Pöytäkirja Ympäristölautakunta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pöytäkirja Ympäristölautakunta"

Transkriptio

1 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Ympäristölautakunta N:o 6 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kokoushuone 5 Aika klo Saapuvilla olleet jäsenet Arto Korkeamäki puheenjohtaja, :t Esa Ala-Kyyny jäsen Paula Kaleva jäsen Merja Kangasniemi jäsen Timo Lahdenmaa jäsen Jukka Lilja jäsen Aili Rajala jäsen Heikki Tuomela jäsen Niilo Ketomäki varajäsen (Piia Ylikoski) Poissaolleet Piia Ylikoski varapuheenjohtaja Jukka Pitkäranta jäsen Muut saapuvilla olleet Tapani Ojala esittelijä, ympäristöpalvelujohtaja Mirja Loukko pöytäkirjanpitäjä Niina Yli-Keturi asiantuntija, ympäristösihteeri Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi Asiat :t 34-44, sivut Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Merja Kangasniemi ja Timo Lahdenmaa Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä :t :t Niilo Ketomäki Arto Korkeamäki Mirja Loukko Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät Kauhajoki Merja Kangasniemi Timo Lahdenmaa Nähtävilläolo Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kauhajoen kaupungintalolla Pöytäkirjanpitäjä Mirja Loukko

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta Ympäristöltk 34 Ympäristölautakunnan puheenjohtajan Arto Korkeamäen ilmoitettua puhelimitse myöhästyvänsä kokouksen alusta ja varapuheenjohtajan ollessa estyneenä saapumaan kokoukseen lautakunnan varajäsen Niilo Ketomäki avasi kokouksen ja totesi paikalla olevat ja poissaolevat kokouksen osanottajat. Heikki Tuomelan ehdottamana ja muiden kannattamana kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Niilo Ketomäki siihen saakka, kunnes puheenjohtaja saapuu.

3 Ympäristölupahakemus turkistarhan ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi Teuvalla / Timo Peltoniemi Valmistelija: vs.ympäristösihteeri Outi Perkiö, lisätiedot: ympäristöpalvelujohtaja Tapani Ojala, puh , sähköposti: Ympäristöltk 35 Timo Peltoniemi on jättänyt ympäristönsuojelulain (86/2000) 55 :n mukaisen hakemuksen lupamääräysten tarkistamiseksi. Hakemus on laitettu vireille Teuvan kunnan ympäristölautakunnan myöntämän ympäristöluvan nojalla, jossa määrätään jättämään hakemus ympäristölupamääräyksien tarkistamiseksi mennessä sekä esittämään selvitykset eläinsuojan lannan varastoinnista ja hyötykäytöstä. Hakemuksen vireilläolosta on kuulutettu Teuvan kunnan virallisella ilmoitustaululla välisen ajan. Vireilläolosta on lähetetty kirjeitse tieto asianosaisille naapurikiinteistöjen haltijoille. Turkistarha sijaitsee Teuvan kunnan Horon kylän tiloilla Peltokarhu RN:o 8:92 ja Tuomela RN:o 8:159. Tarha sijaitsee maatalousvaltaisella alueella, jossa ei ole kaavaa. Tila ei sijaitse pohjavesialueella. Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 250 metrin etäisyydellä eläinsuojasta. Lähimpään naapurin kiinteistörajaan on matkaa 220 metriä. Tilalla on tällä hetkellä yhdeksän varjotaloa. Tilan noin 200 siitosnaaraseläimestä pääosa on kettuja ja osa supeja. Voimassa oleva ympäristölupa on 400 siitosnaarasketulle. Häkkien lanta-alustat toimivat lannan varastointitilana, joista lanta poistetaan tilalla sijaitsevaan kuivalantalaan. Kuivalantalan tilavuus on 240 m 3. Luvan haltijalla on syntyvästä lannasta vuosille voimassa oleva lannan luovutussopimus. Syntyvät jätevedet kerätään osalla varjotaloista umpisäiliöön ja osalla johdetaan maasuodattimeen. Umpisäiliöistä jätevedet levitetään tuotannonharjoittajan omille pelloille. Kuolleet eläimet säilytetään pakkasaikaan tilalla lavalla tai toiminnanharjoittajan kodin ulkorakennuksen pakastimessa ennen Honkajoki Oy:n raatokeräilyyn toimittamista. Muut tilalla syntyvät jätteet toimitetaan jätehuoltomääräyksien mukaisesti asuinrakennuksen keittiö- tai karkeajäteastiaan tai hyötykäyttöasemalle. Vs.ympäristösihteeri on suorittanut tilalla tarkastuksen Toiminta täyttää lainsäädännön ja voimassa olevien ympäristölupamääräyksien vaatimukset muilta, paitsi maasuodattimen puhdistustehon tarkkailun osalta. Turkistarhalla käytössä olevaa maasuodattimen puhdistustehoa ei ole seurattu ympäristöluvan lupamääräyksen 15 mukaisesti. Tarkistetussa ympäristöluvassa muutetaan turkistarhan laajentumista koskevan määräyksen määräaikoja, oikea viranomainen laajennusta ja

4 120 Ympäristöltk 35 (jatkoa 2) olosuhteiden muutosta koskevaan määräykseen sekä maasuodatinta koskevaa määräystä. Ympäristöpalvelujohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää antaa Timo Peltoniemelle liitteen mukaisen tarkistetun ympäristöluvan, esityslistan liite 1 / ympäristölautakunta Päätös annetaan julkipanon jälkeen Ympäristölautakunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta. Lupapäätös on pöytäkirjan liitteenä nro 1 / ympäristölautakunta

5 Ympäristölupahakemus kalkkunakasvattamon ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi Teuvalla / Jari Mäenpää Valmistelija: vs.ympäristösihteeri Outi Perkiö, lisätiedot: ympäristöpalvelujohtaja Tapani Ojala, puh , sähköposti: Ympäristöltk 36 Jari Mäenpää on jättänyt täydennetyn ympäristönsuojelulain (86/2000) 55 :n mukaisen hakemuksen lupamääräysten tarkistamiseksi. Hakemus on laitettu vireille Teuvan kunnan ympäristölautakunnan myöntämän ympäristöluvan nojalla, jossa määrätään jättämään hakemus ympäristölupamääräyksien tarkistamiseksi mennessä sekä esittämään selvitykset eläinsuojan lannan varastoinnista ja hyötykäytöstä. Hakemuksen vireilläolosta on kuulutettu Teuvan kunnan virallisella ilmoitustaululla välisen ajan. Vireilläolosta on lähetetty kirjeitse tieto asianosaisille naapurikiinteistöjen haltijoille, yhteensä neljään osoitteeseen. Hakemuksen johdosta on jätetty yksi muistutus, johon hakijalle on annettu mahdollisuus vastineen antoon. Eläinsuoja sijaitsee Teuvan kunnan Riipin kylän tilalla Metsälä RN:o 11:22 ja etälantala tilalla Jarinranta RN:o 3:156. Eläinsuojan ympäristö on pääosin metsää. Lähin asuttu rakennus sijaitsee noin 360 metrin etäisyydellä eläinsuojasta. Eläinsuojasta lähimpään asuttuun naapurikiinteistön rajaan on matkaa 350 metriä. Peltoalueella sijaitsevasta etälantalasta matkaa lähimpään asuttuun kiinteistöön on noin 370 metriä. Eläinsuojassa kasvatetaan kalkkunoita yksilön erissä. Lannan käsittely on kestokuivikepohja, joka vaihdetaan kasvatuserän vaihtuessa noin 2,7 kertaa vuodessa. Kuivikkeena käytetään kutteria tai turvetta. Tilalla on käytössä 450 m 3 kuivalantala, joka on katettu. Kasvatuserien välissä eläinsuoja pestään ja desinfioidaan ulkopuolisen toimijan toimesta. Pesuvedet sekä eläinsuojan sosiaalitilojen jätevedet johdetaan 30 m 3 umpisäiliöön. Kuivalanta ja pesuvedet levitetään pelloille. Tilalla on hakijan maitotilan kanssa levityspinta-alaa käytettävissä yhteensä 87 ha, joka riittää nykyiselle toiminnalle. Hakemus ja tuotantolaitos etälantaloineen on tarkastettu. Tällä hetkellä voimassa oleva lupa on myönnetty kalkkunan eläinsuojalle, mutta toimintaa ei ole toistaiseksi laajennettu yksilöä suuremmaksi. Nykyinen toiminta täyttää lainsäädännön ja voimassa olevien ympäristölupamääräyksien vaatimukset. Ympäristöministeriö antoi uuden kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeen, jossa lannan ravinnepitoisuuden kasvun myötä on lannan levitykseen vaadittavan peltopinta-alan mitoitusarvoja nostettu. Uudistetun ohjeen suositusten mukaan vaadittava levitysala

6 122 Ympäristöltk 36 (jatkoa 2) kalkkunan lannalle on 267 ha, joka on 89 ha enemmän voimassa olevan luvan levityspinta-alasta. Voimassa olevia ympäristölupamääräyksiä on tarpeen muuttaa lannanlevitysalan suhteen, laajennusvaiheiden määräaikojen suhteen sekä muuttaa kahteen muuhun lupamääräykseen viranomainen. Ympäristöpalvelujohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää antaa Jari Mäenpäälle liitteen mukaisen tarkistetun ympäristöluvan kalkkunankasvattamolle, esityslistan liite 2 / ympäristölautakunta Päätös annetaan julkipanon jälkeen Ympäristölautakunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta. Lupapäätös on pöytäkirjan liitteenä nro 2 / ympäristölautakunta

7 Lausunto Joonas Peltolan turvetuotannon ympäristölupahakemuksesta Parjakannevalla Kauhajoella Valmistelija/ lisätiedot: Ympäristöpalvelujohtaja Tapani Ojala, puh sähköposti: Ympäristöltk 37 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ympäristövastuualue on pyytänyt Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristölautakunnan lausuntoa Joonas Peltolan ympäristölupahakemuksesta LSSA- VI/179/04.08/2010. Lausunto pyydetään antamaan mennessä. Ympäristölupahakemus koskee turvetuotantoa Kauhajoella Parjakannevalla. Neva on kokonaisuudessaan 305 ha:n suuruinen alue Kauhajoen kaupungin keskustasta noin 5 km lounaaseen. Alueelle suunnitellaan uutta turvetuotantoa 43,69 ha. Suunniteltu turvetuotantoalue sijaitsee peltojen keskellä ja ainoastaan suoalueen eteläosassa se rajoittuu kivennäismaahan. Suon korkeus merenpinnasta on metriä. Parjakannevan turvekerrostumien keskipaksuus on 4,2 metriä, josta heikosti maatuneen turvekerroksen paksuus on 2 metriä. Suunnitellun turvetuotantoalueen jätevedet laskevat Päntäneenjokeen ja edelleen Kainastonjoen kautta Kyrönjokeen. Parjakannevan tuotantoalue kuluu Kyrönjoen valuma-alueeseen ja Kainastonjoen osaalueeseen Päntäneenjoen valuma-alue (42.097). Etäisyys Päntäneenjokeen on 0,7 km ja Kainastonjokeen noin 5,8 km. Tuotantoalueen jätevesien käsittely hoidetaan sarkaoja-altain, päistepidättimin, virtauksenpidättimin sekä laskeutusaltaan (700 m², 350 m³) kautta pintavalutuskenttään. Pintavalutuskenttä on suunnitelmien mukaan noin 2,96 ha. Pintavalutuskentän koko on 6,8 % tuotantoalasta ja se toteutettaisiin viljelemättömälle pellolle, jota voidaan pitää rikkakasvien valtaamana niittynä. Tuotanto on jyrsinturvetta ja sitä markkinoidaan kuivikkeeksi, ympäristöturpeeksi ja myöhemmässä vaiheessa polttoon lämpölaitoksille. Tuotannon kestoajaksi on laskettu 25 vuotta ja tuotannon arvioitu määrä on m³/ha/v. Tuotantoa on suunniteltu käynnistettäväksi Lähin asutus sijaitsee noin 200 metrin etäisyydellä turvetuotantoalueesta koilliseen. Alle 500 metrin etäisyydellä on yhdeksän asuinkiinteistöä. Turvetuotantoalue ei sijaitse pohjavesialueella tai sen välittömässä läheisyydessä. Tuotantoalueelle tulee kaksi kuormitustarkkailupistettä sekä yksi vesistötarkkailupiste. Vesinäytteet otetaan kolme kertaa vuodessa, huhtitoukokuussa, elo-syyskuussa ja lokakuussa.

8 124 Ympäristöltk 37 (jatkoa 2) Suunnitellulta tuotantoalueelta on tehty luontoselvitys, joka on toteutettu välisenä aikana. Parjakanneva on vaatimaton keidassuo koostuen erilaisista rämetyypeistä. Reunoiltaan alue on jo melko kookastakin puustoa kasvavaa isovarpurämevyöhykettä. Suoalueen keskusta kohoaa useita metrejä ympäröivää peltoaluetta korkeammalle. Reunavyöhykkeeltä havainnointiin melko runsaasti linnustoa, sen sijaan varsinaiselta tuotantoalueelta ei havaintoja juurikaan kertynyt. Alueella esiintynyt linnusto on seudulle hyvin tyypillistä niin lajimäärältään kuin lajeiltaan. Uhanalaisia tai seudulle harvinaisia lajeja ei tavattu. Lintudirektiivin I-liitteen lajeista tavattiin alueelta kurki, joka ei kuitenkaan pesinyt alueella. Kasvillisuuden osalta alue on heikosti kehittynyttä keidassuota. Alueen keskiosa on pientä mäntyä kasvavaa kanerva-variksenmarjasuokukka-valokkivaltaista aluetta. Kartoituksessa ei havaittu uhanalaisia tai muuten seudulla harvinaisia lajeja. Luontokartoituksen pohjalta on todettavissa, ettei tuotantoalue uhkaa uhanalaisia lintu- tai kasvilajeja. Myöskään lähialueella ei ole tiedossa mitään sellaisia luontoarvoja, joiden tulevaisuus olisi vaarassa turvetuotannon seurauksena. Ympäristöpalvelujohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää antaa puoltavan lausunnon Joonas Peltolan turvetuotannon ympäristölupahakemuksesta seuraavin ehdoin: Lähiasutuksen läheisyyden vuoksi on aiheellista pyrkiä rajoittamaan lähiasutukselle aiheutuvaa haittaa melun osalta siten, ettei toiminta aiheuta Valtioneuvoston melupäätöksen 993/1992 vastaista seuraamusta. Hakija tulee edellyttää tarvittaessa suorittamaan melumittaukset. Jos tarvetta melun rajoittamiseen ilmenee, tulee rajoittaa varsinkin yöaikaista toimintaa (klo 22-7) asutuksen lähietäisyydellä. Hakija tulee myös edellyttää tarvittaessa kustannuksillaan seuraamaan pölyn määrää lähiasutuksen alueella. Pintavalutuskenttä toimii vain maaperän ollessa sula, joten talviaikana tulee turvetuotantoalueen muiden vesiensuojelurakenteiden olla kunnossa ja huollettuina. Turvetuotantokentän ojapituudet ovat enimmillään 920 metriä ja alueella on ojaa noin 500 metriä hehtaarilla. Tuulen aiheuttaman kuivan jyrsinturpeen pintavirtauksen ja voimakkaiden sateiden vaikutus on merkittävä. Hakija tulee velvoittaa huolehtimaan vesiensuojelurakenteiden kunnosta, puhdistuksesta sekä ja huollosta tarvittaessa myös tuotantokaudella. Pintavalutuskenttä perustettaisiin viljelystä poistuvalle pellolle, joten on tärkeää, että pintavalutuskentäksi suunnitellulle alueelle saadaan ensivaiheessa kunnon kasvillisuus. Kasvillisuuskenttä tulee rakentaa huolellisesti oikovirtauksien estämiseksi. Hakija tulee velvoittaa jälkihoitotoimenpiteissä huolehtimaan turvetuotannon loputtua kolmen viiden

9 125 Ympäristöltk 37 (jatkoa 3) vuoden ajan vesiensuojelurakenteiden kunnosta ja hoidosta. Tämä on tärkeää, koska kestää vuosia ennen kuin puhdas turvetuotantokenttä saa suojakasvillisuuden pintaansa. Hakijan on kustannuksillaan suoritettava vesistötarkkailua Länsi- ja Sisä- Suomen ELY:n hyväksi katsomalla tavalla. Tarkkailusta ja saaduista tuloksista on tiedotettava myös Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristölautakunnalle osoitteella PL 100, Kauhajoki. Hakijan on järjestettävä alueen jätehuolto jätelain ja sen pohjalta annettujen Botniarosk Oy:n toimialueen jätehuoltomääräysten mukaisesti. Koneiden ja laitteiden käyttämä polttoaine sekä voiteluaineet ja muut kemikaalit tulee varastoida ja käyttää niin, ettei valumia maastoon pääse syntymään. Ympäristölautakunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen. Puheenjohtaja Arto Korkeamäki saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo ja jatkoi kokouksen puheenjohtajana seuraavasta pykälästä alkaen.

10 Lausunto Vapo Oy:n turvetuotannon ympäristölupahakemuksesta Vasikkanevalla Jalasjärvellä Valmistelija: vs.ympäristösihteeri Outi Perkiö, lisätiedot: ympäristöpalvelujohtaja Tapani Ojala, puh , sähköposti: Ympäristöltk 38 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ympäristövastuualue on pyytänyt Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristölautakunnan lausuntoa Vapo Oy:n Vasikkanevan ympäristölupahakemuksesta sekä toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta, LSSA- VI/196/04.08/2010. Lausunto on pyydetty antamaan mennessä. Vasikkaneva sijaitsee Jalasjärvellä Ikkeläjärven ja Ilvesjoen välimaastossa. Tuotantoalue on aivan Kauhajoen rajan läheisyydessä. Lupaa haetaan jo tuotannossa olleille alueille, joissa ympäristöluvan voimassaolo on päättynyt Tuotantoalue käsittää yhdeksän erillistä aluetta, joista seitsemän on vanhoja auma-alueita. Alueella on tällä hetkellä tuotannossa noin 30 ha:n Pikku Vasikkaneva. Turvetuotantoa alueella on ollut vuodesta 1976 lähtien. Vasikkanevalla tuotetaan jyrsin- ja ympäristöturvetta, yhteensä m³/vuosi. Tuotantoalueella on käytössä perustason vesienkäsittelyrakenteet (sarkaojien lietetaskut, päisteputkipidättimet, pintapuomilla ja padottavalla rakenteella varustetut laskeutusaltaat). Pikku Vasikkanevalla on lisäksi kosteikkokäsittely. Lupaa haettavalle alueelle ja Pikku Vasikkanevalle yhteensä esitetään neljää kosteikkoa, jonne vedet johdetaan gravitaatiolla ympärivuotisesti. Ainoastaan tuotantoalueelta 5 valumavesiä ei johdeta ympärivuotisesti kosteikolle, vaan alueelta vain sulanmaan aikaan pumpataan vedet. Muuten vedet johdetaan laskeutusaltaan kautta. Kuivatusvedet johdetaan alapuoliseen vesistöön reittiä Vasikkaluoma- Liikaluoma- Ilvesjoki- Mustajoki- Jalasjoki- Jalasjärvi. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat tuotantoalueelta noin 1,4 km itään Holkontien varrella. Alueen lähellä sijaitsee 1,5-4,1 km etäisyydellä kolme pohjavesialuetta; Lähteenmäki, Koivuniemi ja Rytineva. Suojelukohteita lähistöllä sijaitsee kolme, joista Näsimäenlehto on 300 m etäisyydellä. Kauhajoen puolella noin 1 km päässä on Hakoneva- Mustasaarennevan soidensuojelu- ja Natura alue. Yli 5 km etäisyydellä tuotantoalueesta etelään on Jäkäläneva-Isonevan soidensuojelu- ja Natura alue. Hakijan mukaan turvetuotanto ei aiheuta merkittävää melu-, pöly- tai liikennehaittaa lähialueelle, eikä se pitkien etäisyyksien vuoksi vaikuta pohjavesiin.

11 127 Ympäristöltk 38 (jatkoa 2) Ympäristöpalvelujohtajan ehdotus: Ympäristölautakunnalle ei ole huomautettavaa Vapo Oy.n Vasikkanevan turvetuotannon ympäristölupahakemuksesta ja toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta. Ympäristölautakunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

12 Lausunto Vapo Oy:n turvetuotannon ympäristölupahakemuksesta Vähäkoihnassa Kauhajoella Valmistelija/ lisätiedot: Ympäristösihteeri Niina Yli-Keturi, puh sähköposti: Ympäristöltk 39 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt lausuntoa Vapo Oy:n ympäristölupahakemuksen johdosta, diaarinumero LSSAVI/ 193/04.08/2010. Toiminnalle haetaan ympäristönsuojelulain mukaista lupaa turvetuotannolle Vähäkoihnaan ja vesilain vesienjohtamislupaa. Lausunto pyydetään toimittamaan mennessä. Alue, jolle haetaan lupaa turvetuotannolle, sijaitsee Iso Koihnannevalla Ikkeläjärvellä noin 17 km Kauhajoen keskustasta itäkaakkoon. Tuotantoalueesta käytetään nimitystä Vähäkoihna erotuksena hakijan tuotannossa olevaan Koihnannevan turvetuotantoalueeseen. Vähäkoihna on kokonaan uutta turvetuotantoaluetta ja haettavan alueen koko on aumaalueineen 44,3 ha. Vähäkoihnan hankealue sijaitsee laajalla metsä- ja suoalueella. Lähin asuinrakennus sijaitsee 2,5 km:n etäisyydellä. Vähäkoihnan välittömässä läheisyydessä, lähimmillään 200 m:n päässä, on Natura ja soidensuojelukohde Iso Koihnanneva ja Lutakkokeitaat. 4,1 km:n etäisyydellä on Mustasaarennevan-Hakonevan Natura ja soidensuojelualueen osa. Lähimmät pohjavesialueet ovat Korkiakangas 0,9 km:n etäisyydellä hankealueen kaakkoispuolella ja Heikinkangas 1,9 km:n päässä hankealueen länsipuolella. Alle 5 km:n säteellä hankealueesta sijaitsee vielä Rydinnevan ja Iso-Nummikankaan pohjavesialueet. Hankealue sijaitsee maakuntakaavan mukaisella Kyrönjoen valuma-alueella, jossa on voimassa suunnittelumääräys III eli turvetuotannon suunnittelussa tulee huomioida vesistövaikutus siten, että kokonaiskuormitus pysyy nykyisellä tasolla. Tuotantoalueen kuntoonpanovaihe kestää 1-3 vuotta. Se alkaa tiestön rakentamisella ja puuston poistolla. Tämän jälkeen tehdään eristysojat ja paloaltaat ja edelleen vesiensuojelurakenteet, lasku-, kokooja-, sarka- ja reunaojat. Tuotantovaihe kestää noin vuotta päättyen noin Tarkoituksena on tuottaa pääosin jyrsinturvetta m 3 / vuosi. Tuotantoalueelta tuotetaan myös tarpeen mukaan palaturvetta sekä alkuvuosina ympäristöturvetta lähialueelle. Jälkihoitovaiheessa tuotannosta poistuneelta alueelta poistetaan tarpeettomat rakenteet ja mahdollisuuksien mukaan vesienkäsittely rajataan erilliseksi. Alueiden vedet johdetaan vesiensuojelurakenteiden kautta viranomaisen määräämän ajan.

13 129 Ympäristöltk 39 (jatkoa 2) Mahdollisia jälkikäyttömuotoja tuotannosta poistuneille alueille on metsittäminen ja viljely. Tuotantoalueella on käytössä perusvesiensuojelurakenteet (sarkaojien lietetaskut, päisteputkipidättimet, pintapuomilla ja padottavalla rakenteella varustetut laskeutusaltaat) sekä pumppausallas ja ympärivuotinen pintavalutuskenttä. Vedet ohjataan pintavalutuskenttään pumppaamalla ne kentän yläreunaan pengerrettävään jako-ojaan. Pintavalutuskentän pinta-ala on 2,2 ha ja valuma-alue 47,5 ha eli kentän pinta-alue on 4,6 % valuma-alueesta. Pintavalutuskenttä perustetaan ojittamattomaan suohon, jonka turvepaksuus on yli 2 m. Kuivatusvedet johdetaan Koihnanluoman kautta Myllyluoman ja siitä edelleen Ikkelänjokeen. Vesireitin pituus Ikkeläjokeen on noin 5 km. Hakijan mukaan turvetuotannosta ei aiheudu merkittävää pöly tai meluhaittaa hankealueen syrjäisen sijainnin vuoksi. Vesitaloudellinen haitta korvataan vuosittaisella kalatalousmaksulla. Ympäristöpalvelujohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää antaa seuraavan lausunnon Vapo Oy:n Vähäkoihnan turvetuotannon ympäristölupahakemuksesta: Etelä-Pohjanmaan päivätyn maakuntakaavan kaavaselostuksessa linjataan turvetuotannosta, että turvetuotantoa tulee ohjata ensisijaisesti jo tuotannossa oleville tai jo ojitetuille soille, ei luonnontilaisille soille, paikalliset ja seudulliset suojeluarvot tulee huomioida, eikä pohjavesialueiden vedenlaatua saa vaarantaa. Turvetuotannon haittoja tulee vähentää käyttäen parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa ja ympäristön kannalta parhaita menettelytapoja. Vesistövaikutusten arvioinnissa tulee huomioida jatkuva, osittain muuttuva tuotantoalueilta tuleva kuormitus, joka johtuu mm. suotyypistä, turpeen laadusta ja turvekerroksen paksuudesta. Uudet tuotantoalueet tulisi ohjata maakuntakaavan mukaisesti. Vähäkoihnan alue liittyy suurempaan Iso Koihnannevan metsä- ja suoalueeseen yhdessä läheisten natura 2000 ja soidensuojelualueiden kanssa. Hankealue on pääosin luonnontilaista, ojittamatonta suota, jolloin alueen ottaminen turvetuotantoon tuhoaa alueella pesivien silmälläpidettävien ja lintudirektiivin liitteen 2 erityissuojeltavien (teeri, sinisuohaukka, kapustarinta, käki) eliölajien pesimis- ja esiintymisalueet sekä kasvillisuusselvityksessä mainitut vaarantuneet ja silmälläpidettävät suotyypit. Hyönteislajiston, kuten päiväperhosten, esiintymistä hakemusalueella ei ole selvitetty. Turvetuotannon haitalliset vaikutukset alapuolisiin vesistöihin tulee huomioida. Alapuolinen Myllyluoma on arvokas ja maisemallisesti kaunis pienvesi, sekä Ikkelänjoki on maakuntakaavassakin mainittu erityissuojeltava vesistö. Myllyluoman ekologinen tila tulee selvittää. Hakijan on

14 130 Ympäristöltk 39 (jatkoa 3) kustannuksellaan suoritettava vesistötarkkailua Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston hyväksi katsomalla tavalla. Tarkkailusta ja saaduista tuloksista on tiedotettava myös Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristölautakunnalle osoitteella PL 100, Kauhajoki. Hakija ilmoittaa hakemuksen liitteessä olevassa Natura vaikutusselvityksessä, että tuotantoalueelta tulevaa pölyä ja melua vaimentavat tehokkaasti puustoiset alueet tuotantoalueen ja suojelualueiden välissä. Kyseiset metsäalueet eivät kuitenkaan ole Vapo Oy:n omistuksessa tai hallinnassa, joten suojaava puusto on mahdollista hakata kyseisiltä alueilta. Melutaso suojelualueilla tulisi mitata ja melutasolle suojelualueilla tulisi asettaa raja-arvot. Hakijan on järjestettävä alueen jätehuolto jätelain ja sen pohjalta annettujen Botniarosk Oy:n toimialueen jätehuoltomääräysten mukaisesti. Koneiden ja laitteiden käyttämä polttoaine sekä voiteluaineet ja muut kemikaalit tulee varastoida ja käyttää niin, ettei valumia maastoon pääse syntymään. Käsittely: Käsittelyn aikana ympäristöpalvelujohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavalla lisäyksellä: Edellä esitettyihin perusteluihin viitaten ympäristölautakunta suhtautuu kielteisesti ympäristöluvan myöntämiseen, koska se on maakuntakaavan vastainen sekä rikkoo luonnon kannalta arvokkaan yhtenäisen laajan suoalueen. Ympäristölautakunnan päätös: Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

15 Lausunto Vapo Oy:n turvetuotannon ympäristölupahakemuksesta Kontionevalla Kauhajoen ja Jalasjärven alueella Valmistelija/ lisätiedot: Ympäristöpalvelujohtaja Tapani Ojala, puh sähköposti: Ympäristöltk 40 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristölautakunnan lausuntoa Vapo Oy:n ympäristölupahakemuksesta LSSAVI/190/04.08/2010 turvetuotannolle Kauhajoen ja Jalasjärven alueella olevalle Kontionevalle. Hakija on myös täydentänyt hakemustaan YSL 101 :n mukaisella anomuksella aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Lausunto pyydetään antamaan mennessä. Kontioneva sijaitsee Kauhajoella Ikkeläjärven pohjoispuolella Kauhajoen ja Jalasjärven kuntien rajalla. Tuotantoalueen kokonaispinta-ala on 99,7 ha ja se on vanhaa tuotannossa olevaa aluetta. Tuotanto on jyrsinpolttoturvetta ja tuotannon on arvioitu päättyvän Vuosittainen tuotantomäärä on noin m³. Turvetuotantoalueen jätevedet laskevat vesiensuojelurakenteiden kautta 40,8 ha:n alalta Pettuluomaan ja edelleen Jalasjoen kautta Pitkämön tekojärveen ja 58,9 ha:n alalta laskuojan kautta Jukanluomaan ja edelleen Jalasjärveen. Tuotantoalueesta noin 45 ha on varsinaisesti Kauhajoen kaupungin alueella. Turvetuotantoalueen jätevesien käsittelyyn kuuluvat sarkaojien lietetaskut, päisteputkipidättimet ja laskeutusaltaat, sekä kosteikkoaltaat tai pintavalutuskentät. Kauhajoen alueelta olevilta tuotantopelloilta jätevedet johdetaan kasvillisuuskosteikon kautta Jalasjärveen. Kasvillisuuskosteikon pinta-ala on 3,6 ha, joka vastaa noin 7,1 % tuotantoalasta. Muuten tehostetussa vesiensuojelussa ovat käytössä kosteikot sekä yksi pintavalutuskenttä. Lähimmät asutut asuinrakennukset sijaitsevat noin 2,1 km:n etäisyydellä tuotantoalueesta lounaaseen Ikkeläjärven kiertotien varrella. Alueen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse pohjavesialueita. Lähin on noin 2,1 km:n etäisyydellä oleva Laksonperän vesiosuuskunnan pohjavesialue ja vedenottamo 2,3 km:n etäisyydellä alueelta lounaaseen. Ympäristöpalvelujohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää antaa puoltavan lausunnon Vapo Oy:n ympäristölupahakemuksesta Kontionevan tuotantoalueelle seuraavin lupaehdoin: Pintavalutuskentän käyttöiäksi neitseelliseen nevaan on arvioitu olevan vuotta. Suunniteltu tuotanto loppuisi alueella noin ,

16 132 Ympäristöltk 40 (jatkoa 2) joten on aiheellista myöntää lupa tältä osin toistaiseksi voimassa olevana ja hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi tulee esittää lupaviranomaiselle mennessä. Hakemuksessa tulee esittää jätevesien käsittelyjärjestelmä lopulle tuotantoajalle. Hakijan on suoritettava kalataloustarkkailua alapuolisissa vesistöissä Aluehallintoviraston edellyttämin velvoittein. Hakijan on järjestettävä alueella jätehuolto jätelain ja sen pohjalta annettujen jätehuoltomääräysten mukaisesti. Koneiden ja laitteiden käyttämä polttoaine sekä voiteluaineet ja muut kemikaalit tulee varastoida ja käyttää niin, ettei valumia maastoon pääse syntymään. Turvetuotantoalueella ollaan jatkuvasti tekemisissä koneiden kanssa, joissa käytetään moottori- ja hydrauliikkaöljyjä. Tuotantokentillä syntyy myös keittiö- ja karkeajätettä sekä esim. metalliromua ja ongelmajätteitä. Tuotantoalueella syntyy myös huomattavia määriä turveaumojen talvipeittona käytettävää aumamuovia. Hakijalle tulee asettaa velvollisuus huolehtia vesiensuojelurakenteiden kunnosta kolmen vuoden ajan tuotannon päättymisestä. Hakija ei saa siirtää velvoitetta esim. maanomistajille palauttaessaan vuokramaat vuokraajilleen. Jälkihoitovelvoitteen asettaminen on tärkeää, sillä kestää jonkin aikaan ennenkuin paljas tuotantoalue saa sitovaa kasvillisuutta pintaansa. Luvanhakijalle voidaan myöntää ympäristönsuojelulain 101 :n mukainen oikeus aloittaa työt muutoksenhausta huolimatta. Turvetuotannossa olevan kentän aukaiseminen muuttaa lopullisesti luonto-olosuhteita sekä maisemaa, jolloin sen palauttaminen entiselleen ei onnistu ja tällöin muutoksenhaku tulisi hyödyttömäksi. Nyt kyseessä on jo pitempään tuotannossa ollut alue, jonka palauttaminen ennalleen on jo käytännössä mahdotonta. Myös osa vesiensuojelurakenteista on jo käytössä. Tärkeintä on, että täydentävät vesiensuojeluratkaisut toteutetaan viivytyksettä ja olemassa olevat turvetuotannon jätevesien käsittelyn perusratkaisut pidetään kunnossa ja huollettuina. Ympäristölautakunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

17 Vapautusanomus jätevesiviemäriin liittymisestä Teuvalla / Maija Heinola Valmistelija: vs.ympäristösihteeri Outi Perkiö, lisätiedot: ympäristöpalvelujohtaja Tapani Ojala, puh , sähköposti: Ympäristöltk 41 Vesihuoltolain (119/2001) 10 :n mukaan vesihuoltolaitoksen 8 :n mukaisesti hyväksytyllä toiminta-alueella kiinteistön on liityttävä viemäriin ja vesijohtoon. Toiminta-alueella olevia liittymättömiä kiinteistöjä on kehotettu liittymään vesihuoltolain mukaisesti viemäriin. Kiinteistö voi hakea vapautusta liittymisvelvollisuudesta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Vapautus tulee myöntää vesihuoltolain 11 :n nojalla, jos seuraavat edellytykset kiinteistön kohdalla täyttyvät: 1. Liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palveluiden vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; 2. vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista; 3. sekä lisäksi kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely voidaan järjestää niin, että niistä ei aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista. Teuvan ympäristölautakunta on velvoittanut vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston toiminta-alueella olevia kiinteistöjä liittymään viemäriverkkoon. Kiinteistöille, jotka eivät olleet liittyneet viemäriverkkoon mennessä lähetettiin kirjeitse kehotus ottaa yhteyttä Teuvan tekniseen toimeen viemäriin liittymisasiassa. Maija Heinolan kiinteistö Heinola ll RN:o 3:174 on velvoitettu liittymään viemäriverkkoon, mutta muuttuneiden olosuhteiden vuoksi Maija Heinola jätti vapautushakemuksen liittymisvelvollisuudesta viemäriin. Ko. kiinteistöllä sijaitsee yhden talouden asunto, joka on tällä hetkellä asumaton. Kiinteistölle tulee kunnan vesijohdosta talousvesi ja vedenkulutus on ollut vuodesta 2006 lähtien alle 60 m 3 vuodessa vähentyen koko ajan. Kuluvana vuonna veden kulutus on ollut lähes olematonta. Syntyvät jätevedet johdetaan kolmiosaisen sakokaivon kautta ojaan. Vapautusanomuksen perustelut: - taloudellinen kohtuuttomuus; eläkeläinen - vähäinen jätevesien määrä; kiinteistö asumaton - nykyinen jätevesienkäsittely ei aiheuta haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle Vapautusanomuksesta on pyydetty lausunnot Teuvan kunnan vesihuoltolaitokselta ja terveydensuojeluviranomaiselta. Terveystarkastaja on lausunnossaan todennut, ettei vapautuksen myöntämisestä voida

18 134 Ympäristöltk 41 (jatkoa 2) katsoa aiheutuvan terveyshaittaa. Vapautus tulisi kuitenkin myöntää sellaisena, että se on sidottu hakijoihin ja hakemuksessa vallitseviin olosuhteisiin. Teuvan vesilaitos esittää lausunnossaan, että lähin liittymiskohta on n. 35 m päässä Pitkätien kulmauksessa. Arvioitu liittymiskustannus kiinteistölle olisi euroa. Lausunnon mukaan vapautus liittymisvelvollisuudesta tulisi myöntää siten, että kiinteistö tulee liittää viemäriverkkoon, kun se palautuu vakituiseen asumis- tai kesäasutuskäyttöön. Hakijalle on toimitettu vesihuoltolaitoksen ja terveystarkastajan lausunnot vastineen antoa varten. Hakija ei ole antanut asiassa vastinetta. Ympäristöpalvelujohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää kumota Teuvan ympäristölautakunnan antaman 63 :n päätöksen Teuvan kunnan vesilaitoksen viemäriverkkoon liittämisestä Maija Heinolan kiinteistön Heinola ll Rn:o 3:174 osalta ja myöntää kiinteistölle vesihuoltolain 11 :n mukaisen vapautuksen määräaikaisena saakka seuraavin ehdoin: 1. Olosuhteiden muuttuessa (omistajan/haltijan muuttuessa, asukasmäärän kasvaessa, vesikalusteiden varustelutason lisääntyessä) tulee kiinteistö liittää viemäriverkostoon tai vapautusta liittymisvelvollisuudesta hakea uudelleen. Kiinteistön myyntitilanteessa tai haltijan muuttuessa on tämä päätös tuotava esille kiinteistön uudelle omistajalle/haltijalle. 2. Nykyisen jätevesijärjestelmän kunnosta pidetään huolta tyhjentämällä saostuskaivot aina tarvittaessa. Tositteet tyhjennyksistä tulee esittää ympäristöviranomaiselle pyydettäessä. Päätöksen perustelut: Vesihuoltolain 11 :n mukaiset edellytykset vapautukselle täyttyvät. Viemäriverkkoon liittymisen voidaan katsoa aiheuttavan taloudellista kohtuuttomuutta ottaen huomioon kiinteistön asukkaan iän, elämäntilanteen sekä kiinteistön käyttöaste. Kiinteistön vuosittaisen vedenkulutuksen perusteella syntyviä jätevesiä voidaan pitää vähäisinä. Kiinteistön vapauttaminen liittymisvelvollisuudesta ei vaaranna vesihuollon taloudellista tai asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Edellä esitetyn mukaisesti hoidettuna jätevesien käsittelystä ei voida katsoa aiheutuvan sellaista terveyshaittaa tai haittaa ympäristölle, joka estäisi vapautuksen myöntämisen. Käsittely: Käsittelyn aikana ympäristöpalvelujohtaja muutti päätösehdotuksen ensimmäisen lauseen lopun muotoon; myöntää kiinteistölle vesihuoltolain 11 :n mukaisen vapautuksen määräaikaisena saakka seuraavin ehdoin:

19 135 Ympäristöltk 41 (jatkoa 2) Ympäristölautakunnan päätös: Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

20 Jaakko Kohtalan vesilain mukainen hakemus valtaojan siirtämiseksi Teuvan kunnan Kauppilan kylässä Valmistelija/ lisätiedot: ympäristösihteeri Niina Yli-Keturi, puh , sähköposti: Ympäristöltk 42 Jaakko Kohtala hakee saapuneella hakemuksella ympäristölautakunnalta vesilain 6. luvun 8 :n mukaista suostumusta valtaojan siirtämiseksi hallinnassaan olevien Teuvan kunnan Pajuustossa sijaitsevien pelkolohkojensa alueella. Jaakko Kohtalalla on kyseisellä alueella viljelyssä 27 ha maata seitsemällä eri peltolohkolla. Uusilla ojajärjestelyillä peltolohkot on mahdollista saada yhtenäiseksi lohkoksi, mikä parantaa viljelyn kustannustehokkuutta. Vesilain 6. luvun 8 :ssä sanotaan: Kun oja on tehty toisen maalle, voidaan maanomistajalle myöntää oikeus omalla kustannuksellaan muuttaa ojan asemaa ja suuntaa, mikäli se voi tapahtua vähentämättä ojasta saatavaa hyötyä ja aiheuttamatta sanottavaa lisäkustannusta sille joka käyttää ojaa hyväkseen. Vesilain 20. luvun 2 :ssä säädetään kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvista päätösasioista siten, että 6. luvun ojitukseen liittyvät päätösasiat kuuluvat kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Hakemuksessa on esitetty suunnitelma valtaojan siirtämisestä. Suunnitelman mukaan uudessa linjauksessa peltolohkojen keskellä kulkeva valtaoja siirretään kulkemaan peltojen reunaan. Uutta valtaojaa kaivetaan 560 metriä. Lisäksi valtaoja putkitetaan hakijan tilalla RN:o 6:120 peltolohkon poikki kulkevalta 90 metrin osuudelta. Nykyistä peltojen keskellä kulkevaa valtaojaa tukitaan neljän lohkon yhdistämiseksi noin 460 metrin matkalta tilan RN:o 6:114 rajaan saakka, josta eteenpäin oja jää ennalleen avo-ojaksi. Lisäksi samassa yhteydessä on suunniteltu salaojitusta siten, että alueen kaikki seitsemän hakijan viljelyksessä olevaa lohkoa muodostavat yhtenäisen alueen. Suunnitelman mukaan ojasuunnitelma ei koskisi alueen muita viljelijöitä millään tavoin. Myöskään yläpuolella olevien metsänomistajien kohdalle ei hankkeesta aiheutuisi mitään seurauksia, sillä metsävesien kulku ei suunnitelmassa vaarantuisi. Uudessa ojalinjauksessa veden kulku muuttuisi Nisunkorventien varteen hiukan nykyistä aiemmin. Ojan syvyys sekä vedenjohtokapasiteetti riittävät kuitenkin erinomaisesti, sillä Nisunkorventien varressa oleva oja on samansuuruinen koko matkan. Lisäksi hakemuksen mukaan alueen asutukselle ei ojavesien kululla ole vaikutuksia. Valtaoja kaivetaan hakijan puolelle metsänrajassa. Valtaojan metsään rajoittuvilta maanomistajilta hakija on hankkinut kirjalliset suostumukset työlle, lisäksi ympäristönsuojeluviranomainen on

Esityslista Ympäristölautakunta

Esityslista Ympäristölautakunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Esityslista Ympäristölautakunta N:o 6 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kokoushuone 5 Aika 4.11.2010 klo 18.30 Saapuvilla olleet jäsenet Arto Korkeamäki

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 27.3.2012, kello 17.30 18.50 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 10.5.2011, kello 17.30 18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Hannuksela

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Ympäristölautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Ympäristölautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 25.10.2011, kello 17.30 20.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Nuorisotalo Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala Jussi,

Lisätiedot

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta Ympäristölautakunta 172 03.12.2014 Ympäristölautakunta 5 04.02.2015 Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta 280/11.01.05/2014 YMPLTK 03.12.2014 172 Asia Kiinteistön omistaja

Lisätiedot

PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN

PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN 1(3) KITEEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta pvm PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN VAPAUTUSHAKEMUKSESTA ASIA HAKIJA KIINTEISTÖ Vesihuoltolain (681/2014) 11 :n mukainen vapautushakemus Kiteen kaupungin vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio Rakennus- ja ympäristölautakunta 25 16.04.2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 40 25.06.2015 LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE DNRO 03208/15/5212 / ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN

Lisätiedot

PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN

PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN 1(3) KITEEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta Pvm PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN VAPAUTUSHAKEMUKSESTA ASIA HAKIJA KIINTEISTÖ Vesihuoltolain (681/2014) 11 :n mukainen vapautushakemus Kiteen kaupungin vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN

PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN 1(3) KITEEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta pvm PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN VAPAUTUSHAKEMUKSESTA ASIA HAKIJA KIINTEISTÖ Vesihuoltolain (681/2014) 11 :n mukainen vapautushakemus Kiteen kaupungin vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA

VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA H 75 VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA Ympäristölautakunta 16.6.2016, 20 Ympäristötarkastaja Kaisa Pieniluoma: Liittämisvelvollisuus vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

Ilmoitus / Alle 10 ha:n turvetuotantoalue / Salonen Sami - Sydännevan turvetuotantoalue II / Rakennus- ja ympäristölautakunta

Ilmoitus / Alle 10 ha:n turvetuotantoalue / Salonen Sami - Sydännevan turvetuotantoalue II / Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 117 11.06.2014 Ilmoitus / Alle 10 ha:n turvetuotantoalue / Salonen Sami - Sydännevan turvetuotantoalue II / Rakennus- ja ympäristölautakunta 1041/11/01/01/2013 Rakennus-

Lisätiedot

A. Ahlström Kiinteistöt Oy:n ympäristölupahakemus, lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ESAVI/6010/2015

A. Ahlström Kiinteistöt Oy:n ympäristölupahakemus, lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ESAVI/6010/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 41 16.12.2015 A. Ahlström Kiinteistöt Oy:n ympäristölupahakemus, lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ESAVI/6010/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 41 A. Ahlström

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio Rakennus- ja ympäristölautakunta 59 25.09.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 78 10.12.2014 LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE (DNRO 06697/14/5212)/ ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN

Lisätiedot

Turvetuotannon valvonnasta

Turvetuotannon valvonnasta Turpeenoton vesistövaikutukset -seminaari ja kansalaistapaaminen Jyväskylä 16-17.3.2012 Ansa Selänne Keski-Suomen ELY-keskus Alustuksen sisältö 1. Yleistä valvonnasta ja valvonnan keinoista 2. Turvetuotanto

Lisätiedot

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry Valtionkatu 1 60100 SEINÄJOKI p. 06 312 7577 pohjanmaa@sll.fi 27.09.2010 MUISTUTUS Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto PL 200 65101 VAASA DRNO: LSSAVI/200/04.08/2010

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus Äkäsjoen vesiosuuskunnan hakemus korkotukilainan takaamisesta

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus Äkäsjoen vesiosuuskunnan hakemus korkotukilainan takaamisesta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus 15.6.2012 Aika Tiistai 19.6.2012 klo 16.00 Paikka Kunnanhallituksen huone Käsiteltävät asiat nro Liite nro Asia 219 150 Äkäsjoen vesiosuuskunnan hakemus

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Esityslista Nro 5/2016 Ympäristönsuojelulautakunta Ritva Vainio Kalle Isotalo. Jarno Kankare. Elina Kylämäki Ville Simola

Kosken Tl kunta Esityslista Nro 5/2016 Ympäristönsuojelulautakunta Ritva Vainio Kalle Isotalo. Jarno Kankare. Elina Kylämäki Ville Simola 189 Kokousaika Torstai 15.9.2016 klo 18.00- Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet: Muut saapuvilla olleet Varajäsenet: Olli-Pekka

Lisätiedot

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600971 PORIN VESI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIMKIT VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 1 3 MÄÄRITTELYPERUSTEET...

Lisätiedot

YMP 115 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 YMP 116 VALITAAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 2

YMP 115 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 YMP 116 VALITAAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 2 ILMAJOEN KUNTA Ympäristölautakunta KOKOUSKUTSU/ ASIALISTA Kokousaika Kokouspaikka 29.11.2011, kello 17.30 Ilkanrati, kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Esityslistan liitteet Asia Sivu YMP 115 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Vapauttaminen vesihuoltolaitoksen verkostoihin liittämisvelvollisuudesta 15-8-VJV, kiinteistö

Vapauttaminen vesihuoltolaitoksen verkostoihin liittämisvelvollisuudesta 15-8-VJV, kiinteistö Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 203 17.11.2015 18 31.01.2017 Vapauttaminen vesihuoltolaitoksen verkostoihin liittämisvelvollisuudesta 15-8-VJV, kiinteistö 257-488-1-113

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 Tekninen lautakunta 17.9.2008 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.9.2008 klo 16.30 17.05 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Kohtala Paavo Hautamäki

Lisätiedot

Kiinteistö ei ole liittynyt vesiosuuskuntaan.

Kiinteistö ei ole liittynyt vesiosuuskuntaan. Rakennus- ja ympäristölautakunta 8 07.02.2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 45 18.06.2014 ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISESTÄ VAPAUTTAMINEN/

Lisätiedot

Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Timo Räty Jani Ovaskainen Minna Tuunainen Markku Suni Leena Savolainen

Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Timo Räty Jani Ovaskainen Minna Tuunainen Markku Suni Leena Savolainen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 / 2012 TUUSNIEMEN KUNTA Ympäristölautakunta KOKOUSAIKA Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta Ympäristölautakunta 80 01.07.2015 Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta 431/11.01.05/2014 YMPLTK 80 Asia Kiinteistön omistaja hakee 13.11.2014 saapuneella hakemuksella

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 138/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 8 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 138/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 8 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 138/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 8 Annettu julkipanon jälkeen 3.11.2006 ASIA HAKIJA Länsi Suomen ympäristölupaviraston 28.8.2002 antaman päätöksen nro 50/2002/2

Lisätiedot

Pöytäkirja Ympäristölautakunta

Pöytäkirja Ympäristölautakunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Ympäristölautakunta N:o 2/2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kokoushuone 5 Aika 31.3.2010 klo 18.30 19.10 Saapuvilla olleet et Arto Korkeamäki

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 10

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 10 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 10 Tekninen lautakunta 18.10.2017 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 18.10.2017 klo 17.00 Kunnanviraston kokoushuone

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 90 24.06.2015. Vapautushakemus viemäriverkkoon liittymisestä

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 90 24.06.2015. Vapautushakemus viemäriverkkoon liittymisestä Ympäristö- ja tekninen lautakunta 90 24.06.2015 Vapautushakemus viemäriverkkoon liittymisestä YMPTEKLT 90 118/11 01 05/2015 Ympäristötarkastaja Jaakko Kemppainen on 28.5.2015 päivätyllä hakemuksella hakenut

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISESTÄ VAPAUTTAMINEN / RINNEPELTO , TIMONEN

ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISESTÄ VAPAUTTAMINEN / RINNEPELTO , TIMONEN Rakennus- ja ympäristölautakunta 135 01.11.2012 Rakennus- ja ympäristölautakunta 47 22.09.2016 ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISESTÄ VAPAUTTAMINEN

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta / 560-407-4-102

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta / 560-407-4-102 Ympäristölautakunta 170 03.12.2014 Ympäristölautakunta 23 04.03.2015 Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta / 560-407-4-102 318/11.01.05/2014 YMPLTK 03.12.2014 170 Asia

Lisätiedot

Vesihuoltolain mukaiset vapautushakemukset. Lammin ympäristönsuojelupäivät Ympäristötarkastaja Elina Laukkanen Lempäälän kunta

Vesihuoltolain mukaiset vapautushakemukset. Lammin ympäristönsuojelupäivät Ympäristötarkastaja Elina Laukkanen Lempäälän kunta Vesihuoltolain mukaiset vapautushakemukset Lammin ympäristönsuojelupäivät 1.10.2009 Ympäristötarkastaja Elina Laukkanen Lempäälän kunta Esityksen sisällöstä Taustaa ja tilanne Lempäälän kunnassa Vesihuoltolaki

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76 KOKOUSAIKA Torstai 25.6.2015 klo.16.00 16.40. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Saarten jätevesipäivä Paasikiviopisto Jätevesien käsittelyratkaisua koskevat lupa-asiat Vesihuoltolaitoksen (osuuskunta) toiminta-alue

Saarten jätevesipäivä Paasikiviopisto Jätevesien käsittelyratkaisua koskevat lupa-asiat Vesihuoltolaitoksen (osuuskunta) toiminta-alue Saarten jätevesipäivä Paasikiviopisto 8.3.2014 Jätevesien käsittelyratkaisua koskevat lupa-asiat Vesihuoltolaitoksen (osuuskunta) toiminta-alue 11.3.2014 Pekka Salminen 1 VAADITTAVAT LUVAT Uudisrakentamisen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84. Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55 Isonkyrön virastotalo, kokoushuone 2

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84. Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55 Isonkyrön virastotalo, kokoushuone 2 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta 140 03.12.2014 Maankäyttölautakunta 10 21.01.2015

Maankäyttölautakunta 140 03.12.2014 Maankäyttölautakunta 10 21.01.2015 Maankäyttölautakunta 140 03.12.2014 Maankäyttölautakunta 10 21.01.2015 Suunnittelutarveratkaisu / Koskimäki / Ohkolan kylä, Eerola-Kortistotie / 505-410-57-5 / Omakotitalon rakentaminen määräalalle 2 /

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

Piuharjunnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen Karpatinnevan lisäalueella, toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Kyyjärvi

Piuharjunnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen Karpatinnevan lisäalueella, toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Kyyjärvi Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 151/2013/1 Dnro LSSAVI/94/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2013 ASIA LUVAN HAKIJA Piuharjunnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen Karpatinnevan lisäalueella,

Lisätiedot

Kontio-Klaavunsuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 66/07/1 lupamääräyksen 1 muuttaminen ja toiminnanaloittamislupa, Ii

Kontio-Klaavunsuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 66/07/1 lupamääräyksen 1 muuttaminen ja toiminnanaloittamislupa, Ii LUPAPÄÄTÖS Nro 16/09/1 Dnro PSY-2009-Y-8 Annettu julkipanon jälkeen 16.3.2009 ASIA Kontio-Klaavunsuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 66/07/1 lupamääräyksen 1 muuttaminen ja toiminnanaloittamislupa,

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 11.10.2011, kello 17.30 18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Vaskiluodon Voiman turvetuotantoalueet

Vaskiluodon Voiman turvetuotantoalueet Vaskiluodon Voiman turvetuotantoalueet Kampinneva, Lapua... 3 Haisuneva, Lapua... 4 Hirvineva-Pitkäkangas, Lapua... 5 Peurainneva, Ilmajoki ja Kurikka... 6 Isokerusneva, Ilmajoki ja Jalasjärvi... 7 Pikkukerusneva,

Lisätiedot

Lausunto Jari Sojakka Oy, Sarvinevan turvetuotantoalueen ympäristölupa sekä toiminnan aloittamislupa, Viitasaari, Kannonkoski, Äänekoski.

Lausunto Jari Sojakka Oy, Sarvinevan turvetuotantoalueen ympäristölupa sekä toiminnan aloittamislupa, Viitasaari, Kannonkoski, Äänekoski. Ympäristölautakunta 68 15.10.2014 Lausunto Jari Sojakka Oy, Sarvinevan turvetuotantoalueen ympäristölupa sekä toiminnan aloittamislupa, Viitasaari, Kannonkoski, Äänekoski. YMPL 68 Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Päätös / Ympäristölupa / Maitofarmi Mamis Ay - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Päätös / Ympäristölupa / Maitofarmi Mamis Ay - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Rakennus- ja ympäristölautakunta 319 17.10.2012 Päätös / Ympäristölupa / Maitofarmi Mamis Ay - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 575/11/01/00/2010 RYL 319 Asiakirjat Asiakirjat ovat

Lisätiedot

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma Luhangan kunta Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma 07.01.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto...5 2 Vesihuoltolaki (119/2001)...5 3 Vesihuoltolaitosten

Lisätiedot

Pöytäkirja Ympäristölautakunta

Pöytäkirja Ympäristölautakunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Ympäristölautakunta N:o 5/ 2009 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kokoushuone 5 Aika 22.10.2009 klo 18.30 20.46 Saapuvilla olleet jäsenet Arto Korkeamäki

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 145/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 54 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 145/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 54 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 145/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 54 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2007 ASIA HAKIJA Pohjoisnevan turvetuotantoa koskevan Länsi Suomen ympäristölupaviraston

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE 20601324 SÄKYLÄN KUNTA SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIERON VALMIS 20.06.2017 FIANRY FIANRY FIERON LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAIN VELVOITTEET HULEVESIVERKOSTON TOIMINTA- ALUEELLA

VESIHUOLTOLAIN VELVOITTEET HULEVESIVERKOSTON TOIMINTA- ALUEELLA VESIHUOLTOLAIN VELVOITTEET HULEVESIVERKOSTON TOIMINTA- ALUEELLA Kirsi Järvinen ympäristötarkastaja Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Tahvolan Omakotiyhdistys ry:n vuosikokous 15.2.2012 VESIHUOLTOLAKI (119/2001)

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vesihuollon toiminta-alueiden muutokset/vihannin Vesi Oy 513/11/1104/110400/2013 TELA 111 Vesihuoltolain 8 :n mukaan "Kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET

MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET E27555.10 MASKUN KUNTA VEDENJAKELU JA JÄTEVESIVIEMÄRÖINTI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VER. PÄIVÄYS MUUTOS KOSKEE TARKASTETTU HYVÄKSYTTY /ARY /ARY

Lisätiedot

Kurkisuon turvetuotantoaluetta koskeva toiminnan aloittaminen, Soini

Kurkisuon turvetuotantoaluetta koskeva toiminnan aloittaminen, Soini Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 132/2010/1 Dnro LSSAVI/365/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2010 ASIA HAKIJA Kurkisuon turvetuotantoaluetta koskeva toiminnan aloittaminen, Soini Vapo Oy PL 22

Lisätiedot

Valmistelija / lisätietojen antaja: yhdyskuntatekniikan päällikkö Esko Vuolukka, puh. 09 4258 3757 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

Valmistelija / lisätietojen antaja: yhdyskuntatekniikan päällikkö Esko Vuolukka, puh. 09 4258 3757 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Tekninen lautakunta 101 30.10.2013 Kaupunginhallitus 340 04.11.2013 Järvenpäänkylän vesiosuuskunnan toiminta-alueen hyväksyminen 258/11.04.00/2013 Tekninen lautakunta 27.10.2011 92 Esittelijä: tekninen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 73 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖILLE HIEKKALA RN:0 9:46, PAAVONMÄKI RN:O 9:33 JA ANTTILA RN:O 9:49 37/60.602/2013

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 18.5.2011

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 18.5.2011 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 18.5.2011 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.5.2011 klo 16.30 17.30 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 148/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 58 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 148/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 58 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 148/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 58 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2007 ASIA HAKIJA Haitikeitaan turvetuotantoa koskevan Länsi Suomen ympäristölupaviraston

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja Keskinen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 63/2012/1 Dnro ISAVI/26/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 63/2012/1 Dnro ISAVI/26/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 63/2012/1 Dnro ISAVI/26/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.8.2012 ASIA HAKIJA Viurusuon turvetuotantoalueen ympäristölupa ja vesilain mukainen poikkeuslupa sekä toiminnan- ja

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin virastotalo, kokoushuone 3 (3. kerros) 24 Haukivuoren jätevedenpuhdistamon ympäristölupa

Mikkelin kaupungin virastotalo, kokoushuone 3 (3. kerros) 24 Haukivuoren jätevedenpuhdistamon ympäristölupa Mikkeli Kokouskutsu 1 (9) Aika 28.05.2015, klo 16:30 Paikka Mikkelin kaupungin virastotalo, kokoushuone 3 (3. kerros) Käsiteltävät asiat 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Pirttinevan turvetuotantolupa/oy Ahlholmens Kraft Ab

Pirttinevan turvetuotantolupa/oy Ahlholmens Kraft Ab Vastaselitys Vaasan Hallinto-oikeus PL 204 65101 VAASA Viite: VHO 28.9.2015, lähete 5401/15 Dnro 00714/15/5115 Pirttinevan turvetuotantolupa/oy Ahlholmens Kraft Ab Oy Ahlholmens Kraft Ab:n vastineen johdosta

Lisätiedot

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus, 22.5.2015 Aiheita Vesihuoltolaki Viemäristä vapautukset,

Lisätiedot

Suomen luonnonsuojeluliiton 22.10.2010. Vapo Oy:n Meranevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus, Perho

Suomen luonnonsuojeluliiton 22.10.2010. Vapo Oy:n Meranevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus, Perho Suomen luonnonsuojeluliiton 22.10.2010 Pohjanmaan piiri ry MUISTUTUS Valtionkatu 1 60100 SEINÄJOKI p. 06 312 7577 pohjanmaa@sll.fi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto PL 200 65101 VAASA DRNO: LSSAVI/197/04.08/2010

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE LANKIA RN:O 10:81

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE LANKIA RN:O 10:81 Ympäristölautakunta 71 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE LANKIA RN:O 10:81 36/60.602/2013 Ympäristölautakunta 71 Asia Hakija

Lisätiedot

Ympäristönsuojelujaosto/Miljö vårdssektionen 46 03.09.2012

Ympäristönsuojelujaosto/Miljö vårdssektionen 46 03.09.2012 Ympäristönsuojelujaosto/Miljö vårdssektionen 46 03.09.2012 Vapautushakemus liittämisvelvollisuudesta vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä/anhållan om befrielse från anslutningsplikt till vatten och

Lisätiedot

Mustikkaneva I, Mustikkaneva II ja Kramsunnevan turvetuotantoalueen ympäristölupa, Kauhava

Mustikkaneva I, Mustikkaneva II ja Kramsunnevan turvetuotantoalueen ympäristölupa, Kauhava Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 148/2013/1 Dnro LSSAVI/440/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2013 ASIA HAKIJA Mustikkaneva I, Mustikkaneva II ja Kramsunnevan turvetuotantoalueen ympäristölupa,

Lisätiedot

Diaarinumero (Viranomainen täyttää) VAPAUTUSHAKEMUS VESIJOHTOON JÄTEVESIVIEMÄRIIN SADEVESIVIEMÄRIIN LIITTYMISESTÄ OHJEITA: Täyttäkää kaikki kohdat huolellisesti. Jokaisesta vesipisteitä tai viemärin sisältävästä

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.10.2013 ASIA HAKIJA Kivisuo-Suurisuon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnanaloittamislupa vesien johtamiseen

Lisätiedot

TIEDONANTO TARKKAILUSUUNNITELMAPÄÄTÖKSESTÄ

TIEDONANTO TARKKAILUSUUNNITELMAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDONANTO TARKKAILUSUUNNITELMAPÄÄTÖKSESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Kalatalouspalvelut, Helsingin aluetoimisto) antavat 25.1.2017 päätöksen ympäristönsuojelulain 62, 64

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012

PÄÄTÖS. Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012 PÄÄTÖS Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012 ASIA Viljo Viljanmaan Nahkatehdas Oy:n ympäristölupahakemus, Seinäjoki HAKIJA Viljo Viljanmaan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 19.9.2012

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 19.9.2012 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 19.9.2012 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.9.2012 klo 16.30 17.45 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Jussi Vierikko Silvennoinen

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 8.3.2011, kello 17.30 18.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Hannuksela

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos

ASIA LUVAN HAKIJAT. Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2013 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos LUVAN HAKIJAT Jari ja Anu Saranki Kivirinnantie 91

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Tekninen lautakunta 25.3.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 25.3.2015 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen alle 10 ha turvetuotantoalueiden kartoitus

Kaakkois-Suomen alle 10 ha turvetuotantoalueiden kartoitus Kaakkois-Suomen alle 10 ha turvetuotantoalueiden kartoitus Kuntapäivä 29.11.2016 Tiina Ahokas Tausta YSL:n muutoksen voimaantullessa (1.9.2014) toiminnassa olleiden enintään 10 ha turvetuotantoalueiden

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

Destia Oy:n ympäristölupa tilalle Vaskijärven sora-alue RN:o 7:73 Karkkilan kaupungissa Vaskijärven kylässä

Destia Oy:n ympäristölupa tilalle Vaskijärven sora-alue RN:o 7:73 Karkkilan kaupungissa Vaskijärven kylässä Ympäristölautakunta 31 07.03.2013 Ympäristölautakunta 41 11.04.2013 Ympäristölautakunta 62 06.06.2013 Destia Oy:n ympäristölupa tilalle Vaskijärven sora-alue RN:o 7:73 Karkkilan kaupungissa Vaskijärven

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 221 Asianro 5403/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-419-3-104-M606 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E27372 LOHJAN KAUPUNGIN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUE LOHJAN KAUPUNKI Muutoslista ARY ARY MHAN VALMIS 17.03.2015 ARY ARY MHAN LAUSUNNOILLE 24.02.2015 ARY ARY

Lisätiedot

Lintunevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Teuva ja Kurikka

Lintunevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Teuva ja Kurikka Etelä-Suomi Päätös Nro 16/2010/3 Dnro ESAVI/392/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.5.2010 ASIA HAKIJA Lintunevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta

Lisätiedot

Kiinteistölle on aiemmin myönnetty vuonna maa-ainesten ottolupa viideksi vuodeksi. Suunnitellun alueen pinta-ala on n. 3 ha.

Kiinteistölle on aiemmin myönnetty vuonna maa-ainesten ottolupa viideksi vuodeksi. Suunnitellun alueen pinta-ala on n. 3 ha. 2/YMPLA 28.9.2016 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M6/2016 Ympla 28.9.2016 85 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO Annetaan julkipanon jälkeen 30.9.2016 HAKIJA: Raikkonen Oy Vanha-Alastarontie

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031 PÄÄTÖS Helsinki 24.7.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 96 119 No YS 1031 ASIA Päätös Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnasta aiheutuvan melun tarkkailuohjelman muuttamisesta ja jalostamoalueen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 11 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 11 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 11 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 9.8.2011, kello 17.30 17.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA Ympäristölupaa edellyttävät toiminnot Ympäristöluvan tarpeesta ja yleisestä (ympäristö)luvanvaraisuudesta säädetään

Lisätiedot