Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1

2

3

4

5

6 ESIPUHE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri osallistui v (2008) Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelman valtakunnalliseen Dehkon 2D -hankkeeseen. Vuosi 2008 oli jatkohanketta Diabeteksen ja sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisy osaksi perusterveydenhuollon arkea. Jatkohankeaika oli Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä tarpeen, koska Pohjois- Savon sairaanhoitopiiri liittyi kaksi vuotta muita hankealueita myöhemmin valtakunnalliseen hankkeeseen. D2D hankkeen tavoitteena oli soveltaa onnistuneita tieteellisiä tutkimustuloksia väestötasolla normaalin terveydenhuollon arkipäivässä. Tavoite oli haastava, siihen liittyi ajatus uusien toimintakäytäntöjen käyttöönotosta lähes olemassa olevilla resursseilla. Samaan aikaan kunnissa selvitettiin kunta- ja palvelurakenneuudistukseen liittyviä kysymyksiä. Perusterveydenhuollosta ja työterveyshuollosta löytyi runsaasti D2D-hankkeesta ja siinä esitetyistä kehittämisasioista innostuneita toimijoita. Jotta heidän innostuneisuutensa jatkuisi ja kehittämistyö saisi toimipaikoissa laajan kannatuksen, tarvitaan terveyden edistämisen arvostusta ja siihen riittäviä resursseja ja sitoutumista myös toimipaikkojen johdolta ja erityisesti kuntien johdolta. Kansalaisten vastuuta terveydestä ja hyvinvoinnista korostetaan yhä enemmän. On kuitenkin tärkeää, että kansalaiset saavat elämän eri vaiheissa riittävästi terveyteen liittyvää tietoa ja että eri toimijat, niin terveydenhuollosta kuin terveydenhuoltoa tukevilta sektoreilta, tukevat kansalaisia tekemään terveytensä kannalta hyviä valintoja. Eri toimijoiden välisen yhteistyön merkitys on tiedostettu ja paljon uusia toimintakäytäntöjä yhteistyön lisäämiseksi suunnitellaan. Tämä raportti on kuvaus siitä, miten Pohjois-Savon D2D-hanke toteutettiin, miten hanke organisoitiin sekä miten toimintaa saatiin mahdollisimman paljon käytäntöön ja mitä hankkeesta opittiin. Paikallishankekuvaukset ovat toimipaikkojen D2D-yhdyshenkilöiden tai niiden vastuuhenkilöiden kirjoittamia. Hyvät toimintakäytännöt toimintamallikuvauksina pohjautuvat v alueelta Diabetesliiton tietokantaan raportoituihin kuvauksiin. Hankkeen yhteiset hanketyöntekijät ovat kirjoittaneet omaan työhönsä ja toimenkuvaansa liittyvistä asioita. Varhaisen diagnoosin ja hoidon strategian tutkimusosuus perustuu LK Tiina Kiiskisen syventäviin opintoihin. Aluekoordinaattori Mervi Lehmusaho on ollut päävastuussa tämän raportin toimittamisesta. Koko hanketyöryhmä kiittää kentän innostuneita toimijoita, jotka ovat kaikessa kiireessä ja muutostilanteissa jaksaneet toimia yhteisen tavoitteen hyväksi. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johdolle, hankkeen valtakunnalliselle johtoryhmälle sekä Suomen Diabetesliitolle kiitos siitä, että Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri on saanut osallistua tähän edistykselliseen hankkeeseen. Kuopiossa 12. tammikuuta 2009 Leo Niskanen, professori PSSHP:n D2D-hankkeen hankevastaava ja ohjaustyöryhmän puheenjohtaja Mervi Lehmusaho, THM PSSHP:n D2D-hankkeen aluekoordinaattori, Suomen Diabetesliitto Leena Moilanen, dosentti PSSHP:n D2D-hankkeen vastuutyöryhmän puheenjohtaja

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 5 Kuva 1. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri v Pohjakartta Affecto Finland Oy, Karttakeskus, Lupa L7687/08. Alueella sijaitseva Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS) on yksi maamme viidestä yliopistollisesta sairaalasta ja siellä toimivat kaikki lääketieteen erikoisalat. Opetussairaalana toimiva KYS tekee läheistä yhteistyötä Kuopion tiedelaakson kanssa; tiedelaaksossa keskeisiä tutkimusalueita ovat terveys, ravinto ja ympäristö. KYSin keskeisiä lääketieteen tutkimusalueita ovat krooniset kansantaudit kuten diabetes, valtimonkovettumatauti, Alzheimerin tauti, aivoverisuonitaudit ja lihavuus; niin niiden syntymekanismit ja genetiikka kuin hoito ja ehkäisy. (Pohjois- Savon sairaanhoitopiiri 2008a).

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 22 uudestaan tilapäisapuna hankkeen viimeisenä syksynä. KYSin sisätautien hallinnon toimistosihteeri Tuija Nenonen avusti hanketta monissa hallinnollisissa kysymyksissä oman toimensa ohessa ja vastasi aluekoordinaattorin tuella hankkeen talousraportoinnista Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin. Kuva 4. D2D-tiimi joulukorttikuvassa v Laura Rantalainen, Mervi Lehmusaho, Annikki Sutinen, Pasi Räsänen, Leo Niskanen ja Leena Moilanen Alueellinen ohjaus- ja vastuutyöryhmä Sairaanhoitopiirin D2D-ohjaustyöryhmän puheenjohtajana toimi hankevastaava, professori Leo Niskanen. Ohjaustyöryhmä kokoontui 2-3 kertaa vuosittain, yhteensä 7 kertaa v Hankevastaavan keskeinen tehtävä oli alussa toiminnan käynnistäminen ja yhteydenpito ja tiedottaminen hankkeesta eri tahoille sekä toimia yhdyshenkilönä ja jäsenenä valtakunnallisessa D2D-hankkeen johtoryhmässä. Hankkeen alkuvaiheessa hankevastaava kiersi suurimman osan alueen terveyskeskuksia mm. alustamalla aiheesta koulutustilaisuuksissa valtaosin yhdessä aluekoordinaattorin kanssa. Ohjausryhmään kuului keskeisten sidosryhmien edustajia, jotka saivat ajankohtaista tietoa hankkeen etenemisestä sekä antoivat arvokkaita mielipiteitä ja vinkkejä hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi.

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55 41 Kuva 6. Pohjois-Savon D2D-hanke mukana Farmari 2007 Terveystorilla; työvuorossa ravitsemuskoordinaattori Laura Rantalainen ja Nilsiästä terveydenhoitajat Eija Miettinen ja Tuula Hukkanen. Kuva 7. Farmari 2007 Terveystorilla hankekoordinaattori Annikki Sutinen ja liikuntakoordinaattori Pasi Räsänen.

56

57 43 Savolaiset terveystalkoot Kuopio : Järjestelyistä vastasivat Kuopion sosiaali- ja terveystoimi, Pohjois-Savon shp:n D2D-hanke ja Savoniaammattikorkeakoulu. Messuilla oli asiaa ja luentoja painonhallinnasta, diabeteksesta ja terveellisistä elintavoista; luennoitsijoina olivat mm. ravitsemusterapeutti Hanna Partanen ja dosentti Leena Moilanen. Messut juonsi maalaislääkäri Tapani Kiminkinen ja ohjelmaa kevensi Teatteri Eurooppa Neljän esitykset Jotain tarttis tehdä. Näyttelyalueella oli lisäksi ravintonäyttely, testauspiste ja 25 näytteilleasettajaa. Päällekkäisyyksien välttämiseksi oli sovittu ravitsemusneuvonnasta siten, että Pohjois-Savon Martat kertoivat kuidusta, Maa- ja kotitalousnaiset elintarvikepakkauksien merkinnöistä ja muut paikalliset terveys- ja potilasjärjestöt ja yritykset omista toiminnoista ja palveluista. D2D-osastolla oli terveellisen aamupalan maistiaiset ja samalla kerrottiin terveellisen aamupalan koostamisesta elintarvikeyrityksien lahjoittamilla elintarvikkeilla. Ravitsemustieteen opiskelijat jakoivat aamupalaksi tuorepuuroa marjoista (Raisio ja Pakkasmarja), vähärasvaisia maitotaloustuotteita (Valio), Sydänmerkki-leipää (Moilas) kasvirasvalevitteen (Raisio) ja tomaatin (Tarvaisen puutarha) kanssa. Messuvieraita oli vajaa 500. Kuva 8. Savolaiset terveystalkoot Kuopiossa Kuvassa hanketoimijat Leena Damstén, Laura Rantalainen, Pasi Räsänen, Mervi Lehmusaho ja Annikki Sutinen.

58

59

60

61

62

63 49 Karjalan lennosto järjestää Alokkaiden terveyspäivän aina ensimmäisen varusmiespalvelukuukauden aikana. Nyt päivät olivat ja , joihin D2D-hankkeen ravitsemus- ja liikuntakoordinaattori pyydettiin mukaan. Paikalla olivat myös Terveys ry. ja Hengitysliitto Heli tupakkavalistuksella ja poliisin huumeyksikkö kertomassa huumeiden vaikutuksista, SPR tartuntatauti- ja ehkäisyvalistuksella ja Liikenneturva päihde- ja liikenneasialla. Alokkaat kiersivät päivän aikana teemapisteet ja tekivät muistiinpanoja terveystarkastuksia varten. D2Dhankkeen ravitsemuskoordinaattorilla oli ravitsemusluento ja liikuntakoordinaattorilla liikuntaluento. Kantahenkilökunnalla oli mahdollisuus tutustua aineistoon ja tehdä diabetesriskitesti lounastauon aikana. Molempina päivinä mukana oli 130 alokasta ja 20 henkilökuntaan kuuluvaa. Kuva 9. D2D-hanke mukana Karjalan lennoston alokkaiden terveyspäivässä 2/2008. KYS-henkilökunnan liikuntapäivää vietettiin ja Kuopio-hallissa. D2D-hankkeen näyttelyssä oli päivien aikana mahdollista tutustua juomanäyttelyyn, täyttää diabetesriskitestiä, mittauttaa oma verensokeri ja tutustua vuorotyötä tekevien terveellisiin lounasaterioihin.

64 50 Pohjois-Savon Sydänpiiri ry:n kanssa tehtiin monipuolisesti yhteistyötä. Koululaisiin kohdennetun ravitsemusostopalvelun lisäksi Sydänpiiriltä oli edustus Pohjois- Savon D2D-hankkeen työryhmissä ja D2D-hankkeesta oli edustus Pohjois-Savon Sydänpiirin koollekutsumassa terveyden edistämisen työryhmässä. Kesällä 2008 neuvoteltiin Sydänpiirin toimijoiden mahdollisuudesta ottaa D2D-Sydän-hankkeen toivomat täydentävät kysymykset mukaan syksyn terveydenhuollon kuntakierrokselle. Yhteistyötä tehtiin myös erilaisissa yleisötapahtumissa ja Sydänpiirin neuvontapisteessä Kuopion Prismalla, missä D2D-hanketyöntekijät pitivät esillä muutamina iltapäivinä diabetesriskin arviointilomaketta ja muuta oheismateriaalia sekä juomanäyttelyä energiapitoisuusvertailuin. Tämä oli hyvä paikka keskusteluun kauppaostoksille suuntaavien kanssa. Kuva 10. D2D-neuvontatyötä Prismalla Työryhmien toiminta Hankkeen kaikissa työryhmissä oli keskeistä hankeasioista tiedottaminen. Erityisesti tiimikokouksissa sekä hankevastaavan, vastuutyöryhmän puheenjohtajan ja aluekoordinaattorin kokouksissa ja vastuutyöryhmän kokouksissa hanketoimintaa

65

66

67

68

69

70 56 Kuva 11. Pohjois-Savon D2D-hankepäivä Valamon luostarissa Kiitosseminaari Kuva 12. Pohjois-Savon D2D-Sydän-hankkeen kiitosseminaarissa luotiin katsaus menneeseen, kiitettiin alueen toimijoita ja visioitiin tulevaa.

71

72

73

74

75

76 62 Muut koulutukset Intervention aloitusvaiheessa ravitsemuskoordinaattori osallistui yhdessä muiden hanketyöntekijöiden kanssa terveyskeskusten ja työterveyshuoltojen työntekijöiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kouluttamiseen. Terveyskeskusten hoitajia koulutettiin interventiolomakkeiden käyttämiseen potilasohjauksessa Lapinlahdella, Juankoskella, Kuopiossa alueellisen lihavuuskoulutuksen ja alueellisen diabeteskoulutuksen yhteydessä, sekä PPP-ohjaajakoulutuksessa. Koulutuksiin osallistui 128 hoitajaa. Työterveyshoitajia (8 henk.) ja lääkäreitä (4 henk.) koulutettiin interventioiden toteuttamiseen Lääkärikeskus Mehiläisen, OmaLääkäri-aseman, Kemira Grow-How:n työterveyshuolloissa. KYS-piirin sairaala- ja terveyskeskusravitsemusterapeutteja koulutettiin D2D-potilaista ja interventiosta koulutuspäivillä Siilinjärvellä ja Kuopiossa, koulutuksiin osallistui 30. KYSin ravitsemusyhdyshenkilöiden koulutuspäivissä koulutettiin hoitajia diabetesriskitestin ja muun ohjausmateriaalin käytöstä sekä sepelvaltimotautipotilaiden sokerirasituksesta ja jatkoohjauksesta. Kuva 13. Pohjois-Savon D2D-hanke oli mukana Kuopiossa järjestetyssä The 25th International Symposium on Diabetes and Nutrition symposiumissa 6/2007.

77

78

79

80

81

82

83

84

85 71 tammikuussa 2009 yhteinen koulutusmatka DEHKO-päiville 2009, mikä oli myös yhteinen D2D-hankkeen päätöstilaisuus. Yhteiselle koulutusmatkalle osallistui Pohjois-Savosta yli 40 terveydenhuollon toimijaa. Kuva 14. Pohjois-Savon D2D-koordinaattorit Dehko-päivillä Kuva 15. Pohjois-Savon toimijoita Dehko-päivillä Tampereella 1/2009.

86

87

88 74 Terve Kuopio ohjelma Terve Kuopio on Kuopion kaupungin ja Kuopion seudun aluekeskusohjelman toteuttama ohjelma, jonka tavoitteena on edistää alueen asukkaiden terveyttä toimintakäytännöillä, jotka tukevat aktiivista elämäntapaa ja toimintakykyä. Terve Kuopio korostaa hyvinvoinnin tasa-arvoa ja terveyserojen kaventamista lasten ja nuorten, työikäisten sekä ikääntyvien arjessa. Terve Kuopio ohjelmaan kuuluu useita osahankkeita, mm. Aktiivinen lapsuus ja nuoruus hanke, jossa on kehitelty liikuntapolkua ja kulttuuripolkua, nettipalvelu harrastehaku, mistä löytyy vinkkejä ja vaihtoehtoja Kuopion seudun harrastuksista sekä Terve Kuopio toimintakortti, johon voi ladata lippuja liikuntapalveluihin ja tulevaisuudessa mahdollisesti myös kulttuuripalveluihin. Kansainvälisesti Terve Kuopio on näkynyt WHO:n Healthy City verkostossa. (mm. Terve Kuopio esite 2007, Vireä elämä, Valoisa tulevaisuus ja ). Kuva 16. Terve Kuopio ohjelman savolaisen perheen Tomi.

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122 108 Sokerirasitukset PSSHP:ssä vuosittain V V V V V V Kuva 17. Kahden tunnin sokerirasituskokeet Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä vuosittain Varhaisen diagnoosin ja hoidon strategian toteutuminen Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelmaan (DEHKO) kuuluvan tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelman varhaisen diagnoosin ja hoidon strategian keskeisin asia on diabeteksen toteaminen varhaisessa vaiheessa ja potilaan saaminen hoidon piiriin mahdollisimman pian komplikaatioiden kehittymisen ehkäisemiseksi. Lääketieteen kandidaatti Tiina Kiiskisen (2008) tutkimuksen päätavoitteena oli tutkia strategian toteutumista kokonaisuudessaan, ja alatavoitteina oli tarkastella diagnoosin asettamista ja strategian toteuttamista käytännössä. Tutkimuksen aineistona olivat Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella Siilinjärven, Leppävirran ja Lapinlahden kunnissa vuosina seulonnassa todetut uudet diabeetikot. Tulosten mukaan diabetesdiagnoosi myöhästyi kahdeksalta (21 %) diabeetikolta, ja neljälle diagnoosi jäi kokonaan tekemättä. Tämä viittaa siihen, että diabetesdiagnoosi tehdään edelleen liian varovaisesti. 87 % tutkittavis-

123

124

125

126

127

128

129 115 ton kanssa; esimerkkeinä mallit Liikunta elämäntavaksi Sohvaperunasta liikkujaksi ja Irti tupakasta radiokurssi kansalaisopisto Kirsi-Tiina Ikonen; KKI-Iisalmi (vastuuhenkilö liikuntasuunnittelija Pekka Partanen; toteuttajatahot: kunta, kuntayhtymä, terveyskeskus, kunnallinen työterveyshuolto, yksityinen työterveyshuolto) & ohjatun liikunnan kalenteri Kuva 18. Esimerkkejä Iisalmen toimintamalleista.

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191 177 - Dokumentointi oli Pohjois-Savon hankkeessa heikosti suunniteltu ja se vaikeutti myös hankemateriaalin arkistointa. - Raportointivaiheessa oli huomattavia eroja mm. hanketyöntekijäresursseissa eri sairaanhoitopiireissä. Raportoinnissa aluekoordinaattori olisi toivonut koko hankkeessa tehdyn enemmän yhteistyötä. Kuva 19. Aluekoordinaattorit Mervi Lehmusaho, Kaija Korpela, Karita Pesonen, Auli Pölönen ja Arja Hyytiä. Keskellä valtakunnallinen koordinaattori Timo Saaristo. 7.7 Hankkeen jälkeen Ehkäisevän työn tulevaisuus Nykyinen hallitusohjelma, STM:n Kaste-ohjelma ja mm. Valtioneuvoston periaatepäätös terveyttä edistävän liikunnan ja ravinnon kehittämislinjoista osaltaan tukevat ja kannustavat ehkäisevän työn tekoon ja hallintokuntarajat ylittävään yhteistyöhön. Niiden lisäksi tarvitaan toimipaikka- ja kuntapäättäjätasolla ehkäisevän työn arvostusta ja voimavarojen osoittamista työhön. Terveysliikunta ja ravitsemus näkyvät myös monissa Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin Käypä hoito - suosituksissa keskeisinä hoitomuotoina useissa pitkäaikaissairauksissa joko yksin tai yhdistettynä muihin elintapamuutoksiin ja hoitoihin. Liikunnan merkityksestä on v ilmestynyt oma Käypä hoito suositus (Suomalainen Lääkäriseura Duode-

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217 Tyypin 2 diabeteksen sairastumisriskin arviointilomake ns. riskitesti Liite 4

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238 Liite 10 Kuva 1. D2D-tiedonkeruun eteneminen ja vaihtoehtoiset interventio-ohjelmat. (Kuvalähde: Suunnitelma Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelman toteuttamiseksi , projektisuunnitelma. Suomen Diabetesliitto ry, 2004; s. 36.)

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259 Liite 16 D2Dhankerahoitus Riskitesti Sokerirasitus Tiedonkeruu Ryhmäohjaukset Koulutus Yhteistyö 3 D2D-PELI TOTUUS JA TEHTÄVÄ Siilinjärven ja Maaningan th ky Tehtävä: Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn hoitopolkujen luominen Joukkue: Totuus: Väestö n LÄHTÖ 1 Äitiysneuvola 2 Työterveyshuolto 16 lääkäriä 3 Lääkäreiden vastaanotot 16 omahoitajaa Tähtipelaajat 4 Fysioterapia 4 diabeteshoitajaa 5 Mielenterveysyksikkö Elämäntapakartoitukset ja ryhmäohjaukset Lastenneuvola Varusteet 6 Kouluterveydenhuolto aloitettu v vk 8 Terveydenhoitajat/ diabeteshoitajat 2 1 Laadun seuranta Valmentajat: Ylilääkäri Diabetesvastuulääkäri Terveydenhoitajien osastonhoitaja Diabeteshoitaja 4 5 Apujoukot: Kunnan liikuntatoimi Kansalaisopisto Diabetesliitto Muut paikalliset toimijat Kertausharjoitus MAALI T2DM Hoito-ohjelma intranetissä

260

261

262

263

264

265

266 DEHKO Implementation of Type 2 Diabetes Prevention Plan Liite 20 1(2) Finnish Diabetes Association Kiuruvesi Vesanto Pielavesi Te rvo Rauta- lampi Vieremä Iisalmi Maaninka Karttula Suonenjoki Prevention Programme of Type 2 Diabetes (D2D) in the Hospital District of Northern Savo ( ) Aim: Systematic screening and prevention of type 2 diabetes will be among the priorities in the primary and occupational health care in the Northern Savo Region. Strategies and Methods in General: High Risk Strategy and the Strategy of Early Diagnoses and Management Sonkajärvi Va rpais- järvi Lapinlahti Rautavaara Kuopio Nilsiä Leppävirta Northern Savo Population Keitele Siilinjärvi Juankoski Varkaus Tuus- niemi Kaavi Implementation and evaluation of methods in ImIiImplementation diabetes prevention anvaluation of methplementation and evaluatio Standardisation of the glucose tolerance test Training for Weight-Management Group Instructors (60) Local D2D- educations to multiprofessional personnel and to high risk people Nutritional councelling and physical exercise as a part of education of the FIN-D2D D2D- regional or local programmes (10-15) Updating and improving local treatment paths Early Information -lectures/ days A family oriented approach Tulppa -groups (Cardiovascular diseases and those with riskfactors for CVD). Population Strategy Good local collaboration with health care providers, other health promotion programmes and health organizations Different events and exhibitions for health promotion, e.g. Health Fairs, events at market place, health days at school and at army; type 2 diabetes risk assessment, energy of food, snacks and different drinks. Organisation : Finnish Diabetes Association Hospital District of Northern Savo Chief of the Project (Professor) Steering Committee Regional Coordinator (M. Health Sci.) Chair of the Regional Expert Committee (Docent, M.D.) Regional Expert Committee Project Coordinator (B. Health Care) Nutritionist (M. Health Sci.) (50 %) Office Secretary (10 %) Coordinator of Physical Exercise (50 %) Primary Health Care Centres and Occupational Health Care Private Occupational Health Care D2D Project Workers (15) Hospital District of Northern Savo

267 DEHKO Implementation of Type 2 Diabetes Prevention Plan REGIONAL ACTIVITIES Liite 20 2(2) Finnish Diabetes Association Kuopio Organizing more diabetes education for nurses Basic diabetes education in groups for recently diagnosed type 2 diabetics Make a plan of action how to treat patients with gestational diabetes " Early Information"- lectures for high risk people Collaboration with the municipal training club; health and fitness tests Siilinjärvi, Maaninka "D2D-game"- treatment paths for the outpatient ward in different departments (9) in a primary health care centre A family oriented approach -identification of a child at a risk of obesity and diabetes -activities are directed to the whole family -give parents the responsibility of their children s health -encouraging and advising a healthy way of living "Sentit peliin"(think of your waistline) -groups Sisä-Savo Suonenjoki, Karttula, Rautalampi, Tervo, Vesanto An active D2D-project group Sport calendars Collaborations with school teachers of health education Collaboration with the health organizations Health promotion days and risk assessment days Leppävirta A customer oriented approach -customers take part in the problem solving and are in charge of their own health -documentation of lifestyle changes and need for change -knowledge, support, encouragement, motivation -follow-up, continuance of the care Hospital District of Northern Savo M.D. Leena Moilanen, Chair of the Regional Expert Committee M. Health Sci. Mervi Lehmusaho, Regional Coordinator Professor Leo Niskanen, Chief of the D2D-Project Pohjois-Savon alueellisia hanketyöntekijöitä: Kuvassa vas. Hanna Vänttinen, Ulla Pailamo, Annikki Sutinen Leena Damsten, Marja Karsikkoniemi, Satu Hautala Varkaus Collaboration with pharmacies (theme days), non-profit organizations and assosiations (peer groups), health care and accupational health care. Type 2 diabetes risk assesment form when Pap-test(women) and when theme weeks at MOT test (motor-vehicle inspection). Ylä-Savo Iisalmi, Vieremä, Lapinlahti, Varpaisjärvi Kiuruvesi, Rautavaara, Sonkajärvi, Pielavesi, Keitele Regional "Physical activity and nutrition project " (http://www.lapinlahti.fi/projektit/telira) Nutrition exhibit in municipalities and counselling materials of nutrition and physical activity Diabetes prevention -groups Physical activity groups Make a plan about how to treat obese children Health promotion in co-ordination and as part of multiprofessional teamwork; e.g. lectures and groups in folk high schools Motivating people to physical activity, reminders "Did you walk?" Collaboration with the health organizations Health exhibitions Metabolic syndrome-project in Lapinlahti county with Kuopio University Koillis-Savo Juankoski, Kaavi, Tuusniemi, Nilsiä Risk assesment days in pharmacies, for parishioner and unemployed Peer groups Physical activity groups -physiotherapy -exercise groups for elderly "Early Information"-lectures for high risk people in Nilsiä The Region Health Promotion Project of Northern Savo ( ) 10 Partners Communities Home Page: International and National Health Links Healthy Living Best Practices and/or Evidence-based Practices Healthy Living Strategy in Communities

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

Tyypin 2 diabeteksen sairastumisriskin arviointilomake ns. riskitesti Liite 4 Liite 10 Kuva 1. D2D-tiedonkeruun eteneminen ja vaihtoehtoiset interventio-ohjelmat. (Kuvalähde: Suunnitelma

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN TOIMINTATILASTOT 2013

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN TOIMINTATILASTOT 2013 SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN TOIMINTATILASTOT 2 (7) Saatavuustavoite Tavoite Riskialueluokka Vähintään hätäensiapuun pystyvä yksikkö Hoitotason yksikkö /Lääkäriyksikkö C D 8 min 15 min 30 min 30

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

ESIPUHE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri osallistui v. 2005 2007(2008) Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelman valtakunnalliseen Dehkon 2D -hankkeeseen. Vuosi 2008 oli jatkohanketta Diabeteksen ja sydän- ja

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014-

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014- SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014- Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 2 (8) 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Ensihoidon palvelutasopäätös koskee Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella

Lisätiedot

Terveyden edistäminen osana terveydenhuollon laatutyötä

Terveyden edistäminen osana terveydenhuollon laatutyötä Terveyskeskusten ja sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari 18.10.2012 Terveyden edistäminen osana terveydenhuollon laatutyötä Veikko Kujala ja Leea Järvi, Perusterveydenhuollon yksikkö Terveyden edistäminen

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN TOIMINTATILASTOT 1.1.-31.3.2014

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN TOIMINTATILASTOT 1.1.-31.3.2014 SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN TOIMINTATILASTOT 1.1.-31.3.2014 Q1 2 (6) Saatavuustavoite Tavoite Riskialueluokka Vähintään hätäensiapuun pystyvä yksikkö Hoitotason yksikkö /Lääkäriyksikkö C D 8 min

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä 2011 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2011 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Suomiko terveyden edistämisen. Tiedätkö, montako diabeetikkoa maassamme on tällä hetkellä?

Suomiko terveyden edistämisen. Tiedätkö, montako diabeetikkoa maassamme on tällä hetkellä? Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen Kansallinen diabetesfoorumi 15.5.212 Suomiko terveyden edistämisen mallimaa? Tiedätkö, montako diabeetikkoa maassamme on tällä hetkellä? Tyypin 2 Diabetes

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010 Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille LiikuTe Neuvottelukunta 02 03 2010 Vuoden 2010 lähtöruutu 1. Edetään vuosien 2007 2009 kokemusten pohjalta 2. Tapahtumia toukokuussa

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Terveyden edistäminen

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Terveyden edistäminen POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Terveyden edistäminen MIKSI PPSHP PANOSTAA TERVEYDEN EDISTÄMISEEN? Sairastavuutemme on korkea maakunnassamme on terveyseroja palvelujen

Lisätiedot

Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa

Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa Jyrki Kettunen Dosentti, ft Arcada Nykytila Liikunta on jäänyt riittämättömäksi keinoksi vaikuttaa terveyden ylläpitämiseen ja monien sairauksien

Lisätiedot

Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 10.2.2011 Kuntatalo Johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Valtionosuudet v Kaupunginjohtaja Olavi Ruotsalainen, Suonenjoen kaupunki

Valtionosuudet v Kaupunginjohtaja Olavi Ruotsalainen, Suonenjoen kaupunki Valtionosuudet v. 2010-2014 Kaupunginjohtaja Olavi Ruotsalainen, Suonenjoen kaupunki Pohjois-Savon kuntien valtionosuudet yhteensä vuosina 2010-2014 (=peruspalvelujen valtionosuus (ml. valtionosuuden tasaus)

Lisätiedot

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys. Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys. Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski Sisältö 1 Kaupan nykytila 2 Väestö, ostovoima ja liiketilan laskennallinen lisätarve 3 Kaupan kehittämishankkeet

Lisätiedot

KYSTERI Leppävirta Nilakka Koillis-Savo Leppävirta Pielavesi Keitele Tervo Vesanto Juankoski Kaavi Rautavaara

KYSTERI Leppävirta Nilakka Koillis-Savo Leppävirta Pielavesi Keitele Tervo Vesanto Juankoski Kaavi Rautavaara KYSTERIN HANKINTAORGANISAATIO 1 Organisaatiomalli PALVELUALUE Merja Matilainen KYS/Kysteri Pl 1777 70211 Kuopio KYSTERI PALVELUYKSIKÖT Leppävirta Heli Markkanen vastuukäyttäjä Nilakka Martta Kolehmainen

Lisätiedot

Tilannekatsaus Pohjois-Savon uudistuviin perhepalveluihin

Tilannekatsaus Pohjois-Savon uudistuviin perhepalveluihin Tilannekatsaus Pohjois-Savon uudistuviin perhepalveluihin 12.9.2016 Pohjois-Savon väestö, ml. Joroinen 253 524 asukasta 0-6v 7,0% 7-15v 9,3% 16-24v 10,8% Osuus (0-17v) lapsiväestöstä Ylä-Savo 14% Lapinlahti

Lisätiedot

Taustaa 1/3. Sosiaali- ja terveysalalla oli vuonna 2011 lähes 400 000 työllistä (16 % kaikista työllisistä)

Taustaa 1/3. Sosiaali- ja terveysalalla oli vuonna 2011 lähes 400 000 työllistä (16 % kaikista työllisistä) Taustaa 1/3 Sosiaali- ja terveysalalla oli vuonna 2011 lähes 400 000 työllistä (16 % kaikista työllisistä) 126 000 sosiaalihuollon avopalveluissa 82 000 sosiaalihuollon laitospalveluissa 188 000 terveyspalveluissa

Lisätiedot

LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP

LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP 88 LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN 88 MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT

Lisätiedot

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sairaaloita koskeva TERVEYDEN EDISTÄMISEN TOIMINTAOHJELMA vuosille 2009-2013

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sairaaloita koskeva TERVEYDEN EDISTÄMISEN TOIMINTAOHJELMA vuosille 2009-2013 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sairaaloita koskeva TERVEYDEN EDISTÄMISEN TOIMINTAOHJELMA vuosille 2009-2013 Käsitelty Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtoryhmässä 18.5.2009 Johtajaylilääkäri Jukka Puolakka

Lisätiedot

Diabetesseulontaa ja varhaista hoitoa outokumpulaisittain

Diabetesseulontaa ja varhaista hoitoa outokumpulaisittain Diabetesseulontaa ja varhaista hoitoa outokumpulaisittain Kansallinen Diabetesfoorumi 2012 Helsinki 15.5.2012 Hilkka Tirkkonen Yleislääketieteen erikoislääkäri, diabeteksen hoidon erityispätevyys Outokumpu

Lisätiedot

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6592/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6592/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat 56 21.11.2016 41 Asianro 6592/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta ylikunnallisiin luottamustoimiin Päätöshistoria Kaupunginhallitus,

Lisätiedot

PARANTAA Kuopion yliopistollinen sairaala, KYS, on yksi Suomen viidestä yliopistosairaalasta.

PARANTAA Kuopion yliopistollinen sairaala, KYS, on yksi Suomen viidestä yliopistosairaalasta. parantaa. PARANTAA Kuopion yliopistollinen sairaala, KYS, on yksi Suomen viidestä yliopistosairaalasta. KYS antaa korkeatasoista kliinistä hoitoa, tekee kansainvälisesti arvostettua tutkimusta ja kouluttaa

Lisätiedot

KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2015

KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2015 EU:N PALVELUSOPIMUSASETUKSEN 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Raportin tausta... 3 2. Kuopion kaupungin toimivalta-alue...

Lisätiedot

ristön terveysriskien ehkäisy

ristön terveysriskien ehkäisy Kylmän n ja kuuman ympärist ristön terveysriskien ehkäisy yksikön johtaja Veikko Kujala Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Terveyden edistäminen Projektin tarkoitus Projektin päämäärä on estää ja vähentää

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO 2013-2014 9.10.2014 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation painopisteet 2013 2016, Pirkanmaan

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Terveyden edistämisen neuvottelukunta 1.4.2016 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Aiheet Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomus 2017-2020:n perustana käytettävät kansalliset ja alueelliset suunnitelmat,

Lisätiedot

Tiina Laatikainen Terveyden edistämisen professori. Kansallisten ehkäisyohjelmien toteutuminen paikallisesti

Tiina Laatikainen Terveyden edistämisen professori. Kansallisten ehkäisyohjelmien toteutuminen paikallisesti Tiina Laatikainen Terveyden edistämisen professori Kansallisten ehkäisyohjelmien toteutuminen paikallisesti T2D potilaiden ikävakioimaton ja ikävakioitu esiintyvyys kunnittain 11.10.2016 3 DEHKO kokemuksia

Lisätiedot

MUUTTUVAT HOITOPROSESSIT YKSITYISSEKTORIN NÄKÖKULMASTA

MUUTTUVAT HOITOPROSESSIT YKSITYISSEKTORIN NÄKÖKULMASTA MUUTTUVAT HOITOPROSESSIT YKSITYISSEKTORIN NÄKÖKULMASTA Päivi Metsäniemi Kehittämisylilääkäri, Vastaanottotoiminnan palvelujohtaja Terveystalo 2016 14.3.2016 1 Esittely ja sidonnaisuudet LL 2003 Helsinki

Lisätiedot

HOITOKÄYTÄNNÖT YHTENÄISIKSI Riikka Hirvasniemi TtM Projektipäällikkö Pisara Oulu osahanke Perusterveydenhuollon asiantuntemus

HOITOKÄYTÄNNÖT YHTENÄISIKSI Riikka Hirvasniemi TtM Projektipäällikkö Pisara Oulu osahanke Perusterveydenhuollon asiantuntemus HOITOKÄYTÄNNÖT YHTENÄISIKSI 29.4.2010 Riikka Hirvasniemi TtM Projektipäällikkö Pisara Oulu osahanke Perusterveydenhuollon asiantuntemus HANKEORGANISAATIO Tekes: Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä

Lisätiedot

Nuorten tilanne ja nuorisotakuu Pohjois-Savossa

Nuorten tilanne ja nuorisotakuu Pohjois-Savossa Nuorten tilanne ja nuorisotakuu Pohjois-Savossa - nuorten määrä - koulutus ja opiskelu - työttömyys, työnhaku ja työvoimapalvelut - työpajat ja etsivä nuorisotyö Tietoja vuositasolla Pohjois-Savon ELY-keskus

Lisätiedot

Yhdessä tunnistettuun ongelmaan tarttuminen nuoren hyvinvoinnin edistämiseksi

Yhdessä tunnistettuun ongelmaan tarttuminen nuoren hyvinvoinnin edistämiseksi Yhdessä tunnistettuun ongelmaan tarttuminen nuoren hyvinvoinnin edistämiseksi Valtakunnallinen tapaturmien ehkäisyn seminaari Seinäjoki OKM/KUPO/NY GH Wrede Hyviä käytäntöjä rakentamassa Nuorisolain uudistus

Lisätiedot

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Aiming at safe performance in traffic Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Medical doctors promoting traffic safety Jukka Terttunen Traffic Medicine Unit Finnish Traffic Safety Agency Vastuullinen

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008 1 Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, lokakuu 2008 Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008 2

Lisätiedot

Liikennealue // Nykyinen Waltti- Waltti Kunta // seutulipun yleiskausilipun *) kuntakausilipun **) Yhteysväli // hinta hinta hinta

Liikennealue // Nykyinen Waltti- Waltti Kunta // seutulipun yleiskausilipun *) kuntakausilipun **) Yhteysväli // hinta hinta hinta JOENSUUN LIIKENNEALUE Joensuu Paikallisliikenne 0-vyöhyke Paikallisliikenne 1-vyöhyke Joensuu-Ilomantsi 138 236 165 Joensuu-Juuka 138 254 178 Joensuu-Kitee 138 192 135 Joensuu-Lieksa 138 254 178 Joensuu-Polvijärvi

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖINEN HOITOYHTEISTYÖ LUO PERUSTAN TYYPIN 2 DIABETEKSEN HOITOON. Diabeteksen hoidon kehittämisen tarpeista ja keinoista

ASIAKASLÄHTÖINEN HOITOYHTEISTYÖ LUO PERUSTAN TYYPIN 2 DIABETEKSEN HOITOON. Diabeteksen hoidon kehittämisen tarpeista ja keinoista ASIAKASLÄHTÖINEN HOITOYHTEISTYÖ LUO PERUSTAN TYYPIN 2 DIABETEKSEN HOITOON Diabeteksen hoidon kehittämisen tarpeista ja keinoista Pirjo Ilanne-Parikka, sisätautien el, diabeteslääkäri ylilääkäri, Diabetesliitto

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT TALOUSARVIO 2015

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT TALOUSARVIO 2015 Juankoski AVIn viranomaistarkastukset 22 2,38 52,40 tarkastuskäynti max 2h 18 79,34 1 428,12 pieneläinkäynti 66 173,71 11 464,86 Päiväaikainen pieneläinkäynti 448 48,94 21 925,12 suureläinkäynti 201 226,15

Lisätiedot

FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt

FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Kemi 22.3.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula Kokkonen

Lisätiedot

Terveydenhuollon ylitarkastaja Aila Tervo, PSAVI 1

Terveydenhuollon ylitarkastaja Aila Tervo, PSAVI 1 Neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskevan VN:n asetuksen 338/2011 valvontaohjelma vuosille 2012-2014 14.5.2012 Terveydenhuollon

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 7247/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 7247/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat 16 23.2.2015 18 Asianro 7247/00.00.01.00/2014 Savo-Pielisen jätelautakunnan seuduittaisten jäsenten nimeäminen vuosille 2015-2016

Lisätiedot

VeTe. Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto. Kaatumisten ehkäisy: suosituksesta toimintamalliksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

VeTe. Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto. Kaatumisten ehkäisy: suosituksesta toimintamalliksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa VeTe Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto Kaatumisten ehkäisy: suosituksesta toimintamalliksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Potilasturvallisuuden tutkimuspäivät 26. - 27.1.2011,

Lisätiedot

Liikunnan palveluketju ja liikuntaneuvonta. Kokkola 30.1.2015 Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää -ohjelma

Liikunnan palveluketju ja liikuntaneuvonta. Kokkola 30.1.2015 Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Liikunnan palveluketju ja liikuntaneuvonta Kokkola 30.1.2015 Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Palveluketju liikkumaan ja kohta aktiivisempaa elämäntapaa Liikuntaneuvonta osaksi

Lisätiedot

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kajaani 10.9.2013 Leena Meriläinen, Kaste-ohjelma Ohjelmapäällikkö Me kaikki olemme vastuussa toisistamme, heikoimmistakin, jotta jokainen huomenna näkisi

Lisätiedot

SOTE-tuotantohanke ja miten se vaikuttaa strategian jatkovalmisteluun

SOTE-tuotantohanke ja miten se vaikuttaa strategian jatkovalmisteluun SOTE-tuotantohanke ja miten se vaikuttaa strategian jatkovalmisteluun Risto Miettunen Hallituksen seminaari 26.-27.2.2015 15.2.2015 1 15.2.2015 2 15.2.2015 3 15.2.2015 4 15.2.2015 5 Where s the beef? 15.2.2015

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Simo 29.3.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula Kokkonen

Lisätiedot

Stop Diabetes tutkimushanke hyvinvoinnin edistämisen tukena

Stop Diabetes tutkimushanke hyvinvoinnin edistämisen tukena Stop Diabetes tutkimushanke hyvinvoinnin edistämisen tukena Tanja Tilles-Tirkkonen Koordinaattori, TtT, tutkijatohtori Itä-Suomen yliopisto Stop Diabetes tutkimushankkeen tausta N. 300 000 suomalaisella

Lisätiedot

KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2013

KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2013 EU:N PALVELUSOPIMUSASETUKSEN 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Raportin tausta... 3 2. Kuopion kaupungin toimivalta-alue...

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Kohti sähköistä hyvinvointikertomusta Alueellinen koulutus Ylä-Savon kunnille ja yhteistoiminta-alueille Iisalmi 25.10.2011 Ulla

Lisätiedot

Saamelaiset Pohjois-Suomen kasteohjelmassa Sakaste päätösseminaari

Saamelaiset Pohjois-Suomen kasteohjelmassa Sakaste päätösseminaari Saamelaiset Pohjois-Suomen kasteohjelmassa Sakaste päätösseminaari Inari 20.9.2013 Leena Meriläinen, Kaste-ohjelma Ohjelmapäällikkö Yhdessä olemme yhteisö rakennamme jotain uutta kohtaamisista syntyy yhteinen

Lisätiedot

PIIRIHALLITUS LIONS-PIIRI 107-K

PIIRIHALLITUS LIONS-PIIRI 107-K Piirikuvernööri DG Hannu Nyman (Ritva Korolainen) LC Iisalmi/Koljonvirta Pöllösenlahdenkatu 24 A 3 Puh. 0500 523655 1. Varapiirikuvernööri 1. VDG Reijo Lyttinen (Pirjo Järvi) Kallionkierto 2 A 2 70910

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus ja joka tukee alueen

Lisätiedot

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017 Hyväksytty Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunnassa 3.2.2015 Sisällys Johdanto... 3 1 Suomen JBI yhteistyökeskuksen missio, visio ja arvot...

Lisätiedot

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta sekä Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali

PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali 6.9.2011 -päätösseminaari Tamperetalo Marita Päivärinne projektisuunnittelija, TtM Minna Pohjola projektipäällikkö, th ylempi

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari -samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat palvelujärjestelmän haasteena 28.8.2007 Suomen Kuntaliitto, Helsinki Apulaisosastopäällikkö

Lisätiedot

Lapsen Hyvän kuntoutuksen edellytykset Pohjois-Savossa. 23.2.2011 Tuija Löppönen

Lapsen Hyvän kuntoutuksen edellytykset Pohjois-Savossa. 23.2.2011 Tuija Löppönen Lapsen Hyvän kuntoutuksen edellytykset Pohjois-Savossa 23.2.2011 Tuija Löppönen Suositukset hyvistä kuntoutus- käytännöistä KELA 2011 Laki Kelan kuntoutuksesta toi Kelan säädöspohjaan käsitteen Hyvä kuntoutuskäytäntö

Lisätiedot

Diabetesyhdistykset omahoidon tukena

Diabetesyhdistykset omahoidon tukena Diabetesyhdistykset omahoidon tukena Järjestösuunnittelija Kati Multanen, Suomen Diabetesliitto ry Puheenjohtaja Saija Hurme, Loimaan Seudun Diabetesyhdistys ry Dehko-päivät 31.1.2011 Omahoidon tuki yhteistyö

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 SAATE Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 9181/05 SAN 67 Asia: Neuvoston päätelmät

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2011

KUOPION KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2011 KUOPION KAUPUNKI Suunnittelupalvelut Joukkoliikennelautakunta 15.3.2012, 11 31.1.2012 EU:N PALVELUSOPIMUSASETUKSEN 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN KUOPION KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA

Lisätiedot

Kari Punnonen Jarkko Romppanen Ulla Dunder Toimitusjohtaja Osastonylilääkäri Koulutuspäällikkö Johtava ylilääkäri p.

Kari Punnonen Jarkko Romppanen Ulla Dunder Toimitusjohtaja Osastonylilääkäri Koulutuspäällikkö Johtava ylilääkäri p. Laboratoriotiedote 25/2016 1 (6) Vakuumiverinäytteenottovälineet vaihtuvat - käyttöönotto ja koulutukset Nykyisen vakuumiverinäytteenottoneulan (Terumo QuickFit) valmistus on loppunut ja se on poistumassa

Lisätiedot

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2014 Helsinki-Uusimaa 3 Kymenlaakso 4 Etelä-Karjala 5 Varsinais-Suomi 6 2 I. Regional

Lisätiedot

Sisältö. Työryhmä Tausta Tarkoitus Menetelmä Tulokset Johtopäätökset Kehittämistyön haasteet ja onnistumiset Esimerkkejä

Sisältö. Työryhmä Tausta Tarkoitus Menetelmä Tulokset Johtopäätökset Kehittämistyön haasteet ja onnistumiset Esimerkkejä AJANKOHTAISTA IMETYSOHJAUKSESTA Näyttöön perustuva imetysohjauksen yhtenäinen toimintamalli terveydenhuollon palveluketjussa Äitiyshuollon ja naistentautien alueellinen koulutus 16.1-17.1.2017, Rovaniemi

Lisätiedot

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Suunnitelma tehtiin yhdessä: Sairaanhoitopiiri - Normiohjaus - Osaaminen UKK-Instituutti - Informaatio-ohjaus

Lisätiedot

European Certificate for Quality in Internationalisation. Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto

European Certificate for Quality in Internationalisation. Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto European Certificate for Quality in Internationalisation Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto Quality and Internationalisation BORDERLESS (INTER)CONNECTED DISTINCTIVE Assessment of Internationalisation

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

FSD2225 Terveyden edistämisen barometri 2005 : kunnat

FSD2225 Terveyden edistämisen barometri 2005 : kunnat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2225 Terveyden edistämisen barometri 2005 : kunnat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2012

KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2012 EU:N PALVELUSOPIMUSASETUKSEN 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 Raportin tausta... 3 2 Kuopion kaupungin toimivalta-alue...

Lisätiedot

Terveysliikunnan yhteiskunnallinen merkitys voiko terveysliikunnalla tasapainottaa kuntataloutta?

Terveysliikunnan yhteiskunnallinen merkitys voiko terveysliikunnalla tasapainottaa kuntataloutta? Terveysliikunnan yhteiskunnallinen merkitys voiko terveysliikunnalla tasapainottaa kuntataloutta? Tommi Vasankari Prof., LT UKK-instituutti & THL Kaarinan kaupungin stretegiaseminaari Kaarina 1.6.2009

Lisätiedot

STM:n asetus (23.9.2014) kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä

STM:n asetus (23.9.2014) kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä STM:n asetus (23.9.2014) kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Esko Vanninen palvelualuejohtaja 13.10.2014 Mitä päivystys on? Terveydenhuoltolaki, 50 Kiireellisellä

Lisätiedot

Eeva-Liisa Markkanen

Eeva-Liisa Markkanen 11.11.2016 Eeva-Liisa Markkanen Agenda 1. Perspectives on involving pupils in the anti-bullying work at school 2. Case-examples from schools: 1. Sydän-Laukaan koulu 2. Viherlaakson koulu 3. Experiences

Lisätiedot

TE4 Terveystiedon abikurssi. Terveydenhuolto ja Suomi

TE4 Terveystiedon abikurssi. Terveydenhuolto ja Suomi TE4 Terveystiedon abikurssi Terveydenhuolto ja Suomi TERVEYSPALVELUJÄRJESTELMÄN RAKENNE SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Kansanterveyslaki SAIRAANHOITOPIIRIT KUNNALLISET TERVEYS- PALVELUT YLIOPISTOLLISET

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Työkokouspäivä 22.3.2011 Avauspuheenvuoro Yksikön päällikkö Riitta Pöllänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

Tyypin 2 diabetes Sydän- ja verisuonisairaudet Terveyden edistäminen Valtimoterveyttä kaikille. Projektisuunnitelma 2009 2010

Tyypin 2 diabetes Sydän- ja verisuonisairaudet Terveyden edistäminen Valtimoterveyttä kaikille. Projektisuunnitelma 2009 2010 Tyypin 2 diabetes Sydän- ja verisuonisairaudet Terveyden edistäminen Valtimoterveyttä kaikille Projektisuunnitelma 2009 2010 Sosiaali- ja terveysministeriö / Terveyden edistämisen politiikkaohjelma Suomen

Lisätiedot

Kari Punnonen Jarkko Romppanen Ulla Dunder Toimitusjohtaja Osastonylilääkäri Koulutuspäällikkö Johtava ylilääkäri p.

Kari Punnonen Jarkko Romppanen Ulla Dunder Toimitusjohtaja Osastonylilääkäri Koulutuspäällikkö Johtava ylilääkäri p. 1 (6) Vakuumiverinäytteenottovälineet vaihtuvat - käyttöönotto ja koulutukset Tiedotteen tiedotteen päivitys koulutuspaikkojen osalta. Muutokset turkoosilla pohjalla. Nykyisen vakuumiverinäytteenottoneulan

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon yksikkö - Terveydenhuoltolain velvoitteet

Perusterveydenhuollon yksikkö - Terveydenhuoltolain velvoitteet Perusterveydenhuollon yksikkö - Terveydenhuoltolain velvoitteet Juha Korpelainen Hallintoylilääkäri 2 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö,

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Iisalmi tilastoina. Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015

Iisalmi tilastoina. Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015 Iisalmi tilastoina Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015 Yleistä Iisalmesta Väkiluku 22 115 henkilöä (31.12.2014) Pinta-ala yhteensä 872,18 km 2, josta maata 762,97 km 2 ja makeaa vettä 109,21

Lisätiedot

PIIRIHALLITUS LIONS-PIIRI 107-K

PIIRIHALLITUS LIONS-PIIRI 107-K Piirikuvernööri Reijo Lyttinen 0563055/2489484 (Pirjo Järvi) 044-564 2 LC Kuopio/Päiväranta Suntionkatu 8 7420 Iisalmi 0400 23 722 reijo.lyttinen@kolumbus.fi I varapiirikuvernööri Tuula Väätäinen 09200034/096205

Lisätiedot

KUOPIO - KARTTULA - VESANTO

KUOPIO - KARTTULA - VESANTO KUOPIO - KARTTULA - VESANTO Reitti: Kuopio las-puijonkatu-puijonlaaksontie-savilahdentie-vt5- Karttulantie-Sininentie-Pörönsolantie-Karttula las M-P L M-P SS M-P Kuopio 10.00 14.15 16.15 17.00 17.30 Leväsentie

Lisätiedot

KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi

KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS 31.8.2012 Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi Margit Päätalo Kaste-ohjelma, ohjelmapäällikkö Pohjois-Suomi Väkiluku Pohjois-Suomessa

Lisätiedot

Mahdollinen optioaika Elintarvikkeet Elintarvikkeet IS-Hankinnan osakkaat Tiilikainen Pekka 1.1.2010 31.12.2012 1

Mahdollinen optioaika Elintarvikkeet Elintarvikkeet IS-Hankinnan osakkaat Tiilikainen Pekka 1.1.2010 31.12.2012 1 /takuu Pääryhmä Hankinnan nimi Yhteisöt joita hankinta koskee Vastuu alkaa /huolto Elintarvikkeet Elintarvikkeet IS-Hankinnan osakkaat Tiilikainen Pekka 1.1.2010 31.12.2012 1 Hallinnon palvelut Rahoitusleasing

Lisätiedot

TILAUS JA NÄYTTEENOTTOSELVITYS

TILAUS JA NÄYTTEENOTTOSELVITYS Hanke 4263007, Hanhikankaan pohjavesialueen rakennetutkimus Mikkelissä Tilaaja Jari Hyvärinen Työkohde Työmaa Hanhikangas Mikkeli Kunta Mikkeli Yksikön käsittely Päiväys 24.2.2015 Jari Hyvärinen, geologi

Lisätiedot

KATSAUS KAINUUN KUNTIEN HYVINVOINTIJOHTAMISEEN

KATSAUS KAINUUN KUNTIEN HYVINVOINTIJOHTAMISEEN KATSAUS KAINUUN KUNTIEN HYVINVOINTIJOHTAMISEEN 3.4.2013 Terveempi Pohjois-Suomi 2, Kainuun osahanke Sari Marita Ikäheimo Kainuun sosiaali ja perusterveydenhuollon kuntayhtymän perussopimus 3 Toiminta ajatus

Lisätiedot

Palveluketjuajattelua terveyden edistämiseen

Palveluketjuajattelua terveyden edistämiseen Palveluketjuajattelua terveyden edistämiseen Erja Toropainen THM, tutkija, UKK-instituutti Dehko -päivät 2011, Helsinki 1.2.2011 TERVEYDEN EDISTÄMINEN Valtimoterveyttä kaikille Erja Toropainen 14.2.2011

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Vaikuttavaa elintapaneuvontaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon (VESOTE) -hanke

Vaikuttavaa elintapaneuvontaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon (VESOTE) -hanke Vaikuttavaa elintapaneuvontaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon (VESOTE) -hanke Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta (Hyvät käytännöt pysyvään käyttöön / elintatapohjauksen

Lisätiedot