviste Tarkista luukun tiiviste säännöllisesti ja poista kumitiivisteen sisälle mahdollisesti joutuneet pikkuesineet. Tyhjennyspumppu Pumppu on tarkistettava säännöllisin väliajoin ja aina, jos laite ei tyhjennä vettä ja/tai linkoa tyhjennyksen aikana laitteesta kuuluu epätavallista ääntä, joka voi aiheutua pumppuun joutuneista pikkuesineistä, kuten hakaneuloista tai kolikoista vedentyhjennyksessä on ilmennyt ongelma (lisätietoja on kappaleessa Käyttöhäiriöt). Varoitus! Ennen kuin avaat pumpun luukun, katkaise laitteen virta ja poista verkkopistoke pistorasiasta. Toimi seuraavasti: 1. Irrota pistoke pistorasiasta. 2. Odota tarvittaessa, että vesi on jäähtynyt. 3. Avaa pumpun luukku työntämällä uraan kolikko tai käyttöohjeen pussissa oleva työkalu (mallista riippuen) ja väännä luukku auki Aseta pumpun lähelle matalareunainen astia veden keräämistä varten. 2

17 electrolux Vedä hätätyhjennystulppa irti sihdin kannesta pihtien avulla. 8. Tarkista varovasti, että pumpun siipipyörä pyörii (se pyörii nykivästi). Jos se ei pyöri, ota yhteys huoltoliikkeeseen. 9. Aseta sihti pumppuun kunnolla paikalleen. Kierrä pumpun kansi tiukasti kiinni kääntämällä sitä myötäpäivään. 6. Kun vettä ei enää tule, kierrä pumpun kansi auki kääntämällä sitä pihdeillä vastapäivään ja ota sihti pois. Pidä aina lattiapyyhe lähettyvillä mahdollisen veden kuivaamiseksi, kun avaat kantta. Poista kaikki nukka sihdistä huuhtelemalla sitä hanan alla Poista kaikki vieraat aineet ja nukka pumpun siipipyörästä. 10. Aseta hätätyhjennystulppa takaisin sihdin kanteen ja kiinnitä se hyvin paikalleen.

18 18 electrolux 11. Sulje pumpun luukku. 4. Ruuvaa letku takaisin hanaan. 5. Kierrä letku irti koneesta. Pidä kuivausliina lähettyvillä, sillä letkusta voi tulla vettä. 6. Puhdista venttiilin sihti jäykällä harjalla tai kankaanpalalla. Varoitus! Kun ohjelma on käynnissä, pumpun sisällä voi olla kuumaa vettä valitusta ohjelmasta riippuen. Älä koskaan irrota pumpun kantta pesuohjelman aikana, vaan odota, kunnes ohjelma on päättynyt ja vesi on tyhjennetty. Kun kiinnität pumpun kannen takaisin paikalleen, varmista, että se on kunnolla kiinni, jotta koneen sisältä ei vuoda vettä eivätkä pikkulapset pysty irrottamaan sitä. Tulovesisihtien puhdistaminen Jos vedenotto kestää normaalia pitempään, tarkista, ettei vedenottoletkun sihti ole tukossa. 1. Sulje vesihana. 2. Ruuvaa vedenottoletku irti. 3. Puhdista sihti kovaharjaksisella harjalla. 7. Kierrä letku takaisin koneeseen ja tarkista, että liitäntä on tiivis. 8. Avaa vesihana. Hätätyhjennys Jos vesi ei poistu koneesta, tyhjennä kone seuraavalla tavalla: 1. Irrota pistoke pistorasiasta. 2. Sulje vesihana. 3. Odota tarvittaessa, että vesi on jäähtynyt. 4. Avaa pumpun luukku. 5. Laita astia lattialle. Irrota hätätyhjennystulppa sihdin kannesta. Veden pitäisi valua astiaan painovoiman avulla. Kun astia on täynnä, kiinnitä tulppa takaisin sihdin kanteen. Tyhjennä astia. Toista toimenpide, kunnes vettä ei enää tule.

