Toiminnallisen turvallisuuden sovellusprosessimalli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toiminnallisen turvallisuuden sovellusprosessimalli"

Transkriptio

1 Toiminnallisen turvallisuuden sovellusprosessimalli Paperikoneen linjakäyttö Turvakulttuuri (TurKu) hankkeen loppuraportti Julkaistu Työsuojelurahaston tuella copyright 2010 ABB Oy. All rights reserved. Kaikki oikeudet pidätetään. 3BFA REV A FI

2 Tiivistelmä TurKu-hankkeen loppuraportti: Toiminnallisen turvallisuuden sovellusprosessimalli paperikoneen linjakäyttöä varten. Koneenrakentajan tulee täyttää uusimpien standardien määrittelemät toiminnallisen turvallisuuden suorituskyvyn vaatimukset. Vasta toiminnalliseen turvallisuuteen liittyvien sovellusten toteuttaminen, niihin käytettyjen turvaluokiteltujen laitteiden lisäksi, takaa koko koneenohjauksen täyttävän viimeisimpien standardien asettamat elinkaarivaatimukset. TurKu-hankkeessa on VTT:n avustuksella kehitetty uusi sertifiointikelpoinen ohjelmoitavien turvatoimintojen sovellusprosessimalli, jolla saadaan aikaan uuden toimintatavan vaatima muutos. Työsuojelurahaston rahoittamassa TurKu-hankkeessa kehitetyt työkalut ja menetelmät varmistavat, että toimitettavat laitteet ja sovellukset täyttävät kaikki asiaankuuluvat turvallisuusvaatimukset. Esimerkkinä toimitettavasta laitteistosta on käytetty paperikoneen linjakäyttöä, joka on EY:n konedirektiivin 2006/42/EC mukaan koneen osa (puolivalmiste). Sovellusprosessi kattaa toiminnallisen turvallisuuden osalta toimitusketjun osat myynnistä aina luovutukseen asti. Loput sovelluksen elinkaaren aikaisista toimenpiteistä määritellään, mutta itse toimenpiteet jäävät sovelluksen uuden omistajan, asiakkaan, vastuulle. copyright 2010 ABB Oy. All rights reserved. Kaikki oikeudet pidätetään. 3BFA REV A FI 2

3 Abstract Final report of the TurKu project: Functional safety application process model for a sectional drive system of paper machine. A machine builder shall fulfill the functional safety performance demands specified in the latest standards. Only the execution of the functional safety applications, in addition to the safety related equipment, ensure if the whole machine control fulfills the life cycle demands of the latest standards. There has been developed a new application process model in the TurKu project with the assistance of the VTT (Technical Research Centre of Finland). With this model a demand of the new working method will be achieved. With the financial support of the The Finnish Work Environment Fund the tools and methods ensure that the equipment and applications to be delivered will fulfill all relevant safety demands. A sectional drive system of paper machine has been used as an example of the equipment to be delivered. It is part of the machine (partly completed machinery) according to European Union s Machinery Directive 2006/42/EC. The application process covers the delivery chain from sales to take over. The rest of the life cycle demands are specified but the actions remain to the responsibility of the new owner of the application, the customer. copyright 2010 ABB Oy. All rights reserved. Kaikki oikeudet pidätetään. 3BFA REV A FI 3

4 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO Turvallisuusohjeet Huomautukset Lyhenteiden selitykset YLEISTÄ SOVELLUKSESTA PMC800 linjakäyttöjärjestelmä Linjakäyttöjärjestelmän osat Yleiskuva linjakäyttöjärjestelmästä TOIMINNALLINEN TURVALLISUUS Toiminnallisen turvallisuuden määritelmä Toiminnallisen turvallisuuden johtaminen Toiminnallisen turvallisuuden johtamisprosessi Turvatoiminnot linjakäytön osalta SOVELLUSPROJEKTI Sovellusprojektin osat Sovellusprojektin toteuttaminen Yhteenveto VIITELUETTELO copyright 2010 ABB Oy. All rights reserved. Kaikki oikeudet pidätetään. 3BFA REV A FI 4

5 copyright 2010 ABB Oy. All rights reserved. Kaikki oikeudet pidätetään. 3BFA REV A FI 5

6 1 Johdanto Tämä loppuraportti kuvailee Turvallisuuskulttuuri-hankkeessa (TurKu) kehitetyn sovellusprosessimallin, jonka avulla täytetään ohjelmoitaville turvatoiminnoille asetetut sovellusvaatimukset. Esimerkkinä on käytetty paperikoneen linjakäyttöjärjestelmää. 1.1 Turvallisuusohjeet TurKu-prosessimallin käyttö ei tee tarpeettomaksi soveltajalta vaadittavaa pätevyyttä. Riittävät tiedot toiminnallisesta turvallisuudesta ovat välttämätön edellytys turvaluokiteltujen sovellusten toteuttamiseksi. TurKu prosessimallin käyttö tapahtuu täysin soveltajan vastuulla, eikä ABB Oy ota mitään vastuuta TurKu prosessimallin käytöstä. Lisäksi on huomattava, että standardeissa tapahtuvan kehityksen ja mahdollisesti lainsäädännössä tapahtuvien muutosten vuoksi soveltajan on tarvittaessa korjattava myös prosessimallia näiltä osin. 1.2 Huomautukset Koneiden ohjausjärjestelmissä käytetyissä turvaluokitelluissa sovelluksissa käytetään standardia EN 62061, joka pohjautuu standardiin IEC 61508, tai vaihtoehtoisesti standardia EN EN määrittelee SIL tasot ja EN määrittelee PL tasot. Koska on erittäin vaikea saavuttaa PL-tasojen vaatimuksia laajoissa turvaluokitelluissa järjestelmissä, joihin kuuluu useita invertterimoduuleita (linjakäytöissä) tai taajuusmuuttajia, käytetään paperikoneiden PMC800-linjakäyttöjärjestelmissä turvallisuuden eheyden määrittelyssä SILtasoja. copyright 2010 ABB Oy. All rights reserved. Kaikki oikeudet pidätetään. 3BFA REV A FI 6

7 1.3 Lyhenteiden selitykset SoM Safety of Machinery, koneturvallisuus FS Functional Safety, toiminnallinen turvallisuus FSM Functional Safety Management, toiminnallisen turvallisuuden johtaminen FSM Add-on Toiminnallisen turvallisuuden johtamisen lisäosuus toiminnassa CoE Center of Excellence PM Drives Paper Machine Drives LBU Local Business Unit MD Machinery directive POUS Prevention of unexpected start-up STO Safe Torque Off (EN ) SLS Safely Limited speed (EN ) SSM Safe Speed Monitoring (output) (EN ) SS1 Safe Stop1 (Ramp stop) (EN ) INU Inverter Unit SIL Safety Integrity Level (IEC & EN 62061), turvallisuuden eheyden taso SILCL SIL claimed for a sub system (EN 62061) PFHd Probability of dangerous Failure per Hour CCF Common Cause Failure (EN or EN ) PL Performance Level (EN ) PLr Required Performance Level HW Hardware SW Software PMC800 ABB Sectional Drive System specified to the Pulp & Paper applications SRECS Safety Related Electronic Control System (IEC & EN 62061) AC Alternating Current, vaihtovirta FAT Factory Acceptance Test SafCa Safety Calculator (ABB specific Microsoft Excel based application tool) copyright 2010 ABB Oy. All rights reserved. Kaikki oikeudet pidätetään. 3BFA REV A FI 7

8 2 Yleistä sovelluksesta 2.1 PMC800-linjakäyttöjärjestelmä PMC800-linjakäyttöjärjestelmä pyörittää paperikoneen pumppuja, teloja, sylintereitä ja puhaltimia koordinoidusti yhdessä muun paperinvalmistusprosessin kanssa. Kuva 1. PMC800-linjakäyttöjärjestelmä. copyright 2010 ABB Oy. All rights reserved. Kaikki oikeudet pidätetään. 3BFA REV A FI 8

9 2.2 Linjakäyttöjärjestelmän osat PMC800-linjakäyttöjärjestelmä muodostuu multidrive-keskuksista (yksi tai useampia) käsittäen: - syöttöryhmän (AC-tehonsyöttö, joka tasasuunnataan), - tasasähkökiskoston, - invertterit (AC-moottoreiden tehonsyöttö), - ohjausryhmän (ohjelmoitavat sovellusohjaimet), - tietoliikennelinkit ja ohjauskaapeloinnin, - tehonsyöttökaapeloinnin syöttöryhmään ja moottoreille, - moottorit (induktio- tai kestomagneettimoottorit) asennettuna lopulliseen koneeseen, - käyttäjien operointiasemat ja ohjauskojeet lopullisen koneen yhteydessä, - työasemat kunnossapitoa ja huoltoa varten. Kuva 2. PMC800-linjakäyttöjärjestelmän keskus. copyright 2010 ABB Oy. All rights reserved. Kaikki oikeudet pidätetään. 3BFA REV A FI 9

10 1 R D Y R U N F L T DCU ABB 2.3 Yleiskuva linjakäyttöjärjestelmästä Operator stations: Process Portal ACU 24VDC ~ = 115/230 VAC ~ ~ ICU AC DSU TSU ISU Filter Unit Supply Unit Common DC Bus Inver ter Inver ter Inver ter Inver ter AC800 I/O I/O 24 VDC ~ = Control Network DriveBus(8 Mbps) Modbus/ Profibus Drive tools: Drives Window Drives Analyzer Control Builder Process Portal (DSN) Operator panels: G2000 G2010 PT100 Permanent Magnet motors Induction motors Kuva 3. Yleiskuva PMC800-linjakäyttöjärjestelmästä. copyright 2010 ABB Oy. All rights reserved. Kaikki oikeudet pidätetään. 3BFA REV A FI 10

11 3 Toiminnallinen turvallisuus 3.1 Toiminnallisen turvallisuuden määritelmä Toiminnallinen turvallisuus (Functional Safety) on osa yleistä koneturvallisuutta ja sen toiminta on sidoksissa ohjelmoitavaan elektroniseen tai muuhun turvallisuuteen liittyvään ohjausjärjestelmään ja muihin riskin alentamiseen liittyviin toimenpiteisiin. B Toiminnallinen turvallisuus A Koneturvallisuus Kokonaisratkaisu = A + B Kuva 4. Toiminnallinen turvallisuus osana koneturvallisuutta. 3.2 Toiminnallisen turvallisuuden johtaminen Toiminnallisen turvallisuuden johtamisorganisaatio (FS-organisaatio) on osa laatujohtamisorganisaatiota. Se toimii laatupäällikön alaisuudessa ja raportoi laatupäällikölle toimenpiteistä sekä toiminnalliseen turvallisuuteen liittyvistä asioista neljännesvuosittain (kvartaaleittain) ja vuosittain. copyright 2010 ABB Oy. All rights reserved. Kaikki oikeudet pidätetään. 3BFA REV A FI 11

12 3.3 Toiminnallisen turvallisuuden johtamisprosessi Toiminnallisen turvallisuuden päällikkö Toiminnallisen turvallisuuden toteuttamista valvoo tulosyksikön Toiminnallisen turvallisuuden päällikkö (Safety manager). Käytännössä tämä tapahtuu ylläpitämällä ohjeita ja järjestämällä henkilöstölle koulutusta toiminnallisen turvallisuuden alueelta. Lisäksi järjestetään auditointeja, joilla todennetaan, että toiminnallisen turvallisuuden prosessi toimii myös käytännössä. Myynti- ja projektointityötä tekevässä (insinööritoimisto) organisaatiossa on oma Toiminnallisen turvallisuuden päällikkö ja tuotteita valmistavissa yksiköissä omansa. Myös tuotteen elinkaaren muista vaiheista vastaavilla konetoimittajan ja loppuasiakkaan yksiköillä, asennus (kun tilaajan vastuulla), huolto, kunnossapito, purkaminen, tulee olla omat Toiminnallisen turvallisuuden vastuuhenkilönsä Myynti Myyntipäällikkö käyttää tarjousprosessissaan tarjouskirjettä, jossa asiakkaalle kuvaillaan tarjoukseen liittyvä toiminnallisen turvallisuuden osuus. Lisäksi tarjoukseen sisältyvässä teknisessä eritelmässä on turvatoiminnot määritelty ja käyttöpistekohtaisesti kuvattu sovelluksella saavutettavat turvallisuuden eheyden tasot (SIL-tasot) Projektointi Projektipäällikkö Projektipäällikkö hoitaa yhteydenpidon projektin osapuoliin. Hänen tehtävänsä on huolehtia toimituslaajuuden puitteissa toiminnallisen turvallisuuden elinkaarivaatimusten toteutumisesta luovutukseen saakka, jonka jälkeen uusi omistaja saa vastuulleen toimituksen elinkaarivaatimukset Pääsuunnittelija Pääsuunnittelija johtaa sovelluksen suunnittelua, käy teknisiä neuvotteluja asiakkaan ja konetoimittajan kanssa, vastaa riskinarvioinnista, sekä todentaa ja kelpoistaa suunnittelun kestäessä toiminnallisen turvallisuuden vaatimusten toteutumisen suunnittelun osalta. copyright 2010 ABB Oy. All rights reserved. Kaikki oikeudet pidätetään. 3BFA REV A FI 12

13 3.3.4 Sovellustuki Teknologiapäällikkö Teknologiapäällikkö vastaa sovellusvakioiden tuottamisesta sovellussuunnittelun osalta ja lisäksi hän koordinoi tuotetehtaan vakioratkaisujen soveltamista sovellusvakioihin Tuotepäällikkö Tuotepäällikkö vastaa oman alansa sovellusvakioiden ja niihin liittyvien ohjeiden tuottamisesta sekä tuotetuesta Toiminnallisen turvallisuuden työryhmä Toiminnallisen turvallisuuden työryhmä (Safety team) tukee soveltajia, sekä vakioiden kehittämistä antamalla suosituksia ja ratkaisuja toiminnallisen turvallisuuden alueella havaittuihin pulmiin Valmistus Valmistavassa yksikössä on oma Toiminnallisen turvallisuuden päällikkö (Safety manager). Silloin kun projektin pääsuunnittelijaa ei ole valmistavan yksikön sovellussuunnittelun osalta nimetty, sovellussuunnittelun esimies on vastuussa toiminnallisen turvallisuuden toteutumisesta. Valmistavassa yksikössä on myös tuotteen elinkaarihallintaa varten tuotepäällikkö sekä toiminnallisen turvallisuuden seurantatyöryhmä (Safety follow-up team) Asennus Asennusta varten linjakäytön mukana toimitetaan kokoonpano-ohjeet. Asennusvalvoja valvoo kaapeloinnin asiamukaista toteuttamista, sekä EMC ja ympäristövaatimusten toteutumista kokoonpano-ohjeiden mukaisesti. Asennusvalvoja raportoi projektipäällikölle Käyttöönotto Vastaavan käyttöönottajan tehtävänä on suorittaa toiminnallisen turvallisuuden vaatimat todentamis- ja kelpoistamistestit koko linjakäyttöjärjestelmälle. Käyttöönottaja raportoi projektipäällikölle. Toisinaan myös sovellussuunnittelijat osallistuvat käyttöönottoihin. Tällöin he osallistuvat toiminnallisen turvallisuuden toimintojen käyttöönottoon oman osaamisalansa osalta. copyright 2010 ABB Oy. All rights reserved. Kaikki oikeudet pidätetään. 3BFA REV A FI 13

14 3.4 Turvatoiminnot linjakäytön osalta Standardin EN määrittelemistä turvatoiminnoista ovat paperikoneen linjakäytön osalta asiaankuuluvia ja mahdollisia toteuttaa: STO SS1 SLS Safe Torque Off, jota käytetään odottamattoman käynnistymisen estämisessä Safe Stop 1, jota käytetään hätäpysäytyksessä Safely Limited Speed, nopeuden rajoittamiseen SSM Safe Speed Monitoring, valvontatieto turvallisesta nopeudesta SDI Safe Direction, turvallinen pyörimissuunta Käyttöpisteisiin valittavat turvatoiminnot perustuvat konetyyppikohtaisen C-tason standardin EN 1034 vaatimuksiin ja linjakäytön riskin arviointiin. Kuva 5. Linjakäytön ohjauspaikka, jossa hätäpysäytyspainike ja kytkimet odottamattoman käynnistymisen estämistä varten. copyright 2010 ABB Oy. All rights reserved. Kaikki oikeudet pidätetään. 3BFA REV A FI 14

15 4 Sovellusprojekti 4.1 Sovellusprojektin osat FSM Add On FSM Add On FSM Add On FSM Add On FSM Add On Myynti Projektointi Sovellustuki Lisenssit & standardit Pääsuunnittelu Sovellussuunnittelu FSM Add On Valmistus Testaus Koulutus Asennus Käyttöönotto Luovutus Loppudokumentit FSM Add On FSM Add On FSM Add On FSM Add On FSM Add On Kuva 6. Toiminnallisen turvallisuuden johtamisprosessi myynnistä luovutukseen asti. Myynnin tehdessä kaupan määritellään myös toimitukseen sisältyvät turvatoiminnot ja niiltä vaaditut suorituskykytasot. Vaatimukset perustuvat pääosin Paperi- ja paperin jälkikäsittelykoneiden turvallisuusvaatimukset määrittelevään C-tason standardiin EN Tilauksen toteuttamisvaiheessa projektin hoitava yksikkö, käytännössä projektipäällikkö yhdessä pääsuunnittelijan kanssa, käy asiakkaan kanssa läpi toimituslaajuuteen kuuluvat osakokonaisuudet koneturvallisuuteen liittyvien riskien arvioimiseksi. Riskianalyysin (riskin suuruuden ja merkityksen arviointi) jälkeen, mahdolliset riskit pyritään poistamaan suunnittelemalla riskiä aiheuttava toiminta tai osakokonaisuus uudelleen. Jos riski jää siitä huolimatta olemaan, pyritään käyttäjien turvallisuus takaamaan suojausteknisillä toimenpiteillä ja niihin kuuluvilla toiminnallisen turvallisuuden vaatimustason tason mukaan luokitelluilla laitteilla. Käyttäjiä jäännösriskeistä varoittamalla estetään ne vaarat, joita ei kokonaan voida poistaa suojausteknisillä toimenpiteillä. copyright 2010 ABB Oy. All rights reserved. Kaikki oikeudet pidätetään. 3BFA REV A FI 15

