Nimi Tehtävä Lisätieto Päätöksentekijät Arola Tapio 3. varapuheenjohtaja Härkönen Juha. Munnukka Riitta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nimi Tehtävä Lisätieto Päätöksentekijät Arola Tapio 3. varapuheenjohtaja Härkönen Juha. Munnukka Riitta"

Transkriptio

1 Lappeenrannan kaupunki Pöytäkirja 34/ AIKA klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Lisätieto Päätöksentekijät Arola Tapio 3. varapuheenjohtaja Härkönen Juha Jäsen Kakkola Risto Puheenjohtaja Kiljunen Anneli Pöytäkirjan tarkastaja Kukkonen Päivi Pöytäkirjan tarkastaja Munnukka Riitta Jäsen Turkia Juha Jäsen Pykäläinen Tuija Maaret Jäsen Holopainen Hanna 2. varapuheenjohtaja Löfman Päivi Varajäsen Muut osallistujat Kujansivu Alina II kaupunginsihteeri Willberg Juha Kaupunginsihteeri Jarva Kimmo Kaupunginjohtaja Iskanius Jari Rahoitusjohtaja Natunen Sanna Hyvinvointipalvelujen kehittämispäällikkö Paikalla klo Veijovuori Matti Asemakaava-arkkitehti Paikalla klo Torniainen Ari Muu osallistuja Grönlund Joonas Muu osallistuja Mäkelä Jani Muu osallistuja Poissaolevat Hänninen Jyri 1. varapuheenjohtaja Puolakka Helena Jäsen

2 Lappeenrannan kaupunki Pöytäkirja 34/ KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 415 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Käsittelyjärjestyksen muutos Asemakaavan muutos 3 Kylpylä, kortteli 9, tontit 6 55,56,59,60,61 sekä osalle katualuetta, 9 Peltola, puistoalueille ja osalle katualuetta 419 Asemakaavan muutos 5 Leirin kaupunginosan korttelin 2 11 tontille 13 (Valtakatu 24, Toivokoti) 420 Timo Laitisen eroanomus lasten ja nuorten lautakunnan 14 jäsenyydestä 421 Itsenäisyyspäivän tilaisuuksien järjestäminen Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö As Oy 23 Korvenpuiston hakemukseen koskien energiakaivojen rakentamista Tiuruniemen pohjavesialueelle 424 Etelä-Karjalan Pesula Oy:n varsinainen syysyhtiökokous Ylämaan Kosenkotiyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n varsinainen 29 syysyhtiökokous Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiö sr:n 31 nimeämiskokous ja nimeämiset 428 Valtuustoaloite Lappeenrannan kaupungin siirtymisestä 33 avohakkuuttomaan kaupungin metsien hoitoon 429 Valtuustoaloite lukutaidon vahvistamisesta teatterin ja 51 draaman keinoin 430 Viranhaltijapäätökset Tiedoksi merkittävät asiat Muutoksenhakuohjeet 64

3 Lappeenrannan kaupunki Pöytäkirja 34/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtajan ehdotus Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Todettiin.

4 Lappeenrannan kaupunki Pöytäkirja 34/ Pöytäkirjan tarkastus Puheenjohtajan ehdotus Tämän kokouksen pöytäkirja päätetään tarkastaa ja valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Lappeenrannan kaupunginhallituksen jäsenet Anneli Kiljunen ja Päivi Kukkonen. Päätös Hyväksyttiin.

5 Lappeenrannan kaupunki Pöytäkirja 34/ Käsittelyjärjestyksen muutos Kokouksen alussa Eksoten vammaispalvelujen johtaja Merja Heinonen, palvelupäällikkö Anne Ikäheimonen ja työelämäpalvelujen johtaja Sirkka Pennanen esittelivät osatyökykyisten työtoimintaa. Hyvinvointipalvelujen kehittämispäällikkö Sanna Natunen oli läsnä esittelyn aikana. Merkittiin tiedoksi. Pois klo Jari Iskanius ja Sanna Natunen esittelivät Eksoten perussopimuksen valmistelutilannetta. Merkittiin tiedoksi. Natunen pois klo

6 Lappeenrannan kaupunki Pöytäkirja 34/ Asemakaavan muutos 3 Kylpylä, kortteli 9, tontit 55,56,59,60,61 sekä osalle katualuetta, 9 Peltola, puistoalueille ja osalle katualuetta Liittyy asiahallinnan asiaan: LPR/576/ /2018 Käsittelyhistoria Kaupunkikehityslautakunta Aiempi käsittely: Kaupunkikehityslautakunta 339 Esittelijä: Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialajohtaja vs. Ilkka Räsänen puh Valmistelija/lisätiedot: puh. Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori Kaavoitusarkkitehti Kimmo Hautamaa Liitteet 1. Kaavakartta Liite 9 / K2619 / Pormestarin kortteli 2. Selostuksen liitteet 1-8 / K2619 / Pormestarin kortteli 3. Selostus / K2619 / Pormestarin kortteli Asemakaavamuutosalue käsittää Lappeenrannan ydinkeskustassa Keskuspuiston itäpuolella sijaitsevan niin sanotun Pormestarin korttelin lukuun ottamatta korttelin koillisosassa sijaitsevaa Lappeenrannan Kulmatalo Oy:n tonttia. Kaavamuutosalueeseen kuuluvat myös korttelia etelässä rajaava Pormestarinkadun katualue ja osa Paasikiven puistoa. Pormestarin korttelissa sijaitsevat vuonna 1956 valmistunut ja 1967 laajennettu Kassatalo (tontti 59), vuonna 1978 valmistunut Etelä-Karjalan Osuuspankin entinen pääkonttori (tontti 60), vuonna 1949 valmistunut Viljelytalo (tontti 61), vuonna 1938 valmistunut asuin- ja liikerakennus Saimaanlinna (tontti 55), vuonna 1938 valmistunut elokuvateatteri- ja liikerakennus Kino- Aula sekä vuonna 1954 valmistunut elokuvateatteri Nuijamies (tontti 56). Kaavamuutosalueen keskeiset tontit 56 ja 60 omistaa Etelä-Karjalan Osuuspankki.

7 Lappeenrannan kaupunki Pöytäkirja 34/ Voimassa olevassa asemakaavassa kaksi läntisintä tonttia on yhdistettyjen liike- ja asuntokerrostalojen korttelialuetta, jolle saa rakentaa asuntoja 1/3 rakennettavaksi sallitusta kerrosalasta (ALK 1 ). Kolme muuta tonttia ovat liikerakennusten korttelialuetta (AL). Suunnittelualueen eteläosa on puistoa (VP) ja katualuetta. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on ollut korttelin kokonaisvaltainen kehittäminen. Kaavassa on ratkaistu korttelin kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten suojelukysymykset sekä mahdollistettu uusien asuin- ja liikerakennusten, niihin liittyvien maanalaisten pysäköintitilojen ja yleisen maanalaisen pysäköintilaitoksen rakentaminen. Suunnittelun tavoitteena on ollut tutkia korttelin asemaa keskustan kaupunkirakenteessa (mm. läpikulun mahdollistaminen) ja kaupunkikuvassa mm. mahdollistamalla korttelin yhtenäinen räystäslinja. Tavoitteena on ollut lisärakentamisella tukea olemassa olevien suojelurakennusten säilyttämistä. Asemakaavamuutosta ohjavana kaavana toimii oikeusvaikutteinen Lappeenrannan keskustaajaman OYK 2030 keskusta-alue. Kortteli on yleiskaavassa keskustatoimintojen aluetta, jolla kaupalliset ja julkiset palvelut sekä kulttuuripalvelut painottuvat (C-1). Yleiskaavassa on sr-1-suojelumerkinnät Nuijamiehellä ja Viljelytalolla. Saimaanlinna ja Kino-Aula ovat yleiskaavassa srt-kohteita, joiden suojelu tulee selvittää asemakaavoituksen yhteydessä. Asemakaavan muutoksella tontin 56 itäosa (Nuijamies) on muodostettu palvelurakennusten korttelialueeksi (P-1). P-1- alueelle saa sijoittaa ravintola- ja kokoontumistiloja sekä kulttuuritoimintaa palvelevia tiloja. Nuijamiehen rakennus on suojeltu sr-18-merkinnällä. Muu osa kaavamuutosalueesta on muutettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL). AL-alueelle saa sijoittaa myös majoitus-, palvelu-, ravintola- ja palveluasumisen tiloja. Kino-Aulan rakennus on mahdollista korvata viisi-, osin kuusikerroksisella uudisrakennuksella. Tontin 60 nykyinen rakennus on mahdollista korvata räystäslinjaltaan viisikerroksisilla uudisrakennuksilla, joihin saa rakentaa katulinjasta sisäänvedetyt kuudennen ja seitsemännen kerroksen. Tontille saa rakentaa maanalaista pysäköintitilaa kahteen kerrokseen. Saimaanlinnan ja Viljelytalon rakennukset on suojeltu sr-18-merkinnöillä. Rakennusten rakennusoikeudet on

8 Lappeenrannan kaupunki Pöytäkirja 34/ päivitetty toteutuneen tilanteen mukaisesti mahdollistaen olemassa olevan ullakkotilan hyödyntämisen. Pormestarin puisto on osoitettu puistoalueena (VP). Pääosalla puistoa ja Pormestarinkatua on maanalaisen yleisen pysäköintilaitoksen varaus (ma-lpy), joka mahdollistaa nykyisen pysäköintilaitoksen laajentamisen. Asemakaavamuutosalueen kokonaispinta-ala on 1,3645 hehtaaria. Keskeisten tonttien 56 ja 60 osalta rakennusoikeus (3600 krs-m 2 ) kasvaa 3000 krs-m 2 :llä 6600 krs-m 2 :iin. Muiden tonttien osalta kaavamuutoksella on päivitetty rakennusoikeudet vastaamaan toteutunutta tilannetta minkä lisäksi on osoitettu mahdollisuus rakentaa pääkäyttötarkoitukseen kuuluvia tiloja suojelurakennusten ullakkokerroksiin. Saimaanlinnan osalta ullakon rakennusoikeus on 600 krs-m 2 ja Viljelytalon osalta 400 krs-m 2. Kaavamuutosalueen nykyinen rakennusoikeus (9550 krs-m 2 ) kasvaa 8900 krs-m 2 :llä krs-m 2 :iin. Asemakaavamuutosalueen autopaikkavaatimus on asuntojen osalta 1 ap/ 100 krs-m 2, liike- ja toimistotilojen osalta 1 ap/ 90 krs-m 2 ja hotellitoiminnan osalta 1 ap/ 250 krs-m 2. Autopaikkavelvoitteessa on 30 % huojennus, mikäli paikkoja osoitetaan kaupungin omistamaan tai hallinnoimaan pysäköintilaitokseen. Autopaikkavelvoitetta voidaan vähentää myös yhteiskäyttöpaikkojen perusteella. Ennen asemakaavan hyväksymistä tehdään kaupungin ja suurimman maanomistajan Etelä-Karjalan Osuuspankin kesken maankäyttö- ja rakennuslain 91b :n mukainen maankäyttösopimus. Asemakaavan muuttaminen on käynnistynyt tonttien 56 ja 60 maanomistajan tekemän kaavamuutosaloitteen pohjalta. Kaavasuunnittelua on tehty tiiviissä yhteistyössä kiinteistön omistajan edustajien kanssa. Kaavan vireille tulosta on ilmoitettu kuuluttamalla asemakaavaluonnoksen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta lehtikuulutuksella Etelä- Saimaassa sekä henkilökohtaisilla kirjeillä osallisille. Asemakaavaluonnos on pidetty MRA 30 :n mukaisesti kommentoitavana Asemakaavaluonnoksesta on pidetty yleisötilaisuus Luonnos sisälsi kaksi päävaihtoehtoa, joista toisessa Nuijamiehen rakennus oli suojeltu ja toisessa korvattu uudisrakennuksella. Suojeluvaihtoehtoon

