AMMATTIKÄYTTÖÖN TARKOITETTU KUIVAUSRUMMUT. 8,5 kg KONEEN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AMMATTIKÄYTTÖÖN TARKOITETTU KUIVAUSRUMMUT. 8,5 kg KONEEN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJE"

Transkriptio

1 AMMATTIKÄYTTÖÖN TARKOITETTU KUIVAUSRUMMUT 8,5 kg KONEEN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJE FI Julkaisuaika: Marraskuu 2011

2

3 Lue kaikki ohjeet ennen kuivurin käyttöä. OMAN TURVALLISUUTESI VUOKSI: noudattamalla tässä käsikirjassa annettuja ohjeita voit minimoida palo- ja räjähdysvaaran sekä estää omaisuusvahingot ja tapaturmat, jotka voivat muuten olla jopa hengenvaarallisia. W033FI Älä säilytä tai käytä bensiiniä tai muita tulenarkoja höyryjä tai nesteitä tämän tai muiden laitteiden lähettyvillä. TOIMINTAOHJEET, JOS TUNNET KAASUN HAJUA: Älä yritä sytyttää mitään laitetta. Älä koske sähkökytkimiin äläkä käytä mitään rakennuksessa olevaa puhelinta. Poista kaikki ihmiset huoneesta, rakennuksesta tai alueelta. Soita välittömästi kaasulaitokselle naapurin puhelimesta. Noudata kaasulaitoksen antamia ohjeita. Jos et saa yhteyttä kaasulaitokseen, soita palokunnalle. Asennuksen saa suorittaa ainoastaan asiantunteva asentaja, huoltoyhtiö tai kaasulaitos. W052FI TÄRKEÄÄ: Ostajan on pyydettävä paikalliselta kaasulaitokselta ohjeet siltä varalta, että käyttäjä tuntee kaasun hajua. Kaasulaitoksen antamat ohjeet ja edellä oleva TURVALLISUUS- ja -ilmoitus on kiinnitettävä näkyvään paikkaan kuivausrummun lähelle asiakkaiden käyttöön. Laitteen asennuksen saa tehdä vain asiantunteva asentaja. Asenna pyykinkuivuri valmistajan ohjeiden ja paikallisten määräysten mukaan. ÄLÄ asenna pyykinkuivuria käyttämällä joustavaa muovista ilmanvaihtokanavaa. Jos asennukseen käytetään joustavaa metallikanavaa (foilityyppinen), sen täytyy olla laitteen valmistajan hyväksymä pyykinkuivurien kanssa käytettäväksi. Katso poistojärjestelmän liittämistä koskevaa kohtaa. Joustavien ilmanvaihtometeriaalien tiedetään painuvan kasaan ja puristuvan kiinni helposti ja niihin voi kertyä nukkaa. Nämä seikat haittaavat pyykinkuivurin ilmanvirtausta ja lisäävät palovaaraa. W729R1FI OMAN TURVALLISUUTESI VUOKSI Älä säilytä tai käytä bensiiniä tai muita tulenarkoja höyryjä tai nesteitä tämän tai muiden laitteiden lähettyvillä. W053FI 1

4 Tärkeitä turvallisuusohjeita... 3 Sisältö Turvallisuusviestien selitykset... 3 Tärkeitä turvallisuusohjeita... 3 Asennus... 5 Mitat ja tekniset tiedot... 5 Kuivausrummun asennus... 6 Vaihe 1: Sijoita ja tasaa kuivausrumpu... 6 Vaihe 2: Kytke kuivausrummun poistoilmajärjestelmä... 7 Poiston suunta... 8 Kuivausrummun ilmankierto... 8 Vaihe 3: Kiinnitä kaasunsyöttöputki (vain kaasukuivurit)... 9 Vaihe 4: Vaihda ovet avautumaan toisin päin, jos haluat Vaihe 5: Pyyhi kuivausrummun sisäpuoli Vaihe 6: Kytke kuivausrumpu sähköverkkoon Vaihe 7: Tarkista vaiheet 1-6 uudelleen Vaihe 8: Lämmönlähteen tarkastus Toimenpide Käyttöohjeet Vaihe 1: Puhdista nukkasuodatin Vaihe 2: Pane pyykki koneeseen Vaihe 3: Sulje täyttöluukku Vaihe 4: Valitse lämpötila-asetus Vaihe 5: Aseta ajastimen nuppi Vaihe 6: Käynnistä kuivausrumpu Vaihe 7: Ota pyykit koneesta Ohjelman päättymisen äänimerkki Laitteen hävittäminen Published by permission of the copyright owner Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän kirjan osaa ei saa jäljentää tai levittää missään muodossa tai millään tavalla ilman julkaisijan antamaa kirjallista lupaa. 2

