T. Ojanen and S. Salonen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "T. Ojanen and S. Salonen"

Transkriptio

1 ISSN Canadian Translation of Fisheries and Aquatic Sciences [ No Licencing requirements of fish farms and control under the Water Rights Act T. Ojanen and S. Salonen Original title: Kalankasvatuslaitosten luvantarve ja vesilain mukainen valvonta In: Suomen kalankasvattaja 4: 16, 1984 Original language: Finnish Available from: Canada Institute for Scientific and Technical Information National Research Council Ottawa, Ontario, Canada KlA 0S Fisharies 81 Oceans LIBRARY JAN 29 nu 3 typescript pages BIBL È 0, 1ir: Pêche::,

2 1* Secretary Secrétariat of State d'état / MULTILINGUAL SERVICES DIVISION TRANSLATION BUREAU DIVISION DES SERVICES MULTILINGUES BUREAU DES TRADUCTIONS Client's No.-1\1 0 du client Department Ministère Division/Branch Division/Direction City Ville Fisheries and Oceans IBS Nanaimo, BC Bureau No.-1\1 0 du bureau Language Langue Translator (Initials) Traducteur (Initiales) Finnish OM. Suomen_kalankasvattaja_ (Finnish Fish Farmer), No 4, 1984, p. 16 (F ini snd ) FROM THE WATER AUTHORITY Our journal will start a ne w column 'From the Water Authority', which will feature contributions by the representatives of the National Water Administration or other water authorities: The first column is written by Titta Ojanen and Seija Salonen from the Industrial Division of the National Water Administration, describing the policy of their division regarding the licencing requirements and control of fish farms: LICENCING REPUIREMENTS OF FISH FARMS AND CONTROL UNDER THE WATER RI8HTS ACT ny Titta Ojanen and Seija Salonen Water pollution control regulations applying to fish farms and their control are based on ater rights legislation. The National Water Administration and its 13 law and the regulations: ater districts oversee compliance with the Within the National Water Administration, the natter is handled by the Industri e l Division of the Water Pollution Control and Maintenance Department and by the ater pollution control Canada. SEC 5-25 (Rev. 82/11)

3 - 2 - and maintenance branches of the water districts. In addition to the supervision of fish farms, these authorities also handle ater pollution control planning with reference to fish farming. The following will primarily discuss control under water rights legislation. The licencing of fish farms and possibilities of operating without a licence -froc the Water Rights Court have developed into an important issue. Fish farming is not specifically mentioned in the Water Rights Act, but it is subject to the same regulations as other operations that take water, release waste water into the water system, or practice water engineering (e.g. industry, municipal sewage systems). Licencing is based on an assessment of whether the operation violates the three caveats of the Water Rights Act (not to foul, to block or to alter). Under the Water Rights Act, no operations violating these caveats are permitted unless the Water Rights Court grants a special licence. If the fish farmer wishes to start without a Water Rights Court licence, he should inquire from the water authority whether and to what Extent this is possible. It is the duty of the water authority to estimate whether the operation requires a licence under the Water Rights Act. After the fish farmer has notified the water district of the operation, the National Water Administration issues the farmer a statement, which resembles a statement issued on the basis of advance notices. The above procedure is useful to both the water authority and the fish farmer. The latter is informed of the opinion of the National Water Administration whether the operation requires licencing and whether and in which manner the fish farming can be carried out without a licence from the Water Rights Court.

4 - 3 - If the Water Administration is of the opinion that the facility can operate without a Water Rights Court licence, its opinion is based on the fact that the facility is not thought to violate the caveats mentioned in the Water Rights Act as long as it operates in a manner described by the statement. That this is the case should normally also be verified by means such as mandatory monitoring. In some cases, the mater authority and the fish farmers have had conflicting opinions on the legality of the situation. This has happened particularly in marine areas where fish farming has increased rapidly in the last few years. Almost all facilities started without a licence troc the Water Rights Court and most also without notifying the water district. In addition, those farms that reported their operations and received a statement frein the Water Administration, did not always think it necessary to act in accordance with the manner described in the said statement. Under the Water Rights Act, the water authority must in such a situation take measures to straighten out the matter. Depending on the case, the matter is Cl cher reported to the public prosecutor or a request for official assistance is sent to the Water Rights Court. However, it should often be possible to clear the matter up though negotiations between the water authority and the fish farmer. To recapitulate, it can be said that the fish farmer must have a valid licence from the Water Rights Court when the operation is launched if the operation is subject to licencing under the Water Rights Act. Otherwise, the fish farmer must have a statement from the National Water Administration. It is the duty of the local water district and the National Water Administration to oversee compliance with the licencing regulations of the Water Rights Court and with measures indicated in the statement of the National Water Administration.

