LSV-TIEDOTE PUHEENJOHTAJALTA. Tässä numerossa:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LSV-TIEDOTE PUHEENJOHTAJALTA. Tässä numerossa:"

Transkriptio

1 LSV-TIEDOTE sosiaalinen ISSN X Vol 21, n:o 3 kesäkuu 2002 Julkaisija: Lääkärin vastuu ry PUHEENJOHTAJALTA Hyvää alkukesää kaikille LSV:läisille. Tosi lämpimän toukokuun alun jälkeen on taas tullut koleampaa, mutta eiköhän se kesä kuitenkin vielä tule. Suomi on nyt sitten saamassa viidennen ydinvoimalan. Eduskunta äänesti asiasta kohtalaisen selkein numeroin, ja kaikissa muissa puolueissa paitsi vihreissä oli sekä kannattajia että vastustajia. Keskustelu eduskunnassa oli pääsääntöisesti asiantuntevaa ja asiallista ja tuntuu siltä, että kaikki relevantit argumentit tulivat esitetyiksi. Kukaan ei varmastikaan tehnyt päätöstään tiedon puutteessa, kyse oli pikemminkin eri argumenttien painotuksista. Monelle päätös näytti olevan vaikea ja omaa kantaa on varmasti rakennettu huolellisesti. Euroopan mitassa Suomi näyttäytyy tällä päätöksellä poikkeavana maana, onhan monissa maissa, kuten Saksassa ja Ruotsissa vallalla pyrkimys päästä ydinvoimasta kokonaan eroon. Monet eurooppalaiset veljesjärjestömme - erityisesti Saksan ja Sveitsin IPPNW-osastot - ovat jyrkästi ydinvoimaa vastaan ja kytkevät ydinvoimalat ketjuun, joka tuottaa raaka-ainetta myös aseteollisuudelle. IPPNW:n maailmankongressissa Washingtonissa monet eurooppalaiset kollegamme kävivät keskustelemassa kanssamme asiasta ja hämmästelemässä sitä, ettei LSV vastusta ydinvoimaa. Minä pidän LSV:n neutraalia asennetta tähän kysymykseen kuitenkin hyvänä. Meillä on joukko jäseniä, jotka ovat aktiivisia ydinvoiman vastustajia ja hyvin perustein. Toisaalta meillä on jäseniä, jotka kannattavat ydinvoimaa myös hyvin perustein. Kun miettii ydinvoiman käyttöä sosiaalisesti vastuullisesti ja ympäristöä puolustaen (eikä kelpuuta argumenteiksi pelkästään hintaa, teollisuuden tarpeita tai edes työllisyyspolitiikkaa) asettuvat vastakkain toisaalta ydinvoiman pitkäaikaiset riskit ja toisaalta tarve saada kasvihuoneilmiö pikaisesti kuriin. Vastakkain ovat vakavan tapahtuman riski (onnettomuus) pienellä todennäköisyydellä sekä pitkäaikaisvaikutukset ja toisaalta vakava ja todennäköinen uhka (kasvihuoneilmiö), jonka riskiä mahdollisesti voisi ydinvoimalla vähentää. Tähän kysymykseen ei ole helppoja vastauksia. Eduskunnassa käydyllä keskustelulla on joka tapauksessa ollut positiivisia vaikutuksia energiapolittisiin linjauksiin. Energian säästöstä ja erityisesti uusiutuvista energiamuodoista on puhuttu vakavasti ja niiden kehittämiseen on jatkossa tarkoitus satsata nykyistä enemmän. Käsittääkseni suurelle osalle myös Jaa -nappia painaneista kansanedustajistakin on selvää, että ydinvoiman käyttö on siirtymävaihe muihin energiamuotoihin, mutta että siirtymäkautta vielä tarvitaan, jotta kasvihuonekaasujen tuotanto saadaan ajoissa hillityksi. Paistatelkaa kaikki kesällä auringon ydinenergian lämmössä, älkääkä antako ydinvoima-kysymyksen missään tapauksessa jakaa lsv-läisiä eri leireihin. Kati Juva PS Selvennykseksi kaikille: Minä olen edelleen ydinvoimaa vastaan. LSV:n varapuheenjohtaja Ilkka Taipale äänesti Eduskunnassa viidennen ydinvoimalan puolesta. Tässä numerossa: Puheenjohtajalta... 1 Euroopan IPPNW opiskelijakokous Virossa, WAR or HEALTH - A Reader,... 4 LSV:n syyskokous ja syysseminaari Opiskelija-uutisia... 6 Summit for Survival - IPPNW Washingtonissa... 7 Palestiinan kolleegoiden avustaminen

2 EUROOPAN IPPNW OPISKELIJAKOKOUS VIROSSA, IPPNW:n (International Physicians for the Prevention of Nuclear War) eurooppalaisten opiskelijajäsenryhmien edustajat kokoontuvat vuosittain tapaamaan toisiaan ja jakamaan ajatuksiaan ja ideoitaan lääketieteen opiskelijoiden mahdollisuuksista vaikuttaa sodan ja rauhan kysymyksissä. Tämän vuoden kokouksen järjesti EstMSA eli Viron lääketieteen opiskelijoiden liitto yhdessä IFMSA:n SCORP:n ja IPPNW:n kanssa. Kokouspaikkana oli kodikas Waide-motelli pienessä Elva-kylässä noin puolen tunnin ajomatkan päässä Tartosta. Kokoukseen osallistui noin viisikymmentä lääketieteen opiskelijaa yhdestätoista eri Euroopan maasta. Baltian maat olivat tällä kertaa erityisen hyvin edustettuina. LÄÄKÄRIOPISKELIJAT INTEGRAATION EDISTÄJINÄ Nelipäiväisen kokouksen pääteema oli konfliktien ennaltaehkäisy. Ensimmäisenä päivänä käsiteltiin integraatiota keinona ehkäistä konflikteja. Alustuksen aiheesta piti Triin Vihalemm Tarton yliopiston viestinnän laitokselta. Vihalemm tarkasteli esityksessään integraatiota kolmesta eri näkökulmasta (kielellis-viestinnällinen, oikeus-poliittinen ja sosioekonominen) ja kahdella eri tasolla (subjektiivinen ja objektiivinen). Integraatio-käsitteen valottamisen jälkeen Aleksei Semjonov Ihmisoikeuskeskuksesta kertoi etnisen ja kulttuurisen integraation tilanteesta Virossa. Semjonovin luento käynnisti innokkaan keskustelun Baltian maiden venäläisten asemasta, virallisen kansalaisuuden puutteen merkityksestä eriarvoisuuden lähteenä sekä terveydenhuollossa että yhteiskunnassa yleisesti ja erityisesti kielitaidottomuuden osuudesta integraation hankaloittajana. Keskustelua jatkettiin pienryhmissä, joissa pohdittiin integraation määritelmää käsitteenä sekä mietittiin konkreettisia keinoja, joilla lääketieteen opiskelijoina voisimme edistää erilaisten vähemmistöryhmien (niin etnisten ja kulttuuristen ryhmien kuin esimerkiksi vanhusten ja vammaistenkin) integraatiota massaväestöön. Ideoita tuli paljon vähemmistökielisistä Saksalaiset IPPNW-opiskelija-aktiivit olivat järjestäneet mielenosoituksia USA:n Afganistanin pommituksia vastaan. 2 lääketieteen sanakirjoista kansainväliseen integraatiopäivään. Monissa keskusteluryhmissä todettiin, että lääkärillä on erityisen tärkeä velvollisuus saattaa joidenkin vähemmistöryhmien mahdollinen pahoinvointi ja ongelmat päättäjien ja muun väestön tietoisuuteen. Todettiin myös, että lääkärin mielipiteillä ja kehoituksilla on potilaalle usein erityistä painoarvoa, jota lääkärin on mahdollisuus hyödyntää kannustamalla potilastaan ottamaan osaa kielikursseille, keskustelu- ja tukiryhmiin ja muuhun integroitumista edistävään aktiivisuuteen. Iltapäivällä ohjelmassa oli vielä koulutusta ryhmätyöskentelytaidoista ja siihen liittyviä hauskoja harjoituksia, kuten pienoissiltojen rakennusta ryhmissä pahvinpalasista ja nuppineuloista. Koulutuksen veti tartolainen lääketieteenopiskelija Teele Raiend, yksi kokouksen järjestäjistä. KONFLIKTIEN ENNALTAEHKÄISYÄ JA LÄHI-ITÄ-KESKUSTELUA Toisen kokouspäivän teemaksi oli alunperin suunniteltu aseistariisunta. Ohjelmaa täytyi kuitenkin viime tingassa muuttaa, koska aiheesta luennoimaan tulossa ollut Ilkka Taipale olikin joutunut monien suureksi pettymykseksi perumaan esityksensä. Luennon sijaan Euroopan IPPNW opiskelijaedustaja, Stanislava Macura, kertoi IPPNW:n taustoista ja toiminnasta. Loppujen lopuksi aamun ohjelmamuutos oli varsin tervetullut, sillä suuri osa kokouksen osallistujista oli IPPNW-kokouksessa ensimmäistä kertaa ja järjestön toimintakin oli joillekin osallistujista osittain vierasta. Päivän pienryhmissä suunniteltiin konkreettisia toimia, joilla lääketieteenopiskelijat voisivat edesauttaa konfliktien ennaltaehkäisyä omassa maassaan ja kansainvälisesti. Iltapäivällä kokouksen osallistujat jaettiin vielä uusiin työryhmiin ideoimaan omia toteuttamiskelpoisia projekteja, joiden suunnittelussa tuli huomioida kaikki käytännölliset seikatkin rahoituksesta aikatauluihin. Projektisuunnitelmat oli tarkoitus esitellä muille ryhmille viimeisenä kokouspäivänä, mutta aikataulusotkuista johtuen projektien esittely jäi kaikeksi harmiksi pois ohjelmasta. Toivottavasti kuitenkin ainakin osa ideoista tullaan toteuttamaan paikallisina projekteina eri maissa. Toisen kokouspäivän lopulla kuulimme vielä Eesti- Arabia-seuran edustajan Toomas Välin luennon idän ja lännen välisestä konfliktista, lähinnä Lähi-idän nykytilanteen ja lähihistorian näkökulmasta. Luento oli selvästi puolueellinen Palestinan hyväksi, mikä kirvoitti runsaasti keskustelua ja kritiikkiä yleisöltä. Eesti-Arabia-seuralla oli myöskin meneillään Tarton kaduilla toteutettava tempaus tarkoituksena tiedottaa virolaisia Lähi-idän tilanteesta ja kerätä nimiä adressiin rauhanprosessin tukemiseksi ja väkivaltaisuuksien lopettamiseksi. Toomas Välin kannustamana kokouksessa käytiin perusteellinen keskustelu mahdollisuudesta osallistua IPPNW:n opiskelijajäseninä kyselyn tekemiseen Tarton kaduilla. Keskustelun lopputuloksena todettiin kuitenkin, että katutempauksen tiedotusosa oli sekin silmiinpistävän puolueellinen ja yksipuo-

