: t-'., ",/i. r.-:,.-r -- :''{?.'1:1ii'- I

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ": t-'., ",/i. r.-:,.-r -- :''{?.'1:1ii'- I"

Transkriptio

1 j,a i : i, ltr:

2 : t-'., ",/i. r.-:,.-r -- :''{?.'1:1ii'- I

3 I l lr Moto Guazi y I0110 LeMons on miehekais ndky' katsoipa sitd sitten edestä, tai takaa!"' urooppaialsessa mootlorr pyörätehtailussa ci mallislo ja vaihdeta vuosittain, ci edcs joka toinen vuosi. Tlts tä on hyvänä esimerkkinä tå.rnånkertainen koeajettavamme Moto Guzzi V 1000 LeMans, joka viettäå parhaillaan juhlavuottaan, "ensimmäisen painoksen" ilmestyessa markkinoille jo vuonna Vuosien vafrella karskirakenteincn ja reilusli melua- ' LeMans on osoiltautunut ikinuo.,.,ksi bulevardisportiksi, joka on sinnikkääsli taistellut paikastaan idästä nousevan auringon aila, påivä p:iivältå kovenevasta kilpailutilanteesta huolimatta. Toki Guzzin kaksisylinterincn 90-asteen veekone työo!ötankoineen on vanhanaikainen maatalousmoottori uusimpiin nes!e/ öljyjäähdytleisiin nelisylinterisiin ja venltiilisiin dohc-koneisiin nähden, multa kun Veglian nopeusmittari nousee parhaimmillaan nåytlämään 240 km:n huippua, on se r''ksiselitteista leks!iä LeMansin suorituskyvystä, jota ymmårretään ja ar!ostetaan jopa japanilaisenkin slrunnittelupdydlin ä:f essäl Näyttå?i siltä, että LeMans paranee vanhetessaan kuin aito italialainen chiånri ikåån. Mutla vuosittain ta' pahtun et muutokset eiväl ole suu ria. Aina vuoteen -85 asii 85o-kuutioisena valmistettu LeMans sai viime vuonna tapahtuneessa suursaneerauksessa sa!akunta kuutiosenttimet riä lisää sylinreritilavuulta (948,8 cmr =88 x78 mm poraus x isku), sa- malla suurin teho nousi m hevosvor maan, vastaavasti harvakåyntisen konecn väånlömomentli kasvoi 8,43 kpm:ijn/6 250 r/min. Toinen radikaali uudistus oli siirtyminen l6_ tuumaisen etupyörän aikakauleen, samalla pyöriln ulkoasua moderni soitiin nykyiselleen. Epälemä1tå tuu' lilunnelissa testattu uusiutunut perå_ pää on virtaviivainen, muita sen muoioilustå voidaan olla ainakin kahta eri mieltä. lo-vuotisjuhlan kunniaksi uudessa Vl00O LeMansissa on punavalkorai' dallinen maalaus, mikå keventääkin muutoin raskaannåköisiä sileitä pinroja. Silti esteettisiä seikko.ia t?lrkeåmpi parannus 86-mallin Guzzissa on jyrkennetty etupään ohjauskulma, minkä tarkoituksena on eliminoida viim vuoden mallissa ilmenneitå suuntavakavuusongelmia suuremmilla nopeuksilla ajettåessa. Muuten pyörå onkin siiten pysynyt entisel' låän, ikå vuodelle 87:nkäån ole Iu' vassa muita uudistuksia kuin moot. lorin musta våjitys. Koskakohan pikku-guzzeista tuttu neliventtiiiinen pitsikansi katsolaan a.janmukaiseksi myös Vee-tonnissa? Moto Cuuin urheilunallit ovat olled pertnbisesti hy n virtaviivai-sesti muotoiltuja. Tuulitunnelitesnusten iöliet ovat näkyeksii Y 1M0 LeMansinkin piifteissii, iopa kiilamaisesti muotoilluissa vilkuissa. 62

4 Haasteita vai pettymyksiä? O v 1000 LeMans on råvåkkåotteinen bulevardisportti, joka vaatii kuljettajaltaan samanlaisia otteita osakseen, Sanat "hienostunut", tai "siloitelru" ovat våäriissä ).rnpäristösså, kun puhutaan LeMansista, Pien!ä alkutotutlelua vaativa Guzzin kulm jkas kåytös johluu pääasiallisesti runkoon poikitlaisesti asetetun V- moottofin ja sen voimansiirron ominaispiirteisaå, jotka ovat tuttuja myös bokseri-bemaristeiilekin. Ur heiluhenkiselle italialaispyöräfanille ne oval enemmänkin haasleita, joiden kanssa oppii elämåän, sen sijaan j apaniiaisen mul!isyiinteripyör å.n sähkömoottorimaisen tasaista kåyt råytymistå Guzzilta odottavalle en-!immåinen ajokerta LeMansin satu' lassa on varmasti uusi ja "erilainen" Kylmänd käynnistettäesså laihalle säädetty Guzzi vaati hanakasti r,vyppyå, se löytyy omintakeisesli vaser' 'rpuoleisen kaasultimen alapu(,. Käynnistyessäån pyörä kei nahtaa tutunomaisesti moottorin pyörimissuuntaan oikealle, pienen a]- kulämmiltelyn jälkeen ykkönen si' sään ja menoksi. Kiihdytettåessä ns. kardaanin hissiefekti nostaa perää hauskas!i ylös. Vaihdepolkimen liikc on pitkä, ja koeajopyorässä vårnrect kylkeyty!at nihkeäsli påli]le, to_!in jåykk),yden syyksi selvisi eiaikuperaisen jalkatappisarjan liian iiukasti sovitetlu liukulaakeri. Vaijenveiirleinen ky!kin on ehkå jonkrn lerran jäykcmpi kuin vaslaavat nestetoimiset yleensä, multa se ei tuota I,vhytsormisillekaen ongelmia. Sen si jaan kaupunkiajoa ja hitaasti matele_ miste helpoltaisi, jos kytkimessä (kaksilevyinen kuivakytkin) olisi nemmån lr. slatusvaraa- Snobi O Kaikissa urheilullisuudcssaankin Lel'.silla kelpaa kyllä kurvailla ka,,gillakin. Sillä malli on pysy nvr meidän korkeusasteella aina mel, Loisena harvinaisuutena, joka erot, tu helposti katukuvassa pyörivien yanhassa vara parempi. Moto Guzzi Y 1000:t1 t!öntötanko-y-twini kehittiili kunnioitettavat 90 heeosvoifiaa, ja roppa' kaupa a riiaintöö, iavallisten tusinapyörien joukosla. Ja toisekseen kaksisylinterisen veekoneen muhkean täyiel:iin n käyniiääni ci ole jokapäivåistä kuullavaa, sen påalle näyttää ymmär!åvän ravallinen kadunmieskin. Bulevardispor' iille 1årkei!ä piif teitä molemmat. Ajoasento on melko voimakkaasti eteenpäin makaava, ohjaustankci on oikea leleskoopin putkiin kiinnitlyvä clip on sarvikko, jolla voi muokaia ajoasentoa mieleisekseen sekä korkeus että leveyssuunnassa. Wegiian insrrumenteista kootru kolmireikäinen mittaristo sijaitsee poikkeuksellis n korkealla ja on erjttäin hyvin ajajan näkökentåssä- Paneeiin keskimmäisella paikalla on åidon kilpa pyörån mieliintuova valkopohjainen kierroslukumiilari, pikkutarkasti jaoteituna. Sen vasemmalla puolella sijaitsee volltimitlari ja vastaavasii oikealla puoiella vain suun!aa-anlava pykälletly nopeusmittari. Merkkiva lorivistöstå löytw itallalaiseen!apaan oma ruutu ajovaloille. Tämån Iisäksi jonossa on m rkii kaukovalol le, vapaa-asennolle, Ia!aukselle, öl jynpaineelle.ja jarruille. Vårinöintiå ehkäisevårsti on ohjaustangon päissä lyjiypaino!, ja kädensijoina toimii pehmeät solukumi rlrpel- Italialaispyörien sähkökalkaisimissa oo perin!eisesli oilut jotain > Koeaj o-guz.in ei-alkuperainen ialkatappisarja o s o i lau t ui n i h k eö k s i t o imihaltaan. on hyvännäköinen' mutla se InteEraalijatujtirjestelmä koostuu kotmesto läpimitattaan 270 mm:n ke uvasta ler'lstä. Puuttuva anti di e ei ole l/ 1000 LeMansissa onpelma.

5 Valkopohjoinen kiefi oslukumittari ii aitsee hyvin aiaian ndkökentdssai. ndkökentdss'i' Suuntavilkun keinukatkaisin toimii ylös'alassuuntaisesti. Valonvaihto operoi' alaon poikkeuksellisesti kaasukriden peukalolla (alakuea). omaperäistä - väiån samaan tapaan kuin fransmanniautojen kojelaudan ja namikoitten sijoittelussa - LeMansissa ne ovat modernin yksin kertaiset ja selkeä!, losin ylös-alas -loimiva vilkun keinukytkin pomppasi palautettaessa helposti "yli", valon vaihlo Cuzzissa operoidaan poikkeuksellisesti kaasukäden peu kalollå. Luonnollises!ikaan kapea ja matala ohjaustanko ei ole kaikkein par haimmillaan ruuhkaliikenteesså, koska ranteen kulma muodostuu rasittavan.jyrkäksi.ja yiåvarlalon paino lepää suurimmaksi osaksi juuri käsien varassa. Mutta muutoin uusi Le Mans suoriutuu ketterästi kaupunki' liikenteessä, ohjaus on keryl ja nopea eikä pyörän painoa tunne hiljaisessakaan vauhdissa kadunkulmaan kantatessa, kiitos alhaisen painopisteen. Itseasiassa 215 kilon kuivapai' no ei ole tuhatkuutioiselle - kaksi sylinterisellekäån -.jårin paljon edes tånå alumiinirunkoisten cafe racereiden aikana.?90 mm:n istuinkorkeu! ta pudottaa pyöristetyt satulanreunukset ja Cuzzin rakenteeltaan kapea uuma, kaiken kaikkiaan LeMans os ottau tuu sylinteritilavuuteensa nåhden yllättävän nåppårän kokoi seksi ja helpoksi kdsiteltävåksi, olkoonkin, että akseliväli on nykysportiksi pitkänhuiskeat l5l0 milliå. Tukeva runko, jäykkä jousitus a Jousitus on valittu italialaisten makutottumusten mukaisesti jäykåksi, vaikka vanhemmisla LeMan seista tulut Sebacin ilmanpainesäätöise! lakapumpui ovatkin viime vuonna vaihluneet Konin kiiltävä runkoisiin pumppuihin, joissa varmennuksen voi valita nelj,istå vaihtoehdosta, säätökiekko sijaitsee iskarin ylåkorvakkeen alla. Sekä jousen etujännitys (progressiivinen jousi) että vaimennuskin Iöysimmilleen säädettynä peräpäästä tuntee palautteena lien epätasaisuuder ja heitot hiljaisella nopeudella ajettaessa. Mutta kun våuhti kasvaa, LeMansin säädöt muuttuvat edukseen, joustot pelaavat mallikelpo; sesti huonollakin pinnalla, jos vain nopeutta on rjittåvästi. Ja se puoles taan vaatii kuskilta edellämainittuja ronskeja otteita a.,amista jå pyörää kohtaan! Yhdistetyillå ilmakorkeilla varuslettu etuhaarukka on sekin jäykähkö, mutta käsille lyömisiä ei ilmennyt, Haatukasta puutluu antl dive, ja saa puuttuakin, LeMansissa sitä ei kaivannut. Uusi V{onninen taipuu kaarteisiin huomattåvasii helpommin kuin isopyöråiinen edeltåjänsä. Pitk:istä akselivälistä huolima!ta mutkai eiväi vaadi (enää) ohjaamiseen voimankäyttöä, vaan pienen elupyörän ansiosm Guzzi käänt)ry herkilsti ja nopeasti haluttuun suuntaan. Ja se myös pitää ajolinjansa, mutla on muistettava pitåå koko ajan tasainen velo päuillä, kun kyse sså on kardaanjvetoinen pyörä, jossa kone on sijoitetlu menosuuntaan nähden poikittaisesti. Kaa' sukäden ranteeitaan herkälle kuljef tajalle Guzzi saatlaa näet tehdå tep' posensa pyörivjen massojen muodos sa ja nostaa pyörän vaikka pyslyyn kesken kallistuksen, jos löysäät kaasua väärään aikaan väärässä paikassa. Mutta mm. tåmån Guzzi opettaå sinrille, jos haluat lulla pyörän losikaveriksi. LeMansin suoraviivaisin vedoin ja kolmiorakenteisiin perustuva kaksoiskehtorunko on kuin malliesimerkki rungon rakentajan oppikirjasla. Runko on vanha ja opit vielåkin vanhemmal, multa silti kaikki pi' räå paikkansa vielä tänakaln päivä nä. Käytånnössäkin, sillå mutkissa raamia ei saa notkumaan kirveelläkåän, ja suorilla uusi V1000 on täysin suuntavakaa kaikissa nopeuksissa. Pyörä ei hak!a!ien pinnad uria Jå viime vuonna tonnisla LeMansia kiusannut sivuttainen suuntavakavuu den puule on nyt mennen talven lun- a. Y-kone on a[haaha kapeai 64

6 Molo Cuzzi on runnettu virtaviivaisesra muotoilustaan, jo 50 luvulla lehdas voitti silloisen TT-ajon (road racirrgj maailmanmestaruuksia ei lehokkaimmilla, mulla sulavalinjaisen nopeilla Iuomuksillaan. Tuuliiunneli' lestien jäijei ovat helposli nähtävis sä VILxX) LeMansinkin piirteistä, alaskuupilla, polt!oainesäiliön ala puolelie sijoiletulla vakaajalla ja sa rulan takaspoilerilla on!armastj val kutusla Cuzzln suuntavakavuu!een yhd.ssä vakiovarusrukseen lukelrtu!an ohjåusiskunvai retrtimen kanssa. Ohjauksen mukana käänryvä elukate ei ole koolla pilat!u, mutta se on yllåttåvån tehokas ohjaamalla suu fimman osan ilmavirras!a kuskin ky päfän yli, helpoitaen nain ajamista. Kuljetlalan mataia, eteenpåln nojaa!a ajoasento, jossa jalal on vedelrj- reiiusri takalisron allc, on läysin mukiinmenevä asento myös matka ajossa. Keskimitlajselle ajurille on reillrsri trlaa, raa.jat eivä{ ole liian koukussa, mikä aiheultaisi puu!u' mlsta, cikä Cuzzin tapauksessa io' r'*ten nimessa voi moir(ia cdes väfi.ktian, n iin lasaisesli matalaaani sesri jyrisc!å Vce-kone käy. Sen srjaan kiihdytyspumpuilla!arustetul,10-millisr Pll\'1 DeLl'oftot oval ar rnor!olnan jåykat ja vasytiäva! väki ( ink in!ahvenlnankin kuskin kaasu kaden pirenlmrllå markoilla. Samoin marka ajoa silnallä pitaen satula sarir olh kusltrn påikalta hreman lcve ämpi, murta 5porlti mika spoftli Silri!oisjn kuvitella hy\rn LeMansia markaplofånå kiitamåssä saksan no irriiia rliiobåånoillå kohlr Välimeren rarrrola jopa kaksi paålla. Bensapihi maratoonari O a;uzzit ovar har\akayntistå su kua, 100 k'n.'h nopeudellå Vee(onni' nen tolkuliaa slrurimrnalla, viilo\- \aihrcclla, noin 3200 kierfokiel13 mrnlruii!sa. Eikä huippua kokerliacssakarn (240 km/h, m'ttannopeu\) ' ' kiefla kuin punaiscn tunluma! mika alkaa 7700 kien oks!\ln crecdpain Toki LeManrlir \or alaltaa kidroksillakin, murta irita cr saa rx\ Iåå\aa hyölla, moollori lollelce suhr'nop.asti kaaslrn pyynlrn, srlll I rj oaa tnuh ra I at kullis t us'tara I. LeMonsin ajoasento on poikkeawn etunoiainenja tut' liettiä agrcssiirisuutla ajoilmeeseen' urheilullisessakin ajossa kokemus opetlaa turvaulumaan pehmeåån vaåntöön, iotå löytly roppakaupå1la kårkilla kierroslukueluerlla - E,11 kpm/6250 r./mrn. Noin puolenloistaluhannen kiiolnerrin aikana ilmeni. ertä polilo, aineenkulurus ei ole kovinkaan riippuvarnen kåytetysta ajota!asta far nopeudesta. Lukemat vaihleleval kahiapuolen viil!ä lilraa, keskikulu' tuksen ollessa!ain 5,1 litfaa sadalia Moottori: kilometrillä, ja välillä meno oli nalr' ijnnollisen nopeaa, josta nuisrona virkavallan vahvistama dokrrlnenlti Suoriruskyvyn vaslapainoksi L e \'lansissa on jarruina kolme kellu!åå, låpimitaltaan 270 mm:n levrä, puristimrna musial kaksimäntä' Brembot. Jarrut on Luonnollises(i kyrkeliy rntegraalijårjesreln1alla ror siinsa. Kieltämättä ne ovat rehok kaa! yhdessä kåyleltynä, mutta yksis' läån erujarru (= toinen erule\'y), ei Moto Guzzi nela. rc,l lrhl 90o V2 0r1., Syl.lilav.: 9488cn Sy milal: fakx sku 88x/8 nrl Teho 90 h! llrlax vaanlo E 43krfr'6250r' I l Purislussuhde: l0 l Voiielu: 'rrar kaslr r il il Ll Sytytys rla el la ka lelorl Krasutin: 2 x De 0rlo PH[440 VOIMANSIIRTO: Ensiöveto: suora Toisiovelo: kardaan a kse ku va kaks ery nen Kylkrn: Vaihteisio 5 ponarfen BUNKO: Sullell! kakso skehtorunko V1000 LeMans J0lr sir] s. Ren kaalr Jarrul Kokon piluus Leveys: Korkeus: Lslumakorkeus: Akseliväli: lvaavara i Kuivapainol Polltoaines. lilav.: Hintar Maahantuoia: 01e nltlä!ä, ja ioisaalta tavanomaisiin jarruihin!otruneelle tunluu luonnottomalle tallara!akajaraua kaarleeseen tultaessa Vafsinkin kun alla on närässä ja kylnåssä s)ryssalees sa liukkaal A48/M58 Michelini!. Trlalle kunnon kumir, jä niin kåylossasi on vanha kunnon allrounder bulevårdisportti, jolla voi snobbailla, matkailla ja rnjltailla kanttivaroja. _- ef flaf ila nesaal0 ren:e es k00pp naar la 2x(on 4 asenl,,a nefn!ksen prka te;i0 :. l20r90vl6 r. r 30 i,q0v 18 l:i i.e Llral 2 x 27il la Ke lrr o 2/0 r E.)\i 2r 60 r1,r 680 nrd 1220 mm /90 mnr 1510 mm I20 rnr 215 kq I,4o1o lalra lmpori 65

Ajo hanskassa! Norsk Motorcykkel Union 2001 & MP69 2005

Ajo hanskassa! Norsk Motorcykkel Union 2001 & MP69 2005 Ajo hanskassa! Ajo hanskassa! Norsk Motorcykkel Union 2001 & MP69 2005 Ajo hanskassa! on norjalaisten aktiivimotoristien ja ajokouluttajien Leif Klyven, Henry Enoksenin ja Gunnar Kubberoedin kirjoittama

Lisätiedot

Isot Custommoottoripyöräastaan. Harley-Davidson VRSCA V-ROD Honda VTX 1800 Kawasaki VN 1500 Mean Streak Yamaha XV 1600 Wild Star

Isot Custommoottoripyöräastaan. Harley-Davidson VRSCA V-ROD Honda VTX 1800 Kawasaki VN 1500 Mean Streak Yamaha XV 1600 Wild Star net PDF -kopio Uusi luokka? 60 Tekniikan Maailma 13/2002 vertailu Vertailunelikon edessä Isot Custommoottoripyöräastaan haluaa mootto- joutuu miettimään pariin kertaan, mitä oikeripyörältä. Jos mielii

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

SPECIALIZED PYÖRÄN OMISTAJAN OPAS

SPECIALIZED PYÖRÄN OMISTAJAN OPAS SPECIALIZED PYÖRÄN OMISTAJAN OPAS Pyörän Omistajan Opas 9:s painos, 2007 Tämä opas täyttää EN Standardit 14764, 14765, 14766 ja 14781. TÄRKEÄÄ: Tämä opas sisältää tärkeitä tietoja, jotka koskevat pyörän

Lisätiedot

määrä yksityiskohtaista tietoa ovelta-ovelle kuljetukseen tarkoitetuista

määrä yksityiskohtaista tietoa ovelta-ovelle kuljetukseen tarkoitetuista Ensin oli TUB Vuonna 1935 Citroënilla huomattiin, että markkinoilla ei ollut tarjolla etuvetoista kantavuudeltaan 500 850 kg olevaa tavarankuljetusautoa. 500 kg kantavuuden osalta tyydyttiin kehittämään

Lisätiedot

Citroën C4 Cactus 2014

Citroën C4 Cactus 2014 - KORVIKEAUTOT KOEAJOSSA - Citroën C4 Cactus 2014 Rutinoffin kuski tekee silloin tällöin autojen koeajoja. Koeajoista kirjoitetaan koeajotarina ja niistä kuvataan mahdollisuuksien mukaan myös koeajovideo,

Lisätiedot

KIINTEISTÖKONEET LUNDBERGIN 20-SARJA. Teksti ja kuvat: Juha Pokki

KIINTEISTÖKONEET LUNDBERGIN 20-SARJA. Teksti ja kuvat: Juha Pokki KIINTEISTÖKONEET LUNDBERGIN 20-SARJA Teksti ja kuvat: Juha Pokki 20 Yhtenäistä RYHMÄÄ! Lännen-konserniin kuuluva Lundberg esitteli uudet 20-sarjalaiset kiinteistönhuoltokoneensa Skellefteån tehtaalla,

Lisätiedot

2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi. Kommentti [ 1]: Juu, tämä hyvä! Ehkä alemmat kirjat voisivat olla vielä vähän hailakampia tai jotain?

2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi. Kommentti [ 1]: Juu, tämä hyvä! Ehkä alemmat kirjat voisivat olla vielä vähän hailakampia tai jotain? 2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi Ruutunäkymä: Taustalla sama kirjastohuone, joka on pääsivulla. Lisäksi kuvassa esimerkiksi kirjakasa tai kirjat hyllyssä. Kirjat ovat linkkejä äänneryppäisiin. Äänneryppäät

Lisätiedot

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden MAB2: Geometrian lähtökohdat 2 Aluksi Aloitetaan lyhyellä katsauksella geometrian historiaan. Jatketaan sen jälkeen kuvailemalla geometrian atomeja, jotka ovat piste ja kulma. Johdetaan näistä lähtien

Lisätiedot

ikkiollo moqilmosso kolkot ovot uhonoloisiq. Myös erös

ikkiollo moqilmosso kolkot ovot uhonoloisiq. Myös erös ikkiollo moqilmosso kolkot ovot uhonoloisiq. Myös erös ilolioloinen, Mondellosso pesivö loii. Tosin muuon Pioggion loodittuo pelo$usohielmon syntyi uusi, mitö ilmeisimmin elinvoimoinen sukupolvi, Colifornio

Lisätiedot

KÄYTÄ VAIN ALKUPERÄISVARAOSIA!

KÄYTÄ VAIN ALKUPERÄISVARAOSIA! ESIPUHE Kiitos että valitsitte yrityksemme valmistaman ajoneuvon. Olemme varmoja, että valintasi oli oikea. Ennen ensimmäistä ajoonlähtöä suosittelemme, että luet tämän omistajan käsikirjan huolellisesti

Lisätiedot

Prius+ on Euroopan ensimmäinen 7-paikkainen täyshybridi Hybriditeknologiaa myös veneisiin

Prius+ on Euroopan ensimmäinen 7-paikkainen täyshybridi Hybriditeknologiaa myös veneisiin Lehti Toyota-autoilijoille 2/2012 Prius+ on Euroopan ensimmäinen 7-paikkainen täyshybridi Hybriditeknologiaa myös veneisiin Täysiverinen urheiluauto GT86 saapuu Suomeen AUTOILIJAN ASIALL A 12 24 6 18 30

Lisätiedot

Nostaen & Taittaen. Logistiikkakeskus toimii vuorokauden ympäri. Hörmann tähtää huipulle yhä laajemmalla tuotevalikoimalla

Nostaen & Taittaen. Logistiikkakeskus toimii vuorokauden ympäri. Hörmann tähtää huipulle yhä laajemmalla tuotevalikoimalla Nostaen & Taittaen 1 2003 Nostaen & Taittaen on Mesvac Oy:n asiakaslehti 2 Mesvac purjehtii menestyksen 4 myötätuulessa. Autotalo Laakkonen Espoon ovissa kevätruuhkaa 5 Logistiikkakeskus toimii vuorokauden

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

ÄLÄ KÄÄNNÄ SIVUA ENNEN KUIN VALVOJA ANTAA LUVAN!

ÄLÄ KÄÄNNÄ SIVUA ENNEN KUIN VALVOJA ANTAA LUVAN! A-OSA TEKSTIOSA 6.6.2008 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN VALINTAKOE YLEISOHJEITA Valintakoe on kaksiosainen: 1) Lue oheinen teksti huolellisesti. Lukuaikaa on 20 minuuttia. Voit tehdä merkintöjä

Lisätiedot

moottoripyöräilijöiden kuolemankolareista voidaan

moottoripyöräilijöiden kuolemankolareista voidaan Mitä moottoripyöräilijöiden kuolemankolareista voidaan oppia? 1 MOOTTORIPYÖRÄILY SUOMESSA > > > > > 2 MOOTTORIPYÖRÄKANTA ON LÄHES KOLMINKERTAISTUNUT 2000-LUVUN AIKANA Vuonna 2000 noin 90 000 moottoripyörää

Lisätiedot

AMMUNTATEKNIIKKA YLEISTÄ

AMMUNTATEKNIIKKA YLEISTÄ TALJAJOUSI Tämän taljajousiosion on tarkoitus tulla osaksi SJAL:n valmentajakoulutusmateriaalia täydentämään sitä taljajousen osalta. Materiaalin kirjoittamiseen ovat osallistuneet mm. Jouni Väre, Anne

Lisätiedot

NIKO LANNETTA KINNERIN GEOMETRIAN SUUNNITTELU SEKÄ MATEMAATTI- SEN MALLIN LUONTI. Kandidaatintyö

NIKO LANNETTA KINNERIN GEOMETRIAN SUUNNITTELU SEKÄ MATEMAATTI- SEN MALLIN LUONTI. Kandidaatintyö NIKO LANNETTA KINNERIN GEOMETRIAN SUUNNITTELU SEKÄ MATEMAATTI- SEN MALLIN LUONTI Kandidaatintyö Tarkastaja: lehtori Risto Alanko Tarkastaja ja aihe hyväksytty Konetekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

Paras tapa tämän ajatuksen opettamisessa on tehdä isku- ja vauhtinoutoharjoituksia pitoharjoitusten rinnalla.

Paras tapa tämän ajatuksen opettamisessa on tehdä isku- ja vauhtinoutoharjoituksia pitoharjoitusten rinnalla. NOUTO - vauhdikas ja näyttävä tottelevaisuuden osoitus Nouto on tottelevaisuusosion liike, joka hyvin suoritettuna herättää ihastusta muissakin kuin koiraihmisissä. Parhaimmillaan noudossa esiintyy useita

Lisätiedot

Rutinoffin kuski körötteli: Raitiovaunu

Rutinoffin kuski körötteli: Raitiovaunu 26.11.2011 Rutinoffin kuski körötteli: Raitiovaunu Kaksoiskoeajon toinen sähköllä kulkeva kulkuneuvo on yllätys, yllätys raitiovaunu. Nyt hypättiin sähköpotkulaudan huimasta 800W tehosta aivan ällistyttävään

Lisätiedot

niin suurta huolenpitoa naiselta, jonka kaikki voimat menevät perheen elättämiseen niin rankassa ja vaativassa Psykopatia seurakunnissa

niin suurta huolenpitoa naiselta, jonka kaikki voimat menevät perheen elättämiseen niin rankassa ja vaativassa Psykopatia seurakunnissa Psykopatia seurakunnissa NÄENNÄISEN HYVÄN TUHOAVA VOIMA Useampikin asiantuntija on sitä mieltä, että rakastuminen kestää noin kaksi vuotta. Minä olen ollut rakastunut monta kertaa, tai pitäisikö sanoa

Lisätiedot

Haulikkoammunnasta rastus

Haulikkoammunnasta rastus Haulikkoammunnasta harrastus rastus OTA A TÄSTÄ! Tuhti tietopaketti uudelle harrastajalle! rastajalle! Lajit - Radat - Varusteet - Vinkit... 1 2 Kiekonsärkemisestä sinulle harrastus! Metsästyksestä urheiluammuntaan

Lisätiedot

Yamarin 68 Day Cruiser KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA

Yamarin 68 Day Cruiser KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 2 (43) ESIPUHE Arvoisa Yamarin 68 Day Cruiserin omistaja! Kiitämme Teitä siitä, että valitsitte Yamarinin! Käyttöohjekirja perehdyttää Sinut uuden veneesi ominaisuuksiin sekä auttaa

Lisätiedot

PALVELUT PYÖRILLÄ LIIKKUVIEN PALVELUJEN KEHITYSVAIHEITA

PALVELUT PYÖRILLÄ LIIKKUVIEN PALVELUJEN KEHITYSVAIHEITA PALVELUT PYÖRILLÄ LIIKKUVIEN PALVELUJEN KEHITYSVAIHEITA Jussi Lehtonen Autosta asiakkaille tarjottavat palvelut eivät ole uusi keksintö. Maassamme on ajanut myymäläautoja jo yli 70 vuotta, pankkiautoja

Lisätiedot

menetyksistä vastustajien riveissä - Arctic Circle oli menettänyt Katin, joka mahatautiin sairastuessa joutui katsomoon.

menetyksistä vastustajien riveissä - Arctic Circle oli menettänyt Katin, joka mahatautiin sairastuessa joutui katsomoon. Hiiltomiesten seikkailukilpailukausi oli tarkoitus korkata tänä vuonna XDream sarjan aloituskilpailulla Tallinnan Viimsissa. Sarjan aloituskilpailu on tunnetusti sprinttityylinen "kaupunkikilpailu", kestoltaan

Lisätiedot

KOVASSA PRÄSSISSÄ DORTMUNDISSA

KOVASSA PRÄSSISSÄ DORTMUNDISSA SUOMEN PALLOLIITON JÄSENLEHTI 2/2014 VOITTOJA JOKA PÄIVÄ KOVASSA PRÄSSISSÄ DORTMUNDISSA HELMARIT JULIETTE KEMPPI HUUHKAJAT KARI ARKIVUO PIKKUHUUHKAJAT TOMMI KAUTONEN YKSI MEISTÄ TONI KALLIO Kotimaiset

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 15T Käyttöohje Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto...

Lisätiedot

Shakin säännöt. Luku 1

Shakin säännöt. Luku 1 Sisältö 1 Shakin säännöt 1 1.1 Nappuloiden liikkeet.............................. 4 Torni................................... 4 Lähetti.................................. 4 Kuningatar...............................

Lisätiedot

JOS JOKIN VOI MENNÄ PIELEEN, SE MENEE USA:n laskuvarjo-onnettomuudet v. 2001. Parachutist, huhtikuu 2002. Paul Sitter

JOS JOKIN VOI MENNÄ PIELEEN, SE MENEE USA:n laskuvarjo-onnettomuudet v. 2001. Parachutist, huhtikuu 2002. Paul Sitter JOS JOKIN VOI MENNÄ PIELEEN, SE MENEE USA:n laskuvarjo-onnettomuudet v. 2001 Parachutist, huhtikuu 2002 Paul Sitter Vuonna 2001 kuolemaan johtaneiden laskuvarjo-onnettomuuksien määrä (35) kasvoi sekä vuoden

Lisätiedot

VALMET 502 KÄYTTÖ JA HUOLTO

VALMET 502 KÄYTTÖ JA HUOLTO VALMET 502 KÄYTTÖ JA HUOLTO KÄYTTÄJÄLLE, VAMISTENO:T, TURVALLISUUS- OHJEET, ESITTELY MITTARI- JA HALLINTALAITTEET KÄYTTÖ- JA AJO- OHJEET KÄYTTÖ JA HUOLTO VALMET 502 TYÖOHJEET HUOLTO- JA TÄYTÖSTAULUKOT

Lisätiedot