9 Lappeenrannan kaupunki Pöytäkirja 34/ Esittelijän ehdotus sisältyi lisäksi alavaihtoehto, jossa Nuijamiehen rakennus oli suojeltu osittain. Molemmissa kaavaluonnoksissa korttelin läpi oli osoitettu läpikulku. Kaavaluonnoksista annettiin kirjallisesti 9 lausuntoa ja 23 mielipidettä. Lisäksi Kulttuuritila Nuijamies Ry:n internet-sivuilla olleen kyselyn kautta antoi mielipiteensä 255 henkilöä ja yleisen adressin kautta annettiin 747 allekirjoitusta elokuvateatteri Kino-Aulan ja Nuijamiehen suojelemiseksi. Luonnosvaiheessa saadun palautteen sekä kiinteistöjen omistajien kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella asemakaavaratkaisua on tarkistettu luonnosvaiheen jälkeen mm. rakennusalojen rajojen, rakennusoikeuden, kerroslukujen, läpikulun, pysäköintinormin sekä kaavan yleisten määräysten osalta. Kaupunkikehityslautakunta päättää - merkitä tiedoksi saadut lausunnot ja hyväksyä kaavoituksen vastine-ehdotukset, jotka ovat selostuksen liitteenä, - esittää kaupunginhallitukselle asemakaavamuutoksen hyväksymistä ja sen asettamista MRA 27 :n mukaisesti julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi ja että se pyytää Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausunnon. Mikäli muistutukset ja lausunnot eivät anna aihetta olennaisesti muuttaa asemakaavaehdotusta, tulisi se saattaa kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Päätös Jari Karhu esitti, että kaupunkikehityslautakunta valitsee Pormestarin korttelin asemakaavan vaihtoehdon, jossa kulku Pormestarin korttelin läpi mahdollistuisi. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Hyväksyttiin esittelijän esitys. Esteellisyys: Kaupunkikehityslautakunnan jäsen Sanna Kemppainen ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi, Hallintolaki kohta (yhteisöjäävi). Pöytäkirjan tarkastajaksi tämän asian osalta valittiin Henri Näivä. Täytäntöönpano kaupunginhallitus

10 Lappeenrannan kaupunki Pöytäkirja 34/ Tämän kokouksen käsittely: Esittelijän ehdotus Esittelijä: puh. Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva Valmistelija/lisätiedot: puh. Kaupunginsihteeri Juha Willberg Liitteet 1. Kaavakartta Liite 9 / K2619 / Pormestarin kortteli 2. Selostuksen liitteet 1-8 / K2619 / Pormestarin kortteli 3. Selostus / K2619 / Pormestarin kortteli Asemakaavan selostus tarkistettuine liitteineen on julkaistu myös kaupungin kotisivuilla kohdassa Rakentaminen ja maankäyttö - Kaavoitus - Vireillä olevat kaavat. Kaupunginhallitus päättää asettaa Asemakaavan muutos 3 Kylpylä, kortteli 9, tontit 55,56,59,60,61 sekä osalle katualuetta, 9 Peltola, puistoalueille ja osalle katualuetta (K2619/Pormestarin kortteli) julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausunnon ja mikäli lausunnoista tai nähtävilläoloaikana mahdollisesti jätetyistä muistutuksista ei muuta johdu, esittää sen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi Päätös Hyväksyttiin. Esteellisyydet: Riitta Munnukka, hallintolaki kohta (yhteisöjäävi). Merkittiin, että asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori oli saapunut esittelemään esityslistalla olevia kaavoja. Merkittiin tiedoksi. Pois klo Täytäntöönpano kuulutus lausuntopyyntö

11 Lappeenrannan kaupunki Pöytäkirja 34/ Asemakaavan muutos 5 Leirin kaupunginosan korttelin 2 tontille 13 (Valtakatu 24, Toivokoti) Liittyy asiahallinnan asiaan: LPR/2252/ /2018 Käsittelyhistoria Kaupunkikehityslautakunta Aiempi käsittely: Kaupunkikehityslautakunta 340 Esittelijä: Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialajohtaja vs. Ilkka Räsänen puh Valmistelija/lisätiedot: puh. Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori Kaavasuunnittelija Tarja Luukkonen Liitteet 1. Kaavakartta/K2703/Toivokoti 2. Selostus/K2703/Toivokoti 3. Selostuksen liitteet/k2703/toivokoti Asemakaavamuutosalue sijaitsee Lappeenrannan ydinkeskustan länsiosassa. Suunnittelu koskee Lönnrotinkadun ja Valtakadun kulmassa sijaitsevaa kerrostalotonttia, joka rajautuu pohjoispuolella Lyseon lukioon. Tontti on kooltaan 4221 m². Suunnittelualueella sijaitsee palvelukoti Toivokodin rakennus. Toivokoti on Lappeenrannan Vanhainkotiyhdistys ry:n omistama ja ylläpitämä vanhuspalveluita tarjoava palvelukoti, jossa on 80 asukaspaikkaa. Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan uuden kuusikerroksisen siipirakennuksen rakentaminen Toivokodin itäpäähän ja rakennuksen vanhimman läntisen osan purkaminen. Osin purettavan rakennuksen tilalle mahdollistetaan yksikerroksisen siipirakennuksen rakentaminen.

12 Lappeenrannan kaupunki Pöytäkirja 34/ Esittelijän ehdotus Suunnittelualueen voimassa oleva asemakaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Koko suunnittelualue on Asuinkerrostalojen korttelialuetta, jolle saa sijoittaa vanhusten palveluasuntoja (AK-1). Korttelialue rajautuu katualueeseen, opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeseen (YO) ja erillispientalojen korttelialueeseen (AO). Korttelialueen käyttötarkoitusmerkintä on muutettu muotoon Asuinkerrostalojen korttelialue, jolle saa sijoittaa palveluasuntoja ja niihin liittyviä palvelutiloja (AK-2). Korttelialueen kokonaisrakennusoikeus on 4500 kerros-m2. Suurin sallittu kerrosluku vaihtelee rakennusosittain I:stä VI:een. Rakennusmassa sijoittuu tontin keski- ja itäosaan, kun taas länsiosa ja Valtakatuun rajoittuva eteläisin tontinosa jäävät istutettavaksi piha-alueeksi. Pysäköinti on keskitetty tontin pohjoisosaan. Asemakaavamuutoksen laatiminen on käynnistynyt Lappeenrannan Vanhainkotiyhdistys ry:n aloitteesta. Asemakaavan vireille tulosta ilmoitettiin kuuluttamalla asemakaavaluonnoksen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS:n) nähtävillä olosta lehtikuulutuksella Etelä-Saimaassa sekä henkilökohtaisilla kirjeillä osallisille. OAS pidetään MRL:n 62 :n ja 63 :n mukaisesti nähtävillä koko kaavaprosessin ajan. Asemakaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin MRA 30 :n mukaisesti nähtävillä Kaavaluonnoksesta pidettiin asukastilaisuus Nähtävillä olon aikana kaavasta jätettiin 12 lausuntoa. Kaavaluonnoksesta ei jätetty mielipiteitä. Luonnosvaiheen jälkeen asemakaavan yleisiä määräyksiä on täydennetty ja kaavaa varten on laadittu ratatärinäselvitys. Lisäksi selostuksen havainnekuva-aineistoa on täydennetty. Kaupunkikehityslautakunta päättää - merkitä tiedoksi saadut lausunnot ja hyväksyä kaavoituksen vastine-ehdotukset, jotka ovat selostuksen liitteenä, - esittää kaupunginhallitukselle asemakaavamuutoksen hyväksymistä ja sen asettamista MRA 27 :n mukaisesti julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi ja että se pyytää Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausunnon. Mikäli muistutukset ja lausunnot eivät anna aihetta olennaisesti

13 Lappeenrannan kaupunki Pöytäkirja 34/ muuttaa asemakaavaehdotusta, tulisi se saattaa kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Päätös Hyväksyttiin. Täytäntöönpano kaupunginhallitus Tämän kokouksen käsittely: Esittelijän ehdotus Esittelijä: puh. Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva Valmistelija/lisätiedot: puh. Kaupunginsihteeri Juha Willberg Liitteet 1. Kaavakartta/K2703/Toivokoti 2. Selostus/K2703/Toivokoti 3. Selostuksen liitteet/k2703/toivokoti Asemakaavan selostus liitteineen on julkaistu myös kaupungin kotisivuilla kohdassa Rakentaminen ja maankäyttö - Kaavoitus - Vireillä olevat kaavat. Kaupunginhallitus päättää asettaa Asemakaavan muutos 5 Leirin kaupunginosan korttelin 2 tontille 13 (Valtakatu 24, Toivokoti) julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä Kaakkois- Suomen ELY-keskuksen lausunnon ja mikäli lausunnoista tai nähtävilläoloaikana mahdollisesti jätetyistä muistutuksista ei muuta johdu, esittää sen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi Päätös Hyväksyttiin. Täytäntöönpano kuulutus Lausuntopyyntö

14 Lappeenrannan kaupunki Pöytäkirja 34/ Timo Laitisen eroanomus lasten ja nuorten lautakunnan jäsenyydestä Liittyy asiahallinnan asiaan: LPR/1673/ /2019 Esittelijä: puh. Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva Valmistelija/lisätiedot: puh. Kaupunginsihteeri Juha Willberg Timo Laitisen eroanomus : Pyydän eroa seuraavista luottamustehtävistä: Lasten ja nuorten lautakunta, jäsen Pyynnön syynä on henkilökohtaiset syyt. Kaupunginvaltuusto on valinnut lasten ja nuorten lautakuntaan seuraavat varsinaiset ja varajäsenet: Varsinainen jäsen Puolakka Helena, vpj Pykäläinen Eeva-Maria Nurmi Antti Alander Paavo Simola Tiina Ikävalko Johanna Lampi Timo Iljin Harri, pj Koskenranta Sanna Myyrä Taija Timo Laitinen Varajäsen Aalto-Huhtinen Tiina Maunola Hanna Vainikka Marko Hämäläinen Kai Moilanen Marjatta Sipiläinen Anna-Maija Kekäläinen Juho Bechet Demirel Seppänen Kirsi Hannikainen Kirsi Witherspone Isaac Esittelijän ehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Timo Laitiselle myönnetään ero lasten ja nuorten lautakunnan jäsenen tehtävästä ja hänen tilalleen nimetään toinen henkilö jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

15 Lappeenrannan kaupunki Pöytäkirja 34/ Päätös Hyväksyttiin ja esitetään tilalle Ilpo Heltimoinen. Täytäntöönpano kaupunginvaltuusto

16 Lappeenrannan kaupunki Pöytäkirja 34/ Itsenäisyyspäivän tilaisuuksien järjestäminen Liittyy asiahallinnan asiaan: LPR/1550/ /2019 Esittelijä: puh. Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva Valmistelija/lisätiedot: Jorma Kallio puh. Itsenäisyyspäivän viettoon Lappeenrannassa kuuluvat mm. juhlajumalanpalvelukset kirkoissa, kunniakäynnit ja seppeleenlaskut muistomerkeillä, itsenäisyyspäivänjuhlat ja soihtukulkueet. Päivän aikataulu on seuraava: Klo Juhlaliputus Jumalanpalvelukset: Klo Sanajumalanpalvelukset Lappeen Marian, Nuijamaan, Ylämaan ja Joutsenon kirkoissa Kunniakäynnit ja seppeleenlaskutilaisuudet: (alkavat pääsääntöisesti välittömästi noin tunnin pituisen jumalanpalveluksen päätyttyä) n. klo Talvi- ja jatkosodan sankarivainajien muistomerkillä Sankarihautausmaalla Äiti-Karjala -patsaalla Sankarihautausmaan läheisyydessä Vapaussodan sankarivainajien muistomerkillä Keskuspuistossa Vuonna 1918 vakaumuksensa puolesta kaatuneiden haudalla Vanhalla hautausmaalla

