Paikka: Rovaniemen kaupungintalo, kokoushuone Olztyn 2. krs. Puheenjohtaja Hannes Manninen avasi kokouksen klo 9:35.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paikka: Rovaniemen kaupungintalo, kokoushuone Olztyn 2. krs. Puheenjohtaja Hannes Manninen avasi kokouksen klo 9:35."

Transkriptio

1 Kemijoen tulvaryhmän 8. kokouksen pöytäkirja LAPELY/5/07.02/2012 Paikka: Rovaniemen kaupungintalo, kokoushuone Olztyn 2. krs Aika: klo 9:35 12:48 1 Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja Hannes Manninen avasi kokouksen klo 9:35. 2 Läsnäolijoiden toteaminen Todettiin läsnäolijat ja todettiin, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. jäsen (pj) Lapin liitto Hannes Manninen jäsen Lapin ELY-keskus Timo Alaraudanjoki jäsen Lapin pelastuslaitos Timo Rantala jäsen Enontekiön kunta Kalevi Keskitalo jäsen Kemijärven kaupunki Markku Koivisto jäsen Keminmaan kunta Aapo Mäenpää jäsen Jari Kinnunen Kittilän kunta varajäsen Lauri Kurula jäsen Pelkosenniemen kunta Hannu Oikarinen jäsen Rovaniemen kaupunki Tarja Outila jäsen Sallan kunta Marita Leskinen jäsen Savukosken kunta Kari Kilpimaa jäsen Sodankylän kunta Veikko Virtanen jäsen Tervolan kunta Mika Simoska seuraavilla ei esitys- eikä äänioikeutta sihteeri Lapin ELY-keskus Niina Karjalainen sihteeri Lapin liitto Maiju Hyry pysyvä asiantuntija Kemijoki Oy Kaj Hellsten Jussi Pyyny pysyvä asiantuntija Kemijoen vesiensuojeluyhdistys Markku Isometsä pysyvä asiantuntija Lapin luonnonsuojelupiiri Pekka Nyman Tarja Pasma asiantuntija Lapin ELY-keskus Timo Jokelainen asiantuntija Lapin ELY-keskus Anna Kurkela asiantuntija Lapin ELY-keskus Pekka Räinä asiantuntija Suomen ympäristökeskus Noora Veijalainen asiantuntija Suomen ympäristökeskus Mika Marttunen asiantuntija Suomen ympäristökeskus Anne-Mari Rytkönen

2 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Edellisellä kerralla on valittu tarkastajiksi Panu Leinonen ja Tarja Outila. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Marita Leskinen ja Veikko Virtanen. 4 Esityslistan hyväksyminen Esitys: Päätös: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Hyväksyttiin. 5 Esityslistan/pöytäkirjan laadinta ja kirjaamisperiaatteet Puheenjohtaja Hannes Manninen alustaa asian. Esitys: Päätös: Keskustellaan asiasta ja päätetään keskeisistä periaatteista Hannes Manninen jakoi aiheeseen liittyvän esittelytekstin kokoukseen osallistujille. Esityslistan esittelyosassa päätettävään asiaan liittyvät keskeiset kohdat siten, että lukemalla ne, saa pääpiirteittäisen kokonaiskuvan. Lyhyesti on syytä tuoda esiin myös asiaan liittyvät keskeiset säännökset. Esittelijän tekstin tulee olla perusteltua, jossa on vältettävä esittelijän subjektiivisia mielipiteitä. Pöytäkirja voi olla keskustelupöytäkirja (harvinainen) tai päätöspöytäkirja. Päätöspöytäkirjaan merkitään kokouksessa tehdyt ehdotukset, äänestysehdotukset, äänestykset ja päätökset. Edellä olevan lisäksi pöytäkirjaan voidaan merkitä myös toteamuksia ja sellaisia mainintoja, jotka kokous päättää merkitä pöytäkirjaan. Lisäksi luonnollisesti merkitään jäsenten eriävät mielipiteet tai lausumat. Kokouksen tapahtumat kirjataan päätösesityksen jälkeen, jotta esittely ja kokousasioiden käsittely eivät sekoitu toisiinsa ja lukija tietää kenen/keiden kannanotosta on kulloinkin kysymys. Päätettiin hyväksyä pöytäkirjan laadinta ja kirjaamisperiaatteet edellä olevan mukaisesti.

3 6 Ilmastonmuutos ja hydrologia Tulvariskien hallinnan suunnittelussa täytyy ottaa huomioon sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset tulviin, että hallintasuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden sopeutuvuus ilmastonmuutokseen. Noora Veijalainen Suomen ympäristökeskuksesta esittelee ilmastonmuutoksen vaikutuksia tulviin. Esitys: Päätös: Merkitään katsaus tiedoksi. Noora Veijalainen Suomen ympäristökeskuksesta esitteli ilmastonmuutoksen vaikutuksia tulviin liitteen 1 esityksen mukaisesti. Merkittiin tiedoksi ja todettiin, että ilmastonmuutos ei tämän hetkisen tiedon mukaan aiheuta muutoksia tulvasuojelun perusratkaisuihin. 7 Tulvariskien hallinnan suunnittelun ja vesienhoidon yhteensovittaminen Tulvariskien hallinnan suunnittelun toimenpiteet ja vesienhoito on tulvariskilain mukaan sovitettava yhteen. (620/2010,12 ) Pekka Räinä esittelee tulvariskien hallinnan suunnittelun ja vesienhoidon yhteensovittamista vesienhoidon näkökulmasta. Esitys: Päätös: Merkitään katsaus tiedoksi. Pekka Räinä esitteli tulvariskien hallinnan suunnittelun ja vesienhoidon yhteensovittamista vesienhoidon näkökulmasta liitteen 2 mukaisesti. Merkittiin katsaus tiedoksi. 8 Tulvariskien hallintasuunnitelmaan valmisteltavat toimenpiteet Kemijoen tulvariskien hallinnan monitavoitearviointia on esitelty aiemmissa tulvaryhmän kokouksissa. Kemijoen tulvaryhmän edellisessä kokouksessa monitavoitearvioinnin käsittely jäi keskeneräiseksi toimenpidevaihtoehtojen osalta. Yksittäisistä tulvariskien hallintatoimenpiteistä on muodostettu neljä vaihtoehtoa. Tämän asian käsittelyn ajaksi kokoukseen osallistujat jaetaan neljään ryhmään ja kaikki ryhmät saavat kommentoida kaikkia esitettyjä vaihtoehtoja learning cafe - tyyppisellä menetelmällä. Menetelmässä ryhmät kiertävät keskustelupisteestä toiseen. Jokaisessa pisteessä on esitettynä yksi toimenpidevaihtoehto, josta kukin ryhmä keskustelee (mm. toteutettavuus, lisäselvitystarpeet). Kaikki osallistujat kiertävät kaikki pisteet.

4 Ryhmäkeskustelujen jälkeen kaikki osallistujat täytettävät kyselylomakkeen toimenpidevaihtoehdoista. Anne-Mari Rytkönen Suomen ympäristökeskuksesta esittelee ryhmätöiden kulun. Taustamateriaali ryhmäkeskusteluihin: Liite 1. Edellisen kokouksen kommenttien pohjalta täydennetty raportti yksittäisistä toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista. Liite 2. Ilmastonmuutoksen vaikutukset tulviin ja toimenpiteiden sopeutuvuus ilmastonmuutokseen Liite 3. Toimenpidevaihtoehtojen esittely Esitys: Päätös: Keskustellaan vaihtoehtoisista toimenpideyhdistelmistä ja sovitaan alustavasti tulvariskien hallintasuunnitelmaan valmisteltavasta vaihtoehdosta. Esillä olleet toimenpidevaihtoehdot olivat: VE 1 Tulvavedenpidättäminen Rovaniemen yläpuolella (tavoitetaso 1/100a) Kemijärven säännöstelyn ylärajan ylittäminen tilapäisesti tasoon N43+150,8 m (hätäylivedenkorkeuden nosto nykyisestä tasosta 1 metrillä) Olkkajärven säännöstelyn ylärajan ylittäminen nykyiseen hätäylivedenkorkeuteen saakka VE2 Varautuminen tulviin Rovaniemellä (tavoitetaso 1/100a) Rovaniemen tulvapenkereet mitoitettuna 1/50a tulvalle Kemijärven ja Olkkajärven säännöstelyn ylärajan ylittäminen nykyisiin hätäylivedenkorkeuksiin saakka. VE3 Toimenpiteet Rovaniemellä ja Kemijärvellä (tavoitetaso 1/250a) Rovaniemen tulvapenkereet mitoitettuna 1/50a tulvalle Kemijärven säännöstelyn ylärajan ylittäminen tilapäisesti tasoon N43+150,8 m (hätäylivedenkorkeuden nosto nykyisestä tasosta 1 metrillä) Olkkajärven säännöstelyn ylärajan ylittäminen nykyiseen hätäylivedenkorkeuteen saakka VE4 Kemihaaran tekoallas Anne-Mari Rytkönen Suomen ympäristökeskuksesta esitteli ryhmätöiden kulun ja keskusteltiin ryhmissä vaihtoehdoista ja täytettiin kyselylomake liittyen vaihtoehtoihin. Timo Alaraudanjoki piti esityksen (liite 3) tulvariskien hallinnan tavoitteiden ja toimenpiteiden jaksottamisesta tässä kohdassa.

5 Päätös: Todettiin, että tulvaryhmä on yksimielinen rinnalle tarkasteltavasta Rovaniemen pengertämisestä 1/50a tulvarajaan saakka, jotta vaikutuksia saadaan mahdollisesti nopeammalla aikataululla. Mukana pidetään myös Kemijärven pinnan poikkeuslupamahdollisuus nykyiseen tapaan. Puheenjohtajan päätösesitys: Varsinainen vaihtoehto tulvariskien hallintasuunnitelmaan on VE4, mutta otetaan rinnalle tarkasteltavaksi Rovaniemen pengertäminen 1/50a tulvarajaan saakka edellä yksimielisesti hyväksytyllä tavalla. Pelkosenniemen kunnan edustajan päätösesitys: Varsinainen vaihtoehto tulvariskien hallintasuunnitelmaan on VE3. Lapin ELYkeskuksen edustaja kannatti Pelkosenniemen kunnan edustajan esitystä. Kahdesta kannatetusta päätösesityksestä järjestettiin äänestys. Äänestyksessä puheenjohtajan ehdotusta kannatti 8 jäsentä ja Pelkosenniemen kunnan ehdotusta 2 jäsentä. Äänestyksen perusteella päätökseksi tuli puheenjohtajan ehdotus. 9 Tulvariskien hallinnan tavoitteiden ja toimenpiteiden jaksottaminen Keskustellaan tulvariskien hallinnan tavoitteiden ja toimenpiteiden jaksottamisesta useammalle suunnittelukaudelle. Tiettyjen toimenpiteiden toteutuminen kestää useampia suunnittelukausia. Keskustelun tavoitteena on pohtia, miten sellaiset toimenpiteet voitaisiin kirjata tulvariskien hallintasuunnitelmaan. Nyt laadittava tulvariskien hallintasuunnitelma koskee kautta Timo Alaraudanjoki Lapin ELY-keskuksesta alustaa keskustelun. Esitys: Keskustellaan tulvariskien hallinnan tavoitteiden ja toimenpiteiden jaksottamisesta useammalle suunnittelukaudelle. Päätös: Timo Alaraudanjoki Lapin ELY-keskuksesta esitteli asian kohdassa 8.

6 10 Yleisötilaisuudet Tulvariskien hallinnan suunnitteluun liittyen on suunniteltu pidettäväksi kaikille avoimia yleisötilaisuuksia Rovaniemellä, Kemijärvellä ja Kittilässä. Avoimien yleisötilaisuuksien ajankohdat on alustavasti päätetty viikolle 15 (8-10.4). Esitys: Päätös: Merkitään tiedoksi. Todettiin, että Rovaniemen asukasyhdistyksien järjestämä tilaisuus on Tirolisalissa. Toivotaan tulvaryhmän jäsenien osallistumista mahdollisuuksien mukaan yleisötilaisuuksiin. Merkittiin tiedoksi. 11 Kemijoen tulevariskien hallintasuunnitelman Natura-arviointi Luonnonsuojelulain 65 :n mukaan on suunnitelmalle tehtävä Natura-arviointi, jos se todennäköisesti merkittävästi heikentää Natura -alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty Natura 2000 verkostoon. Jos tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään Kemihaaran Natura-alueelle sijoittuvaa allasta, tulee Natura-arviointi tehdä. Koska arvio koskee koko suunnitelmaa, voidaan se käynnistää siinä vaiheessa, kun tulvasuojelun kaikki toimenpiteet ovat selvillä. Edellisessä tulvaryhmän kokouksessa päätettiin selvittää Natura-selvityksen tilaaja ja maksaja(t). Lapin Ely- keskuksesta on todettu, että sillä on vahva rooli luonnonsuojelullisissa asioissa, minkä vuoksi se ei mielellään olisi Natura-arvioinnin tilaaja. Elykeskukseta on myös ilmoitettu, että rahoitus arvioinnin tekemiseen saadaan maaja metsätalousministeriöstä. Lapin liitossa on käynnissä Itä-Lapin alueella maakuntakaavan laatiminen, minkä vuoksi Natura-arvioinnin teettäminen maakuntakaavasta tulee ajankohtaiseksi ensi vuonna. Liitto voisi tämän vuoksi toimia selvityksen tilaajana/ toimeksiantajana. Liitto on lupautunut arvioinnin tilaajaksi. Esitys: Päätös: Päätetään Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelman Natura-arvioinnin teettämisestä Timo Alaraudanjoki jakoi tulvaryhmälle MMM muistion Natura-arviointiin liittyen. Siirrettiin asian käsittely seuraavaan kokoukseen.

7 12 Muut asiat Ei muita asioita. 13 Seuraava kokous Esitys: Sovitaan seuraava kokous toukokuulle Päätös: Sovittiin seuraava kokous maanantaille klo 9:30 Lapin liiton tiloissa. 14 Kokouksen päättäminen Päätettiin kokous klo 12:48. Hannes Manninen puheenjohtaja Niina Karjalainen sihteeri Pöytäkirjan tarkastajat: Marita Leskinen Veikko Virtanen PÖYTÄKIRJAN LIITTEET: Liite 1. Noora Veijalaisen esitys ilmastonmuutoksesta Liite 2. Pekka Räinän esitys vesienhoidon ja tulvariskien hallinnan yhteensovittamisesta Liite 3. Timo Alaraudanjoen esitys tulvariskien hallinnan tavoitteiden ja toimenpiteiden jaksottamisesta.

8 Ilmastonmuutoksen vaikutukset tulviin Rovaniemellä Noora Veijalainen Suomen ympäristökeskus Kemijoen tulvaryhmä Johdanto Ilmastonmuutoksen myötä lämpötila nousee ja sadanta Suomessa kasvaa Ilmastonmuutos vaikuttaa eri tavalla erilaisiin tulviin Lumen sulamisesta aiheutuvat tulvat muuttuvat eri tavalla kuin vesisateista aiheutuvat tulvat Ilmastonmuutoksen vaikutuksia arvioitu Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE) Vesistömallit ja ilmastoskenaariot arvioiden pohjana 1

9 Virtaama (m 3 /s) Havainnot Havaintosarjoissa (esim. Valajaskosken virtaama) heikko (ei kovin merkittävä) laskeva trendi virtaamien suuruudessa Saattaa johtua osittain myös säännöstelystä, ei välttämättä ilmastonmuutoksesta Talven ja maalis-huhtikuun keskivirtaamat kasvaneet Tulvahuipun ajankohta aikaistunut Ilmastonmuutos Lämpötila nousee 3-7 astetta 2100 mennessä Muutokset suurimpia talvella Hyvin alhaiset lämpötilat tulevat harvinaistumaan Hellejaksot tulevat kesäisin yleistymään Sadanta kasvaa % Erityisesti kasvaa talven sadanta Rankkasateet voivat kasvaa enemmän kuin sadannat keskimäärin Lähde: Ilmatieteen laitos 2

10 Ilmastonmuutoksen vaikutukset hydrologiaan Lämpötilan nousu muuttaa vuodenaikaista rytmiä Lauhemmat talvet, enemmän vesisadetta ja lumen sulantaa Aikaisempi kevät Pidempi kesä, enemmän haihduntaa Sadannan kasvu lisää valuntoja Erityisesti syksyn ja talven sateet lisääntyvät Talven vedenkorkeudet ja pohjavedenkorkeudet nousevat Lunta kerääntyy enemmän pakkasjaksojen aikana Pohjois-Suomessa lumen määrä ja kevättulvat ei ehkä vähenekään kovin paljoa ainakaan lyhyemmällä aikavälillä Muutokset poikkeuksellisissa sääoloissa Rankkasateiden lisääntyminen voi pahentaa tulvia Ilmastonmuutoksen vaikutukset vesistötulviin Ilmastonmuutoksen vaikutus tulviin riippuu sijainnista Suomessa ja vesistöjen ominaisuuksista (mm. koko, järvisyys, lumen määrä) Ilmastonmuutos voi sekä pienentää että suurentaa tulvia Lämpenemisen myötä lumen määrä keskimäärin vähenee, joten kevättulvat pienenevät suurimmassa osassa Suomea Toisaalta sateiden on arvioitu lisääntyvät mikä voi kasvattaa tulvia Syys- ja talvitulvat kasvavat Eri toistumisajan tulvat voivat käyttäytyä eri tavalla Keskimääräiset tulvat voivat pienetä, mutta harvinaiset tulvat silti pysyä ennallaan tai jopa kasvaa Eri ilmastoskenaarioiden tulosten välillä suuriakin eroja Epävarmuudet: rankkasateiden muuttuminen, säätyyppien muutokset, meri- ja taajamatulvien muuttuminen 3

11 : muutos 100 vuoden tulvassa Kasvaa Ei muutosta (± 10 %) Pienenee Minimi: Pienimmät tulvat 20 skenaariosta Maksimi: Suurimmat tulvat 20 skenaariosta Keskiarvo: Keskimääräiset tulvat 20 skenaariosta Suurten tulvien muuttuminen Rovaniemellä Arvioitu Clim-ATIC projektissa Arviointi perustuu Vesistömallijärjestelmän laskenta Havaitut lämpötilat ja sadannat 4 eri ilmastoskenaariota 14 vuorokauden harvinainen mitoitussadantajakso Arvioitu havainnoista Mitoitussadantajakso yhdistetään runsaslumiseen kevääseen jolloin saadaan harvinainen tulva Ilmastonmuutostilanteessa säätä ja mitoitussadantaa muokataan ilmastoskenaarioiden mukaisesti Mitoitussadantaa muutetaan erikseen Arvioita tehty myös muilla menetelmillä (esim. Gumbelin jakauma) 4

12 Virtaama (m 3 /s) Suurten tulvien muuttuminen Tulvien muuttuminen Rovaniemellä mitoitussadantaan perustuen Neljän skenaarion maksimi ja minimi Rovaniemi 1/100 Rovaniemi 1/250 Min Max Min Max % +8 % -17 % +5 % % + 11 % -28 % + 8 % 1/100 tulva toisella menetelmällä (Gumbel) arvioituna (20 skenaariota) Rovaniemi 1/100 Min Max Ka % +8 % -8 % % - 11 % -26 % Rovaniemi, virtaama 1/ Referenssi tulva 1/ Maksimiskenaario 1/ Minimiskenaario 1/

13 Virtaama (m 3 /s) Rovaniemi, virtaama 1/ Referenssi tulva 1/ Maksimiskenaario 1/ Minimiskenaario 1/ Johtopäätökset Rovaniemen 1/100 ja 1/250 vuodessa toistuvat tulvat eivät muutu kovin oleellisesti ilmastonmuutoksen vaikutuksesta Lumen määrän väheneminen pienentää tulvia Rankkasateiden kasvaminen kompensoi lumen vähenemistä Syys- ja talvitulvat kasvavat, mutta eivät kevättulvien veroisiksi Keskimäärin eri skenaariot ennakoivat pientä pienenemistä tulvissa, mutta joillain skenaarioilla tulvat pysyvät ennallaan/ kasvavat hyvin vähän Eri ilmastoskenaariot tuottavat varsin erilaisia tuloksia eli epävarmuutta ilmastonmuutokseen liittyen on yhä paljon Ilmastonmuutos ei tämän hetkisen tietämyksen mukaan aiheuta suuria muutostarpeita tulvasuojeluun Varautuminen nykyisen suuruisiin tulviin todennäköisesti riittävä myös tulevaisuudessa 6

14 Kiitos! 7

15 Vesienhoidon ja tulvariskien hallinnan tavoitteiden yhteensovittaminen Kemijoen tulvaryhmä Rovaniemi Pekka Räinä, Lapin ELY-keskus 1 Laki tulvariskien hallinnasta, 12 Tulvariskien hallinnan ja vesienhoidon yhteensovittaminen: Vesistöalueen ja merenrannikon tulvavaara- ja tulvariskikarttojen sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien laatiminen ja tarkistaminen sovitetaan vesienhoitoalueella yhteen vesienhoidon järjestämisestä annetun lain 5 :n 1 momentissa säädettyjen tehtävien kanssa. Erityisesti on huolehdittava siitä, että tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet sovitetaan yhteen vesienhoidon järjestämisestä annetun lain 12 :ssä tarkoitetun toimenpideohjelman ympäristötavoitteiden kanssa. Tämän lain 17 :ssä tarkoitettu osallistuminen ja tiedottaminen sekä vesienhoidon järjestämisestä annetun lain 15 :ssä säädetyt menettelyt sovitetaan tarvittavilta osin yhteen. Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto

16 Sekä tulvariskien hallinnan suunnittelu, että vesienhoidon suunnittelu tähtäävät valuma-alueella tapahtuvan toiminnan tarkasteluun ja toimenpiteiden suunnitteluun koko valuma-alueen tasolla. Vesienhoidon ja tulvariskien hallinnan toimenpiteet on jaoteltu niiden vaikutusten perusteella vesienhoidon/tulvariskien tavoitteiden kannalta myönteisiin, kielteisiin tai neutraaleihin. Molemmissa suunnitteluprosesseissa yhtenä toimenpiteiden valintakriteerinä tulee olla se, että toimenpiteet eivät saa vaarantaa merkittävästi toisessa prosessissa suunniteltujen ja toteutettujen toimenpiteiden tavoitteita ja vaikutuksia. Parhaassa tapauksessa tulvariskien hallinnan toimenpiteet voivat tukea vesienhoidon hyvän ekologisen tilan tavoitetta ja parantaa vedenlaatua. Vesienhoidon tavoitteita voivat uhata lähinnä perkaukset, penkereet ja virtaamien ja vedenkorkeuksien säännöstely. 3 Vesienhoidon tavoitteiden kannalta parhaimmat vaihtoehdot ovat VE1 ja VE2. Näissä vaihtoehdoissa vesiin kohdistuvat toimenpiteet ovat vähäisimmät. Vaihtoehdolla VE3 saavutettaisiin sama tulvasuojelutaso kuin VE4:llä. Ympäristötavoitteiden kannalta tulvasuojelun tavoitteita vaarantamatta VE3 on parempi vaihtoehto. VE1 VE2 VE3 VE4 Välitön vaikutusalue, vesimuodostumien lkm/ järvet km 2 / joki pituus 2 VM/244 km 2 /- 2 VM/-/4 km 4 VM/244 km 2 /4 km 9 VM/1 km 2 /127 km Vesimuodostumien ekologinen tila vaikutusalueella hyvä 100 % tyydyttävä 50 %, hyvä 50 % hyvä 75 %, tyydyttävä 25 % joet erinomainen 43 %, hyvä 57 %; järvet hyvä 100 % Muutos Hydrologia (tilapäinen ylärajan ylitys) Morfologia, (tulvapenkereet) Hydrologia/morfologia Hydrologia/morfologia/veden laatu Tilapäinen/pysyvä Tilapäinen Pysyvä osittain molemmat Pysyvä/osa palautuvia Arvio vaikutuksista vesienhoidon ympäristötavoitteisiin Ei estä tilatavoitteiden saavuttamista Ei estä tilatavoitteiden saavuttamista Ei estä tilatavoitteiden saavuttamista Estää tilatavoitteiden saavuttamisen (sekä ekologinen että kemiallinen tila) 4 2

17 Poikkeaminen ympäristötavoitteista Vesien tilaa ei lain 21 :n mukaan pidetä ympäristötavoitteiden vastaisena, jos poikkeuksellinen luonnonolosuhde tai onnettomuus aiheuttaa tilapäisesti vesien tilan huonontumisen tai estää ympäristötavoitteiden saavuttamisen. Lisäksi ympäristötavoitteista voidaan vesienhoitosuunnitelmissa poiketa pidentämällä hyvän tilan saavuttamiselle asetettua määräaikaa yhteensä enintään 12 vuodella (eli vuoteen 2027 asti) tai asettamalla tietyille vesimuodostumille lievempiä ympäristötavoitteita. Ympäristötavoitteista poikkeamista ei kuitenkaan voida soveltaa pintaveden kemiallisen tilan muutoksiin. Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto VHJL 23 Ympäristötavoitteista poikkeaminen uuden merkittävän hankkeen vuoksi Jos uusi merkittävä hanke muuttaa fyysisesti vesimuodostumaa siten, ettei pintaveden hyvää ekologista tilaa tai pohjaveden hyvää tilaa voida saavuttaa, edellä 21 :ssä tarkoitetuista ympäristötavoitteista voidaan poiketa edellyttäen, että: 1) hanke on yleisen edun kannalta erittäin tärkeä ja se edistää merkittävästi kestävää kehitystä, ihmisten terveyttä tai ihmisten turvallisuutta; 2) haittojen ehkäisemiseksi on ryhdytty kaikkiin käytettävissä oleviin toimenpiteisiin; 3) tavoiteltaviin hyötyihin ei päästä muilla teknisesti ja taloudellisesti kohtuullisilla ja ympäristön kannalta merkittävästi paremmilla keinoilla kuin vesimuodostuman muuttamisella. Pintavesimuodostuman tilan heikkenemistä erinomaisesta hyvään ei pidetä ympäristötavoitteiden vastaisena, jos tilan heikkenemisen aiheuttaa uusi merkittävä, kestävän kehityksen mukainen hanke ja jos 1 momentin 1 3 kohtaa vastaavat edellytykset täyttyvät. Vesienhoitosuunnitelmassa on esitettävä selvitys 1 momentin mukaisten edellytysten toteutumisesta sekä selvitys hankkeen aiheuttamista muutoksista vesimuodostumassa ja sen tilassa. 6 3

18 Miten tulvariskien hallintavaihtoehtoja käsitellään vesienhoitosuunnitelmissa vuosille ? Vähintään TRH-vaihtoehtojen kuvaus ja priorisointi vesienhoitosuunnitelmassa vesienhoidon tavoitteiden kannalta VHJL 23 mukaan poikkeamisedellytysten arviointi tehdään hankkeille. VHS-ohjeistuksessa tarkasteltavista hankkeista maininta tulvariskien hallinnan toimenpidevaihtoehdoista, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi vesien tilaan ja joiden vaikutuksista on riittävästi tietoa. VHS ja TRHS kuultavaksi yhtä aikaa tulvariskien hallintasuunnitelmien kanssa 7 Kuvaa ei voi näyttää. Tietokoneen muisti ehkä riitä kuvan avaamiseen, tai kuva on Arvio ympäristötavoitteista poikkeamistarpeesta: vioittunut. Käynnistä tietokone uudelleen ja avaa sitten tiedosto uudelleen. Jos punainen x- merkki tulee edelleen näkyviin, kuva on ehkä poistettava ja lisättävä uudelleen. vaikuttaako hanketodennäköisesti ympäristötavoitteisiin? (lomake osio II) Kyllä Kuvaa ei voi näyttää. Tietokoneen muisti ei ehkä riitä kuvan avaamiseen, tai kuva on Arvioidaan käytettävissä olevien tietojen riittävyys: vioittunut. Käynnistä tietokone uudelleen ja avaa sitten tiedosto uudelleen. Jos punainen x- merkki tulee edelleen näkyviin, kuva on ehkä poistettava ja lisättävä uudelleen. Hanke riittävän pitkällä/yksityiskohtainen ja vaikutustietoja riittävästi poikkeamistarpeen toteamiseksi Kyllä ei VHS: Lyhyt arvio miksi poikkeamista ei arvioida Kuvaa ei voi näyttää. Tietokoneen muisti ei ehkä riitä kuvan avaamiseen, tai kuva on vioittunut. Käynnistä tietokone uudelleen ja avaa sitten tiedosto uudelleen. Jos punainen x-merkki tulee edelleen näkyviin, kuva on ehkä poistettava ja lisättävä uudelleen. Arvioidaan fyysiset muutokset (23 1 mom.) : vaarantaako hyvä tila Kuvaa ei voi näyttää. Tietokoneen muisti ei ehkä riitä kuvan avaamiseen, tai kuva on vioittunut. Käynnistä tietokone uudelleen ja avaa sitten tiedosto uudelleen. Jos punainen x-merkki tulee edelleen näkyviin, saavuttamisen? kuva on ehkä poistettava ja lisättävä uudelleen. Arvioidaan muutokset Kuvaa ei voi näyttää. Tietokoneen muisti ei ehkä riitä kuvan avaamiseen, tai kuva on vioittunut. Käynnistä tietokone uudelleen ja avaa sitten tiedosto uudelleen. Jos ekologisessa punainen x-merkki tulee tai edelleen kemiallisessa näkyviin, kuva on ehkä poistettava ja lisättävä uudelleen. tilassa (23 2 mom.) : voiko heikentää erinomaisesta hyvään tilaan? ei VHS: Lyhyt arvio miksi poikkeamista ei tarpeen arvioida Kuvaa ei voi näyttää. Tietokoneen muisti ei ehkä riitä kuvan avaamiseen, tai kuva on vioittunut. Käynnistä tietokone uudelleen ja avaa sitten tiedosto uudelleen. Jos punainen x-merkki tulee edelleen näkyviin, kuva on ehkä poistettava ja lisättävä uudelleen. Kyllä Kyllä Kuvaa ei voi näyttää. Tietokoneen muisti ehkä riitä kuvan avaamiseen, tai kuva on vioittunut. Käynnistä tietokone Arvio ympäristötavoitteista poikkeamisesta: uudelleen ja avaa sitten tiedosto uudelleen. Jos punainen x-merkki tulee edelleen näkyviin, kuva on ehkä poistettava ja lisättävä uudelleen. voivatko 23 :n 1 momentin 31kohtien edellytykset täyttyä (yleinen etu, haittojen ehkäisytoimet, vaihtoehtoiset keinot) ei Kyllä VHS: Perustelut, miksi poikkeamisen edellytyksiä ei ole Kuvaa ei voi näyttää. Tietokoneen muisti ei ehkä riitä kuvan avaamiseen, tai kuva on vioittunut. Käynnistä tietokone uudelleen ja avaa sitten tiedosto uudelleen. Jos punainen x-merkki tulee edelleen näkyviin, kuva on ehkä poistettava ja lisättävä uudelleen. Poikkeamisen arviointi VHS:ssä Kuvaa ei voi näyttää. Tietokoneen muisti ei ehkä riitä kuvan avaamiseen, tai kuva on vioittunut. Käynnistä tietokone uudelleen ja avaa sitten tiedosto uudelleen. Jos punainen x-merkki tulee edelleen näkyviin, kuva on ehkä poistettava ja lisättävä uudelleen. 8 4

19 TULVARISKIEN HALLINNAN ALUSTAVAT TAVOITTEET JA NIIDEN EDELLYTTÄMÄT TOIMENPITEET Timo Alaraudanjoki Kemijoen tulvaryhmän kokous Koko vesistöaluetta koskevat tavoitteet (1/3) Ihmisten terveys ja turvallisuus - Melko harvinaisen tulvan (1/50a) peittämällä alueella olevat vaikeasti evakuoitavat kohteet, vedenottamot ja asuinrakennukset yhtenäisellä asuinalueella eivät vahingoitu. - Asukkaat ovat tietoisia tulvavaarasta ja osaavat suojata omaisuuttaan sekä varautua tulvatilanteeseen omatoimisesti - Ylläpidetään ajantasaista tulvatilannekuvaa viranomaisille ja kansalaisille 1

20 Koko vesistöaluetta koskevat tavoitteet (2/3) Välttämättömyyspalvelut - Vesi- ja jätevesihuolto toimivat melko harvinaisessa tulvatilanteessa (1/50a). - Lämmön- ja sähkön tuotanto ja jakelu toimivat melko harvinaisessa tulvatilanteessa (1/50a). - Tietoliikenneyhteydet toimivat melko harvinaisessa tulvatilanteessa (1/50a). - Tie- ja muu liikenneinfra toimivat melko harvinaisessa tulvatilanteessa (1/50a). Koko vesistöaluetta koskevat tavoitteet: (3/3) Ympäristö Melko harvinaisen tulvan (1/50a) peittämällä alueella ei sijaitse sellaista toimintaa, josta voisi aiheutua pitkäkestoista ja laajaalaista vahingollista seurausta ympäristölle. Tulvariskien hallinnan toimenpiteet pyritään sovittamaan yhteen vesienhoidon ympäristötavoitteiden kanssa Kulttuuriperintö Kulttuuriperinnölle ei aiheudu korjaamatonta vahingollista seurausta melko harvinaisessa tulvatilanteessa (1/50a) 2

21 TULVARISKIALUEITA KOSKEVAT TAVOITEET (1/5) ROVANIEMI: Ihmisten terveys ja turvallisuus -Ihmisten terveys ja turvallisuus eivät vaarannu erittäin harvinaisella tulvalla (1/250a) -Erittäin harvinaisen tulvan (1/250) peittämällä alueella sijaitsevat asuinrakennukset eivät vahingoitu - Erittäin harvinaisen tulvan (1/250a) peittämällä alueella sijaitsevat vaikeasti evakuoitavat kohteet on suojattu ja kulkuyhteydet varmistettu. TULVARISKIALUEITA KOSKEVAT TAVOITEET (2/5) ROVANIEMI: Välttämättömyyspalvelut - Vesihuolto sekä lämmön ja sähkön jakelu ja tuotanto toimivat erittäin harvinaisessa tulvatilanteessa (1/250a). - Jätevesihuolto toimii harvinaisessa tulvatilanteessa (1/100a) - Merkittävät liikenneyhteydet eivät katkea erittäin harvinaisella tulvalla (1/250a). Ympäristö - Erittäin harvinaisen tulvan (1/250a) peittämällä alueella ei sijaitse sellaista toimintaa, josta voisi aiheutua pitkäkestoista ja laaja-alaista vahingollista seurausta ympäristölle Kulttuuriperintö - Kulttuuriperinnölle ei aiheudu korjaamatonta vahingollista seurausta erittäin harvinaisessa tulvatilanteessa (1/250a). 3

22 TULVARISKIALUEITA KOSKEVAT TAVOITEET (3/5) KEMIJÄRVI: Ihmisten terveys ja turvallisuus - Erittäin harvinaisen tulvan (1/250) peittämällä alueella sijaitsevat asuinrakennukset eivät vahingoitu. - Erittäin harvinaisen tulvan (1/250a) peittämällä alueella sijaitsevat vaikeasti evakuoitavat kohteet on suojattu ja kulkuyhteydet varmistettu. Välttämättömyyspalvelut - Välttämättömyyspalvelut eivät keskeydy pitkäaikaisesti erittäin harvinaisessa tulvatilanteessa (1/250a) Ympäristö - Ei tavoitetta tässä kategoriassa Kulttuuriperintö Ei tavoitetta tässä kategoriassa TULVARISKIALUEITA KOSKEVAT TAVOITEET (4/5) KITTILÄ: Ihmisten terveys ja turvallisuus Ihmisten terveys ja turvallisuus eivät vaarannu erittäin harvinaisella tulvalla (1/250a) Harvinaisen tulvan (1/100) peittämällä alueella sijaitsevat asuinrakennukset eivät vahingoitu. Lisäksi mahdollisuuksien mukaan pyritään estämään erittäin harvinaisen tulvan (1/250) peittämällä alueella sijaitsevien asuinrakennusten vahingoittuminen. Erittäin harvinaisen tulvan (1/250a) peittämällä alueella sijaitsevat vaikeasti evakuoitavat kohteet on suojattu ja kulkuyhteydet varmistettu. 4

23 TULVARISKIALUEITA KOSKEVAT TAVOITEET (5/5) KITTILÄ Välttämättömyyspalvelut Vesihuolto sekä lämmön ja sähkön jakelu ja tuotanto toimivat erittäin harvinaisessa tulvatilanteessa (1/250a). Jätevesihuolto toimii harvinaisessa tulvatilanteessa (1/100a) Merkittävät liikenneyhteydet eivät katkea erittäin harvinaisella tulvalla (1/250a). Ympäristö ja Kulttuuriperintö Erittäin harvinaisen tulvan (1/250a) peittämällä alueella ei sijaitse sellaista toimintaa, josta voisi aiheutua pitkäkestoista ja laaja-alaista vahingollista seurausta ympäristölle Kulttuuriperinnölle ei aiheudu korjaamatonta vahingollista seurausta erittäin harvinaisessa tulvatilanteessa (1/250a). POHDINTAA KOKO VESISTÖALUETTA KOSKEVISTA TAVOITTEISTA JA TOIMENPITEISTÄ TAVOITTEET Lähtökohtana tulva jonka toistuvuus on 1/50 ja että se ei aiheuta vahinkoa ja yhteiskunta toimii normaalisti Tulvavaarasta tiedetään ja siitä tiedotetaan riittävästi Vesi- ja jätehuolto toimii normaalisti, samoin tietoliikenneyhteydet Tie- ja muu liikenneinfra ovat toimintakuntoisia (tämä ilmeisesti edellyttää toimenpiteitä joillakin tiestöillä, kuten Kittilästä Sodankylään menevä tie) Hyvää: Suuremmissa tulvissa vakuutus kattaa ainakin suurimman osan vahingosta Huonoa: Ei tiedetä kohteita, jotka ovat vaarassa kyseisessä tulvatilanteessa Hallintasuunnitelmaan laitettava toimenpiteeksi tulvavaara- ja riskikarttojen laatiminen koko vesistöalueen osalle. TAVOITE SAAVUTETTAVISSA PÄÄOSIN 1. SUUNNITTELUKAUDELLA TULISI PRIORISOIDA TÄRKEIMMÄKSI 1. SUUNNITTELUKAUDEN TAVOITTEEKSI 5

24 POHDINTAA TULVARISKIALUEIDEN TAVOITTEISTA JA TOIMENPITEISTÄ (1/6) KITTILÄ Kittilän osalla tavoitteisiin voidaan päästään esim. penkereillä ja erilaisilla paikallisilla tulvasuojelukeinoilla, osin myös tilapäisillä suojausmenetelmillä. ASETETUT TAVOITTEET VOIDAAN SAAVUTTAA SUURELTA OSIN JO ENSIMMÄISEN SUUNNITTELUKIERROKSEN AIKANA MIKÄLI SUOJATTAVIEN KOHTEIDEN ASUKKAAT NIIN HALUAVAT JA TAVOITTEEN TOTEUTUMISTA AKTIIVISESTI EDISTETÄÄN POHDINTAA TULVARISKIALUEIDEN TAVOITTEISTA JA TOIMENPITEISTÄ (2/6) KEMIJÄRVI Kemijärvellä ei pitäisi olla tulvariskiä tavoitteessa mainitulla tulvalla, koska järven padot ovat patoturvallisuuslain mukaan luokiteltu luokkaan yksi. Luokan yksi mukaisten patojen korkeuksien tulee olla sellaiset, että ne kestävät huomattavasti isomman tulvan kuin nyt esitetty tavoitetaso. Nyt tehtyjen selvitysten mukaan tulvariski on kuitenkin olemassa jo alustavan tavoitteet tulvatilanteessa. KEMIJÄRVEN TAVOITETASO VOI OLLA IHAN HYVIN ESITETTY 1/250 TASO, KOSKA ALUEELLA OLEVIEN PATOJEN TULEE PYSTYÄ ESTÄMÄÄN TÄLLAISTEN TULVIEN LEVIÄMINEN. TAVOITE SAAVUTETAAN 1. SUUNNITTELUKAUDEN AIKANA 6

25 POHDINTAA TULVARISKIALUEIDEN TAVOITTEISTA JA TOIMENPITEISTÄ (3/6) ROVANIEMI Tavoitteena on, että vahinkoja ei synnyt 1/250 tulvatilanteessa. Poikkeuksena jätevesihuolto jonka toimivuus halutaan taata 1/100 tulvatilanteisiin. Esitetty tavoite edellyttää vaihtoehtoisesti seuraavia toimenpiteitä: Säännöstelytilavuuden lisääminen ja/tai Rovaniemellä tehtävien suojaustoimenpiteiden toteuttaminen. Riittävän suuren tekojärven rakentamista Kemijärven yläpuolelle. POHDINTAA TULVARISKIALUEIDEN TAVOITTEISTA JA TOIMENPITEISTÄ (4/6) ROVANIEMI (jatkuu) Säännöstelytilavuuden lisääminen ja/tai Rovaniemellä tehtävien suojaustoimenpiteiden toteuttaminen. Rovaniemen yläpuolella olevien säännöstelyaltaiden tilavuutta kasvatetaan siten, että poikkeuksellisessa tulvatilanteessa altaisiin voidaan varastoida vettä tilapäisesti siten, että tulvariski Rovaniemen alueelta poistuu. Altaiden lisätilavuutta arvioitaessa tulee suorittaa hyöty-, kustannus- ja toteutettavuus vertailuja altaiden tilavuuden ja Rovaniemen kaupungin alueelle tehtävien suojaustoimenpiteiden välille. Hätävedenkorkeuden muutos edellyttää AVIn lupaa, lisäksi tarvitaan maisematyölupa ja maanomistajien lupia. HANKE ON KUSTANNUSTEHOKAS JA HYVIN PITKÄLLE TOTEUTETTAVISSA 1. SUUNNITTELUKAUDEN AIKANA. 7

26 POHDINTAA TULVARISKIALUEIDEN TAVOITTEISTA JA TOIMENPITEISTÄ (5/6) ROVANIEMI (jatkuu) RIITTÄVÄN SUURI TEKOJÄRVI KEMIJÄRVEN YLÄPUOLELLE Tulvariski pienenisi tällä vaihtoehdolla ilmeisesti riittävästi Toimenpiteelle on toteuttaja, mutta hanke ei erittäin pitkästä valmisteluprosessista huolimatta ole esim. lupakäsittelyssä? TOIMENPIDE ON VESIENHOIDON VASTAINEN EDELLYTÄÄ VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSIÄ EU-KOMISSION LUPAA NATURA ARVIOINTIA YVA SELVITYKSIÄ LUONNONSUOJELUALUEEN RAUHOITUKSEN LAKKAUTTAMISTA AVIN PITKÄÄ LUPAPROSESSIA HANKEELLA SAAVUTETAAN TULVASUOJELULLISIA HYÖTYJÄ, MUTTA SIITÄ AIHEUTUU MYÖS ERITTÄIN PALJON HAITALLISIA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSIA. POHDINTAA TULVARISKIALUEIDEN TAVOITTEISTA JA TOIMENPITEISTÄ (6/6) ROVANIEMI (jatkuu) JOTTA HANKEEN EDELLYTTÄMÄ NATURA-SUOJELUN PÄÄTÖKSESTÄ POIKEAMINEN VOIDAAN TOTEUTTAA, HANKKEELLA EI SAA OLLA VAIHTOEHTOJA. TÄLLE TULVASUOJELUHANKKEELLE ON OLEMASSA VAIHTOEHTOJA KYSEISTÄ HANKETTA EI TULISI PRIORISOIDA TOIMENPITEENÄ TULVARISKIEN HALLINTASUUNNITELMASSA, KOSKA ETENEMINEN TULVASUOJELULLISIN PERUSTEIN VAIKUTTA OLEVAN ERITTÄIN VAIKEAA ELLEI MAHDOTONTA TOIMENPIDE TOTEUTETTAVISSA AIKAISINTAAN 2030 JÄLKEEN 3. SUUNNITTELUKAUDELLA (vrt Sierilän YVA käynnistyi 1996 eli noin 20 vuotta sitten ja lupaprosessin loppua ei ole edelleenkään näkyvissä). HANKKEEN ETENEMINEN KONKRETISOITUU ITÄ-LAPIN MAAKUNTAKAAVAN YHTEYDESSÄ 8

Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen

Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen IVALOJOEN TULVARYHMÄ Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen lähtökohdat, tavoitteet ja valmistelu Tausta Tulvariskien hallinnalla tarkoitetaan sellaisia toimenpiteitä,

Lisätiedot

Ilmastonmuutos ja vesivarat. Noora Veijalainen Suomen ympäristökeskus Vesikeskus 6.11.2013

Ilmastonmuutos ja vesivarat. Noora Veijalainen Suomen ympäristökeskus Vesikeskus 6.11.2013 Ilmastonmuutos ja vesivarat Noora Veijalainen Suomen ympäristökeskus Vesikeskus 6.11.2013 Noora Veijalainne, SYKE 8.11.2013 Johdanto Ilmastonmuutos vaikuttaa vesistöissä Virtaamien vuodenaikaiseen vaihteluun

Lisätiedot

Tulvariskien hallintaa Satakunnassa oikuttelevassa ilmastossa

Tulvariskien hallintaa Satakunnassa oikuttelevassa ilmastossa Tulvariskien hallintaa Satakunnassa oikuttelevassa ilmastossa Olli-Matti Verta 9.2.2013 11.2.2013 1 Satakunnan tulvariskialueet MMM nimennyt 22.12.2011 Perustuu tulvariskien alustavaan arviointiin (laki

Lisätiedot

Mistä tulvariskien hallinnan suunnittelussa on kysymys?

Mistä tulvariskien hallinnan suunnittelussa on kysymys? Mistä tulvariskien hallinnan suunnittelussa on kysymys? Keskustelutilaisuus Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallinnan suunnittelusta Rovaniemi 31.1.2013 Kai Kaatra, MMM 2000-luvun tulvat Meriveden

Lisätiedot

Kymijoen vesistöalueen tulvaryhmän 4. kokous

Kymijoen vesistöalueen tulvaryhmän 4. kokous Kymijoen vesistöalueen tulvaryhmän 4. kokous Torstaina 11.4.2013 klo 10.00-14.00, neuvotteluhuone Kahvitupa, Salpausselänkatu 22, Kouvola Keski-Suomen ELY-keskus, neuvotteluhuone 2-3.1, Technopolis Innova

Lisätiedot

ISTO väliseminaari 5.3.2008, Lammi. Noora Veijalainen, Tanja Dubrovin, Bertel Vehviläinen ja Mika Marttunen

ISTO väliseminaari 5.3.2008, Lammi. Noora Veijalainen, Tanja Dubrovin, Bertel Vehviläinen ja Mika Marttunen ISTO väliseminaari 5.3.2008, Lammi Noora Veijalainen, Tanja Dubrovin, Bertel Vehviläinen ja Mika Marttunen Suomen ympäristökeskuksen Hydrologian ja Vesivara yksikköjen projekti Arvioidaan ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

Tiivistelmä Turun, Raision, Naantalin ja Rauman rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksesta

Tiivistelmä Turun, Raision, Naantalin ja Rauman rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksesta Näkymiä lokakuu 204 varsinais-suomen ely-keskus Tiivistelmä Turun, Raision, Naantalin ja Rauman rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksesta Kuva: Minna Uusiniitty-Kivimäki Johdanto Turku,

Lisätiedot

Karvianjoen vesistön alaosan säännöstelyjen kehittäminen

Karvianjoen vesistön alaosan säännöstelyjen kehittäminen Karvianjoen vesistön alaosan säännöstelyjen kehittäminen Liite ELY-keskuksen ja kuntien väliseen puitesopimukseen 1. Johdanto Karvianjoen vesistön säännöstelyjen kehittämistarkastelut toteutettiin pääosin

Lisätiedot

Oulun vedenhankinnan tulevaisuus. Keskustelutilaisuus 26.2.2014 Aleksinkulma

Oulun vedenhankinnan tulevaisuus. Keskustelutilaisuus 26.2.2014 Aleksinkulma Oulun vedenhankinnan tulevaisuus Keskustelutilaisuus 26.2.2014 Aleksinkulma Ohjelma Avauspuheenvuoro (Timo P. Karjalainen) Tilannekatsaus Oulun Veden selvitys vaihtoehdoista Monitavoitearviointi Oulun

Lisätiedot

Hulevesitulvariskien alustava arviointi Juankosken kaupungissa

Hulevesitulvariskien alustava arviointi Juankosken kaupungissa Hulevesitulvariskien alustava arviointi Juankosken kaupungissa Aihe: Hulevesitulvariskien alustava arviointi Alue: Juankosken kaupunki Tekijä(t): Ari Räsänen, Tiia Pelkonen Pvm: 14.10.2011 Tunnus ja diaarinumero:

Lisätiedot

KEMIJOEN TULVA-ALTAAT

KEMIJOEN TULVA-ALTAAT 6/4/2013 KEMIJOEN TULVA-ALTAAT Lokka-Porttipahdan altaan luvanhakijana oli aikoinaan valtio hankkeella oli kaksi pääsyytä, sähkönsaannin turvaaminen ja tulvasuojelu tilanne on tänään toinen, valtiolla

Lisätiedot

Puruvesi-seminaari 26.7.2014. Vastuunjako ja yhteistoiminnan järjestelyt vesiensuojelussa. Ylijohtaja Pekka Häkkinen Etelä-Savon ELY-keskus

Puruvesi-seminaari 26.7.2014. Vastuunjako ja yhteistoiminnan järjestelyt vesiensuojelussa. Ylijohtaja Pekka Häkkinen Etelä-Savon ELY-keskus Puruvesi-seminaari 26.7.2014 Vastuunjako ja yhteistoiminnan järjestelyt vesiensuojelussa Ylijohtaja Pekka Häkkinen Etelä-Savon ELY-keskus Suomen pintavesien ekologinen tilaluokitus julkaistiin 2.10.2013.

Lisätiedot

Tulvat. Pelastustoimea kuormittavat vaaralliset säätilanteet koulutus 6.2.2013. Vesistöinsinööri Varpu Rajala, Etelä-Savon ELY-keskus

Tulvat. Pelastustoimea kuormittavat vaaralliset säätilanteet koulutus 6.2.2013. Vesistöinsinööri Varpu Rajala, Etelä-Savon ELY-keskus Tulvat Pelastustoimea kuormittavat vaaralliset säätilanteet koulutus 6.2.2013 Esityksen sisältö Yleisesti ELY-keskuksien tulvatehtävistä Tulvien luokittelu ja syyt Tulvien esiintyminen Itä-Suomessa Tulvariskit

Lisätiedot

TEKNINEN KESKUS NOKIAN KAUPUNKI HULEVESITULVIEN ALUSTAVA ARVIOINTI

TEKNINEN KESKUS NOKIAN KAUPUNKI HULEVESITULVIEN ALUSTAVA ARVIOINTI NOKIAN KAUPUNKI HULEVESITULVIEN ALUSTAVA ARVIOINTI 1 Aihe: Alue: Tekijä(t): Pvm: 17.11.2011 Tunnus ja diaarinumero: KAN 1253/2010 Hulevesitulvariskien alustava arviointi Nokian kaupunki suunnitteluinsinööri

Lisätiedot

Rakennettujen vesistöjen kunnostus ja hoito

Rakennettujen vesistöjen kunnostus ja hoito Rakennettujen vesistöjen kunnostus ja hoito Vesistökunnostusverkoston seminaari 11.-12.6.2014 Iisalmi Jouni Tammi Luonnonvaraosasto Sisältö Rakennettujen vesistöjen hoidon kehittäminen yhteistyö kalaja

Lisätiedot

HULEVESITULVARISKIEN ALUSTAVA ARVIOINTI IKAALISTEN KAUPUNKI

HULEVESITULVARISKIEN ALUSTAVA ARVIOINTI IKAALISTEN KAUPUNKI HULEVESITULVARISKIEN ALUSTAVA ARVIOINTI IKAALISTEN KAUPUNKI 16.11.2011 Sisältö 1 TAUSTA... 2 2 HULEVESITULVARISKIEN ALUSTAVAN ARVIOINNIN PERUSTEET... 2 3 HULEVESITULVARISKIEN ALUSTAVAN ARVIOINNIN TOTEUTUS...

Lisätiedot

Järvikunnostushankkeen läpivienti

Järvikunnostushankkeen läpivienti Järvikunnostushankkeen läpivienti Vesistökunnostushankkeen vaiheet Lähtökohtana tarve kunnostukseen ja eri osapuolten intressit Hankkeen vetäjätahon löytäminen Suunnittelun lähtötietojen kokoaminen ja

Lisätiedot

Säätiedon hyödyntäminen WSP:ssä

Säätiedon hyödyntäminen WSP:ssä Säätiedon hyödyntäminen WSP:ssä Vesihuollon riskien hallinta ja monitorointi 24.-25.4.2013 Kuopio Reija Ruuhela, Henriikka Simola Ilmastokeskus 30.4.2013 Sää- ja ilmastotiedot WSP:ssä - yhteenvetona 1.

Lisätiedot

Ilmastonmuutos ja vesienhoito

Ilmastonmuutos ja vesienhoito Ilmastonmuutos ja vesienhoito Tornionjoen vesiparlamentti 6.11.2013 Pekka Räinä Lapin ELY-keskus Ilmastonmuutos ja vesienhoito Ilmastonmuutoksen vaikutukset veden laatuun/ekologiseen tilaan Kuormitusskenaariot

Lisätiedot

Tiivistelmä Kokemäenjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmasta

Tiivistelmä Kokemäenjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmasta NÄKYMIÄ JOULUKUU 2015 VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Tiivistelmä Kokemäenjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmasta Johdanto Pori ja Huittinen ovat maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä (20.12.2011)

Lisätiedot

Lausunto Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmasta

Lausunto Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmasta LAUSUNTO 23.2.2015 / LUONNOS Lapin elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus. Lausunto Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmasta Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmassa

Lisätiedot

Meritulvat Tulvariskien hallinnan suunnittelu

Meritulvat Tulvariskien hallinnan suunnittelu Meritulvat Tulvariskien hallinnan suunnittelu Vaaralliset säätilanteet, Ilmatieteen laitos 11.4.2013 yksikön päällikkö Kari Rantakokko Uudenmaan ELY-keskus 10.4.2013 Havaittuja muutoksia ääriarvoissa Ilmatieteen

Lisätiedot

KITTILÄN AJANKOHTAINEN TULVATIEDOTE

KITTILÄN AJANKOHTAINEN TULVATIEDOTE KITTILÄN AJANKOHTAINEN TULVATIEDOTE Tiedote 24.5.2012 klo 15 Kittilässä suuren tulvan vaara ohi Kittilässä vesi on laskenut huipustaan 53 cm ja ennusteiden mukaan vesi jatkaa laskua. Vedenpinta oli tänä

Lisätiedot

90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 92 Käsittelyjärjestys...3

90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 92 Käsittelyjärjestys...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 9.9.2013 PÖYTÄKIRJA Nro 9/2013 KOKOUSAIKA Maanantaina 9.9.2013 kello 12.00 14.10 KOKOUSPAIKKA Eagle-talo 3. krs., Kyminlinnantie 6, Kotka 90 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kevättömän ja Pöljänjärven säännöstely tavoitteena alivedenkorkeuden nostaminen

Kevättömän ja Pöljänjärven säännöstely tavoitteena alivedenkorkeuden nostaminen Kevättömän ja Pöljänjärven säännöstely tavoitteena alivedenkorkeuden nostaminen Yleisötilaisuus 21.3.2013 Siilinjärven kunnantalo Taustaa Järvet on laskettu vuonna1909 Perustuu kuvernöörin päätökseen 30.11.1909

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 2012-03 PÖYTÄKIRJA

Seurakuntaneuvosto 2012-03 PÖYTÄKIRJA Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistaina klo 17.00-18.03 Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra läsnä / poissa Grönlund Reino, jäsen Hartikainen

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2011 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2011 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2011 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 3.10.2011 klo 13.00 15.10 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen

Lisätiedot

Ilmastonmuutos ja alueidenkäytön suunnittelu 22.3.2011. Rakennusneuvos Aulis Tynkkynen Ympäristöministeriö

Ilmastonmuutos ja alueidenkäytön suunnittelu 22.3.2011. Rakennusneuvos Aulis Tynkkynen Ympäristöministeriö Ilmastonmuutos ja alueidenkäytön suunnittelu 22.3.2011 Rakennusneuvos Aulis Tynkkynen Ympäristöministeriö ILMASTONMUUTOS Kansallinen ilmastostrategia 2001 ILMASTONMUUTOKSEN TORJUNTA JA HILLINTÄ ILMASTONMUUTOKSEEN

Lisätiedot

Loimi-Hämeen jätehuollon yhteistoiminta-alueen jätepoliittinen ohjelma 2015-2020. Jätehuolto -määräykset

Loimi-Hämeen jätehuollon yhteistoiminta-alueen jätepoliittinen ohjelma 2015-2020. Jätehuolto -määräykset Loimi-Hämeen jätehuollon yhteistoiminta-alueen jätepoliittinen ohjelma 2015-2020 Jätehuolto -määräykset Hannele Tiitto, jätehuoltosuunnittelija, Forssan kaupungin jätelautakunta Ohjelmatyön tekijät Jätelautakunta

Lisätiedot

Pöytäkirja 3/2016 1 (11)

Pöytäkirja 3/2016 1 (11) Pöytäkirja 3/2016 1 (11) 16.02.2016 Aika 16.02.2016 klo 09:00-09:55 Paikka Mikkeli, H-rakennuksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toivottaa osallistujat tervetulleiksi.

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toivottaa osallistujat tervetulleiksi. ROVANIEMEN SEUDUN Kokouspäivämäärä 11.2.2003 RIISTANHOITOYHDISTYS JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA AIKA Kello 18.00 PAIKKA PAIKALLA PUHEENJOHTAJA ESITTELIJÄ PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ City- hotelli Hannu Lukkarila Juha Seurujärvi

Lisätiedot

Ehdotus Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi. vuosille 2016-2021

Ehdotus Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi. vuosille 2016-2021 Ehdotus Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2016-2021 2 RAPORTTEJA XX 2015 EHDOTUS IVALOJOEN VESISTÖALUEEN TULVARISKIEN HALLINTASUUNNITELMAKSI VUOSILLE 2016-2021 Lapin

Lisätiedot

Vesistökunnostusten ohjaus ja hankkeistaminen

Vesistökunnostusten ohjaus ja hankkeistaminen Vesistökunnostusten ohjaus ja hankkeistaminen VYYHTI-hankkeen seminaari 19.11.2014 Lappajärvi Liisa Maria Rautio Vesistöpäällikkö Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Vesitalousstrategian (2011) päämäärät Valuma-alueilla

Lisätiedot

Kevätön ja Pöljänjäreven alivedenkorkeuden nostaminen

Kevätön ja Pöljänjäreven alivedenkorkeuden nostaminen Kevätön ja Pöljänjäreven alivedenkorkeuden nostaminen Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet Pohjois-Savon ELY-keksus, Tuulikki Miettinen 10.7.2012 1 Aiemmat hankkeet Järvet laskettu vuonna1909 laskun

Lisätiedot

MERIMASKUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 Seurakuntaneuvosto 28.3.2011 1(6)

MERIMASKUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 Seurakuntaneuvosto 28.3.2011 1(6) Seurakuntaneuvosto 1(6) KOKOUSTIEDOT: AIKA: maanantaina 28.maaliskuuta 2011 klo 17.30 PAIKKA: Merimaskun seurakuntakoti PYKÄLÄT: 27 43 KOKOUKSEEN KUTSUTUT: lista läsnä Huovinen Matti kirkkoherra, pj x

Lisätiedot

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä)

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Muistio 1(5) Asiakasraati Aika Keskiviikko 25.2.2016 kello 16.00 18.00 Paikka Osallistujat Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Seppo Ranta, asiakasraadin puheenjohtaja, johtajaylilääkäri

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 33/2013/2 Dnro PSAVI/45/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2013

LUPAPÄÄTÖS Nro 33/2013/2 Dnro PSAVI/45/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2013 LUPAPÄÄTÖS Nro 33/2013/2 Dnro PSAVI/45/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2013 1 ASIA LUVAN HAKIJA Taivallammen kunnostus, Salla Sallan yhteismetsä Tapio Sinkkilä Kuusamontie 25 98900 Salla SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Saaristolainen elämäntapa ilmastonmuutoksen uhat (ja mahdollisuudet) Porvoo 4.6.2013 Esko Kuusisto SYKE

Saaristolainen elämäntapa ilmastonmuutoksen uhat (ja mahdollisuudet) Porvoo 4.6.2013 Esko Kuusisto SYKE Saaristolainen elämäntapa ilmastonmuutoksen uhat (ja mahdollisuudet) Porvoo Esko Kuusisto SYKE Helsinki, Mechelininkatu, helmikuu 2013 1 HAAPASAARI 2 Konsekvenser av klimatförändring antas bli mycket starka

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Tekninen lautakunta 25.3.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 25.3.2015 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä

Lisätiedot

Suositukset kunnille merkittävien hulevesitulvariskialueiden nimeämiseksi

Suositukset kunnille merkittävien hulevesitulvariskialueiden nimeämiseksi KUNTALIITON MUISTIO 18.4.2011 Suositukset kunnille merkittävien hulevesitulvariskialueiden nimeämiseksi 1 Yleistä Laissa (620/2010) ja asetuksessa (659/2010) tulvariskien hallinnasta on säädetty tulvariskien

Lisätiedot

2. Kuulemispalaute vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä (liite 1)

2. Kuulemispalaute vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä (liite 1) Lappi LAPIN VESIENHOIDON YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS (6) Aika: 28.05.2013 klo 12.00-14.00 Paikka: Läsnä: Lapin ELY-keskus, Virastotalo, Hallituskatu 5 C, Rovaniemi, Amica-ravintolan kokoushuone Kabinetti Timo

Lisätiedot

Tehtävät, työn organisointi ja toimintatavat

Tehtävät, työn organisointi ja toimintatavat Kitkajärvien ja Posionjärven hoidon ja kunnostuksen työryhmä Tehtävät, työn organisointi ja toimintatavat Työryhmän I kokous 2.9.2013 Työryhmän tehtävät ja asema järvien ja niiden valuma-alueen ongelmien

Lisätiedot

Ympäristöhallinto Versio 6.6.2011

Ympäristöhallinto Versio 6.6.2011 Ympäristöhallinto Versio 6.6.2011 1. Johdanto Valtioneuvosto hyväksyi 10.12.2009 vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2015 seitsemälle vesienhoitoalueelle, jotka kattavat koko Manner-Suomen. Suunnitelmat perustuvat

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Sierilä: nykyaikaista ja vastuullista vesivoimaa

Sierilä: nykyaikaista ja vastuullista vesivoimaa Sierilä: nykyaikaista ja vastuullista vesivoimaa ET:n kevätseminaari Rovaniemellä 13.5.2016 Tuomas Timonen ja Timo Torvinen 13.5.2016 1 Sisältö Kemijoen ajankohtaiset kuulumiset Sierilän voimalaitosprojekti

Lisätiedot

Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelman tiivistelmä

Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelman tiivistelmä LIITE 4 Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelman tiivistelmä Tausta Kemijoen vesistöalueella on maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä (20.12.2011) nimetty valtakunnallisesti merkittäväksi tulvariskialueiksi

Lisätiedot

Renkajoki ja padot toiveissa esteettömyys

Renkajoki ja padot toiveissa esteettömyys Renkajoki ja padot toiveissa esteettömyys Suvi Mäkelä Vesistöasiantuntija Suvi Mäkelä Vesistöasiantuntija Renkajärven suojeluyhdistyksen kokous 24.5.2014 Esityksen sisältö: - Renkajoen ja sen valuma-alueen

Lisätiedot

LOVIISAN RANNIKKOALUEEN TULVARISKIEN HALLINTA SUUNNITELMA 2016 2021

LOVIISAN RANNIKKOALUEEN TULVARISKIEN HALLINTA SUUNNITELMA 2016 2021 Loviisan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016 2021 Liite 1 LOVIISAN RANNIKKOALUEEN TULVARISKIEN HALLINTA SUUNNITELMA 2016 2021 Uudenmaan ELY keskus YMPÄRISTÖ SELOSTUS Sisällys

Lisätiedot

Taloyhtiön yhtiökokous

Taloyhtiön yhtiökokous Taloyhtiön yhtiökokous Lakimies Simo Vihemäki 16.2.2016 Sisältö Kokouksen valmistelu Kokouskutsu Kokouksen toimihenkilöt Kokouksen kulku Asiamies ja avustaja Äänioikeus kokouksessa Osakkaan esteellisyys

Lisätiedot

Sukuneuvoston kokous

Sukuneuvoston kokous Sukuneuvoston kokous AIKA 9.2.2013 klo 13:00 PAIKKA Pekka Marttusen toimitiloissa, Vinssikatu 1, Lahti Läsnä: Lea Pulkkinen, hallituksen puheenjohtaja Mika Marttunen, varapuheenjohtaja; Anssi Hatakka,

Lisätiedot

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Seurakuntaneuvosto 12.3.2015 sivu 1 (5) HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 12.3.2015 kello 18.45 20.54 Paikka Hakunilan kirkon kokoustila Hakunilantie 48, Vantaa Osallistujat:

Lisätiedot

Tornionjoen Suomen puoleisten pintavesien luokittelu ja ehdotetut lisätoimenpiteet

Tornionjoen Suomen puoleisten pintavesien luokittelu ja ehdotetut lisätoimenpiteet Tornionjoen Suomen puoleisten pintavesien luokittelu ja ehdotetut lisätoimenpiteet Petri Liljaniemi Biologi Lapin ympäristökeskus 1 Vesistön ekologisen tilan luokittelu Biologiset tekijät Levät, vesikasvillisuus,

Lisätiedot

Jalasjärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Läsnä: Hannu-Pekka Kivistö Jalasjärvi, puheenjohtaja

Jalasjärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Läsnä: Hannu-Pekka Kivistö Jalasjärvi, puheenjohtaja 1 Aika: 30.4.2013 klo 10.00 12.10 Paikka: Jalasjärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä: Hannu-Pekka Kivistö Jalasjärvi, puheenjohtaja Jari Isohella Kurikka, 1. varapj Markku Rintamäki Seinäjoki,

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016 2021

Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016 2021 Raportteja 7 2016 Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016 2021 ivalojoen tulvaryhmä Anna kurkela (toim.) niina karjalainen (toim.) 72 Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien

Lisätiedot

Pekka Vuola Porin kaupunki / TPK. Porin tulvasuojelusta

Pekka Vuola Porin kaupunki / TPK. Porin tulvasuojelusta Pekka Vuola Porin kaupunki / TPK Porin tulvasuojelusta 1 Erilaisia tulvatilanteita 50 km 2 2 Millainen tulva olisi? -10 C +1 C 3 Millainen tulva olisi? 4 Vahingonvaara 5.000 asuntoa, joihin vesi tulisi

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ PÖYTÄKIRJA 2/2009

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ PÖYTÄKIRJA 2/2009 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ PÖYTÄKIRJA 2/2009 Lapin toimintayksikkö 2.6.2008 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI Nuorten hyvinvoinnin ankkurit Lapissa Aika

Lisätiedot

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille Kunnanvaltuusto 65 25.06.2013 Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille KVALT 65 Khsal 31 Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

LOIMAAN SEUTUKUNNAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 1 (7) KEHITTÄMISKESKUS Hallitus

LOIMAAN SEUTUKUNNAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 1 (7) KEHITTÄMISKESKUS Hallitus LOIMAAN SEUTUKUNNAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 1 (7) Aika maanantaina 17.12.2012 kello 9:00 11:10 Kokouksen jälkeen n. 11:30 joululounas Seurahuoneella Paikka Yrityskolmio, os. Vareliuksenkatu 2 B, 32200 LOIMAA

Lisätiedot

Kitka-MuHa-projektin yleiskatsaus

Kitka-MuHa-projektin yleiskatsaus Kitka-MuHa-projektin yleiskatsaus Satu Maaria Karjalainen, SYKE Kitka-MuHa-työryhmän kokous 2 13.1.2014 Oivanki, Kuusamo Maastotyöt Paikkoja valittu asukastilaisuuksissa saatujen tietojen perusteella Vesinäytteitä

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILI - TAKAJÄRVEN UIMARANTA

UIMAVESIPROFIILI - TAKAJÄRVEN UIMARANTA UIMAVESIPROFIILI - TAKAJÄRVEN UIMARANTA Kemin liikuntapalvelut on yhteistyössä terveystarkastajien kanssa laatineet Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 177/2008 mukaisen uimavesiprofiilin Kemin Takajärven

Lisätiedot

Tulvariskien hahmottaminen

Tulvariskien hahmottaminen Tulvariskien hahmottaminen VHVSY:n ja Vantaan kaupungin hulevesiseminaari 25.11.2014 Ulla-Maija Rimpiläinen Mitä tarkoittaa? Todennäköisyys on 22% sille, että seuraavan 50 vuoden aikana sattuu ainakin

Lisätiedot

Vesilaki 2011 ja metsäojitukset

Vesilaki 2011 ja metsäojitukset Vesilaki 2011 ja metsäojitukset Puron ja noron luonnontilan turvaaminen Vähäinen ojitus Ilmoitusmenettelystä Pekka Kemppainen Maa- ja metsätalousministeriö Metsätalouden vesiensuojelupäivät Saarijärvi

Lisätiedot

Kyrönjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma. vuosille 2016-2021

Kyrönjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma. vuosille 2016-2021 Kyrönjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016-2021 KYRÖNJOEN VESISTÖALUEEN TULVARYHMÄ 2015 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Tulvariskien hallinnan suunnittelu... 4 2.1 Tulvariskien

Lisätiedot

POHJOISET SUURHANKKEET JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI SYMPOSIUM 26-27.11.2013

POHJOISET SUURHANKKEET JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI SYMPOSIUM 26-27.11.2013 POHJOISET SUURHANKKEET JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI SYMPOSIUM 26-27.11.2013 2. keynote: Monitavoitearviointi turvetuotannon vesiensuojelussa maakunnallinen näkökulma suunnittelutyökaluihin Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 24.4.2012, kello 17.30 18.15 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja

Lisätiedot

26.9.2011. Kainuun alueen koheesio- ja kilpailukykyohjelman ohjausryhmän kokous

26.9.2011. Kainuun alueen koheesio- ja kilpailukykyohjelman ohjausryhmän kokous Kainuun alueen koheesio- ja kilpailukykyohjelman ohjausryhmän kokous Aika pe 23.9.2011 klo 9.00 11.00 Paikka Kajaanin kaupungintalon kokoustila Brahe Läsnä kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Okkonen,

Lisätiedot

42 Kyrönjoen vesistöalue

42 Kyrönjoen vesistöalue Oy Vesirakentaja Voimaa vedestä 2007 104(196) 42 Kyrönjoen vesistöalue Vesistöalueen pinta-ala 4 923 km 2 Järvisyys 1,2 % Vesistönro Vesistö + laitos Rakennetut MW GWh/a 42 Kyrönjoen vesistöalue 17,5 50,8

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kirkkovaltuusto 9.2.2016. Läsnä Aarnio-Närhi Hannele Liljeqvist Pirkko, varaj.

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kirkkovaltuusto 9.2.2016. Läsnä Aarnio-Närhi Hannele Liljeqvist Pirkko, varaj. Aika 9.2.2016 kello 18.30 19.07 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Aarnio-Närhi Hannele Liljeqvist Pirkko, varaj. Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Joonas Pihkala Isto Hakala Pentti Poutiainen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Aika 16.2.2016 klo 17.45 18.15 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tiivistelmä Uskelanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksesta

Tiivistelmä Uskelanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksesta Näkymiä lokakuu 2014 varsinais-suomen ely-keskus Tiivistelmä Uskelanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksesta Johdanto Kuva: Olli-Matti Verta Salon keskusta on maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Vesistöjen tila Pohjois-Karjalassa. Viljelijän eurot vihertyy -seminaari Joensuu 14.2.2012

Vesistöjen tila Pohjois-Karjalassa. Viljelijän eurot vihertyy -seminaari Joensuu 14.2.2012 Vesistöjen tila Pohjois-Karjalassa Viljelijän eurot vihertyy -seminaari Joensuu 14.2.2012 Pohjois-Karjalan ELY-keskus 14.2.2012 1 Vesienhoidon tavoitteet Vesienhoidon tavoitteena on suojella, parantaa

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ. Kangasjärven uimavesiprofiili

SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ. Kangasjärven uimavesiprofiili SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Kangasjärven uimavesiprofiili UIMAVESIPROFIILI - MALLI 2 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 177/2008 yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Pöytäkirja 1. Karjalainen Riitta pj. Mölsä Jukka vpj., Venesjärvi Seppo j.

ORIMATTILAN KAUPUNKI Pöytäkirja 1. Karjalainen Riitta pj. Mölsä Jukka vpj., Venesjärvi Seppo j. ORIMATTILAN KAUPUNKI Pöytäkirja 1 Aika 29.1.2015 klo 18.00-20.40 Paikka Osanottajat Kaupunginhallituksen kokoushuone Karjalainen Riitta pj. Mölsä Jukka vpj., Venesjärvi Seppo j. Eskola Jari Ladec Koivisto

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) LIPERIN KUNTA PYHÄSELÄN TELMONSELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

BAT-päätelmistä poikkeaminen. Jaakko Kuisma Ympäristöministeriö

BAT-päätelmistä poikkeaminen. Jaakko Kuisma Ympäristöministeriö BAT-päätelmistä poikkeaminen Jaakko Kuisma Ympäristöministeriö Esityksen sisältö - BAT huomioon ottaminen ympäristöluvissa - Poikkeamien soveltaminen 2 BAT ja direktiivilaitokset (YSL 527/2014) UUTTA:

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Ympäristölautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Ympäristölautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 25.10.2011, kello 17.30 20.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Nuorisotalo Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala Jussi,

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (6) KONNEVEDEN KUNTA ETELÄ-KONNEVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Maankäyttö-

Lisätiedot

Vesipuitedirektiivin mukaiset vesimuodostumat

Vesipuitedirektiivin mukaiset vesimuodostumat Vesipuitedirektiivin mukaiset vesimuodostumat Dokumentin päivityspvm: 11.11.2014 mmk Sisältö 1. Spatiaaliset näkymät... 1 2. Ominaisuustietojen kuvaus... 1 3. UML-malli... 6 1. Spatiaaliset näkymät Aineistosta

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika 23.9.2009 klo 16.00. Paikka Kokoustila Kataja, Järjestökatu 10

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika 23.9.2009 klo 16.00. Paikka Kokoustila Kataja, Järjestökatu 10 EETANET RY. PÖYTÄKIRJA 1/2009 1(8) Pöytäkirja kertoo yhdistyksen jäsenille ja viranomaisille, mitä kokous on päättänyt ja mitä pitäisi tehdä. auttaa seuraamaan päätösten toteuttamista. antaa tietoja siitä,

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2010-07 1 / 5 18.11.2010

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2010-07 1 / 5 18.11.2010 1 / 5 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 18.00 20.45 Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa Osanottajat Ylikangas Kimmo, pj. Rikala Tuula, varapj., kokouksen pj. Huuskonen

Lisätiedot

Maatalouden ympäristövaikutusten muodostuminen, valumaaluekohtaisia

Maatalouden ympäristövaikutusten muodostuminen, valumaaluekohtaisia Maatalouden ympäristövaikutusten muodostuminen, valumaaluekohtaisia tarkasteluja Sanna Kipinä-Salokannel Varsinais-Suomen ELY-keskus Vesien tilan yksikkö Maatalouden ympäristöneuvojien koulutuspäivät Tampere

Lisätiedot

Lausunto ehdotuksista tulvariskien hallintasuunnitelmiksi vuosille 2016 2021 ja niiden ympäristöselostuksista

Lausunto ehdotuksista tulvariskien hallintasuunnitelmiksi vuosille 2016 2021 ja niiden ympäristöselostuksista Kunnanhallitus 82 16.03.2015 Lausunto ehdotuksista tulvariskien hallintasuunnitelmiksi vuosille 2016 2021 ja niiden ympäristöselostuksista 418/11.03.09/2014 Khall 82 Lapin ELY-keskus on kirjeellään 29.10.2014

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI MUISTIO 4/2016

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI MUISTIO 4/2016 Elinympäristövaliokunta AIKA 11.04.2016 klo 16:00-18:15 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Törrö Marja-Leena 16:00-18:15 puheenjohtaja Nivala Kaisa 16:00-18:15 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tiivistelmä Turun, Raision, Naantalin ja Rauman rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmasta

Tiivistelmä Turun, Raision, Naantalin ja Rauman rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmasta NÄKYMIÄ JOULUKUU 2015 VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Tiivistelmä Turun, Raision, Naantalin ja Rauman rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmasta Johdanto Kuva: Juha Hyvärinen Turku, Raisio, Naantali

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 2/2011 23.2.2011

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 2/2011 23.2.2011 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) Aika Keskiviikko 23.2.2011 klo 18.30 19.45 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu Hyttinen Riitta Jutila

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 17.00 18.20. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa läsnä / poissa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra Grönlund Reino, jäsen Hartikainen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 22

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 22 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 22 Vanhusneuvosto 25.08.2015 AIKA 25.08.2015 klo 13:00-15:00 PAIKKA Mäki-Kevari, Ylihärmä KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Mäki-Kevarin tehostettuun palveluasumiseen

Lisätiedot

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suomen hydrologian yhdistys (SHY) VUOSIKOKOUS 15.5.2014 klo. 17.30-18:43 Suomen ympäristökeskus, Mechelininkatu 34a, Helsinki Läsnäolijat: Johanna Korhonen, Hannu Marttila, Harri Koivusalo, Ari Jolma,

Lisätiedot

MRL 66 :n mukainen viranomaisneuvottelu Lahden yleiskaavan 2025 ehdotuksesta

MRL 66 :n mukainen viranomaisneuvottelu Lahden yleiskaavan 2025 ehdotuksesta Yleiskaavatyö 2013-2016 Lahden läntisten osien osayleiskaava Y-202 Yleiskaavaehdotus 2016 D/318/10.02.02.00.04/2015 KV 13.6.2016 Liite 8 Tekninen ja ympäristötoimiala Maankäyttö ja aluehankkeet Pöytäkirja

Lisätiedot

Pyhtään kunnanvirasto/kunnanhallituksen kokoushuone. Lindholm Matias 2. varapuheenjohtaja. Meriläinen Aapo Jäsen

Pyhtään kunnanvirasto/kunnanhallituksen kokoushuone. Lindholm Matias 2. varapuheenjohtaja. Meriläinen Aapo Jäsen PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Nuorisovaltuusto AIKA 12.3.2015 klo 17:05-18:40 PAIKKA Pyhtään kunnanvirasto/kunnanhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Mäkinen Anni Jäsen Bertling Hannu Puheenjohtaja Hillberg

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta 15.06.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015

Kielellisten palvelujen toimikunta 15.06.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kielellisten palvelujen toimikunta 15.06.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjan tarkastajat 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 Ajankohtaiset

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 2/2009 27.5.2009

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 2/2009 27.5.2009 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 27.5.2009 klo 17-19.52 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Stoor Timo jäsen, pj x Sinikumpu Airi jäsen, vpj x Alaoja Raimo jäsen x

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 09/2014

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 09/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 09/2014 KOKOUSAIKA 17.06.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 92 93 94 95 96 97 46 98 99

Lisätiedot

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvik pysyy väljästi rakennettuna ja viihtyisänä asuinalueena 3.5.2012 1 Långvikin kehittäminen kunnan päätöksenteossa 1(5) Joulukuu

Lisätiedot

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 28.11.2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) Laki ympäristövaikutusten

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 ja sen toteuttaminen

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 ja sen toteuttaminen Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 ja sen toteuttaminen BaltCICA työpaja 18.10.2011 Kaisu Anttonen Tampereen kaupunki Kestävä yhdyskunta-yksikkö T A M P E R E E N K A U P U N K I Rautalankamalli:

Lisätiedot