Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original)"

Transkriptio

1 Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original) BA-IPF /2011

2 DE-2/23 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä tietoja 2. Turvallisuusohjeita 3. Tekniset tiedot 4. Kuljetus 5. Asennus 6. Käynnistys 7. Huolto/Korjaus 8. Vian etsintä 9. Huolto

3 1. Tärkeitä tietoja Nicotra Gebhardtin puhaltimet ovat valmistetut uusimmalla tekniikalla ja noudattavat EU:n konedirektiivin turvallisuusmääräyksiä. Nicotra Gebhardtin puhaltimet tarjoavat korkean käyttöturvallisuuden ja korkean laadun mikä on varmistettu sertifikoidulla laatujärjestelmällä (EN ISO 9001). Kaikki puhaltimet tarkistetaan ja varustetaan tarkistusleimalla ennen kuin lähtevät tehtaalta. Silti jokaisessa puhaltimessa on rikkoutumisen vaara: jos se ei ole asennettu, käytetty tai ylläpidetty koulutetulla henkilöllä jos sitä ei käytetä tarkoituksenmukaisella tavalla. Tämä voi johtaa henkilövahinkoihin tai rakennusvaurioihin. Se voi myös lyhentää puhaltimen elinikää. Huomio! Kaikkien, jotka työskentelevät puhaltimen kanssa, on luettava tämä käyttöohje. Käyttöohje kuvailee normaalin puhallinkäytön sekä antaa suuntaviivat virheelliselle käytölle. sisältää turvallisuusohjeita joita täytyy noudattaa. varoittaa riskeistä, mitä voi ilmetä normaalissa käytössä. kertoo tärkeitä ohjeita turvalliselle ja taloudelliselle puhallinkäytölle, ja auttaa hyödyntämään puhaltimen täydellisesti maakohtaiset säädökset, ohjeet ja lait, joita täytyy noudattaa. Alpatek Oy ( Elta fans Ltd) eivät ota vastuuuta mistään vahingoista tai käyttökatkoista, mitkä voidaan todeta johtuneen siitä, ettei käyttöohjeita ole noudatettu. Takuu lopuu jos asiakas tekee omia muunnoksia tai muutoksia puhaltimesta. Ei mitään vastuuta välillisistä vahingoista. 2. Turvallisuusohjeita Tämä merkki tarkoittaa henkilövahinkojen vaaara. Tämä merkki tarkoittaa että työt on suoritettava erikoisen suurella tarkkuudella oikein, ettei puhallin vaurioidu tai tuhoudu. DE-3/23

4 3. Tekniset tiedot 3.1 Tuotekuvaus Puhaltimet ovat suunniteltu tehdaslaitoksiin tai vastaaviin, eivätkä itse sisällä suojia. Riittävät varotoimenpiteet on tehtävä noudattaen ISO standardia! Koteloitu radiaalipuhaltimet Suoraveto Hihnaveto Kytkinkäyttö Kiertoilmapuhallin ilman koteloa Suoraveto Eristetty suoraveto Eristetty hihnaveto Esimerkki hihnavetoisen puhaltimen komponenteista Kosketussuoja ,8,15 1,9, imukartio 3 Kaapu 4 Jalusta 5 Tarkistusluukku 6 Tasaaja 7 Kondenssiveden poistoyhde 8 Jäähdytysrivat, lämpösuojat 9 Laakerit 10 Siipipyörä 11 Moottori 12 Hihnaveto 13 Tärinävaimentimet 14 Akseli 15 Akselintiiviste DE-4/23

5 3.2 Tekniset tiedot Tekniset tiedot ja sallitut raja-arvot löytyvät puhaltimesta, teknisistä tiedoista tai vastaavasta tuoteluettelosta. Nämä arvot eivät saa ylittyä 3.3 Käyttötarkoitus Katso liite 3.4 max. käyttölämpötila +40 C, ellei teknisissä tiedoissa toisin mainita. Puhaltimen käyttö vastoin käyttöohjetta on kielletty, eikä Alpatek Oy/Nicotra Gebhardt vastaa vahingoista, mikäli käyttöohjetta ei ole noudatettu. Oikein käytettynäkin puhaltimet pitävät melua, joka voi vahingoittaa kuuloa tai rajoittaa ihmisten välistä viestintää. Huomioi, että teknisissä tiedoissa oleva äänenvoimakkuus voi muuttua esim. resonanssista johtuen. Käytä tarvittavia suojaimia. 3.4 Väärinkäyttö esim: käyttö erittäin alhaisissa tai korkeissa lämpötiloissa kostea materiaali ilman kondessivedenpoistoa ja tarkistusluukkua aiheuttaa homevaaran pölyisessä ilmassa käyttö elintarviketeollisuudessa ilman, että puhallin on siihen tarkoitettu puhallin väärinmitoitettu ilmassa, jossa räjähdysvaara ilman ATEX-hyväksyntää Mahdollisia vaaroja: Korroosiovauriot, epätasapaino, värinät, kulutusvauriot Uhkaavat vauriot: Henkilövauriot johtuen: siipivaurioista, akselivaurioista, väsymysvauriot. Tulipalot johtuen kipinöinnistä 3.5 Tärinänvalvonta Tärinäanturi suositellaan asennettavaksi mikäli kuljetetaan pölyistä ilmaa, joka voi tarttua siipiin ja aiheuttaa epätasapainoa. DE-5/23

6 Puhaltimet räjähdysvaarallisille aineille Yleistä ATEX-nimitystä käytetään Euroopan yhteisön direktiiveistä 94/9/EY (laitedirektiivi) ja 1999/92/ EY (työolosuhdedirektiivi), jotka koskevat räjähdysvaarallisia tiloja, niissä työskentelyä ja niissä käytettäviä laitteita. Direktiivien tarkoituksena on suojella räjähdysvaarallisissa tiloissa työskenteleviä ihmisiä, yhtenäistää EU:n jäsenvaltioiden räjähdysvaarallisten tilojen ja niissä käytettävien koneiden ja laitteiden turvallisuusvaatimuksia sekä taata Ex-laitteiden vapaa kauppa. Nicotra Gebhardtin prosessipuhaltimet räjähdysvaarallisessa ympäristössä tai räjähdysvaarallista ainetta kuljettaessa täyttävät EU direktiivin 94/9/EG (ATEX 95) ja seuraavat standardit : DINEN och -5, VDMA , EN , EN Puhaltimet laiteryhmän II, suojausluokka "C", siirtää kaasua ja IIB ja lämpötila T3 ja T4 (G) tai T = 125 C (D). Luokka D (pöly) tai GD (kaasu ja pöly) on mahdollinen, koska Nicotra Gebhardtin prosessipuhaltimet täyttävät kaikki säädökset näihin käyttöympäristöihin. Pölyisessä ympäristössä käytön edellytys on tarkistusluukku puhdistusta varten. Räjähdyssuojatut puhaltimet ovat saatavilla teräspinnoitteella tai sinkittynä ja ruostumattomana teräksenä (muu ruostumaton teräs on saatavilla pyydettäessä). Tiedot Nicotra Gebhardtin toimitetusta puhaltimesta saat tilausvahvistuksesta ja puhaltimen tyyppikilvestä CE-ex merkintä osoittaa, että laite täyttää EU direktiivin 94/9/EY Käyttö räjähdysvaarallisessa ympäristössä Noudattamalla yllämainittuja direktiivejä ja standardeja taataan turvallinen käyttö. Erityisesti seuraavat syttymislähteet otettava huomioon! kuumat pinnat esim. kitkan aiheuttama kuumuus laakereissa tai siipipyörän jumiutuminen. Kipinät, jotka joutuvat puhaltimeen esim. kiinteän aineen joutuessa kosketuksiin siipipyörän tai pyörivän akselin kanssa. Sekä valmista ja puhaltimen käyttäjä ovat velvollisia noudattamaan asianmukaisia standardeja ja direktiivejä 94/9/EG (ATEX 95), 1999/92/EG3 (ATEX 137). Huom! Ohjeita kuljettamisesta, säilyttämisestä, asentamisesta, käyttöönotosta ja ylläpidosta/huollosta on noudatettava. Liitoskohdat on oltava kaasutiiviit. Puhaltimen soveltuvuus välitettävälle ainekselle on tarkistettava, mahdolliset sähköiset tai kemialliset reaktiot on huomioitava. Ennen käyttöönottoa tarkista, että käyttölämpötila/välitettävän aineen lämpötila vastaa vähintään puhaltimen tyyppikilvessä olevaa luokitusta. Törmäys vieraiden esineiden kanssa, jotka imeytyvät tai putoavat puhaltimeen, aiheuttavat merkittävän syttymisriskin. Siksi puhaltimet on suojattava (vähintään suojausluokka IP20) DE-6/23 Sähköstaattinen varautuminen voi aiheuttaa syttymisvaaran. Voit suojata puhaltimen maadoittamalla.

7 Yleensä räjähdysalttiilla alueella olevat puhaltimen osat tulee puhdistaa ainoastaan kostealla liinalla, jotta vältetään sähköstaattisen varauksen syntyminen. Pölyn kerrostuminen puhaltimeen ja sen osiin aiheuttaa merkittävän syttymisvaaran. Tämä koskee erityisesti puhaltimia, joita käytetään räjähdysherkän pölyn kuljettamiseen. Näiden puhaltimien ylläpitoon ja huoltoon on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tarkastusluukun kautta pääsee puhdistamaan pölyn sisäpinnoilta ja siipipyörästä Alemmalla toiminta-alueella puhaltimen ilmavirta on rajoitettu ilmoitetulle toimintakäyrälle. Käyttö kielletty pienemmällä ilmavirralla. Värähtely Voimakas mekaaninen värähtely puhaltimessa, joka aiheutuu väärästä asennuksesta voi aiheuttaa merkittävän syttymisvaaran. Puhaltimet, joita käytetään kuljettamaan räjähdysvaarallista pölyä on syytä varustaa värähtelyn mittauksella, joka mahdollistaa puhaltimen sammuttamisen ennen suurempaa vahinkoa. Ennen uudelleenkäynnistämistä puhallin tulee puhdistaa kunnolla. Ennen käyttöönottoa ja huoltotyön aikana on syytä tarkistaa puhaltimen toiminta, ettei se ole vahingoittunut kuljetuksessa, asennuksessa tai käytössä.tämän takia on syyä mitata laakereiden värähtely. Seuraavat raja-arvot on määritetty ISO 14694, Kategoria BV-3 : Kunto Käyttöf Hälytys Sammutus Jäykkä asennus [mm/s r.m.s.] Joustava asennus [mm/s r.m.s.] Suojataksesi laakereita ja puhallinta suositellaan värähtelynmittauslaitteiston asentamista. Mikäli käytön yhteydessä esiintyy tunnistamatonta ääntä, kasvavaa tärinää tai korkeaa lämpötilaa, on puhallin sammutettava välittömästi! Ennen uudelleenkäyttöönottoa on syy selvitettävä ja poistettava. Kaikki mittaerojen supistuminen staattisten ja pyörivien osien välillä aiheuttaa syttymisriskin(kts. taulukko alla). Ennen käyttöönottoa ja huoltotöiden aikana on varmistettava raon suuruus ja puhallin otetaan käyttöön vain jos mitta ei ole supistunut. Jos puhallin on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja käytetään moottoria, jonka teho on yli 5,5kW, asiakkaan on säännöllisesti tarkistettava staattisten ja pyörivien osien (esim. siipipyörä ja kaapu) väli. [6] [5] Imukartio [6] Välysmitat [4] Puhaltimen kanssa toimitetaan yhdessä välysmitta, jolla imukartion ja siipipyörän välinen rako on tarkistettava. Mitta viedään tuloaukosta sisään alla olevan kuvan mukaisesti. Suorita mittaus vähintään neljästä pisteestä. Käännä siipipyörää manuaalisesti kierroksen verran kussakin mittauspisteessä. Välysmitta ei saa juuttua, vain kevyt kosketus siipipyörän pyörittämisen aikana on sallittu. Mittauksen tarkoituksena on havaita/korjata muutokset, joita väärän kuljetuksen tai asennuksen aikana on syntynyt. Jos mittaus osoittaa raon liian pieneksi, on tarkistettava, että puhallin on ehjä ja se on asennettu ja kytketty oikein. Huom.:Mitta on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan tällä puhaltimella. Poista mitta, ennen puhaltimen käyttöönottoa. Säilytä mitta tulevia huoltotöitä varten [5] DE-7/23

