Alkuperäinen käyttöohje Induktiivinen turvakytkin GG505S / / 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alkuperäinen käyttöohje Induktiivinen turvakytkin GG505S 701833 / 03 06 / 2010"

Transkriptio

1 Alkuperäinen käyttöohje Induktiivinen turvakytkin GG505S / / 2010

2 Sisältö 1 Merkinnät Symbolien merkitys 3 2 Turvaohjeet Sovellutusta koskevat turvallisuuteen liittyvät vaatimukset 4 3 Toimitettavat osat 5 4 Toiminnot ja ominaisuudet 5 5 Toiminta Aktivointialue Suojaus yksinkertaista ohittamista vastaan 7 6 Asennus 8 7 Sähköinen liitäntä 8 8 Käyttöönotto Säätömoodin aktivoiminen Aktivointialueen määrittely Säätömoodista poistuminen 10 9 Käyttö Anturisignaalit Tulojen / lähtöjen ominaisuudet Ristiinkytkentäviat Toimintamoodi LEDin viivästetty kytkentä LEDin kytkentä ilman viivettä Vasteajat LED-merkkivalo Mittakuva Tekniset tiedot Vianhaku Kunnossapito, korjaus ja hävittäminen Hyväksynnät / standardit Termit ja lyhenteet 20 2

3 1 Merkinnät Käyttöohjeet ovat osa laitetta. Ne on tarkoitettu EMC- ja pienjännitedirektiivien ja turvamääräysten mukaisten valtuutettujen henkilöiden käyttöön. Ne sisältävät tietoa laitteen oikeasta käsittelystä. Lue ohjeet ennen käyttöä tutustuaksesi käyttöolosuhteisiin, asennukseen ja käyttöön. Noudata turvaohjeita. 1.1 Symbolien merkitys Toimenpidepyyntö LED palaa LED ei pala LED vilkkuu LED vilkkuu nopeasti i Tärkeä huomautus 3

4 2 Turvaohjeet Seuraa turvaohjeita. Epäasiallinen käyttö voi aiheuttaa laitteessa virhetoimintoja. Tämä voi johtaa henkilövahinkoihin ja/tai omaisuusvahinkoihin koneen käytön aikana. Huomioi siksi kaikki tässä ohjeessa annetut asennusta ja käsittelyä koskevat huomautukset. Noudata myös koko järjestelmän käyttöä koskevia turvaohjeita. Ohjeiden ja standardien huomiotta jättäminen ja erityisesti laitteen peukaloiminen ja/tai muuttaminen johtaa kaikkien vastuiden ja takuiden raukeamiseen. Laitteen saa asentaa, kytkeä ja ottaa käyttöön vain turvateknisen koulutuksen saanut ammattitaitoinen sähköasentaja. Kyseessä olevaa sovellutusta koskevia sovellettavissa olevia teknisiä standardeja on noudatettava. Asennuksessa on noudatettava myös EN mukaisia vaatimuksia. Vika- ja epävarmuustapauksissa ota yhteyttä laitteen valmistajaan. Laitteen peukaloiminen tai muuttaminen ei ole sallittua. Kytke laite irti ulkoisesta jännitesyötöstä ennen sen käsittelyä. Kytke irti myös kaikki erikseen syötettävät relepiirit. Järjestelmän säätötoimenpiteiden jälkeen sille on tehtävä täydellinen toiminnan testaus. Käytä laitetta vain määritellyissä käyttöolosuhteissa ( 11 Tekniset tiedot). Mikäli käyttöolosuhteet poikkeavat määritellyistä, ota yhteyttä valmistajaan. Käytä ainoastaan alla kuvatulla tavalla ( 4). 2.1 Sovellutusta koskevat turvallisuuteen liittyvät vaatimukset On varmistettava, että kyseessä olevan sovellutuksen turvallisuusvaatimukset vastaavat tässä käyttöohjeessa mainittuja vaatimuksia. Ota huomioon seuraavat vaatimukset: Varmista asianmukaisin toimenpitein, ettei anturin tuntopinnalle aseteta metalliesineitä tarkoituksellisesti tai tahattomasti. Noudata turvajärjestelmien lukituslaitteiden kohdalla EN 1088 vaatimuksia. 4

5 Pidä tiukasti kiinni määritellyistä käyttöolosuhteista ( 11 Tekniset tiedot). Anturin käyttö kemiallisten ja biologisten aineiden läheisyydessä tai altistaminen ionisoivalle säteilylle ei ole sallittua. Käytä avautuvan toiminnan periaatetta kaikissa järjestelmään liitetyissä ulkoisissa turvapiireissä. Jos turva-anturissa esiintyy sellainen vika, joka johtaa määriteltyyn turvatilaan: varmista toimenpitein, että turvatila säilyy silloinkin, kun ohjausjärjestelmän käyttö aloitetaan uudelleen. Vaihda vioittuneet laitteet. 3 Toimitettavat osat 1 kpl turva-anturi GG505S, 2 kpl M18-asennusmutteria, 1 kpl käyttöohje (GG505S), dokumentti no Jos jokin yllä mainituista komponenteista puuttuu tai on vioittunut, ota yhteyttä lähimpään ifm:n toimistoon. 4 Toiminnot ja ominaisuudet Induktiivinen turva-anturi tunnistaa metallikohteet kosketuksetta. Turvatoiminto SF: turvatila (pääteaste pois päältä; looginen "0") saavutetaan, kun kohteen etäisyys on suurempi tai yhtä suuri kuin turvallinen päästöetäisyys s ar ( 11 Tekniset tiedot). Huomioi myös anturin asennusta koskevat ohjeet ( 6 Asennus). Turva-anturi tayttää kategorian 4 vaatimukset EN mukaan (voimassa saakka), suorituskykytason e vaatimukset EN ISO :2008 mukaan sekä SIL 3 vaatimukset IEC mukaan. Laite täyttää IEC mukaan luokituksen I2A18SP2M vaatimukset eiuppoasennuksessa ( 6 Asennus). Induktiivinen turva-anturi on TÜVNord:in hyväksymä. 5

