AMMATTIKÄYTTÖÖN TARKOITETTU KUIVAUSRUMMUT. 8,5 kg KONEEN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AMMATTIKÄYTTÖÖN TARKOITETTU KUIVAUSRUMMUT. 8,5 kg KONEEN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJE"

Transkriptio

1 AMMATTIKÄYTTÖÖN TARKOITETTU KUIVAUSRUMMUT 8,5 kg KONEEN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJE FI Julkaisuaika: Marraskuu 2011

2

3 Lue kaikki ohjeet ennen kuivurin käyttöä. OMAN TURVALLISUUTESI VUOKSI: noudattamalla tässä käsikirjassa annettuja ohjeita voit minimoida palo- ja räjähdysvaaran sekä estää omaisuusvahingot ja tapaturmat, jotka voivat muuten olla jopa hengenvaarallisia. W033FI Älä säilytä tai käytä bensiiniä tai muita tulenarkoja höyryjä tai nesteitä tämän tai muiden laitteiden lähettyvillä. TOIMINTAOHJEET, JOS TUNNET KAASUN HAJUA: Älä yritä sytyttää mitään laitetta. Älä koske sähkökytkimiin äläkä käytä mitään rakennuksessa olevaa puhelinta. Poista kaikki ihmiset huoneesta, rakennuksesta tai alueelta. Soita välittömästi kaasulaitokselle naapurin puhelimesta. Noudata kaasulaitoksen antamia ohjeita. Jos et saa yhteyttä kaasulaitokseen, soita palokunnalle. Asennuksen saa suorittaa ainoastaan asiantunteva asentaja, huoltoyhtiö tai kaasulaitos. W052FI TÄRKEÄÄ: Ostajan on pyydettävä paikalliselta kaasulaitokselta ohjeet siltä varalta, että käyttäjä tuntee kaasun hajua. Kaasulaitoksen antamat ohjeet ja edellä oleva TURVALLISUUS- ja -ilmoitus on kiinnitettävä näkyvään paikkaan kuivausrummun lähelle asiakkaiden käyttöön. Laitteen asennuksen saa tehdä vain asiantunteva asentaja. Asenna pyykinkuivuri valmistajan ohjeiden ja paikallisten määräysten mukaan. ÄLÄ asenna pyykinkuivuria käyttämällä joustavaa muovista ilmanvaihtokanavaa. Jos asennukseen käytetään joustavaa metallikanavaa (foilityyppinen), sen täytyy olla laitteen valmistajan hyväksymä pyykinkuivurien kanssa käytettäväksi. Katso poistojärjestelmän liittämistä koskevaa kohtaa. Joustavien ilmanvaihtometeriaalien tiedetään painuvan kasaan ja puristuvan kiinni helposti ja niihin voi kertyä nukkaa. Nämä seikat haittaavat pyykinkuivurin ilmanvirtausta ja lisäävät palovaaraa. W729R1FI OMAN TURVALLISUUTESI VUOKSI Älä säilytä tai käytä bensiiniä tai muita tulenarkoja höyryjä tai nesteitä tämän tai muiden laitteiden lähettyvillä. W053FI 1

4 Tärkeitä turvallisuusohjeita... 3 Sisältö Turvallisuusviestien selitykset... 3 Tärkeitä turvallisuusohjeita... 3 Asennus... 5 Mitat ja tekniset tiedot... 5 Kuivausrummun asennus... 6 Vaihe 1: Sijoita ja tasaa kuivausrumpu... 6 Vaihe 2: Kytke kuivausrummun poistoilmajärjestelmä... 7 Poiston suunta... 8 Kuivausrummun ilmankierto... 8 Vaihe 3: Kiinnitä kaasunsyöttöputki (vain kaasukuivurit)... 9 Vaihe 4: Vaihda ovet avautumaan toisin päin, jos haluat Vaihe 5: Pyyhi kuivausrummun sisäpuoli Vaihe 6: Kytke kuivausrumpu sähköverkkoon Vaihe 7: Tarkista vaiheet 1-6 uudelleen Vaihe 8: Lämmönlähteen tarkastus Toimenpide Käyttöohjeet Vaihe 1: Puhdista nukkasuodatin Vaihe 2: Pane pyykki koneeseen Vaihe 3: Sulje täyttöluukku Vaihe 4: Valitse lämpötila-asetus Vaihe 5: Aseta ajastimen nuppi Vaihe 6: Käynnistä kuivausrumpu Vaihe 7: Ota pyykit koneesta Ohjelman päättymisen äänimerkki Laitteen hävittäminen Published by permission of the copyright owner Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän kirjan osaa ei saa jäljentää tai levittää missään muodossa tai millään tavalla ilman julkaisijan antamaa kirjallista lupaa. 2

