Paikka: Rovaniemen kaupungintalo, kokoushuone Olztyn 2. krs. Puheenjohtaja Hannes Manninen avasi kokouksen klo 9:35.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paikka: Rovaniemen kaupungintalo, kokoushuone Olztyn 2. krs. Puheenjohtaja Hannes Manninen avasi kokouksen klo 9:35."

Transkriptio

1 Kemijoen tulvaryhmän 8. kokouksen pöytäkirja LAPELY/5/07.02/2012 Paikka: Rovaniemen kaupungintalo, kokoushuone Olztyn 2. krs Aika: klo 9:35 12:48 1 Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja Hannes Manninen avasi kokouksen klo 9:35. 2 Läsnäolijoiden toteaminen Todettiin läsnäolijat ja todettiin, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. jäsen (pj) Lapin liitto Hannes Manninen jäsen Lapin ELY-keskus Timo Alaraudanjoki jäsen Lapin pelastuslaitos Timo Rantala jäsen Enontekiön kunta Kalevi Keskitalo jäsen Kemijärven kaupunki Markku Koivisto jäsen Keminmaan kunta Aapo Mäenpää jäsen Jari Kinnunen Kittilän kunta varajäsen Lauri Kurula jäsen Pelkosenniemen kunta Hannu Oikarinen jäsen Rovaniemen kaupunki Tarja Outila jäsen Sallan kunta Marita Leskinen jäsen Savukosken kunta Kari Kilpimaa jäsen Sodankylän kunta Veikko Virtanen jäsen Tervolan kunta Mika Simoska seuraavilla ei esitys- eikä äänioikeutta sihteeri Lapin ELY-keskus Niina Karjalainen sihteeri Lapin liitto Maiju Hyry pysyvä asiantuntija Kemijoki Oy Kaj Hellsten Jussi Pyyny pysyvä asiantuntija Kemijoen vesiensuojeluyhdistys Markku Isometsä pysyvä asiantuntija Lapin luonnonsuojelupiiri Pekka Nyman Tarja Pasma asiantuntija Lapin ELY-keskus Timo Jokelainen asiantuntija Lapin ELY-keskus Anna Kurkela asiantuntija Lapin ELY-keskus Pekka Räinä asiantuntija Suomen ympäristökeskus Noora Veijalainen asiantuntija Suomen ympäristökeskus Mika Marttunen asiantuntija Suomen ympäristökeskus Anne-Mari Rytkönen

2 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Edellisellä kerralla on valittu tarkastajiksi Panu Leinonen ja Tarja Outila. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Marita Leskinen ja Veikko Virtanen. 4 Esityslistan hyväksyminen Esitys: Päätös: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Hyväksyttiin. 5 Esityslistan/pöytäkirjan laadinta ja kirjaamisperiaatteet Puheenjohtaja Hannes Manninen alustaa asian. Esitys: Päätös: Keskustellaan asiasta ja päätetään keskeisistä periaatteista Hannes Manninen jakoi aiheeseen liittyvän esittelytekstin kokoukseen osallistujille. Esityslistan esittelyosassa päätettävään asiaan liittyvät keskeiset kohdat siten, että lukemalla ne, saa pääpiirteittäisen kokonaiskuvan. Lyhyesti on syytä tuoda esiin myös asiaan liittyvät keskeiset säännökset. Esittelijän tekstin tulee olla perusteltua, jossa on vältettävä esittelijän subjektiivisia mielipiteitä. Pöytäkirja voi olla keskustelupöytäkirja (harvinainen) tai päätöspöytäkirja. Päätöspöytäkirjaan merkitään kokouksessa tehdyt ehdotukset, äänestysehdotukset, äänestykset ja päätökset. Edellä olevan lisäksi pöytäkirjaan voidaan merkitä myös toteamuksia ja sellaisia mainintoja, jotka kokous päättää merkitä pöytäkirjaan. Lisäksi luonnollisesti merkitään jäsenten eriävät mielipiteet tai lausumat. Kokouksen tapahtumat kirjataan päätösesityksen jälkeen, jotta esittely ja kokousasioiden käsittely eivät sekoitu toisiinsa ja lukija tietää kenen/keiden kannanotosta on kulloinkin kysymys. Päätettiin hyväksyä pöytäkirjan laadinta ja kirjaamisperiaatteet edellä olevan mukaisesti.

3 6 Ilmastonmuutos ja hydrologia Tulvariskien hallinnan suunnittelussa täytyy ottaa huomioon sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset tulviin, että hallintasuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden sopeutuvuus ilmastonmuutokseen. Noora Veijalainen Suomen ympäristökeskuksesta esittelee ilmastonmuutoksen vaikutuksia tulviin. Esitys: Päätös: Merkitään katsaus tiedoksi. Noora Veijalainen Suomen ympäristökeskuksesta esitteli ilmastonmuutoksen vaikutuksia tulviin liitteen 1 esityksen mukaisesti. Merkittiin tiedoksi ja todettiin, että ilmastonmuutos ei tämän hetkisen tiedon mukaan aiheuta muutoksia tulvasuojelun perusratkaisuihin. 7 Tulvariskien hallinnan suunnittelun ja vesienhoidon yhteensovittaminen Tulvariskien hallinnan suunnittelun toimenpiteet ja vesienhoito on tulvariskilain mukaan sovitettava yhteen. (620/2010,12 ) Pekka Räinä esittelee tulvariskien hallinnan suunnittelun ja vesienhoidon yhteensovittamista vesienhoidon näkökulmasta. Esitys: Päätös: Merkitään katsaus tiedoksi. Pekka Räinä esitteli tulvariskien hallinnan suunnittelun ja vesienhoidon yhteensovittamista vesienhoidon näkökulmasta liitteen 2 mukaisesti. Merkittiin katsaus tiedoksi. 8 Tulvariskien hallintasuunnitelmaan valmisteltavat toimenpiteet Kemijoen tulvariskien hallinnan monitavoitearviointia on esitelty aiemmissa tulvaryhmän kokouksissa. Kemijoen tulvaryhmän edellisessä kokouksessa monitavoitearvioinnin käsittely jäi keskeneräiseksi toimenpidevaihtoehtojen osalta. Yksittäisistä tulvariskien hallintatoimenpiteistä on muodostettu neljä vaihtoehtoa. Tämän asian käsittelyn ajaksi kokoukseen osallistujat jaetaan neljään ryhmään ja kaikki ryhmät saavat kommentoida kaikkia esitettyjä vaihtoehtoja learning cafe - tyyppisellä menetelmällä. Menetelmässä ryhmät kiertävät keskustelupisteestä toiseen. Jokaisessa pisteessä on esitettynä yksi toimenpidevaihtoehto, josta kukin ryhmä keskustelee (mm. toteutettavuus, lisäselvitystarpeet). Kaikki osallistujat kiertävät kaikki pisteet.

4 Ryhmäkeskustelujen jälkeen kaikki osallistujat täytettävät kyselylomakkeen toimenpidevaihtoehdoista. Anne-Mari Rytkönen Suomen ympäristökeskuksesta esittelee ryhmätöiden kulun. Taustamateriaali ryhmäkeskusteluihin: Liite 1. Edellisen kokouksen kommenttien pohjalta täydennetty raportti yksittäisistä toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista. Liite 2. Ilmastonmuutoksen vaikutukset tulviin ja toimenpiteiden sopeutuvuus ilmastonmuutokseen Liite 3. Toimenpidevaihtoehtojen esittely Esitys: Päätös: Keskustellaan vaihtoehtoisista toimenpideyhdistelmistä ja sovitaan alustavasti tulvariskien hallintasuunnitelmaan valmisteltavasta vaihtoehdosta. Esillä olleet toimenpidevaihtoehdot olivat: VE 1 Tulvavedenpidättäminen Rovaniemen yläpuolella (tavoitetaso 1/100a) Kemijärven säännöstelyn ylärajan ylittäminen tilapäisesti tasoon N43+150,8 m (hätäylivedenkorkeuden nosto nykyisestä tasosta 1 metrillä) Olkkajärven säännöstelyn ylärajan ylittäminen nykyiseen hätäylivedenkorkeuteen saakka VE2 Varautuminen tulviin Rovaniemellä (tavoitetaso 1/100a) Rovaniemen tulvapenkereet mitoitettuna 1/50a tulvalle Kemijärven ja Olkkajärven säännöstelyn ylärajan ylittäminen nykyisiin hätäylivedenkorkeuksiin saakka. VE3 Toimenpiteet Rovaniemellä ja Kemijärvellä (tavoitetaso 1/250a) Rovaniemen tulvapenkereet mitoitettuna 1/50a tulvalle Kemijärven säännöstelyn ylärajan ylittäminen tilapäisesti tasoon N43+150,8 m (hätäylivedenkorkeuden nosto nykyisestä tasosta 1 metrillä) Olkkajärven säännöstelyn ylärajan ylittäminen nykyiseen hätäylivedenkorkeuteen saakka VE4 Kemihaaran tekoallas Anne-Mari Rytkönen Suomen ympäristökeskuksesta esitteli ryhmätöiden kulun ja keskusteltiin ryhmissä vaihtoehdoista ja täytettiin kyselylomake liittyen vaihtoehtoihin. Timo Alaraudanjoki piti esityksen (liite 3) tulvariskien hallinnan tavoitteiden ja toimenpiteiden jaksottamisesta tässä kohdassa.

5 Päätös: Todettiin, että tulvaryhmä on yksimielinen rinnalle tarkasteltavasta Rovaniemen pengertämisestä 1/50a tulvarajaan saakka, jotta vaikutuksia saadaan mahdollisesti nopeammalla aikataululla. Mukana pidetään myös Kemijärven pinnan poikkeuslupamahdollisuus nykyiseen tapaan. Puheenjohtajan päätösesitys: Varsinainen vaihtoehto tulvariskien hallintasuunnitelmaan on VE4, mutta otetaan rinnalle tarkasteltavaksi Rovaniemen pengertäminen 1/50a tulvarajaan saakka edellä yksimielisesti hyväksytyllä tavalla. Pelkosenniemen kunnan edustajan päätösesitys: Varsinainen vaihtoehto tulvariskien hallintasuunnitelmaan on VE3. Lapin ELYkeskuksen edustaja kannatti Pelkosenniemen kunnan edustajan esitystä. Kahdesta kannatetusta päätösesityksestä järjestettiin äänestys. Äänestyksessä puheenjohtajan ehdotusta kannatti 8 jäsentä ja Pelkosenniemen kunnan ehdotusta 2 jäsentä. Äänestyksen perusteella päätökseksi tuli puheenjohtajan ehdotus. 9 Tulvariskien hallinnan tavoitteiden ja toimenpiteiden jaksottaminen Keskustellaan tulvariskien hallinnan tavoitteiden ja toimenpiteiden jaksottamisesta useammalle suunnittelukaudelle. Tiettyjen toimenpiteiden toteutuminen kestää useampia suunnittelukausia. Keskustelun tavoitteena on pohtia, miten sellaiset toimenpiteet voitaisiin kirjata tulvariskien hallintasuunnitelmaan. Nyt laadittava tulvariskien hallintasuunnitelma koskee kautta Timo Alaraudanjoki Lapin ELY-keskuksesta alustaa keskustelun. Esitys: Keskustellaan tulvariskien hallinnan tavoitteiden ja toimenpiteiden jaksottamisesta useammalle suunnittelukaudelle. Päätös: Timo Alaraudanjoki Lapin ELY-keskuksesta esitteli asian kohdassa 8.

6 10 Yleisötilaisuudet Tulvariskien hallinnan suunnitteluun liittyen on suunniteltu pidettäväksi kaikille avoimia yleisötilaisuuksia Rovaniemellä, Kemijärvellä ja Kittilässä. Avoimien yleisötilaisuuksien ajankohdat on alustavasti päätetty viikolle 15 (8-10.4). Esitys: Päätös: Merkitään tiedoksi. Todettiin, että Rovaniemen asukasyhdistyksien järjestämä tilaisuus on Tirolisalissa. Toivotaan tulvaryhmän jäsenien osallistumista mahdollisuuksien mukaan yleisötilaisuuksiin. Merkittiin tiedoksi. 11 Kemijoen tulevariskien hallintasuunnitelman Natura-arviointi Luonnonsuojelulain 65 :n mukaan on suunnitelmalle tehtävä Natura-arviointi, jos se todennäköisesti merkittävästi heikentää Natura -alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty Natura 2000 verkostoon. Jos tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään Kemihaaran Natura-alueelle sijoittuvaa allasta, tulee Natura-arviointi tehdä. Koska arvio koskee koko suunnitelmaa, voidaan se käynnistää siinä vaiheessa, kun tulvasuojelun kaikki toimenpiteet ovat selvillä. Edellisessä tulvaryhmän kokouksessa päätettiin selvittää Natura-selvityksen tilaaja ja maksaja(t). Lapin Ely- keskuksesta on todettu, että sillä on vahva rooli luonnonsuojelullisissa asioissa, minkä vuoksi se ei mielellään olisi Natura-arvioinnin tilaaja. Elykeskukseta on myös ilmoitettu, että rahoitus arvioinnin tekemiseen saadaan maaja metsätalousministeriöstä. Lapin liitossa on käynnissä Itä-Lapin alueella maakuntakaavan laatiminen, minkä vuoksi Natura-arvioinnin teettäminen maakuntakaavasta tulee ajankohtaiseksi ensi vuonna. Liitto voisi tämän vuoksi toimia selvityksen tilaajana/ toimeksiantajana. Liitto on lupautunut arvioinnin tilaajaksi. Esitys: Päätös: Päätetään Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelman Natura-arvioinnin teettämisestä Timo Alaraudanjoki jakoi tulvaryhmälle MMM muistion Natura-arviointiin liittyen. Siirrettiin asian käsittely seuraavaan kokoukseen.

7 12 Muut asiat Ei muita asioita. 13 Seuraava kokous Esitys: Sovitaan seuraava kokous toukokuulle Päätös: Sovittiin seuraava kokous maanantaille klo 9:30 Lapin liiton tiloissa. 14 Kokouksen päättäminen Päätettiin kokous klo 12:48. Hannes Manninen puheenjohtaja Niina Karjalainen sihteeri Pöytäkirjan tarkastajat: Marita Leskinen Veikko Virtanen PÖYTÄKIRJAN LIITTEET: Liite 1. Noora Veijalaisen esitys ilmastonmuutoksesta Liite 2. Pekka Räinän esitys vesienhoidon ja tulvariskien hallinnan yhteensovittamisesta Liite 3. Timo Alaraudanjoen esitys tulvariskien hallinnan tavoitteiden ja toimenpiteiden jaksottamisesta.

8 Ilmastonmuutoksen vaikutukset tulviin Rovaniemellä Noora Veijalainen Suomen ympäristökeskus Kemijoen tulvaryhmä Johdanto Ilmastonmuutoksen myötä lämpötila nousee ja sadanta Suomessa kasvaa Ilmastonmuutos vaikuttaa eri tavalla erilaisiin tulviin Lumen sulamisesta aiheutuvat tulvat muuttuvat eri tavalla kuin vesisateista aiheutuvat tulvat Ilmastonmuutoksen vaikutuksia arvioitu Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE) Vesistömallit ja ilmastoskenaariot arvioiden pohjana 1

9 Virtaama (m 3 /s) Havainnot Havaintosarjoissa (esim. Valajaskosken virtaama) heikko (ei kovin merkittävä) laskeva trendi virtaamien suuruudessa Saattaa johtua osittain myös säännöstelystä, ei välttämättä ilmastonmuutoksesta Talven ja maalis-huhtikuun keskivirtaamat kasvaneet Tulvahuipun ajankohta aikaistunut Ilmastonmuutos Lämpötila nousee 3-7 astetta 2100 mennessä Muutokset suurimpia talvella Hyvin alhaiset lämpötilat tulevat harvinaistumaan Hellejaksot tulevat kesäisin yleistymään Sadanta kasvaa % Erityisesti kasvaa talven sadanta Rankkasateet voivat kasvaa enemmän kuin sadannat keskimäärin Lähde: Ilmatieteen laitos 2

10 Ilmastonmuutoksen vaikutukset hydrologiaan Lämpötilan nousu muuttaa vuodenaikaista rytmiä Lauhemmat talvet, enemmän vesisadetta ja lumen sulantaa Aikaisempi kevät Pidempi kesä, enemmän haihduntaa Sadannan kasvu lisää valuntoja Erityisesti syksyn ja talven sateet lisääntyvät Talven vedenkorkeudet ja pohjavedenkorkeudet nousevat Lunta kerääntyy enemmän pakkasjaksojen aikana Pohjois-Suomessa lumen määrä ja kevättulvat ei ehkä vähenekään kovin paljoa ainakaan lyhyemmällä aikavälillä Muutokset poikkeuksellisissa sääoloissa Rankkasateiden lisääntyminen voi pahentaa tulvia Ilmastonmuutoksen vaikutukset vesistötulviin Ilmastonmuutoksen vaikutus tulviin riippuu sijainnista Suomessa ja vesistöjen ominaisuuksista (mm. koko, järvisyys, lumen määrä) Ilmastonmuutos voi sekä pienentää että suurentaa tulvia Lämpenemisen myötä lumen määrä keskimäärin vähenee, joten kevättulvat pienenevät suurimmassa osassa Suomea Toisaalta sateiden on arvioitu lisääntyvät mikä voi kasvattaa tulvia Syys- ja talvitulvat kasvavat Eri toistumisajan tulvat voivat käyttäytyä eri tavalla Keskimääräiset tulvat voivat pienetä, mutta harvinaiset tulvat silti pysyä ennallaan tai jopa kasvaa Eri ilmastoskenaarioiden tulosten välillä suuriakin eroja Epävarmuudet: rankkasateiden muuttuminen, säätyyppien muutokset, meri- ja taajamatulvien muuttuminen 3

11 : muutos 100 vuoden tulvassa Kasvaa Ei muutosta (± 10 %) Pienenee Minimi: Pienimmät tulvat 20 skenaariosta Maksimi: Suurimmat tulvat 20 skenaariosta Keskiarvo: Keskimääräiset tulvat 20 skenaariosta Suurten tulvien muuttuminen Rovaniemellä Arvioitu Clim-ATIC projektissa Arviointi perustuu Vesistömallijärjestelmän laskenta Havaitut lämpötilat ja sadannat 4 eri ilmastoskenaariota 14 vuorokauden harvinainen mitoitussadantajakso Arvioitu havainnoista Mitoitussadantajakso yhdistetään runsaslumiseen kevääseen jolloin saadaan harvinainen tulva Ilmastonmuutostilanteessa säätä ja mitoitussadantaa muokataan ilmastoskenaarioiden mukaisesti Mitoitussadantaa muutetaan erikseen Arvioita tehty myös muilla menetelmillä (esim. Gumbelin jakauma) 4

12 Virtaama (m 3 /s) Suurten tulvien muuttuminen Tulvien muuttuminen Rovaniemellä mitoitussadantaan perustuen Neljän skenaarion maksimi ja minimi Rovaniemi 1/100 Rovaniemi 1/250 Min Max Min Max % +8 % -17 % +5 % % + 11 % -28 % + 8 % 1/100 tulva toisella menetelmällä (Gumbel) arvioituna (20 skenaariota) Rovaniemi 1/100 Min Max Ka % +8 % -8 % % - 11 % -26 % Rovaniemi, virtaama 1/ Referenssi tulva 1/ Maksimiskenaario 1/ Minimiskenaario 1/

13 Virtaama (m 3 /s) Rovaniemi, virtaama 1/ Referenssi tulva 1/ Maksimiskenaario 1/ Minimiskenaario 1/ Johtopäätökset Rovaniemen 1/100 ja 1/250 vuodessa toistuvat tulvat eivät muutu kovin oleellisesti ilmastonmuutoksen vaikutuksesta Lumen määrän väheneminen pienentää tulvia Rankkasateiden kasvaminen kompensoi lumen vähenemistä Syys- ja talvitulvat kasvavat, mutta eivät kevättulvien veroisiksi Keskimäärin eri skenaariot ennakoivat pientä pienenemistä tulvissa, mutta joillain skenaarioilla tulvat pysyvät ennallaan/ kasvavat hyvin vähän Eri ilmastoskenaariot tuottavat varsin erilaisia tuloksia eli epävarmuutta ilmastonmuutokseen liittyen on yhä paljon Ilmastonmuutos ei tämän hetkisen tietämyksen mukaan aiheuta suuria muutostarpeita tulvasuojeluun Varautuminen nykyisen suuruisiin tulviin todennäköisesti riittävä myös tulevaisuudessa 6

14 Kiitos! 7

15 Vesienhoidon ja tulvariskien hallinnan tavoitteiden yhteensovittaminen Kemijoen tulvaryhmä Rovaniemi Pekka Räinä, Lapin ELY-keskus 1 Laki tulvariskien hallinnasta, 12 Tulvariskien hallinnan ja vesienhoidon yhteensovittaminen: Vesistöalueen ja merenrannikon tulvavaara- ja tulvariskikarttojen sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien laatiminen ja tarkistaminen sovitetaan vesienhoitoalueella yhteen vesienhoidon järjestämisestä annetun lain 5 :n 1 momentissa säädettyjen tehtävien kanssa. Erityisesti on huolehdittava siitä, että tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet sovitetaan yhteen vesienhoidon järjestämisestä annetun lain 12 :ssä tarkoitetun toimenpideohjelman ympäristötavoitteiden kanssa. Tämän lain 17 :ssä tarkoitettu osallistuminen ja tiedottaminen sekä vesienhoidon järjestämisestä annetun lain 15 :ssä säädetyt menettelyt sovitetaan tarvittavilta osin yhteen. Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto

16 Sekä tulvariskien hallinnan suunnittelu, että vesienhoidon suunnittelu tähtäävät valuma-alueella tapahtuvan toiminnan tarkasteluun ja toimenpiteiden suunnitteluun koko valuma-alueen tasolla. Vesienhoidon ja tulvariskien hallinnan toimenpiteet on jaoteltu niiden vaikutusten perusteella vesienhoidon/tulvariskien tavoitteiden kannalta myönteisiin, kielteisiin tai neutraaleihin. Molemmissa suunnitteluprosesseissa yhtenä toimenpiteiden valintakriteerinä tulee olla se, että toimenpiteet eivät saa vaarantaa merkittävästi toisessa prosessissa suunniteltujen ja toteutettujen toimenpiteiden tavoitteita ja vaikutuksia. Parhaassa tapauksessa tulvariskien hallinnan toimenpiteet voivat tukea vesienhoidon hyvän ekologisen tilan tavoitetta ja parantaa vedenlaatua. Vesienhoidon tavoitteita voivat uhata lähinnä perkaukset, penkereet ja virtaamien ja vedenkorkeuksien säännöstely. 3 Vesienhoidon tavoitteiden kannalta parhaimmat vaihtoehdot ovat VE1 ja VE2. Näissä vaihtoehdoissa vesiin kohdistuvat toimenpiteet ovat vähäisimmät. Vaihtoehdolla VE3 saavutettaisiin sama tulvasuojelutaso kuin VE4:llä. Ympäristötavoitteiden kannalta tulvasuojelun tavoitteita vaarantamatta VE3 on parempi vaihtoehto. VE1 VE2 VE3 VE4 Välitön vaikutusalue, vesimuodostumien lkm/ järvet km 2 / joki pituus 2 VM/244 km 2 /- 2 VM/-/4 km 4 VM/244 km 2 /4 km 9 VM/1 km 2 /127 km Vesimuodostumien ekologinen tila vaikutusalueella hyvä 100 % tyydyttävä 50 %, hyvä 50 % hyvä 75 %, tyydyttävä 25 % joet erinomainen 43 %, hyvä 57 %; järvet hyvä 100 % Muutos Hydrologia (tilapäinen ylärajan ylitys) Morfologia, (tulvapenkereet) Hydrologia/morfologia Hydrologia/morfologia/veden laatu Tilapäinen/pysyvä Tilapäinen Pysyvä osittain molemmat Pysyvä/osa palautuvia Arvio vaikutuksista vesienhoidon ympäristötavoitteisiin Ei estä tilatavoitteiden saavuttamista Ei estä tilatavoitteiden saavuttamista Ei estä tilatavoitteiden saavuttamista Estää tilatavoitteiden saavuttamisen (sekä ekologinen että kemiallinen tila) 4 2

17 Poikkeaminen ympäristötavoitteista Vesien tilaa ei lain 21 :n mukaan pidetä ympäristötavoitteiden vastaisena, jos poikkeuksellinen luonnonolosuhde tai onnettomuus aiheuttaa tilapäisesti vesien tilan huonontumisen tai estää ympäristötavoitteiden saavuttamisen. Lisäksi ympäristötavoitteista voidaan vesienhoitosuunnitelmissa poiketa pidentämällä hyvän tilan saavuttamiselle asetettua määräaikaa yhteensä enintään 12 vuodella (eli vuoteen 2027 asti) tai asettamalla tietyille vesimuodostumille lievempiä ympäristötavoitteita. Ympäristötavoitteista poikkeamista ei kuitenkaan voida soveltaa pintaveden kemiallisen tilan muutoksiin. Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto VHJL 23 Ympäristötavoitteista poikkeaminen uuden merkittävän hankkeen vuoksi Jos uusi merkittävä hanke muuttaa fyysisesti vesimuodostumaa siten, ettei pintaveden hyvää ekologista tilaa tai pohjaveden hyvää tilaa voida saavuttaa, edellä 21 :ssä tarkoitetuista ympäristötavoitteista voidaan poiketa edellyttäen, että: 1) hanke on yleisen edun kannalta erittäin tärkeä ja se edistää merkittävästi kestävää kehitystä, ihmisten terveyttä tai ihmisten turvallisuutta; 2) haittojen ehkäisemiseksi on ryhdytty kaikkiin käytettävissä oleviin toimenpiteisiin; 3) tavoiteltaviin hyötyihin ei päästä muilla teknisesti ja taloudellisesti kohtuullisilla ja ympäristön kannalta merkittävästi paremmilla keinoilla kuin vesimuodostuman muuttamisella. Pintavesimuodostuman tilan heikkenemistä erinomaisesta hyvään ei pidetä ympäristötavoitteiden vastaisena, jos tilan heikkenemisen aiheuttaa uusi merkittävä, kestävän kehityksen mukainen hanke ja jos 1 momentin 1 3 kohtaa vastaavat edellytykset täyttyvät. Vesienhoitosuunnitelmassa on esitettävä selvitys 1 momentin mukaisten edellytysten toteutumisesta sekä selvitys hankkeen aiheuttamista muutoksista vesimuodostumassa ja sen tilassa. 6 3

18 Miten tulvariskien hallintavaihtoehtoja käsitellään vesienhoitosuunnitelmissa vuosille ? Vähintään TRH-vaihtoehtojen kuvaus ja priorisointi vesienhoitosuunnitelmassa vesienhoidon tavoitteiden kannalta VHJL 23 mukaan poikkeamisedellytysten arviointi tehdään hankkeille. VHS-ohjeistuksessa tarkasteltavista hankkeista maininta tulvariskien hallinnan toimenpidevaihtoehdoista, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi vesien tilaan ja joiden vaikutuksista on riittävästi tietoa. VHS ja TRHS kuultavaksi yhtä aikaa tulvariskien hallintasuunnitelmien kanssa 7 Kuvaa ei voi näyttää. Tietokoneen muisti ehkä riitä kuvan avaamiseen, tai kuva on Arvio ympäristötavoitteista poikkeamistarpeesta: vioittunut. Käynnistä tietokone uudelleen ja avaa sitten tiedosto uudelleen. Jos punainen x- merkki tulee edelleen näkyviin, kuva on ehkä poistettava ja lisättävä uudelleen. vaikuttaako hanketodennäköisesti ympäristötavoitteisiin? (lomake osio II) Kyllä Kuvaa ei voi näyttää. Tietokoneen muisti ei ehkä riitä kuvan avaamiseen, tai kuva on Arvioidaan käytettävissä olevien tietojen riittävyys: vioittunut. Käynnistä tietokone uudelleen ja avaa sitten tiedosto uudelleen. Jos punainen x- merkki tulee edelleen näkyviin, kuva on ehkä poistettava ja lisättävä uudelleen. Hanke riittävän pitkällä/yksityiskohtainen ja vaikutustietoja riittävästi poikkeamistarpeen toteamiseksi Kyllä ei VHS: Lyhyt arvio miksi poikkeamista ei arvioida Kuvaa ei voi näyttää. Tietokoneen muisti ei ehkä riitä kuvan avaamiseen, tai kuva on vioittunut. Käynnistä tietokone uudelleen ja avaa sitten tiedosto uudelleen. Jos punainen x-merkki tulee edelleen näkyviin, kuva on ehkä poistettava ja lisättävä uudelleen. Arvioidaan fyysiset muutokset (23 1 mom.) : vaarantaako hyvä tila Kuvaa ei voi näyttää. Tietokoneen muisti ei ehkä riitä kuvan avaamiseen, tai kuva on vioittunut. Käynnistä tietokone uudelleen ja avaa sitten tiedosto uudelleen. Jos punainen x-merkki tulee edelleen näkyviin, saavuttamisen? kuva on ehkä poistettava ja lisättävä uudelleen. Arvioidaan muutokset Kuvaa ei voi näyttää. Tietokoneen muisti ei ehkä riitä kuvan avaamiseen, tai kuva on vioittunut. Käynnistä tietokone uudelleen ja avaa sitten tiedosto uudelleen. Jos ekologisessa punainen x-merkki tulee tai edelleen kemiallisessa näkyviin, kuva on ehkä poistettava ja lisättävä uudelleen. tilassa (23 2 mom.) : voiko heikentää erinomaisesta hyvään tilaan? ei VHS: Lyhyt arvio miksi poikkeamista ei tarpeen arvioida Kuvaa ei voi näyttää. Tietokoneen muisti ei ehkä riitä kuvan avaamiseen, tai kuva on vioittunut. Käynnistä tietokone uudelleen ja avaa sitten tiedosto uudelleen. Jos punainen x-merkki tulee edelleen näkyviin, kuva on ehkä poistettava ja lisättävä uudelleen. Kyllä Kyllä Kuvaa ei voi näyttää. Tietokoneen muisti ehkä riitä kuvan avaamiseen, tai kuva on vioittunut. Käynnistä tietokone Arvio ympäristötavoitteista poikkeamisesta: uudelleen ja avaa sitten tiedosto uudelleen. Jos punainen x-merkki tulee edelleen näkyviin, kuva on ehkä poistettava ja lisättävä uudelleen. voivatko 23 :n 1 momentin 31kohtien edellytykset täyttyä (yleinen etu, haittojen ehkäisytoimet, vaihtoehtoiset keinot) ei Kyllä VHS: Perustelut, miksi poikkeamisen edellytyksiä ei ole Kuvaa ei voi näyttää. Tietokoneen muisti ei ehkä riitä kuvan avaamiseen, tai kuva on vioittunut. Käynnistä tietokone uudelleen ja avaa sitten tiedosto uudelleen. Jos punainen x-merkki tulee edelleen näkyviin, kuva on ehkä poistettava ja lisättävä uudelleen. Poikkeamisen arviointi VHS:ssä Kuvaa ei voi näyttää. Tietokoneen muisti ei ehkä riitä kuvan avaamiseen, tai kuva on vioittunut. Käynnistä tietokone uudelleen ja avaa sitten tiedosto uudelleen. Jos punainen x-merkki tulee edelleen näkyviin, kuva on ehkä poistettava ja lisättävä uudelleen. 8 4

19 TULVARISKIEN HALLINNAN ALUSTAVAT TAVOITTEET JA NIIDEN EDELLYTTÄMÄT TOIMENPITEET Timo Alaraudanjoki Kemijoen tulvaryhmän kokous Koko vesistöaluetta koskevat tavoitteet (1/3) Ihmisten terveys ja turvallisuus - Melko harvinaisen tulvan (1/50a) peittämällä alueella olevat vaikeasti evakuoitavat kohteet, vedenottamot ja asuinrakennukset yhtenäisellä asuinalueella eivät vahingoitu. - Asukkaat ovat tietoisia tulvavaarasta ja osaavat suojata omaisuuttaan sekä varautua tulvatilanteeseen omatoimisesti - Ylläpidetään ajantasaista tulvatilannekuvaa viranomaisille ja kansalaisille 1

20 Koko vesistöaluetta koskevat tavoitteet (2/3) Välttämättömyyspalvelut - Vesi- ja jätevesihuolto toimivat melko harvinaisessa tulvatilanteessa (1/50a). - Lämmön- ja sähkön tuotanto ja jakelu toimivat melko harvinaisessa tulvatilanteessa (1/50a). - Tietoliikenneyhteydet toimivat melko harvinaisessa tulvatilanteessa (1/50a). - Tie- ja muu liikenneinfra toimivat melko harvinaisessa tulvatilanteessa (1/50a). Koko vesistöaluetta koskevat tavoitteet: (3/3) Ympäristö Melko harvinaisen tulvan (1/50a) peittämällä alueella ei sijaitse sellaista toimintaa, josta voisi aiheutua pitkäkestoista ja laajaalaista vahingollista seurausta ympäristölle. Tulvariskien hallinnan toimenpiteet pyritään sovittamaan yhteen vesienhoidon ympäristötavoitteiden kanssa Kulttuuriperintö Kulttuuriperinnölle ei aiheudu korjaamatonta vahingollista seurausta melko harvinaisessa tulvatilanteessa (1/50a) 2

21 TULVARISKIALUEITA KOSKEVAT TAVOITEET (1/5) ROVANIEMI: Ihmisten terveys ja turvallisuus -Ihmisten terveys ja turvallisuus eivät vaarannu erittäin harvinaisella tulvalla (1/250a) -Erittäin harvinaisen tulvan (1/250) peittämällä alueella sijaitsevat asuinrakennukset eivät vahingoitu - Erittäin harvinaisen tulvan (1/250a) peittämällä alueella sijaitsevat vaikeasti evakuoitavat kohteet on suojattu ja kulkuyhteydet varmistettu. TULVARISKIALUEITA KOSKEVAT TAVOITEET (2/5) ROVANIEMI: Välttämättömyyspalvelut - Vesihuolto sekä lämmön ja sähkön jakelu ja tuotanto toimivat erittäin harvinaisessa tulvatilanteessa (1/250a). - Jätevesihuolto toimii harvinaisessa tulvatilanteessa (1/100a) - Merkittävät liikenneyhteydet eivät katkea erittäin harvinaisella tulvalla (1/250a). Ympäristö - Erittäin harvinaisen tulvan (1/250a) peittämällä alueella ei sijaitse sellaista toimintaa, josta voisi aiheutua pitkäkestoista ja laaja-alaista vahingollista seurausta ympäristölle Kulttuuriperintö - Kulttuuriperinnölle ei aiheudu korjaamatonta vahingollista seurausta erittäin harvinaisessa tulvatilanteessa (1/250a). 3

22 TULVARISKIALUEITA KOSKEVAT TAVOITEET (3/5) KEMIJÄRVI: Ihmisten terveys ja turvallisuus - Erittäin harvinaisen tulvan (1/250) peittämällä alueella sijaitsevat asuinrakennukset eivät vahingoitu. - Erittäin harvinaisen tulvan (1/250a) peittämällä alueella sijaitsevat vaikeasti evakuoitavat kohteet on suojattu ja kulkuyhteydet varmistettu. Välttämättömyyspalvelut - Välttämättömyyspalvelut eivät keskeydy pitkäaikaisesti erittäin harvinaisessa tulvatilanteessa (1/250a) Ympäristö - Ei tavoitetta tässä kategoriassa Kulttuuriperintö Ei tavoitetta tässä kategoriassa TULVARISKIALUEITA KOSKEVAT TAVOITEET (4/5) KITTILÄ: Ihmisten terveys ja turvallisuus Ihmisten terveys ja turvallisuus eivät vaarannu erittäin harvinaisella tulvalla (1/250a) Harvinaisen tulvan (1/100) peittämällä alueella sijaitsevat asuinrakennukset eivät vahingoitu. Lisäksi mahdollisuuksien mukaan pyritään estämään erittäin harvinaisen tulvan (1/250) peittämällä alueella sijaitsevien asuinrakennusten vahingoittuminen. Erittäin harvinaisen tulvan (1/250a) peittämällä alueella sijaitsevat vaikeasti evakuoitavat kohteet on suojattu ja kulkuyhteydet varmistettu. 4

23 TULVARISKIALUEITA KOSKEVAT TAVOITEET (5/5) KITTILÄ Välttämättömyyspalvelut Vesihuolto sekä lämmön ja sähkön jakelu ja tuotanto toimivat erittäin harvinaisessa tulvatilanteessa (1/250a). Jätevesihuolto toimii harvinaisessa tulvatilanteessa (1/100a) Merkittävät liikenneyhteydet eivät katkea erittäin harvinaisella tulvalla (1/250a). Ympäristö ja Kulttuuriperintö Erittäin harvinaisen tulvan (1/250a) peittämällä alueella ei sijaitse sellaista toimintaa, josta voisi aiheutua pitkäkestoista ja laaja-alaista vahingollista seurausta ympäristölle Kulttuuriperinnölle ei aiheudu korjaamatonta vahingollista seurausta erittäin harvinaisessa tulvatilanteessa (1/250a). POHDINTAA KOKO VESISTÖALUETTA KOSKEVISTA TAVOITTEISTA JA TOIMENPITEISTÄ TAVOITTEET Lähtökohtana tulva jonka toistuvuus on 1/50 ja että se ei aiheuta vahinkoa ja yhteiskunta toimii normaalisti Tulvavaarasta tiedetään ja siitä tiedotetaan riittävästi Vesi- ja jätehuolto toimii normaalisti, samoin tietoliikenneyhteydet Tie- ja muu liikenneinfra ovat toimintakuntoisia (tämä ilmeisesti edellyttää toimenpiteitä joillakin tiestöillä, kuten Kittilästä Sodankylään menevä tie) Hyvää: Suuremmissa tulvissa vakuutus kattaa ainakin suurimman osan vahingosta Huonoa: Ei tiedetä kohteita, jotka ovat vaarassa kyseisessä tulvatilanteessa Hallintasuunnitelmaan laitettava toimenpiteeksi tulvavaara- ja riskikarttojen laatiminen koko vesistöalueen osalle. TAVOITE SAAVUTETTAVISSA PÄÄOSIN 1. SUUNNITTELUKAUDELLA TULISI PRIORISOIDA TÄRKEIMMÄKSI 1. SUUNNITTELUKAUDEN TAVOITTEEKSI 5

24 POHDINTAA TULVARISKIALUEIDEN TAVOITTEISTA JA TOIMENPITEISTÄ (1/6) KITTILÄ Kittilän osalla tavoitteisiin voidaan päästään esim. penkereillä ja erilaisilla paikallisilla tulvasuojelukeinoilla, osin myös tilapäisillä suojausmenetelmillä. ASETETUT TAVOITTEET VOIDAAN SAAVUTTAA SUURELTA OSIN JO ENSIMMÄISEN SUUNNITTELUKIERROKSEN AIKANA MIKÄLI SUOJATTAVIEN KOHTEIDEN ASUKKAAT NIIN HALUAVAT JA TAVOITTEEN TOTEUTUMISTA AKTIIVISESTI EDISTETÄÄN POHDINTAA TULVARISKIALUEIDEN TAVOITTEISTA JA TOIMENPITEISTÄ (2/6) KEMIJÄRVI Kemijärvellä ei pitäisi olla tulvariskiä tavoitteessa mainitulla tulvalla, koska järven padot ovat patoturvallisuuslain mukaan luokiteltu luokkaan yksi. Luokan yksi mukaisten patojen korkeuksien tulee olla sellaiset, että ne kestävät huomattavasti isomman tulvan kuin nyt esitetty tavoitetaso. Nyt tehtyjen selvitysten mukaan tulvariski on kuitenkin olemassa jo alustavan tavoitteet tulvatilanteessa. KEMIJÄRVEN TAVOITETASO VOI OLLA IHAN HYVIN ESITETTY 1/250 TASO, KOSKA ALUEELLA OLEVIEN PATOJEN TULEE PYSTYÄ ESTÄMÄÄN TÄLLAISTEN TULVIEN LEVIÄMINEN. TAVOITE SAAVUTETAAN 1. SUUNNITTELUKAUDEN AIKANA 6

25 POHDINTAA TULVARISKIALUEIDEN TAVOITTEISTA JA TOIMENPITEISTÄ (3/6) ROVANIEMI Tavoitteena on, että vahinkoja ei synnyt 1/250 tulvatilanteessa. Poikkeuksena jätevesihuolto jonka toimivuus halutaan taata 1/100 tulvatilanteisiin. Esitetty tavoite edellyttää vaihtoehtoisesti seuraavia toimenpiteitä: Säännöstelytilavuuden lisääminen ja/tai Rovaniemellä tehtävien suojaustoimenpiteiden toteuttaminen. Riittävän suuren tekojärven rakentamista Kemijärven yläpuolelle. POHDINTAA TULVARISKIALUEIDEN TAVOITTEISTA JA TOIMENPITEISTÄ (4/6) ROVANIEMI (jatkuu) Säännöstelytilavuuden lisääminen ja/tai Rovaniemellä tehtävien suojaustoimenpiteiden toteuttaminen. Rovaniemen yläpuolella olevien säännöstelyaltaiden tilavuutta kasvatetaan siten, että poikkeuksellisessa tulvatilanteessa altaisiin voidaan varastoida vettä tilapäisesti siten, että tulvariski Rovaniemen alueelta poistuu. Altaiden lisätilavuutta arvioitaessa tulee suorittaa hyöty-, kustannus- ja toteutettavuus vertailuja altaiden tilavuuden ja Rovaniemen kaupungin alueelle tehtävien suojaustoimenpiteiden välille. Hätävedenkorkeuden muutos edellyttää AVIn lupaa, lisäksi tarvitaan maisematyölupa ja maanomistajien lupia. HANKE ON KUSTANNUSTEHOKAS JA HYVIN PITKÄLLE TOTEUTETTAVISSA 1. SUUNNITTELUKAUDEN AIKANA. 7

26 POHDINTAA TULVARISKIALUEIDEN TAVOITTEISTA JA TOIMENPITEISTÄ (5/6) ROVANIEMI (jatkuu) RIITTÄVÄN SUURI TEKOJÄRVI KEMIJÄRVEN YLÄPUOLELLE Tulvariski pienenisi tällä vaihtoehdolla ilmeisesti riittävästi Toimenpiteelle on toteuttaja, mutta hanke ei erittäin pitkästä valmisteluprosessista huolimatta ole esim. lupakäsittelyssä? TOIMENPIDE ON VESIENHOIDON VASTAINEN EDELLYTÄÄ VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSIÄ EU-KOMISSION LUPAA NATURA ARVIOINTIA YVA SELVITYKSIÄ LUONNONSUOJELUALUEEN RAUHOITUKSEN LAKKAUTTAMISTA AVIN PITKÄÄ LUPAPROSESSIA HANKEELLA SAAVUTETAAN TULVASUOJELULLISIA HYÖTYJÄ, MUTTA SIITÄ AIHEUTUU MYÖS ERITTÄIN PALJON HAITALLISIA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSIA. POHDINTAA TULVARISKIALUEIDEN TAVOITTEISTA JA TOIMENPITEISTÄ (6/6) ROVANIEMI (jatkuu) JOTTA HANKEEN EDELLYTTÄMÄ NATURA-SUOJELUN PÄÄTÖKSESTÄ POIKEAMINEN VOIDAAN TOTEUTTAA, HANKKEELLA EI SAA OLLA VAIHTOEHTOJA. TÄLLE TULVASUOJELUHANKKEELLE ON OLEMASSA VAIHTOEHTOJA KYSEISTÄ HANKETTA EI TULISI PRIORISOIDA TOIMENPITEENÄ TULVARISKIEN HALLINTASUUNNITELMASSA, KOSKA ETENEMINEN TULVASUOJELULLISIN PERUSTEIN VAIKUTTA OLEVAN ERITTÄIN VAIKEAA ELLEI MAHDOTONTA TOIMENPIDE TOTEUTETTAVISSA AIKAISINTAAN 2030 JÄLKEEN 3. SUUNNITTELUKAUDELLA (vrt Sierilän YVA käynnistyi 1996 eli noin 20 vuotta sitten ja lupaprosessin loppua ei ole edelleenkään näkyvissä). HANKKEEN ETENEMINEN KONKRETISOITUU ITÄ-LAPIN MAAKUNTAKAAVAN YHTEYDESSÄ 8

Paikka: Lapin liitto. Aika: klo 9:30-11:45. 1 Kokouksen avaus. 2 Läsnäolijoiden toteaminen. 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Paikka: Lapin liitto. Aika: klo 9:30-11:45. 1 Kokouksen avaus. 2 Läsnäolijoiden toteaminen. 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kemijoen tulvaryhmän 11. kokouksen pöytäkirja 25.9.2014 LAPELY/5/07.02/2012 Paikka: Lapin liitto Aika: 22.9.2014 klo 9:30-11:45 Kemijoen tulvaryhmän 11. kokouksen pöytäkirja 1 Kokouksen avaus 2 Läsnäolijoiden

Lisätiedot

Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen

Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen IVALOJOEN TULVARYHMÄ Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen lähtökohdat, tavoitteet ja valmistelu Tausta Tulvariskien hallinnalla tarkoitetaan sellaisia toimenpiteitä,

Lisätiedot

Tulvariskien hallinnan suunnittelu

Tulvariskien hallinnan suunnittelu Tulvariskien hallinnan suunnittelu Kemijoen tulvariskien hallinnan monitavoitearvioinnin sidosryhmätyöpaja Rovaniemi 3.12.2013 & Kemijärvi 4.12.2013 Lapin ELY-keskus/Ympäristö ja luonnonvarat/ Vesivarayksikkö

Lisätiedot

Tulvariskien hallinnan tavoitteet

Tulvariskien hallinnan tavoitteet Tulvariskien hallinnan tavoitteet Vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous 13.12.2012, Rovaniemi Tulvariskien hallinnan työn kulku Tulvariskien alustava arviointi 22.12.2011 1. Tarkistus 22.12.2018 Seuraavat

Lisätiedot

Mitä tavoitteita tulvariskien hallinnalle pitäisi asettaa?

Mitä tavoitteita tulvariskien hallinnalle pitäisi asettaa? Mitä tavoitteita tulvariskien hallinnalle pitäisi asettaa? Keskustelutilaisuus Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallinnan suunnittelusta 31.1.2013, Rovaniemi 4.2.2013 Tulvadirektiivi (2007/60/EY) 4

Lisätiedot

Tulvariskien hallinnan ja vesienhoidon tavoitteiden yhteensopivuus Lapin vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous

Tulvariskien hallinnan ja vesienhoidon tavoitteiden yhteensopivuus Lapin vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous Tulvariskien hallinnan ja vesienhoidon tavoitteiden yhteensopivuus Lapin vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous 8.5.2014 Lapin ELY-keskus/ Ympäristö ja luonnonvarat/ Vesivarayksikkö/ Niina Karjalainen 23.5.2014

Lisätiedot

Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen

Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen KEMIJOEN TULVARYHMÄ Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen lähtökohdat, tavoitteet ja valmistelu Tausta Tulvariskien hallinnalla tarkoitetaan sellaisia toimenpiteitä,

Lisätiedot

Meri- ja jokitulvat Helsingin seudulla, miten niistä selviydytään?

Meri- ja jokitulvat Helsingin seudulla, miten niistä selviydytään? Meri- ja jokitulvat Helsingin seudulla, miten niistä selviydytään? Helsingin seudun ilmastoseminaari 2013, yksikön päällikkö Kari Rantakokko Uudenmaan ELY-keskus Vantaanjoen virtaamien muutokset ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

Ilmastonmuutos ja vesivarat. Noora Veijalainen Suomen ympäristökeskus Vesikeskus 6.11.2013

Ilmastonmuutos ja vesivarat. Noora Veijalainen Suomen ympäristökeskus Vesikeskus 6.11.2013 Ilmastonmuutos ja vesivarat Noora Veijalainen Suomen ympäristökeskus Vesikeskus 6.11.2013 Noora Veijalainne, SYKE 8.11.2013 Johdanto Ilmastonmuutos vaikuttaa vesistöissä Virtaamien vuodenaikaiseen vaihteluun

Lisätiedot

Tulvadirektiivin toimeenpanon ja vesienhoidon yhteensovittaminen

Tulvadirektiivin toimeenpanon ja vesienhoidon yhteensovittaminen Tulvadirektiivin toimeenpanon ja vesienhoidon yhteensovittaminen 1 Lainsäädäntö Tulvadirektiivi (2007/60/EY) Laki tulvariskien hallinnasta (620/2010) Valtioneuvoston asetus tulvariskien hallinnasta (659/2010)

Lisätiedot

Eriävät mielipiteet ehdotuksesta Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille

Eriävät mielipiteet ehdotuksesta Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 1 LIITE 11 Eriävät mielipiteet ehdotuksesta Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2016 2021 Lain tulvariskien hallinnasta 16 :n mukaan tulvaryhmä hyväksyy ehdotuksen suunnitelmaksi ja siihen

Lisätiedot

Paikka: Lapin liitto Aika: klo 9:37-12:26

Paikka: Lapin liitto Aika: klo 9:37-12:26 Kemijoen tulvaryhmän 10. kokouksen pöytäkirja 1.9.2014 LAPELY/5/07.02/2012 Paikka: Lapin liitto Aika: 11.8.2014 klo 9:37-12:26 Kemijoen tulvaryhmän 10. kokouksen pöytäkirja 1 Kokouksen avaus 2 Läsnäolijoiden

Lisätiedot

Tulvariskien hallintasuunnitelmat

Tulvariskien hallintasuunnitelmat Tulvariskien hallintasuunnitelmat Loviisan rannikkoalue Vesien- ja merenhoidon sekä tulvariskien hallinnan kuulemistilaisuus Porvoo 24.2.2015 Tulvariskien hallinnan suunnittelu - taustaa Tulvadirektiivi

Lisätiedot

Tulvariskien hallintasuunnitelmat. Vesien- ja merenhoidon sekä tulvariskien hallinnan kuulemistilaisuus Lohja

Tulvariskien hallintasuunnitelmat. Vesien- ja merenhoidon sekä tulvariskien hallinnan kuulemistilaisuus Lohja Tulvariskien hallintasuunnitelmat 25.2.2015 Tulvariskien hallinnan suunnittelu - taustaa Tulvadirektiivi (2007/60/EY) astui voimaan 6.11.2007 tarkoituksena on vähentää ja hallita tulvista ihmisen terveydelle,

Lisätiedot

Tulvariskien hallintasuunnitelmat

Tulvariskien hallintasuunnitelmat Tulvariskien hallintasuunnitelmat Helsingin ja Espoon rannikkoalue Vesien- ja merenhoidon sekä tulvariskien hallinnan kuulemistilaisuus Helsinki 26.2.2015 Tulvariskien hallinnan suunnittelu - taustaa Tulvadirektiivi

Lisätiedot

Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelman tarkistaminen ja vastineet kuulemisesta saatuun palautteeseen

Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelman tarkistaminen ja vastineet kuulemisesta saatuun palautteeseen Kemijoen tulvaryhmän 13. kokouksen pöytäkirja 17.6.2015 LAPELY/5/07.02/2012 Paikka: Lapin liitto Aika: 17.6.2015 klo 11:00 Kemijoen tulvaryhmän 13. kokouksen pöytäkirja 1 Kokouksen avaus 2 Läsnäolijoiden

Lisätiedot

Paikka: Lapin liitto. Aika: klo 10:00. 1 Kokouksen avaus. 2 Läsnäolijoiden toteaminen. 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Paikka: Lapin liitto. Aika: klo 10:00. 1 Kokouksen avaus. 2 Läsnäolijoiden toteaminen. 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kemijoen tulvaryhmän 12. kokouksen pöytäkirja 6.5.2015 LAPELY/5/07.02/2012 Paikka: Lapin liitto Aika: 6.5.2015 klo 10:00 Kemijoen tulvaryhmän 12. kokouksen pöytäkirja 1 Kokouksen avaus 2 Läsnäolijoiden

Lisätiedot

Mistä tulvariskien hallinnan suunnittelussa on kysymys?

Mistä tulvariskien hallinnan suunnittelussa on kysymys? Mistä tulvariskien hallinnan suunnittelussa on kysymys? Keskustelutilaisuus Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallinnan suunnittelusta Rovaniemi 31.1.2013 Kai Kaatra, MMM 2000-luvun tulvat Meriveden

Lisätiedot

Kymijoen vesistöalueen tulvaryhmän 4. kokous

Kymijoen vesistöalueen tulvaryhmän 4. kokous Kymijoen vesistöalueen tulvaryhmän 4. kokous Torstaina 11.4.2013 klo 10.00-14.00, neuvotteluhuone Kahvitupa, Salpausselänkatu 22, Kouvola Keski-Suomen ELY-keskus, neuvotteluhuone 2-3.1, Technopolis Innova

Lisätiedot

Tulviin varautuminen

Tulviin varautuminen Tulviin varautuminen Ilmastonmuutos ja paikalliset ratkaisut -seminaari 11.10.2012 Mikko Huokuna, SYKE Ilmastonmuutoksen vaikutukset vesistötulviin Kevättulvat pienenevät ja aikaistuvat Poikkeuksen muodostaa

Lisätiedot

Tulvariskien hallintaa Satakunnassa oikuttelevassa ilmastossa

Tulvariskien hallintaa Satakunnassa oikuttelevassa ilmastossa Tulvariskien hallintaa Satakunnassa oikuttelevassa ilmastossa Olli-Matti Verta 9.2.2013 11.2.2013 1 Satakunnan tulvariskialueet MMM nimennyt 22.12.2011 Perustuu tulvariskien alustavaan arviointiin (laki

Lisätiedot

Vantaanjoen tulvat, ilmastonmuutos ja sateet

Vantaanjoen tulvat, ilmastonmuutos ja sateet Vantaanjoen tulvat, ilmastonmuutos ja sateet Bertel Vehviläinen, SYKE Vantaan I tulvaseminaari: Tulvat, tulvariskit ja tulvavahingot Ma 26.11.2012 klo 12:30-16:00 Vantaan uusi valtuustosali/ Asematie 7

Lisätiedot

Lapin ELY-keskus 4.6.2013 Kirjaamo.lappi (a) ely-keskus.fi

Lapin ELY-keskus 4.6.2013 Kirjaamo.lappi (a) ely-keskus.fi Lapin ELY-keskus 4.6.2013 Kirjaamo.lappi (a) ely-keskus.fi Viite: Lausuntopyyntö, Lapin ELY-keskus, Torniojoen vesienhoitoalue, vesienhoidon työohjelma ja keskeiset kysymykset, 15.6.2012. LAPELY/11/07.04/2012.

Lisätiedot

ISTO väliseminaari 5.3.2008, Lammi. Noora Veijalainen, Tanja Dubrovin, Bertel Vehviläinen ja Mika Marttunen

ISTO väliseminaari 5.3.2008, Lammi. Noora Veijalainen, Tanja Dubrovin, Bertel Vehviläinen ja Mika Marttunen ISTO väliseminaari 5.3.2008, Lammi Noora Veijalainen, Tanja Dubrovin, Bertel Vehviläinen ja Mika Marttunen Suomen ympäristökeskuksen Hydrologian ja Vesivara yksikköjen projekti Arvioidaan ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

Tornionjoen-Muonionjoen tulvariskien hallintasuunnitelman yhteensovittaminen Ruotsin Haaparannan tulvariskien hallintasuunnitelman kanssa

Tornionjoen-Muonionjoen tulvariskien hallintasuunnitelman yhteensovittaminen Ruotsin Haaparannan tulvariskien hallintasuunnitelman kanssa Tornionjoen tulvaryhmän 9. kokouksen pöytäkirja 15.09.2015 LAPELY/5/07.02/2012 Paikka: Pellon kunnantalo Aika: 15.9.2015 klo 10:00 Tornionjoen tulvaryhmän 9. kokouksen pöytäkirja 1 Kokouksen avaus 2 Läsnäolijoiden

Lisätiedot

Katsaus hulevesitulvariskin alustavaan arviointiin

Katsaus hulevesitulvariskin alustavaan arviointiin Hulevesifoorumi 15.4.2010 Kuntatalo Katsaus hulevesitulvariskin alustavaan arviointiin Mikko Huokuna, SYKE Direktiivi tulvariskien arvioinnista ja hallinnasta Tavoitteena on vähentää tulvista ihmisten

Lisätiedot

asiantuntija Lapin ELY-keskus Anna Kurkela asiantuntija Suomen ympäristökeskus Mika Marttunen asiantuntija Suomen ympäristökeskus Anne-Mari Rytkönen

asiantuntija Lapin ELY-keskus Anna Kurkela asiantuntija Suomen ympäristökeskus Mika Marttunen asiantuntija Suomen ympäristökeskus Anne-Mari Rytkönen Kemijoen tulvaryhmän 3. kokouksen pöytäkirja Lappi 17.12.2012 LAPELY/5/07.02/2012 Paikka: Lapin liitto, Hallituskatu 20, 4 krs. Aika: 26.11.2012 klo 15:00 Kemijoen tulvaryhmän 3. kokouksen pöytäkirja 1

Lisätiedot

Tiivistelmä Turun, Raision, Naantalin ja Rauman rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksesta

Tiivistelmä Turun, Raision, Naantalin ja Rauman rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksesta Näkymiä lokakuu 204 varsinais-suomen ely-keskus Tiivistelmä Turun, Raision, Naantalin ja Rauman rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksesta Kuva: Minna Uusiniitty-Kivimäki Johdanto Turku,

Lisätiedot

Karvianjoen vesistön alaosan säännöstelyjen kehittäminen

Karvianjoen vesistön alaosan säännöstelyjen kehittäminen Karvianjoen vesistön alaosan säännöstelyjen kehittäminen Liite ELY-keskuksen ja kuntien väliseen puitesopimukseen 1. Johdanto Karvianjoen vesistön säännöstelyjen kehittämistarkastelut toteutettiin pääosin

Lisätiedot

Loviisan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelu

Loviisan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelu Dnro UUDELY/32/07.02/2013 Uusimaa Loviisan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelu Tausta Tulvariskien hallinnalla tarkoitetaan sellaisia toimenpiteitä, joilla

Lisätiedot

Vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu vuosille

Vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu vuosille Vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu vuosille 2016-2021 Vesien tilaan vaikuttavien merkittävien hankkeiden tarkastelu vesienhoito-suunnitelmissa 10.6.2013 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 2 2. Lainsäädäntö...

Lisätiedot

Tulvariskien hallinnan suunnittelun ajankohtaiset asiat YTR Liisa Maria Rautio, Erika Raitalampi

Tulvariskien hallinnan suunnittelun ajankohtaiset asiat YTR Liisa Maria Rautio, Erika Raitalampi Tulvariskien hallinnan suunnittelun ajankohtaiset asiat 7.4.2014 YTR Liisa Maria Rautio, Erika Raitalampi Tulvadirektiivin toimeenpanon työvaiheet ja aikataulu: I Vaihe: Tulvariskien alustava arviointi

Lisätiedot

Paikka: Elinkeinoyhtiö Inlike, Sairaalantie 3B Aika: klo 12:05-14:30

Paikka: Elinkeinoyhtiö Inlike, Sairaalantie 3B Aika: klo 12:05-14:30 Ivalojoen tulvaryhmän 6. kokouksen pöytäkirja 14.08.2014 LAPELY/5/07.02/2012 Paikka: Elinkeinoyhtiö Inlike, Sairaalantie 3B Aika: 13.8.2014 klo 12:05-14:30 Ivalojoen tulvaryhmän 6. kokouksen pöytäkirja

Lisätiedot

Yleistä vesienhoidon suunnittelusta. Pertti Manninen Etelä-Savon elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus

Yleistä vesienhoidon suunnittelusta. Pertti Manninen Etelä-Savon elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus Yleistä vesienhoidon suunnittelusta Pertti Manninen Etelä-Savon elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus Vesienhoidon järjestäminen yleisaikataulu Vesipuitedirektiivin kansallinen toimeenpano Kansalliset

Lisätiedot

EHDOTUS LAPIN MERKITTÄVIKSI TULVARISKIALUEIKSI

EHDOTUS LAPIN MERKITTÄVIKSI TULVARISKIALUEIKSI Ehdotus Lapin merkittäviksi tulvariskialueiksi LAPELY/29/07.02/2011 Lappi 07.10.2011 EHDOTUS LAPIN MERKITTÄVIKSI TULVARISKIALUEIKSI Tausta (Lapin ELY-keskus) on arvioinut vesistöjen ja merenpinnan noususta

Lisätiedot

KEMIJOEN TULVA-ALTAAT

KEMIJOEN TULVA-ALTAAT 6/4/2013 KEMIJOEN TULVA-ALTAAT Lokka-Porttipahdan altaan luvanhakijana oli aikoinaan valtio hankkeella oli kaksi pääsyytä, sähkönsaannin turvaaminen ja tulvasuojelu tilanne on tänään toinen, valtiolla

Lisätiedot

Hulevesitulvariskien alustava arviointi Juankosken kaupungissa

Hulevesitulvariskien alustava arviointi Juankosken kaupungissa Hulevesitulvariskien alustava arviointi Juankosken kaupungissa Aihe: Hulevesitulvariskien alustava arviointi Alue: Juankosken kaupunki Tekijä(t): Ari Räsänen, Tiia Pelkonen Pvm: 14.10.2011 Tunnus ja diaarinumero:

Lisätiedot

Oulun vedenhankinnan tulevaisuus. Keskustelutilaisuus 26.2.2014 Aleksinkulma

Oulun vedenhankinnan tulevaisuus. Keskustelutilaisuus 26.2.2014 Aleksinkulma Oulun vedenhankinnan tulevaisuus Keskustelutilaisuus 26.2.2014 Aleksinkulma Ohjelma Avauspuheenvuoro (Timo P. Karjalainen) Tilannekatsaus Oulun Veden selvitys vaihtoehdoista Monitavoitearviointi Oulun

Lisätiedot

Vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmä Lappeenranta. Taina Ihaksi

Vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmä Lappeenranta. Taina Ihaksi Vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmä 21.10.2014 Lappeenranta Taina Ihaksi Yleistä vesienhoidosta VPD (2000/60/EY) ja laki vesien- ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) Suunnittelu tehdään vesienhoitoalueittain

Lisätiedot

Puruvesi-seminaari 26.7.2014. Vastuunjako ja yhteistoiminnan järjestelyt vesiensuojelussa. Ylijohtaja Pekka Häkkinen Etelä-Savon ELY-keskus

Puruvesi-seminaari 26.7.2014. Vastuunjako ja yhteistoiminnan järjestelyt vesiensuojelussa. Ylijohtaja Pekka Häkkinen Etelä-Savon ELY-keskus Puruvesi-seminaari 26.7.2014 Vastuunjako ja yhteistoiminnan järjestelyt vesiensuojelussa Ylijohtaja Pekka Häkkinen Etelä-Savon ELY-keskus Suomen pintavesien ekologinen tilaluokitus julkaistiin 2.10.2013.

Lisätiedot

Inarijärven säännöstelyn sopeuttaminen ilmastonmuutokseen

Inarijärven säännöstelyn sopeuttaminen ilmastonmuutokseen Inarijärven säännöstelyn sopeuttaminen ilmastonmuutokseen Inarijärven säännöstelyn seurantaryhmä 18.9.2014 Juha Aaltonen @jkaalton Suomen ympäristökeskus Sää muuttuu, ilmasto muuttuu Sää kuvaa maapallon

Lisätiedot

6 Tulvariskien hallinnan toimenpiteet Tornionjoen vesistöalueella

6 Tulvariskien hallinnan toimenpiteet Tornionjoen vesistöalueella Tornionjoen tulvaryhmän 6. kokouksen pöytäkirja 11.9.2014 LAPELY/5/07.02/2012 Paikka: Ylitornion kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Aika: 3.4.2014 klo 10:00-11:26 Tornionjoen tulvaryhmän 6. kokouksen

Lisätiedot

Kemijoen tulvaryhmän 2. kokouksen pöytäkirja

Kemijoen tulvaryhmän 2. kokouksen pöytäkirja Kemijoen tulvaryhmä Pöytäkirja 2/2012 19.10.2012 LAPELY/5/07.02/2012 Kemijoen tulvaryhmän 2. kokouksen pöytäkirja Paikka: Lapin liitto, Hallituskatu 20, 4 krs. Aika: 24.9.2012, klo 13:05-15:00 Läsnä: Timo

Lisätiedot

Vesipolitiikan puitedirektiivi on prosessi

Vesipolitiikan puitedirektiivi on prosessi Vesipolitiikan puitedirektiivi on prosessi Puitedirektiivi on Euroopan laajuinen, uusi järjestelmä. Direktiivi luo jatkuvan prosessin, jolle on annettu määräajat ja tavoitteet. Kansallinen toteutus sovitetaan

Lisätiedot

Paikka: Lapin liitto, Hallituskatu 20, 4 krs. Aika: klo 12:00-14:18. 1 Kokouksen avaus. 2 Läsnäolijoiden toteaminen

Paikka: Lapin liitto, Hallituskatu 20, 4 krs. Aika: klo 12:00-14:18. 1 Kokouksen avaus. 2 Läsnäolijoiden toteaminen Kemijoen tulvaryhmän 5. kokouksen pöytäkirja 1.7.2013 LAPELY/5/07.02/2012 Paikka: Lapin liitto, Hallituskatu 20, 4 krs. Aika: 12.6.2013 klo 12:00-14:18 Kemijoen tulvaryhmän 5. kokouksen pöytäkirja 1 Kokouksen

Lisätiedot

Vesistöjen säännöstelyn haasteet

Vesistöjen säännöstelyn haasteet Vesistöjen säännöstelyn haasteet Olli-Matti Verta, 30.3.2010 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1.4.2010 1 Esityksen sisältö Ilmastonmuutoksen ennustetut vaikutukset vesistöjen vedenkorkeuksiin

Lisätiedot

Tulvat. Pelastustoimea kuormittavat vaaralliset säätilanteet koulutus 6.2.2013. Vesistöinsinööri Varpu Rajala, Etelä-Savon ELY-keskus

Tulvat. Pelastustoimea kuormittavat vaaralliset säätilanteet koulutus 6.2.2013. Vesistöinsinööri Varpu Rajala, Etelä-Savon ELY-keskus Tulvat Pelastustoimea kuormittavat vaaralliset säätilanteet koulutus 6.2.2013 Esityksen sisältö Yleisesti ELY-keskuksien tulvatehtävistä Tulvien luokittelu ja syyt Tulvien esiintyminen Itä-Suomessa Tulvariskit

Lisätiedot

Vesienhoidon, merenhoidon ja tulvasuojelun ajankohtaiset

Vesienhoidon, merenhoidon ja tulvasuojelun ajankohtaiset Vesienhoidon, merenhoidon ja tulvasuojelun ajankohtaiset Satavesi-ohjelman Kokemäenjoki-ryhmän kokous 4.12.2015 Pekka Paavilainen Varsinais-Suomen ELY-keskus Suunnitelmat ja ohjelmat vuosille 2016-2021

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen vaikutukset vesihuoltoon ja hulevesiin

Ilmastonmuutoksen vaikutukset vesihuoltoon ja hulevesiin Vesialan sopeutuminen ilmastonmuutokseen kustannuksia vai liiketoimintaa Tekes seminaari 23.11.2009 Ilmastonmuutoksen vaikutukset vesihuoltoon ja hulevesiin Markku Maunula Suomen Ympäristökeskus Havaitut

Lisätiedot

Merkittävän tulvariskin arviointi ja kriteerit

Merkittävän tulvariskin arviointi ja kriteerit Merkittävän tulvariskin arviointi ja kriteerit vesistö- ja meritulvat Mikko Sane Suomen ympäristökeskus SYKE Vesistö- ja meritulvariskien alustava arviointi 5.10.2017 Miten merkittävä tulvariski arvioidaan

Lisätiedot

Paikka: Lapin liitto, Hallituskatu 20, 4 krs. Aika: klo 12:00. 1 Kokouksen avaus. 2 Läsnäolijoiden toteaminen

Paikka: Lapin liitto, Hallituskatu 20, 4 krs. Aika: klo 12:00. 1 Kokouksen avaus. 2 Läsnäolijoiden toteaminen Kemijoen tulvaryhmän 7. kokouksen pöytäkirja 24.2.2014 LAPELY/5/07.02/2012 Paikka: Lapin liitto, Hallituskatu 20, 4 krs. Aika: 13.2.2014 klo 12:00 Kemijoen tulvaryhmän 7. kokouksen pöytäkirja 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kemi-Ounasjoen monikäyttö

Kemi-Ounasjoen monikäyttö 23.2.2011 Maiju Hyry Taustalla Eu:n direktiivt Vesipolitiikan puitedirektiivi (2000/EY) velvoittaa jäsenmaat valmistelemaan vesistökohtaiset vesienhoito-ohjelmat ohjelman tavoitteena on vesistöjen hyvä

Lisätiedot

tulvariskin hallintasuunnitelman keskustelutilaisuus Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Rovaniemi

tulvariskin hallintasuunnitelman keskustelutilaisuus Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Rovaniemi Kemijoen vesistöalueen tulvariskin hallintasuunnitelman keskustelutilaisuus Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Rovaniemi 31.1.2013 Rovaniemellä merkittävä riski Rovaniemi yksi Suomen vaikeimmista tulvariskialueista

Lisätiedot

VESIENHOITOTYÖN TILANNE KESKI-SUOMEN KALASTUSALUEILLA

VESIENHOITOTYÖN TILANNE KESKI-SUOMEN KALASTUSALUEILLA VESIENHOITOTYÖN TILANNE KESKI-SUOMEN KALASTUSALUEILLA Kimmo Olkio Keski-Suomen kalastusaluepäivä 13.12.2013 LUOKITTELUN TAUSTAA Taustatietoa pintavesien ekologisen ja pohjavesien tilan arvioimiseksi löytyy

Lisätiedot

Järvikunnostushankkeen läpivienti

Järvikunnostushankkeen läpivienti Järvikunnostushankkeen läpivienti Vesistökunnostushankkeen vaiheet Lähtökohtana tarve kunnostukseen ja eri osapuolten intressit Hankkeen vetäjätahon löytäminen Suunnittelun lähtötietojen kokoaminen ja

Lisätiedot

Hulevesitulvariskien alustava arviointi Utajärven kunnassa

Hulevesitulvariskien alustava arviointi Utajärven kunnassa LIITE 1/22.3.2012. Hulevesitulvariskien alustava arviointi Utajärven kunnassa Aihe: Hulevesitulvariskien alustava arviointi Alue: Utajärven kunta Tekijä: Jouni Jurva Pvm: 20.01.2012 Tunnus ja diaarinumero:

Lisätiedot

Rakennettujen vesistöjen kunnostus ja hoito

Rakennettujen vesistöjen kunnostus ja hoito Rakennettujen vesistöjen kunnostus ja hoito Vesistökunnostusverkoston seminaari 11.-12.6.2014 Iisalmi Jouni Tammi Luonnonvaraosasto Sisältö Rakennettujen vesistöjen hoidon kehittäminen yhteistyö kalaja

Lisätiedot

Ehdotus merkittäviksi tulvariskialueiksi Kaakkois-Suomen alueella yhteenveto annetuista lausunnoista

Ehdotus merkittäviksi tulvariskialueiksi Kaakkois-Suomen alueella yhteenveto annetuista lausunnoista Ehdotus merkittäviksi tulvariskialueiksi Kaakkois-Suomen alueella yhteenveto annetuista lausunnoista Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus teki ehdotuksen merkittäviksi tulvariskialueiksi

Lisätiedot

Hulevesitulvariskien alustava arviointi

Hulevesitulvariskien alustava arviointi Hulevesitulvariskien alustava arviointi Antti Parjanne Suomen ympäristökeskus SYKE Vesistö- ja meritulvariskien alustava arviointi 6.10.2017 Porin kaupunki Hulevesitulvariskien arvioita 1. kierrokselta

Lisätiedot

TEKNINEN KESKUS NOKIAN KAUPUNKI HULEVESITULVIEN ALUSTAVA ARVIOINTI

TEKNINEN KESKUS NOKIAN KAUPUNKI HULEVESITULVIEN ALUSTAVA ARVIOINTI NOKIAN KAUPUNKI HULEVESITULVIEN ALUSTAVA ARVIOINTI 1 Aihe: Alue: Tekijä(t): Pvm: 17.11.2011 Tunnus ja diaarinumero: KAN 1253/2010 Hulevesitulvariskien alustava arviointi Nokian kaupunki suunnitteluinsinööri

Lisätiedot

Helsingin ja Espoon rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelu

Helsingin ja Espoon rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelu Dnro UUDELY/32/07.02/2013 Uusimaa Helsingin ja Espoon rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelu Tausta Tulvariskien hallinnalla tarkoitetaan sellaisia toimenpiteitä,

Lisätiedot

Säätiedon hyödyntäminen WSP:ssä

Säätiedon hyödyntäminen WSP:ssä Säätiedon hyödyntäminen WSP:ssä Vesihuollon riskien hallinta ja monitorointi 24.-25.4.2013 Kuopio Reija Ruuhela, Henriikka Simola Ilmastokeskus 30.4.2013 Sää- ja ilmastotiedot WSP:ssä - yhteenvetona 1.

Lisätiedot

Anne-Mari Rytkönen Suomen ympäristökeskus. 1. Puheenjohtaja Hannes Manninen avasi kokouksen klo 13:00

Anne-Mari Rytkönen Suomen ympäristökeskus. 1. Puheenjohtaja Hannes Manninen avasi kokouksen klo 13:00 Kemijoen tulvaryhmän aloituskokouksen muistio LAPELY/5/07.02/2012 8.6.2012 Kemijoen tulvaryhmän aloituskokouksen muistio Paikka: Lapin liitto, Hallituskatu 20, 4krs Aika: 30.5.2012 klo 13:00-15:05 Läsnä:

Lisätiedot

Suomalais-ruotsalainen tulvariskien hallinnan suunnitteluyhteistyö

Suomalais-ruotsalainen tulvariskien hallinnan suunnitteluyhteistyö Suomalais-ruotsalainen tulvariskien hallinnan suunnitteluyhteistyö Tornionlaakson Vesiparlamentti 3.11.2015, Anna Kurkela Esityksen sisältö TRHS prosessi Yhteistyötahot Tulvakartoitus Rajavesiyhteistyö

Lisätiedot

Jakelussa mainituille VUOKSEN VESIENHOITOALUEEN JA KYMIJOEN SUOMENLAHDEN VESIENHOITOALUEEN OHJAUSRYHMIEN YHTEINEN KOKOUS.

Jakelussa mainituille VUOKSEN VESIENHOITOALUEEN JA KYMIJOEN SUOMENLAHDEN VESIENHOITOALUEEN OHJAUSRYHMIEN YHTEINEN KOKOUS. 1 Jakelussa mainituille 15.1.2015 Asia: VUOKSEN VESIENHOITOALUEEN JA KYMIJOEN SUOMENLAHDEN VESIENHOITOALUEEN OHJAUSRYHMIEN YHTEINEN KOKOUS. PÖYTÄKIRJA Aika: Tiistai 13.1.2015 klo 13.00 16.00 Paikka: Videoneuvottelu

Lisätiedot

Kiimingin yksityiskohtaiset tulvavaarakartat

Kiimingin yksityiskohtaiset tulvavaarakartat Tulvavaarakartan laatiminen Dnro: POPELY/1/07.02/2011 Kiimingin yksityiskohtaiset tulvavaarakartat Diar Isid Pohjois-pohjanmaan ELY-keskus Raportti 9.3.2012 POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA

Lisätiedot

90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 92 Käsittelyjärjestys...3

90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 92 Käsittelyjärjestys...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 9.9.2013 PÖYTÄKIRJA Nro 9/2013 KOKOUSAIKA Maanantaina 9.9.2013 kello 12.00 14.10 KOKOUSPAIKKA Eagle-talo 3. krs., Kyminlinnantie 6, Kotka 90 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ilmastonmuutos ja vesienhoito

Ilmastonmuutos ja vesienhoito Ilmastonmuutos ja vesienhoito Tornionjoen vesiparlamentti 6.11.2013 Pekka Räinä Lapin ELY-keskus Ilmastonmuutos ja vesienhoito Ilmastonmuutoksen vaikutukset veden laatuun/ekologiseen tilaan Kuormitusskenaariot

Lisätiedot

Tulvalain toimeenpano Lapissa ja Tulvariskien alustava arviointi Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueella

Tulvalain toimeenpano Lapissa ja Tulvariskien alustava arviointi Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueella Tulvalain toimeenpano Lapissa ja Tulvariskien alustava arviointi Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueella Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Vesivara ja ympäristöpalvelut ryhmän esimies Timo

Lisätiedot

Globaali näkökulma ilmastonmuutokseen ja vesivaroihin

Globaali näkökulma ilmastonmuutokseen ja vesivaroihin Vesihuolto, ilmastonmuutos ja elinkaariajattelu nyt! Maailman vesipäivän seminaari 22.3.2010 Globaali näkökulma ilmastonmuutokseen ja vesivaroihin Tutkija Hanna Tietäväinen Ilmatieteen laitos hanna.tietavainen@fmi.fi

Lisätiedot

Toimenpiteiden suunnittelu

Toimenpiteiden suunnittelu Toimenpiteiden suunnittelu Lapin vesienhoidon yhteistyöryhmä 21.11.2013 Pekka Räinä/ Lapland ELY-centre 1. ENSIMMÄISEN SUUNNITTELUKAUDEN TOIMENPITEIDEN TOTEUTUMINEN - Toimenpiteiden päivittämisen ensimmäisessä

Lisätiedot

Ilmastonmuutos ja alueidenkäytön suunnittelu 22.3.2011. Rakennusneuvos Aulis Tynkkynen Ympäristöministeriö

Ilmastonmuutos ja alueidenkäytön suunnittelu 22.3.2011. Rakennusneuvos Aulis Tynkkynen Ympäristöministeriö Ilmastonmuutos ja alueidenkäytön suunnittelu 22.3.2011 Rakennusneuvos Aulis Tynkkynen Ympäristöministeriö ILMASTONMUUTOS Kansallinen ilmastostrategia 2001 ILMASTONMUUTOKSEN TORJUNTA JA HILLINTÄ ILMASTONMUUTOKSEEN

Lisätiedot

Kuinka vesipuitedirektiivi ja muu ympäristölainsäädäntö ohjaa metsätalouden vesiensuojelua

Kuinka vesipuitedirektiivi ja muu ympäristölainsäädäntö ohjaa metsätalouden vesiensuojelua Kuinka vesipuitedirektiivi ja muu ympäristölainsäädäntö ohjaa metsätalouden vesiensuojelua Paula Mononen Pohjois-Karjalan ympäristökeskus Metsätalous ja vesistöt -seminaari, Koli 26.9.2006 Vesipolitiikan

Lisätiedot

HULEVESITULVARISKIEN ALUSTAVA ARVIOINTI IKAALISTEN KAUPUNKI

HULEVESITULVARISKIEN ALUSTAVA ARVIOINTI IKAALISTEN KAUPUNKI HULEVESITULVARISKIEN ALUSTAVA ARVIOINTI IKAALISTEN KAUPUNKI 16.11.2011 Sisältö 1 TAUSTA... 2 2 HULEVESITULVARISKIEN ALUSTAVAN ARVIOINNIN PERUSTEET... 2 3 HULEVESITULVARISKIEN ALUSTAVAN ARVIOINNIN TOTEUTUS...

Lisätiedot

Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotus vuosille 2016-2021

Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotus vuosille 2016-2021 Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotus vuosille 2016-2021 Neuvottelu paliskuntien kanssa 4.8.2015 Esityksen sisältö Tulvariskien hallinnan suunnittelun aikataulu Kemijoen tulvaryhmä Tulvakarttapalvelu

Lisätiedot

Lausunto Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmasta

Lausunto Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmasta LAUSUNTO 23.2.2015 / LUONNOS Lapin elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus. Lausunto Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmasta Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmassa

Lisätiedot

Merkittävät tulvariskialueet

Merkittävät tulvariskialueet Ehdotus Kaakkois-Suomen merkittäviksi tulvariskialueiksi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on arvioinut vesistöjen ja merenpinnan noususta aiheutuvat tulvariskit Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Meritulvat Tulvariskien hallinnan suunnittelu

Meritulvat Tulvariskien hallinnan suunnittelu Meritulvat Tulvariskien hallinnan suunnittelu Vaaralliset säätilanteet, Ilmatieteen laitos 11.4.2013 yksikön päällikkö Kari Rantakokko Uudenmaan ELY-keskus 10.4.2013 Havaittuja muutoksia ääriarvoissa Ilmatieteen

Lisätiedot

1) Tulvavahinkojen väheneminen Vaikutus merkittävillä tulvariskialueilla

1) Tulvavahinkojen väheneminen Vaikutus merkittävillä tulvariskialueilla KYRÖNJOEN TULVATYÖPAJA III 31.1.2014, KYSELYLOMAKE 1) Tulvavahinkojen väheneminen Vaikutus merkittävillä tulvariskialueilla VE1 Pengerrysalueiden muutos 1/50 1/100 1/250 hyvä hyvä/ koht huono Muut alueet

Lisätiedot

Säännöstelyluvan muuttaminen

Säännöstelyluvan muuttaminen Säännöstelyluvan muuttaminen Näkökulmana Pirkanmaan keskeiset järvet Oikeudelliset edellytykset Tarvitaanko säännöstelyluvan muuttamiseen lupa? VL2:2 4 mom Lupa tarvitaan myös luvan saaneen vesitaloushankkeen

Lisätiedot

KITTILÄN AJANKOHTAINEN TULVATIEDOTE

KITTILÄN AJANKOHTAINEN TULVATIEDOTE KITTILÄN AJANKOHTAINEN TULVATIEDOTE Tiedote 24.5.2012 klo 15 Kittilässä suuren tulvan vaara ohi Kittilässä vesi on laskenut huipustaan 53 cm ja ennusteiden mukaan vesi jatkaa laskua. Vedenpinta oli tänä

Lisätiedot

Kevättömän ja Pöljänjärven säännöstely tavoitteena alivedenkorkeuden nostaminen

Kevättömän ja Pöljänjärven säännöstely tavoitteena alivedenkorkeuden nostaminen Kevättömän ja Pöljänjärven säännöstely tavoitteena alivedenkorkeuden nostaminen Yleisötilaisuus 21.3.2013 Siilinjärven kunnantalo Taustaa Järvet on laskettu vuonna1909 Perustuu kuvernöörin päätökseen 30.11.1909

Lisätiedot

VESIENHOITOSUUNNITELMA JA TOIMENPIDEOHJELMA VUOSIKSI 2016-2021

VESIENHOITOSUUNNITELMA JA TOIMENPIDEOHJELMA VUOSIKSI 2016-2021 VESIENHOITOSUUNNITELMA JA TOIMENPIDEOHJELMA VUOSIKSI 2016-2021 Anne Laine, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 29.10.2014 1 Pintavesien ekologinen tila Yksityiskohtaista tietoa

Lisätiedot

Turvetuotannon sijoittaminen

Turvetuotannon sijoittaminen Turvetuotannon sijoittaminen Turvelupa workshop 7.2.2017 Seinäjoki Ympäristölakimies Pasi Kallio Suomen luonnonsuojeluliitto ry Muutoksia turvetuotannon sääntelyyn YSL 13 Turvetuotannon sijoittaminen YSL

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 2012-03 PÖYTÄKIRJA

Seurakuntaneuvosto 2012-03 PÖYTÄKIRJA Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistaina klo 17.00-18.03 Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra läsnä / poissa Grönlund Reino, jäsen Hartikainen

Lisätiedot

Pyhäjärven ja Näsijärven säännöstelylupien sopeuttaminen ilmastonmuutokseen

Pyhäjärven ja Näsijärven säännöstelylupien sopeuttaminen ilmastonmuutokseen Pyhäjärven ja Näsijärven säännöstelylupien sopeuttaminen ilmastonmuutokseen Vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous 1.2.2017 1.2.2017 Näsijärvi Pinta-ala 257 km 2 MW NN+ 95,02 m MQ 75 m 3 /s LSVeO 1978 (KHO

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Jussi Rämet avasi kokouksen klo 9:05. Läsnäolijat esittäytyivät.

PÖYTÄKIRJA. Jussi Rämet avasi kokouksen klo 9:05. Läsnäolijat esittäytyivät. PÖYTÄKIRJA Kalajoen vesistöalueen tulvaryhmän kokous Aika: 16.10.2012 klo 9:00 Paikka: Ylivieskan kaupungintalo, Kyöstintie 4 Läsnäolijat: Aronsuu Kimmo, Haapakoski Hannu, Haikola Mauri, Huumo Harri, Isid

Lisätiedot

Tehtävät, työn organisointi ja toimintatavat

Tehtävät, työn organisointi ja toimintatavat Kitkajärvien ja Posionjärven hoidon ja kunnostuksen työryhmä Tehtävät, työn organisointi ja toimintatavat Työryhmän I kokous 2.9.2013 Työryhmän tehtävät ja asema järvien ja niiden valuma-alueen ongelmien

Lisätiedot

Tiivistelmä Kokemäenjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmasta

Tiivistelmä Kokemäenjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmasta NÄKYMIÄ JOULUKUU 2015 VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Tiivistelmä Kokemäenjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmasta Johdanto Pori ja Huittinen ovat maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä (20.12.2011)

Lisätiedot

Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotus vuosille

Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotus vuosille Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotus vuosille 2016-2021 Yleisötilaisuus10.2.2015 Esityksen sisältö Tulvariskien hallinnan suunnittelun aikataulu Ivalojoen tulvaryhmän toiminta Tiedottaminen

Lisätiedot

Läsnä: Jari Mutanen, pj. Pohjois-Savon ELY-keskus. Poissa: Leena Gunnar Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Läsnä: Jari Mutanen, pj. Pohjois-Savon ELY-keskus. Poissa: Leena Gunnar Kaakkois-Suomen ELY-keskus 1 Jakelussa mainituille Asia: VUOKSEN VESIENHOITOALUEEN JA KYMIJOEN SUOMENLAHDEN VESIENHOITOALUEEN OHJAUSRYHMIEN YHTEINEN KOKOUS. PÖYTÄKIRJA VHA1 ja VHA2 ohjausryhmät, kokous 2/2013 Aika: Keskiviikko 16.10.2013

Lisätiedot

Suositukset kunnille merkittävien hulevesitulvariskialueiden nimeämiseksi

Suositukset kunnille merkittävien hulevesitulvariskialueiden nimeämiseksi KUNTALIITON MUISTIO 18.4.2011 Suositukset kunnille merkittävien hulevesitulvariskialueiden nimeämiseksi 1 Yleistä Laissa (620/2010) ja asetuksessa (659/2010) tulvariskien hallinnasta on säädetty tulvariskien

Lisätiedot

Vesistömallit ja tulvakartat tulvatilannekuvan muodostamisessa. Paikkatietomarkkinat Mikko Sane ja Kimmo Söderholm, SYKE

Vesistömallit ja tulvakartat tulvatilannekuvan muodostamisessa. Paikkatietomarkkinat Mikko Sane ja Kimmo Söderholm, SYKE Vesistömallit ja tulvakartat tulvatilannekuvan muodostamisessa Paikkatietomarkkinat 4.11.2009 Mikko Sane ja Kimmo Söderholm, SYKE Tulvatilannekuva Suomessa Toiminta tulvan uhatessa ja itse tulvatilanteessa

Lisätiedot

Jakelussa mainituille VUOKSEN VESIENHOITOALUEEN JA KYMIJOEN SUOMENLAHDEN VESIENHOITOALUEEN OHJAUSRYHMIEN YHTEINEN KOKOUS.

Jakelussa mainituille VUOKSEN VESIENHOITOALUEEN JA KYMIJOEN SUOMENLAHDEN VESIENHOITOALUEEN OHJAUSRYHMIEN YHTEINEN KOKOUS. 1 Jakelussa mainituille 6.4.2016 Asia: VUOKSEN VESIENHOITOALUEEN JA KYMIJOEN SUOMENLAHDEN VESIENHOITOALUEEN OHJAUSRYHMIEN YHTEINEN KOKOUS. PÖYTÄKIRJA Aika: Tiistai 5.4.2016 klo 13.00 15.00 Paikka: Videoneuvottelu

Lisätiedot

Ehdotus Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi. vuosille 2016-2021

Ehdotus Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi. vuosille 2016-2021 Ehdotus Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2016-2021 2 RAPORTTEJA XX 2015 EHDOTUS IVALOJOEN VESISTÖALUEEN TULVARISKIEN HALLINTASUUNNITELMAKSI VUOSILLE 2016-2021 Lapin

Lisätiedot

Kevätön ja Pöljänjäreven alivedenkorkeuden nostaminen

Kevätön ja Pöljänjäreven alivedenkorkeuden nostaminen Kevätön ja Pöljänjäreven alivedenkorkeuden nostaminen Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet Pohjois-Savon ELY-keksus, Tuulikki Miettinen 10.7.2012 1 Aiemmat hankkeet Järvet laskettu vuonna1909 laskun

Lisätiedot

1) Tulvavahinkojen väheneminen

1) Tulvavahinkojen väheneminen LAPUANJOEN TULVATYÖPAJA III 14.4.214, TAUSTA-AINEISTO JA KYSELYLOMAKE 1) Tulvavahinkojen väheneminen ja erityiskohteiden suojaus penkereillä VE 3 Lapuan taajama 1/5 1/1 1/25 Muut alueet hyvä hyvä koht

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi 18.1.2012 1(4) YMPÄRISTÖVALVONTASUUNNITELMA Valvontasuunnitelmassa kuvataan Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset valvonnan tarpeet, valvontaan käytettävät resurssit ja valvonnan tavoitteet sekä raportoidaan

Lisätiedot

Luontoarvojen oikeudellinen sääntely kunnostushankkeissa. Tuire Taina, KHO Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaari 2017 Tampere 13.6.

Luontoarvojen oikeudellinen sääntely kunnostushankkeissa. Tuire Taina, KHO Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaari 2017 Tampere 13.6. 1 16.6.2017 Luontoarvojen oikeudellinen sääntely kunnostushankkeissa Tuire Taina, KHO Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaari 2017 Tampere 13.6.2017 Esityksen sisältö Vesilaki Luonnonsuojelulaki Vesienhoidon

Lisätiedot

Liite 1: Terminologia

Liite 1: Terminologia Terminologia Liite 1 Liite 1: Terminologia Alin rakentamiskorkeus Alin rakentamiskorkeus tarkoittaa korkeustasoa, jonka alapuolelle ei tule sijoittaa kastuessaan vaurioituvia rakenteita, kuten rakennuksen

Lisätiedot