Potkua vähähiilisiin energiahankkeisiin EU:n rakennerahastoista. Kehitysjohtaja Jukka Mäkitalo TEM Turku,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Potkua vähähiilisiin energiahankkeisiin EU:n rakennerahastoista. Kehitysjohtaja Jukka Mäkitalo TEM Turku, 16.5.2014"

Transkriptio

1 Potkua vähähiilisiin energiahankkeisiin EU:n rakennerahastoista Kehitysjohtaja Jukka Mäkitalo TEM Turku,

2 Tavoitteena vähähiilinen talous Vähähiilisyyden näkyvä rooli uudella rakennerahastokaudella: EU-rahoitus (EAKR ja ESR) kaudelle on lähes 1,3 miljardia euroa. Kansallisen vastinrahoituksen (50 %) kanssa julkista rahoitusta on käytössä n. 2,6 miljardia euroa min. 25% EAKR rahoituksesta (n. 50 milj. euroa/vuosi) vähähiilisyyttä tukevaan toimintaan Rakennerahasto-ohjelman avulla tavoitellaan mm uuden työpaikan syntymistä ja uuden yrityksen syntymistä vuoteen 2023 mennessä Uutta liiketoimintaa 850 yrityksessä 250 yrityksen odotetaan tuovan markkinoille uuden tai aiemmasta versiosta merkittävästi kehitetyn vähähiilisyyttä edistävän tuotteen tai materiaalin 200 yhdyskuntien vähähiilisyyttä edistävää uutta ratkaisua => Vähähiilisyys on läpileikkaavana toimintana rahoitettavissa hankkeissa

3 Tavoitteena vähähiilinen talous Tavoitteena on täyttää ilmastonmuutokseen liittyvät tavoitteet, lisätä uusiutuvan energian käyttöä, vähentää energian kulutusta ja parantaa materiaalitehokkuutta Uusiutuvan energian tuotannon, jakelun ja käytön edistäminen Tutkimuksen, tuotekehityksen ja ympäristöliiketoiminnan tukeminen Toimijoiden väliset yhteistyöverkostot, uudet arvoketjut ja uudenlaiset toimintatavat - mm. teollinen symbioosi

4 Tavoitteena vähähiilinen talous Ympäristöä vähemmän kuormittavien ja energiatehokkaiden prosessien, teknologioiden ja innovaatioiden käyttöönotto ja ympäristöjärjestelmät erityisesti pk-yrityksissä Jätteiden hyötykäyttö Energia- ja materiaalitalouden osaamisen kehittäminen Vähähiilistä yhteiskuntaa edistävien strategioiden luominen ja toteuttaminen kaupunkiseuduilla => Rahoitettavien hankkeiden arvioinnissa vähähiilisyys voidaan ottaa huomioon 100 % / 40 % tai 0 % hankkeen sisällöstä riippuen (ns. laskentakerroin laskettaessa koko ohjelman tavoitetta)

5 Tavoitteena vähähiilinen talous / julkinen sektori Yritysten ja muiden toimijoiden kumppanina julkisella sektorilla on merkittävä rooli vähähiilisyyden edistämisessä: Erityisesti suuret kaupungit toimivat kysynnän synnyttäjinä, tilaajina ja pilotoijina, asenteiden ja toimintatapojen muuttajina sekä hyvien käytäntöjen levittäjinä Kaupungit ja kunnat vaikuttavat keskeisesti yhdyskuntarakenteeseen, liikenteeseen, rakentamiseen, energian tuotantoon ja julkisiin hankintoihin Kaupungit ja kunnat aktivoivat yritysten, yhteisöjen ja kuluttajien yhteistyötä uusien toimintatapojen ja mallien kehittämisessä ja toimivat myös itse esimerkkinä ja edellä kävijöinä

6 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen Tavoitteena on alueiden kilpailukyvyn kehittäminen innovaatioiden, osaamisen ja soveltavan tutkimuksen avulla Innovaatio ja osaamisrakenteiden vahvistaminen, alueellisen kilpailukyvyn kannalta keskeinen koulutus ja tutkimusinfrastruktuuri, tutkimus ja kehitysympäristöt (esim. demonstraatio ja pilotointialustat ja living labit). Uusien tuotteiden, palveluiden ja tuotantomenetelmien kehitys ja käyttöönotto sekä uuden teknologian ja soveltaminen ja käyttöönotto pk -yrityksissä Uusien menetelmien ja toimintatapojen kehittäminen ympäristön laadun ja luonnonvarojen kestävän käytön edistämiseksi

7 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen Toimijoiden kansallinen ja kansainvälinen verkottuminen innovaatioiden synnyttämiseksi Kysyntä, käyttäjä ja työelämälähtöiset innovaatiot myös suurten keskittymien ulkopuolella Täydentää INKA ohjelman toteutusta paikallisten innovaatioympäristöjen kehittämisessä

8 Ilmastonmuutos kasvihuoneilmiö hiilidioksidipäästöt - vähähiilisyys Kasvihuonekaasut estävät auringon lämpösäteilyn pääsyä takaisin avaruuteen => ilmasto lämpenee Merkittävimmät ilmaston lämpenemiseen vaikuttavat pitkäikäiset kasvihuonekaasut ovat hiilidioksidi (CO2), metaani (CH4) ja typpioksiduuli (N2O) Hiilidioksidin osuus Suomen kasvihuonekaasupäästöistä on % Hiilidioksidipäästöt olivat v samalla tasolla kuin vuonna 1990

9 Kasvihuonekaasupäästöjen lähteet sektoreittain 2011 (Suomen kokonaispäästöt v olivat 67,0 milj. tonnia) Liuottimet 0,1 % Teollisuusprosessit 8,0 % Maatalous 9,0 % Muu energia 8,8 % Jätehuolto 3,0 % Energiateollisuus 36,8 % Energiasektorin osuus kaikista kasvihuonekaasupäästöistä v oli 80 % Vuosittainen vaihtelu suurta; taloussuhdanteet, sademäärät, talven kylmyys Liikenne 20,0 % Teollisuus ja rakentaminen 14,4 % Uusiutuvan energian osuus energian kokonaiskulutuksesta oli 28 % v Lähde: Suomen kasvihuonekaasupäästöt , Tilastokeskus/Katsauksia 2013/1

10 Hiilidioksidipäästöt suuralueittain Teollisuus ja energiantuotanto Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Pohjois-Suomi Lähde: YM/Tilastokeskus 10 Etunimi Sukunimi

11 Vähähiilinen yhteiskunta ja rakennerahastoohjelman rooli sen toteuttamisessa Vähähiilisessä yhteiskunnassa fossiilisten polttoaineiden käyttö on minimoitu ja syntyy kasvihuonekaasupäästöjä huomattavasti vähemmän kuin nykyisin Vähähiilinen yhteiskunta sisältää sekä yritysten, julkisen sektorin, kansalaisyhteiskunnan että kuluttajan näkökulmat rr-ohjelmassa paljon sopivia välineitä EAKR-rahoituksesta 25 % suunnattava vähähiilisyyttä edistäviin toimenpiteisiin (energia- ja materiaalitehokkuus, uusiutuva energia, vähähiilisyyttä edistävät strategiat) Muutos vähähiiliseen yhteiskuntaan EU:n rakennerahastojen avulla (Kati Berninger 2012) 11 Etunimi Sukunimi

12 Cleantech ja biotalous hanketyön kärjiksi Cleantechia ovat tuotteet, palvelut ja prosessit, jotka edistävät luonnonvarojen kestävää käyttöä ja vähentävät päästöjä ympäristöön Suomen cleantech-yritysten yhteenlaskettu liikevaihto (pl. energia- ja metsäteollisuus) oli 25 mrd. euroa v Biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka käyttää kestävästi uusiutuvia luonnonvaroja biopohjaisten tuotteiden, ravinnon, energian, ja palvelujen tuottamiseen Biotalouden tuotoksen (biotalouden yritysten liikevaihdon) arvioidaan olevan yli 60 mrd. euroa vuodessa 12 Etunimi Sukunimi

13 Valtioneuvoston periaatepäätös : Periaatepäätöksen tavoitteena on vauhdittaa Suomen elinkeinojen uudistumista ja talouden nousua kasvun uusilla kärkialoilla cleantechissä ja biotaloudessa Cleantech- ja biotalousstrategian tavoitteina on - kasvattaa cleantech-yritysten liikevaihto 50 mrd. euroon - luoda vähintään uutta cleantech-työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä - kasvattaa biotalouden tuotos 100 mrd. euroon ja - luoda uutta biotaloustyöpaikkaa vuoteen 2025 mennessä 13 Etunimi Sukunimi

14 Miten tästä eteenpäin? Vähähiilisyyttä koskevaa tukimateriaalia valmistellaan viranomaisille ja hakijoille kesän / syksyn aikana: Vähähiilisyys tulee nähdä laajana teemana. Tukiaineistossa on keskeisessä roolissa esimerkit, joita on jo mm. Motivan sivuilla. Vähähiilisyyden periaatteita ja esimerkkejä tuotetaan siten, että ne palvelevat rakennerahasto-ohjelman laajaa toiminta-aluetta pkyrityksistä kuntiin ja alueisiin. Sisällöllisesti esimerkit keskittyvät energiatehokkuuteen (ml. rakennukset, prosessit, liikkuminen), materiaalitehokkuuteen sekä uusiutuvaan energiaan. Läpileikkaavana teemana ovat hankinnat. 14 Etunimi Sukunimi

15 Miten tästä eteenpäin? Uuden ohjelmakauden hankehaku alkanut Yritystukien haku mahdollista alkaen Tietoa yritystukien ja Tekesin myöntämien tukien hakumenettelystä saa ELY-keskusten ja Tekesin verkkosivuilta sekä 15 Etunimi Sukunimi

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 13.3.2014 Jouko Lankinen/ Juha Linden Kaakkois-Suomen ELY-keskus 13.3.2014 Sisältö: Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia Kuvat: s. 4 Shutterstock s. 10 Aarno Torvinen/ YHA kuvapankki s. 13 Pekka Rötkönen/VTT s. 15 Puuinfon kuvapankki s. 22 Pekka Väisänen/MMM Graafinen

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 CLEANTECH avain Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 Sisällysluettelo 1. Tausta ja tarkoitus 3 Etelä-suomen yhteistoiminta-alue: uusimaa, kanta-häme ja päijät-häme

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 29.9.2014 Etelä-Savon maakunnan vuosien 2015 ja 2016 rahoitussuunnitelman

Lisätiedot

Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus

Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 2 2011 Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus Marja-Leena Kosola YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 2

Lisätiedot

VÄHÄHIILISYYS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 - SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMASSA VÄHÄHIILISYYS RAKENNERAHASTOHANKKEISSA. Biorex Kajaani 26.5.

VÄHÄHIILISYYS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 - SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMASSA VÄHÄHIILISYYS RAKENNERAHASTOHANKKEISSA. Biorex Kajaani 26.5. VÄHÄHIILISYYS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 - SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMASSA VÄHÄHIILISYYS RAKENNERAHASTOHANKKEISSA Biorex Kajaani 26.5.2014 EAKR-koordinaattori Tatu Turunen Käsitteitä Kasvihuonekaasut

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Luonnos 29.11.2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Suunnitelma-alue... 3 1.2 Suunnitelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan 2.3.-29.3.2015 avoinna oleva EAKR haku Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaan

Keski-Pohjanmaan 2.3.-29.3.2015 avoinna oleva EAKR haku Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaan HAKUOHJEISTUS Keski-Pohjanmaan 2.3.-29.3.2015 avoinna oleva EAKR haku Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaan Hakuteemat ja painotukset TEEMA 1: Sähköisten palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

ELY-keskusten yritysrahoituksesta tulevalla ohjelmakaudella

ELY-keskusten yritysrahoituksesta tulevalla ohjelmakaudella ELY-keskusten yritysrahoituksesta tulevalla ohjelmakaudella EAKR-asiantuntijoiden neuvottelupäivä 12.11.2013 Sirpa Hautala TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto 12.11.2013 MYÖNNETTY LAIN 1336/2006 MUKAINEN

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 28.3.2014 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2014 rahoitussuunnitelman allekirjoittaminen

Lisätiedot

Kuntien ilmastotyön rahoitusvaihtoehtoja

Kuntien ilmastotyön rahoitusvaihtoehtoja Kuntien ilmastotyön rahoitusvaihtoehtoja Kansallinen rahoitus Joukkoliikenteen valtionavustus» Valtion talousarviosta voidaan myöntää valtionavustusta palvelusopimusasetuksen mukaisen liikenteen järjestämiseen,

Lisätiedot

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Ilmastovaikutukset ja ohjauskeinot kansainvälisessä vertailussa Osa 1 Osa 2 TEKNOLOGINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ POLIITTINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Toimijat ja toimijoiden

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin'

Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin' Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin' Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaan hallitus tavoittelee Suomea, joka on maailman eturintamassa

Lisätiedot

Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016

Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Hyväksytty Kanta-Hämeen yhteistyöryhmässä 29.9.2014 Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA 2014-2020 PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä hallitus 11.12.2014 johtoryhmä 9.12.2014 projektitiimi 4.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 1. Projektitoiminnan toteutuminen ohjelmakaudella

Lisätiedot

Cleantech Finland ympäristöstä liiketoimintaa

Cleantech Finland ympäristöstä liiketoimintaa Ympäristöohjelma Cleantech Finland ympäristöstä liiketoimintaa Kansallinen toimintaohjelma ympäristöliiketoiminnan kehittämiseksi Ympäristöohjelma Cleantech Finland ympäristöstä liiketoimintaa Kansallinen

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016

Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Satakuntaliitto Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Puhdasta elinvoimaa Ihmislähtöisiä ratkaisuja TL1 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Satakuntalaiset

Lisätiedot

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Huhtikuu 2013

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Huhtikuu 2013 Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos Päivämäärä Huhtikuu 2013 EAKR -ARVIOINNIT 2011-2013 TEEMA 3: EAKR-RAHOITUKSEN MERKITYS ALUEELLISTEN OSAAMISYMPÄRISTÖJEN KE-

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS

Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS Maakuntavaltuusto hyväksynyt 11.11.2013 Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014 2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS Maakuntahallitus hyväksynyt 28.10.2013 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.10.2011

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.10.2011 Itä-Suomi Uusiutuu Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020 Luonnos 28.10.2011 SISÄLTÖ ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO... 2 2 ITÄ-SUOMEN NYKYTILA JA ERITYISPIIRTEET... 4 3 TAVOITTEET... 7 3.1. ENERGIANSÄÄSTÖ

Lisätiedot

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 ISBN 978-952-448-398-8, ISSN 2341-8885 (pdf) Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat:

Lisätiedot

ECO2 Ekotehokas Tampere 2020

ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 Vaihe 1: Käynnistäminen 2010 2012 PROJEKTISUUNNITELMA Projektisuunnitelma 20.1.2010 Sivu 2/19 Sisällysluettelo Tiivistelmä 1 ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 ohjelman tausta...

Lisätiedot

Itä-Suomeen Rakennerahastokausi 2007 2013

Itä-Suomeen Rakennerahastokausi 2007 2013 Vipuvoimaa EU:lta Itä-Suomeen Rakennerahastokausi 2007 2013 Sisältö 3 Euroopan unioni osallistuu Suomen alueiden kehittämiseen 4 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite 5 Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman

Lisätiedot