16 Käyttöpisteluettelon perusteella tehdään sovellukselle vakiopohjaan perustuen taulukko, johon sijoitetaan käyttöryhmäkohtaiset tiedot, myös käyttöpisteeltä vaadittava turvallisuuden eheyden taso. Sovellustuki tuottaa ohjeet, vakiolomakkeet ja ohjelmatiedostot riskin arvioinnin ja sovelluksen turvallisen toteuttamisen pohjaksi. Lisäksi se tukee tarvittaessa projektin suorittamista Safetyteam turvallisuustyöryhmän ja toiminnallisen turvallisuuden päällikön (Functional Safety manager) avulla. Sovellussuunnittelussa linjakäyttökeskuksen hardware-suunnittelija kokoaa tehoportaiden mukaisista vakio-osista linjakäyttökeskuksen ja siihen kuuluvat HW-releistyksellä sekä ohjelmoitavilla rele-, prosessinohjaus- tai PLC-järjestelmillä toteutetut turvajärjestelmät (SRECS). Lopuksi hän tekee Safety Calculator laskentatyökalulla laskelman saavutetusta turvallisuuden eheyden tasosta. Laskettavat osat on selvitetty kohdassa Sovellussuunnittelun software suunnittelija rakentaa sovellustuen tuottamista ohjelmistokirjastoista ohjelmistot säätöjärjestelmään ja lisäksi ohjelmoitavaan turvalaitteistoon SRECS. Tehtaalla tapahtuvan valmistuksen jälkeen turvapiirit koestetaan ja koestuksen tulos dokumentoidaan testauspöytäkirjaan (FAT testi, turvapiirit testattu). Asiakaskoulutuksessa tuleville käyttäjille ja kunnossapitohenkilöstölle selvitetään sovelluksen turvatoiminnot ja turvapiirien rakenne. Lisäksi asiakkaalle kerrotaan toiminnallisen turvallisuuden elinkaarivaatimuksista, esim. käyttäjän on pidettävä lokikirjaa koneeseen tehtävistä korjauksista ja muutoksista, koska jäljitettävyys kuuluu FS-prosessin vaatimuksiin. (IEC periaatteiden mukainen hyvä käytäntö.) Asennusvaiheessa asennusvalvoja huolehtii, että kaapelointi tapahtuu kaapelointiohjeiden mukaisesti, EMC-plan (sähkömagneettisen yhteensopivuuden takaava suunnitelma) toteutuu ja seuraa, että toimitusspeksin ja asennuspaikan ympäristövaatimukset ovat yhdenmukaiset. Asennusvalvoja raportoi projektipäällikölle. Vastaavan käyttöönottajan tehtävänä on suorittaa todentamis- ja kelpoistamistestit koko järjestelmälle. Testiraportit allekirjoitetaan ja niihin pyydetään myös koneen rakentajan (loppuasiakas tai konetoimittaja) allekirjoitus, jolla voidaan myöhemmin todentaa, että testit on myös käytännössä tehty. Projektipäällikön ja asiakkaan sopiman luovutusajankohdan jälkeen omistusoikeus linjakäyttöön (Partly completed machinery) siirtyy asiakkaalle. Samalla myös ylläpitovastuu toiminnallisen turvallisuuden mukaisista elinkaaritoiminnoista siirtyy asiakkaalle. Projektipäällikkö toimittaa luovutuksen jälkeen loppudokumentit asiakkaalle. Niihin kuuluu asiakkaan tarvitsemat osat toimituksen rakennetiedostosta (Construction file) mukaan lukien Käyttäjän käsikirja (Instruction handbook). copyright 2010 ABB Oy. All rights reserved. Kaikki oikeudet pidätetään. 3BFA REV A FI 16

17 FS elinikä FS kunnossapitoväli FSM Add On FSM Add On FSM Add On Käyttöönotto Tuotanto Kunnossapito Tuotanto Uusinta FSM Add On Koulutus Tuotanto Kunnossapito Tuotanto Purkaminen FSM Add On Kuva 7. Toiminnallisen turvallisuuden johtamisprosessi luovutuksesta koneen purkamiseen asti. Asiakkaan vastuulla oleva tuotteen elinkaaren osa alkaa tuotantokäytöllä. Tuotannon lomassa suoritetaan tarvittavat kunnossapitotoimenpiteet, toiminnallisen turvallisuuden laitteille määriteltyjä kunnossapito- ja testausvälejä (Proof test) on noudatettava. Yleisesti käytetty elinikäarvo (Life time) toiminnallisen turvallisuuden laitteille on 20 vuotta. Rikkoutuneet SRECS-osat on huollettava tai vaihdettava uusiin valmistajan ohjeiden ja FS-prosessin mukaisesti. Mahdollisten koneuusintojen yhteydessä myös koneen turvallisuuden taso on nostettava teknisesti sillä hetkellä käytettävissä olevalle tasolle. Tästä on VTT:n tekemä selostus, joka on mainittu viiteluettelossa. Elinkaaren päässä koneen turvajärjestelmä (myös SRECS) ja mahdollisesti myös koko kone puretaan. Kone on purettava oikeassa järjestyksessä, eikä purkamista saa aloittaa turvajärjestelmistä, siten että muu osa koneesta jää vielä käyntiin. Purkamisen yhteydessä turvajärjestelmän osat yleensä hävitetään, niitä ei enää uusiokäytetä. copyright 2010 ABB Oy. All rights reserved. Kaikki oikeudet pidätetään. 3BFA REV A FI 17

18 4.2 Sovellusprojektin toteuttaminen Suoritustason arviointi Koska on erittäin vaikeaa saavuttaa toiminnallisen turvallisuuden PL-suoritustasoja (EN ) laajoissa järjestelmissä, jotka sisältävät useita invertterimoduuleita, käytetään PMC800-linjakäyttöjärjestelmän suoritustason arviointiin SIL-tasoja (EN 62061) Toiminnallisen turvallisuuden suunnitelma Toiminnallisen turvallisuuden osuus kuuluu käytännössä aina linjakäyttösovellukseen. Toiminnallisen turvallisuuden osuuden toteuttaminen paperikonekäyttösovellukselle aloitetaan tekemällä Toiminnallisen turvallisuuden suunnitelma (Functional safety plan) jo heti projektin alussa. Lisäksi tehdään turvallisuusvaatimusten erittely (Safety requirement specification), jossa ovat mukana sekä toiminnalliset vaatimukset (Functional requirements), että turvallisuuden eheyden vaatimukset (Safety integrity requirements) Riskin arviointi Koko koneen koneturvallisuudesta vastaa koneen rakentaja. Koneen rakentaja voi olla koneen mekaanisten osien toimittaja, tai joku muu toimittajista, jos näin on sopimusteknisesti sovittu. Jos mitään ei ole sovittu, loppuasiakas on koneen rakentaja. Projektipäällikkö ja pääsuunnittelija käyvät koneen rakentajan ja tarvittaessa lisäksi asiakkaan kanssa läpi toimituslaajuuteen kuuluvat osakokonaisuudet koneturvallisuuteen liittyvien riskien arvioimiseksi. Riskianalyysin, jossa tehdään kunkin riskin suuruuden ja merkityksen arviointi, jälkeen mahdolliset riskit pyritään poistamaan suunnittelemalla riskiä aiheuttava toiminta tai osakokonaisuus uudelleen. Myös kohtuudella ennakoitavissa oleva väärinkäyttö on otettava huomioon. Jos riski jää siitä huolimatta olemaan, pyritään käyttäjien turvallisuus takaamaan suojausteknisillä toimenpiteillä, esimerkiksi suojuksilla ja niihin kytketyillä toiminnallisen turvallisuuden vaatimustason mukaan luokitelluilla laitteilla; esimerkiksi linjakäytön alennettu nopeus, kun suojukset ovat auki. Suojaustekniset toimenpiteet dokumentoidaan myös toiminnallisen turvallisuuden osalta Turvallisuusvaatimusten eritelmään (Safety requirement specification). Käyttäjiä varoitetaan mahdollisista jäännösriskeistä esimerkiksi lattiaan tehdyillä merkinnöillä ja varoituskylteillä. copyright 2010 ABB Oy. All rights reserved. Kaikki oikeudet pidätetään. 3BFA REV A FI 18

19 4.2.4 Saavutetun turvallisuustason todentaminen Todentaminen suunnittelun kuluessa Vaadittavan turvallisuustason saavuttamisen todentaminen tehdään suunnittelun kuluessa testaamalla ohjelmoitavat turvakomponentit siinä laajuudessa, kuin se on mahdollista. Testauksen tulos dokumentoidaan testauspöytäkirjaan. Lisäksi linjakäyttösovelluksen toiminnallisen turvallisuuden osuuteen liittyvät hardwarepiirikaaviot tarkistetaan. Tarkistuksen suorittaa eri henkilö, kuin se, joka kaaviot on tehnyt. Hardware-suunnittelija laskee saavutetun toiminnallisen turvallisuuden eheyden tason (SIL). Laskentatyökalu tulostaa raportin, johon saavutettu taso on dokumentoitu. Tarkistusten tulokset sisältävät pöytäkirjat tallennetaan linjakäyttösovelluksen Tekniseen tiedostoon (Technical file for machinery), joka arkistoidaan Turvallisuuden eheyden laskeminen Turvallisuuteen liittyvän ohjaustoiminnon vaarallisesta satunnaisesta laitevikaantumisesta johtuvan vaarallisen vikaantumisen todennäköisyyden on oltava riittävän pieni, siten kuin on määritelty Turvallisuusvaatimusten erittelyssä (Safety requirement specification). Todennäköisyys, jonka arvosta riippuu ohjaustoiminnon turvallisuuden eheyden taso (SIL), on alajärjestelmien (SILCL) todennäköisyyksien summa (PFHd= PFHd1+ PFHdn+Pte). Pte on tiedonsiirron vaarallisen vikaantumisen todennäköisyys. Lisäksi on huomioitava yhteisvikaantumisen vaikutukset (CCF) ja toiminnallisen turvallisuuden prosessin vaatimukset. Ohjaustoiminnon turvapiirin osat laskelmassa ovat sensor (anturi) logic (logiikka) actuator (toimilaite). copyright 2010 ABB Oy. All rights reserved. Kaikki oikeudet pidätetään. 3BFA REV A FI 19

20 Sensor Safety logic Actuator E-Stop Subsystem 1 Subsystem 2 SIL CL PFHd SIL CL PFHd Subsystem 3 SIL CL PFHd SIL CL sys (SIL CL subsystem ) lowest SIL = PFH d = PFH d1 +PFH d2 + PFH d3 Kuva 8. Turvallisuuteen liittyvän ohjaustoiminnon osat Todentaminen käyttöönottopaikalla Käyttöönoton aikana on koko linjakäyttö koottuna, jolloin suojaustekniset ja muut turvallisuustoiminnot voidaan todentaa kokonaisuudessaan. Ensin todennetaan toiminnallisen turvallisuuden osuuteen kuuluvien hardware-piirien kytkennät, tulokset dokumentoidaan testauspöytäkirjaan ja sen jälkeen tapahtuu kelpoistaminen toimintakokeilla Kelpoistaminen käyttöönottopaikalla Linjakäyttö on tarkoitettu liitettäväksi paperikoneen osaksi asennuksen yhteydessä. Toiminnallisen turvallisuuden kelpoistaminen on tällöin yksinkertaisempaa, kuin lopullisen koneen osalta. Esimerkiksi hätäpysäytystoiminnon kelpoistaminen voi käsittää koneen käynnistämisen ja kiihdyttämisen ajonopeuteen, jonka jälkeen painetaan hätäpysäytyspainiketta, jolloin paperikoneen on pysähdyttävä asianmukaisesti. Koko koneen osalta edellä mainittuun hätäpysäytystoiminnon kelpoistamiseen liittyy myös hätäpysäytyspainikkeiden määrän ja sijoittelun arviointi, jossa pitää ottaa huomioon myös inhimilliset tekijät (Human-factors engineering). Testausten tulokset sisältävät pöytäkirjat allekirjoitetaan käyttöönottopaikalla ja myöhemmin tallennetaan linjakäyttösovelluksen Tekniseen tiedostoon (Technical file for machinery), joka arkistoidaan. copyright 2010 ABB Oy. All rights reserved. Kaikki oikeudet pidätetään. 3BFA REV A FI 20

21 4.2.5 Elinkaarivaatimukset Toiminnallisen turvallisuuden elinkaarivaatimukset (Life cycle demands) linjakäyttösovelluksen osalta, käsittävät vakioratkaisuista muodostettavan konseptisuunnitelman, jonka soveltaminen määritellään kaupanteon jälkeen projektin alkuvaiheessa. Toiminnallisen turvallisuuden suunnitelmaan (Functional safety plan) dokumentoidaan tarvittavat toimenpiteet ja lisäksi tehdään Turvallisuusvaatimusten erittely (Safety requirement specification). Riskin arvioinnin jälkeen tehtävien suojausteknisten toimenpiteiden määrittelyn jälkeen linjakäytön tehonsyöttö ja suojausjärjestelmät sisältävä keskus voidaan valmistaa. Valmistuksen jälkeen linjakäyttö asennetaan paikalleen asiakkaan luona ja käyttöönoton aikana suoritetaan todentamis- ja kelpoistamistestit. Samanaikaisesti on asiakkaan käyttö- ja kunnossapitohenkilöstö koulutettu toiminnallisen turvallisuuden osalta. Käyttöönoton jälkeen suoritetaan käyttäjän käsikirjassa annetuin määrävälein tarvittavat turvapiirien testaukset (Proof tests). Toiminnallisen turvallisuuden laitteiden eliniän (Life time) tullessa täyteen, ne täytyy vaihtaa uusiin. Silloin ja myös kun koneeseen ja turvapiireihin tehdään muita muutoksia, on ne tehtävä suunnitelmallisesti (modification plan), noudattaen elinkaaren sopivasta vaiheesta alkavaa järjestystä (IEC kuva 2). Yhteismuotoinen vikaantuminen (Common Cause Failure) on otettava huomioon muutoksia tehtäessä (sisältää esim. kaapelointi, EMC, ympäristöolosuhteet). Myös versionhallinnasta on huolehdittava ja kaikki muutokset on dokumentoitava, arkistoitava ja tallennettava koneen lokikirjaan, josta ne ovat myöhemmin jäljitettävissä. Elinkaaren lopuksi kone puretaan ja samalla toiminnallisen turvallisuuden laitteet on purettava oikeassa järjestyksessä. copyright 2010 ABB Oy. All rights reserved. Kaikki oikeudet pidätetään. 3BFA REV A FI 21

22 4.3 Yhteenveto Toiminnallisen turvallisuuden tulee olla suunnitelmallista toimintaa, jonka malli sovellusprojektia varten on esitetty oheisessa kaaviossa. Projektin aluksi pitää tunnistaa toimitukseen kuuluvat SRECS-turvatoiminnot; pohjana voi käyttää C-tason standardia, alustava linjakäytön (koneen) Riskien arviointia ja kokemuksia muista vastaavista koneista. V Toiminnan pitää tapahtua FS-prosessin mukaisesti (jäljitettävyys); FS-suunnitelma, Riskin arviointi, FS-erittely, todentaminen, kelpoistaminen ja lopuksi dokumentointi. Projektiin osallistuvan henkilöstön FS-pätevyydestä on huolehdittava. Aina tarvittaessa on tukeuduttava FS-organisaation apuun. Projektin FS-vastuuhenkilöt on nimettävä; projektipäällikkö, pääsuunnittelija, asiakaskouluttaja ja vastaava käyttöönottaja. Aina kun mahdollista, pitää käyttää SIL-luokiteltuja komponentteja SRECS järjestelmissä ja niistä muodostettuja tyyppitestattuja vakioratkaisuja. V V V V V Muutosten hallinnasta on huolehdittava laatujärjestelmän ja FS-prosessin mukaisesti (jäljitettävyys), luovutuksen jälkeen muutosten hallinta on asiakkaan vastuulla. SRECS-turvatoiminnot on todennettava SIL-laskelmien, FS-suunnitelman mukaisten testien ja FS-prosessin mukaisten Testauspöytäkirjojen avulla (Suunnittelija, käyttöönottaja). V V Linjakäyttöjärjestelmä on kelpoistettava käyttöönotossa Testauspöytäkirjojen avulla (Vastaava käyttöönottaja). Linjakäytön tekniset asiakirjat on arkistoitava (Construction file) laatujärjestelmän ja FSprosessin mukaisesti (Life time 20 vuotta). V copyright 2010 ABB Oy. All rights reserved. Kaikki oikeudet pidätetään. 3BFA REV A FI 22

23 5 Viiteluettelo ABB Drives Technical guide no. 10, code: 3AUA , ABB 2008 Safety and functional safety, a general guide, code: 1SFC001008B0201, ABB 2010 VTT tiedote 2359: Turvallisuustietoinen koneiden ja tuotantolinjojen modernisointiprosessi, VTT 2006 copyright 2010 ABB Oy. All rights reserved. Kaikki oikeudet pidätetään. 3BFA REV A FI 23

24 ABB Oy Prosessiteollisuus P.O. Box 94 FI HELSINKI FINLAND Telephone Fax: Internet: copyright 2010 ABB Oy. All rights reserved. Kaikki oikeudet pidätetään. 3BFA REV A FI EFFECTIVE:

Turvallisuusseminaari 30.11 1.11.2006 Silja-Line

Turvallisuusseminaari 30.11 1.11.2006 Silja-Line Turvallisuusseminaari 30.11 1.11.2006 Silja-Line Koneturvallisuus ohjausjärjestelmät ja niihin liittyvät tiedonsiirtojärjestelmät Toiminnallinen turvallisuus Standardi IEC 62061 Koneturvallisuus turvallisuuteen

Lisätiedot

ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa

ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa ABB Drives and Controls, 26.05.2015 Koneenrakentajan ja laitetoimittajan yhteistoiminta toiminnallisen turvallisuuden varmistamisessa Sisältö 1. Koneenrakentajan haasteita koneiden turvallistamisessa 2.

Lisätiedot

Toiminnallinen turvallisuus

Toiminnallinen turvallisuus Toiminnallinen turvallisuus Mitä uutta standardeissa IEC 61508 Tekn.lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy www.sundcon.fi matti.sundquist@sundcon.fi Mitä uutta standardeissa IEC 61508-1 ja -4? IEC 61508-1 (yleistä):

Lisätiedot

Teollisuusautomaation standardit. Osio 2:

Teollisuusautomaation standardit. Osio 2: Teollisuusautomaation standardit Osio 2 Osio 1: SESKOn komitea SK 65: Teollisuusprosessien ohjaus Osio 2: Toiminnallinen turvallisuus: periaatteet Osio 3: Toiminnallinen turvallisuus: standardisarja IEC

Lisätiedot

Turvallisuus koneautomaatiossa

Turvallisuus koneautomaatiossa Turvallisuus koneautomaatiossa Uusittu konedirektiivi ja sen soveltaminen Koneen valmistajan velvollisuudet Kone- ja pienjännitedirektiivin soveltaminen Koneyhdistelmä Koneen dokumentit ja CE -merkintä

Lisätiedot

Teollisuusautomaation standardit. Osio 6:

Teollisuusautomaation standardit. Osio 6: Teollisuusautomaation standardit Osio 6 Osio 1: SESKOn Komitea SK 65: Teollisuusprosessien ohjaus Osio 2: Toiminnallinen turvallisuus: periaatteet Osio 3: Toiminnallinen turvallisuus: standardisarja IEC

Lisätiedot

VTT EXPERT SERVICES OY VTT EXPERT SERVICES LTD.

VTT EXPERT SERVICES OY VTT EXPERT SERVICES LTD. I006 Liite 1.07, Appendix 1.07 Sivu / Page 1(5) VTT EXPERT SERVICES OY VTT EXPERT SERVICES LTD. Tunnus Code Yksikkö tai toimintoala Department or section of activity Osoite Address www www I006, liite

Lisätiedot

Standardit IEC 61508 (perustandardi) ja IEC 61511 (prosessit)

Standardit IEC 61508 (perustandardi) ja IEC 61511 (prosessit) Standardit IEC 61508 (perustandardi) ja IEC 61511 (prosessit) DI Jouko Järvi Automation Partners Oy IEC 61508 IEC TC 65 (Industrial Process Measurement and Control), SC 65A (System Aspects) kutsui kokoon

Lisätiedot

Teollisuusautomaation standardit. Osio 4:

Teollisuusautomaation standardit. Osio 4: Teollisuusautomaation standardit Osio 4 Osio 1: SESKOn Komitea SK 65: Teollisuusprosessien ohjaus Osio 2: Toiminnallinen turvallisuus: periaatteet Osio 3: Toiminnallinen turvallisuus: standardisarja IEC

Lisätiedot

IEC Sähköisten/eletronisten/ohjelmoitavien elektronisten turvallisuuteen liittyvien järjestelmien toiminnallinen turvallisuus

IEC Sähköisten/eletronisten/ohjelmoitavien elektronisten turvallisuuteen liittyvien järjestelmien toiminnallinen turvallisuus IEC 61508 Sähköisten/eletronisten/ohjelmoitavien elektronisten turvallisuuteen liittyvien järjestelmien toiminnallinen turvallisuus Risto Nevalainen, FiSMA ry FiSMA 1 Taustaa, historiaa IEC 61508 standardin

Lisätiedot

Standardi IEC Ohjelmisto

Standardi IEC Ohjelmisto Sundcon Oy Standardi IEC 61508 3 Ohjelmisto muutokset Matti Sundquist Sundcon Oy www.sundcon.fi Standardi IEC 61508 3 (1) Standardissa di esitetään vaatimukset niiden tietojen ja menettelytapojen valmisteluun,

Lisätiedot

Teollisuusautomaation standardit. Osio 3:

Teollisuusautomaation standardit. Osio 3: Teollisuusautomaation standardit Osio 3 Osio 1: SESKOn Komitea SK 65: Teollisuusprosessien ohjaus Osio 2: Toiminnallinen turvallisuus: periaatteet Osio 3: Toiminnallinen turvallisuus: standardisarja IEC

Lisätiedot

Standardisointikatsaus

Standardisointikatsaus Standardisointikatsaus 4.6.2015 ISO/TC 199 Koneturvallisuus työryhmät WG 5 General principles for the design of machinery and risk assessment Suomen edustaja: Sari Kojo, Wärtsilä Finland Oy WG 6 Safety

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

Riskin arviointi. Peruskäsitteet- ja periaatteet. Standardissa IEC esitetyt menetelmät

Riskin arviointi. Peruskäsitteet- ja periaatteet. Standardissa IEC esitetyt menetelmät Ylitarkastaja Matti Sundquist Uudenmaan työsuojelupiiri Riskin arviointi Peruskäsitteet- ja periaatteet Standardissa IEC 61508-5 esitetyt menetelmät matti.sundquist@stm.vn.fi 2.9.2004 1 Toiminnallinen

Lisätiedot

THEME osaamismatriisi - elektroniikka/sähkötekniikka osakompetenssien/oppimistulosten kanssa

THEME osaamismatriisi - elektroniikka/sähkötekniikka osakompetenssien/oppimistulosten kanssa OSAAMISALUEET OSAAMISEN KEHITYSVAIHEET 1. Sähköisten ja/tai elektronisten järjestelmien asennus rakennuksiin ja teollisuuslaitoksiin. Hän osaa valmistella ja suorittaa yksinkertaisia sähköisiä ja elektronisia

Lisätiedot

Esimerkki Metson ESD-ventiilidiagnostiikasta (osaiskutesti)

Esimerkki Metson ESD-ventiilidiagnostiikasta (osaiskutesti) Esimerkki Metson ESD-ventiilidiagnostiikasta (osaiskutesti) ASAF teemasarja - IEC61508 8.11.2010, Juha Yli-Petäys Esityksen sisältö Turvaventtiili ja sen rooli ohjattavassa prosessissa Suoritettavat määräaikaistestit

Lisätiedot

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa 1(11) pren ISO 15223-1 rev Medical devices - Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied - Part 1: General requirements Kansainvälinen valmisteluvaihe: 90/385/EEC,

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari Purchasing Manager, Hydro Lead Buyer, Industrial Control Systems 1 Agenda / esityksen tavoite

Lisätiedot

Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon

Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon ICT & ympäristönäkökulma rakennus- ja kiinteistöklusteri Pekka Huovila VTT Rakennus-

Lisätiedot

Teollisuusautomaation standardit Osio 10

Teollisuusautomaation standardit Osio 10 Teollisuusautomaation standardit Osio 10 Osio 1: SESKOn Komitea SK 65: Teollisuusprosessien ohjaus Osio 2: Toiminnallinen turvallisuus: periaatteet Osio 3: Toiminnallinen turvallisuus: standardisarja IEC

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY WE CERTIFICATION OY OPERATOR LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY WE CERTIFICATION OY OPERATOR LABORATORY T304/A01/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY WE CERTIFICATION OY OPERATOR LABORATORY Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address

Lisätiedot

SSTY:n EMC-seminaari. EMC ja sähköisten lääkintälaitteiden standardit. Ari Honkala SESKO ry

SSTY:n EMC-seminaari. EMC ja sähköisten lääkintälaitteiden standardit. Ari Honkala SESKO ry SSTY:n EMC-seminaari EMC ja sähköisten lääkintälaitteiden standardit SESKO ry 2016-10-04 Tässä esityksessä käsitellään Yleistä täydentävistä (collateral, -1 sarja, horisontaaliset) ja eritysvaatimuksia

Lisätiedot

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish)

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process research project 10/2007 2/2009 (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

SESKO ry LAUSUNTOPYYNTÖ 7/08 LIITE Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

SESKO ry LAUSUNTOPYYNTÖ 7/08 LIITE Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa 2008-07-25 1(5) CENELEC SC 9XB Kulkuneuvojen sähkömekaaniset materiaalit S262-08 Railway applications. Rolling stock. Pantographs. Characteristics and tests. Part 1: Pantographs for main line vehicles

Lisätiedot

Riippumattomat arviointilaitokset

Riippumattomat arviointilaitokset Riippumattomat arviointilaitokset CSM Riskienhallinta -asetuksen mukainen riippumaton arviointi Komission asetus (352/2009/EY) yhteisestä turvallisuusmenetelmästä, CSM riskienhallinta-asetus, vaatii rautatiejärjestelmässä

Lisätiedot

Teollisuusautomaation standardit. Osio 5:

Teollisuusautomaation standardit. Osio 5: Teollisuusautomaation standardit Osio 5 Osio 1: SESKOn Komitea SK 65: Teollisuusprosessien ohjaus Osio 2: Toiminnallinen turvallisuus: periaatteet Osio 3: Toiminnallinen turvallisuus: standardisarja IEC

Lisätiedot

Teemat. Vaativien säätösovellusten käyttövarmuus automaation elinkaarimallin näkökulmasta. 3.11.2005 Tampere. Vaativat säätösovellukset

Teemat. Vaativien säätösovellusten käyttövarmuus automaation elinkaarimallin näkökulmasta. 3.11.2005 Tampere. Vaativat säätösovellukset PROGNOS vuosiseminaari Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Lappeenrannan teknillinen yliopisto Vaativien säätösovellusten käyttövarmuus automaation elinkaarimallin näkökulmasta Tampere Teemat Vaativat säätösovellukset

Lisätiedot

Teollisuusautomaation standardit Osio 9

Teollisuusautomaation standardit Osio 9 Teollisuusautomaation standardit Osio 9 Osio 1: SESKOn Komitea SK 65: Teollisuusprosessien ohjaus Osio 2: Toiminnallinen turvallisuus: periaatteet Osio 3: Toiminnallinen turvallisuus: standardisarja IEC

Lisätiedot

Soveltuvimpien standardien esittely ja vaikutusten arviointi TITAN Tietoturvaa teollisuusautomaatioon Tekes Turvallisuusohjelman hanke

Soveltuvimpien standardien esittely ja vaikutusten arviointi TITAN Tietoturvaa teollisuusautomaatioon Tekes Turvallisuusohjelman hanke Soveltuvimpien standardien esittely ja vaikutusten arviointi TITAN Tietoturvaa teollisuusautomaatioon Tekes Turvallisuusohjelman hanke TITAN-SEMINAARI 9.11.2010 Pasi Ahonen, VTT TITAN projektissa koottiin

Lisätiedot

Verkkodatalehti. FX3-MOC Flexi Soft TURVAOHJAIMET

Verkkodatalehti. FX3-MOC Flexi Soft TURVAOHJAIMET Verkkodatalehti FX3-MOC000000 Flexi Soft A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Yksityiskohtaiset tekniset tiedot Ominaisuudet Moduuli Konfiguraatiotapa Mekaaniset tiedot Mitat (l x k x s) Paino Luokitukset

Lisätiedot

Radio, television, communication, telecommunication and related equipment

Radio, television, communication, telecommunication and related equipment Radio, television, communication, telecommunication and related equipment Generell Informasjon Versjon 3 Url http://com.mercell.com/permalink/30824088.aspx Ekstern anbuds ID 115501-2012 Konkurranse type:

Lisätiedot

Teollisuusautomaation standardit. Osio 8:

Teollisuusautomaation standardit. Osio 8: Teollisuusautomaation standardit Osio 8 Osio 1: SESKOn Komitea SK 65: Teollisuusprosessien ohjaus Osio 2: Toiminnallinen turvallisuus: periaatteet Osio 3: Toiminnallinen turvallisuus: standardisarja IEC

Lisätiedot

Tässä tiivistelmässä standardi tarkoittaa standardia SFS-EN 13849-1.

Tässä tiivistelmässä standardi tarkoittaa standardia SFS-EN 13849-1. 15.8.2007/MS Sovellusohjelmistoja koskevien vaatimusten tiivistelmä standardista SFS-EN 13849-1: Koneturvallisuus. Turvallisuuteen liittyvät ohjausjärjestelmän osat. Osa 1: Yleiset suunnitteluperiaatteet.

Lisätiedot

Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy Turvallisuusvastuut koneiden modernisoinnissa eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset

Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy Turvallisuusvastuut koneiden modernisoinnissa eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset kirjoittaja: otsikko: julkaisupäivä: 23.4.2010 Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy Turvallisuusvastuut koneiden modernisoinnissa eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset Artikkelin sisällysluettelo: 1

Lisätiedot

Verkkodatalehti. T4000-1RBA01 T4000 Standard TUOTEVALIKOIMA

Verkkodatalehti. T4000-1RBA01 T4000 Standard TUOTEVALIKOIMA Verkkodatalehti T4000-1RBA01 T4000 Standard A B C D E F Ominaisuudet Järjestelmäosa Tilaustiedot Tyyppi Tuotenumero T4000-1RBA01 6012147 muita laiteversioita ja varusteita www.sick.com/t4000_standard Valvontayksikkö

Lisätiedot

Alkuperäinen käyttöohje Induktiivinen turvakytkin GG505S 701833 / 03 06 / 2010

Alkuperäinen käyttöohje Induktiivinen turvakytkin GG505S 701833 / 03 06 / 2010 Alkuperäinen käyttöohje Induktiivinen turvakytkin GG505S 701833 / 03 06 / 2010 Sisältö 1 Merkinnät 3 1.1 Symbolien merkitys 3 2 Turvaohjeet 4 2.1 Sovellutusta koskevat turvallisuuteen liittyvät vaatimukset

Lisätiedot

RÄJÄHDYSVAARALLISIA TILOJA JA LAITTEITA KOSKEVAT STANDARDIT. Päivitetty

RÄJÄHDYSVAARALLISIA TILOJA JA LAITTEITA KOSKEVAT STANDARDIT. Päivitetty 1(6) Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuutta koskevan lain (390/) 135 :n mukaan turvatekniikan keskus julkaisee luettelon niistä standardeista, joita noudattaen katsotaan tämän

Lisätiedot

Estimointityökalut. Pekka Forselius, Senior Advisor Finnish Software Measurement Association FiSMA ry

Estimointityökalut. Pekka Forselius, Senior Advisor Finnish Software Measurement Association FiSMA ry Estimointityökalut Pekka Forselius, Senior Advisor Finnish Software Measurement Association FiSMA ry 1 Työkalujen rooli ohjelmistotyössä A fool with a tool is still a fool! Ohjelmistotyökalujen käyttäminen

Lisätiedot

Koneturvallisuus. Uusi konedirektiivi ja sitä vastaava koneasetus. Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy www.turvataso.fi. matti.sundquist@sundcon.

Koneturvallisuus. Uusi konedirektiivi ja sitä vastaava koneasetus. Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy www.turvataso.fi. matti.sundquist@sundcon. Koneturvallisuus Uusi konedirektiivi ja sitä vastaava koneasetus Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy www.turvataso.fi matti.sundquist@sundcon.fi Uuden menettelyn mukaisia direktiivejä Konedirektiivi

Lisätiedot

Toimilohkojen turvallisuus tulevaisuudessa

Toimilohkojen turvallisuus tulevaisuudessa Toimilohkojen turvallisuus tulevaisuudessa Turvallisuusseminaari ASAF 30.10-1.11.2006 Mika Strömman Teknillinen korkeakoulu 1 Sisältö Luotettavuuden lisääminen hyvillä tavoilla Toimilohkokirjastot Turvatoimilohkot

Lisätiedot

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Kemppi ARC YOU GET WHAT YOU MEASURE OR BE CAREFUL WHAT YOU WISH FOR HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Puolitetaan hitsauskustannukset seminaari 9.4.2008 Mikko Veikkolainen, Ratkaisuliiketoimintapäällikkö

Lisätiedot

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Pakollinen liite rakennustyön tarkastusasiakirjaan ja toiseen hakuvaiheeseen / Compulsory supplement the construction

Lisätiedot

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä.

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä. TYÖSELOSTUS Kohde Taitaja 2015 sähköasennus, semifinaali. Laajuus ja työskentelytavat Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella

Lisätiedot

Esimerkki Metson ESDventtiilidiagnostiikasta. (osaiskutesti) SAS Turvajaoston teemapäivä Jari Kirmanen

Esimerkki Metson ESDventtiilidiagnostiikasta. (osaiskutesti) SAS Turvajaoston teemapäivä Jari Kirmanen Esimerkki Metson ESDventtiilidiagnostiikasta (osaiskutesti) SAS Turvajaoston teemapäivä 2 7.11.2011 Jari Kirmanen Sisältö Turvaventtiili ja sen rooli ohjattavassa prosessissa Suoritettavat määräaikaistestit

Lisätiedot

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2012-11-30 1(5) CENELEC TC 9X Rautateiden sähkö- ja elektroniikkalaitteet S380-12 Safety (RAMS). Part 1: Generic RAMS process Esikuva: pren 50126-1:2012 S381-12 Safety (RAMS). Part 2: Systems

Lisätiedot

Small craft - Electric Propulsion Systems

Small craft - Electric Propulsion Systems Small craft - Electric Propulsion Systems ISO/TC 188 / SC N 1055 ABYC TE-30 ELECTRIC PROPULSION SYSTEMS American Boat and Yacht Council (ABYC) Scope Tarkoitettu AC ja DC venesähköjärjestelmille, joissa

Lisätiedot

Ohjelmistoarkkitehtuuriin vaikuttavia tekijöitä. Kari Suihkonen

Ohjelmistoarkkitehtuuriin vaikuttavia tekijöitä. Kari Suihkonen Ohjelmistoarkkitehtuuriin vaikuttavia tekijöitä Kari Suihkonen Ohjelmistoarkkitehtuuriin vaikuttavia tekijöitä Tuote Ohjelmisto Ulkoiset tekijät Sisäiset tekijät 2 Hissin ohjausjärjestelmä ohjelmistotuotteena

Lisätiedot

Reliable sensors for industrial internet

Reliable sensors for industrial internet Reliable sensors for industrial internet 21.5.2015 Anu Kärkkäinen, PhD Research Team Leader VTT Technical Research Centre of Finland anu.karkkainen@vtt.fi Click to edit Master Contents title style Click

Lisätiedot

ida IEC61508 turvastandardi ja sen merkitys prosessiteollisuudelle Dr. William M. Goble exida Sellersville, PA USA

ida IEC61508 turvastandardi ja sen merkitys prosessiteollisuudelle Dr. William M. Goble exida Sellersville, PA USA IEC61508 turvastandardi ja sen merkitys prosessiteollisuudelle Dr. William M. Goble ex Sellersville, PA USA Martti Hakonen Kunnossapitoyhdistys Promaint ry ASAF teemakokous 17.10.2011 Pasila Esityksen

Lisätiedot

Tuomas Järvelä KONETURVALLISUUS HYDRAULISMEKAANISESSA JÄRJESTELMÄSSÄ

Tuomas Järvelä KONETURVALLISUUS HYDRAULISMEKAANISESSA JÄRJESTELMÄSSÄ Tuomas Järvelä KONETURVALLISUUS HYDRAULISMEKAANISESSA JÄRJESTELMÄSSÄ KONETURVALLISUUS HYDRAULISMEKAANISESSA JÄRJESTELMÄSSÄ Tuomas Järvelä Opinnäytetyö Syksy 2014 Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

Takki. Lisää ot sik k o osoit t am alla. Nyt se sopii, tai sitten ei. Jussi Vänskä Espotel Oy. vierailuluentosarja OTM kurssi 2010. 3.

Takki. Lisää ot sik k o osoit t am alla. Nyt se sopii, tai sitten ei. Jussi Vänskä Espotel Oy. vierailuluentosarja OTM kurssi 2010. 3. Takki Nyt se sopii, tai sitten ei Jussi Vänskä Espotel Oy vierailuluentosarja OTM kurssi 2010 3. luento: tuote Lisää ot sik k o osoit t am alla Jussi Vänskä OTM kevät 2010 Tuote Mitä tuote voi olla? Tuote

Lisätiedot

Safety Integrated -turvatekniset perusratkaisut. Siemens Automation

Safety Integrated -turvatekniset perusratkaisut. Siemens Automation Safety Integrated -turvatekniset perusratkaisut Siemens Automation Itsenäisen koneen turvaratkaisu toteutetaan releellä, konetta ei ole kytketty väylään Select language Exit Sivu 2 Industry Sector Turvareleet

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Prosessikunnossapito ja huoltosopimukset Ulkoistukset. Ennakkohuolto ja vikakorjaukset, LVI-suunnittelu Huoltosopimukset

Prosessikunnossapito ja huoltosopimukset Ulkoistukset. Ennakkohuolto ja vikakorjaukset, LVI-suunnittelu Huoltosopimukset UPM KOFF Kokonaiskunnossapito Prosessikunnossapito ja huoltosopimukset Ulkoistukset Kenttähuolto ja Projektit Sähkö- ja automaatio kunnossapitopalvelut Mekaaninen kunnossapito, modernisoinnit, prosessimuutokset

Lisätiedot

Lämpötila-anturit ATEX- ja IECEx-hyväksytyt, Ex d -rakenne

Lämpötila-anturit ATEX- ja IECEx-hyväksytyt, Ex d -rakenne Lämpötila-anturit ATEX- ja IECEx-hyväksytyt, Ex d -rakenne ATEX / INSTRUMENTIT Lämpötila-anturit ATEX- ja IECEx-hyväksytyt, Ex d -rakenne Sisällysluettelo sivu Tietoa valmistajasta ja tuotteista SKS Group

Lisätiedot

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TEHTÄVÄ 2: Symantec Endpoint Protection Manager, SEPM keskitetyn tietoturva hallintaohjelmiston asennus, sekä vaadittavien palveluiden/roolien käyttöönottaminen

Lisätiedot

Liikenteen hankeaihioita

Liikenteen hankeaihioita Hermia Oy Tamlink Oy Liikenteen hankeaihioita Hannu Hakala Artemis Call 2011 - työpaja Artemis haluaa the design, development and deployment of ubiquitous, interoperable and cost-effective, powerful, safe

Lisätiedot

Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa

Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa Osa II OUGF / 12.5.2004 c Sisält ltö Mitä uutta? Yleistä lisensoinnista Lisensointiin liittyviä ongelmia Hankinnassa muistettavia asioita

Lisätiedot

PCI DSS 3.0. Merkittävimmät muutokset Seppo Heikkinen, QSA seppo.heikkinen@nixu.com. 15.1.2014 Nixu 2014 1

PCI DSS 3.0. Merkittävimmät muutokset Seppo Heikkinen, QSA seppo.heikkinen@nixu.com. 15.1.2014 Nixu 2014 1 PCI DSS 3.0 Merkittävimmät muutokset Seppo Heikkinen, QSA seppo.heikkinen@nixu.com 15.1.2014 Nixu 2014 1 Yleistä PCI DSS standardin kehittämisestä PCI SSC (Payment Card Industry Security Standards Council)

Lisätiedot

GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM

GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM 2 Getinge Clean Management System GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM (CMS) -JÄRJESTELMÄ ENTISTÄ PAREMPI PROSESSI, AINUTLAATUINEN RATKAISU Getinge voi auttaa yritystäsi hallitsemaan

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T297/A01/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY, TYPE APPROVAL Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite

Lisätiedot

MNS ACS880 MNS-kojeistoon asennetut taajuusmuuttajat

MNS ACS880 MNS-kojeistoon asennetut taajuusmuuttajat MNS ACS880 MNS-kojeistoon asennetut taajuusmuuttajat MNS-kojeistoon asennetut ACS880-taajuusmuuttajat Taajuusmuuttajat on suunniteltu sijoitettavaksi sellaisenaan normaaliin tehdasympäristöön. Niiden yhteyteen

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teollisuustalous

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teollisuustalous Muista merkita nimesi Ja opiskeliianumerosi iokaiseen paperiin. Myös optiseen lomakkeeseen. Älii irroita papereita nipusta. Kaikki paperit on palautettava. TAMPEREEN 290 10 10 Tuotannonohjauksen tentti

Lisätiedot

IEC osa 4, ed. 2

IEC osa 4, ed. 2 1 IEC 61508 osa 4, ed. 2 Määritelmät ja lyhenteet Tärkeimpiä ja uusia määritelmiä 11.10.2010, Jouko Järvi Automation Partners Oy 2 Suomennosongelmia on mm. englannin suuri sanavarasto. Esim. laitteistolle

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Vesilukot Tyyppihyväksyntäohjeet 2007 Ympäristöministeriön asetus vesilukkojen tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2007 Ympäristöministeriön päätöksen

Lisätiedot

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY DEKRA INSPECTION OY

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY DEKRA INSPECTION OY I047/M02/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(6) AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY DEKRA INSPECTION OY Tunnus Code Tarkastuslaitos Inspection body Osoite Address www www I047 DEKRA

Lisätiedot

Verkkodatalehti. UE I0000 Moduulit ja väyläliitynnät LISÄTARVIKKEET

Verkkodatalehti. UE I0000 Moduulit ja väyläliitynnät LISÄTARVIKKEET Verkkodatalehti UE4140-22I0000 Moduulit ja väyläliitynnät A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Tilaustiedot Tyyppi Muita laiteversioita ja varusteita Tuotenumero UE4140-22I0000 1029098 www.sick.com/moduulit_ja_väyläliitynnät

Lisätiedot

Uutta Remote Support Platform 3.1 -versiossa

Uutta Remote Support Platform 3.1 -versiossa What's New Asiakirjaversio: 1.0 2014-05-09 Asiakirjaversiot Seuraavassa taulukossa esitellään asiakirjan tärkeimmät muutokset. Versio Pvm Kuvaus 1.0 2014-05-09 Ensimmäinen versio 2 All rights reserved.

Lisätiedot

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C 1. Yleistä Käsipäätettä käytetään SILVER C:n moottoriparametrien asettamiseen. 2. Asennus Käsipääte voidaan ripustaa mukana toimitettuun

Lisätiedot

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSPECTA TARKASTUS OY

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSPECTA TARKASTUS OY I001 Liite 1.12 / Appendix 1.12 Sivu / Page 1(6) Ilmoitettu laitos, Notified body, AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSPECTA TARKASTUS OY Tunnus Code Yksikkö tai toimintoala Department

Lisätiedot

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET.

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. Pekka Ollikainen Open Source Microsoft CodePlex bio Verkkosivustovastaava Suomen Sarjakuvaseura

Lisätiedot

Mitä vanhan laitteen modernisoinnissa kannattaa huomioida? Kiwa Inspecta Katri Tytykoski

Mitä vanhan laitteen modernisoinnissa kannattaa huomioida? Kiwa Inspecta Katri Tytykoski [presentation title] via >Insert >Header & Footer KONEEN JATKOAIKA Mitä vanhan laitteen modernisoinnissa kannattaa huomioida? Kiwa Inspecta Katri Tytykoski Johtava asiantuntija Inspecta Tarkastus Oy Koneen

Lisätiedot

Uuden konedirektiivin/ asetuksen edellyttämät dokumentit

Uuden konedirektiivin/ asetuksen edellyttämät dokumentit Sundcon Oy MUISTIO 16.11.2009 Uuden konedirektiivin/ asetuksen edellyttämät dokumentit Rajaukset 1. Suomalainen valmistaja. 2. Tavaranvalmistuskoneet ja koneyhdistelmät (esimerkiksi kiinteästi asennetut

Lisätiedot

MetSta ry» Verkkojulkaisut» Koneturvallisuus» Artikkelit» Nro 09/2010» 12.4.2010» Matti Sundquist, Sundcon Oy

MetSta ry» Verkkojulkaisut» Koneturvallisuus» Artikkelit» Nro 09/2010» 12.4.2010» Matti Sundquist, Sundcon Oy kirjoittaja: Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy otsikko: Ohjelmistotyökalun Sistema käyttö koneiden turvatoimintojen suunnittelussa julkaisupäivä: 12.4.2010 Artikkelin sisällysluettelo: 1 Johdanto...

Lisätiedot

Kenttäväylät turvallisuuskriittisissä prosesseissa

Kenttäväylät turvallisuuskriittisissä prosesseissa 1 Kenttäväylät turvallisuuskriittisissä prosesseissa Mitä on turvallisuus ja mitä on kriittisyys?: prosessit tai tapahtumat, jotka eivät aiheuta vaaraa (=riskiä) henkilöille, omaisuudelle tai ympäristölle

Lisätiedot

Coolselector Asennusohje

Coolselector Asennusohje MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Coolselector Asennusohje Täydellinen valinta on vain muutaman klikkauksen päässä www.danfoss.fi/kylma Yleiset vaatimukset Windows XP asennus Windows 7 asennus Asennuksen poisto

Lisätiedot

VTT EXPERT SERVICES OY VTT EXPERT SERVICES LTD.

VTT EXPERT SERVICES OY VTT EXPERT SERVICES LTD. S017 Liite 1.05 / Appendix 1.05 Sivu / Page 1(5) VTT EXPERT SERVICES OY VTT EXPERT SERVICES LTD. Tunnus Code Yksikkö tai toimintoala Department or section of activity Osoite Address Puh./fax/e-mail/www

Lisätiedot

Tilausvahvistus. Anttolan Urheilijat HENNA-RIIKKA HAIKONEN KUMMANNIEMENTIE 5 B RAHULA. Anttolan Urheilijat

Tilausvahvistus. Anttolan Urheilijat HENNA-RIIKKA HAIKONEN KUMMANNIEMENTIE 5 B RAHULA. Anttolan Urheilijat 7.80.4 Asiakasnumero: 3000359 KALLE MANNINEN KOVASTENLUODONTIE 46 51600 HAUKIVUORI Toimitusosoite: KUMMANNIEMENTIE 5 B 51720 RAHULA Viitteenne: Henna-Riikka Haikonen Viitteemme: Pyry Niemi +358400874498

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W02 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

Verkkodatalehti UE10-3OS2D0 UE10-3OS TURVARELE

Verkkodatalehti UE10-3OS2D0 UE10-3OS TURVARELE Verkkodatalehti UE10-3OS2D0 UE10-3OS A B C D E F Esimerkkikuva Tilaustiedot Tyyppi Tuotenumero UE10-3OS2D0 6024917 Muita laiteversioita ja varusteita www.sick.com/ue10-3os H I J K L M N O P Q R S T Yksityiskohtaiset

Lisätiedot

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2012-06-29 1(5) SK 34 VALAISIMET S202-12 Energy performance of lamp controlgear. Part 2: Controlgear for high intensity discharge lamps (excluding fluorescent lamps). Method of measurement to

Lisätiedot

Ympäristöarvioinnin työkalut metsästä loppukäyttäjille (PEnA)

Ympäristöarvioinnin työkalut metsästä loppukäyttäjille (PEnA) Ympäristöarvioinnin työkalut metsästä loppukäyttäjille (PEnA) Tarmo Räty Metlan NEW ohjelman 1 hanke 1 Uudet metsään ja metsäbiomassaan perustuvat tuotteet ja palvelut NEW (2014 2018) Puutuotteiden ympäristöystävällisyys

Lisätiedot

PROJEKTI- PÄÄLLIKÖSTÄ PRODUCT OWNERIKSI MEERI CEDERSTRÖM

PROJEKTI- PÄÄLLIKÖSTÄ PRODUCT OWNERIKSI MEERI CEDERSTRÖM PROJEKTI- PÄÄLLIKÖSTÄ PRODUCT OWNERIKSI MEERI CEDERSTRÖM TAUSTA Otaniemi UX (User Experience) Teknologiaa kaikille Silta tekniikan ja bisneksen välillä Testaaja (Tanska) Scrum Käyttöliittymäsuunnittelija

Lisätiedot

vacon 100 taajuusmuuttajat optbj sto- ja atex-lisäkortti käyttö- ja turvaopas

vacon 100 taajuusmuuttajat optbj sto- ja atex-lisäkortti käyttö- ja turvaopas vacon 00 taajuusmuuttajat optbj sto- ja atex-lisäkortti käyttö- ja turvaopas vacon SISÄLLYS Asiakirja: DPD007C Julkaisupäivämäärä: 8040. Hyväksynnät.... Yleistä...8. Viittaukset...9 3. OPTBJ-kortin asennus...0

Lisätiedot

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla Tervetuloa mukaan Sisällysluettelo yleistä... 3 MY KNX... 3 Kirjaudu KNX organisaation kotisivulle... 4 Partnerluettelo... 5

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY GRANT4COM OY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY GRANT4COM OY T290/M05/2018 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY GRANT4COM OY Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address www www T290 Grant4Com Oy

Lisätiedot

Miten voin selvittää säästömahdollisuuteni ja pääsen hyötymään niistä?

Miten voin selvittää säästömahdollisuuteni ja pääsen hyötymään niistä? Se edullisempi tietokanta Miten voin selvittää säästömahdollisuuteni ja pääsen hyötymään niistä? Rasmus Johansson rasmus.johansson@microsoft.com Ratkaisumyyntipäällikkö (Sovellusalusta) Microsoft Oy Miten

Lisätiedot

Toiminnallinen turvallisuus

Toiminnallinen turvallisuus Toiminnallinen turvallisuus Tekn.lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy Matti.sundquist@sundcon.fi Tehdasautomaatio PLC Toim isto PLC DCS + PLC DCS Moottoriohjaus + PLC PLC Copyright 2007 Rockwell Automation,

Lisätiedot

BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012

BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012 BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012 RIL tietomallitoimikunta LCI Finland Aalto-yliopisto Tampereen teknillisen yliopisto ja Oulun yliopisto Tietomallien

Lisätiedot

Installation instruction PEM

Installation instruction PEM Installation instruction ASENNUSOHJE PEM1032 2010-02 SURGE ARRESTER SET FOR POLE MOUNT TRANSFORMER YLIJÄNNITESUOJASETTI PYLVÄSMUUNTAJALLE ENGLISH SUOMI 2/8 PEM1032 2010-02 ENGLISH GENERAL INFORMATION -

Lisätiedot

Helsinki Metropolitan Area Council

Helsinki Metropolitan Area Council Helsinki Metropolitan Area Council Current events at YTV The future of YTV and HKL On the initiative of 4 city mayors the Helsinki region negotiation consortiums coordinating group have presented that:

Lisätiedot

UX NÄKÖKULMA - KONECRANES

UX NÄKÖKULMA - KONECRANES UX NÄKÖKULMA - KONECRANES Johannes Tarkiainen Industrial Design Manager KONECRANES NUMEROINA LAITTEET TOIMINTOJA LÄHES 60 % 11 800 TYÖNTEKIJÄÄ 600 TOIMIPISTETTÄ ERI PUOLILLA MAAILMAA 50 MAASSA LIIKEVAIHDOSTA

Lisätiedot

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS 31 S AHCON computer inflators are designed with a view to high quality, precision and long service life. The inflation computers are designed in Denmark and manufactured and tested in our own workshop.

Lisätiedot

Ohjeita API:en tuontiin EU alueelle. GMP tilaisuus FIMEA

Ohjeita API:en tuontiin EU alueelle. GMP tilaisuus FIMEA Ohjeita API:en tuontiin EU alueelle GMP tilaisuus FIMEA 19.11.2013 Euroopan komissio on julkaissut uusia ohjeita API:ien (Active Pharmaceutical Ingredients) tuontiin EU-alueelle. Uudet ohjeet tulevat voimaan

Lisätiedot

xxxxxx0209afi Schneider KNX Kiinteistöautomaation ja ohjausjärjestelmien vakioratkaisut

xxxxxx0209afi Schneider KNX Kiinteistöautomaation ja ohjausjärjestelmien vakioratkaisut xxxxxx0209afi Schneider KNX Kiinteistöautomaation ja ohjausjärjestelmien vakioratkaisut Vakioratkaisut kiinteistöjen toimintojen ohjaukseen Tehokas energianhallinta Schneider KNX -vakioratkaisujen energiatehokkuuden

Lisätiedot

Betonielementtien nostolenkit

Betonielementtien nostolenkit Betonielementtien nostolenkit Rakennusalan standardit ja eurokoodit 2017 15.12.2017 Tuomo Haara Betonielementtien nostolenkit, Suomi-historia Suomi-historiaa, nostolenkit mm.: Työsuojeluhallitus 1973 1993

Lisätiedot

ISEB/ISTQB FOUNDATION CERTIFICATE IN SOFTWARE TESTING III

ISEB/ISTQB FOUNDATION CERTIFICATE IN SOFTWARE TESTING III KOULUTUSTIEDOTE 1(5) ISEB/ISTQB FOUNDATION CERTIFICATE IN SOFTWARE TESTING III Kuvaus ja tavoite ISEB/ISTQB Foundation Certificate in Software Testing -sertifikaattiin valmentava koulutus (2,5 pv) ja sertifikaattikoe

Lisätiedot