19 electrolux Puhdista pumppu tarvittaessa edellä annettuja ohjeita noudattaen. 7. Kierrä pumppu kiinni ja sulje luukku. Suojeltava jäätymiseltä Jos kone on asennettu tilaan, jossa lämpötila voi laskea alle 0 C, toimi seuraavasti: 1. Irrota pistoke pistorasiasta. 2. Sulje vesihana. 3. Ruuvaa vedenottoletku irti. 4. Laita vedenottoletkun pää lattialla olevaan astiaan, avaa nukkasihdin hätätyhjennystulppa ja anna veden valua ulos. 5. Kiinnitä hätätyhjennystulppa takaisin sihdin kanteen ja ruuvaa vedenottoletku takaisin paikalleen. 6. Kun käytät konetta seuraavan kerran, varmista, että ympäristön lämpötila on yli 0 C. KÄYTTÖHÄIRIÖT Jotkin ongelmat voivat aiheutua yksinkertaisten huoltotoimenpiteiden tai tarkistusten laiminlyönnistä, ja ne voidaan poistaa helposti ilman huoltomiehen apua. Tarkista alla olevan taulukon kohdat ennen kuin soitat huoltoon. Koneen toiminnan aikana on mahdollista, että painikkeen 8 punainen merkkivalo vilkkuu, näytössä näkyy jokin seuraavista hälytyskoodeista, ja samanaikaisesti kuuluu Ongelma Pesuohjelma ei käynnisty: Kone ei ota vettä: merkkiääni 20 sekunnin välein ilmaisten, että kone ei toimi: : vedenottohäiriö. : vedenpoistohäiriö. : luukku auki. Kun ongelma on poistettu, käynnistä ohjelma uudelleen painikkeella 8. Jos ongelma ei tarkistuksista huolimatta poistu, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Mahdollinen syy / korjaustoimenpide Luukku ei ole kiinni. E40 Sulje luukku hyvin. Pistoke ei ole kunnolla kiinni pistorasiassa. Kiinnitä pistoke pistorasiaan. Pistorasiaan ei tule virtaa. Tarkista kodin sähköjärjestelmä. Päävirtasulake on palanut. Vaihda sulake. Ohjelmanvalitsin ei ole oikeassa asennossa ja painiketta 8 ei ole painettu. Käännä ohjelmanvalitsinta ja paina uudelleen painiketta 8. Ajastin on kytketty. Jos haluat pestä pyykin heti, peruuta ajastus. Lapsilukko on kytketty toimintaan. Kytke lapsilukko pois toiminnasta. Vesihana on kiinni. E10 Avaa vesihana. Vedenottoletku on litistynyt tai mutkalla. E10 Tarkista vedenottoletkun liitäntä. Vedenottoletkun sihti on tukossa. E10 Tarkista tulovesisihti. Luukku ei ole kunnolla kiinni. E40 Sulje luukku hyvin.

