Käyttöohjeet PESUKONE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohjeet PESUKONE"

Transkriptio

1 Käyttöohjeet PESUKONE Sisällysluettelo Asennus, 2-3 Pakkauksesta purkaminen ja tasapainotus Sähkö- ja vesiliitännät Ensimmäinen pesukerta Tekniset tiedot Pesukoneen kuvaus, 4-5 Ohjauspaneeli Näyttö Rummun avaaminen ja sulkeminen Pesuohjelman suorittaminen, 6 Pesuohjelmat ja lisätoiminnot, 7 Pesuohjelmataulukko Lisätoiminnot IWTE Pesuaineet ja pyykit, 8 Pesuainelokero Pyykin valmistelu Erityispesuohjelmat Pyykin tasapainotusjärjestelmä Varotoimet ja neuvot, 9 Yleinen turvallisuus Hävittäminen Hoito ja huolto, 10 Veden ja sähkövirran katkaisu Pesukoneen puhdistaminen Luukun ja rummun hoito Pumpun puhdistus Vedenottoletkun tarkistaminen Pesuainelokeron puhdistaminen Vianetsintä, 11 Kunnossapito, 12 1

2 Asennus! Säilytä tämä käyttöohje luotettavassa paikassa tulevaa tarvetta varten. Jos myöhemmin myyt tai luovutat pyykinpesukoneen toiselle henkilölle, varmista, että käyttöohje seuraa laitetta, jotta sen uusi omistaja voi perehtyä laitteen toimintoihin ja ominaisuuksiin.! Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti läpi, sillä ne sisältävät koneen asennusta, käyttöä ja turvallisuutta koskevia tärkeitä tietoja. Pakkauksesta purkaminen ja tasapainotus Pakkauksesta purkaminen 1. Poista pesukone pakkauksestaan. 2. Tarkista, ettei kone ole kärsinyt vahinkoja kuljetuksen aikana. Jos havaitset vaurioita, älä suorita asennusta vaan ota yhteys jälleenmyyjään. 3. Irrota kuljetuksessa käytetyt neljä suojaruuvia ja kumitiiviste vastaavan välikappaleen kanssa, jotka sijaitsevat koneen takaosassa (katso kuvaa). 4. Sulje reiät mukana toimitetuilla muovitapeilla. 5. Säilytä kaikki osat tallessa: tarvitset niitä, jos pesukone siirretään toiseen paikkaan. Varoitus: Mikäli ruuveja käytetään uudelleen, kiinnitä lyhyemmät yläosaan.! Pakkausmateriaalit eivät ole lasten leluja. Tasapainotus Huolellinen tasapainotus antaa koneelle vakautta ja estää tärinää ja meluisuutta ja sen liikkumista toiminnan aikana. Jos asennat koneen kokolattiamaton tai muun maton päälle, säädä jalat siten, että pesukoneen alle jää tarpeeksi ilmankiertotilaa. Sähkö- ja vesiliitännät Vedenottoletkun liittäminen 1. Liitä täyttöletku ruuvaamalla se kylmävesihanaan, jossa on ¾ putkikierre (katso kuvaa). Juoksuta vettä ennen liitäntää, kunnes se kirkastuu. 2. Liitä letkun toinen pää pesukoneeseen ruuvaamalla se koneen takana oikeassa yläosassa olevaan kylmävesiliitäntään (katso kuvaa). 3. Varmista, että letku ei ole mutkalla tai taittunut.! Hanan vedenpaineen tulee vastata teknisten tietojen taulukossa esitettyjä arvoja (seuraavalla sivulla).! Jos vedenottoletkun pituus ei ole riittävä, käänny alan ammattiliikkeen tai valtuutetun teknikon puoleen.! Älä koskaan käytä käytettyjä letkuja. 1. Asenna pesukone tasaiselle ja kestävälle lattialle siten, ettei se nojaa seinää, huonekaluja tai muita esineitä vasten. 2. Jos lattia ei ole täysin tasainen, sen epätasaisuudet tulee tasoittaa ruuvaamalla säädettäviä etujalkoja kiinni tai auki (katso kuvaa); kaltevuuskulma työskentelytasolta mitattuna ei saa olla yli 2. 2

3 Poistoletkun liitäntä! Älä käytä jatkojohtoja tai monipistorasioita. Liitä poistoletku cm:n korkeudella olevaan viemäriputkeen tai seinäviemäriin välttäen taittamasta letkua;! Johtoa ei saa taittaa eikä se ei saa joutua puristuksiin.! Virtajohdon saa vaihtaa ainoastaan valtuutettu teknikko. Varoitus! Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat yllä olevien ohjeiden laiminlyönnistä. Ensimmäinen pesukerta tai aseta se pesualtaan tai kylpyammeen reunalle ja kiinnitä mukana toimitettu putki hanaan (katso kuvaa). Letkun vapaa pää ei saa olla veden alla. Suorita asennuksen jälkeen ja ennen ensimmäistä käyttöä yksi pesujakso pesuaineen kanssa kone tyhjänä ohjelmalla 90 C ja ilman esipesua. Tekniset tiedot Malli IWTE 71281! Emme suosittele jatkoletkujen käyttämistä. Jos jatkoletkun käyttö on välttämätöntä, sen tulee olla halkaisijaltaan alkuperäisen kokoinen ja korkeintaan 150 cm pitkä. Sähkökytkennät Varmista ennen koneen pistokkeen kytkemistä pistorasiaan, että pistorasia on maadoitettu ja lain vaatimusten mukainen; pistorasia kestää koneen tehon enimmäiskuormituksen, joka on annettu teknisten tietojen taulukossa (katso oikealla); syöttöjännitteen arvo on teknisten tietojen taulukossa annetun mukainen (katso oikealla); pistorasia sopii yhteen pesukoneen pistokkeen kanssa. Jos näin ei ole, vaihda pistorasia tai pistoke.! Pesukonetta ei saa asentaa ulos edes katettuun tilaan. On hyvin vaarallista jättää kone alttiiksi sateelle, myrskylle tai muille sääolosuhteille.! Pistorasiaan on päästävä helposti käsiksi pesukoneen asentamisen jälkeen. Mitat Kapasiteetti Sähkökytkennät Vesiliitäntä Linkousnopeus Testiohjelmat direktiivien 1061/2010 ja 1015/2010 mukaan Leveys 40 cm Korkeus 85 cm Syvyys 60 cm 1-7 kg Katso tiedot koneeseen kiinnitetystä teknisten tietojen kilvestä Maksimipaine 1 MPa (10 bar) Minimipaine 0.05 MPa (0.5 bar) Rummun tilavuus 42 litraa Maks kierr./min Ohjelma : Normaali puuvilla 60 C Ohjelma : Normaali puuvilla 40 C Tämä kodinkone on seuraavien EUdirektiivien mukainen: /108/EY (sähkömagneettinen yhteensopivuus) /96/EY /95/EY (pienjännite) 3

4 Pesukoneen kuvaus Ohjauspaneeli ON/OFFvirtapainike LÄMPÖTILAN valitsin TOIMINTOpainikkeet ja merkkivalot KÄYNNISTYS-/TAUKOpainike ja merkkivalo NÄYTTÖ PESUOHJELMANvalitsin LINKOUSNOPEUDEN valitsin VIIVÄSTETTY KÄYNNISTYS ON/OFF-virtapainike : Käynnistä ja sammuta kone painamalla painiketta lyhyesti. Hitaasti vilkkuva vihreä KÄYNNISTYS/TAUKO -merkkivalo osoittaa, että kone on päällä. Kun haluat sammuttaa koneen pesuohjelman aikana, paina painiketta noin 2 sekuntia. Jos painiketta painetaan vain lyhyesti tai vahingossa, kone ei kytkeydy pois päältä. Jos kone sammutetaan pesuohjelman aikana, valittu ohjelma peruuntuu. PESUOHJELMAN-valitsin: Valitsimella asetetaan haluttu pesuohjelma (katso Pesuohjelmataulukko ). LISÄTOIMINTO-painikkeet ja merkkivalo: Painikkeilla valitaan käytettävissä olevat toiminnot. Valittua toimintoa vastaava merkkivalo jää palamaan. LINKOUKSEN valitsin : Tällä lyhennetään linkousaikaa tai estetään loppulinkous kokonaan - arvo näytetään näytössä. KÄYNNISTYS-/TAUKOPAINIKE ja merkkivalo: Käynnistä pesuohjelma painamalla painiketta, kun vihreä merkkivalo vilkkuu hitaasti. Kun ohjelma on käynnistynyt, merkkivalo jää palamaan. Kun haluat keskeyttää pesuohjelman, paina painiketta uudestaan, jolloin merkkivalo vilkkuu oranssisena. Luukku voidaan avata, kun symboli on sammunut. Kun painat tätä painiketta uudelleen, ohjelma käynnistyy keskeytyskohdasta. Valmiustila Tämä pesukone on varustettu uusien energiansäästömääräysten mukaisella automaattisella valmiustilajärjestelmällä, joka siirtää koneen valmiustilaan noin 30 minuutin kuluttua, jos mitään painiketta ei paineta sinä aikana. Paina lyhyesti ON-OFF-virtapainiketta ja odota, että kone kytkeytyy uudestaan päälle. Virrankulutus pois päältä-tilassa: 0,5 W Virrankulutus päällä-tilassa: 0,5 W LÄMPÖTILAN valitsin : Tällä voit vähentää lämpötilaa tai poistaa asetuksen kokonaan: arvo näytetään näytössä. VIIVÄSTETTY KÄYNNISTYS-painike : Pesuohjelma voidaan asettaa käynnistymään viiveajan kuluttua. Viivästysaika näytetään näytössä. 4

5 Näyttö Näyttö on hyödyllinen konetta ohjelmoitaessa ja se sisältää paljon tietoja. Ohjelmien kestoaika ja käynnissä olevan ohjelman jäljellä oleva aika näkyvät osiossa A; Jos olet valinnut VIIVÄSTETYN KÄYNNISTYKSEN, tässä näytetään aika, jonka kuluttua ohjelma käynnistyy. Kun painat vastaavaa painiketta, kone näyttää automaattisesti valitun ohjelman maksimilämpötilan ja linkousnopeuden tai useimmin käytetyt asetukset, jos ne sopivat yhteen valitun ohjelman kanssa. Valittuun ohjelmaan liittyvät ohjelmavaiheet ja käynnissä olevan ohjelman vaihe näkyvät osiossa B: Pesu / Huuhtelu / Linkous / Tyhjennys Kuvakkeet "lämpötila", "ohjelmoitu käynnistys" ja "linkous" näkyvät osiossa C ylhäältä alas: Kun symboli syttyy, näyttöön ilmestyy asetettu "lämpötila". Jos olet valinnut "viivästetyn käynnistyksen", kuvake syttyy. Kun symboli syttyy, näyttöön ilmestyy asetettu "linkouksen" arvo. Luukku lukittu -symboli Palava merkkivalo tarkoittaa, että luukku on lukittu. Jotta luukku ei vahingoitu, odota noin 3 minuuttia, ennen kuin avaat luukun. Jos haluat avata luukun pesujakson ollessa käynnissä, paina KÄYNNISTYS/TAUKO -painiketta. Kun kuvake on sammunut, voit avata luukun. Rummun avaaminen ja sulkeminen Kuva 1 Kuva 2 A) Avaaminen (kuva 1) Nosta koneen kansi ylös ja avaa se kokonaan auki. B) Rummun avaaminen (pehmeä avaaminen) Paina sormella painiketta kuva 2 jolloin rumpu avautuu pehmeästi. C) Pesukoneen täyttö (kuva 3) D) Sulkeminen (kuva 4) - sulje rumpu laskemalla luukun puoliskot alas (ensin etummainen, sitten takimmainen). - varmista, että etumaisen luukunpuoliskon lukitsin tarttuu kiinni takimmaisessa luukunpuoliskossa olevaan aukkoon. - tarkista, että ne ovat lujasti kiinni, ja paina molempia luukkuja kevyesti alaspäin. - lopuksi sulje pesukoneen kansi. Kuva 3 Kuva 4 5

6 Pesuohjelman suorittaminen 1. KYTKE KONE PÄÄLLE.Paina painiketta. KÄYNNISTYS/TAUKO -merkkivalo vilkkuu hitaasti vihreänä. 2. LAITA PYYKKI KONEESEEN. Laita pyykki koneeseen. Varmista, ettet ylitä seuraavalla sivulla olevassa pesuohjelmataulukossa annettua enimmäistäyttömäärää. 3. ANNOSTELE PESUAINE.Kaada pesuaine vastaaviin kohdassa Pesuaineet ja pyykit kuvattuihin lokeroihin. 4. SULJE LUUKKU. 5. VALITSE PESUOHJELMA. Aseta PESUOHJELMAN valitsin halutun ohjelman kohdalle; lämpötila ja linkousnopeus on asetettu kullekin pesuohjelmalle, mutta niitä voi muuttaa. Valitun pesuohjelman kesto näkyy näytössä. 6. VOIT MUUTTAA PESUOHJELMAA VALINNAN MUKAAN. Käytä vastaavia painikkeita: Lämpötilan ja/tai linkousnopeuden muuttaminen. Kone näyttää automaattisesti valitun ohjelman maksimilämpötilan ja linkousnopeuden tai viimeksi käytetyt asetukset, jos ne sopivat yhteen valitun ohjelman kanssa. Voit alentaa lämpötilaa painamalla painiketta aina kylmäpesun OFF -asetukseen asti. Voit alentaa linkousnopeutta asteittain painamalla - painiketta, kunnes linkous jää kokonaan pois (OFFasetus). Jos painat näitä painikkeita uudestaan, maksimiarvot palautuvat ennalleen.! Jos valittu toiminto ei sovi yhteen toisen aiemmin valitun toiminnon kanssa, ensimmäistä valittua toimintoa vastaava merkkivalo vilkkuu ja päälle kytkeytyy vain toinen toiminto, jonka merkkivalo jää palamaan.! Toiminnot voivat vaikuttaa suositeltuun täyttöarvoon ja/tai pesuohjelman kestoon. 7. KÄYNNISTÄ OHJELMA. Paina KÄYNNISTYS/TAUKOpainiketta. Vastaava merkkivalo syttyy ja jää palamaan vihreänä ja luukku lukittuu (kuvake palaa). Jos haluat muuttaa käynnissä olevaa pesuohjelmaa, keskeytä pesuohjelma KÄYNNISTYS/TAUKO-painikkeella (sen merkkivalo vilkkuu hitaasti oranssisena). Valitse sen jälkeen haluamasi ohjelma ja paina KÄYNNISTYS/TAUKO -painiketta uudelleen. Jos haluat avata luukun pesujakson ollessa käynnissä, paina KÄYNNISTYS/TAUKO -painiketta. Kun kuvake on sammunut, voit avata luukun. Paina KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta uudelleen käynnistääksesi ohjelman keskeytyskohdasta. 8. PESUOHJELMAN PÄÄTTYMINEN Ohjelman loppu osoitetaan näytössä tekstillä "END". Luukun voi avata kuvakkeen sammumisen jälkeen (odota noin 3 minuuttia). Avaa luukku, ota pyykki pois koneesta ja sammuta kone.! Jos haluat peruuttaa jo alkaneen pesujakson, paina painiketta ja pidä sitä painettuna alas. Ohjelma pysähtyy ja kone kytkeytyy pois päältä. Viivästetyn käynnistyksen asetus Kun haluat asettaa valitsemallesi ohjelmalle viivästetyn käynnistyksen, paina vastaavaa painiketta niin monta kertaa, kunnes viiveaika on asetettu. Kun tämä vaihtoehto on valittu, kuvake syttyy näyttöön. Viivästetty käynnistys poistetaan painamalla painiketta, kunnes näyttöön ilmestyy OFF. muuttaminen Pesuohjelman asetusten Valitse tämä toiminto painamalla painiketta, jolloin painiketta vastaava merkkivalo syttyy. Kytke toiminto pois päältä painamalla painiketta uudelleen, jolloin merkkivalo sammuu.! Jos valittu toiminto ei sovi yhteen valitun pesuohjelman kanssa, se osoitetaan vilkkuvalla merkkivalolla eikä tätä toimintoa aseteta päälle. 6

7 l Pesuohjelmat ja lisätoiminnot Pesuohjelmataulukko Pesuaineet Pesuohjelmat Ohjelman kuvaus Maks. lämpötila ( C) Maks. nopeus (kierr./ min) Esipesu Pesu Huuhteluaine Enimmäistäyt tömäärä (kg) Jäännöskosteus % Energiankulutus kwh kokonaisvesi Ohjelman kesto Päivittäin 1 Puuvilla esipesulla: erittäin likainen valkopyykki , ' 2 Puuvilla: erittäin likainen valkopyykki , ' Normaali puuvilla 60 (1): erittäin likainen valkopyykki ja kulutusta kestävä kirjopyykki , ' Normaali puuvilla 40 (2): kevyesti likainen valkopyykki ja herkkä kirjopyykki , ' 5 Värillinen puuvilla: kevyesti likainen valkopyykki ja herkkä kirjopyykki , ' 6 Synteettiset: erittäin likainen värinsä pitävä kirjopyykki ,5 44 0, ' 6 Synteettiset (3): kevyesti likainen värinsä pitävä kirjopyykki ,5 44 0, ' 7 Normaali puuvilla ' Erityiset 8 Villa: villalle, kashmirvillalle jne ' 9 Silkki/verhot: silkki- ja viskoosituotteet, alusvaatteet ' 10 Farkut , ' 11 Pika: vähän likaisten vaatteiden nopeaan raikastamiseen (ei sovellu villalle, silkille ja käsinpestäville tuotteille) ,5 71 0, ' Urheilu 12 Intensiivinen urheilu ' 13 Kevyt urheilu ' 14 Erikoiskengät Enimmäismäärä ' 2 paria Osittaiset ohjelmat Huuhtelu ' Linkous ja tyhjennys ' Näytössä tai tässä käyttöohjeessa esitetty ohjelman pituus on vain arvio, joka lasketaan vakiokäyttöolosuhteiden perusteella. Todellinen kesto voi vaihdella esim. veden lämpötilan, paineen, käytetyn pesuainemäärän, pyykkimäärän, pyykkityypin, pyykin tasapainotuksen ja valittujen pesutoimintojen mukaan. 1) Normaali 2010/1061 mukainen pesutesti on suoritettava: ohjelmalla ja lämpötilalla 60 C. Tämä ohjelma sopii normaalilikaisen puuvillapyykin pesuun ja on energian- ja vedenkulutuksen kannalta tehokkain ohjelma. Ohjelmaa tulee käyttää tuotteille, jotka voidaan pestä 60 C:eessa. Todellinen pesulämpötila voi poiketa mainitusta arvosta. 2) Normaali 2010/1061 mukainen pesutesti on suoritettava: ohjelmalla ja lämpötilalla 40 C. Tämä ohjelma sopii normaalilikaisen puuvillapyykin pesuun ja on energian- ja vedenkulutuksen kannalta tehokkain ohjelma. Ohjelmaa tulee käyttää tuotteille, jotka voidaan pestä 40 C:eessa. Todellinen pesulämpötila voi poiketa mainitusta arvosta. Ohjeita kaikille testauslaitoksille: 2) Pitkä puuvillaohjelma: ohjelmalla ja lämpötilalla 40 C. 3) Pitkä synteettisten tekstiilien pesuohjelma: aseta pesuohjelma 6 ja lämpötilaksi 40 C. Lisätoiminnot! Toimintoa ei voi käyttää ohjelmien 1, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, kanssa. Tällä lisätoiminnolla voidaan säätää rummun pyörintä, lämpötila ja vesi kevyesti likaisten puuvillaisten ja synteettisten tuotteiden täyttömäärään sopivaksi (viittaus kohtaan Pesuohjelmataulukko ). " -toiminnolla voit pestä lyhyemmässä ajassa ja säästää vettä ja energiaa. Suosittelemme käyttämään nestemäistä pesuainetta ja annostelemaan se täyttömäärän mukaan.! Toimintoa ei voi käyttää ohjelmien 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, kanssa. -toiminto säästää energiaa, koska tämä pesuohjelma ei lämmitä vettä lainkaan - hyväksi ympäristölle ja kukkarollesi. Sen sijaan tehostettu pesu ja vedenkäytön optimointi takaavat yhtä hyvät pesutulokset kuin samalla tavallisen ohjelman keskimääräisellä pesuajalla. Suosittelemme nestemäistä pesuainetta parhaan pesutuloksen saamiseksi. 7

8 Ylimääräinen huuhtelu Ylimääräinen huuhtelu parantaa huuhtelutulosta ja loputkin pesuaineet huuhtoutuvat pois tehokkaasti. Tämä on tärkeää erityisesti herkälle iholle.! Toimintoa ei voi käyttää 11, ohjelmien kanssa. Helppo silitys Pesu- ja linkousjaksoja voidaan muuttaa tällä toiminnolla, joka vähentää vaatteiden rypistymistä. Jakson lopussa pesukoneen rumpu pyörii hitaasti ja HELPPO SILITYS -merkkivalo vilkkuu vihreänä ja KÄYNNISTYS/TAUKO -merkkivalo oranssinvärisenä. Kun haluat lopettaa ohjelman, paina jompaakumpaa näistä painikkeista. Pesuohjelmassa 9 kone lopettaa jakson pyykin ollessa liotuksessa ja HELPPO SILITYS ja KÄYNNISTYS/TAUKO -merkkivalot vilkkuvat. Kun haluat ottaa pyykin pois koneesta, poista vesi painamalla KÄYNNISTYS/TAUKO tai HELPPO SILITYS -painiketta.!toimintoa ei voi käyttää pesuohjelmilla 8, 11, 12, 13, 14,,. 8

