Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original)"

Transkriptio

1 Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original) BA-IPF /2011

2 DE-2/23 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä tietoja 2. Turvallisuusohjeita 3. Tekniset tiedot 4. Kuljetus 5. Asennus 6. Käynnistys 7. Huolto/Korjaus 8. Vian etsintä 9. Huolto

3 1. Tärkeitä tietoja Nicotra Gebhardtin puhaltimet ovat valmistetut uusimmalla tekniikalla ja noudattavat EU:n konedirektiivin turvallisuusmääräyksiä. Nicotra Gebhardtin puhaltimet tarjoavat korkean käyttöturvallisuuden ja korkean laadun mikä on varmistettu sertifikoidulla laatujärjestelmällä (EN ISO 9001). Kaikki puhaltimet tarkistetaan ja varustetaan tarkistusleimalla ennen kuin lähtevät tehtaalta. Silti jokaisessa puhaltimessa on rikkoutumisen vaara: jos se ei ole asennettu, käytetty tai ylläpidetty koulutetulla henkilöllä jos sitä ei käytetä tarkoituksenmukaisella tavalla. Tämä voi johtaa henkilövahinkoihin tai rakennusvaurioihin. Se voi myös lyhentää puhaltimen elinikää. Huomio! Kaikkien, jotka työskentelevät puhaltimen kanssa, on luettava tämä käyttöohje. Käyttöohje kuvailee normaalin puhallinkäytön sekä antaa suuntaviivat virheelliselle käytölle. sisältää turvallisuusohjeita joita täytyy noudattaa. varoittaa riskeistä, mitä voi ilmetä normaalissa käytössä. kertoo tärkeitä ohjeita turvalliselle ja taloudelliselle puhallinkäytölle, ja auttaa hyödyntämään puhaltimen täydellisesti maakohtaiset säädökset, ohjeet ja lait, joita täytyy noudattaa. Alpatek Oy ( Elta fans Ltd) eivät ota vastuuuta mistään vahingoista tai käyttökatkoista, mitkä voidaan todeta johtuneen siitä, ettei käyttöohjeita ole noudatettu. Takuu lopuu jos asiakas tekee omia muunnoksia tai muutoksia puhaltimesta. Ei mitään vastuuta välillisistä vahingoista. 2. Turvallisuusohjeita Tämä merkki tarkoittaa henkilövahinkojen vaaara. Tämä merkki tarkoittaa että työt on suoritettava erikoisen suurella tarkkuudella oikein, ettei puhallin vaurioidu tai tuhoudu. DE-3/23

4 3. Tekniset tiedot 3.1 Tuotekuvaus Puhaltimet ovat suunniteltu tehdaslaitoksiin tai vastaaviin, eivätkä itse sisällä suojia. Riittävät varotoimenpiteet on tehtävä noudattaen ISO standardia! Koteloitu radiaalipuhaltimet Suoraveto Hihnaveto Kytkinkäyttö Kiertoilmapuhallin ilman koteloa Suoraveto Eristetty suoraveto Eristetty hihnaveto Esimerkki hihnavetoisen puhaltimen komponenteista Kosketussuoja ,8,15 1,9, imukartio 3 Kaapu 4 Jalusta 5 Tarkistusluukku 6 Tasaaja 7 Kondenssiveden poistoyhde 8 Jäähdytysrivat, lämpösuojat 9 Laakerit 10 Siipipyörä 11 Moottori 12 Hihnaveto 13 Tärinävaimentimet 14 Akseli 15 Akselintiiviste DE-4/23

5 3.2 Tekniset tiedot Tekniset tiedot ja sallitut raja-arvot löytyvät puhaltimesta, teknisistä tiedoista tai vastaavasta tuoteluettelosta. Nämä arvot eivät saa ylittyä 3.3 Käyttötarkoitus Katso liite 3.4 max. käyttölämpötila +40 C, ellei teknisissä tiedoissa toisin mainita. Puhaltimen käyttö vastoin käyttöohjetta on kielletty, eikä Alpatek Oy/Nicotra Gebhardt vastaa vahingoista, mikäli käyttöohjetta ei ole noudatettu. Oikein käytettynäkin puhaltimet pitävät melua, joka voi vahingoittaa kuuloa tai rajoittaa ihmisten välistä viestintää. Huomioi, että teknisissä tiedoissa oleva äänenvoimakkuus voi muuttua esim. resonanssista johtuen. Käytä tarvittavia suojaimia. 3.4 Väärinkäyttö esim: käyttö erittäin alhaisissa tai korkeissa lämpötiloissa kostea materiaali ilman kondessivedenpoistoa ja tarkistusluukkua aiheuttaa homevaaran pölyisessä ilmassa käyttö elintarviketeollisuudessa ilman, että puhallin on siihen tarkoitettu puhallin väärinmitoitettu ilmassa, jossa räjähdysvaara ilman ATEX-hyväksyntää Mahdollisia vaaroja: Korroosiovauriot, epätasapaino, värinät, kulutusvauriot Uhkaavat vauriot: Henkilövauriot johtuen: siipivaurioista, akselivaurioista, väsymysvauriot. Tulipalot johtuen kipinöinnistä 3.5 Tärinänvalvonta Tärinäanturi suositellaan asennettavaksi mikäli kuljetetaan pölyistä ilmaa, joka voi tarttua siipiin ja aiheuttaa epätasapainoa. DE-5/23