20 20 electrolux Ongelma Kone ei poista vettä ja/tai ei linkoa: Lattialla on vettä: Pesutulos ei ole tyydyttävä: Luukku ei aukea: Kone tärisee tai käyntiääni on kova: Linkous alkaa myöhään tai kone ei linkoa lainkaan: Mahdollinen syy / korjaustoimenpide Tyhjennysletku on litistynyt tai mutkalla. E20 Tarkista tyhjennysletkun liitäntä. Vedenpoiston sihti on tukossa. E20 Puhdista vedenpoiston sihti. On valittu lisätoiminto/ohjelma, jossa vesi jää rumpuun tai jossa ei ole lainkaan linkousvaiheita. Valitse tyhjennys- tai linkousohjelma. Pyykki ei ole jakautunut tasaisesti rumpuun. Levitä pyykki paremmin rummun sisään. Pesuainetta on käytetty liikaa tai pesuaine on sopimatonta (liian paljon vaahtoavaa). Vähennä pesuaineen määrää tai käytä toista pesuainetta. Tarkista, että vedenottoletkun liittimet eivät vuoda. Tätä ei ole aina helppo tarkistaa, koska vesi valuu letkun pintaa alaspäin. Tarkista, onko letku kostea. Tarkista vedenottoletkun liitäntä. Tyhjennysletku on vaurioitunut. Vaihda tilalle uusi. Hätätyhjennystulppaa ei ole asetettu sihtiin tai sihtiä ei ole kierretty kunnolla kiinni puhdistuksen jälkeen. Kiinnitä hätätyhjennystulppa takaisin paikalleen tai kierrä sihti kunnolla kiinni. Pesuainetta on käytetty liian vähän tai pesuaine on sopimatonta. Lisää pesuaineen määrää tai käytä toista pesuainetta. Pinttyneitä tahroja ei ole käsitelty ennen pesua. Käsittele vaikeat tahrat tahranpoistoaineella. Pesuohjelmalle ei ole valittu oikeaa lämpötilaa. Tarkista, onko lämpötila oikea. Liikaa pyykkiä. Vähennä pyykkiä. Ohjelma on edelleen käynnissä. Odota, että ohjelma päättyy. Luukun lukko on edelleen kiinni. Odota, kunnes symboli on sammunut. Rummussa on vettä. Valitse tyhjennys tai linkous ja tyhjennä vesi koneesta. Kuljetustukia ja pakkausmateriaaleja ei ole poistettu. Tarkista, että laite on asennettu oikein. Jalkoja ei ole säädetty. Tarkista, että laite on tasapainotettu kunnolla. Pyykki ei ole jakautunut tasaisesti rumpuun. Levitä pyykki paremmin rummun sisään. Rummussa on mahdollisesti vain vähän pyykkiä. Aseta koneeseen enemmän pyykkiä. Elektroninen epätasapainon tunnistusjärjestelmä estää linkouksen, koska pyykki ei ole jakautunut tasaisesti rumpuun. Kone yrittää levittää pyykkiä rummussa kääntämällä rumpua vastakkaiseen suuntaan. Kone voi tehdä näin useita kertoja ennen kuin epätasapaino korjautuu ja normaali linkous voi alkaa. Jos pyykki on vielä 10 minuutin kuluttua liian paljon epätasapainossa, kone ei linkoa lainkaan. Tässä tapauksessa pyykki on levitettävä käsin rummun sisällä ja linkous on valittava uudelleen. Levitä pyykki paremmin rummun sisään. Liian vähän pyykkiä. Lisää pyykkiä, levitä pyykkiä käsin rummun sisällä ja valitse linkousohjelma.

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX L66840 http://fi.yourpdfguides.com/dref/811499

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX L66840 http://fi.yourpdfguides.com/dref/811499 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO

KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO KÄYTTÖTARKOITUS Tämä pesukone on tarkoitettu ainoastaan kotitalouksissa yleisen pyykkimäärän pesuun ja linkoukseen. Noudata pesukoneen käytössä tämän käyttöohjeen, asennusohjeiden ja ohjelmataulukon ohjeita.

Lisätiedot

WD40A74140. FI Kuivaava pesukone Käyttöohje 2 SV Tvätt-torkmaskin Bruksanvisning 33

WD40A74140. FI Kuivaava pesukone Käyttöohje 2 SV Tvätt-torkmaskin Bruksanvisning 33 WD40A74140 FI Kuivaava pesukone Käyttöohje 2 SV Tvätt-torkmaskin Bruksanvisning 33 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 5 3. LAITTEEN KUVAUS...7 4. KÄYTTÖPANEELI...

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Kytke kone pois päältä Aseta ohjelmavalitsin asentoon Pois päältä. Peseminen

Kytke kone pois päältä Aseta ohjelmavalitsin asentoon Pois päältä. Peseminen Pyykinpesukoneesi Onnittelut valintasi on nykyaikainen, laadukas ja korkeatasoinen Smeg-pyykinpesukone. Pyykinpesukoneelle on tunnusomaista säästeliäs veden- ja energiankulutus. Jokaisen tehtaalta lähtevän

Lisätiedot

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN. LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA. OHJEITA NOUDATTAMALLA SAAT PARHAAN TU- LOKSEN JA VOIT KÄYTTÄÄ LAITETTA TURVALLISESTI. SF TURVAVAROITUKSIA - Varmista pakkauksen poistamisen

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Pyykinpesukone VM 1200-00 F digital AQUA SPRAY FIN

Pyykinpesukone VM 1200-00 F digital AQUA SPRAY FIN Pyykinpesukone VM 1200-00 F digital AQUA SPRAY FIN Käyttöohje 2 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 4 Tärkeitä turvallisuusohjeita... 5 Pesukoneen asennus... 6 Koodien ilmoitukset vianetsintä... 8 Vaatteissa olevat

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

KONEEN KÄYTTÖ. Vie ohjelmanvalitsin asentoon Off ( O ).

KONEEN KÄYTTÖ. Vie ohjelmanvalitsin asentoon Off ( O ). KONEEN KÄYTTÖ Lisätietoja (myös vianetsinnästä ja huollosta) löytyy käyttöohjeiden eri luvuista. Lajittele pyykki hoito-ohjeen mukaan Ei rumpukuivausta Rumpukuivaus sallittu - alhaisessa lämpötilassa Rumpukuivaus

Lisätiedot

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE LAITTEEN OSAT 1 letku 2 lämpötilan merkkivalo (oranssi) 3 päällekytkennän merkkivalo (punainen) 4 päälle/pois kytkin 5 kantosanka 6 turvalukitus /täyttöreikä 7 keitin

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Tärkeimmät ominaisuudet Haluatko pestä pyykit 30 minuutissa? Helppoa. Pyykkisi ovat valmiit juuri silloin kuin haluat. Pese vaatteesi puolet nopeammin

Tärkeimmät ominaisuudet Haluatko pestä pyykit 30 minuutissa? Helppoa. Pyykkisi ovat valmiit juuri silloin kuin haluat. Pese vaatteesi puolet nopeammin RUOANVALMISTUS ASTIANPESU KYLMÄSÄILYTYS PYYKINKÄSITTELY Start Tuotteet Pyykinkäsittely Pyykinpesukoneet RTF71663W RTF71663W Vertaile Jälleenmyyjät Yleiskuva Muut tiedot Galleria Asiakastuki A+++ -energialuokka,

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ROSENLEW RTT5050 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1079346

Käyttöoppaasi. ROSENLEW RTT5050 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1079346 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle ROSENLEW RTT5050. Löydät kysymyksiisi vastaukset ROSENLEW RTT5050 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

LAITTEEN TOIMINTA. Lisätietoja (esimerkiksi vianetsinnästä ja huollosta) löytyy käyttöohjeen eri osioista.

LAITTEEN TOIMINTA. Lisätietoja (esimerkiksi vianetsinnästä ja huollosta) löytyy käyttöohjeen eri osioista. LAITTEEN TOIMINTA Lisätietoja (esimerkiksi vianetsinnästä ja huollosta) löytyy käyttöohjeen eri osioista. Lajittele pyykki niiden hoito-ohjeiden mukaan. Ei rumpukuivausta Voi kuivata kuivausrummussa alhaisessa

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

WDL1450-00 F KÄYTTÖOHJE PYYKINPESUKONEET

WDL1450-00 F KÄYTTÖOHJE PYYKINPESUKONEET WDL1450-00 F KÄYTTÖOHJE PYYKINPESUKONEET SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 3 Tärkeitä turvallisuusohjeita 4 Pesukoneen asennus 5 Vianetsintäkoodi-ilmoitukset 7 Vaatteissa olevat pesuohjeet 10 Huolto ja puhdistus