9 Pesuaineet ja pyykit Pesuainelokero Hyvä pesutulos riippuu myös pesuaineen oikeasta annostelusta: liiallinen pesuaineen käyttö ei välttämättä paranna pesutulosta vaan muodostaa vaahtoa pesukoneen sisäosiin ja kuormittaa ympäristöä.! Älä käytä käsinpesuun tarkoitettuja pesuaineita niiden liiallisen vaahtoutumisen vuoksi.! Käytä jauhemaista pesuainetta valkoisille puuvillavalmisteille, esipesuun ja pesuun yli 60 C:een lämpötiloissa.! Noudata pesuainepakkauksen ohjeita. Avaa pesuainelokero ja lisää pesuainetta ja huuhteluainetta seuraavasti: Lokero 1: esipesuaine (jauhe) Lokero 2: Pesuaine varsinaista pesua varten (jauhe tai neste) Nestemäinen pesuaine tulee kaataa juuri ennen ohjelman käynnistämistä.! Älä käytä käsinpesuun tarkoitettuja pesuaineita niiden liiallisen vaahtoutumisen vuoksi. Lokero 3: Lisäaineet (huuhteluaineet jne.) Annostellessasi huuhteluainetta lokeroon 3 älä ylitä merkittyä tasoa max. Huuhteluaine lisätään automaattisesti koneeseen viimeisen pesuohjelman aikana. Pesuohjelman lopussa lokeroon 3 jää vähän vettä. Vesi laimentaa sakean huuhteluaineen, sillä paakkuuntunut huuhteluaine ei pääse koneeseen. Jos lokeroon 3 jää normaalia enemmän vettä, tyhjennyslaite on tukkeutunut. Huuhteluaine ei saa valua ritilän yli. Lokero 4: Älä kaada pesuainetta tähän lokeroon. Pyykin valmistelu Lajittele pyykki seuraavien ominaisuuksien mukaan: - kangastyyppi/merkki tuoteselosteessa - värit: erottele värilliset vaatteet valkoisista. Tyhjennä taskut ja tarkista napit. Älä ylitä enimmäistäyttömääriä, jotka viittaavat kuivan pyykin painoon. Kulutusta kestävät kuidut: maks. 7 kg Synteettiset kuidut: maks. 2,5 kg Arat kuidut: maks. 2 kg Villa: maks. 1 kg Silkki: maks. 1 kg Paljonko pyykit painavat? 1 lakana g 1 tyynyliina g 1 pöytäliina g 1 kylpytakki g 1 pyyhe g Erityispesuohjelmat Normaali puuvilla 20 (pesuohjelma 7) ihanteellinen likaiselle puuvillapyykille. Tehokas suorituskyky saavutetaan kylmissä lämpötiloissa, mitkä sopivat yhteen 40 pesuohjelman kanssa. Tämä takaa mekaanisen toiminnon, missä käytetään vaihtelevaa nopeutta toistuvilla ja säännöllisillä huippunopeuksilla. Villa: Ohjelmalla 8 voidaan pestä kaikki villavaatteet, myös pesumerkinnällä vain käsinpesu varustetut tekstiilit. Saat parhaat tulokset, kun käytät erikoispesuaineita etkä ylitä 1 kg:n täyttömäärää. Silkki: Käytä ohjelmaa 9 kaikkien silkkivaatteiden pesuun. Suosittelemme käyttämään hellävaraiseen pesuun tarkoitettua erikoispesuainetta. Verhot: Laskosta verhot ja laita ne tyynynpäällisen tai verkkopussin sisälle. Käytä pesuohjelmaa 9. Farkut: Käännä vaatteet ennen pesua ja käytä nestemäistä pesuainetta. Käytä ohjelmaa 10. Pikapesu: Pikaohjelma on tarkoitettu kevyesti likaisten vaatteiden nopeaan pesuun. Ohjelma kestää ainoastaan 15 minuuttia ja säästää näin energiaa ja aikaa. Tällä ohjelmalla (11 30 C:ssa) on mahdollista pestä yhdessä erilaisia tekstiilejä (villaa ja silkkiä lukuun ottamatta) enimmäistäyttömäärän ollessa 1,5 kg. Intensiivinen urheilu (pesuohjelma 12): Ohjelma on tarkoitettu erittäin likaisten urheiluvaatteiden (verryttelypuvut, sortsit) pesuun. Suosittelemme parhaan tuloksen saamiseksi, ettet ylitä "pesuohjelmataulukossa" ilmoitettua enimmäistäyttömäärää. Kevyt urheilu (pesuohjelma 13): Ohjelma on tarkoitettu kevyesti likaisten urheiluvaatteiden (verryttelypuvut, sortsit) pesuun. Suosittelemme parhaan tuloksen saamiseksi, ettet ylitä "pesuohjelmataulukossa" ilmoitettua enimmäistäyttömäärää. Suosittelemme käyttämään nestemäistä pesuainetta ja puolitäytölle sopivaa annostelua. Kengät (pesuohjelma 14): Ohjelma on tarkoitettu urheilukenkien pesuun. Saat parhaat tulokset, kun et pese enemmän kuin kaksi paria kerrallaan. Pyykin tasapainotusjärjestelmä Ennen jokaista linkousjaksoa liiallisen tärinän estämiseksi ja pyykin jakamiseksi tasaisesti rumpu pyörii jatkuvasti hieman nopeammin kuin tavallisessa pesutilanteessa. Jos toistuvien yritysten jälkeenkään pyykki ei jakaudu riittävän tasaisesti, kone linkoaa pyykin alemmalla nopeudella. Jos pyykki on rummussa erittäin epätasaisesti, pesukone tasoittaa pyykin linkoamisen sijasta. Pese samassa koneellisessa suuria ja pieniä vaatteita, jotta pyykki jakautuu tasaisemmin. 9

10 Varotoimet ja neuvot! Tämä pesukone on suunniteltu ja valmistettu kansainvälisten turvallisuusmääräysten mukaan. Seuraavat varoitukset annetaan turvallisuussyistä ja ne tulee lukea huolellisesti. Tietoja käytetyn laitteen oikeasta hävittämistavasta saa paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä. Yleinen turvallisuus Tämä laite on suunniteltu ainoastaan kotikäyttöön. Tämä laite ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, elleivät he ole saaneet opastusta laitteen käyttöön ja käyttöä valvo tai ohjaa turvallisuudesta vastaava henkilö. Lapsia on valvottava eikä heidän pidä antaa leikkiä laitteella. Pesukonetta saavat käyttää vain aikuiset tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaan. Älä koske koneeseen märin tai kostein käsin tai kun olet avojaloin. Älä irrota pistoketta pistorasiasta virtajohdosta vetämällä, vaan ota kiinni pistokkeesta. Älä avaa pesuainelokeroa, kun kone on käynnissä. Älä koske koneesta poistettavaan veteen, koska se voi olla erittäin kuuma. Älä missään tapauksessa yritä avata luukkua väkisin; tahattomalta avaamiselta suojaava turvamekanismi voi vahingoittua. Jos kone vioittuu, älä yritä päästä sen sisäisiin mekanismeihin käsiksi korjauksen suorittamiseksi. Älä päästä lapsia toimivan koneen läheisyyteen. Pesukoneen mahdollinen siirto on suoritettava kahden tai kolmen henkilön voimin ja sitä on käsiteltävä erittäin varovasti. Älä yritä siirtää konetta yksin, sillä se on hyvin painava. Tarkista, että rumpu on tyhjä ennen kuin laitat pyykit pesukoneeseen. Hävittäminen Pakkausmateriaalien hävittäminen: Noudata paikallisia määräyksiä, jotta pakkaustarvikkeet voidaan käyttää uudelleen. Euroopan sähkö- ja elektroniikkalaiteromua käsittelevä direktiivi 2002/96/EY määrää, että hävitettäviä sähköisiä kodinkoneita ei saa hävittää tavallisen lajittelemattoman yhdyskuntajätteen mukana. Vanhat laitteet tulee kerätä erikseen, jotta niiden materiaalit voidaan optimaalisesti ottaa talteen ja kierrättää ja siten vähentää terveydelle ja ympäristölle aiheutuvia haittoja. Tuotteeseen liitetty yliruksattu pyörillä varustettu jäteastia muistuttaa sinua velvollisuudestasi lajitella jätteet. 10