5 è C VESIVIRANOMAISELTA Lehdessiimme alkaa uusi palsta "Vesiviranomaisella", johon kirjoittavat vesihallituksen edustajat tai muut vesiviranomaiset. Palstan avaavat vesihallituksen teollisuustoimistosta Tilla 0 j a- n e n ja Seija Sa 1 onen, jotka kertovat toimistonsa kannan kertaa kalankasvatuslaitosten luvantarpeesta ja valvonnasta. Kalankasvatuslaitosten luvantarve ja vesilain mukainen valvonta Kalankasvatuslaitosten vesiensuojelusta annetut maaraykset ja niiden valvonta perustuvat vesilainsaadântôôn. Lain ja maaraysten noudattamisen valvonta kuuluu vesihallitukselle ja sen alaisille 13 vesipiirille. Vesihallituksessa asiaa hoitaa vesiensuojelu- ja vesihuolto-osastolla teollisuustoimisto ja vesipiireissa vesiensuojelun ja vesihuollon toimiala. Paitsi kalankasvatuslaitosten valvonta kuuluu samoille viranomaisille mytis kalankasvatuksen vesiensuojelun suunnittelu. Tassa kasitellaan Minna vesilainsaadannôn mukaista valvontaa. Kalankasvatuslaitosten osalta on keskeisena noussut esille kysymys laitosten luvanvaraisuudesta ja mandollisuuksista toimia ilman vesioikeuden lupaa. Kalankasvatusta ei ole erikseen mainittu vesilaissa, vaan sitä koskevat samat maaraykset kuin muita vedenottajia, jâteveden vesistôôn paastajia ja vesistmen rakentajia (esim. teollisuus, kunnalliset viemarilaitokset jne.). Lahtijkohtana luvanhakuvelvollisuutta harkittaessa on se, rikkooko toiminta vesilain kolmea kieltoa vastaan (pilaamis-, sulkemis- ja muuttamiskielto). Vesilain mukaan naiden kieltojen vastainen toiminta on kielletty, ellei vesioikeus erikseen anna siihen lupaa. Jos kasvatus halutaan aloittaa ilman vesioikeuden lupaa, on kasvattajan hyva kysyâ vesiviranomaisen kasitysta siita, onko tama mandollista, ja kuinka laajassa mittakaavassa. Vesiviranomaisen tehtavana on esittaa arvio siita, vaatiiko toiminta vesilain perusteella luvan. Kasvattajan tehtya toiminnasta ilmoituksen vesipiirille antaa vesihallitus kasvattajalle asiasta lausunnon, joka on ennakkoilmoituksista annetun tarkastuslausunnon kaltainen. Kyseinen menettely on kaytttikelpoinen seka vesiviranomaisten etta kasvattajan kannalta. Kasvattaja saa selville vesihallituksen kâsityksen toiminnan luvanvaraisuudesta ja vesihallituksen tulkinnan siita, voidaanko ja millâ lailla toimien kasvatusta harjoittaa ilman vesioikeuden lupaa. Mikâli vesihallitus katsoo laitoksen voivan toimia ilman vesioikeuden lupaa tama perustuu siihen, etta laitoksen ci arvioida rikkovan vesilaissa mainittuja kieltoja vastaan, mikali se toimii lausunnossa esitetylla tavalla. Lisaksi tama asian tua on useimmiten voitava todeta, esim. velvoitetarkkailulla. Joissakin tapauksissa vesiviranomaisen ja kasvattajien kasitykset tilanteen laillisuudesta ovat menneet ristiin. Nain on kâynyt etenkin merialueella, missa kalankasvatus on viime vuosina lisaantynyt nopeasti. Lahes kaikki laitokset ovat aloittaneet toimintansa ilman vesioikeuden lupaa, ja useimmat myôs ilman vesipiirille tehtyâ ilmoitusta. Nekään jotka ovat ilmoittaneet toiminnastaan ja saaneet vesihallitukselta lausunnon asiasta, eivât valttamattâ oie katsoneet tarpeelliseksi toimia vesihallituksen lausunnossa esitetylla tavalla. Vesilain perusteella vesiviranomaisen on tallaisessa tilanteessa ryhdyttavâ toimenpiteisiin tilanteen selvittâmiseksi. Tapauksesta riippuen asiasta joko ilmoitetaan viralliselle syyttajalle tai tehdaan vesioikeudelle virka-apuhakemus. Usein tilanne voitaneen kuitenkin selvittaa vesiviranomaisen ja kasvattajan valisten neuvottelujen perusteella. Tiivistâen voidaan sanoa, etta kasvattajalla jo toimintaa aloittaessa on oltava lainvoimainen vesioikeuden lupa, mikali toiminta on vesilain mukaan luvan Nimityksiâ Valtion kalatalousoppilaitoksen kalatalousopettajan ylimaaraiseen toimeen paaasiallisena opetusalana kalanviljely on nimitetty fil.kand. Olof K arlsson 1.8. Widen. Han on aikaisemmin toiminut Nylands fiskarfôrbundin toiminnanjohtajana ja mm. assistenttina HusOn biologisella asemalla Tarkastaja Markku A r o maa- ja metsâtalousministeriiista on valittu Kalatalouden Keskusliiton seuraavaksi toiminnanjohtajaksi. Aro astuu virkaan kun nykyinen toiminnanjohtaja, kalastusneuvos Lauri Li edes 32 vuoden tytin jalkeen siirtyy elakkeelle. Suoritettuaan filosofian kandidaatin tutkinnon vuonna 1972, paaaineenaan ekologinen elaintiede han toimi ensin tutkijana ja siirtyi sitten maaja metsatalousministeriiin kalastusja metsastysosastolle. Ministeriiissa han on ollut tilapâisena tarkastajana , v.t. ylimaaraisena tarkastajana , ylimaaraisena tarkastajana ja tarkastajana kesasta 1983 Widen. Aro on mytis toiminut erilaisissa komiteoissa, toimikunnissa ja tyôryhmissa. varaista. Muussa tapauksessa kasvattajalla on oltava vesihallituksen asiasta antama lausunto. Paikallisen vesipiirin ja vesihallituksen tehtavana on valvoa vesioikeuden luparnââraysten ja vesihallinnon lausunnossa edellytettyjen toimenpiteiden toteutumista. 16

Liite 1. (Concluded 19 October 1996) The States signatory to the present Convention, (Tehty 19 lokakuuta 1996)

Liite 1. (Concluded 19 October 1996) The States signatory to the present Convention, (Tehty 19 lokakuuta 1996) Liite 1 YLEISSOPIMUS TOIMIVALLASTA, SOVELLETTAVASTA LAISTA, TUOMIOIDEN TUNNUSTAMISESTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SEKÄ YHTEISTYÖSTÄ VANHEMPAINVASTUUSEEN JA LASTEN SUOJELUUN LIITTYVISSÄ ASIOISSA (Tehty 19 lokakuuta

Lisätiedot

National Glossary FINLAND. Central Finnish spatial development and planning terms

National Glossary FINLAND. Central Finnish spatial development and planning terms BSR INTERREG III B project Promoting Spatial Development by Creating COMon MINdscapes COMMIN National Glossary FINLAND Central Finnish spatial development and planning terms COMMIN.org COMMIN Finnish Glossary

Lisätiedot

Salomaki Oy HYVINKÄÄ

Salomaki Oy HYVINKÄÄ PATENTIT, HYÖDYLLISYYSMALLIT, MALLIT, TAVARAMERKIT PATENTS, UTILITY MODELS, DESIGNS, TRADEMARKS SUOMI FINLAND VALTAKIRJA Täten POWER OF ATTORNEY for Salomaki Oy HYVINKÄÄ tai määräämänsä valtuutetaan edustamaan

Lisätiedot

FINNISH PATENT AND REGISTRATION OFFICE (PRH)

FINNISH PATENT AND REGISTRATION OFFICE (PRH) PCT Applicant s Guide National Phase National Chapter Page 1 NNISH PATENT AND REGISTRATION OFCE (PRH) AS DESIGNATED (OR ELECTED) OFCE CONTENTS THE ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE SUMMARY THE PROCEDURE IN

Lisätiedot

STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET

STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET 1. painos. Tammikuu 2014 SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO PL 130, 00101 HELSINKI (MALMINKATU 34) PUH. 09 149 9331 FAKSI

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2001 N:o 14 16 SISÄLLYS N:o Sivu 14 Tasavallan presidentin asetus täydellisestä

Lisätiedot

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS N:o 102 1071 SOPIMUS Suomen tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen viilillii sijoitusten edistiimisestii ja suojaamisesta Suomen tasavallan hallitus ja Ukrainan hallitus, jaljempana "sopimuspuolet",

Lisätiedot

The Use of Detention and Alternatives to Detention in the Context of Immigration Policies

The Use of Detention and Alternatives to Detention in the Context of Immigration Policies EMN FOCUSSED STUDY 1 2014 The Use of Detention and Alternatives to Detention in the Context of Immigration Policies Co-financed by the European Union 2 The use of detention and alternatives to detention

Lisätiedot

Finland: The Land Use and Building Act, Act on Protecting the Build Heritage Theme: retail

Finland: The Land Use and Building Act, Act on Protecting the Build Heritage Theme: retail Espoo, Feb 22, 2011 The legislation that is applied to establishing the retail units and protecting retail units: Finland 1. General Land Use and Building Act (also called LUBA, 132/1999) is the major

Lisätiedot

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS N:o 102 1071 SOPIMUS Suomen tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen viilillii sijoitusten edistiimisestii ja suojaamisesta Suomen tasavallan hallitus ja Ukrainan hallitus, jiiljempiinii "sopimuspuolet",

Lisätiedot

COPYRIGHT SFS. OSITTAINENKIN JULKAISEMINEN TAI KOPIOINTI SALLITTU VAIN SFS:N LUVALLA. TÄTÄ JULKAISUA MYY SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS

COPYRIGHT SFS. OSITTAINENKIN JULKAISEMINEN TAI KOPIOINTI SALLITTU VAIN SFS:N LUVALLA. TÄTÄ JULKAISUA MYY SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SFS-OPAS 12 Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Finnish Standards Association SFS 2013-10-07 2. painos 1 (145) COPYRIGHT SFS. OSITTAINENKIN JULKAISEMINEN TAI KOPIOINTI

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena

Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena Sitran selvityksiä 83 Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena Kyllä mua saa auttaa! Ketään ei jätetä! Joulukuu 2014 Sitra 2014 Sitran selvityksiä 83 ISBN 978-951-563-894-6 (nid.) ISBN 978-951-563-895-3

Lisätiedot

(Käännös) Liite. Kansainvälisen työjärjestön julistus työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista

(Käännös) Liite. Kansainvälisen työjärjestön julistus työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista (Käännös) Liite Kansainvälisen työjärjestön julistus työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work Koska Kansainvälisen työjärjestön perustana

Lisätiedot

RAPORTTI 81. Maaseudun palvelut valinkauhassa markkinoiden toimivuus ja SGEI MTT. Hilkka Vihinen ja Hanna Moilanen (toim.)

