Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1

2

3

4

5

6 ESIPUHE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri osallistui v (2008) Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelman valtakunnalliseen Dehkon 2D -hankkeeseen. Vuosi 2008 oli jatkohanketta Diabeteksen ja sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisy osaksi perusterveydenhuollon arkea. Jatkohankeaika oli Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä tarpeen, koska Pohjois- Savon sairaanhoitopiiri liittyi kaksi vuotta muita hankealueita myöhemmin valtakunnalliseen hankkeeseen. D2D hankkeen tavoitteena oli soveltaa onnistuneita tieteellisiä tutkimustuloksia väestötasolla normaalin terveydenhuollon arkipäivässä. Tavoite oli haastava, siihen liittyi ajatus uusien toimintakäytäntöjen käyttöönotosta lähes olemassa olevilla resursseilla. Samaan aikaan kunnissa selvitettiin kunta- ja palvelurakenneuudistukseen liittyviä kysymyksiä. Perusterveydenhuollosta ja työterveyshuollosta löytyi runsaasti D2D-hankkeesta ja siinä esitetyistä kehittämisasioista innostuneita toimijoita. Jotta heidän innostuneisuutensa jatkuisi ja kehittämistyö saisi toimipaikoissa laajan kannatuksen, tarvitaan terveyden edistämisen arvostusta ja siihen riittäviä resursseja ja sitoutumista myös toimipaikkojen johdolta ja erityisesti kuntien johdolta. Kansalaisten vastuuta terveydestä ja hyvinvoinnista korostetaan yhä enemmän. On kuitenkin tärkeää, että kansalaiset saavat elämän eri vaiheissa riittävästi terveyteen liittyvää tietoa ja että eri toimijat, niin terveydenhuollosta kuin terveydenhuoltoa tukevilta sektoreilta, tukevat kansalaisia tekemään terveytensä kannalta hyviä valintoja. Eri toimijoiden välisen yhteistyön merkitys on tiedostettu ja paljon uusia toimintakäytäntöjä yhteistyön lisäämiseksi suunnitellaan. Tämä raportti on kuvaus siitä, miten Pohjois-Savon D2D-hanke toteutettiin, miten hanke organisoitiin sekä miten toimintaa saatiin mahdollisimman paljon käytäntöön ja mitä hankkeesta opittiin. Paikallishankekuvaukset ovat toimipaikkojen D2D-yhdyshenkilöiden tai niiden vastuuhenkilöiden kirjoittamia. Hyvät toimintakäytännöt toimintamallikuvauksina pohjautuvat v alueelta Diabetesliiton tietokantaan raportoituihin kuvauksiin. Hankkeen yhteiset hanketyöntekijät ovat kirjoittaneet omaan työhönsä ja toimenkuvaansa liittyvistä asioita. Varhaisen diagnoosin ja hoidon strategian tutkimusosuus perustuu LK Tiina Kiiskisen syventäviin opintoihin. Aluekoordinaattori Mervi Lehmusaho on ollut päävastuussa tämän raportin toimittamisesta. Koko hanketyöryhmä kiittää kentän innostuneita toimijoita, jotka ovat kaikessa kiireessä ja muutostilanteissa jaksaneet toimia yhteisen tavoitteen hyväksi. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johdolle, hankkeen valtakunnalliselle johtoryhmälle sekä Suomen Diabetesliitolle kiitos siitä, että Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri on saanut osallistua tähän edistykselliseen hankkeeseen. Kuopiossa 12. tammikuuta 2009 Leo Niskanen, professori PSSHP:n D2D-hankkeen hankevastaava ja ohjaustyöryhmän puheenjohtaja Mervi Lehmusaho, THM PSSHP:n D2D-hankkeen aluekoordinaattori, Suomen Diabetesliitto Leena Moilanen, dosentti PSSHP:n D2D-hankkeen vastuutyöryhmän puheenjohtaja

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 5 Kuva 1. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri v Pohjakartta Affecto Finland Oy, Karttakeskus, Lupa L7687/08. Alueella sijaitseva Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS) on yksi maamme viidestä yliopistollisesta sairaalasta ja siellä toimivat kaikki lääketieteen erikoisalat. Opetussairaalana toimiva KYS tekee läheistä yhteistyötä Kuopion tiedelaakson kanssa; tiedelaaksossa keskeisiä tutkimusalueita ovat terveys, ravinto ja ympäristö. KYSin keskeisiä lääketieteen tutkimusalueita ovat krooniset kansantaudit kuten diabetes, valtimonkovettumatauti, Alzheimerin tauti, aivoverisuonitaudit ja lihavuus; niin niiden syntymekanismit ja genetiikka kuin hoito ja ehkäisy. (Pohjois- Savon sairaanhoitopiiri 2008a).

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 22 uudestaan tilapäisapuna hankkeen viimeisenä syksynä. KYSin sisätautien hallinnon toimistosihteeri Tuija Nenonen avusti hanketta monissa hallinnollisissa kysymyksissä oman toimensa ohessa ja vastasi aluekoordinaattorin tuella hankkeen talousraportoinnista Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin. Kuva 4. D2D-tiimi joulukorttikuvassa v Laura Rantalainen, Mervi Lehmusaho, Annikki Sutinen, Pasi Räsänen, Leo Niskanen ja Leena Moilanen Alueellinen ohjaus- ja vastuutyöryhmä Sairaanhoitopiirin D2D-ohjaustyöryhmän puheenjohtajana toimi hankevastaava, professori Leo Niskanen. Ohjaustyöryhmä kokoontui 2-3 kertaa vuosittain, yhteensä 7 kertaa v Hankevastaavan keskeinen tehtävä oli alussa toiminnan käynnistäminen ja yhteydenpito ja tiedottaminen hankkeesta eri tahoille sekä toimia yhdyshenkilönä ja jäsenenä valtakunnallisessa D2D-hankkeen johtoryhmässä. Hankkeen alkuvaiheessa hankevastaava kiersi suurimman osan alueen terveyskeskuksia mm. alustamalla aiheesta koulutustilaisuuksissa valtaosin yhdessä aluekoordinaattorin kanssa. Ohjausryhmään kuului keskeisten sidosryhmien edustajia, jotka saivat ajankohtaista tietoa hankkeen etenemisestä sekä antoivat arvokkaita mielipiteitä ja vinkkejä hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi.

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55 41 Kuva 6. Pohjois-Savon D2D-hanke mukana Farmari 2007 Terveystorilla; työvuorossa ravitsemuskoordinaattori Laura Rantalainen ja Nilsiästä terveydenhoitajat Eija Miettinen ja Tuula Hukkanen. Kuva 7. Farmari 2007 Terveystorilla hankekoordinaattori Annikki Sutinen ja liikuntakoordinaattori Pasi Räsänen.

56

57 43 Savolaiset terveystalkoot Kuopio : Järjestelyistä vastasivat Kuopion sosiaali- ja terveystoimi, Pohjois-Savon shp:n D2D-hanke ja Savoniaammattikorkeakoulu. Messuilla oli asiaa ja luentoja painonhallinnasta, diabeteksesta ja terveellisistä elintavoista; luennoitsijoina olivat mm. ravitsemusterapeutti Hanna Partanen ja dosentti Leena Moilanen. Messut juonsi maalaislääkäri Tapani Kiminkinen ja ohjelmaa kevensi Teatteri Eurooppa Neljän esitykset Jotain tarttis tehdä. Näyttelyalueella oli lisäksi ravintonäyttely, testauspiste ja 25 näytteilleasettajaa. Päällekkäisyyksien välttämiseksi oli sovittu ravitsemusneuvonnasta siten, että Pohjois-Savon Martat kertoivat kuidusta, Maa- ja kotitalousnaiset elintarvikepakkauksien merkinnöistä ja muut paikalliset terveys- ja potilasjärjestöt ja yritykset omista toiminnoista ja palveluista. D2D-osastolla oli terveellisen aamupalan maistiaiset ja samalla kerrottiin terveellisen aamupalan koostamisesta elintarvikeyrityksien lahjoittamilla elintarvikkeilla. Ravitsemustieteen opiskelijat jakoivat aamupalaksi tuorepuuroa marjoista (Raisio ja Pakkasmarja), vähärasvaisia maitotaloustuotteita (Valio), Sydänmerkki-leipää (Moilas) kasvirasvalevitteen (Raisio) ja tomaatin (Tarvaisen puutarha) kanssa. Messuvieraita oli vajaa 500. Kuva 8. Savolaiset terveystalkoot Kuopiossa Kuvassa hanketoimijat Leena Damstén, Laura Rantalainen, Pasi Räsänen, Mervi Lehmusaho ja Annikki Sutinen.

58

59

60

61

62

63 49 Karjalan lennosto järjestää Alokkaiden terveyspäivän aina ensimmäisen varusmiespalvelukuukauden aikana. Nyt päivät olivat ja , joihin D2D-hankkeen ravitsemus- ja liikuntakoordinaattori pyydettiin mukaan. Paikalla olivat myös Terveys ry. ja Hengitysliitto Heli tupakkavalistuksella ja poliisin huumeyksikkö kertomassa huumeiden vaikutuksista, SPR tartuntatauti- ja ehkäisyvalistuksella ja Liikenneturva päihde- ja liikenneasialla. Alokkaat kiersivät päivän aikana teemapisteet ja tekivät muistiinpanoja terveystarkastuksia varten. D2Dhankkeen ravitsemuskoordinaattorilla oli ravitsemusluento ja liikuntakoordinaattorilla liikuntaluento. Kantahenkilökunnalla oli mahdollisuus tutustua aineistoon ja tehdä diabetesriskitesti lounastauon aikana. Molempina päivinä mukana oli 130 alokasta ja 20 henkilökuntaan kuuluvaa. Kuva 9. D2D-hanke mukana Karjalan lennoston alokkaiden terveyspäivässä 2/2008. KYS-henkilökunnan liikuntapäivää vietettiin ja Kuopio-hallissa. D2D-hankkeen näyttelyssä oli päivien aikana mahdollista tutustua juomanäyttelyyn, täyttää diabetesriskitestiä, mittauttaa oma verensokeri ja tutustua vuorotyötä tekevien terveellisiin lounasaterioihin.

64 50 Pohjois-Savon Sydänpiiri ry:n kanssa tehtiin monipuolisesti yhteistyötä. Koululaisiin kohdennetun ravitsemusostopalvelun lisäksi Sydänpiiriltä oli edustus Pohjois- Savon D2D-hankkeen työryhmissä ja D2D-hankkeesta oli edustus Pohjois-Savon Sydänpiirin koollekutsumassa terveyden edistämisen työryhmässä. Kesällä 2008 neuvoteltiin Sydänpiirin toimijoiden mahdollisuudesta ottaa D2D-Sydän-hankkeen toivomat täydentävät kysymykset mukaan syksyn terveydenhuollon kuntakierrokselle. Yhteistyötä tehtiin myös erilaisissa yleisötapahtumissa ja Sydänpiirin neuvontapisteessä Kuopion Prismalla, missä D2D-hanketyöntekijät pitivät esillä muutamina iltapäivinä diabetesriskin arviointilomaketta ja muuta oheismateriaalia sekä juomanäyttelyä energiapitoisuusvertailuin. Tämä oli hyvä paikka keskusteluun kauppaostoksille suuntaavien kanssa. Kuva 10. D2D-neuvontatyötä Prismalla Työryhmien toiminta Hankkeen kaikissa työryhmissä oli keskeistä hankeasioista tiedottaminen. Erityisesti tiimikokouksissa sekä hankevastaavan, vastuutyöryhmän puheenjohtajan ja aluekoordinaattorin kokouksissa ja vastuutyöryhmän kokouksissa hanketoimintaa

65

66

67

68

69

70 56 Kuva 11. Pohjois-Savon D2D-hankepäivä Valamon luostarissa Kiitosseminaari Kuva 12. Pohjois-Savon D2D-Sydän-hankkeen kiitosseminaarissa luotiin katsaus menneeseen, kiitettiin alueen toimijoita ja visioitiin tulevaa.

71

72

73

74

75

76 62 Muut koulutukset Intervention aloitusvaiheessa ravitsemuskoordinaattori osallistui yhdessä muiden hanketyöntekijöiden kanssa terveyskeskusten ja työterveyshuoltojen työntekijöiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kouluttamiseen. Terveyskeskusten hoitajia koulutettiin interventiolomakkeiden käyttämiseen potilasohjauksessa Lapinlahdella, Juankoskella, Kuopiossa alueellisen lihavuuskoulutuksen ja alueellisen diabeteskoulutuksen yhteydessä, sekä PPP-ohjaajakoulutuksessa. Koulutuksiin osallistui 128 hoitajaa. Työterveyshoitajia (8 henk.) ja lääkäreitä (4 henk.) koulutettiin interventioiden toteuttamiseen Lääkärikeskus Mehiläisen, OmaLääkäri-aseman, Kemira Grow-How:n työterveyshuolloissa. KYS-piirin sairaala- ja terveyskeskusravitsemusterapeutteja koulutettiin D2D-potilaista ja interventiosta koulutuspäivillä Siilinjärvellä ja Kuopiossa, koulutuksiin osallistui 30. KYSin ravitsemusyhdyshenkilöiden koulutuspäivissä koulutettiin hoitajia diabetesriskitestin ja muun ohjausmateriaalin käytöstä sekä sepelvaltimotautipotilaiden sokerirasituksesta ja jatkoohjauksesta. Kuva 13. Pohjois-Savon D2D-hanke oli mukana Kuopiossa järjestetyssä The 25th International Symposium on Diabetes and Nutrition symposiumissa 6/2007.

77

78

79

80

81

82

83

84

85 71 tammikuussa 2009 yhteinen koulutusmatka DEHKO-päiville 2009, mikä oli myös yhteinen D2D-hankkeen päätöstilaisuus. Yhteiselle koulutusmatkalle osallistui Pohjois-Savosta yli 40 terveydenhuollon toimijaa. Kuva 14. Pohjois-Savon D2D-koordinaattorit Dehko-päivillä Kuva 15. Pohjois-Savon toimijoita Dehko-päivillä Tampereella 1/2009.

86

87

88 74 Terve Kuopio ohjelma Terve Kuopio on Kuopion kaupungin ja Kuopion seudun aluekeskusohjelman toteuttama ohjelma, jonka tavoitteena on edistää alueen asukkaiden terveyttä toimintakäytännöillä, jotka tukevat aktiivista elämäntapaa ja toimintakykyä. Terve Kuopio korostaa hyvinvoinnin tasa-arvoa ja terveyserojen kaventamista lasten ja nuorten, työikäisten sekä ikääntyvien arjessa. Terve Kuopio ohjelmaan kuuluu useita osahankkeita, mm. Aktiivinen lapsuus ja nuoruus hanke, jossa on kehitelty liikuntapolkua ja kulttuuripolkua, nettipalvelu harrastehaku, mistä löytyy vinkkejä ja vaihtoehtoja Kuopion seudun harrastuksista sekä Terve Kuopio toimintakortti, johon voi ladata lippuja liikuntapalveluihin ja tulevaisuudessa mahdollisesti myös kulttuuripalveluihin. Kansainvälisesti Terve Kuopio on näkynyt WHO:n Healthy City verkostossa. (mm. Terve Kuopio esite 2007, Vireä elämä, Valoisa tulevaisuus ja ). Kuva 16. Terve Kuopio ohjelman savolaisen perheen Tomi.

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122 108 Sokerirasitukset PSSHP:ssä vuosittain V V V V V V Kuva 17. Kahden tunnin sokerirasituskokeet Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä vuosittain Varhaisen diagnoosin ja hoidon strategian toteutuminen Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelmaan (DEHKO) kuuluvan tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelman varhaisen diagnoosin ja hoidon strategian keskeisin asia on diabeteksen toteaminen varhaisessa vaiheessa ja potilaan saaminen hoidon piiriin mahdollisimman pian komplikaatioiden kehittymisen ehkäisemiseksi. Lääketieteen kandidaatti Tiina Kiiskisen (2008) tutkimuksen päätavoitteena oli tutkia strategian toteutumista kokonaisuudessaan, ja alatavoitteina oli tarkastella diagnoosin asettamista ja strategian toteuttamista käytännössä. Tutkimuksen aineistona olivat Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella Siilinjärven, Leppävirran ja Lapinlahden kunnissa vuosina seulonnassa todetut uudet diabeetikot. Tulosten mukaan diabetesdiagnoosi myöhästyi kahdeksalta (21 %) diabeetikolta, ja neljälle diagnoosi jäi kokonaan tekemättä. Tämä viittaa siihen, että diabetesdiagnoosi tehdään edelleen liian varovaisesti. 87 % tutkittavis-

123

124

125

126

127

128

129 115 ton kanssa; esimerkkeinä mallit Liikunta elämäntavaksi Sohvaperunasta liikkujaksi ja Irti tupakasta radiokurssi kansalaisopisto Kirsi-Tiina Ikonen; KKI-Iisalmi (vastuuhenkilö liikuntasuunnittelija Pekka Partanen; toteuttajatahot: kunta, kuntayhtymä, terveyskeskus, kunnallinen työterveyshuolto, yksityinen työterveyshuolto) & ohjatun liikunnan kalenteri Kuva 18. Esimerkkejä Iisalmen toimintamalleista.

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191 177 - Dokumentointi oli Pohjois-Savon hankkeessa heikosti suunniteltu ja se vaikeutti myös hankemateriaalin arkistointa. - Raportointivaiheessa oli huomattavia eroja mm. hanketyöntekijäresursseissa eri sairaanhoitopiireissä. Raportoinnissa aluekoordinaattori olisi toivonut koko hankkeessa tehdyn enemmän yhteistyötä. Kuva 19. Aluekoordinaattorit Mervi Lehmusaho, Kaija Korpela, Karita Pesonen, Auli Pölönen ja Arja Hyytiä. Keskellä valtakunnallinen koordinaattori Timo Saaristo. 7.7 Hankkeen jälkeen Ehkäisevän työn tulevaisuus Nykyinen hallitusohjelma, STM:n Kaste-ohjelma ja mm. Valtioneuvoston periaatepäätös terveyttä edistävän liikunnan ja ravinnon kehittämislinjoista osaltaan tukevat ja kannustavat ehkäisevän työn tekoon ja hallintokuntarajat ylittävään yhteistyöhön. Niiden lisäksi tarvitaan toimipaikka- ja kuntapäättäjätasolla ehkäisevän työn arvostusta ja voimavarojen osoittamista työhön. Terveysliikunta ja ravitsemus näkyvät myös monissa Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin Käypä hoito - suosituksissa keskeisinä hoitomuotoina useissa pitkäaikaissairauksissa joko yksin tai yhdistettynä muihin elintapamuutoksiin ja hoitoihin. Liikunnan merkityksestä on v ilmestynyt oma Käypä hoito suositus (Suomalainen Lääkäriseura Duode-

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217 Tyypin 2 diabeteksen sairastumisriskin arviointilomake ns. riskitesti Liite 4

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238 Liite 10 Kuva 1. D2D-tiedonkeruun eteneminen ja vaihtoehtoiset interventio-ohjelmat. (Kuvalähde: Suunnitelma Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelman toteuttamiseksi , projektisuunnitelma. Suomen Diabetesliitto ry, 2004; s. 36.)

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259 Liite 16 D2Dhankerahoitus Riskitesti Sokerirasitus Tiedonkeruu Ryhmäohjaukset Koulutus Yhteistyö 3 D2D-PELI TOTUUS JA TEHTÄVÄ Siilinjärven ja Maaningan th ky Tehtävä: Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn hoitopolkujen luominen Joukkue: Totuus: Väestö n LÄHTÖ 1 Äitiysneuvola 2 Työterveyshuolto 16 lääkäriä 3 Lääkäreiden vastaanotot 16 omahoitajaa Tähtipelaajat 4 Fysioterapia 4 diabeteshoitajaa 5 Mielenterveysyksikkö Elämäntapakartoitukset ja ryhmäohjaukset Lastenneuvola Varusteet 6 Kouluterveydenhuolto aloitettu v vk 8 Terveydenhoitajat/ diabeteshoitajat 2 1 Laadun seuranta Valmentajat: Ylilääkäri Diabetesvastuulääkäri Terveydenhoitajien osastonhoitaja Diabeteshoitaja 4 5 Apujoukot: Kunnan liikuntatoimi Kansalaisopisto Diabetesliitto Muut paikalliset toimijat Kertausharjoitus MAALI T2DM Hoito-ohjelma intranetissä

260

261

262

263

264

265

266 DEHKO Implementation of Type 2 Diabetes Prevention Plan Liite 20 1(2) Finnish Diabetes Association Kiuruvesi Vesanto Pielavesi Te rvo Rauta- lampi Vieremä Iisalmi Maaninka Karttula Suonenjoki Prevention Programme of Type 2 Diabetes (D2D) in the Hospital District of Northern Savo ( ) Aim: Systematic screening and prevention of type 2 diabetes will be among the priorities in the primary and occupational health care in the Northern Savo Region. Strategies and Methods in General: High Risk Strategy and the Strategy of Early Diagnoses and Management Sonkajärvi Va rpais- järvi Lapinlahti Rautavaara Kuopio Nilsiä Leppävirta Northern Savo Population Keitele Siilinjärvi Juankoski Varkaus Tuus- niemi Kaavi Implementation and evaluation of methods in ImIiImplementation diabetes prevention anvaluation of methplementation and evaluatio Standardisation of the glucose tolerance test Training for Weight-Management Group Instructors (60) Local D2D- educations to multiprofessional personnel and to high risk people Nutritional councelling and physical exercise as a part of education of the FIN-D2D D2D- regional or local programmes (10-15) Updating and improving local treatment paths Early Information -lectures/ days A family oriented approach Tulppa -groups (Cardiovascular diseases and those with riskfactors for CVD). Population Strategy Good local collaboration with health care providers, other health promotion programmes and health organizations Different events and exhibitions for health promotion, e.g. Health Fairs, events at market place, health days at school and at army; type 2 diabetes risk assessment, energy of food, snacks and different drinks. Organisation : Finnish Diabetes Association Hospital District of Northern Savo Chief of the Project (Professor) Steering Committee Regional Coordinator (M. Health Sci.) Chair of the Regional Expert Committee (Docent, M.D.) Regional Expert Committee Project Coordinator (B. Health Care) Nutritionist (M. Health Sci.) (50 %) Office Secretary (10 %) Coordinator of Physical Exercise (50 %) Primary Health Care Centres and Occupational Health Care Private Occupational Health Care D2D Project Workers (15) Hospital District of Northern Savo

267 DEHKO Implementation of Type 2 Diabetes Prevention Plan REGIONAL ACTIVITIES Liite 20 2(2) Finnish Diabetes Association Kuopio Organizing more diabetes education for nurses Basic diabetes education in groups for recently diagnosed type 2 diabetics Make a plan of action how to treat patients with gestational diabetes " Early Information"- lectures for high risk people Collaboration with the municipal training club; health and fitness tests Siilinjärvi, Maaninka "D2D-game"- treatment paths for the outpatient ward in different departments (9) in a primary health care centre A family oriented approach -identification of a child at a risk of obesity and diabetes -activities are directed to the whole family -give parents the responsibility of their children s health -encouraging and advising a healthy way of living "Sentit peliin"(think of your waistline) -groups Sisä-Savo Suonenjoki, Karttula, Rautalampi, Tervo, Vesanto An active D2D-project group Sport calendars Collaborations with school teachers of health education Collaboration with the health organizations Health promotion days and risk assessment days Leppävirta A customer oriented approach -customers take part in the problem solving and are in charge of their own health -documentation of lifestyle changes and need for change -knowledge, support, encouragement, motivation -follow-up, continuance of the care Hospital District of Northern Savo M.D. Leena Moilanen, Chair of the Regional Expert Committee M. Health Sci. Mervi Lehmusaho, Regional Coordinator Professor Leo Niskanen, Chief of the D2D-Project Pohjois-Savon alueellisia hanketyöntekijöitä: Kuvassa vas. Hanna Vänttinen, Ulla Pailamo, Annikki Sutinen Leena Damsten, Marja Karsikkoniemi, Satu Hautala Varkaus Collaboration with pharmacies (theme days), non-profit organizations and assosiations (peer groups), health care and accupational health care. Type 2 diabetes risk assesment form when Pap-test(women) and when theme weeks at MOT test (motor-vehicle inspection). Ylä-Savo Iisalmi, Vieremä, Lapinlahti, Varpaisjärvi Kiuruvesi, Rautavaara, Sonkajärvi, Pielavesi, Keitele Regional "Physical activity and nutrition project " (http://www.lapinlahti.fi/projektit/telira) Nutrition exhibit in municipalities and counselling materials of nutrition and physical activity Diabetes prevention -groups Physical activity groups Make a plan about how to treat obese children Health promotion in co-ordination and as part of multiprofessional teamwork; e.g. lectures and groups in folk high schools Motivating people to physical activity, reminders "Did you walk?" Collaboration with the health organizations Health exhibitions Metabolic syndrome-project in Lapinlahti county with Kuopio University Koillis-Savo Juankoski, Kaavi, Tuusniemi, Nilsiä Risk assesment days in pharmacies, for parishioner and unemployed Peer groups Physical activity groups -physiotherapy -exercise groups for elderly "Early Information"-lectures for high risk people in Nilsiä The Region Health Promotion Project of Northern Savo ( ) 10 Partners Communities Home Page: International and National Health Links Healthy Living Best Practices and/or Evidence-based Practices Healthy Living Strategy in Communities

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

Tyypin 2 diabeteksen sairastumisriskin arviointilomake ns. riskitesti Liite 4 Liite 10 Kuva 1. D2D-tiedonkeruun eteneminen ja vaihtoehtoiset interventio-ohjelmat. (Kuvalähde: Suunnitelma

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN TOIMINTATILASTOT 2013

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN TOIMINTATILASTOT 2013 SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN TOIMINTATILASTOT 2 (7) Saatavuustavoite Tavoite Riskialueluokka Vähintään hätäensiapuun pystyvä yksikkö Hoitotason yksikkö /Lääkäriyksikkö C D 8 min 15 min 30 min 30

Lisätiedot

ESIPUHE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri osallistui v. 2005 2007(2008) Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelman valtakunnalliseen Dehkon 2D -hankkeeseen. Vuosi 2008 oli jatkohanketta Diabeteksen ja sydän- ja

Lisätiedot

Dehkon 2D -hanke (D2D) 2003 2007. Lisälehti vuonna 2004 julkaistuun projektisuunnitelmaan

Dehkon 2D -hanke (D2D) 2003 2007. Lisälehti vuonna 2004 julkaistuun projektisuunnitelmaan Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Dehkon 2D -hanke (D2D) 2003 2007 Lisälehti

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

D2D-hanke Diabeteksen ehkäisyn sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen haasteet

D2D-hanke Diabeteksen ehkäisyn sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen haasteet D2D-hanke Diabeteksen ehkäisyn sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen haasteet Karita Pesonen suunnittelija, ravitsemusterapeutti Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä D2D-hanke 2003: Miksi 2D-hanke?

Lisätiedot

Sosioekonomisen aseman ja suvun diabetestaustan vaikutus elintapaohjauksen tehoon D2Dhankkeessa. Diabeteksen ehkäisy kannattaa- seminaari 27.9.

Sosioekonomisen aseman ja suvun diabetestaustan vaikutus elintapaohjauksen tehoon D2Dhankkeessa. Diabeteksen ehkäisy kannattaa- seminaari 27.9. Sosioekonomisen aseman ja suvun diabetestaustan vaikutus elintapaohjauksen tehoon D2Dhankkeessa TUTKIJARYHMÄ: Nina Rautio, Pirkanmaan shp, nina.rautio@oulu.fi Jari Jokelainen, Oulun yliopisto Heikki Oksa,

Lisätiedot

Karjalan XII lääketiedepäivät 13.6. 14.6.2012

Karjalan XII lääketiedepäivät 13.6. 14.6.2012 Karjalan XII lääketiedepäivät 13.6. 14.6.2012 Perusterveydenhuollon kehittämisen haasteet ja mahdollisuudet/challenges and possibilities in developing primary health care Prof. Raimo Kettunen Raimo Kettunen

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN TOIMINTATILASTOT 1.1.-31.3.2014

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN TOIMINTATILASTOT 1.1.-31.3.2014 SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN TOIMINTATILASTOT 1.1.-31.3.2014 Q1 2 (6) Saatavuustavoite Tavoite Riskialueluokka Vähintään hätäensiapuun pystyvä yksikkö Hoitotason yksikkö /Lääkäriyksikkö C D 8 min

Lisätiedot

KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2016

KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2016 EU:N PALVELUSOPIMUSASETUKSEN 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. Raportin tausta... 3 2. Kuopion kaupungin toimivalta-alue...

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014-

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014- SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014- Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 2 (8) 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Ensihoidon palvelutasopäätös koskee Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

1. Tausta... 1. 1.1 Yleistä... 1. 1.2 Pohjois-Savon maakunta ja Pohjois-Savon liitto... 1. 1.3 Palveluseteli Suomessa... 1

1. Tausta... 1. 1.1 Yleistä... 1. 1.2 Pohjois-Savon maakunta ja Pohjois-Savon liitto... 1. 1.3 Palveluseteli Suomessa... 1 0 Sisältö: Tiivistelmä 1. Tausta... 1 1.1 Yleistä... 1 1.2 PohjoisSavon maakunta ja PohjoisSavon liitto... 1 1.3 Palveluseteli Suomessa... 1 2. Palvelusetelien käyttötilanne PohjoisSavossa... 3 2.1

Lisätiedot

KUNTOSAVOTTA-HANKKEEN RYHMÄTOIMINNOT TALVI -KEVÄT 2010 (MUUTOKSET JA LISÄYKSET MAHDOLLISIA)

KUNTOSAVOTTA-HANKKEEN RYHMÄTOIMINNOT TALVI -KEVÄT 2010 (MUUTOKSET JA LISÄYKSET MAHDOLLISIA) Kuntosavotta-hanke 1/8 5.3.2010 KUNTOSAVOTTA-HANKKEEN RYHMÄTOIMINNOT TALVI -KEVÄT 2010 (MUUTOKSET JA LISÄYKSET MAHDOLLISIA) ILMOITTAUTUMINEN KERRALLA SAMAN PALVELUNTARJOAJAN KAIKKIN KERTOIHIN www.laari.info

Lisätiedot

HAKA-HUIPPUELÄIMET POHJOIS-SAVOSTA-hanke

HAKA-HUIPPUELÄIMET POHJOIS-SAVOSTA-hanke POHJOISSAVOLAISTA ELÄINAINESTA HUIPULLE! HAKA NOSTAA HAKA-hanke 2000-2005 HAKA-HUIPPUELÄIMET POHJOIS-SAVOSTA-hanke tavoitteena on vahvistaa pohjoissavolaista eläinainesta ja tehdä siitä kansallisesti ja

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä 2011 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2011 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Terveyttä ruoasta Mistä koostuu hyvä ruokavalio? 1.4.2014

Terveyttä ruoasta Mistä koostuu hyvä ruokavalio? 1.4.2014 Terveyttä ruoasta Mistä koostuu hyvä ruokavalio? 1.4.2014 Laura Rantalainen, ravitsemussuunnittelija Servica - Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä SERVICA - ITÄ-SUOMEN HUOLTOPALVELUT LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

16 Pohjois-Savo. 16.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

16 Pohjois-Savo. 16.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 16 Pohjois-Savo 16.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 16.1. POHJOIS-SAVO Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl Taajaan asutut: 2 kpl Maaseutumaiset: 16 kpl Pohjois-Savo

Lisätiedot

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014 Terveyttä ja hyvinvointia yhteistyöllä Itä-Suomessa Kevätkoulutuspäivät 20.-21.3.2014 KYS, Kuopio STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena Veikko Kujala, puheenjohtaja Suomen terveyttä edistävät sairaalat

Lisätiedot

Terveyden edistäminen osana terveydenhuollon laatutyötä

Terveyden edistäminen osana terveydenhuollon laatutyötä Terveyskeskusten ja sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari 18.10.2012 Terveyden edistäminen osana terveydenhuollon laatutyötä Veikko Kujala ja Leea Järvi, Perusterveydenhuollon yksikkö Terveyden edistäminen

Lisätiedot

Pohjois- ja Etelä-Savon kasvihuonekaasupäästölaskenta 2010

Pohjois- ja Etelä-Savon kasvihuonekaasupäästölaskenta 2010 Kuntakoulutus 05.12.2012 Suonenjoki 12.12.2012 Mikkeli Pohjois- ja Etelä-Savon kasvihuonekaasupäästölaskenta 2010 Kimmo Koistinen, Sami Mörsky, Hannu Koponen Pohjois-Savon ELY-keskus etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

Biokaasuntuotannon alueelliset mahdollisuudet Pohjois Savossa

Biokaasuntuotannon alueelliset mahdollisuudet Pohjois Savossa Tuomas Huopana, Itä Suomen yliopisto Pohjois Savon biotalousosaajat teematyöpaja 5.6.2014 Biokaasuntuotannon alueelliset mahdollisuudet Pohjois Savossa Sisältö 1. Biohajoavien jätteiden energiapotentiaalit

Lisätiedot

Mikä ohjaa terveyden edistämistä? Heli Hätönen, TtT Koordinaattori, Imatran kaupunki Projektipäällikkö, THL

Mikä ohjaa terveyden edistämistä? Heli Hätönen, TtT Koordinaattori, Imatran kaupunki Projektipäällikkö, THL Mikä ohjaa terveyden edistämistä? Heli Hätönen, TtT Koordinaattori, Imatran kaupunki Projektipäällikkö, THL Terveyden edistämisen toiminnan yksinkertaisuus - ja saman aikainen kompleksisuus Lähestymistapoja

Lisätiedot

Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030

Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030 POHJOIS-SAVON SOTE-PALVELUIDEN TUOTTAMINEN Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030 Lähde: Tilastokeskus, ennuste vuodelta 2012 21.1.2015 Väestö yhteensä sekä 75 vuotta täyttäneet

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Kunnan osarahoi+ama työmarkkinatuki v Lähde: Kela, Kelasto

Kunnan osarahoi+ama työmarkkinatuki v Lähde: Kela, Kelasto Kunnan osarahoi+ama työmarkkinatuki v. 2014-2016 Lähde: Kela, Kelasto 2.3.2017 Kun$en mahdollisuus vaiku1aa työmarkkinatuen sakkomaksuihin paranee Vuoden alusta on tullut voimaan lainmuutos, mikä mahdollistaa

Lisätiedot

Suomiko terveyden edistämisen. Tiedätkö, montako diabeetikkoa maassamme on tällä hetkellä?

Suomiko terveyden edistämisen. Tiedätkö, montako diabeetikkoa maassamme on tällä hetkellä? Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen Kansallinen diabetesfoorumi 15.5.212 Suomiko terveyden edistämisen mallimaa? Tiedätkö, montako diabeetikkoa maassamme on tällä hetkellä? Tyypin 2 Diabetes

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyyden haasteet ja niiden ratkaisut tuotannon tehostamisessa; erityisruokavalion näkökulma

Asiakaslähtöisyyden haasteet ja niiden ratkaisut tuotannon tehostamisessa; erityisruokavalion näkökulma Asiakaslähtöisyyden haasteet ja niiden ratkaisut tuotannon tehostamisessa; erityisruokavalion näkökulma Ravitsemussuunnittelija, THM Päivi Räsänen Ravitsemushoidon strategiaseminaari 20.5.2015 Kysymys

Lisätiedot

KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2014

KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2014 EU:N PALVELUSOPIMUSASETUKSEN 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Raportin tausta... 4 2. Kuopion kaupungin toimivalta-alue...

Lisätiedot

Oppiva yritys -palvelut 12/2008 3/2014

Oppiva yritys -palvelut 12/2008 3/2014 Kaiken ydin! Oppiva Yritys on Pohjois-Savon ainoa yrityslähtöisesti suunniteltu ja toteutettu hanke Matti Rönkkö, varapuheenjohtaja Savon Yrittäjät, Oppivan yrityksen ohjausryhmän jäsen ja Yrittäjä! Oppiva

Lisätiedot

Mitä hankkeella tavoitellaan?

Mitä hankkeella tavoitellaan? Mitä hankkeella tavoitellaan? VESOTE vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti Päivi Hirsso, yksikön johtaja, PPSHP/perusterveydenhuollon yksikkö VESOTE-hankkeen

Lisätiedot

Hallinnoijana Rajupusu Leader ry

Hallinnoijana Rajupusu Leader ry Hallinnoijana Rajupusu Leader ry Suomessa 7 kalatalousryhmää Kalatalousryhmät valittu syksyllä 2008 Suomen ryhmien julkinen rahoitus ohjelmakaudelle on noin 8 400 000 /EKTR, tl 4 Tavoitteena uusi toimintamalli:

Lisätiedot

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010 Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille LiikuTe Neuvottelukunta 02 03 2010 Vuoden 2010 lähtöruutu 1. Edetään vuosien 2007 2009 kokemusten pohjalta 2. Tapahtumia toukokuussa

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

Valtionosuudet v Kaupunginjohtaja Olavi Ruotsalainen, Suonenjoen kaupunki

Valtionosuudet v Kaupunginjohtaja Olavi Ruotsalainen, Suonenjoen kaupunki Valtionosuudet v. 2010-2014 Kaupunginjohtaja Olavi Ruotsalainen, Suonenjoen kaupunki Pohjois-Savon kuntien valtionosuudet yhteensä vuosina 2010-2014 (=peruspalvelujen valtionosuus (ml. valtionosuuden tasaus)

Lisätiedot

Vuonna 2014 päättyvät ostoliikenteet

Vuonna 2014 päättyvät ostoliikenteet Vuonna 2014 päättyvät ostoliikenteet Sopimus päättyy Ajopäivät Reitti 30.6.2014 L 08.25 Vesanto-Karttula-09.55 Kuopio 30.6.2014 L 14.15 Kuopio-Karttula-15.55 Vesanto 30.6.2014 SS 15.00 Vesanto-Karttula-16.45

Lisätiedot

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelma: Dehkon 2D-hankkeen (D2D) arviointitutkimus

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelma: Dehkon 2D-hankkeen (D2D) arviointitutkimus Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelma: Dehkon 2D-hankkeen (D2D) arviointitutkimus Markku Peltonen PhD, dosentti, yksikön päällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 30.11.2011 Terveydenhuoltotutkimuksen päivät

Lisätiedot

ProAgria. Opportunities For Success

ProAgria. Opportunities For Success ProAgria Opportunities For Success Association of ProAgria Centres and ProAgria Centres 11 regional Finnish ProAgria Centres offer their members Leadership-, planning-, monitoring-, development- and consulting

Lisätiedot

Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa

Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa Jyrki Kettunen Dosentti, ft Arcada Nykytila Liikunta on jäänyt riittämättömäksi keinoksi vaikuttaa terveyden ylläpitämiseen ja monien sairauksien

Lisätiedot

Sosiaali-ja terveydenhuollon palvelurakenteet

Sosiaali-ja terveydenhuollon palvelurakenteet Sosiaali-ja terveydenhuollon palvelurakenteet Selvityshenkilö ad 19.3.2013 Jorma Penttinen, JYL, KYS Etunimi Sukunimi Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämismallit NYKYMALLI Huom. erva ei oikeushenkilö

Lisätiedot

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys. Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys. Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski Sisältö 1 Kaupan nykytila 2 Väestö, ostovoima ja liiketilan laskennallinen lisätarve 3 Kaupan kehittämishankkeet

Lisätiedot

Tilannekatsaus Pohjois-Savon uudistuviin perhepalveluihin

Tilannekatsaus Pohjois-Savon uudistuviin perhepalveluihin Tilannekatsaus Pohjois-Savon uudistuviin perhepalveluihin 12.9.2016 Pohjois-Savon väestö, ml. Joroinen 253 524 asukasta 0-6v 7,0% 7-15v 9,3% 16-24v 10,8% Osuus (0-17v) lapsiväestöstä Ylä-Savo 14% Lapinlahti

Lisätiedot

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa toiminta Kuntaliiton strategiassa Arkeen Voimaa -toiminta toteuttaa Kuntaliiton strategiatavoitetta

Lisätiedot

KYSTERI esittäytyy. Rautavaara, Juankoski ja Kaavi Mikko Korhonen, Eija Peltonen ja Juha Kauttonen

KYSTERI esittäytyy. Rautavaara, Juankoski ja Kaavi Mikko Korhonen, Eija Peltonen ja Juha Kauttonen KYSTERI esittäytyy Rautavaara, Juankoski ja Kaavi 3.11.2011 Mikko Korhonen, Eija Peltonen ja Juha Kauttonen 04.11.11 1 2 3 KYSTERI PALVELUALUE Keskitetyt palvelut PALVELUYKSIKÖT Seudulliset palvelut Leppävirta

Lisätiedot

VESOTE vaikuttavaa elintapaohjausta

VESOTE vaikuttavaa elintapaohjausta VESOTE vaikuttavaa elintapaohjausta Järjestöt Meijän maakunnassa järjestöfoorumi 25.1.2018 Eeva Elomäki, VESOTE hankekoordinaattori, kliinisen hoitotyön asiantuntija, Siun sote 26.1.2018 1 Vaikuttavaa

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014-

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014- POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014- Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 2 (8) Ensihoitokeskus 27.9.2013 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Ensihoidon palvelutasopäätös koskee

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Structure of Service Production in Central Finland

Structure of Service Production in Central Finland Structure of Service Production in Central Finland Martti Ahokas Regional Council of Central Finland Introduction Traditionally services in Finland produced by over 400 municipalities The service production

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6592/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6592/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat 56 21.11.2016 41 Asianro 6592/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta ylikunnallisiin luottamustoimiin Päätöshistoria Kaupunginhallitus,

Lisätiedot

KYSTERI Leppävirta Nilakka Koillis-Savo Leppävirta Pielavesi Keitele Tervo Vesanto Juankoski Kaavi Rautavaara

KYSTERI Leppävirta Nilakka Koillis-Savo Leppävirta Pielavesi Keitele Tervo Vesanto Juankoski Kaavi Rautavaara KYSTERIN HANKINTAORGANISAATIO 1 Organisaatiomalli PALVELUALUE Merja Matilainen KYS/Kysteri Pl 1777 70211 Kuopio KYSTERI PALVELUYKSIKÖT Leppävirta Heli Markkanen vastuukäyttäjä Nilakka Martta Kolehmainen

Lisätiedot

Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 10.2.2011 Kuntatalo Johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin

Lisätiedot

KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2015

KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2015 EU:N PALVELUSOPIMUSASETUKSEN 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Raportin tausta... 3 2. Kuopion kaupungin toimivalta-alue...

Lisätiedot

Diabetesseulontaa ja varhaista hoitoa outokumpulaisittain

Diabetesseulontaa ja varhaista hoitoa outokumpulaisittain Diabetesseulontaa ja varhaista hoitoa outokumpulaisittain Kansallinen Diabetesfoorumi 2012 Helsinki 15.5.2012 Hilkka Tirkkonen Yleislääketieteen erikoislääkäri, diabeteksen hoidon erityispätevyys Outokumpu

Lisätiedot

Itä-Suomen alueverkosto , Savonlinna

Itä-Suomen alueverkosto , Savonlinna Itä-Suomen alueverkosto 9.5.2017, Savonlinna Alueverkostot Osa toimii useamman maakunnan alueella. Yhteystietolistalla 750 henkilöä. Osallistujat sote-alan järjestöammattilaisia (ammattilaisuus ei kuitenkaan

Lisätiedot

Taustaa 1/3. Sosiaali- ja terveysalalla oli vuonna 2011 lähes 400 000 työllistä (16 % kaikista työllisistä)

Taustaa 1/3. Sosiaali- ja terveysalalla oli vuonna 2011 lähes 400 000 työllistä (16 % kaikista työllisistä) Taustaa 1/3 Sosiaali- ja terveysalalla oli vuonna 2011 lähes 400 000 työllistä (16 % kaikista työllisistä) 126 000 sosiaalihuollon avopalveluissa 82 000 sosiaalihuollon laitospalveluissa 188 000 terveyspalveluissa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT TALOUSARVIO 2015

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT TALOUSARVIO 2015 Juankoski AVIn viranomaistarkastukset 22 2,38 52,40 tarkastuskäynti max 2h 18 79,34 1 428,12 pieneläinkäynti 66 173,71 11 464,86 Päiväaikainen pieneläinkäynti 448 48,94 21 925,12 suureläinkäynti 201 226,15

Lisätiedot

Nuorten tilanne ja nuorisotakuu Pohjois-Savossa

Nuorten tilanne ja nuorisotakuu Pohjois-Savossa Nuorten tilanne ja nuorisotakuu Pohjois-Savossa - nuorten määrä - koulutus ja opiskelu - työttömyys, työnhaku ja työvoimapalvelut - työpajat ja etsivä nuorisotyö Tietoja vuositasolla Pohjois-Savon ELY-keskus

Lisätiedot

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Projektin vaihteet - sopimukset - tiedottaminen 7. Seuranta 1. Käynnistyminen - hankevalmistelut - tiedottaminen

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Terveyden edistäminen

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Terveyden edistäminen POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Terveyden edistäminen MIKSI PPSHP PANOSTAA TERVEYDEN EDISTÄMISEEN? Sairastavuutemme on korkea maakunnassamme on terveyseroja palvelujen

Lisätiedot

Lihavuuden hoidon on oltava pitkäjänteistä ja johdettava pysyvään muutokseen elintavoissa

Lihavuuden hoidon on oltava pitkäjänteistä ja johdettava pysyvään muutokseen elintavoissa Lihavuuden hoidon on oltava pitkäjänteistä ja johdettava pysyvään muutokseen elintavoissa Kansallisen lihavuusohjelman käynnistämisseminaari THL 26.10.2012 Jussi Pihlajamäki, sisätautilääkäri Professori,

Lisätiedot

LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP

LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP 88 LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN 88 MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT

Lisätiedot

Dehkon 2D-hankkeen (D2D:n) keskeiset tulokset

Dehkon 2D-hankkeen (D2D:n) keskeiset tulokset Dehkon 2D-hankkeen (D2D:n) keskeiset tulokset Timo Saaristo ehkäisyohjelman toimeenpanohanke viidessä sairaanhoitopiirissä 2003-2008 D2D:n käytännön tavoitteet Selvittää, onko diabeteksen ehkäisyohjelman

Lisätiedot

Tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisy väestötasollatasolla

Tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisy väestötasollatasolla Yhteiset kansanterveytemme haasteet riskitiedoista toimintaan Tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisy väestötasollatasolla Markku Peltonen PhD,, dosentti, yksikön n pääp äällikkö Diabetesyksikkö Terveyden

Lisätiedot

Liikennealue // Nykyinen Waltti- Waltti Kunta // seutulipun yleiskausilipun *) kuntakausilipun **) Yhteysväli // hinta hinta hinta

Liikennealue // Nykyinen Waltti- Waltti Kunta // seutulipun yleiskausilipun *) kuntakausilipun **) Yhteysväli // hinta hinta hinta JOENSUUN LIIKENNEALUE Joensuu Paikallisliikenne 0-vyöhyke Paikallisliikenne 1-vyöhyke Joensuu-Ilomantsi 138 236 165 Joensuu-Juuka 138 254 178 Joensuu-Kitee 138 192 135 Joensuu-Lieksa 138 254 178 Joensuu-Polvijärvi

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

STOP DIABETES Tiedosta ratkaisuihin (StopDia)

STOP DIABETES Tiedosta ratkaisuihin (StopDia) STOP DIABETES Tiedosta ratkaisuihin (StopDia) Suomen Akatemia, Strateginen tutkimusneuvosto Terveys, hyvinvointi ja elämäntavat ohjelma, 2016 2019 11.10.2017 1 7 työpakettia Monipuolista osaamista ja vahvaa

Lisätiedot

Kaksiportainen vierianalytiikan koulutusmalli

Kaksiportainen vierianalytiikan koulutusmalli Kaksiportainen vierianalytiikan koulutusmalli Liisa Lehto SKKY:n kevätkoulutuspäivät Koulutusmallien kuvaus Kirjallisuushaun perusteella( CINAHL, Cohrane, Medline, Scopus tietokannat) on hyvin vähän raportoitu

Lisätiedot

MUUTTUVAT HOITOPROSESSIT YKSITYISSEKTORIN NÄKÖKULMASTA

MUUTTUVAT HOITOPROSESSIT YKSITYISSEKTORIN NÄKÖKULMASTA MUUTTUVAT HOITOPROSESSIT YKSITYISSEKTORIN NÄKÖKULMASTA Päivi Metsäniemi Kehittämisylilääkäri, Vastaanottotoiminnan palvelujohtaja Terveystalo 2016 14.3.2016 1 Esittely ja sidonnaisuudet LL 2003 Helsinki

Lisätiedot

terveysvalmennus Erja Oksman Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Finnwell -loppuseminaari 29.4.2009

terveysvalmennus Erja Oksman Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Finnwell -loppuseminaari 29.4.2009 TERVA Päijät-Hämeen terveysvalmennus Erja Oksman projektipäällikkö Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Finnwell -loppuseminaari 29.4.2009 Yhteistyöhankeen osapuolet Toteutus ja rahoitus: SITRA, TEKES,

Lisätiedot

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

Hyvinvointityö kuntien vahvuudeksi -seminaari Vuokatti

Hyvinvointityö kuntien vahvuudeksi -seminaari Vuokatti Hyvinvointityö kuntien vahvuudeksi -seminaari 28.9.2017 Vuokatti Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen maakunnan ja kunnan yhteisenä tehtävänä Saara Pikkarainen, erikoissuunnittelija, TtM Kainuun sote

Lisätiedot

TE toimintamallin toteuttaminen Esimerkkinä Elämän ILON Viikot henkilökunnalle

TE toimintamallin toteuttaminen Esimerkkinä Elämän ILON Viikot henkilökunnalle TE toimintamallin toteuttaminen Esimerkkinä Elämän ILON Viikot henkilökunnalle Suomen terveyttä edistävät sairaalat ry Verkostotapaaminen 16.11.2010 Keski Suomen keskussairaala Maria Hallman Keiskoski,

Lisätiedot

SOPIMUS VALVONTAELÄINLÄÄKÄRIYHTEISTYÖSTÄ

SOPIMUS VALVONTAELÄINLÄÄKÄRIYHTEISTYÖSTÄ 1/4 SOPIMUS VALVONTAELÄINLÄÄKÄRIYHTEISTYÖSTÄ 1. SOPIJAOSAPUOLET: SIILINJÄRVEN YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT Y-tunnus: 0172718-0 etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi Yhteyshenkilö: Emilia Savolainen, ympäristöterveysjohtaja

Lisätiedot

Terveyden edistämisen. TULE parlamentti

Terveyden edistämisen. TULE parlamentti Terveyden edistämisen politiikkaohjelma l TULE parlamentti 4.12.2008 Miksi tarvitaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä? Terveys on arvo sinänsä Työllisyysaste on saatava nousuun terveyttä, työ- ja

Lisätiedot

Uudet toimintamallit käyttöön yhteistyössä asiakkaiden ja henkilöstön kanssa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä

Uudet toimintamallit käyttöön yhteistyössä asiakkaiden ja henkilöstön kanssa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012-31.12.2014 Uudet toimintamallit käyttöön

Lisätiedot

Savon ilmasto-ohjelma

Savon ilmasto-ohjelma Savon ilmasto-ohjelma www.ymparisto.fi/savonilmasto-ohjelma Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012 Projektipäällikkö Sami Mörsky Hankeorganisaatio Neuvottelukunta 8+8 (ESA, POS) Jussi

Lisätiedot

PARANTAA Kuopion yliopistollinen sairaala, KYS, on yksi Suomen viidestä yliopistosairaalasta.

PARANTAA Kuopion yliopistollinen sairaala, KYS, on yksi Suomen viidestä yliopistosairaalasta. parantaa. PARANTAA Kuopion yliopistollinen sairaala, KYS, on yksi Suomen viidestä yliopistosairaalasta. KYS antaa korkeatasoista kliinistä hoitoa, tekee kansainvälisesti arvostettua tutkimusta ja kouluttaa

Lisätiedot

Helmen elämäntapamalli

Helmen elämäntapamalli Helmen elämäntapamalli Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi Helmen elämäntapamallin taustaa: Sosiaali- ja terveyspiiri Helmessä on toiminut aiemmin D2D-hankkeen aikana aloitettuja painonhallintaryhmiä, mutta

Lisätiedot

Stop Diabetes tutkimushanke hyvinvoinnin edistämisen tukena

Stop Diabetes tutkimushanke hyvinvoinnin edistämisen tukena Stop Diabetes tutkimushanke hyvinvoinnin edistämisen tukena Tanja Tilles-Tirkkonen Koordinaattori, TtT, tutkijatohtori Itä-Suomen yliopisto Stop Diabetes tutkimushankkeen tausta N. 300 000 suomalaisella

Lisätiedot

Maanantai 02.08.2010 klo 10.00 12.20. Hirvola, Luostaritie 3457, 71280 Kosula. Tauno Räsänen, puheenjohtaja Maija-Leena Räsänen, varapuheenjohtaja

Maanantai 02.08.2010 klo 10.00 12.20. Hirvola, Luostaritie 3457, 71280 Kosula. Tauno Räsänen, puheenjohtaja Maija-Leena Räsänen, varapuheenjohtaja Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 3/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 02.08.2010 klo 10.00 12.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tiina Laatikainen Terveyden edistämisen professori. Kansallisten ehkäisyohjelmien toteutuminen paikallisesti

Tiina Laatikainen Terveyden edistämisen professori. Kansallisten ehkäisyohjelmien toteutuminen paikallisesti Tiina Laatikainen Terveyden edistämisen professori Kansallisten ehkäisyohjelmien toteutuminen paikallisesti T2D potilaiden ikävakioimaton ja ikävakioitu esiintyvyys kunnittain 11.10.2016 3 DEHKO kokemuksia

Lisätiedot

KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2013

KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2013 EU:N PALVELUSOPIMUSASETUKSEN 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Raportin tausta... 3 2. Kuopion kaupungin toimivalta-alue...

Lisätiedot

SOTE-tuotantohanke ja miten se vaikuttaa strategian jatkovalmisteluun

SOTE-tuotantohanke ja miten se vaikuttaa strategian jatkovalmisteluun SOTE-tuotantohanke ja miten se vaikuttaa strategian jatkovalmisteluun Risto Miettunen Hallituksen seminaari 26.-27.2.2015 15.2.2015 1 15.2.2015 2 15.2.2015 3 15.2.2015 4 15.2.2015 5 Where s the beef? 15.2.2015

Lisätiedot

Terveyden edistämisen ohjelma 2013-2015

Terveyden edistämisen ohjelma 2013-2015 Terveyden edistämisen ohjelma 2013-2015 Terveyden edistäminen on strateginen valinta Terveyden edistäminen on Seinäjoen kaupungin strateginen valinta, jossa terveysnäkökohdat otetaan huomioon kaikissa

Lisätiedot

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sairaaloita koskeva TERVEYDEN EDISTÄMISEN TOIMINTAOHJELMA vuosille 2009-2013

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sairaaloita koskeva TERVEYDEN EDISTÄMISEN TOIMINTAOHJELMA vuosille 2009-2013 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sairaaloita koskeva TERVEYDEN EDISTÄMISEN TOIMINTAOHJELMA vuosille 2009-2013 Käsitelty Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtoryhmässä 18.5.2009 Johtajaylilääkäri Jukka Puolakka

Lisätiedot

Yhtenevät kansalliset tunnusluvut hoitotyöhön

Yhtenevät kansalliset tunnusluvut hoitotyöhön Yhtenevät kansalliset tunnusluvut hoitotyöhön Sirpa Salin, projektipäällikkö, PSHPn Tarja Tervo-Heikkinen, projektipäällikkö, HH-osahanke Esityksen sisältö - -hanke, HH-osahanke - Osahankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 7247/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 7247/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat 16 23.2.2015 18 Asianro 7247/00.00.01.00/2014 Savo-Pielisen jätelautakunnan seuduittaisten jäsenten nimeäminen vuosille 2015-2016

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO 2013-2014 9.10.2014 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation painopisteet 2013 2016, Pirkanmaan

Lisätiedot

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Aiming at safe performance in traffic Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Medical doctors promoting traffic safety Jukka Terttunen Traffic Medicine Unit Finnish Traffic Safety Agency Vastuullinen

Lisätiedot

Terveyden edistäminen Pohjoisen alueen Kasteessa

Terveyden edistäminen Pohjoisen alueen Kasteessa Terveyden edistäminen Pohjoisen alueen Kasteessa PaKaste Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖINEN HOITOYHTEISTYÖ LUO PERUSTAN TYYPIN 2 DIABETEKSEN HOITOON. Diabeteksen hoidon kehittämisen tarpeista ja keinoista

ASIAKASLÄHTÖINEN HOITOYHTEISTYÖ LUO PERUSTAN TYYPIN 2 DIABETEKSEN HOITOON. Diabeteksen hoidon kehittämisen tarpeista ja keinoista ASIAKASLÄHTÖINEN HOITOYHTEISTYÖ LUO PERUSTAN TYYPIN 2 DIABETEKSEN HOITOON Diabeteksen hoidon kehittämisen tarpeista ja keinoista Pirjo Ilanne-Parikka, sisätautien el, diabeteslääkäri ylilääkäri, Diabetesliitto

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Terveyden edistämisen neuvottelukunta 1.4.2016 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Aiheet Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomus 2017-2020:n perustana käytettävät kansalliset ja alueelliset suunnitelmat,

Lisätiedot

PIIRIHALLITUS LIONS-PIIRI 107-K

PIIRIHALLITUS LIONS-PIIRI 107-K Piirikuvernööri DG Hannu Nyman (Ritva Korolainen) LC Iisalmi/Koljonvirta Pöllösenlahdenkatu 24 A 3 Puh. 0500 523655 1. Varapiirikuvernööri 1. VDG Reijo Lyttinen (Pirjo Järvi) Kallionkierto 2 A 2 70910

Lisätiedot

Kyselytutkimus Itä-Suomen lasten ja nuorten koulumatkaliikkumisesta

Kyselytutkimus Itä-Suomen lasten ja nuorten koulumatkaliikkumisesta Kyselytutkimus Itä-Suomen lasten ja nuorten koulumatkaliikkumisesta Itä-Suomen liikennejärjestelmän tila Juha Heltimo, Strafica Oy 30.11.2017 Koulumatkakyselyn päätulokset Koulumatkojen pituudet ovat kasvaneet

Lisätiedot

HOITOKÄYTÄNNÖT YHTENÄISIKSI Riikka Hirvasniemi TtM Projektipäällikkö Pisara Oulu osahanke Perusterveydenhuollon asiantuntemus

HOITOKÄYTÄNNÖT YHTENÄISIKSI Riikka Hirvasniemi TtM Projektipäällikkö Pisara Oulu osahanke Perusterveydenhuollon asiantuntemus HOITOKÄYTÄNNÖT YHTENÄISIKSI 29.4.2010 Riikka Hirvasniemi TtM Projektipäällikkö Pisara Oulu osahanke Perusterveydenhuollon asiantuntemus HANKEORGANISAATIO Tekes: Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä

Lisätiedot