5 Tärkeitä turvallisuusohjeita Turvallisuusviestien selitykset Tässä ohjekirjassa ja koneen tarroissa on varoituksia ( VAARA, ja HUOMIO ), joita seuraa erityisohjeet. Nämä varoitukset on tarkoitettu koneen käyttäjän, käyttäjän, huoltohenkilön ja konetta hoitavan henkilön henkilökohtaiseksi suojaksi. VAARA Osoittaa uhkaavaa vaaratilannetta joka, jos sitä ei vältetä, aiheuttaa vakavan henkilövamman tai kuoleman. Osoittaa vaaratilannetta joka, jos sitä ei vältetä, voi aiheuttaa vakavan henkilövamman tai kuoleman. HUOMIO Osoittaa vaaratilannetta joka, jos sitä ei vältetä, voi aiheuttaa lievän tai kohtuullisen henkilövamman tai omaisuusvahingon. Lisävaroituksia ("TÄRKEÄÄ" JA "HUOMAUTUS") seuraa erityisohjeet. TÄRKEÄÄ: Sanaa "TÄRKEÄÄ" käytetään ilmoittamaan lukijalle erityismenettelyistä, joissa tapahtuu pieni vahinko, jollei menettelyä noudateta. HUOMAUTUS: Sanaa "HUOMAUTUS" käytetään välittämään asennus-, käyttö-, hoito tai huoltotietoja, jotka ovat tärkeitä, mutta eivät ole vaaraan liittyviä. Tärkeitä turvallisuusohjeita Säilytä nämä ohjeet Noudata kuivausrumpua käyttäessäsi näitä perusohjeita palo-, sähköisku-, loukkaantumis- ja kuolemanvaaran pienentämiseksi: W034FI 1. Lue kaikki ohjeet ennen kuivausrummun käyttöä. 2. Asenna kuivausrumpu ASENNUSOHJEIDEN mukaan. Katso kuivurin oikea maadoitus ASENNUSOPPAAN kohdasta MAADOITUSOHJEET. Kaikki sähkö-, maadoitus- ja kaasuliitännät on tehtävä paikallisia määräyksiä noudattaen ja ne saa vaadittaessa tehdä vain laillinen asentaja. Älä tee niitä itse, ellet osaa! 3. Kuivausrumpua ei saa asentaa tai varastoida paikkaan, jossa se altistuu vedelle tai säätekijöille. 4. Älä kuivaa vaatteita, joita on aiemmin puhdistettu, liotettu, pesty tai käsitelty bensiinillä tai koneöljyillä, kasvi- tai ruokaöljyillä, puhdistusvahoilla tai -kemikaaleilla, kemiallisen pesun liuottimilla, tinnerillä tai muilla tulenaroilla tai räjähtävillä aineilla, sillä niistä erittyy höyryjä, jotka voivat syttyä palamaan, räjähtää tai aiheuttaa kankaan itsestäänsyttymisen. 5. Ennen kuivausrummussa kuivaamista ruokaöljyn, asetonin, alkoholin, bensiinin, kerosiinin, tahranpoistajien, tärpätin, vahojen ja vahanpoistajien ja vastaavankaltaisten aineiden likaama pyykki tulisi pestä kuumassa vedessä erikoisen suurella annoksella pesuainetta. 6. Palovaaran välttämiseksi ÄLÄ KUIVAA muoveja, vaahto- tai lateksikumia sisältäviä kohteita, tai vastaavanlaisia kumimaisia materiaaleja, kuten suihkumyssyjä, vedenpitäviä tekstiilejä, kumia sisältäviä esineitä ja vaahtokumitäytteisiä vaatteita tai tyynyjä. 7. Älä kuivaa lasikuituverhoja tai -kankaita, ellei se ole merkintöjen mukaan sallittua. Jos niitä on kuivattu, pyyhi rumpu kostealla rievulla lasikuituhiukkasten poistamiseksi. 3

6 8. Älä anna lasten leikkiä kuivausrummun päällä tai sisällä. Lapsia on valvottava huolellisesti, jos he ovat käytössä olevan kuivausrummun lähellä. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysiset kyvyt, aistit tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet (lapset mukaan lukien), eikä myöskään henkilöiden, joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, mikäli heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ei ole antanut ohjeita laitteen käyttämiseksi tai valvonut laitteen käyttöä. Tämä turvallisuusohje koskee kaikkia laitteita. 9. Älä kurkota kuivausrumpuun, jos rumpu pyörii. 10. Käytä kuivausrumpua vain sen oikeaan käyttötarkoitukseen vaatteiden kuivaamiseen. Noudata AINA vaatteen valmistajan antamia kankaanhoito-ohjeita ja käytä kuivausrumpua vain vedessä pestyjen tekstiilien kuivaamiseen. 11. Lue aina pesu- ja puhdistusaineiden pakkauksissa olevat ohjeet ja noudata niitä. Noudata kaikkia varoituksia ja varotoimia. Pidä aineet pois lasten ulottuvilta (mieluiten lukitussa kaapissa), sillä ne voivat olla myrkyllisiä tai syövyttäviä. 12. Ota pyykki pois välittömästi rummun pysähdyttyä. 13. ÄLÄ käytä kuivuria, jos se savuaa, hankaa, siitä puuttuu osia, siinä on rikkinäisiä osia tai siitä puuttuu suojuksia ja/tai paneeleita. ÄLÄ peukaloi säätimiä tai ohita mitään suojalaitteita. 14. ÄLÄ käytä yksittäisiä laitteita, jos ne on erotettu päällekkäin asennettavasta yksiköstä. 15. Kuivausrumpu ei toimi täyttöluukun ollessa auki. ÄLÄ ohita luukun turvakytkintä niin, että kuivausrumpu toimii luukun ollessa auki. Kuivausrumpu pysähtyy, kun luukku avataan. Älä käytä kuivausrumpua, jos rummun pyöriminen ei pysähdy, kun luukku avataan, tai jos se alkaa pyöriä ilman, että KÄYNNISTYSKYTKINTÄ painetaan. Poista kuivausrumpu käytöstä ja ota yhteys huoltohenkilöön. 16. Puhdista nukkasihti AINA jokaisen koneellisen jälkeen. Suodattimen päälle kertynyt nukkakerros heikentää kuivaustehoa ja pidentää kuivumisaikaa. Pidä poistoaukon ympäristö puhtaana nukasta, pölystä ja liasta. Ammattitaitoisen huoltohenkilön tulee puhdistaa kuivausrummun sisäpuoli ja poistokanava määräajoin. 17. Älä korjaa tai vaihda mitään kuivausrummun osaa tai yritä tehdä mitään huoltotoimia, ellei niitä ole nimenomaan suositeltu käyttäjän huoltoohjeissa tai julkaistuissa korjausohjeissa ja ellet ymmärrä ja osaa tehdä niitä. Katkaise AINA kuivausrumpuun tuleva sähkö ennen huoltotoimien aloittamista. Kun irrotat verkkojohtoa, älä tartu johtoon vaan pistotulppaan. 18. Jos verkkojohto vioittuu, sen tilalle on vaihdettava erikoisjohto tai -asennussarja, jonka saa valmistajalta tai sen huoltoedustajalta. 19. Irrota kuivausosan luukku ennen kuivausrummun käytöstä poistamista tai hävittämistä. 20. Jos tätä konetta ei asenneta, ylläpidetä ja käytetä valmistajan ohjeiden mukaisesti, seurauksena voi olla tapaturma ja omaisuusvahinkoja. HUOMAUTUS: Tässä oppaassa olevia VAROITUKSIA ja TÄRKEITÄ TURVALLISUUSTIETOJA ei ole tarkoitettu kattamaan kaikkia mahdollisia olosuhteita ja tilanteita. Kuivausrumpua asennettaessa, ylläpidettäessä ja käytettäessä on noudatettava tervettä järkeä, varovaisuutta ja huolellisuutta. Ota aina ongelmatapauksissa tai epäselvissä tilanteissa yhteys myyjään, maahantuojaan, huoltoedustajaan tai valmistajaan. 4

7 Mitat ja tekniset tiedot 568,5 mm (22,38 in.) Asennus Asennuksen/käytön perusteet 203 mm (8,0 in.) *114 mm (4,5 in.) *914 mm (36 in.) *1022,4 mm (40,25 in.) *1092 mm (43 in.) 391 mm (15,4 in.) *392 mm (15,44 in.) 597 mm (23,5 in.) 711 mm (28 in.) 11 mm (0,4 in.) 683 mm (26,9 in.) *102 mm (4,0 in.) SÄHKÖKUIVURIT *Tasausjalat käännettynä pohjaan. HUOMAUTUS: Poistoaukot ovat 102 mm (4 in.) metallikanavia. DRY2258N DRY2258N 568,5 mm (22,38 in.) 203 mm (8,0 in.) *114 mm (4,5 in.) *914 mm (36 in.) *1022,4 mm (40,25 in.) *1092 mm (43 in.) 391 mm (15,4 in.) *392 mm (15,44 in.) 597 mm (23,5 in.) 711 mm (28 in.) 11 mm (0,4 in.) *102 mm (4,0 in.) KAASUKUIVURIT *Tasausjalat käännettynä pohjaan. HUOMAUTUS: Poistoaukot ovat 102 mm (4 in.) metallikanavia. 1 3/8 in. NPT-kaasuliitäntä 60 mm (2,3 in.) 683 mm (26,9 in.) *70 mm (2,8 in.) 1 DRY2259N DRY2259N 5