Lisätiedot

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, SÄHKÖGRILLI 2000W KÄYTTÖOPAS tuote 1474 Varoitus Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa Ohjeet vähentävät loukkaantumisriskiä Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

Kuljetustukien poistaminen

Kuljetustukien poistaminen Pesurumpuun jäänyt kosteus johtuu tehtaalla suoritetusta Tarvikkeet mallista riippuen Turvallisuusohjeet Pyykinpesukone on painava - ole varovainen konetta nostettaessa. Huomio: Jäätyneet letkut voivat

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

WDE 1250-00 F KÄYTTÖOHJE PYYKINPESUKONEET

WDE 1250-00 F KÄYTTÖOHJE PYYKINPESUKONEET WDE 1250-00 F KÄYTTÖOHJE PYYKINPESUKONEET SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 3 Tärkeitä turvallisuusohjeita 4 Pesukoneen asennus 5 Vianetsintäkoodi-ilmoitukset 7 Vaatteissa olevat pesuohjeet 10 Huolto ja puhdistus

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QW 15600 http://fi.yourpdfguides.com/dref/838259

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QW 15600 http://fi.yourpdfguides.com/dref/838259 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HUSQVARNA QW 15600. Löydät kysymyksiisi vastaukset HUSQVARNA QW 15600 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

INSTRUCTIONS FOR USE WASHING MACHINE KÄYTTÖOHJEEN PESUKONETTA FIN BRUKSANVISNING TVÄTTMASKINEN. www.upo.fi

INSTRUCTIONS FOR USE WASHING MACHINE KÄYTTÖOHJEEN PESUKONETTA FIN BRUKSANVISNING TVÄTTMASKINEN. www.upo.fi GB INSTRUCTIONS FOR USE WASHING MACHINE FIN KÄYTTÖOHJEEN PESUKONETTA SW BRUKSANVISNING TVÄTTMASKINEN www.upo.fi 1 17 a b c g 2 18 d e f 3 B 19 g 4 20 C A 21 22 D 5 6 7 8 A A 9 A 10 11 12 13 14 15 B 25

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

käyttöohje bruksanvisning

käyttöohje bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning Pesukone Tvättmaskin EWS 126410 W 2 electrolux Sisällys Turvallisuusohjeet 2 Laitteen kuvaus 3 Käyttöpaneeli 5 Ensimmäinen käyttökerta 7 Omat asetukset 8 Päivittäinen käyttö 8

Lisätiedot

Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen koneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen.

Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen koneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen. Käyttöohje Pesukone Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen koneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen. fi-fi M.-Nr. 10 252 080 Pidä huolta

Lisätiedot

Tynnyrissä on mukavaa! 1

Tynnyrissä on mukavaa! 1 ÖSEL KÄYTTÖOHJE Copyright Ösel Tubs Tynnyrissä on mukavaa! 1 Sisällysluettelo ESITTELY 3 TURVALLISUUS 4 KYLPYTYNNYRIN ASENTAMINEN 5 KYLPYTYNNYRIN LÄMMITTÄMINEN 7 KYLPYTYNNYRIN HUOLTAMINEN 8 Tynnyrissä

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

Käyttöohje. Pesuaineen automaattinen annostelulaite AWD 10. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä käyttöohje

Käyttöohje. Pesuaineen automaattinen annostelulaite AWD 10. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä käyttöohje Käyttöohje Pesuaineen automaattinen annostelulaite AWD 10 Lue ehdottomasti tämä käyttöohje fi-fi ennen laitteen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoutumisen.

