Erilaisen oppijan tuki lukiossa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Erilaisen oppijan tuki lukiossa 2008-2010"

Transkriptio

1

2

3 Erilaisen oppijan tuki lukiossa Taustaa Tavoitteet Toteutus Nivelvaiheen toimenpiteet siirryttäessä peruskoulusta lukioon Siirtotietolomake Saattaen vaihtaen palaverit Lukio-opintojen alkuvaiheen toimenpiteitä Lukiseula Ryhmäytymistapahtumat Tukitoimet ja asiantuntija-apu Palautekeskustelu Yksilötesti Tietojen siirto opettajille: LUE 1 -kurssi Opiskelijahuoltoryhmä Käytännön tukitoimia Kuraattori toiminta Koulutus Kysely opettajille (liite) Vakiinnuttaminen Arviointi ja tutkimus LIITTEET: LIITE 1 Vuosikello-erilaisen oppijan tuki LIITE 2 Erityisjärjestelyt YO- tutkinnossa K 2008-K 2011 LIITE 3 Opiskelijan lukivaikeuksien tukitoimet kurssilla- lomake LIITE 4 LUE 1-kurssi LIITE 5 Erilaisen oppijan tuki lukiosssa2008 hankeopettajien kysely LIITE 6 Kartoituslomake1 Erilainen oppija lukiossa LIITE 7 Kokkolan lukioiden erityisopetus LV LIITE 8 Kokkolan lukioiden erityisopetus lukuvuosi LIITE 9 Lukion erityisopetusyhteenvetoa LIITE 10 MAMU ryhmäytymistapahtuma LIITE 11 Toteutuma hankkeen kustannuspaikoittain LIITE 12 Kirjanpidon pääkirja 2008 LIITE 13 Kirjanpidon pääkirja 2009 LIITE 14 Kirjanpidon pääkirja 2010 LIITE 15 Toteutuma

4 Erilaisen oppijan tuki lukiossa Taustaa Kokkolan lukioissa olimme olleet mukana erilaisissa oppilashuollon projekteissa ja olimme vieneet opiskelijahuoltoa koulujen tasolla omilla voimilla eteenpäin ajan ja esiin nousseiden tarpeiden mukaan. Perusopetuksen erityisopettajalta olimme saaneet hätäapua lukiseulonnan tekoon, mutta yleisesti perusopetuksen erityisopettajilla ei ollut aikaa lukion erityisopetuksen tarpeisiin. Mitään säännönmukaista mallia tai toimintatapaa ei lukitestausten toteuttamiseen lukioissa ollut. Lukiasioissa olimme pääsääntöisesti omien opettajiemme havaintojen varassa. Lukioissa opiskeli enenemässä määrin erilaista tukea tarvitsevia opiskelijoita ja koimme, että opettajiemme pätevyys ei riitä, emmekä pysty tukemaan tarpeeksi opiskelijoitamme. Ylioppilastutkintolautakuntaa varten tarvittavien lukilausuntojen määrä oli kasvamassa eikä lausuntojen kirjoittamiseen ollut henkilöä. Havaittu tarve ja tietoisuus lukion opetussuunnitelman perusteiden 2003 (voimaan ) velvoittamasta opiskelun erityisestä tuesta vaati asioiden parempaa järjestämistä. 2 Tavoitteet Tavoitteena oli luoda käytännön toimintatavat, joilla lukioon tuleva erilainen oppija havaitaan sekä kehittää malli, miten erilaisen oppijan lukio-opintoja tuetaan paremmin ja toimivammin. Tarkoituksena oli myös lähteä kehittämään lukioiden arjessa käytänteitä sekä saada toimintoja vakiintumaan ja yhtenäistymään. 3 Toteutus Lukion rehtorit muodostivat ryhmän, mikä lähti suunnittelemaan hankkeen toteutusta. Rehtoritiimi on kokoontunut n. kerran kuukaudessa. Erityisopettajapalvelua palkattiin kartoittamaan, koordinoimaan ja aloittamaan erityisopetuksen järjestämistä Kokkolan lukioissa. Hankkeen koordinaattorina on oman toimen ohella toiminut Kiviniityn lukion rehtori. Liikkeelle lähdettiin alkukartoituksella, jotta saatiin tietoa, mitä lukioissa tähän mennessä oli tehty erilaisten oppijoiden osalta ja minkälaisia käytänteitä kouluissa oli. Hankkeen toteutukseen kirjattiin kolme kohtaa: Nivelvaiheen toimenpiteet siirryttäessä peruskoulusta lukioon Lukio-opintojen alkuvaiheen toimenpiteet Tukitoimet ja asiantuntija-apu erilaisen oppijan työskentelyn mahdollistamiseksi. 4

5 3.1 Nivelvaiheen toimenpiteet siirryttäessä peruskoulusta lukioon Siirtotietolomake Nivelvaiheen käytänteitä oli jo koulukohtaisesti aloiteltu, mutta yhteistä systemaattista mallia ei oltu kunnolla mietitty. Nyt siirtotietolomake käytiin uudelleen läpi ja parannettiin vastaamaan paremmin lukion tarpeita. Käytännöksi muotoutui malli, jossa siirtotietolomake jaetaan perusopetuksen 9. luokkalaisille ja he täyttävät sen kotona huoltajan kanssa. Siirtotietolomake lähetetään vielä kotiin lukioon hyväksymiskirjeen mukana ja pyydetään palauttamaan lukiopaikan varmistuksen yhteydessä kouluun. Näin lähes 100% :sti siirtotietolomakkeet saadaan aloittavilta opiskelijoilta lukion käyttöön. Siirtotietolomakkeen käsittely lukioissa tapahtuu vielä koulukohtaisesti. Esimerkiksi opiskelijahuoltoryhmä sopii kuka poimii lomakkeista tiedot ja miten ne käsitellään ryhmänohjaajan ja opettajakunnan kanssa Saattaen vaihtaen palaverit Saattaen vaihtaen palaverit ovat vakiintuneet lukioiden käytänteiksi. Palaveri pidetään heti koulun alettua syksyllä. Palaveriin osallistuvat lähettävän koulun terveyden hoitaja, opintoohjaaja ja vastaanottavan koulun opiskelijahuoltoryhmä. Kun avainhenkilöt tapaavat toisensa on yhteydenpito helpompaa myöhemminkin. Siirtotietolomakkeista ja palavereista saadun tiedon käsittely ja hyödyntäminen vaatii edelleen kehittämistä. Saattaen vaihtaen palaveriin olisi hyvä kehittää lomake. Tärkeää olisi, että lukion aloittava erilainen oppija olisi tunnistettu ja pääsisi kohdennetun avun piiriin heti ensimmäisen jakson aikana. Tätä varten tarvittaisiin lisää yhteistyötä perusopetuksen kanssa. Merkittävää olisi saada myös sähköinen tiedonsiirto toimivaksi. Luotettava tieto opiskelijan perusopetuksen aikana saamasta tuesta helpottaisi merkittävästi lukioaikaisen tuen kohdentamista. Jos perusopetuksen aikana tiedot voitaisiin kirjata sähköiseen muotoon, olisi tiedon siirtäminen nopeaa ja helppoa ja opiskelijalle voitaisiin kohdentaa oikeanlaista apua heti lukion alusta alkaen. Asiaa on viety eteenpäin, mutta työ on vielä kesken. 3.2 Lukio-opintojen alkuvaiheen toimenpiteitä Lukiseula Hankkeen aikana erityisopettaja on teettänyt lukiseulan kaikissa lukioissa 1. vuoden opiskelijoille heti ensimmäisen jakson aikana. Testistönä käytetään Lukivaikeuksien seulontamenetelmä nuorille ja aikuisille ( Holopainen, Kairaluoma, Nevala, Ahonen &Aro, 2004) Tavoitteena on, että lukiseulonta voidaan aloittaa aina syksyllä lukion aloittavista ensimmäisen luokan opiskelijoista ja siten voidaan yksilötestien tuloksia hyödyntää opiskelijan tueksi paremmin lukio-opintojen alusta alkaen. Seulojen tuloksista erityisopettaja on antanut ennakkotietoa opettajienkokouksessa. Lukitestauksesta on tehty tiedote vanhemmille (tarjotaan kaikille lukitestausta), mikä lähetetään kotiin ja laitetaan Wilmaan. Vanhempainilloissa erityisopettaja kertoo asiasta sekä käy läpi myös ylioppilastutkintoon liittyvät seikat. Tiedotusta lisätään myös lukioiden vuosikertomuksiin ja lukuvuosi oppaisiin. Hankkeen ensimmäisenä vuonna erityisopettajan työstä eniten aikaa veivät lukilausuntojen tekeminen YO kirjoituksia varten abiturienteille. Seuraavana olivat vuorossa toisen vuoden opiskelijoiden yksilötestaukset. Nyt kun kolmas vuosi on menossa tulipalo on saatu sammutettua ja olemme paremmin tasapainossa. Vuosikello liitteenä. 5

