56 Opinto-opas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "56 Opinto-opas 2002-2003"

Transkriptio

1 3.20 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖ- TEKNIIKAN OSASTON KOULU- TUSOHJELMAT Rakennus- ja ympäristötekniikan osaston koulutusohjelmia ovat Rakennustekniikan koulutusohjelma (Insinööri, amk) Ympäristöteknologian koulutusohjelma (Insinööri, amk) Puutekniikan koulutusohjelma (Insinööri, amk) Rakennustekniikan koulutusohjelmassa voi suuntautua neljään eri vaihtoehtoon eli rakennus- ja tuotesuunnitteluun, talonrakennustekniikkaan, rakennustuotantoon tai yhdyskuntatekniikkaan. Ympäristöteknologian koulutusohjelmassa voi suuntautua joko laite- ja mittaustekniikkaan tai vesi- ja ympäristötekniikkaan. Suuntautumisvalinnat tehdään toisen vuoden syksyllä. Kaikkien koulutusohjelmien laajuus on 160 opintoviikkoa.(ov). Yhden opintoviikon laajuus vastaa karkeasti opiskelijan yhden viikon työmäärää. Opinnot on ryhmiteltyperusopintoihin jotka ovat lähinnä ns. yleisaineita ja yhteisiä koko osastolla, ammatillisiin opintoihin jotka yhteisiä koulutusohjelman sisällä sekä suuntaaviin opintoihin ja syventäviin opintoihin, jotka ovat erityisesti kyistä koulutusohjelmaa koskevia. Lisäksi kaikille yhteisiä ovat vapaavalintaiset opinnot, pakollinen työharjoittelu ja opinnäytetyö. Opintoviikkojen määrät vaihtelevat koulutusohjelmittain hieman. Opiskelijan on ilmoittauduttava opintojaksojen alussa kirjallisesti kullekin kurssille. Koska kurssit sisältävät ryhmätöitä ja erilaisia jaksoja on kursseilla pääsääntöisesti läsnäolovelvollisuus. Opettaja ilmoittaa yleensä suoritusperusteet kurssin alussa. Eräät perusopinnot voi suorittaa näyttökokeella, joiden ajasta ilmoitetaan syksyllä opinojen alettua. Kyseisten aineiden lukio-opinnot ovat suoritustason perusteena. Mikäli opiskelija ei läpäise koetta, hän suorittaa kurssin normaalisti. Suuntaavien opintojen lopussa on syventävien opintojen osuus, jonka sisältö voi vaihdella vuosittain. Opiskelijat voivat vaikuttaa syventävien opintojen painotukseen. Valinnat tehdään kolmannen vuoden syksyllä. Suuntaavat ja syventävät opinnot voivat olla suoritustavaltaan ns. projektiopintoja, jolloin opetus tapahtuu luokkaopetuksesta poiketen todellisten käytännön projektien parissa. Varsinkin rakennustuotannon koulutusohjelmassa on projektiopintoja ( 13,5 ov). Vapaasti valittavien opintojen laajuus on kaikissa koulutusohjelmissa 10 ov. Vapaasti valittavat opinnot opiskelija voi valita saman koulutusohjelman toisesta suuntautumisvaihtoehdosta tai toisista koulutusohjelmista Vapaasti valittavia opintoja tulee olla vähintään 10 ov. Niihin voidaan hyväksyä myös muissa korkeakouluissa tai yliopistossa tehtyjä suorituksia.osasto pyrkii tarjoamaan vuosittain säännöllisesti joitakin kaikia kiinnostavia vapaavalintaisia opintojaksoja, joille otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Työharjoittelun laskennallinen laajuus on 20 ov. Työharjoittelua vaaditaan lukiopohjaisilta opiskelijoilta 12 kuukautta opintojen aikana. Ammattitutkinnon suorittaneilta vaaditaan 6 kuukautta työharjoittelua. Harjoittelu tehdään kesällä ja neljännen vuoden keväällä. Harjoittelusta ja sen raportoinnista on erillisohjeet. Opinnäytetyö on opiskelijan itsenäinen kypsyysnäyte. Sen laajuus on 10 ov. Se tehdään viimeise- nä opiskeluvuotena mutta aihe voidaan vahvistaa jo kolmannen vuoden keväällä. Työ tehdään yleensä jonkun yrityksen tai yhteisön tilaamana. Sen sisällöstä ja suoritustavasta on erillisohjeet. Opetussuunnitelma on laadittu siten, että 160 opintoviikon laajuiset opinnot voi suorittaa neljässä vuodessa.lukuvuosi jakautuu neljään kahdeksan viikon periodiin, joista 16 viikkoa on syksyllä ja 16 viikkoa keväällä. Asetuksen mukaan on opinnot suoritettava viimeistään yhtä vuotta pitemmässä ajassa (5 v), ellei rehtori erityisestä syystä myönnä tästä poikkeusta 56 57

2 1 vuosi 2 vuosi 3 vuosi 4 vuosi Perusopinnot Rakennustekniikan Talonrakennus- Syventävät Vapaa Harjoittelu Opinnäytetyö Kaikki 29 ov koulutusohjelman tekniikan opinnot valintaiset yht. ammattiopinnot suuntaavat 7 ov opinnot 44ov opinnot 10 ov 20 ov 10 ov 160 ov 39 ov Rakennus Syventävät tuotannon opinnot suuntaavat opinnot 8 ov opinnot 39 ov Yhdyskunta- Syventävät tuotannon opinnot suuntaavat opinnot 8 ov 39 ov Yhdyskunta- Syventävät tekniikan opinnot suuntaavat 8 ov opinnot 39 ov Rakennus- ja Syventävät tuotesuunnittelun opinnot suuntaavat 8 ov opinnot 39 ov Ympäristöteknologian Laite- ja Syventävät koulutusohjelman mittaustekniikan opinnot ammattiopinnot suuntaavat opinnot 7 ov 48 ov 36 ov Vesi- ja ympäristötekniikan Syventävät suuntaavat opinnot opinnot 36 ov 7 ov Puutekniikan Puutekniikan Syventävät koulutusohjelman suuntaavat opinnot ammattiopinnot opinnot 8 ov 52 ov 31 ov Pelastusalan Turvallisuusalan koulutusyht.työ suuntaavat RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTO Koodi Opintojakso ov h Tietotekniikka 3AO12 Tietotekniikka 1 1,5 32 3AO21 Tietotekniikka 2 2,5 48 3AO31 Tietotekniikka A050 Tietokoneverkot s A120 Sovellutusohjelmat s 1,5 40 3AO71 Sovellutusohjelmat s A080 Unix-peruskurssi s 1 16 Suunnittelu ja muotoilu 3B011 Rakennussuunnittelun perusteet B021 Rakennussuunnittelu 1 s B030 Rakennussuunnittelu 2 s B040 Rakennushistoria s B050 Suunnitteluharjoitukset 1 s B060 Suunnitteluharjoitukset 2 s BO71 Tuote 1 s B121 Piirustus s B261 3-D malli ja digitaalinen kuvankäsittely s 1,5 48 3B270 3D-suunnittelu s 2 48 Laitetekniikka 3C011 Kiinteistöjen LVI-tekniikka s CO22 Kiinteistöjen sähkö- ja autom. tekn. s CO32 Rakennustyömaan laite- ja sähkötekn. s 1,5 32 3C041 LVI-tekn. Jatkokurssi s C051 LVI-käyttötekniikka s CO62 Sähkötekniikan perusteet 1,5 32 3C071 Energiatekniikan perusteet C091 Ympäristölaitetekniikka 1 s C101 Ympäristölaitetekniikka 2 s C111 Teollisuusprojektit s C121 Automaatiotekniikan jatkokurssi s C200 Mittaus- ja autom. laboraatiot 1 s C210 Mittaus- ja autom. laboraatiot 2 s C220 Instrumentointitekniikka s C230 Laite-elektroniikka s C240 Bioanturit ja elektroniikka s C250 Mallintaminen ja simulointi s C270 Digitaalinen tiedonsiirto s C280 Konenäkö ja kuvankäsittely s BO11 Tekninen piirustus s CO10 Valmistustekniikka s C310 Ympäristömittaustekniikan projekti s HO20 Energiatekniikka PO10 Koneautomaatio SX30 Koneautomaatio 2 (sis. Ymp. Laitet. 2) s K130 Sähkö- ja teollisuusautomaatio VO31 Anturitekniikka NO40 Säätötekniikka JO70 Teollisuus putkistot A212 Ohjelmoitavat logiikat AO50 Instrumentointitekniikka 1,5 32 2AO60 Automaatiotekniikan työt 1,

3 Ympäristötekniikka 3E012 Ympäristötekniikan perusteet E021 Ympäristöhallinnan perusteet EO32 Imansuojelutekniikan laboraatiot 1 8 3EO33 Ilmansuojelutekniikka 1,5 32 3EO42 Ympäristöystävällinen tuotesuunnittelu EO52 Ympäristölainsäädäntö E061 Ympäristötekniikan projekti s EO72 Materiaalien kierr. ja jäteh. tekn. 2,5 48 3E091 Yhdyskunta- ja ympäristö-cad E110 Ympäristöriskit ja niiden hallinta s E170 Ympäristöaudiointi ja laatu s E180 Jätehuollon tekninen suunnittelu s 2 32 Kielet 3LO12 Englanti 1 (Vain A-pohjaiset) 1,5 48* 3LO22 Englanti 2 (L-pohjaisilla tasokoe) 1,5 48* 3L030 Englanti L041 Englanti DO12 Saksa 1 (Vain A-pohjaiset) 1,5 48* 3DO22 Saksa 2 (L-pohjaisilla tasokoe) 1,5 48* 3D030 Saksa 3 2* 48* 3D041 Saksa * Fysiikka 3F010 Fysiikka F021 Fysiikka 2 (laaja) F031 Fysiikka 2 (suppea) F040 Rakennusfysiikka s 2 32 Geotekniikka ja pohjarakennus 3G011 Geotekniikan perusteet GO22 Pohjarakennus 2,5 48 3GO32 Maa- ja kalliorak. perust. 1,5 32 3GO41 Pohjarakennetekniikka 1,5 32 3GO60 Maanrakennustekniikka 1,5 32 3G070 Kalliorakennustekniikka s GO81 Geotekniset laskelmat 1,5 32 3G100 Pohjarakennussuunnittelu s G110 Pohjarakennuksen jatkokurssi s G121 Maanrakennuksen jatkokurssi s G130 Kalliorakennuksen jatkokurssi s G141 Kalliotekniikan cad s G151 Geotekniikan cad s G161 Kalliotekniset tutkimusmenetelmät s G171 Kalliomekaniikka s G181 Kalliorakennussuunnittelu s G191 Saastuneen maan käsittely G201 Pohjarakenteiden korjausrakentaminen s 2 32 Tie- ja kunnallistekniikka 3J011 Tie- ja liikennetekniikan perusteet J021 Tien rakentaminen JO26 Päällysrakenteet JO32 Katutekniikka ja katu-cad 2,5 48 3JO43 Liikennetekniikka 2,5 48 3J051 Tie-cad JO62 Siltatekniikka 1,5 32 3J071 Tien kunnossapito ja erikoisosat JO82 Tiensuunnittelu 3,5 80 3J101 Liikenteen ympäristövaikutukset s J111 Yhdyskunta- ja ymp. Cad 1 s J131 Siltatekniikan jatkokurssi s J141 Kunnallistekniikka s 2 32 Kemia 3K011 Kemia KO20 Kemia KO31 Ympäristökemia 1 2,5 64 3K040 Ympäristökemia 2 s K050 Biotekniikka s K060 Mikrobiologian perusteet s 2 48 Matematiikka 3M002 Matematiikan peruskurssi (A) M101 Matematiikan peruskurssi(l) MO10 Matematiikka 1A MO11 Matematiikka 1L M020 Matematiikka M032 Matematiikka 3 (laaja) M033 Matematiikka 3 (suppea) M040 Matematiikka 4 s M050 Deskript. Geometria s M060 Mat. Ohjelmat s 2 32 Rakennetekniikka 3N011 Betonitekniikan perusteet N021 Rakennetekniikan perusteet N031 Teräsbetonirakenteiden perusteet NO40 Teräsrakenteiden perusteet NO52 Puurakenteet N061 Teräsbetoni- ja muuratut rakenteet N071 Betonielementtirakenteet s NO83 Teräsrakenteet NO84 Alumiinirakenteet s N090 Liittorakenteet s N111 Korjausrak. rakennetekn. s N121 Tietokoneavust. rakennes. s N131 Betonitekniikan sovellukset s 2 3N141 Jännitetyt betonirakenteet s N162 Puu- ja muuratut rakenteet N171 Rakennetekniikan erikoiskurssi s BO30 Materiaalioppi BO40 Materiaalioppi 2 s 2 56 Turvallisuustekniikka 3P012 Riskienhallinta s P020 Yritysturvallisuus s P032 Palokemia ja -fysiikka s P040 Vaaralliset aineet s P052 Pelastustoimi ja yrityssuojelu s P061 Sammutus- ja pelastust. käyt. harj. s P071 Palonehkäisytoiminta s P082 Rakenteellinen paloturvallisuus s

4 Prosessitekniikka 3X010 Prosessitekniikan perusteet X020 Teollisuusprosessit X030 Prosessimittaustekniikka 1 s X040 Prosessimittaustekniikka 2 s X050 Säätö- ja ohjaustekniikka s X060 Virtaus- ja pumppaustekniikka s 2 32 Vesitekniikka 3QO13 Hydrologia ja hydrauliikka ja labor. 2,5 64 3Q021 Vesihuollon perusteet Q031 Vesirakennustekniikka s QO42 Vesihuoltotekniikka Q051 Vesihuoltolaitosten laitetekniikka Q061 Vesihuoltolaitosten saneeraus QO72 Vesi- ja ymp.tekn. laboraatiot Q081 Vesiensuojelutekniikka Q091 Ympäristövaikutusten simulointimallit s Q111 Vesihankkeiden ympäristövaikutusten arviointi s Q122 Vesirakennustyöt s Q131 Vesihuoltolaitosten suunnittelu s 3 48 Ruotsi 3RO12 Ruotsi 1 1,5 48* 3R021 Ruotsi * Viestintä 3SO12 Viestintä 1 1,5 48* 3SO21 Viestintä Talonrakennus ja korjausrakentaminen 3T000 Talonrakennuksen perusteet T011 Talonrakennus TO22 Talonrakennus 2 1,5 48 3T031 Talonrakennus T040 Talonrakennus 4 s T061 Korjausrak. perusteet s T071 Korjausrakentaminen s T081 Käytännön kuntotutkimus s 2 32 Kaavoitus ja mittaustekniikka 3U011 Mittaustekniikan perusteet U021 Kaavoituksen perusteet UO32 Kaavoitus 1,5 32 3U041 Maankäyttö ja rakennuslains U051 Yhdyskuntamittauksen perusteet UO52 Maa- ja vesirakentamisen mittaukset 1,5 32 Rakenteiden mekaniikka 3V011 Statiikan perusteet VO12 Statiikan perussteet ymp V021 Lujuusopin perusteet V031 Staattisesti määrätyt rakenteet VO72 Staattisestimäärätyt rakenteet (suppea) V041 Statiikka ja lujuusoppi V051 Rakenteiden mekaniikka V061 Rakenteiden mekaniikka V071 Rakenteiden mekaniikka V081 Mekaniikan perusteet V091 Mekaniikka ja lujuusoppi 4 64 Talous ja tuotanto 3Z011 Yritystalouden perusteet Z021 Työlait ja johtaminen Z032 Projektitoiminnan perusteet ZO41 Talonrakennushankkeen tuotannonohjaus Z051 Talonrakennushankkeen kustannuslaskenta Z061 Korjaushankkeen ohjaus s Z081 Talonrakennuksen työmaatekniikka Z090 Rakennuttaminen s Z100 Yritystalous Z110 Markkinointi Z161 Luova työ Z190 Yhdyskuntarakentamisen tuotantotalous Z210 Kiinteistöjen talous ja hall. s Z220 Kiinteistönhoito s Z231 Kiinteistöjen arviointi s 2 32 Puutekniikka 3W010 Puun rakenne ja ominaisuudet W020 Puunhankinnan perusteet W030 Metsäekologia W040 Sahaus- ja höyläystekniikka WO51 Sahaustekniikan harjoitukset W060 Puunjalostuksen materiaalitoiminnot W070 Kuivaustekniikka W081 Sahatavaran jatkojalostustekniikka W091 Puulevytekniikka W100 Puuteollisuuskoneet ja laitetekniikka W111 Puuteollisuuden tuotantolinjan suunnittelu W120 Puuteollisuuden kunnossapitotekniikka W131 Rakennuspuunsepänteollisuuden tuotteet W200 Puusepänteollisuuden perusteet W140 Metsäteollisuuden markkinointi W151 Puuteollisuuden tuotekehitys W160 Kansainvälinen yritystoiminta s W170 Puun modifiointi s W180 CNC-työstötekniikka s W190 Puuteollisuuden tuotannonohjaus s W301 Puusepäntekniikan perusteet 1 40 Vapaa valintaiset opinnot Valokuvaus Valokuvauksen jatkokurssi Ergonomia Power Point 62 63

5 Rakennustekniikan koulutuohjelma Rakennustekniikan koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehdot ovat: * talonrakennustekniikka * rakennustuotantotekniikka * yhdyskuntatuotantotekniikka * yhdyskuntatekniikka * rakennus- ja tuotesuunnittelu Rakennusinsinöörikoulutuksen tavoitteena kaikissa koulutusohjelmissa on antaa tietoa rakennusten ja rakennusosien sekä erilaisten maa-, vesi- ja kunnallisteknisten rakenteiden toiminta-, suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitoperusteista. Rakennusinsinöörillä tulee olla teoreettiset ja käytännölliset perusvalmiudet hankkia, arvioida ja soveltaa näitä tietoja. Koulutus tähtää tekniseen kokonaisnäkemykseen, joka ottaa huomioon rakentamisen taloudelliset, yhteiskunnalliset, laadulliset ja elinympäristöön liittyvät tekijät. Rakennusinsinööriltä edellytetään itsenäistä ja luovaa ajattelua, kykyä ryhmä- ja yhteistyöhön, taitoa toimia esimiehenä, valmiutta itsensä jatkuvaan kehittämiseen ja toimimiseen ammattialansa kansainvälisissä työtehtävissä. Talonrakennustekniikan suuntautumisvaihtoehto antaa valmiudet toimia rakennetekniikan laskentatehtävissä, tuotantotekniikassa teollisuudessa tai työmaalla, kiinteistötekniikan tehtävissä tai kunnallisisssa johto- ja tarkastustehtävissä. Syventävät opinnot voivat olla rakenne- tai turvallisuustekniikkaa, korjausrakentamista tai markkinointia. Tuotantotekniikkaan suuntautuvat toimivat mm. rakennusyritysten tuotannonjohto-, hallinto- ja markkinointitehtävissä sekä rakentamis- ja rakennuttamisorganisaatioiden asiantuntija- ja johtotehtävissä joko talonrakennuksen tai yhdyskuntarakentamisen tuotannossa. Tuotantotekniikan opinnoista 13,5 ov suoritetaan projektiopintoina siten että aihealueet ja projektit vaihtelevat vuosittain todellisen tilanteen mukaan. Syventävät opinnot voivat olla korjausrakentamista tai rakennetekniikkaa tai yhdyskuntatekniikan syventäviä opintoja. Yhdyskuntatekniikan suuntautumisvaihtoehdossa erikoistutaan tie- ja kunnallistekniikan, maa- ja kalliorakennustekniikan ja vesihuoltoon. Syventävät opinnot valitaan joltain em. alueelta tai ympäristönsuojelun ja ympäristörakentamisen alalta. Rakennus- ja tuotesuunnitteluun suuntautuvat opiskelevat rakennusteollisuuden ja tuotannon suunnittelutehtäviin sekä yksityisten suunnittelutoimistojen palvelukseen. Syventävät opinnot voivat olla korjausrakentamista, maatilarakentamista, puutekniikkaa tai terveellistä rakentamista.. Suuntaavien ja syventävien opintojen valinta Rakennustekniikan koulutusohjelmassa opiskelevat kaikki ensimmäisenä vuotena yhteisiä aineita. Suuntautumisen valinta tapahtuu toisen vuoden syksyllä. Syventävien opintojen laajuus on 8 opintoviikkoa. Syventämisvalinnat tehdään kolmannen opiskeluvuoden aikana. Syventävistä opinnoista toteutetaan vuosittain ajankohtaiset ja tarkoituksenmukaiset vaihtoehdot. Vapaasti valittavat opintojaksot Koulutusohjelmaan sisältyy 10 ov vapaasti valittavia opintojaksoja. Näiden tarkoituksena on antaa opiskelijalle mahdollisuus laventaa tutkintoaan laajaalaisemmaksi valitsemalla kiinnostuksensa mukaan opintojaksoja esim. toisesta suuntautumisvaihtoehdosta, toisen suuntauksen syventävistä opinnoista tai jopa toisesta koulutusohjelmasta. Vapaasti valittavien opintojaksojen avulla opiskelija voi myös pyrkiä vahvistamaan oman syventymiskohteensa hallintaa ja osaamista valitsemalla opintojaksot sen piiristä. Vapaasti valittavia opintojaksoja voi ottaa ohjelmaansa jo ensimmäisestä opiskeluvuodesta alkaen. Opiskelijan kokonaisopintoviikkomäärän tulee sisältää vähintään 10 ov vapaasti valittuja opintoja. Harjoittelu Pakollinen työharjoittelu tapahtuu erillisen harjoitteluohjeen mukaan välikesinä ja viimeisen vuoden keväällä rakennusalan tehtävissä. Harjoittelu voi muodostua useista jaksoista. Yhden jakson minimipituus on kuukausi. Harjoittelusta laaditaan raportti. Opinnäytetyö Opinnäytetyö on viimeisenä vuotena tehtävä itsenäinen tutkielma, suunnitelma tai vastaava, joka pyritään tekemään yritysten tai yhteisöjen tilaamana. Opinnäytetyön muodosta ja laajuudesta sekä aikatauluista on erilliset ohjeet

6 RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Viikkotunnit lukukausittain Vuosi 2. Vuosi 3. Vuosi 4. Vuosi Koodi Opintojakso ov h Perusop LO12 Englanti LO22 Englanti DO12 Saksa 1 1* 48* 3* 3* 3DO22 Saksa 2 2* 48* 3* 3* 3KO11 Kemia MO02 Matematiikan peruskurssi A/L RO12 Ruotsi RO22 Ruotsi 2 1, SO12 Viestintä 1 1, AO12 Tietotekniikka 1 1, AO21 Tietotekniikka 2 2, LO30 Englanti LO41 Englanti DO30 Saksa 3 2* 48* 3* 3* 3DO41 Saksa 4 1* 32* 3* 3* 3FO11 Fysiikka KO20 Kemia MO10 Matematiikka 1A 3* 80* 5* 5* 3MO11 Matematiikka 1L MO20 Matematiikka SO21 Viestintä RAKENNUSTEKN. ov h 1. Vuosi 2. Vuosi 3. Vuosi 4. Vuosi Koodi AMMATTIOPINNOT EO12 Ympäristötekniikan perusteet ZO11 Yritystalouden perusteet ZO21 Työlait ja johtaminen ZO32 Projektitoiminnan perusteet VO21 Lujuusopin perusteet GO11 Geotekniikan perusteet GO22 Pohjarakennus 2, GO32 Maa- ja kalliotekniikan perust. 1, JO11 Tie- ja liik.tekniikan perusteet UO11 Mittaustekniikan perusteet NO11 Betonitekniikan perusteet NO21 Rakennetekniikan perusteet NO32 Teräsbetonirakenteiden perust. 2, TOOO Talonrakennuksen perusteet VO11 Statiikan perusteet QO21 Vesihuollon perusteet UO21 Kaavoituksen perusteet UO41 Maankäyttö ja rakennuslaki BO11 Rakennussuunnittelun perusteet CO32 Rak.työmaan laite- ja sähkötekn. 1, TALONRAKENNUSTEKNIIKAN ov h Koodi SUUNTAAVAT OPINNOT FO21 Fysiikka 2 (L) FO40 Rakennusfysiikka MO32 Matematiikka 3 (L) MO40 Matematiikka NO52 Puurakenteet VO31 Staattisesti määrätyt rakenteet NO40 Teräsrakenteiden perusteet NO61 Betoni ja muuratut rakenteet VO51 Rakenteiden mekaniikka NO83 Teräsrakenteet CO22 Kiinteistöjen sähkö- ja autom.tek CO11 Kiinteistöjen LVI-tekniikka TO11 Talonrakennus TO22 Talonrakennus 2 1, TO31 Talonrakennus ZO41 Talonrak.hankkeen tuotannon ohj ZO51 Talonrak.hankkeen kust.laskenta GO81 Geotekniset laskelmat 1, TALONRAKENNUSTEKNIIKAN ov h 1. Vuosi 2. Vuosi 3. Vuosi 4. Vuosi SYVENTÄVÄT OPINNOT Rakennetekniikan vaihtoehto 8* Talous- ja tuotanto vaihtoehto 8* Turvallisuustekniikan vaihtoehto 8* Korjausrakentamisen vaihtoehto 8* TALONRAKENNUSTUOTANNON ov h 1. Vuosi 2. Vuosi 3. Vuosi 4. Vuosi Koodi SUUNTAAVAT OPINNOT FO31 Fysiikka 2(S) FO40 Rakennusfysiikka MO33 Matematiikka 3 (S) N162 Puu- ja muuratut rakenteet VO32 Staattisesti määr.rak. (S) NO40 Teräsrakenteiden perusteet TO11 Talonrakennus TO22 Talonrakennus 2 1, TO31 Talonrakennus CO22 Kiinteistöjen sähkötekniikka CO11 Kiinteistöjen LVI-tekniikka ZO81 Talonrak. Työmaatekniikka ZO41 Talonrak. Tuotannon ohjaus ZO51 Talonrak.hankkeen kust.laskenta Projektit:- mittaus 2, materiaali 2, työmaa tuotanto hanke 2,

7 TALONRAKENNUSTUOTANNON ov h SYVENTÄVÄT OPINNOT Korjausrakentamisen vaihtoehto 8* Talous- ja tuotannon vaihtoehto 8* 20* Työmaatekniikan vaihtoehto 8* YHDYSKUNTATUOTANNON ov h 1. Vuosi 2. Vuosi 3. Vuosi 4. Vuosi Koodi SUUNTAAVAT OPINNOT FO31 Fysiikka 2 (S) MO33 Matematiikka 3 (S) A120 Sovellutusohjelmat 1, GO41 Pohjarakennetekniikka 1, GO61 Maarakennustekniikka 1, JO82 Tiensuunnittelu 3, JO22 Tien rakentaminen JO71 Tien kunnossapito QO13 Hydrologia ja hydrauliikka 2, QO41 Vesihuoltotekniikka JO42 Päällysrakennetyöt UO52 Maa- ja vesirakent. Mittaukset 1, Z190 Yhdyskuntarak. Tuotantotalous Projektit: mittaus 2, materiaali 2, maaperä katu tai tie vesihuolto YHDYSKUNTATUOTANNON ov h SYVENTÄVÄT OPINNOT Tietekniikan vaihtoehto 8* Vesihuollon vaihtoehto 8* 20* Pohjarakentamisen vaihtoehto 8* YHDYSKUNTATEKNIIKAN ov h 1. Vuosi 2. Vuosi 3. Vuosi 4. Vuosi Koodi SUUNTAAVAT OPINNOT FO21 Fysiikka 2 (L) MO32 Matematiikka 3 (L) A120 Sovellutusohjelmat 1, GO41 Pohjarakennetekniikka 1, GO61 Maarakennustekniikka 1, GO81 Geotekniset laskelmat 1, JO32 Katutekniikka ja katu-cad 2, JO43 Liikennetekniikka 2, JO82 Tien suunnittelu 3, JO62 Siltatekniikka JO22 Tien rakentaminen JO42 Päällysrakennetyöt QO13 Hydrologia ja hydrauliikka 2, QO41 Vesihuoltotekniikka JO51 Tie cad UO52 Maa- ja vesirak. Mittaukset 1, Z190 Yhdyskuntarak. Tuotantotalous UO32 Kaavoitus 1, YHDYSKUNTATEKNIIKAN ov h SYVENTÄVÄT OPINNOT Tietekniikan vaihtoehto 8* Vesihuollon vaihtoehto 8* 20* Ympäristötekniikan vaihtoehto 8* Pohjarakentamisen vaihtoehto 8* RAKENNUS- JA TUOTESUUNN. ov h 1. Vuosi 2. Vuosi 3. Vuosi 4. Vuosi Koodi SUUNTAAVAT OPINNOT FO40 Rakennusfysiikka AO31 Tietotekniikka B270 3d suunnittelu B261 3d mallit 1, BO21 Rakennussuunnittelu BO50 Suunnitteluharjoitukset BO40 Rakennushistoria BO30 Rakennussuunnittelu BO60 Suunnitteluharjoitukset B121 Piirustus TO11 Talonrakennus TO22 Talonrakennus 2 1, TO31 Talonrakennus ZO51 Talonrak.hankkeen kust.laskenta CO22 Kiinteistön sähkötekn CO11 Kiinteistön LVI-tekniikka VO31 Staattisesti määrätyt rakenteet NO52 Puurakenteet BO71 Tuote B130 Sommittelu RAKENNUS- JA TUOTESUUNN. ov h SYVENTÄVÄT OPINNOT Korjausrakentaminen 8* Puurakentaminen 8* 20* Maatilarakentaminen 8* Terveellinen rakentaminen 8* Kaikille yhteiset suoritukset ov h VAPAAVALINTAISET OPINNOT HARJOITTELU OPINNÄYTETYÖ KAIKKI YHTEENSÄ

8 Ympäristöteknologian koulutusohjelma Ympäristöteknologian koulutusohjelmassa erikoistutaan ympäristöä säästäviin tuotanto- ja energiatekniikkoihin sekä teollisuuden ja yhdyskuntien jätevirtojen puhdistukseen sekä ympäristön kunnostukseen. Tärkeällä sijalla on yhdyskuntien ympäristöä säästävä rakentaminen. Ympäristötekniikan koulutusohjelmalla koulutetaan asiantuntijoita menetelmien ja laitteiden suunnitteluun sekä käyttö- ja hallintotehtäviin seuraavilla osa-alueilla: Vesi- ja jätehuollossa Laitos- ja yhdyskuntarakentamisessa Likaantuneen ympäristön kunnostuksessa Energian tuotannossa Prosessiteollisuudessa Ilmansuojelussa Riskien hallinnassa Koulutusohjelman tavoitteet Tavoitteina on antaa opiskelijalle hyvät perustiedot luonnontieteissä ja tekniikassa, jotta hän osaa soveltaa tietämystään ympäristötekniikan opinnoissa. Hän perehtyy mm. vesi- ja jätetekniikkaan, jätehuoltoon, kunnallistekniikkaan, yhdyskuntarakentamiseen, laite-, mittaus- ja prosessitekniikkaan, energiatekniikkaan päästöjen vähentämiseen sekä yritystoimintaan. Koulutus tähtää kokonaisnäkemykseen, jossa on huomioitu tekninen osaaminen, taloudellinen ajattelu, vastuu ympäristöstä, itsenäisyys ja luovuus, kyky ryhmä- ja yhteistyöhön sekä kansainvälisyys. Koulutusohjelma sisältää englanninkielisiä opintojaksoja. Opiskelijoille suositellaan harjoittelua ja opiskelua ulkomailla. Valmistuttuaan ympäristötekniikan insinööri (AMK) voi toimia mm. seuraavanlaisissa tehtävissä: Itsenäisenä ympäristöalan yrittäjänä Konsulttina tai kouluttajana Valtion tai kunnan hallinnossa suunnittelu- ja käyttötehtävissä Yritysten ympäristöasioiden vastaavana henkilönä Kansainvälisten ja kotimaisten ympäristöprojektien toteuttajana ja vetäjänä Yhdyskuntasuunnittelijana ja rakentajana Laite- ja laitossuunnittelijana Vientiteollisuuden palveluksessa Myynti- ja vientitehtävissä Ympäristötekniikan koulutusohjelman koulutuksessa voidaan suuntautua seuraaviin alueisiin: Vesi- ja ympäristötekniikkaan Laite- ja mittaustekniikkaan Suuntaavien ja syventävien opintojen valinta Suuntaavien opintojen valinta tapahtuu toisen vuoden syksyllä. Syventävät opinnot valitaan kolmannen vuoden syksyllä. Suuntautumisvaihtoehdot ovat vesi- ja ympäristötekniikka sekä laite- ja mittaustekniikka. Syventävien opintojen laajuus on 7 opintoviikkoa. Syventävistä opinnoista pyritään vuosittain toteuttamaan eniten kiinnostavat tai muutoin tarkoituksenmukaiset vaihtoehdot. Vapaasti valittavat opintojaksot Koulutusohjelmaan sisältyy 10 ov vapaasti valittavia opintojaksoja. Opiskelijalla on siten mahdollisuus täydentää opintojaan oman ammatillisen mielenkiintonsa mukaan. Hän voi valita opintojaksoja toisesta suuntautumisvaihtoehdosta tai syventymiskohteesta tai toisesta koulutusohjelmasta (esim. sähkö- tai kone- tekniikan koulutusohjelmasta). Hän voi myös suorittaa opintoja ammattikorkeakoulun muissa yksiköissä tai n yliopistossa (ympäristötieteiden laitos). Opinnot eivät saa mennä päällekkäin oman koulutusohjelman opintojen kanssa. Vapaasti valittaviksi opintojaksoiksi suositellaan ulkomailla tai ulkomaiseen korkeakouluun suoritettuja opintoja. Harjoittelu Pakollinen työharjoittelu tapahtuu välikesinä ja viimeisen vuoden keväällä. Harjoittelupaikan tulee vastata koulutusohjelman tehtäviä. Harjoittelusta on erillinen ohje. Opinnäytetyö Opinnäytetyö on viimeisenä vuotena tehtävä itsenäinen tutkimus tai projekti, joka pyritään tekemään yritysten tai yhteisöjen toimeksiantona. Työstä on erilliset ohjeet

9 YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA Viikkotunnit lukukausittain Vuosi 2. Vuosi 3. Vuosi 4. Vuosi Koodi Opintojakso ov h PERUSOPINNOT LO12 Englanti LO22 Englanti DO12 Saksa 1 1* 48* 3* 3* 3DO22 Saksa 2 2* 48* 3* 3* 3KO11 Kemia MO02 Matematiikan peruskurssi A/L Ro12 Ruotsi RO22 Ruotsi 2 1, SO12 Viestintä 1 1, AO12 Tietotekniikka 1 1, AO21 Tietotekniikka 2 2, LO30 Englanti LO41 Englanti DO30 Saksa 3 2* 48* 3* 3* 3DO41 Saksa 4 1* 32* 3* 3* 3FO11 Fysiikka KO20 Kemia MO10 Matematiikka 1A 3* 80* 5* 5* 3MO11 Matematiikka 1L MO20 Matematiikka SO21 Viestintä AMMATTIOP. ov h 1. Vuosi 2. Vuosi 3. Vuosi 4. Vuosi Koodi EO12 Ympäristötekniikan perusteet ZO11 Yritystalouden perusteet ZO21 Työlait ja johtaminen ZO32 Projektitoiminnan perusteet VO21 Lujuusopin perusteet MO32 Matematiikka 3 (L) MO40 Matematiikka FO21 Fysiikka 2 (L) CO62 Sähkötekniikan perusteet 1, CO71 Energiatekniikan perusteet EO21 Ympäristönhallinnan perusteet EO33 Ilmansuojelutekniikka 1, EO32 Ilmansuoj.tekn.laboraatiot 8 1 3EO42 Ympäristöystävällinen tuotesuun EO52 Ympäristölainsäädäntö EO72 Mater.kierrätys ja jätehuolto 2, KO31 Ympäristökemia 2, KO60 Mikrobiologian perusteet QO12 Hydrologia QO21 Vesihuollon perusteet QO51 Vesihuoltolaitosten laitetekniikka XO10 Prosessitekniikan perusteet XO20 Teollisuusprosessit AC10 Materiaalioppi VESI- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN SUUNTAAVAT OPINNOT ov h 1. Vuosi 2. Vuosi 3. Vuosi 4. Vuosi Koodi GO11 Geotekniikan perusteet GO22 Pohjarakennus 2, GO31 Maa- ja kalliorak.tekn.perusteet Vo11 Statiikan perusteet G191 Saastuneen maan käsittely UO21 Kaavoituksen perusteet JO11 Tie- ja liikennetekn.perusteet JO32 Katutekniikka ja katu-cad 2, JO43 Liikennetekniikka 2, UO11 Yhdyskuntamitt.perusteet Z190 Yhdyskuntarak.tuotantotalous QO11 Hydrologia ja hydrauliikka 1, QO11 Hydrauliikan laboraatiot 8 1 3QO42 Vesihuoltotekniikka QO42 Vesihuoltotekn.laboraatiot 8 1 3QO61 Vesihuoltolaitosten saneeraus QO72 Vesi-ja ymp.tekn.laboraatiot QO81 Vesiensuojelutekniikka EO91 Yhdysk.ja ympäristötietok.ohjelm VESI-JA YMPÄRISTÖTEKNIIKANov h 1. Vuosi 2. Vuosi 3. Vuosi 4. Vuosi SYVENTÄVÄT OPINNOT Vesitekniikan vaihtoehto 7* Jätehuolto ja maaperä vaihtoehto 7* Ympäristöcadin vaihtoehto 7* Talous ja tuotanto vaihtoehto 7* LAITE- JA MITTAUSTEKNIIKAN ov h 1. Vuosi 2. Vuosi 3. Vuosi 4. Vuosi Koodi SUUNTAAVAT OPINNOT BO11 Tekninen piirustus AO10 Mekaniikka HO20 Energiatekniikka CO10 Valmistustekniikka C230 Laite-elektroniikka PO10 Koneautomaatio CO91 Ympäristölaitetekniikka VO31 Anturitekniikka AO50 Instrumentointitekniikka 1, AO60 Automaatiotekniikan työt 1, C200 Mittaus- ja automaatiolaboratoriot K130 Sähkö- ja teollisuusautomaatio XO30 Prosessimittaustekniikka NO40 Säätötekniikka JO70 Teollisuusputkistot A212 Ohjelmoitavat logiikat C310 Ympäristömitt.tekn.projekti LAITE- JA MITTAUSTEKNIIKAN ov h SYVENTÄVÄT OPINNOT Laitetekniikka vaihtoehto 7* Mittaustekniikka vaihtoehto 7* Talous ja tuotantovaihtoehto 7* Kaikille yhteiset suoritukset ov h VAPAAVALINTAISET OPINNOT HARJOITTELU OPINNÄYTETYÖ KAIKKI YHTEENSÄ

10 Puutekniikan koulutusohjelma Koulutusohjelman tavoitteet ja toteutus Tavoitteena on puun tuotteistaminen erityisesti rakennuspuusepänteollisuuden tarpeisiin ja mekaanisen puunjalostuksen sekä alan yritystoiminnan kehittäminen. Puutuoteteknologian (160 ov) koulutusohjelmasta valmistunut insinööri (amk) on puumateriaalien ja puutuotteiden asiantuntija, joka kehittää suomalaisen puun jalostamista kansainvälisiksi menestystuotteiksi. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Tekniikan n koulutusyksikön ja Metsä- ja puutalouden Siilinjärven koulutusyksikön kesken alueen yritysten ja Pohjois-Savon ammattikorkeakoulun vuorovaikutussuhteita kehittäen. Tekniikan opinnoissa keskitytään erityisesti puu-, metsä- ja rakennusalan yritysten tuotekehitykseen, tuotannon ja raaka-ainehankinnan hallintaan sekä tietotekniikan soveltamiseen ja automaatioon. Kaupalliset opinnot painottuvat kansainväliseen markkinointiin, yritysten laskentatoimen ja talouden johtamiseen sekä liiketoiminnan suunnitteluun ja johtamiseen. Koulutusohjelma sisältää englannin- ja saksankielisiä opintojaksoja ja opiskelijoille suositellaan harjoittelua ja opiskelua ulkomailla. Ammatillinen tehtäväalue Valmistuttuaan puutekniikan insinööri (AMK) voi toimia mm. seuraavanlaisissa tehtävissä: puu- ja metsäteollisuuden sekä rakennusalan viennin, markkinoinnin, tuotekehityksen, tuotannon sekä raaka-ainehankinnan tehtävissä Itsenäisenä yrittäjänä, projekteissa sekä yritysten suunnittelu-, koulutus-, asiantuntija- ja johtotehtävissä. Laitos- ja laitesuunnittelijana ja erilaisten laitteiden valmistuksen ja markkinoinnin tehtävissä Koulutusohjelma Koulutusohjelma sisältää samat osaston yhteiset opinnot kuin em. koulutusohjelmatkin. Koulutusohjelma ei jakaudu suuntaaviin opintoihin vaan koulutusohjelma suuntautuu puutekniikkaan kokonaan. Syventävät opinnot ovat laajuudeltaan 8 ov. Syventävät opinnot valitaan kolmannen vuoden syksyllä. Vapaasti valittavat opinnot Koulutusohjelmaan sisältyy 10 opintoviikkoa vapaasti valittavia opintojaksoja. Niiden avulla opiskelija voi syventää ammatillista erikoistumistaan tai laajentaa osaamistaan haluamillaan tieto-taidon osaalueilla. Harjoittelut ja päättötyö Opintoihin sisältyy yritys- ja työelämää palveleva harjoittelu (20 ov) ja päättötyö (10 ov). Harjoittelussa ja päättötyössä opiskelijalla on mahdollisuus vahvistaa ja syventää ammattitaitoaan ja hankkia kokemusta yrityselämästä. Opiskelijoille suositellaan harjoittelua ulkomailla. Molemmista on erillinen ohje. PUUTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Viikkotunnit lukukausittain Vuosi 2. Vuosi 3. Vuosi 4. Vuosi Koodi Opintojakso ov h Perusop LO12 Englanti LO22 Englanti DO12 Saksa 1 1* 48* 3* 3* 3Do22 Saksa 2 2* 48* 3* 3* 3KO11 Kemia MO12 Matematiikan peruskurssi A/L RO12 Ruotsi RO22 Ruotsi 2 1, SO12 Viestintä 1 1, AO12 Tietotekniikka 1 1, AO22 Tietotekniikka 2 2, LO30 Englanti LO41 Englanti DO30 Saksa 3 2* 48* 3* 3* 3DO41 Saksa 4 1* 32* 3* 3* 3FO11 Fysiikka KO20 Kemia MO10 Matematiikka 1A 3* 80* 5* 5* 3MO11 Matematiikka 1L MO20 Matematiikka SO21 Viestintä Puutekniikan ov h 1. Vuosi 2. Vuosi 3. Vuosi 4. Vuosi Koodi ammattiop EO12 Ympäristötekniikan perusteet ZO11 Yritystalouden perusteet ZO21 Työlait ja johtaminen ZO32 Projektitoiminnan perusteet VO21 Lujuusopin perusteet MO32 Matematiikka MO40 Matematiikka FO21 Fysiikka FO40 Rakennusfysiikka VO31 Staattisesti määrätyt rakenteet VO11 Statiikan perusteet NO21 Rakennetekniikan perusteet NO52 Puurakenteet T000 Talonrakennuksen perusteet BO11 Rakennnussuunnittelun perusteet B270 3D suunnittelu BO71 Tuote SX20 Koneautomaatio AV32 Tuotannon ohjaus AT10 Valmistustekniikka ST10 Tuotantotekniikka Z100 Yritystalous Z110 Markkinointi

11 PUUTEKNIIKAN SUUNTAAVAT OPINNOT ov h 1. Vuosi 2. Vuosi 3. Vuosi 4. Vuosi Koodi WO10 Puun rakenne ja ominaisuudet WO20 Puunhankinnan perusteet WO30 Metsäekologia WO40 Sahaus ja höyläys WO51 Sahaustekniikan harjoitukset WO60 Puunjalostuksen mater.toiminnot WO70 Kuivaustekniikka WO81 Sahatavaran jatkojalostustekn WO91 Puulevytekniikka W100 Puuteollisuuskoneet ja laitetekn W111 Puuteollisuuden tuot.linjan suunn W120 Puuteollisuuden kunnossapitotek W131 Rak.puusepän teollisuuden tuott W140 Metsäteollisuuden markkinointi W151 Puuteollisuuden tuotekehitys W301 Puusepäntekniikan perusteet PUUTEKNIIKAN ov h 1. Vuosi 2. Vuosi 3. Vuosi 4. Vuosi SYVENTÄVÄT OPINNOT W160 Kansainvälinen yritystoiminta W170 Puun modifiointi W180 CNC-työstötekniikka W190 Puuteollisuuden tuotannon ohjaus ov h VAPAAVALINTAISET OPINNOT HARJOITTELU OPINNÄYTETYÖ KAIKKI YHTEENSÄ Rakennus- ja ympäristötekniikan osaston opintojaksokuvaukset ( Kuvaukset on ryhmitelty aineryhmittäin aakkosjärjestyksessä ensimmäisen tunnistekirjaimen mukaan) Tietotekniikka 3A012 Tietotekniikka 1 (1,5 ov) Tavoitteet ja sisältö: Mikrotietokoneen rakenne ja käyttö. Käyttöjärjestelmän ja tietoverkkojen perusteet. Internetin, www-sivujen laadinnan ja sähköpostin perusteet. Tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentaohjelmistojen perusteet (WORD ja EXCEL). Ohjelmien yhteiskäyttö OLE-toimnnon avulla. Suoritustapa: Luennot, viikoittaiset harj. tehtävät, harjoitustyöt ja tentti Kirjallisuus: Alan oppikirjat ja opintomonisteet Esitiedot: - 3A021 Tietotekniikka 2 (2,5 ov) Tavoitteet ja sisältö: Tietokoneavusteisen suunnittelun perusteet, rakennusalan piirustusstandardin mukaisten merkintäjen laatiminen ja mallisivujen määrittely AutoCAD-ohjelmalla. Tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta- ja CAD-ohjelmistojen käyttö yhdessä teknisten raporttien tuottamisessa. Suoritustapa: Luennot, harjoitustyöt ja tentti Kirjallisuus: Alan oppikirjat ja opintomonisteet Esitiedot: 3A010 3AO31 Tietotekniikka 3 (1 ov) Harjoittteita sisältävä jatko-osa tietotekniikka kahteen 3A071 Sovellutusohjelmat 32h Tavoitteet ja sisältö: Auto-cad pohjaisten rakennus- ja rakennekuvien ( ARK,RAK) sovellutusohjelmien perusteet. Suoritustapa: Rakennetekniikkaan ja talonrakennukseen integroidut harjoitustyöt. Kirjallisuus: Alan oppikirjat ja opintomonisteet Suunnittelu 3B011 Rakennussuunnittelun perusteet Tavoitteet ja sisältö: Perehdytään rakennussuunnitteluun rakennusten ulkonäön ja ympäristöön soveltuvuuden kannalta sekä ekologisiin, ergonomisiin ja taloudellisiin suunnitteluperusteisiin rakennustarkastaja- ja rakennuttajatehtävien edellyttämässä laajuudessa. Käsiteltäviä aiheita ovat: Rakentamisen terminologia ja keskeiset käsitteet, Suomen rakennusperinne, suunnittelun sisältökenttä, kokonaisympäristö, terveellinen rakennus, energiataloudellinen rakennussuunnittelu, ihmisen tilantarve ja yleiset suunnittelumääräykset. Suoritustapa: Tentti ja harjoitustyö. Kirjallisuus: Luentomonisteet. 3B021 Rakennussuunnittelu 1 Tavoitteet ja sisältö: Opitaan pientalojen suunnitteluperiaatteet sekä pientaloon liittyvien tuotteitten ja materiaalien käyttö uudis- ja korjausrakentamisessa. Suoritustapa: Tentti. Kirjallisuus: Luentomonisteet. 3B030 Rakennussuunnittelu 2 Tavoitteet ja sisältö: Perehdytään kerrostalojen ja julkisten rakennusten suunnitteluperiaatteisiin uudis- ja korjausrakentamisessa. Tarkastellaan ko. kohteisiin liittyviä tuotteita ja materiaaleja. Suoritustapa: Tentti

12 Kirjallisuus: RT-tiedostot, Luentomonisteet. 3B040 Rakennushistoria Tavoitteet ja sisältö: Perehdytään rakennustaiteen ja rakennustekniikan kehitykseen erityisesti Suomessa sekä Euroopassa. Suoritustapa: Tentti. Kirjallisuus: Suomen rakennustaiteen historia, Kerrostalorakentamisen historia, Asuntorakentamisen historia, Luentomonisteet. 3B050 Suunnitteluharjoitukset 1 Tavoitteet ja sisältö: Harjoitellaan sekä pientalon että siihen liittyvien rakennusosien ja rakenteiden suunnittelua. Suoritustapa: Harjoitustyöt. 3B060 Suunnitteluharjoitukset 2 Tavoitteet ja sisältö: Harjoitellaan kerrostalon tai julkisen rakennuksen suunnittelua sekä niihin liittyvien rakennusosien tai tarvikkeiden suunnittelua. Suoritustapa: Harjoitustyöt. 3B071 Tuote 1 Materiaalin ja toiminnan kannalta rajattu projekti, jossa käytännön kautta pyritään ratkaisemaan suppeahko tuoteongelma. Harjoitusprojekti. 3B121 Piirustus (1 ov) Muodon ja tilan kuvaaminen piirtämällä eri välinein ja menetelmin. Sommitteluharjoituksia. Suoritustapa harjoitustyöt. 3B261 3D-mallit ja digitaalinen kuvankäsittely (1,5 ov) Tavoitteet ja sisältö: 3D-mallien visualisointi ja animaatio 3Dstudio-ohjelmistolla. Digitaalisen kuvankäsittelyn perusteet. Suunnitelmien havainnollistaminen tietokoneavusteisesti. Suoritustapa: Luennot, harjoitustyöt ja tentti Kirjallisuus: Opintomonisteet Esitiedot: 3B270 3B270 3D-suunnittelu Tavoitteet ja sisältö: Tietokoneavusteisen 3Dsuunnittelun perusteet AutoCAD-ohjelmistolla. Pinta- ja tilavuusmallien luonti ja käsittely. 3D-mallien visualisoinnin perusteet. Suoritustapa: Luennot, viikoittaiset harj. tehtävät, harjoitustyöt ja tentti Kirjallisuus: Alan oppikirjat ja opintomonisteet Esitiedot: 3A020 Laitetekniikka Laitetekniikka 3C011 Kiinteistöjen LVI-tekniikka Tavoitteet ja sisältö: Perehtyä rakennuksen lämmitys-, vesi- ja viemärijohto- sekä ilmanvaihtojärjestelmiin, niiden toimintaperiaatteisiin sekä säännöksiin. LVI-töiden liittymiseen suunnitteluun, rakentamisen eri vaiheisiin. Rakennuksen sisäilmasto. Lämmitysjärjestelmät ja niiden keskeisimmät osat. Rakennuksen energiakulutustekijät. Kauko- ja aluelämmitys. Rakennuksen vesi- ja viemärilaitteistot ja niitä koskevat määräykset. Rakennuksen ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät, niiden osat ja asennusperiaatteet. LVI-asennukset rakentamisessa: piirustukset, dokumentit, urakat, tarkastukset. Suoritustapa: Välikokeet tai tentti. Kirjallisuus: Luentomonisteet. 3C022 Kiinteistöjen sähkö- ja automaatiotekniikka (1 ov) Tavoitteet ja sisältö: Rakennuksen sähköverkon rakenne. Rakennuksen telejärjestelmien rakenne. Sähkö- ja telejärjestelmien vaativat tilavaraukset ja johtotiet. Tilapäisasennukset työmaalle. Suoritustapa: Välikokeet tai tentti Kirjallisuus: Luentomonisteet 3C032 Rakennustyömaan laite- ja sähkötekniikka (1,5 ov) Tavoitteet ja sisältö: Rakennustyömaalla käytettävien koneiden ja laitteiden käyttötekniikka ja turvallisuus. Keskeisten koneiden toiminta-, huolto- ja rakenneperiaatteet sekä niihin liittyvät viranomaistarkastukset. Rakennustyömaan tilapäiset sähköverkot: rakenne, laitteet ja mitoitusperiaatteet. Suoritustapa: Välikokeet tai tentti sekä harjoituksia. Kirjallisuus: Rakennuskoneet, käyttöturvallisuus. Sähkö rakennustyömaalla. Rakennustyömaiden valaistus. 3C062 Sähkötekniikan perusteet (1,5 ov) (Electrical Engineering) Tavoitteet ja sisältö: Tasa- ja vaihtosähkötekniikan perusteet. Vaihtosähkökäytöt, toimintaperiaate ja valinta. Sähköturvallisuusmääräyksiä. Sähkömittaustekniikan perusteet. Sähköpiirustusten lukeminen. Laboraatiotyöt tehdään ammattiaineen laboraatioiden yhteydessä. Suoritustapa: Välikokeet tai tentti ja harjoitustehtävät. Kirjallisuus: Luentomonisteet. 3C071 Energiatekniikan perusteet Tavoitteet ja sisältö: Energiavarat ja -käyttö. Termodynaamiset perusteet. Energian tuotantomenetelmät nyt ja tulevaisuudessa. Energia ja ympäristö. Seminaariesitelmät. Suoritustapa: Tentti Kirjallisuus: Luentomonisteet 3C091 Ympäristölaitetekniikka 1 Tavoitteet ja sisältö: Perehtyä ympäristön suojelun laiteratkaisuihin ja niiden suunnitteluun. Eri voimalaitostyyppien päästöt ja niiden vähentäminen polttoteknisin ja laiteratkaisuin. Erotus-, seulonta-, suodatus- ja lajittelulaitteet. Kuljettimet. Putkistot, kanavat ja paineastiat. Lämmönsiirtimet. Muut ympäristölaitteistot. Suoritustapa: Välikokeet tai tentti ja harjoitustyöt. Kirjallisuus: Luentomonisteet 3C101Ympäristölaitetekniikka 2 Tavoitteet ja sisältö: Perehtyä ympäristösuojelun uusimpiin laite- ja mittausratkaisuihin ja niiden suunnitteluun. Jätehuollon, kierrätyksen ja ilmansuojelun laitteet. Erotus-, seulonta-, suodatus- ja lajittelujärjestelmät. Ympäristöteknisten järjestelmien säätöja mittauslaitteet. Laitteiden valmistusprosessit. Suoritustapa: Välikokeet tai tentti ja harjoitustyö. Seminaariesitelmä. Kirjallisuus: Luentomonisteet. 3C111 Teollisuusprojektit (Industrial Projects) Tavoitteet ja sisältö: Laaja harjoitustyö henkilökohtaisesta aiheesta, joka liittyy teollisuusprosesseihin. Harjoitustyö suositellaan tehtäväksi yhteistyössä alan yritysten kanssa. Työssä sovelletaan 78 79

13 tyypillisiä projektityömenetelmiä. Suoritustapa: Harjoitustyö ja sen raportointi Kirjallisuus: Luennoidut oppimonisteet ja alan oppikirjat 3C121 Automaatiotekniikan jatkokurssi Tavoitteet ja sisältö: Ohjelmointiharjoituksia (esim. lajittelutehtävä), PC-valvomotekniikkaan tutustuminen ja ohjelmointi sekä muita erillisiä automaatioon liittyviä tehtäviä Suoritustapa: Tehtävät laboratoriossa ja työn selostaminen 3C200 Mittaus- ja automaatiolaboraatiot 1 (3 ov) Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on käytännön mittauksin ja kokeiluin tutustua erilaisten mittausinstrumenttien ja automaatiojärjestelmien toimintaan sovellettuna lähinnä ympäristötekniikkaan. Esim. seuraavat aiheet: mittaustekniikan peruskomponentit ja anturit, häiriöiden syntymekanismi ja niiden mittaaminen, ohjelmoitavien logiikkojen ohjelmointiharjoituksia, kaukokäyttölaitteeseen tutustuminen, automaatiojärjestelmiin tutustuminen, teollisuusrobotin ohjel-mointiharjoituksia (esim. lajittelutehtävä), PCvalvo-motekniikkaan tutustuminen ja ohjelmointi sekä muita erillisiä automaatioon liittyviä tehtäviä. Suoritustapa: Tehtävät laboratoriossa ja työn selostaminen Kirjallisuus: Laboratoriotyöohjeet 3C210 Mittaus- ja automaatiolaboraatiot 2 Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on perehtyä mittauksin erilaisiin energia- ja ympäristötekniikkaan liittyviin prosesseihin ja niiden toimintaan. Esim. Hyötysuhdelaskelmat ja mittaukset. Polttoprosessien tutkiminen ja savukaasuanalyysi. Vaihtoehtoisten energiaa tuottavien prosessien ja lämmön talteenottolaitteiston tutkiminen. Ympäristömittaussuureiden keruu ja analysointi esim. olosuhdemittaukset. Suoritustapa: Tehtävät laboratoriossa ja työn selostaminen Kirjallisuus: Laboratoriotyöohjeet 3C220 Instrumentointitekniikka (Instrumentation Engineerings) Tavoitteet ja sisältö: Prosessi-instrumentointi, piirrosmerkkistandardit, säätimet, lähettimet, toimilaitteet, hajautetut automaatiojärjestelmät, PC-pohjainen instrumentointi. Automaation suunnittelu. Kaapelointi ja häiriösuojaustekniikka. Räjähdys-vaarallisen tilan instrumentointi. Suoritustapa: Tentti ja harjoitustehtävät. Kirjallisuus: Opintomonisteita tai oppikirjana: Markku Sivonen: Teollisuuden instrumentointi. 3C230 Laite-elektroniikka (Electronics) Tavoitteet ja sisältö: Mittaukset ja mittalaitteiden käyttö. Vastukset, kondensaattorit, RC-suodatus ym. Transistorit, optokomponentit, operaatio-vahvistimet, logiikkapiirit, lukujärjestelmät ja koodaus. Viestimuuntimet, ympäristötekniikassa yleisimmin käytettävien laitteiden sisäinen elektroniikka ja laitteiden välinen tietoliikenne-elektroniikka. Kurssiin kuuluvat laboraatiot tehdään ammattiaineen laboraatiot -kurssissa. Suoritustapa: Välikokeet tai tentti. Kirjallisuus: Volotinen, Lesch, Haaksikari: Elektroniikka 1 ja 2, Valmistajien esitteet. 3C240 Bioanturit ja -elektroniikka (Biosensors and Bioelectronics) Tavoitteet ja sisältö: Bioanturien periaatteet, anturirakenteet, bioanturien soveltaminen bioprosessien automaatiossa ja bioelektroniikan perusteet. Suoritustapa: Tentti. Kirjallisuus: Opintomonisteita. 3C250 Mallintaminen ja simulointi (Simulation Techniques) Tavoitteet ja sisältö: Simulointimenetelmät ja - ohjelmistot, jatkuva- ja diskreettiaikamallien johtaminen ja käsittely. Mallin parametrien identifiointi. Matlab:n käyttö simuloinnissa ja mallintamisessa. Suoritustapa: Tentti ja harjoitustyö. Kirjallisuus: Opintomonisteita. 3C270 Digitaalinen tiedonsiirto (Digital Communication) Tavoitteet ja sisältö: Teollisuusautomaation verkkokonsepti, tiedonsiirtoon ja tietoväyliin liittyvät määritelmät ja alan terminologiaa, siirtotie/media (kuidut ja kaapelit). Toimilaite ja anturiväylä (ASI), kenttäväylä ( Profibus), Ethernet, lyhyt katsaus muihin väyläratkaisuihin. Laboratorioesimerkki ASIja Profibus- väylän käytöstä. Suoritustapa: Tentti ja suppea harjoitustyö. Kirjallisuus: Monisteita ja Siemens, Sinec/ Industrial Communications Networks, Catalog IK 10. 3C280 Konenäkö ja kuvankäsittely (Machine Vision and Image Processing) Tavoitteet ja sisältö: Yleistä konenäöstä ja hahmontunnistuksesta. Viiva- ja matriisikamera. Tietokoneistettu järjestelmä: kuvansieppaus- ja prosessointikortit ja ohjelmistot. Digitaaliset kuvankäsittelymenetelmät: suodatukset, sävyskaalan muokkaus, erilaiset hahmotusoperoinnit ja aritmeettisloogiset operoinnit. Neuraaliverkot ja hahmontunnistus. Laboratorioharjoituksia ja laite-esittelyjä. Yksinkertainen esimerkki konenäkö -sovelluksesta: Konenäön käyttö robotisidussa kappaleiden lajittelussa. Suoritustapa: Tentti ja harjoitustyö Kirjallisuus: Digitaalinen kuvankäsittely-moniste ja laite-esitteitä. 3C290 Laitetekniikan CAD-kurssi Tavoitteet ja sisältö: Kone- ja laitesuunnittelussa käytettävät tietokoneavusteiset menetelmät, kolmiulotteinen piirremallinnus ja visualisointi sekä kytkennät tekniseen laskentaan ja valmistukseen. Parametrisen piirremallinnuksen periaatteet, luonnostelu, osan 3D-mallin luonti, kokoonpanon luonti, tekninen laskenta, tietokoneavusteinen valmistus, tietoverkkojen merkitys ja asema rinnakkaissuunnittelussa, VRML. Suoritustapa: Harjoitustyö ja tentti Kirjallisuus: Hietikko, Tietokoneavusteinen tuotesuunnittelu, Otatieto Oy 1996 Esitiedot: Tietokoneavusteinen suunnittelu 3C300 Tietokoneohjaus (Computer Control) Tavoitteet ja sisältö: PC:n käyttö koneiden, laitteiden ja muiden prosessien valvonnassa ja ohjaukseessa: Korttitietokone, PC ja sen I/O- kortit sekä yhteiskäyttö ohjelmoitavien logiikkojen kanssa. PC tiedonkeruulaitteena. Mikrotietokonevalvomot ja valvomo-ohjelmistot. Neuraaliverkot ja PC-ohjaus. Suoritustapa: Tentti ja harjoitustyö. Kirjallisuus: Moniste ja laite-esitteitä sekä ohjelmakoodiesimerkkejä

14 3C310 Ympäristömittaustekniikan projekti (Project of Measuring in Environment) Tavoitteet ja sisältö: Laaja harjoitustyö henkilökohtaisesta aiheesta, joka liittyy ympäristötekniikan mittauksiin. Harjoitustyö suositellaan tehtäväksi yhteistyössä alan yritysten kanssa. Työssä sovelletaan tyypillisiä projektityön menetelmiä. Suoritustapa: Harjoitustyö ja sen raportointi. Kirjallisuus: Luennoidut oppimonisteet ja alan oppikirjat. SN10 Energiatekniikka kts. konetekniikan opetussuunnitelma 1SX20 Koneautomaatio 1 (3 ov) kts. konetekniikan opetussuunnitelma 1SQ20 Anturitekniikka kts. konetekniikan opetussuunnitelma 1SG20 Tuotekehitys (3 ov) kts. konetekniikan opetussuunnitelma 1AV32 Tuotannonohjaus kts. konetekniikan opetussuunnitelma 1AT10 Valmistustekniikka 1 kts. konetekniikan opetussuunnitelma Ympäristötekniikka 3E012 Ympäristötekniikan perusteet (1 ov) Tavoitteet ja sisältö: Ekologian ja limnologian perusteet. Aineiden ja energian kierto ekosysteemissä. Luonnonvarat ja niiden kestävä käyttö. Väestökysymys ja ympäristöongelmat. Eri energiantuotantovaihtoehtojen ympäristövaikutukset ja niihin liittyvä tekniikka. Vesiensuojelun, ilmansuojelun ja maaperänsuojelun tekniikat. Ympäristöriskit ja niiden hallinta. Suoritustapa: Tentti ja harjoitustyö. Kirjallisuus: Luentomonisteet, Pleyem et al: Ympäristötekniikka. 3E021 Ympäristöhallinnan perusteet Tavoitteet ja sisältö: Ympäristöhallinto Suomessa. Ympäristöpoliittiset tavoitteet ja toteuttaminen. Ympäristönsuojelun toteuttamisen ohjauskeinot (mm. lainsäädännölliset ja taloudelliset). Ympäristötiedon hankinta. Suoritustapa: Tentti ja harjoitustehtävät. Kirjallisuus: Luentomonisteet. 3E031 Ilmansuojelutekniikka (1,5 ov) Tavoitteet ja sisältö: Ilman epäpuhtaudet. Päästöt, päästölähteet ja päästöjen vähentäminen. Päästöjen leviäminen ja vaikutukset ilmanlaatuun. Ilman epäpuhtauksien vaikutukset terveyteen ja ympäristöön. Päästöjen vähentämistekniikka. Mittausmenetelmät. Suoritustapa: Tentti ja harjoitustehtävät. Kirjallisuus: Luentomonisteet. 3EO32 Ilmansuojelutekniikan laboraatiot ( 1ov) 3E042 Ympäristöystävällinen tuotesuunnittelu Tavoitteet ja sisältö: Elinkaarianalyysimenetelmät ja niiden käyttö tuotesuunnittelussa ja ympäristöpäätöksenteossa. Elinkaarianalyysin käyttö tuotantoprosessin ympäristövaikutusten arvioinnissa. Elinkaarianalyysin eri sovellusalueet ja rajoitukset. Suoritustapa: Tentti ja harjoitustyöt. Kirjallisuus: Luentomonisteet. 3E052 Ympäristölainsäädäntö Tavoitteet ja sisältö: Ympäristölainsäädäntö ja lupamenettely. Keskeiset lait ja niiden sovellukset sekä ympäristöhallinto Suomessa. Ympäristönsuojelun toteutus (mm. YVA-menettely) lainsäädännöllisin keinoin. Ympäristöluvan hakeminen. Suoritustapa: Tentti ja harjoitustehtävät. Kirjallisuus: Luentomonisteet. Marttinen, Saastamoinen: Yrityksen ympäristövastuut (Kauppakaari Oy) 3E061 Ympäristötekniikan projekti (3 ov) Tavoitteet ja sisältö: Laaja ympäristötekniikan harjoitustyö, jossa sovelletaan projektityön menetelmiä. Aihe valitaan oman kiinnostuksen pohjalta ja mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä yritysten kanssa. Suoritustapa: Harjoitustyö ja sen raportointi Kirjallisuus: Luentomonisteet. 3E071 Materiaalin kierrätys ja jätehuoltotekniikka (3 ov) Tavoite ja sisältö: Jätehuollon suunnittelun ja toteutuksen perusteet. Yhdyskunta ja teollisuusjätteiden lajittelu, kierrätys ja käyttö energialähteenä. Jätteiden kuljetus- ja käsittelytekniikat, ongelmajätehuolto. Lainsäädäntö ja kustannukset. Suoritustapa: Tentti ja harjoitustehtävät Kirjallisuus: Luentomonisteet. 3E170 Ympäristöauditointi ja laatu Tavoite ja sisältö: Ympäristötarkastuksen toteutus ja laatutoiminnan kehittäminen yrityksessä. Yritysten ympäristötarkastus ja raportointi. Ympäristösertifiointi. Laatutoiminta yrityksessä. Laatuun liittyvät standardit. Suoritustapa: Tentti ja harjoitustyö (koeauditointi) Kirjallisuus: Ilmoitetaan luennolla 3E180 Jätehuollon tekninen suunnittelu Tavoitteet ja sisältö: Kurssi sisältää kunnallisen jätehuoltosysteemin suunnittelun annetulle alueelle, lähtien keräilystä ja kuljetuksesta päätyen jätteiden käsittelyyn Suoritustapa: Tentti ja harjoitustyö. Kirjallisuus: Mitoitusohjeet Esitiedot: Jätehuoltotekniikan perusteet 3E110 Ympäristöriskit ja niiden hallinta Tavoite ja sisältö: Ympäristöriskien arviointimenetelmät. Riskilajit, riskianalyysi, hallintatekniikat, vakuutukset. Ympäristöriskien hallinta teknisissä kysymyksissä. Suoritustapa: Tentti ja harjoitustehtävät. Kirjallisuus: Hämäläinen, Mattila, Molarius: Ympäristöriskit satunnaispäästöjen hallinta (Opetushallitus) 82 83

15 Kielet 3L012 Englanti 1 (1,5 ov) Tavoitteet ja sisältö: Englannin yleiskielen keskeisen sanaston ja rakenteiden sekä yleisteknisen sanaston tuntemus. Selviytyminen tavallisimmissa arkielämän tilanteissa. Kielialueen kulttuurin tuntemus. Suoritustapa: Lähi- ja etäopetus harjoituksineen, kokeet. Voidaan suorittaa tasokokeella. Kirjallisuus: Sovitaan kurssin alussa. 3L022 Englanti 2 (1,5 ov) Tavoitteet ja sisältö: Oman alan ammattikirjallisuus, suullisen kielitaidon kehittäminen, tilanteet työelämässä ja vapaa-aikana, kielialueen kulttuurin tuntemus. Suoritustapa: Lähi- ja etäopetus harjoituksineen, kokeet. Voidaan suorittaa tasokokeella. Kirjallisuus: sovitaan kurssin alussa Esitiedot: 3L010 3L030 Englanti 3 Tavoitteet ja sisältö: Oman alan ammattikielen keskeinen sanasto, ammattikirjallisuus, valmiudet vieraskielisten luentojen seuraamiseen. Suoritustapa: Lähi- ja etäopetus harjoituksineen, kokeet. Kirjallisuus: Sovitaan kurssin alussa. Esitiedot: 3L020 3L041 Englanti 4 (1 ov) Tavoitteet ja sisältö: Syventävät opinnot, oman alan ammattikirjallisuus. Työelämän kieli: työpaikkahaastatteluun valmentautuminen, hakemusten laatiminen, liikekirjeet, raportointi jne. Insinöörityön tiivistelmän laatiminen. Suoritustapa: Lähi- ja etäopetus harjoituksineen, kokeet Kirjallisuus: Sovitaan kurssin alussa Esitiedot: 3L030 Englanti 3 3D012 Saksa 1 (1,5 ov) Tavoitteet ja sisältö: Saksan yleiskielen keskeisen sanaston ja rakenteiden sekä yleisteknisen sanaston tuntemus. Selviytyminen tavallisimmissa arkielämän tilanteissa. Kielialueen kulttuurien tuntemus. Suoritustapa: Lähi- ja etäopetus harjoituksineen, kokeet Voidaan suorittaa tasokokeella. Kirjallisuus: Sovitaan kurssin alussa 3D022 Saksa 2 (1,5 ov) Tavoitteet ja sisältö: Oman alan ammattikirjallisuus, suullisen kielitaidon kehittäminen, tilanteet työelämässä ja vapaa-aikana, kielialueen kulttuurin tuntemus. Suoritustapa: Lähi- ja etäopetus harjoituksineen, kokeet. Voidaan suorittaa tasokokeella. Kirjallisuus: sovitaan kurssin alussa Esitiedot: 3D010 3D030 Saksa 3 Tavoitteet ja sisältö: Oman alan ammattikielen keskeinen sanasto, ammattikirjallisuus, valmiudet vieraskielisten luentojen seuraamiseen. Suoritustapa: lähi- ja etäopetus harjoituksineen, kokeet Kirjallisuus: Sovitaan kurssin alussa. Esitiedot: 3D020 3D041 Saksa 4 (1 ov) Tavoitteet ja sisältö: Syventävät opinnot, oman alan ammattikirjallisuus. Työelämän kieli: työpaikkahaastatteluun valmentautuminen, hakemusten laatiminen, liikekirjeet, raportointi jne. Insinöörityön tiivistelmän laatiminen. Suoritustapa: Lähi- ja etäopetus harjoituksineen, kokeet Kirjallisuus: Sovitaan kurssin alussa Esitiedot: 3D030 Saksa 3 Fysiikka 3F011 Fysiikka 1 Tavoite ja sisältö: Etenemisliikkeen kinematiikka ja dynamiikka. Jäykän kappaleen dynamiikkaa. Suoritustapa: Välikokeet tai tentti. Kirjallisuus: Mäkelä, M. ym. Insinöörikoulutuksen fysiikka 1, Tammertekniikka 3F021 Fysiikka 2 (laaja) (3 ov) 80 h Tavoitteet ja sisältö: Nesteiden ja kaasujen mekaniikka. Lämpölaajeneminen. Ideaalikaasu. Lämpöenergia. Lämmön siirtyminen. Termodynamiikkaa. Sähköstatiikan ja dynamiikan alkeet. Laboratoriotöitä. Suoritustapa: Välikokeet tai tentti. Kirjallisuus: Mäkelä, M. ym: Insinöörikoulutuksen fysiikka 1 ja 2, Tammertekniikka; Arminen, E. ym: Teknillisen oppilaitoksen fysiikan laboratoriotyöt, Tammertekniikka. Esitiedot: Fysiikka 1,3F011 3F031 Fysiikka 2 (suppea) (1 ov) Tavoite/sisältö: Nesteiden ja kaasujen mekaniikka. Lämpölaajeneminen. Ideaalikaasu. Sähköstatiikan ja dynamiikan alkeet. Laboratoriotyöt. Suoritustapa: Välikokeet tai tentti. Laboratoriotyöt selostuksineen. Kirjallisuus: Oppikirja, luentomateriaali ja laboratoriotyöohjeet. Esitiedot: Fysiikka 1 (3F011) 3F040 Rakennusfysiikka Tavoitteet ja sisältö: Lämmön siirtyminen; johtuminen, konvektio ja säteily, k-arvo ja lämmönvastus. Kosteus ja sen siirtyminen; vesimolekyyli ja vetysidos, kemiallisesti sitoutunut vesi, absoluuttinen ja suhteellinen kosteus, vesihöyryn diffuusio, hygroskooppisuus ja tasapainokosteus, kapillaarinen ja osmoottinen vesi, vesihöyryn konvektio ja kondensaatio, vesihöyryn läpäisevyys ja vastus. Ilmavuodot ja virtausnopeudet. Rakennusakustiikan perusteet. Suoritustapa: Välikokeet tai tentti. Rakennusfysiikan laboratoriotyöt ja demonstraatiot. Kirjallisuus: Luentomonisteet. Soveltuvin osin: Dick Björkholtz (1997). Lämpö ja kosteus rakennusfysiikka. Rakennustieto Oy, Helsinki. Unto Siikanen (1996). Rakennusfysiikka, Perusaatteet ja sovellukset. Rakennustieto Oy, Helsinki. Esitiedot: 3F011 ja 3F021 Geotekniikka ja pohjarakennus 3G011 Geotekniikan perusteet Tavoitteet ja sisältö: Perustiedot maa- ja kallioperän muodostumisesta ja koostumuksesta sekä pohjavedestä. Maa- ja kallioperä rakennuskohteena sekä rakennusteollisuuden raaka-ainelähteenä. Maa- ja kallioluokitukset. Maalajien ominaisuudet. Perustiedot maaperän kenttä- ja laboratoriotutkimusmenetelmistä rakennus- ja ympäristöteknisiä tarpeita varten. Pohjavesihavainnot. Koetin- ja näytteenottokairaukset. Insitu -pohjatutkimus

16 menetelmät. Geofysikaaliset tutkimusmenetelmät. Erikoistutkimukset. Geotekniset laboratoriotutkimusmenetelmät. Suoritustapa: Hyväksytysti suoritetut kairausharjoitukset, maalaboratoriotyöt sekä välikokeet tai tentti. Kirjallisuus: Soveltuvin osin: Rantamäki, M., Jääskeläinen, R., Tammirinne, M.. Geotekniikka (nro 464). Otakustantamo. Espoo Suomen Geoteknillinen Yhdistys r.y.:n kairausoppaat I-V. Geotekniikan laboratorion laboratoriotyöohjeet. Opintomonisteita. 3G022 Pohjarakennus (2,5 ov) Tavoitteet ja sisältö: Keskeiset pohjarakentamista säätelevät määräykset ja ohjeet. Perustiedot maanja kallionvaraisesta perustamisesta sekä paalutuksesta. Rakennusten ja tonttialueiden kuivatus sekä routasuojaus. Rakennuskaivantojen sekä pohjarakenteiden suunnitteluperusteet ja rakennusmenetelmät. Peruskaivantojen kuivanapito menetelmät. Kaivantojen tuenta. Täyttö ja tiivistys. Pohjanvahvistus. Korjausrakentaminen. Suoritustapa: Harjoitustyö sekä välikokeet tai tentti. Kirjallisuus: Soveltuvin osin: Rantamäki, M. & Tammirinne M. Pohjarakennus (nro 465). Otatieto Oy. Espoo Pohjarakennusohjeet (RIL ). Suomen Rakennusinsinöörien Liitto r.y. Helsinki Rakennusten ja tonttialueiden kuivatus (RIL ). Suomen Rakennusinsinöörien Liitto r.y. Helsinki Talonrakennuksen routa-suojausohjeet. VTT Yhdyskuntatekniikka. Rakennustieto Oy, Helsinki Routavauriot ja routa-suojaus. Suunnitte1uohjeita ja esimerkkejä (RIL ). Suomen Rakennusinsinöörien Liitto r.y. Helsinki Lyöntipaalutusohjeet (LPO-87). Suomen geoteknillinen yhdistys r.y. Rakentajain Kustannus Oy. Helsinki Rakennuskaivanto-ohje (RIL ). Suomen Rakennusinsinöörien Liitto r.y. Helsinki Putkikaivanto-ohje (RIL ). Suomen Rakennusinsinöörien Liitto r.y. Helsinki Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket. Asennusohjeet (RIL ). Suomen Rakennusinsinöörien Liitto r.y. Helsinki Suurpaaluohje (SPO-95, RIL ). Suomen Rakennusinsinöörien Liitto r.y., Suomen geoteknillinen yhdistys r.y. Helsinki Teräsputkipaalut. Tielaitos, Siltakeskus. Helsinki Talonrakennuksen maatöiden työselitys (RIL ). Suomen Rakennusinsinöörien Liitto r.y. Helsinki Opintomonisteita. Esitiedot: 3G011. 3G032 Maa- ja kalliorakennustekniikan perusteet (1,5 ov) Tavoitteet ja sisältö: Raivaus, irrotus-, kuormaus-, siirto-, pengerrys- ja tiivistystyöt sekä niissä tarvittavat työkoneet ja työmenetelmät. Louhintatöissä käytettävä poraus-, panostus- ja sytytyskalusto. Työmenetelmät. Louhintaräjähdysaineet ja sytytysvälineet. Louhintaräjäytysten panoslaskenta. Penger-, kanaali- ja syvennyslouhinta. Räjäytystöitä koskeva lainsäädäntö. Suoritustapa: Harjoitustyöt sekä välikoe tai tentti. Kirjallisuus: Soveltuvin osin: Hartikainen, 0-P. Maarakennustekniikka (n:o 435). Otakustantamo. Espoo Talonrakennuksen maatöiden työselitys (RIL ). Suomen Rakennusinsinöörien Liitto r.y. Helsinki Vuolio, R. Räjäytystyöt. Suomen Maarakentajien Keskusliitto r.y. Helsinki Työministeriö. Räjäytysalan normit. VNp räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista (410/86). Panostaja-asetus (409/86). Räjähdeasetus (473/ 93). Asetus vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä (146/92). LMp vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä (147/92). Esitiedot: 3G011, 3G021 3G041 Pohjarakennetekniikka (1,5 ov) Tavoitteet ja sisältö: Opintojakso syventää oppijan tietoja ja taitoja vaativampien pohjarakennuskohteiden suunnittelussa ja mitoituksessa. Geotekninen kantavuus. Paalutus. Maanpainerakenteita. Kirjallisuus: Soveltuvin osin: Rantamäki, M., Jääskeläinen, R., Tammirinne, M. Geotekniikka (nro 464). Otakustantamo. Espoo(1979). Rantamäki, M. & Tammirinne M. Pohjarakennus (nro 465). Otatieto Oy. Espoo Pohjarakennusohjeet (RIL ). Suomen Rakennusinsinöörien Liitto r.y. Helsinki Lyöntipaalutusohjeet (LPO-87). Suomen geoteknillinen yhdistys r.y. Rakentajain Kustannus Oy. Helsinki Rakennuskaivantoohje (RIL ). Suomen Rakennusinsinöörien Liitto r.y. Helsinki Putkikaivanto-ohje (RIL ). Suomen Rakennusinsinöörien Liitto r.y. Helsinki Suurpaaluohje (SPO-95, RIL ). Suomen Rakennusinsinöörien Liitto r.y., Suomen geoteknillinen yhdistys r.y. Helsinki Teräsputkipaalut. Tielaitos, Siltakeskus. Helsinki Esitiedot: 3G011, 3G021, 3G081. 3G060 Maarakennustekniikka (1,5 ov) Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija syventää tietojaan ja taitojaan maarakentamisen eri osakohteissa. Maan tiivistäminen. Pinta-, kerros- ja syvästabilointi. Maarakenteiden suojaus. Verhoukset. Ruoppaustyöt ja niissä tarvittava kalusto sekä sovellettavat työmenetelmät. Maarakennustöiden suunnittelu ja valvonta. Kirjallisuus: Soveltuvin osin: Hartikainen, 0-P. Maarakennustekniikka (n:o 435). Otakustantamo. Espoo Pohjarakennus töiden valvontaohjeet (PRV-84). Suomen geoteknillinen yhdistys ry. Helsinki Talonrakennuksen maatöiden työselitys (RIL ). Suomen Rakennusinsinöörien Liitto r.y. Helsinki Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket. Asennus-ohjeet(RIL ). Suomen Rakennusinsinöörien Liitto r.y. Helsinki Opintomonisteita. Esitiedot: 3G031. 3G070 Kalliorakennustekniikka Tavoitteet ja sisältö: Opintojakso lisää opiskelijan asiantuntemusta erilaisten kalliorakennuskohteiden louhintasuunnittelussa. Vedenalainen louhintatekniikka. Raivaus- ja maansiirtoräjäytykset. Räjäytystöiden ympäristövaikutukset. Katselmukset ja louhintatärinä. Asutuskeskuslouhinta. Räjäytystöitä koskeva lainsäädäntö. Valmiudet suorittaa panostaja-asetuksen mukainen nuoremman panostajan tietopuolinen tutkinto. Kirjallisuus: Soveltuvin osin: Vuolio, R. Räjäytystyöt. Suomen Maarakentajien Keskusliitto r.y. Helsinki Työministeriö: Räjäytysalan normit. Opintomonisteita. Esitiedot: 3G031. 3G081 Geotekniset laskelmat (1,5 ov) Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija perehtyy peruspohjan geomekaanisen käyttäytymisen perusteisiin. Maan lujuus- ja muodonmuutosominaisuudet sekä pohjaveden ja ajan vaikutus. Maapohjan ja ylärakenteen vuorovaikutus. Tavanomaisten maanvaraisten ja maanvastaisten rakenteiden suunnittelussa tarvittavat kantavuus-, vakavuus-, painuma- ja maanpainelaskelmat sekä penkereiden ja luiskien vakavuustarkastelut. Kirjallisuus: Soveltuvin osin: Rantamäki, M., 86 87

17 Jääskeläinen, R., Tammirinne, M. Geotekniikka (nro 464). Otakustantamo. Espoo (1979). Pohjarakennusohjeet (RIL ). Suomen Rakennusinsinöörien Liitto r.y. Helsinki Rakennuskaivanto-ohje (RIL ). Suomen Rakennusinsinöörien Liitto r.y. Helsinki Opintomonisteita. Esitiedot: 3G011, 3G021. 3G100 Pohjarakennussuunnittelu Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on lisätä opiskelijan tietoja ja taitoja vaativampien pohjarakennuskohteiden suunnittelussa ja mitoituksessa. Ankkuroidut tukiseinät. Suur- ja erikoispaalut. Pohjaveden alentaminen. Kirjallisuus: Soveltuvin osin: Pohjarakennusohjeet (RIL ). Suomen Rakennusinsinöörien Liitto r.y. Helsinki Lyöntipaalutusohjeet (LPO-87). Suomen geoteknillinen yhdistys r.y. Rakentajain Kustannus Oy. Helsinki Rakennuskaivanto-ohje (RIL ). Suomen Rakennusinsinöörien Liitto r.y. Helsinki Putkikaivanto-ohje (RIL ). Suomen Rakennusinsinöörien Liitto r.y. Helsinki Suurpaaluohje (SPO-95, RIL ). Suomen Rakennusinsinöörien Liitto r.y., Suomen geoteknillinen yhdistys r.y. Helsinki Teräsputkipaalut. Tielaitos, Siltakeskus. Helsinki Esitiedot: 3G011, 3G021, 3G041, 3G081. 3G110 Pohjarakennuksen erikoiskurssi Tavoitteet ja sisältö: Opintojakso syventää opiskelijan asiantuntijuutta vaativampien pohjarakennuskohteiden suunnittelussa ja mitoituksessa. Pohjanvahvistus. Kevyet täytteet. Maan lujitteet. Raudoitettu maa. Pystyojitus. Kalkki-pilarimenetelmä. Kirjallisuus: Soveltuvin osin: Pohjarakennusohjeet (RIL ). Suomen Rakennusinsinöörien Liitto r.y. Helsinki Rakennuskaivanto-ohje (RIL ). Suomen Rakennusinsinöörien Liitto r.y. Helsinki Syvästabilointiohje (STO-91). Rakennusaineteollisuusyhdistys r.y., Rakennustieto Oy. Helsinki Aalto, A., Slunga, E., Tanska, H., Forsman, J. & Lahtinen, P. Synteettiset Geovahvisteet. Suunnittelu ja rakentaminen. Geovahvisteprojekti, Teknillinen korkeakoulu, Viatek Oy, Rakennustieto Oy. Helsinki Opintomonisteita. Esitiedot: 3G011, 3G021, 3G041, 3G081. 3G121 Maarakennuksen erikoiskurssi Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija perehtyy maa- ja pohjarakennuksen suunnitteluprosessiin ja tehtäviin erilaisten rakennushankkeiden suunnitteluorganisaatioissa. Pohjatutkimusten ohjelmointi ja tulosten tulkinta. Perustamistavan valinta. Pohjatutkimuslausunto. Perustamistapalausunto. Rakennusselityksen laatiminen. Valvonta. Erityiskysymyksiä. Kirjallisuus: Soveltuvin osin: Pohjarakennusohjeet (RIL ). Suomen Rakennusinsinöörien Liitto r.y. Helsinki Talonrakennuksen pohjatutkimusohjeet. Suomen geoteknillinen yhdistys r.y., Ra-kentajain Kustannus Oy. Helsinki Aluesuunnittelun pohjatutkimusohjeet. Suomen geoteknillinen yhdistys r.y., Rakentajain Kustannus Oy. Helsinki Pohjarakennustöiden valvontaohjeet (PRV-84). Suomen geoteknillinen yhdistys r.y. Helsinki Pohjarakennuspiirustusohjeet (PRP-84). Suomen geoteknillinen yhdistys r.y. Helsinki Talonrakennuksen maatöiden työselitys (RIL ). Suomen Rakennusinsinöörien Liitto r.y. Helsinki Pohjarakennussuunnittelun tehtäväluettelo, Talonrakennus, GEO 90A. Suomen Rakennuttajaliitto r.y. ja Suomen Konsulttitoimistojen liitto r.y. Helsinki Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset, RYL-9O. Opintomonisteita. Esitiedot: 3G011, 3G021, 3G031, 3G061. 3G130 Kalliorakennuksen erikoiskurssi Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija tuntee kallion lujitusja tiivistysmenetelmät, työssä käytettävän kaluston sekä suoriutuu tarvittavista mitoituslaskelmista. Lujitusinjektointi. Tiivistysinjektointi. Pultitus. Kalliotapit ja ankkurit. Ruiskubetonointi. Tukirakenteet. Holvautuminen. Kirjallisuus: Soveltuvin osin: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto r. y. Kalliotilojen rakennusohjeet. (RIL ). Helsinki Tunneli- ja kalliorakennus I (RIL 154-1). Suomen Rakennusinsinöörien Liitto r.y. Helsinki Tunneli- ja kalliorakennus II (RIL ). Suomen Rakennusinsinöörien Liitto r.y. Helsinki Rakennuskaivanto-ohje (RIL ). Suomen Rakennusinsinöörien Liitto r.y. Helsinki Pohjarakennustöiden valvontaohjeet (PRV-84). Suomen geoteknillinen yhdistys r.y. Helsinki Opintomonisteita Esitiedot: 3G031, 3G071, 3G181. 3G141 Kalliotekniikan cad Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija harjaantuu käyttämään kalliorakennustekniikan mitoituslaskelmiin kehitettyjä valmisohjelmistoja ja tuntee niiden perusteet. Kallion jännitystila ja muodonmuutokset. Pulttien mitoitus. Ruiskubetonin mitoitus. Kirjallisuus: Opintomonisteita, ohjelmien manuaaleja. Esitiedot: 3G011, 3G131, 3G161, 3G171. 3G151 Geotekniikan cad Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija harjaantuu käyttämään geoteknisiin mitoituslaskelmiin kehitettyjä valmisohjelmistoja ja tuntee niiden perusteet. Kantavuus. Vakavuus. Rakenteiden painuminen. Maanpaine. Paalujen ja paaluryhmien kantavuus ja vakavuus. Kirjallisuus: Opintomonisteita, ohjelmien manuaaleja. Esitiedot: 3G011, 3G021, 3G041, 3G081. 3G161 Kalliotekniset tutkimusmenetelmät Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija perehtyy kallion rakenteen, jännitystilan, lujuus ja muodonmuutosominaisuuksien sekä pohjavesiolosuhteiden kenttä- ja laboratoriotutkimusmenetelmiin. Kallioluokitukset. Rakennusgeologinen kartoitus. Geofysikaaliset tutkimusmenetelmät. Kairaukset. Näytteenotto. Insitu-tutkimukset. Laboratoriotutkimukset. Pohjavesi. Kirjallisuus: Soveltuvin osin: Soveltuvin osin: Kauranne, L.K., Gardemeister, R., Korpela, K. & Mälkki, E. Rakennusgeologia II. Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta. Otaniemi Geofysikaaliset tutkimusmenetelmät. Suomen geoteknillinen yhdistys r.y., Rakennustieto Oy. Helsinki Geofysikaaliset tutkimusmenetelmät. Maatutkaluotaus. Suomen geoteknillinen yhdistys r.y., Rakentajain Kustannus Oy Kalliotilojen rakennusohjeet. (RIL ). Suomen Rakennusinsinöörien liitto r.y. Helsinki Maaja kalliorakennus. (RIL ). Suomen Rakennusinsinöörien liitto r.y. Helsinki Tunneli- ja kalliorakennus I. (RIL 154-1). Suomen Rakennusinsinöörien liitto r.y. Helsinki Opintomonisteita

18 Esitiedot: 3G011, 3G031. 3G171 Kalliomekaniikka Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija osaa kalliotutkimuksiin nojautuen määrittää kalliorakenteen mitoitusta varten tarvittavat lujuus- ja muodonmuutosominaisuudet, tuntee kallion jännitystilan ja osaa ottaa nämä seikat huomioon kalliorakenteen mitoituksessa. Suomen kallioperä. Rakennusgeologinen kallioluokitus. Q-luokitus. CSIR-luokitus. Jännitykset ja muodonmuutokset. Kuormitukset. Ajasta riippuvat ilmiöt. Kallion lujuus- ja muodonmuutos-parametrit. Kirjallisuus: Soveltuvin osin: Korhonen, K-H., Gardemeister, R., Jääskeläinen, H., Niini, H. ja Vähäsarja, P. Rakennusalan kallioluokitus. VTT, Geotekniikan laboratorio, tiedonanto 12. Otaniemi Obert, L. & Duvall, W. I. Rock Mechanics and the Design of Structures in Rock. Wiley. New York Kalliotilojen rakennusohjeet (RIL ). Suomen Rakennusinsinöörien Liitto r.y. Helsinki Maa- ja kalliorakennus. (RIL ). Suomen Rakennusinsinöörien Liitto r.y. Helsinki Tunneli- ja kalliorakennus I. (RIL 154-1). Suomen Rakennusinsinöörien Liitto r.y. Helsinki Opintomonisteita. Esitiedot: 3G011, 3G031. 3G181 Kalliorakennussuunnittelu Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija kartuttaa asiantuntemustaan louhintatekniikassa. Maanalainen louhinta. Panoslaskenta. Tarkkuuslouhinta. Työmenetelmät. Kalusto. Kirjallisuus: Soveltuvin osin: Vuolio, R. Räjäytystyöt. Suomen Maarakentajien Keskusliitto r.y. Helsinki Tunneli- ja kalliorakennus II (RIL ). Suomen Rakennusinsinöörien Liitto r.y. Helsinki Opintomonisteita. Esitiedot: 3G031, 3G071. 3G191 Saastuneen maan käsittely Tavoitteet ja sisältö: Maaperän saastumisen syitä ja seurauksia, ennaltaehkäisy sekä saastuneen maaperän tutkimus- ja käsittelymenetelmiä ja - tekniikoita. Maa-alueiden tutkiminen. Kunnostus. Kaatopaikat. Kirjallisuus: Soveltuvin osin: Mroueh, U-M., Järvinen H-L. & Lehto O. Saastuneiden maiden tutkiminen ja kunnostus. Teknologiakatsaus 47/96. Teknologian kehittämiskeskus (TEKES). Helsinki Kaatopaikan tiivistysrakenteet. Ympäristöopas 36, rakentaminen. Suomen ympäristökeskus. Helsinki Pohjaveden suojaus tien kohdalla. Tielaitos, Kehittämiskeskus. Helsinki Opintomonisteita. Esitiedot: 3G011, 3G031, 3G061. 3G201 Pohjarakenteiden korjausrakentaminen Tavoitteet ja sisältö: Oppija syventyy pohjarakenteiden korjausrakentamisessa esiintyviin erityisongelmiin. Perustamistavoista ja niiden kehityksestä. Pohjarakenteiden ja perustusten vaurioituminen. Korjaushankkeen pohjarakennussuunnittelu. Pohjarakenteiden korjauksen edellyttämät selvitykset. Lämpö ja kosteus. Pohjarakenteiden korjaus- ja vahvistusmenetelmät. Kirjallisuus: Soveltuvin osin: Korjausrakentaminen V, Perustukset - Pohjarakenteet (RIL 174-5). Suomen Rakennusinsinöörien Liitto r.y. Helsinki Kuusela, R. Rakennusfysiikka. Opintomoniste. Björkholtz, D. Lämpö ja kosteus, Rakennusfysiikka. Rakennustieto Oy. Helsinki Opintomonisteita. Esitiedot: 3G011, 3G021. Tie- ja kunnallistekniikka 3J011 Tie- ja liikennetekniikan perusteet Tavoitteet ja sisältö: Opintojaksossa annetaan opiskelijalle perustiedot liikennemuodoista, ja niiden merkityksestä ja ympäristövaikutuksista. Suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon periaatteita käsitellään lähinnä teiden ja katujen lähtökohdista. Harjoitustyönä perehdytään tavanmukaisiin suunnitelma- asiakirjoihin ja opitaan ymmärtämään tarvittavat piirustusmerkinnät. Suoritustapa: Kokeet ja harjoitustyö Kirjallisuus: Luentomonisteet, Tielaitos: Teiden suunnittelu, osa D 3J022 Tienrakentaminen 40 h Tavoitteet ja sisältö: Opintojaksossa käsitellään tien rakentamisen keskeisiä työvaiheita, niihin liittyviä työmenetelmiä, teknisiä vaatimuksia ja työsuojelunäkökohtia sekä materiaaleja ja niiden ominaisuuksia. Keskeiset sisältöalueet ovat mittaustyöt, raivaus-työt, vahvistustyöt sekä leikkausja pengerrys-työt. Harjoitustyönä tiesuunnitelmaa täydennetään soveltuvin osin rakennussuunnitelmaksi. Suoritustapa: 2 koetta ja harjoitustyö pääosin etäopiskeluna. Kirjallisuus: Luentomonisteet: Hyvönen: Vahvistustyöt, Hyvönen ja Nyman: Tien mittaustyöt, Tien alustavat työt, Leikkaus- ja pengerrystyöt, TVH: Maabetoni ja betoni-päällysteet, RIL: Liikenne ja väylät 165-II. Esitiedot: Tien suunnittelu 3J081 3JO26 Päällysrakennetyöt (2ov) 40 h Tavoitteet ja sisältö: Oppijaksossa opiskelijat perehtyvät teiden päällysrakenteiden ja päällysteiden materiaaleihin ja niiden jalostukseen, suunnitteluun ja valmistukseen. Suoritustapa: Koe ja kivi- ja päällystelaboraatiot (8h) laboraatiohenkilökunnan toimesta. Kirjallisuuus: TVH: Maabetoni ja betonipäällysteet, RIL: Liikenne- ja väylät 165-II, Tielaitos: Yleiset työselitykset ja laatuvaatimukset, Hyvönen: Tienpäällysrakennetyöt, Shell: Bitumen handbook J032 Katutekniikka ja katu-cad (2,5 ov) Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija perehtyy katutekniikan erityspiirteisiin, katusuunnitteluun, - lainsäädäntöön ja -rakenteisiin. Kevyen liikenteen järjestelyt ja liikenneturvallisuus ovat korostetusti esillä. Opintojaksoa täydentää keskeisenä osana CAD- työskentelynä tehtävä harjoitustyö. Suoritustapa: 1 koe, ja harjoitukset (CAD-harjoitus pienryhmätyöskentelynä ja osittain etäopiskeluna) Kirjallisuus: Luentomonisteet: Nyman: Kadut, Katusuunnittelun CAD-harjoitustyöohje. RIL: Liikenne ja väylät 165 I-II, Suomen Kunnallistekninen Yhdistys: Katu 90, Esitiedot: Tien suunnittelu 3J081 3J043 Liikennetekniikka (2,5 ov) Tavoitteet ja sisältö: Opintojaksossa käsitellään liikennehallintoa, lainsäädäntöä, liikennetutkimuksia, liikennevirran ominaisuuksia, liikennetaloutta ja liikenteen välityskykyyn ja toimivuuteen vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi opintojaksossa tarkastellaan tien poikkileikkaussuunnittelua. Harjoitustyönä tehdään tien yleissuunnitelma (liikenneselvitys, toimivuustarkastelu ja taloudellisuustarkastelu)

19 Suoritustapa: Välikokeet (2 kpl) ja harjoitustyö Kirjallisuus: Luentomonisteet: Nyman, Liikennetekniikan perusteet, Tien taloudellinen suunnittelu, Yleissuunnitelmaohje, Hyvönen:, Tien poikkileikkaussuunnittelu,,ril 165 I Liikenne ja väylät. 3J051 Tie-Cad (1,5 ov) Tavoitteet ja sisältö: Opintojakso sisältää CADharjoitustyön, jossa työasematyöskentelynä maastomallista lähtien laaditaan tiesuunnitelma (CITYCAD) Suoritustapa: 1 koe, CAD-harjoitus parityöskentelynä. Kirjallisuus: Harjoitustyöstä on erilliset ohjeet. Esitiedot: Tien Suunnittelu 3J081 3J062 Siltatekniikka (1,5 ov) Tavoitteet ja sisältö: Kurssi on luonteeltaan informatiivinen ja suunniteltu kuvaamaan niitä ongelmia, jotka liittyvät sillan suunnitteluun ja rakentamiseen. Siltakäsitteet. Määritelmät ja nimitykset. Siltatyypit ja rakennusaineet ominaisuuksineen. Suomen siltaolot. Siltapaikan valinta ja tutkimus. Siltojen kustannukset. Sillan aikaansaamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja asiakirjat. Liikenneväylien ym. asettamat vaatimukset. Siltaviranomaiset ja kuormitukset. Harjoitustyönä teräsbetonisillan yleissuunnitelma. 3J071 Tien kunnossapito ja erikoisosat (2ov) Tavoitteet ja sisältö: Opiskelijat perehtyvät teiden kunnossapidon käsitteistöön ja merkitykseen, kunnossapitokalustoon, työmenetelmiin ja materiaaleihin. Opintojaksossa täydennetään tieja liikennetekniikan kokonaisuutta käsittelemällä väyliin liittyviä laitteita ja erikoisrakenteita kuten valaistusta, viitoitusta ja liittymiä, josta tehdään myös harjoitustyö Suoritustapa: 1 koe, tasoliittymäharjoitustyö Kirjallisuus: Luentomonisteet: Nyman: Tien kunnossapito, Hyvönen: Tieliittymät, Tien erikoisosat. Harjoitustyöstä on erillinen ohje, Washington D.C: Systematic approach to maintenance. Esitiedot: - 3J082 Tien suunnittelu (3,5 ov) 80 h Tavoitteet ja sisältö: Opintojaksossa opiskelija perehtyy tien suunnittelun eri osa-alueisiin toisaalta perusparantamis-, toisaalta kehittämishankkeiden lähtökohdista. Opiskeltavia suunnittelutoimintoja ovat poikkileikkaus- ja päällysrakennesuunnittelu, geometriasuunnittelu ja kuivatussuunnittelu. Opittua harjoitellaan tekemällä tiesuunnitelman juridinen osa Suoritustapa: Soveltuvin osin etäopiskeluna, 2 koetta ja harjoitustyö. Kirjallisuus: Opintomonisteet: Hyvönen, Nyman: Tien Poikkileikkaussuunnittelu, Tien geometriasuunnittelu, Tien Kuivatus, RIL: Liikenne ja väylät 165 II, Lehtipuu Eero: Teiden kuivatus, Yang H.Huang: Pavement analysis and design Esitiedot: Liikennetekniikka 3J41 3J101 Liikenteen ympäristövaikutukset Tavoitteet ja sisältö: Opintojaksossa käsitellään lähinnä tieliikenteen ympäristövaikutuksia ja niiden taloudellista merkitystä. Kytkentä maankäytön suunnitteluun huomioidaan. Liikenteen lisäksi tarkastellaan myös eri väylätyyppien rakentamisen ja kunnossapidon vaikutuksia sekä mahdollisuuksia vaikuttaa niihin. Suoritustapa: Koe ja miniprojekti Kirjallisuus: Erilliset julkaisut ja luentomonisteet. Esitiedot: - 3J111 Yhdyskunta- ja ympäristö-cad 32h Tavoitteet ja sisältö: Opiskelijat syventävät valmiuksiaan hyödyntää CAD-suunnittelua ja perehtyvät uusiin yhdyskunta- ja ympäristötekniikan sovelluksiin. Suoritustapa: Suunnitteluharjoitukset tehdään työasema- ja PC- työskentelynä pienryhmissä. Kirjallisuus: Erilliset harjoitustyöohjeet. Esitiedot: Opintojakso edellyttää esitietoja kunnallistekniikasta ja ympäristötekniikasta. 3J131 Siltatekniikan jatkokurssi Tavoitteet ja sisältö: Valmius pienien teräsbetonija puusiltojen suunnitteluun, mitoitukseen, siltatyypin valintaan ja rakennustyön valvomiseen. Sillan yleissuunnitelma. Perustusten ja tukirakenteiden suunnitelma. Teräsbetonisillat. Siltojen laakerointi. Telinerakenteet. Puusillat. Terässiltojen kansirakenteet. Harjoitustyönä teräs-betonisillan telinesuunnitelma. 3J141 Kunnallistekniikka Tavoitteet ja sisältö: Kurssi sisältää kunnallisen teknisen huollon suunnittelun. Lähtökohtana on katu ja siihen liittyvät rakenteet, kuten vesi- ja viemärijohdot sekä muut teknisen huollon vaatimat johdot ja laitteet. Suoritustapa: Tentti ja harjoitustyöt Kirjallisuus: Luentomonisteet Esitiedot: Katu- ja vesihuoltosuunnittelun perusteet Kemia 3K011 Kemia 1 (1 ov) Tavoitteet ja sisältö: Aineen rakenne. Kemiallinen sitoutuminen. Olomuodot. Seokset. Kemiallinen reaktio. Stökiometriset laskutehtävät. Kemiallinen tasapaino. Suoritustapa: Tentti ja harjoitustehtävät. Voidaan suorittaa tasokokeella. Kirjallisuus: Antila ym. Tekniikan kemia, Edita 3K020 Kemia 2 Tavoitteet ja sisältö: Protolyysireaktiot. Redoxreaktiot. Sähkökemiaa ja korroosio. Muovit. Orgaanisen kemian perusteet. Suoritustapa: Välikokeet tai tentti. Harjoitustyöt. Laboratoriotyöt selostuksineen. Kirjallisuus: Antila ym. Tekniikan kemia, Edita. Luentomonisteet. Esitiedot: Kemian perusteet (3KO11) 3K031 Ympäristökemia 1 (2,5 ov) Tavoitteet ja sisältö: Orgaanisen ja epäorgaanisen kemian perustietojen syventäminen. Vesien, maaperän ja ilman kemiaa. Ympäristökemikaalit. Kemikaalien kiertokulku ympäristössä. Epäorgaanisen ympäristöanalytiikan perusmenetelmät. Laboratorion työturvallisuus ja laatujärjestelmät. Suoritustapa: Välikokeet tai tentti. Harjoitustyöt. Kirjallisuus: S. E. Manahan: Environmental Chemistry Esitiedot: Kemia 2 (3YK21) 3K040 Ympäristökemia 2 Tavoitteet ja sisältö: Kemiallisen termodynamiikan, reaktiokinetiikan, pintakemian ja biokemian perusteet. Sähkökemiaa. Toksikologiaa. Orgaanisen ja epäorgaanisen ympäristöanalytiikan menetelmiä. Suoritustapa: Välikokeet tai tentti. Harjoitustyöt. Kirjallisuus: S. E. Manahan: Environmental 92 93

20 Chemistry Esitiedot: Ympäristökemia 1 (3YK31) 3K050 Biotekniikka Tavoitteet ja sisältö: Biotekniset menetelmät ja niiden sovellutukset, bioteknisten prosessien perusteet, biotekniikan mahdollisuudet ja riskit ympäristötekniikassa. Suoritustapa: Kokeet. Harjoitustyöt. Kirjallisuus: Luentomonisteet 3K060 Mikrobiologian perusteet Tavoitteet ja sisältö: Maakerän ja vesien mikrobiologian peruskäsitteet. Tärkeimmät mikrobiologiset prosessit. Suoritustapa: Tentti. Harjoitustyöt. Kirjallisuus: Luentomonisteet Matematiikka 3M002 Matematiikan peruskurssi A (4 ov) 128 h Tavoitteet ja sisältö: Trigonometria, vektorit tasossa ja avaruudessa, yhtälöt, yhtälöryhmät ja matriisit niiden ratkaisussa, polynomin derivaatta, differentiaali ja määrätty integraali, taso- ja avaruusgeometriaa Suoritustapa: Välikokeet tai tentti sekä harjoitustehtävät. Voidaan suorittaa tasokokeella kurssin alussa. Kirjallisuus: Launonen, Sorvali, Toivonen: Teknisten ammattien matematiikka 3A, 3B, 3C (WSOY) 3M101 Matematiikan peruskurssi L (2ov) Lukion laajan matematiikan suorittaneet arvosanalla 7 tai pitkän matematiikan yo-kokeen arvosanalla C, saavat suoritusmerkinnän. Muut lukiolaiset suorittavat tasokokeella tai normaalisti. Sisältö ylläolevan peruskurssin mukaan. 3M010 Matematiikka 1A (3 ov) 80 h Tavoitteet ja sisältö: Eksponentti-, logaritmi- ja trigonometriset funktiot ja yhtälöt, analyyttinen geometria, yhden muuttujan funktion yleinen analyysi, parametri- ja implisiittiesitykset, numeerisia menetelmiä Suoritustapa: Välikokeet tai tentti sekä harjoitustehtävät Kirjallisuus: Launonen, Sorvali, Toivonen: Teknisten ammattien matematiikka 3A, 3B, 3C (WSOY) Esitiedot: 3M000 3M011 Matematiikka 1L (3 ov) Tavoitteet ja sisältö: Yhtälöt, yhtälöryhmät ja matriisit niiden ratkaisussa, vektorit avaruudessa, differentiaali, määrätyn integraalin sovelluksia, parametri- ja implisiittiesitykset, numeerisia menetelmiä Suoritustapa: Välikokeet tai tentti sekä harjoitustehtävät Kirjallisuus: Launonen, Sorvali, Toivonen: Teknisten ammattien matematiikka 3Y (WSOY) 3M020 Matematiikka 2 48h Tavoitteet ja sisältö: Integrointimenetelmiä, pintaja tilavuusintegraali, differentiaaliyhtälöt Suoritustapa: Välikokeet tai tentti sekä harjoitustehtävät Kirjallisuus: Launonen, Sorvali, Toivonen: Teknisten ammattien matematiikka 3C, 3Y, 3D (WSOY) Esitiedot: 3M010, 3M011 3M032 Matematiikka 3 (laaja) 64h Tavoitteet ja sisältö: Usean muuttujan funktion differentiaalilaskentaa, sarjat, todennäköisyyslaskentaa, tilastomatematiikkaa. Suoritustapa: Välikokeet tai tentti sekä harjoitustehtävät Kirjallisuus: Launonen, Sorvali, Toivonen: Teknisten ammattien matematiikka 3D, luentomonisteet Esitiedot: 3M020 3M033 Matematiikka 3 (suppea) (1 ov) 64h Tavoitteet ja sisältö: Usean muuttujan funktion differentiaalilaskentaa, todennäköisyyslaskentaa, tilastomatematiikkaa. Suoritustapa: Välikokeet tai tentti sekä harjoitustehtävät Kirjallisuus: Launonen, Sorvali, Toivonen: Teknisten ammattien matematiikka 3D, luentomonisteet Esitiedot: 3M020 3M040 Matematiikka 4 Tavoitteet ja sisältö: Todennäköisyyslaskenta ja tilastomatematiikka. Taloukkolaskenta- ja tilastoohjelmien käyttö tilastollisessa päättelyssä. Suoritustapa: Välikokeet tai tentti sekä harjoitustehtävät Kirjallisuus: Luentomonisteet Esitiedot: 3M030 3M050 Deskriptiivinen geometria Tavoitteet ja sisältö: Projektiot, leikkaukset, levitykset, aksonometria, perspektiivioppi Suoritustapa: Välikokeet tai tentti sekä harjoitustehtävät Kirjallisuus: Manninen: Ammattikorkeakoulun deskriptiivinen geometria, Tammertekniikka. Tuomola, Manninen: Deskriptiivinen geometrian kertaus- ja harjoituskirja, Tammertekniikka 3M060 Matemaattiset ohjelmistot Tavoitteet ja sisältö: Tutustuminen numeerisen ja symbolisen laskennan matematiikkaohjelmiin (MATLAB, MATHEMATICA) Suoritustapa: Välikokeet tai tentti sekä harjoitustehtävät Kirjallisuus: Luentomonisteet Rakennetekniikka 3N011 Betonitekniikan perusteet (3 ov) + laboratorioharjoitukset Tavoitteet ja sisältö: Kestävien, pitkäikäisten, taloudellisten ja käyttötarkoitukseensa sopivien betonirakenteiden suunnittelu ja toteutus vaativat betonin aineominaisuuksien ja betonirakentamisen tuotantotekniikan tuntemista. Betonin raaka-aineet. Betonimassan ja kovettuneen betonin ominaisuudet ja niihin vaikuttaminen. Betonin koostumuksen määritys. Betonirakentamisen laatutekniikka. Betonitöiden suoritus: muottityöt, betonin valmistus, betonointi ja jälkihoito. Talvibetonointi. Suoritustapa: Välikokeet (2 kpl) tai tentti ja laboratoriotyöt. Kirjallisuus: Betonitekniikan oppikirja by 201. Suomen Betoniyhdistys r.y RakMK B4 Betonirakenteet, ohjeet Luentomonisteet. 3N021 Rakennetekniikan perusteet Tavoitteet ja sisältö: Opintojakso antaa rakenteiden mitoituksessa ja suunnittelussa tarvittavat perustiedot. Rakennejärjestelmät. Rakenteiden kuormitukset. Mitoitusperusteet. Rakennepiirustusmerkinnät

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTON KOULUTUSOHJELMAT 2005

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTON KOULUTUSOHJELMAT 2005 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTON KOULUTUSOHJELMAT 2005 Rakennus- ja ympäristötekniikan osaston koulutusohjelmia ovat Rakennustekniikan koulutusohjelma (Insinööri, amk) Ympäristöteknologian koulutusohjelma

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu TEKNIIKAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu TEKNIIKAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu TEKNIIKAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

28.2.2012. Ympäristöteknologian koulutusohjelma Insinööri (AMK) Environmental Engineering Bachelor of Engineering

28.2.2012. Ympäristöteknologian koulutusohjelma Insinööri (AMK) Environmental Engineering Bachelor of Engineering Ympäristöteknologian koulutusohjelma Insinööri (AMK) Environmental Engineering Bachelor of Engineering Kiinnostaako sinua elinympäristön tila ja siihen vaikuttavat tekijät? Kemikaali- Asumis- Työ- Elintarvike

Lisätiedot

Insinööritieteiden korkeakoulu

Insinööritieteiden korkeakoulu Insinööritieteiden korkeakoulu Tutkinnonuudistuksen tilanne 18.4.2013 Koostanut Pertti Jokela Juha Paavolan ja Markku Kuuvan esityksistä Kaksivaiheinen tutkinto Kandidaatti 180 op, 3 vuotta Diplomi-insinööri

Lisätiedot

26.8.2010 to Yhd-0.1100 Yhdyskunta- ja ympäristötekn. per. 9-12 R1 26.8.2010 to Yhd-73.2110 Vedenpuhdistuksen perusteet 9-12 R1

26.8.2010 to Yhd-0.1100 Yhdyskunta- ja ympäristötekn. per. 9-12 R1 26.8.2010 to Yhd-73.2110 Vedenpuhdistuksen perusteet 9-12 R1 1 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA RAKENNE- JA RAKENNUSTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA TENTIT LUKUVUONNA 2010-2011 1. tenttijakso 23.8.2010-4.9.2010

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suomen teollisuuden kilpailukyky perustuu yhä enemmän tietotaitoon. Automaation avulla osaaminen voidaan hyödyntää tehostuvana tuotantona. Automaatiotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

Logistiikan koulutusohjelma

Logistiikan koulutusohjelma Logistiikan koulutusohjelma Logistics Tutkinto: tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: insinööri (AMK) Opintojen laajuus ja kesto: 160 ov, 4 vuotta Koulutusohjelmajohtaja: yliopettaja Reijo

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTON KOULUTUSOHJELMAT

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTON KOULUTUSOHJELMAT RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTON KOULUTUSOHJELMAT Rakennus- ja ympäristötekniikan osaston koulutusohjelmia ovat Rakennustekniikan koulutusohjelma (Insinööri, amk) Ympäristöteknologian koulutusohjelma

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTON KOULUTUSOHJELMAT

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTON KOULUTUSOHJELMAT RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTON KOULUTUSOHJELMAT Rakennus- ja ympäristötekniikan osaston koulutusohjelmia ovat Rakennustekniikan koulutusohjelma (Insinööri, amk) Ympäristöteknologian koulutusohjelma

Lisätiedot

30.8.2012. Ympäristöteknologian koulutusohjelma Insinööri (AMK) Environmental Engineering Bachelor of Engineering

30.8.2012. Ympäristöteknologian koulutusohjelma Insinööri (AMK) Environmental Engineering Bachelor of Engineering Ympäristöteknologian koulutusohjelma Insinööri (AMK) Environmental Engineering Bachelor of Engineering Kiinnostaako sinua elinympäristön tila ja siihen vaikuttavat tekijät? Kemikaali- Asumis- Työ- Elintarvike

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015

Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015 Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015 Ympäristöministeriö antaa rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta seuraavat ohjeet. Ohjeet ovat voimassa toistaiseksi.

Lisätiedot

Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov Ammattiopinnot, 80 ov Tuotantotekniikka 65 ov

Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov Ammattiopinnot, 80 ov Tuotantotekniikka 65 ov Opinnäytetyö, 10 ov Harjoittelu, 20 ov Tuotantotekniikka 40 ov Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov Ammattiopinnot, 80 ov Tuotantotekniikka 65 ov Perusopinnot, 40 ov Tuotantotekniikka 35 ov Perusopinnot

Lisätiedot

2SLQQl\WHW\ +DUMRLWWHOX. 7(.1,,.$1Ã$00$77,.25.($.28/8787.,172ÃÃ29,16,1gg5,Ã$0.

2SLQQl\WHW\ +DUMRLWWHOX. 7(.1,,.$1Ã$00$77,.25.($.28/8787.,172ÃÃ29,16,1gg5,Ã$0. 2SLQQl\WHW\ ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY +DUMRLWWHOX ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY 9DSDDVWLÃYDOLWWDYDWÃRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY $PPDWWLRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY 3HUXVRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY

Lisätiedot

RAKENNUSALAN ENNAKOINTIKAMARI Rakennusalan AMK koulutus tänään ja tulevaisuudessa

RAKENNUSALAN ENNAKOINTIKAMARI Rakennusalan AMK koulutus tänään ja tulevaisuudessa RAKENNUSALAN ENNAKOINTIKAMARI Rakennusalan AMK koulutus tänään ja tulevaisuudessa Jussi Koskinen 11.4.2013 Rakennusinsinööri AMK Perusopinnot 60 op Ammattiopinnot 120 op koulutusohjelman yhteiset 60 op

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015

Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015 Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015 Ympäristöministeriö antaa rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta seuraavat ohjeet. Ohjeet ovat voimassa toistaiseksi.

Lisätiedot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot Rakennustekniikka 14. TIETOJOHTAMINEN 14.1. Tavoitteet 163 on koulutusohjelma, joka on suunniteltu vastaamaan tietoteknisen, taloudellisen sekä viestinnällisen johtamisen haasteisiin. Tietojohtamisen opinnot

Lisätiedot

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan OPS2015-2019

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan OPS2015-2019 Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan OPS2015-2019 Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus 2015-2019 1. Vuosi 2. Vuosi 3. Vuosi 4. Vuosi Rakennusinsinöörin perusosaaminen 84 op. Ammatillinen osaaminen 60

Lisätiedot

25.8.2011 to Yhd-0.1100 Yhdyskunta- ja ympäristötekn. per. 9-12 R1 25.8.2011 to Yhd-73.2110 Vedenpuhdistuksen perusteet 9-12 R1

25.8.2011 to Yhd-0.1100 Yhdyskunta- ja ympäristötekn. per. 9-12 R1 25.8.2011 to Yhd-73.2110 Vedenpuhdistuksen perusteet 9-12 R1 1 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA RAKENNE- JA RAKENNUSTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA TENTIT LUKUVUONNA 2011-2012 1. tenttijakso 22.8.2011-3.9.2011

Lisätiedot

L pe D 1 perusteet Yhd Liikenne- ja tietekniikan perusteet

L pe D 1 perusteet Yhd Liikenne- ja tietekniikan perusteet III ma 14.201 la 2..201 arviointijakso ma 4..201 la 9..201 IV ma 11.201 pe 17.05.201, (Huom. koska 1.5 alkaen on jo tenttejä eli useimpien kurssien viimeiset luennot yms. ovat jo viikolla19, tarkista ajat

Lisätiedot

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari)

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari) Rakennusmestari (AMK) koulutus sisältää vastaavalta työnjohtajalta vaadittavat opinnot kaikissa rakentamisen työnjohtotehtävien

Lisätiedot

KONE JA KAIVOSTEKNIIKKA OSAAMISALUE Kevät 2016

KONE JA KAIVOSTEKNIIKKA OSAAMISALUE Kevät 2016 KONE JA KAIVOSTEKNIIKKA OSAAMISALUE Kevät 2016 KKT15S KONETEKNIIKAN KOULUTUS Kunnossapidon perusteet 3.0 Sanna Leinonen Projektityöt / laboraatiot, Valmistustekniikka 3.0 Mikko Heikkinen Tietojärjestelmät

Lisätiedot

Ilmoittautuminen tentteihin weboodissa on pakollista. Arviointijakso

Ilmoittautuminen tentteihin weboodissa on pakollista. Arviointijakso RAKEUS- JA YMPÄRISTÖTEKIIKA TUTKITO-OHJELMA RAKEE- JA RAKEUSTEKIIKA TUTKITO-OHJELMA YHDYSKUTA- JA YMPÄRISTÖTEKIIKA TUTKITO-OHJELMA TETIT LUKUVUOA 2012-2013 (versio 27.6.2012) Ilmoittautuminen tentteihin

Lisätiedot

Insinööritieteiden korkeakoulu

Insinööritieteiden korkeakoulu Insinööritieteiden korkeakoulu Insinööritieteiden kandidaattiohjelman hakukohteet 2014 Koe Kampus! 31.10.2014 Kaksivaiheinen tutkinto Kandidaatti 180 op, 3 vuotta Diplomi-insinööri 120 op, 2 vuotta Hakukohteet

Lisätiedot

Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu

Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Kone- ja rakennustekniikan esittely tie kone- ja rakennustekniikan monipuoliseksi osaajaksi 15.10.2015 Jani Romanoff Sisältö Kanditutkinnon osaamistavoitteet

Lisätiedot

DIPLOMI INSINÖÖREIKSI VALMISTUNEIDEN PÄÄ JA SIVUAINEET 1990 2010

DIPLOMI INSINÖÖREIKSI VALMISTUNEIDEN PÄÄ JA SIVUAINEET 1990 2010 DIPLOMIINSINÖÖREIKSI VALMISTUNEIDENPÄÄ JA SIVUAINEET19902010 SUOMENRAKENNUSINSINÖÖRIENLIITTORIL 30.5.2011 Tämäselvitysperustuukolmenkiinteistö ja rakentamisalankoulutustatarjoavanyliopiston Aalto,TampereenteknillinenyliopistojaOulun

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov

Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov Opinnäytetyö, 10 ov Harjoittelu, 20 ov Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov Ammattiopinnot, 97 ov Perusopinnot, 23 ov 0(76b7$/28'(1Ã.28/87862+-(/0$Ã0016 Suositeltava ajoitus vuosittain ÃV\NV\OOlÃDORLWWDYDW

Lisätiedot

MUUNTOKOULUTUKSELLA insinööriksi (AMK)

MUUNTOKOULUTUKSELLA insinööriksi (AMK) MUUNTOKOULUTUKSELLA insinööriksi (AMK) Opiskele kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelmassa työn ohella 1 1,5 vuotta Automaatio Energia- ja ympäristötekniikka Kone- ja laitossuunnittelu Aikuisten AMK-yhteishaku

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA. Sähköalan perustutkinto

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA. Sähköalan perustutkinto KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA Sähköalan perustutkinto Automaatiotekniikan ja kunnossapidon koulutusohjelma Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma Sähkö- ja energiatekniikan

Lisätiedot

OPINTOJAKSOJA KOSKEVIA MUUTOKSIA / ENERGIA- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTO / Lukuvuosi

OPINTOJAKSOJA KOSKEVIA MUUTOKSIA / ENERGIA- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTO / Lukuvuosi OPINTOJAKSOJA KOSKEVIA MUUTOKSIA / ENERGIA- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTO / Lukuvuosi 2005-2006 POISTUVA OPINTOJAKSO KORVAAVA OPINTOJAKSO 040002000 Energiatekniikan peruskurssi 1,5 ov En2010000 Johdatus

Lisätiedot

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 34 4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 4.1. DI-koulutusohjelmien rakenne ja tutkinnon suorittaminen Koulutusohjelman opintojen yleinen rakenne on Tampereen teknillisessä

Lisätiedot

TU901-O Ohjelman yhteiset opinnot

TU901-O Ohjelman yhteiset opinnot Korvaavat kurssit tuotantotalouden lukuvuoden 12 13 opinto-oppaan mukaisiin O-moduuleihin laajaa oppimäärää suorittaville TU901-O Ohjelman yhteiset opinnot Perustieteet (oppaan sivu 98) Kurssit lukuvuoden

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Uusi valokuva -erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 UUSI VALOKUVA -ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen Foorumi 2012 Vaasan malli. Toimialajohtaja Jorma Tuominen Vaasan ammattikorkeakoulu 4.-5.10.2012

Insinöörikoulutuksen Foorumi 2012 Vaasan malli. Toimialajohtaja Jorma Tuominen Vaasan ammattikorkeakoulu 4.-5.10.2012 Insinöörikoulutuksen Foorumi 2012 Vaasan malli Toimialajohtaja Jorma Tuominen Vaasan ammattikorkeakoulu 4.-5.10.2012 Historiaa Vaasan teknillisestä koulutuksesta Tekniska realskolan i Vasa 1849 Ammattikorkeakoulukokeilulupa

Lisätiedot

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus (rakennusmestari)

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus (rakennusmestari) Hämeen ammattikorkeakoulu Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus (rakennusmestari) Rakennusmestari (AMK) koulutus sisältää vastaavalta työnjohtajalta vaadittavat opinnot kaikissa rakentamisen työnjohtotehtävien

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Sähkötekniikan koulutusohjelman yhteiset osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelman osaamisprofiili on määritetty valtakunnallisessa työryhmässä ja sen keskeiset tekijät

Lisätiedot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Helena Varmajoki Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot 26.8.2015 Teknillinen tiedekunta Materiaali verkossa: Opiskelijat -> Opinnot ja opiskelu -> Uudelle opiskelijalle -> Orientaatiopäivät

Lisätiedot

opetussuunnitelma- rakenne

opetussuunnitelma- rakenne Insinöörikoulutuksen Foorumi 2010 17.-18.3.2010 Hämeenlinna Työelämälähtöinen älähtöi opetussuunnitelma- rakenne Janne Roslöf janne.roslof@turkuamk.fi Taustaa Lähtökohtina hti * OPS, jossa hyvin vähän

Lisätiedot

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Insinöörikoulutuksen Foorumi 2012 Seminaariesitelmä Timo Turunen ja Matti Welin Monitori koulutusalarajat ylittävä

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

2SLQQl\WHW\ 7\ KDUMRLWWHOX. 0$$Ã-$Ã0(76b7$/28'(1Ã$00$77,.25.($.28/8787.,172ÃÃ29ñÃ0(76b7$/286,16,1gg5,Ã$0.

2SLQQl\WHW\ 7\ KDUMRLWWHOX. 0$$Ã-$Ã0(76b7$/28'(1Ã$00$77,.25.($.28/8787.,172ÃÃ29ñÃ0(76b7$/286,16,1gg5,Ã$0. 2SLQQl\WHW\ ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY 7\ KDUMRLWWHOX ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY 9DSDDVWLÃYDOLWWDYDWÃRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY $PPDWWLRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY 3HUXVRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY

Lisätiedot

1 (42) OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala. Ympäristöteknologian koulutusohjelma 240 op

1 (42) OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala. Ympäristöteknologian koulutusohjelma 240 op 1 (42) OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala Ympäristöteknologian koulutusohjelma 240 op YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA 2 (42) Tutkinto Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE

JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v. opinnot) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v. opinnot) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön

Lisätiedot

Suuntautumisseminaari Stadiassa 11.10.2007

Suuntautumisseminaari Stadiassa 11.10.2007 Suuntautumisseminaari Stadiassa 11.10.2007 Rakennesuunnittelutoimisto työpaikkana 1 Mitä on rakennesuunnittelijan työ? Rakennuksen tulee kestää sille kohdistuvat kuormat ja ympäristörasitukset koko rakenteen

Lisätiedot

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Hakija voi hakea vain yhteen teknillisen tiedekunnan maisteriohjelmaan

Lisätiedot

Insinöörien ja arkkitehtien koulutus uudistuu Aaltoyliopistossa

Insinöörien ja arkkitehtien koulutus uudistuu Aaltoyliopistossa Insinöörien ja arkkitehtien koulutus uudistuu Aaltoyliopistossa RET_RIL 22.5.2012 Insinööritieteiden korkeakoulu Rakennustekniikan laitos Juha Paavola Rakentamisen haasteet Aaltoyliopistossa Insinöörien

Lisätiedot

Koneenrakennuksen ja talonrakennuksen digitaalisten tuoteprosessien vertailu. Seminaariesitelmä 30.3.2011, Tampere

Koneenrakennuksen ja talonrakennuksen digitaalisten tuoteprosessien vertailu. Seminaariesitelmä 30.3.2011, Tampere Koneenrakennuksen ja talonrakennuksen digitaalisten tuoteprosessien vertailu Seminaariesitelmä 30.3.2011, Tampere WinWind Oy Normet Oy Tuotteita joiden suunnittelussa hyödynnetään digitaalista tuoteprosessia

Lisätiedot

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma Matemaattisten aineiden 82 4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS Koulutuksesta vastaa professori Seppo Pohjolainen, Matematiikan laitos, huone Sg207, puhelin 365 2424 email: seppo.pohjolainen@tut.fi.

Lisätiedot

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ 608 PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ TKK:ssa on vuodesta 1995 voinut suorittaa erityisen perusaineiden laajan oppimäärän. Ohjelmassa opiskeleville matematiikan, fysiikan ja tietotekniikan opetus on laajempaa

Lisätiedot

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3)

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) code name 1 2 sum YARKA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 80 YARKA15AYRK01-1000 Rakentamistalous 20 YRK0101 Strateginen johtaminen ja talous 5 5

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU 28.6.2010 TEKNIIKKA Markku Huhtinen

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU 28.6.2010 TEKNIIKKA Markku Huhtinen KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU 28.6.2010 TEKNIIKKA Markku Huhtinen EN10SA:n ja EN11KA:n OPINNOT LUKUVUONNA 2010-2011 (EN10SA: Energiatekniikan aikuiskoulutuksen pääosin virtuaalinen toteutus suuntautuminen:

Lisätiedot

Konetekniikan koulutus syksy 2016 alkaen

Konetekniikan koulutus syksy 2016 alkaen Hämeen Ammattikorkeakoulu Konetekniikan koulutus syksy 2016 alkaen Konetekniikan koulutusvastuualueesta valmistuu koneinsinöörejä, joilla on insinöörin perustaitojen lisäksi hyvä ja ajantasainen erikoisosaaminen

Lisätiedot

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tuotantotekniikan laitos 15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA 15.1. Tavoitteet 167 Tietoliikenne-elektroniikan koulutusohjelma tuottaa tietoliikennelaitteistojen ja -järjestelmien kehittämiseen,

Lisätiedot

Projektityöt oppimismenetelmänä sähkötekniikan koulutuksessa Kemi-Tornion Ammattikorkeakoulussa. Jaakko Etto

Projektityöt oppimismenetelmänä sähkötekniikan koulutuksessa Kemi-Tornion Ammattikorkeakoulussa. Jaakko Etto Projektityöt oppimismenetelmänä sähkötekniikan koulutuksessa Kemi-Tornion Ammattikorkeakoulussa Jaakko Etto Sähkötekniikan koulutusohjelma Suuntautumisvaihtoehdot: Automaatiotekniikka Sähkövoimatekniikka

Lisätiedot

Konetekniikan osasto Osaston tuottamat opintojaksot

Konetekniikan osasto Osaston tuottamat opintojaksot Konetekniikan osasto Osaston tuottamat opintojaksot 2005-2006 Opintojaksot on hyväksytty konetekniikan osastoneuvoston kokouksissa 9.2.2005 ja 2.3.2005. Konetekniikan osaston yhteiset Ko4000000 Tutkimusseminaari

Lisätiedot

Rakennesuunnittelijoiden pätevyysvaatimukset

Rakennesuunnittelijoiden pätevyysvaatimukset Rakennesuunnittelijoiden pätevyysvaatimukset 18.4.2016 Maankäyttö- ja rakennuslaki: Rakennussuunnittelijan ja erityissuunnittelijan kelpoisuusvaatimuksena poikkeuksellisen vaativassa suunnittelutehtävässä

Lisätiedot

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari (RMRTNU15A3)

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari (RMRTNU15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari (RMRTNU15A3) code name 1 2 3 4 sum RMRTN15AYDIN-1000 Ydinosaaminen 135 RMRTN15ARM01-1000 Mestariopiskelijaksi kasvu

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Opintoihin käytettävä aika lukukauden tarkkuudella: syyskausi kevätkausi Suoritettava yhteensä vähintään opintopistettä

Opintoihin käytettävä aika lukukauden tarkkuudella: syyskausi kevätkausi Suoritettava yhteensä vähintään opintopistettä (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista) Opiskelijan nimi Opiskelijanumero Ryhmän tunnus TV11S1 Korvattavat / hyväksiluettavat opinnot: Kokonaiset tutkinnot:

Lisätiedot

OPINTOJAKSO K0094 Integroidut järjestelmät 2ov

OPINTOJAKSO K0094 Integroidut järjestelmät 2ov OPINTOJAKSO K0094 Integroidut järjestelmät 2ov Sähkötekniset tietojärjestelmät, pakollinen sähkö-sv. Opiskelija perehtyy väyläpohjaisiin hajautettuihin avoimiin rakennusautomaatio-järjestelmiin.opiskeija

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa!

Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa! Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa! Talotekniikan insinöörikoulutus tarjoaa sinulle mielenkiintoiset ja monipuoliset työmahdollisuudet sekä hyvät valmiudet ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen. 20.6.2017

Lisätiedot

Syksy 2016 KONE JA KAIVOSTEKNIIKKA OSAAMISALUE

Syksy 2016 KONE JA KAIVOSTEKNIIKKA OSAAMISALUE Syksy 2016 KONE JA KAIVOSTEKNIIKKA OSAAMISALUE KKT16S KONETEKNIIKAN KOULUTUS Kunnossapidon perusteet TKAC004 3.0 Sanna Leinonen Valmistustekniikka TKAC012 4.0 Kemppainen Kimmo Rakennemateriaalit TKAK001

Lisätiedot

Jatko-opintoja fysiikasta kiinnostuneille

Jatko-opintoja fysiikasta kiinnostuneille Jatko-opintoja fysiikasta kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5-4v.) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön mm. erilaisten työelämäprojektien

Lisätiedot

Opiskelupaikka mietinnässä? Sinustako lääketieteen tekniikan tai hyvinvointiteknologian osaaja?

Opiskelupaikka mietinnässä? Sinustako lääketieteen tekniikan tai hyvinvointiteknologian osaaja? Opiskelupaikka mietinnässä? Sinustako lääketieteen tekniikan tai hyvinvointiteknologian osaaja? ABIPÄIVÄT 2011 Mitä lääketieteen tekniikka ja hyvinvointiteknologia ovat? Poikkitieteellisiä aloja yhdistävät

Lisätiedot

Opintoihin käytettävä aika lukukauden tarkkuudella: syyskausi 1.8.-31.12 kevätkausi 1.1.-31.7 Suoritettava yhteensä vähintään opintopistettä

Opintoihin käytettävä aika lukukauden tarkkuudella: syyskausi 1.8.-31.12 kevätkausi 1.1.-31.7 Suoritettava yhteensä vähintään opintopistettä (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista) Opiskelijan nimi Opiskelijanumero Ryhmän tunnus TV12S1 Korvattavat / hyväksiluettavat opinnot: Kokonaiset tutkinnot:

Lisätiedot

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA 164 15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Vastuuhenkilö: Markku Renfors, koulutusohjelman johtaja, professori Huone: TG108 Puhelin: 31153937 markku.renfors@tut.fi Päivi Salo, osaston sihteeri

Lisätiedot

Rakennusalan tuotantoinsinööri. Syventävät opinnot Info ke 25.02.2015 A Stenius

Rakennusalan tuotantoinsinööri. Syventävät opinnot Info ke 25.02.2015 A Stenius Rakennusalan tuotantoinsinööri Syventävät opinnot Info ke 25.02.2015 A Stenius Rakentamisen tuotantojohto ammattina Rakennustuotannon ammattiprofiilit Tuotantoinsinöörin ammattiprofiili Rakennustuotannon

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Opinto opas lukuvuodelle : Muutokset Sähköenergiatekniikan laitoksen opintokokonaisuuksiin:

Opinto opas lukuvuodelle : Muutokset Sähköenergiatekniikan laitoksen opintokokonaisuuksiin: kn 18.3.2009 Opinto opas lukuvuodelle 2009 2010: Muutokset Sähköenergiatekniikan laitoksen opintokokonaisuuksiin: Aineopinnot:, 2 Esitietovaatimukset: Lisätty opintojakso TEL 1010 Tehoelektroniikan perusteet

Lisätiedot

9,(67,17bÃ-$Ã.89$7$,'($/$1Ã$00$77,.25.($.28/8 787.,172Ã$57(120,Ã$0. .b6,ã-$ã7$,'(7(2//,6886$/$1ã$00$77,.25.($.28/8 787.,172Ã.89$7$,7(,/,-$Ã$0.

9,(67,17bÃ-$Ã.89$7$,'($/$1Ã$00$77,.25.($.28/8 787.,172Ã$57(120,Ã$0. .b6,ã-$ã7$,'(7(2//,6886$/$1ã$00$77,.25.($.28/8 787.,172Ã.89$7$,7(,/,-$Ã$0. 9,(67,17bÃ-$Ã.89$7$,'($/$1Ã$00$77,.25.($.28/8 787.,172Ã$57(120,Ã$0..b6,Ã-$Ã7$,'(7(2//,6886$/$1Ã$00$77,.25.($.28/8 787.,172Ã.89$7$,7(,/,-$Ã$0. 2SLQQl\WHW\ +DUMRLWWHOX ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY

Lisätiedot

Sähkötekniikan kanditutkinnon yleinen rakenne Tutkinnon laajuus 180 op

Sähkötekniikan kanditutkinnon yleinen rakenne Tutkinnon laajuus 180 op Sopivat myös näihin Sähkötekniikan kanditutkinnon yleinen rakenne Tutkinnon laajuus 180 op Yleisopinnot ja kielet 92 op Matemaattiset valmiudet, fysiikka, kielet, yleiset ammatilliset valmiudet Pääaine:

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö OPETUSSUUNNITELMA Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, talotekniikka Rakennusten energiatehokkuus- ja käytettävyysvaatimusten merkitys lisääntyy jatkuvasti. Samalla uusi teknologia luo mahdollisuuksia

Lisätiedot

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto Ammatillisten perustutkintojen uudistuminen Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto Infotilaisuus 7.12.2009 Perustutkinnon muodostuminen Ammatillinen perustutkinto muodostuu seuraavasti: 1. Ammatilliset

Lisätiedot

opiskelijakunnat ympäri Suomen, yhteensä meitä on mukana 30.

opiskelijakunnat ympäri Suomen, yhteensä meitä on mukana 30. Onneksi olkoon opiskelupaikan saamisesta ammattikorkeakoulussamme. Koulun muodostamme me, opiskelijat, yhdessä koulun henkilökunnan kanssa. Olemme yhteisö, jossa kaikkien on toimittava yhteisen hyvän eteen

Lisätiedot

Perusaineiden laajan oppimäärän opinnot lukuvuosina , ja

Perusaineiden laajan oppimäärän opinnot lukuvuosina , ja TEKNILLINEN KORKEAKOULU Matematiikan laitos PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Perusaineiden laajan oppimäärän opinnot lukuvuosina 1995-96, 1996-97 ja 1997-98 MATEMATIIKKA lukuvuosi 1997-98 Mat-1.301 Matematiikan

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tietotekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Tietotekniikan koulutusohjelmasta valmistuneet insinöörit sijoittuvat suunnittelu-, ohjelmointi-, esimies-,

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ YO pohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Maatilatalouden koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä, 2-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

Opinnäytetyö, 10 ov. Harjoittelu, 20 ov. Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov. Ammattiopinnot, 80 ov. Perusopinnot, 40 ov

Opinnäytetyö, 10 ov. Harjoittelu, 20 ov. Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov. Ammattiopinnot, 80 ov. Perusopinnot, 40 ov Opinnäytetyö, 10 ov Harjoittelu, 20 ov Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov Ammattiopinnot, 80 ov Perusopinnot, 40 ov .89$7$,7((1Ã.RXOXWXVRKMHOPD KOODI 3(58623,1127ÃNDLNLOOHÃ\KWHLVHWÃÃRY +32Ã6XXQQLWWHOXÃMD.ROPHÃNRNRQDLVXXWWDÃVHXUDDYLVWD

Lisätiedot

17. TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA

17. TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA 204 17. TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman johtaja professori Markku Pirjetä huone: FB217, puhelin: 3115 2547 markku.pirjeta@tut.fi Osaston sihteeri Marita Nikkanen huone: FA209, puhelin:

Lisätiedot

Suomen koulutusjärjestelmä isäopetus O P P I V E V O I S S K O T S Ikä Perusopetus (vuosiluokat 7 9) Ylemmät kk-tutkinno

Suomen koulutusjärjestelmä isäopetus O P P I V E V O I S S K O T S Ikä Perusopetus (vuosiluokat 7 9) Ylemmät kk-tutkinno RAKENNSTEKNIIKAN KOTSOHJEMA Aikuiskoulutussovellus Insinööri (AMK) 40 opintopistettä 7..009 -.5.0 Suomen koulutusjärjestelmä isäopetus 4 5 6 7 8 9 0 6 5 4 0 9 6 7 8 O P P I V E V O I S S K O T S Ikä Perusopetus

Lisätiedot

Rakennesuunnittelijoiden pätevyysvaatimukset

Rakennesuunnittelijoiden pätevyysvaatimukset Rakennesuunnittelijoiden pätevyysvaatimukset 21.2.2017 Maankäyttö- ja rakennuslaki: Rakennussuunnittelijan ja erityissuunnittelijan kelpoisuusvaatimuksena poikkeuksellisen vaativassa suunnittelutehtävässä

Lisätiedot

Fuxi-info To 15.10 2015 Maisteriohjelma GEORAKENTAMINEN prof. Mikael Rinne

Fuxi-info To 15.10 2015 Maisteriohjelma GEORAKENTAMINEN prof. Mikael Rinne Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitos Fuxi-info To 15.10 2015 Maisteriohjelma GEORAKENTAMINEN prof. Mikael Rinne Georakentaminen Aallossa Insinöörigeologia Maa- ja pohjarakennus Tietekniikka Pohjavesi

Lisätiedot

Metropolia OPS 2010-2011 Rakennustekniikka Korjausrakentamisen YAMK -tutkinto Opintojaksokuvaukset

Metropolia OPS 2010-2011 Rakennustekniikka Korjausrakentamisen YAMK -tutkinto Opintojaksokuvaukset Liite 2 Metropolia OPS 2010-2011 Rakennustekniikka Korjausrakentamisen YAMK -tutkinto Opintojaksokuvaukset Opintojakson nimi: Orientaatio opinnäytetyöhön Opintojakson laajuus: 2 op Toteutusajankohta: syksy

Lisätiedot

TUPA-SEMINAARI. Tampereen ammattikorkeakoulu Rakennusosasto Rakennustuotannon koulutusohjelma. Torstai 24.10.2002 Hämeenlinna

TUPA-SEMINAARI. Tampereen ammattikorkeakoulu Rakennusosasto Rakennustuotannon koulutusohjelma. Torstai 24.10.2002 Hämeenlinna TUPA-SEMINAARI Torstai 24.10.2002 Hämeenlinna Tampereen ammattikorkeakoulu Rakennusosasto Rakennustuotannon koulutusohjelma Esityksen sisältö: Opintojen rakenne toteutuneesta koulutuksesta miten toteutunut?

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan LVI-talotekniikkaa!

Tervetuloa opiskelemaan LVI-talotekniikkaa! Tervetuloa opiskelemaan LVI-talotekniikkaa! Talotekniikan insinöörikoulutus tarjoaa sinulle mielenkiintoiset ja monipuoliset työmahdollisuudet sekä hyvät valmiudet ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen.

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, rakennustekniikka Rakennustekniikka kouluttaa insinöörejä talonrakennustekniikan alalle. Koulutus valmentaa opiskelijat suunnittelemaan,

Lisätiedot

Rak-, Yhd- KJR- ja ENG-kurssien kronologinen tenttijärjestys 2014-2015

Rak-, Yhd- KJR- ja ENG-kurssien kronologinen tenttijärjestys 2014-2015 Rak-, Yhd- KJR- ja ENG-kurssien kronologinen tenttijärjestys 2014-2015 11.7.2014/KK Tentti-ilmoittautuminen on pakollista ja se on tehtävä viimeistään viikkoa ennnen weboodissa (oodi.aalto.fi) Tarkista

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON TUTKIMUKSEN JA KOULUTUKSEN NYKYPÄIVÄ

OULUN YLIOPISTON TUTKIMUKSEN JA KOULUTUKSEN NYKYPÄIVÄ 1 OULUN YLIOPISTON TUTKIMUKSEN JA KOULUTUKSEN NYKYPÄIVÄ Seminaari 23.2.2015 Professori Rakenteet ja rakentamisteknologia Teknillinen tiedekunta, Oulun yliopisto 2 SISÄLTÖ Rakennusalan koulutuksen kehityshistoria

Lisätiedot

Mediatekniikka aikuiskoulutus. (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista)

Mediatekniikka aikuiskoulutus. (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista) (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista) Opiskelijan nimi Opiskelijanumero Ryhmän tunnus TV11S2 Korvattavat / hyväksiluettavat opinnot: Kokonaiset tutkinnot:

Lisätiedot

OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA/ LUKUVUOSI

OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA/ LUKUVUOSI OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA/ LUKUVUOSI 2008-2009 Muutokset on hyväksytty teknillisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa 13.2.2008 ja 4.6.2008. POISTUVAT OPINTOJAKSOT:

Lisätiedot

Vetovoimaa rakennusalalle

Vetovoimaa rakennusalalle Vetovoimaa rakennusalalle Rakennusalan valtteja Koulutus Tulevaisuuden keskeisiä osaamistarpeita Satu Elho Asiamies Rakennus- ja kiinteistöpalvelualan vetovoima ry www.themesta.net Mitä ammattilaiset itse

Lisätiedot

0$7.$,/8Ã-$Ã5$9,76(0,63$/9(/87ÃV\NV\OOlÃÃDORLWWDYDW

0$7.$,/8Ã-$Ã5$9,76(0,63$/9(/87ÃV\NV\OOlÃÃDORLWWDYDW 0$7.$,/8Ã-$Ã5$9,76(0,63$/9(/87ÃV\NV\OOlÃÃDORLWWDYDW OYÃÃÃ NRRGL ÃYXRVL ÃYXRVL ÃYXRVL ÃYXRVL 3(58623,1127 2ULHQWDDWLRÃRSLQWRLKLQ KK39 Orientaatio opintoihin KM1037 1 /XRQQRQWLHWHLGHQÃSHUXVWHHW K37 Kemia

Lisätiedot

Pikavalmistus AMK-insinööriopinnoissa

Pikavalmistus AMK-insinööriopinnoissa 1 Pikavalmistus AMK-insinööriopinnoissa Esa Kontio Oulun seudun ammattikorkeakoulu FIRPA R.Y. seminaari Pikavalmistus Materiaalia lisäävä valmistus 2 Sisältö Oulun seudun ammattikorkeakoulu (OAMK), tekniikan

Lisätiedot

10. RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

10. RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 10. RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Rakennustekniikan osastonjohtaja, professori Ralf Lindberg, huone RL322, puhelin 3115 2827, ralf.lindberg@tut.fi Osaston sihteeri Päivi Javanainen, huone RL313B, puhelin

Lisätiedot

Ammattikorkeakoululaki: tavoitteiden asettaminen

Ammattikorkeakoululaki: tavoitteiden asettaminen Ammattikorkeakoululaki: tavoitteiden asettaminen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma toiminnalle asetettavat keskeiset tavoitteet ja valtakunnalliset kehittämishankkeet osa tutkintotavoitteisesta

Lisätiedot

1 of :12

1 of :12 1 of 11 2.8.2016 13:12 Oulun yliopisto Luonnontieteellinen koulutusala Fysiikan tutkinto-ohjelma 2016-2017 Fysiikka, luonnontieteiden kandidaatti, 180 op 2 of 11 2.8.2016 13:12 Pääaine (FM-opinnoissa):

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: Säännökset, joihin. L 631/98, 13 2 mom A 811/98, 10, 12

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: Säännökset, joihin. L 631/98, 13 2 mom A 811/98, 10, 12 MÄÄRÄYS 9.10.2008 Dnro /011/2008 Voimassaoloaika: 1.8.2008 alkaen toistaiseksi Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjätt Alan tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON Säännökset, joihin toimivalta

Lisätiedot

Tuotantopainotteinen insinöörikoulutus tietotekniikassa. Savonia-ammattikorkeakoulu tekniikka Kuopio. - tarkasteluvuodet 1997-2004

Tuotantopainotteinen insinöörikoulutus tietotekniikassa. Savonia-ammattikorkeakoulu tekniikka Kuopio. - tarkasteluvuodet 1997-2004 Kehittämisseminaari 30.9-1.10.2004, Hämeenlinna Tuotantopainotteinen insinöörikoulutus tietotekniikassa Savonia-ammattikorkeakoulu tekniikka Kuopio - tarkasteluvuodet 1997-2004 TIETOTEKNIIKAN TUOTANTOPAINOTTEINEN

Lisätiedot