Vianhallinta ja vian elinkaari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vianhallinta ja vian elinkaari"

Transkriptio

1 Vianhallinta ja vian elinkaari Tässä esityksessä perehdytään testauksessa löydettyjen vikojen hallintaprosessiin ja eri osapuolten rooliin. Muutamia laajoja vian elinkaarimalleja tarkastellaan yksityiskohtaisesti. Huom. Käytännöt vianhallinnassa vaihtelevat eri organisaatioissa ja projekteissa tässä kuvatut tavat ovat enemmän suurten organisaatioiden arkea kuin pienten (37)

2 Sisällysluettelo 1/2 Viat ohjelmistokehitysprojekteissa 4 Vikojen korjaus on useiden osapuolten tehtäviä 5 Vikaraportin laadinta vika tulee projektin tietoon 6 Vikaraportointi on viestintää 7 Vika otetaan käsittelyyn 8 Error Manager koordinoi vikaviestintää 9 Vian korjaus integroidaan eli tuodaan seuraavaan sopivaan buildiiin 11 Kun vika on korjattu ja verifioitu 13 Vikojen elinkaari tarkemmin 14 Mitä tarkoittaa vian elinkaari 15 Elinkaari on sopimuskysymys 16 Milloin siirrytään vianhallintaan 19 Vian laaja elinkaari 20 Elinkaaren perusrunko vaiheet ja miten niissä toimitaan

3 Sisällysluettelo 2/2 Optionaaliset vaiheet 26 Bugzillan käyttämä vian elinkaari 30 Bugzillan ratkaisutavat 35 IEEE-standardi 1044 ohjelmiston vikojen luokitteluun

4 Viat ohjelmistokehitysprojekteissa Testatessa tuotteesta löytyy aina vikoja. Kehityskaaren alkupäässä enemmän ja loppupäässä vähemmän. Tuotteeseen yleensä jää valmiinakin joitain vikoja Osaa vioista ei missään vaiheessa korjata osa taas korjataan korkealla prioriteetilla. Miten toimitaan vian ilmettyä? Kuka korjaa? Mihin buildiin vika on korjattu? Kuka verifioi korjauksen? Ratkaistava viimeistään testausta suunniteltaessa. Mahdolliset ulkoistamisen tuomat tietoturvaan ja liikesalaisuuksiin liittyvät rajoitukset (37)

5 Vikojen korjaus on useiden osapuolten tehtäviä Testaaja löytää vian ja tekee raportin. Raportti ohjataan suoraan tai välikäsien kautta ohjelmamoduulista vastaavalle ohjelmistokehittäjälle. Hän korjaa vian ja liittää korjauksen ohjelmakoodiin. Testaaja saa tästä tiedon ja testaa korjauksen onnistumisen. Jos korjaus onnistuu, vika "suljetaan" ja voidaan vähäksi aikaa unohtaa. Näin pääpiirteissään seuraavassa katsellaan tarkemmin näitä tapahtumia (37)

6 Vikaraportin laadinta vika tulee projektin tietoon Tehdään vikaraportti. Testausprosessin aikana raportin tekee testaaja, joka löytää vian. Puhutaan "vian tekemisestä". Yleensä raportti tehdään kirjallisesti vikatietokantaan. Vikatietokanta "ilmoittaa" uusista vioista asianosaisille tai he huomaavat sen uusien vikojen listalla (37)

7 Vikaraportointi on viestintää Vikatietokanta on merkittävässä roolissa eri organisaation osien välillä kehittämisen kuluessa. Isoissa tai hajautetuissa organisaatiossa tarvitaan viestintään kaikki mahdolliset keinot! Testaajat käyttävät joskus vikatietokantaa selvittämään epätietoisuutta ohjelman suunnitellusta toiminnasta, ellei tietoa muuten saada. Kun epäselvästä toiminnasta "tehdään vika", siihen saadaan nopeasti vastaus, koska vikojen käsittelyä seurataan sähköpostitiedustelulla vastausta ei kenties saada koskaan (37)

8 Vika otetaan käsittelyyn Vastuuhenkilö hoitaa asian eteenpäin koordinoi tai korjaa. Ohjelman kehittäjä. Error Manager (EM). Vikojen esitarkastus onko kaikki tiedot kunnossa? Erityisesti tuoteversio ja buildi, joihin vika liittyy. Tukena, jos testaajat ovat kokemattomia (esim. true testers). Vikojen priorisointi. Vikojen edelleenohjaus. Error Managerilla siis oltava tarkat tiedot vastuualueista (37)

9 Error Manager koordinoi vikaviestintää 1/2 Usein projekteissa on nimetty joku henkilö Error Manageriksi. Ei välttämättä tällä termillä: tehtävät voivat olla integroidut projektipäällikön, build managerin tehtäviin tai projektilla voi olla vaikkapa "koordinaattorin" tehtävä. Vastuu vikojen hallinnasta. Koordinoi vikaraporttien jakelua oikeiden henkilöiden välillä. Valvoo vikaraporttien ja vikatietokannan laatua (37)

10 Error Manager koordinoi vikaviestintää 2/2 Luottamuksellisuuden varmistaminen (liike- yms. salaisuudet) yksi Error Managerin tehtävä: Toimii suodattimena hajautetussa ohjelmistohankkeessa eri osapuolten välillä esimerkiksi katsoo, että ulkoistetulle testausryhmälle ei siirry sille kuulumattomia tuotetietoja. He eivät välttämättä saa edes tietää, kuka ohjelmistokehittäjä/yritys vastaa kyseisestä ohjelman osasta ja vian korjauksesta. Voi toimia oman työnsä ohella tai päätoimisena. Valinta riippuu projektin laajuudesta. Yhden tuotteen kehittäminen vs. useita tuotteita tuottava ohjelmistokehitys, johon saattaa liittyä useita alihankkijoita suunnittelijoista testaukseen (37)

11 Vian korjaus integroidaan eli tuodaan seuraavaan sopivaan buildiiin 1/2 Ohjelman suunnittelija tai ylläpitäjä tekee korjauksen. Korjaus liitetään seuraavaan buildiin. Korjauksen jälkeen vika on ohjattava jälleen eteenpäin Testaaja tarkistaa, onko vika korjaantunut. Jos vika on korjaantunut, vian saa "sulkea" tai Jos vika ei ole korjaantunut, se osoitetaan uudelleen suunnitelijalle tai ylläpitäjälle (37)

12 Vian korjaus integroidaan eli tuodaan seuraavaan sopivaan buildiiin 2/2 Error Manager voi koordinoida korjausta. Isoissa projekteissa. Tarvitaan näkemystä kokonaisuudesta ja buildien kokoamisesta. Korjattujen komponenttien integrointi tehtyihin buildeihin. Kun vika on saatu integrated tai corrected -tilaan, siinä tulisi ilmetä missä buildissa korjaus on toteutettu (37)

