Käyttöohjeet PESUKONE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohjeet PESUKONE"

Transkriptio

1 Käyttöohjeet PESUKONE Sisällysluettelo Asennus, 2-3 Pakkauksesta purkaminen ja tasapainotus Sähkö- ja vesiliitännät Ensimmäinen pesukerta Tekniset tiedot Pesukoneen kuvaus, 4-5 Ohjauspaneeli Näyttö Rummun avaaminen ja sulkeminen Pesuohjelman suorittaminen, 6 Pesuohjelmat ja lisätoiminnot, 7 Pesuohjelmataulukko Lisätoiminnot IWTE Pesuaineet ja pyykit, 8 Pesuainelokero Pyykin valmistelu Erityispesuohjelmat Pyykin tasapainotusjärjestelmä Varotoimet ja neuvot, 9 Yleinen turvallisuus Hävittäminen Hoito ja huolto, 10 Veden ja sähkövirran katkaisu Pesukoneen puhdistaminen Luukun ja rummun hoito Pumpun puhdistus Vedenottoletkun tarkistaminen Pesuainelokeron puhdistaminen Vianetsintä, 11 Kunnossapito, 12 1

2 Asennus! Säilytä tämä käyttöohje luotettavassa paikassa tulevaa tarvetta varten. Jos myöhemmin myyt tai luovutat pyykinpesukoneen toiselle henkilölle, varmista, että käyttöohje seuraa laitetta, jotta sen uusi omistaja voi perehtyä laitteen toimintoihin ja ominaisuuksiin.! Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti läpi, sillä ne sisältävät koneen asennusta, käyttöä ja turvallisuutta koskevia tärkeitä tietoja. Pakkauksesta purkaminen ja tasapainotus Pakkauksesta purkaminen 1. Poista pesukone pakkauksestaan. 2. Tarkista, ettei kone ole kärsinyt vahinkoja kuljetuksen aikana. Jos havaitset vaurioita, älä suorita asennusta vaan ota yhteys jälleenmyyjään. 3. Irrota kuljetuksessa käytetyt neljä suojaruuvia ja kumitiiviste vastaavan välikappaleen kanssa, jotka sijaitsevat koneen takaosassa (katso kuvaa). 4. Sulje reiät mukana toimitetuilla muovitapeilla. 5. Säilytä kaikki osat tallessa: tarvitset niitä, jos pesukone siirretään toiseen paikkaan. Varoitus: Mikäli ruuveja käytetään uudelleen, kiinnitä lyhyemmät yläosaan.! Pakkausmateriaalit eivät ole lasten leluja. Tasapainotus Huolellinen tasapainotus antaa koneelle vakautta ja estää tärinää ja meluisuutta ja sen liikkumista toiminnan aikana. Jos asennat koneen kokolattiamaton tai muun maton päälle, säädä jalat siten, että pesukoneen alle jää tarpeeksi ilmankiertotilaa. Sähkö- ja vesiliitännät Vedenottoletkun liittäminen 1. Liitä täyttöletku ruuvaamalla se kylmävesihanaan, jossa on ¾ putkikierre (katso kuvaa). Juoksuta vettä ennen liitäntää, kunnes se kirkastuu. 2. Liitä letkun toinen pää pesukoneeseen ruuvaamalla se koneen takana oikeassa yläosassa olevaan kylmävesiliitäntään (katso kuvaa). 3. Varmista, että letku ei ole mutkalla tai taittunut.! Hanan vedenpaineen tulee vastata teknisten tietojen taulukossa esitettyjä arvoja (seuraavalla sivulla).! Jos vedenottoletkun pituus ei ole riittävä, käänny alan ammattiliikkeen tai valtuutetun teknikon puoleen.! Älä koskaan käytä käytettyjä letkuja. 1. Asenna pesukone tasaiselle ja kestävälle lattialle siten, ettei se nojaa seinää, huonekaluja tai muita esineitä vasten. 2. Jos lattia ei ole täysin tasainen, sen epätasaisuudet tulee tasoittaa ruuvaamalla säädettäviä etujalkoja kiinni tai auki (katso kuvaa); kaltevuuskulma työskentelytasolta mitattuna ei saa olla yli 2. 2

3 Poistoletkun liitäntä! Älä käytä jatkojohtoja tai monipistorasioita. Liitä poistoletku cm:n korkeudella olevaan viemäriputkeen tai seinäviemäriin välttäen taittamasta letkua;! Johtoa ei saa taittaa eikä se ei saa joutua puristuksiin.! Virtajohdon saa vaihtaa ainoastaan valtuutettu teknikko. Varoitus! Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat yllä olevien ohjeiden laiminlyönnistä. Ensimmäinen pesukerta tai aseta se pesualtaan tai kylpyammeen reunalle ja kiinnitä mukana toimitettu putki hanaan (katso kuvaa). Letkun vapaa pää ei saa olla veden alla. Suorita asennuksen jälkeen ja ennen ensimmäistä käyttöä yksi pesujakso pesuaineen kanssa kone tyhjänä ohjelmalla 90 C ja ilman esipesua. Tekniset tiedot Malli IWTE 71281! Emme suosittele jatkoletkujen käyttämistä. Jos jatkoletkun käyttö on välttämätöntä, sen tulee olla halkaisijaltaan alkuperäisen kokoinen ja korkeintaan 150 cm pitkä. Sähkökytkennät Varmista ennen koneen pistokkeen kytkemistä pistorasiaan, että pistorasia on maadoitettu ja lain vaatimusten mukainen; pistorasia kestää koneen tehon enimmäiskuormituksen, joka on annettu teknisten tietojen taulukossa (katso oikealla); syöttöjännitteen arvo on teknisten tietojen taulukossa annetun mukainen (katso oikealla); pistorasia sopii yhteen pesukoneen pistokkeen kanssa. Jos näin ei ole, vaihda pistorasia tai pistoke.! Pesukonetta ei saa asentaa ulos edes katettuun tilaan. On hyvin vaarallista jättää kone alttiiksi sateelle, myrskylle tai muille sääolosuhteille.! Pistorasiaan on päästävä helposti käsiksi pesukoneen asentamisen jälkeen. Mitat Kapasiteetti Sähkökytkennät Vesiliitäntä Linkousnopeus Testiohjelmat direktiivien 1061/2010 ja 1015/2010 mukaan Leveys 40 cm Korkeus 85 cm Syvyys 60 cm 1-7 kg Katso tiedot koneeseen kiinnitetystä teknisten tietojen kilvestä Maksimipaine 1 MPa (10 bar) Minimipaine 0.05 MPa (0.5 bar) Rummun tilavuus 42 litraa Maks kierr./min Ohjelma : Normaali puuvilla 60 C Ohjelma : Normaali puuvilla 40 C Tämä kodinkone on seuraavien EUdirektiivien mukainen: /108/EY (sähkömagneettinen yhteensopivuus) /96/EY /95/EY (pienjännite) 3

4 Pesukoneen kuvaus Ohjauspaneeli ON/OFFvirtapainike LÄMPÖTILAN valitsin TOIMINTOpainikkeet ja merkkivalot KÄYNNISTYS-/TAUKOpainike ja merkkivalo NÄYTTÖ PESUOHJELMANvalitsin LINKOUSNOPEUDEN valitsin VIIVÄSTETTY KÄYNNISTYS ON/OFF-virtapainike : Käynnistä ja sammuta kone painamalla painiketta lyhyesti. Hitaasti vilkkuva vihreä KÄYNNISTYS/TAUKO -merkkivalo osoittaa, että kone on päällä. Kun haluat sammuttaa koneen pesuohjelman aikana, paina painiketta noin 2 sekuntia. Jos painiketta painetaan vain lyhyesti tai vahingossa, kone ei kytkeydy pois päältä. Jos kone sammutetaan pesuohjelman aikana, valittu ohjelma peruuntuu. PESUOHJELMAN-valitsin: Valitsimella asetetaan haluttu pesuohjelma (katso Pesuohjelmataulukko ). LISÄTOIMINTO-painikkeet ja merkkivalo: Painikkeilla valitaan käytettävissä olevat toiminnot. Valittua toimintoa vastaava merkkivalo jää palamaan. LINKOUKSEN valitsin : Tällä lyhennetään linkousaikaa tai estetään loppulinkous kokonaan - arvo näytetään näytössä. KÄYNNISTYS-/TAUKOPAINIKE ja merkkivalo: Käynnistä pesuohjelma painamalla painiketta, kun vihreä merkkivalo vilkkuu hitaasti. Kun ohjelma on käynnistynyt, merkkivalo jää palamaan. Kun haluat keskeyttää pesuohjelman, paina painiketta uudestaan, jolloin merkkivalo vilkkuu oranssisena. Luukku voidaan avata, kun symboli on sammunut. Kun painat tätä painiketta uudelleen, ohjelma käynnistyy keskeytyskohdasta. Valmiustila Tämä pesukone on varustettu uusien energiansäästömääräysten mukaisella automaattisella valmiustilajärjestelmällä, joka siirtää koneen valmiustilaan noin 30 minuutin kuluttua, jos mitään painiketta ei paineta sinä aikana. Paina lyhyesti ON-OFF-virtapainiketta ja odota, että kone kytkeytyy uudestaan päälle. Virrankulutus pois päältä-tilassa: 0,5 W Virrankulutus päällä-tilassa: 0,5 W LÄMPÖTILAN valitsin : Tällä voit vähentää lämpötilaa tai poistaa asetuksen kokonaan: arvo näytetään näytössä. VIIVÄSTETTY KÄYNNISTYS-painike : Pesuohjelma voidaan asettaa käynnistymään viiveajan kuluttua. Viivästysaika näytetään näytössä. 4

5 Näyttö Näyttö on hyödyllinen konetta ohjelmoitaessa ja se sisältää paljon tietoja. Ohjelmien kestoaika ja käynnissä olevan ohjelman jäljellä oleva aika näkyvät osiossa A; Jos olet valinnut VIIVÄSTETYN KÄYNNISTYKSEN, tässä näytetään aika, jonka kuluttua ohjelma käynnistyy. Kun painat vastaavaa painiketta, kone näyttää automaattisesti valitun ohjelman maksimilämpötilan ja linkousnopeuden tai useimmin käytetyt asetukset, jos ne sopivat yhteen valitun ohjelman kanssa. Valittuun ohjelmaan liittyvät ohjelmavaiheet ja käynnissä olevan ohjelman vaihe näkyvät osiossa B: Pesu / Huuhtelu / Linkous / Tyhjennys Kuvakkeet "lämpötila", "ohjelmoitu käynnistys" ja "linkous" näkyvät osiossa C ylhäältä alas: Kun symboli syttyy, näyttöön ilmestyy asetettu "lämpötila". Jos olet valinnut "viivästetyn käynnistyksen", kuvake syttyy. Kun symboli syttyy, näyttöön ilmestyy asetettu "linkouksen" arvo. Luukku lukittu -symboli Palava merkkivalo tarkoittaa, että luukku on lukittu. Jotta luukku ei vahingoitu, odota noin 3 minuuttia, ennen kuin avaat luukun. Jos haluat avata luukun pesujakson ollessa käynnissä, paina KÄYNNISTYS/TAUKO -painiketta. Kun kuvake on sammunut, voit avata luukun. Rummun avaaminen ja sulkeminen Kuva 1 Kuva 2 A) Avaaminen (kuva 1) Nosta koneen kansi ylös ja avaa se kokonaan auki. B) Rummun avaaminen (pehmeä avaaminen) Paina sormella painiketta kuva 2 jolloin rumpu avautuu pehmeästi. C) Pesukoneen täyttö (kuva 3) D) Sulkeminen (kuva 4) - sulje rumpu laskemalla luukun puoliskot alas (ensin etummainen, sitten takimmainen). - varmista, että etumaisen luukunpuoliskon lukitsin tarttuu kiinni takimmaisessa luukunpuoliskossa olevaan aukkoon. - tarkista, että ne ovat lujasti kiinni, ja paina molempia luukkuja kevyesti alaspäin. - lopuksi sulje pesukoneen kansi. Kuva 3 Kuva 4 5

6 Pesuohjelman suorittaminen 1. KYTKE KONE PÄÄLLE.Paina painiketta. KÄYNNISTYS/TAUKO -merkkivalo vilkkuu hitaasti vihreänä. 2. LAITA PYYKKI KONEESEEN. Laita pyykki koneeseen. Varmista, ettet ylitä seuraavalla sivulla olevassa pesuohjelmataulukossa annettua enimmäistäyttömäärää. 3. ANNOSTELE PESUAINE.Kaada pesuaine vastaaviin kohdassa Pesuaineet ja pyykit kuvattuihin lokeroihin. 4. SULJE LUUKKU. 5. VALITSE PESUOHJELMA. Aseta PESUOHJELMAN valitsin halutun ohjelman kohdalle; lämpötila ja linkousnopeus on asetettu kullekin pesuohjelmalle, mutta niitä voi muuttaa. Valitun pesuohjelman kesto näkyy näytössä. 6. VOIT MUUTTAA PESUOHJELMAA VALINNAN MUKAAN. Käytä vastaavia painikkeita: Lämpötilan ja/tai linkousnopeuden muuttaminen. Kone näyttää automaattisesti valitun ohjelman maksimilämpötilan ja linkousnopeuden tai viimeksi käytetyt asetukset, jos ne sopivat yhteen valitun ohjelman kanssa. Voit alentaa lämpötilaa painamalla painiketta aina kylmäpesun OFF -asetukseen asti. Voit alentaa linkousnopeutta asteittain painamalla - painiketta, kunnes linkous jää kokonaan pois (OFFasetus). Jos painat näitä painikkeita uudestaan, maksimiarvot palautuvat ennalleen.! Jos valittu toiminto ei sovi yhteen toisen aiemmin valitun toiminnon kanssa, ensimmäistä valittua toimintoa vastaava merkkivalo vilkkuu ja päälle kytkeytyy vain toinen toiminto, jonka merkkivalo jää palamaan.! Toiminnot voivat vaikuttaa suositeltuun täyttöarvoon ja/tai pesuohjelman kestoon. 7. KÄYNNISTÄ OHJELMA. Paina KÄYNNISTYS/TAUKOpainiketta. Vastaava merkkivalo syttyy ja jää palamaan vihreänä ja luukku lukittuu (kuvake palaa). Jos haluat muuttaa käynnissä olevaa pesuohjelmaa, keskeytä pesuohjelma KÄYNNISTYS/TAUKO-painikkeella (sen merkkivalo vilkkuu hitaasti oranssisena). Valitse sen jälkeen haluamasi ohjelma ja paina KÄYNNISTYS/TAUKO -painiketta uudelleen. Jos haluat avata luukun pesujakson ollessa käynnissä, paina KÄYNNISTYS/TAUKO -painiketta. Kun kuvake on sammunut, voit avata luukun. Paina KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta uudelleen käynnistääksesi ohjelman keskeytyskohdasta. 8. PESUOHJELMAN PÄÄTTYMINEN Ohjelman loppu osoitetaan näytössä tekstillä "END". Luukun voi avata kuvakkeen sammumisen jälkeen (odota noin 3 minuuttia). Avaa luukku, ota pyykki pois koneesta ja sammuta kone.! Jos haluat peruuttaa jo alkaneen pesujakson, paina painiketta ja pidä sitä painettuna alas. Ohjelma pysähtyy ja kone kytkeytyy pois päältä. Viivästetyn käynnistyksen asetus Kun haluat asettaa valitsemallesi ohjelmalle viivästetyn käynnistyksen, paina vastaavaa painiketta niin monta kertaa, kunnes viiveaika on asetettu. Kun tämä vaihtoehto on valittu, kuvake syttyy näyttöön. Viivästetty käynnistys poistetaan painamalla painiketta, kunnes näyttöön ilmestyy OFF. muuttaminen Pesuohjelman asetusten Valitse tämä toiminto painamalla painiketta, jolloin painiketta vastaava merkkivalo syttyy. Kytke toiminto pois päältä painamalla painiketta uudelleen, jolloin merkkivalo sammuu.! Jos valittu toiminto ei sovi yhteen valitun pesuohjelman kanssa, se osoitetaan vilkkuvalla merkkivalolla eikä tätä toimintoa aseteta päälle. 6

7 l Pesuohjelmat ja lisätoiminnot Pesuohjelmataulukko Pesuaineet Pesuohjelmat Ohjelman kuvaus Maks. lämpötila ( C) Maks. nopeus (kierr./ min) Esipesu Pesu Huuhteluaine Enimmäistäyt tömäärä (kg) Jäännöskosteus % Energiankulutus kwh kokonaisvesi Ohjelman kesto Päivittäin 1 Puuvilla esipesulla: erittäin likainen valkopyykki , ' 2 Puuvilla: erittäin likainen valkopyykki , ' Normaali puuvilla 60 (1): erittäin likainen valkopyykki ja kulutusta kestävä kirjopyykki , ' Normaali puuvilla 40 (2): kevyesti likainen valkopyykki ja herkkä kirjopyykki , ' 5 Värillinen puuvilla: kevyesti likainen valkopyykki ja herkkä kirjopyykki , ' 6 Synteettiset: erittäin likainen värinsä pitävä kirjopyykki ,5 44 0, ' 6 Synteettiset (3): kevyesti likainen värinsä pitävä kirjopyykki ,5 44 0, ' 7 Normaali puuvilla ' Erityiset 8 Villa: villalle, kashmirvillalle jne ' 9 Silkki/verhot: silkki- ja viskoosituotteet, alusvaatteet ' 10 Farkut , ' 11 Pika: vähän likaisten vaatteiden nopeaan raikastamiseen (ei sovellu villalle, silkille ja käsinpestäville tuotteille) ,5 71 0, ' Urheilu 12 Intensiivinen urheilu ' 13 Kevyt urheilu ' 14 Erikoiskengät Enimmäismäärä ' 2 paria Osittaiset ohjelmat Huuhtelu ' Linkous ja tyhjennys ' Näytössä tai tässä käyttöohjeessa esitetty ohjelman pituus on vain arvio, joka lasketaan vakiokäyttöolosuhteiden perusteella. Todellinen kesto voi vaihdella esim. veden lämpötilan, paineen, käytetyn pesuainemäärän, pyykkimäärän, pyykkityypin, pyykin tasapainotuksen ja valittujen pesutoimintojen mukaan. 1) Normaali 2010/1061 mukainen pesutesti on suoritettava: ohjelmalla ja lämpötilalla 60 C. Tämä ohjelma sopii normaalilikaisen puuvillapyykin pesuun ja on energian- ja vedenkulutuksen kannalta tehokkain ohjelma. Ohjelmaa tulee käyttää tuotteille, jotka voidaan pestä 60 C:eessa. Todellinen pesulämpötila voi poiketa mainitusta arvosta. 2) Normaali 2010/1061 mukainen pesutesti on suoritettava: ohjelmalla ja lämpötilalla 40 C. Tämä ohjelma sopii normaalilikaisen puuvillapyykin pesuun ja on energian- ja vedenkulutuksen kannalta tehokkain ohjelma. Ohjelmaa tulee käyttää tuotteille, jotka voidaan pestä 40 C:eessa. Todellinen pesulämpötila voi poiketa mainitusta arvosta. Ohjeita kaikille testauslaitoksille: 2) Pitkä puuvillaohjelma: ohjelmalla ja lämpötilalla 40 C. 3) Pitkä synteettisten tekstiilien pesuohjelma: aseta pesuohjelma 6 ja lämpötilaksi 40 C. Lisätoiminnot! Toimintoa ei voi käyttää ohjelmien 1, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, kanssa. Tällä lisätoiminnolla voidaan säätää rummun pyörintä, lämpötila ja vesi kevyesti likaisten puuvillaisten ja synteettisten tuotteiden täyttömäärään sopivaksi (viittaus kohtaan Pesuohjelmataulukko ). " -toiminnolla voit pestä lyhyemmässä ajassa ja säästää vettä ja energiaa. Suosittelemme käyttämään nestemäistä pesuainetta ja annostelemaan se täyttömäärän mukaan.! Toimintoa ei voi käyttää ohjelmien 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, kanssa. -toiminto säästää energiaa, koska tämä pesuohjelma ei lämmitä vettä lainkaan - hyväksi ympäristölle ja kukkarollesi. Sen sijaan tehostettu pesu ja vedenkäytön optimointi takaavat yhtä hyvät pesutulokset kuin samalla tavallisen ohjelman keskimääräisellä pesuajalla. Suosittelemme nestemäistä pesuainetta parhaan pesutuloksen saamiseksi. 7

8 Ylimääräinen huuhtelu Ylimääräinen huuhtelu parantaa huuhtelutulosta ja loputkin pesuaineet huuhtoutuvat pois tehokkaasti. Tämä on tärkeää erityisesti herkälle iholle.! Toimintoa ei voi käyttää 11, ohjelmien kanssa. Helppo silitys Pesu- ja linkousjaksoja voidaan muuttaa tällä toiminnolla, joka vähentää vaatteiden rypistymistä. Jakson lopussa pesukoneen rumpu pyörii hitaasti ja HELPPO SILITYS -merkkivalo vilkkuu vihreänä ja KÄYNNISTYS/TAUKO -merkkivalo oranssinvärisenä. Kun haluat lopettaa ohjelman, paina jompaakumpaa näistä painikkeista. Pesuohjelmassa 9 kone lopettaa jakson pyykin ollessa liotuksessa ja HELPPO SILITYS ja KÄYNNISTYS/TAUKO -merkkivalot vilkkuvat. Kun haluat ottaa pyykin pois koneesta, poista vesi painamalla KÄYNNISTYS/TAUKO tai HELPPO SILITYS -painiketta.!toimintoa ei voi käyttää pesuohjelmilla 8, 11, 12, 13, 14,,. 8

9 Pesuaineet ja pyykit Pesuainelokero Hyvä pesutulos riippuu myös pesuaineen oikeasta annostelusta: liiallinen pesuaineen käyttö ei välttämättä paranna pesutulosta vaan muodostaa vaahtoa pesukoneen sisäosiin ja kuormittaa ympäristöä.! Älä käytä käsinpesuun tarkoitettuja pesuaineita niiden liiallisen vaahtoutumisen vuoksi.! Käytä jauhemaista pesuainetta valkoisille puuvillavalmisteille, esipesuun ja pesuun yli 60 C:een lämpötiloissa.! Noudata pesuainepakkauksen ohjeita. Avaa pesuainelokero ja lisää pesuainetta ja huuhteluainetta seuraavasti: Lokero 1: esipesuaine (jauhe) Lokero 2: Pesuaine varsinaista pesua varten (jauhe tai neste) Nestemäinen pesuaine tulee kaataa juuri ennen ohjelman käynnistämistä.! Älä käytä käsinpesuun tarkoitettuja pesuaineita niiden liiallisen vaahtoutumisen vuoksi. Lokero 3: Lisäaineet (huuhteluaineet jne.) Annostellessasi huuhteluainetta lokeroon 3 älä ylitä merkittyä tasoa max. Huuhteluaine lisätään automaattisesti koneeseen viimeisen pesuohjelman aikana. Pesuohjelman lopussa lokeroon 3 jää vähän vettä. Vesi laimentaa sakean huuhteluaineen, sillä paakkuuntunut huuhteluaine ei pääse koneeseen. Jos lokeroon 3 jää normaalia enemmän vettä, tyhjennyslaite on tukkeutunut. Huuhteluaine ei saa valua ritilän yli. Lokero 4: Älä kaada pesuainetta tähän lokeroon. Pyykin valmistelu Lajittele pyykki seuraavien ominaisuuksien mukaan: - kangastyyppi/merkki tuoteselosteessa - värit: erottele värilliset vaatteet valkoisista. Tyhjennä taskut ja tarkista napit. Älä ylitä enimmäistäyttömääriä, jotka viittaavat kuivan pyykin painoon. Kulutusta kestävät kuidut: maks. 7 kg Synteettiset kuidut: maks. 2,5 kg Arat kuidut: maks. 2 kg Villa: maks. 1 kg Silkki: maks. 1 kg Paljonko pyykit painavat? 1 lakana g 1 tyynyliina g 1 pöytäliina g 1 kylpytakki g 1 pyyhe g Erityispesuohjelmat Normaali puuvilla 20 (pesuohjelma 7) ihanteellinen likaiselle puuvillapyykille. Tehokas suorituskyky saavutetaan kylmissä lämpötiloissa, mitkä sopivat yhteen 40 pesuohjelman kanssa. Tämä takaa mekaanisen toiminnon, missä käytetään vaihtelevaa nopeutta toistuvilla ja säännöllisillä huippunopeuksilla. Villa: Ohjelmalla 8 voidaan pestä kaikki villavaatteet, myös pesumerkinnällä vain käsinpesu varustetut tekstiilit. Saat parhaat tulokset, kun käytät erikoispesuaineita etkä ylitä 1 kg:n täyttömäärää. Silkki: Käytä ohjelmaa 9 kaikkien silkkivaatteiden pesuun. Suosittelemme käyttämään hellävaraiseen pesuun tarkoitettua erikoispesuainetta. Verhot: Laskosta verhot ja laita ne tyynynpäällisen tai verkkopussin sisälle. Käytä pesuohjelmaa 9. Farkut: Käännä vaatteet ennen pesua ja käytä nestemäistä pesuainetta. Käytä ohjelmaa 10. Pikapesu: Pikaohjelma on tarkoitettu kevyesti likaisten vaatteiden nopeaan pesuun. Ohjelma kestää ainoastaan 15 minuuttia ja säästää näin energiaa ja aikaa. Tällä ohjelmalla (11 30 C:ssa) on mahdollista pestä yhdessä erilaisia tekstiilejä (villaa ja silkkiä lukuun ottamatta) enimmäistäyttömäärän ollessa 1,5 kg. Intensiivinen urheilu (pesuohjelma 12): Ohjelma on tarkoitettu erittäin likaisten urheiluvaatteiden (verryttelypuvut, sortsit) pesuun. Suosittelemme parhaan tuloksen saamiseksi, ettet ylitä "pesuohjelmataulukossa" ilmoitettua enimmäistäyttömäärää. Kevyt urheilu (pesuohjelma 13): Ohjelma on tarkoitettu kevyesti likaisten urheiluvaatteiden (verryttelypuvut, sortsit) pesuun. Suosittelemme parhaan tuloksen saamiseksi, ettet ylitä "pesuohjelmataulukossa" ilmoitettua enimmäistäyttömäärää. Suosittelemme käyttämään nestemäistä pesuainetta ja puolitäytölle sopivaa annostelua. Kengät (pesuohjelma 14): Ohjelma on tarkoitettu urheilukenkien pesuun. Saat parhaat tulokset, kun et pese enemmän kuin kaksi paria kerrallaan. Pyykin tasapainotusjärjestelmä Ennen jokaista linkousjaksoa liiallisen tärinän estämiseksi ja pyykin jakamiseksi tasaisesti rumpu pyörii jatkuvasti hieman nopeammin kuin tavallisessa pesutilanteessa. Jos toistuvien yritysten jälkeenkään pyykki ei jakaudu riittävän tasaisesti, kone linkoaa pyykin alemmalla nopeudella. Jos pyykki on rummussa erittäin epätasaisesti, pesukone tasoittaa pyykin linkoamisen sijasta. Pese samassa koneellisessa suuria ja pieniä vaatteita, jotta pyykki jakautuu tasaisemmin. 9

10 Varotoimet ja neuvot! Tämä pesukone on suunniteltu ja valmistettu kansainvälisten turvallisuusmääräysten mukaan. Seuraavat varoitukset annetaan turvallisuussyistä ja ne tulee lukea huolellisesti. Tietoja käytetyn laitteen oikeasta hävittämistavasta saa paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä. Yleinen turvallisuus Tämä laite on suunniteltu ainoastaan kotikäyttöön. Tämä laite ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, elleivät he ole saaneet opastusta laitteen käyttöön ja käyttöä valvo tai ohjaa turvallisuudesta vastaava henkilö. Lapsia on valvottava eikä heidän pidä antaa leikkiä laitteella. Pesukonetta saavat käyttää vain aikuiset tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaan. Älä koske koneeseen märin tai kostein käsin tai kun olet avojaloin. Älä irrota pistoketta pistorasiasta virtajohdosta vetämällä, vaan ota kiinni pistokkeesta. Älä avaa pesuainelokeroa, kun kone on käynnissä. Älä koske koneesta poistettavaan veteen, koska se voi olla erittäin kuuma. Älä missään tapauksessa yritä avata luukkua väkisin; tahattomalta avaamiselta suojaava turvamekanismi voi vahingoittua. Jos kone vioittuu, älä yritä päästä sen sisäisiin mekanismeihin käsiksi korjauksen suorittamiseksi. Älä päästä lapsia toimivan koneen läheisyyteen. Pesukoneen mahdollinen siirto on suoritettava kahden tai kolmen henkilön voimin ja sitä on käsiteltävä erittäin varovasti. Älä yritä siirtää konetta yksin, sillä se on hyvin painava. Tarkista, että rumpu on tyhjä ennen kuin laitat pyykit pesukoneeseen. Hävittäminen Pakkausmateriaalien hävittäminen: Noudata paikallisia määräyksiä, jotta pakkaustarvikkeet voidaan käyttää uudelleen. Euroopan sähkö- ja elektroniikkalaiteromua käsittelevä direktiivi 2002/96/EY määrää, että hävitettäviä sähköisiä kodinkoneita ei saa hävittää tavallisen lajittelemattoman yhdyskuntajätteen mukana. Vanhat laitteet tulee kerätä erikseen, jotta niiden materiaalit voidaan optimaalisesti ottaa talteen ja kierrättää ja siten vähentää terveydelle ja ympäristölle aiheutuvia haittoja. Tuotteeseen liitetty yliruksattu pyörillä varustettu jäteastia muistuttaa sinua velvollisuudestasi lajitella jätteet. 10

11 Hoito ja huolto Veden ja sähkövirran katkaisu Pääsy pumpun kanteen: Sulje vesihana jokaisen pesukerran jälkeen. Siten vähennetään pesukoneen sisällä olevan hydraulijärjestelmän kulumista ja estetään vuotovaara. Irrota pesukone verkkovirrasta puhdistuksen ja huoltotyön ajaksi. Pesukoneen puhdistaminen Ulkoiset ja kumiset osat voidaan puhdistaa haaleaan saippuaveteen kastetulla pehmeällä liinalla. Älä käytä liuottimia tai hankaavia aineita. Luukun ja rummun hoito Jätä luukku aina raolleen, jotta vältetään pahan hajun muodostuminen. Pumpun puhdistus Pesukone on varustettu itsepuhdistuvalla pumpulla, joka ei tarvitse huoltoa. Joskus voi tapahtua, että pienet esineet (rahat, napit) putoavat pumppua suojaavaan kanteen, joka sijaitsee tämän alapuolella.! Varmista, että pesuohjelma on päättynyt, ja irrota pistoke. Vedenottoletkun tarkistaminen 1. Irrota pesukoneen etuosan jalustapaneeli ruuvitaltan avulla (katso kuvaa); 2. Avaa kansi auki kiertämällä sitä vastapäivään (katso kuvaa): kannesta voi valua vähän vettä, mutta se on normaalia. 3. Puhdista sisäpuoli hyvin. 4. Kiinnitä kansi takaisin paikalleen. 5. Aseta jalustapaneeli takaisin ja varmista, että lukitsimet ovat paikoillaan ennen paneelin työntämistä kiinni. Tarkista vedenottoletku ainakin kerran vuodessa. Jos havaitset siinä murtumia, vaihda se välittömästi, sillä pesujen aikana voimakas vedenpaine voi helposti halkaista murtuneen letkun.! Älä koskaan käytä käytettyjä letkuja. Pesuainelokeron puhdistaminen Irrotus: Paina pesuainelokeron etuosassa olevaa suurta painiketta ja vedä ylöspäin (kuva 1). Puhdistus: Puhdista lokero vesihanan alla (kuva 3). Käytä puhdistamiseen vanhaa hammasharjaa. Kun olet vetänyt lokeroiden 1 ja 2 (kuva 4) yläosaan asennetun imuputkiparin ulos, tarkista, ovatko ne tukkeutuneet. Huuhtele tarvittaessa. Takaisin asennus: Muista asentaa imuputkipari takaisin koteloihin ja pesuainelokero paikalleen (kuulet naksahduksen) (kuvat 4, 2 ja 1). Kuva 1 Kuva 2 Kuva 3 Kuva 4 11

12 Vianetsintä Pesukoneesi toimintaan voi joskus tulla häiriöitä. Jotkin ongelmat voidaan poistaa helposti ilman teknisen huoltokeskuksen (katso Tekninen apu ) apua. Tarkista alla olevan taulukon kohdat ennen kuin otat yhteyttä huoltoon. Ongelma: Mahdolliset syyt / ratkaisut: Pesukone ei käynnisty Pistoke ei ole kunnolla pistorasiassa tai siihen ei synny kontaktia. Talossa on sähkökatkos. Pesuohjelma ei käynnisty Pesukoneen luukku ei ole kunnolla kiinni. Virtapainiketta ei ole painettu. Painiketta KÄYNNISTYS/TAUKO ei ole painettu. Vesihana ei ole auki. On asetettu viivästetty käynnistys. Kone ei ota vettä (näytössä vilkkuu H2O) Kone täyttyy ja tyhjenee heti sen jälkeen Vedenottoletkua ei ole liitetty vesihanaan. Letku on mutkalla. Vesihana ei ole auki. Talosta puuttuu vedensyöttö. Vedenpaine on liian alhainen. Painiketta KÄYNNISTYS/TAUKO ei ole painettu. Tyhjennysletkua ei ole asennettu cm:n korkeudelle lattiasta (katso "Asennus ). Letkun pää on veden alla (katso Asennus ). Seinäviemäriin ei ole asennettu huohotinputkea. Jos ongelma jatkuu näiden tarkastusten jälkeenkin, kierrä vesihana kiinni, kytke kone pois päältä ja ota yhteys tekniseen apuun. Jos asunto on rakennuksen yläkerroksessa, voi esiintyä vedenpoistoon liittyviä ongelmia, jolloin pesukone täyttyy ja tyhjenee jatkuvasti. Tämän häiriön poistamiseksi on saatavilla tyhjennyksen estoventtiileitä. Kone ei poista vettä tai linkoa Ohjelmaan ei kuulu tyhjennys: joissakin ohjelmissa tyhjennys on käynnistettävä manuaalisesti. On käynnistetty helppo silitys lisätoiminto: päätä pesuohjelma painamalla painiketta KÄYNNISTYS/TAUKO (katso Pesuohjelmat ja lisätoiminnot ). Tyhjennysletku on mutkalla (katso Asennus ). Viemäriputki on tukossa. Kone tärisee voimakkaasti linkouksen aikana Rumpua ei ole vapautettu kunnolla lukituksesta asennuksen aikana (katso Asennus ). Kone ei ole vaakatasossa (katso Asennus ). Pesukone on liian tiukasti kiinni kalusteen ja seinän välissä (katso Asennus ). Koneesta vuotaa vettä Vedenottoletkua ei ole kiinnitetty kunnolla (katso Asennus ). Pesuainelokero on tukkeutunut (puhdistusohjeet, katso Hoito ja huolto ). Poistoletkua ei ole kiinnitetty kunnolla (katso Asennus ). Lisätoimintojen merkkivalot ja käynnistys/tauko -merkkivalo vilkkuvat ja näyttöön ilmestyy vikakoodi (esim.: F-01, F-..). Sammuta kone ja irrota pistoke. Odota noin 1 minuutti ja kytke kone takaisin päälle. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys tekniseen huoltoon. Vaahtoa muodostuu liikaa Pesuaine ei sovellu konepesuun (siitä tulisi löytyä merkintä tarkoitettu pesukoneille tai käsin- ja konepesuun tai vastaava merkintä). Annosteltu liikaa pesuainetta. 12

13 Asiakaspalvelu Ennen kuin soitat tekniseen tukeen: Tarkista, voitko ratkaista ongelman omin voimin (katso "Vianetsintä"); Käynnistä ohjelma uudelleen tarkistaaksesi, onko ongelma jo ratkennut. Mikäli häiriö ei ole poistunut, ota yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen, jonka puhelinnumero löytyy takuutodistuksesta.!korjaukset on aina teetettävä valtuutetuilla teknikoilla. Ennen kuin soitat huoltoon, ota esiin seuraavat tiedot: häiriön tyyppi; koneen malli (Mod.); sarjanumero (S/N). Nämä tiedot löytyvät pesukoneen takana olevasta tyyppikilvestä. 13

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Tärkeimmät ominaisuudet Haluatko pestä pyykit 30 minuutissa? Helppoa. Pyykkisi ovat valmiit juuri silloin kuin haluat. Pese vaatteesi puolet nopeammin

Tärkeimmät ominaisuudet Haluatko pestä pyykit 30 minuutissa? Helppoa. Pyykkisi ovat valmiit juuri silloin kuin haluat. Pese vaatteesi puolet nopeammin RUOANVALMISTUS ASTIANPESU KYLMÄSÄILYTYS PYYKINKÄSITTELY Start Tuotteet Pyykinkäsittely Pyykinpesukoneet RTF71663W RTF71663W Vertaile Jälleenmyyjät Yleiskuva Muut tiedot Galleria Asiakastuki A+++ -energialuokka,

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Pyykinpesukone VM 1200-00 F digital AQUA SPRAY FIN

Pyykinpesukone VM 1200-00 F digital AQUA SPRAY FIN Pyykinpesukone VM 1200-00 F digital AQUA SPRAY FIN Käyttöohje 2 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 4 Tärkeitä turvallisuusohjeita... 5 Pesukoneen asennus... 6 Koodien ilmoitukset vianetsintä... 8 Vaatteissa olevat

Lisätiedot

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN. LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA. OHJEITA NOUDATTAMALLA SAAT PARHAAN TU- LOKSEN JA VOIT KÄYTTÄÄ LAITETTA TURVALLISESTI. SF TURVAVAROITUKSIA - Varmista pakkauksen poistamisen

Lisätiedot

WDL1450-00 F KÄYTTÖOHJE PYYKINPESUKONEET

WDL1450-00 F KÄYTTÖOHJE PYYKINPESUKONEET WDL1450-00 F KÄYTTÖOHJE PYYKINPESUKONEET SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 3 Tärkeitä turvallisuusohjeita 4 Pesukoneen asennus 5 Vianetsintäkoodi-ilmoitukset 7 Vaatteissa olevat pesuohjeet 10 Huolto ja puhdistus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

Kuljetustukien poistaminen

Kuljetustukien poistaminen Pesurumpuun jäänyt kosteus johtuu tehtaalla suoritetusta Tarvikkeet mallista riippuen Turvallisuusohjeet Pyykinpesukone on painava - ole varovainen konetta nostettaessa. Huomio: Jäätyneet letkut voivat

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO

KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO KÄYTTÖTARKOITUS Tämä pesukone on tarkoitettu ainoastaan kotitalouksissa yleisen pyykkimäärän pesuun ja linkoukseen. Noudata pesukoneen käytössä tämän käyttöohjeen, asennusohjeiden ja ohjelmataulukon ohjeita.

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

WDE 1250-00 F KÄYTTÖOHJE PYYKINPESUKONEET

WDE 1250-00 F KÄYTTÖOHJE PYYKINPESUKONEET WDE 1250-00 F KÄYTTÖOHJE PYYKINPESUKONEET SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 3 Tärkeitä turvallisuusohjeita 4 Pesukoneen asennus 5 Vianetsintäkoodi-ilmoitukset 7 Vaatteissa olevat pesuohjeet 10 Huolto ja puhdistus

Lisätiedot

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella.

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. JBL CristalProfi e701, e901, e1501 greenline Turvallisuusohjeet: Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. Laitteen magneettikenttä saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE 1 JM 7.1.2015 Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE Tämä on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n ja sen kopioiminen ja/tai miltään osin ilman tekijän lupaa on y. Maahantuoja: Scanoffice

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

KONEEN KÄYTTÖ. Vie ohjelmanvalitsin asentoon Off ( O ).

KONEEN KÄYTTÖ. Vie ohjelmanvalitsin asentoon Off ( O ). KONEEN KÄYTTÖ Lisätietoja (myös vianetsinnästä ja huollosta) löytyy käyttöohjeiden eri luvuista. Lajittele pyykki hoito-ohjeen mukaan Ei rumpukuivausta Rumpukuivaus sallittu - alhaisessa lämpötilassa Rumpukuivaus

Lisätiedot

Kuljetustukien poistaminen. Vesiliitäntä mallista riippuen

Kuljetustukien poistaminen. Vesiliitäntä mallista riippuen Turvallisuusohjeet Toimitussisältö mallista riippuen Pesukone on painava ole varovainen laitetta nostettaessa. Huomio: Jäätyneet letkut voivat haljeta tai rikkoutua. Älä sijoita pesukonetta pakkaselle

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Käyttöopas o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan

Lisätiedot

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE LAITTEEN OSAT 1 letku 2 lämpötilan merkkivalo (oranssi) 3 päällekytkennän merkkivalo (punainen) 4 päälle/pois kytkin 5 kantosanka 6 turvalukitus /täyttöreikä 7 keitin

Lisätiedot

Kytke kone pois päältä Aseta ohjelmavalitsin asentoon Pois päältä. Peseminen

Kytke kone pois päältä Aseta ohjelmavalitsin asentoon Pois päältä. Peseminen Pyykinpesukoneesi Onnittelut valintasi on nykyaikainen, laadukas ja korkeatasoinen Smeg-pyykinpesukone. Pyykinpesukoneelle on tunnusomaista säästeliäs veden- ja energiankulutus. Jokaisen tehtaalta lähtevän

Lisätiedot

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi)

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) q LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI LÄPI! Se sisältää tärkeää tietoa turvallisuudesta. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) KÄÄNNÖS ALKUPERÄISESTÄ OHJEESTA TUOTTEEN KUVAUS 1 1. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) SÄHKÖPOLKUPYÖRÄT

Lisätiedot

Pyykinpesukone, edestä täytettävä WM 16Y792DN

Pyykinpesukone, edestä täytettävä WM 16Y792DN valkoinen 1635* *Suositushinta Tuotteen ominaisuudet Suorituskyky ja kulutus k Täyttömäärä: 8 kg k Energiatehokkuusluokka: A+++ -30% k Vuosittainen energiankulutus 137 kwh, perustuu 220 vakiopesuohjelmaan

Lisätiedot

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06 IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, SÄHKÖGRILLI 2000W KÄYTTÖOPAS tuote 1474 Varoitus Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa Ohjeet vähentävät loukkaantumisriskiä Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset

Lisätiedot

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet PipeSpy Putki- ja rakennekamera Mallinumero: 7B20 Asennus- ja käyttöohjeet Lue nämä ohjeet kokonaan ennen järjestelmän käyttöönottoa! Sisältö Tekniset tiedot... 3 Huomio... 3 Käyttökohteet... 3 Tunne työkalusi...

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX L66840 http://fi.yourpdfguides.com/dref/811499

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX L66840 http://fi.yourpdfguides.com/dref/811499 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ROSENLEW RTT5050 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1079346

Käyttöoppaasi. ROSENLEW RTT5050 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1079346 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle ROSENLEW RTT5050. Löydät kysymyksiisi vastaukset ROSENLEW RTT5050 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Käyttöohje. Kesäkuu 1999 Osan numero 19790

Käyttöohje. Kesäkuu 1999 Osan numero 19790 Käyttöohje Kesäkuu 1999 Osan numero 19790 Sarjanumero : Rekisteröintinumero : Huolto puh : Tavarantoimittaja : Sisällysluettelo Johdanto... 4 Turvamääräykset... 5 Tekniset tiedot... 7 Automaatin kuvaus...

Lisätiedot

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa. SBA1610. Käyttöopas

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa.  SBA1610. Käyttöopas Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome SBA1610 Käyttöopas a b c d 1 Tärkeää Turvallisuus Vakava varoitus Tuotteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä,

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT Malli XWSA Mitat

TEKNISET TIEDOT Malli XWSA Mitat XWSA 61253 TEKNISET TIEDOT Malli XWSA 61253 Mitat leveys 59,5 cm korkeus 85 cm syvyys 42,5 cm Täyttömäärä 1-6 kg pyykinpesun ohjelman aikana Sähköliitännät Katsokaa laitteessa olevasta teknisten tietojen

Lisätiedot

LAITTEEN TOIMINTA. Lisätietoja (esimerkiksi vianetsinnästä ja huollosta) löytyy käyttöohjeen eri osioista.

LAITTEEN TOIMINTA. Lisätietoja (esimerkiksi vianetsinnästä ja huollosta) löytyy käyttöohjeen eri osioista. LAITTEEN TOIMINTA Lisätietoja (esimerkiksi vianetsinnästä ja huollosta) löytyy käyttöohjeen eri osioista. Lajittele pyykki niiden hoito-ohjeiden mukaan. Ei rumpukuivausta Voi kuivata kuivausrummussa alhaisessa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BOSCH WAP28360SN http://fi.yourpdfguides.com/dref/3566456

Käyttöoppaasi. BOSCH WAP28360SN http://fi.yourpdfguides.com/dref/3566456 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

Käyttäjän ohjeet PYYKINPESUKONE. Käyttäjän Ohjeet HPKE1470

Käyttäjän ohjeet PYYKINPESUKONE. Käyttäjän Ohjeet HPKE1470 FI Käyttäjän ohjeet PYYKINPESUKONE Käyttäjän Ohjeet HPKE1470 SISÄLTÖ LUKU 1: ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ Turvallisuusvaroitukset 4-5 Oikea käyttötapa 6-7 Yleisiä varoituksia 8-9-10-11 Turvallisuusvaroitukset

Lisätiedot

INSTRUCTIONS FOR USE WASHING MACHINE KÄYTTÖOHJEEN PESUKONETTA FIN BRUKSANVISNING TVÄTTMASKINEN. www.upo.fi

INSTRUCTIONS FOR USE WASHING MACHINE KÄYTTÖOHJEEN PESUKONETTA FIN BRUKSANVISNING TVÄTTMASKINEN. www.upo.fi GB INSTRUCTIONS FOR USE WASHING MACHINE FIN KÄYTTÖOHJEEN PESUKONETTA SW BRUKSANVISNING TVÄTTMASKINEN www.upo.fi 1 17 a b c g 2 18 d e f 3 B 19 g 4 20 C A 21 22 D 5 6 7 8 A A 9 A 10 11 12 13 14 15 B 25

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

WHT814EIN. Pyykinpesukone Käyttöopas. Document Number 2820524638_FI/ 14-04-15.(11:51)

WHT814EIN. Pyykinpesukone Käyttöopas. Document Number 2820524638_FI/ 14-04-15.(11:51) WHT814EIN Pyykinpesukone Käyttöopas Document Number 2820524638_FI/ 14-04-15.(11:51) 1 Yleiset turvallisuusohjeet Tämä osa sisältää turvallisuusohjeita, jotka voivat auttaa estämään loukkaantumisia ja aineellisia

Lisätiedot

Kotihoito-ohje potilaalle. Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita:

Kotihoito-ohje potilaalle. Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita: Kotihoito-ohje potilaalle Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita: 2 Johdanto Tämä potilaan ohjekirja sisältää tärkeää tietoa Smith & Nephew n valmistaman kertakäyttöisen alipainetta

Lisätiedot

WD40A74140. FI Kuivaava pesukone Käyttöohje 2 SV Tvätt-torkmaskin Bruksanvisning 33

WD40A74140. FI Kuivaava pesukone Käyttöohje 2 SV Tvätt-torkmaskin Bruksanvisning 33 WD40A74140 FI Kuivaava pesukone Käyttöohje 2 SV Tvätt-torkmaskin Bruksanvisning 33 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 5 3. LAITTEEN KUVAUS...7 4. KÄYTTÖPANEELI...

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

FI KÄYTTÖOHJE LVF63IT

FI KÄYTTÖOHJE LVF63IT FI KÄYTTÖOHJE LVF63IT Suomi Käyttöohje Tämä yksinomaan kotitalouskäyttöön tarkoitettu laite on suunniteltu astioiden pesuun. Erittäin tärkeää: Lue koko tämä käyttöohje ennen astianpesukoneen asennusta

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

TOWER KÄYTTÖOHJE. UM_FI Part No.: 1764098_01

TOWER KÄYTTÖOHJE. UM_FI Part No.: 1764098_01 KÄYTTÖOHJE UM_FI Part No.: 1764098_01 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 2 YLEISTÄ... 4 Johdanto...4 Varoitukset...4 Varotoimenpiteet...4 Käyttötarkoitus...4 Tiedot & paino...5 Toimintojen yleiskuvaus...5 YLEISKUVA OSISTA...

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Käyttöohjeet Suomi TURVALLISUUSOHJEET

Käyttöohjeet Suomi TURVALLISUUSOHJEET Käyttöohjeet Suomi TURVALLISUUSOHJEET 1. Laitteen käyttö on sallittu yli 8-vuotiaille, jos heitä valvotaan ja opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Samoin

Lisätiedot

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA LAITTEEN HUOLTO JA PUHDISTAMINEN. LED-VALON VAIHTAMINEN (mallista riippuen)

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA LAITTEEN HUOLTO JA PUHDISTAMINEN. LED-VALON VAIHTAMINEN (mallista riippuen) Käyttöohje ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA Kytke verkkovirtajohdon pistoke pistorasiaan. Joissakin malleissa voi kuulua äänimerkki, joka osoittaa, että lämpötilahälytys on käynnistynyt: sammuta äänimerkit painiketta

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

WAD-518 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM

WAD-518 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM WAD-518 WAFFLE MAKER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM KÄYTTÖOHJE WAD-518 VOHVELIRAUTA FIN Wilfa WAD-518 -vohvelirauta on vohvelirautasarja,

Lisätiedot

KÄYTTÖTARKOITUS VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA

KÄYTTÖTARKOITUS VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA KÄYTTÖTARKOITUS Tämä pesukone on tarkoitettu ainoastaan kotitalouksissa yleisen pyykkimäärän pesuun ja linkoukseen. Käytä pesukonetta tämän käyttöohjeen ja ohjelmataulukon ohjeiden mukaisesti. Pidä käyttöohje

Lisätiedot