Cleantechista Suomen uusi Nokia? Mari Pantsar-Kallio, FT, Dos Ohjelmajohtaja Ympäristöteknologian osaamisklusteri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Cleantechista Suomen uusi Nokia? Mari Pantsar-Kallio, FT, Dos Ohjelmajohtaja Ympäristöteknologian osaamisklusteri"

Transkriptio

1 Cleantechista Suomen uusi Nokia? Mari Pantsar-Kallio, FT, Dos Ohjelmajohtaja Ympäristöteknologian osaamisklusteri

2 Ympäristöteknologian osaamisklusteri Cleantech Finland-brändin kehittämistä tekemisen kautta Koko Suomen kattavuus, substanssi ja kärkiosaaminen - TEM:n mandaatti toteuttaa Suomen Cleantech-klusteria - Toteuttajat: Lahti, Uusimaa, Oulu, Kuopio - 60 % Suomen ymp. liiketoiminnasta, 80 % ymp.tutkimuksesta - Toteuttaa 25 Cleantech-sektorin ammattilaista + verkosto - Linkki innovaatiojärjestelmän eri toimijoiden välillä Fokus pk-yrityskentässä - yhteys ruohonjuuritasoon - n. 260 aktiivista yritystä, yli 500 yritystä verkostossa - Tarkoituksena olla yritysten partneri

3 Klusterin palvelut yrityksille: 1. Orgaanisen kasvun tukeminen t&k:n avulla: hankevalmistelu, tutkimuspartnerit 2. Yrityskohtainen sparraus: liiketoimintasuunnitelmat, kansainvälistymissuunnitelmat 3. Pääomasijoittajien aktivointi 4. Markkinointi ja asiakashankinta 5. Kansainvälistymisohjelmat (FECC-Kiina, Venäjä, Intia)

4 Suomi on kestävän ympäristön luvattu maa Suomi on valittu 2000-luvulla 3 kertaa maailman talousfoorumin ympäristön kestävyysindeksin johtajamaaksi Suomen vahvuudet: tiede- ja teknologia, ympäristöhallinto, veden laatu, sanitaatio, ympäristöterveys, yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyö Ympäristöliiketoiminnan liikevaihto noin 5-7 miljardia euroa. Liiketoiminta hajanaista: noin yritystä. Vain harvalla globaalisti merkittävää volyymiä (< 5 %).

5 Cleantech eli puhtaat teknologiat Cleantech tarkoittaa kaikkia tuotteita, palveluita, prosesseja ja järjestelmiä, joiden käytöstä on vähemmän haittaa ympäristölle kuin niiden vaihtoehdoista. Puhtaat teknologiat tuovat asiakkaalle lisäarvoa ja samalla vähentävät haitallisia ympäristövaikutuksia joko suoraan tai arvoketjun kautta. Dekati* Kuusakoski* Oilon* Paperinkeräys yhtiöt* Greenrock* Akkuser* Allu* * Kuvat mainittujen yritysten web-sivuilta FT Mari Pantsar-Kallio

6 Cleantech voi liittyä kaikkiin teollisuuden aloihin Muut Kunnat ja ympäristö Elintarviketeollisuus Kemianteollisuus Metsäteollisuus Metalli- ja konepajateollisuus Elektroniikkateollisuus Energiateollisuus Puhtaat teknologiat FT Mari Pantsar-Kallio

7 Case: paperiteollisuus Jätevesipäästöt ja veden käyttö ovat pienentyneet % tuotettua tonnia kohti vuodesta ,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 Indeksi 1992 = 1 Paperin ja kartongin tuotanto Prosessiveden käyttö Kemiallinen hapenkulutus (COD) Fosfori (P) 0,2 0 LÄHDE: Metsäteollisuus ry Orgaanisiin yhdisteisiin sitoutunut kloori (AOX)

8 Suomen Cleantech-yritykset Toimiala % Yritysten lukumäärä Energiatehokkuus ja energiansäästö Kierrätys Puhtaat prosessit, materiaalit ja tuotteet Puhtaan veden saatavuus, jäteveden käsittely Jätehuolto Puhtaan energian tuotanto Ympäristötiedon mittaus ja hallinta Ilman suojelu Maaperän suojelu ja kunnostus Meluntorjunta FT Mari Pantsar-Kallio

9 Eri alojen kasvuennusteet FT Mari Pantsar-Kallio

10 Eri ympäristöliiketoimintojen kasvu

11 Cleantech Finland - markkinat Sectors, Finnish competence 11

12 Kansallinen toimintaohjelma ympäristöliiketoiminnan kehittämiseksi, Sitra 2007 Suomella hyvä maine ympäristömaana ja huipputeknologian osaajana, mutta mahdollisuuksia ei ole riittävästi kyetty käyttämään. Kasvun hitauden syynä ovat: 1. Erityisesti pk-yrityksissä kaupallistaminen heikkoa 2. Yrityskenttä on hajanainen (95 %:lla pk-yrityksistä on teknologia, mutta ei resursseja) 3. Kotimarkkinat kehittymättömät uusien teknologioiden käyttöönotossa 4. Fokusoituminen puutteellista Kansallisen yhteistyön aika FT Mari Pantsar-Kallio

13 Cleantechista Suomen uusi Nokia? Tavoitteen saavuttamiseksi vaaditaan seuraavia toimenpiteitä: 1. Suomi globaalisti tunnetuin Cleantech-maa 2. Suomesta paras kasvualusta Cleantechille 3. Suomalaista huippuosaamista fokusalueilla 4. Tehokkaimmat kansainväliset yritysverkostot 5. Toimenpiteet suunnattava seuraaville painopistealueille: uusiutuva energia, energiaa säästävä teknologia, materiaalien kierrätys, raakaaineita säästävät prosessit ja vesien käsittely FT Mari Pantsar-kallio

14 Kv-konferenssit, seminaarit Suomessa ja ulkomailla - Cleantech Venture Day FECC-workshopit Kiinassa (ilmansuojelu, biokaasu, vesi) - Yritys/miniklusterikohtaiset workshopit - WasteTech Moskova FinRuskonferenssi - Messutapahtumat, mm. Entsorga Esim. Mari Bright Pantsar-Kallio Green 2009 pohjoismainen yhteistyö (GreenNet, Nets) Kiitos mielenkiinnostanne! Ohjelmajohtaja Ympäristöteknologian osaamisklusteri Lisätietoja: alueiden vastuuhenkilöt