11 Hoito ja huolto Veden ja sähkövirran katkaisu Pääsy pumpun kanteen: Sulje vesihana jokaisen pesukerran jälkeen. Siten vähennetään pesukoneen sisällä olevan hydraulijärjestelmän kulumista ja estetään vuotovaara. Irrota pesukone verkkovirrasta puhdistuksen ja huoltotyön ajaksi. Pesukoneen puhdistaminen Ulkoiset ja kumiset osat voidaan puhdistaa haaleaan saippuaveteen kastetulla pehmeällä liinalla. Älä käytä liuottimia tai hankaavia aineita. Luukun ja rummun hoito Jätä luukku aina raolleen, jotta vältetään pahan hajun muodostuminen. Pumpun puhdistus Pesukone on varustettu itsepuhdistuvalla pumpulla, joka ei tarvitse huoltoa. Joskus voi tapahtua, että pienet esineet (rahat, napit) putoavat pumppua suojaavaan kanteen, joka sijaitsee tämän alapuolella.! Varmista, että pesuohjelma on päättynyt, ja irrota pistoke. Vedenottoletkun tarkistaminen 1. Irrota pesukoneen etuosan jalustapaneeli ruuvitaltan avulla (katso kuvaa); 2. Avaa kansi auki kiertämällä sitä vastapäivään (katso kuvaa): kannesta voi valua vähän vettä, mutta se on normaalia. 3. Puhdista sisäpuoli hyvin. 4. Kiinnitä kansi takaisin paikalleen. 5. Aseta jalustapaneeli takaisin ja varmista, että lukitsimet ovat paikoillaan ennen paneelin työntämistä kiinni. Tarkista vedenottoletku ainakin kerran vuodessa. Jos havaitset siinä murtumia, vaihda se välittömästi, sillä pesujen aikana voimakas vedenpaine voi helposti halkaista murtuneen letkun.! Älä koskaan käytä käytettyjä letkuja. Pesuainelokeron puhdistaminen Irrotus: Paina pesuainelokeron etuosassa olevaa suurta painiketta ja vedä ylöspäin (kuva 1). Puhdistus: Puhdista lokero vesihanan alla (kuva 3). Käytä puhdistamiseen vanhaa hammasharjaa. Kun olet vetänyt lokeroiden 1 ja 2 (kuva 4) yläosaan asennetun imuputkiparin ulos, tarkista, ovatko ne tukkeutuneet. Huuhtele tarvittaessa. Takaisin asennus: Muista asentaa imuputkipari takaisin koteloihin ja pesuainelokero paikalleen (kuulet naksahduksen) (kuvat 4, 2 ja 1). Kuva 1 Kuva 2 Kuva 3 Kuva 4 11

12 Vianetsintä Pesukoneesi toimintaan voi joskus tulla häiriöitä. Jotkin ongelmat voidaan poistaa helposti ilman teknisen huoltokeskuksen (katso Tekninen apu ) apua. Tarkista alla olevan taulukon kohdat ennen kuin otat yhteyttä huoltoon. Ongelma: Mahdolliset syyt / ratkaisut: Pesukone ei käynnisty Pistoke ei ole kunnolla pistorasiassa tai siihen ei synny kontaktia. Talossa on sähkökatkos. Pesuohjelma ei käynnisty Pesukoneen luukku ei ole kunnolla kiinni. Virtapainiketta ei ole painettu. Painiketta KÄYNNISTYS/TAUKO ei ole painettu. Vesihana ei ole auki. On asetettu viivästetty käynnistys. Kone ei ota vettä (näytössä vilkkuu H2O) Kone täyttyy ja tyhjenee heti sen jälkeen Vedenottoletkua ei ole liitetty vesihanaan. Letku on mutkalla. Vesihana ei ole auki. Talosta puuttuu vedensyöttö. Vedenpaine on liian alhainen. Painiketta KÄYNNISTYS/TAUKO ei ole painettu. Tyhjennysletkua ei ole asennettu cm:n korkeudelle lattiasta (katso "Asennus ). Letkun pää on veden alla (katso Asennus ). Seinäviemäriin ei ole asennettu huohotinputkea. Jos ongelma jatkuu näiden tarkastusten jälkeenkin, kierrä vesihana kiinni, kytke kone pois päältä ja ota yhteys tekniseen apuun. Jos asunto on rakennuksen yläkerroksessa, voi esiintyä vedenpoistoon liittyviä ongelmia, jolloin pesukone täyttyy ja tyhjenee jatkuvasti. Tämän häiriön poistamiseksi on saatavilla tyhjennyksen estoventtiileitä. Kone ei poista vettä tai linkoa Ohjelmaan ei kuulu tyhjennys: joissakin ohjelmissa tyhjennys on käynnistettävä manuaalisesti. On käynnistetty helppo silitys lisätoiminto: päätä pesuohjelma painamalla painiketta KÄYNNISTYS/TAUKO (katso Pesuohjelmat ja lisätoiminnot ). Tyhjennysletku on mutkalla (katso Asennus ). Viemäriputki on tukossa. Kone tärisee voimakkaasti linkouksen aikana Rumpua ei ole vapautettu kunnolla lukituksesta asennuksen aikana (katso Asennus ). Kone ei ole vaakatasossa (katso Asennus ). Pesukone on liian tiukasti kiinni kalusteen ja seinän välissä (katso Asennus ). Koneesta vuotaa vettä Vedenottoletkua ei ole kiinnitetty kunnolla (katso Asennus ). Pesuainelokero on tukkeutunut (puhdistusohjeet, katso Hoito ja huolto ). Poistoletkua ei ole kiinnitetty kunnolla (katso Asennus ). Lisätoimintojen merkkivalot ja käynnistys/tauko -merkkivalo vilkkuvat ja näyttöön ilmestyy vikakoodi (esim.: F-01, F-..). Sammuta kone ja irrota pistoke. Odota noin 1 minuutti ja kytke kone takaisin päälle. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys tekniseen huoltoon. Vaahtoa muodostuu liikaa Pesuaine ei sovellu konepesuun (siitä tulisi löytyä merkintä tarkoitettu pesukoneille tai käsin- ja konepesuun tai vastaava merkintä). Annosteltu liikaa pesuainetta. 12

13 Asiakaspalvelu Ennen kuin soitat tekniseen tukeen: Tarkista, voitko ratkaista ongelman omin voimin (katso "Vianetsintä"); Käynnistä ohjelma uudelleen tarkistaaksesi, onko ongelma jo ratkennut. Mikäli häiriö ei ole poistunut, ota yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen, jonka puhelinnumero löytyy takuutodistuksesta.!korjaukset on aina teetettävä valtuutetuilla teknikoilla. Ennen kuin soitat huoltoon, ota esiin seuraavat tiedot: häiriön tyyppi; koneen malli (Mod.); sarjanumero (S/N). Nämä tiedot löytyvät pesukoneen takana olevasta tyyppikilvestä. 13

Käyttöohjeet PYYKINPESUKONE

Käyttöohjeet PYYKINPESUKONE Käyttöohjeet PYYKINPESUKONE IWC123 Sisältö Asennus Pakkauksen purkaminen ja sijoittaminen 2 Vesi ja sähköliitannät 2 Ensimmäinen pesujakso 3 Tekniset tiedot 3 Pyykinpesukoneen kuvaus ja ohjelman käynnistys

Lisätiedot

Käyttöohjeet PESUKONE. Yhteenveto SIXL 125 S. Asennus, 2-3 Pakkauksen purkaminen ja vaaitus Vesi- ja sähköliitännät Tekniset tiedot

Käyttöohjeet PESUKONE. Yhteenveto SIXL 125 S. Asennus, 2-3 Pakkauksen purkaminen ja vaaitus Vesi- ja sähköliitännät Tekniset tiedot Käyttöohjeet PESUKONE Suomi, 1 SIXL 125 S Yhteenveto Asennus, 2-3 Pakkauksen purkaminen ja vaaitus Vesi- ja sähköliitännät Tekniset tiedot Pesukoneen kuvaus, 4-5 Itsepuhdistuva pesuainelokerikko Ohjauspaneeli

Lisätiedot

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ KÄYTTÖTARKOITUS ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÄ VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUJAKSOA PYYKIN VALMISTELU

Lisätiedot

Käyttöohje. Pesukone W 1713. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje. Pesukone W 1713. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 1713 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 09 654 400 Pidä huolta

Lisätiedot

Käyttöohje. Pesukone W 5821. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje. Pesukone W 5821. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 5821 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 09 493 860 Pidä huolta

Lisätiedot

Käyttöohje Pesukone W 506. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje Pesukone W 506. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 506 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 06 086 420 Pidä huolta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO PESU- JA LISÄAINEET JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN NUKKASIHDIN IRROTTAMINEN

Lisätiedot

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2 ADPF 1100 1) Turvallisuusohjeet...1 Arvoisa Asiakas, Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ja laita ne talteen myöhempää käyttöä varten. Luovuta käyttöohje mahdolliselle seuraavalle omistajalle. Tämän käyttöohjeen

Lisätiedot

(katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia)

(katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia) Viiteopas Kuvaus LUE TÄMÄ PIKAVIITEOPAS JA ASENNUSOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KONEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ! (katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia) TÄMÄN ASTIANPESUKONEEN KÄYTTÖPANEELI AKTIVOITUU

Lisätiedot

Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu

Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen koneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen. fi-fi M.-Nr. 09 722

Lisätiedot

LM 95699 F FI SV. Käyttöohje 2 Bruksanvisning 30

LM 95699 F FI SV. Käyttöohje 2 Bruksanvisning 30 LM 95699 F FI SV Käyttöohje 2 Bruksanvisning 30 2 SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 5 4. KÄYTTÖPANEELI... 6 5. OHJELMAT...9 6. KULUTUSARVOT... 13 7. LISÄTOIMINNOT...

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BOSCH WOR20151SN http://fi.yourpdfguides.com/dref/3654590

Käyttöoppaasi. BOSCH WOR20151SN http://fi.yourpdfguides.com/dref/3654590 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle BOSCH WOR20151SN. Löydät kysymyksiisi vastaukset BOSCH WOR20151SN käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

SISÄLTÖ PIKAOPAS KÄYTTÖOHJEET OHJELMATAULUKKO PYYKIN VALMISTELU OHJELMAN JA LISÄTOIMINTOJEN VALINTA OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN JA PÄÄTTÄMINEN

SISÄLTÖ PIKAOPAS KÄYTTÖOHJEET OHJELMATAULUKKO PYYKIN VALMISTELU OHJELMAN JA LISÄTOIMINTOJEN VALINTA OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN JA PÄÄTTÄMINEN SISÄLTÖ Lue käyttöohjeet PIKAOPAS OHJELMATAULUKKO PYYKIN VALMISTELU OHJELMAN JA LISÄTOIMINTOJEN VALINTA OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN JA PÄÄTTÄMINEN OHJELMAN MUUTTAMINEN OHJELMAN KESKEYTTÄMINEN PÄIVITTÄINEN

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BOSCH SHU43A52SK http://fi.yourpdfguides.com/dref/3565652

Käyttöoppaasi. BOSCH SHU43A52SK http://fi.yourpdfguides.com/dref/3565652 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ROSENLEW RTK201 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1078425

Käyttöoppaasi. ROSENLEW RTK201 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1078425 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet...

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Sisällysluettelo Johdanto... Käyttöohjeessa käytetyt symbolit... Suluissa olevat kirjaimet... Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Turvallisuus... Tärkeitä turvaohjeita... Oikea käyttö... 0 Käyttöohjeet...

Lisätiedot

ENNEN ASTIANPESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTOA/LIITÄNNÄT

ENNEN ASTIANPESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTOA/LIITÄNNÄT KÄYTTÖOHJEET ENNEN ASTIANPESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTOA/LIITÄNNÄT VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA SUOLAN ANNOSTELU HUUHTELUKIRKASTEEN ANNOSTELU PESUAINEEN ANNOSTELU PUHDISTUS JA HUOLTO 92 ENNEN ASTIANPESUKONEEN

Lisätiedot

Sisältö YLEISTÄ 2. 1. Asiakirjat 2 2. Yleistietoja 2 3. Varoituksia 3 TUNNE KONEESI 4. 1. Ohjaustaulu 4 2. Asennustiedot 4 ASENNUS 5

Sisältö YLEISTÄ 2. 1. Asiakirjat 2 2. Yleistietoja 2 3. Varoituksia 3 TUNNE KONEESI 4. 1. Ohjaustaulu 4 2. Asennustiedot 4 ASENNUS 5 Sisältö YLEISTÄ 2 1. Asiakirjat 2 2. Yleistietoja 2 3. Varoituksia 3 TUNNE KONEESI 4 1. Ohjaustaulu 4 2. Asennustiedot 4 ASENNUS 5 1. Sanasto 5 2. Pakkauksesta purkaminen 6 3. Paikalleen sijoittaminen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QB512W http://fi.yourpdfguides.com/dref/834386

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QB512W http://fi.yourpdfguides.com/dref/834386 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

EWS 7146 EDU FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 25

EWS 7146 EDU FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 25 EWS 7146 EDU FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 25 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 5 4. KÄYTTÖPANEELI... 6 5.

Lisätiedot

Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus

Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus Käyt t öohj e FI CN( P) es/ esf / sl4013,4003,3913,3513,3503 Jää-/pakastekaapin kuvaus Käyttö- ja näyttötoiminnot Kuva A1 1. Virran kytkemis/sammuttamispainike, jääkaappi. 2. Tuuletinpainike*. 3. Lämpötilanvalitsin,

Lisätiedot

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE Käyttöohjeet FTXR8EVB FTXR4EVB FTXR50EVB SISÄLLYS LUE ENNEN KÄYTTÖÄ Turvaohjeet... Osien nimet...3 Toimenpiteet ennen käynnistystä...6 KÄYTTÖ JÄÄHDYTYS SARARA-KUIVAUS-käyttö...8

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-03 FI KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 0035670 Ver. AC Tässä julkaisussa olevat kuvaukset eivät ole sitovia. Yritys varaa oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa

Lisätiedot

EWF 1476 HDW EWF 1676 HDW... FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23

EWF 1476 HDW EWF 1676 HDW... FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23 EWF 1476 HDW EWF 1676 HDW...... FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23 2 www.electrolux.com SISÄLLYS 1. TURVALLISUUSTIEDOT................................................... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET..................................................

Lisätiedot

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI)

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) JOHDANTO Arvoisa Asiakas, Kiitämme tuotteidemme valinnasta ja toivomme että ruohonleikkurisi vastaa odotuksiasi kaikilta osin. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena

Lisätiedot

VAPOR PLUS KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Interpump Finland Oy Puhelin 09-350 80 30 Sienitie 16 Faksi 09-350 80 333 00760 Helsinki

VAPOR PLUS KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Interpump Finland Oy Puhelin 09-350 80 30 Sienitie 16 Faksi 09-350 80 333 00760 Helsinki VAPOR PLUS KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Interpump Finland Oy Puhelin 09-350 80 30 Sienitie 16 Faksi 09-350 80 333 00760 Helsinki steamy scandinavia 2-12-2005 14:42 Pagina 52 KÄYTTÖOHJEET Tämän käyttöoppaan

Lisätiedot

DEUTSCH KRUPS ENGLISH ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM. SERIE EA 82xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK. www.krups.

DEUTSCH KRUPS ENGLISH ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM. SERIE EA 82xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK. www.krups. KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA 82xx SVENSKA DANSK DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS NEDERLANDS www.krups.com NORSK ITALIANO SUOMI 13 14 12 11 10 15 16 17 18 9 19 8 7 20 21 22 23 1 2 3 4 5 6 KRUPS

Lisätiedot

Koneen käyttö. Lisätietoja (sekä vianmääritykseen ja huoltoon liittyvät ohjeet) löytyy kuivausrummun käyttöohjeesta.

Koneen käyttö. Lisätietoja (sekä vianmääritykseen ja huoltoon liittyvät ohjeet) löytyy kuivausrummun käyttöohjeesta. Koneen käyttö Lisätietoja (sekä vianmääritykseen ja huoltoon liittyvät ohjeet) löytyy kuivausrummun käyttöohjeesta. Lajittele pyykki hoito-ohjeen mukaan: Ei rumpukuivausta Sopii rumpukuivaukseen - alhaisella

Lisätiedot

LAITTEEN KUVAUS TÄRKEÄÄ

LAITTEEN KUVAUS TÄRKEÄÄ FI Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin asennat tai käytät keitintä. Ohjeita noudattamalla saat parhaan mahdollisen tuloksen ja voit käyttää keitintä turvallisesti. LAITTEEN KUVAUS (katso kuvaa

Lisätiedot

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin Käyttö- ja asennusopas Asuintilojen ilmastointilaitteet Asennustiedot tarkoitettu vain valtuutettujen asennusliikkeiden käyttöön! Kiitos, että valitsit tämän ilmastointilaitteen.

Lisätiedot