LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/ (30)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2009 1 (30) 10.6.2009"

Transkriptio

1 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/ (30) KOKOUSAIKA Keskiviikko klo KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja-Leena Ilvonen Ahti Kiiskinen Maija Määttänen Matti Ponkilainen Sirkka Raassina Maija Riikonen Kaija Öystilä MUUT LÄSNÄ- Seppo Pyykkö, kirkkovaltuuston pj (KJ 9:3) OLLEET Aimo Saarelainen, kirkkovaltuuston vpj. (KJ 9:3) Kari Mustonen, talousjohtaja (OS 7 ) ASIAT N Hannu Juntunen Kari Mustonen ALLEKIRJOITUS puheenjohtaja sihteeri JA VARMENNUS N TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja päätösten mukaiseksi. Lieksassa NÄHTÄVILLÄOLO- Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lieksan seurakunnan kirkko- TODISTUS herranvirastossa Hannu Juntunen kirkkoherra Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut Lieksan seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla Seija Hermiö toimistosihteeri

2 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/ (30) 122 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen ja pitää alkuhartauden. 123 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4). n kokoukset eivät ole julkisia. Kokouskutsu esitysluetteloineen postitettiin jäsenille, kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Päätösehdotus: Puheenjohtaja: Esitän, että kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 124 NTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa, tai jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. (OS 9 ). Päätösehdotus: Puheenjohtaja: Esitän, että valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina. 125 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Päätetään asioiden käsittelyjärjestyksestä. Päätösehdotus: Puheenjohtaja: Esitän, että asiat käsitellään esitysluettelon mukaisessa järjestyksessä.

3 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/ (30) 126 RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN JOHTOKUNTIEN PÄÄTÖKSISTÄ Johtokunnan tekemästä päätöksestä on ilmoitettava kirkkoneuvoston puheenjohtajalle viiden (5) päivän kuluessa päätöksen tekemisestä. määrää, miten päätös on saatettava sen tietoon. Jos kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja saattaa johtokunnan päätöksen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, vaatimus tulee ilmoittaa sen johtokunnan puheenjohtajalle, joka on päättänyt asian, seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun päätös on saatettu kirkkoneuvoston puheenjohtajan tietoon. KL 10:5; KJ 9:5 Lähetystyön johtokunnan päätökset 2/ : Osavuosiraporttiin tutustuminen ja sen hyväksyminen Edustajien nimeäminen lähetysjärjestöjen vuosikokouksiin Lapsi- ja nuorisotyön johtokunnan päätökset 2/ : Järjestöjen lähettämät avustushakemukset Työttömien asiakkaiden kuntoutuslomien omavastuut Rovastikunnan maallikkokoulutus Diakoniatyön ja perheneuvonnan tulevaisuus Vuoden 2009 yhteisvastuukeräys hiippakunnasta palautuneet tasausvarat Saapuneet avustusanomukset Palvelutyön johtokunnan päätökset /2009: Pekka Turusen lahjoitusrahaston hoitotoimikunnan päätökset /2009: Päätösehdotus: Puheenjohtaja: Esitän, että kirkkoneuvosto ei käytä siirto-oikeuttaan.

4 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/ (30) 127 RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSISTÄ n puheenjohtajan on toimitettava varapuheenjohtajalle ja talousjohtajan ja kirkkoneuvoston ohjesäännön 12 :n 2. momentissa tarkoitettujen viranhaltijoiden kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle ilmoitus tehdystä ratkaisusta viiden (5) päivän kuluessa ratkaisun tekemisestä. määrää miten päätös on saatettava sen tietoon. Jos kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja saattaa viranhaltijan päätöksen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, vaatimus tulee ilmoittaa asianomaiselle viranhaltijalle seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun päätös on saatettu puheenjohtajan tietoon. KL 10:5; KJ 9:5 n puheenjohtajan päätökset 2009: 19: V.s. kirkkoherran vapaapäivien siirto 20: V.s. kirkkoherran sijaiset 21: Lieksan kirkon oppaiden palkkaaminen kesäksi : Virkavapauden myöntäminen sairauden takia 24: Papiston ja kanttoreiden loma- ja vapaapäivät 5-8/2009 Talousjohtajan päätökset 2009: 11: Työloman myöntäminen sairauden takia 12: Palveluajan määrittäminen hautausmaan kausityöntekijälle 13: Luvan antaminen koirakokeiden järjestämiseen 14-17:Työloman myöntäminen sairauden takia 18: Myyntisaamisten poistaminen kirjanpidosta 19: Esineiden poistaminen irtaimistoluettelosta 20: Vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttavan ajan määrittäminen seurakuntapastori Penna Parviaiselle 21: Määräaikaisen tilisopimuksen tekeminen 22: Metsästysoikeuden vuokraaminen Haralan Erä ry:lle Kiinteistöpäällikön päätökset: Seurakuntapuutarhurin päätökset: Lapsityönohjaajan päätökset: Palvelutyön johtokunnan sihteerin päätökset: Päätösehdotus: Puheenjohtaja: Esitän, että kirkkoneuvosto ei käytä siirto-oikeuttaan.

5 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/ (30) 128 PALVELUSOPIMUS STATUS-TIETOKANTOJEN HALLINNOIMISESTA JA HOITAMISESTA KUOPION SEURAKUNTAYHTYMÄN KANSSA hyväksyy tietohallintopalveluiden hankkimisen Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymältä ja valtuutti talousjohtajan ja kiinteistöpäällikön seurakunnan atk-asiantuntijana sopimaan palvelujen järjestämisestä. Tietokannat on siirretty Kuopion seurakuntayhtymän palvelimelle ja ovat olleet tuotantokäytössä lähtien. Talousjohtaja ja kiinteistöpäällikkö ovat neuvotelleet palvelusopimuksen, jonka molemmat osapuolet ovat hyväksyneet. Päätösehdotus: Talousjohtaja: kirjaa sopimuksen tiedoksi. Tiedoksi: Lisätietoja: Heikki Nevalainen Kari Mustonen talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi

6 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/ (30) 129 AIESOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN KUOPION IT-YHTEISTYÖALUEEN PERUSTAMISESTA Liite 1 Kirkkohallituksen yleiskirjeessä nro 15/2009/ kuvataan kirkon tietohallinnon uudelleen organisointia. Seurakuntien sopimuspohjaiset IT-yhteistyöalueet ovat yksi Meidän kirkko tietoverkoissa -nimisen kirkon tietohallintostrategian mukaisista kehittämiskohteista (ks. kirkkohallituksen yleiskirje 36/2008, ). Kitke-hankkeessa rakennettava kirkon uusi Kirjuri-jäsentietojärjestelmä tulee tuotantokäyttöön kaikissa seurakunnissa vuoden 2011 alussa. Se vaatii toimenpiteitä kaikissa seurakunnissa vuosien 2009 ja 2010 aikana. Nämä toimenpiteet liittyvät mm. hallinnollisen ja teknisen tietoturvan kehittämiseen. Ne on tarkoitus tehdä koko kirkossa sopimuspohjaisten IT-yhteistyöalueiden voimin. IT-yhteistyöalueissa ei ole kyse uudesta asiasta. Vastaavia sopimuspohjaisia IT-yhteistyöalueita on ollut toiminnassa yli 10 vuotta. Kyse on siitä, että hyviä kokemuksia jalostetaan ja kopioidaan koko kirkkoon. Kirkkohallituksen osallistuminen IT-yhteistyöalueiden kustannuksiin 1. Ne IT-yhteistyöalueet, jotka ovat solmineet jäljempänä kuvatun aiesopimuksen viimeistään kesäkuussa 2009, saavat kirkkohallituksesta käyttöönsä summan, joka on euroa kutakin aiesopimuksessa mukana olevaa seurakuntataloutta kohden. Tämä summa maksetaan viimeistään lokakuussa 2009 IT-yhteistyöalueen isäntäseurakunnalle ja seurakunnat sopivat sen käytöstä jo ennakkoon po. aiesopimuksessa. Tällä summalla IT-yhteistyöalueet voivat resursoida ensisijassa sellaista henkilötyövoimaa, jolla suoriudutaan aiesopimuksen aikaisista tehtävistä. Jos tästä summasta jää rahaa käyttämättä, se on käytettävissä varsinaisen yhteistyösopimuksen mukaisiin tehtäviin. 2. Ne IT-yhteistyöalueet, jotka ovat solmineet jäljempänä kuvatun varsinaisen yhteistyösopimuksen viimeistään tammikuussa 2010, saavat kirkkohallituksesta käyttöönsä summan, joka on euroa kutakin mukana olevaa seurakuntataloutta kohden ja lisäksi 69 euroa kutakin yhteistyöalueen vakituista työntekijä kohden. Tämä summa maksetaan IT-yhteistyöalueen isäntäseurakunnalle ja seurakunnat sopivat sen käytöstä varsinaisessa yhteistyösopimuksessa. Tällä summalla ITyhteistyöalueet voivat palkata uusia IT-asiantuntijoita, kouluttaa ITasiantuntijoita, käyttää IT- asiantuntijoiden ostopalveluja tai hankkia tarvittavia laitteita ja ohjelmia. 3. Kirkkohallitus maksaa em. summat seuraavilla ehdoilla: - Kunkin hiippakunnan alueella on enintään kolme IT-yhteistyöaluetta - Kussakin IT-yhteistyöalueessa on vähintään neljä itsenäistä seurakuntataloutta - Kussakin IT-yhteistyöalueessa on vähintään 300 mikrotietokonetta - Kukin seurakuntayhtymä kuuluu vain yhteen IT-yhteistyöalueeseen - Vuonna 2009 maksetaan yhteensä enintään 1,0 miljoonaa euroa ja kirkon keskusrahaston vuoden 2010 TTS-suunnitelmassa oleva tarvitta-

7 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/ (30) va 0,6 miljoonan euron kokonaissumma maksetaan vasta kirkon keskusrahaston vuoden 2010 talousarvion hyväksymisen jälkeen ja sillä ehdolla, että se sisältää po. 0,6 miljoonan euron määrärahaerän. IT-yhteistyöalueiden isäntäseurakunnat Meidän kirkko tietoverkoissa -strategiassa todetaan mm. seuraavaa: IT-yhteistyöalueet tarvitsevat ns. isäntäseurakunnan, jonka palkkaamat IT-asiantuntijat auttavat muita alueen seurakuntia IT-asioissa. Isäntäseurakunnassa on yhteistyöalueen IT-aluepalvelukeskus." IT-yhteistyöalueen aiesopimus Seurakunnat sopivat aluksi aiesopimuksella siitä, että ne pyrkivät sopimuspohjaiseen IT-yhteistyöalueeseen. Aiesopimuksessa sovitaan myös se, miten IT-yhteistyöalue käyttää edellä selostetun kirkkohallitukselta saamansa summan aiesopimuksen aikaisiin tehtäviin. Aiesopimuksen voimassa ollessa IT-yhteistyöalueella tehdään kartoitus nykyisistä IT-järjestelmistä ja IT-palveluista ja nykyisistä päätoimisista IT-asiantuntijoista sekä oman toimen ohella IT-asioita tekevistä. Näiden tietojen pohjalta ja edelleen aiesopimuksen voimassa ollessa tehdään IT-yhteistyöalueen vuoden 2010 talousarvio sekä vuosien toiminta- ja taloussuunnitelma siten, että se nivoutuu yhteistyöalueen seurakuntien omiin talousarvioihin ja toiminta- ja taloussuunnitelmiin ja siten, että nämä talousarviot ja toiminta- ja taloussuunnitelmat johtavat Kirjuri-jäsentietojärjestelmän käyttöönottoon vuoden 2011 alussa. IT-yhteistyöalueen seurakuntien IT-henkilöstöä koskevat asiat käsitellään Yleissopimus yhteistoiminnasta seurakunnassa -nimisen sopimuksen mukaisesti (ks. KirVESTES , liite 14). Tämä koskee sekä päätoimisia IT-asiantuntijoita että oman toimen ohella IT-asioita tekeviä. Aiesopimuksen voimassa ollessa neuvotellaan IT-alueen varsinainen yhteistyösopimus. IT-yhteistyöalueen varsinainen yhteistyösopimus Seurakunnat sopivat varsinaisella yhteistyösopimuksella ITyhteistyöalueen jatkuvasta toiminnasta, hallinnosta, johtamisesta ja keskinäisestä kustannusten jaosta. Yhteistyösopimuksessa sovitaan myös se, miten IT-yhteistyöalue käyttää edellä selostetun kirkkohallitukselta saamansa summan varsinaisen yhteistyösopimuksen vaatimiin tehtäviin. Vuonna 2010 tehdään IT-yhteistyöalueen vuoden 2011 talousarvio sekä vuosien toiminta- ja taloussuunnitelma siten, että se nivoutuu yhteistyöalueen seurakuntien omiin talousarvioihin ja toiminta- ja taloussuunnitelmiin. IT-yhteistyöalueelle asetettava johtokunta (ohjausryhmä) on keskeisessä roolissa tässä toiminnan ja talouden suunnittelussa samoin kuin IT-yhteistyöalueen toiminnan jatkuvassa arvioinnissa ja kehittämisessä. Kirkkohallitus on laatimassa mallia em. varsinaisesta yhteistyösopimuksesta.

8 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/ (30) IT-yhteistyöalueiden muodostamisen aikataulua ja sisältöä Kesäkuu 2009: IT-yhteistyöalueet jättävät hiippakuntien tuomiokapituleille hakemukset edellä selostetun kirkkohallituksen tuen saamiseksi aiesopimuksen aikaisiin tehtäviin. Vapaamuotoiseen hakemukseen liitetään mm. laadittu aiesopimus sekä selvitys tuen edellä selostettujen edellytysten täyttymisestä. Heinä-elokuu 2009: Hiippakuntien tuomiokapitulit antavat em. hakemuksista lausunnon kirkkohallitukselle ottaen huomioon mm. tuen edellä selostettujen edellytysten täyttymisen. Syyskuu 2009: Kirkkohallituksen täysistunto päättää aiesopimusten mukaisten tehtävien tuen maksamisesta. Samassa yhteydessä tarkennetaan varsinaiseen yhteistyösopimukseen liittyvän kirkkohallituksen tuen hakemisen ja päättämisen yksityiskohdista. Kesäkuu joulukuu 2010: IT-yhteistyöalueet tekevät aiesopimuksessa kuvatut tehtävät. Kun aiesopimuksen mukaiset tehtävät on tehty ja varsinainen IT-alueen yhteistyösopimus sovittu, siirrytään varsinaisen yhteistyösopimuksen mukaisiin tehtäviin siten, että Kirjurijäsentietojärjestelmä voidaan ottaa tuotantokäyttöön kaikissa seurakunnissa vuoden 2011 alussa. Jos aiesopimuksen mukaiset tehtävät saadaan valmiiksi jo vuoden 2009 syksyllä, siirrytään saman tien varsinaisen yhteistyösopimuksen mukaiseen toimintaan Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän hallintojohtaja Timo Korhonen on toimittanut seurakunnalle päivätyllä kirjeellä aiesopimuksen IT-yhteistyöalueen perustamisesta Kuopion hiippakuntaan. Kuopion hiippakunnan seurakunnat kokoontuivat Kuopion Musiikkikeskuksessa kirkon IT-päivään Päivän aikana ilmaistiin yhteisenä tahtona, että Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä toimii tällä alueella isäntäseurakuntana. Hankkeen tarkoituksena on sopia 56 seurakuntatalouden ITyhteistyöstä. Osapuolten yhteistoiminta perustuu kirkkolain 12 luvun 1 :ssä määriteltyihin perusteisiin. Aiesopimuksen tarkoituksena on sopia niistä selvitystehtävistä ja muista käytännön toimista, joita tehdään seurakuntien kesken varsinaisen ITyhteistyöaluesopimusten solmimisen edellytysten selvittämiseksi. Kartoitustyön tekevät IT-alueen nykyiset päätoimiset IT-työntekijät mennessä. Kuopion nykyisellä yhteistyöalueella ja Joensuun seurakuntayhtymässä nykyiset dataliikenteen sopimukset päättyvät. Dataoperaattori kilpailutetaan koko IT-alueelle. Aiesopimus ei aiheuta jaettavia kustannuksia mukanaoleville seurakunnille. Varsinaisen IT-yhteistoiminnan kustannuksia on vielä vaikea arvioida. Alustava arvio on n. 1,25 /jäsen. Aluekeskuksen tarjoamat palvelut määritellään varsinaisessa IT-sopimuksessa mennessä. Niitä ovat mm. käyttäjätietojen ja identiteetinhallinnan ylläpito, tukipal-

9 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/ (30) velut, laitehankinnat (laitteet maksaa sopimusseurakunta), laiteasennukset ja ongelmanratkaisut. Aiesopimus tulee käsitellä seurakunnan organisaatiossa. Allekirjoittaminen tapahtuu mennessä. Jos seurakunta ei halua tehdä aiesopimusta Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän kanssa, asiasta on ilmoitettava hallintojohtajalle myös mennessä. Päätösehdotus: Talousjohtaja: hyväksyy liitteenä olevan Kuopion ITyhteistyöaluetta koskevan aiesopimuksen. Aiesopimus toimitetaan kirkkoherra Hannu Juntusen ja talousjohtaja Kari Mustosen allekirjoittamana Kuopioon mennessä. Jommankumman allekirjoittajaksi määrätyn estyneenä ollessa varalle määrätään taloussihteeri Salme Kärkkäinen. Lisätietoja: talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi

10 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/ (30) 130 HETA-LAUSUNTOPYYNTÖ Liite 2 Kirkkohallitus (ennakkotieto yleiskirje 2/2009) pyytää kaikkien seurakuntatalouksien kirkkoneuvostoilta/yhteisiltä kirkkoneuvostoilta lausunnon koskien HeTa-palvelukeskusmallia. Erillinen kysely lähetetään tuomiokapituleille ja ammattijärjestöille. Sivustolla on HeTa-materiaalia lausunnonannon tueksi. Osa materiaalista on esitelty nk. HeTa-kiertueella huhti-toukokuussa eri puolella maata. Kyselylomake on sivustolla tulostettavana versiona, mutta itse vastaus tulee antaa sähköisesti vastauslomakkeella, joka laitetaan sivustolle lähiaikoina. Vastausaikaa on saakka. Kysymykset voi myös esittää linkin kautta. Lisätiedot: projektipäällikkö Anne Saloniemi, puh Lausuntopyynnön kysymykset ovat oheisena liitteenä. Päätösehdotus: Talousjohtaja: nimeää työryhmän valmistelemaan luonnosta kirkkoneuvoston lausunnoksi. Lisätietoja: talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi

11 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/ (30) 131 PANKAKOSKEN KIRKKOPIHAN MAISEMASUUNNITELMAN KÄSITTELY Liite 3 Seurakuntapuutarhuri Leo Sutinen on laatinut ehdotuksen Pankakosken kirkkopihan maisemasuunnitelmaksi. Tarkoituksena on tehdä joitakin pihanhoitoa ja käytettävyyttä parantavia muutoksia ja kohentaa tontin yleisilmettä. Hankkeelle ei ole toistaiseksi osoitettu määrärahaa. Päätösehdotus: Talousjohtaja: käsittelee suunnitelman ja hyväksyy siinä esitetyt periaatteet Pankakosken kirkkopihan yleisilmeen kohentamiseksi. Lisätietoja: talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi

12 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/ (30) 132 KATSELMUKSEN JÄRJESTÄMINEN HIETARANNAN TILALLA Talousjohtaja ja kiinteistöpäällikkö suorittivat tarkastuksia Kolin kiinteistöillä. Tarkastuksessa todettiin Hietarannan tilan vuokraalueen olevan yleisilmeeltään sellaisessa kunnossa, että on tarpeen suorittaa vuokra-aluetta ja sopimuksen noudattamista koskeva katselmus yhdessä maanomistajan ja vuokralaisen kanssa. Päätösehdot: Talousjohtaja: määrää katselmuksen ajankohdan ja edustajat talousjohtajan ja kiinteistöpäällikön lisäksi Hietarannan tilan katselmusta varten ja kutsuu tilaisuuteen edustajan Lieksan kaupungin rakennusvalvonnasta sekä ilmoittaa katselmuksesta vuokraoikeuden haltijalle. Lisätietoja: talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi

13 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/ (30) 133 SEURAKUNNAN METSÄSTYSALUEITA METSÄSTYSKAUTENA KOSKE- VISTA ASIOISTA PÄÄTTÄMINEN Liite 4 Seurakunnan riistataloussuunnitelman mukaan metsästysluvat ja osoitukset myöntää kirkkoneuvosto. Talousjohtaja päättää metsästysoikeuksien vuokraamisesta enintään viideksi vuodeksi kirkkoneuvoston vahvistamin ehdoin. Uuden luvan antamisen ehtona on saalisilmoituksen ja/tai valvontaraportin palauttaminen. Päätösehdotus: Talousjohtaja: Esitän, että kirkkoneuvosto 1. Jatkaa metsäkanalintujen rauhoittamista Lukkarilan, Pappilan ja Rauhalan tiloilla. 2. Vahvistaa saaliskiintiöt ja metsästysmaksut kaudeksi oheisen liitteen mukaisesti. 3. Antaa mahdolliset kausilupia ja valvojia koskevat ohjeet sekä valtuuttaa Lieksan Riistanhoitoyhdistyksen metsästyksen valvojat suorittamaan metsästyksen valvontaa myös seurakunnan metsästysalueilla. 4. Antaa kiinteistöpäällikölle luvan myöntää majavan metsästysoikeuden Lukkarilan, Pappilan ja Rauhalan tiloille. Muiden tilojen osalta majavan metsästysoikeus kuuluu metsästysoikeuden haltijalle. 5. Päättää, että Pappilan ja Rauhalan metsästysalueet kuuluvat karhun ja suden metsästyksen yhteislupamenettelyyn ja vahvistaa ampujamaksuksi 25 euroa (sis. alv 22 %). Tiedoksi: Taloustoimisto Kiinteistöpäällikkö Hinnasto Lisätietoja: talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi

14 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/ (30) 134 SEURAKUNTAPASTORI PENNA PARVIAISEN PERUSPALKAN OIKAISEMINEN Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli määräsi Lieksan seurakunnan II seurakuntapastorin virkaan toistaiseksi pastori Penna Parviaisen. määritti (asia 110 ) tehtävän edelleen vaativuusryhmään 601 ja määräsi tehtävän vaativuuden mukaiseksi peruspalkaksi /kk. Kun uutta palkkausjärjestelmää otettiin seurakunnassa käyttöön, laadittiin seurakuntapastoria varten tehtävänkuvaus vaativuusryhmään 601. Tällaisen virkauraa aloittavan pastorin tehtävän vaativuuden mukaiseksi peruspalkaksi määrättiin 2.320,00 /kk. Palkkaan on tullut 2,3 %:n yleiskorotus ja kyseinen peruspalkka on nyt 2.373,36 /kk Päätösehdotus: Talousjohtaja: päättää, että Penna Parviaiselle maksetaan aikaisemmasta päätöksestä poiketen tehtävän vaativuuden mukaisena peruspalkkana 2.373,36 /kk. Tiedoksi: Penna Parviainen Kirkkoherra Talousihteeri Lisätietoja: talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi

15 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/ (30) 135 PITKÄÄN PALVELUKSESSA OLLEIDEN VIRANHALTIJOIDEN JA TYÖNTEKIJÖIDEN PALKITSEMINEN Työympäristötoimikunta : Kirkkovaltuusto on hyväksynyt työympäristötoimikunnan ehdotuksen henkilökunnan palkitsemisesta : Viranhaltijalle/työntekijälle annetaan Lieksan seurakunnan tai sen edeltäjien palveluksesta 20 vuodesta 200,00 :n arvoinen lahja ja 30 vuodesta 300,00 :n arvoinen lahja. Sivutoimisille lahjan arvo on 50 % pienempi. Palvelusajan laskenta aloitetaan ajankohdasta, jolloin palkka on ylittänyt eläkkeeseen oikeuttavan rajatulon, jos palvelusuhteen alussa työmäärä on ollut hyvin vähäinen. Muutoin palvelussuhteen kesto lasketaan työhöntuloajasta. Kun järjestelmä otetaan käyttöön, niille tuolloin palveluksessa oleville, jotka ovat olleet palveluksessa 20 vuotta annetaan 200,00 :n arvoinen lahja ja 30 vuotta palveluksessa olleille 200, ,00 :n arvoiset lahjat. Järjestelmän käyttöön ottaminen maksaa vuonna 2009 n euroa. Henkilökuntalahja on esinelahja, joka annetaan palkkioksi yhtiön työntekijälle esim. merkkipäivän tai pitkäaikaisen palvelun vuoksi. (Verohallinnon elinkeinoverotuksen yhtenäistämisohje 2004). Lahjansaajan verotuksessa muut kuin tavanomaiset henkilökuntaetuutena annetut lahjat (TVL 69 ) ovat pääsääntöisesti palkkaa. TVL 69 :n mukaan veronalaiseksi palkka- tai eläketuloksi ei katsota tavanomaista ja kohtuullista merkkipäivälahjaa tai vähäistä muuta lahjaa, joka on saatu muuna kuin rahana tai siihen verrattavana suorituksena. Keskustelun jälkeen päädyttiin ehdottamaan, että tässä tarkoitettu palkitseminen järjestetään seuraavasti: 1. Laaditaan yksilöity luettelo tavaralahjoista ja niiden hankintapaikoista. Työntekijä saa valita esinelahjan laadittavasta luettelosta. Lieksalaiset palveluntuottajat Kello/kultaliikkeet Kesport Elisa, Sonera K-Rauta Öystilä Lieksalaiset kodinkoneliikkeet Hieronta Kello tai koru Liikunta- tai kalastusvälineet Puhelin Kodin ja rakennusten koneet ja laitteet Kodin elektroniikka 2. Annetaan maksusitoumus kylpylään joko Katinkultaan tai Tahkolle. Maksusitoumus voidaan käyttää palkitsemisvuoden aikana työntekijän vapaa-aikana.

16 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/ (30) 3. Jos kahdesta edellä esitetystä vaihtoehdosta ei löydy sopivaa, lahjan arvo maksetaan rahana. Lahjasta suoritetaan ennakonpidätys ja maksetaan sosiaalikustannukset, jotka vähennetään lahjan arvosta. 4. Määrävuosilahjat 20:n ja 30:n palvelusta ovat erillisiä lahjoja vaikka joillekin työntekijöille palvelua on ehtinyt kertyä 30 vuotta, kun järjestely otetaan käyttöön. Päätösehdotus: Talousjohtaja: hyväksyy työympäristötoimikunnan esityksen ja toimeenpanee kirkkovaltuuston päätöksen. Tiedoksi: Lisätietoja: talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi

17 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/ (30) 136 TERVEYDENHOIDOLLISET VIRKAVAPAUDET JA TYÖVAPAAT Työympäristötoimikunta : Kirkkovaltuusto on hyväksynyt suositussopimuksen sairaanhoidon järjestämisestä. Seurakunta ostaa työterveyshuollon henkilöstölleen Lieksan työterveyspalvelukeskuksesta. Palvelu kattaa työterveyshuoltolain edellyttämän työterveydenhuollon ja yleislääkäritasoisen avosairaanhoidon. Palvelun kustantaa työnantaja ja on oikeutettu saamaan kustannuksiin korvausta Kelalta. Edellä mainittuun Lieksan seurakunnan soveltamaan suositussopimukseen on tehty työnympäristötoimikunnan esityksestä lisäys, joka koskee poliklinikkamaksua ja virkavapautta/työlomaa. Työajan käyttämistä (palkallista virkavapautta/työlomaa) tässä tarkoitettuihin palveluihin on tarpeen täsmentää. Selkeältä rajaukselta vaikuttaisi, että työajalla voidaan käyttää niitä palveluita, jotka työantaja maksaa. Joissakin tapauksissa työstä poissaolo on käsitelty sairauslomana, kun siitä on saatu riittävä selvitys. Kuinka sovelletaan? Miten suhtaudutaan työperäisen vaivan hoitamiseen? Keskusteltiin asiasta. Todettiin, että KirVESTES:n 91 pykälässä terveydenhoidolliset virkavapaudet ja työlomat on rajattu1. momentissa raskaudesta johtuviin lääketieteellisiin tutkimuksiin ja 2. momentissa työantajan määräämiin terveydenhoidollisiin tutkimuksiin, jatkotutkimuksiin tai tarkastuksiin sekä siihen välttämättömään matkustamiseen. Tähän kuuluvat myös työn edellyttämät lakisääteiset sekä ohje- ja johtosäännössä määrätyt tarkastukset. Näihin tarkastuksiin ja tutkimuksiin viranhaltijalla/työntekijällä on oikeus saada tarpeellinen vapautus työstä tai virkavapautta sekä oikeus saada varsinainen palkkansa. Muun terveydenhoidollisen tutkimuksen ja tarkastuksessa käynnin osalta työantaja harkitsee kussakin tapauksessa erikseen, annetaanko viranhaltijalle/työntekijälle mahdollisuus käydä siinä antamalla tähän palkatonta virkavapautta/työvapaata ja/tai teettämällä siihen mahdollisesti kulunut työaika takaisin. Todettiin, että edellä kuvatut terveydenhoidolliset virkavapauksien ja työlomien edellytyksenä on lääketieteellinen tai terveydenhoidollinen tutkimus ja tarkastus eikä sen jälkeinen mahdollinen hoito, joka voi edellyttää työstä poissaoloa ja sairauslomaa. Päätettiin esittää kirkkoneuvostolle, että viranhaltijalla/työntekijällä on oikeus saada tarpeellinen vapautus työstä tai virkavapautta sekä oikeus saada varsinainen palkkansa niiden palveluiden käyttämiseen, jotka työantaja järjestää ja maksaa lakisääteisenä työterveyshuoltona tai yleislääkäritasoisena sairaanhoitona Lieksan kaupungin työterveyshuollon kanssa tehdyn sopimuksen perusteella. Jos työterveyslääkäri määrää (konsultoi erikoislääkärin kanssa) jatkotutkimuksiin, välitön ensim-

18 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/ (30) mäinen tutkimus rinnastetaan työajan käytön osalta seurakunnan järjestämään sairaanhoitoon. Muuhun terveyden/sairaudenhoitoon on haettava palkatonta virkavapautta tai työvapaata taikka sairauslomaa asianmukaisella selvityksellä, jos hoito järjestetään työpäivänä. Voidaan myös sopia, että hoitoon kulunut työaika tehdään takaisin. Päätösehdotus: Talousjohtaja: hyväksyy työympäristötoimikunnan esityksen. Lisäksi kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se poistaa hyväksytystä sairaudenhoidon järjestämistä koskevasta suositussopimuksesta kirkkoneuvoston lisäämän virkavapautta/työlomaa koskevan tulkinnan. Tiedoksi: Lisätietoja: talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi

19 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/ (30) 137 VIIKKOA LYHYEMPIEN HARKINNANVARAISTEN PALKATTOMIEN VIRKAVAPAUKSIEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET Kirkon työmarkkinalaitos kiinnitti kirjeessään A5/2009 huomiota lyhyiden palkattomien virkavapauksien/työvapaiden myöntämiseen: 1. Palkattoman virkavapaan ja työvapaan myöntämisen perusperiaatteet Yleisimmin lyhyen harkinnanvaraisen virkavapauden hakemisessa on kysymys siitä, että viranhaltija on jo käyttänyt vuosilomansa ja ennen uuden loman erääntymistä haluaa lyhyttä virkavapaata omiin tarkoituksiinsa. Harkinnanvaraisella virkavapaalla tarkoitetaan nimenomaan sellaisia virkavapaita, joita työnantaja ei ole lain tai sopimusmääräyksen perusteella velvollinen myöntämään. Osa virkavapaista on kuitenkin sellaisia, joihin viranhaltijalla on lain tai virka- tai työehtosopimuksen perusteella oikeus eikä työnantaja voi vapaasti harkita, myönnetäänkö virkavapaa vai ei. 2. Harkinnanvaraiset virkavapaat Harkinnanvaraisen virkavapaan myöntämistä harkittaessa pitäisi ottaa huomioon tarkoituksenmukaisuusnäkökohdat, kuten tehtävien hoitamisen järjestäminen tänä aikana. Sopijaosapuolten mielestä ei yleensä voida pitää tarkoituksenmukaisena sitä, että virkavapaata myönnettäisiin maanantaista perjantaihin, mikäli lauantai ja sunnuntai ovat säännönmukaisesti henkilön vapaapäiviä. Virkavapaata ei kuitenkaan voida myöntää pidemmäksi ajaksi kuin sitä on anottu. Tällaisessa tapauksessa saatetaan anomus joutua hylkäämään, mutta työnantajan tulisi tällöin ilmoittaa hakijalle, että virkavapaa voidaan myöntää, mikäli sitä anotaan koko viikoksi. Jos toisaalta edellä mainittua työaikaa noudattava henkilö tarvitsee virkavapaata vain yhdeksi tai kahdeksi työpäiväksi (esim. torstaiksi ja perjantaiksi), virkavapaata ei voida edellyttää haettavaksi niiden lisäksi myös viranhaltijan vapaapäiviksi (lauantaiksi ja/tai sunnuntaiksi). Vastaavat periaatteet koskevat niitä työntekijöitä, joiden vapaapäivät sijoittuvat muuhun aikaan kuin viikonloppuun. Seurakunnissa olisi syytä omaksua mahdollisimman yhdenmukainen käytäntö harkinnanvaraisten virkavapaiden myöntämisen osalta. Seurakunnassa tulee olla tehtynä periaatepäätös harkinnanvaraisen virkavapaan myöntämisen perusteista ja sen tulee tiedottaa nämä perusteet viranhaltijoille. Ennen tällaisen päätöksen tekemistä asia on käsiteltävä työpaikkakokouksessa ja/tai työympäristötoimikunnassa niissä seurakunnissa, joihin sellainen on asetettu. Työympäristötoimikunta : Päätettiin esittää kirkkoneuvostolle, että

20 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/ (30) 1) yhdestä neljään (1-4) päivän pituiset harkinnanvaraiset palkattomat virkavapaudet myönnetään hakemuksen mukaisina, jos virkavapauden myöntämiseen on perusteltu syy; 2) viiden (5) päivän pituiseen harkinnanvarainen palkaton virkavapaus haetaan aina siten, että siihen sisältyy kaksi vapaapäivää. Virkavapaus myönnetään hakemuksen mukaisena, jos siihen on perusteltu syy. Toimikunta ei keskustellut siitä, mihin tarkoitukseen harkinnanvaraista virkavapautta voidaan myöntää. Perusteiden arviointi ja hyväksyminen jää kussakin tapauksessa erikseen työnantajan harkittavaksi. Päätösehdotus: Talousjohtaja: hyväksyy työympäristötoimikunnan esityksen siten muutettuna, että 3-4 päivän pituiseen virkavapauteen/työlomaan on liitettävä yksi vapaapäivä ja 5 päivän virkavapauteen/työlomaan kaksi vapaapäivää. Palkka pidätetään hakemuksen mukaisesti työpäiviltä ja niihin liittyviltä vapaapäiviltä. Tiedoksi: Lisätietoja: talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) KOKOUSAIKA Tiistai klo 15.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja-Leena

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2006 1 (35) 5.9.2006

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2006 1 (35) 5.9.2006 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2006 1 (35) KOKOUSAIKA Tiistai klo 18.00 20.35 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Erkki Kilpinen, vpj. Maija Riikonen Martti Hara Leena

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2009 1 (45) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.5.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2009 1 (45) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.5.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2009 1 (45) SISÄLLYSLUETTELO 4 / 2009 ======================== 80 s. 4 KOKOUKSEN AVAUS 81 s. 4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 82 s. 4 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 Kirkkovaltuusto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 Kirkkovaltuusto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 KOKOUSTIEDOT Kokousaika lauantai 25.4.2015 klo 12.00 13.10 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät (23) Muut Varsinaiset

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Kokouspäivä Kirkkoneuvosto 4/2015 22.4.2015 84

Kokouspäivä Kirkkoneuvosto 4/2015 22.4.2015 84 Kirkkoneuvosto 4/2015 22.4.2015 84 Paikka ja aika Seurakuntatalo Vihti, keskiviikko 22.4.2015 klo 18.00-20.45 Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Muut läsnä olevat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 1/2012 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (26) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 21.3.2012 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 21.3.2012 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2012 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (18) 47 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 21.3.2012 klo 17.15 20.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) ASIALISTA 7 / 2012 107 Kokouksen avaus 108 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 109 Pöytäkirjantarkastajien valinta 110 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (29) 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x HATTULAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Kokous N:o 2-2015 Aika 19.02.2015 kello 18.30 21.15 Paikka Virastotalo Läsnä Poissa Puheenjohtaja Järvinen Virpi x Varapuheenjohtaja Lilja Lasse x Jäsenet

Lisätiedot

Keskiviikko 27.1.2010 klo 17.15 20.10. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 27.1.2010 klo 17.15 20.10. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 1/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(28) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 27.1.2010 klo 17.15 20.10 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 22.1.2014 klo 17.15 19.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 22.1.2014 klo 17.15 19.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 1/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (24) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 22.1.2014 klo 17.15 19.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 9/2013 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (25) 217 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 2/2008 SYNTYVÄ SEURAKUNTAYHTYMÄ Väliaikainen yhteinen kirkkoneuvosto 4.12.2008 1(22)

NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 2/2008 SYNTYVÄ SEURAKUNTAYHTYMÄ Väliaikainen yhteinen kirkkoneuvosto 4.12.2008 1(22) Väliaikainen yhteinen kirkkoneuvosto 4.12.2008 1(22) SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Asialista: 14 Kokouksen avaus 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 16 Pöytäkirjantarkastajien valinta 17 Esityslistan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 12.5.2014 klo 16.00-17.00 Paikka: Hakoniemen leirikeskus Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna ajankohtana ja paikassa.

Lisätiedot

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 4/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(24) 126 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Aika Torstaina 2. päivänä lokakuuta 2014 klo 18.-20.25 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen puheenjohtaja, kirkkoherra

Aika Torstaina 2. päivänä lokakuuta 2014 klo 18.-20.25 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen puheenjohtaja, kirkkoherra Sivu 1 / 15 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 6/2014 Aika Torstaina 2. päivänä lokakuuta 2014 klo 18.-20.25 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen puheenjohtaja, kirkkoherra

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015 Kirkkovaltuuston kokous 2/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 16.4.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 1 (14) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 1 (14) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 1 (14) Aika: Ti 27.11.2007 klo 18.00 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Arola, Mika Hernesmaa, Harri Honkanen, Kyllikki Ilomäki, Aimo Karjalainen, Seppo

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) Aika: Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.45-18.25 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Tellervo Aho

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 12.9.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.9.-28.9.2012 ma-pe klo 9-15.

Kirkkoneuvoston 12.9.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.9.-28.9.2012 ma-pe klo 9-15. PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 12.9.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.9.-28.9.2012 ma-pe klo 9-15.. 69 Kokouksen avaaminen 70 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) Aika: Keskiviikko 8.5.2013 kello 16.30-17.37 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) ASIALISTA 2 / 2013 Sivu 33 Kokouksen avaus 3 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 36 Kokouksen

Lisätiedot