8 Kuivausrummun asennus HUOMAUTUS: Katso tarkemmat ohjeet asennusja käyttöoppaasta. Vaihe 1: Sijoita ja tasaa kuivausrumpu F 1 B D E 2 (G) A 1066,8 mm (42 in.) F A A C EDESTÄ NÄHTYNÄ (ilman kaapin ovea) SIVULTA NÄHTYNÄ (kaapin ovi) 3 EDESTÄ NÄHTYNÄ (kaapin ovi) D823I Alue Vapaasti seisova tai alkoviasennus Kaappiasennus A 0 mm (0 in.) minimi 0 mm (0 in.) minimi B 304,8 mm (12 in.) minimi 304,8 mm (12 in.) minimi C Ei sovellu 50,8 mm (2 in.) minimi D 50,8 mm (2 in.) minimi 50,8 mm (2 in.) minimi E 304,8 mm (12 in.) minimi 304,8 mm (12 in.) minimi F Ei sovellu 76,2 mm (3 in.) G Ei sovellu 1016 mm 2 /avoin (40 in 2 ) 1 Kaapin ovi 3 Tilan ulkoseinä 2 Keskellä olevat ilma-aukot (G) (vähintään 2 aukkoa) Kuva 1 Kuivuria ei saa asentaa lukittavan oven, liukuoven tai sellaisen oven taakse, jossa on sarana kuivurin vastakkaisella puolella. 6

9 . Asennuksen/käytön perusteet Palovaaran pienentämiseksi on tärkeää, että kuivausrummun ilmanpoistoon EI käytetä muovista tai ohuesta metallikalvosta tehtyä kanavaa. W354FI Palovaaran välttämiseksi, poistoputken ja ilmakuvun on oltava valmistettu materiaalista, joka ei ole palonarkaa. Kuivausrumpuun suositellaan jäykkää tai taipuisaa metalliputkea. W048FI Jäykät metallikanavat ovat suositeltavia. D707I 1 Kuivausrummun pohja 2 Vesivaaka 3 Tasausjalka D707I Kuva 2 Vaihe 2: Kytke kuivausrummun poistoilmajärjestelmä Palovaaran ja palamiskaasujen kertymisvaaran pienentämiseksi kuivausrummusta TÄYTYY olla ilmanpoisto ulkoilmaan. W604FI Palovaaran ja palokaasujen kertymisvaaran pienentämiseksi on tärkeää, että kuivausrummun poistoilmaa EI johdeta ikkunasyvennyksiin, kaasunpoistoaukkoon, savupiippuun tai suljettuun ilmanvaihdottomaan kohtaan, kuten ullakolle, seinään, kattoon, rakennuksen alla olevaan ryömintätilaan tai rakennuksen piilossa olevaan tilaan. W045FI TEE NÄIN Kuva 3 EI NÄIN D314I D315I Kuivausrummusta poistuu ilmaa 5 m 3 /min (kuivausrummun takaa mitattuna), ja se tarvitsee täydennysilmaa tämän poistetun ilman tilalle. Kunkin kuivausrummun tilassa on oltava 260 cm 2 :n rajoittamaton täydennysilman virtaus, jotta kone toimii kunnolla. Jos kuivausrummun ilmanpoistosta ei huolehdita asianmukaisesti, takuu mitätöityy. HUOMAUTUS: Ilmanpoiston tarvikkeita ei toimiteta kuivausrummun mukana, vaan ne on hankittava paikallisesti. 7

10 . Asennuksen/käytön perusteet Poiston suunta Kuivausrummun poistoilma voidaan johtaa ulkoilmaan laitteen takaa, vasemmalta puolelta, oikealta puolelta tai pohjasta. POIKKEUS: Kaasukuivureiden poistoilmaa ei voi johtaa vasemmalta puolelta polttimen kotelon vuoksi. 90 :n kulmien määrä Ilmanpoistoaukon suojuksen tyyppi Suositeltava Käytä vain lyhyissä asennuksissa 102 mm (4 in.) 102 mm (4 in.) D673I 63,5 mm (2,5 in.) D802I Maksimipituus 102 mm (4 in.) läpimittaiselle jäykälle metallikanavalle 0 19,8 m (65 ft.) 16,8 m (55 ft.) 1 16,8 m (55 ft.) 14,3 m (47 ft.) 2 14,3 m (47 ft.) 12,5 m (41 ft.) 3 11,0 m (36 ft.) 9,1 m (30 ft.) 4 8,5 m (28 ft.) 6,7 m (22 ft.) HUOMAUTUS: Vähennä 1,8 m (6 ft.) kutakin lisämutkaa kohti. Taulukko 1 HUOMAUTUS: UL2158:n lausekkeen 7.3.2A mukaisesti läpimitaltaan 102 mm (4 in.) olevan joustavan metalliputken pituus saa olla enintään 2,4 m (7,87 ft). Kuivausrummun ilmankierto SUURIN STAATTINEN PAINE (VESIPATSAS) 1 10 mm (0,4 in.) 2 STAATTISEN PAINEEN MITTAUS 1 Manometri 2 Poistokanava D012I Kuva 4 8