5 Tärkeitä turvallisuusohjeita Turvallisuusviestien selitykset Tässä ohjekirjassa ja koneen tarroissa on varoituksia ( VAARA, ja HUOMIO ), joita seuraa erityisohjeet. Nämä varoitukset on tarkoitettu koneen käyttäjän, käyttäjän, huoltohenkilön ja konetta hoitavan henkilön henkilökohtaiseksi suojaksi. VAARA Osoittaa uhkaavaa vaaratilannetta joka, jos sitä ei vältetä, aiheuttaa vakavan henkilövamman tai kuoleman. Osoittaa vaaratilannetta joka, jos sitä ei vältetä, voi aiheuttaa vakavan henkilövamman tai kuoleman. HUOMIO Osoittaa vaaratilannetta joka, jos sitä ei vältetä, voi aiheuttaa lievän tai kohtuullisen henkilövamman tai omaisuusvahingon. Lisävaroituksia ("TÄRKEÄÄ" JA "HUOMAUTUS") seuraa erityisohjeet. TÄRKEÄÄ: Sanaa "TÄRKEÄÄ" käytetään ilmoittamaan lukijalle erityismenettelyistä, joissa tapahtuu pieni vahinko, jollei menettelyä noudateta. HUOMAUTUS: Sanaa "HUOMAUTUS" käytetään välittämään asennus-, käyttö-, hoito tai huoltotietoja, jotka ovat tärkeitä, mutta eivät ole vaaraan liittyviä. Tärkeitä turvallisuusohjeita Säilytä nämä ohjeet Noudata kuivausrumpua käyttäessäsi näitä perusohjeita palo-, sähköisku-, loukkaantumis- ja kuolemanvaaran pienentämiseksi: W034FI 1. Lue kaikki ohjeet ennen kuivausrummun käyttöä. 2. Asenna kuivausrumpu ASENNUSOHJEIDEN mukaan. Katso kuivurin oikea maadoitus ASENNUSOPPAAN kohdasta MAADOITUSOHJEET. Kaikki sähkö-, maadoitus- ja kaasuliitännät on tehtävä paikallisia määräyksiä noudattaen ja ne saa vaadittaessa tehdä vain laillinen asentaja. Älä tee niitä itse, ellet osaa! 3. Kuivausrumpua ei saa asentaa tai varastoida paikkaan, jossa se altistuu vedelle tai säätekijöille. 4. Älä kuivaa vaatteita, joita on aiemmin puhdistettu, liotettu, pesty tai käsitelty bensiinillä tai koneöljyillä, kasvi- tai ruokaöljyillä, puhdistusvahoilla tai -kemikaaleilla, kemiallisen pesun liuottimilla, tinnerillä tai muilla tulenaroilla tai räjähtävillä aineilla, sillä niistä erittyy höyryjä, jotka voivat syttyä palamaan, räjähtää tai aiheuttaa kankaan itsestäänsyttymisen. 5. Ennen kuivausrummussa kuivaamista ruokaöljyn, asetonin, alkoholin, bensiinin, kerosiinin, tahranpoistajien, tärpätin, vahojen ja vahanpoistajien ja vastaavankaltaisten aineiden likaama pyykki tulisi pestä kuumassa vedessä erikoisen suurella annoksella pesuainetta. 6. Palovaaran välttämiseksi ÄLÄ KUIVAA muoveja, vaahto- tai lateksikumia sisältäviä kohteita, tai vastaavanlaisia kumimaisia materiaaleja, kuten suihkumyssyjä, vedenpitäviä tekstiilejä, kumia sisältäviä esineitä ja vaahtokumitäytteisiä vaatteita tai tyynyjä. 7. Älä kuivaa lasikuituverhoja tai -kankaita, ellei se ole merkintöjen mukaan sallittua. Jos niitä on kuivattu, pyyhi rumpu kostealla rievulla lasikuituhiukkasten poistamiseksi. 3

6 8. Älä anna lasten leikkiä kuivausrummun päällä tai sisällä. Lapsia on valvottava huolellisesti, jos he ovat käytössä olevan kuivausrummun lähellä. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysiset kyvyt, aistit tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet (lapset mukaan lukien), eikä myöskään henkilöiden, joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, mikäli heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ei ole antanut ohjeita laitteen käyttämiseksi tai valvonut laitteen käyttöä. Tämä turvallisuusohje koskee kaikkia laitteita. 9. Älä kurkota kuivausrumpuun, jos rumpu pyörii. 10. Käytä kuivausrumpua vain sen oikeaan käyttötarkoitukseen vaatteiden kuivaamiseen. Noudata AINA vaatteen valmistajan antamia kankaanhoito-ohjeita ja käytä kuivausrumpua vain vedessä pestyjen tekstiilien kuivaamiseen. 11. Lue aina pesu- ja puhdistusaineiden pakkauksissa olevat ohjeet ja noudata niitä. Noudata kaikkia varoituksia ja varotoimia. Pidä aineet pois lasten ulottuvilta (mieluiten lukitussa kaapissa), sillä ne voivat olla myrkyllisiä tai syövyttäviä. 12. Ota pyykki pois välittömästi rummun pysähdyttyä. 13. ÄLÄ käytä kuivuria, jos se savuaa, hankaa, siitä puuttuu osia, siinä on rikkinäisiä osia tai siitä puuttuu suojuksia ja/tai paneeleita. ÄLÄ peukaloi säätimiä tai ohita mitään suojalaitteita. 14. ÄLÄ käytä yksittäisiä laitteita, jos ne on erotettu päällekkäin asennettavasta yksiköstä. 15. Kuivausrumpu ei toimi täyttöluukun ollessa auki. ÄLÄ ohita luukun turvakytkintä niin, että kuivausrumpu toimii luukun ollessa auki. Kuivausrumpu pysähtyy, kun luukku avataan. Älä käytä kuivausrumpua, jos rummun pyöriminen ei pysähdy, kun luukku avataan, tai jos se alkaa pyöriä ilman, että KÄYNNISTYSKYTKINTÄ painetaan. Poista kuivausrumpu käytöstä ja ota yhteys huoltohenkilöön. 16. Puhdista nukkasihti AINA jokaisen koneellisen jälkeen. Suodattimen päälle kertynyt nukkakerros heikentää kuivaustehoa ja pidentää kuivumisaikaa. Pidä poistoaukon ympäristö puhtaana nukasta, pölystä ja liasta. Ammattitaitoisen huoltohenkilön tulee puhdistaa kuivausrummun sisäpuoli ja poistokanava määräajoin. 17. Älä korjaa tai vaihda mitään kuivausrummun osaa tai yritä tehdä mitään huoltotoimia, ellei niitä ole nimenomaan suositeltu käyttäjän huoltoohjeissa tai julkaistuissa korjausohjeissa ja ellet ymmärrä ja osaa tehdä niitä. Katkaise AINA kuivausrumpuun tuleva sähkö ennen huoltotoimien aloittamista. Kun irrotat verkkojohtoa, älä tartu johtoon vaan pistotulppaan. 18. Jos verkkojohto vioittuu, sen tilalle on vaihdettava erikoisjohto tai -asennussarja, jonka saa valmistajalta tai sen huoltoedustajalta. 19. Irrota kuivausosan luukku ennen kuivausrummun käytöstä poistamista tai hävittämistä. 20. Jos tätä konetta ei asenneta, ylläpidetä ja käytetä valmistajan ohjeiden mukaisesti, seurauksena voi olla tapaturma ja omaisuusvahinkoja. HUOMAUTUS: Tässä oppaassa olevia VAROITUKSIA ja TÄRKEITÄ TURVALLISUUSTIETOJA ei ole tarkoitettu kattamaan kaikkia mahdollisia olosuhteita ja tilanteita. Kuivausrumpua asennettaessa, ylläpidettäessä ja käytettäessä on noudatettava tervettä järkeä, varovaisuutta ja huolellisuutta. Ota aina ongelmatapauksissa tai epäselvissä tilanteissa yhteys myyjään, maahantuojaan, huoltoedustajaan tai valmistajaan. 4

7 Mitat ja tekniset tiedot 568,5 mm (22,38 in.) Asennus Asennuksen/käytön perusteet 203 mm (8,0 in.) *114 mm (4,5 in.) *914 mm (36 in.) *1022,4 mm (40,25 in.) *1092 mm (43 in.) 391 mm (15,4 in.) *392 mm (15,44 in.) 597 mm (23,5 in.) 711 mm (28 in.) 11 mm (0,4 in.) 683 mm (26,9 in.) *102 mm (4,0 in.) SÄHKÖKUIVURIT *Tasausjalat käännettynä pohjaan. HUOMAUTUS: Poistoaukot ovat 102 mm (4 in.) metallikanavia. DRY2258N DRY2258N 568,5 mm (22,38 in.) 203 mm (8,0 in.) *114 mm (4,5 in.) *914 mm (36 in.) *1022,4 mm (40,25 in.) *1092 mm (43 in.) 391 mm (15,4 in.) *392 mm (15,44 in.) 597 mm (23,5 in.) 711 mm (28 in.) 11 mm (0,4 in.) *102 mm (4,0 in.) KAASUKUIVURIT *Tasausjalat käännettynä pohjaan. HUOMAUTUS: Poistoaukot ovat 102 mm (4 in.) metallikanavia. 1 3/8 in. NPT-kaasuliitäntä 60 mm (2,3 in.) 683 mm (26,9 in.) *70 mm (2,8 in.) 1 DRY2259N DRY2259N 5

8 Kuivausrummun asennus HUOMAUTUS: Katso tarkemmat ohjeet asennusja käyttöoppaasta. Vaihe 1: Sijoita ja tasaa kuivausrumpu F 1 B D E 2 (G) A 1066,8 mm (42 in.) F A A C EDESTÄ NÄHTYNÄ (ilman kaapin ovea) SIVULTA NÄHTYNÄ (kaapin ovi) 3 EDESTÄ NÄHTYNÄ (kaapin ovi) D823I Alue Vapaasti seisova tai alkoviasennus Kaappiasennus A 0 mm (0 in.) minimi 0 mm (0 in.) minimi B 304,8 mm (12 in.) minimi 304,8 mm (12 in.) minimi C Ei sovellu 50,8 mm (2 in.) minimi D 50,8 mm (2 in.) minimi 50,8 mm (2 in.) minimi E 304,8 mm (12 in.) minimi 304,8 mm (12 in.) minimi F Ei sovellu 76,2 mm (3 in.) G Ei sovellu 1016 mm 2 /avoin (40 in 2 ) 1 Kaapin ovi 3 Tilan ulkoseinä 2 Keskellä olevat ilma-aukot (G) (vähintään 2 aukkoa) Kuva 1 Kuivuria ei saa asentaa lukittavan oven, liukuoven tai sellaisen oven taakse, jossa on sarana kuivurin vastakkaisella puolella. 6

9 . Asennuksen/käytön perusteet Palovaaran pienentämiseksi on tärkeää, että kuivausrummun ilmanpoistoon EI käytetä muovista tai ohuesta metallikalvosta tehtyä kanavaa. W354FI Palovaaran välttämiseksi, poistoputken ja ilmakuvun on oltava valmistettu materiaalista, joka ei ole palonarkaa. Kuivausrumpuun suositellaan jäykkää tai taipuisaa metalliputkea. W048FI Jäykät metallikanavat ovat suositeltavia. D707I 1 Kuivausrummun pohja 2 Vesivaaka 3 Tasausjalka D707I Kuva 2 Vaihe 2: Kytke kuivausrummun poistoilmajärjestelmä Palovaaran ja palamiskaasujen kertymisvaaran pienentämiseksi kuivausrummusta TÄYTYY olla ilmanpoisto ulkoilmaan. W604FI Palovaaran ja palokaasujen kertymisvaaran pienentämiseksi on tärkeää, että kuivausrummun poistoilmaa EI johdeta ikkunasyvennyksiin, kaasunpoistoaukkoon, savupiippuun tai suljettuun ilmanvaihdottomaan kohtaan, kuten ullakolle, seinään, kattoon, rakennuksen alla olevaan ryömintätilaan tai rakennuksen piilossa olevaan tilaan. W045FI TEE NÄIN Kuva 3 EI NÄIN D314I D315I Kuivausrummusta poistuu ilmaa 5 m 3 /min (kuivausrummun takaa mitattuna), ja se tarvitsee täydennysilmaa tämän poistetun ilman tilalle. Kunkin kuivausrummun tilassa on oltava 260 cm 2 :n rajoittamaton täydennysilman virtaus, jotta kone toimii kunnolla. Jos kuivausrummun ilmanpoistosta ei huolehdita asianmukaisesti, takuu mitätöityy. HUOMAUTUS: Ilmanpoiston tarvikkeita ei toimiteta kuivausrummun mukana, vaan ne on hankittava paikallisesti. 7

10 . Asennuksen/käytön perusteet Poiston suunta Kuivausrummun poistoilma voidaan johtaa ulkoilmaan laitteen takaa, vasemmalta puolelta, oikealta puolelta tai pohjasta. POIKKEUS: Kaasukuivureiden poistoilmaa ei voi johtaa vasemmalta puolelta polttimen kotelon vuoksi. 90 :n kulmien määrä Ilmanpoistoaukon suojuksen tyyppi Suositeltava Käytä vain lyhyissä asennuksissa 102 mm (4 in.) 102 mm (4 in.) D673I 63,5 mm (2,5 in.) D802I Maksimipituus 102 mm (4 in.) läpimittaiselle jäykälle metallikanavalle 0 19,8 m (65 ft.) 16,8 m (55 ft.) 1 16,8 m (55 ft.) 14,3 m (47 ft.) 2 14,3 m (47 ft.) 12,5 m (41 ft.) 3 11,0 m (36 ft.) 9,1 m (30 ft.) 4 8,5 m (28 ft.) 6,7 m (22 ft.) HUOMAUTUS: Vähennä 1,8 m (6 ft.) kutakin lisämutkaa kohti. Taulukko 1 HUOMAUTUS: UL2158:n lausekkeen 7.3.2A mukaisesti läpimitaltaan 102 mm (4 in.) olevan joustavan metalliputken pituus saa olla enintään 2,4 m (7,87 ft). Kuivausrummun ilmankierto SUURIN STAATTINEN PAINE (VESIPATSAS) 1 10 mm (0,4 in.) 2 STAATTISEN PAINEEN MITTAUS 1 Manometri 2 Poistokanava D012I Kuva 4 8

11 Vaihe 3: Kiinnitä kaasunsyöttöputki (vain kaasukuivurit) (6,2 kw) Kaasun nopeus = 0,55 m 3 /h HUOMAUTUS: Tämä laite on asennettava voimassa olevien säännösten mukaisesti. HUOMAUTUS: Tämä kone on toimitettu tehtaalta käytettäväksi maakaasun [ 2nd Family -luokitus, ryhmä H(E)] kanssa GB/IE/PT/ES/IT/BE kaasun nimellisen tulopaineen ollessa 20 mbar. Jos se on tarkoitus asentaa johonkin muuhun EU-maahan tai muuntaa käyttämään nestekaasua, ota yhteys jälleenmyyjään. Kaasuvuoto-, palo- ja räjähdysvaaran pienentämiseksi: Kuivausrumpuun saa liittää vain sen kaasutyypin, joka on mainittu luukun syvennyksessä olevassa nimikyltissä. Käytä uutta taipuisaa, ruostumatonta terästä olevaa liitintä. Käytä kaikissa putkikierteissä nestekaasuun liukenematonta tiivistysainetta tai teflonteippiä. Tyhjennä ilma ja sakka kaasun syöttölinjasta ennen sen kuivausrumpuun liittämistä. Ennen kuin kiristät liitoksen, tyhjennä jäljellä oleva ilma kaasulinjasta kuivausrumpuun. Lopeta tyhjennys, kun tunnet kaasun hajua. Tämä vaihe tarvitaan kaasuventtiilin likaantumisen estämiseksi. Älä käytä paljasta liekkiä kaasuvuotojen tarkastamiseen. Käytä syövyttämätöntä vuodonilmaisunestettä. Kaikenlainen työkaluja vaativa purkaminen on annettava asiantuntevan huoltohenkilön tehtäväksi. W316FI 1. Varmista, että kuivausrumpu pystyy käyttämään pyykkitilassa saatavilla olevan tyyppistä kaasua. Maakaasua koskevat korkeussäädöt Korkeus merenpinnasta Suuttimen koko Osan nro m jalkaa nro mm tuumaa ,26 0, ,18 0, ,08 0, ,06 0, ,99 0, Poista kuljetussuojus kuivurin takana olevasta kaasuliitännästä. 3. Liitä kuivuri kaasunsyöttöputkeen Taulukko 2 D233I 1 Uusi ruostumatonta terästä oleva taipuisa liitin (käytä Design CSA -sertifioitua liitintä) käytä vain, jos paikalliset määräykset sen sallivat 2 1/8 tuuman NPT-putkitulppa 3 Laitteen sulkuventtiili 4 Musta rautaputki Lyhyempi kuin 6,1 m (20 ft.): käytä 9,5 mm:n (3/8 in.) putkea. Pidempi kuin 6,1 m (20 ft.): käytä 12,7 mm:n (1/2 in.) putkea. 5 3/8 tuuman NPT-kaasuliitäntä 2 3 D233I Kuva 5 9

12 4. Kiristä kaikki liitännät hyvin. 3. HUOMAUTUS: Kuivuri ja sen pääkaasuventtiili täytyy irrottaa kaasunsyöttöputkiverkosta kaikkien kyseisen putkiverkoston testausten yhteydessä testauspaineen ollessa yli 5 kpa (50 mbar). Katso vaihe 8 (Tarkista lämpölähde). HUOMAUTUS: ÄLÄ liitä kuivausrumpua nestekaasulähteeseen pyytämättä ensin ohjeita jälleenmyyjältä tai suorittamatta ensin asianmukaista muunnosohjeiden mukaista muunnosta (muunnossarja 599P3). B A Kuva 8 DRY1916N DRY1916N Maakaasua koskevat korkeussäädöt Korkeus merenpinnasta Suuttimen koko Osan nro m jalkaa nro mm tuumaa ,2 0, ,1 0, Taulukko 3 Vaihe 4: Vaihda ovet avautumaan toisin päin, jos haluat Kuva 9 D273P D675I D675I DRY1917N DRY1917N 2. Kuva 6 6. Kuva 10 B A DRY1918N DRY1918N Kuva 7 D272P Kuva 11 10

13 7. Vaihe 5: Pyyhi kuivausrummun sisäpuoli DRY1919N DRY1919N 8. Kuva 12 D618I D618I Kuva 15 D620I D620I 9. Kuva 13 D606I D606I Kuva 14 11

14 Vaihe 6: Kytke kuivausrumpu sähköverkkoon Sähkökuivurit Katso vaatimukset sarjanumerokilvestä. TÄRKEÄÄ: Pyydä sähköasentajaa asentamaan oikeanlainen pistorasia. YKSIVAIHEISET MALLIT (asennus 230 V, 50 Hz, 2 johdinta sekä maadoitus, 30 A) KOLMIVAIHEISET MALLIT (asennus 400/230 V, 50 Hz, 4 johdinta sekä maadoitus, 10 A) HUOMAUTUS: Katso asennussarjasta 756P3 muutosohjeet tähtikytkennästä (400/230 V, 50 Hz, 4 johdinta plus maa, 10 A) kolmiokytkennäksi (230 V, 50 Hz, 3 johdinta plus maa, 15A). Asiakkaan oman kolmivaiheisen verkkojohdon liittäminen (400 V tähti): 1. Irrota sähköasennusluukku koneen takaa. 2. Kiinnitä verkkojohdon johtimet kuvan mukaisesti (Kuva 16). 3. Kiinnitä koneen mukana toimitettu vedonpoistin verkkojohtoon paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti. 4. Asenna asennusluukku takaisin. Kaikkien johdotusten ja maadoituksen TÄYTYY noudattaa paikallisia sähkösäännöksiä palo-, sähköisku-, loukkaantumis- ja kuolemanvaaran pienentämiseksi. On omistajan vastuulla antaa sähköasentajan tarkistaa johdotukset ja sulakkeet ja varmistaa, että pesutiloissa on riittävä sähköteho kuivausrummun käyttöä varten. W458FI Maadoitus- ja kytkentäohjeet Kuivausrummun on oltava yhteydessä maadoitettuun metalliin tai pysyvään johdotusjärjestelmään, tai laitteen maadoitusjohdin on kuljetettava piirijohtimien kanssa ja liitettävä kuivausrummussa olevaan suojamaadoitusliittimeen tai -johtoon. HUOMAUTUS: Pistorasian on sijaittava siten, että siihen päästään helposti käsiksi koneen ollessa paikallaan. Jos kone on kiinteästi asennettu, tarvitaan välisulkurasia, jossa on 3 mm rako EN , pykälien 24.3 ja 22.2 määräysten täyttämiseksi tai tarvitaan 3,5 mm rako IEC normin , pykälien 24.3 ja 22.2 määräysten täyttämiseksi. Raon määritellään olevan mimini kontaktiero katkaisimen jokaisen navan välillä asennoissa PÄÄLLÄ ja POIS. L 1 L 2 L 3 N 400 V 230 V 400 V 400 V 230 V 230 V DRY1931N Kuva 16 12

15 Kaasukuivurit (asennus 230 V, 50 Hz, 2 johdinta sekä maadoitus, 10 A) HUOMAUTUS: Kytkentäkaavio sijaitsee säätörasian sisällä. Kaasukuivausrumpuun tulevien sähköasennusten täytyy noudattaa paikallisia sähkösäännöksiä palo-, sähköisku-, loukkaantumis- ja kuolemanvaaran pienentämiseksi. Kaasukuivausrumpuun tulevien kaasuasennusten täytyy noudattaa paikallisia säännöksiä ja määräyksiä. Jos tällaisia säännöksiä ja määräyksiä ei ole, tulee noudattaa yhdysvaltalaisten polttokaasusäännösten uusinta versiota (National Fuel Gas Code ANSI Z223.1). W238FI Kuivausrumpu on tehty käytettäväksi kaksijohtimisessa (plus maa), maadoitetussa, 230 voltin, 50 hertsin yksivaiheisessa sähköpiirissä, jossa on sarjanumerokyltissä mainitun virranvoimakkuuden mukainen sulakesuojaus. Vaihe 7: Tarkista vaiheet 1-6 uudelleen Vaihe 8: Lämmönlähteen tarkastus Sähkökuivurit Sulje täyttöluukku ja käynnistä kuivausrumpu kuumalla asetuksella (katso kohtaa Käyttö). Kun kuivausrumpu on ollut käynnissä kolme minuuttia, poistoilman tai poistoputken tulisi tuntua lämpimältä. Kaasukuivurit TÄRKEÄÄ: Tämän toimenpiteen saa suorittaa vain pätevä huoltohenkilö. Alhaalla olevan etupaneelin on oltava paikallaan normaalin käytön aikana palo-, sähköisku-, loukkaantumis- ja kuolemanvaaran pienentämiseksi. W158FI A:n sulake D210I Kuva 17 HUOMAUTUS: Pistorasian on sijaittava siten, että siihen päästään helposti käsiksi koneen ollessa paikallaan. 13

16 Käyttöohjeet Toimenpide Vaihe 3: Sulje täyttöluukku HUOMAUTUS: Katso täydelliset ohjeet asennusja käyttöoppaasta. Vaihe 1: Puhdista nukkasuodatin D688I D688I Kuva 20 Vaihe 4: Valitse lämpötila-asetus Kuva 18 Vaihe 2: Pane pyykki koneeseen D689I D689I Täytä kuivausrumpu puoleen väliin pyykillä (enintään 7,8 kg kuivia vaatteita). DRY472N DRY473N DRY474N Ei lämpöä Keskilämmin/hienopyykki Kuuma lämpötila/tavalliset ja siliävät D716i Kuva 19 D716I 14

17 Vaihe 5: Aseta ajastimen nuppi Valitse tekstiili-/lämpötila-asetus. DRY477N DRY481N DRY484N DRY485N DRY478N Siliävät Normaali Hienopyykki Aikakuivaus Lämpö TÄRKEÄÄ: Kuivurin ohjelman loppuvaiheessa ei käytetä lämpöä (jäähdytysjakso), jotta voidaan varmistaa, että kuivurissa olevat vaatteet jäävät lämpötilaan, joka ei vahingoita niitä. Älä koskaan pysäytä kuivuria kesken sen kuivausohjelman, ellei kaikkia kuivurissa olevia vaatteita oteta nopeasti pois ja levitetä jäähtymään. Tämä on tärkeää palovaaran estämiseksi. W756FI Vaihe 7: Ota pyykit koneesta DRY479N Ei lämpöä DRY482N DRY483N Vähemmän kuiva Kuivempi D718i D718I Vaihe 6: Käynnistä kuivausrumpu Kuva 22 Käynnistä kuivuri painamalla ajastimen nuppi alas. CPD106C Kuva 21 Ohjelman päättymisen äänimerkki DRY475N DRY476N Äänitaso Äänenvoimakkuus (hiljainen kova) 15

18 Laitteen hävittäminen Tämä laite on merkitty eurooppalaisen sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2002/96/ EY mukaisesti. Tämä tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva symboli tarkoittaa, ettei tuotetta saa käsitellä kotitalousjätteenä, vaan se täytyy toimittaa asianmukaiseen keräyspisteeseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä varten. Katso Kuva 23. Tämän tuotteen asianmukaisen hävittämisen varmistaminen auttaa estämään mahdollisia haitallisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia, joita tuotteen vääränlainen jätekäsittely voisi muuten aiheuttaa. Materiaalien kierrättäminen auttaa säästämään luonnonvaroja. Tuotteen kierrättämistä koskevia tarkempia tietoja saa ottamalla yhteyden paikalliseen kaupunginkansliaan, kotitalousjätteiden käsittelijään tai tuotteen myyjään. Kuva 23 MIX1N 16

SISÄLTÖ PIKAOPAS KÄYTTÖOHJEET OHJELMATAULUKKO PYYKIN VALMISTELU OHJELMAN JA LISÄTOIMINTOJEN VALINTA OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN JA PÄÄTTÄMINEN

SISÄLTÖ PIKAOPAS KÄYTTÖOHJEET OHJELMATAULUKKO PYYKIN VALMISTELU OHJELMAN JA LISÄTOIMINTOJEN VALINTA OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN JA PÄÄTTÄMINEN SISÄLTÖ Lue käyttöohjeet PIKAOPAS OHJELMATAULUKKO PYYKIN VALMISTELU OHJELMAN JA LISÄTOIMINTOJEN VALINTA OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN JA PÄÄTTÄMINEN OHJELMAN MUUTTAMINEN OHJELMAN KESKEYTTÄMINEN PÄIVITTÄINEN

Lisätiedot

Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu

Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen koneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen. fi-fi M.-Nr. 09 722

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ROSENLEW RTK201 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1078425

Käyttöoppaasi. ROSENLEW RTK201 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1078425 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ KÄYTTÖTARKOITUS ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÄ VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUJAKSOA PYYKIN VALMISTELU

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO PESU- JA LISÄAINEET JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN NUKKASIHDIN IRROTTAMINEN

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI)

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) JOHDANTO Arvoisa Asiakas, Kiitämme tuotteidemme valinnasta ja toivomme että ruohonleikkurisi vastaa odotuksiasi kaikilta osin. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena

Lisätiedot

Käyttöohje. Pesukone W 1713. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje. Pesukone W 1713. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 1713 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 09 654 400 Pidä huolta

Lisätiedot

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Sisältö YLEISTÄ 2. 1. Asiakirjat 2 2. Yleistietoja 2 3. Varoituksia 3 TUNNE KONEESI 4. 1. Ohjaustaulu 4 2. Asennustiedot 4 ASENNUS 5

Sisältö YLEISTÄ 2. 1. Asiakirjat 2 2. Yleistietoja 2 3. Varoituksia 3 TUNNE KONEESI 4. 1. Ohjaustaulu 4 2. Asennustiedot 4 ASENNUS 5 Sisältö YLEISTÄ 2 1. Asiakirjat 2 2. Yleistietoja 2 3. Varoituksia 3 TUNNE KONEESI 4 1. Ohjaustaulu 4 2. Asennustiedot 4 ASENNUS 5 1. Sanasto 5 2. Pakkauksesta purkaminen 6 3. Paikalleen sijoittaminen

Lisätiedot

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2 ADPF 1100 1) Turvallisuusohjeet...1 Arvoisa Asiakas, Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ja laita ne talteen myöhempää käyttöä varten. Luovuta käyttöohje mahdolliselle seuraavalle omistajalle. Tämän käyttöohjeen

Lisätiedot

Käyttöohje Pesukone W 506. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje Pesukone W 506. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 506 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 06 086 420 Pidä huolta

Lisätiedot

Käyttöohje. Pesukone W 5821. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje. Pesukone W 5821. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 5821 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 09 493 860 Pidä huolta

Lisätiedot

110674SF-08 2015-02. Spirit UNI 4. Asennusohjeet Ilmankäsittelylaite ja ohjausautomatiikka

110674SF-08 2015-02. Spirit UNI 4. Asennusohjeet Ilmankäsittelylaite ja ohjausautomatiikka 110674SF-08 2015-02 Spirit UNI 4 Asennusohjeet Ilmankäsittelylaite ja ohjausautomatiikka Sisällys 1 Suunnitteleminen ja valmistelutyöt 4 1.1 Asentaja 4 1.2 LVI-asentaja (jos järjestelmässä on vesipatteri)

Lisätiedot

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin Käyttö- ja asennusopas Asuintilojen ilmastointilaitteet Asennustiedot tarkoitettu vain valtuutettujen asennusliikkeiden käyttöön! Kiitos, että valitsit tämän ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA LP14-20 LCD SUOMI/FINLANDESE