6 Puhaltimet räjähdysvaarallisille aineille Yleistä ATEX-nimitystä käytetään Euroopan yhteisön direktiiveistä 94/9/EY (laitedirektiivi) ja 1999/92/ EY (työolosuhdedirektiivi), jotka koskevat räjähdysvaarallisia tiloja, niissä työskentelyä ja niissä käytettäviä laitteita. Direktiivien tarkoituksena on suojella räjähdysvaarallisissa tiloissa työskenteleviä ihmisiä, yhtenäistää EU:n jäsenvaltioiden räjähdysvaarallisten tilojen ja niissä käytettävien koneiden ja laitteiden turvallisuusvaatimuksia sekä taata Ex-laitteiden vapaa kauppa. Nicotra Gebhardtin prosessipuhaltimet räjähdysvaarallisessa ympäristössä tai räjähdysvaarallista ainetta kuljettaessa täyttävät EU direktiivin 94/9/EG (ATEX 95) ja seuraavat standardit : DINEN och -5, VDMA , EN , EN Puhaltimet laiteryhmän II, suojausluokka "C", siirtää kaasua ja IIB ja lämpötila T3 ja T4 (G) tai T = 125 C (D). Luokka D (pöly) tai GD (kaasu ja pöly) on mahdollinen, koska Nicotra Gebhardtin prosessipuhaltimet täyttävät kaikki säädökset näihin käyttöympäristöihin. Pölyisessä ympäristössä käytön edellytys on tarkistusluukku puhdistusta varten. Räjähdyssuojatut puhaltimet ovat saatavilla teräspinnoitteella tai sinkittynä ja ruostumattomana teräksenä (muu ruostumaton teräs on saatavilla pyydettäessä). Tiedot Nicotra Gebhardtin toimitetusta puhaltimesta saat tilausvahvistuksesta ja puhaltimen tyyppikilvestä CE-ex merkintä osoittaa, että laite täyttää EU direktiivin 94/9/EY Käyttö räjähdysvaarallisessa ympäristössä Noudattamalla yllämainittuja direktiivejä ja standardeja taataan turvallinen käyttö. Erityisesti seuraavat syttymislähteet otettava huomioon! kuumat pinnat esim. kitkan aiheuttama kuumuus laakereissa tai siipipyörän jumiutuminen. Kipinät, jotka joutuvat puhaltimeen esim. kiinteän aineen joutuessa kosketuksiin siipipyörän tai pyörivän akselin kanssa. Sekä valmista ja puhaltimen käyttäjä ovat velvollisia noudattamaan asianmukaisia standardeja ja direktiivejä 94/9/EG (ATEX 95), 1999/92/EG3 (ATEX 137). Huom! Ohjeita kuljettamisesta, säilyttämisestä, asentamisesta, käyttöönotosta ja ylläpidosta/huollosta on noudatettava. Liitoskohdat on oltava kaasutiiviit. Puhaltimen soveltuvuus välitettävälle ainekselle on tarkistettava, mahdolliset sähköiset tai kemialliset reaktiot on huomioitava. Ennen käyttöönottoa tarkista, että käyttölämpötila/välitettävän aineen lämpötila vastaa vähintään puhaltimen tyyppikilvessä olevaa luokitusta. Törmäys vieraiden esineiden kanssa, jotka imeytyvät tai putoavat puhaltimeen, aiheuttavat merkittävän syttymisriskin. Siksi puhaltimet on suojattava (vähintään suojausluokka IP20) DE-6/23 Sähköstaattinen varautuminen voi aiheuttaa syttymisvaaran. Voit suojata puhaltimen maadoittamalla.

7 Yleensä räjähdysalttiilla alueella olevat puhaltimen osat tulee puhdistaa ainoastaan kostealla liinalla, jotta vältetään sähköstaattisen varauksen syntyminen. Pölyn kerrostuminen puhaltimeen ja sen osiin aiheuttaa merkittävän syttymisvaaran. Tämä koskee erityisesti puhaltimia, joita käytetään räjähdysherkän pölyn kuljettamiseen. Näiden puhaltimien ylläpitoon ja huoltoon on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tarkastusluukun kautta pääsee puhdistamaan pölyn sisäpinnoilta ja siipipyörästä Alemmalla toiminta-alueella puhaltimen ilmavirta on rajoitettu ilmoitetulle toimintakäyrälle. Käyttö kielletty pienemmällä ilmavirralla. Värähtely Voimakas mekaaninen värähtely puhaltimessa, joka aiheutuu väärästä asennuksesta voi aiheuttaa merkittävän syttymisvaaran. Puhaltimet, joita käytetään kuljettamaan räjähdysvaarallista pölyä on syytä varustaa värähtelyn mittauksella, joka mahdollistaa puhaltimen sammuttamisen ennen suurempaa vahinkoa. Ennen uudelleenkäynnistämistä puhallin tulee puhdistaa kunnolla. Ennen käyttöönottoa ja huoltotyön aikana on syytä tarkistaa puhaltimen toiminta, ettei se ole vahingoittunut kuljetuksessa, asennuksessa tai käytössä.tämän takia on syyä mitata laakereiden värähtely. Seuraavat raja-arvot on määritetty ISO 14694, Kategoria BV-3 : Kunto Käyttöf Hälytys Sammutus Jäykkä asennus [mm/s r.m.s.] Joustava asennus [mm/s r.m.s.] Suojataksesi laakereita ja puhallinta suositellaan värähtelynmittauslaitteiston asentamista. Mikäli käytön yhteydessä esiintyy tunnistamatonta ääntä, kasvavaa tärinää tai korkeaa lämpötilaa, on puhallin sammutettava välittömästi! Ennen uudelleenkäyttöönottoa on syy selvitettävä ja poistettava. Kaikki mittaerojen supistuminen staattisten ja pyörivien osien välillä aiheuttaa syttymisriskin(kts. taulukko alla). Ennen käyttöönottoa ja huoltotöiden aikana on varmistettava raon suuruus ja puhallin otetaan käyttöön vain jos mitta ei ole supistunut. Jos puhallin on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja käytetään moottoria, jonka teho on yli 5,5kW, asiakkaan on säännöllisesti tarkistettava staattisten ja pyörivien osien (esim. siipipyörä ja kaapu) väli. [6] [5] Imukartio [6] Välysmitat [4] Puhaltimen kanssa toimitetaan yhdessä välysmitta, jolla imukartion ja siipipyörän välinen rako on tarkistettava. Mitta viedään tuloaukosta sisään alla olevan kuvan mukaisesti. Suorita mittaus vähintään neljästä pisteestä. Käännä siipipyörää manuaalisesti kierroksen verran kussakin mittauspisteessä. Välysmitta ei saa juuttua, vain kevyt kosketus siipipyörän pyörittämisen aikana on sallittu. Mittauksen tarkoituksena on havaita/korjata muutokset, joita väärän kuljetuksen tai asennuksen aikana on syntynyt. Jos mittaus osoittaa raon liian pieneksi, on tarkistettava, että puhallin on ehjä ja se on asennettu ja kytketty oikein. Huom.:Mitta on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan tällä puhaltimella. Poista mitta, ennen puhaltimen käyttöönottoa. Säilytä mitta tulevia huoltotöitä varten [5] DE-7/23

8 Seuraavia minimimittoja on noudatettava: NW D1 Smin norm min max ü [1] Siipipyörä [2] Imukartio [3] Välysmitta NW D1 D2 smin ü Nimelllisleveys (Kartio) Sisähalkaisija Ulkoinen halkaisija (Imukartio) minimivälys mittaa käytettäessä päällekkäisyys DE-8/23

9 Yleistä puhaltimista Puhaltimen ja moottorin laakerit on suunniteltu DIN ISO mukaan ja nimellinen käyttöikä on vähintään h (Luokka 3) ja h (Luokka 2). Laakereita on tarkkailtava säännöllisesti; mikäli kuuluu epäsännöllistä ääntä tai lämpötila nousee on puhallin sammutettava ja laakerit tarvittaessa vaihdettava. Vaihdettaessa käytä identtisiä tiivisteitä (akseli). Käytettävien tiivisteiden tulee olla luokkaa 2. Puhaltimen käyttö liian alhaisessa/kotkeassa lämpötilassa voi aiheuttaa syttymisvaaran. Määritetty lämpötila puhaltimille ja niissä välittettävälle aineelle (-20 C to +60 C, max. paineessa 1.1bar). Ota huomioon, että paineen noususta johtuen välitettävän aineen lämpötila saattaa pakopuolella olla suurempi, kuin imupuolella. Tyyppikilvessä ilmoitettua siipipyörän maksiminopeutta ei saa ylittää. Jos välitettävä aines tai ympäristö, jossa puhallinta käytetään on pölyinen tai muuten epäpuhdas, varmista puhaltimen soveltuvuus. Varmista, että puhaltimen mukana toimitetut irtonaiset osat ovat kiinnitetty niin, etteivät ne pääse löystymään tai irtoamaan käytön aikana. Yleistä moottoreista Moottorit tyyppiä EEx na ja EEx e eivät ole hyväksyttyjä taajuusmuuttaja käyttöön. Vain moottorit, joissa on paineenkestävä kotelo (luokka EEx de yhdessä lämpötilan valvontaan kalibroiduilla termostoreilla) sekä moottoreita luokka 3D ja 2D voidaan käyttää taajuusmuuttajalla. Poikkeus Siemens "EEx na"-moottoria voidaan käyttää yhdessä Siemens "Micromaster" taajuusmuuttajan kanssa. On huolehdittava, että moottori saa riittävästi viileää ilmaa. Jos moottori on asennettu pystysuoraan moottorin akselille niin moottorille on käytettävä suojakantta. Hihnakäyttöisissä moottoreissa on käytettävä lämpötilan valvontaa/suojausta.. Vain koulutettu henkilö saa tehdä ATEX-puhaltimien huollot. Korjaus- ja huoltotiedot löydät : DE-9/23

10 4. Kuljettaminen 4.1 Kuljetusvahingot Tarkista välittömästi, että pakkaus/puhallin on ehjä ja sisältää kaikki siihen kuuluvat tarvikkeet Puhaltimet on kuljetettava riittävällä varovaisuudella! Huolimaton kuljetus voi johtaa: Siipipyörän juuttumiseen Akselivaurioihin Laakerivaurioihin 4.2 Kuljettaminen Valitse toimitustapa puhaltimen painon ja pakkauksen mukaan. Kiinnitä lähetys ohjeiden mukaan. Jos nostat nosturilla niin nosta neljästä pisteestä. Puhaltimen nostopisteet ovat : nostosilmukat jalusta pohjalevy puhaltimen asennuskiskot Nostopisteitä eivät ole : puhallinakseli imu ja painepuoleen laipat moottorin nostosilmukat 4.3 Varastointi Huomioi seuraavat asiat välivarastoinissa: varastoi puhaltimet alkuperäisessä pakkauksessa ja suojaa tarvittaessa lisäsuojalla. varastointipaikka pitää olla kuivassa ja pölyttömässä tilassa. Kosteusprosentti alle 70% lämpötila pitää olla -25 C C välissä. DE-10/23

11 5. Asentaminen 5.1 Varotoimenpiteet Asennuksen saa suorittaa ainoastaan ammattitaitoinen henkilö, seuraten näitä ohjeita ja paikallisia sääntöjä. Asenna puhallin niin, että liikkuvat osa pääsevät vapaasti liikkumaan ja suojat, jotka vastaavat DIN EN ISO normia ovat asennettu. Hengenvaara! Älä mene alueelle, josta puhallin, jonka imupuoli on avoin (vaikka suojattu säleiköllä) ottaa ilmaa. Mikäli vaatteet tai muita esineitä imeytyy puhaltimeen on vaarana vakavat vammat. Mikäli puhaltimen/osien pintalämpötila ylittää +70 C tai laskee alle -10 C; on tuulettimen osat suojattava, eristettävä tai varustettava varoitustekstillä (DIN EN ). Mikäli puhaltimen pintalämpötila nousee yli +80 C asianmukaisia tarroja on saatavilla Nicotra Gebhardtilta. Varmista liitosten tiiviys. Mikäli puhaltimessa on tarkastusluukku, älä avaa sitä, ennen kuin moottori on sammutettu ja siipipyörä pysähtynyt. Varmista, että puhallin pysyy käytössä stabiilina. DE-11/23

12 Jos kiinnittää puhaltimen muualta kuin valmistajan tarkoittamista kiinnikkeistä, niin puhallin voi rikkoutua ja aiheuttaa vaaratilanteita. 5.2 Asennuspaikka Asennuspaikka pitää olla oikein suunniteltu puhaltimelle ( lämpötila ym.) Alustan pitää olla tasainen ja riittävän tukeva 5.3 Asennus / kiinnittäminen Puhaltimen ulkopuoliset voimat eivät saa aiheutaa värinää puhaltimelle Suojaa puhallin ulkopuolisilta ja puhaltimen itsensä aiheuttamalta värinöiltä. Asennustarvikkeet Käytä testattuja ja hyväksyttyjä alkuperäisosia Olisi syytä käyttää vahvistettua laippaa (lisävaruste) sarjan P4-A3 koot puhaltimissa, asennettaessa painepuolen joustavaa liitosta. Kanavaliitoksiin käytetään joustavia liitoksia. käytä välitettävälle aineelle sopivia tiivisteitä asenna tärinänvaimentimet tasaisesti puhaltimen painopisteeseen nähden. voit selvittää puhaltimen painopisteen pyöreällä putkelle puhaltimen alla, vaihtoehtoisesti laita vaimentimet jokaiseen kulmaan ja jaa loput vaimentimet tasaisesti. 5.4 Sähkökytkennät Turvallisuusojeita Sähkökytkennät saa suorittaa ainoastaan valtuutettu sähköasentaja IEC ; DIN EN EN ; EN ; EN ; EN 14986; EN ; DIN EN EX-luokitelluille puhaltimille. Noudata paikallisia lakeja ja asetuksia suojaudu odottamattomalta käynnistykseltä EN Maadoita puhaltimen osat tarpeen mukaan Suojavarusteet on suunniteltava niin, etteivät ne aiheuta vaaraa toiminnalle Moottori / kytkennät Moottorikytkennät oheisen kaavion mukaan Moottorinsuojat Moottori i on suojattu ylikuormitukselta EN mukaan. Moottorin kytkimet on asetettu moottorin nimellisarvoon. Korkeammat arvot eivät ole sallittuja! Räjähdyssuojatuissa sovelluksissa käytettävä ATEX-hyväksyttyjä tarvikkeita. DE-12/23

13 Sulakkeet eivä tarjoa riittävää moottorinsuojaa. Riittämätön moottorinsuoja mitätöi valmistajan takuun Moottorin käynnistys Moottorit 4kW asti voidaan yleensä käynnistää suoraan. Moottorit >4kW käynnistetään yleensä tähti-kolmio- tai pehmostartti. Mikäli olosuhteet vaativat suorakäynnistysta, varmista puhaltimen soveltuvuus Nicotra Gebhardtilta. Puhaltimissa joiden siipipyörässä on suuri hitausmomentti voi kestää yli 6 sekunttia saavuttaa käyttönopeus. Tällöin moottori on suojattava releellä tai bimetallireleellä. Moottorit on suunniteltu S1 jatkuvaan käyttöön, mikäli käynnistyksiä on enemmän kuin kolme kertaa tunnissa varmista soveltuvuus Nicotra Gebhardtilta Puhaltimen nopeus jäähdytyskiekolla Jäähdytyskiekko toimii tehokkaasti vainn kun taajuusmuuttajakäytössä puhaltimen nopeus on vähintään 50% nimellisnopeudesta. Jotta vältetään yli +100 C välitettävän aineksen kulkeutuminen pysähtyneen tai alhaisella nopeudella käyvän puhaltimen läpi on se varmistettava sähköisesti. Kun puhallin on varustettu erillisellä jäähdytysyksiköllä ja puhaltimella voi kuuma aines kulkea sen läpi. 6. Käyttöönotto 6.1 Turvallisuus tarkistus Tarkista, että asennus on tehty oikein. Tarkista, että kaikki mekaaniset ja sähköiset suojalaitteett ovat kunnossa. Tarkista, että imu- ja painepuolen aukot ovat vapaat ylimääräisistä esineistä. Pyörivät osat pääsevät esteettä liikkumaan. DIN EN ISO mukaiset suojalaitteet on asennettava. Mikäli puhaltimella kuljetetaan vaarallisia aineita (esim. radioaktiivista kaasua) on lisävarusteena saatavissa suojia. Mikäli siipipyörä naarmuttaa imukartiota on se säädettävä. Tarkista, että virransyötön taajuus, virta ja jännite vastaavat puhaltimen/moottorin tyyppikilvessä ilmoitettuja. Tarkista hallintalaitteiden moitteeton toiminta ja varmista ettei puhaltimen nopeus ylitä annettuja arvoja. Sulje tarkistusluukku (mikäli olemassa) Tarkista akselin tiivistys. Toiminnaltaan tärkeisiin puhaltimiin olisi syytä asentaa tärinänvalvonta. Puhaltimen saa ottaa käyttöön ainoastaan, kun kaikki suojat on asennettu ja siipipyörä on asennettu DIN EN ISO mukaisesti! DE-13/23

14 6.2 Koekäyttö Puhallin tulee ennen käyttöönottoa koekäyttää ja tarkistaa, että pyörimissuunta on oikein Siinä tapauksessa, että siipipyörä pyörii väärään suuntaan vaihda navat. 6.3 Tarkista virrankulutus Mittaa virranotto heti kun puhallin on saavuttanut maksimi kierrosnopeuden ja vertaa sitä moottorikylttiin. Mikäli virrankulutus on liian korkea, sulje moottori heti. 6.4 Tarkista käynti Tarkista, että puhaltimen käydessä ei kuulu ylimääräisiä ääniä, tärinöitä tai liiallista lämmönnousua. Käynnistysvaiheessa ja jälkirasvauksen jälkeen laakereiden lämpötila saattaa joksikin aikaa nousta, mutta lämpötilan pitäisi normalisoitua muutamassa tunnissa. Mikäli välitettävän aineen lämpötila ylittää +300 C täytyy lämpölaajeminen ottaa huomioon. 6.5 Laakerit Tarkista rasvan taso, rasvaa tarvittaessa 6.6 Tiivisteet Tarkista tiivisteiden pitävyys. 6.7 Tarkista hihna Hihnavetoiset puhaltimet tarkista hihnan kireys 1-2 tunnin käytön jälkeen kohdan 7.3 mukaan. 7. Kunnossapito/huolto 7.1 Turvallisuusohje Huomioi seuraavat asiat ennen korjaustöiden aloittamista Työn saa suorittaa vain asiantunteva henkilökunta ottaen huomioon käyttöohjeet. Kytke moottori pois sähköverkosta. Häiriötilanteessa roottori voi johtaa virtaa. Odota että siipipyörä on pysähtynyt. Tarkista pintalämpötila, ettei synny palovammoja. Turvaa ettei puhallinta voi käynnistää huoltotöiden aikana. Poista puhaltimesta lika,pöly ja vaaralliset ainejäämät ennen huoltotöiden aloitta mista. Poikkeus näistä säännöistä on ainoastaan kun suoritetaan sellaisia huoltotoimeenpiteitä, missä puhaltimen täytyy pyöriä, esim. tärinämittaukset. Silloin täytyy noudattaa äärimmäistä varovaisuutta ja turvallisuusohjeita DE-14/23

15 Jos näitä turvallisuusohjeita ei noudateta, on huoltohenkilöiden elämä ja raajat vaarassa. 7.2 Huoltovälit Virheettömän käynnin ja turvallisuuden takia on suositeltavaa, että puhallin tarkistetaan säännöllisesti pätevän henkilön toimesta. Huoltotoimenpiteet, laajuus ja aikaväli, riippuvat puhaltimen käytöstä ja sen sijainnista. Lisätiedot: Huollot ja tarkistukseset puhaltimille VDMA mukaan: Tyyppi, laajuus ja huoltoväli riippuvat käuttöolosuhteista. Tarkemmin: Painepesurin käyttö on kielletty. Seuraa siiven ja kaavun likaantumista (korroosio, pöly, lika) ja puhdista tarvittaessa. räjähdysalttiissa paikassa käytä puhdistukseen kosteaa liinaa, välttääksesi sähköstaattisen latauksen. Käytä Nicotra Gebhardtin aluperäisosia. Nicotra Gebhardt ei ota vastuuta vahingoista, joka aiheutuu muista, kuin alkuperäisosista. Moottorin laakerit on tietyin ajoin rasvattava (vakiokäytössä n h). Mikäli puhallin on käyttämättä pitempiä aikoja, olisi hyvä käyttää puhallinta säännöllisesti lyhyitä jaksoja. Jos puhallin on varastoituna pitkään ennen asennusta, olisi hyvä tarkistaa laakerit ja moottori ennen asennusta. Puhaltimien mekaaaninen tärinä on tarkistettava säännöllisesti. Värähtelynopeus laakereille tai laakeripesälle on 4,5 mm/s. Siipipyörän halkaisijan ollessa enintään 315mm on värähtelynopeus jopa 7,1mm/s sallittu. Hihnavetoisissa puhaltimissa on hyvä tarkistaa hihnan kireys säännöllisesti. Seuraa siiven ja kaavun likaantumista (korroosio, pöly, lika) ja puhdista tarvittaessa. Moottorinvalmistajan ja kytkentä ja ohjauslaitteiden valmistajien huolto-ohjeita on noudatettava 7.3 Hihnavetoiset puhaltimet Hihnavetoisissa puhaltimissa on hyvä tarkistaa hihnan kireys säännöllisesti Kiilahihnan kiristys (1) Katso myös kohta tyyppi Oikea hihnan kireys saavutetaan kun voima Fp aiheuttaa 16mm taipuman per 1000mm matakalla L. DE-15/23

16 L = Välimatka b = Hihnan taipuma voimalla Fp Fp =Testaus voima N Nicotra Gebhardtin dokumenteista (1) (2) Lattahihnan kiristys (2) Oikea hihnan kireys saadaan kun LMu mittaan lisätään * LMu = Välimatka, kun hihna jännittämätön LMg = Välimatka hihna kiristettynä * = Välimatkan lisäys Nicotra Gebhardt dokumenteista HUOM! Säätö pitäisi tapahtua kahdessa vaiheessa n 1 tunnin välein, jotta vältetään laakereiden ylikuormitusta. DE-16/23

17 7.3.3 Hihnanvaihto Akseliväli on lyhennettävä niin, että uusi hihna on helppo vaihtaa käsin. Hihnan kiristyksessä noudata ohjeita tai Einlaufphase beachten! Hihnapyörän vaihtaminen (I) (II) Irroita hihnapyörä: (I) 1. Avaa pultit (3). 2. Kiristä kuusiokoloruuvi (4) ja paina kiristyshollki ulos kartiomaisesta reiästä. 3. Hihnapyörän voi nyt liuttaa ulos akselilta. Hihnapyörän asentaminen: (II) Työnnä hihnapyärä yhdessä kiristysholkin kanssa (3). Varmista, että puhaltimen akseli ja moottorin akseli ovat tarkasti kohdakkain. Kiristä hihna ohjeiden mukaan Riementriebauslegung Wird der Riementrieb ohne unser EDV-gestütztes Auswahlprogramm ausgelegt oder verändert, sind die Grenzdrehzahlen des Ventilators sowie der Einfluss von Riemenzugkraft und vom Kraftangriffspunkt der Riemenscheibe am Wellenansatz auf die Lebensdauer zu beachten. Bei Ventilatoren in Ex-Ausführung dürfen nur elektrisch leitfähige Riemen nach unseren Vorschriften verwendet werden. 7.4 Laakerit Moottorin laakerit: Laakerein huolto-ohjeet löytyvät valmistajan käyttöohjeesta. Pienempien moottorien laakerit ova huoltovapaat. Suuremmissa moottoreissa jälkivoitele laakerit valmistajan ohjeiden mukaan. DE-17/23

18 katso erittely puhaltimesta Puhaltimen laakerit Jotta saavutetaan laakereille mahdollisimman pitkä käyttöikä on ne voideltava säännöllisin väliajoin. Voiteluväli riippuu käyttöolosuhteista Laakereista Puhaltimen koko G 400 H 450 J 500 K 560 L 630 M 710 N 800 P 900 Q 1000 R 1120 S 1250 T 1400 Akseli Ø Laakeri Rasvan määrä C3 45 g 10 g C3 85 g 15 g C3 125 g 20 g C3 210 g 25 g C3 290 g 30 g C3 390 g 40 g Jälkivoitelu rasvamäärä voitelurasva Voiteluvälit käyttötunteina h nopeudella 1/min RPM Puhaltimen koko /min G 400 h H 450 J 500 h K 560 L 630 h M 710 N 800 h P 900 Q 1000 h R 1120 S 1250 T 1400 h Voiteluväli pienenee virtaavan aineen lämpötilan noustessa seuraavasti: Temperaturbereich C Faktor -30./ > 80./ ,5 > 250./ ,25 > 400./ ,125 Tarkat luvut erikseen kullekin puhaltimelle. DE-18/23

19 7.5 Imu- ja painepuolen tarvikkeetr Joustavat liitokset ja osat on tarkistettvava säännöllisesti, jos on merkkejä murtumista, vaihda osat. 7.6 Tiivisteet Mikäli on riski, että vaarallisia aineita voi päästä pakenemaan, on tiivisteet tarkistettva säännöllisesti Huoltotöiden aikana tarkista tiivisteet ja vaihda tarvittaessa asnnettaessa akselitiivisteitä, varmista ette ne ovat tarkasti kohdakkain. Teknisesti vaikeille akselitiivisteille toimitamme erityisohjeet. 7.7 Varaosat Vain alkuperäisi osia tulee käyttää. Nicotra Gebhardt ei ota vastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat muiden kuin alkuperäisosein käytösta! 7.8 Toimenpiteet pidemmän käyttötauon jälkeen Alla olevia ohjeita noudatettava, kun toimituksen ja asennuksen välissä useita kuukausia.: Vapauta jännitys kiila- tai lattahihnalta, jos toimitettu asennettuna. Ennen ensimmäistä käyttöönottoa kiristä hihna ohjeen mukaan Kuljeta ja säiilytä puhatimet vedeltä suojattuna! Säilytä puhaltimet ja moottori tärinältä suojattuna välttääksesi laakerivauriot. Pyöritä lapoja voimakkaast,i säännöllisesti välttääksesi korroosiovauriot, joita voi syntyä kun laakerit ovat liikkumattomana pitkän aikaa. ensimmäisellä käytöllä kuuntele, kuuluuko pahaltimesta ylimääräisiä ääniä. Ylimääräiset äänet voivat olla merkki laakerivaurioista. Noudata moottorinvalmistajan ohjeita. Jos puhallin on käyttämättä yli kolme vuotta, on syytä olettaa, että laakeri ovat vahingoittuneet. Vaihda laakerit. DE-19/23

20 8. Viat Poikkeamat normaaleissa käyttöolosuhteissa johtavat vikoihin puhaltimissa, sammuta puhallin välittömästi, mikäli tilannetta ei voi korjata. Vika analyysit Pitkään jatkuva vika voi aiheuttaa puhaltimen rikkoutumisen ja aiheuttaa haittaa tuotantoon ta henkilövahinkoja! 8.1 Tärinä Katkaise puhaltimen virta, jos käytön aikana voimakasta tärinää. Siipipyörän toiminta on häiriintynyt, mahdollisesti epätaspainosta johtuen. (paakkuuntumista, korroosiota, kulumista). Puhdista siipyörä ja tasapainoita. Mikäli siipipyörä on kulunut, uusi se. Konsultoi Nicotra Gebhardtia. 8.2 Moottori Häiriö syitä: Väärä pyörimissuunta-väärä napaisuus taajuusmuuttaja on ylikuormittunut, koska käyttöolosuhteet eivät ole suunnitellut Ylikuormitus-tarkista liitännät/suojalaitteet 8.3 Vuodot Vaihda tiivisteet DE-20/23

21 8.4 Laakeri Laakereiden lämpötilaa on seurattava, lämpötilan nousun voi aiheuttaa.: - voitelun puuttuminen - liiallinenvoitelu - laakerivälys liian tiukka Laakereiden lisääntynyt lämpötila/tärinä.: - luonnollinen kuluma - korroosio (puhallin pitkään käyttämättä) - Materiaalivika Bei Blocklagerungen erfordert ein Lagertausch immer die Demontage des Laufrades (siehe Anlage Typenspezifische Hinweise ), bei Einzel-Stehlagerung mit Spannhülsenbefestigung der Wälzlager können beide Lager ohne Laufrad-Demontage ausgetauscht werden. Varmista aina, että osat ovat puhtaita kun vaihdat laakereita. Käytä sopivia työkaluja vaihtaessasi laakereita. Syliterimäisesti asennettu laakeri tulisi kuumentaa +100 C. 9. Huolto Kansainvälinen huoltoyksikkö Mobile Customer Service Spare Parts Service Telephone +49 (0) Telefax +49 (0) DE-21/23

22 EU-Valmistajatodistus Valmistaja: NICOTRA Gebhardt, Gebhardtstr , D Waldenburg, Saksa vakuutamme täten, että seuraava tuote. hihnakäyttöinen keskipakopuhallin, suorakäyttöinen kytkimen lkanssa tai ilman, kaavulla tai ilman. Tuote: P2_- P3_- P4_- P7_- P9_- Q2_- Q9_- A1 A2 A3 A5 A7 A9 A11 FR FA FC FE FG FI FP FQ VCM ART MEC KA KB KC KM RER R3 RER M3 RER L3 RER R9 REM H9 REM E9 REM I9 VEM A9 VEM E9 OEM B9 OEM K9 OEM O9 OEM Q9 Sarjanumero: katso tyyppikilvestä Valmistusvuosi: katso tyyppikilvestä Erä voidaan luokitella osittain valmiiksi koneiksi Artikla 2 lauseke (g), ja täyttää seuraavat perusvaatimukset Konedirektiivistä (2006/42/EC): Liite I, Artikla 1.1.2, 1.3.7, Tätä osittain valmista konetta ei saa ottaa käyttöön ennen kuin lopullinen kone, johon se on tarkoitettu on ilmoitettu Konedirektiivin (2006/42/EC) mukaan. Seuraavia standardeja on sovellettu: EN ISO Laiteturvallisuus Yleiset suunnitteluperiaatteet Riskien arviointi ja pienentäminen EN ISO Laiteturvallisuus Turvaetäisyys estämään ylä- ja alaraajojen joutumista riskialueelle (koskee erityisesti kaikkia imu- ja painepuolen suojia, jotka voidaan suunnittelussa sisällyttää kullekin puhaltimelle) EN Laiteturvallisuus Sähkötarvikkeet koneisiin Osa 1: Yleiset vaatimukset Sovellettu kansallisia vaatimuksia ja teknisiä määräyksiä (2): VDMA Puhaltimet Turvallisuus vaatimukset Waldenburg, den Bevollmächtigter für die technische Dokumentation: Thomas Berendt Produktionsleiter i.v. W. Weckler Forschung & Entwicklung i.v. Dr. J. Anschütz 1) Täydellinen lista sovelletuista standardeista ja tekniset erittelyt valmistajan asiakirjoista 2) Siltä osin kun yhdenmukaistettuja standardeja ei ole DE-22/23

23 Nicotra Gebhardt GmbH Gebhardtstrasse Waldenburg Germany Telefon +49 (0) Telefax +49 (0) DE-23/23

Käyttöohjeet suorakäyttö keskipakoispuhaltimet (käännös) BA-CFD_REM-TEM-RZM /2012 REM

Käyttöohjeet suorakäyttö keskipakoispuhaltimet (käännös) BA-CFD_REM-TEM-RZM /2012 REM Käyttöohjeet suorakäyttö keskipakoispuhaltimet (käännös) EN BA-CFD_REM-TEM-RZM 8.6 03/2012 REM TEM RZM Sisällysluettelo 1. Tärkeitä tietoja 2. Turvallisuusohjeita 3. Tekninen kuvaus 4. Kuljetus 5. Asentamien

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

ROD -tyypin Sulkusyötin

ROD -tyypin Sulkusyötin Standardi: Q/HFJ02027-2000 ROD -tyypin Sulkusyötin KÄYTTÖOHJE Suomen Imurikeskus Oy Puh. 02-576 700-1 - SISÄLTÖ 1. RAKENNE... 3 2. TOIMINTAPERIAATE JA KÄYTTÖTARKOITUS4 3. TUOTTEEN PIIRTEET... 4 4. TYYPPISELITYS...

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 1000A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 1000A asbesti-imuri

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Käyttöohje Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Rullanauha / Suojat Käyttöohje Tiedot tarkistettu: 1.6.2015, versio 1.0 Alkuperäisen version kieli: saksa Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel. LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO SUOMI Tämä käyttöohje käsittää seuraavat tuotteet: CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250 ja CK 315 KÄYTTÖ Puhallinta

Lisätiedot

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjeisiin on tutustuttava aina ennen laitteen käyttöä Sarjanumero Valmistusvuosi PALAX Lahdentie 9 61400 Ylistaro, FINLAND Tel. +358 6 4745100 Fax. +358

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 110003091

KÄYTTÖOHJE 110003091 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 Käyttöönotto... 2 Huolto... 3 Häiriötilanteet... 4 Turvallisuus... 5 Takuuehdot... 6 Tekniset tiedot... 7 1. JOHDANTO Tämä vihkonen sisältää ne tiedot, jotka tarvitset

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Sivukammiopuhaltimet alipaine/painekäyttöön

Sivukammiopuhaltimet alipaine/painekäyttöön Käyttöohje Sivukammiopuhaltimet alipaine/painekäyttöön SH O SH 25 SH 45 SH 55 SH 75 SH 95 SH 155 SH 215 SH 235 SH 275 SH 355 SH 505 N Puhallin mallit Tämä käyttöohje on voimassa sivukammiopuhaltimille:

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Käyttöohje. Alkuperäinen käyttöohje SISÄLTÖ

Käyttöohje. Alkuperäinen käyttöohje SISÄLTÖ Käyttöohje 612 JH 1 TURVAMÄÄRÄYKSET JA HUOMAUTUKSET Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttämistä. Huomioi seuraavat varoitukset välttääksesi toimintahäiriöt ja laitteisto- tai henkilövahingot.

Lisätiedot

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 2 1.1 Asianmukainen käyttö 2 1.2 Rakenne ja toiminnan kuvaus 3 1.3 Käyttöalue 4 1.4 Tekniset tiedot 4

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi)

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi) Asennusja käyttöohje Agrosec Optivol M11 408107 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Kaasusuodatin. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa!

Kaasusuodatin. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Kaasusuodatin Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Kaasusuodatin Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Käyttöohje Käyttötarkoitus... 3 Kyllästysasteen näyttö... 3 Suodatinpanoksen vaihto... 3 Jätehuolto...

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

LADYBIRD 41EL 71503803/0

LADYBIRD 41EL 71503803/0 LADYBIRD 41EL 71503803/0 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 3 3 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 4 4 CG rsb STIGA-71503803/0

Lisätiedot

Käyttöohje. Alkuperäinen käyttöohje SISÄLTÖ

Käyttöohje. Alkuperäinen käyttöohje SISÄLTÖ Käyttöohje 612 N/2H 1 TURVAMÄÄRÄYKSET JA HUOMAUTUKSET Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttämistä. Huomioi seuraavat varoitukset välttääksesi toimintahäiriöt ja laitteisto- tai henkilövahingot.

Lisätiedot

KERN KFP_V20 Versio /2015 FIN

KERN KFP_V20 Versio /2015 FIN KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen, Saksa Sähköposti: info@kernsohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Kotisivu: www.kern-sohn.com Punnituslevyn käyttöohje ( 300 kg) KERN KFP_V20

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet

GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet 1. Toiminta...2 2. Tarkistukset ennen käyttöä ja kokoaminen...2 3. Käyttö ja rajoitukset...2 4. Tekniset tiedot...3 5. Asennus...5 6. Huolto...5 7. Johtimet...6 8. Merkinnät

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

F 50 KÄYTTÖOHJE. Dok: 101425-SF 0733

F 50 KÄYTTÖOHJE. Dok: 101425-SF 0733 KÄYTTÖOHJE KÄYTTÖ SWEPAC F 50 on tarkoitettu soran ja hiekan tiivistykseen pienissä rakennustöissä, kuten puutarhan betoni- tai tiilikiveysten alustoja tehtäessä. Laitteen kompakti toteutus mahdollistaa

Lisätiedot

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO TURVALLISUUSOHJEET KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. MERKIT : Turvallisuusohjeissa esiintyvillä sanoilla

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje OY LABKO AB Labkotie 1 36240 KANGASALA Puh: (03) 2855 111 Fax: (03) 2855 300 E-mail: tanks@labko.fi 12/02 80-A-I01_s Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Sisällysluettelo

Lisätiedot

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat IM-P060-04 ST Issue

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Turvamääräykset laiteasennetuille AC-puhaltimille

Turvamääräykset laiteasennetuille AC-puhaltimille Turvamääräykset laiteasennetuille AC-puhaltimille Laitteen tyyppi, valmistuspäivämäärä (kalenteriviikko/vuosi) ja hyväksyntämerkinnät ovat puhaltimen tyyppikilvessä. Halutessasi lisätietoja puhaltimesta,

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM

ASENNUSOHJE VPM ASENNUSOHJE 24.9.2007 Sivu 1 / 7 ASENNUSOHJE VPM 600-3200 1. Tilantarve. Koneiden sijoittelussa on huomioitava vapaa huoltotila koneen ympäristössä. Seuraava huoltotila tarvitaan vähintään koneen edessä:

Lisätiedot

Center H2600 Käyttöohje

Center H2600 Käyttöohje Center H2600 Käyttöohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek.

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.5.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/9 SET-100 Rajakytkinyksikkö Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet SBL-LAMINAARIPALKKI Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Lue tarkasti tämä ohjekirja ennen asennusta ja laitteen käyttöönottoa. ei ota mitään juridista vastuuta asennuksessa ja huollossa syntyneistä vahingoista.

Lisätiedot

HiFEK EC 18-36 huippuimuri. Kuljetus-, varastointi-, nosto-, asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

HiFEK EC 18-36 huippuimuri. Kuljetus-, varastointi-, nosto-, asennus-, käyttö- ja huolto-ohje HiFEK EC 18-36 huippuimuri Kuljetus-, varastointi-, nosto-, asennus-, käyttö- ja huolto-ohje HiFEK EC 18 36 huippuimurin ohjeet Säilytä tämä ohje huippuimurin läheisyydessä. Lue ohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 0765050/2 IM-P076-07 ST Issue 2 SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet SM21 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot Pikaopas 00825-0116-4601, versio AA Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot XC-option asennusohjeet Pikaopas Turvallisuusviestit Tässä asiakirjassa esitetyt toimenpiteet ja ohjeet voivat vaatia erityisiä

Lisätiedot

TUOTERYHMÄ. Matalapainepuhaltimet. Keskipainepuhaltimet. Korkeapainepuhaltimet. Sivukanavapuhaltimet. Syöttöpuhaltimet FD RD F

TUOTERYHMÄ. Matalapainepuhaltimet. Keskipainepuhaltimet. Korkeapainepuhaltimet. Sivukanavapuhaltimet. Syöttöpuhaltimet FD RD F TUOTERYHMÄ ND RD Korkeapainepuhaltimet Sivukanavapuhaltimet Matalapainepuhaltimet Keskipainepuhaltimet SD HRD Syöttöpuhaltimet FD RD F TEKNISET TIEDOT Muuntotaulukko Mittayksikkö Mittayksiköstä Muuntokerroin

Lisätiedot

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Käyttöohje (Model: DU902) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja Mini sähköketjutalja

Lisätiedot

PALOKÄRKI SISÄLLYSLUETTELO

PALOKÄRKI SISÄLLYSLUETTELO 1 PALOKÄRKI PÖNTTÖSORVIN KÄYTTÖOHJEKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. VUOKRAUSSÄÄNNÖT 2. YLEISTÄ 3. KULJETUS 4. TEKNINEN ERITTELY 5. VARUSTEET 6. TURVALLISUUSOHJEET JA KÄYTTÖ 7. HUOLTO 8. SÄILYTYS 9. KUITTAUS TURVAOHJEISTA

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

ASENNUSOHJE H-LINE. KTHg ZMA0453FI 2012-12-01

ASENNUSOHJE H-LINE. KTHg ZMA0453FI 2012-12-01 ASENNUSOHJE H-LINE KTHg ZMA0453FI 2012-12-01 Toimitustiedot Tavaran tarkastus Tarkista, että kollien määrä täsmää kuormakirjan kanssa ja että pakkaus ja tavara ovat ehjät. Merkitse mahdolliset vauriot

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1492050/1 IM-P149-13 ST Issue 1 AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

Pyörivä lämmönsiirrin EURA, 20 53

Pyörivä lämmönsiirrin EURA, 20 53 Pyörivä lämmönsiirrin EURA, 0 5 Kuva Perussäätö Vakionopeusroottori: Tarkista, että roottori pyörii oikeaan suuntaan. Pyörimissuunta on merkitty vaippaan. Jos käytetään puhtaaksipuhallussektoria, sen asetuskulma

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX Trifitek Finland Oy 2014 1. YLEISTÄ Tämä käyttöohje sisältää tietoja ja varoituksia, joita on noudatettava, jotta mittalaitetta voidaan käyttää turvallisesti

Lisätiedot

CENTER 1400 Käyttö- ja huolto-ohje

CENTER 1400 Käyttö- ja huolto-ohje CENTER 1400 Käyttö- ja huolto-ohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Y-tunnus / VAT FI0590849 Tämä ohjekirja

Lisätiedot

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO Kiitos laadukkaan AKPO -liesituulettimen hankinnasta! Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje tarkasti ennen

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление Sarjat 31000, 31001, 31002, 31100, 31101, 31102, 31200, 31201, 31202, 41000, 41001, 41002, 411, 41101, 41102 ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1. Yleistä ление Lue tämä ohje läpi huolellisesti ennen venttiilin

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1229250/ 4 IM-P122-02 ST Issue 4 BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje BPT13A ja BPT13AX BPT13UA BPT13S ja BPT13SX BPT13US 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

004216 FIN 01/05 AM Kokoamis- ja käyttöohjeet kaasugrillille 004216 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi Käyttöohjeita seuraamalla

Lisätiedot

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus Valaisimen kytkentä

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

Asennusohjeet. devireg 316

Asennusohjeet. devireg 316 FI Asennusohjeet devireg 316 devireg 316 on monikäyttöinen DIN-kiskoon asennettava termostaatti. devireg 316 asennetaan keskukseen, jonka rakennesyvyys tulee olla vähintään 52 mm. Asennus: Termostaatti

Lisätiedot