RAPORTTI 81. Maaseudun palvelut valinkauhassa markkinoiden toimivuus ja SGEI MTT. Hilkka Vihinen ja Hanna Moilanen (toim.) MTT RAPORTTI 81 Maaseudun palvelut valinkauhassa markkinoiden toimivuus ja SGEI Hilkka Vihinen ja Hanna Moilanen (toim.) 81 Maaseudun palvelut valinkauhassa markkinoiden toimivuus ja SGEI Hilkka Vihinen

Lisätiedot

Boardview. Syö tai tule syödyksi. tarkkana yritysjärjestelyissä. 2/2014 kesä. Directors Institute of. Finland

Boardview. Syö tai tule syödyksi. tarkkana yritysjärjestelyissä. 2/2014 kesä. Directors Institute of. Finland Boardview 2/2014 kesä Finland Hallitusammattilaiset ry:n jäsenlehti Directors Institute of Syö tai tule syödyksi tarkkana yritysjärjestelyissä Kaksoishaastattelussa Pauliina Tenhunen ja Markku Pohjola

Lisätiedot

MAATALOUSEKONOMIAN TUTKIMUK- SEEN LIITTYVIÄ AJATUKSIA

MAATALOUSEKONOMIAN TUTKIMUK- SEEN LIITTYVIÄ AJATUKSIA MAATALOUSEKONOMIAN TUTKIMUK- SEEN LIITTYVIÄ AJATUKSIA Some Thoughts on the Research of Agricultural Economics in Finland MATIAS TOR VELA JULKAISUJA 69 1992 MAATALOUSEKONOMIAN TUTKI- MUKSEEN LIITTYVIÄ AJATUKSIA

Lisätiedot

Regulation GOVERNING AMATEUR RADIO STATIONS AND THEIR USE

Regulation GOVERNING AMATEUR RADIO STATIONS AND THEIR USE FICORA 6 I/2013 M Regulation GOVERNING AMATEUR RADIO STATIONS AND THEIR USE Issued in Helsinki on 26 March 2013 The Finnish Communications Regulatory Authority (FICORA) has, under section 26(1)(4-5) of

Lisätiedot

LUONTOARVOPANKKIEN HYÖDYT JA HAITAT SEKÄ SOVELTUVUUS SUOMEEN

LUONTOARVOPANKKIEN HYÖDYT JA HAITAT SEKÄ SOVELTUVUUS SUOMEEN PTT työpapereita 161 PTT Working Papers 161 LUONTOARVOPANKKIEN HYÖDYT JA HAITAT SEKÄ SOVELTUVUUS SUOMEEN Matleena Kniivilä Anna-Kaisa Kosenius Paula Horne Helsinki 2014 1 PTT työpapereita 161 PTT Working

Lisätiedot

Senaattilan käyttöehdot

Senaattilan käyttöehdot Käyttöehdot 1/6 Senaattilan käyttöehdot Rekisteröityessään Senaattilan käyttäjäksi käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot kokonaisuudessaan ja sitoutuu noudattamaan niitä. Yleistä Senaattila.fi -verkkosivusto

Lisätiedot

Treaty Series No. 61 (1974) Protocol

Treaty Series No. 61 (1974) Protocol FINLAND Treaty Series No. 61 (1974) Protocol between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Republic of Finland amending the Convention for

Lisätiedot

HYBRIDILÄMMITYS KAUKOLÄMMITETYISSÄ VAIKUTUKSET

HYBRIDILÄMMITYS KAUKOLÄMMITETYISSÄ VAIKUTUKSET HYBRIDILÄMMITYS KAUKOLÄMMITETYISSÄ KIINTEISTÖISSÄ SÄ JA KÄYTÖN YMPÄRISTÖ- VAIKUTUKSET YLEISTIIVISTELMÄ Mikkeli 11.5.2007 Veli-Matti Mäkelä Tero Lintunen Ville Latva Susanna Kuha Arto Hämäläinen Tuomo Asikainen

Lisätiedot

Chain of custody of forest-based products Guidance for use Metsäperäisten tuotteiden alkuperän hallinta Ohjeita käytölle

Chain of custody of forest-based products Guidance for use Metsäperäisten tuotteiden alkuperän hallinta Ohjeita käytölle PEFC GUIDE PEFC GD 2001:2011 Issue 1 versio 1 22.6.2011 Chain of custody of forest-based products Guidance for use Metsäperäisten tuotteiden alkuperän hallinta Ohjeita käytölle Tämä asiakirja (30.11.2011)

Lisätiedot

SUOMEKSI. Forum Virium Helsinki Unioninkatu 24 00130 Helsinki

SUOMEKSI. Forum Virium Helsinki Unioninkatu 24 00130 Helsinki Forum Virium Helsinki Unioninkatu 24 00130 Helsinki SUOMEKSI Verkkopalveluiden ja sivustojen käyttöehdot Seuraavassa esitetään Forum Virium Helsingin (jäljempänä FVH) julkisten sivustojen käyttöehdot.

Lisätiedot

TAVOITTEELLINEN JOHTAMISEN KEHITTYMINEN JOHTAMISOPPINA JA KÄYTTÖ SUURISSA SUOMALAISORGANISAATIOISSA

TAVOITTEELLINEN JOHTAMISEN KEHITTYMINEN JOHTAMISOPPINA JA KÄYTTÖ SUURISSA SUOMALAISORGANISAATIOISSA TEKNILLINEN KORKEAKOULU TUOTANTOTALOUDEN LAITOS TYÖPSYKOLOGIA JA JOHTAMINEN JUSSI KULLA TAVOITTEELLINEN JOHTAMISEN KEHITTYMINEN JOHTAMISOPPINA JA KÄYTTÖ SUURISSA SUOMALAISORGANISAATIOISSA LISENSIAATINTUTKIMUS

Lisätiedot

Yhteistyöllä hyvinvointia

Yhteistyöllä hyvinvointia Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 31 Anna Karttunen, Aija Kettunen & Keijo Piirainen Yhteistyöllä hyvinvointia Järjestöjen välinen ja järjestö-kuntayhteistyö hyvinvoinnin lisääjänä

Lisätiedot

Fulbright Center News

Fulbright Center News 4 6 7 9 Fulbright Center, Saastamoinen Foundation and University of Kuopio Cooperation pages 10-13 Syksyn stipendiaatit laajasti eri aloilta Fulbright Centerin ja CIMOn uusi stipendi suomen kielen ja kulttuurin

Lisätiedot

Koko pakkausketjun toiminta on osa kestävää kehitystä

Koko pakkausketjun toiminta on osa kestävää kehitystä TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Koko pakkausketjun toiminta on osa kestävää kehitystä Ympäristöalojen ammattimessut järjestettiin lokakuussa Helsingin Messukeskuksessa. Messujen avajaispäivän aamuna PYRin osastolle

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOJÄRJESTELMÄ 20 VUOTTA

NÄYTTÖTUTKINTOJÄRJESTELMÄ 20 VUOTTA NÄYTTÖTUTKINTOJÄRJESTELMÄ 20 VUOTTA Historia ja vaikuttavuus Raportit ja selvitykset 2015:2 Opetushallitus ja tekijät Raportit ja selvitykset 2015:2 ISBN 978-952-13-6044-2 (nid.) ISBN 978-952-13-6045-9

Lisätiedot

Conflict Management as a Means to the Sustainable Use of Natural Resources

Conflict Management as a Means to the Sustainable Use of Natural Resources This is a shortened version of an research article to be published in Silva Fennica 40(4) in November 2006. It will be available at http://www.metla.fi/silvafennica/full/sf40/sf404687.pdf Simo Kyllönen,

Lisätiedot

Sivu 1(16) Jorma Railio (Mika Kapanen) Ilmanvaihtokoneet (ventilation units), vaatimusten vertailu 28.10.2013 ver. 01.01

Sivu 1(16) Jorma Railio (Mika Kapanen) Ilmanvaihtokoneet (ventilation units), vaatimusten vertailu 28.10.2013 ver. 01.01 Sivu 1(16) Jorma Railio (Mika Kapanen) Tässä dokumentissa on vertailtu ekosuunnitelun Ventilation units (RVU, NRVU) eri säädösehdotuksia. Alkuperäinen ehdotus on käsitelty kuulemisfoorumissa (CF) lokakuussa

Lisätiedot