11 Vaihe 3: Kiinnitä kaasunsyöttöputki (vain kaasukuivurit) (6,2 kw) Kaasun nopeus = 0,55 m 3 /h HUOMAUTUS: Tämä laite on asennettava voimassa olevien säännösten mukaisesti. HUOMAUTUS: Tämä kone on toimitettu tehtaalta käytettäväksi maakaasun [ 2nd Family -luokitus, ryhmä H(E)] kanssa GB/IE/PT/ES/IT/BE kaasun nimellisen tulopaineen ollessa 20 mbar. Jos se on tarkoitus asentaa johonkin muuhun EU-maahan tai muuntaa käyttämään nestekaasua, ota yhteys jälleenmyyjään. Kaasuvuoto-, palo- ja räjähdysvaaran pienentämiseksi: Kuivausrumpuun saa liittää vain sen kaasutyypin, joka on mainittu luukun syvennyksessä olevassa nimikyltissä. Käytä uutta taipuisaa, ruostumatonta terästä olevaa liitintä. Käytä kaikissa putkikierteissä nestekaasuun liukenematonta tiivistysainetta tai teflonteippiä. Tyhjennä ilma ja sakka kaasun syöttölinjasta ennen sen kuivausrumpuun liittämistä. Ennen kuin kiristät liitoksen, tyhjennä jäljellä oleva ilma kaasulinjasta kuivausrumpuun. Lopeta tyhjennys, kun tunnet kaasun hajua. Tämä vaihe tarvitaan kaasuventtiilin likaantumisen estämiseksi. Älä käytä paljasta liekkiä kaasuvuotojen tarkastamiseen. Käytä syövyttämätöntä vuodonilmaisunestettä. Kaikenlainen työkaluja vaativa purkaminen on annettava asiantuntevan huoltohenkilön tehtäväksi. W316FI 1. Varmista, että kuivausrumpu pystyy käyttämään pyykkitilassa saatavilla olevan tyyppistä kaasua. Maakaasua koskevat korkeussäädöt Korkeus merenpinnasta Suuttimen koko Osan nro m jalkaa nro mm tuumaa ,26 0, ,18 0, ,08 0, ,06 0, ,99 0, Poista kuljetussuojus kuivurin takana olevasta kaasuliitännästä. 3. Liitä kuivuri kaasunsyöttöputkeen Taulukko 2 D233I 1 Uusi ruostumatonta terästä oleva taipuisa liitin (käytä Design CSA -sertifioitua liitintä) käytä vain, jos paikalliset määräykset sen sallivat 2 1/8 tuuman NPT-putkitulppa 3 Laitteen sulkuventtiili 4 Musta rautaputki Lyhyempi kuin 6,1 m (20 ft.): käytä 9,5 mm:n (3/8 in.) putkea. Pidempi kuin 6,1 m (20 ft.): käytä 12,7 mm:n (1/2 in.) putkea. 5 3/8 tuuman NPT-kaasuliitäntä 2 3 D233I Kuva 5 9

12 4. Kiristä kaikki liitännät hyvin. 3. HUOMAUTUS: Kuivuri ja sen pääkaasuventtiili täytyy irrottaa kaasunsyöttöputkiverkosta kaikkien kyseisen putkiverkoston testausten yhteydessä testauspaineen ollessa yli 5 kpa (50 mbar). Katso vaihe 8 (Tarkista lämpölähde). HUOMAUTUS: ÄLÄ liitä kuivausrumpua nestekaasulähteeseen pyytämättä ensin ohjeita jälleenmyyjältä tai suorittamatta ensin asianmukaista muunnosohjeiden mukaista muunnosta (muunnossarja 599P3). B A Kuva 8 DRY1916N DRY1916N Maakaasua koskevat korkeussäädöt Korkeus merenpinnasta Suuttimen koko Osan nro m jalkaa nro mm tuumaa ,2 0, ,1 0, Taulukko 3 Vaihe 4: Vaihda ovet avautumaan toisin päin, jos haluat Kuva 9 D273P D675I D675I DRY1917N DRY1917N 2. Kuva 6 6. Kuva 10 B A DRY1918N DRY1918N Kuva 7 D272P Kuva 11 10

13 7. Vaihe 5: Pyyhi kuivausrummun sisäpuoli DRY1919N DRY1919N 8. Kuva 12 D618I D618I Kuva 15 D620I D620I 9. Kuva 13 D606I D606I Kuva 14 11

