Vianhallinta ja vian elinkaari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vianhallinta ja vian elinkaari"

Transkriptio

1 Vianhallinta ja vian elinkaari Tässä esityksessä perehdytään testauksessa löydettyjen vikojen hallintaprosessiin ja eri osapuolten rooliin. Muutamia laajoja vian elinkaarimalleja tarkastellaan yksityiskohtaisesti. Huom. Käytännöt vianhallinnassa vaihtelevat eri organisaatioissa ja projekteissa tässä kuvatut tavat ovat enemmän suurten organisaatioiden arkea kuin pienten (37)

2 Sisällysluettelo 1/2 Viat ohjelmistokehitysprojekteissa 4 Vikojen korjaus on useiden osapuolten tehtäviä 5 Vikaraportin laadinta vika tulee projektin tietoon 6 Vikaraportointi on viestintää 7 Vika otetaan käsittelyyn 8 Error Manager koordinoi vikaviestintää 9 Vian korjaus integroidaan eli tuodaan seuraavaan sopivaan buildiiin 11 Kun vika on korjattu ja verifioitu 13 Vikojen elinkaari tarkemmin 14 Mitä tarkoittaa vian elinkaari 15 Elinkaari on sopimuskysymys 16 Milloin siirrytään vianhallintaan 19 Vian laaja elinkaari 20 Elinkaaren perusrunko vaiheet ja miten niissä toimitaan

3 Sisällysluettelo 2/2 Optionaaliset vaiheet 26 Bugzillan käyttämä vian elinkaari 30 Bugzillan ratkaisutavat 35 IEEE-standardi 1044 ohjelmiston vikojen luokitteluun

4 Viat ohjelmistokehitysprojekteissa Testatessa tuotteesta löytyy aina vikoja. Kehityskaaren alkupäässä enemmän ja loppupäässä vähemmän. Tuotteeseen yleensä jää valmiinakin joitain vikoja Osaa vioista ei missään vaiheessa korjata osa taas korjataan korkealla prioriteetilla. Miten toimitaan vian ilmettyä? Kuka korjaa? Mihin buildiin vika on korjattu? Kuka verifioi korjauksen? Ratkaistava viimeistään testausta suunniteltaessa. Mahdolliset ulkoistamisen tuomat tietoturvaan ja liikesalaisuuksiin liittyvät rajoitukset (37)

5 Vikojen korjaus on useiden osapuolten tehtäviä Testaaja löytää vian ja tekee raportin. Raportti ohjataan suoraan tai välikäsien kautta ohjelmamoduulista vastaavalle ohjelmistokehittäjälle. Hän korjaa vian ja liittää korjauksen ohjelmakoodiin. Testaaja saa tästä tiedon ja testaa korjauksen onnistumisen. Jos korjaus onnistuu, vika "suljetaan" ja voidaan vähäksi aikaa unohtaa. Näin pääpiirteissään seuraavassa katsellaan tarkemmin näitä tapahtumia (37)

6 Vikaraportin laadinta vika tulee projektin tietoon Tehdään vikaraportti. Testausprosessin aikana raportin tekee testaaja, joka löytää vian. Puhutaan "vian tekemisestä". Yleensä raportti tehdään kirjallisesti vikatietokantaan. Vikatietokanta "ilmoittaa" uusista vioista asianosaisille tai he huomaavat sen uusien vikojen listalla (37)

7 Vikaraportointi on viestintää Vikatietokanta on merkittävässä roolissa eri organisaation osien välillä kehittämisen kuluessa. Isoissa tai hajautetuissa organisaatiossa tarvitaan viestintään kaikki mahdolliset keinot! Testaajat käyttävät joskus vikatietokantaa selvittämään epätietoisuutta ohjelman suunnitellusta toiminnasta, ellei tietoa muuten saada. Kun epäselvästä toiminnasta "tehdään vika", siihen saadaan nopeasti vastaus, koska vikojen käsittelyä seurataan sähköpostitiedustelulla vastausta ei kenties saada koskaan (37)

8 Vika otetaan käsittelyyn Vastuuhenkilö hoitaa asian eteenpäin koordinoi tai korjaa. Ohjelman kehittäjä. Error Manager (EM). Vikojen esitarkastus onko kaikki tiedot kunnossa? Erityisesti tuoteversio ja buildi, joihin vika liittyy. Tukena, jos testaajat ovat kokemattomia (esim. true testers). Vikojen priorisointi. Vikojen edelleenohjaus. Error Managerilla siis oltava tarkat tiedot vastuualueista (37)

9 Error Manager koordinoi vikaviestintää 1/2 Usein projekteissa on nimetty joku henkilö Error Manageriksi. Ei välttämättä tällä termillä: tehtävät voivat olla integroidut projektipäällikön, build managerin tehtäviin tai projektilla voi olla vaikkapa "koordinaattorin" tehtävä. Vastuu vikojen hallinnasta. Koordinoi vikaraporttien jakelua oikeiden henkilöiden välillä. Valvoo vikaraporttien ja vikatietokannan laatua (37)

10 Error Manager koordinoi vikaviestintää 2/2 Luottamuksellisuuden varmistaminen (liike- yms. salaisuudet) yksi Error Managerin tehtävä: Toimii suodattimena hajautetussa ohjelmistohankkeessa eri osapuolten välillä esimerkiksi katsoo, että ulkoistetulle testausryhmälle ei siirry sille kuulumattomia tuotetietoja. He eivät välttämättä saa edes tietää, kuka ohjelmistokehittäjä/yritys vastaa kyseisestä ohjelman osasta ja vian korjauksesta. Voi toimia oman työnsä ohella tai päätoimisena. Valinta riippuu projektin laajuudesta. Yhden tuotteen kehittäminen vs. useita tuotteita tuottava ohjelmistokehitys, johon saattaa liittyä useita alihankkijoita suunnittelijoista testaukseen (37)

11 Vian korjaus integroidaan eli tuodaan seuraavaan sopivaan buildiiin 1/2 Ohjelman suunnittelija tai ylläpitäjä tekee korjauksen. Korjaus liitetään seuraavaan buildiin. Korjauksen jälkeen vika on ohjattava jälleen eteenpäin Testaaja tarkistaa, onko vika korjaantunut. Jos vika on korjaantunut, vian saa "sulkea" tai Jos vika ei ole korjaantunut, se osoitetaan uudelleen suunnitelijalle tai ylläpitäjälle (37)

12 Vian korjaus integroidaan eli tuodaan seuraavaan sopivaan buildiiin 2/2 Error Manager voi koordinoida korjausta. Isoissa projekteissa. Tarvitaan näkemystä kokonaisuudesta ja buildien kokoamisesta. Korjattujen komponenttien integrointi tehtyihin buildeihin. Kun vika on saatu integrated tai corrected -tilaan, siinä tulisi ilmetä missä buildissa korjaus on toteutettu (37)

13 Kun vika on korjattu ja verifioitu Korjatut ja verifioidut viat ovat Error Managerin vastuulla. Näitäkään vikoja ei tulisi poistaa vikatietokannasta. Sama vika voi ilmetä uudelleen tuotteeseen myöhemmissä kehitysvaiheissa. Tilastointi esimerkiksi buildeittain. Error Manager vastaa siis vioista koko vian elinkaaren ajan. Arvokasta tietoa niin käynnissä olevalle projektille, kuin uusillekin projekteillekin (37)

14 Vikojen elinkaari tarkemmin Äskeisessä kuvauksessa tutustuttiin pääpiirteissään vian elinkaareen. Nyt tarkastellaan sitä yksityiskohtaisemmin (37)

15 Mitä tarkoittaa vian elinkaari Vian elinkaari tarkoittaa uuden vian eri vaiheita sen hallinnoinnissa löytämisestä korjatun vian kuittaamiseen pois seurantajärjestelmästä. Elinkaari konkretisoituu niihin statustietoihin elinkaaren vaihe tai elinjakso joita vikatietoon liitetään sen käsittelyn kuluessa vikatietokannassa. Jokaisessa vaiheessa vika on jonkin osapuolen vastuulla vian tunnistavat usein testaajat, jonka jälkeen "pallo" siirretään jollain menettelyllä ohjelmistokehittäjille ja korjausten jälkeen taas testaajille, jotka varmistavat korjauksen onnistumisen (37)

16 Elinkaari on sopimuskysymys 1/3 Elinkaari on aina organisaation ja projektin sopimuskysymys. Siihen on olemassa tiettyjä malleja, joista valitaan tilanteeseen sopivan tyyppinen ja laajuinen malli. Mallien sopivuus riippuu ohjelmistokehityksen organisoinnista. Päämiehellä ja alihankkijoilla on tärkeää olla sama malli. Teollisuuden yleiset perusmallit ovat suositeltavia, koska ne voivat olla jo alihankkijoilla ja kumppaneilla käytössä ja niiden soveltamiseen löytyy tukiaineistoa (37)

17 Elinkaari on sopimuskysymys 2/3 Yksinkertaiset elinkaarimallit ovat yleensä sopivia yhteistyöhön, koska: Niissä on mallin oikea soveltaminen varmempaa ja virheettömämpää. Malli on jokaisen osapuolen helppo oppia ja opastaa (uudet työntekijät ja alihankkijat). Vain yksinkertainen malli voidaan muistaa. Termien ymmärrettävyys ja käytännöllisyys (arkikieli!) on tärkeää muuten tulee sekaannuksia. Kypsässä, harjaantuneessa ja osaavassa organisaatiossa voidaan käyttää monimutkaisempia malleja (37)

18 Elinkaari on sopimuskysymys 3/3 Mallien laajenemista pitää varoa. Jokaisessa organisaatiossa tulee kiusaus lisätä uusia luokkia erilaisille käsittelyn detaljeille ja toiveille vähitellen prosessi alkaa olla jokaisen vian yhteydessä kuin veroilmoituksen käsittelyä. Elinkaarimallin pitäisi kuitenkin yksinkertaistaa tuotekehitystä, eikä monimutkaistaa sitä! Ylläpitovaiheessa muuttuu organisaatio ja vikojen luokittelulle tulee uusia tehtäviä. Mm. tukipalvelujen pitää pystyä kirjaamaan ja käsittelemään vikatietoja (37)

19 Milloin siirrytään vianhallintaan Kehittämisen alkuvaiheessa kehittäjät vastaavat itse vioista ja tuotetason vianhallinta ei ole enää mielekästä se olisi ajan ja resurssien haaskausta, koska vikoja on valtavasti ja ne ovat koodaajilla koko ajan työn alla. Vianhallintaa ei siis oteta käyttöön heti projektin alussa. Vianhallintaan siirrytään vaiheittain. Kun ohjelmiston osioiden koodi "valmistuu" ja ne siirretään ulkopuolisen testaamisen piiriin. Siis yksikkötestauksen jälkeen (37)

20 Vian laaja elinkaari Seuraavan sivun kuvassa on laaja elinkaarimalli, joka on suunniteltu testausryhmän tekemään testaustyöhön. Se toimii käytännön projektien suunnittelun taustalla olevana mallina, josta valitaan kullekin projektille tarkoituksenmukaiset laatikot. Olennaista on mallin keskiosan jouheva kulku. Ne vaiheet ovat lähes kaikissa elinkaarimalleissa. Termit ovat elinkaarimalleja käyttävissä organisaatioissa poikkeuksetta englanniksi, johtuen vikatietokantojen englanninkielisyydestä. Kaaviossa olevat käännökset ovat siis toissijaisia, epävirallisempia termejä (37)

21 1. Detected / Tunnistettu 1.2 To be ignored / Ehdotetaan ignoroitavaksi 2.1 Pending / Odottaa käsittelyä 2. Acknowledged / Tunnustettu 1.3 Reproduce / Toistakaa 1.4 To be postponed / Siirretään seuraavaan versioon 3. In progress / Käsittelyssä 4. Corrected / Korjattu 8.1 Non reproducable / Ei toistettavissa 7. Ignored / Ignoroidaan 8. Postponed / Siirretty seuraavaan versioon 5. Verified / Varmistettu 6. Closed / Suljettu 7.1 Duplikate / Vika on jo kirjattu (duplikaatti) (37)

22 Elinkaaren perusrunko vaiheet ja miten niissä toimitaan 1/4 Seuraavassa on lueteltu suuri määrä erilaisia vikatiloja ja niiden merkityksiä. Testausprojekteissa ei läheskään aina ole käytössä kaikkia lueteltuja vikatiloja. Riippuen vikakannasta saattavat myös vikatilojen nimet vaihdella, vaikka niiden merkitys sinänsä pysyisikin samana. Vikatilojen numerot viittaavat aiemmin esitettyyn vian elinkaarimalliin. Vikatilojen nimen perään on kirjoitettu vian tyypillinen vastuuhenkilö ko. tilassa. Tämä määritellään konkreettisesti yritys- ja projektikohtaisesti (37)

23 Elinkaaren perusrunko vaiheet ja miten niissä toimitaan 2/4 Detected / Tunnistettu (1) (testaaja) Kun uusi vika on havaittu viedään se detected-tilaan ja ohjataan oikealle vastuuhenkilölle. Kaikki yllä mainitut tiedot kirjataan vikaraporttiin. Kun vika on vastuuhenkilöllä, detected-tilaiselle ei ole tehty vielä mitään. Acknowledged / Tunnustettu (2) (ohjelmistokehittäjä, Error Manager) Vian vastuuhenkilöksi on määritelty oikea henkilö ja vika on oikeassa paikassa vikakannassa. Kun vian korjaaminen alkaa, siirretään vika tilaan in progress (37)

24 Elinkaaren perusrunko vaiheet ja miten niissä toimitaan 3/4 In Progress / Käsittelyssä (3) (ohjelmistokehittäjä) Vian korjaaminen on käynnissä. Kun vika on korjattu, siirretään se tilaan corrected ja asetetaan vastuuhenkilöksi vian raportoija (testaaja). Corrected (Integrated) / Korjattu (4) (testaaja) Kun vika on oletettavasti korjattu, vika on tilassa corrected. Vikaan on lisätty buildin numero ja mahdollisesti muita tietoja missä ja miten vika on korjattu. Jos vika on korjaantunut, siirretään se tilaan verified ja asetetaan vastuuhenkilöksi Error Manager (EM). Muussa tapauksessa se asetetaan tilaan acknowledged ja asetetaan vastuuhenkilöksi ohjelmistokehittäjä, jonka vastuulla vika on (37)

25 Elinkaaren perusrunko vaiheet ja miten niissä toimitaan 4/4 Verified / Varmistettu (5) (testaaja) Vika viedään tilaan verified, jos korjaus on tapahtunut. Vika on valmis sulkemista varten. Closed / Suljettu (6) (Error Manager) Yleisin ilmenemistila silloin, kun vika on verifioitu eli se on korjaantunut. Joskus vika voidaan laittaa tähän tilaan, kun se on katsottu aiheettomaksi (37)

26 Optionaaliset vaiheet 1/4 Reproduce / Toistakaa (1.3) (testaaja) Viasta vastuussa oleva henkilö ei pystynyt toistamaan vikaa, joten vastuu virheestä siirtyy vian raportoijalle, jonka odotetaan pystyvän toistamaan vian ja määrittelemään sille toistettavuusproseduurin. Jos vian raportoija pystyy toistamaan vian, asetetaan vika acknowledged tilaan. Muussa tapauksessa asetetaan vika tilaan to be ignored. (Reproduce tilassa testaaja). Pending / Odottaa käsittelyä (2.1) (ohjelmistokehittäjä) Vika viedään tilaan pending, jos sitä ei pystytä korjaamaan ennen jonkin toisen vian korjaamista. Vika siirretään tilaan in progress, kun korjaustyö aloitetaan (37)

27 Optionaaliset vaiheet 2/4 To be ignored / Ehdotetaan ignoroitavaksi (1.2) (testaaja) Vika viedään tilaan to be ignored, kun on kirjattu vika mutta huomattu se jälkeenpäin aiheettomaksi. Vika ohjataan vastuuhenkilölle kommenttien kera, joka päättää vian ohittamisesta. Joskus projektilla ei ole vikakannassa kyseistä tilaa ja tällöin voidaan vika esimerkiksi laittaa takaisin vastuuhenkilölle ja esittää pyyntö, jossa vika jätetään huomiotta. To be postponed / Siirretään seuraavaan versioon (1.4) (Error Manager / ohjelmistokehitys) Vika on analysoitu ja päätetty siirtää käsiteltäväksi seuraavassa suuressa versiossa (milestone) (37)

28 Optionaaliset vaiheet 3/4 Ignored / Ignoroidaan (7) (Error Manager / ohjelmistokehitys) Vika on päätetty jättää ottamatta huomioon. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi seuraavat: Vika on testaajan väärinymmärrys. Vika on mitätön. Vikaa ei saada toistettua. Duplicate / Vika on jo kirjattu (duplikaatti) (7.1) (Error Manager / ohjelmistokehitys) Vika on duplikaatti. Toisin sanoen, vian raportoija on kirjannut kantaan vian, joka jo on kannassa. Postponed / Siirretty seuraavaan versioon (8) (Error Manager / ohjelmistokehitys) Kirjattu vika ei ole sen laatuinen, että siihen tarvitsisi panostaa. Vika on siirretty korjattavaksi myöhäisimpiin julkaisuihin (37)

29 Optionaaliset vaiheet 4/4 Non reproducable / Ei toistettavissa (8.1) (testaaja Error Manager / ohjelmistokehitys) Vikaa ei ole saatu toistettua. Vikaa on täten mahdotonta korjata. Todennäköisimmin mitään vikaa ei olekaan, vaan kertaluonteinen ongelma menee elektronisten ja digitaalisten laitteiden normaalien häiriöiden piikkiin (37)

30 Bugzillan käyttämä vian elinkaari 1/5 Vikakanta Bugzilla käyttää hieman erilaista elinkaarta. Ohjelmiston yleisyyden vuoksi se on hyvä esitellä tässä yhteydessä. Osa Bugzillan käyttämästä elinkaaresta selittyy sillä, että elinkaarta käytetään hajautetussa open source -ohjelmistokehityksessä jossa esimerkiksi viat täytyy todentaa ennen niiden hyväksymistä. Testausyksikön tekemässä testauksessa tähän ei ole tarvetta (37)

31 Bugzillan käyttämä vian elinkaari 2/5 Unconfirmed / Vahvistamaton New / Uusi Assigned / Osoitettu Reopened / Uudelleen avattu Resolved / Ratkaistu Ratkaisutavat Verified / Varmistettu Closed / Suljettu (37)

32 Bugzillan käyttämä vian elinkaari 3/5 Unconfirmed / Vahvistamaton Vika on juuri viety vikakantaan. Kukaan ei ole vahvistanut, että vika on tosi. Tätä käytetään yleensä vain tilanteissa, joissa vikailmoituksia tulee suurelta yleisöltä ja niiden luotettavuus on heikko. New / Uusi Vika on lisätty vastuuhenkilön vikalistalle ja ne pitää käsitellä. Tästä vaiheesta viat siis siirtyvät "osoitettujen" luokkaan, kun vastuuhenkilö ottaa vian vastuulleen tai siirretään jollekin toiselle henkilölle uusi-tilassa (37)

33 Bugzillan käyttämä vian elinkaari 4/5 Assigned / Osoitettu Vikaa ei ole korjattu, mutta se on osoitettu oikealle henkilölle tai vikaraportin vastaanottaja on ottanut sen itselleen. Vika voidaan vielä ohjata toiselle henkilölle tai korjata, jolloin tulos on resolved / korjattu Reopened / Uudelleen avattu Vika oli jo kuitattu korjatuksi, mutta avataan uudestaan. Resolved / Ratkaistu Vika on korjattu, mutta odottaa varmistusta laadunvarmistuksesta (testauksesta). Tässä vaiheessa vikaan liitetään tieto sen ratkaisutavasta (ks. tilojen listan lopusta) (37)

34 Bugzillan käyttämä vian elinkaari 5/5 Verified / Varmistettu Testausyksikkö / laadunvarmistus on tarkastanut vian ja todennut, että se on korjattu korrektisti. Viat pysyvät tässä tilassa, kunnes tuote julkaistaan. Silloin viat suljetaan. Closed / Suljettu Vika on todettu "kuolleeksi" ja se on oikein korjattu (37)

35 Bugzillan ratkaisutavat 1/2 Resolved-vaiheessa vikaan liitetään jokin seuraavista ratkaisuista: Fixed / Korjattu: Vika on korjattu ja korjaus on testattu. Invalid / Ei vika: Kuvattu ongelma ei ole vika. Wontfix / Ei korjata: Kuvattu ongelma on vika, mutta sitä ei tulla koskaan korjaamaan. Vikaa ei kenties ole mahdollista korjata tai korjaus tuottaisi enemmän uusia ongelmia. Later / Myöhemmin: Vika korjataan myöhemmässä versiossa (37)

36 Bugzillan ratkaisutavat 2/2 Remind / Muistuta: Vika tullaan todennäköisimmin korjaamaan vasta seuraavassa versiossa, mutta saatetaan korjata jo tässäkin versiossa, jos ehditään. Duplicate / Duplikaatti: Vika on todellinen, mutta se on toisen vian duplikaatti. Worksframe / Epätoivoinen: Vikaa ei kyetä toistamaan. Ohjelmakoodista ei saa pienintäkään vihjettä, miksi virheellinen käyttäytyminen voisi tapahtua. Jos viasta saadaan lisätietoa, se avataan uudestaan, mutta nyt se laitetaan "mappi ö:hön" (37)

37 IEEE-standardi 1044 ohjelmiston vikojen luokitteluun IEEE Std (R200) Standard Classification for Software Anomalies. Suurten ja monimutkaisten järjestelmien vianhallinnassa kannattaa käyttää järeitä luokitusjärjestelmiä. IEEE:n standardi 1044 tarjoaa sellaisesta yhden mallin. Standardista on oma referaattinsa (37)

Testaajan eettiset periaatteet

Testaajan eettiset periaatteet Testaajan eettiset periaatteet Eettiset periaatteet ovat nousseet esille monien ammattiryhmien toiminnan yhteydessä. Tämä kalvosarja esittelee 2010-luvun testaajan työssä sovellettavia eettisiä periaatteita.

Lisätiedot

Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus

Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio, testausraportti, 25.3.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 11.2.2002 Matti Peltomäki Ensimmäinen versio 0.9 11.2.2002 Matti Peltomäki

Lisätiedot

Versio Päiväys Tekijä Kuvaus Tikkanen varsinainen versio

Versio Päiväys Tekijä Kuvaus Tikkanen varsinainen versio Testiraportti 26.2.2006 1/5 - Noheva II Testiraportti Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 1.0 26.2.2006 Tikkanen varsinainen versio 1 Yleistä Toteutusvaiheen 2 virallinen testaus on muodostunut automaattisista

Lisätiedot

Project-TOP QUALITY GATE

Project-TOP QUALITY GATE Project-TOP QUALITY GATE FOR SUCCESSFUL COMPANIES TYÖKALU ERP- JÄRJESTELMIEN TESTAUKSEEN PROJECT-TOP QUALITY GATE Quality Gate on työkalu ERP-järjestelmien testaukseen Huonosti testattu ERP- järjestelmä

Lisätiedot

FENG OFFICE -PROJEKTINHALLINTATYÖKALU

FENG OFFICE -PROJEKTINHALLINTATYÖKALU 1(5) FENG OFFICE -PROJEKTINHALLINTATYÖKALU Verkkoprojektissa tarkoituksenmukaisen projektinhallintatyökalun käyttö vähentää viestintään kuluvaa työaikaa merkittävästi, kun projektin osapuolilla on reaaliaikainen

Lisätiedot

TARKASTUSMENETTELYT JA NIIDEN APUVÄLINETUKI

TARKASTUSMENETTELYT JA NIIDEN APUVÄLINETUKI TARKASTUSMENETTELYT JA NIIDEN APUVÄLINETUKI Vesa Tenhunen Tarkastusmenettelyt Keino etsiä puutteita ohjelmakoodeista, dokumenteista ym. ohjelmistoprosessissa syntyvästä materiaalista Voidaan käyttää kaikissa

Lisätiedot

Ohjelmistojen virheistä

Ohjelmistojen virheistä Ohjelmistojen virheistä Muutama sana ohjelmistojen virheistä mistä niitä syntyy? Matti Vuori, www.mattivuori.net 2013-09-02 1(8) Sisällysluettelo Ohjelmistojen virheitä: varautumattomuus ongelmiin 3 Ohjelmistojen

Lisätiedot

Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle. Antti Jääskeläinen Matti Vuori Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle Antti Jääskeläinen Matti Vuori Mitä on nopeus? 11.11.2014 2 Jatkuva nopeus Läpäisyaste, throughput Saadaan valmiiksi tasaiseen, nopeaan tahtiin uusia tuotteita

Lisätiedot

HYVÄKSYMISTESTAUS- RAPORTTI - HAKEUTUJAN PALVELUT JA TODENNETUN OSAAMISEN REKISTERI

HYVÄKSYMISTESTAUS- RAPORTTI - HAKEUTUJAN PALVELUT JA TODENNETUN OSAAMISEN REKISTERI HYVÄKSYMISTESTAUS- RAPORTTI - HAKEUTUJAN PALVELUT JA TODENNETUN OSAAMISEN REKISTERI 13.5.2013 Dokumentin tallennuspaikka Sivu 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 DOKUMENTIN TARKOITUS... 3 2 TESTAUKSEN TILANNE... 3

Lisätiedot

Testaus-tietoisku: Tärkeimpiä asioita testauksesta projektityökurssilaisille

Testaus-tietoisku: Tärkeimpiä asioita testauksesta projektityökurssilaisille 1(23) Testaus-tietoisku: Tärkeimpiä asioita testauksesta projektityökurssilaisille Matti Vuori, Tampereen teknillinen yliopisto 30.10.2012 Sisällysluettelo 1/2 Esityksen tarkoitus 4 Laatu on tärkeää, ei

Lisätiedot

Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio

Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio Kuopio, testausraportti, 22.4.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 22.4.2002 Matti Peltomäki Ensimmäinen versio 0.9 22.4.2002 Matti

Lisätiedot

tsoft Tarkastusmenettelyt ja katselmukset Johdanto Vesa Tenhunen 4.2.2004

tsoft Tarkastusmenettelyt ja katselmukset Johdanto Vesa Tenhunen 4.2.2004 Tarkastusmenettelyt ja katselmukset tsoft Vesa Tenhunen 4.2.2004 http://cs.joensuu.fi/tsoft/ Johdanto Yksi tärkeimmistä tekijöistä laadukkaiden ohjelmistojen tuottamisessa on puutteiden aikainen havaitseminen

Lisätiedot

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Määrittelydokumentti NJC2 Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti ( ov) Projektiryhmä Eero Anttila Olli

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 4 Palvelukuvaus -pohja Versio: 1.0 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio

Lisätiedot

Työkalut ohjelmistokehityksen tukena

Työkalut ohjelmistokehityksen tukena 1 Työkalut ohjelmistokehityksen tukena Johdanto 2 Työkaluja eli ohjelmistotyötä tukevia ohjelmistoja käytetään ohjelmistoalan yrityksissä nykypäivänä paljon. Työkalut auttavat ohjelmistoalan ihmisiä suunnittelemaan

Lisätiedot

Harjoitus 3 Case Face Wash. Raine Mäki, Laura Takkinen, Marika Östman, Otto Kataja

Harjoitus 3 Case Face Wash. Raine Mäki, Laura Takkinen, Marika Östman, Otto Kataja Harjoitus 3 Case Face Wash Raine Mäki, Laura Takkinen, Marika Östman, Otto Kataja Tunnistettuja ongelmia Katastrofaaliset ongelmat Kommunikointi Projektisuunnitelman puuttuminen Projektia ei aikataulutettu

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016 CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016 VIIME KERRALLA MENETELMIÄ Musta laatikko Valkea laatikko Harmaa laatikko Regressio Automaatio Rasitus (kuormitus)

Lisätiedot

Testaussuunnitelma. Pizzeria - Pitseria HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. WebPizza

Testaussuunnitelma. Pizzeria - Pitseria HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. WebPizza Testaussuunnitelma Pizzeria - Pitseria HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Versio 1.0 Ehdotus Laatija Raine Kauppinen VERSIOHISTORIA Versionotyyppi Versio- Päiväys Tekijä

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden testausinfo

Vakuutusyhtiöiden testausinfo Vakuutusyhtiöiden testausinfo ATJ:n ulkoisten liittymien testaaminen Jonna Hannukainen ja Markku Noukka 12. ja 17.5.2006 (Päivitetty 18.5.2006) ATJ:n integraatiotestaus vakuutusyhtiöiden kanssa Testauksen

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Viulu

Projektisuunnitelma Viulu Projektisuunnitelma Viulu Kuusela Johannes Sjöblom Teemu Suominen Osma Ohjelmistotuotantoprojekti Helsinki 23.9.2004 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Versiohistoria Päivämäärä Versio

Lisätiedot

@Tampereen Testauspäivät (2012-06)

@Tampereen Testauspäivät (2012-06) @Tampereen Testauspäivät (2012-06) Testausodotukset räätälöityjen järjestelmien projekteissa Maaret Pyhäjärvi, testausasiantuntija Twitter: maaretp Testausvastaava @ Granlund Oy Yrittäjä

Lisätiedot

Aineistosiirron testauksen aloituksen ohje Trafin sopimuskumppaneille

Aineistosiirron testauksen aloituksen ohje Trafin sopimuskumppaneille TraFin ulkoinen integraatio Aineistosiirron testauksen aloituksen ohje Trafin sopimuskumppaneille Ohje 26.2.2014 Versio 1.1, Hyväksytty Luottamuksellinen Vastuutaho Trafi MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys

Lisätiedot

Testauksen hallintaa teekkareille (ja muille kiinnostuneille) Arto Stenberg

Testauksen hallintaa teekkareille (ja muille kiinnostuneille) Arto Stenberg Testauksen hallintaa teekkareille (ja muille kiinnostuneille) Arto Stenberg Symbio lyhyesti Innovatiivinen tuotekehitys- ja testauskumppani Juuret Suomessa, perustettu 1997 Laadukkaat ohjelmistotoimitukset

Lisätiedot

MOODLE-OHJE: Liitetiedoston lisääminen ja päivittäminen

MOODLE-OHJE: Liitetiedoston lisääminen ja päivittäminen etusivulta yläoikealta. Kirjauduttuasi sisään SAMK Moodleen, mene omalle opintojaksollesi ja siirry muokkaustilaan. Muokkaustila päälle painike löytyy opintojakson Kun muokkaustila on päällä, siirry sen

Lisätiedot

Hyväksymistestauksen tarkistuslista järjestelmän hankkijalle

Hyväksymistestauksen tarkistuslista järjestelmän hankkijalle Hyväksymistestauksen tarkistuslista järjestelmän hankkijalle Tarkistuslista on suunniteltu käytettäväksi hyväksymistestauksen suunnittelussa, valmiuksien arvioinnissa ja katselmoinnissa.tämä tarkistuslista

Lisätiedot

Kyselyjälleenmyyjien, Poliisin ja Tullin testausinfo

Kyselyjälleenmyyjien, Poliisin ja Tullin testausinfo Kyselyjälleenmyyjien, Poliisin ja Tullin testausinfo ATP:n sovellus-sovellus-kyselyn testaaminen Jani Alatalo ja Markku Noukka 16.8.2006 ATJ:n integraatiotestaus: TPSUO:n sovellussovellus-kysely-liittymä

Lisätiedot

Testauksen suunnittelu ja dokumentointi ketterässä testauksessa Tutkimustuloksia

Testauksen suunnittelu ja dokumentointi ketterässä testauksessa Tutkimustuloksia Testauksen suunnittelu ja dokumentointi ketterässä testauksessa Tutkimustuloksia Nina Perta, Senior quality consultant Knowit Oy Elina Varteva, QA Specialist Knowit Oy Copyright Knowit Oy 2014 Nina Perta

Lisätiedot

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus Varantotilisopimus 1 (5) VARANTOTILISOPIMUS Tilinhaltija: Tilinumero: BIC-koodi: XX Pankki Oy (IBAN XX) XXXXXXXX 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Tiliehdot Sopimuksessa määritellään menettelyt ja vastuut, joiden

Lisätiedot

Yksikkötestaus. Kattava testaus. Moduulitestaus. Ohjelman testaus. yksikkotestaus/ Seija Lahtinen

Yksikkötestaus. Kattava testaus. Moduulitestaus. Ohjelman testaus. yksikkotestaus/ Seija Lahtinen Yksikkötestaus Kattava testaus Moduulitestaus Ohjelman testaus 1 Kattava testaus Testauksen perimmäinen tarkoitus on LÖYTÄÄ VIRHEITÄ Testaus pitäisi olla täydellinen: - Jokainen pyydetty arvo pitäisi testata

Lisätiedot

OTM viikoilla 18 ja 19

OTM viikoilla 18 ja 19 OTM viikoilla 18 ja 19 Ma 27.5: Vierailuluento Risto Kurki-Suonio (Juridiikka) Vappu peruutettu: luento peruutettu vappuaattona harjoitukset kuitenkin normaalisti Ma 4.5: Viimeinen varsinainen luento tuotteenhallinta

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin kehitysmallit

Avoimen lähdekoodin kehitysmallit Avoimen lähdekoodin kehitysmallit Arto Teräs Avoimen lähdekoodin ohjelmistot teknisessä laskennassa -työpaja CSC, 25.5.2009 Avoimen lähdekoodin kehitysmallit / Arto Teräs 2009-05-25

Lisätiedot

Tietoturvan ja -etosuojan suhde sovelluskehityksessä. An6 Vähä- Sipilä Tietoturva ry SFS:n seminaari 26.11.2013 avs@iki.

Tietoturvan ja -etosuojan suhde sovelluskehityksessä. An6 Vähä- Sipilä Tietoturva ry SFS:n seminaari 26.11.2013 avs@iki. Tietoturvan ja -etosuojan suhde sovelluskehityksessä An6 Vähä- Sipilä Tietoturva ry SFS:n seminaari 26.11.2013 avs@iki.fi, TwiHer @an6vs TIETOTURVAN JA TIETOSUOJAN OLEMUKSIEN EROT Tietoturva LuoHamuksellisuus

Lisätiedot

Simulaattoriavusteinen ohjelmistotestaus työkoneympäristössä. Simo Tauriainen

Simulaattoriavusteinen ohjelmistotestaus työkoneympäristössä. Simo Tauriainen Simulaattoriavusteinen ohjelmistotestaus työkoneympäristössä Simo Tauriainen www.ponsse.com 25.8.2011 Ponsse-konserni Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja

Lisätiedot

2. Koetilan palvelin. 4. Varatietokoneet ja -kuulokkeet. 6. Kokelaan tikkuja osallistujille, varapäätelaitteille ja varalle

2. Koetilan palvelin. 4. Varatietokoneet ja -kuulokkeet. 6. Kokelaan tikkuja osallistujille, varapäätelaitteille ja varalle Valvojan ohje Nämä ohjeet koskevat koetilanteen valvontaa. Ennen koetilaisuuden alkua koetila ja kokelaiden suorituspaikat on valmisteltu lukioihin rehtoreille lähetettyjen ohjeiden mukaisesti. Koetilaan

Lisätiedot

Projektien laadullinen ja määrällinen seuranta

Projektien laadullinen ja määrällinen seuranta Projektien laadullinen ja määrällinen seuranta Mikko Hytönen ESR-hankkeiden käynnistysseminaari 15.3.2012 Helsinki Seuranta- ja raportointiaikataulut vuosittain Maksatushakemus 31.10. (ajalta 1.5.-31.8.)

Lisätiedot

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Muutamia ajatuksia siitä, miten testaus pärjää lama-ajan säästötalkoissa. Laman patologioita ja mahdollisuuksia. Säästämisen strategioita.

Lisätiedot

L models. Testisuunnitelma. Ryhmä Rajoitteiset

L models. Testisuunnitelma. Ryhmä Rajoitteiset Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Testisuunnitelma Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset

Lisätiedot

Kuka vastaa tietojärjestelmähankkeen laadusta?

Kuka vastaa tietojärjestelmähankkeen laadusta? Kuka vastaa tietojärjestelmähankkeen laadusta? 05.10.2010 Esko Hannula Sisältö Laatu on lopulta aina rahaa Laatu riippuu siitä, kuka olet Vastuu laadusta on lopulta aina tilaajalla 2 Tietojärjestelmän

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Sisem 11.3.2015 Päivi Isokääntä 1. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Sisem 11.3.2015 Päivi Isokääntä 1. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Sisem 11.3.2015 Päivi Isokääntä 1 KÄYTÄNNÖNLÄHEINEN TOIMINTAMALLI PIENILLE JA KESKISUURILLE TYÖPAIKOILLE SISÄILMAONGELMIEN RATKAISEMISEKSI ISOKÄÄNTÄ PÄIVI, REIMAN MARJUT, RAUTIALA SIRPA

Lisätiedot

Julkaisemattomia koulutusmateriaaleja 2003-2010

Julkaisemattomia koulutusmateriaaleja 2003-2010 Matti Vuori Julkaisemattomia koulutusmateriaaleja 2003-2010 Luettelo vuosina 2003-2010 tuotetuista geneerisistä koulutusmateriaaleista (yrityskohtaiset aineistot ovat asia erikseen), ja joihin laatijalla

Lisätiedot

Suomen Laki I,II ja III -teoksia (Talentum).

Suomen Laki I,II ja III -teoksia (Talentum). 1 Lakikirjan käyttö Lakikirjatentti Tentti, johon saat ottaa lakikirjan mukaan. Kirjanpito, kauppaoikeus, esineoikeus, perhe- ja jäämistöoikeus, työoikeus, ympäristöoikeus, kv. yksityisoikeus, rikosoikeus,

Lisätiedot

Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa?

Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa? Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa? Arto Stenberg Copyright Kuntien Tiera Oy Kuntien Tiera Copyright Kuntien Tiera Oy Tiera on vuonna 2010 perustettu yli 200:n kuntatoimijan omistama

Lisätiedot

Ohjelmistotuotanto vs. muut insinööritieteet. (Usein näennäinen) luotettavuus ja edullisuus

Ohjelmistotuotanto vs. muut insinööritieteet. (Usein näennäinen) luotettavuus ja edullisuus Yhteenveto Ohjelmistotuotanto vs. muut insinööritieteet Monimutkaisuus Näkymättömyys (Usein näennäinen) luotettavuus ja edullisuus Muunnettavuus Epäjatkuvuus virhetilanteissa Skaalautumattomuus Copyright

Lisätiedot

Testaus organisaatiossa eri osapuolten näkökulmia laadunvarmistukseen ja testaamiseen

Testaus organisaatiossa eri osapuolten näkökulmia laadunvarmistukseen ja testaamiseen Testaus organisaatiossa eri osapuolten näkökulmia laadunvarmistukseen ja testaamiseen Jotta testaus ja sen kehittäminen onnistuisi, on tärkeää ymmärtää eri osapuolten ja ammattiryhmien erilaiset näkökulmat

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Kieliversiointityökalu Java-ohjelmistoon. Ohje

Kieliversiointityökalu Java-ohjelmistoon. Ohje Kieliversiointityökalu Java-ohjelmistoon Ohje 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ OHJELMASTA... 3 2 PÄÄ-IKKUNA...4 3 YLÄVALIKKO... 4 3.1 TIEDOSTO... 4 3.2 TOIMINTO... 4 3.3 ASETUKSET... 5 3.4 OHJE... 5 4 VÄLILEHDET...5

Lisätiedot

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Mitkä ilmoitukset? Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosiilmoitus Rajoitetusti

Lisätiedot

Iso kysymys: Miten saan uusia asiakkaita ja kasvatan myyntiä internetin avulla? Jari Juslén 2014 2

Iso kysymys: Miten saan uusia asiakkaita ja kasvatan myyntiä internetin avulla? Jari Juslén 2014 2 Jari Juslén 2014 1 Iso kysymys: Miten saan uusia asiakkaita ja kasvatan myyntiä internetin avulla? Jari Juslén 2014 2 Agenda Myynnin suurin ongelma Ongelman ratkaiseminen, ensimmäiset vaiheet Jari Juslén

Lisätiedot

toimeenpanosuunnitelma

<Viitearkkitehtuurin nimi> toimeenpanosuunnitelma toimeenpanosuunnitelma XX.X.201X Versio: 0.X toimeenpanosuunnitelma XX.XX.201X 2 (7) Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Viitearkkitehtuurin vaikutukset... 3 2.1. Viitearkkitehtuurin vaikutukset toimintaympäristöön...

Lisätiedot

0.47 27.11.2005 Santeri Saarinen Korjattu testaustasoja ja tehty tarkennuksia I1-testaukseen

0.47 27.11.2005 Santeri Saarinen Korjattu testaustasoja ja tehty tarkennuksia I1-testaukseen Muutoshistoria Versio Pvm Tekijä Kuvaus 0.1 24.10.2005 Elina Kontro Laatuasiat siirretty omaan dokumenttiin jatkotyöstetty 0.2 27.10.2005 Santeri Saarinen Bugien elinkaari yms. asioita jatkettu 0.3 28.10.2005

Lisätiedot

Seurantajärjestelmä ja vuosiraportointi Poimintoja raportoijalle, TETS. 22.1.2013 Saara Elväs

Seurantajärjestelmä ja vuosiraportointi Poimintoja raportoijalle, TETS. 22.1.2013 Saara Elväs Seurantajärjestelmä ja vuosiraportointi Poimintoja raportoijalle, Saara Elväs Vuosiraportointi 2012 Kaikki tiedot tulee raportoida seurantajärjestelmään maaliskuun loppuun 2013 mennessä Tiedot tarkastetaan,

Lisätiedot

Matopeli C#:lla. Aram Abdulla Hassan. Ammattiopisto Tavastia. Opinnäytetyö

Matopeli C#:lla. Aram Abdulla Hassan. Ammattiopisto Tavastia. Opinnäytetyö Matopeli C#:lla Aram Abdulla Hassan Ammattiopisto Tavastia Opinnäytetyö Syksy 2014 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Projektin aihe: Matopeli C#:lla... 3 3. Projektissa käytetyt menetelmät ja työkalut

Lisätiedot

NOKIAN VALMISTAJAN RAJOITETTU TAKUU NOKIA WINDOWS PHONELLE

NOKIAN VALMISTAJAN RAJOITETTU TAKUU NOKIA WINDOWS PHONELLE NOKIAN VALMISTAJAN RAJOITETTU TAKUU NOKIA WINDOWS PHONELLE HUOM! Tämä valmistajan rajoitettu takuu ( Takuu ) koskee vain aitoja Nokia-tuotteita, joissa on Windows Phone -käyttöjärjestelmä, jonka on myynyt

Lisätiedot

T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testisarja Ray tracing. Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi. Testisarja Ray tracing

T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testisarja Ray tracing. Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi. Testisarja Ray tracing T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Sisältö Keimo-visualisointijärjestelmän Ray tracing - visualisaation testisarja. Sarja sisältää testitapaukset ja testilokit Päivämäärä 13.4.2003 Projektiryhmä

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 11.2.2014 1. Rekisterinpitäjä Nimi Hevostoiminta Laukki Yksityinen elinkeinonharjoittaja, Y-tunnus 2601111-1 Yhteystiedot Puh: 040-186 2222,

Lisätiedot

Lyhyt johdatus ketterään testaukseen

Lyhyt johdatus ketterään testaukseen TTY:n Testauspäivät, Tampere 15.8.2006 Lyhyt johdatus ketterään testaukseen eli Ketterän ohjelmistokehityksen laatukäytäntöjä Juha Itkonen SoberIT Teknillinen korkeakoulu Juha.Itkonen@tkk.fi Ketterä ohjelmistokehitys

Lisätiedot

Helena Lemminkäinen Johtava konsultti, Kevi Consulting Oy (www.kevicon.fi)

Helena Lemminkäinen Johtava konsultti, Kevi Consulting Oy (www.kevicon.fi) Helena Lemminkäinen Johtava konsultti, Kevi Consulting Oy (www.kevicon.fi) Valt. tri (viestintä), Certified Business Coach Pitkä kokemus viestinnän johtotehtävistä, konsultointiapua viestinnän suunnitteluun,

Lisätiedot

Yhdeksän mittaria ohjelmistotuotannon. seuraamiseen. tsoft. Vesa Tenhunen Joensuun yliopisto, TKT:n laitos 15.9.2004. http://cs.joensuu.

Yhdeksän mittaria ohjelmistotuotannon. seuraamiseen. tsoft. Vesa Tenhunen Joensuun yliopisto, TKT:n laitos 15.9.2004. http://cs.joensuu. Yhdeksän mittaria ohjelmistotuotannon tilan seuraamiseen tsoft Vesa Tenhunen Joensuun yliopisto, TKT:n laitos 15.9.2004 http://cs.joensuu.fi/tsoft/ Yhdeksän mittaria ohjelmistotuotannon tilan seuraamiseen

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto VMS-, Alpro- tai DelProtuotannonohjausjärjestelmästä Ammuohjelmistoon 5/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot VMS-Management

Lisätiedot

4.2 Yhteensopivuus roolimalleihin perustuvassa palvelussa

4.2 Yhteensopivuus roolimalleihin perustuvassa palvelussa 4. Roolimallipalvelu 4.1 Tiedot palvelusta Palvelun nimi: Palvelun versio 01.01.00 Toteuttaa palvelun yksilöllistä palvelua (kts. M14.4.42) Roolimallipalvelu (Model role service) MYJ:lle, jotka toteuttavat

Lisätiedot

TESTIRAPORTTI - JÄRJESTELMÄ, PORTAL Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0

TESTIRAPORTTI - JÄRJESTELMÄ, PORTAL Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 TESTIRAPORTTI - JÄRJESTELMÄ, PORTAL i Sisällysluettelo DUMENTIN VERSIOT 1 1. YLEISTÄ 2 1.1. Dokumentin tarkoitus ja yleisiä toimintaohjeita 2 1.2. Viittaukset muihin dokumentteihin 2 2. SUORITETTAVA TESTI

Lisätiedot

1. kausi: 1.1. 30.6. 31.8. mennessä 2. kausi: 1.7. 31.12. 31.1. mennessä

1. kausi: 1.1. 30.6. 31.8. mennessä 2. kausi: 1.7. 31.12. 31.1. mennessä Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Päijät-Hämeen liitto Päivitetty: 30.3.2009 (korvaa ohjeen 30.12.2008) OHJEITA YHTEISHANKKEEN HALLINNOIJALLE: YHTEISHANKKEEN SEURANTALOMAKE EURA 2007 -JÄRJESTELMÄSSÄ Osatoteuttajat

Lisätiedot

PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009

PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009 PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009 POHDINTAA Mitä asioita projektissa seurataan? Kuka vastaa ohjauksesta? Millä tavoin projektia seurataan ja ohjataan? Mitä asioita ohjaukseen kuuluu?

Lisätiedot

Avoin lähdekoodi hankinnoissa Juha Yrjölä

Avoin lähdekoodi hankinnoissa Juha Yrjölä Avoin lähdekoodi hankinnoissa 9.6.2016 Juha Yrjölä Mitä on avoin lähdekoodi? 1. Lähdekoodi tulee jakaa ohjelmiston mukana tai antaa saataville joko ilmaiseksi tai korkeintaan luovuttamiskulujen hinnalla.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE truck check In Itsepalvelukioski

KÄYTTÖOHJE truck check In Itsepalvelukioski KÄYTTÖOHJE truck check In Itsepalvelukioski SISÄLLYSLUETTELO 1 TRUCK CHECK IN KÄYTTÖOHJE... 3 1.1 ALOITUSRUUDUN TIEDOT... 3 1.2 KÄYTÖN ALOITTAMINEN... 4 1.3 KONTTI- TAI SEMIREKAN VALINTA... 4 2 ERI TEHTÄVÄTYYPPIEN

Lisätiedot

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminnalliset muutokset... 1 2. Hallinnolliset - ja sopimusmuutokset... 1 3. Henkilöstöä koskevat muutokset... 1

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu TESTIRAPORTTI LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001 Tekijä:

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. uudistuu - tulevat haasteet

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. uudistuu - tulevat haasteet Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi uudistuu - tulevat haasteet Ajankohtaista rakennusten energiatehokkuudesta seminaari 8.10.2010 Aika: 8.10. perjantaina klo 9.30 11.30 8.10.2010 1 Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin

Lisätiedot

Asiakkaat ilman sähköä, koko asiakasmäärä 17500

Asiakkaat ilman sähköä, koko asiakasmäärä 17500 Tapaninpäivän myrskytuhojen selvittämiseen liittyvät tiedotteet Tapaninpäivän poikkeuksellisen voimakas myrsky aiheutti ennen kokemattoman määrän vikoja yhtiömme jakeluverkolla. Kotisivuillamme julkaisimme

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Teknillinen korkeakoulu 51 Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 21.11.01 Oskari Pirttikoski Ensimmäinen versio 0.2 27.11.01 Oskari Pirttikoski Lisätty termit

Lisätiedot

Kun pelikaani on jo turbiinissa

Kun pelikaani on jo turbiinissa Kun pelikaani on jo turbiinissa Varo pelikaania! Nelonen ja Ruutu esittely Kuinka tuotanto- ongelmiin on varauduttu Case 18.3. Mitä opittiin? Kysymykset Vahva ja monipuolinen mediatarjonta löytää pienemmät

Lisätiedot

1 Kannat ja kannanvaihto

1 Kannat ja kannanvaihto 1 Kannat ja kannanvaihto 1.1 Koordinaattivektori Oletetaan, että V on K-vektoriavaruus, jolla on kanta S = (v 1, v 2,..., v n ). Avaruuden V vektori v voidaan kirjoittaa kannan vektorien lineaarikombinaationa:

Lisätiedot

TIETOTOIMISTO.FI Projekti

TIETOTOIMISTO.FI Projekti TIETOTOIMISTO.FI Projekti Ohjelmiston esittely TIETOTOIMISTO.FI - Projekti on insinööri- ja suunnittelutoimistoille räätälöity selaimella käytettävä ohjelmisto tuntikirjaukseen, projektiseurantaan ja laskutukseen.

Lisätiedot

TEHTÄVIEN PALAUTTAMINEN MOODLEEN

TEHTÄVIEN PALAUTTAMINEN MOODLEEN TEHTÄVIEN PALAUTTAMINEN MOODLEEN Moodlessa opettaja voi valita tehtävälleen jonkun neljästä erilaisesta tehtävämuodosta: Lähetä yksi tiedosto opiskelija palauttaa yhden tiedoston. Tiedostojen lähetys opiskelija

Lisätiedot

Peruskorjaushankkeen käyttöönotto ja takuu Talotekniikan käyttöönoton haasteet. 9.12.2014 Jyrki Vilmunen

Peruskorjaushankkeen käyttöönotto ja takuu Talotekniikan käyttöönoton haasteet. 9.12.2014 Jyrki Vilmunen Peruskorjaushankkeen käyttöönotto ja takuu Talotekniikan käyttöönoton haasteet 9.12.2014 Jyrki Vilmunen Korjausrakentamisen haasteita talotekniikalle Työmaan toteutusaikataulut ei realistisia Korjausrakentamisessa

Lisätiedot

JReleaser Yksikkötestaus ja JUnit. Mikko Mäkelä 6.11.2002

JReleaser Yksikkötestaus ja JUnit. Mikko Mäkelä 6.11.2002 JReleaser Yksikkötestaus ja JUnit Mikko Mäkelä 6.11.2002 Sisältö Johdanto yksikkötestaukseen JUnit yleisesti JUnit Framework API (TestCase, TestSuite) Testien suorittaminen eri työkaluilla Teknisiä käytäntöjä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN SELVITYS LIITTYEN SUOMEN SCHIPPERKEKERHO RY:N SYYSKOKOUKSEEN 11.11.2006

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN SELVITYS LIITTYEN SUOMEN SCHIPPERKEKERHO RY:N SYYSKOKOUKSEEN 11.11.2006 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN SELVITYS LIITTYEN SUOMEN SCHIPPERKEKERHO RY:N SYYSKOKOUKSEEN 11.11.2006 Kuten jo 8.12.2006 Suomen Schipperkekerho ry:n hallitukselle sekä yhdistyksen syyskokouksen 11.11.2006 puheenjohtajalle

Lisätiedot

LAATU, LAADUNVARMISTUS JA f RISKIEN HALLINTA JOUNI HUOTARI ESA SALMIKANGAS PÄIVITETTY 18.1.2011

LAATU, LAADUNVARMISTUS JA f RISKIEN HALLINTA JOUNI HUOTARI ESA SALMIKANGAS PÄIVITETTY 18.1.2011 LAATU, LAADUNVARMISTUS JA f RISKIEN HALLINTA JOUNI HUOTARI ESA SALMIKANGAS PÄIVITETTY 18.1.2011 TEHTÄVÄ Määrittele laatu Mitä riskien hallintaan kuuluu? Jouni Huotari & Esa Salmikangas 2 LAATU JA LAADUNVARMISTUS

Lisätiedot

Kohti Kohaa avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän käyttöönotto

Kohti Kohaa avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän käyttöönotto Kohti Kohaa avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän käyttöönotto Virpi Launonen Kirjastotoimenjohtaja Mikkelin kaupunginkirjasto Etelä-Savon maakuntakirjasto Yleistä OKM rahoittanut lokalisoinnin, Joensuun

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Tuotemallin hyödyt rakentamisessa

Tuotemallin hyödyt rakentamisessa 1 Tuotemallin hyödyt rakentamisessa Tuomas Särkilahti ProIT-seminaari 29.9.2004, FinnBuild Skanskan tavoitteet mallintamisessa 2 kehittää, testata ja ottaa käyttöön tuotemallintamiseen perustuva prosessi

Lisätiedot

Sopimusten Verkkopankki

Sopimusten Verkkopankki Sopimusten Verkkopankki & pilvipalvelun edut ja haasteet Sopima Oy Hiilikatu 3, FI-00180, Helsinki, Finland info@sopima.com, www.sopima.com 1 Sisältö Sopima Oy lyhyesti Sopimusten Verkkopankki Miksi ja

Lisätiedot

Fassment-projektin alustava analyysi

Fassment-projektin alustava analyysi Fassment-analyysi Fassment-projektin alustava analyysi Versio Päiväys Kommentit 1.0 1.4.2013 Uusyrityskeskukselle lähetetty versio 2.0 Uusyrityskeskuksen kommenttien pohjalta korjattu versio Fassment-analyysi

Lisätiedot

KÄYTETTÄVYYSTESTAUS OSANA KETTERÄÄ KEHITYSTÄ

KÄYTETTÄVYYSTESTAUS OSANA KETTERÄÄ KEHITYSTÄ KÄYTETTÄVYYSTESTAUS OSANA KETTERÄÄ KEHITYSTÄ Eeva Kangas 05.11.2015 @FixUi Oy 2013 2015 FIXUI "Autamme yrityksiä suunnittelemaan sellaisia tuotteita, joita ihmiset osaavat ja haluavat käyttää" Käyttäjätutkimukset

Lisätiedot

Sähköisen ylioppilaskirjoituksen katastrofiharjoitus

Sähköisen ylioppilaskirjoituksen katastrofiharjoitus Ohje 5.2.2016 Sähköisen ylioppilaskirjoituksen katastrofiharjoitus Katastrofiharjoituksen läpivientiin vaadittavat tarvikkeet 1. Koetilan palvelin, koetilan varapalvelin ja toinen koetilan varapalvelin.

Lisätiedot

Uudelleenkäytön jako kahteen

Uudelleenkäytön jako kahteen Uudelleenkäyttö Yleistä On pyritty pääsemään vakiokomponenttien käyttöön Kuitenkin vakiokomponentit yleistyneet vain rajallisilla osa-alueilla (esim. windows-käyttöliittymä) On arvioitu, että 60-80% ohjelmistosta

Lisätiedot

BUILDINGSMART ON KANSAINVÄLINEN FINLAND

BUILDINGSMART ON KANSAINVÄLINEN FINLAND BUILDINGSMART ON KANSAINVÄLINEN TOIMINNAN TARKOITUS Visio buildingsmartin tavoitteena on vakiinnuttaa tietomallintaminen osaksi rakennetun ympäristön hallintaa. Missio buildingsmart edistää kaikille rakennetun

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Visma Econet Pro. Duetto integraatio maksumuistutukset perintätoimet. Visma Software Oy, 2013 www.visma.fi

Visma Econet Pro. Duetto integraatio maksumuistutukset perintätoimet. Visma Software Oy, 2013 www.visma.fi Visma Econet Pro Duetto integraatio maksumuistutukset perintätoimet Oppaan päiväys: 19.11.2013. Asiakasneuvonta: Helpdesk: kirjautuminen Visma Econet -infolinen tai osoitteen www.visma.fi/helpdesk kautta

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Palvelupäälliköt ja esimiehet oman henkilöstönsä osalta

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Palvelupäälliköt ja esimiehet oman henkilöstönsä osalta Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite:

Lisätiedot

29.8.2012 SUOMEN PANKIN RAPORTOINTIPALVELUN KÄYTTÖOHJE. Maksutaseen kuukausikysely ulkomaisista rahoitussaamisista ja -veloista (BOPM)

29.8.2012 SUOMEN PANKIN RAPORTOINTIPALVELUN KÄYTTÖOHJE. Maksutaseen kuukausikysely ulkomaisista rahoitussaamisista ja -veloista (BOPM) 1 (7) SUOMEN PANKIN RAPORTOINTIPALVELUN KÄYTTÖOHJE Maksutaseen kuukausikysely ulkomaisista rahoitussaamisista ja -veloista (BOPM) Suomen Pankin tilastotiedonkeruu tapahtuu DCS-raportointipalvelun (Data

Lisätiedot

Tietojärjestelmän osat

Tietojärjestelmän osat Analyysi Yleistä analyysistä Mitä ohjelmiston on tehtävä? Analyysin ja suunnittelun raja on usein hämärä Ei-tekninen näkökulma asiakkaalle näkyvien pääkomponenttien tasolla Tietojärjestelmän osat Laitteisto

Lisätiedot

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015 CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015 NOPEA KERTAUS VIIME KERROISTA ERILAISIA T YÖKALUT YYPPEJÄ Millä työkaluilla testausta sitten tehdään? Suurin osa ohjelmistojen

Lisätiedot

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14 Arkkitehtuurikuvaus Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy Ryhmä 14 Muutoshistoria Versio Pvm Päivittäjä Muutos 0.4 1.11.2007 Matti Eerola 0.3 18.10.2007 Matti Eerola 0.2

Lisätiedot

Palautuskansio moduuli, ja sen vuorovaikutukset tehtävien annossa!

Palautuskansio moduuli, ja sen vuorovaikutukset tehtävien annossa! Palautuskansio moduuli, ja sen vuorovaikutukset tehtävien annossa! - Elikkä tässä ohjeessa näet kuinka voit tehdä peda.net palveluun koti/etätehtäviä tai vaikka kokeitten tekoa, tapoja on rajattomasti.

Lisätiedot

ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa

ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa Sisältö 1. Koneenrakentajan haasteita koneiden turvallistamisessa 2.

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014. Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu. Järjestelmän nimi. versio 1.0

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014. Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu. Järjestelmän nimi. versio 1.0 KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014 Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu Järjestelmän nimi versio 1.0 Jakelu: Tulostettu: 201543 Samuli Hirvonen samuli.hirvonen@student.tut.fi

Lisätiedot

Testauksen ulkoistaminen

Testauksen ulkoistaminen Testauksen ulkoistaminen Testauksen ulkoistaminen on monille organisaatioille ajankohtainen haaste. Kaikkeen ulkoistamiseen liittyy mahdollisuuksia, mutta myös uhkia, joiden tiedostaminen ja hallinta on

Lisätiedot

Henkilökohtainen laite, tahallisuutta tai suurta huolimattomuutta)

Henkilökohtainen laite, tahallisuutta tai suurta huolimattomuutta) Tablet hanke: Laitehuolto ja vaihtoprosessit eri skenaarioihin Henkilökohtainen laite, ei tahallisuutta tai suurta huolimattomuutta) 1. Oppilas tuo viallisen/rikkoutuneen laitteen tutor opettajalle. 2.

Lisätiedot