3 linen ja paikalla olevat opiskelijat eivät tunteneet olevansa riittävän syvällisesti perillä Lähi-idän tilanteesta ottaakseen osaa tällaiseen tempaukseen IPPNW:tä edustaen. Siispä katsottiin lähes yksimielisesti tarkoituksenmukaisemmaksi jäädä kokouspaikalle suunnittelemaan yhteistä kansainvälistä integraatio-aiheista projektia. OPISKELIJATOIMINTAIDEOITA Kolmannen kokouspäivän aamun luennon aiheena oli lääkärin rooli konfliktien ennaltaehkäisyssä. Luennoitsija oli kriisialueilla työskennellyt kirurgian professori Lembit Roostar, joka esitteli valokuvia työkomennuksiltaan ja kertoi yleisluontoisesti Eestin kansanterveydellisistä ongelmista ja maailmanlaajuisista aseiden aiheuttamista ongelmista lääkärin näkökulmasta. Varsinaisesti lääkärin roolia konfliktien ehkäisyssä kyseinen luento ei pettymykseksemme käsitellyt, mutta mielenkiintoista oli silti kuulla professori Rostaarin selostuksia Afganistanissa hoitamistaan kirurgisista potilastapauksista. Iltapäivällä eri osallistujamaiden edustajat esittelivät omien maidensa IPPNW:hen liittyviä viimeaikaisia opiskelijaprojekteja. Oli todella innostavaa kuulla, miten monipuolista toimintaa eri maissa on järjestetty ja millaisin tuloksin. Muun muassa hollantilaisten Global Health - aiheinen kysely, tarkoituksena kartoittaa lääketieteen opiskelijoiden halukkuutta saada enemmän opetusta kansainvälisistä terveysaiheista, vaikutti mielestämme sekä mahdolliselta että hyödylliseltä toteuttaa Suomessakin. Saksalaiset puolestaan olivat mm. järjestäneet mielenosoituksia USA:n Afganistanin pommituksia vastataan. Myös norjalaiset tekivät vaikutuksen aktiivisuudellaan: Norjassa oli opiskelijoiden toimesta saatu lisättyä merkittävä määrä ihmisoikeusaiheista opetusta lääketieteen peruskoulutusohjelmaan. He olivat myös järjestäneet mm. ihmisoikeusseminaarin lääkäriopiskelijoille, tiedotustilaisuuden nuorille poliitikoille ydinaseiden vaaroista ja postikortti-/adressikampanjan ohjussopimuksia vastaan sekä pyytäneet tuntemiaan lapsia tekemään rauha-aiheisia piirustuksia, jotka lähetettiin Yhdysvaltain presidentille. Projekteja oli niin suuri määrä, että päädyimme sopimaan, että ainakin osa projektien tarkemmista kuvauksista lähetettäisiin osallistujille myöhemmin sähköpostitse, jotta toimivia ideoita voitaisiin yrittää toteuttaa muissakin maissa. Itse kerroimme lyhyesti Suomen LSV:n opiskelija-aktiviteeteista, esittelimme LSV:n julkaisemaa War or Health -kirjaa ja kerroimme viime syyskuun Helsingin kansainvälisestä pienasekonferenssista. KANSAINVÄLINEN VALOKUVAPROJEKTI Kokouksessa käynnistetyn kansainvälisen projektin teemaksi otettiin kokouksen teemaan liittyen integraatio. Projektin idea oli syntynyt Saksassa, jossa leipzigiläiset opiskelijat olivat sitä jo pienimuotoisemmin toteuttaneet. Ajatuksena projektissa on suorittaa kokouksen osallistujamaissa kyselykartoitus nuorten ihmisten asenteista eri etnisiä tai kulttuurisia ryhmiä ja integraatioon liittyviä asioita kohtaan. Suunnitelmissa on myös mennä keskustelemaan näistä asioista esimerkiksi koululuokkiin, joihin on oppilaiden aktivoimiseksi tarkoitus jakaa kameroita, joilla heitä pyydetään kuvaamaan jotakin heille vierasta tai ulkomaalaista. Kuvia käytettäisiin myöhemmin apuna keskustelun ja ajatusten herättelyssä kyseisissä luokissa. Jokainen maa laatii keskusteluista raportin ja valokuvista on tarkoitus myöhemmin tehdä yhteinen näyttely. Raporttien ja valokuvien tarkoituksena on synnyttää vertailua ja keskustelua eri maissa mahdollisesti vallitsevista integraatio-ongelmista, stereotypioista ja epäluuloista. Alkuperäinen ajatus oli, että projekti koskisi Itä- ja Länsi-Euroopan integraatiota, mutta loppujen lopuksi päädyttiin laajentamaan teema koskemaan ylipäänsä eri etnisiä ryhmiä. Ideaa tullaan kehittämään lisää Washington DC:ssä, Yhdysvalloissa, maailmankongressia edeltävässä kahden päivän opiskelijakongressissa toukokuun alussa. Norjalaisia opiskelijoita esittelemässä ilhailtavan runsasta IPPNW-opiskelijatoimintaansa. LOPUKSI... Kaiken kaikkiaan kokous oli antoisa ja innostava kokemus ja saimme runsaasti uusia ideoita ja kannustusta opiskelijatoimintaan Suomessa. Kokouksen puitteet Waide-motellissa olivat hienot ja yleisjärjestelyt toimivat kokonaisuudessaan hyvin. Järjestäjät olivat ilmiselvästi nähneet valtavasti vaivaa myös järjestäessään sosiaalista ohjelmaa, johon kuului mm. tutustuminen Tarton upouuteen prekliiniseen laitokseen, laiva-ajelu Ema-joella, ilta kaupungin uusimassa diskossa, keilausta ja luontoretki läheisessä Vapramäen kansallispuistossa. Viimeisen päivän palautetilaisuudessa eräät osanottajat ilmaisivatkin toiveensa siitä, ettei itse asia eli sodan ja rauhan kysymysten pohtiminen pääsisi jäämään taka-alalle, kun kokoukset ovat vuosi vuodelta olleet puitteiltaan hienompia ja sosiaalinen ohjelma niin runsasta. Ensi vuoden Euroopan IPPNW opiskelijakokouksen järjestäjämaa selviää vasta maailmankokouksessa Washingtonissa, koska yksikään maa ei vielä Elvassa ollut valmistautunut asettumaan ehdokkaaksi. Sen verran seuraavaa kokousta on jo kuitenkin suunniteltu, että sinne pyritään kokoamaan kansainvälisen valokuvaprojektin tuottamia raportteja ja kuvia näyttelyksi, tietenkin sillä edellytyksellä, että projekti saadaan kunnolla käyntiin eri maissa. Toivomme, että myös suomalaiset opiskelijat innostuvat omalta osaltaan ottamaan osaa tämän tavoitteen saavuttamiseen, sillä onnistuessaan projektin tulokset olisivat varmasti todella mielenkiintoiset. Miira Klemetti Jenni Selvenius 3