14 Vaihe 6: Kytke kuivausrumpu sähköverkkoon Sähkökuivurit Katso vaatimukset sarjanumerokilvestä. TÄRKEÄÄ: Pyydä sähköasentajaa asentamaan oikeanlainen pistorasia. YKSIVAIHEISET MALLIT (asennus 230 V, 50 Hz, 2 johdinta sekä maadoitus, 30 A) KOLMIVAIHEISET MALLIT (asennus 400/230 V, 50 Hz, 4 johdinta sekä maadoitus, 10 A) HUOMAUTUS: Katso asennussarjasta 756P3 muutosohjeet tähtikytkennästä (400/230 V, 50 Hz, 4 johdinta plus maa, 10 A) kolmiokytkennäksi (230 V, 50 Hz, 3 johdinta plus maa, 15A). Asiakkaan oman kolmivaiheisen verkkojohdon liittäminen (400 V tähti): 1. Irrota sähköasennusluukku koneen takaa. 2. Kiinnitä verkkojohdon johtimet kuvan mukaisesti (Kuva 16). 3. Kiinnitä koneen mukana toimitettu vedonpoistin verkkojohtoon paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti. 4. Asenna asennusluukku takaisin. Kaikkien johdotusten ja maadoituksen TÄYTYY noudattaa paikallisia sähkösäännöksiä palo-, sähköisku-, loukkaantumis- ja kuolemanvaaran pienentämiseksi. On omistajan vastuulla antaa sähköasentajan tarkistaa johdotukset ja sulakkeet ja varmistaa, että pesutiloissa on riittävä sähköteho kuivausrummun käyttöä varten. W458FI Maadoitus- ja kytkentäohjeet Kuivausrummun on oltava yhteydessä maadoitettuun metalliin tai pysyvään johdotusjärjestelmään, tai laitteen maadoitusjohdin on kuljetettava piirijohtimien kanssa ja liitettävä kuivausrummussa olevaan suojamaadoitusliittimeen tai -johtoon. HUOMAUTUS: Pistorasian on sijaittava siten, että siihen päästään helposti käsiksi koneen ollessa paikallaan. Jos kone on kiinteästi asennettu, tarvitaan välisulkurasia, jossa on 3 mm rako EN , pykälien 24.3 ja 22.2 määräysten täyttämiseksi tai tarvitaan 3,5 mm rako IEC normin , pykälien 24.3 ja 22.2 määräysten täyttämiseksi. Raon määritellään olevan mimini kontaktiero katkaisimen jokaisen navan välillä asennoissa PÄÄLLÄ ja POIS. L 1 L 2 L 3 N 400 V 230 V 400 V 400 V 230 V 230 V DRY1931N Kuva 16 12

15 Kaasukuivurit (asennus 230 V, 50 Hz, 2 johdinta sekä maadoitus, 10 A) HUOMAUTUS: Kytkentäkaavio sijaitsee säätörasian sisällä. Kaasukuivausrumpuun tulevien sähköasennusten täytyy noudattaa paikallisia sähkösäännöksiä palo-, sähköisku-, loukkaantumis- ja kuolemanvaaran pienentämiseksi. Kaasukuivausrumpuun tulevien kaasuasennusten täytyy noudattaa paikallisia säännöksiä ja määräyksiä. Jos tällaisia säännöksiä ja määräyksiä ei ole, tulee noudattaa yhdysvaltalaisten polttokaasusäännösten uusinta versiota (National Fuel Gas Code ANSI Z223.1). W238FI Kuivausrumpu on tehty käytettäväksi kaksijohtimisessa (plus maa), maadoitetussa, 230 voltin, 50 hertsin yksivaiheisessa sähköpiirissä, jossa on sarjanumerokyltissä mainitun virranvoimakkuuden mukainen sulakesuojaus. Vaihe 7: Tarkista vaiheet 1-6 uudelleen Vaihe 8: Lämmönlähteen tarkastus Sähkökuivurit Sulje täyttöluukku ja käynnistä kuivausrumpu kuumalla asetuksella (katso kohtaa Käyttö). Kun kuivausrumpu on ollut käynnissä kolme minuuttia, poistoilman tai poistoputken tulisi tuntua lämpimältä. Kaasukuivurit TÄRKEÄÄ: Tämän toimenpiteen saa suorittaa vain pätevä huoltohenkilö. Alhaalla olevan etupaneelin on oltava paikallaan normaalin käytön aikana palo-, sähköisku-, loukkaantumis- ja kuolemanvaaran pienentämiseksi. W158FI A:n sulake D210I Kuva 17 HUOMAUTUS: Pistorasian on sijaittava siten, että siihen päästään helposti käsiksi koneen ollessa paikallaan. 13

16 Käyttöohjeet Toimenpide Vaihe 3: Sulje täyttöluukku HUOMAUTUS: Katso täydelliset ohjeet asennusja käyttöoppaasta. Vaihe 1: Puhdista nukkasuodatin D688I D688I Kuva 20 Vaihe 4: Valitse lämpötila-asetus Kuva 18 Vaihe 2: Pane pyykki koneeseen D689I D689I Täytä kuivausrumpu puoleen väliin pyykillä (enintään 7,8 kg kuivia vaatteita). DRY472N DRY473N DRY474N Ei lämpöä Keskilämmin/hienopyykki Kuuma lämpötila/tavalliset ja siliävät D716i Kuva 19 D716I 14

17 Vaihe 5: Aseta ajastimen nuppi Valitse tekstiili-/lämpötila-asetus. DRY477N DRY481N DRY484N DRY485N DRY478N Siliävät Normaali Hienopyykki Aikakuivaus Lämpö TÄRKEÄÄ: Kuivurin ohjelman loppuvaiheessa ei käytetä lämpöä (jäähdytysjakso), jotta voidaan varmistaa, että kuivurissa olevat vaatteet jäävät lämpötilaan, joka ei vahingoita niitä. Älä koskaan pysäytä kuivuria kesken sen kuivausohjelman, ellei kaikkia kuivurissa olevia vaatteita oteta nopeasti pois ja levitetä jäähtymään. Tämä on tärkeää palovaaran estämiseksi. W756FI Vaihe 7: Ota pyykit koneesta DRY479N Ei lämpöä DRY482N DRY483N Vähemmän kuiva Kuivempi D718i D718I Vaihe 6: Käynnistä kuivausrumpu Kuva 22 Käynnistä kuivuri painamalla ajastimen nuppi alas. CPD106C Kuva 21 Ohjelman päättymisen äänimerkki DRY475N DRY476N Äänitaso Äänenvoimakkuus (hiljainen kova) 15

18 Laitteen hävittäminen Tämä laite on merkitty eurooppalaisen sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2002/96/ EY mukaisesti. Tämä tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva symboli tarkoittaa, ettei tuotetta saa käsitellä kotitalousjätteenä, vaan se täytyy toimittaa asianmukaiseen keräyspisteeseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä varten. Katso Kuva 23. Tämän tuotteen asianmukaisen hävittämisen varmistaminen auttaa estämään mahdollisia haitallisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia, joita tuotteen vääränlainen jätekäsittely voisi muuten aiheuttaa. Materiaalien kierrättäminen auttaa säästämään luonnonvaroja. Tuotteen kierrättämistä koskevia tarkempia tietoja saa ottamalla yhteyden paikalliseen kaupunginkansliaan, kotitalousjätteiden käsittelijään tai tuotteen myyjään. Kuva 23 MIX1N 16

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

Asennusta koskevia ohjeita. Sisältö

Asennusta koskevia ohjeita. Sisältö Sisältö Liitäntämahdollisuudet kuivausrummussa Asennusta koskevia ohjeita Asennusmahdollisuudet Turvallisuusohjeet...1 Liitäntämahdollisuudet kuivausrummussa... 2 Asennusta koskevia ohjeita... 3 Asennusmahdollisuudet...

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Käyttö-jaasennusohjeet FDL654 FDL954 Liesikupu SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Valmistajaeiole vastuussa virheellisestä taiväärästä asennuksesta aiheutuneista vahingoista. Vähimmäisturvaetäisyyskeittotasonjaliesikuvun

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

Yleiset varotoimet Suomi

Yleiset varotoimet Suomi Yleiset varotoimet Yleiset varotoimet Suomi 1 Yleiset varotoimet 1 Yleiset varotoimet Yksiköissä on seuraava symboli: 1.1 Tietoja asiakirjasta Alkuperäinen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut

Lisätiedot

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen.

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen. Ohje Malli Tyyppi : 2352 : 2353 Ohje 1.09.629 FIN Voimassa alkaen 1.7.2015 Päivitetty 1.7.2015... 2... 5 TUOIMAÄMMITIN VAOX TUOIMAÄMMITIN Poistoilmajärjestelmän aiheuttaman alipaineen vaikutuksesta ulkoa

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa. SBA1610. Käyttöopas

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa.  SBA1610. Käyttöopas Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome SBA1610 Käyttöopas a b c d 1 Tärkeää Turvallisuus Vakava varoitus Tuotteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä,

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06 IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Sivu 1/8 WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Puh: 02-4870258, Web: www.wenda.fi, E-Mail: sales@wenda.fi Sivu 2/8 Kamiinan perustiedot: Kamiina on valmistettu merivettä kestävästä alumiinista,

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS KÄYTTÖOHJE PVK-26 TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen

Lisätiedot

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas FI DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas CECH-ZDC1E Varotoimet Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Lue myös PlayStation 3-järjestelmää

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Käyttäjän opas. Versio 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Käyttäjän opas. Versio 1.0 PRESENTATION VIEWER Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tämän käyttöoppaan tai sen osien kopioiminen muuhun kuin laitteen ostajan henkilökohtaiseen käyttöön missä tahansa muodossa, joko elektronisesti

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO Kiitos laadukkaan AKPO -liesituulettimen hankinnasta! Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje tarkasti ennen

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet SBL-LAMINAARIPALKKI Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Lue tarkasti tämä ohjekirja ennen asennusta ja laitteen käyttöönottoa. ei ota mitään juridista vastuuta asennuksessa ja huollossa syntyneistä vahingoista.