6 5 Toiminta mm Kaksois-LED: signal (keltainen); power (vihreä) Turva-anturi Lähialue Aktivointialue Turvallinen päästöetäisyys s ar Kohde 5.1 Aktivointialue Lähtö on päällä ainoastaan silloin, kun vaimennus tapahtuu aktivointialueella. Aktivointialueen ulkopuolella lähtö pysyy poissa päältä. Käytettäessä 24 x 24 x 1 mm teräksistä (FE360, tavallinen teräs) standardikohdetta IEC mukaisessa ei-uppoasennuksessa aktivointialue on välillä mm. Turvallinen päästöetäisyys s ar on > 15 mm. Aktivointialue on erilainen, jos käytetään vaimennuselementtejä, jotka eroavat materiaaliltaan, muodoltaan tai kooltaan standardikohteesta. Aktivointialue muilla materiaaleilla*: Materiaali teräs FE360 ruostumaton teräs /304S15 AIMg3G22 CuZn37 Aktivointialue mm 1,7...4,3 mm 0,5...2,2 mm 0,5...2,5 mm * Tyypillisiä arvoja 24 x 24 x 1 mm kohteella ja IEC mukaisessa eiuppoasennuksessa 20 C ympäristölämpötilassa. 6

7 5.2 Suojaus yksinkertaista ohittamista vastaan Turva-anturi reagoi metallikohteisiin, esim. turvaoven metallikehykseen. Muiden metallikohteiden, joiden ei ole tarkoitus aktivoida anturia, ei saa antaa aktivoida turva-anturia tarkoituksellisesti eikä tahattomasti. i Estä sopivilla toimenpiteillä, ettei muita metallikappaleita kuin määritelty kohde voida asettaa tuntopinnalle tai aktivointialueelle tarkoituksella eikä tahattomasti. Lisäksi anturissa on seuraavat kytkentäominaisuudet, jotka tekevät sen turvatoiminnon ohittamisen vaikeammaksi: 1. Kun metallikohde saapuu aktiivialueelle hitaasti, lähtö menee päälle välittömästi mutta LED-merkkivalo muuttaa tilaansa n. 3 s viiveellä ( LED-merkkivalon viivästetty kytkentä). Tällä tavalla varmistetaan, että kohde on yleensä lähialueella ennen, kuin LED-merkkivalo syttyy. Järjestelmän uudelleenkäynnistystä koskevat tekniset ohjeet on huomioitava. 2. Jos kohde pysyy lähialueella yli 2 s ajan, lähtö kytketään kokonaan pois käytöstä eikä se aktivoidu, vaikka vaimennus tapahtuisi aktivointialueella. Jos kohde pysyy lähialueella yli 5 s ajan, säätömoodi aktivoituu ( 8.1 Säätömoodin aktivoiminen). Aktivointialueen vapautus voidaan tehdä joko poistamalla kohde (> 15 mm) yli 2 s ajaksi tai katkaisemalla jännitesyöttö ( 8.3 Säätömoodista poistuminen). 7

8 6 Asennus Laite on ei-uppoasennettava IEC , tyyppi I2A18SP2M mukaan. Varmista, ettei laite pääse irtoamaan. Maksimi kiristysmomentti: 40 Nm Noudata kuvien 1-3 mukaisia asennusmittoja: i Käytä ainoastaan ei-upotettavaa asennustapaa. Jos käytetään uppoasennusta, anturin tuntoetäisyys kasvaa ja sen lähtö voi jäädä jatkuvasti päälle (ei sallittu). 7 Sähköinen liitäntä Kytkentä 11 Tekniset tiedot Kytke laite irti jännitesyötöstä. Kytke irti myös kaikki erikseen syötettävät relepiirit. Syöttöjännite: kytke L+ liittimen nastaan 1 ja L- liittimen nastaan 3. i Nimellisjännite on 24 V DC. Jännite saa vaihdella välillä 19,2 V V sisältäen 5% aaltoisuuden EN mukaan. i Yhden vian yhteydessä ei syöttöjännite saa ylittää arvoa 60 V DC yli 0,2 s eikä maksimiarvoa 120 V DC (SELV, EN mukaan). 8

9 8 Käyttöönotto 8.1 Säätömoodin aktivoiminen Helpon ja luotettavan asennuksen varmistamiseksi anturi voidaan laittaa säätömoodiin. Tämä tehdään asettamalla metallikohde aivan turva-anturin tuntopinnan eteen (lähialue). Noin 5 s kuluttua keltainen signaali- LED alkaa vilkkua: säätömoodi on 0 15 mm aktiivinen. > 5 s Niin kauan kuin tämä moodi on aktiivinen, pääteaste pysyy turvatilassa ("0"). Lähialue Aktivointialue 8.2 Aktivointialueen määrittely Säätömoodissa anturin aktivointialue voidaan määrittää vaimennuselementtiä liikuttamalla. Kun vaimennus suoritetaan aktivointialueella, keltainen LED sammuu mm Jos kohde on lähialueella tai aivan aktivointialueen läheisyydessä, LED alkaa uudelleen vilkkua. Lähialue Aktivointialue 9

10 8.3 Säätömoodista poistuminen Jos kohde on > 15 mm etäisyydellä yli 2 s ajan, anturi poistuu säätömoodista ja keltainen LED sammuu mm Tämä saadaan aikaiseksi myös katkaisemalla jännitesyöttö. < 2 s > 2 s Lähialue Aktivointialue 9 Käyttö 9.1 Anturisignaalit Turvatila on sellainen tila, jossa lähtö on poissa päältä (virraton tila: looginen "0"). Turva-anturia on käytettävä sen kellopulssituloon (TE) johdetun kellopulssisignaalin avulla. Kellopulssisignaalin on täytettävä määritetyt aikaehdot (kts. kuva). T1 T T2 T1 50 ms 1 T2 50 ms td T = ms td = 1,0...1,5 ms (± 10 %) Kellopulssitulo (TE) Lähtö 10

11 9.2 Tulojen / lähtöjen ominaisuudet Tulojen sähköiset ominaisuudet ovat yhteensopivat EN mukaisten lähtöjen ominaisuuksien kanssa (nimellisvirta 0,1 A ja nimellisjännite 24 V): Looginen "1" 11 V, < 30 V Tulovirta n. 3 ma Looginen "0" 5 V Vuotovirta 500 µa Sallittu testipulssi 1,0 ms Jos kohde on aktivointialueella ja anturi on kunnossa, kellopulssi siirretään lähtöön viiveellä td. Lähtöjen ominaisuudet ovat yhteensopivat EN (tyypit 1 ja 2) mukaisten tulojen ominaisuuksien kanssa. Looginen "1" 15 V 11 V ma ma Lähtöimpedanssi tyyp. 27 Ω Looginen "0" 5 V Vuotovirta 0 ma (alasvetovirta tyyp. 30 ma) Jos kohde on aktivointialueen ulkopuolella, lähtö on pois päältä (looginen "0"). i Aikakaavion noudattamatta jättäminen (esim. ei aikaeroa (td); jatkuva looginen "1" 9.1) on vikatilanne. 9.3 Ristiinkytkentäviat i Turva-anturi tunnistaa ristiinkytkentäviat ja ne aiheuttavat virheilmoituksen (jatkuva looginen "1"). Kellopulssigeneraattorin alasvetovirta ei saa ylittää 30 ma, koska turva-anturi ei pysty kytkemään tämän suurempaa virtaa. Tällöin ei virheilmoitus ole enää mahdollinen. 11