13 Kun vika on korjattu ja verifioitu Korjatut ja verifioidut viat ovat Error Managerin vastuulla. Näitäkään vikoja ei tulisi poistaa vikatietokannasta. Sama vika voi ilmetä uudelleen tuotteeseen myöhemmissä kehitysvaiheissa. Tilastointi esimerkiksi buildeittain. Error Manager vastaa siis vioista koko vian elinkaaren ajan. Arvokasta tietoa niin käynnissä olevalle projektille, kuin uusillekin projekteillekin (37)

14 Vikojen elinkaari tarkemmin Äskeisessä kuvauksessa tutustuttiin pääpiirteissään vian elinkaareen. Nyt tarkastellaan sitä yksityiskohtaisemmin (37)

15 Mitä tarkoittaa vian elinkaari Vian elinkaari tarkoittaa uuden vian eri vaiheita sen hallinnoinnissa löytämisestä korjatun vian kuittaamiseen pois seurantajärjestelmästä. Elinkaari konkretisoituu niihin statustietoihin elinkaaren vaihe tai elinjakso joita vikatietoon liitetään sen käsittelyn kuluessa vikatietokannassa. Jokaisessa vaiheessa vika on jonkin osapuolen vastuulla vian tunnistavat usein testaajat, jonka jälkeen "pallo" siirretään jollain menettelyllä ohjelmistokehittäjille ja korjausten jälkeen taas testaajille, jotka varmistavat korjauksen onnistumisen (37)

16 Elinkaari on sopimuskysymys 1/3 Elinkaari on aina organisaation ja projektin sopimuskysymys. Siihen on olemassa tiettyjä malleja, joista valitaan tilanteeseen sopivan tyyppinen ja laajuinen malli. Mallien sopivuus riippuu ohjelmistokehityksen organisoinnista. Päämiehellä ja alihankkijoilla on tärkeää olla sama malli. Teollisuuden yleiset perusmallit ovat suositeltavia, koska ne voivat olla jo alihankkijoilla ja kumppaneilla käytössä ja niiden soveltamiseen löytyy tukiaineistoa (37)

17 Elinkaari on sopimuskysymys 2/3 Yksinkertaiset elinkaarimallit ovat yleensä sopivia yhteistyöhön, koska: Niissä on mallin oikea soveltaminen varmempaa ja virheettömämpää. Malli on jokaisen osapuolen helppo oppia ja opastaa (uudet työntekijät ja alihankkijat). Vain yksinkertainen malli voidaan muistaa. Termien ymmärrettävyys ja käytännöllisyys (arkikieli!) on tärkeää muuten tulee sekaannuksia. Kypsässä, harjaantuneessa ja osaavassa organisaatiossa voidaan käyttää monimutkaisempia malleja (37)

18 Elinkaari on sopimuskysymys 3/3 Mallien laajenemista pitää varoa. Jokaisessa organisaatiossa tulee kiusaus lisätä uusia luokkia erilaisille käsittelyn detaljeille ja toiveille vähitellen prosessi alkaa olla jokaisen vian yhteydessä kuin veroilmoituksen käsittelyä. Elinkaarimallin pitäisi kuitenkin yksinkertaistaa tuotekehitystä, eikä monimutkaistaa sitä! Ylläpitovaiheessa muuttuu organisaatio ja vikojen luokittelulle tulee uusia tehtäviä. Mm. tukipalvelujen pitää pystyä kirjaamaan ja käsittelemään vikatietoja (37)

19 Milloin siirrytään vianhallintaan Kehittämisen alkuvaiheessa kehittäjät vastaavat itse vioista ja tuotetason vianhallinta ei ole enää mielekästä se olisi ajan ja resurssien haaskausta, koska vikoja on valtavasti ja ne ovat koodaajilla koko ajan työn alla. Vianhallintaa ei siis oteta käyttöön heti projektin alussa. Vianhallintaan siirrytään vaiheittain. Kun ohjelmiston osioiden koodi "valmistuu" ja ne siirretään ulkopuolisen testaamisen piiriin. Siis yksikkötestauksen jälkeen (37)

20 Vian laaja elinkaari Seuraavan sivun kuvassa on laaja elinkaarimalli, joka on suunniteltu testausryhmän tekemään testaustyöhön. Se toimii käytännön projektien suunnittelun taustalla olevana mallina, josta valitaan kullekin projektille tarkoituksenmukaiset laatikot. Olennaista on mallin keskiosan jouheva kulku. Ne vaiheet ovat lähes kaikissa elinkaarimalleissa. Termit ovat elinkaarimalleja käyttävissä organisaatioissa poikkeuksetta englanniksi, johtuen vikatietokantojen englanninkielisyydestä. Kaaviossa olevat käännökset ovat siis toissijaisia, epävirallisempia termejä (37)

21 1. Detected / Tunnistettu 1.2 To be ignored / Ehdotetaan ignoroitavaksi 2.1 Pending / Odottaa käsittelyä 2. Acknowledged / Tunnustettu 1.3 Reproduce / Toistakaa 1.4 To be postponed / Siirretään seuraavaan versioon 3. In progress / Käsittelyssä 4. Corrected / Korjattu 8.1 Non reproducable / Ei toistettavissa 7. Ignored / Ignoroidaan 8. Postponed / Siirretty seuraavaan versioon 5. Verified / Varmistettu 6. Closed / Suljettu 7.1 Duplikate / Vika on jo kirjattu (duplikaatti) (37)

22 Elinkaaren perusrunko vaiheet ja miten niissä toimitaan 1/4 Seuraavassa on lueteltu suuri määrä erilaisia vikatiloja ja niiden merkityksiä. Testausprojekteissa ei läheskään aina ole käytössä kaikkia lueteltuja vikatiloja. Riippuen vikakannasta saattavat myös vikatilojen nimet vaihdella, vaikka niiden merkitys sinänsä pysyisikin samana. Vikatilojen numerot viittaavat aiemmin esitettyyn vian elinkaarimalliin. Vikatilojen nimen perään on kirjoitettu vian tyypillinen vastuuhenkilö ko. tilassa. Tämä määritellään konkreettisesti yritys- ja projektikohtaisesti (37)

23 Elinkaaren perusrunko vaiheet ja miten niissä toimitaan 2/4 Detected / Tunnistettu (1) (testaaja) Kun uusi vika on havaittu viedään se detected-tilaan ja ohjataan oikealle vastuuhenkilölle. Kaikki yllä mainitut tiedot kirjataan vikaraporttiin. Kun vika on vastuuhenkilöllä, detected-tilaiselle ei ole tehty vielä mitään. Acknowledged / Tunnustettu (2) (ohjelmistokehittäjä, Error Manager) Vian vastuuhenkilöksi on määritelty oikea henkilö ja vika on oikeassa paikassa vikakannassa. Kun vian korjaaminen alkaa, siirretään vika tilaan in progress (37)

24 Elinkaaren perusrunko vaiheet ja miten niissä toimitaan 3/4 In Progress / Käsittelyssä (3) (ohjelmistokehittäjä) Vian korjaaminen on käynnissä. Kun vika on korjattu, siirretään se tilaan corrected ja asetetaan vastuuhenkilöksi vian raportoija (testaaja). Corrected (Integrated) / Korjattu (4) (testaaja) Kun vika on oletettavasti korjattu, vika on tilassa corrected. Vikaan on lisätty buildin numero ja mahdollisesti muita tietoja missä ja miten vika on korjattu. Jos vika on korjaantunut, siirretään se tilaan verified ja asetetaan vastuuhenkilöksi Error Manager (EM). Muussa tapauksessa se asetetaan tilaan acknowledged ja asetetaan vastuuhenkilöksi ohjelmistokehittäjä, jonka vastuulla vika on (37)

25 Elinkaaren perusrunko vaiheet ja miten niissä toimitaan 4/4 Verified / Varmistettu (5) (testaaja) Vika viedään tilaan verified, jos korjaus on tapahtunut. Vika on valmis sulkemista varten. Closed / Suljettu (6) (Error Manager) Yleisin ilmenemistila silloin, kun vika on verifioitu eli se on korjaantunut. Joskus vika voidaan laittaa tähän tilaan, kun se on katsottu aiheettomaksi (37)

26 Optionaaliset vaiheet 1/4 Reproduce / Toistakaa (1.3) (testaaja) Viasta vastuussa oleva henkilö ei pystynyt toistamaan vikaa, joten vastuu virheestä siirtyy vian raportoijalle, jonka odotetaan pystyvän toistamaan vian ja määrittelemään sille toistettavuusproseduurin. Jos vian raportoija pystyy toistamaan vian, asetetaan vika acknowledged tilaan. Muussa tapauksessa asetetaan vika tilaan to be ignored. (Reproduce tilassa testaaja). Pending / Odottaa käsittelyä (2.1) (ohjelmistokehittäjä) Vika viedään tilaan pending, jos sitä ei pystytä korjaamaan ennen jonkin toisen vian korjaamista. Vika siirretään tilaan in progress, kun korjaustyö aloitetaan (37)

27 Optionaaliset vaiheet 2/4 To be ignored / Ehdotetaan ignoroitavaksi (1.2) (testaaja) Vika viedään tilaan to be ignored, kun on kirjattu vika mutta huomattu se jälkeenpäin aiheettomaksi. Vika ohjataan vastuuhenkilölle kommenttien kera, joka päättää vian ohittamisesta. Joskus projektilla ei ole vikakannassa kyseistä tilaa ja tällöin voidaan vika esimerkiksi laittaa takaisin vastuuhenkilölle ja esittää pyyntö, jossa vika jätetään huomiotta. To be postponed / Siirretään seuraavaan versioon (1.4) (Error Manager / ohjelmistokehitys) Vika on analysoitu ja päätetty siirtää käsiteltäväksi seuraavassa suuressa versiossa (milestone) (37)

28 Optionaaliset vaiheet 3/4 Ignored / Ignoroidaan (7) (Error Manager / ohjelmistokehitys) Vika on päätetty jättää ottamatta huomioon. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi seuraavat: Vika on testaajan väärinymmärrys. Vika on mitätön. Vikaa ei saada toistettua. Duplicate / Vika on jo kirjattu (duplikaatti) (7.1) (Error Manager / ohjelmistokehitys) Vika on duplikaatti. Toisin sanoen, vian raportoija on kirjannut kantaan vian, joka jo on kannassa. Postponed / Siirretty seuraavaan versioon (8) (Error Manager / ohjelmistokehitys) Kirjattu vika ei ole sen laatuinen, että siihen tarvitsisi panostaa. Vika on siirretty korjattavaksi myöhäisimpiin julkaisuihin (37)

29 Optionaaliset vaiheet 4/4 Non reproducable / Ei toistettavissa (8.1) (testaaja Error Manager / ohjelmistokehitys) Vikaa ei ole saatu toistettua. Vikaa on täten mahdotonta korjata. Todennäköisimmin mitään vikaa ei olekaan, vaan kertaluonteinen ongelma menee elektronisten ja digitaalisten laitteiden normaalien häiriöiden piikkiin (37)

30 Bugzillan käyttämä vian elinkaari 1/5 Vikakanta Bugzilla käyttää hieman erilaista elinkaarta. Ohjelmiston yleisyyden vuoksi se on hyvä esitellä tässä yhteydessä. Osa Bugzillan käyttämästä elinkaaresta selittyy sillä, että elinkaarta käytetään hajautetussa open source -ohjelmistokehityksessä jossa esimerkiksi viat täytyy todentaa ennen niiden hyväksymistä. Testausyksikön tekemässä testauksessa tähän ei ole tarvetta (37)

31 Bugzillan käyttämä vian elinkaari 2/5 Unconfirmed / Vahvistamaton New / Uusi Assigned / Osoitettu Reopened / Uudelleen avattu Resolved / Ratkaistu Ratkaisutavat Verified / Varmistettu Closed / Suljettu (37)

32 Bugzillan käyttämä vian elinkaari 3/5 Unconfirmed / Vahvistamaton Vika on juuri viety vikakantaan. Kukaan ei ole vahvistanut, että vika on tosi. Tätä käytetään yleensä vain tilanteissa, joissa vikailmoituksia tulee suurelta yleisöltä ja niiden luotettavuus on heikko. New / Uusi Vika on lisätty vastuuhenkilön vikalistalle ja ne pitää käsitellä. Tästä vaiheesta viat siis siirtyvät "osoitettujen" luokkaan, kun vastuuhenkilö ottaa vian vastuulleen tai siirretään jollekin toiselle henkilölle uusi-tilassa (37)

33 Bugzillan käyttämä vian elinkaari 4/5 Assigned / Osoitettu Vikaa ei ole korjattu, mutta se on osoitettu oikealle henkilölle tai vikaraportin vastaanottaja on ottanut sen itselleen. Vika voidaan vielä ohjata toiselle henkilölle tai korjata, jolloin tulos on resolved / korjattu Reopened / Uudelleen avattu Vika oli jo kuitattu korjatuksi, mutta avataan uudestaan. Resolved / Ratkaistu Vika on korjattu, mutta odottaa varmistusta laadunvarmistuksesta (testauksesta). Tässä vaiheessa vikaan liitetään tieto sen ratkaisutavasta (ks. tilojen listan lopusta) (37)

34 Bugzillan käyttämä vian elinkaari 5/5 Verified / Varmistettu Testausyksikkö / laadunvarmistus on tarkastanut vian ja todennut, että se on korjattu korrektisti. Viat pysyvät tässä tilassa, kunnes tuote julkaistaan. Silloin viat suljetaan. Closed / Suljettu Vika on todettu "kuolleeksi" ja se on oikein korjattu (37)

35 Bugzillan ratkaisutavat 1/2 Resolved-vaiheessa vikaan liitetään jokin seuraavista ratkaisuista: Fixed / Korjattu: Vika on korjattu ja korjaus on testattu. Invalid / Ei vika: Kuvattu ongelma ei ole vika. Wontfix / Ei korjata: Kuvattu ongelma on vika, mutta sitä ei tulla koskaan korjaamaan. Vikaa ei kenties ole mahdollista korjata tai korjaus tuottaisi enemmän uusia ongelmia. Later / Myöhemmin: Vika korjataan myöhemmässä versiossa (37)

