Erilaisen oppijan tuki lukiossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Erilaisen oppijan tuki lukiossa 2008-2010"

Transkriptio

1

2

3 Erilaisen oppijan tuki lukiossa Taustaa Tavoitteet Toteutus Nivelvaiheen toimenpiteet siirryttäessä peruskoulusta lukioon Siirtotietolomake Saattaen vaihtaen palaverit Lukio-opintojen alkuvaiheen toimenpiteitä Lukiseula Ryhmäytymistapahtumat Tukitoimet ja asiantuntija-apu Palautekeskustelu Yksilötesti Tietojen siirto opettajille: LUE 1 -kurssi Opiskelijahuoltoryhmä Käytännön tukitoimia Kuraattori toiminta Koulutus Kysely opettajille (liite) Vakiinnuttaminen Arviointi ja tutkimus LIITTEET: LIITE 1 Vuosikello-erilaisen oppijan tuki LIITE 2 Erityisjärjestelyt YO- tutkinnossa K 2008-K 2011 LIITE 3 Opiskelijan lukivaikeuksien tukitoimet kurssilla- lomake LIITE 4 LUE 1-kurssi LIITE 5 Erilaisen oppijan tuki lukiosssa2008 hankeopettajien kysely LIITE 6 Kartoituslomake1 Erilainen oppija lukiossa LIITE 7 Kokkolan lukioiden erityisopetus LV LIITE 8 Kokkolan lukioiden erityisopetus lukuvuosi LIITE 9 Lukion erityisopetusyhteenvetoa LIITE 10 MAMU ryhmäytymistapahtuma LIITE 11 Toteutuma hankkeen kustannuspaikoittain LIITE 12 Kirjanpidon pääkirja 2008 LIITE 13 Kirjanpidon pääkirja 2009 LIITE 14 Kirjanpidon pääkirja 2010 LIITE 15 Toteutuma

4 Erilaisen oppijan tuki lukiossa Taustaa Kokkolan lukioissa olimme olleet mukana erilaisissa oppilashuollon projekteissa ja olimme vieneet opiskelijahuoltoa koulujen tasolla omilla voimilla eteenpäin ajan ja esiin nousseiden tarpeiden mukaan. Perusopetuksen erityisopettajalta olimme saaneet hätäapua lukiseulonnan tekoon, mutta yleisesti perusopetuksen erityisopettajilla ei ollut aikaa lukion erityisopetuksen tarpeisiin. Mitään säännönmukaista mallia tai toimintatapaa ei lukitestausten toteuttamiseen lukioissa ollut. Lukiasioissa olimme pääsääntöisesti omien opettajiemme havaintojen varassa. Lukioissa opiskeli enenemässä määrin erilaista tukea tarvitsevia opiskelijoita ja koimme, että opettajiemme pätevyys ei riitä, emmekä pysty tukemaan tarpeeksi opiskelijoitamme. Ylioppilastutkintolautakuntaa varten tarvittavien lukilausuntojen määrä oli kasvamassa eikä lausuntojen kirjoittamiseen ollut henkilöä. Havaittu tarve ja tietoisuus lukion opetussuunnitelman perusteiden 2003 (voimaan ) velvoittamasta opiskelun erityisestä tuesta vaati asioiden parempaa järjestämistä. 2 Tavoitteet Tavoitteena oli luoda käytännön toimintatavat, joilla lukioon tuleva erilainen oppija havaitaan sekä kehittää malli, miten erilaisen oppijan lukio-opintoja tuetaan paremmin ja toimivammin. Tarkoituksena oli myös lähteä kehittämään lukioiden arjessa käytänteitä sekä saada toimintoja vakiintumaan ja yhtenäistymään. 3 Toteutus Lukion rehtorit muodostivat ryhmän, mikä lähti suunnittelemaan hankkeen toteutusta. Rehtoritiimi on kokoontunut n. kerran kuukaudessa. Erityisopettajapalvelua palkattiin kartoittamaan, koordinoimaan ja aloittamaan erityisopetuksen järjestämistä Kokkolan lukioissa. Hankkeen koordinaattorina on oman toimen ohella toiminut Kiviniityn lukion rehtori. Liikkeelle lähdettiin alkukartoituksella, jotta saatiin tietoa, mitä lukioissa tähän mennessä oli tehty erilaisten oppijoiden osalta ja minkälaisia käytänteitä kouluissa oli. Hankkeen toteutukseen kirjattiin kolme kohtaa: Nivelvaiheen toimenpiteet siirryttäessä peruskoulusta lukioon Lukio-opintojen alkuvaiheen toimenpiteet Tukitoimet ja asiantuntija-apu erilaisen oppijan työskentelyn mahdollistamiseksi. 4

5 3.1 Nivelvaiheen toimenpiteet siirryttäessä peruskoulusta lukioon Siirtotietolomake Nivelvaiheen käytänteitä oli jo koulukohtaisesti aloiteltu, mutta yhteistä systemaattista mallia ei oltu kunnolla mietitty. Nyt siirtotietolomake käytiin uudelleen läpi ja parannettiin vastaamaan paremmin lukion tarpeita. Käytännöksi muotoutui malli, jossa siirtotietolomake jaetaan perusopetuksen 9. luokkalaisille ja he täyttävät sen kotona huoltajan kanssa. Siirtotietolomake lähetetään vielä kotiin lukioon hyväksymiskirjeen mukana ja pyydetään palauttamaan lukiopaikan varmistuksen yhteydessä kouluun. Näin lähes 100% :sti siirtotietolomakkeet saadaan aloittavilta opiskelijoilta lukion käyttöön. Siirtotietolomakkeen käsittely lukioissa tapahtuu vielä koulukohtaisesti. Esimerkiksi opiskelijahuoltoryhmä sopii kuka poimii lomakkeista tiedot ja miten ne käsitellään ryhmänohjaajan ja opettajakunnan kanssa Saattaen vaihtaen palaverit Saattaen vaihtaen palaverit ovat vakiintuneet lukioiden käytänteiksi. Palaveri pidetään heti koulun alettua syksyllä. Palaveriin osallistuvat lähettävän koulun terveyden hoitaja, opintoohjaaja ja vastaanottavan koulun opiskelijahuoltoryhmä. Kun avainhenkilöt tapaavat toisensa on yhteydenpito helpompaa myöhemminkin. Siirtotietolomakkeista ja palavereista saadun tiedon käsittely ja hyödyntäminen vaatii edelleen kehittämistä. Saattaen vaihtaen palaveriin olisi hyvä kehittää lomake. Tärkeää olisi, että lukion aloittava erilainen oppija olisi tunnistettu ja pääsisi kohdennetun avun piiriin heti ensimmäisen jakson aikana. Tätä varten tarvittaisiin lisää yhteistyötä perusopetuksen kanssa. Merkittävää olisi saada myös sähköinen tiedonsiirto toimivaksi. Luotettava tieto opiskelijan perusopetuksen aikana saamasta tuesta helpottaisi merkittävästi lukioaikaisen tuen kohdentamista. Jos perusopetuksen aikana tiedot voitaisiin kirjata sähköiseen muotoon, olisi tiedon siirtäminen nopeaa ja helppoa ja opiskelijalle voitaisiin kohdentaa oikeanlaista apua heti lukion alusta alkaen. Asiaa on viety eteenpäin, mutta työ on vielä kesken. 3.2 Lukio-opintojen alkuvaiheen toimenpiteitä Lukiseula Hankkeen aikana erityisopettaja on teettänyt lukiseulan kaikissa lukioissa 1. vuoden opiskelijoille heti ensimmäisen jakson aikana. Testistönä käytetään Lukivaikeuksien seulontamenetelmä nuorille ja aikuisille ( Holopainen, Kairaluoma, Nevala, Ahonen &Aro, 2004) Tavoitteena on, että lukiseulonta voidaan aloittaa aina syksyllä lukion aloittavista ensimmäisen luokan opiskelijoista ja siten voidaan yksilötestien tuloksia hyödyntää opiskelijan tueksi paremmin lukio-opintojen alusta alkaen. Seulojen tuloksista erityisopettaja on antanut ennakkotietoa opettajienkokouksessa. Lukitestauksesta on tehty tiedote vanhemmille (tarjotaan kaikille lukitestausta), mikä lähetetään kotiin ja laitetaan Wilmaan. Vanhempainilloissa erityisopettaja kertoo asiasta sekä käy läpi myös ylioppilastutkintoon liittyvät seikat. Tiedotusta lisätään myös lukioiden vuosikertomuksiin ja lukuvuosi oppaisiin. Hankkeen ensimmäisenä vuonna erityisopettajan työstä eniten aikaa veivät lukilausuntojen tekeminen YO kirjoituksia varten abiturienteille. Seuraavana olivat vuorossa toisen vuoden opiskelijoiden yksilötestaukset. Nyt kun kolmas vuosi on menossa tulipalo on saatu sammutettua ja olemme paremmin tasapainossa. Vuosikello liitteenä. 5

6 Hankkeen kokemuksena: Jos lukiossa ei ole omaa erityisopettajaa, joka tekee lukiseulat- niin kuka silloin vastaa seulojen teosta? Voisiko seulonnan suorittaa perusopetuksen erityisopettaja 9. luokan keväällä? Entä joku lukion opettajaryhmä? Vaatiiko koulutusta? Havaittiin, että seulojen tarkistus vie paljon aikaa, joten mikäli lukioilla ei ole omaa erityisopettajaa on seulontatyön tekemiseen resurssoitava rahaa. Seulontaan n. 0,5 kurssia/ 30 opiskelijaa kohti (Valmistelu, tiedotus, seulonnan toteutus, tarkistus, tulosten anto opiskelijoille). Ylioppilastutkintolautakuntaa varten lausuntojen tekemiseen sekä tukitoimien suunnitteluun n. 10h/opiskelija. Opiskelijan lukioajan tukitoimiin mm. LUE 1 ja 2 kurssien toteuttamiseen 2 kurssia / vuosi. Lisäksi opettajat tarvitsevat enenemässä määrin tukea ja konsultaatioapua. Entä kuka kirjoittaa lausunnot YTL:ään, tekee yksilötestit ja kuka kustantaa? Opetussuunnitelman velvoitteen mukaan tärkeää on, että opiskelija saa erityistä tukea koko lukion ajan ja valmiuksia selviytymiseen myöhempääkin elämää varten. Tulevana keväänä aiomme kokeilla ja toteuttaa lukiseulojen teettämisen kaikille Kokkolan 9. luokan oppilaille toukokuussa. Lukioon aikovien oppilaiden seulojen tulosten on tarkoitus olla valmiina kesäkuussa, kun opiskelija tulee ilmoittautumaan lukioon. Yleisinformaatio tuloksista voidaan antaa kaikille yhteisesti ja yksilökeskusteluista ja jatkotoimista päästään sopimaan välittömästi. Tämä toteutusmalli auttaa tunnistamaan tuen tarpeessa olevia opiskelijoita aikaisemmin ja jatkoapua voidaan kohdentaa opiskelijoille paremmin sekä huomioida asiaa myös lukujärjestysteknisesti. 6

7 3.2.2 Ryhmäytymistapahtumat Opiskelijat tulevat lukioon eri peruskouluista ja jopa eri kunnista. Miten autamme opiskelijaa tutustumaan uuteen, jännitystäkin aiheuttavaan kouluun ja muihin opiskelijoihin ja henkilökuntaan? Lukioissa on järjestetty ryhmäyttämistä iltapäivä-, päivä- ja leiritapahtumina. Esimerkiksi ryhmäytymisleiri on toteutettu syyslukukauden alkaessa lukion ykkösluokkalaisille seuraavasti: Leiri on alkanut torstaina ruokailun jälkeen ja päättynyt perjantaina iltapäivällä. Leiripaikkana luonnonläheinen paikka, jossa voidaan viettää aikaa ulkona ja missä majoittuminen voidaan toteuttaa. Ohjelmana erilaisia rastitehtäviä, kuten tutoreiden tutustumisleikki rasti, toiminnallisia rasteja esimerkiksi ensiapu, luonto tai palontorjunta yms. rasti terveydenhoitajan, kuraattorin, erityisopettajan ja rehtorin rastit, joissa uudet lukiolaiset pääsevät juttelemaan ja tutustumaan/ ( näkemään kasvot ) lukiossa toimivaan henkilökuntaan. Lättyjen ja makkaran paiston sekä saunomisen tai lentopallonpeluun sekä erilaisten tehtävien lomassa tutustuu myös uusiin luokkakavereihin. Ryhmäytymistapahtumat on koettu myönteisinä. Vuosiluokan opiskelijat ovat ryhmäytyneet kokonaisuutena. Leirin antina olemme huomanneet, että työskentely tunneilla on lähtenyt paremmin sujumaan ja tunnelma koulussa on ollut hyvä. Leirin palautteen perusteella opiskelijat kokivat leirin hyvänä ja uusille lukion aloittaville tarpeellisena jatkossakin toteutettavaksi. Ennakkokäsitys leirille osallistumiseen oli hyvin myönteinen. Nekin, jotka suhtautuivat ennakkoluuloisesti ja kuitenkin osallistuivat, antoivat hyvää palautetta. Ilman, että tarkempaa tutkimusta tehtiin havaittiin, että leirille osallistumisprosentti oli korkea. OPH- ryhmän käsityksen mukaan ne muutamat opiskelijat, jotka eivät suostuneet osallistumaan, olivat juuri sellaisia nuoria, jotka olisivat hyötyneet ja eniten leiriä tarvinneet. Keinoja, millä tällaiset nuoret saadaan mukaan ja huoltajien tuki asiaan, vaatii edelleen kehittämistä. Ryhmäytymisleiriläiset valmistivat itse trangioilla ruokaa elokuussa

8 3.3 Tukitoimet ja asiantuntija-apu Palautekeskustelu Lukiseulan tulosten valmistuminen ja palautteen antaminen olivat haasteellisia. Henkilökohtainen palautekeskustelu käytiin niiden opiskelijoiden kanssa, joilla todettiin seulassa jollakin osa-alueella ongelmia. Tämä menettely koettiin hyvänä, vaikka se vaati aikaa. Kaikki opiskelijat ja huoltajat eivät ole valmiita edes keskustelemaan mahdollisista viitteellisistä tuloksista. Asiasta puhuminen ja tiedottaminen on tärkeää. Palautekeskustelun yhteydessä opiskelijaa on ohjattu mm. opiskelutekniikassa sekä kerrottu lukilausunnon vaikutuksista ylioppilastutkinnon suorittamisessa (annettu myös YTL:n ohje vietäväksi kotiin) Yksilötesti Yksilötestaus suoritetaan, jos opiskelija sitä haluaa. ( Lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestistö nuorille ja aikuisille (Nevala, Kairaluoma, Ahonen, Aro ja Holopainen, 2006); Hämäläinen-Kepanen sanelukoe lukion 2.-3.luokille; Kakkuri luetunymmärtäminen `Elämän virta ; englannin ja ruotsin sanelukirjoitus) Erityisopettaja keskustelee opiskelijan kanssa testien tuloksista ja yhdessä laaditaan suositus toimenpiteistä (oma lomake), joista olisi hyötyä eri oppiaineiden opiskelussa Tietojen siirto opettajille: 1) Aluksi sovimme, että opiskelija itse vie kurssin pitäjälle lomakkeen ja kurssin pitäjä keskustelee opiskelijan kanssa ja sopii kurssilla toteutettavista toimenpiteistä. Kurssin päättyessä käydään läpi, mitkä toimenpiteet olivat käytössä ja miten ne toimivat. Kurssin pitäjä tuo sitten lomakkeen arvostelukokoukseen, seurannan ja kehittämisen dokumenteiksi. Tämä edellä oleva suunnitelma on koettu työläänä ja huonosti toimivana. Opiskelija ei ole kovin aktiivisesti toiminut asiansa puolesta. 2) Erityisopettaja on pitänyt opettajienkokouksissa tilannekatsauksia, joissa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden osalta on käyty läpi toimenpide-ehdotuksia kursseja varten. Lisäksi erityisopettaja on käynyt paljon henkilökohtaisia keskusteluja opettajien kanssa opiskelijoiden tuen järjestämiseksi. 3) Pyritään saamaan myös sähköiseen muotoon tietoa opiskelijan opiskelua helpottavista tukitoimenpiteistä. Vielä Wilma / Primus eivät taivu toivomaamme tapaan - luvattu on kehittää asiaa. Toiveemme on, että opettaja näkisi Wilmassa kurssipäiväkirjan opiskelijassa merkin, josta opettaja tietäisi avata lisätietoa ko. opiskelijan esim. lukivaivasta tai erityisopettajan ja opiskelijan yhdessä sopimista tukitoimenpiteistä (esim. lomakkeella olevat vaihtoehdot). Opettajalle olisi suuri apu nähdä koko ryhmän osalta, ketkä tarvitsevat tukea ja millaisia toimenpiteitä suositellaan LUE 1 -kurssi Seulojen tulosten perusteella tarjottiin LUE 1 kurssia jo viime vuonna ensimmäisen kerran. Pulmallista oli yhteisen ajankohdan löytäminen eri lukioiden opiskelijoille. Toteutus hajautuikin ensimmäisellä kerralla useihin ryhmiin. Opiskelijoiden sitouttaminen kurssille osallistumiseen oli haasteellista. Jatkossa on tarkoitus varata työjärjestykseen oma kurssipaikka yhteisenä lukioiden kurssitarjottimeen. Aiomme kokeilla pääkaupunkiseudulla käytettävää tapaa: Niille, jotka osallistuvat LUE1-kurssille tehdään yksilötesti ja kirjoitetaan tarvittaessa lukilausunto YTL:ää varten Opiskelijahuoltoryhmä Eri lukioissa erityisopettaja on osallistunut / ei ole osallistunut opiskelijahuoltoryhmän (OPHryhmän) kokouksiin. Hyvänä on koettu, jos erityisopettaja on mukana OPH- ryhmässä. 8

9 Erityisopettaja toimi myös aineopettajana. Jo yhdenkin kurssin pitäminen ensimmäisen vuoden opiskelijoille koettiin erinomaisena mm. opiskelijatuntemuksen ja luottamuksen sekä jatkotyöskentelyn kannalta. Kun erityisopettaja on tutustunut opiskelijoihin myös luokkatilanteissa, hän voi esittää oman näkökulmansa opiskelijan tilanteesta Käytännön tukitoimia Seuraavia toimenpiteitä on jo mm. käytetty: värikalvojen käyttöä tuntien tallentaminen Moodle oppimisalustalle, josta opiskelija voi jälkikäteen lukea ja käydä läpi tunnin asiat muistiinpanojen kopioiminen tai lainaaminen opiskelijalle erillinen koetila silloin, kun opiskelija ei kykene tekemään koetta muun ryhmän mukana esim. paniikkihäiriön vuoksi lisäaika kokeen tekemiseen äänikirjojen käyttöä, kun opiskelija esim. lukee hitaasti tai on ulkomaalaistaustainen ja sen vuoksi suomen kielen lukeminen on hidasta tai kun opiskelijalla on kinesteettinen oppimistyyli eli voi kuunnella ja liikkua samanaikaisesti) Kuraattori toiminta Kuraattori aloitti uutena työntekijänä elokuun alussa. Uutena toimijana hän tutustui ensimmäisen vuoden opiskelijoihin henkilökohtaisten haastattelun kautta. Lisäksi hän on käynyt kaikissa luokissa kertomassa työstään ryhmänohjaustunneilla. Vanhemmille hän on tiedottanut toiminnastaan vanhempainilloissa, opinto-oppaissa ja kotisivuilla/ Wilmassa. Opiskelijahuoltoryhmän toiminnassa vakinaisen henkilön mukaantulo on helpottanut opiskelijahuoltotyötä. Ryhmänohjaajat ja opettajat ovat saaneet tukea opiskelijan ongelmien ratkaisemiseen. Kaksikielisenä lukioiden yhteisenä ainoana lukiokuraattorina kuraattori ei ole joka päivä läsnä. 4 Koulutus Opiskelun tukitoimenpiteinä opettajat ovat saaneet lisätietoja erilasten koulutusten kautta, miten erilainen oppija voidaan huomioida kurssin aikana. Lukion opettajien Veso -koulutukset: Miten huomioida erityisen tuen tarpeessa olevaa opiskelijaa?- Sari Pirinen, lukion erityisopettaja, Helsinki (Veso ) Opiskelijahuolto ja erityisopetus (lukioiden VESO ) Perus- ja lukio-opetuksen tulevaisuus Kokkolassa (mm. WORKSHOP Lukion erityisopetushanke: erilaisen oppijan tuki lukiossa ja käytännön aputoimet erilaisen oppijan arjessa sekä WORKSHOP Lukion aloittaa moniongelmainen nuori, miten tukea häntä opiskelussa?) VESO

10 Muita koulutuksia, joihin opettajat ovat osallistuneet hankkeen aikana: Lukemisen ja kirjoittamisen taitojen yksilötestistö nuorille ja aikuisille Lukemalla ja tekemällä- Lukivaikeuksisen opiskelijan tukeminen toisella asteella Työn iloa - iloa elämään Kohti monikulttuurista koulua Lapsen ja median väärinkäyttö Erilaiset oppimiskäytännöt Tukea ja vaihtoehtoja oppijan polulle Länsi-Suomen läänin aikuislukioiden oppimisympäristöhankkeen työseminaari / Monikulttuurisuus ja suomi toisena kielenä opetus Opettajuus, aikuisuus ja dialogin taito Mielenterveyden ensiapu maaliskuu 2009 Suomi toisena kielenä opetus Tuki tavaksi-oivalluksia oppimiseen (Kelpo) Nuorten ihmissuhteet ystävät, seurustelu ja seksuaalisuus Moku-monikulttuurisuusverkostoseminaari Nuorten peliriippuvuus Lapsi ja nuori tuen tarpeessa Primuskoulutus (lukioiden opiskelijahuollon ja erityisopetuksen väen jatkokoulutus) Oppilaanohjauksen kehittäminen koulutusohjelma Koulukiusaamisen ehkäiseminen, puuttuminen ja seuranta Koulutusta lukioiden opiskelijahuoltoryhmille FRIENDS-ohjelman ohjaajakoulutus Suomi toisena kielenä- opetuksen kehittämispäivät Oppimisympäristöhankkeiden kehittämispäivät Laaja-alaiset oppimisvaikeudet toisella asteella (NMI) Lasten ja nuorten psyykkinen oireilu Ohjauksen yhteistyöpäivät Maahanmuuttaja opetusryhmässäni Länsi-Suomen etälukioverkoston aktiiviset työtavat verkossa teemapäivä Matikka on mun juttu 2009 Nuorten tarkkaavaisuuden ja käyttäytymisen ongelmat Päivitä tietosi matemaattisista ja muista oppimisvaikeuksista (NMI) / / Tehostetun tuen eri muotoja Muisti ja oppiminen Ryhmänohjaajataidot lukio-opetuksessa (4 op) ja Kun nuori näyttää ahdistuneelta Sosiaaliset mediat opetuksessa Miten motivoin nuorta koulunkäyntiin ja työhön

11 Lukion opettajien ja rehtoreiden koulutuspäivä (aiheena mm. oppimistyylianalyysien tulkinta ja merkitys kasvatustyössä) Toiminnallisuutta lukion matematiikkaan Hankkeen matka- ja koulutuskustannuksissa olemme säästäneet, sillä monet koulutuksista ovat olleet ilmaisia, omalla paikkakunnalla järjestettyjä tai työnantaja on vastannut kustannuksista. Koulutustarjontaa on hankkeen aiheisiin liittyen ollut tarjolla runsaasti ja niinpä on ollut ilahduttavaa, että opettajat ovat oma-aloitteisesti hakeutuneet koulutuksiin hankkimaan itselleen lisätietoa ja -taitoja hyödyntäen alueen muidenkin hankkeiden koulutuksia. 5 Kysely opettajille (liite) Kysymys 1 (Miten suhtautumisesi erityistä tukea tarvitseviin opiskelijoihin on muuttunut hankkeen aikana ) Ymmärrystä on tullut enemmän. Suhtautuminen ei ole muuttunut, mutta tietoisuus erilaisista oppijoista ja erilaisista tavoista tukea opiskelijoita on lisääntynyt. Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan tunnistaminen ja huomioiminen ovat kehittyneet. Opettaja on kysellyt opiskelijalta, miten voisi auttaa opinnossa. Opettaja seuraa tarkemmin opiskelijoiden menestymistä ja tuo ongelmat paremmin muiden tietoon. Toisaalta tieto lisää tuskaa, opettajan voimavarat ja aika eivät riitä kaikkien tukemiseen. Kuitenkin opiskelijalla on lainmukainen oikeus saada tukea opiskeluunsa. Tukitoimenpiteet ovat auttaneet huomioimaan, millaisia tukitoimia lukiossakin tarvitaan ja tuelle on kysyntää. Tunteja suunnitellessa miettii enemmän, miten asioita kannattaa käsitellä, jotta opetusmenetelmä tukisi mahdollisimman monen opiskelijan oppimista. Hankkeen aikana on ollut mahtavia koulutuksia. On kehitetty erilaisia lomakkeita. On huomioitava, että heidän määränsä koko ajan lisääntynee. Aikaisemmin ei esim. luki-häiriöisen katsottu kuuluvan lukioon. Nykyisin heilläkin on oltava oikeus etenemiseen kykyjensä mukaan. Kysymys 2 (Minkälaisia uusia toimintatapoja olet käyttänyt opetuksessasi hankkeen aikana?) -oppimista tukevat tehtävät ja materiaalit -pidennetyt koeajat eivät yllätä, vaan ne ovat osa käytäntöä - muistiinpanojen monistusta, jaetaan Moodle oppimisalustan kautta tai annetaan opiskelijalle kalvot lainaksi, että opetuksessa tulisi huomioiduksi entistä enemmän visuaalinen ja kinesteettinen puoli auditiivisen lisäksi, vaihtelevia menetelmiä esim. eri aistikanavien osalta -äänikirjat -selkeää fonttia Power Point- dioissa -koetehtävissä enemmän kuvallista tulkintaa pelkän sanallisen tulkinnan sijasta, värikuvat, kuvien käyttö opetuksessa on lisääntynyt -koejärjestelyjä ATK- tekniikalla tai kysymyksiä Power-Point menetelmällä, lunttilapun käyttö, muistiinpanot tai oppikirja mukana -lisäaika, kuuntelussa pidemmät tauot -pyrin enemmän selkeyteen normaalissa toiminnassa -tiivistelmät opiskelijalle, ylimääräisiä tehtäviä, kertaustehtäviä, suullinen kuulustelu, erilaisten opetusmateriaalien käyttö 11

12 -kotitehtävien eriyttäminen -konsultointi -luokassa kiertäminen ja auttaminen yksilöllisesti -aikataulutus -älytaulun käyttö -erilaisia havainnointikeinoja, rakennuspalikoita tai tietokoneohjelmia - lukihäiriöisille opiskelijoille vaihtoehtoja esim. teoksen lukemiseen tai mahdollisuus kokeilla tietokoneella tekemistä -huomiota on kiinnitetty lukutekniikoihin enemmän -pari- ja ryhmätyöt -opiskelijat olleet ehkä vain yhden kurssin verran, tieto joistakin vasta jälkikäteen -yhteydenotto erityisopettajaan helpottunut -opetustapojen kohdentaminen oppilaan tarpeita huomioiden -hanke ei ole vaikuttanut opetukseeni -esim. masentuneiden nuorten kanssa on turvauduttu herkemmin ammattilaisiin (kuraattori) Kysymys 3 (Mitä muuta haluat sanoa?) Erityisopettaja tarvitaan lukiossa - kommentti oli 7 vastauksessa. Koulutus on muuttanut opettajien asenteita erilaiseen oppijaan. Asia on tärkeä ja sitä kannatta kehittää. En suhtaudu opiskelijoihin ylihuolehtivasti, vaan ajatuksella, että jokainen oppii jotakin. Asia vaatii lisää resursseja. Kuuntelukokeiden valvontojen kohdalta joudumme venymään ja riittämään liian useaan paikkaan. Resursseja ja työvoimaa lisää. Erityisopettaja takaisin taloon. Yhden opettajan aika on rajallinen eli riittämättömyyden tunne vaivaa usein tässäkin asiassa. Toivottavasti opiskelijat myös itse huolehtivat oikeuksistaan ja tuovat tarpeen esille. Lisää opettajan työmäärää, mistä saanee olla hieman huolissaan. Toiminta erilaisen oppijan tuki-hankkeen asioissa on parantanut opiskelijoiden ja opettajien asennoitumista. Tukea tarvitsevat opiskelijat tunnistetaan paremmin. Erilaisia toimintatapoja on kokeiltu sekä huomioitu opiskelijan tarpeita. Yhteistyö erityisopettajan kanssa on koettu hyödyllisenä ja tarpeellisena. Erityisopettajan tuntimäärä / koulu on koettu täysin riittämättömäksi. Koska erityisopettaja työskentelee eri kouluilla, läsnäolon puute päivittäin on koettu työskentelyä vaikeuttavana asiana. 6 Vakiinnuttaminen Hanke osui samaan aikaan, jolloin Kokkolan lukioiden rehtorit laativat lukioselvitystä Kokkolan kuntaliitokseen liittyen. Rehtorit nimesivät yhdeksi tärkeäksi kehittämiskohteeksi erityisopettaja-, kuraattori- ja psykologipalvelujen saamisen yhteisenä lukioille. Asiaa on pidetty esillä luottamushenkilöiden kanssa käydyissä keskusteluissa mm. lukion kehittämistyöryhmässä, lukioiden yhteisessä johtokunnassa, sivistyslautakunnassa, valtuustoinfoissa ja erilaisissa 12

13 kokouksissa. Lukioiden yhteinen kuraattorin virka perustettiin ja uusi kuraattori aloitti lukioiden yhteisenä alkaen. Jo näin lyhyen ajan kuluessa opiskelijat ovat löytäneet ja oppineet käyttämään kuraattoripalvelua. Lukioiden yhteistä erityisopettajan virkaa esitetään perustettavaksi ja täytettäväksi Psykologipalveluja on toteutettu kokeiluna matalan kynnyksen periaatteella siten, että opiskelijoille ilmoitettiin Wilmassa, että psykologipalvelua on tarjolla ja myös OPH- ryhmän toimesta joillekin opiskelijoille tarjottiin palvelua. Psykologi tuli koululle tapaamaan opiskelijoita. Huonon psykologitilanteen ja rahoituksen puutteen vuoksi toimintaa ei ole saatu vakinaistettua. Matalan kynnyksen ja riittävän aikaisen tuen saaminen nähdään OPH työskentelyssä toimivaksi ja kannatettavaksi. Ostopalveluna ja opiskelijan omakustanteisena apu saadaan liian myöhään tai opiskelija jättää taloudellisten syiden vuoksi palvelun käyttämättä. Terveydenhoitajan ohjatessa opiskelijaa eteenpäin jonot julkisenterveydenhoidon puolella ovat pitkät ja kynnys lähteä vastaanotolle koulun ulkopuolelle on korkea (on vaatinut joissakin tapauksissa saattajaa). Lukilausuntojen erityisjärjestelyjä varten tarvittava erikoisslääkärin lausunto, minkä opiskelija itse maksaa on jo nyt osoittautunut muutamille opiskelijoille taloudellisesti esteeksi. Tälläisessa tapauksessa erityisjärjestelyhakemus on jäänyt hakematta, vaikka selvä tarve opiskelijalla erityisjärjestelyyn on ollut. Oikeudenmukaisuus ja tasavertaisuus ei saisi olla tässä asiassa taloudellinen kysymys. 7 Arviointi ja tutkimus Hankkeen aikana erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat on havaittu paremmin ja heitä on kyetty auttamaan. Ikäluokka, joka aloitti lukion syksyllä 2008, on nyt lukion kolmannella luokalla. Heistä suurin osa suorittaa ylioppilastutkintonsa valmiiksi tänä keväänä Tutkintoon osallistuu nyt keväällä 370 opiskelijaa, heistä 36:lla on lukilausunto (9.7 %). Ylioppilastutkintolautakunta on myöntänyt heille oikeuden yhteensä 64:ään erityisjärjestelyyn, joita voivat olla pitkätaukoinen kuullunymmärtämiskoe, lisäaika kuullunymmärtämiskokeen lopussa, kirjallisessa kokeessa lisäaika 1 tunti, lisäaika 2 tuntia, isokirjaimiset tehtävät, erillinen tila, vapautus äidinkielen esseekokeen puhtaaksi kirjoittamisesta, oikeus käyttää tietokonetta erillisessä tilassa kokeen tekemiseen. Keväällä 2008 kirjoittajia oli 405, heistä 5:llä oli lukilausunto ja 7:llä oikeus erityisjärjestelyyn. Käytännössä yllä mainitut ylioppilastutkintoon liittyvät erityisjärjestelyt näkyvät siten, että tänä keväänä ensimmäisen kerran jokaisessa kirjallisessa kokeessa koeaika on kaksi tuntia pidempi, mikä merkitsee jopa 32 lisävalvontatuntia opettajille. Kuunteluissa entiseen verrattuna yksi kuuntelu toteutetaan nyt jopa neljänä eri kokeena (pitkätaukoinen kuullunymmärtämiskoe, lisäaika kuuntelun lopussa, erillinen tila, tavallinen kuuntelukoe). Mikäli kuuntelut toteutetaan ilman karanteenia rinnakkain samanaikaisesti tarvitaan kahden valvojan sijaan 6 valvojaa kokeen aikana. Ylioppilaskirjoitusten aikaan lukion 1 ja 2 vuoden opiskelijoiden 4. jakso ja opetus on hoidettava normaalisti, mikä tietysti lisää lukion opettajien työmäärää ei vain YO-kirjoitusten korjaamisen vaan myös valvontoihin kuluvan ajan osalta huomattavasti. Lausuntojen kirjoittaminen YTL:n edellyttämän aikataulun puitteissa vaatii opettelua. Isoissa lukioissa, opiskelijaa voi samassa aineessa opettaa useampi opettaja. Voi olla eri syistä sijaisia ja opiskelijaa opettaneita opettajia, jotka eivät enää lausunnon kirjoittamisen aikaan ole lukiossa työsuhteessa. Opiskelijan erityisen tuen tarve voi ilmetä selvemmin vasta kurssien vaatimustason kasvaessa eli esim. 2. vuoden kurssien aikana, jolloin erilaisia tukimuotoja vasta käytetään. Esim. opiskelija tarvitsee kurssikokeen tekemiseen normaalia pidemmän ajan. On mietittävä, miten opiskelijoista kerätään tietoa lausuntojen kirjoittamista varten jo lukion alusta alkaen; mihin, miten ja mitä tietoa kirjataan. 13

14 Tämä kaikki edellyttää opettajakunnan kouluttautumista lukilausuntojen tekemiseen. Opettajilta vaaditaan huolellista seurantaa opiskelijoiden suorituksien osalta lausuntojen kirjoittamiseen tarvittavien tietojen antamiseksi. Käytännön järjestelyjen osalta erityisjärjestelyt vaativat äärimmäistä huolellisuutta ja tarkkuutta, että jokainen erityisjärjestely tulee oikein suoritetuksi. Että lisäajan saa se opiskelija, jolle se on myönnetty ja missä kokeessa tai kokeen osassa. Erityisjärjestely voi koskea opiskelijalla vain osaa kokeista tai vain kokeen tiettyä osuutta. Vaikka edellä mainitut selvitykset erityisjärjestelyjen käytännön seurauksista ovat suuri muutos ja lisätyö lukioiden arjessa, voi opiskelija tällaisella pienellä avulla välttyä ylimääräisiltä uusinnoilta, mikä vähentää myös tarpeetonta voimavarojen käyttöä ja työmäärää sekä opiskelijan että YTL:n osalta. Tarkoituksemme on selvittää kevään ja syksyn ylioppilastutkinnon jälkeen, miten erityisjärjestelyt vaikuttivat opiskelijoiden tutkintotuloksiin ja miten opiskelijat ovat lukioaikansa erityisjärjestelyt kokeneet. Työaika Lukuvuonna erityisopettajaresurssia oli käytössä 12vvt (hanke 8vvt ja omakustannus 4vvt) lisäksi erityisopettajalla oli aineopetusta 10vvt (uskontoa; työnantajan kustantamana). Toisena hankevuotena erityisopettajaresurssia käytettiin 13vvt (hanke 7vvt ja omarahoitus 6vvt) lisäksi oli aineopetusta 3vvt (historiaa; työnantajan kustantamana). Kolmantena vuonna erityisopettajaresurssia on 13vvt (hanke 7vvt ja omarahoitus 6vvt). Rehtorit ovat käyttäneet omaa työaikaansa keskimäärin 0,5h/viikko ja hankkeen koordinaattorilta tehtävään on kulunut noin 2h/viikko (yhteensä x 0,5 = 4 vvt). Tämän lisäksi opettajat ja opinto-ohjaajat ovat hankkeen merkeissä käyttäneet lukemattoman paljon aikaansa. 14

15 Vuosikello - erilaisen oppijan tuki LIITE 1 Kesäkuu Siirtotietolomake palautetaan lukioon ilmoittautumisen yhteydessä luokan ryhmänohjaajat, opinto-ohjaaja, rehtori ilmoittaumisessa paikalla 26 Heinäkuu Elokuu 31 OPH ryhmä käsittelee siirtotietolomakkeet 32 Saattaen vaihtaen palaveri; Ryhmäytymisleirin viimeistely 1 lk RO:t 1.jakso 33 Ryhmäytymisleiri - tullaan kavereiksi/tutuiksi - tukipalveluihin tutustuminen 34 Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden lähtötasotestaus ja ohjaus Syyskuu 35 Tiedotetaan huoltajille lukiasioista ja seulonnasta esim. vanhempain illassa/ wilmassa Lukiseulat 36 MaMU-taustaisten ryhmäytymisiltapäivä- ohjaus ÄIS2- ryhmiin luokan vanhemmille tiedotetaan lukilausunnoista Lokakuu 2. jakso 40 Lukiseulojen palaute opiskelijoille ja opettajille ja ohjaus LUE 1 kurssille ja yksilötestiin 41 LUE 1 kurssi aloitus ja sen suorittaneille yksilötestaukset 42 OPH-RO- 2 lk palaverit, missä mennään 43 Marraskuu Joulukuu 3.jakso Tammikuu Helmikuu YTL:ää varten lausuntojen valmistelu ( kevään kirjoittajille mennessä) 44 OPH-RO- 3-4 lk palaverit missä mennään lk vanhempainilta 46 Huolenharmaa 2. jakson ryhmistä-tiedot RO:lle-> OPH:lle 47 MaMU-taustaisten ryhmäytymisiltapäivä 48 Kuraattori aloittaa 1 lk haastattelut- ajatuksia lukio-opiskelusta ja tulevaisuudesta 49 LUE 1 kurssi ja yksilötestaukset 50 OPH-RO- 3-4 lk palaverit missä mennään/miten valmistaudutaan 4. vuoteen Kurssimäärien ( pakollisten, syventävien kurssin) tarkistus/ Huoltajapalaverit 2 2. luokan vanhempain ilta jakso 6 LUE 1 kurssi ja yksilötestaukset 7 8 OPH-RO- 2 lk palaverit miten valmistaudutaan 3. vuoteen 9 Maaliskuu 9 10 Tulevan lukuvuoden suunnittelu/ kyselyjä kehittämisen pohjaksi toteutuksista Huhtikuu 13 YTL:ää varten lausuntojen valmistelu ( syksyn kirjoittajille 5.6. mennessä) 14 ryhmäytymisleirin vastuut ja suunnittelu 5.jakso OPH-RO- 1 lk palaverit miten valmistaudutaan 2. vuoteen 17 Toukokuu 18 Yhteenvetoa koulun ja kuraattorin välisestä yhteistyöstä. 19 Lisäksi keskustelua tulevan lukuvuoden tavoitteista ja kuraattorin roolista lukiossa 20 lukuvuoden arviointi

16 16 LIITE 2

17 LIITE 3 OPISKELIJAN LUKIVAIKEUKSIEN TUKITOIMET SALASSAPIDETTÄVÄ Opiskelija Luokka/ryhmä Suositus alueista mille tukea kohdennetaan (LY,TL,S) LY= luetun ymmärtäminen TL=tekninen/mekaaninen lukeminen S=sanelu/oikeinkirjoitus valitt toteutunut tukitoimi erityisopettaja u suosittelee Päiväys: ohjeet selkeästi ja ymmärrettävästi LY,TL, S valmiiksi kopioidut muistiinpanot, taulutyön kopiointi kameralla LY,TL, S lisäaika kokeeseen LY mahdollisuus täydentää koetta suullisesti LY tietokoneen käyttömahdollisuus TL, S muistiinpanojen tekemiseen esseen kirjoittamiseen koevastauksiin erillinen koetila S isokirjaimiset koetehtävät TL lista mahdollisista koekysymyksistä/aihealueista etukäteen LY opettaja lukee tehtävät/koekysymykset ääneen LY, TL kuuntelutehtävissä pitemmät tauot S äänikirjojen käyttö LY istumapaikan sijoittaminen luokassa S tunnin nauhoitusmahdollisuus LY arvioinnissa lisäaika tai suullinen täydentäminen eivät vaikuta suoritusten arviointiin vapautus puhtaaksi kirjoittamisesta S YTL:lta anottuja erityisjärjestelyjä harjoitellaan lukioaikana (huoltajan allekirjoitus) Opettaja/Opiskelija keskustelu käyty kurssin alussa (pv); kurssin lopussa (pv). Kurssin opettaja Opiskelija Palautetaan arvostelukokouksen yhteydessä Versio b

18 LIITE 4 Erilaisen oppijan tuki lukiossa Käytännön aputoimet erilaisen oppijan arjessa Lue-1 kurssi suunnitelma LV ( ) Lukemisen ja kirjoittamisen taitojen kehittäminen ( koulukohtainen soveltava kurssi) Tavoitteet Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti opiskelijoille, joilla on kielellisiä oppimisvaikeuksia. Kurssin tavoitteena on tehostaa opiskelijan lukemisen ja kirjoittamisen taitoja, tukea häntä oman oppimistyylin löytymisessä, opiskelutaitojen parantamisessa sekä vahvistaa opiskelijan myönteistä minäkuvaa oppijana. Kurssilla on mahdollisuus hankkia lukitodistus ylioppilaslautakuntaa varten. Keskeiset sisällöt - Oppimisvaikeuksien ilmeneminen lukiolaisilla - Miten oppiminen tapahtuu - Minä oppijana - Luetun ymmärtäminen ja lukemiseen vaikuttavat tekijät - Vieraiden kielten opiskelun tuki - Matematiikan opiskelun tuki - Reaaliaineiden opiskelun tuki - Tuottava kirjoittaminen - Muistin rakenne ja toiminta - Rentoutuminen - Tehokas koeviikko miten valmistaudun kokeisiin Työtavat Kontaktiopetus, oppimispäiväkirja, lukiharjoitukset ja mahdolliset muut tehtävät. Kurssin suorittaminen Suoritusmerkintä, jonka saaminen edellyttää läsnäoloa ja kurssitehtävien tekemistä. Kurssista ei ole koetta. 1 18

19 LIITE 5 Erilaisen oppijan tuki lukiosssa hanke Anna palautetta ja vastaa kysymyksiin- KIITOS! 1. Miten suhtautumisesi erityistä tukea tarvitseviin opiskelijoihin on muuttunut hankkeen aikana ? 2. Minkälaisia uusia toimintatapoja olet käyttänyt opetuksessasi hankkeen aikana? 3. Mitä muuta haluat sanoa? 19

20 LIITE 6 Erilainen oppija lukiossa (EOL) Lukion nimi: Lähtötilanteen alkukartoitus: Pvm Käytössä olevat tukipalvelut ( On/EI tuntimäärät/ miten saatavilla) Kuraattori Erityisopettaja Psykologi Muu Luki-testaukset ( tehty/ ei tehty-onko lukuja kenelle/ kuinka monelle) -Seula -Yksilötesti -muuta Minkälaisia erityistä tukea tarvitsevia nuoria lukiossa on lv 07-08; lv

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 13.10.2016 13.10.2016 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Lohjan kokemuksia nivelvaiheen ohjauksesta ja toteutuksesta

Lohjan kokemuksia nivelvaiheen ohjauksesta ja toteutuksesta Lohjan kokemuksia nivelvaiheen ohjauksesta ja toteutuksesta Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansallinen kehittämispäivä 20.4.2011 Katri Kalske Lohjan sivistysjohtaja Tiivis verkostoyhteistyö Säännölliset

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

JOPO VUOSIKELLO

JOPO VUOSIKELLO Marraskuu -Suunnitelmat jatkoopiskelupaikoista -Opintovierailut/tutustumiset - 2.leirikoulu Lokakuu -1.työpaikkaopiskelu -syysloma Oppimissuunnitelman laadinta (huoltaja mukana), -TAVOITTEET! Syyskuu -Ensimmäisten

Lisätiedot

Tervolan lukion ohjaussuunnitelma

Tervolan lukion ohjaussuunnitelma Tervolan lukion ohjaussuunnitelma Sisällys: 1. Ohjaustoiminnan tavoitteet... 3 2. Ohjauksen järjestäminen, työmuodot ja tehtävien jakautuminen... 3 3. Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö... 5 4. Keskeiset

Lisätiedot

Tiedote yläkoulujen opinto-ohjaajille

Tiedote yläkoulujen opinto-ohjaajille VUOSAAREN LUKIO_MAAHANMUUTTAJIEN VALMISTAVA KOULUTUS Lukioon valmistava koulutus maahanmuuttajille alkamassa Vuosaaren lukion yhteydessä on syksyllä 2011 alkamassa lukioon valmistava koulutus maahanmuuttajille.

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 Jyväskylän kaupungin esiopetussuunnitelma 2010 Oppilashuollon strategia Lapsen esiopetuksen

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi KUUKAUSI TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖ LÄSNÄ LOMAKKEET TAI MUU KIRJALLI- NEN MATERIAALI ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun loppuun

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Mikä auttaa selviytymään?

Mikä auttaa selviytymään? Mikä auttaa selviytymään? Johanna Korkeamäki, tutkija, VTM Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Kuntoutussäätiö johanna.korkeamaki@kuntoutussaatio.fi Tutkimuksen tausta Osana Kuntoutussäätiön Opi

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen - oppilaslähtöinen näkökulma Helsinki 27.4.2012 Marja Kangasmäki Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Yleinen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

Kota- hanke. Kohdennetun tuen antaminen

Kota- hanke. Kohdennetun tuen antaminen Kota- hanke Kohdennetun tuen antaminen 1 Joustava yksilöllisen llisen oppimisen pienryhmä Toiminnan tavoitteena on: Lähikouluperiaatteen turvaaminen/säilytt ilyttäminen ja soveltaminen Torkinmäen koululle

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

B-ruotsin opintoihin kuuluu pakolliset kurssit BB01- BB05

B-ruotsin opintoihin kuuluu pakolliset kurssit BB01- BB05 B-RUOTSI B-ruotsin opintoihin kuuluu pakolliset kurssit BB01- BB05 Tämän lisäksi b-ruotsissa on kaksi syventävää kurssia: BB06 ja BB07. Tämän lisäksi b-ruotsissa on kaksi syventävää kurssia: BB06 ja BB07.

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on rajat ylittävä taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö. Se kehittää oppimisyhteisöjä kumppanuuden kautta. Kaksitoista

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä Pirjo Koivula Opetusneuvos 12 Sanallinen arviointi 2 Arviointi lukuvuoden päättyessä Opintojen aikainen arviointi sisältää myös oppimisprosessin

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN SYKSYN 2016 YO-KIRJOITUKSIIN. Info abeille/ Toni Uusimäki rehtori, Kauhavan lukio

ILMOITTAUTUMINEN SYKSYN 2016 YO-KIRJOITUKSIIN. Info abeille/ Toni Uusimäki rehtori, Kauhavan lukio ILMOITTAUTUMINEN SYKSYN 2016 YO-KIRJOITUKSIIN Info abeille/9.5.2016 Toni Uusimäki rehtori, Kauhavan lukio 1 YLIOPPILASTUTKINTO 5 REAALIAINEEN KOKEESEEN ILMOITTAUTUMINEN Kokelas ilmoittautuu reaaliaineen

Lisätiedot

Muuta (materiaalit) Opintojen vaihe Tehtävä Tehtävän sisältö ja ajoitus Vastuut tehtävässä. Ohjaus esiopetuksessa. Ohjaus ennen alkuopetuksen alkua

Muuta (materiaalit) Opintojen vaihe Tehtävä Tehtävän sisältö ja ajoitus Vastuut tehtävässä. Ohjaus esiopetuksessa. Ohjaus ennen alkuopetuksen alkua Opintojen vaihe Tehtävä Tehtävän sisältö ja ajoitus Vastuut tehtävässä Ohjaus esiopetuksessa Ohjaus ennen alkuopetuksen alkua Koulumaiseen toimintaan perehtyminen Erityisen tuen tarpeiden kartoitus Yhteistyö

Lisätiedot

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012 Anu Anttila Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa on kiteytetty viiteen toimintamalliin 1. Työpajalla

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Oppilaiden tukimuodot Eriyttäminen, joustavat järjestelyt, yhteisopettajuus 14.3.2013 Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Tuija Vänni

Lisätiedot

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus 12.4.2010 Henkilökohtaistamismääräys ( 43/011/2006) HAKEUTUMISVAIHE selvitetään haastatteluin ja testauksin henkilön mahdolliset luki- ja oppimisvaikeudet,

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE

KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE luokka-asteille 1-6 Oppilaan nimi: _ Luokka: Koulun yhteystiedot: Osoite _ Puhelin Luokanopettaja/luokanvalvoja: Nimi: Puhelin: Sähköposti: _ Kuinka kauan

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan

Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan 21.10.2015 Kaurialan lukio Vanhempainyhdistyksen vuosikokous Vanhempainyhdistyksen kahvitus Opettajien esittely Lukuvuoden kuulumisia Opinto-ohjaajien terveiset

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena - jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin oman potentiaalinsa mukaan - oppilaan saama tuki

Lisätiedot

Lukutaidon kehitykseen yhteydessä olevia tekijöitä luokalla

Lukutaidon kehitykseen yhteydessä olevia tekijöitä luokalla Lukutaidon kehitykseen yhteydessä olevia tekijöitä 1.-2. luokalla Jyväskylän yliopisto Kielellisen kehityksen yhteys lukutaitoon Esikielelliset Sanavarasto Lauseet ja taivutukset Kielellinen tietoisuus

Lisätiedot

Yläkoulun samanaikaisopetus: iloja ja haasteita aineenopettajan ja erityisopettajan yhteistyössä

Yläkoulun samanaikaisopetus: iloja ja haasteita aineenopettajan ja erityisopettajan yhteistyössä Yläkoulun samanaikaisopetus: iloja ja haasteita aineenopettajan ja erityisopettajan yhteistyössä erityisopettaja Sari Granroth-Nalkki englannin ja saksankielen lehtori Kaisa Alila Kilpisen yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION KURSSITARJOTIN

RIIHIMÄEN LUKION KURSSITARJOTIN RIIHIMÄEN LUKION KURSSITARJOTIN 2016-2017 LUKUJÄRJESTYKSEN SUUNNITTELU Palauta mieleesi omat esivalintasi. Ne eivät näy Wilmassa, joten sinun on pitänyt laittaa ne itsellesi ylös. Jos tarvitset oman valintakorttisi,

Lisätiedot

Opinto-ohjaus 2. vuosiasteella

Opinto-ohjaus 2. vuosiasteella Opinto-ohjaus 2. vuosiasteella Jaksot 1-2: Oman yo-koesuunnitelman suunnittelu hajauttamiseen tai kerralla kirjoittamiseen perustuen Kurssivalintojen viimeistelyä edelliseen perustuen Yo-koesuunnitelman

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 136

Espoon kaupunki Pöytäkirja 136 14.05.2013 Sivu 1 / 1 2320/12.01.00/2013 136 Koulukohtaisen budjetin vaikutus oppimisen ja koulunkäynnin tuen muotojen antamisen mahdollisuuksiin sekä kieli- ja kulttuuriryhmien kohdennetun resursoinnin

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 15.3 Vuosiluokkien 7-9 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 15.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK Esi- ja peruskouluikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille voidaan järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta perusopetuslain (628/1998) mukaisesti. Sitä voidaan

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

3. OPISKELIJAN OHJAUS JA TUKEMINEN. 3.1 Yhteistyö kotien kanssa. 3.2 Ohjauksen järjestäminen. 3.2.1. Ohjauksen sisällöt ja työnjako

3. OPISKELIJAN OHJAUS JA TUKEMINEN. 3.1 Yhteistyö kotien kanssa. 3.2 Ohjauksen järjestäminen. 3.2.1. Ohjauksen sisällöt ja työnjako 3. OPISKELIJAN OHJAUS JA TUKEMINEN 3.1 Yhteistyö kotien kanssa Koti ja koulu ovat yhdessä vastuussa nuoren kasvusta hyvään aikuisuuteen. Molemmat tukevat opiskelijoita sekä opiskelua että hyvinvointia

Lisätiedot

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen Kivirannan koulun moniammatillinen yhteistyö joustavasti ja tavoitteellisesti Kivirannan koulu Oppilaita 320 16 opetusryhmää 2 pienryhmää luokanopettajia 16, kieltenopettajia

Lisätiedot

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne.

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne. YLEINEN TUKI Aloitetaan HETI tuen tarpeen ilmetessä. Ei vaadi testausta tai päätöstä. On yksittäinen pedagoginen ratkaisu sekä ohjaus- ja tukitoimi, jota toteutetaan joustavasti. Tuki järjestetään opettajien

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN!

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN! TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN! Laanilan lukio 15.8.2016 VANHEMPAINILLAN MENU Yhteinen osio (juhlasalissa noin 30 min) o o o Millainen on Laanilan lukio? o Opiskelijat Salla Huotari ja Konsta Parttimaa sekä

Lisätiedot

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN KOULUTULOKKAAN TARJOTIN 11.1.2016 VUOSILUOKAT 1-2 KOULULAISEKSI KASVAMINEN ESIOPETUKSEN TAVOITTEET (ESIOPETUKSEN VALTAKUNNALLISET PERUSTEET 2014) Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lapsilla

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1 15 Huoltajailta 8.11.2016 Tapio Karvonen 1 Yhteislyseo Kaksi toimipistettä (1.8.-7.2.2016 ) Lyseon toimipiste, Kymen Lukon toimipiste yhteinen opettajakunta yhteinen kurssitarjonta laaja osaaminen Evakkoon

Lisätiedot

HOJKS-ohje Ammatillinen koulutus

HOJKS-ohje Ammatillinen koulutus HOJKS-ohje Ammatillinen koulutus 13.6.2013 Johtoryhmä, Päivitetty 17.3.2016 toiminnanohjausryhmä, 4.5.2016 SL, MO 1 Turun ammatti-instituutti Ammatillinen koulutus HOJKS- toimintaohje Erityisen tuen käsitteet

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2011-2012 Mukkulan peruskoulu 1. OPPILASHUOLLON TOIMINTA-AJATUS Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä

Lisätiedot

Opettajille suunnatut erikoistumiskoulutukset - toteutuksia ja kokemuksia ensimmäisestä vuodesta

Opettajille suunnatut erikoistumiskoulutukset - toteutuksia ja kokemuksia ensimmäisestä vuodesta Opettajille suunnatut erikoistumiskoulutukset - toteutuksia ja kokemuksia ensimmäisestä vuodesta Keväällä 2016 käynnistyivät koulutusohjelmat: - Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä (60

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen. Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10.

Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen. Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10. Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10.2009 Maahanmuuttajien oman äidinkielen opetus Espoossa järjestetään perusopetusta

Lisätiedot

RUOTSINKIELINEN KOULUTUS Sivistysosasto Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto Ulrika Lundberg

RUOTSINKIELINEN KOULUTUS Sivistysosasto Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto Ulrika Lundberg RUOTSINKIELINEN KOULUTUS Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto Ulrika Lundberg Toiminta Toiminta koostuu ruotsinkielisestä esiopetuksesta, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta, 1. 9. vuosiluokan

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

2. Oppimissuunnitelma ohje

2. Oppimissuunnitelma ohje 2. Oppimissuunnitelma ohje PERUSTIEDOT Luokanvalvoja: Työpuhelin: Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: TEHOSTETTUUN TUKEEN SIIRTÄMINEN KÄSITELTY MONIALAISESTI Käsittelypäivä, kommentit:

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala Kolmiportainen tuki Marjatta Takala 14.9.2011 1 Integraatio ja inkluusio Meillä on erityiskouluja ja -luokkia Integroitujen määrä lisääntyy koko ajan Inkluusio tavoitteena Erityinen tuki Tehostettu tuki

Lisätiedot

Oppilaan taitojen seuranta: Havainnointi Kokeet Vanhempaintapaamiset Todistusarviointi Ryhmähavainnointi Wilma: poissaolon seuranta

Oppilaan taitojen seuranta: Havainnointi Kokeet Vanhempaintapaamiset Todistusarviointi Ryhmähavainnointi Wilma: poissaolon seuranta Oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarpeiden suunnitelmallinen seulonta tuen järjestämiseksi Oppilas Vanhemmat Opettaja Erityisopettaja esi kasvun ja hyvinvoinnin lapsikohtaiset keskustelut, lapsen oppimissuunnitelma

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 KOULU: Paraistenseudun koulu KEHITTÄMISSUUNNITELMA KEHITTÄMISKERTOMUS 1. JOHTAJUUS Työn kehittämistä tukevat käytänteet Koulun verkostoituminen ja yhteistyö

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. Mitä, Missä, Milloin.

YLIOPPILASTUTKINTO. Mitä, Missä, Milloin. YLIOPPILASTUTKINTO Mitä, Missä, Milloin. Ylioppilastutkinnon rakenne Kaikille yhteisenä pakollisena kokeena on äidinkielen koe ja lisäksi pakolliseksi on valittava kolme seuraavista kokeista: toisen kotimaisen

Lisätiedot

AMMATINVALINTAA SELKIYTTÄVÄN JA VAHVISTAVAN RYHMÄN TOIMINTA AMMATTISTARTTILAISTEN JA KYMPPILUOKKALAISTEN AMMATINVALINNAN TUKENA

AMMATINVALINTAA SELKIYTTÄVÄN JA VAHVISTAVAN RYHMÄN TOIMINTA AMMATTISTARTTILAISTEN JA KYMPPILUOKKALAISTEN AMMATINVALINNAN TUKENA AMMATINVALINTAA SELKIYTTÄVÄN JA VAHVISTAVAN RYHMÄN TOIMINTA AMMATTISTARTTILAISTEN JA KYMPPILUOKKALAISTEN AMMATINVALINNAN TUKENA 9.5.2013 Jenni Kiiskilä 1. Ammatinvalintaa selkiyttävän ja vahvistavan ryhmän

Lisätiedot

Kauhava. Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus

Kauhava. Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus 9.12.2016 Kauhava Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO, VARHAISKASVATUS - ESIOPETUS Kuukausi Mitä tehdään/toimenpiteet Vastuuhenkilö/taho Tammikuu Helmikuu Tiedotetaan

Lisätiedot

Opetushallitus Opetushallitus pukeutui morsiusunelmaan (Tekniikka ja talous) Opetushallitus muutti pitsilinnaan (Helsingin Sanomat)

Opetushallitus Opetushallitus pukeutui morsiusunelmaan (Tekniikka ja talous) Opetushallitus muutti pitsilinnaan (Helsingin Sanomat) Opetushallitus 2009 Opetushallitus pukeutui morsiusunelmaan (Tekniikka ja talous) Opetushallitus muutti pitsilinnaan (Helsingin Sanomat) 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Ajankohtaista perusopetuksessa

Lisätiedot

Opetuksen järjestäjänä Neulamäen yhtenäiskoulu Toinen lukuvuosi menossa Vuosittain otetaan noin 20 oppilasta Valinta haun kautta; haastattelulla

Opetuksen järjestäjänä Neulamäen yhtenäiskoulu Toinen lukuvuosi menossa Vuosittain otetaan noin 20 oppilasta Valinta haun kautta; haastattelulla Ammattikymppi Opetuksen järjestäjänä Neulamäen yhtenäiskoulu Toinen lukuvuosi menossa Vuosittain otetaan noin 20 oppilasta Valinta haun kautta; haastattelulla varmistetaan hakijoiden motivaatio ja opiskeluasenne

Lisätiedot

Suonenjoen lukion ohjaussuunnitelma

Suonenjoen lukion ohjaussuunnitelma Suonenjoen lukion ohjaussuunnitelma Ohjauksen tavoite Opinto-ohjauksen tavoitteena on ohjata opiskelijaa itsenäisyyteen ja vastuullisuuteen siten, että hän pystyy suunnittelemaan oman henkilökohtaisen

Lisätiedot

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti Kahden tutkinnon kotiväenilta ti 11.10.2016 Kahden tutkinnon opinnot Jyväskylän ammattiopistossa koulutuspäällikkö Taina Roivainen Arjessa sattuu ja tapahtuu opinto-ohjaaja Tarja Nykänen ja Sirpa Puikkonen

Lisätiedot

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilashuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan

Lisätiedot

Reisjärven lukion ohjaussuunnitelma

Reisjärven lukion ohjaussuunnitelma Reisjärven lukion ohjaussuunnitelma OPPIMISEN OHJAUKSEN TAVOITE Ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijan kehittymistä oppijana, sekä ohjata opiskelijaa itsenäisyyteen ja vastuullisuuteen. Häntä ohjataan

Lisätiedot

Oppimisen pulmista oppimisen iloon -teemaryhmä

Oppimisen pulmista oppimisen iloon -teemaryhmä Oppimisen pulmista oppimisen iloon -teemaryhmä Opinnollinen kuntoutus Aija Lund 2007 Ryhmän teemat: Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet (Jukka Nevala ja Marjukka Peltonen) Tekstinymmärtäminen ja sen

Lisätiedot

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Ops-koordinaattori Tuija Vänni 16.3.2016 Vänni 2016 1 4.3: Eriyttäminen opetussuunnitelman perusteissa ohjaa työtapojen valintaa perustuu

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN SUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN SUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN SUUNNITELMA 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen perusteet 1.1 Peruopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat ja laajuus Maahanmuuttajien valmistava opetus on tarkoitettu jokaiselle

Lisätiedot

Mikä ihmeen laaja-alainen erityisopettaja? Työpaja AEO-päivät 5-6.10.12 Lappeenranta

Mikä ihmeen laaja-alainen erityisopettaja? Työpaja AEO-päivät 5-6.10.12 Lappeenranta Mikä ihmeen laaja-alainen erityisopettaja? Työpaja AEO-päivät 5-6.10.12 Lappeenranta Suunnistuksen perusviisaudet Jollei tiedä, missä on, on aivan sama minne menee Suunta on tärkeämpi kuin kova vauhti

Lisätiedot

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 14.3 Vuosiluokkien 3-6 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 14.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA

POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA 1 POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA OPISKELUPAIKKATIEDOT Pohjankartanon koulu Suvantokatu 1 90140 OULU Puhelinnumerot Opettajainhuone 08 5571476 Kanslia 08

Lisätiedot

Erilaiset urapolut perusopetuksen jälkeen. Keuda Elinikäinen ohjaus Raija Tikkanen

Erilaiset urapolut perusopetuksen jälkeen. Keuda Elinikäinen ohjaus Raija Tikkanen Erilaiset urapolut perusopetuksen jälkeen Keuda Elinikäinen ohjaus 13.10.2011 Raija Tikkanen Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma Vahvistetaan opinto-ohjausta kaikilla koulutusasteilla. Laaditaan hyvän opinto-ohjauksen

Lisätiedot

RYHMÄNOHJAUS JA OPISKELIJAHUOLTO ESIMERKKINÄ LYSEONPUISTON LUKIO

RYHMÄNOHJAUS JA OPISKELIJAHUOLTO ESIMERKKINÄ LYSEONPUISTON LUKIO RYHMÄNOHJAUS JA OPISKELIJAHUOLTO ESIMERKKINÄ LYSEONPUISTON LUKIO TERVETULOA, UUDET YKKÖSET! ENSIMMÄISESSÄ JAKSOSSA: VALMIIT LUKUJÄRJESTYKSET KAIKKI TUNNIT SAMAN RYHMÄN KANSSA VIIKOITTAISET TAPAAMISET OPON

Lisätiedot