12 9.4 Toimintamoodi Edellisen vaimennuksen pituus määrää sen, syttyykö keltainen LED viiveellä ( 9.4.1) tai ilman viivettä ( 9.4.2), kun kohde siirtyy aktivointialueelle. Kummassakin tapauksessa lähtö menee päälle välittömästi. Vaimennuksen päättyessä lähtö menee pois päältä ja keltainen LED sammuu välittömästi. Jos vaimennus tapahtuu lähialueella, lähtö menee pois päältä välittömästi ja keltainen LED sammuu n. 2 s viiveellä. LEDin sammuessa lähtö pysyy turvatilassa (looginen "0"). Siten uudelleen kytkentä aktivointialueella ei ole mahdollista. Aktivointi tehdään mahdolliseksi viemällä kohde > 15 mm etäisyydelle yli 2 s ajaksi tai katkaisemalla syöttöjännite ( 5.2 Suojaus yksinkertaista ohitusta vastaan) LEDin viivästetty kytkentä Ei vaimennettu > 2s: 0 15 > 3 s mm Jos kohde oli poissa anturin aktivointialueelta (> 15 mm) yli 2 s ajan, keltainen LED syttyy n. 3 s viiveellä, kun vaimennus tapahtuu aktivointialueella. Näin tapahtuu myös silloin, jos kohde on aktivointialueella silloin, kun jännite kytketään. Lähialue Aktivointialue 12

13 9.4.2 LEDin kytkentä ilman viivettä Ei vaimennettu < 2s: Jos kohde oli poissa anturin aktivointialueelta (> 15 mm) alle 2 s ajan, keltainen LED syttyy välittömästi, kun vaimennus tapahtuu aktivointialueella. 0 0 s *) 15 mm Lähialue Aktivointialue *) paitsi ensimmäisessä käynnistyksessä 13

14 9.5 Vasteajat (ilman vahvistinyksikön viiveitä) Vasteaika turvakyselyn yhteydessä (poisto aktivointialueelta) 20 ms 1) Vasteaika lähialuetta lähestyttäessä (ei-turvallinen alue) Vasteaika aktivointialuetta lähestyttäessä (aktivointiaika) Vasteaika, kun kellopulssi katkaistaan Aktivoinnin vasteaika TE:n nousevalla reunalla (vaimennus aktivointialueella) Vasteaika / turvallisuuteen liittyvien vikojen riskiaika Sallittu paikallaoloaika lähialueella Säätömoodin aktivointiviive ( 8.1 Säätömoodin aktivoiminen) Paikalloloaika vaimentamattomassa tilassa ( 15 mm) ennen paluuta käyttömoodiin ( 8.3 Säätömoodista poistuminen) T tyyp. 100 ms 200 ms 2) 2 ms tyyp. 40 ms maks. 100 ms T noin 2 s noin 5 s noin 2 s 1) Tänä aikana lähtö on pois päältä (looginen "0"). 2) Tästä hetkestä lähtien kellopulssi siirretään lähtöön viiveellä. 14

15 9.6 LED-merkkivalo LED Toimintastatus Anturisignaalit Ei syöttöjännitettä Alijännite Ylijännite Lähtö pois päältä (turvatila), kohde aktivointialueen ulkopuolella (käyttömoodi) tai kohde aktivointialueella (säätömoodi) Lähtö päällä, kohde aktivointialueella (käyttömoodi) 1 TE 0 A 1 0 Lähtö pois päältä (turvatila), kohde aktivointialueen ulkopuolella (säätömoodi) Sisäinen tai ulkoinen vika 12 Vianhaku 15

16 10 Mittakuva Kaksois-LED: signal (keltainen); power (vihreä) 11 Tekniset tiedot GG505S GIGA-4015-US Induktiivinen turvakytkin Metallikierre M18 x 1 M12 pistokeliitäntä Aktivointialue: mm Uppoasennus ei sallittu Laite täyttää seuraavien standardien vaatimukset: SIL 3 IEC 61508: 2000, EN ISO : 2008 kategoria 4 PL e Käyttöjännite 24 V DC (19, V) Oikosulkusuojaus Napaisuussuojaus Virrankulutus Vasteaika Käynnistysviive 16 kyllä kyllä < 15 ma Vasteaika turvakyselyn yhteydessä (poisto aktivointialueelta): 20 ms Vasteaika aktivointialuetta lähestyttäessä (aktivointiaika), tyyp. 100 ms, 200 ms 5 s

17 Turvallinen katkaisuetäisyys s ar Toimintamoodi EMC / tärinä, iskut Sovellutus Käyttöympäristö Käyttölämpötila 15 mm Jatkuva käyttö (huoltovapaa) IEC mukaan Luokka C EN mukaan (säänkestävä sovellutus) C*) C **) Suhteellinen ilmankosteus % *) % **) Lämpötilan muutosnopeus Ilmanpaine 0,5 K/min kpa Käyttöikä T M (käyttöikä) maks h (10 vuotta) *) maks h (20 vuotta) **) Turvallisuuteen liittyvä luotettavuus PFH (PFH D ) 1,1 x 10-9 /h MTTF D > vuotta DC / CCF / kat. 99 % / 65 % / 4 Suojausluokka Kotelomateriaalit Näyttö Liitäntä IP 68 / IP 69K (EN mukaan), III PBT, haponkestävä teräs LED, kelt. (signal); LED, vihreä (power) M12 pistokeliitin, kullatut koskettimet 17

18 Kytkentä 1 L+ (BN) +24 V TE L A (WH) (BU) (BK) OUT GND IN 1 EN mukainen turvarele tai -logiikka Johdinvärit: BK: musta BN: ruskea BU: sininen WH: valkoinen johdinvärit (BN, BK, BU, WH) pätevät ifm-pistokeliittimille. Kommentteja: *) Käyttöikä T M = 10 vuotta **) Käyttöikä T M = 20 vuotta Jollei toisin ilmoitettu, kaikki tiedot pätevät IEC mukaisella 24 x 24 x 1 mm kokoisella referenssikohteella (FE360 = teräs) koko lämpötila-alueella. 18

19 12 Vianhaku LED-näyttö1 9.6 Ongelma Mahdollinen syy Vianhaku Ei LED-näyttöä Ei syöttöjännitettä Kytke jännite -LED vilkkuu ja anturi ei kytke Alijännite Ylijännite Korjaa jännite ( 11 Tekniset tiedot) -LED on pois päältä ja -LED vilkkuu Sisäinen tai ulkoinen vika Poista vaimennus / vaimenna Katkaise jännite / kytke jännite Vaihda laite Tarkista kaapelointi / liitännät Tarkista ulkoinen elektroniikka (esim. G150xS tai logiikka) 13 Kunnossapito, korjaus ja hävittäminen Jos laitetta käytetään oikein, ei kunnossapito- ja korjaustoimenpiteitä tarvita. Laitteen saa korjata vain sen valmistaja. Käytön jälkeen laite tulee hävittää ympäristöystävällisesti ja soveltuvien kansallisten määräysten mukaisesti. 14 Hyväksynnät / standardit Sovellettavat standardit ja direktiivit: 2006/42/EC Eurooppalainen konedirektiivi 2004/108/EC EMC-direktiivi DIN EN (1996) kategoria 4, koneturvallisuus, ohjausjärjestelmien turvallisuuteen liittyvät osat (voimassa saakka) EN ISO : 2008 PL e, koneturvallisuus, ohjausjärjestelmien turvallisuuteen liittyvät osat IEC (2008) matalajännitteiset kytkinlaitteet: ohjauspiirien laitteet ja kytkinelementit - lähestymiskytkimet IEC (2000) UL

20 15 Termit ja lyhenteet Cat. Category Kategoria Ohjausjärjestelmän turvallisuuteen liittyvien osien luokitus niiden vikakestoisuuden mukaan. CCF Common Cause Failure Yleisluontoinen vika DC Diagnostic Coverage Diagnostiikan kattavuus MTTF D PFH (PFH D ) Mean Time To Dangerous Failure Probability of (dangerous) Failure per Hour Vaarallisten vikojen keskim. esiintymisväli Vaarallisten vikojen todennäköisyys per tunti PL Performance Level Suorituskykytaso PL EN ISO mukaan SIL Safety Integrity Level Turvallisuuden eheystaso SIL 1-4 IEC mukaan PLC Programmable Logic Controller Ohjelmoitava logiikka T M Mission Time Käyttöikä = maks. huoltoaika 20

21 21

Alkuperäinen käyttöohje Induktiivinen turvakytkin GI701S / / 2010

Alkuperäinen käyttöohje Induktiivinen turvakytkin GI701S / / 2010 Alkuperäinen käyttöohje Induktiivinen turvakytkin GI701S 704196 / 01 04 / 2010 Sisältö 1 Johdanto...3 1.1 Symbolien merkitys...3 2 Turvaohjeet...4 2.1 Sovellutusta koskevat turvallisuuteen liittyvät vaatimukset...4

Lisätiedot

Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta Induktiivinen turva-anturi GI701S

Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta Induktiivinen turva-anturi GI701S Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta Induktiivinen turva-anturi GI71S FI 8236833 / 9 / 216 Sisällys 1 Alkusanat...3 1.1 Käytetyt symbolit...3 1.2 Käytetyt varoitukset...3 2 Turvallisuusohjeet...4 2.1

Lisätiedot

Alkuperäinen käyttöohje AS-i -turvamonitori AC031S / AC032S / / 2010

Alkuperäinen käyttöohje AS-i -turvamonitori AC031S / AC032S / / 2010 Alkuperäinen käyttöohje AS-i -turvamonitori AC031S / AC032S 7390834 / 01 09 / 2010 Sisältö Turvaohjeet...3 Sovellutukset...4 Toiminta ja sähköinen liitäntä...4 Käyttö- ja näyttöelementit...5 LED-merkkivalojen

Lisätiedot

Käyttöohjeet Vahvistinyksikkö VS2000 Exi PTB 01 ATEX 2075

Käyttöohjeet Vahvistinyksikkö VS2000 Exi PTB 01 ATEX 2075 Käyttöohjeet Vahvistinyksikkö VS000 Exi PTB 0 ATEX 075 70496/00 0/007 Sisältö Turvaohjeet... Toiminnot ja ominaisuudet... Asennus... 4. Antureiden asennus... 5 4 Sähköinen liitäntä... 5 4. Liitinjärjestys...

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W02 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

Pitkäetäisyyksinen induktiivinen lähestymiskytkin E2A3. 27 (40) mm. 27 (44) mm. 27 (40) mm. 34 (50) mm. 34 (49) mm. 39 (60) mm.

Pitkäetäisyyksinen induktiivinen lähestymiskytkin E2A3. 27 (40) mm. 27 (44) mm. 27 (40) mm. 34 (50) mm. 34 (49) mm. 39 (60) mm. Pitkäetäisyyksinen induktiivinen lähestymiskytkin E2A Pitkä etäisyys parantaa suojausta ja tunnistuskykyä Kolminkertaisen etäisyyden lähestymiskytkimet uppoasennuskäyttöön. Pitkä käyttöikä varmistettu

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5 Näppäimistö CT 1000 Käyttäjäopas CT1000v.5 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 CT 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security

Lisätiedot

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 E/P-paineensäätöventtiili, Sarja ED0 Qn= 10 l/min Paineilmaliitäntä

Lisätiedot

Tekniset tiedot. Kontaktorit ja moottorikäynnistimet CI-TI TM Aikareleet ATI, BTI, MTI 520B11309

Tekniset tiedot. Kontaktorit ja moottorikäynnistimet CI-TI TM Aikareleet ATI, BTI, MTI 520B11309 Kontaktorit ja moottorikäynnistimet CI-TI TM Elokuu 2002 DKACT.PD.Coo.J2.20 520B11309 Johdanto MTI: - päästöhidastus - vetohidastus - Pulssitoiminnot - Tähti/kolmio vaihtokytkentä Toimintojen valinta AV

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

GuardShield Safe 4. Tekniset tiedot. Kuvaus. Sovelluskohteita. Ominaisuudet

GuardShield Safe 4. Tekniset tiedot. Kuvaus. Sovelluskohteita. Ominaisuudet GuardShield Safe 4 Kuvaus Allen-Bradley Guardmaster GuardShield Safe 4 on edullinen turvavaloverho ON/OFF toiminnalla. Tässä perusturvatoiminnalla varustetussa turvavaloverhossa on erityisominaisuutena

Lisätiedot

Verkkodatalehti STR1-SASU03P5 STR1 KOSKETUKSETTOMAT TURVARAJAKYTKIMET

Verkkodatalehti STR1-SASU03P5 STR1 KOSKETUKSETTOMAT TURVARAJAKYTKIMET Verkkodatalehti STR1-SASU03P5 STR1 A B C D E F H I J K M N O P Q R S T Yksityiskohtaiset tekniset tiedot Ominaisuudet Järjestelmäosa Anturin toimintaperiaate Tilaustiedot Tyyppi Muita laiteversioita ja

Lisätiedot

Elektroninen ohjausyksikkö

Elektroninen ohjausyksikkö Elektroninen ohjausyksikkö MALLI CITY Käyttäjän käsikirja Asennus Toiminnot Vasatherm Finland Oy Puh: +358 (0)9 4730 6190 Pihatörmä 1 A Fax: + 358 (0)9 4730 6201 02240 Espoo E-mail: etunimi.sukunimi@vasatherm.fi

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje V1.5 Käyttö- ja asennusohje Etäluentalaite ionsign Oy PL 246, Paananvahe 4, 26100 Rauma ionsign.fi, ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 NEUTRON4 ETÄLUENTALAITE 1 Yleistä

Lisätiedot

Verkkodatalehti STR1-SAFU10P5 STR1 KOSKETUKSETTOMAT TURVARAJAKYTKIMET

Verkkodatalehti STR1-SAFU10P5 STR1 KOSKETUKSETTOMAT TURVARAJAKYTKIMET Verkkodatalehti STR1-SAFU10P5 STR1 A B C D E F H I J K M N O P Q R S T Yksityiskohtaiset tekniset tiedot Ominaisuudet Järjestelmäosa Anturin toimintaperiaate Tilaustiedot Tyyppi Muita laiteversioita ja

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

Anturit Paineanturit Sarja PE6. Luetteloesite

Anturit Paineanturit Sarja PE6. Luetteloesite Anturit Paineanturit Luetteloesite 2 Anturit Paineanturit Painesensori, Työpaine: -1-10 bar elektroninen Sähk. liitäntä: Pistoke, M8x1, 4-napainen Paineilmaliitäntä: Laippa ja O-rengas, Ø 1,2x1 Jossa pietsoresistiivinen

Lisätiedot

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Kuvaus Venttiilin virtauksen säätöominaisuus, jolla säätöasetusta voidaan muuttaa lineaarisesta logaritmiseksi tai päinvastoin. Uudenaikainen rakenne, jossa

Lisätiedot

Verkkodatalehti. WTB4S-3P5232H W4S-3 Inox Hygiene VALOKENNOT

Verkkodatalehti. WTB4S-3P5232H W4S-3 Inox Hygiene VALOKENNOT Verkkodatalehti WTBS-3P5232H WS-3 Inox Hygiene WTBS-3P5232H WS-3 Inox Hygiene A B C D E F Esimerkkikuva Tilaustiedot Tyyppi Tuotenumero WTBS-3P5232H 586 Muita laiteversioita ja varusteita www.sick.com/ws-3_inox_hygiene

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje V1.4 Käyttö- ja asennusohje Etäluentalaite ionsign Oy PL 246, Paananvahe 4, 26100 Rauma ionsign.fi, ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 NEUTRON12-3G ETÄLUENTALAITE 1 Yleistä

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS)

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS) Hätäkutsupakkaus Tyyppi: 5200 xx Pakkaus koostuu: erkkivalo Tyyppi: 5203 xx Vetonarupainike Tyyppi: 5202 xx Sammutuspainike Tyyppi: 5201 xx Teholähde Tyyppi: 5204 xx Täydentävät tuotteet (eivät kuulu toimitukseen):

Lisätiedot

LP4PF /LP4PT Kulkusuojavaloverhot Peiliheijastus 0 6m Mykistys tai ilman mykistystä

LP4PF /LP4PT Kulkusuojavaloverhot Peiliheijastus 0 6m Mykistys tai ilman mykistystä LP4PF /LP4PT Kulkusuojavaloverhot Peiliheijastus 0 6m Mykistys tai ilman mykistystä Tekniset tiedot Tehonsyöttö Vdc 19,2 28.8 Tehonkulutus, Vastaanotin 6W Tehonkulutus, Lähetin 3W Turvalähdöt 2 x PNP OSSD,

Lisätiedot

Käyttöohje. Kytkentävahvistin N00..A N05..A 701692/01 06/03 SUOMI

Käyttöohje. Kytkentävahvistin N00..A N05..A 701692/01 06/03 SUOMI Käyttöohje SUOMI Kytkentävahvistin N00..A N0..A 7069/0 06/03 Ohjeet turvallista käyttöä varten räjähdysvaarallisilla alueilla Käyttö Luonnostaan vaarattomia virtapiirejä sisältäviä laitteita on tarkoitus

Lisätiedot

Verkkodatalehti. FLN-OSSD Flexi Loop TURVA-ANTURIEN SARJAANKYTKENTÄ

Verkkodatalehti. FLN-OSSD Flexi Loop TURVA-ANTURIEN SARJAANKYTKENTÄ Verkkodatalehti FLN-OSSD1100108 Flexi Loop A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Yksityiskohtaiset tekniset tiedot Turvatekniset ominaisuudet Tilaustiedot Tyyppi muita laiteversioita ja varusteita Turvallisuuden

Lisätiedot

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.5.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/9 SET-100 Rajakytkinyksikkö Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 Mitat P x L x K 480x289x100 DC / AC INVERTTERI 12V 2500W 230V AC 50Hz 1702-8571 Matkailuautot Husbilar

Lisätiedot

GOLF EDITION OHJEKIRJA. 12 V Lyijyakuille 15-85 Ah (AGM/GEL)

GOLF EDITION OHJEKIRJA. 12 V Lyijyakuille 15-85 Ah (AGM/GEL) GOLF EDITION OHJEKIRJA 12 V Lyijyakuille 15-85 Ah (AGM/GEL) FI 1 KIITOS KUN OLET VALINNUT EXIDE TECHNOLOGIES-VARAAJAN Uusi varaajasi auttaa sinua pitämään akkusi täyteen varattuna ja pidentää sen käyttöikää.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Käyttöohje Vortex-virtausmittari. SVxxx0 80229859 / 00 06 / 2015

Käyttöohje Vortex-virtausmittari. SVxxx0 80229859 / 00 06 / 2015 Käyttöohje Vortex-virtausmittari SVxxx0 80229859 / 00 06 / 2015 Sisältö 1 Turvaohjeet 3 2 Toiminnot ja ominaisuudet 3 3 Toiminta 4 4 Asennus 4 5 Sähköinen kytkentä 6 6 Käyttö- ja näyttöelementit 7 7 Valikko

Lisätiedot

Säätökeskus RVA36.531

Säätökeskus RVA36.531 Säätökeskus Asennusohje 1. Johdanto Tämä ohje koskee säätökeskusta joka on tarkoitettu lämmönsäätöön pientaloissa jossa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.ohje tulee säilyttää lähellä säädintä.. Säätökeskus

Lisätiedot

Teholähteet ja muuntajat Phaseo Poweria automaatioon!

Teholähteet ja muuntajat Phaseo Poweria automaatioon! Teholähteet ja muuntajat Phaseo Poweria automaatioon! Simply Smart! Nerokkuutta ja älyä, joka tekee käytöstä helppoa Tämän päivän vaatimuksiin... Verkkokatkot Sähkökatkokset aiheuttavat koneisiin ja laitteisiin

Lisätiedot

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2 Etälukija PR 1000 Käyttäjäopas PR1000v.2 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 PR 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security Solutions

Lisätiedot

Verkkodatalehti. WTT190L-P3536 PowerProx VALOKENNOT

Verkkodatalehti. WTT190L-P3536 PowerProx VALOKENNOT Verkkodatalehti WTT190L-P3536 PowerProx A B C D E F Esimerkkikuva Tilaustiedot Tyyppi Tuotenumero WTT190L-P3536 6055958 Muita laiteversioita ja varusteita www.sick.com/powerprox H I J K L M N O P Q R S

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai laitteen

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

Teollisuusautomaation standardit. Osio 6:

Teollisuusautomaation standardit. Osio 6: Teollisuusautomaation standardit Osio 6 Osio 1: SESKOn Komitea SK 65: Teollisuusprosessien ohjaus Osio 2: Toiminnallinen turvallisuus: periaatteet Osio 3: Toiminnallinen turvallisuus: standardisarja IEC

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos,

Lisätiedot

GuardShield Micro 400 /Micro400 IP

GuardShield Micro 400 /Micro400 IP GuardShield Micro 400 /Micro400 IP Valoverhoja on saatavana 150mm..1200mm korkeita 150mm jaolla. Pienen kokonsa ansiosta valoverho voidaan helposti asentaa esimerkiksi koneen tukirakenteiden väliin, minne

Lisätiedot

KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 9

KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 9 HÄLYTYS- LAITTEET KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 9 SKS-automaatio Oy Martinkyläntie 50, PL 122, 01721 Vantaa, sähköposti: automaatio@sks.fi, faksi 852 6820, puh. *852 661 Etelä-Suomi Martinkyläntie 50

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit Energianhallinta Energiamittari Malli EM10 DIN Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Energiamittari Energia: 6 numeroa Energian mittaukset: kokonais kwh TRMS mittaukset vääristyneelle

Lisätiedot

Turvallisuusseminaari 30.11 1.11.2006 Silja-Line

Turvallisuusseminaari 30.11 1.11.2006 Silja-Line Turvallisuusseminaari 30.11 1.11.2006 Silja-Line Koneturvallisuus ohjausjärjestelmät ja niihin liittyvät tiedonsiirtojärjestelmät Toiminnallinen turvallisuus Standardi IEC 62061 Koneturvallisuus turvallisuuteen

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

Verkkodatalehti. TR4-SDU03P TR4 Direct KOSKETUKSETTOMAT TURVARAJAKYTKIMET

Verkkodatalehti. TR4-SDU03P TR4 Direct KOSKETUKSETTOMAT TURVARAJAKYTKIMET Verkkodatalehti TR4-SDU03P TR4 Direct A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Yksityiskohtaiset tekniset tiedot Ominaisuudet Järjestelmäosa Anturin toimintaperiaate Tilaustiedot Tyyppi muita laiteversioita

Lisätiedot

Telemerkki Oy. TM-EIAC Ohjauskoje. Käyttöohje. Versio 1.00 [2009-09-15

Telemerkki Oy. TM-EIAC Ohjauskoje. Käyttöohje. Versio 1.00 [2009-09-15 Telemerkki Oy TM-EIAC Ohjauskoje Versio 1.00 [ ii Copyright Notice Tavaramerkit Vastuurajoitus Yhteystiedot TM-EIAC käyttöohje Copyright 2007 Telemerkki Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Kopiointi ilman

Lisätiedot

Verkkodatalehti. T4000-1RBA01 T4000 Standard TUOTEVALIKOIMA

Verkkodatalehti. T4000-1RBA01 T4000 Standard TUOTEVALIKOIMA Verkkodatalehti T4000-1RBA01 T4000 Standard A B C D E F Ominaisuudet Järjestelmäosa Tilaustiedot Tyyppi Tuotenumero T4000-1RBA01 6012147 muita laiteversioita ja varusteita www.sick.com/t4000_standard Valvontayksikkö

Lisätiedot

PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET

PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET KUNNOSSAPITO-OHJELMA KESKUKSEN NUMERO : Palo Vika HÄTÄKESKUS : Puh LISMAR OY Telinetie 3 33880 LEMPÄÄLÄ p 03 31249110 f 03 3672116 http//www.lismar.fi

Lisätiedot

Alkuperäinen käyttöohje Optoelektroniset turva-anturit (turvavaloverho / turvavalokenno) Suoja-alueen leveys (toimintaetäisyys) 0...

Alkuperäinen käyttöohje Optoelektroniset turva-anturit (turvavaloverho / turvavalokenno) Suoja-alueen leveys (toimintaetäisyys) 0... Alkuperäinen käyttöohje Optoelektroniset turva-anturit (turvavaloverho / turvavalokenno) Suoja-alueen leveys (toimintaetäisyys) 0...12 m FI OY 704555 / 03 06 / 2015 Sisältö 1 Johdanto...4 1.1 Käytettävät

Lisätiedot

vacon 100 taajuusmuuttajat optbj sto- ja atex-lisäkortti käyttö- ja turvaopas

vacon 100 taajuusmuuttajat optbj sto- ja atex-lisäkortti käyttö- ja turvaopas vacon 00 taajuusmuuttajat optbj sto- ja atex-lisäkortti käyttö- ja turvaopas vacon SISÄLLYS Asiakirja: DPD007C Julkaisupäivämäärä: 8040. Hyväksynnät.... Yleistä...8. Viittaukset...9 3. OPTBJ-kortin asennus...0

Lisätiedot

LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YLEISTÄ Lue ohjekirjaa huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Säilytä ohjekirja tulevaisuudeksi. Sähköasennus on suoritettava

Lisätiedot

TUNTOREUNAT. Kuvaus. Ominaisuudet ja edut

TUNTOREUNAT. Kuvaus. Ominaisuudet ja edut TUNTOREUNAT Kuvaus Tapeswitch tuntoreunat on kosketukseen perustuvia turvaantureita jotka on suunniteltu suojaamaan henkilöitä ja laitteita erilaisissa ympäristöissä. Tapeswitch tuntoreunojen toiminta

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com Asennusopas DEVIreg 132 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 6 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

Verkkodatalehti. TR10-SLU10P TR10 Lock TURVALUKOT

Verkkodatalehti. TR10-SLU10P TR10 Lock TURVALUKOT Verkkodatalehti TR10-SLU10P A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Yksityiskohtaiset tekniset tiedot Ominaisuudet Anturin toimintaperiaate Tilaustiedot Tyyppi Muita laiteversioita ja varusteita Turvallisten

Lisätiedot

Dieselhiukkassuodatin

Dieselhiukkassuodatin Dieselhiukkassuodatin 12.07 - Käyttöohjeet s 51142537 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta.

Lisätiedot

Verkkodatalehti. L40E-21MA1A L4000 järjestelmät YKSISÄTEISET TURVAVALOKENNOT

Verkkodatalehti. L40E-21MA1A L4000 järjestelmät YKSISÄTEISET TURVAVALOKENNOT Verkkodatalehti L0E-MAA L000 järjestelmät L0E-MAA L000 järjestelmät A B C D E F Tilaustiedot Tyyppi Tuotenumero L0E-MAA Muita laiteversioita ja varusteita 60730 www.sick.com/l000_järjestelmät Yksityiskohtaiset

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Analogisten mittarien kytkeminen Digital Optimax -malleihin

Analogisten mittarien kytkeminen Digital Optimax -malleihin OHJETIEDOTE TIEDOTE Nro 2000-11c Jakelu: Myyntipäällikkö Kirjanpito-osasto Huoltopäällikkö Teknikko Varaosapäällikkö ILMOITUS Tämä on Outboard ohjetiedotteen 2000-11 päivitetty versio. Hävitä alkuperäinen

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-Infoline. 1510 UC-500 Kutsujärjestelmä inva-wc:tä varten. 1673-1-8322 Rev. 01 17.12.2012

Käyttöohje Busch-Infoline. 1510 UC-500 Kutsujärjestelmä inva-wc:tä varten. 1673-1-8322 Rev. 01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/Infoline/Titelblatt - 1510 @ 25\mod_1339651633537_174011.docx @ 217346 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8322 Rev. 01

Lisätiedot

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite)

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energian hallinta Energiamittari Malli EM23 DIN Tuotekuvaus Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energiamittari Hetkellissuureiden näyttö: 3 numeroa Energiamittaukset: 7 numeroa 3-vaihesuureet: W, var, vaihejärjestys

Lisätiedot

X-TRE Power Box. 1. Asennus

X-TRE Power Box. 1. Asennus X-TRE Power Box Asennus ja käyttöohje Malli XT-S01 Tuote käy seuraaviin SUZUKIN moottoripyöriin: GSX-R600 (2006-2010), GSX-R750 (2006-2010), GSX-R1000 (2005-2010), GSX1300R Hayabusa (2008-2010), B-King

Lisätiedot

Käyttöohjeet Vahvistinyksikkö. SR307A / VS4000 Exi / / 2011

Käyttöohjeet Vahvistinyksikkö. SR307A / VS4000 Exi / / 2011 Käyttöohjeet Vahvistinyksikkö SRA / VS Exi / / Sisältö Merkinnät.... Symbolien merkitys... Turvaohjeet... Toiminnot ja ominaisuudet... Toiminta.... Virtausvalvonta.... Lämpötilavalvonta.... Vikavalvonta...

Lisätiedot

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90 Käyttöohje Thermo Pro 90 Johdanto Hyvä Webasto-asiakas, Kiitos, että valitsit Webaston Thermo Pro 90 vesilämmittimen. Toivomme, että siitä ja sen luotettavasta mukavuudesta on sinulle iloa useiden vuosien

Lisätiedot

Sisällysluettelo. PREXISO P80 788508b 1

Sisällysluettelo. PREXISO P80 788508b 1 Sisällysluettelo Kojeen asennus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Yleiskuva - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Näyttö - - - - - - - - - - - - - - -

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

1. Sisällysluettelo 2

1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 2. Asennus, käyttöönotto, liittäminen 3 3. Painikkeet 4 4. Näyttö 4 5. Tehdasasetukset 5 6. Perustoiminnot 6 7. Viikonpäivien yhdisteleminen ohjelmoinnissa 7

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

Verkkodatalehti. WTB4S-3P3264H W4S-3 Inox Hygiene VALOKENNOT

Verkkodatalehti. WTB4S-3P3264H W4S-3 Inox Hygiene VALOKENNOT Verkkodatalehti WTBS-3P326H WS-3 Inox Hygiene WTBS-3P326H WS-3 Inox Hygiene A B C D E F Esimerkkikuva Tilaustiedot Tyyppi Tuotenumero WTBS-3P326H 807 Muita laiteversioita ja varusteita www.sick.com/ws-3_inox_hygiene

Lisätiedot

määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä

määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä UTUSAFE tuotteet: Riese hätä-seis- ja turvareleet www.utupowel.fi UTU Powel Oy Komponentit puh. (09) 274 6411 fax. (09) 274641 Hätä-seisrele, turvaluokka 4 3565201 SAFE 4 24 V AC/DC 3 av. 1 s. 3565202

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

Tunnistustapa Rakenne Kytkentä Tunnistusetäisyys Ajastintoiminto Malli NPN/PNP Rele Peiliheijastava E3G-R13 (MSR) kaapeli 10 m (min.

Tunnistustapa Rakenne Kytkentä Tunnistusetäisyys Ajastintoiminto Malli NPN/PNP Rele Peiliheijastava E3G-R13 (MSR) kaapeli 10 m (min. Valokenno Peiliheijastavat mallit Tunnistusetäisyys 10 m LED-indikointi vakaasta toiminnasta Kohdeheijastavat mallit Viritys Teach--painikkeella Tunnistusetäisyys 2 m Taustarajattu toiminta Yleistä Kolme

Lisätiedot

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie -tuki

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie -tuki DENVER SBT-10BLACK Bluetooth Selfie -tuki Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Vastuuvapaalauseke Denver Electronics A/S ei missään olosuhteissa hyväksy vastuuta

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

PROXIMITY /etälukijat CZ-EMM3 CZ-EMM4

PROXIMITY /etälukijat CZ-EMM3 CZ-EMM4 Kocom Finland Oy WWW.kocom.fi PROXIMITY /etälukijat CZ-EMM3 CZ-EMM4 cz-emm34_en 08/08 Etätunnisteiden lukijat CZ-EMM3 ja CZ-EMM4 joita kutsutaan myös lukupäiksi - ovat suuniteltu erilaisten passiivisten

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT.