17 Lappeenrannan kaupunki Pöytäkirja 34/ Sankarivainajien muistomerkillä Nuijamaan Sankarihautausmaalla Sankarivainajien muistomerkillä Ylämaan Sankarihautausmaalla Päämuistomerkillä Joutsenon Sankarihautausmaalla Itsenäisyyspäivän juhlatilaisuudet: Nuijamaan seurakuntakeskuksessa heti seppeleenlaskutilaisuuden jälkeen (kahvitarjoilu ennen juhlatilaisuutta) Ylämaan kirkossa heti seppeleenlaskutilaisuuden jälkeen (kahvitarjoilu ennen juhlatilaisuutta seurakuntasalissa) klo klo Lappeenranta-salissa (kahvitarjoilu kaupungintalolla klo alkaen) Joutsenon seurakuntakeskuksessa (kahvitarjoilu klo alkaen) Soihtukulkueet: klo Partiolaisten soihtukulkue Joutsenon torilta Joutsenon sankarihautausmaalle Juhlapuhujat ja tervehdyksen esittäjät: Lappeen seurakunnan ja paikallisten toimijoiden Nuijamaan seurakuntasalissa järjestämä tilaisuus 2016 Juha Härkönen 2017 Heikki Järvenpää 2018 Antti Vilkko Lappeen seurakunnan ja Ylämaan kotiseutuyhdistyksen Ylämaan kirkossa järjestämä tilaisuus 2016 Jukka Lohko

18 Lappeenrannan kaupunki Pöytäkirja 34/ Jukka Lohko 2018 Kimmo Klemola Joutsenon kansalaisjuhlatoimikunnan ja Joutsenon seurakunnan Joutsenon seurakuntasalissa järjestämä tilaisuus 2016 Pentti Belinskij Risto Kakkola Kaupunginhallituksen järjestämä tilaisuus Lappeenrantasalissa/Urheilutalolla 2016 Risto Kakkola 2017 Kimmo Jarva 2018 Jukka Kopra Kaupunki ja seurakuntayhtymä kustantavat em. seppeleenlaskutilaisuuksiin hankittavat seppeleet yhdessä. Kaupungin osuus itsenäisyyspäivän kustannuksista rahoitetaan menokohdalta 1110/1202 "Itsenäisyyspäivä". Esittelijän ehdotus Kaupunginhallitus päättää, että itsenäisyyspäivän juhlallisuudet järjestetään edellä esitetyn aikataulun mukaisesti. Kaupunginhallitus nimeää edustajat seuraaviin seppeleenlaskutilaisuuksiin: n. klo Talvi- ja jatkosodan sankarivainajien muistomerkki Sankarihautausmaalla Äiti-Karjala -patsaalla Sankarihautausmaan läheisyydessä Vapaussodan sankarivainajien muistomerkki Keskuspuistossa Vuonna 1918 vakaumuksensa puolesta kaatuneiden hauta Vanhalla hautausmaalla Sankarivainajien muistomerkki Nuijamaan Sankarihautausmaalla

19 Lappeenrannan kaupunki Pöytäkirja 34/ Sankarivainajien muistomerkki Ylämaan Sankarihautausmaalla Päämuistomerkki Joutsenon Sankarihautausmaalla Kaupunginhallitus esittää nuorisovaltuustolle, että nuorisovaltuusto nimeää yhden edustajan jokaiseen yllämainittuun seppeleenlaskutilaisuuteen. Lisäksi kaupunginhallitus nimeää kaupungin tervehdyksen esittäjät itsenäisyyspäivän juhlatilaisuuksiin, jotka järjestetään Nuijamaan seurakuntakeskuksessa Ylämaan kirkossa Joutsenon seurakuntakeskuksessa Kaupunginhallitus nimeää juhlapuhujan klo Lappeenrantasalissa alkavaan itsenäisyyspäivänjuhlaan. Lappeenrannan kaupunki toivoo, että juhlaliputuksen lisäksi liikelaitokset, kiinteistöjen omistajat ja asukkaat juhlistaisivat itsenäisyyspäivää järjestämällä rakennuksiinsa mahdollisuuksien mukaan ulko- ja sisätilojen juhlavalaistuksen sekä sytyttäisivät ikkunoilleen kynttilät klo väliseksi ajaksi. Kaupungin osuus itsenäisyyspäivän tilaisuuksien kustannuksista rahoitetaan menokohdalta 1110/1202 "Itsenäisyyspäivä". Päätös Hyväksyttiin ja nimettiin: Seppeleenlaskijat: - Talvi- ja jatkosodan sankarivainajien muistomerkki Sankarihautausmaalla: kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Ari Torniainen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Risto Kakkola, kaupunginjohtaja Kimmo Jarva - Äiti-Karjala -patsaalla Sankarihautausmaan läheisyydessä: kaupunginhallituksen jäsen Päivi Kukkonen - Vapaussodan sankarivainajien muistomerkki Keskuspuistossa: kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jyri Hänninen - Vuonna 1918 vakaumuksensa puolesta kaatuneiden hauta Vanhalla hautausmaalla: kaupunginhallituksen jäsen Helena Puolakka - Sankarivainajien muistomerkki Nuijamaan Sankarihautausmaalla: kaupunginvaltuutettu Kai Karhukorpi

20 Lappeenrannan kaupunki Pöytäkirja 34/ Sankarivainajien muistomerkki Ylämaan Sankarihautausmaalla: kaupunginvaltuutettu Jukka Lohko - Päämuistomerkki Joutsenon Sankarihautausmaalla: kaupunginhallituksen jäsen Tuija-Maaret Pykäläinen Tervehdyksen esittäjät: - Nuijamaan seurakuntakeskuksessa: kaupunginvaltuutettu Kai Karhukorpi - Ylämaan kirkossa: kaupunginvaltuutettu Jukka Lohko - Joutsenon seurakuntakeskuksessa: kaupunginhallituksen jäsen Tuija-Maaret Pykäläinen Lappeenrantasalin itsenäisyyspäiväjuhla: kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Ari Torniainen Täytäntöönpano Nimetyt edustajat Nuorisovaltuusto Tapahtumapalvelut

21 Lappeenrannan kaupunki Pöytäkirja 34/ Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano Esittelijä: puh. Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva Valmistelija/lisätiedot: puh. Kaupunginsihteeri Juha Willberg Liitteet 1. Kaupunginvaltuuston esityslistan 7/2019 asialuettelo 2. Valtuustoaloite nettikyselyn tekemisestä lapsiperheille ja nuorille aikuisille Lappeenrannassa pysymisen edellytyksistä 3. Valtuustoaloite ulkomaisten elintarvikkeiden kulutuksen puolittamiseksi vuoteen 2025 mennessä 4. Valtuustoaloite Reilun kaupan kaupungin arvonimen hakemisesta Asiat kaupunginvaltuuston esityslistalla nro 7/2019. Em. esityslistan asialuettelo ja valtuustoaloitteet ovat esityslistan liitteenä. (JW) Esittelijän ehdotus 3 Päätös saatetaan tiedoksi Esikoislestadiolaiset ry:lle. 4 Päätös saatetaan tiedoksi verohallinnolle ja taloushallinnolle. 5 Merkitään tiedoksi. Valtuustoaloitteet: LPR/1643/ /2019 Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän aloite nettikyselyn tekemisestä lapsiperheille ja nuorille aikuisille Lappeenrannassa pysymisen edellytyksistä Aloitteesta pyydetään konsernihallinnon lausunto.

22 Lappeenrannan kaupunki Pöytäkirja 34/ LPR/1644/ /2019 Keskustan valtuustoryhmän aloite ulkomaisten elintarvikkeiden kulutuksen puolittamiseksi vuoteen 2025 mennessä Aloitteesta pyydetään Saimaan Tukipalvelut Oy:n ja hankintajohtajan lausunnot. LPR/1645/ /2019 Leena Lipiäinen-Medjeralin ym. valtuustoaloite Reilun kaupan kaupungin arvonimen hakemisesta Aloitteesta pyydetään konsernihallinnon lausunto. Päätös Hyväksyttiin.

23 Lappeenrannan kaupunki Pöytäkirja 34/ Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö As Oy Korvenpuiston hakemukseen koskien energiakaivojen rakentamista Tiuruniemen pohjavesialueelle Liittyy asiahallinnan asiaan: LPR/1439/ /2019 Esittelijä: puh. Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva Valmistelija/lisätiedot: puh. Kaupunginsihteeri Juha Willberg Lupalautakunnan lausunto : Lupahakemus liitteineen on luettavissa osoitteessa Viite: Dnro ESAVI/411/2019 Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Lappeenrannan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa As Oy Korvenpuisto, energiakaivojen rakentamisesta Tiuruniemen pohjavesialueelle, Lappeenranta. Hakemus As Oy Korvenpuisto hakee Etelä-Suomen aluehallintovirastolta vesilain (VL 3:2 ) mukaista lupaa yhdeksän energiakaivon ja yhden varakaivon rakentamiseen kiinteistölle Koulutie 3-5, Lappeenranta. Kiinteistö sijaitsee Lappeenrannassa Tiuruniemen vedenhankintaa varten tärkeällä Korvenkylän I- luokan pohjavesialueella ( ) Korvenkylän vedenottamon suojavyöhykkeellä. Kaivojen suunniteltu poraussyvyys on 266 m, osa energiakaivoista porataan 2,5-7 asteen kallistuksin ja osa kaivoista suuntautuu rakennusten alle. Lämmönsiirtonesteen määrä järjestelmässä on 6000 litraa. Etanolia on nesteessä 28 p-%. Kiinteistön nykyinen lämmitysmuoto on maakaasu. Asian käsittely

24 Lappeenrannan kaupunki Kaupunginhallitus Pöytäkirja /2019 Julkinen 24 As Oy Korvenpuiston energiakaivohanke sijaitsee Korvenkylän Iluokan pohjavesialueella vedenottamon kaukosuojasuojavyöhykkeellä 1180 m etäisyydellä Korvenkylän vedenottamosta (kuva 1). Pohjavedenvirtaussuunta on As Oy Korvenpuiston kiinteistöltä vedenottamoon päin. Kuva 1. Karttaan on merkitty punaisella nuolella As Oy Korvenpuiston kiinteistö sekä vedenottamon lähisuojavyöhyke sinisellä ympyrällä ja kaukosuojavyöhyke sinisellä katkoviivalla. Lappeenrannan seudun ympäristötoimi on lausunut energiakaivohankkeesta Lappeenrannan rakennuslupaviranomaiselle, jossa on edellytetty hakijaa hakemaan vesilain (VL 3:2 ) mukaista lupaa Etelä-Suomen aluehallintoviranomaiselta. Kaakkois-Suomen ELY-keskus on määritellyt vedenottamoiden ohjeelliset lähi- ja kaukosuojavyöhykkeet. Vesilain mukainen lupatarvekäsittely on perustunut kirjattuun ELYkeskuksen ja Lappeenrannan seudun ympäristötoimen Energiakaivon sijoittaminen ja lupamenettely I-luokan pohjavesialueilla ohjeeseen. Ohjeen mukaan energiakaivojen rakentaminen vedenottamoiden suojavyöhykkeelle tarvitsee Etelä-Suomen aluehallintoviranomaiselta vesilain mukaisen luvan.