6 Hankkeen kokemuksena: Jos lukiossa ei ole omaa erityisopettajaa, joka tekee lukiseulat- niin kuka silloin vastaa seulojen teosta? Voisiko seulonnan suorittaa perusopetuksen erityisopettaja 9. luokan keväällä? Entä joku lukion opettajaryhmä? Vaatiiko koulutusta? Havaittiin, että seulojen tarkistus vie paljon aikaa, joten mikäli lukioilla ei ole omaa erityisopettajaa on seulontatyön tekemiseen resurssoitava rahaa. Seulontaan n. 0,5 kurssia/ 30 opiskelijaa kohti (Valmistelu, tiedotus, seulonnan toteutus, tarkistus, tulosten anto opiskelijoille). Ylioppilastutkintolautakuntaa varten lausuntojen tekemiseen sekä tukitoimien suunnitteluun n. 10h/opiskelija. Opiskelijan lukioajan tukitoimiin mm. LUE 1 ja 2 kurssien toteuttamiseen 2 kurssia / vuosi. Lisäksi opettajat tarvitsevat enenemässä määrin tukea ja konsultaatioapua. Entä kuka kirjoittaa lausunnot YTL:ään, tekee yksilötestit ja kuka kustantaa? Opetussuunnitelman velvoitteen mukaan tärkeää on, että opiskelija saa erityistä tukea koko lukion ajan ja valmiuksia selviytymiseen myöhempääkin elämää varten. Tulevana keväänä aiomme kokeilla ja toteuttaa lukiseulojen teettämisen kaikille Kokkolan 9. luokan oppilaille toukokuussa. Lukioon aikovien oppilaiden seulojen tulosten on tarkoitus olla valmiina kesäkuussa, kun opiskelija tulee ilmoittautumaan lukioon. Yleisinformaatio tuloksista voidaan antaa kaikille yhteisesti ja yksilökeskusteluista ja jatkotoimista päästään sopimaan välittömästi. Tämä toteutusmalli auttaa tunnistamaan tuen tarpeessa olevia opiskelijoita aikaisemmin ja jatkoapua voidaan kohdentaa opiskelijoille paremmin sekä huomioida asiaa myös lukujärjestysteknisesti. 6

7 3.2.2 Ryhmäytymistapahtumat Opiskelijat tulevat lukioon eri peruskouluista ja jopa eri kunnista. Miten autamme opiskelijaa tutustumaan uuteen, jännitystäkin aiheuttavaan kouluun ja muihin opiskelijoihin ja henkilökuntaan? Lukioissa on järjestetty ryhmäyttämistä iltapäivä-, päivä- ja leiritapahtumina. Esimerkiksi ryhmäytymisleiri on toteutettu syyslukukauden alkaessa lukion ykkösluokkalaisille seuraavasti: Leiri on alkanut torstaina ruokailun jälkeen ja päättynyt perjantaina iltapäivällä. Leiripaikkana luonnonläheinen paikka, jossa voidaan viettää aikaa ulkona ja missä majoittuminen voidaan toteuttaa. Ohjelmana erilaisia rastitehtäviä, kuten tutoreiden tutustumisleikki rasti, toiminnallisia rasteja esimerkiksi ensiapu, luonto tai palontorjunta yms. rasti terveydenhoitajan, kuraattorin, erityisopettajan ja rehtorin rastit, joissa uudet lukiolaiset pääsevät juttelemaan ja tutustumaan/ ( näkemään kasvot ) lukiossa toimivaan henkilökuntaan. Lättyjen ja makkaran paiston sekä saunomisen tai lentopallonpeluun sekä erilaisten tehtävien lomassa tutustuu myös uusiin luokkakavereihin. Ryhmäytymistapahtumat on koettu myönteisinä. Vuosiluokan opiskelijat ovat ryhmäytyneet kokonaisuutena. Leirin antina olemme huomanneet, että työskentely tunneilla on lähtenyt paremmin sujumaan ja tunnelma koulussa on ollut hyvä. Leirin palautteen perusteella opiskelijat kokivat leirin hyvänä ja uusille lukion aloittaville tarpeellisena jatkossakin toteutettavaksi. Ennakkokäsitys leirille osallistumiseen oli hyvin myönteinen. Nekin, jotka suhtautuivat ennakkoluuloisesti ja kuitenkin osallistuivat, antoivat hyvää palautetta. Ilman, että tarkempaa tutkimusta tehtiin havaittiin, että leirille osallistumisprosentti oli korkea. OPH- ryhmän käsityksen mukaan ne muutamat opiskelijat, jotka eivät suostuneet osallistumaan, olivat juuri sellaisia nuoria, jotka olisivat hyötyneet ja eniten leiriä tarvinneet. Keinoja, millä tällaiset nuoret saadaan mukaan ja huoltajien tuki asiaan, vaatii edelleen kehittämistä. Ryhmäytymisleiriläiset valmistivat itse trangioilla ruokaa elokuussa

8 3.3 Tukitoimet ja asiantuntija-apu Palautekeskustelu Lukiseulan tulosten valmistuminen ja palautteen antaminen olivat haasteellisia. Henkilökohtainen palautekeskustelu käytiin niiden opiskelijoiden kanssa, joilla todettiin seulassa jollakin osa-alueella ongelmia. Tämä menettely koettiin hyvänä, vaikka se vaati aikaa. Kaikki opiskelijat ja huoltajat eivät ole valmiita edes keskustelemaan mahdollisista viitteellisistä tuloksista. Asiasta puhuminen ja tiedottaminen on tärkeää. Palautekeskustelun yhteydessä opiskelijaa on ohjattu mm. opiskelutekniikassa sekä kerrottu lukilausunnon vaikutuksista ylioppilastutkinnon suorittamisessa (annettu myös YTL:n ohje vietäväksi kotiin) Yksilötesti Yksilötestaus suoritetaan, jos opiskelija sitä haluaa. ( Lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestistö nuorille ja aikuisille (Nevala, Kairaluoma, Ahonen, Aro ja Holopainen, 2006); Hämäläinen-Kepanen sanelukoe lukion 2.-3.luokille; Kakkuri luetunymmärtäminen `Elämän virta ; englannin ja ruotsin sanelukirjoitus) Erityisopettaja keskustelee opiskelijan kanssa testien tuloksista ja yhdessä laaditaan suositus toimenpiteistä (oma lomake), joista olisi hyötyä eri oppiaineiden opiskelussa Tietojen siirto opettajille: 1) Aluksi sovimme, että opiskelija itse vie kurssin pitäjälle lomakkeen ja kurssin pitäjä keskustelee opiskelijan kanssa ja sopii kurssilla toteutettavista toimenpiteistä. Kurssin päättyessä käydään läpi, mitkä toimenpiteet olivat käytössä ja miten ne toimivat. Kurssin pitäjä tuo sitten lomakkeen arvostelukokoukseen, seurannan ja kehittämisen dokumenteiksi. Tämä edellä oleva suunnitelma on koettu työläänä ja huonosti toimivana. Opiskelija ei ole kovin aktiivisesti toiminut asiansa puolesta. 2) Erityisopettaja on pitänyt opettajienkokouksissa tilannekatsauksia, joissa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden osalta on käyty läpi toimenpide-ehdotuksia kursseja varten. Lisäksi erityisopettaja on käynyt paljon henkilökohtaisia keskusteluja opettajien kanssa opiskelijoiden tuen järjestämiseksi. 3) Pyritään saamaan myös sähköiseen muotoon tietoa opiskelijan opiskelua helpottavista tukitoimenpiteistä. Vielä Wilma / Primus eivät taivu toivomaamme tapaan - luvattu on kehittää asiaa. Toiveemme on, että opettaja näkisi Wilmassa kurssipäiväkirjan opiskelijassa merkin, josta opettaja tietäisi avata lisätietoa ko. opiskelijan esim. lukivaivasta tai erityisopettajan ja opiskelijan yhdessä sopimista tukitoimenpiteistä (esim. lomakkeella olevat vaihtoehdot). Opettajalle olisi suuri apu nähdä koko ryhmän osalta, ketkä tarvitsevat tukea ja millaisia toimenpiteitä suositellaan LUE 1 -kurssi Seulojen tulosten perusteella tarjottiin LUE 1 kurssia jo viime vuonna ensimmäisen kerran. Pulmallista oli yhteisen ajankohdan löytäminen eri lukioiden opiskelijoille. Toteutus hajautuikin ensimmäisellä kerralla useihin ryhmiin. Opiskelijoiden sitouttaminen kurssille osallistumiseen oli haasteellista. Jatkossa on tarkoitus varata työjärjestykseen oma kurssipaikka yhteisenä lukioiden kurssitarjottimeen. Aiomme kokeilla pääkaupunkiseudulla käytettävää tapaa: Niille, jotka osallistuvat LUE1-kurssille tehdään yksilötesti ja kirjoitetaan tarvittaessa lukilausunto YTL:ää varten Opiskelijahuoltoryhmä Eri lukioissa erityisopettaja on osallistunut / ei ole osallistunut opiskelijahuoltoryhmän (OPHryhmän) kokouksiin. Hyvänä on koettu, jos erityisopettaja on mukana OPH- ryhmässä. 8

9 Erityisopettaja toimi myös aineopettajana. Jo yhdenkin kurssin pitäminen ensimmäisen vuoden opiskelijoille koettiin erinomaisena mm. opiskelijatuntemuksen ja luottamuksen sekä jatkotyöskentelyn kannalta. Kun erityisopettaja on tutustunut opiskelijoihin myös luokkatilanteissa, hän voi esittää oman näkökulmansa opiskelijan tilanteesta Käytännön tukitoimia Seuraavia toimenpiteitä on jo mm. käytetty: värikalvojen käyttöä tuntien tallentaminen Moodle oppimisalustalle, josta opiskelija voi jälkikäteen lukea ja käydä läpi tunnin asiat muistiinpanojen kopioiminen tai lainaaminen opiskelijalle erillinen koetila silloin, kun opiskelija ei kykene tekemään koetta muun ryhmän mukana esim. paniikkihäiriön vuoksi lisäaika kokeen tekemiseen äänikirjojen käyttöä, kun opiskelija esim. lukee hitaasti tai on ulkomaalaistaustainen ja sen vuoksi suomen kielen lukeminen on hidasta tai kun opiskelijalla on kinesteettinen oppimistyyli eli voi kuunnella ja liikkua samanaikaisesti) Kuraattori toiminta Kuraattori aloitti uutena työntekijänä elokuun alussa. Uutena toimijana hän tutustui ensimmäisen vuoden opiskelijoihin henkilökohtaisten haastattelun kautta. Lisäksi hän on käynyt kaikissa luokissa kertomassa työstään ryhmänohjaustunneilla. Vanhemmille hän on tiedottanut toiminnastaan vanhempainilloissa, opinto-oppaissa ja kotisivuilla/ Wilmassa. Opiskelijahuoltoryhmän toiminnassa vakinaisen henkilön mukaantulo on helpottanut opiskelijahuoltotyötä. Ryhmänohjaajat ja opettajat ovat saaneet tukea opiskelijan ongelmien ratkaisemiseen. Kaksikielisenä lukioiden yhteisenä ainoana lukiokuraattorina kuraattori ei ole joka päivä läsnä. 4 Koulutus Opiskelun tukitoimenpiteinä opettajat ovat saaneet lisätietoja erilasten koulutusten kautta, miten erilainen oppija voidaan huomioida kurssin aikana. Lukion opettajien Veso -koulutukset: Miten huomioida erityisen tuen tarpeessa olevaa opiskelijaa?- Sari Pirinen, lukion erityisopettaja, Helsinki (Veso ) Opiskelijahuolto ja erityisopetus (lukioiden VESO ) Perus- ja lukio-opetuksen tulevaisuus Kokkolassa (mm. WORKSHOP Lukion erityisopetushanke: erilaisen oppijan tuki lukiossa ja käytännön aputoimet erilaisen oppijan arjessa sekä WORKSHOP Lukion aloittaa moniongelmainen nuori, miten tukea häntä opiskelussa?) VESO

10 Muita koulutuksia, joihin opettajat ovat osallistuneet hankkeen aikana: Lukemisen ja kirjoittamisen taitojen yksilötestistö nuorille ja aikuisille Lukemalla ja tekemällä- Lukivaikeuksisen opiskelijan tukeminen toisella asteella Työn iloa - iloa elämään Kohti monikulttuurista koulua Lapsen ja median väärinkäyttö Erilaiset oppimiskäytännöt Tukea ja vaihtoehtoja oppijan polulle Länsi-Suomen läänin aikuislukioiden oppimisympäristöhankkeen työseminaari / Monikulttuurisuus ja suomi toisena kielenä opetus Opettajuus, aikuisuus ja dialogin taito Mielenterveyden ensiapu maaliskuu 2009 Suomi toisena kielenä opetus Tuki tavaksi-oivalluksia oppimiseen (Kelpo) Nuorten ihmissuhteet ystävät, seurustelu ja seksuaalisuus Moku-monikulttuurisuusverkostoseminaari Nuorten peliriippuvuus Lapsi ja nuori tuen tarpeessa Primuskoulutus (lukioiden opiskelijahuollon ja erityisopetuksen väen jatkokoulutus) Oppilaanohjauksen kehittäminen koulutusohjelma Koulukiusaamisen ehkäiseminen, puuttuminen ja seuranta Koulutusta lukioiden opiskelijahuoltoryhmille FRIENDS-ohjelman ohjaajakoulutus Suomi toisena kielenä- opetuksen kehittämispäivät Oppimisympäristöhankkeiden kehittämispäivät Laaja-alaiset oppimisvaikeudet toisella asteella (NMI) Lasten ja nuorten psyykkinen oireilu Ohjauksen yhteistyöpäivät Maahanmuuttaja opetusryhmässäni Länsi-Suomen etälukioverkoston aktiiviset työtavat verkossa teemapäivä Matikka on mun juttu 2009 Nuorten tarkkaavaisuuden ja käyttäytymisen ongelmat Päivitä tietosi matemaattisista ja muista oppimisvaikeuksista (NMI) / / Tehostetun tuen eri muotoja Muisti ja oppiminen Ryhmänohjaajataidot lukio-opetuksessa (4 op) ja Kun nuori näyttää ahdistuneelta Sosiaaliset mediat opetuksessa Miten motivoin nuorta koulunkäyntiin ja työhön

11 Lukion opettajien ja rehtoreiden koulutuspäivä (aiheena mm. oppimistyylianalyysien tulkinta ja merkitys kasvatustyössä) Toiminnallisuutta lukion matematiikkaan Hankkeen matka- ja koulutuskustannuksissa olemme säästäneet, sillä monet koulutuksista ovat olleet ilmaisia, omalla paikkakunnalla järjestettyjä tai työnantaja on vastannut kustannuksista. Koulutustarjontaa on hankkeen aiheisiin liittyen ollut tarjolla runsaasti ja niinpä on ollut ilahduttavaa, että opettajat ovat oma-aloitteisesti hakeutuneet koulutuksiin hankkimaan itselleen lisätietoa ja -taitoja hyödyntäen alueen muidenkin hankkeiden koulutuksia. 5 Kysely opettajille (liite) Kysymys 1 (Miten suhtautumisesi erityistä tukea tarvitseviin opiskelijoihin on muuttunut hankkeen aikana ) Ymmärrystä on tullut enemmän. Suhtautuminen ei ole muuttunut, mutta tietoisuus erilaisista oppijoista ja erilaisista tavoista tukea opiskelijoita on lisääntynyt. Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan tunnistaminen ja huomioiminen ovat kehittyneet. Opettaja on kysellyt opiskelijalta, miten voisi auttaa opinnossa. Opettaja seuraa tarkemmin opiskelijoiden menestymistä ja tuo ongelmat paremmin muiden tietoon. Toisaalta tieto lisää tuskaa, opettajan voimavarat ja aika eivät riitä kaikkien tukemiseen. Kuitenkin opiskelijalla on lainmukainen oikeus saada tukea opiskeluunsa. Tukitoimenpiteet ovat auttaneet huomioimaan, millaisia tukitoimia lukiossakin tarvitaan ja tuelle on kysyntää. Tunteja suunnitellessa miettii enemmän, miten asioita kannattaa käsitellä, jotta opetusmenetelmä tukisi mahdollisimman monen opiskelijan oppimista. Hankkeen aikana on ollut mahtavia koulutuksia. On kehitetty erilaisia lomakkeita. On huomioitava, että heidän määränsä koko ajan lisääntynee. Aikaisemmin ei esim. luki-häiriöisen katsottu kuuluvan lukioon. Nykyisin heilläkin on oltava oikeus etenemiseen kykyjensä mukaan. Kysymys 2 (Minkälaisia uusia toimintatapoja olet käyttänyt opetuksessasi hankkeen aikana?) -oppimista tukevat tehtävät ja materiaalit -pidennetyt koeajat eivät yllätä, vaan ne ovat osa käytäntöä - muistiinpanojen monistusta, jaetaan Moodle oppimisalustan kautta tai annetaan opiskelijalle kalvot lainaksi, että opetuksessa tulisi huomioiduksi entistä enemmän visuaalinen ja kinesteettinen puoli auditiivisen lisäksi, vaihtelevia menetelmiä esim. eri aistikanavien osalta -äänikirjat -selkeää fonttia Power Point- dioissa -koetehtävissä enemmän kuvallista tulkintaa pelkän sanallisen tulkinnan sijasta, värikuvat, kuvien käyttö opetuksessa on lisääntynyt -koejärjestelyjä ATK- tekniikalla tai kysymyksiä Power-Point menetelmällä, lunttilapun käyttö, muistiinpanot tai oppikirja mukana -lisäaika, kuuntelussa pidemmät tauot -pyrin enemmän selkeyteen normaalissa toiminnassa -tiivistelmät opiskelijalle, ylimääräisiä tehtäviä, kertaustehtäviä, suullinen kuulustelu, erilaisten opetusmateriaalien käyttö 11

12 -kotitehtävien eriyttäminen -konsultointi -luokassa kiertäminen ja auttaminen yksilöllisesti -aikataulutus -älytaulun käyttö -erilaisia havainnointikeinoja, rakennuspalikoita tai tietokoneohjelmia - lukihäiriöisille opiskelijoille vaihtoehtoja esim. teoksen lukemiseen tai mahdollisuus kokeilla tietokoneella tekemistä -huomiota on kiinnitetty lukutekniikoihin enemmän -pari- ja ryhmätyöt -opiskelijat olleet ehkä vain yhden kurssin verran, tieto joistakin vasta jälkikäteen -yhteydenotto erityisopettajaan helpottunut -opetustapojen kohdentaminen oppilaan tarpeita huomioiden -hanke ei ole vaikuttanut opetukseeni -esim. masentuneiden nuorten kanssa on turvauduttu herkemmin ammattilaisiin (kuraattori) Kysymys 3 (Mitä muuta haluat sanoa?) Erityisopettaja tarvitaan lukiossa - kommentti oli 7 vastauksessa. Koulutus on muuttanut opettajien asenteita erilaiseen oppijaan. Asia on tärkeä ja sitä kannatta kehittää. En suhtaudu opiskelijoihin ylihuolehtivasti, vaan ajatuksella, että jokainen oppii jotakin. Asia vaatii lisää resursseja. Kuuntelukokeiden valvontojen kohdalta joudumme venymään ja riittämään liian useaan paikkaan. Resursseja ja työvoimaa lisää. Erityisopettaja takaisin taloon. Yhden opettajan aika on rajallinen eli riittämättömyyden tunne vaivaa usein tässäkin asiassa. Toivottavasti opiskelijat myös itse huolehtivat oikeuksistaan ja tuovat tarpeen esille. Lisää opettajan työmäärää, mistä saanee olla hieman huolissaan. Toiminta erilaisen oppijan tuki-hankkeen asioissa on parantanut opiskelijoiden ja opettajien asennoitumista. Tukea tarvitsevat opiskelijat tunnistetaan paremmin. Erilaisia toimintatapoja on kokeiltu sekä huomioitu opiskelijan tarpeita. Yhteistyö erityisopettajan kanssa on koettu hyödyllisenä ja tarpeellisena. Erityisopettajan tuntimäärä / koulu on koettu täysin riittämättömäksi. Koska erityisopettaja työskentelee eri kouluilla, läsnäolon puute päivittäin on koettu työskentelyä vaikeuttavana asiana. 6 Vakiinnuttaminen Hanke osui samaan aikaan, jolloin Kokkolan lukioiden rehtorit laativat lukioselvitystä Kokkolan kuntaliitokseen liittyen. Rehtorit nimesivät yhdeksi tärkeäksi kehittämiskohteeksi erityisopettaja-, kuraattori- ja psykologipalvelujen saamisen yhteisenä lukioille. Asiaa on pidetty esillä luottamushenkilöiden kanssa käydyissä keskusteluissa mm. lukion kehittämistyöryhmässä, lukioiden yhteisessä johtokunnassa, sivistyslautakunnassa, valtuustoinfoissa ja erilaisissa 12

13 kokouksissa. Lukioiden yhteinen kuraattorin virka perustettiin ja uusi kuraattori aloitti lukioiden yhteisenä alkaen. Jo näin lyhyen ajan kuluessa opiskelijat ovat löytäneet ja oppineet käyttämään kuraattoripalvelua. Lukioiden yhteistä erityisopettajan virkaa esitetään perustettavaksi ja täytettäväksi Psykologipalveluja on toteutettu kokeiluna matalan kynnyksen periaatteella siten, että opiskelijoille ilmoitettiin Wilmassa, että psykologipalvelua on tarjolla ja myös OPH- ryhmän toimesta joillekin opiskelijoille tarjottiin palvelua. Psykologi tuli koululle tapaamaan opiskelijoita. Huonon psykologitilanteen ja rahoituksen puutteen vuoksi toimintaa ei ole saatu vakinaistettua. Matalan kynnyksen ja riittävän aikaisen tuen saaminen nähdään OPH työskentelyssä toimivaksi ja kannatettavaksi. Ostopalveluna ja opiskelijan omakustanteisena apu saadaan liian myöhään tai opiskelija jättää taloudellisten syiden vuoksi palvelun käyttämättä. Terveydenhoitajan ohjatessa opiskelijaa eteenpäin jonot julkisenterveydenhoidon puolella ovat pitkät ja kynnys lähteä vastaanotolle koulun ulkopuolelle on korkea (on vaatinut joissakin tapauksissa saattajaa). Lukilausuntojen erityisjärjestelyjä varten tarvittava erikoisslääkärin lausunto, minkä opiskelija itse maksaa on jo nyt osoittautunut muutamille opiskelijoille taloudellisesti esteeksi. Tälläisessa tapauksessa erityisjärjestelyhakemus on jäänyt hakematta, vaikka selvä tarve opiskelijalla erityisjärjestelyyn on ollut. Oikeudenmukaisuus ja tasavertaisuus ei saisi olla tässä asiassa taloudellinen kysymys. 7 Arviointi ja tutkimus Hankkeen aikana erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat on havaittu paremmin ja heitä on kyetty auttamaan. Ikäluokka, joka aloitti lukion syksyllä 2008, on nyt lukion kolmannella luokalla. Heistä suurin osa suorittaa ylioppilastutkintonsa valmiiksi tänä keväänä Tutkintoon osallistuu nyt keväällä 370 opiskelijaa, heistä 36:lla on lukilausunto (9.7 %). Ylioppilastutkintolautakunta on myöntänyt heille oikeuden yhteensä 64:ään erityisjärjestelyyn, joita voivat olla pitkätaukoinen kuullunymmärtämiskoe, lisäaika kuullunymmärtämiskokeen lopussa, kirjallisessa kokeessa lisäaika 1 tunti, lisäaika 2 tuntia, isokirjaimiset tehtävät, erillinen tila, vapautus äidinkielen esseekokeen puhtaaksi kirjoittamisesta, oikeus käyttää tietokonetta erillisessä tilassa kokeen tekemiseen. Keväällä 2008 kirjoittajia oli 405, heistä 5:llä oli lukilausunto ja 7:llä oikeus erityisjärjestelyyn. Käytännössä yllä mainitut ylioppilastutkintoon liittyvät erityisjärjestelyt näkyvät siten, että tänä keväänä ensimmäisen kerran jokaisessa kirjallisessa kokeessa koeaika on kaksi tuntia pidempi, mikä merkitsee jopa 32 lisävalvontatuntia opettajille. Kuunteluissa entiseen verrattuna yksi kuuntelu toteutetaan nyt jopa neljänä eri kokeena (pitkätaukoinen kuullunymmärtämiskoe, lisäaika kuuntelun lopussa, erillinen tila, tavallinen kuuntelukoe). Mikäli kuuntelut toteutetaan ilman karanteenia rinnakkain samanaikaisesti tarvitaan kahden valvojan sijaan 6 valvojaa kokeen aikana. Ylioppilaskirjoitusten aikaan lukion 1 ja 2 vuoden opiskelijoiden 4. jakso ja opetus on hoidettava normaalisti, mikä tietysti lisää lukion opettajien työmäärää ei vain YO-kirjoitusten korjaamisen vaan myös valvontoihin kuluvan ajan osalta huomattavasti. Lausuntojen kirjoittaminen YTL:n edellyttämän aikataulun puitteissa vaatii opettelua. Isoissa lukioissa, opiskelijaa voi samassa aineessa opettaa useampi opettaja. Voi olla eri syistä sijaisia ja opiskelijaa opettaneita opettajia, jotka eivät enää lausunnon kirjoittamisen aikaan ole lukiossa työsuhteessa. Opiskelijan erityisen tuen tarve voi ilmetä selvemmin vasta kurssien vaatimustason kasvaessa eli esim. 2. vuoden kurssien aikana, jolloin erilaisia tukimuotoja vasta käytetään. Esim. opiskelija tarvitsee kurssikokeen tekemiseen normaalia pidemmän ajan. On mietittävä, miten opiskelijoista kerätään tietoa lausuntojen kirjoittamista varten jo lukion alusta alkaen; mihin, miten ja mitä tietoa kirjataan. 13

14 Tämä kaikki edellyttää opettajakunnan kouluttautumista lukilausuntojen tekemiseen. Opettajilta vaaditaan huolellista seurantaa opiskelijoiden suorituksien osalta lausuntojen kirjoittamiseen tarvittavien tietojen antamiseksi. Käytännön järjestelyjen osalta erityisjärjestelyt vaativat äärimmäistä huolellisuutta ja tarkkuutta, että jokainen erityisjärjestely tulee oikein suoritetuksi. Että lisäajan saa se opiskelija, jolle se on myönnetty ja missä kokeessa tai kokeen osassa. Erityisjärjestely voi koskea opiskelijalla vain osaa kokeista tai vain kokeen tiettyä osuutta. Vaikka edellä mainitut selvitykset erityisjärjestelyjen käytännön seurauksista ovat suuri muutos ja lisätyö lukioiden arjessa, voi opiskelija tällaisella pienellä avulla välttyä ylimääräisiltä uusinnoilta, mikä vähentää myös tarpeetonta voimavarojen käyttöä ja työmäärää sekä opiskelijan että YTL:n osalta. Tarkoituksemme on selvittää kevään ja syksyn ylioppilastutkinnon jälkeen, miten erityisjärjestelyt vaikuttivat opiskelijoiden tutkintotuloksiin ja miten opiskelijat ovat lukioaikansa erityisjärjestelyt kokeneet. Työaika Lukuvuonna erityisopettajaresurssia oli käytössä 12vvt (hanke 8vvt ja omakustannus 4vvt) lisäksi erityisopettajalla oli aineopetusta 10vvt (uskontoa; työnantajan kustantamana). Toisena hankevuotena erityisopettajaresurssia käytettiin 13vvt (hanke 7vvt ja omarahoitus 6vvt) lisäksi oli aineopetusta 3vvt (historiaa; työnantajan kustantamana). Kolmantena vuonna erityisopettajaresurssia on 13vvt (hanke 7vvt ja omarahoitus 6vvt). Rehtorit ovat käyttäneet omaa työaikaansa keskimäärin 0,5h/viikko ja hankkeen koordinaattorilta tehtävään on kulunut noin 2h/viikko (yhteensä x 0,5 = 4 vvt). Tämän lisäksi opettajat ja opinto-ohjaajat ovat hankkeen merkeissä käyttäneet lukemattoman paljon aikaansa. 14

15 Vuosikello - erilaisen oppijan tuki LIITE 1 Kesäkuu Siirtotietolomake palautetaan lukioon ilmoittautumisen yhteydessä luokan ryhmänohjaajat, opinto-ohjaaja, rehtori ilmoittaumisessa paikalla 26 Heinäkuu Elokuu 31 OPH ryhmä käsittelee siirtotietolomakkeet 32 Saattaen vaihtaen palaveri; Ryhmäytymisleirin viimeistely 1 lk RO:t 1.jakso 33 Ryhmäytymisleiri - tullaan kavereiksi/tutuiksi - tukipalveluihin tutustuminen 34 Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden lähtötasotestaus ja ohjaus Syyskuu 35 Tiedotetaan huoltajille lukiasioista ja seulonnasta esim. vanhempain illassa/ wilmassa Lukiseulat 36 MaMU-taustaisten ryhmäytymisiltapäivä- ohjaus ÄIS2- ryhmiin luokan vanhemmille tiedotetaan lukilausunnoista Lokakuu 2. jakso 40 Lukiseulojen palaute opiskelijoille ja opettajille ja ohjaus LUE 1 kurssille ja yksilötestiin 41 LUE 1 kurssi aloitus ja sen suorittaneille yksilötestaukset 42 OPH-RO- 2 lk palaverit, missä mennään 43 Marraskuu Joulukuu 3.jakso Tammikuu Helmikuu YTL:ää varten lausuntojen valmistelu ( kevään kirjoittajille mennessä) 44 OPH-RO- 3-4 lk palaverit missä mennään lk vanhempainilta 46 Huolenharmaa 2. jakson ryhmistä-tiedot RO:lle-> OPH:lle 47 MaMU-taustaisten ryhmäytymisiltapäivä 48 Kuraattori aloittaa 1 lk haastattelut- ajatuksia lukio-opiskelusta ja tulevaisuudesta 49 LUE 1 kurssi ja yksilötestaukset 50 OPH-RO- 3-4 lk palaverit missä mennään/miten valmistaudutaan 4. vuoteen Kurssimäärien ( pakollisten, syventävien kurssin) tarkistus/ Huoltajapalaverit 2 2. luokan vanhempain ilta jakso 6 LUE 1 kurssi ja yksilötestaukset 7 8 OPH-RO- 2 lk palaverit miten valmistaudutaan 3. vuoteen 9 Maaliskuu 9 10 Tulevan lukuvuoden suunnittelu/ kyselyjä kehittämisen pohjaksi toteutuksista Huhtikuu 13 YTL:ää varten lausuntojen valmistelu ( syksyn kirjoittajille 5.6. mennessä) 14 ryhmäytymisleirin vastuut ja suunnittelu 5.jakso OPH-RO- 1 lk palaverit miten valmistaudutaan 2. vuoteen 17 Toukokuu 18 Yhteenvetoa koulun ja kuraattorin välisestä yhteistyöstä. 19 Lisäksi keskustelua tulevan lukuvuoden tavoitteista ja kuraattorin roolista lukiossa 20 lukuvuoden arviointi

16 16 LIITE 2

17 LIITE 3 OPISKELIJAN LUKIVAIKEUKSIEN TUKITOIMET SALASSAPIDETTÄVÄ Opiskelija Luokka/ryhmä Suositus alueista mille tukea kohdennetaan (LY,TL,S) LY= luetun ymmärtäminen TL=tekninen/mekaaninen lukeminen S=sanelu/oikeinkirjoitus valitt toteutunut tukitoimi erityisopettaja u suosittelee Päiväys: ohjeet selkeästi ja ymmärrettävästi LY,TL, S valmiiksi kopioidut muistiinpanot, taulutyön kopiointi kameralla LY,TL, S lisäaika kokeeseen LY mahdollisuus täydentää koetta suullisesti LY tietokoneen käyttömahdollisuus TL, S muistiinpanojen tekemiseen esseen kirjoittamiseen koevastauksiin erillinen koetila S isokirjaimiset koetehtävät TL lista mahdollisista koekysymyksistä/aihealueista etukäteen LY opettaja lukee tehtävät/koekysymykset ääneen LY, TL kuuntelutehtävissä pitemmät tauot S äänikirjojen käyttö LY istumapaikan sijoittaminen luokassa S tunnin nauhoitusmahdollisuus LY arvioinnissa lisäaika tai suullinen täydentäminen eivät vaikuta suoritusten arviointiin vapautus puhtaaksi kirjoittamisesta S YTL:lta anottuja erityisjärjestelyjä harjoitellaan lukioaikana (huoltajan allekirjoitus) Opettaja/Opiskelija keskustelu käyty kurssin alussa (pv); kurssin lopussa (pv). Kurssin opettaja Opiskelija Palautetaan arvostelukokouksen yhteydessä Versio b

18 LIITE 4 Erilaisen oppijan tuki lukiossa Käytännön aputoimet erilaisen oppijan arjessa Lue-1 kurssi suunnitelma LV ( ) Lukemisen ja kirjoittamisen taitojen kehittäminen ( koulukohtainen soveltava kurssi) Tavoitteet Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti opiskelijoille, joilla on kielellisiä oppimisvaikeuksia. Kurssin tavoitteena on tehostaa opiskelijan lukemisen ja kirjoittamisen taitoja, tukea häntä oman oppimistyylin löytymisessä, opiskelutaitojen parantamisessa sekä vahvistaa opiskelijan myönteistä minäkuvaa oppijana. Kurssilla on mahdollisuus hankkia lukitodistus ylioppilaslautakuntaa varten. Keskeiset sisällöt - Oppimisvaikeuksien ilmeneminen lukiolaisilla - Miten oppiminen tapahtuu - Minä oppijana - Luetun ymmärtäminen ja lukemiseen vaikuttavat tekijät - Vieraiden kielten opiskelun tuki - Matematiikan opiskelun tuki - Reaaliaineiden opiskelun tuki - Tuottava kirjoittaminen - Muistin rakenne ja toiminta - Rentoutuminen - Tehokas koeviikko miten valmistaudun kokeisiin Työtavat Kontaktiopetus, oppimispäiväkirja, lukiharjoitukset ja mahdolliset muut tehtävät. Kurssin suorittaminen Suoritusmerkintä, jonka saaminen edellyttää läsnäoloa ja kurssitehtävien tekemistä. Kurssista ei ole koetta. 1 18

19 LIITE 5 Erilaisen oppijan tuki lukiosssa hanke Anna palautetta ja vastaa kysymyksiin- KIITOS! 1. Miten suhtautumisesi erityistä tukea tarvitseviin opiskelijoihin on muuttunut hankkeen aikana ? 2. Minkälaisia uusia toimintatapoja olet käyttänyt opetuksessasi hankkeen aikana? 3. Mitä muuta haluat sanoa? 19

20 LIITE 6 Erilainen oppija lukiossa (EOL) Lukion nimi: Lähtötilanteen alkukartoitus: Pvm Käytössä olevat tukipalvelut ( On/EI tuntimäärät/ miten saatavilla) Kuraattori Erityisopettaja Psykologi Muu Luki-testaukset ( tehty/ ei tehty-onko lukuja kenelle/ kuinka monelle) -Seula -Yksilötesti -muuta Minkälaisia erityistä tukea tarvitsevia nuoria lukiossa on lv 07-08; lv

WILMA - sähköinen tallennus erilaisen oppijan lukioaikaisten tukitoimenpiteiden ja ylioppilastutkintolautakunnalle tehtävien lukihakemusten apuna

WILMA - sähköinen tallennus erilaisen oppijan lukioaikaisten tukitoimenpiteiden ja ylioppilastutkintolautakunnalle tehtävien lukihakemusten apuna 24.2.2012 Käytännön aputoimet erilaisen oppijan arjessa 2009-2011 WILMA - sähköinen tallennus erilaisen oppijan lukioaikaisten tukitoimenpiteiden ja ylioppilastutkintolautakunnalle tehtävien lukihakemusten

Lisätiedot

Oppimisen tukeminen lukiossa

Oppimisen tukeminen lukiossa Oppimisen tukeminen lukiossa Raija Pääkkönen FM, Lukion erityisopetuksen lehtori Alppilan lukio ja Helsingin kuvataidelukio raija.paakkonen(at)edu.hel.fi 1 Toimintaympäristö lukiossa Kaikilla opiskelijoilla

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNNALLE: Liite 1 1 (2) LAUSUNTO LUKIHÄIRIÖSTÄ Lausunnon 1. sivun täyttää tutkimuksen suorittaja ja lausunnon antaja (erityisopettaja, psykologi, puheterapeutti, lukihäiriöön perehtynyt

Lisätiedot

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Ohjaus ennen opintojen alkua Ohjaus maahanmuuttajaoppilaan opintojen alkaessa TEHTÄVÄ TEHTÄVÄN SISÄLTÖ JA AJOITUS VASTUUHENKILÖT MUUTA Oppilaan

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 25.10.2017 25.10.2017 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

Lisätietoja tutkimuksesta saa Jaana Ruuskaselta (jruuskan@cc.joensuu.fi, 040-5880 328)

Lisätietoja tutkimuksesta saa Jaana Ruuskaselta (jruuskan@cc.joensuu.fi, 040-5880 328) ERITYISOPETUKSEN TARVE LUKIOSSA LIITE 1. Arvoisa Rehtori Opetussuunnitelmauudistus toi erityisopetuksen lukioon pysyväksi osaksi koulun toimintaa. Kouluilla on erilaiset mahdollisuudet vastata tähän haasteeseen.

Lisätiedot

Inklusiivisen valmistavan opetuksen alueelliset koulutuspäivät

Inklusiivisen valmistavan opetuksen alueelliset koulutuspäivät Inklusiivisen valmistavan opetuksen alueelliset koulutuspäivät 20.-30.3.2017 Sisältö 1.Valmistavan opetuksen tavoite 2.Kenelle opetus on tarkoitettu 3.Opetuksen toteuttamisen eri tavat 4. Resurssit 5.

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 21.10.2015

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 21.10.2015 TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 21.10.2015 21.10.2015 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun SYYSKUU Vanhempainilta 7. luokkalaisten huoltajille lokakuun loppuun Alueen vastaava nuoriso-ohjaaja

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Lohjan kokemuksia nivelvaiheen ohjauksesta ja toteutuksesta

Lohjan kokemuksia nivelvaiheen ohjauksesta ja toteutuksesta Lohjan kokemuksia nivelvaiheen ohjauksesta ja toteutuksesta Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansallinen kehittämispäivä 20.4.2011 Katri Kalske Lohjan sivistysjohtaja Tiivis verkostoyhteistyö Säännölliset

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 13.10.2016 13.10.2016 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA YLEINEN TUKI (jokaiselle oppilaalle tilapäisesti annettava tuki) Oppilas on jäänyt jälkeen opetuksesta tai on muuten tilapäisesti tuen tarpeessa TAI

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Nuorten lukivaikeuksien arviointi, ilmeneminen ja tukeminen

Nuorten lukivaikeuksien arviointi, ilmeneminen ja tukeminen Nuorten lukivaikeuksien arviointi, ilmeneminen ja tukeminen 16.9.2010 Helsinki Leila Kairaluoma, Niilo Mäki Instituutti KM, Erityisopettaja, tutkija Motivoimaa-hanke,Jyväskylä Erityisvaikeus Lukivaikeus

Lisätiedot

Tiedote yläkoulujen opinto-ohjaajille

Tiedote yläkoulujen opinto-ohjaajille VUOSAAREN LUKIO_MAAHANMUUTTAJIEN VALMISTAVA KOULUTUS Lukioon valmistava koulutus maahanmuuttajille alkamassa Vuosaaren lukion yhteydessä on syksyllä 2011 alkamassa lukioon valmistava koulutus maahanmuuttajille.

Lisätiedot

LUKIO-OPINNOT. Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho

LUKIO-OPINNOT. Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho LUKIO-OPINNOT Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho Opinto-ohjaajat Riina Laasonen 1 D, E, F Salla Purho - 1 A, B, C MITÄ LUKIOSTA ON HYVÄ TIETÄÄ? Oppimateriaalit hankittava

Lisätiedot

Tiedonsiirron ja nivelvaihetiimin vuosikello. Aika Sisältö Kohderyhmä Vastuutaho Nivelvaihetiimin toimenpiteet ja vastuu/-t

Tiedonsiirron ja nivelvaihetiimin vuosikello. Aika Sisältö Kohderyhmä Vastuutaho Nivelvaihetiimin toimenpiteet ja vastuu/-t Tiedonsiirron ja nivelvaihetiimin vuosikello Aika Sisältö Kohderyhmä Vastuutaho Nivelvaihetiimin toimenpiteet ja vastuu/-t Elokuu Täydennyshaun tulokset Jälkiohjaus Tiedonsiirto koulutusten järjestäjien

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

Tervolan lukion ohjaussuunnitelma

Tervolan lukion ohjaussuunnitelma Tervolan lukion ohjaussuunnitelma Sisällys: 1. Ohjaustoiminnan tavoitteet... 3 2. Ohjauksen järjestäminen, työmuodot ja tehtävien jakautuminen... 3 3. Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö... 5 4. Keskeiset

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi KUUKAUSI TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖ LÄSNÄ LOMAKKEET TAI MUU KIRJALLI- NEN MATERIAALI ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun loppuun

Lisätiedot

Opiskelijan opintojen ohjaus ja opiskelijan muu tukiverkosto Tikkurilan lukiossa

Opiskelijan opintojen ohjaus ja opiskelijan muu tukiverkosto Tikkurilan lukiossa Aineenopettajat Ryhmänohjaajat Terveydenhoitajat Kuraattori Opintoohjaajat Erityisopettaja Rehtori Opiskelijan opintojen ohjaus ja opiskelijan muu tukiverkosto Tikkurilan lukiossa ROtuokiot Tutorit 2011

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on rajat ylittävä taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö. Se kehittää oppimisyhteisöjä kumppanuuden kautta. Kaksitoista

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

LUKIOON VALMISTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE VUOSAAREN LUKIOSSA 2011-2013 ja 2013-2014

LUKIOON VALMISTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE VUOSAAREN LUKIOSSA 2011-2013 ja 2013-2014 LUKIOON VALMISTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE VUOSAAREN LUKIOSSA 2011-2013 ja 2013-2014 Marko Paju Kuntaliiton Lukioforum 19.6.2013 Marko Paju OPH:n luvaperusteiden toimeenpanokoulutus 4.3.2014 Helsingin

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

JOPO VUOSIKELLO

JOPO VUOSIKELLO Marraskuu -Suunnitelmat jatkoopiskelupaikoista -Opintovierailut/tutustumiset - 2.leirikoulu Lokakuu -1.työpaikkaopiskelu -syysloma Oppimissuunnitelman laadinta (huoltaja mukana), -TAVOITTEET! Syyskuu -Ensimmäisten

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA:

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA: OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA: Pälkäneen kunta Perusopetuksen luokat 6-9, Pälkäneen lukio Koordinaattori: Jussi Vilanen-Arkimies Opetuksen järjestäjän (koulu/ kunta/seutu)

Lisätiedot

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet uudistuivat Koulun toimintakulttuurin muutos Uudistuksessa keskeistä

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

Lukivaikeudet haasteena

Lukivaikeudet haasteena Lukivaikeudet haasteena Lukemiseen liittyvät ongelmat tulevat usein esiin hitautena ja työläytenä. Myös luetun ymmärtäminen on osalle hankalaa, samoin juuri luetun asian muistaminen. H13: Mä pidän taukoja,

Lisätiedot

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen - oppilaslähtöinen näkökulma Helsinki 27.4.2012 Marja Kangasmäki Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Yleinen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Mikä auttaa selviytymään?

Mikä auttaa selviytymään? Mikä auttaa selviytymään? Johanna Korkeamäki, tutkija, VTM Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Kuntoutussäätiö johanna.korkeamaki@kuntoutussaatio.fi Tutkimuksen tausta Osana Kuntoutussäätiön Opi

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut)

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Hyvinkään varhaiskasvatus ja perusopetus Lapsi Kasvun ja oppimisen asiantuntijat Luokanopettaja Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Esiopetuksesta perusopetukseen lastentarhanopettajan,

Lisätiedot

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7 1/7 UTAJÄRVEN KUNTA Liite UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015 Lukuvuosi _2015-2016 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt sltk myöntänyt 136 käytössä 136 opiskelijamäärä vuosiluokittain

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN SYKSYN 2016 YO-KIRJOITUKSIIN. Info abeille/ Toni Uusimäki rehtori, Kauhavan lukio

ILMOITTAUTUMINEN SYKSYN 2016 YO-KIRJOITUKSIIN. Info abeille/ Toni Uusimäki rehtori, Kauhavan lukio ILMOITTAUTUMINEN SYKSYN 2016 YO-KIRJOITUKSIIN Info abeille/9.5.2016 Toni Uusimäki rehtori, Kauhavan lukio 1 YLIOPPILASTUTKINTO 5 REAALIAINEEN KOKEESEEN ILMOITTAUTUMINEN Kokelas ilmoittautuu reaaliaineen

Lisätiedot

B-ruotsin opintoihin kuuluu pakolliset kurssit BB01- BB05

B-ruotsin opintoihin kuuluu pakolliset kurssit BB01- BB05 B-RUOTSI B-ruotsin opintoihin kuuluu pakolliset kurssit BB01- BB05 Tämän lisäksi b-ruotsissa on kaksi syventävää kurssia: BB06 ja BB07. Tämän lisäksi b-ruotsissa on kaksi syventävää kurssia: BB06 ja BB07.

Lisätiedot

Muuta (materiaalit) Opintojen vaihe Tehtävä Tehtävän sisältö ja ajoitus Vastuut tehtävässä. Ohjaus esiopetuksessa. Ohjaus ennen alkuopetuksen alkua

Muuta (materiaalit) Opintojen vaihe Tehtävä Tehtävän sisältö ja ajoitus Vastuut tehtävässä. Ohjaus esiopetuksessa. Ohjaus ennen alkuopetuksen alkua Opintojen vaihe Tehtävä Tehtävän sisältö ja ajoitus Vastuut tehtävässä Ohjaus esiopetuksessa Ohjaus ennen alkuopetuksen alkua Koulumaiseen toimintaan perehtyminen Erityisen tuen tarpeiden kartoitus Yhteistyö

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Kota- hanke. Kohdennetun tuen antaminen

Kota- hanke. Kohdennetun tuen antaminen Kota- hanke Kohdennetun tuen antaminen 1 Joustava yksilöllisen llisen oppimisen pienryhmä Toiminnan tavoitteena on: Lähikouluperiaatteen turvaaminen/säilytt ilyttäminen ja soveltaminen Torkinmäen koululle

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 Jyväskylän kaupungin esiopetussuunnitelma 2010 Oppilashuollon strategia Lapsen esiopetuksen

Lisätiedot

ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Romanioppilaiden määrä ja opetuksen vastuutahot kunnassa 3 2. Romanioppilaan kohtaaminen 4 3. Suvaitsevaisuuden ja hyvien

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Koulun nimi: Tiirismaan koulu

Koulun nimi: Tiirismaan koulu Koulun nimi: Tiirismaan koulu OPS2016 Arviointi, Tiirismaan peruskoulun ops-työpaja 28.10.2014 Mitä ovat uuden opetussuunnitelman (2016) mukaisen arvioinnin keskeiset tehtävät? Ohjata oppimaan Tukea kehitystä

Lisätiedot

ekulkuri Verkko-opetus tukea tarvitsevien oppilaiden apuna

ekulkuri Verkko-opetus tukea tarvitsevien oppilaiden apuna ekulkuri Verkko-opetus tukea tarvitsevien oppilaiden apuna Opetushallituksen oppimisympäristöjen kehittämishanke 2013-2014 Etäkoulu Kulkuri, Turun normaalikoulu ja Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu

Lisätiedot

S2-opetuksen toimintamalli

S2-opetuksen toimintamalli Kuopion S2-opetuksen toimintamalli Kuopion kaupungin peruskoulut S2-opetus ja opetuksen järjestämisen tavat S2-oppilaalla tarkoitetaan maahanmuuttajataustaista oppilasta, paluumuuttajaa tai Suomeen adoptoitua

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016 Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2015-2016 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Oppilaiden tukimuodot Eriyttäminen, joustavat järjestelyt, yhteisopettajuus 14.3.2013 Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Tuija Vänni

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

Ohjaus maahanmuuttajien lukioon valmistavassa koulutuksessa. Opinto-ohjaaja Satu Haime Helsingin kuvataidelukio

Ohjaus maahanmuuttajien lukioon valmistavassa koulutuksessa. Opinto-ohjaaja Satu Haime Helsingin kuvataidelukio Ohjaus maahanmuuttajien lukioon valmistavassa koulutuksessa Opinto-ohjaaja Satu Haime Helsingin kuvataidelukio Ohjauksen osa-alueet Kasvun ja kehityksen tukeminen Itsetunto Itsetuntemus Oppimaan oppiminen

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Joustavan perusopetuksen toiminta Perusopetuslain mukaan kunta voi järjestää päättämässään laajuudessa perusopetuksen 7-9 vuosiluokkien yhteydessä

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION KURSSITARJOTIN

RIIHIMÄEN LUKION KURSSITARJOTIN RIIHIMÄEN LUKION KURSSITARJOTIN 2016-2017 LUKUJÄRJESTYKSEN SUUNNITTELU Palauta mieleesi omat esivalintasi. Ne eivät näy Wilmassa, joten sinun on pitänyt laittaa ne itsellesi ylös. Jos tarvitset oman valintakorttisi,

Lisätiedot

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012 Anu Anttila Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa on kiteytetty viiteen toimintamalliin 1. Työpajalla

Lisätiedot

TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015

TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015 TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015 TVA-LOMAKKEET JA NIIDEN KÄYTTÖ 2015 Tämän vuoden TVA-lomakkeissa on vain pieniä muutoksia. Lomakkeiden lisäksi niistä on kirjoitettu tarkennukset erilliselle lomakkeelle.

Lisätiedot

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE)

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) Tuki jaetaan kolmeen portaaseen: 1. Yleinen tuki Tuki on tilapäistä ja ennaltaehkäisevää. 2. Tehostettu tuki Oppilaalla oppimissuunnitelma, tuki on jatkuvaa/säännöllistä.

Lisätiedot

Ohjaus vuosiluokittain 1. vuosikurssi

Ohjaus vuosiluokittain 1. vuosikurssi Ohjaus vuosiluokittain 1. vuosikurssi Mitä? Kuka vastaa? Mitä tapahtuu? Milloin? n tuokiot Koulun säännöt ja toimintatavat Lukio-opintoihin perehdyttäminen Ryhmäytymisen tukeminen Lukio-opintojen kannalta

Lisätiedot

Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta Kuntien näkemyksiä kehittämistoiminnan tuloksista

Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta Kuntien näkemyksiä kehittämistoiminnan tuloksista Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta 2008-2012 Kuntien näkemyksiä kehittämistoiminnan tuloksista Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta Kehittämistoiminnassa mukana oleville opetuksen

Lisätiedot

Alueellisen yhteistyön malli

Alueellisen yhteistyön malli Alueellisen yhteistyön malli Savonlinnan seutu OPPIMISEN JA HYVINVOINNIN TUKI (Kelpo + oppilaanohjaus + oppilashuolto) KORJAAVASTA KOHTI ENNALTAEHKÄISEVÄÄ TOIMINTAA Savonlinnan seudun hankkeet (lisäksi

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE

KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE luokka-asteille 1-6 Oppilaan nimi: _ Luokka: Koulun yhteystiedot: Osoite _ Puhelin Luokanopettaja/luokanvalvoja: Nimi: Puhelin: Sähköposti: _ Kuinka kauan

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä Pirjo Koivula Opetusneuvos 12 Sanallinen arviointi 2 Arviointi lukuvuoden päättyessä Opintojen aikainen arviointi sisältää myös oppimisprosessin

Lisätiedot

Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan

Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan 21.10.2015 Kaurialan lukio Vanhempainyhdistyksen vuosikokous Vanhempainyhdistyksen kahvitus Opettajien esittely Lukuvuoden kuulumisia Opinto-ohjaajien terveiset

Lisätiedot

Miten opettaja voi tukea?

Miten opettaja voi tukea? Miten opettaja voi tukea? Laaja-alaiset oppimisvaikeudet JEDU 12.12.2013 JAMK/AOKK Maija Hirvonen 2013 Tuen tarpeiden kartoittaminen HAASTATTELUT, KYSELYT, SEURANTA hakeutumisvaihe, orientaatiojakso TIEDON-

Lisätiedot

Oppilas Vanhemmat Opettaja Erityisopettaja Esiopetusryhmä miettii ja ilmoittaa tuotoksensa myöhemmin.

Oppilas Vanhemmat Opettaja Erityisopettaja Esiopetusryhmä miettii ja ilmoittaa tuotoksensa myöhemmin. OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN VARHAINEN HAVAINNOINTI JA SEURANTA esi Oppilas Vanhemmat Opettaja Erityisopettaja Esiopetusryhmä miettii ja ilmoittaa tuotoksensa myöhemmin. 1-2lk Oppilaan : läksyjen teon Oppilaan

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot. Lukuvuosi Lukuvuosi 2017-2018 Kahden tutkinnon suorittaminen: ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa lukion tavoitteiden mukaisia opintoja

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja opinto-ohjaus

Opintojen suunnittelu ja opinto-ohjaus 1 Opintojen suunnittelu ja opinto-ohjaus Tutustuminen jatko-opintovaihtoehtoihin ja alustava jatko-opintosuunnitelma Perehtyminen valintakriteereihin TET-päivät työpaikoille jatko-opintopaikkoihin Lukiosuunnitelman

Lisätiedot

Kuka on erilainen oppija

Kuka on erilainen oppija Kuka on erilainen oppija Oppimisvaikeudet Lukivaikeudet Muut kielelliset erityisvaikeudet Matematiikan erityisvaikeudet Tarkkaavaisuuden ja toiminnan ohjauksen vaikeudet Motoriset vaikeudet Hahmotusvaikeudet

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

OHJAUKSEN PALAUTE- JA ARVIOINTI- JÄRJESTELMÄ. Yläkoulu

OHJAUKSEN PALAUTE- JA ARVIOINTI- JÄRJESTELMÄ. Yläkoulu 1 OHJAUKSEN PALAUTE- JA ARVIOINTI- JÄRJESTELMÄ Yläkoulu 2 OPINTOJEN OHJAUKSEN ARVIOINTI- JA PALAUTEJÄRJESTELMÄ SIDOSRYHMÄ- PALAUTE OPISKELIJA- PALAUTE OPPILAAN OHJAUKSEN POLKU HENKILÖSTÖ- PALAUTE MÄÄRÄLLISET

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN JA TOISEN ASTEEN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

PERUSOPETUKSEN JA TOISEN ASTEEN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS PERUSOPETUKSEN JA TOISEN ASTEEN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi KUUKAUSI TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖ LÄSNÄ LOMAKKEET MUUTA ELOKUU Edellisenä keväänä päättötodistuksen saaneitten 9.- luokkalaisten

Lisätiedot

Kieliohjelma Atalan koulussa

Kieliohjelma Atalan koulussa Kieliohjelma Atalan koulussa Vaihtoehto 1, A1-kieli englanti, B1- kieli ruotsi 6.luokalla 1 lk - 2 lk - 3 lk englanti 2h/vko 4 lk englanti 2h/vko 5 lk englanti 2-3h/vko 6 lk englanti 2-3h/vko, ruotsi 2h/vko

Lisätiedot

KAKSI PÄÄTOIMISTA OPINTO-OHJAAJAA

KAKSI PÄÄTOIMISTA OPINTO-OHJAAJAA KAKSI PÄÄTOIMISTA OPINTO-OHJAAJAA n. 275 ohjattavaa / opo 13/14ABC-ryhmät ja 15DEF-ryhmät Tapani Pikkarainen Wilma-viesti tapani.pikkarainen(at)espoo.fi 0438245895 13/14DEF-ryhmät ja 15ABC-ryhmät Sami

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus 12.4.2010 Henkilökohtaistamismääräys ( 43/011/2006) HAKEUTUMISVAIHE selvitetään haastatteluin ja testauksin henkilön mahdolliset luki- ja oppimisvaikeudet,

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Erityisen tuen tarpeessa olevat ylioppilaskokelaat suomalaisessa ylioppilastutkinnossa. Terminologiasta

Erityisen tuen tarpeessa olevat ylioppilaskokelaat suomalaisessa ylioppilastutkinnossa. Terminologiasta Erityisen tuen tarpeessa olevat ylioppilaskokelaat suomalaisessa ylioppilastutkinnossa Pohjoismainen erityiskasvatuksen konferenssi Turku 21.9.2013 Anneli Sihvo Ylioppilastutkintolautakunta opiskelija

Lisätiedot

TERVETULOA! Ylöjärven lukion vanhempainilta Ryhmä 16X

TERVETULOA! Ylöjärven lukion vanhempainilta Ryhmä 16X TERVETULOA! Ylöjärven lukion vanhempainilta 28.9.2017 Ryhmä 16X Tärkeitä asioita kakkosella 1/3 Opintojen seuranta onnistuu parhaiten Wilman kautta. Huom! Huoltajan Wilma-tunnukset ovat voimassa siihen

Lisätiedot

TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA

TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA Liite 6. Tornion yhteislyseon lukion opiskelijahuoltosuunnitelma 1 (3) TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA LIITE 6.1. Kriisisuunnitelma OPISKELIJAHUOLLON TARKOITUS Opiskelijahuollon

Lisätiedot