Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö Päiväys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 32244 Päiväys 21.05.2015"

Transkriptio

1 1/7 TARJOUSPYYNTÖ Naantalin kaupungin varhaiskasvatuksen ja koulujen tila- ja palveluverkkosuunnitelma 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Sivistysvirasto Timo Saario PL Naantali Suomi puh Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.fi:n kautta Hankintayksikön luonne: Kunta tai kuntayhtymä 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: Naantalin kaupungin varhaiskasvatuksen ja koulujen tila- ja palveluverkkosuunnitelma Hankinnan tunniste- tai viitenumero: Hankinnan kuvaus: pyytää tarjoustanne Naantalin kaupungin varhaiskasvatuksen ja koulujen tila- ja palveluverkkosuunnitelmasta. Suunnitelmassa tulee tarkastella kasvatus- ja opetustoimen toimintayksiköiden ja tilojen kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet sekä toimenpiteet ottaen huomioon kaupungin väestö- ja ikäluokkakehitys sekä kaavoitus- ja rakentamisohjelma. Suunnitelman tulee sisältää ainakin seuraavat kokonaisuudet: Suunnitelma varhaiskasvatuksen palveluverkosta päiväkodit esiopetus avoimet palvelut perhepäivähoito Suunnitelma kouluverkosta peruskoulut lukio opistot perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ammatillisen koulutuksen tilat Kaupungilla on työtä varten ohjausryhmä ja viranhaltijoista koostuva työryhmä (4 hlöä) ja

2 2/7 yhdyshenkilö. Palveluverkkosuunnitelmissa tulee tarkastella ainakin seuraavia seikkoja: - kuvaus nykyisestä palveluverkosta, - nykyisten palvelutilojen kunto ja optimaalinen käyttöaika, - tilojen soveltuvuus nykyaikaiseen palvelutuotantoon (koko, sijainti, huonetilaratkaisut, tehokkuus), - palvelutilojen tavoitettavuus kuljetusvelvoitteiden ja huoltajien jättöliikenteen näkökulmasta, - palvelutarve asiakas- ja oppilasennusteiden kautta koko kaupungin alueella ja kaupunginosittain, - ehdotus/ehdotukset tehokkaista ja alueellisesti kattavista palvelujen uusista järjestämistavoista ja palveluverkosta sekä näiden taloudelliset kokonaisvaikutukset - suunnitelma palveluverkon uudistamistoimenpiteistä vuoteen 2026 saakka ja toteuttamisaikataulu sekä taloudelliset vaikutukset, - henkilöstösuunnitelma olemassa olevan henkilöstön uudelleen sijoittamiseksi. Selvityksen laatijalla tulee olla mahdollisuus osallistua ohjausryhmän kokouksiin selvitystyön aikana. Selvityksen tulee olla valmis Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV): Hankinta ei ylitä hankintalain 15 :n kynnysarvoa Päänimikkeistö: ((4) Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut) Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka: K529 (Naantali) Sopimukseen liittyy lisähankintamahdollisuuksia: 3. Hankinnan taustaa Ikäluokkaennusteen perusteella päivähoitolasten määrä jatkaa vähenemistään vuoteen 2018 asti, jonka jälkeen muutos tasoittuu. Ennusteiden mukaan perusopetuksen oppilasmäärä lähtee laskuun vuonna Naantalin koulujen ja päivähoidon sopeuttamista varten laadittu palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma tehtiin omana työnä keväällä Tämän suunnitelman toimenpiteet kohdistuivat pääosin varhaiskasvatukseen, jossa iso osa toimenpiteistä on jo toteutettu palveluverkon sopeuttamiseksi vähenevään lapsimäärään. Toimenpiteiden toteuttaminen jatkuu vuosina Koulujen vähenevään oppilasmäärään on toistaiseksi reagoitu vähentämällä opetusryhmiä ja tunteja, mutta varsinaisia palveluverkkomuutoksia ei ole tehty. Jos oppilasmääräennuste toteutuu, on Naantalissa vuonna 2025 noin 150 oppilaan verran vähemmän oppilaita kuin tällä hetkellä. Mahdolliset muutokset palveluverkkoon tulisi selvittää viimeistään tässä vaiheessa. Keskustan alueelta on lisäksi muutaman vuoden sisällä poistumassa perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan käytössä oleva Vapaa-aikatulli, jossa on päivittäistä toimintaa noin lapselle. Kuparivuoren koulun pihalla olevat tilapäiset parakit tulisi niin ikään saada korvattua pysyvillä tiloilla. Kaupungin tilainvestointien toteuttaminen on keskitetty ympäristövirastoon. Investointisuunnitelma laaditaan taloussuunnitelmassa aina neljän vuoden jaksolle kerrallaan. Pitkäjänteisen investointisuunnittelun toteuttamiseksi ympäristöviraston kannalta on erityisen tärkeää, että hyvin perusteltu tilaohjelma on käytettävissä käyttäjän taholta. Siksi kymmenen vuoden tarkastelujakso tilaselvityksen puolesta on hyvin perusteltu. Lisäksi tarkastelussa olisi hyvä esittää myös lyhyen ajan jakson toimenpiteet.

3 3/7 4. Hankintalaji ja -menettely Hankintalaji: Palvelut Hankintamenettely: Rajoitettu menettely Osatarjoukset hyväksytään: Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään: Käytetään kahden kuoren menettelyä: Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset: Katso kohta Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset. Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot: Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei hankintayksikkö voi tarjouskilpailun tuloksia hyödyntää, hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan missä tahansa vaiheessa. Hankintayksikkö pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista perustellusta syystä/syistä. Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä: Pisteytys kohderyhmittäin Tarjouksen valintaperuste: Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous ottaen huomioon tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt vertailuperusteet Sähköistä huutokauppaa käytetään: 5. Hankinnan kohteen kriteerit Selvitystyön laadulliset valintaperusteet. (Osatarjoukset kohderyhmän sisällä ei sallittu) Kokemus vastaavien palveluverkkoselvitysten tekemisestä. Kokemus arvioidaan referenssiluettelon perusteella Maksimipisteet Pisteiden laskentatapa

4 4/7 Arvioidaan monijäsenisen arviointiryhmän arvion perusteella. Parhaan arvosanan saanut tarjoaja saa maksimipisteet ( 3 p) ja muut suhteutetaan tähän. Suunnitelmatyöhön osoitetun konsultin varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen asiantuntemus Suunnitelmatyöhön osoitetun konsultin varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen asiantuntemus arvioidaan työkokemuksesta ansioluettelon perusteella. Relevantilla työkokemuksella tarkoitetaan nyt hankittavaa työtä vastaavaa tai siihen rinnastettavaa samankaltaista tehtävää koskevaa aiempaa kokemusta. Arvioidaan monijäsenisen arviointiryhmän arvion perusteella. Parhaan arvosanan saanut tarjoaja saa maksimipisteet ( 3 p) ja muut suhteutetaan tähän. Ladattava 3.00 Manuaalinen Pisteiden laskentatapa Ladattava 3.00 Manuaalinen Selvitystyön määrälliset valintaperusteet (Osatarjoukset kohderyhmän sisällä ei sallittu) Konsulttityön kokonaishinta Konsulttityön kokonaishinta, jonka tulee sisältää kaikki suunnitelmatyön kustannukset mukaan lukien matka-, päiväraha- ja majoituskustannukset. Kohderyhmän pisteet yhteensä 6.00 Kohderyhmän yhteishinnan maksimipisteet 4.00 pienin annettu arvo * maksimipisteet tarjottu arvo Maksimipisteet Maksimipisteet Pisteiden laskentatapa Kohderyhmän pisteet yhteensä Hinta ja kaupalliset ehdot Kustannuserittelyssä hinnat ilmoitetaan arvonlisäverottomina (alv 0 %) nettohintoina. Kustannuserittelyn tulee sisältää kaikki konsultoinnin kustannukset. Mitään muita erikseen veloitettavia kuluja ei hyväksytä. Hinnat pyydetään ilmoittamaan arvonlisäverottomina (alv 0 %) nettohintoina. Mikäli hankintaan olennaisesti vaikuttava seikka myöhästyy hankintasopimuksessa mainitusta määräajasta, suorittaa toimittaja viivästyssakkoa jokaiselta alkavalta myöhästymisviikolta, joka on sama kuin kalenteriviikko, yksi (1) prosenttia, kuitenkin enintään kymmenen (10) prosenttia sovitun arvonlisäverottoman (Alv 0 %) hankintahinnan kokonaismäärästä. 7. Laskutus ja maksuehto Maksuehto on 21 pv netto, kun suunnitelma on hyväksytysti vastaanotettu ja lasku on saapunut. Viivästyskorko tulee olla korkolain mukainen.

5 5/7 Laskut otetaan vastaan sähköisessä muodossa; verkkolaskuina (kts. ). Laskutus- yms. lisiä ei hyväksytä. 8. Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset Hankintayksikkö varaa oikeuden tarkistaa asiakirjat tarvittaessa myös tarjouskilpailun aikana. Pyydettäessä toimitettavat todistukset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjousten viimeisestä jättöpäivästä laskettuna. Soveltuvia ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä: Tarjoajan on oltava rekisteröity ammatti- tai elinkeinorekisteriin sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaisesti Tarjoajan tulee olla suorittanut veronsa Tarjoajan tulee olla suorittanut eläkemaksunsa ja muut lakisääteiset maksunsa Toimittajan on noudatettava alalla voimassa olevia (yleisiä) työehtosopimuksia ja pyydettäessä osoitettava tämä Hankintayksikkö varaa oikeuden tarkistaa tarjoajan taloudelliset edellytykset ja luottotiedot yleisesti käytetyistä rekistereistä Maksuehto vähintään 21 pv netto Viivästyskorko enintään korkolain mukainen Lisätietoa Hankintayksikkö tarkistaa tarjoajien rekisteröitymisen yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ) Tarjoajan tulee ladata todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus. Todistus ei saa olla 3 kk vanhempi laskettuna tarjouksen jättöpäivästä Tarjoajan tulee ladata todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja maksujensuorittamisesta. Todistus ei saa olla 3 kk vanhempi laskettuna tarjouksen jättöpäivästä Maksuehto vähintään 21 pv netto Korkolain mukainen viivästyskorko tällä hetkellä 8 %. Sähköinen lasku edellyttää sähköistä laskutusta 9. Salassapito, vaitiolovelvollisuus ja sopimussakko Sopijapuolet sitoutuvat pitämään salassa sopimuskauden aikana tietoonsa tulleet toisen sopijapuolen liike- ja ammattisalaisuudet. Toimittaja sitoutuu pitämään salassa Naantalin kaupungin asiakkaita ja henkilökuntaa koskevat salassa pidettävät tiedot sekä tiedot, joista lailla on säädetty vaitiolovelvollisuus. Vaitiolovevollisuus sitoo osapuolia myös tämän palvelusopimuksen päätyttyä. 10. Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen on oltava voimassa 30 päivää tarjousten viimeisestä vastaanottopäivästä. 11. Päätöksenteon perusteet Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa: 1. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi 2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 3. Tarjousten vertailu ilmoitetuin kokonaistaloudellisin perustein

6 6/7 Katso tarkat hankinnan kohteen kriteerit kohdasta Hankinnan kohteen kriteerit. 12. Hylkäämisperusteet Tarjous hylätään jos - tarjous ei vastaa tarjouspyyntöä - tarjoajalla / yrityksellä on verovelkaa tai tarjoaja / yritys ei ole suorittanut eläkemaksuja tai muita lakisääteisiä maksuja - tarjoaja ei asetetussa määräajassa toimita pyydettyjä selvityksiä. Tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi suljetaan pois tarjouskilpailusta. 13. Sopimusmenettely Valitun toimittajan kanssa tehdään kirjallinen sopimus. Sopimus tehdään aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman. Sopimus laaditaan seuraavien asiakirjojen perusteella (asiakirjat pätemisjärjestyksessä): 1. Sopimus 2. Tarjouspyyntö 3. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT 4. Tarjous Valitun Toimittajan ja Tilaajan välille syntyy sitova sopimus vasta, kun hankintasopimus on allekirjoitettu. 14. Tarjousasiakirjojen julkisuus Hankintaa koskevien tarjousasiakirjojen julkisuuden osalta noudatetaan lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Tarjouksen sisältämät tiedot liike- ja ammattisalaisuuksia lukuun ottamatta tulevat pääsääntöisesti julkisiksi asianosaisille sen jälkeen, kun hankintapäätös on tehty, ja muille kuin asianosaisille kun sopimusasiakirja on allekirjoitettu. Hintatiedot (kokonaishinta) ovat lain mukaan aina julkisia (JulkL 11 ). Mikäli tarjouksen tekijä katsoo, että tarjous sisältää liike- tai ammattisalaisuuksia voidaan tarjousasiakirjat tältä osin päättää salassa pidettäväksi päätöksen teon jälkeen. Salassa pidettävät asiakirjat tulee esittää merkinnällä salassa pidettävä. 15. Erimielisyyksien ratkaiseminen Sopimusta koskevat asiat ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimukseen ei kuitenkaan sovelleta Suomen lain lainvalintaa koskevia säännöksiä. Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopimusosapuolten välisissä neuvotteluissa. Mikäli neuvotteluissa ei päästä yhteisymmärrykseen, erimielisyydet ratkaistaan Varsinais- Suomen käräjäoikeudessa. 16. Muut asiat ei korvaa toimittajalle tarjouksen tekemisestä johtuvia kustannuksia. Raportointi Valitun toimittajan tulee antaa hankkeesta työsuunnitelman mukainen loppuraportti.

7 7/7 17. Lisätiedot Lisätietokysymykset on lähetettävä 7 päivää ennen tarjouspyynnön tai osallistumispyynnön määräajan umpeutumista. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Puhelimitse esitettyihin kysymyksiin tai tietopyyntöihin ei voida vastata, vaan tarjoajien tulee esittää kysymyksensä edellä esitetyllä tavalla. Tilaaja ei vastaa muualle kuin edellä mainittuun osoitteeseen toimitettuihin kysymyksiin. 18. Tarjouksen lähettäminen Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava viimeistään: klo 15:00 Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi Muulla tavoin toimitettua tarjousta ei huomioida. 19. Allekirjoittajat Irmeli Myllymäki, sivistystoimenjohtaja Timo Saario, talouspäällikkö