25 Lappeenrannan kaupunki Pöytäkirja 34/ Esittelijän ehdotus Lupalautakunta kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena esittää As Oy Korvenpuiston vesilain mukaisesta hakemuksesta seuraavaa: EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin mukaiset vesienhoidon tavoitteena on pohjavesien osalta, että niiden tila ei saa heiketä. Tiuruniemen pohjavesialue on luokiteltu Kaakkois-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelmassa riskialueeksi ko. alueen tutkimuksissa havaittujen eri haitta-ainepitoisuuksien vuoksi. Riskitoimintojen lisääminen alueelle on ohjelman tavoitteiden vastaista. Hakemuksessa esitetty suunnittelualueelta käytettävissä oleva geohydrologinen tieto ei ole riittävä, jotta yhdeksän energiakaivon pohjavesivaikutuksia ja pohjaveden virtauskuvaa alueella voidaan riittävän luotettavasti arvioida lähellä sijaitsevien talousvesikaivojen sekä Korvenkylän vedenottamon kannalta. Aluehallintoviraston ei tule myöntää lupaa hankkeelle, jos se aiheuttaa vaaraa pohjaveden laadulle tai aiheuttaa haitallisia muutoksia pohjaveden määrälle. Päätös Hyväksyttiin. Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialalla ei ole huomauttamista hakemuksen johdosta. Esittelijän ehdotus Kaupunginhallitus saattaa edellä olevan lupalautakunnan lausunnon tiedoksi ja huomioon otettavaksi Etelä-Suomen aluehallintovirastolle asian jatkokäsittelyssä ja toteaa, että kaupunginhallituksella ei ole asiassa muuta lausuttavaa. Päätös Hyväksyttiin. Täytäntöönpano Etelä-Suomen aluehallintovirasto

26 Lappeenrannan kaupunki Pöytäkirja 34/ Etelä-Karjalan Pesula Oy:n varsinainen syysyhtiökokous Liittyy asiahallinnan asiaan: LPR/1652/ /2019 Esittelijä: puh. Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva Valmistelija/lisätiedot: puh. Kaupunginsihteeri Juha Willberg Oheismateriaali 1. Kutsu ja esityslista Etelä-Karjalan Pesula Oy:n varsinainen syysyhtiökokous pidetään tiistaina klo Kokouksessa käsitellään vuoden 2020 talousarvio ja hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvausperiaatteet v Etelä-Karjalan Pesula Oy irrotettiin Saimaan Tukipalvelut Oy:stä omaksi yhtiökseen kesällä 2019, ja siinä on sama hallitus kuin Saimaan Tukipalvelut Oy:ssä. Yhtiö ei siis ole ollut olemassa eikä mukana päätettäessä valtuustokauden kokous- ja vuosipalkkiokäytännöstä Lappeenranta- konsernissa. Em. kaupunginhallituksen päätöksen mukaan mikäli sama henkilö on sekä emoyhtiön että tytäryhtiön hallituksen jäsen, maksetaan vuosipalkkio ainoastaan emoyhtiön hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai jäsenen tehtävästä. Mikäli emoyhtiön hallituksen kokouksen yhteydessä käsitellään myös tytäryhtiön hallituksen asiat, maksetaan puheenjohtajan kokouspalkkio vain kokouksen puheenjohtajalle ja muille osallistujille jäsenen kokouspalkkio. Etelä-Karjalan Pesula Oy tulisi palkkiomielessä rinnastaa em. tavalla tytäryhtiöön, koska se on yksi emoyhtiö Satu Oy:stä irrotettu toimiala ja siinä on sama hallitus. Jos katsotaan, että Etelä-Karjalan Pesula Oy:öön ei voi soveltaa palkkioissa tytäryhtiö-statusta, tulisi vuosipalkkioiksi määrätä kategoria 2:n

27 Lappeenrannan kaupunki Pöytäkirja 34/ Esittelijän ehdotus mukaiset palkkiot eli puheenjohtajan vuosipalkkio 2 000, varapuheenjohtajan ja jäsenen 300. Kaupunginhallitus nimeää edustajan Etelä-Karjalan Pesula Oy:n syysyhtiökokoukseen ja toteaa toimintaohjeena yhtiökokousedustajalle, että yhtiössä tulee noudattaa em. kaupunginhallituksen päättämää kokous- ja vuosipalkkiokäytäntöä tytäryhtiö-statuksen mukaisesti. Päätös Hyväksyttiin ja nimettiin kaupungin edustajaksi kaupunginlakimies Johanna Alatalo. Täytäntöönpano nimetty edustaja

28 Lappeenrannan kaupunki Pöytäkirja 34/ Ylämaan Kosenkotiyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous Liittyy asiahallinnan asiaan: LPR/1639/ /2019 Esittelijä: puh. Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva Valmistelija/lisätiedot: puh. Kaupunginsihteeri Juha Willberg Oheismateriaali 1. Ylämaan Kosenkotiyhdistys ry:n kokouskutsu liitteineen Ylämaan Kosenkotiyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään Ylämaalla Kosentuvassa keskiviikkona Kokouksessa käsitellään toimintasuunnitelma ja talousarvio v ja muut asiat oheisen kutsun mukaisesti. Esittelijän ehdotus Kaupunginhallitus nimeää edustajan Ylämaan Kosenkotiyhdistys ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen Päätös Nimettiin hyvinvointipalvelujen kehittämispäällikkö Sanna Natunen. Täytäntöönpano valittu edustaja Ylämaan Kosenkotiyhdistys ry

29 Lappeenrannan kaupunki Pöytäkirja 34/ Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n varsinainen syysyhtiökokous Liittyy asiahallinnan asiaan: LPR/1641/ /2019 Esittelijä: puh. Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva Valmistelija/lisätiedot: puh. Kaupunginsihteeri Juha Willberg Oheismateriaali 1. Lappeenrannan Asuntopalvelu, esityslista Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n varsinainen syysyhtiökokous pidetään tiistaina Kokouksessa käsitellään syysyhtiökokouksen asiat mm. talousarvio v. 2020, joka esitellään kaupunginhallitukselle Yhtiökokous valitsee vuosittain yhtiön hallituksen, johon kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan viisi varsinaista jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Nykyinen yhtiön hallitus on seuraava: varsinainen jäsen Antti Jäppinen pj. Jarmo Maijanen vpj. Matti Ahvonen Kirsi Jämsén Auli Kangasmäki varajäsen Ville Vesterinen Jari Kiesi Jani Kiesi Merja Vasara Ulla Pyysalo Esittelijän ehdotus Kaupunginhallitus nimeää edustajan Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n varsinaiseen syysyhtiökokoukseen ja nimeää viisi henkilöä ehdolle yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen. Päätös Nimettiin rahoitusjohtaja Jari Iskanius.

30 Lappeenrannan kaupunki Pöytäkirja 34/ Täytäntöönpano nimetty edustaja

31 Lappeenrannan kaupunki Pöytäkirja 34/ Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiö sr:n nimeämiskokous ja nimeämiset Liittyy asiahallinnan asiaan: LPR/1670/ /2019 Esittelijä: puh. Kaupunginsihteeri Juha Willberg Valmistelija/lisätiedot: puh. Kaupunginsihteeri Juha Willberg Oheismateriaali 1. LOAS esityslista LOAS:n kirje : 2017 rekisteriin merkittyjen sääntöjen mukaisesti LOAS järjestää nimeämiskokouksen säädekirjan allekirjoittajille. Nimeämiskokous pidetään LOASin Timpan kerhotiloissa, Laserkatu 1 A, Lappeenranta marraskuun 26. päivänä kello alkaen. Teillä on mahdollisuus nimetä LOASin hallitukseen yksi edustajanne vuodeksi Lisäksi nimeämiskokous valitsee LOASin hallitukseen kaksi asukkaiden edustajaa siten kuin siitä on erikseen säädetty ja korkeintaan kolme asiantuntijaedustajaa. Hallituksen jäsenille ei valita varajäseniä. Hallitukseen valittavilta tarvitaan säätiörekisteri-ilmoitusta varten täydellinen nimi, henkilötunnus sekä kotiosoite. Yhteydenpitoa varten pyydämme vielä hallitukseen valittavien puhelinnumeron sekä sähköpostiosoitteen. LOASin hallituksessa yhteisöänne edustaa tällä hetkellä Ville Vesterinen. Koko hallituksen kausi päättyy vuodenvaihteessa. Pyydämme ilmoittamaan edustajanne viimeistään Lappeenrannan kaupunki valitsee säätiölle tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisön. Nimeämiskokouksella on mahdollisuus valita tämän lisäksi tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajien toimikausi on toistaiseksi jatkuva. Kaupungin

32 Lappeenrannan kaupunki Pöytäkirja 34/ Esittelijän ehdotus valinta on ilmoitettava viimeistään Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajan Lappeenrannan seudun opiskelijasäätiö sr:n nimeämiskokoukseen ja nimeää kaupungin edustajan säätiön hallitukseen v Kaupunginhallitus ilmoittaa LOAS:lle, että kaupungin valitsema tilintarkastusyhteisö säätiöön on BDO Audiator Oy. Päätös Nimettiin kaupunginsihteeri Juha Willberg edustajaksi nimeämiskokoukseen ja päätettiin, että Ville Vesterinen jatkaa säätiön hallituksessa. Esteellisyydet: kaupunginjohtaja Kimmo Jarva ja Joonas Grönlund, hallintolaki 28 5.kohta (yhteisöjäävi). Täytäntöönpano nimetty edustaja LOAS/

33 Lappeenrannan kaupunki Pöytäkirja 34/ Valtuustoaloite Lappeenrannan kaupungin siirtymisestä avohakkuuttomaan kaupungin metsien hoitoon Liittyy asiahallinnan asiaan: LPR/2048/ /2018 Esittelijä: puh. Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva Valmistelija/lisätiedot: puh. Kaupunginsihteeri Juha Willberg Oheismateriaali Yleisarvio vaihtoehtoisten metsänkasvatusmenetelmien soveltamisesta Lappeenrannan kaupungin metsissä Vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloite : Avohakkuu on tasarakenteisen metsänkasvatuksen päätehakkuu, jossa yksittäisiä säästöpuita lukuun ottamatta alueen puusto hakataan kokonaan. Avohakkuut vaikuttavat oleellisesti alueen lajistoon, vesistöihin ja virkistysmahdollisuuksiin. Viihtyisät ja ulkoilemaan houkuttelevat kuntametsät ovat tarpeen kuntalaisten hyvinvoinnille. Lähivirkistysalueiden merkitys ihmisten terveydelle on koko ajan selvempi. Jo pieni määrä metsässä vietettyä aikaa alentaa verenpainetta ja laskee muita stressioireita. Monimuotoiset lähimetsät ovat tärkeitä myös lasten ja nuorten oppimisympäristöinä ja terveen luontosuhteen kasvattajana. Kunnilla on erityisvastuu myös luonnonsuojelusta ja kestävästä kehityksestä alueellaan (KL 1, LSL 6 ). Hyvinvoivat kuntametsät ovat oleellisia myös metsälajiston kannalta. Uhanalaisista lajeista 36 prosenttia elää ensisijaisesti metsissä ja tämän lisäksi runsas joukko lajeja tarvitsee metsiä jossain vaiheessa elinkiertoaan. Suurin uhanalaisuuden syy ja tulevaisuuden riski metsälajeille on nykymallisen metsätalouden aiheuttamat muutokset muun muassa metsien ikärakenteessa ja lahopuun määrässä. Metsäelinympäristöistä jopa 70 prosenttia on

34 Lappeenrannan kaupunki Pöytäkirja 34/ uhanalaisia joko määrän tai laadun muutosten perusteella. Tähänkin syynä on metsien intensiivinen käyttö. Metsienkäsittelymenetelmillä on suuri merkitys myös ilmastonäkökulmasta. Avohakkuut ja sitä seuraava maanmuokkaus vaikuttaa merkittävästi ilmastoon esimerkiksi pienentämällä metsien kykyä sitoa hiiltä ja vapauttamalla maaperän hiiltä ilmakehään. Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n tuoreen raportin mukaan kasvihuonekaasupäästöjen alentamisessa on kiire. Avohakkuuttomaan tai ns. jatkuvaan kasvatukseen siirtymällä voimme kasvattaa metsiemme hiilivarastoja ja samalla saada jopa parempaa taloudellista hyötyä metsistä. Metsänkäsittelymenetelmien valinnalla voidaan vaikuttaa myös vesistöjen tilaan. Avohakkuut ja sitä seuraava metsämaa perän muokkaus aiheuttavat vesistöpäästöjä, jotka ovat muun muassa ravinnepäästöjä (kuten typpeä ja fosforia) ja kiintoainepäästöjä. Erityisesti turv la metsätalous aiheuttaa myös liettymistä aikaan saavia humuspäästöjä vesistöön. Lappeenrannan kaupungin metsienkäsittelymenetelmien valinta vaikuttaa erityisesti Saimaan tilaan. Lappeenrannan kaupungilla on talous- tai virkistysmetsiksi luokiteltuja metsiä, joita hyödynnetään samoilla periaatteilla kuin yksityisten omistamia talousmetsiä. Metsiä käsitellään harvennus-, avo- ja siemenpuuhakkuilla, suometsiä kunnostusojitetaan ja maaperää käsitellään maanmuokkauksilla. Lopputulos on luonnonarvojen ja virkistyskäytön kannalta huono. Metsienkäsittelylle avohakkuilla on myös vaihtoehto, joka oikein toteutettuna huomioi paremmin virkistyksen sekä ilmasto- ja luontokysymykset. Metsien jatkuva kasvatus on metsänhoitoa, jossa aluetta ei hakata täysin paljaaksi, vaan metsä säilyy peitteisenä. Metsien jatkuva kasvatus antaa kunnalle siihen sopivissa metsissä tuloja. Näin metsistä saadaan tuloja myös tasaisemmin. Samalla säilytetään metsien maisema-arvot paremmin, marja- ja - sienisatoa saadaan vuosittain ja metsiin sitoutuneen hiilen määrä säilyy suurempana. Metsäpeitteisyyden säilyminen on tärkeää virkistyskäyttäjien lisäksi myös muun muassa metsäkanalinnuille. Vaikka jatkuva kasvatus ei lyhyellä aikavälillä kaikkiin talousmetsiin ole vielä taloudellisesti paras vaihtoehto, on avohakkaamattomuus luonnon ja virkistyskäytön kannalta aina paras vaihtoehto.

35 Lappeenrannan kaupunki Pöytäkirja 34/ Vastuullinen kunta tarjoaa asukkailleen mahdollisuuden virkistyä lähimetsissä, kantaa vastuuta luonnon monimuotoisuuden säilymisestä ja vesistöjensä tilasta sekä toimii ilmastovastuullisesti. Tehometsätalous avohakkuineen ei yksinkertaisesti enää sovi Greenreality-brändiimme. Jatkuva kasvatus metsissä ei tarkoita vain poimintahakkuita. Tarvittaessa on mahdollisuus tehdä myös kaistale- ja pienaukkohakkuita. Myös kaupungin talouden kannalta avohakkuista luopuminen olisi järkevää. Espoolainen Timo Kujala omistaa noin 4300 hehtaaria metsää ja hän on siirtynyt metsissään jatkuvaan kasvatukseen. Timo Kujala: "Tasarakenteinen metsänkasvatus on selluteollisuuden kannalta kannattavaa, koska se tuottaa halpaa kuitupuuta. Metsänomistajan kannalta se ei ole kannattavaa." Me valtuutetut esitämme, että Lappeenrannan kaupunki luopuu avohakkuista ja muista voimaperäisistä metsätaloustoimista ja siirtyy metsissään jatkuvan kasvatuksen menetelmiin. Esitämme myös, että Lappeenrannan kaupunki määrittelee metsänhoidon päätavoitteeksi luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen sekä monipuolisten virkistysmetsien tarjoamisen asukkaille. Esittelijän ehdotus Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan lausunto : Vihreä valtuustoryhmä on tehnyt valtuustoaloitteen, jossa se esittää että kaupunki luopuu avohakkuista ja muista voimaperäisistä metsätaloustoimista ja siirtyy metsissään jatkuvan kasvatuksen menetelmiin. Valtuustoaloite liitteenä. Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan alaisen toiminnan kannalta metsänhoito vaikuttaa merkittävimmin ulkoilureitteihin sekä virkistysalueisiin. Näillä alueilla avohakkuut eivät ole suotavia, vaan niillä tulee suosia kevyempiä metsätaloustoimia. Yleensäkin taajama-alueella tulee ottaa huomioon metsien monipuolinen virkistyskäyttö ja välttää avohakkuita. Joissain tapauksissa avohakkuut voivat olla taloudellisesti kannattavin tapa metsän uudistamiseen, mutta keskeistä on, että suunniteltaessa jokaista merkittävää metsänhoitotoimenpidettä arvioidaan sen vaikutus metsän virkistyskäyttöön, toimenpiteen vaikutukset kohteen lähialueen asukkaille sekä alueen kulttuurinen perinne.

36 Lappeenrannan kaupunki Pöytäkirja 34/ Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päättää antaa otsikon mukaiseen valtuustoaloitteeseen yllä olevan lausunnon. Päätös Esittelijä muutti päätösesityksen kuulumaan seuraavasti: Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päättää antaa otsikon mukaiseen valtuustoaloitteeseen yllä olevan lausunnon ja kehottaa kaupunginhallitusta pyytämään myös nuorisovaltuustolta lausuntoa. Asiasta käydyn keskustelun aikana Leena Lipiäinen-Medjerel teki Kimmo Hyvärisen kannattamana muutosesityksen: "Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan alaisen toiminnan kannalta metsänhoito vaikuttaa merkittävimmin ulkoilureitteihin sekä virkistysalueisiin. Näillä alueilla tulee suosia kevyempiä metsätaloustoimia. Taajama-alueella tulee aina ottaa huomioon metsien monipuolinen virkistyskäyttö ja välttää avohakkuita. Jokaista merkittävää metsänhoitotoimenpidettä suunniteltaessa on arvioitava sen vaikutus metsän virkistyskäyttöön, toimenpiteen vaikutukset kohteen lähialueen asukkaille sekä alueen kulttuurinen perinne. Lisäksi kulttuuri- ja liikuntalautakunta kehottaa kaupunginhallitusta pyytämään valtuustoaloitteeseen myös nuorisovaltuustolta lausuntoa." Puheenjohtaja totesi, että koska asiassa on tehty kannatettu muutosesitys, asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti äänestettäväksi siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän muutettua esitystä äänestävät JAA ja että ne, jotka kannattavat Leena Lipiäinen-Medjeralin esitystä äänestävät EI, ja jos EI voittaa on Leena Lipiäinen-Medjeralin esitys tullut kulttuuri- ja liikuntalautakunnan päätökseksi. Äänestysesitys hyväksyttiin. Tämän jälkeen suoritetussa äänestyksessä neljä (4) kulttuuri- ja liikuntalautakunnan jäsentä (Saarela, Taipale, Toivanen, Turunen) äänestivät JAA ja kuusi (6) kulttuuri- ja liikuntalautakunnan jäsentä (Ahtiainen, Arvela, Hyvärinen, Kärri, Lipiäinen-Medjeral, Tuuliainen) EI. Puheenjohtaja totesi kulttuuri- ja liikuntalautakunnan hyväksyneen Leena Lipiäinen-Medjeralin esityksen.

37 Lappeenrannan kaupunki Pöytäkirja 34/ Nuorisovaltuuston lausunto : Lappeenrannan nuorisovaltuusto kokee tärkeänä avohakkuista sekä muista voimaperäisistä metsätaloustoimista luopumisen sekä siirtymisen metsissä jatkuvan kasvatuksen menetelmiin. Lappeenrantalaisille nuorille on tärkeää kestävän kehityksen sekä luonnonsuojelun edistäminen. Nuoret kokevat ilmastonmuutoksen suurena ja ahdistavana ongelmana, jonka hidastamiseen on löydettävä kestäviä ja vastuullisia ratkaisuja mahdollisimman nopeasti. Metsien säilyttäminen hiilinieluna on ilmastonmuutoksen näkökulmasta äärimmäisen tärkeää ja sitä tukee jatkuvapeitteinen malli, jossa ei käytetä avohakkuita. Toivomme, että tulevat sukupolvetkin pääsevät vielä nauttimaan luonnontilaisista metsistä. Metsät toimivat monikäyttöisinä virkistysalueina kaiken ikäisille. Metsäreitit ja retkeilymahdollisuudet sekä laavu- ja nuotiopaikat kannustavat ihmisiä tutustumaan metsien monipuolisuuteen ja lähiympäristöön. Metsä toimii myös oppimis- sekä harrastusympäristönä. Hektinen arki on stressaavaa sekä riski sairastua uupumukseen lisääntyy. Todistetusti metsässä liikkuminen vähentää stressiä. Metsät toimivat siis hyvinä virkistäytymis- ja rentoutumispaikkoina. Avohakkuut haittaavat luonnon biodiversiteettiä mikä johtaa siihen, että lopulta kyseisen metsän luonnollinen ekosysteemi ei toimi kunnolla. Haluamme tulevaisuudessakin päästä ulkoilemaan monimuotoisissa metsissä, joissa on laaja lajisto erilaisia eläimiä ja kasveja. Suomen metsät ovat perintömme, jonka haluamme jättää perinnöksi myös tuleville sukupolville. Lappeenrannan nuorisovaltuusto toivoo, että Lappeenrannan kaupunki ottaa metsänhoidon päätavoitteeksi luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen ja monipuolisten virkistysmetsien tarjoamisen asukkaille. Nyt tehtävät päätökset vaikuttavat meidän tulevien sukupolvien tulevaisuuteen. Kaupunkikehityslautakunnan lausunto, 1. käsittely :

38 Lappeenrannan kaupunki Pöytäkirja 34/ Vihreiden valtuustoryhmä esittää valtuustoaloitteessaan , että Lappeenrannan kaupunki siirtyy avohakkuuttomaan metsänhoitoon, noudattaa niin sanottua jatkuvaa kasvatusta ja asettaa päätavoitteeksi metsien monimuotoisuuden sekä monipuolisten virkistysmetsien tarjoamisen asukkaille. Vastauksena valtuustoaloitteeseen elinvoima ja kaupunkikehitys toimialan maaomaisuuden hallinta esittää seuraavaa: Jatkuva kasvatus eli eri-ikäisrakenteinen kasvatus Jatkuvassa kasvatuksessa metsää ei uudisteta ja kasvateta yhtenä tasaikäisenä puusukupolvena, vaan metsiköissä on monen ikäisiä puita, joista poistetaan osa kerrallaan. Avohakkuuta ei tehdä, vaan metsä säilyy aina enemmän tai vähemmän peitteisenä. Metsä jää hakkuun jälkeen aina puustoiseksi. Uusia puita nousee alikasvosreservistä ja lisää syntyy luontaisesti. Avohakkuuton metsänhoito ei ole yleistymässä nopeasti, koska siihen liittyy vielä monia ongelmia ja riskejä, jotka odottavat ratkaisuaan kokemuksen ja tutkimustiedon karttuessa. Tasaikäisrakenteinen kasvatus Tasaikäisrakenteinen metsä kasvaa perinteisesti taimikosta päätehakkuuseen hyvin tasaikäisenä ja -laatuisena, yhden tai useamman puulajin metsikkönä. Tasaikäisrakenteista metsää kasvatetaan tekemällä metsään kasvatusvaiheessa harvennushakkuita. Kun tasaikäisrakenteinen metsikkö on riittävän järeää ja vanhaa (esimerkiksi puuston arvokasvu on loppunut), metsään tehdään uudistushakkuu. Kasvatushakkuilla annetaan kasvutilaa kasvatettaville rungoille, poistetaan huonolaatuiset rungot ja ohjataan puulajisuhteita. Harvennusten jälkeen rungot järeytyvät, koska kilpailu ravinteista ja valosta vähenee. Harvennusmallit perustuvat tutkittuun tietoon. Metsien uudistamisessa voidaan käyttää jalostettua puiden siementä ja näin hyödyntää puuntaimien jalostus eli saadaan parempilaatuisia nopeammin kasvavia ja tuhoja kestäviä puita. Nykyinen toimintatapa Lappeenrannan kaupungin metsiä käsitellään lautakuntakäsittelyssä hyväksyttyjen, asukkaiden kanssa vuorovaikutuksessa valmisteltujen ja toteutettujen,

39 Lappeenrannan kaupunki Pöytäkirja 34/ metsäsuunnitelmien, erilaisten metsänkäsittelyä säätelevien lakien ja PEFC metsäsertifikaatin (Pan European Forest Certification) mukaisesti. Kaupungin omistamien metsien hoitoa ohjaavat kuusi erillistä metsäsuunnitelmaa: Lappeenranta ns. haja-asutusalue, Joutseno, Rauha Tiuru, Joutsenon saaret, Ylämaa ja Lappeenrannan taajama-alue. Suunnitelmien yhteispinta-ala on tällä hetkellä 3893 hehtaaria, josta varsinaista metsää voidaan katsoa olevan 3600 hehtaaria. Kaikki kaupungin omistamat metsäalueet on hoitoluokiteltu taajamametsien hoitoluokkiin. Hoitoluokka määrittää alueen hoidon ja käytön painotuksen sekä tuottovaatimuksen. Hoitoluokitus on nähtävillä kokouksessa. Metsät jakaantuvat Lappeenrannassa hoitoluokkiin seuraavasti: C1 Lähimetsä 511 ha 14 % C2 Ulkoilu- ja virkistysmetsä 1062 ha 29 % C3 Suojametsä 172 ha 5 % C4 Talousmetsä 1542 ha 43 % C5 Arvometsä 73 ha 2 % S Suojelualueet 243 ha 7 % ja lisäksi on erityisalueita, maankäytön muutosalueita ja luokittelemattomia alueita yhteensä 290 ha. Metsien hoito ja käyttö vaihtelee hoitoluokan mukaan. Kaupunki ei käytä taajamametsien hoitoluokissa C1, C2, C3, C5 eikä S- luokassa aloitteessa väitettyjä yksityisten talousmetsien periaatteita. Kaupunki ei myöskään kunnostusojita soitaan aktiivisesti. Soiden ojitusten yhteishankkeissa kaupunki on mukana yhtenä osakkaana. Metsän uudistamisessa käytetään pääosin kääntömätästystä, jossa maaperää paljastuu hyvin vähän. Tämä menetelmä varmistaa istutus- ja kylvötaimien kasvun ja tästä ei synny merkittävää ravinteiden liukenemista vesistöihin. Metsien uudistaminen kaupungin metsissä ratkaistaan aina metsäsuunnitelmien laadinnan yhteydessä. Uudistaminen tehdään luontaisesti siemen- tai suojuspuuhakkuulla tai metsän viljelyllä joko kylväen tai istuttaen. Akuuteissa tilanteissa kuten myrskytuhojen korjaamisessa tai sieni- ja hyönteistuhon uhatessa, toimitaan voimassa olevan lainsäädännön mukaan pyrkien minimoimaan riskit ja vahingot. Taajamametsissä

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Itsenäisyyspäivän tilaisuuksien järjestäminen /

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Itsenäisyyspäivän tilaisuuksien järjestäminen / Kaupunginhallitus 524 30.10.2017 Kaupunginhallitus 537 06.11.2017 Itsenäisyyspäivän tilaisuuksien järjestäminen 6.12.2017 896/07.02.02.04.00.00/2017 KH 524 Esittelijä: Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Itsenäisyyspäivän tilaisuuksien järjestäminen / /2017 KH 524

Kaupunginhallitus Itsenäisyyspäivän tilaisuuksien järjestäminen / /2017 KH 524 Kaupunginhallitus 524 30.10.2017 Itsenäisyyspäivän tilaisuuksien järjestäminen 6.12.2017 896/07.02.02.04.00.00/2017 KH 524 Esittelijä: Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva Valmistelija/lisätiedot: Tapahtumatoiminnan

Lisätiedot

Asemakaavan muutosehdotus sekä kaavaselostus liitteineen

Asemakaavan muutosehdotus sekä kaavaselostus liitteineen Tekninen lautakunta 289 04.09.2013 Kaupunginhallitus 423 09.09.2013 Kaupunginhallitus 373 15.09.2014 Kaupunginvaltuusto 84 29.09.2014 Asemakaavan muutos ja tonttijako, 64 Skinnarila, kortteli 81, virkistys-

Lisätiedot

Asemakaavan muutos ja tonttijako, 201 Putkinotko, kortteli 206 (Joutsenon entisen osuuspankin kortteli)

Asemakaavan muutos ja tonttijako, 201 Putkinotko, kortteli 206 (Joutsenon entisen osuuspankin kortteli) Asemakaavan muutos ja tonttijako, 201 Putkinotko, kortteli 206 (Joutsenon entisen osuuspankin kortteli) Liittyy asiahallinnan asiaan: LPR/632/10.02.03.00/2018 Joutsenon entisen Osuuspankin korttelin asemakaavan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ AIKA klo 18:30. Kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ AIKA klo 18:30. Kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 15.1.2018 klo 18:30 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Päivän aikataulu on seuraava: Klo 8.00-20.00 Juhlaliputus Klo 18.00-20.00 Juhlavalaistus

Päivän aikataulu on seuraava: Klo 8.00-20.00 Juhlaliputus Klo 18.00-20.00 Juhlavalaistus Kaupunginhallitus 425 13.10.2014 Kaupunginhallitus 437 20.10.2014 Itsenäisyyspäivän tilaisuuksien järjestäminen 6.12.2014 1181/07.02.02.04.00.00/2014 KH 425 Itsenäisyyspäivän viettoon Lappeenrannassa kuuluvat

Lisätiedot

Lotta-patsas Kirkkokadulla

Lotta-patsas Kirkkokadulla Kaupunginhallitus 473 29.10.2012 Kaupunginhallitus 497 12.11.2012 ITSENÄISYYSPÄIVÄN TILAISUUDET 6.12.2012 733/014/2012 KH 473 Kaupungin, seurakuntayhtymän, Maasotakoulun, rajavartiostojen ja järjestöjen

Lisätiedot

Etuosto-oikeuden käyttäminen myytyyn kiinteistöön Esittelijä: Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialajohtaja Pasi Leimi

Etuosto-oikeuden käyttäminen myytyyn kiinteistöön Esittelijä: Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialajohtaja Pasi Leimi Etuosto-oikeuden käyttäminen myytyyn kiinteistöön 405-408-1-30 Liittyy asiahallinnan asiaan: LPR/1749/10.00.03.10/2018 Käsittelyhistoria Kaupunkikehityslautakunta 204 5.9.2018 Aiempi käsittely: Kaupunkikehityslautakunta

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10 Tekninen lautakunta 100 01.04.2015 Kaupunginhallitus 154 07.04.2015 Kaupunginhallitus 284 06.07.2015 Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10 588/10.02.03.00/2014 TEKLA 100

Lisätiedot

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma vuosille ja Lappeenranta strategia

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma vuosille ja Lappeenranta strategia Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2021 ja Lappeenranta 2033- strategia Liittyy asiahallinnan asiaan: LPR/1734/02.02.00.00/2018 Valmistelija/lisätiedot: puh. Rahoitusjohtaja Jari Iskanius

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti)

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti) Tekninen lautakunta 427 09.12.2015 Kaupunginhallitus 515 14.12.2015 Kaupunginhallitus 56 15.02.2016 Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti) 1065/10.02.03.00/2015

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta Tekninen lautakunta 64 24.02.2016 Kaupunginhallitus 84 29.02.2016 Kaupunginhallitus 182 18.04.2016 Kaupunginvaltuusto 51 25.04.2016 Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille

Lisätiedot

Lappeenrannan Toimitilat Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen pitäminen Esittelijä: Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva

Lappeenrannan Toimitilat Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen pitäminen Esittelijä: Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva Lappeenrannan Toimitilat Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen pitäminen 4.6.2018 Liittyy asiahallinnan asiaan: LPR/1329/00.00.01.08/2018 Käsittelyhistoria Kaupunginhallitus 267 28.5.2018 Aiempi käsittely: Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Asemakaavan muutos ja tonttijako, 206 Honkalahti kortteli 44, osa korttelista 43 sekä katualuetta (Honkalahden sahan asuntoalue)

Asemakaavan muutos ja tonttijako, 206 Honkalahti kortteli 44, osa korttelista 43 sekä katualuetta (Honkalahden sahan asuntoalue) Asemakaavan muutos ja tonttijako, 206 Honkalahti kortteli 44, osa korttelista 43 sekä katualuetta (Honkalahden sahan asuntoalue) Liittyy asiahallinnan asiaan: LPR/1168/10.02.03.00/2018 Käsittelyhistoria

Lisätiedot

Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja osa katualuetta (Entinen Rauhan keskuskeittiön tontti)

Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja osa katualuetta (Entinen Rauhan keskuskeittiön tontti) Tekninen lautakunta 94 19.03.2014 Kaupunginhallitus 131 24.03.2014 Kaupunginhallitus 235 19.05.2014 Kaupunginvaltuusto 44 02.06.2014 Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja

Lisätiedot

Lappeenrannan Toimitilat Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen pitäminen Esittelijä: Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva

Lappeenrannan Toimitilat Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen pitäminen Esittelijä: Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva Lappeenrannan Toimitilat Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen pitäminen 3.6.2019 Liittyy asiahallinnan asiaan: LPR/903/00.00.01.08/2019 Käsittelyhistoria Kaupunginhallitus 244 20.5.2019 Aiempi käsittely: Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

Nimi Tehtävä Lisätieto Päätöksentekijät Iitiä Markus Puheenjohtaja Ruokoniemi Kimmo Varapuheenjohtaja

Nimi Tehtävä Lisätieto Päätöksentekijät Iitiä Markus Puheenjohtaja Ruokoniemi Kimmo Varapuheenjohtaja Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallitus Pöytäkirja 16/2018 1 AIKA 13.12.2018 klo 17:00-18:12 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Sorjonen Nimi Tehtävä Lisätieto Päätöksentekijät Iitiä Markus Puheenjohtaja

Lisätiedot

Lappeenrannan Korvenkylän rautatiealueiden asemakaava, asemakaavan muutos, asemakaavan kumoaminen ja tonttijako

Lappeenrannan Korvenkylän rautatiealueiden asemakaava, asemakaavan muutos, asemakaavan kumoaminen ja tonttijako Lappeenrannan Korvenkylän rautatiealueiden asemakaava, asemakaavan muutos, asemakaavan kumoaminen ja tonttijako Liittyy asiahallinnan asiaan: LPR/1071/10.02.03.00/2017 Käsittelyhistoria Kaupunkikehityslautakunta

Lisätiedot

Vihreiden valtuustoaloite 100 metsähehtaarin suojelemiseksi Lappeenrannan kaupungin metsissä Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi

Vihreiden valtuustoaloite 100 metsähehtaarin suojelemiseksi Lappeenrannan kaupungin metsissä Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi Tekninen lautakunta 18 25.01.2017 Kaupunginhallitus 54 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 20 20.02.2017 Vihreiden valtuustoaloite 100 metsähehtaarin suojelemiseksi Lappeenrannan kaupungin metsissä Suomen 100-vuotisjuhlan

Lisätiedot

Vihreiden aloite 100 metsähehtaarin suojelemiseksi Lappeenrannan kaupungin metsissä Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi

Vihreiden aloite 100 metsähehtaarin suojelemiseksi Lappeenrannan kaupungin metsissä Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi Tekninen lautakunta 18 25.01.2017 Vihreiden aloite 100 metsähehtaarin suojelemiseksi Lappeenrannan kaupungin metsissä Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi 1074/00.02.04.00/2016 TEKLA 18 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

Nimi Tehtävä Lisätieto Päätöksentekijät Iitiä Markus Puheenjohtaja

Nimi Tehtävä Lisätieto Päätöksentekijät Iitiä Markus Puheenjohtaja Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallitus Pöytäkirja 2/2019 1 AIKA 21.2.2019 klo 17:04-18:53 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Sorjonen Nimi Tehtävä Lisätieto Päätöksentekijät Iitiä Markus Puheenjohtaja Hooman

Lisätiedot

Asemakaavan muutos 2 Keskus kortteli 7, tontti 29 sekä osa katualuetta (Citykortteli, tontti 29)

Asemakaavan muutos 2 Keskus kortteli 7, tontti 29 sekä osa katualuetta (Citykortteli, tontti 29) Tekninen lautakunta 106 22.03.2017 Kaupunginhallitus 154 27.03.2017 Kaupunginhallitus 288 22.05.2017 Kaupunginvaltuusto 87 05.06.2017 Asemakaavan muutos 2 Keskus kortteli 7, tontti 29 sekä osa katualuetta

Lisätiedot

Nimi Tehtävä Lisätieto Päätöksentekijät Hooman Ari Jäsen. Ruotsalainen Ulla Kokoussihteeri Papinniemi Markku Pöytäkirjan tarkastaja

Nimi Tehtävä Lisätieto Päätöksentekijät Hooman Ari Jäsen. Ruotsalainen Ulla Kokoussihteeri Papinniemi Markku Pöytäkirjan tarkastaja Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy:n hallituspöytäkirja 1/2019 1 AIKA 21.2.2019 klo 17:04-18:53 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Sorjonen Nimi Tehtävä Lisätieto Päätöksentekijät Hooman Ari Jäsen Arminen

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupungintalo, kokoushuone Sorjonen. Kaijansinkko Leena. Nousiainen Satu Papinniemi Markku Pulkkinen Tiina Räsänen Erkki Seppälä Tarja

Lappeenrannan kaupungintalo, kokoushuone Sorjonen. Kaijansinkko Leena. Nousiainen Satu Papinniemi Markku Pulkkinen Tiina Räsänen Erkki Seppälä Tarja LAPPEENRANNAN TOIMITILAT OY KOKOUSTIEDOT PÖYTÄKIRJA NRO 5/2018 1 Aika Torstai klo 17:00 19:53 Paikka Lappeenrannan kaupungintalo, kokoushuone Sorjonen OSALLISTUJAT Iitiä Markus Ruokoniemi Kimmo Arminen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

Nimi Tehtävä Lisätieto. Jäsen. Jäsen. Jäsen. Jäsen. Jäsen. Jäsen. 1. varapuheenjohtaja Luottamushenkilö Heikkilä Markku. Jäsen. Jäsen. Jäsen.

Nimi Tehtävä Lisätieto. Jäsen. Jäsen. Jäsen. Jäsen. Jäsen. Jäsen. 1. varapuheenjohtaja Luottamushenkilö Heikkilä Markku. Jäsen. Jäsen. Jäsen. Lappeenrannan kaupunki PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 AIKA 15.1.2018 klo 18:30-18:55 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali Päätöksentekijät Nimi Tehtävä Lisätieto Ahtiainen Karoliina Alander Paavo Arminen Antti Arola

Lisätiedot

Hakijoista Vesa Toikka ilmoitti peruuttavansa hakemuksensa virkaan.

Hakijoista Vesa Toikka ilmoitti peruuttavansa hakemuksensa virkaan. Kaupunginhallitus 201 18.04.2017 Kaupunginvaltuusto 43 24.04.2017 Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialajohtajan viran täyttäminen 136/01.01.01.00/2017 KH 201 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

kaavatunnus AM2092 Dnro 3401/2010 Tekninen lautakunta on hyväksynyt asemakaavan muutoksen ASEMAKAAVAN- MUUTOSALUE

kaavatunnus AM2092 Dnro 3401/2010 Tekninen lautakunta on hyväksynyt asemakaavan muutoksen ASEMAKAAVAN- MUUTOSALUE ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16.12.2011 päivättyyn Oulun kaupungin Kiviniemen kaupunginosan korttelin 86 tonttia nro 2 koskevaan asemakaavan muutokseen (Kultasirkuntie 21) kaavatunnus AM2092 Dnro 3401/2010 Tekninen

Lisätiedot

Lappeenrannan Toimitilat Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen pitäminen

Lappeenrannan Toimitilat Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen pitäminen Kaupunginhallitus 590 27.11.2017 Kaupunginvaltuusto 143 11.12.2017 Lappeenrannan Toimitilat Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen pitäminen 11.12.2017 32/14.00.00.00/2017 KH 590 Esittelijä: Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13 Ilmakuva lännestä. Asemakaavamuutosalueen likimääräinen

Lisätiedot

Birgitan ja Osuuspankin asemakaavan muutos AK-350 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS

Birgitan ja Osuuspankin asemakaavan muutos AK-350 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Naantalin kaupunki tekniset palvelut maankäyttöosasto asemakaavoitus sivu 1/7 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Kaava-alueen sijainti Osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS on kooste kaavoitushankkeen

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma

ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3.KAUPUNGINOSA KORTTELI 126 TONTTIT 1 JA 2, KOSKIKATU 40 JA 42 Suunnittelualue sijaitsee 3. kaupunginosan korttelin 126 tontilla

Lisätiedot

Nimi Tehtävä Lisätieto Päätöksentekijät Arola Tapio 3. varapuheenjohtaja. Munnukka Riitta. Puolakka Helena Jäsen. Pykäläinen Tuija Maaret Jäsen

Nimi Tehtävä Lisätieto Päätöksentekijät Arola Tapio 3. varapuheenjohtaja. Munnukka Riitta. Puolakka Helena Jäsen. Pykäläinen Tuija Maaret Jäsen Lappeenrannan kaupunki Pöytäkirja 30/2019 1 AIKA 7.10.2019 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Lisätieto Päätöksentekijät Arola Tapio 3. varapuheenjohtaja Hänninen Jyri

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 98 TONTILLA 1, EVAKKOTIE - PIISIVALKEANTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelu- ja vaikutusalue Suunnittelualue käsittää

Lisätiedot

Nimi Tehtävä Lisätieto Päätöksentekijät Iitiä Markus Puheenjohtaja Ruokoniemi Kimmo Varapuheenjohtaja

Nimi Tehtävä Lisätieto Päätöksentekijät Iitiä Markus Puheenjohtaja Ruokoniemi Kimmo Varapuheenjohtaja Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallitus Pöytäkirja 5/2019 1 AIKA 2.5.2019 klo 17:00-18:10 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen sali Nimi Tehtävä Lisätieto Päätöksentekijät Iitiä Markus Puheenjohtaja

Lisätiedot

LAPPEENRANTA FREE ZONE OY LTD PÖYTÄKIRJA 7/ Hallitus

LAPPEENRANTA FREE ZONE OY LTD PÖYTÄKIRJA 7/ Hallitus LAPPEENRANTA FREE ZONE OY LTD PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 KOKOUSTIEDOT Aika Torstaina klo 17.00-18.40 Paikka Lappeenrannan kaupungintalo, Villimiehenkatu 1, kokoushuone Sorjonen (entinen teknisen lautakunnan kokoushuone)

Lisätiedot

Asemakaavan muutos 11 Tykki-Kiviharju kortteli 8 tontille 1 ja pysäköimisalueelle sekä osalle katualuetta (Metodistikirkon asemakaavan muutos)

Asemakaavan muutos 11 Tykki-Kiviharju kortteli 8 tontille 1 ja pysäköimisalueelle sekä osalle katualuetta (Metodistikirkon asemakaavan muutos) Asemakaavan muutos 11 Tykki-Kiviharju kortteli 8 tontille 1 ja pysäköimisalueelle sekä osalle katualuetta (Metodistikirkon asemakaavan muutos) Liittyy asiahallinnan asiaan: LPR/1279/10.02.03.00/2017 Käsittelyhistoria

Lisätiedot

Asemakaavamuutos ja tonttijako 2 Keskus, kortteli 7, tontit 1 ja 28 sekä osa Marianaukiota, osa katu- ja puistoaluetta

Asemakaavamuutos ja tonttijako 2 Keskus, kortteli 7, tontit 1 ja 28 sekä osa Marianaukiota, osa katu- ja puistoaluetta Tekninen lautakunta 346 15102014 Kaupunginhallitus 439 20102014 Kaupunginhallitus 54 09022015 Asemakaavamuutos ja tonttijako 2 Keskus, kortteli 7, tontit 1 ja 28 sekä osa Marianaukiota, osa katu- ja puistoaluetta

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LAADINTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ( MRL 63 )

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LAADINTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ( MRL 63 ) In s i n ö ö r i - j a K i i n t e i s t ö t o i m i s t o H a v a n k a O y Keskuskatu 5, 39700 PARKANO p. 040 833 9275, 0400-234 349, 03-4482 702 email:havanka@kolumbus.fi http://www.kolumbus.fi/havanka

Lisätiedot

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN Tekninen lautakunta 74 01.04.2008 Kaupunginhallitus 108 14.04.2008 Tekninen lautakunta 118 17.06.2008 Kaupunginhallitus 226 11.08.2008 Kaupunginhallitus 235 25.08.2008 Tekninen lautakunta 98 21.09.2010

Lisätiedot

Nimi Tehtävä Lisätieto Päätöksentekijät Iitiä Markus Puheenjohtaja Ruokoniemi Kimmo Varapuheenjohtaja Pöytäkirjan tarkastaja

Nimi Tehtävä Lisätieto Päätöksentekijät Iitiä Markus Puheenjohtaja Ruokoniemi Kimmo Varapuheenjohtaja Pöytäkirjan tarkastaja Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallitus Pöytäkirja 13/2018 1 AIKA 16.10.2018 klo 17:00-19:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Sorjonen Nimi Tehtävä Lisätieto Päätöksentekijät Iitiä Markus Puheenjohtaja

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/ Kulttuuri- ja liikuntalautakunta Julkinen. AIKA klo 17:00

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/ Kulttuuri- ja liikuntalautakunta Julkinen. AIKA klo 17:00 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2018 1 AIKA 19.9.2018 klo 17:00 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Nimi Tehtävä Lisätieto Päätöksentekijät Pulkkinen Tiina Jäsen Papinniemi Markku Jäsen

Nimi Tehtävä Lisätieto Päätöksentekijät Pulkkinen Tiina Jäsen Papinniemi Markku Jäsen Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n hallitus Pöytäkirja 9/2018 1 AIKA 16.10.2018 klo 17:00-19:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Sorjonen Nimi Tehtävä Lisätieto Päätöksentekijät Pulkkinen Tiina Jäsen Papinniemi

Lisätiedot

Nimi Tehtävä Lisätieto Päätöksentekijät Iitiä Markus Puheenjohtaja Ruokoniemi Kimmo Varapuheenjohtaja. Kaijansinkko Leena Jäsen

Nimi Tehtävä Lisätieto Päätöksentekijät Iitiä Markus Puheenjohtaja Ruokoniemi Kimmo Varapuheenjohtaja. Kaijansinkko Leena Jäsen Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallitus Pöytäkirja 1/2019 1 AIKA 16.1.2019 klo 17:00-18:21 PAIKKA Ravintola Nautilus, Ainonkatu 35 Nimi Tehtävä Lisätieto Päätöksentekijät Iitiä Markus Puheenjohtaja Ruokoniemi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA JA KAAVA-ALUEEN RAJAUS ALUEEN ORTOKUVA 2011 1 Kohde Hakija/ Aloite Asemakaavan muutos: Nummi I B: Lamminrannan kaupunginosan kortteli 355

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liite 1. 1(8) Kurikan kaupunki Asemakaavamuutos koskien Nummi (3) korttelia 11 sekä virkistysaluetta. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Kuva 1 Asemakaavan muutosalue Nummen kaupunginosassa Liite

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5192 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 28.02.2017 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva

Lisätiedot

Lappeenrannan kristillinen kasvatus ry:n lausuntopyyntö kristillisen koulun perustamislupaa varten

Lappeenrannan kristillinen kasvatus ry:n lausuntopyyntö kristillisen koulun perustamislupaa varten Lasten ja nuorten lautakunta 24 15.08.2017 Lasten ja nuorten lautakunta 36 25.09.2017 Lappeenrannan kristillinen kasvatus ry:n lausuntopyyntö kristillisen koulun perustamislupaa varten 772/00.04.02.00/2017

Lisätiedot

PENNALA LASTIKANRINNE KORTTELI 36

PENNALA LASTIKANRINNE KORTTELI 36 ORIMATTILAN KAUPUNKI PENNALA LASTIKANRINNE KORTTELI 36 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 4.5.2018 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee korttelin

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELI 13, tontti 6 Rovakatu 31

ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELI 13, tontti 6 Rovakatu 31 ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELI 13, tontti 6 Rovakatu 31 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVEUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT 2008 2 Suunnittelualue:

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA V kaupunginosan korttelia 10 tonttia nro 3 sekä katualuetta koskeva asemakaavan muutos (Uusikatu 72) AM2070 26.1.2010 asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaava/Asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

Asemakaava/Asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Asemakaava/Asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.5.2016 Kaava-alueen nimi Mittarikatu 4c, asemakaavan muutos Dnro JARVENPAA 1059/2016 Kaavatunnus 070054 Aloite tai hakija

Lisätiedot

Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialajohtajan viran hoitaminen lukien

Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialajohtajan viran hoitaminen lukien Kaupunginhallitus 101 27.02.2017 Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialajohtajan viran hoitaminen 1.6.2017 lukien 966/01.01.01.00/2016 KH 101 Valmistelija/lisätiedot: Henkilöstöjohtaja Päivi Savilampi,

Lisätiedot

Poikkeamislupa 458 Muukkolan kylän tilalle Vanhaturkia RN:o 6:3 muodostettavalle määräalalle

Poikkeamislupa 458 Muukkolan kylän tilalle Vanhaturkia RN:o 6:3 muodostettavalle määräalalle Kaupunkikehityslautakunta 24 28.06.2017 Poikkeamislupa 458 Muukkolan kylän tilalle Vanhaturkia RN:o 6:3 muodostettavalle määräalalle 456/10.03.00.02/2017 KAKEL 24 Esittelijä: Toimialajohtaja Pasi Leimi,

Lisätiedot

Esittelijä: Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialajohtaja Leimi Pasi

Esittelijä: Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialajohtaja Leimi Pasi Lausunto monitoimijäähallin sijoituspaikkavaihtoehdoista Liittyy asiahallinnan asiaan: LPR/532/00.00.01.06/2018 Esittelijä: Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialajohtaja Leimi Pasi puh. 040 740 1643

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa, Syväsenvaara kortteli 3036 tontti 3, Aapatie 10 LUONNOS. Kuva: Blom Kartta Oy

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa, Syväsenvaara kortteli 3036 tontti 3, Aapatie 10 LUONNOS. Kuva: Blom Kartta Oy Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa, Syväsenvaara kortteli 3036 tontti 3, Aapatie 10 LUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva: Blom Kartta Oy ROVANIEMEN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ

Lisätiedot

Poikkeamislupa 4 Pallo-Tyysterniemen kaupunginosan korttelin 6 tontille 44

Poikkeamislupa 4 Pallo-Tyysterniemen kaupunginosan korttelin 6 tontille 44 Poikkeamislupa 4 Pallo-Tyysterniemen kaupunginosan korttelin 6 tontille 44 Liittyy asiahallinnan asiaan: LPR/1405/10.03.00.02/2017 Esittelijä: Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialajohtaja Leimi Pasi

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Selvitystyön käynnistäminen vaihtoehtoisten metsänkasvatusmenetelmien soveltamisesta Lappeenrannan kaupungin metsissä

Selvitystyön käynnistäminen vaihtoehtoisten metsänkasvatusmenetelmien soveltamisesta Lappeenrannan kaupungin metsissä Selvitystyön käynnistäminen vaihtoehtoisten metsänkasvatusmenetelmien soveltamisesta Lappeenrannan kaupungin metsissä Liittyy asiahallinnan asiaan: LPR/2345/02.08.04/2018 Käsittelyhistoria Kaupunkikehityslautakunta

Lisätiedot

KANSALLISEN VETERAANIPÄIVÄN VIETTO LAPPEENRANNASSA Veteraanipäivä Lappeenrannassa alkaa lipunnostolla kello 8.00.

KANSALLISEN VETERAANIPÄIVÄN VIETTO LAPPEENRANNASSA Veteraanipäivä Lappeenrannassa alkaa lipunnostolla kello 8.00. 1 (6) Veteraanipäivän vietto Lappeenrannassa 27.4.2017 Ohjelma ja ohjeet osallistujille 18.4.2017 KANSALLISEN VETERAANIPÄIVÄN VIETTO LAPPEENRANNASSA 27.4.2017 Keskusta: Kansallista veteraanipäivää vietetään

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(6) 22.10.2015 THUREVIKIN PAPPILA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 12. Palosaaren

Lisätiedot

Suojeluesitys: Saimaan kanavan rantametsät. Suomen Luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala ry:n kirje

Suojeluesitys: Saimaan kanavan rantametsät. Suomen Luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala ry:n kirje Kaupunginhallitus 491 09.10.2017 Lappeenrannan kaupungin lausunto Suomen Luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala ry:n Liikennevirastolle tekemästä Saimaan kanavan rantametsien luonnonsuojeluhanke-esityksestä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa, Ylikylä kortteli 27 tontit 6 ja 7, kortteli 20 tontti 1, kortteli 21 sekä katu ja VL -alueet Ylikyläntie - Pihkaporintie OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Liittyy asiahallinnan asiaan: LPR/1067/ /2017 Maisematyölupahakemus 405 Armilan kylän LPR 405 tilalle RN:o 12:2 (Höltänmäki)

Liittyy asiahallinnan asiaan: LPR/1067/ /2017 Maisematyölupahakemus 405 Armilan kylän LPR 405 tilalle RN:o 12:2 (Höltänmäki) Maisematyölupa 405 Armilan kylän tilalle LPR 405 RN:o 12:2 Liittyy asiahallinnan asiaan: LPR/1067/10.03.00.09/2017 Maisematyölupahakemus 405 Armilan kylän LPR 405 tilalle RN:o 12:2 (Höltänmäki) Esittelijä:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/9 20.5.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/9 20.5.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) 9 Munkkiniemen Kartanontie 22:n asemakaavan muuttaminen (nro 12255, tontti 30008/22) HEL 2011-006696 T 10 03 03 Päätösehdotus Tiivistelmä Esittelijän perustelut

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN ARVIOINTISUNNITELMA ASEMKAAVAN MUUTOS KOSKEE 205. KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA JA OSIA KORTTELEISTA 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11 JA 12 SEKÄ NIIHIN

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.10.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI SEPÄNKATU KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 11:091

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI SEPÄNKATU KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 11:091 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SEPÄNKATU 14 KAAVATUNNUS 11:091 KAAVAN PÄIVÄYS 3.6.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 38 Mälkiä kortteli 37, puisto- ja katualueet (Kanavamuseo)

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 38 Mälkiä kortteli 37, puisto- ja katualueet (Kanavamuseo) Tekninen lautakunta 405 28.12.2016 Kaupunginhallitus 9 09.01.2017 Kaupunginhallitus 257 08.05.2017 Asemakaavan ja tonttijaon muutos 38 Mälkiä kortteli 37, puisto- ja katualueet (Kanavamuseo) 1001/10.02.03.00/2016

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN 1. OULAS KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTIA 5.

OULAISTEN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN 1. OULAS KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTIA 5. OULAISTEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN 1. OULAS KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTIA 5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.12.2017 Suunnitelman tarkoituksena on maankäyttö- ja rakennuslain 63

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2.2.2015 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee noin 1,5 kilometrin etäisyydellä

Lisätiedot

PENNALA LASTIKANRINNE KORTTELI 36

PENNALA LASTIKANRINNE KORTTELI 36 ORIMATTILAN KAUPUNKI PENNALA LASTIKANRINNE KORTTELI 36 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LUONNOS 9.2.2018 TARKISTETTU 19.3.2018 Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 15.3.2018 päivättyä ehdotusvaiheen

Lisätiedot

Vanhusneuvoston nimeäminen ja vanhusneuvoston toimintasäännön vahvistaminen

Vanhusneuvoston nimeäminen ja vanhusneuvoston toimintasäännön vahvistaminen Kaupunginhallitus 351 12.06.2017 Kaupunginvaltuusto 100 04.09.2017 Vanhusneuvoston 2017 2021 nimeäminen ja vanhusneuvoston toimintasäännön vahvistaminen 665/00.00.01.06/2017 KH 351 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

Kailon asemakaavamuutos AK-364. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Sisällys. Suunnittelualueen rajaus

Kailon asemakaavamuutos AK-364. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Sisällys. Suunnittelualueen rajaus Naantalin kaupunki tekniset palvelut maankäyttöosasto asemakaavoitus sivu 1/6 Kailon asemakaavamuutos AK-364 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS on kooste

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9. 691/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Heinolan

Lisätiedot

kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23

kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23 Rovaniemen kaupunki Yleiskaavan muutos kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 23.04.2013 ROVANIEMEN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ 2013 2 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 9035, 9036 JA 9037 SEKÄ KATU JA SUOJAVIHERALUE, ALAKORKALON TIE

ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 9035, 9036 JA 9037 SEKÄ KATU JA SUOJAVIHERALUE, ALAKORKALON TIE ROVANIEMEN KAUPUNKI 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 9035, 9036 JA 9037 SEKÄ KATU JA SUOJAVIHERALUE, ALAKORKALON TIE Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI KAANAANTANTA 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE 2. KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI KAANAANTANTA 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE 2. KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI KAANAANTANTA 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE Kaavanmuutosalue sijaitsee Raision 14. kaupunginosassa (Kaanaa) Kaanaanrannan alueella Kaanaanrannantien

Lisätiedot

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva Vuoden 2019 talousarvion 2. käsittely Liittyy asiahallinnan asiaan: LPR/1734/02.02.00.00/2018 Käsittelyhistoria Kaupunginhallitus 490 19.11.2018 Aiempi käsittely: Kaupunginhallitus 490 Esittelijä: puh.

Lisätiedot

WILLIPARKKI OY PÖYTÄKIRJA 5/ Hallitus

WILLIPARKKI OY PÖYTÄKIRJA 5/ Hallitus WILLIPARKKI OY PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 KOKOUSTIEDOT Aika Torstaina klo 17.00-18.40 Paikka Lappeenrannan kaupungintalo, Villimiehenkatu 1, kokoushuone Sorjonen (entinen teknisen lautakunnan kokoushuone) 2.

Lisätiedot

ALOITE Aloitteen asemakaavan laatimiseksi on tehnyt Lappeenrannan kaupunki.

ALOITE Aloitteen asemakaavan laatimiseksi on tehnyt Lappeenrannan kaupunki. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (8) Päiväys 1.2.2013 LAIHIANRANNAN ASEMAKAAVA 41 LAIHIA ALOITE Aloitteen asemakaavan laatimiseksi on tehnyt Lappeenrannan kaupunki. Tekninen toimi Kaavoitus PL 38,

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. SUENSAAREN KAUPUNGINOSAN KORTTELISSA 7 TONTILLA 2 JA SEN VIEREISELLÄ PUISTO- ALUEELLA

ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. SUENSAAREN KAUPUNGINOSAN KORTTELISSA 7 TONTILLA 2 JA SEN VIEREISELLÄ PUISTO- ALUEELLA TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne 1.6.2006 1(5) ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. SUENSAAREN KAUPUNGINOSAN KORTTELISSA 7 TONTILLA 2 JA SEN VIEREISELLÄ PUISTO- ALUEELLA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA)

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, MAANK YTT PALVELUT 10.9.2013 Osallistumis-

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 28 osaa sekä erityisaluetta.

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 28 osaa sekä erityisaluetta. 10-KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 28 osaa sekä erityisaluetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI MERI-NUORIKKALA 2 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 9. KAUPUNGINOSA (NUORIKKALA)

RAISION KAUPUNKI MERI-NUORIKKALA 2 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 9. KAUPUNGINOSA (NUORIKKALA) RAISION KAUPUNKI MERI-NUORIKKALA 2 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 9. KAUPUNGINOSA (NUORIKKALA) RAISION KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS MAANKÄYTTÖPALVELUT 2.10.2012

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

TAIDEMUSEON YMPÄRISTÖ ASEMAKAAVAN MUUTOS YLEISÖTILAISUUS

TAIDEMUSEON YMPÄRISTÖ ASEMAKAAVAN MUUTOS YLEISÖTILAISUUS TAIDEMUSEON YMPÄRISTÖ ASEMAKAAVAN MUUTOS YLEISÖTILAISUUS Sanna Seppänen I maankäytön suunnittelija I 4.2.2019 SISÄLTÖ Tavoitteet Lähtötiedot Kaavaluonnos Kaavaprosessi ja vaikuttaminen TAVOITTEET Tavoitteet:

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 38, VALTAKATU 2.

ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 38, VALTAKATU 2. 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 38, VALTAKATU 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 38, Valtakatu 2. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot