Asiantuntijat. Organisaatio/ yritys. Yhteystiedot. Ahlmanin koulun säätiö. Arponen Leila. Terapiapalveluiden osastonhoitaja (yhteyshenkilö)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiantuntijat. Organisaatio/ yritys. Yhteystiedot. Ahlmanin koulun säätiö. Arponen Leila. Terapiapalveluiden osastonhoitaja (yhteyshenkilö)"

Transkriptio

1 Asiantuntijat Nimi Aihealue Organisaatio/ yritys Yhteystiedot Arponen Leila Luonto- ja ympäristöala, maatalousala, puutarhatalous, matkailu, virkistys ja vapaa-aika. Ahlmanin koulun säätiö Arvonen Erja sairaanhoitopiiri, Pitkäniemen sairaala Terapiapalveluiden osastonhoitaja (yhteyshenkilö) Arvonen Minna koulutuskonsernikuntayhtymä, aikuisopisto, Tampere Viherympäristöterapeuttinen hoitotyö. Luontoympäristöjen hyödyn-täminen hoito-, kuntoutus- ja ohjaustyössä & työhyvin-voinnin edistämisessä. Toiminnallinen oman työn ja työyhteisön kehittäminen. Collin-Kajaala Joyce Toimintaterapeutti, eläinavusteinen terapia, puutarhaterapia, työnohjaus, työhyvinvointi, rentoutus, voimavarakeskeisyys, henkinen jaksaminen, muistikuntoutus ja ohjaus, peilikuntoutus. Ryhmä- ja yksilö. Luennot, pienkoulutus, valmennus. Tmi Joyce Collin- Kajaala sekä yhteistyössä Ylitalon alpakat ja laamat, Iittalan puutarha m, Ekola Teea Sosiaalipedagoginen hevostoiminta, lastensuojelu, Mindfullnestunnetaitovalmennus Ilon Kopse (yhteistyössä Toiskan Tallin kanssa) Haanpää Päivi Terveydenhoito ja ennaltaehkäisevä hoitotyö, työhyvinvointi, tyhy-toiminta, työterveyshuolto, GC kehittämistyö Sedu Aikuiskoulutus

2 Haapasaari Maarit Ratkaisukeskeinen eläinavusteinen valmentaja, Hali- Koira yrittäjä, eläinten kouluttaja (valmistuu 2013), Suomen Karva- Kaverit ry:n puheenjohtaja, kokemus eläinavusteisesta toiminnasta yli 10 v. Suomen Karva- Kaverit ry com Ikäheimo Kaija LT, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, lasten- ja nuorisopsykoterapeutti (VET), eläinavusteinen valmentaja Suomen Karva- Kaverit ry Järvelä Anitta Lastensuojelu, päihdetyö, seikkailupedagogiikka, eläinavusteinen valmentaja, taideterapia, neuropsykologian valmentaja Tmi Oivalluksen Helmiä Jääskeläinen Arja Lappilainen Green Care: Green Care ja sen mahdollisuudet Lapissa RAMK Kaasalainen Anu Viestinnän kuormittavuus, vuorovaikutustaidot, yhteisöllisyys, osallisuus Jyväskylän Koulutuskeskus Oy Kaukonen Anu Monialainen GC-yhteistyö; hevoset, talli- ja maaseutuympäristö kasvattajana, kuntouttajana ja hyvinvoinnin edistäjänä; sosiaalinen hyvinvointi ja sosiaalinen kuntoutus; sosiaalityö Tmi Hetki tuntumalla Kelloniemi Erkki Hyvinvointimatkailun tuote- ja palvelukehitys, laaja-alaisten matkailun tki- hankkeiden TAMK johtaminen, tiimivalmennus/tiimivalmentaja, näyttötutkintoasiat

3 Kinni Riitta-Liisa GC yleisesti, GC sosiaalija terveyspalvelujen kehittämisessä, ikääntyminen ja GC. Itä-Suomen yliopisto, Aducate Kivikari Pirkko Alpakat ja laamat eläinavusteisessa työskentelyssä, terapiaeläimen valinta Ylitalon alpakat ja laamat Knuuttila Liisa koulutuskonsernikuntayhtymä, aikuisopisto, Tampere Viherympäristöterapeuttinen hoitotyö. Luontoympäristöjen hyödyn-täminen hoito-, kuntoutus- ja ohjaustyössä & työhyvin-voinnin edistämisessä. Toiminnallinen oman työn ja työyhteisön kehittäminen. Kranni Katri GC yrittäjyys, luontokuntoutus, palvelumuotoilu konseptointi, verkostoyrittäjyys, käden hienomotoriset harjoitteet, kestävä kehitys,vastuu viestintä Vilman Luontoyritys Laine Auli Eläinavusteinen toimintaterapia, maatilaterapia, pienyrittäjyys AulisPalvelut, Terapia Lampola, Riihimäki (Ryttylä) Lappalainen Risto Erityisryhmien mahdollisuudet luonnossa liikkumiseen Aivoliitto Linjama-Lehtinen Ulla Sosiaalista kuntoutusta toiminnallisilla menetelmillä. Kuntouttavaa musiikkia ja hevostoimintaa. Koulutusta, kursseja, yksilöohjausta. Pollesta potkua ry/sosiaalipedago-gista kurssi- ja tallitoimintaa erityisryhmille iästä riippumatta

4 Louhi-Lehtiö Mari Ohjaustyö, hevoset ja koirat työparina/niiden koulutus vuorovaikut-teisessa työssä, EASEL -koulutukset, eläinavusteisen työskentelyn eettiset kysymykset EASEL Training Oy, Lääperi Raija Green Care -laatutyö ja sosiaalinen työllistäminen THL Mantere Susann Maatila verkosto Uudellamaalla, talous ja kannattavuus (investointilaskelmat, yritystuet, rahoitus, neuvonta) ProAgria Uusimaa Mickelsson Ritva Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan vaikuttavuus Sosiaalipedagoginen Hevostoimintayhdistys ry.:n pj. Miettinen Ulla Maaseutuavusteinen GCtoiminta sosiaalisen kuntoutuksen tukena. GCtutkija. Itä-Suomen yliopisto (UEF) Mononen Jaakko Eläinten hyvinvointi (eläinten käyttäytymisen ja hyvinvoinnin professori) Itä-Suomen yliopisto & MTT Myyryläinen Jaana Erityistä tukea tarvitsevien nuorten ohjaus Bovallius ammattiopisto fi

5 Nenonen Kirsi Luontointerventiot (mielipaikkaharjoitteet ym.), luontoon liittyvät perinnetaidot, elämykset nuorten tukemisessa sekä päihde- ja mielenterveys-työssä (itsetuntemuksen ja luontosuhteen vahvistamiseen soveltuvat eko- ja ympäristö-psykologiset menetelmät), puutarhaterapia, luontomateriaalien käyttö, sos.ped. hevostoiminta. Koivikon tukikodit Nikkilä Kalervo (Vuoden 2013 loppuun) Puutarhaterapia koulutus ja konsultointi. Tmi Kalervo Nikkilä Nissinen Seija Green Care -osaamisen kehittäminen, GC amk:n opetuksessa (sosiaaliala), GC sosiaalialan asiakastyössä ja asiakastyön kehittämisessä Mikkelin AMK Nurminen Liisa Eläinten lajikohtaiset ominaisuudet, käyttäytyminen ja hyvinvointi, stressi ja siitä selviytyminen. Itä-Suomen yliopisto (UEF) Ojala Aini Toimintakyvyn ja terveyden edistämisen eri keinot, (fysioterapia, luonto, luontaishoidot) Lapin ammattiopisto Ojala Arja Luonto- ja ympäristöala, luonto hyvinvoinnin edistäjänä, luontokasvatus, GC-painotteinen maaseutumatkailun ammattitutkinto. Ammattiopisto Livia Okulov Seija Sosiaalipedagoginen hevostoiminta Itä-Suomen yliopisto, Aducate

6 Ovaskainen Kaisa Gradu: Maatalouden naiset muutoksessa (sosiaalipsykologia); GC kehittämistehtävät hoivayrityksissä Tetriahon hoitokoti, Muurutvirran Hoitokoti, Pielisen- Karjalan Dementiakoti m Pajala Anu GC toiminnan kehittäminen (hanketoiminta, yhteistyömallit) Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Peuraniemi Teemu GC-luontokuntoutus- ja asiantuntijapalvelut (mm.koulutus ja opetus, konsultointi, hankeprojektipalvelut, kehittäminen ja Vihreä hyvinvointi Oy konseptointi, GC-hoiva-palveluiden palvelumuotoilu ja tuotteistus) vinvointi.fi Renfors Liisa Suomalainen hyvinvointimatkailu kansainvälisillä markkinoilla MEK Rutanen Juha Luontoyrittäjyys, luonnontuoteala, luontomatkailu, riista-ala ja metsästysmatkailu, yrittäjyyden kehittäminen, luonto- ja maisemapalvelut, yritysten ja toimijoiden verkostoituminen, luontoalan koulutus. Helsingin yliopisto/ruralia- Instituutti, Suomen luontoyrittäjyysverko sto ry, GC Finland ry Saari Päivi Erikoissairaanhoitaja. Erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapeutti (Valvira, KELA). Eläinavusteinen terapia, luontointerventiot. Psykoterapiapalvelu Mentor Saarinen Suvi Eräopas-Sosionomi, luontokuntoutus, luontokoulutusta metsäympäristössä ja sisätiloissa eri asiakasryhmille, ryhmädynamiikka, elämyspedagogiikka. Puuristella

7 Sahramaa Sinikka Maatila senioriasumisen tuottajana ja vanhustukipalvelujen tarjoajana Maatilayrittäjä, opinnäytetyö aiheesta Saksio Mauno Sosiaalityön asiakastyöhön liittyvää osaamista: Päihdetyö, asiakkaiden kohtaaminen, ohjaamisen, yhteistyöstä ja ohjaamisesta Mikkelin AMK Salonen Kirsi Eko- ja ympäristöpsykologia, GCmenetelmät, luontointerventiot osana sos.terv.huollon/kasvatuksen käytäntöjä, luontoympäristö ja hyvinvointi, psykologia ja ympäristönsuojelun/kestävä kehitys Psykologipalvelut Hyvän MielenTila a.fi Salonen Sami Matkailu- ja ravitsemisalan opettaja Tampereen Ammattikorkeakoulu Salovuori Tuomo Terapeuttinen puutarhahoito, työnohjaus, GCsovellukset sote-puolen asiakkaille, GC-toiminnan ohjaukseen liittyvät kysymykset Vihreä veräjä -hanke, Sininauhaliitto Sarso Jaana Hali-Berni toiminta, TtM, psykiatrinen sairaanhoitaja Suomen Sveitsinpaimenkoirat ry Soini Katriina Sosio-kulttuurinen ympäristötutkimus, maaseudun sosiaaliset innovaatiot MTT, Jyväskylän (Green Care), kulttuurinen kestävyys, geenivarojen säilyttäminen, yliopisto maaseutu kulttuurisena tilana, maaseudun maiseman- ja ympäristönhoidon kulttuuriset suhteet

8 Susiluoma Heikki Maaseutututkimus ja maaseudun kehittäminen, luontomatkailu, luonnonsuojelu, teatteri GPSretket/Ekointernet Oy YTR/Kansalaistoimint a Taavitsainen Leena Lastensuojelun palveluita, kasvatusta luonto- ja elämysohjelmia hyödyntäen, Easel-Aaselohjaus Perhekoti Mikkala Tarkiainen Anni GC hanketoiminta. Eläinavusteisen toiminnan asiantuntemusta (mm. eläinten hyvinvointi ja käyttäytyminen, myös tuotantoeläimet). Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Tulkki Anssi Lappilainen Green Care: Luonnoon ja sen tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä Kemi-Tornion amk Tyllilä Liisa Luontoyrittäjyys, luontomatkailu, luontomatkailukoulutus, yrittäjyyden kehittäminen, yritysten ja toimijoiden verkostoituminen sekä alan hanketoiminta. Hiking Travel, Hit Ky i Vanhapiha Elina GC osana yhteiskunnallisten yritysten liikettä Syfo Oy, Yhteiskunnallisten yritysten Living lab/kasvuhuone Vehmasto Elina GC Euroopassa, GC maatilalla, GC maaseutuvaikutukset, GC palvelutyypit, GC kehittäminen ja GC tutkimus MTT

9 Viertoma Keijo Maatilaympäristön käyttö lasten ja nuorten kasvatuksessa (lastensuojelu), eläinavusteinen tunnetaitokasvatus Perhekoti Toiska ja Toiskan talli Vinblad Sanna Lappilainen Green Care: Luontolähtöisen hyvinvointitoiminnan edellytykset. Green Care kehittämis- ja hanketoiminta. RAMK Virtanen Marjis Palvelutalojen pihaympäristösuunnittelu, koulutus, konsultointi, ulkoilu- ja liikuntapalvelut, tuotteet, toimintakyvyn edistämisen eri muodot, vanhustyön ja kuntoutuksen kehittäminen ja johtaminen, fysioterapeutti GerTime Väisänen Jarno Julkisten hankintojen järjestäminen siten, että GC -toiminta saa ansaitsemansa arvostuksen. Clients Finland Oy Ylitalo Tuomo Alpakat ja laamat eläinavusteisessa työskentelyssä, terapiaeläimen valinta Ylitalon alpakat ja laamat Yli-Viikari Anja Green Care -konseptin kehittäminen Suomessa, maaseutuja maatalousnäkökulmat, hyvinvointivaikutukset MTT

Green Care Finland ry:n jäsenyrityksiä 1/8

Green Care Finland ry:n jäsenyrityksiä 1/8 Green Care Finland ry:n jäsenyrityksiä 1/8 Ekohoitola Vitarosa Ikaalinen Kokonaisvaltaisen kauneuden ja hyvinvoinnin ylläpitoa: kauneus- ja luontaishoidotfytoterapiaa luonnon raaka-aineita ravitsemus luonnonyrtit

Lisätiedot

Green Care -toimintatavan suuntaviivat Suomessa. Elina Vehmasto (toim.)

Green Care -toimintatavan suuntaviivat Suomessa. Elina Vehmasto (toim.) 20 Green Care -toimintatavan suuntaviivat Suomessa Elina Vehmasto (toim.) 20 Green Care -toimintatavan suuntaviivat Suomessa Elina Vehmasto (toim.) ISBN 978-952-487-509-7 (Verkkojulkaisu) ISSN 1798-1832

Lisätiedot

Pieksämäellä ja Savonlinnassa. Green care -innovaatiopajat Mikkelissä, Birgitta Partanen, Manu Rantanen, Mauno Saksio,

Pieksämäellä ja Savonlinnassa. Green care -innovaatiopajat Mikkelissä, Birgitta Partanen, Manu Rantanen, Mauno Saksio, Green care -innovaatiopajat Mikkelissä, Pieksämäellä ja Savonlinnassa Kati Vapalahti, Ritva Mynttinen, Seija Nissinen, Birgitta Partanen, Manu Rantanen, Mauno Saksio, Leena Uosukainen 2011 Mikkelin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

GREEN CARE PALVELUTOIMINNAN MAHDOLLISUUDET ETELÄ-SAVOSSA ESISELVITYS HOIVA-ALAN YRITYSTEN KARTOITUS. Seija Nissinen Mikkelin ammattikorkeakoulu

GREEN CARE PALVELUTOIMINNAN MAHDOLLISUUDET ETELÄ-SAVOSSA ESISELVITYS HOIVA-ALAN YRITYSTEN KARTOITUS. Seija Nissinen Mikkelin ammattikorkeakoulu 1 GREEN CARE PALVELUTOIMINNAN MAHDOLLISUUDET ETELÄ-SAVOSSA ESISELVITYS HOIVA-ALAN YRITYSTEN KARTOITUS Seija Nissinen Mikkelin ammattikorkeakoulu 2 Sisältö 1. KARTOITUKSEN TAUSTA JA TAVOITE... 3 2. AINEISTO

Lisätiedot

Laadunhallintatyön aloittaminen Green Care -yrityksissä

Laadunhallintatyön aloittaminen Green Care -yrityksissä Laadunhallintatyön aloittaminen Green Care -yrityksissä Green Care yritys ja asiakas, osa 2 Kannus 20.8.2013 Raija Lääperi 28.8.2013 Kannusseminaari 2 / Raija Lääperi 1 Esityksen rakenne Laadunhallintatyö

Lisätiedot

LUONNOSTAAN HYVINVOIVA. Esimerkkejä Green Care -toiminnasta Pohjois-Pohjanmaalla

LUONNOSTAAN HYVINVOIVA. Esimerkkejä Green Care -toiminnasta Pohjois-Pohjanmaalla LUONNOSTAAN HYVINVOIVA Esimerkkejä Green Care -toiminnasta Pohjois-Pohjanmaalla 1 Luonnostaan hyvinvoiva hankkeessa ovat työskennelleet: Projektipäällikkö Miia Latvala, PSK-Aikuisopisto Projektisuunnittelija

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat

Vanhustyön vastuunkantajat KONGRESSIKIRJA Vanhustyön vastuunkantajat II kansallinen moniammatillinen kongressi 15. 16.5.2014, Finlandia-talo, Helsinki www.vanhustyonvastuunkantajat.fi Kirjan toimitus: tiedottaja Riitta Eerola, työvoimapoliittinen

Lisätiedot

HevosAgro II. - hevospalvelualan kehittäminen Loppuraportti 1.7.2012 31.12.2014. ProAgria Oulu ry

HevosAgro II. - hevospalvelualan kehittäminen Loppuraportti 1.7.2012 31.12.2014. ProAgria Oulu ry HevosAgro II - hevospalvelualan kehittäminen Loppuraportti 1.7.2012 31.12.2014 ProAgria Oulu ry Päätös hanketuesta tehty 5.6.2012 Dnro 705/3560-2012 Päätösnumero 25906 Hankkeen numero 16928 Sisältö 1 Hankkeen

Lisätiedot

Green Caren toimintamallit

Green Caren toimintamallit TTS:n julkaisuja 410 Green Caren toimintamallit Anne Korhonen Sari Liski-Markkanen Irene Roos Green Caren toimintamallit Anne Korhonen Sari Liski-Markkanen Irene Roos TTS:n julkaisuja 410 ISBN 978-951-788-419-8

Lisätiedot

Alkuperäiset kotieläinrotumme Green care -toiminnassa. Katriina Soini ja Taina Lilja (toim.)

Alkuperäiset kotieläinrotumme Green care -toiminnassa. Katriina Soini ja Taina Lilja (toim.) 19 Alkuperäiset kotieläinrotumme Green care -toiminnassa Katriina Soini ja Taina Lilja (toim.) 19 Alkuperäiset kotieläinrotumme Green Care -toiminnassa Katriina Soini ja Taina Lilja (toim.) ISBN 978-952-487-506-6

Lisätiedot

Luonnontuotealan kehittäminen 2015-2020. Helsinki 27.4.2015, MMM Juha Rutanen Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti, Seinäjoki

Luonnontuotealan kehittäminen 2015-2020. Helsinki 27.4.2015, MMM Juha Rutanen Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti, Seinäjoki Luonnontuotealan kehittäminen 2015-2020 Helsinki 27.4.2015, MMM Juha Rutanen Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti, Seinäjoki Toimintaohjelmalla laaja aineisto Keski-Pohjanmaan, Lapin, Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Green Care. terveyttä ja hyvinvointia maatilalta. Maa- ja elintarviketalous 141

Green Care. terveyttä ja hyvinvointia maatilalta. Maa- ja elintarviketalous 141 Maa- ja elintarviketalous 141 Green Care terveyttä ja hyvinvointia maatilalta Anja Yli-Viikari, Taina Lilja, Katariina Heikkilä, Anna Kirveennummi, Tapani Kivinen, Ulla Partanen, Leena Rantamäki-Lahtinen

Lisätiedot

VANHUSPALVELUIDEN OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI. Vanhustyön vastuunkantajat -kongressi Finlandia-talo 16.5.2014 Ulla Taipale-Lehto Opetushallitus

VANHUSPALVELUIDEN OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI. Vanhustyön vastuunkantajat -kongressi Finlandia-talo 16.5.2014 Ulla Taipale-Lehto Opetushallitus VANHUSPALVELUIDEN OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI Vanhustyön vastuunkantajat -kongressi Finlandia-talo 16.5.2014 Ulla Taipale-Lehto Opetushallitus ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Ennakointiprosessista 2. Ennakointiryhmä

Lisätiedot

TERVEYDENHOITAJAN AMMATILLISEN OSAAMISEN KUVAUS. Terveydenhoitajakoulutuksesta valmistuvien osaamisalueet, tavoitteet ja keskeiset sisällöt

TERVEYDENHOITAJAN AMMATILLISEN OSAAMISEN KUVAUS. Terveydenhoitajakoulutuksesta valmistuvien osaamisalueet, tavoitteet ja keskeiset sisällöt TERVEYDENHOITAJAN AMMATILLISEN OSAAMISEN KUVAUS Terveydenhoitajakoulutuksesta valmistuvien osaamisalueet, tavoitteet ja keskeiset sisällöt Haarala, Päivi 23.2.2014 Kiitokset Kiitän lämpimästi terveydenhoitajan

Lisätiedot

9. 10.10.2013 Helsingin Messukeskus, kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3 YHDESSÄ KULKIEN PIDETÄÄN KAIKKI MUKANA

9. 10.10.2013 Helsingin Messukeskus, kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3 YHDESSÄ KULKIEN PIDETÄÄN KAIKKI MUKANA YHDESSÄ KULKIEN PIDETÄÄN KAIKKI MUKANA SOSTE ja alan asiantuntijatahot järjestävät XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät 9. 10.10.2013 Helsingin Messukeskus, kongressisiipi, Rautatieläisenkatu

Lisätiedot

VAIKUTTAVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT TERVEYSALALLA. Ensimmäinen terveysalan koulutuksen kansallinen konferenssi 30. 31.5.2011 Helsinki.

VAIKUTTAVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT TERVEYSALALLA. Ensimmäinen terveysalan koulutuksen kansallinen konferenssi 30. 31.5.2011 Helsinki. VAIKUTTAVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT TERVEYSALALLA Ensimmäinen terveysalan koulutuksen kansallinen konferenssi 30. 31.5.2011 Helsinki Abstraktit Metropolia Ammattikorkeakoulu, Terveysala Turun yliopisto, Hoitotieteen

Lisätiedot

358 Sosiaalialan koulutusohjelma

358 Sosiaalialan koulutusohjelma 8.11. SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Lukiopohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1. 2. 3. 4. teensä 1. 2. 3. 4. teensä

Lisätiedot

GREEN CARE TOIMINNAN MAHDOLLISUUDET JA ESTEET KESKI POHJANMAALLA JA OULUN ETELÄISEN ALUEELLA

GREEN CARE TOIMINNAN MAHDOLLISUUDET JA ESTEET KESKI POHJANMAALLA JA OULUN ETELÄISEN ALUEELLA Eeva Huitula S610SA GREEN CARE TOIMINNAN MAHDOLLISUUDET JA ESTEET KESKI POHJANMAALLA JA OULUN ETELÄISEN ALUEELLA Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) Marraskuu 2011 Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Metsät parantavat elämänlaatua

Metsät parantavat elämänlaatua Kansallinen metsäohjelma Metsät parantavat elämänlaatua Työryhmän loppuraportti 29.11.2012 Metsäneuvostolle Kansallisen metsäneuvoston määräaikainen Metsät parantavat elämänlaatua -työryhmä on tarkastellut

Lisätiedot

Kasva vahvaksi. Grow strong. Mikkelin ammattikorkeakoulu

Kasva vahvaksi. Grow strong. Mikkelin ammattikorkeakoulu Kasva vahvaksi. Grow strong. Mikkelin ammattikorkeakoulu Mitä reittiä tutkintoon ja ammattiin? Mikä on AMK? Ammattikorkeakoulut ovat korkeakouluja yliopistojen rinnalla Opinnoissa yhdistetään teoriaa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Tilikaudelta 1.1.2011 31.12.2011 Hyväksytty Vasson yhtiökokouksessa 8.5.2012 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Mahdollisuuksien hevonen Hevosalan kehittämisohjelma

Mahdollisuuksien hevonen Hevosalan kehittämisohjelma Mahdollisuuksien hevonen Hevosalan kehittämisohjelma 2 Hevosalan kehittämisohjelma Hevosala Suomessa merkityksellisempää kuin ehkä tiedätkään. Hevosala vaikuttaa Suomen 75 500 hevosta tarvitsevat rehuntuotantoa

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kansallinen vanhustyön moniammatillinen kongressi

Vanhustyön vastuunkantajat kansallinen vanhustyön moniammatillinen kongressi KONGRESSIKIRJA Vanhustyön vastuunkantajat kansallinen vanhustyön moniammatillinen kongressi 13. 14.10.2011 Marina Congress Center, Helsinki www.vanhustyonvastuunkantajat.fi Kirjan toimitus: Riitta Eerola,

Lisätiedot

Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella

Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella Liite 3 Tammikuu 2012 Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella Maritta Lantto kuntoutussuunnittelija, YTM PKSSK SISÄLLYS

Lisätiedot

X V I VA LTA K U NN A L L I S E T 15. 16. 9. 2 0 0 9 TURKU, TURUN MESSU- JA KONGRESSIKESKUS RAJOJEN YLITYKSIÄ HAASTEENA AJAN ILMIÖT

X V I VA LTA K U NN A L L I S E T 15. 16. 9. 2 0 0 9 TURKU, TURUN MESSU- JA KONGRESSIKESKUS RAJOJEN YLITYKSIÄ HAASTEENA AJAN ILMIÖT X V I VA LTA K U NN A L L I S E T 15. 16. 9. 2 0 0 9 TURKU, TURUN MESSU- JA KONGRESSIKESKUS RAJOJEN YLITYKSIÄ HAASTEENA AJAN ILMIÖT Tervetuloa XVI Valtakunnallisille Päihdepäiville Vuosittain järjestettävät

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN HYVINVOINTIALAN TAPAHTUMATIEDOTE

VALTAKUNNALLINEN HYVINVOINTIALAN TAPAHTUMATIEDOTE VALTAKUNNALLINEN HYVINVOINTIALAN TAPAHTUMATIEDOTE 1/2013 31.1.2013 Ajankohtaisia paikallisia ja valtakunnallisia hyvinvointialan tapahtumia talvi-kevät 2013 SISÄLLYS 1 ITÄ-SUOMEN ALUEEN TAPAHTUMIA 3 2

Lisätiedot

TARJOUS KOLKANLAHDEN KOLKANRINTEEN PALVELUTALON KIINTEISTÖSTÄ 729-408-30-193

TARJOUS KOLKANLAHDEN KOLKANRINTEEN PALVELUTALON KIINTEISTÖSTÄ 729-408-30-193 TARJOUS KOLKANLAHDEN KOLKANRINTEEN PALVELUTALON KIINTEISTÖSTÄ 729-408-30-193 NÄKEMYS KOHTEEN TULEVASTA KÄYTTÖTARKOITUKSESTA SEKÄ KIINTEISTÖLLÄ HARJOITETTAVA TOIMINTA Palvelutalo tulisi käytössämme olemaan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 27.5.2013 TOIMIA-VERKOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 27.5.2013 TOIMIA-VERKOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 TOIMIA-VERKOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 3 2 TOIMIA -verkosto... 4 3 Asiantuntijaryhmien toiminta... 5 3.1 Iäkkäiden toimintakyky -asiantuntijaryhmä... 5 3.2 Työikäisten

Lisätiedot

Päihdepäivien seminaariohjelma. Päihdekulttuuria muuttamassa

Päihdepäivien seminaariohjelma. Päihdekulttuuria muuttamassa Päihdepäivien seminaariohjelma Päihdekulttuuria muuttamassa O h j e l m a Tiistai 19.5.2015 9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 10.00 Alkuseminaari: Päihdekulttuuria etsimässä 11.30 Lounastauko 13.00 Osaseminaarit

Lisätiedot

RISTEILYINFO 8. 9.10.2014 1

RISTEILYINFO 8. 9.10.2014 1 RISTEILYINFO 8. 9.10.2014 1 Tervetuloa -tilaisuudet Tervetuloa laivalle anna aaltojen viedä! Tule virittäytymään tunnelmaan ja orientoitumaan koulutuksiin ja kohtaamisiin! Sosiaali- ja terveysministeri

Lisätiedot