36 Bugzillan ratkaisutavat 2/2 Remind / Muistuta: Vika tullaan todennäköisimmin korjaamaan vasta seuraavassa versiossa, mutta saatetaan korjata jo tässäkin versiossa, jos ehditään. Duplicate / Duplikaatti: Vika on todellinen, mutta se on toisen vian duplikaatti. Worksframe / Epätoivoinen: Vikaa ei kyetä toistamaan. Ohjelmakoodista ei saa pienintäkään vihjettä, miksi virheellinen käyttäytyminen voisi tapahtua. Jos viasta saadaan lisätietoa, se avataan uudestaan, mutta nyt se laitetaan "mappi ö:hön" (37)

37 IEEE-standardi 1044 ohjelmiston vikojen luokitteluun IEEE Std (R200) Standard Classification for Software Anomalies. Suurten ja monimutkaisten järjestelmien vianhallinnassa kannattaa käyttää järeitä luokitusjärjestelmiä. IEEE:n standardi 1044 tarjoaa sellaisesta yhden mallin. Standardista on oma referaattinsa (37)

dokumentin aihe Dokumentti: Testausraportti_I1.doc Päiväys: Projekti : AgileElephant

dokumentin aihe Dokumentti: Testausraportti_I1.doc Päiväys: Projekti : AgileElephant AgilElephant Testausraportti I1 Tekijä: Petri Kalsi Omistaja: ElectricSeven Aihe: Testausraportti Sivu 1 / 5 Dokumentti Historia Muutoshistoria Revision Numero Revision Päiväys Yhteenveto muutoksista Revision

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Ohjelmiston testaus ja laatu Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Vesiputousmalli - 1 Esitutkimus Määrittely mikä on ongelma, onko valmista ratkaisua, kustannukset, reunaehdot millainen järjestelmä täyttää

Lisätiedot

Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus

Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio, testausraportti, 25.3.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 11.2.2002 Matti Peltomäki Ensimmäinen versio 0.9 11.2.2002 Matti Peltomäki

Lisätiedot

LAATURAPORTTI Iteraatio 1

LAATURAPORTTI Iteraatio 1 LAATURAPORTTI Iteraatio 1 LAATURAPORTTI 2 (7) VERSION HALLINTA Versio Päivä Tekijä Kuvaus 0.1 9.12.2006 Kaarlo Lahtela Ensimmäinen versio 0.2 Kaarlo Lahtela Korjauksia 1.0 Lauri Kiiski Katselmointi ja

Lisätiedot

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin 07.10.2010 Patrick Qvick Sisällys 1. Qentinel 2. Laadukas ohjelmisto täyttää sille asetetut tarpeet 3. SAP -projektin kriittisiä menestystekijöitä 4.

Lisätiedot

Versio Päiväys Tekijä Kuvaus Tikkanen varsinainen versio

Versio Päiväys Tekijä Kuvaus Tikkanen varsinainen versio Testiraportti 26.2.2006 1/5 - Noheva II Testiraportti Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 1.0 26.2.2006 Tikkanen varsinainen versio 1 Yleistä Toteutusvaiheen 2 virallinen testaus on muodostunut automaattisista

Lisätiedot

Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio

Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio Kuopio, testausraportti, 22.4.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 22.4.2002 Matti Peltomäki Ensimmäinen versio 0.9 22.4.2002 Matti

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Convergence of messaging

Convergence of messaging Convergence of messaging Testaussuunnitelma The Converge Group: Mikko Hiipakka Anssi Johansson Joni Karppinen Olli Pettay Timo Ranta-Ojala Tea Silander Helsinki 20. joulukuuta 2002 HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Määrittelydokumentti NJC2 Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti ( ov) Projektiryhmä Eero Anttila Olli

Lisätiedot

Ohjelmiston testaussuunnitelma

Ohjelmiston testaussuunnitelma Ohjelmiston testaussuunnitelma Ryhmän nimi: Tekijä: Toimeksiantaja: Toimeksiantajan edustaja: Muutospäivämäärä: Versio: Katselmoitu (pvm.): 1 1 Johdanto Tämä lukaa antaa yleiskuvan koko testausdokumentista.

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden testausinfo

Vakuutusyhtiöiden testausinfo Vakuutusyhtiöiden testausinfo ATJ:n ulkoisten liittymien testaaminen Jonna Hannukainen ja Markku Noukka 12. ja 17.5.2006 (Päivitetty 18.5.2006) ATJ:n integraatiotestaus vakuutusyhtiöiden kanssa Testauksen

Lisätiedot

HYVÄKSYMISTESTAUS- RAPORTTI - HAKEUTUJAN PALVELUT JA TODENNETUN OSAAMISEN REKISTERI

HYVÄKSYMISTESTAUS- RAPORTTI - HAKEUTUJAN PALVELUT JA TODENNETUN OSAAMISEN REKISTERI HYVÄKSYMISTESTAUS- RAPORTTI - HAKEUTUJAN PALVELUT JA TODENNETUN OSAAMISEN REKISTERI 13.5.2013 Dokumentin tallennuspaikka Sivu 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 DOKUMENTIN TARKOITUS... 3 2 TESTAUKSEN TILANNE... 3

Lisätiedot

tsoft Tarkastusmenettelyt ja katselmukset Johdanto Vesa Tenhunen 4.2.2004

tsoft Tarkastusmenettelyt ja katselmukset Johdanto Vesa Tenhunen 4.2.2004 Tarkastusmenettelyt ja katselmukset tsoft Vesa Tenhunen 4.2.2004 http://cs.joensuu.fi/tsoft/ Johdanto Yksi tärkeimmistä tekijöistä laadukkaiden ohjelmistojen tuottamisessa on puutteiden aikainen havaitseminen

Lisätiedot

Harjoitustyön testaus. Juha Taina

Harjoitustyön testaus. Juha Taina Harjoitustyön testaus Juha Taina 1. Johdanto Ohjelman teko on muutakin kuin koodausta. Oleellinen osa on selvittää, että ohjelma toimii oikein. Tätä sanotaan ohjelman validoinniksi. Eräs keino validoida

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Viulu

Projektisuunnitelma Viulu Projektisuunnitelma Viulu Kuusela Johannes Sjöblom Teemu Suominen Osma Ohjelmistotuotantoprojekti Helsinki 23.9.2004 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Versiohistoria Päivämäärä Versio

Lisätiedot

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016 CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016 VIIME KERRALLA MENETELMIÄ Musta laatikko Valkea laatikko Harmaa laatikko Regressio Automaatio Rasitus (kuormitus)

Lisätiedot

Automaattinen yksikkötestaus

Automaattinen yksikkötestaus Teknillinen Korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Automaattinen yksikkötestaus Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin kehitysmallit

Avoimen lähdekoodin kehitysmallit Avoimen lähdekoodin kehitysmallit Arto Teräs Avoimen lähdekoodin ohjelmistot teknisessä laskennassa -työpaja CSC, 25.5.2009 Avoimen lähdekoodin kehitysmallit / Arto Teräs 2009-05-25

Lisätiedot

Ohjelmistotuotteen hallinnasta

Ohjelmistotuotteen hallinnasta Ohjelmistotuotteen hallinnasta Luennon tavoitteista Luennon sisällöstä Motivointia Lähteinä: Haikala ja Märijärvi, Ohjelmistotuotanto Royce, Software Project Management, A Unified Framework 1 Tavoitteista

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Muutamia ajatuksia siitä, miten testaus pärjää lama-ajan säästötalkoissa. Laman patologioita ja mahdollisuuksia. Säästämisen strategioita.

Lisätiedot

2. Koetilan palvelin. 4. Varatietokoneet ja -kuulokkeet. 6. Kokelaan tikkuja osallistujille, varapäätelaitteille ja varalle

2. Koetilan palvelin. 4. Varatietokoneet ja -kuulokkeet. 6. Kokelaan tikkuja osallistujille, varapäätelaitteille ja varalle Valvojan ohje Nämä ohjeet koskevat koetilanteen valvontaa. Ennen koetilaisuuden alkua koetila ja kokelaiden suorituspaikat on valmisteltu lukioihin rehtoreille lähetettyjen ohjeiden mukaisesti. Koetilaan

Lisätiedot

Yksikkötestaus. Kattava testaus. Moduulitestaus. Ohjelman testaus. yksikkotestaus/ Seija Lahtinen

Yksikkötestaus. Kattava testaus. Moduulitestaus. Ohjelman testaus. yksikkotestaus/ Seija Lahtinen Yksikkötestaus Kattava testaus Moduulitestaus Ohjelman testaus 1 Kattava testaus Testauksen perimmäinen tarkoitus on LÖYTÄÄ VIRHEITÄ Testaus pitäisi olla täydellinen: - Jokainen pyydetty arvo pitäisi testata

Lisätiedot

TESTIRAPORTTI - VYM JA KANTA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0

TESTIRAPORTTI - VYM JA KANTA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 TESTIRAPORTTI - VYM JA KANTA Versio 1.0 i Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ 2 1.1. Dokumentin tarkoitus ja yleisiä toimintaohjeita 2 1.2. Viittaukset muihin dokumentteihin 2 2. SUORITETTAVA TESTI 3 2.1. Testauksen

Lisätiedot

Opiskelijoiden HOPSit

Opiskelijoiden HOPSit Opiskelijoiden HOPSit Ohje kommentoijalle ja hyväksyjälle/19.3.2014 Täydennetty ohjetta/2.1.2014: Lisätty tietoa opiskelijoiden lisäämisestä Omiin opiskelijoihin, mikä helpottaa HOPSien käsittelyä. Tarvittavat

Lisätiedot

toimeenpanosuunnitelma

<Viitearkkitehtuurin nimi> toimeenpanosuunnitelma toimeenpanosuunnitelma XX.X.201X Versio: 0.X toimeenpanosuunnitelma XX.XX.201X 2 (7) Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Viitearkkitehtuurin vaikutukset... 3 2.1. Viitearkkitehtuurin vaikutukset toimintaympäristöön...

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Hyväksymistestauksen tarkistuslista järjestelmän hankkijalle

Hyväksymistestauksen tarkistuslista järjestelmän hankkijalle Hyväksymistestauksen tarkistuslista järjestelmän hankkijalle Tarkistuslista on suunniteltu käytettäväksi hyväksymistestauksen suunnittelussa, valmiuksien arvioinnissa ja katselmoinnissa.tämä tarkistuslista

Lisätiedot

Test-Driven Development

Test-Driven Development Test-Driven Development Ohjelmistotuotanto syksy 2006 Jyväskylän yliopisto Test-Driven Development Testilähtöinen ohjelmistojen kehitystapa. Tehdään ensin testi, sitten vasta koodi. Tarkoituksena ei ole

Lisätiedot

Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa?

Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa? Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa? Arto Stenberg Copyright Kuntien Tiera Oy Kuntien Tiera Copyright Kuntien Tiera Oy Tieran toiminta perustuu osaamisverkoston rakentamiseen, mikä

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

4.2 Yhteensopivuus roolimalleihin perustuvassa palvelussa

4.2 Yhteensopivuus roolimalleihin perustuvassa palvelussa 4. Roolimallipalvelu 4.1 Tiedot palvelusta Palvelun nimi: Palvelun versio 01.01.00 Toteuttaa palvelun yksilöllistä palvelua (kts. M14.4.42) Roolimallipalvelu (Model role service) MYJ:lle, jotka toteuttavat

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Mitkä ilmoitukset? Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosiilmoitus Rajoitetusti

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO VIKAILMOITUSOHJE 2 (5) Dnro 1181/1003/2012

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO VIKAILMOITUSOHJE 2 (5) Dnro 1181/1003/2012 LIIKENNEVIRASTO VIKAILMOITUSOHJE 2 (5) Sisällysluettelo 1 VIAN ILMOITTAMINEN JA KIRJAAMINEN... 3 1.1 Vikojen kirjaus VTS keskuksissa... 3 1.2 Urakoitsijan väylänhoitoyksikön havaitseman vian ilmoittaminen

Lisätiedot

TIE Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

TIE Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori TIE-21204 Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2 Antti Jääskeläinen Matti Vuori Työn yleiset järjestelyt 14.9.2015 2 Valmistautuminen Ilmoittaudu kurssille Lue harjoitustyön nettisivut

Lisätiedot

1. kausi: 1.1. 30.6. 31.8. mennessä 2. kausi: 1.7. 31.12. 31.1. mennessä

1. kausi: 1.1. 30.6. 31.8. mennessä 2. kausi: 1.7. 31.12. 31.1. mennessä Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Päijät-Hämeen liitto Päivitetty: 30.3.2009 (korvaa ohjeen 30.12.2008) OHJEITA YHTEISHANKKEEN HALLINNOIJALLE: YHTEISHANKKEEN SEURANTALOMAKE EURA 2007 -JÄRJESTELMÄSSÄ Osatoteuttajat

Lisätiedot

JReleaser Yksikkötestaus ja JUnit. Mikko Mäkelä 6.11.2002

JReleaser Yksikkötestaus ja JUnit. Mikko Mäkelä 6.11.2002 JReleaser Yksikkötestaus ja JUnit Mikko Mäkelä 6.11.2002 Sisältö Johdanto yksikkötestaukseen JUnit yleisesti JUnit Framework API (TestCase, TestSuite) Testien suorittaminen eri työkaluilla Teknisiä käytäntöjä

Lisätiedot

Testausoppeja toimialavaihdoksesta

Testausoppeja toimialavaihdoksesta Testausoppeja toimialavaihdoksesta Maaret Pyhäjärvi Email: Gsm: 040-8233777 Erkki Pöyhönen & Maaret Pyhäjärvi Nimeä Attribution (Finland) http://creativecommons.org/licenses/by/1.0/fi/

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. uudistuu - tulevat haasteet

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. uudistuu - tulevat haasteet Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi uudistuu - tulevat haasteet Ajankohtaista rakennusten energiatehokkuudesta seminaari 8.10.2010 Aika: 8.10. perjantaina klo 9.30 11.30 8.10.2010 1 Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin

Lisätiedot

Aloita valitsemalla aineistosiirron tapa, Classic tai Light.

Aloita valitsemalla aineistosiirron tapa, Classic tai Light. BUSINESS ONLINE, AINEISTOSIIRTO CLASSIC AINEISTON LÄHETYS Voimassa 30.6.2016 Aineistosiirtopalvelulla lähetät ja vastaanotat maksuliikeaineistot eräsiirtona, joka tehostaa yrityksesi maksuliikkeen prosesseja.

Lisätiedot

Avoin lähdekoodi hankinnoissa Juha Yrjölä

Avoin lähdekoodi hankinnoissa Juha Yrjölä Avoin lähdekoodi hankinnoissa 9.6.2016 Juha Yrjölä Mitä on avoin lähdekoodi? 1. Lähdekoodi tulee jakaa ohjelmiston mukana tai antaa saataville joko ilmaiseksi tai korkeintaan luovuttamiskulujen hinnalla.

Lisätiedot

Oodin versiot, havaittujen virheiden korjaus sekä kehitysehdotusten eteneminen

Oodin versiot, havaittujen virheiden korjaus sekä kehitysehdotusten eteneminen Oodin versiot, havaittujen virheiden korjaus sekä kehitysehdotusten eteneminen Laura Vuorinen 17.4.2007 Kehittämisosasto / Opiskelijarekisteri Oodin kehitystarpeet käytännöt muuttuvat, alkuperäiset (1995)

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

Testaussuunnitelma. Koskelo. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Testaussuunnitelma. Koskelo. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Testaussuunnitelma Koskelo Helsinki 16.12.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Tom Bertell Johan

Lisätiedot

Sähköisen ylioppilaskirjoituksen katastrofiharjoitus

Sähköisen ylioppilaskirjoituksen katastrofiharjoitus Ohje 5.2.2016 Sähköisen ylioppilaskirjoituksen katastrofiharjoitus Katastrofiharjoituksen läpivientiin vaadittavat tarvikkeet 1. Koetilan palvelin, koetilan varapalvelin ja toinen koetilan varapalvelin.

Lisätiedot

T Testiraportti - järjestelmätestaus

T Testiraportti - järjestelmätestaus T-76.115 Testiraportti - järjestelmätestaus 18. huhtikuuta 2002 Confuse 1 Tila Versio: 1.0 Tila: Päivitetty Jakelu: Julkinen Luotu: 18.04.2002 Jani Myyry Muutettu viimeksi: 18.04.2002 Jani Myyry Versiohistoria

Lisätiedot

Tuomarit. 1. Järjestelmään kirjautuminen

Tuomarit. 1. Järjestelmään kirjautuminen Tuomarit Taso järjestelmässä hoidetaan Suomen Palloliiton valtakunnallisten sarjojen, sekä järjestelmän käyttöönottaneiden piirien erotuomariasettelut ja tulospalvelu (mm. sähköiset pöytäkirjat). 1. Järjestelmään

Lisätiedot

Vastaanottajatietojen tuonti Työasema Prinetistä Posti SmartShipiin

Vastaanottajatietojen tuonti Työasema Prinetistä Posti SmartShipiin Vastaanottajatietojen tuonti Työasema Prinetistä Posti SmartShipiin Sami Törrönen 1 Prinetti Työasema Avaa Prinetin työasemaversio klikkaamalla Prinetti-kuvaketta Prinetti avautuu 2 Prinetti Työasema Valitse

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

Tutkittua tietoa. Tutkittua tietoa 1

Tutkittua tietoa. Tutkittua tietoa 1 Tutkittua tietoa T. Dybå, T. Dingsøyr: Empirical Studies of Agile Software Development : A Systematic Review. Information and Software Technology 50, 2008, 833-859. J.E. Hannay, T. Dybå, E. Arisholm, D.I.K.

Lisätiedot

OODI OPTIMA TIEDONSIIRTO- OHJE OPETTAJILLE

OODI OPTIMA TIEDONSIIRTO- OHJE OPETTAJILLE OODI OPTIMA TIEDONSIIRTO- OHJE OPETTAJILLE 29.2.2012 Tiedonsiirto mahdollistaa opiskelijaryhmän siirtämisen oodista optimaan. Optimaan siirtyy opiskelijaryhmä, joka liitetään Optimassa työtilaan. Tiedonsiirtotoiminnallisuus

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

EDMODO. -oppimisympäristö opettajille ja oppilaille KOONNUT: MIKA KURVINEN KANNUKSEN LUKIO

EDMODO. -oppimisympäristö opettajille ja oppilaille KOONNUT: MIKA KURVINEN KANNUKSEN LUKIO EDMODO -oppimisympäristö opettajille ja oppilaille KOONNUT: MIKA KURVINEN KANNUKSEN LUKIO HUOM! Edmodo kehittyy koko ajan, seuraavat ohjeet voivat olla jo päivityksen tarpeessa. 1 Sisällysluettelo Rekisteröityminen

Lisätiedot

Kun pelikaani on jo turbiinissa

Kun pelikaani on jo turbiinissa Kun pelikaani on jo turbiinissa Varo pelikaania! Nelonen ja Ruutu esittely Kuinka tuotanto- ongelmiin on varauduttu Case 18.3. Mitä opittiin? Kysymykset Vahva ja monipuolinen mediatarjonta löytää pienemmät

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 VEROHALLINTO 15.02.2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA... 2 4 TIETOJEN

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Palvelupäälliköt ja esimiehet oman henkilöstönsä osalta

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Palvelupäälliköt ja esimiehet oman henkilöstönsä osalta Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite:

Lisätiedot

SEPA diary. Dokumentti: SEPA_diary_PK_HS.doc Päiväys: Projekti: AgileElephant Versio: V0.3

SEPA diary. Dokumentti: SEPA_diary_PK_HS.doc Päiväys: Projekti: AgileElephant Versio: V0.3 AgilElephant SEPA Diary Petri Kalsi 55347A Heikki Salminen 51137K Tekijä: Petri Kalsi Omistaja: ElectricSeven Aihe: PK&HS Sivu 1 / 7 Dokumenttihistoria Revisiohistoria Revision päiväys: 29.11.2004 Seuraavan

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikan menetelmät, käyttötapauksiin perustuva vaatimusmäärittely

Ohjelmistotekniikan menetelmät, käyttötapauksiin perustuva vaatimusmäärittely 582101 - Ohjelmistotekniikan menetelmät, käyttötapauksiin perustuva vaatimusmäärittely 1 Vaatimukset ja käyttötapaukset Vaiheittainen mallintaminen ja abstraktiotasot Järjestelmän rajaaminen sidosryhmäkaaviolla

Lisätiedot

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala Proxion 19.10.2015 Proxion BIM historiikkia Kehitystyö lähtenyt rakentamisen tarpeista Työkoneautomaatio alkoi yleistymään 2000 luvulla

Lisätiedot

58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö

58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö 58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö Testaus 30.3.2009 Tuntiop. Sami Nikander sami.nikander@helsinki.fi 58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö, Sami Nikander 30.3.2009 1 Testaus Ohjelman systemaattista tutkimista

Lisätiedot

Pitkäaikaistallennus. CSC - Tieteen tietotekniikan keskus IT2008 Ari Lukkarinen

Pitkäaikaistallennus. CSC - Tieteen tietotekniikan keskus IT2008 Ari Lukkarinen Pitkäaikaistallennus CSC - Tieteen tietotekniikan keskus IT2008 Ari Lukkarinen Mitä on pitkäaikaistallennus? Tiedon tallennuksen aikajänne ylittää tallennusjärjestelmän sekä laite-että ohjelmistokomponenttien

Lisätiedot

Järjestelmäraportti. X-Road.eu versio 5.x. Tiedoston nimi Järjestelmäraportti X-RoadEU.docx Tekijä. Mikael Puusa Hyväksyjä. Tuula Kanerva Tila

Järjestelmäraportti. X-Road.eu versio 5.x. Tiedoston nimi Järjestelmäraportti X-RoadEU.docx Tekijä. Mikael Puusa Hyväksyjä. Tuula Kanerva Tila X-Road.eu versio 5.x Tiedoston nimi Järjestelmäraportti X-RoadEU.docx Tekijä Mikael Puusa Hyväksyjä Tuula Kanerva Tila Hyväksytty Versio 0.3 Julkisuusluokka Tieran sisäinen (myös alihankkijoiden käytettävissä)

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN SELVITYS LIITTYEN SUOMEN SCHIPPERKEKERHO RY:N SYYSKOKOUKSEEN 11.11.2006

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN SELVITYS LIITTYEN SUOMEN SCHIPPERKEKERHO RY:N SYYSKOKOUKSEEN 11.11.2006 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN SELVITYS LIITTYEN SUOMEN SCHIPPERKEKERHO RY:N SYYSKOKOUKSEEN 11.11.2006 Kuten jo 8.12.2006 Suomen Schipperkekerho ry:n hallitukselle sekä yhdistyksen syyskokouksen 11.11.2006 puheenjohtajalle

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän pilotoinnin tukeminen. JulkICTLab-projektihakemus

Kansallisen palveluväylän pilotoinnin tukeminen. JulkICTLab-projektihakemus Kansallisen palveluväylän pilotoinnin tukeminen JulkICTLab-projektihakemus v0.4 2 (6) DOKUMENTINHALLINTA Laatinut Tarkastanut Hyväksynyt VERSION HALLINTA versionro mitä tehty pvm/henkilö v0.4 3 (6) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kahdenlaista testauksen tehokkuutta

Kahdenlaista testauksen tehokkuutta Kahdenlaista testauksen tehokkuutta Puhe ICTexpo-messuilla 2013-03-21 2013 Tieto Corporation Erkki A. Pöyhönen Lead Test Manager Tieto, CSI, Testing Service Area erkki.poyhonen@tieto.com Sisällys Tehokkuuden

Lisätiedot

Asiakkaat ilman sähköä, koko asiakasmäärä 17500

Asiakkaat ilman sähköä, koko asiakasmäärä 17500 Tapaninpäivän myrskytuhojen selvittämiseen liittyvät tiedotteet Tapaninpäivän poikkeuksellisen voimakas myrsky aiheutti ennen kokemattoman määrän vikoja yhtiömme jakeluverkolla. Kotisivuillamme julkaisimme

Lisätiedot

Test-Driven Development

Test-Driven Development Test-Driven Development Syksy 2006 Jyväskylän yliopisto Test-Driven Development Testilähtöinen ohjelmistojen kehitystapa. Tehdään ensin testi, sitten vasta koodi. Tarkoituksena ei ole keksiä kaikkia mahdollisia

Lisätiedot

Riippumattomat arviointilaitokset

Riippumattomat arviointilaitokset Riippumattomat arviointilaitokset CSM Riskienhallinta -asetuksen mukainen riippumaton arviointi Komission asetus (352/2009/EY) yhteisestä turvallisuusmenetelmästä, CSM riskienhallinta-asetus, vaatii rautatiejärjestelmässä

Lisätiedot

Testaus käsite. Sekalaista testausasiaa. Testauksen käsitteestä. Kattavuusmitat. Jos ajatellaan, että testaus = V&V, voidaan erottaa:

Testaus käsite. Sekalaista testausasiaa. Testauksen käsitteestä. Kattavuusmitat. Jos ajatellaan, että testaus = V&V, voidaan erottaa: Testaus käsite Sekalaista asiaa Sami Kollanus 15.11.2006 Jos ajatellaan, että = V&V, voidaan erottaa: Staattinen Dynaaminen Toisaalta voidaan määritellä Myersin (1979) mukaan: Testaus on ohjelman suoritusta,

Lisätiedot

Yritysturvallisuuden perusteet

Yritysturvallisuuden perusteet Yritysturvallisuuden perusteet Teemupekka Virtanen Helsinki University of Technology Telecommunication Software and Multimedia Laboratory teemupekka.virtanen@hut.fi 8. Luento Tietoturvallisuus Tiedon ominaisuudet

Lisätiedot

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU L6010402.7_4h 1(5) TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO 23.8.2011

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU L6010402.7_4h 1(5) TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO 23.8.2011 TURUN AMMATTIKORKEAKOULU L6010402.7_4h 1(5) FYSIIKAN LABORATORION OPISKELIJAN OHJE 1. Työskentelyoikeus Opiskelijalla on oikeus päästä laboratorioon ja työskennellä siellä vain valvojan läsnäollessa. Työskentelyoikeus

Lisätiedot

Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa?

Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa? Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa? Arto Stenberg Copyright Kuntien Tiera Oy Kuntien Tiera Copyright Kuntien Tiera Oy Tiera on vuonna 2010 perustettu yli 200:n kuntatoimijan omistama

Lisätiedot

Testaussuunnitelma Labra

Testaussuunnitelma Labra Testaussuunnitelma Labra Helsinki 25.8.2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 1 Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9+1op) Projektiryhmä Anssi Kapanen,

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla. Jukka Kääriäinen VTT Oy , Oskari-verkostopäivä

Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla. Jukka Kääriäinen VTT Oy , Oskari-verkostopäivä Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla Jukka Kääriäinen (jukka.kaariainen@vtt.fi) VTT Oy 19.5.2015, Oskari-verkostopäivä Esityksen sisältö Mitä on tuotteenhallinta? Mikä on avoimen tuotteenhallintamalli?

Lisätiedot

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Päätehtävät ja roolit Tilaaja päättää Isännöitsijä johtaa taloyhtiötä Projektijohtaja johtaa hanketta Valvoja valvoo

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 2 Käyttöönotto... 3 Verkkolaskutuksen aktivointi... 3 Järjestelmän asetukset ja liikekumppanitiedot... 3 Yritystiedot -asetus... 3 Liitteet verkkolaskuille...7 Verkkolaskujen

Lisätiedot

WCLIQUE. Ohjelmistoprojekti. Testaussuunnitelma

WCLIQUE. Ohjelmistoprojekti. Testaussuunnitelma TKK/DISKO/Tik-76.115 WCLIQUE Projektiryhmä Clique http://www.hut.fi/jekahkon/wclique/testplan.html WCLIQUE Ohjelmistoprojekti Projektiryhmä Clique: Janne Dufva, 75008T, email: janne.dufva@nokia.com, 75014C,

Lisätiedot

Kohti Kohaa avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän käyttöönotto

Kohti Kohaa avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän käyttöönotto Kohti Kohaa avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän käyttöönotto Virpi Launonen Kirjastotoimenjohtaja Mikkelin kaupunginkirjasto Etelä-Savon maakuntakirjasto Yleistä OKM rahoittanut lokalisoinnin, Joensuun

Lisätiedot

Tiedostona sähköisesti annettujen oma-aloitteisten verojen veroilmoitusten ja arvonlisäveron yhteenvetoilmoitusten korjaaminen

Tiedostona sähköisesti annettujen oma-aloitteisten verojen veroilmoitusten ja arvonlisäveron yhteenvetoilmoitusten korjaaminen Tiedostona sähköisesti annettujen oma-aloitteisten verojen veroilmoitusten ja arvonlisäveron yhteenvetoilmoitusten korjaaminen SISÄLLYS 1 Miten tiedot korjataan jatkossa - yleistä?... 1 2 Sähköisesti tiedostona

Lisätiedot

Webforum. Version 15.2 uudet ominaisuudet. Päivitetty: 2015-06-26

Webforum. Version 15.2 uudet ominaisuudet. Päivitetty: 2015-06-26 Webforum Version 15.2 uudet ominaisuudet Päivitetty: 2015-06-26 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Aloita-sivu / Dashboard... 5 Dokumentit... 6 Salli dokumenttien muokkaaminen tarkistusprosessin

Lisätiedot

Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt 20.10.2015 Kuva: Sanna Waris Laturi Oulun yliopistossa Oulun yliopiston kirjasto ottaa syksyllä 2012 käyttöön

Lisätiedot

Hirviö Vertaistestausraportti

Hirviö Vertaistestausraportti Hirviö Vertaistestausraportti Jani Heikkinen Anssi Kalliolahti Jukka Larja Kim Nylund Liia Sarjakoski Samuli Sorvakko Timo Toivanen 8. maaliskuuta 2005 1 Sisältö 1 Johdanto 3 2 Testauksen kattavuus 3 2.1

Lisätiedot

Virheiden korjaaminen. Kiinteistörekisterinhoitajien koulutuspäivät

Virheiden korjaaminen. Kiinteistörekisterinhoitajien koulutuspäivät Virheiden korjaaminen Kiinteistörekisterinhoitajien koulutuspäivät 29.9.2010 Arja Lankinen Etelä-Suomen maanmittaustoimisto 1 Virheiden korjaaminen Päätös Toimitus Kiinteistönmääritys toimituksen rekisteröinnin

Lisätiedot

Lyhyt johdatus ketterään testaukseen

Lyhyt johdatus ketterään testaukseen TTY:n Testauspäivät, Tampere 15.8.2006 Lyhyt johdatus ketterään testaukseen eli Ketterän ohjelmistokehityksen laatukäytäntöjä Juha Itkonen SoberIT Teknillinen korkeakoulu Juha.Itkonen@tkk.fi Ketterä ohjelmistokehitys

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

Engineering. Tuotantoa tukeva laite. Tuotannon laite. Kiinteistö

Engineering. Tuotantoa tukeva laite. Tuotannon laite. Kiinteistö Engineering Kunnossapito Logistiikka Tuotannon laite Tuotantoa tukeva laite Kiinteistö 1.1 Tuotannon laitteessa ilmenee ongelma 1.2 Ei Onko ongelmalla välitön vaikutus tuotantoon? Kyllä 1.3.1 Ongelman

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto - kokeilukoulutus, Välinehuoltaja valmistavan koulutuksen toteutussuunnitelma 2014 2018

Välinehuoltoalan perustutkinto - kokeilukoulutus, Välinehuoltaja valmistavan koulutuksen toteutussuunnitelma 2014 2018 Välinehuoltoalan perustutkinto - kokeilukoulutus, Välinehuoltaja valmistavan koulutuksen toteutussuunnitelma 2014 2018 Hyväksytty 16.3.2015 1 TUTKINNON OSA 1 (10 ov) (VHPT1)/ Infektioiden torjunta ja hygieniakäytänteiden

Lisätiedot

T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testiraportti, vaihe LU. Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi. Testiraportti, vaihe T3

T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testiraportti, vaihe LU. Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi. Testiraportti, vaihe T3 T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Testiraportti, vaihe LU Sisältö Tästä dokumentista ilmenee LU-vaiheessa suoritettu testaus, sen tulokset ja poikkeamat testisuunnitelmasta. Päivämäärä 14.4.2003

Lisätiedot

Analyysi, dynaaminen mallintaminen, yhteistoimintakaavio ja sekvenssikaavio

Analyysi, dynaaminen mallintaminen, yhteistoimintakaavio ja sekvenssikaavio Analyysi, dynaaminen mallintaminen, yhteistoimintakaavio ja sekvenssikaavio Analyysi Tarkentaa ja jäsentää vaatimusmäärittelyä, vastaa kysymykseen MITÄ järjestelmän tulisi tehdä. Suoritetaan seuraavia

Lisätiedot

SUOMEN PÖYTÄTENNISLIITTO RATING-MANUAALI

SUOMEN PÖYTÄTENNISLIITTO RATING-MANUAALI SUOMEN PÖYTÄTENNISLIITTO RATING-MANUAALI VERSIO 5.0 2 (7) Dokumentin tiedot Dokumentti: Rating-manuaali Lisätieto: Versio: Versio 5.0 Tekijä: SPTL Kilpailuvaliokunta Viimeksi muokattu: 1.9.2016 Dokumentin

Lisätiedot

INTEGROIDUT PROJEKTITOTEUTUKSET. IPT-strategiapäivä , Lauri Merikallio, Vison Alliance Partners Oy

INTEGROIDUT PROJEKTITOTEUTUKSET. IPT-strategiapäivä , Lauri Merikallio, Vison Alliance Partners Oy INTEGROIDUT PROJEKTITOTEUTUKSET IPT-strategiapäivä 16.1.2014, Lauri Merikallio, Vison Alliance Partners Oy Arkipäivän pohdintaa epävarmuuksia ja riskejä sisältävien hankkeiden johtamisessa Kuka/ketkä hinnoittelevat

Lisätiedot