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Kuljetustukien poistaminen. Vesiliitäntä mallista riippuen

Kuljetustukien poistaminen. Vesiliitäntä mallista riippuen Turvallisuusohjeet Toimitussisältö mallista riippuen Pesukone on painava ole varovainen laitetta nostettaessa. Huomio: Jäätyneet letkut voivat haljeta tai rikkoutua. Älä sijoita pesukonetta pakkaselle

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Käyttöopas o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

KÄYTTÖTARKOITUS VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA

KÄYTTÖTARKOITUS VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA KÄYTTÖTARKOITUS Tämä pesukone on tarkoitettu ainoastaan kotitalouksissa yleisen pyykkimäärän pesuun ja linkoukseen. Käytä pesukonetta tämän käyttöohjeen ja ohjelmataulukon ohjeiden mukaisesti. Pidä käyttöohje

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BOSCH WAP28360SN http://fi.yourpdfguides.com/dref/3566456

Käyttöoppaasi. BOSCH WAP28360SN http://fi.yourpdfguides.com/dref/3566456 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella.

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. JBL CristalProfi e701, e901, e1501 greenline Turvallisuusohjeet: Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. Laitteen magneettikenttä saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX LAV45050

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX LAV45050 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle AEG-ELECTROLUX LAV45050. Löydät kysymyksiisi vastaukset AEG-ELECTROLUX LAV45050 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX TN65477 http://da.yourpdfguides.com/dref/812047

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX TN65477 http://da.yourpdfguides.com/dref/812047 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN SISÄLLYS 1. Laitetoimituksen sisältö s.2 2. Turvaohjeet s.2 3. Varotoimenpiteet s.2 3.1 Toimenpiteet ennen laitteen liittämistä sähköverkkoon s.3 4. Merkkivalot s.4 5.

Lisätiedot

Peseminen. Peseminen

Peseminen. Peseminen Pyykinpesukoneesi Onnittelut valintasi on nykyaikainen, laadukas ja korkeatasoinen Siemens-kodinkone. Pyykinpesukoneelle on tunnusomaista säästeliäs veden- ja energiankulutus. Jokaisen tehtaalta lähtevän

Lisätiedot

Käyttöohje Pesukone ASKO W8844XLW. VAROITUS: Lue käyttöohjeet, ennen kuin aloitat koneen käyttämisen. Hyvä asiakas!

Käyttöohje Pesukone ASKO W8844XLW. VAROITUS: Lue käyttöohjeet, ennen kuin aloitat koneen käyttämisen. Hyvä asiakas! Hyvä asiakas! Kiitos, että olet valinnut tämän ASKO-laatutuotteen. Toivomme, että se vastaa odotuksiasi ja täyttää tarpeesi vuosiksi eteenpäin. Pohjoismainen muotoilu yhdistää puhtaat linjat, arkipäivän

Lisätiedot

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06 IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin 80IO Varoitukset...51 Osat...52 Koukun asentaminen EASY SET

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

UFW58K9164. FI Pesukone Käyttöohje

UFW58K9164. FI Pesukone Käyttöohje UFW58K9164 FI Pesukone Käyttöohje 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS...5 4. KÄYTTÖPANEELI... 6 5. OHJELMAT...7 6. KULUTUSARVOT...10 7.

Lisätiedot

OHJELMAN KÄYTTÄMINEN

OHJELMAN KÄYTTÄMINEN Etsi erillisistä käyttöohjeista lisätietoja. OHJELMAN KÄYTTÄMINEN Lajittele pyykki vaatteiden hoito-ohjeiden mukaan. Ei rumpukuivausta Voi kuivata kuivausrummussa alhaisessa lämpötilassa Voi kuivata kuivausrummussa

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING RSP 215 B RSP 265 B RSP 305 B RSP 405 B ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SV Hävittäminen Varmistaen tuotteen oikeanlaisen hävittämisen voit auttaa mahdollisten ympäristölle ja ihmisterveydelle

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

Asennus- ja CALLIDUS VEDENSUODATIN NF/DD AUTOMATIIKALLA TEKNISET TIEDOT. korkein sallittu lämpötila 50 C. vastavirtahuuhtelu elvytys ja hidashuuhtelu

Asennus- ja CALLIDUS VEDENSUODATIN NF/DD AUTOMATIIKALLA TEKNISET TIEDOT. korkein sallittu lämpötila 50 C. vastavirtahuuhtelu elvytys ja hidashuuhtelu Asennus- ja käyttöohjeet CALLIDUS VEDENSUODATIN NF/DD AUTOMATIIKALLA 255 TEKNISET TIEDOT työpaine 1,5-8 bar korkein sallittu lämpötila 50 C sähköliitäntä 220/12V, 50Hz putkiliitäntä 22 mm kokonaishuuhteluaika

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

KÄYTTÖÖNOTTO. Asennustilan vähimmäismitat: Leveys: 600 mm Korkeus: 825 mm Syvyys: 600 mm

KÄYTTÖÖNOTTO. Asennustilan vähimmäismitat: Leveys: 600 mm Korkeus: 825 mm Syvyys: 600 mm KÄYTTÖOHJE KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO PESUAINEET JA LISÄAINEET PESUOHJELMAT ROSKALOUKUN IRROTTAMINEN JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN PUHDISTUS

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX LTH55600 http://fi.yourpdfguides.com/dref/608308

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX LTH55600 http://fi.yourpdfguides.com/dref/608308 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ/ TURVALLISUUSOHJEET

ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ/ TURVALLISUUSOHJEET SISÄLLYSLUETTELO ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ/TURVALLISUUSOHJEET 101 VAROTOIMET JA YLEISET SUOSITUKSET/ PUHDISTUS 102 HYÖDYLLISIÄ VINKKEJÄ 103 PIKAOPAS 104 USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ 106 VIANETSINTÄ/HUOLTOPALVELUT

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Pro 57 UM/S Setelilaskuri

Pro 57 UM/S Setelilaskuri Pro 57 UM/S Setelilaskuri Turvallisuusohjeet ja huoltoa koskevat säännökset Lue tämä käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa Laite pitää asentaa tasaiselle vaakasuoralle alustalle, pois vedestä ja vaarallisia

Lisätiedot

TOWER KÄYTTÖOHJE. UM_FI Part No.: 1764098_01

TOWER KÄYTTÖOHJE. UM_FI Part No.: 1764098_01 KÄYTTÖOHJE UM_FI Part No.: 1764098_01 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 2 YLEISTÄ... 4 Johdanto...4 Varoitukset...4 Varotoimenpiteet...4 Käyttötarkoitus...4 Tiedot & paino...5 Toimintojen yleiskuvaus...5 YLEISKUVA OSISTA...

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

Käyttöohje. Pesukone PROFESSIONAL WMC644V. VAROITUS: Lue käyttöohjeet, ennen kuin aloitat koneen käyttämisen. Hyvä asiakas!

Käyttöohje. Pesukone PROFESSIONAL WMC644V. VAROITUS: Lue käyttöohjeet, ennen kuin aloitat koneen käyttämisen. Hyvä asiakas! Hyvä asiakas! Kiitos, että olet valinnut tämän ASKO-laatutuotteen. Toivomme, että se vastaa odotuksiasi ja täyttää tarpeesi vuosiksi eteenpäin. Pohjoismainen muotoilu yhdistää puhtaat linjat, arkipäivän

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1(7) WATMAN - VEDENSUODATTIMET ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE NEUTRALOINTISUODATIN... C8 (laitetyypit alkaen 08-11-2006) C10 C12 C15 C18 YLEISTÄ 1. ASENNUS 2. SUODATTIMEN KÄYTTÖÖNOTTO 3. ph- ARVON SÄÄTÖ 4. HUOLTO

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Kiitos, että olet valinnut tuotteemme! Olemme varmoja, että tulet olemaan tyytyväinen lastenvaunuihimme. Ennen kuin käytät lastenrattaita, on erittäin suositeltavaa

Lisätiedot

Paulig Coffiesta käyttö- ja puhdistusohjeet

Paulig Coffiesta käyttö- ja puhdistusohjeet 2.9.2015 Paulig Coffiesta käyttö- ja puhdistusohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 4 1.3 Tarvittavat puhdistusaineet ja tarvikkeet s. 4 2. Laitteen

Lisätiedot