LSV-TIEDOTE PUHEENJOHTAJALTA. Tässä numerossa:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LSV-TIEDOTE PUHEENJOHTAJALTA. Tässä numerossa:"

Transkriptio

1 LSV-TIEDOTE sosiaalinen ISSN X Vol 21, n:o 3 kesäkuu 2002 Julkaisija: Lääkärin vastuu ry PUHEENJOHTAJALTA Hyvää alkukesää kaikille LSV:läisille. Tosi lämpimän toukokuun alun jälkeen on taas tullut koleampaa, mutta eiköhän se kesä kuitenkin vielä tule. Suomi on nyt sitten saamassa viidennen ydinvoimalan. Eduskunta äänesti asiasta kohtalaisen selkein numeroin, ja kaikissa muissa puolueissa paitsi vihreissä oli sekä kannattajia että vastustajia. Keskustelu eduskunnassa oli pääsääntöisesti asiantuntevaa ja asiallista ja tuntuu siltä, että kaikki relevantit argumentit tulivat esitetyiksi. Kukaan ei varmastikaan tehnyt päätöstään tiedon puutteessa, kyse oli pikemminkin eri argumenttien painotuksista. Monelle päätös näytti olevan vaikea ja omaa kantaa on varmasti rakennettu huolellisesti. Euroopan mitassa Suomi näyttäytyy tällä päätöksellä poikkeavana maana, onhan monissa maissa, kuten Saksassa ja Ruotsissa vallalla pyrkimys päästä ydinvoimasta kokonaan eroon. Monet eurooppalaiset veljesjärjestömme - erityisesti Saksan ja Sveitsin IPPNW-osastot - ovat jyrkästi ydinvoimaa vastaan ja kytkevät ydinvoimalat ketjuun, joka tuottaa raaka-ainetta myös aseteollisuudelle. IPPNW:n maailmankongressissa Washingtonissa monet eurooppalaiset kollegamme kävivät keskustelemassa kanssamme asiasta ja hämmästelemässä sitä, ettei LSV vastusta ydinvoimaa. Minä pidän LSV:n neutraalia asennetta tähän kysymykseen kuitenkin hyvänä. Meillä on joukko jäseniä, jotka ovat aktiivisia ydinvoiman vastustajia ja hyvin perustein. Toisaalta meillä on jäseniä, jotka kannattavat ydinvoimaa myös hyvin perustein. Kun miettii ydinvoiman käyttöä sosiaalisesti vastuullisesti ja ympäristöä puolustaen (eikä kelpuuta argumenteiksi pelkästään hintaa, teollisuuden tarpeita tai edes työllisyyspolitiikkaa) asettuvat vastakkain toisaalta ydinvoiman pitkäaikaiset riskit ja toisaalta tarve saada kasvihuoneilmiö pikaisesti kuriin. Vastakkain ovat vakavan tapahtuman riski (onnettomuus) pienellä todennäköisyydellä sekä pitkäaikaisvaikutukset ja toisaalta vakava ja todennäköinen uhka (kasvihuoneilmiö), jonka riskiä mahdollisesti voisi ydinvoimalla vähentää. Tähän kysymykseen ei ole helppoja vastauksia. Eduskunnassa käydyllä keskustelulla on joka tapauksessa ollut positiivisia vaikutuksia energiapolittisiin linjauksiin. Energian säästöstä ja erityisesti uusiutuvista energiamuodoista on puhuttu vakavasti ja niiden kehittämiseen on jatkossa tarkoitus satsata nykyistä enemmän. Käsittääkseni suurelle osalle myös Jaa -nappia painaneista kansanedustajistakin on selvää, että ydinvoiman käyttö on siirtymävaihe muihin energiamuotoihin, mutta että siirtymäkautta vielä tarvitaan, jotta kasvihuonekaasujen tuotanto saadaan ajoissa hillityksi. Paistatelkaa kaikki kesällä auringon ydinenergian lämmössä, älkääkä antako ydinvoima-kysymyksen missään tapauksessa jakaa lsv-läisiä eri leireihin. Kati Juva PS Selvennykseksi kaikille: Minä olen edelleen ydinvoimaa vastaan. LSV:n varapuheenjohtaja Ilkka Taipale äänesti Eduskunnassa viidennen ydinvoimalan puolesta. Tässä numerossa: Puheenjohtajalta... 1 Euroopan IPPNW opiskelijakokous Virossa, WAR or HEALTH - A Reader,... 4 LSV:n syyskokous ja syysseminaari Opiskelija-uutisia... 6 Summit for Survival - IPPNW Washingtonissa... 7 Palestiinan kolleegoiden avustaminen

2 EUROOPAN IPPNW OPISKELIJAKOKOUS VIROSSA, IPPNW:n (International Physicians for the Prevention of Nuclear War) eurooppalaisten opiskelijajäsenryhmien edustajat kokoontuvat vuosittain tapaamaan toisiaan ja jakamaan ajatuksiaan ja ideoitaan lääketieteen opiskelijoiden mahdollisuuksista vaikuttaa sodan ja rauhan kysymyksissä. Tämän vuoden kokouksen järjesti EstMSA eli Viron lääketieteen opiskelijoiden liitto yhdessä IFMSA:n SCORP:n ja IPPNW:n kanssa. Kokouspaikkana oli kodikas Waide-motelli pienessä Elva-kylässä noin puolen tunnin ajomatkan päässä Tartosta. Kokoukseen osallistui noin viisikymmentä lääketieteen opiskelijaa yhdestätoista eri Euroopan maasta. Baltian maat olivat tällä kertaa erityisen hyvin edustettuina. LÄÄKÄRIOPISKELIJAT INTEGRAATION EDISTÄJINÄ Nelipäiväisen kokouksen pääteema oli konfliktien ennaltaehkäisy. Ensimmäisenä päivänä käsiteltiin integraatiota keinona ehkäistä konflikteja. Alustuksen aiheesta piti Triin Vihalemm Tarton yliopiston viestinnän laitokselta. Vihalemm tarkasteli esityksessään integraatiota kolmesta eri näkökulmasta (kielellis-viestinnällinen, oikeus-poliittinen ja sosioekonominen) ja kahdella eri tasolla (subjektiivinen ja objektiivinen). Integraatio-käsitteen valottamisen jälkeen Aleksei Semjonov Ihmisoikeuskeskuksesta kertoi etnisen ja kulttuurisen integraation tilanteesta Virossa. Semjonovin luento käynnisti innokkaan keskustelun Baltian maiden venäläisten asemasta, virallisen kansalaisuuden puutteen merkityksestä eriarvoisuuden lähteenä sekä terveydenhuollossa että yhteiskunnassa yleisesti ja erityisesti kielitaidottomuuden osuudesta integraation hankaloittajana. Keskustelua jatkettiin pienryhmissä, joissa pohdittiin integraation määritelmää käsitteenä sekä mietittiin konkreettisia keinoja, joilla lääketieteen opiskelijoina voisimme edistää erilaisten vähemmistöryhmien (niin etnisten ja kulttuuristen ryhmien kuin esimerkiksi vanhusten ja vammaistenkin) integraatiota massaväestöön. Ideoita tuli paljon vähemmistökielisistä Saksalaiset IPPNW-opiskelija-aktiivit olivat järjestäneet mielenosoituksia USA:n Afganistanin pommituksia vastaan. 2 lääketieteen sanakirjoista kansainväliseen integraatiopäivään. Monissa keskusteluryhmissä todettiin, että lääkärillä on erityisen tärkeä velvollisuus saattaa joidenkin vähemmistöryhmien mahdollinen pahoinvointi ja ongelmat päättäjien ja muun väestön tietoisuuteen. Todettiin myös, että lääkärin mielipiteillä ja kehoituksilla on potilaalle usein erityistä painoarvoa, jota lääkärin on mahdollisuus hyödyntää kannustamalla potilastaan ottamaan osaa kielikursseille, keskustelu- ja tukiryhmiin ja muuhun integroitumista edistävään aktiivisuuteen. Iltapäivällä ohjelmassa oli vielä koulutusta ryhmätyöskentelytaidoista ja siihen liittyviä hauskoja harjoituksia, kuten pienoissiltojen rakennusta ryhmissä pahvinpalasista ja nuppineuloista. Koulutuksen veti tartolainen lääketieteenopiskelija Teele Raiend, yksi kokouksen järjestäjistä. KONFLIKTIEN ENNALTAEHKÄISYÄ JA LÄHI-ITÄ-KESKUSTELUA Toisen kokouspäivän teemaksi oli alunperin suunniteltu aseistariisunta. Ohjelmaa täytyi kuitenkin viime tingassa muuttaa, koska aiheesta luennoimaan tulossa ollut Ilkka Taipale olikin joutunut monien suureksi pettymykseksi perumaan esityksensä. Luennon sijaan Euroopan IPPNW opiskelijaedustaja, Stanislava Macura, kertoi IPPNW:n taustoista ja toiminnasta. Loppujen lopuksi aamun ohjelmamuutos oli varsin tervetullut, sillä suuri osa kokouksen osallistujista oli IPPNW-kokouksessa ensimmäistä kertaa ja järjestön toimintakin oli joillekin osallistujista osittain vierasta. Päivän pienryhmissä suunniteltiin konkreettisia toimia, joilla lääketieteenopiskelijat voisivat edesauttaa konfliktien ennaltaehkäisyä omassa maassaan ja kansainvälisesti. Iltapäivällä kokouksen osallistujat jaettiin vielä uusiin työryhmiin ideoimaan omia toteuttamiskelpoisia projekteja, joiden suunnittelussa tuli huomioida kaikki käytännölliset seikatkin rahoituksesta aikatauluihin. Projektisuunnitelmat oli tarkoitus esitellä muille ryhmille viimeisenä kokouspäivänä, mutta aikataulusotkuista johtuen projektien esittely jäi kaikeksi harmiksi pois ohjelmasta. Toivottavasti kuitenkin ainakin osa ideoista tullaan toteuttamaan paikallisina projekteina eri maissa. Toisen kokouspäivän lopulla kuulimme vielä Eesti- Arabia-seuran edustajan Toomas Välin luennon idän ja lännen välisestä konfliktista, lähinnä Lähi-idän nykytilanteen ja lähihistorian näkökulmasta. Luento oli selvästi puolueellinen Palestinan hyväksi, mikä kirvoitti runsaasti keskustelua ja kritiikkiä yleisöltä. Eesti-Arabia-seuralla oli myöskin meneillään Tarton kaduilla toteutettava tempaus tarkoituksena tiedottaa virolaisia Lähi-idän tilanteesta ja kerätä nimiä adressiin rauhanprosessin tukemiseksi ja väkivaltaisuuksien lopettamiseksi. Toomas Välin kannustamana kokouksessa käytiin perusteellinen keskustelu mahdollisuudesta osallistua IPPNW:n opiskelijajäseninä kyselyn tekemiseen Tarton kaduilla. Keskustelun lopputuloksena todettiin kuitenkin, että katutempauksen tiedotusosa oli sekin silmiinpistävän puolueellinen ja yksipuo-

3 linen ja paikalla olevat opiskelijat eivät tunteneet olevansa riittävän syvällisesti perillä Lähi-idän tilanteesta ottaakseen osaa tällaiseen tempaukseen IPPNW:tä edustaen. Siispä katsottiin lähes yksimielisesti tarkoituksenmukaisemmaksi jäädä kokouspaikalle suunnittelemaan yhteistä kansainvälistä integraatio-aiheista projektia. OPISKELIJATOIMINTAIDEOITA Kolmannen kokouspäivän aamun luennon aiheena oli lääkärin rooli konfliktien ennaltaehkäisyssä. Luennoitsija oli kriisialueilla työskennellyt kirurgian professori Lembit Roostar, joka esitteli valokuvia työkomennuksiltaan ja kertoi yleisluontoisesti Eestin kansanterveydellisistä ongelmista ja maailmanlaajuisista aseiden aiheuttamista ongelmista lääkärin näkökulmasta. Varsinaisesti lääkärin roolia konfliktien ehkäisyssä kyseinen luento ei pettymykseksemme käsitellyt, mutta mielenkiintoista oli silti kuulla professori Rostaarin selostuksia Afganistanissa hoitamistaan kirurgisista potilastapauksista. Iltapäivällä eri osallistujamaiden edustajat esittelivät omien maidensa IPPNW:hen liittyviä viimeaikaisia opiskelijaprojekteja. Oli todella innostavaa kuulla, miten monipuolista toimintaa eri maissa on järjestetty ja millaisin tuloksin. Muun muassa hollantilaisten Global Health - aiheinen kysely, tarkoituksena kartoittaa lääketieteen opiskelijoiden halukkuutta saada enemmän opetusta kansainvälisistä terveysaiheista, vaikutti mielestämme sekä mahdolliselta että hyödylliseltä toteuttaa Suomessakin. Saksalaiset puolestaan olivat mm. järjestäneet mielenosoituksia USA:n Afganistanin pommituksia vastataan. Myös norjalaiset tekivät vaikutuksen aktiivisuudellaan: Norjassa oli opiskelijoiden toimesta saatu lisättyä merkittävä määrä ihmisoikeusaiheista opetusta lääketieteen peruskoulutusohjelmaan. He olivat myös järjestäneet mm. ihmisoikeusseminaarin lääkäriopiskelijoille, tiedotustilaisuuden nuorille poliitikoille ydinaseiden vaaroista ja postikortti-/adressikampanjan ohjussopimuksia vastaan sekä pyytäneet tuntemiaan lapsia tekemään rauha-aiheisia piirustuksia, jotka lähetettiin Yhdysvaltain presidentille. Projekteja oli niin suuri määrä, että päädyimme sopimaan, että ainakin osa projektien tarkemmista kuvauksista lähetettäisiin osallistujille myöhemmin sähköpostitse, jotta toimivia ideoita voitaisiin yrittää toteuttaa muissakin maissa. Itse kerroimme lyhyesti Suomen LSV:n opiskelija-aktiviteeteista, esittelimme LSV:n julkaisemaa War or Health -kirjaa ja kerroimme viime syyskuun Helsingin kansainvälisestä pienasekonferenssista. KANSAINVÄLINEN VALOKUVAPROJEKTI Kokouksessa käynnistetyn kansainvälisen projektin teemaksi otettiin kokouksen teemaan liittyen integraatio. Projektin idea oli syntynyt Saksassa, jossa leipzigiläiset opiskelijat olivat sitä jo pienimuotoisemmin toteuttaneet. Ajatuksena projektissa on suorittaa kokouksen osallistujamaissa kyselykartoitus nuorten ihmisten asenteista eri etnisiä tai kulttuurisia ryhmiä ja integraatioon liittyviä asioita kohtaan. Suunnitelmissa on myös mennä keskustelemaan näistä asioista esimerkiksi koululuokkiin, joihin on oppilaiden aktivoimiseksi tarkoitus jakaa kameroita, joilla heitä pyydetään kuvaamaan jotakin heille vierasta tai ulkomaalaista. Kuvia käytettäisiin myöhemmin apuna keskustelun ja ajatusten herättelyssä kyseisissä luokissa. Jokainen maa laatii keskusteluista raportin ja valokuvista on tarkoitus myöhemmin tehdä yhteinen näyttely. Raporttien ja valokuvien tarkoituksena on synnyttää vertailua ja keskustelua eri maissa mahdollisesti vallitsevista integraatio-ongelmista, stereotypioista ja epäluuloista. Alkuperäinen ajatus oli, että projekti koskisi Itä- ja Länsi-Euroopan integraatiota, mutta loppujen lopuksi päädyttiin laajentamaan teema koskemaan ylipäänsä eri etnisiä ryhmiä. Ideaa tullaan kehittämään lisää Washington DC:ssä, Yhdysvalloissa, maailmankongressia edeltävässä kahden päivän opiskelijakongressissa toukokuun alussa. Norjalaisia opiskelijoita esittelemässä ilhailtavan runsasta IPPNW-opiskelijatoimintaansa. LOPUKSI... Kaiken kaikkiaan kokous oli antoisa ja innostava kokemus ja saimme runsaasti uusia ideoita ja kannustusta opiskelijatoimintaan Suomessa. Kokouksen puitteet Waide-motellissa olivat hienot ja yleisjärjestelyt toimivat kokonaisuudessaan hyvin. Järjestäjät olivat ilmiselvästi nähneet valtavasti vaivaa myös järjestäessään sosiaalista ohjelmaa, johon kuului mm. tutustuminen Tarton upouuteen prekliiniseen laitokseen, laiva-ajelu Ema-joella, ilta kaupungin uusimassa diskossa, keilausta ja luontoretki läheisessä Vapramäen kansallispuistossa. Viimeisen päivän palautetilaisuudessa eräät osanottajat ilmaisivatkin toiveensa siitä, ettei itse asia eli sodan ja rauhan kysymysten pohtiminen pääsisi jäämään taka-alalle, kun kokoukset ovat vuosi vuodelta olleet puitteiltaan hienompia ja sosiaalinen ohjelma niin runsasta. Ensi vuoden Euroopan IPPNW opiskelijakokouksen järjestäjämaa selviää vasta maailmankokouksessa Washingtonissa, koska yksikään maa ei vielä Elvassa ollut valmistautunut asettumaan ehdokkaaksi. Sen verran seuraavaa kokousta on jo kuitenkin suunniteltu, että sinne pyritään kokoamaan kansainvälisen valokuvaprojektin tuottamia raportteja ja kuvia näyttelyksi, tietenkin sillä edellytyksellä, että projekti saadaan kunnolla käyntiin eri maissa. Toivomme, että myös suomalaiset opiskelijat innostuvat omalta osaltaan ottamaan osaa tämän tavoitteen saavuttamiseen, sillä onnistuessaan projektin tulokset olisivat varmasti todella mielenkiintoiset. Miira Klemetti Jenni Selvenius 3

4 WAR OR HEALTH - A READER, Ilkka Taipale, P Helena Mäkelä, Kati Juva, Vappu Taipale, Hanna Tapanainen Lääkärin sosiaalinen vastuu ry, LSV International Physicians for the Prevention of Nuclear War, IPPNW Lääkärin sosiaalinen vastuu ry on julkaissut uuden kattavan teoksen sodan terveysvaikutuksista. Lähes 70 artikkelia käsittävä teos käsittelee monipuolisesti sodan ja terveyden eri yhteyksiä ja valottaa myös aivan uusia näkökulmia tästä tärkeästä ja ajankohtaisesta aiheesta. Kirjan alussa käsitellään sodan, terveyden ja lääketieteen yhteyksiä historiallisesta näkökulmasta mm. sodan vastaisia liikkeitä lääkärikunnan keskuudessa sekä sodan merkitystä lääketieteen kehityksen kannalta. Perinteisten aiheiden, kuten eri asejärjestelmien aiheuttamien terveyshaittojen, lisäksi kirjassa tarkastellaan laajalti sodan vaikutuksia eri kansalaisryhmien terveystilanteeseen, huomiota saavat niin naiset kuin lapsetkin, samoin kuin vanhukset, mielisairaat ja vammaiset esimerkkeinä sotatilanteessa erityisen suojattomista ryhmistä. Kirjassa käsitellään myös laajalti sodankäynnin ja asevarustelun ympäristövaikutuksia, joista esitetään lukuisia tapausselostuksia mm. Kosovon sodasta ja Venäjältä. Lisäksi valotetaan sodankäynnin vaikutuksia terveydenhuoltojärjestelmiin, joista myös on tuoreita esimerkkejä mm. Bosnia-Herzegovinasta ja Mosambikista. Varsin suuri osa kirjasta keskittyy myös sodan ehkäisyyn ja paitsi diplomaattisiin sopimuksiin, joilla pyritään vähentämää sotien siviilivaikutuksia, myös siviiliyhteiskuntien keinoihin ehkäistä sotaa ja väkivaltaa keskuudessaan. War or Health-kirjaa on arvostelu British Medical Journalissa (BMJ 2002;324:369) Kirjan esipuheen on kirjoittanut YK:n Pääsihteeri Kofi Annan. Kirjan täydellinen sisällysluettelo viereisellä sivulla. Kirjan voi tilata kappalehintaan 17 euroa + postikulut. Lääkärin sosiaalinen vastuu ry:ltä sähköpostitse: tai puhelimitse toiminnanjohtaja Patrick Sandströmilta Kirjan voi myös tilata oheisella tilauslomakkeella, lähettämällä se osoitteella LSV, PL Helsinki. - Haluan tilata WAR or HEALTH - kirjaa hintaan 17 euroa/kpl + postimaksu. Nimi: Osoite: Tilaan kpl WAR or HEALTH-kirjaa Paikka ja päivämärä: Allekirjoitus: 4

5 WAR OR HEALTH - A READER Editorial board: Ilkka Taipale, Helena Mäkelä, Kati Juva, Vappu Taipale, Sergei Kolesnikov, Raj Mutalik and Michael Christ PREFACE Secretary General Kofi Annan, United Nations INTRODUCTION Health and peace for mankind, Bernard Lown and Evgeni Chazov I HISTORICAL VIEW 1. Medicine against war - an historical review of the anti-war activities of physicians, Christian Jenssen 2. The image of war in medical journals a case study, Ilkka Taipale, Vappu Taipale and Lauri Vuorenkoski 3. The impact of warfare on medicine, Matti Ponteva 4. Problems of assistance and protection in modern conflicts, Gunnar Rosen 5. Th changing character of war, Arto Nokkala 6. Military medicine, Matti Ponteva II DIFFERENT ARMS SYSTEMS Conventional weapons 7. Antipersonnel weapons, Eric Prokosh and E.J. Hogendoorn 8. Small arms, Michael Renner 9. Antipersonnel landmines, Ian Maddocks Weapons of mass destruction 10. Chemical weapons, Julian P. Perry Robinson 11. Biological warfare how serious a threat?, P. Helena Mäkelä 12. Health effects of the military use and testing of nuclear weapons, Kati Juva 13. Atomic bomb casualty: experiences from Hiroshima and Nagasaki, Masao Tomonaga 14. Nuclear terrorism, Frank Barnaby New technology 15. Non-lethal weapons, Nick Lewer III HEALTH AND SOCIAL EFFECTS OF WARFARE Demographic effects 16. Morbidity and mortality among solders and civilians, Douglas Holdstock 17. The effects of wars on population, Anna Haapakoski Effects on health care 18. The health and social consequences of diversion of economic resources to war and preparation for war, Victor W. Sidel and Barry S. Levy 19. Health and war in Mozambique, Abdul Razak Noormahomed and Julie Cliff 20. Postwar health and health care in Bosnia and Herzegovina, Mauno Konttinen 21. Warfare and health: the case of West Africa, Kolawole T. Raheem and Kingsley K Akinroye, Vulnerable groups 22. Children and war, Vappu Taipale 23. Children s responses to the threat of nuclear war, Tytti Solantaus 24. Croatia, Paul Stubbs 25. Women as victims, Eva Isaksson 26. Rape the female body as a symbol and a sign: gender-spesific violence, Ruth Seifert 27. Frontlines of mental health under war conditions: the example of former Yugoslavia,Soren Buus Jensen 28. The underprivileged, older people, mentally ill and handicapped in war, Klaus Dörner After the war 29. War-injured veterans getting old, Leo Jarho 30. War veterans,risto Hyvärinen 31. Past trauma persisting in the present: the survivors of earlier war trauma in old age, Linda Hunt IV SOCIAL STRUCTURES IN CONNECTION WITH WARS 32. Arms trade and perceptions of security, Tom Cardamone 33. Psychological theories of aggressive behavior, Laura Pakaslahti 34. Language, communication and discourse, Paul Chilton 35. The media in postmodern war and terrorism, Tapio Varis 36. War and alcohol, Jussi Simpura 37. Education for conflict resolution: a contribution to peacekeeping in th Republic of Macedonia, Violeta Petroska-Beska V WAR AND ENVIRONMENT 38. Conventional warfare and the human environment, Arthur Westing 39. Military pollution nuclear waste: Sailing directions classified, Alexander Yemelyanenkov and Andrei Zolotkov 40. Nuclear pollution in the former USSR, Sergei Kolesnikov and Alexander Yemelyanenkov 41. Military pollution chemical waste: threats posed by chemical weapons in the Baltic and other seas, B.B.Bondarenko, L.G.Kasyanenko, Ye.N.Rose and O.N.Simonova 42. Gulf War Illnesses: role of chemical, radiological and biological exposures, Garth L. Nicolson, Nancy L. Nicolson, Joerg Haier and Marwan Nasralla 43. Kosovo war the first environmental impact assessment, Pekka Haavisto VI PREVENTION AND MANAGEMENT OF WAR International regulatory activities 44. The laws of Geneva and The Hague, Gunnar Rosen 45. From Nuremberg to the International Criminal Court, Martin Scheinin 46. Defensive security, Saul Mendlovitz and Merav Datan 47. Elimination of nuclear weapons: strategies for overcoming the political deadlock, Brian Rawson, Merav Datan and Lars Pohlmeier 48. The World Court project, Kate Dewes and Robert D. Green 49. Conflict monitoring, Jonathan Fine, Richard Garfield and Jennifer Leaning 50. Globalization: expanded opportunities to prevent regional and global conflict through negotiation, mediation and preventive diplomacy, William M. Monning 51. The role of international organizations: does the United Nations still matter?, Meri Koivusalo 52. The International Red Cross, Pär Stenbäck and Jari Pirjola 53. Defence restructuring and conversion, Jussi S. Jauhiainen 54. Humanitarian assistance to countries at war: an excercise in futility?, Hannu Vuori 55. Forensic medical investigations in Kosovo, Kari Karkola Civilian efforts for peace 56. Trust-building among nations in conflict through medical actions: the case of the Middle East, Ernesto Kahan 57. World religions, world peace, world ethic, Hans Küng 58. Stubborn peace: communities that refuse to fight, Mary-Wynne Ashford Different non-governmental organisations 59. Pugwash,Tom Milne 60. A brief history of the International Physicians for the Prevention of Nuclear War, Michael Christ 61. Médecins sans Frontières,Terhi Heinäsmäki 62. Physicians for Human Rights, Jonathan Fine and Susannah Sirkin 63. Amnesty International: research, documentation and action for human rights, James Welsh 64. Operation Handicap International,Hanna Tapanainen 65. International Peace Research Association, Unto Vesa 5

6 OPISKELIJA-UUTISIA PAIKALLISTOIMINTA Eri lääkiskaupunkien opiskelijoiden aktiivisuus on vilkastumaan päin. Tämä toiminta on edelleen hyvin läheistä FiMSIC:n ja jossain määrin myös SML:n toiminnan kanssa. LSV:n hallitus tukee mielellään opiskelijoiden projekteja, koska vanhemman lääkärikunnan tieto yhdistettynä nuorempien kollegoiden intoon ja aktiivisuuteen tuottaa erinomaista tulosta. Hiljattain pidetyssä LSV:n vuosikokouksessa osallistujat saivat kuulla kaupunkien menneistä ja tulevista tapahtumista. Toiminta on painottunut kouluttautumiseen yhteiskunnallisissa kysymyksissä; teemana on monesti ollut pakolais-, ihmisoikeus-, seksuaalisuus tai tasa-arvoasiat. Lisäksi monenlaista pienprojektia on ollut käynnissä kuten vaatekeräyksiä ja verenluovutusta. Näistä seminaareista ja pienprojekteista opiskelijat keräävät henkistä pääomaa suurempia haasteita varten, niitä Suomessa ja maailmalla vielä riittää. IPPNW:N VUOSIKOKOUKSEN OPISKELIJAOSUUS Washingtoniin kokoontui 65 opiskelijaa 25 maasta. Kansainvälisen tason opiskelijaprojekteja IPPNW:llä on vähän eikä niitä tässäkään kokouksessa juuri kehitelty. Sen sijaan keskusteluja ja kouluttautumista kokouksessa kyllä oli, aiheina muun muassa ydinaseet, pienaseet ja ympäristö. Allekirjoittanut osallistui pienaseiden ryhmäkeskusteluun. Maailmalla pienaseet ovat suuri kansanterveydellinen ongelma, siksi myös lääkäreiden ja lääketieteen opiskelijoiden pitää asiaan puuttua. PSR ajaa Yhdysvalloissa aseiden vientirajoituksia, myös suomalaisten kuuluu reagoida tilanteeseen etteivät käsiaseet ja rynnäkkökiväärit leviä maailmalla yhä laajemmalle ja yhä nuorempien lasten käsiin. Suomessa keinot olisivat koulutus, lobbaus ja asenneilmaston muokkaus, kolmansissa maissa tarvitaan kuitenkin koko infrastruktuurin rakentamista, jotta turvallisuutta voitaisiin kasvattaa. Pelkällä pienaseiden määrän vähentämiselläkin olisi kuitenkin näissä maissa suotuisia vaikutuksia. Kokouksessa päätettiin myös seuraavan IPPNW:n Euroopan alueen opiskelijakokouksen isäntämaa. Luultavimmin se pidetään Saksassa, toisena vaihtoehtona on Venäjä. Varsinaisen kokouksen aikana osallistuin mm. Global Health in Medical Curriculum -ryhmäkeskusteluun. Suomen Global Health- kurssin projektikoordinaattorina oli kiinnostavaa kuulla, mitä muissa maissa samalla saralla tehdään. Muutamia esimerkkejä: Muissa pohjoismaissa toiminta on laajaa, mm. Ruotsissa on jopa kuusi kansainvälisen lääketieteen professoria. Lontoossa taasen voi opiskella kansainvälistä lääketiedettä kokonaisen vuoden kestävän jakson. Pohjois-Amerikassa on 65 lääketieteellisen tiedekunnan consortium, joka ajaa kansainvälistä lääketiedettä lääketieteen opetukseen (www.ihmec.org). OPISKELIJAVASTAAVAT IPPNW:n opiskelijatoiminnassa on monenlaisia vastaavia nimettynä, vaikka todellisuudessa toiminnassa ei byrokratiaa juuri ole. Washingtonissa nimettiin uudet sekä kansainväliset että Euroopan alueen opiskelijavastaavat. Kansainväliset ovat Proochista Ariana Yhdysvalloista ja Ahmed Geneid Egyptistä sekä Euroopan alueen vastaavat ovat Richard Fristedt Ruotsista ja Ivona Iacob Romaniasta Kaikkiin saa vapaasti olla yhteydessä. Suomessa vastaavat ovat allekirjoittanut ja Kaisla Lahdensuo sekä paikallisvastaavat Antti Ylitalo Tampereella, Niina Markkula Helsingissä, Miira Klemetti Kuopiossa, Elina Laine Turussa ja Eveliina Ronkainen Oulussa. Juha Rannikko Ps. Opiskelijat (ja muutkin): LSV:ssä on avoinna tiedotevastaavan posti. Jos haluat olla asioista perillä ennen muita, ota rohkeasti yhteyttä LSV:N SYYSKOKOUS JA SYYSSEMINAARI Syyskokouksen yhteydessä pidetään perinteitä elvyttäen kaksipäiväinen syysseminaari. Kokous ja seminaari pidetään Espoon Nuuksiossa puheenjohtaja Kati Juvan kesäpaikassa, jossa löytyy yösija (pääosin siskonpetissä) yli 25 hengelle. Osoite on Nuuksiontie 46 a, Espoo. Lauantaina pidämme seminaaria, jossa pohdimme LSV:n tulevaisuuden strategioita. Työryhmissä pohditaan mm. LSV:n kehitysyhteistyön uusia haasteita, rauhantyötä ja tiedotus- ja julkaisutoimintaa. Rahanhankinnasta on tarkoitus myös puhua. Sunnuntaina seminaari jatkuu ja klo pidämme syyskokouksen, jossa käsitellään toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen sekä henkilövalinnat. Tarkempia tietoja syksyn tiedotteissa. Laita päivämäärät kuitenkin jo nyt allakkaasi. Tervetuloa! 6

7 SUMMIT FOR SURVIVAL - IPPNW WASHINGTONISSA International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) -järjestön 16. maailmankongressi pidettiin toukokuun alussa Washington DC:ssä. Suomen delegaatio oli tavallista pienempi, meitä oli vain Ilkka Taipale, minä ja opiskelijaedustajana Juha Rannikko. Kongressi oli erittäin onnistunut ja toimiva. Osallistujia oli liki 500 yli 40 eri maasta. Järjestelyt sujuivat hyvin, joskin kongressihotelli on kohtuuttoman kallis. Kokouksen pääteema oli edelleen ydinaseiden vastaisuus. Kuulimme yksityiskohtaisia selostuksia Yhdysvaltojen uusista puolustus strategioista, joihin kuuluu myös mahdollisuus käyttää rajoitettuja ydinaseita pahan akselin valtioita vastaan. Kongressin parhaan ja arvovaltaisimman puheenvuoron piti Joseph Rotblatt, ydinfyysikko, joka oli itse aikanaan mukana Manhattan projektissa (kehittämässä USA:n ydinasetta), mutta luopui hankkeesta kun kävi ilmeiseksi, ettei Saksa ole kehittämässä ydinasetta. Rotblatt perusti aikanaan tutkijoiden Bugwash -liikkeen ja sai näistä ansioista Nobelin rauhanpalkinnon joku vuosi sitten. Rotblattin puheenvuoro oli pitkän linjan näkemys ydinaseiden kehittelystä ja uhkasta, joka ei suinkaan ole vielä päättynyt. Ydinaseiden lisäksi erääksi tärkeimmäksi teemaksi nousivat pienaseet. Kanadalainen Wendy Cukier piti yleisistunnossa aiheesta kattavan esityksen, ja teemaa käsiteltiin lukuisissa pienryhmissä ja työryhmissä. Lisäksi puhuttiin maamiinoista, pakolaisista ja sodasta terrorismia vastaan. Erityisesti kolmannen maailman edustajat, mutta myös monet eurooppalaiset (erityisesti saksalaiset) ja jotkut amerikkalaisetkin näkivät Yhdysvaltojen sodan terrorismia vastaan olevan käytännnössä taistelua muslimimaailmaa vastaan ja koko Etelää vastaan. Jopa Yhdysvaltain toimet Afganistanissa herättivät osassa kollegoita erittäin ankaraa kritiikkiä. IPPNW:n kanadalainen varapuheenjohtaja Mary-Wynn Ashford piti erittäin ansiokkaan puheenvuoron siitä, missä oloissa voisi kuitenkin olla mahdollista suorittaa myös aseellinen väliintulo kansainvälisessa konfliktissa (kun todetaan laajaa väkivaltaa tai sen uhka jotakin väestöä/väestön osaa kohtaan, kun kaikki muut keinot (neuvottelut, painostus, saarrot yms) on käytetty, kun saavutettavissa oleva hyöty arviodaan haittoja suuremmaksi... Nämä kysymykset eivät todellakaan ole helppoja, mutta ainakin niitä pohdittiin monipuolisesti. Väkivallan syihin puuttuminen - kansainvälisen tasa-arvon lisääminen - oli tietysti kaikille itsestäänselvä tavoite. Koko kokouksen ilmapiiriä leimasi vahvasti se, että oltiin Yhdysvalloissa. Amerikkalaiset olivat (syystäkin) kovasti ahdistuneita ja huolissaan hallituksensa nykyisesta aseidenkalistelupolitiikasta. Yhdysvallat todella näyttäytyy tällä hetkellä maailman rauhan uhkaksi numero yksi. George W. Bush on kieltäytynyt ratifioimasta lukuisia joukkotuhoaseita tai muita asejärjestelmiä rajoittavia sopimuksia, vastustaa kansainvälistä rikosoikeutta ja väläyttelee mahdollisuutta ydinaseiden yksipuoliseen käyttöön. Tätä taustaa vasten on ymmärrettävää, että ennen varsinaisen kokouksen alkua USA:n Physicians for Social Responsibility (PSR) piti suuren lobbauspäivän Capitol -kukkulalla, jossa sekä PSR:n jäsenet, että joidenkin muiden maiden kollegat osallistuivat senaattoreiden ja kongressin jäsenten tapaamisen ja IPPNW:n periaatteiden tunnetuksi tekemiseen. Illalla PSR sitten palkitsi joitakin heidän kanssaan yhteistyössä olleita ja olevia senaattoreita kunniakirjoilla. Heille pidettiin ja he pitivät puheita ja kaikki oli kovin amerikkalaista, mutta varmasti tarpeen ja hyödyllistä PSR:n toiminnalle. Kukaan ei tietenkään noteerannut, että paikalla oli myös Venäjän duuman jäsen Sergei Kolesnikov, joka on pitkän linjan ydinaseiden vastainen aktiivi ja yksi IPPNW:n varapuheenjohtajista. Pienenä sivujuonena kongressissa oli myös pieni tiukka ydinvoiman vastainen työryhmä, jossa oltiin erityisen huolissaan Suomen tulevasta ydinvoimapäätöksestä. He tulivat oikein henkilökohtaisesti lobbaamaan meitä suomalaisia ja tarjoamaan apuaan toiminnassa ydinvoimaa vastaan. Totesimme kuitenkin, ettei LSV:llä ole kantaa ydinvoimaan emmekä katsoneet tarvitsevamme asiassa ulkopuolista apua. Suomi ja LSV oli kongressissa näyttävästi esillä, sillä meillä oli siellä myynnissä tuoretta War or Health -kirjaamme. Teoksemme huomioitiin asiaankuuluvasti, saimme kovasti kehuja saavutuksestamme ja kirjaa meni erinomaisesti myös kaupaksi. Joillekin kolmannen maailman edustajille lahjoitimme kirjaa ilmaiseksi. Esitimme myös, että olemme halukkaat järjestämään IPPNW:n 18:nnen maailmankongressiin Helsingissä vuonna 2006 (seuraava kokous on 2004 Beijingissä). Asiaa ei päätetty vielä Washingtonissa, mutta koska kaikki tuntuivat kannattavan ehdotustamme, tulemme varmasti sen saamaan. Kaiken kaikkiaan kongressi oli siis kiinnostava ja antoisa, saimme uutta tietoa ja kävimme hyviä keskusteluja eri maiden kollegojen kanssa. Maailma on edelleenkin kaikkea muuta kuin rauhanomainen paikka, ja monet konfliktit ovat hyvin ristiriitaisia. On kuitenkin olemassa maailmanlaajuinen lääkärijärjestö, joka pyrkii johdonmukaisesti asioita selvittelemällä ja keskustelemalla vaikuttamaan näihin ihmiskunnan turvallisuutta uhkaaviin tekijöihin. Kati Juva 7

LSV-TIEDOTE. Kati Juva. BALKAN -ilta

LSV-TIEDOTE. Kati Juva. BALKAN -ilta LSV-TIEDOTE sosiaalinen ISSN 0780-119X Vol 18, n:o 2 huhtikuu 2000 Julkaisija: Lääkärin vastuu ry PUHEENJOHTAJALTA Aurinkoista kevättä kaikkille lsvläisille. Asuinpaikastanne riippuen voivat sinivuokot

Lisätiedot

LSV-TIEDOTE PUHEENJOHTAJALTA. Hyvää syksyä kaikille teille, lsv-läiset kollegat

LSV-TIEDOTE PUHEENJOHTAJALTA. Hyvää syksyä kaikille teille, lsv-läiset kollegat LSV-TIEDOTE sosiaalinen ISSN 0780-119X Vol 18, n:o 4 lokakuu 2000 Julkaisija: Lääkärin vastuu ry PUHEENJOHTAJALTA Hyvää syksyä kaikille teille, lsv-läiset kollegat Sateinen kesä on jo kaukana takanapäin,

Lisätiedot

LSV- TIEDOTE TÄNÄÄN KOULULÄÄKÄRINÄ NIGERIASSA. Vol 32, 2014 n:o 2. Lääkärin sosiaalinen vastuu LSV-TIEDOTE 2/2014 1

LSV- TIEDOTE TÄNÄÄN KOULULÄÄKÄRINÄ NIGERIASSA. Vol 32, 2014 n:o 2. Lääkärin sosiaalinen vastuu LSV-TIEDOTE 2/2014 1 LSV- TIEDOTE Vol 32, 2014 n:o 2 Lääkärin sosiaalinen vastuu TÄNÄÄN KOULULÄÄKÄRINÄ NIGERIASSA LSV-TIEDOTE 2/2014 1 TÄSSÄ NUMEROSSA 3 Varapuheenjohtajalta 4 Kevätkokouksen antia 6 Paperittomien oikeus terveydenhuoltoon

Lisätiedot

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty LSV:n vuosikokouksessa 13.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. VUODEN 2015 STRATEGISET TAVOITTEET 2.1. Yhteiset strategiset tavoitteet

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMALUONNOS 2015. Esitys hallitukselle 13.12.2014. Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

TOIMINTASUUNNITELMALUONNOS 2015. Esitys hallitukselle 13.12.2014. Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMALUONNOS 2015 Esitys hallitukselle 13.12.2014 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. VUODEN 2015 STRATEGISET TAVOITTEET 2.1. Yhteiset strategiset tavoitteet 2.2.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 HYVÄKSYTTY JÄRJESTÖN KEVÄTKOKOUKSESSA 9.5.2015 Sisällys 1. YLEINEN YHDISTYSTOIMINTA... 4 1.1 Yleistä... 4 1.2 Toiminnan painopisteet 2014... 4 1.3 Järjestön hallinto... 4 1.3.1 Sääntömääräiset

Lisätiedot

LSV-TIEDOTE 2/2006. ISSN 0780-119X Vol 24, n:o 2 Julkaisija: Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

LSV-TIEDOTE 2/2006. ISSN 0780-119X Vol 24, n:o 2 Julkaisija: Lääkärin sosiaalinen vastuu ry LSV-TIEDOTE 2/2006 ISSN 0780-119X Vol 24, n:o 2 Julkaisija: Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 1 LSV-kontaktihenkilöt: Tiedotusvastaavan terveiset Hyvää kevättä minunkin puolesta kaikille, jotka tätä tiedotetta

Lisätiedot

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Toimitus Tiina Karhuvirta Haastattelujen teko Emilia Valkonen Kommentoija Sinikka Mäntysalo-Lamppu Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

Positiiviset ry:n jäsentiedote 1/2010

Positiiviset ry:n jäsentiedote 1/2010 Henkiriepu Positiiviset ry:n jäsentiedote 1/2010 SISÄLLYS 1/2010 3 PUHEENJOHTAJALTA 4 TOIMISTON JA HALLITUKSEN KUULUMISIA 7 Hallituksen jäseniä esittäytyy 8 Maailman Aids-päivä 2009 ja DUBLININ KONFERENSSISTA

Lisätiedot

Henkiriepu. Positiiviset ry:n jäsentiedote 3/2009

Henkiriepu. Positiiviset ry:n jäsentiedote 3/2009 Henkiriepu Positiiviset ry:n jäsentiedote 3/2009 SISÄLLYS 3/2009 3 POSITIIVISET RY 20 VUOTTA 4 Vaikuttamista 20 vuotta 7 Toivon voima 9 Toimintaa 20 vuotta 14 Positiivisiin toivon talkoisiin 15 20-VUOTISJUHLAT

Lisätiedot

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Kansallisen kampanjan raportti ja arviointi Riikka Jalonen,

Lisätiedot

Lähellä. innostui. Teemat Omaishoitaja harrastaa Kansainvälisyys. majakoista s. 6. Sirpa Volanen. lehti omaishoitajille ja läheisille

Lähellä. innostui. Teemat Omaishoitaja harrastaa Kansainvälisyys. majakoista s. 6. Sirpa Volanen. lehti omaishoitajille ja läheisille Lähellä lehti omaishoitajille ja läheisille 3 2014 Sirpa Volanen innostui majakoista s. 6 Teemat Omaishoitaja harrastaa Kansainvälisyys Lähellä 3 2014 Tilaa konferenssijulkaisu! Kansainvälisyys sisältö

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 1 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Sisällysluettelo sivu n:o 1. Yleistä 2 2. Keskustoimisto 3 3. Tiedotus ja koulutus 3 4. Aseidenriisunta ja asevalvonta 6 5. Rauhanrakentaminen, rauhanvälitys ja kriisinhallinta

Lisätiedot

MONIKULTTUURIYHDISTYS FAMILIA CLUB RY:N TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

MONIKULTTUURIYHDISTYS FAMILIA CLUB RY:N TOIMINNAN KEHITTÄMINEN MONIKULTTUURIYHDISTYS FAMILIA CLUB RY:N TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Saija Palmutie Tiina Sillah Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja Kasvatusalan

Lisätiedot

We are FiMSIC, who are you?

We are FiMSIC, who are you? ABROAD 1 2 We are FiMSIC, who are you? Takasivuilla esiteltävien vaihtopaikkojen myötä FiMSIC lähettää medisiinarit maailmalle 60. kertaa. Tavoitteenamme on tehdä ulkomaille suuntaaminen helpoksi. Kuukauden

Lisätiedot

Elämästä kiinni kulttuurin avulla 2.2013. Kansainvälisyys esillä soroptimistijuhlissa Sivut 12-15. Suunnistusta Federaation kongressissa

Elämästä kiinni kulttuurin avulla 2.2013. Kansainvälisyys esillä soroptimistijuhlissa Sivut 12-15. Suunnistusta Federaation kongressissa 2.2013 Suomen Kansallisoopperan pääjohtaja Päivi Kärkkäinen: Elämästä kiinni kulttuurin avulla Sivut 8-10 Kansainvälisyys esillä soroptimistijuhlissa Sivut 12-15 Suunnistusta Federaation kongressissa Sivut

Lisätiedot

kirahviposti 7/2004 elokuu Laki vaikeuttaa järjestötyötä Tansaniassa Mitä kansainvälisyyskasvatushankkeella

kirahviposti 7/2004 elokuu Laki vaikeuttaa järjestötyötä Tansaniassa Mitä kansainvälisyyskasvatushankkeella kirahviposti kehitysyhteistyön palvelukeskuksen uutislehti > www.kepa.fi/kirahviposti Sauli Ingman kalasti Maailman luonnonsäätiölle tukijäseniä Helsingin Kampissa. 7/2004 elokuu Laki vaikeuttaa järjestötyötä

Lisätiedot

Kasvatus on paras keino muuttaa maailmaa. -Nelson Mandela

Kasvatus on paras keino muuttaa maailmaa. -Nelson Mandela TEP tiedote 3 / 2009 Teemana Rauhankulttuuri Kasvatus on paras keino muuttaa maailmaa. -Nelson Mandela Sisällysluettelo Toivon työ jatkuu...3 Helena Kekkonen Yhteisöllisyys ja rauhantahto...5 Lea Pulkkinen

Lisätiedot

Tiedämme, miltä lapsettomuus tuntuu

Tiedämme, miltä lapsettomuus tuntuu L ap set tom i en yh di st ys Si m p u kk a ry:n jäsen lehti 1 2011 Tiedämme, miltä lapsettomuus tuntuu Laaja keskenmenokokonaisuus Avoimuus lahjamunasoluhoidoissa lisääntynyt Simpukka-yhdistys on Suomen

Lisätiedot

Suomen Kristillisen Lääkäriseuran jäsenlehti 1/2015

Suomen Kristillisen Lääkäriseuran jäsenlehti 1/2015 1 Kristillinen lä ä kä rilehti Suomen Kristillisen Lääkäriseuran jäsenlehti 1/2015 2 TÄSSÄ NUMEROSSA Puheenjohtajalta 3 Toimitussihteerin palsta 4 Lähetyssihteerin palsta 5 SKLS:n alueelliset yhteyshenkilöt

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty vuosikokouksessa 23.11.2013 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 1 Toimintasuunnitelma 2014 Hyväksytty vuosikokouksessa 23.11.2013 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

YKKÖSKETJU LIIKUNTAEXTRA. Ykkösketju toivottaa kaikille lukijoille Rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2012. Sivuilla 5-8

YKKÖSKETJU LIIKUNTAEXTRA. Ykkösketju toivottaa kaikille lukijoille Rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2012. Sivuilla 5-8 Euroopan NMKY vierasilla 4.-6.11.2011 3 Nuorisopolitiikkaa ja kohtaamisia Berliinissä 4 LIIKUNTAEXTRA 5-8 Suomen NMKY:n syysliittopäivät Kuopiossa 9 Kohti urheiluvuotta 2012 10 Liitolta hyvää tarjolla

Lisätiedot

ELSA News. 4/201 4 Talous ja hyväntekeväisyys. Haastattelussa Iina Kuustonen s.8. Haastattelussa Jukka Mähönen s.27. Yö kadulla - kodittomuus s.

ELSA News. 4/201 4 Talous ja hyväntekeväisyys. Haastattelussa Iina Kuustonen s.8. Haastattelussa Jukka Mähönen s.27. Yö kadulla - kodittomuus s. 4/201 4 Talous ja hyväntekeväisyys Haastattelussa Iina Kuustonen s.8 Yö kadulla - kodittomuus s.25 Haastattelussa Jukka Mähönen s.27 ELSA Turku ry SISÄLLYS TALOUS JA HYVÄNTEKEVÄISYYS Pääkirjoitus 4 Puheenjohtajalta

Lisätiedot

Prospect on eurooppalainen hanke sivu 4

Prospect on eurooppalainen hanke sivu 4 Pr o s p e c t - p r o j e k t i n l o p p u r a p o r t t i ( 2 0 1 0-2 0 1 1 ) Prospect kaikkialle Suomeen sivu 2 Prospect on eurooppalainen hanke sivu 4 Miljoonat kärsivät mielenterveyshäiriöiden vaikutuksista

Lisätiedot

Outi Hakkarainen & Tiina Kontinen (toim.) Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä

Outi Hakkarainen & Tiina Kontinen (toim.) Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä Outi Hakkarainen & Tiina Kontinen (toim.) Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä Kepan Raporttisarja / Kehitysyhteistyön palvelukeskus, 91 ISSN 1236-4797 ISBN (nid.) 978-952-200-076-7 ISBN (pdf) 978-952-200-077-4

Lisätiedot

YKKÖSKETJU. NRO 3 / 2010- Suomen NMKY:n Liittojen tiedotuslehti

YKKÖSKETJU. NRO 3 / 2010- Suomen NMKY:n Liittojen tiedotuslehti Pilkahduksia NMKY:n Maailmanliiton kokouksesta Hong Kongista 4 ESY:n seminaarissa Litomyslissä 9 ESG:n johtajakoulutus ja seminaari Romaniassa 11 Lähivisiitti toisenlaiseen maailmaan ja Marc Chagallia

Lisätiedot

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS Köyhyyttä kokevien ihmisten osallisuus yhteiskunnassa Tie osallisuuteen on kaksisuuntainen EU:n kolmas köyhyyttä kokevien ihmisten kokous Palais d Egmont,

Lisätiedot

Leirillelähtijän opas

Leirillelähtijän opas Suvi Teerenhovi Leirillelähtijän opas kasvata PAREMPI MAAILMA Kansainvälinen vapaaehtoistyö ry Leirillelähtijän opas Vapaaehtoiseksi! 3 Etelän leirille, vapaaehtoistyöhön maailmalle 4 Työleirien teemat

Lisätiedot

Poliojärjestöjen luottamushenkilöt

Poliojärjestöjen luottamushenkilöt Poliojärjestöjen luottamushenkilöt Suomen Polioliitto ry Hallitus Kivipelto Juhani, Kurikka, pj Hänninen Leo, Nummela, vpj Aroheikki Ari, Helsinki Jokinen Lauri, Turku Lappalainen Kaarina, Helsinki Mäki-Petäys

Lisätiedot

kirahviposti mikä on hanketuen tulevaisuus? 9/2003 lokakuu Kirjastoyhteistyölle kiitosta Päivitä itsesi: www.kepa.fi > sivut 8-13

kirahviposti mikä on hanketuen tulevaisuus? 9/2003 lokakuu Kirjastoyhteistyölle kiitosta Päivitä itsesi: www.kepa.fi > sivut 8-13 kirahviposti kehitysyhteistyön palvelukeskuksen uutislehti > www.kepa.fi/kirahviposti 9/2003 lokakuu henrik kastenskov Kirjastoyhteistyölle kiitosta > Uunituoreessa evaluaatiossa tarkastellaan Kepan panosta

Lisätiedot