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA LP14-20 LCD SUOMI/FINLANDESE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA LP14-0 LCD SUOMI/FINLANDESE Kiitos, että valitsit yrityksemme. Tuotteemme on erinomainen lämmitysvaihtoehto, joka syntyy pitkälle kehittyneestä teknologiasta, jossa erittäin korkealuokkainen

Lisätiedot

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Käyttöohjeet Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Yleisiä huomautuksia Lue käyttöohje kokonaan läpi! Käyttöohjeen tarkoituksena on opastaa käyttäjää käyttämään laitteita turvallisesti. Lue järjestelmän

Lisätiedot

VALMISTAJAN ANTAMA VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

VALMISTAJAN ANTAMA VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS ASENNUKSEN, KÄYTÖN JA HUOLLON OHJEET - FI PUUHELLA ROSA ROSETTA Testistandardi EN 12815! VÄLTYT FI NOUDATA TÄSSÄ KÄYTTÖOPPAASSA OSOITETTUJA POLTTOAINEEN KULUTUKSELLE/TUNNISSA ANNETTUJA RAJOJA, JOTTA FI

Lisätiedot

8 RESE V04-04/09 9900.139

8 RESE V04-04/09 9900.139 8 RESE SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 1.1 - Ohjeen käyttö... 2 1.2 - Yleisiä turvallisuusohjeita... 2 1.3 - Tunnistekilpi...3 1.4 - Tekninen tuki...3 2 Pakkauksen avaaminen 2.1 - Liikuttaminen ja purkaminen...

Lisätiedot

Kuivauskaappi SINITUULI 6002

Kuivauskaappi SINITUULI 6002 Asennus- ja käyttöohje Kuivauskaappi SINITUULI 6002 FIN Suomeksi Arvoisa UPOn asiakas! Onnittelemme sinua erinomaisesta tuotevalinnastasi ja toivotamme sinut tervetulleeksi UPOperheeseen. Maailmanlaajuiseen

Lisätiedot

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE Käyttöohjeet FTXR8EVB FTXR4EVB FTXR50EVB SISÄLLYS LUE ENNEN KÄYTTÖÄ Turvaohjeet... Osien nimet...3 Toimenpiteet ennen käynnistystä...6 KÄYTTÖ JÄÄHDYTYS SARARA-KUIVAUS-käyttö...8

Lisätiedot

Käyttöohje RZ19. Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje RZ19. Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje RZ19 Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Parannusten toteuttamiseksi teknisiin tietoihin ja muotoiluun voidaan tehdä muutoksia

Lisätiedot

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation GE 420, GE 450 DE Gebrauchsanleitung LT Naudojimo instrukcija EN Instruction manual RO Instrucţiuni de utilizare FR Manuel d utilisation EL Οδηγίες χρήσης NL IT ES PT NO Gebruiksaanwijzing Istruzioni per

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla 240810 7084440-01 SKBes/SKB/KB/KBes 31/36/42... 6 Laitteen yleiskuva Sisällys 1 Laitteen yleiskuva... 2 1.1 Laite ja sen varustus... 2 1.2 Laitteen käyttökohde...

Lisätiedot

Käyttö- ja Asennusohje

Käyttö- ja Asennusohje Käyttö- ja Asennusohje Käyttöohje, Stinger systeemi Asennusohje, ulkoyksikkö, Carrier Tekniset tiedot, piirustukset Versio 4,1 Maahantuoja Carrier Oy WWW.CARRIER.FI Käyttö- ja asennusohje versio 4.1-1

Lisätiedot

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin METROMINI 4 Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin 2 METROMINI 4 LVI-numero: 5273252 Sisällysluettelo Kuljettaminen 4 Kaaviokuva 4 Sijoittaminen 5 LVI-asennus 5 Sähköasennus 10 Käyttöohje

Lisätiedot

DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT / DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Turvallisuustietojen käyttöohje

DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT / DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Turvallisuustietojen käyttöohje DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT / DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Turvallisuustietojen käyttöohje Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Lisätiedot

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE NILAN EC9 731396B EC9 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 JOHDANTO Tämän oppaan tarkoitus on antaa lyhyt ja selkeä kuvaus CTS 600

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohjekirja

Käyttö- ja huolto-ohjekirja SQBU7833-03 Sysskuu 2008 (Käännös: Syyskuu 2008) Käyttö- ja huolto-ohjekirja Teollisuusmoottorit 1103 ja 1104 DC (Moottori) DD (Moottori) DJ (Moottori) DK (Moottori) RE (Moottori) RG (Moottori) RJ (Moottori)

Lisätiedot

Columbus. Liukuporraspesukone STEP100. Käyttöohjeet

Columbus. Liukuporraspesukone STEP100. Käyttöohjeet Columbus Liukuporraspesukone STEP100 Käyttöohjeet Sisällys 1 Turvallisuus... 4 1.1 Omistajan vastuu... 4 1.2 Käyttötarkoitus... 4 1.3 Kuka saa käyttää konetta?... 4 1.4 Käyttäjän turvallisuus... 5 1.5

Lisätiedot