8 Seuraavia minimimittoja on noudatettava: NW D1 Smin norm min max ü [1] Siipipyörä [2] Imukartio [3] Välysmitta NW D1 D2 smin ü Nimelllisleveys (Kartio) Sisähalkaisija Ulkoinen halkaisija (Imukartio) minimivälys mittaa käytettäessä päällekkäisyys DE-8/23

9 Yleistä puhaltimista Puhaltimen ja moottorin laakerit on suunniteltu DIN ISO mukaan ja nimellinen käyttöikä on vähintään h (Luokka 3) ja h (Luokka 2). Laakereita on tarkkailtava säännöllisesti; mikäli kuuluu epäsännöllistä ääntä tai lämpötila nousee on puhallin sammutettava ja laakerit tarvittaessa vaihdettava. Vaihdettaessa käytä identtisiä tiivisteitä (akseli). Käytettävien tiivisteiden tulee olla luokkaa 2. Puhaltimen käyttö liian alhaisessa/kotkeassa lämpötilassa voi aiheuttaa syttymisvaaran. Määritetty lämpötila puhaltimille ja niissä välittettävälle aineelle (-20 C to +60 C, max. paineessa 1.1bar). Ota huomioon, että paineen noususta johtuen välitettävän aineen lämpötila saattaa pakopuolella olla suurempi, kuin imupuolella. Tyyppikilvessä ilmoitettua siipipyörän maksiminopeutta ei saa ylittää. Jos välitettävä aines tai ympäristö, jossa puhallinta käytetään on pölyinen tai muuten epäpuhdas, varmista puhaltimen soveltuvuus. Varmista, että puhaltimen mukana toimitetut irtonaiset osat ovat kiinnitetty niin, etteivät ne pääse löystymään tai irtoamaan käytön aikana. Yleistä moottoreista Moottorit tyyppiä EEx na ja EEx e eivät ole hyväksyttyjä taajuusmuuttaja käyttöön. Vain moottorit, joissa on paineenkestävä kotelo (luokka EEx de yhdessä lämpötilan valvontaan kalibroiduilla termostoreilla) sekä moottoreita luokka 3D ja 2D voidaan käyttää taajuusmuuttajalla. Poikkeus Siemens "EEx na"-moottoria voidaan käyttää yhdessä Siemens "Micromaster" taajuusmuuttajan kanssa. On huolehdittava, että moottori saa riittävästi viileää ilmaa. Jos moottori on asennettu pystysuoraan moottorin akselille niin moottorille on käytettävä suojakantta. Hihnakäyttöisissä moottoreissa on käytettävä lämpötilan valvontaa/suojausta.. Vain koulutettu henkilö saa tehdä ATEX-puhaltimien huollot. Korjaus- ja huoltotiedot löydät : DE-9/23

10 4. Kuljettaminen 4.1 Kuljetusvahingot Tarkista välittömästi, että pakkaus/puhallin on ehjä ja sisältää kaikki siihen kuuluvat tarvikkeet Puhaltimet on kuljetettava riittävällä varovaisuudella! Huolimaton kuljetus voi johtaa: Siipipyörän juuttumiseen Akselivaurioihin Laakerivaurioihin 4.2 Kuljettaminen Valitse toimitustapa puhaltimen painon ja pakkauksen mukaan. Kiinnitä lähetys ohjeiden mukaan. Jos nostat nosturilla niin nosta neljästä pisteestä. Puhaltimen nostopisteet ovat : nostosilmukat jalusta pohjalevy puhaltimen asennuskiskot Nostopisteitä eivät ole : puhallinakseli imu ja painepuoleen laipat moottorin nostosilmukat 4.3 Varastointi Huomioi seuraavat asiat välivarastoinissa: varastoi puhaltimet alkuperäisessä pakkauksessa ja suojaa tarvittaessa lisäsuojalla. varastointipaikka pitää olla kuivassa ja pölyttömässä tilassa. Kosteusprosentti alle 70% lämpötila pitää olla -25 C C välissä. DE-10/23

11 5. Asentaminen 5.1 Varotoimenpiteet Asennuksen saa suorittaa ainoastaan ammattitaitoinen henkilö, seuraten näitä ohjeita ja paikallisia sääntöjä. Asenna puhallin niin, että liikkuvat osa pääsevät vapaasti liikkumaan ja suojat, jotka vastaavat DIN EN ISO normia ovat asennettu. Hengenvaara! Älä mene alueelle, josta puhallin, jonka imupuoli on avoin (vaikka suojattu säleiköllä) ottaa ilmaa. Mikäli vaatteet tai muita esineitä imeytyy puhaltimeen on vaarana vakavat vammat. Mikäli puhaltimen/osien pintalämpötila ylittää +70 C tai laskee alle -10 C; on tuulettimen osat suojattava, eristettävä tai varustettava varoitustekstillä (DIN EN ). Mikäli puhaltimen pintalämpötila nousee yli +80 C asianmukaisia tarroja on saatavilla Nicotra Gebhardtilta. Varmista liitosten tiiviys. Mikäli puhaltimessa on tarkastusluukku, älä avaa sitä, ennen kuin moottori on sammutettu ja siipipyörä pysähtynyt. Varmista, että puhallin pysyy käytössä stabiilina. DE-11/23

12 Jos kiinnittää puhaltimen muualta kuin valmistajan tarkoittamista kiinnikkeistä, niin puhallin voi rikkoutua ja aiheuttaa vaaratilanteita. 5.2 Asennuspaikka Asennuspaikka pitää olla oikein suunniteltu puhaltimelle ( lämpötila ym.) Alustan pitää olla tasainen ja riittävän tukeva 5.3 Asennus / kiinnittäminen Puhaltimen ulkopuoliset voimat eivät saa aiheutaa värinää puhaltimelle Suojaa puhallin ulkopuolisilta ja puhaltimen itsensä aiheuttamalta värinöiltä. Asennustarvikkeet Käytä testattuja ja hyväksyttyjä alkuperäisosia Olisi syytä käyttää vahvistettua laippaa (lisävaruste) sarjan P4-A3 koot puhaltimissa, asennettaessa painepuolen joustavaa liitosta. Kanavaliitoksiin käytetään joustavia liitoksia. käytä välitettävälle aineelle sopivia tiivisteitä asenna tärinänvaimentimet tasaisesti puhaltimen painopisteeseen nähden. voit selvittää puhaltimen painopisteen pyöreällä putkelle puhaltimen alla, vaihtoehtoisesti laita vaimentimet jokaiseen kulmaan ja jaa loput vaimentimet tasaisesti. 5.4 Sähkökytkennät Turvallisuusojeita Sähkökytkennät saa suorittaa ainoastaan valtuutettu sähköasentaja IEC ; DIN EN EN ; EN ; EN ; EN 14986; EN ; DIN EN EX-luokitelluille puhaltimille. Noudata paikallisia lakeja ja asetuksia suojaudu odottamattomalta käynnistykseltä EN Maadoita puhaltimen osat tarpeen mukaan Suojavarusteet on suunniteltava niin, etteivät ne aiheuta vaaraa toiminnalle Moottori / kytkennät Moottorikytkennät oheisen kaavion mukaan Moottorinsuojat Moottori i on suojattu ylikuormitukselta EN mukaan. Moottorin kytkimet on asetettu moottorin nimellisarvoon. Korkeammat arvot eivät ole sallittuja! Räjähdyssuojatuissa sovelluksissa käytettävä ATEX-hyväksyttyjä tarvikkeita. DE-12/23

13 Sulakkeet eivä tarjoa riittävää moottorinsuojaa. Riittämätön moottorinsuoja mitätöi valmistajan takuun Moottorin käynnistys Moottorit 4kW asti voidaan yleensä käynnistää suoraan. Moottorit >4kW käynnistetään yleensä tähti-kolmio- tai pehmostartti. Mikäli olosuhteet vaativat suorakäynnistysta, varmista puhaltimen soveltuvuus Nicotra Gebhardtilta. Puhaltimissa joiden siipipyörässä on suuri hitausmomentti voi kestää yli 6 sekunttia saavuttaa käyttönopeus. Tällöin moottori on suojattava releellä tai bimetallireleellä. Moottorit on suunniteltu S1 jatkuvaan käyttöön, mikäli käynnistyksiä on enemmän kuin kolme kertaa tunnissa varmista soveltuvuus Nicotra Gebhardtilta Puhaltimen nopeus jäähdytyskiekolla Jäähdytyskiekko toimii tehokkaasti vainn kun taajuusmuuttajakäytössä puhaltimen nopeus on vähintään 50% nimellisnopeudesta. Jotta vältetään yli +100 C välitettävän aineksen kulkeutuminen pysähtyneen tai alhaisella nopeudella käyvän puhaltimen läpi on se varmistettava sähköisesti. Kun puhallin on varustettu erillisellä jäähdytysyksiköllä ja puhaltimella voi kuuma aines kulkea sen läpi. 6. Käyttöönotto 6.1 Turvallisuus tarkistus Tarkista, että asennus on tehty oikein. Tarkista, että kaikki mekaaniset ja sähköiset suojalaitteett ovat kunnossa. Tarkista, että imu- ja painepuolen aukot ovat vapaat ylimääräisistä esineistä. Pyörivät osat pääsevät esteettä liikkumaan. DIN EN ISO mukaiset suojalaitteet on asennettava. Mikäli puhaltimella kuljetetaan vaarallisia aineita (esim. radioaktiivista kaasua) on lisävarusteena saatavissa suojia. Mikäli siipipyörä naarmuttaa imukartiota on se säädettävä. Tarkista, että virransyötön taajuus, virta ja jännite vastaavat puhaltimen/moottorin tyyppikilvessä ilmoitettuja. Tarkista hallintalaitteiden moitteeton toiminta ja varmista ettei puhaltimen nopeus ylitä annettuja arvoja. Sulje tarkistusluukku (mikäli olemassa) Tarkista akselin tiivistys. Toiminnaltaan tärkeisiin puhaltimiin olisi syytä asentaa tärinänvalvonta. Puhaltimen saa ottaa käyttöön ainoastaan, kun kaikki suojat on asennettu ja siipipyörä on asennettu DIN EN ISO mukaisesti! DE-13/23

14 6.2 Koekäyttö Puhallin tulee ennen käyttöönottoa koekäyttää ja tarkistaa, että pyörimissuunta on oikein Siinä tapauksessa, että siipipyörä pyörii väärään suuntaan vaihda navat. 6.3 Tarkista virrankulutus Mittaa virranotto heti kun puhallin on saavuttanut maksimi kierrosnopeuden ja vertaa sitä moottorikylttiin. Mikäli virrankulutus on liian korkea, sulje moottori heti. 6.4 Tarkista käynti Tarkista, että puhaltimen käydessä ei kuulu ylimääräisiä ääniä, tärinöitä tai liiallista lämmönnousua. Käynnistysvaiheessa ja jälkirasvauksen jälkeen laakereiden lämpötila saattaa joksikin aikaa nousta, mutta lämpötilan pitäisi normalisoitua muutamassa tunnissa. Mikäli välitettävän aineen lämpötila ylittää +300 C täytyy lämpölaajeminen ottaa huomioon. 6.5 Laakerit Tarkista rasvan taso, rasvaa tarvittaessa 6.6 Tiivisteet Tarkista tiivisteiden pitävyys. 6.7 Tarkista hihna Hihnavetoiset puhaltimet tarkista hihnan kireys 1-2 tunnin käytön jälkeen kohdan 7.3 mukaan. 7. Kunnossapito/huolto 7.1 Turvallisuusohje Huomioi seuraavat asiat ennen korjaustöiden aloittamista Työn saa suorittaa vain asiantunteva henkilökunta ottaen huomioon käyttöohjeet. Kytke moottori pois sähköverkosta. Häiriötilanteessa roottori voi johtaa virtaa. Odota että siipipyörä on pysähtynyt. Tarkista pintalämpötila, ettei synny palovammoja. Turvaa ettei puhallinta voi käynnistää huoltotöiden aikana. Poista puhaltimesta lika,pöly ja vaaralliset ainejäämät ennen huoltotöiden aloitta mista. Poikkeus näistä säännöistä on ainoastaan kun suoritetaan sellaisia huoltotoimeenpiteitä, missä puhaltimen täytyy pyöriä, esim. tärinämittaukset. Silloin täytyy noudattaa äärimmäistä varovaisuutta ja turvallisuusohjeita DE-14/23

15 Jos näitä turvallisuusohjeita ei noudateta, on huoltohenkilöiden elämä ja raajat vaarassa. 7.2 Huoltovälit Virheettömän käynnin ja turvallisuuden takia on suositeltavaa, että puhallin tarkistetaan säännöllisesti pätevän henkilön toimesta. Huoltotoimenpiteet, laajuus ja aikaväli, riippuvat puhaltimen käytöstä ja sen sijainnista. Lisätiedot: Huollot ja tarkistukseset puhaltimille VDMA mukaan: Tyyppi, laajuus ja huoltoväli riippuvat käuttöolosuhteista. Tarkemmin: Painepesurin käyttö on kielletty. Seuraa siiven ja kaavun likaantumista (korroosio, pöly, lika) ja puhdista tarvittaessa. räjähdysalttiissa paikassa käytä puhdistukseen kosteaa liinaa, välttääksesi sähköstaattisen latauksen. Käytä Nicotra Gebhardtin aluperäisosia. Nicotra Gebhardt ei ota vastuuta vahingoista, joka aiheutuu muista, kuin alkuperäisosista. Moottorin laakerit on tietyin ajoin rasvattava (vakiokäytössä n h). Mikäli puhallin on käyttämättä pitempiä aikoja, olisi hyvä käyttää puhallinta säännöllisesti lyhyitä jaksoja. Jos puhallin on varastoituna pitkään ennen asennusta, olisi hyvä tarkistaa laakerit ja moottori ennen asennusta. Puhaltimien mekaaaninen tärinä on tarkistettava säännöllisesti. Värähtelynopeus laakereille tai laakeripesälle on 4,5 mm/s. Siipipyörän halkaisijan ollessa enintään 315mm on värähtelynopeus jopa 7,1mm/s sallittu. Hihnavetoisissa puhaltimissa on hyvä tarkistaa hihnan kireys säännöllisesti. Seuraa siiven ja kaavun likaantumista (korroosio, pöly, lika) ja puhdista tarvittaessa. Moottorinvalmistajan ja kytkentä ja ohjauslaitteiden valmistajien huolto-ohjeita on noudatettava 7.3 Hihnavetoiset puhaltimet Hihnavetoisissa puhaltimissa on hyvä tarkistaa hihnan kireys säännöllisesti Kiilahihnan kiristys (1) Katso myös kohta tyyppi Oikea hihnan kireys saavutetaan kun voima Fp aiheuttaa 16mm taipuman per 1000mm matakalla L. DE-15/23

16 L = Välimatka b = Hihnan taipuma voimalla Fp Fp =Testaus voima N Nicotra Gebhardtin dokumenteista (1) (2) Lattahihnan kiristys (2) Oikea hihnan kireys saadaan kun LMu mittaan lisätään * LMu = Välimatka, kun hihna jännittämätön LMg = Välimatka hihna kiristettynä * = Välimatkan lisäys Nicotra Gebhardt dokumenteista HUOM! Säätö pitäisi tapahtua kahdessa vaiheessa n 1 tunnin välein, jotta vältetään laakereiden ylikuormitusta. DE-16/23

17 7.3.3 Hihnanvaihto Akseliväli on lyhennettävä niin, että uusi hihna on helppo vaihtaa käsin. Hihnan kiristyksessä noudata ohjeita tai Einlaufphase beachten! Hihnapyörän vaihtaminen (I) (II) Irroita hihnapyörä: (I) 1. Avaa pultit (3). 2. Kiristä kuusiokoloruuvi (4) ja paina kiristyshollki ulos kartiomaisesta reiästä. 3. Hihnapyörän voi nyt liuttaa ulos akselilta. Hihnapyörän asentaminen: (II) Työnnä hihnapyärä yhdessä kiristysholkin kanssa (3). Varmista, että puhaltimen akseli ja moottorin akseli ovat tarkasti kohdakkain. Kiristä hihna ohjeiden mukaan Riementriebauslegung Wird der Riementrieb ohne unser EDV-gestütztes Auswahlprogramm ausgelegt oder verändert, sind die Grenzdrehzahlen des Ventilators sowie der Einfluss von Riemenzugkraft und vom Kraftangriffspunkt der Riemenscheibe am Wellenansatz auf die Lebensdauer zu beachten. Bei Ventilatoren in Ex-Ausführung dürfen nur elektrisch leitfähige Riemen nach unseren Vorschriften verwendet werden. 7.4 Laakerit Moottorin laakerit: Laakerein huolto-ohjeet löytyvät valmistajan käyttöohjeesta. Pienempien moottorien laakerit ova huoltovapaat. Suuremmissa moottoreissa jälkivoitele laakerit valmistajan ohjeiden mukaan. DE-17/23

18 katso erittely puhaltimesta Puhaltimen laakerit Jotta saavutetaan laakereille mahdollisimman pitkä käyttöikä on ne voideltava säännöllisin väliajoin. Voiteluväli riippuu käyttöolosuhteista Laakereista Puhaltimen koko G 400 H 450 J 500 K 560 L 630 M 710 N 800 P 900 Q 1000 R 1120 S 1250 T 1400 Akseli Ø Laakeri Rasvan määrä C3 45 g 10 g C3 85 g 15 g C3 125 g 20 g C3 210 g 25 g C3 290 g 30 g C3 390 g 40 g Jälkivoitelu rasvamäärä voitelurasva Voiteluvälit käyttötunteina h nopeudella 1/min RPM Puhaltimen koko /min G 400 h H 450 J 500 h K 560 L 630 h M 710 N 800 h P 900 Q 1000 h R 1120 S 1250 T 1400 h Voiteluväli pienenee virtaavan aineen lämpötilan noustessa seuraavasti: Temperaturbereich C Faktor -30./ > 80./ ,5 > 250./ ,25 > 400./ ,125 Tarkat luvut erikseen kullekin puhaltimelle. DE-18/23

19 7.5 Imu- ja painepuolen tarvikkeetr Joustavat liitokset ja osat on tarkistettvava säännöllisesti, jos on merkkejä murtumista, vaihda osat. 7.6 Tiivisteet Mikäli on riski, että vaarallisia aineita voi päästä pakenemaan, on tiivisteet tarkistettva säännöllisesti Huoltotöiden aikana tarkista tiivisteet ja vaihda tarvittaessa asnnettaessa akselitiivisteitä, varmista ette ne ovat tarkasti kohdakkain. Teknisesti vaikeille akselitiivisteille toimitamme erityisohjeet. 7.7 Varaosat Vain alkuperäisi osia tulee käyttää. Nicotra Gebhardt ei ota vastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat muiden kuin alkuperäisosein käytösta! 7.8 Toimenpiteet pidemmän käyttötauon jälkeen Alla olevia ohjeita noudatettava, kun toimituksen ja asennuksen välissä useita kuukausia.: Vapauta jännitys kiila- tai lattahihnalta, jos toimitettu asennettuna. Ennen ensimmäistä käyttöönottoa kiristä hihna ohjeen mukaan Kuljeta ja säiilytä puhatimet vedeltä suojattuna! Säilytä puhaltimet ja moottori tärinältä suojattuna välttääksesi laakerivauriot. Pyöritä lapoja voimakkaast,i säännöllisesti välttääksesi korroosiovauriot, joita voi syntyä kun laakerit ovat liikkumattomana pitkän aikaa. ensimmäisellä käytöllä kuuntele, kuuluuko pahaltimesta ylimääräisiä ääniä. Ylimääräiset äänet voivat olla merkki laakerivaurioista. Noudata moottorinvalmistajan ohjeita. Jos puhallin on käyttämättä yli kolme vuotta, on syytä olettaa, että laakeri ovat vahingoittuneet. Vaihda laakerit. DE-19/23

20 8. Viat Poikkeamat normaaleissa käyttöolosuhteissa johtavat vikoihin puhaltimissa, sammuta puhallin välittömästi, mikäli tilannetta ei voi korjata. Vika analyysit Pitkään jatkuva vika voi aiheuttaa puhaltimen rikkoutumisen ja aiheuttaa haittaa tuotantoon ta henkilövahinkoja! 8.1 Tärinä Katkaise puhaltimen virta, jos käytön aikana voimakasta tärinää. Siipipyörän toiminta on häiriintynyt, mahdollisesti epätaspainosta johtuen. (paakkuuntumista, korroosiota, kulumista). Puhdista siipyörä ja tasapainoita. Mikäli siipipyörä on kulunut, uusi se. Konsultoi Nicotra Gebhardtia. 8.2 Moottori Häiriö syitä: Väärä pyörimissuunta-väärä napaisuus taajuusmuuttaja on ylikuormittunut, koska käyttöolosuhteet eivät ole suunnitellut Ylikuormitus-tarkista liitännät/suojalaitteet 8.3 Vuodot Vaihda tiivisteet DE-20/23

21 8.4 Laakeri Laakereiden lämpötilaa on seurattava, lämpötilan nousun voi aiheuttaa.: - voitelun puuttuminen - liiallinenvoitelu - laakerivälys liian tiukka Laakereiden lisääntynyt lämpötila/tärinä.: - luonnollinen kuluma - korroosio (puhallin pitkään käyttämättä) - Materiaalivika Bei Blocklagerungen erfordert ein Lagertausch immer die Demontage des Laufrades (siehe Anlage Typenspezifische Hinweise ), bei Einzel-Stehlagerung mit Spannhülsenbefestigung der Wälzlager können beide Lager ohne Laufrad-Demontage ausgetauscht werden. Varmista aina, että osat ovat puhtaita kun vaihdat laakereita. Käytä sopivia työkaluja vaihtaessasi laakereita. Syliterimäisesti asennettu laakeri tulisi kuumentaa +100 C. 9. Huolto Kansainvälinen huoltoyksikkö Mobile Customer Service Spare Parts Service Telephone +49 (0) Telefax +49 (0) DE-21/23

22 EU-Valmistajatodistus Valmistaja: NICOTRA Gebhardt, Gebhardtstr , D Waldenburg, Saksa vakuutamme täten, että seuraava tuote. hihnakäyttöinen keskipakopuhallin, suorakäyttöinen kytkimen lkanssa tai ilman, kaavulla tai ilman. Tuote: P2_- P3_- P4_- P7_- P9_- Q2_- Q9_- A1 A2 A3 A5 A7 A9 A11 FR FA FC FE FG FI FP FQ VCM ART MEC KA KB KC KM RER R3 RER M3 RER L3 RER R9 REM H9 REM E9 REM I9 VEM A9 VEM E9 OEM B9 OEM K9 OEM O9 OEM Q9 Sarjanumero: katso tyyppikilvestä Valmistusvuosi: katso tyyppikilvestä Erä voidaan luokitella osittain valmiiksi koneiksi Artikla 2 lauseke (g), ja täyttää seuraavat perusvaatimukset Konedirektiivistä (2006/42/EC): Liite I, Artikla 1.1.2, 1.3.7, Tätä osittain valmista konetta ei saa ottaa käyttöön ennen kuin lopullinen kone, johon se on tarkoitettu on ilmoitettu Konedirektiivin (2006/42/EC) mukaan. Seuraavia standardeja on sovellettu: EN ISO Laiteturvallisuus Yleiset suunnitteluperiaatteet Riskien arviointi ja pienentäminen EN ISO Laiteturvallisuus Turvaetäisyys estämään ylä- ja alaraajojen joutumista riskialueelle (koskee erityisesti kaikkia imu- ja painepuolen suojia, jotka voidaan suunnittelussa sisällyttää kullekin puhaltimelle) EN Laiteturvallisuus Sähkötarvikkeet koneisiin Osa 1: Yleiset vaatimukset Sovellettu kansallisia vaatimuksia ja teknisiä määräyksiä (2): VDMA Puhaltimet Turvallisuus vaatimukset Waldenburg, den Bevollmächtigter für die technische Dokumentation: Thomas Berendt Produktionsleiter i.v. W. Weckler Forschung & Entwicklung i.v. Dr. J. Anschütz 1) Täydellinen lista sovelletuista standardeista ja tekniset erittelyt valmistajan asiakirjoista 2) Siltä osin kun yhdenmukaistettuja standardeja ei ole DE-22/23

23 Nicotra Gebhardt GmbH Gebhardtstrasse Waldenburg Germany Telefon +49 (0) Telefax +49 (0) DE-23/23

Täydentävä asennus, käyttö- ja huolto-ohje

Täydentävä asennus, käyttö- ja huolto-ohje Täydentävä asennus, käyttö- ja huolto-ohje Räjähdyssuojatut pienjännitteiset 3-vaiheasynkronimoottorit oikosulkuroottorilla Räjähdyssuojausrakenne Varmennettu rakenne e Räjähdyssuojausrakenne Kipinöimätön

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje. Kolmivaiheasynkronimoottorit joissa on pienjännitteen oikosulku

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje. Kolmivaiheasynkronimoottorit joissa on pienjännitteen oikosulku Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Kolmivaiheasynkronimoottorit joissa on pienjännitteen oikosulku Kolmivaiheasynkronimoottorit joissa on pienjännitteen liukurengasroottori käännöstä KP./KPE./K1../K2../KU../KV../K4../K8..

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany 33 Uusi HATZ -dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA D4. D50. D8. D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany 33 Uusi HATZ dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin vain määrättyyn

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Keskikokoiset dieselmoottorit Beta 43, Beta 50 & Beta 60 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Goulds Pumps Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Model 3600, API 610 10th Edition (ISO 13709) Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto ja turvallisuus...4 Johdanto...4 Toimituksen tarkistaminen...4 Tuotteen

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 5.52.420.21.15.0 Painos 16.06.2009 Käyttö- ja huolto-ohje _ HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 Tämän asiakirjan edelleen luovuttaminen ja monistaminen sekä sen sisällön hyväksikäyttö ja tiedoksi antaminen

Lisätiedot

MOVES OIKOSULKUMOOTTOREIDEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET

MOVES OIKOSULKUMOOTTOREIDEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET MOVES OIKOSULKUMOOTTOREIDEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET 1. YLEISTÄ Tämä käyttöönotto- ja huolto-ohje on pääsääntöisesti voimassa kaikille vakiorakenteisille Moves - oikosulkumoottoreille. Lue tämä ohjekirja

Lisätiedot

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Julkaisuajankohta 12/2009 16880935 / FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

HIHNAKÄYTTÖISEN AKSIAALIPUHALTIMEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET

HIHNAKÄYTTÖISEN AKSIAALIPUHALTIMEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET 9/03 1/12 02.04.07 HIHNAKÄYTTÖISEN AKSIAALIPUHALTIMEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2. Asennus 3. Käyttöönotto 4. Käynnistys 5. Valvonta käynnin aikana 6. Huolto 6.1 Siipipyörä 6.2

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

BoWex. KTR-N Lehti: Painos: 40110 FI 1/20 12. BoWex Käyttö-/asennusohje

BoWex. KTR-N Lehti: Painos: 40110 FI 1/20 12. BoWex Käyttö-/asennusohje 1/20 Kaarihammaskytkimet, rakenteet Aksiaalisesti asennettava junior-kytkin, junior M-kytkin M ja M...C I sekä näiden yhdistelmät Rakenne aksiaalisesti asennettava junior-kytkin (2-osainen) direktiivin

Lisätiedot

QAS30-45-60Pd. Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet. Käyttöohje... 3. Sähkökaaviot... 57. Printed Matter N 2954 2370 90

QAS30-45-60Pd. Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet. Käyttöohje... 3. Sähkökaaviot... 57. Printed Matter N 2954 2370 90 Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet QAS30-4-60Pd Käyttöohje... 3 Sähkökaaviot... 7 Printed Matter N 94 370 90 07/00 ATLAS COPCO - PORTABLE AIR DIVISION www.atlascopco.com QAS 30-4 - 60

Lisätiedot

HORSCH Joker 6-12 RT. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje!

HORSCH Joker 6-12 RT. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! 07/2008 Uudenaikaisen maankäsitelyn ja kylvötekniikan spesialisti HORSCH Joker 6-12 RT Art.: 80801800 fi Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! EY-vaatimustemukaisuusvakuutus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO PESU- JA LISÄAINEET JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN NUKKASIHDIN IRROTTAMINEN

Lisätiedot

sampo SR1046X R O S E N L E W HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI

sampo SR1046X R O S E N L E W HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI sampo R O S E N L E W SR1046X HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI ALKUSANAT Tämän kirjan tarkoituksena on auttaa käyttäjää tutustumaan harvesteriin. On tärkeää, että harvesterin käyttäjä

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BeQuem 20 ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 17.08.2009-1/24 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Polttimen

Lisätiedot

VC 40 / VC 20. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5129777 / 000 / 01

VC 40 / VC 20. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5129777 / 000 / 01 VC 40 / VC 20 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija:

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija: Jakelija: Copyright ActSafe Systems AB Act Safe Systems AB Sagbäcksvägen 13 SE-437 31 Lindome Ruotsi Puhelin +46 31 65 56 60 Faksi + +46 31 65 56 69 info@ actsafe.se www.actsafe.se www.actsafe.se 1 Copyright

Lisätiedot

TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi. Kodin sähköturvallisuusopas

TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi. Kodin sähköturvallisuusopas TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi Kodin sähköturvallisuusopas 2 3 KODIN SÄHKÖTURVALLISUUSOPAS Esipuhe Sähkön käyttö

Lisätiedot

Junkkari PUMPPUHAPOTIN

Junkkari PUMPPUHAPOTIN Junkkari PUMPPUHAPOTIN HP-5 HP-20 PUMP04SU KÄYTTÖOHJE- JA VARAOSALUETTELO 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4846401 SIVU 1 SISÄLLYSLUETTELO 2 2 ARVOISA ASIAKAS 2 2.1 Varoitusmerkki

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 15T Käyttöohje Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto...

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Käyttöohje Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO

Lisätiedot

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet EC Series Jääpalakoneille Tätä käyttöohjetta päivitetään uusien tietojen ja mallien toteutuksen mukaisesti. Käy tutustumassa uusimpiin käyttöohjeisiin internetsivuillamme.

Lisätiedot

Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri

Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tietoja tästä oppaasta... 1.2 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.3 Määräyksiä

Lisätiedot

ULMA NT Asennusohjeet

ULMA NT Asennusohjeet ULMA NT Vianilmaisinjärjestelmä Asennusohjeet ABB Industry Oy ABB Industry Oy ULMA NT Asennusohjeet HUOMAUTUS Tässä dokumentissa esitetyt tiedot saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta, eivätkä ne sido

Lisätiedot

Mover SE R / TE R. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan

Mover SE R / TE R. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan Mover SE R / TE R Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan Mover SE R / TE R Asennusesimerkki 1 Kauko-ohjaus 2 Käyttömoottori 3 Ajorulla 4 Elektroninen ohjaus 5 Akku 6 Turvapistorasia

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS

KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS 1Kansi SUOMI KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLA JA NOUDATA LAITTEEN TUR- VALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA. OHJEIDEN LAIMINLYÖNTI VOI AIHEUTTAA VAKAVIA VAHINKOJA. Tärkeitä tietoja 2Tärkeitä

Lisätiedot

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning

Lisätiedot