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT. KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 55 MAN. / AUT. Jäätymissuoja-anturi Termostaatti 0-0 V BMS ON-OFF OVIKOSKETIN 0-0 V ON-OFF BMS -REPORT OUT IN IN IN OUT Ovikosketin mek. / magn. OUT J4 J6 J5 J6 OHJAUS

Lisätiedot

Verkkodatalehti. FX3-MOC Flexi Soft TURVAOHJAIMET

Verkkodatalehti. FX3-MOC Flexi Soft TURVAOHJAIMET Verkkodatalehti FX3-MOC000000 Flexi Soft A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Yksityiskohtaiset tekniset tiedot Ominaisuudet Moduuli Konfiguraatiotapa Mekaaniset tiedot Mitat (l x k x s) Paino Luokitukset

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET VO80281/ S / H - 1 - ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET Tuotekuvaus Yleistä huomioitavaa Tekniset tiedot Valaisin on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi turvavalaisimeksi,

Lisätiedot

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje 1(11) Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje Ohje koskee mittarimallia 162LxG (686-18B-L1-G3-084) 1. Merkinnät ja ulkopuoliset osat 1. LCD-näyttö 2. Optinen liitäntä 3. Mittarin numero 4. Mittarin

Lisätiedot

Verkkodatalehti UE10-3OS2D0 UE10-3OS TURVARELE

Verkkodatalehti UE10-3OS2D0 UE10-3OS TURVARELE Verkkodatalehti UE10-3OS2D0 UE10-3OS A B C D E F Esimerkkikuva Tilaustiedot Tyyppi Tuotenumero UE10-3OS2D0 6024917 Muita laiteversioita ja varusteita www.sick.com/ue10-3os H I J K L M N O P Q R S T Yksityiskohtaiset

Lisätiedot

2 Jousiliittimet SISÄLLYS

2 Jousiliittimet SISÄLLYS Jousiliittimet SISÄLLYS KULMALOHKOT 96 VAKIOLOHKOT 97 VAKIOLOHKOT KAKSIKEOKSISET 0 TOIMILAITELOHKOT 04 NOLLALOHKOT 4 MAALOHKOT 6 LOHKOT VEITSIKATKAISIMELLA 0 TULPPAPISTOKELOHKOT SULAKELOHKOT LOHKOT KOMPONENTEILLE

Lisätiedot

Teollisuusautomaation standardit. Osio 2:

Teollisuusautomaation standardit. Osio 2: Teollisuusautomaation standardit Osio 2 Osio 1: SESKOn komitea SK 65: Teollisuusprosessien ohjaus Osio 2: Toiminnallinen turvallisuus: periaatteet Osio 3: Toiminnallinen turvallisuus: standardisarja IEC

Lisätiedot

MINI 240 Pinnakorkeusmittari Käyttö- ja asennusohje

MINI 240 Pinnakorkeusmittari Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 22.7.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/9 MINI 240 Pinnakorkeusmittari Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Käyttöohje. Huolto- ja turvaohjeet. Air Top 2000 STC

Käyttöohje. Huolto- ja turvaohjeet. Air Top 2000 STC Käyttöohje Air Top 2000 STC Johdanto Hyvä Webasto asiakas! Paljon kiitoksia Webasto Air Top 2000 STC ilmalämmittimen valinnasta. Ilmanlämmittimet Air Top 2000 STC sopivat hyttien, aluksien, kuorma-autojen,

Lisätiedot

turvavalopuomi SG4-BIG REFLECTOR Base

turvavalopuomi SG4-BIG REFLECTOR Base Turva Optiset turvalaitteet Turvavalopuomit, kehontunnistus turvavalopuomi SG4-BIG REFLECTOR Base Kehontunnistus, Tyyppi 4, PL e Peiliversio, etäisyys 0,5-8 m Valvontakorkeudet 500-800-900-1200 mm Toiminta

Lisätiedot

SET/S2. Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

SET/S2. Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh. 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 10.06.2010 SET/S2 Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE 1(4) 1. YLEISTÄ SET/S2 on anturi, joka

Lisätiedot

Asennusohje. Q-Safe. Versio 201502. Asiakirja 841684

Asennusohje. Q-Safe. Versio 201502. Asiakirja 841684 Asennusohje Q-Safe Versio 201502 Asiakirja 841684 SISÄLTÖ 1. Turvallisuusmääräykset 6 1.1. Yleistä 6 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 6 1.3. Termit 6 2. Toimituksen sisällön tarkistus 7 2.1. 841373 Koneen

Lisätiedot

ECL Comfort 110. 230 V AC ja 24 V AC

ECL Comfort 110. 230 V AC ja 24 V AC 230 V AC ja 24 V AC Kuvaus ja sovellus voidaan asentaa omakotitalojen lämmityssovelluksiin Danfoss Link -ratkaisun avulla DLG-liitännän kautta. Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli,

Lisätiedot

Esimerkki Metson ESD-ventiilidiagnostiikasta (osaiskutesti)

Esimerkki Metson ESD-ventiilidiagnostiikasta (osaiskutesti) Esimerkki Metson ESD-ventiilidiagnostiikasta (osaiskutesti) ASAF teemasarja - IEC61508 8.11.2010, Juha Yli-Petäys Esityksen sisältö Turvaventtiili ja sen rooli ohjattavassa prosessissa Suoritettavat määräaikaistestit

Lisätiedot

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje Vexve Controls - Vexve AM CTS vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje VEXVE AM CTS Vexve AM CTS on kompakti elektroninen vakiolämpötilasäätäjä joka säätää sekoitusventtiiliä niin, että menoveden lämpötila

Lisätiedot

turvavalopuomi SG-BIG Base

turvavalopuomi SG-BIG Base Turva Optiset turvalaitteet Turvavalopuomit, kehontunnistus turvavalopuomi SG-BIG Base Kehontunnistus, Tyyppi 2 / 4, PL c / e Toimintaetäisyys 0,5-60 m Valvontakorkeus 500-800-900-1200 mm www.oem.fi, asiakaspalvelu@oem.fi,

Lisätiedot

SET-61. Käyttö- ja asennusohje. Oy Labkotec Ab Labkotie Kangasala Vaihde Fax Sähköposti

SET-61. Käyttö- ja asennusohje. Oy Labkotec Ab Labkotie Kangasala Vaihde Fax Sähköposti Oy Labkotec Ab Labkotie 1 36240 Kangasala Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 Sähköposti labkotec@labko.fi 02.01.2003 D17016Cs SET-61 Käyttö- ja asennusohje S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. TEKNISET

Lisätiedot

Dresden RCR 128 Boston RCR 128

Dresden RCR 128 Boston RCR 128 Radio / Cassette Dresden RCR 128 Boston RCR 128 Asennusohje Asennusohje Turvallisuusohjeita Ennen kuin aloitat autoradion asennuksen, lue asennus ja liitäntäohjeet. Asennus ja liitäntätöiden ajaksi on

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot