SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, :00, Pöytäkirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 15.9.2014 18:00, Pöytäkirja"

Transkriptio

1 i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, :00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat Teuvan koulukeskuksen peruskorjauksen II-vaiheen rakennusurakka, tarjoukset... 2 Pykälän liite: Tarjousvertailu, koulukeskuksen peruskorjauksen II-vaiheen rakennusurakka Teuvan koulukeskuksen peruskorjauksen II-vaiheen rakennusautomaatiotöiden urakka, tarjoukset... 5 Pykälän liite: Tarjousvertailu, koulukeskuksen peruskorjauksen II-vaiheen rakennusautomaatiourakka Teuvan koulukeskuksen peruskorjauksen II-vaiheen sähköurakka, tarjoukset... 8 Pykälän liite: Tarjousvertailu, koulukeskuksen peruskorjauksen II-vaiheen sähköurakka Teuvan koulukeskuksen peruskorjauksen II-vaiheen IV-urakka, tarjoukset Pykälän liite: Tarjousvertailu, koulukeskuksen peruskorjauksen II-vaiheen IV-urakka Teuvan koulukeskuksen peruskorjauksen II-vaiheen putkiurakka, tarjoukset Pykälän liite: Tarjousvertailu, koulukeskuksen peruskorjauksen II-vaiheen putkiurakka Teuvan koulukeskuksen peruskorjauksen II-vaihe / Gun Exin Finland Oy:n kirje Hammashoitolan uudisrakennuksen urakkakilpailutus Hammashoitolan 2-rakennusvaiheen toteutus Horon koulun myynti Teuvan kunnan hallintosäännön tarkistaminen alkaen Pykälän liite: Esitys Teuvan kunnan hallintosäännöksi alkaen Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Pykälän liite: Teuvan kunnan vastaukset lausuntopyyntökyselyyn sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ehkäisevästä päihdetyöstä Pykälän liite: Vastaukset kyselyyn; hallituksen esitys laiksi ehkäisevästä päihdetyöstä Kunnanhallituksen henkilöstöjaostoon varajäsenen valitseminen Mauri Filppulan tilalle Rakennuttamistoimikunnan asettaminen, koulukeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen II-vaihe Elinkeinoasiamiehen palvelut ajalla Vakuutusmeklarin käyttö kunnan vakuutuskannan hoitamisessa Kouluverkkoratkaisun päivittäminen, jatkoaika esityksen valmisteluun Kunnanvaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano Hallintokuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat sekä mahdollisesti kunnanhallituksen käsittelyyn otettavat asiat, kunnanhallitus Ilmoitusasiat, kunnanhallitus Palvelutalon rakentaminen Lehtiharjun alueelle Muut asiat Oikaisuvaatimusohjeet... 84

2 -1, KHALL :00 Sivu 1 Paikka Kuohun kokoustila Aika klo Saapuvilla olleet jäsenet Leppäniemi Jukka Kaleva Paula Kiviluoma Jarmo Heinola Arto Mäntylä Anu Ranta-Muotio Aulis Riippi Johanna Tamsi Sakari Tuisku Minna-Liisa puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Muut saapuvilla olleet Lehtimäki Esko Rinta-Uppa Simo Mäntysaari Matti Niemi Pauliina Salonen Markku Mäki Toivo Nummela Veli Lähde Marko valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapuheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja sivistysjohtaja, asiantuntija, klo kunnaninsinööri, asiantuntija, klo rakennuttajainsinööri, asiantunt. klo kunnanjohtaja, esittelijä hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Työjärjestys Hyväksyttiin työjärjestys. Asiat :t Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sakari Tamsi ja Paula Kaleva. Jukka Leppäniemi puheenjohtaja Marko Lähde pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Teuva Sakari Tamsi Paula Kaleva Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Teuvan kunnanvirastossa Marko Lähde, hallintojohtaja

3 184, KHALL :00 D: 52/2012 Sivu 2 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus Teuvan koulukeskuksen peruskorjauksen II-vaiheen rakennusurakka, tarjoukset Dnro D/52/ /2012 Aikaisemmat käsittelyt: Kunnanhallitus , , Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p sähköposti; Khall Kunnanhallitus on hyväksynyt koulukeskuksen II-vaiheen toteuttamiseksi laaditut tarjouspyynnöt ja valtuuttanut teknisen toimen kilpailuttamaan urakat hyväksyttyjen asiakirjojen ja aikataulun mukaisesti. Tekninen toimi on klo mennessä pyytänyt urakkatarjouksia II-vaiheen rakennusurakasta avoimen menettelyn mukaisena. Tarjouspyyntö on julkaistu HILMA-palvelussa osoitteessa ja tilaajan portaalissa Lisäksi tieto tarjouskilpailusta on annettu suoraan potentiaalisille urakoitsijoille. Tarjousten avaaminen Saatujen tarjousten soveltuvuuskuoret on avattu Tarjouksensa ovat jättäneet: - Oy Tom Knip Ab - Rakennus- ja suunnittelutoimisto Hämäläiset Oy - Lemminkäinen Talo Oy - Oy Gun Exin Finland Ltd. Hintakuoret on avattu Liite. Tarjousten avauspöytäkirjat (soveltuvuus ja hinta) ovat esityslistan oheis materiaalina. Soveltuvuus- ja hintavertailu on liitteenä. Tarjoajien soveltuvuus - Tekninen suorituskyky, taloudellinen asema, rikkeettömyys Tarjousasiapapereiden mukaan soveltuvuusehdot täyttyvät kaikkien muiden tarjoajien paitsi Oy Gun Exin Finland Oy:n osalta. Oy Gun Exin Finland Oy:n Rating Alfa luokitus on C, mikä ei täytä tarjouspyynnössä esitettyä vähimmäisvaatimusta. Lisäksi tarjous on hinnaltaan poikkeuksellisen alhainen. - Yhteiskuntavelvoitteiden hoitaminen Tarjousten liitteinä olevien asiapapereiden perusteella on todettu em. velvoitteet hoidetuiksi kaikkien tarjoajien osalta. Tarjousten hyväksyttävyys/tarjouspyynnönmukaisuus Gun Exin Finland Oy:n tarjous ei Rating Alfa luokituksen osalta täytä tarjouspyynnön vähimmäisvaatimusta ja on poikkeuksellisen alhainen. Tarjous tulee sulkea pois tarjouskilpailusta ja sitä ei voida ottaa mukaan tarjousvertailuun. Kaikki muut tarjoukset ovat asianmukaisesti laadittu tarjouspyynnön liitteinä olleille tarjouslomakkeille, mitä on edellytetty. Tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia ja ne voidaan ottaa mukaan tarjousvertailuun.

4 184, KHALL :00 D: 52/2012 Sivu 3 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus Tarjousvertailua Suoritetun tarjousvertailun perusteella halvimman tarjouksen on antanut Lemminkäinen Talo Oy hintaan euroa. Rakennusurakan selonottoneuvottelut on pidetty 1.9. ja Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää sulkea Gun Exin Finland Oy:n tarjouksen pois tarjouskilpailusta, koska se ei täytä tarjouspyynnön vähimmäisvaatimusta Rating Alfa luokituksen osalta ja on poikkeuksellisen alhainen. Kunnanhallitus päättää antaa koulukeskuksen peruskorjauksen II-vaiheen rakennustekniset työt kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen mukaisesti Lemminkäinen Talo Oy:n suoritettavaksi hintaan euroa (alv. 0 %). Keskusteltiin I- ja II-vaiheiden eroavaisuuksista ja suunnitelmiin tehdyistä korjauksista vaiheiden välillä. Edelleen keskusteltiin laajasti Gun Exin Finland Oy:n Rating Alfa -luokituksesta. Todettiin, että se ei täytä tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksia, minkä vuoksi yrityksen tarjousta ei voida hyväksyä. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

5 184, KHALL :00 / Pykälän liite: Tarjousvertailu, koulukeskuksen peruskorjauksen II-vaiheen rakennusurakka Sivu 4 Tekninen toimi Porvarintie 26 D, Teuva puh fax Läsnä JL, JP, JA ja TM Soveltuvuuskuori avattu (ks. PK) ja soveltuvuus tarkistettu x-merkinnällä merkittyjen liitteiden soveltuvuus on todettu täyttyneen. Tarjoukset, joiden liitteiden soveltuvuuden täyttyminen on ollut puutteellinen p-merkintä. Pyydetty täsmennyksiä klo 12:00 mennessä. Todetaan, että c- merkinnällä merkittyjen urakoitsijoiden soveltuvuus on todettu täyttyneen klo 12:00 mennessä saatujen täsmennysten perusteella. Läsnä JL, JH, MS, JA ja TM Tarjousten hintakuoret, avattiin tilaisuudessa alkaen klo 13:15 ks. PK Päivitetty Merkintä "Suljettu pois" SP urakkatarjoukset, jotka on suljettu tarjouskilpailusta urakkohjelman kohdan 15.1 Tarjousten sulkeminen pois tarjouskilpailusta tai tarjouspyynnön mukaisten kriteerien perusteella. TEUVAN KOULUKESKUS RAKENNUSVAIHE 2. / SOVELTUVUUS- JA TARJOUSVERTAILU - RAKENNUSURAKKA Hinta Lemminkäinen Talo Oy ,00 x x x x x x x x x x x x ok 1. Verovelkatodistus sekä ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä Vakuus:Danske bank tai muu vastaava luotettava selvitys verojen, ennakonpidätysten, Oy Gun Exin Finland Ltd ** xxxxxxxx x x x SP x x x x x x x x SP sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen suorittamisesta. Vakuus:Nordea Suomi 2. Voimassa oleva todistus tai selvitys ennakkoperintärekisteriin, Tom Knip Oy ,00 x x x x x x c c c c c x ok työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisestä. Vakuus:Garantia Oy 3. Todisteet rekisterimerkinnöistä, kaupparekisterinote. Selvitys rekisteröimättömyy- Rakennus- ja suunnittelutoimisto ,00 x x x x x x x x x x c x ok den perusteista, jos tarjoaja ei kuulu kauppa-, ennakkoperintä-, työnantaja- tai Hämäläiset Oy, Vakuus: Peräseinäjoen Op arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Selvitys voi olla tarjoajan itsensä laatima. Merkintöjen selvitykset 4. Riskiluokitusraportti: Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa tai vastaava x = hyväksytty tarjouspyynnön mukainen liite raportti, joka sisältää ehdokkaan rating ja/tai riskiluokituksen. p = puutteellinen tai puuttuva asiakirja (pyydetään täsmennyksiä) 5. Liikevaihtotiedot: tarjoajan (urakoitsijan) tulee toimittaa kolmen (3) c = täsmennys toimitettu määräaikaan mennessä viimeisimmän tilikauden tuloslaskelmat, taseet ja toimintakertomukset. SP= suljettu pois tarjouskilpailusta 6. Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Rakenusurakkatarjouspyyntö, liite 1a ja rakennusurakan asiakirjaluettelo liite 1b. 7. Yrityksen referenssit, enintään viisi (5) referenssiä vastaavista kohteista ** Urakkatarjous on hinnaltaan poikkeuksellisen alhainen, noin 16% halvempi kuin seuraavaksi viimeisen viiden (5) vuoden ajalta. sijoittunut urakkatarjous 8. Vastaavan työnjohtajan CV ja referenssit (tarvittaessa vastaavuustodistus) ** Urakoitsija toimitti klo 8:30 uuden tarjouksen, palautettiin avaamattomana postitse, kirajattuna, liite Vastaavan työnjohtajan varamiehen CV ja referenssit (tarvittaessa vastaavuustod.) ** Urakoitsijalle on lähetetty selvityspyyntö, miksi tarjous on hinnaltaan poikkeuksellisen alhainen, liite Yrityksen laatukäsikirja tai todistus laatujärjestelmän sertifioinnista ** Urakoitsija on toimittanut selvityksen , siitä miksi tarjous on hinnaltaan alhainen, liite 4. sekä lyhyt selvitys miten yrityksen käyttämä laatujärjestelmä vastaa tilaajan asettamia, Todetaan, että selvityksessä mainittu virhe on huomattava taloudelliseen suorituskykyyn vaikuttava tekijä. P1-puhtausluokan työmaan edellyttämiä vaatimuksia. ** Rating Alfa luokitus on luokkaa C - Liite 5a ja 5b. Ei täytä tarjouspyynnössä esitettyjä vähimmäisvaatimuksia, SP. 11. Vastuuvakuutustodistus Rakennusurakka halvin hinta ,00 TATE-urakat halvimmat yht ,04 Kaikki urakat yhteensä , Todistus työterveyshuollon järjestämisestä.

6 185, KHALL :00 D: 52/2012 Sivu 5 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus Teuvan koulukeskuksen peruskorjauksen II-vaiheen rakennusautomaatiotöiden urakka, tarjoukset Dnro D/52/ /2012 Aikaisemmat käsittelyt: Kunnanhallitus , , Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p sähköposti; Khall Kunnanhallitus on hyväksynyt koulukeskuksen II-vaiheen toteuttamiseksi laaditut tarjouspyynnöt ja valtuuttanut teknisen toimen kilpailuttamaan urakat hyväksyttyjen asiakirjojen ja aikataulun mukaisesti. Tekninen toimi on klo mennessä pyytänyt urakkatarjouksia II-vaiheen rakennusautomaatiotöiden urakasta avoimen menettelyn mukaisena. Tarjouspyyntö on julkaistu HILMA-palvelussa osoitteessa ja tilaajan portaalissa Tarjousten avaaminen Saatujen tarjousten soveltuvuuskuoret on avattu Tarjouksensa ovat jättäneet: - Fidelix Oy - Schneider Electric Buildings Finland Oy. Hintakuoret on avattu Liite Tarjousten avauspöytäkirjat (soveltuvuus ja hinta) ovat esityslistan oheismateriaalina. Soveltuvuus- ja hintavertailu on liitteenä. Tarjoajien soveltuvuus - Tekninen suorituskyky, taloudellinen asema, rikkeettömyys Tarjousasiapapereiden mukaan soveltuvuusehdot täyttyvät kaikkien annettujen tarjousten osalta. - Yhteiskuntavelvoitteiden hoitaminen Tarjousten liitteinä olevien asiapapereiden perusteella on todettu em. velvoitteet hoidetuiksi kaikkien tarjoajien osalta. Tarjousten hyväksyttävyys/tarjouspyynnönmukaisuus Kaikki tarjoukset on asianmukaisesti laadittu tarjouspyynnön liitteinä olleille tarjouslomakkeille, mitä on edellytetty. Annetut tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia. Tarjousvertailua Suoritetun tarjousvertailun perusteella halvimman tarjouksen on antanut Fidelix Oy hintaan euroa. Rakennusautomaatiotöiden selonottoneuvottelut on pidetty Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa koulukeskuksen peruskorjauksen II-vaiheen rakennusautomaatiotyöt kokonaistaloudellisesti edullisimman tar-

7 185, KHALL :00 D: 52/2012 Sivu 6 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus jouksen mukaisesti Fidelix Oy:n suoritettavaksi hintaan euroa (alv. 0 %). Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

8 185, KHALL :00 / Pykälän liite: Tarjousvertailu, koulukeskuksen peruskorjauksen II-vaiheen rakennusautomaatiourakka Sivu 7 Tekninen toimi Porvarintie 26 D, Teuva puh fax JL, JP, JA ja TM Soveltuvuuskuori avattu ja soveltuvuus tarkistettu x-merkinnällä merkittyjen liitteiden soveltuvuus on todettu täyttyneen Tarjouksista joiden liitteiden soveltuvuuden täyttyminen on ollut puutteellinen p-merkintä. Pyydetty täsmennytkiä klo 12:00 mennessä c- merkinnällä merkittyjen urakoitsijoiden soveltuvuus on todettu täyttyneen klo 12:00 mennessä saatujen täsmennysten perusteella TEUVAN KOULUKESKUS RAKENNUSVAIHE 2. HINTAVERTAILU - TATE TARJOUKSET Hinnat alv =0% R-AUTOMAATIOURAKKA Vakuus: Hinta Verovelkatodistus sekä ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden 1. Fidelix Oy Atradius Ltd ,00 x x x x x x x x x x ok täyttämisestä tai muu vastaava luotettava selvitys verojen, ennakon- 2. Schneider Electric Atradius ,00 x x x c x x x x c x ok pidätysten, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen suorittamisesta. 2. Voimassa oleva todistus tai selvitys ennakkoperintärekisteriin, vastaavuustodistus) 9.Selvitys yrityksen käyttämästä laatujärjestelmästä sekä lyhyt selvix = hyväksytty tarjouspyynnön mukainen liite p = puutteellinen tai puuttuva asiakirja (pyydetään täsmennyksiä) c = täsmennys toimitettu määräaikaan mennessä työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisestä. 3. Todisteet rekisterimerkinnöistä, kaupparekisterinote. Selvitys rekisteröimättömyyden perusteista, jos tarjoaja ei kuulu kauppa-, ennakkoperintä-, työnantaja- tai arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Selvitys voi olla tarjoajan itsensä laatima. 4.Vastuuvakuutustodistus 5. Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. 6.Yrityksen referenssit, enintään viisi (5) referenssiä viimeisen viiden (5) vuoden ajalta. 7. Vastaavan työnjohtajan CV ja referenssit (tarvittaessa vastaavuustodistus) 8. Vastaavan työnjohtajan varamiehen CV ja referenssit (tarvittaessa tys miten yrityksen käyttämä laatujärjestelmä vastaa tilaajan asetta- mia, asetetun puhtausluokan työmaan edellyttämiä vaatimuksia. 10. Liikevaihtotiedot: tarjoajan (urakoitsijan) tulee ilmoittaa kolmen (3) edellisen tilikauden liikevaihto tai selvitys keskimääräisestä vuotuisesta liikevaihdosta. Hinta alv =0% Edullisin Rakennusautomaatiourakkatarjous ,00

9 186, KHALL :00 D: 52/2012 Sivu 8 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus Teuvan koulukeskuksen peruskorjauksen II-vaiheen sähköurakka, tarjoukset Dnro D/52/ /2012 Aikaisemmat käsittelyt: Kunnanhallitus , , Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p sähköposti; Khall Kunnanhallitus on hyväksynyt koulukeskuksen II-vaiheen toteuttamiseksi laaditut tarjouspyynnöt ja valtuuttanut teknisen toimen kilpailuttamaan urakat hyväksyttyjen asiakirjojen ja aikataulun mukaisesti. Tekninen toimi on klo mennessä pyytänyt urakkatarjouksia II-vaiheen sähköurakasta avoimen menettelyn mukaisena. Tarjouspyyntö on julkaistu HILMA-palvelussa osoitteessa ja tilaajan portaalissa Tarjousten avaaminen Saatujen tarjousten soveltuvuuskuoret on avattu Tarjouksensa ovat jättäneet: - Kurikan Sähkötarvike Oy - Suupohjan Sähköpalvelu Oy - Kaunisto-Yhtiöt - Apuwatti Oy. Hintakuoret on avattu Liite Tarjousten avauspöytäkirjat (soveltuvuus ja hinta) ovat esityslistan oheismateriaalina. Soveltuvuus- ja hintavertailu on liitteenä. Tarjoajien soveltuvuus - Tekninen suorituskyky, taloudellinen asema, rikkeettömyys Tarjousasiapapereiden mukaan soveltuvuusehdot täyttyvät kaikkien annettujen tarjousten osalta. - Yhteiskuntavelvoitteiden hoitaminen Tarjousten liitteinä olevien asiapapereiden perusteella on todettu em. velvoitteet hoidetuiksi kaikkien tarjoajien osalta. Tarjousten hyväksyttävyys/tarjouspyynnönmukaisuus Kaikki tarjoukset on asianmukaisesti laadittu tarjouspyynnön liitteinä olleille tarjouslomakkeille, mitä on edellytetty. Annetut tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia. Tarjousvertailua Suoritetun tarjousvertailun perusteella halvimman tarjouksen on antanut Kurikan Sähkötarvike Oy hintaan ,04 euroa. Sähköurakan selonottoneuvottelut on pidetty Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa koulukeskuksen peruskorjauksen II-vaiheen sähkötyöt kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen mu-

10 186, KHALL :00 D: 52/2012 Sivu 9 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus kaisesti Kurikan Sähkötarvike Oy:n suoritettavaksi hintaan ,04 euroa (alv. 0 %). Päätös: Keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin. Arto Heinola ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.

11 186, KHALL :00 / Pykälän liite: Tarjousvertailu, koulukeskuksen peruskorjauksen II-vaiheen sähköurakka Sivu 10 Tekninen toimi Porvarintie 26 D, Teuva puh fax JL, JP, JA ja TM Soveltuvuuskuori avattu ja soveltuvuus tarkistettu x-merkinnällä merkittyjen liitteiden soveltuvuus on todettu täyttyneen Tarjouksista joiden liitteiden soveltuvuuden täyttyminen on ollut puutteellinen p-merkintä. Pyydetty täsmennytkiä klo 12:00 mennessä c- merkinnällä merkittyjen urakoitsijoiden soveltuvuus on todettu täyttyneen klo 12:00 mennessä saatujen täsmennysten perusteella TEUVAN KOULUKESKUS RAKENNUSVAIHE 2. / SOVELTUVUUS- JA HINTAVERTAILU - TATE TARJOUKSET 1. Verovelkatodistus sekä ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä tai muu vastaava luotettava selvitys verojen, ennakonpidätysten, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen suorittamisesta. Hinnat alv =0% 2. Voimassa oleva todistus tai selvitys ennakkoperintärekisteriin, SÄHKÖURAKKA Vakuus: Hinta työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisestä. Suupohjan Sähköpalvelu Oy Nordea ,00 x x x x x x x x x x ok 3. Todisteet rekisterimerkinnöistä, kaupparekisterinote. Selvitys rekis- Apuwatti Oy Nordea ,00 x x x x x x x x x x ok teröimättömyyden perusteista, jos tarjoaja ei kuulu kauppa-, ennakko- Kurikan Sähkötarvike Ky Kurikan OP ,04 x x x x x x x x x x ok perintä-, työnantaja- tai arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Selvitys Kaunisto-Yhtiöt Seinäjoki Oy ei mainittu ,00 x x x x x x x x x x ok voi olla tarjoajan itsensä laatima. 4.Vastuuvakuutustodistus tys miten yrityksen käyttämä laatujärjestelmä vastaa tilaajan asettax = hyväksytty tarjouspyynnön mukainen liite p = puutteellinen tai puuttuva asiakirja (pyydetään täsmennyksiä) c = täsmennys toimitettu määräaikaan mennessä 5. Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. 6.Yrityksen referenssit, enintään viisi (5) referenssiä viimeisen viiden (5) vuoden ajalta. 7. Vastaavan työnjohtajan CV ja referenssit (tarvittaessa vastaavuustodistus) 8. Vastaavan työnjohtajan varamiehen CV ja referenssit (tarvittaessa vastaavuustodistus) 9.Selvitys yrityksen käyttämästä laatujärjestelmästä sekä lyhyt selvi- mia, asetetun puhtausluokan työmaan edellyttämiä vaatimuksia. 10. Liikevaihtotiedot: tarjoajan (urakoitsijan) tulee ilmoittaa kolmen (3) edellisen tilikauden liikevaihto tai selvitys keskimääräisestä vuotuisesta liikevaihdosta. Hinta alv =0% Edullisin Sähköurakkatarjous Alv =% ,04

12 187, KHALL :00 D: 52/2012 Sivu 11 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus Teuvan koulukeskuksen peruskorjauksen II-vaiheen IV-urakka, tarjoukset Dnro D/52/ /2012 Aikaisemmat käsittelyt: Kunnanhallitus , , Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p sähköposti; Khall Kunnanhallitus on hyväksynyt koulukeskuksen II-vaiheen toteuttamiseksi laaditut tarjouspyynnöt ja valtuuttanut teknisen toimen kilpailuttamaan urakat hyväksyttyjen asiakirjojen ja aikataulun mukaisesti. Tekninen toimi on klo mennessä pyytänyt urakkatarjouksia II-vaiheen IV-urakasta avoimen menettelyn mukaisena. Tarjouspyyntö on julkaistu HILMA-palvelussa osoitteessa ja tilaajan portaalissa Tarjousten avaaminen Saatujen tarjousten soveltuvuuskuoret on avattu Tarjouksensa ovat jättäneet: - Länsirannikon Ilmastointi Oy - Suupohjan Ilmastointi ja Pelti Oy - Are Talotekniikka Oy - K.T. Tähtinen Oy. Hintakuoret on avattu Liite Tarjousten avauspöytäkirjat (soveltuvuus ja hinta) ovat esityslistan oheismateriaalina. Soveltuvuus- ja hintavertailu on liitteenä. Tarjoajien soveltuvuus - Tekninen suorituskyky, taloudellinen asema, rikkeettömyys Tarjousasiapapereiden mukaan soveltuvuusehdot täyttyvät kaikkien annettujen tarjousten osalta. - Yhteiskuntavelvoitteiden hoitaminen Tarjousten liitteinä olevien asiapapereiden perusteella on todettu em. velvoitteet hoidetuiksi kaikkien tarjoajien osalta. Tarjousten hyväksyttävyys/tarjouspyynnönmukaisuus Kaikki tarjoukset on asianmukaisesti laadittu tarjouspyynnön liitteinä olleille tarjouslomakkeille, mitä on edellytetty. Annetut tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia. IV-urakan selonottoneuvottelut on pidetty Urakkatarjoukset on pyydetty siten, että ilmanvaihdon toteutuksesta on pyydetty hinta vaihtoehto 1:stä ja vaihtoehto 2:sta. Vaihtoehto yhdessä auditorion ilmanvaihto toteutetaan vanhat kanavat saneeraten ja pinnoittaen ja vaihtoehto 2:ssa rakennettaisiin auditorioon uudet IV-kanavat yläkautta. Tarjousvertailua

13 187, KHALL :00 D: 52/2012 Sivu 12 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus Suoritetun tarjousvertailun perusteella halvimman tarjouksen molemmista vaihtoehdoista on antanut Länsirannikon Ilmastointi Oy, vaihtoehto 1. hintaan euroa ja vaihtoehto 2. hintaan euroa. Insinööritoimisto Tuutti Consulting Oy on päivätyssä esityslistan ohessa toimitettavassa lausunnossaan esittänyt vaihtoehtoisten toteutustapojen teknisen vertailun. Vaihtoehto 1 on yleisesti käytössä auditorioissa ja katsomoissa Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa koulukeskuksen peruskorjauksen II-vaiheen IV-työt kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen mukaisesti Länsirannikon Ilmastointi Oy:lle suoritettavaksi vaihtoehto 1:n mukaan hintaan euroa. Päätös: Keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin.

14 187, KHALL :00 / Pykälän liite: Tarjousvertailu, koulukeskuksen peruskorjauksen II-vaiheen IV-urakka Sivu 13 Tekninen toimi Porvarintie 26 D, Teuva puh fax JL, JP, JA ja TM Soveltuvuuskuori avattu ja soveltuvuus tarkistettu x-merkinnällä merkittyjen liitteiden soveltuvuus on todettu täyttyneen Tarjouksista joiden liitteiden soveltuvuuden täyttyminen on ollut puutteellinen p-merkintä. Pyydetty täsmennytkiä klo 12:00 mennessä c- merkinnällä merkittyjen urakoitsijoiden soveltuvuus on todettu täyttyneen klo 12:00 mennessä saatujen täsmennysten perusteella TEUVAN KOULUKESKUS RAKENNUSVAIHE 2. / SOVELTUVUUS- JA HINTAVERTAILU - TATE TARJOUKSET Hinnat alv =0% 1. Verovelkatodistus sekä ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä tai muu vastaava luotettava selvitys verojen, ennakonpidätysten, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen suorittamisesta. 2. Voimassa oleva todistus tai selvitys ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisestä. 3. Todisteet rekisterimerkinnöistä, kaupparekisterinote. Selvitys rekisteröimättömyyden perusteista, jos tarjoaja ei kuulu kauppa-, ennakkoperintä-, työnantaja- tai arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Selvitys Hinnat alv =0% voi olla tarjoajan itsensä laatima. IV-URAKKA Vakuus: Hinta Vastuuvakuutustodistus Länsirannikon Ilmastointi Oy1. POP Pankki ,00 x x x x x x x x x x ok 5. Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskei ,00 sistä työehdoista. Suupohjan Ilmastointi- ja pelti 1. Suupohjan OP ,00 x x x c x x x x x x ok 6.Yrityksen referenssit, enintään viisi (5) referenssiä viimeisen viiden ,00 (5) vuoden ajalta. Are Talotekniikka Oy 1. pankkitakaus ,00 x x x x x x x x x x ok 7. Vastaavan työnjohtajan CV ja referenssit (tarvittaessa vastaavuus ,00 todistus) K.T. Tähtinen Oy 1. pankkitakaus ,00 x x x x x x x x x x ok 8. Vastaavan työnjohtajan varamiehen CV ja referenssit (tarvittaessa ,00 vastaavuustodistus) 9.Selvitys yrityksen käyttämästä laatujärjestelmästä sekä lyhyt selvix = hyväksytty tarjouspyynnön mukainen liite tys miten yrityksen käyttämä laatujärjestelmä vastaa tilaajan asettap = puutteellinen tai puuttuva asiakirja (pyydetään täsmennyksiä) mia, asetetun puhtausluokan työmaan edellyttämiä vaatimuksia. c = täsmennys toimitettu määräaikaan mennessä 10. Liikevaihtotiedot: tarjoajan (urakoitsijan) tulee ilmoittaa kolmen (3) edellisen tilikauden liikevaihto tai selvitys keskimääräisestä vuotuisesta liikevaihdosta. Hinnat alv =0% Edullisin IV- urakkatarjous, versio ,00 Version 1. ja version 2. välinen erotus = ,00 Edullisin IV- urakkatarjous, versio ,00

15 188, KHALL :00 D: 52/2012 Sivu 14 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus Teuvan koulukeskuksen peruskorjauksen II-vaiheen putkiurakka, tarjoukset Dnro D/52/ /2012 Aikaisemmat käsittelyt: Kunnanhallitus , , Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p sähköposti; Khall Kunnanhallitus on hyväksynyt koulukeskuksen II-vaiheen toteuttamiseksi laaditut tarjouspyynnöt ja valtuuttanut teknisen toimen kilpailuttamaan urakat hyväksyttyjen asiakirjojen ja aikataulun mukaisesti. Tekninen toimi on klo mennessä pyytänyt urakkatarjouksia II-vaiheen putkiurakasta avoimen menettelyn mukaisena. Tarjouspyyntö on julkaistu HILMA-palvelussa osoitteessa ja tilaajan portaalissa Tarjousten avaaminen Saatujen tarjousten soveltuvuuskuoret on avattu Tarjouksensa ovat jättäneet: - Are Talotekniikka Oy - Kaunisto-Yhtiöt - Perälän Putki Oy. Hintakuoret on avattu Liite Tarjousten avauspöytäkirjat (soveltuvuus ja hinta) ovat esityslistan oheismateriaalina. Soveltuvuus- ja hintavertailu on liitteenä. Tarjoajien soveltuvuus - Tekninen suorituskyky, taloudellinen asema, rikkeettömyys Tarjousasiapapereiden mukaan soveltuvuusehdot täyttyvät kaikkien annettujen tarjousten osalta. - Yhteiskuntavelvoitteiden hoitaminen Tarjousten liitteinä olevien asiapapereiden perusteella on todettu em. velvoitteet hoidetuiksi kaikkien tarjoajien osalta. Tarjousten hyväksyttävyys/tarjouspyynnönmukaisuus Kaikki tarjoukset on asianmukaisesti laadittu tarjouspyynnön liitteinä olleille tarjouslomakkeille, mitä on edellytetty. Annetut tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia. Tarjousvertailua Suoritetun tarjousvertailun perusteella halvimman tarjouksen on antanut Are Talotekniikka Oy hintaan euroa. Putkiurakan selonottoneuvottelut on pidetty Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa koulukeskuksen peruskorjauksen II-vaiheen putkityöt kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen mukai-

16 188, KHALL :00 D: 52/2012 Sivu 15 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus sesti Are Talotekniikka Oy:n suoritettavaksi hintaan euroa (alv. 0 %). Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

17 188, KHALL :00 / Pykälän liite: Tarjousvertailu, koulukeskuksen peruskorjauksen II-vaiheen putkiurakka Sivu 16 Tekninen toimi Porvarintie 26 D, Teuva puh fax JL, JP, JA ja TM Soveltuvuuskuori avattu ja soveltuvuus tarkistettu x-merkinnällä merkittyjen liitteiden soveltuvuus on todettu täyttyneen Tarjouksista joiden liitteiden soveltuvuuden täyttyminen on ollut puutteellinen p-merkintä. Pyydetty täsmennytkiä klo 12:00 mennessä c- merkinnällä merkittyjen urakoitsijoiden soveltuvuus on todettu täyttyneen klo 12:00 mennessä saatujen täsmennysten perusteella TEUVAN KOULUKESKUS RAKENNUSVAIHE 2. / SOVELTUVUUS- JA HINTAVERTAILU - TATE TARJOUKSET Hinnat alv =0% 1. Verovelkatodistus sekä ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä tai muu vastaava luotettava selvitys verojen, ennakonpidätysten, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen suorittamisesta. 2. Voimassa oleva todistus tai selvitys ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisestä. 3. Todisteet rekisterimerkinnöistä, kaupparekisterinote. Selvitys rekisteröimättömyyden perusteista, jos tarjoaja ei kuulu kauppa-, ennakkoperintä-, työnantaja- tai arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Selvitys voi olla tarjoajan itsensä laatima. 4.Vastuuvakuutustodistus 5. Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Hinnat alv =0% 6.Yrityksen referenssit, enintään viisi (5) referenssiä viimeisen viiden PUTKIURAKKA Vakuus: Hinta (5) vuoden ajalta. Are Talotekniikka Oy pankkitakaus ,00 x x x x x x x x x x ok 7. Vastaavan työnjohtajan CV ja referenssit (tarvittaessa vastaavuus- Kaunisto Yhtiöt Seinäjoki Oy ei mainittu ,42 x x x x x x c c x x ok todistus) Perälän Putki Oy vakuus ,00 x x x c x x x x c x ok 8. Vastaavan työnjohtajan varamiehen CV ja referenssit (tarvittaessa tys miten yrityksen käyttämä laatujärjestelmä vastaa tilaajan asettax = hyväksytty tarjouspyynnön mukainen liite p = puutteellinen tai puuttuva asiakirja (pyydetään täsmennyksiä) c = täsmennys toimitettu määräaikaan mennessä vastaavuustodistus) 9.Selvitys yrityksen käyttämästä laatujärjestelmästä sekä lyhyt selvi- mia, asetetun puhtausluokan työmaan edellyttämiä vaatimuksia. 10. Liikevaihtotiedot: tarjoajan (urakoitsijan) tulee ilmoittaa kolmen (3) edellisen tilikauden liikevaihto tai selvitys keskimääräisestä vuotuisesta liikevaihdosta. Hinta alv =0% Edullisin putkiurakkatarjous ,00

18 189, KHALL :00 D: 52/2012 Sivu 17 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus Teuvan koulukeskuksen peruskorjauksen II-vaihe / Gun Exin Finland Oy:n kirje Dnro D/52/ /2012 Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p sähköposti; Khall 189 Kja Gun Exin Finland Oy on toimittanut kunnanhallitukselle päivätyn kirjeen liittyen koulukeskuksen peruskorjauksen II-vaiheen rakennusurakkaan. Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee Gun Exin Finland Oy:n kirjeen liitteineen tiedoksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

19 190, KHALL :00 D: 63/2013 Sivu 18 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus Hammashoitolan uudisrakennuksen urakkakilpailutus Dnro D/63/ /2013 Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p sähköposti; Khall 190 Hammashoitolan urakkakilpailutuksen valmistelu hankkeen rakennuttajakonsultin ISS Proko Oy:n ja teknisen toimen kesken on käynnistetty. Hankintamenettelyssä on etsitty vaihtoehtoa, jolla urakoiden kilpailutukset on mahdollista suorittaa mahdollisimman tehokkaasti kunnanhallituksen antamien aikataulujen mukaisesti. Valmistelijat ehdottavat käytettäväksi rajoitettua menettelyä siten, että valintakriteerit täyttävistä tarjoajista valitaan 3-8 tarjoajaa kuhunkin urakkalajiin. Tarjoajaehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat keskeisimmät vaatimukset ovat seuraavat:. Kja Tilaajavastuuvelvoitteiden hoitaminen ja kokemus vastaavanlaisista uudisrakennushankkeista sekä riittävä toimituskyky. Kolmen viimeisen (yhden vuoden pituisen) vuoden tilikauden minimiliikevaihtovaatimukset ovat seuraavat keskimäärin per vuosi: rakennusurakka 0,7 milj.euroa (alv 0%) ja putki-, ilmanvaihto- ja sähköurakat 0,15 milj.euroa (alv 0%). Hankintamenettelyn yksityiskohtaiset tiedot ilmenevät liitteenä olevasta Hilma-ilmoituksesta. Lopulliset yrityksille toimitettavat tarjouspyyntöasiakirjat tulevat myöhemmin kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä hammashoitolan rakennusurakkaa ja alitettuja sivu-urakoita, putki-, ilmanvaihto- ja sähköurakat, koskevan Hilma-ilmoituksen. Keskusteltiin hankintailmoituksen sisällöstä. Keskustelun aikana Jukka Leppäniemi esitti, että urakkakilpailutus vietäisiin määrärahan osalta valtuustoon käsiteltäväksi. Sakari Tamsi ja Anu Mäntylä kannattivat Jukka Leppäniemen esitystä. Mm. Jarmo Kiviluoma ja Aulis Ranta-Muotio kannattivat asian käsittelyn jatkamista. Jukka Leppäniemi teki seuraavan äänestysesityksen: ne, jotka kannattavat, että asia viedään määrärahan osalta valtuustoon käsiteltäväksi, äänestävät jaa ja ne, jotka ovat sen kannalla, että asian käsittely jatkuu hankintailmoituksen sisällön osalta, äänestävät ei. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä jaa äänestivät Jukka Leppäniemi, Anu Mäntylä, Sakari Tamsi ja Minna-Liisa Tuisku. Ei äänestivät Arto Heinola, Paula Kaleva, Jarmo Kiviluoma, Aulis Ranta-Muotio ja Johanna Riippi.

20 190, KHALL :00 D: 63/2013 Sivu 19 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päättäneen äänin 5-4 jatkaa asian käsittelyä hankintailmoituksen sisällön osalta. Hankintailmoitusta päätettiin tarkentaa hankinnan kuvauksen ja ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuusvaatimusten osalta. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi Hilma-ilmoituksen edellä mainituin tarkennuksin.

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 2 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus 4 2 luku KOKOUSMENETTELY 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 22 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta... 2 Pykälän liite: Kysely/lausunto

Lisätiedot

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala II luku KUNNAN ORGANISAATIO 2 Luottamushenkilöorganisaatio 3 Päävastuualueet ja niiden jakaminen toimialueiksi 4 Henkilöstö-

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15.

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15. HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15. Voimaantulopäivä 26.3.2015 Sisällysluettelo 1 luku Yleiset määräykset...4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt...4

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 4.2.2008 8 Muutettu kvalt. 28.4.2008 21 Muutettu kvalt. 15.12.2008 71 Muutettu kvalt. 15.2.2010 7 Muutettu 13.12.2010 60 Muutettu 7.11.2011

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 18.6.2009 43 hyväksymä viimeisin muutos kv 23.4.2013 123 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen 2 Kaupungin toiminta-ajatus II

Lisätiedot

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 9.2.2015 26 LIITE 12 YPÄJÄN KUNTA muutokset punaisella HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLTÖ 1. luku KUNNAN TOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄNNÖT 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLTÖ I LUKU YLEISTÄ...4 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...4 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA RATKAISUVALTA...4 2 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...4 3 PÄÄTÖSVALLAN

Lisätiedot

Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos. Voimaantulo xx.xx.xxxx. Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x

Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos. Voimaantulo xx.xx.xxxx. Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos Voimaantulo xx.xx.xxxx Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x Sisällysluettelo I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 Soveltamisala... 1 II LUKU TOIMIELIMET... 1 2 Toimielimet ja

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Valtuuston 10.12.2012 59 hyväksymä Voimaantulo 1.1.2013 Muutettu, valtuusto 28.1.2013 20 2 ja 17 osalta, muutos voimaan heti TOIMINTASÄÄNTÖ TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64

Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64 Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64 Voimaantulo 1.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan toimintaa ohjaavat säännökset 2 Toimivallan

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN

SAVONLINNAN KAUPUNGIN SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Savonlinnan kaupunginvaltuustossa Voimaantulo 1.1.2013 LUONNOS 2 SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ... 4 1 LUKU... 4 Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Kokemäen kaupungin hallintosääntö

Kokemäen kaupungin hallintosääntö Kokemäen kaupungin hallintosääntö 1.1.2013 alkaen 1/38 Voimaantulo 1.1.2013 Kokemäen kaupungin hallintosääntö Kaupunginhallitus 29.10.2012 247 Kaupunginvaltuusto 5.11.2012 48 1. LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

KANGASALAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KANGASALAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kangasalan valtuusto 13.10.2008 93 13.12.2010 17 12.12.2011 111 10.12.2012 111 4.3.2013 47 9.12.2013 140 17.11.2014 88 2 SISÄLLYS 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 PALTAMON KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 21.10.2004 valtuusto 36 Voimassa: 1.1.2005 alkaen SISÄLLYSLUETTELO I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 II luku ORGANISAATIO

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö Hallintosääntö 1 (16) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen 2 Toiminta-ajatus Hallintosäännöllä

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014)

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Hallintosääntö 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KAUPUNGIN MUUT JOHTOSÄÄNNÖT... 4 2. LUKU ORGANISAATIO

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 39 Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen... 2 40 Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 16.1.2006, 22.1.2007, 1.10.2007 Muutoksen voimaantulo: 1.11.2007 Muutettu: 8.12.2008 Voimaantulo:

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 Johtoryhmä 30.9.2014, Yhtymähallitus 9.10.2014, Yhtymävaltuusto 30.10.2014 Sisällys YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1. Hallintosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokouspöytäkirja 1 Nro Kunnanvaltuusto Sivu 74 KOKOUSAIKA: 17.12.2008 klo 17.00-18.35 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 -

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Hallintosääntö Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Sisällysluettelo Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä H a l l i n t o s ä ä n t ö 1.8.2015 alk Sisältö

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KH 2.2.2015 Esitys, jossa huomioitu talous- ja hallintojohtajan sekä hallintopäällikön virkojen perustamisesta johtuvat muutokset SISÄLLYSLUETTELO YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 HALLINNOLLINEN

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO I LUKU 1 YLEISTÄ 1 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 II LUKU 1 HALLINTO-ORGANISAATIO JA RATKAISUVALTA 1 2 YLEISTÄ 1 3 KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.1.2015 Sisällysluettelo I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala... 4 2 Sopimusohjaus ja organisaation johtamisjärjestelmä... 4 3 Päätösvallan siirtäminen...

Lisätiedot

Hallintosääntö 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2. LUKU PÄÄTÖKSENTEKO- JA KOKOUSMENETTELY. Hallintosääntö 1.2/12.12.2014 1/15

Hallintosääntö 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2. LUKU PÄÄTÖKSENTEKO- JA KOKOUSMENETTELY. Hallintosääntö 1.2/12.12.2014 1/15 1.2/12.12.2014 1/15 Ohjeen luokka NordLabin toimintaohje Versio/pvm 1.2/12.12.2014 Laatijat S. Tuomola, valmistelutoimikunta Vastuuhenkilö Johtokunta (24.10.2014) Hyväksyjä Yhtymäkokous (12.12.2014) Jakelu

Lisätiedot