AMMATTIKÄYTTÖÖN TARKOITETTU KUIVAUSRUMMUT. 8,5 kg KONEEN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AMMATTIKÄYTTÖÖN TARKOITETTU KUIVAUSRUMMUT. 8,5 kg KONEEN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJE"

Transkriptio

1 AMMATTIKÄYTTÖÖN TARKOITETTU KUIVAUSRUMMUT 8,5 kg KONEEN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJE FI Julkaisuaika: Marraskuu 2011

2

3 Lue kaikki ohjeet ennen kuivurin käyttöä. OMAN TURVALLISUUTESI VUOKSI: noudattamalla tässä käsikirjassa annettuja ohjeita voit minimoida palo- ja räjähdysvaaran sekä estää omaisuusvahingot ja tapaturmat, jotka voivat muuten olla jopa hengenvaarallisia. W033FI Älä säilytä tai käytä bensiiniä tai muita tulenarkoja höyryjä tai nesteitä tämän tai muiden laitteiden lähettyvillä. TOIMINTAOHJEET, JOS TUNNET KAASUN HAJUA: Älä yritä sytyttää mitään laitetta. Älä koske sähkökytkimiin äläkä käytä mitään rakennuksessa olevaa puhelinta. Poista kaikki ihmiset huoneesta, rakennuksesta tai alueelta. Soita välittömästi kaasulaitokselle naapurin puhelimesta. Noudata kaasulaitoksen antamia ohjeita. Jos et saa yhteyttä kaasulaitokseen, soita palokunnalle. Asennuksen saa suorittaa ainoastaan asiantunteva asentaja, huoltoyhtiö tai kaasulaitos. W052FI TÄRKEÄÄ: Ostajan on pyydettävä paikalliselta kaasulaitokselta ohjeet siltä varalta, että käyttäjä tuntee kaasun hajua. Kaasulaitoksen antamat ohjeet ja edellä oleva TURVALLISUUS- ja -ilmoitus on kiinnitettävä näkyvään paikkaan kuivausrummun lähelle asiakkaiden käyttöön. Laitteen asennuksen saa tehdä vain asiantunteva asentaja. Asenna pyykinkuivuri valmistajan ohjeiden ja paikallisten määräysten mukaan. ÄLÄ asenna pyykinkuivuria käyttämällä joustavaa muovista ilmanvaihtokanavaa. Jos asennukseen käytetään joustavaa metallikanavaa (foilityyppinen), sen täytyy olla laitteen valmistajan hyväksymä pyykinkuivurien kanssa käytettäväksi. Katso poistojärjestelmän liittämistä koskevaa kohtaa. Joustavien ilmanvaihtometeriaalien tiedetään painuvan kasaan ja puristuvan kiinni helposti ja niihin voi kertyä nukkaa. Nämä seikat haittaavat pyykinkuivurin ilmanvirtausta ja lisäävät palovaaraa. W729R1FI OMAN TURVALLISUUTESI VUOKSI Älä säilytä tai käytä bensiiniä tai muita tulenarkoja höyryjä tai nesteitä tämän tai muiden laitteiden lähettyvillä. W053FI 1

4 Tärkeitä turvallisuusohjeita... 3 Sisältö Turvallisuusviestien selitykset... 3 Tärkeitä turvallisuusohjeita... 3 Asennus... 5 Mitat ja tekniset tiedot... 5 Kuivausrummun asennus... 6 Vaihe 1: Sijoita ja tasaa kuivausrumpu... 6 Vaihe 2: Kytke kuivausrummun poistoilmajärjestelmä... 7 Poiston suunta... 8 Kuivausrummun ilmankierto... 8 Vaihe 3: Kiinnitä kaasunsyöttöputki (vain kaasukuivurit)... 9 Vaihe 4: Vaihda ovet avautumaan toisin päin, jos haluat Vaihe 5: Pyyhi kuivausrummun sisäpuoli Vaihe 6: Kytke kuivausrumpu sähköverkkoon Vaihe 7: Tarkista vaiheet 1-6 uudelleen Vaihe 8: Lämmönlähteen tarkastus Toimenpide Käyttöohjeet Vaihe 1: Puhdista nukkasuodatin Vaihe 2: Pane pyykki koneeseen Vaihe 3: Sulje täyttöluukku Vaihe 4: Valitse lämpötila-asetus Vaihe 5: Aseta ajastimen nuppi Vaihe 6: Käynnistä kuivausrumpu Vaihe 7: Ota pyykit koneesta Ohjelman päättymisen äänimerkki Laitteen hävittäminen Published by permission of the copyright owner Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän kirjan osaa ei saa jäljentää tai levittää missään muodossa tai millään tavalla ilman julkaisijan antamaa kirjallista lupaa. 2

5 Tärkeitä turvallisuusohjeita Turvallisuusviestien selitykset Tässä ohjekirjassa ja koneen tarroissa on varoituksia ( VAARA, ja HUOMIO ), joita seuraa erityisohjeet. Nämä varoitukset on tarkoitettu koneen käyttäjän, käyttäjän, huoltohenkilön ja konetta hoitavan henkilön henkilökohtaiseksi suojaksi. VAARA Osoittaa uhkaavaa vaaratilannetta joka, jos sitä ei vältetä, aiheuttaa vakavan henkilövamman tai kuoleman. Osoittaa vaaratilannetta joka, jos sitä ei vältetä, voi aiheuttaa vakavan henkilövamman tai kuoleman. HUOMIO Osoittaa vaaratilannetta joka, jos sitä ei vältetä, voi aiheuttaa lievän tai kohtuullisen henkilövamman tai omaisuusvahingon. Lisävaroituksia ("TÄRKEÄÄ" JA "HUOMAUTUS") seuraa erityisohjeet. TÄRKEÄÄ: Sanaa "TÄRKEÄÄ" käytetään ilmoittamaan lukijalle erityismenettelyistä, joissa tapahtuu pieni vahinko, jollei menettelyä noudateta. HUOMAUTUS: Sanaa "HUOMAUTUS" käytetään välittämään asennus-, käyttö-, hoito tai huoltotietoja, jotka ovat tärkeitä, mutta eivät ole vaaraan liittyviä. Tärkeitä turvallisuusohjeita Säilytä nämä ohjeet Noudata kuivausrumpua käyttäessäsi näitä perusohjeita palo-, sähköisku-, loukkaantumis- ja kuolemanvaaran pienentämiseksi: W034FI 1. Lue kaikki ohjeet ennen kuivausrummun käyttöä. 2. Asenna kuivausrumpu ASENNUSOHJEIDEN mukaan. Katso kuivurin oikea maadoitus ASENNUSOPPAAN kohdasta MAADOITUSOHJEET. Kaikki sähkö-, maadoitus- ja kaasuliitännät on tehtävä paikallisia määräyksiä noudattaen ja ne saa vaadittaessa tehdä vain laillinen asentaja. Älä tee niitä itse, ellet osaa! 3. Kuivausrumpua ei saa asentaa tai varastoida paikkaan, jossa se altistuu vedelle tai säätekijöille. 4. Älä kuivaa vaatteita, joita on aiemmin puhdistettu, liotettu, pesty tai käsitelty bensiinillä tai koneöljyillä, kasvi- tai ruokaöljyillä, puhdistusvahoilla tai -kemikaaleilla, kemiallisen pesun liuottimilla, tinnerillä tai muilla tulenaroilla tai räjähtävillä aineilla, sillä niistä erittyy höyryjä, jotka voivat syttyä palamaan, räjähtää tai aiheuttaa kankaan itsestäänsyttymisen. 5. Ennen kuivausrummussa kuivaamista ruokaöljyn, asetonin, alkoholin, bensiinin, kerosiinin, tahranpoistajien, tärpätin, vahojen ja vahanpoistajien ja vastaavankaltaisten aineiden likaama pyykki tulisi pestä kuumassa vedessä erikoisen suurella annoksella pesuainetta. 6. Palovaaran välttämiseksi ÄLÄ KUIVAA muoveja, vaahto- tai lateksikumia sisältäviä kohteita, tai vastaavanlaisia kumimaisia materiaaleja, kuten suihkumyssyjä, vedenpitäviä tekstiilejä, kumia sisältäviä esineitä ja vaahtokumitäytteisiä vaatteita tai tyynyjä. 7. Älä kuivaa lasikuituverhoja tai -kankaita, ellei se ole merkintöjen mukaan sallittua. Jos niitä on kuivattu, pyyhi rumpu kostealla rievulla lasikuituhiukkasten poistamiseksi. 3

6 8. Älä anna lasten leikkiä kuivausrummun päällä tai sisällä. Lapsia on valvottava huolellisesti, jos he ovat käytössä olevan kuivausrummun lähellä. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysiset kyvyt, aistit tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet (lapset mukaan lukien), eikä myöskään henkilöiden, joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, mikäli heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ei ole antanut ohjeita laitteen käyttämiseksi tai valvonut laitteen käyttöä. Tämä turvallisuusohje koskee kaikkia laitteita. 9. Älä kurkota kuivausrumpuun, jos rumpu pyörii. 10. Käytä kuivausrumpua vain sen oikeaan käyttötarkoitukseen vaatteiden kuivaamiseen. Noudata AINA vaatteen valmistajan antamia kankaanhoito-ohjeita ja käytä kuivausrumpua vain vedessä pestyjen tekstiilien kuivaamiseen. 11. Lue aina pesu- ja puhdistusaineiden pakkauksissa olevat ohjeet ja noudata niitä. Noudata kaikkia varoituksia ja varotoimia. Pidä aineet pois lasten ulottuvilta (mieluiten lukitussa kaapissa), sillä ne voivat olla myrkyllisiä tai syövyttäviä. 12. Ota pyykki pois välittömästi rummun pysähdyttyä. 13. ÄLÄ käytä kuivuria, jos se savuaa, hankaa, siitä puuttuu osia, siinä on rikkinäisiä osia tai siitä puuttuu suojuksia ja/tai paneeleita. ÄLÄ peukaloi säätimiä tai ohita mitään suojalaitteita. 14. ÄLÄ käytä yksittäisiä laitteita, jos ne on erotettu päällekkäin asennettavasta yksiköstä. 15. Kuivausrumpu ei toimi täyttöluukun ollessa auki. ÄLÄ ohita luukun turvakytkintä niin, että kuivausrumpu toimii luukun ollessa auki. Kuivausrumpu pysähtyy, kun luukku avataan. Älä käytä kuivausrumpua, jos rummun pyöriminen ei pysähdy, kun luukku avataan, tai jos se alkaa pyöriä ilman, että KÄYNNISTYSKYTKINTÄ painetaan. Poista kuivausrumpu käytöstä ja ota yhteys huoltohenkilöön. 16. Puhdista nukkasihti AINA jokaisen koneellisen jälkeen. Suodattimen päälle kertynyt nukkakerros heikentää kuivaustehoa ja pidentää kuivumisaikaa. Pidä poistoaukon ympäristö puhtaana nukasta, pölystä ja liasta. Ammattitaitoisen huoltohenkilön tulee puhdistaa kuivausrummun sisäpuoli ja poistokanava määräajoin. 17. Älä korjaa tai vaihda mitään kuivausrummun osaa tai yritä tehdä mitään huoltotoimia, ellei niitä ole nimenomaan suositeltu käyttäjän huoltoohjeissa tai julkaistuissa korjausohjeissa ja ellet ymmärrä ja osaa tehdä niitä. Katkaise AINA kuivausrumpuun tuleva sähkö ennen huoltotoimien aloittamista. Kun irrotat verkkojohtoa, älä tartu johtoon vaan pistotulppaan. 18. Jos verkkojohto vioittuu, sen tilalle on vaihdettava erikoisjohto tai -asennussarja, jonka saa valmistajalta tai sen huoltoedustajalta. 19. Irrota kuivausosan luukku ennen kuivausrummun käytöstä poistamista tai hävittämistä. 20. Jos tätä konetta ei asenneta, ylläpidetä ja käytetä valmistajan ohjeiden mukaisesti, seurauksena voi olla tapaturma ja omaisuusvahinkoja. HUOMAUTUS: Tässä oppaassa olevia VAROITUKSIA ja TÄRKEITÄ TURVALLISUUSTIETOJA ei ole tarkoitettu kattamaan kaikkia mahdollisia olosuhteita ja tilanteita. Kuivausrumpua asennettaessa, ylläpidettäessä ja käytettäessä on noudatettava tervettä järkeä, varovaisuutta ja huolellisuutta. Ota aina ongelmatapauksissa tai epäselvissä tilanteissa yhteys myyjään, maahantuojaan, huoltoedustajaan tai valmistajaan. 4

7 Mitat ja tekniset tiedot 568,5 mm (22,38 in.) Asennus Asennuksen/käytön perusteet 203 mm (8,0 in.) *114 mm (4,5 in.) *914 mm (36 in.) *1022,4 mm (40,25 in.) *1092 mm (43 in.) 391 mm (15,4 in.) *392 mm (15,44 in.) 597 mm (23,5 in.) 711 mm (28 in.) 11 mm (0,4 in.) 683 mm (26,9 in.) *102 mm (4,0 in.) SÄHKÖKUIVURIT *Tasausjalat käännettynä pohjaan. HUOMAUTUS: Poistoaukot ovat 102 mm (4 in.) metallikanavia. DRY2258N DRY2258N 568,5 mm (22,38 in.) 203 mm (8,0 in.) *114 mm (4,5 in.) *914 mm (36 in.) *1022,4 mm (40,25 in.) *1092 mm (43 in.) 391 mm (15,4 in.) *392 mm (15,44 in.) 597 mm (23,5 in.) 711 mm (28 in.) 11 mm (0,4 in.) *102 mm (4,0 in.) KAASUKUIVURIT *Tasausjalat käännettynä pohjaan. HUOMAUTUS: Poistoaukot ovat 102 mm (4 in.) metallikanavia. 1 3/8 in. NPT-kaasuliitäntä 60 mm (2,3 in.) 683 mm (26,9 in.) *70 mm (2,8 in.) 1 DRY2259N DRY2259N 5

8 Kuivausrummun asennus HUOMAUTUS: Katso tarkemmat ohjeet asennusja käyttöoppaasta. Vaihe 1: Sijoita ja tasaa kuivausrumpu F 1 B D E 2 (G) A 1066,8 mm (42 in.) F A A C EDESTÄ NÄHTYNÄ (ilman kaapin ovea) SIVULTA NÄHTYNÄ (kaapin ovi) 3 EDESTÄ NÄHTYNÄ (kaapin ovi) D823I Alue Vapaasti seisova tai alkoviasennus Kaappiasennus A 0 mm (0 in.) minimi 0 mm (0 in.) minimi B 304,8 mm (12 in.) minimi 304,8 mm (12 in.) minimi C Ei sovellu 50,8 mm (2 in.) minimi D 50,8 mm (2 in.) minimi 50,8 mm (2 in.) minimi E 304,8 mm (12 in.) minimi 304,8 mm (12 in.) minimi F Ei sovellu 76,2 mm (3 in.) G Ei sovellu 1016 mm 2 /avoin (40 in 2 ) 1 Kaapin ovi 3 Tilan ulkoseinä 2 Keskellä olevat ilma-aukot (G) (vähintään 2 aukkoa) Kuva 1 Kuivuria ei saa asentaa lukittavan oven, liukuoven tai sellaisen oven taakse, jossa on sarana kuivurin vastakkaisella puolella. 6

9 . Asennuksen/käytön perusteet Palovaaran pienentämiseksi on tärkeää, että kuivausrummun ilmanpoistoon EI käytetä muovista tai ohuesta metallikalvosta tehtyä kanavaa. W354FI Palovaaran välttämiseksi, poistoputken ja ilmakuvun on oltava valmistettu materiaalista, joka ei ole palonarkaa. Kuivausrumpuun suositellaan jäykkää tai taipuisaa metalliputkea. W048FI Jäykät metallikanavat ovat suositeltavia. D707I 1 Kuivausrummun pohja 2 Vesivaaka 3 Tasausjalka D707I Kuva 2 Vaihe 2: Kytke kuivausrummun poistoilmajärjestelmä Palovaaran ja palamiskaasujen kertymisvaaran pienentämiseksi kuivausrummusta TÄYTYY olla ilmanpoisto ulkoilmaan. W604FI Palovaaran ja palokaasujen kertymisvaaran pienentämiseksi on tärkeää, että kuivausrummun poistoilmaa EI johdeta ikkunasyvennyksiin, kaasunpoistoaukkoon, savupiippuun tai suljettuun ilmanvaihdottomaan kohtaan, kuten ullakolle, seinään, kattoon, rakennuksen alla olevaan ryömintätilaan tai rakennuksen piilossa olevaan tilaan. W045FI TEE NÄIN Kuva 3 EI NÄIN D314I D315I Kuivausrummusta poistuu ilmaa 5 m 3 /min (kuivausrummun takaa mitattuna), ja se tarvitsee täydennysilmaa tämän poistetun ilman tilalle. Kunkin kuivausrummun tilassa on oltava 260 cm 2 :n rajoittamaton täydennysilman virtaus, jotta kone toimii kunnolla. Jos kuivausrummun ilmanpoistosta ei huolehdita asianmukaisesti, takuu mitätöityy. HUOMAUTUS: Ilmanpoiston tarvikkeita ei toimiteta kuivausrummun mukana, vaan ne on hankittava paikallisesti. 7

10 . Asennuksen/käytön perusteet Poiston suunta Kuivausrummun poistoilma voidaan johtaa ulkoilmaan laitteen takaa, vasemmalta puolelta, oikealta puolelta tai pohjasta. POIKKEUS: Kaasukuivureiden poistoilmaa ei voi johtaa vasemmalta puolelta polttimen kotelon vuoksi. 90 :n kulmien määrä Ilmanpoistoaukon suojuksen tyyppi Suositeltava Käytä vain lyhyissä asennuksissa 102 mm (4 in.) 102 mm (4 in.) D673I 63,5 mm (2,5 in.) D802I Maksimipituus 102 mm (4 in.) läpimittaiselle jäykälle metallikanavalle 0 19,8 m (65 ft.) 16,8 m (55 ft.) 1 16,8 m (55 ft.) 14,3 m (47 ft.) 2 14,3 m (47 ft.) 12,5 m (41 ft.) 3 11,0 m (36 ft.) 9,1 m (30 ft.) 4 8,5 m (28 ft.) 6,7 m (22 ft.) HUOMAUTUS: Vähennä 1,8 m (6 ft.) kutakin lisämutkaa kohti. Taulukko 1 HUOMAUTUS: UL2158:n lausekkeen 7.3.2A mukaisesti läpimitaltaan 102 mm (4 in.) olevan joustavan metalliputken pituus saa olla enintään 2,4 m (7,87 ft). Kuivausrummun ilmankierto SUURIN STAATTINEN PAINE (VESIPATSAS) 1 10 mm (0,4 in.) 2 STAATTISEN PAINEEN MITTAUS 1 Manometri 2 Poistokanava D012I Kuva 4 8

11 Vaihe 3: Kiinnitä kaasunsyöttöputki (vain kaasukuivurit) (6,2 kw) Kaasun nopeus = 0,55 m 3 /h HUOMAUTUS: Tämä laite on asennettava voimassa olevien säännösten mukaisesti. HUOMAUTUS: Tämä kone on toimitettu tehtaalta käytettäväksi maakaasun [ 2nd Family -luokitus, ryhmä H(E)] kanssa GB/IE/PT/ES/IT/BE kaasun nimellisen tulopaineen ollessa 20 mbar. Jos se on tarkoitus asentaa johonkin muuhun EU-maahan tai muuntaa käyttämään nestekaasua, ota yhteys jälleenmyyjään. Kaasuvuoto-, palo- ja räjähdysvaaran pienentämiseksi: Kuivausrumpuun saa liittää vain sen kaasutyypin, joka on mainittu luukun syvennyksessä olevassa nimikyltissä. Käytä uutta taipuisaa, ruostumatonta terästä olevaa liitintä. Käytä kaikissa putkikierteissä nestekaasuun liukenematonta tiivistysainetta tai teflonteippiä. Tyhjennä ilma ja sakka kaasun syöttölinjasta ennen sen kuivausrumpuun liittämistä. Ennen kuin kiristät liitoksen, tyhjennä jäljellä oleva ilma kaasulinjasta kuivausrumpuun. Lopeta tyhjennys, kun tunnet kaasun hajua. Tämä vaihe tarvitaan kaasuventtiilin likaantumisen estämiseksi. Älä käytä paljasta liekkiä kaasuvuotojen tarkastamiseen. Käytä syövyttämätöntä vuodonilmaisunestettä. Kaikenlainen työkaluja vaativa purkaminen on annettava asiantuntevan huoltohenkilön tehtäväksi. W316FI 1. Varmista, että kuivausrumpu pystyy käyttämään pyykkitilassa saatavilla olevan tyyppistä kaasua. Maakaasua koskevat korkeussäädöt Korkeus merenpinnasta Suuttimen koko Osan nro m jalkaa nro mm tuumaa ,26 0, ,18 0, ,08 0, ,06 0, ,99 0, Poista kuljetussuojus kuivurin takana olevasta kaasuliitännästä. 3. Liitä kuivuri kaasunsyöttöputkeen Taulukko 2 D233I 1 Uusi ruostumatonta terästä oleva taipuisa liitin (käytä Design CSA -sertifioitua liitintä) käytä vain, jos paikalliset määräykset sen sallivat 2 1/8 tuuman NPT-putkitulppa 3 Laitteen sulkuventtiili 4 Musta rautaputki Lyhyempi kuin 6,1 m (20 ft.): käytä 9,5 mm:n (3/8 in.) putkea. Pidempi kuin 6,1 m (20 ft.): käytä 12,7 mm:n (1/2 in.) putkea. 5 3/8 tuuman NPT-kaasuliitäntä 2 3 D233I Kuva 5 9

12 4. Kiristä kaikki liitännät hyvin. 3. HUOMAUTUS: Kuivuri ja sen pääkaasuventtiili täytyy irrottaa kaasunsyöttöputkiverkosta kaikkien kyseisen putkiverkoston testausten yhteydessä testauspaineen ollessa yli 5 kpa (50 mbar). Katso vaihe 8 (Tarkista lämpölähde). HUOMAUTUS: ÄLÄ liitä kuivausrumpua nestekaasulähteeseen pyytämättä ensin ohjeita jälleenmyyjältä tai suorittamatta ensin asianmukaista muunnosohjeiden mukaista muunnosta (muunnossarja 599P3). B A Kuva 8 DRY1916N DRY1916N Maakaasua koskevat korkeussäädöt Korkeus merenpinnasta Suuttimen koko Osan nro m jalkaa nro mm tuumaa ,2 0, ,1 0, Taulukko 3 Vaihe 4: Vaihda ovet avautumaan toisin päin, jos haluat Kuva 9 D273P D675I D675I DRY1917N DRY1917N 2. Kuva 6 6. Kuva 10 B A DRY1918N DRY1918N Kuva 7 D272P Kuva 11 10

13 7. Vaihe 5: Pyyhi kuivausrummun sisäpuoli DRY1919N DRY1919N 8. Kuva 12 D618I D618I Kuva 15 D620I D620I 9. Kuva 13 D606I D606I Kuva 14 11

14 Vaihe 6: Kytke kuivausrumpu sähköverkkoon Sähkökuivurit Katso vaatimukset sarjanumerokilvestä. TÄRKEÄÄ: Pyydä sähköasentajaa asentamaan oikeanlainen pistorasia. YKSIVAIHEISET MALLIT (asennus 230 V, 50 Hz, 2 johdinta sekä maadoitus, 30 A) KOLMIVAIHEISET MALLIT (asennus 400/230 V, 50 Hz, 4 johdinta sekä maadoitus, 10 A) HUOMAUTUS: Katso asennussarjasta 756P3 muutosohjeet tähtikytkennästä (400/230 V, 50 Hz, 4 johdinta plus maa, 10 A) kolmiokytkennäksi (230 V, 50 Hz, 3 johdinta plus maa, 15A). Asiakkaan oman kolmivaiheisen verkkojohdon liittäminen (400 V tähti): 1. Irrota sähköasennusluukku koneen takaa. 2. Kiinnitä verkkojohdon johtimet kuvan mukaisesti (Kuva 16). 3. Kiinnitä koneen mukana toimitettu vedonpoistin verkkojohtoon paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti. 4. Asenna asennusluukku takaisin. Kaikkien johdotusten ja maadoituksen TÄYTYY noudattaa paikallisia sähkösäännöksiä palo-, sähköisku-, loukkaantumis- ja kuolemanvaaran pienentämiseksi. On omistajan vastuulla antaa sähköasentajan tarkistaa johdotukset ja sulakkeet ja varmistaa, että pesutiloissa on riittävä sähköteho kuivausrummun käyttöä varten. W458FI Maadoitus- ja kytkentäohjeet Kuivausrummun on oltava yhteydessä maadoitettuun metalliin tai pysyvään johdotusjärjestelmään, tai laitteen maadoitusjohdin on kuljetettava piirijohtimien kanssa ja liitettävä kuivausrummussa olevaan suojamaadoitusliittimeen tai -johtoon. HUOMAUTUS: Pistorasian on sijaittava siten, että siihen päästään helposti käsiksi koneen ollessa paikallaan. Jos kone on kiinteästi asennettu, tarvitaan välisulkurasia, jossa on 3 mm rako EN , pykälien 24.3 ja 22.2 määräysten täyttämiseksi tai tarvitaan 3,5 mm rako IEC normin , pykälien 24.3 ja 22.2 määräysten täyttämiseksi. Raon määritellään olevan mimini kontaktiero katkaisimen jokaisen navan välillä asennoissa PÄÄLLÄ ja POIS. L 1 L 2 L 3 N 400 V 230 V 400 V 400 V 230 V 230 V DRY1931N Kuva 16 12

15 Kaasukuivurit (asennus 230 V, 50 Hz, 2 johdinta sekä maadoitus, 10 A) HUOMAUTUS: Kytkentäkaavio sijaitsee säätörasian sisällä. Kaasukuivausrumpuun tulevien sähköasennusten täytyy noudattaa paikallisia sähkösäännöksiä palo-, sähköisku-, loukkaantumis- ja kuolemanvaaran pienentämiseksi. Kaasukuivausrumpuun tulevien kaasuasennusten täytyy noudattaa paikallisia säännöksiä ja määräyksiä. Jos tällaisia säännöksiä ja määräyksiä ei ole, tulee noudattaa yhdysvaltalaisten polttokaasusäännösten uusinta versiota (National Fuel Gas Code ANSI Z223.1). W238FI Kuivausrumpu on tehty käytettäväksi kaksijohtimisessa (plus maa), maadoitetussa, 230 voltin, 50 hertsin yksivaiheisessa sähköpiirissä, jossa on sarjanumerokyltissä mainitun virranvoimakkuuden mukainen sulakesuojaus. Vaihe 7: Tarkista vaiheet 1-6 uudelleen Vaihe 8: Lämmönlähteen tarkastus Sähkökuivurit Sulje täyttöluukku ja käynnistä kuivausrumpu kuumalla asetuksella (katso kohtaa Käyttö). Kun kuivausrumpu on ollut käynnissä kolme minuuttia, poistoilman tai poistoputken tulisi tuntua lämpimältä. Kaasukuivurit TÄRKEÄÄ: Tämän toimenpiteen saa suorittaa vain pätevä huoltohenkilö. Alhaalla olevan etupaneelin on oltava paikallaan normaalin käytön aikana palo-, sähköisku-, loukkaantumis- ja kuolemanvaaran pienentämiseksi. W158FI A:n sulake D210I Kuva 17 HUOMAUTUS: Pistorasian on sijaittava siten, että siihen päästään helposti käsiksi koneen ollessa paikallaan. 13

16 Käyttöohjeet Toimenpide Vaihe 3: Sulje täyttöluukku HUOMAUTUS: Katso täydelliset ohjeet asennusja käyttöoppaasta. Vaihe 1: Puhdista nukkasuodatin D688I D688I Kuva 20 Vaihe 4: Valitse lämpötila-asetus Kuva 18 Vaihe 2: Pane pyykki koneeseen D689I D689I Täytä kuivausrumpu puoleen väliin pyykillä (enintään 7,8 kg kuivia vaatteita). DRY472N DRY473N DRY474N Ei lämpöä Keskilämmin/hienopyykki Kuuma lämpötila/tavalliset ja siliävät D716i Kuva 19 D716I 14

17 Vaihe 5: Aseta ajastimen nuppi Valitse tekstiili-/lämpötila-asetus. DRY477N DRY481N DRY484N DRY485N DRY478N Siliävät Normaali Hienopyykki Aikakuivaus Lämpö TÄRKEÄÄ: Kuivurin ohjelman loppuvaiheessa ei käytetä lämpöä (jäähdytysjakso), jotta voidaan varmistaa, että kuivurissa olevat vaatteet jäävät lämpötilaan, joka ei vahingoita niitä. Älä koskaan pysäytä kuivuria kesken sen kuivausohjelman, ellei kaikkia kuivurissa olevia vaatteita oteta nopeasti pois ja levitetä jäähtymään. Tämä on tärkeää palovaaran estämiseksi. W756FI Vaihe 7: Ota pyykit koneesta DRY479N Ei lämpöä DRY482N DRY483N Vähemmän kuiva Kuivempi D718i D718I Vaihe 6: Käynnistä kuivausrumpu Kuva 22 Käynnistä kuivuri painamalla ajastimen nuppi alas. CPD106C Kuva 21 Ohjelman päättymisen äänimerkki DRY475N DRY476N Äänitaso Äänenvoimakkuus (hiljainen kova) 15

18 Laitteen hävittäminen Tämä laite on merkitty eurooppalaisen sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2002/96/ EY mukaisesti. Tämä tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva symboli tarkoittaa, ettei tuotetta saa käsitellä kotitalousjätteenä, vaan se täytyy toimittaa asianmukaiseen keräyspisteeseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä varten. Katso Kuva 23. Tämän tuotteen asianmukaisen hävittämisen varmistaminen auttaa estämään mahdollisia haitallisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia, joita tuotteen vääränlainen jätekäsittely voisi muuten aiheuttaa. Materiaalien kierrättäminen auttaa säästämään luonnonvaroja. Tuotteen kierrättämistä koskevia tarkempia tietoja saa ottamalla yhteyden paikalliseen kaupunginkansliaan, kotitalousjätteiden käsittelijään tai tuotteen myyjään. Kuva 23 MIX1N 16

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Huolto-opas Kuivausrumpu

Huolto-opas Kuivausrumpu Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Liesituuletin 394-12. Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7

Liesituuletin 394-12. Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 Liesituuletin 394-12 Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 TURVALLISUUSOHJEET Lue nämä käyttö- ja asennusohjeet sekä ennen kaikkea niissä olevat turvallisuusohjeet ennen tuotteen asennusta

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Asennusohjeet Ennen jääkaapin asentamista 4 Vesiliitäntä 4 Sähköliitäntä 5 Jääkaapin sijoitus ja tasapainottaminen 6 Asennusmitat ja -vaatimukset 7 Pakastimen

Lisätiedot

Käyttö-jaasennusohjeet FDF6046 FDF9046 Liesikupu

Käyttö-jaasennusohjeet FDF6046 FDF9046 Liesikupu Käyttö-jaasennusohjeet FDF6046 FDF9046 Liesikupu SUOSITUKSIA JA EHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ Kupu on suunniteltu yksinomaan kotikäyttöön keittiöhajujen poistamiseksi. Käytä kupua ainoastaan siihen tarkoitukseen

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

Asennusta koskevia ohjeita. Sisältö

Asennusta koskevia ohjeita. Sisältö Sisältö Liitäntämahdollisuudet kuivausrummussa Asennusta koskevia ohjeita Asennusmahdollisuudet Turvallisuusohjeet...1 Liitäntämahdollisuudet kuivausrummussa... 2 Asennusta koskevia ohjeita... 3 Asennusmahdollisuudet...

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET

Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Suihkukaapit on valmistettu seuraavien direktiivien mukaisesti: Matalajännite 2006/95/EEC Yhdenmukaisuus kyseisen direktiivin kanssa taataan seuraavilla harmonisointinormeilla:

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje JS D24-12VF 12VF Vedenlämmitin SW Exergon Tuotenr. 13-0950 Asennus & Käyttöohje Pin:0063BT7591 VVB 12VF 090826 Käyttö- ja asennusohje Vedenlämmittimen käynnistys Vedenlämmitin käynnistyy automaattisesti

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet { STIHL AP 100, 200, 300 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista.

Lisätiedot

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Käyttö-jaasennusohjeet FDL654 FDL954 Liesikupu SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Valmistajaeiole vastuussa virheellisestä taiväärästä asennuksesta aiheutuneista vahingoista. Vähimmäisturvaetäisyyskeittotasonjaliesikuvun

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE 1. YLEISKUVAUS 1. Paahtopaikat 2. Korkeussäädin 3. Paahtoasteen säädin 4. STOP-painike 5. Murupelti (irrotettava) 6. Johto 7. Sulatuspainike 8. Uudelleenlämmityspainike

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. 2-tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten EKVKHPC

ASENNUSOPAS. 2-tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten EKVKHPC ASENNUSOPAS -tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten -tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta. Älä heitä sitä pois. Pidä se tallessa vastaisuuden

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Hierova kylpyamme Monte 62105 ASENNUSOPAS HIEROVA KYLPYAMME KÄYTTÖOHJE MALLI: MONTE 62105 Hyvä käyttäjä: Kiitos, että valitsit BATHLIFE kylpyammeen. Varmistaaksesi turvallisuutesi, lue ohjeet huolellisesti

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön 1. TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE Otsonaattori ammattikäyttöön OZO MINI Ozo Mini on otsonaattori, joka soveltuu hajujen poistamiseen esimerkiksi navettakeittiöistä tai muista tiloista, joissa vaaditaan jatkuvaa

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto... 5 4. Turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Kivipatterit - Käyttö- ja asennusohje

Kivipatterit - Käyttö- ja asennusohje Kivipatterit - Käyttö- ja asennusohje Turvallisen lämmittämisen takaamiseksi lue nämä varoitukset ensin! Sähköverkkoliitännän saa tehdä ainoastaan sähköasentaja, jolla on voimassa olevien määräysten mukaiset

Lisätiedot

Käyttöohje AirQlean High kattoon asennettava suodatinjärjestelmä

Käyttöohje AirQlean High kattoon asennettava suodatinjärjestelmä Käyttöohje AirQlean High kattoon asennettava suodatinjärjestelmä .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 LUKU 1 Turvallisuusohjeet 1.1. Johdanto Tämä kappale sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita. irqlean

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

AMMATTIMAINEN PESUKONE. 8kg KÄYTTÖOHJE LAITTEEN ASENTAMISEEN, HUOLTOON JA KORJAAMISEEN

AMMATTIMAINEN PESUKONE. 8kg KÄYTTÖOHJE LAITTEEN ASENTAMISEEN, HUOLTOON JA KORJAAMISEEN AMMATTIMAINEN PESUKONE 8kg KÄYTTÖOHJE LAITTEEN ASENTAMISEEN, HUOLTOON JA KORJAAMISEEN 803378FI Publication date: Lok 200 VAROITUS Jos tätä konetta ei asenneta, ylläpidetä ja käytetä valmistajan ohjeiden

Lisätiedot

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

SCHLOSSER LIESITUULETIN RH15 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

SCHLOSSER LIESITUULETIN RH15 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE SCHLOSSER LIESITUULETIN RH15 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE TURVALLISUUS Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöön ottamista. Asennus on suoritettava pätevän ammattimiehen toimesta. Valmistaja

Lisätiedot

SISÄLLYS. ENNEN JÄÄKAAPIN KÄYTTÖÖNOTTOA Sivu 46

SISÄLLYS. ENNEN JÄÄKAAPIN KÄYTTÖÖNOTTOA Sivu 46 SISÄLLS SF JÄÄKAAPIN OSAT Sivu 46 ENNEN JÄÄKAAPIN KÄTTÖÖNOTTOA Sivu 46 TÄRKEÄÄ Sivu 47 KÄTTÖ Sivu 47 SULATUS - HOITO Sivu 48 VIANETSINTÄ Sivu 49 HUOLTO Sivu 49 ASENNUS Sivu 50 AVAUSSUUNNAN VAIHTAINEN Sivu

Lisätiedot

JuiceMaster. Juicer. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual SJ-150A / SJ-150W

JuiceMaster. Juicer. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual SJ-150A / SJ-150W JuiceMaster Juicer Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. SJ-150A / SJ-150W

Lisätiedot

Yleiset varotoimet Suomi

Yleiset varotoimet Suomi Yleiset varotoimet Yleiset varotoimet Suomi 1 Yleiset varotoimet 1 Yleiset varotoimet Yksiköissä on seuraava symboli: 1.1 Tietoja asiakirjasta Alkuperäinen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Käyttöopas kytke ja käytä -asennus HYVÄ ASIAKAS Kiitos, että olet hankkinut Wireless Phone Jack -puhelimen ja/tai lisälaajennusyksikön.

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

ITE tyhjiöpumput. Käyttöohje. Onninen Oy - Kylmämyynti

ITE tyhjiöpumput. Käyttöohje. Onninen Oy - Kylmämyynti ITE tyhjiöpumput Käyttöohje Sisältö Turvallisuusohjeet 3 Öljyntäyttö 3 Öljyn vaihto 3 Gas ballast 3 Toiminta 4 Osat 5 Tekniset tiedot 6 Takuu 7 3 T u r v a l l i s u u s o h j e e t Ennen ensikäyttöä täytä

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide

Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 502 30-2 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoTank 300/310 TÄRKEÄÄ LUE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN 2016-04-25 Asennus-

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen.

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen. Ohje Malli Tyyppi : 2352 : 2353 Ohje 1.09.629 FIN Voimassa alkaen 1.7.2015 Päivitetty 1.7.2015... 2... 5 TUOIMAÄMMITIN VAOX TUOIMAÄMMITIN Poistoilmajärjestelmän aiheuttaman alipaineen vaikutuksesta ulkoa

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 OPTIMUS 3,5 kw Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 Kuvaus Laitetta ei saa asentaa kohteisiin jotka altistuvat räjähdysvaaralle tai kohteisiin joissa lämpötila voi laskea alle 0 C. Ole hyvä, lue ja noudata

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX RC1500 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3895348

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX RC1500 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3895348 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle AEG-ELECTROLUX RC1500. Löydät kysymyksiisi vastaukset AEG-ELECTROLUX RC1500 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 TARKISTETTU VERSIO: 201501 ASIAKIRJA: 841616 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 SISÄLTÖ 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Asennusohjeen symbolit

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EFPC640 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3895188

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EFPC640 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3895188 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Lumination LED-valaisimet

Lumination LED-valaisimet GE Lighting Solutions Asennusohje Lumination LED-valaisimet LED-riippuvalaisin (EP14-sarja) Ominaisuudet Pitkä käyttöikä (50 000 tuntia) 5 vuoden takuu IP30 Kuivien tilojen luokitus ENNEN KUIN ALOITAT

Lisätiedot

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen jossa käsitellään sähkö-ja

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 TARKISTETTU VERSIO: 201402 ASIAKIRJA: 841617 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 CAT M3XX, CAT 3XX SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 4 1.1. Yleistä 4 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 4 2.

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OPAS: Wonder Core Smart WCS-61. Sisällys Turvallisuus... 1~2 Käytön aloittaminen... 3 Käyttö... 4~5 Säilytys ja hoito...

KÄYTTÄJÄN OPAS: Wonder Core Smart WCS-61. Sisällys Turvallisuus... 1~2 Käytön aloittaminen... 3 Käyttö... 4~5 Säilytys ja hoito... WCS-61 KÄYTTÄJÄN OPAS: Wonder Core Smart Ennen kuin käytät laitetta, lue huolella kohta Turvallisuus, jotta osaat käyttää laitetta oikein. Säilytä käyttöohjeet. Voit tarvita niitä myöhemmin. Jos annat

Lisätiedot

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2 Ultraheat sähkökäyttöinen lisälämmitin Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Asennusohje Käyttötarkoitus... 3 Vaatimustenmukaisuusvakuutus...

Lisätiedot

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 BT-A51 Käyttöohje KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 JOHDANTO Hyvä käyttäjä, kiitos kun olet valinnut meidän tuotteemme. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Nämä ohjeet opastavat kuinka tuotetta

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Lisäkontaktoriyksikkö

Lisäkontaktoriyksikkö Lisäkontaktoriyksikkö S2-18 / S2-18S / S2-30 Asennusohjeet Versio 09/2015 Sisällysluettelo 1. Tietoa asennusohjeesta 2. Tärkeää tietoa turvallisuudesta 2.1. Käyttötarkoitus 2.2. Turvallisuuteen liittyvää

Lisätiedot

Katso asennusvideo: ASENNUSOHJE. SAFERA Siro R-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20809 V4.5.0 FIN SIRO R-LINE

Katso asennusvideo: ASENNUSOHJE. SAFERA Siro R-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20809 V4.5.0 FIN SIRO R-LINE Katso asennusvideo: ASENNUSOHJE SAFERA Siro R-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 0809 V..0 FIN SIRO R-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys.

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

1 Suunto Cadence POD... 3 2 Tietoja Suunto Cadence POD:ista... 5 2.1 JOHDANTO... 5 2.2 OHJEET... 5 2.3 PUHDISTAMINEN... 5 2.4 TEKNISET TIEDOT...

1 Suunto Cadence POD... 3 2 Tietoja Suunto Cadence POD:ista... 5 2.1 JOHDANTO... 5 2.2 OHJEET... 5 2.3 PUHDISTAMINEN... 5 2.4 TEKNISET TIEDOT... Käyttöopas fi 1 Suunto Cadence POD................................................... 3 2 Tietoja Suunto Cadence POD:ista....................................... 5 2.1 JOHDANTO...................................................

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201401 ASIAKIRJA: 841618 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP L8 CAT M3XX, CAT 3XX SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 4 1.1. Yleistä 4 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 4 2. Asennusohjeen

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai laitteen

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YLEISTÄ Lue ohjekirjaa huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Säilytä ohjekirja tulevaisuudeksi. Sähköasennus on suoritettava

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA

KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA MALLIN NUMERO EO 7150, EO 7143 Tuote on EU-n direktiivien 2006/95/EC (LVD) ja 2004/108/EC (EMC) mukainen. TEKNISET TIEDOT Virtajännite 220-240V~ 50Hz Teho:

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201204 ASIAKIRJA: 841652 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 L8 DANFOSS SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 4 1.1. Yleistä 4 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 4 2. Asennusohjeen symbolit 6 3. Toimituksen

Lisätiedot

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa. SBA1610. Käyttöopas

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa.  SBA1610. Käyttöopas Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome SBA1610 Käyttöopas a b c d 1 Tärkeää Turvallisuus Vakava varoitus Tuotteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä,

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

BAARIKYLMÄKALUSTE BARCOOLER. Asennus- ja käyttöohjeet

BAARIKYLMÄKALUSTE BARCOOLER. Asennus- ja käyttöohjeet BAARIKYLMÄKALUSTE BARCOOLER Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 1 LAITTEEN TOIMITUS... 1 YKSIKÖIDEN MITAT... 2 ASENNUS... 3 Ohjeita asentajalle... 3 Asennus... 3 Ovien avautumissuunnan

Lisätiedot

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Lämpöpuhallin TÄRKEÄÄ - Lue käyttöohje huolella läpi ennen lämpöpuhaltimen

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa SBA3011/00. Käyttöopas

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa  SBA3011/00. Käyttöopas Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome SBA3011/00 Käyttöopas 1 Tärkeää Turvallisuus Tärkeitä turvallisuusohjeita Huomioi varoitukset. Noudata kaikkia ohjeita. Älä

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30. Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13

Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30. Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13 Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30 Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13 TOIMINTA SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje FI Käyttö- ja asennusohje Liesituuletin I FFC 905-P SISÄLLYS OHJEET JA SUOSITUKSET... 3 MITAT JA OSAT... 4 ASENNUS... 6 KÄYTTÖ... 9 HUOLTO... 10 FI 2 OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita

Lisätiedot

SW20 Combi SW21 Aqua SW21

SW20 Combi SW21 Aqua SW21 SW20 Combi SW21 Aqua SW21 Lue käyttöohjeet ennen imurin käyttöä Nämä käyttöohjeet on tarkoitettu imurin käyttäjälle Tutustu laitteen osiin, turvallisuusohjeisiin ja käyttöön sekä kunnossapitotoimiin ja

Lisätiedot

Asennusohje. Kuivausrumpu PT 5186 EL. fi - FI / 01

Asennusohje. Kuivausrumpu PT 5186 EL. fi - FI / 01 Asennusohje Kuivausrumpu PT 5186 EL fi - FI 08.11 09 235 070 / 01 Lue ehdottomasti koneen käyttö- ja asennusohje ennen koneen asennusta sijoitusta käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi

Lisätiedot

Autoteltta Original 23 m 2 Pystytysohjeet

Autoteltta Original 23 m 2 Pystytysohjeet Autoteltta Original 23 m 2 Pystytysohjeet KUVAUS MALLINRO # 3,7 x 6 x 2,4 m Garage-in-a-Box Original harmaa 62790 SUOSITELLUT TYÖKALUT 11mm + /- 45 cm Lue ohjeet läpi ennen töiden aloittamista. Teltta

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06 IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS KÄYTTÖOHJE PVK-26 TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot