Vianhallinta ja vian elinkaari

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vianhallinta ja vian elinkaari"

Transkriptio

1 Vianhallinta ja vian elinkaari Tässä esityksessä perehdytään testauksessa löydettyjen vikojen hallintaprosessiin ja eri osapuolten rooliin. Muutamia laajoja vian elinkaarimalleja tarkastellaan yksityiskohtaisesti. Huom. Käytännöt vianhallinnassa vaihtelevat eri organisaatioissa ja projekteissa tässä kuvatut tavat ovat enemmän suurten organisaatioiden arkea kuin pienten (37)

2 Sisällysluettelo 1/2 Viat ohjelmistokehitysprojekteissa 4 Vikojen korjaus on useiden osapuolten tehtäviä 5 Vikaraportin laadinta vika tulee projektin tietoon 6 Vikaraportointi on viestintää 7 Vika otetaan käsittelyyn 8 Error Manager koordinoi vikaviestintää 9 Vian korjaus integroidaan eli tuodaan seuraavaan sopivaan buildiiin 11 Kun vika on korjattu ja verifioitu 13 Vikojen elinkaari tarkemmin 14 Mitä tarkoittaa vian elinkaari 15 Elinkaari on sopimuskysymys 16 Milloin siirrytään vianhallintaan 19 Vian laaja elinkaari 20 Elinkaaren perusrunko vaiheet ja miten niissä toimitaan

3 Sisällysluettelo 2/2 Optionaaliset vaiheet 26 Bugzillan käyttämä vian elinkaari 30 Bugzillan ratkaisutavat 35 IEEE-standardi 1044 ohjelmiston vikojen luokitteluun

4 Viat ohjelmistokehitysprojekteissa Testatessa tuotteesta löytyy aina vikoja. Kehityskaaren alkupäässä enemmän ja loppupäässä vähemmän. Tuotteeseen yleensä jää valmiinakin joitain vikoja Osaa vioista ei missään vaiheessa korjata osa taas korjataan korkealla prioriteetilla. Miten toimitaan vian ilmettyä? Kuka korjaa? Mihin buildiin vika on korjattu? Kuka verifioi korjauksen? Ratkaistava viimeistään testausta suunniteltaessa. Mahdolliset ulkoistamisen tuomat tietoturvaan ja liikesalaisuuksiin liittyvät rajoitukset (37)

5 Vikojen korjaus on useiden osapuolten tehtäviä Testaaja löytää vian ja tekee raportin. Raportti ohjataan suoraan tai välikäsien kautta ohjelmamoduulista vastaavalle ohjelmistokehittäjälle. Hän korjaa vian ja liittää korjauksen ohjelmakoodiin. Testaaja saa tästä tiedon ja testaa korjauksen onnistumisen. Jos korjaus onnistuu, vika "suljetaan" ja voidaan vähäksi aikaa unohtaa. Näin pääpiirteissään seuraavassa katsellaan tarkemmin näitä tapahtumia (37)

6 Vikaraportin laadinta vika tulee projektin tietoon Tehdään vikaraportti. Testausprosessin aikana raportin tekee testaaja, joka löytää vian. Puhutaan "vian tekemisestä". Yleensä raportti tehdään kirjallisesti vikatietokantaan. Vikatietokanta "ilmoittaa" uusista vioista asianosaisille tai he huomaavat sen uusien vikojen listalla (37)

7 Vikaraportointi on viestintää Vikatietokanta on merkittävässä roolissa eri organisaation osien välillä kehittämisen kuluessa. Isoissa tai hajautetuissa organisaatiossa tarvitaan viestintään kaikki mahdolliset keinot! Testaajat käyttävät joskus vikatietokantaa selvittämään epätietoisuutta ohjelman suunnitellusta toiminnasta, ellei tietoa muuten saada. Kun epäselvästä toiminnasta "tehdään vika", siihen saadaan nopeasti vastaus, koska vikojen käsittelyä seurataan sähköpostitiedustelulla vastausta ei kenties saada koskaan (37)

8 Vika otetaan käsittelyyn Vastuuhenkilö hoitaa asian eteenpäin koordinoi tai korjaa. Ohjelman kehittäjä. Error Manager (EM). Vikojen esitarkastus onko kaikki tiedot kunnossa? Erityisesti tuoteversio ja buildi, joihin vika liittyy. Tukena, jos testaajat ovat kokemattomia (esim. true testers). Vikojen priorisointi. Vikojen edelleenohjaus. Error Managerilla siis oltava tarkat tiedot vastuualueista (37)

9 Error Manager koordinoi vikaviestintää 1/2 Usein projekteissa on nimetty joku henkilö Error Manageriksi. Ei välttämättä tällä termillä: tehtävät voivat olla integroidut projektipäällikön, build managerin tehtäviin tai projektilla voi olla vaikkapa "koordinaattorin" tehtävä. Vastuu vikojen hallinnasta. Koordinoi vikaraporttien jakelua oikeiden henkilöiden välillä. Valvoo vikaraporttien ja vikatietokannan laatua (37)

10 Error Manager koordinoi vikaviestintää 2/2 Luottamuksellisuuden varmistaminen (liike- yms. salaisuudet) yksi Error Managerin tehtävä: Toimii suodattimena hajautetussa ohjelmistohankkeessa eri osapuolten välillä esimerkiksi katsoo, että ulkoistetulle testausryhmälle ei siirry sille kuulumattomia tuotetietoja. He eivät välttämättä saa edes tietää, kuka ohjelmistokehittäjä/yritys vastaa kyseisestä ohjelman osasta ja vian korjauksesta. Voi toimia oman työnsä ohella tai päätoimisena. Valinta riippuu projektin laajuudesta. Yhden tuotteen kehittäminen vs. useita tuotteita tuottava ohjelmistokehitys, johon saattaa liittyä useita alihankkijoita suunnittelijoista testaukseen (37)

11 Vian korjaus integroidaan eli tuodaan seuraavaan sopivaan buildiiin 1/2 Ohjelman suunnittelija tai ylläpitäjä tekee korjauksen. Korjaus liitetään seuraavaan buildiin. Korjauksen jälkeen vika on ohjattava jälleen eteenpäin Testaaja tarkistaa, onko vika korjaantunut. Jos vika on korjaantunut, vian saa "sulkea" tai Jos vika ei ole korjaantunut, se osoitetaan uudelleen suunnitelijalle tai ylläpitäjälle (37)

12 Vian korjaus integroidaan eli tuodaan seuraavaan sopivaan buildiiin 2/2 Error Manager voi koordinoida korjausta. Isoissa projekteissa. Tarvitaan näkemystä kokonaisuudesta ja buildien kokoamisesta. Korjattujen komponenttien integrointi tehtyihin buildeihin. Kun vika on saatu integrated tai corrected -tilaan, siinä tulisi ilmetä missä buildissa korjaus on toteutettu (37)

13 Kun vika on korjattu ja verifioitu Korjatut ja verifioidut viat ovat Error Managerin vastuulla. Näitäkään vikoja ei tulisi poistaa vikatietokannasta. Sama vika voi ilmetä uudelleen tuotteeseen myöhemmissä kehitysvaiheissa. Tilastointi esimerkiksi buildeittain. Error Manager vastaa siis vioista koko vian elinkaaren ajan. Arvokasta tietoa niin käynnissä olevalle projektille, kuin uusillekin projekteillekin (37)

14 Vikojen elinkaari tarkemmin Äskeisessä kuvauksessa tutustuttiin pääpiirteissään vian elinkaareen. Nyt tarkastellaan sitä yksityiskohtaisemmin (37)

15 Mitä tarkoittaa vian elinkaari Vian elinkaari tarkoittaa uuden vian eri vaiheita sen hallinnoinnissa löytämisestä korjatun vian kuittaamiseen pois seurantajärjestelmästä. Elinkaari konkretisoituu niihin statustietoihin elinkaaren vaihe tai elinjakso joita vikatietoon liitetään sen käsittelyn kuluessa vikatietokannassa. Jokaisessa vaiheessa vika on jonkin osapuolen vastuulla vian tunnistavat usein testaajat, jonka jälkeen "pallo" siirretään jollain menettelyllä ohjelmistokehittäjille ja korjausten jälkeen taas testaajille, jotka varmistavat korjauksen onnistumisen (37)

16 Elinkaari on sopimuskysymys 1/3 Elinkaari on aina organisaation ja projektin sopimuskysymys. Siihen on olemassa tiettyjä malleja, joista valitaan tilanteeseen sopivan tyyppinen ja laajuinen malli. Mallien sopivuus riippuu ohjelmistokehityksen organisoinnista. Päämiehellä ja alihankkijoilla on tärkeää olla sama malli. Teollisuuden yleiset perusmallit ovat suositeltavia, koska ne voivat olla jo alihankkijoilla ja kumppaneilla käytössä ja niiden soveltamiseen löytyy tukiaineistoa (37)

17 Elinkaari on sopimuskysymys 2/3 Yksinkertaiset elinkaarimallit ovat yleensä sopivia yhteistyöhön, koska: Niissä on mallin oikea soveltaminen varmempaa ja virheettömämpää. Malli on jokaisen osapuolen helppo oppia ja opastaa (uudet työntekijät ja alihankkijat). Vain yksinkertainen malli voidaan muistaa. Termien ymmärrettävyys ja käytännöllisyys (arkikieli!) on tärkeää muuten tulee sekaannuksia. Kypsässä, harjaantuneessa ja osaavassa organisaatiossa voidaan käyttää monimutkaisempia malleja (37)

18 Elinkaari on sopimuskysymys 3/3 Mallien laajenemista pitää varoa. Jokaisessa organisaatiossa tulee kiusaus lisätä uusia luokkia erilaisille käsittelyn detaljeille ja toiveille vähitellen prosessi alkaa olla jokaisen vian yhteydessä kuin veroilmoituksen käsittelyä. Elinkaarimallin pitäisi kuitenkin yksinkertaistaa tuotekehitystä, eikä monimutkaistaa sitä! Ylläpitovaiheessa muuttuu organisaatio ja vikojen luokittelulle tulee uusia tehtäviä. Mm. tukipalvelujen pitää pystyä kirjaamaan ja käsittelemään vikatietoja (37)

19 Milloin siirrytään vianhallintaan Kehittämisen alkuvaiheessa kehittäjät vastaavat itse vioista ja tuotetason vianhallinta ei ole enää mielekästä se olisi ajan ja resurssien haaskausta, koska vikoja on valtavasti ja ne ovat koodaajilla koko ajan työn alla. Vianhallintaa ei siis oteta käyttöön heti projektin alussa. Vianhallintaan siirrytään vaiheittain. Kun ohjelmiston osioiden koodi "valmistuu" ja ne siirretään ulkopuolisen testaamisen piiriin. Siis yksikkötestauksen jälkeen (37)

20 Vian laaja elinkaari Seuraavan sivun kuvassa on laaja elinkaarimalli, joka on suunniteltu testausryhmän tekemään testaustyöhön. Se toimii käytännön projektien suunnittelun taustalla olevana mallina, josta valitaan kullekin projektille tarkoituksenmukaiset laatikot. Olennaista on mallin keskiosan jouheva kulku. Ne vaiheet ovat lähes kaikissa elinkaarimalleissa. Termit ovat elinkaarimalleja käyttävissä organisaatioissa poikkeuksetta englanniksi, johtuen vikatietokantojen englanninkielisyydestä. Kaaviossa olevat käännökset ovat siis toissijaisia, epävirallisempia termejä (37)

21 1. Detected / Tunnistettu 1.2 To be ignored / Ehdotetaan ignoroitavaksi 2.1 Pending / Odottaa käsittelyä 2. Acknowledged / Tunnustettu 1.3 Reproduce / Toistakaa 1.4 To be postponed / Siirretään seuraavaan versioon 3. In progress / Käsittelyssä 4. Corrected / Korjattu 8.1 Non reproducable / Ei toistettavissa 7. Ignored / Ignoroidaan 8. Postponed / Siirretty seuraavaan versioon 5. Verified / Varmistettu 6. Closed / Suljettu 7.1 Duplikate / Vika on jo kirjattu (duplikaatti) (37)

22 Elinkaaren perusrunko vaiheet ja miten niissä toimitaan 1/4 Seuraavassa on lueteltu suuri määrä erilaisia vikatiloja ja niiden merkityksiä. Testausprojekteissa ei läheskään aina ole käytössä kaikkia lueteltuja vikatiloja. Riippuen vikakannasta saattavat myös vikatilojen nimet vaihdella, vaikka niiden merkitys sinänsä pysyisikin samana. Vikatilojen numerot viittaavat aiemmin esitettyyn vian elinkaarimalliin. Vikatilojen nimen perään on kirjoitettu vian tyypillinen vastuuhenkilö ko. tilassa. Tämä määritellään konkreettisesti yritys- ja projektikohtaisesti (37)

23 Elinkaaren perusrunko vaiheet ja miten niissä toimitaan 2/4 Detected / Tunnistettu (1) (testaaja) Kun uusi vika on havaittu viedään se detected-tilaan ja ohjataan oikealle vastuuhenkilölle. Kaikki yllä mainitut tiedot kirjataan vikaraporttiin. Kun vika on vastuuhenkilöllä, detected-tilaiselle ei ole tehty vielä mitään. Acknowledged / Tunnustettu (2) (ohjelmistokehittäjä, Error Manager) Vian vastuuhenkilöksi on määritelty oikea henkilö ja vika on oikeassa paikassa vikakannassa. Kun vian korjaaminen alkaa, siirretään vika tilaan in progress (37)

24 Elinkaaren perusrunko vaiheet ja miten niissä toimitaan 3/4 In Progress / Käsittelyssä (3) (ohjelmistokehittäjä) Vian korjaaminen on käynnissä. Kun vika on korjattu, siirretään se tilaan corrected ja asetetaan vastuuhenkilöksi vian raportoija (testaaja). Corrected (Integrated) / Korjattu (4) (testaaja) Kun vika on oletettavasti korjattu, vika on tilassa corrected. Vikaan on lisätty buildin numero ja mahdollisesti muita tietoja missä ja miten vika on korjattu. Jos vika on korjaantunut, siirretään se tilaan verified ja asetetaan vastuuhenkilöksi Error Manager (EM). Muussa tapauksessa se asetetaan tilaan acknowledged ja asetetaan vastuuhenkilöksi ohjelmistokehittäjä, jonka vastuulla vika on (37)

25 Elinkaaren perusrunko vaiheet ja miten niissä toimitaan 4/4 Verified / Varmistettu (5) (testaaja) Vika viedään tilaan verified, jos korjaus on tapahtunut. Vika on valmis sulkemista varten. Closed / Suljettu (6) (Error Manager) Yleisin ilmenemistila silloin, kun vika on verifioitu eli se on korjaantunut. Joskus vika voidaan laittaa tähän tilaan, kun se on katsottu aiheettomaksi (37)

26 Optionaaliset vaiheet 1/4 Reproduce / Toistakaa (1.3) (testaaja) Viasta vastuussa oleva henkilö ei pystynyt toistamaan vikaa, joten vastuu virheestä siirtyy vian raportoijalle, jonka odotetaan pystyvän toistamaan vian ja määrittelemään sille toistettavuusproseduurin. Jos vian raportoija pystyy toistamaan vian, asetetaan vika acknowledged tilaan. Muussa tapauksessa asetetaan vika tilaan to be ignored. (Reproduce tilassa testaaja). Pending / Odottaa käsittelyä (2.1) (ohjelmistokehittäjä) Vika viedään tilaan pending, jos sitä ei pystytä korjaamaan ennen jonkin toisen vian korjaamista. Vika siirretään tilaan in progress, kun korjaustyö aloitetaan (37)

27 Optionaaliset vaiheet 2/4 To be ignored / Ehdotetaan ignoroitavaksi (1.2) (testaaja) Vika viedään tilaan to be ignored, kun on kirjattu vika mutta huomattu se jälkeenpäin aiheettomaksi. Vika ohjataan vastuuhenkilölle kommenttien kera, joka päättää vian ohittamisesta. Joskus projektilla ei ole vikakannassa kyseistä tilaa ja tällöin voidaan vika esimerkiksi laittaa takaisin vastuuhenkilölle ja esittää pyyntö, jossa vika jätetään huomiotta. To be postponed / Siirretään seuraavaan versioon (1.4) (Error Manager / ohjelmistokehitys) Vika on analysoitu ja päätetty siirtää käsiteltäväksi seuraavassa suuressa versiossa (milestone) (37)

28 Optionaaliset vaiheet 3/4 Ignored / Ignoroidaan (7) (Error Manager / ohjelmistokehitys) Vika on päätetty jättää ottamatta huomioon. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi seuraavat: Vika on testaajan väärinymmärrys. Vika on mitätön. Vikaa ei saada toistettua. Duplicate / Vika on jo kirjattu (duplikaatti) (7.1) (Error Manager / ohjelmistokehitys) Vika on duplikaatti. Toisin sanoen, vian raportoija on kirjannut kantaan vian, joka jo on kannassa. Postponed / Siirretty seuraavaan versioon (8) (Error Manager / ohjelmistokehitys) Kirjattu vika ei ole sen laatuinen, että siihen tarvitsisi panostaa. Vika on siirretty korjattavaksi myöhäisimpiin julkaisuihin (37)

29 Optionaaliset vaiheet 4/4 Non reproducable / Ei toistettavissa (8.1) (testaaja Error Manager / ohjelmistokehitys) Vikaa ei ole saatu toistettua. Vikaa on täten mahdotonta korjata. Todennäköisimmin mitään vikaa ei olekaan, vaan kertaluonteinen ongelma menee elektronisten ja digitaalisten laitteiden normaalien häiriöiden piikkiin (37)

30 Bugzillan käyttämä vian elinkaari 1/5 Vikakanta Bugzilla käyttää hieman erilaista elinkaarta. Ohjelmiston yleisyyden vuoksi se on hyvä esitellä tässä yhteydessä. Osa Bugzillan käyttämästä elinkaaresta selittyy sillä, että elinkaarta käytetään hajautetussa open source -ohjelmistokehityksessä jossa esimerkiksi viat täytyy todentaa ennen niiden hyväksymistä. Testausyksikön tekemässä testauksessa tähän ei ole tarvetta (37)

31 Bugzillan käyttämä vian elinkaari 2/5 Unconfirmed / Vahvistamaton New / Uusi Assigned / Osoitettu Reopened / Uudelleen avattu Resolved / Ratkaistu Ratkaisutavat Verified / Varmistettu Closed / Suljettu (37)

32 Bugzillan käyttämä vian elinkaari 3/5 Unconfirmed / Vahvistamaton Vika on juuri viety vikakantaan. Kukaan ei ole vahvistanut, että vika on tosi. Tätä käytetään yleensä vain tilanteissa, joissa vikailmoituksia tulee suurelta yleisöltä ja niiden luotettavuus on heikko. New / Uusi Vika on lisätty vastuuhenkilön vikalistalle ja ne pitää käsitellä. Tästä vaiheesta viat siis siirtyvät "osoitettujen" luokkaan, kun vastuuhenkilö ottaa vian vastuulleen tai siirretään jollekin toiselle henkilölle uusi-tilassa (37)

33 Bugzillan käyttämä vian elinkaari 4/5 Assigned / Osoitettu Vikaa ei ole korjattu, mutta se on osoitettu oikealle henkilölle tai vikaraportin vastaanottaja on ottanut sen itselleen. Vika voidaan vielä ohjata toiselle henkilölle tai korjata, jolloin tulos on resolved / korjattu Reopened / Uudelleen avattu Vika oli jo kuitattu korjatuksi, mutta avataan uudestaan. Resolved / Ratkaistu Vika on korjattu, mutta odottaa varmistusta laadunvarmistuksesta (testauksesta). Tässä vaiheessa vikaan liitetään tieto sen ratkaisutavasta (ks. tilojen listan lopusta) (37)

34 Bugzillan käyttämä vian elinkaari 5/5 Verified / Varmistettu Testausyksikkö / laadunvarmistus on tarkastanut vian ja todennut, että se on korjattu korrektisti. Viat pysyvät tässä tilassa, kunnes tuote julkaistaan. Silloin viat suljetaan. Closed / Suljettu Vika on todettu "kuolleeksi" ja se on oikein korjattu (37)

35 Bugzillan ratkaisutavat 1/2 Resolved-vaiheessa vikaan liitetään jokin seuraavista ratkaisuista: Fixed / Korjattu: Vika on korjattu ja korjaus on testattu. Invalid / Ei vika: Kuvattu ongelma ei ole vika. Wontfix / Ei korjata: Kuvattu ongelma on vika, mutta sitä ei tulla koskaan korjaamaan. Vikaa ei kenties ole mahdollista korjata tai korjaus tuottaisi enemmän uusia ongelmia. Later / Myöhemmin: Vika korjataan myöhemmässä versiossa (37)

36 Bugzillan ratkaisutavat 2/2 Remind / Muistuta: Vika tullaan todennäköisimmin korjaamaan vasta seuraavassa versiossa, mutta saatetaan korjata jo tässäkin versiossa, jos ehditään. Duplicate / Duplikaatti: Vika on todellinen, mutta se on toisen vian duplikaatti. Worksframe / Epätoivoinen: Vikaa ei kyetä toistamaan. Ohjelmakoodista ei saa pienintäkään vihjettä, miksi virheellinen käyttäytyminen voisi tapahtua. Jos viasta saadaan lisätietoa, se avataan uudestaan, mutta nyt se laitetaan "mappi ö:hön" (37)

37 IEEE-standardi 1044 ohjelmiston vikojen luokitteluun IEEE Std (R200) Standard Classification for Software Anomalies. Suurten ja monimutkaisten järjestelmien vianhallinnassa kannattaa käyttää järeitä luokitusjärjestelmiä. IEEE:n standardi 1044 tarjoaa sellaisesta yhden mallin. Standardista on oma referaattinsa (37)

Testaajan eettiset periaatteet

Testaajan eettiset periaatteet Testaajan eettiset periaatteet Eettiset periaatteet ovat nousseet esille monien ammattiryhmien toiminnan yhteydessä. Tämä kalvosarja esittelee 2010-luvun testaajan työssä sovellettavia eettisiä periaatteita.

Lisätiedot

dokumentin aihe Dokumentti: Testausraportti_I1.doc Päiväys: Projekti : AgileElephant

dokumentin aihe Dokumentti: Testausraportti_I1.doc Päiväys: Projekti : AgileElephant AgilElephant Testausraportti I1 Tekijä: Petri Kalsi Omistaja: ElectricSeven Aihe: Testausraportti Sivu 1 / 5 Dokumentti Historia Muutoshistoria Revision Numero Revision Päiväys Yhteenveto muutoksista Revision

Lisätiedot

Laadunvarmistusdokumentti

Laadunvarmistusdokumentti Laadunvarmistusdokumentti Dokumentin historia Versio Päiväys Muokkaaja Kuvaus Hyväksytty 1.10 07.11.2005 Rönkkö Kirsi Erotettu omaksi dokumentikseen Sisällysluettelo 1. Koko projektissa...2 1.1. Tavoitteet...2

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Ohjelmiston testaus ja laatu Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Vesiputousmalli - 1 Esitutkimus Määrittely mikä on ongelma, onko valmista ratkaisua, kustannukset, reunaehdot millainen järjestelmä täyttää

Lisätiedot

FENG OFFICE -PROJEKTINHALLINTATYÖKALU

FENG OFFICE -PROJEKTINHALLINTATYÖKALU 1(5) FENG OFFICE -PROJEKTINHALLINTATYÖKALU Verkkoprojektissa tarkoituksenmukaisen projektinhallintatyökalun käyttö vähentää viestintään kuluvaa työaikaa merkittävästi, kun projektin osapuolilla on reaaliaikainen

Lisätiedot

Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus

Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio, testausraportti, 25.3.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 11.2.2002 Matti Peltomäki Ensimmäinen versio 0.9 11.2.2002 Matti Peltomäki

Lisätiedot

LAATURAPORTTI Iteraatio 1

LAATURAPORTTI Iteraatio 1 LAATURAPORTTI Iteraatio 1 LAATURAPORTTI 2 (7) VERSION HALLINTA Versio Päivä Tekijä Kuvaus 0.1 9.12.2006 Kaarlo Lahtela Ensimmäinen versio 0.2 Kaarlo Lahtela Korjauksia 1.0 Lauri Kiiski Katselmointi ja

Lisätiedot

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä www.niksula.cs.hut.fi/~jjkankaa// Testauksen loppuraportti v. 1.0 Päivitetty 23.4.2001 klo 19:05 Mikko Viljainen 2 (14) Dokumentin versiohistoria Versio Päivämäärä Tekijä / muutoksen tekijä Selite 1.0

Lisätiedot

Versio Päiväys Tekijä Kuvaus Tikkanen varsinainen versio

Versio Päiväys Tekijä Kuvaus Tikkanen varsinainen versio Testiraportti 26.2.2006 1/5 - Noheva II Testiraportti Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 1.0 26.2.2006 Tikkanen varsinainen versio 1 Yleistä Toteutusvaiheen 2 virallinen testaus on muodostunut automaattisista

Lisätiedot

Project-TOP QUALITY GATE

Project-TOP QUALITY GATE Project-TOP QUALITY GATE FOR SUCCESSFUL COMPANIES TYÖKALU ERP- JÄRJESTELMIEN TESTAUKSEEN PROJECT-TOP QUALITY GATE Quality Gate on työkalu ERP-järjestelmien testaukseen Huonosti testattu ERP- järjestelmä

Lisätiedot

TARKASTUSMENETTELYT JA NIIDEN APUVÄLINETUKI

TARKASTUSMENETTELYT JA NIIDEN APUVÄLINETUKI TARKASTUSMENETTELYT JA NIIDEN APUVÄLINETUKI Vesa Tenhunen Tarkastusmenettelyt Keino etsiä puutteita ohjelmakoodeista, dokumenteista ym. ohjelmistoprosessissa syntyvästä materiaalista Voidaan käyttää kaikissa

Lisätiedot

Ohjelmistojen virheistä

Ohjelmistojen virheistä Ohjelmistojen virheistä Muutama sana ohjelmistojen virheistä mistä niitä syntyy? Matti Vuori, www.mattivuori.net 2013-09-02 1(8) Sisällysluettelo Ohjelmistojen virheitä: varautumattomuus ongelmiin 3 Ohjelmistojen

Lisätiedot

Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle. Antti Jääskeläinen Matti Vuori Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle Antti Jääskeläinen Matti Vuori Mitä on nopeus? 11.11.2014 2 Jatkuva nopeus Läpäisyaste, throughput Saadaan valmiiksi tasaiseen, nopeaan tahtiin uusia tuotteita

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 4 Palvelukuvaus -pohja Versio: 1.0 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio

Lisätiedot

HYVÄKSYMISTESTAUS- RAPORTTI - HAKEUTUJAN PALVELUT JA TODENNETUN OSAAMISEN REKISTERI

HYVÄKSYMISTESTAUS- RAPORTTI - HAKEUTUJAN PALVELUT JA TODENNETUN OSAAMISEN REKISTERI HYVÄKSYMISTESTAUS- RAPORTTI - HAKEUTUJAN PALVELUT JA TODENNETUN OSAAMISEN REKISTERI 13.5.2013 Dokumentin tallennuspaikka Sivu 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 DOKUMENTIN TARKOITUS... 3 2 TESTAUKSEN TILANNE... 3

Lisätiedot

Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio

Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio Kuopio, testausraportti, 22.4.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 22.4.2002 Matti Peltomäki Ensimmäinen versio 0.9 22.4.2002 Matti

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Convergence of messaging

Convergence of messaging Convergence of messaging Testaussuunnitelma The Converge Group: Mikko Hiipakka Anssi Johansson Joni Karppinen Olli Pettay Timo Ranta-Ojala Tea Silander Helsinki 20. joulukuuta 2002 HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Testaus-tietoisku: Tärkeimpiä asioita testauksesta projektityökurssilaisille

Testaus-tietoisku: Tärkeimpiä asioita testauksesta projektityökurssilaisille 1(23) Testaus-tietoisku: Tärkeimpiä asioita testauksesta projektityökurssilaisille Matti Vuori, Tampereen teknillinen yliopisto 30.10.2012 Sisällysluettelo 1/2 Esityksen tarkoitus 4 Laatu on tärkeää, ei

Lisätiedot

Työkalut ohjelmistokehityksen tukena

Työkalut ohjelmistokehityksen tukena 1 Työkalut ohjelmistokehityksen tukena Johdanto 2 Työkaluja eli ohjelmistotyötä tukevia ohjelmistoja käytetään ohjelmistoalan yrityksissä nykypäivänä paljon. Työkalut auttavat ohjelmistoalan ihmisiä suunnittelemaan

Lisätiedot

Ohjelmiston testaussuunnitelma

Ohjelmiston testaussuunnitelma Ohjelmiston testaussuunnitelma Ryhmän nimi: Tekijä: Toimeksiantaja: Toimeksiantajan edustaja: Muutospäivämäärä: Versio: Katselmoitu (pvm.): 1 1 Johdanto Tämä lukaa antaa yleiskuvan koko testausdokumentista.

Lisätiedot

tsoft Tarkastusmenettelyt ja katselmukset Johdanto Vesa Tenhunen 4.2.2004

tsoft Tarkastusmenettelyt ja katselmukset Johdanto Vesa Tenhunen 4.2.2004 Tarkastusmenettelyt ja katselmukset tsoft Vesa Tenhunen 4.2.2004 http://cs.joensuu.fi/tsoft/ Johdanto Yksi tärkeimmistä tekijöistä laadukkaiden ohjelmistojen tuottamisessa on puutteiden aikainen havaitseminen

Lisätiedot

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin 07.10.2010 Patrick Qvick Sisällys 1. Qentinel 2. Laadukas ohjelmisto täyttää sille asetetut tarpeet 3. SAP -projektin kriittisiä menestystekijöitä 4.

Lisätiedot

2. Koetilan palvelin. 4. Varatietokoneet ja -kuulokkeet. 6. Kokelaan tikkuja osallistujille, varapäätelaitteille ja varalle

2. Koetilan palvelin. 4. Varatietokoneet ja -kuulokkeet. 6. Kokelaan tikkuja osallistujille, varapäätelaitteille ja varalle Valvojan ohje Nämä ohjeet koskevat koetilanteen valvontaa. Ennen koetilaisuuden alkua koetila ja kokelaiden suorituspaikat on valmisteltu lukioihin rehtoreille lähetettyjen ohjeiden mukaisesti. Koetilaan

Lisätiedot

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016 CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016 VIIME KERRALLA MENETELMIÄ Musta laatikko Valkea laatikko Harmaa laatikko Regressio Automaatio Rasitus (kuormitus)

Lisätiedot

<> Palvelukuvaus versio x.x

<<PALVELUN NIMI>> Palvelukuvaus versio x.x JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 5 Palvelukuvaus pohja Palvelukuvaus versio x.x 1/5 Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 2 Termit ja lyhenteet...3

Lisätiedot

T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testiraportti, vaihe T1. Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi. Testiraportti, vaihe T1

T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testiraportti, vaihe T1. Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi. Testiraportti, vaihe T1 T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Sisältö Tästä dokumentista ilmenee T1-vaiheessa suoritettu testaus, sen tulokset ja poikkeamat testisuunnitelmasta. Päivämäärä 1.12.2002 Projektiryhmä Keimo keimo-dev@list.hut.fi

Lisätiedot

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Määrittelydokumentti NJC2 Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti ( ov) Projektiryhmä Eero Anttila Olli

Lisätiedot

Testaussuunnitelma. Pizzeria - Pitseria HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. WebPizza

Testaussuunnitelma. Pizzeria - Pitseria HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. WebPizza Testaussuunnitelma Pizzeria - Pitseria HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Versio 1.0 Ehdotus Laatija Raine Kauppinen VERSIOHISTORIA Versionotyyppi Versio- Päiväys Tekijä

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin kehitysmallit

Avoimen lähdekoodin kehitysmallit Avoimen lähdekoodin kehitysmallit Arto Teräs Avoimen lähdekoodin ohjelmistot teknisessä laskennassa -työpaja CSC, 25.5.2009 Avoimen lähdekoodin kehitysmallit / Arto Teräs 2009-05-25

Lisätiedot

OptimePortal ja OptimeEvent versioiden yhteenveto joulukuu

OptimePortal ja OptimeEvent versioiden yhteenveto joulukuu OptimePortal 1.12.2 ja OptimeEvent 1.16.1 versioiden yhteenveto joulukuu 2016 www.helsinki.fi/yliopisto 1 Tilavaraus Tilavarauspyyntöä luotaessa laskutusyksikkö (ns. H-koodi) voidaan nyt valita viimeisessä

Lisätiedot

MOODLE-OHJE: Liitetiedoston lisääminen ja päivittäminen

MOODLE-OHJE: Liitetiedoston lisääminen ja päivittäminen etusivulta yläoikealta. Kirjauduttuasi sisään SAMK Moodleen, mene omalle opintojaksollesi ja siirry muokkaustilaan. Muokkaustila päälle painike löytyy opintojakson Kun muokkaustila on päällä, siirry sen

Lisätiedot

Harjoitus 3 Case Face Wash. Raine Mäki, Laura Takkinen, Marika Östman, Otto Kataja

Harjoitus 3 Case Face Wash. Raine Mäki, Laura Takkinen, Marika Östman, Otto Kataja Harjoitus 3 Case Face Wash Raine Mäki, Laura Takkinen, Marika Östman, Otto Kataja Tunnistettuja ongelmia Katastrofaaliset ongelmat Kommunikointi Projektisuunnitelman puuttuminen Projektia ei aikataulutettu

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden testausinfo

Vakuutusyhtiöiden testausinfo Vakuutusyhtiöiden testausinfo ATJ:n ulkoisten liittymien testaaminen Jonna Hannukainen ja Markku Noukka 12. ja 17.5.2006 (Päivitetty 18.5.2006) ATJ:n integraatiotestaus vakuutusyhtiöiden kanssa Testauksen

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Viulu

Projektisuunnitelma Viulu Projektisuunnitelma Viulu Kuusela Johannes Sjöblom Teemu Suominen Osma Ohjelmistotuotantoprojekti Helsinki 23.9.2004 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Versiohistoria Päivämäärä Versio

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO VIKAILMOITUSOHJE 2 (5) Dnro 1181/1003/2012

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO VIKAILMOITUSOHJE 2 (5) Dnro 1181/1003/2012 LIIKENNEVIRASTO VIKAILMOITUSOHJE 2 (5) Sisällysluettelo 1 VIAN ILMOITTAMINEN JA KIRJAAMINEN... 3 1.1 Vikojen kirjaus VTS keskuksissa... 3 1.2 Urakoitsijan väylänhoitoyksikön havaitseman vian ilmoittaminen

Lisätiedot

Aineistosiirron testauksen aloituksen ohje Trafin sopimuskumppaneille

Aineistosiirron testauksen aloituksen ohje Trafin sopimuskumppaneille TraFin ulkoinen integraatio Aineistosiirron testauksen aloituksen ohje Trafin sopimuskumppaneille Ohje 26.2.2014 Versio 1.1, Hyväksytty Luottamuksellinen Vastuutaho Trafi MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu Kevät Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu. Projektinhallinnan laadunvarmistus

Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu Kevät Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu. Projektinhallinnan laadunvarmistus LAADUNVARMISTUS 135 Projektinhallinnan laadunvarmistus Projektinhallinnan laadunvarmistus tukee ohjelmistoprojektien ohjaus- ja ylläpitotehtäviä. Projektinhallinnan laadunvarmistustehtäviin kuuluvat seuraavat:

Lisätiedot

Tietoturvan ja -etosuojan suhde sovelluskehityksessä. An6 Vähä- Sipilä Tietoturva ry SFS:n seminaari 26.11.2013 avs@iki.

Tietoturvan ja -etosuojan suhde sovelluskehityksessä. An6 Vähä- Sipilä Tietoturva ry SFS:n seminaari 26.11.2013 avs@iki. Tietoturvan ja -etosuojan suhde sovelluskehityksessä An6 Vähä- Sipilä Tietoturva ry SFS:n seminaari 26.11.2013 avs@iki.fi, TwiHer @an6vs TIETOTURVAN JA TIETOSUOJAN OLEMUKSIEN EROT Tietoturva LuoHamuksellisuus

Lisätiedot

Harjoitustyön testaus. Juha Taina

Harjoitustyön testaus. Juha Taina Harjoitustyön testaus Juha Taina 1. Johdanto Ohjelman teko on muutakin kuin koodausta. Oleellinen osa on selvittää, että ohjelma toimii oikein. Tätä sanotaan ohjelman validoinniksi. Eräs keino validoida

Lisätiedot

OTM viikoilla 18 ja 19

OTM viikoilla 18 ja 19 OTM viikoilla 18 ja 19 Ma 27.5: Vierailuluento Risto Kurki-Suonio (Juridiikka) Vappu peruutettu: luento peruutettu vappuaattona harjoitukset kuitenkin normaalisti Ma 4.5: Viimeinen varsinainen luento tuotteenhallinta

Lisätiedot

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Muutamia ajatuksia siitä, miten testaus pärjää lama-ajan säästötalkoissa. Laman patologioita ja mahdollisuuksia. Säästämisen strategioita.

Lisätiedot

Testauksen hallintaa teekkareille (ja muille kiinnostuneille) Arto Stenberg

Testauksen hallintaa teekkareille (ja muille kiinnostuneille) Arto Stenberg Testauksen hallintaa teekkareille (ja muille kiinnostuneille) Arto Stenberg Symbio lyhyesti Innovatiivinen tuotekehitys- ja testauskumppani Juuret Suomessa, perustettu 1997 Laadukkaat ohjelmistotoimitukset

Lisätiedot

Kuka vastaa tietojärjestelmähankkeen laadusta?

Kuka vastaa tietojärjestelmähankkeen laadusta? Kuka vastaa tietojärjestelmähankkeen laadusta? 05.10.2010 Esko Hannula Sisältö Laatu on lopulta aina rahaa Laatu riippuu siitä, kuka olet Vastuu laadusta on lopulta aina tilaajalla 2 Tietojärjestelmän

Lisätiedot

Hyväksymistestauksen tarkistuslista järjestelmän hankkijalle

Hyväksymistestauksen tarkistuslista järjestelmän hankkijalle Hyväksymistestauksen tarkistuslista järjestelmän hankkijalle Tarkistuslista on suunniteltu käytettäväksi hyväksymistestauksen suunnittelussa, valmiuksien arvioinnissa ja katselmoinnissa.tämä tarkistuslista

Lisätiedot

Kyselyjälleenmyyjien, Poliisin ja Tullin testausinfo

Kyselyjälleenmyyjien, Poliisin ja Tullin testausinfo Kyselyjälleenmyyjien, Poliisin ja Tullin testausinfo ATP:n sovellus-sovellus-kyselyn testaaminen Jani Alatalo ja Markku Noukka 16.8.2006 ATJ:n integraatiotestaus: TPSUO:n sovellussovellus-kysely-liittymä

Lisätiedot

Automaattinen yksikkötestaus

Automaattinen yksikkötestaus Teknillinen Korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Automaattinen yksikkötestaus Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä

Lisätiedot

Suoritusten kirjaaminen WinOodissa: Opintoneuvojan ohje

Suoritusten kirjaaminen WinOodissa: Opintoneuvojan ohje Helsingin yliopisto WinOodi Sivu 1/6 Suoritusten kirjaaminen WinOodissa: Opintoneuvojan ohje Opettajat voivat WebOodissa kirjata arviointeja kokonaisille opintojaksoille ja siirtää ne rekisteröitäviksi

Lisätiedot

Liite 2 1(20) Tarkastukset Tekla NIS Offline Inspection ohjelmistolla. Käyttöohje asentajille

Liite 2 1(20) Tarkastukset Tekla NIS Offline Inspection ohjelmistolla. Käyttöohje asentajille Liite 2 1(20) Tarkastukset Tekla NIS Offline Inspection ohjelmistolla Käyttöohje asentajille Kemin Energia/ Arto Tikkanen 22.2.2013 Liite 2 2(20) Sisältö 1. Tarkastusohjelmisto... 3 2. Puuttuvan tarkastuskohteen

Lisätiedot

Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa?

Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa? Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa? Arto Stenberg Copyright Kuntien Tiera Oy Kuntien Tiera Copyright Kuntien Tiera Oy Tieran toiminta perustuu osaamisverkoston rakentamiseen, mikä

Lisätiedot

Ohjelmistotuotteen hallinnasta

Ohjelmistotuotteen hallinnasta Ohjelmistotuotteen hallinnasta Luennon tavoitteista Luennon sisällöstä Motivointia Lähteinä: Haikala ja Märijärvi, Ohjelmistotuotanto Royce, Software Project Management, A Unified Framework 1 Tavoitteista

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Yksikkötestaus. Kattava testaus. Moduulitestaus. Ohjelman testaus. yksikkotestaus/ Seija Lahtinen

Yksikkötestaus. Kattava testaus. Moduulitestaus. Ohjelman testaus. yksikkotestaus/ Seija Lahtinen Yksikkötestaus Kattava testaus Moduulitestaus Ohjelman testaus 1 Kattava testaus Testauksen perimmäinen tarkoitus on LÖYTÄÄ VIRHEITÄ Testaus pitäisi olla täydellinen: - Jokainen pyydetty arvo pitäisi testata

Lisätiedot

Testauksen suunnittelu ja dokumentointi ketterässä testauksessa Tutkimustuloksia

Testauksen suunnittelu ja dokumentointi ketterässä testauksessa Tutkimustuloksia Testauksen suunnittelu ja dokumentointi ketterässä testauksessa Tutkimustuloksia Nina Perta, Senior quality consultant Knowit Oy Elina Varteva, QA Specialist Knowit Oy Copyright Knowit Oy 2014 Nina Perta

Lisätiedot

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus Varantotilisopimus 1 (5) VARANTOTILISOPIMUS Tilinhaltija: Tilinumero: BIC-koodi: XX Pankki Oy (IBAN XX) XXXXXXXX 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Tiliehdot Sopimuksessa määritellään menettelyt ja vastuut, joiden

Lisätiedot

@Tampereen Testauspäivät (2012-06)

@Tampereen Testauspäivät (2012-06) @Tampereen Testauspäivät (2012-06) Testausodotukset räätälöityjen järjestelmien projekteissa Maaret Pyhäjärvi, testausasiantuntija Twitter: maaretp Testausvastaava @ Granlund Oy Yrittäjä

Lisätiedot

Rahoituskorjaustoimenpiteet RR-tietojärjestelmissä

Rahoituskorjaustoimenpiteet RR-tietojärjestelmissä Rahoituskorjaustoimenpiteet RR-tietojärjestelmissä 27.3.2012 Erikoissuunnittelija Antti Härkönen Asiantuntija Antti Kosunen Työ- ja elinkeinoministeriö Sähköiset palvelut -ryhmä Esityksen sisältö Peruutus-toiminto

Lisätiedot

4.2 Yhteensopivuus roolimalleihin perustuvassa palvelussa

4.2 Yhteensopivuus roolimalleihin perustuvassa palvelussa 4. Roolimallipalvelu 4.1 Tiedot palvelusta Palvelun nimi: Palvelun versio 01.01.00 Toteuttaa palvelun yksilöllistä palvelua (kts. M14.4.42) Roolimallipalvelu (Model role service) MYJ:lle, jotka toteuttavat

Lisätiedot

Iso kysymys: Miten saan uusia asiakkaita ja kasvatan myyntiä internetin avulla? Jari Juslén 2014 2

Iso kysymys: Miten saan uusia asiakkaita ja kasvatan myyntiä internetin avulla? Jari Juslén 2014 2 Jari Juslén 2014 1 Iso kysymys: Miten saan uusia asiakkaita ja kasvatan myyntiä internetin avulla? Jari Juslén 2014 2 Agenda Myynnin suurin ongelma Ongelman ratkaiseminen, ensimmäiset vaiheet Jari Juslén

Lisätiedot

TESTIRAPORTTI - VYM JA KANTA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0

TESTIRAPORTTI - VYM JA KANTA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 TESTIRAPORTTI - VYM JA KANTA Versio 1.0 i Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ 2 1.1. Dokumentin tarkoitus ja yleisiä toimintaohjeita 2 1.2. Viittaukset muihin dokumentteihin 2 2. SUORITETTAVA TESTI 3 2.1. Testauksen

Lisätiedot

Projektien laadullinen ja määrällinen seuranta

Projektien laadullinen ja määrällinen seuranta Projektien laadullinen ja määrällinen seuranta Mikko Hytönen ESR-hankkeiden käynnistysseminaari 15.3.2012 Helsinki Seuranta- ja raportointiaikataulut vuosittain Maksatushakemus 31.10. (ajalta 1.5.-31.8.)

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto VMS-, Alpro- tai DelProtuotannonohjausjärjestelmästä Ammuohjelmistoon 5/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot VMS-Management

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-He-lv-002 versio A, muutos 0 19.12.2008 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel.

Lisätiedot

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Mitkä ilmoitukset? Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosiilmoitus Rajoitetusti

Lisätiedot

Opiskelijoiden HOPSit

Opiskelijoiden HOPSit Opiskelijoiden HOPSit Ohje kommentoijalle ja hyväksyjälle/19.3.2014 Täydennetty ohjetta/2.1.2014: Lisätty tietoa opiskelijoiden lisäämisestä Omiin opiskelijoihin, mikä helpottaa HOPSien käsittelyä. Tarvittavat

Lisätiedot

EDMODO. -oppimisympäristö opettajille ja oppilaille KOONNUT: MIKA KURVINEN KANNUKSEN LUKIO

EDMODO. -oppimisympäristö opettajille ja oppilaille KOONNUT: MIKA KURVINEN KANNUKSEN LUKIO EDMODO -oppimisympäristö opettajille ja oppilaille KOONNUT: MIKA KURVINEN KANNUKSEN LUKIO HUOM! Edmodo kehittyy koko ajan, seuraavat ohjeet voivat olla jo päivityksen tarpeessa. 1 Sisällysluettelo Rekisteröityminen

Lisätiedot

Suomen Laki I,II ja III -teoksia (Talentum).

Suomen Laki I,II ja III -teoksia (Talentum). 1 Lakikirjan käyttö Lakikirjatentti Tentti, johon saat ottaa lakikirjan mukaan. Kirjanpito, kauppaoikeus, esineoikeus, perhe- ja jäämistöoikeus, työoikeus, ympäristöoikeus, kv. yksityisoikeus, rikosoikeus,

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

TESTIRAPORTTI - XMLREADER LUOKKA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0

TESTIRAPORTTI - XMLREADER LUOKKA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 TESTIRAPORTTI - XMLREADER LUOKKA i Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ 2 1.1. Dokumentin tarkoitus ja yleisiä toimintaohjeita 2 1.2. Viittaukset muihin dokumentteihin 2 2. SUORITETTAVA TESTI 3 2.1. Testauksen

Lisätiedot

Ohjelmistotuotanto vs. muut insinööritieteet. (Usein näennäinen) luotettavuus ja edullisuus

Ohjelmistotuotanto vs. muut insinööritieteet. (Usein näennäinen) luotettavuus ja edullisuus Yhteenveto Ohjelmistotuotanto vs. muut insinööritieteet Monimutkaisuus Näkymättömyys (Usein näennäinen) luotettavuus ja edullisuus Muunnettavuus Epäjatkuvuus virhetilanteissa Skaalautumattomuus Copyright

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROHALLINTO 2.1.2018 1.0 VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Testaussuunnitelma. Koskelo. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Testaussuunnitelma. Koskelo. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Testaussuunnitelma Koskelo Helsinki 16.12.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Tom Bertell Johan

Lisätiedot

TIE Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

TIE Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori TIE-21204 Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2 Antti Jääskeläinen Matti Vuori Työn yleiset järjestelyt 14.9.2015 2 Valmistautuminen Ilmoittaudu kurssille Lue harjoitustyön nettisivut

Lisätiedot

Julkaisemattomia koulutusmateriaaleja 2003-2010

Julkaisemattomia koulutusmateriaaleja 2003-2010 Matti Vuori Julkaisemattomia koulutusmateriaaleja 2003-2010 Luettelo vuosina 2003-2010 tuotetuista geneerisistä koulutusmateriaaleista (yrityskohtaiset aineistot ovat asia erikseen), ja joihin laatijalla

Lisätiedot

KÄYTETTÄVYYSTESTAUS OSANA KETTERÄÄ KEHITYSTÄ

KÄYTETTÄVYYSTESTAUS OSANA KETTERÄÄ KEHITYSTÄ KÄYTETTÄVYYSTESTAUS OSANA KETTERÄÄ KEHITYSTÄ Eeva Kangas 05.11.2015 @FixUi Oy 2013 2015 FIXUI "Autamme yrityksiä suunnittelemaan sellaisia tuotteita, joita ihmiset osaavat ja haluavat käyttää" Käyttäjätutkimukset

Lisätiedot

Palautuskansio moduuli, ja sen vuorovaikutukset tehtävien annossa!

Palautuskansio moduuli, ja sen vuorovaikutukset tehtävien annossa! Palautuskansio moduuli, ja sen vuorovaikutukset tehtävien annossa! - Elikkä tässä ohjeessa näet kuinka voit tehdä peda.net palveluun koti/etätehtäviä tai vaikka kokeitten tekoa, tapoja on rajattomasti.

Lisätiedot

PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009

PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009 PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009 POHDINTAA Mitä asioita projektissa seurataan? Kuka vastaa ohjauksesta? Millä tavoin projektia seurataan ja ohjataan? Mitä asioita ohjaukseen kuuluu?

Lisätiedot

Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa?

Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa? Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa? Arto Stenberg Copyright Kuntien Tiera Oy Kuntien Tiera Copyright Kuntien Tiera Oy Tiera on vuonna 2010 perustettu yli 200:n kuntatoimijan omistama

Lisätiedot

VEROHALLINTO A220/200/

VEROHALLINTO A220/200/ VEROHALLINTO 23.11.2017 A220/200/2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA...

Lisätiedot

Simulaattoriavusteinen ohjelmistotestaus työkoneympäristössä. Simo Tauriainen

Simulaattoriavusteinen ohjelmistotestaus työkoneympäristössä. Simo Tauriainen Simulaattoriavusteinen ohjelmistotestaus työkoneympäristössä Simo Tauriainen www.ponsse.com 25.8.2011 Ponsse-konserni Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja

Lisätiedot

Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä

Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä Työhyvinvointikyselyn tulosten käsittely ja hyvinvointisuunnitelman laatiminen työyksikön hyvinvointipajassa Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä Lapin sairaanhoitopiirin työhyvinvointisyke

Lisätiedot

Testaus organisaatiossa eri osapuolten näkökulmia laadunvarmistukseen ja testaamiseen

Testaus organisaatiossa eri osapuolten näkökulmia laadunvarmistukseen ja testaamiseen Testaus organisaatiossa eri osapuolten näkökulmia laadunvarmistukseen ja testaamiseen Jotta testaus ja sen kehittäminen onnistuisi, on tärkeää ymmärtää eri osapuolten ja ammattiryhmien erilaiset näkökulmat

Lisätiedot

Edustajiston kokous Lahdessa MR Kuva Jorma Tenovuo. Uusi ohjelmistokehittäjä aloittaa marraskuu 2008

Edustajiston kokous Lahdessa MR Kuva Jorma Tenovuo. Uusi ohjelmistokehittäjä aloittaa marraskuu 2008 Tietoa Tiirasta Tiira Edustajiston kokous Lahdessa 21.3.2010 MR Kuva Jorma Tenovuo 1/X Tiiran lyhyt historia Edustajiston kokouksessa päätetään Tiiran toteuttamisesta marraskuu 2004 Ohjelmistokehitys alkaa

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROHALLINTO 20.3.2017 1.2 VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Sisem 11.3.2015 Päivi Isokääntä 1. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Sisem 11.3.2015 Päivi Isokääntä 1. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Sisem 11.3.2015 Päivi Isokääntä 1 KÄYTÄNNÖNLÄHEINEN TOIMINTAMALLI PIENILLE JA KESKISUURILLE TYÖPAIKOILLE SISÄILMAONGELMIEN RATKAISEMISEKSI ISOKÄÄNTÄ PÄIVI, REIMAN MARJUT, RAUTIALA SIRPA

Lisätiedot

Kieliversiointityökalu Java-ohjelmistoon. Ohje

Kieliversiointityökalu Java-ohjelmistoon. Ohje Kieliversiointityökalu Java-ohjelmistoon Ohje 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ OHJELMASTA... 3 2 PÄÄ-IKKUNA...4 3 YLÄVALIKKO... 4 3.1 TIEDOSTO... 4 3.2 TOIMINTO... 4 3.3 ASETUKSET... 5 3.4 OHJE... 5 4 VÄLILEHDET...5

Lisätiedot

toimeenpanosuunnitelma

<Viitearkkitehtuurin nimi> toimeenpanosuunnitelma toimeenpanosuunnitelma XX.X.201X Versio: 0.X toimeenpanosuunnitelma XX.XX.201X 2 (7) Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Viitearkkitehtuurin vaikutukset... 3 2.1. Viitearkkitehtuurin vaikutukset toimintaympäristöön...

Lisätiedot

Tik Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu VIRHERAPORTOINTI LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 12.12.2000

Lisätiedot

Testausraportti. Oppimistavoitteiden hallintajärjestelmä harri

Testausraportti. Oppimistavoitteiden hallintajärjestelmä harri Testausraportti Oppimistavoitteiden hallintajärjestelmä harri Helsinki 13.12.2007 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. uudistuu - tulevat haasteet

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. uudistuu - tulevat haasteet Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi uudistuu - tulevat haasteet Ajankohtaista rakennusten energiatehokkuudesta seminaari 8.10.2010 Aika: 8.10. perjantaina klo 9.30 11.30 8.10.2010 1 Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin

Lisätiedot

Tutkittua tietoa. Tutkittua tietoa 1

Tutkittua tietoa. Tutkittua tietoa 1 Tutkittua tietoa T. Dybå, T. Dingsøyr: Empirical Studies of Agile Software Development : A Systematic Review. Information and Software Technology 50, 2008, 833-859. J.E. Hannay, T. Dybå, E. Arisholm, D.I.K.

Lisätiedot

WebOodin käyttöliittymän kehitys

WebOodin käyttöliittymän kehitys WebOodin käyttöliittymän kehitys Laura Vuorinen 22.2.2008 Kehittämisosasto / Opiskelijarekisteri Taustatietoa Oodista 13 yliopiston yhteinen tietojärjestelmä opiskelijoiden perustiedot, suoritukset ja

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

L models. Testisuunnitelma. Ryhmä Rajoitteiset

L models. Testisuunnitelma. Ryhmä Rajoitteiset Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Testisuunnitelma Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

0.47 27.11.2005 Santeri Saarinen Korjattu testaustasoja ja tehty tarkennuksia I1-testaukseen

0.47 27.11.2005 Santeri Saarinen Korjattu testaustasoja ja tehty tarkennuksia I1-testaukseen Muutoshistoria Versio Pvm Tekijä Kuvaus 0.1 24.10.2005 Elina Kontro Laatuasiat siirretty omaan dokumenttiin jatkotyöstetty 0.2 27.10.2005 Santeri Saarinen Bugien elinkaari yms. asioita jatkettu 0.3 28.10.2005

Lisätiedot

Test-Driven Development

Test-Driven Development Test-Driven Development Ohjelmistotuotanto syksy 2006 Jyväskylän yliopisto Test-Driven Development Testilähtöinen ohjelmistojen kehitystapa. Tehdään ensin testi, sitten vasta koodi. Tarkoituksena ei ole

Lisätiedot

Peruskorjaushankkeen käyttöönotto ja takuu Talotekniikan käyttöönoton haasteet. 9.12.2014 Jyrki Vilmunen

Peruskorjaushankkeen käyttöönotto ja takuu Talotekniikan käyttöönoton haasteet. 9.12.2014 Jyrki Vilmunen Peruskorjaushankkeen käyttöönotto ja takuu Talotekniikan käyttöönoton haasteet 9.12.2014 Jyrki Vilmunen Korjausrakentamisen haasteita talotekniikalle Työmaan toteutusaikataulut ei realistisia Korjausrakentamisessa

Lisätiedot