Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original)"

Transkriptio

1 Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original) BA-IPF /2011

2 DE-2/23 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä tietoja 2. Turvallisuusohjeita 3. Tekniset tiedot 4. Kuljetus 5. Asennus 6. Käynnistys 7. Huolto/Korjaus 8. Vian etsintä 9. Huolto

3 1. Tärkeitä tietoja Nicotra Gebhardtin puhaltimet ovat valmistetut uusimmalla tekniikalla ja noudattavat EU:n konedirektiivin turvallisuusmääräyksiä. Nicotra Gebhardtin puhaltimet tarjoavat korkean käyttöturvallisuuden ja korkean laadun mikä on varmistettu sertifikoidulla laatujärjestelmällä (EN ISO 9001). Kaikki puhaltimet tarkistetaan ja varustetaan tarkistusleimalla ennen kuin lähtevät tehtaalta. Silti jokaisessa puhaltimessa on rikkoutumisen vaara: jos se ei ole asennettu, käytetty tai ylläpidetty koulutetulla henkilöllä jos sitä ei käytetä tarkoituksenmukaisella tavalla. Tämä voi johtaa henkilövahinkoihin tai rakennusvaurioihin. Se voi myös lyhentää puhaltimen elinikää. Huomio! Kaikkien, jotka työskentelevät puhaltimen kanssa, on luettava tämä käyttöohje. Käyttöohje kuvailee normaalin puhallinkäytön sekä antaa suuntaviivat virheelliselle käytölle. sisältää turvallisuusohjeita joita täytyy noudattaa. varoittaa riskeistä, mitä voi ilmetä normaalissa käytössä. kertoo tärkeitä ohjeita turvalliselle ja taloudelliselle puhallinkäytölle, ja auttaa hyödyntämään puhaltimen täydellisesti maakohtaiset säädökset, ohjeet ja lait, joita täytyy noudattaa. Alpatek Oy ( Elta fans Ltd) eivät ota vastuuuta mistään vahingoista tai käyttökatkoista, mitkä voidaan todeta johtuneen siitä, ettei käyttöohjeita ole noudatettu. Takuu lopuu jos asiakas tekee omia muunnoksia tai muutoksia puhaltimesta. Ei mitään vastuuta välillisistä vahingoista. 2. Turvallisuusohjeita Tämä merkki tarkoittaa henkilövahinkojen vaaara. Tämä merkki tarkoittaa että työt on suoritettava erikoisen suurella tarkkuudella oikein, ettei puhallin vaurioidu tai tuhoudu. DE-3/23

4 3. Tekniset tiedot 3.1 Tuotekuvaus Puhaltimet ovat suunniteltu tehdaslaitoksiin tai vastaaviin, eivätkä itse sisällä suojia. Riittävät varotoimenpiteet on tehtävä noudattaen ISO standardia! Koteloitu radiaalipuhaltimet Suoraveto Hihnaveto Kytkinkäyttö Kiertoilmapuhallin ilman koteloa Suoraveto Eristetty suoraveto Eristetty hihnaveto Esimerkki hihnavetoisen puhaltimen komponenteista Kosketussuoja ,8,15 1,9, imukartio 3 Kaapu 4 Jalusta 5 Tarkistusluukku 6 Tasaaja 7 Kondenssiveden poistoyhde 8 Jäähdytysrivat, lämpösuojat 9 Laakerit 10 Siipipyörä 11 Moottori 12 Hihnaveto 13 Tärinävaimentimet 14 Akseli 15 Akselintiiviste DE-4/23

5 3.2 Tekniset tiedot Tekniset tiedot ja sallitut raja-arvot löytyvät puhaltimesta, teknisistä tiedoista tai vastaavasta tuoteluettelosta. Nämä arvot eivät saa ylittyä 3.3 Käyttötarkoitus Katso liite 3.4 max. käyttölämpötila +40 C, ellei teknisissä tiedoissa toisin mainita. Puhaltimen käyttö vastoin käyttöohjetta on kielletty, eikä Alpatek Oy/Nicotra Gebhardt vastaa vahingoista, mikäli käyttöohjetta ei ole noudatettu. Oikein käytettynäkin puhaltimet pitävät melua, joka voi vahingoittaa kuuloa tai rajoittaa ihmisten välistä viestintää. Huomioi, että teknisissä tiedoissa oleva äänenvoimakkuus voi muuttua esim. resonanssista johtuen. Käytä tarvittavia suojaimia. 3.4 Väärinkäyttö esim: käyttö erittäin alhaisissa tai korkeissa lämpötiloissa kostea materiaali ilman kondessivedenpoistoa ja tarkistusluukkua aiheuttaa homevaaran pölyisessä ilmassa käyttö elintarviketeollisuudessa ilman, että puhallin on siihen tarkoitettu puhallin väärinmitoitettu ilmassa, jossa räjähdysvaara ilman ATEX-hyväksyntää Mahdollisia vaaroja: Korroosiovauriot, epätasapaino, värinät, kulutusvauriot Uhkaavat vauriot: Henkilövauriot johtuen: siipivaurioista, akselivaurioista, väsymysvauriot. Tulipalot johtuen kipinöinnistä 3.5 Tärinänvalvonta Tärinäanturi suositellaan asennettavaksi mikäli kuljetetaan pölyistä ilmaa, joka voi tarttua siipiin ja aiheuttaa epätasapainoa. DE-5/23

6 Puhaltimet räjähdysvaarallisille aineille Yleistä ATEX-nimitystä käytetään Euroopan yhteisön direktiiveistä 94/9/EY (laitedirektiivi) ja 1999/92/ EY (työolosuhdedirektiivi), jotka koskevat räjähdysvaarallisia tiloja, niissä työskentelyä ja niissä käytettäviä laitteita. Direktiivien tarkoituksena on suojella räjähdysvaarallisissa tiloissa työskenteleviä ihmisiä, yhtenäistää EU:n jäsenvaltioiden räjähdysvaarallisten tilojen ja niissä käytettävien koneiden ja laitteiden turvallisuusvaatimuksia sekä taata Ex-laitteiden vapaa kauppa. Nicotra Gebhardtin prosessipuhaltimet räjähdysvaarallisessa ympäristössä tai räjähdysvaarallista ainetta kuljettaessa täyttävät EU direktiivin 94/9/EG (ATEX 95) ja seuraavat standardit : DINEN och -5, VDMA , EN , EN Puhaltimet laiteryhmän II, suojausluokka "C", siirtää kaasua ja IIB ja lämpötila T3 ja T4 (G) tai T = 125 C (D). Luokka D (pöly) tai GD (kaasu ja pöly) on mahdollinen, koska Nicotra Gebhardtin prosessipuhaltimet täyttävät kaikki säädökset näihin käyttöympäristöihin. Pölyisessä ympäristössä käytön edellytys on tarkistusluukku puhdistusta varten. Räjähdyssuojatut puhaltimet ovat saatavilla teräspinnoitteella tai sinkittynä ja ruostumattomana teräksenä (muu ruostumaton teräs on saatavilla pyydettäessä). Tiedot Nicotra Gebhardtin toimitetusta puhaltimesta saat tilausvahvistuksesta ja puhaltimen tyyppikilvestä CE-ex merkintä osoittaa, että laite täyttää EU direktiivin 94/9/EY Käyttö räjähdysvaarallisessa ympäristössä Noudattamalla yllämainittuja direktiivejä ja standardeja taataan turvallinen käyttö. Erityisesti seuraavat syttymislähteet otettava huomioon! kuumat pinnat esim. kitkan aiheuttama kuumuus laakereissa tai siipipyörän jumiutuminen. Kipinät, jotka joutuvat puhaltimeen esim. kiinteän aineen joutuessa kosketuksiin siipipyörän tai pyörivän akselin kanssa. Sekä valmista ja puhaltimen käyttäjä ovat velvollisia noudattamaan asianmukaisia standardeja ja direktiivejä 94/9/EG (ATEX 95), 1999/92/EG3 (ATEX 137). Huom! Ohjeita kuljettamisesta, säilyttämisestä, asentamisesta, käyttöönotosta ja ylläpidosta/huollosta on noudatettava. Liitoskohdat on oltava kaasutiiviit. Puhaltimen soveltuvuus välitettävälle ainekselle on tarkistettava, mahdolliset sähköiset tai kemialliset reaktiot on huomioitava. Ennen käyttöönottoa tarkista, että käyttölämpötila/välitettävän aineen lämpötila vastaa vähintään puhaltimen tyyppikilvessä olevaa luokitusta. Törmäys vieraiden esineiden kanssa, jotka imeytyvät tai putoavat puhaltimeen, aiheuttavat merkittävän syttymisriskin. Siksi puhaltimet on suojattava (vähintään suojausluokka IP20) DE-6/23 Sähköstaattinen varautuminen voi aiheuttaa syttymisvaaran. Voit suojata puhaltimen maadoittamalla.

7 Yleensä räjähdysalttiilla alueella olevat puhaltimen osat tulee puhdistaa ainoastaan kostealla liinalla, jotta vältetään sähköstaattisen varauksen syntyminen. Pölyn kerrostuminen puhaltimeen ja sen osiin aiheuttaa merkittävän syttymisvaaran. Tämä koskee erityisesti puhaltimia, joita käytetään räjähdysherkän pölyn kuljettamiseen. Näiden puhaltimien ylläpitoon ja huoltoon on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tarkastusluukun kautta pääsee puhdistamaan pölyn sisäpinnoilta ja siipipyörästä Alemmalla toiminta-alueella puhaltimen ilmavirta on rajoitettu ilmoitetulle toimintakäyrälle. Käyttö kielletty pienemmällä ilmavirralla. Värähtely Voimakas mekaaninen värähtely puhaltimessa, joka aiheutuu väärästä asennuksesta voi aiheuttaa merkittävän syttymisvaaran. Puhaltimet, joita käytetään kuljettamaan räjähdysvaarallista pölyä on syytä varustaa värähtelyn mittauksella, joka mahdollistaa puhaltimen sammuttamisen ennen suurempaa vahinkoa. Ennen uudelleenkäynnistämistä puhallin tulee puhdistaa kunnolla. Ennen käyttöönottoa ja huoltotyön aikana on syytä tarkistaa puhaltimen toiminta, ettei se ole vahingoittunut kuljetuksessa, asennuksessa tai käytössä.tämän takia on syyä mitata laakereiden värähtely. Seuraavat raja-arvot on määritetty ISO 14694, Kategoria BV-3 : Kunto Käyttöf Hälytys Sammutus Jäykkä asennus [mm/s r.m.s.] Joustava asennus [mm/s r.m.s.] Suojataksesi laakereita ja puhallinta suositellaan värähtelynmittauslaitteiston asentamista. Mikäli käytön yhteydessä esiintyy tunnistamatonta ääntä, kasvavaa tärinää tai korkeaa lämpötilaa, on puhallin sammutettava välittömästi! Ennen uudelleenkäyttöönottoa on syy selvitettävä ja poistettava. Kaikki mittaerojen supistuminen staattisten ja pyörivien osien välillä aiheuttaa syttymisriskin(kts. taulukko alla). Ennen käyttöönottoa ja huoltotöiden aikana on varmistettava raon suuruus ja puhallin otetaan käyttöön vain jos mitta ei ole supistunut. Jos puhallin on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja käytetään moottoria, jonka teho on yli 5,5kW, asiakkaan on säännöllisesti tarkistettava staattisten ja pyörivien osien (esim. siipipyörä ja kaapu) väli. [6] [5] Imukartio [6] Välysmitat [4] Puhaltimen kanssa toimitetaan yhdessä välysmitta, jolla imukartion ja siipipyörän välinen rako on tarkistettava. Mitta viedään tuloaukosta sisään alla olevan kuvan mukaisesti. Suorita mittaus vähintään neljästä pisteestä. Käännä siipipyörää manuaalisesti kierroksen verran kussakin mittauspisteessä. Välysmitta ei saa juuttua, vain kevyt kosketus siipipyörän pyörittämisen aikana on sallittu. Mittauksen tarkoituksena on havaita/korjata muutokset, joita väärän kuljetuksen tai asennuksen aikana on syntynyt. Jos mittaus osoittaa raon liian pieneksi, on tarkistettava, että puhallin on ehjä ja se on asennettu ja kytketty oikein. Huom.:Mitta on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan tällä puhaltimella. Poista mitta, ennen puhaltimen käyttöönottoa. Säilytä mitta tulevia huoltotöitä varten [5] DE-7/23

8 Seuraavia minimimittoja on noudatettava: NW D1 Smin norm min max ü [1] Siipipyörä [2] Imukartio [3] Välysmitta NW D1 D2 smin ü Nimelllisleveys (Kartio) Sisähalkaisija Ulkoinen halkaisija (Imukartio) minimivälys mittaa käytettäessä päällekkäisyys DE-8/23

9 Yleistä puhaltimista Puhaltimen ja moottorin laakerit on suunniteltu DIN ISO mukaan ja nimellinen käyttöikä on vähintään h (Luokka 3) ja h (Luokka 2). Laakereita on tarkkailtava säännöllisesti; mikäli kuuluu epäsännöllistä ääntä tai lämpötila nousee on puhallin sammutettava ja laakerit tarvittaessa vaihdettava. Vaihdettaessa käytä identtisiä tiivisteitä (akseli). Käytettävien tiivisteiden tulee olla luokkaa 2. Puhaltimen käyttö liian alhaisessa/kotkeassa lämpötilassa voi aiheuttaa syttymisvaaran. Määritetty lämpötila puhaltimille ja niissä välittettävälle aineelle (-20 C to +60 C, max. paineessa 1.1bar). Ota huomioon, että paineen noususta johtuen välitettävän aineen lämpötila saattaa pakopuolella olla suurempi, kuin imupuolella. Tyyppikilvessä ilmoitettua siipipyörän maksiminopeutta ei saa ylittää. Jos välitettävä aines tai ympäristö, jossa puhallinta käytetään on pölyinen tai muuten epäpuhdas, varmista puhaltimen soveltuvuus. Varmista, että puhaltimen mukana toimitetut irtonaiset osat ovat kiinnitetty niin, etteivät ne pääse löystymään tai irtoamaan käytön aikana. Yleistä moottoreista Moottorit tyyppiä EEx na ja EEx e eivät ole hyväksyttyjä taajuusmuuttaja käyttöön. Vain moottorit, joissa on paineenkestävä kotelo (luokka EEx de yhdessä lämpötilan valvontaan kalibroiduilla termostoreilla) sekä moottoreita luokka 3D ja 2D voidaan käyttää taajuusmuuttajalla. Poikkeus Siemens "EEx na"-moottoria voidaan käyttää yhdessä Siemens "Micromaster" taajuusmuuttajan kanssa. On huolehdittava, että moottori saa riittävästi viileää ilmaa. Jos moottori on asennettu pystysuoraan moottorin akselille niin moottorille on käytettävä suojakantta. Hihnakäyttöisissä moottoreissa on käytettävä lämpötilan valvontaa/suojausta.. Vain koulutettu henkilö saa tehdä ATEX-puhaltimien huollot. Korjaus- ja huoltotiedot löydät : DE-9/23

10 4. Kuljettaminen 4.1 Kuljetusvahingot Tarkista välittömästi, että pakkaus/puhallin on ehjä ja sisältää kaikki siihen kuuluvat tarvikkeet Puhaltimet on kuljetettava riittävällä varovaisuudella! Huolimaton kuljetus voi johtaa: Siipipyörän juuttumiseen Akselivaurioihin Laakerivaurioihin 4.2 Kuljettaminen Valitse toimitustapa puhaltimen painon ja pakkauksen mukaan. Kiinnitä lähetys ohjeiden mukaan. Jos nostat nosturilla niin nosta neljästä pisteestä. Puhaltimen nostopisteet ovat : nostosilmukat jalusta pohjalevy puhaltimen asennuskiskot Nostopisteitä eivät ole : puhallinakseli imu ja painepuoleen laipat moottorin nostosilmukat 4.3 Varastointi Huomioi seuraavat asiat välivarastoinissa: varastoi puhaltimet alkuperäisessä pakkauksessa ja suojaa tarvittaessa lisäsuojalla. varastointipaikka pitää olla kuivassa ja pölyttömässä tilassa. Kosteusprosentti alle 70% lämpötila pitää olla -25 C C välissä. DE-10/23

11 5. Asentaminen 5.1 Varotoimenpiteet Asennuksen saa suorittaa ainoastaan ammattitaitoinen henkilö, seuraten näitä ohjeita ja paikallisia sääntöjä. Asenna puhallin niin, että liikkuvat osa pääsevät vapaasti liikkumaan ja suojat, jotka vastaavat DIN EN ISO normia ovat asennettu. Hengenvaara! Älä mene alueelle, josta puhallin, jonka imupuoli on avoin (vaikka suojattu säleiköllä) ottaa ilmaa. Mikäli vaatteet tai muita esineitä imeytyy puhaltimeen on vaarana vakavat vammat. Mikäli puhaltimen/osien pintalämpötila ylittää +70 C tai laskee alle -10 C; on tuulettimen osat suojattava, eristettävä tai varustettava varoitustekstillä (DIN EN ). Mikäli puhaltimen pintalämpötila nousee yli +80 C asianmukaisia tarroja on saatavilla Nicotra Gebhardtilta. Varmista liitosten tiiviys. Mikäli puhaltimessa on tarkastusluukku, älä avaa sitä, ennen kuin moottori on sammutettu ja siipipyörä pysähtynyt. Varmista, että puhallin pysyy käytössä stabiilina. DE-11/23

12 Jos kiinnittää puhaltimen muualta kuin valmistajan tarkoittamista kiinnikkeistä, niin puhallin voi rikkoutua ja aiheuttaa vaaratilanteita. 5.2 Asennuspaikka Asennuspaikka pitää olla oikein suunniteltu puhaltimelle ( lämpötila ym.) Alustan pitää olla tasainen ja riittävän tukeva 5.3 Asennus / kiinnittäminen Puhaltimen ulkopuoliset voimat eivät saa aiheutaa värinää puhaltimelle Suojaa puhallin ulkopuolisilta ja puhaltimen itsensä aiheuttamalta värinöiltä. Asennustarvikkeet Käytä testattuja ja hyväksyttyjä alkuperäisosia Olisi syytä käyttää vahvistettua laippaa (lisävaruste) sarjan P4-A3 koot puhaltimissa, asennettaessa painepuolen joustavaa liitosta. Kanavaliitoksiin käytetään joustavia liitoksia. käytä välitettävälle aineelle sopivia tiivisteitä asenna tärinänvaimentimet tasaisesti puhaltimen painopisteeseen nähden. voit selvittää puhaltimen painopisteen pyöreällä putkelle puhaltimen alla, vaihtoehtoisesti laita vaimentimet jokaiseen kulmaan ja jaa loput vaimentimet tasaisesti. 5.4 Sähkökytkennät Turvallisuusojeita Sähkökytkennät saa suorittaa ainoastaan valtuutettu sähköasentaja IEC ; DIN EN EN ; EN ; EN ; EN 14986; EN ; DIN EN EX-luokitelluille puhaltimille. Noudata paikallisia lakeja ja asetuksia suojaudu odottamattomalta käynnistykseltä EN Maadoita puhaltimen osat tarpeen mukaan Suojavarusteet on suunniteltava niin, etteivät ne aiheuta vaaraa toiminnalle Moottori / kytkennät Moottorikytkennät oheisen kaavion mukaan Moottorinsuojat Moottori i on suojattu ylikuormitukselta EN mukaan. Moottorin kytkimet on asetettu moottorin nimellisarvoon. Korkeammat arvot eivät ole sallittuja! Räjähdyssuojatuissa sovelluksissa käytettävä ATEX-hyväksyttyjä tarvikkeita. DE-12/23

13 Sulakkeet eivä tarjoa riittävää moottorinsuojaa. Riittämätön moottorinsuoja mitätöi valmistajan takuun Moottorin käynnistys Moottorit 4kW asti voidaan yleensä käynnistää suoraan. Moottorit >4kW käynnistetään yleensä tähti-kolmio- tai pehmostartti. Mikäli olosuhteet vaativat suorakäynnistysta, varmista puhaltimen soveltuvuus Nicotra Gebhardtilta. Puhaltimissa joiden siipipyörässä on suuri hitausmomentti voi kestää yli 6 sekunttia saavuttaa käyttönopeus. Tällöin moottori on suojattava releellä tai bimetallireleellä. Moottorit on suunniteltu S1 jatkuvaan käyttöön, mikäli käynnistyksiä on enemmän kuin kolme kertaa tunnissa varmista soveltuvuus Nicotra Gebhardtilta Puhaltimen nopeus jäähdytyskiekolla Jäähdytyskiekko toimii tehokkaasti vainn kun taajuusmuuttajakäytössä puhaltimen nopeus on vähintään 50% nimellisnopeudesta. Jotta vältetään yli +100 C välitettävän aineksen kulkeutuminen pysähtyneen tai alhaisella nopeudella käyvän puhaltimen läpi on se varmistettava sähköisesti. Kun puhallin on varustettu erillisellä jäähdytysyksiköllä ja puhaltimella voi kuuma aines kulkea sen läpi. 6. Käyttöönotto 6.1 Turvallisuus tarkistus Tarkista, että asennus on tehty oikein. Tarkista, että kaikki mekaaniset ja sähköiset suojalaitteett ovat kunnossa. Tarkista, että imu- ja painepuolen aukot ovat vapaat ylimääräisistä esineistä. Pyörivät osat pääsevät esteettä liikkumaan. DIN EN ISO mukaiset suojalaitteet on asennettava. Mikäli puhaltimella kuljetetaan vaarallisia aineita (esim. radioaktiivista kaasua) on lisävarusteena saatavissa suojia. Mikäli siipipyörä naarmuttaa imukartiota on se säädettävä. Tarkista, että virransyötön taajuus, virta ja jännite vastaavat puhaltimen/moottorin tyyppikilvessä ilmoitettuja. Tarkista hallintalaitteiden moitteeton toiminta ja varmista ettei puhaltimen nopeus ylitä annettuja arvoja. Sulje tarkistusluukku (mikäli olemassa) Tarkista akselin tiivistys. Toiminnaltaan tärkeisiin puhaltimiin olisi syytä asentaa tärinänvalvonta. Puhaltimen saa ottaa käyttöön ainoastaan, kun kaikki suojat on asennettu ja siipipyörä on asennettu DIN EN ISO mukaisesti! DE-13/23

14 6.2 Koekäyttö Puhallin tulee ennen käyttöönottoa koekäyttää ja tarkistaa, että pyörimissuunta on oikein Siinä tapauksessa, että siipipyörä pyörii väärään suuntaan vaihda navat. 6.3 Tarkista virrankulutus Mittaa virranotto heti kun puhallin on saavuttanut maksimi kierrosnopeuden ja vertaa sitä moottorikylttiin. Mikäli virrankulutus on liian korkea, sulje moottori heti. 6.4 Tarkista käynti Tarkista, että puhaltimen käydessä ei kuulu ylimääräisiä ääniä, tärinöitä tai liiallista lämmönnousua. Käynnistysvaiheessa ja jälkirasvauksen jälkeen laakereiden lämpötila saattaa joksikin aikaa nousta, mutta lämpötilan pitäisi normalisoitua muutamassa tunnissa. Mikäli välitettävän aineen lämpötila ylittää +300 C täytyy lämpölaajeminen ottaa huomioon. 6.5 Laakerit Tarkista rasvan taso, rasvaa tarvittaessa 6.6 Tiivisteet Tarkista tiivisteiden pitävyys. 6.7 Tarkista hihna Hihnavetoiset puhaltimet tarkista hihnan kireys 1-2 tunnin käytön jälkeen kohdan 7.3 mukaan. 7. Kunnossapito/huolto 7.1 Turvallisuusohje Huomioi seuraavat asiat ennen korjaustöiden aloittamista Työn saa suorittaa vain asiantunteva henkilökunta ottaen huomioon käyttöohjeet. Kytke moottori pois sähköverkosta. Häiriötilanteessa roottori voi johtaa virtaa. Odota että siipipyörä on pysähtynyt. Tarkista pintalämpötila, ettei synny palovammoja. Turvaa ettei puhallinta voi käynnistää huoltotöiden aikana. Poista puhaltimesta lika,pöly ja vaaralliset ainejäämät ennen huoltotöiden aloitta mista. Poikkeus näistä säännöistä on ainoastaan kun suoritetaan sellaisia huoltotoimeenpiteitä, missä puhaltimen täytyy pyöriä, esim. tärinämittaukset. Silloin täytyy noudattaa äärimmäistä varovaisuutta ja turvallisuusohjeita DE-14/23

15 Jos näitä turvallisuusohjeita ei noudateta, on huoltohenkilöiden elämä ja raajat vaarassa. 7.2 Huoltovälit Virheettömän käynnin ja turvallisuuden takia on suositeltavaa, että puhallin tarkistetaan säännöllisesti pätevän henkilön toimesta. Huoltotoimenpiteet, laajuus ja aikaväli, riippuvat puhaltimen käytöstä ja sen sijainnista. Lisätiedot: Huollot ja tarkistukseset puhaltimille VDMA mukaan: Tyyppi, laajuus ja huoltoväli riippuvat käuttöolosuhteista. Tarkemmin: Painepesurin käyttö on kielletty. Seuraa siiven ja kaavun likaantumista (korroosio, pöly, lika) ja puhdista tarvittaessa. räjähdysalttiissa paikassa käytä puhdistukseen kosteaa liinaa, välttääksesi sähköstaattisen latauksen. Käytä Nicotra Gebhardtin aluperäisosia. Nicotra Gebhardt ei ota vastuuta vahingoista, joka aiheutuu muista, kuin alkuperäisosista. Moottorin laakerit on tietyin ajoin rasvattava (vakiokäytössä n h). Mikäli puhallin on käyttämättä pitempiä aikoja, olisi hyvä käyttää puhallinta säännöllisesti lyhyitä jaksoja. Jos puhallin on varastoituna pitkään ennen asennusta, olisi hyvä tarkistaa laakerit ja moottori ennen asennusta. Puhaltimien mekaaaninen tärinä on tarkistettava säännöllisesti. Värähtelynopeus laakereille tai laakeripesälle on 4,5 mm/s. Siipipyörän halkaisijan ollessa enintään 315mm on värähtelynopeus jopa 7,1mm/s sallittu. Hihnavetoisissa puhaltimissa on hyvä tarkistaa hihnan kireys säännöllisesti. Seuraa siiven ja kaavun likaantumista (korroosio, pöly, lika) ja puhdista tarvittaessa. Moottorinvalmistajan ja kytkentä ja ohjauslaitteiden valmistajien huolto-ohjeita on noudatettava 7.3 Hihnavetoiset puhaltimet Hihnavetoisissa puhaltimissa on hyvä tarkistaa hihnan kireys säännöllisesti Kiilahihnan kiristys (1) Katso myös kohta tyyppi Oikea hihnan kireys saavutetaan kun voima Fp aiheuttaa 16mm taipuman per 1000mm matakalla L. DE-15/23

16 L = Välimatka b = Hihnan taipuma voimalla Fp Fp =Testaus voima N Nicotra Gebhardtin dokumenteista (1) (2) Lattahihnan kiristys (2) Oikea hihnan kireys saadaan kun LMu mittaan lisätään * LMu = Välimatka, kun hihna jännittämätön LMg = Välimatka hihna kiristettynä * = Välimatkan lisäys Nicotra Gebhardt dokumenteista HUOM! Säätö pitäisi tapahtua kahdessa vaiheessa n 1 tunnin välein, jotta vältetään laakereiden ylikuormitusta. DE-16/23

17 7.3.3 Hihnanvaihto Akseliväli on lyhennettävä niin, että uusi hihna on helppo vaihtaa käsin. Hihnan kiristyksessä noudata ohjeita tai Einlaufphase beachten! Hihnapyörän vaihtaminen (I) (II) Irroita hihnapyörä: (I) 1. Avaa pultit (3). 2. Kiristä kuusiokoloruuvi (4) ja paina kiristyshollki ulos kartiomaisesta reiästä. 3. Hihnapyörän voi nyt liuttaa ulos akselilta. Hihnapyörän asentaminen: (II) Työnnä hihnapyärä yhdessä kiristysholkin kanssa (3). Varmista, että puhaltimen akseli ja moottorin akseli ovat tarkasti kohdakkain. Kiristä hihna ohjeiden mukaan Riementriebauslegung Wird der Riementrieb ohne unser EDV-gestütztes Auswahlprogramm ausgelegt oder verändert, sind die Grenzdrehzahlen des Ventilators sowie der Einfluss von Riemenzugkraft und vom Kraftangriffspunkt der Riemenscheibe am Wellenansatz auf die Lebensdauer zu beachten. Bei Ventilatoren in Ex-Ausführung dürfen nur elektrisch leitfähige Riemen nach unseren Vorschriften verwendet werden. 7.4 Laakerit Moottorin laakerit: Laakerein huolto-ohjeet löytyvät valmistajan käyttöohjeesta. Pienempien moottorien laakerit ova huoltovapaat. Suuremmissa moottoreissa jälkivoitele laakerit valmistajan ohjeiden mukaan. DE-17/23

18 katso erittely puhaltimesta Puhaltimen laakerit Jotta saavutetaan laakereille mahdollisimman pitkä käyttöikä on ne voideltava säännöllisin väliajoin. Voiteluväli riippuu käyttöolosuhteista Laakereista Puhaltimen koko G 400 H 450 J 500 K 560 L 630 M 710 N 800 P 900 Q 1000 R 1120 S 1250 T 1400 Akseli Ø Laakeri Rasvan määrä C3 45 g 10 g C3 85 g 15 g C3 125 g 20 g C3 210 g 25 g C3 290 g 30 g C3 390 g 40 g Jälkivoitelu rasvamäärä voitelurasva Voiteluvälit käyttötunteina h nopeudella 1/min RPM Puhaltimen koko /min G 400 h H 450 J 500 h K 560 L 630 h M 710 N 800 h P 900 Q 1000 h R 1120 S 1250 T 1400 h Voiteluväli pienenee virtaavan aineen lämpötilan noustessa seuraavasti: Temperaturbereich C Faktor -30./ > 80./ ,5 > 250./ ,25 > 400./ ,125 Tarkat luvut erikseen kullekin puhaltimelle. DE-18/23

19 7.5 Imu- ja painepuolen tarvikkeetr Joustavat liitokset ja osat on tarkistettvava säännöllisesti, jos on merkkejä murtumista, vaihda osat. 7.6 Tiivisteet Mikäli on riski, että vaarallisia aineita voi päästä pakenemaan, on tiivisteet tarkistettva säännöllisesti Huoltotöiden aikana tarkista tiivisteet ja vaihda tarvittaessa asnnettaessa akselitiivisteitä, varmista ette ne ovat tarkasti kohdakkain. Teknisesti vaikeille akselitiivisteille toimitamme erityisohjeet. 7.7 Varaosat Vain alkuperäisi osia tulee käyttää. Nicotra Gebhardt ei ota vastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat muiden kuin alkuperäisosein käytösta! 7.8 Toimenpiteet pidemmän käyttötauon jälkeen Alla olevia ohjeita noudatettava, kun toimituksen ja asennuksen välissä useita kuukausia.: Vapauta jännitys kiila- tai lattahihnalta, jos toimitettu asennettuna. Ennen ensimmäistä käyttöönottoa kiristä hihna ohjeen mukaan Kuljeta ja säiilytä puhatimet vedeltä suojattuna! Säilytä puhaltimet ja moottori tärinältä suojattuna välttääksesi laakerivauriot. Pyöritä lapoja voimakkaast,i säännöllisesti välttääksesi korroosiovauriot, joita voi syntyä kun laakerit ovat liikkumattomana pitkän aikaa. ensimmäisellä käytöllä kuuntele, kuuluuko pahaltimesta ylimääräisiä ääniä. Ylimääräiset äänet voivat olla merkki laakerivaurioista. Noudata moottorinvalmistajan ohjeita. Jos puhallin on käyttämättä yli kolme vuotta, on syytä olettaa, että laakeri ovat vahingoittuneet. Vaihda laakerit. DE-19/23

20 8. Viat Poikkeamat normaaleissa käyttöolosuhteissa johtavat vikoihin puhaltimissa, sammuta puhallin välittömästi, mikäli tilannetta ei voi korjata. Vika analyysit Pitkään jatkuva vika voi aiheuttaa puhaltimen rikkoutumisen ja aiheuttaa haittaa tuotantoon ta henkilövahinkoja! 8.1 Tärinä Katkaise puhaltimen virta, jos käytön aikana voimakasta tärinää. Siipipyörän toiminta on häiriintynyt, mahdollisesti epätaspainosta johtuen. (paakkuuntumista, korroosiota, kulumista). Puhdista siipyörä ja tasapainoita. Mikäli siipipyörä on kulunut, uusi se. Konsultoi Nicotra Gebhardtia. 8.2 Moottori Häiriö syitä: Väärä pyörimissuunta-väärä napaisuus taajuusmuuttaja on ylikuormittunut, koska käyttöolosuhteet eivät ole suunnitellut Ylikuormitus-tarkista liitännät/suojalaitteet 8.3 Vuodot Vaihda tiivisteet DE-20/23

21 8.4 Laakeri Laakereiden lämpötilaa on seurattava, lämpötilan nousun voi aiheuttaa.: - voitelun puuttuminen - liiallinenvoitelu - laakerivälys liian tiukka Laakereiden lisääntynyt lämpötila/tärinä.: - luonnollinen kuluma - korroosio (puhallin pitkään käyttämättä) - Materiaalivika Bei Blocklagerungen erfordert ein Lagertausch immer die Demontage des Laufrades (siehe Anlage Typenspezifische Hinweise ), bei Einzel-Stehlagerung mit Spannhülsenbefestigung der Wälzlager können beide Lager ohne Laufrad-Demontage ausgetauscht werden. Varmista aina, että osat ovat puhtaita kun vaihdat laakereita. Käytä sopivia työkaluja vaihtaessasi laakereita. Syliterimäisesti asennettu laakeri tulisi kuumentaa +100 C. 9. Huolto Kansainvälinen huoltoyksikkö Mobile Customer Service Spare Parts Service Telephone +49 (0) Telefax +49 (0) DE-21/23

22 EU-Valmistajatodistus Valmistaja: NICOTRA Gebhardt, Gebhardtstr , D Waldenburg, Saksa vakuutamme täten, että seuraava tuote. hihnakäyttöinen keskipakopuhallin, suorakäyttöinen kytkimen lkanssa tai ilman, kaavulla tai ilman. Tuote: P2_- P3_- P4_- P7_- P9_- Q2_- Q9_- A1 A2 A3 A5 A7 A9 A11 FR FA FC FE FG FI FP FQ VCM ART MEC KA KB KC KM RER R3 RER M3 RER L3 RER R9 REM H9 REM E9 REM I9 VEM A9 VEM E9 OEM B9 OEM K9 OEM O9 OEM Q9 Sarjanumero: katso tyyppikilvestä Valmistusvuosi: katso tyyppikilvestä Erä voidaan luokitella osittain valmiiksi koneiksi Artikla 2 lauseke (g), ja täyttää seuraavat perusvaatimukset Konedirektiivistä (2006/42/EC): Liite I, Artikla 1.1.2, 1.3.7, Tätä osittain valmista konetta ei saa ottaa käyttöön ennen kuin lopullinen kone, johon se on tarkoitettu on ilmoitettu Konedirektiivin (2006/42/EC) mukaan. Seuraavia standardeja on sovellettu: EN ISO Laiteturvallisuus Yleiset suunnitteluperiaatteet Riskien arviointi ja pienentäminen EN ISO Laiteturvallisuus Turvaetäisyys estämään ylä- ja alaraajojen joutumista riskialueelle (koskee erityisesti kaikkia imu- ja painepuolen suojia, jotka voidaan suunnittelussa sisällyttää kullekin puhaltimelle) EN Laiteturvallisuus Sähkötarvikkeet koneisiin Osa 1: Yleiset vaatimukset Sovellettu kansallisia vaatimuksia ja teknisiä määräyksiä (2): VDMA Puhaltimet Turvallisuus vaatimukset Waldenburg, den Bevollmächtigter für die technische Dokumentation: Thomas Berendt Produktionsleiter i.v. W. Weckler Forschung & Entwicklung i.v. Dr. J. Anschütz 1) Täydellinen lista sovelletuista standardeista ja tekniset erittelyt valmistajan asiakirjoista 2) Siltä osin kun yhdenmukaistettuja standardeja ei ole DE-22/23

23 Nicotra Gebhardt GmbH Gebhardtstrasse Waldenburg Germany Telefon +49 (0) Telefax +49 (0) DE-23/23

Käyttöohjeet suorakäyttö keskipakoispuhaltimet (käännös) BA-CFD_REM-TEM-RZM /2012 REM

Käyttöohjeet suorakäyttö keskipakoispuhaltimet (käännös) BA-CFD_REM-TEM-RZM /2012 REM Käyttöohjeet suorakäyttö keskipakoispuhaltimet (käännös) EN BA-CFD_REM-TEM-RZM 8.6 03/2012 REM TEM RZM Sisällysluettelo 1. Tärkeitä tietoja 2. Turvallisuusohjeita 3. Tekninen kuvaus 4. Kuljetus 5. Asentamien

Lisätiedot

Käyttö- ja asennus ohjeet Suorakäyttöinen keskipakopuhallin RZA RZA

Käyttö- ja asennus ohjeet Suorakäyttöinen keskipakopuhallin RZA RZA Käyttö- ja asennus ohjeet Suorakäyttöinen keskipakopuhallin FI RZA RZA Sisältö 1. Tärkeää tietoa 2. Suojaustieto 3. Tekninen selitys 4. Kuljetus 5. Asennus 6. Käynnistys 7. Ylläpito 8. Vian etsintä 9.

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE 1 Keskipakoispuhallin C-sarja Näiden ohjeiden tulee aina olla puhallinta käyttävän henkilöstön saatavilla. Ennen asennusta ja kytkemistä tulee seuraavat ohjeet

Lisätiedot

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri:

Lisätiedot

SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE

SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE LAITTEEN KÄYTÖSTÄ JA HUOLLOSTA VASTAAVALLE MIRACO OY 37800 TOIJALA puh. 03-5423205 fax. 03-5424243 YLEISTÄ 1. Puhallin tulee tarkistaa kuljetuksen aikana syntyneiden

Lisätiedot

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300A asbesti-imuri

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

ROD -tyypin Sulkusyötin

ROD -tyypin Sulkusyötin Standardi: Q/HFJ02027-2000 ROD -tyypin Sulkusyötin KÄYTTÖOHJE Suomen Imurikeskus Oy Puh. 02-576 700-1 - SISÄLTÖ 1. RAKENNE... 3 2. TOIMINTAPERIAATE JA KÄYTTÖTARKOITUS4 3. TUOTTEEN PIIRTEET... 4 4. TYYPPISELITYS...

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

MIRAVENT MIRAVENT- AKSIAALIPUHALTIMIEN LUOVUTUSASIAPAPERIT ASENNUSOHJEET

MIRAVENT MIRAVENT- AKSIAALIPUHALTIMIEN LUOVUTUSASIAPAPERIT ASENNUSOHJEET MIRAVENT MIRAVENT- AKSIAALIPUHALTIMIEN LUOVUTUSASIAPAPERIT JA ASENNUSOHJEET YLEISTÄ 1. Puhallin tulee tarkastaa vastaanotettaessa kuljetuksen aikana mahdollisesti syntyneiden vaurioiden toteamiseksi heti

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

3590050/2 IM-P359-01 CH Issue 2 DN15 - DN100 QL43D, QL43M, QL73D ja QL73M kolmitieventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuustiedote 2. Toiminta 3. Asennus ja käyttöönotto 4. Huolto 5. Varaosat

Lisätiedot

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 1000A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 1000A asbesti-imuri

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HEL

LÄMMINILMAPUHALLIN HEL ASEUS- JA HUOLTO-OHJE 7.2.2012 LÄIILAPUHALLI HEL A. ASEUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Puhallinmoottorit...1 Pyörimisnopeudensäädin...1 ittakuva...2 Kytkentäkaaviot...2

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO SUOMI Tämä käyttöohje käsittää seuraavat tuotteet: CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250 ja CK 315 KÄYTTÖ Puhallinta

Lisätiedot

OHJEKIRJA. ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat

OHJEKIRJA. ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat OHJEKIRJA ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat Sisällysluettelo ASENNUSOHJE Yleistä Tehtaan lähtötarkastus Kuljetus ja varastointi Laitteen ympäristö Nostaminen

Lisätiedot

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Käyttöohje Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Rullanauha / Suojat Käyttöohje Tiedot tarkistettu: 1.6.2015, versio 1.0 Alkuperäisen version kieli: saksa Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai laitteen

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel. LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

Sivukammiopuhaltimet alipaine/painekäyttöön

Sivukammiopuhaltimet alipaine/painekäyttöön Käyttöohje Sivukammiopuhaltimet alipaine/painekäyttöön SH O SH 25 SH 45 SH 55 SH 75 SH 95 SH 155 SH 215 SH 235 SH 275 SH 355 SH 505 N Puhallin mallit Tämä käyttöohje on voimassa sivukammiopuhaltimille:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 110003091

KÄYTTÖOHJE 110003091 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 Käyttöönotto... 2 Huolto... 3 Häiriötilanteet... 4 Turvallisuus... 5 Takuuehdot... 6 Tekniset tiedot... 7 1. JOHDANTO Tämä vihkonen sisältää ne tiedot, jotka tarvitset

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje CoolLine- -nestejäähdyttimet CLMG, CLVG, CLWG, CLSWG Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS Valmistaja Koja Oy Osoite Lentokentänkatu 7 FIN-33900 Tampere Finland Teknisen tiedoston

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

Korjaus. Teollisuusvaihteet Sarjan X.. hammaspyörä- ja kartiohammaspyörävaihteet Vääntömomenttiluokat 6.8 knm knm * _1214*

Korjaus. Teollisuusvaihteet Sarjan X.. hammaspyörä- ja kartiohammaspyörävaihteet Vääntömomenttiluokat 6.8 knm knm * _1214* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *21334315_1214* Korjaus Teollisuusvaihteet Sarjan X.. hammaspyörä- ja kartiohammaspyörävaihteet Vääntömomenttiluokat 6.8

Lisätiedot

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjeisiin on tutustuttava aina ennen laitteen käyttöä Sarjanumero Valmistusvuosi PALAX Lahdentie 9 61400 Ylistaro, FINLAND Tel. +358 6 4745100 Fax. +358

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MDG pumput

KÄYTTÖOHJE MDG pumput KÄYTTÖOHJE MDG pumput 30.07.2009 Nr. MDG0907-1-FI Sisällysluettelo 1. Tavaran vastaanotto.................................... 3 2. Yleistä...............................................3 2.1 Toimintaperiaate.........................................3

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Käyttöohje. Alkuperäinen käyttöohje SISÄLTÖ

Käyttöohje. Alkuperäinen käyttöohje SISÄLTÖ Käyttöohje 612 JH 1 TURVAMÄÄRÄYKSET JA HUOMAUTUKSET Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttämistä. Huomioi seuraavat varoitukset välttääksesi toimintahäiriöt ja laitteisto- tai henkilövahingot.

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Käyttöohje. Kytkentävahvistin N00..A N05..A 701692/01 06/03 SUOMI

Käyttöohje. Kytkentävahvistin N00..A N05..A 701692/01 06/03 SUOMI Käyttöohje SUOMI Kytkentävahvistin N00..A N0..A 7069/0 06/03 Ohjeet turvallista käyttöä varten räjähdysvaarallisilla alueilla Käyttö Luonnostaan vaarattomia virtapiirejä sisältäviä laitteita on tarkoitus

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi)

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi) Asennusja käyttöohje Agrosec Optivol M11 408107 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

THR9 Ex. Turvallisuusohjeet

THR9 Ex. Turvallisuusohjeet THR9 Ex Turvallisuusohjeet 01.04/FI PS11203AFIAD01 1 Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 2 SUOJATOIMENPITEET... 3 3 VIAT JA VAURIOT... 3 4 TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET... 4 5 LISÄMÄÄRÄYKSIÄ PÖLYN AIHEUTTAMILLE

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1180650/1 IM-P118-03 ST Issue 1 RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat IM-P118-03

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

AW C, AW D, AW Ex ja AW H Lämpöpuhaltimet lämpimälle vedelle raskaisiin ympäristöihin

AW C, AW D, AW Ex ja AW H Lämpöpuhaltimet lämpimälle vedelle raskaisiin ympäristöihin AW C, AW D, AW Ex ja AW H Lämpöpuhaltimet lämpimälle vedelle raskaisiin ympäristöihin LÄMPÖPUHALTIMET RASKAISIIN YMPÄRISTÖIHIN AW C, AW D, AW Ex ja AW H Lämpöpuhaltimet raskaisiin ympäristöihin AW-puhaltimet

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 2 1.1 Asianmukainen käyttö 2 1.2 Rakenne ja toiminnan kuvaus 3 1.3 Käyttöalue 4 1.4 Tekniset tiedot 4

Lisätiedot

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Käyttöohje (Mallit: CWS 160,230 ja 300) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja

Lisätiedot

SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 0256350/1 IM-P025-02 ST Issue 1 SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

ERISTETTY IPO-kanavapuhallin Omakoti-, rivi- ja kerrostalot, teollisuus Hiljainen Helppo huoltaa Portaattomasti säädettävä Paloeristetty Hyvä hyötysuhde Laaja valikoima www.ilto.fi Kanavapuhaltimien uusi

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje PULLEY-MAN porakonevinssi Käyttö- ja huolto-ohje SISÄLLYSLUETTELO 3 4 SUORITUSARVOT JA TIEDOT TURVALLINEN KÄYTTÖ 5 7 8 10 11 LAITTEEN OSAT JA VAIJERIN ASENNUS LAITTEEN KÄYTTÖ NOSTOISSA LAITTEEN HUOLTO

Lisätiedot

RUUANKULJETUSVAUNU METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

RUUANKULJETUSVAUNU METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I RUUANKULJETUSVAUNU METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Asennus- ja käyttöohjeet 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...3 1.1. Käsikirjassa käytetyt merkinnät...3 1.2. Laitteessa

Lisätiedot

PELTOJYRÄ JH 450, JH 620

PELTOJYRÄ JH 450, JH 620 KÄYTTÖ JA HUOLTO-OHJE PELTOJYRÄ JH 450, JH 620 Alkuperäiset ohjeet 01 / 2015 Sisällysluettelo 1. ESIPUHE... 1 1.1. Koneen käyttötarkoitus... 1 1.2. Tekniset tiedot... 1 1.3. Tyyppikilpi... 2 2. TURVALLISUUSOHJEET...

Lisätiedot

Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET

Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Suihkukaapit on valmistettu seuraavien direktiivien mukaisesti: Matalajännite 2006/95/EEC Yhdenmukaisuus kyseisen direktiivin kanssa taataan seuraavilla harmonisointinormeilla:

Lisätiedot

Käyttöohje. Alkuperäinen käyttöohje SISÄLTÖ

Käyttöohje. Alkuperäinen käyttöohje SISÄLTÖ Käyttöohje 612 N/2H 1 TURVAMÄÄRÄYKSET JA HUOMAUTUKSET Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttämistä. Huomioi seuraavat varoitukset välttääksesi toimintahäiriöt ja laitteisto- tai henkilövahingot.

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

HUOLTO- OHJEKIRJA FM 1

HUOLTO- OHJEKIRJA FM 1 HUOLTO- OHJEKIRJA FM 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.0 JOHDANTO... 3 2.0 TOIMINNALLINEN KUVAUS... 3 3.0 SUODATINPUSSIN TEKNISET TIEDOT... 5 4.0 RAVISTIMEN TEKNISET TIEDOT JA ASETUKSET... 5 4.1 VÄRÄHTELYTAAJUUDEN

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

AV21 ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AV21 ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 0107050/1 IM-P010-08 ST Issue 1 AV21 ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Tehovahti Effekt 103RX

ASENNUSOHJE. Tehovahti Effekt 103RX ASENNUSOHJE Tehovahti Effekt 103RX YLEISTÄ Toiminta: Tehovahti mittaa yksittäisten vaiheiden virrankulutusta virtamuuntimien avulla ja kytkee tarvittaessa päälle / pois päältä osan kuormasta, ettei säädetty

Lisätiedot

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL 1. Käyttö Vinssi on tehty käytettäväksi varastoissa, rakennuksilla jne. Vinssejä on sekä 230V että 400V käyttöjännitteelle,

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto... 5 4. Turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje ATEX-määräysten mukainen LH-kiertoilmakoje EX-alueille Täydentäviä ohjeita käyttäjille Wolf Danmark DK-8700 Horsens Tel. +45 70272204 Fax +45 70272205 www.wolf-dk.dk Art.

Lisätiedot

KERN KFP_V20 Versio /2015 FIN

KERN KFP_V20 Versio /2015 FIN KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen, Saksa Sähköposti: info@kernsohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Kotisivu: www.kern-sohn.com Punnituslevyn käyttöohje ( 300 kg) KERN KFP_V20

Lisätiedot

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje ELK-68 Käyttöohje Varotoimenpiteet Käytä tätä laitetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohje huolellisesti ennen käyttöä. Korjauksen saa suorittaa vain valtuutettu huolto. Sammuta virrat jos menet leimahdus

Lisätiedot

OHJEKIRJA PUHALTIMILLA VARUSTETUT ILMANJÄÄHDYTTIMET. tuotesarjat. ECF ja ECFL

OHJEKIRJA PUHALTIMILLA VARUSTETUT ILMANJÄÄHDYTTIMET. tuotesarjat. ECF ja ECFL OHJEKIRJA PUHALTIMILLA VARUSTETUT ILMANJÄÄHDYTTIMET tuotesarjat ECF ja ECFL Sisällysluettelo ASENNUSOHJE Yleistä Tehtaan lähtötarkastus Kuljetus ja varastointi Laitteen ympäristö Putkistoliitännät Puhallinkytkennät

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

F 50 KÄYTTÖOHJE. Dok: 101425-SF 0733

F 50 KÄYTTÖOHJE. Dok: 101425-SF 0733 KÄYTTÖOHJE KÄYTTÖ SWEPAC F 50 on tarkoitettu soran ja hiekan tiivistykseen pienissä rakennustöissä, kuten puutarhan betoni- tai tiilikiveysten alustoja tehtäessä. Laitteen kompakti toteutus mahdollistaa

Lisätiedot

Kaasusuodatin. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa!

Kaasusuodatin. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Kaasusuodatin Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Kaasusuodatin Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Käyttöohje Käyttötarkoitus... 3 Kyllästysasteen näyttö... 3 Suodatinpanoksen vaihto... 3 Jätehuolto...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201401 ASIAKIRJA: 841608 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 ROTOTILTIN OHJAUS HALLINTAVIPUEMULOINNILLA SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Toimituksen

Lisätiedot

PÖNTTÖSORVI KÄYTTÖ - OHJEKIRJA

PÖNTTÖSORVI KÄYTTÖ - OHJEKIRJA KESMAC 23.4.2013 PÖNTTÖSORVI PÖNTTÖSORVI KÄYTTÖ - OHJEKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. TEKNINEN ERITTELY 3. TURVALLISUUSOHJEET JA KÄYTTÖ 4. VALOKUVAT 5. HUOLTO 6. KUITTAUS TURVAOHJEISTA 2013-04-23

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

VB14 ja VB21 alipainesuojat Asennus- ja huolto-ohje

VB14 ja VB21 alipainesuojat Asennus- ja huolto-ohje 0190150/1 IM-P019-05 ST Issue 1 VB14 ja VB21 alipainesuojat Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus VB14 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto VB21 7. Varaosat

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE

POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE MALLIT P 550 ja P 700 Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 Alkaen sarjanumerosta 4R0567 POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit: P

Lisätiedot

Kuljetus ja varastointi Laitteiden sijoitus Asennuksessa huomioitavaa...1 Putkistoliitännät Puhaltimet ja sähköliitännät

Kuljetus ja varastointi Laitteiden sijoitus Asennuksessa huomioitavaa...1 Putkistoliitännät Puhaltimet ja sähköliitännät ASENNUS JA HUOLTO-OHJE 18.4.2008 OVIVERHOKOJE HEV A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä......1 Kuljetus ja varastointi......1 Laitteiden sijoitus......1 Asennuksessa huomioitavaa......1 Putkistoliitännät......2 Puhaltimet

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. 408106 (fi) AGROSEC 6-TIEJAKAJA Viljaputkistoon / kuljetinlaitteistoon

Asennusja käyttöohje. 408106 (fi) AGROSEC 6-TIEJAKAJA Viljaputkistoon / kuljetinlaitteistoon Asennusja käyttöohje AGROSEC 6-TIEJAKAJA Viljaputkistoon / kuljetinlaitteistoon 408106 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

ATEX-direktiivit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi

ATEX-direktiivit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi ATEX-direktiivit Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi ATEX direktiivit ATEX-laitedirektiivi (Euroopan yhteisön direktiivi 94/9/EY) Direktiivin tarkoituksena on yhtenäistää EU:n jäsenvaltioiden räjähdysvaarallisten

Lisätiedot

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO TURVALLISUUSOHJEET KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. MERKIT : Turvallisuusohjeissa esiintyvillä sanoilla

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Center H2600 Käyttöohje

Center H2600 Käyttöohje Center H2600 Käyttöohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek.

Lisätiedot

LADYBIRD 41EL 71503803/0

LADYBIRD 41EL 71503803/0 LADYBIRD 41EL 71503803/0 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 3 3 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 4 4 CG rsb STIGA-71503803/0

Lisätiedot