4 WAR OR HEALTH - A READER, Ilkka Taipale, P Helena Mäkelä, Kati Juva, Vappu Taipale, Hanna Tapanainen Lääkärin sosiaalinen vastuu ry, LSV International Physicians for the Prevention of Nuclear War, IPPNW Lääkärin sosiaalinen vastuu ry on julkaissut uuden kattavan teoksen sodan terveysvaikutuksista. Lähes 70 artikkelia käsittävä teos käsittelee monipuolisesti sodan ja terveyden eri yhteyksiä ja valottaa myös aivan uusia näkökulmia tästä tärkeästä ja ajankohtaisesta aiheesta. Kirjan alussa käsitellään sodan, terveyden ja lääketieteen yhteyksiä historiallisesta näkökulmasta mm. sodan vastaisia liikkeitä lääkärikunnan keskuudessa sekä sodan merkitystä lääketieteen kehityksen kannalta. Perinteisten aiheiden, kuten eri asejärjestelmien aiheuttamien terveyshaittojen, lisäksi kirjassa tarkastellaan laajalti sodan vaikutuksia eri kansalaisryhmien terveystilanteeseen, huomiota saavat niin naiset kuin lapsetkin, samoin kuin vanhukset, mielisairaat ja vammaiset esimerkkeinä sotatilanteessa erityisen suojattomista ryhmistä. Kirjassa käsitellään myös laajalti sodankäynnin ja asevarustelun ympäristövaikutuksia, joista esitetään lukuisia tapausselostuksia mm. Kosovon sodasta ja Venäjältä. Lisäksi valotetaan sodankäynnin vaikutuksia terveydenhuoltojärjestelmiin, joista myös on tuoreita esimerkkejä mm. Bosnia-Herzegovinasta ja Mosambikista. Varsin suuri osa kirjasta keskittyy myös sodan ehkäisyyn ja paitsi diplomaattisiin sopimuksiin, joilla pyritään vähentämää sotien siviilivaikutuksia, myös siviiliyhteiskuntien keinoihin ehkäistä sotaa ja väkivaltaa keskuudessaan. War or Health-kirjaa on arvostelu British Medical Journalissa (BMJ 2002;324:369) Kirjan esipuheen on kirjoittanut YK:n Pääsihteeri Kofi Annan. Kirjan täydellinen sisällysluettelo viereisellä sivulla. Kirjan voi tilata kappalehintaan 17 euroa + postikulut. Lääkärin sosiaalinen vastuu ry:ltä sähköpostitse: tai puhelimitse toiminnanjohtaja Patrick Sandströmilta Kirjan voi myös tilata oheisella tilauslomakkeella, lähettämällä se osoitteella LSV, PL Helsinki. - Haluan tilata WAR or HEALTH - kirjaa hintaan 17 euroa/kpl + postimaksu. Nimi: Osoite: Tilaan kpl WAR or HEALTH-kirjaa Paikka ja päivämärä: Allekirjoitus: 4

5 WAR OR HEALTH - A READER Editorial board: Ilkka Taipale, Helena Mäkelä, Kati Juva, Vappu Taipale, Sergei Kolesnikov, Raj Mutalik and Michael Christ PREFACE Secretary General Kofi Annan, United Nations INTRODUCTION Health and peace for mankind, Bernard Lown and Evgeni Chazov I HISTORICAL VIEW 1. Medicine against war - an historical review of the anti-war activities of physicians, Christian Jenssen 2. The image of war in medical journals a case study, Ilkka Taipale, Vappu Taipale and Lauri Vuorenkoski 3. The impact of warfare on medicine, Matti Ponteva 4. Problems of assistance and protection in modern conflicts, Gunnar Rosen 5. Th changing character of war, Arto Nokkala 6. Military medicine, Matti Ponteva II DIFFERENT ARMS SYSTEMS Conventional weapons 7. Antipersonnel weapons, Eric Prokosh and E.J. Hogendoorn 8. Small arms, Michael Renner 9. Antipersonnel landmines, Ian Maddocks Weapons of mass destruction 10. Chemical weapons, Julian P. Perry Robinson 11. Biological warfare how serious a threat?, P. Helena Mäkelä 12. Health effects of the military use and testing of nuclear weapons, Kati Juva 13. Atomic bomb casualty: experiences from Hiroshima and Nagasaki, Masao Tomonaga 14. Nuclear terrorism, Frank Barnaby New technology 15. Non-lethal weapons, Nick Lewer III HEALTH AND SOCIAL EFFECTS OF WARFARE Demographic effects 16. Morbidity and mortality among solders and civilians, Douglas Holdstock 17. The effects of wars on population, Anna Haapakoski Effects on health care 18. The health and social consequences of diversion of economic resources to war and preparation for war, Victor W. Sidel and Barry S. Levy 19. Health and war in Mozambique, Abdul Razak Noormahomed and Julie Cliff 20. Postwar health and health care in Bosnia and Herzegovina, Mauno Konttinen 21. Warfare and health: the case of West Africa, Kolawole T. Raheem and Kingsley K Akinroye, Vulnerable groups 22. Children and war, Vappu Taipale 23. Children s responses to the threat of nuclear war, Tytti Solantaus 24. Croatia, Paul Stubbs 25. Women as victims, Eva Isaksson 26. Rape the female body as a symbol and a sign: gender-spesific violence, Ruth Seifert 27. Frontlines of mental health under war conditions: the example of former Yugoslavia,Soren Buus Jensen 28. The underprivileged, older people, mentally ill and handicapped in war, Klaus Dörner After the war 29. War-injured veterans getting old, Leo Jarho 30. War veterans,risto Hyvärinen 31. Past trauma persisting in the present: the survivors of earlier war trauma in old age, Linda Hunt IV SOCIAL STRUCTURES IN CONNECTION WITH WARS 32. Arms trade and perceptions of security, Tom Cardamone 33. Psychological theories of aggressive behavior, Laura Pakaslahti 34. Language, communication and discourse, Paul Chilton 35. The media in postmodern war and terrorism, Tapio Varis 36. War and alcohol, Jussi Simpura 37. Education for conflict resolution: a contribution to peacekeeping in th Republic of Macedonia, Violeta Petroska-Beska V WAR AND ENVIRONMENT 38. Conventional warfare and the human environment, Arthur Westing 39. Military pollution nuclear waste: Sailing directions classified, Alexander Yemelyanenkov and Andrei Zolotkov 40. Nuclear pollution in the former USSR, Sergei Kolesnikov and Alexander Yemelyanenkov 41. Military pollution chemical waste: threats posed by chemical weapons in the Baltic and other seas, B.B.Bondarenko, L.G.Kasyanenko, Ye.N.Rose and O.N.Simonova 42. Gulf War Illnesses: role of chemical, radiological and biological exposures, Garth L. Nicolson, Nancy L. Nicolson, Joerg Haier and Marwan Nasralla 43. Kosovo war the first environmental impact assessment, Pekka Haavisto VI PREVENTION AND MANAGEMENT OF WAR International regulatory activities 44. The laws of Geneva and The Hague, Gunnar Rosen 45. From Nuremberg to the International Criminal Court, Martin Scheinin 46. Defensive security, Saul Mendlovitz and Merav Datan 47. Elimination of nuclear weapons: strategies for overcoming the political deadlock, Brian Rawson, Merav Datan and Lars Pohlmeier 48. The World Court project, Kate Dewes and Robert D. Green 49. Conflict monitoring, Jonathan Fine, Richard Garfield and Jennifer Leaning 50. Globalization: expanded opportunities to prevent regional and global conflict through negotiation, mediation and preventive diplomacy, William M. Monning 51. The role of international organizations: does the United Nations still matter?, Meri Koivusalo 52. The International Red Cross, Pär Stenbäck and Jari Pirjola 53. Defence restructuring and conversion, Jussi S. Jauhiainen 54. Humanitarian assistance to countries at war: an excercise in futility?, Hannu Vuori 55. Forensic medical investigations in Kosovo, Kari Karkola Civilian efforts for peace 56. Trust-building among nations in conflict through medical actions: the case of the Middle East, Ernesto Kahan 57. World religions, world peace, world ethic, Hans Küng 58. Stubborn peace: communities that refuse to fight, Mary-Wynne Ashford Different non-governmental organisations 59. Pugwash,Tom Milne 60. A brief history of the International Physicians for the Prevention of Nuclear War, Michael Christ 61. Médecins sans Frontières,Terhi Heinäsmäki 62. Physicians for Human Rights, Jonathan Fine and Susannah Sirkin 63. Amnesty International: research, documentation and action for human rights, James Welsh 64. Operation Handicap International,Hanna Tapanainen 65. International Peace Research Association, Unto Vesa 5

6 OPISKELIJA-UUTISIA PAIKALLISTOIMINTA Eri lääkiskaupunkien opiskelijoiden aktiivisuus on vilkastumaan päin. Tämä toiminta on edelleen hyvin läheistä FiMSIC:n ja jossain määrin myös SML:n toiminnan kanssa. LSV:n hallitus tukee mielellään opiskelijoiden projekteja, koska vanhemman lääkärikunnan tieto yhdistettynä nuorempien kollegoiden intoon ja aktiivisuuteen tuottaa erinomaista tulosta. Hiljattain pidetyssä LSV:n vuosikokouksessa osallistujat saivat kuulla kaupunkien menneistä ja tulevista tapahtumista. Toiminta on painottunut kouluttautumiseen yhteiskunnallisissa kysymyksissä; teemana on monesti ollut pakolais-, ihmisoikeus-, seksuaalisuus tai tasa-arvoasiat. Lisäksi monenlaista pienprojektia on ollut käynnissä kuten vaatekeräyksiä ja verenluovutusta. Näistä seminaareista ja pienprojekteista opiskelijat keräävät henkistä pääomaa suurempia haasteita varten, niitä Suomessa ja maailmalla vielä riittää. IPPNW:N VUOSIKOKOUKSEN OPISKELIJAOSUUS Washingtoniin kokoontui 65 opiskelijaa 25 maasta. Kansainvälisen tason opiskelijaprojekteja IPPNW:llä on vähän eikä niitä tässäkään kokouksessa juuri kehitelty. Sen sijaan keskusteluja ja kouluttautumista kokouksessa kyllä oli, aiheina muun muassa ydinaseet, pienaseet ja ympäristö. Allekirjoittanut osallistui pienaseiden ryhmäkeskusteluun. Maailmalla pienaseet ovat suuri kansanterveydellinen ongelma, siksi myös lääkäreiden ja lääketieteen opiskelijoiden pitää asiaan puuttua. PSR ajaa Yhdysvalloissa aseiden vientirajoituksia, myös suomalaisten kuuluu reagoida tilanteeseen etteivät käsiaseet ja rynnäkkökiväärit leviä maailmalla yhä laajemmalle ja yhä nuorempien lasten käsiin. Suomessa keinot olisivat koulutus, lobbaus ja asenneilmaston muokkaus, kolmansissa maissa tarvitaan kuitenkin koko infrastruktuurin rakentamista, jotta turvallisuutta voitaisiin kasvattaa. Pelkällä pienaseiden määrän vähentämiselläkin olisi kuitenkin näissä maissa suotuisia vaikutuksia. Kokouksessa päätettiin myös seuraavan IPPNW:n Euroopan alueen opiskelijakokouksen isäntämaa. Luultavimmin se pidetään Saksassa, toisena vaihtoehtona on Venäjä. Varsinaisen kokouksen aikana osallistuin mm. Global Health in Medical Curriculum -ryhmäkeskusteluun. Suomen Global Health- kurssin projektikoordinaattorina oli kiinnostavaa kuulla, mitä muissa maissa samalla saralla tehdään. Muutamia esimerkkejä: Muissa pohjoismaissa toiminta on laajaa, mm. Ruotsissa on jopa kuusi kansainvälisen lääketieteen professoria. Lontoossa taasen voi opiskella kansainvälistä lääketiedettä kokonaisen vuoden kestävän jakson. Pohjois-Amerikassa on 65 lääketieteellisen tiedekunnan consortium, joka ajaa kansainvälistä lääketiedettä lääketieteen opetukseen (www.ihmec.org). OPISKELIJAVASTAAVAT IPPNW:n opiskelijatoiminnassa on monenlaisia vastaavia nimettynä, vaikka todellisuudessa toiminnassa ei byrokratiaa juuri ole. Washingtonissa nimettiin uudet sekä kansainväliset että Euroopan alueen opiskelijavastaavat. Kansainväliset ovat Proochista Ariana Yhdysvalloista ja Ahmed Geneid Egyptistä sekä Euroopan alueen vastaavat ovat Richard Fristedt Ruotsista ja Ivona Iacob Romaniasta Kaikkiin saa vapaasti olla yhteydessä. Suomessa vastaavat ovat allekirjoittanut ja Kaisla Lahdensuo sekä paikallisvastaavat Antti Ylitalo Tampereella, Niina Markkula Helsingissä, Miira Klemetti Kuopiossa, Elina Laine Turussa ja Eveliina Ronkainen Oulussa. Juha Rannikko Ps. Opiskelijat (ja muutkin): LSV:ssä on avoinna tiedotevastaavan posti. Jos haluat olla asioista perillä ennen muita, ota rohkeasti yhteyttä LSV:N SYYSKOKOUS JA SYYSSEMINAARI Syyskokouksen yhteydessä pidetään perinteitä elvyttäen kaksipäiväinen syysseminaari. Kokous ja seminaari pidetään Espoon Nuuksiossa puheenjohtaja Kati Juvan kesäpaikassa, jossa löytyy yösija (pääosin siskonpetissä) yli 25 hengelle. Osoite on Nuuksiontie 46 a, Espoo. Lauantaina pidämme seminaaria, jossa pohdimme LSV:n tulevaisuuden strategioita. Työryhmissä pohditaan mm. LSV:n kehitysyhteistyön uusia haasteita, rauhantyötä ja tiedotus- ja julkaisutoimintaa. Rahanhankinnasta on tarkoitus myös puhua. Sunnuntaina seminaari jatkuu ja klo pidämme syyskokouksen, jossa käsitellään toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen sekä henkilövalinnat. Tarkempia tietoja syksyn tiedotteissa. Laita päivämäärät kuitenkin jo nyt allakkaasi. Tervetuloa! 6

7 SUMMIT FOR SURVIVAL - IPPNW WASHINGTONISSA International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) -järjestön 16. maailmankongressi pidettiin toukokuun alussa Washington DC:ssä. Suomen delegaatio oli tavallista pienempi, meitä oli vain Ilkka Taipale, minä ja opiskelijaedustajana Juha Rannikko. Kongressi oli erittäin onnistunut ja toimiva. Osallistujia oli liki 500 yli 40 eri maasta. Järjestelyt sujuivat hyvin, joskin kongressihotelli on kohtuuttoman kallis. Kokouksen pääteema oli edelleen ydinaseiden vastaisuus. Kuulimme yksityiskohtaisia selostuksia Yhdysvaltojen uusista puolustus strategioista, joihin kuuluu myös mahdollisuus käyttää rajoitettuja ydinaseita pahan akselin valtioita vastaan. Kongressin parhaan ja arvovaltaisimman puheenvuoron piti Joseph Rotblatt, ydinfyysikko, joka oli itse aikanaan mukana Manhattan projektissa (kehittämässä USA:n ydinasetta), mutta luopui hankkeesta kun kävi ilmeiseksi, ettei Saksa ole kehittämässä ydinasetta. Rotblatt perusti aikanaan tutkijoiden Bugwash -liikkeen ja sai näistä ansioista Nobelin rauhanpalkinnon joku vuosi sitten. Rotblattin puheenvuoro oli pitkän linjan näkemys ydinaseiden kehittelystä ja uhkasta, joka ei suinkaan ole vielä päättynyt. Ydinaseiden lisäksi erääksi tärkeimmäksi teemaksi nousivat pienaseet. Kanadalainen Wendy Cukier piti yleisistunnossa aiheesta kattavan esityksen, ja teemaa käsiteltiin lukuisissa pienryhmissä ja työryhmissä. Lisäksi puhuttiin maamiinoista, pakolaisista ja sodasta terrorismia vastaan. Erityisesti kolmannen maailman edustajat, mutta myös monet eurooppalaiset (erityisesti saksalaiset) ja jotkut amerikkalaisetkin näkivät Yhdysvaltojen sodan terrorismia vastaan olevan käytännnössä taistelua muslimimaailmaa vastaan ja koko Etelää vastaan. Jopa Yhdysvaltain toimet Afganistanissa herättivät osassa kollegoita erittäin ankaraa kritiikkiä. IPPNW:n kanadalainen varapuheenjohtaja Mary-Wynn Ashford piti erittäin ansiokkaan puheenvuoron siitä, missä oloissa voisi kuitenkin olla mahdollista suorittaa myös aseellinen väliintulo kansainvälisessa konfliktissa (kun todetaan laajaa väkivaltaa tai sen uhka jotakin väestöä/väestön osaa kohtaan, kun kaikki muut keinot (neuvottelut, painostus, saarrot yms) on käytetty, kun saavutettavissa oleva hyöty arviodaan haittoja suuremmaksi... Nämä kysymykset eivät todellakaan ole helppoja, mutta ainakin niitä pohdittiin monipuolisesti. Väkivallan syihin puuttuminen - kansainvälisen tasa-arvon lisääminen - oli tietysti kaikille itsestäänselvä tavoite. Koko kokouksen ilmapiiriä leimasi vahvasti se, että oltiin Yhdysvalloissa. Amerikkalaiset olivat (syystäkin) kovasti ahdistuneita ja huolissaan hallituksensa nykyisesta aseidenkalistelupolitiikasta. Yhdysvallat todella näyttäytyy tällä hetkellä maailman rauhan uhkaksi numero yksi. George W. Bush on kieltäytynyt ratifioimasta lukuisia joukkotuhoaseita tai muita asejärjestelmiä rajoittavia sopimuksia, vastustaa kansainvälistä rikosoikeutta ja väläyttelee mahdollisuutta ydinaseiden yksipuoliseen käyttöön. Tätä taustaa vasten on ymmärrettävää, että ennen varsinaisen kokouksen alkua USA:n Physicians for Social Responsibility (PSR) piti suuren lobbauspäivän Capitol -kukkulalla, jossa sekä PSR:n jäsenet, että joidenkin muiden maiden kollegat osallistuivat senaattoreiden ja kongressin jäsenten tapaamisen ja IPPNW:n periaatteiden tunnetuksi tekemiseen. Illalla PSR sitten palkitsi joitakin heidän kanssaan yhteistyössä olleita ja olevia senaattoreita kunniakirjoilla. Heille pidettiin ja he pitivät puheita ja kaikki oli kovin amerikkalaista, mutta varmasti tarpeen ja hyödyllistä PSR:n toiminnalle. Kukaan ei tietenkään noteerannut, että paikalla oli myös Venäjän duuman jäsen Sergei Kolesnikov, joka on pitkän linjan ydinaseiden vastainen aktiivi ja yksi IPPNW:n varapuheenjohtajista. Pienenä sivujuonena kongressissa oli myös pieni tiukka ydinvoiman vastainen työryhmä, jossa oltiin erityisen huolissaan Suomen tulevasta ydinvoimapäätöksestä. He tulivat oikein henkilökohtaisesti lobbaamaan meitä suomalaisia ja tarjoamaan apuaan toiminnassa ydinvoimaa vastaan. Totesimme kuitenkin, ettei LSV:llä ole kantaa ydinvoimaan emmekä katsoneet tarvitsevamme asiassa ulkopuolista apua. Suomi ja LSV oli kongressissa näyttävästi esillä, sillä meillä oli siellä myynnissä tuoretta War or Health -kirjaamme. Teoksemme huomioitiin asiaankuuluvasti, saimme kovasti kehuja saavutuksestamme ja kirjaa meni erinomaisesti myös kaupaksi. Joillekin kolmannen maailman edustajille lahjoitimme kirjaa ilmaiseksi. Esitimme myös, että olemme halukkaat järjestämään IPPNW:n 18:nnen maailmankongressiin Helsingissä vuonna 2006 (seuraava kokous on 2004 Beijingissä). Asiaa ei päätetty vielä Washingtonissa, mutta koska kaikki tuntuivat kannattavan ehdotustamme, tulemme varmasti sen saamaan. Kaiken kaikkiaan kongressi oli siis kiinnostava ja antoisa, saimme uutta tietoa ja kävimme hyviä keskusteluja eri maiden kollegojen kanssa. Maailma on edelleenkin kaikkea muuta kuin rauhanomainen paikka, ja monet konfliktit ovat hyvin ristiriitaisia. On kuitenkin olemassa maailmanlaajuinen lääkärijärjestö, joka pyrkii johdonmukaisesti asioita selvittelemällä ja keskustelemalla vaikuttamaan näihin ihmiskunnan turvallisuutta uhkaaviin tekijöihin. Kati Juva 7

8 PALESTIINAN KOLLEEGOIDEN AVUSTAMINEN Palestiinan lääkeavun komitea (UPMRC: Union of Palestinian Medical Relief Comittees) on ottanut yhteyttä suomalaisiin kollegoihin saadakseen tukea Israelin miehityksen takia vaikeutuneessa terveydenhuollon tilanteessa. UPMRC on terveydenhuoltohenkilökunnan vuonna 1979 perustama vapaaehtoisjärjestö, joka ylläpitää liikkuvia klinikoita miehitysalueilla, huolehtii perusterveydenhuollosta, rokotuksista ja ensiavusta. UPMRC on saanut tunnustusta mm. WHO:lta. Myös sisarjärjestömme, Israelin Phycisians for Human Rights toimii yhteistyössä UPMRC:n kanssa. Osa UPMRC:n toimitiloista on tuhottu ja tällä hetkellä avun ja osaamisen tarve on erittäin suuri. UPMRC:n avunpyyntö koskee spesifisti yhden liikkuvan klinikan toiminnan tukemista. Se anoo rahoitusta kolmelle terveydenhuoltohenkilölle vuodeksi, mikä tarkoittaa noin 3000 euroa kuussa vuoden ajan. Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry:n koolle kutsumaan suunnittelukokoukseen LSV:stä osallis- tuivat Patrick Sandström ja Tuula Kieseppä. Kokouksessa hahmottui ajatus siitä, että projekti olisi jaettava kahteen osaan: (1) nopeaan rahankeräykseen jäsenistöltä, millä päästäisiin alkuun kohdemaassa; ja (2) varsinaiseen laajaan avustusprojektiin, jolle haettaisiin tukea ulkoministeriön KYO-rahoista. Nämä ajatukset esiteltiin LSV:n hallitukselle, joka päätti ottaa ko. projektin LSV:n viralliseksi hankkeeksi. Ensimmäisessä vaiheessa lähetämme kaikille jäsenille hanketta esittelevän kirjeen ja samalla pyynnön maksaa tukiraha hankkeelle. Tavoitteemme on saada kootuksi yhden kuukauden palkkarahat eli 3000 euroa. Kesän aikana tarkennetaan ja muotoillaan varsinaista avustushakemusta. UPMRC:n toimintaan voi käydä tutustumassa osoitteessa Tuula Kieseppä LÄÄKÄRI JA IHMISOIKEUDET - seminaari Hailuodossa syyskuuta 2002 FiMSIC, Lääkärin Sosiaalinen Vastuu ry ja Oulun lääketieteellinen kilta ry järjestävät seminaariviikonlopun Hailuodon hiekkadyyneillä, Oulun yliopiston merentutkimusasemalla syksyllä Seminaari käsittelee ihmisoikeuksia lääkärin työn kannalta, ja on avoin kaikille lääketieteen opiskelijoille tiedekuntakaupungista tai kurssistatuksesta riippumatta. o s a l l i s t u m i s m a k s u : 20 euroa, sisältäen yöpymisen, täysihoidon sekä bussikuljetuksen Oulusta Hailuotoon ja takaisin. a l u s t a v a o h j e l m a : (pidätämme oikeudet muutoksiin!) PERJANTAI-ILTA: tervetuliaismaljat & sosiaalista ohjelmaa. LAUANTAI: luentoja, esityksiä ja ryhmätyöskentelyä, aiheina kidutetun potilaan kohtaaminen, Physicians for Human Rights, naisten oikeudet maailmalla, SPR:n lääkärinä kriisialueella. Illalla saunomista, grillausta ja vapaa ohjelmaa meren äärellä SUNNUNTAI: luento, esityksiä ja ryhmätyöskentelyä, aiheina kansainvälinen oikeus, Lääkärin sosiaalinen vastuu ry, FiMSIC. i l m o i t t a u t u m i s e t : alkaen sähköpostitse osoitteeseen Jaossa 7 paikkaa/ tiedekunta, nopeat syövät hitaat. l i s ä t i e t o j a : Jani Anttola, sähköposti: puhelin: LSV-kontaktihenkilöt: Puheenjohtaja Kati Juva Minna Canthinkatu 18 A 3, Helsinki p (k), (t) tiedotevastaava Lauri Vuorenkoski, Suvantopolku 7 G 84, Vantaa p (t), toiminnanjohtaja Patrick Sandström PL Helsinki puh LSV:n tilinumero

LSV-TIEDOTE 1/2006. ISSN 0780-119X Vol 24, n:o 1 Julkaisija: Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

LSV-TIEDOTE 1/2006. ISSN 0780-119X Vol 24, n:o 1 Julkaisija: Lääkärin sosiaalinen vastuu ry LSV-TIEDOTE 1/2006 ISSN 0780-119X Vol 24, n:o 1 Julkaisija: Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 1 K O K O U S K U T S U Lääkärin sosiaalinen vastuu ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina 1.4.2006

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Forsberg & Raunio: Politiikan muutos.

Forsberg & Raunio: Politiikan muutos. Forsberg & Raunio: Politiikan muutos. Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelmaan pyrkivien on lisäksi vastattava aineistokokeen kysymyksiin. Kirjakysymysten maksimipistemäärä on 30 pistettä. Vastaa kysymyksiin

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta 1 Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta Timo Ahonen, FUAS/Lahden ammattikorkeakoulu Martti Komulainen, Turun ammattikorkeakoulu Tero Uusitalo, Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

INTERGRAPH KÄYTTÄJÄKERHOTOIMINTAA MAAilMANLAAJUISESTI

INTERGRAPH KÄYTTÄJÄKERHOTOIMINTAA MAAilMANLAAJUISESTI . INTERGRAPH KÄYTTÄJÄKERHOTOIMINTAA MAAilMANLAAJUISESTI Marko Juslin Intergraph-käyttäjäkerho lienee yksi aktiivisimmista alallaan. Organisoitunutta käyttäjäkerhotoimintaa on tänään yli kahdessakymmenessä

Lisätiedot

Puheenjohtaja Tarja avasi kokouksen klo 17.10 ja toivotti kaikki tervetulleiksi.

Puheenjohtaja Tarja avasi kokouksen klo 17.10 ja toivotti kaikki tervetulleiksi. Suomalais-brittiläisten yhdistysten keskusjärjestö ry Federation of Finnish-British Societies Johtokunnan kokous 17.5.2012 Skype-kokous Annalantie 1 33880 Lempäälä Läsnä: Lempäälässä Tarja Teitto-Tuckett,

Lisätiedot

P-klubin palautekysely 2012

P-klubin palautekysely 2012 P-klubin palautekysely 2012 P-klubi keräsi toiminnastaan jälleen vuoden 2012 keväällä palautetta, jotta jatkossa yhdistystä voitaisiin kehittää entistä enemmän palvelemaan jäsenistönsä toiveita. Klubikyselyyn

Lisätiedot

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY.

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY. Aika: 24.11.2012, klo 13.00 Paikka: ABC Seinäjoki, Vekaratehtaankatu 13, 60100 Seinäjoki Asia nro Liite nro 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

SOHO - Training Course Sigulda, Latvia

SOHO - Training Course Sigulda, Latvia 1 SOHO - Training Course 16.-20.10.2013 Sigulda, Latvia Eija Kauniskangas Keravan nuorisopalvelut eija.kauniskangas@kerava.fi p. 040 3182196 2 SOHO - European Training Course Siguldassa, Latviassa pidetty

Lisätiedot

European Law Students Association - ELSA Turku ry. Oikeustieteellinen tiedekunta 20014 Turun yliopisto VUODEN 2016 HALLITUKSEN KOKOUS 12/2016

European Law Students Association - ELSA Turku ry. Oikeustieteellinen tiedekunta 20014 Turun yliopisto VUODEN 2016 HALLITUKSEN KOKOUS 12/2016 European Law Students Association ELSA Turku ry 20014 Turun yliopisto 1 VUODEN 2016 HALLITUKSEN KOKOUS 12/2016 Päivämäärä ja aika: 5.4.2016 klo 16.00 Paikka: KH 116 Caloniankuja 3 20014 Turun yliopisto

Lisätiedot

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä)

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Muistio 1(5) Asiakasraati Aika Keskiviikko 25.2.2016 kello 16.00 18.00 Paikka Osallistujat Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Seppo Ranta, asiakasraadin puheenjohtaja, johtajaylilääkäri

Lisätiedot

Hyvät Castrén-suvun jäsenet

Hyvät Castrén-suvun jäsenet Huhtikuussa 2015 Hyvät Castrén-suvun jäsenet ON KULUNUT viisi vuotta kun olimme koolla Helsingissä. Kuluvan kauden aikana julkaistiin ajantasainen sukukalenteri Castrén-suku 2012 ja aloitettiin uuden kirjan

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 12.7.2010 2010/0137(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland KUTSU Terveydenhuollon etäpalveluiden kehittäminen Pohjoisen Periferian alueella Arvoisa vastaanottaja! Competitive Health Services hankkeen loppuseminaari pidetään Oulussa 3.-4.11.2010. Paikka: Oulun

Lisätiedot

Oulun kaupunki PÖYTÄKIRJA 7/2016 Maahanmuuttajaneuvosto

Oulun kaupunki PÖYTÄKIRJA 7/2016 Maahanmuuttajaneuvosto Aika Maanantai 19.12 klo 12:18 16:50 Paikka Villa Victor, Torikatu 23 Kokouksen osanottajat Fischer Erwin, puh.joht. Suorsa Angela, varapuh.joht. Dolinšek Saša El Hassane Kazza Györgyne Szanto Bernadett

Lisätiedot

Aika lauantai 14.11.2015 klo 12.05-12.55 Paikka Ruissalon Kylpylä, Ruissalon puistotie 640, Turku

Aika lauantai 14.11.2015 klo 12.05-12.55 Paikka Ruissalon Kylpylä, Ruissalon puistotie 640, Turku 16.11.2015 1(5) YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika lauantai 14.11.2015 klo 12.05-12.55 Paikka Ruissalon Kylpylä, Ruissalon puistotie 640, Turku 1 Kokouksen avaus 2 Läsnäolijoiden toteaminen 3

Lisätiedot

Vuoden 2011 vuosikokouksessa tehtyjen valintojen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet olivat;

Vuoden 2011 vuosikokouksessa tehtyjen valintojen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet olivat; 17.8.2011 Jäsenkirje 2/2011 Hyvää loppu kesää! Vuosikokous pidettiin Helsingissä 11.3.2011. Puheenjohtajaksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin Pekka Honkanen ja kansainvälisenä sihteerinä toimivaksi

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

Kauniainen Grankulla Rotary Club

Kauniainen Grankulla Rotary Club Kauniainen Grankulla Rotary Club Toimintasuunnitelma Rotaryvuosi 2008-2009 Juha Pulkkinen Toteuta unelmasi Förverkliga drömmen Make Dreams Real Yleistä Toiminta jatkuu noudattaen klubissa hyviksi koettuja

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 2.10.2015 klo 14.00 15.45 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuonenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Paikalla:

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Otaniemen TEK-tutkijat ry Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous Aika: 6.6.2016 klo 15:00 Paikka: Otaniemi, Otakaari 7, kokoushuone Maxwell Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Petri Kärhä avasi

Lisätiedot

Rekisteriaineistojen käyttö väestön ikääntymisen tutkimuksessa. Pekka Martikainen Väestöntutkimuksen yksikkö Sosiaalitieteiden laitos

Rekisteriaineistojen käyttö väestön ikääntymisen tutkimuksessa. Pekka Martikainen Väestöntutkimuksen yksikkö Sosiaalitieteiden laitos Rekisteriaineistojen käyttö väestön ikääntymisen tutkimuksessa Pekka Martikainen Väestöntutkimuksen yksikkö Sosiaalitieteiden laitos Mitä rekisteriaineistot ovat? yleensä alkuaan hallinnollisia tarpeita

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki 1(5) Aika 6.4.2005 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli Kärkkäinen, hallituksen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

Lehtojärvellä PÖYTÄKIRJA 1/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

Lehtojärvellä PÖYTÄKIRJA 1/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS Lehtojärvellä 21.3.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1 Kokouksen avaus Sukuneuvoston puheenjohtaja,, avasi kokouksen klo 16.00 ja toivotti kaikki tervetulleeksi Haavikon

Lisätiedot

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA Esipuhe Tämä poliittinen ohjelma on Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan O Diakon linjaus opiskelijan yhteiskunnasta ja korkeakoulusta. Tässä ohjelmassa linjataan

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 22.01. 2010, kello 9:00 16:00 Paikka Finanssialan keskusliitto, Bulevardi 28 Paikalla Martti From TIEKE, pj Ari Pulkkinen Agentit, ohjelmistotalotyöryhmä pj Pirjo Ilola

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi?

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistyksen toiminta-ajatus Onko meillä yhteinen näkemys siitä, miksi yhdistys on olemassa?

Lisätiedot

Sivu. AURAN KUNTA NUORTEN VAIKUTTAJARYHMÄ ASIALISTA nro 04/2015

Sivu. AURAN KUNTA NUORTEN VAIKUTTAJARYHMÄ ASIALISTA nro 04/2015 NUORTEN VAIKUTTAJARYHMÄ ASIALISTA nro 04/2015 KOKOUSAIKA Lauantaina 9.5.2015 klo 15.00 16.00 KOKOUSPAIKKA Kulttuurinen nuorisokahvila Cafesco, Hongistontie 1, 21380 Aura 1 1 Logokilpailun tilanne 2 2 koulukyselyn

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS...

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS... 125 Nuorisovaltuuston kokous Pöytäkirja AIKA 8.8.2016 Klo 15.30 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 127 2 KOKOUKSEN AVAUS... 127 3 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 7/2014

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 7/2014 KOKOUSKUTSU Kokouskutsu Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 7/2014 Aika: 24.11.2014 klo 16.00 Paikka: Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus Snellmania 204. ASIALISTA 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat.

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat. OULUN ETELÄ- JA KESKIPOHJALAINEN OSAKUNTA RY:n SÄÄNNÖT I LUKU YHDISTYKSEN KOTIPAIKKA, TARKOITUS JA ALUE 1 Yhdistyksen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä osakunta, nimi on Oulun Etelä- ja Keskipohjalainen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle Toimintasuunnitelma 2017 Kooste jäsenkokoukselle 29.10.2016 Strategiset tavoitteet Toimijoiden määrän kasvu Verkoston laaja näkyvyys Vaikuttamistoiminnan pitkäjänteisyys ja teemaryhmien asiantuntemuksen

Lisätiedot

MTS:n puheenjohtajana minulla on ilo ja kunnia toivottaa teidät kaikki. omasta ja suunnittelukunnan puolesta lämpimästi tervetulleiksi tänä

MTS:n puheenjohtajana minulla on ilo ja kunnia toivottaa teidät kaikki. omasta ja suunnittelukunnan puolesta lämpimästi tervetulleiksi tänä MTS:n Suuntaviivoja tiedustelulle -seminaari 21.9.2016 Pikkuparlamentin auditorio MTS:n puheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Vikman Arvoisa seminaariyleisö, hyvät naiset ja herrat MTS:n puheenjohtajana

Lisätiedot

TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI

TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI Ennaltaehkäisevän lapsikeskeisen työmenetelmän kehittäminen ja työskentelyn keskeiset periaatteet vanhemman sairastaessa 1.Riski- eli

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. HALLINTO Hallituksen jäsenet ja vastuuhenkilöt: Liisa Korpela, puheenjohtaja, tiedotusvastaava, edustukset sidosryhmiin, yhteydet. yhteistyökumppaneihin

Lisätiedot

Suomen Saappaanheittoliitto ry. Strategiamalli (Liite 2) Faktoja

Suomen Saappaanheittoliitto ry. Strategiamalli (Liite 2) Faktoja Suomen Saappaanheittoliitto ry Strategiamalli 21.11.2008 (Liite 2) Suomen Saappaanheitoliitto ry Faktoja perustettu 1992 1.1.2008 aktiiviheittäjiä 1393 1.1.2008 jäsenmaksun maksaneita seuroja 31 1.1.2008

Lisätiedot

Advisory Board palveluopas

Advisory Board palveluopas Advisory Board palveluopas Advisory Board palveluopas MIKÄ ON ADVISORY BOARD? Advisory Board (AB) tarjoaa kolme kansainvälisen kaupan asiantuntijaa yritysjohdon tueksi tärkeisiin kansainvälisen kasvun

Lisätiedot

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suomen hydrologian yhdistys (SHY) VUOSIKOKOUS 15.5.2014 klo. 17.30-18:43 Suomen ympäristökeskus, Mechelininkatu 34a, Helsinki Läsnäolijat: Johanna Korhonen, Hannu Marttila, Harri Koivusalo, Ari Jolma,

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto

Naisjärjestöjen Keskusliitto Naisjärjestöjen Keskusliitto CEDAW SOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO VAMMAISTEN NAISTEN KANNALTA Leena Ruusuvuori 17.10.2013 CEDAW = Convention on the Elimination of All Kinds of Discrimination Against Women New

Lisätiedot

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 20/2016 Aika: 2. kesäkuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen,

Lisätiedot

Tässä on seurallenne Hevosjalostusliiton kevätkokouksen materiaali.

Tässä on seurallenne Hevosjalostusliiton kevätkokouksen materiaali. Pohjois-Karjalan 13.4.2010 Hevosjalostusliitto ry Tervehdys! Tässä on seurallenne Hevosjalostusliiton kevätkokouksen materiaali. Kokous pidetään Joensuun raviradalla pääkatsomossa tiistaina 4.5. Kokous

Lisätiedot

Viestiupseeriyhdistys ry.

Viestiupseeriyhdistys ry. Viestiupseeriyhdistys ry Toiminnan tarkoitus Viestiupseeriyhdistys on viesti- ja johtamisjärjestelmäalalla sekä sähköisen viestialan tehtävissä toimivien ja toimineiden yhteinen maanpuolustusjärjestö.

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika, kello 9:00 12:00 Paikka TIEKE, Salomonkatu 17 A, 10.krs Paikalla Vesa Kotilainen Pirjo Ilola Taru Rastas Martti From Kristiina Seppälä Michael Burman Itella,pj, operaattori

Lisätiedot

Terveydenhoitajat opettajien työn tukena

Terveydenhoitajat opettajien työn tukena Terveydenhoitajat opettajien työn tukena Turun Yliopisto, Hoitotieteen laitos Pihla Markkanen, TtM, TtT-opiskelija Terveydenhoitajapäivät 6.2.2015 Esityksen sisältö Taustaa Tutkimuksen (pro gradu työn)

Lisätiedot

Eloisan iän salaisuudet. Vappu Taipale Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton puheenjohtaja Eloisa Ikä- seminaari Helsinki 10.10.2012

Eloisan iän salaisuudet. Vappu Taipale Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton puheenjohtaja Eloisa Ikä- seminaari Helsinki 10.10.2012 Eloisan iän salaisuudet 10.10.2012 Eloisan iän salaisuudet Vappu Taipale Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton puheenjohtaja Eloisa Ikä- seminaari Helsinki 10.10.2012 Me olemme nyt muodissa! Vanhat ihmiset

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015 Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta Sidosryhmätutkimus 2015 1 Sisältö Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tietoa vastaajista Tutkimuksen tulokset 2 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Miksi tuutoriksi hakeuduttiin?... 4 3. Tuutorin tehtävien arvioiminen... 5 4. Väittämien toteutuminen... 7 5. Miten

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

SUOMALAISEN VIITTOMAKIELEN LAUTAKUNNAN TOINEN KOKOUS 18.8.1997

SUOMALAISEN VIITTOMAKIELEN LAUTAKUNNAN TOINEN KOKOUS 18.8.1997 1 PÖYTÄKIRJA SUOMALAISEN VIITTOMAKIELEN LAUTAKUNNAN TOINEN KOKOUS 18.8.1997 Aika maanantai 18.8.1997 kello 15.00 18.10 Paikka Kuurojen Liiton suuri neuvotteluhuone A3.44 Läsnä Petri Engman Markku Jokinen,

Lisätiedot

Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys

Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys Hyväksytty 9.3.2015 Ihmisoikeuskeskuksen valtuuskunta toimii perus- ja ihmisoikeusalan toimijoiden kansallisena yhteistyöelimenä, käsittelee laajakantoisia ja periaatteellisesti

Lisätiedot

OECD Youth Forum Helsinki Arja Terho

OECD Youth Forum Helsinki Arja Terho OECD Youth Forum Helsinki 27.10.2015 Arja Terho Tieto Suomalaisten nuorten näkemyksiä Missä ollaan? Tiedon puute. Ei ole tietoa siitä, miten poliittinen päätöksenteko toimii. Tarvitaan enemmän tietoa ja

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA...135

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA...135 133 Nuorisovaltuuston kokous Esityslista AIKA 5.9.2016 Klo 16.45 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...135 2 KOKOUKSEN AVAUS...135 3 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Mönkään meni Yhteisövaikuttamisen sudenkuopat PAKKA-toiminta haastaa koordinaattorin. Irmeli Tamminen, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Mönkään meni Yhteisövaikuttamisen sudenkuopat PAKKA-toiminta haastaa koordinaattorin. Irmeli Tamminen, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Mönkään meni Yhteisövaikuttamisen sudenkuopat PAKKA-toiminta haastaa koordinaattorin Irmeli Tamminen, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Ehkäisevän työn keinot ja menetelmät Lahti 24.9.2014 Paikalliset

Lisätiedot

Asiakkaana paljon palveluita käyttävä -kuormittavien tunteiden ratkaisuksi voimavaroja vahvistava moniammatillinen toimintamalli?

Asiakkaana paljon palveluita käyttävä -kuormittavien tunteiden ratkaisuksi voimavaroja vahvistava moniammatillinen toimintamalli? Asiakkaana paljon palveluita käyttävä -kuormittavien tunteiden ratkaisuksi voimavaroja vahvistava moniammatillinen toimintamalli? Liisa Kiviniemi, OAMK, TtT, yliopettaja, liisa.kiviniemi@oamk.fi Päivi

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso

JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Hyvät Rauhanturvaajat, Taas on vuosi vaihtunut. Yhdistys piti syyskokouksensa ilman suurempia

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus Aika: 1.2.2012 klo 13:00 Paikka: Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B 90130 Oulu Jäsenet: Lisäksi: Eero Manninen (PJ) Aino-Kaisa Manninen

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

Enonkosken PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 1 kappelineuvosto

Enonkosken PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 1 kappelineuvosto Enonkosken PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 1 Kokousaika 14.03.2016 klo 18.00-20.05 Paikka Enonkosken seurakuntatoimisto Läsnä x puheenjohtaja Pekka Auvinen x aluekappalainen Touko Ahokas x jäsen Heikki Kylliäinen

Lisätiedot

2/2002. Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä Tutkimus tieto SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ

2/2002. Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä Tutkimus tieto SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ Tutkimus tieto 2/2002 Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä 2002 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN USJÄRJESTÖ Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä 2002 Suomen Gallup tutki

Lisätiedot

Yhteystiedot: www.ursa.fi/yhd/planeetta Sähköposti: kajaanin.planeetta@gmail.com

Yhteystiedot: www.ursa.fi/yhd/planeetta Sähköposti: kajaanin.planeetta@gmail.com Julkaisija: Kajaanin Planeetta ry Päätoimittaja: Jari Heikkinen Teksti ja kuvat: Jari Heikkinen, jos ei muuta mainita Ilmestyminen: Kolme numeroa vuodessa (huhtikuu, elokuu, joulukuu) Yhteystiedot: www.ursa.fi/yhd/planeetta

Lisätiedot

Esivalmistelun sote-tiimi

Esivalmistelun sote-tiimi MUISTIO 1/2017 1 Esivalmistelun sote-tiimi Aika 12.01.2017 klo 14:00-16:00 Paikka Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Lakiluonnos asiakkaan valinnanvapaudesta

Lisätiedot

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop)

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop) KÄSIKIRJOITUS Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen vuosikokoukseen AIKA 11.06.2010, PAIKKA Hyvinkää, ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus (kop, kop, kop) Hyvät ystävät. Tervetuloa Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

48 LISÄMÄÄRÄRAHA / KISKOBUSSILIIKENTEEN YHTEYKSIEN PARANTAMISEN KUNTARAHAOSUUS... 98

48 LISÄMÄÄRÄRAHA / KISKOBUSSILIIKENTEEN YHTEYKSIEN PARANTAMISEN KUNTARAHAOSUUS... 98 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 SISÄLLYSLUETTELO 48 LISÄMÄÄRÄRAHA / KISKOBUSSILIIKENTEEN YHTEYKSIEN PARANTAMISEN KUNTARAHAOSUUS... 98 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 97 KUNNANHALLITUS Kokouksen paikka

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016 23.3.2016 Keväinen tervehdys kaikille MUAn jäsenille! Kevät keikkuen tulevi ja niin myös Mua-yhdistyksen keväinen jäsenkirje. Tässä kirjeessä on tietoa

Lisätiedot

Kokous oli kutsuttu koolle ajoissa ja paikalla oli päätösvaltainen määrä hallituslaisia. Todettiin kokous täten päätösvaltaiseksi.

Kokous oli kutsuttu koolle ajoissa ja paikalla oli päätösvaltainen määrä hallituslaisia. Todettiin kokous täten päätösvaltaiseksi. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 10/2013, 21.3.2013 klo 11.15 @T-talo Paikalla: Emmi Peltonen, Vesa Laakso, Otso Hannula, Tiitu Lahti, Lotta Ahonen, Pietari Keskinen, Sofia Ahanen,

Lisätiedot

Hallitus. Aika: Kello: Hämeenkatu 3 b 2. krs, Tampere Läsnä: Tiina Koljonen Puheenjohtaja

Hallitus. Aika: Kello: Hämeenkatu 3 b 2. krs, Tampere Läsnä: Tiina Koljonen Puheenjohtaja Aika: 22.5.2011 Kello: 10.12-12.57 Paikka: Hämeenkatu 3 b 2. krs, 33100 Tampere Läsnä: Tiina Koljonen Puheenjohtaja Anna-Kaisa Välilä Anna Kantola Miia Pietilä Tino Svart Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 Suomen APL-yhdistyksen syyskokous 19.11.2014 Eläketurvakeskus, Kirjurinkatu 3, Itä-Pasila 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 2. Kokouksen toimihenkilöiden

Lisätiedot

3 Esityslistan hyväksyminen ja mahdolliset muutokset

3 Esityslistan hyväksyminen ja mahdolliset muutokset 1 European Law Students Association ELSA Turku ry 20014 Turun yliopisto VUODEN 2015 HALLITUKSEN KOKOUS 32/2015 PÖYTÄKIRJA Päivämäärä ja aika: 11.11.2015 klo 14.30. Paikka: KH116 Caloniankuja 3 20014 Turun

Lisätiedot

Vice President for Student Trainee Exchange Programme

Vice President for Student Trainee Exchange Programme HALLITUKSEN KOKOUS 34/2014 PÖYTÄKIRJA Aika: 11.12.2014 klo 8.00 Paikka: Vanha mikroluokka Caloniankuja 3 20014 Turun yliopisto Läsnä: Jussi Raitanen Jenni Jalonen Antti Malmberg Johanna Mäkitalo Tuomas

Lisätiedot

Pykälä ry:n opintovaliokunnan kokous 3/05

Pykälä ry:n opintovaliokunnan kokous 3/05 Pykälä ry:n opintovaliokunnan kokous 3/05 Keskiviikko 23.2. klo 18.00 Oppimiskeskus Alexandria, ryhmätyötila 333 Läsnäolijat: Suvi Knaapila, puheenjohtaja Risto Sandvik, varapuheenjohtaja VilleKomulainen,vanhempi

Lisätiedot

Rakenteellisen sosiaalityön opetusta sosiaalisessa mediassa. pilotin opetukset. Laura Tiitinen Lapin yliopisto

Rakenteellisen sosiaalityön opetusta sosiaalisessa mediassa. pilotin opetukset. Laura Tiitinen Lapin yliopisto Rakenteellisen sosiaalityön opetusta sosiaalisessa mediassa pilotin opetukset Laura Tiitinen Lapin yliopisto 1 Rakenteellisen sosiaalityön opetuksesta TÄRKEÄÄ OPETUKSESSA ON - Konkreettisuus - Rohkeus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA...135

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA...135 133 Nuorisovaltuuston kokous PÖYTÄKIRJA AIKA 5.9.2016 Klo 16.45 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...135 2 KOKOUKSEN AVAUS...135 3 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Suomen Pitkäkarvakerho ry Deutsch Langhaar Klub Finnland -yhdistyksen vuosikokouksesta 2015

PÖYTÄKIRJA Suomen Pitkäkarvakerho ry Deutsch Langhaar Klub Finnland -yhdistyksen vuosikokouksesta 2015 PÖYTÄKIRJA Suomen Pitkäkarvakerho ry Deutsch Langhaar Klub Finnland -yhdistyksen vuosikokouksesta 2015 Paikka: Wanha Karhunmäki, Lapua Aika: 14.11.2015 1. Kokouksen avaus Hallituksen jäsen Joni Riste avasi

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous Aika: 28.11.2009 klo 9.00 Paikka: Läsnä: Luontokapinetti Kopan koulu Jorma Kaarto (Viikkolehti), Päivi Erävesi, Ulla Helmisaari, Jari Helmisaari, Arimo Helmisaari, Timo Hämäläinen,

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2014 SEURAKUNTANEUVOSTO

LOHTAJAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2014 SEURAKUNTANEUVOSTO LOHTAJAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2014 SEURAKUNTANEUVOSTO AIKA: Perjantai 21.2.2014 klo 19, kahvi klo 18.45 PAIKKA: Pappila, Alaviirteentie 105 LÄSNÄ: Tuomo Jukkola, puheenjohtaja + (läsnä+, poissa-) Seppo

Lisätiedot

Hyvää työtä vieläkin paremmin-asiantuntijadialogi

Hyvää työtä vieläkin paremmin-asiantuntijadialogi 1 MUISTIO 19.2.2015 Hyvää työtä vieläkin paremmin-asiantuntijadialogi Perjantai-ryhmän järjestämä dialogi monenkeskisen kehitysyhteistyötoimijoiden kanssa Aika: tiistaina 10.2.2015 klo 15-17 Paikka: Eduskuntatalo,

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika 23.9.2009 klo 16.00. Paikka Kokoustila Kataja, Järjestökatu 10

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika 23.9.2009 klo 16.00. Paikka Kokoustila Kataja, Järjestökatu 10 EETANET RY. PÖYTÄKIRJA 1/2009 1(8) Pöytäkirja kertoo yhdistyksen jäsenille ja viranomaisille, mitä kokous on päättänyt ja mitä pitäisi tehdä. auttaa seuraamaan päätösten toteuttamista. antaa tietoja siitä,

Lisätiedot

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 7/2016 Aika: 18. helmikuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry 1(6) SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 2009 7.3.2008 TYÖASIAKIRJA ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ohjelman käynnistämisestä korkea-asteen koulutuksen laadun

Lisätiedot

Toteutus Kurssilla keskustellaan, tehdään harjoituksia ja ryhmätöitä, tavataan erimaalaisia ihmisiä ja tehdään vierailuja.

Toteutus Kurssilla keskustellaan, tehdään harjoituksia ja ryhmätöitä, tavataan erimaalaisia ihmisiä ja tehdään vierailuja. Kuvaukset 1 (5) Kulttuurien tuntemus Kun kulttuurit kohtaavat, 1 ov (YV13KT2) oppii viestimään eri maista tulevien ihmisten kanssa oppii ymmärtämään, mistä kulttuuri- viestintäerot johtuvat kuinka eri

Lisätiedot

Heinolan vastaanottokeskuksen Vaikuttamiskahvila / Yhteenveto tuloksista

Heinolan vastaanottokeskuksen Vaikuttamiskahvila / Yhteenveto tuloksista TAPAHTUMAN TAUSTA JA TULOSTEN HYÖDYNTÄMINEN Viittakivi ja Setlementtiliitto järjestivät Heinolan vastaanottokeskuksessa 21.4.2016 kertaluontoisen Hyvä yhteinen arki -vaikuttamiskahvilan. Tapahtumassa vastaanottokeskuksen

Lisätiedot

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2014 Helsinki-Uusimaa 3 Kymenlaakso 4 Etelä-Karjala 5 Varsinais-Suomi 6 2 I. Regional

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014

VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014 VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014 Yhdistys on saavuttanut tunnustetun aseman Ylläksen alueen vaikuttajana. Yhdistyksen jäsenmäärä on noussut tasaisesti ja on nyt 226. 1. Jäsentapaamiset

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot