Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1

2

3

4

5

6 ESIPUHE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri osallistui v (2008) Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelman valtakunnalliseen Dehkon 2D -hankkeeseen. Vuosi 2008 oli jatkohanketta Diabeteksen ja sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisy osaksi perusterveydenhuollon arkea. Jatkohankeaika oli Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä tarpeen, koska Pohjois- Savon sairaanhoitopiiri liittyi kaksi vuotta muita hankealueita myöhemmin valtakunnalliseen hankkeeseen. D2D hankkeen tavoitteena oli soveltaa onnistuneita tieteellisiä tutkimustuloksia väestötasolla normaalin terveydenhuollon arkipäivässä. Tavoite oli haastava, siihen liittyi ajatus uusien toimintakäytäntöjen käyttöönotosta lähes olemassa olevilla resursseilla. Samaan aikaan kunnissa selvitettiin kunta- ja palvelurakenneuudistukseen liittyviä kysymyksiä. Perusterveydenhuollosta ja työterveyshuollosta löytyi runsaasti D2D-hankkeesta ja siinä esitetyistä kehittämisasioista innostuneita toimijoita. Jotta heidän innostuneisuutensa jatkuisi ja kehittämistyö saisi toimipaikoissa laajan kannatuksen, tarvitaan terveyden edistämisen arvostusta ja siihen riittäviä resursseja ja sitoutumista myös toimipaikkojen johdolta ja erityisesti kuntien johdolta. Kansalaisten vastuuta terveydestä ja hyvinvoinnista korostetaan yhä enemmän. On kuitenkin tärkeää, että kansalaiset saavat elämän eri vaiheissa riittävästi terveyteen liittyvää tietoa ja että eri toimijat, niin terveydenhuollosta kuin terveydenhuoltoa tukevilta sektoreilta, tukevat kansalaisia tekemään terveytensä kannalta hyviä valintoja. Eri toimijoiden välisen yhteistyön merkitys on tiedostettu ja paljon uusia toimintakäytäntöjä yhteistyön lisäämiseksi suunnitellaan. Tämä raportti on kuvaus siitä, miten Pohjois-Savon D2D-hanke toteutettiin, miten hanke organisoitiin sekä miten toimintaa saatiin mahdollisimman paljon käytäntöön ja mitä hankkeesta opittiin. Paikallishankekuvaukset ovat toimipaikkojen D2D-yhdyshenkilöiden tai niiden vastuuhenkilöiden kirjoittamia. Hyvät toimintakäytännöt toimintamallikuvauksina pohjautuvat v alueelta Diabetesliiton tietokantaan raportoituihin kuvauksiin. Hankkeen yhteiset hanketyöntekijät ovat kirjoittaneet omaan työhönsä ja toimenkuvaansa liittyvistä asioita. Varhaisen diagnoosin ja hoidon strategian tutkimusosuus perustuu LK Tiina Kiiskisen syventäviin opintoihin. Aluekoordinaattori Mervi Lehmusaho on ollut päävastuussa tämän raportin toimittamisesta. Koko hanketyöryhmä kiittää kentän innostuneita toimijoita, jotka ovat kaikessa kiireessä ja muutostilanteissa jaksaneet toimia yhteisen tavoitteen hyväksi. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johdolle, hankkeen valtakunnalliselle johtoryhmälle sekä Suomen Diabetesliitolle kiitos siitä, että Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri on saanut osallistua tähän edistykselliseen hankkeeseen. Kuopiossa 12. tammikuuta 2009 Leo Niskanen, professori PSSHP:n D2D-hankkeen hankevastaava ja ohjaustyöryhmän puheenjohtaja Mervi Lehmusaho, THM PSSHP:n D2D-hankkeen aluekoordinaattori, Suomen Diabetesliitto Leena Moilanen, dosentti PSSHP:n D2D-hankkeen vastuutyöryhmän puheenjohtaja

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 5 Kuva 1. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri v Pohjakartta Affecto Finland Oy, Karttakeskus, Lupa L7687/08. Alueella sijaitseva Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS) on yksi maamme viidestä yliopistollisesta sairaalasta ja siellä toimivat kaikki lääketieteen erikoisalat. Opetussairaalana toimiva KYS tekee läheistä yhteistyötä Kuopion tiedelaakson kanssa; tiedelaaksossa keskeisiä tutkimusalueita ovat terveys, ravinto ja ympäristö. KYSin keskeisiä lääketieteen tutkimusalueita ovat krooniset kansantaudit kuten diabetes, valtimonkovettumatauti, Alzheimerin tauti, aivoverisuonitaudit ja lihavuus; niin niiden syntymekanismit ja genetiikka kuin hoito ja ehkäisy. (Pohjois- Savon sairaanhoitopiiri 2008a).

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 22 uudestaan tilapäisapuna hankkeen viimeisenä syksynä. KYSin sisätautien hallinnon toimistosihteeri Tuija Nenonen avusti hanketta monissa hallinnollisissa kysymyksissä oman toimensa ohessa ja vastasi aluekoordinaattorin tuella hankkeen talousraportoinnista Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin. Kuva 4. D2D-tiimi joulukorttikuvassa v Laura Rantalainen, Mervi Lehmusaho, Annikki Sutinen, Pasi Räsänen, Leo Niskanen ja Leena Moilanen Alueellinen ohjaus- ja vastuutyöryhmä Sairaanhoitopiirin D2D-ohjaustyöryhmän puheenjohtajana toimi hankevastaava, professori Leo Niskanen. Ohjaustyöryhmä kokoontui 2-3 kertaa vuosittain, yhteensä 7 kertaa v Hankevastaavan keskeinen tehtävä oli alussa toiminnan käynnistäminen ja yhteydenpito ja tiedottaminen hankkeesta eri tahoille sekä toimia yhdyshenkilönä ja jäsenenä valtakunnallisessa D2D-hankkeen johtoryhmässä. Hankkeen alkuvaiheessa hankevastaava kiersi suurimman osan alueen terveyskeskuksia mm. alustamalla aiheesta koulutustilaisuuksissa valtaosin yhdessä aluekoordinaattorin kanssa. Ohjausryhmään kuului keskeisten sidosryhmien edustajia, jotka saivat ajankohtaista tietoa hankkeen etenemisestä sekä antoivat arvokkaita mielipiteitä ja vinkkejä hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi.

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55 41 Kuva 6. Pohjois-Savon D2D-hanke mukana Farmari 2007 Terveystorilla; työvuorossa ravitsemuskoordinaattori Laura Rantalainen ja Nilsiästä terveydenhoitajat Eija Miettinen ja Tuula Hukkanen. Kuva 7. Farmari 2007 Terveystorilla hankekoordinaattori Annikki Sutinen ja liikuntakoordinaattori Pasi Räsänen.

56

57 43 Savolaiset terveystalkoot Kuopio : Järjestelyistä vastasivat Kuopion sosiaali- ja terveystoimi, Pohjois-Savon shp:n D2D-hanke ja Savoniaammattikorkeakoulu. Messuilla oli asiaa ja luentoja painonhallinnasta, diabeteksesta ja terveellisistä elintavoista; luennoitsijoina olivat mm. ravitsemusterapeutti Hanna Partanen ja dosentti Leena Moilanen. Messut juonsi maalaislääkäri Tapani Kiminkinen ja ohjelmaa kevensi Teatteri Eurooppa Neljän esitykset Jotain tarttis tehdä. Näyttelyalueella oli lisäksi ravintonäyttely, testauspiste ja 25 näytteilleasettajaa. Päällekkäisyyksien välttämiseksi oli sovittu ravitsemusneuvonnasta siten, että Pohjois-Savon Martat kertoivat kuidusta, Maa- ja kotitalousnaiset elintarvikepakkauksien merkinnöistä ja muut paikalliset terveys- ja potilasjärjestöt ja yritykset omista toiminnoista ja palveluista. D2D-osastolla oli terveellisen aamupalan maistiaiset ja samalla kerrottiin terveellisen aamupalan koostamisesta elintarvikeyrityksien lahjoittamilla elintarvikkeilla. Ravitsemustieteen opiskelijat jakoivat aamupalaksi tuorepuuroa marjoista (Raisio ja Pakkasmarja), vähärasvaisia maitotaloustuotteita (Valio), Sydänmerkki-leipää (Moilas) kasvirasvalevitteen (Raisio) ja tomaatin (Tarvaisen puutarha) kanssa. Messuvieraita oli vajaa 500. Kuva 8. Savolaiset terveystalkoot Kuopiossa Kuvassa hanketoimijat Leena Damstén, Laura Rantalainen, Pasi Räsänen, Mervi Lehmusaho ja Annikki Sutinen.

58

59

60

61

62

63 49 Karjalan lennosto järjestää Alokkaiden terveyspäivän aina ensimmäisen varusmiespalvelukuukauden aikana. Nyt päivät olivat ja , joihin D2D-hankkeen ravitsemus- ja liikuntakoordinaattori pyydettiin mukaan. Paikalla olivat myös Terveys ry. ja Hengitysliitto Heli tupakkavalistuksella ja poliisin huumeyksikkö kertomassa huumeiden vaikutuksista, SPR tartuntatauti- ja ehkäisyvalistuksella ja Liikenneturva päihde- ja liikenneasialla. Alokkaat kiersivät päivän aikana teemapisteet ja tekivät muistiinpanoja terveystarkastuksia varten. D2Dhankkeen ravitsemuskoordinaattorilla oli ravitsemusluento ja liikuntakoordinaattorilla liikuntaluento. Kantahenkilökunnalla oli mahdollisuus tutustua aineistoon ja tehdä diabetesriskitesti lounastauon aikana. Molempina päivinä mukana oli 130 alokasta ja 20 henkilökuntaan kuuluvaa. Kuva 9. D2D-hanke mukana Karjalan lennoston alokkaiden terveyspäivässä 2/2008. KYS-henkilökunnan liikuntapäivää vietettiin ja Kuopio-hallissa. D2D-hankkeen näyttelyssä oli päivien aikana mahdollista tutustua juomanäyttelyyn, täyttää diabetesriskitestiä, mittauttaa oma verensokeri ja tutustua vuorotyötä tekevien terveellisiin lounasaterioihin.

64 50 Pohjois-Savon Sydänpiiri ry:n kanssa tehtiin monipuolisesti yhteistyötä. Koululaisiin kohdennetun ravitsemusostopalvelun lisäksi Sydänpiiriltä oli edustus Pohjois- Savon D2D-hankkeen työryhmissä ja D2D-hankkeesta oli edustus Pohjois-Savon Sydänpiirin koollekutsumassa terveyden edistämisen työryhmässä. Kesällä 2008 neuvoteltiin Sydänpiirin toimijoiden mahdollisuudesta ottaa D2D-Sydän-hankkeen toivomat täydentävät kysymykset mukaan syksyn terveydenhuollon kuntakierrokselle. Yhteistyötä tehtiin myös erilaisissa yleisötapahtumissa ja Sydänpiirin neuvontapisteessä Kuopion Prismalla, missä D2D-hanketyöntekijät pitivät esillä muutamina iltapäivinä diabetesriskin arviointilomaketta ja muuta oheismateriaalia sekä juomanäyttelyä energiapitoisuusvertailuin. Tämä oli hyvä paikka keskusteluun kauppaostoksille suuntaavien kanssa. Kuva 10. D2D-neuvontatyötä Prismalla Työryhmien toiminta Hankkeen kaikissa työryhmissä oli keskeistä hankeasioista tiedottaminen. Erityisesti tiimikokouksissa sekä hankevastaavan, vastuutyöryhmän puheenjohtajan ja aluekoordinaattorin kokouksissa ja vastuutyöryhmän kokouksissa hanketoimintaa

65

66

67

68

69

70 56 Kuva 11. Pohjois-Savon D2D-hankepäivä Valamon luostarissa Kiitosseminaari Kuva 12. Pohjois-Savon D2D-Sydän-hankkeen kiitosseminaarissa luotiin katsaus menneeseen, kiitettiin alueen toimijoita ja visioitiin tulevaa.

71

72

73

74

75

76 62 Muut koulutukset Intervention aloitusvaiheessa ravitsemuskoordinaattori osallistui yhdessä muiden hanketyöntekijöiden kanssa terveyskeskusten ja työterveyshuoltojen työntekijöiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kouluttamiseen. Terveyskeskusten hoitajia koulutettiin interventiolomakkeiden käyttämiseen potilasohjauksessa Lapinlahdella, Juankoskella, Kuopiossa alueellisen lihavuuskoulutuksen ja alueellisen diabeteskoulutuksen yhteydessä, sekä PPP-ohjaajakoulutuksessa. Koulutuksiin osallistui 128 hoitajaa. Työterveyshoitajia (8 henk.) ja lääkäreitä (4 henk.) koulutettiin interventioiden toteuttamiseen Lääkärikeskus Mehiläisen, OmaLääkäri-aseman, Kemira Grow-How:n työterveyshuolloissa. KYS-piirin sairaala- ja terveyskeskusravitsemusterapeutteja koulutettiin D2D-potilaista ja interventiosta koulutuspäivillä Siilinjärvellä ja Kuopiossa, koulutuksiin osallistui 30. KYSin ravitsemusyhdyshenkilöiden koulutuspäivissä koulutettiin hoitajia diabetesriskitestin ja muun ohjausmateriaalin käytöstä sekä sepelvaltimotautipotilaiden sokerirasituksesta ja jatkoohjauksesta. Kuva 13. Pohjois-Savon D2D-hanke oli mukana Kuopiossa järjestetyssä The 25th International Symposium on Diabetes and Nutrition symposiumissa 6/2007.

77

78

79

80

81

82

83

84

85 71 tammikuussa 2009 yhteinen koulutusmatka DEHKO-päiville 2009, mikä oli myös yhteinen D2D-hankkeen päätöstilaisuus. Yhteiselle koulutusmatkalle osallistui Pohjois-Savosta yli 40 terveydenhuollon toimijaa. Kuva 14. Pohjois-Savon D2D-koordinaattorit Dehko-päivillä Kuva 15. Pohjois-Savon toimijoita Dehko-päivillä Tampereella 1/2009.

86

87

88 74 Terve Kuopio ohjelma Terve Kuopio on Kuopion kaupungin ja Kuopion seudun aluekeskusohjelman toteuttama ohjelma, jonka tavoitteena on edistää alueen asukkaiden terveyttä toimintakäytännöillä, jotka tukevat aktiivista elämäntapaa ja toimintakykyä. Terve Kuopio korostaa hyvinvoinnin tasa-arvoa ja terveyserojen kaventamista lasten ja nuorten, työikäisten sekä ikääntyvien arjessa. Terve Kuopio ohjelmaan kuuluu useita osahankkeita, mm. Aktiivinen lapsuus ja nuoruus hanke, jossa on kehitelty liikuntapolkua ja kulttuuripolkua, nettipalvelu harrastehaku, mistä löytyy vinkkejä ja vaihtoehtoja Kuopion seudun harrastuksista sekä Terve Kuopio toimintakortti, johon voi ladata lippuja liikuntapalveluihin ja tulevaisuudessa mahdollisesti myös kulttuuripalveluihin. Kansainvälisesti Terve Kuopio on näkynyt WHO:n Healthy City verkostossa. (mm. Terve Kuopio esite 2007, Vireä elämä, Valoisa tulevaisuus ja ). Kuva 16. Terve Kuopio ohjelman savolaisen perheen Tomi.

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122 108 Sokerirasitukset PSSHP:ssä vuosittain V V V V V V Kuva 17. Kahden tunnin sokerirasituskokeet Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä vuosittain Varhaisen diagnoosin ja hoidon strategian toteutuminen Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelmaan (DEHKO) kuuluvan tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelman varhaisen diagnoosin ja hoidon strategian keskeisin asia on diabeteksen toteaminen varhaisessa vaiheessa ja potilaan saaminen hoidon piiriin mahdollisimman pian komplikaatioiden kehittymisen ehkäisemiseksi. Lääketieteen kandidaatti Tiina Kiiskisen (2008) tutkimuksen päätavoitteena oli tutkia strategian toteutumista kokonaisuudessaan, ja alatavoitteina oli tarkastella diagnoosin asettamista ja strategian toteuttamista käytännössä. Tutkimuksen aineistona olivat Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella Siilinjärven, Leppävirran ja Lapinlahden kunnissa vuosina seulonnassa todetut uudet diabeetikot. Tulosten mukaan diabetesdiagnoosi myöhästyi kahdeksalta (21 %) diabeetikolta, ja neljälle diagnoosi jäi kokonaan tekemättä. Tämä viittaa siihen, että diabetesdiagnoosi tehdään edelleen liian varovaisesti. 87 % tutkittavis-

123

124

125

126

127

128

129 115 ton kanssa; esimerkkeinä mallit Liikunta elämäntavaksi Sohvaperunasta liikkujaksi ja Irti tupakasta radiokurssi kansalaisopisto Kirsi-Tiina Ikonen; KKI-Iisalmi (vastuuhenkilö liikuntasuunnittelija Pekka Partanen; toteuttajatahot: kunta, kuntayhtymä, terveyskeskus, kunnallinen työterveyshuolto, yksityinen työterveyshuolto) & ohjatun liikunnan kalenteri Kuva 18. Esimerkkejä Iisalmen toimintamalleista.

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191 177 - Dokumentointi oli Pohjois-Savon hankkeessa heikosti suunniteltu ja se vaikeutti myös hankemateriaalin arkistointa. - Raportointivaiheessa oli huomattavia eroja mm. hanketyöntekijäresursseissa eri sairaanhoitopiireissä. Raportoinnissa aluekoordinaattori olisi toivonut koko hankkeessa tehdyn enemmän yhteistyötä. Kuva 19. Aluekoordinaattorit Mervi Lehmusaho, Kaija Korpela, Karita Pesonen, Auli Pölönen ja Arja Hyytiä. Keskellä valtakunnallinen koordinaattori Timo Saaristo. 7.7 Hankkeen jälkeen Ehkäisevän työn tulevaisuus Nykyinen hallitusohjelma, STM:n Kaste-ohjelma ja mm. Valtioneuvoston periaatepäätös terveyttä edistävän liikunnan ja ravinnon kehittämislinjoista osaltaan tukevat ja kannustavat ehkäisevän työn tekoon ja hallintokuntarajat ylittävään yhteistyöhön. Niiden lisäksi tarvitaan toimipaikka- ja kuntapäättäjätasolla ehkäisevän työn arvostusta ja voimavarojen osoittamista työhön. Terveysliikunta ja ravitsemus näkyvät myös monissa Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin Käypä hoito - suosituksissa keskeisinä hoitomuotoina useissa pitkäaikaissairauksissa joko yksin tai yhdistettynä muihin elintapamuutoksiin ja hoitoihin. Liikunnan merkityksestä on v ilmestynyt oma Käypä hoito suositus (Suomalainen Lääkäriseura Duode-

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217 Tyypin 2 diabeteksen sairastumisriskin arviointilomake ns. riskitesti Liite 4

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238 Liite 10 Kuva 1. D2D-tiedonkeruun eteneminen ja vaihtoehtoiset interventio-ohjelmat. (Kuvalähde: Suunnitelma Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelman toteuttamiseksi , projektisuunnitelma. Suomen Diabetesliitto ry, 2004; s. 36.)

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259 Liite 16 D2Dhankerahoitus Riskitesti Sokerirasitus Tiedonkeruu Ryhmäohjaukset Koulutus Yhteistyö 3 D2D-PELI TOTUUS JA TEHTÄVÄ Siilinjärven ja Maaningan th ky Tehtävä: Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn hoitopolkujen luominen Joukkue: Totuus: Väestö n LÄHTÖ 1 Äitiysneuvola 2 Työterveyshuolto 16 lääkäriä 3 Lääkäreiden vastaanotot 16 omahoitajaa Tähtipelaajat 4 Fysioterapia 4 diabeteshoitajaa 5 Mielenterveysyksikkö Elämäntapakartoitukset ja ryhmäohjaukset Lastenneuvola Varusteet 6 Kouluterveydenhuolto aloitettu v vk 8 Terveydenhoitajat/ diabeteshoitajat 2 1 Laadun seuranta Valmentajat: Ylilääkäri Diabetesvastuulääkäri Terveydenhoitajien osastonhoitaja Diabeteshoitaja 4 5 Apujoukot: Kunnan liikuntatoimi Kansalaisopisto Diabetesliitto Muut paikalliset toimijat Kertausharjoitus MAALI T2DM Hoito-ohjelma intranetissä

260

261

262

263

264

265

266 DEHKO Implementation of Type 2 Diabetes Prevention Plan Liite 20 1(2) Finnish Diabetes Association Kiuruvesi Vesanto Pielavesi Te rvo Rauta- lampi Vieremä Iisalmi Maaninka Karttula Suonenjoki Prevention Programme of Type 2 Diabetes (D2D) in the Hospital District of Northern Savo ( ) Aim: Systematic screening and prevention of type 2 diabetes will be among the priorities in the primary and occupational health care in the Northern Savo Region. Strategies and Methods in General: High Risk Strategy and the Strategy of Early Diagnoses and Management Sonkajärvi Va rpais- järvi Lapinlahti Rautavaara Kuopio Nilsiä Leppävirta Northern Savo Population Keitele Siilinjärvi Juankoski Varkaus Tuus- niemi Kaavi Implementation and evaluation of methods in ImIiImplementation diabetes prevention anvaluation of methplementation and evaluatio Standardisation of the glucose tolerance test Training for Weight-Management Group Instructors (60) Local D2D- educations to multiprofessional personnel and to high risk people Nutritional councelling and physical exercise as a part of education of the FIN-D2D D2D- regional or local programmes (10-15) Updating and improving local treatment paths Early Information -lectures/ days A family oriented approach Tulppa -groups (Cardiovascular diseases and those with riskfactors for CVD). Population Strategy Good local collaboration with health care providers, other health promotion programmes and health organizations Different events and exhibitions for health promotion, e.g. Health Fairs, events at market place, health days at school and at army; type 2 diabetes risk assessment, energy of food, snacks and different drinks. Organisation : Finnish Diabetes Association Hospital District of Northern Savo Chief of the Project (Professor) Steering Committee Regional Coordinator (M. Health Sci.) Chair of the Regional Expert Committee (Docent, M.D.) Regional Expert Committee Project Coordinator (B. Health Care) Nutritionist (M. Health Sci.) (50 %) Office Secretary (10 %) Coordinator of Physical Exercise (50 %) Primary Health Care Centres and Occupational Health Care Private Occupational Health Care D2D Project Workers (15) Hospital District of Northern Savo

267 DEHKO Implementation of Type 2 Diabetes Prevention Plan REGIONAL ACTIVITIES Liite 20 2(2) Finnish Diabetes Association Kuopio Organizing more diabetes education for nurses Basic diabetes education in groups for recently diagnosed type 2 diabetics Make a plan of action how to treat patients with gestational diabetes " Early Information"- lectures for high risk people Collaboration with the municipal training club; health and fitness tests Siilinjärvi, Maaninka "D2D-game"- treatment paths for the outpatient ward in different departments (9) in a primary health care centre A family oriented approach -identification of a child at a risk of obesity and diabetes -activities are directed to the whole family -give parents the responsibility of their children s health -encouraging and advising a healthy way of living "Sentit peliin"(think of your waistline) -groups Sisä-Savo Suonenjoki, Karttula, Rautalampi, Tervo, Vesanto An active D2D-project group Sport calendars Collaborations with school teachers of health education Collaboration with the health organizations Health promotion days and risk assessment days Leppävirta A customer oriented approach -customers take part in the problem solving and are in charge of their own health -documentation of lifestyle changes and need for change -knowledge, support, encouragement, motivation -follow-up, continuance of the care Hospital District of Northern Savo M.D. Leena Moilanen, Chair of the Regional Expert Committee M. Health Sci. Mervi Lehmusaho, Regional Coordinator Professor Leo Niskanen, Chief of the D2D-Project Pohjois-Savon alueellisia hanketyöntekijöitä: Kuvassa vas. Hanna Vänttinen, Ulla Pailamo, Annikki Sutinen Leena Damsten, Marja Karsikkoniemi, Satu Hautala Varkaus Collaboration with pharmacies (theme days), non-profit organizations and assosiations (peer groups), health care and accupational health care. Type 2 diabetes risk assesment form when Pap-test(women) and when theme weeks at MOT test (motor-vehicle inspection). Ylä-Savo Iisalmi, Vieremä, Lapinlahti, Varpaisjärvi Kiuruvesi, Rautavaara, Sonkajärvi, Pielavesi, Keitele Regional "Physical activity and nutrition project " (http://www.lapinlahti.fi/projektit/telira) Nutrition exhibit in municipalities and counselling materials of nutrition and physical activity Diabetes prevention -groups Physical activity groups Make a plan about how to treat obese children Health promotion in co-ordination and as part of multiprofessional teamwork; e.g. lectures and groups in folk high schools Motivating people to physical activity, reminders "Did you walk?" Collaboration with the health organizations Health exhibitions Metabolic syndrome-project in Lapinlahti county with Kuopio University Koillis-Savo Juankoski, Kaavi, Tuusniemi, Nilsiä Risk assesment days in pharmacies, for parishioner and unemployed Peer groups Physical activity groups -physiotherapy -exercise groups for elderly "Early Information"-lectures for high risk people in Nilsiä The Region Health Promotion Project of Northern Savo ( ) 10 Partners Communities Home Page: International and National Health Links Healthy Living Best Practices and/or Evidence-based Practices Healthy Living Strategy in Communities

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

DEHKON 2D -HANKE KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLA 2003-2007

DEHKON 2D -HANKE KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLA 2003-2007 Kaija Korpela, Nina Peränen, Arja Lyytikäinen, Jouni Airola, Tanja Onatsu, Mauno Vanhala ja Juha Saltevo DEHKON 2D -HANKE KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLA 2003-2007 122/2008 KESKI-SUOMEN SAIRAAHOITOPIIRIN

Lisätiedot

DEHKO-raportti 2007:1. Palkitut ja arjessa koetellut. - Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon. hyvät käytännöt

DEHKO-raportti 2007:1. Palkitut ja arjessa koetellut. - Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon. hyvät käytännöt DEHKO-raportti 2007:1 Palkitut ja arjessa koetellut - Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon hyvät käytännöt Suomen Diabetesliitto ry Tampere 2007 ESIPUHE Diabeteksen hoidon ja ehkäisyn hankkeet kansissa DEHKO

Lisätiedot

Tyypin 2 diabetes Sydän- ja verisuonisairaudet Terveyden edistäminen Valtimoterveyttä kaikille -projekti 2009 2010. Loppuraportti.

Tyypin 2 diabetes Sydän- ja verisuonisairaudet Terveyden edistäminen Valtimoterveyttä kaikille -projekti 2009 2010. Loppuraportti. Tyypin 2 diabetes Sydän- ja verisuonisairaudet Terveyden edistäminen Valtimoterveyttä kaikille -projekti 2009 2010 Loppuraportti Kirsi Heinonen Sosiaali- ja terveysministeriö/ Terveyden edistämisen politiikkaohjelma

Lisätiedot

Alueellinen diabeteshoitomalli

Alueellinen diabeteshoitomalli Alueellinen diabeteshoitomalli Tausta: DILLI-hanke (2006-2008) oli Ylä-Pirkanmaan perusterveydenhuollon diabeteshoidon kehittämishanke, jonka sijoittui D2D-hankkeen varhaisen diagnoosin ja hoidon strategiaan.

Lisätiedot

OHJAUS. Lihavuus laskuun Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta Kansallinen lihavuusohjelma 2012 2015

OHJAUS. Lihavuus laskuun Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta Kansallinen lihavuusohjelma 2012 2015 OHJAUS Lihavuus laskuun Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta 13 2013 Ohjaus 13/2013 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansallisen lihavuusohjelman ohjelmaryhmä Lihavuus laskuun Hyvinvointia ravinnosta

Lisätiedot

Työterveyshuolto tunnistaa diabetesriskin

Työterveyshuolto tunnistaa diabetesriskin TIETEESSÄ KATRIINA VIITASALO LL, sisätautien ja työterveyshuollon erikoislääkäri Finnair Terveyspalvelut JAANA LINDSTRÖM FT, erikoistutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos KATRI HEMIÖ ETM, ravitsemustutkija

Lisätiedot

VOL. 37 SYYSKUU SUOMEN DIABETESLIITTO 4/2008. Transrasvahapot WCPD 2008 ADA 2008 Raskausdiabeteksen Käypä hoito -suositus. Kuva: Timo Saaristo

VOL. 37 SYYSKUU SUOMEN DIABETESLIITTO 4/2008. Transrasvahapot WCPD 2008 ADA 2008 Raskausdiabeteksen Käypä hoito -suositus. Kuva: Timo Saaristo 4/2008 VOL. 37 SYYSKUU SUOMEN DIABETESLIITTO Transrasvahapot WCPD 2008 ADA 2008 Raskausdiabeteksen Käypä hoito -suositus Kuva: Timo Saaristo 7 11 23 Transrasvahapot vähenevät Siitä lähtien, kun transrasvahappojen

Lisätiedot

SOKERIRASITUSPÄIVÄN MERKITYS DIABETEKSEN ENNALTAEHKÄISYSSÄ JA VARHAISESSA TOTEAMISESSA

SOKERIRASITUSPÄIVÄN MERKITYS DIABETEKSEN ENNALTAEHKÄISYSSÄ JA VARHAISESSA TOTEAMISESSA OPINNÄYTETYÖ SANNA SAARINIEMI 2011 SOKERIRASITUSPÄIVÄN MERKITYS DIABETEKSEN ENNALTAEHKÄISYSSÄ JA VARHAISESSA TOTEAMISESSA HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA SAIRAANHOITAJA AMK ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU TERVEYS

Lisätiedot

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry Hälsofrämjande sjukhus och organisationer i Finland rf

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry Hälsofrämjande sjukhus och organisationer i Finland rf TOIMINTAKERTOMUS 2014 1. YHDISTYKSEN HALLINTO Toimihenkilöt Astila Piia, SATSHP Järvi Leea, PPSHP Krogerus Sinikka, KSSHP Luhta Reetta-Maija, EPSHP Eeva Häkkinen, Kangasniemen kunta Hallituksen jäsenet

Lisätiedot

Elintapaohjauksen lähtökohtia korkeassa diabetesriskissä olevilla henkilöillä Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn toimeenpanohankkeessa (D2D)

Elintapaohjauksen lähtökohtia korkeassa diabetesriskissä olevilla henkilöillä Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn toimeenpanohankkeessa (D2D) STUDIES IN SPORT, PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH 185 Sanna Jenni Kulmala M. Salmela Elintapaohjauksen lähtökohtia korkeassa diabetesriskissä olevilla henkilöillä Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn toimeenpanohankkeessa

Lisätiedot

Sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisy- ja kuntoutusprojekti (MOPPi)

Sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisy- ja kuntoutusprojekti (MOPPi) Margit Ylänen Outi ruokanen Helsingin Sydänpiirin Sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisy- ja kuntoutusprojekti (MOPPi) loppuraportti Helsingin Sydänpiiri ry. Hjärtdistriktet i Helsingfors rf 1 Helsingin

Lisätiedot

Savo savuttomaksi. Savuton Savo 2008 2010 Loppuraportti "PÄÄKIRJOITUS

Savo savuttomaksi. Savuton Savo 2008 2010 Loppuraportti PÄÄKIRJOITUS "PÄÄKIRJOITUS KUOPIO 2.5.2008 Savo savuttomaksi Pohjois-Savosta pyritään tekemään savuton vuoteen 2015 mennessä. Täydellisen tupakoimattomuuden tavoite koko maakunnassa lienee utopistinen, mutta suurta

Lisätiedot

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelma. Korkean riskin strategia

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelma. Korkean riskin strategia Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelma Korkean riskin strategia 2003 2010 2 TYYPIN 2 DIABETEKSEN EHKÄISYOHJELMA Korkean riskin strategia Dehko-materiaalia: Diabetesliitto Diabeteskeskus Kirjoniementie 15

Lisätiedot

Johdon näkemys terveyden edistämisestä erikoissairaanhoidossa

Johdon näkemys terveyden edistämisestä erikoissairaanhoidossa i Tampereen yliopisto Terveystieteen laitos Johdon näkemys terveyden edistämisestä erikoissairaanhoidossa Pro gradu -tutkielma Sirpa Kotisaari Tampereen yliopisto Terveystieteen laitos Kesäkuu 2010 ii

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella

Perusterveydenhuollon lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella Perusterveydenhuollon lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella Eeva Hillukkala Suunnittelija Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Perusterveydenhuollon yksikkö 22.8.2013

Lisätiedot

LIIKKUJAN APTEEKKI YHTEISTYÖLLÄ LIIKKEELLE! Starttiopas uusille toimijoille

LIIKKUJAN APTEEKKI YHTEISTYÖLLÄ LIIKKEELLE! Starttiopas uusille toimijoille LIIKKUJAN APTEEKKI YHTEISTYÖLLÄ LIIKKEELLE! Starttiopas uusille toimijoille Tino-Taneli Tanttu, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry Sari Kivimäki, Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma Katariina Tuunanen,

Lisätiedot

Lääkäreiden ja hoitajien työpari- ja tiimityö vastaanottojen toimintamalleina perusterveydenhuollossa

Lääkäreiden ja hoitajien työpari- ja tiimityö vastaanottojen toimintamalleina perusterveydenhuollossa KUOPION YLIOPISTON JULKAISUJA E. YHTEISKUNTATIETEET 168 KUOPIO UNIVERSITY PUBLICATIONS E. SOCIAL SCIENCES 168 EIJA PELTONEN Lääkäreiden ja hoitajien työpari- ja tiimityö vastaanottojen toimintamalleina

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN LOPPURAPORTTI

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN LOPPURAPORTTI Hankkeen nimi: Vetovoimainen ja Terveyttä Edistävä Terveydenhuolto (VeTe) Osahanke: Näyttöön perustuvan potilasohjauksen vahvistaminen (VeTePO) POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN LOPPURAPORTTI Virpi Kemppainen

Lisätiedot

DEHKO-raportti 2003:1

DEHKO-raportti 2003:1 DEHKO-raportti 2003:1 Täydennyskoulutuksen lisääminen ja kehittäminen vastaus Dehkon haasteisiin? Outi Himanen Pirjo Ilanne-Parikka 1 Täydennyskoulutuksen lisääminen ja kehittäminen vastaus Dehkon haasteisiin?

Lisätiedot

Tietoa työstä SEITTI ALUEELLISELLA YHTEISTYÖLLÄ KOHTI PAREMPAA TYÖTERVEYTTÄ -HANKKEEN LOPPURAPORTTI

Tietoa työstä SEITTI ALUEELLISELLA YHTEISTYÖLLÄ KOHTI PAREMPAA TYÖTERVEYTTÄ -HANKKEEN LOPPURAPORTTI Tietoa työstä Verkostosta vaikuttavuutta työterveyshuollon kehittämiseen SEITTI ALUEELLISELLA YHTEISTYÖLLÄ KOHTI PAREMPAA TYÖTERVEYTTÄ -HANKKEEN LOPPURAPORTTI Hanna Hakulinen Sanna Pesonen Maire Laaksonen

Lisätiedot

Uudenlaista kehittämiskulttuuria julkisen sektorin työpaikoille

Uudenlaista kehittämiskulttuuria julkisen sektorin työpaikoille Uudenlaista kehittämiskulttuuria julkisen sektorin työpaikoille Tietoa työstä Pia Siekkinen Hanna Jurvansuu Maria Rautio Päivi Husman Pauliina Toivio Jaana Laitinen Uudenlaista kehittämiskulttuuria julkisen

Lisätiedot

MITÄ VOIT TEHDÄ SYDÄMESI HYVÄKSI? Terveysbaari-tapahtuma Matinkylän terveysasemalla 24.10.2006

MITÄ VOIT TEHDÄ SYDÄMESI HYVÄKSI? Terveysbaari-tapahtuma Matinkylän terveysasemalla 24.10.2006 MITÄ VOIT TEHDÄ SYDÄMESI HYVÄKSI? Terveysbaari-tapahtuma Matinkylän terveysasemalla 24.10.2006 Pauliina Alanko ja Maija Kukkonen Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki

Lisätiedot

Seksuaaliterveyden edistämisestä on julkaistu viime

Seksuaaliterveyden edistämisestä on julkaistu viime Terveydenhuoltotutkimus Tuire Sannisto, Kari Mattila, Elise Kosunen Raskauden ehkäisyneuvonta terveyskeskuksissa Kyselytutkimus TAYS:n erityisvastuualueella Lähtökohdat Raskauden ehkäisyneuvonnan järjestämistavoista

Lisätiedot

Sosiaalilääketieteen päivät - 2008 -

Sosiaalilääketieteen päivät - 2008 - Sosiaalilääketieteen päivät - 2008 - tiistai 2.12.2008 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki Sosiaalilääketieteen yhdistys ry 1 Sisällys Ohjelma 3 Työpajat klo 10.30 4 Työpajat klo 14.30 5 Lounasravintolat

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMISEN SISÄLTÖ JA MERKITYS. Palvelujen tilaajaorganisaation toimijoiden käsityksiä terveyden edistämisestä

TERVEYDEN EDISTÄMISEN SISÄLTÖ JA MERKITYS. Palvelujen tilaajaorganisaation toimijoiden käsityksiä terveyden edistämisestä TERVEYDEN EDISTÄMISEN SISÄLTÖ JA MERKITYS Palvelujen tilaajaorganisaation toimijoiden käsityksiä terveyden edistämisestä Haapala Heli Kuopion yliopisto Hoitotieteen laitos Preventiivinen hoitotiede Pro

Lisätiedot

Marja-Leena Viinamäki

Marja-Leena Viinamäki Marja-Leena Viinamäki LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLISEN APUVÄLINEKESKUKSEN TOIMINNAN ARVIOINTIA Apuvälinealan asiantuntijoiden työn sisällön painotus, laatusuosituksen toteutuminen ja kustannuskehitys

Lisätiedot

Potilasturvallisuustutkimuksen päivät 2011

Potilasturvallisuustutkimuksen päivät 2011 Honkanen Virpi Härkönen Mikko Jylhä Virpi Saranto Kaija (toim.) Potilasturvallisuustutkimuksen päivät 2011 Virpi Honkanen, Mikko Härkönen, Virpi Jylhä, Kaija Saranto (toim.) Potilasturvallisuustutkimuksen

Lisätiedot

Kuntoutussäätiö. Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+)

Kuntoutussäätiö. Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+) Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+) Kuntoutussäätiö Juhani Julkunen Piia Pietilä Mila Gustavsson-Lilius Risto Sala Tuula

Lisätiedot

TERVEEMPI POHJOIS-SUOMI -HANKE (2009 2011) Oulunkaaren osahankkeen loppuraportti

TERVEEMPI POHJOIS-SUOMI -HANKE (2009 2011) Oulunkaaren osahankkeen loppuraportti TERVEEMPI POHJOIS-SUOMI -HANKE (2009 2011) Oulunkaaren osahankkeen loppuraportti Kirjoittaja: Outi Kanste projektipäällikkö 1.10.2011 HANKETIIVISTELMÄ Hankkeen nimi: Omahoito ja Oulunkaari, Oulunkaaren

Lisätiedot

Kymmenen viime vuoden aikana on laadittu runsaasti. Suomalainen astmaohjelma 10 vuotta suuri muutos parempaan. terveydenhuolto.

Kymmenen viime vuoden aikana on laadittu runsaasti. Suomalainen astmaohjelma 10 vuotta suuri muutos parempaan. terveydenhuolto. Tari Haahtela, Anne Pietinalho, Leena E. Tuomisto, Timo Klaukka, Marina Erhola, Minna Kaila, Markku M. Nieminen, Eva Kontula, Lauri A. Laitinen Suomalainen astmaohjelma 10 vuotta suuri muutos parempaan

Lisätiedot