Lisätiedot

AMMATTIMAINEN PESUKONE. 8kg KÄYTTÖOHJE LAITTEEN ASENTAMISEEN, HUOLTOON JA KORJAAMISEEN

AMMATTIMAINEN PESUKONE. 8kg KÄYTTÖOHJE LAITTEEN ASENTAMISEEN, HUOLTOON JA KORJAAMISEEN AMMATTIMAINEN PESUKONE 8kg KÄYTTÖOHJE LAITTEEN ASENTAMISEEN, HUOLTOON JA KORJAAMISEEN 803378FI Publication date: Lok 200 VAROITUS Jos tätä konetta ei asenneta, ylläpidetä ja käytetä valmistajan ohjeiden

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin:

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin: Näin asennat SUKA90S suihkukaapin: Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Skidplate, takapuskuri

Skidplate, takapuskuri Installation instructions, accessories Ohje nro 31265633 Versio 1.3 Osa nro 31265630, 30756290, 31316484, 31316485, 31316074, 31316075 Skidplate, takapuskuri IMG-340000 Volvo Car Corporation Skidplate,

Lisätiedot

C-41 KÄYTTÖOHJEET C-4106-W C-4106-S 2016 / 05

C-41 KÄYTTÖOHJEET C-4106-W C-4106-S 2016 / 05 C-41 KÄYTTÖOHJEET C-4105-S C-4105-W C-4106-S C-4106-W 2016 / 05 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia,

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO TURVALLISUUSOHJEET KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. MERKIT : Turvallisuusohjeissa esiintyvillä sanoilla

Lisätiedot

Center H2600 Käyttöohje

Center H2600 Käyttöohje Center H2600 Käyttöohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek.

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE 1 JM 7.1.2015 Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE Tämä on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n ja sen kopioiminen ja/tai miltään osin ilman tekijän lupaa on y. Maahantuoja: Scanoffice

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi)

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi) Asennusja käyttöohje Agrosec Optivol M11 408107 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

CENTER 1400 Käyttö- ja huolto-ohje

CENTER 1400 Käyttö- ja huolto-ohje CENTER 1400 Käyttö- ja huolto-ohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Y-tunnus / VAT FI0590849 Tämä ohjekirja

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella.

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. JBL CristalProfi e701, e901, e1501 greenline Turvallisuusohjeet: Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. Laitteen magneettikenttä saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

CH-41 KÄYTTÖOHJEET CH-4106-S 2016 / 05

CH-41 KÄYTTÖOHJEET CH-4106-S 2016 / 05 CH-41 KÄYTTÖOHJEET CH-4105-S CH-4106-S 2016 / 05 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 SUOMI

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 SUOMI HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 SUOMI G F E A B C D 1 2 3 3 SUOMI 09-12 4 TURVALLISUUS Turvallisuus Ota huomioon seuraavat ohjeet laitetta käytettäessä: 7 Laite on suunniteltu ainoastaan kotitalouskäyttöön.

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Kuljetustukien poistaminen

Kuljetustukien poistaminen Pesurumpuun jäänyt kosteus johtuu tehtaalla suoritetusta Tarvikkeet mallista riippuen Turvallisuusohjeet Pyykinpesukone on painava - ole varovainen konetta nostettaessa. Huomio: Jäätyneet letkut voivat

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

Analogisten mittarien kytkeminen Digital Optimax -malleihin

Analogisten mittarien kytkeminen Digital Optimax -malleihin OHJETIEDOTE TIEDOTE Nro 2000-11c Jakelu: Myyntipäällikkö Kirjanpito-osasto Huoltopäällikkö Teknikko Varaosapäällikkö ILMOITUS Tämä on Outboard ohjetiedotteen 2000-11 päivitetty versio. Hävitä alkuperäinen

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664147 Versio 1.0 Osa nro Lumiketju R7700468 Volvo Car Corporation Lumiketju- 30664147 - V1.0 Sivu 1 / 14 Varuste A0000162 R7700458 Sivu 2 / 14 R7700448

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Installation instructions, accessories Ohje nro 31399510 Versio 1.0 Osa nro 31260698 Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) IMG-378205 Volvo Car Corporation Sähkötoiminen moottorinlämmitin,

Lisätiedot

Lasiin asennettu GSM-yhdistelmäantenni

Lasiin asennettu GSM-yhdistelmäantenni Ohje nro Versio Osa nro 9172729 1.0 Lasiin asennettu GSM-yhdistelmäantenni A3902546 Sivu 1 / 16 A3902569 MA Reacção Tem comentários a fazer sobre esta publicação? Contacte o concessionário mais próximo.

Lisätiedot

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI 2 TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. - MERKIT

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET 2016 / 06

KÄYTTÖOHJEET 2016 / 06 I-45 KÄYTTÖOHJEET I-4509-S 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät ole välttämättä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS

KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa

Lisätiedot

Emolevyn kannen poistaminen

Emolevyn kannen poistaminen Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli

Lisätiedot

PlayStation Move-rattiohjain. Käyttöohje CECHYA-ZWA

PlayStation Move-rattiohjain. Käyttöohje CECHYA-ZWA PlayStation Move-rattiohjain Käyttöohje CECHYA-ZWA1 7019810 Osien nimet Etunäkymä vasen irrotuskytkin -näppäin -näppäin oikea suuntanäppäin yläsuuntanäppäin vasen suuntanäppäin alasuuntanäppäin yläpidike

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 Mitat P x L x K 480x289x100 DC / AC INVERTTERI 12V 2500W 230V AC 50Hz 1702-8571 Matkailuautot Husbilar

Lisätiedot